ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

50ό έτος
11 Δεκεμβρίου 2007


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1450/2007 της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2007, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά ( 1 )

3

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1452/2007 της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2007, για την κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

66

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1453/2007 της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2007, για τον καθορισμό της κατ’ αποκοπή αμοιβής ανά δελτίο γεωργικής εκμετάλλευσης όσον αφορά το λογιστικό έτος 2008 στο πλαίσιο του δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης

68

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1454/2007 της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2007, περί καθορισμού κοινών κανόνων για τη θέσπιση διαδικασίας δημοπρασίας για τον καθορισμό επιστροφών κατά την εξαγωγή όσον αφορά ορισμένα γεωργικά προϊόντα

69

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1455/2007 της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2007, για το άνοιγμα ορισμένων ποσοστώσεων για την εισαγωγή στην Κοινότητα ρυζιού καταγωγής Αιγύπτου

74

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1456/2007 της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2058/96, (ΕΚ) αριθ. 2375/2002, (ΕΚ) αριθ. 2377/2002, (ΕΚ) αριθ. 2305/2003, (ΕΚ) αριθ. 955/2005, (ΕΚ) αριθ. 969/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1964/2006 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής στον τομέα του ρυζιού και των σιτηρών

76

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1457/2007 της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2007, για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών ορισμένων προϊόντων στον τομέα της ζάχαρης, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1109/2007, για την περίοδο 2007/2008

81

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Συμβούλιο

 

 

2007/810/ΕΚ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2007, για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου της συμφωνίας συνεργασίας και τελωνειακής ένωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, όσον αφορά τη συμμετοχή, ως συμβαλλομένων μερών, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, συνεπεία της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

83

Πρωτόκολλο της συμφωνίας συνεργασίας και τελωνειακής ένωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου, όσον αφορά τη συμμετοχή, ως συμβαλλομένων μερών, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, συνεπεία της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

84

 

 

Συνδιάσκεψη των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών

 

 

2007/811/ΕΚ, Ευρατόμ

 

*

Απόφαση των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, της 5ης Δεκεμβρίου 2007, για το διορισμό δικαστή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

89

 

 

Επιτροπή

 

 

2007/812/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με τη χορήγηση στις Κάτω Χώρες τριών πρόσθετων ημερών στη θάλασσα για ενισχυμένο πρόγραμμα κάλυψης παρατηρητών δυνάμει του παραρτήματος ΙΙΑ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 41/2007 του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 5711]

90

 

 

2007/813/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2007, για τη διάθεση στην Ισπανία πρόσθετων ημερών στη θάλασσα εντός των διαιρέσεων ICES VΙΙΙc και ΙΧa εξαιρουμένου του κόλπου του Κάδιξ [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 5719]

92

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

11.12.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1450/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Δεκεμβρίου 2007

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 11 Δεκεμβρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 756/2007 (ΕΕ L 172 της 30.6.2007, σ. 41).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2007, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

IL

181,8

MA

71,9

SY

68,2

TR

101,5

ZZ

105,9

0707 00 05

JO

196,3

MA

52,5

TR

86,6

ZZ

111,8

0709 90 70

JO

149,8

MA

59,6

TR

104,0

ZZ

104,5

0805 10 20

AR

21,9

AU

10,4

BR

25,6

SZ

31,4

TR

51,4

ZA

40,4

ZW

26,4

ZZ

29,6

0805 20 10

MA

77,7

ZZ

77,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,4

HR

32,2

IL

66,8

TR

75,3

UY

95,3

ZZ

66,2

0805 50 10

EG

90,7

TR

105,2

ZA

65,9

ZZ

87,3

0808 10 80

AR

79,2

CL

86,0

CN

70,1

MK

33,9

US

77,9

ZA

82,4

ZZ

71,6

0808 20 50

AR

71,4

CN

45,8

TR

145,7

US

107,8

ZZ

92,7


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


11.12.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Δεκεμβρίου 2007

σχετικά με τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με την οδηγία 98/8/ΕΚ, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά μόνο βιοκτόνων που περιέχουν δραστικές ουσίες καταχωρισμένες στο παράρτημα Ι ή ΙΑ ή ΙΒ της εν λόγω οδηγίας. Ωστόσο, βάσει των μεταβατικών μέτρων του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν τη διάθεση στην αγορά βιοκτόνων που περιέχουν δραστικές ουσίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι ή ΙΑ ή ΙΒ της οδηγίας 98/8/ΕΚ και κυκλοφορούσαν ήδη στην αγορά στις 14 Μαΐου 2000, στο εξής «υπάρχουσες δραστικές ουσίες». Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, πρέπει να εφαρμοστεί δεκαετές πρόγραμμα εργασιών για την εξέταση όλων των υπαρχουσών δραστικών ουσιών. Το εν λόγω πρόγραμμα εργασιών αποσκοπεί στον προσδιορισμό των υπαρχουσών δραστικών ουσιών και στον εντοπισμό εκείνων που πρέπει να αξιολογηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος αναθεώρησης, προκειμένου να καταχωριστούν ενδεχομένως στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ.

(2)

Η αρχική φάση του προγράμματος θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1896/2000 της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεμβρίου 2000, για την πρώτη φάση του προγράμματος που περιλαμβάνεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα βιοκτόνα (2).

(3)

Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2000, έπρεπε να προσδιοριστούν οι υπάρχουσες δραστικές ουσίες προς χρήση σε βιοκτόνα και έπρεπε να κοινοποιηθούν, το αργότερο μέχρι τις 28 Μαρτίου 2002, εκείνες οι οποίες θα αξιολογούνταν με σκοπό την πιθανή καταχώρισή τους στο παράρτημα Ι ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ, σε έναν ή περισσότερους τύπους προϊόντων.

(4)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2003, για τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασίας που περιλαμβάνεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2000 (3), θεσπίστηκε κατάλογος υπαρχουσών δραστικών ουσιών. Ο κατάλογος αυτός κάλυπτε δραστικές ουσίες που είχαν προσδιοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 ή το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2000 ή για τις οποίες είχαν υποβληθεί ισοδύναμες πληροφορίες με κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

(5)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 θεσπίστηκε επίσης, ως παράρτημα II, πλήρης κατάλογος υπαρχουσών δραστικών ουσιών προς αξιολόγηση στο πλαίσιο του προγράμματος αναθεώρησης. Ο κατάλογος αυτός κάλυπτε δραστικές ουσίες για τις οποίες είχε γίνει δεκτή τουλάχιστον μία κοινοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2000, ή για τις οποίες ένα κράτος μέλος είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του ίδιου κανονισμού. Στον εν λόγω κατάλογο προσδιορίζονταν οι αντίστοιχοι τύποι προϊόντων.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 προβλέπει ότι ορισμένες δραστικές ουσίες ή συνδυασμοί δραστικής ουσίας/τύπου προϊόντων που δεν είχαν αρχικά υπαχθεί στο πρόγραμμα αναθεώρησης, μπορούσαν να εξεταστούν υπό τους ίδιους όρους όπως οι δραστικές ουσίες που αξιολογούνται στο πλαίσιο του προγράμματος αναθεώρησης, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί παράγοντες θα είχαν υποβάλει πλήρεις φακέλους πριν από την 1η Μαρτίου 2006.

(7)

Στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 καθορίζεται η 1η Σεπτεμβρίου 2006 ως ημερομηνία έναρξης της απόσυρσης από την αγορά των προϊόντων που περιέχουν δραστικές ουσίες οι οποίες δεν εξετάστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος αναθεώρησης.

(8)

Το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 προβλέπει ότι οι υπάρχουσες δραστικές ουσίες που δεν είχαν προσδιοριστεί από τα πρόσωπα τα οποία τις χρησιμοποιούν σε βιοκτόνα, θεωρούνται ότι δεν είχαν διατεθεί στην αγορά για χρήση σε βιοκτόνα πριν από τις 14 Μαΐου 2000. Ωστόσο, αυτή η εξομοίωση με τις νέες δραστικές ουσίες δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως δυνατότητα να επωφελούνται οι υπάρχουσες δραστικές ουσίες που, παρανόμως, δεν έχουν προσδιοριστεί, από προσωρινή έγκριση ή από τη μεγαλύτερης διάρκειας περίοδο προστασίας των δεδομένων, η οποία ισχύει μόνο για τις πραγματικά νέες δραστικές ουσίες. Η εν λόγω διάταξη πρέπει να αποσαφηνιστεί κατά την έννοια αυτή.

(9)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα των κρατών μελών να ζητούν παρέκκλιση προκειμένου για βιοκτόνα τα οποία περιέχουν προσδιορισμένες υπάρχουσες δραστικές ουσίες που δεν έχουν εξεταστεί στο πλαίσιο του προγράμματος αναθεώρησης και για τα οποία τα κράτη μέλη υποστηρίζουν ότι είναι απαραίτητα για λόγους υγείας, ασφάλειας ή προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς ή ότι έχουν κρίσιμη σημασία για τη λειτουργία της κοινωνίας, επειδή δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις ή υποκατάστατα που να είναι εφικτά από τεχνικής και οικονομικής πλευράς και αποδεκτά από πλευράς περιβάλλοντος και υγείας. Η παρέκκλιση αυτή παραχωρείται στα κράτη μέλη που τη ζητούν, μόνον εφόσον τα σχετικά αιτήματα είναι δικαιολογημένα, η συνέχιση της χρήσης δεν δημιουργεί ανησυχίες για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον, και εφόσον αναπτύσσονται εναλλακτικές λύσεις, κατά περίπτωση. Ενδείκνυται να διατηρηθεί η δυνατότητα των κρατών μελών να ζητούν την εν λόγω παρέκκλιση, ακόμη και για δραστικές ουσίες που αποφασίστηκε να μην καταχωριστούν στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Δεδομένου ότι το πρόγραμμα αναθεώρησης που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ εφαρμόζεται μόνο μέχρι τις 14 Μαΐου 2010, δεν πρέπει να ισχύει καμία τέτοια παρέκκλιση μετά την ημερομηνία αυτή.

(10)

Ορισμένες ουσίες ή προϊόντα που καταναλώνονται συνήθως από τον άνθρωπο ή τα ζώα για τη συντήρησή τους, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται επίσης για την προσέλκυση ή την απώθηση επιβλαβών οργανισμών. Είναι γενικά παραδεκτό ότι οι σχετικές με την έγκριση και την καταχώριση απαιτήσεις της οδηγίας 98/8/ΕΚ φαίνονται αδικαιολόγητες ως προς τις εν λόγω ουσίες, οι οποίες πρέπει να εξαιρεθούν ρητά από το πεδίο εφαρμογής της. Λαμβανομένου υπόψη ότι η αναθεώρηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ θα απαιτήσει σημαντικό χρονικό διάστημα, στη διάρκεια του οποίου ενδέχεται να πληγεί ανεπανόρθωτα η αγοραία βιωσιμότητα των συγκεκριμένων προϊόντων, ενδείκνυται να αναβληθεί η απόσυρσή τους από την αγορά μέχρι τις 14 Μαΐου 2010.

(11)

Τα κράτη μέλη που εκδηλώνουν ενδιαφέρον να επιδιώξουν την αναθεώρηση δεδομένων δραστικών ουσιών, δεν πρέπει να ορίζονται ως κράτη μέλη εισηγητές για τις συγκεκριμένες ουσίες.

(12)

Για να αποτραπεί η επανάληψη των εργασιών, ιδίως δε για να μειωθούν οι δοκιμές στις οποίες χρησιμοποιούνται σπονδυλωτά ζώα, οι απαιτήσεις όσον αφορά την κατάρτιση και την υποβολή του πλήρους φακέλου πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να ενθαρρύνουν εκείνους των οποίων οι κοινοποιήσεις έχουν γίνει δεκτές, στο εξής «συμμετέχοντες», να ενεργούν συλλογικά, ιδίως με την υποβολή συλλογικών φακέλων. Το κράτος μέλος εισηγητής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καθιστά διαθέσιμη την αναφορά σε ενδεχόμενες δοκιμές με χρήση σπονδυλωτών ζώων, οι οποίες έχουν διεξαχθεί για κοινοποιημένη υπάρχουσα δραστική ουσία, εκτός εάν η αναφορά αυτή είναι εμπιστευτική κατά το άρθρο 19 της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Επίσης, για να αποκτηθεί πείρα σχετικά με την καταλληλότητα των απαιτήσεων που αφορούν τα δεδομένα και να εξασφαλιστεί η διεξαγωγή της αναθεώρησης των δραστικών ουσιών με οικονομικά συμφέροντα τρόπο, οι συμμετέχοντες πρέπει να ενθαρρύνονται να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες σύνταξης φακέλου και την ανάγκη διεξαγωγής δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα.

(13)

Για να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις, οι συμμετέχοντες πρέπει να αρχίζουν συζητήσεις με τα κράτη μέλη εισηγητές, το νωρίτερο δυνατόν, ώστε να αίρονται οι αβεβαιότητες σχετικά με τα απαιτούμενα δεδομένα. Οι αιτούντες, πλην των συμμετεχόντων, οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, για καταχώριση στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας, ενός συνδυασμού δραστικής ουσίας/τύπου προϊόντων που αξιολογείται στο πλαίσιο του προγράμματος αναθεώρησης, δεν πρέπει να υποβάλλουν πλήρεις φακέλους για τον εν λόγω συνδυασμό νωρίτερα ή αργότερα από τους συμμετέχοντες, ώστε να μην διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του προγράμματος αναθεώρησης ή να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση οι συμμετέχοντες.

(14)

Πρέπει να καθοριστούν οι απαιτήσεις όσον αφορά το περιεχόμενο και τη μορφή των φακέλων, καθώς και τον αριθμό των προς υποβολή φακέλων.

(15)

Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τις περιπτώσεις που ένας παραγωγός, ένας παρασκευαστής ή μια ένωση συμπράττει με συμμετέχοντα και τις περιπτώσεις που ένας συμμετέχων αποσύρεται από το πρόγραμμα αναθεώρησης.

(16)

Οι παραγωγοί, οι παρασκευαστές και οι ενώσεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, εντός ορισμένων χρονικών ορίων, να αναλάβουν τον ρόλο του συμμετέχοντος για έναν συνδυασμό υπάρχουσας δραστικής ουσίας/τύπου προϊόντων, για τον οποίο έχουν αποσυρθεί όλοι οι συμμετέχοντες ή κανένας από τους φακέλους δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις. Εντός των ίδιων χρονικών ορίων, πρέπει επίσης να υπάρχει δυνατότητα, σε ορισμένες περιστάσεις, να εκδηλώσουν τα κράτη μέλη ενδιαφέρον και να ενεργήσουν ως συμμετέχοντες για την καταχώριση του εν λόγω συνδυασμού στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ.

(17)

Για να μη γίνεται κατάχρηση της δυνατότητας παραμονής των δραστικών ουσιών στην αγορά κατά τη διάρκεια της εξέτασής τους στο πλαίσιο του προγράμματος αναθεώρησης, πρέπει το άλλο πρόσωπο ή κράτος μέλος να μπορεί να αναλάβει μόνο μία φορά τον ρόλο του συμμετέχοντος για δεδομένο συνδυασμό δραστικής ουσίας/τύπου προϊόντων. Για τον ίδιο σκοπό, το πρόσωπο ή το κράτος μέλος που αναλαμβάνει τον ρόλο του συμμετέχοντος πρέπει να αποδεικνύει, εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, ότι έχει αρχίσει τις εργασίες κατάρτισης πλήρους φακέλου.

(18)

Πρέπει να καθοριστούν χρονικά όρια εντός των οποίων τα κράτη μέλη εισηγητές πρέπει να εξακριβώνουν την πληρότητα των φακέλων. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα, σε εξαιρετικές περιστάσεις, να καθορίζουν τα κράτη μέλη εισηγητές νέα προθεσμία για την υποβολή τμημάτων ενός φακέλου, ιδίως όταν ο συμμετέχων έχει αποδείξει ότι ήταν αδύνατον να υποβάλει πληροφορίες εγκαίρως ή προκειμένου να αρθούν αβεβαιότητες σχετικά με τα απαιτούμενα δεδομένα, οι οποίες παραμένουν παρά τις συζητήσεις που έχουν προηγηθεί μεταξύ του συμμετέχοντος και του κράτους μέλους εισηγητή.

(19)

Για κάθε υπάρχουσα δραστική ουσία, το κράτος μέλος εισηγητής πρέπει να εξετάζει και να αξιολογεί τον φάκελο και να υποβάλλει τα αποτελέσματα στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη, υπό τη μορφή έκθεσης της αρμόδιας αρχής και σύστασης για την απόφαση που πρέπει να ληφθεί όσον αφορά την εξεταζόμενη δραστική ουσία. Για να μην παρατείνεται άσκοπα η λήψη αποφάσεων, το κράτος μέλος εισηγητής πρέπει, ταυτόχρονα, να σταθμίζει προσεκτικά την αναγκαιότητα συμπληρωματικών μελετών. Για τον ίδιο λόγο, τα κράτη μέλη εισηγητές πρέπει να υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη πληροφορίες που υποβάλλονται μετά την αποδοχή του φακέλου μόνον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

(20)

Οι εκθέσεις των αρμοδίων αρχών πρέπει να εξετάζονται από τα υπόλοιπα κράτη μέλη πριν από την υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης στη μόνιμη επιτροπή για τα βιοκτόνα προϊόντα.

(21)

Σε περίπτωση που, παρά τη διατύπωση σύστασης για την καταχώριση μιας δραστικής ουσίας στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ, εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 5 της εν λόγω οδηγίας, η Επιτροπή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει υπόψη, με την επιφύλαξη όμως του άρθρου 12 της ίδιας οδηγίας, την ολοκλήρωση της αξιολόγησης άλλων υπαρχουσών δραστικών ουσιών που έχουν την ίδια χρήση. Πρέπει να προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη εισηγητές επικαιροποιούν τις εκθέσεις των αρμοδίων αρχών, όταν είναι αναγκαίο.

(22)

Για να εξασφαλιστεί πληρέστερη πρόσβαση στις πληροφορίες, οι εκθέσεις αξιολόγησης πρέπει να συντάσσονται με βάση τις εκθέσεις που υποβάλλουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και να υπόκεινται στους ίδιους όρους πρόσβασης στις πληροφορίες όπως οι εκθέσεις των αρμοδίων αρχών. Οι εκθέσεις αξιολόγησης πρέπει να προκύπτουν από την αρχική έκθεση της αρμόδιας αρχής, όπως αυτή τροποποιείται με βάση όλα τα έγγραφα, παρατηρήσεις και πληροφορίες που συνεκτιμώνται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.

(23)

Πρέπει να είναι δυνατόν να αναστέλλονται οι διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, υπό το φως της εφαρμογής άλλων κοινοτικών πράξεων, ιδίως στο πλαίσιο της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (4), και, μετά την 1η Ιουνίου 2009, του τίτλου VIII και του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

(24)

Για να εξασφαλιστεί η μέγιστη αποδοτικότητα του προγράμματος αναθεώρησης, ορισμένοι συνδυασμοί δραστικής ουσίας/τύπου προϊόντων ανατέθηκαν σε άλλο κράτος μέλος εισηγητή. Οι εξελίξεις αυτές πρέπει να αποτυπωθούν στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

(25)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα (5) για να ληφθούν υπόψη η προσχώρηση των νέων κρατών μελών και τα διδάγματα από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του προγράμματος αναθεώρησης, ιδίως δε για να προβλεφθεί η μη καταχώριση ορισμένων δραστικών ουσιών στο παράρτημα Ι, ΙΑ ή ΙΒ της οδηγίας 98/8/ΕΚ, σε περιπτώσεις που είτε δεν υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι απαιτούμενες πληροφορίες είτε δεν πληρούνταν οι απαιτήσεις του άρθρου 10 της εν λόγω οδηγίας. Αυτή η τακτική της συνεχούς επικαιροποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2032/2003, ώστε να συμβαδίζει με την εξέλιξη του προγράμματος αναθεώρησης, αποδείχθηκε αναποτελεσματική και χρονοβόρος, ενώ μπορεί επίσης να προκαλέσει σύγχυση στους ενδιαφερόμενους, όσον αφορά τους ισχύοντες κανόνες και τις υπό αναθεώρηση ουσίες. Για λόγους σαφήνειας, είναι προτιμότερο να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 και να αντικατασταθεί από νέα, απλούστερη πράξη, η οποία θα ορίζει τους κανόνες που διέπουν το πρόγραμμα αναθεώρησης, και να εκδίδει η Επιτροπή χωριστές πράξεις για τις μελλοντικές αποφάσεις μη καταχώρισης.

(26)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός ορίζει λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του προγράμματος εργασιών για τη συστηματική εξέταση όλων των δραστικών ουσιών που κυκλοφορούσαν ήδη στην αγορά στις 14 Μαΐου 2000 ως δραστικές ουσίες βιοκτόνων (εφεξής «το πρόγραμμα αναθεώρησης»), το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ και του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2000.

Επιπλέον, ως «συμμετέχων» νοείται ο παραγωγός, ο παρασκευαστής ή η ένωση που έχει υποβάλει κοινοποίηση η οποία έχει γίνει δεκτή από την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2000, ή το κράτος μέλος που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του ίδιου κανονισμού.

Άρθρο 3

Υπάρχουσες δραστικές ουσίες

1.   Ο κατάλογος των δραστικών ουσιών που προσδιορίστηκε ότι είχαν διατεθεί στην αγορά πριν από τις 14 Μαΐου 2000 ως δραστικές ουσίες βιοκτόνων για άλλους σκοπούς πλην των αναφερόμενων στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) της οδηγίας 98/8/ΕΚ, παρατίθεται στο παράρτημα I.

2.   Ο πλήρης κατάλογος των υπαρχουσών δραστικών ουσιών που θα εξεταστούν στο πλαίσιο του προγράμματος αναθεώρησης παρατίθεται στο παράρτημα II.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστικές ουσίες:

α)

υπάρχουσες δραστικές ουσίες που έχουν κοινοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2000 ή το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1687/2002 της Επιτροπής (6)·

β)

υπάρχουσες δραστικές ουσίες που δεν έχουν κοινοποιηθεί, αλλά ένα κράτος μέλος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να υποστηρίξει την καταχώρισή τους στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ·

γ)

υπάρχουσες δραστικές ουσίες που δεν έχουν κοινοποιηθεί, αλλά για τις οποίες υποβλήθηκε φάκελος σε ένα από τα κράτη μέλη μέχρι την 1η Μαρτίου 2006, φάκελος που διαπιστώθηκε ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παραρτήματος III του παρόντος κανονισμού και έγινε δεκτός ως πλήρης.

Ο κατάλογος προσδιορίζει, για κάθε υπάρχουσα δραστική ουσία που περιλαμβάνει, τους τύπους προϊόντων για τους οποίους θα εξεταστεί η ουσία στο πλαίσιο του προγράμματος αναθεώρησης, καθώς και το κράτος μέλος εισηγητή που ορίστηκε για να διενεργήσει την αξιολόγηση.

Άρθρο 4

Μη καταχώριση

1.   Με την επιφύλαξη των άρθρων 5 και 6 του παρόντος κανονισμού και της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, δεν διατίθενται πλέον στην αγορά βιοκτόνα που περιέχουν δραστικές ουσίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού ή του παραρτήματος I ή IA της οδηγίας 98/8/ΕΚ.

Στην περίπτωση δραστικής ουσίας του παραρτήματος ΙΙ, το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται στην ουσία αυτή και σε σχέση με κάθε τύπο προϊόντων που δεν περιλαμβάνεται στο εν λόγω παράρτημα.

2.   Τα βιοκτόνα που περιέχουν δραστικές ουσίες του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού, για τις οποίες ελήφθη απόφαση να μην καταχωριστούν στο παράρτημα I ή IA της οδηγίας 98/8/ΕΚ, για ορισμένους ή όλους τους αντίστοιχους κοινοποιημένους τύπους προϊόντων, δεν διατίθενται πλέον στην αγορά για τους συγκεκριμένους τύπους προϊόντων, με ισχύ μετά δώδεκα μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής πράξης, εκτός αντίθετων διατάξεων αυτής.

3.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 15 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού, κάθε δραστική ουσία που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος Ι θεωρείται ότι δεν είχε διατεθεί στην αγορά, για χρήση σε βιοκτόνα, πριν από τις 14 Μαΐου 2000.

Άρθρο 5

Παρέκκλιση για βασική χρήση

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν από την Επιτροπή παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1 στις περιπτώσεις που θεωρούν ότι μια δραστική ουσία είναι απαραίτητη για λόγους υγείας, ασφάλειας και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς ή ότι έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργία της κοινωνίας και εφόσον δεν διατίθενται εναλλακτικές λύσεις ή υποκατάστατα που να είναι εφικτά από τεχνικής και οικονομικής πλευράς και αποδεκτά από πλευράς περιβάλλοντος και υγείας.

Οι σχετικές αιτήσεις συνοδεύονται από έγγραφο αιτιολόγησης και τεκμηρίωσης.

2.   Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 αιτήσεις διαβιβάζονται από την Επιτροπή στα υπόλοιπα κράτη μέλη και δημοσιοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα.

Τα κράτη μέλη και οποιοδήποτε πρόσωπο μπορούν να υποβάλουν εγγράφως στην Επιτροπή παρατηρήσεις εντός 60 ημερών από την παραλαβή μιας αίτησης.

3.   Λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που έχει παραλάβει, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1 για τη διάθεση της ουσίας στην αγορά των αιτούντων κρατών μελών, έως τις 14 Μαΐου 2010 το αργότερο, υπό τον όρο ότι τα κράτη μέλη:

α)

μεριμνούν ώστε η συνέχιση της χρήσης να είναι δυνατή μόνο εφόσον τα προϊόντα που περιέχουν την ουσία έχουν εγκριθεί για τη σκοπούμενη βασική χρήση·

β)

συνάγουν το συμπέρασμα ότι, λαμβανομένων υπόψη όλων των διαθέσιμων στοιχείων, είναι εύλογο να υποτεθεί πως η συνέχιση της χρήσης δεν θα έχει μη αποδεκτές επιδράσεις στην υγεία του ανθρώπου ή των ζώων ούτε στο περιβάλλον·

γ)

κατά τη χορήγηση των εγκρίσεων, επιβάλλουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα περιορισμού των κινδύνων·

δ)

εξασφαλίζουν την αλλαγή της επισήμανσης των εν λόγω εγκεκριμένων βιοκτόνων που θα εξακολουθούν να κυκλοφορούν στην αγορά μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2006, ώστε να είναι προσαρμοσμένη στους όρους χρήσης που επιβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο· και

ε)

μεριμνούν ώστε, κατά περίπτωση, οι κάτοχοι των εγκρίσεων ή τα σχετικά κράτη μέλη να αναζητήσουν εναλλακτικές ουσίες για τις συγκεκριμένες χρήσεις ή να καταρτιστεί φάκελος προς υποβολή με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 11 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, το αργότερο έως τις 14 Μαΐου 2008.

4.   Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ενημερώνουν ετησίως την Επιτροπή για την εφαρμογή της παραγράφου 3 και, ειδικότερα, για τις ενέργειές τους βάσει του στοιχείου ε).

5.   Τα κράτη μέλη μπορούν ανά πάσα στιγμή να επανεξετάζουν τις εγκρίσεις των βιοκτόνων, για τα οποία η περίοδος διάθεσης στην αγορά έχει παραταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3. Όταν έχουν λόγους να θεωρούν ότι δεν πληρούται πλέον οποιοσδήποτε από τους όρους των στοιχείων α) έως ε) της εν λόγω παραγράφου, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για να διορθώσουν την κατάσταση ή, εάν αυτό είναι αδύνατο, ανακαλούν τις εγκρίσεις των εξεταζόμενων βιοκτόνων.

Άρθρο 6

Τρόφιμα και ζωοτροφές

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν, το αργότερο μέχρι τις 14 Μαΐου 2010, τη διάθεση στην αγορά, δραστικών ουσιών που συνίστανται αποκλειστικά από τρόφιμα ή ζωοτροφές προοριζόμενα να χρησιμοποιηθούν ως απωθητικά ή προσελκυστικά, του τύπου προϊόντων 19.

Για τους σκοπούς της παρούσας παρέκκλισης, ως «τρόφιμα ή ζωοτροφές» νοούνται όλες οι εδώδιμες ουσίες ή προϊόντα φυτικής ή ζωικής προέλευσης, είτε έχουν υποστεί πλήρη ή μερική επεξεργασία είτε όχι, τα οποία προορίζονται για βρώση από τον άνθρωπο ή τα ζώα ή αναμένεται εύλογα ότι θα χρησιμεύσουν για τον σκοπό αυτό· η κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνει εκχυλίσματα ή επιμέρους ουσίες που απομονώνονται από τρόφιμα ή ζωοτροφές.

Άρθρο 7

Εξέταση των υπαρχουσών δραστικών ουσιών στο πλαίσιο του προγράμματος αναθεώρησης

1.   Την αναθεώρηση μιας δραστικής ουσίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ, σε σχέση με τους καθοριζόμενους τύπους προϊόντων, αναλαμβάνει το κράτος μέλος εισηγητής που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό, βάσει του πλήρους φακέλου για τον συγκεκριμένο συνδυασμό ουσίας/τύπου προϊόντος, υπό τον όρο ότι:

α)

ο φάκελος ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού·

β)

ο πλήρης φάκελος υποβάλλεται εντός του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στο άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού για τον σχετικό τύπο προϊόντων, συνοδευόμενος από την περίληψη φακέλου που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 98/8/ΕΚ και προσδιορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Μια δραστική ουσία του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού αναθεωρείται αποκλειστικά σε σχέση με τους τύπους προϊόντων που προσδιορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Για τους συνδυασμούς δραστικής ουσίας/τύπου προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ), εξαιρουμένων των τύπων προϊόντων 8 και 14, η αξιολόγηση των φακέλων αρχίζει ταυτόχρονα με την αξιολόγηση των φακέλων δραστικών ουσιών που περιέχονται στους ίδιους τύπους προϊόντων.

2.   Ένα κράτος μέλος που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να υποστηρίξει την καταχώριση δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι ή ΙΑ ή ΙΒ της οδηγίας, δεν ορίζεται ως κράτος μέλος εισηγητής για την ουσία αυτή.

3.   Με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 11 και 12 του παρόντος κανονισμού, πρόσωπα που δεν είναι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, για την καταχώριση στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας, ενός συνδυασμού υπάρχουσας δραστικής ουσίας/τύπου προϊόντων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω πρόσωπα υποβάλλουν πλήρη φάκελο για τον συγκεκριμένο συνδυασμό δραστικής ουσίας/τύπου προϊόντων, εντός του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στο άρθρο 9.

Άρθρο 8

Κατάρτιση του πλήρους φακέλου

1.   Κατά την κατάρτιση του πλήρους φακέλου, καταβάλλεται κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε, μεταξύ άλλων, να αποφεύγεται η επανάληψη των δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα και, όπου ενδείκνυται, να συντάσσεται συλλογικός πλήρης φάκελος.

2.   Πριν αρχίσει να συντάσσει τον πλήρη φάκελο, ο συμμετέχων:

α)

ενημερώνει το κράτος μέλος εισηγητή σχετικά με τις ενδεχόμενες δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα, τις οποίες έχει ήδη διεξαγάγει·

β)

επικοινωνεί με το κράτος μέλος εισηγητή και ζητεί τη συμβουλή του σχετικά με τη δυνατότητα αποδοχής των λόγων που συνηγορούν υπέρ του να μην εκπονηθούν ορισμένες μελέτες·

γ)

ενημερώνει το κράτος μέλος εισηγητή σχετικά με τυχόν πρόθεσή του να εκτελέσει περαιτέρω δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα, για τους σκοπούς του πλήρους φακέλου·

δ)

όταν πληροφορείται από το κράτος μέλος εισηγητή ότι άλλος συμμετέχων έχει κοινοποιήσει σχέδια διεξαγωγής των ίδιων δοκιμών, καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να συνεργαστεί με αυτόν τον συμμετέχοντα στην εκτέλεση κοινών δοκιμών.

Η συμβουλή που παρέχεται από τα κράτη μέλη εισηγητές σύμφωνα με το στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου, δεν προδικάζει το αποτέλεσμα του ελέγχου πληρότητας βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 1.

3.   Το κράτος μέλος εισηγητής μπορεί να καθιστά διαθέσιμη την αναφορά σε ενδεχόμενες δοκιμές που έχουν διεξαχθεί σε σπονδυλωτά ζώα με δραστική ουσία του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού, εκτός από τις περιπτώσεις που η αναφορά αυτή πρέπει να θεωρείται ως εμπιστευτική σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Η εν λόγω αναφορά μπορεί να περιλαμβάνει την ονομασία της σχετικής δραστικής ουσίας, τα τελικά σημεία των δοκιμών και τη διεύθυνση επικοινωνίας με τον κάτοχο των δεδομένων.

4.   Σε περίπτωση που το κράτος μέλος εισηγητής γνωρίζει ότι περισσότεροι του ενός συμμετέχοντες επιδιώκουν την αναθεώρηση συγκεκριμένης δραστικής ουσίας, ενημερώνει αναλόγως αυτούς τους συμμετέχοντες.

5.   Οι συμμετέχοντες που επιδιώκουν την αναθεώρηση της ίδιας δραστικής ουσίας για τους ίδιους τύπους προϊόντων, καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια να υποβάλουν συλλογικό πλήρη φάκελο, τηρώντας πλήρως τους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισμού.

Σε περίπτωση που, υπό τις περιστάσεις αυτές, δεν υποβάλλεται συλλογικός φάκελος, σε κάθε επιμέρους φάκελο αναφέρονται λεπτομερώς οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν για να εξασφαλιστεί συνεργασία, καθώς και οι λόγοι της αποχής.

6.   Στον πλήρη φάκελο και στην περίληψη του φακέλου αναφέρονται λεπτομέρειες σχετικά με τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη των δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα.

7.   Για να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις δαπάνες που συνεπάγεται η υποβολή αίτησης αναθεώρησης και με την ανάγκη διεξαγωγής δοκιμών σε ζώα για τους σκοπούς της σύνταξης του πλήρους φακέλου, οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν στο κράτος μέλος εισηγητή, μαζί με τους πλήρεις φακέλους, ανάλυση των δαπανών για τις αντίστοιχες ενέργειες και μελέτες.

Το κράτος μέλος εισηγητής ανακοινώνει τις πληροφορίες αυτές στην Επιτροπή κατά την υποβολή της έκθεσης της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4.

8.   Στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 5 της οδηγίας 98/8/ΕΚ συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες για τις δαπάνες που συνεπάγεται η σύνταξη του πλήρους φακέλου και για τις δοκιμές σε ζώα που διεξήχθησαν για τον σκοπό αυτό, συνοδευόμενες από τυχόν κατάλληλες συστάσεις όσον αφορά τροποποιήσεις των απαιτήσεων για τα δεδομένα, ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η ανάγκη διεξαγωγής δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα και να εξασφαλιστεί αποτελεσματικότητα ως προς το κόστος και αναλογικότητα.

Άρθρο 9

Υποβολή του πλήρους φακέλου

1.   Ο συμμετέχων υποβάλλει στο κράτος μέλος εισηγητή ένα έντυπο και ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο του πλήρους φακέλου, εκτός αντιθέτων υποδείξεων του κράτους μέλους εισηγητή.

Ο συμμετέχων υποβάλλει επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3, ένα έντυπο και ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο της περίληψης του φακέλου στην Επιτροπή και σε καθένα από τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Ωστόσο, εάν ένα κράτος μέλος επιθυμεί να λάβει μόνο αντίγραφα σε ηλεκτρονική μορφή ή μεγαλύτερο αριθμό αντιγράφων, ενημερώνει την Επιτροπή, η οποία δημοσιοποιεί την πληροφορία αυτή με ηλεκτρονικά μέσα. Εάν αργότερα το κράτος μέλος λάβει άλλη σχετική απόφαση, ενημερώνει την Επιτροπή χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εκείνη επικαιροποιεί αναλόγως τις πληροφορίες που έχει δημοσιοποιήσει.

2.   Οι πλήρεις φάκελοι για τις υπάρχουσες δραστικές ουσίες του παραρτήματος ΙΙ πρέπει να έχουν παραληφθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εισηγητή εντός των ακόλουθων χρονικών διαστημάτων:

α)

όσον αφορά τους τύπους προϊόντων 8 και 14, μέχρι τις 28 Μαρτίου 2004·

β)

όσον αφορά τους τύπους προϊόντων 16, 18, 19 και 21, από την 1η Νοεμβρίου 2005 μέχρι τις 30 Απριλίου 2006·

γ)

όσον αφορά τους τύπους προϊόντων 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 13, από την 1η Φεβρουαρίου 2007 μέχρι τις 31 Ιουλίου 2007·

δ)

όσον αφορά τους τύπους προϊόντων 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 22 και 23, από την 1η Μαΐου 2008 μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2008.

Άρθρο 10

Σύμπραξη με συμμετέχοντα και αντικατάσταση συμμετέχοντος

Εάν, με αμοιβαία συμφωνία, ένας παραγωγός ή παρασκευαστής ή μια ένωση συμπράξει με έναν συμμετέχοντα ή τον αντικαταστήσει κατά την υποβολή του πλήρους φακέλου, όλα τα μέρη της συμφωνίας ενημερώνουν από κοινού την Επιτροπή και το κράτος μέλος εισηγητή αναλόγως, επισυνάπτοντας κάθε σχετικό έγγραφο πρόσβασης.

Η Επιτροπή ενημερώνει αναλόγως κάθε άλλον συμμετέχοντα που επιδιώκει την αναθεώρηση της ίδιας δραστικής ουσίας σε σχέση με τους ίδιους τύπους προϊόντων.

Άρθρο 11

Απόσυρση συμμετεχόντων

1.   Εάν ένας συμμετέχων σκοπεύει να διακόψει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα αναθεώρησης, ενημερώνει αναλόγως το σχετικό κράτος μέλος εισηγητή και την Επιτροπή, εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση, αναφέροντας τους λόγους.

Η Επιτροπή ενημερώνει αναλόγως τα υπόλοιπα κράτη μέλη και κάθε άλλον συμμετέχοντα που επιδιώκει την αναθεώρηση της ίδιας δραστικής ουσίας σε σχέση με τους ίδιους τύπους προϊόντων.

2.   Σε περίπτωση που, όσον αφορά έναν συγκεκριμένο συνδυασμό υπάρχουσας δραστικής ουσίας/τύπου προϊόντων, έχουν αποσυρθεί όλοι οι συμμετέχοντες, η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τα κράτη μέλη και δημοσιοποιεί την πληροφορία αυτή με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 12

Ανάληψη του ρόλου του συμμετέχοντος

1.   Εντός τριών μηνών από την ηλεκτρονική δημοσίευση των πληροφοριών του άρθρου 11 παράγραφος 2, ένας παραγωγός, παρασκευαστής, ένωση ή άλλο πρόσωπο μπορεί να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή την πρόθεσή του να αναλάβει τον ρόλο του συμμετέχοντος, όσον αφορά τον συνδυασμό υπάρχουσας δραστικής ουσίας/τύπου προϊόντων.

Επίσης, εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, ένα κράτος μέλος μπορεί να εκδηλώσει στην Επιτροπή ενδιαφέρον για την ανάληψη του ρόλου του συμμετέχοντος, με σκοπό την υποστήριξη της καταχώρισης του συνδυασμού υπάρχουσας δραστικής ουσίας/τύπου προϊόντων στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ, σε περίπτωση που υπάρχουν χρήσεις τις οποίες το κράτος μέλος θεωρεί βασικές, ιδίως για την προστασία της υγείας του ανθρώπου, της υγείας των ζώων ή του περιβάλλοντος.

2.   Το πρόσωπο ή κράτος μέλος που επιθυμεί να αναλάβει τον ρόλο του αποσυρθέντος συμμετέχοντος παρέχει στην Επιτροπή, εντός τριών μηνών από τη γνωστοποίηση της πρόθεσής του σε αυτήν, στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχουν ανατεθεί οι εργασίες σύνταξης πλήρους φακέλου.

3.   Με βάση τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 αποδεικτικά στοιχεία, η Επιτροπή αποφασίζει αν θα επιτρέψει στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή κράτος μέλος να αναλάβει τον ρόλο του συμμετέχοντος.

Εφόσον η Επιτροπή επιτρέψει στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή κράτος μέλος να αναλάβει τον ρόλο του συμμετέχοντος, μπορεί να αποφασίσει, εάν είναι αναγκαίο, να παρατείνει την αντίστοιχη προθεσμία υποβολής πλήρους φακέλου που καθορίζεται στο άρθρο 9.

4.   Η ανάληψη του ρόλου του συμμετέχοντος για δεδομένο συνδυασμό υπάρχουσας δραστικής ουσίας/τύπου προϊόντων μπορεί να επιτραπεί μόνο μία φορά.

5.   Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή αποφασίζει να μην καταχωριστεί η υπάρχουσα δραστική ουσία στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ, στο πλαίσιο του προγράμματος αναθεώρησης, για τους σχετικούς τύπους προϊόντων.

Άρθρο 13

Έλεγχος πληρότητας των φακέλων

1.   Εντός τριών μηνών από την παραλαβή του φακέλου για έναν συνδυασμό υπάρχουσας δραστικής ουσίας/τύπου προϊόντων και, το αργότερο, τρεις μήνες μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, το κράτος μέλος εισηγητής ελέγχει κατά πόσον ο φάκελος πρέπει να γίνει δεκτός ως πλήρης, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 98/8/ΕΚ.

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος εισηγητής έχει αρχίσει διαβουλεύσεις με άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή όσον αφορά τη δυνατότητα αποδοχής ενός φακέλου, το χρονικό διάστημα είναι δυνατόν να παραταθεί έως ότου ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις, με ανώτατο όριο τους έξι μήνες από την παραλαβή του φακέλου.

2.   Το κράτος μέλος εισηγητής μπορεί να απαιτεί, ως προϋπόθεση για να θεωρήσει τον φάκελο πλήρη, να συμπεριλαμβάνεται σε αυτόν αποδεικτικό της προπληρωμής, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, των καταβλητέων τελών βάσει του άρθρου 25 της οδηγίας 98/8/ΕΚ.

3.   Εφόσον ο φάκελος θεωρηθεί πλήρης, το κράτος μέλος εισηγητής επιβεβαιώνει την αποδοχή του φακέλου στον συμμετέχοντα και συμφωνεί να διαβιβάσει ο συμμετέχων την περίληψη του φακέλου στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη, εντός ενός μηνός από την παραλαβή της επιβεβαίωσης.

Εάν ένα κράτος μέλος που έχει παραλάβει περίληψη φακέλου, έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι ο φάκελος δεν είναι πλήρης, ανακοινώνει χωρίς καθυστέρηση τις ανησυχίες του στο κράτος μέλος εισηγητή, στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη.

Το κράτος μέλος εισηγητής προβαίνει αμέσως σε διαβουλεύσεις με το εν λόγω κράτος μέλος και την Επιτροπή, ώστε να συζητηθεί η ανησυχία που εκφράστηκε και να συγκλίνουν οι διισταμένες απόψεις.

4.   Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το κράτος μέλος εισηγητής μπορεί να καθορίσει νέα προθεσμία για την υποβολή των πληροφοριών τις οποίες, για λόγους δεόντως τεκμηριωμένους, ο συμμετέχων δεν ήταν σε θέση να υποβάλει εγκαίρως.

Ο συμμετέχων, εντός τριών μηνών από την ενημέρωσή του για τη νέα προθεσμία, παρέχει στο κράτος μέλος εισηγητή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχουν ανατεθεί εργασίες για να παρασχεθούν οι ελλείπουσες πληροφορίες.

Εάν το κράτος μέλος εισηγητής κρίνει ότι έχει λάβει επαρκείς αποδείξεις, διενεργεί την οικεία αξιολόγηση σύμφωνα με το άρθρο 14 ως εάν ο φάκελος ήταν πλήρης. Σε αντίθετη περίπτωση, η αξιολόγηση δεν αρχίζει πριν υποβληθούν οι ελλείπουσες πληροφορίες.

5.   Εάν δεν παραληφθεί πλήρης φάκελος εντός του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στο άρθρο 9 ή εντός της νέας προθεσμίας που έχει καθοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 4, το κράτος μέλος εισηγητής ενημερώνει την Επιτροπή, αναφέροντας τους λόγους που προέβαλε ο συμμετέχων ως αιτιολογία.

Το κράτος μέλος εισηγητής ενημερώνει επίσης την Επιτροπή σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν παρέχει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με την παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο.

Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο και εάν κανένας άλλος φάκελος δεν αφορά τον ίδιο συνδυασμό υπάρχουσας δραστικής ουσίας/τύπου προϊόντων, θεωρείται ότι έχουν αποσυρθεί όλοι οι συμμετέχοντες και εφαρμόζονται κατ’ αναλογία το άρθρο 11 παράγραφος 2 και το άρθρο 12.

Άρθρο 14

Αξιολόγηση των φακέλων από το κράτος μέλος εισηγητή

1.   Το κράτος μέλος εισηγητής, εφόσον θεωρεί έναν φάκελο πλήρη, διενεργεί την αξιολόγηση εντός δώδεκα μηνών από την αποδοχή του, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, και συντάσσει έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση αυτή, στο εξής «η έκθεση της αρμόδιας αρχής».

Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, το κράτος μέλος εισηγητής μπορεί να λαμβάνει υπόψη άλλες κατάλληλες τεχνικές ή επιστημονικές πληροφορίες για τις ιδιότητες της δραστικής ουσίας, των μεταβολιτών ή των καταλοίπων.

2.   Κατόπιν αιτήματος του συμμετέχοντος, το κράτος μέλος εισηγητής μπορεί να λάβει υπόψη συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με δραστική ουσία της οποίας ο φάκελος έχει γίνει δεκτός ως πλήρης, μόνον εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

κατά την υποβολή του φακέλου, ο συμμετέχων ενημέρωσε το κράτος μέλος εισηγητή ότι είχε αρχίσει η συγκέντρωση των συμπληρωματικών πληροφοριών·

β)

οι συμπληρωματικές πληροφορίες υποβάλλονται το αργότερο εννέα μήνες μετά την αποδοχή του φακέλου σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3·

γ)

σε σύγκριση με τα αρχικώς υποβληθέντα δεδομένα, οι συμπληρωματικές πληροφορίες είναι εξίσου ή περισσότερο αξιόπιστες, χάρη στην εφαρμογή των ιδίων ή αυστηρότερων προτύπων ποιότητας·

δ)

σε σύγκριση με τα αρχικώς υποβληθέντα δεδομένα, οι συμπληρωματικές πληροφορίες υποστηρίζουν διαφορετικό συμπέρασμα όσον αφορά τη δραστική ουσία για τους σκοπούς της σύστασης βάσει της παραγράφου 6.

Το κράτος μέλος εισηγητής λαμβάνει υπόψη συμπληρωματικές πληροφορίες που υποβάλλονται από άλλα πρόσωπα πλην του συμμετέχοντος, μόνον εάν αυτές πληρούν τις προϋποθέσεις των στοιχείων β), γ) και δ) του πρώτου εδαφίου.

3.   Στις περιπτώσεις που έχει σημασία για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ιδίως όταν έχει ζητηθεί η παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών εντός προθεσμίας που έχει καθοριστεί από το κράτος μέλος εισηγητή, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από τον συμμετέχοντα να υποβάλει επικαιροποιημένες περιλήψεις φακέλου στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη, όταν παραληφθούν οι συμπληρωματικές πληροφορίες.

Θεωρείται ότι έχουν αποσυρθεί όλοι οι συμμετέχοντες και εφαρμόζονται κατ’ αναλογία το άρθρο 11 παράγραφος 2 και το άρθρο 12, εάν:

α)

οι συμπληρωματικές πληροφορίες δεν παραληφθούν εμπρόθεσμα·

β)

ο συμμετέχων δεν αιτιολογήσει επαρκώς την περαιτέρω παράταση της προθεσμίας·

γ)

κανένας άλλος φάκελος δεν αφορά τον ίδιο συνδυασμό υπάρχουσας δραστικής ουσίας/τύπου προϊόντων.

4.   Το κράτος μέλος εισηγητής διαβιβάζει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αντίγραφο της έκθεσης της αρμόδιας αρχής στην Επιτροπή, στα υπόλοιπα κράτη μέλη και στον συμμετέχοντα.

5.   Το κράτος μέλος εισηγητής μπορεί να αποφασίσει να μη διαβιβάσει την έκθεση της αρμόδιας αρχής, εάν δεν έχουν καταβληθεί πλήρως τα τέλη που οφείλονται βάσει του άρθρου 25 της οδηγίας 98/8/ΕΚ· στην περίπτωση αυτή, ενημερώνει αναλόγως τον συμμετέχοντα και την Επιτροπή.

Θεωρείται ότι έχουν αποσυρθεί όλοι οι συμμετέχοντες και εφαρμόζονται κατ’ αναλογία το άρθρο 11 παράγραφος 2 και το άρθρο 12, εάν:

α)

δεν εξοφληθούν τα οφειλόμενα τέλη εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της ανωτέρω ενημέρωσης·

β)

κανένας άλλος φάκελος δεν αφορά τον ίδιο συνδυασμό υπάρχουσας δραστικής ουσίας/τύπου προϊόντων.

6.   Η έκθεση της αρμόδιας αρχής υποβάλλεται σε μορφή που υποδεικνύεται από την Επιτροπή και περιλαμβάνει ένα από τα εξής:

α)

σύσταση για καταχώριση της υπάρχουσας δραστικής ουσίας στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ, στην οποία αναφέρονται, κατά περίπτωση, οι όροι καταχώρισης·

β)

σύσταση για μη καταχώριση της υπάρχουσας δραστικής ουσίας στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι.

Άρθρο 15

Διαδικασίες της Επιτροπής

1.   Όταν η Επιτροπή παραλαμβάνει έκθεση αρμόδιας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού, καταρτίζει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, το σχέδιο απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 27 της οδηγίας 98/8/ΕΚ.

2.   Πριν καταρτίσει το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 σχέδιο απόφασης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη, όταν το καθιστούν αναγκαίο οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν σχετικά με την έκθεση της αρμόδιας αρχής, ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα που παραμένουν ανεπίλυτα. Όταν χρειάζεται και εφόσον ζητηθεί από την Επιτροπή, το κράτος μέλος εισηγητής συντάσσει επικαιροποιημένη έκθεση της αρμόδιας αρχής.

3.   Στην περίπτωση υπάρχουσας δραστικής ουσίας η οποία, παρά τη διατύπωση σύστασης για καταχώριση σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 6 του παρόντος κανονισμού, εξακολουθεί να αποτελεί πηγή ανησυχιών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 5 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, η Επιτροπή, με την επιφύλαξη του άρθρου 12 της εν λόγω οδηγίας, μπορεί να λαμβάνει υπόψη την ολοκλήρωση της αξιολόγησης άλλων υπαρχουσών δραστικών ουσιών που έχουν την ίδια χρήση.

4.   Με βάση τα έγγραφα και τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, το κράτος μέλος εισηγητής συντάσσει επικαιροποιημένη έκθεση της αρμόδιας αρχής, το πρώτο μέρος της οποίας αποτελεί την έκθεση αξιολόγησης. Η έκθεση αξιολόγησης εξετάζεται στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα. Στις περιπτώσεις που υποβάλλονται περισσότεροι του ενός φάκελοι για τον ίδιο συνδυασμό δραστικής ουσίας/τύπου προϊόντων, το κράτος μέλος εισηγητής συντάσσει μία μόνο έκθεση αξιολόγησης με βάση τα στοιχεία των φακέλων αυτών.

Άρθρο 16

Πρόσβαση στις πληροφορίες

Εφόσον ένα κράτος μέλος εισηγητής έχει υποβάλει την έκθεση της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού ή μια έκθεση αξιολόγησης έχει οριστικοποιηθεί ή επικαιροποιηθεί στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα, η Επιτροπή δημοσιοποιεί την έκθεση και τις ενδεχόμενες επικαιροποιήσεις της με ηλεκτρονικά μέσα, πλην των πληροφοριών που πρέπει να θεωρούνται ως εμπιστευτικές σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας 98/8/ΕΚ.

Άρθρο 17

Αναστολή των διαδικασιών

Σε περίπτωση που η Επιτροπή υποβάλει πρόταση τροποποίησης της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ ή, από την 1η Ιουνίου 2009, του παραρτήματος XVII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, με σκοπό την απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά ή της χρήσης δραστικής ουσίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των χρήσεων ως βιοκτόνου, σε ορισμένους ή όλους τους τύπους προϊόντων, οι διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό όσον αφορά την εν λόγω ουσία προς χρήση στους σχετικούς τύπους προϊόντων είναι δυνατόν να ανασταλούν μέχρι να ληφθεί απόφαση σχετικά με την πρόταση αυτή.

Άρθρο 18

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 καταργείται.

Κάθε αναφορά στον καταργούμενο κανονισμό θεωρείται ως αναφορά στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 19

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Σταύρος ΔΉΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/47/ΕΚ (ΕΕ L 247 της 21.9.2007, σ. 21).

(2)  ΕΕ L 228 της 8.9.2000, σ. 6. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 (ΕΕ L 307 της 24.11.2003, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 307 της 24.11.2003, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1849/2006 (ΕΕ L 355 της 15.12.2006, σ. 63).

(4)  ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 201. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 257 της 3.10.2007, σ. 13).

(5)  Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1048/2005 (ΕΕ L 178 της 9.7.2005, σ. 1) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1849/2006 (ΕΕ L 355 της 15.12.2006, σ. 63).

(6)  ΕΕ L 258 της 26.9.2002, σ. 15.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Ονομασία (Einecs ή/και άλλα)

Αριθ. ΕΚ

Αριθ. CAS

Φορμαλδεΰδη

200-001-8

50-00-0

Εργοκαλσιφερόλη/Βιταμίνη D2

200-014-9

50-14-6

Γαλακτικό οξύ

200-018-0

50-21-5

Clofenotane/DDT

200-024-3

50-29-3

Ασκορβικό οξύ

200-066-2

50-81-7

2-(2-βουτοξυαιθοξυ)αιθυλ-6-προπυλοπιπερονυλικός αιθέρας/πιπερονυλοβουτοξείδιο

200-076-7

51-03-6

2,4-δινιτροφαινόλη

200-087-7

51-28-5

2-ιμιδαζολ-4-υλαιθυλαμίνη

200-100-6

51-45-6

Bronopol

200-143-0

52-51-7

Trichlorfon

200-149-3

52-68-6

Σαλικυλικό νάτριο

200-198-0

54-21-7

Φενθείο

200-231-9

55-38-9

Τρινιτρική γλυκερόλη

200-240-8

55-63-0

Οξείδιο του τριβουτυλοκασσιτέρου

200-268-0

56-35-9

Οξικός τριβουτυλοκασσίτερος

200-269-6

56-36-0

Coumaphos

200-285-3

56-72-4

Γλυκερόλη

200-289-5

56-81-5

Διοξική χλωρεξιδίνη

200-302-4

56-95-1

Ισοθειοκυανικό αλλύλιο

200-309-2

57-06-7

Βρωμιούχο κετριμόνιο/Βρωμιούχο δεκαεξυλοτριμεθυλαμμώνιο

200-311-3

57-09-0

Ουρία

200-315-5

57-13-6

Στρυχνίνη

200-319-7

57-24-9

Προπανοδιόλη-1,2

200-338-0

57-55-6

Αιθινυλοιστραδιόλη

200-342-2

57-63-6

Καφεΐνη

200-362-1

58-08-2

Διφαινοξαρσιν-10-υλοξείδιο

200-377-3

58-36-6

γ-HCH ή γ-BHC/Λινδάνιο/1,2,3,4,5,6-εξαχλωροκυκλοεξάνιο

200-401-2

58-89-9

Σουλφακινοξαλίνη

200-423-2

59-40-5

Χλωροκρεσόλη

200-431-6

59-50-7

2-φαινυλαιθανόλη

200-456-2

60-12-8

Dimethoate

200-480-3

60-51-5

Χλωριούχο μεθυλοθειονίνιο

200-515-2

61-73-4

Θειουρία

200-543-5

62-56-6

Dichlorvos

200-547-7

62-73-7

Carbaryl (καρβαρύλη)

200-555-0

63-25-2

Αιθανόλη

200-578-6

64-17-5

Μυρμηκικό οξύ

200-579-1

64-18-6

Οξικό οξύ

200-580-7

64-19-7

Βενζοϊκό οξύ

200-618-2

65-85-0

Προπανόλη-2

200-661-7

67-63-0

Χλωροφόρμιο/Τριχλωρομεθάνιο

200-663-8

67-66-3

Κολεκαλσιφερόλη

200-673-2

67-97-0

Σαλικυλικό οξύ

200-712-3

69-72-7

Εξαχλωροφαίνιο

200-733-8

70-30-4

Προπανόλη-1

200-746-9

71-23-8

Βουτανόλη-1

200-751-6

71-36-3

Methoxychlor

200-779-9

72-43-5

Βρωμομεθάνιο/Μεθυλοβρωμίδιο

200-813-2

74-83-9

Υδροκυάνιο

200-821-6

74-90-8

Μεταλδεΰδη

200-836-8

9002-91-9

Διθειάνθρακας

200-843-6

75-15-0

Αιθυλενοξείδιο

200-849-9

75-21-8

Ιωδοφόρμιο/Τριιωδομεθάνιο

200-874-5

75-47-8

τριτ. βουτυλ-υδροϋπεροξείδιο

200-915-7

75-91-2

Τριχλωρονιτρομεθάνιο

200-930-9

76-06-2

Βορνανόνη-2/Καμφορά

200-945-0

76-22-2

(3aS,6aR,7aS,8S,11aS,11bS,11cS)-1,3a,4,5,6a,7,7a,8,11,11a,11b,11c-δωδεκαϋδρο-2,10-διμεθοξυ-3,8,11a,11c-τετραμεθυλοδιβενζο[de,g]χρωμενοτριόνη-1,5,11/Κασσίνη

200-985-9

76-78-8

1,3-διβρωμο-5,5-διμεθυλυδαντοΐνη

201-030-9

77-48-5

3β-υδροξυουρσ-12-εν-28-ικό οξύ/Ουρσολικό οξύ

201-034-0

77-52-1

Κιτρικό οξύ

201-069-1

77-92-9

Κιτρικό οξύ, μονοένυδρο

201-069-1

5949-29-1

1,3,4,5-τετραϋδροξυκυκλοεξανοκαρβοξυλικό οξύ

201-072-8

77-95-2

Λιναλοόλη

201-134-4

78-70-6

2-μεθυλοπροπανόλη-1

201-148-0

78-83-1

2-χλωρακεταμίδιο

201-174-2

79-07-2

Βρωμοξικό οξύ

201-175-8

79-08-3

Προπιονικό οξύ

201-176-3

79-09-4

Χλωροξικό οξύ

201-178-4

79-11-8

Γλυκολικό οξύ

201-180-5

79-14-1

Υπεροξικό οξύ

201-186-8

79-21-0

L-(+)-Γαλακτικό οξύ

201-196-2

79-33-4

π-(1,1-διμεθυλοπροπυλο)φαινόλη

201-280-9

80-46-6

Πινέν-2(3)-ιο

201-291-9

80-56-8

Sennoside (Σεννοσίδη) Α

201-339-9

81-27-6

Warfarin (Βαρφαρίνη)

201-377-6

81-81-2

Coumachlor

201-378-1

81-82-3

Διφακινόνη

201-434-5

82-66-6

Ανθρακική αιθυλοκινίνη

201-500-3

83-75-0

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-εξαϋδρο-2-ισοπροπενυλο-8,9-διμεθοξυχρωμενο[3,4-b]φουρο[2,3-h]χρωμενόνη-6/Ροτενόνη

201-501-9

83-79-4

Ανθρακινόνη

201-549-0

84-65-1

Φθαλικό διβουτύλιο

201-557-4

84-74-2

Σαλικυλανιλίδιο

201-727-8

87-17-2

(+)-Τρυγικό οξύ

201-766-0

87-69-4

Πενταχλωροφαινόλη

201-778-6

87-86-5

Symclosene (Συμκλοσένιο)

201-782-8

87-90-1

Χλωροξυλενόλη

201-793-8

88-04-0

2,4,6-τριχλωροφαινόλη

201-795-9

88-06-2

Μινθόλη

201-939-0

89-78-1

Ισοπουλεγόλη

201-940-6

89-79-2

Θυμόλη

201-944-8

89-83-8

Γουαϊακόλη/2-μεθοξυ-φαινόλη

201-964-7

90-05-1

Διφαινυλόλη-2

201-993-5

90-43-7

Ναφθαλίνιο

202-049-5

91-20-3

4-υδροξυβενζοϊκό προπύλιο

202-307-7

94-13-3

4-υδροξυβενζοϊκό βουτύλιο

202-318-7

94-26-8

Διβενζοϋλυπεροξείδιο

202-327-6

94-36-0

2-αιθυλ-εξανοδιόλη-1,3

202-377-9

94-96-2

Βενζοτριαζόλιο

202-394-1

95-14-7

3-χλωρο-προπανοδιόλη-1,2

202-492-4

96-24-2

Διχλωροφαίνιο

202-567-1

97-23-4

Ευγενόλη

202-589-1

97-53-0

Αλλαντοΐνη

202-592-8

97-59-6

4-υδροξυβενζοϊκό μεθύλιο

202-785-7

99-76-3

Βενζυλική αλκοόλη

202-859-9

100-51-6

2,2′-[(1,1,3-τριμεθυλοπροπανο-1,3-διυλο)δις(οξυ)]δις[4,4,6-τριμεθυλο-1,3,2-διοξαβορινάνιο]

202-899-7

100-89-0

Μεθεναμίνη/Εξαμεθυλενοτετραμίνη

202-905-8

100-97-0

Triclocarban (Τρικλοκαρβάνη)

202-924-1

101-20-2

Chlorpropham (Χλωρπροφάμη)

202-925-7

101-21-3

1,1′,1″,1′′′-αιθυλενοδινιτριλοτετραπροπανόλη-2

203-041-4

102-60-3

2,2′,2″-νιτριλοτριαιθανόλη

203-049-8

102-71-6

Chlorphenesin (Χλωρφαινεσίνη)

203-192-6

104-29-0

Ανηθόλη

203-205-5

104-46-1

Κινναμωμαλδεΰδη/3-φαινυλο-προπενάλη-2

203-213-9

104-55-2

2-αιθυλεξανόλη-1/Ισοοκτανόλη

203-234-3

104-76-7

Κιτρονελόλη

203-375-0

106-22-9

Κιτρονελάλη

203-376-6

106-23-0

Γερανιόλη

203-377-1

106-24-1

1,4-διχλωροβενζόλιο

203-400-5

106-46-7

Αιθυλενοδιαμίνη

203-468-6

107-15-3

Χλωρακεταλδεΰδη

203-472-8

107-20-0

Αιθανοδιόλη-1,2

203-473-3

107-21-1

Γλυοξάλη

203-474-9

107-22-2

Μυρμηκικό μεθύλιο

203-481-7

107-31-3

Βουτανοδιόλη-1,3

203-529-7

107-88-0

Οξικό βινύλιο

203-545-4

108-05-4

Οξικός ανυδρίτης

203-564-8

108-24-7

μ-κρεσόλη

203-577-9

108-39-4

Ρεσορκινόλη

203-585-2

108-46-3

Κυανουρικό οξύ

203-618-0

108-80-5

Φαινόλη

203-632-7

108-95-2

Μυρμηκικό αιθύλιο

203-721-0

109-94-4

Ηλεκτρικό οξύ

203-740-4

110-15-6

Εξαδιεν-2,4-ικό οξύ/Σορβικό οξύ

203-768-7

110-44-1

Πυριδίνη

203-809-9

110-86-1

Μορφολίνη

203-815-1

110-91-8

Γλουταράλη

203-856-5

111-30-8

2-βουτοξυαιθανόλη

203-905-0

111-76-2

Χλωριούχο κετριμόνιο/Χλωριούχο δεκαεξυλοτριμεθυλαμμώνιο

203-928-6

112-02-7

Εννεανικό οξύ

203-931-2

112-05-0

Ενδεκανόνη-2/Μεθυλεννεϋλοκετόνη

203-937-5

112-12-9

2,2′-(αιθυλενοδιοξυ)διαιθανόλη/Τριαιθυλενογλυκόλη

203-953-2

112-27-6

Ενδεκεν-10-ικό οξύ

203-965-8

112-38-9

Ελαϊκό οξύ

204-007-1

112-80-1

(Ζ)-εικοσιδυεν-13-ικό οξύ

204-011-3

112-86-7

N-(2-αιθυλεξυλο)-8,9,10-τρινορβορν-5-ενο-2,3-δικαρβοξιμίδιο

204-029-1

113-48-4

Propoxur

204-043-8

114-26-1

Endosulfan (Ενδοσουλφάνη)

204-079-4

115-29-7

θειοκυανοξικό 1,7,7-τριμεθυλοδικυκλο[2.2.1]επτ-2-ύλιο

204-081-5

115-31-1

Dicofol

204-082-0

115-32-2

Οξικό λιναλύλιο

204-116-4

115-95-7

3,3′,4′,5,7-πενταϋδροξυφλαβόνη

204-187-1

117-39-5

1,3-διχλωρο-5,5-διμεθυλυδαντοΐνη

204-258-7

118-52-5

Σαλικυλικό μεθύλιο

204-317-7

119-36-8

Clorophene (Κλοροφένιο)

204-385-8

120-32-1

4-υδροξυβενζοϊκό αιθύλιο

204-399-4

120-47-8

Βενζοϊκό βενζύλιο

204-402-9

120-51-4

Πιπερονάλη

204-409-7

120-57-0

Ινδόλιο

204-420-7

120-72-9

2,2-διμεθυλο-3-(3-μεθοξυ-2-μεθυλ-3-οξοπροπεν-1-υλο)κυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 3-(βουτεν-2-υλο)-2-μεθυλ-4-οξοκυκλοπεντεν-2-ύλιο/Κινερίνη ΙΙ

204-454-2

121-20-0

[1R-[1α[S*(Z)],3β]]-χρυσανθεμικό 2-μεθυλ-4-οξο-3-(πενταδιεν-2,4-υλο)κυκλοπεντεν-2-ύλιο/Πυρεθρίνη Ι

204-455-8

121-21-1

[1R-[1α[S*(Z)](3β)-3-(3-μεθοξυ-2-μεθυλ-3-οξοπροπεν-1-υλο)-2,2-διμεθυλο-κυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 2-μεθυλ-4-οξο-3-(πενταδιεν-2,4-υλο)κυκλοπεντεν-2-ύλιο/Πυρεθρίνη ΙΙ

204-462-6

121-29-9

Χλωριούχο βενζεθόνιο

204-479-9

121-54-0

5-νιτροθειαζολ-2-υλαμίνη

204-490-9

121-66-4

Μαλαθείο

204-497-7

121-75-5

Φενιτροθείο

204-524-2

122-14-5

Χλωριούχο κεταλκόνιο

204-526-3

122-18-9

Χλωριούχο βενζυλοδιμεθυλο(δεκαοκτυλ)αμμώνιο

204-527-9

122-19-0

Σιμαζίνη

204-535-2

122-34-9

Propham (Προφάμη)

204-542-0

122-42-9

4-φαινυλο-βουτανόνη

204-555-1

122-57-6

2-φαινοξυ-αιθανόλη

204-589-7

122-99-6

Χλωριούχο κετυλοπυριδίνιο

204-593-9

123-03-5

Χλωριούχο κετυλοπυριδίνιο, μονοένυδρο

204-593-9

6004-24-6

2-αιθυλεξανάλη

204-596-5

123-05-7

Πυριδαζινοδιόλη-3,6/Μηλεϊνικό υδραζίδιο

204-619-9

123-33-1

Αδιπικό οξύ

204-673-3

124-04-9

Οκτανικό οξύ

204-677-5

124-07-2

Δωδεκυλαμίνη/Λαυρυλαμίνη

204-690-6

124-22-1

Διοξείδιο του άνθρακα

204-696-9

124-38-9

Διμεθυλαρσινικό νάτριο

204-708-2

124-65-2

εξω-1,7,7-τριμεθυλοδικυκλο[2.2.1]επτανόλη-2

204-712-4

124-76-5

Νιτρομεθυλιδινοτριμεθανόλη

204-769-5

126-11-4

Οξικό νάτριο

204-823-8

127-09-3

Νατριούχο Ν-χλωροβενζολοσουλφοναμίδιο

204-847-9

127-52-6

Νατριούχο χλωροτολουολοσουλφοναμίδιο (νατριούχο τοσυλοχλωραμίδιο)

204-854-7

127-65-1

δις(2,3,3,3-τετραχλωροπροπυλικός) αιθέρας

204-870-4

127-90-2

Διμεθυλοδιθειοκαρβαμιδικό κάλιο

204-875-1

128-03-0

Διμεθυλοδιθειοκαρβαμιδικό νάτριο

204-876-7

128-04-1

Ν-βρωμοηλεκτριμίδιο

204-877-2

128-08-5

Ν-χλωροηλεκτριμίδιο

204-878-8

128-09-6

2,6-δι-τριτ.βουτυλο-π-κρεσόλη

204-881-4

128-37-0

Warfarin sodium (Νατριούχος βαρφαρίνη)

204-929-4

129-06-6

Φθαλικό διμεθύλιο

205-011-6

131-11-3

Πενταχλωροφαινολικό νάτριο

205-025-2

131-52-2

2-διφαινυλικό νάτριο

205-055-6

132-27-4

2-διφαινυλικό νάτριο, τετραένυδρο

205-055-6

6152-33-6

Captan (Καπτάνη)

205-087-0

133-06-2

N-(τριχλωρομεθυλοθειο)φθαλιμίδιο/Folpet

205-088-6

133-07-3

2,4-διχλωρο-3,5-ξυλενόλη

205-109-9

133-53-9

Ανθρανιλικό μεθύλιο

205-132-4

134-20-3

Θειικό δις(8-υδροξυκινολίνιο)

205-137-1

134-31-6

N,N-διαιθυλο-μ-τολουαμίδιο

205-149-7

134-62-3

πυριδινο-2,5-δικαρβοξυλικό διπροπύλιο

205-245-9

136-45-8

δις(2-αιθυλεξανικός) ψευδάργυρος

205-251-1

136-53-8

6-μεθυλοβενζοτριαζόλιο

205-265-8

136-85-6

Thiram (Θιράμη)

205-286-2

137-26-8

Ziram (Ζιράμη)

205-288-3

137-30-4

Προπιονικό νάτριο

205-290-4

137-40-6

Μεθυλοδιθειοκαρβαμιδικό κάλιο

205-292-5

137-41-7

Metam-sodium (Νατριούχος μετάμη)

205-293-0

137-42-8

Διπεντένιο

205-341-0

138-86-3

Κυανοδιθειοκαρβαμιδικό νάτριο

205-346-8

138-93-2

Χλωριούχο βενζοδωδεκίνιο

205-351-5

139-07-1

Χλωριούχο μυρισταλκόνιο

205-352-0

139-08-2

Νιτριλοτριοξικό οξύ

205-355-7

139-13-9

Οξικό π-τολύλιο

205-413-1

140-39-6

1,3-δις(υδροξυμεθυλ)ουρία

205-444-0

140-95-4

Μυρμηκικό νάτριο

205-488-0

141-53-7

Λαυρικό 2,3-διϋδροξυπροπύλιο

205-526-6

142-18-7

Nabam (Ναβάμη)

205-547-0

142-59-6

Εξανικό οξύ

205-550-7

142-62-1

Λαυρικό οξύ

205-582-1

143-07-7

Ελαϊκό κάλιο

205-590-5

143-18-0

Όξινο ανθρακικό νάτριο

205-633-8

144-55-8

Οξαλικό οξύ

205-634-3

144-62-7

Κινολινόλη-8

205-711-1

148-24-3

Θειαβενδαζόλιο

205-725-8

148-79-8

Βενζοθειαζολοθειόλη-2

205-736-8

149-30-4

Monuron (Μονουρόνη)

205-766-1

150-68-5

Rutoside (Ρουτοσίδη)

205-814-1

153-18-4

Γλυοξυλικό οξύ

206-058-5

298-12-4

Fenchlorphos

206-082-6

299-84-3

Naled

206-098-3

300-76-5

5-χλωροσαλικυλικό οξύ

206-283-9

321-14-2

Diuron (Διουρόνη)

206-354-4

330-54-1

Θειοκυανικό κάλιο

206-370-1

333-20-0

Diazinon (Διαζινόνη)

206-373-8

333-41-5

Δεκανικό οξύ

206-376-4

334-48-5

Κυαναμίδιο

206-992-3

420-04-2

Μετρονιδαζόλη

207-136-1

443-48-1

Κινεόλη

207-431-5

470-82-6

7,8-διϋδροξυκουμαρίνη

207-632-8

486-35-1

Ανθρακικό νάτριο

207-838-8

497-19-8

2-υδροξυ-4-ισοπροπυλο-κυκλοεπτατριεν-2,4,6-όνη-1

207-880-7

499-44-5

Καρβακρόλη

207-889-6

499-75-2

6β-ακετοξυ-3β-(β-D-γλυκοπυρανοζυλοξυ)-8,14-διυδροξυβουφατριεν-4,20,22-ολίδιο/Σκιλλιροσίδη

208-077-4

507-60-8

Ανθρακικό βάριο

208-167-3

513-77-9

3-ακετυλο-6-μεθυλο-2Η-πυρανοδιόνη-2,4(3Η)

208-293-9

520-45-6

Osalmid (Οσαλμίδη)

208-385-9

526-18-1

2,6-διμεθοξυ-π-βενζοκινόνη

208-484-7

530-55-2

διυδροχλωρική 3,6-διαμινοακριδίνη

208-515-4

531-73-7

Βενζοϊκό νάτριο

208-534-8

532-32-1

Dazomet

208-576-7

533-74-4

Μίγμα όξινου και ουδέτερου ανθρακικού νατρίου/Σεσκιανθρακικό νάτριο

208-580-9

533-96-0

Ανθρακικός άργυρος

208-590-3

534-16-7

Κριμιδίνη

208-622-6

535-89-7

Μυρμηκικό ασβέστιο

208-863-7

544-17-2

Μυριστικό οξύ

208-875-2

544-63-8

1-ισοπροπυλο-4-μεθυλοδικυκλο[3.1.0]εξανόνη-3

208-912-2

546-80-5

1,3,4,6,8,13-εξαϋδροξυ-10,11-διμεθυλοφαινανθρο[1,10,9,8-opqra]υπερυλενοδιόνη-7,14/Ηypericum perforatum

208-941-0

548-04-9

χλωριούχο [4-[4,4′-δις(διμεθυλαμινο)βενζυδρυλιδένιο]κυκλοεξα-2,5-διεν-1-υλιδενο]διμεθυλαμμώνιο

208-953-6

548-62-9

Βενζοϊκός ψευδάργυρος

209-047-3

553-72-0

Ισοθειοκυανικό μεθύλιο

209-132-5

556-61-6

υδροχλωρική 4,4′-(4-ιμινοκυκλοεξαδιεν-2,5-υλιδενομεθυλενο)διανιλίνη

209-321-2

569-61-9

χλωριούχο [4-[α-[4-(διμεθυλαμινο)φαινυλο]βενζυλιδενο]κυκλοεξα-2,5-διεν-1-υλιδενο]διμεθυλαμμώνιο/Χλωρίδιο του πράσινου του μαλαχίτη

209-322-8

569-64-2

Βενζοϊκό κάλιο

209-481-3

582-25-2

(1RS,3RS·1RS,3SR)-2,2-διμεθυλο-3-(2-μεθυλο-προπεν-1-υλο)-κυκλοπροπανοκαρβοξυλικό (RS)-3-αλλυλο-2-μεθυλ-4-οξοκυκλοπεντεν-2-ύλιο (όλα τα ισομερή, αναλογία: 1:1:1:1:1:1:1:1)/Allethrin (Αλλεθρίνη)

209-542-4

584-79-2

3-(π-ανιλινοφαινυλαζω)βενζολοσουλφονικό νάτριο/Κίτρινο της μετανίλης

209-608-2

587-98-4

DL-γαλακτικό οξύ

209-954-4

598-82-3

BHC ή HCH/Εξαχλωροκυκλοεξάνιο

210-168-9

608-73-1

DL-μηλικό οξύ

210-514-9

617-48-1

Ν-(υδροξυμεθυλ)ακεταμίδιο

210-897-2

625-51-4

Ηλεκτραλδεΰδη

211-333-8

638-37-9

2-Φθορακεταμίδιο

211-363-1

640-19-7

Φθαλαλδεΰδη

211-402-2

643-79-8

Ένωση του 2-υδροξυαιθανοσουλφονικού οξέος με 4,4′-[εξανο-1,6-διυλοδις(οξυ)]δις[βενζολοκαρβοξαμιδίνη] (2:1)

211-533-5

659-40-5

Τετραϋδρο-2,5-διμεθοξυφουράνιο

211-797-1

696-59-3

N-[(διχλωροφθορομεθυλο)θειο]φθαλιμίδιο

211-952-3

719-96-0

Διχλωρο-N-[(διμεθυλαμινο)σουλφονυλο]φθορο-N-(π-τολυλο)μεθανοσουλφεναμίδιο/Tolylfluanid (τολυλφλουανίδη)

211-986-9

731-27-1

Levonorgestrel

212-349-8

797-63-7

Υδροξυ-2-πυριδόνη

212-506-0

822-89-9

Οξικό 2,6-διμεθυλο-1,3-διοξαν-4-ύλιο

212-579-9

828-00-2

Terbutryn (Τερβουτρίνη)

212-950-5

886-50-0

Υδροχλωρική προφλαβίνη

213-459-9

952-23-8

Ν′1-κινοξαλιν-2-υλοσουλφανιλαμίδιο, άλας με νάτριο

213-526-2

967-80-6

Norbormide (Νορβορμίδη)

213-589-6

991-42-4

(Υδροξυμεθυλ)ουρία

213-674-8

1000-82-4

Dichlofluanid (Διχλωφλουανίδη)

214-118-7

1085-98-9

Θειοκυανικός χαλκός

214-183-1

1111-67-7

Βρωμιούχο δωδεκυλοτριμεθυλαμμώνιο

214-290-3

1119-94-4

Βρωμιούχο τετραδόνιο

214-291-9

1119-97-7

(1R-trans)-2,2-διμεθυλο-3-(2-μεθυλοπροπεν-1-υλο)κυκλοπροπανοκαρβοξυλικό (1,3,4,5,6,7-εξαϋδρο-1,3-διοξο-2H-ισοϊνδολ-2-υλο)μεθύλιο/d-trans-Tetramethrin (δ-trans-τετραμεθρίνη)

214-619-0

1166-46-7

4,5-διχλωρο-3H-1,2-διθειολόνη-3

214-754-5

1192-52-5

Ξυλενόλη

215-089-3

1300-71-6

Μπεντονίτης

215-108-5

1302-78-9

Πεντοξείδιο του αρσενικού

215-116-9

1303-28-2

Τριοξείδιο του βορίου

215-125-8

1303-86-2

Υδροξείδιο του ασβεστίου/καυστική άσβεστος/ένυδρη άσβεστος/σβησμένη άσβεστος

215-137-3

1305-62-0

Οξείδιο του ασβεστίου/άσβεστος/άνυδρη άσβεστος

215-138-9

1305-78-8

Υδροξείδιο του καλίου

215-181-3

1310-58-3

Υδροξείδιο του νατρίου

215-185-5

1310-73-2

Άλας του πυριτικού οξέος με κάλιο/Πυριτικό κάλιο

215-199-1

1312-76-1

Οξείδιο του ψευδαργύρου

215-222-5

1314-13-2

Φωσφορούχος ψευδάργυρος

215-244-5

1314-84-7

Θειούχος ψευδάργυρος

215-251-3

1314-98-3

Τετροξείδιο του μαγγανίου

215-266-5

1317-35-7

Οξείδιο του χαλκού

215-269-1

1317-38-0

Οξείδιο του μονοσθενούς χαλκού/υποξείδιο του χαλκού

215-270-7

1317-39-1

Κρεσόλη

215-293-2

1319-77-3

Χλωριούχο αργίλιο, βασικό

215-477-2

1327-41-9

Τετραβορικό νάτριο, άνυδρο

215-540-4

1330-43-4

Τετραβορικό νάτριο, δεκαένυδρο

215-540-4

1303-96-4

Οξυχλωριούχος χαλκός (Τριϋδροξείδιο του χλωριούχου χαλκού)

215-572-9

1332-65-6

Τριοξείδιο του χρωμίου

215-607-8

1333-82-0

Υδροφθοριούχο νάτριο (Διφθοριούχο νάτριο)

215-608-3

1333-83-1

Άλατα ναφθενικών οξέων με χαλκό

215-657-0

1338-02-9

Υπεροξείδιο της βουτανόνης-2

215-661-2

1338-23-4

Ναφθενικά οξέα

215-662-8

1338-24-5

Υδροφθοριούχο αμμώνιο (Διφθοριούχο αμμώνιο)

215-676-4

1341-49-7

Πυριτικό νάτριο

215-687-4

1344-09-8

Χλωριούχος χαλκός(II)

215-704-5

1344-67-8

Διυδροχλωρική N,N″-δις(2-αιθυλεξυλο)-3,12-διιμινο-2,4,11,13-τετραζαδεκατετρανοδιαμιδίνη

216-994-6

1715-30-6

Monolinuron (Μονολινουρόνη)

217-129-5

1746-81-2

2,4-διχλωροβενζυλική αλκοόλη

217-210-5

1777-82-8

Γαλακτική αιθακριδίνη

217-408-1

1837-57-6

4,4′-(2-αιθυλο-2-νιτροπροπανο-1,3-διυλο)διμορφολίνη

217-450-0

1854-23-5

Chlorothalonil (Χλωροθαλονίλη)

217-588-1

1897-45-6

Οξικό δωδεκυλαμμώνιο

217-956-1

2016-56-0

Fluometuron

218-500-4

2164-17-2

Αλλυλοπροπυλοδισουλφίδιο

218-550-7

2179-59-1

4-(2-νιτροβουτυλο)μορφολίνη

218-748-3

2224-44-4

Ν-(3-αμινοπροπυλο)-N-δωδεκυλοπροπανο-1,3-διαμίνη

219-145-8

2372-82-9

Βρωμιούχο διδεκυλοδιμεθυλαμμώνιο

219-234-1

2390-68-3

Tolnaftate

219-266-6

2398-96-1

οξαλικό, διοξαλικό δις[[4-[4-(διμεθυλαμινο)βενζυδρυλιδενο]κυκλοεξα-2,5-διεν-1-υλιδενο]διμεθυλαμμώνιο]

219-441-7

2437-29-8

Δωδίνη

219-459-5

2439-10-3

2-βρωμο-1-(4-υδροξυφαινυλ)αιθανόνη-1

219-655-0

2491-38-5

2,2′-διθειοδις[N-μεθυλοβενζαμίδιο]

219-768-5

2527-58-4

2,2′-[μεθυλενοδις(οξυ)]διαιθανόλη

219-891-4

2565-36-8

Phenthoate

219-997-0

2597-03-7

1,2-βενζισοθειαζολόνη-3(2H)

220-120-9

2634-33-5

2,2′-[(1-μεθυλοπροπανο-1,3-διυλο)δις(οξυ)]δις[4-μεθυλο-1,3,2-διοξαβορινάνιο]

220-198-4

2665-13-6

2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολόνη-3

220-239-6

2682-20-4

Σουλφουρυλοδιφθορίδιο

220-281-5

2699-79-8

2-αμινο-3-χλωρο-1,4-ναφθοκινόνη

220-529-2

2797-51-5

2-χλωρο-N-(υδροξυμεθυλ)ακεταμίδιο

220-598-9

2832-19-1

Troclosene sodium (νατριούχο τροκλοσένιο)

220-767-7

2893-78-9

Διχλωροϊσοκυανουρικό νάτριο, διένυδρο

220-767-7

51580-86-0

Chlorpyrifos

220-864-4

2921-88-2

Αιθυλοθειικό μεκετρόνιο

221-106-5

3006-10-8

Αιθυλοθειικό δωδεκυλαιθυλοδιμεθυλαμμώνιο

221-108-6

3006-13-1

Δις(τριχλωρομεθυλο)σουλφόνη

221-310-4

3064-70-8

2-(2-δωδεκυλοξυαιθοξυ)αιθυλοθειικό νάτριο

221-416-0

3088-31-1

4-ισοπροπυλο-μ-κρεσόλη

221-761-7

3228-02-2

Νιτρικός χαλκός

221-838-5

3251-23-8

Triclosan

222-182-2

3380-34-5

Temephos

222-191-1

3383-96-8

Τουγέν-4(10)-ιο

222-212-4

3387-41-5

Οκτεν-1-όλη-3

222-226-0

3391-86-4

5-χλωρο-2-[4-χλωρο-2-[[[(3,4-διχλωροφαινυλ)αμινο]καρβονυλ]αμινο]φαινοξυ]βενζολοσουλφονικό νάτριο

222-654-8

3567-25-7

(Αιθυλενοδιοξυ)διμεθανόλη

222-720-6

3586-55-8

Χλωροφακινόνη

223-003-0

3691-35-8

Διπυριθειόνη

223-024-5

3696-28-4

Διυδροχλωρική χλωρεξιδίνη

223-026-6

3697-42-5

Βενζοϊκό δενατόνιο

223-095-2

3734-33-6

2,4,6-τριχλωροφαινολικό νάτριο

223-246-2

3784-03-0

Άλας του πυριδινο-2-θειολ-1-οξειδίου με νάτριο

223-296-5

3811-73-2

Εξαϋδρο-1,3,5-τρις(3-μεθοξυπροπυλο)-1,3,5-τριαζίνη

223-563-6

3960-05-2

4-οξο-4-[(τριβουτυλοκασσιτερυλ)οξυ]βουτεν-2-ικό οξύ/Μηλεϊνικός τριβουτυλοκασσίτερος

223-701-5

4027-18-3

3-χλωραλλυλοχλωρίδιο της μεθεναμίνης

223-805-0

4080-31-3

N-αιθυλοδεκαεπταφθοροκτανοσουλφοναμίδιο

223-980-3

4151-50-2

4-υδροξυβενζοϊκό ισοβουτύλιο/Isobutyl parabene

224-208-8

4247-02-3

Σαλικυλικό τριβουτυλοκασσιτερύλιο/Σαλικυλικός τριβουτυλοκασσίτερος

224-397-7

4342-30-7

Βενζοϊκό τριβουτυλοκασσιτερύλιο/Βενζοϊκός τριβουτυλοκασσίτερος

224-399-8

4342-36-3

1-(3,4-διυδρο-6-μεθυλο-2,4-διοξο-2Η-πυραν-3-υλιδεν)αιθανολικό νάτριο

224-580-1

4418-26-2

Σαλικυλικό διαιθυλαμμώνιο

224-586-4

4419-92-5

Ανθρακικό διμεθύλιο

224-859-8

4525-33-1

Φαρνεσόλη

225-004-1

4602-84-0

2,2′,2″-(εξαϋδρο-1,3,5-τριαζινο-1,3,5-τριυλο)τριαιθανόλη

225-208-0

4719-04-4

Οκτυλοφωσφονικό οξύ

225-218-5

4724-48-5

4-(μεθοξυκαρβονυλο)φαινολικό νάτριο

225-714-1

5026-62-0

Σουλφαμιδικό οξύ

226-218-8

5329-14-6

Κιτράλη

226-394-6

5392-40-5

Τετραϋδρο-1,3,4,6-τετράκις(υδροξυμεθυλ)ιμιδαζο[4,5-δ]ιμιδαζολοδιόνη-2,5(1H,3H)

226-408-0

5395-50-6

Χλωρο-1-βενζυλο-3,5,7-τριαζα-1-αζωνιατρικυκλο[3.3.1.13,7]δεκάνιο

226-445-2

5400-93-1

Χλωριούχο διμεθυλοδιοκτυλαμμώνιο

226-901-0

5538-94-3

N-δωδεκυλοπροπανο-1,3-διαμίνη

226-902-6

5538-95-4

Chlorpyrifos-methyl

227-011-5

5598-13-0

N,N′-μεθυλενοδιμορφολίνη

227-062-3

5625-90-1

Coumatetralyl

227-424-0

5836-29-3

Terbuthylazine (Τερβουτυλαζίνη)

227-637-9

5915-41-3

(R)-π-μινθαδιέν-1,8-ιο

227-813-5

5989-27-5

Θειική 4-μεθοξυβενζολο-1,3-διαμίνη

228-290-6

6219-67-6

Διθειοκυανικό μεθυλένιο

228-652-3

6317-18-6

1,3-δις(υδροξυμεθυλο)-5,5-διμεθυλιμιδαζολιδινοδιόνη-2,4

229-222-8

6440-58-0

Δωδικίνη

229-930-7

6843-97-6

Μηλικό οξύ

230-022-8

6915-15-7

(2-βρωμο-2-νιτροβινυλο)βενζόλιο

230-515-8

7166-19-0

Χλωριούχο διδεκυλοδιμεθυλαμμώνιο

230-525-2

7173-51-5

(Z)-N-9-δεκαοκτενυλοπροπανο-1,3-διαμίνη

230-528-9

7173-62-8

Βρωμιούχο βενζυλοδωδεκυλοδιμεθυλαμμώνιο

230-698-4

7281-04-1

Prometryn (Προμετρύνη)

230-711-3

7287-19-6

Άργυρος

231-131-3

7440-22-4

Βόριο

231-151-2

7440-42-8

Χαλκός

231-159-6

7440-50-8

Ψευδάργυρος

231-175-3

7440-66-6

Διοξείδιο του θείου

231-195-2

7446-09-5

Θειικό θάλλιο

231-201-3

7446-18-6

Διεξαδιεν-2,4-ικό ασβέστιο

231-321-6

7492-55-9

Υδροχλωρική κινίνη, διένυδρη

231-437-7

6119-47-7

Ιώδιο

231-442-4

7553-56-2

Ιωδιούχες ενώσεις

Μίγμα

39392-86-4

Σύμπλοκο ιωδίου σε διάλυμα με μη ιονικά απορρυπαντικά

Μίγμα

 

Ιωδιούχος πολυβινυλοπυρρολιδόνη

Πολυμερές

25655-41-8

Σύμπλοκο ιωδίου με αλκυλαρυλ-πολυαιθεραλκοόλη

Πολυμερές

 

Σύμπλοκο ιωδίου με συμπολυμερές κατά συστάδες αιθυλενίου-προπυλενίου (τύπου Pluronic)

Πολυμερές

 

Σύμπλοκο ιωδίου με πολυαλκυλενογλυκόλη

Πολυμερές

 

Ιωδιωμένη ρητίνη/Πολυϊωδιούχος ανιονική ρητίνη

Πολυμερές

 

Ορθοφωσφορικό νάτριο (TSP)

231-509-8

7601-54-9

Διοξείδιο του πυριτίου, άμορφο

231-545-4

7631-86-9

Όξινο θειώδες νάτριο

231-548-0

7631-90-5

Νιτρώδες νάτριο

231-555-9

7632-00-0

Υπεροξομεταβορικό νάτριο/Ένυδρο υπερβορικό νάτριο

231-556-4

7632 04 4

Υδροχλώριο/Υδροχλωρικό οξύ

231-595-7

7647-01-0

Χλωριούχο νάτριο

231-598-3

7647-14-5

Βρωμιούχο νάτριο

231-599-9

7647-15-6

Ορθοφωσφορικό οξύ

231-633-2

7664-38-2

Υδροφθόριο

231-634-8

7664-39-3

Αμμωνία, άνυδρη

231-635-3

7664-41-7

Θειικό οξύ

231-639-5

7664-93-9

Ιωδιούχο κάλιο

231-659-4

7681-11-0

Όξινο θειικό νάτριο

231-665-7

7681-38-1

Φθοριούχο νάτριο

231-667-8

7681-49-4

Υποχλωριώδες νάτριο

231-668-3

7681-52-9

Διθειώδες νάτριο

231-673-0

7681-57-4

Tetramethrin (Τετραμεθρίνη)

231-711-6

7696-12-0

Θείο

231-722-6

7704-34-9

Θειικός σίδηρος

231-753-5

7720-78-7

Βιτριόλι σιδήρου/Θειικός υποσίδηρος, επταένυδρος/Θειικός σίδηρος (ΙΙ), επταένυδρος

231-753-5

7782-63-0

Υπερμαγγανικό κάλιο

231-760-3

7722-64-7

Υπεροξείδιο του υδρογόνου

231-765-0

7722-84-1

Βρώμιο

231-778-1

7726-95-6

Υπερθειικό κάλιο

231-781-8

7727-21-1

Άζωτο

231-783-9

7727-37-9

Θειικός ψευδάργυρος, επταένυδρος

231-793-3

7446-20-0

7a-αιθυλοδιυδρο-1H,3H,5H-οξαζολ[3,4-c]οξαζόλιο

231-810-4

7747-35-5

Θειώδες νάτριο

231-821-4

7757-83-7

Χλωριώδες νάτριο

231-836-6

7758-19-2

Χλωριούχος χαλκός

231-842-9

7758-89-6

Θειικός χαλκός

231-847-6

7758-98-7

Θειικός χαλκός, πενταένυδρος

231-847-6

7758-99-8

Νιτρικός άργυρος

231-853-9

7761-88-8

Θειοθειικό νάτριο, πενταένυδρο

231-867-5

10102-17-7

Χλωρικό νάτριο

231-887-4

7775-09-9

Υπερθειικό νάτριο

231-892-1

7775-27-1

Διχρωμικό κάλιο

231-906-6

7778-50-9

Υποχλωριώδες ασβέστιο

231-908-7

7778-54-3

Εξαϋδρο-1,3,5-τριαιθυλο-1,3,5-τριαζίνη

231-924-4

7779-27-3

Χλώριο

231-959-5

7782-50-5

Θειικό αμμώνιο

231-984-1

7783-20-2

Χλωριούχος άργυρος

232-033-3

7783-90-6

Εναμμώνιο θειικό αργίλιο

232-055-3

7784-25-0

Θειικό μαγγάνιο

232-089-9

7785-87-7

Θειικό μαγγάνιο, τετραένυδρο

232-089-9

10101-68-5

Χλωριούχο ιώδιο

232-236-7

7790-99-0

Τερπινεόλη

232-268-1

8000-41-7

Σογιέλαιο

232-274-4

8001-22-7

Λινέλαιο

232-278-6

8001-26-1

Αραβοσιτέλαιο

232-281-2

8001-30-7

Φοινικέλαιο (κοκόλιπος)

232-282-8

8001-31-8

Κρεόσωτο

232-287-5

8001-58-9

Κικινέλαιο

232-293-8

8001-79-4

Οστέλαιο/Ζωικό έλαιο

232-294-3

8001-85-2

Κραμβέλαιο

232-299-0

8002-13-9

Πυρεθρίνες και πυρεθροειδή

232-319-8

8003-34-7

Τερπινόλη

8006-39-1

Τερεβινθέλαιο

232-350-7

8006-64-2

Σκόρδο, εκχύλισμα

232-371-1

8008-99-9

Πίσσα πεύκου/Πίσσα ξύλου πεύκου

232-374-8

8011-48-1

Κηρός μελισσών

232-383-7

8012-89-3

Παραφινέλαια

232-384-2

8012-95-1

Έλαια αβοκάντο

232-428-0

8024-32-6

Ώριμα πορτοκάλια, εκχύλισμα

232-433-8

8028-48-6

Υγρή παραφίνη (πετρελαίου)

232-455-8

8042-47-5

Σαπωνίνες

232-462-6

8047-15-2

Κολοφώνιο ταλελαίου

232-484-6

8052-10-6

Άσφαλτος/Βιτουμένιο

232-490-9

8052-42-4

Κοπάλια

232-527-9

9000-14-0

Λιγνίνη

232-682-2

9005-53-2

Θειικό αργίλιο

233-135-0

10043-01-3

Βορικό οξύ

233-139-2

10043-35-3

Διπλό θειικό άλας αργιλίου και καλίου/Κοινή στυπτηρία

233-141-3

10043-67-1

Διοξείδιο του χλωρίου

233-162-8

10049-04-4

Θειώδες κάλιο

233-321-1

10117-38-1

Όξινο 2,2'-μεθυλενο-δις[4-χλωροφαινολικό] νάτριο

233-457-1

10187-52-7

2,2-διβρωμο-2-κυανακεταμίδιο

233-539-7

10222-01-2

Θειικός άργυρος(Ι)

233-653-7

10294-26-5

Μεταφωσφορικό νάτριο

233-782-9

10361-03-2

Χαλκοξίνη

233-841-9

10380-28-6

Resmethrin (Ρεσμεθρίνη)

233-940-7

10453-86-8

N,N′-αιθυλενο-δις[N-ακετυλακεταμίδιο]

234-123-8

10543-57-4

Διχρωμικό νάτριο

234-190-3

10588-01-9

Καρβενδαζίμη

234-232-0

10605-21-7

Υποχλωριωδοφωσφορικό νάτριο/Χλωριωμένο φωσφορικό νάτριο

234-307-8

11084-85-8

Φυσικό βορικό οξύ

234-343-4

11113-50-1

Υπερβορικό νάτριο, τετραένυδρο

234-390-0

10486-00-7

Άλας υπερβορικού οξέος με νάτριο

234-390-0

11138-47-9

Άλατα ναφθενικών οξέων με ψευδάργυρο

234-409-2

12001-85-3

Οκταβορικό νάτριο

234-541-0

12008-41-2

Οκταβορικό νάτριο, τετραένυδρο

234-541-0

12280-03-4

Χλωριούχο αμμώνιο[2H4]

234-607-9

12015-14-4

Βασικό χλωριούχο αργίλιο

234-933-1

12042-91-0

Φωσφορούχο μαγνήσιο

235-023-7

12057-74-8

Τολουολοσουλφονικό νάτριο

235-088-1

12068-03-0

Σύμπλοκο ανθρακικού χαλκού(II) — υδροξειδίου του χαλκού(II) (1:1)

235-113-6

12069-69-1

Zineb

235-180-1

12122-67-7

Βρωμιούχο αμμώνιο

235-183-8

12124-97-9

Τετραβορικό νάτριο, ένυδρο

235-541-3

12267-73-1

Maneb

235-654-8

12427-38-2

Ενδεκοξείδιο του βοριοψευδαργύρου/Βορικός ψευδάργυρος

235-804-2

12767-90-7

Ν-(υδροξυμεθυλο)φορμαμίδιο

235-938-1

13052-19-2

2,3,5,6-τετραχλωρο-4-(μεθυλοσουλφονυλο)πυριδίνη

236-035-5

13108-52-6

Nifurpirinol (Νιφουρπιρινόλη)

236-503-9

13411-16-0

Άλας πυριθειόνης με ψευδάργυρο

236-671-3

13463-41-7

Διοξείδιο του τιτανίου

236-675-5

13463-67-7

Μονοϋδροχλωρική δωδεκυλογουανιδίνη

237-030-0

13590-97-1

Μεταβορικό βάριο

237-222-4

13701-59-2

2-διφαινυλικό κάλιο

237-243-9

13707-65-8

Τετραφθοροβορικό αμμώνιο

237-531-4

13826-83-0

Υποχλωριώδες λίθιο

237-558-1

13840-33-0

Άλας ορθοβορικού οξέος με νάτριο

237-560-2

13840-56-7

Βρωμοχλωρίδιο

237-601-4

13863-41-7

Δις(διαιθυλοδιθειοκαρβαμιδικός) ψευδάργυρος

238-270-9

14324-55-1

(βενζυλοξυ)μεθανόλη

238-588-8

14548-60-8

2,2′-οξυδις[4,4,6-τριμεθυλο-1,3,2-διοξαβορινάνιο]

238-749-2

14697-50-8

Φοξίμη

238-887-3

14816-18-3

Δις(1-υδροξυ-1H-πυριδινο-2-θειονικός-O,S) χαλκός

238-984-0

14915-37-8

Άλας της θειικής 8-υδροξυκινολίνης με κάλιο

239-133-6

15077-57-3

Διβρωμοπροπιοναμίδιο

239-153-5

15102-42-8

Υπερβορικό νάτριο, μονοένυδρο

239-172-9

10332-33-9

2,2′-μεθυλενοδις(6-βρωμο-4-χλωροφαινόλη)

239-446-8

15435-29-7

Chlorotoluron (Χλωροτολουρόνη)

239-592-2

15545-48-9

Ένωση ανθρακικού νατρίου με υπεροξείδιο του υδρογόνου (2:3)

239-707-6

15630-89-4

π-χλωρο-μ-κρεσολικό νάτριο

239-825-8

15733-22-9

Χλωραλόζη

240-016-7

15879-93-3

1-βρωμο-3-χλωρο-5,5-διμεθυλιμιδαζολιδινοδιόνη-2,4

240-230-0

16079-88-2

(R)-2-(4-χλωρο-2-μεθυλοφαινοξυ)προπιονικό οξύ

240-539-0

16484-77-8

Διθειώδες κάλιο

240-795-3

16731-55-8

Methomyl

240-815-0

16752-77-5

Εξαφθοροπυριτικό νάτριο

240-934-8

16893-85-9

Εξαφθοροπυριτικό οξύ

241-034-8

16961-83-4

Benomyl

241-775-7

17804-35-2

Ένωση D-γλυκονικού οξέος με N,N″-δις(4-χλωροφαινυλο)-3,12-διιμινο-2,4,11,13-τετραζαδεκατετρανοδιαμιδίνη (2:1)

242-354-0

18472-51-0

O-5-φαινυλισοξαζολ-3-υλοθειοφωσφορικό O,O-διαιθύλιο

242-624-8

18854-01-8

Χλωριούχο βενζοξόνιο

243-008-1

19379-90-9

Υδροξυμεθοξυοξικό μεθύλιο

243-271-2

19757-97-2

π-[(διιωδομεθυλο)σουλφονυλο]τολουόλιο

243-468-3

20018-09-1

Υδροξείδιο του χαλκού

243-815-9

20427-59-2

Οξείδιο του αργύρου(Ι)

243-957-1

20667-12-3

Δις(βρωμοξικό) 2-βουτενο-1,4-διύλιο

243-962-9

20679-58-7

Φωσφορούχο αργίλιο

244-088-0

20859-73-8

Θειοκυανικό (βενζοθειαζολ-2-υλοθειο)μεθύλιο

244-445-0

21564-17-0

Tetrachlorvinphos

244-865-4

22248-79-9

Bendiocarb

245-216-8

22781-23-3

2,2-διμεθυλο-3-(2-μεθυλοπροπεν-1-υλο)κυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 2-μεθυλ-4-οξο-3-(προπιν-2-υλο)κυκλοπεντεν-2-ύλ-1-ιο/Prallethrin (Πραλλεθρίνη)

245-387-9

23031-36-9

(E,E)-εξαδιεν-2,4-ικό κάλιο

246-376-1

24634-61-5

2-τριτ. βουτυλο-4-μεθοξυ-φαινόλη

246-563-8

25013-16-5

Δις(υδροξυμεθυλ)ουρία

246-679-9

25155-29-7

α,α′,α″-τριμεθυλο-1,3,5-τριαζινο-1,3,5(2H,4H,6H)-τριαιθανόλη

246-764-0

25254-50-6

2,2′-(δεκαοκτεν-9-υλιμινο)διαιθανόλη

246-807-3

25307-17-9

2,2-διμεθυλο-3-(2-μεθυλοπροπεν-1-υλο)κυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 3-(βουτεν-2-υλο)-2-μεθυλ-4-οξοκυκλοπεντεν-2-ύλιο/Cinerin I (Κινερίνη Ι)

246-948-0

25402-06-6

2-διμεθυλο-3-(μεθυλοπροπενυλο)κυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 3-φαινοξυβενζύλιο/Phenothrin (Φαινοθρίνη)

247-404-5

26002-80-2

5-χλωρο-2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολόνη-3

247-500-7

26172-55-4

2-οκτυλ-2H-ισοθειαζολόνη-3

247-761-7

26530-20-1

Δωδεκυλοβενζοσουλφονικό οξύ

248-289-4

27176-87-0

Μονοεστέρας του λαυρικού οξέος με γλυκερόλη

248-337-4

27215-38-9

Νεοδεκανικός ψευδάργυρος

248-370-4

27253-29-8

Χλωριούχο δωδεκυλ(αιθυλοβενζυλο)διμεθυλαμμώνιο

248-486-5

27479-28-3

cis-εικοσιτριέν-9-ιο

248-505-7

27519-02-4

Χλωριούχο διμεθυλοδεκαοκτυλο[3-(τριμεθοξυσιλυλο)προπυλ]αμμώνιο

248-595-8

27668-52-6

N′-τριτ.βουτυλο-N-κυκλοπροπυλο-6-(μεθυλοθειο)-1,3,5-τριαζινο-2,4-διαμίνη

248-872-3

28159-98-0

(1R,3R)-2,2-διμεθυλο-3-(2-μεθυλοπροπεν-1-υλο)κυκλοπροπανοκαρβοξυλικό (S)-3-αλλυλο-2-μεθυλ-4-οξοκυκλοπεντεν-2-ύλ-1-ιο (μόνο το ισομερές 1R trans, 1S)/S-Bioallethrin (S-Βιοαλλεθρίνη)

249-013-5

28434-00-6

Bioresmethrin (Βιορεσμεθρίνη)

249-014-0

28434-01-7

3-[3-(4′-βρωμο[1,1′-διφαινυλ]-4-υλ)-3-υδροξυ-1-φαινυλοπροπυλ]-4-υδροξυ-2-βενζοπυρόνη/Βρωμαδιολόνη

249-205-9

28772-56-7

Pirimiphos-methyl

249-528-5

29232-93-7

Δεκαεπταφθοροκτανοσουλφονικό λίθιο

249-644-6

29457-72-5

5-βρωμο-5-νιτρο-1,3-διοξάνιο

250-001-7

30007-47-7

trans-3-[[(αιθυλαμινο)μεθοξυφωσφινοθειοϋλ]οξυ]κροτωνικό ισοπροπύλιο

250-517-2

31218-83-4

Οξικό (Z,E)-δεκατετραδιεν-9,12-ύλιο

250-753-6

30507-70-1 (1)

Χλωριούχο δεκυλοδιμεθυλοκτυλαμμώνιο

251-035-5

32426-11-2

Βρωμοχλωρο-5,5-διμεθυλιμιδαζολιδινοδιόνη-2,4

251-171-5

32718-18-6

Amitraz

251-375-4

33089-61-1

3-(4-ισοπροπυλοφαινυλο)-1,1-διμεθυλουρία/Isoproturon (Ισοπροτουρόνη)

251-835-4

34123-59-6

2-(υδροξυμεθυλαμινο)αιθανόλη

251-974-0

34375-28-5

N-[3-(δωδεκυλαμινο)προπυλο]γλυκίνη

251-993-4

34395-72-7

Άλας 2,6-διακετυλο-7,9-διυδροξυ-8,9b-διμεθυλοδιβενζοφουρανοδιόνης- 1,3(2H,9bH) με νάτριο

252-204-6

34769-44-3

4-αιθοξυκαρβονυλοφαινοξείδιο του νατρίου

252-487-6

35285-68-8

4-προποξυκαρβονυλοφαινοξείδιο του νατρίου

252-488-1

35285-69-9

N-[[(4-χλωροφαινυλ)αμινο]καρβονυλο]-2,6-διφθοροβενζαμίδιο

252-529-3

35367-38-5

1-[2-(αλλυλοξυ)-2-(2,4-διχλωροφαινυλ)αιθυλ]-1H-ιμιδαζόλιο/Imazalil (Ιμαζαλίλη)

252-615-0

35554-44-0

(±)-1-(β-αλλυλοξυ-2,4-διχλωροφαινυλαιθυλ)ιμιδαζόλιο/Imazalil (Ιμαζαλίλη) τεχνικής καθαρότητας

Φυτοπροστατευτικό προϊόν

73790-28-0

O,O-διμεθυλοθειοφωσφορικό S-[(6-χλωρο-2-οξοοξαζολο[4,5-b]πυριδιν-3(2H)-υλο)μεθύλιο]/Αzamethiphos

252-626-0

35575-96-3

2-βρωμο-2-(βρωμομεθυλο)πεντανοδινιτρίλιο

252-681-0

35691-65-7

Χλωριούχο βενζυλοδιμεθυλελαϋλαμμώνιο

253-363-4

37139-99-4

Οξείδιο ασβεστίου-μαγνησίου/δολομιτική άσβεστος

253-425-0

37247-91-9

Υδροξείδιο ασβεστίου-μαγνησίου/ένυδρη δολομιτική άσβεστος

254-454-1

39445-23-3

2-φωσφονοβουτανο-1,2,4-τρικαρβοξυλικό οξύ

253-733-5

37971-36-1

Θειικό 4-μεθοξυ-μ-φαινυλενοδιαμμώνιο

254-323-9

39156-41-7

N,N″-μεθυλενο-δις[N′-[3-(υδροξυμεθυλο)-2,5-διοξοϊμιδαζολιδιν-4-υλ]ουρία

254-372-6

39236-46-9

Dinocap

254-408-0

39300-45-3

2,2-διμεθυλο-3-(2-μεθυλοπροπεν-1-υλο)κυκλοπροπανοκαρβοξυλικό α-κυανο-3-φαινοξυβενζύλιο

254-484-5

39515-40-7

(2E,4E)-11-μεθοξυ-3,7,11-τριμεθυλοδωδεκαδιεν-2,4-ικό ισοπροπύλιο/Μεθοπρένιο

254-993-2

40596-69-8

Χλωριούχο διμεθυλοδεκατετρυλο[3-(τριμεθοξυσιλυλο)προπυλ]αμμώνιο

255-451-8

41591-87-1

Μίγμα cis- και trans-π-μινθανοδιόλης-3,8/Κιτριοδιόλη

255-953-7

42822-86-6

4,4-διμεθυλοξαζολιδίνη

257-048-2

51200-87-4

(1R-cis)-2,2-διμεθυλο-3-(2-μεθυλοπροπεν-1-υλο)κυκλοπροπανοκαρβοξυλικό (1,3,4,5,6,7-εξαϋδρο-1,3-διοξο-2H-ισοϊνδολ-2-υλο)μεθύλιο

257-144-4

51348-90-4

2-(4-χλωροφαινυλο)-3-μεθυλοβουτυρικό κυανο(3-φαινοξυβενζύλιο)/Fenvalerate

257-326-3

51630-58-1

N-ακετυλο-N-βουτυλ-β-αλανινικό αιθύλιο

257-835-0

52304-36-6

3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό α-κυανο-3-φαινοξυβενζύλιο/Cypermethrin (Κυπερμεθρίνη)

257-842-9

52315-07-8

3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό μ-φαινοξυβενζύλιο/Permethrin (Περμεθρίνη)

258-067-9

52645-53-1

[1R-[1α(S*),3α]]-3-(2,2-διβρωμοβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό α-κυανο-3-φαινοξυβενζύλιο/Deltamethrin (Δελταμεθρίνη)

258-256-6

52918-63-5

δις(2-αιθυλεξανικός-O)-μ-οξοδιψευδάργυρος

259-049-3

54262-78-1

2,2-διμεθυλο-3-(2-μεθυλοπροπεν-1-υλο)κυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 1-αιθινυλο-2-μεθυλοπεντεν-2-ύλιο/Empenthrin (Εμπενθρίνη)

259-154-4

54406-48-3

Βουτυλοκαρβαμιδικό 3-ιωδο-2-προπινύλιο

259-627-5

55406-53-6

Θειικό τετράκις(υδροξυμεθυλο)φωσφόνιο (1:2)

259-709-0

55566-30-8

3-(3-διφαινυλ-4-υλο-1,2,3,4-τετραϋδρο-1-ναφθυλ)-4-υδροξυκουμαρίνη/Difenacoum (Διφενακούμη)

259-978-4

56073-07-5

4-υδροξυ-3-(3-(4′-βρωμο-4-διφαινυλυλο)-1,2,3,4-τετραϋδρο-1-ναφθυλο)κουμαρίνη/Brodifacoum (Βρωδιφακούμη)

259-980-5

56073-10-0

[2-(2-βουτοξυαιθοξυ)αιθοξυ]μεθανόλη

260-097-2

56289-76-0

Βρωμοξικό 2-αιθοξυαιθύλιο

260-240-9

56521-73-4

N-οκτυλ-N′-[2-(οκτυλαμινο)αιθυλ]αιθυλενοδιαμίνη

260-725-5

57413-95-3

Άλας της 1,2-βενζισοθειαζολόνης-3(2H) με νάτριο

261-184-8

58249-25-5

Azaconazole (Αζακοναζόλη)

262-102-3

60207-31-0

1-[[2-(2,4-διχλωροφαινυλο)-4-προπυλο-1,3-διοξολαν-2-υλο]μεθυλο]-1H-1,2,4-τριαζόλιο/Propiconazole (Προπικοναζόλη)

262-104-4

60207-90-1

N,N-δις(2-υδροξυαιθυλ)ενδεκεν-10-αμίδιο

262-114-9

60239-68-1

2-χλωρο-3-(φαινυλοσουλφονυλ)ακρυλονιτρίλιο

262-395-8

60736-58-5

Φθοριούχο δεκατετρυλοδιμεθυλοβενζυλαμμώνιο

61134-95-0

[1,1′-διφαινυλ]όλη-2, χλωριωμένη

262-974-5

61788-42-9

(αλκύλιο κοκοκαρύου)αμίνες

262-977-1

61788-46-3

Τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου, (αλκύλιο υδρογονωμένου στέατος)τριμεθυλο-, χλωριούχες

263-005-9

61788-78-1

Τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου, (αλκύλιο κοκοκαρύου)τριμεθυλο-, χλωριούχες

263-038-9

61789-18-2

Τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου, βενζυλ(αλκύλιο κοκοκαρύου)δις(υδροξυαιθυλο)-, χλωριούχες

263-078-7

61789-68-2

Τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου, βενζυλ(αλκύλιο κοκοκαρύου)διμεθυλο-, χλωριούχες

263-080-8

61789-71-7

Τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου, δις(αλκύλιο κοκοκαρύου)διμεθυλο-, χλωριούχες

263-087-6

61789-77-3

Τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου, δις(αλκύλιο υδρογονωμένου στέατος)διμεθυλο-, χλωριούχες

263-090-2

61789-80-8

Τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου, τριμεθυλο(αλκύλιο σόγιας)-, χλωριούχες

263-134-0

61790-41-8

N-(αλκύλιο κοκοκαρύου)παράγωγα της 2,2′-ιμινοδιαιθανόλης

263-163-9

61791-31-9

2-νορ(αλκύλιο στεατελαίου)παράγωγα της 4,5-διυδρο-1H-ιμιδαζολ-αιθανόλης-1

263-171-2

61791-39-7

Ενώσεις ιμιδαζολίου, 1-βενζυλο-4,5-διυδρο-1-(υδροξυαιθυλο)-2-νορ(αλκύλιο κοκοκαρύου)-, χλωριούχες

263-185-9

61791-52-4

N-στεαταλκυλο-διπροπυλενοτριαμίνες

263-191-1

61791-57-9

N-(αλκύλιο κοκοκαρύου)τριμεθυλενοδιαμίνες

263-195-3

61791-63-7

N-(αλκύλιο κοκοκαρύου)τριμεθυλενοδιαμίνες, οξικές

263-196-9

61791-64-8

Τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου, βενζυλ(C8-18-αλκυλο)διμεθυλο-, χλωριούχες

264-151-6

63449-41-2

4,5-διχλωρο-2-οκτυλ-2H-ισοθειαζολόνη-3

264-843-8

64359-81-5

2-χλωρο-N-[[[4-(τριφθορομεθοξυ)φαινυλ]αμινο]καρβονυλο]βενζαμίδιο

264-980-3

64628-44-0

Αποστάγματα (πετρελαίου), ελαφρά ναφθενικά, διυλισμένα με διαλύτη

265-098-1

64741-97-5

Αποστάγματα (πετρελαίου), ελαφρά, κατεργασμένα με υδρογόνο

265-149-8

64742-47-8

N-(3,4-διχλωροφαινυλο)-1,2,3,4-τετραϋδρο-6-υδροξυ-1,3-διμεθυλο-2,4-διοξοπυριμιδινο-5-καρβοξαμίδιο

265-732-7

65400-98-8

[1R-[1α(S*),3α]]-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό α-κυανο-3-φαινοξυβενζύλιο

265-898-0

65731-84-2

Οξέα λιθανθρακόπισσας, ακατέργαστα

266-019-3

65996-85-2

Υαλόσκονη

266-046-0

65997-17-3

3,3′-μεθυλενοδις[5-μεθυλοξαζολιδίνη]/Oxazolidin

266-235-8

66204-44-2

N-κυκλοπροπυλο-1,3,5-τριαζινο-2,4,6-τριαμίνη

266-257-8

66215-27-8

Βεταΐνες, (C12-C14-αλκυλο)διμεθυλο-

266-368-1

66455-29-6

2,2-διμεθυλο-3-(1,2,2,2-τετραβρωμοαιθυλο)κυκλοπροπανοκαρβοξυλικό α-κυανο-3-φαινοξυβενζύλιο/Tralomethrin (Τραλομεθρίνη)

266-493-1

66841-25-6

2-χλωρο-N-(2,6-διμεθυλοφαινυλο)-N-(1H-πυραζολ-1-υλομεθυλ)ακεταμίδιο

266-583-0

67129-08-2

cis-4-[3-(π-τριτ.βουτυλοφαινυλο)-2-μεθυλοπροπυλο]-2,6-διμεθυλομορφολίνη

266-719-9

67564-91-4

Ν-προπυλο-Ν-[2-(2,4,6-τριχλωροφαινοξυ)αιθυλο]-1Η-ιμιδαζολο-1-καρβοξαμίδιο

266-994-5

67747-09-5

Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων C16-18 και C18-ακόρεστων

267-015-4

67762-38-3

3-(2-χλωρο-3,3,3-τριφθοροπροπεν-1-υλ)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό α-κυανο-3-φαινοξυβενζύλιο/Cyhalothrin (Κυαλοθρίνη)

268-450-2

68085-85-8

Βρωμιούχο δωδεκυλαιθυλοδιμεθυλαμμώνιο/Laudacit

269-249-2

68207-00-1

Έλαια σχιστολίθων

269-646-0

68308-34-9

3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό α-κυανο-4-φθορο-3-φαινοξυβενζύλιο/Cyfluthrin (Κυφλουθρίνη)

269-855-7

68359-37-5

Τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου, βενζυλ(C12-18-αλκυλο)διμεθυλο-, χλωριούχες

269-919-4

68391-01-5

Τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου, δι(C6-12-αλκυλο)διμεθυλο-, χλωριούχες

269-925-7

68391-06-0

Άλατα με νάτριο (C10-13-αλκυλο)παραγώγων του βενζολοσουλφονικού οξέος

270-115-0

68411-30-3

Τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου, βενζυλ(C8-16-αλκυλο)διμεθυλο-, χλωριούχες

270-324-7

68424-84-0

Τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου, βενζυλ(C12-16-αλκυλο)διμεθυλο-, χλωριούχες

270-325-2

68424-85-1

Βεταΐνες, (αλκύλιο κοκοκαρύου)διμεθυλο-

270-329-4

68424-94-2

Τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου, δι(C8-10-αλκυλο)διμεθυλο-, χλωριούχες

270-331-5

68424-95-3

Προϊόντα αντίδρασης λιπαρών οξέων κοκοκαρύου με διαιθανολαμίνη

270-430-3

68440-04-0

Μεθυλοθειικοί εστέρες N-(C12-18-ακυλο)παραγώγων του 3-αμινο-N,N,N-τριμεθυλο-1-προπαναμινίου

271-063-1

68514-93-2

Κοκαμίδια, N,N-δις(2-υδροξυαιθυλο)-

271-657-0

68603-42-9

Τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου, (οξυδι-2,1-αιθανοδιυλο)δις[αλκύλιο κοκοκαρύου]διμεθυλο, διχλωριούχες

271-761-6

68607-28-3

Άλατα με κάλιο (Z)-σουλφονωμένου δεκαοκτεν-9-ικού οξέος

271-843-1

68609-93-8

Προϊόντα αντίδρασης ουρίας με φορμαλδεΰδη

271-898-1

68611-64-3

Άλατα με νάτριο υδροξειδίων ενώσεων ιμιδαζολίου, 1-[2-(καρβοξυμεθοξυ)αιθυλο]-1-(καρβοξυμεθυλο)-4,5-διυδρο-2-νορ(αλκύλιο κοκοκαρύου)-

272-043-5

68650-39-5

διυδροξείδιο του ανθρακικού δις(τετραμινοχαλκού)

272-415-7

68833-88-5

Ένωση 1-υδροξυ-4-μεθυλο-6-(2,4,4-τριμεθυλοπεντυλο)πυριδινόνης-2(1H) με 2-αμινοαιθανόλη (1:1)

272-574-2

68890-66-4

Ν-στεαταλκυλο-τριμεθυλενοδιαμίνες, οξικές

272-786-5

68911-78-4

Κασσία, εκχύλισμα

272-809-9

68915-32-2

Λιπαρά οξέα, C8-10

273-086-2

68937-75-7

Άλατα με νάτριο μονο(C12-18-αλκυλ)εστέρων του θειικού οξέος

273-257-1

68955-19-1

Τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου, C12-18-αλκυλ[(αιθυλοφαινυλο)μεθυλο]διμεθυλο-, χλωριούχες

273-318-2

68956-79-6

Χλωριούχο διδεκυλομεθυλο[3-(τριμεθοξυσιλυλο)προπυλ]αμμώνιο

273-403-4

68959-20-6

Τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου, βενζυλ(C10-16-αλκυλο)διμεθυλο-, χλωριούχες

273-544-1

68989-00-4

Άλατα τεταρτοταγών ενώσεων του αμμωνίου, βενζυλ(C12-18-αλκυλο)διμεθυλο-, με 1,1-διοξείδιο της 1,2-βενζισοθειαζολόνης-3(2Η) (1:1)

273-545-7

68989-01-5

Ν-(υδροξυμεθυλο)γλυκινικό νάτριο

274-357-8

70161-44-3

(C10-16-αλκυλο)διμεθυλαμινών, N-οξείδια

274-687-2

70592-80-2

Όξινο μονοϋπερθειικό θεικό κάλιο

274-778-7

70693-62-8

Διχλωριούχο Ν,N′-(δεκανο-1,10-διυλοδι-1(4H)-πυριδυλ-4-υλιδενο)δις(οκτυλαμμώνιο)

274-861-8

70775-75-6

Χλωριούχο 1,3-διδεκυλο-2-μεθυλ-1H-ιμιδαζόλιο

274-948-0

70862-65-6

[2-(4-φαινοξυφαινοξυ)αιθυλο]καρβαμιδικό αιθύλιο/Fenoxycarb

276-696-7

72490-01-8

Τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου, δι(C8-18-αλκυλο)διμεθυλο-, χλωριούχες

277-453-8

73398-64-8

1-[(υδροξυμεθυλ)αμινο]προπανόλη-2

278-534-0

76733-35-2

1-[1,3-δις(υδροξυμεθυλο)-2,5-διοξοϊμιδαζολιδιν-4-υλο]-1,3-δις(υδροξυμεθυλ)ουρία/Διαζολιδινυλουρία

278-928-2

78491-02-8

δισόξινο δις[υπεροξυφθαλικό(2-)-O1,OO1] μαγνήσιο(2-)

279-013-0

78948-87-5

δισόξινο δις[υπεροξυφθαλικό(2-)-O1,OO1] μαγνήσιο(2-), εξαένυδρο

279-013-0

114915-85-4

Χλωριούχο τριβουτυλοδεκατετρυλοφωσφόνιο

279-808-2

81741-28-8

(2-βουτοξυαιθοξυ)μεθανόλη

281-648-3

84000-92-0

Ισοδεκανικά ισοεννεανικά σύμπλοκα ψευδαργύρου, βασικά

282-786-7

84418-73-5

Άρκευθος (Juniperus communis), εκχύλισμα

283-268-3

84603-69-0

Δάφνη (Laurus nobilis), εκχύλισμα

283-272-5

84603-73-6

Δενδρολίβανο, εκχύλισμα

283-291-9

84604-14-8

Ευκάλυπτος (Εucalyptus globulus), εκχύλισμα

283-406-2

84625-32-1

Κιννάμωμο (Cinnamomum zeylanicum), εκχύλισμα

283-479-0

84649-98-9

Αζαδιράχτα, εκχύλισμα

283-644-7

84696-25-3

Λεβάντα (Lavandula angustifolia angustifolia), εκχύλισμα

283-994-0

84776-65-8

Θυμάρι (Thymus serpyllum), εκχύλισμα

284-023-3

84776-98-7

Προϊόντα αντίδρασης φορμαλδεΰδης με διαιθυλενογλυκόλη

284-062-6

84777-35-5

Προϊόντα αντίδρασης φορμαμιδίου με φορμαλδεΰδη

284-064-7

84777-37-7

N-(3-αμινοπροπυλο)γλυκίνης, N′-(C10-16-αλκυλο)παράγωγα

284-065-2

84777-38-8

Λεμόνι, εκχύλισμα

284-515-8

84929-31-7

Θυμάρι (Τhymus vulgaris), εκχύλισμα

284-535-7

84929-51-1

Καρυόφυλλο, εκχύλισμα

284-638-7

84961-50-2

Οξέων πίσσας, κλάσμα πολυαλκυλοφαινολών

284-893-4

84989-05-9

Melaleuca alternifolia, εκχύλισμα/Έλαιο αυστραλιανού τεϊόδενδρου

285-377-1

85085-48-9

Άλας 2,4,8,10-τετρα(τριτ.βουτυλ)-6-υδροξυ-12H-διβενζο[d,g][1,3,2]διοξαφωσφοκιν-6-οξειδίου με νάτριο

286-344-4

85209-91-2

Προϊόντα αντίδρασης φορμαλδεΰδης με προπυλενογλυκόλη

286-695-3

85338-22-3

Τριβουτυλυδρογονίδιο του κασσιτέρου, μονο(ναφθενοϋλοξυ)παράγωγα

287-083-9

85409-17-2

Τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου, βενζυλ(C12-14-αλκυλο)διμεθυλο-, χλωριούχες

287-089-1

85409-22-9

Τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου, C12-14-αλκυλ[(αιθυλοφαινυλο)μεθυλο]διμεθυλο-, χλωριούχες

287-090-7

85409-23-0

Μεθυλοθειικό [R-(Z)]-3-[(12-υδροξυ-1-οξο-δεκαοκτεν-9-υλ)αμινο]προπυλοτριμεθυλαμμώνιο

287-462-9

85508-38-9

Βενζολοσουλφονικού οξέος, 4-(C10-13)δευτ.αλκυλοπαράγωγα

287-494-3

85536-14-7

N,N″′-1,3-προπανοδιυλοδιγουανιδίνης, N-(αλκύλιο κοκοκαρύου)παράγωγα, διοξικά

288-198-7

85681-60-3

Άλατα C13-17-δευτ.αλκανοσουλφονικών οξέων με νάτριο

288-330-3

85711-69-9

[1α(S*),3α]-(±)-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό α-κυανο-4-φθορο-3-φαινοξυβενζύλιο

289-244-9

86560-93-2

Χρυσάνθεμο (Chrysanthemum cinerariaefolium), εκχύλισμα

289-699-3

89997-63-7

Κιτρονέλη (Cymbopogon nardus), εκχύλισμα

289-753-6

89998-15-2

Λεβάντα (Lavandula angustifolia), εκχύλισμα

289-995-2

90063-37-9

Λιτσέα·(Litsea cubeba), εκχύλισμα

290-018-7

90063-59-5

Μέντα (Μentha arvensis), εκχύλισμα

290-058-5

90063-97-1

Πελαργόνιο (Pelargonium graveolens), εκχύλισμα

290-140-0

90082-51-2

Ενώσεις μονο(C10-14-αλκυλο)παραγώγων του βενζολοσουλφονικού οξέος με 1H-βενζιμιδαζολ-2-υλοκαρβαμιδικό μεθύλιο

290-651-9

90194-41-5

Σύμπλοκα χαλκού-EDTA

290-989-7

90294-99-8

Προϊόντα αντίδρασης φορμαλδεΰδης με προπανολαμίνη

291-325-9

90387-52-3

Προϊόντα αντίδρασης N,N′-δις(υδροξυμεθυλ)ουρίας με 2-(2-βουτοξυαιθοξυ)αιθανόλη, αιθυλενογλυκόλη και φορμαλδεΰδη

292-348-7

90604-54-9

Τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου, βενζυλ(C8-18-αλκυλο)διμεθυλο-, βρωμιούχες

293-522-5

91080-29-4

Έλατο (Αbies sibirica), εκχύλισμα

294-351-9

91697-89-1

Άρκευθος (Juniperus mexicana), εκχύλισμα

294-461-7

91722-61-1

Λεβάντα (Lavandula hybrida), εκχύλισμα/Λεβαντινέλαιο

294-470-6

91722-69-9

N-(3-αμινοπροπυλο)-N′-(αλκύλιο κοκοκαρύου)τριμεθυλενοδιαμίνες, μονοακρυλιωμένες

294-702-6

91745-32-3

Κυμβοπώγων (Cymbopogon winterianus), εκχύλισμα

294-954-7

91771-61-8

Lemongrass/Λεμονόχορτο (Cymbopogon flexuosus)

295-161-9

91844-92-7

Υγρή παραφίνη (πετρελαίου), ελαφρά

295-550-3

92062-35-6

Υδροχλωρική N-[3-(δωδεκυλαμινο)προπυλο]γλυκίνη

298-216-5

93778-80-4

δις(2,6-διακετυλο-7,9-διυδροξυ-8,9b-διμεθυλο-1,3(2H,9bH)-διβενζοφουρανοδιονικός-O2,O3) χαλκός

304-146-9

94246-73-8

Κίτρος, εκχύλισμα

304-454-3

94266-47-4

Πεύκο, εκχύλισμα

304-455-9

94266-48-5

Μεθυλοθειικό τριμεθυλ-3-[(1-οξο-ενδεκεν-10-υλ)αμινο]προπυλαμμώνιο

304-990-8

94313-91-4

Μέντα, αμερικανική, εκχύλισμα

308-770-2

98306-02-6

Τεταρτοταγών ενώσεων του αμμωνίου, [2-[[2-[(2-καρβοξυαιθυλ)(2-υδροξυαιθυλ)αμινο]αιθυλ]αμινο]-2-οξοαιθυλο](αλκύλιο κοκκοκαρύου) διμεθυλο-, υδροξειδίων, εσωτερικά άλατα

309-206-8

100085-64-1

Καρπός αραβοσίτου, κονιοποιημένος

310-127-6

999999-99-4

Φυσικός χυμός λεμονιού (διηθημένος)

310-127-6

999999-99-4

Κισσός (Ηedera helix)

310-127-6

999999-99-4

Κρομμυέλαιο

310-127-6

999999-99-4

Τούγια (Τhuja occidentalis)

310-127-6

999999-99-4

Φασκομηλιά (Salvia officinalis)

310-127-6

999999-99-4

Ύσσωπος (Ηyssopus officinalis)

310-127-6

999999-99-4

Χρυσάνθεμο (Chrysanthemum vulgare)

310-127-6

999999-99-4

Αψίνθι (Artemisia absinthium)

310-127-6

999999-99-4

Αχιλλεία (Achillea millefolium)

310-127-6

999999-99-4

Ρίγανη (Οriganum vulgare)

310-127-6

999999-99-4

Μαντζουράνα (Μajorana hortensis)

310-127-6

999999-99-4

Μαντζουράνα (Origanum majorano)

310-127-6

999999-99-4

Δεντρολίβανο (Rosmarinus officinalis)

310-127-6

999999-99-4

Θύμβρο (Satureja hortensis)

310-127-6

999999-99-4

Τσουκνίδα (Uritica dioica)

310-127-6

999999-99-4

Ιπποκαστανιά (Aesculus hippocastanum)

310-127-6

999999-99-4

Σύμφυτο (Symphytum officinale)

310-127-6

999999-99-4

Εκουίζετο (Equisetum arvense)

310-127-6

999999-99-4

Σαμπούκος (Sambucus nigra)

310-127-6

999999-99-4

1-(3,5-διχλωρο-4-(1,1,2,2-τετραφθοροαιθοξυ)φαινυλο)-3-(2,6-διφθοροβενζοϋλ)ουρία/Ηexaflumuron (Εξαφλουμουρόνη)

401-400-1

86479-06-3

1,3-διχλωρο-5-αιθυλο-5-μεθυλιμιδαζολιδινοδιόνη-2,4

401-570-7

89415-87-2

1-(4-χλωροφαινυλο)-4,4-διμεθυλο-3-(1,2,4-τριαζολ-1-υλομεθυλο)πεντανόλη-3/Tebuconazole (Τεβουκοναζόλη)

403-640-2

107534-96-3

Προϊόντα αντίδρασης γλουταμικού οξέος και N-(C12-14-αλκυλο)προπυλενοδιαμίνης

403-950-8

164907-72-6

Μείγμα δις(2-αιθυλεξυλο)φωσφορικού (C8-18)αλκυλοδις(2-υδροξυαιθυλ)αμμωνίου και όξινου 2-αιθυλεξυλοφωσφορικού (C8-18)αλκυλοδις(2-υδροξυαιθυλ)αμμωνίου

404-690-8

68132-19-4

(4-αιθοξυφαινυλο)(3-(4-φθορο-3-φαινοξυφαινυλο)προπυλο)διμεθυλοσιλάνιο

405-020-7

105024-66-6

trans-2-(2,2-διχλωροβινυλο)-3,3-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 2,3,5,6-τετραφθοροβενζύλιο/Transfluthrin (Τρανσφλουθρίνη)

405-060-5

118712-89-3

5,5-διμεθυλ-υπερυδρο-πυριμιδιν-2-ον-α-(4-τριφθορομεθυλοστυρυλο)-α-(4-τριφθορομεθυλο)κινναμωμυλιδενυδραζόνη/Hydramethylnon

405-090-9

67485-29-4

3-φαινοξυβενζυλ-2-(4-αιθοξυφαινυλο)-2-μεθυλ-προπυλικός αιθέρας/Εtofenprox

407-980-2

80844-07-1

6-(φθαλιμιδο)υπεροξυεξανικό οξύ

410-850-8

128275-31-0

3-οξο-1,2(2H)-βενζισοθειαζολ-2-ίδιο του λιθίου

411-690-1

111337-53-2

Μεθυλονεοδεκαναμίδιο

414-460-9

105726-67-8

Μείγμα (Z)-(1R,3R)-[(S)-3-(2-χλωρο-3,3,3-τριφθορο-προπεν-1-υλο)]-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικού α-κυανο-3-φαινοξυβενζυλίου και (Z)-(1S,3S)-[(R)-3-(2-χλωρο-3,3,3-τριφθορο-προπεν-1-υλο)]-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικού α-κυανο-3-φαινοξυβενζυλίου/Lambda cyhalothrin (λ-κυαλοθρίνη)

415-130-7

91465-08-6

1-(4-(2-χλωρο-α,α,α-π-τριφθοροτολουυλοξυ)-2-φθοροφαινυλο)-3-(2,6-διφθοροβενζολυλ)ουρία/Flufenoxuron (Φλουφενοξουρόνη)

417-680-3

101463-69-8

2-βουτυλο-βενζο[d]ισοθειαζολόνη-3

420-590-7

04299-07-4

Σύμπλοκο τετραχλωροδεκαοξειδίου

420-970-2

92047-76-2

Μείγμα cis-4-υδροξυ-3-(1,2,3,4-τετραϋδρο-3-(4-(4-τριφθορομεθυλοβενζυλοξυ)φαινυλο)-1-ναφθυλο)κουμαρίνης και trans-4-υδροξυ-3-(1,2,3,4-τετραϋδρο-3-(4-(4-τριφθορομεθυλοβενζυλοξυ)φαινυλο)-1-ναφθυλο)κουμαρίνης/Flocoumafen

421-960-0

90035-08-8

2-(2-υδροξυαιθυλο)πιπεριδινο-1-καρβοξυλικό δευτ.βουτύλιο/Ικαριδίνη

423-210-8

119515-38-7

N-κυκλοεξυλο-S,S-διοξοβενζο[b]θειοφαινο-2-καρβοξαμίδιο

423-990-1

149118-66-1

Fipronil

424-610-5

120068-37-3

Χλωριούχο cis-1-(3-χλωροαλλυλο)-3,5,7-τριαζα-1-αζωνιαδαμαντάνιο

426-020-3

51229-78-8

1-(6-χλωροπυριδιν-3-υλομεθυλο)-N-νιτροϊμιδαζολιδιν-2-υλιδεναμίνη/Imidacloprid

428-040-8

138261-41-3

Thiamethoxam (Θειαμεθοξάμη)

428-650-4

153719-23-4

(1R)-cis-χρυσανθεμικό [2,4-διοξο-(2-προπιν-1-υλ)ιμιδαζολιδιν-3-υλο]μεθύλιο· (1R)-trans-χρυσανθεμικό [2,4-διοξο-(2-προπιν-1-υλ)ιμιδαζολιν-3-υλο]μεθύλιο/Imiprothrin (Ιμιπροθρίνη)

428-790-6

72963-72-5

5-χλωρο-2-(4-χλωροφαινοξυ)φαινόλη

429-209-0

3380-30-1

2-(1-μεθυλο-2-(4-φαινοξυ-φαινοξυ)-αιθοξυ)-πυριδίνη/Pyriproxyfen

429-800-1

95737-68-1

3-βενζο(b)θειεν-2-υλο-5,6-διυδρο-1,4,2-οξαθειαζιν-4-οξείδιο

431-030-6

163269-30-5

Προϊόντα αντίδρασης διισοπροπανολαμίνης με φορμαλδεΰδη(1:4)

432-440-8

220444-73-5

Χλωρομεθυλ-n-οκτυλο-δισουλφίδιο

432-680-3

180128-56-7

Προϊόν αντίδρασης αδιπικού διμεθυλίου, γλουταρικού διμεθυλίου και ηλεκτρικού διμεθυλίου με υπεροξείδιο του υδρογόνου/Perestane

432-790-1

 

Δις(3-αμινοπροπυλ)οκτυλαμίνη

433-340-7

86423-37-2

(E)-1-(2-χλωρο-1,3-θειαζολ-5-υλομεθυλο)-3-μεθυλο-2-νιτρογουανιδίνη

433-460-1

210880-92-5

(E)-δεκαοκτεν-2-άλη

Δεν έχει δοθεί ακόμη

51534-37-3

(E,Z)-δεκαοκταδιεν-2,13-άλη

Δεν έχει δοθεί ακόμη

99577-57-8

Ύαλος φωσφορικού βορίου-αργιλίου-αργύρου-ψευδαργύρου/Υαλοξείδιο που περιέχει άργυρο και ψευδάργυρο

Δεν έχει δοθεί ακόμη

398477-47-9

Όξινο φωσφορικό άλας αργύρου-νατρίου-ζιρκονίου

Δεν έχει δοθεί ακόμη

 

Παραφορμαλδεΰδη

 

30525-89-4

Υπεροξυοκτανικό οξύ

 

33734-57-5

Βρωμομυριστική ισοκινολίνη

 

51808-87-8

Υδροχλωρική 9-αμινακριδίνη, μονοένυδρη

 

52417-22-8

Χλωριωμένο ορθοφωσφορικό νάτριο

 

56802-99-4

Άλας κυκλοεξυλυδροξυδιαζεν-1-οξειδίου με κάλιο

 

66603-10-9

(1S,2R,5S)-2-ισοπροπενυλο-5-μεθυλοκυκλοεξανόλη

 

104870-56-6

Πυριτία (διοξείδιο του πυριτίου), άμορφη, χωρίς κρυστάλλους

 

112945-52-5

Καψαϊκινικό δενατόνιο

 

192327-95-0

τρις(N-κυκλοεξυλοδιαζενιοδιοξυ)αργίλιο

 

312600-88-7

Δις[1-κυκλοεξυλο-1,2-δι(υδροξυ-κ.Ο)διαζενιακός(2-)] χαλκός

 

312600-89-8

Προϊόν επιτόπιας αντίδρασης αιθερίων ελαίων και όζοντος (Open Air Factor (OAF))

 

 

Ζεόλιθος αργύρου A

 

 

Βοριοπυριτικό άλας αργύρου-νατρίου

 

 

5-χλωρο-2-(4-χλωροφαινοξυ)φαινόλη

 

 

Χλωριούχο βενζυλολαυρυλοδιμεθυλομυριστυλαμμώνιο/Χλωριούχο λαυρυλομυριστυλοδιμεθυλοβενζυλαμμώνιο

 

 

Μίγμα (1,2-αιθανοδιυλοδις(διθειοκαρβαμιδικού)(2-)μαγγανίου με (1,2-αιθανοδιυλοδις(διθειοκαρβαμιδικό)(2-)ψευδάργυρο/Mancozeb

Φυτοπροστατευτικό προϊόν

8018-01-7

Χλωροσουλφαμικό οξύ

Φυτοπροστατευτικό προϊόν

17172-27-9

Διαιθυλοφωσφορικό 2-βρωμο-1-(2,4-διχλωροφαινυλο)βινύλιο/Βromfenvinfos

Φυτοπροστατευτικό προϊόν

33399-00-7

(2E,4E)-3,7,11-τριμεθυλοδωδεκαδιεν-2,4-ικό αιθύλιο/Υδροπρένιο

Φυτοπροστατευτικό προϊόν

41096-46-2

Διοξείδιο του πυριτίου/Kieselguhr

Φυτοπροστατευτικό προϊόν

61790-53-2

α,α,α-τριφθορο-N-μεθυλο-4,6-δινιτρο-N-(2,4,6-τριβρωμοφαινυλο)-o-τολουιδίνη/Bromethalin (Βρωμεθαλίνη)

Φυτοπροστατευτικό προϊόν

63333-35-7

S-Μεθοπρένιο/(s-(E,E))-11-μεθοξυ-3,7,11-τριμεθυλοδωδεκαδιεν-2,4-ικό ισοπροπύλιο

Φυτοπροστατευτικό προϊόν

65733-16-6

S-Υδροπρένιο/(S-(E,E))-3,7,11-τριμεθυλοδωδεκαδιεν-2,4-ικό αιθύλιο

Φυτοπροστατευτικό προϊόν

65733-18-8

Esfenvalerate/(S)-2-(4-χλωροφαινυλο)-3-μεθυλοβουτυρικό (S)-α-κυανο-3-φαινοξυβενζύλιο

Φυτοπροστατευτικό προϊόν

66230-04-4

3-(2,2-διχλωροαιθενυλο)-2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό [1α(S*),3α]-(α)-κυανο-(3-φαινοξυφαινυλο)μεθύλιο/alpha-Cypermethrin (α-κυπερμεθρίνη)

Φυτοπροστατευτικό προϊόν

67375-30-8

Αβαμεκτίνη (μείγμα αβερμεκτίνης B1a > 80 %, αριθ. Einecs 265-610-3, και αβερμεκτίνης B1b < 20 %, αριθ. Einecs 265-611-9)

265-610-3

71751-41-2

3-[(1Z)-2-χλωρο-3,3,3-τριφθοροπροπεν-1-υλο]-2,2-διμεθυλο-κυκλοπροπανοκαρβοξυλικού οξέος, (1R,3R)-rel-(2-μεθυλο[1,1′-διφαινυλ]-3-υλομεθυλεστέρας,/Biphenthrin (Βιφενθρίνη)/Biphenate

Φυτοπροστατευτικό προϊόν

82657-04-3

Σακχαρινικό N-(2-((2,6-διμεθυλο)φαινυλ)αμινο)-2-οξοαιθυλο)-N,N-διαιθυλο-βενζολομεθαναμίνιο/Σακχαρινικό δενατόνιο

Φυτοπροστατευτικό προϊόν

90823-38-4

α-(4-χλωροφαινυλο)-α-(1-κυκλοπροπυλαιθυλο)-1H-1,2,4-τριαζολ-αιθανόλη-1/Cyproconazole (Κυπροκοναζόλη)

Φυτοπροστατευτικό προϊόν

94361-06-5

3-(3-(4′-βρωμο-(1,1′-διφαινυλ)-4-υλο)-1,2,3,4-τετραϋδρο-1-ναφθυλ)-4-υδροξυβενζοθειοπυρανόνη-2/3-((RS,3RS,1RS,3SR)-3-(4′-βρωμοδιφαινυλ-4-υλο-1,2,3,4-τετραϋδρο-1-ναφθυλ)-4-υδροξυ-1-βενζοθινόνη-2/Difethialone (Διφεθειαλόνη)

Φυτοπροστατευτικό προϊόν

104653-34-1

Οξική γουαζατίνη

Φυτοπροστατευτικό προϊόν

115044-19-4

4-βρωμο-2-(4-χλωροφαινυλ)-1-(αιθοξυμεθυλο)-5-(τριφθορομεθυλο)-1H-πυρρολο-3-καρβονιτρίλιο/Chlorfenapyr

Φυτοπροστατευτικό προϊόν

122453-73-0

Σύμπλοκο αργιλοπυριτικού νατρίου-αργύρου/Ζεόλιθος αργύρου

Φυτοπροστατευτικό προϊόν

130328-18-6

Σύμπλοκο αργιλιοπυριτικού νατρίου-αργύρου-χαλκού/Ζεόλιθος αργύρου-χαλκού

Φυτοπροστατευτικό προϊόν

130328-19-7

Σύμπλοκο αργιλιοπυριτικού νατρίου-αργύρου-ψευδαργύρου/Ζεόλιθος αργύρου-ψευδαργύρου

Φυτοπροστατευτικό προϊόν

130328-20-0

Χλωριούχο N-ισοεννεϋλο-N,N-διμεθυλο-N-δεκυλαμμώνιο

Φυτοπροστατευτικό προϊόν

138698-36-9

N-((6-χλωρο-3-πυριδινυλο)μεθυλο)-Ν'-κυανο-N-μεθυλαιθανιμιδαμίδιο/Acetamiprid

Φυτοπροστατευτικό προϊόν

160430-64-8

(1R)-cis,trans-2,2-διμεθυλο-3-(2-μεθυλοπροπεν-1-υλο)κυκλοπροπανοκαρβοξυλικό 3-φαινοξυβενζύλιο/d-Phenothrin (δ-φαινοθρίνη)

Φυτοπροστατευτικό προϊόν

188023-86-1

Μίγμα 5-υδροξυμεθοξυμεθυλ-1-αζα-3,7-διοξαδικυκλο[3.3.0]οκτανίου (αριθ. CAS 59720-42-2, 16,0 %), 5-υδροξυ-1-αζα-3,7-διοξαδικυκλο[3.3.0]οκτανίου (αριθ. Einecs 229-547-6, 28,8 %) και 5-υδροξυπολυ[μεθυλενοξυ]μεθυλ-1-αζα-3,7-διοξαδικυκλο[3.3.0]οκτανίου (αριθ. CAS 56709-13-8, 5,2 %) σε νερό (50 %)

Φυτοπροστατευτικό προϊόν

 

3-(2,2-διχλωροαιθενυλο)-2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό [1α(S*),3α]-(α)-κυανο-(3-φαινοξυφαινυλο)μεθύλιο

Φυτοπροστατευτικό προϊόν

 

S-Cyphenothrin (S-κυφενοθρίνη)

Φυτοπροστατευτικό προϊόν

 

1R,3R)-2,2-διμεθυλο-3-(2-μεθυλοπροπεν-1-υλο)-κυκλοπροπανοκαρβοξυλικό (RS)-3-αλλυλο-2-μεθυλ-4-οξοκυκλοπεντεν-2-ύλιο (μείγμα μόνο 2 ισομερών 1R trans:1RS σε αναλογία 1:1)/Bioallethrin (Βιοαλλεθρίνη)/d-trans-Allethrin (d-trans-αλλεθρίνη)

Φυτοπροστατευτικό προϊόν

 

(1R,3R,1R,3S)-2,2-διμεθυλο-3-(2-μεθυλοπροπεν-1-υλο)-κυκλοπροπανοκαρβοξυλικό (RS)-3-αλλυλο-2-μεθυλ-4-οξοκυκλοπεντεν-2-ύλιο (μείγμα 4 ισομερών 1R trans,1R:1R trans,1S:1R cis,1R:1R cis,1S σε αναλογία 4:4:1:1)/d-Allethrin (d-αλλεθρίνη)

Φυτοπροστατευτικό προϊόν

 

(1R,3R)-2,2-διμεθυλο-3-(2-μεθυλοπροπεν-1-υλο)-κυκλοπροπανοκαρβοξυλικό (RS)-3-αλλυλο-2-μεθυλ-4-οξοκυκλοπεντεν-2-ύλιο (μείγμα μόνο 2 ισομερών 1R trans: 1R/S σε αναλογία 1:3)/Esbiothrin (Εσβιοθρίνη)

Φυτοπροστατευτικό προϊόν

 

Spinosad: προϊόν ζύμωσης από μικροοργανισμό του εδάφους, το οποίο περιέχει Spinosyn A και Spinosyn D

Φυτοπροστατευτικό προϊόν

 

Βουτοξυπολυπροπυλενογλυκόλη

Πολυμερές

9003-13-8

Πολυδιμεθυλοσιλοξάνιο

Πολυμερές

9016-00-6

Πολυμερές Ν-μεθυλομεθαναμίνης (αριθ. Einecs 204-697-4) με (χλωρομεθυλ)οξιράνιο (αριθ. Einecs 203-439-8)/Πολυμερής χλωριούχος τεταρτοταγής ένωση του αμμωνίου

Πολυμερές

25988-97-0

Πολυμερές N,N,N,N-τετραμεθυλ-αιθανο-1,2-διαμίνης με (χλωρομεθυλ)οξιράνιο

Πολυμερές

25988-98-1

Ομοπολυμερές μεθακρυλικού 2-τριτ.βουτυλαμινοαιθυλίου (αριθ. Einecs 223-228-4)

Πολυμερές

26716-20-1

Πολυμερές φορμαλδεΰδης με ακρολεΐνη

Πολυμερές

26781-23-7

Υδροχλωρικό πολυμερές Ν,N′″-1,6-εξανοδιυλοδις[N′-κυανογουανιδίνης] (αριθ. Einecs 240-032-4) με εξαμεθυλενοδιαμίνη (αριθ. Einecs 204-679-6)/Πολυεξαμεθυλενοδιγουανίδιο (μονομερές: υδροχλωρικό 1,5-δις(τριμεθυλενο)-γουανυλογουανιδίνιο)

Πολυμερές

27083-27-8/32289-58-0

Πολυμερές N,N,N',N'-τετραμεθυλ-1,6-εξανοδιαμίνης με 1,6-διχλωροεξάνιο

Πολυμερές

27789-57-7

Πολυ(χλωριούχο εξαμεθυλενοδιμεθυλαμμώνιο)/Πολυ[(διμεθυλιμινο)-1,6-εξανοδιυλο-χλωρίδιο]

Πολυμερές

28728-61-2

Συμπολυμερές N,N,N′,N′-τετραμεθυλαιθυλενοδιαμίνης–δις(2-χλωροαιθυλ)αιθέρα

Πολυμερές

31075-24-8

Πολυ(χλωριούχο εξαμεθυλενοδιαμινογουανιδίνιο)

Πολυμερές

57028-96-3

Πολυεξαμεθυλενοδιγουανίδιο

Πολυμερές

91403-50-8

Προπιονικό α-[2-(διδεκυλομεθυλαμμωνιο)αιθυλ]-ω-υδροξυ-πολυ(οξυ-1,2-αιθανοδιύλιο) (άλας)

Πολυμερές

94667-33-1

Προπιονικό N,N-διδεκυλο-N-μεθυλο-πολυ(οξυαιθυλ)αμμώνιο/Προπιονικό N-δεκυλ-N-(2-υδροξυαιθυλο)-N-μεθυλο-1-δεκαναμίνιο (άλας)

Πολυμερές

107879-22-1

Συμπολυμερές προπενάλης-2 με προπανοδιόλη-1,2

Πολυμερές

191546-07-3

Βορικό Ν-διδεκυλο-N-δι(πολυαιθοξυ)αμμώνιο/Βορικό διδεκυλοπολυοξαιθυλαμμώνιο

Πολυμερές

214710-34-6

Ολιγο(χλωριούχο 2-(2-αιθοξυ)αιθοξυαιθυλογουανιδίνιο)

Πολυμερές

374572-91-5

Συμπολυμερές τριβουτυλοκασσιτέρου (συμπολυμερές TBT)

Πολυμερές

 

Λιπαρή αλκοόλη-πολυγλυκόλη-αιθέρας

Πολυμερές

 

Πολυ(βινυλοχλωρίδιο–co–ισοβουτυλ-βινυλικός αιθέρας–co–Ν-βινύλιο, βρωμο-Ν'-διμεθυλοκτυλοπροπυλοδιαμίνη)

Πολυμερές

 

Ρητίνη πολυαμινοπολυγλυκόλης

Πολυμερές

 

Λιγνοσουλφονικό νάτριο

Φυσικό πολυμερές

8061-51-6

Αζαδιραχτέλαιο/Neem-Vital

Φυσικό έλαιο

5945-86-8

Έλαιο πεύκου (Pinus pumilio)

Φυσικό έλαιο

8000-26-8

Κεδρέλαιο

Φυσικό έλαιο

8000-27-9

Έλαιο λεβάντας

Φυσικό έλαιο

8000-28-0

Έλαιο κιτρονέλης

Φυσικό έλαιο

8000-29-1

Αιθέριο έλαιο καρυοφύλλων (Εugenia caryophyllus)

Φυσικό έλαιο

8000-34-8

Γερανιέλαιο

Φυσικό έλαιο

8000-46-2

Ευκαλυπτέλαιο

Φυσικό έλαιο

8000-48-4

Πορτοκαλέλαιο

Φυσικό έλαιο

8000-57-9

Πευκέλαιο

Φυσικό έλαιο

8002-09-3

Έλαιο μαύρου πιπεριού

Φυσικό έλαιο

8006-82-4

Μινθέλαιο

Φυσικό έλαιο

8006-90-4

έλαιο λεμονόχορτου (lemongrass)

Φυσικό έλαιο

8007-02-1

Έλαιο φλισκουνιού

Φυσικό έλαιο

8007-44-1

Θυμέλαιο

Φυσικό έλαιο

8007-46-3

Έλαιο κοριάνδρου

Φυσικό έλαιο

8008-52-4

Έλαιο δυόσμου

Φυσικό έλαιο

8008-75-5

Έλαιο βαλεριανής (Valeriana officinalis)

Φυσικό έλαιο

8008-88-6

Έλαιο καγεπούτ

Φυσικό έλαιο

8008-98-8

Έλαιο αρκεύθου

Φυσικό έλαιο

8012-91-7

Κυπαρισσέλαιο

Φυσικό έλαιο

8013-86-3

Έλαιο πατσουλί

Φυσικό έλαιο

8014-09-3

Έλαιο κύμινου

Φυσικό έλαιο

8014-13-9

Έλαιο κυμβοπώγοντα (palmarosa)

Φυσικό έλαιο

8014-19-5

Έλαιο απήγανου

Φυσικό έλαιο

8014-29-7

Έλαιο βασιλικού (Οcimum basilicum)

Φυσικό έλαιο

8015-73-4

Έλαιο παλίσσανδρου/Έλαιο bois de rose

Φυσικό έλαιο

8015-77-8

Έλαιο σέλινου

Φυσικό έλαιο

8015-90-5

Χαμομηλέλαιο

Φυσικό έλαιο

8015-92-7

Έλαιο καρυοφύλλων/Γαριφαλέλαιο (Eugenia caryophyllus)

Φυσικό έλαιο

8015-97-2

Έλαιο μελαλεύκης

Φυσικό έλαιο

68647-73-4

Έλαιο λιτσέας (Litsea cubeba)

Φυσικό έλαιο

68855-99-2

Μινθέλαιο (Μentha arvensis)

Φυσικό έλαιο

68917-18-0

Κεδρέλαιο (έλαιο κέδρου του Τέξας, έλαιο αρκεύθου Juniperus mexicana, 22 %)

Φυσικό έλαιο

68990-83-0

Εκχύλισμα εσπεριδοειδών από σπέρματα ταβεβουίας (Τabebuia avellanedae)

Φυσικό έλαιο

 

Αιθέριο έλαιο κυμβοπώγοντα (Cymbopogon winterianus)

Φυσικό έλαιο

 

Σκόρδο (Allium sativum) και κρεμμύδι (Allium cepa)

Φυσικό έλαιο

 

Αιθέριο έλαιο κινάμμωμου (Cinnamomum zeylanicum)

Φυσικό έλαιο

 

Γαριφαλέλαιο (κύρια συστατικά: ευγενόλη (83,8 %), καρυοφυλλένιο (12,4 %), οξική ευγενόλη (0,4 %))

Φυσικό έλαιο

 

Αρωματικό έλαιο βελόνας ελάτου (αιθέριο έλαιο με κύρια συστατικά: τερεβινθέλαιο (30-37,5 %), τερπινεόλη (15-20 %), οξικό ισοβορνύλιο (15-20 %), β-πινένιο (12,5-15 %), α-πινένιο (7-10 %), κουμαρίνη (1-3 %), κλάσμα τερπινεόλης (1-3 %))

Φυσικό έλαιο

 

Αρωματικό έλαιο Spring Fresh (αιθέριο έλαιο με κύρια συστατικά: κιτράλη-διαιθυλακετάλη (κιτραθάλη) (1-3 %), κιτρονελόλη (1-3 %), υλανάτη (1-3 %), ιβερτάλη (1-3 %), καπρονικό αλλύλιο (1-3 %))

Φυσικό έλαιο

 

Ροδέλαιο

Φυσικό έλαιο

 

Φυσικές πυρεθρίνες

Φυσικό εκχύλισμα

 

Εκχύλισμα τύρφης

Φυσικό εκχύλισμα

 

Χλωριούχο αλκυλο-βενζυλο-διμεθυλαμμώνιο/Χλωριούχο βενζαλκόνιο

Μίγμα

8001-54-5

Cetrimide (Κετριμίδιο)

Μίγμα

8044-71-1

Μίγμα χλωριούχου 3,6-διαμινο-10-μεθυλακριδινίου (αριθ. Einecs 201-668-8) και 3,6-διαμινοακριδίνης/Acriflavine (Ακριβλαβίνη)

Μίγμα

8048-52-0

Μίγμα χλωριούχου 3,6-διαμινο-10-μεθυλακριδινίου (αριθ. Einecs 201-668-8) και 3,6-διαμινοακριδίνης σε υδροχλώριο/Acriflavine HCl (Υδροχλωρική ακριβλαβίνη)

Μίγμα

8063-24-9

Σακχαρινικό βενζαλκόνιο/o-σουλφοβενζιμιδικό βενζαλκόνιο

Μίγμα

39387-42-3

Μίγμα 5-χλωρο-2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολόνης-3 (αριθ. Einecs 247-500-7) και 2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολόνης-3 (αριθ. Einecs 220-239-6)

Μίγμα

55965-84-9

Σιλοξανίων και σιλικονών, διμεθυλο-, προϊόντα αντίδρασης με πυριτία/Πυριτία κατεργασμένη με ατμίζον αντιδραστήριο

Μίγμα

67762-90-7

Μίγμα αντίδρασης μεικτών εστέρων λιπαρών οξέων (C6-18, προερχόμενα από φοινικέλαιο) με οξικό οξύ και 2,2′-μεθυλενοδις(4-χλωροφαινόλη)

Μίγμα

106523-52-8

Προϊόντα αντίδρασης n-(C10-16-αλκυλο)τριμεθυλενοδιαμινών με χλωροξικό οξύ

Μίγμα

139734-65-9

Ιωδιούχες τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου

Μίγμα

308074-50-2

Προϊόντα αντίδρασης 5,5-διμεθυλυδαντοΐνης και φορμαλδεΰδης

Μίγμα

 

Προϊόντα αντίδρασης 2-(2-βουτοξυαιθοξυ)αιθανόλης και φορμαλδεΰδης

Μίγμα

 

Προϊόντα αντίδρασης αιθυλενογλυκόλης και φορμαλδεΰδης

Μίγμα

 

Προϊόντα αντίδρασης ουρίας, αιθυλενογλυκόλης και φορμαλδεΰδης

Μίγμα

 

Προϊόντα αντίδρασης χλωρακεταμιδίου, 2-(2-βουτοξυαιθοξυ)αιθανόλης και φορμαλδεΰδης

Μίγμα

 

Μίγμα 1-φαινοξυπροπανόλης-2 (αριθ. Einecs 212-222-7) και 2-φαινοξυπροπανόλης (αριθ. Einecs 224-027-4)

Μίγμα

 

Ενεργό χλώριο: παρασκευάζεται με αντίδραση υποχλωριώδους οξέος και υποχλωριώδους νατρίου που παράγονται επιτόπου

Μίγμα

 

Άλατα λιπαρών οξέων (C15-21) με κάλιο

Μίγμα

 

Άλας acypetacs με χαλκό

Μίγμα

 

Άλας acypetacs με ψευδάργυρο

Μίγμα

 

Φερομόνη σκώρου ενδυμάτων: συστατικά: E,Z-δεκαοκταδιεν-2,13-άλη (75 %) και E-δεκαοκτεν-2-άλη (25 %)

Μίγμα

 

Μίγμα τριοξειδίου του χρωμίου (αριθ. Einecs 215-607-8, 34,2 %), πεντοξειδίου του αρσενικού (αριθ. Einecs 215-116-9, 24,1 %), οξειδίου του χαλκού(II) (αριθ. Einecs 215-269-1, 13,7 %) και νερού (αριθ. Einecs 231-791-2, 28 %)

Μίγμα

 

Μίγμα χλωρομεθυλισοθειαζολινόνης, αιθανοδιυλοδις(οξυδιμεθανόλης) και μεθυλισοθειαζολινόνης

Μίγμα

 

Μίγμα βρωμίου (αριθ. Einecs 231-778-1) και υποβρωμιώδους οξέος (αριθ. CAS 13517-11-8) που παρασκευάζεται επιτόπου

Μίγμα

 

Προϊόντα φυσικής ζύμωσης φυτών στο νερό, τα οποία περιέχουν θείο

Μίγμα

 

Τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου (βενζυλαλκυλοδιμεθυλο-, αλκύλια C8-C22, κορεσμένα και ακόρεστα, στεαταλκύλια και αλκύλια κοκοκαρύου και σόγιας), χλωριούχες, βρωμιούχες ή υδροξείδια αυτών/BKC

Μίγμα ουσιών του καταλόγου Einecs

 

Τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου (διαλκυλοδιμεθυλο-, αλκύλια C6-C18, κορεσμένα και ακόρεστα, στεαταλκύλια και αλκύλια κοκοκαρύου και σόγιας), χλωριούχες, βρωμιούχες ή μεθυλοθειικές/DDAC

Μίγμα ουσιών του καταλόγου Einecs

 

Τεταρτοταγείς ενώσεις του αμμωνίου (αλκυλοτριμεθυλο-, αλκύλια C8-C18, κορεσμένα και ακόρεστα, στεαταλκύλια και αλκύλια κοκοκαρύου και σόγιας), χλωριούχες, βρωμιούχες ή μεθυλοθειικές/TMAC

Μίγμα ουσιών του καταλόγου Einecs

 

Βacillus thuringiensis

Μικροοργανισμός

68038-71-1

Bacillus sphaericus

Μικροοργανισμός

143447-72-7

Bacillus thuringiensis + D381is subsp. Israelensis

Μικροοργανισμός

 

Bacillus thuringiensis var. Kurstaky

Μικροοργανισμός

 

Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis, ορότυπος H14

Μικροοργανισμός

 

Bacillus thuringiensis var. israelensis

Μικροοργανισμός

 

Bacillus subtilis

Μικροοργανισμός

 


(1)  Σύμφωνα με το μητρώο ESIS, η ουσία αυτή φέρει και άλλον αριθμό CAS (31654-77-0).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

Ουσία

Κράτος μέλος εισηγητής

Αριθ. ΕΚ

Αριθ. CAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Φορμαλδεΰδη

DE

200-001-8

50-00-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

22

23

2-(2-βουτοξυαιθοξυ)αιθυλ-6-προπυλοπιπερονυλικός αιθέρας/πιπερονυλοβουτοξείδιο

EL

200-076-7

51-03-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Bronopol

ES

200-143-0

52-51-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Διφαινοξαρσιν-10-υλοξείδιο

FR

200-377-3

58-36-6

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χλωροκρεσόλη

FR

200-431-6

59-50-7

1

2

3

4

 

6

 

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichlorvos

IT

200-547-7

62-73-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Αιθανόλη

EL

200-578-6

64-17-5

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μυρμηκικό οξύ

BE

200-579-1

64-18-6

1

2

3

4

5

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βενζοϊκό οξύ

DE

200-618-2

65-85-0

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Προπανόλη-2

DE

200-661-7

67-63-0

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σαλικυλικό οξύ

LT

200-712-3

69-72-7

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προπανόλη-1

DE

200-746-9

71-23-8

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υδροκυάνιο

CZ

200-821-6

74-90-8

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

14

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Αιθυλενοξείδιο

N

200-849-9

75-21-8

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

1,3-διβρωμο-5,5-διμεθυλυδαντοΐνη

NL

201-030-9

77-48-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κιτρικό οξύ

BE

201-069-1

77-92-9

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λιναλοόλη

DK

201-134-4

78-70-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

2-χλωρακεταμίδιο

EE

201-174-2

79-07-2

 

 

3

 

 

6

7

 

9

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βρωμοξικό οξύ

ES

201-175-8

79-08-3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γλυκολικό οξύ

LT

201-180-5

79-14-1

 

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπεροξικό οξύ

FI

201-186-8

79-21-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-(+)-Γαλακτικό οξύ

DE

201-196-2

79-33-4

 

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Warfarin (Βαρφαρίνη) (Βαρφαρίνη)

IE

201-377-6

81-81-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-εξαϋδρο-2-ισοπροπενυλο-8,9-διμεθοξυχρωμενο[3,4-b]φουρο[2,3-h]χρωμενόνη-6/Ροτενόνη

UK

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

Symclosene (Συμκλοσένιο) (Συμκλοσένιο)

UK

201-782-8

87-90-1

 

2

3

4

5

6

7

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χλωροξυλενόλη

BE

201-793-8

88-04-0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διφαινυλόλη-2

ES

201-993-5

90-43-7

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ναφθαλίνιο

UK

202-049-5

91-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Διχλωροφαίνιο

IE

202-567-1

97-23-4

 

2

3

4

 

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triclocarban (Τρικλοκαρβάνη)

SK

202-924-1

101-20-2

1

2

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κινναμωμαλδεΰδη/3-φαινυλο-προπενάλη-2

UK

203-213-9

104-55-2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γερανιόλη

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Γλυοξάλη

FR

203-474-9

107-22-2

 

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μ-κρεσόλη

FR

203-577-9

108-39-4

 

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εξαδιεν-2,4-ικό οξύ/Σορβικό οξύ

DE

203-768-7

110-44-1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γλουταράλη

FI

203-856-5

111-30-8

1

2

3

4

5

6

7

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Εννεανικό οξύ

AT

203-931-2

112-05-0

 

2

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Ενδεκανόνη-2/Μεθυλεννεϋλοκετόνη

ES

203-937-5

112-12-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Propoxur

BE

204-043-8

114-26-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

1,3-διχλωρο-5,5-διμεθυλυδαντοΐνη

NL

204-258-7

118-52-5

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clorophene (Κλοροφένιο)

N

204-385-8

120-32-1

1

2

3

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βενζοϊκό βενζύλιο

UK

204-402-9

120-51-4

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Χλωριούχο βενζεθόνιο

BE

204-479-9

121-54-0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φενιτροθείο

UK

204-524-2

122-14-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Χλωριούχο κεταλκόνιο (1)

 

204-526-3

122-18-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χλωριούχο βενζυλοδιμεθυλο(δεκαοκτυλ)αμμώνιο (1)

 

204-527-9

122-19-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-φαινοξυ-αιθανόλη

UK

204-589-7

122-99-6

1

2

3

4

 

6

7

 

 

10

11

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χλωριούχο κετυλοπυριδίνιο

UK

204-593-9

123-03-5

1

2

3

4

5

6

7

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Οκτανικό οξύ

AT

204-677-5

124-07-2

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Διοξείδιο του άνθρακα

FR

204-696-9

124-38-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

15

 

 

18

19

20

 

 

 

Διμεθυλαρσινικό νάτριο

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Νιτρομεθυλιδινοτριμεθανόλη

UK

204-769-5

126-11-4

 

2

3

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νατριούχο χλωροτολουολοσουλφοναμίδιο (νατριούχο τοσυλοχλωραμίδιο)

ES

204-854-7

127-65-1

1

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διμεθυλοδιθειοκαρβαμιδικό κάλιο

UK

204-875-1

128-03-0

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διμεθυλοδιθειοκαρβαμιδικό νάτριο

UK

204-876-7

128-04-1

 

2

3

4

5

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warfarin sodium (Νατειούχος βαρφαρίνη)

IE

204-929-4

129-06-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-διφαινυλικό νάτριο

ES

205-055-6

132-27-4

1

2

3

4

 

6

7

 

9

10

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captan (Καπτάνη)

IT

205-087-0

133-06-2

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-(τριχλωρομεθυλοθειο)φθαλιμίδιο/Folpet

IT

205-088-6

133-07-3

 

 

 

 

 

6

7

 

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανθρανιλικό μεθύλιο

FR

205-132-4

134-20-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

N,N-διαιθυλο-μ-τολουαμίδιο

SE

205-149-7

134-62-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

22

 

Thiram (Θιράμη)

BE

205-286-2

137-26-8

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziram (Ζιράμη)

BE

205-288-3

137-30-4

 

2

 

 

 

6

7

 

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεθυλοδιθειοκαρβαμιδικό κάλιο

CZ

205-292-5

137-41-7

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metam-sodium (Νατριούχος μετάμη)

BE

205-293-0

137-42-8

 

2

 

4

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Κυανοδιθειοκαρβαμιδικό νάτριο

CZ

205-346-8

138-93-2

 

2

 

 

 

 

 

 

9

 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χλωριούχο βενζοδωδεκίνιο (2)

 

205-351-5

139-07-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χλωριούχο μυρισταλκόνιο (2)

 

205-352-0

139-08-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3-δις(υδροξυμεθυλ)ουρία

HU

205-444-0

140-95-4

 

2

 

 

 

6

 

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabam (Ναβάμη)

PL

205-547-0

142-59-6

 

2

 

4

 

6

 

 

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λαυρικό οξύ

DE

205-582-1

143-07-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

Θειαβενδαζόλιο

ES

205-725-8

148-79-8

 

2

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Βενζοθειαζολοθειόλη-2

N

205-736-8

149-30-4

 

2

 

 

 

 

7

 

9

 

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naled

FR

206-098-3

300-76-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Diuron (Διουρόνη)

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

6

7

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diazinon (Διαζινόνη)

PT

206-373-8

333-41-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

Δεκανικό οξύ

AT

206-376-4

334-48-5

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

 

Κυαναμίδιο

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

2-υδροξυ-4-ισοπροπυλο-κυκλοεπτατριεν-2,4,6-όνη-1

SK

207-880-7

499-44-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βενζοϊκό νάτριο

DE

208-534-8

532-32-1

1

2

 

 

 

6

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

Dazomet

BE

208-576-7

533-74-4

 

 

 

 

 

6

7

8