ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 322

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

50ό έτος
7 Δεκεμβρίου 2007


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1437/2007 του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2007, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής

1

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1438/2007 της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2007, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

6

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1439/2007 της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2007, για την κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

8

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1440/2007 της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2007, για την κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

10

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1441/2007 της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα ( 1 )

12

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1442/2007 της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2007, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση

30

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1443/2007 της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2007, για τον καθορισμό του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 900/2007

32

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1444/2007 της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2007, για τον καθορισμό του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2007

33

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Επιτροπή

 

 

2007/795/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με την κοινοτική χρηματοδότηση μελετών, εκτιμήσεων αντικτύπου και αξιολογήσεων στους τομείς της ασφάλειας των τροφίμων, της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων και της ζωοτεχνίας, για το έτος 2007

34

 

 

2007/796/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση της απόφασης 2007/554/ΕΚ σχετικά με ορισμένα μέτρα προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στο Ηνωμένο Βασίλειο [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 5890]  ( 1 )

37

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

7.12.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 322/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1437/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 26ης Νοεμβρίου 2007

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για τα μέτρα παρέμβασης για τα οποία δεν έχει καθορισθεί ποσό ανά μονάδα στα πλαίσια κοινής οργάνωσης αγοράς θα πρέπει θα θεσπισθούν εκτελεστικοί κανόνες που θα αφορούν ιδίως τη μέθοδο καθορισμού των προς χρηματοδότηση ποσών, τη χρηματοδότηση των δαπανών που προκύπτουν από τη δέσμευση των αναγκαίων κονδυλίων για την αγορά προϊόντων, και τη χρηματοδότηση των δαπανών που προκύπτουν από τις πράξεις αποθεματοποίησης και, ανάλογα με την περίπτωση, μεταποίησης.

(2)

Λόγω της φύσης των μέτρων και προγραμμάτων που καλύπτει η απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (2), θα πρέπει να προβλεφθεί δυνατότητα χρηματοδότησης, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), των διοικητικών δαπανών και δαπανών προσωπικού που πραγματοποιούνται κατ’ εκτέλεση αυτών των μέτρων και προγραμμάτων σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 (3) προβλέπει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί η Επιτροπή προκειμένου να λάβει απόφαση μείωσης ή αναστολής των μηνιαίων πληρωμών, καθώς και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τη λήψη απόφασης αναστολής ή μείωσης των ενδιάμεσων πληρωμών.

(4)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, η Επιτροπή αποφασίζει τα ποσά που πρέπει να αποκλείονται από την κοινοτική χρηματοδότηση, εάν διαπιστώσει ότι οι σχετικές δαπάνες δεν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες. Στο πλαίσιο της διαδικασίας που οδηγεί στην άρνηση της κοινοτικής χρηματοδότησης η Επιτροπή, για να επανορθώσει την κατάσταση, διατυπώνει συστάσεις προς το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ως προς τον τρόπο εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας. Εάν το κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί προς τις συστάσεις αυτές, η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω αποφάσεις μη χρηματοδότησης των δαπανών. Όπως έχει διαπιστωθεί σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εν λόγω συστάσεις δεν πρόκειται ή δεν είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν στο άμεσο μέλλον.

(5)

Υπό τις συνθήκες αυτές, η δυνατότητα αναστολής ή μείωσης των μηνιαίων ή ενδιάμεσων πληρωμών, όπως προβλέπεται επί του παρόντος από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, δεν προστατεύει επαρκώς τα οικονομικά συμφέροντα της Κοινότητας. Για τον λόγο αυτόν, κρίνεται σκόπιμο να θεσπισθεί νέα διαδικασία η οποία θα παρέχει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να αναστέλλει ή να μειώνει αποτελεσματικότερα τις πληρωμές σε ορισμένες περιπτώσεις.

(6)

Η εκ των προτέρων αναστολή ή μείωση πληρωμών στον γεωργικό τομέα μπορεί να έχει σοβαρές δημοσιονομικές επιπτώσεις για το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Επιπλέον, σε σύγκριση με τη διαδικασία εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση, το κράτος μέλος έχει περιορισμένες μόνο δυνατότητες υπεράσπισης των θέσεών του έναντι της Επιτροπής. Για τους λόγους αυτούς, η νέα διαδικασία αναστολής ή μείωσης πληρωμών θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνον οσάκις ένα ή περισσότερα βασικά στοιχεία του εκάστοτε εθνικού συστήματος ελέγχου είτε δεν υφίστανται είτε δεν εφαρμόζονται ουσιαστικά, όπως υποδηλώνει η σοβαρότητα ή η επανάληψη των διαπιστούμενων ελλείψεων.

(7)

Θα πρέπει να διευκρινισθούν οι όροι υπό τους οποίους το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) δεν θα δέχεται δηλώσεις ενδιάμεσων δαπανών.

(8)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4045/89 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1989, περί των ελέγχων, εκ μέρους των κρατών μελών, των πράξεων που αποτελούν μέρος του συστήματος χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, τμήμα Εγγυήσεων (4), επιβάλλει στα κράτη μέλη τη διενέργεια εκ των υστέρων ελέγχων επί ορισμένων δαπανών της κοινής γεωργικής πολιτικής του οικονομικού έτους «n» κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της 1ης Ιουλίου του έτους n + 1 και της 30ής Ιουνίου του έτους n + 2. Η έκθεση των δραστηριοτήτων ελέγχου για τη σχετική περίοδο αναφοράς υποβάλλεται στην Επιτροπή μόλις στα τέλη του έτους n + 2.

(9)

Οι χρονικοί περιορισμοί που επιβάλλει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 για τη λήψη απόφασης εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση καθιστούν ουσιαστικά αδύνατη για την Επιτροπή τη λήψη απόφασης αποκλεισμού από την κοινοτική χρηματοδότηση στις περιπτώσεις που το κράτος μέλος δεν πραγματοποιεί τον έλεγχο που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4045/89. Για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα αυτό, οι χρονικοί περιορισμοί δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται στις περιπτώσεις μη πραγματοποίησης, εκ μέρους των κρατών μελών, του ελέγχου που τους επιβάλλει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4045/89, υπό τον όρο ότι η Επιτροπή ενεργεί βάσει της έκθεσης του εκάστοτε κράτους μέλους εντός 12 μηνών από την παραλαβή της έκθεσης αυτής.

(10)

Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη δεν είναι απαραίτητο να ενημερώνουν την Επιτροπή για τον τρόπο με τον οποίο έχουν αποφασίσει ή προβλέπουν να επαναχρησιμοποιήσουν τα ακυρωθέντα κονδύλια και να τροποποιήσουν το σχέδιο χρηματοδότησης του αντίστοιχου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, θα πρέπει να διαγραφεί η σχετική διάταξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

(11)

Προκειμένου να ευθυγραμμισθούν οι μεταβατικοί κανόνες για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα Προσανατολισμού, προς τις νέες διατάξεις που εφαρμόζονται για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού των διαρθρωτικών ταμείων, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 θα πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να συνάδει με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (5).

(12)

Είναι απαραίτητο να διασαφηνιστεί η νομική βάση της θέσπισης λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τους δικαιούχους της κοινής γεωργικής πολιτικής, τα μέτρα παρέμβασης για τα οποία δεν έχει καθορισθεί ποσό ανά μονάδα στα πλαίσια κοινής οργάνωσης αγοράς, και τις πιστώσεις που μεταφέρονται προς χρηματοδότηση των άμεσων ενισχύσεων που χορηγούνται στους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής.

(13)

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, (6) προστέθηκαν στον κανονισμό αυτόν οι διατάξεις σχετικά με την ετήσια εκ των υστέρων δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τους δικαιούχους κονδυλίων προερχόμενων από τον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προκειμένου να υλοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια. Οι όροι γνωστοποίησης των πληροφοριών αυτών καθορίζονται μέσω σχετικών τομεακών ρυθμίσεων. Τόσο το ΕΓΤΕ όσο και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) αποτελούν μέρος του γενικού προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και χρηματοδοτούν δαπάνες στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ των κρατών μελών και της Κοινότητας. Συ1437νεπώς, θα πρέπει να θεσπισθούν κανόνες σχετικοί με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τους δικαιούχους αυτών των Ταμείων. Για τον σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη θα πρέπει, κάθε χρόνο, να δημοσιοποιούν εκ των υστέρων τα ονόματα των δικαιούχων κονδυλίων των Ταμείων αυτών καθώς και τα αντίστοιχα ποσά που έλαβε κάθε δικαιούχος.

(14)

Η δημοσιοποίηση των πληροφοριών αυτών βελτιώνει τη διαφάνεια όσον αφορά τη χρήση των κοινοτικών κονδυλίων στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και συμβάλλει στη χρηστή δημοσιονομική τους διαχείριση, μεταξύ άλλων ενισχύοντας τον δημόσιο έλεγχο της χρήσης των κονδυλίων. Λόγω της βαρύτητας των επιδιωκόμενων στόχων, δικαιολογείται, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και την ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων, να θεσπιστούν διατάξεις για τη γενική δημοσίευση των σχετικών πληροφοριών, εφόσον η δημοσίευση αυτή δεν υπερβαίνει τα όρια που θέτει μια δημοκρατική κοινωνία και τα όρια που απαιτούνται για την πρόληψη των παρατυπιών. Λαμβανομένης υπόψη της γνώμης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων της 10ης Απριλίου 2007 (7) είναι σκόπιμο να οριστεί ότι οι δικαιούχοι των πόρων πρέπει να ενημερώνονται ότι τα δεδομένα αυτά μπορεί να δημοσιοποιηθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης.

(15)

Επομένως, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 3 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3.   Όταν, στα πλαίσια κοινής οργάνωσης της αγοράς, δεν έχει καθορισθεί ποσό ανά μονάδα για ένα μέτρο παρέμβασης, το ΕΓΤΕ χρηματοδοτεί το μέτρο αυτό με το ίδιο κατ’ αποκοπή ποσό σε ολόκληρη την Κοινότητα, ιδίως για τα κονδύλια των κρατών μελών που χρησιμοποιούνται για την αγορά, την αποθεματοποίηση και, ανάλογα με την περίπτωση, τη μεταποίηση προϊόντων παρέμβασης.

Τα σχετικά έξοδα και επιβαρύνσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 41 παράγραφος 3».

2.

Στο άρθρο 13 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Σε εξαιρετικές και δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η πρώτη παράγραφος δεν εφαρμόζεται για τα μέτρα και τα προγράμματα που καλύπτει η απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (8).

3.

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 17α:

«Άρθρο 17α

Μείωση και αναστολή των μηνιαίων πληρωμών σε ειδικές περιπτώσεις

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 17, η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, απόφαση μείωσης ή αναστολής των μηνιαίων πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 14 για περίοδο της οποίας η διάρκεια καθορίζεται στην απόφαση και η οποία δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, αλλά μπορεί να παρατείνεται για επιπλέον περιοδο δώδεκα μηνών το πολύ, εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

2.   Μείωση ή αναστολή των μηνιαίων πληρωμών επιτρέπεται εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)

ένα ή περισσότερα βασικά στοιχεία του εκάστοτε εθνικού συστήματος ελέγχου είτε δεν υφίστανται είτε δεν εφαρμόζονται ουσιαστικά, όπως υποδηλώνει η σοβαρότητα ή η επανάληψη των διαπιστούμενων ελλείψεων·

β)

οι ελλείψεις του στοιχείου α) είναι συνεχείς και αποτελούν την αιτία δύο τουλάχιστον αποφάσεων δυνάμει του άρθρου 31, με τις οποίες οι δαπάνες του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους αποκλείονται από την κοινοτική χρηματοδότηση και

γ)

η Επιτροπή διαπιστώνει ότι το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν έχει εφαρμόσει τις συστάσεις για την επανόρθωση της κατάστασης και δεν είναι σε θέση να το πράξει στο άμεσο μέλλον.

3.   Πριν λάβει την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή κοινοποιεί στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος την πρόθεσή της αυτή και το καλεί να αντιδράσει εντός προθεσμίας την οποία τάσσει ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος και η οποία, κατά κανόνα, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ημερών.

Το ποσοστό μείωσης των ποσών των μηνιαίων πληρωμών ή το ποσοστό των ποσών των μηνιαίων πληρωμών που αφορά η αναστολή ισούται προς το ποσοστό που έχει καθορίσει η Επιτροπή στην πιο πρόσφατη από τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β). Το ποσοστό αυτό εφαρμόζεται στις σχετικές δαπάνες που πραγματοποίηοε ο οργανισμός πληρωμών οτον οποίο παρατηρούναι οι ελλείψεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α).

4.   Η μείωση ή η αναστολή δεν συνεχίζονται εφόσον δεν πληρούνται πλέον οι όροι της παραγράφου 2. Εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της δυνάμει του άρθρου 31 εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση».

4.

Στο άρθρο 26, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«4.   Εάν δεν πληρούται κάποιος από τους όρους της παραγράφου 3, η Επιτροπή ενημερώνει αμελλητί τον διαπιστευμένο οργανισμό πληρωμών και, εφόσον έχει ορισθεί, τον οργανισμό συντονισμού. Εάν δεν πληρούται ο όρος του στοιχείου α) ή του στοιχείου γ) της παραγράφου 3, η δήλωση δαπανών δεν είναι παραδεκτή».

5.

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 27α:

«Άρθρο 27α

Μείωση και αναστολή των μηνιαίων πληρωμών σε ειδικές περιπτώσεις

Το άρθρο 17α εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, για την αναστολή και τη μείωση των ενδιάμεσων πληρωμών που προβλέπονται στο άρθρο 26».

6.

Στο άρθρο 31 παράγραφος 5, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο γ):

«γ)

μη εκπλήρωση από κράτος μέλος των υποχρεώσεων που του επιβάλλει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4045/89 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1989, περί των ελέγχων, εκ μέρους των κρατών μελών, των πράξεων που αποτελούν μέρος του συστήματος χρηματοδοτήσεως από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, τμήμα Εγγυήσεων (9), υπό τον όρο ότι η Επιτροπή κοινοποιεί εγγράφως στο κράτος μέλος τα πορίσματα των επιθεωρήσεων που διενήργησε, εντός 12 μηνών από την παραλαβή της έκθεσης του κράτους μέλους η οποία αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων των σχετικών δαπανών.

7.

Στο άρθρο 33 παράγραφος 4 διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο.

8.

Στο άρθρο 40, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 31 παράγραφος 2, του άρθρου 32 παράγραφος 4 και του άρθρου 37 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταμεία (10), τα τμηματικά ποσά τα οποία έχουν δεσμευθεί για συνδρομή συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΓΤΠΕ-Τμήμα Προσανατολισμού και εγκριθεί από την Επιτροπή μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2000 και 31ης Δεκεμβρίου 2006, για τα οποία η πιστοποιημένη δήλωση των δαπανών που έχουν όντως πραγματοποιηθεί, η τελική έκθεση υλοποίησης και η δήλωση του άρθρου 38 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του εν λόγω κανονισμού δεν έχουν διαβιβασθεί στην Επιτροπή εντός 15 μηνών από την τελευταία ημέρα επιλεξιμότητας δαπανών που ορίζεται στην απόφαση για τη χορήγηση συμμετοχής από τα Ταμεία, αποδεσμεύονται αυτομάτως από την Επιτροπή το αργότερο έξι μήνες μετά την προθεσμία αυτή, πράγμα που συνεπάγεται την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

9.

Το άρθρο 42 τροποποιείται ως εξής:

α)

το στοιχείο 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«1.

τους όρους που εφαρμόζονται για τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμής καθώς και για την ειδική διαπίστευση των οργανισμών συντονισμού, τα αντίστοιχα καθήκοντά τους, τα απαιτούμενα στοιχεία και τους λεπτομερείς κανόνες σύμφωνα με τους οποίους τα εν λόγω στοιχεία τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής ή διαβιβάζονται σε αυτήν·»·

β)

παρεμβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία 8α, 8β και 8γ:

«8α.

τους λεπτομερείς κανόνες που διέπουν τη χρηματοδότηση και τη λογιστική των μέτρων παρέμβασης υπό μορφή δημόσιας αποθεματοποίησης καθώς και τις λοιπές δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και από το ΕΓΤΑΑ·

8β.

τους λεπτομερείς κανόνες για τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών σχετικά με τους δικαιούχους η οποία αναφέρεται στο άρθρο 44α και για τις πρακτικές πτυχές όσον αφορά την προστασία των προσώπων από την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τις αρχές της κοινοτικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Οι εν λόγω κανόνες διασφαλίζουν, ιδίως, ότι οι δικαιούχοι των κονδυλίων ενημερώνονται ότι τα δεδομένα αυτά μπορεί να δημοσιοποιηθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης χάριν της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων των Κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της χρονικής στιγμής που θα λάβει χώρα η εν λόγω ενημέρωση·

8γ.

τους όρους και τους λεπτομερείς κανόνες που εφαρμόζονται στις πιστώσεις που έχουν μεταφερθεί σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 προς χρηματοδότηση των δαπανών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού αυτού·».

10.

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 44α:

«Άρθρο 44α

Δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τους δικαιούχους

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 53β παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, τα κράτη μέλη κάθε χρόνο δημοσιοποιούν εκ των υστέρων τα ονόματα των δικαιούχων κονδυλίων του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ και τα αντίστοιχα ποσά που έλαβε κάθε δικαιούχος.

Δημοσιοποιούνται τουλάχιστον:

α)

για το ΕΓΤΕ, το ποσό υποδιαιρούμενο σε άμεσες ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και άλλες δαπάνες·

β)

για το ΕΓΤΑΑ, το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης ανά δικαιούχο».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα σημεία 3 και 5 του άρθρου 1 εφαρμόζονται από 1ης Ιουλίου 2008.

Το σημείο 6 του άρθρου 1 εφαρμόζεται όσον αφορά τις εκθέσεις των κρατών μελών που παραλαμβάνει η Επιτροπή μετά την 1η Ιανουαρίου 2008, εξαιρουμένων των δαπανών που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη πριν από το οικονομικό έτος 2006.

Το σημείο 10 του άρθρου 1 εφαρμόζεται στις δαπάνες του ΕΓΤΕ από τις 16 Οκτωβρίου 2007 και στις δαπάνες του ΕΓΤΑΑ από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2007.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. SILVA


(1)  Γνώμη της 11ης Οκτωβρίου 2007 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην ΕΕ).

(2)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2006/965/ΕΚ (ΕΕ L 397 της 30.12.2006, σ. 22).

(3)  ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 378/2007 (ΕΕ L 95 της 5.4.2007, σ. 1).

(4)  ΕΕ L 388 της 30.12.1989, σ. 18. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2154/2002 (ΕΕ L 328 της 5.12.2002, σ. 4).

(5)  ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1989/2006 (ΕΕ L 411 της 30.12.2006, σ. 6).

(6)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390 της 30.12.2006, σ. 1).

(7)  ΕΕ C 134 της 16.6.2007, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2006/965/ΕΚ (ΕΕ L 397 της 30.12.2006, σ. 22)».

(9)  ΕΕ L 388 της 30.12.1989, σ. 18. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2154/2002 (ΕΕ L 328 της 5.12.2002, σ. 4)».

(10)  ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 (ΕΕ L 223 της 15.8.2006, σ. 1)».


7.12.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 322/6


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1438/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 6ης Δεκεμβρίου 2007

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 7 Δεκεμβρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 756/2007 (ΕΕ L 172 της 30.6.2007, σ. 41).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2007, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

IL

114,0

MA

65,3

SY

68,2

TR

128,1

ZZ

93,9

0707 00 05

JO

196,3

MA

52,5

TR

130,3

ZZ

126,4

0709 90 70

MA

58,8

TR

110,8

ZZ

84,8

0805 10 20

AR

21,0

AU

12,3

BR

12,7

SZ

31,4

TR

60,4

ZA

39,8

ZW

20,2

ZZ

28,3

0805 20 10

MA

65,8

ZZ

65,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

61,4

HR

32,2

IL

66,8

TR

70,6

UY

95,3

ZZ

65,3

0805 50 10

EG

108,5

TR

116,9

ZA

61,9

ZZ

95,8

0808 10 80

AR

87,7

CA

87,3

CL

86,0

CN

87,0

MK

31,5

US

101,0

ZA

82,4

ZZ

80,4

0808 20 50

AR

71,0

CN

77,6

TR

145,7

ZZ

98,1


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


7.12.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 322/8


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1439/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Δεκεμβρίου 2007

για την κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που επισυνάπτεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, πρέπει να αποφασιστούν οι διατάξεις για την κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 έχει καθορίσει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας. Αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία που την περιλαμβάνει, έστω και εν μέρει ή με την προσθήκη ενδεχομένως υποδιαιρέσεων, η οποία έχει συνταχθεί από ειδικούς κοινοτικούς νομοθετικούς κανόνες ενόψει της εφαρμογής δασμολογικών ή άλλων μέτρων στο πλαίσιο των εμπορικών ανταλλαγών.

(3)

Κατ’ εφαρμογή των εν λόγω γενικών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού πρέπει να καταταγούν στους αντίστοιχους κωδικούς ΣΟ που σημειώνονται στη στήλη 2 βάσει των διατάξεων της στήλης 3.

(4)

Είναι σκόπιμο, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες οι οποίες εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών σχετικά με την κατάταξη των εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία και δεν είναι σύμφωνες με το δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισμός να μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης από τον κάτοχό τους κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (2).

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του παραρτήματος κατατάσσονται στη συνδυασμένη ονοματολογία στους αντίστοιχους κωδικούς ΣΟ που σημειώνονται στη στήλη 2 του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και δεν είναι σύμφωνες με το δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισμός μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

László KOVÁCS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  EE L 256 της 7.9.1987, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 580/2007 (EE L 138 της 30.5.2007, σ. 1).

(2)  EE L 302 της 19.10.1992, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 (EE L 363 της 20.12.2006, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κατάταξη

(κωδικός ΣΟ)

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

Σύνολο αποτελούμενο από διάφορα έμπλαστρα και επιθέματα, το οποίο περιέχει τα ακόλουθα συστατικά (% κατά βάρος):

Τουρμαλίνη

4

Χιτοζάνη

5

Όξος ξύλου

30

Σκόνη μαργαριταριού

4

Διοξείδιο του πυριτίου

4

Γλυκολικό οξύ

3

Δεξτρίνη

50

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναγράφονται στη συσκευασία, το προϊόν προορίζεται για τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος στα πόδια, για την ενεργοποίηση του μεταβολισμού του κυτταρικού ιστού και για την αποτοξίνωση του σώματος.

Τα επιθέματα προορίζονται για τοποθέτηση στα πέλματα των ποδιών για 8-10 ώρες, με τη βοήθεια των εμπλάστρων που παρέχονται.

Το προϊόν παρουσιάζεται σε ένα πτυσσόμενο χαρτονένιο πακέτο για πώληση κατά μονάδα.

3824 90 98

Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1, 3 στοιχείο β) και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 3824, 3824 90 και 3824 90 98.

Το προϊόν δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παρασκεύασμα για τη φροντίδα του δέρματος, ούτε για τη φροντίδα των ποδιών, επειδή δεν έχει σχεδιασθεί βασικά για τον σκοπό αυτό [βλ. τις επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος για την κλάση 3304, (A) (3) και (Β)].

Τα επιθέματα είναι εκείνα που προσδίδουν στο είδος τον ουσιώδη του χαρακτήρα. Δεν παρέχουν μια επιστημονικώς δοκιμασμένη θεραπευτική δράση, μειώνοντας την τοξικότητα στο σύνολο του σώματος, και συνεπώς δεν μπορούν να καταταγούν στην κλάση 3004, ούτε στην κλάση 3005. Πρέπει συνεπώς να καταταγούν ως άλλα χημικά παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.


7.12.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 322/10


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1440/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Δεκεμβρίου 2007

για την κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που επισυνάπτεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, πρέπει να αποφασιστούν οι διατάξεις για την κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 έχει καθορίσει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας. Αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία που την περιλαμβάνει, έστω και εν μέρει ή με την προσθήκη ενδεχομένως υποδιαιρέσεων, η οποία έχει συνταχθεί από ειδικούς κοινοτικούς νομοθετικούς κανόνες ενόψει της εφαρμογής δασμολογικών ή άλλων μέτρων στο πλαίσιο των εμπορικών ανταλλαγών.

(3)

Κατ’ εφαρμογή των εν λόγω γενικών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού πρέπει να καταταγούν στους αντίστοιχους κωδικούς ΣΟ που σημειώνονται στη στήλη 2 βάσει των διατάξεων της στήλης 3.

(4)

Είναι σκόπιμο, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες οι οποίες εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών σχετικά με την κατάταξη των εμπορευμάτων στην συνδυασμένη ονοματολογία και δεν είναι σύμφωνες με το δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισμός να μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης από τον κάτοχό τους κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (2).

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του παραρτήματος κατατάσσονται στη συνδυασμένη ονοματολογία στους αντίστοιχους κωδικούς ΣΟ που σημειώνονται στη στήλη 2 του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και δεν είναι σύμφωνες με το δίκαιο που καθορίζει ο παρών κανονισμός μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

László KOVÁCS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  EE L 256 της 7.9.1987, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 580/2007 (EE L 138 της 30.5.2007, σ. 1).

(2)  EE L 302 της 19.10.1992, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 (EE L 363 της 20.12.2006, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κατάταξη

(Κωδικός ΣΟ)

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

1.

Μικρός φάκελος, διαστάσεων περίπου 40 × 50 mm, αυτοκόλλητος, ο οποίος αποτελείται από δύο θερμοσφραγισμένα φύλλα σύνθετου υλικού από πλαστικό και αλουμίνιο και περιέχει δείγμα αρώματος υπό τη μορφή πηκτώματος (γέλης). Στον φάκελο έχει τυπωθεί η ονομασία του αρώματος.

Το άνω φύλλο είναι δυνατόν να ανασηκωθεί, αποκαλύπτοντας το δείγμα αρώματος, η ποσότητα του οποίου είναι επαρκής για τον αρωματισμό των καρπών των χεριών.

Το προϊόν δεν προορίζεται για τη λιανική πώληση. Προορίζεται να επικολληθεί σε διαφημιστικά φυλλάδια ή παρόμοια έντυπα, σε δελτάρια ή σε διαφημιστικές σελίδες των περιοδικών, τα οποία είναι τυπωμένα με εικόνες και κείμενο, με σκοπό τη διαφήμιση συγκεκριμένου αρώματος.

3303 00 10

Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ), από τη σημείωση 2 του τμήματος VI καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 3303 00 και 3303 00 10.

Το προϊόν πρέπει να καταταγεί ως άρωμα στη διάκριση 3303 00 10, επειδή η ποσότητα του αρώματος είναι επαρκής για τον αρωματισμό του ανθρώπινου σώματος.

2.

Έντυπη διαφημιστική σελίδα, διαστάσεων Α4, μερικώς ή πλήρως διπλωμένη. Στο εσωτερικό της δίπλωσης, η σελίδα καλύπτεται με δείγμα αρώματος υπό τη μορφή μικροφυσίγγων, πολτού ή σκόνης. Η δίπλωση είναι θερμοσφραγισμένη.

Το επάνω μέρος της δίπλωσης είναι δυνατόν να ανασηκωθεί, αποκαλύπτοντας το δείγμα του αρώματος, η ποσότητα του οποίου δεν επαρκεί για τον αρωματισμό των καρπών των χεριών.

Το προϊόν δεν προορίζεται για τη λιανική πώληση. Προορίζεται να τοποθετηθεί μέσα σε περιοδικά και ανάλογα είδη, τα οποία είναι τυπωμένα με εικόνες και κείμενο με σκοπό τη διαφήμιση συγκεκριμένου αρώματος.

4911 10 90

Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1, 3 στοιχείο β) και 6 για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ), καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 4911, 4911 10 και 4911 10 90.

Το προϊόν δεν μπορεί να καταταγεί στη διάκριση 3303 00 10, επειδή η ποσότητα του αρώματος είναι ανεπαρκής για τον αρωματισμό του ανθρώπινου σώματος.

Το προϊόν πρέπει να καταταγεί στη διάκριση 4911 10 90 ως έντυπο διαφημιστικό υλικό, επειδή το διαφημιστικό έντυπο προσδίδει στο προϊόν τον ουσιώδη του χαρακτήρα (βλ. τις επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος για το κεφάλαιο 49, γενικές παρατηρήσεις, πρώτη παράγραφος).


7.12.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 322/12


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1441/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Δεκεμβρίου 2007

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2005, καθορίζει τα μικροβιολογικά κριτήρια για τα τρόφιμα (2), όσον αφορά ορισμένους μικροοργανισμούς και τους κανόνες εφαρμογής προς τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων όταν εφαρμόζουν τα γενικά και ειδικά μέτρα υγιεινής που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 προβλέπει επίσης ότι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα πληρούν τα σχετικά μικροβιολογικά κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού.

(2)

Τα κεφάλαια 1 και 2 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 ορίζουν τα κριτήρια ασφάλειας των τροφίμων και τα κριτήρια υγιεινής της παραγωγικής διαδικασίας όσον αφορά τα παρασκευάσματα σε σκόνη για βρέφη και τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς σε σκόνη για βρέφη ηλικίας κάτω των έξι μηνών («παρασκευάσματα σε σκόνη για βρέφη και τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς σε σκόνη»). Σύμφωνα με το μέρος 2.2 του κεφαλαίου 2 του εν λόγω παραρτήματος, όταν ελεγχθούν παρασκευάσματα σε σκόνη για βρέφη και τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς σε σκόνη και ανιχνευτούν εντεροβακτηριοειδή έστω και σε μία από τις μονάδες δείγματος, τότε πρέπει να ελεγχθεί η παρτίδα για Enterobacter sakazakii και σαλμονέλλα.

(3)

Στις 24 Ιανουαρίου 2007 η επιστημονική ομάδα για τους βιολογικούς κινδύνους (ομάδα BIOHAZ) της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) εξέδωσε γνώμη σχετικά με τα εντεροβακτηριοειδή ως δείκτες για σαλμονέλλα και Enterobacter sakazakii. Σύμφωνα με την εν λόγω γνώμη, δεν ήταν δυνατό να αποδειχθεί συσχετισμός μεταξύ εντεροβακτηριοειδών και σαλμονέλλας και δεν υπάρχει καθολικός συσχετισμός μεταξύ εντεροβακτηριοειδών και Enterobacter sakazakii. Μπορεί, ωστόσο, να αποδειχθεί συσχετισμός μεταξύ εντεροβακτηριοειδών και Enterobacter sakazakii, σε επίπεδο μεμονωμένων εγκαταστάσεων.

(4)

Συνεπώς, δεν πρέπει πλέον να ισχύει η απαίτηση που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 όσον αφορά τον έλεγχο για σαλμονέλλα και Enterobacter sakazakii των παρασκευασμάτων σε σκόνη για βρέφη και των τροφίμων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς σε σκόνη στην περίπτωση που ανιχνεύονται εντεροβακτηριοειδή σε οποιαδήποτε μονάδα του δείγματος. Επομένως, το μέρος 2.2 του κεφαλαίου 2 του παραρτήματος Ι του εν λόγω κανονισμού πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Σύμφωνα με τη γνώμη που εξέδωσε η ομάδα BIOHAZ της ΕΑΑΤ στις 9 Σεπτεμβρίου 2004, για τους μικροβιολογικούς κινδύνους για τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, πρέπει να καθοριστούν μικροβιολογικά κριτήρια για την σαλμονέλλα και τα εντεροβακτηριοειδή για τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας σε σκόνη.

(6)

Η ομάδα BIOHAZ της ΕΑΑΤ εξέδωσε γνώμη σχετικά με το Bacillus cereus και άλλους Bacillus spp στα τρόφιμα στις 26 και 27 Ιανουαρίου 2005. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένα από τα σημαντικότερα μέτρα καταπολέμησης είναι ο έλεγχος της θερμοκρασίας και η καθιέρωση συστήματος που θα βασίζεται στις αρχές της ανάλυσης κινδύνου και των κρίσιμων σημείων ελέγχου. Τα αφυδατωμένα τρόφιμα, στα οποία είναι συχνή η παρουσία σπόρων παθογόνου Bacillus spp, μπορούν να επιτρέψουν την ανάπτυξη του Bacillus cereus όταν αυτά ενυδατώνονται σε θερμό νερό. Ορισμένα αφυδατωμένα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των παρασκευασμάτων σε σκόνη για βρέφη και των τροφίμων που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς σε σκόνη, καταναλώνονται από δυνητικά ευπαθείς καταναλωτές. Σύμφωνα με τη γνώμη της ΕΑΑΤ, ο αριθμός των σπόρων Bacillus cereus που περιέχονται σε παρασκευάσματα σε σκόνη για βρέφη και σε τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς σε σκόνη πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος κατά τη μεταποίηση και πρέπει να καθοριστεί κριτήριο υγιεινής κατά την παραγωγική διαδικασία πέρα από τις ορθές πρακτικές που αποσκοπούν στη μείωση του διαστήματος μεταξύ παρασκευής και κατανάλωσης.

(7)

Στο κεφάλαιο 1 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 προβλέπεται η αναλυτική μέθοδος αναφοράς για τις σταφυλοκοκκικές εντεροτοξίνες σε ορισμένα τυριά, γάλα σε σκόνη και ορό γάλακτος σε σκόνη. Η μέθοδος αυτή αναθεωρήθηκε από το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για θετικούς στην πηκτάση σταφυλόκοκκους. Συνεπώς, η αναφορά στην εν λόγω αναλυτική μέθοδο αναφοράς πρέπει να τροποποιηθεί. Επομένως, το κεφάλαιο 1 του παραρτήματος Ι του εν λόγω κανονισμού πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8)

Το κεφάλαιο 3 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 ορίζει τους κανόνες δειγματοληψίας για τα σφάγια βοοειδών, χοίρων, προβάτων, αιγών και αλόγων όσον αφορά τις αναλύσεις για σαλμονέλλα. Σύμφωνα με τους εν λόγω κανόνες, η περιοχή δειγματοληψίας πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 100 cm2 ανά επιλεγέν σημείο. Ωστόσο, δεν προσδιορίζεται ούτε ο αριθμός των σημείων δειγματοληψίας ούτε η ελάχιστη συνολική επιφάνεια δειγματοληψίας. Για να βελτιωθεί η εφαρμογή των εν λόγω κανόνων στην κοινότητα, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί περαιτέρω στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 ότι πρέπει να επιλέγονται προς δειγματοληψία οι περιοχές στις οποίες υπάρχει η μεγαλύτερη πιθανότητα μόλυνσης και ότι πρέπει να αυξηθεί η συνολική επιφάνεια της δειγματοληψίας. Επομένως, το κεφάλαιο 3 του παραρτήματος Ι του εν λόγω κανονισμού πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(9)

Για σκοπούς σαφήνειας της κοινοτικής νομοθεσίας, είναι σκόπιμο να αντικατασταθεί το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 με το κείμενο που περιέχεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1· όπως διορθώθηκε στην ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 3.

(2)  ΕΕ L 338 της 22.12.2005, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Μικροβιολογικά κριτήρια για τα τρόφιμα

Κεφάλαιο 1.

Κριτήρια ασφάλειας για τα τρόφιμα

Κεφάλαιο 2.

Κριτήρια υγιεινής της παραγωγικής διαδικασίας

2.1.

Κρέας και προϊόντα κρέατος

2.2.

Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα

2.3.

Προϊόντα αυγών

2.4.

Αλιευτικά προϊόντα

2.5.

Λαχανικά, φρούτα και προϊόντα τους

Κεφάλαιο 3.

Κανόνες δειγματοληψίας και προετοιμασίας των δειγμάτων

3.1.

Γενικοί κανόνες δειγματοληψίας και προετοιμασίας των δειγμάτων

3.2.

Βακτηριολογική δειγματοληψία σε σφαγεία και σε εγκαταστάσεις παραγωγής κιμά και παρασκευασμάτων κρέατος

Κεφάλαιο 1.   Κριτήρια ασφάλειας για τα τρόφιμα

Κατηγορία τροφίμων

Μικροοργανισμοί/οι τοξίνες και οι μεταβολίτες τους

Πλάνο δειγματοληψίας (1)

Όρια (2)

Αναλυτική μέθοδος αναφοράς (3)

Στάδιο στο οποίο εφαρμόζεται το κριτήριο

n

c

m

M

1.1

Τρόφιμα έτοιμα για κατανάλωση που προορίζονται για βρέφη και για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (4)

Listeria monocytogenes

10

0

Απουσία σε 25 g

EN/ISO 11290-1

Προϊόντα που διατίθενται στην αγορά κατά τη διάρκεια διατήρησής τους

1.2

Τρόφιμα έτοιμα για κατανάλωση ικανά να υποστηρίξουν την ανάπτυξη L. monocytogenes διαφορετικά από εκείνα που προορίζονται για βρέφη και για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς

Listeria monocytogenes

5

0

100 cfu/g (5)

EN/ISO 11290-2 (6)

Προϊόντα που διατίθενται στην αγορά κατά τη διάρκεια διατήρησής τους

5

0

Απουσία σε 25 g (7)

EN/ISO 11290-1

Πριν το τρόφιμο αποδεσμευτεί από τον άμεσο έλεγχο του υπεύθυνου της επιχείρησης τροφίμων που το παρήγαγε

1.3

Τρόφιμα έτοιμα για κατανάλωση μη ικανά να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της L. monocytogenes διαφορετικά από εκείνα που προορίζονται για βρέφη και για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (4)  (8)

Listeria monocytogenes

5

0

100 cfu/g

EN/ISO 11290-2 (6)

Προϊόντα που διατίθενται στην αγορά κατά τη διάρκεια διατήρησής τους

1.4

Κιμάς και παρασκευάσματα κρέατος που προορίζονται να καταναλωθούν ωμά

Salmonella

5

0

Απουσία σε 25 g

EN/ISO 6579

Προϊόντα που διατίθενται στην αγορά κατά τη διάρκεια διατήρησής τους

1.5

Κιμάς και παρασκευάσματα κρέατος από κρέας πουλερικών που προορίζονται να καταναλωθούν μαγειρευμένα

Salmonella

5

0

Από 1.1.2006

Απουσία σε 10 g

Από 1.1.2010

Απουσία σε 25 g

EN/ISO 6579

Προϊόντα που διατίθενται στην αγορά κατά τη διάρκεια διατήρησής τους

1.6

Κιμάς και παρασκευάσματα κρέατος από κρέας ειδών εκτός από πουλερικά που προορίζονται να καταναλωθούν μαγειρευμένα

Salmonella

5

0

Απουσία σε 10 g

EN/ISO 6579

Προϊόντα που διατίθενται στην αγορά κατά τη διάρκεια διατήρησής τους

1.7

Μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας (ΜΔΚ) (9)

Salmonella

5

0

Απουσία σε 10 g

EN/ISO 6579

Προϊόντα που διατίθενται στην αγορά κατά τη διάρκεια διατήρησής τους

1.8

Προϊόντα κρέατος που προορίζονται να καταναλωθούν ωμά, εξαιρουμένων των προϊόντων για τα οποία η διαδικασία παρασκευής ή η σύνθεση του προϊόντος θα εξαλείψει τον κίνδυνο σαλμονέλλας

Salmonella

5

0

Απουσία σε 25 g

EN/ISO 6579

Προϊόντα που διατίθενται στην αγορά κατά τη διάρκεια διατήρησής τους

1.9

Προϊόντα κρέατος από κρέας πουλερικών που προορίζονται να καταναλωθούν μαγειρευμένα

Salmonella

5

0

Από 1.1.2006

Απουσία σε 10 g

Από 1.1.2010

Απουσία σε 25 g

EN/ISO 6579

Προϊόντα που διατίθενται στην αγορά κατά τη διάρκεια διατήρησής τους

1.10

Ζελατίνη και κολλαγόνο

Salmonella

5

0

Απουσία σε 25 g

EN/ISO 6579

Προϊόντα που διατίθενται στην αγορά κατά τη διάρκεια διατήρησής τους

1.11

Τυριά, βούτυρο και κρέμα από νωπό γάλα ή από γάλα που έχει υποστεί επεξεργασία σε θερμοκρασία χαμηλότερη από της παστερίωσης (10)

Salmonella

5

0

Απουσία σε 25 g

EN/ISO 6579

Προϊόντα που διατίθενται στην αγορά κατά τη διάρκεια διατήρησής τους

1.12

Γάλα σε σκόνη και ορός γάλακτος σε σκόνη

Salmonella

5

0

Απουσία σε 25 g

EN/ISO 6579

Προϊόντα που διατίθενται στην αγορά κατά τη διάρκεια διατήρησής τους

1.13

Παγωτό (11), εξαιρουμένων των προϊόντων για τα οποία η διαδικασία παρασκευής ή η σύνθεση του προϊόντος θα εξαλείψει τον κίνδυνο σαλμονέλλας

Salmonella

5

0

Απουσία σε 25 g

EN/ISO 6579

Προϊόντα που διατίθενται στην αγορά κατά τη διάρκεια διατήρησής τους

1.14

Προϊόντα αυγών, εξαιρουμένων των προϊόντων για τα οποία η διαδικασία παρασκευής ή η σύνθεση του προϊόντος θα εξαλείψει τον κίνδυνο σαλμονέλλας

Salmonella

5

0

Απουσία σε 25 g

EN/ISO 6579

Προϊόντα που διατίθενται στην αγορά κατά τη διάρκεια διατήρησής τους

1.15

Τρόφιμα έτοιμα για κατανάλωση που περιέχουν ωμό αυγό, εξαιρουμένων των προϊόντων για τα οποία η διαδικασία παρασκευής ή η σύνθεση του προϊόντος θα εξαλείψει τον κίνδυνο σαλμονέλλας

Salmonella

5

0

Απουσία σε 25 g or ml

EN/ISO 6579

Προϊόντα που διατίθενται στην αγορά κατά τη διάρκεια διατήρησής τους

1.16

Βρασμένα μαλακόστρακα και μαλάκια

Salmonella

5

0

Απουσία σε 25 g

EN/ISO 6579

Προϊόντα που διατίθενται στην αγορά κατά τη διάρκεια διατήρησής τους

1.17

Ζώντα δίθυρα μαλάκια και ζώντα εχινόδερμα, χιτωνόζωα και γαστερόποδα

Salmonella

5

0

Απουσία σε 25 g

EN/ISO 6579

Προϊόντα που διατίθενται στην αγορά κατά τη διάρκεια διατήρησής τους

1.18

Σπόροι με φύτρο (έτοιμοι για κατανάλωση) (12)

Salmonella

5

0

Απουσία σε 25 g

EN/ISO 6579

Προϊόντα που διατίθενται στην αγορά κατά τη διάρκεια διατήρησής τους

1.19

Κομμένα φρούτα και λαχανικά (έτοιμα για κατανάλωση)

Salmonella

5

0

Απουσία σε 25 g

EN/ISO 6579

Προϊόντα που διατίθενται στην αγορά κατά τη διάρκεια διατήρησής τους

1.20

Μη παστεριωμένοι χυμοί φρούτων και λαχανικών (έτοιμοι για κατανάλωση)

Salmonella

5

0

Απουσία σε 25 g

EN/ISO 6579

Προϊόντα που διατίθενται στην αγορά κατά τη διάρκεια διατήρησής τους

1.21

Τυριά, γάλα σε σκόνη και ορός γάλακτος σε σκόνη σύμφωνα με τα κριτήρια για θετικούς στην πηκτάση σταφυλόκοκκους που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2.2 του παρόντος παραρτήματος

Σταφυλοκοκκικές εντεροτοξίνες

5

0

Να μην ανιχνεύονται σε 25 g

Ευρωπαϊκή μέθοδος ανίχνευσης του ΚΕΑ για θετικούς στην πηκτάση σταφυλόκοκκους (13)

Προϊόντα που διατίθενται στην αγορά κατά τη διάρκεια διατήρησής τους

1.22

Παρασκευάσματα για βρέφη σε σκόνη και τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς σε σκόνη για βρέφη ηλικίας κάτω των έξι μηνών

Salmonella

30

0

Απουσία σε 25 g

EN/ISO 6579

Προϊόντα που διατίθενται στην αγορά κατά τη διάρκεια διατήρησής τους

1.23

Παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας σε σκόνη

Salmonella

30

0

Απουσία σε 25 g

EN/ISO 6579

Προϊόντα που διατίθενται στην αγορά κατά τη διάρκεια διατήρησής τους

1.24

Παρασκευάσματα για βρέφη σε σκόνη και τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς σε σκόνη για βρέφη ηλικίας κάτω των έξι μηνών (14)

Enterobacter sakazakii

30

0

Απουσία σε 10 g

ISO/TS 22964

Προϊόντα που διατίθενται στην αγορά κατά τη διάρκεια διατήρησής τους

1.25

Ζώντα δίθυρα μαλάκια και ζώντα εχινόδερμα, χιτωνόζωα και γαστερόποδα

E. coli  (15)

1 (16)

0

230 MPN/100 g σάρκας και ενδοθυρικού υγρού

ISO TS 16649-3

Προϊόντα που διατίθενται στην αγορά κατά τη διάρκεια διατήρησής τους

1.26

Αλιευτικά προϊόντα από είδη ιχθύων που συνδέονται με υψηλές ποσότητες ιστιδίνης (17)

Ισταμίνη

9 (18)

2

100 mg/kg

200 mg/kg

HPLC (19)

Προϊόντα που διατίθενται στην αγορά κατά τη διάρκεια διατήρησής τους

1.27

Αλιευτικά προϊόντα, που έχουν υποβληθεί σε ενζυμική ωρίμανση σε άλμη, παρασκευασμένα από είδη ιχθύων που συνδέονται με υψηλές ποσότητες ιστιδίνης (17)

Ισταμίνη

9

2

200 mg/kg

400 mg/kg

HPLC (19)

Προϊόντα που διατίθενται στην αγορά κατά τη διάρκεια διατήρησής τους

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων των δοκιμών

Τα καθοριζόμενα όρια αναφέρονται σε κάθε μονάδα του δείγματος που υποβάλλεται σε έλεγχο, με εξαίρεση τα ζώντα δίθυρα μαλάκια και τα ζώντα εχινόδερμα, χιτωνόζωα και γαστερόποδα όσον αφορά τον έλεγχο για E. coli, όπου το όριο αναφέρεται σε ομαδοποιημένο δείγμα.

Τα αποτέλεσματατα των δοκιμών αποδεικνύουν τη μικροβιολογική ποιότητα της ελεγχθείσας παρτίδας (20).

L. monocytogenes σε τρόφιμα έτοιμα για κατανάλωση που προορίζονται για βρέφη και για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς:

ικανοποιητική, εάν όλες οι τιμές που παρατηρούνται υποδεικνύουν απουσία του βακτηρίου,

μη ικανοποιητική, εάν η παρουσία του βακτηρίου ανιχνεύεται έστω και σε μία μονάδα του δείγματος.

L. monocytogenes σε τρόφιμα έτοιμα για κατανάλωση ικανά να υποστηρίξουν την ανάπτυξη L. monocytogenes πριν το τρόφιμο αποδεσμευτεί από τον άμεσο έλεγχο του υπευθύνου της επιχείρησης τροφίμων που το παρήγαγε, όταν αυτός δεν μπορεί να αποδείξει ότι το προϊόν δεν θα υπερβαίνει το όριο των 100 cfu/g καθ’ όλη τη διάρκεια διατήρησης:

ικανοποιητική, εάν όλες οι τιμές που παρατηρούνται υποδεικνύουν απουσία του βακτηρίου,

μη ικανοποιητική, εάν η παρουσία του βακτηρίου ανιχνεύεται έστω και σε μία μονάδα του δείγματος.

L. monocytogenes σε άλλα έτοιμα για κατανάλωση τρόφιμα και E. coli σε ζώντα δίθυρα μαλάκια:

ικανοποιητική, εάν όλες οι τιμές που παρατηρούνται είναι ≤ του ορίου,

μη ικανοποιητική, εάν οποιαδήποτε από τις τιμές που παρατηρούνται είναι > του ορίου.

Salmonella σε διάφορες κατηγορίες τροφίμων:

ικανοποιητική, εάν όλες οι τιμές που παρατηρούνται υποδεικνύουν απουσία του βακτηρίου,

μη ικανοποιητική, εάν η παρουσία του βακτηρίου ανιχνεύεται έστω και σε μία μονάδα του δείγματος.

Σταφυλοκοκκικές εντεροτοξίνες σε γαλακτοκομικά προϊόντα:

ικανοποιητική, εάν δεν ανιχνευτεί παρουσία εντεροτοξινών σε καμία από τις μονάδες του δείγματος,

μη ικανοποιητική, εάν ανιχνευτεί παρουσία εντεροτοξινών σε οποιαδήποτε από τις μονάδες του δείγματος.

Enterobacter sakazakii σε παρασκευάσματα σε σκόνη για βρέφη ή σε τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς σε σκόνη για βρέφη ηλικίας κάτω των έξι μηνών:

ικανοποιητική, εάν όλες οι τιμές που παρατηρούνται υποδεικνύουν απουσία του βακτηρίου,

μη ικανοποιητική, εάν η παρουσία του βακτηρίου ανιχνεύεται έστω και σε μία μονάδα του δείγματος.

Ισταμίνη σε αλιευτικά προϊόντα από είδη ιχθύων που συνδέονται με υψηλές ποσότητες ιστιδίνης:

ικανοποιητική, εάν πληρούνται οι παρακάτω απαιτήσεις:

1.

η μέση παρατηρηθείσα τιμή είναι ≤ m

2.

εάν παρατηρηθεί ένας μέγιστος αριθμός τιμών c/n μεταξύ m και M

3.

καμία παρατηρηθείσα τιμή δεν υπερβαίνει το όριο M,

μη ικανοποιητική, εάν η παρατηρηθείσα μέση τιμή υπερβαίνει το m ή αριθμός τιμών μεγαλύτερος από c/n είναι μεταξύ m και M ή μία ή περισσότερες από τις παρατηρηθείσες τιμές είναι > M.

Κεφάλαιο 2.   Κριτήρια υγιεινής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας

2.1.    Κρέας και προϊόντα κρέατος

Κατηγορία τροφίμων

Μικροοργανισμοί

Πλάνο δειγματοληψίας (21)

Όρια (22)

Αναλυτική μέθοδος αναφοράς (23)

Στάδιο στο οποίο εφαρμόζεται το κριτήριο

Μέτρα σε περίπτωση μη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων

n

c

m

M

2.1.1

Σφάγια βοοειδών, προβάτων, αιγών και αλόγων (24)

Μέτρηση αερόβιων αποικιών

 

 

μέση ημερήσια λογαριθμική τιμή 3,5 log cfu/cm2

μέση ημερήσια λογαριθμική τιμή 5,0 log cfu/cm2

ISO 4833

Σφάγια μετά τον καθαρισμό αλλά πριν από την ψύξη

Βελτίωση της υγιεινής κατά τη σφαγή και επανεξέταση των ελέγχων της διαδικασίας

Enterobacteriaceae

 

 

μέση ημερήσια λογαριθμική τιμή 1,5 log cfu/cm2

μέση ημερήσια λογαριθμική τιμή 2,5 log cfu/cm2

ISO 21528-2

Σφάγια μετά τον καθαρισμό αλλά πριν από την ψύξη

Βελτίωση της υγιεινής κατά τη σφαγή και επανεξέταση των ελέγχων της διαδικασίας

2.1.2

Σφάγια χοίρων (24)

Μέτρηση αερόβιων αποικιών

 

 

μέση ημερήσια λογαριθμική τιμή 4,0 log cfu/cm2

μέση ημερήσια λογαριθμική τιμή 5,0 log cfu/cm2

ISO 4833

Σφάγια μετά τον καθαρισμό αλλά πριν από την ψύξη

Βελτίωση της υγιεινής κατά τη σφαγή και επανεξέταση των ελέγχων της διαδικασίας

Enterobacteriaceae

 

 

μέση ημερήσια λογαριθμική τιμή 2,0 log cfu/cm2

μέση ημερήσια λογαριθμική τιμή 3,0 log cfu/cm2

ISO 21528-2

Σφάγια μετά τον καθαρισμό αλλά πριν από την ψύξη

Βελτίωση της υγιεινής κατά τη σφαγή και επανεξέταση των ελέγχων της διαδικασίας

2.1.3

Σφάγια βοοειδών, προβάτων, αιγών και αλόγων

Salmonella

50 (25)

2 (26)

Απουσία στην επιφάνεια που υποβάλλεται σε έλεγχο ανά σφάγιο

EN/ISO 6579

Σφάγια μετά τον καθαρισμό αλλά πριν από την ψύξη

Βελτίωση της υγιεινής κατά τη σφαγή, επανεξέταση των ελέγχων της διαδικασίας και της καταγωγής των ζώων

2.1.4

Σφάγια χοίρων

Salmonella

50 (25)

5 (26)

Απουσία στην επιφάνεια που υποβάλλεται σε έλεγχο ανά σφάγιο

EN/ISO 6579

Σφάγια μετά τον καθαρισμό αλλά πριν από την ψύξη

Βελτίωση της υγιεινής κατά τη σφαγή, επανεξέταση των ελέγχων της διαδικασίας και της καταγωγής των ζώων καθώς και των μέτρων βιοασφάλειας στις εκμεταλλεύσεις καταγωγής

2.1.5

Σφάγια πουλερικών από κοτόπουλα πάχυνσης και από γαλοπούλες

Salmonella

50 (25)

7 (26)

Απουσία σε 25 g ομαδοποιημένου δείγματος δέρματος λαιμού

EN/ISO 6579

Σφάγια μετά την ψύξη

Βελτίωση της υγιεινής κατά τη σφαγή, επανεξέταση των ελέγχων της διαδικασίας και της καταγωγής των ζώων καθώς και των μέτρων βιοασφάλειας στις εκμεταλλεύσεις καταγωγής

2.1.6

Κιμάς

Μέτρηση αερόβιων αποικιών (27)

5

2

5 × 105 cfu/g

5 × 106 cfu/g

ISO 4833

Τέλος της διαδικασίας παρασκευής

Βελτίωση στην υγιεινή της παραγωγής καθώς και στην επιλογή ή/και την καταγωγή των πρώτων υλών

E. coli  (28)

5

2

50 cfu/g

500 cfu/g

ISO 16649-1 ή 2

Τέλος της διαδικασίας παρασκευής

Βελτίωση στην υγιεινή της παραγωγής καθώς και στην επιλογή ή/και την καταγωγή των πρώτων υλών

2.1.7

Μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας (ΜΔΚ) (29)

Μέτρηση αερόβιων αποικιών

5

2

5 × 105 cfu/g

5 × 106 cfu/g

ISO 4833

Τέλος της διαδικασίας παρασκευής

Βελτίωση στην υγιεινή της παραγωγής καθώς και στην επιλογή ή/και την καταγωγή των πρώτων υλών

E. coli  (28)

5

2

50 cfu/g

500 cfu/g

ISO 16649-1 ή 2

Τέλος της διαδικασίας παρασκευής

Βελτίωση στην υγιεινή της παραγωγής καθώς και στην επιλογή ή/και την καταγωγή των πρώτων υλών

2.1.8

Παρασκευάσματα κρέατος

E. coli  (28)

5

2

500 cfu/g ή cm2

5 000 cfu/g ή cm2

ISO 16649-1 ή 2

Τέλος της διαδικασίας παρασκευής

Βελτίωση στην υγιεινή της παραγωγής καθώς και στην επιλογή ή/και την καταγωγή των πρώτων υλών

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων των δοκιμών

Τα καθοριζόμενα όρια αναφέρονται σε κάθε μονάδα του δείγματος που υποβάλλεται σε έλεγχο, με εξαίρεση τα σφάγια όπου τα όρια αναφέρονται σε ομαδοποιημένα δείγματα.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών αποδεικνύουν τη μικροβιολογική ποιότητα της ελεγχθείσας διαδικασίας.

Μέτρηση Enterobacteriaceae και αερόβιων αποικιών σε σφάγια βοοειδών, προβάτων, αιγών, αλόγων και χοίρων:

ικανοποιητική, εάν η μέση ημερήσια λογαριθμική τιμή είναι ≤ m,

αποδεκτή, εάν η μέση ημερήσια λογαριθμική τιμή είναι ανάμεσα σε m και M,

μη ικανοποιητική, εάν η μέση ημερήσια λογαριθμική τιμή είναι > M.

Salmonella σε σφάγια:

ικανοποιητική, εάν η παρουσία σαλμονέλλας ανιχνεύεται σε αριθμό δειγμάτων ίσο με c/n το πολύ,

μη ικανοποιητική, εάν η παρουσία σαλμονέλλας ανιχνεύεται σε αριθμό δειγμάτων μεγαλύτερο από c/n.

Έπειτα από κάθε δειγματοληψία αξιολογούνται τα αποτελέσματα των δέκα τελευταίων δειγματοληψιών προκειμένου να ληφθεί ο αριθμός n δειγμάτων.

Μέτρηση E. coli και αερόβιων αποικιών σε κιμά και παρασκευάσματα κρέατος και μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας:

ικανοποιητική, εάν όλες οι τιμές που παρατηρούνται είναι ≤ m,

αποδεκτή, εάν ένας μέγιστος αριθμός τιμών c/n είναι μεταξύ m και M και οι υπόλοιπες τιμές που παρατηρούνται είναι ≤ m,

μη ικανοποιητική, εάν μία ή περισσότερες από τις τιμές που παρατηρούνται είναι > M ή αριθμός τιμών μεγαλύτερος από c/n είναι μεταξύ m και M.

2.2.    Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα

Κατηγορία τροφίμων

Μικροοργανισμοί

Πλάνο δειγματοληψίας (30)

Όρια (31)

Αναλυτική μέθοδος αναφοράς (32)

Στάδιο στο οποίο εφαρμόζεται το κριτήριο

Μέτρα σε περίπτωση μη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων

n

c

m

M

2.2.1

Παστεριωμένο γάλα και άλλα παστεριωμένα υγρά γαλακτοκομικά προϊόντα (33)

Enterobacteriaceae

5

2

< 1 cfu/ml

5 cfu/ml

ISO 21528-1

Τέλος της διαδικασίας παρασκευής

Έλεγχος της αποτελεσματικότητας της θερμικής επεξεργασίας και της πρόληψης της επαναμόλυνσης, καθώς και της ποιότητας των πρώτων υλών

2.2.2

Τυριά από γάλα ή ορό γάλακτος που έχει υποστεί θερμική επεξεργασία

E. coli  (34)

5

2

100 cfu/g

1 000 cfu/g

ISO 16649-1 ή 2

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παρασκευής, τη στιγμή κατά την οποία αναμένεται ο μέγιστος αριθμός E. coli  (35)

Βελτιώσεις στην υγιεινή της παραγωγής και στην επιλογή των πρώτων υλών

2.2.3

Τυριά από νωπό γάλα

Σταφυλόκοκκοι θετικοί στην πηκτάση

5

2

104 cfu/g

105 cfu/g

EN/ISO 6888-2

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παρασκευής, τη στιγμή κατά την οποία αναμένεται ο μέγιστος αριθμός σταφυλοκόκκων

Βελτιώσεις στην υγιεινή της παραγωγής και στην επιλογή των πρώτων υλών. Εάν βρεθούν τιμές > 105 cfu/g η παρτίδα τυριού πρέπει να ελεγχθεί για σταφυλοκοκκικές εντεροτοξίνες

2.2.4

Τυριά από γάλα που έχει υποστεί επεξεργασία σε θερμοκρασία χαμηλότερη από της παστερίωσης (36) και ωριμασμένα τυριά από γάλα ή ορό γάλακτος που έχει υποστεί παστερίωση ή ισχυρότερη θερμική επεξεργασία (36)

Σταφυλόκοκκοι θετικοί στην πηκτάση

5

2

100 cfu/g

1 000 cfu/g

EN/ISO 6888-1

2.2.5

Μη ωριμασμένα μαλακά τυριά (νωπά τυριά) από γάλα ή ορό γάλακτος που έχει υποστεί παστερίωση ή ισχυρότερη θερμική επεξεργασία (36)

Σταφυλόκοκκοι θετικοί στην πηκτάση

5

2

10 cfu/g

100 cfu/g

EN/ISO 6888-1 ή 2

Τέλος της διαδικασίας παρασκευής

Βελτιώσεις στην υγιεινή της παραγωγής. Εάν βρεθούν τιμές > 105 cfu/g η παρτίδα τυριού πρέπει να ελεγχθεί για σταφυλοκοκκικές εντεροτοξίνες

2.2.6

Βούτυρο και κρέμα από νωπό γάλα ή από γάλα που έχει υποστεί επεξεργασία σε θερμοκρασία χαμηλότερη από της παστερίωσης

E. coli  (34)

5

2

10 cfu/g

100 cfu/g

ISO 16649-1 ή 2

Τέλος της διαδικασίας παρασκευής

Βελτιώσεις στην υγιεινή της παραγωγής και στην επιλογή των πρώτων υλών

2.2.7

Γάλα σε σκόνη και ορός γάλακτος σε σκόνη (33)

Enterobacteriaceae

5

0

10 cfu/g

ISO 21528-2

Τέλος της διαδικασίας παρασκευής

Έλεγχος της αποτελεσματικότητας της θερμικής επεξεργασίας και πρόληψη της επαναμόλυνσης

Σταφυλόκοκκοι θετικοί στην πηκτάση

5

2

10 cfu/g

100 cfu/g

EN/ISO 6888-1

Τέλος της διαδικασίας παρασκευής

Βελτιώσεις στην υγιεινή της παραγωγής. Εάν βρεθούν τιμές > 105 cfu/g η παρτίδα πρέπει να ελεγχθεί για σταφυλοκοκκικές εντεροτοξίνες

2.2.8

Παγωτό (37) και κατεψυγμένα επιδόρπια με βάση το γάλα

Enterobacteriaceae

5

2

10 cfu/g

100 cfu/g

ISO 21528-2

Τέλος της διαδικασίας παρασκευής

Βελτιώσεις στην υγιεινή της παραγωγής

2.2.9

Παρασκευάσματα για βρέφη σε σκόνη και τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς σε σκόνη για βρέφη ηλικίας κάτω των έξι μηνών

Enterobacteriaceae

10

0

Απουσία σε 10 g

ISO 21528-1

Τέλος της διαδικασίας παρασκευής

Βελτιώσεις στην υγιεινή της παραγωγής για την ελαχιστοποίηση της μόλυνσης (38).

2.2.10

Παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας σε σκόνη

Enterobacteriaceae

5

0

Απουσία σε 10 g

ISO 21528-1

Τέλος της διαδικασίας παρασκευής

Βελτιώσεις στην υγιεινή της παραγωγής για την ελαχιστοποίηση της μόλυνσης

2.2.11

Παρασκευάσματα για βρέφη σε σκόνη και τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς σε σκόνη για βρέφη ηλικίας κάτω των έξι μηνών

Πιθανός (presumtive) Bacillus cereus

5

1

50 cfu/g

500 cfu/g

EN/ISO 7932 (39)

Τέλος της διαδικασίας παρασκευής

Βελτιώσεις στην υγιεινή της παραγωγής. Πρόληψη της επαναμόλυνσης. Επιλογή των πρώτων υλών

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων των δοκιμών

Τα καθοριζόμενα όρια αναφέρονται σε κάθε μονάδα του δείγματος που υποβάλλεται σε έλεγχο.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών αποδεικνύουν τη μικροβιολογική ποιότητας της ελεγχθείσας διαδικασίας.

Enterobacteriaceae σε παρασκευάσματα σε σκόνη για βρέφη ή σε τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς σε σκόνη για βρέφη ηλικίας κάτω των έξι μηνών και σε παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας σε σκόνη.

ικανοποιητική, εάν όλες οι τιμές που παρατηρούνται υποδεικνύουν απουσία του βακτηρίου,

μη ικανοποιητική, εάν η παρουσία του βακτηρίου ανιχνεύεται έστω και σε μία μονάδα του δείγματος.

E.coli, Enterobacteriaceae (άλλες κατηγορίες τροφίμων) και θετικών στην πηκτάση σταφυλόκοκκων:

ικανοποιητική, εάν όλες οι τιμές που παρατηρούνται είναι ≤ m,

αποδεκτή, εάν ένας μέγιστος αριθμός τιμών c/n είναι μεταξύ m και M και οι υπόλοιπες τιμές που παρατηρούνται είναι ≤ m,

μη ικανοποιητική, εάν μία ή περισσότερες από τις τιμές που παρατηρούνται είναι > M ή αριθμός τιμών μεγαλύτερος από c/n είναι μεταξύ m και M.

Πιθανός (presumptive) Bacillus cereus σε παρασκευάσματα σε σκόνη για βρέφη ή σε τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς σε σκόνη για βρέφη ηλικίας κάτω των έξι μηνών:

ικανοποιητική, εάν όλες οι τιμές που παρατηρούνται είναι ≤ m,

αποδεκτή, εάν ένας μέγιστος αριθμός τιμών c/n είναι μεταξύ m και M και οι υπόλοιπες τιμές που παρατηρούνται είναι ≤ m,

μη ικανοποιητική, εάν μία ή περισσότερες από τις τιμές που παρατηρούνται είναι > M ή αριθμός τιμών μεγαλύτερος από c/n είναι μεταξύ m και M.

2.3.    Προϊόντα αυγών

Κατηγορία τροφίμων

Μικροοργανισμοί

Πλάνο δειγματοληψίας (40)

Όρια

Αναλυτική μέθοδος αναφοράς (41)

Στάδιο στο οποίο εφαρμόζεται το κριτήριο

Μέτρα σε περίπτωση μη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων

n

c

m

M

2.3.1

Προϊόντα αυγών

Enterobacteriaceae

5

2

10 cfu/g ή ml

100 cfu/g ή ml

ISO 21528-2

Τέλος της διαδικασίας παρασκευής

Έλεγχος της αποτελεσματικότητας της θερμικής επεξεργασίας και πρόληψη της επαναμόλυνσης

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων των δοκιμών

Τα καθοριζόμενα όρια αναφέρονται σε κάθε μονάδα του δείγματος που υποβάλλεται σε έλεγχο.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών αποδεικνύουν τη μικροβιολογική ποιότητα της ελεγχθείσας διαδικασίας.

Enterobacteriaceae σε προϊόντα αυγών:

ικανοποιητική, εάν όλες οι τιμές που παρατηρούνται είναι ≤ m,

αποδεκτή, εάν ένας μέγιστος αριθμός τιμών c/n είναι μεταξύ m και M και οι υπόλοιπες τιμές που παρατηρούνται είναι ≤ m,

μη ικανοποιητική, εάν μία ή περισσότερες από τις τιμές που παρατηρούνται είναι > M ή αριθμός τιμών μεγαλύτερος από c/n είναι μεταξύ m και M.

2.4.    Αλιευτικά προϊόντα

Κατηγορία τροφίμων

Μικροοργανισμοί

Πλάνο δειγματοληψίας (42)

Όρια

Αναλυτική μέθοδος αναφοράς (43)

Στάδιο στο οποίο εφαρμόζεται το κριτήριο

Μέτρα σε περίπτωση μη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων

n

c

m

M

2.4.1

Με κέλυφος και χωρίς κέλυφος προϊόντα βρασμένων μαλακοστράκων και μαλακίων

E. coli

5

2

1 cfu/g

10 cfu/g

ISO TS 16649-3

Τέλος της διαδικασίας παρασκευής

Βελτιώσεις στην υγιεινή της παραγωγής

Σταφυλόκοκκοι θετικοί στην πηκτάση

5

2

100 cfu/g

1 000 cfu/g

EN/ISO 6888-1

Τέλος της διαδικασίας παρασκευής

Βελτιώσεις στην υγιεινή της παραγωγής

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων των δοκιμών

Τα καθοριζόμενα όρια αναφέρονται σε κάθε μονάδα του δείγματος που υποβάλλεται σε έλεγχο.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών αποδεικνύουν τη μικροβιολογική ποιότητα της ελεγχθείσας διαδικασίας.

E. coli σε προϊόντα βρασμένων μαλακοστράκων και μαλακίων με κέλυφος και χωρίς κέλυφος:

ικανοποιητική, εάν όλες οι τιμές που παρατηρούνται είναι ≤ m,

αποδεκτή, εάν ένας μέγιστος αριθμός τιμών c/n είναι μεταξύ m και M και οι υπόλοιπες τιμές που παρατηρούνται είναι ≤ m,

μη ικανοποιητική, εάν μία ή περισσότερες από τις τιμές που παρατηρούνται είναι > M ή αριθμός τιμών μεγαλύτερος από c/n είναι μεταξύ m και M.

Θετικοί στην πηκτάση σταφυλόκοκκοι σε κελυφογόνα και βρασμένα μαλακόστρακα και μαλάκια:

ικανοποιητική, εάν όλες οι τιμές που παρατηρούνται είναι ≤ m,

αποδεκτή, εάν ένας μέγιστος αριθμός τιμών c/n είναι μεταξύ m και M και οι υπόλοιπες τιμές που παρατηρούνται είναι ≤ m,

μη ικανοποιητική, εάν μία ή περισσότερες από τις τιμές που παρατηρούνται είναι > M ή αριθμός τιμών μεγαλύτερος από c/n είναι μεταξύ m και M.

2.5.    Λαχανικά, φρούτα και προϊόντα τους

Κατηγορία τροφίμων

Μικροοργανισμοί

Πλάνο δειγματοληψίας (44)

Όρια

Αναλυτική μέθοδος αναφοράς (45)

Στάδιο στο οποίο εφαρμόζεται το κριτήριο

Μέτρα σε περίπτωση μη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων

n

c

m

M

2.5.1

Κομμένα φρούτα και λαχανικά (έτοιμα προς κατανάλωση)

E. coli

5

2

100 cfu/g

1 000 cfu/g

ISO 16649-1 ή 2

Διαδικασία παρασκευής

Βελτιώσεις στην υγιεινή της παραγωγής και στην επιλογή των πρώτων υλών

2.5.2

Μη παστεριωμένοι χυμοί φρούτων και λαχανικών (έτοιμοι για κατανάλωση)

E. coli

5

2

100 cfu/g

1 000 cfu/g

ISO 16649-1 ή 2

Διαδικασία παρασκευής

Βελτιώσεις στην υγιεινή της παραγωγής και στην επιλογή των πρώτων υλών

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων των δοκιμών

Τα καθοριζόμενα όρια αναφέρονται σε κάθε μονάδα του δείγματος που υποβάλλεται σε έλεγχο.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών αποδεικνύουν τη μικροβιολογική ποιότητα της ελεγχθείσας διαδικασίας.

E. coli σε κομμένα φρούτα και λαχανικά (έτοιμα για κατανάλωση) και σε μη παστεριωμένους χυμούς φρούτων και λαχανικών (έτοιμους για κατανάλωση):

ικανοποιητική, εάν όλες οι τιμές που παρατηρούνται είναι ≤ m,

αποδεκτή, εάν ένας μέγιστος αριθμός τιμών c/n είναι μεταξύ m και M και οι υπόλοιπες τιμές που παρατηρούνται είναι ≤ m,

μη ικανοποιητική, εάν μία ή περισσότερες από τις τιμές που παρατηρούνται είναι > M ή αριθμός τιμών μεγαλύτερος από c/n είναι μεταξύ m και M.

Κεφάλαιο 3.   Κανόνες δειγματοληψίας και προετοιμασίας των δειγμάτων

3.1    Γενικοί κανόνες δειγματοληψίας και προετοιμασίας των δειγμάτων

Ελλείψει πιο συγκεκριμένων κανόνων περί δειγματοληψίας και προετοιμασίας των δειγμάτων, ως μέθοδοι αναφοράς πρέπει να χρησιμοποιούνται τα σχετικά πρότυπα ISO (International Organisation for Standardisation – Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης) και οι κατευθυντήριες γραμμές του Codex Alimentarius.

3.2.    Βακτηριολογική δειγματοληψία σε σφαγεία και σε εγκαταστάσεις παραγωγής κιμά και παρασκευασμάτων κρέατος

Κανόνες δειγματοληψίας για σφάγια βοοειδών, χοίρων, προβάτων, αιγών και αλόγων

Η καταστρεπτική και η μη καταστρεπτική μέθοδος δειγματοληψίας, η επιλογή των σημείων δειγματοληψίας καθώς και οι κανόνες αποθήκευσης και μεταφοράς των δειγμάτων περιγράφονται στο πρότυπο ISO 17604.

Κατά τη διάρκεια κάθε δειγματοληψίας πρέπει να λαμβάνονται τυχαίως δείγματα πέντε σφαγίων. Τα σημεία δειγματοληψίας πρέπει να επιλέγονται λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογία σφαγής που χρησιμοποιείται σε κάθε μονάδα.

Όταν γίνεται δειγματοληψία για εντεροβακτηριοειδή και μετρήσεις αερόβιων αποικιών, τα δείγματα πρέπει να λαμβάνονται από τέσσερα σημεία κάθε σφάγιου. Πρέπει να λαμβάνονται με την καταστρεπτική μέθοδο τέσσερα δείγματα ιστών που να αντιπροσωπεύουν συνολικά 20 cm2. Όταν χρησιμοποιείται η μη καταστρεπτική μέθοδος για το σκοπό αυτό, η περιοχή δειγματοληψίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 cm2 (50 cm2 για σφάγια μικρών μηρυκαστικών) ανά σημείο δειγματοληψίας.

Όταν γίνεται δειγματοληψία για αναλύσεις για σαλμονέλλα πρέπει να χρησιμοποιείται μέθοδος δειγματοληψίας με τραχύ σπόγγο. Πρέπει να επιλέγονται περιοχές στις οποίες υπάρχει η μεγαλύτερη πιθανότητα μόλυνσης. Η συνολική περιοχή δειγματοληψίας πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 400 cm2.

Όταν λαμβάνονται δείγματα από διαφορετικά σημεία δειγματοληψίας του σφαγίου, τα δείγματα αυτά πρέπει να ομαδοποιούνται πριν από την εξέταση.

Κανόνες δειγματοληψίας για τα σφάγια πουλερικών

Για τις αναλύσεις για σαλμονέλλα, πρέπει να λαμβάνονται τυχαίως δείγματα από 15 σφάγια τουλάχιστον κατά τη διάρκεια κάθε δειγματοληψίας και μετά την ψύξη. Πρέπει να λαμβάνεται τεμάχιο περίπου 10 g από το δέρμα του λαιμού για κάθε σφάγιο. Σε κάθε περίπτωση, πριν από την εξέταση πρέπει να ομαδοποιούνται τα δείγματα από το δέρμα του λαιμού τριών σφαγίων προκειμένου να σχηματιστούν 5 × 25 g τελικά δείγματα.

Κατευθυντήριες γραμμές για τη δειγματοληψία

Λεπτομερέστερες κατευθυντήριες γραμμές για τη δειγματοληψία σφαγίων και ειδικότερα, για τα σημεία δειγματοληψίας, μπορούν να συμπεριληφθούν στους οδηγούς ορθής πρακτικής που αναφέρονται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004.

Συχνότητες δειγματοληψίας για σφάγια, κιμά, παρασκευάσματα κρέατος και μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων σε σφαγεία ή σε εγκαταστάσεις που παράγουν κιμά, παρασκευάσματα κρέατος ή μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας πρέπει να λαμβάνουν δείγματα για μικροβιολογική ανάλυση τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Η ημέρα της δειγματοληψίας πρέπει να αλλάζει κάθε εβδομάδα προκειμένου να εξασφαλίζεται η κάλυψη κάθε ημέρας της εβδομάδας.

Όσον αφορά τη δειγματοληψία κιμά και παρασκευασμάτων κρέατος για μετρήσεις E. coli και αερόβιων αποικιών καθώς και τη δειγματοληψία σφαγίων για μετρήσεις Enterobacteriaceae και αερόβιων αποικιών, η συχνότητα μπορεί να μειωθεί σε δοκιμές ανά δεκαπενθήμερο εάν ληφθούν ικανοποιητικά αποτελέσματα επί έξι συνεχείς εβδομάδες.

Σε περίπτωση δειγματοληψίας για σαλμονέλλα σε κιμά, παρασκευάσματα κρέατος και σφάγια, η συχνότητα μπορεί να μειωθεί σε μία δειγματοληψία ανά δεκαπενθήμερο εάν έχουν ληφθεί ικανοποιητικά αποτελέσματα επί τριάντα συνεχείς εβδομάδες. Η συχνότητα δειγματοληψίας για σαλμονέλλα μπορεί επίσης να μειωθεί εάν υπάρχει εθνικό ή περιφερειακό πρόγραμμα ελέγχου της σαλμονέλλας και εάν το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει δοκιμές που αντικαθιστούν την προαναφερθείσα δειγματοληψία. Η συχνότητα δειγματοληψίας μπορεί να μειωθεί ακόμη περισσότερο εάν το εθνικό ή περιφερειακό πρόγραμμα ελέγχου της σαλμονέλλας δείξει ότι ο επιπολασμός της σαλμονέλλας είναι χαμηλός στα ζώα που αγόρασε το σφαγείο.

Εντούτοις, όταν δικαιολογείται από την ανάλυση κινδύνου και αφού το εγκρίνει η αρμόδια αρχή, μικρά σφαγεία και εγκαταστάσεις παραγωγής κιμά και παρασκευασμάτων κρέατος σε μικρές ποσότητες μπορούν να εξαιρούνται από τις εν λόγω συχνότητες δειγματοληψίας.»


(1)  n = αριθμός μονάδων δειγματοληψίας που αποτελούν το δείγμα· c = αριθμός μονάδων δειγματοληψίας με τιμές μεταξύ m και M.

(2)  Για τα σημεία 1.1-1.25, m = M.

(3)  Χρησιμοποιείται η πιο πρόσφατη έκδοση του προτύπου.

(4)  Οι τακτικές δοκιμές ως προς αυτό το κριτήριο δεν απαιτούνται σε κανονικές συνθήκες για τα παρακάτω τρόφιμα έτοιμα για κατανάλωση:

τρόφιμα που έχουν υποστεί θερμική ή άλλη επεξεργασία αποτελεσματική για να σκοτώσει τη L. monocytogenes, όταν δεν είναι δυνατή η επαναμόλυνση ύστερα από την επεξεργασία αυτή (π.χ. τα προϊόντα που υποβάλλονται σε θερμική επεξεργασία μέσα στην τελική τους συσκευασία),

νωπά, ατεμάχιστα και μη επεξεργασμένα λαχανικά και φρούτα, εκτός από τους σπόρους με φύτρο,

ψωμί, μπισκότα και παρόμοια προϊόντα,

εμφιαλωμένο ή συσκευασμένο νερό, αναψυκτικά, μπύρα, μηλίτης, κρασί, αλκοολούχα ποτά και παρόμοια προϊόντα,

ζάχαρη, μέλι και είδη ζαχαροπλαστικής, συμπεριλαμβανομένου του κακάο και των προϊόντων σοκολάτας,

ζώντα δίθυρα μαλάκια.

(5)  Αυτό το κριτήριο εφαρμόζεται εάν ο παρασκευαστής μπορεί να αποδείξει, ικανοποιώντας την αρμόδια αρχή, ότι το προϊόν δεν θα υπερβεί το όριο των 100 cfu/g καθ’ όλη τη διάρκεια διατήρησης. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης τροφίμων μπορεί να ορίσει ενδιάμεσα όρια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τα οποία πρέπει να είναι αρκετά χαμηλά ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν υπερβαίνεται το όριο των 100 cfu/g καθ’ όλη τη διάρκεια διατήρησης.

(6)  1 ml ενοφθαλισμένου δείγματος τοποθετείται σε τρυβλίο Petri διαμέτρου 140 mm ή σε 3 τρυβλία Petri διαμέτρου 90 mm.

(7)  Το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται για τα προϊόντα πριν αποδεσμευτούν από τον άμεσο έλεγχο του υπεύθυνου της επιχείρησης που τα παρήγαγε, όταν δεν μπορεί να αποδείξει, ικανοποιώντας την αρμόδια αρχή, ότι το προϊόν δεν θα υπερβαίνει το όριο των 100 cfu/g καθ’ όλη τη διάρκεια διατήρησης.

(8)  Τα προϊόντα με pH ≤ 4,4 ή aw ≤ 0,92, τα προϊόντα με pH ≤ 5,0 και aw ≤ 0,94, τα προϊόντα με διάρκεια διατήρησης μικρότερη από 5 ημέρες θεωρούνται αυτομάτως ότι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Άλλες κατηγορίες προϊόντων μπορούν επίσης να ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία, εφόσον αποδεικνύεται επιστημονικά.

(9)  Το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται στο μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας (ΜΔΚ) που παράγεται με τις τεχνικές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του κεφαλαίου ΙΙΙ του τμήματος V του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(10)  Εξαιρούνται τα προϊόντα όταν ο παρασκευαστής μπορεί να αποδείξει, ικανοποιώντας τις αρμόδιες αρχές, ότι λόγω του χρόνου ωρίμανσης και του aw του προϊόντος, κατά περίπτωση, δεν υπάρχει κίνδυνος σαλμονέλλας.

(11)  Μόνον παγωτά που περιέχουν συστατικά γάλακτος.

(12)  Προκαταρκτικός έλεγχος της παρτίδας σπόρων πριν από την έναρξη της διαδικασίας ανάπτυξης φύτρου ή διενέργεια δειγματοληψίας στο στάδιο κατά το οποίο αναμένεται η μέγιστη πιθανότητα ανίχνευσης σαλμονέλλας.

(13)  Βιβλιογραφία: Κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για θετικούς σε πηκτάση σταφυλόκοκκους. Ευρωπαϊκή μέθοδος ελέγχου για την ανίχνευση των σταφυλοκοκκικών εντεροτοξίνων στο γάλα και σε γαλακτοκομικά προϊόντα.

(14)  Διενεργούνται παράλληλες δοκιμές για Enterobacteriaceae και E. sakazakii, εκτός εάν αποδειχθεί συσχετισμός μεταξύ των μικροοργανισμών αυτών σε επίπεδο μεμονωμένων εγκαταστάσεων. Εάν ανιχνευθούν εντεροβακτηριοειδή σε οποιαδήποτε από τις μονάδες του δείγματος σε τέτοιες εγκαταστάσεις, η παρτίδα πρέπει να ελεγχθεί για E. sakazakii Ο παρασκευαστής είναι αρμόδιος να αποδείξει, με τρόπο που να ικανοποιεί την αρμόδια αρχή, εάν υφίσταται σχέση μεταξύ εντεροβακτηριοειδών και του Ε. sakazakii.

(15)  Το E. coli χρησιμοποιείται εδώ ως δείκτης κοπρανώδους μόλυνσης.

(16)  Ομαδοποιημένο δείγμα που αποτελείται από τουλάχιστον 10 διαφορετικά ζώα.

(17)  Ιδίως τα είδη ιχθύων των οικογενειών: Scombridae, Clupeidae, Engraulidae, Coryfenidae, Pomatomidae και Scombresosidae.

(18)  Μονά δείγματα μπορούν να λαμβάνονται σε επίπεδο λιανικής πώλησης. Σε αυτή την περίπτωση, δεν ισχύει η προϋπόθεση που ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, σύμφωνα με την οποία όλη η παρτίδα θεωρείται μη ασφαλής.

(19)  Βιβλιογραφία: 1. Malle P., Valle M., Bouquelet S., Assay of biogenic amines involved in fish decomposition, J. AOAC Internat, 1996, 79, 43-49. 2. Duflos G., Dervin C., Malle P., Bouquelet S., Relevance of matrix effect in determination of biogenic amines in plaice (Pleuronectes platessa) and whiting (Merlangus merlangus), J. AOAC Internat, 1999, 82, 1097-1101.

(20)  Τα αποτελέσματα των δοκιμών μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την απόδειξη της αποτελεσματικότητας του HACCP ή των ορθών πρακτικών υγιεινής της διαδικασίας.

(21)  n = αριθμός μονάδων δειγματοληψίας που αποτελούν το δείγμα· c = αριθμός μονάδων δειγματοληψίας με τιμές μεταξύ m και M.

(22)  Για τα σημεία 2.1.3 - 2.1.5, m = M.

(23)  Χρησιμοποιείται η πιο πρόσφατη έκδοση του προτύπου.

(24)  Τα όρια (m και M) ισχύουν μόνο για δείγματα που λαμβάνονται με την καταστρεπτική μέθοδο. Η μέση ημερήσια λογαριθμική τιμή υπολογίζεται λαμβάνοντας πρώτα τη λογαριθμική τιμή του κάθε επιμέρους αποτελέσματος δοκιμής και στη συνέχεια υπολογίζοντας τη μέση τιμή των εν λόγω λογαριθμικών τιμών.

(25)  Τα 50 δείγματα προέρχονται από 10 συνεχόμενες δειγματοληψίες σύμφωνα με τους κανόνες και τις συχνότητες δειγματοληψίας που ορίζει ο παρών κανονισμός.

(26)  Ο αριθμός δειγμάτων όπου ανιχνεύεται παρουσία σαλμονέλλας. Η τιμή c αναθεωρείται προκειμένου να ληφθεί υπόψη η πρόοδος που έχει συντελεστεί στη μείωση του επιπολασμού της σαλμονέλλας. Τα κράτη μέλη ή οι περιφέρειες που έχουν χαμηλό επιπολασμό σαλμονέλλας μπορούν να χρησιμοποιούν χαμηλότερες τιμές c ακόμη και πριν από την αναθεώρηση.

(27)  Το κριτήριο αυτό δεν εφαρμόζεται στον κιμά που παράγεται λιανικά όταν η διάρκεια διατήρησης του προϊόντος είναι μικρότερη από 24 ώρες.

(28)  Το E. coli χρησιμοποιείται εδώ ως δείκτης κοπρανώδους μόλυνσης.

(29)  Τα κριτήρια αυτά εφαρμόζονται στο μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας (ΜΔΚ) που παράγεται με τις τεχνικές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του κεφαλαίου ΙΙΙ του τμήματος V του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(30)  n = αριθμός μονάδων δειγματοληψίας που αποτελούν το δείγμα· c = αριθμός μονάδων δειγματοληψίας με τιμές μεταξύ m και M.

(31)  Για τα σημεία 2.2.7, 2.2.9 και 2.2.10 m = M.

(32)  Χρησιμοποιείται η πιο πρόσφατη έκδοση του προτύπου.

(33)  Το κριτήριο δεν εφαρμόζεται για τα προϊόντα που προορίζονται για περαιτέρω επεξεργασία στη βιομηχανία τροφίμων.

(34)  Το E. coli χρησιμοποιείται εδώ ως δείκτης του επιπέδου υγιεινής.

(35)  Για τα τυριά τα οποία δεν υποστηρίζουν την ανάπτυξη του E. coli, ο υψηλότερος αριθμός E. coli παρατηρείται συνήθως κατά την έναρξη της διαδικασίας ωρίμανσης, ενώ για τα τυριά που προάγουν την ανάπτυξη του E. coli, παραρηρήται συνήθως κατά το πέρας της διαδικασίας ωρίμανσης.

(36)  Εξαιρούνται τα τυριά, όταν ο παρασκευαστής μπορεί να αποδείξει, ικανοποιώντας τις αρμόδιες αρχές, ότι το προϊόν δεν εμπεριέχει κίνδυνο σταφυλοκοκκικών εντεροτοξινών.

(37)  Μόνον παγωτά που περιέχουν συστατικά γάλακτος.

(38)  Διενεργούνται παράλληλες δοκιμές για Enterobacteriaceae και E. sakazakii, εκτός εάν αποδειχθεί σχέση μεταξύ των μικροοργανισμών αυτών σε επίπεδο μεμονωμένων εγκαταστάσεων. Εάν ανιχνευθούν εντεροβακτηριοειδή σε οποιαδήποτε από τις μονάδες του δείγματος σε τέτοιες εγκαταστάσεις, η παρτίδα πρέπει να ελεγχθεί για E. sakazakii Ο παρασκευαστής έχει την ευθύνη να αποδείξει, με τρόπο που να ικανοποιεί την αρμόδια αρχή, εάν υφίσταται σχέση μεταξύ των εντεροβακτηριοειδών και του Ε. sakazakii.

(39)  1 ml ενοφθαλισμένου δείγματος τοποθετείται σε τρυβλίο Petri διαμέτρου 140 mm ή σε 3 τρυβλία Petri διαμέτρου 90 mm.

(40)  n = αριθμός μονάδων δειγματοληψίας που αποτελούν το δείγμα· c = αριθμός μονάδων δειγματοληψίας με τιμές μεταξύ m και M.

(41)  Χρησιμοποιείται η πιο πρόσφατη έκδοση του προτύπου.

(42)  n = αριθμός μονάδων δειγματοληψίας που αποτελούν το δείγμα· c = αριθμός μονάδων δειγματοληψίας με τιμές μεταξύ m και M.

(43)  Χρησιμοποιείται η πιο πρόσφατη έκδοση του προτύπου.

(44)  n = αριθμός μονάδων δειγματοληψίας που αποτελούν το δείγμα· c = αριθμός μονάδων δειγματοληψίας με τιμές μεταξύ m και M.

(45)  Χρησιμοποιείται η πιο πρόσφατη έκδοση του προτύπου.


7.12.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 322/30


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1442/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 6ης Δεκεμβρίου 2007

για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2006, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 προβλέπει ότι η διαφορά μεταξύ των τιμών στην παγκόσμια αγορά των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού και των τιμών των προϊόντων αυτών στην κοινοτική αγορά είναι δυνατόν να καλυφθεί με επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Λαμβανομένης υπόψη της παρούσας κατάστασης στην αγορά ζάχαρης, οι επιστροφές κατά την εξαγωγή πρέπει συνεπώς να καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες και με ορισμένα κριτήρια που προβλέπονται στα άρθρα 32 και 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006.

(3)

Το άρθρο 33 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 προβλέπει ότι η κατάσταση της παγκόσμιας αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις ορισμένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής ανάλογα με τον προορισμό.

(4)

Οι επιστροφές πρέπει να χορηγούνται μόνο για τα προϊόντα τα οποία επιτρέπεται να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Κοινότητα και τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα προϊόντα για τα οποία χορηγούνται οι επιστροφές κατά την εξαγωγή οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 και τα ποσά των επιστροφών καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 7 Δεκεμβρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 247/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 69 της 9.3.2007, σ. 3). Από την 1η Οκτωβρίου 2008 ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 318/2006 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επιστροφές κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη χωρίς περαιτέρω μεταποίηση που εφαρμόζονται από την 7η Δεκεμβρίου 2007

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Ποσό της επιστροφής

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,88 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

29,49 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,88 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

29,49 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

0,3140

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

31,40

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

32,06

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

32,06

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

0,3140

Σημείωση: Οι προορισμοί ορίζονται ως εξής:

S00

Όλοι οι προορισμοί εκτός από:

α)

τρίτες χώρες: Αγία Έδρα (Πόλη του Βατικανού), Αλβανία, Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Σερβία, Κόσσοβο, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ανδόρα, Λιχτενστάιν·

β)

επικράτειες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν συμπεριλαμβάνονται στην τελωνειακή επικράτεια της Κοινότητας: Θέουτα, Μελίλια, οι κοινότητες Livigno και Campione d'Italia, η νήσος Helgoland, η Γροιλανδία, οι Νήσοι Φερόες, και οι περιοχές της Δημοκρατίας της Κύπρου στις οποίες η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κύπρου δεν ασκεί ουσιαστικό έλεγχο.

γ)

ευρωπαϊκά εδάφη, για τις εξωτερικές σχέσεις των οποίων υπεύθυνο είναι ένα κράτος μέλος, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην τελωνειακή επικράτεια της Κοινότητας: Γιβραλτάρ


(1)  Το ποσό αυτό εφαρμόζεται στην ανεπεξέργαστη ζάχαρη απόδοσης 92 %. Εάν η απόδοση της εξαχθείσας ανεπεξέργαστης ζάχαρης παρεκλείνει του 92 %, το ποσό της επιστροφής που εφαρμόζεται πολλαπλασιάζεται, για κάθε πράξη εξαγωγής, με έναν συντελεστή μετατροπής που προκύπτει διαιρώντας την απόδοση της ανεπεξέργαστης ζάχαρης —όπως αυτή προέκυψε βάσει του σημείου ΙΙΙ παράγραφος 3 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006— δια 92.


7.12.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 322/32


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1443/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 6ης Δεκεμβρίου 2007

για τον καθορισμό του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 900/2007

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2006, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 33 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 900/2007 της Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου 2007, περί διαρκούς δημοπρασίας για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή λευκής ζάχαρης για την περίοδο εμπορίας 2007/2008 (2), επιβάλλει την προκήρυξη επιμέρους δημοπρασιών.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 900/2007 και κατόπιν εξέτασης των προσφορών που υποβλήθηκαν για την επιμέρους δημοπρασία που λήγει στις 6 Δεκεμβρίου 2007, είναι σκόπιμο να καθοριστεί το μέγιστο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή για τη συγκεκριμένη επιμέρους δημοπρασία.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για την επιμέρους δημοπρασία που λήγει στις 6 Δεκεμβρίου 2007, το μέγιστο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή για το προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 900/2007 ανέρχεται σε 37,062 EUR/100 kg.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 7 Δεκεμβρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 247/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 69 της 9.3.2007, σ. 3). Από την 1η Οκτωβρίου 2008 ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 318/2006 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 196 της 28.7.2007, σ. 26. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1298/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 289 της 7.11.2007, σ. 3).


7.12.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 322/33


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1444/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 6ης Δεκεμβρίου 2007

για τον καθορισμό του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2007

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2006, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 33 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2007 της Επιτροπής, της 14 Σεπτεμβρίου 2007, σχετικά με την προκήρυξη διαρκούς δημοπρασίας για την επαναπώληση προς εξαγωγή ζάχαρης που έχουν στην κατοχή τους οι οργανισμοί παρέμβασης του Βελγίου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ισπανίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Σλοβακίας και της Σουηδίας (2), επιβάλλει την προκήρυξη επιμέρους δημοπρασιών.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2007 και κατόπιν εξέτασης των προσφορών που υποβλήθηκαν για την επιμέρους δημοπρασία που λήγει στις 5 Δεκεμβρίου 2007, είναι σκόπιμο να καθοριστεί το μέγιστο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή για τη συγκεκριμένη επιμέρους δημοπρασία.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για την επιμέρους δημοπρασία που λήγει στις 5 Δεκεμβρίου 2007, το μέγιστο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή για το προϊόν που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2007 ανέρχεται σε 433,98 EUR/t.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 7 Δεκεμβρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 247/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 69 της 9.3.2007, σ. 3). Από την 1η Οκτωβρίου 2008 ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 318/2006 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 242 της 15.9.2007, σ. 8.


II Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επιτροπή

7.12.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 322/34


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Δεκεμβρίου 2007

σχετικά με την κοινοτική χρηματοδότηση μελετών, εκτιμήσεων αντικτύπου και αξιολογήσεων στους τομείς της ασφάλειας των τροφίμων, της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων και της ζωοτεχνίας, για το έτος 2007

(2007/795/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (1), και ιδίως το άρθρο 20,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Δυνάμει της απόφασης 90/424/ΕΟΚ, η Κοινότητα λαμβάνει ή ενισχύει τα κράτη μέλη ώστε να λαμβάνουν τα τεχνικά και επιστημονικά μέτρα που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη κοινοτικής κτηνιατρικής νομοθεσίας καθώς και για την ανάπτυξη εκπαίδευσης ή κατάρτισης στον κτηνιατρικό τομέα.

(2)

Οι μελέτες, οι εκτιμήσεις του αντικτύπου καθώς και οι συστηματικές και επίκαιρες αξιολογήσεις των προγραμμάτων δαπανών στους τομείς της ασφάλειας των τροφίμων, της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων και της ζωοτεχνίας είναι πολύ σημαντικές για την υλοποίηση αυτών των μέτρων και θα υποστηρίξουν, επίσης, τις ενέργειες που επισημαίνονται στο κοινοτικό σχέδιο δράσης για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων 2006-2010.

(3)

Όλες οι επιμέρους εργασίες υπόκεινται σε ειδικές συμβάσεις σύμφωνα με μια σύμβαση-πλαίσιο για τις αξιολογήσεις, για την οποία προκηρύχθηκε πρόσκληση υποβολής προσφορών το 2004. Οι ειδικές αυτές συμβάσεις θα συνάπτονται μεταξύ της Επιτροπής και του επιλεγμένου αντισυμβαλλομένου, όπως ορίζεται στη σύμβαση-πλαίσιο.

(4)

Οι μελέτες, οι εκτιμήσεις του αντίκτυπου και οι αξιολογήσεις στους τομείς της ασφάλειας των τροφίμων, της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων και της ζωοτεχνίας πρόκειται να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της κοινοτικής κτηνιατρικής νομοθεσίας και στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης ή κατάρτισης στον κτηνιατρικό τομέα και θα υποστηρίξουν, επίσης, τις ενέργειες που επισημαίνονται στο κοινοτικό σχέδιο δράσης για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων 2006-2010.

(5)

Επομένως κρίνεται σκόπιμο η Κοινότητα να χρηματοδοτήσει για το έτος 2007 μελέτες, εκτιμήσεις του αντικτύπου και αξιολογήσεις στους τομείς της ασφάλειας των τροφίμων, της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων και της ζωοτεχνίας. Πρέπει να καθοριστεί το ανώτατο ποσό που μπορεί να διατεθεί για τις εν λόγω ενέργειες.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο μόνο

Οι ενέργειες που αναφέρονται στο παράρτημα εγκρίνονται και θα χρηματοδοτηθούν μέσω της γραμμής 17 04 02 01 του προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το 2007, έως το ανώτατο ποσό των 700 000 ευρώ.

Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τομέας: Ασφάλεια των τροφίμων, υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων και ζωοτεχνία.

Νομική βάση: Απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα.

Πολιτικοί στόχοι: Το κοινοτικό σχέδιο δράσης για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων 2006-2010 (1) επισημαίνει διάφορους τομείς δράσης και συγκεκριμένα την αναβάθμιση των υφιστάμενων ελάχιστων προτύπων για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων και την εισαγωγή τυποποιημένων δεικτών καλής μεταχείρισης των ζώων. Όσον αφορά τη μεταφορά των ζώων, οι πραγματογνώμονες θεωρούν αναγκαία τη θέσπιση νέων κατάλληλων κανόνων για το χρόνο ταξιδίου και την πυκνότητα φόρτωσης. Για το λόγο αυτό, ο Επίτροπος κ. Κυπριανού ανακοίνωσε, κατά τη διεξαγωγή του Συμβουλίου Γεωργίας τον Οκτώβριο του 2007, αλλά και με άλλες ευκαιρίες, ότι η Επιτροπή μελετά αυτό το ζήτημα με σκοπό να προτείνει την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου (2) το 2009.

Όσον αφορά την επισήμανση για την καλή μεταχείριση των ζώων, το σχέδιο δράσης καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με τη δυνατότητα θέσπισης υποχρεωτικού συστήματος επισήμανσης για τα προϊόντα κρέατος κοτόπουλων και κρέατος κοτόπουλων με βάση τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων και να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο για την περαιτέρω εφαρμογή μετρήσιμων δεικτών στην κοινοτική νομοθεσία για την καλή μεταχείριση των ζώων. Επιπλέον, το Συμβούλιο, τον Μάιο του 2007 (3), κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με την επισήμανση για την καλή μεταχείριση των ζώων προκειμένου να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια διεξοδική συζήτηση για το θέμα αυτό. Για τους λόγους αυτούς απαιτείται η υποβολή πιο εκτεταμένης μελέτης για τον αντίκτυπο της επισήμανσης για την καλή μεταχείριση των ζώων και για το κέντρο αναφοράς για την καλή μεταχείριση των ζώων, το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ευρωπαϊκός συντονιστικός φορέας για τις διάφορες πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την καλή μεταχείριση των ζώων (τυποποίηση/πιστοποίηση των δεικτών καλής μεταχείρισης, συστήματα οικονομικού ελέγχου, βάσεις δεδομένων που συνδέονται με τα ισχύοντα πιστοποιημένα σήματα).

Καθήκοντα: Διάφορα είδη μελετών και άλλες υπηρεσίες στήριξης κατά την εκπόνηση και την προετοιμασία των προτάσεων της Επιτροπής.

Για το 2007, έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή μελετών και η παροχή άλλων υπηρεσιών στήριξης για την υλοποίηση του κοινοτικού σχεδίου δράσης για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων 2006-2010, και συγκεκριμένα για την προετοιμασία εκτιμήσεων του αντίκτυπου σχετικά με τη μεταφορά των ζώων, τη σφαγή και για την προετοιμασία έκθεσης για την καλή μεταχείριση των ζώων σύμφωνα με αίτημα του Συμβουλίου.

Πιστώσεις 2007: 17 04 02 01 — Λοιπά μέτρα στον κτηνιατρικό τομέα και στους τομείς της καλής μεταχείρισης των ζώων και της δημόσιας υγείας: 700 000 ευρώ.

Αριθμός προγραμματισμένων ειδικών ενεργειών: Κατά προσέγγιση τέσσερις.

Όλες οι ενέργειες θα διέπονται από κοινούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις και θα διεξάγονται μέσω ειδικών συμβάσεων σύμφωνα με σύμβαση-πλαίσιο. Οι ειδικές συμβάσεις θα υπογραφούν κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2007.


(1)  Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοßούλιο και το Συμßούλιο για ένα κοινοτικό σχέδιο δράσης για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων 2006-2010, COM(2006) 13 τελικό.

(2)  ΕΕ L 3 της 5.1.2005, σ. 1.

(3)  Διάσκεψη για την «Καλή μεταχείριση των ζώων» — Βελτίωση μέσω της επισήμανσης; Συμπεράσματα του Συμβουλίου, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/94008.pdf


7.12.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 322/37


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Δεκεμβρίου 2007

για την τροποποίηση της απόφασης 2007/554/ΕΚ σχετικά με ορισμένα μέτρα προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στο Ηνωμένο Βασίλειο

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 5890]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/796/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 4,

την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4,

την οδηγία 2003/85/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού, την κατάργηση της οδηγίας 85/511/ΕΟΚ και των αποφάσεων 89/531/ΕΟΚ και 91/665/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 92/46/ΕΟΚ (3), και ιδίως το άρθρο 60 παράγραφος 2 και το άρθρο 62 παράγραφοι 1 και 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Μετά την πρόσφατη εμφάνιση εστιών αφθώδους πυρετού στη Μεγάλη Βρετανία εκδόθηκε η απόφαση 2007/554/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Αυγούστου 2007, για τη λήψη ορισμένων μέτρων προστασίας από τον αφθώδη πυρετό στο Ηνωμένο Βασίλειο και την κατάργηση της οδηγίας 2007/552/ΕΚ (4), με σκοπό να ενισχυθούν τα μέτρα καταπολέμησης του αφθώδους πυρετού τα οποία έλαβε το Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο της οδηγίας 2003/85/ΕΚ.

(2)

Με την απόφαση 2007/554/ΕΚ θεσπίζονται κανόνες που διέπουν την αποστολή, από περιοχές υψηλού κινδύνου της Μεγάλης Βρετανίας, που αναγράφονται στο παράρτημα Ι, και από περιοχές χαμηλού κινδύνου της Μεγάλης Βρετανίας, που αναγράφονται στο παράρτημα ΙΙ της εν λόγω απόφασης («περιοχές στις οποίες επιβλήθηκαν περιορισμοί»), προϊόντων που θεωρούνται ασφαλή και τα οποία είτε παρήχθησαν, πριν από την επιβολή των περιορισμών στο Ηνωμένο Βασίλειο, από πρώτες ύλες που προέρχονταν από περιοχές εκτός των περιοχών στις οποίες επιβλήθηκαν αυτοί οι περιορισμοί, είτε είχαν υποστεί επεξεργασία που αποδείχθηκε αποτελεσματική για την αδρανοποίηση πιθανού ιού του αφθώδους πυρετού.

(3)

Με την έκδοση της απόφασης 2007/554/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2007/664/ΕΚ, η Επιτροπή θέσπισε κανόνες για την αποστολή ορισμένων κατηγοριών κρεάτων από ορισμένες περιοχές του παραρτήματος ΙΙΙ της απόφασης 2007/554/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε, στις οποίες δεν είχαν εκδηλωθεί εστίες αφθώδους πυρετού για διάστημα τουλάχιστον ενενήντα ημερών πριν από τη σφαγή και οι οποίες πληρούσαν ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις.

(4)

Με βάση την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας των ζώων στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ειδικότερα τα αποτελέσματα της συνεχιζόμενης επιτήρησης, είναι πλέον δυνατόν να διευρυνθούν περαιτέρω οι περιοχές που αναγράφονται στο παράρτημα ΙΙ και να περιοριστεί η περιοχή που αποτελείται από διοικητικές μονάδες που αναγράφονται στο παράρτημα I της απόφασης 2007/554/ΕΚ.

(5)

Ως εκ τούτου, η απόφαση 2007/554/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα I, ΙΙ και ΙΙΙ της απόφασης 2007/554/ΕΚ αντικαθίστανται από το κείμενο του παραρτήματος.

Άρθρο 2

Εφαρμογή

Τα κράτη μέλη τροποποιούν τα μέτρα που εφαρμόζουν στις εμπορικές συναλλαγές έτσι ώστε τα μέτρα αυτά να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Άρθρο 3

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 13. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 33· διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 195 της 2.6.2004, σ. 12).

(2)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2002/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 315 της 19.11.2002, σ. 14).

(3)  ΕΕ L 306 της 22.11.2003, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/104/ΕΚ (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 352).

(4)  ΕΕ L 210 της 10.8.2007, σ. 36. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2007/746/ΕΚ (ΕΕ L 303 της 21.11.2007, σ. 24).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Οι ακόλουθες περιοχές στο Ηνωμένο Βασίλειο:

1

2

3

ΟΜΑΔΑ

ADNS

Διοικητική μονάδα

Αγγλία

41

Bracknell Forest Borough

66

Slough

76

Windsor and Maidenhead

77

Wokingham

138

Στην Buckinghamshire County, οι περιοχές:

South Buckinghamshire

148

Στην Hampshire County, οι περιοχές:

 

Hart

 

Rushmoor

163

Surrey

168

Στην Greater London Authority, τα διαμερίσματα

 

Hillingdon

 

Hounslow

 

Richmond upon Thames

 

Kingston upon Thames

 

Ealing

 

Harrow

 

Brent

 

Hammersmith and Fulham

 

Wandsworth

 

Merton

 

Sutton

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Οι ακόλουθες περιοχές στο Ηνωμένο Βασίλειο:

Η Μεγάλη Βρετανία με εξαίρεση τις περιοχές που αναγράφονται στο παράρτημα I.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Οι ακόλουθες περιοχές του παραρτήματος Ι έχουν το καθεστώς των περιοχών του παραρτήματος ΙΙΙ:

1

2

3

4

5

6

7

8

ΟΜΑΔΑ

ADNS

Διοικητική μονάδα

B

Α/Π

Χ

ΕΘ

ΑΘ

Αγγλία

41

Bracknell Forest

+

+

+

+

 

66

Slough

+

+

+

+

 

76

Windsor and Maidenhead

+

+

+

+

 

77

Wokingham

+

+

+

+

 

138

Στη Buckinghamshire County, οι περιοχές:

 

 

 

 

 

South Buckinghamshire

+

+

+

+

 

148

Στη Hampshire County, οι περιοχές:

 

 

 

 

 

Hart

+

+

+

+

 

Rushmoor

+

+

+

+

 

163

Surrey County

+

+

+

+

 

168

Στην Greater London Authority, τα διαμερίσματα:

 

 

 

 

 

Hillingdon

+

+

+

+

 

Hounslow

+

+

+

+

 

Richmond upon Thames

+

+

+

+

 

Kingston upon Thames

+

+

+

+

 

Ealing

+

+

+

+

 

Harrow

+

+

+

+

 

Brent

+

+

+

+

 

Hammersmith and Fulham

+

+

+

+

 

Wandsworth

+

+

+

+

 

Merton

+

+

+

+

 

Sutton

+

+

+

+

 

ADNS

=

κωδικός του συστήματος κοινοποίησης ασθενειών των ζώων (απόφαση 2005/176/ΕΚ)

B

=

κρέας βοοειδών

Α/Π

=

κρέας αιγοπροβάτων

Χ

=

χοιρινό κρέας

ΕΘ

=

εκτρεφόμενα θηράματα ειδών ευπαθών στον αφθώδη πυρετό

ΑΘ

=

άγρια θηράματα ειδών ευπαθών στον αφθώδη πυρετό

»