ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

50ό έτος
30 Νοεμβρίου 2007


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1404/2007 του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2007, περί καθορισμού, για το 2008, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στη Βαλτική Θάλασσα για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων

1

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1405/2007 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2007, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

10

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1406/2007 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2007, για την έναρξη επανεξέτασης ως προς νέο εξαγωγέα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 130/2006 του Συμβουλίου για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές τρυγικού οξέος καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, για την κατάργηση του δασμού όσον αφορά τις εισαγωγές από έναν εξαγωγέα της εν λόγω χώρας και για την καταγραφή των εν λόγω εισαγωγών

12

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1407/2007 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2007, για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Třeboňský kapr (ΠΓΕ)]

16

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1408/2007 της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2007, περί της θέσπισης απαγόρευσης της αλιείας ευρωπαϊκής χωματίδας στη ζώνη ICES IV και στα κοινοτικά ύδατα της II a από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου

17

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1409/2007 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2007, περί της θέσπισης απαγόρευσης της αλιείας κοκκινόψαρου στη ζώνη ICES Vb (ύδατα νήσων Φερόε) από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας

19

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1410/2007 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2007, για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του χοιρείου κρέατος

21

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία 2007/69/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2007, για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση της διφεθειαλόνης ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I ( 1 )

23

 

*

Οδηγία 2007/70/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2007, για τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του διοξειδίου του άνθρακα ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα IA ( 1 )

26

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Συμβούλιο

 

 

2007/773/Ευρατόμ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2007, για την παράταση κατά ένα έτος του συμπληρωματικού προγράμματος ερευνών που πρέπει να εκτελεσθεί από το Κοινό Κέντρο Ερευνών για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας

29

 

 

2007/774/ΕΚ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 30ής Οκτωβρίου 2007, σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

32

Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

33

 

 

Επιτροπή

 

 

2007/775/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 13ης Νοεμβρίου 2007, για την κατάργηση της απόφασης 1999/572/ΕΚ για την αποδοχή αναλήψεων υποχρεώσεων που προτάθηκαν στο πλαίσιο των διαδικασιών αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές συρματόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Ουγγαρίας, Ινδίας, Δημοκρατίας της Κορέας, Μεξικού, Πολωνίας, Νότιας Αφρικής και Ουκρανίας

44

 

 

2007/776/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2007, για την τροποποίηση της οδηγίας 92/34/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να παραταθεί η παρέκκλιση σχετικά με τους όρους εισαγωγής, από τρίτες χώρες, πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 5693]

48

 

 

2007/777/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2007, για τον καθορισμό όρων υγείας των ζώων, όρων δημόσιας υγείας και υποδειγμάτων πιστοποιητικών όσον αφορά ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας και επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχους κύστεις και έντερα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, που εισάγονται από τρίτες χώρες, και για την κατάργηση της απόφασης 2005/432/ΕΚ [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 5777]  ( 1 )

49

 

 

III   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ

 

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ V ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

 

*

Κοινή δράση 2007/778/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 29ης Νοεμβρίου 2007, για την τροποποίηση και την παράταση της κοινής δράσης 2006/304/ΚΕΠΠΑ για τη σύσταση ομάδας προγραμματισμού της ΕΕ (ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου) σχετικά με πιθανή επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων στο πεδίο του κράτους δικαίου και, ενδεχομένως, σε άλλους τομείς στο Κοσσυφοπέδιο

68

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

30.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1404/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 26ης Νοεμβρίου 2007

περί καθορισμού, για το 2008, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στη Βαλτική Θάλασσα για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 20,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 847/96 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 1996, περί θεσπίσεως συμπληρωματικών όρων για την ετήσια διαχείριση των TAC και των ποσοστώσεων (2), και ιδίως το άρθρο 2,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων (3), και ιδίως το άρθρο 5 και το άρθρο 8 παράγραφος 3,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, το Συμβούλιο καλείται να θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της πρόσβασης σε ύδατα και πόρους, καθώς και για τη βιώσιμη άσκηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και, ιδίως, την έκθεση της επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής επιτροπής αλιείας (ΕΤΟΕΑ).

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, το Συμβούλιο είναι αρμόδιο να θεσπίσει όρια αλιευτικών δυνατοτήτων για κάθε τύπο αλιείας ή ομάδα τύπων αλιείας και να κατανείμει τις δυνατότητες αυτές στα κράτη μέλη.

(3)

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση των αλιευτικών δυνατοτήτων, πρέπει να καθοριστούν οι ειδικοί όροι που διέπουν τις αλιευτικές δραστηριότητες.

(4)

Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν οι αρχές και ορισμένες διαδικασίες αλιευτικής διαχείρισης σε κοινοτικό επίπεδο, ούτως ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να διασφαλίσουν τη διαχείριση των υπό τη σημαία τους σκαφών.

(5)

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 περιέχει ορισμούς σχετικούς με την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96, πρέπει να προσδιορισθούν τα αποθέματα που υπόκεινται στα διάφορα μέτρα που προβλέπει ο εν λόγω κανονισμός.

(7)

Οι αλιευτικές δυνατότητες πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία, και ιδίως τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1381/87 της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 1987, που θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τη σήμανση και τον εφοδιασμό με τα αναγκαία έγγραφα των αλιευτικών σκαφών (4), τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2807/83 της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 1983, για τον καθορισμό των ειδικών λεπτομερειών που αφορούν την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τα αλιεύματα των κρατών μελών (5), τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου της κοινής αλιευτικής πολιτικής (6), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2244/2003 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων όσον αφορά δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης σκαφών (7), τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2930/86 του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 1986, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών (8), τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3880/91 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1991, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό (9) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2005, για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων στα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας, των Belts και του Sound (10) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1098/2007.

(8)

Σύμφωνα με τη δήλωση της Επιτροπής κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου στις 11-12 Ιουνίου 2007, ενδείκνυται να ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες που κατέβαλαν τα κράτη μέλη για να προσαρμόσουν τις δυναμικότητες του στόλου τους στη Βαλτική κατά τα τελευταία έτη χωρίς να θίγεται ο γενικός στόχος του καθεστώτος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 όσον αφορά την αλιευτική προσπάθεια.

(9)

Το 2008, πρέπει να εφαρμοστούν ορισμένα συμπληρωματικά μέτρα σχετικά με τις τεχνικές προϋποθέσεις της αλιείας, που θα συντείνουν στη διατήρηση των αλιευτικών αποθεμάτων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Με τον παρόντα κανονισμό, καθορίζονται για το έτος 2008 οι αλιευτικές δυνατότητες για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων στη Βαλτική Θάλασσα, καθώς και οι όροι υπό τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιούνται αυτές οι αλιευτικές δυνατότητες.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη («κοινοτικά σκάφη») και στα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία τρίτων χωρών και είναι νηολογημένα σε αυτές, τα οποία αλιεύουν στη Βαλτική Θάλασσα.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε αλιευτικές δραστηριότητες που διεξάγονται αποκλειστικά για επιστημονικές έρευνες, οι οποίες πραγματοποιούνται με την άδεια και υπό την ευθύνη του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και για τις οποίες έχουν ενημερωθεί εκ των προτέρων η Επιτροπή και το κράτος μέλος, στα ύδατα του οποίου πραγματοποιείται η έρευνα.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Πέραν των ορισμών που προβλέπει το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

ως ζώνες ICES (Διεθνές Συμβούλιο Εξερεύνησης της Θάλασσας) νοούνται οι ζώνες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3880/91·

β)

ως «Βαλτική Θάλασσα» νοούνται οι διαιρέσεις ICES IIIb, IIIc και IIId·

γ)

ως «συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα (TAC)» νοείται η ποσότητα που μπορεί να αλιευθεί από κάθε απόθεμα κάθε έτος·

δ)

ως «ποσόστωση» νοείται η αναλογία του TAC που διατίθεται στην Κοινότητα, σε ένα κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα·

ε)

ως «ημέρα απουσίας από λιμένα» νοείται συνεχής περίοδος 24 ωρών ή τμήμα αυτής κατά την οποία το σκάφος απουσιάζει από το λιμένα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΟΡΟΙ

Άρθρο 4

Όρια αλιευμάτων και κατανομές

Τα όρια αλιευμάτων, η κατανομή τους μεταξύ των κρατών μελών και οι συμπληρωματικοί όροι σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 καθορίζονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5

Ειδικές διατάξεις για τις κατανομές

1.   Η κατανομή των ορίων αλιευμάτων μεταξύ κρατών μελών, η οποία προβλέπεται στο παράρτημα Ι, δεν θίγει:

α)

τις ανταλλαγές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002·

β)

τις ανακατανομές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 4, το άρθρο 23 παράγραφος 1, και το άρθρο 32 παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93·

γ)

τις πρόσθετες εκφορτώσεις που επιτρέπονται βάσει του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96·

δ)

τις ποσότητες που διατηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96·

ε)

τις μειώσεις που γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

2.   Για τη διατήρηση ποσοστώσεων προς μεταφορά στο 2009 μπορεί να εφαρμοστεί το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96, κατά παρέκκλιση από τον εν λόγω κανονισμό, σε όλα τα αποθέματα που υπόκεινται σε αναλυτικό TAC.

Άρθρο 6

Όροι για τα κύρια και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα

1.   Αλιεύματα προερχόμενα από αποθέματα για τα οποία καθορίζονται όρια αλιευμάτων διατηρούνται στο σκάφος ή εκφορτώνονται μόνον εάν:

α)

τα αλιεύματα αλιεύθηκαν από σκάφη κράτους μέλους που διαθέτει ποσόστωση και δεν την έχει εξαντλήσει ή

β)

είδη διαφορετικά από τη ρέγγα και την παπαλίνα (σαρδελόρεγγα) είναι αναμεμειγμένα με άλλα είδη, έχουν αλιευθεί με τράτες, δανέζικους γρίπους ή παρόμοια εργαλεία, τα οποία έχουν μέγεθος ματιών μικρότερο από 32 mm, και τα αλιεύματα δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαλογής ούτε στο σκάφος ούτε κατά την εκφόρτωση.

2.   Όλες οι ποσότητες που εκφορτώνονται καταλογίζονται στην ποσόστωση ή στο κοινοτικό μερίδιο, εκτός εάν πρόκειται για αλιεύματα που αλιεύτηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β).

3.   Όταν εξαντληθεί η ποσόστωση ρέγγας που έχει διατεθεί σε ένα κράτος μέλος, δεν επιτρέπεται σε σκάφη που φέρουν τη σημαία του εν λόγω κράτους μέλους, είναι νηολογημένα στην Κοινότητα και δραστηριοποιούνται στους τύπους αλιείας για τους οποίους ισχύει η σχετική ποσόστωση να εκφορτώνουν αλιεύματα που δεν έχουν υποστεί διαλογή και περιέχουν ρέγγα.

4.   Όταν εξαντληθεί η ποσόστωση παπαλίνας (σαρδελλόρεγγας) που έχει διατεθεί σε ένα κράτος μέλος, δεν επιτρέπεται σε σκάφη που φέρουν τη σημαία του εν λόγω κράτους μέλους, είναι νηολογημένα στην Κοινότητα και δραστηριοποιούνται στους τύπους αλιείας για τους οποίους ισχύει η σχετική ποσόστωση να εκφορτώνουν αλιεύματα που δεν έχουν υποστεί διαλογή και περιέχουν παπαλίνα (σαρδελλόρεγγα).

Άρθρο 7

Όρια αλιευτικής προσπάθειας

Τα όρια αλιευτικής προσπάθειας καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 8

Μεταβατικά τεχνικά μέτρα

Το παράρτημα ΙΙΙ περιλαμβάνει μεταβατικά τεχνικά μέτρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 9

Διαβίβαση δεδομένων

Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή στοιχεία που αφορούν εκφορτώσεις αλιευμάτων από τα αποθέματα, πρέπει να χρησιμοποιούν τους κωδικούς αποθεμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2007.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. SILVA


(1)  ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 865/2007 (ΕΕ L 192 της 24.7.2007, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 115 της 9.5.1996, σ. 3.

(3)  ΕΕ L 248 της 22.9.2007, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 132 της 21.5.1987, σ. 9.

(5)  ΕΕ L 276 της 10.10.1983, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1804/2005 (ΕΕ L 290 της 4.11.2005, σ. 10).

(6)  ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 (ΕΕ L 409 της 30.12.2006, σ. 11).

(7)  ΕΕ L 333 της 20.12.2003, σ. 17.

(8)  ΕΕ L 274 της 25.9.1986, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3259/94 (ΕΕ L 339 της 29.12.1994, σ. 11).

(9)  ΕΕ L 365 της 31.12.1991, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 448/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 74 της 19.3.2005, σ. 5).

(10)  ΕΕ L 349 της 31.12.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 809/2007 (ΕΕ L 182 της 12.7.2007, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Όρια εκφορτώσεων και συναφείς όροι για την ετήσια διαχείριση των ορίων αλιευμάτων που εφαρμόζονται σε κοινοτικά σκάφη που ασκούν δραστηριότητες σε ζώνες όπου ισχύουν όρια αλιευμάτων, ανά είδος και ανά ζώνη

Οι κατωτέρω πίνακες καθορίζουν τα TAC και τις ποσοστώσεις (σε τόνους βάρους ζωντανών αλιευμάτων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά) ανά απόθεμα, την κατανομή στα κράτη μέλη και τους συναφείς όρους για την ετήσια διαχείριση των ποσοστώσεων.

Σε κάθε ζώνη τα αποθέματα ιχθύων παρατίθενται με την αλφαβητική σειρά της λατινικής ονομασίας του είδους. Για τους σκοπούς των εν λόγω πινάκων οι χρησιμοποιούμενοι κωδικοί για τα διάφορα είδη είναι οι εξής:

Επιστημονική ονομασία

Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός

Κοινή ονομασία

Clupea harengus

HER

Ρέγγα

Gadus morhua

COD

Γάδος

Platichthys flesus

FLE

Χωματίδα

Pleuronectes platessa

PLE

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Psetta maxima

TUR

Καλκάνι

Salmo salar

SAL

Σολομός Ατλαντικού

Sprattus sprattus

SPR

Παπαλίνα (σαρδελόρεγγα)


Είδη

:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη

:

Υποδιαιρέσεις 22-24

HER/3B23. HER/3C22. HER/3D24.

Δανία

6 245

 

Γερμανία

24 579

 

Φινλανδία

3

 

Πολωνία

5 797

 

Σουηδία

7 926

 

ΕΚ

44 550

 

TAC

44 550

Αναλυτικό TAC.
Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.
Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.
Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη

:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη

:

Υποδιαιρέσεις 30-31

HER/3D30. HER/3D31.

Φινλανδία

71 344

 

Σουηδία

15 676

 

ΕΚ

87 020

 

TAC

87 020

Αναλυτικό TAC.
Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.
Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.
Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη

:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη

:

Υποδιαιρέσεις 25-27, 28.2, 29 και 32

HER/3D25. HER/3D26. HER/3D27. HER/3D28. HER/3D29. HER/3D32.

Δανία

3 358

 

Γερμανία

890

 

Εσθονία

17 148

 

Φινλανδία

33 472

 

Λεττονία

4 232

 

Λιθουανία

4 456

 

Πολωνία

38 027

 

Σουηδία

51 047

 

ΕΚ

152 630

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Αναλυτικό TAC.
Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.
Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.
Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη

:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη

:

Υποδιαίρεση 28,1

HER/03D.RG

Εσθονία

16 668

 

Λεττονία

19 426

 

ΕΚ

36 094

 

TAC

36 094

Αναλυτικό TAC.
Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.
Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.
Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη

:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΚ των υποδιαιρέσεων 25-32

COD/3D25. COD/3D26. COD/3D27. COD/3D28. COD/3D29. COD/3D30. COD/3D31. COD/3D32.

Δανία

8 905

 

Γερμανία

3 542

 

Εσθονία

868

 

Φινλανδία

681

 

Λεττονία

3 311

 

Λιθουανία

2 181

 

Πολωνία

10 255

 

Σουηδία

9 022

 

ΕΚ

38 765

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Αναλυτικό TAC.
Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.
Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.
Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη

:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΚ των υποδιαιρέσεων 22-24

COD/3B23. COD/3C22. COD/3D24.

Δανία

8 390

 

Γερμανία

4 102

 

Εσθονία

186

 

Φινλανδία

165

 

Λεττονία

694

 

Λιθουανία

450

 

Πολωνία

2 245

 

Σουηδία

2 989

 

ΕΚ

19 221

 

TAC

19 221

Αναλυτικό TAC.
Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.
Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.
Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη

:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΚ της IIIbcd

PLE/3B23. PLE/3C22. PLE/3D24. PLE/3D25. PLE/3D26. PLE/3D27. PLE/3D28. PLE/3D29. PLE/3D30. PLE/3D31. PLE/3D32.

Δανία

2 293

 

Γερμανία

255

 

Πολωνία

480

 

Σουηδία

173

 

ΕΚ

3 201

 

TAC

3 201

Προληπτικό TAC.
Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.
Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.
Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη

:

Σολομός Ατλαντικού

Salmo salar

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΚ της IIIbcd πλην της υποδιαίρεσης 32

SAL/3B23. SAL/3C22. SAL/3D24. SAL/3D25. SAL/3D26. SAL/3D27. SAL/3D28. SAL/3D29. SAL/3D30. SAL/3D31.

Δανία

75 511  (1)

 

Γερμανία

8 401  (1)

 

Εσθονία

7 674  (1)

 

Φινλανδία

94 157  (1)

 

Λεττονία

48 028  (1)

 

Λιθουανία

5 646  (1)

 

Πολωνία

22 907  (1)

 

Σουηδία

102 068  (1)

 

ΕΚ

364 392  (1)

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Αναλυτικό TAC.
Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.
Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.
Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη

:

Σολομός Ατλαντικού

Salmo salar

Ζώνη

:

Υποδιαίρεση 32

SAL/3D32.

Εσθονία

1 581  (2)

 

Φινλανδία

13 838  (2)

 

ΕΚ

15 419  (2)

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Αναλυτικό TAC.
Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.
Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.
Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη

:

Παπαλίνα (σαρδελόρεγγα)

Sprattus sprattus

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΚ της IIIbcd

SPR/3B23. SPR/3C22. SPR/3D24. SPR/3D25. SPR/3D26. SPR/3D27. SPR/3D28. SPR/3D29. SPR/3D30. SPR/3D31. SPR/3D32.

Δανία

44 833

 

Γερμανία

28 403

 

Εσθονία

52 060

 

Φινλανδία

23 469

 

Λεττονία

62 877

 

Λιθουανία

22 745

 

Πολωνία

133 435

 

Σουηδία

86 670

 

ΕΚ

454 492

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Αναλυτικό TAC.
Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.
Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.
Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

(1)  Εκφράζεται σε αριθμό ψαριών.

(2)  Εκφράζεται σε αριθμό ψαριών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

1.   Όρια αλιευτικής προσπάθειας

1.1.

Τα κράτη μέλη, για τα σκάφη που φέρουν τη σημαία τους, διασφαλίζουν ότι η αλιεία με τράτες, δανέζικους γρίπους ή παρόμοια εργαλεία με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο των 90 mm, με απλάδια δίχτυα, δίχτυα εμπλοκής ή με μανωμένα δίχτυα με μέγεθος ματιών ίσο ή μεγαλύτερο των 90 mm καθώς και με παραγάδια βυθού και με παραγάδια εκτός από παρασυρόμενα παραγάδια, καλαμίδια και πετονιές, επιτρέπεται ως εξής:

α)

επί το πολύ 223 ημέρες απουσίας από λιμένα για τις υποδιαιρέσεις 22-24 εξαιρουμένης της περιόδου από την 1η έως τις 30 Απριλίου όταν ισχύει το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 και

β)

επί το πολύ 178 ημέρες απουσίας από λιμένα για τις υποδιαιρέσεις 25-27,28.2 εξαιρουμένης της περιόδου από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, όταν ισχύει το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007.

1.2.

Ο κατ’ έτος μέγιστος αριθμός ημερών απουσίας από λιμένα κατά τις οποίες ένα σκάφος μπορεί να είναι παρόν εντός των δύο περιοχών που καθορίζονται στο σημείο 1.1 στοιχεία α) και β), χρησιμοποιώντας τα αλιευτικά εργαλεία που προβλέπονται στο σημείο 1.1, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό ημερών οι οποίες κατανέμονται για τη μία εκ των δύο περιοχών.

1.3.

Η Επιτροπή μπορεί να διαθέσει στα κράτη μέλη μέχρι 4 το πολύ επιπλέον ημέρες απουσίας από λιμένα, βάσει μόνιμων παύσεων αλιευτικών δραστηριοτήτων με οποιαδήποτε από τα εργαλεία που προβλέπει το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, παύσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2005 και μετά στις καλυπτόμενες περιοχές δυνάμει του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2792/1999, της 17ης Δεκεμβρίου 1999, για καθορισμό των λεπτομερών κανόνων και ρυθμίσεων σχετικά με την κοινοτική διαρθρωτική βοήθεια στον τομέα της αλιείας (1).

1.4.

Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να τύχουν της χορήγησης του σημείου 1.3 υποβάλλουν αίτηση στην Επιτροπή, συνοδευόμενη από εκθέσεις που περιέχουν τις λεπτομέρειες των εν λόγω οριστικών παύσεων των αλιευτικών δραστηριοτήτων μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2008. Βάσει της αίτησης αυτής, η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει τον αριθμό ημερών απουσίας από λιμένα που ορίζεται στο σημείο 1.1 για το εν λόγω κράτος μέλος, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002.


(1)  ΕΕ L 337 της 30.12.1999, σ. 10. Κανονισμός ο οποίος καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 (ΕΕ L 223 της 15.8.2006, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

1.   Περιορισμοί αλιείας όσον αφορά τη χωματίδα και το καλκάνι

1.1.

Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους των ακόλουθων ειδών ιχθύων οι οποίοι αλιεύονται εντός των γεωγραφικών περιοχών και κατά τη διάρκεια των περιόδων που αναφέρονται κατωτέρω:

Είδος

Γεωγραφική περιοχή

Περίοδος

Χωματίδα (Platichthys flesus)

Υποδιαιρέσεις 26 έως 28, 29 νοτίως των 59°30′Β

Υποδιαίρεση 32

15 Φεβρουαρίου έως 15 Μαΐου

15 Φεβρουαρίου έως 31 Μαΐου

Καλκάνι (Psetta maxima)

Υποδιαιρέσεις 25 έως 26, 28 νοτίως των 56°50′Β

1η Ιουνίου έως 31 Ιουλίου

2.   Κατά παρέκκλιση από το σημείο 1, σε περίπτωση αλιείας με τράτες, δανέζικους γρίπους και παρόμοια εργαλεία μεγέθους ματιών ίσου ή μεγαλύτερου των 105 mm ή με απλάδια δίχτυα, δίχτυα εμπλοκής ή μανωμένα δίχτυα μεγέθους ματιών ίσου ή μεγαλύτερου των 100 mm, μπορούν να διατηρούνται επί του σκάφους και να εκφορτώνονται παρεμπίπτοντα αλιεύματα χωματίδας και καλκανιού εντός ορίου 10 % βάρους των συνολικών ζωντανών αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους και εκφορτώνονται κατά τις περιόδους που ορίζονται στο εν λόγω σημείο.


30.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/10


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1405/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Νοεμβρίου 2007

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Νοεμβρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 756/2007 (ΕΕ L 172 της 30.6.2007, σ. 41).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2007, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

IL

114,0

MA

71,3

TR

84,2

ZZ

89,8

0707 00 05

JO

196,3

MA

51,7

TR

85,6

ZZ

111,2

0709 90 70

MA

44,1

TR

98,9

ZZ

71,5

0709 90 80

EG

301,9

ZZ

301,9

0805 20 10

MA

64,9

ZZ

64,9

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

63,1

HR

26,3

IL

67,3

TR

102,5

UY

82,5

ZZ

68,3

0805 50 10

AR

72,2

EG

78,5

TR

108,6

ZA

59,3

ZZ

79,7

0808 10 80

AR

87,7

CA

86,9

CL

86,0

CN

72,1

MK

27,8

US

97,1

ZA

78,3

ZZ

76,6

0808 20 50

AR

48,8

CN

46,0

TR

145,7

US

109,4

ZZ

87,5


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


30.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/12


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1406/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Νοεμβρίου 2007

για την έναρξη επανεξέτασης ως προς «νέο εξαγωγέα» του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 130/2006 του Συμβουλίου για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές τρυγικού οξέος καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, για την κατάργηση του δασμού όσον αφορά τις εισαγωγές από έναν εξαγωγέα της εν λόγω χώρας και για την καταγραφή των εν λόγω εισαγωγών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) (εφεξής ο «βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

A.   ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

(1)

Η Επιτροπή έλαβε αίτηση επανεξέτασης όσον αφορά ένα «νέο εξαγωγέα», σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού. Η αίτηση υποβλήθηκε από τη Fuyang Genebest Chemical Industry Co. Ltd («ο αιτών»), που είναι παραγωγός-εξαγωγέας στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας («η ενδιαφερόμενη χώρα»).

B.   ΠΡΟΪΟΝ

(2)

Το προϊόν που αποτελεί το αντικείμενο επανεξέτασης είναι το τρυγικό οξύ καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας («το υπό εξέταση προϊόν») και υπάγεται προς το παρόν στον κωδικό ΣΟ 2918 12 00. Ο εν λόγω κωδικός ΣΟ αναφέρεται για πληροφοριακούς και μόνο λόγους.

Γ.   ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ

(3)

Το μέτρο που ισχύει επί του παρόντος είναι οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 130/2006 του Συμβουλίου (2), βάσει του οποίου οι εισαγωγές στην Κοινότητα του υπό εξέταση προϊόντος καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που παράγονται από τον αιτούντα, υπόκεινται σε οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ 34,9 %, με εξαίρεση διάφορες εταιρείες για τις οποίες γίνεται ειδική μνεία και που υπόκεινται σε ατομικούς δασμούς.

Δ.   ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

(4)

Ο αιτών ισχυρίζεται ότι ασκεί τις δραστηριότητές του υπό συνθήκες οικονομίας της αγοράς, όπως ορίζει το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού, ή εναλλακτικά ζητά ατομική μεταχείριση σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, ότι δεν εξήγαγε το υπό εξέταση προϊόν στην Κοινότητα κατά την περίοδο έρευνας στην οποία βασίστηκε η έρευνα που οδήγησε στη θέσπιση μέτρων αντιντάμπινγκ, δηλ. την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2003 έως τις 30 Ιουνίου 2004 («η αρχική περίοδος έρευνας») και ότι δεν συνδέεται με κανέναν από τους παραγωγούς-εξαγωγείς του υπό εξέταση προϊόντος στους οποίους επιβλήθηκαν τα προαναφερθέντα μέτρα.

(5)

Ο αιτών ισχυρίζεται επίσης ότι άρχισε να εξάγει το υπό εξέταση προϊόν στην Κοινότητα μετά το πέρας της αρχικής περιόδου έρευνας.

E.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(6)

Οι κοινοτικοί παραγωγοί οι οποίοι ήταν γνωστό ότι ενδιαφέρονται ενημερώθηκαν σχετικά με την εν λόγω αίτηση και τους δόθηκε η δυνατότητα να εκθέσουν τα σχόλιά τους. Δεν διατυπώθηκε καμία παρατήρηση.

(7)

Αφού εξέτασε τα διαθέσιμα στοιχεία, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ώστε να δικαιολογείται η έναρξη διαδικασίας επανεξέτασης ως προς «νέο εξαγωγέα», σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον ο αιτών λειτουργεί υπό συνθήκες οικονομίας της αγοράς όπως ορίζει το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού ή, εναλλακτικά, κατά πόσον ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για τον καθορισμό ατομικού δασμού σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, και εάν αυτό συμβαίνει, να καθοριστεί το ατομικό περιθώριο ντάμπινγκ του αιτούντα και, εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη ντάμπινγκ, το ύψος του δασμού που θα πρέπει να επιβληθεί στις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος στην Κοινότητα.

(8)

Εάν καθοριστεί ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για ατομικό δασμό, ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιηθεί ο συντελεστής του δασμού που εφαρμόζεται επί του παρόντος στις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος από τις εταιρείες που δεν αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 130/2006.

α)

Ερωτηματολόγια

Προκειμένου να συγκεντρώσει τα στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα για την έρευνά της, η Επιτροπή θα αποστείλει ερωτηματολόγιο στον αιτούντα.

β)

Συγκέντρωση πληροφοριών και ακροάσεις

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να παράσχουν τα σχετικά στοιχεία.

Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να δεχθεί σε ακρόαση τα ενδιαφερόμενα μέρη, εφόσον το ζητήσουν γραπτώς και αποδείξουν ότι υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται η ακρόασή τους.

Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι τα μέρη δύνανται να ασκήσουν τα περισσότερα διαδικαστικά δικαιώματα που καθορίζονται στο βασικό κανονισμό του Συμβουλίου μόνον εφόσον αναγγελθούν εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

γ)

Καθεστώς οικονομίας της αγοράς

Εάν ο αιτών προσκομίσει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ότι αναπτύσσει δραστηριότητες υπό συνθήκες οικονομίας της αγοράς, ήτοι, ότι πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού, η κανονική αξία καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να υποβληθεί δεόντως τεκμηριωμένη αίτηση εντός της ειδικής προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή θα αποστείλει έντυπα αίτησης στον αιτούντα, καθώς και στις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

δ)

Επιλογή τρίτης χώρας με οικονομία της αγοράς

Στην περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί στον αιτούντα μεταχείριση οικονομίας της αγοράς, αλλά πληροί τις προϋποθέσεις για τον καθορισμό ατομικού δασμού σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλη χώρα με οικονομία της αγοράς για τον καθορισμό της κανονικής αξίας όσον αφορά τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού. Η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει εκ νέου την Αργεντινή για το σκοπό αυτό, όπως έκανε και κατά την έρευνα που οδήγησε στην επιβολή μέτρων στις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την καταλληλότητα της επιλογής αυτής εντός της ειδικής προθεσμίας που τάσσεται στην παράγραφο 4 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Επιπλέον, στην περίπτωση που έχει χορηγηθεί στον αιτούντα μεταχείριση οικονομίας της αγοράς, η Επιτροπή μπορεί, εάν κριθεί απαραίτητο, να χρησιμοποιήσει τα πορίσματα σχετικά με την κανονική αξία που προσδιορίζεται σε κατάλληλη χώρα με οικονομία της αγοράς, π.χ. για την αντικατάσταση μη αξιόπιστων στοιχείων κόστους ή τιμής στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας που είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό της κανονικής αξίας, εάν δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Η Επιτροπή σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την Αργεντινή και για το σκοπό αυτό.

ΣΤ.   ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΔΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

(9)

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού, πρέπει να καταργηθεί ο ισχύων δασμός αντιντάμπινγκ επί των εισαγωγών του οικείου προϊόντος που παράγεται και πωλείται για να εξαχθεί στην Κοινότητα από τον αιτούντα. Συγχρόνως, οι εν λόγω εισαγωγές πρέπει να υπαχθούν σε καταγραφή κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα επιβολής δασμών αντιντάμπινγκ αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης της επανεξέτασης, και τούτο σε περίπτωση που από την επανεξέταση προκύψει ότι ο αιτών ασκεί πρακτικές ντάμπινγκ. Στο παρόν στάδιο της διαδικασίας δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί το ποσό των ενδεχομένων δασμών τους οποίους θα πρέπει να καταβάλει μελλοντικά ο αιτών.

Ζ.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

(10)

Για λόγους χρηστής διαχείρισης, καθορίζονται προθεσμίες εντός των οποίων:

α)

τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να αναγγελθούν στην Επιτροπή, να εκθέσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού ή να παράσχουν οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την έρευνα·

β)

τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν γραπτώς να γίνουν δεκτά σε ακρόαση από την Επιτροπή·

γ)

τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να σχολιάσουν την καταλληλότητα της Αργεντινής η οποία, στην περίπτωση που δεν χορηγηθεί στον αιτούντα μεταχείριση οικονομίας της αγοράς, θεωρείται χώρα με οικονομία της αγοράς για τον καθορισμό της κανονικής αξίας όσον αφορά τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας·

δ)

ο αιτών θα πρέπει να υποβάλει δεόντως τεκμηριωμένη αίτηση για την μεταχείριση καθεστώτος οικονομίας της αγοράς.

H.   ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

(11)

Όταν ένα ενδιαφερόμενο μέρος αρνείται την πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες ή δεν τις παρέχει εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών ή παρεμποδίζει σημαντικά την έρευνα, επιτρέπεται να συνάγονται συμπεράσματα, είτε θετικά είτε αρνητικά, με βάση τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του βασικού κανονισμού.

Εφόσον διαπιστώνεται ότι ένα ενδιαφερόμενο μέρος έχει προσκομίσει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, τα εν λόγω στοιχεία δεν λαμβάνονται υπόψη και είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού. Αν ένα ενδιαφερόμενο μέρος δεν συνεργαστεί ή συνεργαστεί εν μέρει μόνο και χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, το αποτέλεσμα ενδέχεται να είναι λιγότερο ευνοϊκό για το εν λόγω μέρος απ’ ό,τι θα ήταν αν είχε συνεργαστεί.

Θ.   ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(12)

Επισημαίνεται ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα συγκεντρωθούν στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (3).

Ι.   ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΡΟΑΣΕΩΝ

(13)

Επισημαίνεται ότι, εάν τα ενδιαφερόμενα μέρη θεωρούν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την άσκηση του δικαιώματός τους για υπεράσπιση, μπορούν να ζητήσουν την παρέμβαση του συμβούλου ακροάσεων της ΓΔ Εμπορίου. Ενεργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και των υπηρεσιών της Επιτροπής παρέχοντας, όπου χρειαστεί, συμβουλές για διαδικαστικά θέματα που αφορούν την προστασία των συμφερόντων τους στην παρούσα διαδικασία, ιδίως όσον αφορά θέματα σχετικά με την πρόσβαση στο φάκελο, την εμπιστευτικότητα, την παράταση των προθεσμιών και την επεξεργασία της γραπτής ή προφορικής υποβολής απόψεων. Περαιτέρω πληροφορίες και στοιχεία επαφής για τα ενδιαφερόμενα μέρη διατίθενται στις ιστοσελίδες του συμβούλου ακροάσεων στο δικτυακό τόπο της ΓΔ Εμπορίου (http://ec.europa.eu/trade),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αρχίζει επανεξέταση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 130/2006, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96, για να καθοριστεί αν και κατά πόσο πρέπει να υπόκεινται στο δασμό αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 130/2006 οι εισαγωγές τρυγικού οξέος, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 2918 12 00, και που παράγονται και πωλούνται για να εξαχθούν στην Κοινότητα από την Fuyang Genebest Chemical Industry Co. Ltd (πρόσθετος κωδικός TARIC A851).

Άρθρο 2

Καταργείται ο δασμός αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 130/2006 επί των εισαγωγών που προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών καλούνται, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96, να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την καταγραφή των εισαγωγών που καθορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού. Η καταγραφή τερματίζεται εννέα μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4

1.   Προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά την έρευνα οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών, θα πρέπει αυτά να αναγγελθούν στην Επιτροπή, να εκθέσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 10 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού ή να παράσχουν οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, εντός 40 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν επίσης να ζητήσουν, εντός της ίδιας προθεσμίας των 40 ημερών, να γίνουν δεκτά σε ακρόαση από την Επιτροπή.

2.   Τα μέρη της έρευνας που επιθυμούν να σχολιάσουν την καταλληλότητα της Αργεντινής που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί ως τρίτη χώρα με οικονομία της αγοράς για τον καθορισμό της κανονικής αξίας όσον αφορά τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, πρέπει να υποβάλουν τα σχόλιά τους εντός 10 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

3.   Η δεόντως τεκμηριωμένη αίτηση για μεταχείριση οικονομίας της αγοράς πρέπει να περιέλθει στην Επιτροπή εντός 21 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

4.   Όλες οι παρατηρήσεις και οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών πρέπει να υποβληθούν γραπτώς (όχι σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά) και πρέπει να αναφέρουν την επωνυμία, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας του ενδιαφερόμενου μέρους. Όλες οι γραπτές παρατηρήσεις, καθώς και οι πληροφορίες που ζητούνται στην παρούσα ανακοίνωση, οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο και η αλληλογραφία που υποβάλλουν τα ενδιαφερόμενα μέρη σε απόρρητη βάση, φέρουν την ένδειξη «Περιορισμένης διανομής» (4) και, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96, συνοδεύονται από μη εμπιστευτικού χαρακτήρα περίληψη, η οποία φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ».

Τυχόν πληροφορίες σχετικές με το θέμα ή/και αιτήσεις ακρόασης πρέπει να αποσταλούν στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Office: J-79 4/23

B-1049 Brussels

Φαξ (32 2) 295 65 05

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Peter MANDELSON

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2117/2005 (ΕΕ L 340 της 23.12.2005, σ. 17).

(2)  ΕΕ L 23 της 27.1.2006, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

(4)  Η ένδειξη αυτή σημαίνει ότι το έγγραφο προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση. Το έγγραφο αυτό προστατεύεται δυνάμει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43). Είναι εμπιστευτικό έγγραφο σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96 (ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1) και με το άρθρο 6 της συμφωνίας ΠΟΕ σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου VI της συμφωνίας GATT 1994 (συμφωνία αντιντάμπινγκ).


30.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/16


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1407/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Νοεμβρίου 2007

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Třeboňský kapr (ΠΓΕ)]

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, η αίτηση που υπέβαλε η Τσεχική Δημοκρατία για την καταχώριση της ονομασίας «Třeboňský kapr» δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2).

(2)

Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης, βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η ονομασία αυτή πρέπει να καταχωρισθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καταχωρίζεται η ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 1).

(2)  ΕΕ C 66 της 22.3.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γεωργικά προϊόντα προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της συνθήκης:

Κλάση 1.7

Νωπά ψάρια, μαλάκια και μαλακόστρακα και προϊόντα αυτών

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Třeboňský kapr (ΠΓΕ)


30.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/17


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1408/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Νοεμβρίου 2007

περί της θέσπισης απαγόρευσης της αλιείας ευρωπαϊκής χωματίδας στη ζώνη ICES IV και στα κοινοτικά ύδατα της II a από σκάφη που φέρουν σημαία Βελγίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 4,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου της κοινής αλιευτικής πολιτικής (2), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 41/2007 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, περί καθορισμού, για το 2007, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων (3), καθορίζει ποσοστώσεις για το 2007.

(2)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή, τα αλιεύματα του αποθέματος το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, από σκάφη που φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που αναφέρεται σε αυτό, έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει κατανεμηθεί για το 2007.

(3)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η απαγόρευση της αλιείας του εν λόγω αποθέματος, καθώς και η διατήρησή του επί του σκάφους, η μεταφόρτωση και η εκφόρτωσή του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εξάντληση ποσόστωσης

Η αλιευτική ποσόστωση που κατανεμήθηκε στο κράτος μέλος, το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, σχετικά με το απόθεμα που αναφέρεται σε αυτό για το 2007 θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Απαγορεύσεις

Η αλιεία του αποθέματος που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από σκάφη που φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που αναφέρεται σε αυτό απαγορεύεται από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα. Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση του εν λόγω αποθέματος που έχει αλιευθεί από τα σκάφη αυτά μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Φωκίων ΦΩΤΙΆΔΗΣ

Γενικός Διευθυντής Αλιείας και Ναυτιλιακών Υποθέσεων


(1)  ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 865/2007 (ΕΕ L 192 της 24.7.2007, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 (ΕΕ L 409 της 30.12.2006, σ. 11)· διορθώθηκε στην EE L 36 της 8.2.2007, σ. 6.

(3)  ΕΕ L 15 της 20.1.2007, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 898/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 196 της 28.7.2007, σ. 22).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ.

77

Κράτος μέλος

Βέλγιο

Απόθεμα

PLE/2AC4.

Είδος

Ευρωπαϊκή χωματίδα (Pleuronectes platessa)

Ζώνη

IV, κοινοτικά ύδατα της II a

Ημερομηνία

15.11.2007


30.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/19


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1409/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Νοεμβρίου 2007

περί της θέσπισης απαγόρευσης της αλιείας κοκκινόψαρου στη ζώνη ICES Vb (ύδατα νήσων Φερόε) από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 4,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου της κοινής αλιευτικής πολιτικής (2), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 41/2007 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006 , περί καθορισμού, για το 2007, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων (3) καθορίζει ποσοστώσεις για το 2007.

(2)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή, τα αλιεύματα του αποθέματος το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, από σκάφη που φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που αναφέρεται σε αυτό, έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει κατανεμηθεί για το 2007.

(3)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η απαγόρευση της αλιείας του εν λόγω αποθέματος, καθώς και η διατήρησή του επί του σκάφους, η μεταφόρτωση και η εκφόρτωσή του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εξάντληση ποσόστωσης

Η αλιευτική ποσόστωση που κατανεμήθηκε στο κράτος μέλος, το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, σχετικά με το απόθεμα που αναφέρεται σε αυτό για το 2007 θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Απαγορεύσεις

Η αλιεία του αποθέματος που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από σκάφη που φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που αναφέρεται σε αυτό απαγορεύεται από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα. Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση του εν λόγω αποθέματος που έχει αλιευθεί από τα σκάφη αυτά μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Φωκίων ΦΩΤΙΆΔΗΣ

Γενικός Διευθυντής Αλιείας και Ναυτιλιακών Υποθέσεων


(1)  ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 865/2007 (ΕΕ L 192 της 24.7.2007, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 (ΕΕ L 409 της 30.12.2006, σ. 11)· διορθώθηκε στην EE L 36 της 8.2.2007, σ. 6.

(3)  ΕΕ L 15 της 20.1.2007, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 898/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 196 της 28.7.2007, σ. 22).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ.

76

Κράτος μέλος

Γαλλία

Απόθεμα

RED/05B-F.

Είδος

Κοκκινόψαρο (Sebastes spp.)

Ζώνη

Vb (ύδατα νήσων Φερόε)

Ημερομηνία

13.11.2007


30.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/21


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1410/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Νοεμβρίου 2007

για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του χοιρείου κρέατος

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του χοιρείου κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75, η διαφορά μεταξύ των τιμών των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισμού, στη διεθνή αγορά και στην Κοινότητα, μπορεί να καλυφθεί με επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Δεδομένης της παρούσας κατάστασης της αγοράς στον τομέα του χοιρείου κρέατος, είναι σκόπιμο να καθοριστούν επιστροφές κατά την εξαγωγή με εφαρμογή των κανόνων και κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75, η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις ορισμένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 ανάλογα με τον τόπο προορισμού.

(4)

Οι επιστροφές πρέπει να χορηγούνται μόνο για τα προϊόντα στα οποία επιτρέπεται να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Κοινότητα και τα οποία φέρουν υγειονομικό σήμα που κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παράγραφος 1 σημείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (2). Τα εν λόγω προϊόντα πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (3) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (4).

(5)

Η επιτροπή διαχείρισης χοιρείου κρέατος δεν διατύπωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Χορηγούνται επιστροφές κατά την εξαγωγή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75, στα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού και για τα ποσά που ορίζονται στο εν λόγω παράρτημα υπό την προϋπόθεση της παραγράφου 2.

2.   Τα προϊόντα που είναι επιλέξιμα για επιστροφή βάσει της παραγράφου 1 πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και (ΕΚ) αριθ. 853/2004, ιδίως όσον αφορά την παρασκευή σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τη σήμανση καταλληλότητας που προβλέπονται στο παράρτημα I τμήμα I κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 30 Νοεμβρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2). Από την 1η Ιουλίου 2008 ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 θα αντικατασταθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55. Διορθώθηκε στην ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 22. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1243/2007 (ΕΕ L 281 της 25.10.2007, σ. 8).

(3)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1. Διορθώθηκε στην ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 3.

(4)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 206. Διορθώθηκε στην ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 83. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα του χοιρείου κρέατος που εφαρμόζονται από τις 30 Νοεμβρίου 2007

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Ποσό των επιστροφών

0203 11 10 9000

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 21 10 9000

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 12 11 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 12 19 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 19 11 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 19 13 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 19 55 9110

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 22 11 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 22 19 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 29 11 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 29 13 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 29 55 9110

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 19 15 9100

A00

EUR/100 kg

19,40

0203 19 55 9310

A00

EUR/100 kg

19,40

0203 29 15 9100

A00

EUR/100 kg

19,40

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

Σημ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «A » ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.


ΟΔΗΓΙΕΣ

30.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/23


ΟΔΗΓΊΑ 2007/69/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Νοεμβρίου 2007

για την τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση της διφεθειαλόνης ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα I

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2003, για τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασίας που περιλαμβάνεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2000 (2), θεσπίστηκε κατάλογος δραστικών ουσιών που πρέπει να αξιολογηθούν, με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρισή τους στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνεται η διφεθειαλόνη.

(2)

Κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2032/2003, η διφεθειαλόνη αξιολογήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ για χρήση στον τύπο προϊόντων 14, τρωκτικοκτόνα, που ορίζεται στο παράρτημα V της οδηγίας 98/8/ΕΚ.

(3)

Ως κράτος μέλος εισηγητής ορίστηκε η Νορβηγία, η οποία, στις 11 Οκτωβρίου 2005, υπέβαλε στην Επιτροπή την έκθεση της αρμόδιας αρχής, συνοδευόμενη από σύσταση, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 5 και 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2032/2003.

(4)

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξέτασαν την έκθεση της αρμόδιας αρχής. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2032/2003, οι διαπιστώσεις της εξέτασης ενσωματώθηκαν σε έκθεση αξιολόγησης, στις 21 Ιουνίου 2007, στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα.

(5)

Από την αξιολόγηση της διφεθειαλόνης δεν προέκυψαν ερωτηματικά ή προβληματισμοί που θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν από την επιστημονική επιτροπή για την υγεία και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους.

(6)

Από τις διενεργηθείσες έρευνες συνάγεται ότι τα βιοκτόνα που χρησιμοποιούνται ως τρωκτικοκτόνα και περιέχουν διφεθειαλόνη δεν αναμένεται να εκθέσουν σε κίνδυνο τον άνθρωπο, εκτός από τις περιπτώσεις ατυχημάτων με παιδιά. Όσον αφορά τα ζώα που δεν αποτελούν στόχο και το περιβάλλον, εντοπίστηκε κίνδυνος. Επί του παρόντος, όμως, η διφεθειαλόνη θεωρείται απαραίτητη για λόγους δημόσιας υγείας και υγιεινής. Δικαιολογείται επομένως η καταχώριση της διφεθειαλόνης στο παράρτημα I, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εγκρίσεις βιοκτόνων που χρησιμοποιούνται ως τρωκτικοκτόνα και περιέχουν διφεθειαλόνη θα μπορούν να χορηγούνται, να τροποποιούνται ή να ανακαλούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, σε όλα τα κράτη μέλη.

(7)

Λαμβανομένων υπόψη των διαπιστώσεων της έκθεσης αξιολόγησης, θεωρείται σκόπιμο να απαιτείται, στο επίπεδο της έγκρισης των προϊόντων, η εφαρμογή μέτρων μετριασμού του κινδύνου στα προϊόντα που περιέχουν διφεθειαλόνη και χρησιμοποιούνται ως τρωκτικοκτόνα. Τα μέτρα αυτά πρέπει να έχουν ως στόχο τον περιορισμό, αφενός του κινδύνου πρωτογενούς και δευτερογενούς έκθεσης του ανθρώπου και των ζώων που δεν αποτελούν στόχο και, αφετέρου, των μακροπρόθεσμων επιδράσεων της ουσίας στο περιβάλλον.

(8)

Λόγω των κινδύνων που εντοπίστηκαν και των χαρακτηριστικών της διφεθειαλόνης, που την καθιστούν δυνάμει ανθεκτική στην αποικοδόμηση (έμμονη), βιοσυσσωρεύσιμη και τοξική ή πολύ έμμονη και πολύ βιοσυσσωρεύσιμη, η συγκεκριμένη ουσία πρέπει να καταχωριστεί στο παράρτημα Ι μόνο για πέντε έτη και, πριν ανανεωθεί η καταχώρισή της στο παράρτημα Ι, να υποβληθεί σε συγκριτική εκτίμηση κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 5 σημείο i) δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 98/8/ΕΚ.

(9)

Για να εξασφαλιστεί η ισότιμη αντιμετώπιση στην αγορά των βιοκτόνων που περιέχουν τη δραστική ουσία διφεθειαλόνη και να διευκολυνθεί, γενικότερα, η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς βιοκτόνων, είναι σημαντικό να εφαρμοστούν ταυτόχρονα οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας σε όλα τα κράτη μέλη.

(10)

Πρέπει να προβλέπεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την καταχώριση δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα, αφενός στα κράτη μέλη και στα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμάζονται για την ικανοποίηση των συνεπαγόμενων νέων απαιτήσεων και, αφετέρου, στους αιτούντες που έχουν καταρτίσει φακέλους, να επωφελούνται πλήρως από τη δεκαετή περίοδο προστασίας των δεδομένων, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο ii) της οδηγίας 98/8/ΕΚ, αρχίζει την ημερομηνία καταχώρισης.

(11)

Μετά την καταχώριση, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν εύλογα χρονικά περιθώρια για να εφαρμόσουν το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 98/8/ΕΚ και, ειδικότερα, για να χορηγήσουν, να τροποποιήσουν ή να ανακαλέσουν εγκρίσεις βιοκτόνων του τύπου προϊόντων 14 που περιέχουν διφεθειαλόνη, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με την οδηγία 98/8/ΕΚ.

(12)

Κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως η οδηγία 98/8/ΕΚ.

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I της οδηγίας 98/8/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2008, τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών και της παρούσας οδηγίας.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από 1ης Νοεμβρίου 2009.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Σταύρος ΔΉΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/47/ΕΚ (ΕΕ L 247 της 21.9.2007, σ. 21).

(2)  ΕΕ L 307 της 24.11.2003, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1849/2006 (ΕΕ L 355 της 15.12.2006, σ. 63).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα Ι της οδηγίας 98/8/ΕΚ παρεμβάλλεται η ακόλουθη εγγραφή «αριθ. 4»:

Αριθ.

Κοινή ονομασία

Ονομασία IUPAC

Αριθμοί αναγνώρισης

Ελάχιστη καθαρότητα της δραστικής ουσίας στο βιοκτόνο, όπως διατίθεται στην αγορά

Ημερομηνία καταχώρισης

Προθεσμία για τη συμμόρφωση με το άρθρο 16 παράγραφος 3

(στην περίπτωση των προϊόντων που περιέχουν περισσότερες της μιας δραστικές ουσίες, η προθεσμία για τη συμμόρφωση με το άρθρο 16 παράγραφος 3 είναι εκείνη που καθορίζεται στην τελευταία από τις αποφάσεις καταχώρισης των δραστικών ουσιών τους)

Ημερομηνία λήξης της καταχώρισης

Τύπος προϊόντων

Ειδικές διατάξεις (*)

«4

Διφεθειαλόνη

3-[3-(4′-βρωμο[1,1′-διφαινυλ]-4-υλο)-1,2,3,4-τετραϋδροναφθ-1-υλ]-4-υδροξυ-2H-1-βενζοθειοπυρανόνη-2

Αριθ. ΕΚ: -

Αριθ. CAS: 104653-34-1

976  g/kg

1η Νοεμβρίου 2009

31 Οκτωβρίου 2011

31 Οκτωβρίου 2014

14

Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τα χαρακτηριστικά της δραστικής ουσίας, την καθιστούν δυνάμει ανθεκτική στην αποικοδόμηση (έμμονη), βιοσυσσωρεύσιμη και τοξική ή πολύ έμμονη και πολύ βιοσυσσωρεύσιμη, η δραστική ουσία θα υποβληθεί σε συγκριτική εκτίμηση κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 5 σημείο i) δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 98/8/ΕΚ, πριν ανανεωθεί η καταχώρισή της στο παράρτημα Ι.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εγκρίσεις να υπόκεινται στους ακόλουθους όρους:

1.

Η ονομαστική συγκέντρωση της δραστικής ουσίας στα προϊόντα δεν υπερβαίνει το 0,0025 % κατά βάρος και εγκρίνονται μόνο προπαρασκευασμένα δολώματα.

2.

Τα προϊόντα περιέχουν μέσο πρόκλησης αποστροφής και, όπου ενδείκνυται, βαφή.

3.

Τα προϊόντα δεν χρησιμοποιούνται ως σκόνες ιχνηλάτησης.

4.

Ελαχιστοποιείται η πρωτογενής και δευτερογενής έκθεση του ανθρώπου, των ζώων που δεν αποτελούν στόχο και του περιβάλλοντος, με τη μελέτη και εφαρμογή όλων των διαθέσιμων μέτρων για το μετριασμό του κινδύνου. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο περιορισμός της χρήσης του προϊόντος μόνο σε επαγγελματική, ο καθορισμός ανωτάτου ορίου για το μέγεθος της συσκευασίας και η επιβολή της υποχρέωσης να χρησιμοποιούνται σφραγισμένα κουτιά δολωμάτων που δεν είναι δυνατόν να παραβιαστούν.»


(*)  Για την τήρηση των κοινών αρχών του παραρτήματος VI, το περιεχόμενο και τα συμπεράσματα των εκθέσεων αξιολόγησης διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


30.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/26


ΟΔΗΓΊΑ 2007/70/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Νοεμβρίου 2007

για τροποποίηση της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση του διοξειδίου του άνθρακα ως δραστικής ουσίας στο παράρτημα IA

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2003, για τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασίας που περιλαμβάνεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2000 (2), θεσπίστηκε κατάλογος δραστικών ουσιών που πρέπει να αξιολογηθούν, με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώρισή τους στο παράρτημα I ή IA ή IB της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνεται το διοξείδιο του άνθρακα.

(2)

Κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2032/2003, το διοξείδιο του άνθρακα αξιολογήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ για χρήση στον τύπο προϊόντων 14, τρωκτικοκτόνα, που ορίζεται στο παράρτημα V της οδηγίας 98/8/ΕΚ.

(3)

Ως κράτος μέλος εισηγητής ορίστηκε η Γαλλία, η οποία, στις 15 Μαΐου 2006, υπέβαλε στην Επιτροπή την έκθεση της αρμόδιας αρχής, συνοδευόμενη από σύσταση, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφοι 5 και 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2032/2003.

(4)

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εξέτασαν την έκθεση της αρμόδιας αρχής. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2032/2003, οι διαπιστώσεις της εξέτασης ενσωματώθηκαν σε έκθεση αξιολόγησης, στις 21 Ιουνίου 2007, στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα.

(5)

Από την αξιολόγηση του διοξειδίου του άνθρακα δεν προέκυψαν ερωτηματικά ή προβληματισμοί που θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν από την επιστημονική επιτροπή για την υγεία και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους.

(6)

Από τις διάφορες διενεργηθείσες έρευνες συνάγεται ότι τα βιοκτόνα που χρησιμοποιούνται ως τρωκτικοκτόνα και περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα αναμένεται να εκθέσουν σε μικρό μόνο κίνδυνο τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, ιδίως όσον αφορά τις χρήσεις που εξετάζονται και περιγράφονται αναλυτικά στην έκθεση αξιολόγησης. Είναι επομένως σκόπιμο να καταχωριστεί το διοξείδιο του άνθρακα στο παράρτημα ΙΑ, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εγκρίσεις ή καταχωρίσεις βιοκτόνων που χρησιμοποιούνται ως τρωκτικοκτόνα και περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα θα μπορούν να χορηγούνται, να τροποποιούνται ή να ανακαλούνται, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 98/8/ΕΚ, σε όλα τα κράτη μέλη.

(7)

Για να εξασφαλιστεί η ισότιμη αντιμετώπιση στην αγορά των βιοκτόνων που περιέχουν τη δραστική ουσία διοξείδιο του άνθρακα και να διευκολυνθεί, γενικότερα, η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς βιοκτόνων, είναι σημαντικό να εφαρμοστούν ταυτόχρονα οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας σε όλα τα κράτη μέλη.

(8)

Πρέπει να προβλέπεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την καταχώριση δραστικής ουσίας στο παράρτημα ΙΑ, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα, αφενός στα κράτη μέλη και στα ενδιαφερόμενα μέρη να προετοιμάζονται για την ικανοποίηση των συνεπαγόμενων νέων απαιτήσεων και, αφετέρου, στους αιτούντες που έχουν καταρτίσει φακέλους, να επωφελούνται πλήρως από τη δεκαετή περίοδο προστασίας των δεδομένων, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο γ) σημείο ii) της οδηγίας 98/8/ΕΚ, αρχίζει την ημερομηνία καταχώρισης.

(9)

Μετά την καταχώριση, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν εύλογα χρονικά περιθώρια για να εφαρμόσουν το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 98/8/ΕΚ και, ειδικότερα, για να χορηγήσουν, να τροποποιήσουν ή να ανακαλέσουν εγκρίσεις ή καταχωρίσεις βιοκτόνων του τύπου προϊόντων 14 που περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με την οδηγία 98/8/ΕΚ.

(10)

Κατά συνέπεια, πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως η οδηγία 98/8/ΕΚ.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα βιοκτόνα προϊόντα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα ΙΑ της οδηγίας 98/8/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2008, τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών και της παρούσας οδηγίας.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Νοεμβρίου 2009.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Σταύρος ΔΗΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/47/ΕΚ (ΕΕ L 247 της 21.9.2007, σ. 21).

(2)  ΕΕ L 307 της 24.11.2003, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1849/2006 (ΕΕ L 355 της 15.12.2006, σ. 63).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα ΙΑ της οδηγίας 98/8/ΕΚ παρεμβάλλεται ο ακόλουθος πίνακας με την εγγραφή «αριθ. 1»:

«Αριθ.

Κοινή ονομασία

Ονομασία IUPAC

Αριθμοί αναγνώρισης

Ελάχιστη καθαρότητα της δραστικής ουσίας στο βιοκτόνο, όπως διατίθεται στην αγορά

Ημερομηνία καταχώρισης

Προθεσμία για τη συμμόρφωση με το άρθρο 16 παράγραφος 3

(στην περίπτωση των προϊόντων που περιέχουν περισσότερες της μιας δραστικές ουσίες, η προθεσμία για τη συμμόρφωση με το άρθρο 16 παράγραφος 3 είναι εκείνη που καθορίζεται στην τελευταία από τις αποφάσεις καταχώρισης των δραστικών ουσιών τους)

Ημερομηνία λήξης της καταχώρισης

Τύπος προϊόντων

Ειδικές διατάξεις

1

Διοξείδιο του άνθρακα

Διοξείδιο του άνθρακα

Αριθ. ΕΚ: 204-696-9

Αριθ. CAS: 124-38-9

990 ml/l

1η Νοεμβρίου 2009

31 Οκτωβρίου 2011

31 Οκτωβρίου 2019

14

Αποκλειστικά για χρήση σε ετοιμόχρηστες φιάλες αερίου που λειτουργούν σε συνδυασμό με παγιδευτικό μηχανισμό.

Σημείωση: Για την τήρηση των κοινών αρχών του παραρτήματος VI, το περιεχόμενο και τα συμπεράσματα των εκθέσεων αξιολόγησης διατίθενται στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm»


II Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Συμβούλιο

30.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/29


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 26ης Νοεμβρίου 2007

για την παράταση κατά ένα έτος του συμπληρωματικού προγράμματος ερευνών που πρέπει να εκτελεσθεί από το Κοινό Κέντρο Ερευνών για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας

(2007/773/Ευρατόμ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 7,

την πρόταση της Επιτροπής, που υπεβλήθη κατόπιν διαβουλεύσεων με την επιστημονική και τεχνική επιτροπή,

τη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η ανάπτυξη της πυρηνικής ιατρικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξυπηρετεί το στόχο της διασφάλισης της προστασίας της υγείας του ανθρώπου. Ο στόχος αυτός απαιτεί εντατικότερη χρησιμοποίηση των αντιδραστήρων δοκιμών για ιατρικούς σκοπούς.

(2)

Στις 19 Φεβρουαρίου 2004, το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση, για την έγκριση συμπληρωματικού προγράμματος ερευνών που θα εκτελεσθεί από το Κοινό Κέντρο Ερευνών για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (1). Το εν λόγω πρόγραμμα υιοθετήθηκε για τριετή περίοδο, έως την 1η Ιανουαρίου 2007.

(3)

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, το συμπληρωματικό πρόγραμμα ερευνών που διαλαμβάνει τον αντιδραστήρα υψηλής ροής (HFR) του Petten αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέσα που διαθέτει η Ένωση για να συμβάλλει στην υποστήριξη και τη δοκιμή ιατρικών διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων, στην ανάπτυξη των επιστημών των υλικών και στην επίλυση προβλημάτων στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας.

(4)

Η τεχνική κατάσταση του HFR επιτρέπει τη συνέχιση της λειτουργίας του μέχρι το 2015, και το Φεβρουάριο του 2005 χορηγήθηκε στο φορέα εκμετάλλευσης του αντιδραστήρα νέα άδεια εκμετάλλευσης. Το συμπληρωματικό ερευνητικό πρόγραμμα θα πρέπει συνεπώς να παραταθεί για ένα επιπλέον έτος προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι διαθέσιμες τεχνικές διευκολύνσεις. Η παράταση θα πρέπει να ενεργοποιηθεί αναδρομικά, για να καλύψει τις τρέχουσες δραστηριότητες του προγράμματος κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007.

(5)

Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που απαιτούνται για την εν λόγω παράταση του συμπληρωματικού ερευνητικού προγράμματος θα παρασχεθούν από τις Κάτω Χώρες και τη Γαλλία,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το συμπληρωματικό πρόγραμμα ερευνών για τη λειτουργία του HFR («πρόγραμμα»), οι στόχοι του οποίου παρατίθενται στο παράρτημα Ι, παρατείνεται κατά ένα έτος, με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2007.

Άρθρο 2

Οι κατ’ εκτίμηση χρηματοδοτικές συνεισφορές για την εκτέλεση της παράτασης του προγράμματος ανέρχονται σε 8 500 000 ευρώ. Η κατανομή των συνεισφορών παρατίθεται στο παράρτημα II.

Άρθρο 3

Η Επιτροπή ευθύνεται για την εκτέλεση του προγράμματος και, για το σκοπό αυτό, προσφεύγει στις υπηρεσίες του ΚΚΕρ. Το διοικητικό συμβούλιο του ΚΚερ τηρείται ενήμερο για την εκτέλεση του προγράμματος.

Άρθρο 4

Πριν από τις 15 Ιουνίου 2008, η Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2007.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. SILVA


(1)  Απόφαση 2004/185/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 19ης Φεβρουαρίου 2004 (ΕΕ L 57 της 25.2.2004, σ. 25).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι στόχοι του προγράμματος είναι κυρίως οι εξής:

1.

Η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία του αντιδραστήρα υψηλής ροής (HFR) του Petten· η δραστηριότητα αυτή συνεπάγεται τη συνήθη εκμετάλλευση της εγκατάστασης επί 250 και πλέον ημέρες κατ’ έτος, και τη διαχείριση του κύκλου του πυρηνικού καυσίμου υπό συνθήκες του σχετικού ελέγχου της ασφάλειας και της ποιότητας.

2.

Η ορθολογική χρήση του HFR θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο ευρέος φάσματος επιστημονικών κλάδων. Τα μείζονα θεματικά πεδία έρευνας και ανάπτυξης στα οποία χρησιμοποιείται ο HFR περιλαμβάνουν τα εξής: Βελτίωση της ασφάλειας των υφιστάμενων πυρηνικών αντιδραστήρων· υγεία, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ιατρικών ισοτόπων για τις ανάγκες της ιατρικής έρευνας και της δοκιμής ιατρικών θεραπευτικών τεχνικών· σύντηξη· βασική έρευνα και εκπαίδευση· διαχείριση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ανάπτυξης πυρηνικών καυσίμων για την εξάλειψη του πλουτωνίου οπλικού βαθμού καθαρότητας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2

Οι συνεισφορές στο πρόγραμμα θα προέλθουν από τις Κάτω Χώρες και τη Γαλλία.

Η κατανομή των εν λόγω συνεισφορών έχει ως εξής:

Κάτω Χώρες

:

8 200 000 εκατ. ευρώ

Γαλλία

:

300 000 εκατ. ευρώ

Σύνολο

:

8 500 000 εκατ. ευρώ


30.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/32


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 30ής Οκτωβρίου 2007

σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(2007/774/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 310 σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη φράση,

την πράξη προσχωρήσεως του 2005, και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 23 Οκτωβρίου 2006, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να προβεί σε διαπραγματεύσεις με την Αίγυπτο, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, για τη σύναψη ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Αιγύπτου, αφετέρου (1), εφεξής «ευρωμεσογειακή συμφωνία», προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(2)

Οι σχετικές διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν κατά τρόπο ικανοποιητικό για την Επιτροπή.

(3)

Το άρθρο 9 παράγραφος 2 του πρωτοκόλλου που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων με την Αίγυπτο προβλέπει την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου πριν από τη θέση του σε ισχύ.

(4)

Με την επιφύλαξη της μεταγενέστερης σύναψής του, είναι σκόπιμο να υπογραφεί το πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της και να εφαρμοσθεί προσωρινά,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος του Συμβουλίου να ορίσει το (τα) πρόσωπο(-α) που είναι αρμόδιο(-α) να υπογράψει(-ουν), εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, το πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2).

Άρθρο 2

Από την 1η Ιανουαρίου 2007, το πρωτόκολλο εφαρμόζεται προσωρινά, με την επιφύλαξη της μεταγενέστερης σύναψής του.

Λουξεμβούργο, 30 Οκτωβρίου 2007.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

F. NUNES CORREIA


(1)  ΕΕ L 304 της 30.9.2004, σ. 39.

(2)  Βλέπε σελίδα 33 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.


ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΟ

της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ,

Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

TO ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ,

Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ,

Η ΜΑΛΤΑ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ,

Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

H ΡΟΥΜΑΝΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ,

Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ,

ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

εφεξής «τα κράτη μέλη της ΕΚ», εκπροσωπούμενα από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

και

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, εφεξής «η Κοινότητα», εκπροσωπούμενη από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

αφενός, και

Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ εφεξής «η Αίγυπτος»

αφετέρου,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η ευρωμεσογειακή συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου, εφεξής καλούμενη «η ευρωμεσογειακή συμφωνία», υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου 2001 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2004,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η συνθήκη για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η σχετική πράξη υπεγράφησαν στο Λουξεμβούργο στις 25 Απριλίου 2005 και ετέθησαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2007,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης, η προσχώρηση των νέων μερών της ευρωμεσογειακής συμφωνίας εγκρίνεται με τη σύναψη πρωτοκόλλου αυτής της συμφωνίας,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι οι διαβουλεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας πραγματοποιήθηκαν για να διασφαλιστεί ότι ελήφθησαν υπόψη τα αμοιβαία συμφέροντα της Κοινότητας και της Αιγύπτου,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας και η Ρουμανία καθίστανται μέρη της ευρωμεσογειακής συμφωνίας και λαμβάνουν υπόψη και εγκρίνουν, αντιστοίχως, κατά τον ίδιο τρόπο με τα άλλα κράτη μέλη της Κοινότητας, τα κείμενα της συμφωνίας καθώς και τις κοινές δηλώσεις, τις μεμονωμένες δηλώσεις και τις ανταλλαγές επιστολών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΑΥΤΗΣ

Άρθρο 2

Γεωργικά προϊόντα

Το πρωτόκολλο 1 τροποποιείται όπως προβλέπεται στο παράρτημα του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 3

Κανόνες καταγωγής

Το πρωτόκολλο 4 τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και στο άρθρο 4 παράγραφος 1 καταργείται η παραπομπή στα νέα κράτη μέλη.

2.

Το παράρτημα IVα τροποποιείται ως εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV A

Βουλγαρικό κείμενο

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето ясно е посочено друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Ισπανικό κείμενο

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Τσεχικό κείμενο

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Δανικό κείμενο

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Γερμανικό κείμενο

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungsnr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Εσθονικό κείμενο

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Ελληνικό κείμενο

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Αγγλικό κείμενο

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Γαλλικό κείμενο

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Ιταλικό κείμενο

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Λεττονικό κείμενο

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Λιθουανικό κείμενο

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Ουγγρικό κείμενο

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Μαλτέζικο κείμενο

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Ολλανδικό κείμενο

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Πολωνικό κείμενο

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że – z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone – produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Πορτογαλικό κείμενο

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Ρουμανικό κείμενο

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Σλοβενικό κείμενο

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Σλοβακικό κείμενο

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Φινλανδικό κείμενο

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Σουηδικό κείμενο

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Αραβικό κείμενο

Image»

3.

Το παράρτημα IVβ τροποποιείται ως εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVB

Βουλγαρικό κείμενο

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето ясно е посочено друго, тези продукти са с … преференциален произход (2):

cumulation applied with … [όνομα της (των) χώρας(-ών)]

no cumulation applied (3).

Ισπανικό κείμενο

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2):

cumulation applied with … [όνομα της (των) χώρας(-ών)]

no cumulation applied (3).

Τσεχικό κείμενο

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2):

cumulation applied with … [όνομα της (των) χώρας(-ών)]

no cumulation applied (3).

Δανικό κείμενο

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2):

cumulation applied with … [όνομα της (των) χώρας(-ών)]

no cumulation applied (3).

Γερμανικό κείμενο

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungsnr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind:

cumulation applied with … [όνομα της (των) χώρας(-ών)]

no cumulation applied (3).

Εσθονικό κείμενο

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti:

cumulation applied with … [όνομα της (των) χώρας(-ών)]

no cumulation applied (3).

Ελληνικό κείμενο

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2):

cumulation applied with … [όνομα της (των) χώρας(-ών)]

no cumulation applied (3).

Αγγλικό κείμενο

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin:

cumulation applied with … [όνομα της (των) χώρας(-ών)]

no cumulation applied (3).

Γαλλικό κείμενο

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2):

cumulation applied with … [όνομα της (των) χώρας(-ών)]

no cumulation applied (3).

Ιταλικό κείμενο

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2):

cumulation applied with … [όνομα της (των) χώρας(-ών)]

no cumulation applied (3).

Λεττονικό κείμενο

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2):

cumulation applied with … [όνομα της (των) χώρας(-ών)]

no cumulation applied (3).

Λιθουανικό κείμενο

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės:

cumulation applied with … [όνομα της (των) χώρας(-ών)]

no cumulation applied (3).

Ουγγρικό κείμενο

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak:

cumulation applied with … [όνομα της (των) χώρας(-ών)]

no cumulation applied (3).

Μαλτέζικο κείμενο

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2):

cumulation applied with … [όνομα της (των) χώρας(-ών)]

no cumulation applied (3).

Ολλανδικό κείμενο

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2):

cumulation applied with … [όνομα της (των) χώρας(-ών)]

no cumulation applied (3).

Πολωνικό κείμενο

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że – z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone – produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie:

cumulation applied with … [όνομα της (των) χώρας(-ών)]

no cumulation applied (3).

Πορτογαλικό κείμενο

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2):

cumulation applied with … [όνομα της (των) χώρας(-ών)]

no cumulation applied (3).

Ρουμανικό κείμενο

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2):

cumulation applied with … [όνομα της (των) χώρας(-ών)]

no cumulation applied (3).

Σλοβενικό κείμενο

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo:

cumulation applied with … [όνομα της (των) χώρας(-ών)]

no cumulation applied (3).

Σλοβακικό κείμενο

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že, okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2):

cumulation applied with … [όνομα της (των) χώρας(-ών)]

no cumulation applied (3).

Φινλανδικό κείμενο

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2):

cumulation applied with … [όνομα της (των) χώρας(-ών)]

no cumulation applied (3).

Σουηδικό κείμενο

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2):

cumulation applied with … [όνομα της (των) χώρας(-ών)]

no cumulation applied (3).

Αραβικό κείμενο

Image

cumulation applied with … [όνομα της (των) χώρας(-ών)]

no cumulation applied (3).»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 4

Πιστοποιητικά καταγωγής και διοικητική συνεργασία

1.   Τα πιστοποιητικά καταγωγής που έχουν εκδοθεί δεόντως από την Αίγυπτο ή από ένα νέο κράτος μέλος βάσει προτιμησιακών συμφωνιών ή αυτόνομων ρυθμίσεων που ισχύουν μεταξύ τους γίνονται αποδεκτά στις χώρες που περιλαμβάνονται στο παρόν πρωτόκολλο υπό τον όρο ότι:

α)

η απόκτηση αυτής της καταγωγής παρέχει προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση βάσει προτιμησιακών δασμολογικών μέτρων που προβλέπονται είτε στη συμφωνία ΕΕ — Αιγύπτου είτε στο κοινοτικό σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων·

β)

το πιστοποιητικό καταγωγής και τα έγγραφα μεταφοράς έχουν εκδοθεί το αργότερο την προηγουμένη της ημερομηνίας προσχώρησης·

γ)

το πιστοποιητικό καταγωγής υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές εντός τετράμηνης προθεσμίας από την ημερομηνία προσχώρησης.

Εφόσον τα εμπορεύματα διασαφίστηκαν για να εισαχθούν είτε στην Αίγυπτο είτε σε νέο κράτος μέλος πριν από την ημερομηνία προσχώρησης, στο πλαίσιο προτιμησιακών συμφωνιών ή αυτόνομων ρυθμίσεων που εφαρμόζονταν μεταξύ της Αιγύπτου και του εν λόγω νέου κράτους μέλους τη δεδομένη στιγμή, το πιστοποιητικό καταγωγής που εκδίδεται εκ των υστέρων στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών ή ρυθμίσεων μπορεί επίσης να γίνει αποδεκτό υπό τον όρο ότι υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία προσχώρησης.

2.   Η Αίγυπτος και τα νέα κράτη μέλη εξουσιοδοτούνται να φυλάσσουν τις άδειες με τις οποίες παρέχεται η ιδιότητα των «εγκεκριμένων εξαγωγέων» στο πλαίσιο προτιμησιακών συμφωνιών ή αυτόνομων ρυθμίσεων που εφαρμόζονται μεταξύ τους, υπό τον όρο ότι:

α)

μία τέτοια διάταξη έχει επίσης προβλεφθεί στη συμφωνία που συνήφθη μεταξύ της Αιγύπτου και της Κοινότητας πριν από την ημερομηνία προσχώρησης, και

β)

ο εγκεκριμένος εξαγωγέας εφαρμόζει τους κανόνες καταγωγής που ισχύουν στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας.

Το αργότερο ένα έτος μετά την ημερομηνία προσχώρησης, οι άδειες αντικαθίστανται από νέες άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας.

3.   Οι αιτήσεις για μεταγενέστερο έλεγχο των πιστοποιητικών καταγωγής που εκδόθηκαν στο πλαίσιο των προτιμησιακών συμφωνιών ή των αυτόνομων ρυθμίσεων οι οποίες αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 ανωτέρω υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτές από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές είτε της Αιγύπτου είτε των νέων κρατών μελών για διάστημα τριών ετών μετά την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού καταγωγής.

Άρθρο 5

Εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση

1.   Οι διατάξεις της συμφωνίας μπορούν να εφαρμόζονται στα εμπορεύματα που εξάγονται είτε από την Αίγυπτο προς ένα από τα νέα κράτη μέλη είτε από ένα από τα κράτη μέλη προς την Αίγυπτο, τα οποία είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου αριθ. 4 και τα οποία, κατά την ημερομηνία προσχώρησης, βρίσκονταν είτε υπό διαμετακόμιση είτε σε προσωρινή αποθήκευση, σε τελωνειακή αποθήκη ή σε ελεύθερη ζώνη στην Αίγυπτο ή στο εν λόγω νέο κράτος μέλος.

2.   Στις περιπτώσεις αυτές δύναται να παρέχεται προτιμησιακή μεταχείριση υπό την προϋπόθεση ότι στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής υποβάλλεται, εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία προσχώρησης, πιστοποιητικό καταγωγής που εκδόθηκε εκ των υστέρων από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 6

Η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην προβάλει αξιώσεις, απαιτήσεις ή αιτήματα και να μην τροποποιήσει ούτε να ανακαλέσει παραχωρήσεις σύμφωνα με τα άρθρα XXIV.6 και XXVIII της συμφωνίας GATT του 1994 σχετικά με τη συγκεκριμένη διεύρυνση της Κοινότητας.

Άρθρο 7

Το παρόν πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρωμεσογειακής συμφωνίας.

Τα παραρτήματα που επισυνάπτονται στο παρόν πρωτόκολλο αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του.

Άρθρο 8

1.   Το παρόν πρωτόκολλο εγκρίνεται από την Κοινότητα, από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξ ονόματος των κρατών μελών και από την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου σύμφωνα με τις οικείες διαδικασίες τους.

2.   Τα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των αντίστοιχων διαδικασιών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Οι πράξεις έγκρισης κατατίθενται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 9

1.   Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία κατάθεσης του τελευταίου εγγράφου έγκρισης.

2.   Το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται προσωρινά με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2007.

3.   Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2, η αύξηση του όγκου της δασμολογικής ποσόστωσης για τα πορτοκάλια που προβλέπεται στο παράρτημα του παρόντος πρωτοκόλλου εφαρμόζεται από τη 1η Ιουλίου 2007.

Άρθρο 10

Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται εις διπλούν σε καθεμία από τις επίσημες γλώσσες των συμβαλλομένων μερών και καθένα από τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικό.

Άρθρο 11

Το κείμενο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων και πρωτοκόλλων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, καθώς και το κείμενο της τελικής πράξης και οι δηλώσεις που προσαρτώνται σε αυτή συντάσσονται στη βουλγαρική και στη ρουμανική γλώσσα (1) και είναι εξίσου αυθεντικά με τα πρωτότυπα κείμενα. Το Συμβούλιο Σύνδεσης εγκρίνει τα κείμενα στη βουλγαρική και στη ρουμανική γλώσσα.

Съставено в Брюксел на двадесет и шести ноември две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veintiseis de noviembre de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého šestého listopadu dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende november to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten November zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta novembrikuu kahekümne kuuendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Νοεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twenty sixth day of November in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-six novembre deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei novembre duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit sestajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų lapkričio dvidešimt šeštą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év november huszonhatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sitta u għoxrin jum ta’ Novembru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste november tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego szóstego listopada roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Novembro de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, la douăzecișișase noiembrie două mii șapte.

V Bruseli dvadsiateho šiesteho novembra dvetisícsedem.

V Bruslju, dne šestindvajsetega novembra leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugosjätte november tjugohundrasju.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

За Арабска република Египет

Por la República Arabe de Egipto

Za Egyptskou arabskou republiku

For Den Arabiske Republik Egypten

Für die Arabische Republik Ägypten

Egiptuse Araabia Vabariigi nimel

Για την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου

For the Arab Republic of Egypt

Pour la République arabe d'Égypte

Per la Repubblica araba d'Egitto

Eğiptes Arābu Republikas vārdā

Egipto Arabų Respublikos vardu

Az Egyiptomi Arab Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Għarbija ta' l-Eġittu

Voor de Arabische Republiek Egypte

W imieniu Arabskiej Republiki Egiptu

Pela República Árabe do Egipto

Pentru Republica Arabă Egipt

Za Egyptskú arabskú republiku

Za Arabsko republiko Egipt

Egyptin arabitasavallan puolesta

På Arabrepubliken Egyptens vägnar

Image

Image


(1)  Το κείμενο της συμφωνίας στη βουλγαρική και τη ρουμανική γλώσσα θα δημοσιευθεί μεταγενέστερη ημερομηνία στην Ειδική Έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

1.

Οι παραχωρήσεις που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα θα αντικαταστήσουν, όσον αφορά τα προϊόντα της διάκρισης 0805 10 και της δασμολογικής κλάσης 1006, τις παραχωρήσεις που εφαρμόζονται ήδη στο πλαίσιο των άρθρων της συμφωνίας σύνδεσης (πρωτόκολλο 1). Δεν τροποποιούνται οι παραχωρήσεις που εφαρμόζονται ήδη όσον αφορά όλα τα προϊόντα τα οποία δεν αναφέρονται στο παρόν παράρτημα.

Κωδικός ΣΟ (*)

Περιγραφή (**)

α

β

γ

δ

Μείωση του δασμού ΜΕΚ (1) % ή ειδικού δασμού

Δασμολογικές ποσοστώσεις

(τόνοι καθαρού βάρους)

Μείωση δασμού πέραν της δασμολογικής ποσόστωσης (1) %

Ειδικοί όροι

0805 10

Πορτοκάλια, νωπά ή ξερά

100

70 320  (2)

60

Υπό τον όρο τήρησης των ειδικών διατάξεων του πρωτοκόλλου 1 παράγραφος 5

1006

Ρύζι

25

32 000

 

100

5 605

 

1006 20

Ρύζι αποφλοιωμένο (ρύζι brun)

11 EUR/t

57 600

 

1006 30

Ρύζι ημιλευκασμένο ή λευκασμένο

33 EUR/t

19 600

 

1006 40 00

Ρύζι σε θραύσματα

13 EUR/t

5 000

 

2.

Η ποσότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του πρωτοκόλλου 1 (34 000 τόνοι) αντικαθίσταται με την ποσότητα των 36 300 τόνων.


(*)  Οι κωδικοί ΣΟ αντιστοιχούν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1549/2006 (ΕΕ L 301 της 31.10.2006, σ. 1).

(**)  Με επιφύλαξη των κανόνων ερμηνείας της συνδυασμένης ονοματολογίας, η διατύπωση της περιγραφής των προϊόντων πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει μόνο ενδεικτική αξία, και το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται στα πλαίσια αυτού του παραρτήματος από την κάλυψη των κωδικών ΣΟ. Όπου αναφέρονται κωδικοί ΣΟ «ex», το προτιμησιακό καθεστώς πρέπει να προσδιορίζεται με την εφαρμογή των κωδικών ΣΟ και της αντίστοιχης περιγραφής που αναφέρεται ανωτέρω.

(1)  Η μείωση των δασμών εφαρμόζεται μόνο στους δασμούς κατ’ αξία. Εντούτοις, όσον αφορά τα προϊόντα των κωδικών 0703 20 00, 0709 90 39, 0709 90 60, 0711 20 90, 0712 90 19, 0714 20 90, 1006, 1212 91, 1212 99 20, 1703 και 2302, η χορηγούμενη παραχώρηση πρέπει να ισχύει και για τον ειδικό δασμό.

(2)  Δασμολογική ποσόστωση από 1ης Ιουλίου έως 30 Ιουνίου. Εκ του όγκου αυτού 36 300 τόνοι για νωπά γλυκά πορτοκάλια που εμπίπτουν στον κωδικό ΣΝ 0805 10 20, από 1ης Δεκεμβρίου έως 31ης Μαΐου.


Επιτροπή

30.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/44


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Νοεμβρίου 2007

για την κατάργηση της απόφασης 1999/572/ΕΚ για την αποδοχή αναλήψεων υποχρεώσεων που προτάθηκαν στο πλαίσιο των διαδικασιών αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές συρματόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Ουγγαρίας, Ινδίας, Δημοκρατίας της Κορέας, Μεξικού, Πολωνίας, Νότιας Αφρικής και Ουκρανίας

(2007/775/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1), και ιδίως τα άρθρα 8 και 9,

Κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

A.   ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΎΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ

(1)

Τον Αύγουστο του 1999, το Συμβούλιο, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1796/1999 (2), επέβαλε οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές συρματόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα καταγωγής, μεταξύ άλλων, Νότιας Αφρικής.

(2)

Τον Νοέμβριο του 2005, ύστερα από επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, το Συμβούλιο, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1858/2005 (3) αποφάσισε ότι έπρεπε να διατηρηθούν τα μέτρα αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος καταγωγής, μεταξύ άλλων, Νότιας Αφρικής.

(3)

Η Επιτροπή, με την απόφαση 1999/572/ΕΚ (4), της 13ης Αυγούστου 1999, δέχτηκε την ανάληψη υποχρέωσης ως προς τις τιμές που πρότεινε μια νοτιοαφρικανική εταιρεία, η Scaw Metals Group Haggie Steel Wire Rope (εφεξής «Haggie» ή «η εταιρεία»).

(4)

Με την απόφαση 1999/572/ΕΚ, η Επιτροπή δέχτηκε επίσης τις αναλήψεις υποχρεώσεων ως προς τις τιμές των ακόλουθων εταιρειών: Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd, Ινδία· Aceros Camesa SA de CV, Μεξικό· και Joint Stock Company Silur, Ουκρανία. Η Επιτροπή απέσυρε την αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης που πρότεινε η Joint Stock Company Silur, Ουκρανία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1678/2003 της Επιτροπής (5). Τα μέτρα αντιντάμπινγκ για συρματόσχοινα και καλώδια από χάλυβα καταγωγής Μεξικού έληξαν στις 12 Αυγούστου 2004 (6). Η Επιτροπή απέσυρε την αποδοχή των αναλήψεων υποχρεώσεων που πρότεινε η Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd με την απόφαση 2006/38/ΕΚ της 22ας Δεκεμβρίου 2005.

(5)

Κατά συνέπεια, οι εισαγωγές στην Κοινότητα του υπό εξέταση προϊόντος καταγωγής Νότιας Αφρικής που παράγεται από την εταιρεία και του τύπου που καλύπτεται από την ανάληψη υποχρέωσης (εφεξής «το προϊόν που καλύπτεται από την ανάληψη υποχρέωσης»), απηλλάγησαν από τους οριστικούς δασμούς αντιντάμπινγκ.

(6)

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να αναφερθεί ότι ορισμένοι τύποι συρματόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα που παράγονται επί του παρόντος από τη Haggie εξαιρέθηκαν από το πεδίο της ανάληψης υποχρέωσης. Κατά συνέπεια, αυτά τα συρματόσχοινα και καλώδια από χάλυβα υπόκεινται στην καταβολή του δασμού αντιντάμπινγκ όταν εισέρχονται για να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα.

B.   ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

1.   Υποχρεώσεις της εταιρείας που δεσμεύεται από την ανάληψη υποχρέωσης

(7)

Η ανάληψη υποχρέωσης που πρότεινε η εταιρεία την υποχρεώνει, μεταξύ άλλων, να εξάγει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα το προϊόν που καλύπτεται από την ανάληψη υποχρέωσης σε τιμή ανώτερη από το ελάχιστο επίπεδο τιμής (ΕΕΤ), που καθορίζεται στην ανάληψη υποχρέωσης.

(8)

Αναγνωρίστηκε περαιτέρω από την εταιρεία, στην ανάληψη υποχρέωσης, ότι όσον αφορά την απαλλαγή των δασμών αντιντάμπινγκ την οποία παρέχει η ανάληψη υποχρέωσης, η απαλλαγή αυτή προϋποθέτει την υποβολή στις κοινοτικές τελωνειακές υπηρεσίες ενός «τιμολογίου ανάληψης υποχρέωσης». Επιπλέον, η εταιρεία ανέλαβε την υποχρέωση να μην εκδώσει αυτά τα τιμολόγια ανάληψης υποχρέωσης για πωλήσεις εκείνων των τύπων του υπό εξέταση προϊόντος που δεν καλύπτονται από την ανάληψη υποχρέωσης και τα οποία υπόκεινται συνεπώς στο δασμό αντιντάμπινγκ. Η εταιρεία αναγνώρισε επίσης ότι τα τιμολόγια ανάληψης υποχρέωσης που εκδόθηκαν έπρεπε να περιέχουν τις πληροφορίες που ορίστηκαν πρώτα στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1796/1999 και αργότερα στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1858/2005.

(9)

Οι όροι της ανάληψης υποχρέωσης υποχρεώνουν επίσης την εταιρεία να υποβάλλει στην Επιτροπή σε τακτά διαστήματα αναλυτικές πληροφορίες με τη μορφή τριμηνιαίας έκθεσης σχετικά με τις πωλήσεις της του υπό εξέταση προϊόντος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Οι εκθέσεις αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν τα προϊόντα που καλύπτει η ανάληψη υποχρέωσης και τα οποία επωφελούνται από την απαλλαγή από το δασμό αντιντάμπινγκ καθώς και εκείνους τους τύπους συρματόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα που δεν καλύπτονται από την ανάληψη υποχρέωσης και, συνεπώς, υπόκεινται στην καταβολή δασμού αντιντάμπινγκ κατά την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

(10)

Είναι σαφές ότι οι προαναφερόμενες εκθέσεις πωλήσεων πρέπει να είναι, όπως υποβάλλονται, πλήρεις, περιεκτικές και ορθές ως προς όλα τα μέρη τους και ότι οι συναλλαγές συμμορφώνονται πλήρως με τους όρους της ανάληψης υποχρέωσης.

(11)

Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με την ανάληψη υποχρέωσης, η εταιρεία ανέλαβε επίσης την υποχρέωση να επιτρέψει επιτόπιες επισκέψεις επαλήθευσης στις εγκαταστάσεις της έτσι ώστε να ελεγχθεί η ακρίβεια και η ορθότητα των στοιχείων που υποβλήθηκαν στις εν λόγω τριμηνιαίες εκθέσεις και να παρέχει όλες τις πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες η Επιτροπή.

(12)

Πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρεία έλαβε ήδη προειδοποιητική επιστολή από τις υπηρεσίες της Επιτροπής στις 28 Οκτωβρίου 2003 λόγω παραβίασης της ανάληψης υποχρέωσης με την έκδοση τιμολογίων ανάληψης υποχρέωσης για προϊόντα που δεν καλύπτονται από την ανάληψη υποχρέωσης και τα οποία υπόκεινται συνεπώς στο δασμό αντιντάμπινγκ. Στην προειδοποιητική επιστολή αναφερόταν ότι, με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι εν λόγω παραβιάσεις, δεν υπήρχε πρόθεση ανάκλησης της αποδοχής της ανάληψης υποχρέωσης αλλά τονίστηκε επίσης ότι τυχόν επακόλουθη παραβίαση της ανάληψης υποχρέωσης, ακόμη και λιγότερο σημαντική, θα καθιστούσε δύσκολο για την Επιτροπή να διατηρήσει την αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης από την εταιρεία.

(13)

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε επίσκεψη επαλήθευσης στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Νότια Αφρική από τις 5 Φεβρουαρίου 2007 έως τις 6 Φεβρουαρίου 2007. Η επίσκεψη επαλήθευσης κάλυψε την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2004 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006.

2.   Αποτελέσματα της επίσκεψης επαλήθευσης στην εταιρεία

(14)

Κατά την επίσκεψη επαλήθευσης διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία, σε δύο περιπτώσεις, εξέδωσε τιμολόγια ανάληψης υποχρέωσης (αριθμοί τιμολογίων ανάληψης υποχρέωσης: 935515 και 935516) για τα προϊόντα που υπόκεινται στο μέτρο αντιντάμπινγκ αλλά δεν καλύπτονται από την ανάληψη υποχρέωσης. Συνεπώς, αυτές οι συναλλαγές επωφελήθηκαν παράνομα από την απαλλαγή καταβολής του δασμού αντιντάμπινγκ κατά την εισαγωγή.

(15)

Κατά την επίσκεψη επαλήθευσης διαπιστώθηκε επίσης ότι, σε μία περίπτωση, η εταιρεία δεν προσάρμοσε την τιμή πώλησης μονάδας σύμφωνα με τους όρους πληρωμής. Το γεγονός αυτό της μη τροποποίησης για το χρηματοοικονομικό κόστος που συνδέεται με τον πραγματικό χρόνο της πληρωμής οδήγησε σε τιμή μονάδας πώλησης κάτω από την εφαρμοστέα ΕΕΤ.

(16)

Περαιτέρω, στην επίσκεψη επαλήθευσης διαπιστώθηκε ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, η εταιρεία εξέδωσε τιμολόγια ανάληψης υποχρέωσης που δεν ήταν σύμφωνα με το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1858/2005, συμπεριλαμβάνοντας την πρόταση «Για υπεράκτιες πωλήσεις, να μην πωληθεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

(17)

Η εξέταση των τιμολογίων ανάληψης υποχρέωσης που εκδόθηκαν για τη χρονική περίοδο που ορίστηκε από την επίσκεψη επαλήθευσης έδειξε ότι μία συναλλαγή δεν συμπεριλαμβανόταν στην τριμηνιαία έκθεση πωλήσεων ανάληψης υποχρέωσης που υποβλήθηκε στην Επιτροπή. Περαιτέρω, διαπιστώθηκε επίσης ότι η εταιρεία ανέφερε συναλλαγές που δεν προορίζονταν να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα, ως εάν προορίζονταν να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα. Η επίσκεψη επαλήθευσης εντόπισε επίσης αρκετές συναλλαγές οι οποίες αναφέρθηκαν ως πωλήσεις διαμετακόμισης αλλά, στην πραγματικότητα, τα εμπορεύματα παραδίδονταν σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα. Επιπλέον, εντοπίστηκαν διαφορές μεταξύ των τριμηνιαίων εκθέσεων πωλήσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των αντίστοιχων τιμολογίων.

3.   Λόγοι ανάκλησης της αποδοχής της ανάληψης υποχρέωσης

(18)

Το γεγονός ότι η εταιρεία εξέδωσε τιμολόγια ανάληψης υποχρέωσης για το υπό εξέταση προϊόν το οποίο δεν καλυπτόταν από την ανάληψη υποχρέωσης και το γεγονός ότι οι συναλλαγές αυτές επωφελήθηκαν από την απαλλαγή καταβολής του δασμού αντιντάμπινγκ που χορηγήθηκε μόνο για τα προϊόντα που καλύπτονται από την ανάληψη υποχρέωσης συνιστούν παραβιάσεις της ανάληψης υποχρέωσης.

(19)

Η υποχρέωση της εταιρείας να σεβαστεί τις ΕΕΤ για όλες τις πωλήσεις του προϊόντος που καλυπτόταν δεν τηρήθηκε.

(20)

Η έκδοση τιμολογίων ανάληψης υποχρέωσης που δεν ήταν σύμφωνα με το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1858/2005 για πωλήσεις προϊόντος που καλυπτόταν μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στις τελωνιακές αρχές και να μην επιτρέψει πλέον στις τελωνειακές αρχές να παρακολουθήσουν αποτελεσματικά την ανάληψη υποχρέωσης και, συνεπώς, να καταστήσει την ανάληψη υποχρέωσης πρακτικά ανεφάρμοστη.

(21)

Τα γεγονότα που παρατίθενται στην αιτιολογική σκέψη 17 οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι οι τριμηνιαίες εκθέσεις πωλήσεων ανάληψης υποχρέωσης όπως υποβλήθηκαν από την εταιρεία δεν ήταν πλήρεις, περιεκτικές και ορθές ως προς όλα τα μέρη τους και, συνεπώς, οι εκθέσεις αυτές δεν ήταν επαρκώς αξιόπιστες για να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της ανάληψης υποχρέωσης. Η μη συμμόρφωση των υποχρεώσεων αυτών με τις απαιτήσεις υποβολής έκθεσης συνιστά συνεπώς παραβίαση της ανάληψης υποχρέωσης.

4.   Γραπτές αναφορές και ακρόαση

α)   Έλλειψη κατανόησης της ανάληψης υποχρέωσης

(22)

Η εταιρεία αναγνώρισε με τη γραπτή αναφορά της ότι έγιναν σφάλματα κατά την έκδοση τιμολογίων ανάληψης υποχρέωσης και κατά την εκπόνηση των εκθέσεων ανάληψης υποχρέωσης λόγω μη κατανόησης των τεχνικών διατάξεων της ανάληψης υποχρέωσης, εσφαλμένης ανάγνωσης του κειμένου ή και αδυναμίας της εταιρείας να το συμβουλευθεί. Αναφέρθηκε επίσης στη γραπτή αναφορά της και κατά τη διάρκεια της ακρόασης στις 26 Απριλίου 2007 ότι οι αλλαγές των ανώτερων διευθυντικών στελεχών και η αναδιάρθρωση της οργάνωσης συνέβαλαν στη μη κατανόηση των περίπλοκων απαιτήσεων της ανάληψης υποχρέωσης.

(23)

Η εταιρεία παραδέχθηκε επίσης την παραλαβή της προειδοποιητικής επιστολής από τις υπηρεσίες της Επιτροπής στις 28 Οκτωβρίου 2003. Ωστόσο, η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι δεν έλαβε ποτέ έκθεση επαλήθευσης, η οποία, υπέθετε, ότι θα σκιαγραφούσε το πραγματικό σφάλμα που έγινε. Η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι το γεγονός ότι δεν ενημερώθηκε για τα πραγματικά σφάλματα συνέβαλε επίσης στην αδυναμία της να αλλάξει τις πρακτικές της όσον αφορά την εκπόνηση των εκθέσεων ανάληψης υποχρέωσης ή τη βελτίωση της κατανόησης.

(24)

Σε απάντηση στα επιχειρήματα αυτά πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρεία, στις 18 Σεπτεμβρίου 2003, έλαβε επιστολή από την Επιτροπή η οποία περιέγραφε λεπτομερώς τις παραβιάσεις που εντοπίστηκαν. Η προειδοποιητική επιστολή της 28ης Οκτωβρίου 2003 δεν επανέλαβε λεπτομερώς τις παραβιάσεις αλλά αναφερόταν στην προηγούμενη αλληλογραφία μεταξύ της Επιτροπής και της εταιρείας.

(25)

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι στην εταιρεία ενδέχεται να προκλήθηκε σύγχυση όταν έγινε αναφορά σε έκθεση επαλήθευσης. Η Επιτροπή δεν πραγματοποίησε επίσκεψη επαλήθευσης πριν από την έκδοση της προειδοποιητικής επιστολής της 28ης Οκτωβρίου 2003, καθώς οι παραβιάσεις που οδήγησαν στην έκδοση της προειδοποιητικής επιστολής διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο ανάλυσης βάσει εγγράφων των εκθέσεων ανάληψης υποχρέωσης. Η Επιτροπή δεν πραγματοποίησε επαλήθευση τον Μάιο του 2004 αλλά, καθώς η εν λόγω επαλήθευση δεν οδήγησε σε περαιτέρω ενέργεια, δεν χρειαζόταν να σταλεί στην εταιρεία επιστολή σχετικά με αυτήν.

(26)

Επιπλέον, η εταιρεία δήλωσε κατά τη διάρκεια της ακρόασης ότι, μετά την επίσκεψη επαλήθευσης, η εταιρεία επισκέφθηκε εκ νέου το πλήρες σύστημά της, βάσει των σχολίων που έγιναν επιτόπου προκειμένου να διευθετήσει τις αναγκαίες αλλαγές για να εκπληρώσει τις απαιτήσεις της ανάληψης υποχρέωσης.

(27)

Τα επιχειρήματα που παρουσίασε η εταιρεία κατά την άμυνά της όσον αφορά την έλλειψη κατανόησης από μέρους της της ανάληψης υποχρέωσης δεν μεταβάλλουν την άποψη της Επιτροπής ότι η εταιρεία δεν συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις της ανάληψης υποχρέωσης. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η εταιρεία ήδη έλαβε προειδοποιητική επιστολή για παραβίαση της ανάληψης υποχρέωσης κατά το παρελθόν και δεν υιοθέτησε τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη νέων παραβιάσεων της ανάληψης υποχρέωσης που θα μπορούσαν να συμβούν. Η μη κατανόηση των απαιτήσεων της ανάληψης υποχρέωσης συνιστά υψηλό κίνδυνο για την επάρκεια και την αξιοπιστία της παρακολούθησης της ανάληψης υποχρέωσης.

β)   Αναλογικότητα

(28)

Όσον αφορά την παραβίαση τιμών, η εταιρεία αναγνώρισε ότι συντελέστηκε παραβίαση τιμής σε μία περίπτωση, επειδή δεν προέβη στις αναγκαίες τροποποιήσεις στην τιμή πώλησης όσον αφορά τη μεταγενέστερη πληρωμή. Ωστόσο, προβλήθηκε το επιχείρημα ότι οι τιμές πώλησης όλων των άλλων συναλλαγών ήταν αυστηρά σύμφωνες με τις ΕΕΤ. Επιπλέον, υποστηρίχθηκε ότι η μεταγενέστερη πληρωμή συνέβη λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων, καθώς ο συγκεκριμένος πελάτης κανονικά προπληρώνει για τα εμπορεύματα πριν από την αποστολή.

(29)

Όσον αφορά τα επιχειρήματα αυτά για το ζήτημα της αναλογικότητας, πρέπει να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με την ανάληψη υποχρεώσεων, η εταιρεία ανέλαβε να εξασφαλίσει ότι η καθαρή τιμή πώλησης για όλες τις πωλήσεις που καλύπτονται από την ανάληψη υποχρεώσεων θα είναι ίση ή μεγαλύτερη από την ΕΕΤ που καθορίζεται στην ανάληψη υποχρεώσεων.

(30)

Επιπλέον, όσον αφορά το ζήτημα της αναλογικότητας, ο βασικός κανονισμός δεν περιέχει καμία άμεση ή έμμεση απαίτηση ότι μια παράβαση ανειλημμένων υποχρεώσεων πρέπει να αφορά ένα ελάχιστο ποσοστό πωλήσεων ή πρέπει να αφορά ένα ελάχιστο ποσοστό της ΕΕΤ.

(31)

Αυτή η προσέγγιση έχει επιβεβαιωθεί επίσης από τη νομολογία του Πρωτοδικείου το οποίο έχει αποφανθεί ότι οποιαδήποτε παράβαση ανειλημμένων υποχρεώσεων είναι επαρκής για να δικαιολογήσει την ανάκληση της αποδοχής της ανάληψης υποχρεώσεων (7).

(32)

Συνεπώς, τα επιχειρήματα που παρουσιάζονται από την εταιρεία όσον αφορά την αναλογικότητα δεν αλλάζουν την άποψη της Επιτροπής ότι συντελέστηκε παράβαση ανειλημμένων υποχρεώσεων και ότι η αποδοχή της ανάληψης υποχρεώσεων πρέπει να ανακληθεί.

γ)   Καλή πίστη της εταιρείας

(33)

Η εταιρεία υποστήριξε ότι κατά το χρόνο υποβολής των τακτικών εκθέσεών της στην Επιτροπή, η εταιρεία πίστευε ότι οι εκθέσεις ήταν πλήρεις, διεξοδικές και ορθές ως προς όλα τα μέρη τους.

(34)

Η εταιρεία δεν προσπάθησε ποτέ να υποβάλει λανθασμένες πληροφορίες ούτε επιχείρησε να παρακρατήσει τυχόν πληροφορίες που ζητήθηκαν.

(35)

Η εταιρεία τόνισε επίσης με έμφαση τόσο στη γραπτή της απάντηση όσο και κατά τη διάρκεια της ακρόασης ότι δεν αποκόμισε κανένα όφελος από τις παραβιάσεις της ανάληψης υποχρέωσης, εκτός από τις δύο περιπτώσεις, και ότι τα σφάλματα δεν πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο μιας στρατηγικής καταστρατήγησης.

(36)

Όσον αφορά τις αιτιολογικές σκέψεις ανωτέρω πρέπει να σημειωθεί ότι δεν διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία συνειδητά προσπάθησε να επωφεληθεί από τη μη τήρηση των απαιτήσεων της ανάληψης υποχρεώσεων ή με την παρεμπόδιση της παρακολούθησης. Ωστόσο, η επανειλημμένη εμφάνιση των σφαλμάτων καθιστά την ορθή παρακολούθηση της ανάληψης υποχρεώσεων πρακτικά ανεφάρμοστη.

Γ.   ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1999/572/ΕΚ

(37)

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, πρέπει να ανακληθεί η αποδοχή της ανάληψης υποχρεώσεων και να καταργηθεί η απόφαση 1999/572/ΕΚ της Επιτροπής. Κατά συνέπεια, πρέπει να ισχύει ο οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ που επιβάλλεται βάσει του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1858/2005,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 1999/572/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Peter MANDELSON

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2117/2005 (ΕΕ L 340 της 23.12.2005, σ. 17).

(2)  ΕΕ L 217 της 17.8.1999, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1674/2003 (ΕΕ L 238 της 25.9.2003, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 299 της 16.11.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 212/2006 (ΕΕ L 22 της 26.1.2006, σ. 1).

(4)  ΕΕ L 217 της 17.8.1999, σ. 63. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2006/38/ΕΚ (ΕΕ L 22 της 26.1.2006, σ. 54).

(5)  ΕΕ L 238 της 25.9.2003, σ. 13.

(6)  ΕΕ C 203 της 11.8.2004, σ. 4.

(7)  Στο πλαίσιο αυτό βλέπε υπόθεση T-51/96, Miwon κατά Συμβουλίου (Συλλογή 2000, σ. II-1841) παράγραφος 52· υπόθεση T-340/99, Arne Mathisen S κατά Συμβουλίου (Συλλογή 2002, σ. II-2905) παράγραφος 80.


30.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/48


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Νοεμβρίου 2007

για την τροποποίηση της οδηγίας 92/34/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να παραταθεί η παρέκκλιση σχετικά με τους όρους εισαγωγής, από τρίτες χώρες, πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 5693]

(2007/776/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 92/34/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Απριλίου 1992, για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Επιτροπή καλείται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 92/34/ΕΟΚ, να αποφασίσει κατά πόσον το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα δένδρα που έχουν παραχθεί σε τρίτη χώρα και παρέχουν τις ίδιες εγγυήσεις όσον αφορά τις υποχρεώσεις του προμηθευτή, την ταυτότητα, τα γνωρίσματα, τις φυτοϋγειονομικές πλευρές, το περιβάλλον καλλιέργειας, τη συσκευασία, τις λεπτομέρειες επιθεώρησης, τη σήμανση και τη σφράγιση, αντιστοιχούν ως προς όλα αυτά τα σημεία με το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα δένδρα που παράγονται στην Κοινότητα και συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τους όρους της εν λόγω οδηγίας.

(2)

Σήμερα, ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία όσον αφορά τις προϋποθέσεις που ισχύουν σε τρίτες χώρες εξακολουθούν να μην είναι επαρκή ώστε να είναι η Κοινότητα σε θέση, στην παρούσα φάση, να λάβει μια τέτοια απόφαση ως προς οποιαδήποτε τρίτη χώρα.

(3)

Προκειμένου να αποφευχθεί η αναστάτωση των εμπορικών ροών, θα πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη, όταν εισάγουν πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων φυτών και οπωροφόρα δένδρα από τρίτες χώρες, να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν στα εν λόγω προϊόντα όρους ισοδύναμους με εκείνους που ισχύουν για παρόμοια κοινοτικά προϊόντα, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 92/34/ΕΟΚ. Η περίοδος εφαρμογής της παρέκκλισης που προβλέπεται στην οδηγία 92/34/ΕΟΚ για τις εν λόγω εισαγωγές πρέπει κατά συνέπεια να παραταθεί πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2007.

(4)

Η οδηγία 92/34/ΕΟΚ πρέπει επομένως να τροποποιηθεί ανάλογα.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής πολλαπλασιαστικού υλικού και φυτών οπωροφόρων γενών και ειδών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 16 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 92/34/ΕΟΚ, η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2007» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2010».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 157 της 10.6.1992, σ. 10. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2005/54/ΕΚ (ΕΕ L 22 της 26.1.2005, σ. 16).


30.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/49


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Νοεμβρίου 2007

για τον καθορισμό όρων υγείας των ζώων, όρων δημόσιας υγείας και υποδειγμάτων πιστοποιητικών όσον αφορά ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας και επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχους κύστεις και έντερα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, που εισάγονται από τρίτες χώρες, και για την κατάργηση της απόφασης 2005/432/ΕΚ

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 5777]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/777/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1992, για τον καθορισμό των όρων υγειονομικού ελέγχου καθώς και των υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους προαναφερόμενους όρους, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και, όσον αφορά τους παθογόνους παράγοντες, της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο γ),

την οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (2), και ιδίως το άρθρο 8 εισαγωγική φράση, το άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 8 παράγραφος 4, το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β) και το άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχεία β) και γ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2005/432/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Ιουνίου 2005, για τον καθορισμό όρων υγείας των ζώων, όρων δημόσιας υγείας και υποδειγμάτων πιστοποιητικών όσον αφορά προϊόντα με βάση το κρέας για ανθρώπινη κατανάλωση που εισάγονται από τρίτες χώρες και για την κατάργηση των αποφάσεων 97/41/ΕΚ, 97/221/ΕΚ και 97/222/ΕΚ (3) θεσπίζει τους κανόνες υγείας των ζώων, τους κανόνες δημόσιας υγείας και τις απαιτήσεις πιστοποίησης για την εισαγωγή στην Κοινότητα φορτίων ορισμένων προϊόντων με βάση το κρέας, συμπεριλαμβανομένων των καταλόγων τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων.

(2)

Η απόφαση 2005/432/EK, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/801/ΕΚ της Επιτροπής (4), λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις υγείας και τους ορισμούς που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (5), στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (6) και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (7).

(3)

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 θεσπίζει χωριστούς ορισμούς για τα προϊόντα με βάση το κρέας και για τα επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχους κύστεις και έντερα.

(4)

Οι ειδικές επεξεργασίες που θεσπίστηκαν για κάθε τρίτη χώρα με την απόφαση 2005/432/ΕΚ καθορίστηκαν με βάση τις επεξεργασίες που θεσπίστηκαν με την οδηγία 2002/99/ΕΚ, προκειμένου να εξαλειφθεί ο δυνητικός κίνδυνος τον οποίο εγκυμονεί για την υγεία των ζώων το νωπό κρέας που χρησιμοποιείται για την παρασκευή των προϊόντων με βάση το κρέας. Από πλευράς υγείας των ζώων, τα επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχοι κύστεις και έντερα εγκυμονούν τον ίδιο κίνδυνο για την υγεία των ζώων με εκείνον των προϊόντων με βάση το κρέας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υποβάλλονται στις ίδιες ειδικές επεξεργασίες που προβλέπονται στην απόφαση 2005/432/ΕΚ και, επομένως, να υπόκεινται στην εναρμονισμένη κτηνιατρική πιστοποίηση για τις εισαγωγές τους στην Κοινότητα.

(5)

Οι απαιτήσεις υγείας των ζώων για την εισαγωγή εντέρων στην ΕΕ θεσπίστηκαν στην απόφαση 2003/779/ΕΚ (8). Συνεπώς, τα προϊόντα που καλύπτονται από την απόφαση 2003/779/ΕΚ θα πρέπει να εξαιρεθούν από τον ορισμό των προϊόντων με βάση το κρέας και των επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.

(6)

Η απόφαση 2004/432/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την έγκριση των σχεδίων επιτήρησης καταλοίπων των τρίτων χωρών σύμφωνα με την οδηγία 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου (9) περιλαμβάνει κατάλογο των τρίτων χωρών που επιτρέπεται να εξάγουν στην Κοινότητα με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια επιτήρησης καταλοίπων τους.

(7)

Η οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για καθορισμό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (10) ορίζει κανόνες σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους των προϊόντων ζωικής προέλευσης που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες για την εισαγωγή και τη διαμετακόμιση προϊόντων ζωικής προέλευσης στην Κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων απαιτήσεων πιστοποίησης.

(8)

Είναι αναγκαίο να προβλεφθούν ειδικοί όροι για τη διαμετακόμιση διά μέσου της Κοινότητας φορτίων προϊόντων με βάση το κρέας προς και από τη Ρωσία, λόγω της γεωγραφικής θέσης του Καλίνινγκραντ, και να συνυπολογιστούν τα κλιματικά προβλήματα που εμποδίζουν τη χρησιμοποίηση μερικών λιμένων ορισμένες εποχές του έτους.

(9)

Η απόφαση 2001/881/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2001, για την κατάρτιση καταλόγου μεθοριακών σταθμών επιθεώρησης που είναι εγκεκριμένοι για τη διενέργεια κτηνιατρικών ελέγχων σε ζώα και ζωικά προϊόντα από τρίτες χώρες και για την ενημέρωση των λεπτομερών κανόνων που αφορούν τους ελέγχους οι οποίοι πρέπει να διενεργούνται από τους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής (11) ορίζει τους εγκεκριμένους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου για τον έλεγχο της διαμετακόμισης φορτίων προϊόντων με βάση το κρέας προς και από τη Ρωσία διά μέσου της Κοινότητας.

(10)

Το παράρτημα ΙΙ της απόφασης 79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1976, για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών ή περιοχών τρίτων χωρών καθώς και για τον καθορισμό όρων όσον αφορά την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία, για την εισαγωγή στην Κοινότητα ορισμένων ζώντων ζώων και του νωπού κρέατος αυτών (12) καταρτίζει τον κατάλογο τρίτων χωρών ή περιοχών τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές νωπού κρέατος ορισμένων ζώων. Η Ισλανδία περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙ της εν λόγω απόφασης ως χώρα η οποία επιτρέπεται να εξάγει νωπό κρέας ορισμένων ζώων. Συνεπώς, η εισαγωγή προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων των εν λόγω ζώων από την Ισλανδία θα πρέπει να επιτρέπεται χωρίς την εφαρμογή οιασδήποτε ειδικής επεξεργασίας.

(11)

Το παράρτημα 11 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων (13) θεσπίζει τα μέτρα υγείας των ζώων, δημόσιας υγείας και τα ζωοτεχνικά μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται στο εμπόριο ζωντανών ζώων και ζωικών προϊόντων. Οι επεξεργασίες που πρέπει να εφαρμόζονται στα προϊόντα με βάση το κρέας και στα επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχους κύστεις και έντερα από την Ελβετική Συνομοσπονδία θα πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτή τη συμφωνία. Ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται να περιληφθούν οι εν λόγω επεξεργασίες στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

(12)

Το παράρτημα IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (14) τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 722/2007 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2007, για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, V, VI, VIII, IX και ΧΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 (15) και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1275/2007 για τροποποίηση του παραρτήματος IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (16). Θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο πιστοποιητικό οι νέες απαιτήσεις όσον αφορά το καθεστώς της ΣΕΒ στις τρίτες χώρες οι οποίες εξάγουν προϊόντα με βάση το κρέας και επεξεργασμένα έντερα στην Κοινότητα.

(13)

Η απόφαση 2007/453/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2007, για τον καθορισμό της κατάστασης που επικρατεί στα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες ή στις περιφέρειές τους ως προς τη ΣΕΒ με βάση τον κίνδυνο εκδήλωσης ΣΕΒ (17) περιλαμβάνει κατάλογο που κατατάσσει τις χώρες ή περιφέρειες σε τρεις ομάδες: αμελητέος κίνδυνος εμφάνισης ΣΕΒ, ελεγχόμενος κίνδυνος εμφάνισης ΣΕΒ και απροσδιόριστος κίνδυνος εμφάνισης ΣΕΒ. Θα πρέπει να γίνεται στο πιστοποιητικό παραπομπή στον εν λόγω κατάλογο.

(14)

Για λόγους σαφήνειας της κοινοτικής νομοθεσίας, είναι σκόπιμο να καταργηθεί η απόφαση 2005/432/ΕΚ και να αντικατασταθεί από την παρούσα απόφαση.

(15)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Η παρούσα απόφαση θεσπίζει κανόνες για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία όσον αφορά τις εισαγωγές στην Κοινότητα, καθώς και τη διαμετακόμιση και την αποθήκευση στην Κοινότητα, φορτίων:

α)

προϊόντων με βάση το κρέας, όπως ορίζονται στο σημείο 7.1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004· και

β)

επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων, όπως ορίζονται στο σημείο 7.9 του εν λόγω παραρτήματος, τα οποία έχουν υποβληθεί σε μία από τις επεξεργασίες που ορίζονται στο παράρτημα II μέρος 4 της παρούσας απόφασης.

Οι εν λόγω κανόνες περιλαμβάνουν τους καταλόγους των τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται αυτές οι εισαγωγές και τα υποδείγματα πιστοποιητικών δημόσιας υγείας και υγείας των ζώων, καθώς και τους κανόνες σχετικά με την καταγωγή και τις επεξεργασίες που απαιτούνται για τις εν λόγω εισαγωγές.

2.   Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της απόφασης 2004/432/ΕΚ και της απόφασης 2003/779/ΕΚ.

Άρθρο 2

Όροι σχετικά με τα είδη και τα ζώα

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εισάγονται στην Κοινότητα μόνο φορτία προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων που προέρχονται από κρέας ή προϊόντα με βάση το κρέας από τα ακόλουθα είδη ή ζώα:

α)

πουλερικά, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι κότες, οι γαλοπούλες, οι φραγκόκοτες, οι πάπιες, οι χήνες, τα ορτύκια, τα περιστέρια, οι φασιανοί και οι πέρδικες, που εκτρέφονται ή κρατούνται σε αιχμαλωσία με σκοπό την αναπαραγωγή τους, την παραγωγή κρέατος ή αυγών κατανάλωσης ή την προμήθεια θηραμάτων για εμπλουτισμό·

β)

κατοικίδια ζώα των ακόλουθων ειδών: βοοειδή, συμπεριλαμβανομένων των Bubalus bubalis και Bison bison, χοίροι, αιγοπρόβατα και μόνοπλα·

γ)

κουνέλια και λαγοί και εκτρεφόμενα θηράματα, όπως ορίζονται στο σημείο 1.6 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004·

δ)

άγρια θηράματα, όπως ορίζονται στο σημείο 1.5 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.

Άρθρο 3

Απαιτήσεις υγείας των ζώων σχετικά με την καταγωγή και την επεξεργασία των προϊόντων με βάση το κρέας και των επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων τα οποία:

α)

πληρούν τους όρους σχετικά με την καταγωγή και την επεξεργασία, οι οποίοι προβλέπονται στο παράρτημα I σημεία 1 και 2· και

β)

κατάγονται από τις ακόλουθες τρίτες χώρες και περιοχές τους:

i)

στην περίπτωση των προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων που δεν υποβάλλονται σε ειδική επεξεργασία, όπως αναφέρεται στο σημείο 1 στοιχείο β) του παραρτήματος I, από τις τρίτες χώρες που απαριθμούνται στο μέρος 2 του παραρτήματος II και από τις περιοχές τους που απαριθμούνται στο μέρος 1 του εν λόγω παραρτήματος·

ii)

στην περίπτωση των προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων που υποβάλλονται σε ειδική επεξεργασία, όπως αναφέρεται στο σημείο 2 στοιχείο α) περίπτωση ii) του παραρτήματος I, από τις τρίτες χώρες που απαριθμούνται στα μέρη 2 και 3 του παραρτήματος II και από τις περιοχές τους που απαριθμούνται στο μέρος 1 του εν λόγω παραρτήματος.

Άρθρο 4

Απαιτήσεις δημόσιας υγείας σχετικά με το νωπό κρέας που χρησιμοποιείται στην παραγωγή των προϊόντων με βάση το κρέας και των επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων που προορίζονται για εισαγωγή στην Κοινότητα, και πιστοποιητικά δημόσιας υγείας

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι:

α)

εισάγονται στην Κοινότητα μόνο φορτία προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων που παρασκευάζονται από νωπό κρέας, όπως ορίζεται στο σημείο 1.10 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, τα οποία συμμορφώνονται με τις κοινοτικές απαιτήσεις δημόσιας υγείας·

β)

εισάγονται στην Κοινότητα μόνο φορτία προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του υποδείγματος πιστοποιητικού δημόσιας υγείας και υγείας των ζώων, το οποίο παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ·

γ)

το εν λόγω πιστοποιητικό συνοδεύει τα εν λόγω φορτία και είναι συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον επίσημο κτηνίατρο της τρίτης χώρας αποστολής.

Άρθρο 5

Φορτία προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων που διαμετακομίζονται ή αποθηκεύονται στην Κοινότητα

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα φορτία προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων που εισέρχονται στην Κοινότητα και προορίζονται για τρίτη χώρα, είτε με άμεση διαμετακόμιση είτε έπειτα από αποθήκευση, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4 ή με το άρθρο 13 της οδηγίας 97/78/ΕΚ, και δεν προορίζονται για εισαγωγή στην Κοινότητα, πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

προέρχονται από το έδαφος τρίτων χωρών ή τμημάτων τους που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ και έχουν υποστεί την ελάχιστη επεξεργασία που προβλέπεται στο ίδιο παράρτημα για την εισαγωγή προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων του συγκεκριμένου είδους·

β)

πληρούν τους ειδικούς όρους υγείας των ζώων που ορίζονται, για το συγκεκριμένο είδος, στο υπόδειγμα πιστοποιητικού υγείας των ζώων και δημόσιας υγείας του παραρτήματος ΙΙΙ·

γ)

συνοδεύονται από πιστοποιητικό υγείας των ζώων το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που προβλέπεται στο παράρτημα IV, υπογεγραμμένο από επίσημο κτηνίατρο της σχετικής τρίτης χώρας·

δ)

πιστοποιούνται ως αποδεκτά για διαμετακόμιση ή αποθήκευση, ανάλογα με την περίπτωση, στο κοινό κτηνιατρικό έγγραφο εισόδου από τον επίσημο κτηνίατρο του συνοριακού σταθμού ελέγχου από τον οποίο εισέρχονται στην Κοινότητα.

Άρθρο 6

Παρέκκλιση για ορισμένους προορισμούς στη Ρωσία

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5, τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη διαμετακόμιση διά μέσου της Κοινότητας οδικώς ή σιδηροδρομικώς, μεταξύ των καθορισμένων κοινοτικών συνοριακών σταθμών ελέγχου που απαριθμούνται στο παράρτημα της απόφασης 2001/881/ΕΚ, φορτίων προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων που προέρχονται από και προορίζονται για τη Ρωσία, απευθείας ή διά μέσου άλλης τρίτης χώρας, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

το φορτίο σφραγίζεται με σφραγίδα που φέρει αύξοντα αριθμό σειράς από τον επίσημο κτηνίατρο της αρμόδιας αρχής του συνοριακού σταθμού ελέγχου από τον οποίο το φορτίο εισέρχεται στην Κοινότητα·

β)

τα έγγραφα που συνοδεύουν το φορτίο και αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 97/78/ΕΚ σφραγίζονται με την ένδειξη «ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΕΚ» σε κάθε σελίδα, από τον επίσημο κτηνίατρο της αρμόδιας αρχής του συνοριακού σταθμού ελέγχου από τον οποίο το φορτίο εισέρχεται στην Κοινότητα·

γ)

πληρούνται οι διαδικαστικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 97/78/ΕΚ·

δ)

το φορτίο πιστοποιείται ως αποδεκτό για διαμετακόμιση στο κοινό κτηνιατρικό έγγραφο εισόδου από τον επίσημο κτηνίατρο της αρμόδιας αρχής του συνοριακού σταθμού ελέγχου από τον οποίο το φορτίο εισέρχεται στην Κοινότητα.

2.   Τα κράτη μέλη δεν επιτρέπουν την εκφόρτωση ή την αποθήκευση τέτοιων φορτίων στην Κοινότητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 ή στο άρθρο 13 της οδηγίας 97/78/ΕΚ.

3.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η αρμόδια αρχή διενεργεί τακτικούς ελέγχους για να εξασφαλίζεται ότι ο αριθμός των φορτίων και οι ποσότητες των προϊόντων με βάση το κρέας και των επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων που προέρχονται από και προορίζονται για τη Ρωσία, τα οποία εξέρχονται από την Κοινότητα, συμφωνούν με τον αριθμό και τις ποσότητες που εισήλθαν.

Άρθρο 7

Μεταβατική διάταξη

Φορτία για τα οποία εκδόθηκαν κτηνιατρικά πιστοποιητικά πριν από την 1.5.2008, σύμφωνα με τα υποδείγματα που θεσπίστηκαν με την απόφαση 2005/432/ΕΚ, γίνονται δεκτά για εισαγωγή στην Κοινότητα έως την 1.6.2008.

Άρθρο 8

Καταργούμενες διατάξεις

Η απόφαση 2005/432/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 9

Ημερομηνία εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1.12.2007.

Άρθρο 10

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 49. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 445/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 72 της 11.3.2004, σ. 60).

(2)  ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11.

(3)  ΕΕ L 151 της 14.6.2005, σ. 3. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1792/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 362 της 20.12.2006, σ. 1).

(4)  ΕΕ L 329 της 25.11.2006, σ. 26.

(5)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1·διορθωτικό στην ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 3.

(6)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55· διορθωτικό στην ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 22. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 1).

(7)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 206· διορθωτικό στην ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 83. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 του Συμβουλίου.

(8)  ΕΕ L 285 της 1.11.2003, σ. 38. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2004/414/ΕΚ (ΕΕ L 151 της 30.4.2004, σ. 56).

(9)  ΕΕ L 154 της 30.4.2004, σ. 44. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2007/362/ΕΚ (ΕΕ L 138 της 30.5.2007, σ. 18).

(10)  ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/104/ΕΚ (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 352).

(11)  ΕΕ L 326 της 11.12.2006, σ. 44. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2007/276/ΕΚ (ΕΕ L 116 της 4.5.2007, σ. 34).

(12)  ΕΕ L 146 της 14.6.1979, σ. 15. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό ΕΚ αριθ. 1791/2006 (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 1).

(13)  ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 132.

(14)  ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 727/2007 (ΕΕ L 165 της 27.6.2007, σ. 8).

(15)  ΕΕ L 164 της 26.6.2007, σ. 7.

(16)  ΕΕ L 284 της 30.10.2007, σ. 8.

(17)  ΕΕ L 172 της 30.6.2007, σ. 84.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

1.

Τα προϊόντα με βάση το κρέας και τα επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχοι κύστεις και έντερα που κατάγονται από τις τρίτες χώρες ή τις περιοχές τους οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο β περίπτωση i) της παρούσας απόφασης:

α)

περιέχουν κρέας επιλέξιμο για εισαγωγή στην Κοινότητα ως νωπό κρέας, όπως ορίζεται στο σημείο 1.10 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004· και

β)

προέρχονται από ένα ή περισσότερα από τα είδη ή τα ζώα που υποβλήθηκαν σε μη ειδική επεξεργασία, όπως ορίζεται στο σημείο Α του μέρους 4 του παραρτήματος II της παρούσας απόφασης.

2.

Τα προϊόντα με βάση το κρέας και τα επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχοι κύστεις και έντερα που κατάγονται από τις τρίτες χώρες ή τις περιοχές τους οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο β περίπτωση ii) συμμορφώνονται με τους όρους που προβλέπονται στα στοιχεία α), β) ή γ) του παρόντος σημείου:

α)

τα προϊόντα με βάση το κρέας ή/και τα επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχοι κύστεις και έντερα πρέπει:

i)

να περιέχουν κρέας ή/και προϊόντα με βάση το κρέας που παράγονται μόνον από ένα είδος ή από ένα ζώο, όπως ορίζεται στη σχετική στήλη στα μέρη 2 και 3 του παραρτήματος ΙΙ όπου αναφέρεται το σχετικό είδος ή ζώο· και

ii)

να έχουν υποβληθεί τουλάχιστον στην ειδική επεξεργασία που απαιτείται για το κρέας του συγκεκριμένου είδους ή ζώου, όπως ορίζεται στο μέρος 4 του παραρτήματος ΙΙ·

β)

τα προϊόντα με βάση το κρέας ή/και τα επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχοι κύστεις και έντερα πρέπει:

i)

να περιέχουν νωπό, επεξεργασμένο ή ημιεπεξεργασμένο κρέας από περισσότερα από ένα είδη ή ζώα, όπως ορίζεται στη σχετική στήλη στα μέρη 2 και 3 του παραρτήματος ΙΙ, τα οποία έχουν αναμιχθεί πριν υποβληθούν στην τελική επεξεργασία, όπως ορίζεται στο μέρος 4 του παραρτήματος ΙΙ· και

ii)

να έχουν υποβληθεί στην τελική επεξεργασία που αναφέρεται στην περίπτωση i), η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με την πλέον αυστηρή επεξεργασία που ορίζεται στο μέρος 4 του παραρτήματος ΙΙ για το κρέας του συγκεκριμένου είδους ή ζώου, όπως ορίζεται στη σχετική στήλη στα μέρη 2 και 3 του παραρτήματος ΙΙ·

γ)

τα τελικά προϊόντα με βάση το κρέας ή/και τα επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχοι κύστεις και έντερα πρέπει:

i)

να έχουν παρασκευαστεί με την ανάμειξη προεπεξεργασμένου κρέατος ή επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων περισσότερων του ενός ειδών ή ζώων· και

ii)

να έχουν υποβληθεί στην προεπεξεργασία που αναφέρεται στην περίπτωση i), η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με την πλέον αυστηρή επεξεργασία που ορίζεται στο μέρος 4 του παραρτήματος ΙΙ για το συγκεκριμένο είδους ή ζώο, όπως ορίζεται στη σχετική στήλη στα μέρη 2 και 3 του παραρτήματος II, για κάθε κρέας που αποτελεί συστατικό του προϊόντος με βάση το κρέας και των επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων.

3.

Οι επεξεργασίες που ορίζονται στο μέρος 4 του παραρτήματος II είναι οι ελάχιστες αποδεκτές προϋποθέσεις επεξεργασίας, από την πλευρά της υγείας των ζώων, για τα προϊόντα με βάση το κρέας ή/και τα επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχους κύστεις και έντερα που προέρχονται από το συγκεκριμένο είδος ή ζώο το οποίο κατάγεται από τις τρίτες χώρες ή τις περιοχές τους που απαριθμούνται στο παράρτημα II.

Εντούτοις, σε περιπτώσεις στις οποίες δεν επιτρέπεται η εισαγωγή εντοσθίων βάσει της απόφασης 79/542/ΕΟΚ λόγω κοινοτικών περιορισμών σχετικά με την υγεία των ζώων, αυτά μπορούν να εισάγονται ως προϊόντα με βάση το κρέας ή επεξεργασμένα στομάχια, έντερα ή ουροδόχοι κύστεις ή να χρησιμοποιούνται σε προϊόν με βάση το κρέας, με την προϋπόθεση ότι πραγματοποιείται η σχετική επεξεργασία που αναφέρεται στο μέρος 2 του παραρτήματος II και πληρούνται οι κοινοτικές απαιτήσεις δημόσιας υγείας.

Επιπλέον, μπορεί να επιτραπεί σε επιχείρηση από χώρα που απαριθμείται στο παράρτημα II να παράγει προϊόντα με βάση το κρέας και επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχους κύστεις και έντερα τα οποία έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες B, C ή D, όπως αναφέρονται στο μέρος 4 του παραρτήματος II, ακόμη και αν η εν λόγω επιχείρηση βρίσκεται σε τρίτη χώρα ή σε περιοχή της από την οποία δεν επιτρέπονται οι εισαγωγές νωπού κρέατος στην Κοινότητα, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι κοινοτικές απαιτήσεις δημόσιας υγείας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΜΕΡΟΣ 1

Διαίρεση σε περιοχές των χωρών που απαριθμούνται στα μέρη 2 και 3

Χώρα

Έδαφος

Περιγραφή περιοχής

Κωδικός ISO

Έκδοση

Αργεντινή

AR

01/2004

Όλη η επικράτεια

AR-1

01/2004

Ολόκληρη η χώρα, εκτός από τις επαρχίες Chubut, Santa Cruz και Tierra del Fuego για τα είδη που καλύπτονται από την απόφαση 79/542/ΕΟΚ (όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά)

AR-2

01/2004

Οι επαρχίες Chubut, Santa Cruz και Tierra del Fuego για τα είδη που καλύπτονται από την απόφαση 79/542/ΕΟΚ (όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά)

Βραζιλία

BR

01/2004

Όλη η επικράτεια

BR-1

01/2005

Οι πολιτείες Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo και Mato Grosso do Sul

BR-2

01/2005

Τμήμα της πολιτείας Mato Grosso do Sul (εκτός των δήμων Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso και Corumbá),

Η πολιτεία Paraná,

Η πολιτεία São Paulo,

Τμήμα της πολιτείας Minas Gerais (εκτός των περιφερειακών αντιπροσωπιών Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas και Bambuí),

Η πολιτεία Espíritu Santo,

Η πολιτεία Rio Grande do Sul,

Η πολιτεία Santa Catarina,

Η πολιτεία Goiás,

Τμήμα της πολιτείας Mato Grosso, το οποίο περιλαμβάνει:

Τμήμα της πολιτείας Mato Grosso, το οποίο περιλαμβάνει: την περιφερειακή μονάδα Cuiaba (εκτός των δήμων San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone και Barão de Melgaço), την περιφερειακή μονάδα Caceres (εκτός του δήμου Caceres), την περιφερειακή μονάδα Lucas do Rio Verde, την περιφερειακή μονάδα Lucas do Rio Verde, την περιφερειακή μονάδα Rondonopolis (εκτός του δήμου Itiquiora), την περιφερειακή μονάδα Barra do Garça και την περιφερειακή μονάδα Barra do Burgres.

BR-3

01/2005

Οι πολιτείες Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina και São Paulo

Μαλαισία

MY

01/2004

Όλη η επικράτεια

MY-1

01/2004

Μόνον η χερσόνησος της Μαλαισίας (Δυτική Μαλαισία)

Ναμίμπια

NA

01/2005

Όλη η επικράτεια

NA-1

01/2005

Νότια των αποκλεισμένων περιοχών που εκτείνονται από το Palgrave Point στα δυτικά έως το Gam στα ανατολικά

Νότια Αφρική

ZA

01/2005

Όλη η επικράτεια

ZA-1

01/2005

Ολόκληρη η χώρα, εκτός από:

το τμήμα της περιοχής καταπολέμησης του αφθώδους πυρετού που βρίσκεται στις κτηνιατρικές περιοχές των επαρχιών Mpumalanga και Northern, στο διαμέρισμα Ingwavuma της κτηνιατρικής περιοχής Natal και στην περιοχή των συνόρων με τη Μποτσουάνα ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 28°, και το διαμέρισμα Camperdown στην επαρχία KwaZuluNatal.

ΜΕΡΟΣ 2

Τρίτες χώρες ή περιοχές τους από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές στην ΕΕ προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων (Βλ. μέρος 4 του παρόντος παραρτήματος για την εξήγηση των κωδικών που χρησιμοποιούνται στον πίνακα)

Κωδικός ISO

Χώρα καταγωγής ή περιοχή της

1.

Κατοικίδια βοοειδή

2.

Εκτρεφόμενα δίχηλα θηράματα

(εκτός των χοίρων)

Κατοικίδια αιγοπρόβατα

1.

Κατοικίδιοι χοίροι

2.

Εκτρεφόμε-να δίχηλα θηράματα

(χοίροι)

Κατοικίδια μόνοπλα

1.

Πουλερικά

2.

Εκτρεφόμενα πτερωτά θηράματα

(εκτός των στρουθιο-νίδων)

Εκτρεφόμενες στρουθιονίδες

Κατοικίδια κουνέλια και εκτρεφό-μενα κονικλοειδή

Άγρια δίχηλα θηράματα

(εκτός αγριόχοιρων)

Αγριόχοιροι

Άγρια μόνοπλα

Άγρια κονικλοειδή

(κουνέλια και λαγοί)

Άγρια πτερωτά θηράματα

Άγρια χερσαία θηλαστικά θηράματα

(εκτός οπληφόρων, μονόπλων και κονικλοειδών)

AR

Αργεντινή AR

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Αργεντινή AR-1 (1)

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Αργεντινή AR-2 (1)

A (2)

A (2)

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

Αυστραλία

A

A

A

A

D

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BH

Μπαχρέιν

B

B

B

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Βραζιλία

XXX

XXX

XXX

A

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

Βραζιλία BR-1

XXX

XXX

XXX

A

XXX

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

Βραζιλία BR-2

C

C

C

A

D

D

A

C

XXX

XXX

A

D

XXX

Βραζιλία BR-3

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

BW

Μποτσουάνα

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

A

A

XXX

XXX

BY

Λευκορωσία

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

CA

Καναδάς

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

CH

Ελβετία (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL

Χιλή

A

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

Κίνα

B

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Κολομβία

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ET

Αιθιοπία

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Γροιλανδία

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Χονγκ Κονγκ

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

HR

Κροατία

A

A

D

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

IL

Ισραήλ

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

IN

Ινδία

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IS

Ισλανδία

A

A

B

A

A

A

A

A

B

XXX

A

A

XXX

KE

Κένυα

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Νότια Κορέα

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Μαρόκο

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ME

Μαυροβούνιο

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

MG

Μαδαγασκάρη

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (**)

A

A

B

A

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Μαυρίκιος

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MX

Μεξικό

A

D

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

MY

Μαλαισία MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Μαλαισία MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

Ναμίμπια (1)

B

B

B

B

D

A

A

B

B

A

A

D

XXX

NZ

Νέα Ζηλανδία

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Παραγουάη

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RS

Σερβία (***)

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

RU

Ρωσία

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

SG

Σιγκαπούρη

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Σουαζιλάνδη

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

Ταϊλάνδη

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

Τυνησία

C

C

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

Τουρκία

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

UA

Ουκρανία

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

US

Ηνωμένες Πολιτείες

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

Ουρουγουάη

C

C

B

A

D

A

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

ZA

Νότια Αφρική (1)

C

C

C

A

D

A

A

C

C

A

A

D

XXX

ZW

Ζμπάμπουε (1)

C

C

B

A

D

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

ΜΕΡΟΣ 3

Τρίτες χώρες ή περιοχές τους από τις οποίες δεν επιτρέπονται εισαγωγές σύμφωνα με το καθεστώς μη ειδικής επεξεργασίας (Α), αλλά από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές στην ΕΕ τεμαχίων κρέατος αποξηραμένων στον ήλιο («biltong»)/καπνιστών και παστεριωμένων προϊόντων με βάση το κρέας

Κωδικός ISO

Χώρα καταγωγής ή περιοχή της

1.

Κατοικίδια βοοειδή

2.

Εκτρεφόμενα δίχηλα θηράματα

(εκτός των χοίρων)

Κατοικίδια αιγοπρόβατα

1.

Κατοικίδιοι χοίροι

2.

Εκτρεφόμενα δίχηλα θηράματα

(χοίροι)

Κατοικίδια μόνοπλα

1.

Πουλερικά

2.

Εκτρεφόμενα πτερωτά θηράματα

Στρουθιονίδες

Κατοικίδια κουνέλια και εκτρεφόμενα κονικλοειδή

Άγρια δίχηλα θηράματα

(εκτός αγριόχοιρων)

Αγριόχοιροι

Άγρια μόνοπλα

Άγρια κονικλοειδή

(κουνέλια και λαγοί)

Άγρια πτερωτά θηράματα

Άγρια χερσαία θηλαστικά θηράματα

(εκτός οπληφόρων, μονόπλων και κονικλοειδών)

AR

Αργεντινή — AR

F

F

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

NA

Ναμίμπια

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

XXX

Ναμίμπια NA-1

E

E

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

ZA

Νότια Αφρική

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

XXX

Νότια Αφρική ZA-1

E

E

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

 

ZW

Ζιμπάμπουε

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

E

A

E

XXX

ΜΕΡΟΣ 4

Εξήγηση των κωδικών που χρησιμοποιούνται στους πίνακες των μερών 2 και 3

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΈΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ I

Μη ειδική επεξεργασία:

A

=

Δεν προβλέπεται καθορισμένη ελάχιστη θερμοκρασία ή άλλη επεξεργασία για τους σκοπούς υγείας των ζώων για τα προϊόντα με βάση το κρέας και για τα επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχους κύστεις και έντερα. Ωστόσο, το κρέας τέτοιων προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων πρέπει να έχει υποστεί επεξεργασία τέτοια ώστε η κομμένη επιφάνειά του να δείχνει ότι δεν έχει πια τα χαρακτηριστικά του νωπού κρέατος, ενώ το νωπό κρέας που έχει χρησιμοποιηθεί πρέπει επίσης να πληροί τους κτηνιατρικούς υγειονομικούς κανόνες που ισχύουν για τις εξαγωγές νωπού κρέατος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Ειδικές επεξεργασίες κατά φθίνουσα σειρά αυστηρότητας:

B

=

Επεξεργασία σε δοχείο κλειστό ερμητικά σε τιμή Fo 3 ή μεγαλύτερη.

C

=

Ελάχιστη θερμοκρασία 80 °C, η οποία πρέπει να επικρατήσει σε ολόκληρο το κρέας ή/και τα στομάχια, ουροδόχους κύστεις και έντερα κατά την κατεργασία των προϊόντων με βάση το κρέας και των επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων.

D

=

Ελάχιστη θερμοκρασία 70 °C, η οποία πρέπει να επικρατήσει σε ολόκληρο το κρέας ή/και τα στομάχια, ουροδόχους κύστεις και έντερα κατά την κατεργασία των προϊόντων με βάση το κρέας και των επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων ή, για το ωμό χοιρομέρι, επεξεργασία που συνίσταται σε φυσική ζύμωση και ωρίμαση επί χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των εννέα μηνών και με επίτευξη των ακόλουθων χαρακτηριστικών:

τιμή Aw όχι μεγαλύτερη από 0,93,

τιμή pH όχι μεγαλύτερη από 6,0.

E

=

Σε περίπτωση προϊόντων από τεμάχια κρέατος αποξηραμένα στον ήλιο (τύπου «biltong»), επεξεργασία προς επίτευξη των εξής:

τιμή Aw όχι μεγαλύτερη από 0,93,

τιμή pH όχι μεγαλύτερη από 6,0.

F

=

Θερμική επεξεργασία που εξασφαλίζει, στο κέντρο της μάζας, θερμοκρασία τουλάχιστον 65° C επί χρονικό διάστημα αναγκαίο προς επίτευξη τιμής παστερίωσης (pv) ίσης ή ανώτερης του 40.


(1)  Βλέπε μέρος 3 του παρόντος παραρτήματος σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις επεξεργασίας για τα παστεριωμένα προϊόντα με βάση το κρέας και τα αποξηραμένα στον ήλιο τεμάχια κρέατος («biltong»).

(2)  Για τα προϊόντα με βάση το κρέας και τα επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχους κύστεις και έντερα που παρασκευάστηκαν από νωπό κρέας προερχόμενο από ζώα τα οποία εσφάγησαν μετά την 1η Μαρτίου 2002.

(*)  Βάσει της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων.

(**)  Για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, προσωρινός κωδικός που δεν προδικάζει κατ’ ουδένα τρόπο την οριστική ονομασία αυτής της χώρας, η οποία θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαπραγματεύσεων που διεξάγονται επί του παρόντος στα Ηνωμένα Έθνη.

(***)  Δεν συμπεριλαμβάνεται το Κοσσυφοπέδιο, όπως ορίζεται στο ψήφισμα 1244 της 10ης Ιουνίου 1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

XXX

Δεν προβλέπονται πιστοποιητικά και δεν επιτρέπεται η εισαγωγή προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων που περιέχουν κρέας αυτών των ειδών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Υπόδειγμα πιστοποιητικού υγείας των ζώων και δημόσιας υγείας για ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας και επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχους κύστεις και έντερα προοριζόμενα για αποστολή στην ευρωπαϊκή ένωση από τρίτες χώρες

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

(Διαμετακόμιση ή/και αποθήκευση)

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

III Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ V ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

30.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 312/68


ΚΟΙΝΉ ΔΡΆΣΗ 2007/778/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 29ης Νοεμβρίου 2007

για την τροποποίηση και την παράταση της κοινής δράσης 2006/304/ΚΕΠΠΑ για τη σύσταση ομάδας προγραμματισμού της ΕΕ (ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου) σχετικά με πιθανή επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων στο πεδίο του κράτους δικαίου και, ενδεχομένως, σε άλλους τομείς στο Κοσσυφοπέδιο

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 14,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 10 Απριλίου 2006, το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή δράση 2006/304/ΚΕΠΠΑ (1).

(2)

Στις 16 Οκτωβρίου 2007, η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) συμφώνησε ότι η ομάδα προγραμματισμού της ΕΕ (ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου) έπρεπε να παραταθεί για τέσσερις μήνες μετά τη λήξη της υπάρχουσας εντολής στις 30 Νοεμβρίου 2007, ήτοι έως τις 31 Μαρτίου 2008.

(3)

Η Μη Στρατιωτική Δυνατότητα Σχεδιασμού και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων (CPCC) στο πλαίσιο της Γραμματείας του Συμβουλίου και η ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου θα συνεχίσουν τις τεχνικές προετοιμασίες για μελλοντική αποστολή ΕΠΑΑ στο Κοσσυφοπέδιο, μεταξύ άλλων για ανεπίσημη και ενδεικτική συγκρότηση δυνάμεων, για συμμετοχή τρίτων χωρών και για προμήθειες.

(4)

Η αξιολόγηση του επιχειρησιακού κινδύνου σχετικά με την έναρξη πιθανής μελλοντικής αποστολής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ) κατέδειξε ότι, για να εξασφαλιστεί ότι η αποστολή μπορεί να εξοπλιστεί εγκαίρως, σύμφωνα με τη σχεδιασμένη διαδικασία συγκρότησης δυνάμεων, μέχρι την ημέρα μεταβίβασης εξουσίας πρέπει να προβλεφθεί εκ των προτέρων ικανή προμήθεια εξοπλισμού για την αποστολή.

(5)

Η εκ των προτέρων προμήθεια εξοπλισμού συνεπάγεται σημαντικούς οικονομικούς κινδύνους.

(6)

Η εκ των προτέρων προμήθεια εξοπλισμού διαχωρίζεται και δεν θίγει καμία επακόλουθη πολιτική απόφαση σχετική με την ανάπτυξη της αποστολής.

(7)

Στις 18 Ιουνίου 2007, το Συμβούλιο ενέκρινε τις Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δομή διοίκησης και ελέγχου των ενωσιακών επιχειρήσεων μη στρατιωτικής διαχείρισης κρίσεων. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές προβλέπουν, μεταξύ άλλων, ότι ο διοικητής μη στρατιωτικής επιχείρησης ασκεί τη διοίκηση και τον έλεγχο σε στρατηγικό επίπεδο για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή όλων των μη στρατιωτικών επιχειρήσεων διαχείρισης κρίσεων, υπό τον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική διεύθυνση της ΕΠΑ και υπό τη γενική εξουσία του Γενικού Γραμματέα/Ύπατου Εκπροσώπου για την ΚΕΠΠΑ (ΓΓ/ΥΕ). Επιπλέον, οι κατευθυντήριες γραμμές προβλέπουν ότι ο Διευθυντής της Μη Στρατιωτικής Δυνατότητας Σχεδιασμού και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων (CPCC) η οποία έχει συσταθεί στους κόλπους της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου αναλαμβάνει καθήκοντα Διοικητή Μη Στρατιωτικής Επιχείρησης για κάθε μη στρατιωτική επιχείρηση διαχείρισης κρίσεων.

(8)

Η προαναφερόμενη δομή διοίκησης και ελέγχου δεν θίγει τις συμβατικές υποχρεώσεις του Αρχηγού της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου προς την Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου.

(9)

Το Κέντρο Επιφυλακής που συστάθηκε στους κόλπους της Γραμματείας του Συμβουλίου πρέπει να κινητοποιηθεί για την εν λόγω ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου.

(10)

Η κοινή δράση 2006/304/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να παραταθεί και να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η κοινή δράση 2006/304/ΚΕΠΠΑ τροποποιείται ως εξής:

1.

Το άρθρο 2 παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«5.   Τον προσδιορισμό των αναγκών της πιθανής μελλοντικής ενωσιακής επιχείρησης για τη διαχείριση κρίσεων στην ΕΕ, όσον αφορά τα απαιτούμενα μέσα στήριξης, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού εξοπλισμού, των υπηρεσιών και των χώρων, καθώς και τη διατύπωση των όρων αναφοράς ή των τεχνικών προδιαγραφών. Την πρόταση δράσεων για την προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού, υπηρεσιών και χώρων λαμβανομένης υπόψη της δυνατότητας να αποκτηθεί ο κατάλληλος εξοπλισμός, οι χώροι και το υλικό από διαθέσιμες πηγές, μεταξύ άλλων από την UNMIK, ενδεχομένως, κατά τρόπο και εφικτό και αποδοτικό ως προς το κόστος. Τη δρομολόγηση προσκλήσεων υποβολής προσφορών και τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων ώστε να διευκολυνθεί η έγκαιρη παράδοση του εξοπλισμού, η παροχή των υπηρεσιών και η παράδοση των χώρων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η αποστολή θα είναι καταλλήλως εξοπλισμένη κατά την ημέρα μεταβίβασης εξουσίας. Αυτό γίνεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, η οποία θα αρχίσει με την έγκριση της παρούσας κοινής δράσης, προβλέπεται η προμήθεια ειδικότερα οχημάτων, τεχνολογικού εξοπλισμού πληροφοριών, εξοπλισμού επικοινωνιών, χώρων (εξοπλισμός & ανακαίνιση), εξοπλισμού ασφαλείας στολών από το 75 % του προϋπολογισμού που χορηγείται για τις κύριες δαπάνες. Η δεύτερη φάση που καλύπτει τις λοιπές ανάγκες σε προμήθειες της αποστολής, θα αρχίσει κατόπιν της συμφωνίας του Συμβουλίου για τη σύσταση επιχείρησης της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων.»

2.

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 3 α

Διοικητής Μη Στρατιωτικών Επιχειρήσεων

1.   Ο Διευθυντής της Μη Στρατιωτικής Δυνατότητας Σχεδιασμού και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων (CPCC) αναλαμβάνει καθήκοντα Διοικητή Μη Στρατιωτικών Επιχειρήσεων για την ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου.

2.   Ο Διοικητής Μη Στρατιωτικών Επιχειρήσεων, υπό τον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική διοίκηση της ΕΠΑ και υπό τη γενική εξουσία του ΓΓ/ΥΕ, ασκεί τη διοίκηση και τον έλεγχο της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου σε στρατηγικό επίπεδο.

3.   Ο Διοικητής Μη Στρατιωτικών Επιχειρήσεων εξασφαλίζει την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου, καθώς και των αποφάσεων της ΕΠΑ, μεταξύ άλλων μέσω της έκδοσης κατάλληλων εντολών προς τον Αρχηγό της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου.

4.   Το αποσπασμένο προσωπικό στο σύνολό του παραμένει υπό τις εντολές των εθνικών αρχών του κράτους ή του ενωσιακού θεσμικού οργάνου αποστολής. Οι εθνικές αρχές μεταβιβάζουν τον επιχειρησιακό έλεγχο (OPCON) του προσωπικού τους, των ομάδων και των μονάδων τους στο Διοικητή Μη Στρατιωτικών Επιχειρήσεων.

5.   Ο Διοικητής Μη Στρατιωτικών Επιχειρήσεων είναι μόνος υπεύθυνος να εξασφαλίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί δεόντως το καθήκον επιμέλειας.»

3.

Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 4

Αρχηγός της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου και προσωπικό

1.   O Αρχηγός της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου είναι υπεύθυνος να διοικεί και να ελέγχει την ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου στο θέατρο των επιχειρήσεων.

2.   Ο Αρχηγός της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου είναι υπεύθυνος να διοικεί το προσωπικό, τις ομάδες και τις μονάδες των συμμετεχόντων κρατών βάσει των διαταγών του Αρχηγού Μη Στρατιωτικών Επιχειρήσεων. Επίσης είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση και τη διοικητική μέριμνα επί των περιουσιακών στοιχείων, των πόρων και των πληροφοριών που τίθενται στη διάθεση της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου.

3.   O Αρχηγός της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου εκδίδει εντολές προς το σύνολο του προσωπικού της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου, με στόχο την αποτελεσματική διεξαγωγή της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου στο θέατρο των επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας τον συντονισμό και την καθημερινή διαχείριση σύμφωνα με τις εντολές, σε στρατιωτικό επίπεδο, του Διοικητή Μη Στρατιωτικών Επιχειρήσεων.

4.   Ο Αρχηγός της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου. Προς τούτο, ο Αρχηγός της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου υπογράφει σύμβαση με την Επιτροπή.

5.   Ο Αρχηγός της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου είναι υπεύθυνος για τον πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού. Όσον αφορά το αποσπασμένο προσωπικό, τυχόν πειθαρχικά μέτρα επιβάλλονται από την οικεία εθνική αρχή ή την αρμόδια αρχή της ΕΕ.

6.   Ο Αρχηγός της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου εκπροσωπεί την ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου στην περιοχή των επιχειρήσεων και εξασφαλίζει την κατάλληλη προβολή της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου.

7.   Ο Αρχηγός της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου συντονίζεται με άλλους επιτόπου φορείς της ΕΕ.

8.   Η ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου αποτελείται πρωτίστως από πολιτικό προσωπικό αποσπασμένο από τα κράτη μέλη ή τα όργανα της ΕΕ. Κάθε κράτος μέλος ή όργανο της ΕΕ επιβαρύνεται με τις δαπάνες που συνδέονται με οιοδήποτε μέλος του προσωπικού που έχει αποσπάσει, συμπεριλαμβανομένων των μισθών, της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, των ταξιδιωτικών εξόδων προς και από το Κοσσυφοπέδιο, και των επιδομάτων πλην της ημερήσιας αποζημίωσης.

9.   Η ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου δύναται επίσης να προσλαμβάνει διεθνές και τοπικό προσωπικό με βάση σύμβαση εργασίας, αναλόγως των αναγκών.

10.   Το σύνολο του προσωπικού εκτελεί τα καθήκοντά του και ενεργεί με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου. Το σύνολο του προσωπικού τηρεί τις αρχές ασφαλείας και τους στοιχειώδεις κανόνες που θεσπίζονται με την απόφαση 2001/264/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για την έγκριση των κανονισμών ασφαλείας του Συμβουλίου (2) (εφεξής “κανονισμοί ασφαλείας του Συμβουλίου”).»

4.

Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5

Δομή διοίκησης

1.   Η ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου περιλαμβάνει ενοποιημένη δομή διοίκησης.

2.   Υπό την ευθύνη του Συμβουλίου, η ΕΠΑ αναλαμβάνει τον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική διοίκηση της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου.

3.   Ο Διοικητής Μη Στρατιωτικών Επιχειρήσεων, υπό τον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική διεύθυνση της ΕΠΑ και τη γενική εξουσία του ΓΓ/ΥΕ, είναι ο διοικητής της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου σε στρατηγικό επίπεδο και, υπό την ιδιότητά του αυτή, εκδίδει εντολές προς τον Αρχηγό της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου και του παρέχει συμβουλές και τεχνική υποστήριξη. Μετά την εγκατάσταση της επιχείρησης της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων στο Κοσσυφοπέδιο και πριν από την έναρξη της επιχειρησιακής φάσης της επιχείρησης, ο Διοικητής Μη Στρατιωτικών Επιχειρήσεων παρέχει καθοδήγηση στον Αρχηγό της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου μέσω του Αρχηγού της επιχείρησης της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων στο Κοσσυφοπέδιο, μόλις ο δεύτερος διοριστεί.

4.   Ο Διοικητής Μη Στρατιωτικών Επιχειρήσεων υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο μέσω του ΓΓ/ΥΕ.

5.   Ο Αρχηγός της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου διοικεί και ελέγχει την ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου στο θέατρο των επιχειρήσεων και λογοδοτεί απευθείας στο Διοικητή Μη Στρατιωτικών Επιχειρήσεων. Μετά την εγκατάσταση της επιχείρησης της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων στο Κοσσυφοπέδιο και πριν από την έναρξη της επιχειρησιακής φάσης της επιχείρησης, ο αρχηγός της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου ενεργεί υπό τη διεύθυνση του αρχηγού της επιχείρησης της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων στο Κοσσυφοπέδιο, μόλις ο δεύτερος διοριστεί.

6.   Ο Αρχηγός της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου υποβάλλει έκθεση στο Διοικητή Μη Στρατιωτικών Επιχειρήσεων. Μετά την εγκατάσταση της επιχείρησης της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων στο Κοσσυφοπέδιο και πριν από την έναρξη της επιχειρησιακής φάσης της επιχείρησης, ο Αρχηγός της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου υποβάλλει έκθεση στο Διοικητή Μη Στρατιωτικών Επιχειρήσεων μέσω του Αρχηγού της επιχείρησης της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων στο Κοσσυφοπέδιο, μόλις ο δεύτερος διοριστεί.

7.   Αφού η ΕΠΑ καταλήξει σε κατ’ αρχήν συμφωνία για το διορισμό του Αρχηγού της επιχείρησης της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων, η σύνδεση και ο συντονισμός διασφαλίζονται καταλλήλως από τον Αρχηγό της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου.»

5.

Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6

Πολιτικός έλεγχος και στρατηγική διεύθυνση

1.   Η ΕΠΑ ασκεί, υπό την ευθύνη του Συμβουλίου, τον πολιτικό έλεγχο και τη στρατηγική διοίκηση της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου. Με την παρούσα κοινή δράση, το Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την ΕΠΑ να λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 25 της συνθήκης. Η εξουσιοδότηση αυτή περιλαμβάνει την εξουσία λήψης αποφάσεων σχετικών με το διορισμό του αρχηγού της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου. Το Συμβούλιο διατηρεί την εξουσία λήψης αποφάσεων όσον αφορά τους στόχους και τη λήξη της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου.

2.   Η ΕΠΑ υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο σε τακτά χρονικά διαστήματα.

3.   Η ΕΠΑ λαμβάνει σε τακτά χρονικά διαστήματα εκθέσεις από τον Διοικητή μη στρατιωτικών επιχειρήσεων και τον Αρχηγό της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου για ζητήματα που εμπίπτουν στην αντίστοιχη αρμοδιότητά τους».

6.

Το άρθρο 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8

Ασφάλεια

1.   Ο Διοικητής μη στρατιωτικών επιχειρήσεων διευθύνει τον προγραμματισμό των μέτρων ασφαλείας από τον Αρχηγό της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου και εξασφαλίζει την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή τους για την ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 και σε συντονισμό με το Γραφείο Ασφάλειας της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου.

2.   Ο Αρχηγός της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου και για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας που ισχύουν για την ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου, σύμφωνα με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια του προσωπικού σε απόσπαση εκτός ΕΕ στα πλαίσια επιχειρήσεων βάσει του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των συνοδευτικών εγγράφων.

3.   Η ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου έχει έναν Αξιωματικό Ασφάλειας ειδικών καθηκόντων, ο οποίος δίνει αναφορά στον Αρχηγό της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου.

4.   Προβλέπεται υποχρεωτική εκπαίδευση του προσωπικού της ΟΠΕΕ σε θέματα ασφάλειας πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του.»

7.

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 13 α

Επιφυλακή

Το Κέντρο Επιφυλακής τίθεται σε λειτουργία για την ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου.»

8.

Το άρθρο 14 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 14

Επανεξέταση

Το Συμβούλιο θα κρίνει, έως τις 31 Ιανουαρίου 2008, κατά πόσον η ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου πρέπει να συνεχισθεί πέραν της 31ης Μαρτίου 2008, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ομαλής μετάβασης προς πιθανή επιχείρηση της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων στο Κοσσυφοπέδιο.»

9.

Το άρθρο 15 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Λήγει την 31η Μαρτίου 2008».

Άρθρο 2

Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που ορίζεται στο άρθρο 9, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, της κοινής δράσης 2006/304/ΚΕΠΠΑ αυξάνεται κατά 22 000 000 ευρώ και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 76 500 000 ευρώ, προκειμένου να καλύψει τις δαπάνες που συνδέονται με την εντολή της ΟΠΕΕ Κοσσυφοπεδίου από την 1η Δεκεμβρίου 2007 έως την 31η Μαρτίου 2008.

Άρθρο 3

Η κοινή δράση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία υιοθέτησής της.

Άρθρο 4

Η παρούσα κοινή δράση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2007.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. LINO


(1)  ΕΕ L 112 της 26.4.2006, σ. 19. Κοινή δράση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την κοινή δράση 2007/520/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 192 της 24.7.2007, σ. 28).

(2)  ΕΕ L 101 της 11.4.2001, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2007/438/ΕΚ (ΕΕ L 164 της 26.6.2007, σ. 24).