ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 310

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

50ό έτος
28 Νοεμβρίου 2007


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1387/2007 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2007, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1388/2007 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2007, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 382/2005 περί των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών

3

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1389/2007 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2007, που τροποποιεί για 89η φορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν

6

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1390/2007 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2007, περί της θέσπισης απαγόρευσης της αλιείας καραβίδας στις ζώνες ICES III a και στα κοινοτικά ύδατα των ζωνών III b, III c και III d από σκάφη που φέρουν σημαία Γερμανίας

8

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1391/2007 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με τη θέσπιση ειδικών μέτρων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1267/2007 στον τομέα του χοιρείου κρέατος

10

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ

 

*

Οδηγία 2007/68/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2007, για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙα της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα συστατικά τροφίμων ( 1 )

11

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Επιτροπή

 

 

2007/766/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 14ης Νοεμβρίου 2007, για την κατάρτιση του καταλόγου των περιφερειών και των περιοχών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της συνιστώσας διασυνοριακής συνεργασίας του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας για τους σκοπούς της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των δικαιούχων χωρών για την περίοδο 2007-2013

15

 

 

2007/767/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής που καθορίζονται στην απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά ορισμένα προϊόντα αλιείας που εισάγονται από τις νήσους Φάλκλαντ [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 5393]

19

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1380/2007 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με την έγκριση της ενδο-1,4-β-ξυλανάσης (Natugrain Wheat TS) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών (ΕΕ L 309 της 27.11.2007)

22

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2796/95 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 1995, για τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τον καθορισμό των ανώτατων ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 290 της 5.12.1995)

22

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

28.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 310/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1387/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Νοεμβρίου 2007

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 28 Νοεμβρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 756/2007 (ΕΕ L 172 της 30.6.2007, σ. 41).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2007, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

MA

62,6

TR

75,6

ZZ

69,1

0707 00 05

JO

196,3

MA

51,7

TR

75,9

ZZ

108,0

0709 90 70

MA

50,3

TR

116,7

ZZ

83,5

0709 90 80

EG

342,2

ZZ

342,2

0805 20 10

MA

64,6

ZZ

64,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

62,8

HR

26,3

IL

68,7

TR

73,1

ZZ

57,7

0805 50 10

AR

72,2

EG

78,2

TR

89,5

ZA

59,3

ZZ

74,8

0808 10 80

AR

87,7

CA

86,9

CL

86,0

CN

71,0

MK

30,6

US

97,2

ZA

78,3

ZZ

76,8

0808 20 50

AR

48,6

CN

47,4

TR

145,7

US

109,4

ZZ

87,8


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


28.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 310/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1388/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Νοεμβρίου 2007

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 382/2005 περί των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών (1), και ιδίως το άρθρο 20,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000, (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 (2), και ιδίως το άρθρο 71 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Είναι απαραίτητο να απλοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η κοινή γεωργική πολιτική ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη νομοθεσία και να μειωθούν οι διοικητικές επιβαρύνσεις των οικονομικών φορέων και της δημόσιας διοίκησης.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 προβλέπει τη χορήγηση ενιαίας ενίσχυσης για όλα τα επιλέξιμα προϊόντα που προβλέπονται στο άρθρο 1, ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους ή από τη μέθοδο παραγωγής τους. Ως εκ τούτου, ορισμένοι όροι που αφορούσαν τις μεθόδους παραγωγής των αφυδατωμένων αποξηραμένων χορτονομών, σκοπός των οποίων ήταν να διευκολύνουν τη διαφοροποίηση μεταξύ των αποξηραμένων στον ήλιο και των αφυδατωμένων χορτονομών, δεν είναι πλέον απαραίτητοι. Η αλλαγή αυτή αναμένεται επίσης να ανοίξει τον δρόμο σε νέες εμπορικές χρήσεις και να διευκολύνει την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων και φιλικότερων προς το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής. Είναι παράλληλα σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι η έγκριση των επιχειρήσεων μεταποίησης εξακολουθεί να υπόκειται στον όρο ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε θέση να παράγουν αποξηραμένες χορτονομές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003.

(3)

Για τον ίδιο λόγο, οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 382/2005 της Επιτροπής (3) σχετικά με την παρασκευή των χορτονομών δεν είναι πλέον απαραίτητες· αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση του διοικητικού κόστους και του κόστους των ελέγχων.

(4)

Για να καταστεί αποτελεσματικότερος ο επιτόπιος έλεγχος των επιχειρήσεων μεταποίησης, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι πρέπει να τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών ορισμένα στοιχεία και ότι οι εκθέσεις ελέγχου πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα εξετασθέντα έγγραφα.

(5)

Για να συμπληρωθούν τα στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή αφυδατωμένων χορτονομών, είναι σκόπιμο να προστεθεί μία ακόμη παράμετρος.

(6)

Είναι επομένως σκόπιμο να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 382/2005 αναλόγως.

(7)

Δεδομένου ότι έχει ήδη αρχίσει η περίοδος εμπορίας 2007/08 και για να αποφευχθεί η διαφορετική μεταχείριση των οικονομικών φορέων του κλάδου ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της αίτησής τους, ο παρών κανονισμός είναι σκόπιμο να τεθεί σε εφαρμογή από την περίοδο εμπορίας 2008/09.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 382/2005 τροποποιείται ως εξής:

1.

Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

1.

“αποξηραμένες χορτονομές”, τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003·

2.

“άλλα παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα”, όλα τα κτηνοτροφικά προϊόντα που έχουν υποστεί τεχνητή ξήρανση με θερμότητα και υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1214 90 90 και ιδίως:

τα ψυχανθή φυτά,

τα αγρωστώδη φυτά,

τα σιτηρά, η συγκομιδή των οποίων έγινε όταν ήταν άγουρα, ολόκληρα φυτά, άγουροι σπόροι, τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα IX σημείο I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003·

3.

“επιχείρηση μεταποίησης”, η επιχείρηση μεταποίησης αποξηραμένων χορτονομών που αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 που έχει λάβει τη δέουσα έγκριση από το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται·

4.

“αγοραστής χορτονομών προς αποξήρανση ή/και άλεσμα”, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 10 στοιχείο γ) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 που έχει λάβει τη δέουσα έγκριση από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένο και το οποίο αγοράζει νωπές χορτονομές από παραγωγούς για να τις παραδώσει σε επιχειρήσεις μεταποίησης·

5.

“παρτίδα”, συγκεκριμένη ποσότητα χορτονομών ομοιόμορφης ποιότητας όσον αφορά τη σύνθεσή της, το ποσοστό υγρασίας της και την περιεκτικότητά της σε πρωτεΐνες, η οποία εξήλθε όλη μαζί ταυτόχρονα από την επιχείρηση μεταποίησης·

6.

“μείγμα”, προϊόν που προορίζεται για τη διατροφή των ζώων και περιέχει αποξηραμένες χορτονομές, που έχουν αποξηρανθεί ή/και αλεσθεί από την επιχείρηση μεταποίησης και πρόσθετες ύλες.

Οι “πρόσθετες ύλες” είναι προϊόντα διαφορετικού είδους από τις αποξηραμένες χορτονομές, συμπεριλαμβανομένων των συνδετικών και συσσωματικών υλών, ή του ίδιου είδους αλλά τα οποία έχουν αποξηρανθεί ή/και αλεσθεί σε διαφορετικά μέρη.

Ωστόσο, μία αποξηραμένη χορτονομή που περιέχει πρόσθετες ύλες εντός του ανώτατου ορίου του 3 % του συνολικού βάρους του τελικού προϊόντος, δεν θεωρείται ως μείγμα, υπό τον όρο ότι η περιεκτικότητα σε ολικό άζωτο σε σχέση με την ξηρά ουσία της πρόσθετης ύλης δεν υπερβαίνει το 2,4 %·

7.

“αγροτεμάχια”, οι εκτάσεις που αναγνωρίζονται σύμφωνα με το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου που αναφέρεται στα άρθρα 18 και 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004 της Επιτροπής (4)·

8.

“αίτηση ενιαίας ενίσχυσης”, η αίτηση ενίσχυσης που αναφέρεται στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και στα άρθρα 12 και 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004·

9.

“τελικός παραλήπτης παρτίδας αποξηραμένων χορτονομών”, το τελευταίο πρόσωπο που έλαβε την παρτίδα αυτή με την ίδια μορφή που είχε η εν λόγω παρτίδα κατά την έξοδό της από το εργοστάσιο μεταποίησης, για τη μεταποίηση της αποξηραμένης χορτονομής ή τη χρησιμοποίησή της για τη διατροφή των ζώων.

2.

Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 3

Προϊόντα επιλέξιμα για ενίσχυση

Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, είναι επιλέξιμες για την ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 οι αποξηραμένες χορτονομές που πληρούν, εκτός από τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 του εν λόγω κανονισμού, τις απαιτήσεις της διάθεσης στην αγορά για τη διατροφή των ζώων και εξέρχονται, ως έχουν ή σε μείγμα, από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης μεταποίησης ή όταν δεν μπορούν να αποθηκευτούν στην επιχείρηση αυτή, από οποιοδήποτε χώρο αποθήκευσης έξω από αυτή, ο οποίος παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για τον έλεγχο των αποθηκευμένων χορτονομών και έχει εγκριθεί εκ των προτέρων από την αρμόδια αρχή.

Το δικαίωμα στην ενίσχυση περιορίζεται στις ποσότητες προϊόντων που προέρχονται από ξήρανση των χορτονομών οι οποίες παράγονται σε αγροτεμάχια που χρησιμοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς, κατά την έννοια του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.»

3.

Στο άρθρο 5, το στοιχείο α) σημείο ii) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ii)

την περιγραφή των τεχνικών εγκαταστάσεων, ιδίως των κλιβάνων τεχνητής ξήρανσης με θερμότητα και των εγκαταστάσεων άλεσης, με ένδειξη της ικανότητας ωριαίας εξαέρωσης και της θερμοκρασίας λειτουργίας, καθώς και των εγκαταστάσεων ζύγισης, οι οποίες επιτρέπουν την παραγωγή τελικού προϊόντος που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σχετικά με την περιεκτικότητα σε υγρασία και την ελάχιστη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003.»

4.

Στο άρθρο 6, το στοιχείο δ) διαγράφεται.

5.

Το άρθρο 8 διαγράφεται.

6.

Στο άρθρο 10, η παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ο καθορισμός των περιεκτικοτήτων σε υγρασία και σε συνολικές ακατέργαστες πρωτεΐνες που προβλέπονται στο άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 πραγματοποιείται με δειγματοληψία σε ποσότητα το πολύ 110 τόνων σε κάθε παρτίδα αποξηραμένων χορτονομών που εξέρχονται από την επιχείρηση μεταποίησης ή που αναμειγνύονται σε αυτήν, σύμφωνα με τη μέθοδο που ορίζεται στις οδηγίες της Επιτροπής 76/371/ΕΟΚ (5), 71/393/ΕΟΚ (6) και 72/199/ΕΟΚ (7).

7.

Στο άρθρο 11, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Οι επιχειρήσεις μεταποίησης καθορίζουν με συστηματική ζύγιση τις ακριβείς ποσότητες των χορτονομών προς αποξήρανση ή/και άλεσμα που τους παραδίδονται με σκοπό τη μεταποίησή τους.»

8.

Στο άρθρο 12, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Οι επιχειρήσεις μεταποίησης τηρούν λογιστική αποθήκης χωριστά για όλες τις κατηγορίες αποξηραμένων χορτονομών που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003.»

9.

Στο άρθρο 26, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν τουλάχιστον μία φορά ανά περίοδο εμπορίας τη λογιστική αποθήκης που αναφέρεται στο άρθρο 12 όλων των επιχειρήσεων μεταποίησης, και ιδίως τη σχέση μεταξύ της λογιστικής αποθήκης και της χρηματοοικονομικής λογιστικής, περιλαμβανομένων των σχετικών αντιγράφων κίνησης λογαριασμού και τιμολογίων.»

10.

Στο άρθρο 28, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Για κάθε επιτόπιο έλεγχο συντάσσεται λεπτομερής έκθεση ελέγχου που περιλαμβάνει τις διάφορες πτυχές του ελέγχου και ιδίως τα εξετασθέντα έγγραφα και μητρώα.»

11.

Στο παράρτημα I, η σειρά που φέρει το στοιχείο «ε» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

Αντικείμενο

Μονάδα

Ποσότητα

«ε1

Μέση ειδική κατανάλωση

Megajoule ανά kg αφυδατωμένων χορτονομών

 

ε2

Ενέργεια που χρησιμοποιήθηκε ανά τόνο ύδατος που εξατμίστηκε

Megajoule ανά kg ύδατος που εξατμίστηκε»

 

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την περίοδο εμπορίας 2008/09.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 114. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 456/2006 (ΕΕ L 82 της 21.3.2006, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1276/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 284 της 30.10.2007, σ. 11).

(3)  ΕΕ L 61 της 8.3.2005, σ. 4. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 116/2007 (ΕΕ L 35 της 8.2.2007, σ. 7).

(4)  ΕΕ L 141 της 30.4.2004, σ. 18

(5)  ΕΕ L 102 της 15.4.1976, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 279 της 20.12.1971, σ. 7.

(7)  ΕΕ L 123 της 29.5.1972, σ. 6


28.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 310/6


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1389/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Νοεμβρίου 2007

που τροποποιεί για 89η φορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου της 27ης Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του Συμβουλίου για την απαγόρευση της εξαγωγής ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών στο Αφγανιστάν, την ενίσχυση της απαγόρευσης πτήσεων και την παράταση της δέσμευσης κεφαλαίων και άλλων οικονομικών πόρων όσον αφορά τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 περιλαμβάνει κατάλογο των προσώπων, των ομάδων και των οντοτήτων που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και άλλων οικονομικών πόρων στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Στις 14 Νοεμβρίου 2007, η επιτροπή κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να τροποποιήσει τον κατάλογο των προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων. Το παράρτημα Ι πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Eneko LANDÁBURU

Γενικός Διευθυντής Εξωτερικών Σχέσεων


(1)  ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1291/2007 (ΕΕ L 287 της 1.11.2007, σ. 12).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται ως εξής:

(1)

Οι ακόλουθες καταχωρήσεις διαγράφονται από τον κατάλογο με τίτλο «Νομικά πρόσωπα, ομάδες και οντότητες»:

«α)

AKIDA BANK PRIVATE LIMITED (προηγουμένως γνωστή ως AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED)· (προηγουμένως γνωστή ως IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED)· c/o Arthur D. Hanna & Company· 10 Deveaux Street, Nassau, Μπαχάμες· PO Box N-4877, Nassau, Μπαχάμες.

β)

AKIDA INVESTMENT CO. LTD., (γνωστή και ως AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED); (προηγουμένως γνωστή ως AKIDA BANK PRIVATE LIMITED)· c/o Arthur D. Hanna & Company· 10 Deveaux Street, Nassau, Μπαχάμες· PO Box N-4877, Nassau, Μπαχάμες.

γ)

GULF CENTER S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Μιλάνο, Ιταλία· φορολογικό μητρώο: 07341170152· αριθμός ΦΠΑ: IT 07341170152.

δ)

MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER (προηγουμένως γνωστή και ως GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STATI ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA). Διεύθυνση: Via Maggio 21, P.O. Box 216, 6909 Lugano, Ελβετία. Άλλες πληροφορίες: Πρόεδρος του MIGA είναι ο Ahmed Idris Nasreddin.

ε)

Ξενοδοχείο Nasco (γνωστό και ως Nasco Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed Idris EC). Διεύθυνση: Corso Sempione 69, 20149 Μιλάνο, Ιταλία. Άλλες πληροφορίες: α) Φορολογικό μητρώο: 01406430155, β) αριθμός ΦΠΑ: IT 01406430155.

στ)

Nasco Nasreddin Holding A.S. Διεύθυνση: α) Demirhane Caddesi, αριθ.: 219, Zemin Kat, Zeytinburnu, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία, β) Cobancesme San. Genc Osman Sok. Αριθ.: 12, Yenibosna, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία. Παρατήρηση: η διεύθυνση στο σημείο β) είναι η τελευταία διεύθυνση που αναφέρεται για την καταχώρηση αυτή στα Αρχεία Ξένων Επενδύσεων του τουρκικού Υπουργείου Οικονομικών.

ζ)

NASCOSERVICE S.R.L., Corso Sempione 69, 20149 Μιλάνο, Ιταλία· φορολογικό μητρώο: 08557650150· αριθμός ΦΠΑ: IT 08557650150.

η)

NASCOTEX S.A., (γνωστή και ως INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE)· (γνωστή και ως INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE)· KM 7 Route de Rabat, BP 285, Ταγγέρη, Μαρόκο· KM 7 Route de Rabat, Ταγγέρη, Μαρόκο.

θ)

NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Μιλάνο, Ιταλία· φορολογικό μητρώο: 03464040157· αριθμός ΦΠΑ: IT 03464040157.

ι)

NASREDDIN FOUNDATION, (γνωστή και ως NASREDDIN STIFTUNG)· c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Λιχτενστάιν.

ια)

NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, (γνωστή και ως NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED)· c/o Arthur D. Hanna & Company· 10 Deveaux Street, Nassau, Μπαχάμες· PO Box N-4877, Nassau, Μπαχάμες.

ιβ)

NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING, (γνωστή και ως NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING)· c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Λιχτενστάιν· Corso Sempione 69, 20149 Μιλάνο, Ιταλία.»

(2)

Η ακόλουθη καταχώρηση διαγράφεται από τον κατάλογο με τίτλο «Φυσικά πρόσωπα»:

«Ahmed Idris Nasreddin (γνωστός και ως α) Nasreddin, Ahmad I.· β) Nasreddin, Hadj Ahmed· γ) Nasreddine, Ahmed Idriss· δ) Idris Ahmed Nasreddin). Διεύθυνση: α) Corso Sempione 69, 20149 Μιλάνο, Ιταλία, β) Piazzale Biancamano, Μιλάνο, Ιταλία, γ) 10, Route De Cap Spartel, Ταγγέρη, Μαρόκο, δ) αριθ. 10, Rmilat, Villa Nasreddin στην Ταγγέρη, Μαρόκο, ε) Via Maggio 21, P.O. Box 216, 6909 Lugano, Ελβετία. Ημερομηνία γέννησης: 22.11.1929. Τόπος γέννησης: Adi Ugri, Αιθιοπία (σημερινή Ερυθραία). Υπηκοότητα: Ιταλική. Αριθ. ταυτότητας: αριθμός ιταλικού δελτίου ταυτότητας AG 2028062 (ημερομηνία λήξης 7.9.2005)· αριθμός αλλοδαπού δελτίου ταυτότητας: K 5249. Αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: NSRDRS29S22Z315Y. Άλλες πληροφορίες: α) Το 1994, ο κ. Nasreddin εγκατέλειψε την κατοικία του στη διεύθυνση 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Ελβετία και μετακόμισε στο Μαρόκο, β) Πρόεδρος του “Miga-Malaysian Swiss, Gulf and African Chamber”.»


28.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 310/8


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1390/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Νοεμβρίου 2007

περί της θέσπισης απαγόρευσης της αλιείας καραβίδας στις ζώνες ICES III a και στα κοινοτικά ύδατα των ζωνών III b, III c και III d από σκάφη που φέρουν σημαία Γερμανίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 4,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου της κοινής αλιευτικής πολιτικής (2), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 41/2007 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, περί καθορισμού, για το 2007, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων (3), καθορίζει ποσοστώσεις για το 2007.

(2)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή, τα αλιεύματα του αποθέματος το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, από σκάφη που φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που αναφέρεται σε αυτό, έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει κατανεμηθεί για το 2007.

(3)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η απαγόρευση της αλιείας του εν λόγω αποθέματος, καθώς και η διατήρησή του επί του σκάφους, η μεταφόρτωση και η εκφόρτωσή του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εξάντληση ποσόστωσης

Η αλιευτική ποσόστωση που κατανεμήθηκε στο κράτος μέλος, το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, σχετικά με το απόθεμα που αναφέρεται σε αυτό για το 2007 θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Απαγορεύσεις

Η αλιεία του αποθέματος που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από σκάφη που φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που αναφέρεται σε αυτό απαγορεύεται από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα. Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση του εν λόγω αποθέματος που έχει αλιευθεί από τα σκάφη αυτά μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Φωκίων ΦΩΤΙΆΔΗΣ

Γενικός Διευθυντής Αλιείας και Ναυτιλιακών Υποθέσεων


(1)  ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 865/2007 (ΕΕ L 192 της 24.7.2007, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 (ΕΕ L 409 της 30.12.2006, σ. 11)· διορθώθηκε στην ΕΕ L 36 της 8.2.2007, σ. 6.

(3)  ΕΕ L 15 της 20.1.2007, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 898/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 196 της 28.7.2007, σ. 22).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ.

74

Κράτος μέλος

Γερμανία

Απόθεμα

NEP/3A/BCD

Είδος

Καραβίδα (Nephrops norvegicus)

Ζώνη

III a, κοινοτικά ύδατα των III b, III c και III d

Ημερομηνία

13.11.2007


28.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 310/10


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1391/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Νοεμβρίου 2007

σχετικά με τη θέσπιση ειδικών μέτρων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1267/2007 στον τομέα του χοιρείου κρέατος

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3444/90 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 1990, περί λεπτομερών κανόνων για τη χορήγηση ενισχύσεων στην ιδιωτική αποθεματοποίηση χοιρείου κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 11 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Από την εξέταση της κατάστασης προέκυψε κίνδυνος υπερβολικής προσφυγής των ενδιαφερομένων στο καθεστώς ενισχύσεων για την ιδιωτική αποθεματοποίηση που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1267/2007 της Επιτροπής (2). Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να ανασταλεί η εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού και να απορριφθούν οι εκκρεμούσες αιτήσεις,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1267/2007 αναστέλλεται από τις 28 Νοεμβρίου 2007 έως τις 4 Δεκεμβρίου 2007.

2.   Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τις 27 Νοεμβρίου 2007 για τις οποίες η απόφαση έγκρισης έπρεπε να είχε ληφθεί κατά την περίοδο αυτή απορρίπτονται.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 28 Νοεμβρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 333 της 30.11.1990, σ. 22. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2006 (ΕΕ L 365 της 21.12.2006, σ. 52).

(2)  ΕΕ L 283 της 27.10.2007, σ. 53.


ΟΔΗΓΙΕΣ

28.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 310/11


ΟΔΗΓΊΑ 2007/68/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Νοεμβρίου 2007

για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙα της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα συστατικά τροφίμων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 11 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 21,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα ΙΙΙα της οδηγίας 2000/13/ΕΚ θεσπίζει κατάλογο των συστατικών τροφίμων τα οποία πρέπει να αναγράφονται στην επισήμανση των τροφίμων επειδή ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητες αντιδράσεις σε ευπαθή άτομα.

(2)

Η οδηγία 2000/13/ΕΚ προβλέπει τη δυνατότητα απαλλαγής από την απαίτηση επισήμανσης συστατικών ή ουσιών που προέρχονται από συστατικά τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙα και για τα οποία έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι δεν είναι πιθανό, υπό ορισμένες συνθήκες, να προκαλέσουν ανεπιθύμητες αντιδράσεις.

(3)

Στην οδηγία 2005/26/ΕΚ της Επιτροπής (2) καταρτίζεται ο κατάλογος των συστατικών τροφίμων ή ουσιών οι οποίες απαλλάσσονται προσωρινά από την απαίτηση επισήμανσης έως τις 25 Νοεμβρίου 2007.

(4)

Διάφορες αιτήσεις για μόνιμη απαλλαγή από την απαίτηση επισήμανσης έχουν υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ). Οι εν λόγω αιτήσεις αφορούν ουσίες για τις οποίες χορηγήθηκαν προσωρινές απαλλαγές με την οδηγία 2005/26/ΕΚ. Με βάση τις γνωμοδοτήσεις της ΕΑΑΤ και άλλα διαθέσιμα στοιχεία, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι ορισμένα συστατικά ή ουσίες που προέρχονται από εκείνα τα συστατικά που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙα της οδηγίας 2000/13/ΕΚ δεν είναι πιθανό, υπό ορισμένες συνθήκες, να προκαλέσουν ανεπιθύμητες αντιδράσεις σε ευπαθή άτομα.

(5)

Τα εν λόγω συστατικά ή οι ουσίες που προέρχονται από αυτά τα συστατικά πρέπει, συνεπώς, να αφαιρεθούν μόνιμα από το παράρτημα ΙΙΙα της οδηγίας 2000/13/ΕΚ.

(6)

Ως εκ τούτου, το παράρτημα ΙΙΙα της οδηγίας 2000/13/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Η οδηγία 2005/26/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί στις 26 Νοεμβρίου 2007 λόγω της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 11 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2000/13/ΕΚ.

(8)

Προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή δυσλειτουργία της αγοράς, είναι αναγκαίο η εν λόγω οδηγία να εφαρμόζεται από τις 26 Νοεμβρίου 2007.

(9)

Αναμενόταν ότι η εν λόγω οδηγία θα μπορούσε να εκδοθεί και να δημοσιευθεί πολύ πριν από τις 26 Νοεμβρίου 2007 για να δώσει χρόνο στη βιομηχανία να προσαρμοστεί στους νέους κανόνες. Εφόσον αυτό δεν ήταν δυνατό στην πράξη, φαίνεται συνεπώς αναγκαίο να ληφθούν προσωρινά μέτρα για να διευκολυνθεί η εφαρμογή των νέων κανόνων. Πράγματι, οι αλλαγές στους κανόνες επισήμανσης θα επηρεάσουν τη βιομηχανία, κυρίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες χρειάζονται περίοδο προσαρμογής για τη ομαλή μετάβαση προς τις νέες απαιτήσεις επισήμανσης.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα ΙΙΙα της οδηγίας 2000/13/ΕΚ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας από τις 26 Νοεμβρίου 2007 και μετά.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 31 Μαΐου 2008. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η οδηγία 2005/26/ΕΚ καταργείται από τις 26 Νοεμβρίου 2007.

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τα τρόφιμα που έχουν διατεθεί στην αγορά ή επισημανθεί πριν από τις 31 Μαΐου 2009 και τα οποία συμμορφώνονται με τις διατάξεις της οδηγίας 2005/26/ΕΚ να διατίθεται στο εμπόριο μέχρι να εξαντληθούν τα αποθέματα.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 109 της 6.5.2000, σ. 29. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/142/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 368 της 23.12.2006, σ. 110).

(2)  ΕΕ L 75 της 22.3.2005, σ. 33. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/63/ΕΚ (ΕΕ L 258 της 4.10.2005, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙα

Συστατικά τροφίμων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 3α, 10 και 11

1.

Σιτηρά που περιέχουν γλουτένη (δηλαδή σιτάρι, σίκαλη, κριθάρι, βρώμη, σίτος σπέλτα, σιτηρό kamut ή οι υβριδικές τους ποικιλίες) και προϊόντα με βάση τα σιτηρά αυτά, εκτός από:

α)

σιρόπια γλυκόζης με βάση το σιτάρι, συμπεριλαμβανομένης της δεξτρόζης (1)·

β)

μαλτο-δεξτρίνες με βάση το σιτάρι (1)·

γ)

σιρόπια γλυκόζης με βάση το κριθάρι·

δ)

σιτηρά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αποσταγμάτων ή αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης για αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολικά ποτά.

2.

Καρκινοειδή και προϊόντα με βάση τα καρκινοειδή.

3.

Αυγά και προϊόντα με βάση τα αυγά.

4.

Ψάρια και προϊόντα με βάση τα ψάρια, εκτός από:

α)

ζελατίνη ψαριών που χρησιμοποιείται ως φορέας σκευασμάτων βιταμινών ή καροτενοειδών·

β)

ζελατίνη ψαριών ή ιχθυόκολλα που χρησιμοποιείται ως διαυγαστικό μέσο σε μπίρες και οίνους.

5.

Αραχίδες (φιστίκια αράπικα) και προϊόντα με βάση τις αραχίδες.

6.

Σόγια και προϊόντα με βάση τη σόγια, εκτός από:

α)

πλήρως ραφιναρισμένο σογιέλαιο και λίπη που προέρχονται από σόγια (1)·

β)

τοκοφερόλες που έχουν αναμειχθεί με φυσιολογικό τρόπο (E306), φυσική D-άλφα τοκοφερόλη, φυσική D-άλφα οξική τοκοφερόλη, φυσική D-άλφα ηλεκτρική τοκοφερόλη από σπέρματα σόγιας·

γ)

φυτοστερόλες και φυτοστερολεστέρες που προέρχονται από φυτικά έλαια από σπέρματα σόγιας·

δ)

φυτοστανολεστέρας που παράγεται από στερόλες φυτικών ελαίων από σπέρματα σόγιας.

7.

Γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα (συμπεριλαμβανομένης της λακτόζης), εκτός από:

α)

ορός γάλακτος που χρησιμοποιείται για την παραγωγή αποσταγμάτων ή αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης για αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολικά ποτά·

β)

λακτιτόλη.

8.

Καρποί με κέλυφος, δηλαδή αμύγδαλα (Amygdalus communis L.), φουντούκια (Corylus avellana), καρύδια (Juglans regia), καρύδια κάσιους (Anacardium occidentale), καρύδια πεκάν [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], καρύδια Βραζιλίας (Bertholletia excelsa), πιστάκια (Pistacia vera), καρύδια μακαδάμια και καρύδια Κουίνσλαντ (Macadamia ternifolia) και προϊόντα με βάση τα ανωτέρω, εκτός από:

α)

καρπούς με κέλυφος που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αποσταγμάτων ή αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης για αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολικά ποτά.

9.

Σέλινο και προϊόντα με βάση το σέλινο.

10.

Μουστάρδα και προϊόντα με βάση τη μουστάρδα.

11.

Σπόροι σησαμιού και προϊόντα με βάση τους σπόρους σησαμιού.

12.

Διοξείδιο του θείου και θειώδεις ενώσεις σε συγκεντρώσεις άνω των 10 mg/kg ή 10 mg/litre εκπεφρασμένο ως SO2.

13.

Λούπινο και προϊόντα με βάση το λούπινο.

14.

Μαλάκια και προϊόντα με βάση τα μαλάκια.»


(1)  Και τα προϊόντα τους στο βαθμό που η διαδικασία την οποία έχουν υποστεί δεν είναι πιθανό να αυξήσει το επίπεδο αλλεργιογένεσης που εκτιμήθηκε από την ΕΑΑΤ για το σχετικό προϊόν από το οποίο προέρχονται.


II Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επιτροπή

28.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 310/15


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Νοεμβρίου 2007

για την κατάρτιση του καταλόγου των περιφερειών και των περιοχών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της συνιστώσας διασυνοριακής συνεργασίας του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας για τους σκοπούς της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των δικαιούχων χωρών για την περίοδο 2007-2013

(2007/766/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA) (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 718/2007 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2007, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου (2), και ιδίως το άρθρο 88 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1085/2006, η συνιστώσα του ΙΡΑ που αφορά τη διασυνοριακή συνεργασία είναι δυνατόν να στηρίζει τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των δικαιούχων χωρών και των κρατών μελών. Στην περίπτωση αυτή, η βοήθεια στο πλαίσιο της συνιστώσας του ΙΡΑ που αφορά τη διασυνοριακή συνεργασία καλύπτει τις περιφέρειες εκατέρωθεν του αντίστοιχου συνόρου ή συνόρων, χερσαίων ή θαλάσσιων.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 718/2007, για τους σκοπούς της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των δικαιούχων χωρών, οι περιοχές που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι οι περιφέρειες NUTS επιπέδου 3 ή, ελλείψει ταξινόμησης NUTS, αντίστοιχες περιοχές κατά μήκος των χερσαίων συνόρων μεταξύ της Κοινότητας και των δικαιούχων χωρών και κατά μήκος θαλάσσιων συνόρων μεταξύ της Κοινότητας και των δικαιούχων χωρών, οι οποίες χωρίζονται, κατά κανόνα, από μέγιστη απόσταση 150 χιλιομέτρων, λαμβανομένων υπόψη των ενδεχόμενων προσαρμογών που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η συνεκτικότητα και η συνέχεια της συνεργασίας.

(3)

Το άρθρο 88 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 718/2007 προβλέπει ότι, αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού, η Επιτροπή θεσπίζει τον κατάλογο των επιλέξιμων περιφερειών στην Κοινότητα και στις δικαιούχους χώρες, ο οποίος θα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο μόνο

Για τους σκοπούς της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και των δικαιούχων χωρών ΙΡΑ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 88 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 718/2007, οι επιλέξιμες περιοχές για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της συνιστώσας του ΙΡΑ που αφορά τη διασυνοριακή συνεργασία είναι εκείνες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι (κράτη μέλη) και στο παράρτημα ΙΙ (δικαιούχοι χώρες).

Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Olli REHN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 82.

(2)  ΕΕ L 170 της 29.6.2007, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ NUTS ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΧΩΡΩΝ IPA

BG412

Sofia

BG414

Pernik

BG415

Kyustendil

BG341

Burgas

BG343

Yambol

BG311

Vidin

BG312

Montana

BG413

Blagoevgrad

BG422

Haskovo

GR111

Evros

GR112

Xanthi

GR113

Rodopi

GR115

Kavala

GR123

Kilkis

GR124

Pella

GR126

Serres

GR127

Chalkidiki

GR132

Kastoria

GR134

Florina

GR143

Magnisia

GR212

Thesprotia

GR213

Ioannina

GR222

Kerkyra

GR242

Evvoia

GR411

Lesvos

GR412

Samos

GR413

Chios

GR421

Dodekanisos

GR422

Kyklades

ITD35

Venezia

ITD36

Padova

ITD37

Rovigo

ITD42

Udine

ITD43

Gorizia

ITD44

Trieste

ITD56

Ferrara

ITD57

Ravenna

ITD58

Forlì-Cesena

ITD59

Rimini

ITE31

Pesaro-Urbino

ITE32

Ancona

ITE33

Macerata

ITE34

Ascoli Piceno

ITF12

Teramo

ITF13

Pescara

ITF14

Chieti

ITF22

Campobasso

ITF41

Foggia

ITF42

Bari

ITF44

Brindisi

ITF45

Lecce

CY000

Kypros/Kibris

HU223

Zala

HU231

Baranya

HU232

Somogy

HU331

Bács-Kiskun

HU333

Csongrád

RO413

Mehedinți

RO422

Caraș-Severin

RO424

Timiș

SI011

Pomurska

SI012

Podravska

SI014

Savinjska

SI016

Spodnjeposavska

SI018

Notranjsko-kraška

SI024

Obalno-kraška

SI017

Jugovzhodna Slovenija


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΧΩΡΩΝ IPA ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ NUTS ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΧΩΡΩΝ IPA

Αλβανία

Περιοχές:

 

Durrës

 

Fier

 

Gjirokastër

 

Korçë

 

Lezhë

 

Shkodër

 

Tirana

 

Vlorë

Βοσνία και Ερζεγοβίνη

Οικονομική περιφέρεια Ερζεγοβίνης, η οποία περιλαμβάνει τους εξής δήμους:

 

Bileča

 

Čapljina

 

Čitluk

 

Gacko

 

Grude

 

Jablanica

 

Konjic

 

Kupres

 

Livno

 

Ljubinje

 

Ljubuški

 

Mostar

 

Istočni Mostar

 

Neum

 

Nevesinje

 

Posušje

 

Prozor/Rama

 

Ravno

 

Široki Brijeg

 

Stolac

 

Berkovići

 

Tomislav grad

 

Trebinje

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

Περιφέρειες:

 

East

 

North-east

 

Pelagonija

 

South-east

 

Vardar

Κροατία

Κομητείες:

 

Dubrovnik-Neretva

 

Istria

 

Karlovac

 

Koprivnica-Križevci

 

Krapina-Zagorje

 

Lika-Senj

 

Međimurje

 

Osijek-Baranja

 

Primorje-Gorski kotar

 

Šibenik-Knin

 

Split-Dalmatia

 

Varaždin

 

Virovitica-Podravina

 

Zadar

 

Zagreb

Μαυροβούνιο

Δήμοι:

 

Bar

 

Budva

 

Cetinje

 

Danilovgrad

 

Herceg Novi

 

Kotor

 

Nikšić

 

Podgorica

 

Tivat

 

Ulcinj

Σερβία, συμπεριλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου (1)

Διαμερίσματα:

 

Borski

 

Branicevski

 

Central Banat

 

Jablanicki

 

Nisavski

 

North Backa

 

North Banat

 

Pcinjski

 

Pirotski

 

South Backa

 

South Banat

 

West Backa

 

Zajecarski

Τουρκία

Επαρχίες:

 

Antalya

 

Aydin

 

Balikesir

 

Canakkale

 

Edirne

 

Izmir

 

Kirklareli

 

Mersin (Içel)

 

Mugla


(1)  Όπως ορίζεται στην απόφαση 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.


28.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 310/19


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Νοεμβρίου 2007

σχετικά με παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής που καθορίζονται στην απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου, όσον αφορά ορισμένα προϊόντα αλιείας που εισάγονται από τις νήσους Φάλκλαντ

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 5393]

(2007/767/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2001, για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα («Overseas association») (1), και ιδίως το άρθρο 37 του παραρτήματος ΙΙΙ,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 7 Αυγούστου 2002, η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση 2002/644/ΕΚ (2) για τη θέσπιση παρέκκλισης από τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ειδική περίπτωση των νήσων Φάλκλαντ όσον αφορά τα διάφορα είδη κατεψυγμένων ψαριών της κλάσης ΣΟ 0303, τα διάφορα είδη κατεψυγμένων φιλέτων ψαριών της κλάσης ΣΟ 0304 και κατεψυγμένων καλαμαριών Loligo και κατεψυγμένων καλαμαριών Illex της κλάσης ΣΟ 0307. Η ισχύς της εν λόγω παρέκκλισης έληξε στις 31 Αυγούστου 2007.

(2)

Στις 31 Ιουλίου 2007, οι νήσοι Φάλκλαντ ζήτησαν, για περίοδο πέντε ετών, νέα παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης 2001/822/ΕΚ. Αυτή η αίτηση αφορά ετήσια συνολική ποσότητα 16 200 τόνων κατεψυγμένων ψαριών της κλάσης ΣΟ 0303, 5 100 τόνων κατεψυγμένων φιλέτων ψαριών της κλάσης ΣΟ 0304, 57 900 τόνων κατεψυγμένων καλαμαριών Loligo και 47 200 τόνων κατεψυγμένων καλαμαριών Illex της κλάσης ΣΟ 0307.

(3)

Οι νήσοι Φάλκλαντ στήριξαν την αίτησή τους στο γεγονός ότι για τα κατεψυγμένα ψάρια, τα κατεψυγμένα φιλέτα ψαριών και τα καλαμάρια Loligo, αντιμετωπίζουν όλο και μεγαλύτερες δυσκολίες στην πρόσληψη πληρώματος από τις ΥΧΕ, την Κοινότητα ή τα κράτη ΑΚΕ για τα αλιευτικά σκάφη και τα πλοία-εργοστάσιά τους. Όσον αφορά τα καλαμάρια του είδους Illex, οι νήσοι Φάλκλαντ αναφέρουν ότι τα πληρώματα από τις ΥΧΕ, την Κοινότητα ή τα κράτη ΑΚΕ δεν διαθέτουν όλη την εμπειρογνωμοσύνη που απαιτείται γι’ αυτού του είδους την αλιεία. Η έλλειψη πληρωμάτων από τις ΥΧΕ, την Κοινότητα ή τα κράτη ΑΚΕ οφείλεται ειδικότερα στην ιδιαίτερη γεωγραφική θέση των νήσων Φάλκλαντ και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με την αύξηση της παρουσίας κοινοτικών αλιευτικών στόλων στην περιοχή των νήσων Φάλκλαντ.

(4)

Είναι σκόπιμο να χορηγηθεί παρέκκλιση από τους κανόνες καταγωγής που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης 2001/822/ΕΚ για τα προϊόντα που υπάγονται στις κλάσεις ΣΟ 0303 και 0304, τα καλαμάρια Loligo της κλάσης 0307 49 35 και τα καλαμάρια Illex της κλάσης 0307 99 11. Η παρέκκλιση αυτή αιτιολογείται βάσει του άρθρου 37 παράγραφος 1 του εν λόγω παραρτήματος, ιδίως σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της ήδη υπάρχουσας τοπικής βιομηχανίας. Η παρέκκλιση από το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του παραρτήματος ΙΙΙ θα παράσχει μεγαλύτερη ασφάλεια στην ήδη υπάρχουσα τοπική βιομηχανία διότι θα διευκολύνει τις επενδύσεις σε νέες δραστηριότητες και αγορές. Η χρησιμοποίηση της παρέκκλισης που χορηγήθηκε το 2002 ήταν πολύ μικρή (51 620 τόνοι για την κλάση ΣΟ 0303, 35 320 τόνοι για την κλάση ΣΟ 0304, 52 348 τόνοι για τα καλαμάρια Loligo και 6 720 τόνοι για τα καλαμάρια Illex σε περίοδο πέντε ετών). Συνεπώς, η παρέκκλιση θα πρέπει να χορηγηθεί για τις ακόλουθες ετήσιες συνολικές ποσότητες με βάση την παρέκκλιση που χορηγήθηκε το 2002, δηλαδή 12 500 τόνοι για την κλάση ΣΟ 0303, 5 100 τόνοι για την κλάση ΣΟ 0304, 34 600 τόνοι για τα καλαμάρια Loligo της κλάσης ΣΟ 0307 49 35 και 31 000 τόνοι για τα καλαμάρια Illex της κλάσης ΣΟ 0307 99 11.

(5)

Εφόσον τηρηθούν ορισμένοι όροι σχετικά με τις ποσότητες, την επιτήρηση και τη διάρκεια, η παρέκκλιση δεν μπορεί να προκαλέσει σημαντική ζημία σε οικονομικό τομέα της Κοινότητας ή ενός ή περισσότερων κρατών μελών.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (3), καθορίζει τους κανόνες διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων. Αυτοί οι κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στη διαχείριση των ποσοτήτων για τις οποίες χορηγείται η εν λόγω παρέκκλιση.

(7)

Επειδή η απόφαση 2002/822/ΕΚ λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2011, πρέπει να προβλεφθεί η συνέχεια της εφαρμογής της παρέκκλισης πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2011, σε περίπτωση που εκδοθεί πριν από την εν λόγω ημερομηνία νέα απόφαση σχετικά με τη σύνδεση υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Κοινότητα ή εάν παραταθεί η απόφαση 2001/822/ΕΚ.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση από το παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης 2001/822/ΕΚ, τα προϊόντα αλιείας που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης και που αλιεύονται στην ανοικτή θάλασσα εκτός των χωρικών υδάτων θεωρούνται ως καταγωγής νήσων Φάλκλαντ υπό τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Η παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 1 εφαρμόζεται στα ψάρια που αλιεύονται στην ανοικτή θάλασσα από σκάφη ή πλοία-εργοστάσια και στις ετήσιες ποσότητες που προβλέπονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, οι οποίες εισάγονται στην Κοινότητα από τις νήσους Φάλκλαντ από την 1η Δεκεμβρίου 2007 έως τις 30 Νοεμβρίου 2012.

Τα σκάφη και τα πλοία-εργοστάσια που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο συμμορφώνονται με τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του παραρτήματος ΙΙΙ της απόφασης 2001/822/ΕΚ, με εξαίρεση το στοιχείο δ).

Άρθρο 3

Τα άρθρα 308α, 308β και 308γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 σχετικά με τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων θα ισχύουν κατ’ αναλογία όσον αφορά τη διαχείριση των ποσοτήτων που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Οι τελωνειακές αρχές των νήσων Φάλκλαντ λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη διενέργεια ποσοτικών ελέγχων κατά τις εξαγωγές των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1.

Προς το σκοπό αυτό, όλα τα πιστοποιητικά που εκδίδουν σύμφωνα με την παρούσα απόφαση πρέπει να φέρουν σχετική ένδειξη.

Οι αρμόδιες αρχές των νήσων Φάλκλαντ διαβιβάζουν στην Επιτροπή ανά τρίμηνο δήλωση των ποσοτήτων για τις οποίες έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, καθώς και τον αριθμό σειράς των πιστοποιητικών αυτών.

Άρθρο 5

Στη θέση 7 των πιστοποιητικών EUR.1 που εκδίδονται βάσει της παρούσας απόφασης αναγράφεται η ακόλουθη φράση:

«Derogation — Decision No …»,

«Dérogation — Décision no …»,

με αναφορά του αριθμού της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1η Δεκεμβρίου 2007 έως τις 30 Νοεμβρίου 2012.

Εάν, ωστόσο, θεσπιστεί νέο προτιμησιακό καθεστώς σε αντικατάσταση της απόφασης 2001/822/ΕΚ μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2011, ή εάν παραταθεί το σημερινό καθεστώς, η παρούσα απόφαση εξακολουθεί να εφαρμόζεται έως την ημερομηνία λήξης της ισχύος του νέου αυτού καθεστώτος ή του παραταθέντος σημερινού καθεστώτος αλλά, σε κάθε περίπτωση, έως τις 30 Νοεμβρίου 2012, το αργότερο.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

László KOVÁCS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 314 της 30.11.2001, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2007/249/ΕΚ (ΕΕ L 109 της 26.4.2007, σ. 33).

(2)  ΕΕ L 211 της 7.8.2002, σ. 16.

(3)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 214/2007 (ΕΕ L 62 της 1.3.2006, σ. 6).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Ετήσια συνολική ποσότητα (1)

(τόνοι)

09.1914

0303

Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304

12 500

09.1915

ex 0304

Κατεψυγμένα φιλέτα ψαριών

5 100

09.1916

0307 49 35

Κατεψυγμένα καλαμάρια του είδους Loligo Patagonica (Loligo gahi)

34 600

09.1917

0307 99 11

Κατεψυγμένα καλαμάρια του είδους Illex

31 000


(1)  Η ετήσια συνολική ποσότητα καλύπτει ανεξαιρέτως όλα τα είδη.


Διορθωτικά

28.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 310/22


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1380/2007 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με την έγκριση της ενδο-1,4-β-ξυλανάσης (Natugrain Wheat TS) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309 της 27ης Νοεμβρίου 2007 )

Στη σελίδα 23, στην πρώτη στήλη («Αριθμός αναγνώρισης της πρόσθετης ύλης»):

αντί:

«4d 62»,

διάβαζε:

«4a 62».


28.11.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 310/22


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2796/95 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 1995, για τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τον καθορισμό των ανώτατων ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290 της 5ης Δεκεμβρίου 1995 )

Στη σελίδα 3, στον πίνακα του παραρτήματος:

αντί:

«3.6.

Βενζοϊκό βενζοΰλιο»

διάβαζε:

«3.6.

Βενζοϊκό βενζύλιο».