ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 277

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

50ό έτος
20 Οκτωβρίου 2007


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2007 της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2007, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2007 της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2007, περί καθορισμού του συντελεστή χορήγησης ο οποίος εφαρμόζεται στις αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής για τα τυριά που πρόκειται να εξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατά το έτος 2008 βάσει ορισμένων ποσοστώσεων της ΓΣΔΕ

3

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2007 της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής σκόρδου για την υποπερίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2007 έως τις 29 Φεβρουαρίου 2008

5

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1226/2007 της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2007, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συμβουλίου για την εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ στο διεθνές εμπόριο ακατέργαστων διαμαντιών

7

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1227/2007 της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2007, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 712/2007 όσον αφορά τις ποσότητες που καλύπτει η διαρκής δημοπρασία για την επαναπώληση στην κοινοτική αγορά σιτηρών που έχουν στην κατοχή τους οι οργανισμοί παρέμβασης των κρατών μελών

10

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2007 της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2007, για την περάτωση της έρευνας σχετικά με πιθανή καταστρατήγηση αντισταθμιστικού δασμού που επιβλήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1628/2004 του Συμβουλίου στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας

15

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1229/2007 της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2007, για την περάτωση της έρευνας σχετικά με πιθανή καταστρατήγηση των μέτρων αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1629/2004 του Συμβουλίου στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας

18

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Συμβούλιο

 

 

2007/672/ΕΚ, Ευρατόμ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2007, για διορισμό στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ενός μέλους από την Αυστρία

22

 

 

2007/673/ΕΚ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2007, για την τροποποίηση της πράξης του Συμβουλίου περί εγκρίσεως των κανόνων των εφαρμοστέων στα αρχεία ανάλυσης της Ευρωπόλ

23

 

 

Επιτροπή

 

 

2007/674/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2007, σχετικά με την κρατική ενίσχυση N 575/04, που έθεσε σε εφαρμογή η Γαλλία υπέρ της Ernault, καθώς και το μέτρο C 32/05 (πρώην N 250/05) το οποίο αποτελεί το αντικείμενο διαδικασίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 1405]  ( 1 )

25

 

 

2007/675/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2007, για τη σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων σχετικά με την εμπορία ανθρώπων

29

 

 

Διορθωτικά

 

 

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1222/2007 της Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2007, για καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών κατά την εισαγωγή στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών καθώς και της αυγοαλβουμίνης και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95 (ΕΕ L 275 της 19.10.2007)

33

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

20.10.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 277/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1223/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Οκτωβρίου 2007

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Οκτωβρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 756/2007 (ΕΕ L 172 της 30.6.2007, σ. 41).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2007, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

MA

55,9

MK

27,8

TR

117,9

ZZ

67,2

0707 00 05

JO

151,2

MA

40,3

MK

48,1

TR

164,4

ZZ

101,0

0709 90 70

TR

120,2

ZZ

120,2

0805 50 10

AR

81,4

TR

89,1

UY

73,9

ZA

50,3

ZZ

73,7

0806 10 10

BR

246,8

TR

129,4

US

244,5

ZZ

206,9

0808 10 80

CA

101,5

CL

86,4

MK

33,9

NZ

80,8

US

96,6

ZA

81,7

ZZ

80,2

0808 20 50

CN

65,4

TR

123,1

ZA

84,6

ZZ

91,0


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


20.10.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 277/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1224/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Οκτωβρίου 2007

περί καθορισμού του συντελεστή χορήγησης ο οποίος εφαρμόζεται στις αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής για τα τυριά που πρόκειται να εξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατά το έτος 2008 βάσει ορισμένων ποσοστώσεων της ΓΣΔΕ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1282/2006 της Επιτροπής, της 17ης Αυγούστου 2006, για καθορισμό των ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα πιστοποιητικά εξαγωγής και τις επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (2), και ιδίως το άρθρο 25 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1022/2007 της Επιτροπής (3) κινεί τη διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικών εξαγωγής για τα τυριά που πρόκειται να εξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατά το 2008 βάσει των ποσοστώσεων της ΓΣΔΕ που αναφέρονται στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006.

(2)

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών για ορισμένες ποσοστώσεις και ομάδες προϊόντων υπερβαίνουν τις διαθέσιμες ποσότητες για το έτος ποσόστωσης 2008. Πρέπει επομένως να καθοριστούν συντελεστές χορήγησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006.

(3)

Δεδομένης της προθεσμίας για την εφαρμογή της διαδικασίας καθορισμού των εν λόγω συντελεστών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1022/2007, ο παρών κανονισμός πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή το ταχύτερο δυνατόν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εξαγωγής οι οποίες υποβάλλονται βάσει του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1022/2007 γίνονται αποδεκτές υπό τον όρο της εφαρμογής των συντελεστών χορήγησης που καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 234 της 29.8.2006, σ. 4. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 532/2007 (ΕΕ L 125 της 15.5.2007, σ. 7).

(3)  ΕΕ L 230 της 1.9.2007, σ. 6.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εξακρίβωση της ομάδας σύμφωνα με τις συμπληρωματικές σημειώσεις του κεφαλαίου 4 της εναρμονισμένης δασμολογικής ονοματολογίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

Εξακρίβωση ομάδας και ποσόστωση

Ποσότητα διαθέσιμη για το 2008

(σε τόνους)

Συντελεστής χορήγησης που προβλέπεται στο άρθρο 1

Αριθ. της σημείωσης

Ομάδα

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Τόκιο

908,877

0,1698184

16-Ουρουγουάη

3 446,000

0,1102623

17

Blue Mould

17-Ουρουγουάη

350,000

0,0833333

18

Cheddar

18-Ουρουγουάη

1 050,000

0,2830189

20

Edam/Gouda

20-Ουρουγουάη

1 100,000

0,1283547

21

Italian type

21-Ουρουγουάη

2 025,000

0,0858779

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Τόκιο

393,006

0,3294250

22-Ουρουγουάη

380,000

0,3877551

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Τόκιο

4 003,172

0,4166784

25-Ουρουγουάη

2 420,000

0,4801587


20.10.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 277/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1225/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Οκτωβρίου 2007

σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής σκόρδου για την υποπερίοδο από την 1η Δεκεμβρίου 2007 έως τις 29 Φεβρουαρίου 2008

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 341/2007 της Επιτροπής (3) αφορά το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων καθώς και την καθιέρωση καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής και πιστοποιητικών καταγωγής για τα σκόρδα και ορισμένα άλλα γεωργικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες.

(2)

Οι ποσότητες για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις πιστοποιητικών «A» από τους παραδοσιακούς και νέους εισαγωγείς κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε εργάσιμων ημερών του Οκτωβρίου 2007, δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 341/2007, υπερβαίνουν τις διαθέσιμες ποσότητες για τα προϊόντα καταγωγής Κίνας, Αργεντινής και όλων των τρίτων χωρών εκτός από την Κίνα και την Αργεντινή.

(3)

Πρέπει συνεπώς να καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, σε ποιο βαθμό μπορούν να ικανοποιηθούν οι αιτήσεις πιστοποιητικών «A» που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή έως τις 15 Οκτωβρίου 2007 σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 341/2007,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής «A» που κατατέθηκαν δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 341/2007, κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε εργάσιμων ημερών του Οκτωβρίου 2007, και διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή έως τις 15 Οκτωβρίου 2007, ικανοποιούνται μέχρι των ποσοστών των αιτούμενων ποσοτήτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 47/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 7 της 11.1.2003, σ. 64).

(2)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 289/2007 (ΕΕ L 78 της 17.3.2007, σ. 17).

(3)  ΕΕ L 90 της 30.3.2007, σ. 12.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Καταγωγή

Αύξων Αριθμός

Συντελεστής κατανομής

Αργεντινή

Παραδοσιακοί εισαγωγείς

09.4104

50,233470 %

Νέοι εισαγωγείς

09.4099

1,360814 %

Κίνα

Παραδοσιακοί εισαγωγείς

09.4105

20,353575 %

Νέοι εισαγωγείς

09.4100

0,658651 %

Άλλες τρίτες χώρες

Παραδοσιακοί εισαγωγείς

09.4106

100 %

Νέοι εισαγωγείς

09.4102

14,405889 %


20.10.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 277/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1226/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Οκτωβρίου 2007

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συμβουλίου για την εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ στο διεθνές εμπόριο ακατέργαστων διαμαντιών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ στο διεθνές εμπόριο ακατέργαστων διαμαντιών (1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1038/2007 της Επιτροπής (2), και ιδίως το άρθρο 19,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002, η Επιτροπή διατηρεί στο παράρτημα ΙΙΙ κατάλογο των κοινοτικών αρχών.

(2)

Η Βουλγαρία όρισε κοινοτική αρχή και ενημέρωσε σχετικά την Επιτροπή. Η Επιτροπή έκρινε ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία που βεβαιώνουν ότι η ορισθείσα αρχή είναι σε θέση να εκπληρώσει κατά τρόπο αξιόπιστο, έγκαιρο, αποτελεσματικό και ικανοποιητικό τα καθήκοντα που απαιτούνται σύμφωνα με τα κεφάλαια II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που ορίζεται στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002.

(4)

Το παράρτημα ΙΙΙ πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί ανάλογα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Benita FERRERO-WALDNER

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 28.

(2)  ΕΕ L 238 της 11.9.2007, σ. 23.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Κατάλογος των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών και των καθηκόντων τους, όπως αναφέρονται στα άρθρα 2 και 19

ΒΕΛΓΙΟ

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Service Licence,

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Τηλ. (32-3) 206 94 70

Φαξ (32-3) 206 94 90

E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

Στο Βέλγιο, οι έλεγχοι των εισαγωγών και των εξαγωγών ακατέργαστων διαμαντιών που απαιτούνται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 και η τελωνειακή μεταχείριση διενεργούνται αποκλειστικά από τον ακόλουθο οργανισμό:

The Diamond Office

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Ministry of Finance

External Finance Directorate

102, G. Rakovski str.

Sofia, 1040

Bulgaria

Τηλ. (359-2) 98 59 24 01/98 59 24 10/98 59 24 15

Φαξ (359-2) 98 12 498

E-mail: extfin@minfin.bg

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Στην Τσεχική Δημοκρατία, οι έλεγχοι των εισαγωγών και των εξαγωγών ακατέργαστων διαμαντιών που απαιτούνται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 και η τελωνειακή μεταχείριση διενεργούνται αποκλειστικά από τον ακόλουθο οργανισμό:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Τηλ. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, κινητό (420-737) 213 793

Φαξ (420-2) 61 33 38 70

E-mail: diamond@cs.mfcr.cz

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Στη Γερμανία, οι έλεγχοι των εισαγωγών και των εξαγωγών ακατέργαστων διαμαντιών που απαιτούνται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2368/2002, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης των κοινοτικών πιστοποιητικών, διενεργούνται μόνον από την ακόλουθη αρχή:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Τηλ. (49-6781) 56 27-0

Φαξ (49-6781) 56 27-19

E-Mail: poststelle@zabir.bfinv.de

Για την εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 3, των άρθρων 6, 9, 10, του άρθρου 14 παράγραφος 3, καθώς και των άρθρων 15 και 17 του παρόντος κανονισμού, όσον αφορά ειδικότερα τις υποχρεώσεις υποβολής αναφορών στην Επιτροπή, αρμόδια γερμανική αρχή είναι η ακόλουθη:

Oberfinanzdirektion Koblenz

Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt/Weinstraße

Τηλ. (49-6321) 89 43 49

Φαξ (49-6321) 89 48 50

E-Mail: diamond.cert@ofdko-nw.bfinv.de

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

Direcția Metale Prețioase și Pietre Prețioase

Strada Georges Clemenceau nr. 5, sectorul 1

București, România

Cod poștal 010295

Τηλ. (40-21) 3184635, 3129890, 3121275

Φαξ (40-21) 3184635, 3143462

www.anpc.ro

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Τηλ. (44-207) 008 6903

Φαξ (44-207) 008 3905

E-mail: GDO@gtnet.gov.uk»


20.10.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 277/10


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1227/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Οκτωβρίου 2007

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 712/2007 όσον αφορά τις ποσότητες που καλύπτει η διαρκής δημοπρασία για την επαναπώληση στην κοινοτική αγορά σιτηρών που έχουν στην κατοχή τους οι οργανισμοί παρέμβασης των κρατών μελών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 712/2007 της Επιτροπής (2) έχουν ανοιχθεί διαρκείς δημοπρασίες για την επαναπώληση στην κοινοτική αγορά σιτηρών που έχουν στην κατοχή τους οι οργανισμοί παρέμβασης των κρατών μελών. Ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει στο παράρτημα Ι ότι ο ουγγρικός οργανισμός παρέμβασης έχει στην κατοχή του 27 502 τόνους μαλακού σίτου.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1539/2006 της Επιτροπής, της 13ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των πόρων που θα καταλογιστούν στο δημοσιονομικό έτος 2007 για την παροχή τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Κοινότητας (3) προσδιορίζει, μεταξύ άλλων, την ποσότητα κάθε είδους προϊόντων, η οποία μπορεί να αποσυρθεί από τα αποθέματα που κατέχουν οι οργανισμοί παρέμβασης. Στις ποσότητες αυτές συγκαταλέγεται, στο σημείο 9 του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1539/2006 και υπό τη μορφή επιτρεπόμενων ενδοκοινοτικών μεταβιβάσεων, ποσότητα 96 712 τόνων μαλακού σίτου που έχουν στην κατοχή τους οι ουγγρικοί οργανισμοί παρέμβασης με προορισμό τη Ρουμανία. Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 1992, περί λεπτομερών κανόνων για τη χορήγηση τροφίμων προερχόμενων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Κοινότητας (4) προβλέπει στο άρθρο 3 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο ότι οι ποσότητες που δεν έχουν αφαιρεθεί από τα αποθέματα παρέμβασης στις 30 Σεπτεμβρίου του έτους εκτέλεσης του σχεδίου δεν χορηγούνται πλέον στο κράτος μέλος που έχει οριστεί ως ανάδοχος. Στις 5 Σεπτεμβρίου 2007 οι ρουμανικές αρχές ενημέρωσαν τις υπηρεσίες της Επιτροπής ότι είναι αδύνατον να τηρήσουν την προαναφερόμενη προθεσμία. Κατά συνέπεια, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά μαλακού σίτου, είναι αναγκαίο να ανακτηθεί η εν λόγω ποσότητα των 96 712 τόνων μαλακού σίτου και να προστεθεί στην ποσότητα που διατίθεται προς πώληση στο πλαίσιο της δημοπρασίας που καλύπτει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 712/2007.

(3)

Πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 712/2007.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 712/2007 αντικαθίσταται από το κείμενο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 735/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 169 της 29.6.2007, σ. 6).

(2)  ΕΕ L 163 της 23.6.2007, σ. 7. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1046/2007 της Επιτροπής (ΕΕ L 239 της 12.9.2007, σ. 65).

(3)  ΕΕ L 283 της 14.10.2006, σ. 14. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 937/2007 (ΕΕ L 206 της 7.8.2007, σ. 5).

(4)  ΕΕ L 313 της 30.10.1992, σ. 50. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1127/2007 (ΕΕ L 255 της 29.9.2007, σ. 18).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Κράτος μέλος

Ποσότητες που διατίθενται προς πώληση στην εσωτερική αγορά

(σε τόνους)

Οργανισμός παρέμβασης

Ονομασία, διεύθυνση και λοιπά στοιχεία

Μαλακός σίτος

Κριθή

Αραβόσιτος

Σίκαλη

Belgique/België

0

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Τηλ. (32-2) 287 24 78

Φαξ (32-2) 287 25 24

Ηλ. διεύθυνση: webmaster@birb.be

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Τηλ. (+359 2) 81 87 202

Φαξ (+359 2) 81 87 267

Ηλ. διεύθυνση: dfz@dfz.bg

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Τηλ. (420) 222 871 667 – 222 871 403

Φαξ (420) 296 806 404

Ηλ. διεύθυνση: dagmar.hejrovska@szif.cz

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.szif.cz

Danmark

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Τηλ. (45) 33 95 88 07

Φαξ (45) 33 95 80 34

Ηλ. διεύθυνση: mij@dffe.dk και pah@dffe.dk

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.dffe.dk

Deutschland

0

0

38 422

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Τηλ. (49-228) 6845-3704

Φαξ 1 (49-228) 6845-3985

Φαξ 2 (49-228) 6845-3276

Ηλ. διεύθυνση: pflanzlErzeugnisse@ble.de

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.ble.de

Eesti

Pŏllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3, 51009 Tartu

Τηλ. (372) 7371 200

Φαξ (372) 7371 201

Ηλ. διεύθυνση: pria@pria.ee

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.pria.ee

Eire/Ireland

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Τηλ. 353 53 91 63400

Φαξ 353 53 91 42843

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.agriculture.gov.ie

Ελλάδα

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε)

Αχαρνών 241, GR-104 46 Αθήνα

Τηλ. (30-210) 212 47 87 & 47 54

Φαξ (30-210) 212 47 91

Ηλ. διεύθυνση: ax17u073@minagric.gr

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Τηλ. (34-91) 3474765

Φαξ (34-91) 3474838

Ηλ. διεύθυνση: sgintervencion@fega.mapa.es

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.fega.es

France

0

13 218

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

12, rue Henri-Roltanguy TSA 20002

F-93555 Montreuil-sous-Bois Cedex

Τηλ. (33-1) 73 30 20 20

Φαξ (33-1) 73 30 20 08

Ηλ. διεύθυνση:

Catherine.LESCOUARC’H@onigc.fr;

Philippe.BONNARD@onigc.fr

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino, 45, 00184 Roma

Τηλ. (39) 0649499558

Φαξ (39) 0649499761

Ηλ. διεύθυνση: b.pennacchia@agea.gov.it

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.agea.gov.it

Κύπρος

 

Latvija

0

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV–1981

Τηλ. (371) 702 7893

Φαξ (371) 702 7892

Ηλ. διεύθυνση: lad@lad.gov.lv

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.lad.gov.lv

Lietuva

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Gucevičiaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Τηλ. (370-5) 268 5049

Φαξ (370-5) 268 5061

Ηλ. διεύθυνση: info@litfood.lt

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Τηλ. (352) 478 23 70

Φαξ (352) 46 61 38

Τέλεξ 2 537 AGRIM LU

Magyarország

124 214

0

2 199 355

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24

H-1095 Budapest

Τηλ. (36) 1 219 45 76

Φαξ (36) 1 219 89 05

Ηλ. διεύθυνση: ertekesites@mvh.gov.hu

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Τηλ. (31) 475 355 486

Φαξ (31) 475 318939

Ηλ. διεύθυνση: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.minlnv.nl

Österreich

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Τηλ.

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Φαξ

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

Ηλ. διεύθυνση: referat10@ama.gv.at

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.ama.at/intervention

Polska

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Τηλ. (48) 22 661 78 10

Φαξ (48) 22 661 78 26

Ηλ. διεύθυνση: cereals-intervention@arr.gov.pl

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.o 45-51,

1269-163 Lisboa

Τηλ.

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Φαξ

(351) 21 384 61 70

Ηλ. διεύθυνση:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Τηλ. + 40 21 3054802, + 40 21 3054842

Φαξ + 40 21 3054803

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubjana

Τηλ. (386) 1 580 76 52

Φαξ (386) 1 478 92 00

Ηλ. διεύθυνση: aktrp@gov.si

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Τηλ. (421-2) 58 243 271

Φαξ (421-2) 53 412 665

Ηλ. διεύθυνση: jvargova@apa.sk

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: jvargova@apa.sk

Suomi/Finland

0

0

Maaseutuvirasto

PL 256

FI-00101 HELSINKI

Τηλ. +358 (0)20 772 007

Φαξ +358 (0)20 7725 506, +358 (0)20 7725 508

Ηλ. διεύθυνση: markkinatukiosasto@mavi.fi

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.mavi.fi

Sverige

0

0

Statens Jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Τηλ. (46) 36 15 50 00

Φαξ (46) 36 19 05 46

Ηλ. διεύθυνση: jordbruksverket@sjv.se

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.sjv.se

United Kingdom

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Τηλ. (44) 191 226 5882

Φαξ (44) 191 226 5824

Ηλ. διεύθυνση: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.rpa.gov.uk

Το σημείο “—” σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αποθέματα παρέμβασης για αυτό το σιτηρό στο εν λόγω κράτος μέλος».


20.10.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 277/15


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1228/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Οκτωβρίου 2007

για την περάτωση της έρευνας σχετικά με πιθανή καταστρατήγηση αντισταθμιστικού δασμού που επιβλήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1628/2004 του Συμβουλίου στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2026/97 του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 1997, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ο βασικός κανονισμός) (1), και ιδίως τα άρθρα 14 και 23,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Α.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.   Ισχύοντα μέτρα και προηγούμενες έρευνες

(1)

Κατόπιν παράλληλων διαδικασιών αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων, το Συμβούλιο επέβαλε, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1628/2004 (ο αρχικός κανονισμός) (2), οριστικά αντισταθμιστικά μέτρα της τάξης του 15,7 % για την εταιρεία Graphite India Limited, 7,0 % για την εταιρεία HEG Limited και 15,7 % για όλες τις άλλες εταιρείες στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας.

2.   Αίτηση

(2)

Στις 15 Ιανουαρίου 2007, η Επιτροπή έλαβε αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού για την έναρξη έρευνας σχετικά με τον ισχυρισμό περί καταστρατήγησης των αντισταθμιστικών μέτρων που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας. Η αίτηση υποβλήθηκε από την European Carbon and Graphite Association (ECGA) εξ ονόματος κοινοτικών παραγωγών ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη.

(3)

Η αίτηση περιείχε εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το ότι είχε επέλθει μεταβολή των τρόπων διεξαγωγής εμπορικών συναλλαγών μετά την επιβολή των αντισταθμιστικών μέτρων στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας, όπως φαίνεται από τη σημαντική αύξηση στις εισαγωγές τεχνητού γραφίτη από την Ινδία (το υπό έρευνα προϊόν) ενώ οι εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη από την Ινδία (το υπό εξέταση προϊόν) είχαν μειωθεί σημαντικά στη διάρκεια της ίδιας περιόδου.

(4)

Στην αίτηση για την έρευνα του ισχυρισμού καταστρατήγησης των ισχυόντων δασμών προβλήθηκε το επιχείρημα ότι ένας παραγωγός-εξαγωγέας του υπό εξέταση προϊόντος καταγωγής Ινδίας εξήγαγε, μετά την επιβολή των δασμών, το υπό έρευνα προϊόν στη συνδεδεμένη του εταιρεία στην Κοινότητα. Η εν λόγω εταιρεία εκτελούσε κατόπιν συμπληρωματικές εργασίες στην Κοινότητα για την παραγωγή του υπό εξέταση προϊόντος από το υπό έρευνα προϊόν.

(5)

Επιπλέον, προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι δεν υπήρχε ικανός αποχρών λόγος ή άλλη οικονομική δικαιολογία για τις μεταβολές αυτές πλην της ύπαρξης των αντισταθμιστικών δασμών σε ορισμένα συστήματα ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας.

(6)

Τέλος, ο αιτών ισχυρίστηκε ότι οι επανορθωτικές συνέπειες των υφιστάμενων αντισταθμιστικών μέτρων για το υπό εξέταση προϊόν εξουδετερώνονται ως προς τις ποσότητες και ότι το εισαγόμενο προϊόν εξακολουθούσε να επωφελείται από τις επιδοτήσεις.

3.   Έναρξη διαδικασίας

(7)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 217/2007 (3) (ο κανονισμός για την έναρξη της έρευνας), η Επιτροπή άρχισε έρευνα σχετικά με τους ισχυρισμούς περί καταστρατήγησης και, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 και το άρθρο 24 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού κατά των επιδοτήσεων, κάλεσε τις τελωνειακές αρχές να προβαίνουν σε καταγραφή των εισαγωγών του υπό έρευνα προϊόντος που είναι ράβδοι τεχνητού γραφίτη διαμέτρου 75 mm και άνω, καταγωγής Ινδίας, και υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 3801 10 00 (κωδικός TARIC 3801100010), από τις 2 Μαρτίου 2007.

4.   Έρευνα

(8)

Η Επιτροπή ενημέρωσε τις αρχές της Ινδίας σχετικά με την έναρξη της έρευνας. Απέστειλε δε ερωτηματολόγια στους παραγωγούς-εξαγωγείς στην Ινδία καθώς και στους κοινοτικούς εισαγωγείς που κατονομάζονται στην αίτηση ή που είναι γνωστοί στην Επιτροπή από την προηγούμενη έρευνα. Τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν να γίνουν δεκτά σε ακρόαση εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στον κανονισμό για την έναρξη της έρευνας.

(9)

Δύο παραγωγοί-εξαγωγείς στην Ινδία υπέβαλαν πλήρεις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο. Μία απάντηση ελήφθη επίσης από έναν εισαγωγέα στην Κοινότητα.

(10)

Η Επιτροπή πραγματοποίησε έρευνες στις εγκαταστάσεις των ακόλουθων εταιρειών:

Graphite India Limited, Durgapur and Bangalore, Ινδία (GIL),

Graphite COVA GmbH, Rothenbach, Γερμανία (COVA).

5.   Περίοδος έρευνας

(11)

Η περίοδος έρευνας ορίστηκε από την 1η Ιανουαρίου 2006 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006.

Β.   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1.   Γενικές εκτιμήσεις/βαθμός συνεργασίας

(12)

Δύο παραγωγοί-εξαγωγείς του υπό εξέταση προϊόντος και του υπό έρευνα προϊόντος συνεργάστηκαν στην έρευνα. Τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από τις δύο εταιρείες μπόρεσαν να συγκριθούν με τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τις εισαγωγές του υπό έρευνα προϊόντος έτσι ώστε να προκύψει ότι οι δύο εταιρείες, Graphite India Limited και HEG Limited, ήταν οι μοναδικοί εξαγωγείς του υπό έρευνα προϊόντος προς την Κοινότητα κατά την ΠΕ.

2.   Υπό εξέταση προϊόν και ομοειδές προϊόν

(13)

Τα προϊόντα ως προς τα οποία υπάρχει, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, καταστρατήγηση είναι ηλεκτρόδια από γραφίτη του είδους που χρησιμοποιούνται για ηλεκτρικές καμίνους, με φαινόμενη πυκνότητα 1,65 g/cm3 ή μεγαλύτερη και με ηλεκτρική αντίσταση 6,0 μΩ.m ή μικρότερη, που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 8545 11 00 (κωδικός TARIC 8545110010) και θηλές που χρησιμοποιούνται για τέτοια ηλεκτρόδια, που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 8545 90 90 (κωδικός TARIC 8545909010), είτε εισάγονται από κοινού ή χωριστά, καταγωγής Ινδίας (το υπό εξέταση προϊόν).

(14)

Το υπό έρευνα προϊόν είναι ράβδοι τεχνητού γραφίτη, διαμέτρου 75 mm και άνω, καταγωγής Ινδίας, που υπάγεται συνήθως στον κωδικό ΣΟ ex 3801 10 00 (κωδικός TARIC 3801100010) (το υπό έρευνα προϊόν). Το υπό έρευνα προϊόν είναι ενδιάμεσο προϊόν στην παραγωγή του υπό εξέταση προϊόντος και συγκεντρώνει ήδη τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού.

3.   Μεταβολή του τρόπου διεξαγωγής των εμπορικών συναλλαγών

(15)

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι εισαγωγές με τους κωδικούς ΣΟ 8545 11 00 και 8545 90 90 από την Ινδία μειώθηκαν από 11 866 τόνους το 2004 σε 3 244 τόνους το 2006. Στη διάρκεια της ίδιας περιόδου, οι εισαγωγές με τον κωδικό ΣΟ 3801 10 00 αυξήθηκαν από 1 348 τόνους το 2004 σε 10 289 τόνους το 2006.

(16)

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 3 παραπάνω, η μεταβολή στον τρόπο διεξαγωγής εμπορικών συναλλαγών οφείλεται, κατά τους ισχυρισμούς, στην αντικατάσταση των εισαγωγών τελικών κατεργασμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη από ράβδους τεχνητού γραφίτη που παράγονται στην Ινδία.

(17)

Ωστόσο, κατά την έρευνα της συνδεδεμένης εταιρείας στη Γερμανία, Graphite COVA, κατέστη σαφές ότι το μέρος των εισαγωγών από την Ινδία που διασαφήθηκε ως τεχνητός γραφίτης ήταν στην πραγματικότητα εισαγωγές ανοπτημένων ηλεκτροδίων σε μορφή ράβδων άνθρακα που δεν είχαν υποβληθεί ακόμη στη διαδικασία μετατροπής σε γραφίτη. Τα εν λόγω ανοπτημένα ηλεκτρόδια υποβλήθηκαν κατόπιν σε γραφιτοποίηση και μηχανική επεξεργασία στη Γερμανία πριν από τη μεταπώληση.

(18)

Η μεταβολή στον τρόπο διεξαγωγής εμπορικών συναλλαγών που περιγράφεται από τον αιτούντα επιβεβαιώθηκε από τα διαθέσιμα στοιχεία, εφόσον οι εισαγωγές με τους κωδικούς ΣΟ 8545 11 00 και 8545 90 90 φαίνεται ότι έχουν εν μέρει αντικατασταθεί από μια αύξηση των εισαγωγών με τον κωδικό ΣΟ 3801 10 00.

(19)

Η προαναφερόμενη αύξηση συνίσταται ουσιαστικά σε εισαγωγές ράβδων άνθρακα που προορίζονταν για την κατασκευή ηλεκτροδίων με διάμετρο 600 mm ή μεγαλύτερη και ράβδων τεχνητού γραφίτη για την κατασκευή θηλών ηλεκτροδίων, που εισάγει η εταιρεία COVA από την εταιρεία GIL, τη μητρική εταιρεία της στην Ινδία.

(20)

Όσον αφορά την HEG, δεν διαπιστώθηκε ότι έχει λάβει χώρα τέτοιου είδους μεταβολή στον τρόπο διεξαγωγής εμπορικών συναλλαγών.

4.   Μη ικανός αποχρών λόγος ή οικονομική δικαιολογία

(21)

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν αν, κατά τους ισχυρισμούς, η εξαγορά της COVA από την GIL το 2004, και οι επακόλουθες μεταβολές στον τρόπο διεξαγωγής εμπορικών συναλλαγών, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είχαν άλλη οικονομική δικαιολογία από την επιβολή δασμού το 2004.

(22)

Ειδικότερα, πρέπει να εξεταστούν οι ακόλουθες πτυχές:

ο χαρακτήρας των κατασκευαστικών εργασιών που ανέλαβε η εταιρεία COVA πριν από και μετά την εξαγορά από την GIL,

το ποσό της επένδυσης από την εταιρεία GIL στην COVA, και ο συνολικός όγκος εργασιών σε ηλεκτρόδια και άλλα προϊόντα,

οι τεχνικοί και ιστορικοί περιορισμοί της COVA όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτροδίων και θηλών μεγάλης διαμέτρου,

οι περιορισμοί παραγωγικής ικανότητας της COVA στα διάφορα στάδια παραγωγής,

οι διαφορές σε κόστη όπως η εργασία, η ενέργεια και τα γενικά κατασκευαστικά έξοδα, στα διάφορα στάδια παραγωγής, μεταξύ της COVA και της GIL, και

τα τεχνικά και εμπορικά πλεονεκτήματα τελικής κατεργασίας των ηλεκτροδίων και των θηλών ηλεκτροδίων στη Γερμανία σε αντίθεση με την Ινδία.

(23)

Μετά την εξέταση των σημείων αυτών τόσο στον γερμανό όσο και στον ινδό παραγωγό, διαπιστώθηκε ότι:

Για διάφορους λόγους, από την άποψη ικανότητας και τεχνικών περιορισμών, εξηγείται το γεγονός ότι η COVA δεν έχει αναλάβει μέχρι τώρα την πλήρη παραγωγή θηλών και ηλεκτροδίων μεγάλης διαμέτρου. Ιδιαίτερα, η COVA ανέκαθεν δεν παρήγαγε τα ηλεκτρόδια μέγιστης διαμέτρου, η παραγωγή των οποίων συνήθως ανατίθεται σε άλλους παραγωγούς. Επίσης, οι θηλές ηλεκτροδίων συνήθως παράγονται σε εργοστάσιο το οποίο δεν ανήκει πλέον στον όμιλο. Είναι συνεπώς λογικό ότι η εταιρεία COVA πρέπει πλέον να προμηθεύεται τα εν λόγω υλικά από τη μητρική εταιρεία της GIL.

Η διαφορά στο συνολικό κόστος κατασκευής μεταξύ Γερμανίας και Ινδίας δεν είναι πολύ σημαντική, και το μικρό πλεονέκτημα στο κόστος κατασκευής ολόκληρου του προϊόντος στην Ινδία αντισταθμίζεται με άλλα πλεονεκτήματα, όπως το γεγονός ότι η τελική επεξεργασία των προϊόντων πραγματοποιείται στη Γερμανία και ότι τα προϊόντα πωλούνται με το σήμα της COVA και ότι είναι σε θέση να προσφέρουν όλο το φάσμα του προϊόντος προς πώληση με τόπο αποστολής τη Γερμανία.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, η αγορά της COVA από την GIL είχε ως μοναδικό κίνητρο την επιβολή των μέτρων. Ωστόσο, το ποσό επένδυσης από την εταιρεία GIL στην COVA είναι τέτοιου μεγέθους ώστε να καθίσταται απίθανο οι πιθανοί πληρωτέοι δασμοί για τις εν λόγω εισαγωγές να αποτελούν την κύρια δικαιολογία για μια τέτοια επένδυση.

(24)

Συνεπώς, συνάγεται το συμπέρασμα ότι υπήρχαν σοβαροί οικονομικοί λόγοι, διαφορετικοί από την επιβολή δασμών στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας, για τη μεταβολή του τρόπου διεξαγωγής των εμπορικών συναλλαγών που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 3 παραπάνω.

Γ.   ΠΕΡΑΤΩΣΗ

(25)

Ενόψει των ευρημάτων που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 24, κρίνεται σκόπιμη η περάτωση της παρούσας έρευνας κατά της καταστρατήγησης. Η καταγραφή των εισαγωγών ορισμένων τύπων τεχνητού γραφίτη καταγωγής Ινδίας που είχε καθιερωθεί με τον κανονισμό έναρξης έρευνας πρέπει να διακοπεί, και να καταργηθεί ο εν λόγω κανονισμός.

(26)

Τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώθηκαν σχετικά με τα ουσιώδη περιστατικά και τις διαπιστώσεις βάσει των οποίων η Επιτροπή εκδήλωσε την πρόθεση να περατώσει την έρευνα και τους δόθηκε η ευκαιρία να διατυπώσουν σχετικά σχόλια. Ωστόσο, δεν ελήφθησαν σχόλια τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αλλαγή των ανωτέρω συμπερασμάτων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η έρευνα που άρχισε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 217/2007 σχετικά με την πιθανή καταστρατήγηση των αντισταθμιστικών μέτρων που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας από εισαγωγές ορισμένων τύπων τεχνητού γραφίτη καταγωγής Ινδίας περατώνεται.

Άρθρο 2

Οι τελωνειακές αρχές καλούνται να διακόψουν την καταγραφή των εισαγωγών που επιβλήθηκε με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 217/2007.

Άρθρο 3

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 217/2007 καταργείται.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Peter MANDELSON

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 288 της 21.10.1997, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 461/2004 (ΕΕ L 77 της 13.3.2004, σ. 12).

(2)  ΕΕ L 295 της 18.9.2004, σ. 4.

(3)  ΕΕ L 62 της 1.3.2007, σ. 19.


20.10.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 277/18


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1229/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Οκτωβρίου 2007

για την περάτωση της έρευνας σχετικά με πιθανή καταστρατήγηση των μέτρων αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1629/2004 του Συμβουλίου στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ο βασικός κανονισμός) (1), και ιδίως τα άρθρα 9 και 13,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Α.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.   Ισχύοντα μέτρα και προηγούμενες έρευνες

(1)

Κατόπιν παράλληλων διαδικασιών αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων, το Συμβούλιο επέβαλε, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1629/2004 (ο αρχικός κανονισμός) (2), οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ 0 % στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας. Ταυτόχρονα, αντισταθμιστικοί δασμοί μεταξύ 7,0 % και 15,7 % επιβλήθηκαν στις ίδιες εισαγωγές με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1628/2004 του Συμβουλίου (3).

2.   Αίτηση

(2)

Στις 15 Ιανουαρίου 2007, η Επιτροπή έλαβε, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού, αίτηση για την έναρξη έρευνας σχετικά με τον ισχυρισμό περί καταστρατήγησης των μέτρων αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας. Η αίτηση υποβλήθηκε από την European Carbon and Graphite Association (ECGA) εξ ονόματος των κοινοτικών παραγωγών ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη.

(3)

Η αίτηση περιείχε εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το ότι είχε επέλθει μεταβολή των τρόπων διεξαγωγής εμπορικών συναλλαγών μετά την επιβολή των μέτρων αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας, όπως φαίνεται από τη σημαντική αύξηση στις εισαγωγές τεχνητού γραφίτη από την Ινδία (το υπό έρευνα προϊόν) ενώ οι εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη από την Ινδία (το υπό εξέταση προϊόν) είχαν μειωθεί σημαντικά στη διάρκεια της ίδιας περιόδου.

(4)

Στην αίτηση για την έρευνα του ισχυρισμού καταστρατήγησης των ισχυόντων μέτρων προβλήθηκε το επιχείρημα ότι ένας παραγωγός-εξαγωγέας του υπό εξέταση προϊόντος καταγωγής Ινδίας εξήγαγε, μετά την επιβολή των μέτρων, το υπό έρευνα προϊόν στη συνδεδεμένη του εταιρεία στην Κοινότητα. Η εν λόγω εταιρεία εκτελούσε κατόπιν συμπληρωματικές εργασίες στην Κοινότητα για την παραγωγή του υπό εξέταση προϊόντος από το υπό έρευνα προϊόν.

(5)

Επιπλέον, προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι δεν υπήρχε ικανός αποχρών λόγος ή άλλη οικονομική δικαιολογία για τις εν λόγω μεταβολές πλην της ύπαρξης των δασμών αντιντάμπινγκ σε ορισμένα συστήματα ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας.

(6)

Τέλος, ο αιτών ισχυρίστηκε ότι οι επανορθωτικές συνέπειες των ισχυόντων δασμών αντιντάμπινγκ επί του υπό εξέταση προϊόντος έχουν εξουδετερωθεί από την άποψη της ποσότητας και ότι υπάρχει πρακτική ντάμπινγκ σχετικά με την κανονική αξία που έχει ήδη προσδιοριστεί για το υπό εξέταση προϊόν.

3.   Έναρξη διαδικασίας

(7)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2007 (ο κανονισμός για την έναρξη της έρευνας) (4), η Επιτροπή άρχισε έρευνα σχετικά με τους ισχυρισμούς περί καταστρατήγησης και, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 και το άρθρο 14 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, κάλεσε τις τελωνειακές αρχές να προβαίνουν σε καταγραφή του υπό έρευνα προϊόντος, το οποίο είναι ράβδοι τεχνητού γραφίτη διαμέτρου 75 mm ή άνω καταγωγής Ινδίας, και υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 3801 10 00 (κωδικός TARIC 3801100010), από τις 2 Μαρτίου 2007.

4.   Έρευνα

(8)

Η Επιτροπή ενημέρωσε τις αρχές της Ινδίας σχετικά με την έναρξη της έρευνας. Απέστειλε δε ερωτηματολόγια στους παραγωγούς-εξαγωγείς στην Ινδία καθώς και στους κοινοτικούς εισαγωγείς που κατονομάζονται στην αίτηση ή που είναι γνωστοί στην Επιτροπή από την προηγούμενη έρευνα. Τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν να γίνουν δεκτά σε ακρόαση εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στον κανονισμό για την έναρξη της έρευνας.

(9)

Δύο παραγωγοί-εξαγωγείς στην Ινδία υπέβαλαν πλήρεις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο. Επίσης ελήφθη μία απάντηση από εισαγωγέα στην Κοινότητα.

(10)

Η Επιτροπή πραγματοποίησε έρευνες στις εγκαταστάσεις των ακόλουθων εταιρειών:

Graphite India Limited, Durgapur and Bangalore, Ινδία (GIL),

Graphite COVA GmbH, Rothenbach, Γερμανία (COVA).

5.   Περίοδος έρευνας

(11)

Η περίοδος έρευνας ορίστηκε από την 1η Ιανουαρίου 2006 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006.

Β.   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

1.   Γενικές εκτιμήσεις/βαθμός συνεργασίας

(12)

Δύο παραγωγοί-εξαγωγείς του υπό εξέταση προϊόντος και του υπό έρευνα προϊόντος συνεργάστηκαν στην έρευνα. Τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από τις δύο εταιρείες μπόρεσαν να συγκριθούν με τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τις εισαγωγές του υπό έρευνα προϊόντος έτσι ώστε να προκύψει ότι οι δύο εταιρείες, Graphite India Limited και HEG Limited, ήταν οι μοναδικοί εξαγωγείς του υπό έρευνα προϊόντος προς την Κοινότητα κατά την ΠΕ.

2.   Υπό εξέταση προϊόν και ομοειδές προϊόν

(13)

Τα υπό εξέταση προϊόντα ως προς τα οποία υπάρχει, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, καταστρατήγηση είναι ηλεκτρόδια από γραφίτη του είδους που χρησιμοποιούνται για ηλεκτρικές καμίνους, με φαινόμενη πυκνότητα 1,65 g/cm3 ή μεγαλύτερη και με ηλεκτρική αντίσταση 6,0 μΩ.m ή μικρότερη, που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 8545 11 00 (κωδικός TARIC 8545110010) και θηλές που χρησιμοποιούνται για τέτοια ηλεκτρόδια, που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 8545 90 90 (κωδικός TARIC 8545909010), είτε εισάγονται από κοινού ή χωριστά, καταγωγής Ινδίας (το υπό εξέταση προϊόν).

(14)

Το υπό έρευνα προϊόν είναι ράβδοι τεχνητού γραφίτη, διαμέτρου 75 mm ή άνω, καταγωγής Ινδίας (το υπό έρευνα προϊόν), που υπάγεται συνήθως στον κωδικό ΣΟ ex 3801 10 00 (κωδικός TARIC 3801100010) (το υπό έρευνα προϊόν). Το υπό έρευνα προϊόν είναι ενδιάμεσο προϊόν στην παραγωγή του υπό εξέταση προϊόντος και συγκεντρώνει ήδη τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού.

3.   Μεταβολή του τρόπου διεξαγωγής των εμπορικών συναλλαγών

(15)

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, οι εισαγωγές με τους κωδικούς ΣΟ 8545 11 00 και 8545 90 90 από την Ινδία μειώθηκαν από 11 866 τόνους το 2004 σε 3 244 τόνους το 2006. Στη διάρκεια της ίδιας περιόδου, οι εισαγωγές με τον κωδικό ΣΟ 3801 10 00 αυξήθηκαν από 1 348 τόνους το 2004 σε 10 289 τόνους το 2006.

(16)

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 3 παραπάνω, η μεταβολή στον τρόπο διεξαγωγής εμπορικών συναλλαγών οφείλεται, κατά τους ισχυρισμούς, στην αντικατάσταση των εισαγωγών τελικών επεξεργασμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη από ράβδους τεχνητού γραφίτη που παράγονται στην Ινδία.

(17)

Ωστόσο, κατά την έρευνα της συνδεδεμένης εταιρείας στη Γερμανία, Graphite COVA, κατέστη σαφές ότι το μέρος των εισαγωγών από την Ινδία που διασαφήθηκε ως τεχνητός γραφίτης ήταν στην πραγματικότητα εισαγωγές ανοπτημένων ηλεκτροδίων σε μορφή ράβδων άνθρακα οι οποίοι δεν είχαν υποβληθεί ακόμη στη διαδικασία μετατροπής σε γραφίτη. Τα εν λόγω ανοπτημένα ηλεκτρόδια υποβλήθηκαν κατόπιν σε γραφιτοποίηση και μηχανική επεξεργασία στη Γερμανία πριν από τη μεταπώληση.

(18)

Η μεταβολή στον τρόπο διεξαγωγής εμπορικών συναλλαγών που περιγράφεται από τον αιτούντα επιβεβαιώθηκε από τα διαθέσιμα στοιχεία, εφόσον οι εισαγωγές με τους κωδικούς ΣΟ 8545 11 00 και 8545 90 90 φαίνεται ότι έχουν εν μέρει αντικατασταθεί από μια αύξηση των εισαγωγών με τον κωδικό ΣΟ 3801 10 00.

(19)

Η προαναφερόμενη αύξηση συνίσταται ουσιαστικά σε εισαγωγές ράβδων άνθρακα που προορίζονταν για την κατασκευή ηλεκτροδίων με διάμετρο 600 mm ή άνω, και ράβδων τεχνητού γραφίτη για την κατασκευή θηλών ηλεκτροδίων, που εισάγει η εταιρεία COVA από την εταιρεία GIL, τη μητρική εταιρεία της στην Ινδία.

(20)

Όσον αφορά την HEG, δεν διαπιστώθηκε ότι έχει λάβει χώρα τέτοιου είδους μεταβολή στον τρόπο διεξαγωγής εμπορικών συναλλαγών.

4.   Μη ικανός αποχρών λόγος ή οικονομική δικαιολογία

(21)

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν αν, κατά τους ισχυρισμούς, η εξαγορά της COVA από την GIL το 2004, και οι επακόλουθες μεταβολές στον τρόπο διεξαγωγής εμπορικών συναλλαγών, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είχαν άλλη οικονομική δικαιολογία από την επιβολή δασμού το 2004.

(22)

Ειδικότερα εξετάστηκαν οι ακόλουθες πτυχές:

ο χαρακτήρας των κατασκευαστικών εργασιών που ανέλαβε η εταιρεία COVA πριν από και μετά την εξαγορά από την GIL,

το ποσό της επένδυσης από την εταιρεία GIL στην COVA, και ο συνολικός όγκος εργασιών σε ηλεκτρόδια και άλλα προϊόντα,

οι τεχνικοί και ιστορικοί περιορισμοί της COVA όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτροδίων και θηλών μεγάλης διαμέτρου,

οι περιορισμοί παραγωγικής ικανότητας της COVA στα διάφορα στάδια παραγωγής,

οι διαφορές σε κόστη όπως η εργασία, η ενέργεια και τα γενικά κατασκευαστικά έξοδα, στα διάφορα στάδια παραγωγής, μεταξύ της COVA και της GIL, και

τα τεχνικά και εμπορικά πλεονεκτήματα τελικής κατεργασίας των ηλεκτροδίων και των θηλών ηλεκτροδίων στη Γερμανία σε αντίθεση με την Ινδία.

(23)

Μετά την εξέταση των σημείων αυτών τόσο στον γερμανό όσο και στον ινδό παραγωγό, διαπιστώθηκε ότι:

Για διάφορους λόγους, από την άποψη ικανότητας και τεχνικών περιορισμών, εξηγείται το γεγονός ότι η COVA δεν έχει αναλάβει μέχρι τώρα την πλήρη παραγωγή θηλών και ηλεκτροδίων μεγάλης διαμέτρου. Ιδιαίτερα, η COVA ανέκαθεν δεν παρήγαγε τα ηλεκτρόδια μέγιστης διαμέτρου, η παραγωγή των οποίων συνήθως ανατίθεται σε άλλους παραγωγούς. Επίσης, οι θηλές ηλεκτροδίων συνήθως παράγονται σε εργοστάσιο το οποίο δεν ανήκει πλέον στον όμιλο. Είναι συνεπώς λογικό ότι η εταιρεία COVA πρέπει πλέον να προμηθεύεται τα εν λόγω υλικά από τη μητρική εταιρεία της GIL.

Η διαφορά στο συνολικό κόστος κατασκευής μεταξύ Γερμανίας και Ινδίας δεν είναι πολύ σημαντική, και το μικρό πλεονέκτημα στο κόστος κατασκευής ολόκληρου του προϊόντος στην Ινδία αντισταθμίζεται με άλλα πλεονεκτήματα, όπως το ότι πραγματοποιείται η τελική επεξεργασία των προϊόντων στη Γερμανία και ότι πωλούνται με το σήμα της COVA και ότι είναι σε θέση να προσφέρουν όλο το φάσμα του προϊόντος προς πώληση με τόπο αποστολής τη Γερμανία.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, η αγορά της COVA από την GIL είχε ως μοναδικό κίνητρο την επιβολή των μέτρων. Ωστόσο, το ποσό επένδυσης από την εταιρεία GIL στην COVA είναι τέτοιου μεγέθους ώστε να καθίσταται απίθανο οι πιθανοί πληρωτέοι δασμοί για τις εν λόγω εισαγωγές να αποτελούν την κύρια δικαιολογία για μια τέτοια επένδυση.

(24)

Συνεπώς, συνάγεται το συμπέρασμα ότι υπήρχαν σοβαροί οικονομικοί λόγοι, διαφορετικοί από την επιβολή δασμών στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας, για τη μεταβολή του τρόπου διεξαγωγής των εμπορικών συναλλαγών που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 3 παραπάνω.

5.   Προστιθέμενη αξία

(25)

Οι εργασίες ολοκλήρωσης των ηλεκτροδίων και των θηλών στην Κοινότητα εξετάστηκαν επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 2 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού.

(26)

Από την έρευνα προέκυψε ότι τα κατασκευαστικά μέρη που εισάγονται από την Ινδία αντιστοιχούν στο άνω του 60 % της συνολικής αξίας των μερών του τελικού προϊόντος αλλά επίσης ότι η αξία που προστίθεται στα εν λόγω μέρη κατά την τελική κατεργασία ήταν μεγαλύτερη του 25 % του κόστους κατασκευής του υπό εξέταση προϊόντος. Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει καταστρατήγηση.

Γ.   ΠΕΡΑΤΩΣΗ

(27)

Ενόψει των ευρημάτων που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις 24 και 26, κρίνεται σκόπιμη η περάτωση της παρούσας έρευνας κατά της καταστρατήγησης. Η καταγραφή των εισαγωγών ορισμένων τύπων τεχνητού γραφίτη καταγωγής Ινδίας, που είχε καθιερωθεί με τον κανονισμό έναρξης έρευνας πρέπει συνεπώς να διακοπεί, και να καταργηθεί ο εν λόγω κανονισμός.

(28)

Τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώθηκαν σχετικά με τα ουσιώδη περιστατικά και τις διαπιστώσεις βάσει των οποίων η Επιτροπή εκδήλωσε την πρόθεση να περατώσει την έρευνα και τους δόθηκε η ευκαιρία να διατυπώσουν σχετικά σχόλια. Ωστόσο, δεν ελήφθησαν σχόλια τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αλλαγή των ανωτέρω συμπερασμάτων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η έρευνα που άρχισε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2007 σχετικά με την πιθανή καταστρατήγηση των αντισταθμιστικών μέτρων που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη καταγωγής Ινδίας από εισαγωγές ορισμένων τύπων τεχνητού γραφίτη καταγωγής Ινδίας περατώνεται.

Άρθρο 2

Οι τελωνειακές αρχές καλούνται να διακόψουν την καταγραφή των εισαγωγών που επιβλήθηκε με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2007.

Άρθρο 3

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2007 καταργείται.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Peter MANDELSON

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2117/2005 (ΕΕ L 340 της 23.12.2005, σ. 17).

(2)  ΕΕ L 295 της 18.9.2004, σ. 10.

(3)  ΕΕ L 295 της 18.9.2004, σ. 4.

(4)  ΕΕ L 62 της 1.3.2007, σ. 16.


II Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Συμβούλιο

20.10.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 277/22


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 15ης Οκτωβρίου 2007

για διορισμό στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ενός μέλους από την Αυστρία

(2007/672/ΕΚ, Ευρατόμ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 259,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 167,

την υποψηφιότητα που παρουσίασε η αυστριακή κυβέρνηση,

Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το Συμβούλιο, με την απόφαση 2006/524/ΕΚ, Ευρατόμ για το διορισμό των μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής από την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Εσθονία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Αυστρία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία (1), διόρισε τα μέλη της επιτροπής από την Αυστρία για την περίοδο από 21ης Σεπτεμβρίου 2006 μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2010.

(2)

Έχει μείνει κενή μία θέση μέλους από την Αυστρία, στην εν λόγω επιτροπή κατόπιν της παραίτησης του κ. Hans KLETZMAYR,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Ο κ. Gerfried GRUBER διορίζεται ως μέλoς της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής προς αντικατάσταση του κ. Hans KLETZMAYR για το εναπομένον διάστημα της θητείας, ήτοι έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2010.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την ημέρα της εκδόσεώς της.

Λουξεμβούργο, 15 Οκτωβρίου 2007.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

L. AMADO


(1)  ΕΕ L 207 της 28.7.2006, σ. 30. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2007/622/ΕΚ, Ευρατόμ (ΕΕ L 253 της 28.9.2007, σ. 39).


20.10.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 277/23


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 15ης Οκτωβρίου 2007

για την τροποποίηση της πράξης του Συμβουλίου περί εγκρίσεως των κανόνων των εφαρμοστέων στα αρχεία ανάλυσης της Ευρωπόλ

(2007/673/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη σύμβαση που βασίζεται στο άρθρο Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (σύμβαση Ευρωπόλ) (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 1,

την πρωτοβουλία της Δημοκρατίας της Φινλανδίας,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

το σχέδιο που εκπονήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπόλ,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η σύμβαση Ευρωπόλ προβλέπει στον τίτλο ΙΙΙ αρχεία δεδομένων εργασίας προς ανάλυση· το πρωτόκολλο που καταρτίσθηκε βάσει του άρθρου 43 παράγραφος 1 της σύμβασης Ευρωπόλ, εισήγαγε τροποποιήσεις· ειδικότερα, εισήχθησαν τροποποιήσεις στα άρθρα 10, 12, 16 και 21 της σύμβασης Ευρωπόλ, τα οποία καθορίζουν το πλαίσιο για τη σύσταση ενός αρχείου ανάλυσης και για τη συλλογή, επεξεργασία, χρήση και διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται σε αυτό.

(2)

Με την πράξη του Συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1998 περί εγκρίσεως των κανόνων των εφαρμοστέων στα αρχεία ανάλυσης της Ευρωπόλ (1999/C 26/01) (3) θεσπίστηκαν κανόνες εφαρμογής για τα αρχεία δεδομένων εργασίας προς ανάλυση· η τροποποίηση των εν λόγω κανόνων επιβάλλεται ως συνέπεια των αλλαγών που το εν λόγω πρωτόκολλο επέφερε στη σύμβαση Ευρωπόλ· η πράξη θα πρέπει επομένως να τροποποιηθεί αναλόγως.

(3)

Ζητήθηκε η γνώμη της κοινής εποπτικής αρχής,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η πράξη (1999/C 26/01) του Συμβουλίου περί εγκρίσεως των κανόνων των εφαρμοστέων στα αρχεία ανάλυσης της Ευρωπόλ τροποποιείται ως εξής:

1.

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Μετά την παραλαβή, καθορίζεται το συντομότερο δυνατόν, σε ποιο βαθμό τα δεδομένα συμπεριλαμβάνονται σε συγκεκριμένο αρχείο.».

2.

Το άρθρο 5 παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Οι προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο εντολές και οι τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 12 της σύμβασης Ευρωπόλ.».

3.

Το άρθρο 7 των κανόνων τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Την ανάγκη διατήρησης αρχείου δεδομένων εργασίας προς ανάλυση, βάσει του άρθρου 12 παράγραφος 4 της σύμβασης Ευρωπόλ, εκτιμούν οι μετέχοντες στην ανάλυση. Ο διευθυντής, με βάση την εκτίμηση αυτή, αποφασίζει ως προς τη διατήρηση ή το κλείσιμο του εν λόγω αρχείου και ενημερώνει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για την απόφασή του.»·

β)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Δεν επιτρέπεται η διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πέραν της διάρκειας που ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 της σύμβασης Ευρωπόλ. Εάν, λόγω περαιτέρω διατήρησης του προς ανάλυση αρχείου, δεδομένα σχετικά με πρόσωπα, κατά το άρθρο 6 παράγραφοι 3 έως 6, αποθηκεύονται σε αρχείο περισσότερο από πέντε έτη, ενημερώνεται σχετικά η κοινή εποπτική αρχή.».

4.

Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο διαγράφεται και πριν από το κείμενο του δευτέρου εδαφίου τίθεται το «2.»·

β)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Οι δραστηριότητες ανάλυσης και η διάδοση των αποτελεσμάτων ανάλυσης μπορούν να ξεκινήσουν αμέσως μετά τη δημιουργία του αρχείου προς ανάλυση, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 της σύμβασης Ευρωπόλ. Σε περίπτωση που το διοικητικό συμβούλιο δώσει εντολή στο διευθυντή της Ευρωπόλ να τροποποιήσει την εντολή για τη δημιουργία αρχείου δεδομένων ή να κλείσει το αρχείο αυτό, τα δεδομένα που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο αρχείο, ή σε περίπτωση κλεισίματος του αρχείου, όλα τα δεδομένα που περιέχονται στο εν λόγω αρχείο διαγράφονται αμέσως.».

5.

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 12α

Το δικαίωμα ανάκτησης δεδομένων από τους συμμετέχοντες στο σχέδιο ανάλυσης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 της σύμβασης Ευρωπόλ, χορηγείται μόνο κατόπιν διαπίστευσής τους από την Ευρωπόλ και εκπαίδευσης την οποία λαμβάνουν σχετικά με τις ειδικές υποχρεώσεις τους δυνάμει του νομικού πλαισίου της Ευρωπόλ.».

6.

Το άρθρο 15 παράγραφοι 4 και 5 των κανόνων διαγράφεται.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λουξεμβούργο, 15 Οκτωβρίου 2007.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

L. AMADO


(1)  ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 2. Σύμβαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με το πρωτόκολλο που καταρτίστηκε βάσει του άρθρου 43 παράγραφος 1 της σύμβασης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (σύμβαση Ευρωπόλ), το οποίο τροποποιεί την εν λόγω σύμβαση (ΕΕ C 2 της 6.1.2004, σ. 3).

(2)  Γνώμη της 4ης Σεπτεμβρίου 2007 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3)  ΕΕ C 26 της 30.1.1999, σ. 1. Πράξη όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την πράξη του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2002 που τροποποιεί τον εσωτερικό κανονισμό του προσωπικού της Ευρωπόλ (ΕΕ C 24 της 31.1.2003, σ. 1).


Επιτροπή

20.10.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 277/25


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Απριλίου 2007

σχετικά με την κρατική ενίσχυση N 575/04, που έθεσε σε εφαρμογή η Γαλλία υπέρ της Ernault, καθώς και το μέτρο C 32/05 (πρώην N 250/05) το οποίο αποτελεί το αντικείμενο διαδικασίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 1405]

(Το κείμενο στη γαλλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/674/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 88 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο,

τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Αφού κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σύμφωνα με τα εν λόγω άρθρα (1) και αφού έλαβε υπόψη της τις παρατηρήσεις αυτές,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(1)

Με απόφαση της 20ής Ιανουαρίου 2005 (2), η Επιτροπή εξουσιοδότησε τη Γαλλία να χορηγήσει ενίσχυση διάσωσης υπέρ της επιχείρησης Ernault. Η ενίσχυση συνίστατο σε δάνειο 2 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,43 % και διάρκεια που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες από την καταβολή της πρώτης δόσης στην επιχείρηση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που χορήγησαν οι γαλλικές αρχές, η συγκεκριμένη ενίσχυση τέθηκε σε εφαρμογή στις 14 Φεβρουαρίου 2005.

(2)

Η Γαλλία με επιστολή της που πρωτοκολλήθηκε στις 19 Μαΐου 2005 κοινοποίησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρόθεσή της να χορηγήσει στην επιχείρηση Ernault ενίσχυση αναδιάρθρωσης 2 εκατ. ευρώ. Η υπόθεση καταχωρίστηκε υπό τον αριθμό 250/05. Με επιστολή στις 2 Ιουνίου 2005, η Επιτροπή έθεσε συμπληρωματικές ερωτήσεις όσον αφορά την κοινοποίηση, στις οποίες η Γαλλία απάντησε με επιστολή στις 12 Ιουλίου 2005.

(3)

Με επιστολή στις6 Σεπτεμβρίου 2005, η Επιτροπή ενημέρωσε τη Γαλλία σχετικά με την απόφασή της να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης κατά του κοινοποιηθέντος μέτρου που αναφέρεται στο δεύτερο σημείο της αιτιολογικής σκέψης. Η συγκεκριμένη απόφαση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (3). Η Επιτροπή κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την εν λόγω ενίσχυση.

(4)

Η Επιτροπή έλαβε τα σχόλια εκ μέρους των γαλλικών αρχών, που καταχωρίστηκαν στις 16 Νοεμβρίου 2005, στις 16 Μαΐου 2006, στις 29 Ιουνίου 2006, στις 24 Ιουλίου 2006 και στις 21 Σεπτεμβρίου 2006. Πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις μεταξύ των γαλλικών αρχών και των υπηρεσιών της Επιτροπής στις 3 Ιουλίου 2006 και στις 26 Οκτωβρίου 2006.

(5)

Με ανακοίνωση στις 13 Δεκεμβρίου του 2006, που καταχωρίστηκε στην Επιτροπή στις 14 Δεκεμβρίου 2006, οι γαλλικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι η επιχείρηση Ernault τελεί υπό δικαστική διαχείριση και ότι απέσυραν την κοινοποίηση της ενίσχυσης για την αναδιάρθρωση.

(6)

Με ανακοίνωση στις 2 Μαρτίου 2007, που καταχωρίστηκε στην Επιτροπή στις 5 Μαρτίου 2007, οι γαλλικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι δήλωσαν στις 13 Σεπτεμβρίου 2006, την απαίτηση σχετικά με την ενίσχυση διάσωσης στο σύνδικο πτωχεύσεως που ήταν επιφορτισμένος με την υπόθεση της Ernault.

2.   ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

(7)

Με την προαναφερθείσα απόφασή της της 20ής Ιανουαρίου 2005, η Επιτροπή έκρινε ότι το δάνειο των 2 εκατ. ευρώ ήταν συμβιβάσιμο με την κοινή αγορά ως ενίσχυση διάσωσης κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντηρίων γραμμών για τις ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης προβληματικών επιχειρήσεων (4) (στο εξής «κατευθυντήριες γραμμές»). Αυτή η αξιολόγηση στηριζόταν στην τήρηση ορισμένων προϋποθέσεων και κυρίως στη δέσμευση των γαλλικών αρχών να υποβάλουν στην Επιτροπή ένα σχέδιο εκκαθάρισης, ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης ή την απόδειξη ότι το δάνειο επεστράφη πλήρως, εντός προθεσμίας έξι μηνών από την έγκριση της ενίσχυσης εκ μέρους της Επιτροπής.

(8)

Είναι αληθές ότι οι γαλλικές αρχές κοινοποίησαν ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης στην Επιτροπή στις 19 Μαΐου 2005, δηλαδή εντός έξι μηνών από την ημερομηνία απόφασης της Επιτροπής. Παρά ταύτα, αυτές οι ίδιες αρχές απέσυραν στη συνέχεια την κοινοποίηση.

(9)

Η κοινοποίηση στην Επιτροπή ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παράταση της προθεσμίας επιστροφής του δανείου, όπως προβλέπεται από το σημείο 66 των κατευθυντηρίων γραμμών. Κατά συνέπεια, όταν ένα κοινοποιηθέν σχέδιο αποσύρεται, η παράταση της προθεσμίας δεν μπορεί να διατηρηθεί πέραν της προθεσμίας απόσυρσης, και το δάνειο καθίσταται άμεσα αποπληρωτέο.

(10)

Η Επιτροπή τονίζει εξάλλου ότι οι γαλλικές αρχές δεν τις χορήγησαν αποδείξεις για την αποπληρωμή του δανείου, ούτε κοινοποίησαν ένα σχέδιο εκκαθάρισης της επιχείρησης. Κατά συνέπεια δεν τηρήθηκε καμία από τις προϋποθέσεις που επιβάλλονται για την παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται στο σημείο 26 των κατευθυντηρίων γραμμών.

(11)

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Επιτροπή οφείλει να διαπιστώσει ότι το δάνειο που χορηγήθηκε από τις γαλλικές αρχές στην Ernault ως ενίσχυση διάσωσης είναι ασυμβίβαστο με την κοινή αγορά στη βάση των κατευθυντηρίων γραμμών, και αυτό από τις 14 Δεκεμβρίου 2006, ημερομηνία της απόσυρσης της κοινοποίησης του σχεδίου ενίσχυσης για την αναδιάρθρωση. Εξάλλου, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η ενίσχυση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συμβιβάζεται με την κοινή αγορά σε μια άλλη νομική βάση. Το δάνειο που χορηγήθηκε ως ενίσχυση διάσωσης πρέπει κατά συνέπεια να θεωρηθεί ως μη συμβιβάσιμη κρατική ενίσχυση στο μέτρο που διατηρήθηκε πέραν της 14ης Δεκεμβρίου 2006 και, εκ τούτου, η Γαλλία πρέπει να επιδιώξει την ανάκτησή του από το δικαιούχο που είναι η επιχείρηση Ernault.

(12)

Η Επιτροπή τονίζει ότι οι γαλλικές αρχές δήλωσαν την απαίτηση σχετικά με την ενίσχυση διάσωσης στον σύνδικο πτωχεύσεως που ήταν επιφορτισμένος με την υπόθεση της δικαστικής διαχείρισης Ernault.

3.   ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

(13)

Η Επιτροπή αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/99 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 1999, με το οποίο ορίζονται οι εκτελεστικές διατάξεις του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ (5), το συγκεκριμένο κράτος μέλος μπορεί να αποσύρει την κοινοποίηση πριν η Επιτροπή εκδώσει απόφαση σχετικά με ενίσχυση και σε περίπτωση που η Επιτροπή έχει κινήσει την επίσημη διαδικασία εξέτασης, θα πρέπει να την περατώσει.

(14)

Κατά συνέπεια, πρέπει να περατωθεί η επίσημη διαδικασία έρευνας που κινήθηκε με την προαναφερθείσα απόφαση της 6ης Σεπτεμβρίου 2005, η οποία, μετά την απόσυρση της κοινοποίησης, στερείται αντικειμένου όσον αφορά την ενίσχυση αναδιάρθρωσης της Ernault,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η κρατική ενίσχυση που τέθηκε σε εφαρμογή από τη Γαλλία ως ενίσχυση διάσωσης υπέρ της Ernault και που καλύπτεται από την απόφαση της Επιτροπής της 20ής Ιανουαρίου 2005, είναι ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά στο μέτρο που διατηρήθηκε πέραν της 14ης Δεκεμβρίου 2006.

Άρθρο 2

1.   Η Γαλλία υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να ζητήσει από τον αποδέκτη την επιστροφή της ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 1, η οποία χορηγήθηκε παράνομα.

2.   Η ανάκτηση πραγματοποιείται αμελλητί σύμφωνα με τις διαδικασίες του εθνικού δικαίου, εφόσον αυτές επιτρέπουν την άμεση και αποτελεσματική εκτέλεση της παρούσας απόφασης. Τα προς ανάκτηση ποσά περιλαμβάνουν και τους οφειλόμενους τόκους από την ημερομηνία που τα ποσά αυτά τέθηκαν στη διάθεση του δικαιούχου μέχρι την ημερομηνία της πραγματικής ανάκτησής τους. Για την περίοδο που περιλαμβάνεται μεταξύ της 14ης Δεκεμβρίου 2006, ημερομηνία ανάκλησης της κοινοποίησης του σχεδίου αναδιάρθρωσης και της ημερομηνίας πραγματικής ανάκτησης της ενίσχυσης, το επιτόκιο υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής (6).

Άρθρο 3

Η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2 της συνθήκης, που κινήθηκε με την απόφαση της Επιτροπής της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 (μέτρο C 32/05), περατώνεται λόγω της απόσυρσης της κοινοποίησης της 23ης Μαΐου 2005.

Άρθρο 4

Η Γαλλία ενημερώνει την Επιτροπή εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, για τα προβλεπόμενα και ήδη εφαρμοσθέντα μέτρα για να συμμορφωθεί προς τα άρθρα 1 και 2. Χορηγεί τις συγκεκριμένες πληροφορίες συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που επισυνάπτεται στο παράρτημα.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Γαλλική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2007.

Για την Επιτροπή

Neelie KROES

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ C 324 της 21.12.2005, σ. 23.

(2)  ΕΕ C 16 της 21.1.2006, σ. 21. Αριθ. ενίσχυσης. N 575/04 — Ενίσχυση διάσωσης υπέρ της επιχείρησης Ernault.

(3)  Βλέπε υποσημείωση 1.

(4)  ΕΕ C 244 της 1.10.2004, σ. 2.

(5)  ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 1).

(6)  ΕΕ L 140 της 30.4.2004, σ. 1.


ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ

Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2007 όσον αφορά την κρατική ενίσχυση N 575/04 που τέθηκε σε εφαρμογή από τη Γαλλία υπέρ της Ernault, καθώς και το μέτρο C 32/05 (πρώην N 250/05) το οποίο αποτελεί το αντικείμενο διαδικασίας στη βάση του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης

1.   Υπολογισμός του προς ανάκτηση ποσού

1.1.

Παρακαλείσθε να χορηγήσετε τις ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά το ποσό της ενίσχυσης που χορηγήθηκε παράνομα στο δικαιούχο:

Ημερομηνία(-ες) πληρωμής (1)

Ποσό της ενίσχυσης (2)

Νόμισμα

Ταυτότητα του δικαιούχου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχόλια:

1.2.

Εξηγήστε αναλυτικά με ποιον τρόπο θα υπολογιστούν οι καταβλητέοι τόκοι επί του ποσού της υπό ανάκτηση ενίσχυσης

2.   Σχεδιαζόμενα και ήδη ληφθέντα μέτρα για την ανάκτηση της ενίσχυσης

2.1.

Περιγράψτε αναλυτικά τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί και τα μέτρα που προγραμματίζονται για την άμεση και αποτελεσματική ανάκτηση της ενίσχυσης. Αναφέρετε επίσης, κατά περίπτωση, τη νομική βάση των ληφθέντων/σχεδιαζόμενων μέτρων.

2.2.

Σε ποια ημερομηνία θα έχει ολοκληρωθεί η ανάκτηση της ενίσχυσης;

3.   Ήδη πραγματοποιθείσα ανάκτηση

3.1.

Αναφέρετε τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με το (τα) ποσό(-ά) της ενίσχυσης που έχει/έχουν ανακτηθεί από το δικαιούχο:

Ημερομηνία(-ες) (3)

Ύψος ανακτηθείσας

Νόμισμα

Ταυτότητα του δικαιούχου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Επισυνάψτε έγγραφα που τεκμηριώνουν την επιστροφή των ποσών ενίσχυσης που αναφέρονται στον πίνακα του σημείου 3.1 ανωτέρω.


(1)  

(°)

Ημερομηνία(-ες) κατά την οποία (κατά τις οποίες) η ενίσχυση (ή επιμέρους εκταμιεύσεις της ενίσχυσης) τέθηκαν στη διάθεση του δικαιούχου (στο μέτρο που το επίδικο μέτρο ενίσχυσης συνίσταται σε χωριστές εκταμιεύσεις, παρακαλείσθε να προσδιορίσετε αυτές τις εκταμιεύσεις χωριστά).

(2)  Ποσό της ενίσχυσης που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου (ακαθάριστο ισοδύναμο επιδότησης).

(3)  

(°)

Ημερομηνία(-ες) κατά την οποία/κατά τις οποίες επεστράφη η ενίσχυση.


20.10.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 277/29


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Οκτωβρίου 2007

για τη σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων σχετικά με την εμπορία ανθρώπων

(2007/675/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με σκοπό την καλύτερη καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σύμφωνα με τη δήλωση των Βρυξελλών (2002) (1), η οποία εξέφρασε την ανάγκη να συσταθεί από την Επιτροπή ομάδα εμπειρογνωμόνων για την εμπορία ανθρώπων, η ομάδα αυτή συστάθηκε με την απόφαση 2003/209/ΕΚ της Επιτροπής. Η συμβουλευτική ομάδα έγινε γνωστή ως «ομάδα εμπειρογνωμόνων για την εμπορία ανθρώπων» (2).

(2)

Στην ομάδα εμπειρογνωμόνων για την εμπορία ανθρώπων δόθηκε εντολή να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της πρόληψης και της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, να παρέχει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να συγκεντρώνει απόψεις με σκοπό την ανάλυση πρωτοβουλιών της Επιτροπής σχετικά με την εμπορία ανθρώπων και να προετοιμάσει έκθεση βάσει των συστάσεων που διατυπώνονται στη δήλωση των Βρυξελλών. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων το Δεκέμβριο του 2004 υπέβαλε έκθεση από κοινού με σειρά συστάσεων με σκοπό να υπάρξουν περαιτέρω συγκεκριμένες προτάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

(3)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 2005«καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων: ολοκληρωμένη προσέγγιση και προτάσεις για σχέδιο δράσης» (3) βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην έκθεση και τις συστάσεις που διατυπώθηκαν από την ομάδα εμπειρογνωμόνων. Την 1η Δεκεμβρίου 2005, το Συμβούλιο θέσπισε σχέδιο της ΕΕ για βέλτιστες πρακτικές, πρότυπα και διαδικασίες για την καταπολέμηση και την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων (4), το οποίο αντικατοπτρίζει σειρά υποδείξεων που έγιναν στην ανακοίνωση της Επιτροπής.

(4)

Υπό το φως της πολύτιμης εργασίας που πραγματοποιήθηκε από την ομάδα εμπειρογνωμόνων για την εμπορία ανθρώπων από το 2003, η οποία παρείχε στην Επιτροπή τη δυνατότητα να αναπτύξει περαιτέρω την πολιτική της στο συγκεκριμένο τομέα και να λάβει υπόψη την αυξανόμενη σημασία σε παγκόσμιο επίπεδο του πολιτικού τομέα της εμπορίας ανθρώπων, η ομάδα εμπειρογνωμόνων πρέπει να συνεχίσει την εργασία της. Απαιτείται να ληφθεί νέα απόφαση για να συνυπολογιστεί η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πεδίο δράσης της ομάδας εμπειρογνωμόνων πρέπει επίσης να επεκταθεί και η ομάδα θα πρέπει να είναι σε θέση να επωφεληθεί από ευρύτερη κλίμακα εμπειρογνωμοσύνης η οποία απαιτείται από το μεταβαλλόμενο φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων.

(5)

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα συνεχίσει να συμβουλεύει την Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ιδιαίτερα, θα επικουρεί την Επιτροπή κατά την εφαρμογή και την ανάπτυξη δράσεων που προβλέπονται στο σχέδιο της ΕΕ, του Δεκεμβρίου 2005, για βέλτιστες πρακτικές, πρότυπα και διαδικασίες για την καταπολέμηση και την πρόληψη εμπορίας ανθρώπων, ενώ θα δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον τομέα εκμετάλλευσης της εργασίας.

(6)

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα απαρτίζεται από 21 μέλη προερχόμενα από αντιπροσώπους των δημοσίων φορέων των κρατών μελών της ΕΕ και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Europol. Εμπειρογνώμονες του ακαδημαϊκού τομέα εξειδικευμένοι στον μη κερδοσκοπικό τομέα μπορούν επίσης να επιλεγούν ως μέλη.

(7)

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα μπορεί να δημιουργεί υποομάδες για να διευκολύνει και να επιταχύνει την εργασία της, επικεντρωνόμενες σε ειδικά θέματα. Τα καθήκοντα αυτών των υποομάδων θα συμφωνούνται από την ομάδα εμπειρογνωμόνων ως σύνολο και θα προσδιορίζονται με σαφήνεια.

(8)

Πρέπει να προβλεφθούν κανόνες για τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών από τα μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων, με την επιφύλαξη των κανόνων της Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια όπως ορίζονται το παράρτημα της απόφασης 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ της Επιτροπής (5).

(9)

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τα μέλη της ομάδας πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (6).

(10)

Η διάρκεια της θητείας των μελών ανέρχεται σε τρία έτη και είναι ανανεώσιμη.

(11)

Η απόφαση 2003/209/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων για την εμπορία ανθρώπων

Συστήνεται με την παρούσα απόφαση η «ομάδα εμπειρογνωμόνων για την εμπορία ανθρώπων», στο εξής καλούμενη «ομάδα».

Άρθρο 2

Διαβούλευση

1.   Η Επιτροπή μπορεί να συμβουλεύεται την ομάδα για κάθε ζήτημα σχετικό με την εμπορία ανθρώπων.

2.   Τα καθήκοντα της ομάδας είναι:

α)

να εξασφαλίζει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, των άλλων μερών που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) και της Επιτροπής για σειρά θεμάτων που αφορούν την εμπορία ανθρώπων·

β)

να επικουρεί την Επιτροπή, εκδίδοντας γνωμοδοτήσεις σχετικά με την εμπορία ανθρώπων και εξασφαλίζοντας συνεκτική προσέγγιση στο συγκεκριμένο ζήτημα·

γ)

να επικουρεί την Επιτροπή στην αξιολόγηση της εξέλιξης της πολιτικής στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο·

δ)

να επικουρεί την Επιτροπή κατά τον προσδιορισμό και καθορισμό ενδεχόμενων σχετικών μέτρων και δράσεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο σε όλη την κλίμακα της πολιτικής της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων.

ε)

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων εκδίδει γνωμοδοτήσεις ή συντάσσει εκθέσεις προς την Επιτροπή μετά από αίτηση αυτής της τελευταίας ή με δική της πρωτοβουλία λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή και την περαιτέρω ανάπτυξη σε κοινοτικό επίπεδο του σχεδίου της ΕΕ για βέλτιστες πρακτικές, πρότυπα και διαδικασίες για την καταπολέμηση και την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, και συναφών μορφών εκμετάλλευσης. Λαμβάνει επίσης υπόψη τη διάσταση του φύλου.

3.   Ο πρόεδρος της ομάδας μπορεί να προτρέπει την Επιτροπή να ζητεί τη γνώμη της ομάδας για ένα συγκεκριμένο ζήτημα.

Άρθρο 3

Σύνθεση — Διορισμός

1.   Η ομάδα απαρτίζεται από 21 μέλη. Η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην ομάδα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα και στη δημόσια ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας.

2.   Τα μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων διορίζονται μεταξύ ειδικών με εμπειρογνωμοσύνη και πείρα στον τομέα της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της εργασιακής διάστασης της εμπορίας ανθρώπων, που επιλέγονται από:

α)

τις διοικήσεις των κρατών μελών (μέχρι 11 μέλη)·

β)

διακυβερνητικές, διεθνείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις που δρουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο με καλά τεκμηριωμένη εμπειρογνωμοσύνη και πείρα στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων (μέχρι πέντε μέλη)·

γ)

τους κοινωνικούς εταίρους και τις ενώσεις εργοδοτών που δρουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο (μέχρι τέσσερα μέλη)·

δ)

την Europol (1 μέλος)·

ε)

άτομα με πείρα που απορρέει από ακαδημαϊκή έρευνα για δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια ή ινστιτούτα στα κράτη μέλη μπορούν επίσης να γίνουν μέλη της ομάδας (μέχρι δύο μέλη).

3.   Τα μέλη που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παραγράφου 2 προσδιορίζονται και διορίζονται από την Επιτροπή μετά από πρόταση των κρατών μελών. Τα μέλη που αναφέρονται στα στοιχεία β), γ) και ε) της παραγράφου 2 διορίζονται από την Επιτροπή μεταξύ εκείνων που έχουν ανταποκριθεί στην πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων. Τα μέλη που αναφέρονται στο στοιχείο δ) της παραγράφου 2 διορίζονται από την Europol.

4.   Βάσει της πρόσκλησης για την υποβολή υποψηφιοτήτων, οι υποψήφιοι που κρίθηκαν κατάλληλοι για να αποτελέσουν μέλη της ομάδας αλλά δεν έχουν διοριστεί, εγγράφονται με συναίνεσή τους σε εφεδρικό πίνακα. Η Επιτροπή θα χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο πίνακα για να προβαίνει, εφόσον χρειάζεται, σε αντικατάσταση των μελών.

5.   Τα μέλη της ομάδας ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την αντικατάστασή τους ή μέχρι το τέλος της θητείας τους.

6.   Τα μέλη, τα οποία δεν είναι πλέον σε θέση να συμβάλουν αποτελεσματικά στις εργασίες της ομάδας, τα οποία παραιτούνται ή τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 287 της συνθήκης, μπορούν να αντικατασταθούν για την υπόλοιπη περίοδο της θητείας τους.

7.   Τα μέλη που διορίζονται υπό την προσωπική τους ιδιότητα υπογράφουν κάθε χρόνο βεβαίωση ότι θα ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον και δήλωση σχετικά με την απουσία ή ύπαρξη συμφέροντος που μπορεί να επηρεάζει την αμεροληψία τους.

8.   Τα ονόματα των μελών που διορίζονται υπό την προσωπική τους ιδιότητα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΓΔ Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C.

9.   Τα ονόματα των μελών που συγκεντρώνονται, αποτελούν το αντικείμενο επεξεργασίας και δημοσιεύονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Άρθρο 4

Λειτουργία

1.   Η ομάδα εκλέγει έναν πρόεδρο και δύο αντιπροέδρους μεταξύ των μελών της με απλή πλειοψηφία.

2.   Σε συμφωνία με την Επιτροπή, είναι δυνατή η σύσταση υποομάδων στο πλαίσιο της ομάδας για την εξέταση συγκεκριμένων θεμάτων με βάση κριτήρια καθοριζόμενα από την ομάδα. Οι υποομάδες περιλαμβάνουν κατ’ ανώτατο όριο 9 μέλη και διαλύονται εφόσον εκπληρώσουν την αποστολή τους.

3.   Οι πληροφορίες που προκύπτουν από τη συμμετοχή στις εργασίες της ομάδας ή των υποομάδων δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι πρόκειται για εμπιστευτικά θέματα.

4.   Η ομάδα και οι υποομάδες της συνεδριάζουν κατά κανόνα στους χώρους της Επιτροπής σύμφωνα με τις διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα που αυτή έχει ορίσει. Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη γραμματεία των συνεδριάσεων της ομάδας και των υποομάδων της. Αντιπρόσωποι των ενδιαφερομένων υπηρεσιών της Επιτροπής μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της ομάδας και των υποομάδων της.

5.   Η ομάδα καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισμό της με βάση τους πρότυπους διαδικαστικούς κανόνες που έχει εγκρίνει η Επιτροπή.

6.   Η Επιτροπή μπορεί να δημοσιεύει, στην πρωτότυπη γλώσσα του εκάστοτε εγγράφου, περιλήψεις, συμπεράσματα ή επιμέρους συμπεράσματα ή έγγραφα εργασίας της ομάδας.

Άρθρο 5

Πρόσθετοι εμπειρογνώμονες

1.   Η Επιτροπή μπορεί να καλεί εμπειρογνώμονες ή παρατηρητές εκτός της ομάδας με ειδικές γνώσεις σε ένα συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης προκειμένου να συμμετέχουν στις εργασίες της ομάδας.

2.   Η Επιτροπή μπορεί να καλεί επίσημους αντιπροσώπους των κρατών μελών, των υποψηφίων χωρών ή διεθνών, διακυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων προκειμένου να συμμετέχουν στη συνεδρίαση της ομάδας εμπειρογνωμόνων.

Άρθρο 6

Έξοδα συνεδριάσεων

1.   Η Επιτροπή επιστρέφει τα έξοδα ταξιδίου και, κατά περίπτωση, διαμονής των μελών και των εμπειρογνωμόνων που συνδέονται με τις δραστηριότητες της ομάδας σύμφωνα με τους κανόνες της Επιτροπής για την αποζημίωση των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων.

2.   Τα μέλη, οι εμπειρογνώμονες και οι παρατηρητές δεν αμείβονται για τις υπηρεσίες που παρέχουν.

3.   Τα έξοδα συνεδριάσεων επιστρέφονται εντός των ορίων του ετήσιου προϋπολογισμού που διατίθεται στην ομάδα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής.

Άρθρο 7

Κατάργηση

Η απόφαση 2003/209/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 8

Ισχύς

Η απόφαση ισχύει για περίοδο τριών ετών.

Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Franco FRATTINI

Αντιπρόεδρος


(1)  Η δήλωση των Βρυξελλών εκδόθηκε κατά την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων —παγκόσμια πρόκληση για τον 21ο αιώνα— που πραγματοποιήθηκε από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου 2002, (ΕΕ C 137 της 12.6.2003, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 79 της 26.3.2003, σ. 25.

(3)  COM(2005) 514 τελικό.

(4)  ΕΕ C 311 της 9.12.2005, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 317 της 3.12.2001, σ. 1. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 206/548/ΕΚ, Ευρατόμ (ΕΕ L 215 της 5.8.2006, σ. 38).

(6)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.


Διορθωτικά

20.10.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 277/33


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1222/2007 της Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2007, για καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών κατά την εισαγωγή στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών καθώς και της αυγοαλβουμίνης και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 275 της 19ης Οκτωβρίου 2007 )

Στη σελίδα 31, στο παράρτημα, τρίτη στήλη «Αντιπροσωπευτική τιμή» του πίνακα, κωδικός ΣΟ 0207 14 10:

αντί:

«214,1»,

διάβαζε:

«241,1».