ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 129

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

50ό έτος
17 Μαΐου 2007


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 541/2007 της Επιτροπής, της 16ης Μαΐου 2007, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 542/2007 της Επιτροπής, της 16ης Μαΐου 2007, σχετικά με τον καθορισμό του συντελεστή κατανομής για την έκδοση αδειών εισαγωγής που απαιτούνται από τις 7 έως τις 11 Μαΐου 2007 για τα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης στο πλαίσιο δασμολογικών ποσοστώσεων και προτιμησιακών συμφωνιών

3

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 543/2007 της Επιτροπής, της 16ης Μαΐου 2007, σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχτηκαν για την υποπερίοδο του Μαΐου 2007 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2021/2006

7

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 544/2007 της Επιτροπής, της 16ης Μαΐου 2007, σχετικά με την έγκριση μη επουσιωδών τροποποιήσεων των προδιαγραφών μιας ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων και των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης Baena (ΠΟΠ)

10

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 545/2007 της Επιτροπής, της 16ης Μαΐου 2007, σχετικά με το άνοιγμα και τη διαχείριση εισαγωγικής δασμολογικής ποσόστωσης για κατεψυγμένο βόειο κρέας που προορίζεται για μεταποίηση (1η Ιουλίου 2007-30 Ιουνίου 2008)

14

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 546/2007 της Επιτροπής, της 16ης Μαΐου 2007, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας ρέγγας στις υποδιαιρέσεις 25-27, 28.2, 29 και 32 της Βαλτικής Θάλασσας από σκάφη που φέρουν σημαία Γερμανίας

23

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Συμβούλιο

 

 

2007/340/ΕΚ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 19ης Απριλίου 2007, για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής

25

 

*

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας

27

 

*

Πρωτόκολλο της συμφωνίας για τα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο Σένγκεν

35

 

 

2007/341/ΕΚ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 19ης Απριλίου 2007, για τη σύναψη της συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας

38

 

*

Συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

40

 

 

Επιτροπή

 

 

2007/342/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2007, για τη διάθεση στο Βέλγιο πρόσθετων ημερών αλιείας εντός των ζωνών ICES IV, VII a και VII d [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 2072]  ( 1 )

61

 

 

2007/343/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2007, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά ελαίου με προσθήκη φυτοστερολών/φυτοστανολών ως νέου συστατικού τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 2073]

63

 

 

2007/344/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 16ης Μαΐου 2007, για την εναρμονισμένη διαθεσιμότητα πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ραδιοφάσματος στην Κοινότητα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 2085]  ( 1 )

67

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

17.5.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 129/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 541/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Μαΐου 2007

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός ισμός αρχίζει να ισχύει στις 17 Μαΐου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2007.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2005 (ΕΕ L 62 της 9.3.2005, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 16ης Μαΐου 2007, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

MA

41,8

TN

81,0

TR

117,0

ZZ

79,9

0707 00 05

JO

171,8

MK

35,1

TR

119,1

ZZ

108,7

0709 90 70

TR

109,9

ZZ

109,9

0805 10 20

EG

43,1

IL

59,1

MA

44,9

ZZ

49,0

0805 50 10

AR

58,2

ZZ

58,2

0808 10 80

AR

82,9

BR

76,2

CL

81,4

CN

93,3

NZ

116,2

US

126,0

UY

75,1

ZA

89,1

ZZ

92,5


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


17.5.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 129/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 542/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Μαΐου 2007

σχετικά με τον καθορισμό του συντελεστή κατανομής για την έκδοση αδειών εισαγωγής που απαιτούνται από τις 7 έως τις 11 Μαΐου 2007 για τα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης στο πλαίσιο δασμολογικών ποσοστώσεων και προτιμησιακών συμφωνιών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2006, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 950/2006 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2006, για τον καθορισμό, για τις περιόδους εμπορίας 2006/07, 2007/08 και 2008/09, των λεπτομερειών εφαρμογής για την εισαγωγή και το ραφινάρισμα προϊόντων του τομέα της ζάχαρης στο πλαίσιο ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων και προτιμησιακών συμφωνιών (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι αιτήσεις για άδειες εισαγωγής υποβλήθηκαν στις αρμόδιες αρχές κατά την εβδομάδα από τις 7 έως τις 11 Μαΐου 2007, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 950/2006 ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1832/2006 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων στον τομέα της ζάχαρης λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (3), για συνολική ποσότητα ίση ή μεγαλύτερη από τη διαθέσιμη ποσότητα για τους αύξοντες αριθμούς 09.4335 και 09.4336 (2006-2007).

(2)

Υπό τις περιστάσεις αυτές, η Επιτροπή πρέπει να καθορίσει συντελεστή κατανομής για την έκδοση αδειών εισαγωγής κατ’ αναλογία της διαθέσιμης ποσότητας και να ενημερώσει τα κράτη μέλη ότι έχει καλυφθεί η καθορισμένη ποσότητα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Όσον αφορά τις αιτήσεις έκδοσης αδειών εισαγωγής που υποβλήθηκαν από τις 7 έως τις 11 Μαΐου 2007, στο πλαίσιο του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006 ή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2006, οι αιτήσεις θα εκδοθούν εντός των ορίων των ποσοτήτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2007.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2006 (ΕΕ L 379 της 28.12.2006, σ. 95).

(3)  ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 8.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προτιμησιακή ζάχαρη ΑΚΕ-Ινδία

Τίτλος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006

Περίοδος 2006/07

Αύξων αριθμός

Χώρα

% των αιτούμενων ποσοτήτων που πρέπει να παραδοθούν για την εβδομάδα από τις 7 έως τις 11 Μαΐου 2007

Όριο

09.4331

Μπαρμπάντος

100

 

09.4332

Μπελίζ

0

Έχει επιτευχθεί

09.4333

Ακτή Ελεφαντοστού

100

 

09.4334

Κονγκό

100

 

09.4335

Φίτζι

100

Έχει επιτευχθεί

09.4336

Γουιάνα

100

Έχει επιτευχθεί

09.4337

Ινδία

0

Έχει επιτευχθεί

09.4338

Τζαμάικα

100

 

09.4339

Κένυα

100

 

09.4340

Μαδαγασκάρη

100

 

09.4341

Μαλάουι

100

 

09.4342

Μαυρίκιος

100

 

09.4343

Μοζαμβίκη

0

Έχει επιτευχθεί

09.4344

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

 

09.4345

Σουρινάμ

 

09.4346

Σουαζιλάνδη

100

 

09.4347

Τανζανία

0

Έχει επιτευχθεί

09.4348

Τρινιδάδ και Τομπάγκο

100

 

09.4349

Ουγκάντα

 

09.4350

Ζάμπια

100

 

09.4351

Ζιμπάμπουε

100

 


Προτιμησιακή ζάχαρη ΑΚΕ-Ινδία

Τίτλος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006

Περίοδος 2007/08

Αύξων αριθμός

Χώρα

% των αιτούμενων ποσοτήτων που πρέπει να παραδοθούν για την εβδομάδα από τις 7 έως τις 11 Μαΐου 2007

Όριο

09.4331

Μπαρμπάντος

 

09.4332

Μπελίζ

100

 

09.4333

Ακτή Ελεφαντοστού

 

09.4334

Κονγκό

 

09.4335

Φίτζι

 

09.4336

Γουιάνα

 

09.4337

Ινδία

100

 

09.4338

Τζαμάικα

 

09.4339

Κένυα

 

09.4340

Μαδαγασκάρη

 

09.4341

Μαλάουι

 

09.4342

Μαυρίκιος

 

09.4343

Μοζαμβίκη

100

 

09.4344

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

 

09.4345

Σουρινάμ

 

09.4346

Σουαζιλάνδη

 

09.4347

Τανζανία

100

 

09.4348

Τρινιδάδ και Τομπάγκο

 

09.4349

Ουγκάντα

 

09.4350

Ζάμπια

 

09.4351

Ζιμπάμπουε

 


Συμπληρωματική ζάχαρη

Τίτλος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006

Περίοδος 2006/07

Αύξων αριθμός

Χώρα

% των αιτούμενων ποσοτήτων που πρέπει να παραδοθούν για την εβδομάδα από τις 7 έως τις 11 Μαΐου 2007

Όριο

09.4315

Ινδία

100

 

09.4316

Χώρες που υπέγραψαν το πρωτόκολλο ΑΚΕ

100

 


Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL

Τίτλος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006

Περίοδος 2006/07

Αύξων αριθμός

Χώρα

% των αιτούμενων ποσοτήτων που πρέπει να παραδοθούν για την εβδομάδα από τις 7 έως τις 11 Μαΐου 2007

Όριο

09.4317

Αυστραλία

0

Έχει επιτευχθεί

09.4318

Βραζιλία

0

Έχει επιτευχθεί

09.4319

Κούβα

0

Έχει επιτευχθεί

09.4320

Άλλες τρίτες χώρες

0

Έχει επιτευχθεί


Ζάχαρη Βαλκανίων

Τίτλος VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006

Περίοδος 2006/07

Αύξων αριθμός

Χώρα

% των αιτούμενων ποσοτήτων που πρέπει να παραδοθούν για την εβδομάδα από τις 7 έως τις 11 Μαΐου 2007

Όριο

09.4324

Αλβανία

100

 

09.4325

Βοσνία και Ερζεγοβίνη

0

Έχει επιτευχθεί

09.4326

Σερβία, Μαυροβούνιο και Κοσσυφοπέδιο

100

 

09.4327

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

100

 

09.4328

Κροατία

100

 


Ζάχαρη εξαιρετικής εισαγωγής και ζάχαρη βιομηχανικής εισαγωγής

Τίτλος VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006

Περίοδος 2006/07

Αύξων αριθμός

Είδος

% των αιτούμενων ποσοτήτων που πρέπει να παραδοθούν για την εβδομάδα από τις 7 έως τις 11 Μαΐου 2007

Όριο

09.4380

Εξαιρετική

 

09.4390

Βιομηχανική

100

 


Εισαγωγή ζάχαρης υπό τις μεταβατικές δασμολογικές ποσοστώσεις που ανοίγουν για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία

Κεφάλαιο 1 τμήμα 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2006

Περίοδος 2006/07

Αύξων αριθμός

Είδος

% των αιτούμενων ποσοτήτων που πρέπει να παραδοθούν για την εβδομάδα από τις 7 έως τις 11 Μαΐου 2007

Όριο

09.4365

Βουλγαρία

0

Έχει επιτευχθεί

09.4366

Ρουμανία

100

 


17.5.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 129/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 543/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Μαΐου 2007

σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων που ανοίχτηκαν για την υποπερίοδο του Μαΐου 2007 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2021/2006

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς του ρυζιού (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2021/2006 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2006, όσον αφορά το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των ποσοστώσεων κατά την εισαγωγή ρυζιού καταγωγής κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ) (3), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2021/2006 ανοίχθηκε γενική ετήσια δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής 160 000 τόνων ρυζιού εκφραζόμενη σε ισοδύναμο αποφλοιωμένου ρυζιού, εκ των οποίων 125 000 τόνοι καταγωγής κρατών ΑΚΕ (αύξων αριθμός 09.4187), 25 000 τόνοι καταγωγής Ολλανδικών Αντιλλών και Αρούμπας (αύξων αριθμός 09.4189) και 10 000 τόνοι καταγωγής των λιγότερο ανεπτυγμένων ΥΧΕ (αύξων αριθμός 09.4190), και ετήσια δασμολογική ποσόστωση 20 000 τόνων θραυσμάτων ρυζιού καταγωγής κρατών ΑΚΕ (αύξων αριθμός 09.4188).

(2)

Για τις ποσοστώσεις αυτές που προβλέπονται στα στοιχεία α) και β) του άρθρου 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2021/2006, η δεύτερη υποπερίοδος είναι ο μήνας Μάιος.

(3)

Από την κοινοποίηση που διαβιβάστηκε σύμφωνα με το άρθρο 17 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2021/2006 προκύπτει ότι, για τις ποσοστώσεις με αύξοντες αριθμούς 09.4187, 09.4188 και 09.4189, οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τις πρώτες πέντε εργάσιμες ημέρες του Μαΐου 2007, σύμφωνα με το άρθρο 13 πρώτο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού, αφορούν ποσότητα που εκφράζεται ως ισοδύναμο αποφλοιωμένου ρυζιού η οποία υπερβαίνει τη διαθέσιμη ποσότητα. Ως εκ τούτου, πρέπει να προσδιοριστεί σε ποιο βαθμό μπορούν να εκδοθούν τα πιστοποιητικά εισαγωγής, με τον καθορισμό συντελεστή κατανομής που πρέπει να εφαρμόζεται στις αιτούμενες ποσότητες.

(4)

Εξάλλου, προκύπτει από την κοινοποίηση που αναφέρεται ανωτέρω ότι για την ποσόστωση με αύξοντα αριθμό 09.4190, οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά τις πέντε πρώτες εργάσιμες ημέρες του Μαΐου 2007, σύμφωνα με άρθρο 13 πρώτο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού αφορούν ποσότητα που εκφράζεται ως ισοδύναμο αποφλοιωμένου ρυζιού μικρότερη από (ή ίση με) τη διαθέσιμη ποσότητα.

(5)

Συνεπώς, πρέπει να καθοριστούν οι συνολικές διαθέσιμες ποσότητες για την επόμενη υποπερίοδο σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2021/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Για τις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που φέρουν τους αύξοντες αριθμούς 09.4187, 09.4188 και 09.4189 που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2021/2006, οι οποίες υποβλήθηκαν κατά τις πέντε πρώτες εργάσιμες ημέρες του μηνός Μαΐου 2007, εκδίδονται πιστοποιητικά εισαγωγής για τις αιτούμενες ποσότητες στις οποίες εφαρμόζονται συντελεστές κατανομής που καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2.   Οι συνολικές διαθέσιμες ποσότητες στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που φέρουν τους αύξοντες αριθμούς 09.4187, 09.4188, 09.4189 και 09.4190, που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2021/2006, για την επόμενη υποπερίοδο ποσόστωσης καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2007.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 96. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 797/2006 (ΕΕ L 144 της 31.5.2006, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 289/2007 (ΕΕ L 78 της 17.3.2007, σ. 17).

(3)  ΕΕ L 384 της 29.12.2006, σ. 61.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποσότητες που κατανέμονται στο πλαίσιο της υποπεριόδου του μηνός Μαΐου 2007 και διαθέσιμες ποσότητες για την επόμενη υποπερίοδο κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2021/2006

Καταγωγή/προϊόν

Αύξων αριθμός

Συντελεστής κατανομής για την υποπερίοδο του μηνός Μαΐου 2007

Διαθέσιμες ποσότητες για την υποπερίοδο του μηνός Σεπτεμβρίου 2007

(σε kg)

ΑΚΕ [άρθρα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2021/2006]

09.4187

29,237747  %

41 666 004

κωδικοί ΣΟ 1006 10 21 έως 1006 10 98 , 1006 20 και 1006 30

 

 

 

ΑΚΕ [άρθρα 4 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2021/2006]

09.4188

91,620043  %

0

κωδικός ΣΟ 1006 40 00

 

 

 

ΥΧΕ [άρθρο 8 και άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2021/2006]

 

 

 

κωδικός ΣΟ 1006

 

 

 

α)

Ολλανδικές Αντίλλες και Αρούμπα

09.4189

67,574812  %

8 333 001

β)

Λιγότερο αναπτυγμένες ΥΧΕ

09.4190

 (1)

10 000 000


(1)  Δεν υπάρχει συντελεστής κατανομής για την εν λόγω υποπερίοδο: δεν διαβιβάστηκαν αιτήσεις πιστοποιητικών στην Επιτροπή.


17.5.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 129/10


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 544/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Μαΐου 2007

σχετικά με την έγκριση μη επουσιωδών τροποποιήσεων των προδιαγραφών μιας ονομασίας καταχωρισμένης στο μητρώο των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων και των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης Baena (ΠΟΠ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η Επιτροπή εξέτασε την αίτηση της Ισπανίας για την έγκριση τροποποίησης των στοιχείων των προδιαγραφών της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «Baena», που έχει καταχωρισθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής (2).

(2)

Δεδομένου ότι η εν λόγω τροποποίηση δεν είναι επουσιώδης, κατά την έννοια του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η Επιτροπή δημοσίευσε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την αίτηση τροποποίησης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του εν λόγω κανονισμού (3). Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης, βάσει του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η τροποποίηση πρέπει να εγκριθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι προδιαγραφές της ονομασίας προέλευσης «Baena» τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Η αναμορφωμένη σύνοψη, που περιλαμβάνει τα κύρια στοιχεία των προδιαγραφών, εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 148 της 21.6.1996, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2156/2005 (ΕΕ L 342 της 24.12.2005, σ. 54).

(3)  ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 49 και ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 21.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αίτηση τροποποίησης βάσει του άρθρου 9 και του άρθρου 17 παράγραφος 2

«BAENA»

Αριθ. ΕΚ: ES/PDO/117/0069/07.10.2003

ΠΟΠ (X) ΠΓΕ ( )

Ζητηθείσα τροποποίηση ή τροποποιήσεις

Τίτλος(-οι) των προδιαγραφών:

σχετικό σημείο των προδιαγραφών:

Ονομασία του προϊόντος

Περιγραφή του προϊόντος

Image 1

Γεωγραφική περιοχή

Απόδειξη προέλευσης

Μέθοδος παραγωγής

Δεσμός

Επισήμανση

Εθνική απαίτηση

τροποποιήσεις:

Στην παράγραφο «της παραγωγής», όπου αναφέρεται ότι

«Η περιοχή παραγωγής των ελαιολάδων που καλύπτονται από την ονομασία προέλευσης “Baena” αποτελείται από τα εδάφη που βρίσκονται στις κοινότητες Baena, Castro del Río, Doña Mencia, Luque, Nueva Carteya και Zuheros», πρέπει να προστεθεί το τοπωνύμιο «Cabra».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΣΥΝΟΨΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

«BAENA»

Αριθ. ΕΚ: ES/PDO/117/0069/07.10.2003

ΠΟΠ (X) ΠΓΕ ( )

Στην παρούσα σύνοψη παρατίθενται τα κύρια στοιχεία των προδιαγραφών του προϊόντος για ενημερωτικούς σκοπούς.

1.

    Αρμόδια υπηρεσία του κράτους μέλους

Όνομα:

Subdirección General de Calidad y Promoción Agroalimentaria. Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación. Secretaría General de Agricultura y Alimentación. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Διεύθυνση:

Infanta Isabel 1o E 20871 Madrid

Τηλ.

(34) 913 47 53 94

Φαξ

(34) 913 47 54 10

e-mail:

sgcaproagro@mapya.es

2.

    Ομάδα

Όνομα:

Consejo Regulador de la D.O.Baena

Διεύθυνση:

Avda. de la Constitución, s/n 1485 Municipio — Baena (Córdoba)

Τηλ.

(34) 957 69 11 21

Φαξ

(34) 957 69 11 10

e-mail:

olivavirgen@dobaena.com

Σύνθεση:

παραγωγοί/μεταποιητές (X) Λοιποί ( )

3.

    Τύπος προϊόντος Κλάση 1.5. — Λιπαρές ουσίες — εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

4.

    Προδιαγραφές [σύνοψη των απαιτήσεων του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006]

4.1.    Ονομασία «Baena»

4.2.    Περιγραφή Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο παραγόμενο από ελιές των ποικιλιών «Picudo», «Carrasqueño de Córdoba», «Lechin», «Chorrúo» ή «Jarduo», «Pajarero», «Hojiblanco» και «Picual». Οξύτητα από 0,4 έως 1o. Μέγιστος δείκτης υπεροξειδίων: 15. Υγρασία 0,1 %. Ξένες προσμίξεις: μέγιστο όριο 0,1 %. Γεύση ευχάριστη, γλυκιά, που θυμίζει αμύγδαλο.

4.3.    Γεωγραφική περιοχή Περιλαμβάνει τις κοινότητες Baena, Cabra, Castro del Río, Doña Mencía, Luque, Nueva Carteya et Zuheros, στην επαρχία Κόρδοβας.

4.4.    Απόδειξη προέλευσης Ελιές εγκεκριμένων ποικιλιών, προερχόμενες από καταχωρισμένους ελαιώνες· το ελαιόλαδο εξάγεται και συσκευάζεται σε καταχωρισμένες μονάδες, ελεγχόμενες από το Consejo regulador (ρυθμιστικό συμβούλιο). Οι συσκευασίες φέρουν την συμπληρωματική ετικέτα εγγύησης που παρέχει το ρυθμιστικό συμβούλιο.

4.5.    Μέθοδος παραγωγής Το ελαιόλαδο παράγεται από υγιείς και καθαρές ελιές, με κατάλληλες τεχνικές έκθλιψης οι οποίες δεν μεταβάλλουν καθόλου τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

4.6.    Δεσμός Τα εδάφη είναι καστανά, ασβεστολιθικού τύπου, αργιλώδους υφής και αποτελούμενα από μάργες της τριασικής περιόδου. Κλίμα ήπιο ηπειρωτικό. Η καλλιέργεια και η συγκομιδή –χειρωνακτικά, με ράβδισμα ή με μηχανική δόνηση– ελέγχονται.

4.7.    Οργανισμός ελέγχου

Όνομα:

Consejo Regulador de la Denominación Origen «Baena»

Διεύθυνση:

Carretera de Fuentidueña, s/n. Apartado de Correos 92 14850 Baena (Córdoba)

Τηλ.

Φαξ

e-mail:

Το ρυθμιστικό συμβούλιο για την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «Baena» πληροί το ευρωπαϊκό πρότυπο EN-45011.

4.8.    Επισήμανση Η ένδειξη «Denominación de Origen “Baena”» (ονομασία προέλευσης «Baena») θα αναγράφεται ευκρινώς. Οι ετικέτες εγκρίνονται από το ρυθμιστικό συμβούλιο, το οποίο επίσης αριθμεί και χορηγεί τις συμπληρωματικές ετικέτες.


17.5.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 129/14


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 545/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Μαΐου 2007

σχετικά με το άνοιγμα και τη διαχείριση εισαγωγικής δασμολογικής ποσόστωσης για κατεψυγμένο βόειο κρέας που προορίζεται για μεταποίηση (1η Ιουλίου 2007-30 Ιουνίου 2008)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο πίνακας CXL του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου απαιτεί από την Κοινότητα να ανοίξει ετήσια εισαγωγική δασμολογική ποσόστωση 50 700 τόνων κατεψυγμένου βοείου κρέατος που προορίζεται για μεταποίηση. Επιπλέον, ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που οδήγησαν στη σύναψη συμφωνίας υπό τη μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας, σύμφωνα με το άρθρο XXIV:6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων στους πίνακες της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2), που εγκρίθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου 2006/106/ΕΚ (3), η Κοινότητα δεσμεύτηκε να ενσωματώσει στον πίνακά της για όλα τα κράτη μέλη, αύξηση κατά 4 003 τόνους της εν λόγω εισαγωγικής δασμολογικής ποσόστωσης από 1ης Ιουλίου 2006.

(2)

Πρέπει να καθοριστούν οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής για το έτος ποσόστωσης 2007/08, που αρχίζει την 1η Ιουλίου 2007.

(3)

Η εισαγωγή κατεψυγμένου βοείου κρέατος βάσει της δασμολογικής ποσόστωσης υπόκειται σε εισαγωγικούς δασμούς και στους όρους που ορίζονται στο παράρτημα Ι τρίτο μέρος, στο παράρτημα 7 αύξων αριθμός 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (4).

(4)

Οι εισαγωγές στην Κοινότητα βάσει της δασμολογικής ποσόστωσης υπόκεινται στην προσκόμιση άδειας εισαγωγής σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999. Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1445/95 της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 1995, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των αδειών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα του βοείου κρέατος και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80 (5) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, περί κοινών τρόπων εφαρμογής του καθεστώτος αδειών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (6) πρέπει να εφαρμόζονται στις άδειες εισαγωγής που εκδίδονται βάσει του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη των συμπληρωματικών όρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (7) θεσπίζει λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τις αιτήσεις αδειών εισαγωγής, το καθεστώς των αιτούντων και την έκδοση των αδειών εισαγωγής. Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 πρέπει να εφαρμόζονται, από την 1η Ιουλίου 2007, στις άδειες εισαγωγής που εκδίδονται βάσει του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη των συμπληρωματικών όρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(6)

Κρίνεται σκόπιμο για τη διαχείριση της ποσόστωσης αυτής να χορηγούνται πρώτα τα δικαιώματα εισαγωγής και στη συνέχεια να εκδίδονται οι άδειες εισαγωγής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006. Κατά τον τρόπο αυτό, οι εμπορευόμενοι που έχουν λάβει δικαιώματα εισαγωγής θα μπορούν να αποφασίσουν, κατά τη διάρκεια της περιόδου ποσόστωσης, τη χρονική στιγμή κατά την οποία επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για άδεια εισαγωγής λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές εμπορικές ροές τους. Οι άδειες μπορούν να εκδοθούν μετά τη χορήγηση των δικαιωμάτων εισαγωγής, βάσει των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από επιλέξιμους μεταποιητές. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 προβλέπει πάντως ότι η ισχύς των αδειών λήγει ταυτόχρονα με την περίοδο δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής.

(7)

Για να αποφευχθεί η κερδοσκοπία, πρέπει η πρόσβαση στην ποσόστωση να επιτρέπεται μόνο στους εν ενεργεία μεταποιητές, οι οποίοι πραγματοποιούν τη μεταποίηση σε εγκεκριμένη μεταποιητική επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον καθορισμό των ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (8), ή σε μεταποιητικές επιχειρήσεις της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας που είχαν εγκριθεί για να εξάγουν στην Κοινότητα μεταποιημένα προϊόντα με βάση το κρέας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (9) πριν από την προσχώρηση των εν λόγω χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιανουαρίου 2007.

(8)

Για την πρόληψη της κερδοσκοπίας, οι άδειες εισαγωγής πρέπει να εκδίδονται στους μεταποιητές μόνο για τις ποσότητες για τις οποίες τους έχουν χορηγηθεί δικαιώματα εισαγωγής. Επιπλέον, για τον ίδιο λόγο, πρέπει να συσταθεί εγγύηση κατά την υποβολή της αίτησης για δικαιώματα εισαγωγής. Η αίτηση για άδειες εισαγωγής που αντιστοιχούν στα χορηγηθέντα δικαιώματα πρέπει να αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85, της 22ας Ιουλίου 1985, για τον καθορισμό των κοινών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος εγγυήσεων για τα γεωργικά προϊόντα (10).

(9)

Η εφαρμογή της παρούσας δασμολογικής ποσόστωσης απαιτεί αυστηρή παρακολούθηση των εισαγωγών και αποτελεσματικούς ελέγχους όσον αφορά τη χρήση και τον προορισμό τους. Συνεπώς, η μεταποίηση πρέπει να επιτρέπεται μόνο στις επιχειρήσεις που αναγράφονται στις άδειες εισαγωγής.

(10)

Κατατίθεται εγγύηση για να εξασφαλίζεται ότι το εισαγόμενο κρέας θα χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της δασμολογικής ποσόστωσης. Το ποσό της εγγύησης πρέπει να καθορίζεται με βάση τη διαφορά μεταξύ των δασμών που ισχύουν για την ποσόστωση και των κανονικών δασμών.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης βοείου κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ανοίγεται εισαγωγική δασμολογική ποσόστωση 54 703 τόνων κρέατος, ισοδυνάμου με κατεψυγμένο βόειο κρέας με κόκαλο που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 ή 0206 29 91 και προορίζεται για μεταποίηση στην Κοινότητα (στο εξής «ποσόστωση»), για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 2007 έως 30 Ιουνίου 2008, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 2

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ως «προϊόν Α» θεωρείται το μεταποιημένο προϊόν που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 ή 1602 50 80, οι οποίοι περιλαμβάνουν μόνο κρέας βοοειδών με αναλογία κολλαγόνου/πρωτεΐνης που δεν υπερβαίνει το 0,45 και άπαχο κρέας κατά βάρος τουλάχιστον 20 %, εκτός από τα παραπροϊόντα σφαγίων και τα λίπη, το δε κρέας και η πηκτή αποτελούν τουλάχιστον το 85 % του συνολικού καθαρού βάρους.

Περιεκτικότητα σε κολλαγόνο θεωρείται η περιεκτικότητα σε υδροξυπρολίνη πολλαπλασιαζόμενη επί τον συντελεστή 8. Η περιεκτικότητα σε υδροξυπρολίνη προσδιορίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο 3496-1994.

Η περιεκτικότητα σε άπαχο βόειο κρέας, μη συμπεριλαμβανομένου του λίπους, καθορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2429/86 της Επιτροπής (11).

Στα παραπροϊόντα σφαγίων περιλαμβάνονται τα εξής: κεφάλια και τεμάχια αυτών (συμπεριλαμβανομένων των αυτιών), πόδια, ουρές, καρδιές, μαστοί, συκώτια, νεφρά, γλυκάδια (θύμος αδένας), πάγκρεας, μυαλά, πνευμόνια, λαιμοί, διαφράγματα, σπλήνες, γλώσσες, σκέπες, νωτιαίοι μυελοί, βρώσιμο δέρμα, όργανα αναπαραγωγής (δηλαδή μήτρες, ωοθήκες και όρχεις), θυρεοειδείς αδένες, υποφύσεις.

Το προϊόν πρέπει να υποβάλλεται σε κατάλληλη θερμική επεξεργασία, για να εξασφαλίζεται η πήξη των πρωτεϊνών κρέατος σε όλο το προϊόν και να μην εμφανίζονται ίχνη ροζέ υγρού στην κομμένη πλευρά, όταν το προϊόν κόβεται κατά μήκος της γραμμής που διέρχεται από το πιο παχύ τμήμα του.

2.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ως «προϊόν Β» θεωρείται ένα μεταποιημένο προϊόν που περιέχει βόειο κρέας εκτός από:

α)

τα προϊόντα που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999· ή

β)

τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Ωστόσο, ένα μεταποιημένο προϊόν που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 0210 20 90, το οποίο είναι αποξηραμένο ή καπνιστό και συνεπώς έχουν εξαφανιστεί εντελώς το χρώμα και η ουσία του νωπού κρέατος και το οποίο παρουσιάζει αναλογία ύδατος/πρωτεϊνών που δεν υπερβαίνει το 3,2 θεωρείται προϊόν Β.

Άρθρο 3

1.   Η συνολική ποσότητα που αναφέρεται στο άρθρο 1 χωρίζεται σε δύο μέρη:

α)

43 000 τόνοι κατεψυγμένου βοείου κρέατος που προορίζεται για την παρασκευή προϊόντων Α·

β)

11 703 τόνοι κατεψυγμένου βοείου κρέατος που προορίζεται για την παρασκευή προϊόντων Β.

2.   Η ποσόστωση φέρει τους ακόλουθους αύξοντες αριθμούς:

α)

09.4057 όσον αφορά την ποσότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α)·

β)

09.4058 όσον αφορά την ποσότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β).

3.   Τα ποσά των εισαγωγικών δασμών που εφαρμόζονται στο κατεψυγμένο βόειο κρέας βάσει της ποσόστωσης καθορίζονται στο παράρτημα I.

Άρθρο 4

1.   Για τη διαχείριση της ποσόστωσης παραχωρούνται πρώτα τα δικαιώματα εισαγωγής και στη συνέχεια εκδίδονται οι άδειες εισαγωγής.

2.   Εφαρμόζονται οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1445/95, (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 και (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, πλην αντιθέτων διατάξεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 5

1.   Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, αντί για την ύπαρξη εμπορικών συναλλαγών με τρίτες χώρες όπως αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο, οι αιτούντες δικαιώματα εισαγωγής πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν εγκριθεί ως μεταποιητικές επιχειρήσεις βάσει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και να αποδείξουν επίσης ότι άσκησαν δραστηριότητα στον τομέα της παραγωγής μεταποιημένων προϊόντων περιλαμβανομένου και του βοείου κρέατος και κατά τις δύο περιόδους αναφοράς που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006.

Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας που είχαν εγκριθεί βάσει του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 για εξαγωγές στην Κοινότητα πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2006 και οι οποίες άσκησαν δραστηριότητα στον τομέα της παραγωγής μεταποιημένων προϊόντων περιλαμβανομένου και του βοείου κρέατος και κατά τις δύο περιόδους αναφοράς που προβλέπονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για δικαιώματα εισαγωγής στο πλαίσιο της ποσόστωσης.

Μία αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων εισαγωγής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10 % κάθε ποσότητας που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.

2.   Τα αποδεικτικά στοιχεία ως προς τη συμμόρφωση με τους όρους της παραγράφου 1 υποβάλλονται ταυτόχρονα με την αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων εισαγωγής.

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, η αρμόδια εθνική αρχή ορίζει τα αποδεικτικά στοιχεία ως προς τη συμμόρφωση με τους όρους αυτούς.

Άρθρο 6

1.   Κάθε αίτηση για δικαιώματα εισαγωγής που αφορά την παρασκευή προϊόντων Α ή προϊόντων Β πρέπει να εκφράζεται σε ισοδύναμο κρέατος με κόκαλο.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου 100 χιλιόγραμμα βοείου κρέατος με κόκαλο ισοδυναμούν με 77 χιλιόγραμμα βοείου κρέατος χωρίς κόκαλο.

2.   Οι αιτήσεις χορήγησης δικαιωμάτων εισαγωγής για την παραγωγή προϊόντων Α ή Β υποβάλλονται το αργότερο στις 13:00 ώρα Βρυξελλών την 8η Ιουνίου 2007.

3.   Πρέπει να συσταθεί εγγύηση 6 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα κατά την υποβολή της αίτησης για δικαιώματα εισαγωγής.

4.   Το αργότερο στις 13:00 ώρα Βρυξελλών της δεύτερης Παρασκευής μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής των αιτήσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις συνολικές ποσότητες που έχουν ζητηθεί για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες προϊόντων.

Άρθρο 7

1.   Τα δικαιώματα εισαγωγής χορηγούνται από την 7η έως τη 16η εργάσιμη ημέρα το αργότερο μετά το τέλος της περιόδου των κοινοποιήσεων που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4.

2.   Εάν η εφαρμογή του συντελεστή κατανομής που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 έχει ως αποτέλεσμα τη χορήγηση λιγότερων δικαιωμάτων εισαγωγής από εκείνα για τα οποία υποβλήθηκαν αιτήσεις, η εγγύηση που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού αποδεσμεύεται αμελλητί κατ’ αναλογία.

Άρθρο 8

1.   Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των ποσοτήτων που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της ποσόστωσης προϋποθέτει την κατοχή άδειας εισαγωγής.

2.   Οι αιτήσεις για άδειες εισαγωγής καλύπτουν τη συνολική ποσότητα που χορηγείται. Η υποχρέωση αυτή είναι πρωταρχική κατά την έννοια του άρθρου 20 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85.

Άρθρο 9

1.   Οι αιτήσεις για άδειες μπορούν να υποβληθούν αποκλειστικά στο κράτος μέλος στο οποίο ο αιτών έχει αποκτήσει δικαιώματα εισαγωγής στο πλαίσιο της ποσόστωσης.

Κάθε έκδοση άδειας εισαγωγής συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση των αποκτηθέντων δικαιωμάτων εισαγωγής και η εγγύηση που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 αποδεσμεύεται αμελλητί κατ’ αναλογία.

2.   Οι άδειες εισαγωγής εκδίδονται στο όνομα του εμπορευομένου που έχει λάβει τα δικαιώματα εισαγωγής.

3.   Στην αίτηση χορήγησης άδειας και στην άδεια πρέπει να αναγράφονται οι εξής πληροφορίες:

α)

στη θέση 8 η χώρα καταγωγής·

β)

στη θέση 16 ένας από τους επιλέξιμους κωδικούς ΣΟ που αναφέρονται στο άρθρο 1·

γ)

στη θέση 20 ο αύξων αριθμός της ποσόστωσης, τουλάχιστον μία από τις ενδείξεις που αναγράφονται στο παράρτημα II και η επωνυμία και η διεύθυνση της μεταποιητικής εγκατάστασης.

4.   Οι άδειες εισαγωγής ισχύουν για 120 ημέρες από την ημέρα έκδοσης κατά την έννοια του άρθρου 23 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000.

Άρθρο 10

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν σύστημα φυσικού ελέγχου και ελέγχου των εγγράφων, για να εξασφαλιστεί ότι, εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημέρα εισαγωγής, όλα τα κρέατα μεταποιούνται στην μεταποιητική επιχείρηση και στην κατηγορία προϊόντων, η οποία ορίζεται στη σχετική άδεια εισαγωγής.

Το σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει φυσικούς ελέγχους της ποσότητας και της ποιότητας κατά την έναρξη, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος της μεταποίησης. Για το σκοπό αυτό, οι μεταποιητές πρέπει οποιαδήποτε στιγμή να είναι σε θέση να αποδείξουν την ταυτότητα και τη χρήση του εισαγόμενου κρέατος μέσω των κατάλληλων πιστοποιητικών παραγωγής.

Κατά τη διάρκεια του τεχνικού ελέγχου της μεθόδου παραγωγής από την αρμόδια αρχή, στο βαθμό που είναι απαραίτητο, μπορούν να λαμβάνονται υπόψη οι απώλειες υγρών και ξακριδίων κρέατος.

Για να εξακριβωθεί η ποιότητα του τελικού προϊόντος και η τήρηση της συνταγής του μεταποιητή όσον αφορά τη σύνθεση του προϊόντος, τα κράτη μέλη λαμβάνουν αντιπροσωπευτικά δείγματα και πραγματοποιούν αναλύσεις των προϊόντων. Το κόστος των εργασιών αυτών βαρύνει το μεταποιητή.

Άρθρο 11

1.   Πρέπει να κατατίθεται εγγύηση στην αρμόδια αρχή κατά τη στιγμή της εισαγωγής, για να εξασφαλίζεται ότι ο μεταποιητής στον οποίο έχουν χορηγηθεί δικαιώματα εισαγωγής μεταποιεί ολόκληρη την εισαγόμενη ποσότητα κρέατος για την παρασκευή των απαιτούμενων τελικών προϊόντων στις επιχειρήσεις του που καθορίζονται στην αίτηση χορήγησης άδειας εντός τριών μηνών από την ημέρα εισαγωγής.

Τα ποσά της εγγύησης καθορίζονται στο παράρτημα III.

2.   Η εγγύηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αποδεσμεύεται κατ’ αναλογία με την ποσότητα για την οποία, εντός επτά μηνών από την ημέρα εισαγωγής, έχει προσκομισθεί απόδειξη στην αρμόδια αρχή ότι όλο ή μέρος του κρέατος που έχει εισαχθεί έχει μεταποιηθεί στα σχετικά προϊόντα εντός τριών μηνών από την ημέρα εισαγωγής στη συγκεκριμένη επιχείρηση.

Ωστόσο, εάν η μεταποίηση πραγματοποιήθηκε μετά την εν λόγω τρίμηνη προθεσμία, το ποσό της αποδεσμευμένης εγγύησης μειώνεται κατά 15 % συν 2 % όσον αφορά την εναπομένουσα ποσότητα για κάθε ημέρα υπέρβασης της προθεσμίας.

Εάν υπάρχει απόδειξη για τη μεταποίηση εντός της ανωτέρω επτάμηνης προθεσμίας και προσκομισθεί εντός 18 μηνών από την πάροδο του επταμήνου, επιστρέφεται μειωμένο κατά 15 % το ποσό της καταπεσούσης εγγύησης.

3.   Η μη αποδεσμευθείσα εγγύηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 καταπίπτει και παρακρατείται ως δασμός.

Άρθρο 12

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 47 της 17.2.2006, σ. 54.

(3)  ΕΕ L 47 της 17.2.2006, σ. 52.

(4)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 301/2007 (ΕΕ L 81 της 22.3.2007, σ. 11).

(5)  ΕΕ L 143 της 27.6.1995, σ. 35. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1965/2006 (ΕΕ L 408 της 30.12.2006, σ. 26).

(6)  ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2006 (ΕΕ L 365 της 21.12.2006, σ. 52).

(7)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 289/2007 (ΕΕ L 78 της 17.3.2007, σ. 17).

(8)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55 (διορθώθηκε στην ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 22). Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 1).

(9)  ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 206 (διορθώθηκε στην ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 83). Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006.

(10)  ΕΕ L 205 της 3.8.1985, σ. 5. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2006.

(11)  ΕΕ L 210 της 1.8.1986, σ. 39.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Δασμοί εισαγωγής

Προϊόν

(κωδικός ΣΟ)

Για την παρασκευή προϊόντων Α

Για την παρασκευή προϊόντων Β

0202 20 30

20  %

20 % + 994,5 EUR/1 000 kg καθαρού βάρους

0202 30 10

20  %

20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg καθαρού βάρους

0202 30 50

20  %

20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg καθαρού βάρους

0202 30 90

20  %

20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg καθαρού βάρους

0206 29 91

20  %

20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg καθαρού βάρους


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο γ)

:

Στα βουλγαρικά

:

Лицензия, валидна в … (държава-членка издател)_/месо, предназначено за преработка в … [продукти А] [продукти Б] (ненужното се зачертава) в … (точно наименование и номер на одобрението на предприятието, където ще се извърши преработката) / Регламент (ЕО) № 545/2007

:

Στα ισπανικά

:

Certificado válido en … (Estado miembro expedidor)/carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación)/Reglamento (CE) no 545/2007

:

Στα τσεχικά

:

Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit)/ nařízení (ES) č. 545/2007

:

Στα δανικά

:

Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 545/2007

:

Στα γερμανικά

:

In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 545/2007

:

Στα εσθονικά

:

Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevötte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr. 545/2007

:

Στα ελληνικά

:

Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 545/2007

:

Στα αγγλικά

:

Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No. 545/2007

:

Στα γαλλικά

:

Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 545/2007

:

Στα ιταλικά

:

Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 545/2007

:

Στα λεττονικά

:

Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (ΕΚ) Nr. 545/2007

:

Στα λιθουανικά

:

Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 545/2007

:

Στα ουγγρικά

:

Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék] [B-termék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) 545/2007/ΕΚ rendelet

:

Στα μαλτέζικα

:

Liċenzja valida fi … (Stat Membru tal-ħruġ) / Laħam maħsub għall- ipproċessar … [Prodotti-A] [Prodotti-B] (ħassar skond kif ikun xieraq) fi … (deżinjazzjoni eżatta u Nru. ta' l-istabbiliment fejn se jsir l-ipproċessar) / Ir-Regolament (KE) Nru 545/2007

:

Στα ολλανδικά

:

Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 545/2007

:

Στα πολωνικά

:

Pozwolenie ważne w … (wystawiające Państwo Członkowskie) / Mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w któreym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 545/2007

:

Στα πορτογαλικά

:

Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 545/2007

:

Στα ρουμανικά

:

Licență valabilă în … (statul membru emitent) / Carne destinată procesării … [produse-A] [produse-B] (se șterge unde este cazul) la … (desemnarea exactă și nr. de aprobare al stabilimentului unde va avea loc procesarea) / Regulamentul (CE) nr. 545/2007

:

Στα σλοβακικά

:

Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 545/2007

:

Στα σλοβενικά

:

Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 545/2007

:

Στα φινλανδικά

:

Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen …:ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 545/2007

:

Στα σουηδικά

:

Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 545/2007


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ποσά της εγγύησης (1)

(σε ευρώ/1000 kg καθαρού βάρους)

Προϊόν

(κωδικός ΣΟ)

Για την παρασκευή προϊόντων Α

Για την παρασκευή προϊόντων Β

0202 20 30

1 414

420

0202 30 10

2 211

657

0202 30 50

2 211

657

0202 30 90

3 041

903

0206 29 91

3 041

903


(1)  Η ισοτιμία που πρέπει να εφαρμοσθεί είναι η ισοτιμία που ισχύει την ημέρα που προηγείται της σύστασης της εγγύησης.


17.5.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 129/23


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 546/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Μαΐου 2007

για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας ρέγγας στις υποδιαιρέσεις 25-27, 28.2, 29 και 32 της Βαλτικής Θάλασσας από σκάφη που φέρουν σημαία Γερμανίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 4,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική (2), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1941/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2006, για τον καθορισμό, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στη Βαλτική Θάλασσα για το 2007 (3), καθορίζει ποσοστώσεις για το 2007.

(2)

Σύμφωνα με στοιχεία που έλαβε η Επιτροπή, τα αλιεύματα του αποθέματος που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από σκάφη που φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που αναφέρεται σε αυτό έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει κατανεμηθεί για το 2007.

(3)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να απαγορευθεί η αλιεία του εν λόγω αποθέματος, καθώς και η διατήρησή του επί του σκάφους, η μεταφόρτωση και η εκφόρτωσή του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εξάντληση ποσόστωσης

Η αλιευτική ποσόστωση που κατανεμήθηκε στο κράτος μέλος, το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, σχετικά με το απόθεμα που αναφέρεται σε αυτό για το 2007 θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Απαγορεύσεις

Η αλιεία του αποθέματος που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από σκάφη που φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που αναφέρεται σε αυτό απαγορεύεται από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα. Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση του εν λόγω αποθέματος που έχει αλιευθεί από τα σκάφη αυτά μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2007.

Για την Επιτροπή

Φωκίων ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Γενικός Διευθυντής Αλιείας και Ναυτιλιακών Υποθέσεων


(1)  ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.

(2)  ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 (ΕΕ L 409 της 30.12.2006, σ. 11· διορθώθηκε στην ΕΕ L 36 της 8.2.2007, σ. 6).

(3)  ΕΕ L 367 της 22.12.2006, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ.

09

Κράτος μέλος

Γερμανία

Απόθεμα

HER/3D-R31

Είδος

Ρέγγα (Clupea harengus)

Ζώνη

Βαλτική Θάλασσα — Υποδιαιρέσεις 25–27, 28.2, 29 και 32

Ημερομηνία

20 Απριλίου 2007


II Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Συμβούλιο

17.5.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 129/25


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 19ης Απριλίου 2007

για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής

(2007/340/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 2, στοιχείο β), υπό i) και ii) σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη φράση, και παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, συμφωνία με τη Ρωσική Συνομοσπονδία, για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

(2)

Η συμφωνία υπογράφηκε, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στις 25 Μαΐου 2006, υπό την επιφύλαξη της ενδεχόμενης συνάψεώς της σε μεταγενέστερη ημερομηνία, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου η οποία θεσπίσθηκε στις 22 Μαΐου 2006.

(3)

Η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί.

(4)

Η συμφωνία ιδρύει μεικτή επιτροπή για τη διαχείριση της συμφωνίας, η οποία μπορεί να θεσπίσει τον εσωτερικό της κανονισμό. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί απλουστευμένη διαδικασία υιοθέτησης της κοινοτικής θέσης στη συγκεκριμένη περίπτωση.

(5)

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας και το πρωτόκολλο για την ενσωμάτωση του κεκτημένου του Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν συμμετέχουν στη θέσπιση της παρούσας απόφασης και συνεπώς δεν δεσμεύονται από αυτή ούτε υπόκεινται στην εφαρμογή της.

(6)

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο για τη θέση της Δανίας που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση της παρούσας απόφασης και, συνεπώς, δεν δεσμεύεται από αυτή ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας.

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου προβαίνει στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 της συμφωνίας (1).

Άρθρο 3

Η Επιτροπή, επικουρούμενη από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, εκπροσωπεί την Κοινότητα στη μεικτή επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η οποία ιδρύεται βάσει του άρθρου 13 της συμφωνίας.

Άρθρο 4

Η θέση της Κοινότητας στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής εμπειρογνωμόνων όσον αφορά τη θέσπιση του εσωτερικού της κανονισμού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παράγραφος 4 της συμφωνίας, υιοθετείται από την Επιτροπή μετά από διαβούλευση με την ειδική επιτροπή που έχει ορίσει το Συμβούλιο.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λουξεμβούργο, 19 Απριλίου 2007.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

B. ZYPRIES


(1)  Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.


17.5.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 129/27


ΣΥΜΦΩΝΙΑ

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ,

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ,

εφεξής «Κοινότητα» και

H ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να διευκολύνουν τις ανθρώπινες επαφές ως σημαντική προϋπόθεση για τη σταθερή ανάπτυξη οικονομικών, ανθρωπιστικών, πολιτιστικών, επιστημονικών και άλλων δεσμών, με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας βάσει αμοιβαιότητας·

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την κοινή δήλωση που συμφωνήθηκε επ’ ευκαιρία της διάσκεψης κορυφής της Αγίας Πετρούπολης, της 31ης Μαΐου 2003, με την οποία δηλώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσική Ομοσπονδία συμφωνούν να εξετάσουν τις προϋποθέσεις για ταξίδια χωρίς θεώρηση ως μακροπρόθεσμη προοπτική·

ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΚ ΝΕΟΥ την πρόθεση θέσπισης καθεστώτος ταξιδιών χωρίς θεώρηση μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη συμφωνία για την εταιρική σχέση και τη συνεργασία της 24ης Ιουνίου 1994 για τη δημιουργία εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφετέρου·

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την κοινή δήλωση για τη διεύρυνση της ΕΕ και τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας, που συμφωνήθηκε την 27η Απριλίου 2004, με την οποία βεβαιώνεται η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας να απλουστεύσουν την έκδοση θεωρήσεων για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε αμοιβαία βάση και να εγκαινιάσουν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμφωνίας·

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι αυτή η απλούστευση δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε παράνομη μετανάστευση και δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια και στην επανεισδοχή·

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το πρωτόκολλο για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας και το πρωτόκολλο για την ενσωμάτωση του κεκτημένου του Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσαρτώνται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της 7ης Φεβρουαρίου 1992, και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της 25ης Μαρτίου 1957, και βεβαιώνοντας ότι οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν εφαρμόζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας και στην Ιρλανδία·

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το πρωτόκολλο για τη θέση της Δανίας που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της 7ης Φεβρουαρίου 1992, και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της 25ης Μαρτίου 1957 και βεβαιώνοντας ότι οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν εφαρμόζονται στο Βασίλειο της Δανίας,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

Στόχος και πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα συμφωνία έχει ως στόχο την απλούστευση, βάσει αμοιβαιότητας, της έκδοσης θεωρήσεων για προβλεπόμενη διαμονή που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά περίοδο 180 ημερών για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Άρθρο 2

Γενική ρήτρα

1.   Η απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης θεωρήσεων που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας μόνο κατά το μέτρο που δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Κοινότητας ή των κρατών μελών, την παρούσα συμφωνία ή άλλες διεθνείς συμφωνίες.

2.   Το εθνικό δίκαιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή των κρατών μελών ή το κοινοτικό δίκαιο εφαρμόζονται σε θέματα που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, όπως η άρνηση έκδοσης θεώρησης, η αναγνώριση των ταξιδιωτικών εγγράφων, η απόδειξη της επάρκειας των μέσων διαβίωσης, η άρνηση εισόδου καθώς και τα μέτρα απέλασης.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, νοούνται ως:

α)

«κράτος μέλος» κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση το Βασίλειο της Δανίας, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας·

β)

«πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης» κάθε υπήκοος κράτους μέλους όπως ορίζεται στο στοιχείο α)·

γ)

«πολίτης της Ρωσικής Ομοσπονδίας» το πρόσωπο που έχει ή απόκτησε την ιθαγένεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας σύμφωνα με την εθνική της νομοθεσία·

δ)

«θεώρηση» η άδεια που εκδίδεται ή η απόφαση που λαμβάνεται από κράτος μέλος ή τη Ρωσική Ομοσπονδία, η οποία είναι απαραίτητη για:

την είσοδο για προβλεπόμενη διαμονή που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες συνολικά στο εν λόγω κράτος μέλος ή σε πλείονα κράτη μέλη ή στη Ρωσική Ομοσπονδία,

την είσοδο για διέλευση μέσω της επικράτειας του εν λόγω κράτους μέλους ή πλειόνων κρατών μελών ή της Ρωσικής Ομοσπονδίας·

ε)

«νομίμως διαμένων»:

για τη Ρωσική Ομοσπονδία, ο πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος έχει άδεια για προσωρινή διαμονή, άδεια διαμονής, ή εκπαιδευτική θεώρηση ή θεώρηση εργασίας για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις 90 ημέρες στη Ρωσική Ομοσπονδία,

για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πολίτης της Ρωσικής Ομοσπονδίας ο οποίος έχει άδεια ή δικαιούται να παραμείνει για περίοδο που υπερβαίνει τις 90 ημέρες στο έδαφος κράτους μέλους, βάσει της κοινοτικής ή εθνικής νομοθεσίας.

Άρθρο 4

Αποδεικτικά έγγραφα που αφορούν τον σκοπό του ταξιδιού

1.   Όσον αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τα ακόλουθα έγγραφα επαρκούν για την αιτιολόγηση του σκοπού του ταξιδιού στο άλλο μέρος:

α)

για μέλη επίσημων αντιπροσωπειών, τα οποία μετά από επίσημη πρόσκληση που απευθύνεται στα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη Ρωσική Ομοσπονδία, συμμετέχουν σε συνεδριάσεις, διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις ή προγράμματα ανταλλαγών, καθώς και σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από διακυβερνητικές οργανώσεις στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή ενός από τα κράτη μέλη:

επιστολή αρμόδιας αρχής κράτους μέλους ή της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή ευρωπαϊκού οργάνου, συνοδευόμενη από αντίγραφο της επίσημης πρόσκλησης, η οποία βεβαιώνει ότι ο αιτών είναι μέλος της αντιπροσωπείας του και ταξιδεύει στην επικράτεια του άλλου συμβαλλόμενου μέρους για να συμμετάσχει στις προαναφερθείσες εκδηλώσεις·

β)

για επιχειρηματίες και εκπροσώπους επιχειρηματικών οργανώσεων:

γραπτή πρόσκληση από οργανισμό υποδοχής, ήτοι νομικό πρόσωπο ή εταιρεία ή οργανισμό ή από γραφείο ή παραρτήματά τους, ή από κρατικές και τοπικές αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των κρατών μελών ή από οργανωτικές επιτροπές εμπορικών και βιομηχανικών εκθέσεων, συνεδρίων και συμποσίων που πραγματοποιούνται στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή ενός κράτους μέλους·

γ)

για οδηγούς που παρέχουν διεθνείς υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών μεταξύ της επικράτειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των κρατών μελών με οχήματα καταχωρημένα στα κράτη μέλη ή στη Ρωσική Ομοσπονδία:

γραπτή αίτηση από τον εθνικό σύνδεσμο (σωματείο) μεταφορέων της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή των εθνικών συνδέσμων μεταφορέων των κρατών μελών που παρέχουν υπηρεσίες διεθνών οδικών μεταφορών, στην οποία δηλώνεται ο σκοπός, η διάρκεια και η συχνότητα των ταξιδιών·

δ)

για μέλη του προσωπικού τρένων, βαγονιών ψυγείων και αμαξοστοιχιών σε διεθνή τρένα που ταξιδεύουν μεταξύ της επικράτειας των κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας:

γραπτή αίτηση από τον αρμόδιο οργανισμό σιδηροδρόμων της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή των κρατών μελών, στην οποία δηλώνεται ο σκοπός, η διάρκεια και η συχνότητα των ταξιδιών·

ε)

για δημοσιογράφους:

πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο που έχει εκδοθεί από επαγγελματική οργάνωση και βεβαιώνει ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος, καθώς και έγγραφο που έχει εκδοθεί από τον εργοδότη του και στο οποίο βεβαιώνεται ότι σκοπός του ταξιδιού είναι η ενάσκηση δημοσιογραφικών καθηκόντων·

στ)

για άτομα που συμμετέχουν σε επιστημονικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών και άλλων προγραμμάτων ανταλλαγών:

γραπτή πρόσκληση για τη συμμετοχή σε αυτές τις δραστηριότητες από τον οργανισμό υποδοχής·

ζ)

για μαθητές, σπουδαστές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους συνοδούς-καθηγητές τους, που πραγματοποιούν επιμορφωτικά ή εκπαιδευτικά ταξίδια, περιλαμβανομένων των προγραμμάτων ανταλλαγών καθώς και λοιπών συναφών σχολικών δραστηριοτήτων:

γραπτή πρόσκληση ή πιστοποιητικό εγγραφής από το εκπαιδευτικό ίδρυμα υποδοχής (πανεπιστήμιο, ακαδημία, ίδρυμα, κολλέγιο ή σχολείο) ή ταυτότητα σπουδαστή ή πιστοποιητικά των μαθημάτων που πρέπει να παρακολουθήσουν οι σπουδαστές·

η)

για συμμετέχοντες σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις και τα άτομα που τους συνοδεύουν με επαγγελματική ιδιότητα:

γραπτή πρόσκληση από τον οργανισμό υποδοχής: αρμόδιες αρχές, εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες των κρατών μελών ή της Ρωσικής Ομοσπονδίας και την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές των κρατών μελών·

θ)

για συμμετέχοντες σε επίσημα προγράμματα ανταλλαγών που διοργανώνονται από αδελφοποιημένες πόλεις:

γραπτή αίτηση από τον προϊστάμενο των διοικητικών υπηρεσιών/δήμαρχο των εν λόγω πόλεων·

ι)

για στενούς συγγενείς – συζύγους, τέκνα (συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων), γονείς (συμπεριλαμβανομένων των κηδεμόνων), προπάτορες και εγγονούς – που επισκέπτονται πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ρωσικής Ομοσπονδίας που διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή των κρατών μελών:

γραπτή πρόσκληση από το πρόσωπο υποδοχής·

ια)

για την επίσκεψη στρατιωτικών και πολιτικών νεκροταφείων:

επίσημο έγγραφο που βεβαιώνει την ύπαρξη και διατήρηση του τάφου καθώς και την οικογενειακή ή άλλη σχέση μεταξύ του αιτούντος και του θανόντος.

2.   Το γραπτό αίτημα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

για τον προσκεκλημένο – ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, ιθαγένεια, αριθμό του εγγράφου ταυτότητας, χρόνος και σκοπός του ταξιδιού, αριθμός εισόδων και όνομα των ανηλίκων τέκνων που συνοδεύουν τον προσκεκλημένο·

β)

για τον προσκαλούντα – ονοματεπώνυμο και διεύθυνση· ή

γ)

για τον προσκαλούντα οργανισμό, εταιρεία ή νομικό πρόσωπο – πλήρη ονομασία και διεύθυνση και

εάν η πρόσκληση εκδίδεται από οργανισμό, το όνομα και τη θέση του υπογράφοντα την πρόσκληση,

εάν ο προσκαλών είναι νομικό πρόσωπο ή εταιρεία ή γραφείο ή παράρτημά τους εγκατεστημένο στην επικράτεια κράτους μέλους, τον αριθμό μητρώου όπως απαιτείται από το εθνικό δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους,

εάν ο προσκαλών είναι νομικό πρόσωπο ή εταιρεία ή γραφείο ή παράρτημά του εγκατεστημένο στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τον αριθμό φορολογικού του μητρώου.

3.   Όσον αφορά τις κατηγορίες των πολιτών που παρατίθενται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όλες οι κατηγορίες θεωρήσεων εκδίδονται σύμφωνα με την απλουστευμένη διαδικασία χωρίς να απαιτείται άλλη αιτιολόγηση, πρόσκληση ή επικύρωση σχετικά με τον σκοπό του ταξιδιού, που να προβλέπεται από τη νομοθεσία των συμβαλλόμενων μερών.

Άρθρο 5

Έκδοση θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων

1.   Οι διπλωματικές και προξενικές αρχές των κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας εκδίδουν θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων με διάρκεια ισχύος έως πέντε έτη για τις ακόλουθες κατηγορίες πολιτών:

α)

μέλη των εθνικών και περιφερειακών κυβερνήσεων και κοινοβουλίων, συνταγματικών δικαστηρίων και ανώτατων δικαστηρίων, εάν δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης βάσει της παρούσας συμφωνίας, για την άσκηση των καθηκόντων τους, με διάρκεια ισχύος που περιορίζεται στη διάρκεια της θητείας τους εάν αυτή είναι μικρότερη από πέντε έτη·

β)

σύζυγοι και τέκνα (συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων), κάτω των 21 ετών ή συντηρούμενα, που επισκέπτονται πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας που διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή των κρατών μελών, με διάρκεια ισχύος που περιορίζεται στη διάρκεια της άδειας για νόμιμη διαμονή.

2.   Οι διπλωματικές και προξενικές αρχές των κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας εκδίδουν θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων με διάρκεια ισχύος έως ένα έτος για τις ακόλουθες κατηγορίες πολιτών, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το προηγούμενο έτος είχαν λάβει τουλάχιστον μία θεώρηση, τη χρησιμοποίησαν σύμφωνα με τους νόμους για την είσοδο και τη διαμονή στην επικράτεια του επισκεπτόμενου κράτους μέλους και ότι υπάρχουν λόγοι για την υποβολή αιτήματος θεώρησης πολλαπλών εισόδων:

α)

για μέλη επίσημων αντιπροσωπειών, τα οποία μετά από επίσημη πρόσκληση που απευθύνεται στα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη Ρωσική Ομοσπονδία, συμμετέχουν σε επίσημες συνεδριάσεις, διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις ή προγράμματα ανταλλαγών, καθώς και σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή ενός από τα κράτη μέλη από διακυβερνητικές οργανώσεις·

β)

για επιχειρηματίες και αντιπροσώπους επιχειρηματικών οργανώσεων που ταξιδεύουν τακτικά στη Ρωσική Ομοσπονδία ή στα κράτη μέλη·

γ)

για οδηγούς που παρέχουν διεθνείς υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών μεταξύ της επικράτειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των κρατών μελών με οχήματα καταχωρημένα στα κράτη μέλη ή στη Ρωσική Ομοσπονδία·

δ)

για μέλη του προσωπικού τρένων, βαγονιών ψυγείων και αμαξοστοιχιών σε διεθνή τρένα που ταξιδεύουν μεταξύ της επικράτειας των κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας·

ε)

για πρόσωπα που συμμετέχουν σε επιστημονικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών και άλλων προγραμμάτων ανταλλαγών, τα οποία ταξιδεύουν τακτικά στη Ρωσική Ομοσπονδία ή στα κράτη μέλη·

στ)

για συμμετέχοντες σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις και τα πρόσωπα που τους συνοδεύουν με επαγγελματική ιδιότητα·

ζ)

για δημοσιογράφους·

η)

για συμμετέχοντες σε επίσημα προγράμματα ανταλλαγών που διοργανώνονται από αδελφοποιημένες πόλεις.

3.   Οι διπλωματικές και προξενικές αρχές των κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας εκδίδουν θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων με διάρκεια ισχύος κατά κατώτερο όριο δύο έτη και κατ’ ανώτατο όριο πέντε έτη για τις κατηγορίες πολιτών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τα προηγούμενα δύο έτη χρησιμοποίησαν τις θεωρήσεις πολλαπλών εισόδων διάρκειας ενός έτους σύμφωνα με τους νόμους για την είσοδο και τη διαμονή στην επικράτεια του επισκεπτόμενου κράτους μέλους και ότι οι λόγοι για την υποβολή αιτήματος θεώρησης πολλαπλών εισόδων εξακολουθούν να ισχύουν.

4.   Η συνολική περίοδος διαμονής για τα πρόσωπα που απαριθμούνται στις παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά περίοδο 180 ημερών στην επικράτεια των κρατών μελών ή της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Άρθρο 6

Τέλη για την επεξεργασία των αιτήσεων θεώρησης

1.   Το τέλος για την επεξεργασία των αιτήσεων θεώρησης ανέρχεται σε 35 ευρώ.

Το προαναφερθέν ποσό μπορεί να αναθεωρηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15, παράγραφος 4.

2.   Τα συμβαλλόμενα μέρη χρεώνουν τέλος 70 ευρώ για την επεξεργασία των θεωρήσεων σε περιπτώσεις όπου η αίτηση θεώρησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (supporting documents) υποβλήθηκαν από τον αιτούντα τρεις ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησής του. Αυτό δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχεία β), ε) και στ), και στο άρθρο 7 παράγραφος 3.

3.   Από τα τέλη επεξεργασίας της αίτησης θεώρησης απαλλάσσονται πλήρως οι ακόλουθες κατηγορίες ατόμων:

α)

στενοί συγγενείς – σύζυγοι, τέκνα (συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων), γονείς (συμπεριλαμβανομένων των κηδεμόνων), προπάτορες και εγγονοί – πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας που διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή των κρατών μελών·

β)

μέλη επίσημων αντιπροσωπειών, τα οποία μετά από επίσημη πρόσκληση που απευθύνεται στα κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη Ρωσική Ομοσπονδία, συμμετέχουν σε συνεδριάσεις, διαβουλεύσεις, διαπραγματεύσεις ή προγράμματα ανταλλαγών, καθώς και σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από διακυβερνητικές οργανώσεις στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή ενός από τα κράτη μέλη·

γ)

μέλη των εθνικών και περιφερειακών Κυβερνήσεων και Κοινοβουλίων, Συνταγματικών Δικαστηρίων και Ανώτατων Δικαστηρίων, εάν δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης βάσει της παρούσας συμφωνίας·

δ)

μαθητές, σπουδαστές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και συνοδοί-καθηγητές που πραγματοποιούν επιμορφωτικά ή εκπαιδευτικά ταξίδια·

ε)

πρόσωπα με αναπηρία και οι συνοδοί τους, εάν είναι αναγκαίο·

στ)

πρόσωπα που έχουν προσκομίσει έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την ανάγκη να ταξιδέψουν για ανθρωπιστικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων αυτών που χρήζουν επείγουσας ιατρικής περίθαλψης και για τους συνοδούς των προσώπων αυτών, ή πρόσωπα που επιθυμούν να παρευρεθούν σε κηδεία στενού συγγενή τους ή να επισκεφθούν στενό συγγενή τους πάσχοντα από σοβαρή ασθένεια·

ζ)

συμμετέχοντες σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις για τη νεολαία και συνοδοί τους·

η)

πρόσωπα που συμμετέχουν σε επιστημονικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών και άλλων προγραμμάτων ανταλλαγών·

θ)

συμμετέχοντες σε επίσημα προγράμματα ανταλλαγών που διοργανώνονται από αδελφοποιημένες πόλεις.

Άρθρο 7

Διάρκεια των διαδικασιών επεξεργασίας των αιτήσεων θεώρησης

1.   Οι διπλωματικές και προξενικές αρχές των κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας λαμβάνουν απόφαση όσον αφορά το αίτημα έκδοσης θεώρησης εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης και των εγγράφων που απαιτούνται για την έκδοση της θεώρησης.

2.   Η χρονική περίοδος λήψης της απόφασης σχετικά με αίτηση θεώρησης μπορεί να παραταθεί έως 30 ημερολογιακές ημέρες σε μεμονωμένες περιπτώσεις, ιδίως όταν χρειάζεται περαιτέρω εξέταση της αίτησης.

3.   Η χρονική περίοδος λήψης της απόφασης σχετικά με αίτηση θεώρησης μπορεί να μειωθεί σε τρεις εργάσιμες ημέρες ή και λιγότερο σε επείγουσες περιπτώσεις.

Άρθρο 8

Αναχώρηση σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής των εγγράφων

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας που έχασαν τα έγγραφα ταυτότητάς τους ή από τους οποίους εκλάπησαν τα έγγραφα αυτά ενώ διέμεναν στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή των κρατών μελών μπορούν να εξέλθουν από την εν λόγω επικράτεια με βάση έγκυρα έγγραφα ταυτότητας που τους επιτρέπουν να διέλθουν τα σύνορα, και τα οποία εκδίδονται από τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές των κρατών μελών ή της Ρωσικής Ομοσπονδίας χωρίς θεώρηση ή άλλη άδεια.

Άρθρο 9

Παράταση της θεώρησης σε εξαιρετικές περιστάσεις

Για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να εξέλθουν από την επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των κρατών μελών κατά το χρόνο που αναφέρεται στις θεωρήσεις τους λόγω ανωτέρας βίας παρατείνεται η διάρκεια των θεωρήσεών τους δωρεάν σύμφωνα με τη νομοθεσία που εφαρμόζεται από το κράτος υποδοχής για το διάστημα που απαιτείται για την επιστροφή τους στο κράτος διαμονής τους.

Άρθρο 10

Διαδικασίες καταχώρησης

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να λάβουν μέτρα το συντομότερο δυνατόν για την απλούστευση των διαδικασιών καταχώρησης, ώστε οι πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δικαιούνται ίσης μεταχείρισης όσον αφορά τις διαδικασίες καταχώρησης ενώ διαμένουν στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή των κρατών μελών αντίστοιχα.

Άρθρο 11

Διπλωματικά διαβατήρια

1.   Οι πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή των κρατών μελών που είναι κάτοχοι ισχυρών διπλωματικών διαβατηρίων μπορούν να εισέλθουν, να εξέλθουν και να διέλθουν από την επικράτεια των κρατών μελών ή της Ρωσικής Ομοσπονδίας χωρίς θεωρήσεις.

2.   Οι πολίτες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να διαμείνουν στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή των κρατών μελών για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες ανά περίοδο 180 ημερών.

Άρθρο 12

Εδαφική ισχύς των θεωρήσεων

Με την επιφύλαξη των εθνικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που αφορούν την εθνική ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των κρατών μελών και με την επιφύλαξη των κανόνων της ΕΕ για τις θεωρήσεις με περιορισμένη εδαφική ισχύ, οι πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιούνται να ταξιδεύουν εντός της επικράτειας των κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε ισότιμη βάση με τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους Ρώσους πολίτες.

Άρθρο 13

Μεικτή επιτροπή για τη διαχείριση της συμφωνίας

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη συγκροτούν μεικτή επιτροπή για τη διαχείριση της συμφωνίας (εφεξής καλούμενη «επιτροπή»), η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η Κοινότητα εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία επικουρείται από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών.

2.   Ειδικότερα, η επιτροπή έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)

να παρακολουθεί την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας·

β)

να προτείνει τροποποιήσεις ή προσθήκες στην παρούσα συμφωνία·

γ)

να εξετάζει και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να προτείνει τροποποιήσεις της παρούσας συμφωνίας σε περίπτωση νέων προσχωρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

3.   Η επιτροπή συνέρχεται, όταν κρίνεται αναγκαίο, κατόπιν αιτήσεως ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη και τουλάχιστον άπαξ ετησίως.

4.   Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 14

Σχέση της παρούσας συμφωνίας με τις διμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Από την έναρξη ισχύος της, η παρούσα συμφωνία κατισχύει των διατάξεων οποιασδήποτε διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας ή ρύθμισης που έχει συναφθεί μεταξύ των κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κατά το μέτρο που οι διατάξεις των εν λόγω συμφωνιών ή ρυθμίσεων καλύπτουν ζητήματα που διέπονται από την παρούσα συμφωνία.

Άρθρο 15

Τελικές ρήτρες

1.   Η παρούσα συμφωνία κυρώνεται ή εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαδικασίες τους και τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία ότι έχουν ολοκληρωθεί οι προαναφερθείσες διαδικασίες.

2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει μόνο κατά την ημερομηνία που αρχίζει να ισχύει η συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εάν αυτή η ημερομηνία έπεται της ημερομηνίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3.   Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για απεριόριστο χρονικό διάστημα, εκτός εάν τερματιστεί σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

4.   Η παρούσα συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί με γραπτή συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών. Οι τροποποιήσεις αρχίζουν να ισχύουν μετά την αμοιβαία κοινοποίηση των συμβαλλόμενων μερών για την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών που είναι αναγκαίες για τον σκοπό αυτό.

5.   Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να αναστείλει εν όλω ή εν μέρει την παρούσα συμφωνία για λόγους δημόσια τάξης, προστασίας της εθνικής ασφάλειας ή προστασίας της δημόσιας υγείας. Η απόφαση για την αναστολή κοινοποιείται στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος το αργότερο 48 ώρες πριν από την θέση της σε ισχύ. Το συμβαλλόμενο μέρος που ανέστειλε την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας ενημερώνει αμέσως το άλλο μέρος μόλις οι λόγοι της αναστολής δεν ισχύουν πλέον.

6.   Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με γραπτή κοινοποίηση στο άλλο μέρος. Η παρούσα συμφωνία παύει να ισχύει ενενήντα ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής της εν λόγω κοινοποίησης.

'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, μαλτεζική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική και ρωσική γλώσσα, και τα κείμενα σε όλες αυτές τις γλώσσες είναι εξίσου αυθεντικά.

Hecho en Sochi, el veinticinco de mayo del dos mil seis.

V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest.

Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks.

Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis.

'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Sochi on the twenty fifth day of May in the year two thousand and six.

Fait à Sotchi, le vingt cinq mai deux mille six.

Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei.

Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų gegužės dvidešimt penktą dieną Sočyje.

Kelt Szocsiban, a kettőezer hatodik év május huszonötödik napján.

Magħmul f'Sochi, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Sotsji, de vijfentwintigste mei tweeduizend zes.

Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Sotchi, em vinte e cinco de Maio de dois mil e seis.

V Soči dňa dvadsiateho piateho mája dvetisícšesť.

V Soči, petindvajsetega maja leta dva tisoč šest.

Tehty Sotšissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Sotji den tjugofemte maj tjugohundrasex.

Adoptată la Sochi, la douăzeci și cinci mai două mii șase.

Совершено в г. Сочи двадцать пятого мая две тысячи шестого года.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pentru Comunitatea Europeană

За Европейское сообщество

Image 2

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione russa

Krievijas Federācijas vārdā

Rusijos Federacijos vardu

Az Orosz Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Za Ruskú federáciu

Za Rusko federacijo

Venäjän federaation puolesta

På ryska federationen vägnar

Pentru Federația Rusă

За Российскую Федерацию

Image 3


17.5.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 129/35


ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

της συμφωνίας για τα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν πλήρως το κεκτημένο Σένγκεν

Τα κράτη μέλη τα οποία δεσμεύονται από το κεκτημένο του Σένγκεν αλλά δεν εκδίδουν ακόμη θεωρήσεις Σένγκεν, εν αναμονή της σχετικής απόφασης του Συμβουλίου, εκδίδουν εθνικές θεωρήσεις η ισχύς των οποίων περιορίζεται στην επικράτειά τους.

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα λαμβάνει το συντομότερο δυνατόν μέτρα για την απλούστευση της διέλευσης των κατόχων θεωρήσεων Σένγκεν ή αδειών διαμονής Σένγκεν από την επικράτεια των κρατών μελών που δεν εφαρμόζουν ακόμη πλήρως το κεκτημένο του Σένγκεν.


Κοινή δήλωση για το άρθρο 6 παράγραφος 2 της συμφωνίας σχετικά με τα τέλη επεξεργασίας των αιτήσεων θεώρησης

Τα συμβαλλόμενα μέρη εξετάζουν την εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 2 της παρούσας συμφωνίας στο πλαίσιο της επιτροπής που συγκροτείται από τη συμφωνία αυτή.


Κοινή δήλωση για το άρθρο 11 της συμφωνίας σχετικά με τα διπλωματικά διαβατήρια

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να επικαλεστεί την εν μέρει αναστολή της συμφωνίας και ιδίως του άρθρου 11, σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 5 της παρούσας συμφωνίας, εάν γίνεται κατάχρηση της εφαρμογής του άρθρου 11 από το άλλο μέρος, ή εάν η εφαρμογή αυτή αποτελεί απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

Εάν ανασταλεί η εφαρμογή του άρθρου 11, αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη ξεκινούν διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της επιτροπής που συγκροτείται από τη συμφωνία αυτή για την επίλυση των προβλημάτων που οδήγησαν στην αναστολή.

Ως προτεραιότητα, αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι δεσμεύονται όσον αφορά τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας για τα διπλωματικά διαβατήρια, ιδίως με την ενσωμάτωση βιομετρικών στοιχείων. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή η δέσμευση θα διασφαλιστεί με τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2252/2004.


Κοινή δήλωση για την έκδοση θεωρήσεων βραχείας διαμονής για επισκέψεις σε στρατιωτικά και πολιτικά νεκροταφεία

Τα μέρη συμφωνούν, ότι κατά κανόνα, οι θεωρήσεις βραχείας διαμονής για άτομα που επισκέπτονται στρατιωτικά και πολιτικά νεκροταφεία εκδίδονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 14 ημέρες.


Κοινή δήλωση για την εναρμόνιση των πληροφοριών για τις διαδικασίες έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής και για τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν κατά την υποβολή αιτήσεων για θεωρήσεις βραχείας διαμονής

Τα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας συμφωνίας, αναγνωρίζοντας τη σημασία της διαφάνειας για τους αιτούντες θεώρηση, εκτιμούν ότι θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα:

σε γενικές γραμμές, πρέπει να συνταχθούν βασικές πληροφορίες για τους αιτούντες όσον αφορά τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων θεώρησης, τις θεωρήσεις και την ισχύ των εκδοθεισών θεωρήσεων,

κάθε συμβαλλόμενο μέρος πρέπει να καταρτίσει κατάλογο ελάχιστων προϋποθέσεων για να διασφαλιστεί ότι οι βασικές πληροφορίες που δίδονται στους αιτούντες είναι συγκροτημένες και ομοιόμορφες και ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν θα είναι, κατ’ αρχή, τα ίδια.

Οι προαναφερθείσες πληροφορίες πρέπει να κυκλοφορούν ευρέως (στον ενημερωτικό πίνακα των προξενείων, στα φυλλάδια, στους ιστοχώρους στο Διαδίκτυο, κ.λπ.).


Κοινή δήλωση σχετικά με το Βασίλειο της Δανίας

Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν υπόψη ότι η παρούσα συμφωνία δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες για την έκδοση θεωρήσεων από τις διπλωματικές και προξενικές αρχές του Βασιλείου της Δανίας.

Υπό τις συνθήκες αυτές, είναι επιθυμητή η σύναψη, χωρίς καθυστέρηση, διμερούς συμφωνίας μεταξύ των αρχών του Βασιλείου της Δανίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής με παρόμοιους όρους με αυτούς της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.


Κοινή δήλωση σχετικά με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας και την Ιρλανδία

Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν υπόψη ότι η παρούσα συμφωνία δεν εφαρμόζεται στην επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας, και της Ιρλανδίας.

Υπό τις συνθήκες αυτές, είναι επιθυμητή η σύναψη διμερών συμφωνιών μεταξύ των αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας, της Ιρλανδίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων.


Κοινή δήλωση σχετικά με τη Δημοκρατία της Ισλανδίας και το Βασίλειο της Νορβηγίας

Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν υπόψη τις στενές σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας, ιδίως βάσει της συμφωνίας της 18ης Μαΐου 1999 σχετικά με τη σύνδεση των χωρών αυτών στην εφαρμογή και στην εξέλιξη του κεκτημένου Σένγκεν.

Υπό τις συνθήκες αυτές, είναι επιθυμητή η σύναψη, χωρίς καθυστέρηση, διμερών συμφωνιών μεταξύ των αρχών της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής με παρόμοιους όρους με αυτούς της παρούσας συμφωνίας.


17.5.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 129/38


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 19ης Απριλίου 2007

για τη σύναψη της συμφωνίας επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας

(2007/341/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 63 παράγραφος 3 στοιχείο β), σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη φράση και παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, συμφωνία επανεισδοχής με τη Ρωσική Ομοσπονδία.

(2)

Η συμφωνία υπεγράφη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στις 25 Μαΐου 2006, με την επιφύλαξη της ενδεχόμενης συνάψεώς της, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου, η οποία θεσπίσθηκε στις 22 Μαΐου 2006.

(3)

Η συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί.

(4)

Η συμφωνία ιδρύει μεικτή επιτροπή επανεισδοχής η οποία μπορεί να θεσπίσει τον εσωτερικό της κανονισμό. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί απλουστευμένη διαδικασία για την υιοθέτηση της κοινοτικής θέσης στη συγκεκριμένη περίπτωση.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Ηνωμένο Βασίλειο κοινοποίησε την επιθυμία του να συμμετάσχει στη θέσπιση και την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

(6)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του εν λόγω πρωτοκόλλου, η Ιρλανδία δεν συμμετέχει στη θέσπιση της παρούσας απόφασης και δεν δεσμεύεται από αυτή ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της.

(7)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας, που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση της παρούσας απόφασης και δεν δεσμεύεται από αυτή ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η συμφωνία επανεισδοχής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας.

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου προβαίνει στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 της συμφωνίας (1).

Άρθρο 3

Η Επιτροπή, επικουρούμενη από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, εκπροσωπεί την Κοινότητα στη μεικτή επιτροπή επανεισδοχής, η οποία ιδρύεται βάσει του άρθρου 19 της συμφωνίας.

Άρθρο 4

Η θέση της Κοινότητας στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής επανεισδοχής όσον αφορά τη θέσπιση του εσωτερικού της κανονισμού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 5 της συμφωνίας, υιοθετείται από την Επιτροπή μετά από διαβούλευση με την ειδική επιτροπή που έχει ορίσει το Συμβούλιο.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λουξεμβούργο, 19 Απριλίου 2007.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

B. ZYPRIES


(1)  Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας επανεισδοχής θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.


17.5.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 129/40


ΣΥΜΦΩΝΙΑ

επανεισδοχής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ,

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, εφεξής «Κοινότητα»,

και

Η ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΑΣ να ενισχύσουν τη συνεργασία τους προκειμένου να καταπολεμήσουν αποτελεσματικότερα τη λαθρομετανάστευση,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αφετέρου, που συνάφθηκε στην Κέρκυρα στις 24 Ιουνίου 1994, και ιδίως το άρθρο 84 και την κοινή δήλωση σε σχέση με τα άρθρα 26, 32 και 37 της τελικής πράξης,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την κοινή δήλωση που συμφωνήθηκε επ’ ευκαιρία της διάσκεψης κορυφής της Αγίας Πετρούπολης στις 31 Μαΐου 2003 με την οποία δηλώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσική Ομοσπονδία συμφωνούν να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαπραγματεύσεις σχετικά με συμφωνία επανεισδοχής,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να καθορίσουν, μέσω της παρούσας συμφωνίας και σε αμοιβαία βάση, ταχείες και αποτελεσματικές διαδικασίες για τον εντοπισμό και την επιστροφή ατόμων τα οποία δεν πληρούν, ή δεν πληρούν πλέον, τις προϋποθέσεις για την είσοδο, παρουσία ή διαμονή στα εδάφη της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για να διευκολύνουν τη διέλευση αυτών των ατόμων με πνεύμα συνεργασίας,

ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ η παρούσα συμφωνία δεν θίγει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες της Κοινότητας, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τα οποία απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς νομοθεσίας όσον αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου, και κυρίως από την παγκόσμια διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου της 10ης Δεκεμβρίου 1948, τη διεθνή σύμβαση για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα της 16ης Δεκεμβρίου 1966, τη σύμβαση σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων της 28ης Ιουλίου 1951 και το πρωτόκολλο σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων της 31ης Ιανουαρίου 1967, την ευρωπαϊκή σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών της 4ης Νοεμβρίου 1950 και το πρωτόκολλό της αριθ. 4 της 16ης Σεπτεμβρίου 1963, και τη σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας της 10ης Δεκεμβρίου 1984,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το πρωτόκολλο σχετικά με τη θέση της Δανίας που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση της 7ης Φεβρουαρίου 1992 και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της 25ης Μαρτίου 1957 και βεβαιώνοντας ότι οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν εφαρμόζονται στο Βασίλειο της Δανίας,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, νοούνται ως:

α)

«επανεισδοχή»: η μεταφορά από το αιτούν κράτος και η εισδοχή από το κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ατόμων (ιδίων υπηκόων του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων), οι οποίοι έχουν συλληφθεί να εισέρχονται παρανόμως να είναι παρόντες ή να διαμένουν στο αιτούν κράτος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας·

β)

«κράτος μέλος»: κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση το Βασίλειο της Δανίας·

γ)

«υπήκοος κράτους μέλους»: κάθε πρόσωπο το οποίο έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους, κατά την έννοια του κοινοτικού ορισμού·

δ)

«υπήκοος της Ρωσικής Ομοσπονδίας» ή «ρώσος υπήκοος»: κάθε άτομο που έχει την ιθαγένεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας σύμφωνα με τη νομοθεσία της·

ε)

«υπήκοος τρίτης χώρας»: κάθε πρόσωπο το οποίο έχει άλλη ιθαγένεια πέραν της ιθαγένειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή εκείνης ενός εκ των κρατών μελών·

στ)

«άπατρις»: κάθε πρόσωπο το οποίο δεν έχει την ιθαγένεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή ενός εκ των κρατών μελών και το οποίο δεν μπορεί να αποδείξει ότι έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους·

ζ)

«άδεια διαμονής»: κάθε επίσημη άδεια οποιουδήποτε είδους εκδιδόμενη από τη Ρωσική Ομοσπονδία ή από ένα εκ των κρατών μελών η οποία παρέχει στον δικαιούχο το δικαίωμα να διαμένει στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή ενός εκ των κρατών μελών. Δεν περιλαμβάνει προσωρινές άδειες διαμονής στην επικράτεια των εν λόγω κρατών σε συνδυασμό με την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου ή άδειας διαμονής·

η)

«θεώρηση»: άδεια που εκδίδεται ή απόφαση που λαμβάνεται από τη Ρωσική Ομοσπονδία ή ένα από τα κράτη μέλη, η οποία είναι απαραίτητη για την είσοδο στην επικράτεια ή τη διέλευση μέσω της επικράτειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή ενός εκ των κρατών μελών. Ο ορισμός αυτός δεν περιλαμβάνει την ειδική κατηγορία της θεώρησης διέλευσης/μετεπιβίβασης από αερολιμένα·

θ)

«αιτούν κράτος»: το κράτος (Ρωσική Ομοσπονδία ή ένα εκ των κρατών μελών) το οποίο υποβάλλει αίτηση επανεισδοχής σύμφωνα το τμήμα ΙΙΙ ή αίτηση διέλευσης σύμφωνα με το τμήμα IV της παρούσας συμφωνίας·

ι)

«κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση»: το κράτος (Ρωσική Ομοσπονδία ή ένα εκ των κρατών μελών) προς το οποίο απευθύνεται αίτηση επανεισδοχής σύμφωνα με το τμήμα ΙΙΙ ή αίτηση διέλευσης σύμφωνα με το τμήμα IV της παρούσας συμφωνίας·

ια)

«αρμόδια αρχή»: κάθε εθνική αρχή της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή ενός εκ των κρατών μελών η οποία είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, όπως ορίζεται στο διμερές πρωτόκολλο εφαρμογής που συνάφθηκε μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και κάθε κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο α της παρούσας συμφωνίας·

ιβ)

«παραμεθόριος περιοχή»: μία περίμετρος 30 χιλιομέτρων σε σχέση με το κοινό χερσαίο σύνορο μεταξύ ενός κράτους μέλους και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς επίσης τα εδάφη των θαλασσίων λιμένων, συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών ζωνών, και των διεθνών αεροδρομίων των κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας·

ιγ)

«συνοριακό σημείο διέλευσης»: κάθε σημείο διέλευσης στο οποίο παρέχεται άδεια από τα κράτη μέλη ή τη Ρωσική Ομοσπονδία για τη διέλευση των αντίστοιχων χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων τους, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών αερολιμένων και των θαλάσσιων λιμένων·

ιδ)

«διέλευση»: η διέλευση υπηκόου τρίτης χώρας ή απάτριδος μέσω της επικράτειας του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ενώ ταξιδεύει από το αιτούν κράτος προς τη χώρα προορισμού.

ΤΜΗΜΑ I

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Άρθρο 2

Επανεισδοχή ρώσων υπηκόων

1.   Η Ρωσική Ομοσπονδία επιτρέπει την επανεισδοχή, μετά από αίτηση ενός κράτους μέλους και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία, όλων των ατόμων τα οποία δεν πληρούν, ή δεν πληρούν πλέον, τις ισχύουσες προϋποθέσεις εισόδου, παρουσίας ή διαμονής στην επικράτεια του αιτούντος κράτους μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας συμφωνίας, ότι πρόκειται για υπηκόους της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Το ίδιο ισχύει για τα παρανόμως παρόντα ή διαμένοντα άτομα, τα οποία κατείχαν την ιθαγένεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά τη στιγμή εισόδου στην επικράτεια ενός κράτους μέλους αλλά στη συνέχεια παραιτήθηκαν από αυτήν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, χωρίς να έχουν αποκτήσει την ιθαγένεια ή άδεια διαμονής του εν λόγω κράτους μέλους ή οποιουδήποτε άλλου κράτους.

2.   Όταν η Ρωσική Ομοσπονδία απαντήσει θετικά στην αίτηση επανεισδοχής, η αρμόδια διπλωματική αποστολή ή το αρμόδιο προξενικό γραφείο της Ρωσικής Ομοσπονδίας εκδίδει, εφόσον χρειάζεται και χωρίς καθυστέρηση, ανεξάρτητα από τη βούληση του προς επανεισδοχή προσώπου, το απαραίτητο ταξιδιωτικό έγγραφο για την επιστροφή του ενδιαφερομένου, με διάρκεια ισχύος 30 ημερολογιακών ημερών. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να μεταφερθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου, η αρμόδια διπλωματική αποστολή ή το αρμόδιο προξενικό γραφείο της Ρωσικής Ομοσπονδίας εκδίδει χωρίς καθυστέρηση ένα νέο ταξιδιωτικό έγγραφο με την ίδια διάρκεια ισχύος.

Άρθρο 3

Επανεισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων

1.   Η Ρωσική Ομοσπονδία επιτρέπει την επανεισδοχή, μετά από αίτηση κράτους μέλους και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία, όλων των υπηκόων τρίτων χωρών ή απατρίδων, οι οποίοι δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις ισχύουσες προϋποθέσεις εισόδου, παρουσίας ή διαμονής στην επικράτεια του αιτούντος κράτους μέλους, υπό τον όρο ότι μπορεί να αποδειχθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας συμφωνίας, οι ενδιαφερόμενοι:

α)

είναι κάτοχοι, κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης επανεισδοχής, έγκυρης θεώρησης που έχει εκδοθεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία και έχουν εισέλθει στην επικράτεια ενός κράτους μέλους προερχόμενοι απευθείας από την επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας· ή

β)

είναι κάτοχοι, κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης επανεισδοχής, έγκυρης άδειας διαμονής που έχει εκδοθεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία· ή

γ)

εισήλθαν παράνομα στην επικράτεια των κρατών μελών προερχόμενοι απ’ευθείας από την επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

2.   Η υποχρέωση επανεισδοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις βρισκόταν απλά υπό καθεστώς μετεπιβίβασης μέσω διεθνούς αεροδρομίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας· ή

β)

το αιτούν κράτος μέλος ή άλλο κράτος μέλος έχει χορηγήσει θεώρηση ή άδεια διαμονής στον υπήκοο τρίτης χώρας ή τον απάτριδα, εκτός εάν το συγκεκριμένο άτομο είναι κάτοχος θεώρησης ή άδειας διαμονής, η οποία έχει εκδοθεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία και έχει μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος·

γ)

ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις τυγχάνει απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για να εισέλθει στην επικράτεια του αιτούντος κράτους μέλους.

3.   Σε περίπτωση θετικής απάντησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην αίτηση επανεισδοχής, το αιτούν κράτος μέλος χορηγεί στον ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από τη Ρωσική Ομοσπονδία (ενιαίου τύπου ταξιδιωτικό έγγραφο της ΕΕ για σκοπούς απομάκρυνσης/απέλασης σύμφωνα με τον τύπο που ορίζεται στη σύσταση του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 1994).

ΤΜΗΜΑ II

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 4

Επανεισδοχή υπηκόων των κρατών μελών

1.   Το κράτος μέλος επιτρέπει την επανεισδοχή, μετά από αίτηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση, οποιουδήποτε ο οποίος δεν πληροί ή δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου, παρουσίας και διαμονής που ισχύουν στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στο βαθμό που αποδεικνύεται, σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας συμφωνίας, ότι ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος του εν λόγω κράτους μέλους.

Το ίδιο ισχύει για τα παρανόμως παρόντα ή διαμένοντα πρόσωπα, τα οποία κατείχαν την ιθαγένεια του κράτους μέλους κατά τη στιγμή εισόδου στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας αλλά στη συνέχεια παραιτήθηκαν από αυτήν σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους, χωρίς να έχουν αποκτήσει την ιθαγένεια ή άδεια διαμονής της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους.

2.   Σε περίπτωση που το κράτος μέλος απαντήσει θετικά στην αίτηση επανεισδοχής, η αρμόδια διπλωματική αποστολή ή το αρμόδιο προξενικό γραφείο του συγκεκριμένου κράτους μέλους εκδίδει, εφόσον χρειάζεται και χωρίς καθυστέρηση, ανεξάρτητα από τη βούλησή του προς επανεισδοχή προσώπου, το απαραίτητο για την επιστροφή του ενδιαφερομένου ταξιδιωτικό έγγραφο, με διάρκεια ισχύος 30 ημερολογιακών ημερών. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να μεταφερθεί εντός της περιόδου ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου, το συγκεκριμένο κράτος μέλος εκδίδει χωρίς καθυστέρηση νέο ταξιδιωτικό έγγραφο με την ίδια διάρκεια ισχύος.

Άρθρο 5

Επανεισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων

1.   Ένα κράτος μέλος επιτρέπει την επανεισδοχή, μετά από αίτηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία, όλων των υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων, οι οποίοι δεν πληρούν, ή δεν πληρούν πλέον, τις ισχύουσες προϋποθέσεις εισόδου, παρουσίας ή διαμονής στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας, υπό τον όρο ότι μπορεί να αποδειχθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας συμφωνίας ότι τα συγκεκριμένα άτομα:

α)

είναι κάτοχοι, κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης επανεισδοχής, έγκυρης θεώρησης που έχει εκδοθεί από το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση και εισέρχονται στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας προερχόμενοι απευθείας από την επικράτεια του κράτους μέλους· ή

β)

είναι κάτοχοι, κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης επανεισδοχής, έγκυρης άδειας διαμονής που έχει εκδοθεί από το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση· ή

γ)

έχουν εισέλθει παράνομα στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας προερχόμενοι απευθείας από την επικράτεια του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.

2.   Η υποχρέωση επανεισδοχής που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις βρισκόταν απλά υπό καθεστώς μετεπιβίβασης σε διεθνές αεροδρόμιο του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση·

β)

η Ρωσική Ομοσπονδία έχει χορηγήσει στον υπήκοο τρίτης χώρας ή στον απάτριδα θεώρηση ή άδεια διαμονής, εκτός εάν το συγκεκριμένο άτομο είναι κάτοχος θεώρησης ή άδειας διαμονής που εξέδωσε το κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, η οποία έχει μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος·

γ)

ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις δικαιούται απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για να εισέλθει στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

3.   Η υποχρέωση επανεισδοχής, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ισχύει για το κράτος μέλος που έχει χορηγήσει τη θεώρηση ή την άδεια διαμονής. Αν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη εξέδωσαν θεώρηση ή άδεια διαμονής, η υποχρέωση επανεισδοχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, βαρύνει το κράτος μέλος που εξέδωσε το έγγραφο με τη μεγαλύτερη διάρκεια ισχύος ή, αν ένα ή περισσότερα από αυτά τα έγγραφα έχουν ήδη λήξει, τότε το έγγραφο το οποίο συνεχίζει να ισχύει. Αν όλα τα έγγραφα έχουν ήδη λήξει, η υποχρέωση επανεισδοχής, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, βαρύνει το κράτος μέλος που εξέδωσε το έγγραφο με την πιο πρόσφατη ημερομηνία λήξης.

4.   Σε περίπτωση θετικής απάντησης στην αίτηση επανεισδοχής εκ μέρους του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, η Ρωσική Ομοσπονδία χορηγεί στο προς επανεισδοχή πρόσωπο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από το συγκεκριμένο κράτος μέλος.

ΤΜΗΜΑ III

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗΣ

Άρθρο 6

Αίτηση επανεισδοχής

1.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η μεταφορά ατόμου για το οποίο γίνεται η επανεισδοχή με βάση μία από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 2 έως 5, απαιτεί την υποβολή αίτησης επανεισδοχής στις αρμόδιες αρχές του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.

2.   Κατά παρέκκλιση των άρθρων 2 έως 5 της παρούσας συμφωνίας, δεν απαιτείται αίτηση επανεισδοχής εάν το προς επανεισδοχή άτομο είναι κάτοχος έγκυρου εθνικού διαβατηρίου και, εάν πρόκειται για υπήκοο τρίτης χώρας ή απάτριδα, εξίσου κάτοχος έγκυρης θεώρησης ή άδειας διαμονής του κράτους το οποίο οφείλει να επιτρέψει την επανεισδοχή του.

3.   Εάν κάποιος έχει συλληφθεί στην παραμεθόρια περιοχή του αιτούντος κράτους αφού έχει διέλθει παράνομα τα σύνορα προερχόμενος απευθείας από την επικράτεια του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, το αιτούν κράτος μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεισδοχής εντός προθεσμίας δύο εργασίμων ημερών από την ημερομηνία σύλληψης του ενδιαφερομένου (συνοπτική διαδικασία).

Άρθρο 7

Περιεχόμενο των αιτήσεων επανεισδοχής

1.   Όλες οι αιτήσεις επανεισδοχής πρέπει να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τα προσωπικά στοιχεία του ατόμου για το οποίο γίνεται η επανεισδοχή (π.χ. ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης και –ει δυνατόν– τόπος γέννησης, και τελευταίος τόπος διαμονής)·

β)

αναφορά των αποδεικτικών στοιχείων όσον αφορά την ιθαγένεια, την παράνομη είσοδο και διαμονή, και τους λόγους επανεισδοχής των υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της παρούσας συμφωνίας.

2.   Στο μέτρο του δυνατού, η αίτηση επανεισδοχής πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

δήλωση που αναφέρει ότι το μεταφερόμενο άτομο μπορεί να χρειαστεί βοήθεια ή ιατρική περίθαλψη, υπό τον όρο ότι το συγκεκριμένο άτομο έχει δώσει ρητά τη συγκατάθεσή του·

β)

κάθε άλλο μέτρο προστασίας ή ασφάλειας που μπορεί να είναι αναγκαίο σε περίπτωση ατομικής μεταφοράς.

3.   Ένα κοινό έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιείται για τις αιτήσεις επανεισδοχής, επισυνάπτεται ως παράρτημα 1 της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 8

Απάντηση στην αίτηση επανεισδοχής

Η απάντηση στην αίτηση επανεισδοχής χορηγείται εγγράφως.

Άρθρο 9

Αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά την ιθαγένεια

1.   Δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 1 και του άρθρου 4 παράγραφος 1 της παρούσας συμφωνίας, η ιθαγένεια μπορεί να αποδειχθεί μέσω τουλάχιστον ενός εκ των εγγράφων που απαριθμούνται στο παράρτημα 2 της παρούσας συμφωνίας, ακόμα και αν έχει λήξει η διάρκεια ισχύος του. Εφόσον προσκομιστούν τα συγκεκριμένα έγγραφα, τα κράτη μέλη και η Ρωσική Ομοσπονδία αναγνωρίζουν αμοιβαία την ιθαγένεια, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

2.   Εάν δεν μπορεί να προσκομισθεί κανένα από τα έγγραφα που απαριθμούνται στο παράρτημα 2 της παρούσας συμφωνίας, η ιθαγένεια σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 και το άρθρο 4 παράγραφος 1 της παρούσας συμφωνίας μπορεί να αποδειχθεί με τη βοήθεια τουλάχιστον ενός εκ των εγγράφων που αναφέρονται στο παράρτημα 3 της παρούσας συμφωνίας, ακόμα και εάν έχει λήξει η διάρκεια ισχύος του.

Εάν προσκομισθούν τα έγγραφα που απαριθμούνται στο παράρτημα 3 A της παρούσας συμφωνίας, τα κράτη μέλη και η Ρωσική Ομοσπονδία θεωρούν την ιθαγένεια αποδειχθείσα, εκτός εάν μπορούν να αποδείξουν το αντίθετο·

εάν προσκομισθούν τα έγγραφα που απαριθμούνται στο παράρτημα 3 B της παρούσας συμφωνίας, τα κράτη μέλη και η Ρωσική Ομοσπονδία θεωρούν αμοιβαία ότι υπάρχει λόγος να ξεκινήσει δέουσα έρευνα.

3.   Η απόδειξη της ιθαγένειας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με πλαστά έγγραφα.

4.   Εάν κανένα από τα έγγραφα που απαριθμούνται στα παραρτήματα 2 ή 3 της παρούσας συμφωνίας δεν μπορεί να προσκομισθεί, οι αρμόδιες διπλωματικές και προξενικές αντιπροσωπείες της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή του οικείου κράτους μέλους μεριμνούν, μετά από αίτηση, για μία συνέντευξη εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος με το πρόσωπο του οποίου πρέπει να γίνει η επανεισδοχή, προκειμένου να αποδειχθεί η ιθαγένειά του. Η εφαρμοστέα σε αυτές τις συνεντεύξεις διαδικασία πρέπει να θεσπισθεί στα πρωτόκολλα εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 20 της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 10

Αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά υπηκόους τρίτων χωρών και απάτριδες

1.   Η απόδειξη των λόγων επανεισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και στο άρθρο 5 παράγραφος 1, μπορεί να προσκομισθεί με τη βοήθεια τουλάχιστον ενός εκ των εγγράφων που απαριθμούνται στο παράρτημα 4 της παρούσας συμφωνίας. Τα κράτη μέλη και η Ρωσική Ομοσπονδία αναγνωρίζουν αμοιβαία την απόδειξη αυτή χωρίς να απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

2.   Έμμεση απόδειξη των λόγων επανεισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 5 παράγραφος 1 της παρούσας συμφωνίας μπορεί να προσκομισθεί με τη βοήθεια τουλάχιστον ενός εκ των εγγράφων που απαριθμούνται στο παράρτημα 5 της παρούσας συμφωνίας.

Εάν προσκομισθούν τα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στο παράρτημα 5 Α της παρούσας συμφωνίας, τα κράτη μέλη και η Ρωσική Ομοσπονδία θεωρούν αμοιβαία ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, εκτός εάν μπορούν να αποδείξουν το αντίθετο·

εάν προσκομισθούν τα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στο παράρτημα 5 B της παρούσας συμφωνίας, τα κράτη μέλη και η Ρωσική Ομοσπονδία θεωρούν αμοιβαία ότι υπάρχει λόγος να ξεκινήσει δέουσα έρευνα.

3.   Η απόδειξη των λόγων επανεισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με πλαστά έγγραφα.

4.   Το παράνομο της εισόδου, παρουσίας ή διαμονής αποδεικνύεται με βάση τα ταξιδιωτικά έγγραφα του συγκεκριμένου ατόμου στα οποία δεν εμφανίζεται η αναγκαία θεώρηση ή άδεια διαμονής για την επικράτεια του αιτούντος κράτους μέλους. Δεόντως αιτιολογημένη δήλωση του αιτούντος κράτους ότι διαπιστώθηκε πως το συγκεκριμένο άτομο δεν είχε τα αναγκαία ταξιδιωτικά έγγραφα, την αναγκαία θεώρηση ή άδεια διαμονής παρέχει, εξίσου, εκ πρώτης όψεως αποδείξεις όσον αφορά την παράνομη είσοδο, παρουσία ή διαμονή.

Άρθρο 11

Προθεσμίες

1.   Η αίτηση επανεισδοχής πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια αρχή του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, εντός μέγιστης προθεσμίας 180 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία κατά την οποία η αρμόδια αρχή του αιτούντος κράτους μέλους λαμβάνει γνώση ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις δεν πληροί ή δεν πληροί πλέον τις ισχύουσες προϋποθέσεις για την είσοδο, παρουσία ή διαμονή του.

2.   Η αίτηση επανεισδοχής πρέπει να λάβει απάντηση εντός μέγιστης προθεσμίας 25 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία του αποδεικτικού παραλαβής της αίτησης. Υπό την επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων που μπορούν να συμφωνηθούν στο πλαίσιο των πρωτοκόλλων εφαρμογής που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 20, όταν νομικά ή πραγματικά εμπόδια αντιτίθενται στη χορήγηση εμπρόθεσμης απάντησης, η προθεσμία παρατείνεται, μετά από δεόντως αιτιολογημένη αίτηση, μέχρι το διάστημα των 60 ημερολογιακών ημερών.

3.   Στην περίπτωση αίτησης επανεισδοχής που υποβάλλεται σύμφωνα με τη συνοπτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 της παρούσας συμφωνίας, η απάντηση πρέπει να χορηγηθεί εντός δύο εργασίμων ημερών (όπως αυτές καθορίζονται από τη νομοθεσία του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση) από την ημερομηνία του αποδεικτικού παραλαβής της εν λόγω αίτησης.

4.   Μετά τη λήξη των προθεσμιών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η επανεισδοχή θεωρείται εγκριθείσα.

5.   Ο ενδιαφερόμενος μεταφέρεται εντός 90 ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση μεταφοράς σύμφωνα με τη συνοπτική διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 της παρούσας συμφωνίας, ο ενδιαφερόμενος μεταφέρεται εντός δύο εργασίμων ημερών. Κατόπιν αιτήσεως, αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εξέταση των νομικών ή πρακτικών εμποδίων. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στη συγκεκριμένη παράγραφο αρχίζουν από την ημερομηνία παραλαβής θετικής απάντησης στην αίτηση επανεισδοχής.

Άρθρο 12

Απόρριψη αίτησης επανεισδοχής

Η απόρριψη αίτησης επανεισδοχής πρέπει να αιτιολογείται δεόντως.

Άρθρο 13

Λεπτομέρειες και τρόποι μεταφοράς

1.   Πριν από τη μεταφορά του ενδιαφερομένου, οι αρμόδιες αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας και του οικείου κράτους μέλους προβαίνουν εγγράφως και εκ των προτέρων σε ορισμένες διευθετήσεις σχετικά με την ημερομηνία μεταφοράς, το σημείο διέλευσης των συνόρων και την πιθανή συνοδεία.

2.   Όλα τα μέσα μεταφοράς, αεροπορικά, χερσαία ή θαλάσσια, επιτρέπονται για τους σκοπούς της μεταφοράς. Η επιστροφή αεροπορικώς δεν περιορίζεται στη χρήση του εθνικού αερομεταφορέα ή του προσωπικού του αιτούντος κράτους, και μπορεί να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο τακτικών πτήσεων καθώς και ναυλωμένων πτήσεων.

ΤΜΗΜΑ IV

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 14

Γενικές αρχές

1.   Τα κράτη μέλη και η Ρωσική Ομοσπονδία περιορίζουν τη διέλευση υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων, στις περιπτώσεις στις οποίες αυτά τα άτομα δεν μπορούν να επιστρέψουν απευθείας στη χώρα προορισμού.

2.   Η Ρωσική Ομοσπονδία επιτρέπει τη διέλευση υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων, αν το ζητήσει ένα κράτος μέλος, και ένα κράτος μέλος επιτρέπει τη διέλευση υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων, αν το ζητήσει η Ρωσική Ομοσπονδία, υπό τον όρο ότι εξασφαλίζεται τόσο η συνέχεια του ταξιδιού σε πιθανά άλλα κράτη διέλευσης όσο και η εισδοχή από το κράτος προορισμού.

3.   Η Ρωσική Ομοσπονδία ή ένα κράτος μέλος μπορεί να αρνηθεί τη διέλευση:

α)

αν ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις διατρέχει πραγματικό κίνδυνο να υποστεί βασανιστήρια, απάνθρωπη ή βάναυση μεταχείριση ή τιμωρία, ή ακόμα τη θανατική ποινή, ή να υποστεί διώξεις για λόγους φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας ή συμμετοχής σε μια ορισμένη κοινωνική ομάδα, ή για τις πολιτικές του πεποιθήσεις στο κράτος προορισμού ή σε άλλο κράτος διέλευσης· ή

β)

αν ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις κινδυνεύει να υποστεί ποινική δίωξη ή κυρώσεις στο κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ή σε άλλο κράτος διέλευσης· ή

γ)

για λόγους δημόσιας υγείας, εθνικής ασφάλειας, δημόσιας τάξης, ή άλλους λόγους εθνικού συμφέροντος του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.

4.   Η Ρωσική Ομοσπονδία ή ένα κράτος μέλος μπορεί να ανακαλέσει την άδεια που έχει εκδοθεί σε περίπτωση που προκύψουν μεταγενέστερα ή έλθουν στην επιφάνεια οι συνθήκες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, οι οποίες μπορούν να εμποδίσουν τη διέλευση, ή αν δεν εξασφαλίζεται πλέον η συνέχεια του ταξιδιού σε πιθανά κράτη διέλευσης ή η επανεισδοχή από το κράτος προορισμού. Στην περίπτωση αυτή, το αιτούν κράτος αναλαμβάνει εκ νέου, δεόντως και χωρίς καθυστέρηση, τον υπήκοο τρίτης χώρας ή τον απάτριδα.

Άρθρο 15

Διαδικασία διέλευσης

1.   Κάθε αίτηση διέλευσης πρέπει να απευθύνεται εγγράφως στις αρμόδιες αρχές και να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τρόπος διέλευσης (αεροπορικώς, διά ξηράς ή διά θαλάσσης), άλλα πιθανά κράτη διέλευσης και προβλεπόμενος τελικός προορισμός·

β)

προσωπικά στοιχεία του εν λόγω ατόμου (π.χ. ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης και –ει δυνατόν– τόπος γέννησης, ιθαγένεια, τύπος και αριθμός του ταξιδιωτικού εγγράφου)·

γ)

προβλεπόμενο σημείο διέλευσης των συνόρων, χρονική στιγμή μεταφοράς και πιθανή χρήση συνοδείας·

δ)

μία δήλωση ότι, σύμφωνα με τη γνώμη του αιτούντος κράτους, πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2, και ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος απόρριψης της αίτησης κατά την έννοια του άρθρου 14 παράγραφος 3.

Ένα κοινό έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιείται για τις αιτήσεις διέλευσης επισυνάπτεται στο παράρτημα 6 της παρούσας συμφωνίας.

2.   Το κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ενημερώνει εγγράφως τις αρμόδιες αρχές του αιτούντος κράτους σχετικά με τη συναίνεση στην εισδοχή, επιβεβαιώνοντας το σημείο διέλευσης των συνόρων και την προβλεπόμενη ημερομηνία και ώρα εισδοχής, ή το ενημερώνει σχετικά με την άρνηση της εισδοχής και τους λόγους της άρνησης αυτής.

3.   Αν η διέλευση πραγματοποιείται αεροπορικώς (μετεπιβίβαση), το άτομο για το οποίο γίνεται η επανεισδοχή και η πιθανή συνοδεία του απαλλάσσονται από την υποχρέωση να διαθέτουν ειδική θεώρηση μετεπιβίβασης μέσω αεροδρομίου.

4.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, με την επιφύλαξη αμοιβαίων διαβουλεύσεων, υποβοηθούν τη διέλευση, ειδικότερα με την επιτήρηση των εν λόγω ατόμων και την παροχή των κατάλληλων εξοπλισμών για το σκοπό αυτό.

ΤΜΗΜΑ V

ΚΟΣΤΟΣ

Άρθρο 16

Έξοδα μεταφοράς και διέλευσης

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος των αρμόδιων αρχών να ανακτούν το κόστος, που συνδέεται με την επανεισδοχή, από το άτομο για το οποίο γίνεται η εν λόγω επανεισδοχή ή από τρίτο μέρος, όλα τα έξοδα μεταφοράς που προκύπτουν στο πλαίσιο της διαδικασίας επανεισδοχής και διέλευσης μέχρι το σημείο διέλευσης των συνόρων του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση βαρύνουν το αιτούν κράτος.

ΤΜΗΜΑ VI

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 17

Προστασία δεδομένων

Η κοινοποίηση προσωπικών στοιχείων γίνεται μόνον εάν αυτή η κοινοποίηση είναι αναγκαία για την εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας από τις αρμόδιες αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας ή κράτους μέλους ανάλογα με την περίπτωση. Κατά την κοινοποίηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας συμμορφώνονται με τη σχετική εθνική νομοθεσία και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους συμμορφώνονται με τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ και της εθνικής νομοθεσίας που έχει θεσπιστεί από το συγκεκριμένο κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας. Επιπλέον, εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές:

α)

τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται με θεμιτό και νόμιμο τρόπο·

β)

τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να συλλέγονται για τον συγκεκριμένο, σαφή και νόμιμο σκοπό της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας και δεν μπορούν να τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας κατά τρόπο ασυμβίβαστο με τον συγκεκριμένο σκοπό·

γ)

τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι τα κατάλληλα, συναφή και να μην υπερβαίνουν το σκοπό για τον οποίο συγκεντρώνονται ή/και υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία· ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που κοινοποιούνται πρέπει να αφορούν μόνο τις ακόλουθες πληροφορίες:

τα στοιχεία του προσώπου που πρόκειται να μεταφερθεί (π.χ. όνομα/τα, επώνυμο/α, τυχόν προγενέστερα ονόματα, άλλα χρησιμοποιούμενα ονόματα/παρωνύμια ή ψευδώνυμα, ημερομηνία και τόπος γέννησης, φύλο, παρούσα και οποιαδήποτε προηγούμενη ιθαγένεια)·

την ταυτότητα ή το διαβατήριο (είδος, αριθμός, διάρκεια ισχύος, ημερομηνία έκδοσης, εκδούσα αρχή και τόπος έκδοσης)·

ενδιάμεσες στάσεις και δρομολόγια·

άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προσώπου που πρόκειται να μεταφερθεί ή για την εξέταση των προϋποθέσεων επανεισδοχής δυνάμει της παρούσας συμφωνίας·

δ)

τα δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και, εάν είναι αναγκαίο, να ενημερώνονται·

ε)

τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να φυλάσσονται σε μορφή που να επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητας των συγκεκριμένων προσώπων για περίοδο που να μην υπερβαίνει αυτήν που απαιτείται για τους σκοπούς της συλλογής ή περαιτέρω επεξεργασίας τους·

στ)

τόσο η αρμόδια αρχή που κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα όσο και η παραλήπτρια αρχή λαμβάνουν όλα τα δέοντα μέτρα για τη διόρθωση, διαγραφή ή το κλείδωμα των προσωπικών δεδομένων, σε περίπτωση που η επεξεργασία τους δεν συμβιβάζεται με τις διατάξεις των στοιχείων γ) και δ) του παρόντος άρθρου, ιδιαίτερα όταν τα εν λόγω δεδομένα δεν είναι κατάλληλα, συναφή, ακριβή ή είναι δυσανάλογα σε σχέση με το σκοπό της επεξεργασίας. Αυτό περιλαμβάνει και την υποχρέωση κοινοποίησης προς το άλλο μέρος κάθε διόρθωσης, διαγραφής ή κλειδώματος των προσωπικών δεδομένων·

ζ)

η παραλήπτρια αρχή ενημερώνει, μετά από αίτηση, την κοινοποιούσα αρχή σχετικά με τη χρήση των κοινοποιηθέντων δεδομένων και με τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής·

η)

τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να κοινοποιούνται μόνο στις αρμόδιες αρχές που είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Η περαιτέρω κοινοποίηση σε άλλους φορείς προϋποθέτει την προηγούμενη έγκριση της κοινοποιούσας αρχής·

θ)

τόσο η κοινοποιούσα όσο και η παραλήπτρια αρχή υποχρεούνται να προβαίνουν σε έγγραφη καταχώριση της κοινοποίησης και της παραλαβής των προσωπικών δεδομένων.

ΤΜΗΜΑ VII

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Άρθρο 18

Σχέση με άλλες διεθνείς υποχρεώσεις

1.   Η παρούσα συμφωνία δεν θίγει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες της Κοινότητας, των κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, και ειδικότερα από:

α)

τη σύμβαση της 28ης Ιουλίου 1951 και το πρωτόκολλο της 31ης Ιανουαρίου 1967 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων·

β)

την Ευρωπαϊκή Σύμβαση της 4ης Νοεμβρίου 1950 για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών·

γ)

τη σύμβαση της 10ης Δεκεμβρίου 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας·

δ)

τις διεθνείς συμβάσεις περί εκδόσεως και μεταφοράς·

ε)

τις πολυμερείς διεθνείς συμβάσεις που περιλαμβάνουν κανόνες περί επανεισδοχής αλλοδαπών υπηκόων, όπως η σύμβαση σχετικά με τη διεθνή πολιτική αεροπορία της 7ης Δεκεμβρίου 1944.

2.   Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας υπερέχουν έναντι των διατάξεων οποιασδήποτε διμερούς σύμβασης ή συμφωνίας περί επανεισδοχής η οποία έχει συναφθεί ή μπορεί να συναφθεί, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 της παρούσας συμφωνίας, μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στο μέτρο που οι διατάξεις αυτών των συμβάσεων ή συμφωνιών καλύπτουν ζητήματα που διέπονται από την παρούσα συμφωνία.

3.   Κανένα στοιχείο της παρούσας συμφωνίας δεν εμποδίζει την επιστροφή ατόμων στο πλαίσιο άλλων τυπικών ή άτυπων ρυθμίσεων.

Άρθρο 19

Μεικτή επιτροπή επανεισδοχής

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη συγκροτούν μεικτή επιτροπή επανεισδοχής (εφεξής καλούμενη «μεικτή επιτροπή») η οποία, ειδικότερα, έχει τα εξής καθήκοντα:

α)

να παρακολουθεί την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας·

β)

να αποφασίζει σχετικά με τις διάφορες ρυθμίσεις εφαρμογής που είναι αναγκαίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας·

γ)

να έχει τακτική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα πρωτόκολλα εφαρμογής που καταρτίζονται από τα διάφορα κράτη μέλη και τη Ρωσική Ομοσπονδία σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσας συμφωνίας·

δ)

να αποφασίζει τροποποιήσεις των παραρτημάτων της παρούσας συμφωνίας·

ε)

να προτείνει τροποποιήσεις της παρούσας συμφωνίας·

στ)

να εξετάζει και, εφόσον κρίνει απαραίτητο, να προτείνει τροποποιήσεις της παρούσας συμφωνίας σε περίπτωση νέων προσχωρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.   Οι αποφάσεις της μεικτής επιτροπής είναι δεσμευτικές για τα μέρη.

3.   Η μεικτή επιτροπή απαρτίζεται από αντιπροσώπους της Κοινότητας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας· η Κοινότητα εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία επικουρείται από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών.

4.   Η μεικτή επιτροπή συνέρχεται, όταν κρίνεται αναγκαίο, κατόπιν αιτήσεως ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη.

5.   Η μεικτή επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 20

Πρωτόκολλα εφαρμογής

1.   Η Ρωσική Ομοσπονδία και τα κράτη μέλη καταρτίζουν πρωτόκολλα εφαρμογής τα οποία συμπεριλαμβάνουν κανόνες όσον αφορά:

α)

τις αρμόδιες αρχές, τα σημεία διέλευσης των συνόρων, την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα σημεία επαφής και τις γλώσσες επικοινωνίας·

β)

τις λεπτομέρειες επανεισδοχής στο πλαίσιο της συνοπτικής διαδικασίας·

γ)

τους όρους μεταφοράς υπό συνοδεία, συμπεριλαμβανομένης της διέλευσης υπό συνοδεία υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων·

δ)

τα συμπληρωματικά αποδεικτικά μέσα πέραν εκείνων που αναφέρονται στα παραρτήματα 2 έως 5 της παρούσας συμφωνίας·

ε)

τη διαδικασία συνέντευξης που προβλέπεται στο άρθρο 9 της παρούσας συμφωνίας·

στ)

ανάλογα με την περίπτωση, ειδικές ρυθμίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες εξέτασης των αιτήσεων επανεισδοχής, δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 2 της παρούσας συμφωνίας.

2.   Τα πρωτόκολλα εφαρμογής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου τίθενται σε ισχύ μόνον αφού έχουν κοινοποιηθεί στη μεικτή επιτροπή.

3.   Η Ρωσική Ομοσπονδία συμφωνεί να εφαρμόζει κάθε διάταξη ενός πρωτοκόλλου εφαρμογής το οποίο συνάπτει με ένα κράτος μέλος εξίσου στις σχέσεις της με οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος, μετά από αίτηση αυτού του τελευταίου και υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας πρακτικής εφαρμογής του στη Ρωσική Ομοσπονδία. Τα κράτη μέλη συμφωνούν να εφαρμόζουν κάθε διάταξη ενός πρωτοκόλλου εφαρμογής που έχει συναφθεί από ένα εξ αυτών στις σχέσεις τους με τη Ρωσική Ομοσπονδία, μετά από αίτηση αυτής της τελευταίας και υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας πρακτικής εφαρμογής του σε άλλα κράτη μέλη.

Αυτό δεν εφαρμόζεται στις διατάξεις που περιλαμβάνουν τις ειδικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σημείο στ) του παρόντος άρθρου.

ΤΜΗΜΑ VIII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21

Εδαφική εφαρμογή

1.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας και στην επικράτεια στην οποία εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

2.   Η παρούσα συμφωνία δεν εφαρμόζεται στην επικράτεια του Βασιλείου της Δανίας.

Άρθρο 22

Παραρτήματα

Τα παραρτήματα 1 έως 6 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 23

Έναρξη ισχύος, διάρκεια και λύση

1.   Η παρούσα συμφωνία κυρώνεται ή εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες τους.

2.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Εάν αυτή η ημερομηνία προηγείται της έναρξης ισχύος της συμφωνίας μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων στους πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ την ίδια ημερομηνία με αυτήν την τελευταία.

3.   Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 5 της παρούσας συμφωνίας εφαρμόζονται μόνον τρία έτη μετά την ημερομηνία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου των τριών ετών, αυτές εφαρμόζονται μόνο στους απάτριδες και στους υπηκόους τρίτων χωρών με τις οποίες η Ρωσική Ομοσπονδία έχει συνάψει διμερείς συμβάσεις ή συμφωνίες επανεισδοχής.

4.   Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

5.   Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με επίσημη κοινοποίηση στο αντισυμβαλλόμενο μέρος. Η παρούσα συμφωνία παύει να ισχύει έξι μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής της εν λόγω κοινοποίησης.

'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λεττονική, λιθουανική, μαλτεζική, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική και ρωσική γλώσσα, και τα κείμενα σε όλες αυτές τις γλώσσες είναι εξίσου αυθεντικά.

Hecho en Sochi, el veinticinco de mayo del dos mil seis.

V Soči dne dvacátého pátého května dva tisíce šest.

Udfærdiget i Sotji den femogtyvende maj to tusind og seks.

Geschehen zu Sotschi am fünfundzwanzigsten Mai zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta maikuu kahekümne viiendal päeval Sotšis.

'Εγινε στο Σότσι, στις είκοσι πέντε Μαΐου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Sochi on the twenty fifth day of May in the year two thousand and six.

Fait à Sotchi, le vingt cinq mai deux mille six.

Fatto a Soci, addì venticinque maggio duemilasei.

Sočos, divtūkstoš sestā gada divdesmit piektajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų gegužės dvidešimt penktą dieną Sočyje.

Kelt Szocsiban, a kettőezer hatodik év május huszonötödik napján.

Magħmul f'Sochi, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Sotsji, de vijfentwintigste mei tweeduizend zes.

Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwutysięcznego szóstego.

Feito em Sotchi, em vinte e cinco de Maio de dois mil e seis.

V Soči dňa dvadsiateho piateho mája dvetisícšesť.

V Soči, petindvajsetega maja leta dva tisoč šest.

Tehty Sotšissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Sotji den tjugofemte maj tjugohundrasex.

Adoptată la Sochi, la douăzeci și cinci mai două mii șase.

Совершено в г. Сочи двадцать пятого мая две тысячи шестого года.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pentru Comunitatea Europeană

За Европейское сообщество

Image 4

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione russa

Krievijas Federācijas vārdā

Rusijos Federacijos vardu

Az Orosz Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Za Ruskú federáciu

Za Rusko federacijo

Venäjän federaation puolesta

På ryska federationen vägnar

Pentru Federația Rusă

За Российскую Федерацию

Image 5


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Image 6

Κείμενο της εικόνας