ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 61

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

50ό έτος
28 Φεβρουαρίου 2007


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 202/2007 της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2007, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 203/2007 της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2007, σχετικά με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 958/2006 και (ΕΚ) αριθ. 38/2007 με στόχο την κατάργηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή για ορισμένους προορισμούς

3

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 204/2007 της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2007, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1483/2006 όσον αφορά τις ποσότητες που καλύπτει η διαρκής δημοπρασία για την επαναπώληση, στην κοινοτική αγορά, σιτηρών που έχουν στην κατοχή τους οι οργανισμοί παρέμβασης των κρατών μελών

5

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 205/2007 της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2007, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 990/2006 όσον αφορά τις ποσότητες που καλύπτουν οι διαρκείς δημοπρασίες για την εξαγωγή σίκαλης που έχει στην κατοχή του ο γερμανικός οργανισμός παρέμβασης

10

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 206/2007 της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2007, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2247/2003 για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής στον τομέα του βοείου κρέατος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 για το καθεστώς των γεωργικών προϊόντων και των προϊόντων μεταποίησης γεωργικών προϊόντων καταγωγής κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ)

15

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/2007 της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2007, για τον καθορισμό του ποσού της ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση βουτύρου και κρέμας γάλακτος, που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, και για παρέκκλιση διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2771/1999

17

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 208/2007 της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2007, για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92 περί λεπτομερών κανόνων για τη χορήγηση τροφίμων προερχομένων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Κοινότητας λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

19

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 209/2007 της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2007, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92 περί λεπτομερών κανόνων για τη χορήγηση τροφίμων προερχομένων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Κοινότητας

21

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 210/2007 της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2007, για παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1282/2006 όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εξαγωγής με προκαθορισμό της επιστροφής στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

23

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 211/2007 της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2007, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία, σε περιπτώσεις που ο εκδότης έχει σύνθετο χρηματοοικονομικό ιστορικό ή έχει αναλάβει σημαντική χρηματοοικονομική δέσμευση ( 1 )

24

 

 

II   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

 

Συμβούλιο

 

 

2007/138/ΕΚ

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Φεβρουαρίου 2007, για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα βάσει του άρθρου 19 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο

28

Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα βάσει του άρθρου 19 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο

29

 

 

Επιτροπή

 

 

2007/139/ΕΚ

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 2007, σχετικά με την προσωρινή εξαίρεση από το άρθρο 4 παράγραφος 3 και το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, της χρήσης και της διάθεσης στην αγορά HCFC-225cb (χλωροφθοράνθρακα-225cb) για την παραγωγή φθοριούχων πολυμερών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 556]

47

 

 

III   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ

 

 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ V ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

 

*

Κοινή θέση 2007/140/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2007, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν

49

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

28.2.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 61/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 202/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Φεβρουαρίου 2007

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός ισμός αρχίζει να ισχύει στις 28 Φεβρουαρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2005 (ΕΕ L 62 της 9.3.2005, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2007, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

IL

101,1

MA

62,7

TN

136,3

TR

158,4

ZZ

114,6

0707 00 05

MA

96,4

MK

57,6

TR

173,1

ZZ

109,0

0709 90 70

MA

56,7

TR

87,6

ZZ

72,2

0709 90 80

IL

141,5

ZZ

141,5

0805 10 20

CU

36,3

EG

45,7

IL

57,4

MA

44,8

TN

47,5

TR

66,4

ZZ

49,7

0805 20 10

IL

109,3

MA

90,3

ZZ

99,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

112,1

IL

72,4

MA

121,7

PK

59,9

TR

55,5

ZZ

84,3

0805 50 10

EG

63,4

IL

61,2

TR

34,1

ZZ

52,9

0808 10 80

AR

96,4

CA

101,7

CL

119,5

CN

86,1

US

106,6

ZZ

102,1

0808 20 50

AR

78,8

CL

76,9

CN

66,5

US

90,8

ZA

85,8

ZZ

79,8


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19). Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


28.2.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 61/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 203/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Φεβρουαρίου 2007

σχετικά με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 958/2006 και (ΕΚ) αριθ. 38/2007 με στόχο την κατάργηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή για ορισμένους προορισμούς

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2006, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 40 παράγραφος 1 στοιχείο ζ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 958/2006 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2006, περί της διαρκούς δημοπρασίας στο πλαίσιο της περιόδου εμπορίας 2006/07 για τον προσδιορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή λευκής ζάχαρης (2), προκηρύσσεται διαρκής δημοπρασία για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή λευκής ζάχαρης που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1701 99 10 για όλους τους προορισμούς, εκτός της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Σερβίας και του Μαυροβουνίου (3), της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Ρουμανίας.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 38/2007 της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2007, σχετικά με την προκήρυξη διαρκούς δημοπρασίας για την επαναπώληση προς εξαγωγή ζάχαρης που έχουν στην κατοχή τους οι οργανισμοί παρέμβασης του Βελγίου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ισπανίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Σλοβακίας και της Σουηδίας (4), οι σχετικοί οργανισμοί παρέμβασης προσφέρουν, μέσω διαρκούς δημοπρασίας, για πώληση προς εξαγωγή σε όλους τους προορισμούς, εκτός της Αλβανίας, της Κροατίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της Σερβίας, του Κοσσυφοπεδίου και του Μαυροβουνίου, συνολική ποσότητα 852 681 τόνων ζάχαρης που έγινε δεκτή στην παρέμβαση και είναι διαθέσιμη για εξαγωγή.

(3)

Σύμφωνα με τα άρθρα 32 και 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006, μπορούν να προβλεφθούν επιστροφές κατά την εξαγωγή για να καλυφθεί η διαφορά ανταγωνιστικότητας μεταξύ των εξαγωγών της Κοινότητας και των εξαγωγών των τρίτων χωρών. Οι κοινοτικές εξαγωγές προς ορισμένους κοντινούς προορισμούς και προς ορισμένες τρίτες χώρες που χορηγούν προτιμησιακή μεταχείριση στα κοινοτικά προϊόντα βρίσκονται επί του παρόντος σε ιδιαίτερα ευνοϊκή ανταγωνιστική θέση. Ως εκ τούτου, πρέπει να καταργηθούν οι επιστροφές κατά την εξαγωγή προς τους προορισμούς αυτούς.

(4)

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 958/2006 και (ΕΚ) αριθ. 38/2007 πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(5)

Λαμβανομένων υπόψη των ημερομηνιών υποβολής προσφορών δυνάμει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 958/2006 και (ΕΚ) αριθ. 38/2007, ο παρών κανονισμός πρέπει να αρχίσει να ισχύει αμέσως. Ωστόσο, προκειμένου να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα των υποψηφίων που έχουν ήδη υποβάλει τις προσφορές τους, ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στις προσφορές που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 958/2006, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Προκηρύσσεται διαρκής δημοπρασία για τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή λευκής ζάχαρης που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1701 99 10 για όλους τους προορισμούς εκτός από την Ανδόρρα, το Γιβραλτάρ, τη Θέουτα και τη Μελίλια, την Αγία Έδρα (κράτος της Πόλης του Βατικανού), το Λιχτενστάιν, τις Κοινότητες Livigno και Campione της Ιταλίας, τη νήσο Heligoland, τη Γροιλανδία, τις νήσους Φερόε, τις περιοχές της Κύπρου στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, την Αλβανία, την Κροατία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Σερβία (5), το Μαυροβούνιο και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω διαρκούς δημοπρασίας, προκηρύσσονται μερικές δημοπρασίες.

Άρθρο 2

Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 38/2007 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

Οι οργανισμοί παρέμβασης του Βελγίου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ισπανίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Σλοβακίας και της Σουηδίας προσφέρουν, μέσω διαρκούς δημοπρασίας, για πώληση προς εξαγωγή σε όλους τους προορισμούς, εκτός από την Ανδόρα, το Γιβραλτάρ, τη Θέουτα και τη Μελίλια, την Αγία Έδρα (κράτος της Πόλης του Βατικανού), το Λιχτενστάιν, τις Κοινότητες Livigno και Campione της Ιταλίας, τη νήσο Heligoland, τη Γροιλανδία, τις νήσους Φερόε, τις περιοχές της Κύπρου στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, την Αλβανία, την Κροατία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Σερβία (6) και το Μαυροβούνιο, συνολική ποσότητα 852 681 τόνων ζάχαρης που έγινε δεκτή στην παρέμβαση και είναι διαθέσιμη για εξαγωγή. Οι ανώτατες ποσότητες ανά κράτος μέλος αναφέρονται στο παράρτημα I.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται στις προσφορές που υποβλήθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2011/2006 (ΕΕ L 384 της 29.12.2006, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 175 της 29.6.2006, σ. 49.

(3)  Συμπεριλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, δυνάμει του ψηφίσματος 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας της 10ης Ιουνίου 1999.

(4)  ΕΕ L 11 της 18.1.2007, σ. 4.

(5)  Συμπεριλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, δυνάμει του ψηφίσματος 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας της 10ης Ιουνίου 1999.».

(6)  Συμπεριλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, δυνάμει του ψηφίσματος 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας της 10ης Ιουνίου 1999.».


28.2.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 61/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 204/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Φεβρουαρίου 2007

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1483/2006 όσον αφορά τις ποσότητες που καλύπτει η διαρκής δημοπρασία για την επαναπώληση, στην κοινοτική αγορά, σιτηρών που έχουν στην κατοχή τους οι οργανισμοί παρέμβασης των κρατών μελών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1483/2006 της Επιτροπής (2) πραγματοποιήθηκαν διαρκείς δημοπρασίες για την επαναπώληση, στην κοινοτική αγορά, σιτηρών που έχουν στην κατοχή τους οι οργανισμοί παρέμβασης των κρατών μελών.

(2)

Λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης των αγορών σίκαλης και κριθής στην Κοινότητα και των εξελίξεων στη ζήτηση σιτηρών που διαπιστώθηκαν σε διάφορες περιοχές κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, είναι αναγκαίο να καταστούν διαθέσιμες, σε ορισμένα κράτη μέλη, νέες ποσότητες σιτηρών που βρίσκονται στην παρέμβαση. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επιτραπεί στους οργανισμούς παρέμβασης των οικείων κρατών μελών να αυξήσουν τις ποσότητες που δημοπρατούνται, για τη σίκαλη κατά 96 150 τόνους στη Γερμανία και για την κριθή κατά 342 τόνους στη Λιθουανία.

(3)

Κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1483/2006.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1483/2006 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της 19.7.2005, σ. 11).

(2)  ΕΕ L 276 της 7.10.2006, σ. 58. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 132/2007 (ΕΕ L 42 της 14.2.2007, σ. 8).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Κράτος μέλος

Ποσότητες που διατίθενται προς πώληση στην εσωτερική αγορά

(σε τόνους)

Οργανισμός παρέμβασης

Ονομασία, διεύθυνση και λοιπά στοιχεία

Μαλακός σίτος

Κριθή

Αραβόσιτος

Σίκαλη

Belgique/België

51 859

6 340

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

Téléphone/Tel.: (32-2) 287 24 78

Télécopieur/Fax: (32-2) 287 25 24

e-mail: webmaster@birb.be

website: www.birb.be

България

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Tел.: (+359 2) 81 87 202

Факс: (+359 2) 81 87 267

Електронна поща: dfz@dfz.bg

Интернет страница: www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

0

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

Téléphone: (420) 222 87 16 67/222 87 14 03

Télécopieur: (420) 296 80 64 04

e-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

website: www.szif.cz

Danmark

174 021

28 830

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf.: (45) 33 95 88 07

Fax: (45) 33 95 80 34

E-mail: mij@dffe.dk and pah@dffe.dk

Website: www.dffe.dk

Deutschland

1 948 269

767 343

432 715

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Téléphone: (49-228) 68 45-3704

télécopieur 1: (49-228) 68 45-3985

télécopieur 2: (49-228) 68 45-3276

e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

website: www.ble.de

Eesti

0

0

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3, 51009 Tartu

Téléphone: (+372) 737 1200

Télécopieur: (+372) 737 1201

e-mail: pria@pria.ee

website:www.pria.ee

Eire/Ireland

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies and Storage Division,

Department of Agriculture and Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Téléphone: 353 53 91 63400

Télécopieur: 353 53 91 42843

website: www.agriculture.gov.ie

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (OPEKEPE)

Acharnon 241

GR-104 46 Athens

Téléphone:

(30-210) 21 24 787

(30-210) 21 24 754

Télécopieur:

(30-210) 21 24 791

e-mail: ax17u073@minagric.gr

website: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/ Almagro, 33 — E-28010 Madrid — España

Tel. (34-91) 347 47 65

Fax (34-91) 347 48 38

E-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

Internet: www.fega.es

France

28 724

318 778

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Téléphone: (33) 144 18 22 29 et 23 37

Télécopieur: (33) 144 18 20 08 — 144 18 20 80

e-mail: f.abeasis@onigc.fr

website: www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le erogazioni in agricoltura — AGEA

Via Torino, 45

I-00184 Roma

Téléphone: (39) 06 49 49 97 55

Télécopieur: (39) 06 49 49 97 61

e-mail: d.spampinato@agea.gov.it

website: www.enterisi.it

Kypros/Kibris

 

Latvija

27 020

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Téléphone: (371) 702 78 93

Télécopieur: (371) 702 78 92

e-mail: lad@lad.gov.lv

website: www.lad.gov.lv

Lietuva

0

35 492

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market Regulation Agency

L. Stuokos-Gucevičiaus Str. 9-12

Vilnius, Lithuania

Téléphone: (370-5) 268 50 49

Télécopieur: (370-5) 268 50 61

e-mail: info@litfood.lt

website: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Téléphone: (352) 478 23 70

Télécopieur: (352) 46 61 38

Télex: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

450 000

19 011

1 400 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24.

H-1095 Budapest

Telefon: (36-1) 219 45 76

Fax: (36-1) 219 89 05

E-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

Internetcím: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Tel. (31-475) 35 54 86

Fax (31-475) 31 89 39

E-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Website: www9.minlnv.nl

Österreich

0

22 461

0

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Téléphone:

(43-1) 331 51-258

(43-1) 331 51-328

Télécopieur:

(43-1) 331 51-4624

(43-1) 331 51-4469

e-mail: referat10@ama.gv.at

website: www.ama.at/intervention

Polska

44 440

41 927

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Polska

Tel.: (48-22) 661 78 10

Faks: (48-22) 661 78 26

E-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

Strona internetowa: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.o 45-51

P-1269-163 Lisboa

Téléphone:

(+351) 21 751 85 00

(+351) 21 384 60 00

Télécopieur:

(+351) 21 384 61 70

e-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

website: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Tel.:

+ 40 21 3054802

+ 40 21 3054842

Fax:

+ 40 21 3054803

website: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Téléphone: (386-1) 580 76 52

Télécopieur: (386-1) 478 92 00

e-mail: aktrp@gov.si

website: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

0

0

227 699

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Téléphone: (421-2) 58 24 32 71

Télécopieur: (421-2) 53 41 26 65

e-mail: jvargova@apa.sk

website: www.apa.sk

Suomi/Finland

30 000

95 332

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Interventioyksikkö – Intervention Unit

Malminkatu 16, Helsinki

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Téléphone:

(358-9) 16001

Télécopieur:

(358-9) 1605 2772

(358-9) 1605 2778

e-mail: intervention.unit@mmm.fi

website: www.mmm.fi

Sverige

172 272

58 004

Statens jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Tfn (46) 36 15 50 00

Fax (46) 36 19 05 46

E-postadress: jordbruksverket@sjv.se

Webbsida: www.sjv.se

United Kingdom

24 825

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Téléphone: (44) 191 226 5882

Télécopieur: (44) 191 226 5824

e-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

website: www.rpa.gov.uk

Το σημείο “—” σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αποθέματα παρέμβασης για το αντίστοιχο προϊόν στο εν λόγω κράτος μέλος.»


28.2.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 61/10


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 205/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Φεβρουαρίου 2007

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 990/2006 όσον αφορά τις ποσότητες που καλύπτουν οι διαρκείς δημοπρασίες για την εξαγωγή σίκαλης που έχει στην κατοχή του ο γερμανικός οργανισμός παρέμβασης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 990/2006 της Επιτροπής (2), προκηρύχθηκαν διαρκείς δημοπρασίες για την εξαγωγή σιτηρών που έχουν στην κατοχή τους οι οργανισμοί παρέμβασης των κρατών μελών.

(2)

Η μεταπώληση σίκαλης στην εσωτερική αγορά σημείωσε προσφάτως αξιόλογη αύξηση, η οποία οφείλεται ιδίως στο γεγονός ότι επί του παρόντος οι όροι μεταπώλησης στην εσωτερική αγορά είναι ευνοϊκότεροι των όρων εξαγωγής, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1483/2006 της Επιτροπής, της 6ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με την προκήρυξη διαρκών δημοπρασιών για την επαναπώληση, στην κοινοτική αγορά, σιτηρών που έχουν στην κατοχή τους οι οργανισμοί παρέμβασης των κρατών μελών (3).

(3)

Λαμβανομένης υπόψη αυτής της κατάστασης και προκειμένου να διατεθούν προς μεταπώληση στην εσωτερική αγορά οι ποσότητες σίκαλης που καλύπτει επί του παρόντος η διαρκής δημοπρασία για τη σίκαλη που έχει προκηρυχθεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 990/2006, είναι σκόπιμο να μειωθεί η ποσότητα που καλύπτει η εν λόγω δημοπρασία κατά 96 150 τόνους για τη Γερμανία.

(4)

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 990/2006.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 990/2006 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της 19.7.2005, σ. 11).

(2)  EE L 179 της 1.7.2006, σ. 3. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 131/2007 (ΕΕ L 42 της 14.2.2007, σ. 3).

(3)  ΕΕ L 276 της 7.10.2006, σ. 58. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 132/2007 (ΕΕ L 42 της 14.2.2007, σ. 8).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Κράτος μέλος

Ποσότητες διατιθέμενες προς πώληση στις εξωτερικές αγορές

(σε τόνους)

Οργανισμός παρέμβασης

Ονομασία, διεύθυνση και λοιπά στοιχεία

Μαλακός σίτος

Κριθή

Σίκαλη

Belgique/België

0

0

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

Téléphone/Tel.: (32-2) 287 24 78

Télécopieur/Fax: (32-2) 287 25 24

e-mail: webmaster@birb.be

website: www.birb.be

България

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Tел.: (+359 2) 81 87 202

Факс: (+359 2) 81 87 267

Електронна поща: dfz@dfz.bg

Интернет страница: www.mzgar.government.bg

Česká republika

64 895

191 294

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

Téléphone: (420) 222 87 16 67/222 87 14 03

Télécopieur: (420) 296 80 64 04

e-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

website: www.szif.cz

Danmark

0

0

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf.: (45) 33 95 88 07

Fax: (45) 33 95 80 34

E-mail: mij@dffe.dk and pah@dffe.dk

Website: www.dffe.dk

Deutschland

0

0

203 850

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Téléphone: (49-228) 68 45-3704

télécopieur 1: (49-228) 68 45-3985

télécopieur 2: (49-228) 68 45-3276

e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

website: www.ble.de

Eesti

0

30 000

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3, 51009 Tartu

Téléphone: (+372) 737 1200

Télécopieur: (+372) 737 1201

e-mail: pria@pria.ee

website:www.pria.ee

Éire/Ireland

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies and Storage Division,

Department of Agriculture and Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Téléphone: 353 53 91 63400

Télécopieur: 353 53 91 42843

website: www.agriculture.gov.ie

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (OPEKEPE)

Acharnon 241

GR-104 46 Athens

Téléphone:

(30-210) 21 24 787

(30-210) 21 24 754

Télécopieur:

(30-210) 21 24 791

e-mail: ax17u073@minagric.gr

website: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/ Almagro, 33 — E-28010 Madrid — España

Tel. (34-91) 347 47 65

Fax (34-91) 347 48 38

E-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

Internet: www.fega.es

France

0

0

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Téléphone: (33) 144 18 22 29 et 23 37

Télécopieur: (33) 144 18 20 08 — 144 18 20 80

e-mail: f.abeasis@onigc.fr

website: www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le erogazioni in agricoltura — AGEA

Via Torino, 45

I-00184 Roma

Téléphone: (39) 06 49 49 97 55

Télécopieur: (39) 06 49 49 97 61

e-mail: d.spampinato@agea.gov.it

website: www.enterisi.it

Kypros/Kibris

 

Latvija

0

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Téléphone: (371) 702 78 93

Télécopieur: (371) 702 78 92

e-mail: lad@lad.gov.lv

website: www.lad.gov.lv

Lietuva

0

49 658

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market Regulation Agency

L. Stuokos-Gucevičiaus Str. 9-12

Vilnius, Lithuania

Téléphone: (370-5) 268 50 49

Télécopieur: (370-5) 268 50 61

e-mail: info@litfood.lt

website: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Téléphone: (352) 478 23 70

Télécopieur: (352) 46 61 38

Télex: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

1 100 054

78 986

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24.

H-1095 Budapest

Telefon: (36-1) 219 45 76

Fax: (36-1) 219 89 05

E-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

Internetcím: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Tel. (31-475) 35 54 86

Fax (31-475) 31 89 39

E-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Website: www9.minlnv.nl

Österreich

0

0

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Téléphone:

(43-1) 331 51-258

(43-1) 331 51-328

Télécopieur:

(43-1) 331 51-4624

(43-1) 331 51-4469

e-mail: referat10@ama.gv.at

website: www.ama.at/intervention

Polska

400 000

99 644

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Polska

Tel.: (48-22) 661 78 10

Faks: (48-22) 661 78 26

E-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

Strona internetowa: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.o 45-51

P-1269-163 Lisboa

Téléphone:

(+351) 21 751 85 00

(+351) 21 384 60 00

Télécopieur:

(+351) 21 384 61 70

e-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

website: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Tel.:

+ 40 21 3054802

+ 40 21 3054842

Fax:

+ 40 21 3054803

website: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Téléphone: (386-1) 580 76 52

Télécopieur: (386-1) 478 92 00

e-mail: aktrp@gov.si

website: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

66 396

20 636

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Téléphone: (421-2) 58 24 32 71

Télécopieur: (421-2) 53 41 26 65

e-mail: jvargova@apa.sk

website: www.apa.sk

Suomi/Finland

0

200 000

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Interventioyksikkö – Intervention Unit

Malminkatu 16, Helsinki

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Téléphone:

(358-9) 16001

Télécopieur:

(358-9) 1605 2772

(358-9) 1605 2778

e-mail: intervention.unit@mmm.fi

website: www.mmm.fi

Sverige

0

0

Statens jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Tfn (46) 36 15 50 00

Fax (46) 36 19 05 46

E-postadress: jordbruksverket@sjv.se

Webbsida: www.sjv.se

United Kingdom

0

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Téléphone: (44) 191 226 5882

Télécopieur: (44) 191 226 5824

e-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

website: www.rpa.gov.uk

Το σημείο “—” σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αποθέματα παρέμβασης για το σιτηρό αυτό στο εν λόγω κράτος μέλος.»


28.2.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 61/15


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 206/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Φεβρουαρίου 2007

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2247/2003 για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής στον τομέα του βοείου κρέατος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 για το καθεστώς των γεωργικών προϊόντων και των προϊόντων μεταποίησης γεωργικών προϊόντων καταγωγής κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2002, για το καθεστώς των γεωργικών προϊόντων και των προϊόντων μεταποίησης γεωργικών προϊόντων καταγωγής κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1706/98 (1), και ιδίως το άρθρο 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2247/2003 της Επιτροπής (2) ανοίγεται, σε πολυετή βάση για περιόδους από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου, ποσόστωση εισαγωγής ορισμένων προϊόντων του τομέα των βοοειδών καταγωγής κρατών ΑΚΕ. Τα επιλέξιμα προϊόντα για εισαγωγή στο πλαίσιο της εν λόγω ποσόστωσης αναφέρονται στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (3), προβλέπει ότι οι αιτούντες πιστοποιητικά εισαγωγής δεν πρέπει να υποβάλουν περισσότερες από μία αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής για τον ίδιο αύξοντα αριθμό της ποσόστωσης που αφορά μία περίοδο ή μία υποπερίοδο της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής. Επιπλέον, το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1445/95 της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 1995, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα του βοείου κρέατος και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80 (4), προβλέπει ότι, με την επιφύλαξη λοιπών ειδικών διατάξεων, απαιτούνται πιστοποιητικά εισαγωγής για τα προϊόντα που ανήκουν σε μία από τις διακρίσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας ή σε μία από τις ομάδες διακρίσεων της συνδυασμένης ονοματολογίας που αναφέρονται στο παράρτημα I του κανονισμού αυτού. Λόγω του αριθμού των προϊόντων που μπορούν να εισαχθούν δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2247/2003, οι αιτούντες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να υποδιαιρούν την ενιαία αίτησή τους για τον ίδιο αύξοντα αριθμό ποσόστωσης ανά κωδικό ΣΟ ή ομάδα κωδικών ΣΟ.

(3)

Για στατιστικούς σκοπούς, τα πιστοποιητικά που εκδίδονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2247/2003 πρέπει να αναφέρουν τις σχετικές ποσότητες ανά κωδικό ΣΟ ή ανά ομάδα κωδικών ΣΟ.

(4)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2247/2003 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης βοείου κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2247/2003 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 4 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1445/95, οι αιτήσεις μπορούν να καλύπτουν, για τον ίδιο αύξοντα αριθμό ποσόστωσης, ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ή στις ομάδες των κωδικών ΣΟ που αναφέρονται στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού. Σε περίπτωση αιτήσεων που καλύπτουν πολλούς κωδικούς ΣΟ, πρέπει να αναφέρεται η αντίστοιχη αιτούμενη ποσότητα ανά κωδικό ΣΟ ή ανά ομάδα κωδικών ΣΟ. Σε όλες τις περιπτώσεις, όλοι οι κωδικοί ΣΟ πρέπει να αναφέρονται στη θέση 16 και η περιγραφή τους στη θέση 15 των αιτήσεων πιστοποιητικών και των πιστοποιητικών.».

2)

Στο άρθρο 5 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Κάθε πιστοποιητικό που εκδίδεται πρέπει να αναφέρει τη σχετική ποσότητα ανά κωδικό ΣΟ ή ανά ομάδα κωδικών ΣΟ.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 348 της 21.12.2002, σ. 5.

(2)  ΕΕ L 333 της 20.12.2003, σ. 37. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1965/2006 (ΕΕ L 408 της 30.12.2006, σ. 30), όπως διορθώθηκε στην ΕΕ L 47 της 16.2.2007, σ. 21.

(3)  ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13.

(4)  ΕΕ L 143 της 27.6.1995, σ. 35. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1965/2006.


28.2.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 61/17


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 207/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Φεβρουαρίου 2007

για τον καθορισμό του ποσού της ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση βουτύρου και κρέμας γάλακτος, που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, και για παρέκκλιση διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2771/1999

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 10,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 34 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2771/1999 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 1999, περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα μέτρα παρέμβασης στην αγορά του βουτύρου και της κρέμας γάλακτος (2), ορίζει ρητά ότι το ποσό της ενίσχυσης για ιδιωτική αποθεματοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 πρέπει να καθορίζεται κάθε έτος.

(2)

Το άρθρο 6 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 ορίζει ότι το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται βάσει των δαπανών αποθεματοποίησης και της προβλεπόμενης εξέλιξης των τιμών νωπού βουτύρου και βουτύρου αποθεματοποίησης.

(3)

Σχετικά με τις δαπάνες αποθεματοποίησης, πρέπει να ληφθούν υπόψη κυρίως τα έξοδα εισόδου και εξόδου των καλυπτόμενων προϊόντων, η ημερήσια δαπάνη αποθήκευσης υπό ψύξη και οι χρηματοοικονομικές δαπάνες αποθεματοποίησης.

(4)

Το άρθρο 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2771/1999 ορίζει ρητά ότι οι εργασίες εισόδου στο απόθεμα μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μεταξύ της 15ης Μαρτίου και της 15ης Αυγούστου του ιδίου έτους. Η παρούσα κατάσταση της αγοράς του βουτύρου δικαιολογεί τη μετάθεση της εναρκτήριας ημερομηνίας για τις εργασίες εισόδου στο απόθεμα βουτύρου και κρέμας γάλακτος το 2007 νωρίτερα, την 1η Μαρτίου. Συνεπώς πρέπει να προβλεφθεί παρέκκλιση των διατάξεων του συγκεκριμένου άρθρου.

(5)

Η επιτροπή διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων δεν διατύπωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Για τις συμβάσεις που συνάπτονται το 2007, η ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 καθορίζεται ανά τόνο βουτύρου ή ισοδυνάμου βουτύρου ως εξής:

15,88 ευρώ για τα πάγια έξοδα αποθεματοποίησης,

0,30 ευρώ ανά ημέρα συμβατικής αποθεματοποίησης για τα έξοδα αποθήκευσης υπό ψύξη,

ένα ποσό ανά ημέρα συμβατικής αποθεματοποίησης, το οποίο υπολογίζεται με βάση το 90 % της τιμής παρέμβασης για το βούτυρο που ισχύει την ημέρα της έναρξης της συμβατικής αποθεματοποίησης και με ετήσιο επιτόκιο 3,75 %.

2.   Ο οργανισμός παρέμβασης καταγράφει την ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2771/1999, καθώς επίσης τις αντίστοιχες ποσότητες και ημερομηνίες παραγωγής και τον τόπο όπου είναι αποθηκευμένο το βούτυρο.

3.   Κάθε Τρίτη και ώρα 12 μ.μ. (ώρα Βρυξελλών) το αργότερο, τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες που καλύπτονταν από τις ανωτέρω αιτήσεις την προηγούμενη εβδομάδα.

Άρθρο 2

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2771/1999, οι εργασίες εισόδου στο απόθεμα το 2007 επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν από την 1η Μαρτίου.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 333 της 24.12.1999, σ. 11. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1919/2006 (ΕΕ L 380 της 28.12.2006, σ. 1).


28.2.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 61/19


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 208/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Φεβρουαρίου 2007

για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92 περί λεπτομερών κανόνων για τη χορήγηση τροφίμων προερχομένων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Κοινότητας λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας,

την πράξη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και ιδίως το άρθρο 56,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92 της Επιτροπής (1) περιλαμβάνει ενδείξεις σε όλες τις γλώσσες των χωρών της Κοινότητας σύμφωνα με τη σύνθεσή της στις 31 Δεκεμβρίου 2006. Ενδείκνυται να συμπληρωθούν οι ενδείξεις αυτές στη βουλγαρική και τη ρουμανική γλώσσα.

(2)

Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92 αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 313 της 30.10.1992, σ. 50. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 133/2006 (ΕΕ L 23 της 27.1.2006, σ. 11).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο

Στα βουλγάρικα

:

Превоз на интервенционни продукти — прилагане на член 7, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 3149/92.

Στα ισπανικά

:

Transferencia de productos de intervención — aplicación del artículo 7, apartado 5, del Reglamento (CEE) no 3149/92.

Στα τσεχικά

:

Přeprava intervenčních produktů – Použití čl. 7 odst. 5 nařízení (EHS) č. 3149/92.

Στα δανικά

:

Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3149/92.

Στα γερμανικά

:

Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92.

Στα εσθονικά

:

Sekkumistoodete üleandmine – määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 7 lõike 5 rakendamine.

Στα ελληνικά

:

Μεταφορά προϊόντων παρέμβασης — Εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92.

Στα αγγλικά

:

Transfer of intervention products — Application of Article 7(5) of Regulation (EEC) No 3149/92.

Στα γαλλικά

:

Transfert de produits d'intervention — Application de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 3149/92.

Στα ιταλικά

:

Trasferimento di prodotti d'intervento — Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3149/92.

Στα λεττονικά

:

Intervences produktu transportēšana – Piemērojot Regulas (EEK) Nr. 3149/92 7. panta 5. punktu.

Στα λιθουανικά

:

Intervencinių produktų vežimas – taikant Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnio 5 dalį.

Στα ουγγρικά

:

Intervenciós termékek átszállítása – A 3149/92/EGK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének alkalmazása.

Στα μαλτέζικα

:

Trasferiment ta’ prodotti ta’ l-intervent – Applikazzjoni ta’ l-Artikolu 7 (5) tar-Regolament (KEE) Nru 3149/92.

Στα ολλανδικά

:

Overdracht van interventieproducten — Toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92.

Στα πολωνικά

:

Przekazanie produktów objętych interwencją – stosuje się art. 7 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92.

Στα πορτογαλικά

:

Transferência de produtos de intervenção — aplicação do n.o 5 do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o 3149/92.

Στα ρουμανικά

:

Transfer de produse de intervenție — Aplicare a articolului 7 alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 3149/92.

Στα σλοβακικά

:

Premiestnenie intervenčných výrobkov – uplatnenie článku 7 odseku 5 nariadenia (EHS) č. 3149/92.

Στα σλοβενικά

:

Prenos intervencijskih proizvodov – Uporaba člena 7(5) Uredbe (EGS) št. 3149/92.

Στα φινλανδικά

:

Interventiotuotteiden siirtäminen – Asetuksen (ETY) N:o 3149/92 7 artiklan 5 kohdan soveltaminen.

Στα σουηδικά

:

Överföring av interventionsprodukter – Tillämpning av artikel 7.5 i förordning (EEG) nr 3149/92.»


28.2.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 61/21


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 209/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Φεβρουαρίου 2007

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92 περί λεπτομερών κανόνων για τη χορήγηση τροφίμων προερχομένων από τα αποθέματα παρέμβασης στους απόρους της Κοινότητας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3730/87 του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 1987, που καθορίζει τους γενικούς κανόνες για την παροχή τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης σε ορισμένους οργανισμούς με σκοπό τη διανομή τους στα πιο άπορα άτομα της Κοινότητας (1), και ιδίως το άρθρο 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92 της Επιτροπής (2) δεν προσαρμόστηκε κατά τις διευρύνσεις της Κοινότητας της 1ης Ιανουαρίου 1995 και 1ης Μαΐου 2004 έτσι ώστε να ενσωματωθούν οι ενδείξεις στις γλώσσες των νέων κρατών μελών τα οποία προσχώρησαν στην Κοινότητα κατά τις ημερομηνίες αυτές. Ενδείκνυται να συμπληρωθούν οι ενδείξεις αυτές στις σχετικές γλώσσες.

(2)

Για λόγους συνέπειας προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 208/2007 της Επιτροπής (3), με τον οποίο προσαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92 μετά την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδείκνυται η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού από την 1η Ιανουαρίου 2007.

(3)

Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Τα μέτρα που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 7 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η δήλωση αποστολής που εκδίδεται από τον οργανισμό παρέμβασης αναχώρησης φέρει μία από τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παράρτημα.».

2)

Το κείμενο που εμφαίνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού προστίθεται ως παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 352 της 15.12.1987, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2535/95 (ΕΕ L 260 της 31.10.1995, σ. 3).

(2)  ΕΕ L 313 της 30.10.1992, σ. 50. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 133/2006 (ΕΕ L 23 της 27.1.2006, σ. 11).

(3)  Βλέπε σελίδα 19 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο

Στα βουλγάρικα

:

Превоз на интервенционни продукти — прилагане на член 7, параграф 5 от Регламент (ЕИО) № 3149/92.

Στα ισπανικά

:

Transferencia de productos de intervención — aplicación del artículo 7, apartado 5, del Reglamento (CEE) no 3149/92.

Στα τσεχικά

:

Přeprava intervenčních produktů – Použití čl. 7 odst. 5 nařízení (EHS) č. 3149/92.

Στα δανικά

:

Overførsel af interventionsprodukter — Anvendelse af artikel 7, stk. 5, i forordning (EØF) nr. 3149/92.

Στα γερμανικά

:

Transfer von Interventionserzeugnissen — Anwendung von Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 3149/92.

Στα εσθονικά

:

Sekkumistoodete üleandmine – määruse (EMÜ) nr 3149/92 artikli 7 lõike 5 rakendamine.

Στα ελληνικά

:

Μεταφορά προϊόντων παρέμβασης — Εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92.

Στα αγγλικά

:

Transfer of intervention products — Application of Article 7(5) of Regulation (EEC) No 3149/92.

Στα γαλλικά

:

Transfert de produits d'intervention — Application de l'article 7, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 3149/92.

Στα ιταλικά

:

Trasferimento di prodotti d'intervento — Applicazione dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3149/92.

Στα λεττονικά

:

Intervences produktu transportēšana – Piemērojot Regulas (EEK) Nr. 3149/92 7. panta 5. punktu.

Στα λιθουανικά

:

Intervencinių produktų vežimas – taikant Reglamento (EEB) Nr. 3149/92 7 straipsnio 5 dalį.

Στα ουγγρικά

:

Intervenciós termékek átszállítása – A 3149/92/EGK rendelet 7. cikke (5) bekezdésének alkalmazása.

Στα μαλτέζικα

:

Trasferiment ta’ prodotti ta’ l-intervent – Applikazzjoni ta’ l-Artikolu 7 (5) tar-Regolament (KEE) Nru 3149/92.

Στα ολλανδικά

:

Overdracht van interventieproducten — Toepassing van artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3149/92.

Στα πολωνικά

:

Przekazanie produktów objętych interwencją – stosuje się art. 7 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 3149/92.

Στα πορτογαλικά

:

Transferência de produtos de intervenção — aplicação do n.o 5 do artigo 7.o do Regulamento (CEE) n.o 3149/92.

Στα ρουμανικά

:

Transfer de produse de intervenție — Aplicare a articolului 7 alineatul (5) din Regulamentul (CEE) nr. 3149/92.

Στα σλοβακικά

:

Premiestnenie intervenčných výrobkov – uplatnenie článku 7 odseku 5 nariadenia (EHS) č. 3149/92.

Στα σλοβενικά

:

Prenos intervencijskih proizvodov – Uporaba člena 7(5) Uredbe (EGS) št. 3149/92.

Στα φινλανδικά

:

Interventiotuotteiden siirtäminen – Asetuksen (ETY) N:o 3149/92 7 artiklan 5 kohdan soveltaminen.

Στα σουηδικά

:

Överföring av interventionsprodukter – Tillämpning av artikel 7.5 i förordning (EEG) nr 3149/92.»


28.2.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 61/23


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 210/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Φεβρουαρίου 2007

για παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1282/2006 όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εξαγωγής με προκαθορισμό της επιστροφής στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 14,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006 της Επιτροπής, της 17ης Αυγούστου 2006, για καθορισμό των ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα πιστοποιητικά εξαγωγής και τις επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (2), καθορίζει τη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εξαγωγής.

(2)

Η μείωση της τιμής παρεμβάσεως για το βούτυρο από 1ης Ιουλίου 2007 ενδέχεται να επηρεάσει τη διαφορά μεταξύ της εν λόγω τιμής και της τιμής της διεθνούς αγοράς.

(3)

Ως μέτρο προφύλαξης, προκειμένου να προστατευθεί ο κοινοτικός προϋπολογισμός από μη αναγκαίες δαπάνες και να αποφευχθεί η κερδοσκοπική εφαρμογή του καθεστώτος επιστροφής κατά την εξαγωγή στο γαλακτοκομικό τομέα, για τα προϊόντα που περιέχουν λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα, η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών εξαγωγής με προκαθορισμό της επιστροφής πρέπει να περιοριστεί έως τις 30 Ιουνίου 2007.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006, τα πιστοποιητικά εξαγωγής με προκαθορισμό της επιστροφής όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία β) έως δ) του εν λόγω άρθρου, για τα οποία οι αιτήσεις υποβάλλονται από 1ης Μαρτίου θα ισχύουν έως τις 30 Ιουνίου 2007.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 234 της 29.8.2006, σ. 4. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1919/2006 (ΕΕ L 380 της 28.12.2006, σ. 1).


28.2.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 61/24


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 211/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Φεβρουαρίου 2007

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία, σε περιπτώσεις που ο εκδότης έχει σύνθετο χρηματοοικονομικό ιστορικό ή έχει αναλάβει σημαντική χρηματοοικονομική δέσμευση

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

την συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία, τη μορφή των ενημερωτικών δελτίων, την ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής, τη δημοσίευση των ενημερωτικών δελτίων και τη διάδοση των σχετικών διαφημίσεων (2) καθορίζει λεπτομερώς τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία για τις διάφορες κατηγορίες κινητών αξιών, για να πληρούνται οι όροι του άρθρου 5 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας. Οι προαναφερόμενες απαιτήσεις παροχής λεπτομερών πληροφοριών καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα ενημερωτικό δελτίο, έτσι ώστε να παρέχεται στους επενδυτές η δυνατότητα να κατανοούν τη χρηματοοικονομική θέση του εκδότη.

(2)

Υπάρχουν ωστόσο περιπτώσεις υπό τις οποίες η χρηματοοικονομική θέση του εκδότη συνδέεται τόσο στενά με την αντίστοιχη θέση άλλων οντοτήτων, ώστε οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες αναφορικά με τις οντότητες αυτές να είναι απαραίτητες για να εξυπηρετηθεί ο στόχος της πλήρους εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, δηλαδή να εκπληρωθεί η υποχρέωση να συμπεριλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο όλες οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να παρέχεται στον επενδυτή η δυνατότητα να καταλήγει απολύτως ενημερωμένος στην αξιολόγησή του σχετικά με τη χρηματοοικονομική θέση του εκδότη. Οι περιπτώσεις αυτές ενδέχεται να ανακύψουν όταν ο εκδότης έχει σύνθετο χρηματοοικονομικό ιστορικό ή εάν έχει αναλάβει σημαντική χρηματοοικονομική δέσμευση.

(3)

Για να εξασφαλισθεί επομένως ότι δεν πρόκειται να στερηθεί από το άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ η πρακτική αποτελεσματικότητά του στις περιπτώσεις αυτές αλλά και για να επικρατήσει ασφάλεια δικαίου σε μεγαλύτερο βαθμό στα ζητήματα αυτά θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι απαιτήσεις πληροφόρησης που καθορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 λογίζεται υπό τις συνθήκες αυτές ότι συνδέονται με τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες για οντότητες που είναι διαφορετικές από τον εκδότη, εάν η παράλειψη των πληροφοριών αυτών θα ήταν σε θέση να αποτρέψει κάποιον επενδυτή από το να προχωρήσει από θέση απόλυτης ενημέρωσης στην αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής θέσης του εκδότη.

(4)

Δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 οι αρμόδιες αρχές δεν δύνανται να ζητήσουν την ένταξη πληροφοριών για τις οποίες δεν γίνεται καμία ρητή πρόβλεψη στα παραρτήματα, είναι αναγκαίο να διευκρινισθούν οι ευθύνες των αρμοδίων αρχών στο πλαίσιο αυτό.

(5)

Εάν ο εκδότης έχει σύνθετο χρηματοοικονομικό ιστορικό, η συνολική εμπορική επιχείρηση του εκδότη μπορεί να μην καλύπτεται από τις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες που σχετίζονται με τον εκδότη, αλλά θα καλύπτονται αντ’ αυτού από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που έχουν καταρτιστεί από μία άλλη οντότητα. Η περίπτωση αυτή είναι πιθανόν να συντρέχει εάν ο εκδότης έχει προβεί σε μία σημαντική αγορά η οποία όμως δεν αντικατοπτρίζεται ακόμη στις δικές του οικονομικές καταστάσεις· εάν ο εκδότης αποτελεί μία νέα νόμιμα συγκροτημένη εταιρία χαρτοφυλακίου· εάν ο εκδότης συναπαρτίζεται από εταιρίες οι οποίες τελούσαν υπό κοινό έλεγχο ή ιδιοκτησία, αλλά οι οποίες ποτέ δεν σχημάτισαν από νομική άποψη ενιαίο όμιλο ή εάν ο εκδότης έχει συγκροτηθεί υπό τη μορφή της χωριστής νομικής οντότητας, συνεπεία της διάσπασης μίας υφιστάμενης επιχείρησης. Στις περιπτώσεις αυτές, το σύνολο ή μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εκδότη θα ασκούνται από κάποια άλλη οντότητα, κατά το χρονικό διάστημα για το οποίο απαιτείται από τον εκδότη να χορηγήσει ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

(6)

Προς το παρόν δεν είναι ωστόσο δυνατό να δοθεί ολοκληρωμένος κατάλογος περιπτώσεων που θα πρέπει να θεωρούνται εκδότες με σύνθετο χρηματοοικονομικό ιστορικό. Είναι πιθανόν να αναπτυχθούν νέες και ρηξικέλευθες μορφές συναλλαγών που θα βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρμογής των περιπτώσεων που ορίζονται σε οποιοδήποτε κατάλογο αυτής της μορφής. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να δοθεί ευρύς ορισμός των περιστάσεων, υπό τις οποίες ο εκδότης θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει σύνθετο χρηματοοικονομικό ιστορικό.

(7)

Ένας εκδότης πρέπει να θεωρείται ότι έχει αναλάβει σημαντική χρηματοοικονομική δέσμευση, εάν έχει συνάψει δεσμευτική συμφωνία για την αγορά ή εκχώρηση μίας σημαντικής οντότητας ή επιχείρησης, η οποία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί κατά τη στιγμή έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου. Είναι σκόπιμο οι περιπτώσεις αυτές να διέπονται από τις ίδιες απαιτήσεις πληροφόρησης που ισχύουν και στις περιπτώσεις που ο εκδότης έχει ήδη ολοκληρώσει την αντίστοιχη αγορά ή εκχώρηση, υπό τον όρο ότι η συμφωνημένη συναλλαγή θα είχε ως αποτέλεσμα σημαντική μεικτή μεταβολή στα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις και έσοδα του εκδότη, κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

(8)

Εφόσον οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εκδότης έχει σύνθετο χρηματοοικονομικό ιστορικό ή έχει αναλάβει σημαντική χρηματοοικονομική δέσμευση είναι άτυπες και ενδέχεται μάλιστα να είναι και μοναδικές, δεν είναι δυνατόν να διευκρινισθούν οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να πληρούται το πρότυπο που καθορίζεται από την οδηγία 2003/71/ΕΚ για κάθε νοητή περίπτωση. Κατά συνέπεια, οι απαιτούμενες συμπληρωματικές πληροφορίες πρέπει να συμβαδίζουν με ό,τι είναι αναγκαίο, σε κάθε ιδιαίτερη περίπτωση, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι το ενημερωτικό δελτίο πληροί την υποχρέωση που καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ. Συνεπώς, είναι σκόπιμο η αρμόδια αρχή του εκδότη να προσδιορίζει μεμονωμένα, με βάση τα στοιχεία κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης, τις τυχόν απαιτούμενες πληροφορίες. Το γεγονός ότι η αρμόδια αρχή ενδέχεται να ζητήσει να της διαβιβαστούν αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες δεν συνεπάγεται ότι επιβάλλεται στην αρμόδια αρχή να εφαρμόζει υψηλότερα πρότυπα εξέτασης για τις πληροφορίες αυτές ή, εν γένει, για το ενημερωτικό δελτίο, διαφορετικά από τα πρότυπα τα οποία ενδεχομένως απορρέουν από το άρθρο 13 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ.

(9)

Δεδομένου του περίπλοκου χαρακτήρα των περιστάσεων που συντρέχουν σε κάθε εξειδικευμένη περίπτωση, δεν θα ήταν ούτε εφικτό, αλλά ούτε και αποτελεσματικό να καθοριστούν λεπτομερείς κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται ενιαία από τις αρμόδιες αρχές για όλες τις περιπτώσεις. Είναι αναγκαίο να καθιερωθεί μία ευέλικτη προσέγγιση για να εξασφαλίζεται, αφενός μεν, ο αποτελεσματικός και αναλογικός χαρακτήρας των απαιτήσεων δημοσιότητας αλλά και, αφετέρου, για να προστατεύεται, με τον προσήκοντα τρόπο ο επενδυτής με τη χορήγηση επαρκών και καταλλήλων πληροφοριών.

(10)

Δεν πρέπει να απαιτείται η χορήγηση συμπληρωματικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών, σε περιπτώσεις που οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες οι οποίες προβλέπονται στις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ίδιου του εκδότη ή σε οποιαδήποτε άλλη άτυπη (pro forma) πληροφορία, ή σε οποιαδήποτε άλλη χρηματοοικονομική πληροφορία η οποία προετοιμάζεται χρησιμοποιώντας τα λογιστικά συστήματα για τις συγχωνεύσεις (εφόσον επιτρέπονται από τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα) ενδέχεται να είναι επαρκείς για να επιτρέψουν στους επενδυτές να προβούν διαθέτοντας όλα τα ενημερωτικά στοιχεία στην αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, της χρηματοοικονομικής θέσης, των κερδών και ζημιών και των προοπτικών που διαγράφονται για τον εκδότη και οποιονδήποτε εγγυητή, αλλά και των δικαιωμάτων που προσαρτώνται σε κινητές αξίες αυτής της μορφής.

(11)

Δεδομένου ότι η ανάγκη περαιτέρω πληροφόρησης μπορεί να ανακύψει μόνο σε περιπτώσεις που το ενημερωτικό δελτίο αφορά μετοχές ή άλλες κινητές αξίες που παραχωρούν δικαιώματα επί μετοχών, είναι σκόπιμο όταν προσδιορίζεται εάν έχει προκύψει η συγκεκριμένη αυτή ανάγκη στη μεμονωμένη περίπτωση, οι αρμόδιες αρχές να βασίζουν την εξέτασή τους στις απαιτήσεις που καθορίζονται στο σημείο 20.1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 όσον αφορά το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών πληροφοριών και τις εφαρμοστέες λογιστικές και ελεγκτικές αρχές. Η αρμόδια αρχή δεν πρέπει να επιβάλει απαιτήσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις ήδη καθοριζόμενες στο σημείο 20.1 του παραρτήματος I ή να τις μετατρέπει σε επαχθέστερες. Θα πρέπει ωστόσο να προβλέπεται η δυνατότητα να προσαρμόζεται η εφαρμογή των απαιτήσεων αυτών με γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία της μεμονωμένης περίπτωσης που αναφέρονται στην επακριβή φύση των κινητών αξιών, στην οικονομική ουσία των συναλλαγών μέσω των οποίων ο εκδότης αγόρασε την εμπορική του επιχείρηση, την ιδιαίτερη φύση της επιχείρησης αυτής αλλά και το φάσμα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται ήδη στο ενημερωτικό δελτίο.

(12)

Όταν προβαίνουν στον προσδιορισμό αυτό, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους την αρχή της αναλογικότητας. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι εκπλήρωσης της υποχρέωσης που καθιερώνεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ με τη δημοσιοποίηση διαφορετικών ειδών συμπληρωματικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών ή με τη παρουσίαση των πληροφοριών αυτών με διαφορετική μορφή, η αρμόδια αρχή δεν πρέπει να αξιώνει από τον εκδότη να εκπληρώσει την υποχρέωση αυτή κατά τρόπο δαπανηρότερο ή επαχθέστερο από μία κατάλληλη εναλλακτική λύση.

(13)

Εξάλλου, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους εάν ένας εκδότης έχει πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που σχετίζονται με μία άλλη οντότητα: θα ήταν δυσανάλογο να αξιωθεί η ένταξη των πληροφοριών αυτών, εάν ο εκδότης δεν έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει τις πληροφορίες αυτές καταβάλλοντας εύλογες προσπάθειες. Η θεώρηση αυτή ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα σημαντική, στο πλαίσιο μιας εχθρικής εξαγοράς. Παρομοίως, μπορεί να είναι δυσανάλογη η αξίωση της ενσωμάτωσης χρηματοοικονομικών πληροφοριών που είναι ανύπαρκτες κατά τη χρονική στιγμή της κατάρτισης του ενημερωτικού δελτίου ή να προβληθεί η αξίωση ελέγχου ή επαναδιατύπωσης των συμπληρωματικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών, εάν το κόστος για τον εκδότη για να συμμορφωθεί με την απαίτηση αυτή αντισταθμίζει κάθε πιθανό κέρδος για τον επενδυτή.

(14)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 809/2004 πρέπει ως εκ τούτου να τροποποιηθεί.

(15)

Αφού ζητήθηκε η τεχνική γνώμη της ευρωπαϊκής επιτροπής ρυθμιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών (CESR),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 809/2004 τροποποιείται ως εξής:

1)

Η δεύτερη φράση του άρθρου 3 δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Με την επιφύλαξη του άρθρου 4α παράγραφος 1, η αρμόδια αρχή δεν επιτρέπεται να απαιτεί να περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο στοιχεία τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα I έως XVII».

2)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 4α:

«Άρθρο 4a

Πρότυπο ενημερωτικού δελτίου του εγγράφου αναφοράς για μετοχές στις περιπτώσεις σύνθετου χρηματοοικονομικού ιστορικού ή σημαντικής χρηματοοικονομικής δέσμευσης

1.   Εάν ο εκδότης κινητής αξίας που καλύπτεται από το άρθρο 4 παράγραφος 2 έχει σύνθετο χρηματοοικονομικό ιστορικό ή εάν έχει αναλάβει σημαντική χρηματοοικονομική δέσμευση και, κατά συνέπεια, η ενσωμάτωση στο έγγραφο αναφοράς ορισμένων στοιχείων των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με κάποια οντότητα διαφορετική από τον εκδότη είναι αναγκαία για να εκπληρωθεί η υποχρέωση που καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, τα εν λόγω στοιχεία των χρηματοοικονομικών πληροφοριών θα λογίζεται ότι αναφέρονται στον εκδότη. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής υποχρεούται στις περιπτώσεις αυτές να αξιώνει από τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητεί την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση να συμπεριλάβουν αυτά τα πληροφοριακά στοιχεία στο έγγραφο αναφοράς.

Τα εν λόγω πληροφοριακά χρηματοοικονομικά στοιχεία είναι δυνατό να περιέχουν τις άτυπες (pro forma) πληροφορίες που προετοιμάζονται σύμφωνα με το παράρτημα II. Στο πλαίσιο αυτό, εάν ο εκδότης έχει αναλάβει σημαντική χρηματοοικονομική δέσμευση κάθε ανάλογη άτυπη (pro forma) πληροφορία οφείλει να αντικατοπτρίζει τα προβλεπόμενα αποτελέσματα της συναλλαγής που ο εκδότης συμφώνησε να διενεργήσει και οι αναφορές στο παράρτημα II στη “συναλλαγή” θεωρείται ότι ισχύουν αντιστοίχως.

2.   Η αρμόδια αρχή βασίζει κάθε αίτημα βάσει της παραγράφου 1 στις απαιτήσεις που καθορίζονται στο σημείο 20.1 του παραρτήματος I όσον αφορά το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών πληροφοριών και τις εφαρμοστέες λογιστικές και ελεγκτικές αρχές, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε τροποποίησης που είναι κατάλληλη, προκειμένου να ληφθεί υπόψη οποιοσδήποτε από τους ακόλουθους παράγοντες:

α)

η φύση των κινητών αξιών·

β)

η φύση και το φάσμα των πληροφοριών που ήδη περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο καθώς και η ύπαρξη χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε συνάρτηση με κάποια οντότητα διαφορετική από τον εκδότη, σε μορφή που ενδέχεται να συμπεριληφθεί στο ενημερωτικό δελτίο χωρίς τροποποιήσεις·

γ)

τα δεδομένα της περίπτωσης, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η οικονομική ουσία των συναλλαγών μέσω των οποίων ο εκδότης έχει αγοράσει ή πωλήσει την εμπορική του επιχείρηση ή οποιοδήποτε μέρος της καθώς και η ειδική φύση της επιχείρησης αυτής·

δ)

η ικανότητα του εκδότη να εξασφαλίζει χρηματοοικονομικές πληροφορίες για κάποια άλλη οντότητα, καταβάλλοντας εύλογες προσπάθειες.

Εάν, σε μία μεμονωμένη περίπτωση, η υποχρέωση που καθορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ δύναται να ικανοποιηθεί με περισσότερους του ενός τρόπους, πρέπει να προτιμάται ο τρόπος που είναι ο λιγότερο δαπανηρός ή επαχθής.

3.   Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της ευθύνης που φέρει κάθε άλλο πρόσωπο βάσει του εθνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, για τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο. Ειδικότερα, τα πρόσωπα αυτά φέρουν την ευθύνη της ενσωμάτωσης, στο έγγραφο αναφοράς, κάθε πληροφορίας που απαιτείται από την αρμόδια αρχή κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1.

4.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο εκδότης θεωρείται ότι έχει σύνθετο χρηματοοικονομικό ιστορικό, εάν συντρέχουν όλες οι ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

η συνολική του εμπορική επιχείρηση δεν απεικονίζεται με ακρίβεια στις ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες που απαιτείται να χορηγηθούν βάσει του σημείου 20.1 του παραρτήματος I, κατά τη χρονική στιγμή της κατάρτισης του ενημερωτικού δελτίου·

β)

η εν λόγω ανακρίβεια θα επηρεάσει την ικανότητα του επενδυτή να προβεί από θέση ενημέρωσης στην αξιολόγησή του, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ και

γ)

οι πληροφορίες που σχετίζονται με την εμπορική επιχείρηση, οι οποίες είναι αναγκαίες για τον επενδυτή για να προβεί στη σχετική αξιολόγησή του, συμπεριλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που αφορούν κάποια άλλη οντότητα.

5.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο εκδότης θεωρείται ότι έχει αναλάβει σημαντική χρηματοοικονομική δέσμευση εάν έχει συνάψει δεσμευτική συμφωνία να διενεργήσει μία συναλλαγή η οποία, κατά την ολοκλήρωσή της, ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντική μεικτή μεταβολή.

Στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι μια συμφωνία εξαρτά την ολοκλήρωση της συναλλαγής από συγκεκριμένους όρους, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης από ρυθμιστική αρχή, δεν παρεμποδίζει να θεωρείται η συμφωνία αυτή δεσμευτική, εάν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι οι όροι αυτοί θα εκπληρωθούν.

Ειδικότερα, μια συμφωνία θεωρείται δεσμευτική, εάν εξαρτά την ολοκλήρωση της συναλλαγής από την έκβαση της προσφοράς των κινητών αξιών οι οποίες αποτελούν αντικείμενο του ενημερωτικού δελτίου ή, στην περίπτωση μίας προτεινόμενης εξαγοράς, εάν σκοπός της προσφοράς κινητών αξιών οι οποίες αποτελούν αντικείμενο του ενημερωτικού δελτίου είναι η χρηματοδότηση της εξαγοράς αυτής.

6.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και του σημείου 20.2 του παραρτήματος I, ως σημαντική μεικτή μεταβολή νοείται η διακύμανση κατά ποσοστό μεγαλύτερο από 25 %, όσον αφορά έναν ή περισσότερους δείκτες σχετικούς με το μέγεθος της επιχείρησης του εκδότη, στην κατάσταση του εκδότη».

3)

Στο πρώτο εδάφιο του σημείου 20.1 του παραρτήματος I και των σημείων 20.1 και 20.1α του παραρτήματος X, παρεμβάλλεται η ακόλουθη φράση, σε κάθε περίπτωση, μετά την πρώτη φράση:

«Εάν ο εκδότης έχει αλλάξει την ημερομηνία αναφοράς για τα λογιστικά του στοιχεία κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου για την οποία απαιτούνται ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι ελεγμένες ιστορικές πληροφορίες καλύπτουν τουλάχιστον 36 μήνες ή τη συνολική χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας ο εκδότης ασκούσε τις δραστηριότητές του, οποιαδήποτε είναι συντομότερη.»

4)

Στο πρώτο εδάφιο του σημείου 13.1 του παραρτήματος IV, των σημείων 8.2 και 8.2α του παραρτήματος VII, του σημείου 11.1 του παραρτήματος IX και του σημείου 11.1 του παραρτήματος XI, παρεμβάλλεται η ακόλουθη φράση, σε κάθε περίπτωση, μετά την πρώτη φράση:

«Εάν ο εκδότης έχει αλλάξει την ημερομηνία αναφοράς για τα λογιστικά του στοιχεία κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου για την οποία απαιτούνται ιστορικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες, οι ελεγμένες ιστορικές πληροφορίες καλύπτουν τουλάχιστον 24 μήνες ή τη συνολική χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας ο εκδότης ασκούσε τις δραστηριότητές του, οποιαδήποτε είναι συντομότερη».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Charlie McCREEVY

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 64.

(2)  ΕΕ L 149 της 30.4.2004, σ. 1, όπως διορθώθηκε από την ΕΕ L 215 της 16.6.2004, σ. 3. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1787/2006 (ΕΕ L 337 της 5.12.2006, σ. 17).


II Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Συμβούλιο

28.2.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 61/28


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Φεβρουαρίου 2007

για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα βάσει του άρθρου 19 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο

(2007/138/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 133, σε συνδυασμό με την πρώτη φράση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 300 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 19 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) προβλέπει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη της προοδευτικής ελευθέρωσης των γεωργικών συναλλαγών μεταξύ τους.

(2)

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Δημοκρατία της Ισλανδίας διεξήγαγαν το 2005 διμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις στον τομέα της γεωργίας, βάσει του άρθρου 19 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, οι οποίες ολοκληρώθηκαν ικανοποιητικά στις 14 Δεκεμβρίου 2006.

(3)

Η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών θα πρέπει να εγκριθεί,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα, βάσει του άρθρου 19 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας.

Το κείμενο της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογράψουν τη συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών δεσμεύοντας την Κοινότητα.

Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2007.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

F. MÜNTEFERING


ΣΥΜΦΩΝΊΑ

υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα βάσει του άρθρου 19 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο

Βρυξέλλες,

Κύριε,

Λαμβάνω την τιμή να αναφερθώ στις εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας σχετικά με γεωργικά προϊόντα, οι οποίες διεξήχθησαν από τις 6 Μαρτίου 2005 έως τις 14 Δεκεμβρίου 2006, βάσει του άρθρου 19 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Προκειμένου να ευνοηθεί η αρμονική εξέλιξη των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Δημοκρατία της Ισλανδίας συμφώνησαν να χορηγήσουν συμπληρωματικές διμερείς εμπορικές προτιμήσεις για γεωργικά προϊόντα, λαμβάνοντας καταλλήλως υπόψη τις γεωργικές πολιτικές και περιστάσεις εκάστου των συμβαλλομένων μερών, συμπεριλαμβανομένης της εξέλιξης του διμερούς εμπορίου και των εμπορικών συναλλαγών με άλλους εταίρους.

Σας επιβεβαιώνω ότι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων είχαν ως εξής:

1)

Από την 1η Μαρτίου 2007, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Δημοκρατία της Ισλανδίας θα παγιώσουν αμοιβαία σε διμερές επίπεδο τους υφιστάμενους μηδενικούς δασμούς, είτε πρόκειται για επιβαλλόμενους δασμούς είτε για υφιστάμενες παραχωρήσεις, και, εάν αυτοί δεν βρίσκονται ήδη σε μηδενικό επίπεδο, θα μεριμνήσουν να καταργήσουν αμοιβαία τους δασμούς στις διμερείς εισαγωγές για όλα τα προϊόντα καταγωγής των συμβαλλομένων μερών, τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.

2)

Από την 1η Μαρτίου 2007, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα χορηγήσει δασμολογικές ποσοστώσεις για τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής Ισλανδίας, τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα II.

3)

Από την 1η Μαρτίου 2007, η Δημοκρατία της Ισλανδίας θα χορηγήσει δασμολογικές ποσοστώσεις για τις εισαγωγές στην Ισλανδία προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα III.

4)

Από την 1η Μαρτίου 2007, η Δημοκρατία της Ισλανδίας θα χορηγήσει δασμολογικές ποσοστώσεις για τις εισαγωγές στην Ισλανδία των προτιμησιακών προϊόντων τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα IV.

Οι εν λόγω διμερείς παραχωρήσεις αντικαθιστούν και παγιώνουν όλες τις ήδη υφιστάμενες διμερείς παραχωρήσεις για γεωργικά προϊόντα οι οποίες βρίσκονται επί του παρόντος σε ισχύ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (1).

5)

Η Δημοκρατία της Ισλανδίας συμφωνεί να θέσει τέλος στις μονομερείς και προσωρινές erga omnes μειώσεις των δασμών που εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα, οι οποίες είχαν τεθεί σε ισχύ το 2002 και παρετείνοντο έως τώρα σε ετήσια βάση.

6)

Οι διατάξεις του πρωτοκόλλου αριθ. 3 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας (2) σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας εφαρμόζονται mutatis mutandis για τα προϊόντα που παρατίθενται στα παραρτήματα I, II, III και IV.

7)

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα οφέλη που χορηγούν αμοιβαία δεν θα υπονομευθούν από άλλα περιοριστικά μέτρα εισαγωγών.

8)

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων να γίνεται με τρόπο που εγγυάται ότι οι εισαγωγές πραγματοποιούνται τακτικά και ότι οι ποσότητες που συμφωνήθηκαν για εισαγωγή μπορούν πράγματι να εισαχθούν.

9)

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να προωθήσουν το εμπόριο οικολογικών προϊόντων και προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να προβούν σε περαιτέρω διμερείς συζητήσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των αντίστοιχων νομοθεσιών και των διαδικασιών καταχώρισης, καθώς και για την εξεύρεση τρόπων ώστε να ενισχυθεί η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων στα εδάφη αμφότερων των μερών.

10)

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να ανταλλάσσουν τακτικά πληροφορίες για τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου, τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων, τις τιμές και οποιεσδήποτε άλλες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις αντίστοιχες εγχώριες αγορές και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων αυτών.

11)

Οι διαβουλεύσεις θα πραγματοποιούνται κατόπιν σχετικού αιτήματος οιουδήποτε των συμβαλλομένων μερών για κάθε θέμα που σχετίζεται με την εφαρμογή των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων αυτών. Σε περίπτωση δυσκολίας στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων, οι διαβουλεύσεις αυτές θα πραγματοποιούνται το συντομότερο δυνατό, με σκοπό τη λήψη των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων.

12)

Οι πρώτες διαβουλεύσεις σχετικά με τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων αυτών θα πραγματοποιηθούν προτού τεθούν σε εφαρμογή οι εν λόγω εκτελεστικές ρυθμίσεις, ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή εφαρμογή των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων.

13)

Τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων θα εφαρμοσθούν από την 1η Μαρτίου 2007 (3). Εφόσον είναι αναγκαίο, θα ανοιχτούν δασμολογικές ποσοστώσεις σε κατ’ αναλογία βάση.

14)

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να επαναλάβουν τις διμερείς διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του άρθρου 19 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο εντός δύο ετών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για τη γεωργία που διεξάγονται στον ΠΟΕ.

Έχω την τιμή να σας επιβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συμφωνεί με το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής.

Παρακαλώ να μου επιβεβαιώσετε ότι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ισλανδίας συμφωνεί με τα ανωτέρω.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Съставено в Брюксел на двадесет и втори февруари две хиляди и седма година

Hecho en Bruselas, el veintidós de febrero del dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého druhého února dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den toogtyvende februar to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Februar zweitausendsieben.

Kahe tuhande kuuenda aasta veebruarikuu kaheteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι δύο Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels, on the twenty-second day of February in the Year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux février deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventidue febbraio duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit otrajā februārī.

Priimta du tūkstančiai septintų metų vasario dvidešimt antrą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer hetedik év február huszonkettedik napján.

Magħmul fi Brussel, fit-tnejn u għoxrin jum ta' Frart tas-sena elfejn u sebgħa

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste februari tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego drugiego lutego roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e dois de Fevereiro de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, douăzeci și doi februarie două mii șapte.

V Bruseli dňa dvadsiateho druhého februára dvetisícsedem.

V Bruslju, dvaindvajsetega februarja leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenätoisena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugoandra februari tjugohundrasju.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Kominità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Communidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ελευθερώνονται οι διμερείς εμπορικές συναλλαγές προϊόντων των ακόλουθων κεφαλαίων ή τμημάτων κεφαλαίων:

ex Κεφάλαιο 1, Ζώα ζωντανά:

Ισλανδικός Κωδικός

Ισλανδική Περιγραφή προϊόντων

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή προϊόντων ΣΟ

0101

Άλογα, γαϊδούρια, μουλάρια κάθε είδους, ζωντανά

0101

Άλογα, γαϊδούρια, μουλάρια κάθε είδους, ζωντανά

Κεφάλαιο 2, Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα:

Ισλανδικός Κωδικός

Ισλανδική Περιγραφή προϊόντων

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή προϊόντων ΣΟ

ex ex 0208.9008

Σφάγια και ημιμόρια σφαγίων κρέατος ταράνδου, κατεψυγμένα

ex 0208 90 60

Σφάγια και ημιμόρια σφαγίων κρέατος ταράνδου, κατεψυγμένα

ex Κεφάλαιο 4, Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό. Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

Ισλανδικός Κωδικός

Ισλανδική Περιγραφή προϊόντων

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή προϊόντων ΣΟ

0409

Μέλι φυσικό

0409 00 00

Μέλι φυσικό

0410

Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

0410 00 00

Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Κεφάλαιο 5 (4), Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

ex Κεφάλαιο 6, Ζώντα δέντρα και άλλα φυτά, βολβοί, ρίζες και παρόμοια είδη, κομμένα άνθη και διακοσμητικά φυλλώματα:

Ισλανδικός Κωδικός

Ισλανδική Περιγραφή προϊόντων

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή προϊόντων ΣΟ

0601

Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου τους από τους ρίζες τους κλάσης 1212

0601

Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου τους από τους ρίζες τους κλάσης 1212

ex ex 0602

Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό (φύτρα) μανιταριών:

ex 0602

Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό (φύτρα) μανιταριών:

– Εκτός των άλλων φυτών εσωτερικού χώρου σε δοχεία που δεν υπερβαίνουν σε ύψος το 1 m (δασμολογική κλάση 0602.9095)

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Άλλα φυτά εσωτερικού χώρου, πλην των κακτοειδών, φυτά σε δοχεία του είδους Bromelia, τα φυτά Erica gracilis και calluna, ορχιδέες και άλλα φυτά σε δοχεία που δεν υπερβαίνουν σε ύψος το 1 m

ex ex 0603

Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα:

ex 0603

Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα:

0603.1001

– – Εισαγόμενα από 1ης Δεκεμβρίου έως 30 Απριλίου

ex 0603 10 20

Γαρίφαλα, νωπά, πλην των εισαγόμενων από 1ης Μαΐου έως 30 Νοεμβρίου

0603.1003

– Των ειδών Protea, Banksis, Leucadendron και Brunia

0603 10 30

Ορχιδέες

ex 0603 10 80

Νωπά άνθη των ειδών Protea, Banksia, Leucadendron, Brunia και Forsythia

0603.1004

– Κομμένα κλαδιά με ρώγες ή καρπούς, μη βρώσιμα, των ειδών: Ligustrum, Callicarpa, Gossypium, Hypericum, Ilex ή Symphoricarpos

 

 

0603.1005

– Άνθη ορχιδέας

 

 

0603.1006

– Forsythia

 

 

0603.9000

– Άλλα

0603 90 00

Άλλα

0604

Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, και πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα

0604

Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια ανθέων, και πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα

Ex Κεφάλαιο 7, Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα:

Ισλανδικός Κωδικός

Ισλανδική Περιγραφή προϊόντων

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή προϊόντων ΣΟ

0702

Ντομάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

0702 00 00

Ντομάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

ex ex 0703

Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα λαχανικά του γένους Allium, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

ex 0703

Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα λαχανικά του γένους Allium, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

ex ex 0704

Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες και παρόμοια βρώσιμα προϊόντα του γένους Brassica, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:

ex 0704

Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες και παρόμοια βρώσιμα προϊόντα του γένους Brassica, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:

0704.2000

– Λαχανάκια Βρυξελλών

0704 20 00

Λαχανάκια Βρυξελλών

0704.9005

– – Σγουρά λάχανα (brassica oleracea acepjala)

ex 0704 90 90

Άλλα, εκτός από τα κινέζικα λάχανα

0704.9009

– – Άλλα

 

0705

Μαρούλια (lactuca sativa) και ραδίκια (cichorium spp.), νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0705

Μαρούλια (lactuca sativa) και ραδίκια (cichorium spp.), νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

ex ex 0706

Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκουλί), ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόμοιες βρώσιμες ρίζες, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:

ex 0706

Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκουλί), ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόμοιες βρώσιμες ρίζες, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:

0706.9009

– Άλλα

0706 90

Άλλα

0707

Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0707

Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0708

Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0708

Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

ex ex 0709

Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:

ex 0709

Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:

0709.10

– Αγκινάρες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

0709 10 00

Αγκινάρες

0709.20

– Σπαράγγια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0709 20 00

Σπαράγγια

0709.30

– Μελιτζάνες

0709 30 00

Μελιτζάνες

0709.52

– – Τρούφες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

0709 52 00

Τρούφες

0709.60

– Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta

0709 60

Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta

0709.70

– Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα (σπανάκια γίγαντες), νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0709 70 00

Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα (σπανάκια γίγαντες)

0709.9001

– – Γλυκό καλαμπόκι

0709 90 60

Γλυκό καλαμπόκι

0709.9002

– – Κολοκυθάκια

0709 90 70

Κολοκυθάκια

0709.9003

– – Ελιές

 

Ελιές

0709 90 31

— Που προορίζονται για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού

0709 90 39

— Άλλες

0709.9004

– – Μαϊντανός (percille)

0709 90 90

Άλλα

0709.9009

– – Άλλα

ex ex 0710 (4)

Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα:

ex 0710 (4)

Λαχανικά (άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό), κατεψυγμένα:

 

Άλλα εκτός από πατάτες

0710 21 00

Μπιζέλια (Pisum sativum)

0710 22 00

Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0710 29 00

Άλλα

0710 30 00

Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα (σπανάκια γίγαντες)

0710 40 00

Γλυκό καλαμπόκι

0710 80

Άλλα λαχανικά

0710 90 00

Μείγματα λαχανικών

0711 (4)

Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται

0711 (4)

Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται

0712

Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα

0712

Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα

0713

Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα

0713

Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα

0714

Ρίζες μανιόκας, αραρούτης ή σαλεπιού, κόνδυλοι ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια), γλυκοπατάτες και παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο ή ινουλίνη, νωπά ή διατηρημένα, με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξεραμένα, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή συσσωματωμένα σε μορφή σβόλων. Εντεριώνη (ψύχα) του φοίνικα των Μολλούκων (αρτόδενδρου)

0714

Ρίζες μανιόκας, αραρούτης ή σαλεπιού, κόνδυλοι ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια), γλυκοπατάτες και παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο ή ινουλίνη, νωπά ή διατηρημένα, με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξεραμένα, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή συσσωματωμένα σε μορφή σβόλων. Εντεριώνη (ψύχα) του φοίνικα των Μολλούκων (αρτόδενδρου)

Κεφάλαιο 8, Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών

Κεφάλαιο 9 (4), Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά

Κεφάλαιο 10 (5), Δημητριακά

Κεφάλαιο 11 (5), Προϊόντα αλευροποιίας. Βύνη. Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη. Γλουτένη από σιτάρι

Κεφάλαιο 12 (5), Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί. Βιομηχανικά και φαρμακευτικά φυτά. Άχυρα και χορτονομές

Κεφάλαιο 13 (4), Γόμες, ρητίνες και άλλοι χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά

Κεφάλαιο 14 (4), Πλεκτικές ύλες και άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Κεφάλαιο 15 (4)  (6), Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά. Προϊόντα της διάσπασης αυτών. Λίπη βρώσιμα επεξεργασμένα. Κεριά ζωικής ή φυτικής προέλευσης

ex Κεφάλαιο 18 (4), Κακάο και παρασκευάσματα αυτού:

Ισλανδικός Κωδικός

Ισλανδική Περιγραφή προϊόντων

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή προϊόντων ΣΟ

1801

Κακάο, σε σπόρους και θραύσματα σπόρων, ακατέργαστα ή φρυγμένα

1801

Κακάο, σε σπόρους και θραύσματα σπόρων, ακατέργαστα ή φρυγμένα

1802

Κελύφη, μεμβράνες (φλούδες) και άλλα απορρίμματα κακάου

1802

Κελύφη, μεμβράνες (φλούδες) και άλλα απορρίμματα κακάου

ex Κεφάλαιο 20, Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων μερών φυτών:

Ισλανδικός Κωδικός

Ισλανδική Περιγραφή προϊόντων

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή προϊόντων ΣΟ

ex ex 2001 (4)

Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ:

ex 2001 (4)

Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ:

2001.1000

– Αγγούρια και αγγουράκια

2001 10 00

Αγγούρια και αγγουράκια

– Άλλα

2001 90

Άλλα

2001.9005

– – Κρεμμύδια

2001 90 93

Κρεμμύδια

2001.9009

– – Άλλα

2001 90 99

Άλλα, με εξαίρεση τις πατάτες και τα προϊόντα αυτών

2002

Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ

2002

Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ

2003

Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ

2003

Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ

2004 (4)

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα:

2004 (4)

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006:

2004.9002

– – Αγκινάρες

ex 2004 90 98

Αγκινάρες

2004.9003

– – Πράσινες ή μαύρες ελιές

ex 2004 90 30

Πράσινες ή μαύρες ελιές

2004.9004

– – Μπιζέλια και φασολάκια

2004 90 50

Μπιζέλια (Pisum sativum) και φασολάκια του είδους Phaseolus spp., σε δοχείο

2004.9005

– – Παρασκευάσματα με βάση άλευρα οσπριοειδών

ex 2004 90 98

Παρασκευάσματα με βάση άλευρα οσπριοειδών

2004.9009

– – Άλλα

ex 2004 90 98

Άλλα, πλην των προϊόντων που περιέχουν κρέας σε αναλογία από 3 % έως και 20 % κατά βάρος

2005 (4)

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα:

2005 (4)

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006:

2005.1000

– Λαχανικά ομογενοποιημένα

2005 10 00

Λαχανικά ομογενοποιημένα

2005.4000

– Μπιζέλια (Pisum sativum)

2005 40 00

Μπιζέλια (Pisum sativum)

– Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.)

Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.)

2005.5100

– Φασόλια σε σπόρους

2005 51 00

Φασόλια σε σπόρους

2005.5900

– – Άλλα

2005 59 00

Άλλα

2005.6000

– Σπαράγγια

2005 60 00

Σπαράγγια

2005.7000

– Ελιές

2005 70

Ελιές

– Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών:

2005 90

Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών:

2005.9009

– Άλλα

ex 2005 90 80

Άλλα, πλην των προϊόντων που περιέχουν κρέας σε αναλογία από 3 % έως και 20 % κατά βάρος

2008 (4)

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

2008 (4)

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

2009

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

2009

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

ex Κεφάλαιο 22, Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι:

Ισλανδικός Κωδικός

Ισλανδική Περιγραφή προϊόντων

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή προϊόντων ΣΟ

2201

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε αρωματισμένα. Πάγος και χιόνι

2201

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε αρωματισμένα. Πάγος και χιόνι

2204

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009

2204

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009

ex Κεφάλαιο 23, Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για ζώα:

Ισλανδικός Κωδικός

Ισλανδική Περιγραφή προϊόντων

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή προϊόντων ΣΟ

ex ex 2309

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων:

ex 2309

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων:

ex ex 2309.1000

– Τροφές για σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση, που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 30 % και δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10 %

2309 10 11

2309 10 31

Τροφές για σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση, που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή ίσο του 30 % και δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο του 10 %

Κεφάλαιο 24 (4), Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Δασμολογικές ποσοστώσεις που χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα ανοίξει τις ακόλουθες ετήσιες δασμολογικές ποσοστώσεις για τα παρακάτω προϊόντα καταγωγής Ισλανδίας (7)


Δασμολογική κλάση ΣΟ

Περιγραφή προϊόντων

Ετήσιες ποσότητες

Ποσοστό του δασμού

ex 0204

κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέας πρόβειο, καπνιστό

1 850 τόνοι (καθαρό βάρος)

0

ex 0210

0

ex 0405

φυσικό βούτυρο

350 τόνοι (καθαρό βάρος)

0

ex 0403 (8)

«Skyr»

380 τόνοι (καθαρό βάρος)

0

ex 1601

λουκάνικα

100 τόνοι (καθαρό βάρος)

0

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Δασμολογικές ποσοστώσεις που χορηγούνται από την Ισλανδία

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα ανοίξει τις ακόλουθες ετήσιες δασμολογικές ποσοστώσεις για τα παρακάτω προϊόντα καταγωγής Ευρωπαϊκής Κοινότητας (9)


Ισλανδική δασμολογική κλάση

Περιγραφή προϊόντων

Ετήσιες ποσότητες

Ποσοστό του δασμού

0201 και 0202

κρέατα βοοειδών νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

100 τόνοι (καθαρό βάρος)

0

0203

κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

200 τόνοι (καθαρό βάρος)

0

0207

κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, πουλερικών της κλάσης 0105

200 τόνοι (καθαρό βάρος)

0

0208.9003

βουνοχιονόκοτες, κατεψυγμένες

20 τόνοι (καθαρό βάρος)

0

ex ex 0210

κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων· με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (10)

50 τόνοι (καθαρό βάρος)

0

ex ex 0406

τυριά με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (10)

20 τόνοι (καθαρό στραγγισμένο βάρος)

0

0406

τυριά

80 τόνοι (καθαρό βάρος)

0

0701.9001

πατάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη, ελάχιστου μήκους 65 mm

100 τόνοι (καθαρό βάρος)

0

ex ex 1601

λουκάνικα

50 τόνοι (καθαρό βάρος)

0

1602

άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος

50 τόνοι (καθαρό βάρος)

0

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Δασμολογικές παραχωρήσεις που χορηγούνται από την Ισλανδία

Η Ισλανδία θα χορηγήσει τους ακόλουθους ετήσιους προτιμησιακούς δασμούς για προϊόντα καταγωγής Ευρωπαϊκής Κοινότητας

 

%

ISK/kg

0201

 

Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη:

 

 

0201.1000

Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

18

214

 

Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα

 

 

0201.2001

Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής

18

422

0201.2002

Μηροί και τεμάχια αυτών

18

300

0201.2003

Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών

18

189

0201.2009

Άλλα

18

189

 

Χωρίς κόκαλα

 

 

0201.3001

Κιμάς

18

306

0201.3002

Φιλέτα

18

877

0201.3003

Άνω μέρος θωρακο-οσφυϊκής χώρας

18

652

0201.3004

Μηροί

18

608

0201.3009

Άλλα

18

359

0202

 

Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα

 

 

0202.1000

Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

18

214

 

Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα:

 

 

0202.1001

Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής

18

422

0202.1002

Μηροί και τεμάχια αυτών

18

300

0202.1003

Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών

18

189

0202.1009

Άλλα

18

189

 

Χωρίς κόκαλα

 

 

0202.3001

Κιμάς

18

306

0202.3002

Φιλέτα

18

877

0202.3003

Άνω μέρος θωρακο-οσφυϊκής χώρας

18

652

0202.3004

Μηροί

18

608

0202.3009

Άλλα

18

359

0203

 

Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

 

 

 

Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0203.1100

Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

18

217

 

Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα

 

 

0203.1201

Μηροί και τεμάχια αυτών

18

302

0203.1209

Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών

18

278

 

Άλλα

 

 

 

Χωρίς κόκαλα

 

 

0203.1901

Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής

18

465

0203.1902

Άλλα

18

217

 

Χωρίς κόκαλα

 

 

0203.1903

Κιμάς

18

274

0203.1904

Φιλέτα

18

717

0203.1905

Άνω μέρος θωρακο-οσφυϊκής χώρας

18

664

0203.1906

Μηροί

18

613

0203.1909

Άλλα

18

274

 

Κατεψυγμένα

 

 

0203.2100

Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

18

217

 

Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα

 

 

0203.2201

Μηροί και τεμάχια αυτών

18

302

0203.2209

Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών

18

278

 

Άλλα

 

 

 

Με κόκαλα

 

 

0203.2901

Θωρακο-οσφυική χώρα και τεμάχια αυτής

18

465

0203.2902

Άλλα

18

217

 

Χωρίς κόκαλα

 

 

0203.2903

Κιμάς

18

274

0203.2904

Φιλέτα

18

717

0203.2905

Άνω μέρος θωρακο-οσφυϊκής χώρας

18

664

0203.2906

Μηροί

18

613

0203.2909

Άλλα

18

274

0204

 

Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

 

 

0204.1000

Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, κατεψυγμένα

18

164

 

Άλλα κρέατα προβατοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0204.2100

Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

18

164

 

Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα

 

 

0204.2201

Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής

18

229

0204.2202

Μηροί και τεμάχια αυτών

18

229

0204.2203

Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών

18

145

0204.2209

Άλλα

18

145

 

Χωρίς κόκαλα

 

 

0204.2301

Κιμάς

18

234

0204.2302

Φιλέτα

18

568

0204.2303

Άνω μέρος θωρακο-οσφυϊκής χώρας

18

530

0204.2304

Μηροί

18

530

0204.2309

Άλλα

18

234

0204.3000

Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, κατεψυγμένα

18

164

 

Άλλα κρέατα προβατοειδών, κατεψυγμένα

 

 

0204.4100

Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

18

164

 

Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα

0

0

0204.4201

Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής

18

229

0204.4202

Μηροί και τεμάχια αυτών

18

229

0204.4203

Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών

18

145

0204.4209

Άλλα

18

145

 

Χωρίς κόκαλα

 

 

0204.4301

Κιμάς

18

234

0204.4302

Φιλέτα

18

568

0204.4303

Άνω μέρος θωρακο-οσφυϊκής χώρας

18

530

0204.4304

Μηροί

18

530

0204.4309

Άλλα

18

234

0204.5000

Κρέατα αιγοειδών

18

229

0205

0205.0000

Κρέατα αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

18

154

0206

 

Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

 

 

0206.1000

Βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

18

253

 

Βοοειδών, κατεψυγμένα

 

 

0206.2100

Γλώσσες

18

253

0206.2200

Συκώτια

18

146

0206.2900

Άλλα

18

210

0206.3000

Χοιροειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

18

121

 

Χοιροειδών, κατεψυγμένα

 

 

0206.4100

Συκώτια

18

121

0206.4900

Άλλα

18

121

 

Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0206.8001

Κεφάλια προβατοειδών

18

130

0206.8009

Άλλα

18

130

 

Άλλα, κατεψυγμένα

 

 

0206.9001

Κεφάλια προβατοειδών

18

130

0206.9009

Άλλα

18

130

0207

 

Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, πουλερικών της κλάσης 0105

 

 

 

Πετεινών του είδους Gallus domesticus

 

 

0207.1100

Μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

18

362

0207.1200

Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα

18

263

 

Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγείων, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0207.1301

Χωρίς κόκαλα

18

299

0207.1302

Συκώτια

18

299

0207.1309

Άλλα

18

299

 

Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγείων, κατεψυγμένα

 

 

0207.1401

Χωρίς κόκαλα

18

540

0207.1402

Συκώτια

12

299

0207.1409

Άλλα

18

263

 

Από γάλους και γαλοπούλες

 

 

0207.2400

Μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

18

362

0207.2500

Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα

18

362

 

Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγείων, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0207.2601

Χωρίς κόκαλα

18

299

0207.2602

Συκώτια

18

299

0207.2609

Άλλα

18

299

 

Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγείων, κατεψυγμένα

 

 

0207.2701

Χωρίς κόκαλα

18

600

0207.2702

Συκώτια

12

299

0207.2709

Άλλα

18

362

 

Από πάπιες, χήνες ή φραγκόκοτες

 

 

0207.3200

Μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

18

362

0207.3300

Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα

18

362

0207.3400

Συκώτια «φουά-γκρα», νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

18

154

 

Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0207.3501

Χωρίς κόκαλα

18

299

0207.3502

Συκώτια

18

299

0207.3509

Άλλα

18

299

 

Άλλα, κατεψυγμένα

 

 

0207.3601

Χωρίς κόκαλα

18

600

0207.3602

Συκώτια

12

299

0207.3609

Άλλα

18

362

0208

 

Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη

 

 

0208.1000

Κουνελιών ή λαγών

18

236

 

Άλλα

 

 

0208.9001

Περιστεριών

18

218

0208.9002

Φασιανών

18

218

0208.9003

Από βουνοχιονόκοτες, κατεψυγμένα

18

268

0208.9004

Ελαφιών

18

218

0208.9007

Κρέας ταράνδων χωρίς κόκαλα, κατεψυγμένο

18

608

0208.9008

Κρέας ταράνδων με κόκαλα, κατεψυγμένο (11)

18

608

0208.9009

Πόδια βατράχων

18

236

0208.9019

Άλλα

18

218

0209

0209.0000

Λαρδί χωρίς τα κρεάτινα μέρη, χοιρινό λίπος (ξίγκι) και λίπος πουλερικών, μη λειωμένα ούτε με άλλο τρόπο εκχυλισμένα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά

18

60

0210

 

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων

 

 

 

Κρέατα χοιροειδών

 

 

0210.1100

Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα

18

302

0210.1200

Κοιλιακή χώρα (πανσέτα-entrelardés) και τεμάχια αυτής

18

217

 

Άλλα

 

 

 

Καπνιστά

 

 

0210.1901

Χωρίς κόκαλα

30

447

0210.1902

Άλλα

18

717

0210.1909

Άλλα

18

465

 

Κρέας βοοειδών

 

 

0210.2001

Χωρίς κόκαλα

18

877

0210.2009

Άλλα

18

422

 

Άλλα

 

 

0210.9910

Συκώτια πουλερικών, αποξηραμένα ή καπνιστά

18

299

 

Κρέας προβατοειδών, αλατισμένο

 

 

0210.9921

Χωρίς κόκαλα

18

568

0210.9929

Άλλα

18

270

 

Κρέας προβατοειδών, αλατισμένο (hangikjöt)

 

 

0210.9931

Χωρίς κόκαλα

18

568

0210.9939

Άλλα

18

270

0210.9990

Άλλα

30

363

Ρέικιαβικ,

Κύριε,

Έχω την τιμή να σας γνωρίσω ότι έλαβα σημερινή επιστολή σας, η οποία έχει ως εξής:

«Λαμβάνω την τιμή να αναφερθώ στις εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας σχετικά με γεωργικά προϊόντα, οι οποίες διεξήχθησαν από τις 6 Μαρτίου 2005 έως τις 14 Δεκεμβρίου 2006, βάσει του άρθρου 19 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Προκειμένου να ευνοηθεί η αρμονική εξέλιξη των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Δημοκρατία της Ισλανδίας συμφώνησαν να χορηγήσουν συμπληρωματικές διμερείς εμπορικές προτιμήσεις για γεωργικά προϊόντα, λαμβάνοντας καταλλήλως υπόψη τις γεωργικές πολιτικές και περιστάσεις εκάστου των συμβαλλομένων μερών, συμπεριλαμβανομένης της εξέλιξης του διμερούς εμπορίου και των εμπορικών συναλλαγών με άλλους εταίρους.

Σας επιβεβαιώνω ότι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων είχαν ως εξής:

1)

Από την 1η Μαρτίου 2007, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Δημοκρατία της Ισλανδίας θα παγιώσουν αμοιβαία σε διμερές επίπεδο τους υφιστάμενους μηδενικούς δασμούς, είτε πρόκειται για επιβαλλόμενους δασμούς είτε για υφιστάμενες παραχωρήσεις, και, εάν αυτοί δεν βρίσκονται ήδη σε μηδενικό επίπεδο, θα μεριμνήσουν να καταργήσουν αμοιβαία τους δασμούς στις διμερείς εισαγωγές για όλα τα προϊόντα καταγωγής των συμβαλλομένων μερών, τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.

2)

Από την 1η Μαρτίου 2007, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα χορηγήσει δασμολογικές ποσοστώσεις για τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής Ισλανδίας, τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα II.

3)

Από την 1η Μαρτίου 2007, η Δημοκρατία της Ισλανδίας θα χορηγήσει δασμολογικές ποσοστώσεις για τις εισαγωγές στην Ισλανδία προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα III.

4)

Από την 1η Μαρτίου 2007, η Δημοκρατία της Ισλανδίας θα χορηγήσει δασμολογικές ποσοστώσεις για τις εισαγωγές στην Ισλανδία των προτιμησιακών προϊόντων τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα IV.

Οι εν λόγω διμερείς παραχωρήσεις αντικαθιστούν και παγιώνουν όλες τις ήδη υφιστάμενες διμερείς παραχωρήσεις για γεωργικά προϊόντα οι οποίες βρίσκονται επί του παρόντος σε ισχύ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 19 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (12).

5)

Η Δημοκρατία της Ισλανδίας συμφωνεί να θέσει τέλος στις μονομερείς και προσωρινές erga omnes μειώσεις των δασμών που εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα, οι οποίες είχαν τεθεί σε ισχύ το 2002 και παρετείνοντο έως τώρα σε ετήσια βάση.

6)

Οι διατάξεις του πρωτοκόλλου αριθ. 3 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας (13) σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας εφαρμόζονται mutatis mutandis για τα προϊόντα που παρατίθενται στα παραρτήματα I, II, III και IV.

7)

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα οφέλη που χορηγούν αμοιβαία δεν θα υπονομευθούν από άλλα περιοριστικά μέτρα εισαγωγών.

8)

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε η διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων να γίνεται με τρόπο που εγγυάται ότι οι εισαγωγές πραγματοποιούνται τακτικά και ότι οι ποσότητες που συμφωνήθηκαν για εισαγωγή μπορούν πράγματι να εισαχθούν.

9)

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να προωθήσουν το εμπόριο οικολογικών προϊόντων και προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να προβούν σε περαιτέρω διμερείς συζητήσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των αντίστοιχων νομοθεσιών και των διαδικασιών καταχώρισης, καθώς και για την εξεύρεση τρόπων ώστε να ενισχυθεί η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων στα εδάφη αμφοτέρων των μερών.

10)

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να ανταλλάσσουν τακτικά πληροφορίες για τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου, τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων, τις τιμές και οποιεσδήποτε άλλες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις αντίστοιχες εγχώριες αγορές και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων αυτών.

11)

Οι διαβουλεύσεις θα πραγματοποιούνται κατόπιν σχετικού αιτήματος οιουδήποτε των συμβαλλομένων μερών για κάθε θέμα που σχετίζεται με την εφαρμογή των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων αυτών. Σε περίπτωση δυσκολίας στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων, οι διαβουλεύσεις αυτές θα πραγματοποιούνται το συντομότερο δυνατό, με σκοπό τη λήψη των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων.

12)

Οι πρώτες διαβουλεύσεις σχετικά με τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων αυτών θα πραγματοποιηθούν προτού τεθούν σε εφαρμογή οι εν λόγω εκτελεστικές ρυθμίσεις, ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή εφαρμογή των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων.

13)

Τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων θα εφαρμοσθούν από την 1η Μαρτίου 2007 (14). Εφόσον είναι αναγκαίο, θα ανοιχτούν δασμολογικές ποσοστώσεις σε κατ’ αναλογία βάση.

14)

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να επαναλάβουν τις διμερείς διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του άρθρου 19 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο εντός δύο ετών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για τη γεωργία που διεξάγονται στον ΠΟΕ.

Έχω την τιμή να σας επιβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συμφωνεί με το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής.

Παρακαλώ να μου επιβεβαιώσετε ότι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ισλανδίας συμφωνεί με τα ανωτέρω.».

Έχω την τιμή να σας επιβεβαιώσω ότι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ισλανδίας συμφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής σας.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Done at Brussels, on the twenty-second day of February in the Year two thousand and seven.

Съставено в Брюксел на двадесет и втори февруари две хиляди и седма година

Hecho en Bruselas, el veintidós de febrero del dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého druhého února dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den toogtyvende februar to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Februar zweitausendsieben.

Kahe tuhande kuuenda aasta veebruarikuu kaheteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι δύο Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες επτά.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux février deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventidue febbraio duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit otrajā februārī.

Priimta du tūkstančiai septintų metų vasario dvidešimt antrą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer hetedik év február huszonkettedik napján.

Magħmul fi Brussel, fit-tnejn u għoxrin jum ta' Frart tas-sena elfejn u sebgħa

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste februari tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli, dnia dwudziestego drugiego lutego roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e dois de Fevereiro de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, douăzeci și doi februarie două mii șapte.

V Bruseli dňa dvadsiateho druhého februára dvetisícsedem.

V Bruslju, dvaindvajsetega februarja leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenätoisena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugoandra februari tjugohundrasju.

For the Government of the Republic of Iceland

За правителството на Република Исландия

Por el Gobierno de la República de Islandia

Za vládu Islandské republiky

For regeringen for Republikken Island

Für die Regierung der Republik Island

Islandi Vabariigi Valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ισλανδίας

Pour le gouvernement de la République d'Islande

Per il governo della Repubblica d'Islanda

Islandes Republikas valdības vārdā

Islandijos Respublikos Vyriausybės vardu

az Izlandi Köztársaság Kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika ta' l-Islanda

Voor de Regering van de Republiek IJsland

W imieniu Rządu Republiki Islandii

Pelo Governo da República da Islândia

Pentru Guvernul Republicii Islanda

Za vládu Islandskej republiky

Za Vlado Republike Islandije

Islannin rasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Islands regerings vägnar

Image

 


(1)  Απόφαση 81/359/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 1981 (ΕΕ L 137 της 23.5.1981, σ. 1).

Απόφαση 93/239/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1993 (ΕΕ L 109 της 1.5.1993, σ. 1).

Απόφαση 93/736/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1993 (ΕΕ L 346 της 31.12.1993, σ. 16).

Απόφαση 95/582/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1995 (ΕΕ L 327 της 30.12.1995, σ. 17).

(2)  Απόφαση αριθ. 2/2005 της μεικτής επιτροπής ΕΚ-Ισλανδίας της 22ας Δεκεμβρίου 2005 (ΕΕ L 131 της 18.5.2006, σ. 1).

(3)  Το άνοιγμα των δασμολογικών ποσοστώσεων EK θα επέλθει από 1ης Ιουλίου, βάσει των εννεάμηνων ποσοτήτων για το 2007.

(4)  Εκτός από τα προϊόντα που καλύπτονται από το πρωτόκολλο 3 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

(5)  Εκτός από ζωοτροφές.

(6)  Εκτός από τα προϊόντα αλιείας.

(7)  Οι ποσοστώσεις εφαρμόζονται σε ετήσια βάση εκτός αντιθέτων διατάξεων.

(8)  με την επιφύλαξη τροποποίησης του δασμολογικού κωδικού, δεδομένου ότι αναμένεται να επιβεβαιωθεί η ταξινόμηση του προϊόντος

(9)  Οι ποσοστώσεις εφαρμόζονται σε ετήσια βάση εκτός αντιθέτων διατάξεων.

(10)  Τα οποία έχουν καταχωρισθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12).

(11)  Δασμολογική παραχώρηση για προϊόντα που δεν έχουν υπαχθεί ήδη στην παραχώρηση μηδενικού δασμού που χορηγείται στο παράρτημα I για την ex ex 0208.9008«Σφάγια και ημιμόρια σφαγίων κρέατος ταράνδου, κατεψυγμένα».

(12)  Απόφαση 81/359/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 1981 (ΕΕ L 137 της 23.5.1981, σ. 1).

Απόφαση 93/239/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1993 (ΕΕ L 109 της 1.5.1993, σ. 1).

Απόφαση 93/736/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1993 (ΕΕ L 346 της 31.12.1993, σ. 16).

Απόφαση 95/582/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1995 (ΕΕ L 327 της 30.12.1995, σ. 17).

(13)  Απόφαση αριθ. 2/2005 της μεικτής επιτροπής ΕΚ-Ισλανδίας της 22ας Δεκεμβρίου 2005 (ΕΕ L 131 της 18.5.2006, σ. 1).

(14)  Το άνοιγμα των δασμολογικών ποσοστώσεων EK θα επέλθει από 1ης Ιουλίου, βάσει των εννεάμηνων ποσοτήτων για το 2007.


Επιτροπή

28.2.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 61/47


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 26ης Φεβρουαρίου 2007

σχετικά με την προσωρινή εξαίρεση από το άρθρο 4 παράγραφος 3 και το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, της χρήσης και της διάθεσης στην αγορά HCFC-225cb (χλωροφθοράνθρακα-225cb) για την παραγωγή φθοριούχων πολυμερών

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 556]

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2007/139/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000, απαγορεύεται η χρήση και η διάθεση στην αγορά υδροχλωροφθορανθράκων (HCFC).

(2)

Αρμόδια αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου ζήτησε, στις 14 Φεβρουαρίου 2006, εξαίρεση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000, εξ ονόματος της AGC Chemicals Europe, Ltd.

(3)

Η AGC Chemicals Europe, Ltd (εν προκειμένω «ASAHI») παράγει τη φθοριούχο ρητίνη αιθυλενοτετραφθοροαιθυλένιο (ETFE), που χρησιμοποιείται ως μονωτικό υλικό στα ηλεκτρικά καλώδια και ως πρώτη ύλη στην παραγωγή ταινιών. Η σχετική και μεγάλης κλίμακας έρευνα της ASAHI για την ανεύρεση εναλλακτικών ως προς τον HCFC-225cb ουσιών που να μην καταστρέφουν την οζονόσφαιρα έχει σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο. Ως εναλλακτική δυνατότητα προτείνεται η μεθανόλη, αλλά απαιτούνται περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη προτού καταστεί δυνατή η αντικατάσταση του HCFC-225cb από αυτή. Με τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται σήμερα, ανακυκλώνεται ο HCFC-225cb και ανακτώνται τα κατάλοιπα αυτού. Ελαχιστοποιούνται, εξάλλου, πλήρως τυχόν εκλύσεις στην ατμόσφαιρα.

(4)

Η Επιτροπή εξέτασε αναλυτικά τις τεχνικές και οικονομικές πτυχές της παραγωγής των φθοριούχων πολυμερών για τους σκοπούς που περιγράφει η ASAHI και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επί του παρόντος δεν υφίστανται εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες των οποίων να κρίνεται σκόπιμη η χρήση υπό τεχνικό και οικονομικό πρίσμα και ότι η προσωρινή χρήση HCFC-225cb εξακολουθεί να είναι καθοριστικής σημασίας για τις συγκεκριμένες εφαρμογές. Ως εκ τούτου, πρέπει να εγκριθεί προσωρινή εξαίρεση για τη χρήση και τη διάθεση στην αγορά HCFC-225cb.

(5)

Στην αίτηση που υπέβαλε για την έγκριση εξαίρεσης, η ASAHI πρότεινε εναλλακτική δυνατότητα και δεσμεύθηκε να την αξιοποιήσει προτού παύσει να ισχύει η εν λόγω εξαίρεση. Κατά συνέπεια, επιβάλλεται να ληφθεί μέριμνα ώστε η αρμόδια αρχή να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της εν λόγω εναλλακτικής δυνατότητας. Πρέπει επίσης να προβλεφθεί η υποχρέωση του Ηνωμένου Βασιλείου να παρακολουθεί την εφαρμογή και να εξασφαλίζει την αυτόματη διακοπή της εξαίρεσης, μόλις καταστεί πλήρως εφαρμόσιμη η προαναφερθείσα εναλλακτική δυνατότητα.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000, έχει καταστεί υποχρεωτική η ανάκτηση των ουσιών που καταστρέφουν την οζονόσφαιρα. Βάσει του εν λόγω άρθρου, τα κατάλοιπα HCFC-225cb στο τέλος της διαδικασίας χρήσης του, πρέπει να ανακτώνται σε εγκαταστάσεις που ικανοποιούν τις διατάξεις του άρθρου 16. Απαγορεύεται κάθε διάθεσή τους στην αγορά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και, κατά συνέπεια, επιστρέφουν στον παραγωγό όπως προβλέπει η ASAHI.

(7)

Τα μέτρα που ορίζονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συνεστήθη δυνάμει του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 παράγραφος 3 και του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2037/2000, το Ηνωμένο Βασίλειο εξουσιοδοτείται να επιτρέψει, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, τη χρήση και διάθεση στην αγορά από την AGC Chemicals Europe, Ltd (ASAHI), του HCFC-225cb, ως αντιδραστηρίου αλυσιδωτής μεταφοράς και συνδιαλύτη κατά την παραγωγή της ρητίνης αιθυλενοτετραφθοροαιθυλένιο.

Η προς τούτο εγκεκριμένη ποσότητα HCFC-225cb δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 2,1 τόνους δυναμικού καταστροφής του όζοντος.

Άρθρο 2

Το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2008, το Ηνωμένο Βασίλειο θα υποβάλει έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την άμεση δυνατότητα χρήσης της εναλλακτικής ουσίας που προτείνει η ASAHI. Με γνώμονα το περιεχόμενο της εν λόγω έκθεσης, η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο να συντομεύσει την προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 1 για τη χρήση και τη διάθεση HCFC-225cb στην αγορά.

Εάν η εναλλακτική ουσία χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο του HCFC-225cb πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2010, η εξαίρεση που έχει εγκριθεί βάσει του άρθρου 1 παύει να ισχύει από την ημερομηνία έναρξης της χρήσης της εναλλακτικής ουσίας.

Άρθρο 3

Το Ηνωμένο Βασίλειο μεριμνά ώστε, με την εκπνοή της εξαίρεσης, η ASAHI να έχει ανακτήσει όλα τα κατάλοιπα HCFC-225cb.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας.

Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2007.

Για την Επιτροπή

Σταύρος ΔΗΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 244 της 29.9.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 1).


III Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ V ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

28.2.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 61/49


ΚΟΙΝΉ ΘΈΣΗ 2007/140/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 27ης Φεβρουαρίου 2007

σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 15,

Εκτιμώντας ότι:

(1)

Στις 23 Δεκεμβρίου 2006, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών εξέδωσε την απόφαση 1737 (2006), («UNSCR 1737 (2006)»), με την οποία παροτρύνει το Ιράν να αναστείλει χωρίς άλλη καθυστέρηση ορισμένες πυρηνικές δραστηριότητες οι οποίες είναι ικανές να συντελέσουν στην εξάπλωση και επιβάλλει ορισμένα περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν.

(2)

Στις 22 Ιανουαρίου 2007, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην UNSCR 1737 (2006) και κάλεσε όλες τις χώρες να τα εφαρμόσουν πλήρως και χωρίς καθυστέρηση.

(3)

Η UNSCR 1737 (2006) απαγορεύει την άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά στο Ιράν ειδών, υλικών, εξοπλισμού, προϊόντων και τεχνολογίας τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλλουν στις σχετικές με εμπλουτισμό, επανακατεργασία ή βαρύ ύδωρ δραστηριότητες του Ιράν ή στην ανάπτυξη φορέων πυρηνικών όπλων και περιλαμβάνονται στους καταλόγους της Ομάδας Πυρηνικών Προμηθευτών και του Καθεστώτος Ελέγχου Πυραυλικής Τεχνολογίας.

(4)

Η UNSCR 1737 (2006) απαγορεύει επίσης την παροχή τεχνολογικής συνδρομής ή κατάρτισης, χρηματοδοτικής συνδρομής, επενδύσεων, διαμεσολάβησης ή άλλων υπηρεσιών σε σχέση με είδη που αποτελούν αντικείμενο απαγόρευσης εξαγωγής. Το Συμβούλιο θεωρεί σκόπιμο να επεκταθεί η απαγόρευση αυτή σε όλα τα είδη που περιλαμβάνονται στους καταλόγους της Ομάδας Πυρηνικών Προμηθευτών και του Καθεστώτος Ελέγχου Πυραυλικής Τεχνολογίας και θεωρεί ότι η απαγόρευση αυτή θα πρέπει να καλύπτει επίσης τη χρηματοδότηση.

(5)

Η UNSCR 1737 (2006) προβλέπει ότι η εξαγωγή ορισμένων άλλων ειδών θα πρέπει επίσης να απαγορευτεί εφόσον είναι βέβαιο ότι τα είδη αυτά θα συμβάλλουν στις σχετικές με εμπλουτισμό, επανακατεργασία ή βαρύ ύδωρ δραστηριότητες του Ιράν ή στην ανάπτυξη φορέων πυρηνικών όπλων, ή σε δραστηριότητες για τις οποίες ο ΔΟΠΕ έχει εκφράσει ανησυχίες. Η εξαγωγή αυτών των ειδών θα πρέπει, συνεπώς, να υπόκειται σε χορήγηση άδειας από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

(6)

Η UNSCR 1737 (2006) απαγορεύει επίσης την προμήθεια από το Ιράν των ειδών που καλύπτονται από την προαναφερόμενη απαγόρευση εξαγωγών.

(7)

Η UNSCR 1737 (2006) καλεί τα κράτη μέλη να επαγρυπνούν όσον αφορά την είσοδο ή τη διέλευση, μέσω της επικράτειάς τους, προσώπων που ασχολούνται ή έχουν άμεση σχέση με ή υποστηρίζουν τις ικανές να συντελέσουν στην εξάπλωση πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν ή την ανάπτυξη φορέων πυρηνικών όπλων, όπως καθορίζεται στο παράρτημα της UNSCR 1737 (2006) καθώς και άλλων προσώπων που ορίζονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή την επιτροπή που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 18 της UNSCR 1737 (2006) («η επιτροπή»).

(8)

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2007 και τους στόχους της UNSCR 1737 (2006), οι περιορισμοί για την εισδοχή προσώπων που ορίζονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή την επιτροπή, καθώς και άλλων προσώπων εφαρμόζονται με βάση τα ίδια κριτήρια με αυτά που εφαρμόζονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή την επιτροπή για την αναγνώριση των εν λόγω προσώπων.

(9)

Η UNSCR 1737 (2006) επιβάλλει επιπλέον τη δέσμευση κεφαλαίων, άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών πόρων, που είναι ιδιοκτησία ή είναι υπό τον έλεγχο, άμεσα ή έμμεσα, προσώπων ή οντοτήτων που σύμφωνα με χαρακτηρισμό της επιτροπής του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ ή της επιτροπής, ασχολούνται ή έχουν άμεση σχέση με ή υποστηρίζουν τις ικανές να συντελέσουν στην εξάπλωση πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν ή την ανάπτυξη φορέων πυρηνικών όπλων, μεταξύ άλλων με παράνομα μέσα ή προσώπων ή οντοτήτων που ενεργούν εξ ονόματός τους ή υπό την εποπτεία τους, ή οντοτήτων οι οποίες ανήκουν στην ιδιοκτησία τους ή είναι υπό τον έλεγχό τους. Επιβάλλει επίσης την υποχρέωση να μην τίθενται στη διάθεση των εν λόγω προσώπων ή οντοτήτων κεφάλαια, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή οικονομικοί πόροι ούτε και να διατίθενται προς όφελος αυτών.

(10)

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2007 και προκειμένου να εκπληρωθούν οι στόχοι της UNSCR 1737 (2006), τα μέτρα δέσμευσης που αναφέρονται στην αιτιολογική παράγραφο 9 θα πρέπει επίσης να εφαρμοστούν σε άλλα πρόσωπα και οντότητες, που ορίζονται από το Συμβούλιο σύμφωνα με τα ίδια κριτήρια με αυτά που εφαρμόζονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ ή την επιτροπή για την αναγνώριση των εν λόγω προσώπων ή οντοτήτων.

(11)

Η UNSCR 1737 (2006) καλεί όλα τα κράτη να επαγρυπνούν και να εμποδίζουν την εξειδικευμένη διδασκαλία ή κατάρτιση των Ιρανών υπηκόων, σε θέματα τα οποία θα συνέβαλαν σε πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν ικανές να συντελέσουν στην εξάπλωση και στην ανάπτυξη φορέων πυρηνικών όπλων.

(12)

Απαιτείται δράση της Κοινότητας προκειμένου να εφαρμοσθούν ορισμένα μέτρα,

ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Άρθρο 1

1.   Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταβίβαση προς το Ιράν, ή για χρησιμοποίηση στο Ιράν ή προς όφελός του, των ακόλουθων ειδών, υλικών, εξοπλισμού, προϊόντων και τεχνολογίας, περιλαμβανομένου του λογισμικού, από πολίτες κρατών μελών ή μέσω του εδάφους κρατών μελών ή με σκάφη ή αεροσκάφη που φέρουν τη σημαία τους, ανεξαρτήτως του εάν τα ανωτέρω προέρχονται ή όχι από τα εδάφη τους.

α)

είδη, υλικά, εξοπλισμός, αγαθά και τεχνολογία, που περιλαμβάνονται στους καταλόγους της Ομάδας Πυρηνικών Προμηθευτών και του Καθεστώτος Ελέγχου Πυρηνικής Τεχνολογίας,

β)

πρόσθετα είδη, υλικά, εξοπλισμός, αγαθά και τεχνολογία, όπως καθορίζονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή την επιτροπή, που θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε δραστηριότητες σχετικές με εμπλουτισμό, επανακατεργασία ή βαρύ ύδωρ ή στην ανάπτυξη φορέων πυρηνικών όπλων,

2.   Απαγορεύεται επίσης:

α)

η παροχή τεχνολογικής συνδρομής ή κατάρτισης, επενδύσεων, ή υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε σχέση με είδη, υλικά, εξοπλισμό, προϊόντα και τεχνολογία που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1 καθώς και όσον αφορά την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση των ανωτέρω ειδών υλικών, εξοπλισμού, προϊόντων και τεχνολογίας, απ’ ευθείας ή εμμέσως, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στο Ιράν, ή προς χρήση στο Ιράν,

β)

η χρηματοδότηση ή η παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής σε σχέση με είδη και τεχνολογία που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, της μη επιστρεπτέας βοήθειας, των δανείων και της ασφάλειας πιστώσεων για εξαγωγές, για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή των ανωτέρω ειδών και τεχνολογίας, ή για την προμήθεια συναφούς τεχνικής κατάρτισης, υπηρεσιών ή συνδρομής, απ’ ευθείας ή εμμέσως, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στο Ιράν, ή προς χρήση στο Ιράν,

γ)

η εν γνώσει ή εκ προθέσεως, συμμετοχή σε δραστηριότητες οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παράκαμψη της απαγόρευσης που προβλέπεται στα σημεία α) και β).

3.   Απαγορεύεται επίσης η προμήθεια από το Ιράν ειδών, υλικών, εξοπλισμού, προϊόντων και τεχνολογίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1, από πολίτες των κρατών μελών, ή με τη χρήση σκαφών ή αεροσκαφών που φέρουν τη σημαία τους, ανεξαρτήτως του αν τα ανωτέρω προέρχονται ή όχι από το έδαφος του Ιράν.

Άρθρο 2

1.   Η άμεση ή έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταβίβαση προς το Ιράν ή για χρήση από το Ιράν ή προς όφελός του, από πολίτες κρατών μελών ή μέσω του εδάφους κρατών μελών ή με σκάφη ή αεροσκάφη που φέρουν τη σημαία τους, ειδών, υλικών εξοπλισμού, προϊόντων και τεχνολογίας, περιλαμβανομένου του λογισμικού, που δεν καλύπτονται από το άρθρο 1, και θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε σχετικές με εμπλουτισμό, επανακατεργασία ή βαρύ ύδωρ δραστηριότητες, ή στην ανάπτυξη φορέων πυρηνικών όπλων, ή στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αφορούν άλλα θέματα για τα οποία ο ΔΟΑΕ έχει εκφράσει ανησυχίες ή έχει χαρακτηρίσει ως εκκρεμή, θα υπόκειται σε κατά περίπτωση χορήγηση άδειας από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εξαγωγής. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να καθορίσει τα σχετικά είδη που θα καλύπτονται από τη διάταξη αυτή.

2.   Η παροχή:

α)

τεχνολογικής συνδρομής ή κατάρτισης, επενδύσεων ή υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε σχέση με είδη, υλικά, εξοπλισμό, προϊόντα και τεχνολογία που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1 καθώς και όσον αφορά την παροχή, κατασκευή, συντήρηση και χρήση των ειδών αυτών, απ’ ευθείας ή εμμέσως, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορά στο Ιράν, ή προς χρήση στο Ιράν,

β)

η χρηματοδότηση ή η παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής σε σχέση με είδη και τεχνολογία που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, της μη επιστρεπτέας βοήθειας, των δανείων και της ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων, για κάθε πώληση, προμήθεια, μεταβίβαση ή εξαγωγή των ειδών αυτών, ή για την προμήθεια συναφούς τεχνικής κατάρτισης, υπηρεσιών ή συνδρομής, απ’ ευθείας ή εμμέσως, σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα στο Ιράν, ή προς χρήση στο Ιράν,

υπόκειται επίσης σε χορήγηση άδειας της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους εξαγωγής.

3.   Η αρμόδια αρχή των κρατών μελών δεν χορηγεί άδεια για οποιαδήποτε προμήθεια, πώληση ή μεταφορά ειδών, υλικών, εξοπλισμού, προϊόντων και τεχνολογίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εάν κρίνει ότι η εν λόγω πώληση, προμήθεια, μεταφορά ή εξαγωγή, ή η παροχή της οικείας υπηρεσίας θα συνέβαλε στις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 3

Τα επιβαλλόμενα από το άρθρο 1, παράγραφος 1) και 2) μέτρα δεν εφαρμόζονται όταν η επιτροπή κρίνει εκ των προτέρων και κατά περίπτωση ότι η προμήθεια, πώληση, μεταβίβαση ή παροχή αυτών των ειδών ή της συνδρομής σαφώς δεν θα συνέβαλε στην ανάπτυξη των τεχνολογιών του Ιράν προς υποστήριξη των πυρηνικών του δραστηριοτήτων οι οποίες είναι ικανές να συντελέσουν στην εξάπλωση καθώς και στην ανάπτυξη των φορέων πυρηνικών όπλων, μεταξύ άλλων όταν τα εν λόγω είδη ή συνδρομή προορίζονται για επισιτιστικούς, γεωργικούς, ιατρικούς ή άλλους ανθρωπιστικούς σκοπούς, εφόσον:

α)

οι συμβάσεις προμήθειας των εν λόγω ειδών ή συνδρομής περιλαμβάνουν κατάλληλες εγγυήσεις τελικού χρήστη, και

β)

το Ιράν έχει δεσμευθεί να μη χρησιμοποιήσει τα είδη αυτά σε πυρηνικές δραστηριότητες οι οποίες είναι ικανές να συντελέσουν στην εξάπλωση καθώς και στην ανάπτυξη των φορέων πυρηνικών όπλων.

Άρθρο 4

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εμποδίσουν την είσοδο ή τη διέλευση, μέσω της επικράτειάς τους,

α)

των αναφερομένων στο Παράρτημα της UNSCR 1737 (2006) προσώπων καθώς και άλλων προσώπων τα οποία έχουν οριστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή την επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 10 της UNSCR 1737. Τα πρόσωπα αυτά περιλαμβάνονται στο κατάλογο του Παραρτήματος Ι.

β)

άλλων προσώπων που δεν καλύπτονται από το Παράρτημα Ι τα οποία ασχολούνται ή έχουν άμεση σχέση με ή υποστηρίζουν τις ικανές να συντελέσουν στην εξάπλωση πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν ή την ανάπτυξη φορέων πυρηνικών όπλων, μεταξύ άλλων μέσω συμμετοχής στην προμήθεια των απαγορευομένων ειδών, αγαθών, εξοπλισμού, υλικών και τεχνολογίας, όπως περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Παραρτήματος ΙΙ.

2.   Η παράγραφος 1 δεν υποχρεώνει κράτος μέλος να απαγορεύει στους υπηκόους του την είσοδο στο έδαφός του.

3.   Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των περιπτώσεων κατά τις οποίες ένα κράτος μέλος δεσμεύεται από υποχρέωση σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, κυρίως:

i)

ως χώρα η οποία φιλοξενεί διεθνή διακυβερνητική οργάνωση,

ii)

ως χώρα η οποία φιλοξενεί διεθνή διάσκεψη που έχει συγκληθεί ή διεξάγεται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, ή

iii)

βάσει πολυμερούς συμφωνίας περί παροχής προνομίων και ασυλιών, ή

iv)

δυνάμει της Συνθήκης Συμφιλίωσης του 1929 (Σύμφωνο του Λατερανού) που έχει συναφθεί μεταξύ της Αγίας Έδρας (Κράτος του Βατικανού) και της Ιταλίας.

4.   Η παράγραφος 3 θεωρείται ότι ισχύει και όταν κράτος μέλος είναι η χώρα υποδοχής του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).

5.   Το Συμβούλιο ενημερώνεται δεόντως σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα κράτος μέλος χορηγεί εξαίρεση σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 4.

6.   Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν εξαιρέσεις από τα μέτρα που επιβάλλει η παράγραφος 1, όταν το ταξίδι δικαιολογείται:

i)

για επείγοντες ανθρωπιστικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών υποχρεώσεων,

ii)

από την ανάγκη να εκπληρωθούν οι στόχοι της UNSCR 1737 (2006), μεταξύ άλλων και όσον αφορά το άρθρο XV του καταστατικού του ΔΟΑΕ,

iii)

για συμμετοχή σε διακυβερνητικές συνόδους, μεταξύ των οποίων και συνεδριάσεις που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή που φιλοξενούνται από κράτος μέλος που ασκεί την Προεδρία του ΟΑΣΕ, κατά τις οποίες διεξάγεται πολιτικός διάλογος για την άμεση προαγωγή της δημοκρατίας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στο Ιράν.

7.   Το κράτος μέλος που επιθυμεί να χορηγήσει τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 6 εξαιρέσεις απευθύνει γραπτή κοινοποίηση στο Συμβούλιο. Η εξαίρεση θεωρείται χορηγηθείσα εκτός εάν ένα ή περισσότερα από τα μέλη του Συμβουλίου διατυπώσουν αντίρρηση γραπτώς εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης της προτεινόμενης εξαίρεσης. Σε περίπτωση που διατυπωθεί αντίρρηση από ένα ή περισσότερα μέλη του Συμβουλίου, το Συμβούλιο, με ειδική πλειοψηφία, μπορεί να αποφασίσει να χορηγήσει την προτεινόμενη εξαίρεση.

8.   Σε περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4 και 6, ένα κράτος μέλος επιτρέπει την είσοδο ή τη διέλευση από το έδαφός του των απαριθμουμένων στο Παράρτημα Ι ή ΙΙ προσώπων, η άδεια ισχύει αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκε και για τα πρόσωπα τα οποία αφορά.

9.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην επιτροπή την είσοδο ή τη διέλευση από το έδαφός τους των προσώπων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, εφόσον έχει χορηγηθεί εξαίρεση.

Άρθρο 5

1.   Όλα τα κεφάλαια και οι οικονομικοί πόροι που ευρίσκονται στην ιδιοκτησία ή κατοχή ή υπό τον έλεγχο, άμεσο ή έμμεσο,

α)

προσώπων και οντοτήτων που ορίζονται στο Παράρτημα της UNSCR 1737, καθώς και άλλων προσώπων και οντοτήτων που ορίζονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας ή από την επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 12 της UNSCR 1737· τα εν λόγω πρόσωπα και οντότητες απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι,

β)

προσώπων ή οντοτήτων που δεν καλύπτονται από το Παράρτημα Ι που ασχολούνται, ή έχουν άμεση σχέση με, ή υποστηρίζουν, μεταξύ άλλων και με παράνομα μέσα, στις ικανές να συντελέσουν στην εξάπλωση πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν ή την ανάπτυξη φορέων πυρηνικών όπλων, ενεργούν εξ ονόματός τους ή υπό την εποπτεία τους, ή οντοτήτων οι οποίες ανήκουν στην ιδιοκτησία τους ή είναι υπό τον έλεγχό τους, που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ,

δεσμεύονται.

2.   Κεφάλαια ή οικονομικοί πόροι δεν τίθενται, άμεσα ή έμμεσα, στη διάθεση των προσώπων και των οντοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ούτε και διατίθενται προς όφελος αυτών.

3.   Επιτρέπονται εξαιρέσεις όσον αφορά κεφάλαια και οικονομικούς πόρους, που:

α)

απαιτούνται για την ικανοποίηση βασικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών για τρόφιμα, ενοίκια ή υποθήκες, φάρμακα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, φόρους, ασφάλιστρα και τέλη σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας,

β)

προορίζονται αποκλειστικά για την καταβολή εύλογων επαγγελματικών αμοιβών και εξόφληση δαπανών οι οποίες συνδέονται με την παροχή νομικών υπηρεσιών, ή

γ)

προορίζονται αποκλειστικά για την πληρωμή τελών ή χρεώσεων, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, για υπηρεσίες που αφορούν την καθημερινή τήρηση ή φύλαξη δεσμευμένων κεφαλαίων, και οικονομικών πόρων,

αφού το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κοινοποιήσει στην επιτροπή την πρόθεσή του να επιτρέψει, κατά περίπτωση, την πρόσβαση στα εν λόγω κεφάλαια, και οικονομικούς πόρους και εφόσον η επιτροπή δεν έχει λάβει αρνητική απόφαση εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση αυτή.

4.   Επιτρέπονται εξαιρέσεις όσον αφορά κεφάλαια και οικονομικούς πόρους, που:

α)

απαιτούνται για την κάλυψη έκτακτων δαπανών, μετά την κοινοποίηση από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος στην επιτροπή και την έγκριση αυτής,

β)

υπόκεινται σε δικαστική ή διοικητική απόφαση ή σε διαιτητική διαταγή ή απόφαση, στην οποία περίπτωση τα κεφάλαια, και οι οικονομικοί πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της απόφασης ή διαταγής, εφόσον εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία της UNSCR 1737 (2006), δεν είναι προς όφελος προσώπου ή οντότητος που αναφέρεται στην παράγραφο 1, και έχει κοινοποιηθεί από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος στην επιτροπή,

5.   Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην πίστωση των δεσμευμένων λογαριασμών, με:

α)

τόκους ή λοιπά κέρδη σε σχέση με τους εν λόγω λογαριασμούς, ή

β)

πληρωμές οφειλόμενες σε δεσμευμένους λογαριασμούς, στα πλαίσια συμβάσεων, συμφωνιών ή υποχρεώσεων οι οποίες συνήφθησαν ή ανέκυψαν πριν από τις 23 Δεκεμβρίου 2006,

εφόσον οι εν λόγω τόκοι, τα λοιπά κέρδη και οι πληρωμές εξακολουθούν να υπόκεινται στην παράγραφο 1.

6.   Η παράγραφος 1 δεν εμποδίζει ορισθέν πρόσωπο ή ορισθείσα οντότητα να πραγματοποιεί πληρωμή οφειλομένη δυνάμει συμβάσεως η οποία είχε συναφθεί προτού συμπεριληφθεί σε κατάλογο το πρόσωπο ή η οντότητα, εφόσον το οικείο κράτος μέλος έχει αποφασίσει ότι:

α)

η σύμβαση δεν αφορά οιοδήποτε των απαγορευομένων ειδών, υλικών, εξοπλισμού, αγαθών, τεχνολογίας, συνδρομής, κατάρτισης, χρηματοδοτικής βοήθειας, επενδύσεων, διαμεσολάβησης ή υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 1,

β)

η πληρωμή δεν εισπράττεται άμεσα ή έμμεσα από πρόσωπο ή οντότητα που έχει ορισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1,

και αφού τα οικεία κράτη μέλη κοινοποιήσουν στην επιτροπή την πρόθεσή τους να πραγματοποιούν ή να εισπράττουν τέτοιες πληρωμές ή να εγκρίνουν, κατά περίπτωση, την αποδέσμευση κεφαλαίων, ή οικονομικών πόρων για το σκοπό αυτό, δέκα εργάσιμες ημέρες πριν από την έγκριση αυτή.

Άρθρο 6

Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εμποδίζουν την εξειδικευμένη διδασκαλία ή κατάρτιση των Ιρανών υπηκόων, στο έδαφός των ή από τους υπηκόους τους, σε θέματα τα οποία θα συνέβαλαν σε πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν ικανές να συντελέσουν στην εξάπλωση και στην ανάπτυξη φορέων πυρηνικών όπλων.

Άρθρο 7

1.   Το Συμβούλιο εφαρμόζει τροποποιήσεις του παραρτήματος Ι βάσει όσων ορίζει το Συμβούλιο Ασφαλείας ή η επιτροπή.

2.   Το Συμβούλιο, κατόπιν προτάσεων των κρατών μελών ή της Επιτροπής, καταρτίζει ομόφωνα τον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙ και εγκρίνει τις σχετικές τροποποιήσεις.

Άρθρο 8

1.   Η παρούσα κοινή θέση επανεξετάζεται, τροποποιείται ή καταργείται, κατά περίπτωση, ιδίως βάσει των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας.

2.   Τα αναφερόμενα στα άρθρα 4 παράγραφος1) β) και 5 παράγραφος 1) β) μέτρα επανεξετάζονται σε τακτικά διαστήματα και τουλάχιστον κάθε 12 μήνες. Παύουν να εφαρμόζονται σε σχέση με τα οικεία πρόσωπα και τις οντότητες εφόσον το Συμβούλιο καθορίσει, σύμφωνα με την αναφερόμενη στο άρθρο 7 παράγραφος 2) διαδικασία, ότι δεν πληρούνται πλέον οι όροι για την εφαρμογή τους.

Άρθρο 9

Η παρούσα κοινή θέση παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία της εκδόσεώς της.

Άρθρο 10

Η παρούσα κοινή θέση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2007.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

P. STEINBRÜCK


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο α) και των προσώπων και οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 σημείο α)

Α.

Φυσικά Πρόσωπα

1.

Mohammad Qannadi, Αντιπρόεδρος για την Έρευνα και την Ανάπτυξη του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (AEOI).

2.

Behman Asgarpour, Επιχειρησιακός Διευθυντής (Arak)

3.

Dawood Agha-Jani, Διευθυντής της Πιλοτικής Εγκατάστασης Εμπλουτισμού Καυσίμων (PFEP) (Natanz)

4.

Ehsan Monajemi, Διευθυντής Σχεδίου Κατασκευών, Natanz

5.

Jafar Mohammadi, Τεχνικός Σύμβουλος του AEOI (υπεύθυνος της διαχείρισης της παραγωγής βαλβίδων για φυγοκεντρητές)

6.

Ali Hajinia Leilabadi, Γενικός Διευθυντής της Ενεργειακής Εταιρείας Mesbah

7.

Αντιστράτηγος Mohammad Mehdi Nejad Nouri, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αμυντικών Τεχνολογιών Malek Ashtar (τμήμα χημείας, συνεργαζόμενο με το Υπουργείο Άμυνας και Επιμελητείας του Ιράν ( MODAFL), έχει διεξαγάγει πειράματα για το βερύλλιο)

8.

Στρατηγός Hosein Salimi, Διοικητής της Αεροπορίας, Στρατός των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) (Pasdaran)

9.

Ahmad Vahid Dastjerdi, Διευθυντής του Οργανισμού Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (AIO).

10.

Reza-Gholi Esmaeli, Διευθυντής του Τμήματος Εμπορίου και Διεθνών Υποθέσεων, AIO

11.

Bahmanyar Morteza Bahmanyar, Διευθυντής του Τμήματος Οικονομικών και προϋπολογισμού, AIO

12.

Maj Gen Yahya Rahim Safavi, Διοικητής, IRGC (Pasdaran)

Β.

Οντότητες

1.

Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν (ΑΕΟΙ)

2.

Ενεργειακή Εταιρία Mesbah (προμηθευτής υλικών για τον ερευνητικό αντιδραστήρα A40 — Arak)

3.

Kala-Electric (ή άλλως Kalaye Electric) (προμηθευτής του PFEP — Natanz)

4.

Pars Trash Company (συμμετέχει σε πρόγραμμα φυγοκεντρητών, που αναφέρεται σε εκθέσεις του ΔΟΑΕ)

5.

Farayand Technique (συμμετέχει σε πρόγραμμα φυγοκεντρητών, που αναφέρεται σε εκθέσεις του ΔΟΑΕ)

6.

Οργανισμός Αμυντικών Βιομηχανιών (οντότητα υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Άμυνας και Επιμελητείας του Ιράν, ορισμένοι υποκείμενοι φορείς της οποίας συμμετείχαν στο πρόγραμμα φυγοκεντρητών για την κατασκευή συστατικών στοιχείων, και στο πρόγραμμα πυραύλων)

7.

7th of Tir (υποκείμενος φορέας του Οργανισμού Αμυντικών Βιομηχανιών, ο οποίος είναι γνωστό ότι έχει άμεση συμμετοχή στο πυρηνικό πρόγραμμα)

8.

Βιομηχανικός Όμιλος Shahid Hemmat (SHIG) (φορέας υπό τον έλεγχο του Οργανισμού Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (ΑΙΟ)

9.

Βιομηχανικός Όμιλος Shahid Bagheri (SBIG) φορέας υπό τον έλεγχο του Οργανισμού Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (AIO)

10.

Βιομηχανικός Όμιλος Fajr (πρώην Instrumentation Factory Plant,) φορέας υπό τον έλεγχο του Οργανισμού Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (AIO)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κατάλογος προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο β) και προσώπων και οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 σημείο β)