ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 15

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

50ό έτος
20 Ιανουαρίου 2007


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Σελίδα

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 41/2007 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, περί καθορισμού, για το 2007, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων

1

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

20.1.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 15/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 41/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 21ης Δεκεμβρίου 2006

περί καθορισμού, για το 2007, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ης Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 20,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 847/96 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 1996, περί θεσπίσεως συμπληρωματικών όρων για την ετήσια διαχείριση των TAC και των ποσοστώσεων (2), και ιδίως το άρθρο 2,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 423/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση μέτρων για την αποκατάσταση των αποθεμάτων γάδου (3), και ιδίως τα άρθρα 6 και 8,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 811/2004 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση μέτρων αποκατάστασης των αποθεμάτων μερλούκιου του Βορρά (4), και ιδίως το άρθρο 5,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2166/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, για τη θέσπιση μέτρων αποκατάστασης των αποθεμάτων μερλούκιου του Νότου και καραβίδας στην Κανταβρική Θάλασσα και στη Δυτική Ιβηρική Χερσόνησο (5) και ιδίως τα άρθρα 5 και 6,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 388/2006 του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος για τη βιώσιμη εκμετάλλευση του αποθέματος γλώσσας στον Βισκαϊκό Κόλπο (6), και ιδίως το άρθρο 4,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, το Συμβούλιο καλείται να καθορίσει τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της πρόσβασης σε ύδατα και πόρους, καθώς και της αειφόρου άσκησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες επιστημονικές γνωματεύσεις, και, ιδίως, την έκθεση της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας (ΕΤΟΕΑ).

(2)

Βάσει του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, εμπίπτει στο Συμβούλιο να καθορίζει τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) για κάθε τύπο αλιείας ή ομάδα τύπων αλιείας. Οι αλιευτικές δυνατότητες θα πρέπει να κατανέμονται στα κράτη μέλη και στις τρίτες χώρες σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 20 του εν λόγω κανονισμού.

(3)

Για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική διαχείριση των εν λόγω TAC και ποσοστώσεων, θα πρέπει να καθορισθούν οι ειδικοί όροι που διέπουν τις αλιευτικές δραστηριότητες.

(4)

Είναι αναγκαίο να θεσπισθούν οι αρχές και ορισμένες διαδικασίες αλιευτικής διαχείρισης σε κοινοτικό επίπεδο, ούτως ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να εξασφαλίσουν τη διαχείριση των υπό τη σημαία τους σκαφών.

(5)

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 καθορίζει ορισμούς που είναι συναφείς με την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων.

(6)

Οι αλιευτικές δυνατότητες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία, και ιδίως σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2807/83 της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 1983, για τον καθορισμό των ειδικών λεπτομερειών που αφορούν την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τα αλιεύματα των κρατών μελών (7), τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2930/86 του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 1986, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών (8), τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1381/87 της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 1987, που θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τη σήμανση και τον εφοδιασμό με τα αναγκαία έγγραφα των αλιευτικών σκαφών (9), τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3880/91 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1991, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό (10), τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου της κοινής αλιευτικής πολιτικής (11), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1626/94 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1994, για τη θέσπιση ορισμένων τεχνικών μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο (12), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1627/94 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1994, για τη θέσπιση των γενικών διατάξεων για τις ειδικές άδειες αλιείας (13), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 1998, για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών (14), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1434/98, του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1998, περί των όρων υπό τους οποίους επιτρέπεται να εκφορτώνεται ρέγγα για βιομηχανικούς σκοπούς, πλην της άμεσης ανθρώπινης κατανάλωσης (15),τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 973/2001 του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2001, που προβλέπει τεχνικά μέτρα διατήρησης για ορισμένα αποθέματα άκρως μεταναστευτικών ειδών (16), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση ειδικών απαιτήσεων πρόσβασης και συναφών όρων που εφαρμόζονται στην αλιεία αποθεμάτων βαθέων υδάτων (17), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, για τη διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές ζώνες και πόρους της Κοινότητας (18), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2244/2003 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων όσον αφορά δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης σκαφών (19), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 423/2004, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 601/2004 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 2004, για τον καθορισμό ορισμένων μέτρων ελέγχου που εφαρμόζονται στις αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη της σύμβασης για τη διατήρηση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας της Ανταρκτικής (20), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 811/2004, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 388/2006 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2015/2006 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τον καθορισμό για το 2007 και το 2008 των αλιευτικών δυνατοτήτων για τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη και για ορισμένα αποθέματα ιχθύων βαθέων υδάτων (21).

(7)

Είναι αναγκαίο, κατόπιν της γνωμοδότησης του Διεθνούς Συμβουλίου Εξερεύνησης της Θάλασσας (ICES), να διατηρηθεί η εφαρμογή του προσωρινού συστήματος για τη διαχείριση των ορίων αλιευμάτων γαύρου στη ζώνη VIII ICES.

(8)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1116/2006 της Επιτροπής, της 20ής Ιουλίου 2006, για απαγόρευση της αλιείας του γαύρου στην υποπεριοχή ICES VIII (22), θα πρέπει να καταργηθεί.

(9)

Είναι αναγκαίο, κατόπιν της γνωμοδότησης του ICES, να διατηρηθεί και να αναθεωρηθεί το σύστημα διαχείρισης της αλιευτικής προσπάθειας για το αμμόχελο στις ζώνες ICES IIIa και IV καθώς και στα κοινοτικά ύδατα της ζώνης ICES IIa.

(10)

Ως μεταβατικό μέτρο, με βάση τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνωματεύσεις του ICES, η αλιευτική προσπάθεια για ορισμένα είδη βαθέων υδάτων θα πρέπει να ελαττωθεί περαιτέρω.

(11)

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, εναπόκειται στο Συμβούλιο να αποφασίζει σχετικά με τους συναφείς όρους που συνοδεύουν τα όρια αλιευμάτων και/ή της αλιευτικής προσπάθειας. Οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις επισημαίνουν ότι όταν τα αλιεύματα υπερβαίνουν σημαντικά τα συμφωνηθέντα TAC, υπονομεύεται η βιωσιμότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Απαιτείται, επομένως, να θεσπισθούν συναφείς όροι, οι οποίοι θα έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της εφαρμογής των συμφωνημένων αλιευτικών δυνατοτήτων.

(12)

Κατά την ετήσια συνεδρίασή της για το 2006, η Οργάνωση Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO) ενέκρινε ορισμένα τεχνικά μέτρα και μέτρα ελέγχου. Είναι αναγκαίο να εφαρμοσθούν τα μέτρα αυτά.

(13)

Κατά την XXIV η Ετήσια Συνεδρίαση του 2006, στο πλαίσιο της Σύμβασης για τη διατήρηση της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας της Ανταρκτικής (CCAMLR) εγκρίθηκαν τα σχετικά όρια αλιευμάτων για τα αποθέματα που μπορούν να αλιεύονται με τα καθιερωμένα είδη αλιείας από οποιοδήποτε μέλος της CCAMLR. Η CCAMLR επίσης ενέκρινε τη συμμετοχή κοινοτικών σκαφών στην ερευνητική αλιεία του είδους Dissostichus spp. στις υποπεριοχές FAO 88.1 και 88.2, καθώς και στις διαιρέσεις 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) και 58.4.3b) και υπέβαλε τις σχετικές αλιευτικές δραστηριότητες σε όρια κυρίων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, καθώς και σε ορισμένα ειδικά τεχνικά μέτρα. Τα εν λόγω όρια και τεχνικά μέτρα θα πρέπει επίσης να εφαρμοσθούν.

(14)

Για να τηρηθούν οι διεθνείς υποχρεώσεις που ανέλαβε η Κοινότητα ως συμβαλλόμενο μέρος της CCAMLR, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης εφαρμογής των μέτρων που εγκρίνει η επιτροπή της CCAMLR, θα πρέπει να εφαρμοσθούν τα TAC που ενέκρινε η εν λόγω επιτροπή για την περίοδο 2006-2007 και οι αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου.

(15)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96, είναι αναγκαίο να προσδιορισθούν τα αποθέματα που υπόκεινται στα διάφορα μέτρα που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό.

(16)

Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις συμφωνίες ή στα πρωτόκολλα περί σχέσεων στον αλιευτικό τομέα, η Κοινότητα πραγματοποίησε διαβουλεύσεις σχετικά με τα δικαιώματα αλιείας με τη Νορβηγία (23), τις Νήσους Φερόε (24), και τη Γροιλανδία (25).

(17)

Η Κοινότητα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος σε διάφορους περιφερειακούς αλιευτικούς οργανισμούς. Οι εν λόγω αλιευτικοί οργανισμοί έχουν υποδείξει την επιβολή περιορισμών στα αλιεύματα και/ή της αλιευτικής προσπάθειας και άλλους κανόνες διατήρησης για ορισμένα είδη. Η Κοινότητα θα πρέπει, επομένως, να εφαρμόσει τις συστάσεις αυτές.

(18)

Για την προσαρμογή των περιορισμών της αλιευτικής προσπάθειας για τον γάδο, όπως προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 423/2004, διατηρούνται εναλλακτικές ρυθμίσεις, ώστε η διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας να γίνεται σύμφωνα με τα TAC, όπως ορίζεται στο άρθρο 8, παράγραφος 3, του εν λόγω κανονισμού.

(19)

Θα πρέπει να διατηρηθούν ορισμένες προσωρινές διατάξεις σχετικά με τη χρησιμοποίηση δεδομένων ΣΠΣ (VMS), προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και την εποπτεία της διαχείρισης της αλιευτικής προσπάθειας.

(20)

Οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις επισημαίνουν ότι τα αποθέματα χωματίδας και γλώσσας της Βόρειας Θάλασσας δεν αλιεύονται κατά βιώσιμο τρόπο και ότι τα επίπεδα απορρίψεων χωματίδας είναι πολύ υψηλά. Οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις καθώς και οι γνωμοδοτήσεις του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Βόρειας Θάλασσας επισημαίνουν ότι ενδείκνυται να αναπροσαρμοσθούν οι αλιευτικές δυνατότητες όσον αφορά την αλιευτική προσπάθεια των σκαφών που αλιεύουν χωματίδα.

(21)

Βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, προτείνεται η θέσπιση σχεδίου αποκατάστασης των αποθεμάτων γλώσσας στη Δυτική Μάγχη και απαιτείται η εφαρμογή προσωρινού συστήματος διαχείρισης της αλιευτικής προσπάθειας ενώ το Συμβούλιο εξετάζει μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις. Για τα αποθέματα γάδου στη Βόρεια Θάλασσα, στο Skagerrak και στη Δυτική Μάγχη καθώς και στη Θάλασσα της Ιρλανδίας και στη Δυτική Σκωτία, όπως επίσης και για τα αποθέματα μερλούκιου και καραβίδας στις ζώνες ICES VIIIc και IXa, θα πρέπει να αναπροσαρμοσθούν τα επίπεδα της επιτρεπόμενης αλιευτικής προσπάθειας στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης.

(22)

Το 2007, θα πρέπει να εφαρμοσθούν ορισμένα συμπληρωματικά μέτρα σχετικά με τον έλεγχο και τους τεχνικούς όρους της αλιείας, που θα συντείνουν στη διατήρηση των αποθεμάτων ιχθύων.

(23)

Αποδεικνύεται από επιστημονικές έρευνες ότι οι αλιευτικές πρακτικές της αλιείας με απλάδια και δίχτυα εμπλοκής στις ζώνες ICES VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk και XII, θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τα είδη βαθέων υδάτων. Ωστόσο, θα πρέπει να εφαρμοσθούν προσωρινά μέτρα για να επιτραπεί η διεξαγωγή των εν λόγω τύπων αλιείας υπό ορισμένους όρους μέχρι τη θέσπιση μονιμότερων μέτρων.

(24)

Για να εξασφαλισθεί η βιώσιμη εκμετάλλευση των αποθεμάτων μερλούκιου και να μειωθούν οι απορρίψεις, οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τα επιλεκτικά εργαλεία θα πρέπει να διατηρηθούν στο πλαίσιο μεταβατικών μέτρων στις ζώνες ICES VIIIa, VIIIb και VIIId.

(25)

Απαιτείται η βελτίωση του ελέγχου των εκφορτώσεων και μεταφορτώσεων κατεψυγμένων ιχθύων από αλιευτικά κράτη τρίτων χωρών που εκφορτώνουν σε κοινοτικούς λιμένες. Τον Νοέμβριο του 2006, η Επιτροπή Αλιείας ΒΑ Ατλαντικού (NEAFC) εξέδωσε σύσταση σχετικά με τον έλεγχο από το κράτος λιμένα. Θα πρέπει να εξασφαλισθεί η εφαρμογή της εν λόγω σύστασης στο πλαίσιο της κοινοτικής έννομης τάξης.

(26)

Τον Νοέμβριο 2006, η NEAFC συνέστησε την αντικατάσταση ορισμένων σκαφών στον κατάλογο σκαφών που έχουν επιβεβαιωμένα διεξαγάγει παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία. Θα πρέπει να εξασφαλισθεί η εφαρμογή των συστάσεων στο πλαίσιο της κοινοτικής έννομης τάξης.

(27)

Για να υποστηριχθεί η διατήρηση του χταποδιού και για να προστατευθούν, ιδίως τα νεαρά χταπόδια, είναι αναγκαίο να καθορισθεί το 2007 ελάχιστο μέγεθος χταποδιών, που προέρχονται από θαλάσσια ύδατα υπό την κυριαρχία ή δικαιοδοσία τρίτων χωρών, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή CECAF, εν αναμονή της έκδοσης κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98.

(28)

Βάσει της γνωμοδότησης της ΕΤΟΕΑ, η αλιεία με δοκότρατα και χρήση ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να επιτραπεί στις ζώνες ICES IVc και IVb νότια υπό ορισμένους όρους.

(29)

Κατά την ετήσια συνεδρίασή της το 2006, η Παναμερικανική Επιτροπή Τροπικού Τόνου (IATTC) ενέκρινε περιορισμούς αλιευμάτων για τον κιτρινόπτερο τόνο, τον μεγαλόφθαλμο τόνο και την παλαμίδα. Παρά το γεγονός ότι η Κοινότητα δεν είναι μέλος της IATTC, είναι αναγκαίο να εφαρμοσθούν τα εν λόγω μέτρα, για να εξασφαλισθεί η βιώσιμη διαχείριση του αλιευτικού πόρου που υπάγεται στη δικαιοδοσία του εν λόγω οργανισμού.

(30)

Κατά τη δεύτερη ετήσια συνεδρίασή της, η Επιτροπή Αλιείας Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού (WCPFC) θέσπισε περιορισμούς της αλιευτικής προσπάθειας για τον κιτρινόπτερο τόνο, τον μεγαλόφθαλμο τόνο, την παλαμίδα και τον μακρύπτερο τόνο του Νότιου Ειρηνικού, καθώς και τεχνικά μέτρα σε σχέση με τη μεταχείριση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων. Η Κοινότητα είναι μέλος της WCPFC από τον Ιανουάριο του 2005. Απαιτείται, συνεπώς, η ενσωμάτωση των εν λόγω μέτρων στο κοινοτικό δίκαιο για να εξασφαλισθεί η βιώσιμη διαχείριση του αλιευτικού πόρου που υπάγεται στη δικαιοδοσία του εν λόγω οργανισμού.

(31)

Κατά την ετήσια συνεδρίασή της για το 2006, η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) εξέδωσε πίνακες, οι οποίοι επισήμαιναν την υποχρησιμοποίηση και την υπερχρησιμοποίηση των αλιευτικών δυνατοτήτων των συμβαλλομένων μερών της ICCAT. Στο πλαίσιο αυτό, η ICCAT εξέδωσε απόφαση που επισημαίνει ότι, κατά το 2004, η Κοινότητα είχε υποαπορροφήσει την ποσόστωσή της για αρκετά αποθέματα.

(32)

Για να τηρηθούν οι προσαρμογές των ποσοστώσεων της Κοινότητας που καθόρισε η ICCAT, είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί η κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων που προκύπτουν από την υποχρησιμοποίηση βάσει της αντίστοιχης συμβολής κάθε κράτους μέλους σε αυτήν, χωρίς να τροποποιηθεί η κλείδα κατανομής για την ετήσια κατανομή των TAC.

(33)

Κατά την ετήσια συνεδρίασή της για το 2006, η ICCAT θέσπισε ορισμένα τεχνικά μέτρα για ορισμένα αποθέματα άκρως μεταναστευτικών ειδών του Ατλαντικού και της Μεσογείου, ορίζοντας μεταξύ άλλων νέο ελάχιστο μέγεθος για τον τόνο, περιορισμούς αλιείας εντός ορισμένων περιοχών και κατά τη διάρκεια ορισμένων χρονικών περιόδων, προκειμένου να προστατεύσει τον μεγαλόφθαλμο τόνο, μέτρα σχετικά με τις δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας στη Μεσόγειο Θάλασσα και τη θέσπιση προγράμματος δειγματοληψίας για τον υπολογισμό του μεγέθους του εκτρεφόμενου σε κλωβούς τόνου. Για να επιτευχθεί η συμβολή στη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων, τα μέτρα αυτά είναι ανάγκη να εφαρμοσθούν κατά το 2007, έως ότου εκδοθεί κανονισμός για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 973/2001.

(34)

Κατά την ετήσια συνεδρίασή της το 2006, η Οργάνωση Αλιείας Νοτιοανατολικού Ατλαντικού (SEAFO) ενέκρινε μέτρα διατήρησης για να κλείσουν ορισμένες περιοχές από την 1η Ιανουαρίου 2007 προκειμένου να προστατευθούν ευαίσθητα ενδιαιτήματα βαθέων υδάτων, απαγόρευση της μεταφόρτωσης εν πλω στην περιοχή της σύμβασης προκειμένου να καταπολεμηθεί η παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία (ΠΛΑ), προσωρινό σύστημα ελέγχου με το οποίο τροποποιείται η ενδιάμεση συμφωνία που προσαρτάται στη σύμβαση SEAFO, με ενσωμάτωση των μέτρων διατήρησης που εγκρίθηκαν κατά την ετήσια συνεδρίαση του 2005 και τεχνικά μέτρα για τη μείωση της ακούσιας θανάτωσης θαλάσσιων πτηνών λόγω των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Τα εν λόγω μέτρα είναι δεσμευτικά για την Κοινότητα και θα πρέπει, κατά συνέπεια, να εφαρμοσθούν.

(35)

Δεν ενδείκνυται πλέον η παροχή αλιευτικών δυνατοτήτων σε σκάφη που φέρουν σημαία Μπαρμπάντος, Γουιάνας, Σουρινάμ, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Ιαπωνίας, και Κορέας στα ύδατα της Γαλλικής Γουιάνας λόγω υποχρησιμοποίησης των αλιευτικών δυνατοτήτων· αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις ειδικές διατάξεις που αφορούν το Διαμέρισμα της Γαλλικής Γουιάνας.

(36)

Για να εξασφαλισθεί η ορθή δήλωση των αλιευμάτων του είδους προσφυγάκι από σκάφη τρίτης χώρας στα κοινοτικά ύδατα, είναι αναγκαίο να διατηρηθούν οι διατάξεις που αφορούν τον ενισχυμένο έλεγχο των σκαφών αυτών.

(37)

Για να διασφαλισθούν οι βιοτικοί πόροι των αλιέων της Κοινότητας, να μην τεθούν σε κίνδυνο οι πόροι και να αποφευχθούν ενδεχόμενες δυσκολίες λόγω της λήξεως της ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 51/2005 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2006, περί καθορισμού, για το 2005, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων (26), είναι ουσιώδες να ανοίξουν τα είδη αυτά αλιείας την 1η Ιανουαρίου 2007 και να διατηρηθούν σε ισχύ κατά τον Ιανουάριο 2007 ορισμένοι από τους κανόνες τον εν λόγω κανονισμού. Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα του θέματος, επιβάλλεται να χορηγηθεί εξαίρεση από την περίοδο των έξι εβδομάδων που προβλέπεται στην παράγραφο Ι (3) του Πρωτοκόλλου σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο είναι προσαρτημένο στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Συνθήκες για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΊ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες για το έτος 2007, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, καθώς και οι συναφείς όροι υπό τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιούνται οι αλιευτικές αυτές δυνατότητες.

Περαιτέρω, καθορίζονται ορισμένοι περιορισμοί της αλιευτικής προσπάθειας και συναφείς όροι για τον Ιανουάριο 2008, για ορισμένα δε αποθέματα της Ανταρκτικής, καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες και οι ειδικοί όροι για τις περιόδους που ορίζει το Παράρτημα ΙΕ.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.   Εάν δεν ορίζεται άλλως, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

α)

σε αλιευτικά σκάφη της Κοινότητας («κοινοτικά σκάφη»)· και

β)

σε αλιευτικά σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία τρίτων χωρών και είναι νηολογημένα σε αυτές («αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών»), στα κοινοτικά ύδατα («ύδατα ΕΚ»).

2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε αλιευτικές δραστηριότητες που διεξάγονται αποκλειστικά για επιστημονικές έρευνες, οι οποίες πραγματοποιούνται με την άδεια και υπό την ευθύνη του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και για τις οποίες έχουν ενημερωθεί εκ των προτέρων η Επιτροπή και το κράτος μέλος, στα ύδατα του οποίου πραγματοποιείται η έρευνα.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, πέραν των ορισμών που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα» (TAC): ποσότητα που μπορεί να αλιευθεί και να εκφορτωθεί από κάθε απόθεμα κάθε έτος·

β)

«ποσόστωση»: η αναλογία του TAC που διατίθεται στην Κοινότητα, στα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες·

γ)

«διεθνή ύδατα»: τα ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία κανενός κράτους·

δ)

«ζώνη διακανονισμού NAFO»: το τμήμα της περιοχής της Σύμβασης για την Οργάνωση Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO), το οποίο δεν υπάγεται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία παράκτιων κρατών·

ε)

«Skagerrak»: η περιοχή που οριοθετείται προς δυσμάς από τη γραμμή που διέρχεται από τον φάρο του Hanstholm μέχρι τον φάρο του Lindesnes και προς νότο από τη γραμμή που συνδέει τον φάρο του Skagen με τον φάρο Tistlarna και στη συνέχεια εκτείνεται μέχρι το πλησιέστερο σημείο της σουηδικής ακτής·

στ)

«Kattegat»: η περιοχή που οριοθετείται προς βορράν από τη γραμμή που ενώνει τον φάρο Skagen με τον φάρο Tistlarna και, στη συνέχεια, εκτείνεται μέχρι το πλησιέστερο σημείο της σουηδικής ακτής, και προς νότον από τη γραμμή που διέρχεται από το Hasenøre μέχρι το Gnibens Spids, από το Korshage μέχρι το Spodsbjerg και από το Gilbjerg Hoved μέχρι το Kullen·

ζ)

«Κόλπος του Κάδιξ»: η περιοχή της ζώνης ICES IXa ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 7o23′48″Δ·

η)

«Ζώνη διακανονισμού NEAFC»: τα ύδατα των περιοχών της Σύμβασης, όπως ορίζονται στη Σύμβαση της Επιτροπής Αλιείας του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (NEAFC), τα οποία βρίσκονται πέραν των υδάτων υπό τη δικαιοδοσία συμβαλλομένων μερών της NEAFC.

Άρθρο 4

Αλιευτικές ζώνες

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί ζωνών:

α)

Οι ζώνες ICES (Διεθνές Συμβούλιο Εξερεύνησης της Θάλασσας) νοούνται όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3880/91·

β)

Οι ζώνες CECAF (Κεντροανατολικός Ατλαντικός ή μείζων αλιευτική ζώνη 34 του FAO) νοούνται όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2597/95 του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 1995, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν σε ορισμένες ζώνες εκτός του Βόρειου Ατλαντικού (27)·

γ)

Οι ζώνες NAFO (Οργάνωση Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού) νοούνται όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2018/93 του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1993, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις αλιεύσεις και την αλιευτική δραστηριότητα των κρατών μελών που αλιεύουν στο Βορειοδυτικό Ατλαντικό (28)·

δ)

Οι ζώνες CCAMLR (Σύμβαση για τη διατήρηση της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας της Ανταρκτικής) νοούνται όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 601/2004·

ε)

Η ζώνη IATTC (Παναμερικανική Σύμβαση τροπικού τόνου) νοείται όπως ορίζεται στην απόφαση 2006/539/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2006, για τη σύναψη, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της σύμβασης για την ενίσχυση της Παναμερικανικής Επιτροπής Τροπικού Τόνου που ιδρύθηκε βάσει της σύμβασης του 1949 μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Δημοκρατίας της Κόστα Ρίκα (29)·

στ)

Η ζώνη WCPFC (Σύμβαση Αλιείας Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού) νοείται όπως ορίζεται στην απόφαση 2005/75/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2004, για την προσχώρηση της Κοινότητας στη σύμβαση για τη διατήρηση και τη διαχείριση των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων ιχθύων στον Δυτικό και Κεντρικό Ειρηνικό Ωκεανό (30)·

ζ)

Η ζώνη ICCAT (Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού) νοείται όπως ορίζεται στην απόφαση 86/238/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Ιουνίου 1986, για την προσχώρηση της Κοινότητας στη διεθνή σύμβαση για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού, όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο που προσαρτάται στην τελική πράξη της διάσκεψης των πληρεξουσίων των συμβαλλομένων στη σύμβαση κρατών, που υπεγράφη στο Παρίσι στις 10 Ιουλίου 1984 (31)·

η)

Οι ζώνες SEAFO (Οργάνωση Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού) νοούνται όπως ορίζονται στην απόφαση 2002/738/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2002, για τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της Σύμβασης σχετικά με τη διατήρηση και τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων στο Νοτιοανατολικό Ατλαντικό (32)·

θ)

Η ζώνη GFCM (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο — ΓΕΑΜ) νοείται όπως ορίζεται στην απόφαση 98/416/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1998, σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (33).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

Άρθρο 5

Όρια αλιευμάτων και κατανομές

1.   Τα όρια αλιευμάτων για τα κοινοτικά σκάφη στα κοινοτικά ύδατα ή σε ορισμένα μη κοινοτικά ύδατα, η κατανομή των ορίων αυτών μεταξύ των κρατών μελών, και οι συμπληρωματικοί όροι σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 καθορίζονται στο Παράρτημα I.

2.   Επιτρέπεται στα κοινοτικά σκάφη να αλιεύουν ποσότητες ιχθύων εντός των καθοριζομένων στο Παράρτημα Ι ποσοστώσεων, σε ύδατα υπαγόμενα στην αλιευτική δικαιοδοσία των Νήσων Φερόε, της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας, καθώς και στην αλιευτική ζώνη γύρω από το Jan Mayen, υπό τους όρους των άρθρων 10, 17 και 18.

3.   Η Επιτροπή καθορίζει τα τελικά όρια αλιευμάτων όσον αφορά τα αμμόχελα στις ζώνες ICES IIIa και IV καθώς και στα ύδατα ΕΚ της ζώνης ICES IIa σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο σημείο 8 του Παραρτήματος IIΔ.

4.   Η Επιτροπή καθορίζει τα όρια αλιευμάτων καπελάνου στη ζώνη ICES V και στα ύδατα της Γροιλανδίας της ζώνης ICES XIV, που διατίθενται στην Κοινότητα σε ποσοστό ίσο με το 7,7 % του TAC καπελάνου, μόλις καθορισθεί το εν λόγω TAC.

5.   Η Επιτροπή μπορεί να αναθεωρήσει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, τα όρια αλιευμάτων για το απόθεμα σύκου της Νορβηγίας στις ζώνες ICES IIIa και στα ύδατα ΕΚ των ζωνών ICES IIa και IV, για το απόθεμα παπαλίνας στα ύδατα ΕΚ των ζωνών ICES IIa και IV καθώς και για το απόθεμα γαύρου στη ζώνη ICES VIII βάσει επιστημονικών πληροφοριών που συλλέγονται κατά το πρώτο εξάμηνο του 2007.

6.   Απαγορεύεται στα κοινοτικά σκάφη να αλιεύουν, να διατηρούν επ' αυτών να μεταφορτώνουν και να εκφορτώνουν τα εξής είδη σε όλα τα κοινοτικά και μη κοινοτικά ύδατα:

Καρχαρίας προσκυνητής (Cetorinhus maximus)

Λευκός καρχαρίας (Carcharodon carcharias).

7.   Απαγορεύεται στα κοινοτικά σκάφη να αλιεύουν καθρεφτόψαρο του Ατλαντικού (Hoplostethus atlanticus) στις ζώνες ICES V, VI και VII που βρίσκονται εντός της ζώνης διακανονισμού NEAFC.

8.   Απαγορεύεται στα κοινοτικά σκάφη να αλιεύουν, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 2007, κοκκινόψαρα βυθού (Sebastes mentella) στις ζώνες ICES Ι και ΙΙ που βρίσκονται εντός της ζώνης διακανονισμού NEAFC, με εξαίρεση τα αναπόφευκτα παρεμπίπτοντα αλιεύματα. Αυτή η απαγόρευση εφαρμόζεται επίσης για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007, εάν το συνιστά η NEAFC. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή δημοσιεύει κοινοποίηση της σύστασης της NEAFC στη σειρά «C» της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 6

Ειδικές διατάξεις για τις κατανομές

1.   Η κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ κρατών μελών, η οποία προβλέπεται στο Παράρτημα Ι, δεν θίγει:

α)

τις ανταλλαγές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002·

β)

τις ανακατανομές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 4, το άρθρο 23, παράγραφος 1 και το άρθρο 32, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93·

γ)

τις πρόσθετες εκφορτώσεις που επιτρέπονται βάσει του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96·

δ)

τις ποσότητες που διατηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96·

ε)

τις μειώσεις που γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

2.   Για τη διατήρηση ποσοστώσεων προς μεταφορά στο 2008, εφαρμόζεται το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96, κατά παρέκκλιση του εν λόγω κανονισμού, σε όλα τα αποθέματα που υπόκεινται σε αναλυτικό TAC.

Άρθρο 7

Όρια της αλιευτικής προσπάθειας και συναφείς όροι για τη διαχείριση των αποθεμάτων

1.   Από 1ης Φεβρουαρίου 2007 έως την 31η Ιανουαρίου 2008, οι περιορισμοί της αλιευτικής προσπάθειας και οι συναφείς όροι που καθορίζονται:

α)

στο Παράρτημα ΙΙΑ, εφαρμόζονται στη διαχείριση ορισμένων αποθεμάτων στο Kattegat, στο Skagerrak και στις ζώνες ICES IV, VIa, VIIa, VIId καθώς και στα ύδατα ΕΚ της ζώνης ICES IIa·

β)

στο Παράρτημα ΙΙΒ, εφαρμόζονται στη διαχείριση του μερλούκιου και της καραβίδας στις ζώνες ICES VIIIc και IXa, με εξαίρεση τον κόλπο του Κάδιξ·

γ)

στο Παράρτημα IIΓ, εφαρμόζονται στη διαχείριση των αποθεμάτων γλώσσας στη ζώνη ICES VIIe·

δ)

στο Παράρτημα ΙΙΔ, εφαρμόζονται στη διαχείριση των αποθεμάτων αμμόχελου στις ζώνες ICES IIIa και IV καθώς και στα ύδατα ΕΚ της ζώνης ICES IIa.

2.   Για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως την 31η Ιανουαρίου 2007, και για τα αποθέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1α), συνεχίζουν να ισχύουν η αλιευτική προσπάθεια και οι συναφείς όροι των Παραρτημάτων ΙΙΑ, ΙΙΒ, ΙΙΓ και ΙΙΔ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 51/2006.

3.   Τα σκάφη που χρησιμοποιούν τα αλιευτικά εργαλεία που προβλέπονται στο σημείο 4.1 του Παραρτήματος ΙΙΑ και στο σημείο 3 των Παραρτημάτων ΙΙΒ και ΙΙΓ αντιστοίχως και αλιεύουν στις περιοχές που ορίζονται στο σημείο 2 του Παραρτήματος ΙΙΑ και στο σημείο 1 των Παραρτημάτων ΙΙΒ και ΙΙΓ αντιστοίχως, πρέπει να διαθέτουν ειδική άδεια αλιείας που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1627/94, όπως προβλέπεται στα Παραρτήματα αυτά.

4.   Η Επιτροπή καθορίζει την τελική αλιευτική προσπάθεια για το 2007 για την αλιεία αμμόχελου στις ζώνες ICES ΙIIa και IV καθώς και στα ύδατα ΕΚ της ζώνης ICES IIa με βάση τους κανόνες που προβλέπονται στα σημεία 3 έως 6 του Παραρτήματος ΙΙΔ.

5.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, για το 2007, η αλιευτική προσπάθεια των σκαφών που κατέχουν άδειες αλιείας βαθέων υδάτων, μετρώμενη σε κιλοβάτ-ημέρες απουσίας από λιμένα, δεν υπερβαίνει το 75 % της μέσης ετήσιας αλιευτικής προσπάθειας που κατέβαλαν τα σκάφη του οικείου κράτους μέλους κατά το 2003 σε ταξίδια κατά τα οποία κατείχαν άδειες αλιείας βαθέων υδάτων και αλίευαν είδη βαθέων υδάτων απαριθμούμενα στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2347/2002. Η παράγραφος αυτή ισχύει μόνο για τα αλιευτικά ταξίδια κατά τα οποία αλιεύονται ποσότητες ειδών βαθέων υδάτων άνω των 100 kg, εξαιρουμένου του γουρλομάτη του Ατλαντικού.

Άρθρο 8

Όροι για την εκφόρτωση κυρίων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων

1.   Αλιεύματα προερχόμενα από αποθέματα για τα οποία καθορίζονται όρια αλιευμάτων, διατηρούνται στο σκάφος ή εκφορτώνονται μόνον εάν:

α)

τα αλιεύματα αλιεύθηκαν από σκάφη κράτους μέλους που διαθέτει ποσόστωση και δεν την έχει εξαντλήσει· ή

β)

τα αλιεύματα αποτελούν τμήμα κοινοτικού μεριδίου, το οποίο δεν έχει κατανεμηθεί μεταξύ των κρατών μελών υπό μορφή ποσοστώσεων, και το εν λόγω κοινοτικό μερίδιο δεν έχει εξαντληθεί.

2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα ακόλουθα αλιεύματα μπορούν να διατηρούνται στο σκάφος και να εκφορτώνονται, ακόμη και αν ένα κράτος μέλος δεν διαθέτει ποσοστώσεις ή αν οι ποσοστώσεις ή τα μερίδια έχουν εξαντληθεί:

α)

άλλα είδη πλην ρέγγας και σκουμπριού, όταν

(i)

αλιεύονται αναμεμειγμένα με άλλα είδη με χρήση διχτυών, τα οποία έχουν μέγεθος ματιών κάτω των 32 mm σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98, και

(ii)

τα αλιεύματα δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαλογής ούτε επί του σκάφους ούτε κατά την εκφόρτωση·

ή

β)

σκουμπριά, όταν

(i)

αλιεύονται αναμεμειγμένα με σαφρίδια ή σαρδέλες·

(ii)

δεν υπερβαίνουν το 10 % του συνολικού βάρους σκουμπριών, σαφριδιών και σαρδελών επί του σκάφους, και

(iii)

τα αλιεύματα δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαλογής ούτε επί του σκάφους ούτε κατά την εκφόρτωση.

3.   Το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1434/98 δεν εφαρμόζεται στη ρέγγα που αλιεύεται στις ζώνες ICES IIIa, IV και VIId και στα ύδατα ΕΚ της ζώνης ICES IIa.

4.   Όλες οι ποσότητες που εκφορτώνονται, καταλογίζονται στην ποσόστωση ή, εάν το κοινοτικό μερίδιο δεν έχει κατανεμηθεί υπό μορφή ποσοστώσεων μεταξύ των κρατών μελών, καταλογίζονται στο κοινοτικό μερίδιο, εκτός εάν πρόκειται για αλιεύματα που αλιεύθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2.

5.   Όταν εξαντληθούν τα όρια αλιευμάτων ενός κράτους μέλους για την αλιεία ρέγγας στις ζώνες ICES IIIa, IV και VIId καθώς και στα ύδατα ΕΚ της ζώνης ICES IIa, σκάφη που φέρουν τη σημαία του εν λόγω κράτους μέλους, είναι νηολογημένα στην Κοινότητα και δραστηριοποιούνται στους τύπους αλιείας για τους οποίους ισχύουν οι σχετικοί περιορισμοί αλιευμάτων, απαγορεύεται να εκφορτώνουν αλιεύματα που δεν έχουν υποστεί διαλογή και περιέχουν ρέγγα.

6.   Ο καθορισμός του ποσοστού των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και η διάθεσή τους γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98.

Άρθρο 9

Εκφορτώσεις άνευ διαλογής στις ζώνες ICES IIIa, IV και VIId καθώς και στα ύδατα ΕΚ της ζώνης ICES IIa

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ύπαρξη κατάλληλου προγράμματος δειγματοληψίας που επιτρέπει την αποτελεσματική παρακολούθηση των άνευ διαλογής εκφορτώσεων κατά είδη που αλιεύονται στις ζώνες ICES IIIa, IV και VIId καθώς και στα ύδατα ΕΚ της ζώνης ICES IIa.

2.   Τα άνευ διαλογής αλιεύματα στις ζώνες ICES IIIa, IV και VIId καθώς και στα ύδατα ΕΚ της ζώνης ICES IIa εκφορτώνονται μόνο σε λιμένες και σε τόπους εκφόρτωσης, στους οποίους υπάρχει πρόγραμμα δειγματοληψίας κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.

Άρθρο 10

Όρια πρόσβασης

Απαγορεύεται η αλιεία από κοινοτικά σκάφη στο Skagerrak, σε απόσταση μικρότερη από 12 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης της Νορβηγίας. Ωστόσο, σκάφη υπό σημαία Δανίας ή Σουηδίας επιτρέπεται να αλιεύουν σε απόσταση έως τέσσερα ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης της Νορβηγίας.

Άρθρο 11

Μεταβατικά τεχνικά και ελεγκτικά μέτρα

Τα μεταβατικά τεχνικά και ελεγκτικά μέτρα για τα κοινοτικά σκάφη νοούνται όπως καθορίζονται στο Παράρτημα III.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΟΡΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Άρθρο 12

Μεταβατικά τεχνικά και ελεγκτικά μέτρα

Τα μεταβατικά τεχνικά και ελεγκτικά μέτρα για τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών νοούνται όπως καθορίζονται στο Παράρτημα III.

Άρθρο 13

Άδεια

1.   Επιτρέπεται σε αλιευτικά σκάφη υπό σημαία Βενεζουέλας ή Νορβηγίας και σε αλιευτικά σκάφη νηολογημένα στις Νήσους Φερόε να αλιεύουν στα κοινοτικά ύδατα ποσότητες ιχθύων εντός των καθοριζομένων στο Παράρτημα Ι ορίων αλιευμάτων, υπό τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 14 έως 16 και 19 έως 25.

2.   Απαγορεύεται στα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών να αλιεύουν, να διατηρούν επ' αυτών, να μεταφορτώνουν και να εκφορτώνουν τα εξής είδη σε όλα τα κοινοτικά ύδατα:

α)

Καρχαρίας προσκυνητής (Cetorinhus maximus),

β)

Λευκός καρχαρίας (Carcharodon carcharias).

Άρθρο 14

Γεωγραφικοί περιορισμοί

1.   Η αλιεία από αλιευτικά σκάφη υπό σημαία Νορβηγίας ή σκάφη νηολογημένα στις Νήσους Φερόε περιορίζεται στα τμήματα της ζώνης των 200 ναυτικών μιλίων που ευρίσκονται πέραν των 12 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης κρατών μελών στη ζώνη ICES IV, στο Kattegat, και στον Ατλαντικό Ωκεανό βορείως του γεωγραφικού πλάτους 43o00′Β, με εξαίρεση την περιοχή που αναφέρεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002.

2.   Η αλιεία στο Skagerrak από αλιευτικά σκάφη υπό σημαία Νορβηγίας επιτρέπεται σε απόσταση πέραν των 4 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης της Δανίας και της Σουηδίας.

3.   Η αλιεία από αλιευτικά σκάφη υπό σημαία Βενεζουέλας περιορίζεται στα τμήματα της ζώνης των 200 ναυτικών μιλίων που ευρίσκονται πέραν των 12 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης του Γαλλικού Διαμερίσματος της Γουιάνας.

Άρθρο 15

Διέλευση από κοινοτικά ύδατα

Τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών, που διέρχονται από κοινοτικά ύδατα, διατηρούν τα δίχτυα τους στοιβαγμένα κατά τρόπον ώστε να μην είναι δυνατή η άμεση χρήση τους, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

α)

τα δίχτυα, τα βαρίδια και παρόμοια εργαλεία αποσυνδέονται από τις αντίστοιχες πόρτες της τράτας καθώς και από τα συρματόσχοινα σύρσης και ανέλκυσης,

β)

τα δίχτυα που βρίσκονται επί του καταστρώματος, ή άνωθεν αυτού, προσδένονται ασφαλώς επί της υπερκατασκευής.

Άρθρο 16

Όροι για την εκφόρτωση κυρίων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων

Ιχθύες από αποθέματα για τα οποία έχουν καθορισθεί όρια αλιευμάτων δεν διατηρούνται στο σκάφος ούτε εκφορτώνονται, εκτός εάν τα αλιεύματα αλιεύθηκαν από αλιευτικά σκάφη τρίτης χώρας που διαθέτει ποσόστωση και η ποσόστωση αυτή δεν έχει εξαντληθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

Άρθρο 17

Άδειες και συναφείς όροι

1.   Παρά τους γενικούς κανόνες για τις γενικές και ειδικές άδειες αλιείας που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1627/94, η αλιεία από κοινοτικά σκάφη στα ύδατα μιας τρίτης χώρας υπόκειται στην κατοχή άδειας εκδιδόμενης από τις αρχές της εν λόγω τρίτης χώρας.

2.   Ωστόσο, η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν διενεργείται αλιεία στα νορβηγικά ύδατα της Βόρειας Θάλασσας από τα εξής κοινοτικά σκάφη:

α)

σκάφη χωρητικότητας ίσης ή μικρότερης των 200 GT· ή

β)

σκάφη που αλιεύουν είδη για κατανάλωση από τον άνθρωπο εκτός από σκουμπρί· ή

γ)

σκάφη υπό σημαία Σουηδίας, σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική.

3.   Ο ανώτατος αριθμός των αδειών και οι λοιποί όροι καθορίζονται όπως αναφέρεται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος IV. Οι αιτήσεις για χορήγηση αδείας αναφέρουν τους τύπους αλιείας και το όνομα και τα χαρακτηριστικά των κοινοτικών σκαφών για τα οποία πρόκειται να εκδοθούν οι άδειες και αποστέλλονται από τις αρχές των κρατών μελών στην Επιτροπή. Η Επιτροπή υποβάλλει τις αιτήσεις αυτές στις αρχές της οικείας τρίτης χώρας.

4.   Εάν ένα κράτος μέλος μεταφέρει ποσόστωση σε άλλο κράτος μέλος (ανταλλαγή) στις περιοχές αλιείας που αναφέρονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος IV, η μεταφορά πρέπει να περιλαμβάνει την κατάλληλη μεταφορά αδειών και να κοινοποιείται στην Επιτροπή. Ωστόσο, δεν πρέπει να σημειώνεται η υπέρβαση του συνολικού αριθμού αδειών για κάθε περιοχή αλιείας, κατά τα οριζόμενα στο Μέρος Ι του Παραρτήματος IV.

5.   Τα κοινοτικά σκάφη συμμορφώνονται προς τα μέτρα διατήρησης και ελέγχου και τις πάσης φύσεως λοιπές διατάξεις που διέπουν τη ζώνη στην οποία δραστηριοποιούνται.

Άρθρο 18

Νήσοι Φερόε

Τα κοινοτικά σκάφη που έχουν λάβει άδεια αλιείας με στόχο ένα συγκεκριμένο είδος στα ύδατα των Νήσων Φερόε μπορούν να διεξάγουν αλιεία με στόχο ένα άλλο είδος, εφόσον το κοινοποιήσουν προηγουμένως στις αρχές των Νήσων Φερόε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Άρθρο 19

Υποχρέωση κατοχής γενικής και ειδικής άδειας αλιείας

1.   Παρά το άρθρο 28β του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, αλιευτικά σκάφη κάτω των 200 GT υπό σημαία Νορβηγίας εξαιρούνται από την υποχρέωση κατοχής γενικής και ειδικής άδειας αλιείας.

2.   Η γενική και ειδική άδεια αλιείας διατηρείται επί του σκάφους. Ωστόσο, τα αλιευτικά σκάφη που είναι νηολογημένα στις Νήσους Φερόε ή στη Νορβηγία εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή.

3.   Τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών, στα οποία έχει επιτραπεί να αλιεύουν στις 31 Δεκεμβρίου 2006, μπορούν να συνεχίσουν να αλιεύουν από την 1η Ιανουαρίου 2007, έως ότου υποβληθεί στην Επιτροπή και εγκριθεί από αυτήν, ο κατάλογος των αλιευτικών σκαφών που επιτρέπεται να αλιεύουν.

Άρθρο 20

Αίτηση για χορήγηση γενικής και ειδικής άδειας αλιείας

Οι αιτήσεις προς την Επιτροπή για τη χορήγηση γενικής και ειδικής άδειας αλιείας που υποβάλλονται εκ μέρους της αρχής τρίτης χώρας συνοδεύονται από τις εξής πληροφορίες:

α)

όνομα του σκάφους·

β)

αριθμός νηολογίου·

γ)

εξωτερικά γράμματα και αριθμοί αναγνώρισης·

δ)

λιμένας νηολόγησης·

ε)

όνομα και διεύθυνση του πλοιοκτήτη ή του ναυλωτή·

στ)

ολική χωρητικότητα και ολικό μήκος·

ζ)

ισχύς της μηχανής·

η)

διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου και ραδιοσυχνότητα·

θ)

προβλεπόμενη μέθοδος αλιείας·

ι)

προβλεπόμενη ζώνη αλιείας·

ια)

είδη ιχθύων που προβλέπεται να αλιευθούν·

ιβ)

περίοδος για την οποία ζητείται άδεια.

Άρθρο 21

Αριθμός αδειών

Ο αριθμός των γενικών αδειών και οι ειδικοί συναφείς όροι καθορίζονται όπως αναφέρεται στο Μέρος II του Παραρτήματος IV.

Άρθρο 22

Ακύρωση και ανάκληση

1.   Οι γενικές και ειδικές άδειες αλιείας μπορούν να ακυρωθούν προκειμένου να εκδοθούν νέες γενικές και ειδικές άδειες αλιείας. Η ακύρωση παράγει αποτελέσματα από την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας κατά την οποία η Επιτροπή εκδίδει τις νέες γενικές και ειδικές άδειες αλιείας. Οι νέες αυτές γενικές και ειδικές άδειες παράγουν αποτελέσματα από την ημερομηνία εκδόσεώς τους.

2.   Οι γενικές και ειδικές άδειες αλιείας ανακαλούνται εν όλω ή εν μέρει πριν από την ημερομηνία λήξης τους, στην περίπτωση που έχει εξαντληθεί η ποσόστωση του Παραρτήματος Ι για το οικείο απόθεμα.

3.   Οι γενικές και ειδικές άδειες αλιείας ανακαλούνται σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 23

Αδυναμία συμμόρφωσης με τους σχετικούς κανόνες

1.   Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες, καμία γενική ή ειδική άδεια αλιείας δεν εκδίδεται για αλιευτικό σκάφος τρίτης χώρας, για το οποίο δεν έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

2.   Η Επιτροπή υποβάλλει στις αρχές της οικείας τρίτης χώρας τα ονόματα και τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών της εν λόγω χώρας στα οποία δεν θα επιτραπεί η αλιεία στην κοινοτική αλιευτική ζώνη για τον επόμενο μήνα ή μήνες, επειδή παρέβησαν τους σχετικούς κανόνες.

Άρθρο 24

Υποχρεώσεις του κατόχου της άδειας

1.   Τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών συμμορφώνονται προς τα μέτρα διατήρησης και ελέγχου και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν την αλιεία από κοινοτικά σκάφη στη ζώνη όπου δραστηριοποιούνται, και ιδίως προς τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1381/87, (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 1434/98 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2005, για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων στα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας, των Belts και του Sound (34).

2.   Τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τηρούν ημερολόγιο πλοίου, στο οποίο εγγράφονται οι πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος V.

3.   Τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών, με εξαίρεση τα σκάφη υπό σημαία Νορβηγίας που αλιεύουν στη ζώνη ICES IIIa, διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες του Παραρτήματος VI, σύμφωνα με τους κανόνες του εν λόγω Παραρτήματος.

Άρθρο 25

Ειδικές διατάξεις που αφορούν το Διαμέρισμα της Γαλλικής Γουιάνας

1.   Η χορήγηση αδειών αλιείας στα ύδατα του Διαμερίσματος της Γαλλικής Γουιάνας υπόκειται στην ανάληψη υποχρέωσης από τον πλοιοκτήτη του σχετικού αλιευτικού σκάφους της τρίτης χώρας όσον αφορά την επιβίβαση ενός παρατηρητή στο σκάφος κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής.

2.   Τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών που αλιεύουν στα ύδατα του Διαμερίσματος της Γαλλικής Γουιάνας, τηρούν το ημερολόγιο που αντιστοιχεί στο υπόδειγμα του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος V. Τα στοιχεία των αλιευόμενων ποσοτήτων αποστέλλονται στην Επιτροπή κατόπιν αιτήματος, μέσω των γαλλικών αρχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΠΟΥ ΑΛΙΕΥΟΥΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ

Άρθρο 26

Καθιέρωση εποχής απαγόρευσης της αλιείας λυθρινιού με τη χρήση διατάξεων συγκέντρωσης ιχθύων (FAD)

1.   Προκειμένου να προστατευθεί το λυθρίνι (Coryphaena hippurus), ιδίως τα άτομα μικρού μεγέθους, απαγορεύεται η αλιεία λυθρινιού με τη χρήση διατάξεων συγκέντρωσης ιχθύων (FAD) από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 14 Αυγούστου 2007 σε όλες τις γεωγραφικές υποπεριοχές της ζώνης της συμφωνίας ΓΕΑΜ.

2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, στην περίπτωση που κράτος μέλος μπορέσει να αποδείξει ότι, λόγω κακών καιρικών συνθηκών, τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία του δεν ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις κανονικές ημέρες αλιείας που τους αντιστοιχούν, το εν λόγω κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει τις μέρες που απώλεσαν στα σκάφη του όσον αφορά την αλιεία με FAD μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να επωφεληθούν από την εν λόγω μεταφορά, υποβάλλουν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2008, στην Επιτροπή αίτηση για τον επί πλέον αριθμό ημερών κατά τις οποίες το σκάφος επιτρέπεται να αλιεύει λυθρίνια με τη χρήση διατάξεων συγκέντρωσης ιχθύων κατά την περίοδο απαγόρευσης από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Ιανουαρίου 2008. Η εν λόγω αίτηση συνοδεύεται από τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

έκθεση που περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες όσον αφορά τη διακοπή των εν λόγω αλιευτικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων μετεωρολογικών πληροφοριών που την δικαιολογούν·

β)

όνομα του σκάφους·

γ)

αριθμός νηολογίου·

δ)

εσωτερικός αριθμός του σκάφους, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 26/2004 της Επιτροπής, της 30ής Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με το μητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου (35)·

Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες που λαμβάνει από τα κράτη μέλη στην Εκτελεστική Γραμματεία της ΓΕΑΜ.

3.   Τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή πριν από την 1η Νοεμβρίου 2007 έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 27

Θέσπιση περιοχών στις οποίες απαγορεύεται η αλιεία για την προστασία ευαίσθητων ενδιαιτημάτων βαθέων υδάτων

1.   Απαγορεύεται η αλιεία με συρόμενες δράγες και τράτες βυθού στις περιοχές που περικλείονται από τις γραμμές που συνδέουν τα σημεία με τις παρακάτω συντεταγμένες:

α)

Απαγορευμένη περιοχή για την αλιεία βαθέων υδάτων «Ύφαλοι Lophelia στα ανοικτά του Capo Santa Maria di Leuca»

39o 27.72' Β, 18o 10.74' Α

39o 27.80' Β, 18o 26.68' Α

39o 11.16' Β, 18o 04.28' Α

39o 11.16' Β, 18o 35.58' Α.

β)

Απαγορευμένη περιοχή για την αλιεία βαθέων υδάτων «Περιοχή ψυχρών διηθήσεων υδρογονανθράκων στο δέλτα του Νείλου»

31o 30.00' Β, 33o 10.00' Α

31o 30.00' Β, 34o 00.00' Α

32o 00.00' Β, 34o 00.00' Α

32o 00.00' Β, 33o 10.00' Α.

γ)

Απαγορευμένη περιοχή για την αλιεία βαθέων υδάτων «Θαλάσσια όρη Ερατοσθένης»

33o 00.00' Β, 32o 00.00' Α

33o 00.00' Β, 33o 00.00' Α

34o 00.00' Β, 33o 00.00' Α

34o 00.00' Β, 32o 00.00' Α.

2.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των ευαίσθητων ενδιαιτημάτων βαθέων υδάτων στις περιοχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και εξασφαλίζουν ιδίως την προστασία των εν λόγω περιοχών από τις επιπτώσεις άλλων δραστηριοτήτων εκτός της αλιείας που υπονομεύουν τη διατήρηση των χαρακτηριστικών αυτών των ιδιαίτερων ενδιαιτημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΠΟΥ ΑΛΙΕΥΟΥΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ NAFO

ΤΜΗΜΑ 1

Κοινοτική συμμετοχή

Άρθρο 28

Κατάλογος σκαφών

1.   Επιτρέπεται, υπό τους όρους που αναφέρονται στην άδεια, να αλιεύουν, να διατηρούν επί του σκάφους, να μεταφορτώνουν και να εκφορτώνουν αλιευτικούς πόρους προερχόμενους από τη ζώνη διακανονισμού NAFO μόνο κοινοτικά σκάφη χωρητικότητας άνω των 50 GT, για τα οποία έχει εκδοθεί ειδική άδεια αλιείας από το κράτος μέλος της σημαίας τους και τα οποία περιλαμβάνονται στο μητρώο σκαφών NAFO.

2.   Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή, σε μορφή αναγνώσιμη από ηλεκτρονικό υπολογιστή, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την είσοδο του νέου σκάφους στη ζώνη διακανονισμού NAFO, για κάθε τροποποίηση του οικείου καταλόγου σκαφών υπό τη σημαία του και νηολογημένων στην Κοινότητα, τα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν στη ζώνη διακανονισμού NAFO. Η Επιτροπή διαβιβάζει ταχέως τις πληροφορίες αυτές στη Γραμματεία της NAFO.

3.   Οι πληροφορίες της παραγράφου 2 περιλαμβάνουν τα εξής:

α)

τον εσωτερικό αριθμό του σκάφους, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 26/2004·

β)

το διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου·

γ)

ενδεχομένως, τον ναυλωτή του σκάφους·

δ)

τον τύπο του σκάφους.

4.   Για σκάφη που φέρουν προσωρινά τη σημαία κράτους μέλους (ναύλωση γυμνού σκάφους), οι πληροφορίες που διαβιβάζονται, πρέπει επιπλέον να περιλαμβάνουν:

α)

την ημερομηνία από την οποία το κράτος μέλος επέτρεψε στο σκάφος να φέρει τη σημαία του κράτους μέλους·

β)

την ημερομηνία από την οποία το σκάφος έλαβε άδεια από το κράτος μέλος να αρχίσει την αλιεία στη ζώνη διακανονισμού NAFO·

γ)

το όνομα του κράτους στο οποίο είναι νηολογημένο το σκάφος ή ήταν νηολογημένο προηγουμένως, καθώς και την ημερομηνία από την οποία το σκάφος έπαυσε να φέρει τη σημαία του εν λόγω κράτους·

δ)

το όνομα του σκάφους·

ε)

τον επίσημο αριθμό νηολογίου του σκάφους που χορηγήθηκε από τις αρμόδιες εθνικές αρχές·

στ)

τον λιμένα βάσης του σκάφους μετά τη μεταφορά·

ζ)

το όνομα του πλοιοκτήτη ή του ναυλωτή του σκάφους·

η)

δήλωση ότι ο πλοίαρχος έλαβε αντίγραφο των κανονισμών που ισχύουν στη ζώνη διακανονισμού NAFO·

θ)

τα κύρια είδη που μπορεί να αλιεύσει το σκάφος στη ζώνη διακανονισμού NAFO·

ι)

τις υποπεριοχές στις οποίες αναμένεται να αλιεύσει το σκάφος.

ΤΜΗΜΑ 2

Τεχνικά μέτρα

Άρθρο 29

Μέγεθος ματιών των διχτυών

1.   Απαγορεύεται για την αλιεία με στόχο είδη βυθού που παρατίθενται στο Παράρτημα VII εκτός από την αλιεία του είδους Sebastes mentella όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3, η χρήση τράτας που έχει, σε οποιοδήποτε τμήμα της, διαστάσεις ματιών μικρότερες από 130 mm. Οι διαστάσεις αυτές μπορούν να μειωθούν σε τουλάχιστον 60 mm για την αλιεία με στόχο καλαμάρια με βραχέα πτερύγια του είδους Illex illecebrosus. Για την αλιεία με στόχο σελάχια (Rajidae), οι εν λόγω διαστάσεις αυξάνονται σε τουλάχιστον 280 mm στον σάκο και σε 220 mm σε όλα τα άλλα μέρη της τράτας.

2.   Τα σκάφη που αλιεύουν γαρίδες του είδους Pandalus borealis, χρησιμοποιούν δίχτυα με ελάχιστο άνοιγμα ματιών 40 mm.

3.   Τα σκάφη που αλιεύουν πελαγικά κοκκινόψαρα βυθού του είδους Sebastes mentella στην υποπεριοχή 2 και στις διαιρέσεις 1F και 3K χρησιμοποιούν δίχτυα με ελάχιστο άνοιγμα ματιών 100 mm.

Άρθρο 30

Εξαρτήματα διχτυών

1.   Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση εξοπλισμού ή μεθόδων άλλων από εκείνες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, οι οποίες φράζουν τα ανοίγματα των ματιών ενός διχτύου ή μειώνουν τις διαστάσεις τους.

2.   Ιστιόπανα, δίχτυα και άλλα υλικά μπορούν να προσαρμόζονται στο κάτω μέρος του σάκου με σκοπό να μειώνεται ή να αποφεύγεται η φθορά του.

3.   Διάφορες διατάξεις μπορούν να προσαρμόζονται στο επάνω μέρος του σάκου υπό τον όρο ότι δεν φράζουν τα ανοίγματα των ματιών του σάκου. Η χρήση προστατευτικών άνω πλευράς διχτυών περιορίζεται στα απαριθμούμενα στο Παράρτημα VIII.

4.   Τα σκάφη που αλιεύουν γαρίδες (Pandalus borealis) χρησιμοποιούν πλέγμα ή εσχάρα διαλογής με ανώτατο διάστημα μεταξύ των ράβδων 22 mm. Τα σκάφη που αλιεύουν γαρίδες στη διαίρεση 3L είναι επίσης εξοπλισμένα με αλυσίδες με εγκάρσιο πείρο, μήκους τουλάχιστον 72 cm, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΧ.

Άρθρο 31

Παρεμπίπτοντα αλιεύματα που διατηρούνται επί του σκάφους

1.   Τα αλιευτικά σκάφη περιορίζουν τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα σε μέγιστη ποσότητα 2 500 kg ή σε ποσοστό 10 %, οποιαδήποτε ποσότητα εκ των δύο είναι η μεγαλύτερη, για κάθε είδος που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΓ για το οποίο δεν έχει διατεθεί στην Κοινότητα ποσόστωση στην εν λόγω διαίρεση.

2.   Στις περιπτώσεις στις οποίες έχει επιβληθεί απαγόρευση αλιείας, ή έχει χρησιμοποιηθεί πλήρως ποσόστωση της κατηγορίας «Λοιπά», τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα του οικείου είδους δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 1 250 kg ή ποσοστό 5 %, οποιαδήποτε ποσότητα εκ των δύο είναι η μεγαλύτερη.

3.   Τα ποσοστά των παραγράφων 1 και 2 υπολογίζονται ως ποσοστά κατά βάρος για κάθε είδος από το σύνολο των αλιευμάτων που διατηρούνται επί του σκάφους. Τα αλιεύματα γαρίδας δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του επιπέδου παρεμπιπτόντων αλιευμάτων των ειδών βυθού.

Άρθρο 32

Παρεμπίπτοντα αλιεύματα σε κάθε ανάσυρση

1.   Σε περίπτωση που τα ποσοστά των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων σε κάθε ανάσυρση υπερβαίνουν τα ποσοστά που ορίζονται στο άρθρο 31, παράγραφοι 1 και 2, το σκάφος μετακινείται αμέσως σε ελάχιστη απόσταση 10 ναυτικών μιλίων από κάθε θέση της προηγούμενης σύρσης των διχτυών και κατά τη διάρκεια όλης της επόμενης σύρσης παραμένει σε ελάχιστη απόσταση 10 ναυτικών μιλίων από κάθε θέση της προηγούμενης σύρσης. Εάν μετά τη μετακίνηση, η επόμενη ανάσυρση υπερβαίνει τα εν λόγω όρια για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα, το σκάφος πρέπει να εγκαταλείψει τη διαίρεση και να μην επιστρέψει επί τουλάχιστον 60 ώρες.

2.   Σε περίπτωση που τα συνολικά παρεμπίπτοντα αλιεύματα όλων των ειδών του βυθού για τα οποία ισχύουν ποσοστώσεις για κάθε ανάσυρση στο πλαίσιο της αλιείας γαρίδας υπερβαίνουν ποσοστό 5 % κατά βάρος στη διαίρεση 3M ή ποσοστό 2,5 % κατά βάρος στη διαίρεση 3L, το σκάφος πρέπει να μετακινηθεί σε ελάχιστη απόσταση 10 ναυτικών μιλίων από κάθε θέση της προηγούμενης σύρσης των διχτυών και κατά τη διάρκεια όλης της επόμενης σύρσης να παραμείνει σε ελάχιστη απόσταση 10 ναυτικών μιλίων από κάθε θέση της προηγούμενης σύρσης εάν μετά τη μετακίνηση, η επόμενη ανάσυρση υπερβαίνει τα εν λόγω όρια για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα, το σκάφος πρέπει να εγκαταλείψει τη διαίρεση και να μην επιστρέψει επί τουλάχιστον 60 ώρες.

3.   Το ποσοστό παρεμπιπτόντων αλιευμάτων που επιτρέπεται σε κάθε ανάσυρση υπολογίζεται ως το ποσοστό κατά βάρος για κάθε είδος σε σχέση με τη συνολική αλιευθείσα ποσότητα κατά την εν λόγω ανάσυρση.

Άρθρο 33

Αλιεία με στόχο συγκεκριμένα είδη και παρεμπίπτοντα αλιεύματα

1.   Οι πλοίαρχοι κοινοτικών σκαφών δεν πρέπει να ασκούν αλιεία με στόχο είδη για τα οποία ισχύουν όρια παρεμπιπτόντων αλιευμάτων. Θεωρείται ότι ασκείται αλιεία με στόχο ένα είδος όταν το είδος αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο κατά βάρος ποσοστό του συνόλου των αλιευμάτων μιας ανάσυρσης.

2.   Ωστόσο, όταν ένα σκάφος αλιεύει με στόχο σελάχια χρησιμοποιώντας νόμιμο μέγεθος ματιών διχτυών κατάλληλο για το εν λόγω είδος αλιείας, την πρώτη φορά κατά την οποία τα αλιεύματα ειδών μιας ανάσυρσης, για τα οποία τα όρια παρεμπιπτόντων αλιευμάτων περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό κατά βάρος της συνολικής αλιευθείσας ποσότητας, θεωρούνται ως παρεμπίπτοντα. Στην περίπτωση αυτή, το σκάφος αλλάζει αμέσως θέση σύμφωνα με το άρθρο 32, παράγραφοι 1 και 2.

3.   Μετά από απουσία από τη διαίρεση επί τουλάχιστον 60 ώρες σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 32, παράγραφοι 1 και 2, οι πλοίαρχοι των κοινοτικών σκαφών πραγματοποιούν δοκιμαστική σύρση των διχτυών η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τις 3 ώρες. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που από την ανάσυρση μετά από δοκιμαστική σύρση προκύψουν ποσότητες αλιευθέντων ειδών για τα οποία τα όρια παρεμπιπτόντων αλιευμάτων περιλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό κατά βάρος της συνολικής αλιευθείσας ποσότητας, δεν θεωρείται ως αλιεία με στόχο συγκεκριμένο είδος. Στην περίπτωση αυτή, το σκάφος αλλάζει αμέσως θέση σύμφωνα με το άρθρο 32, παράγραφοι 1 και 2.

Άρθρο 34

Ελάχιστο μέγεθος ιχθύων

1.   Οι ιχθύες που προέρχονται από τη ζώνη διακανονισμού NAFO και δεν διαθέτουν το απαιτούμενο μέγεθος όπως αυτό ορίζεται στο Παράρτημα Χ, δεν υποβάλλονται σε μεταποίηση, δεν διατηρούνται επί του σκάφους, δεν μεταφορτώνονται, εκφορτώνονται, μεταφέρονται, αποθηκεύονται, πωλούνται, εκτίθενται ούτε προσφέρονται προς πώληση, αλλά ρίπτονται αμέσως στη θάλασσα.

2.   Εάν η αλιευθείσα ποσότητα ιχθύων που δεν έχουν το απαιτούμενο μέγεθος, όπως αυτό ορίζεται στο Παράρτημα Χ, υπερβαίνει το 10 % της συνολικής ποσότητας, το σκάφος μετακινείται σε απόσταση τουλάχιστον πέντε ναυτικών μιλίων από το σημείο της προηγούμενης ανάσυρσης πριν συνεχίσει την αλιεία. Οι μεταποιημένοι ιχθύες, για τους οποίους ισχύουν απαιτήσεις ελάχιστου μεγέθους και είναι μικρότεροι από το ισοδύναμο μήκος που καθορίζεται στο Παράρτημα X, θεωρείται ότι προέρχονται από ιχθείς μικρότερους από το ελάχιστο μέγεθος.

ΤΜΗΜΑ 3

Θέσπιση περιοχών στις οποίες απαγορεύεται η αλιεία για την προστασία ευαίσθητων ενδιαιτημάτων βαθέων υδάτων (θαλάσσια όρη)

Άρθρο 35

Εργαλεία βενθοπελαγικής αλιείας

Οι αλιευτικές δραστηριότητες με τη χρήση εργαλείων βενθοπελαγικής αλιείας απαγορεύονται στις ακόλουθες περιοχές:

Περιοχή

Συντεταγμένη 1

Συντεταγμένη 2

Συντεταγμένη 3

Συντεταγμένη 4

Orphan Knoll

50.00.30

47.00.30

51.00.30

45.00.30

51.00.30

47.00.30

50.00.30

45.00.30

Θαλάσσια όρη

Corner

35.00.00

48.00.00

36.00.00

48.00.00

36.00.00

52.00.00

35.00.00

52.00.00

Θαλάσσια όρη

Newfoundland

43.29.00

43.20.00

44.00.00

43.20.00

44.00.00

46.40.00

43.29.00

46.40.00

Θαλάσσια όρη

New England

35.00.00

57.00.00

39.00.00

57.00.00

39.00.00

64.00.00

35.00.00

64.00.00

ΤΜΗΜΑ 4

Μέτρα Ελέγχου

Άρθρο 36

Σήμανση των προϊόντων και χωριστή στοιβασία

1.   Όλοι οι υφιστάμενοι μεταποίηση ιχθείς που αλιεύονται στη ζώνη διακανονισμού NAFO, σημαίνονται με τρόπο που να επιτρέπει την αναγνώριση κάθε είδους και κατηγορίας προϊόντων, όπως εμφαίνονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1999, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (36) και στην περίπτωση γαρίδας, με την ένδειξη της ημερομηνίας αλίευσης. Φέρουν επίσης σήμανση ότι έχουν αλιευθεί στη ζώνη διακανονισμού NAFO.

2.   Όλες οι γαρίδες που αλιεύονται στις διαιρέσεις 3L και 3Μ και οι ιππόγλωσσες Γροιλανδίας που αλιεύονται στην υποπεριοχή 2 και στις διαιρέσεις 3KLMNO φέρουν σήμανση ότι έχουν αλιευθεί στις αντίστοιχες ζώνες.

3.   Λαμβάνοντας υπόψη τη θεμιτή ευθύνη του πλοιάρχου σε θέματα ασφάλειας και ναυσιπλοΐας, εφαρμόζονται τα εξής:

α)

Τα αλιεύματα που αλιεύονται εντός της ζώνης διακανονισμού NAFO, στοιβάζονται χωριστά από όλα τα αλιεύματα που πραγματοποιούνται εκτός της ζώνης αυτής. Διατηρούνται χωριστά με εμφανή τρόπο, παραδείγματος χάριν με τη χρήση πλαστικού, κοντραπλακέ ή δικτυώματος.

β)

Οι αλιευθείσες ποσότητες του ιδίου είδους μπορούν να στοιβαχθούν σε περισσότερα από ένα σημεία στο αμπάρι, αλλά η θέση στοιβασίας εμφανίζεται σαφώς στο σχέδιο στοιβασίας που αναφέρεται στο άρθρο 37.

Άρθρο 37

Ημερολόγια αλιείας και παραγωγής και σχέδιο στοιβασίας

1.   Οι πλοίαρχοι κοινοτικών σκαφών, πέραν της συμμόρφωσης προς τα άρθρα 6, 8, 11 και 12 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, καταχωρούν στο ημερολόγιο τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΧΙ του παρόντος κανονισμού.

2.   Πριν από την 15η κάθε μηνός, κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή, σε μορφή αναγνώσιμη από υπολογιστή, τις ποσότητες των αποθεμάτων του Παραρτήματος XII, οι οποίες εκφορτώθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα, και ανακοινώνει όλες τις πληροφορίες που έχει λάβει βάσει των άρθρων 11 και 12 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93.

3.   Οι πλοίαρχοι κοινοτικών σκαφών υποχρεούνται, για αλιεύματα των ειδών του Παραρτήματος ΙΓ, να τηρούν:

α)

ημερολόγιο παραγωγής που αναφέρει τη σωρευτική παραγωγή τους ανά είδος επί του σκάφους σε χιλιόγραμμα βάρους προϊόντος·

β)

σχέδιο στοιβασίας, το οποίο παρουσιάζει τη θέση των διαφόρων ειδών στα αμπάρια. Στην περίπτωση της γαρίδας, τα σκάφη τηρούν σχέδιο στοιβασίας στο οποίο προσδιορίζεται η θέση της γαρίδας που αλιεύθηκε στη διαίρεση 3L και στη διαίρεση 3Μ καθώς και οι ποσότητες γαρίδας ανά διαίρεση επί του σκάφους σε χιλιόγραμμα βάρους προϊόντος.

4.   Το ημερολόγιο παραγωγής και το σχέδιο στοιβασίας της παραγράφου 3 ενημερώνονται καθημερινά για την προηγούμενη ημέρα, η οποία υπολογίζεται από ώρα 00.00 (UTC) έως ώρα 24.00 (UTC), και φυλάσσονται επί του σκάφους έως ότου το σκάφος εκφορτωθεί πλήρως.

5.   Ο πλοίαρχος κοινοτικού σκάφους παρέχει την αναγκαία βοήθεια προκειμένου να είναι δυνατή η επαλήθευση των ποσοτήτων που δηλώθηκαν στο ημερολόγιο παραγωγής και των μεταποιημένων προϊόντων που αποθηκεύτηκαν επί του σκάφους.

6.   Τα κράτη μέλη πιστοποιούν ανά διετία την ακρίβεια των σχεδίων χωρητικότητας όλων των κοινοτικών σκαφών στα οποία επιτρέπεται η αλιεία σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 1. Ο πλοίαρχος μεριμνά για την τήρηση αντιγράφου της πιστοποίησης αυτής επί του σκάφους προκειμένου να επιδεικνύεται στον επιθεωρητή, κατόπιν αιτήματος.

Άρθρο 38

Μεταφορά διχτυών

1.   Κατά την αλιεία με στόχο ένα ή περισσότερα είδη του Παραρτήματος VII, δεν μπορούν να βρίσκονται επί των κοινοτικών σκαφών δίχτυα με μέγεθος ματιών μικρότερο από το προβλεπόμενο στο άρθρο 29.

2.   Ωστόσο, τα κοινοτικά σκάφη που αλιεύουν κατά το ίδιο ταξίδι σε άλλες ζώνες εκτός από τη ζώνη διακανονισμού NAFO, μπορούν να φέρουν δίχτυα με μέγεθος ματιών μικρότερο από το προβλεπόμενο στο άρθρο 29, υπό τον όρο ότι τα δίχτυα είναι ασφαλώς προσδεδεμένα και στοιβαγμένα και δεν είναι δυνατή η άμεση χρήση τους. Τα δίχτυα αυτά πρέπει:

α)

να έχουν αποσπασθεί από τις πόρτες της τράτας και από τα συρματόσχοινα και τα σχοινιά ανάσυρσης ή σύρσης· και

β)

εάν βρίσκονται επί του καταστρώματος ή υπεράνω αυτού, να είναι προσδεδεμένα ασφαλώς επί ενός στοιχείου της υπερκατασκευής.

Άρθρο 39

Μεταφορτώσεις

1.   Τα κοινοτικά σκάφη δεν διενεργούν μεταφορτώσεις στη ζώνη διακανονισμού NAFO, εκτός εάν έχουν λάβει προηγούμενη άδεια να το πράξουν από τις αρμόδιες αρχές τους.

2.   Τα κοινοτικά σκάφη δεν διενεργούν μεταφορτώσεις ιχθύων από ή προς σκάφη μη συμβαλλόμενων μερών, για τα οποία έχει διαπιστωθεί, οπτικά ή με άλλο τρόπο, ότι έχουν διεξαγάγει αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη διακανονισμού NAFO.

3.   Τα κοινοτικά σκάφη αναφέρουν κάθε μεταφόρτωση εντός της ζώνης διακανονισμού NAFO στις οικείες αρμόδιες αρχές. Τα παραδίδοντα σκάφη υποβάλλουν την εν λόγω αναφορά προ 24 ωρών τουλάχιστον και τα παραλαμβάνοντα σκάφη το πολύ μία ώρα μετά τη μεταφόρτωση.

4.   Η αναφορά της παραγράφου 3 περιλαμβάνει την ώρα, το στίγμα, το συνολικό στρογγυλευμένο βάρος σε χιλιόγραμμα ανά είδος που πρόκειται να παραδοθεί ή να παραληφθεί κατά τη μεταφόρτωση, καθώς και το διακριτικό κλήσεως των σκαφών που εμπλέκονται στη μεταφόρτωση.

5.   Εκτός από τα ολικά αλιεύματα που φέρει και το ολικό βάρος που πρόκειται να εκφορτωθεί, το παραλαμβάνον σκάφος αναφέρει επίσης το όνομα του λιμένα και την αναμενόμενη ώρα εκφόρτωσης, τουλάχιστον 24 ώρες πριν από κάθε εκφόρτωση.

6.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν ταχέως τις αναφορές των παραγράφων 3 και 5 στην Επιτροπή, η οποία, με τη σειρά της, τις διαβιβάζει ταχέως στη Γραμματεία της NAFO.

Άρθρο 40

Ναύλωση κοινοτικών σκαφών

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους προκειμένου αλιευτικό σκάφος υπό τη σημαία τους που έχει άδεια να αλιεύει στη ζώνη διακανονισμού NAFO να αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας ναύλωσης για τη χρησιμοποίηση εν μέρει ή εν όλω μιας ποσόστωσης ή/και ημερών αλιείας που έχουν κατανεμηθεί σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος της NAFO. Ωστόσο, δεν επιτρέπονται συμφωνίες ναύλωσης που αφορούν σκάφη, για τα οποία έχει διαπιστωθεί από τη NAFO ή από άλλη περιφερειακή οργάνωση αλιείας ότι έχουν αναμειχθεί σε δραστηριότητες παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ).

2.   Κατά την ημερομηνία της σύναψης συμφωνίας ναύλωσης, το κράτος μέλος σημαίας αποστέλλει τις ακόλουθες πληροφορίες στην Επιτροπή, η οποία διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στον Εκτελεστικό Γραμματέα της NAFO:

α)

τη συγκατάθεσή του για τη συμφωνία ναύλωσης·

β)

τα είδη ιχθύων που καλύπτονται από τη ναύλωση και τις αλιευτικές δυνατότητες που παρέχει η συμφωνία ναύλωσης·

γ)

τη διάρκεια της συμφωνίας ναύλωσης·

δ)

το όνομα του ναυλωτή·

ε)

το συμβαλλόμενο μέρος που ναύλωσε το σκάφος·

στ)

τη δράση που έχει αναλάβει το κράτος μέλος, για να διασφαλίσει ότι τα ναυλωμένα σκάφη που φέρουν τη σημαία του τηρούν τα μέτρα διατήρησης και επιβολής των κανονισμών της NAFO κατά το διάστημα της ναύλωσης.

3.   Κατά τη λήξη της συμφωνίας ναύλωσης, το κράτος μέλος σημαίας ενημερώνει την Επιτροπή, η οποία διαβιβάζει ταχέως την πληροφορία αυτή στον Εκτελεστικό Γραμματέα της NAFO.

4.   Το κράτος μέλος σημαίας ενεργεί προκειμένου να εξασφαλίσει ότι:

α)

το σκάφος να μην επιτρέπεται να αλιεύει κατά την περίοδο ναύλωσης με βάση τις αλιευτικές δυνατότητες που έχουν χορηγηθεί στο κράτος μέλος σημαίας·

β)

το σκάφος να μην επιτρέπεται να αλιεύει στο πλαίσιο περισσότερων της μιας συμφωνιών ναύλωσης κατά την ίδια περίοδο·

γ)

το σκάφος να τηρεί τα μέτρα διατήρησης και επιβολής των κανονισμών της NAFO κατά το διάστημα της ναύλωσης·

δ)

όλα τα κύρια και παρεμπίπτοντα αλιεύματα στο πλαίσιο συμφωνιών ναύλωσης να καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας από το ναυλωμένο σκάφος χωριστά από άλλα στοιχεία αλιευμάτων.

5.   Τα κράτη μέλη αναφέρουν στην Επιτροπή όλα τα κύρια και παρεμπίπτοντα αλιεύματα που αναφέρονται στην παράγραφο 4, στοιχείο δ) χωριστά από τα άλλα εθνικά στοιχεία αλιευμάτων. Η Επιτροπή διαβιβάζει ταχέως τα εν λόγω στοιχεία στον Εκτελεστικό Γραμματέα της NAFO.

Άρθρο 41

Παρακολούθηση της αλιευτικής προσπάθειας

1.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η αλιευτική προσπάθεια των σκαφών του είναι ανάλογη με τις αλιευτικές δυνατότητες που έχουν χορηγηθεί στο συγκεκριμένο κράτος μέλος στη ζώνη διακανονισμού NAFO.

2.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή το σχέδιο αλιείας των σκαφών τους στη ζώνη διακανονισμού NAFO το αργότερο στις 31 Ιανουαρίου 2007 ή, εν συνεχεία, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την έναρξη της εν λόγω δραστηριότητας. Το σχέδιο αλιείας προσδιορίζει, μεταξύ άλλων, το σκάφος ή τα σκάφη που θα ασκήσουν αυτόν τον τύπο αλιείας και τον προβλεπόμενο αριθμό ημερών αλιείας που θα διανύσουν τα εν λόγω σκάφη στη ζώνη διακανονισμού NAFO.

3.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν ενδεικτικά την Επιτροπή για τις προβλεπόμενες δραστηριότητες των σκαφών τους σε άλλες περιοχές.

4.   Το σχέδιο αλιείας αντιπροσωπεύει τη συνολική αλιευτική προσπάθεια που πρόκειται να ασκηθεί στη ζώνη διακανονισμού NAFO σε σχέση με τις αλιευτικές δυνατότητες που διατίθενται στο κράτος μέλος που διενεργεί την κοινοποίηση.

5.   Το αργότερο μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2008, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των αλιευτικών τους σχεδίων. Οι εν λόγω εκθέσεις περιλαμβάνουν τον αριθμό των σκαφών που όντως πραγματοποίησαν αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη διακανονισμού NAFO, τα αλιεύματα κάθε σκάφους και τον συνολικό αριθμό ημερών αλιείας κάθε σκάφους στην εν λόγω ζώνη. Οι δραστηριότητες των σκαφών που αλιεύουν γαρίδες στις διαιρέσεις 3M και 3L αναφέρονται χωριστά για κάθε διαίρεση.

ΤΜΗΜΑ 5

Ειδικές διατάξεις για τη γαρίδα της Αρκτικής

Άρθρο 42

Αλιεία της γαρίδας της Αρκτικής

1.   Κάθε κράτος μέλος αναφέρει στην Επιτροπή καθημερινά τις ποσότητες γαρίδας της Αρκτικής (Pandalus borealis) που αλιεύθηκαν στη διαίρεση 3L της ζώνης διακανονισμού NAFO από σκάφη που φέρουν τη σημαία του και είναι νηολογημένα στην Κοινότητα. Όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες διεξάγονται σε βάθη μεγαλύτερα από 200 μέτρα και περιορίζονται ανά πάσα στιγμή σε ένα σκάφος για κάθε κατανομή κράτους μέλους.

2.   Πριν από την είσοδο σε οποιονδήποτε λιμένα, ο πλοίαρχος του σκάφους που αλιεύει γαρίδα στην διαίρεση 3L, ή ο αντιπρόσωπός του, παρέχουν στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, τους λιμένες των οποίων επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν, τις ακόλουθες πληροφορίες 24 ώρες τουλάχιστον πριν από την εκτιμώμενη ώρα άφιξης στον λιμένα:

α)

ώρα άφιξης στον λιμένα·

β)

ποσότητες γαρίδας που κρατούνται επί του σκάφους·

γ)

διαίρεση ή διαιρέσεις από τις οποίες προέρχονται τα αλιεύματα.

ΤΜΗΜΑ 6

Ειδικές διατάξεις για το κοκκινόψαρο

Άρθρο 43

Αλιεία του κοκκινόψαρου

1.   Κάθε δεύτερη Δευτέρα, ο πλοίαρχος κοινοτικού σκάφους που αλιεύει κοκκινόψαρα στην υποπεριοχή 2 και στις διαιρέσεις IF, 3K και 3Μ της ζώνης διακανονισμού NAFO, κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, τη σημαία του οποίου φέρει το σκάφος ή στο οποίο είναι νηολογημένο, τις ποσότητες κοκκινόψαρου που αλιεύθηκαν στις εν λόγω ζώνες κατά το δεκαπενθήμερο που έληξε στις 12 τα μεσάνυκτα της προηγούμενης Κυριακής.

Όταν τα σωρευτικά αλιεύματα φθάσουν το 50 % του TAC, η κοινοποίηση διαβιβάζεται εβδομαδιαίως, κάθε Δευτέρα.

2.   Τα κράτη μέλη αναφέρουν στην Επιτροπή, κάθε δεύτερη Τρίτη πριν από τις 12 το μεσημέρι, για το 15ήμερο που έληξε στις 12 τα μεσάνυχτα της προηγούμενης Κυριακής, τις ποσότητες κοκκινόψαρου που αλιεύθηκε στην υποπεριοχή 2 και στις διαιρέσεις IF, 3K και 3Μ της ζώνης διακανονισμού NAFO από σκάφη που φέρουν τη σημαία τους και είναι νηολογημένα στην επικράτειά τους.

Όταν τα σωρευτικά αλιεύματα φθάσουν το 50 % του TAC, οι αναφορές αποστέλλονται εβδομαδιαίως.

ΤΜΗΜΑ 7

Μέτρα Επιβολής της Εφαρμογής

Άρθρο 44

Επακόλουθες ενέργειες σε περίπτωση παραβάσεων

1.   Οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους, στις οποίες κοινοποιείται παράβαση που διαπράχθηκε από ένα από τα σκάφη του, διερευνούν αμέσως και πλήρως την εν λόγω παράβαση προκειμένου να συλλέξουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνουν, όπου απαιτείται, τη φυσική επιθεώρηση του σχετικού σκάφους.

2.   Σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων που έχει θεσπίσει ο NAFO, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους αναλαμβάνουν άμεσα δικαστική ή διοικητική δράση βάσει της εθνικής τους νομοθεσίας κατά των προσώπων που ευθύνονται για το σκάφος που φέρει τη σημαία του.

3.   Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους σημαίας εξασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες που κινούνται δυνάμει της παραγράφου 2 επαρκούν, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου, για την αποτελεσματική λήψη μέτρων που είναι επαρκώς αυστηρά, διασφαλίζουν τη συμμόρφωση και στερούν από τους υπεύθυνους το οικονομικό όφελος από την παράβαση, ενώ αποθαρρύνουν αποτελεσματικά τις μελλοντικές παραβάσεις.

Άρθρο 45

Χειρισμός των εκθέσεων παραβάσεων των επιθεωρητών

1.   Οι εκθέσεις επιθεώρησης και εποπτείας που συντάσσουν οι επιθεωρητές NAFO αποτελούν αποδεκτά αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών από όλα τα κράτη μέλη. Για τον καθορισμό των πραγματικών περιστατικών, οι εκθέσεις αυτές αντιμετωπίζονται επί της αυτής βάσης με τις εκθέσεις επιθεώρησης και εποπτείας των δικών τους επιθεωρητών.

2.   Τα κράτη μέλη συνεργάζονται προκειμένου να διευκολύνουν τις δικαστικές ή λοιπές διαδικασίες που κινούνται βάσει έκθεσης που υποβάλλουν οι επιθεωρητές στο πλαίσιο του συστήματος, υπό τον όρο εφαρμογής των κανόνων που διέπουν την αποδοχή αποδεικτικών στοιχείων στο εσωτερικό δικαστικό και άλλο σύστημα.

Άρθρο 46

Ιδιαίτερη παρακολούθηση όσον αφορά ορισμένες σοβαρές παραβάσεις

1.   Επιπλέον των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1956/88 του Συμβουλίου, της 9ης Ιουνίου 1988, σχετικά με την έγκριση των διατάξεων για την εφαρμογή του Προγράμματος της Αμοιβαίας Διεθνούς Επιθεώρησης που εγκρίθηκε από την Οργάνωση Αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO) (37), ιδίως των παραγράφων 9 και 10 του σχετικού με τον εν λόγω κανονισμό καθεστώτος, το κράτος μέλος σημαίας λαμβάνει μέτρα βάσει του παρόντος τμήματος σε περίπτωση που κάποιο σκάφος υπό την σημαία του έχει διαπράξει μια από τις ακόλουθες σοβαρές παραβάσεις:

α)

Αλιεία που έχει ως στόχο απόθεμα το οποίο αποτελεί αντικείμενο αναστολής αλίευσης ή για το οποίο έχει απαγορευθεί η αλιεία·

β)

Εσφαλμένη καταγραφή αλιευμάτων. Προκειμένου να αποτελέσει αντικείμενο διαδικασίας βάσει του παρόντος άρθρου, η διαφορά μεταξύ της εκτίμησης του επιθεωρητή για τα μεταποιημένα αλιεύματα ανά είδος ή συνολικά και των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο ημερολόγιο παραγωγής πρέπει να ανέρχεται σε 10 τόνους ή σε ποσοστό 20 %, οποιοδήποτε από τα δύο είναι το μεγαλύτερο, υπολογιζόμενο ως ποσοστό των στοιχείων που αναγράφονται στο ημερολόγιο παραγωγής. Προκειμένου να υπολογισθεί η εκτιμώμενη ποσότητα των αλιευμάτων επί του σκάφους, χρησιμοποιείται συντελεστής στοιβασίας που συμφωνείται μεταξύ των επιθεωρητών του επιθεωρούντος συμβαλλόμενου μέρους και του συμβαλλόμενου μέρους του επιθεωρούμενου σκάφους·

γ)

Η επανάληψη της ίδιας σοβαρής παράβασης που αναφέρεται στην παράγραφο 9 του σχετικού με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1956/88 καθεστώτος και η οποία έχει επιβεβαιωθεί σύμφωνα με την παράγραφο 10 του καθεστώτος εντός περιόδου 100 ημερών ή στο πλαίσιο του αλιευτικό ταξιδίου, οποιαδήποτε περίοδος από τις δύο είναι η συντομότερη.

2.   Το κράτος μέλος σημαίας εξασφαλίζει ότι, μετά την επιθεώρηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3, το υπόψη σκάφος διακόπτει κάθε αλιευτική δραστηριότητα και κινείται διαδικασίας έρευνας για σοβαρή παράβαση.

3.   Σε περίπτωση που στη ζώνη διακανονισμού δεν παρευρίσκεται επιθεωρητής ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το κράτος μέλος σημαίας του σκάφους για να πραγματοποιήσει την έρευνα που περιγράφεται στην παράγραφο 1, το κράτος μέλος σημαίας απαιτεί από το σκάφος να μεταβεί αμέσως σε λιμένα όπου μπορεί να κινηθεί η διαδικασία έρευνας.

4.   Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα για κάθε σοβαρή παράβαση που αφορά εσφαλμένη καταγραφή αλιευμάτων η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), το κράτος μέλος σημαίας εξασφαλίζει τη διενέργεια φυσικής επιθεώρησης και απογραφής της συνολικής ποσότητας των αλιευμάτων επί του σκάφους υπό την εποπτεία του στον λιμένα. Η εν λόγω επιθεώρηση πραγματοποιείται παρουσία επιθεωρητή από οποιοδήποτε άλλο συμβαλλόμενο μέρος επιθυμεί να συμμετάσχει, υπό τον όρο της συμφωνίας του κράτους μέλους σημαίας.

5.   Στην περίπτωση που κάποιο σκάφος διαταχθεί να κατευθυνθεί προς λιμένα δυνάμει των παραγράφων 2, 3 και 4, είναι δυνατόν να επιβιβασθεί ή/και να παραμείνει επί του σκάφους καθώς αυτό θα κατευθύνεται στον λιμένα επιθεωρητής από άλλο συμβαλλόμενο μέρος, εφόσον η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο ανήκει το επιθεωρούμενο σκάφος δεν απαιτήσει από τον επιθεωρητή να εγκαταλείψει το σκάφος.

Άρθρο 47

Μέτρα επιβολής της εφαρμογής

1.   Κάθε κράτος μέλος σημαίας λαμβάνει μέτρα επιβολής της εφαρμογής για σκάφος για το οποίο έχει αποδειχτεί, σύμφωνα με τη νομοθεσία του, ότι το εν λόγω σκάφος υπό τη σημαία του έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση η οποία αναφέρεται στο άρθρο 46.

2.   Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν ιδίως, ανάλογα με την σοβαρότητα της παράβασης και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του εθνικού δικαίου, τα εξής:

α)

Πρόστιμα·

β)

Κατάσχεση των απαγορευμένων αλιευτικών εργαλείων και αλιευμάτων·

γ)

Κατάσχεση του σκάφους·

δ)

Αναστολή ή αφαίρεση της άδειας αλιείας·

ε)

Μείωση ή αφαίρεση της αλιευτικής ποσόστωσης.

3.   Το κράτος μέλος σημαίας του οικείου σκάφους κοινοποιεί στην Επιτροπή αμελλητί τα ενδεικνυόμενα μέτρα που ελήφθησαν σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Βάσει της κοινοποίησης αυτής, η Επιτροπή κοινοποιεί στη γραμματεία του NAFO τα εν λόγω μέτρα.

Άρθρο 48

Έκθεση παραβάσεων

1.   Σε περίπτωση σοβαρής παράβασης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 46, το οικείο κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση επί της προόδου της έρευνας, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών για κάθε δράση που ανελήφθη ή που πρόκειται να αναληφθεί σχετικά με τη σοβαρή παράβαση το ταχύτερο δυνατόν και, εν πάσει περιπτώσει, εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της παράβασης καθώς και έκθεση σχετικά με το αποτέλεσμα της έρευνας όταν αυτή ολοκληρωθεί.

2.   Η Επιτροπή καταρτίζει κοινοτική έκθεση βάσει των εκθέσεων των κρατών μελών. Αποστέλλει την κοινοτική έκθεση σχετικά με την πρόοδο της έρευνας στη γραμματεία του NAFO εντός τεσσάρων μηνών από την κοινοποίηση της παράβασης και, το ταχύτερο δυνατόν, έκθεση σχετικά με το αποτέλεσμα της έρευνας όταν αυτή ολοκληρωθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ Ή ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΙΧΘΥΩΝ ΠΟΥ ΑΛΙΕΥΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ NEAFC

Άρθρο 49

Έλεγχος από το κράτος του λιμένα

Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1093/94 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 1994, για τον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών μπορούν να εκφορτώσουν απευθείας και να διαθέτουν στο εμπόριο τα αλιεύματά τους στους λιμένες της Κοινότητας (38), οι διαδικασίες που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο ισχύουν από 1ης Μαΐου 2007 για την εκφόρτωση ή τη μεταφόρτωση σε λιμένες των κρατών μελών κατεψυγμένων ιχθύων που αλιεύθηκαν από αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών στη ζώνη διακανονισμού NEAFC, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Σύμβασης που επισυνάπτεται στην απόφαση 81/608/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1981, σχετικά με τη σύναψη της Σύμβασης για τη μελλοντική συνεργασία στον τομέα της αλιείας του βορειοανατολικού Ατλαντικού (39).

Άρθρο 50

Καθορισμένοι λιμένες

Εκφορτώσεις και μεταφορτώσεις επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο σε καθορισμένους λιμένες.

Τα κράτη μέλη ορίζουν τόπους που χρησιμοποιούνται για εκφορτώσεις ή τόπους πλησίον της ακτής (καθορισμένοι λιμένες) στις οποίες επιτρέπονται οι εργασίες εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης ιχθύων που αναφέρονται στο άρθρο 49. Παρά την ημερομηνία εφαρμογής που ορίζεται στο άρθρο 49, τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή πριν τις 15 Ιανουαρίου 2007 κατάλογο των εν λόγω λιμένων. Τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις του καταλόγου κοινοποιούνται στην Επιτροπή τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της τροποποίησης.

Η Επιτροπή δημοσιεύει τον κατάλογο των καθορισμένων λιμένων και τις τροποποιήσεις του στη σειρά «C» της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις ιστοσελίδες της.

Άρθρο 51

Αναγγελία εισόδου σε λιμένα

1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 28ε παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, οι πλοίαρχοι όλων των αλιευτικών σκαφών, που μεταφέρουν ιχθείς που αναφέρονται στο άρθρο 49, οι οποίοι προτίθενται να εισέλθουν σε λιμένα για εκφόρτωση ή μεταφόρτωση, κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές του λιμένα την πρόθεσή τους τουλάχιστον 3 εργάσιμες ημέρες πριν από τον εκτιμώμενο χρόνο άφιξης.

2.   Η αναγγελία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, συνοδεύεται από το έντυπο που περιέχεται στο μέρος Ι του Παραρτήματος XV με το Μέρος Α δεόντως συμπληρωμένο, ως εξής:

α)

Το έντυπο PSC 1 χρησιμοποιείται όταν το αλιευτικό σκάφος εκφορτώνει τα δικά του αλιεύματα·

β)

Το έντυπο PSC 2 χρησιμοποιείται όταν το αλιευτικό σκάφος συμμετέχει σε εργασίες μεταφόρτωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, χρησιμοποιείται χωριστό έντυπο για κάθε σκάφος παράδοσης.

3.   Το κράτος μέλος λιμένα διαβιβάζει αντίγραφο του εντύπου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 αμελλητί στο κράτος σημαίας του αλιευτικού σκάφους και στο κράτος (ή τα κράτη) σημαίας των παραδιδόντων σκαφών σε περίπτωση που το σκάφος συμμετέχει σε εργασίες μεταφόρτωσης.

Άρθρο 52

Άδεια εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης

1.   Εκφορτώσεις ή μεταφορτώσεις μπορούν να επιτρέπονται από το κράτος λιμένα μόνον εάν το κράτος σημαίας του αλιευτικού σκάφους που προτίθεται να εκφορτώσει ή να μεταφορτώσει, ή σε περίπτωση που το σκάφος συμμετέχει σε εργασίες μεταφόρτωσης εκτός του λιμένα, το κράτος (ή τα κράτη) σημαίας των παραδιδόντων σκαφών, έχουν επιβεβαιώσει επιστρέφοντας αντίγραφο του εντύπου που διαβιβάσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 3 με το Μέρος Β δεόντως συμπληρωμένο, ότι:

α)

τα αλιευτικά σκάφη που δήλωσαν ότι αλίευσαν τους ιχθείς διαθέτουν επαρκή ποσόστωση για τα δηλωθέντα είδη·

β)

οι ποσότητες των ιχθύων επί του σκάφους έχουν δεόντως αναφερθεί και συνυπολογισθεί κατά τον υπολογισμό τυχόν ισχυόντων περιορισμών των αλιευμάτων ή της αλιευτικής προσπάθειας·

γ)

τα αλιευτικά σκάφη που δήλωσαν ότι αλίευσαν τους ιχθείς, διέθεταν άδεια αλιείας στις δηλωθείσες περιοχές·

δ)

η παρουσία του σκάφους στη δηλωθείσα περιοχή όπου αλιεύθηκαν τα αλιεύματα έχει επαληθευθεί βάσει δεδομένων ΣΠΣ.

Οι εργασίες εκφόρτωσης ή μεταφόρτωσης μπορούν να αρχίσουν μόνον μετά τη χορήγηση άδειας από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους λιμένα.

2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, το κράτος μέλος λιμένα μπορεί να επιτρέψει πλήρη ή μερική εκφόρτωση και χωρίς την επιβεβαίωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, αλλά στις περιπτώσεις αυτές διατηρεί τους ιχθείς αποθηκευμένους υπό τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών. Οι ιχθείς αποδεσμεύονται προς πώληση, διάθεση ή μεταφορά μόλις παραληφθεί η επιβεβαίωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Αν δεν παραληφθεί η επιβεβαίωση εντός 14 ημερών από την εκφόρτωση, το κράτος λιμένα μπορεί να κατασχέσει τους ιχθείς και να τους διαθέσει σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες.

3.   Το κράτος μέλος λιμένα κοινοποιεί αμελλητί την απόφασή του να επιτρέψει ή όχι την εκφόρτωση ή τη μεταφόρτωση με τη διαβίβαση αντιγράφου του εντύπου που περιέχεται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος XV με το Μέρος Γ δεόντως συμπληρωμένο στην Επιτροπή και στον γραμματέα της NEAFC όταν οι ιχθείς που εκφορτώνονται ή μεταφορτώνονται έχουν αλιευθεί στη ζώνη διακανονισμού NEAFC.

Άρθρο 53

Επιθεωρήσεις

1.   Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν επιθεωρήσεις ποσοστού τουλάχιστον 15 % των εκφορτώσεων ή μεταφορτώσεων από αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 49, στους λιμένες τους ετησίως.

2.   Οι επιθεωρήσεις περιλαμβάνουν την παρακολούθηση ολόκληρης της εκφόρτωσης ή της μεταφόρτωσης καθώς και διασταυρούμενους ελέγχους των ποσοτήτων ανά είδος που αναγράφονται στην αναγγελία εκφόρτωσης και των ποσοτήτων ανά είδος που εκφορτώθηκαν ή μεταφορτώθηκαν.

3.   Οι επιθεωρητές καταβάλλουν όλες τις δυνατές προσπάθειες προκειμένου να αποφύγουν την αδικαιολόγητη καθυστέρηση του αλιευτικού σκάφους και για την εξασφάλιση της ελάχιστης δυνατής παρέμβασης ή όχλησης του αλιευτικού σκάφους καθώς και την αποφυγή της υποβάθμισης της ποιότητας των αλιευμάτων.

Άρθρο 54

Εκθέσεις επιθεώρησης

1.   Κάθε επιθεώρηση τεκμηριώνεται με τη συμπλήρωση έκθεσης επιθεώρησης, όπως προβλέπεται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος XV.

2.   Αντίγραφο κάθε έκθεσης επιθεώρησης διαβιβάζεται αμελλητί στο κράτος σημαίας του επιθεωρούμενου αλιευτικού σκάφους και στο κράτος ή κράτη σημαίας των παραδιδόντων σκαφών στις περιπτώσεις που το αλιευτικό σκάφος συμμετέχει σε εργασίες μεταφόρτωσης καθώς και στην Επιτροπή και στον γραμματέα της NEAFC, όταν οι ιχθείς που εκφορτώνονται ή μεταφορτώνονται έχουν αλιευθεί στη ζώνη διακανονισμού NEAFC.

3.   Το πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο κάθε έκθεσης επιθεώρησης διαβιβάζεται κατόπιν αιτήματος στο κράτος σημαίας του επιθεωρούμενου αλιευτικού σκάφους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΠΟΥ ΑΛΙΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ CCAMLR

ΤΜΗΜΑ 1

Περιορισμοί και απαιτούμενες πληροφορίες για τα σκάφη

Άρθρο 55

Απαγορεύσεις και περιορισμοί αλιευμάτων

1.   Η κατευθυνόμενη αλιεία με στόχο είδη του Παραρτήματος XIII απαγορεύεται στις ζώνες και κατά τις περιόδους που ορίζει το εν λόγω Παράρτημα.

2.   Για τις νέες και ερευνητικές αλιευτικές δραστηριότητες, τα όρια κύριων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων του Παραρτήματος XIV εφαρμόζονται στις υποπεριοχές που αναφέρονται σε αυτό.

Άρθρο 56

Απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τα σκάφη που διαθέτουν άδεια αλιείας στην περιοχή CCAMLR

1.   Από 1ης Αυγούστου 2007, εκτός από τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τα σκάφη που διαθέτουν άδεια, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 3, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 601/2004, τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία για τα εν λόγω σκάφη:

α)

αριθμό ΔΝΟ (IMO) του σκάφους (εάν έχει εκδοθεί)·

β)

προηγούμενη σημαία, εάν υπάρχει·

γ)

διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου·

δ)

όνομα και διεύθυνση του ή των πλοιοκτητών, και του τυχόν πραγματικού ή πραγματικών κυρίων του σκάφους, εάν είναι γνωστοί·

ε)

τόπο και χρόνο ναυπήγησης·

στ)

τύπο σκάφους, τόπο και χρόνο ναυπήγησης·

ζ)

μήκος·

η)

έγχρωμη φωτογραφία του σκάφους, η οποία συνίσταται σε:

(i)

μία φωτογραφία μεγέθους τουλάχιστον 12 x 7 cm, η οποία απεικονίζει τη δεξιά πλευρά του σκάφους, εμφανίζοντας το πλήρες ολικό μήκος του και τα πλήρη κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του·

(ii)

μία φωτογραφία μεγέθους τουλάχιστον 12 x 7 cm, η οποία απεικονίζει την αριστερή πλευρά του σκάφους, εμφανίζοντας το πλήρες ολικό μήκος του και τα πλήρη κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του·

(iii)

μία φωτογραφία μεγέθους τουλάχιστον 12 x 7 cm, η οποία απεικονίζει την πρύμνη και έχει ληφθεί ακριβώς από την οπίσθια πλευρά του σκάφους·

θ)

τα μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να αποκλεισθεί η δυνατότητα παρέμβασης στη λειτουργία της συσκευής δορυφορικής παρακολούθησης που είναι εγκατεστημένη επί του σκάφους.

2.   Από 1ης Αυγούστου 2007, τα κράτη μέλη γνωστοποιούν επίσης, στο μέτρο που είναι δυνατόν, στην Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με τα σκάφη που επιτρέπεται να αλιεύουν στην περιοχή CCAMLR:

α)

ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του εφοπλιστή, εάν διαφέρει από τον πλοιοκτήτη ή τους πλοιοκτήτες·

β)

ονοματεπώνυμο και εθνικότητα του πλοιάρχου και, ανάλογα με την περίπτωση, του υπευθύνου αλιείας επί του σκάφους·

γ)

τύπο αλιευτικής μεθόδου ή μεθόδων·

δ)

μέγιστο πλάτος (m)·

ε)

ολική χωρητικότητα·

στ)

τύπους και αριθμούς επικοινωνίας του σκάφους (αριθμοί INMARSAT A, B και C)·

ζ)

κανονικό αριθμό πληρώματος·

η)

ισχύ κύριας μηχανής ή μηχανών·

θ)

μεταφορική ικανότητα (τόνοι), αριθμός αμπαριών για ιχθείς και χωρητικότητά τους (m3

ι)

κάθε άλλη πληροφορία (π.χ. κατάταξη για συνθήκες πάγου) που κρίνεται χρήσιμη.

Άρθρο 57

Αναφορά διοπτεύσεων σκαφών

1.   Σε περίπτωση που ο πλοίαρχος διαθέτοντος άδεια αλιευτικού σκάφους παρατηρήσει αλιευτικό σκάφος εντός της περιοχής CCAMLR, τεκμηριώνει, εφόσον είναι δυνατόν, με όσον το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες κάθε τέτοια διόπτευση, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

α)

όνομα και περιγραφή του σκάφους·

β)

χαρακτηριστικό κλήσεως ασυρμάτου του σκάφους·

γ)

αριθμό νηολογίου και αριθμό Lloyds/IMO του σκάφους·

δ)

κράτος σημαίας του σκάφους·

ε)

φωτογραφίες του σκάφους προς τεκμηρίωση της αναφοράς·

στ)

κάθε άλλη σχετική πληροφορία όσον αφορά τις παρατηρηθείσες δραστηριότητες του διοπτευθέντος σκάφους.

2.   Ο πλοίαρχος διαβιβάζει αναφορά με τις πληροφορίες που μνημονεύονται στην παράγραφο 1 στο κράτος σημαίας του, το ταχύτερο δυνατόν. Το κράτος σημαίας υποβάλλει στην γραμματεία της CCAMLR κάθε τέτοια αναφορά σε περίπτωση που το διοπτευθέν σκάφος συμμετέχει σε δραστηριότητες παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ) σύμφωνα με τα πρότυπα της CCAMLR.

ΤΜΗΜΑ 2

Ερευνητική αλιεία

Άρθρο 58

Συμμετοχή σε ερευνητική αλιεία

1.   Τα αλιευτικά σκάφη σημαίας και νηολογίου Ισπανίας, τα οποία έχουν κοινοποιηθεί στην CCAMLR σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 601/2004, μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ερευνητικής αλιείας με παραγάδι με στόχο το είδος Dissostichus spp. στις υποπεριοχές FAO 88.1 και 88.2, καθώς και στις διαιρέσεις 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) εκτός των περιοχών υπό εθνική δικαιοδοσία και της διαίρεσης 58.4.3b) εκτός των περιοχών υπό εθνική δικαιοδοσία.

2.   Ένα μόνο αλιευτικό σκάφος ανά κράτος μέλος αλιεύει ανά πάσα στιγμή στις διαιρέσεις 58.4.3a) και 58.4.3b).

3.   Όσον αφορά τις υποπεριοχές 88.1 και 88.2, καθώς και τις διαιρέσεις 58.4.1 και 58.4.2, τα συνολικά όρια κύριων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ανά υποπεριοχή και διαίρεση και η κατανομή τους μεταξύ Ερευνητικών Μονάδων Μικρής Κλίμακας (SSRU) σε κάθε μία από αυτές καθορίζονται στο Παράρτημα XIV. Η αλιεία σε οποιαδήποτε SSRU διακόπτεται, όταν τα σχετικά αλιεύματα φθάσουν το καθορισμένο όριο αλιευμάτων και η αλιεία στην εν λόγω SSRU απαγορεύεται για την υπόλοιπη περίοδο.

4.   Η αλιεία πραγματοποιείται σε όσο το δυνατό ευρύτερο γεωγραφικό και βαθυμετρικό φάσμα, ώστε να λαμβάνονται οι αναγκαίες πληροφορίες για τον προσδιορισμό του αλιευτικού δυναμικού και για την αποφυγή της υπερσυγκέντρωσης των αλιευμάτων και της αλιευτικής προσπάθειας. Ωστόσο, η αλιεία στις διαιρέσεις 58.4.1 και 58.4.2 απαγορεύεται σε βάθη μικρότερα των 550 m.

Άρθρο 59

Συστήματα υποβολής αναφορών

Τα αλιευτικά σκάφη που συμμετέχουν στην ερευνητική αλιεία η οποία αναφέρεται στο άρθρο 58, υπόκεινται στα ακόλουθα συστήματα αναφοράς αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας:

α)

το σύστημα της ανά πενθήμερο αναφοράς αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας που προβλέπεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 601/2004, με εξαίρεση ότι τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν στην Επιτροπή τις αναφορές αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες μετά το τέλος κάθε περιόδου αναφοράς, προς άμεση διαβίβαση στην CCAMLR. Στις υποπεριοχές 88.1 και 88.2, καθώς και στις διαιρέσεις 58.4.1 και 58.4.2, οι αναφορές υποβάλλονται ανά Ερευνητικές Μονάδες Μικρής Κλίμακας·

β)

το σύστημα της μηνιαίας αναφοράς αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας που προβλέπεται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 601/2004·

γ)

πρέπει να αναφέρεται ο συνολικός αριθμός και το βάρος των ειδών Dissostichus eleginoides και Dissostichus mawsoni που απορρίπτονται, συμπεριλαμβανομένων των ιχθύων με ζελατινώδη σάρκα.

Άρθρο 60

Ειδικές απαιτήσεις

1.   Όσον αφορά τα μέτρα που εφαρμόζονται για τη μείωση της ακούσιας θανάτωσης θαλάσσιων πτηνών στη διάρκεια της αλιείας με παραγάδι, η ερευνητική αλιεία του άρθρου 58 διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 600/2004 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση ορισμένων τεχνικών μέτρων που εφαρμόζονται στις αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη της σύμβασης για τη διατήρηση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας της Ανταρκτικής (40). Επιπλέον των μέτρων αυτών:

α)

κατά τη διάρκεια των εν λόγω αλιευτικών δραστηριοτήτων απαγορεύεται η απόρριψη εντοσθίων·

β)

τα σκάφη που συμμετέχουν σε δραστηριότητες ερευνητικής αλιείας στις διαιρέσεις 58.4.1 και 58.4.2, τα οποία συμμορφώνονται προς τα πρωτόκολλα της CCAMLR (Α, Β ή Γ) για την τοποθέτηση βαριδιών στα παραγάδια, εξαιρούνται από την απαίτηση όσον αφορά νυκτερινή πόντιση εργαλείων· ωστόσο, τα σκάφη, τα οποία συλλαμβάνουν συνολικά τρία θαλάσσια πτηνά επανέρχονται αμέσως στη νυκτερινή πόντιση σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 601/2004·

γ)

τα σκάφη που συμμετέχουν σε δραστηριότητες ερευνητικής αλιείας στις υποπεριοχές 88.1 και 88.2, καθώς και στις διαιρέσεις 58.4.3a) και 58.4.3b), τα οποία συλλαμβάνουν συνολικά τρία θαλάσσια πτηνά, διακόπτουν αμέσως την αλιεία και δεν επιτρέπεται να αλιεύουν εκτός της συνήθους αλιευτικής περιόδου για το υπόλοιπο της περιόδου 2006/07.

2.   Τα αλιευτικά σκάφη που συμμετέχουν σε δραστηριότητες ερευνητικής αλιείας στις υποπεριοχές FAO 88.1 και 88.2, υπόκεινται στις ακόλουθες επιπρόσθετες απαιτήσεις:

α)

τα σκάφη απαγορεύεται να απορρίπτουν:

(i)

πετρέλαιο, ή καύσιμα, ή κατάλοιπα ελαίων στη θάλασσα, εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της MARPOL 73/78 (Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία)·

(ii)

απορρίμματα·

(iii)

απόβλητα τροφών που δεν μπορούν να διέλθουν από πλέγμα με ανοίγματα μεγέθους το πολύ 25 mm·

(iv)

πουλερικά ή τμήματα αυτών (συμπεριλαμβανομένων των κελυφών αυγών)·

(v)

υγρά απόβλητα σε απόσταση μικρότερη των 12 ναυτικών μιλίων από την ακτή ή από σχηματισμούς πάγου, ή υγρά απόβλητα ενώ το πλοίο πλέει με ταχύτητα χαμηλότερη των 4 κόμβων·

(vi)

τέφρα από αποτέφρωση· ή

(vii)

εντόσθια.

β)

δεν επιτρέπεται να εισάγονται ζώντα πουλερικά ή άλλα ζώντα πτηνά στις υποπεριοχές 88.1 και 88.2 και τα καθαρισμένα πουλερικά που δεν καταναλώνονται πρέπει να απομακρύνονται από τις υποπεριοχές 88.1 και 88.2·

γ)

η αλιεία του είδους Dissostichus spp. στις υποπεριοχές 88.1 και 88.2 απαγορεύεται σε απόσταση μικρότερη των 10 ναυτικών μιλίων από την ακτή των Νήσων Balleny.

Άρθρο 61

Ορισμός των ανασύρσεων

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος Τμήματος, η ανάσυρση περιλαμβάνει την πόντιση ενός ή περισσότερων παραγαδιών στο ίδιο σημείο. Η ακριβής γεωγραφική θέση της ανάσυρσης ορίζεται από το κεντρικό σημείο του παραγαδιού ή των παραγαδιών που ποντίζονται με σκοπό την υποβολή αναφορών σχετικά με τα αλιεύματα και την αλιευτική προσπάθεια.

2.   Για να χαρακτηρισθεί ως ερευνητική ανάσυρση:

α)

κάθε ερευνητική ανάσυρση πρέπει να απέχει 5 τουλάχιστον ναυτικά μίλια από κάθε άλλη ερευνητική ανάσυρση, απόσταση που μετράται από το γεωγραφικό μέσο σημείο κάθε ερευνητικής ανάσυρσης·

β)

κάθε ανάσυρση πρέπει να περιλαμβάνει από 3 500 αγκίστρια έως και 10 000 αγκίστρια· ο αριθμός αυτός μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα χωριστά παραγάδια που ποντίζονται στο ίδιο σημείο·

γ)

κάθε ανάσυρση παραγαδιού πρέπει να πραγματοποιείται μετά από χρόνο παραμονής στο νερό τουλάχιστον έξι ώρες, οι οποίες μετρώνται από τη στιγμή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας πόντισης έως την έναρξη της διαδικασίας ανάσυρσης.

Άρθρο 62

Ερευνητικά σχέδια

Τα αλιευτικά σκάφη, τα οποία συμμετέχουν στις δραστηριότητες ερευνητικής αλιείας που αναφέρονται στο άρθρο 58, υλοποιούν ερευνητικά σχέδια σε όλες ανεξαιρέτως τις SSRU, στις οποίες υποδιαιρούνται οι υποπεριοχές FAO 88.1 και 88.2, καθώς και οι διαιρέσεις 58.4.1 και 58.4.2. Το ερευνητικό σχέδιο υλοποιείται με τον ακόλουθο τρόπο:

α)

κατά την πρώτη είσοδο σε SSRU, οι πρώτες 10 ανασύρσεις, καλούμενες «πρώτη σειρά», χαρακτηρίζονται «ερευνητικές ανασύρσεις» και πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 61, παράγραφος 2·

β)

οι επόμενες 10 ανασύρσεις ή 10 τόνοι αλιευμάτων, οποιοδήποτε από τα δύο πραγματοποιείται πρώτο, καλούνται «δεύτερη σειρά». Οι ανασύρσεις της δεύτερης σειράς μπορούν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του πλοιάρχου, να πραγματοποιούνται ως μέρος της συνήθους ερευνητικής αλιείας. Ωστόσο, εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 61 παράγραφος 2, οι ανασύρσεις αυτές μπορούν επίσης να χαρακτηρίζονται ερευνητικές·

γ)

με τη συμπλήρωση της πρώτης και δεύτερης σειράς ανασύρσεων, εάν ο πλοίαρχος επιθυμεί να συνεχίσει την αλιεία στην ίδια SSRU, το σκάφος επιχειρεί μια «τρίτη σειρά», η οποία οδηγεί στην πραγματοποίηση 20 συνολικά ερευνητικών ανασύρσεων και στις τρεις σειρές. Η τρίτη σειρά ανασύρσεων πρέπει να ολοκληρώνεται στη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης σε μια SSRU, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν η πρώτη και δεύτερη σειρά·

δ)

με τη συμπλήρωση 20 ερευνητικών ανασύρσεων της τρίτης σειράς, το σκάφος μπορεί να εξακολουθήσει να αλιεύει στην ίδια SSRU·

ε)

στις SSRU A, B, C, E και G στις υποπεριοχές 88.1 και 88.2, όπου η έκταση του κατάλληλου για αλιεία βυθού είναι μικρότερη από 15 000 km2, τα στοιχεία β), γ) και δ) δεν εφαρμόζονται και το σκάφος μπορεί να εξακολουθήσει να αλιεύει στην ίδια SSRU και μετά τη συμπλήρωση 10 ερευνητικών ανασύρσεων.

Άρθρο 63

Σχέδια συλλογής δεδομένων

1.   Τα αλιευτικά σκάφη, τα οποία συμμετέχουν σε δραστηριότητες ερευνητικής αλιείας που αναφέρονται στο άρθρο 58, υλοποιούν σχέδια συλλογής δεδομένων σε όλες ανεξαιρέτως τις SSRU, στις οποίες υποδιαιρούνται οι υποπεριοχές FAO 88.1 και 88.2, καθώς και οι διαιρέσεις 58.4.1 και 58.4.2. Το σχέδιο συλλογής δεδομένων πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα:

α)

στίγμα και βάθος θάλασσας σε κάθε άκρο κάθε παραγαδιού για κάθε ανάσυρση·

β)

χρόνος πόντισης, παραμονής στο νερό και ανάσυρσης·

γ)

αριθμός και είδη ιχθύων που διέφυγαν μετά την ανάσυρση τους στην επιφάνεια·

δ)

αριθμός αγκιστριών που ποντίστηκαν·

ε)

τύπος δολώματος·

στ)

επιτυχία του δολώματος ( %)·

ζ)

τύπος αγκιστριών· και

η)

συνθήκες θάλασσας και νέφωσης και φάση της σελήνης τη στιγμή πόντισης των παραγαδιών.

2.   Όλα τα δεδομένα της παραγράφου 1 πρέπει να συλλέγονται για κάθε ερευνητική ανάσυρση· ιδίως, όλοι οι ιχθύες ερευνητικής ανάσυρσης που περιέχει μέχρι 100 ιχθείς πρέπει να μετρώνται και να λαμβάνεται δείγμα τουλάχιστον 30 ιχθύων για βιολογικές μελέτες. Όταν αλιεύονται περισσότεροι από 100 ιχθύες, πρέπει να εφαρμόζεται μέθοδος τυχαίας δειγματοληψίας ιχθύων.

Άρθρο 64

Πρόγραμμα επισήμανσης

1.   Κάθε αλιευτικό σκάφος που συμμετέχει στην ερευνητική αλιεία του άρθρου 58 εφαρμόζει πρόγραμμα επισήμανσης ως εξής:

α)

στα άτομα Dissostichus spp. τοποθετείται πινακίδα και απελευθερώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζονται στο πρόγραμμα και το πρωτόκολλο επισήμανσης της CCAMLR. Τα σκάφη διακόπτουν την τοποθέτηση πινακίδων μόνο αφού τοποθετήσουν πινακίδες σε 500 άτομα ή εγκαταλείψουν την αλιεία έχοντας τοποθετήσει πινακίδα σε ένα άτομο ανά τόνο ζώντος βάρους αλιευμάτων·

β)

το πρόγραμμα έχει ως στόχο άτομα κάθε μεγέθους προκειμένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση επισήμανσης. Πινακίδες τοποθετούνται μόνο σε μπακαλιάρους που είναι σε καλή κατάσταση. Όλα τα άτομα που ελευθερώνονται, λαμβάνουν διπλή πινακίδα και οι ελευθερώσεις πρέπει να καλύπτουν όσο το δυνατό ευρύτερη γεωγραφική περιοχή·

γ)

σε όλες τις πινακίδες υπάρχει ευδιάκριτα χαραγμένος αποκλειστικός αύξων αριθμός και διεύθυνση επιστροφής, ώστε να μπορεί να εντοπισθεί η προέλευση των πινακίδων σε περίπτωση εκ νέου σύλληψης του ατόμου που φέρει πινακίδα·

δ)

όλα τα άτομα που φέρουν πινακίδα και αλιεύονται εκ νέου (δηλαδή οι αλιευόμενοι ιχθείς που φέρουν προηγουμένως τοποθετημένη πινακίδα) δεν ελευθερώνονται εκ νέου, ακόμη και αν είχαν μείνει ελεύθερα μόνο για μικρό διάστημα·

ε)

όλα τα άτομα που φέρουν πινακίδα και αλιεύονται εκ νέου, υποβάλλονται σε βιολογική δειγματοληψία (μήκος, βάρος, φύλο, στάδιο γονάδων), φωτογραφίζονται ει δυνατόν με ηλεκτρονικό μέσο, περισυλλέγονται οι ωτόλιθοι και αφαιρείται η πινακίδα·

στ)

όλα τα σχετικά δεδομένα των πινακίδων και τα δεδομένα που αφορούν τις εκ νέου αλιεύσεις ατόμων που φέρουν πινακίδα διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά μέσα και με το μορφότυπο της CCMLR στην CCMLR εντός τριών μηνών από την αναχώρηση του πλοίου από την περιοχή των αλιευμάτων·

ζ)

όλα τα σχετικά δεδομένα των πινακίδων, τα δεδομένα που αφορούν τις εκ νέου αλιεύσεις ατόμων που φέρουν πινακίδα και δείγματα από τα εκ νέου αλιευθέντα άτομα διαβιβάζονται επίσης με ηλεκτρονικά μέσα και με τον μορφότυπο της CCMLR στη σχετική περιφερειακή βάση δεδομένων πινακίδων, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο πρωτόκολλο επισήμανσης της CCMLR.

2.   Οι μπακαλιάροι στους οποίους έχει τοποθετηθεί πινακίδα και έχουν ελευθερωθεί, δεν συνυπολογίζονται στα όρια αλιευμάτων.

Άρθρο 65

Επιστημονικοί παρατηρητές και επιθεωρητές

1.   Κάθε αλιευτικό σκάφος που συμμετέχει σε δραστηριότητες ερευνητικής αλιείας του άρθρου 58, διαθέτει τουλάχιστον δύο επιστημονικούς παρατηρητές, εκ των οποίων ένα παρατηρητή διορισμένο σύμφωνα με το πρόγραμμα διεθνούς επιστημονικής παρατήρησης της CCAMLR, οι οποίοι παραμένουν στο σκάφος καθ' όλη τη διάρκεια των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιευτικής περιόδου.

2.   Τα κράτη μέλη, με την επιφύλαξη και βάσει της ισχύουσας σε αυτά νομοθεσίας και κανονισμών, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που διέπουν την αποδοχή αποδεικτικών στοιχείων στο εσωτερικό δικαστικό τους σύστημα, εξετάζουν και ενεργούν επί των εκθέσεων που υποβάλλουν οι επιθεωρητές του διορισμένου μέλους της CCAMLR στο πλαίσιο του προγράμματος, ισότιμα με τις εκθέσεις που υποβάλλουν οι δικοί τους επιθεωρητές, ενώ τόσο το συμβαλλόμενο μέρος όσο και το οικείο διορίζον μέλος της CCAMLR συνεργάζονται προκειμένου να διευκολύνουν τη δικαστική ή άλλη διαδικασία που έχει κινηθεί βάσει σχετικής έκθεσης.

Άρθρο 66

Κοινοποίηση της πρόθεσης συμμετοχής σε αλιεία κριλ

Κάθε κράτος μέλος που προτίθεται να αλιεύσει κριλ στην περιοχή CCAMLR κοινοποιεί στην γραμματεία της CCAMLR την πρόθεσή του το αργότερο τέσσερεις μήνες πριν από την τακτική ετήσια συνεδρίαση της Επιτροπής, ακριβώς πριν από την περίοδο κατά την οποία προτίθεται να αλιεύσει.

Άρθρο 67

Προσωρινή απαγόρευση της αλιείας βαθέων υδάτων με απλάδια δίχτυα

1.   Η χρήση απλαδιών στην περιοχή CCAMLR, για σκοπούς εκτός της επιστημονικής έρευνας, απαγορεύεται μέχρις ότου η επιστημονική επιτροπή διερευνήσει και αναφέρει τις πιθανές επιπτώσεις των εν λόγω εργαλείων και η Επιτροπή συμφωνήσει βάσει γνωμοδότησης της επιστημονικής επιτροπής ότι η εν λόγω μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περιοχή CCAMLR.

2.   Η χρήση απλαδιών για επιστημονική έρευνα σε ύδατα βάθους άνω των 100 μέτρων κοινοποιείται εκ των προτέρων στην επιστημονική επιτροπή και εγκρίνεται από την Επιτροπή πριν από την έναρξη τέτοιων ερευνών.

3.   Σκάφος που επιθυμεί να διασχίσει την περιοχή CCAMLR φέροντας επ' αυτού απλάδια, πρέπει να κοινοποιήσει στη γραμματεία της σύμβασης την πρόθεσή του, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων ημερομηνιών διέλευσης μέσω της περιοχής CCAMLR. Κάθε σκάφος που κατέχει απλάδια εντός της περιοχής CCAMLR και το οποίο δεν έχει υποβάλλει τέτοια εκ των προτέρων κοινοποίηση, θεωρείται ότι έχει παραβεί τις παρούσες διατάξεις.

Άρθρο 68

Προσωρινοί περιορισμοί της χρήσης τρατών βυθού στην ανοικτή θάλασσα της περιοχής CCAMLR για τις αλιευτικές περιόδους 2006/07 και 2007/08

1.   Η χρήση τρατών βυθού στην ανοικτή θάλασσα της περιοχής CCAMLR απαγορεύεται στις περιοχές για τις οποίες η Επιτροπή έχει θέσει σε ισχύ μέτρα προστασίας όσον αφορά τις τράτες βυθού.

2.   Το εν λόγω περιοριστικό μέτρο δεν ισχύει για τη χρήση τρατών βυθού κατά την διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας στην περιοχή CCAMLR.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΠΟΥ ΑΛΙΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ SEAFO

ΤΜΗΜΑ 1

Αδειοδότηση σκαφών

Άρθρο 69

Αδειοδότηση σκαφών

1.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν, ει δυνατόν με ηλεκτρονικά μέσα, στην Επιτροπή μέχρι την 1η Ιουνίου 2007, τον κατάλογο των σκαφών τους που επιτρέπεται να ασκούν δραστηριότητες στην περιοχή της σύμβασης SEAFO βάσει άδειας αλιείας.

2.   Οι πλοιοκτήτες των σκαφών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι πολίτες ή νομικές οντότητες της Κοινότητας.

3.   Τα αλιευτικά σκάφη μπορούν να λάβουν άδεια αλιείας στην περιοχή της σύμβασης SEAFO μόνον εάν μπορούν να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις και τις ευθύνες στο πλαίσιο της σύμβασης SEAFO καθώς και τα σχετικά μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της σύμβασης.

4.   Δεν εκδίδεται άδεια αλιείας για σκάφη που έχουν ιστορικό ΠΛΑ αλιείας εκτός εάν οι νέοι πλοιοκτήτες έχουν υποβάλλει επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι προηγούμενοι πλοιοκτήτες και εφοπλιστές δεν διαθέτουν πλέον συμφέροντα κυριότητας ή εκμετάλλευσης, ή οικονομικά συμφέροντα στα σκάφη αυτά, ούτε ασκούν έλεγχο επί των σκαφών ή ότι, λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών στοιχείων, τα σκάφη τους δεν συμμετέχουν ούτε συμβάλλουν σε ΠΛΑ αλιεία.

5.   Ο κατάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο 1, περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

α)

όνομα του σκάφους, αριθμός νηολογίου, προηγούμενα ονόματα (εφόσον είναι γνωστά) και λιμένας νηολόγησης,

β)

προηγούμενη σημαία (εάν υπάρχει),

γ)

διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου (εάν υπάρχει),

δ)

ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του πλοιοκτήτη ή των πλοιοκτητών,

ε)

τύπος του σκάφους·

στ)

μήκος·

ζ)

ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του εφοπλιστή (διαχειριστή) ή των εφοπλιστών (διαχειριστών) (εάν υπάρχουν),

η)

ολική χωρητικότητα· και

θ)

ισχύς κύριας μηχανής ή μηχανών.

6.   Μετά την κατάρτιση του αρχικού καταλόγου των σκαφών στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια, τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμελλητί στην Επιτροπή, κάθε προσθήκη, διαγραφή ή/και τροποποίηση τη στιγμή κατά την οποία πραγματοποιείται.

Άρθρο 70

Υποχρεώσεις αδειοδοτημένων σκαφών

1.   Τα σκάφη τηρούν όλα τα σχετικά μέτρα διατήρησης και διαχείρισης της SEAFO.

2.   Τα σκάφη στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια, διατηρούν επ' αυτών έγκυρα πιστοποιητικά νηολόγησης και έγκυρες άδειες αλιείας ή/και μεταφόρτωσης.

Άρθρο 71

Μη αδειοδοτημένα σκάφη

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να απαγορεύσουν την αλιεία, τη διατήρηση επί του σκάφους, τη μεταφόρτωση και την εκφόρτωση ειδών που καλύπτονται από τη σύμβαση SEAFO από σκάφη που δεν έχουν ενταχθεί στον κατάλογο SEAFO των σκαφών στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε πραγματικό στοιχείο που αποδεικνύει ότι υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι σκάφη, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο SEAFO των σκαφών στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια, ασκούν δραστηριότητες αλιείας ή/και μεταφόρτωσης ειδών που καλύπτονται από τη σύμβαση SEAFO στην περιοχή της σύμβασης.

3.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι πλοιοκτήτες σκαφών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο SEAFO των αδειοδοτημένων σκαφών δεν συμμετέχουν ούτε συμβάλλουν σε αλιευτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από σκάφη που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο SEAFO των σκαφών στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια στην περιοχή της σύμβασης SEAFO.

ΤΜΗΜΑ 2

Μεταφορτώσεις

Άρθρο 72

Απαγόρευση της μεταφόρτωσης εν πλω

Τα κράτη μέλη απαγορεύουν τις μεταφορτώσεις εν πλω από σκάφη που φέρουν τη σημαία τους στην περιοχή της σύμβασης SEAFO για είδη που καλύπτονται από την σύμβαση SEAFO.

Άρθρο 73

Μεταφορτώσεις εντός λιμένων

1.   Τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη που αλιεύουν είδη τα οποία καλύπτονται από τη σύμβαση SEAFO στην περιοχή της σύμβασης μεταφορτώνουν μόνο στον λιμένα συμβαλλόμενου μέρους της σύμβασης SEAFO εφόσον κατέχουν εκ των προτέρων άδεια από το συμβαλλόμενο μέρος στον λιμένα του οποίου θα πραγματοποιηθεί η μεταφόρτωση. Τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη επιτρέπεται να πραγματοποιούν μεταφορτώσεις μόνον εάν έχουν λάβει εκ των προτέρων άδεια μεταφόρτωσης από το κράτος μέλος σημαίας και το κράτος λιμένα.

2.   Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι τα αδειοδοτημένα αλιευτικά σκάφη του λαμβάνουν εκ των προτέρων άδεια συμμετοχής σε μεταφορτώσεις εντός λιμένων. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι οι μεταφορτώσεις συμφωνούν με τις αναφερθείσες ποσότητες αλιευμάτων κάθε σκάφους και απαιτούν την αναφορά των μεταφορτώσεων.

3.   Ο πλοίαρχος κοινοτικού αλιευτικού σκάφους που μεταφορτώνει σε άλλο σκάφος, το οποίο στο εξής αναφέρεται ως «παραλαμβάνον σκάφος», οποιαδήποτε ποσότητα αλιευμάτων ειδών που καλύπτονται από τη σύμβαση SEAFO, τα οποία έχουν αλιευθεί στην περιοχή της σύμβασης, πληροφορεί κατά τη στιγμή της μεταφόρτωσης το κράτος σημαίας του παραλαμβάνοντος σκάφους για τα σχετικά είδη και ποσότητες, την ημερομηνία της μεταφόρτωσης και την προέλευση των αλιευμάτων και υποβάλλει στο δικό του κράτος μέλος σημαίας δήλωση μεταφόρτωσης SEAFO σύμφωνα με το έντυπο που προβλέπεται στο μέρος Ι του Παραρτήματος XVI.

4.   Ο πλοίαρχος κοινοτικού αλιευτικού σκάφους κοινοποιεί τουλάχιστον 24 ώρες εκ των προτέρων, τις εξής πληροφορίες στο συμβαλλόμενο μέρος SEAFO, στο λιμένα του οποίου θα πραγματοποιηθεί η μεταφόρτωση:

α)

το όνομα των αλιευτικών σκαφών που πραγματοποιούν τη μεταφόρτωση,

β)

τα ονόματα των παραλαμβανόντων σκαφών,

γ)

την ποσότητα ανά είδος που πρόκειται να μεταφορτωθεί,

δ)

την ημερομηνία και το λιμένα μεταφόρτωσης.

5.   Το αργότερο 24 ώρες πριν από την έναρξη καθώς και μετά την ολοκλήρωση της μεταφόρτωσης, σε περίπτωση που αυτή πραγματοποιείται σε λιμένα συμβαλλόμενου μέρους της SEAFO, ο πλοίαρχος παραλαμβάνοντος σκάφους υπό κοινοτική σημαία ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του κράτους λιμένα για τις ποσότητες των αλιευμάτων των ειδών που καλύπτονται από τη σύμβαση SEAFO που φέρει επί του σκάφους και διαβιβάζει τη δήλωση μεταφόρτωσης SEAFO στις εν λόγω αρμόδιες αρχές εντός 24 ωρών.

6.   Ο πλοίαρχος παραλαμβάνοντος σκάφους υπό κοινοτική σημαία υποβάλλει 48 ώρες πριν από την εκφόρτωση δήλωση μεταφόρτωσης SEAFO στις αρμόδιες αρχές του κράτους λιμένα όπου πραγματοποιείται η εκφόρτωση.

7.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να επαληθεύσει την ακρίβεια των υποβαλλόμενων πληροφοριών και συνεργάζεται με το κράτος σημαίας για να εξασφαλίσει ότι οι εκφορτώσεις συμφωνούν με τις αναφερθείσες ποσότητες αλιευμάτων κάθε σκάφους.

8.   Κάθε κράτος μέλος που διαθέτει σκάφη με άδεια αλιείας στην περιοχή της σύμβασης SEAFO για είδη που καλύπτονται από τη σύμβαση SEAFO, κοινοποιήσει, μέχρι την 1η Ιουνίου 2007, στην Επιτροπή, τα λεπτομερή στοιχεία των μεταφορτώσεων που πραγματοποίησαν τα υπό τη σημαία τους σκάφη.

ΤΜΗΜΑ 3

Μέτρα διατήρησης για τη διαχείριση ευαίσθητων ενδιαιτημάτων και οικοσυστημάτων βαθέων υδάτων

Άρθρο 74

Απαγορευμένες περιοχές

Στις περιοχές που ορίζονται κατωτέρω, απαγορεύονται όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες για είδη που καλύπτονται από τη σύμβαση SEAFO από κοινοτικά αλιευτικά σκάφη:

α)

Υποδιαίρεση A1

i)

Θαλάσσια όρη Dampier

10o00'Ν 02o00'Δ

10o00'Ν 00o00'Α

12o00'Ν 02o00'Δ

12o00'Ν 00o00'Α

ii)

Θαλάσσια όρη Malahit Guyot

11o00'Ν 02o00'Δ

11o00'Ν 04o00'Δ

13o00'Ν 02o00'Δ

13o00'Ν 04o00'Δ

β)

Υποδιαίρεση B1

Θαλάσσια όρη Molloy

27o00'Ν 08o00'Α

27o00'Ν 10o00'Α

29o00'Ν 08o00'Α

29o00'Ν 10o00'Α

γ)

Διαίρεση C

i)

Θαλάσσια όρη Schmidt-Ott & Θαλάσσια όρη Erica

37o00'Ν 13o00Α

37o00'Ν 17o00'Α

40o00'Ν 13o00Α

40o00'Ν 17o00'Α

ii)

Θαλάσσια όρη Africana

37o00'Ν 28o00Α

37o00'Ν 30o00Α

38o00'Ν 28o00Α

38o00'Ν 30o00Α

iii)

Θαλάσσια όρη Panzarini

39o00'Ν 11o00'Α

39o00'Ν 13o00'Α

41o00'Ν 11o00'Α

41o00'Ν 13o00'Α

δ)

Υποδιαίρεση C1

i)

Θαλάσσια όρη Vema

31o00'Ν 08o00'Α

31o00'Ν 09o00'Α

32o00'Ν 08o00'Α

32o00'Ν 09o00'Α

ii)

Θαλάσσια όρη Wust

33o00'Ν 06o00'Α

33o00'Ν 08o00'Α

34o00'Ν 06o00'Α

34o00'Ν 08o00'Α

ε)

Διαίρεση D

i)

Θαλάσσια όρη Discovery, Junoy, Shannon

41o00'Ν 06o00'Δ

41o00'Ν 03o00'Α

44o00'Ν 06o00'Δ

44o00'Ν 03o00'Α

ii)

Θαλάσσια όρη Schwabenland & Herdman

44o00'Ν 01o00'Δ

44o00'Ν 02o00'Α

47o00'Ν 01o00'Δ

47o00'Ν 02o00'Α

Άρθρο 75

Αλιευτικές δραστηριότητες παρελθόντων ετών

Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή, μέχρι την 1η Ιουνίου 2007, και βάσει του παρακάτω μορφότυπου, πληροφορίες που αφορούν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες σχετικά με είδη που περιλαμβάνονται στη σύμβαση SEAFO, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές που προσδιορίσθηκαν ανωτέρω στο άρθρο 74 κατά τα έτη 2004, 2005 και 2006.

Τύπος αλιείας

Καταμέτρηση της προσπάθειας

Σύνολο αλιευμάτων (Mt)

Μηχανότρατες

α.

Κιλοβάτ/ημέρες αλιείας

β.

Σκάφος/ημέρες αλιείας

 

Παραγαδιάρικα:

α.

Ολική χωρητικότητα/ημέρες αλιείας

β.

Μέσος αριθμός χρησιμοποιούμενων αγκιστριών/Αριθμός ρίψεων

 

Άλλοι

α.

Ολική χωρητικότητα/ημέρες αλιείας

 

ΤΜΗΜΑ 4

Μέτρα μείωσης της ακούσιας θανάτωσης θαλάσσιων πτηνών

Άρθρο 76

Πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις με θαλάσσια πτηνά

Τα κράτη μέλη συλλέγουν και υποβάλλουν στην Επιτροπή, μέχρι την 1η Ιουνίου 2007, όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις με θαλάσσια πτηνά, συμπεριλαμβανομένων των τυχαίων συλλήψεων από τα αλιευτικά τους σκάφη που αλιεύουν είδη που καλύπτονται από τη σύμβαση SEAFO.

Άρθρο 77

Μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων

1.   Όλα τα κοινοτικά σκάφη που αλιεύουν νοτίως του παραλλήλου γεωγραφικού πλάτους 30o Ν, φέρουν και χρησιμοποιούν ταινίες εκφοβισμού πτηνών (ιστοί tori):

α)

Οι ιστοί tori ικανοποιούν τις συμφωνημένες κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό και την εγκατάσταση ιστών tori όπως καθορίζονται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος XVI,

β)

Οι ιστοί tori αναπτύσσονται πάντοτε πριν από την πόντιση των παραγαδιών στο νερό νοτίως του παραλλήλου γεωγραφικού πλάτους 30o Ν,

γ)

Στις περιπτώσεις που είναι δυνατό, τα σκάφη ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν και δεύτερο ιστό tori και ταινία εκφοβισμού πτηνών όταν παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση ή δραστηριότητα πτηνών,

δ)

Όλα τα σκάφη φέρουν εφεδρικές ταινίες tori έτοιμες για άμεση χρήση.

2.   Τα παραγάδια ποντίζονται μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας [δηλαδή κατά το διάστημα από το ναυτικό λυκόφως έως το λυκαυγές (41)]. Κατά τη νυχτερινή αλιεία με παραγάδια, χρησιμοποιούνται μόνο τα ελάχιστα φώτα του πλοίου που είναι αναγκαία για την ασφάλειά του.

3.   Απαγορεύεται η απόρριψη εντοσθίων κατά τη διάρκεια ρίψης ή πόντισης των εργαλείων. Η απόρριψη εντοσθίων κατά τη διάρκεια της ανάσυρσης των εργαλείων πρέπει να αποφεύγεται. Κάθε τέτοια απόρριψη πραγματοποιείται, όπου είναι δυνατόν, στην αντίθετη πλευρά του σκάφους σε σχέση με την πλευρά ανάσυρσης των εργαλείων. Για σκάφη ή τύπους αλιείας για τους οποίους δεν ισχύει απαίτηση διατήρησης των εντοσθίων επί του σκάφους, εφαρμόζεται σύστημα αφαίρεσης των αγκίστρων από τα εντόσθια και τις ιχθυοκεφαλές πριν από την απόρριψη. Τα δίχτυα καθαρίζονται πριν από την πόντιση για να αφαιρεθούν υπολείμματα που μπορεί να προσελκύσουν θαλάσσια πτηνά.

4.   Τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη εφαρμόζουν διαδικασίες πόντισης και ανάσυρσης με τις οποίες ελαχιστοποιείται ο χρόνος κατά τον οποίο το δίχτυ επιπλέει στην επιφάνεια με τα μάτια του σε κατάσταση χαλάρωσης. Η συντήρηση των διχτυών δεν πραγματοποιείται, στο μέτρο του δυνατού, ενόσω το δίχτυ βρίσκεται στο νερό.

5.   Τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη ενθαρρύνονται να αναπτύξουν διατάξεις εργαλείων με τις οποίες θα ελαχιστοποιείται η πιθανότητα να έλθουν τα πτηνά σε επαφή με το τμήμα εκείνο του διχτυού προς το οποίο είναι περισσότερο ευάλωτα. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν την τοποθέτηση περισσότερων βαριδιών ή λιγότερων βοηθημάτων επίπλευσης στο δίχτυ έτσι ώστε να βυθίζεται ταχύτερα, ή την τοποθέτηση έγχρωμων ταινιών ή άλλων διατάξεων σε συγκεκριμένα τμήματα του διχτυού στα οποία το μέγεθος των ματιών δημιουργεί ιδιαίτερο κίνδυνο για τα πουλιά.

6.   Τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη που είναι διαρρυθμισμένα έτσι ώστε να μη διαθέτουν εγκαταστάσεις μεταποίησης ή επαρκή χωρητικότητα για να αποθηκεύουν εντόσθια, ούτε τη δυνατότητα να απορρίπτουν τα εντόσθια από την πλευρά του σκάφους που είναι αντίθετη προς εκείνη από την οποία ανασύρονται τα εργαλεία, δεν επιτρέπεται να αλιεύουν στην περιοχή της σύμβασης SEAFO.

7.   Πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλισθεί ότι τα πτηνά που συλλαμβάνονται ζωντανά, κατά τη διάρκεια της αλιείας, απελευθερώνονται ζωντανά και ότι αφαιρούνται, κατά το δυνατόν, τα αγκίστρια χωρίς να κινδυνεύει η ζωή των αφορώμενων πτηνών.

ΤΜΗΜΑ 55

Έλεγχοι

Άρθρο 78

Κοινοποίηση κινήσεων σκαφών και ποσοτήτων αλιευμάτων

1.   Τα αλιευτικά σκάφη και τα σκάφη ερευνητικής αλιείας που διαθέτουν άδεια αλιείας στην περιοχή της σύμβασης SEAFO και αναπτύσσουν αλιευτικές δραστηριότητες, αποστέλλουν αναφορές εισόδου, αλιευμάτων και εξόδου προς τις αρχές του κράτους μέλους σημαίας μέσω ΣΠΣ, ή με άλλα πρόσφορα μέσα, και, εφόσον το απαιτεί το κράτος μέλος σημαίας, προς την εκτελεστική γραμματεία SEAFO.

2.   Η αναφορά εισόδου υποβάλλεται το ενωρίτερο 12 ώρες και το αργότερο 6 ώρες πριν από κάθε είσοδο στην περιοχή της σύμβασης SEAFO και περιλαμβάνει την ημερομηνία, ώρα και στίγμα εισόδου του σκάφους καθώς και την ποσότητα των επί του σκάφους αλιευμάτων ανά είδος (3ψήφιος αλφαβητικός κωδικός FAO) και ανά βάρος ζωντανών αλιευμάτων (kg).

3.   Η αναφορά αλιευμάτων υποβάλλεται ανά είδος (3ψήφιος αλφαβητικός κωδικός FAO) και ανά βάρος ζωντανών αλιευμάτων (kg) στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα.

4.   Η αναφορά εξόδου υποβάλλεται το ενωρίτερο 12 ώρες και το αργότερο 6 ώρες πριν από κάθε έξοδο από την περιοχή της σύμβασης SEAFO. Περιλαμβάνει την ημερομηνία, ώρα και στίγμα εξόδου του σκάφους, τον αριθμό των ημερών αλιείας και, ανά είδος (3ψήφιος αλφαβητικός κωδικός FAO) και ανά βάρος ζωντανών αλιευμάτων (kg), τα αλιεύματα που αλιεύθηκαν στην περιοχή της σύμβασης SEAFO από την έναρξη της αλιείας στην περιοχή της σύμβασης SEAFO ή από την τελευταία αναφορά αλιευμάτων.

Άρθρο 79

Επιστημονικές παρατηρήσεις και συλλογή πληροφοριών για τη στήριξη της εκτίμησης των αποθεμάτων

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την επιβίβαση ειδικευμένων επιστημονικών παρατηρητών ότι σε όλα τα αλιευτικά τους σκάφη που ασκούν δραστηριότητες εντός της περιοχής της σύμβασης SEAFO και τα οποία αλιεύουν είδη που καλύπτονται από τη σύμβαση SEAFO.

2.   Κάθε κράτος μέλος απαιτεί την υποβολή των πληροφοριών που συλλέγουν οι παρατηρητές σχετικά με κάθε σκάφος που φέρει τη σημαία του εντός 30 ημερών μετά την αναχώρηση από την περιοχή της σύμβασης SEAFO. Τα δεδομένα υποβάλλονται με βάση τον μορφότυπο που προδιαγράφει η επιστημονική επιτροπή της SEAFO. Το κράτος μέλος αποστέλλει το ταχύτερο δυνατόν αντίγραφο των πληροφοριών στην Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη τήρησης του απόρρητου των ακατέργαστων στοιχείων. Το κράτος μέλος μπορεί επίσης να υποβάλλει αντίγραφο των πληροφοριών στον εκτελεστικό γραμματέα της SEAFO.

3.   Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, συλλέγονται και επαληθεύονται κατά το δυνατό από διορισμένους παρατηρητές το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2007.

Άρθρο 80

Διοπτεύσεις σκαφών από μη συμβαλλόμενα μέρη

1.   Τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους, διαβιβάζουν στο κράτος μέλος σημαίας τους πληροφορίες για κάθε πιθανή αλιευτική δραστηριότητα σκαφών που φέρουν σημαία μη συμβαλλόμενου μέρους εντός της περιοχής της σύμβασης SEAFO. Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα εξής:

α)

όνομα του σκάφους·

β)

αριθμός νηολογίου του σκάφους·

γ)

κράτος σημαίας του σκάφους·

δ)

κάθε άλλη σχετική πληροφορία όσον αφορά το παρατηρηθέν σκάφος.

2.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στην Επιτροπή το ταχύτερο δυνατόν. Η Επιτροπή διαβιβάζει αμέσως τις πληροφορίες αυτές στον εκτελεστικό γραμματέα της SEAFO για ενημέρωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ

ΠΑΡΑΝΟΜΗ, ΛΑΘΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΧΗ ΑΛΙΕΙΑ

Άρθρο 81

Βόρειος Ατλαντικός

Τα σκάφη που επιδίδονται σε παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία στον βόρειο Ατλαντικό, υπόκεινται στα μέτρα που καθορίζονται στο Παράρτημα XVΙΙ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 82

Διαβίβαση δεδομένων

Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 15, παράγραφος 1 και το άρθρο 18, παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή δεδομένα που αφορούν εκφορτώσεις των αλιευθεισών ποσοτήτων αποθεμάτων, πρέπει να χρησιμοποιούν τους κωδικούς αποθεμάτων που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 83

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1116/2006 καταργείται.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 84

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Στις περιπτώσεις που τα TAC της περιοχής CCAMLR καθορίζονται για χρονικές περιόδους οι οποίες αρχίζουν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007, το άρθρο 55 εφαρμόζεται από την έναρξη των αντίστοιχων χρονικών περιόδων εφαρμογής των TAC.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 21 Δεκεμβρίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. KORKEAOJA


(1)  ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.

(2)  ΕΕ L 115 της 9.5.1996, σ. 3.

(3)  ΕΕ L 70 της 9.3.2004, σ. 8.

(4)  ΕΕ L 150 της 30.4.2004, σ. 1. Διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 185 της 24.5.2004, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 345 της 28.12.2005, σ. 5.

(6)  ΕΕ L 65 της 7.3.2006, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 276 της 10.10.1983, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1804/2005 (ΕΕ L 290 της 4.11.2005, σ. 10).

(8)  ΕΕ L 274 της 25.9.1986, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3259/94 (ΕΕ L 339 της 29.12.1994, σ. 11).

(9)  ΕΕ L 132 της 21.5.1987, σ. 9.

(10)  ΕΕ L 365 της 31.12. 1991, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 448/2005 (ΕΕ L 74 της 19.3.2005, σ. 5).

(11)  ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 768/2005 (ΕΕ L 128 της 21.5.2005, σ. 1).

(12)  ΕΕ L 171 της 6.7.1994, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 813/2004 (ΕΕ L 150 της 30.4.2004, σ. 32).

(13)  ΕΕ L 171 της 6.7.1994, σ. 7.

(14)  ΕΕ L 125 της 27.4.1998, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2166/2005 (ΕΕ L 345 της 28.12.2005, σ. 5).

(15)  ΕΕ L 191 της 7.7.1998, σ. 10. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 (ΕΕ L 349 της 31.12.2005, σ. 1).

(16)  ΕΕ L 137 της 19.5.2001, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 831/2004 (ΕΕ L 127 της 29.4.2004, σ. 33).

(17)  ΕΕ L 351 της 28.12.2002, σ. 6. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2269/2004 (ΕΕ L 396 της 31.12.2004, σ. 1).

(18)  ΕΕ L 289 της 7.11.2003, σ. 1.

(19)  ΕΕ L 333 της 20.12.2003, σ. 17.

(20)  ΕΕ L 97 της 1.4.2004, σ. 16.

(21)  ΕΕ L 384 της 29.12.2006, σ. 28.

(22)  ΕΕ L 199 της 21.7.2006, σ. 8.

(23)  ΕΕ L 226 της 29.8.1980, σ. 48.

(24)  ΕΕ L 226 της 29.8.1980, σ. 12.

(25)  ΕΕ L 29 της 1.2.1985, σ. 9.

(26)  ΕΕ L 16 της 20.1.2006, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1782/2006 (ΕΕ L 345 της 8.12.2006, σ. 10).

(27)  ΕΕ L 270 της 13.11.1995, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(28)  ΕΕ L 186 της 28.7.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.

(29)  ΕΕ L 224 της 16.8.2006, σ. 22.

(30)  ΕΕ L 32 της 4.2.2005, σ. 1.

(31)  ΕΕ L 162 της 18.6.1986, σ. 33.

(32)  ΕΕ L 234 της 31.8.2002, σ. 39.

(33)  ΕΕ L 190 της 4.7.1998, σ. 34.

(34)  ΕΕ L 349 της 31.12.2005, σ. 1.

(35)  ΕΕ L 5 της 9.1.2004, σ. 25. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1799/2006/ΕΕ L 341 της 7.12.2006, σ. 26).

(36)  ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1759/2006 (ΕΕ L 335 της 1.12.2006, σ. 3).

(37)  ΕΕ L 175 της 6.7.1988, σ. 1.

(38)  ΕΕ L 121 της 15.7.1989, σ. 3.

(39)  ΕΕ L 227 της 12.8.1981, σ. 22.

(40)  ΕΕ L 97 της 1.4.2004, σ. 1.

(41)  Οι ακριβείς χρόνοι του ναυτικού λυκόφωτος και λυκαυγούς στους πίνακες του ναυτικού ημερολογίου για κάθε γεωγραφικό πλάτος τοπική ώρα και ημερομηνία. Όλοι οι χρόνοι, για εργασίες επί του πλοίου ή αναφορές παρατηρήσεων αναφέρονται σε Μέσο Χρόνο Greenwich (GMT).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΟΡΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΦΕΝΟΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΡΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΣΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ ΕΚ, ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΖΩΝΗ (ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ ΒΑΡΟΥΣ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΛΛΩΣ)

Τα πάσης φύσεως όρια αλιευμάτων που προβλέπονται στο παρόν Παράρτημα θεωρούνται ποσοστώσεις για τους σκοπούς του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού και, ως εκ τούτου, υπόκεινται στους κανόνες που καθορίζει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, ιδίως στα άρθρα 14 και 15.

Σε κάθε περιοχή, τα αποθέματα ιχθύων παρατίθενται με την αλφαβητική σειρά της λατινικής ονομασίας του είδους. Ο κάτωθι πίνακας αντιστοιχιών των λατινικών με τις κοινές ονομασίες δίνεται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:

Επιστημονική ονομασία

Τριψήφιος αλφαβητικός κωδικός

Κοινή ονομασία

Ammodytidae

SAN

Αμμόχελα

Anarhichas lupus

CAT

Λυκόψαρο Ατλαντικού

Aphanopus carbo

BSF

Μαύρο σπαθόψαρο

Argentina silus

ARU

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Beryx spp.

ALF

Μπερυτσίδες

Boreogadus saida

POC

Βορεομπακαλιάρος

Brosme brosme

USK

Μπρόσμιος

Centrophorus squamosus

GUQ

Αγκαθίτης Ατλαντικού

Centroscymnus coelolepis

CYO

Πορτογαλικό σκυλόψαρο

Cetorhinus maximus

BSK

Καρχαρίας προσκυνητής

Chaenocephalus aceratus

SSI

Παγόψαρο της Σκωτίας

Champsocephalus gunnari

ANI

Παγόψαρο Ανταρκτικής

Channichthys rhinoceratus

LIC

Ρυγχοπαγόψαρο

Chionoecetes spp.

PCR

Κάβουρες Αρκτικής

Clupea harengus

HER

Ρέγγα

Coryphaenoides rupestris

RNG

Γρεναδιέρος των βράχων

Dalatias licha

SCK

Σκυμνοσκυλόψαρο

Deania calcea

DCA

Κεντρόνι

Dissostichus eleginoides

TOP

Μπακαλιάρος Ανταρκτικής

Engraulis encrasicolus

ANE

Γαύρος

Etmopterus princeps

ETR

Μεγάλος μαυροαγκαθίτης

Etmopterus pusillus

ETP

Λείος μαυροαγκαθίτης

Etmopterus spinax

ETX

Μαυροαγκαθίτης

Euphausia superba

KRI

Κριλ

Gadus morhua

COD

Γάδος

Galeorhinus galeus

GAG

Γαλέος

Germo alalunga

ALB

Τόνος μακρύπτερος

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Καλκάνι

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Νοτοθένια

Hippoglossoides platessoides

PLA

Καλκάνι Καναδά

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Ιππόγλωσσα

Hoplostethus atlanticus

ORY

Καθρεπτόψαρο Ατλαντικού

Illex illecebrosus

SQI

Θράψαλο του Βορρά

Lamna nasus

POR

Λάμνα

Lampanyctus achirus

LAC

Λυχναρόψαρο

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Νοτοθένια

Lepidorhombus spp.

LEZ

Ζαγκέτες

Limanda ferruginea

YEL

Χωματίδα με κίτρινη ουρά

Limanda limanda

DAB

Χωματίδα

Lophiidae

ANF

Πεσκαντρίτσα

Macrourus berglax

RHG

Γρεναδιέρος

Macrourus spp.

GRV

Γρεναδιέρος

Makaira nigricans

BUM

Γαλάζιο μάρλιν

Mallotus villosus

CAP

Καπελάνος

Martialia hyadesi

SQS

Καλαμάρια

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος

HAD

Εγκλεφίνος

Merlangius merlangus

WHG

Νταούκι Ατλαντικού

Merluccius merluccius

HKE

Μπακαλιάρος μερλούκιος

Micromesistius poutassou

WHB

Προσφυγάκι

Microstomus kitt

LEM

Λεμονόγλωσσα

Molva dypterigia

BLI

Μουρούνα

Molva macrophthalmus

SLI

Ποντικόψαρο

Molva molva

LIN

Μουρούνα

Nephrops norvegicus

NEP

Καραβίδα

Notothenia rossii

NOR

Νοτοθένια

Pagellus bogaraveo

SBR

Λυθρίνι πελαγίσιο

Pandalus borealis

PRA

Γαρίδα της Αρκτικής

Paralomis spp.

PAI

Κάβουρας

Penaeus spp.

PEN

Γαρίδες

Phycis spp.

FOX

Σαλούβαρδοι

Platichthys flesus

FLX

Καλκάνι

Pleuronectes platessa

PLE

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectiformes

FLX

Πλατύψαρα

Pollachius pollachius

POL

Κίτρινος μπακαλιάρος

Pollachius virens

POK

Μαύρος μπακαλιάρος

Psetta maxima

TUR

Καλκάνι

Pseudochaenichthus georgianus

SGI

Παγόψαρο

Rajidae

SRX-RAJ

Σελάχια

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας

Salmo salar

SAL

Σολομός Ατλαντικού

Scomber scombrus

MAC

Σκουμπρί

Scopthalmus rhombus

BLL

Πησσί

Sebastes spp.

RED

Κοκκινόψαρα

Solea solea

SOL

Γλώσσα

Solea spp.

SOX

Γλώσσα

Sprattus sprattus

SPR

Παπαλίνα

Squalus acanthias

DGS

Σκυλόψαρο

Tetrapturus alba

WHM

Λευκό μάρλιν

Thunnus alalunga

ALB

Τόνος μακρύπτερος

Thunnus albacares

YFT

Τόνος κιτρινόπτερος

Thunnus obesus

BET

Τόνος μεγαλόφθαλμος

Thunnus thynnus

BFT

Τόνος

Trachurus spp.

JAX

Σαφρίδι

Trisopterus esmarki

NOP

Σύκο της Νορβηγίας

Urophycis tenuis

HKW

Λευκός μπακαλιάρος

Xiphias gladius

SWO

Ξιφίας

Ο κάτωθι πίνακας αντιστοιχιών των κοινών με τις λατινικές ονομασίες δίνεται για σκοπούς επεξήγησης:

Τόνος μακρύπτερος

ALB

Thunnus alalunga

Τόνος μακρύπτερος

ALB

Germo alalunga

Μπερυτσίδες

ALF

Beryx spp.

Καλκάνι Καναδά

PLA

Hippoglossoides platessoides

Γαύρος

ANE

Engraulis encrasicolus

Πεσκαντρίτσα

ANF

Lophiidae

Παγόψαρο Ανταρκτικής

ANI

Champsocephalus gunnari

Μπακαλιάρος Ανταρκτικής

TOP

Dissostichus eleginoides

Λυκόψαρο Ατλαντικού

CAT

Anarhichas lupus

Ιππόγλωσσα

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Σολομός Ατλαντικού

SAL

Salmo salar

Καρχαρίας προσκυνητής

BSK

Cetorhinus maximus

Τόνος μεγαλόφθαλμος

BET

Thunnus obesus

Κεντρόνι

DCA

Deania calcea

Μαύρο σπαθόψαρο

BSF

Aphanopus carbo

Παγόψαρο της Σκωτίας

SSI

Chaenocephalus aceratus

Μουρούνα

BLI

Molva dypterigia

Γαλάζιο μάρλιν

BUM

Makaira nigricans

Προσφυγάκι

WHB

Micromesistius poutassou

Τόνος

BFT

Thunnus thynnus

Πησσί

BLL

Scopthalmus rhombus

Καπελάνος

CAP

Mallotus villosus

Γάδος

COD

Gadus morhua

Γλώσσα

SOL

Solea solea

Κάβουρας

PAI

Paralomis spp.

Χωματίδα

DAB

Limanda limanda

Πλατύψαρα

FLX

Pleuronectiformes

Καλκάνι

FLX

Platichthys flesus

Σαλούβαρδοι

FOX

Phycis spp.

Μεγάλος μαυροαγκαθίτης

ETR

Etmopterus princeps

Γουρλομάτης Ατλαντικού

ARU

Argentina silus

Ιππόγλωσσα της Γροιλανδίας

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Γρεναδιέρος

GRV

Macrourus spp.

Νοτοθένια

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Εγκλεφίνος

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Μπακαλιάρος μερλούκιος

HKE

Merluccius merluccius

Ρέγγα

HER

Clupea harengus

Σαφρίδι

JAX

Trachurus spp.

Νοτοθένια

NOG

Gobionotothen gibberifrons

Σκυμνοσκυλόψαρο

SCK

Dalatias licha

Κριλ

KRI

Euphausia superba

Λυχναρόψαρο

LAC

Lampanyctus achirus

Αγκαθίτης Ατλαντικού

GUQ

Centrophorus squamosus

Λεμονόγλωσσα

LEM

Microstomus kitt

Μουρούνα

LIN

Molva molva

Σκουμπρί

MAC

Scomber scombrus

Νοτοθένια

NOR

Notothenia rossii

Ζαγκέτες

LEZ

Lepidorhombus spp.

Γαρίδα της Αρκτικής

PRA

Pandalus borealis

Καραβίδα

NEP

Nephrops norvegicus

Σύκο της Νορβηγίας

NOP

Trisopterus esmarki

Καθρεπτόψαρο Ατλαντικού

ORY

Hoplostethus atlanticus

Γαρίδες

PEN

Penaeus spp.

Ευρωπαϊκή χωματίδα

PLE

Pleuronectes platessa

Βορεομπακαλιάρος

POC

Boreogadus saida

Κίτρινος μπακαλιάρος

POL

Pollachius pollachius

Λάμνα

POR

Lamna nasus

Πορτογαλικό σκυλόψαρο

CYO

Centroscymnus coelolepis

Λυθρίνι πελαγίσιο

SBR

Pagellus bogaraveo

Κοκκινόψαρα

RED

Sebastes spp.

Γρεναδιέρος

RHG

Macrourus berglax

Γρεναδιέρος των βράχων

RNG

Coryphaenoides rupestris

Μαύρος μπακαλιάρος

POK

Pollachius virens

Αμμόχελα

SAN

Ammodytidae

Θράψαλο του Βορρά

SQI

Illex illecebrosus

Σελάχια

SRX-RAJ

Rajidae

Λείος μαυροαγκαθίτης

ETP

Etmopterus pusillus

Κάβουρες Αρκτικής

PCR

Chionoecetes spp.

Γλώσσα

SOX

Solea spp.

Παγόψαρο

SGI

Pseudochaenichthus georgianus

Ποντικόψαρο

SLI

Molva macrophthalmus

Παπαλίνα

SPR

Sprattus sprattus

Σκυλόψαρο

DGS

Squalus acanthias

Καλαμάρια

SQS

Martialia hyadesi

Ξιφίας

SWO

Xiphias gladius

Γαλέος

GAG

Galeorhinus galeus

Καλκάνι

TUR

Psetta maxima

Μπρόσμιος

USK

Brosme brosme

Ρυγχοπαγόψαρο

LIC

Channichthys rhinoceratus

Μαυροαγκαθίτης

ETX

Etmopterus spinax

Λευκός μπακαλιάρος

HKW

Urophycis tenuis

Λευκό μάρλιν

WHM

Tetrapturus alba

Νταούκι Ατλαντικού

WHG

Merlangius merlangus

Καλκάνι

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Τόνος κιτρινόπτερος

YFT

Thunnus albacares

Χωματίδα με κίτρινη ουρά

YEL

Limanda ferruginea

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ

SKAGERRAK, KATTEGAT, ζώνες ICES I, II, III, IV, ύδατα ΕΚ των ζωνών ICES V, VI, VII, VIII, IX, X, CECAF (ύδατα ΕΚ), ύδατα Γαλλικής Γουιάνας

Είδη:

Αμμόχελα

Ammodytidae

Ζώνη:

Νορβηγικά ύδατα της IV

SAN/04-N.

Δανία

19 000 (1)

 

Ηνωμένο Βασίλειο

1 000 (1)

 

ΕΚ

20 000 (1)

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Αναλυτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Αμμόχελα

Ammodytidae

Ζώνη:

IIIa, ύδατα ΕΚ των IIa και IV (2)

SAN/2A3A4.

Δανία

Δεν έχει καθοριστεί

 

Ηνωμένο Βασίλειο

Δεν έχει καθοριστεί

 

Όλα τα κράτη μέλη

Δεν έχει καθοριστεί (3)

 

ΕΚ

Δεν έχει καθοριστεί

 

Νορβηγία

20 000 (4)  (5)

 

TAC

Δεν έχει καθοριστεί

Αναλυτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Argentina silus

Ζώνη:

Ύδατα ΕΚ και διεθνή των I και II

ARU/1/2.

Γερμανία

31

 

Γαλλία

10

 

Κάτω Χώρες

25

 

Ηνωμένο Βασίλειο

50

 

ΕΚ

116

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Argentina silus

Ζώνη:

Ύδατα ΕΚ και διεθνή των ΙΙΙ και IV

ARU/3/4.

Δανία

1 180

 

Γερμανία

12

 

Γαλλία

8

 

Ιρλανδία

8

 

Κάτω Χώρες

55

 

Σουηδία

46

 

Ηνωμένο Βασίλειο

21

 

ΕΚ

1 331

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Argentina silus

Ζώνη:

Ύδατα ΕΚ και διεθνή των V, VI και VII

ARU/567.

Γερμανία

405

 

Γαλλία

9

 

Ιρλανδία

378

 

Κάτω Χώρες

4 225

 

Ηνωμένο Βασίλειο

297

 

ΕΚ

5 311

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Μπρόσμιος

Brosme brosme

Ζώνη:

Ύδατα ΕΚ των IIa, IV, Vb, VI και VII

USK/2A47-C

ΕΚ

Άνευ αντικειμένου (6)

 

Νορβηγία

3 400 (7)  (8)

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Μπρόσμιος

Brosme brosme

Ζώνη:

Ύδατα ΕΚ και διεθνή των I, II και XIV

USK/1214EI

Γερμανία

7

 

Γαλλία

7

 

Ηνωμένο Βασίλειο

7

 

Άλλοι

4 (9)

 

ΕΚ

25

 


Είδη:

Μπρόσμιος

Brosme brosme

Ζώνη:

Ύδατα ΕΚ και διεθνή της ΙII

USK/3EI.

Δανία

15

 

Σουηδία

8

 

Γερμανία

8

 

ΕΚ

31

 


Είδη:

Μπρόσμιος

Brosme brosme

Ζώνη:

Ύδατα ΕΚ και διεθνή της IV

USK/4EI.

Δανία

69

 

Γερμανία

21

 

Γαλλία

49

 

Σουηδία

7

 

Ηνωμένο Βασίλειο

104

 

Άλλοι

7 (10)

 

ΕΚ

257

 


Είδη:

Μπρόσμιος

Brosme brosme

Ζώνη:

Ύδατα ΕΚ και διεθνή των V, VI και VII

USK/567EI.

Γερμανία

7

 

Ισπανία

24

Γαλλία

282

Ιρλανδία

27

Ηνωμένο Βασίλειο

136

Άλλοι

7 (11)

ΕΚ

483


Είδη:

Μπρόσμιος

Brosme brosme

Ζώνη:

Νορβηγικά ύδατα της IV

USK/4AB-N.

Βέλγιο

1

 

Δανία

191

 

Γερμανία

1

 

Γαλλία

1

 

Κάτω Χώρες

1

 

Ηνωμένο Βασίλειο

5

 

ΕΚ

200

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Προληπτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Ρέγγα (12)

Clupea harengus

Ζώνη:

IIIa

HER/03A.

Δανία

28 907

 

Γερμανία

463

 

Σουηδία

30 239

 

ΕΚ

59 609

 

Νήσοι Φερόε

500 (13)

 

TAC

69 360

Αναλυτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Ρέγγα (14)

Clupea harengus

Ζώνη:

IV βορείως των 53o30' Β

HER/04A., HER/04B.

Δανία

50 349

 

Γερμανία

34 118

 

Γαλλία

19 232

 

Κάτω Χώρες

47 190

 

Σουηδία

3 470

 

Ηνωμένο Βασίλειο

50 279

 

ΕΚ

204 638

 

Νορβηγία

50 000 (15)

 

TAC

341 063

Αναλυτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Ειδικοί όροι

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στις συγκεκριμένες ζώνες μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

 

Νορβηγικά ύδατα νοτίως γεωγραφικού πλάτους 62o Β (HER/*04N-)

ΕΚ

50 000


Είδη:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη:

Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62oΒ

HER/04-N.

Σουηδία

846 (16)

 

ΕΚ

846

TAC

Άνευ αντικειμένου


Είδη:

Ρέγγα (17)

Clupea harengus

Ζώνη:

Παρεμπίπτοντα αλιεύματα στη ζώνη IIIa

HER/03A-BC

Δανία

13 160

 

Γερμανία

117

 

Σουηδία

2 119

 

ΕΚ

15 396

 

TAC

15 396

Αναλυτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Ρέγγα (18)

Clupea harengus

Ζώνη:

Παρεμπίπτοντα αλιεύματα στις IV, VIId και στα ύδατα ΕΚ της IIa

HER/2A47DX

Βέλγιο

158

 

Δανία

30 514

 

Γερμανία

158

 

Γαλλία

158

 

Κάτω Χώρες

158

 

Σουηδία

149

 

Ηνωμένο Βασίλειο

580

 

ΕΚ

31 875

 

TAC

31 875

Αναλυτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Ρέγγα (19)

Clupea harengus

Ζώνη:

VIId, IVc (20)

HER/4CXB7D

Βέλγιο

8 277 (21)

 

Δανία

651 (21)

 

Γερμανία

441 (21)

 

Γαλλία

9 014 (21)

 

Κάτω Χώρες

15 710 (21)

 

Ηνωμένο Βασίλειο

3 424 (21)

 

ΕΚ

37 517

 

TAC

341 063

Αναλυτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη:

Vb και VIb, Ύδατα ΕΚ της VIaN (22)

HER/5B6ANB.

Γερμανία

3 727

 

Γαλλία

705

 

Ιρλανδία

5 036

 

Κάτω Χώρες

3 727

 

Ηνωμένο Βασίλειο

20 145

 

ΕΚ

33 340

 

Νήσοι Φερόε

660 (23)

 

TAC

34 000

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη:

VIIbc, VIaS (24)

HER/6AS7BC

Ιρλανδία

12 600

 

Κάτω Χώρες

1 260

 

ΕΚ

13 860

 

TAC

13 860

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη:

VI Clyde (25)

HER/06ACL.

Ηνωμένο Βασίλειο

800

 

ΕΚ

800

 

TAC

800

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη:

VIIa (26)

HER/07A/MM

Ιρλανδία

1 250

 

Ηνωμένο Βασίλειο

3 550

 

ΕΚ

4 800

 

TAC

4 800

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη:

VIIe και VIIf

HER/7EF.

Γαλλία

500

 

Ηνωμένο Βασίλειο

500

 

ΕΚ

1 000

 

TAC

1 000

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη:

VIIg (27), VIIh (27), VIIj (27) και VIIk (27)

HER/7G-K.

Γερμανία

104

 

Γαλλία

580

 

Ιρλανδία

8 117

 

Κάτω Χώρες

580

 

Ηνωμένο Βασίλειο

12

 

ΕΚ

9 393

 

TAC

9 393

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Γαύρος

Engraulis encrasicolus

Ζώνη:

VIII

ANE/08.

Ισπανία

0 (28)

 

Γαλλία

0 (28)

 

ΕΚ

0 (28)

 

TAC

0 (28)

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Γαύρος

Engraulis encrasicolus

Ζώνη:

IX και X, ύδατα ΕΚ της CECAF 34.1.1

ANE/9/3411

Ισπανία

3 826

 

Πορτογαλία

4 174

 

ΕΚ

8 000

 

TAC

8 000

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη:

Skagerrak (29)

COD/03AN.

Βέλγιο

7

 

Δανία

2 282

 

Γερμανία

57

 

Κάτω Χώρες

14

 

Σουηδία

399

 

ΕΚ

2 759

 

TAC

2 851

Αναλυτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη:

Kattegat (30)

COD/03AS.

Δανία

451

 

Γερμανία

9

 

Σουηδία

271

 

ΕΚ

731

 

TAC

731

Αναλυτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη:

IV, ύδατα ΕΚ της IIa

COD/2AC4.

Βέλγιο

590

 

Δανία

3 388

 

Γερμανία

2 148

 

Γαλλία

728

 

Κάτω Χώρες

1 914

 

Σουηδία

23

 

Ηνωμένο Βασίλειο

7 773

 

ΕΚ

16 564

 

Νορβηγία

3 393 (31)

 

TAC

19 957

Αναλυτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Ειδικοί όροι

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στις συγκεκριμένες ζώνες ICES μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

 

Νορβηγικά ύδατα της IV

(COD/*04N-)

ΕΚ

14 397


Είδη:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη:

Νορβηγικά ύδατα νοτίως γεωγραφικού πλάτους 62o Β

COD/04-N.

Σουηδία

382

 

ΕΚ

382

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Αναλυτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη:

VI, ύδατα ΕΚ της Vb, ύδατα ΕΚ και διεθνή των XII και XIV

COD/561214

Βέλγιο

1

 

Γερμανία

7

 

Γαλλία

78

 

Ιρλανδία

110

 

Ηνωμένο Βασίλειο

294

 

ΕΚ

490

 

TAC

490

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Ειδικοί όροι

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στις συγκεκριμένες ζώνες ICES μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

 

Via, ύδατα ΕΚ της Vb

(COD/*5BC6A)

Βέλγιο

1

Γερμανία

7

Γαλλία

78

Ιρλανδία

110

Ηνωμένο Βασίλειο

294

ΕΚ

490


Είδη:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη:

VIIa

COD/07A.

Βέλγιο

19

 

Γαλλία

54

 

Ιρλανδία

963

 

Κάτω Χώρες

5

 

Ηνωμένο Βασίλειο

421

 

ΕΚ

1 462

 

TAC

1 462

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη:

VIIb-k, VIII, IX και X, ύδατα ΕΚ της CECAF 34.1.1

COD/7X7A34

Βέλγιο

197

 

Γαλλία

3 377

 

Ιρλανδία

775

 

Κάτω Χώρες

28

 

Ηνωμένο Βασίλειο

366

 

ΕΚ

4 743

 

TAC

4 743

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Ζαγκέτες

Lepidorhombus spp.

Ζώνη:

Ύδατα ΕΚ των IIa και IV

LEZ/2AC4-C

Βέλγιο

4

 

Δανία

4

 

Γερμανία

4

 

Γαλλία

24

 

Κάτω Χώρες

19

 

Ηνωμένο Βασίλειο

1 424

 

ΕΚ

1 479

 

TAC

1 479

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Ζαγκέτες

Lepidorhombus spp.

Ζώνη:

VI, ύδατα ΕΚ της Vb, ύδατα ΕΚ και διεθνή των XII και XIV

LEZ/561214

Ισπανία

327

 

Γαλλία

1 277

 

Ιρλανδία

373

 

Ηνωμένο Βασίλειο

903

 

ΕΚ

2 880

 

TAC

2 880

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Ζαγκέτες

Lepidorhombus spp.

Ζώνη:

VII

LEZ/07.

Βέλγιο

494

 

Ισπανία

5 490

 

Γαλλία

6 663

 

Ιρλανδία

3 029

 

Ηνωμένο Βασίλειο

2 624

 

ΕΚ

18 300

 

TAC

18 300

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Ζαγκέτες

Lepidorhombus spp.

Ζώνη:

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

LEZ/8ABDE.

Ισπανία

1 176

 

Γαλλία

949

 

ΕΚ

2 125

 

TAC

2 125

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Ζαγκέτες

Lepidorhombus spp.

Ζώνη:

VIIIc, IX και X, ύδατα ΕΚ της CECAF 31.1.1

LEZ/8C3411

Ισπανία

1 330

 

Γαλλία

66

 

Πορτογαλία

44

 

ΕΚ

1 440

 

TAC

1 440

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Χωματίδα και καλκάνι

Limanda limanda και Platichthys flesus

Ζώνη:

Ύδατα ΕΚ των IIa και IV

D/F/2AC4-C

Βέλγιο

466

 

Δανία

1 752

 

Γερμανία

2 627

 

Γαλλία

182

 

Κάτω Χώρες

10 594

 

Σουηδία

6

 

Ηνωμένο Βασίλειο

1 473

 

ΕΚ

17 100

 

TAC

17 100

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Πεσκαντρίτσα

Lophiidae

Ζώνη:

Ύδατα ΕΚ των IIa και IV

ANF/2AC4-C

Βέλγιο

401

 

Δανία

884

 

Γερμανία

432

 

Γαλλία

82

 

Κάτω Χώρες

303

 

Σουηδία

10

 

Ηνωμένο Βασίλειο

9 233

 

ΕΚ

11 345

 

TAC

11 345

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Πεσκαντρίτσα

Lophiidae

Ζώνη:

Νορβηγικά ύδατα της IV

ANF/4AB-N.

Βέλγιο

50

 

Δανία

1 266

 

Γερμανία

20

 

Κάτω Χώρες

18

 

Ηνωμένο Βασίλειο

296

 

ΕΚ

1 650

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Πεσκαντρίτσα

Lophiidae

Ζώνη:

VI, ύδατα ΕΚ της Vb, διεθνή ύδατα των XII και XIV

ANF/561214

Βέλγιο

185

 

Γερμανία

212

 

Ισπανία

198

 

Γαλλία

2 280

 

Ιρλανδία

516

 

Κάτω Χώρες

178

 

Ηνωμένο Βασίλειο

1 586

 

ΕΚ

5 155

 

TAC

5 155

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Πεσκαντρίτσα

Lophiidae

Ζώνη:

VII

ANF/07.

Βέλγιο

2 595 (32)

 

Γερμανία

289 (32)

 

Ισπανία

1 031 (32)

 

Γαλλία

16 651 (32)

 

Ιρλανδία

2 128 (32)

 

Κάτω Χώρες

336 (32)

 

Ηνωμένο Βασίλειο

5 050 (32)

 

ΕΚ

28 080 (32)

 

TAC

28 080 (32)

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Πεσκαντρίτσα

Lophiidae

Ζώνη:

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

ANF/8ABDE.

Ισπανία

1 206

 

Γαλλία

6 714

 

ΕΚ

7 920

 

TAC

7 920

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Πεσκαντρίτσα

Lophiidae

Ζώνη:

VIIIc, IX και X, ύδατα ΕΚ της CECAF 31.1.1

ANF/8C3411

Ισπανία

1 629

 

Γαλλία

2

 

Πορτογαλία

324

 

ΕΚ

1 955

 

TAC

1 955

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

Ζώνη:

IIIa, ύδατα ΕΚ των IIIb, IIIc και IIId

HAD/3A/BCD

Βέλγιο

16 (33)

 

Δανία

2 708 (33)

 

Γερμανία

172 (33)

 

Κάτω Χώρες

3 (33)

 

Σουηδία

320 (33)

 

ΕΚ

3 219 (33)

 

TAC

3 360 (33)

Αναλυτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

Ζώνη:

IV, ύδατα ΕΚ της IIa

HAD/2AC4.

Βέλγιο

498 (34)

 

Δανία

3 425 (34)

 

Γερμανία

2 180 (34)

 

Γαλλία

3 799 (34)

 

Κάτω Χώρες

374 (34)

 

Σουηδία

241 (34)

 

Ηνωμένο Βασίλειο

36 466 (34)

 

ΕΚ

46 983 (34)

 

Νορβηγία

7 657

 

TAC

54 640

Αναλυτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Ειδικοί όροι

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στις συγκεκριμένες ζώνες μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

 

Νορβηγικά ύδατα της IV

(HAD/*04N-)

ΕΚ

34 948


Είδη:

Εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

Ζώνη:

Νορβηγικά ύδατα νοτίως γεωγραφικού πλάτους 62o Β

HAD/04-N.

Σουηδία

707

 

ΕΚ

707

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Αναλυτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

Ζώνη:

VΙb, XII και XIV

HAD/6B1214

Βέλγιο

10

 

Γερμανία

12

 

Γαλλία

509

 

Ιρλανδία

363

 

Ηνωμένο Βασίλειο

3 721

 

ΕΚ

4 615

 

TAC

4 615

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

Ζώνη:

Ύδατα ΕΚ των Vb και VIa

HAD/5BC6A.

Βέλγιο

15

 

Γερμανία

18

 

Γαλλία

738

 

Ιρλανδία

1 037

 

Ηνωμένο Βασίλειο

5 392

 

ΕΚ

7 200

 

TAC

7 200

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

Ζώνη:

VII, VIII, IX και X, ύδατα ΕΚ της CECAF 34.1.1

HAD/7/3411

Βέλγιο

128

 

Γαλλία

7 680

 

Ιρλανδία

2 560

 

Ηνωμένο Βασίλειο

1 152

 

ΕΚ

11 520

 

TAC

11 520

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Ειδικοί όροι

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, μπορούν να αλιεύονται το πολύ οι κάτωθι ποσότητες στη ζώνη:

 

VIIa

(HAD/*07Α)

Βέλγιο

19

Γαλλία

85

Ιρλανδία

511

Ηνωμένο Βασίλειο

564

ΕΚ

1 179

Όταν αναφέρουν στην Επιτροπή τα αλιεύματα εκ των ποσοστώσεών τους, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις ποσότητες που αλιεύθηκαν στη ζώνη ICES VIIa. Η εκφόρτωση μπακαλιάρου εγκλεφίνου που αλιεύθηκε στη ζώνη ICES VIIa απαγορεύεται, όταν το σύνολο των εκφορτώσεων αυτών υπερβαίνει τους 1 179 τόνους.


Είδη:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη:

IIIa

WHG/03A.

Δανία

1 326 (35)

 

Κάτω Χώρες

5 (35)

 

Σουηδία

142 (35)

 

ΕΚ

1 473 (35)

 

TAC

1 500

Προληπτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη:

IV, ύδατα ΕΚ της IIa

WHG/2AC4.

Βέλγιο

655 (36)

 

Δανία

2 833 (36)

 

Γερμανία

737 (36)

 

Γαλλία

4 257 (36)

 

Κάτω Χώρες

1 637 (36)

 

Σουηδία

4 (36)

 

Ηνωμένο Βασίλειο

11 297 (36)

 

ΕΚ

21 420 (36)

 

Νορβηγία

2 380 (37)

 

TAC

23 800

Προληπτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Ειδικοί όροι

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στις συγκεκριμένες ζώνες ICES μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

 

Νορβηγικά ύδατα της IV

(WHG/*04N-)

ΕΚ

14 512


Είδη:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη:

VI, ύδατα ΕΚ της Vb, διεθνή ύδατα των XII και XIV

WHG/561214

Γερμανία

6

 

Γαλλία

124

 

Ιρλανδία

305

 

Ηνωμένο Βασίλειο

585

 

ΕΚ

1 020

 

TAC

1 020

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη:

VIIa

WHG/07A.

Βέλγιο

1

 

Γαλλία

13

 

Ιρλανδία

213

 

Κάτω Χώρες

0

 

Ηνωμένο Βασίλειο

144

 

ΕΚ

371

 

TAC

371

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη:

VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh και VIIk

WHG/7X7A.

Βέλγιο

195

 

Γαλλία

11 964

 

Ιρλανδία

5 544

 

Κάτω Χώρες

97

 

Ηνωμένο Βασίλειο

2 140

 

ΕΚ

19 940

 

TAC

19 940

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη:

VIII

WHG/08.

Ισπανία

1 440

 

Γαλλία

2 160

 

ΕΚ

3 600

 

TAC

3 600

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη:

IX και X, ύδατα ΕΚ της CECAF 31.1.1

WHG/9/3411

Πορτογαλία

653

 

ΕΚ

653

 

TAC

653

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Νταούκι Ατλαντικού και Κίτρινος μπακαλιάρος

Merlangius merlangus και Pollachius pollachius

Ζώνη:

Νορβηγικά ύδατα νοτίως γεωγραφικού πλάτους 62o Β

W/P/04-N.

Σουηδία

190

 

ΕΚ

190

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Μπακαλιάρος μερλούκιος

Merluccius merluccius

Ζώνη:

IIIa, ύδατα ΕΚ των IIIb, IIIc και IIId

HKE/3A/BCD

Δανία

1 463

 

Σουηδία

125

 

ΕΚ

1 588

 

TAC

1 588 (38)

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Μπακαλιάρος μερλούκιος

Merluccius merluccius

Ζώνη:

Ύδατα ΕΚ των IIa και IV

HKE/2AC4-C

Βέλγιο

26

 

Δανία

1 070

 

Γερμανία

123

 

Γαλλία

237

 

Κάτω Χώρες

61

 

Ηνωμένο Βασίλειο

333

 

ΕΚ

1 850

 

TAC

1 850 (39)

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Μπακαλιάρος μερλούκιος

Merluccius merluccius

Ζώνη:

VI και VII, ύδατα ΕΚ της Vb, διεθνή ύδατα των XII και XIV

HKE/571214

Βέλγιο

272 (40)

 

Ισπανία

8 708

 

Γαλλία

13 448 (40)

 

Ιρλανδία

1 629

 

Κάτω Χώρες

175 (40)

 

Ηνωμένο Βασίλειο

5 309 (40)

 

ΕΚ

29 541

 

TAC

29 541 (41)

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Ειδικοί όροι

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στη συγκεκριμένη ζώνη μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

 

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

(HKE/*8ABDE)

Βέλγιο

35

Ισπανία

1 404

Γαλλία

1 404

Ιρλανδία

176

Κάτω Χώρες

18

Ηνωμένο Βασίλειο

790

ΕΚ

3 828


Είδη:

Μπακαλιάρος μερλούκιος

Merluccius merluccius

Ζώνη:

VIIIa, VIIIb, VIIId και VIIIe

HKE/8ABDE.

Βέλγιο

9 (42)

 

Ισπανία

6 062

 

Γαλλία

13 612

 

Κάτω Χώρες

18 (42)

 

ΕΚ

19 701

 

TAC

19 701 (43)

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Ειδικοί όροι

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στη συγκεκριμένη ζώνη μπορούν να αλιεύονται κατ' ανώτατο όριο οι κάτωθι ποσότητες:

 

VI και VII, ύδατα ΕΚ της Vb, διεθνή ύδατα των XII και XIV

(HKE/*57-14)

Βέλγιο

2

Ισπανία

1 756

Γαλλία

3 161

Κάτω Χώρες

5

ΕΚ

4 924


Είδη:

Μπακαλιάρος μερλούκιος

Merluccius merluccius

Ζώνη:

VIIIc, IX και X, ύδατα ΕΚ της CECAF 34.1.1

HKE/8C3411

Ισπανία

3 922

 

Γαλλία

376

 

Πορτογαλία

1 830

 

ΕΚ

6 128

 

TAC

6 128

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Προσφυγάκι

Micromesistius poutassou

Ζώνη:

Νορβηγικά ύδατα της IV

WHB/4AB-N.

Δανία

18 050

 

Ηνωμένο Βασίλειο

950

 

ΕΚ

19 000

 

TAC

1 700 000

Αναλυτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Προσφυγάκι

Micromesistius poutassou

Ζώνη:

Ύδατα ΕΚ και διεθνή των I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII και XIV

WHB/1 X 14

Δανία

42 605 (44)  (45)

 

Γερμανία

16 565 (44)  (45)

 

Ισπανία

36 119 (44)  (45)

 

Γαλλία

29 649 (44)  (45)

 

Ιρλανδία

32 992 (44)  (45)

 

Κάτω Χώρες

51 951 (44)  (45)

 

Πορτογαλία

3 355 (44)  (45)

 

Σουηδία

10 539 (44)  (45)

 

Ηνωμένο Βασίλειο

55 283 (44)  (45)

 

ΕΚ

279 058 (44)  (45)

 

Νορβηγία

140 000 (46)  (47)

 

Νήσοι Φερόε

43 500 (48)  (49)

 

TAC

1 700 000

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Προσφυγάκι

Micromesistius poutassou

Ζώνη:

VIIIc, IX και X, ύδατα ΕΚ της CECAF 34.1.1

WHB/8C3411

Ισπανία

37 954 (50)

 

Πορτογαλία

9 488 (50)

 

ΕΚ

47 442 (50)

 

TAC

1 700 000

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Προσφυγάκι

Micromesistius poutassou

Ζώνη:

Ύδατα ΕΚ των II, IVa, V, VI βορείως γεωγραφικού πλάτους 56o30'Β, και VII δυτικά γεωγραφικού μήκους 12oΔ

WHB/24A567

Νορβηγία

272 161 (51)  (52)

 

Νήσοι Φερόε

27 000 (53)  (54)

TAC

1 700 000


Είδη:

Λεμονόγλωσσα και καλκάνι

Microstomus kitt και Glyptocephalus cynoglossus

Ζώνη:

Ύδατα ΕΚ των IIa και IV

L/W/2AC4-C

Βέλγιο

334

 

Δανία

921

 

Γερμανία

118

 

Γαλλία

252

 

Κάτω Χώρες

767

 

Σουηδία

10

 

Ηνωμένο Βασίλειο

3 773

 

ΕΚ

6 175

 

TAC

6 175

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Μουρούνα

Molva dypterigia

Ζώνη:

Ύδατα ΕΚ των IIa, IV, Vb, VI και VII

BLI/2A47-C

ΕΚ

Άνευ αντικειμένου (55)

 

Νορβηγία

160

TAC

Άνευ αντικειμένου


Είδη:

Μουρούνα

Molva dypterigia

Ζώνη:

Ύδατα ΕΚ των VIa βορείως γεωγραφικού πλάτους 56o30'Β και της VIb

BLI/6AN6B.

Νήσοι Φερόε

200 (56)

 

TAC

Άνευ αντικειμένου


Είδη:

Μουρούνα

Molva molva

Ζώνη:

Ύδατα ΕΚ και διεθνή των I και II

LIN/1/2.

Δανία

10

 

Γερμανία

10

 

Γαλλία

10

 

Ηνωμένο Βασίλειο

10

 

Άλλες (57)

5

 

ΕΚ

45

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Μουρούνα

Molva molva

Ζώνη:

IIIa, ύδατα ΕΚ των IIIb, IIIc και IIId

LIN/03.

Βέλγιο

8

 

Δανία

62

 

Γερμανία

8

 

Σουηδία

24

 

Ηνωμένο Βασίλειο

8

 

ΕΚ

109

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Μουρούνα

Molva molva

Ζώνη:

Ύδατα ΕΚ της IV

LIN/04.

Βέλγιο

20

 

Δανία

318

 

Γερμανία

197

 

Γαλλία

177

 

Κάτω Χώρες

7

 

Σουηδία

14

 

Ηνωμένο Βασίλειο

2 440

 

ΕΚ

3 173

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Μουρούνα

Molva molva

Ζώνη:

Ύδατα ΕΚ και διεθνή της V

LIN/05.

Βέλγιο

10

 

Δανία

7

 

Γερμανία

7

 

Γαλλία

7

 

Ηνωμένο Βασίλειο

7

 

ΕΚ

38

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Μουρούνα

Molva molva

Ζώνη:

Ύδατα ΕΚ και διεθνή των VI, VII, VIII, IX, X, XII και XIV

LIN/6X14.

Βέλγιο

45

 

Δανία

8

 

Γερμανία

163

 

Ισπανία

3 299

 

Γαλλία

3 518

 

Ιρλανδία

882

 

Πορτογαλία

8

 

Ηνωμένο Βασίλειο

4 050

 

ΕΚ

11 973

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Μουρούνα

Molva molva

Ζώνη:

Ύδατα ΕΚ των IIa, IV, Vb, VI και VII

LIN/2A47-C

ΕΚ

Άνευ αντικειμένου (58)

 

Νορβηγία

5 780 (59)  (60)

 

Νήσοι Φερόε

250 (61)  (62)

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Μουρούνα

Molva molva

Ζώνη:

Νορβηγικά ύδατα της IV

LIN/4AB-N.

Βέλγιο

7

 

Δανία

878

 

Γερμανία

25

 

Γαλλία

10

 

Κάτω Χώρες

1

 

Ηνωμένο Βασίλειο

79

 

ΕΚ

1 000

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Προληπτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Καραβίδα

Nephrops norvegicus

Ζώνη:

IIIa, ύδατα ΕΚ των IIIb, IIIc και IIId

NEP/3A/BCD

Δανία

3 800

 

Γερμανία

11

 

Σουηδία

1 359

 

ΕΚ

5 170

 

TAC

5 170

Αναλυτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδη:

Καραβίδα

Nephrops norvegicus

Ζώνη:

Ύδατα ΕΚ των IIa και IV

NEP/2AC4-C

Βέλγιο

1 368

 

Δανία

1 368

 

Γερμανία

20

 

Γαλλία

40

 

Κάτω Χώρες

704

 

Ηνωμένο Βασίλειο

22 644

 

ΕΚ

26 144

 

TAC

26 144

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.