ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 243

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

49ό έτος
6 Σεπτεμβρίου # 2006


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1318/2006 της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2006, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1319/2006 της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με ορισμένες αμοιβαίες ανακοινώσεις των κρατών μελών και της Επιτροπής στον τομέα του χοιρείου κρέατος (Κωδικοποιημένη έκδοση)

3

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1320/2006 της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου

6

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1321/2006 της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2006, για καθορισμό των εισαγωγικών δασμών που εφαρμόζονται σε ορισμένα είδη αποφλοιωμένου ρυζιού από τις 6 Σεπτεμβρίου 2006

20

 

 

II   Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

 

 

Συμβούλιο

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 5ης Μαΐου 2006, για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών

21

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών

22

 

 

Επιτροπή

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2006, για τον καθορισμό ενδεικτικής κατανομής, ανά κράτος μέλος, των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του στόχου περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση κατά την περίοδο 2007-2013 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 3472]

32

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2006, για τον καθορισμό ενδεικτικής κατανομής ανά κράτος μέλος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του στόχου Σύγκλιση κατά την περίοδο 2007-2013 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 3474]

37

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2006, σχετικά με την κατάρτιση του καταλόγου των περιφερειών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο του στόχου Σύγκλιση για την περίοδο 2007-2013 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 3475]

44

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2006, για την κατάρτιση του καταλόγου των κρατών μελών που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο 2007-2013 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 3479]

47

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2006, σχετικά με την κατάρτιση του καταλόγου των περιφερειών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο του στόχου Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση για την περίοδο 2007-2013 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 3480]

49

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

6.9.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 243/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1318/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Σεπτεμβρίου 2006

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 6 Σεπτεμβρίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2005 (ΕΕ L 62 της 9.3.2005, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2006, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052

83,4

999

83,4

0707 00 05

052

90,4

999

90,4

0709 90 70

052

94,1

999

94,1

0805 50 10

388

58,5

524

43,5

528

59,3

999

53,8

0806 10 10

052

83,0

220

178,5

400

181,8

624

120,4

999

140,9

0808 10 80

388

89,4

400

92,7

508

79,0

512

97,0

528

59,3

720

81,1

800

174,2

804

108,9

999

97,7

0808 20 50

052

120,0

388

89,4

720

88,3

999

99,2

0809 30 10, 0809 30 90

052

124,4

999

124,4

0809 40 05

052

74,5

066

44,6

098

41,6

624

150,6

999

77,8


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 750/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 126 της 19.5.2005, σ. 12). Ο κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


6.9.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 243/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1319/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Σεπτεμβρίου 2006

σχετικά με ορισμένες αμοιβαίες ανακοινώσεις των κρατών μελών και της Επιτροπής στον τομέα του χοιρείου κρέατος

(Κωδικοποιημένη έκδοση)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του χοιρείου κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 22,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (EOK) αριθ. 2806/79 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 1979, περί ορισμένων αμοιβαίων ανακοινώσεων των κρατών μελών και της Επιτροπής στον τομέα του χοιρείου κρέατος και περί καταργήσεως του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2330/74 (2), έχει τροποποιηθεί κατά τρόπο ουσιαστικό (3). Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 προβλέπει ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ανακοινώνουν αμοιβαίως τα αναγκαία για την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού στοιχεία. Προκειμένου να είναι διαθέσιμα, έγκαιρα και ομοιόμορφα τα αναγκαία για τη θέση σε εφαρμογή της οργάνωσης της αγοράς στοιχεία πρέπει να καθορισθούν με περισσότερη ακρίβεια οι σχετικές υποχρεώσεις των κρατών μελών.

(3)

Η εφαρμογή των μέτρων παρέμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 επιβάλλει την ακριβή γνώση της αγοράς. Προκειμένου η σύγκριση των τιμών του σφαγμένου χοίρου να είναι δυνατή με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι καθοριζόμενες καταγραφές τιμών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1128/2006 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2006, περί του σταδίου εμπορίας στο οποίο αναφέρεται ο μέσος όρος των τιμών του σφαγμένου χοίρου (4). Είναι αναγκαίο να δίδονται, όσον αφορά τις τιμές των χοιριδίων, πληροφορίες που να επιτρέπουν την εκτίμηση της εξέλιξης της αγοράς, ιδίως για να υπάρχει συνεχώς μια πιστή εικόνα της κατάστασης στην αγορά, όπως και για να προετοιμασθούν εγκαίρως τα μέτρα παρέμβασης.

(4)

Είναι δυνατό να συμβεί οι καταγραφές να μη φθάσουν στην Επιτροπή. Είναι απαραίτητο να αποφευχθεί μία μη κανονική εξέλιξη των τιμών της αγοράς, που υπολογίζονται από την Επιτροπή εξαιτίας της έλλειψης καταγραφής των τιμών. Πρέπει, κατά συνέπεια, να προβλεφθεί η αντικατάσταση της ή των καταγραφών τιμών που λείπουν, με την τελευταία διαθέσιμη καταγραφή τιμών. Εν τούτοις, η προσφυγή στην τελευταία διαθέσιμη καταγραφή τιμών, δεν είναι πλέον δυνατή πέρα από ένα ορισμένο διάστημα χωρίς καταγραφές τιμών, πράγμα το οποίο αφήνει να εικασθεί μία μη κανονική κατάσταση στην εν λόγω αγορά.

(5)

Προκειμένου να επιτευχθεί μία κατά το δυνατό ακριβής εικόνα της αγοράς, είναι επιθυμητό η Επιτροπή να διαθέτει κανονικά στοιχεία και για τα άλλα προϊόντα του τομέα του χοιρείου κρέατος, όπως και άλλα στοιχεία που τα κράτη μέλη είναι δυνατόν να γνωρίζουν.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης χοιρείου κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το αργότερο μέχρι την Πέμπτη κάθε εβδομάδας για την προηγούμενη εβδομάδα:

α)

τις διαμορφωμένες τιμές όπως καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1128/2006·

β)

τις αντιπροσωπευτικές καταγραφές των τιμών για χοιρίδια κατά μονάδα μέσου ζώντος βάρους περίπου 20 χιλιογράμμων.

2.   Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες καταγραφές των τιμών δεν περιέρχονται στην Επιτροπή, αυτή λαμβάνει υπόψη της την τελευταία διαθέσιμη καταγραφή των τιμών. Σε περίπτωση που η καταγραφή ή οι καταγραφές των τιμών λείπουν για τρίτη συνεχή εβδομάδα, η Επιτροπή δεν λαμβάνει πλέον υπόψη της την ή τις εν λόγω καταγραφές των τιμών.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή μία φορά τον μήνα για τον προηγούμενο μήνα τις μέσες τιμές σφαγμένου χοίρου για τις εμπορικές κατηγορίες E έως Ρ όπως καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3220/84 του Συμβουλίου (5).

Άρθρο 3

Κατόπιν αίτησης της Επιτροπής, τα κράτη μέλη ανακοινώνουν τις ακόλουθες πληροφορίες, εφόσον τις διαθέτουν, που αφορούν τα προϊόντα που υπάγονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75:

α)

τις τιμές της αγοράς που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη για τα εισαγόμενα προϊόντα από τις τρίτες χώρες·

β)

τις τιμές που εφαρμόζονται στις αντιπροσωπευτικές αγορές των τρίτων χωρών.

Άρθρο 4

Η Επιτροπή επεξεργάζεται τις πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη και τις ανακοινώνει στην επιτροπή διαχείρισης χοιρείου κρέατος.

Άρθρο 5

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2806/79 καταργείται.

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 6

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 319 της 14.12.1979, σ. 17. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3574/86 (ΕΕ L 331 της 25.11.1986, σ. 9).

(3)  Βλέπε παράρτημα Ι.

(4)  ΕΕ L 201 της 25.7.2006, σ. 6.

(5)  ΕΕ L 301 της 20.11.1984, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Καταργούμενος κανονισμός με την τροποποίησή του

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2806/79 της Επιτροπής

(ΕΕ L 319 της 14.12.1979, σ. 17)

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3574/86 της Επιτροπής

(ΕΕ L 331 της 25.11.1986, σ. 9)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2806/79

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2, εισαγωγική φράση και πρώτη περίπτωση

Άρθρο 2

Άρθρο 2 δεύτερη περίπτωση

Άρθρα 3 και 4

Άρθρα 3 και 4

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ


6.9.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 243/6


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1320/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Σεπτεμβρίου 2006

για τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τη συνθήκη προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας,

την πράξη προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 5,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 92 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2007. Ωστόσο, οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) (2), ο οποίος καταργείται με το άρθρο 93 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 από 1ης Ιανουαρίου 2007, εξακολουθούν να εφαρμόζονται στις δράσεις που εγκρίνει η Επιτροπή βάσει αυτών των διατάξεων πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007.

(2)

Για να διευκολυνθεί η μετάβαση από τα υφιστάμενα καθεστώτα στήριξης δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 προς το νέο καθεστώς στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, που καλύπτει την περίοδο προγραμματισμού από 1ης Ιανουαρίου 2007 (εφεξής «η νέα περίοδος προγραμματισμού»), πρέπει να θεσπιστούν μεταβατικοί κανόνες ώστε να αποτραπούν οποιεσδήποτε δυσκολίες ή οι καθυστερήσεις εφαρμογής της στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης κατά τη μεταβατική περίοδο.

(3)

Η στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 προορίζεται να καλύψει τη νέα περίοδο προγραμματισμού, ενώ η στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 καλύπτει την περίοδο προγραμματισμού που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2006 (εφεξής «τρέχουσα περίοδος προγραμματισμού»). Ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης και τους κανόνες δημοσιονομικής διαχείρισης κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 και το άρθρο 47β παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ της στήριξης του ΕΓΤΠΕ-Τμήμα Εγγυήσεων που βασίζεται στις μη διαχωριζόμενες πιστώσεις και στο οικονομικό έτος που λήγει στις 15 Οκτωβρίου 2006 στα κράτη μέλη της Κοινότητας, με τη σύνθεσή της στις 30 Απριλίου 2004 αφενός, και αφετέρου, κάθε άλλης στήριξης του ΕΓΤΠΕ-Τμήμα Προσανατολισμού ή Εγγυήσεων που παρέχεται σε όλα τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τα άρθρα 29 έως 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταμεία (3). Στην τελευταία περίπτωση, η τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών καθορίζεται στις αποφάσεις για την έγκριση της κοινοτικής στήριξης.

(4)

Όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΠΕ-Τμήμα Εγγυήσεων και αφορά τον προγραμματισμό στα κράτη μέλη της Κοινότητας, με τη σύνθεσή της στις 30 Απριλίου 2004, πρέπει να θεσπιστούν μεταβατικές διατάξεις για τις πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν από τις 16 Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006, καθώς και για τις δεσμεύσεις υπέρ των δικαιούχων που εμπίπτουν στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, των οποίων οι πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2006, κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού.

(5)

Για κάθε άλλη στήριξη από το ΕΓΤΠΕ-Τμήμα Προσανατολισμού ή Εγγυήσεων σε όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη όπως προβλέπεται στα άρθρα 29 έως 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, λόγω της αλληλεπικάλυψης της τρέχουσας και της νέας περιόδου προγραμματισμού, από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών που καθορίζεται στις αποφάσεις για την έγκριση της κοινοτικής στήριξης, πρέπει να θεσπιστούν ορισμένες μεταβατικές ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά τις γενικές αρχές και ορισμένα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προβλέπουν πολυετείς δεσμεύσεις. Για τις μειονεκτικές περιοχές και τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς (4), προβλέπει την εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999. Όσον αφορά τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα ειδικότερα, το άρθρο 21 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 817/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) (5), επιτρέπει στα κράτη μέλη να παρατείνουν τις γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις στο πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού.

(6)

Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η μετάβαση μεταξύ των δύο περιόδων προγραμματισμού όσον αφορά την παρέκκλιση για τη συμμόρφωση με τα κοινοτικά πρότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 33ιβ, παράγραφοι 2α και 2β, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, στην Τσεχική Δημοκρατία, στην Εσθονία, στην Κύπρο, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στην Ουγγαρία, στη Μάλτα, στην Πολωνία, στη Σλοβενία και στη Σλοβακία (εφεξής «τα νέα κράτη μέλη»).

(7)

Για να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή εφαρμογή των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων και των μέτρων καλής διαβίωσης των ζώων κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να εγκρίνουν τη μετατροπή γεωργοπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων ή δεσμεύσεων για την καλή διαβίωση των ζώων που έχουν αναληφθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 σε νέες δεσμεύσεις διάρκειας μεταξύ πέντε και επτά ετών, κατά γενικό κανόνα, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 υπό την προϋπόθεση ότι οι νέες δεσμεύσεις συνεπάγονται οφέλη για το περιβάλλον ή την καλή διαβίωση των ζώων.

(8)

Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν ειδικοί μεταβατικοί κανόνες για τις δαπάνες που αφορούν την τεχνική βοήθεια, καθώς και να γίνουν εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις για όλους τους τύπους προγραμματισμού.

(9)

Η μετάβαση προς τη νέα περίοδο προγραμματισμού πρέπει να διασφαλιστεί στα νέα κράτη μέλη για ορισμένα μέτρα που αφορούν πολυετείς δεσμεύσεις βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 σχετικά με την κοινοτική στήριξη για τα προενταξιακά μέτρα που αφορούν τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη στις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης κατά την προενταξιακή περίοδο (6).

(10)

Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι μεταβατικές πράξεις προσδιορίζονται με σαφήνεια μέσω των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου που διαθέτουν. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για ορισμένους τύπους στήριξης που παρέχονται σε όλα τα κράτη μέλη για λόγους χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και για να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διπλής χρηματοδότησης λόγω αλληλεπικάλυψης των περιόδων προγραμματισμού μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2007 και της τελικής ημερομηνίας επιλεξιμότητας των δαπανών που καθορίζεται στις αποφάσεις για την έγκριση της κοινοτικής στήριξης.

(11)

Πρέπει να παρέχεται πίνακας αντιστοιχίας για τα μέτρα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της τρέχουσας και της νέας περιόδου προγραμματισμού ώστε να προσδιορίζονται με σαφήνεια τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης κατά τη διάρκεια των δύο περιόδων προγραμματισμού.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αγροτικής ανάπτυξης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ειδικούς κανόνες για να διευκολυνθεί η μετάβαση από τον προγραμματισμό αγροτικής ανάπτυξης δυνάμει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 και (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 στον προγραμματισμό που καθορίζεται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005.

Άρθρο 2

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

ως «μέτρα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ-Τμήμα Εγγυήσεων» νοούνται τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)-Τμήμα Εγγυήσεων και εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της Κοινότητας με τη σύνθεσή της στις 30 Απριλίου 2004·

β)

ως «μέτρα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ-Τμήμα Προσανατολισμού ή/και Τμήμα Εγγυήσεων» νοούνται:

i)

τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ-Τμήμα Προσανατολισμού, έχουν εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη και στα οποία εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1260/1999,

ii)

τα μέτρα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας Leader, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο γ), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999,

iii)

τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ-Τμήμα Εγγυήσεων, έχουν εφαρμογή στα νέα κράτη μέλη και στα οποία εφαρμόζονται τα άρθρα 29 έως 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999·

γ)

ως «νέα κράτη μέλη» νοούνται η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Κύπρος, η Λεττονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβενία και η Σλοβακία·

δ)

ως «τρέχουσα περίοδος προγραμματισμού» νοείται η περίοδος προγραμματισμού βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2006·

ε)

ως «νέα περίοδος προγραμματισμού» νοείται η περίοδος προγραμματισμού βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2007·

στ)

ως «δεσμεύσεις» νοούνται οι νομικές δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη υπέρ των δικαιούχων των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης·

ζ)

ως «πληρωμές» νοούνται οι πληρωμές που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη προς τους δικαιούχους των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης·

η)

ως «πολυετείς δεσμεύσεις» νοούνται οι δεσμεύσεις:

i)

που αφορούν τα ακόλουθα μέτρα: την πρόωρη συνταξιοδότηση των γεωργών και των γεωργικών εργατών, τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα και την καλή διαβίωση των ζώων, τη στήριξη των γεωργών για την τήρηση των προτύπων, τη στήριξη των γεωργών όσον αφορά την ποιότητα των τροφίμων, τη δάσωση γεωργικών γαιών, τη στήριξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ημιαυτοσυντήρησης και τη στήριξη για τη δημιουργία ομάδων παραγωγών,

ii)

που συνιστούν στήριξη υπό μορφή επιδότησης, επιτοκίου, στήριξη με χρηματοδοτική μίσθωση και στήριξη για την εγκατάσταση νέων γεωργών, όταν η ενιαία πριμοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 κατανέμεται σε πολλές δόσεις καταβλητέες εντός περιόδου που υπερβαίνει τους 12 μήνες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία πληρωμής της πρώτης δόσης.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 1257/1999

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Μέτρα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ-Τμήμα Εγγυήσεων

Άρθρο 3

1.   Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται μεταξύ της 16ης Οκτωβρίου και της 31ης Δεκεμβρίου 2006 στο πλαίσιο της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), δυνάμει του άρθρου 39 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 (7), μόνον εάν πραγματοποιούνται μετά την καταβολή των πληρωμών που επιτρέπονται σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 1 στοιχείο α) δεύτερη πρόταση του εν λόγω κανονισμού.

Οι επιλέξιμες πληρωμές που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δηλώνονται στην Επιτροπή μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2007, ανεξάρτητα από την έγκριση του σχετικού προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης από την Επιτροπή. Εντούτοις, η πληρωμή από την Επιτροπή πραγματοποιείται μόνο μετά την έγκριση του προγράμματος.

2.   Οι δαπάνες σχετικά με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού σε σχέση με τις πληρωμές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2006, είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ για τη νέα περίοδο προγραμματισμού.

Εντούτοις, οι πληρωμές που αφορούν τις μη πολυετείς δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2006, πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της νέας περιόδου προγραμματισμού, εφόσον παρατείνονται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2008.

Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για τη νέα περίοδο προγραμματισμού πρέπει να προβλέπουν τις δαπάνες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Μέτρα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ-Τμήμα Προσανατολισμού ή και τμήμα Εγγυήσεων

Τμήμα 1

Κοινοί κανόνες

Άρθρο 4

1.   Με την επιφύλαξη των άρθρων 5 και 6, τα κράτη μέλη μπορούν να εξακολουθήσουν, εντός της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις και να προβαίνουν σε πληρωμές από την 1η Ιανουαρίου 2007 μέχρι την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών που έχει καθοριστεί στις αποφάσεις για την έγκριση της κοινοτικής στήριξης υπέρ των επιχειρησιακών προγραμμάτων ή των εγγράφων προγραμματισμού για την αγροτική ανάπτυξη.

Εντούτοις, στην περίπτωση συγκεκριμένου είδους μέτρων ή επιμέρους μέτρων που παρατίθενται στο παράρτημα Ι, τα κράτη μέλη αρχίζουν να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 από την ημερομηνία κατά την οποία δεν αναλαμβάνονται πλέον περαιτέρω δεσμεύσεις για προγράμματα που εμπίπτουν στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζεται για τη μετάβαση από την κοινοτική πρωτοβουλία Leader προς τον άξονα Leader της νέας περιόδου προγραμματισμού, όταν οι ολοκληρωμένες στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης που πρέπει να εφαρμόζονται από τις αναφερόμενες στο άρθρο 62 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ομάδες τοπικής δράσης, οι οποίες έχουν επιλεγεί για τη νέα περίοδο προγραμματισμού, είναι νέες ή/και η συγκεκριμένη αγροτική περιοχή δεν έχει ωφεληθεί από την κοινοτική πρωτοβουλία Leader.

2.   Οι δαπάνες σχετικά με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού σε σχέση με πληρωμές που πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών αυτής της περιόδου προγραμματισμού, είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού με την επιφύλαξη των άρθρων 7 και 8.

Άρθρο 5

1.   Όσον αφορά τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα και τα μέτρα για την καλή διαβίωση των ζώων στα νέα κράτη μέλη, επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ για τη νέα περίοδο προγραμματισμού είναι μόνο οι δαπάνες που συνδέονται με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2006 για την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, σε σχέση με τις οποίες οι πληρωμές πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία αυτή.

2.   Οι δαπάνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ για τη νέα περίοδο προγραμματισμού:

α)

από την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, όταν οι πληρωμές συνεχίζονται μετά την ημερομηνία αυτή· ή

β)

από ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας που αναφέρεται στο στοιχείο α) αλλά μετά την 1η Ιανουαρίου 2007, όταν το ποσό που έχει χορηγηθεί στο πρόγραμμα ή/και στο μέτρο έχει ήδη εξαντληθεί.

Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για τη νέα περίοδο προγραμματισμού πρέπει να προβλέπουν τις δαπάνες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Άρθρο 6

1.   Οι δαπάνες που απορρέουν από υποχρεώσεις για αντισταθμιστικές αποζημιώσεις σε μειονεκτικές περιοχές των νέων κρατών μελών και αφορούν την περίοδο έως το έτος 2006 το αργότερο, μπορούν να δηλωθούν μέχρι την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού.

Εντούτοις, όταν το ποσό που χορηγείται στο πρόγραμμα ή/και στο μέτρο εξαντλείται νωρίτερα από την τελική ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, αλλά μετά την 1η Ιανουαρίου 2007, δαπάνες που εκκρεμούν σε σχέση με τις δεσμεύσεις για την περίοδο έως το έτος 2006 το αργότερο είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπονται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για τη νέα περίοδο προγραμματισμού.

2.   Οι δαπάνες που απορρέουν από δεσμεύσεις για τις αντισταθμιστικές αποζημιώσεις σε μειονεκτικές περιοχές των νέων κρατών μελών όσον αφορά τα έτη 2007 και 2008, βαρύνουν το ΕΓΤΑΑ και είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005.

Άρθρο 7

1.   Οι δαπάνες που αφορούν τις πολυετείς δεσμεύσεις εκτός των δεσμεύσεων που αφορούν τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα και την καλή διαβίωση των ζώων, σε σχέση με πληρωμές που πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού.

2.   Οι δαπάνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού:

α)

από την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, όταν οι πληρωμές συνεχίζονται μετά την ημερομηνία αυτή· ή

β)

από ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας που αναφέρεται στο στοιχείο α) αλλά μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2007, όταν το ποσό που έχει χορηγηθεί στο πρόγραμμα ή/και στο μέτρο έχει ήδη εξαντληθεί.

Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για τη νέα περίοδο προγραμματισμού πρέπει να προβλέπουν τις δαπάνες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Άρθρο 8

1.   Για τις πράξεις που αφορούν τις μη πολυετείς δεσμεύσεις για τις οποίες έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις υπέρ των δικαιούχων πριν από την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, κάθε δαπάνη που αφορά πληρωμές οι οποίες εκκρεμούν μετά την ημερομηνία αυτή, είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού από αυτήν την ημερομηνία, υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους κατανέμει τις πράξεις σε δύο χωριστά, σαφώς αναγνωρίσιμα στάδια, το δημοσιονομικό στάδιο και το φυσικό ή αναπτυξιακό στάδιο, τα οποία αντιστοιχούν στις δύο περιόδους προγραμματισμού·

β)

πληρούνται οι όροι συγχρηματοδότησης και επιλεξιμότητας των πράξεων κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού.

2.   Εάν τα κονδύλια της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού έχουν εξαντληθεί σε ημερομηνία προγενέστερη από την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 τελική ημερομηνία, οι δαπάνες σε σχέση με τις πληρωμές που εκκρεμούν μετά την εν λόγω ημερομηνία είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 1.

3.   Τα κράτη μέλη πρέπει να δηλώσουν στα προγράμματα της αγροτικής τους ανάπτυξης, στο πλαίσιο της νέας περιόδου προγραμματισμού, εάν κάνουν χρήση των δυνατοτήτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 σε σχέση με τα εν λόγω μέτρα.

Τμήμα 2

Ειδικοί κανόνες για τα νέα κράτη μέλη

Άρθρο 9

Όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα κοινοτικά πρότυπα, σύμφωνα με το άρθρο 33ιβ παράγραφοι 2α και 2β, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, οι δαπάνες για τις πληρωμές που εκκρεμούν σε σχέση με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί έναντι των δικαιούχων έως την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών για την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού, εφόσον προβλέπονται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για τη νέα περίοδο προγραμματισμού.

Άρθρο 10

Καμία πληρωμή όσον αφορά τα ακόλουθα μέτρα δεν είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού:

α)

υπηρεσίες παροχής γεωργικών συμβουλών και υπηρεσίες γεωργικών εφαρμογών στις εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με τον άρθρο 33ζ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999·

β)

συμπληρώματα των άμεσων πληρωμών, σύμφωνα με το άρθρο 33η του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999·

γ)

συμπληρώματα της κρατικής ενίσχυσης στη Μάλτα, σύμφωνα με το άρθρο 33θ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999·

δ)

βοήθεια στους γεωργούς πλήρους απασχόλησης στη Μάλτα, σύμφωνα με το άρθρο 33ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ειδικές διατάξεις για τα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα και την καλή διαβίωση των ζώων

Άρθρο 11

Πριν από το τέλος περιόδου για την εκπλήρωση δέσμευσης που έχει αναληφθεί δυνάμει του Κεφαλαίου VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν τη μετατροπή της δέσμευσης αυτής σε νέα δέσμευση διάρκειας πέντε έως επτά ετών, κατά γενικό κανόνα, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 υπό την προϋπόθεση ότι:

α)

κάθε τέτοια μετατροπή συνεπάγεται αδιαμφισβήτητα οφέλη για το περιβάλλον ή για την καλή διαβίωση των ζώων και

β)

η υφιστάμενη δέσμευση ενισχύεται σημαντικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Δαπάνες στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας

Τμήμα 1

Δαπάνες για μέτρα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ-Τμήμα Εγγυήσεων

Άρθρο 12

1.   Οι δαπάνες που αφορούν την εκ των προτέρων αξιολόγηση της νέας περιόδου προγραμματισμού, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 85 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, είναι δυνατόν να βαρύνουν το ΕΓΤΠΕ-Τμήμα Εγγυήσεων κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο άρθρο 39 παράγραφος 1) στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται το ανώτατο όριο 1 % που αναφέρεται στο άρθρο 59 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 817/2004.

2.   Οι δαπάνες που αφορούν την εκ των υστέρων αξιολόγηση της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού που αναφέρεται στο άρθρο 64 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 817/2004, είναι επιλέξιμες για το στοιχείο που αφορά τεχνική βοήθεια του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο της νέας περιόδου προγραμματισμού, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνες με το άρθρο 66 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και ότι προβλέπονται στο πρόγραμμα για τον σκοπό αυτό.

Τμήμα 2

Δαπάνες για μέτρα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ-Τμήμα Προσανατολισμού ή/και Τμήμα Εγγυήσεων

Άρθρο 13

1.   Οι δαπάνες οι σχετικές με την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού που πραγματοποιούνται μετά την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών αυτής της περιόδου προγραμματισμού και αφορούν τις πράξεις που καλύπτονται από τον κανόνα αριθ. 11, σημεία 2 και 3, του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 της Επιτροπής (8), με εξαίρεση τις εκ των υστέρων αξιολογήσεις, τους ελέγχους και την εκπόνηση των τελικών εκθέσεων, δεν είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού.

2.   Οι δαπάνες οι σχετικές με την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού που πραγματοποιούνται μέχρι την τελική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών αυτής της περιόδου προγραμματισμού και αφορούν τις πράξεις που καλύπτονται από τον κανόνα αριθ. 11, σημείο 2.1, πρώτη περίπτωση και σημείο 3, του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1685/2000, συμπεριλαμβανομένων των εκ των προτέρων αξιολογήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 85 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, για την προετοιμασία των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης της νέας περιόδου προγραμματισμού, είναι επιλέξιμες για το στοιχείο που αφορά τεχνική βοήθεια των τρεχόντων επιχειρησιακών προγραμμάτων ή εγγράφων προγραμματισμού αγροτικής ανάπτυξης, με την επιφύλαξη των όρων που καθορίζονται στα σημεία 2.2 έως 2.7 και 3 του κανόνα αυτού.

3.   Οι δαπάνες που αφορούν τις εκ των υστέρων αξιολογήσεις της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, μπορούν να είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ για το στοιχείο που αφορά τεχνική βοήθεια των προγραμμάτων της νέας περιόδου προγραμματισμού, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σύμφωνες με το άρθρο 66 παράγραφος 2 εδάφιο δεύτερο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και ότι προβλέπονται στο πρόγραμμα για τον σκοπό αυτό.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 1268/1999

Άρθρο 14

Όσον αφορά τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 2, τέταρτη, έβδομη και δέκατη τέταρτη περίπτωση, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1268/1999, οι δαπάνες που αφορούν τις πληρωμές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2006, είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 71 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και ότι οι δαπάνες αυτές προβλέπονται στο πρόγραμμα για τη νέα περίοδο προγραμματισμού για τον σκοπό αυτό.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι μεταβατικές πράξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού προσδιορίζονται επακριβώς στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου που διαθέτουν.

Άρθρο 16

Ο πίνακας αντιστοιχίας μεταξύ των μέτρων της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού και των μέτρων της νέας περιόδου προγραμματισμού περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 17

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2223/2004 (ΕΕ L 379 της 24.12.2004, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 173/2005 (ΕΕ L 29 της 2.2.2005, σ. 3).

(4)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1156/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 208 της 29.7.2006, σ. 3).

(5)  ΕΕ L 153 της 30.4.2004, σ. 30 (διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 231 της 30.6.2004, σ. 24). Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1360/2005 (ΕΕ L 214 της 19.8.2005, σ. 55).

(6)  ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 87. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2112/2005 (ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 23).

(7)  ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 39.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Τύποι μέτρων ή επιμέρους μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο.

Κατάρτιση

Εγκατάσταση νέων γεωργών

Πρόωρη συνταξιοδότηση (νέα κράτη μέλη)

Χρήση υπηρεσιών παροχής συμβουλών (νέα κράτη μέλη)

Σύσταση υπηρεσιών διαχείρισης, αντικατάστασης και παροχής συμβουλών (όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη)/παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών γεωργικών εφαρμογών (νέα κράτη μέλη)

Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Επενδύσεις στα δάση

Μεταποίηση/εμπορία γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

Έγγειες βελτιώσεις, αναδασμός, διαχείριση υδατικών πόρων, γεωργικές υποδομές

Δράσεις ανασύστασης του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και θέσπιση κατάλληλων μέτρων πρόληψης

Τήρηση των κοινοτικών προτύπων/συμμόρφωση με τα κοινοτικά πρότυπα (νέα κράτη μέλη) — διάφορα πρότυπα

Συστήματα για την ποιότητα των τροφίμων (νέα κράτη μέλη) — διάφορα συστήματα

Προώθηση προϊόντων ποιότητας από ομάδες παραγωγών (νέα κράτη μέλη)

Εκμεταλλεύσεις ημιεπιβίωσης (νέα κράτη μέλη)

Σύσταση ομάδων παραγωγών (νέα κράτη μέλη)

Περιοχές που υπόκεινται σε περιβαλλοντικούς περιορισμούς/ενισχύσεις «Natura 2000» (νέα κράτη μέλη)

Προστασία του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη γεωργία/δασοκομία

Δάσωση γεωργικών γαιών (νέα κράτη μέλη)

Δάσωση μη γεωργικών γαιών

Οικολογική σταθερότητα των δασών

Δράσεις αποκατάστασης δασοκομικού δυναμικού-πρόληψης/αντιπυρικές ζώνες

Διαφοροποίηση εκτός της γεωργικής εκμετάλλευσης

Βιοτεχνικές/τουριστικές δραστηριότητες

Βασικές υπηρεσίες — διάφορες υπηρεσίες

Ανακαίνιση/ανανέωση και ανάπτυξη χωριών — διάφοροι τύποι δράσεων

Αγροτική κληρονομιά — διάφοροι τύποι δράσεων

Leader — λειτουργία της ομάδας τοπικής δράσης και διάφοροι τύποι δράσεων που εμπίπτουν σε στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης και συνεργασία (εξαιρουμένων των δράσεων απόκτησης δεξιοτήτων και των δράσεων εμψύχωσης)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πίνακας αντιστοιχίας μεταξύ των μέτρων που προβλέπονται στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, (ΕΚ) αριθ. 1268/1999 και (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Μέτρα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999

Κωδικοί βάσει των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 817/2004 και (ΕΚ) αριθ. 141/2004 (1)

Κατηγορίες δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 438/2001 της Επιτροπής (2)

Άξονες και μέτρα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Κωδικοί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

 

Άξονας 1

Κατάρτιση άρθρου 9

γ)

113 και 128

Άρθρο 20 στοιχείο α) σημείο i) και άρθρο 21: Κατάρτιση και ενημέρωση

111

Εγκατάσταση νέων γεωργών άρθρου 8

β)

112

Άρθρο 20 στοιχείο α) σημείο ii) και άρθρο 22: Εγκατάσταση νέων γεωργών

112

Πρόωρη συνταξιοδότηση άρθρων 10, 11 και 12

δ)

/

Άρθρο 20 στοιχείο α) σημείο iii) και άρθρο 23: Πρόωρη συνταξιοδότηση

113

Χρήση υπηρεσιών παροχής συμβουλών άρθρου 21δ

κε)

/

Άρθρο 20 στοιχείο α) σημείο iv) και άρθρο 24: Χρήση υπηρεσιών παροχής συμβουλών

114

Σύσταση υπηρεσιών διαχείρισης, υπηρεσιών αντικατάστασης και παροχής συμβουλών άρθρου 33 τρίτη περίπτωση παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών γεωργικών εφαρμογών άρθρου 33ζ

ιβ)

1303

Άρθρο 20 στοιχείο α) σημείο v) και άρθρο 25: Σύσταση υπηρεσιών διαχείρισης, αντικατάστασης και παροχής συμβουλών

115

Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις άρθρων 4 έως 7

(a)

111

Άρθρο 20 στοιχείο β) σημείο i) και άρθρο 26: Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων

121

Επενδύσεις σε δάση για τη βελτίωση της οικονομικής αξίας τους, σύσταση ενώσεων δασοκαλλιεργητών άρθρου 30 παράγραφος 1 δεύτερη και πέμπτη περίπτωση

θ)

121

124

Άρθρο 20 στοιχείο β) σημείο ii) και άρθρο 27: Βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών

122

Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, προώθηση νέων διεξόδων για τα δασοκομικά προϊόντα / άρθρα 25 έως 28 και 30 παράγραφος 1 τρίτη και τέταρτη περίπτωση.

ζ)

114

Άρθρο 20 στοιχείο β) iii) και άρθρο 28: Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα

123

θ)

122

Εμπορία προϊόντων ποιότητας και κατάρτιση προγραμμάτων που αφορούν την ποιότητα άρθρο 33 / τέταρτη περίπτωση

ιγ)

123

 

 

 

Άρθρο 20 στοιχείο β) σημείο iv) και άρθρο 29: Συνεργασία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων-επεξεργασιών-τεχνολογιών

124

Έγγειες βελτιώσεις, αναδασμός, διαχείριση υδατικών πόρων, γεωργικές υποδομές / άρθρο 33, πρώτη, δεύτερη, όγδοη και ένατη περίπτωση

ι)

1301

Άρθρο 20 στοιχείο β) σημείο v) και άρθρο 30: Γεωργικές και δασικές υποδομές

125

ια)

1302

ιζ)

1308

ιη)

1309

Μέσα αποκατάστασης-πρόληψης άρθρο 33, δωδέκατη περίπτωση

κα)

1313

Άρθρο 20 στοιχείο β) σημείο vi): Δράσεις αποκατάστασης-πρόληψης

126

Τήρηση προτύπων άρθρο 21β και 21γ. Συμμόρφωση με τα πρότυπα άρθρο 33ιβ, παράγραφος 2α και 2β

κδ)

/

Άρθρο 20 στοιχείο γ) σημείο i) και άρθρο 31: Τήρηση προτύπων

131

Συστήματα ποιότητας τροφίμων άρθρο 24β-24γ

κστ)

/

Άρθρο 20 στοιχείο γ) σημείο ii) και άρθρο 32: Συστήματα ποιότητας τροφίμων

132

Στήριξη ενώσεων παραγωγών για την προώθηση προϊόντων ποιότητας άρθρο 24δ

αα)

/

Άρθρο 20 στοιχείο γ) σημείο iii) και άρθρο 33: Ενημέρωση και προώθηση

133

Εκμεταλλεύσεις ημιεπιβίωσης άρθρο 33β

αβ)

/

Άρθρο 20 στοιχείο δ) σημείο i) και άρθρο 34: Εκμεταλλεύσεις ημιεπιβίωσης

141

Ομάδες παραγωγών άρθρο 33δ

αγ)

/

Άρθρο 20 στοιχείο δ) σημείο ii) και άρθρο 35: Ομάδες παραγωγών

142

 

Άξονας 2

Πληρωμές μειονεκτουσών περιοχών ορεινές περιοχές / άρθρα 13, 14, 15 και 18

ε)

/

Άρθρο 36 στοιχείο α) σημείο i) και άρθρο 37: Ενισχύσεις λόγω φυσικών μειονεκτημάτων στις ορεινές περιοχές

211

Πληρωμές μειονεκτουσών περιοχών, άλλες μειονεκτικές περιοχές άρθρα 13, 14, 15, 18 και 19

ε)

/

Άρθρο 36 στοιχείο α) σημείο ii) και άρθρο 37: Ενισχύσεις λόγω φυσικών μειονεκτημάτων σε περιοχές εκτός των ορεινών

212

Περιοχές που υπόκεινται σε περιβαλλοντικούς περιορισμούς άρθρου 16

ε)

/

Άρθρο 36 στοιχείο α) σημείο iii) και άρθρο 38: Ενισχύσεις Νatura 2000 και πληρωμές που συνδέονται με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3)

213

Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα άρθρα 22, 23 και 24

στ)

/

Άρθρο 36 στοιχείο α) σημείο iv) και άρθρο 39: Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

214

Καλή διαβίωση των ζώων άρθρα 22, 23 και 24: Προστασία του περιβάλλοντος σε συνάρτηση με την καλή διαβίωση των ζώων άρθρου 33 ενδέκατη περίπτωση

στ)

/

Άρθρο 36 στοιχείο α) σημείο v) και άρθρο 40: Ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων

215

κ)

1312

Προστασία του περιβάλλοντος σε συνάρτηση με τη γεωργία / άρθρο 33 ενδέκατη περίπτωση

κ)

1312

Άρθρο 36 στοιχείο α) σημείο vi) και άρθρο 41: Μη παραγωγικές επενδύσεις

216

Δάσωση γεωργικών γαιών άρθρο 31

η)

/

Άρθρο 36 στοιχείο β) σημείο i) και άρθρο 43: Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών

221

 

 

 

Άρθρο 36 στοιχείο β) σημείο ii) και άρθρο 44: Πρώτη εγκατάσταση γεωργοδασοκομικών συστημάτων

222

Δάσωση μη γεωργικών γαιών άρθρο 30 παράγραφος 1, περίπτωση πρώτη

θ)

126

Άρθρο 36 στοιχείο β) σημείο iii) και άρθρο 45: Πρώτη δάσωση μη γεωργικής γης

223

Οικολογική σταθερότητα των δασών άρθρο 32 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση

θ)

127

Άρθρο 36 στοιχείο β) σημείο iv) και άρθρο 46: Ενισχύσεις Natura 2000

224

Οικολογική σταθερότητα των δασών άρθρου 32 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση

θ)

127

Άρθρο 36 στοιχείο β) σημείο v) και άρθρο 47: Δασοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

225

Ανασύσταση δασοκομικού δυναμικού-πρόληψη άρθρου 30 παράγραφος 1 έκτη περίπτωση

Αντιπυρικές ζώνες άρθρου 32 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση

θ)

125

Άρθρο 36 στοιχείο β) vi) και άρθρο 48: Αποκατάσταση δασοκομικού δυναμικού-πρόληψη

226

Επενδύσεις για την οικολογική και κοινωνική αξία των δασών άρθρου 30 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση

Προστασία του περιβάλλοντος σε σχέση με τη δασοκομία άρθρου 33 ενδέκατη περίπτωση

θ)

121

Άρθρο 36 στοιχείο β) vii) και άρθρο 49: Μη παραγωγικές επενδύσεις

227

κ)

1312

 

Άξονας 3

Διαφοροποίηση άρθρου 33 έβδομη περίπτωση

ιστ)

1307

Άρθρο 52 στοιχείο α) σημείο i) και άρθρο 53: Διαφοροποίηση

311

Βιοτεχνικές δραστηριότητες• χρηματοοικονομική τεχνική, άρθρου 33 δέκατη και δέκατη τρίτη περίπτωση

ιθ)

1311

Άρθρο 52 στοιχείο α) σημείο ii) και άρθρο 54: Δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων

312

 

κβ)

1314

Τουριστικές δραστηριότητες άρθρου 33 δέκατη περίπτωση

ιθ)

1310

Άρθρο 52 στοιχείο α) σημείο iii) και άρθρο 55: Τουριστικές δραστηριότητες

313

Βασικές υπηρεσίες άρθρου 33 πέμπτη περίπτωση

ιδ)

1305

Άρθρο 52 στοιχείο β) σημείο i) και άρθρο 56: Βασικές υπηρεσίες

321

Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών άρθρου 33 έκτη περίπτωση

ιε)

1306

Άρθρο 52 στοιχείο β) σημείο ii): Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών

322

Προστασία-διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς άρθρου 33 έκτη περίπτωση

ιε)

1306

Άρθρο 52 στοιχείο β) σημείο iii) και άρθρο 57 στοιχεία α) και β): Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

323

 

 

 

Άρθρο 52 στοιχείο γ) και άρθρο 58: Κατάρτιση και ενημέρωση

331

Διαχείριση στρατηγικών ολοκληρωμένης αγροτικής ανάπτυξης από τοπικούς εταίρους άρθρου 33 δέκατη τέταρτη περίπτωση

κγ)

1305-11305-2

Άρθρο 52 στοιχείο δ) και άρθρο 59: Απόκτηση δεξιοτήτων, εμψύχωση και εφαρμογή

341

 

Άξονας 4

Ανακοίνωση Leader+ και μέτρα τύπου Leader+ άρθρου 33στ

 

Άρθρο 63, στοιχείο α): Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης

41

Δράση 1: τοπικές στρατηγικές

Για την ανταγωνιστικότητα: όλοι οι παλαιοί κωδικοί δυνάμει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 817/2004 και (ΕΚ) αριθ. 438/2001 που αντιστοιχούν στον άξονα 1

411 Ανταγωνιστικότητα

Για τη διαχείριση της γης /περιβάλλον όλοι οι παλαιοί κωδικοί δυνάμει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 817/2004 και (ΕΚ) αριθ. 438/2001 που αντιστοιχούν στον άξονα 2

412 Περιβάλλον/διαχείριση γης

Για τη διαφοροποίηση/ποιότητα ζωής: όλοι οι παλαιοί κωδικοί δυνάμει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 817/2004 και (ΕΚ) αριθ. 438/2001 που αντιστοιχούν στον άξονα 3, συν τις ακόλουθες κατηγορίες από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 438/2001: 161 έως 164, 166, 167, 171 έως 174, 22 έως 25, 322, 323, 332, 333, 341, 343, 345, 351, 353, 354 και 36.

413 Διαφοροποίηση/ποιότητα ζωής

Ανακοίνωση Leader+ και μέτρα τύπου Leader+ άρθρου 33στ

/

 

 

 

Δράση 2: συνεργασία

 

1305-3

1305-4

Άρθρο 63 στοιχείο β): Συνεργασία

421

Ανακοίνωση Leader+ και μέτρα τύπου Leader+ άρθρου 33στ

/

 

 

 

Δράση 3: λειτουργία της ομάδας τοπικής δράσης

 

1305-1

1305-2

Άρθρο 63 στοιχείο γ): Λειτουργία της ομάδας τοπικής δράσης, εμψύχωση

431

Ανακοίνωση Leader+ και μέτρα τύπου Leader+ άρθρου 33στ

/

 

 

 

Δράση 3: δίκτυα

/

1305-5

Άρθρο 66 παράγραφος 3 και άρθρο 68: Εθνικό αγροτικό δίκτυο

511

Τεχνική βοήθεια

 

 

Τεχνική βοήθεια

 

Τεχνική βοήθεια:

άρθρο 49

 

411 έως 415

Άρθρο 66 παράγραφος 2: Τεχνική βοήθεια

511

Κανόνας αριθ. 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 448/2004.

αδ)

 

Άρθρο 66 παράγραφος 3: Εθνικά δίκτυα

511

Μέτρα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1268/99

 

 

Μέτρα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

 

Μέθοδοι γεωργικής παραγωγής προσαρμοσμένες στην προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της υπαίθρου

Άρθρο 2 τέταρτη περίπτωση

/

/

Άρθρο 36 στοιχείο α) σημείο iv) και άρθρο 39: Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις

214

Σύσταση ομάδων παραγωγών Άρθρο 2 έβδομη περίπτωση

/

/

Άρθρο 20 στοιχείο δ) σημείο ii) και άρθρο 35: Ομάδες παραγωγών

142

Δασοκομία άρθρο 2, δέκατη τέταρτη περίπτωση

/

/

Άρθρο 36 στοιχείο β) σημείο i) και άρθρο 43: Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών

221


(1)  EE L 24 της 29.1.2004, σ. 25.

(2)  EE L 63 της 3.3.2001, σ. 21.

(3)  EE L 327 της 22.12.2000, σ. 1.


6.9.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 243/20


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1321/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 5ης Σεπτεμβρίου 2006

για καθορισμό των εισαγωγικών δασμών που εφαρμόζονται σε ορισμένα είδη αποφλοιωμένου ρυζιού από τις 6 Σεπτεμβρίου 2006

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς του ρυζιού (1), και ιδίως το άρθρο 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με βάση τις πληροφορίες που δόθηκαν από τις αρμόδιες αρχές, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι χορηγήθηκαν πιστοποιητικά εισαγωγής για αποφλοιωμένο ρύζι του κωδικού ΣΟ 1006 20, εξαιρουμένων των πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού Basmati, για μια ποσότητα 430 075 τόνων και για το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου 2005 έως τις 31 Αυγούστου 2006. Συνεπώς, πρέπει να τροποποιηθεί ο εισαγωγικός δασμός για το αποφλοιωμένο ρύζι του κωδικού ΣΟ 1006 20 πλην του ρυζιού Basmati.

(2)

Ο καθορισμός του δασμού πρέπει να γίνει εντός προθεσμίας δέκα ημερών μετά τη λήξη της προαναφερόμενης περιόδου. Πρέπει συνεπώς να τεθεί πάραυτα σε ισχύ ο παρών κανονισμός,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο εισαγωγικός δασμός που εφαρμόζεται στο αποφλοιωμένο ρύζι του κωδικού ΣΟ 1006 20 ανέρχεται σε 42,5 ευρώ ανά τόνο.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 96. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 797/2006 (ΕΕ L 144 της 31.5.2006, σ. 1).


II Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Συμβούλιο

6.9.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 243/21


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 5ης Μαΐου 2006

για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών

(2006/592/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 80 παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη πρόταση,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 5 Ιουνίου 2003, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες με σκοπό την αντικατάσταση ορισμένων διατάξεων των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών από μια συμφωνία με την Κοινότητα.

(2)

Η Επιτροπή έχει διαπραγματευθεί, εξ ονόματος της Κοινότητας, συμφωνία με την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών, εφεξής αναφερόμενη ως «συμφωνία», σύμφωνα με τους μηχανισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές του παραρτήματος της απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες με σκοπό την αντικατάσταση ορισμένων διατάξεων των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών από μια συμφωνία με την Κοινότητα.

(3)

Η συμφωνία θα πρέπει να υπογραφεί και να τεθεί προσωρινά σε εφαρμογή, υπό την επιφύλαξη της δυνατής σύναψεώς της σε μεταγενέστερη ημερομηνία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης, σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών, εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας, υπό την επιφύλαξη της απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της εν λόγω συμφωνίας.

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογράψουν, εξ ονόματος της Κοινότητας, τη συμφωνία με την επιφύλαξη της συνάψεώς της.

Άρθρο 3

Η συμφωνία, ενόσω εκκρεμεί η έναρξη ισχύος της, εφαρμόζεται προσωρινώς από την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία τα μέρη θα έχουν κοινοποιήσει εκατέρωθεν την ολοκλήρωση των προς τούτο αναγκαίων διαδικασιών.

Άρθρο 4

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να προβεί στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 της συμφωνίας.

Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

K.-H. GRASSER


ΣΥΜΦΩΝΊΑ

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

αφενός, και

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ (εφεξής «Σιγκαπούρη»)

αφετέρου,

(εφεξής αναφερόμενες ως «συμβαλλόμενα μέρη»),

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έκρινε ότι ορισμένες διατάξεις των διμερών συμφωνιών που έχουν συνάψει μερικά κράτη μέλη με τρίτες χώρες είναι ασυμβίβαστες με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι, μεταξύ μερικών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Σιγκαπούρης, έχουν συναφθεί ορισμένες διμερείς συμφωνίες σχετικά με τις αεροπορικές υπηρεσίες, οι οποίες περιέχουν ανάλογες διατάξεις, και ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να προσφύγουν σε όλα τα πρόσφορα μέσα για να άρουν τα ασυμβίβαστα μεταξύ των συμφωνιών αυτών και της συνθήκης ΕΚ,

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα επί ορισμένων πτυχών που μπορεί να περιλαμβάνονται σε διμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τρίτων χωρών στον τομέα των αεροπορικών υπηρεσιών,

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι, βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι κοινοτικοί αερομεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος έχουν δικαίωμα πρόσβασης χωρίς διακρίσεις στα αεροπορικά δρομολόγια μεταξύ του συγκεκριμένου κράτους μέλους και τρίτων χωρών,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένων τρίτων χωρών, οι οποίες προβλέπουν τη δυνατότητα των υπηκόων των εν λόγω τρίτων χωρών να αποκτούν την κυριότητα αερομεταφορέων που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η συνέπεια μεταξύ του δικαίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των διατάξεων των διμερών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Σιγκαπούρης στον τομέα των αεροπορικών υπηρεσιών θα δημιουργήσει ένα βιώσιμο πλαίσιο το οποίο θα διασφαλίσει τη συνέχεια και την ανάπτυξη των αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Σιγκαπούρης,

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι οι διατάξεις των διμερών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Σιγκαπούρης στον τομέα των αεροπορικών υπηρεσιών, οι οποίες δεν είναι ασυμβίβαστες με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δεν χρειάζεται να τροποποιηθούν από την παρούσα συμφωνία,

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι σκοπός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, δεν είναι να αυξήσει τον συνολικό όγκο της αεροπορικής κυκλοφορίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Σιγκαπούρης, ούτε να μεταβάλει το ισοζύγιο μεταξύ κοινοτικών αερομεταφορέων και αερομεταφορέων της Σιγκαπούρης, ούτε να θίξει την ερμηνεία των διατάξεων περί δικαιωμάτων κυκλοφορίας που περιέχονται στις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες για τις αεροπορικές υπηρεσίες,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

Γενικές διατάξεις

1.   Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, νοούνται ως: «κράτη μέλη», τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας· «συμβαλλόμενο μέρος», κάθε συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας συμφωνίας· «μέρος», κάθε συμβαλλόμενο μέρος της εκάστοτε διμερούς συμφωνίας περί αεροπορικών υπηρεσιών· «αερομεταφορέας», κάθε αεροπορική εταιρεία· «έδαφος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας», τα εδάφη των κρατών μελών στα οποία εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

2.   Σε καθεμία από τις συμφωνίες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, οι αναφορές σε υπηκόους του κράτους μέλους που είναι μέρος της εκάστοτε συμφωνίας, νοούνται ως αναφορές σε υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

3.   Σε καθεμία από τις συμφωνίες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, οι αναφορές σε αερομεταφορείς ή αεροπορικές εταιρείες του κράτους μέλους που είναι μέρος της εκάστοτε συμφωνίας, νοούνται ως αναφορές σε αερομεταφορείς ή αεροπορικές εταιρείες που έχει καθορίσει το συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Άρθρο 2

Καθορισμός, αδειοδότηση και ανάκληση

1.   Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου υπερισχύουν των αντίστοιχων διατάξεων των άρθρων που απαριθμούνται αντιστοίχως στα στοιχεία α) και β) του παραρτήματος ΙΙ, σε ό,τι αφορά τον καθορισμό αερομεταφορέα από το αντίστοιχο κράτος μέλος, τις άδειες εκμετάλλευσης και τις άδειες τεχνικής φύσεως που του χορηγεί η Σιγκαπούρη, και σε ό,τι αφορά την απόρριψη, την ανάκληση, την αναστολή ή τον περιορισμό των αδειών εκμετάλλευσης ή των αδειών τεχνικής φύσεως του αερομεταφορέα, αντιστοίχως.

2.   Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου υπερισχύουν των σχετικών διατάξεων των άρθρων που απαριθμούνται αντιστοίχως στα στοιχεία α) και β) του παραρτήματος ΙΙ, σε ό,τι αφορά τον καθορισμό αερομεταφορέα από τη Σιγκαπούρη, τις άδειες εκμετάλλευσης και τις άδειες τεχνικής φύσεως που του χορηγεί το αντίστοιχο κράτος μέλος, και σε ό,τι αφορά την απόρριψη, την ανάκληση, την αναστολή ή τον περιορισμό των αδειών εκμετάλλευσης ή των αδειών τεχνικής φύσεως του αερομεταφορέα, αντιστοίχως, εφόσον το εμπλεκόμενο κράτος μέλος επιβεβαιώσει την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου.

3.   Μόλις παραλάβει καθορισμό και του υποβληθούν από τον καθορισμένο αερομεταφορέα ή τους καθορισμένους αερομεταφορείς αιτήσεις, υπό τη μορφή και σύμφωνα με τον τρόπο που απαιτούνται για τις άδειες εκμετάλλευσης και τις άδειες τεχνικής φύσεως, κάθε μέρος χορηγεί, υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5, τις κατάλληλες άδειες εκμετάλλευσης και άδειες τεχνικής φύσεως με την ελάχιστη διαδικαστική καθυστέρηση, υπό τον όρο ότι:

α)

προκειμένου για αερομεταφορέα καθορισμένο από κράτος μέλος:

i)

ο αερομεταφορέας είναι εγκατεστημένος στο έδαφος του κράτους μέλους που τον έχει καθορίσει, με βάση τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και έχει έγκυρη άδεια εκμετάλλευσης, εκδοθείσα από κράτος μέλος σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και

ii)

το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού αερομεταφορέα ασκεί και διατηρεί τον ουσιαστικό ρυθμιστικό έλεγχο του αερομεταφορέα και ότι στην πράξη καθορισμού προσδιορίζεται με σαφήνεια η αρμόδια αεροπορική αρχή, και

iii)

ο αερομεταφορέας έχει την κύρια εγκατάστασή του στο έδαφος του κράτους μέλους που του έχει χορηγήσει την άδεια εκμετάλλευσης, και

iv)

ο αερομεταφορέας τελεί υπό την κυριότητα είτε άμεσα είτε διά κατά πλειοψηφίαν συμμετοχής, και τον ουσιαστικό έλεγχο κρατών μελών ή/και υπηκόων των κρατών μελών, ή/και άλλων κρατών αναφερόμενων στο παράρτημα ΙΙΙ ή/και υπηκόων των συγκεκριμένων άλλων κρατών·

β)

προκειμένου για αερομεταφορέα καθορισμένο από τη Σιγκαπούρη:

i)

η Σιγκαπούρη έχει και διατηρεί τον ουσιαστικό ρυθμιστικό έλεγχο του αερομεταφορέα, και

ii)

η κύρια εγκατάσταση του αερομεταφορέα βρίσκεται στη Σιγκαπούρη.

4.   Κάθε μέρος δύναται να απορρίψει, να ανακαλέσει, να αναστείλει ή να περιορίσει τις άδειες εκμετάλλευσης ή τις άδειες τεχνικής φύσεως ενός αερομεταφορέα καθορισμένου από το έτερο μέρος, εφόσον:

α)

προκειμένου για αερομεταφορέα καθορισμένο από κράτος μέλος:

i)

ο αερομεταφορέας δεν είναι εγκατεστημένος στο έδαφος του κράτους μέλους που τον έχει καθορίσει, με βάση τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ή δεν έχει έγκυρη άδεια εκμετάλλευσης, εκδοθείσα από κράτος μέλος σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ή

ii)

το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού αερομεταφορέα δεν ασκεί ή δεν διατηρεί τον ουσιαστικό ρυθμιστικό έλεγχο του αερομεταφορέα, ή εφόσον στην πράξη καθορισμού του αερομεταφορέα δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια η αρμόδια αεροπορική αρχή, ή

iii)

ο αερομεταφορέας δεν έχει την κύρια εγκατάστασή του στο έδαφος του κράτους μέλους που του έχει χορηγήσει την άδεια εκμετάλλευσης, ή

iv)

ο αερομεταφορέας δεν τελεί υπό την κυριότητα είτε άμεσα είτε διά κατά πλειοψηφίαν συμμετοχής, και τον ουσιαστικό έλεγχο κρατών μελών ή/και υπηκόων των κρατών μελών, ή/και άλλων κρατών αναφερόμενων στο παράρτημα ΙΙΙ ή/και υπηκόων των συγκεκριμένων άλλων κρατών, ή

v)

είναι δυνατό να αποδειχθεί ότι, ασκώντας τα δικαιώματα κυκλοφορίας που απορρέουν από την παρούσα συμφωνία σε δρομολόγιο το οποίο περιλαμβάνει σημείο στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένης της εκμετάλλευσης αεροπορικής γραμμής η οποία διατίθεται ως, ή άλλως συνιστά πλήρη αεροπορική σύνδεση, ο αερομεταφορέας στην πραγματικότητα θα καταστρατηγούσε τους περιορισμούς ως προς τα δικαιώματα κυκλοφορίας που επιβάλλονται από συμφωνία μεταξύ της Σιγκαπούρης και του συγκεκριμένου άλλου κράτους μέλους, ή

vi)

o αερομεταφορέας διαθέτει πιστοποιητικό αερομεταφορέα που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος, το οποίο δεν έχει συνομολογήσει με τη Σιγκαπούρη διμερή συμφωνία στον τομέα των αεροπορικών υπηρεσιών, και είναι δυνατό να αποδειχθεί ότι τα δικαιώματα κυκλοφορίας, που είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή της προτεινόμενης δραστηριότητας, δεν διατίθενται, κατ’ αμοιβαιότητα, στον ή στους αερομεταφορείς που έχει καθορίσει η Σιγκαπούρη·

β)

προκειμένου για αερομεταφορέα καθορισμένο από τη Σιγκαπούρη:

i)

η Σιγκαπούρη δεν διατηρεί τον ουσιαστικό ρυθμιστικό έλεγχο του αερομεταφορέα, ή

ii)

η κύρια εγκατάσταση του αερομεταφορέα δεν βρίσκεται στη Σιγκαπούρη.

5.   Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων της, δυνάμει της παραγράφου 4, και υπό την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της βάσει της παραγράφου 4 στοιχείο α) σημεία v) και vi) του παρόντος άρθρου, η Σιγκαπούρη δεν εισάγει διακρίσεις μεταξύ αερομεταφορέων των κρατών μελών για λόγους εθνικότητας.

Άρθρο 3

Δικαιώματα σχετικά με τον ρυθμιστικό έλεγχο

1.   Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου συμπληρώνουν τα άρθρα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ στοιχείο γ).

2.   Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος (πρώτο κράτος μέλος) έχει καθορίσει αερομεταφορέα του οποίου τον ρυθμιστικό έλεγχο ασκεί και διατηρεί δεύτερο κράτος μέλος, τα δικαιώματα της Σιγκαπούρης που απορρέουν από τις περί ασφαλείας διατάξεις της συμφωνίας μεταξύ του πρώτου κράτους μέλους που έχει καθορίσει τον αερομεταφορέα και της Σιγκαπούρης, ισχύουν εξίσου σε ό,τι αφορά την έκδοση, την εφαρμογή ή τη διατήρηση των προτύπων ασφαλείας από αυτό το δεύτερο κράτος μέλος και σε ό,τι αφορά την άδεια εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου αερομεταφορέα.

Άρθρο 4

Ναύλοι μεταφοράς εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

1.   Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου συμπληρώνουν τα άρθρα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ στοιχείο δ).

2.   Οι ναύλοι που επιβάλλονται από αερομεταφορέα ή αεροματαφορείς που έχει καθορίσει η Σιγκαπούρη βάσει συμφωνίας που απαριθμείται στο παράρτημα Ι, η οποία περιέχει διάταξη περιλαμβανόμενη στο παράρτημα ΙΙ στοιχείο δ), για μεταφορά εξ ολοκλήρου εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπόκεινται στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις.

Άρθρο 5

Παραρτήματα της συμφωνίας

Τα παραρτήματα της παρούσας συμφωνίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 6

Αναθεώρηση ή τροποποίηση

Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται, ανά πάσα στιγμή, να αναθεωρήσουν ή να τροποποιήσουν την παρούσα συμφωνία με κοινή συναίνεση.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

1.   Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ μόλις τα συμβαλλόμενα μέρη θα έχουν εκατέρωθεν κοινοποιήσει εγγράφως την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών τους διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη ισχύος της συμφωνίας.

2.   Παρά την παράγραφο 1, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να εφαρμόζουν προσωρινά την παρούσα συμφωνία από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη θα έχουν εκατέρωθεν κοινοποιήσει την ολοκλήρωση των αναγκαίων για τον σκοπό αυτό διαδικασιών.

3.   Οι συμφωνίες και λοιπές ρυθμίσεις μεταξύ κρατών μελών και της Σιγκαπούρης, οι οποίες, κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας, δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ ούτε εφαρμόζονται προσωρινά, απαριθμούνται στο παράρτημα Ι στοιχείο β). Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται σε όλες αυτές τις συμφωνίες και ρυθμίσεις μόλις αρχίσουν να ισχύουν ή να εφαρμόζονται προσωρινά.

Άρθρο 8

Λήξη

1.   Η λύση συμφωνίας που απαριθμείται στο παράρτημα Ι, συνεπάγεται την ταυτόχρονη λήξη της ισχύος όλων των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη συμφωνία του παραρτήματος Ι.

2.   Η λύση όλων των συμφωνιών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, συνεπάγεται την ταυτόχρονη λήξη της ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία.

Λουξεμβούργο, εννέα Ιουνίου δύο χιλιάδες έξι, εις διπλούν, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λεττονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς, το κείμενο στην αγγλική γλώσσα υπερισχύει των υπόλοιπων γλωσσικών εκδόσεων.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Por el Gobierno de la República de Singapur

Za vládu Singapurské republiky

For Republikken Singapores regering

Für die Regierung der Republik Singapur

Singapuri Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης

For the Government of the Republic of Singapore

Pour le gouvernement de la République de Singapour

Per il governo della Repubblica di Singapore

Singapūras Republikas valdības vārdā

Singapūro Respublikos Vyriausybės vardu

A Szingapúri Köztársaság Kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika ta' Singapor

Voor de regering van de Republiek Singapore

W imieniu Rządu Republiki Singapuru

Pelo Governo da República de Singapura

Za vládu Singapurskej republiky

Za vlado Singapurske republike

Singaporen tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Singapores regering

Image

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος των συμφωνιών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας συμφωνίας

α)

Συμφωνίες μεταξύ της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης και κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον τομέα των αεροπορικών υπηρεσιών, οι οποίες, κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας, έχουν συναφθεί, υπογραφεί ή/και εφαρμόζονται προσωρινά:

συμφωνία μεταξύ της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Αυστρίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης περί αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ και πέραν των αντίστοιχων εδαφών τους, η οποία έγινε στη Σιγκαπούρη στις 8 Αυγούστου 1978, όπως έχει τροποποιηθεί (εφεξής «συμφωνία Σιγκαπούρης-Αυστρίας»),

συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης του Βασιλείου του Βελγίου και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης περί αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ και πέραν των αντίστοιχων εδαφών τους, η οποία έγινε στη Σιγκαπούρη στις 29 Μαΐου 1967, όπως έχει τροποποιηθεί (εφεξής «συμφωνία Σιγκαπούρης-Βελγίου»),

συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης και της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας περί αεροπορικών υπηρεσιών, η οποία έγινε στη Λευκωσία στις 27 Ιανουαρίου 1989 (εφεξής «συμφωνία Σιγκαπούρης- Κύπρου»),

συμφωνία μεταξύ της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης περί αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ και πέραν των αντίστοιχων εδαφών τους, η οποία έγινε στη Σιγκαπούρη στις 7 Σεπτεμβρίου 1971, και από τις διατάξεις της οποίας η Τσεχική Δημοκρατία δήλωσε ότι δεσμεύεται, όπως έχει τροποποιηθεί (εφεξής «συμφωνία Σιγκαπούρης-Τσεχικής Δημοκρατίας»),

συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης του Βασιλείου της Δανίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης περί αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ και πέραν των αντίστοιχων εδαφών τους, η οποία έγινε στη Σιγκαπούρη στις 20 Δεκεμβρίου 1966, όπως έχει τροποποιηθεί (εφεξής «συμφωνία Σιγκαπούρης-Δανίας»),

σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης του Βασιλείου της Δανίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης περί αεροπορικών υπηρεσιών, το οποίο μονογραφήθηκε στη Σιγκαπούρη στις 21 Οκτωβρίου 1998 και τέθηκε προσωρινά σε ισχύ (εφεξής «σχέδιο αναθεωρημένης συμφωνίας Σιγκαπούρης-Δανίας»),

συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης περί αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ και πέραν των αντίστοιχων εδαφών τους, η οποία έγινε στη Σιγκαπούρη στις 19 Ιανουαρίου 1984, όπως έχει τροποποιηθεί (εφεξής «συμφωνία Σιγκαπούρης-Φινλανδίας»),

συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης περί αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ και πέραν των αντίστοιχων εδαφών τους, η οποία έγινε στη Σιγκαπούρη στις 29 Ιουνίου 1967, όπως έχει τροποποιηθεί (εφεξής «συμφωνία Σιγκαπούρης-Γαλλίας»),

συμφωνία μεταξύ της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης περί αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ και πέραν των αντίστοιχων εδαφών τους, η οποία έγινε στη Σιγκαπούρη στις 15 Φεβρουαρίου 1969, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί από το συμπληρωματικό μνημόνιο συμφωνίας, το οποίο υπεγράφη στη Βόννη στις 7 Ιουνίου 2000 (εφεξής «συμφωνία Σιγκαπούρης-Γερμανίας»),

συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης του Βασιλείου της Ελλάδας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης περί αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ και πέραν των αντίστοιχων εδαφών τους, η οποία έγινε στη Σιγκαπούρη στις 21 Αυγούστου 1971, όπως έχει τροποποιηθεί (εφεξής «συμφωνία Σιγκαπούρης-Ελλάδας»),

συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, η οποία έγινε στη Σιγκαπούρη στις 9 Μαρτίου 1990 (εφεξής «συμφωνία Σιγκαπούρης-Ουγγαρίας»),

συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης περί αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ και πέραν των αντίστοιχων εδαφών τους, η οποία έγινε στη Σιγκαπούρη στις 28 Ιουνίου 1985, όπως έχει τροποποιηθεί (εφεξής «συμφωνία Σιγκαπούρης-Ιταλίας»),

συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Ιρλανδίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης περί αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ και πέραν των αντίστοιχων εδαφών τους, η οποία έγινε στη Σιγκαπούρη στις 20 Φεβρουαρίου 1981 (εφεξής «συμφωνία Σιγκαπούρης-Ιρλανδίας»),

συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λεττονίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης περί αεροπορικών υπηρεσιών, η οποία έγινε στη Σιγκαπούρη στις 6 Οκτωβρίου 1999 (εφεξής «συμφωνία Σιγκαπούρης-Λεττονίας»),

συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης περί αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ και πέραν των αντίστοιχων εδαφών τους, η οποία έγινε στη Σιγκαπούρη στις 9 Απριλίου 1975, όπως έχει τροποποιηθεί (εφεξής «συμφωνία Σιγκαπούρης-Λουξεμβούργου»),

συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μάλτας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης περί αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ και πέραν των αντίστοιχων εδαφών τους, η οποία έγινε στο Λονδίνο στις 19 Ιουλίου 1983, όπως έχει τροποποιηθεί (εφεξής «συμφωνία Σιγκαπούρης-Μάλτας»),

συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης περί αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ και πέραν των αντίστοιχων εδαφών τους, η οποία έγινε στη Σιγκαπούρη στις 29 Δεκεμβρίου 1966, όπως έχει τροποποιηθεί (εφεξής «συμφωνία Σιγκαπούρης-Κάτω Χωρών»),

συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης περί αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ και πέραν των αντίστοιχων εδαφών τους, η οποία έγινε στη Σιγκαπούρη στις 22 Δεκεμβρίου 1979, όπως έχει τροποποιηθεί (εφεξής «συμφωνία Σιγκαπούρης-Πολωνίας»),

συμφωνία μεταξύ της Πορτογαλικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης περί αεροπορικών υπηρεσιών, όπως έχει προσαρτηθεί στο μνημόνιο συμφωνίας που μονογραφήθηκε στη Σιγκαπούρη στις 7 Νοεμβρίου 1997 (εφεξής «σχέδιο συμφωνίας Σιγκαπούρης-Πορτογαλίας»),

συμφωνία μεταξύ της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης, η οποία έγινε στη Σιγκαπούρη στις 7 Σεπτεμβρίου 1971, και από τις διατάξεις της οποίας η Σλοβακική Δημοκρατία δήλωσε ότι δεσμεύεται, όπως έχει τροποποιηθεί (εφεξής «συμφωνία Σιγκαπούρης-Σλοβακίας»),

συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Σλοβακικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης περί αεροπορικών υπηρεσιών, η οποία μονογραφήθηκε στη Σιγκαπούρη στις 27 Δεκεμβρίου 1996 και τέθηκε προσωρινά σε εφαρμογή (εφεξής «σχέδιο συμφωνίας Σιγκαπούρης-Σλοβακίας»),

συμφωνία μεταξύ του Βασιλείου της Ισπανίας και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, η οποία έγινε στη Μαδρίτη στις 11 Μαρτίου 1992, όπως έχει τροποποιηθεί (εφεξής «συμφωνία Σιγκαπούρης-Ισπανίας»),

συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης και της κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας περί αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ και πέραν των αντίστοιχων εδαφών της, η οποία έγινε στη Σιγκαπούρη στις 20 Δεκεμβρίου 1966, όπως έχει τροποποιηθεί (εφεξής «συμφωνία Σιγκαπούρης-Σουηδίας»),

σχέδιο συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης περί αεροπορικών υπηρεσιών, το οποίο μονογραφήθηκε στη Σιγκαπούρη στις 21 Οκτωβρίου 1998 και τέθηκε προσωρινά σε εφαρμογή (εφεξής «σχέδιο αναθεωρημένης συμφωνίας Σιγκαπούρης-Σουηδίας»),

συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης περί αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ και πέραν των αντίστοιχων εδαφών τους, η οποία έγινε στη Σιγκαπούρη στις 12 Ιανουαρίου 1971, όπως έχει τροποποιηθεί (εφεξής «συμφωνία Σιγκαπούρης-Ηνωμένου Βασιλείου»).

β)

Συμφωνίες και άλλες ρυθμίσεις που έχουν μονογραφηθεί ή υπογραφεί μεταξύ της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης και κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στον τομέα των αεροπορικών υπηρεσιών, οι οποίες, κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας, δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ ούτε εφαρμόζονται προσωρινά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κατάλογος των άρθρων των συμφωνιών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, στα οποία αναφέρονται τα άρθρα 2 έως 5 της παρούσας συμφωνίας

α)

Καθορισμός από κράτος μέλος:

άρθρο 3 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Αυστρίας

άρθρο 3 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Βελγίου

άρθρο 3 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Κύπρου

άρθρο 3 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Τσεχικής Δημοκρατίας

άρθρο 3 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Δανίας

άρθρο 3 του σχεδίου αναθεωρημένης συμφωνίας Σιγκαπούρης-Δανίας

άρθρο 3 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Φινλανδίας

άρθρο 3 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Γαλλίας

άρθρο 3 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Γερμανίας

άρθρο 4 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Ελλάδας

άρθρο 3 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Ουγγαρίας

άρθρο 3 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Ιρλανδίας

άρθρο 4 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Ιταλίας

άρθρο 3 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Λεττονίας

άρθρο 3 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Λουξεμβούργου

άρθρο 3 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Μάλτας

άρθρο 3 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Κάτω Χωρών

άρθρο 3 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Πολωνίας

άρθρο 3 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Πορτογαλίας

άρθρο 3 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Σλοβακίας

άρθρο 3 του σχεδίου συμφωνίας Σιγκαπούρης-Σλοβακίας

άρθρο 3 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Ισπανίας

άρθρο 3 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Σουηδίας

άρθρο 3 του σχεδίου αναθεωρημένης συμφωνίας Σιγκαπούρης-Σουηδίας

άρθρο 3 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Ηνωμένου Βασιλείου.

β)

Απόρριψη, ανάκληση, αναστολή ή περιορισμός των αδειών εκμετάλλευσης ή των αδειών τεχνικής φύσεως:

άρθρο 3 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Αυστρίας

άρθρο 3 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Βελγίου

άρθρο 4 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Κύπρου

άρθρο 3 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Τσεχικής Δημοκρατίας

άρθρο 3 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Δανίας

άρθρο 4 του σχεδίου αναθεωρημένης συμφωνίας Σιγκαπούρης-Δανίας

άρθρο 4 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Φινλανδίας

άρθρο 3 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Γαλλίας

άρθρο 3 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Γερμανίας

άρθρο 5 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Ελλάδας

άρθρο 4 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Ουγγαρίας

άρθρο 4 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Ιρλανδίας

άρθρο 5 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Ιταλίας

άρθρο 4 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Λεττονίας

άρθρο 3 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Λουξεμβούργου

άρθρο 4 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Μάλτας

άρθρο 3 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Κάτω Χωρών

άρθρο 3 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Πολωνίας

άρθρο 4 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Πορτογαλίας

άρθρο 3 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Σλοβακίας

άρθρο 4 του σχεδίου συμφωνίας Σιγκαπούρης-Σλοβακίας

άρθρο 4 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Ισπανίας

άρθρο 3 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Σουηδίας

άρθρο 4 του σχεδίου αναθεωρημένης συμφωνίας Σιγκαπούρης-Σουηδίας

άρθρο 4 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Ηνωμένου Βασιλείου.

γ)

Ρυθμιστικός έλεγχος:

άρθρο 11 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Κύπρου

άρθρο 14 του σχεδίου αναθεωρημένης συμφωνίας Σιγκαπούρης-Δανίας

άρθρο 8α της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Φινλανδίας

άρθρο 9Α του παραρτήματος ΣΤ του συμπληρωματικού μνημονίου συμφωνίας, το οποίο υπεγράφη στη Βόννη στις 7 Ιουνίου 2000 — όπως εφαρμόζεται προσωρινά στο πλαίσιο της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Γερμανίας

άρθρο 8 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Ουγγαρίας

άρθρο 8 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Λεττονίας

άρθρο 15 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Πορτογαλίας

άρθρο 8 του σχεδίου συμφωνίας Σιγκαπούρης-Σλοβακίας

άρθρο 10 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Ισπανίας

άρθρο 14 του σχεδίου αναθεωρημένης συμφωνίας Σιγκαπούρης-Σουηδίας

άρθρο 11α της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Ηνωμένου Βασιλείου.

δ)

Ναύλοι μεταφοράς εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας:

άρθρο 9 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Αυστρίας

άρθρο 10 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Βελγίου

άρθρο 13 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Κύπρου

άρθρο 10 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Τσεχικής Δημοκρατίας

άρθρο 10 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Δανίας

άρθρο 10 του σχεδίου αναθεωρημένης συμφωνίας Σιγκαπούρης-Δανίας

άρθρο 11 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Φινλανδίας

άρθρο 9 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Γαλλίας

άρθρο 7 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Γερμανίας

άρθρο 11 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Ελλάδας

άρθρο 12 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Ουγγαρίας

άρθρο 11 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Ιρλανδίας

άρθρο 8 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Ιταλίας

άρθρο 12 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Λεττονίας

άρθρο 9 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Λουξεμβούργου

άρθρο 11 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Μάλτας

άρθρο 10 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Κάτω Χωρών

άρθρο 9 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Πολωνίας

άρθρο 18 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Πορτογαλίας

άρθρο 10 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Σλοβακίας

άρθρο 12 του σχεδίου συμφωνίας Σιγκαπούρης-Σλοβακίας

άρθρο 6 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Ισπανίας

άρθρο 10 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Σουηδίας

άρθρο 10 του σχεδίου αναθεωρημένης συμφωνίας Σιγκαπούρης-Σουηδίας

άρθρο 9 της συμφωνίας Σιγκαπούρης-Ηνωμένου Βασιλείου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Κατάλογος των άλλων κρατών στα οποία αναφέρεται το άρθρο 2 της παρούσας συμφωνίας

α)

Δημοκρατία της Ισλανδίας (βάσει της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο)

β)

Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν (βάσει της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο)

γ)

Βασίλειο της Νορβηγίας (βάσει της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο)

δ)

Ελβετική Συνομοσπονδία (βάσει της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας περί αεροπορικών μεταφορών).


Επιτροπή

6.9.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 243/32


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Αυγούστου 2006

για τον καθορισμό ενδεικτικής κατανομής, ανά κράτος μέλος, των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του στόχου «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» κατά την περίοδο 2007-2013

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 3472]

(2006/593/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, ο στόχος «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» αποβλέπει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας των περιφερειών.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 το Ταμείο Συνοχής παρεμβαίνει επίσης στις περιφέρειες μη επιλέξιμες για ενίσχυση στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης οι οποίες ανήκουν σε κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για ενίσχυση από το εν λόγω Ταμείο.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, το 15,95 % των διαθέσιμων πόρων για την ανάληψη υποχρεώσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (εφεξής «τα Ταμεία») για την περίοδο 2007 έως 2013 χορηγείται στο πλαίσιο του στόχου «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», συμπεριλαμβανομένου του 21,14 % για τη μεταβατική και ειδική ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.

(4)

Είναι αναγκαίο να πραγματοποιείται η ενδεικτική κατανομή ανά κράτος μέλος των πόρων που πρέπει να χορηγηθούν για το στόχο «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση». Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, αυτό πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που ορίζεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

(5)

Στο σημείο 4 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 ορίζεται η μέθοδος για την κατανομή των διαθέσιμων πόρων στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 6 του εν λόγω κανονισμού.

(6)

Στο σημείο 6 στοιχείο β) του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 ορίζεται η μέθοδος για τον προσδιορισμό των κονδυλίων στο πλαίσιο των μεταβατικών ενισχύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.

(7)

Στο σημείο 7 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 ορίζεται το ανώτατο επίπεδο μεταβίβασης πόρων από τα Ταμεία σε κάθε επιμέρους κράτος μέλος.

(8)

Στα σημεία 12 έως 31 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 ορίζονται τα ποσά που αφορούν ορισμένες ειδικές περιπτώσεις για την περίοδο 2007 έως 2013.

(9)

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, το 0,25 % των διαθέσιμων πόρων για την ανάληψη υποχρεώσεων από τα Ταμεία για την περίοδο 2007 έως 2013 πρέπει να διατεθούν στη χρηματοδότηση τεχνικής βοήθειας με πρωτοβουλία της Επιτροπής· στην ενδεικτική κατανομή ανά κράτος μέλος πρέπει συνεπώς να εξαιρείται το ποσό που αντιστοιχεί στην τεχνική βοήθεια,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα ενδεικτικά ποσά ανά κράτος μέλος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο του στόχου «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών ποσών που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του εν λόγω κανονισμού, διαμορφώνονται όπως ορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος I.

Η ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος ανά έτος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο πραγματοποιείται όπως ορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος I.

Άρθρο 2

Τα ενδεικτικά ποσά ανά κράτος μέλος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τη μεταβατική και ειδική ενίσχυση από τα διαρθρωτικά ταμεία, στο πλαίσιο του στόχου «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών ποσών που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του εν λόγω κανονισμού, διαμορφώνονται όπως ορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος ΙΙ.

Η ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος ανά έτος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο πραγματοποιείται όπως αναφέρεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος ΙΙ.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 4 Αυγούστου 2006.

Για την Επιτροπή

Danuta HÜBNER

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ενδεικτική κατανομή ανά κράτος μέλος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο του στόχου «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013

(EUR)

Κράτος μέλος

Πίνακας 1 —

Ποσό των κονδυλίων (τιμές του 2004)

Επιλέξιμες περιφέρειες στο πλαίσιο του στόχου «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»

Συμπληρωματική χρηματοδότηση που αναφέρεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 σύμφωνα με το σημείο:

16

20

23

25

26

28

29

Βέλγιο

1 264 522 294

 

 

 

 

 

 

 

Τσεχική Δημοκρατία

172 351 284

199 500 000

 

 

 

 

 

 

Δανία

452 135 320

 

 

 

 

 

 

 

Γερμανία

8 273 934 718

 

 

 

74 812 500

 

 

 

Ισπανία

2 925 887 307

 

 

 

 

199 500 000

 

 

Γαλλία

9 000 763 163

 

 

 

 

 

 

99 750 000

Ιρλανδία

260 155 399

 

 

 

 

 

 

 

Ιταλία

4 539 667 937

 

 

 

 

 

209 475 000

 

Λουξεμβούργο

44 796 164

 

 

 

 

 

 

 

Κάτω Χώρες

1 472 879 499

 

 

 

 

 

 

 

Αυστρία

761 883 269

 

 

 

149 625 000

 

 

 

Πορτογαλία

435 196 895

 

 

 

 

 

 

 

Σλοβακία

398 057 758

 

 

 

 

 

 

 

Φινλανδία

778 631 938

 

153 552 511

 

 

 

 

 

Σουηδία

1 077 567 589

 

215 598 656

149 624 993

 

 

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

5 335 717 800

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

37 194 148 334

199 500 000

369 151 167

149 624 993

224 437 500

199 500 000

209 475 000

99 750 000


(EUR)

Κράτος μέλος

Πίνακας 2 —

Ετήσια κατανομή των κονδυλίων (τιμές του 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Βέλγιο

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

Τσεχική Δημοκρατία

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

Δανία

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

Γερμανία

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

Ισπανία

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

Γαλλία

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

Ιρλανδία

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

Ιταλία

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

Λουξεμβούργο

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

Κάτω Χώρες

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

Αυστρία

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

Πορτογαλία

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

Σλοβακία

59 287 258

57 274 995

54 915 823

51 153 834

53 136 512

56 208 234

66 081 102

Φινλανδία

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

Σουηδία

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

Ηνωμένο Βασίλειο

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

Σύνολο

5 523 220 006

5 521 207 743

5 518 848 571

5 515 086 582

5 517 069 260

5 520 140 982

5 530 013 850


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ενδεικτική κατανομή ανά κράτος μέλος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία, σε ειδική και μεταβατική βάση, στο πλαίσιο του στόχου «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013

(EUR)

Κράτος μέλος

Πίνακας 1 —

Ποσό των κονδυλίων (τιμές του 2004)

Επιλέξιμες περιφέρειες υπό μεταβατικό καθεστώς στο πλαίσιο του στόχου «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»

Συμπληρωματική χρηματοδότηση που αναφέρεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 σύμφωνα με το σημείο:

15

19

20

26

27

Ελλάδα

582 395 315

 

 

 

 

 

Ισπανία

3 649 807 023

 

99 749 993

434 492 233

299 250 000

 

Ιρλανδία

418 744 086

 

 

 

 

 

Ιταλία

626 325 208

 

 

 

 

250 372 500

Κύπρος

361 895 758

 

 

 

 

 

Ουγγαρία

1 720 653 088

139 732 594

 

 

 

 

Πορτογαλία

347 157 850

 

 

58 848 251

 

 

Φινλανδία

324 544 537

 

 

164 835 524

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

880 529 981

 

 

 

 

 

Σύνολο

8 912 052 846

139 732 594

99 749 993

658 176 008

299 250 000

250 372 500


(EUR)

Κράτος μέλος

Πίνακας 2 —

Ετήσια κατανομή των κονδυλίων (τιμές του 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ελλάδα

205 317 626

157 827 178

110 336 730

62 846 282

15 355 833

15 355 833

15 355 833

Ισπανία

1 206 899 743

986 622 023

766 344 304

546 066 584

325 788 865

325 788 865

325 788 865

Ιρλανδία

143 368 343

110 877 547

78 386 752

45 895 958

13 405 162

13 405 162

13 405 162

Ιταλία

216 111 659

180 773 664

145 435 670

110 097 675

74 759 680

74 759 680

74 759 680

Κύπρος

101 752 415

82 287 352

62 822 288

43 357 223

23 892 160

23 892 160

23 892 160

Ουγγαρία

646 048 749

498 162 329

350 275 909

202 389 488

54 503 069

54 503 069

54 503 069

Πορτογαλία

102 050 610

87 367 364

72 684 118

58 000 871

43 317 626

28 634 379

13 951 133

Φινλανδία

99 696 384

89 768 069

79 839 753

69 911 437

59 983 122

50 054 806

40 126 490

Ηνωμένο Βασίλειο

285 202 703

223 208 873

161 215 043

99 221 213

37 227 383

37 227 383

37 227 383

Σύνολο

3 006 448 232

2 416 894 399

1 827 340 567

1 237 786 731

648 232 900

623 621 337

599 009 775


6.9.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 243/37


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Αυγούστου 2006

για τον καθορισμό ενδεικτικής κατανομής ανά κράτος μέλος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση» κατά την περίοδο 2007-2013

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 3474]

(2006/594/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, ο στόχος «Σύγκλιση» αποβλέπει στην επιτάχυνση της σύγκλισης των λιγότερο ανεπτυγμένων κρατών μελών και περιφερειών.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (στο εξής «τα Ταμεία») συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού.

(3)

Σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο του άρθρου 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, η κατανομή των διαθέσιμων πόρων για την ανάληψη υποχρεώσεων από τα Ταμεία θα είναι τέτοια ώστε να επιτευχθεί σημαντική συγκέντρωση στις περιφέρειες του στόχου σύγκλισης.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, το 81,54 % των διαθέσιμων πόρων για την ανάληψη υποχρεώσεων από τα Ταμεία την περίοδο 2007 έως 2013 πρέπει να χορηγούνται στο στόχο «Σύγκλιση», συμπεριλαμβανομένου του 4,99 % για τη μεταβατική και ειδική ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, του 23,22 % για τη χρηματοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, και του 1,29 % για τη μεταβατική και ειδική ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού.

(5)

Είναι αναγκαίο να πραγματοποιούνται ενδεικτικές κατανομές ανά κράτος μέλος των πόρων που χορηγούνται στο στόχο «Σύγκλιση». Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, αυτό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που ορίζονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

(6)

Στα σημεία 1 και 2 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 ορίζεται η μέθοδος για την κατανομή των διαθέσιμων πόρων, αντιστοίχως, στις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση από το στόχο «Σύγκλιση» και στα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για ενίσχυση από το Ταμείο Συνοχής.

(7)

Στην παράγραφο 6 στοιχεία α) και γ) του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 ορίζεται η μέθοδος για τον καθορισμό των κονδυλίων για τις μεταβατικές ενισχύσεις που αναφέρονται αντιστοίχως στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 8 του εν λόγω κανονισμού.

(8)

Στην παράγραφο 7 του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 ορίζεται το ανώτατο επίπεδο μεταβίβασης από τα Ταμεία σε κάθε επιμέρους κράτος μέλος.

(9)

Στις παραγράφους 12 έως 31 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 καθορίζονται τα ποσά που αφορούν ορισμένες ειδικές περιπτώσεις για την περίοδο 2007 έως 2013.

(10)

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, το 0,25 % των διαθέσιμων πόρων για την ανάληψη υποχρεώσεων από τα Ταμεία για την περίοδο 2007 έως 2013 θα αφιερωθεί στη χρηματοδότηση τεχνικής βοήθειας με πρωτοβουλία της Επιτροπής· από την ενδεικτική κατανομή ανά κράτος μέλος πρέπει συνεπώς να εξαιρείται το ποσό που αντιστοιχεί στην τεχνική βοήθεια,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα ενδεικτικά ποσά ανά κράτος μέλος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών ποσών που καθορίζονται στο παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού, διαμορφώνονται όπως καθορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος I.

Η ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος ανά έτος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο πραγματοποιείται όπως καθορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος I.

Άρθρο 2

Τα ενδεικτικά ποσά ανά κράτος μέλος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τη μεταβατική και ειδική ενίσχυση από τα διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση» όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών ποσών που καθορίζονται στο παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού, διαμορφώνονται όπως καθορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος ΙΙ.

Η ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος ανά έτος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο πραγματοποιείται όπως καθορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος ΙΙ.

Άρθρο 3

Τα ενδεικτικά ποσά ανά κράτος μέλος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για ενίσχυση από το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση», όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, διαμορφώνονται όπως καθορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος III.

Η ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος ανά έτος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο πραγματοποιείται όπως καθορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος ΙΙΙ.

Άρθρο 4

Τα ενδεικτικά ποσά ανά κράτος μέλος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για ενίσχυση, σε ειδική και μεταβατική βάση, από το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση», όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, διαμορφώνονται όπως καθορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος IV.

Η ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος ανά έτος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο πραγματοποιείται όπως καθορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος IV.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 4 Αυγούστου 2006.

Για την Επιτροπή

Danuta HÜBNER

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ενδεικτική κατανομή ανά κράτος μέλος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση» για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013

(σε ευρώ)

Κράτος μέλος

Πίνακας 1 —

Ποσό των κονδυλίων (τιμές του 2004)

Επιλέξιμες περιφέρειες στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση»

Συμπληρωματική χρηματοδότηση που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο:

14

20

24

26

28

30

Česká republika

15 111 066 754

 

 

 

 

 

 

Deutschland

10 360 473 669

 

 

 

 

 

166 582 500

Eesti

1 955 979 029

 

 

31 365 110

 

 

 

Ελλάδα

8 358 352 296

 

 

 

 

 

 

España

17 283 774 067

 

 

 

1 396 500 000

 

 

France

2 403 498 342

 

427 408 905

 

 

 

 

Italia

17 993 716 405

 

 

 

 

825 930 000

 

Latvija

2 586 694 732

 

 

53 886 609

 

 

 

Lietuva

3 875 516 071

 

 

79 933 567

 

 

 

Magyarország

12 622 187 455

 

 

 

 

 

 

Malta

493 750 177

 

 

 

 

 

 

Polska

38 507 171 321

880 349 050

 

 

 

 

 

Portugal

15 143 387 819

 

58 206 001

 

 

 

 

Slovenija

2 401 302 729

 

 

 

 

 

 

Slovensko

6 214 921 468

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

2 429 762 895

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

157 741 555 229

880 349 050

485 614 906

165 185 286

1 396 500 000

825 930 000

166 582 500


(σε ευρώ)

Κράτος μέλος

Πίνακας 2 —

Ετήσια κατανομή των κονδυλίων (τιμές του 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Česká republika

1 993 246 617

2 050 979 461

2 106 089 584

2 162 632 571

2 216 183 128

2 266 449 252

2 315 486 141

Deutschland

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

1 503 865 167

Eesti

229 977 253

245 929 572

262 982 602

281 212 290

300 982 256

322 136 118

344 124 048

Ελλάδα

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

1 194 050 328

España

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

2 668 610 581

France

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

404 415 321

Italia

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

2 688 520 915

Latvija

308 012 292

330 054 158

353 328 505

376 808 997

400 322 218

424 084 983

447 970 188

Lietuva

528 903 377

525 252 930

525 724 448

549 071 072

581 530 171

606 085 051

638 882 589

Magyarország

1 838 275 243

1 749 371 409

1 634 208 005

1 659 921 561

1 847 533 517

1 913 391 641

1 979 486 079

Malta

81 152 175

73 854 132

68 610 286

61 225 559

61 225 559

68 610 286

79 072 180

Polska

5 686 360 306

5 705 409 032

5 720 681 799

5 535 346 918

5 557 271 412

5 579 376 731

5 603 074 173

Portugal

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

2 171 656 260

Slovenija

423 258 365

397 135 571

370 643 430

343 781 942

316 551 106

288 950 923

260 981 392

Slovensko

939 878 406

896 645 972

845 960 417

765 136 058

807 732 837

873 727 195

1 085 840 583

United Kingdom

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

347 108 985

Σύνολο

23 007 291 591

22 952 859 794

22 866 456 633

22 713 364 525

23 067 559 761

23 321 039 737

23 733 144 930


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ενδεικτική κατανομή ανά κράτος μέλος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία, σε ειδική και μεταβατική βάση, στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση» για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013

(EUR)

Κράτος μέλος

Πίνακας 1 —

Ποσό των κονδυλίων (τιμές του 2004)

Επιλέξιμες περιφέρειες υπό μεταβατικό καθεστώς στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση»

Συμπληρωματική χρηματοδότηση που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο:

26

27

28

30

België/Belgique

577 162 814

 

 

 

 

Deutschland

3 703 187 217

 

 

 

57 855 000

Ελλάδα

5 764 732 161

 

 

 

 

España

1 281 194 398

99 750 000

49 874 998

 

 

Italia

276 189 653

 

 

110 722 500

 

Österreich

158 159 247

 

 

 

 

Portugal

253 475 814

 

 

 

 

United Kingdom

157 668 280

 

 

 

 

Σύνολο

12 171 769 584

99 750 000

49 874 998

110 722 500

57 855 000


(EUR)

Κράτος μέλος

Πίνακας 2 —

Ετήσια κατανομή των κονδυλίων (τιμές του 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

België/Belgique

140 860 108

121 390 683

101 921 256

82 451 831

62 982 404

43 512 979

24 043 553

Deutschland

653 249 463

614 596 891

575 944 319

537 291 745

498 639 173

459 986 599

421 334 027

Ελλάδα

1 013 524 846

950 194 286

886 863 726

823 533 166

760 202 605

696 872 046

633 541 486

España

344 327 561

297 685 964

251 044 367

204 402 770

157 761 175

111 119 578

64 477 981

Italia

85 272 320

75 272 602

65 272 883

55 273 165

45 273 446

35 273 728

25 274 009

Österreich

27 808 219

26 070 205

24 332 192

22 594 178

20 856 165

19 118 151

17 380 137

Portugal

64 441 805

55 031 480

45 621 155

36 210 831

26 800 506

17 390 181

7 979 856

United Kingdom

40 228 788

34 327 205

28 425 623

22 524 040

16 622 457

10 720 875

4 819 292

Σύνολο

2 369 713 110

2 174 569 316

1 979 425 521

1 784 281 726

1 589 137 931

1 393 994 137

1 198 850 341


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ενδεικτική κατανομή ανά κράτος μέλος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση» για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013

(EUR)

Κράτος μέλος

Πίνακας 1 —

Ποσό των κονδυλίων (τιμές του 2004)

 

Συμπληρωματική χρηματοδότηση που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 24

Česká republika

7 809 984 551

 

Eesti

1 000 465 639

16 157 785

Ελλάδα

3 280 399 675

 

Κύπρος

193 005 267

 

Latvija

1 331 962 318

27 759 767

Lietuva

1 987 693 262

41 177 899

Magyarország

7 570 173 505

 

Malta

251 648 410

 

Polska

19 512 850 811

 

Portugal

2 715 031 963

 

Slovenija

1 235 595 457

 

Slovensko

3 424 078 134

 

Σύνολο

50 312 888 992

85 095 451


(EUR)

Κράτος μέλος

Πίνακας 2 —

Ετήσια κατανομή των κονδυλίων (τιμές του 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Česká republika

1 032 973 476

1 061 839 898

1 089 394 960

1 117 666 453

1 144 441 732

1 169 574 794

1 194 093 238

Eesti

118 267 391

126 243 551

134 770 066

143 884 910

153 769 893

164 346 824

175 340 789

Ελλάδα

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

468 628 525

Κύπρος

52 598 692

42 866 160

33 133 627

23 401 096

13 668 564

13 668 564

13 668 564

Latvija

159 639 206

170 660 138

182 297 312

194 037 557

205 794 168

217 675 551

229 618 153

Lietuva

180 857 472

230 966 558

277 869 373

303 013 907

320 491 883

348 611 677

367 060 291

Magyarország

328 094 604

687 358 082

1 080 433 910

1 308 130 864

1 343 212 938

1 388 664 318

1 434 278 789

Malta

24 809 997

32 469 219

37 971 049

45 716 955

45 716 955

37 971 049

26 993 186

Polska

1 883 652 471

2 208 285 009

2 532 817 229

2 755 750 999

3 075 155 487

3 377 773 568

3 679 416 048

Portugal

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

387 861 709

Slovenija

86 225 407

115 705 905

145 555 750

175 774 942

206 363 481

237 321 369

268 648 603

Slovensko

197 125 902

317 519 267

452 740 053

630 951 164

664 262 430

668 505 352

492 973 966

Σύνολο

4 920 734 852

5 850 404 021

6 823 473 563

7 554 819 081

8 029 367 765

8 480 603 300

8 738 581 861


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Ενδεικτική κατανομή ανά κράτος μέλος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής, σε ειδική και μεταβατική βάση, στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση» για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013

(EUR)

Κράτος μέλος

Πίνακας 1 —

Ποσό των κονδυλίων (τιμές του 2004)

España

3 241 875 000

Σύνολο

3 241 875 000


(EUR)

Κράτος μέλος

Πίνακας 2 —

Ετήσια κατανομή των κονδυλίων (τιμές του 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

España

1 197 000 000

847 875 000

498 750 000

249 375 000

199 500 000

149 625 000

99 750 000

Σύνολο

1 197 000 000

847 875 000

498 750 000

249 375 000

199 500 000

149 625 000

99 750 000


6.9.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 243/44


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Αυγούστου 2006

σχετικά με την κατάρτιση του καταλόγου των περιφερειών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση» για την περίοδο 2007-2013

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 3475]

(2006/595/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3 και το άρθρο 8 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, ο στόχος «Σύγκλιση» αποβλέπει στην επιτάχυνση της σύγκλισης των λιγότερο ανεπτυγμένων κρατών μελών και περιφερειών.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, οι περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση» είναι εκείνες που αντιστοιχούν στο επίπεδο 2 της ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (στο εξής καλούμενες «NUTS επίπεδο 2») κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), των οποίων το κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ), μετρούμενο σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και υπολογιζόμενο με βάση τα κοινοτικά στοιχεία για την περίοδο 2000-2002, είναι μικρότερο του 75 % του μέσου όρου του ΑΕγχΠ της ΕΕ 25 για την ίδια περίοδο αναφοράς.

(3)

Στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 διευκρινίζεται ότι οι περιφέρειες NUTS επίπεδο 2, οι οποίες θα ήταν επιλέξιμες για το καθεστώς του στόχου «Σύγκλιση» δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού εάν το όριο επιλεξιμότητας παρέμενε στο 75 % του μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ 15, αλλά οι οποίες παύουν να είναι επιλέξιμες γιατί το ονομαστικό κατά κεφαλή επίπεδο του ΑΕγχΠ τους θα υπερβεί το 75 % του μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ 25, μετρούμενο και υπολογιζόμενο σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο 5 παράγραφος 1, είναι επίσης επιλέξιμες, σε μεταβατική και ειδική βάση, για χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση».

(4)

Είναι αναγκαίο να καταρτιστούν αναλόγως οι κατάλογοι των επιλέξιμων περιφερειών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Οι περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση» απαριθμούνται στο παράρτημα I.

Άρθρο 2

Οι περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση» σε μεταβατική και ειδική βάση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, απαριθμούνται στο παράρτημα II.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 4 Αυγούστου 2006.

Για την Επιτροπή

Danuta HÜBNER

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25.

(2)  ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος των περιφερειών NUTS 2 που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση» για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013

CZ02

Střední Čechy

CZ03

Jihozápad

CZ04

Severozápad

CZ05

Severovýchod

CZ06

Jihovýchod

CZ07

Střední Morava

CZ08

Moravskoslezsko

DE41

Brandenburg — Nordost

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

DED1

Chemnitz

DED2

Dresden

DEE1

Dessau

DEE3

Magdeburg

DEG0

Thüringen

EE00

Eesti

GR11

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη

GR14

Θεσσαλία

GR21

Ήπειρος

GR22

Ιόνια Νησιά

GR23

Δυτική Ελλάδα

GR25

Πελοπόννησος

GR41

Βόρειο Αιγαίο

GR43

Κρήτη

ES11

Galicia

ES42

Castilla-La Mancha

ES43

Extremadura

ES61

Andalucía

FR91

Guadeloupe

FR92

Martinique

FR93

Guyane

FR94

Réunion

ITF3

Campania

ITF4

Puglia

ITF6

Calabria

ITG1

Sicilia

LV00

Latvija

LT00

Lietuva

HU21

Közép-Dunántúl

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU23

Dél-Dunántúl

HU31

Észak-Magyarország

HU32

Észak-Alföld

HU33

Dél-Alföld

MT00

Μάλτα

PL11

Łódzkie

PL12

Mazowieckie

PL21

Małopolskie

PL22

Śląskie

PL31

Lubelskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL34

Podlaskie

PL41

Wielkopolskie

PL42

Zachodniopomorskie

PL43

Lubuskie

PL51

Dolnośląskie

PL52

Opolskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL63

Pomorskie

PT11

Norte

PT16

Centro (PT)

PT18

Alentejo

PT20

Região Autónoma dos Açores

SI00

Slovenija

SK02

Západné Slovensko

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

UKL1

West Wales and The Valleys


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος των περιφερειών NUTS 2 που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία σε μεταβατική και ειδική βάση στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση» για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013

BE32

Prov. Hainaut

DE42

Brandenburg — Südwest

DE93

Lüneburg

DED3

Leipzig

DEE2

Halle

GR12

Κεντρική Μακεδονία

GR13

Δυτική Μακεδονία

GR30

Αττική

ES12

Principado de Asturias

ES62

Región de Murcia

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

ITF5

Basilicata

AT11

Burgenland

PT15

Algarve

UKM4

Highlands and Islands


6.9.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 243/47


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Αυγούστου 2006

για την κατάρτιση του καταλόγου των κρατών μελών που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο 2007-2013

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 3479]

(2006/596/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3 και το άρθρο 8 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Δυνάμει του άρθρου 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής, το Ταμείο Συνοχής συμβάλλει στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της Κοινότητας με προοπτική την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

(2)

Δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής έχουν κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ), μετρούμενο σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης και υπολογιζόμενο με βάση τα κοινοτικά στοιχεία για την περίοδο 2001-2003, μικρότερο του 90 % του μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ 25.

(3)

Δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής κατά το 2006 και τα οποία θα εξακολουθούσαν να είναι επιλέξιμα εάν το όριο επιλεξιμότητας παρέμενε στο 90 % του μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ 15, αλλά τα οποία παύουν να είναι επιλέξιμα γιατί το ονομαστικό κατά κεφαλήν επίπεδο του ΑΕγχΠ τους θα υπερβεί το 90 % του μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ 25, μετρούμενο και υπολογιζόμενο σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο 5 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, είναι επίσης επιλέξιμα, σε μεταβατική και ειδική βάση, για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής.

(4)

Είναι αναγκαίο να καταρτιστούν αναλόγως οι κατάλογοι των επιλέξιμων κρατών μελών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής την 1η Ιανουαρίου 2007 απαριθμούνται στο παράρτημα I.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής σε μεταβατική και ειδική βάση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, απαριθμούνται στο παράρτημα II.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 4 Αυγούστου 2006.

Για την Επιτροπή

Danuta HÜBNER

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος των κρατών μελών που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής την 1η Ιανουαρίου 2007

 

Τσεχική Δημοκρατία

 

Εσθονία

 

Ελλάδα

 

Κύπρος

 

Λεττονία

 

Λιθουανία

 

Ουγγαρία

 

Μάλτα

 

Πολωνία

 

Πορτογαλία

 

Σλοβενία

 

Σλοβακία


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος των κρατών μελών που είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής σε μεταβατική και ειδική βάση για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013

Ισπανία


6.9.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 243/49


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Αυγούστου 2006

σχετικά με την κατάρτιση του καταλόγου των περιφερειών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο του στόχου «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» για την περίοδο 2007-2013

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 3480]

(2006/597/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, ο στόχος «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» αποβλέπει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας των περιφερειών.

(2)

Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, οι περιφέρειες NUTS επίπεδο 2 που το 2006 καλύπτονται πλήρως από τον στόχο 1 δυνάμει του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999 περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία (2), των οποίων το επίπεδο του ονομαστικού κατά κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕγχΠ), μετρούμενο και υπολογιζόμενο σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, θα υπερβεί το 75 % του μέσου ΑΕγχΠ της ΕΕ 15, είναι επιλέξιμες, σε μεταβατική και ειδική βάση, για χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο του στόχου «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση».

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, κατά την περίοδο 2007-2013 η Κύπρος δικαιούται και αυτή τη μεταβατική χρηματοδότηση που ισχύει για τις περιφέρειες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του ίδιου άρθρου.

(4)

Είναι αναγκαίο να καταρτιστούν αναλόγως οι κατάλογοι των επιλέξιμων περιφερειών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Οι περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο του στόχου «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» σε μεταβατική και ειδική βάση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, απαριθμούνται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 4 Αυγούστου 2006.

Για την Επιτροπή

Danuta HÜBNER

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25.

(2)  ΕΕ L 161 της 26.6.1999, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 (ΕΕ L 223 της 15.8.2006, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος των περιφερειών NUTS 2 που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία σε μεταβατική και ειδική βάση στο πλαίσιο του στόχου «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013

GR24

Στερεά Ελλάδα

GR42

Νότιο Αιγαίο

ES41

Castilla y León

ES52

Comunidad Valenciana

ES70

Canarias

IE01

Border, Midland and Western

ITG2

Sardegna

CY00

Κύπρος/Kıbrıs

HU10

Közép-Magyarország

PT30

Região Autónoma da Madeira

FI13

Itä-Suomi

UKD5

Merseyside

UKE3

South Yorkshire