ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 219

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

49ό έτος
10 Αυγούστου 2006


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/2006 της Επιτροπής, της 9ης Αυγούστου 2006, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1203/2006 της Επιτροπής, της 9ης Αυγούστου 2006, για την τροποποίηση του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1440/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ποσοτικά όρια ορισμένων προϊόντων χάλυβα

3

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1204/2006 της Επιτροπής, της 9ης Αυγούστου 2006, για την τροποποίηση του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1899/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ποσοτικά όρια ορισμένων προϊόντων χάλυβα

5

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1205/2006 της Επιτροπής, της 9ης Αυγούστου 2006, για τον καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 2006/07, της ελάχιστης τιμής που θα πληρωθεί στους παραγωγούς για τα ξερά δαμάσκηνα καθώς και το ποσό της ενίσχυσης στην παραγωγή για τα ξερά δαμάσκηνα

7

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2006 της Επιτροπής, της 9ης Αυγούστου 2006, για τον καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 2005/06, του ποσού της ενίσχυσης στην αποθεματοποίηση για τις ανεπεξέργαστες σταφίδες και τα μη μεταποιημένα ξηρά σύκα

8

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2006 της Επιτροπής, της 9ης Αυγούστου 2006, για τον καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 2006/07, της τιμής αγοράς από τους οργανισμούς αποθεματοποίησης ανεπεξέργαστων σταφίδων και των μη μεταποιημένων ξηρών σύκων

9

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1208/2006 της Επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας σκουμπριού στις ζώνες ICES IIa (κοινοτικά ύδατα), IIIa, IIIb, c, d (κοινοτικά ύδατα), IV από σκάφη που φέρουν σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου

10

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1209/2006 της Επιτροπής, της 9ης Αυγούστου 2006, για απαγόρευση της αλιείας μουρούνας στις υποπεριοχές ICES VI, VII (ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα) από σκάφη που φέρουν σημαία Ηνωμένου Βασιλείου

12

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1210/2006 της Επιτροπής, της 9ης Αυγούστου 2006, που τροποποιεί για 67η φορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του Συμβουλίου

14

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1211/2006 της Επιτροπής, της 9ης Αυγούστου 2006, για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών ορισμένων προϊόντων στον τομέα της ζάχαρης, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1002/2006, για την περίοδο 2006/07

20

 

 

II   Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

 

 

Συμβούλιο

 

*

Ενημέρωση σχετικά με τη θέση σε ισχύ του πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας

22

 

 

Επιτροπή

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου 2006, για την ενημέρωση των παραρτημάτων της νομισματικής σύμβασης μεταξύ της κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας, ενεργούσας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και της κυβέρνησης της Αυτού Γαληνοτάτης Υψηλότητας του Πρίγκιπα του Μονακό

23

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 2006, για την τροποποίηση της απόφασης 2002/300/ΕΚ όσον αφορά τις περιοχές που εξαιρούνται από τον κατάλογο των εγκεκριμένων ζωνών ως προς την Bonamia ostreae ή/και τη Marteilia refringens [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 3518]  ( 1 )

28

 

 

Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει του άρθρου VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

*

Απόφαση 2006/560/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 2006, για την τροποποίηση της απόφασης 2003/170/ΔΕΥ σχετικά με την κοινή αξιοποίηση των αξιωματικών συνδέσμων που τοποθετούνται στο εξωτερικό από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου των κρατών μελών

31

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

10.8.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 219/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1202/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Αυγούστου 2006

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 10 Αυγούστου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Αυγούστου 2006.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2005 (ΕΕ L 62 της 9.3.2005, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 9ης Αυγούστου 2006, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052

44,8

999

44,8

0707 00 05

052

103,9

999

103,9

0709 90 70

052

79,6

999

79,6

0805 50 10

052

63,2

388

55,8

512

41,8

524

47,5

528

53,2

999

52,3

0806 10 10

052

113,2

204

143,0

220

123,6

508

23,9

999

100,9

0808 10 80

388

86,5

400

87,3

508

88,0

512

87,9

524

43,0

528

125,0

720

81,3

800

141,0

804

95,4

999

92,8

0808 20 50

052

118,4

388

92,4

512

83,4

528

54,2

804

78,4

999

85,4

0809 20 95

052

235,0

400

361,0

404

399,0

999

331,7

0809 30 10, 0809 30 90

052

137,6

999

137,6

0809 40 05

068

110,8

093

50,3

098

53,2

624

133,6

999

87,0


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 750/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 126 της 19.5.2005, σ. 12). Ο κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


10.8.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 219/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1203/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Αυγούστου 2006

για την τροποποίηση του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1440/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ποσοτικά όρια ορισμένων προϊόντων χάλυβα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1440/2005 του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2005, για τη διαχείριση ορισμένων περιορισμών κατά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων χάλυβα από την Ουκρανία και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2266/2004 (1), και ιδίως το άρθρο 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η κυβέρνηση της Ουκρανίας συνήψαν συμφωνία για το εμπόριο ορισμένων προϊόντων χάλυβα στις 29 Ιουλίου 2005 (2) (εφεξής «η συμφωνία»).

(2)

Το άρθρο 3 παράγραφος 3 της συμφωνίας ορίζει ότι οι μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες για ένα δεδομένο έτος μπορούν να μεταφερθούν στο επόμενο έτος έως το ανώτατο όριο του 10 % του σχετικού ποσοτικού ορίου που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ της συμφωνίας.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 της συμφωνίας, μπορούν να πραγματοποιούνται μεταφορές μεταξύ των ομάδων προϊόντων, σε ποσοστό έως 15 % του ποσοτικού ορίου μιας δεδομένης ομάδας προϊόντων.

(4)

Η Ουκρανία έχει κοινοποιήσει στην Κοινότητα την πρόθεσή της να χρησιμοποιήσει τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφοι 3 και 4 εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη συμφωνία. Πρέπει να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες αναπροσαρμογές των ποσοτικών ορίων για το έτος 2006 ως αποτέλεσμα του αιτήματος της Ουκρανίας.

(5)

Πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1440/2005,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα ποσοτικά όρια για το έτος 2006 που καθορίζονται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1440/2005 αντικαθίστανται από αυτά που καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει τη δέκατη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Αυγούστου 2006.

Για την Επιτροπή

Peter MANDELSON

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 232 της 8.9.2005, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 232 της 8.9.2005, σ. 42.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

(τόνοι)

Προϊόντα

2006

SA. Πλατέα προϊόντα έλασης

SA1. Ρόλοι

168 750

SA2. Χοντρές λαμαρίνες

364 320

SA3. Άλλα πλατέα προϊόντα έλασης

109 125

SB. Επιμήκη προϊόντα

SB1. Δοκοί

32 639

SB2. Χονδρόσυρμα

138 592

SB3. Άλλα επιμήκη προϊόντα

251 554

Σημείωση: SA και SB είναι κατηγορίες προϊόντων.

SA1 έως SA3 και SB1 έως SB3 είναι ομάδες προϊόντων.


10.8.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 219/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1204/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Αυγούστου 2006

για την τροποποίηση του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1899/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ποσοτικά όρια ορισμένων προϊόντων χάλυβα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1899/2005 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2005, για τη διαχείριση ορισμένων περιορισμών κατά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων χάλυβα από τη Ρωσική Ομοσπονδία (1), και ιδίως το άρθρο 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ρωσική Ομοσπονδία συνήψαν συμφωνία για το εμπόριο ορισμένων προϊόντων χάλυβα στις 3 Νοεμβρίου 2005 (2) (εφεξής «η συμφωνία»).

(2)

Το άρθρο 3 παράγραφος 3 της συμφωνίας ορίζει ότι οι μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες για ένα δεδομένο έτος μπορούν να μεταφερθούν στο επόμενο έτος έως το ανώτατο όριο του 7 % του σχετικού ποσοτικού ορίου που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της συμφωνίας.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 της συμφωνίας, μπορούν να πραγματοποιούνται μεταφορές μεταξύ των ομάδων προϊόντων, σε ποσοστό έως 7 % του ποσοτικού ορίου μιας δεδομένης ομάδας προϊόντων και οι μεταφορές μεταξύ των κατηγοριών προϊόντων επιτρέπονται έως το ανώτατο όριο των 25 000 τόνων.

(4)

Η Ρωσία έχει κοινοποιήσει στην Κοινότητα την πρόθεσή της να χρησιμοποιήσει τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφοι 3 και 4 εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη συμφωνία. Πρέπει να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες αναπροσαρμογές των ποσοτικών ορίων για το έτος 2006 ως αποτέλεσμα του αιτήματος της Ρωσίας.

(5)

Πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1899/2005,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα ποσοτικά όρια για το έτος 2006 που καθορίζονται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1899/2005 αντικαθίστανται από αυτά που καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει τη δέκατη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Αυγούστου 2006.

Για την Επιτροπή

Peter MANDELSON

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 303 της 22.11.2005, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 303 της 22.11.2005, σ. 39.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

(τόνος)

Προϊόντα

2006

SA. Πλατέα προϊόντα έλασης

SA1. Ρόλοι

995 554

SA2. Χοντρές λαμαρίνες

201 025

SA3. Άλλα πλατέα προϊόντα έλασης

462 118

SA4. Κραματοποιημένα προϊόντα

103 015

SA5. Κραματοποιημένες λαμαρίνες quarto

22 010

SA6. Κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης και φύλλα με επικάλυψη

109 604

SB. Επιμήκη προϊόντα

SB1. Δοκοί

50 373

SB2. Χονδρόσυρμα

195 080

SB3. Άλλα επιμήκη προϊόντα

289 151

Σημείωση: SA και SB είναι κατηγορίες προϊόντων.

SA1 έως SA6 και SB1 έως SB3 είναι ομάδες προϊόντων.


10.8.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 219/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1205/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Αυγούστου 2006

για τον καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 2006/07, της ελάχιστης τιμής που θα πληρωθεί στους παραγωγούς για τα ξερά δαμάσκηνα καθώς και το ποσό της ενίσχυσης στην παραγωγή για τα ξερά δαμάσκηνα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά (1), και ιδίως το άρθρο 6β παράγραφος 3 και το άρθρο 6γ παράγραφος 7,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1535/2003 της Επιτροπής, της 29ης Αυγούστου 2003, με αντικείμενο λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς ενίσχυσης στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά (2), καθόρισε τις ημερομηνίες των περιόδων εμπορίας των ξερών δαμασκήνων.

(2)

Τα προϊόντα για τα οποία καθορίζονται η ελάχιστη τιμή και η ενίσχυση ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 464/1999 της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 1999, για λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς ενίσχυσης στα ξερά δαμάσκηνα (3) και τα χαρακτηριστικά στα οποία πρέπει να ανταποκρίνονται τα προϊόντα αυτά εμφαίνονται στο άρθρο 2 του εν λόγω κανονισμού.

(3)

Πρέπει συνεπώς να καθοριστεί η ελάχιστη τιμή για τα ξερά δαμάσκηνα και η ενίσχυση στην παραγωγή για τα ξερά δαμάσκηνα για την περίοδο 2006/07, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται αντιστοίχως στο άρθρο 6β και 6γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για την περίοδο εμπορίας 2006/07, η ελάχιστη τιμή που αναφέρεται στο άρθρο 6α παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 καθορίζεται σε 1 935,23 ευρώ ανά τόνο ξερών δαμασκήνων Ente, σε καθαρό βάρος στο στάδιο της εξόδου από τη γεωργική εκμετάλλευση.

Για την περίοδο εμπορίας 2006/07, το ποσό της ενίσχυσης στην παραγωγή σύμφωνα με το άρθρο 6α παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 καθορίζεται σε 652,66 ευρώ ανά τόνο καθαρού βάρους ξερών δαμασκήνων.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Αυγούστου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 64 της 2.3.2004, σ. 25).

(2)  ΕΕ L 218 της 30.8.2003, σ. 14. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1663/2005 (ΕΕ L 267 της 12.10.2005, σ. 22).

(3)  ΕΕ L 56 της 4.3.1999, σ. 8. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2198/2003 (ΕΕ L 328 της 17.12.2003, σ. 20).


10.8.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 219/8


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1206/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Αυγούστου 2006

για τον καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 2005/06, του ποσού της ενίσχυσης στην αποθεματοποίηση για τις ανεπεξέργαστες σταφίδες και τα μη μεταποιημένα ξηρά σύκα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 8,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, προβλέπει ότι χορηγείται ενίσχυση για την αποθεματοποίηση στους οργανισμούς αποθεματοποίησης, για τις ποσότητες σουλτανίνας, κορινθιακής και ξηρών σύκων που έχουν αγοράσει και για την πραγματική διάρκεια αποθεματοποίησης.

(2)

Πρέπει να καθοριστεί η ενίσχυση στην αποθεματοποίηση για τις ανεπεξέργαστες σταφίδες και τα μη μεταποιημένα ξηρά σύκα της περιόδου εμπορίας 2005/06 σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1622/1999 της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 1999, για λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αποθεματοποίησης που εφαρμόζεται στις ανεπεξέργαστες σταφίδες και στα μη μεταποιημένα ξηρά σύκα (2).

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τα προϊόντα της περιόδου εμπορίας 2005/06, το ποσό της ενίσχυσης στην αποθεματοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 είναι:

α)

για τις σταφίδες:

i)

0,1108 ευρώ ανά ημέρα και ανά τόνο καθαρού βάρους έως τις 28 Φεβρουαρίου 2007,

ii)

0,0848 ευρώ ανά ημέρα και ανά τόνο καθαρού βάρους από την 1η Μαρτίου 2007·

β)

για τα ξηρά σύκα, 0,0934 ευρώ ανά ημέρα και ανά τόνο καθαρού βάρους.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Αυγούστου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 64 της 2.3.2004, σ. 25).

(2)  ΕΕ L 192 της 24.7.1999, σ. 33. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1051/2005 (ΕΕ L 173 της 6.7.2005, σ. 5).


10.8.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 219/9


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1207/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Αυγούστου 2006

για τον καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 2006/07, της τιμής αγοράς από τους οργανισμούς αποθεματοποίησης ανεπεξέργαστων σταφίδων και των μη μεταποιημένων ξηρών σύκων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 8,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα κριτήρια καθορισμού της τιμής στην οποία οι οργανισμοί αποθεματοποίησης αγοράζουν τα ανεπεξέργαστα σύκα και τις μη μεταποιημένες σταφίδες καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και οι όροι αγοράς και διαχείρισης των προϊόντων από τους οργανισμούς αποθεματοποίησης καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1622/1999 της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 1999, για λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αποθεματοποίησης που εφαρμόζεται στις ανεπεξέργαστες σταφίδες και στα μη μεταποιημένα ξηρά σύκα (2).

(2)

Πρέπει συνεπώς να καθοριστούν οι τιμές αγοράς της περιόδου εμπορίας 2006/07 με βάση, για τις σταφίδες, της εξελίξεως των διεθνών τιμών και για τα ξηρά σύκα, της ελάχιστης τιμής που καθορίστηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1100/2005 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2005, για τον καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 2005/06, της ελάχιστης τιμής που θα πληρωθεί στους παραγωγούς για τα μη μεταποιημένα ξηρά σύκα καθώς και για το ποσό της ενίσχυσης στην παραγωγή για τα ξηρά σύκα (3).

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για την περίοδο εμπορίας 2006/07, η τιμή αγοράς που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 είναι:

α)

444,81 ευρώ ανά τόνο καθαρού βάρους για τις ανεπεξέργαστες σταφίδες·

β)

542,70 ευρώ ανά τόνο καθαρού βάρους για τα μη μεταποιημένα ξηρά σύκα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 9 Αυγούστου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 64 της 2.3.2004, σ. 25).

(2)  ΕΕ L 192 της 24.7.1999, σ. 33. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1051/2005 (ΕΕ L 173 της 6.7.2005, σ. 5).

(3)  ΕΕ L 183 της 14.7.2005, σ. 63.


10.8.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 219/10


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1208/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Αυγούστου 2006

για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας σκουμπριού στις ζώνες ICES IIa (κοινοτικά ύδατα), IIIa, IIIb, c, d (κοινοτικά ύδατα), IV από σκάφη που φέρουν σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 4,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική (2), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 51/2006 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2005, περί καθορισμού, για το 2006, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε ύδατα στα οποία απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων (3), καθορίζει ποσοστώσεις για το 2006.

(2)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή, τα αλιεύματα του αποθέματος, το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, από σκάφη που φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που αναφέρεται σε αυτό έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει κατανεμηθεί για το 2006.

(3)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η απαγόρευση της αλιείας του εν λόγω αποθέματος καθώς και η διατήρησή του επί του σκάφους, η μεταφόρτωση και η εκφόρτωσή του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εξάντληση ποσόστωσης

Η αλιευτική ποσόστωση που κατανεμήθηκε στο κράτος μέλος, το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, σχετικά με το απόθεμα που αναφέρεται σε αυτό για το 2006 θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Απαγορεύσεις

Η αλιεία του αποθέματος που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από σκάφη που φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που αναφέρεται σε αυτό απαγορεύεται από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα. Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση του εν λόγω αποθέματος που έχει αλιευθεί από τα σκάφη αυτά μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επoμένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2006.

Για την Επιτροπή

Jörgen HOLMQUIST

Γενικός Διευθυντής Αλιείας και Ναυτιλιακών Υποθέσεων


(1)  ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.

(2)  ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 768/2005 (ΕΕ L 128 της 21.5.2005, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 16 της 20.1.2006, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 941/2006 (ΕΕ L 173 της 27.6.2006, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ.

16

Κράτος μέλος

Ηνωμένο Βασίλειο

Απόθεμα

MAC/2A34.

Είδος

Σκουμπρί (Scomber scombrus)

Ζώνη

IIa (κοινοτικά ύδατα), IIIa, IIIb, c, d (κοινοτικά ύδατα), IV

Ημερομηνία

19 Ιουλίου 2006


10.8.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 219/12


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1209/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Αυγούστου 2006

για απαγόρευση της αλιείας μουρούνας στις υποπεριοχές ICES VI, VII (ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα) από σκάφη που φέρουν σημαία Ηνωμένου Βασιλείου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 4,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993 για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική (2), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2270/2004 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τον καθορισμό για το 2005 και το 2006 των αλιευτικών δυνατοτήτων για τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη και για ορισμένα αποθέματα ιχθύων βαθέων υδάτων (3) καθορίζει ποσοστώσεις για το 2005 και το 2006.

(2)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λήφθηκαν από την Επιτροπή, τα αλιεύματα του αποθέματος που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, από σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που αναφέρεται σε αυτό, έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει κατανεμηθεί για το 2006.

(3)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η απαγόρευση της αλιείας του εν λόγω αποθέματος καθώς και η διατήρησή του επί του σκάφους, η μεταφόρτωση και η εκφόρτωσή του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εξάντληση ποσόστωσης

Η αλιευτική ποσόστωση που κατανεμήθηκε στο κράτος μέλος το οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού σχετικά με το απόθεμα που αναφέρεται σε αυτό για το 2006 θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Απαγορεύσεις

Η αλιεία του αποθέματος που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος που αναφέρεται σε αυτό απαγορεύεται από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα. Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση του εν λόγω αποθέματος που έχει αλιευθεί από τα σκάφη αυτά μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Αυγούστου 2006.

Για την Επιτροπή

Jörgen HOLMQUIST

Γενικός Διευθυντής Αλιείας και Ναυτιλιακών Υποθέσεων


(1)  ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.

(2)  ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 768/2005 (ΕΕ L 128 της 21.5.2005, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 396 της 31.12.2004, σ. 4. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 742/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 130 της 18.5.2006, σ. 7).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αριθ.

14

Κράτος Μέλος

Ηνωμένο Βασίλειο

Απόθεμα

BLI/67-

Είδος

Μουρούνα (Molva dypterygia)

Ζώνη

VI, VII (ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα)

Ημερομηνία

24 Ιουνίου 2006


10.8.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 219/14


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1210/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Αυγούστου 2006

που τροποποιεί για 67η φορά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του Συμβουλίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του Συμβουλίου για την απαγόρευση της εξαγωγής ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών στο Αφγανιστάν, την ενίσχυση της απαγόρευσης πτήσεων και την παράταση της δέσμευσης κεφαλαίων και άλλων οικονομικών πόρων όσον αφορά τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 περιλαμβάνει κατάλογο των προσώπων, των ομάδων και των οντοτήτων που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και άλλων οικονομικών πόρων στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Στις 31 Ιουλίου 2006, η επιτροπή κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να τροποποιήσει τον κατάλογο προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων. Το παράρτημα Ι πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως.

(3)

Ο παρών κανονισμός πρέπει να τεθεί σε ισχύ αμέσως ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπονται σ' αυτόν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Αυγούστου 2006.

Για την Επιτροπή

Eneko LANDÁBURU

Γενικός Διευθυντής Εξωτερικών Σχέσεων


(1)  ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1189/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 214 της 4.8.2006, σ. 21).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται ως εξής:

(1)

Η παρακάτω καταχώρηση προστίθεται στον κατάλογο με τίτλο «Φυσικά πρόσωπα»:

«Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed Abd Al-Razziq (γνωστός και ως α) Abu Sufian Abd Al Razeq, β) Abousofian Abdelrazek, γ) Abousfian Salman Abdelrazik, δ) Abousofian Abdelrazik, ε) Abousofiane Abdelrazik, στ) Sofian Abdelrazik, ζ) Abou El Layth, η) Aboulail, θ) Abu Juiriah, ι) Abu Sufian, κ) Abulail, λ) Djolaiba the Sudanese, μ) Jolaiba, ν) Ould El Sayeigh). Ημερομηνία γέννησης: 6.8.1962. Τόπος γέννησης: α) Al-Bawgah, Σουδάν β) Albaouga, Σουδάν. Υπηκοότητα: καναδική, σουδανική. Αριθ. διαβατηρίου: BC166787 (Καναδικό διαβατήριο).»

(2)

Η καταχώρηση «Monib, Abdul Hakim, Maulavi (Deputy Minister of Frontier Affairs)» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Abdul Hakim Monib. Τίτλος: Maulavi. Ιδιότητα: Αναπληρωτής Υπουργός Μεθοριακών Υποθέσεων. Ημερομηνία γέννησης: Μεταξύ 1973 και 1976. Τόπος γέννησης: περιφέρεια Zurmat, επαρχία Paktia, Αφγανιστάν. Υπηκοότητα: αφγανική. Άλλες πληροφορίες: εγκατέλειψε τους Ταλιμπάν και προσχώρησε στην κυβέρνηση εκπροσωπώντας την περιφέρεια Zurmat στην Loya Jirga.»

(3)

Η καταχώρηση «Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Διεύθυνση: via Catalani 1, Varese, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 10.8.1965. Τόπος γέννησης: Sfax, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Άλλες πληροφορίες: Αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: BDL MMD 65M10 Z352S.» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Διεύθυνση: via Catalani 1, Varese, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 10.8.1965 Τόπος γεννήσεως: Sfax, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: L965734 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 6.2.1999 που έληξε στις 5.2.2004). Άλλες πληροφορίες: Αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: BDL MMD 65M10 Z352S.»

(4)

Η καταχώρηση «Kawa Hamawandi (γνωστός και ως Kaua Omar Achmed). Ημερομηνία γέννησης: 1.7.1971. Τόπος γέννησης: Arbil, Ιράκ. Υπηκοότητα: ιρακινή. Αριθ.διαβατηρίου: γερμανικό ταξιδιωτικό έγγραφο (“Reiseausweis”) A 0139243. Άλλες πληροφορίες: υπό κράτηση στο Kempten, Γερμανία.» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Kawa Farhad Hamawandi Kanabi Ahmad (γνωστός και ως α) Kaua Omar Achmed β) Kawa Hamawandi). Ημερομηνία γέννησης: 1.7.1971. Τόπος γέννησης: Arbil, Ιράκ. Υπηκοότητα: ιρακινή. Αριθ. διαβατηρίου: γερμανικό ταξιδιωτικό έγγραφο (“Reiseausweise”) A 0139243. Άλλες πληροφορίες: υπό κράτηση στις φυλακές του Kempten, Γερμανία.»

(5)

Η καταχώρηση «Mustapha Nasri Ait El Hadi. Ημερομηνία γέννησης: 5.3.1962. Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία. Υπηκοότητα: α) αλγερινή, β) γερμανική. Άλλες πληροφορίες: γιος του Abdelkader και της Amina Aissaoui.» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Mustapha Nasri Ait El Hadi Ben Abdul Kader Ait El Hadi. Ημερομηνία γέννησης: 5.3.1962. Τόπος γέννησης: Τύνιδα. Υπηκοότητα: α) αλγερινή, β) γερμανική. Άλλες πληροφορίες: γιος του Abdelkader και της Amina Aissaoui.»

(6)

Η καταχώρηση «Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (γνωστός και ως Aouadi, Mohamed Ben Belkacem). Διεύθυνση: α) Via A. Masina 7, Μιλάνο, Ιταλία, β) Via Dopini 3, Gallarati, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 11.12.1974. Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: L191609 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 28.2.1996 που έληξε στις 27.2.2001). Αριθ. καταχώρησης στα εθνικά μητρώα: 04643632 που χορηγήθηκε στις 18.6.1999. Άλλες πληροφορίες: α) Αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: DAOMMD74T11Z352Z, β)το όνομα της μητέρας του είναι Bent Ahmed Ourida, γ) καταδικάστηκε με ποινή τριάμιση ετών στην Ιταλία στις 11.12.2002.» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (γνωστός και ως Mohamed Ben Belkacem Aouadi). Διεύθυνση: α) Via A. Masina 7, Μιλάνο, Ιταλία, β) Via Dopini 3, Gallarate, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 11.12.1974. Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: L191609 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 28.2.1996 που έληξε στις 27.2.2001). Αριθ. καταχώρησης στα εθνικά μητρώα: 04643632 που χορηγήθηκε στις 18.6.1999. Άλλες πληροφορίες: α) Αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: DAOMMD74T11Z352Z, β) το όνομα της μητέρας του είναι Bent Ahmed Ourida, γ) καταδικάστηκε σε ποινή τριάμιση ετών στην Ιταλία στις 11.12.2002.»

(7)

Η καταχώρηση «Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (γνωστός και ως α) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, β) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, γ) Aiadi, Ben Muhammad, δ) Aiady, Ben Muhammad, ε) Ayadi Shafig Ben Mohamed, στ) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, ζ) Abou El Baraa). Διεύθυνση: α) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Μόναχο, Γερμανία, β) 129 Park Road, NW8, Λονδίνο, Αγγλία, γ) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Βέλγιο, δ) Street of Provare 20, Σαράγεβο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη (τελευταία καταχωρηθείσα διεύθυνση στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη). Ημερομηνία γέννησης: α) 21.3.1963, β) 21.1.1963. Τόπος γέννησης: Sfax, Τυνησία. Υπηκοότητα: α) τυνησιακή, β) Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Αριθ. διαβατηρίου: α) E 423362 εκδοθέν στο Ισλαμαμπάντ στις 15.5.1988, β) 0841438 (διαβατήριο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης εκδοθέν στις 30.12.1998 το οποίο έληξε 30.12.2003). Αριθ. καταχώρησης στα εθνικά μητρώα: 1292931. Άλλες πληροφορίες: α) η διεύθυνση στο Βέλγιο είναι ταχυδρομική θυρίδα, β) το όνομα του πατέρα του είναι Mohamed, το όνομα της μητέρας του είναι Medina Abid· γ) πιθανολογείται ότι ζεί στο Δουβλίνο, Ιρλανδία» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (γνωστός και ως α) Ayadi Chafiq Bin Muhammad, β) Ben Muhammad Ayadi Chafik, γ) Ben Muhammad Aiadi, δ) Ben Muhammad Aiady, ε) Ayadi Shafig Ben Mohamed, στ) Ayadi Chafig Ben Mohamed, ζ) Chafiq Ayadi, η) Chafik Ayadi, θ) Ayadi Chafiq, ι) Ayadi Chafik, ια) Abou El Baraa). Διεύθυνση: α) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Μόναχο, Γερμανία, β) 129 Park Road, NW8, Λονδίνο, Αγγλία, γ) 28 Chaussée De Lille, Mouscron, Βέλγιο, δ) Street of Provare 20, Σεράγεβο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη (η τελευταία καταχωρηθείσα διεύθυνση στην Βοσνία και Ερζεγοβίνη). Ημερομηνία γέννησης: α) 21.3.1963, β) 21.1.1963. Τόπος γέννησης: Sfax, Τυνησία. Υπηκοότητα: α) τυνησιακή, β) βοσνιακή. Αριθ. διαβατηρίου: α) E423362 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στο Ισλαμαμπάντ στις 15.5.1988 που έληξε στις 14.5.1993), β) 0841438 (Bosnian passport εκδοθέν στις 30.12.1998 που έληξε στις 30.12.2003). Αριθ. καταχώρησης στα εθνικά μητρώα: 1292931. Άλλες πληροφορίες: α) Η διεύθυνση στο Βέλγιο είναι ταχυδρομική θυρίδα. Οι βελγικές αρχές δηλώνουν ότι το εν λόγω άτομο ουδέποτε κατοίκησε στο Βέλγιο. β) πιθανολογείται ότι ζει στο Δουβλίνο, Ιρλανδία. γ) το όνομα του πατέρα του είναι Mohamed, το όνομα της μητέρας του είναι Medina Abid.»

(8)

Η καταχώρηση «Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (γνωστός και ως α) Sharaabi, Tarek β) Haroun, γ) Frank). Διεύθυνση: Viale Bligny 42, Μιλάνο, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 31.3.1970. Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: L 579603 (εκδοθέν στο Μιλάνο στις 19.11.1997, που έληξε στις 18.11.2002). Αριθ. καταχώρησης στα εθνικά μητρώα: 007-99090. Άλλες πληροφορίες: α)Αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: CHRTRK70C31Z352U, β) το όνομα της μητέρας του είναι Charaabi Hedia.» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (γνωστός και ως α) Tarek Sharaabi, β) Haroun, γ) Frank). Διεύθυνση: Viale Bligny 42, Μιλάνο, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 31.3.1970. Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: L579603 (Τυνησιακός αριθμός διαβατηρίου εκδοθέντος στο Μιλάνο στις 19.11.1997 που έληξε στις 18.11.2002). Αριθ. καταχώρησης στα εθνικά μητρώα: 007-99090. Άλλες πληροφορίες: α) Αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: CHRTRK70C31Z352U. β) το όνομα της μητέρας του είναι Charaabi Hedia.»

(9)

Η καταχώρηση «Noureddine Al-Drissi. Διεύθυνση: Via Plebiscito 3, Cremona, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 30.4.1964. Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: L851940 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 9.9.1998 που έληξε στις 8.9.2003).» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Noureddine Al-Drissi Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi. Διεύθυνση: Via Plebiscito 3, Cremona, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 30.4.1964. Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: L851940 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 9.9.1998 που έληξε στις 8.9.2003).»

(10)

Η καταχώρηση «Ibn Al-Shaykh Al-Libi» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Ibn Al-Shaykh Ali Mohamed Al-Libi Abdul Aziz Al Zar’ani Al Fakhiri (γνωστός και ως Ibn Al-Shaykh Al-Libi). Διεύθυνση: Ajdabiya. Ημερομηνία γέννησης: 1963. Άλλες πληροφορίες: Σύζυγος της Aliya al Adnan (συριακής υπηκοότητας).»

(11)

Η καταχώρηση «Ibrahim Ben Hedhili Al-Hamami. Διεύθυνση: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 20.11.1971. Τόπος γέννησης: Koubellat, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: Z106861 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 18.2.2004 που λήγει στις 17.2.2009).» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Ibrahim Ben Hedhili Al-Hamami Ben Mohamed Al-Hamami. Διεύθυνση: Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 20.11.1971. Τόπος γέννησης: Koubellat, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: Z106861 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 18.2.2004 που λήγει στις 17.2.2009).»

(12)

Η καταχώρηση «Kamal Ben Maoeldi Al-Hamraoui (γνωστός και ως α) Kamel, β) Kimo). Διεύθυνση: Via Bertesi 27, Cremona, Ιταλία, β) Via Plebiscito 3, Cremona, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 21.10.1977. Τόπος γέννησης: Beja, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: P229856 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 1.11.2002 το οποίο λήγει στις 31.10.2007.» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Kamal Ben Maoeldi Al-Hamraoui Ben Hassan Al-Hamraoui (γνωστός και ως α) Kamel, β) Kimo). Διεύθυνση: Via Bertesi 27, Cremona, Ιταλία, β) Via Plebiscito 3, Cremona, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 21.10.1977. Τόπος γέννησης: Beja, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: P229856 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν την 1.11.2002 που λήγει στις 31.10.2007).»

(13)

Η καταχώρηση «Imed Ben Bechir Jammali. Διεύθυνση: via Dubini 3, Gallarate, Varese, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 25.1.1968. Τόπος γέννησης: Menzel Temime, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: K693812 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 23.4.1999 που έληξε στις 22.4.2004). Άλλες πληροφορίες: Αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: JMM MDI 68A25 Z352D» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Imad Ben Bechir Al-Jammali Ben Hamda Al-Jammali. Διεύθυνση: via Dubini 3, Gallarate, Varese, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 25.1.1968. Τόπος γέννησης: Menzel Temime, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: K693812 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 23.4.1999 που έληξε στις 22.4.2004). Άλλες πληροφορίες: α) Αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: JMM MDI 68A25 Z352D. β) επί του παρόντος φυλακισμένος στην Τυνησία.»

(14)

Η καταχώρηση «Riadh Al-Jelassi. Ημερομηνία γέννησης: 15.12.1970. Τόπος γέννησης: Al-Mohamedia, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: L276046 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 1.7.1996 που έληξε στις 30.6.2001).» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Riadh Al-Jelassi Ben Belkassem Ben Mohamed Al-Jelassi. Ημερομηνία γέννησης: 15.12.1970. Τόπος γέννησης: Al-Mohamedia, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: L276046 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 1.7.1996 που έληξε στις 30.6.2001).»

(15)

Η καταχώρηση «Faouzi Al-Jendoubi (γνωστός και ως α) Said, β) Samir). Διεύθυνση: Via Agucchi 250, Bologna, Ιταλία, β) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 30.1.1966. Τόπος γέννησης: Beja, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: K459698 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 6.3.1999 που έληξε στις 5.3.2004» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Faouzi Al-Jendoubi Ben Mohamed Ben Ahmed Al-Jendoubi (γνωστός και ως α) Said, β) Samir). Διεύθυνση: Via Agucchi 250, Bologna, Ιταλία, β) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 30.1.1966. Τόπος γέννησης: Beja, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: K459698 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 6.3.1999 που έληξε στις 5.3.2004).»

(16)

Η καταχώρηση «Tarek Ben Habib Al-Maaroufi (γνωστός και ως Abu Ismail). Διεύθυνση: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Βρυξέλλες), Βέλγιο. Ημερομηνία γέννησης: 23.11.1965. Τόπος γέννησης: Ghar el-dimaa, Τυνησία. Υπηκοότητα: α) τυνησιακή, β) βελγική (από τις 8.11.1993). Αριθ. διαβατηρίου: E590976 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 19.6.1987 που έληξε στις 18.6.1992).» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Tarek Ben Habib Al-Maaroufi Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (γνωστός και ως Abu Ismail). Διεύθυνση: Gaucheret 193, 1030 Schaerbeek (Βρυξέλλες), Βέλγιο. Ημερομηνία γέννησης: 23.11.1965. Τόπος γέννησης: Ghar el-dimaa, Τυνησία. Υπηκοότητα: α) τυνησιακή, β) βελγική (από τις 8.11.1993). Αριθ. διαβατηρίου: E590976 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 19.6.1987 που έληξε στις 18.6.1992).»

(17)

Η καταχώρηση «Lofti Al-Rihani (γνωστός και ως Abderrahmane). Διεύθυνση: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 1.7.1977. Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: L886177 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 14.12.1998 που έληξε στις 13.12.2003).» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Lofti Al-Rihani Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani (γνωστός και ως Abderrahmane). Διεύθυνση: Via Bolgeri 4, Barni (Como), Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 1.7.1977. Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: L886177 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 14.12.1998 που έληξε στις 13.12.2003).»

(18)

Η καταχώρηση «Anas al-Liby (aka Al-Libi, Anas· aka Al-Raghie, Nazih· aka Alraghie, Nazih Abdul Hamed· aka Al-Sabai, Anas), Αφγανιστάν· γεννήθηκε στις 30.3.1964 ή στις 14.5.1964, Τρίπολη, Λιβύη· λίβυος υπήκοος (ιδιώτης) » υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Nazih Abdul Hamed Al-Raghie Nabih Al-Ruqai’i (γνωστός και ως α) Anas Al-Liby, β) Anas Al-Sibai Al-Libi, γ) Nazih Al-Raghie δ) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie, ε) Anas Al-Sabai). Διεύθυνση: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Αφγανιστάν. Ημερομηνία γέννησης: α) 30.3.1964 β) 14.5.1964. Τόπος γέννησης: Tripoli, Λιβύη. Υπηκοότητα: Λιβυκή. Αριθ. διαβατηρίου: 621570. Αριθ. καταχώρησης στα εθνικά μητρώα: T/200310. »

(19)

Η καταχώρηση «Faraj Farj Hassan AL SAADI, Viale Bligny 42, Milan, Ιταλία. Τόπος γέννησης: Λιβύη. Ημερομηνία γέννησης: 28 Νοεμβρίου 1980 (γνωστός και ως α) MOHAMED ABDULLA IMAD. Τόπος γέννησης: Γάζα. Ημερομηνία γέννησης: 28.11.80· β) MUHAMAD ABDULLAH IMAD. Τόπος γέννησης: Ιορδανία. Ημερομηνία γέννησης: 28.11.80· γ) IMAD MOUHAMED ABDELLAH. Τόπος γέννησης: Παλεστίνη. Ημερομηνία γέννησης: 28.11.80· δ) HAMZA “the LIBYAN”).» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Faraj Farj Faraj Hassan Hussein Al Saadi Al-Sa’idi (γνωστός και ως α) Mohamed Abdulla Imad, β) Muhamad Abdullah Imad, γ) Imad Mouhamed Abdellah, δ) Faraj Farj Hassan Al Saadi, ε) Hamza “the Libyan”Al Libi, στ) Abdallah Abd al-Rahim). Διεύθυνση: Viale Bligny 42, Milan, Ιταλία (Imad Mouhamed Abdellah). Ημερομηνία γέννησης: 28.11.1980. Τόπος γέννησης: α) Λιβύη, β) Γάζα (Mohamed Abdulla Imad), γ) Ιορδανία (Mohamed Abdullah Imad), δ) Παλεστίνη (Imad Mouhamed Abdellah). Υπηκοότητα: Λιβυκή.»

(20)

Η καταχώρηση «Al-Azhar Ben Mohammed Al-Tlili. Διεύθυνση: Via Carlo Porta 97, Legnano, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 1.11.1971. Τόπος γέννησης: Ben Aoun, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: Z417830 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 4.10.2004 που λήγει στις 3.10.2009). Άλλες πληροφορίες: Αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: TLLLHR69C26Z352G» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Al-Azhar Ben Mohammed Ben Mmar Al-Tlili Ben Abdallah Al-Tlili. Διεύθυνση: Via Carlo Porta 97, Legnano, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 1.11.1971. Τόπος γέννησης: Ben Aoun, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: Z417830 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 4.10.2004 που λήγει στις 3.10.2009). Άλλες πληροφορίες: Αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: TLLLHR69C26Z352G.»

(21)

Η καταχώρηση «Habib Al-Wadhani Διεύθυνση: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 1.6.1970. Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: L550681 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 23.9.1997 που έληξε στις 22.9.2002). Άλλες πληροφορίες: Αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: WDDHBB70H10Z352O» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Habib Al-Wadhani Ben Ali Ben Said Al-Wadhani. Διεύθυνση: Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 1.6.1970. Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: L550681 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 23.9.1997 που έληξε στις 22.9.2002). Άλλες πληροφορίες: Αριθμός ιταλικού φορολογικού μητρώου: WDDHBB70H10Z352O.»

(22)

Η καταχώρηση «Imad Ben al-Mekki Al-Zarkaoui (γνωστός και ως α) Zarga, β) Nadra). Διεύθυνση: Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 15.1.1973. Τόπος γέννησης: Τύνιδα (Τυνησία). Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: M174950 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 27.4.1999 που έληξε στις 26.4.2004).» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Imad Ben Al-Mekki Al-Zarkaoui Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui (γνωστός και ως α) Zarga, β) Nadra). Διεύθυνση: Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 15.1.1973. Τόπος γεννήσεως: Τύνιδα, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: M174950 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 27.4.1999 που έληξε στις 26.4.2004).»

(23)

Η καταχώρηση «Nabil Ben Attia. Ημερομηνία γέννησης: 11.5.1966. Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: L289032 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 22.8.2001, που έληξε στις 21.8.2006).» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Nabil Ben Attia Ben Mohamed Ben Ali Ben Attia. Διεύθυνση: Τύνιδα, Τυνησία. Ημερομηνία γέννησης: 11.5.1966. Τόπος γέννησης: Τύνιδα, Τυνησία. τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: L289032 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 22.8.2001, που έληξε στις 21.8.2006).»

(24)

Η καταχώρηση «Lased Ben Heni. Ημερομηνία γέννησης: 5.2.1969. Τόπος γέννησης: Λιβύη. Άλλες πληροφορίες: Καταδικάστηκε στην Ιταλία στις 11.12.2002 (φυλάκιση έξι ετών).» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Lased Al As’ad Ben Heni Hani (γνωστός και ως α) Lased Ben Heni Low, β) Mohamed Abu Abda). Ημερομηνία γέννησης: 5.2.1969. Τόπος γέννησης: Τρίπολη, Λιβύη. Άλλες πληροφορίες: α) η κατ'αυτού προσφυγή στη Γερμανία απορρίφθηκε. β) Καταδικάστηκε στην Ιταλία στις 11.11.2002 και του επεβλήθη φυλάκιση έξι ετών. γ) Καθηγητής Χημείας.»

(25)

Η καταχώρηση «Hamadi Ben Ali Bouyehia (γνωστός και ως Gamel Mohmed). Διεύθυνση: Corso XXII Marzo 39, Μιλάνο, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: α) 29.5.1966, β) 25.5.1966 (Gamel Mohmed). Τόπος γέννησης: α) Τυνησία, β) Μαρόκο (Gamel Mohmed). Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: L723315 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 5.5.1998 που έληξε στις 4.5.2003).» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Hamadi Ben Ali Ben Abdul Aziz Bouyehia Ben Ali Bouyehia (γνωστός και ως Gamel Mohamed). Ημερομηνία γέννησης: 29.5.1966, β) 25.5.1966 (Gamel Mohamed). Διεύθυνση: Corso XXII Marzo 39, Μιλάνο, Ιταλία. Τόπος γέννησης: α) Τυνησία, β) Μαρόκο (Gamel Mohamed). Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: L723315 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 5.5.1998 που έληξε στις 4.5.2003).»

(26)

Η καταχώρηση «Fethi Ben Al-Rabei Mnasri (γνωστός και ως α) Fethi Alic, β) Amor, γ) Omar Abu). Διεύθυνση: Via Toscana 46, Bologna, Ιταλία, β) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 6.3.1969. Τόπος γέννησης: Nefza, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή.» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Fethi Ben Al-Rabei Mnasri Ben Absha Mnasri (γνωστός και ως α) Fethi Alic, β) Amor, γ) Omar Abu). Διεύθυνση: Via Toscana 46, Bologna, Ιταλία, β) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 6.3.1969. Τόπος γέννησης: Nefza, Τυνησία. Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: L497470 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 3.6.1997 που έληξε στις 2.6.2002).»

(27)

Η καταχώρηση «Saadi Nassim (γνωστός και ως Abou Anis). Διεύθυνση: α) Via Monte Grappa 15, Arluno (Μιλάνο), Ιταλία, β) Via Cefalonia 11, Μιλάνο, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 30.11.1974. Τόπος γέννησης: Haidra Al-Qasreen (Τυνησία). Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: M788331 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 28.9.2001 που λήγει στις 27.9.2006).» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Saadi Nessim Nassim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi (γνωστός και ως Abou Anis). Διεύθυνση: Via Monte Grappa 15, Arluno (Μιλάνο), Ιταλία, β) Via Cefalonia 11, Μιλάνο, Ιταλία. Ημερομηνία γέννησης: 30.11.1974. Τόπος γέννησης: Haidra Al-Qasreen (Τυνησία). Υπηκοότητα: τυνησιακή. Αριθ. διαβατηρίου: M788331 (Τυνησιακό διαβατήριο εκδοθέν στις 28.9.2001 που λήγει στις 27.9.2006).»

(28)

Η καταχώρηση «Al-Libi Abd Al Mushin, aka Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr — συνδεδεμένος με την Afghan Support Committee και την Revival of Islamic Heritage Society» υπό τον τίτλο «Φυσικά πρόσωπα» αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr Abu Bakr Tantoush (γνωστός και ωςα) Al-Libi, β) Abd al-Muhsin, γ) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, δ) Abdul Rahman, ε) Abu Anas Al-Libi). Διεύθυνση: Ganzour Sayad Mehala Al Far district. Ημερομηνία γέννησης: 1966. Τόπος γέννησης: al Aziziyya. Υπηκοότητα: Λιβυκή. Αριθ. διαβατηρίου: 203037 (Λιβυκό διαβατήριο εκδοθέν στην Τρίπολη). Άλλες πληροφορίες: α) συνδέθηκε με την Afghan Support Committee (ASC) και την Revival of Islamic Heritage Society (RIHS). β) Προσωπική κατάσταση: διαζευγμένος (αλγερινή πρώην σύζυγος Manuba Bukifa).»


10.8.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 219/20


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1211/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Αυγούστου 2006

για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών ορισμένων προϊόντων στον τομέα της ζάχαρης, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1002/2006, για την περίοδο 2006/07

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2006, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα της ζάχαρης (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2006, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης (2), και ιδίως το άρθρο 36,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στη λευκή ζάχαρη, την ακατέργαστη ζάχαρη και ορισμένα σιρόπια για την περίοδο 2006/07 έχουν καθοριστεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1002/2006 της Επιτροπής (3). Οι εν λόγω τιμές και δασμοί τροποποιήθηκαν τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1188/2006 της Επιτροπής (4).

(2)

Τα στοιχεία τα οποία διαθέτει επί του παρόντος η Επιτροπή οδηγούν στην τροποποίηση των εν λόγω ποσών σύμφωνα με τους κανόνες και τις λεπτομέρειες που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1002/2006 για την περίοδο 2006/07, τροποποιούνται και εμφαίνονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 10 Αυγούστου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Αυγούστου 2006.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 55 της 28.2.2006, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24.

(3)  ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 36.

(4)  ΕΕ L 214 της 4.8.2006, σ. 19.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τροποποιημένα ποσά αντιπροσωπευτικών τιμών και των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών της λευκής ζάχαρης, της ακατέργαστης ζάχαρης και των προϊόντων του κωδικού 1702 90 99 που εφαρμόζονται από την 10η Αυγούστου 2006

(EUR)

Κωδικός ΣΟ

Αντιπροσωπευτική τιμή ανά 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

Πρόσθετος δασμός ανά 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

1701 11 10 (1)

26,68

3,28

1701 11 90 (1)

26,68

8,19

1701 12 10 (1)

26,68

3,15

1701 12 90 (1)

26,68

7,76

1701 91 00 (2)

33,85

8,31

1701 99 10 (2)

33,85

4,18

1701 99 90 (2)

33,85

4,18

1702 90 99 (3)

0,34

0,32


(1)  Καθορισμός για τον αντιπροσωπευτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι, σημείο ΙΙΙ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 1).

(2)  Καθορισμός για τον αντιπροσωπευτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι, σημείο ΙΙ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006.

(3)  Καθορισμός ανά 1 % της περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.


II Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Συμβούλιο

10.8.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 219/22


Ενημέρωση σχετικά με τη θέση σε ισχύ του πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας

Όλα τα μέρη έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη θέση σε ισχύ του πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας. Το πρωτόκολλο, το οποίο υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 23 Φεβρουαρίου 2006, άρχισε να ισχύει την 1η Μαΐου 2006.

Το πρωτόκολλο είχε εφαρμοσθεί προσωρινά από την 1η Μαΐου 2004. Το κείμενο του πρωτοκόλλου έχει δημοσιευθεί στην ΕΕ L 149 της 2ας Ιουνίου 2006, σ. 2.


Επιτροπή

10.8.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 219/23


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 2ας Αυγούστου 2006

για την ενημέρωση των παραρτημάτων της νομισματικής σύμβασης μεταξύ της κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας, ενεργούσας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και της κυβέρνησης της Αυτού Γαληνοτάτης Υψηλότητας του Πρίγκιπα του Μονακό

(2006/558/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 111 παράγραφος 3,

τη νομισματική σύμβαση της 24ης Δεκεμβρίου 2001 μεταξύ της κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας, ενεργούσας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και της κυβέρνησης της Αυτού Γαληνοτάτης Υψηλότητας του Πρίγκιπα του Μονακό (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφοι 3 και 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 11 παράγραφος 2 της νομισματικής σύμβασης μεταξύ της κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας, ενεργούσας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και της κυβέρνησης της Αυτού Γαληνοτάτης Υψηλότητας του Πρίγκιπα του Μονακό (εφεξής «η νομισματική σύμβαση») προβλέπει ότι το Πριγκιπάτο του Μονακό εφαρμόζει τα μέτρα που λαμβάνονται από τη Γαλλία για τη μεταφορά στη νομοθεσία της των κοινοτικών πράξεων σχετικά με τη δραστηριότητα και τον έλεγχο των πιστωτικών ιδρυμάτων και την πρόληψη των συστεμικών κινδύνων στα συστήματα πληρωμών και τα συστήματα διακανονισμού και παράδοσης τίτλων. Κατάλογος των πράξεων αυτών περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της εν λόγω σύμβασης. Ορισμένες από τις πράξεις του παραρτήματος Α έχουν τροποποιηθεί και οι τροποποιητικές πράξεις πρέπει να συμπεριληφθούν στο συγκεκριμένο παράρτημα. Ορισμένες από τις νέες κοινοτικές πράξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 11 παράγραφος 2 της νομισματικής σύμβασης έχουν επίσης θεσπιστεί και πρέπει να συμπεριληφθούν στο παράρτημα Α.

(2)

Η οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2001, για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ και 86/635/ΕΟΚ όσον αφορά τους κανόνες αποτίμησης για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών καθώς και τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (2), αφορά τη δραστηριότητα και την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και τροποποιεί την οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3) που περιλαμβάνεται ήδη στο παράρτημα Α. Ως εκ τούτου, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 11 παράγραφος 2 της νομισματικής σύμβασης και πρέπει να συμπεριληφθεί στο παράρτημα Α.

(3)

Η οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και 91/674/ΕΟΚ σχετικά με τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών, τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων (4), αφορά τη δραστηριότητα και την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και τροποποιεί επίσης την οδηγία 86/635/ΕΟΚ. Ως εκ τούτου, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 11 παράγραφος 2 της νομισματικής σύμβασης και πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί στο παράρτημα Α.

(4)

Η οδηγία 2002/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουνίου 2002, για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας (5), αφορά την πρόληψη των εγγενών κινδύνων των συστημάτων διακανονισμού. Ως εκ τούτου, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 11 παράγραφος 2 της νομισματικής σύμβασης και πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί στο παράρτημα Α.

(5)

Η οδηγία 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 73/239/ΕΟΚ, 79/267/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ, 93/6/ΕΟΚ και 93/22/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 98/78/ΕΚ και 2000/12/ΕΚ (6), αφορά τη δραστηριότητα και την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Ως εκ τούτου, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 11 παράγραφος 2 της νομισματικής σύμβασης και πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί στο παράρτημα Α.

(6)

Η οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου (7), αφορά τη δραστηριότητα και την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Ως εκ τούτου, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 11 παράγραφος 2 της νομισματικής σύμβασης και πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί στο παράρτημα Α.

(7)

Η οδηγία 2006/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ως προς ορισμένες προθεσμίες (8), τροποποιεί την οδηγία 2004/39/ΕΚ. Ως εκ τούτου, πρέπει να συμπεριληφθεί στο παράρτημα Α.

(8)

Μία πράξη η οποία συμπεριλαμβάνεται σήμερα στο παράρτημα Α πρέπει να διαγραφεί από το εν λόγω παράρτημα. Η οδηγία 97/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 1997, για τις διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων (9), αφορά κυρίως θέματα προστασίας των καταναλωτών και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 11 παράγραφος 2 της νομισματικής σύμβασης.

(9)

Το άρθρο 11 παράγραφος 4 της νομισματικής σύμβασης προβλέπει ότι το Πριγκιπάτο του Μονακό θεσπίζει μέτρα ισοδύναμα με εκείνα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή των κοινοτικών πράξεων που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή της νομισματικής σύμβασης. Κατάλογος των πράξεων αυτών περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β της εν λόγω σύμβασης. Η απόφαση-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών (10), προορίζεται να συμπληρώσει και να εξασφαλίσει τη συνοχή των διατάξεων για τη διασφάλιση της προστασίας όλων των μέσων πληρωμής που εκφράζονται σε ευρώ. Εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9 της νομισματικής σύμβασης σχετικά με την καταπολέμηση της παραχάραξης και κιβδηλείας, κυρίως στα σύγχρονα τραπεζικά συστήματα. Ειδικότερα, η ενσωμάτωση της απόφασης-πλαισίου 2001/413/ΔΕΥ είναι αναγκαία για να συμπληρωθεί η προστασία που παρέχεται από την απόφαση-πλαίσιο 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2000, για ενίσχυση της προστασίας από την παραχάραξη εν όψει της εισαγωγής του ευρώ με την επιβολή ποινών και άλλων κυρώσεων (11), η οποία αναφέρεται στο άρθρο 9 της νομισματικής σύμβασης. Ως εκ τούτου είναι αναγκαία για την εφαρμογή της νομισματικής σύμβασης και πρέπει να συμπεριληφθεί στο παράρτημα Β της σύμβασης.

(10)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τα μετάλλια και τις μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ (12), αποβλέπει στην πρόληψη της χρήσης μεταλλίων και μαρκών ως μέσων πληρωμής σε ευρώ και εμπίπτει επίσης στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9 της νομισματικής σύμβασης. Ως εκ τούτου είναι αναγκαίος για την εφαρμογή της νομισματικής σύμβασης και πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί στο παράρτημα Β της σύμβασης.

(11)

Συνεπώς, τα παραρτήματα της νομισματικής σύμβασης πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως. Για λόγους σαφήνειας, τα παραρτήματα πρέπει να αντικατασταθούν στο σύνολό τους.

(12)

Οι αρχές του Μονακό δεν ζήτησαν να συγκληθεί η μεικτή επιτροπή που συστάθηκε με το άρθρο 14 της νομισματικής σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 5 της εν λόγω σύμβασης εντός των δύο εβδομάδων που ακολούθησαν την έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2182/2004, προκειμένου να τροποποιηθεί το παράρτημα Β της νομισματικής σύμβασης. Αμφότερα τα παραρτήματα Α και Β της νομισματικής σύμβασης πρέπει επομένως να τροποποιηθούν από την Επιτροπή.

(13)

Στις συνεδριάσεις της που πραγματοποιήθηκαν στις 17 Ιουνίου 2004 και 16 Ιουνίου 2005, η Επιτροπή πληροφόρησε τη μεικτή επιτροπή σχετικά με την ανάγκη ενημέρωσης των παραρτημάτων Α και Β της νομισματικής σύμβασης. Η μεικτή επιτροπή σημείωσε τη θέση της Επιτροπής,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο μόνο

Τα παραρτήματα της νομισματικής σύμβασης μεταξύ της κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας, ενεργούσας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και της κυβέρνησης της Αυτού Γαληνοτάτης Υψηλότητας του Πρίγκιπα του Μονακό αντικαθίστανται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2006.

Για την Επιτροπή

Joaquín ALMUNIA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 142 της 31.5.2002, σ. 59.

(2)  ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ. 28.

(3)  EE L 372 της 31.12.1986, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 178 της 17.7.2003, σ. 16.

(5)  ΕΕ L 168 της 27.6.2002, σ. 43.

(6)  ΕΕ L 35 της 11.2.2003, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1.

(8)  ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 60.

(9)  ΕΕ L 43 της 14.2.1997, σ. 25.

(10)  ΕΕ L 149 της 2.6.2001, σ. 1.

(11)  ΕΕ L 140 της 14.6.2000, σ. 1.

(12)  ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

1.   86/635/ΕΟΚ

Οδηγία του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 1986, για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (για διατάξεις που εφαρμόζονται σε πιστωτικά ιδρύματα).

(ΕΕ L 372 της 31.12.1986, σ. 1)

όπως τροποποιήθηκε με:

2001/65/ΕΚ

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2001, για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ και 86/635/ΕΟΚ όσον αφορά τους κανόνες αποτίμησης για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών καθώς και τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

(ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ. 28)

2003/51/ΕΚ

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και 91/674/ΕΟΚ σχετικά με τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς εταιριών ορισμένων μορφών, τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

(ΕΕ L 178 της 17.7.2003, σ. 16)

2.   89/117/ΕΟΚ

Οδηγία του Συμβουλίου, της 13ης Φεβρουαρίου 1989, όσον αφορά τις υποχρεώσεις δημοσίευσης των λογιστικών εγγράφων των εγκατεστημένων σε ένα κράτος μέλος υποκαταστημάτων των πιστωτικών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους εκτός του κράτους μέλους αυτού.

(ΕΕ L 44 της 16.2.1989, σ. 40)

3.   93/6/ΕΟΚ

Οδηγία του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 1993, για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων (για τις διατάξεις που εφαρμόζονται σε πιστωτικά ιδρύματα).

(ΕΕ L 141 της 11.6.1993, σ. 1)

όπως τροποποιήθηκε με:

2002/87/ΕΚ

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 73/239/ΕΟΚ, 79/267/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ, 93/6/ΕΟΚ και 93/22/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 98/78/ΕΚ και 2000/12/ΕΚ.

(ΕΕ L 35 της 11.2.2003, σ. 1)

2004/39/ΕΚ

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

(ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1 )

4.   93/22/ΕΟΚ

Οδηγία του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 1993, σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών (για τις διατάξεις που εφαρμόζονται σε πιστωτικά ιδρύματα) με εξαίρεση τους τίτλους III και IV — οδηγία που καταργήθηκε με την οδηγία 2004/39/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2006/31/ΕΚ, από 1ης Νοεμβρίου 2007 (βλ. κατωτέρω).

(ΕΕ L 141 της 11.6.1993, σ. 27)

5.   94/19/ΕΚ

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 1994, περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων.

(ΕΕ L 135 της 31.5.1994, σ. 5)

6.   98/26/ΕΚ

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων.

(ΕΕ L 166 της 11.6.1998, σ. 45)

7.   2000/12/ΕΚ

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων — με εξαίρεση τους τίτλους III και IV.

(ΕΕ L 126 της 26.5.2000, σ. 1)

όπως τροποποιήθηκε με:

2000/28/ΕΚ

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, για τροποποίηση της οδηγίας 2000/12/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων.

(ΕΕ L 275 της 27.10.2000, σ. 37)

2000/46/ΕΚ

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, για την ανάληψη, την άσκηση και την προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος.

(ΕΕ L 275 της 27.10.2000, σ. 39)

2002/87/ΕΚ

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 73/239/ΕΟΚ, 79/267/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ, 93/6/ΕΟΚ και 93/22/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 98/78/ΕΚ και 2000/12/ΕΚ.

(ΕΕ L 35 της 11.2.2003, σ. 1)

2004/39/ΕΚ

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

(ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1)

8.   2001/24/ΕΚ

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων.

(ΕΕ L 125 της 5.5.2001, σ. 15)

9.   2002/47/ΕΚ

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουνίου 2002, για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας.

(ΕΕ L 168 της 27.6.2002, σ. 43)

10.   2002/87/ΕΚ

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 73/239/ΕΟΚ, 79/267/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ, 93/6/ΕΟΚ και 93/22/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 98/78/ΕΚ και 2000/12/ΕΚ.

(ΕΕ L 35 της 11.2.2003, σ. 1)

11.   2004/39/ΕΚ

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου — για τις διατάξεις που εφαρμόζονται σε πιστωτικά ιδρύματα και με εξαίρεση τα άρθρα 15, 31 έως 33 και τον τίτλο III.

(ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1)

όπως τροποποιήθηκε με:

2006/31/ΕΚ

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ως προς ορισμένες προθεσμίες.

(ΕΕ L 114 της 27.4.2006, σ. 60)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

1.   97/9/ΕΚ

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Μαρτίου 1997, σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών.

(ΕΕ L 84 της 26.3.1997, σ. 22)

2.   2001/413/ΔΕΥ

Απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας που αφορούν τα μέσα πληρωμής πλην των μετρητών.

(ΕΕ L 149 της 2.6.2001, σ. 1)

3.   (ΕΚ) αριθ. 2182/2004

Κανονισμός του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τα μετάλλια και τις μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ.

(ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 1)


10.8.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 219/28


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Αυγούστου 2006

για την τροποποίηση της απόφασης 2002/300/ΕΚ όσον αφορά τις περιοχές που εξαιρούνται από τον κατάλογο των εγκεκριμένων ζωνών ως προς την Bonamia ostreae ή/και τη Marteilia refringens

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 3518]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2006/559/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/67/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 1991, σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2002/300/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2002, περί καταρτίσεως του καταλόγου των εγκεκριμένων ζωνών ως προς την Bonamia ostreae ή/και τη Marteilia refringens (2), καθορίζει τις περιοχές της Κοινότητας που θεωρούνται απαλλαγμένες από τις νόσους Bonamia ostreae (βοναμίωση) ή/και Marteilia refringens (μαρτειλίωση) οι οποίες προσβάλλουν τα μαλάκια.

(2)

Το Ηνωμένο Βασίλειο ενημέρωσε την Επιτροπή με επιστολή του το Μάιο του 2006 ότι στον ποταμό Cleddau της Ουαλίας εντοπίστηκε κρούσμα Bonamia ostreae. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει καθορίσει ζώνη ελέγχου και ζώνη επιτήρησης γύρω από την πληγείσα περιοχή. Η περιοχή αυτή θεωρούνταν προηγουμένως απαλλαγμένη από τη Bonamia ostreae αλλά στο εξής δεν μπορεί να θεωρείται πλέον απαλλαγμένη από τη νόσο αυτή.

(3)

Επομένως, η απόφαση 2002/300/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της απόφασης 2002/300/ΕΚ αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2006.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 46 της 19.2.1991, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 103 της 19.4.2002, σ. 24. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2005/748/ΕΚ (ΕΕ L 280 της 25.10.2005, σ. 20).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΜΙΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΟΣΟΥΣ BONAMIA OSTREAE ΚΑΙ MARTEILIA REFRINGENS ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΜΑΛΑΚΙΑ

1.A.   Ζώνες στην Ιρλανδία εγκεκριμένες ως προς τη B. ostreae

Ολόκληρα τα παράλια της Ιρλανδίας, με εξαίρεση τις ακόλουθες επτά περιοχές:

Cork Harbour,

Galway Bay,

Ballinakill Harbour,

Clew Bay,

Achill Sound,

Loughmore, Blacksod Bay,

Lough Foyle.

1.B.   Ζώνες στην Ιρλανδία εγκεκριμένες ως προς τη M. refringens

Ολόκληρα τα παράλια της Ιρλανδίας.

2.A.   Ζώνες στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις Αγγλονορμανδικές Νήσους και στη Νήσο του Man εγκεκριμένες ως προς τη B. ostreae

Ολόκληρα τα παράλια της Μεγάλης Βρετανίας, με εξαίρεση τις ακόλουθες τέσσερις περιοχές:

τη νότια ακτή της Κορνουάλης από το Lizard έως το Start Point,

την περιοχή γύρω από τις εκβολές του Solent από το Portland Bill έως το Selsey Bill,

την περιοχή κατά μήκος της ακτής από το Shoeburyness έως το σημείο Landguard στο Essex,

την περιοχή κατά μήκος της ακτής στη νοτιοδυτική Ουαλία, από το Wooltack Point έως το St. Govan’s Head, συμπεριλαμβανομένων του Milford Haven και των επηρεαζόμενων από την παλίρροια υδάτων του ανατολικού και δυτικού ποταμού Cleddau.

Ολόκληρα τα παράλια της Βόρειας Ιρλανδίας, με εξαίρεση την ακόλουθη περιοχή:

Lough Foyle.

Ολόκληρα τα παράλια της Guernsey και Herm.

Η ζώνη των διαμερισμάτων της νήσου Jersey: η ζώνη αποτελείται από την παλιρροιακή και άμεση περιοχή της ακτής μεταξύ της μέσης ανώτερης στάθμης της θάλασσας επί της νήσου Jersey και νοητής γραμμής σε απόσταση τριών ναυτικών μιλίων από τη μέση κατώτερη σήμανση της στάθμης της θάλασσας της νήσου Jersey. Η ζώνη βρίσκεται στο νορμανδοβρετανικό κόλπο, στη νότια πλευρά του πορθμού του Καλαί.

Ολόκληρα τα παράλια της Νήσου του Man.

2.B.   Ζώνες στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις Αγγλονορμανδικές Νήσους και στη Νήσο του Man εγκεκριμένες ως προς τη M. refringens

Ολόκληρα τα παράλια της Μεγάλης Βρετανίας.

Ολόκληρα τα παράλια της Βόρειας Ιρλανδίας.

Ολόκληρα τα παράλια της Guernsey και Herm.

Η ζώνη των διαμερισμάτων της νήσου Jersey: η ζώνη αποτελείται από την παλιρροιακή και άμεση περιοχή της ακτής μεταξύ της μέσης ανώτερης στάθμης της θάλασσας επί της νήσου Jersey και νοητής γραμμής σε απόσταση τριών ναυτικών μιλίων από τη μέση κατώτερη σήμανση της στάθμης της θάλασσας της νήσου Jersey. Η ζώνη βρίσκεται στο νορμανδοβρετανικό κόλπο, στη νότια πλευρά του πορθμού του Καλαί.

Ολόκληρα τα παράλια της Νήσου του Man.

3.   Ζώνες στη Δανία εγκεκριμένες ως προς τη B. ostreae και τη M. refringens

Limfjorden από το Thyborøn στα δυτικά έως το Hals στα ανατολικά.».


Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει του άρθρου VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

10.8.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 219/31


ΑΠΌΦΑΣΗ 2006/560/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 24ης Ιουλίου 2006

για την τροποποίηση της απόφασης 2003/170/ΔΕΥ σχετικά με την κοινή αξιοποίηση των αξιωματικών συνδέσμων που τοποθετούνται στο εξωτερικό από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου των κρατών μελών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ), το άρθρο 30 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και το άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο γ),

την πρωτοβουλία του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Μετά την αξιολόγηση της εφαρμογής της απόφασης 2003/170/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2003, σχετικά με την κοινή αξιοποίηση των αξιωματικών συνδέσμων που τοποθετούνται στο εξωτερικό από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου των κρατών μελών (3), ορισμένες διατάξεις της εν λόγω απόφασης θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να ληφθεί υπόψη η σημερινή πρακτική όσον αφορά την αξιοποίηση από τα κράτη μέλη των αξιωματικών συνδέσμων της Ευρωπόλ που τοποθετούνται στο εξωτερικό προκειμένου να διοχετεύονται οι πληροφορίες σύμφωνα με τη σύμβαση Ευρωπόλ (4).

(2)

Η τροποποιητική αυτή απόφαση είναι μια καλή ευκαιρία τροποποίησης της διάταξης που αφορά τις συνεδριάσεις αξιωματικών συνδέσμων, ευθυγραμμίζοντάς την με τη σημερινή πρακτική σύμφωνα με την οποία ανατίθεται σε κάποιο κράτος μέλος, αναφερόμενο συχνά ως «ηγετικό κράτος» η ευθύνη του συντονισμού της συνεργασίας ΕΕ σε μια συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή, στην οποία περιλαμβάνεται και η πρωτοβουλία σύγκλησης συνεδριάσεων αξιωματικών συνδέσμων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2003/170/ΔΕΥ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Στην παρούσα απόφαση, ως “αξιωματικός σύνδεσμος της Ευρωπόλ” νοείται ο υπάλληλος της Ευρωπόλ ο οποίος τοποθετείται στο εξωτερικό σε μία ή περισσότερες τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς με σκοπό τη στήριξη και το συντονισμό της συνεργασίας μεταξύ των αρχών των εν λόγω χωρών ή οργανισμών και της Ευρωπόλ, προκειμένου να υποστηρίζει τα κράτη μέλη της ΕΕ ιδίως τους αξιωματικούς συνδέσμους που έχουν τοποθετηθεί στο εξωτερικό από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου των κρατών μελών στην καταπολέμηση διαφόρων μορφών διεθνούς εγκλήματος, διευκολύνοντας ιδίως την ανταλλαγή πληροφοριών.».

2)

Στο άρθρο 1 παράγραφος 2, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Η παρούσα απόφαση δεν θίγει τα καθήκοντα της Ευρωπόλ και των αξιωματικών συνδέσμων της Ευρωπόλ στα πλαίσια της σύμβασης Ευρωπόλ, των ρυθμίσεων για την εφαρμογή της και των συμφωνιών συνεργασίας που συνάπτει η Ευρωπόλ και η συγκεκριμένη τρίτη χώρα ή διεθνής οργανισμός.».

3)

Στο άρθρο 3 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Η Γενική Γραμματεία καταρτίζει ετήσια συγκεφαλαιωτική κατάσταση προς αποστολή στα κράτη μέλη, την Επιτροπή και την Ευρωπόλ σχετικά με τις τοποθετήσεις αξιωματικών συνδέσμων, στην οποία περιλαμβάνονται τα καθήκοντά τους και τυχόν συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών περί τοποθετήσεων αξιωματικών συνδέσμων. Στη συγκεφαλαιωτική κατάσταση απαριθμούνται τα κράτη μέλη στα οποία, με τη συμφωνία άλλων κρατών μελών μέσω συντονισμού εντός του Συμβουλίου, έχει ανατεθεί η ευθύνη του συντονισμού της συνεργασίας της ΕΕ σε μία συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή, κατ’ άρθρο 4 παράγραφος 1. Περιλαμβάνονται επίσης λεπτομέρειες όσον αφορά τους αξιωματικούς συνδέσμους που είναι τοποθετημένοι σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.»

.

4)

Στο άρθρο 4 παράγραφος 1, προστίθεται η ακόλουθη φράση:

«Οι συνεδριάσεις αυτές μπορούν επίσης να συγκαλούνται, ύστερα από διαβούλευση με το κράτος μέλος που ασκεί την προεδρία, με πρωτοβουλία οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους, και ιδιαίτερα ενός από τα κράτη μέλη στα οποία έχει ανατεθεί η ευθύνη για το συντονισμό της συνεργασίας ΕΕ σε μια συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή.».

5)

Η εξής πρόταση προστίθεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2:

«Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν επίσης ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2, ανταλλάσσονται με την Ευρωπόλ σύμφωνα με τη σύμβαση Ευρωπόλ.».

6)

Στο άρθρο 8, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«3.   Σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τη σύμβαση Ευρωπόλ, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν από την Ευρωπόλ την αξιοποίηση των αξιωματικών συνδέσμων που αποσπώνται σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς με σκοπό την ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών σύμφωνα με τις συμφωνίες συνεργασίας που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της σχετικής τρίτης χώρας ή οργανισμού. Οι αιτήσεις απευθύνονται στην Ευρωπόλ μέσω των εθνικών μονάδων των κρατών μελών, σύμφωνα με τη σύμβαση Ευρωπόλ.

4.   Η Ευρωπόλ εξασφαλίζει ότι οι αποσπασμένοι σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς αξιωματικοί σύνδεσμοι της παρέχουν πληροφορίες σχετικά με σοβαρές απειλές εγκληματικών ενεργειών σε κράτη μέλη, εφόσον πρόκειται για τις εγκληματικές ενέργειες για τις οποίες η Ευρωπόλ είναι αρμόδια δυνάμει της σύμβασης Ευρωπόλ. Οι πληροφορίες αυτές γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών μέσω των εθνικών μονάδων σύμφωνα με τη σύμβαση Ευρωπόλ.».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στο Γιβραλτάρ.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει τη δέκατη πέμπτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

K. RAJAMÄKI


(1)  ΕΕ C 188 της 2.8.2005, σ. 19.

(2)  Γνώμη της 17ης Μαρτίου 2006 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3)  ΕΕ L 67 της 12.3.2003, σ. 27.

(4)  ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 2.