ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 198

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

49ό έτος
20 Ιουλίου 2006


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1108/2006 της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2006, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1109/2006 της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2006, σχετικά με παρέκκλιση, για την περίοδο 2005/06, από τον κανονισμó (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 όσον αφορά τις προθεσμίες για την παράδοση των οίνων στα οινοπνευματοποιεία και την απόσταξη των οίνων

3

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1110/2006 της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2006, για έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τα προϊόντα του τομέα του βοείου κρέατος καταγωγής Μποτσουάνας, Κένυας, Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης, Ζιμπάμπουε και Ναμίμπιας

4

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1111/2006 της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2006, σχετικά με τον καθορισμό του συντελεστή χορήγησης για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων και των προτιμησιακών συμφωνιών

6

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1112/2006 της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2006, σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής σκόρδου για το τρίμηνο από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2006

9

 

*

Οδηγία 2006/65/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2006, για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ στην τεχνική πρόοδο ( 1 )

11

 

 

II   Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

 

 

Συμβούλιο

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2006, για τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα

15

Συνθήκη για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας

18

 

 

Επιτροπή

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2006, για την τροποποίηση της απόφασης 2006/264/ΕΚ σχετικά με ορισμένα προστατευτικά μέτρα που αφορούν την ψευδοπανώλη των πτηνών στη Ρουμανία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 3167]  ( 1 )

38

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 11ης Μαΐου 2006, που απαιτεί από τα κράτη μέλη, αφενός, να λάβουν μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα διατίθενται στην αγορά μόνο αναπτήρες ασφαλείς για τα παιδιά και, αφετέρου, να απαγορεύσουν τη διάθεση φαντεζί αναπτήρων στην αγορά [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 1887 και τον αριθμό Ε(2006) 1887 COR] (Το παρόν κείμενο ακυρώνει και αντικαθιστά το κείμενο της απόφασης που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα L 197 της 19ης Ιουλίου 2006, σ. 9)  ( 1 )

41

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

20.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 198/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1108/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Ιουλίου 2006

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Ιουλίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2006.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2005 (ΕΕ L 62 της 9.3.2005, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2006, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

096

42,0

999

42,0

0707 00 05

052

115,6

999

115,6

0709 90 70

052

85,2

999

85,2

0805 50 10

052

61,1

388

60,0

524

53,9

528

54,8

999

57,5

0808 10 80

388

89,0

400

100,3

404

83,4

508

90,8

512

86,8

524

45,3

528

72,4

720

103,6

804

107,1

999

86,5

0808 20 50

388

95,5

512

92,8

528

84,6

720

37,7

804

120,7

999

86,3

0809 10 00

052

118,8

999

118,8

0809 20 95

052

296,1

400

457,9

404

426,8

999

393,6

0809 30 10, 0809 30 90

052

167,7

999

167,7

0809 40 05

052

60,3

624

135,5

999

97,9


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 750/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 126 της 19.5.2005, σ. 12). Ο κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


20.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 198/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1109/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Ιουλίου 2006

σχετικά με παρέκκλιση, για την περίοδο 2005/06, από τον κανονισμó (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 όσον αφορά τις προθεσμίες για την παράδοση των οίνων στα οινοπνευματοποιεία και την απόσταξη των οίνων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 33,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στο πλαίσιο της απόσταξης του οίνου σε πόσιμη αλκοόλη η οποία προβλέπεται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 και πραγματοποιείται για κάθε περίοδο, σύμφωνα με το κεφάλαιο II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, όσον αφορά τους μηχανισμούς της αγοράς (2), οι παραγωγοί υποχρεούνται να παραδώσουν τον οίνο τους στο οινοπνευματοποιείο και οι οινοπνευματοποιοί πρέπει να αποστάξουν τον οίνο αυτό πριν από τις συγκεκριμένες ημερομηνίες.

(2)

Λόγω της έναρξης πολλών αποστάξεων κρίσης προς το τέλος της περιόδου 2004/05 και των σημαντικών ποσοτήτων για τις οποίες έχουν συναφθεί συμβάσεις για την απόσταξη πόσιμης αλκοόλης, διαπιστώνεται ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι ικανότητες απόσταξης δεν επαρκούν για να ληφθούν οι οίνοι και να πραγματοποιηθούν οι αποστάξεις εντός των προθεσμιών που έχουν καθοριστεί στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1623/2000.

(3)

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής, κρίνεται σκόπιμο να παραταθεί κατά δύο εβδομάδες η προθεσμία που προβλέπεται για την παράδοση του οίνου στο οινοπνευματοποιείο, καθώς και η προθεσμία που προβλέπεται για την απόσταξη του οίνου.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης οίνων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 63α παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000, για την περίοδο 2005/06, οι ποσότητες οίνων για τις οποίες έχουν συναφθεί συμφωνητικά μπορούν να παραδοθούν στα οινοπνευματοποιεία έως τις 31 Ιουλίου της εν λόγω περιόδου.

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 63α παράγραφος 10 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000, για την περίοδο 2005/06, ο οίνος που παραδίδεται στο οινοπνευματοποιείο πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο απόσταξης το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου της επόμενης περιόδου.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2165/2005 (ΕΕ L 345 της 28.12.2005, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 194 της 31.7.2000, σ. 45. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1820/2005 (ΕΕ L 293 της 9.11.2005, σ. 8).


20.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 198/4


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1110/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Ιουλίου 2006

για έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τα προϊόντα του τομέα του βοείου κρέατος καταγωγής Μποτσουάνας, Κένυας, Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης, Ζιμπάμπουε και Ναμίμπιας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με το καθεστώς που εφαρμόζεται στα γεωργικά προϊόντα και στα εμπορεύματα που προκύπτουν από τη μεταποίησή τους, καταγωγής των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1706/98 (2),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2247/2003 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2003, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής στον τομέα του βοείου κρέατος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 του Συμβουλίου, σχετικά με το καθεστώς που εφαρμόζεται στα γεωργικά προϊόντα και σε ορισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων προέλευσης κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (3), και ιδίως το άρθρο 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2247/2003 προβλέπει τη δυνατότητα εκδόσεως πιστοποιητικών εισαγωγής για προϊόντα του τομέα του βοείου κρέατος καταγωγής Μποτσουάνας, Κένυας, Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης, Ζιμπάμπουε και Ναμίμπιας. Εντούτοις, οι εισαγωγές πρέπει να πραγματοποιούνται εντός των ορίων των ποσοτήτων που προβλέπονται για καθεμιά από αυτές τις χώρες εξαγωγής.

(2)

Οι αιτήσεις των πιστοποιητικών που υποβλήβηκαν από την 1η έως τις 10 Ιουλίου 2006, εκφρασμένες σε κρέας χωρίς κόκαλα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2247/2003, δεν υπερβαίνουν, για τα προϊόντα καταγωγής Μποτσουάνας, Κένυας, Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης, Ζιμπάμπουε και Ναμίμπιας, τις ποσότητες που διατίθενται για τις χώρες αυτές. Είναι εφεξής δυνατόν να εκδοθούν πιστοποιητικά εισαγωγής για τις ζητούμενες ποσότητες από τις χώρες αυτές.

(3)

Πρέπει να προβούμε στον καθορισμό των ποσοτήτων για τις οποίες μπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά από την 1η Αυγούστου 2006, στο πλαίσιο της συνολικής ποσότητας 52 100 t.

(4)

Είναι χρήσιμο να υπενθυμιστεί ότι ο κανονισμός αυτός δεν θίγει την οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1972, περί των υγειονομικών προβλημάτων και των υγειονομικών μέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του βοείου, χοιρείου, προβείου και αιγείου είδους, νωπών κρεάτων ή προϊόντων με βάση το κρέας προέλευσης τρίτων χωρών (4),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα ακόλουθα κράτη μέλη εκδίδουν, στις 21 Ιουλίου 2006, πιστοποιητικά εισαγωγής τα οποία αφορούν προϊόντα που υπάγονται στον τομέα του βοείου κρέατος εκφρασμένα σε κρέας χωρίς κόκαλα, καταγωγής ορισμένων κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού Ωκεανού, για τις ακόλουθες ποσότητες και χώρες καταγωγής:

 

Γερμανία:

450 t καταγωγής Μποτσουάνας,

435 t καταγωγής Ναμίμπιας.

 

Ηνωμένο Βασίλειο:

400 t καταγωγής Μποτσουάνας,

570 t καταγωγής Ναμίμπιας.

Άρθρο 2

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών μπορούν να υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2247/2003, κατά τη διάρκεια των δέκα πρώτων ημερών του Αυγούστου 2006, για τις ακόλουθες ποσότητες βοείου κρέατος χωρίς κόκαλα:

Μποτσουάνα:

16 759 t,

Κένυα:

142 t,

Μαδαγασκάρη:

7 579 t,

Σουαζιλάνδη:

3 363 t,

Ζιμπάμπουε:

9 100 t,

Ναμίμπια:

8 802 t.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Ιουλίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2006.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1899/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 328 της 30.10.2004, σ. 67).

(2)  ΕΕ L 348 της 21.12.2002, σ. 5.

(3)  ΕΕ L 333 της 20.12.2003, σ. 37. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1118/2004 (ΕΕ L 217 της 17.6.2004, σ. 10).

(4)  ΕΕ L 302 της 31.12.1972, σ. 28. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 36).


20.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 198/6


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1111/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Ιουλίου 2006

σχετικά με τον καθορισμό του συντελεστή χορήγησης για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων και των προτιμησιακών συμφωνιών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2006, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 950/2006 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2006, σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής για την εισαγωγή και το ραφινάρισμα προϊόντων ζάχαρης στο πλαίσιο ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων και προτιμησιακών συμφωνιών, για τις περιόδους εμπορίας 2006/07, 2007/08 και 2008/09 (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3,

την απόφαση 2005/914/ΕΚ του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2005, για τη σύναψη πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου, όσον αφορά την επιβολή δασμολογικής ποσόστωσης στις εισαγωγές ζάχαρης και προϊόντων ζάχαρης, καταγωγής Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, στην Κοινότητα (3),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2151/2005 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2005, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με το άνοιγμα και τη διαχείριση δασμολογικής ποσόστωσης για τα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, καταγωγής Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, όπως προβλέπεται στη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου (4), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής υποβλήθηκαν στις αρμόδιες αρχές κατά την εβδομάδα από τις 10 έως 14 Ιουλίου 2006, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 950/2006, για συνολική ποσότητα ίση ή μεγαλύτερη από τη διαθέσιμη ποσότητα για τον αύξοντα αριθμό 09.4341 (2005-2006); 09.4317 και 09.4319.

(2)

Υπό τις περιστάσεις αυτές, η Επιτροπή πρέπει να καθορίσει συντελεστή χορήγησης που να επιτρέπει την έκδοση των πιστοποιητικών κατ’ αναλογία της διαθέσιμης ποσότητας και να ενημερώσει τα κράτη μέλη, ενδεχομένως, ότι έχει καλυφθεί η σχετική ποσότητα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν από τις 10 έως 14 Ιουλίου 2006, στο πλαίσιο του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006 τα πιστοποιητικά εκδίδονται εντός των ορίων των ποσοτήτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Ιουλίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2006.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 333 της 20.12.2005, σ. 44.

(4)  ΕΕ L 342 της 24.12.2005, σ. 26.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προτιμησιακή ζάχαρη ΑΚΕ-ΙΝΔΙΑ

Τίτλος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006

Περίοδος 2005/2006

Αύξων αριθ.

Χώρα

% των αιτούμενων ποσοτήτων που πρέπει να παραδοθούν για την εβδομάδα από 10 έως 14 Ιουλίου 2006

Όριο

09.4331

Μπαρμπάντος

100

 

09.4332

Μπελίζε

0

Έχει επιτευχθεί

09.4333

Ακτή Ελεφαντοστού

100

 

09.4334

Δημοκρατία του Κονγκό

100

 

09.4335

Φίτζι

0

Έχει επιτευχθεί

09.4336

Γουιάνα

0

Έχει επιτευχθεί

09.4337

Ινδία

0

Έχει επιτευχθεί

09.4338

Τζαμάικα

0

Έχει επιτευχθεί

09.4339

Κένυα

0

Έχει επιτευχθεί

09.4340

Μαδαγασκάρη

100

 

09.4341

Μαλάουι

100

Έχει επιτευχθεί

09.4342

Μαυρίκιος

0

Έχει επιτευχθεί

09.4343

Μοζαμβίκη

0

Έχει επιτευχθεί

09.4344

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

0

Έχει επιτευχθεί

09.4345

Σουρινάμ

 

09.4346

Σουαζιλάνδη

0

Έχει επιτευχθεί

09.4347

Τανζανία

100

 

09.4348

Τρινιδάδ και Τομπάγκο

100

 

09.4349

Ουγκάντα

 

09.4350

Ζάμπια

0

Έχει επιτευχθεί

09.4351

Ζιμπάμπουε

0

Έχει επιτευχθεί


Προτιμησιακή ζάχαρη ΑΚΕ-ΙΝΔΙΑ

Τίτλος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006

Περίοδος 2006/2007

Αύξων αριθ.

Χώρα

% των αιτούμενων ποσοτήτων που πρέπει να παραδοθούν για την εβδομάδα από 10 έως 14 Ιουλίου 2006

Όριο

09.4331

Μπαρμπάντος

100

 

09.4332

Μπελίζε

100

 

09.4333

Ακτή Ελεφαντοστού

100

 

09.4334

Δημοκρατία του Κονγκό

100

 

09.4335

Φίτζι

100

 

09.4336

Γουιάνα

100

 

09.4337

Ινδία

100

 

09.4338

Τζαμάικα

100

 

09.4339

Κένυα

100

 

09.4340

Μαδαγασκάρη

100

 

09.4341

Μαλάουι

100

 

09.4342

Μαυρίκιος

100

 

09.4343

Μοζαμβίκη

100

 

09.4344

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

100

 

09.4345

Σουρινάμ

100

 

09.4346

Σουαζιλάνδη

100

 

09.4347

Τανζανία

100

 

09.4348

Τρινιδάδ και Τομπάγκο

100

 

09.4349

Ουγκάντα

100

 

09.4350

Ζάμπια

100

 

09.4351

Ζιμπάμπουε

100

 


Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL

Τίτλος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006

Περίοδος 2006/2007

Αύξων αριθ.

Χώρα

% των αιτούμενων ποσοτήτων που πρέπει να παραδοθούν για την εβδομάδα από 10 έως 14 Ιουλίου 2006

Όριο

09.4317

Αυστραλία

50

Έχει επιτευχθεί

09.4318

Βραζιλία

0

Έχει επιτευχθεί

09.4319

Κούβα

50

Έχει επιτευχθεί

09.4320

Άλλες τρίτες χώρες

0

Έχει επιτευχθεί

Ζάχαρη Βαλκανίων

Τίτλος VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 950/2006

Περίοδος 2006/2007

Αύξων αριθ.

Χώρα

% των αιτούμενων ποσοτήτων που πρέπει να παραδοθούν για την εβδομάδα από 10 έως 14 Ιουλίου 2006

Όριο

09.4324

Αλβανία

100

 

09.4325

Βοσνία και Ερζεγοβίνη

0

Έχει επιτευχθεί

09.4326

Σερβία, Μαυροβούνιο και Κοσσυφοπέδιο

100

 


Περίοδος 2006

Αύξων αριθ.

Χώρα

%των αιτούμενων ποσοτήτων που πρέπει να παραδοθούν για την εβδομάδα από 10 έως 14 Ιουλίου 2006

Όριο

09.4327

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

100

 


20.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 198/9


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1112/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Ιουλίου 2006

σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής σκόρδου για το τρίμηνο από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2006

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1870/2005 της Επιτροπής, της 16ης Νοεμβρίου 2005, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσοστώσεων και για την καθιέρωση καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής και πιστοποιητικών καταγωγής για τα σκόρδα που εισάγονται από τρίτες χώρες (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι ποσότητες για τις οποίες κατατέθηκαν αιτήσεις πιστοποιητικών από τους παραδοσιακούς και νέους εισαγωγείς κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε εργάσιων ημερών του Ιουλίου του 2006, δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1870/2005, υπερβαίνουν τις διαθέσιμες ποσότητες για τα προϊόντα καταγωγής Κίνας και όλων των τρίτων χωρών άλλων από την Κίνα και την Αργεντινή.

(2)

Πρέπει συνεπώς να καθοριστεί σε ποιο βαθμό οι αιτήσεις πιστοποιητικών που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή έως τις 17 Ιουλίου 2006 μπορούν να ικανοποιηθούν και να καθοριστούν, σύμφωνα με τις κατηγορίες εισαγωγέων και την καταγωγή του προϊόντος, οι ημερομηνίες κατά τις οποίες πρέπει να ανασταλεί η έκδοση πιστοποιητικών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που κατατέθηκαν δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1870/2005, κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε εργάσιων ημερών του Ιουλίου του 2006, και διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή έως τις 17 Ιουλίου 2006, ικανοποιούνται μέχρι των ποσοστών των ζητουμένων ποσοτήτων που αναφέρονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Για την κατηγορία εισαγωγέων και για τη σχετική καταγωγή, οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1870/2005, που αφορούν το τρίμηνο από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2006 και κατατέθηκαν μετά τις πρώτες πέντε εργάσιες ημέρες του Ιουλίου του 2006 και πριν από την ημερομηνία που εμφαίνεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού απορρίπτονται.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Ιουλίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2006.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 47/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 7 της 11.1.2003, σ. 64).

(2)  ΕΕ L 300 της 17.11.2005, σ. 19.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Καταγωγή των προϊόντων

Ποσοστά κατανομής

Κίνα

Τρίτες χώρες εκτός της Κίνας και της Αργεντινής

Αργεντινή

παραδοσιακοί εισαγωγείς

[άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1870/2005]

16,457 %

100 %

X

νέοι εισαγωγείς

[άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1870/2005]

0,948 %

75,203 %

X

«X»

:

για την καταγωγή αυτή, δεν υπάρχει ποσόστωση για το εν λόγω τρίμηνο.

«—»

:

δεν διαβιβάστηκε στην Επιτροπή καμία αίτηση πιστοποιητικού.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Καταγωγή των προϊόντων

Ημερομηνία

Κίνα

Τρίτες χώρες εκτός της Κίνας και της Αργεντινής

Αργεντινή

παραδοσιακοί εισαγωγείς

[άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1870/2005]

30.11.2006

30.11.2006

νέοι εισαγωγείς

[άρθρο 3 παράγραφοι 2 και 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1870/2005]

30.11.2006

30.11.2006


20.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 198/11


ΟΔΗΓΊΑ 2006/65/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Ιουλίου 2006

για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ στην τεχνική πρόοδο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα καλλυντικά προϊόντα (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

Κατόπιν διαβούλευσης με την επιστημονική επιτροπή καλλυντικών προϊόντων και μη διατροφικών προϊόντων προοριζομένων για τους καταναλωτές,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σε συνέχεια της δημοσίευσης επιστημονικής μελέτης το 2001, με τίτλο «Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk» (Χρήση μόνιμων βαφών μαλλιών και κίνδυνος καρκίνου της ουροδόχου κύστης), η επιστημονική επιτροπή για τα καλλυντικά προϊόντα και τα μη εδώδιμα προϊόντα που προορίζονται για τους καταναλωτές (SCCNFP) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δυνητικοί κίνδυνοι είναι ανησυχητικοί. Συνέστησε να λάβει η Επιτροπή περαιτέρω μέτρα για τον έλεγχο της χρήσης των χημικών ουσιών βαφών μαλλιών.

(2)

Η SCCNFP συνέστησε επιπλέον συνολική στρατηγική για την αξιολόγηση της ασφάλειας των βαφών μαλλιών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για τον έλεγχο των καλλυντικών συστατικών των βαφών για τα μαλλιά όσον αφορά ενδεχόμενη γονοτοξικότητα/μεταλλαξογένεση.

(3)

Σε συνέχεια των γνωμοδοτήσεων της SCCNFP, η Επιτροπή μαζί με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη συμφώνησαν σε συνολική στρατηγική για τη ρύθμιση των βαφών μαλλιών, σύμφωνα με την οποία ο βιομηχανικός κλάδος κλήθηκε να υποβάλει τα αρχεία επιστημονικών δεδομένων για τις βαφές μαλλιών προς αξιολόγηση στην SCCNFP.

(4)

Ως πρώτο βήμα για την εφαρμογή της στρατηγικής, αποφασίστηκε να δοθεί προτεραιότητα στις ουσίες μόνιμων βαφών μαλλιών για τις οποίες δεν εκδηλώθηκε ρητό ενδιαφέρον κατά τη δημόσια διαβούλευση για την προάσπιση της χρήσης τους στις βαφές μαλλιών. Επομένως, οι εν λόγω ουσίες πρέπει να απαγορευθούν.

(5)

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της SCCNFP, ορισμένα αζωχρώματα αποτελούν κίνδυνο για την υγεία του καταναλωτή. Κατά συνέπεια, διαγράφηκαν από το θετικό κατάλογο των χρωστικών ουσιών που επιτρέπονται για χρήση σε καλλυντικά προϊόντα του παρατήματος IV της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ. Για τον ίδιο λόγο, πρέπει επίσης να απαγορευθούν για χρήση σε βαφές μαλλιών.

(6)

Σε ό,τι αφορά τις προσωρινά αποδεκτές ουσίες βαφών μαλλιών του μέρους 2 του παραρτήματος III της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ η προσωρινή περίοδος πρέπει να παραταθεί.

(7)

Επομένως, τα παραρτήματα II και III της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα καλλυντικά προϊόντα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα II και III της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι το αργότερο από την 1η Δεκεμβρίου 2006 δεν θα διατίθενται στην αγορά, δεν θα πωλούνται, ούτε θα διατίθενται στον τελικό καταναλωτή καλλυντικά προϊόντα τα οποία δεν συνάδουν με την παρούσα οδηγία, ούτε από τους κοινοτικούς παραγωγούς, ούτε από τους εισαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα.

Άρθρο 3

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία, το αργότερο έως την 1η Σεπτεμβρίου 2006. Κοινοποιούν άμεσα στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των σημαντικότερων διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2006.

Για την Επιτροπή

Günter VERHEUGEN

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 169. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2005/80/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 303 της 22.11.2005, σ. 32).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η οδηγία 76/768/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο παράρτημα II προστίθενται οι ακόλουθοι αύξοντες αριθμοί 1212-1233:

Αύξων αριθ.

Χημική ονομασία

Αριθ. CAS

«1212

6-Methoxy-2,3-Pyridinediamine και το άλας της με υδροχλωρικό οξύ, όταν χρησιμοποιείται ως ουσία για βαφές μαλλιών

94166-62-8

1213

2,3-Naphthalenediol, όταν χρησιμοποιείται ως ουσία για βαφές μαλλιών

92-44-4

1214

2,4-Diaminodiphenylamine, όταν χρησιμοποιείται ως ουσία για βαφές μαλλιών

136-17-4

1215

2,6-Bis(2-Hydroxyethoxy)-3,5-Pyridinediamine και το άλας της με υδροχλωρικό οξύ, όταν χρησιμοποιείται ως ουσία για βαφές μαλλιών

117907-42-3

1216

2-Methoxymethyl-p-Aminophenol και το άλας της με υδροχλωρικό οξύ, όταν χρησιμοποιείται ως ουσία για βαφές μαλλιών

29785-47-5

1217

4,5-Diamino-1-Methylpyrazole και το άλας της με υδροχλωρικό οξύ, όταν χρησιμοποιείται ως ουσία για βαφές μαλλιών

20055-01-0

1218

4,5-Diamino-1-((4-Chlorophenyl)Methyl)-1H-Pyrazole Sulfate, όταν χρησιμοποιείται ως ουσία για βαφές μαλλιών

163183-00-4

1219

4-Chloro-2-Aminophenol, όταν χρησιμοποιείται ως ουσία για βαφές μαλλιών

95-85-2

1220

4-Hydroxyindole, όταν χρησιμοποιείται ως ουσία για βαφές μαλλιών

2380-94-1

1221

4-Methoxytoluene-2,5-Diamine και το άλας της με υδροχλωρικό οξύ, όταν χρησιμοποιείται ως ουσία για βαφές μαλλιών

56496-88-9

1222

5-Amino-4-Fluoro-2-Methylphenol Sulfate, όταν χρησιμοποιείται ως ουσία για βαφές μαλλιών

163183-01-5

1223

N,N-Diethyl-m-Aminophenol, όταν χρησιμοποιείται ως ουσία για βαφές μαλλιών

91-68-9

1224

N,N-Dimethyl-2,6-Pyridinediamine και το άλας της με υδροχλωρικό οξύ, όταν χρησιμοποιείται ως ουσία για βαφές μαλλιών

 

1225

N-Cyclopentyl-m-Aminophenol, όταν χρησιμοποιείται ως ουσία για βαφές μαλλιών

104903-49-3

1226

N-(2-Methoxyethyl)-p-phenylenediamine και το άλας της με υδροχλωρικό οξύ, όταν χρησιμοποιείται ως ουσία για βαφές μαλλιών

72584-59-9

1227

2,4-Diamino-5-methylphenetol και το άλας της με υδροχλωρικό οξύ, όταν χρησιμοποιείται ως ουσία για βαφές μαλλιών

113715-25-6

1228

1,7-Naphthalenediol, όταν χρησιμοποιείται ως ουσία για βαφές μαλλιών

575-38-2

1229

3,4-Diaminobenzoic acid, όταν χρησιμοποιείται ως ουσία για βαφές μαλλιών

619-05-6

1230

2-Aminomethyl-p-aminophenol και το άλας της με υδροχλωρικό οξύ, όταν χρησιμοποιείται ως ουσία για βαφές μαλλιών

79352-72-0

1231

Solvent Red 1 (CI 12150), όταν χρησιμοποιείται ως ουσία για βαφές μαλλιών

1229-55-6

1232

Acid Orange 24 (CI 20170), όταν χρησιμοποιείται ως ουσία για βαφές μαλλιών

1320-07-6

1233

Acid Red 73 (CI 27290), όταν χρησιμοποιείται ως ουσία για βαφές μαλλιών

5413-75-2».

2.

Η στήλη ζ του μέρους 2 του παραρτήματος III τροποποιείται ως εξής:

α)

Οι αύξοντες αριθμοί 17, 23, 40, 42 διαγράφονται.

β)

Στους αύξοντες αριθμούς 1, 2, 8, 13, 15, 30, 34, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 60 η ημερομηνία «31.8.2006» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31.12.2007».

γ)

Στους αύξοντες αριθμούς 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56 και 58 η ημερομηνία «31.12.2006» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31.12.2007».


II Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Συμβούλιο

20.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 198/15


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 29ης Μαΐου 2006

για τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα

(2006/500/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 47 παράγραφος 2, 55, 83, 89, 95, 133 και 175, σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη πρόταση και παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2004, η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε συνθήκη, εφεξής καλούμενη «η συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα», με τη Δημοκρατία της Αλβανίας, τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Δημοκρατία της Κροατίας, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου, τη Ρουμανία, τη Δημοκρατία της Σερβίας, και την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για την προσωρινή διοίκηση του Κοσσυφοπεδίου (σύμφωνα με την απόφαση 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών), με σκοπό τη δημιουργία ολοκληρωμένης αγοράς ενέργειας στη Νοτιανατολική Ευρώπη.

(2)

Στις 25 Οκτωβρίου 2005, υπεγράφη εξ ονόματος της Κοινότητας η συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2005.

(3)

Στην συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα προβλέπεται η δημιουργία ολοκληρωμένης αγοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στη Νοτιανατολική Ευρώπη η οποία θα δημιουργήσει σταθερό κανονιστικό και εμπορικό πλαίσιο, ικανό να προσελκύσει επενδύσεις σε δίκτυα φυσικού αερίου, στην ηλεκτροπαραγωγή και σε δίκτυα μεταφοράς, ώστε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να έχουν σταθερό και συνεχή εφοδιασμό με φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια, στοιχείο ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική σταθερότητα. Η συνθήκη καθιστά δυνατή τη συγκρότηση κανονιστικού πλαισίου που θα επιτρέπει την αποτελεσματική λειτουργία των ενεργειακών αγορών στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων όπως η διαχείριση της συμφόρησης, η διασυνοριακή ροή, οι ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και άλλα. Κατά συνέπεια, αποσκοπεί στην προώθηση της υψηλού επιπέδου παροχής φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας σε όλους τους πολίτες με βάση υποχρεώσεις κοινωφελούς υπηρεσίας και στην επίτευξη οικονομικής και κοινωνικής προόδου και υψηλού επιπέδου απασχόλησης.

(4)

To «Θεματολόγιο της Θεσσαλονίκης για τα Δυτικά Βαλκάνια: πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση», που εγκρίθηκε από Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2003, αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Δυτικών Βαλκανίων. Με τη δημιουργία ευνοϊκών οικονομικών συνθηκών και την επιβολή της εφαρμογής του σχετικού κοινοτικού κεκτημένου, η συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα συμβάλλει στην οικονομική ενσωμάτωση των άλλων μερών της συνθήκης για την ενεργειακή Κοινότητα.

(5)

Η συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα βελτιώνει την ασφάλεια εφοδιασμού των συμβαλλομένων μερών της καθότι συνδέει την Ελλάδα με τις αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχει κίνητρα για τη σύνδεση των Βαλκανίων με τα αποθέματα φυσικού αερίου της Κασπίας, της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

(6)

Η συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα επιτρέπει την ανάπτυξη ανταγωνισμού σε μεγαλύτερη κλίμακα στην ενεργειακή αγορά και την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας.

(7)

Η συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα βελτιώνει την κατάσταση του περιβάλλοντος όσον αφορά το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια και προωθεί την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

(8)

Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως σε περίπτωση διακοπής του εφοδιασμού με δικτυακή ενέργεια, πρέπει να διασφαλίζεται στην Ενεργειακή Κοινότητα η ασφάλεια του εφοδιασμού. Ο μηχανισμός αμοιβαίας συνδρομής που προβλέπεται από τη συνθήκη για την ενεργειακή Κοινότητα μπορεί να βοηθήσει στην άμβλυνση των επιπτώσεων μιας διακοπής, ιδίως στο έδαφος των συμβαλλομένων μερών κατά την έννοια της ανωτέρω συνθήκης.

(9)

Η συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα παρέχει τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα όμορα κράτη, όπως η Μολδαβία, να καταστούν παρατηρητές στην Ενεργειακή Κοινότητα.

(10)

Η συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα θα πρέπει επομένως να εγκριθεί.

(11)

Η Ενεργειακή Κοινότητα έχει αυτονομία λήψης αποφάσεων και αντιπροσωπεύεται από δύο αντιπροσώπους στο Συμβούλιο Υπουργών και την Μόνιμη Ομάδα Υψηλού Επιπέδου που ιδρύονται από τη συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα. Πρέπει κατά συνέπεια να προβλεφθούν οι κατάλληλοι κανόνες και διαδικασίες για την οργάνωση της εκπροσώπησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων της Ενεργειακής Κοινότητας, και για τον καθορισμό και τη διατύπωση της θέσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

(12)

Η θέση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας επί αποφάσεων της Ενεργειακής Κοινότητας που παράγουν έννομα αποτελέσματα καθορίζεται από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 300 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

(13)

Τα κράτη μέλη τα οποία αφορά άμεσα ο τίτλος ΙΙΙ της συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα έχουν καίριο ρόλο για την υλοποίηση των στόχων της Ενεργειακής Κοινότητας. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο, με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, να επιτυγχάνεται η δραστήρια συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και η πλήρης υποστήριξή τους για τα μέτρα υλοποίησης που θα θεσπίζονται σύμφωνα με τον τίτλο ΙΙΙ.

(14)

Είναι σκόπιμο να καθοριστούν κανόνες όταν τη θέση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας διατυπώνει αντιπρόσωπος του Συμβουλίου ή της Επιτροπής.

(15)

Είναι σκόπιμο να καθοριστεί ειδική διαδικασία για την εφαρμογή της ρήτρας εσωτερικής αναθεώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 100 σημεία (i), (iii) και (iv) της συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

1.   Η συνθήκη για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας εγκρίνεται εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

2.   Το κείμενο της συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο που είναι αρμόδιο να καταθέσει, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, την πράξη έγκρισης που προβλέπεται στο άρθρο 1 παρ. 1 στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου, ως θεματοφύλακα της συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα σύμφωνα με το άρθρο 105 αυτής, εκφράζοντας τη συναίνεση της Κοινότητας να δεσμευθεί.

Άρθρο 3

1.   Την Ευρωπαϊκή Κοινότητα αντιπροσωπεύουν στο Συμβούλιο Υπουργών και τη Μόνιμη Ομάδα Υψηλού Επιπέδου που ιδρύονται από τη συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα:

α)

ένας αντιπρόσωπος του Συμβουλίου, ο οποίος ορίζεται από το κράτος μέλος που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου· όταν το εν λόγω κράτος μέλος ορίζει ως αντιπρόσωπο του Συμβουλίου ένα αντιπρόσωπο ενός των κρατών μελών τα οποία αφορά άμεσα ο Τίτλος ΙΙΙ της συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα, πρέπει να το πράττει βάσει σειράς περιτροπής μεταξύ των εν λόγω κρατών μελών·και

β)

ένας αντιπρόσωπος της Επιτροπής.

2.   Αντιπρόσωπος της Επιτροπής ασκεί την αντιπροεδρία του Συμβουλίου Υπουργών και της Μόνιμης Ομάδας Υψηλού Επιπέδου.

3.   Αντιπρόσωπος της Επιτροπής αντιπροσωπεύει την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στο Ρυθμιστικό Συμβούλιο και το φόρουμ που προβλέπονται στη συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα.

Άρθρο 4

1.   Το Συμβούλιο καθορίζει σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, τη θέση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών, της Μόνιμης Ομάδας Υψηλού Επιπέδου και του Ρυθμιστικού Συμβουλίου σχετικά με τις αναφερόμενες στο άρθρο 76 της συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα αποφάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 82, 84, 91, 92, 96, και 100 της συνθήκης αυτής οι οποίες παράγουν έννομα αποτελέσματα.

2.   Οι θέσεις που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 σχετικά με αποφάσεις της Ενεργειακής Κοινότητας που εμπίπτουν στον Τίτλο ΙΙΙ της συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα και είναι εφαρμοστέες στο έδαφος ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών δεν πρέπει να υπερβαίνουν το κοινοτικό κεκτημένο.

3.   Οι θέσεις που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 σχετικά με αποφάσεις που εμπίπτουν στον Τίτλο IV της συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα και είναι εφαρμοστέες στο έδαφος όπου έχει εφαρμογή η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υπό τους όρους που ορίζονται σε αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνουν το κοινοτικό κεκτημένο. Ωστόσο, οι θέσεις που καθορίζονται δυνάμει της παραγράφου 1 δύνανται να υπερβαίνουν το κοινοτικό κεκτημένο όσον αφορά το Κεφάλαιο IV του Τίτλου IV σε ειδικές περιπτώσεις.

4.   Με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προτού η Επιτροπή υποβάλει πρόταση όσον αφορά μέτρο δυνάμει του Τίτλου ΙΙΙ της συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα, διαβουλεύεται δεόντως με τα κράτη μέλη που επηρεάζονται άμεσα από την πρόταση αυτή.

5.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται αμέσως και πλήρως για κάθε απόφαση του Συμβουλίου δυνάμει της παραγράφου 1 που αφορά τον καθορισμό της θέσης της Κοινότητας στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών, της Μόνιμης Ομάδας Υψηλού Επιπέδου και του Ρυθμιστικού Συμβουλίου.

6.   Οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων της Ενεργειακής Κοινότητας εξασφαλίζουν ότι η Ενεργειακή Κοινότητα δεν λαμβάνει μέτρα που παράγουν έννομα αποτελέσματα, τα οποία:

αντιβαίνουν στο κοινοτικό κεκτημένο,

δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ των κρατών μελών, ή

θίγουν την αρμοδιότητα και τα δικαιώματα κράτους μέλους της ΕΕ όσον αφορά τον καθορισμό των προϋποθέσεων για την αξιοποίηση των ενεργειακών του πόρων, την επιλογή μεταξύ ενεργειακών πηγών και τη γενική διάρθρωση του ενεργειακού του εφοδιασμού.

7.   Οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο πλαίσιο του Ρυθμιστικού Συμβουλίου καθορίζονται αφού ζητηθεί η γνώμη της Ευρωπαϊκής Ομάδας Ρυθμιστικών Αρχών για την Ηλεκτρική Ενέργεια και το Φυσικό Αέριο (ERGEG) σύμφωνα με την απόφαση 2003/796/ΕΚ της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκής ομάδας ρυθμιστικών αρχών για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο (2).

Άρθρο 5

1.   Η διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2 εφαρμόζεται προτού η Ευρωπαϊκή Κοινότητα λάβει θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σχετικά με αποφάσεις που εκδίδονται από την Ενεργειακή Κοινότητα σύμφωνα με το άρθρο 100 σημεία (i), (iii), και (iv) της συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα.

2.   Μετά από σύσταση της Επιτροπής, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να προβαίνει σε διαβουλεύσεις στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων της Ενεργειακής Κοινότητας. Η Επιτροπή διενεργεί τις διαβουλεύσεις σε συνεργασία με την ειδική επιτροπή που έχει οριστεί από το Συμβούλιο να την επικουρεί προς τούτο και στο πλαίσιο τυχόν οδηγιών που εκδίδει το Συμβούλιο.

Άρθρο 6

1.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η θέση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας διατυπώνεται από αντιπρόσωπο της Επιτροπής στο πλαίσιο των θεσμικών οργάνων της Ενεργειακής Κοινότητας.

2.   Στο πλαίσιο του Συμβούλιο Υπουργών, η θέση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας διατυπώνεται από αντιπρόσωπο του Συμβουλίου όσον αφορά αποφάσεις που λαμβάνονται δυνάμει του άρθρου 92 της συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα.

Άρθρο 7

Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την κτηθείσα από την εφαρμογή της απόφασης αυτής πείρα, συνοδευόμενη, εφόσον απαιτείται, από πρόταση για τη λήψη περαιτέρω μέτρων.

Άρθρο 8

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. BARTENSTEIN


(1)  Γνώμη που διατυπώθηκε στις 18 Μαΐου 2005 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ L 296 της 14.11.2003, σ. 34.


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΣΥΝΘΉΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΊΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉΣ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ,

δηλαδή:

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

αφενός, και

ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

αφετέρου

Η Δημοκρατία της Αλβανίας, η Δημοκρατία της Βουλγαρίας, η Βοσνία - Ερζεγοβίνη, η Δημοκρατία της Κροατίας, η πρώην γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Δημοκρατία του Μαυροβουνίου, η Ρουμανία, η Δημοκρατία της Σερβίας, (εφεξής αποκαλούμενες χώρες που προσχωρούν),

και

Η Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για προσωρινή διοίκηση στο Κοσσυφοπέδιο κατ' εφαρμογή του ψηφίσματος 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών,

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ τη διαδικασία της Αθήνας και τα μνημόνια συμφωνίας της Αθήνας του 2002 και 2003,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η Δημοκρατία της Βουλγαρίας, η Ρουμανία και η Δημοκρατία της Κροατίας είναι χώρες υποψήφιες για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας έχει επίσης υποβάλει αίτηση προσχώρησης,

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης, τον Δεκέμβριο του 2002, επιβεβαίωσε την ευρωπαϊκή προοπτική της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, και της Σερβίας και Μαυροβουνίου, ως δυνητικών υποψηφίων για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ υπογράμμισε την αποφασιστικότητά του να στηρίξει τις προσπάθειές τους να πλησιάσουν περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης, τον Ιούνιο του 2003, ενέκρινε «Το Θεματολόγιο της Θεσσαλονίκης για τα Δυτικά Βαλκάνια: Πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση», το οποίο αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση των προνομιακών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των Δυτικών Βαλκανίων και με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τις χώρες της περιοχής να υπογράψουν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία για την ενεργειακή αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τη διαδικασία της ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης και την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τη συμβολή του Συμφώνου Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στον πυρήνα του οποίου βρίσκεται η ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των κρατών και των εθνών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και η ενδυνάμωση των προϋποθέσεων για ειρήνη, σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ να ιδρύσουν μεταξύ τους ενιαία αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα βασίζεται στο κοινό συμφέρον και στην αλληλεγγύη,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι αυτή η ενιαία αγορά ενδέχεται, σε μεταγενέστερο στάδιο, να περιλάβει άλλα ενεργειακά προϊόντα και φορείς, υγροποιημένο φυσικό αέριο, βενζίνη, υδρογόνο ή άλλες βασικές δικτυακές υποδομές,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ να δημιουργήσουν σταθερό πλαίσιο κανονιστικής ρύθμισης και πλαίσιο αγοράς που θα είναι ικανό να προσελκύει επενδύσεις σε δίκτυα φυσικού αερίου, στην ηλεκτροπαραγωγή και σε δίκτυα μεταφοράς, ώστε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να έχουν πρόσβαση σε σταθερό και συνεχή εφοδιασμό με φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια που είναι απαραίτητος για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική σταθερότητα,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ να δημιουργήσουν ενιαίο χώρο κανονιστικής ρύθμισης για εμπορία φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι απαραίτητος για να ανταποκριθεί στη γεωγραφική έκταση των εν λόγω αγορών προϊόντων,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι τα εδάφη της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας, της Ουγγαρίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας είναι φυσικά ενταγμένα ή επηρεάζονται άμεσα από τη λειτουργία των αγορών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας των συμβαλλομένων μερών,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ να προωθήσουν υψηλό επίπεδο παροχής φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας σε όλους τους πολίτες βάσει υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, και να επιτύχουν οικονομική και κοινωνική πρόοδο και υψηλό επίπεδο απασχόλησης, καθώς και ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να βελτιώσουν την ασφάλεια εφοδιασμού του ενιαίου χώρου κανονιστικής ρύθμισης παρέχοντας το σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο που είναι απαραίτητο για την περιοχή, όπου θα μπορούν να αναπτυχθούν συνδέσεις προς τα αποθέματα φυσικού αερίου της Κασπίας, της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής και να καταστεί δυνατή η εκμετάλλευση εγχώριων αποθεμάτων φυσικού αερίου, άνθρακα και υδροηλεκτρικής ενέργειας,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ να βελτιώσουν την κατάσταση του περιβάλλοντος όσον αφορά το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια, τη σχετική ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ να αναπτύξουν σε ευρύτερη κλίμακα τον ανταγωνισμό στην αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και να εκμεταλλευτούν τις οικονομίες κλίμακας,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, πρέπει να καθιερωθεί ευρεία και ενοποιημένη ρυθμιστική διάρθρωση της αγοράς που θα υποστηρίζεται από ισχυρούς θεσμούς και αποτελεσματική εποπτεία, με την κατάλληλη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, για να περιοριστεί η επιβάρυνση των συστημάτων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας σε κρατικό επίπεδο και ως συμβολή στην αντιμετώπιση ελλείψεων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας σε τοπικό επίπεδο, πρέπει να καθιερωθούν οι ειδικοί κανόνες για τη διευκόλυνση της εμπορίας φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας· καθώς και ότι οι εν λόγω κανόνες απαιτούνται για τη δημιουργία ενιαίου χώρου κανονιστικής ρύθμισης για τη γεωγραφική έκταση των εν λόγω αγορών προϊόντων,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να δημιουργήσουν Ενεργειακή Κοινότητα.

ΤΙΤΛΟΣ I

ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1

1.   Με την παρούσα συνθήκη τα συμβαλλόμενα μέρη ιδρύουν μεταξύ τους Ενεργειακή Κοινότητα.

2.   Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δύνανται να καταστούν συμμετέχοντες στην Ενεργειακή Κοινότητα κατ' εφαρμογή του άρθρου 95 της παρούσας συνθήκης.

Άρθρο 2

1.   Αποστολή της Ενεργειακής Κοινότητας είναι η οργάνωση των σχέσεων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και η δημιουργία νομικού και οικονομικού πλαισίου σε σχέση με τη δικτυακή ενέργεια, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 με σκοπό:

α)

να δημιουργηθεί σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο και πλαίσιο αγοράς ικανό να προσελκύσει επενδύσεις σε δίκτυα φυσικού αερίου, ηλεκτροπαραγωγή, και δίκτυα μεταφοράς και διανομής, ώστε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να έχουν πρόσβαση σε σταθερό και συνεχή ενεργειακό εφοδιασμό που είναι απαραίτητος για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική σταθερότητα,

β)

να δημιουργηθεί ενιαίος χώρος κανονιστικής ρύθμισης για εμπόριο δικτυακής ενέργειας, που είναι απαραίτητος ώστε να ανταποκριθεί στην γεωγραφική έκταση των εν λόγω αγορών προϊόντων,

γ)

να βελτιωθεί η ασφάλεια εφοδιασμού του ενιαίου χώρου κανονιστικής ρύθμισης εξασφαλίζοντας σταθερό επενδυτικό κλίμα μέσα στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν συνδέσεις με τα αποθέματα φυσικού αερίου της Κασπίας, της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής και να καταστεί δυνατή η εκμετάλλευση εγχώριων αποθεμάτων φυσικού αερίου, άνθρακα και υδροηλεκτρικής ενέργειας,

δ)

να βελτιωθεί η κατάσταση του περιβάλλοντος σε σχέση με τη δικτυακή ενέργεια και τη συναφή ενεργειακή απόδοση, να ενισχυθεί η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να καθοριστούν οι όροι για εμπόριο ενέργειας στον ενιαίο χώρο κανονιστικής ρύθμισης,

ε)

να αναπτυχθεί σε ευρύτερη κλίμακα ο ανταγωνισμός στην αγορά της δικτυακής ενέργειας και να γίνει αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας.

2.   Στην «δικτυακή ενέργεια» (δικτυακά παρεχόμενη ενέργεια) περιλαμβάνονται οι κλάδοι της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 2003/54/ΕΚ και 2003/55/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1).

Άρθρο 3

Για τους σκοπούς του άρθρου 2, στις δραστηριότητες της Ενεργειακής Κοινότητας περιλαμβάνονται:

α)

η υλοποίηση από τα συμβαλλόμενα μέρη του κοινοτικού κεκτημένου στην ενέργεια, το περιβάλλον, τον ανταγωνισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως περιγράφεται παρακάτω στον τίτλο II, προσαρμοσμένου στο θεσμικό πλαίσιο της Ενεργειακής Κοινότητας και στη συγκεκριμένη κατάσταση καθενός από τα συμβαλλόμενα μέρη (εφεξής αποκαλούμενο «επέκταση του κοινοτικού κεκτημένου»), όπως περιγράφεται περαιτέρω στον τίτλο ΙΙ·

β)

η καθιέρωση ειδικού ρυθμιστικού πλαισίου που επιτρέπει την αποδοτική λειτουργία αγορών δικτυακής ενέργειας στο έδαφος των συμβαλλομένων μερών και σε μέρος του εδάφους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενιαίου μηχανισμού για τη διασυνοριακή μεταφορά δικτυακής ενέργειας, καθώς και της εποπτείας μονομερών μέτρων διασφάλισης (εφεξής αποκαλούμενος «ο μηχανισμός λειτουργίας αγορών δικτυακής ενέργειας»), όπως περιγράφεται περαιτέρω στον τίτλο ΙΙΙ·

γ)

η δημιουργία αγοράς δικτυακής ενέργειας χωρίς εσωτερικά σύνορα για τα συμβαλλόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού της αμοιβαίας αρωγής σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής των ενεργειακών δικτύων ή εξωτερικής ανωμαλίας, και όπου είναι δυνατόν να περιλαμβάνεται η επίτευξη κοινής εξωτερικής πολιτικής στον ενεργειακό τομέα (εφεξής αποκαλούμενη «η δημιουργία ενιαίας αγοράς ενέργειας»), όπως περιγράφεται περαιτέρω στον τίτλο IV.

Άρθρο 4

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής αποκαλούμενη «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή») συντονίζει τις τρεις δραστηριότητες που περιγράφονται στο άρθρο 3.

Άρθρο 5

Η Ενεργειακή Κοινότητα ακολουθεί το κοινοτικό κεκτημένο που περιγράφεται στον τίτλο II, προσαρμοσμένο στο θεσμικό πλαίσιο της παρούσας συνθήκης και στη συγκεκριμένη κατάσταση σε καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, αποβλέποντας στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας επενδύσεων και βέλτιστων επενδύσεων.

Άρθρο 6

Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν κάθε ενδεδειγμένο, γενικό ή ειδικό, μέτρο, ώστε να εξασφαλιστεί η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα συνθήκη. Τα συμβαλλόμενα μέρη διευκολύνουν την επίτευξη των επιμέρους στόχων της Ενεργειακής Κοινότητας. Τα συμβαλλόμενα μέρη απέχουν από κάθε μέτρο που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων της παρούσας συνθήκης.

Άρθρο 7

Απαγορεύεται κάθε διάκριση στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της παρούσας συνθήκης.

Άρθρο 8

Κανένα σημείο της παρούσας συνθήκης δεν θίγει τα δικαιώματα συμβαλλόμενου μέρους να καθορίζει τους όρους εκμετάλλευσης των ενεργειακών του πόρων, την επιλογή του μεταξύ ενεργειακών πηγών και τη γενική διάρθρωση του ενεργειακού του εφοδιασμού.

ΤΙΤΛΟΣ II

Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γεωγραφικό Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 9

Οι διατάξεις και τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει του παρόντος τίτλου ισχύουν στο έδαφος των μερών που προσχωρούν καθώς και στο έδαφος υπό την δικαιοδοσία της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για προσωρινή διοίκηση στο Κοσσυφοπέδιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της ενέργειας

Άρθρο 10

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εφαρμόζει το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της ενέργειας σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I.

Άρθρο 11

Το “κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της ενέργειας”, για τους σκοπούς της παρούσας συνθήκης, νοείται ως (i) η οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, (ii) η οδηγία 2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου, και (iii) ο κανονισμός 1228/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας (2).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα του περιβάλλοντος

Άρθρο 12

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εφαρμόζει το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα του περιβάλλοντος σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 13

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία του πρωτοκόλλου του Κιότο. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος καταβάλλει προσπάθεια να προσχωρήσει στο πρωτόκολλο.

Άρθρο 14

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία των κανόνων που περιλαμβάνονται στην οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος επιδιώκει να υλοποιήσει την εν λόγω οδηγία.

Άρθρο 15

Έπειτα από τη θέση σε ισχύ της παρούσας συνθήκης, η κατασκευή η λειτουργία νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής συμμορφώνεται με το κοινοτικό κεκτημένο για το περιβάλλον.

Άρθρο 16

Ως “κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα του περιβάλλοντος”, για τους σκοπούς της παρούσας συνθήκης, νοούνται (i) η οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1985, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Μαρτίου 1997, και την οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, (ii) η οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο και για την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ, (iii) η οδηγία 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων, και (iv) το άρθρο 4 παρ.2 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, περί τής διατηρήσεως των αγρίων πτηνών.

Άρθρο 17

Οι διατάξεις και τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν μόνο για τη δικτυακή ενέργεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα του Ανταγωνισμού

Άρθρο 18

1.   Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν συμβιβάζονται με την ορθή λειτουργία της συνθήκης, στο βαθμό που ενδέχεται να επηρεάζουν την εμπορία δικτυακής ενέργειας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών:

α)

κάθε συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων αποφάσεις από ενώσεις επιχειρήσεων και συντονισμένες πρακτικές που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

β)

κατάχρηση, από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, δεσπόζουσας θέσης στην αγορά του συνόλου ή σημαντικού μέρους των συμβαλλομένων μερών,

γ)

κάθε κρατική ενίσχυση που στρεβλώνει ή απειλεί να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό ευνοώντας ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένους ενεργειακούς πόρους.

2.   Κάθε πρακτική που αντίκειται στο παρόν άρθρο αξιολογείται με βάση κριτήρια που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων των άρθρων 81, 82 και 87 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (συνημμένα στο παράρτημα III).

Άρθρο 19

Όσον αφορά δημόσιες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις στις οποίες έχουν χορηγηθεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα, κάθε συμβαλλόμενο μέρος εξασφαλίζει ότι, έξι μήνες έπειτα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συνθήκης, εφαρμόζονται οι αρχές της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ιδίως το άρθρο 86 παράγραφοι 1 και 2 (συνημμένο στο παράρτημα III).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Το κοινοτικό κεκτημένο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Άρθρο 20

Εντός ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συνθήκης, κάθε συμβαλλόμενο μέρος υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχέδιο για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2001, για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και της οδηγίας 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2003, σχετικά με την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων για τις μεταφορές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλει το σχέδιο κάθε συμβαλλόμενου μέρους στο Συμβούλιο Υπουργών προς έγκριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Συμμόρφωση με γενικώς ισχύοντα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Άρθρο 21

Εντός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συνθήκης, η Γραμματεία καταρτίζει κατάλογο των γενικώς ισχυόντων προτύπων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ο οποίος υποβάλλεται στο Συμβούλιο Υπουργών προς έγκριση.

Άρθρο 22

Τα συμβαλλόμενα μέρη, εντός ενός έτους από την έγκριση του καταλόγου, εγκρίνουν αναπτυξιακά σχέδια για τη συμμόρφωση των τομέων δικτυακής ενέργειάς τους με τα εν λόγω γενικώς ισχύοντα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Άρθρο 23

Ο όρος “γενικώς ισχύοντα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας” αναφέρεται σε κάθε πρότυπο τεχνικού συστήματος που εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και είναι απαραίτητο για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία συστημάτων του δικτύου, συμπεριλαμβανομένων πτυχών που αφορούν τη μεταφορά, τις διασυνοριακές συνδέσεις, τη διαμόρφωση και γενικά τεχνικά πρότυπα συστημάτων ασφαλείας που κατά περίπτωση εκδίδονται μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και παρεμφερών φορέων τυποποίησης ή που εκδίδονται από την Ένωση για τον συντονισμό της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (UCTE) και την Ευρωπαϊκή ένωση για τον εξορθολογισμό των ανταλλαγών ενέργειας (Easeegas) όσον αφορά κοινές πρακτικές καθορισμού κανόνων και εμπορικών πρακτικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Η προσαρμογή και εξέλιξη του κοινοτικού κεκτημένου

Άρθρο 24

Για την υλοποίηση του παρόντος τίτλου, η Ενεργειακή Κοινότητα εγκρίνει τα μέτρα προσαρμογής στο κοινοτικό κεκτημένο που περιγράφεται στον παρόντα τίτλο, λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο της παρούσας συνθήκης καθώς και τη συγκεκριμένη κατάσταση καθενός από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Άρθρο 25

Η Ενεργειακή Κοινότητα δύναται να λάβει μέτρα για την υλοποίηση τροποποιήσεων του κοινοτικού κεκτημένου που περιγράφεται στον παρόντα τίτλο, ανάλογα με την εξέλιξη της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 26

Οι διατάξεις και τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει του παρόντος τίτλου εφαρμόζονται στο έδαφος των μερών που προσχωρούν, στο έδαφος υπό τη δικαιοδοσία της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για προσωρινή διοίκηση στο Κοσσυφοπέδιο, καθώς και στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αναφέρεται στο άρθρο 27.

Άρθρο 27

Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, οι διατάξεις και τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει του παρόντος τίτλου εφαρμόζονται στο έδαφος της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. Όταν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα μέρος που προσχωρεί, οι διατάξεις και τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει του παρόντος τίτλου εφαρμόζονται, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις, και στο έδαφος του εν λόγω νέου κράτους μέλους..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Μηχανισμός για Μεταφορά Δικτυακής Ενέργειας σε Μεγάλες Αποστάσεις

Άρθρο 28

Η Ενεργειακή Κοινότητα λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για την καθιέρωση ενιαίου μηχανισμού για τη διασυνοριακή μεταφορά δικτυακής ενέργειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Ασφάλεια Εφοδιασμού

Άρθρο 29

Τα συμβαλλόμενα μέρη, εντός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συνθήκης, εκδίδουν δηλώσεις σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού όπου περιγράφεται ιδίως η διαφοροποίηση του εφοδιασμού, η τεχνολογική ασφάλεια και η γεωγραφική προέλευση των εισαγόμενων καυσίμων. Οι δηλώσεις ανακοινώνονται στη Γραμματεία και διατίθενται σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα συνθήκη. Οι δηλώσεις επικαιροποιούνται ανά διετία. Η Γραμματεία παρέχει καθοδήγηση και αρωγή όσον αφορά τις εν λόγω δηλώσεις.

Άρθρο 30

Το άρθρο 29 δεν συνεπάγεται υποχρέωση αλλαγής της ενεργειακής πολιτικής ή των τρόπων αγοράς ενέργειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Παροχή Ενέργειας στους Πολίτες

Άρθρο 31

Η Ενεργειακή Κοινότητα προωθεί υψηλό επίπεδο παροχής δικτυακής ενέργειας σε όλους τους πολίτες της στο πλαίσιο των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας που συνεπάγεται το συναφές κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα της ενέργειας.

Άρθρο 32

Για το σκοπό αυτό η Ενεργειακή Κοινότητα δύναται να λάβει μέτρα με σκοπό:

α)

να καταστεί δυνατή καθολική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας·

β)

να ενισχυθούν αποτελεσματικές πολιτικές διαχείρισης της ζήτησης·

γ)

να εξασφαλιστεί θεμιτός ανταγωνισμός.

Άρθρο 33

Η Ενεργειακή Κοινότητα δύναται επίσης να απευθύνει συστάσεις για την υποστήριξη αποτελεσματικής μεταρρύθμισης στους κλάδους δικτυακής ενέργειας των συμβαλλομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της αύξησης του επιπέδου πληρωμών για ενεργεία από όλους τους πελάτες, καθώς και για να καταστούν οι τιμές δικτυακής ενέργειας περισσότερο προσιτές για τους καταναλωτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Εναρμόνιση

Άρθρο 34

Η Ενεργειακή Κοινότητα δύναται να λάβει μέτρα αναφορικά με τη συμβατότητα μοντέλων αγοράς για τη λειτουργία αγορών δικτυακής ενέργειας, καθώς και αναφορικά με την αμοιβαία αναγνώριση αδειών και μέτρων για την ενίσχυση της ελεύθερης εγκατάστασης εταιριών δικτυακής ενεργείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας και Ενεργειακής Απόδοσης

Άρθρο 35

Η Ενεργειακή Κοινότητα δύναται να λάβει μέτρα για την ενίσχυση της ανάπτυξης στα πεδία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματά τους όσον αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού, την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Μέτρα Διασφάλισης

Άρθρο 36

Σε περίπτωση αιφνίδιας κρίσης της αγοράς δικτυακής ενέργειας στο έδαφος ενός συμβαλλόμενου μέρους, στο έδαφος υπό την δικαιοδοσία της αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για προσωρινή διοίκηση στο Κοσσυφοπέδιο ή σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αναφέρεται στο άρθρο 27, κατά την οποία απειλείται η φυσική ασφάλεια ή η ασφάλεια προσώπων, εξοπλισμού, εγκαταστάσεων ή η ακεραιότητα του συστήματος στο εν λόγω έδαφος, δύναται το ενδιαφερόμενο μέρος να λάβει προσωρινά μέτρα διασφάλισης.

Άρθρο 37

Τα εν λόγω μέτρα διασφάλισης προκαλούν την ελάχιστη δυνατή διατάραξη της λειτουργίας της αγοράς δικτυακής ενέργειας των συμβαλλομένων μερών και δεν υπερβαίνουν το απολύτως απαραίτητο πεδίο εφαρμογής για την επανόρθωση των αιφνίδιων δυσχερειών που προέκυψαν. Δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό ούτε επηρεάζουν δυσμενώς τις συναλλαγές κατά τρόπο που να έρχεται σε διάσταση με το κοινό συμφέρον.

Άρθρο 38

Το θιγόμενο συμβαλλόμενο μέρος κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση τα εν λόγω μέτρα διασφάλισης στη Γραμματεία, η οποία ενημερώνει αμέσως τα άλλα μέρη.

Άρθρο 39

Η Ενεργειακή Κοινότητα δύναται να αποφασίσει ότι τα μέτρα διασφάλισης που έλαβε το θιγόμενο συμβαλλόμενο μέρος δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, και να ζητήσει από αυτό το μέρος να τερματίσει ή να τροποποιήσει τα εν λόγω μέτρα διασφάλισης.

ΤΙΤΛΟΣ IV

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γεωγραφικό Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 40

Οι διατάξεις και τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει του παρόντος τίτλου εφαρμόζονται στο έδαφος που ισχύει η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας υπό τους όρους που ορίζονται σε αυτή τη συνθήκη, στο έδαφος των μερών που προσχωρούν και στο έδαφος υπό τη δικαιοδοσία της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για προσωρινή διοίκηση στο Κοσσυφοπέδιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Εσωτερική Αγορά Ενέργειας

Άρθρο 41

1.   Απαγορεύεται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών η επιβολή τελωνειακών δασμών και ποσοτικών περιορισμών στις εισαγωγές και εξαγωγές δικτυακής ενέργειας καθώς και όλων των μέτρων με ανάλογο αποτέλεσμα. Η εν λόγω απαγόρευση ισχύει επίσης για τελωνειακούς δεσμούς φορολογικού χαρακτήρα.

2.   Η παράγραφος 1 δεν αποκλείει ποσοτικούς περιορισμούς ή μέτρα με ανάλογο αποτέλεσμα, για λόγους δημόσιας πολιτικής ή δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και ζωής ανθρώπων, ζώων ή φυτών, ή της προστασίας βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. Οι περιορισμοί ή τα μέτρα αυτά δεν συνιστούν, ωστόσο, μέσο αυθαίρετης διάκρισης ή συγκαλυμμένο περιορισμό στις συναλλαγές μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

Άρθρο 42

1.   Η Ενεργειακή Κοινότητα δύναται να λάβει μέτρα που αποβλέπουν στη δημιουργία ενιαίας αγοράς δικτυακής ενέργειας χωρίς εσωτερικά σύνορα.

2.   Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για φορολογικά μέτρα, για μέτρα που αναφέρονται στην ελεύθερη διακίνηση προσώπων, ή σε αυτά που αναφέρονται στα δικαιώματα και συμφέροντα των απασχολούμενων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Πολιτική Εξωτερικού Εμπορίου στον 'Τομέα της Ενέργειας

Άρθρο 43

Η Ενεργειακή Κοινότητα δύναται να λάβει μέτρα απαραίτητα για τη ρύθμιση των εισαγωγών και των εξαγωγών δικτυακής ενέργειας από και προς τρίτες χώρες αποβλέποντας στην εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στις αγορές τρίτων χωρών με τήρηση βασικών περιβαλλοντικών προτύπων ή στην εξασφάλιση ασφαλούς λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ενέργειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Αμοιβαία Συνδρομή σε Περίπτωση Διακοπής του Εφοδιασμού

Άρθρο 44

Σε περίπτωση διακοπής του εφοδιασμού με δικτυακή ενέργεια, η οποία επηρεάζει συμβαλλόμενο μέρος και όπου εμπλέκεται άλλο συμβαλλόμενο μέρος ή τρίτη χώρα, τα συμβαλλόμενα μέρη επιδιώκουν ταχεία επίλυση του ζητήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 45

Το Συμβούλιο Υπουργών συνεδριάζει έπειτα από αίτημα του συμβαλλόμενου μέρους που επηρεάζεται άμεσα από τη διακοπή. Το Συμβούλιο Υπουργών δύναται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της διακοπής.

Άρθρο 46

Εντός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συνθήκης, το Συμβούλιο Υπουργών εκδίδει διαδικαστική πράξη για τη λειτουργία της υποχρέωσης αμοιβαίας συνδρομής βάσει του παρόντος κεφαλαίου, όπου είναι δυνατόν να περιλαμβάνεται ανάθεση εξουσιών στη Μόνιμη Ομάδα Υψηλού Επιπέδου όσον αφορά τη λήψη προσωρινών μέτρων.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Το Συμβούλιο Υπουργών

Άρθρο 47

Το Συμβούλιο Υπουργών εξασφαλίζει την επίτευξη των στόχων της παρούσας συνθήκης. Το Συμβούλιο Υπουργών:

α)

εκδίδει γενικές κατευθύνσεις πολιτικής·

β)

λαμβάνει μέτρα·

γ)

θεσπίζει διαδικαστικές πράξεις, όπου ενδέχεται να περιλαμβάνεται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η ανάθεση στη Μόνιμη Ομάδα Υψηλού Επιπέδου, στο Ρυθμιστικό Συμβούλιο ή στη Γραμματεία συγκεκριμένων καθηκόντων, εξουσιών και υποχρεώσεων για τη διεξαγωγή της πολιτικής της Ενεργειακής Κοινότητας.

Άρθρο 48

Το Συμβούλιο Υπουργών αποτελείται από έναν αντιπρόσωπο κάθε συμβαλλόμενου μέρους και δύο εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Στις συνεδριάσεις του δύναται να συμμετέχει ένας αντιπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 49

Το Συμβούλιο Υπουργών θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό του με διαδικαστική πράξη.

Άρθρο 50

Η προεδρία αναλαμβάνεται εκ περιτροπής από κάθε συμβαλλόμενο μέρος επί εξάμηνο σύμφωνα με τη σειρά που ορίζεται από διαδικαστική πράξη του Συμβουλίου Υπουργών. Η προεδρία συγκαλεί το Συμβούλιο Υπουργών σε τόπο που αυτή αποφασίζει. Το Συμβούλιο Υπουργών συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε εξάμηνο. Οι συνεδριάσεις προετοιμάζονται από τη Γραμματεία.

Άρθρο 51

Η Προεδρία προεδρεύει στο Συμβούλιο Υπουργών, επικουρούμενη από έναν αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και έναν αντιπρόσωπο της επόμενης προεδρίας, ως αντιπροέδρων. Οι πρόεδροι και αντιπρόεδροι καταρτίζουν το σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 52

Το Συμβούλιο Υπουργών υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα κοινοβούλια των μερών που προσχωρούν και των συμμετεχόντων ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων της Ενεργειακής Κοινότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Η Μόνιμη Ομάδα Υψηλού Επιπέδου

Άρθρο 53

Η Μόνιμη Ομάδα Υψηλού Επιπέδου:

α)

προετοιμάζει τις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών·

β)

ανταποκρίνεται σε αιτήματα τεχνικής αρωγής που διατυπώνουν διεθνείς, χορηγικοί οργανισμοί, διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και διμερείς χορηγοί·

γ)

υποβάλλει στο Συμβούλιο Υπουργών εκθέσεις προόδου προς σχετικά με την επίτευξη των στόχων της παρούσας συνθήκης·

δ)

λαμβάνει μέτρα,εφόσον εξουσιοδοτηθεί σχετικά από το Συμβούλιο Υπουργών

ε)

θεσπίζει διαδικαστικές πράξεις που δεν συνεπάγονται την ανάθεση καθηκόντων, εξουσιών ή υποχρεώσεων σε άλλα θεσμικά όργανα της Ενεργειακής Κοινότητας·

στ)

εξετάζει την εξέλιξη του κοινοτικού κεκτημένου που περιγράφεται στον τίτλο II βάσει εκθέσεων που υποβάλλει τακτικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Άρθρο 54

Η Μόνιμη Ομάδα Υψηλού Επιπέδου αποτελείται από έναν αντιπρόσωπο κάθε συμβαλλόμενου μέρους και δύο εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Στις συνεδριάσεις της δύναται να λαμβάνει μέρος ένας αντιπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 55

Η Μόνιμη Ομάδα Υψηλού Επιπέδου εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της με διαδικαστική πράξη.

Άρθρο 56

Η Προεδρία συγκαλεί την Μόνιμη Ομάδα Υψηλού Επιπέδου σε τόπο που καθορίζει η πρώτη. Οι συνεδριάσεις προετοιμάζονται από την Γραμματεία.

Άρθρο 57

Η Προεδρία προεδρεύει στη Μόνιμη Ομάδα Υψηλού Επιπέδου και επικουρείται από αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και αντιπρόσωπο της επόμενης προεδρίας, ως αντιπροέδρων. Η Προεδρία και οι αντιπρόεδροι καταρτίζουν το σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο

Άρθρο 58

Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο:

α)

παρέχει συμβουλές στο Συμβούλιο Υπουργών ή στη Μόνιμη Ομάδα Υψηλού Επιπέδου σχετικά με τις λεπτομέρειες νομικών, τεχνικών και ρυθμιστικών κανόνων·

β)

εκδίδει συστάσεις σε θέματα διασυνοριακών διαφορών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ρυθμιστικών αρχών, έπειτα από αίτημα μιας από αυτές·

γ)

λαμβάνει μέτρα,εφόσον εξουσιοδοτηθεί σχετικά από το Συμβούλιο Υπουργών

δ)

θεσπίζει διαδικαστικές πράξεις.

Άρθρο 59

Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο αποτελείται από έναν αντιπρόσωπο της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας κάθε συμβαλλόμενου μέρους, κατ' εφαρμογή των σχετικών τμημάτων του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα της ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αντιπροσωπεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επικουρούμενη από έναν ρυθμιστικό φορέα κάθε συμμετέχοντος και από έναν αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ομάδας Ρυθμιστικών Αρχών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου (ERGEG). Σε περίπτωση που συμβαλλόμενο μέρος ή συμμετέχων διαθέτει μια ρυθμιστική αρχή για το φυσικό αέριο και μια για την ηλεκτρική ενέργεια, το συμβαλλόμενο μέρος ή ο συμμετέχων καθορίζουν βάσει της ημερήσιας διάταξης ποια κανονιστική αρχή θα παρίσταται σε συνεδρίαση του Ρυθμιστικού Συμβουλίου.

Άρθρο 60

Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό του με διαδικαστική πράξη.

Άρθρο 61

Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο και καθορίζει τη διάρκεια θητείας του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλαμβάνει τη θέση του αντιπροέδρου. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος καταρτίζουν το σχέδιο ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 62

Το Ρυθμιστικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην Αθήνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Τα Φόρουμ

Άρθρο 63

Δύο φόρουμ, αποτελούμενα από αντιπροσώπους όλων των άμεσα ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου, των ρυθμιστικών αρχών, των οργανισμών εκπροσώπησης του κλάδου και καταναλωτών, παρέχουν συμβουλές στην Ενεργειακή Κοινότητα.

Άρθρο 64

Τα φόρουμ προεδρεύοντα από αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Άρθρο 65

Τα συμπεράσματα των φόρουμ εγκρίνονται συναινετικά. Διαβιβάζονται στη Μόνιμη Ομάδα Υψηλού Επιπέδου.

Άρθρο 66

Το φόρουμ ηλεκτρικής ενέργειας συνεδριάζει στην Αθήνα. Το φόρουμ φυσικού αερίου συνεδριάζει σε τόπο που θα αποφασίσει το Συμβούλιο Υπουργών με διαδικαστική πράξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Η Γραμματεία

Άρθρο 67

Η Γραμματεία:

α)

παρέχει διοικητική υποστήριξη στο Συμβούλιο Υπουργών, στη Μόνιμη Ομάδα Υψηλού Επιπέδου, στο Ρυθμιστικό Συμβούλιο και στα φόρουμ·

β)

επαληθεύει την ορθή εφαρμογή των υποχρεώσεών των συμβαλλομένων μερών που απορρέουν από την παρούσα συνθήκη και υποβάλει ετήσιες εκθέσεις προόδου στο Συμβούλιο Υπουργών·

γ)

ελέγχει τη δραστηριότητα των χορηγικών οργανισμών στα εδάφη των μερών που προσχωρούν και στο έδαφος υπό τη δικαιοδοσία της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για προσωρινή διοίκηση στο Κοσσυφοπέδιο, επικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον συντονισμό των ανωτέρω δραστηριοτήτων και παρέχει στους χορηγικούς οργανισμούς διοικητική υποστήριξη·

δ)

εκτελεί άλλα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί βάσει της παρούσας συνθήκης ή με διαδικαστική πράξη του Συμβουλίου Υπουργών, εξαιρουμένης της εξουσίας για λήψη αποφάσεων και

ε)

θεσπίζει διαδικαστικές πράξεις.

Άρθρο 68

Η Γραμματεία στελεχώνεται από διευθυντή και το αναγκαίο για την Ενεργειακή Κοινότητα προσωπικό.

Άρθρο 69

Ο διευθυντής της Γραμματείας διορίζεται με διαδικαστική πράξη του Συμβουλίου Υπουργών. Το Συμβούλιο Υπουργών καθορίζει με διαδικαστική πράξη κανόνες για την πρόσληψη, τις συνθήκες εργασίας και τη γεωγραφική ισοκατανομή του προσωπικού της Γραμματείας. Ο διευθυντής επιλέγει και διορίζει το προσωπικό.

Άρθρο 70

Ο διευθυντής και το προσωπικό δεν ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες από κανένα συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα συνθήκη. Ενεργούν με αμεροληψία και προωθούν τα συμφέροντα της Ενεργειακής Κοινότητας.

Άρθρο 71

Ο διευθυντής της Γραμματείας ή διορισμένος αντικαταστάτης του παρίσταται στο Συμβούλιο Υπουργών, στη Μόνιμη Ομάδα Υψηλού Επιπέδου, στο Ρυθμιστικό Συμβούλιο και στα φόρουμ.

Άρθρο 72

Η έδρα της Γραμματείας είναι στη Βιέννη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Προϋπολογισμός

Άρθρο 73

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συνεισφέρει στον προϋπολογισμό της Ενεργειακής Κοινότητας όπως ορίζεται στο παράρτημα IV. Το επίπεδο των συνεισφορών είναι δυνατόν να αναθεωρείται ανά πενταετία, έπειτα από αίτημα οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους, με διαδικαστική πράξη του Συμβουλίου Υπουργών.

Άρθρο 74

Το Συμβούλιο Υπουργών εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Ενεργειακής Κοινότητας ανά διετία, με διαδικαστική πράξη. Ο προϋπολογισμός καλύπτει τις δαπάνες της Ενεργειακής Κοινότητας που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των θεσμικών της οργάνων. Οι δαπάνες κάθε θεσμικού οργάνου αναφέρονται χωριστά στον προϋπολογισμό. Το Συμβούλιο Υπουργών εγκρίνει διαδικαστική πράξη με την οποία καθορίζεται η διαδικασία για την εφαρμογή του προϋπολογισμού, καθώς και για την απόδοση και τον έλεγχο των λογαριασμών και για την επιθεώρηση.

Άρθρο 75

Ο διευθυντής της Γραμματείας εφαρμόζει τον προϋπολογισμό σύμφωνα με τη διαδικαστική πράξη που έχει εκδοθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 74, και υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Συμβούλιο Υπουργών σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Το Συμβούλιο Υπουργών δύναται κατά περίπτωση να αποφασίσει με διαδικαστική πράξη να αναθέσει σε ανεξάρτητους ελεγκτές την επαλήθευση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 76

Τα μέτρα είναι δυνατόν να λάβουν τη μορφή απόφασης ή σύστασης.

Οι αποφάσεις είναι νομικά δεσμευτικές στο σύνολό τους για τους αποδέκτες τους.

Οι συστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την εφαρμογή τους.

Άρθρο 77

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80, κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει μία ψήφο.

Άρθρο 78

Το Συμβούλιο Υπουργών, η Μόνιμη Ομάδα Υψηλού Επιπέδου ή το Ρυθμιστικό Συμβούλιο δύνανται να αναλάβουν δράση μόνον εφόσον παρίστανται δύο τρίτα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η αποχή συμβαλλομένων μερών σε ψηφοφορία δεν λογίζεται ως ψήφος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Μέτρα βάσει του Τίτλου II

Άρθρο 79

Το Υπουργικό Συμβούλιο, η Μόνιμη Ομάδα Υψηλού Επιπέδου ή το Ρυθμιστικό Συμβούλιο λαμβάνουν μέτρα βάσει του τίτλου II έπειτα από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να τροποποιήσει ή να αποσύρει την πρότασή της κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θέσπισης των μέτρων.

Άρθρο 80

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος διαθέτει μία ψήφο.

Άρθρο 81

Το Υπουργικό Συμβούλιο, η Μόνιμη Ομάδα Υψηλού Επιπέδου ή το Ρυθμιστικό Συμβούλιο αποφασίζουν με βάση την πλειοψηφία των ψηφισάντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Μέτρα βάσει του Τίτλου III

Άρθρο 82

Το Υπουργικό Συμβούλιο, η Μόνιμη Ομάδα Υψηλού Επιπέδου ή το Ρυθμιστικό Συμβούλιο λαμβάνουν μέτρα βάσει του τίτλου ΙΙΙ έπειτα από πρόταση συμβαλλόμενου μέρους ή της Γραμματείας.

Άρθρο 83

Το Υπουργικό Συμβούλιο, η Μόνιμη Ομάδα Υψηλού Επιπέδου ή το Ρυθμιστικό Συμβούλιο αποφασίζουν με πλειοψηφία δύο τρίτων των ψηφισάντων, συμπεριλαμβανομένης της θετικής ψήφου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Μέτρα βάσει του Τίτλου IV

Άρθρο 84

Το Υπουργικό Συμβούλιο, η Μόνιμη Ομάδα Υψηλού Επιπέδου ή το Ρυθμιστικό Συμβούλιο λαμβάνουν μέτρα βάσει του τίτλου IV έπειτα από πρόταση συμβαλλόμενου μέρους.

Άρθρο 85

Το Υπουργικό Συμβούλιο, η Μόνιμη Ομάδα Υψηλού Επιπέδου ή το Ρυθμιστικό Συμβούλιο λαμβάνουν μέτρα βάσει ομοφωνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Διαδικαστικές Πράξεις

Άρθρο 86

Θέματα οργανωτικά, προϋπολογισμού και διαφάνειας της Ενεργειακής Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης εξουσιών από το Συμβούλιο Υπουργών στη Μόνιμη Ομάδα Υψηλού Επιπέδου, στο Ρυθμιστικό Συμβούλιο ή στη Γραμματεία, ρυθμίζονται με διαδικαστική πράξη, η οποία είναι δεσμευτική για τα θεσμικά όργανα της Ενεργειακής Κοινότητας, καθώς και, εφόσον προβλέπεται σχετικά στη διαδικαστική πράξη, για τα συμβαλλόμενα μέρη.

Άρθρο 87

Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στο άρθρο 88, οι διαδικαστικές πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που ορίζεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος τίτλου.

Άρθρο 88

Η διαδικαστική πράξη για τον διορισμό του διευθυντή της Γραμματείας που προβλέπεται στο άρθρο 69 εγκρίνεται με απλή πλειοψηφία έπειτα από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι διαδικαστικές πράξεις για θέματα προϋπολογισμού που προβλέπονται στα άρθρα 73 και 74 εγκρίνονται με ομοφωνία έπειτα από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι διαδικαστικές πράξεις για την ανάθεση εξουσιών στο Ρυθμιστικό Συμβούλιο που προβλέπονται στο άρθρο 47 σημείο (γ) λαμβάνονται με ομοφωνία έπειτα από πρόταση συμβαλλόμενου μέρους ή της Γραμματείας

ΤΙΤΛΟΣ VII

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 89

Τα συμβαλλόμενα μέρη εφαρμόζουν στην εσωτερική τους έννομη τάξη τις αποφάσεις που απευθύνονται σε αυτά, εντός της χρονικής περιόδου που καθορίζεται στην απόφαση.

Άρθρο 90

1.   Περιπτώσεις μη συμμόρφωσης συμβαλλόμενου μέρους με υποχρέωση της συνθήκης ή μη εφαρμογής απόφασης που απευθύνεται σε αυτό εντός της ταχθείσας προθεσμίας είναι δυνατόν να τεθούν υπόψη του Συμβουλίου Υπουργών έπειτα από αιτιολογημένο αίτημα οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους, της Γραμματείας ή του Ρυθμιστικού Συμβουλίου. Ιδιωτικοί φορείς δύνανται να υποβάλουν καταγγελίες στη Γραμματεία.

2.   Το ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο μέρος δύναται να υποβάλει παρατηρήσεις σε απάντηση στο αίτημα ή την καταγγελία

Άρθρο 91

1.   Το Συμβούλιο Υπουργών δύναται να διαπιστώσει την ύπαρξη παραβίασης υποχρεώσεων εκ μέρους συμβαλλόμενου μέρους. Το Συμβούλιο Υπουργών αποφασίζει:

α)

με απλή πλειοψηφία, εφόσον η παραβίαση αφορά τον τίτλο ΙΙ·

β)

με πλειοψηφία δύο τρίτων, εφόσον η παραβίαση αφορά τον τίτλο ΙΙΙ·

γ)

ομόφωνα, εφόσον η παραβίαση αφορά τον τίτλο IV.

2.   Το Συμβούλιο Υπουργών δύναται ακολούθως να αποφασίσει με απλή πλειοψηφία την ανάκληση οποιασδήποτε απόφασης έχει ληφθεί βάσει του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 92

1.   Έπειτα από αίτημα συμβαλλόμενου μέρους, της Γραμματείας ή του Ρυθμιστικού Συμβουλίου, το Υπουργικό Συμβούλιο, δύναται με ομοφωνία να διαπιστώσει την ύπαρξη σοβαρής και συνεχούς παραβίασης, από συμβαλλόμενο μέρος, των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα συνθήκη και δύναται να αναστείλει ορισμένα από τα δικαιώματα του συμβαλλόμενου μέρους που απορρέουν από την εφαρμογή της εν λόγω συνθήκης, συμπεριλαμβανομένης της άρσης του δικαιώματος ψήφου και του αποκλεισμού από συνεδριάσεις ή μηχανισμούς που προβλέπονται στην παρούσα συνθήκη.

2.   Το Συμβούλιο Υπουργών δύναται ακολούθως να αποφασίσει με απλή πλειοψηφία την ανάκληση οποιασδήποτε απόφασης έχει ληφθεί βάσει του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 93

Κατά τη λήψη των αποφάσεων που αναφέρονται στα άρθρα 91 και 92, το Συμβούλιο Υπουργών ενεργεί χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ψήφος του εκπροσώπου του σχετικού ενδιαφερόμενου μέρους.

ΤΙΤΛΟΣ VIII

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Άρθρο 94

Τα θεσμικά όργανα ερμηνεύουν κάθε όρο ή άλλη έννοια που χρησιμοποιείται στην παρούσα συνθήκη και προέρχεται από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται ερμηνεία από τα εν λόγω δικαστήρια, το Συμβούλιο Υπουργών διατυπώνει κατευθύνσεις για την ερμηνεία της παρούσας συνθήκης. Δύναται να αναθέσει το καθήκον αυτό στη Μόνιμη Ομάδα Υψηλού Επιπέδου. Οι εν λόγω κατευθύνσεις διατυπώνονται με την επιφύλαξη κάθε μεταγενέστερης ερμηνείας του κοινοτικού κεκτημένου από το Δικαστήριο ή το Πρωτοδικείο.

ΤΙΤΛΟΣ IX

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ

Άρθρο 95

Έπειτα από αίτημα προς το Υπουργικό Συμβούλιο, κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δύναται να εκπροσωπείται ως συμμετέχων στο Υπουργικό Συμβούλιο, τη Μόνιμη Ομάδα Υψηλού Επιπέδου και το Ρυθμιστικό Συμβούλιο βάσει των όρων που προβλέπονται στα άρθρα 48, 54 και 59 και επιτρέπεται να συμμετέχει στις συζητήσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, της Μόνιμης Ομάδας Υψηλού Επιπέδου του Ρυθμιστικού Συμβουλίου και των φόρουμ.

Άρθρο 96

1.   Έπειτα από αιτιολογημένο αίτημα γειτονικής τρίτης χώρας, το Συμβούλιο Υπουργών δύναται, με ομοφωνία, να αποδεχθεί την εν λόγω χώρα ως παρατηρητή. Έπειτα από αίτημα που υποβάλλεται στο Συμβούλιο Υπουργών εντός εξαμήνου από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συνθήκης, η Μολδαβία γίνεται αποδεκτή ως παρατηρητής.

2.   Οι παρατηρητές δύνανται να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου,. της Μόνιμης Ομάδας Υψηλού Επιπέδου, του Ρυθμιστικού Συμβουλίου και των φόρουμ, χωρίς να συμμετέχουν στη συζήτηση.

ΤΙΤΛΟΣ X

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 97

Η παρούσα συνθήκη συνάπτεται για χρονική περίοδο δέκα ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενεργώντας ομόφωνα, δύναται να αποφασίσει την παράταση της διάρκειάς της. Εφόσον δεν έχει ληφθεί τέτοια απόφαση, η συνθήκη είναι δυνατόν να συνεχίσει να εφαρμόζεται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που την ψήφισαν υπέρ της παράτασης ισχύος της, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο τρίτα των συμβαλλομένων μερών στην Ενεργειακή Κοινότητα.

Άρθρο 98

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δύναται να καταγγείλει την παρούσα συνθήκη με προειδοποίηση έξι μηνών, που απευθύνει στη Γραμματεία.

Άρθρο 99

Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ενός μέρους που προσχωρεί συνεπάγεται ότι το μέρος αυτό καθίσταται συμμετέχων όπως προβλέπεται στο άρθρο 95.

ΤΙΤΛΟΣ XI

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ

Άρθρο 100

Το Συμβούλιο Υπουργών δύναται, με ομοφωνία των μελών του:

i)

να τροποποιήσει τις διατάξεις των τίτλων I έως VΙΙ·

ii)

να αποφασίσει την εφαρμογή άλλων τμημάτων του κοινοτικού κεκτημένου, τα οποία αφορούν τη δικτυακή ενέργεια·

iii)

να επεκτείνει την παρούσα συνθήκη σε άλλα ενεργειακά προϊόντα και φορείς ή σε άλλες βασικές δικτυακές υποδομές·

iv)

να συμφωνήσει σχετικά με την προσχώρηση στην Ενεργειακή Κοινότητα νέου συμβαλλόμενου μέρους.

ΤΙΤΛΟΣ XII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 101

Με την επιφύλαξη των άρθρων 102 και 103, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από συμφωνίες τις οποίες ένα συμβαλλόμενο μέρος έχει συνάψει πριν από την υπογραφή της παρούσας συνθήκης, δεν επηρεάζονται από τις διατάξεις της παρούσας συνθήκης. Στο βαθμό που οι συμφωνίες αυτές δεν είναι συμβατές με την παρούσα συνθήκη, το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να άρει τις διαπιστωμένες ασυμβατότητες, το αργότερο ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συνθήκης.

Άρθρο 102

Όλες οι υποχρεώσεις βάσει της παρούσας συνθήκης ισχύουν με την επιφύλαξη υφιστάμενων νομικών υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών βάσει της συνθήκης για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Άρθρο 103

Κάθε υποχρέωση βάσει συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός και ενός συμβαλλόμενου μέρους αφετέρου, δεν επηρεάζεται από την παρούσα συνθήκη. Η ανάληψη δέσμευσης στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επηρεάζει την παρούσα συνθήκη.

Άρθρο 104

Έως την θέσπιση της διαδικαστικής πράξης που αναφέρεται στο άρθρο 50, η σειρά άσκησης των υποχρεώσεων της προεδρίας ορίζεται από το μνημόνιο συμφωνίας της Αθήνας, του 2003 (3).

Άρθρο 105

Η παρούσα συνθήκη υπόκειται σε έγκριση σύμφωνα με τις κατ' ιδίαν διαδικασίες των συμβαλλομένων μερών.

Η παρούσα συνθήκη αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και έξι συμβαλλόμενα μέρη γνωστοποίησαν την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών για το σκοπό αυτό.

Αποστέλλεται γνωστοποίηση προς τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είναι θεματοφύλακας της παρούσας συνθήκης.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συνθήκη.

Έγινε στην Αθήνα στις είκοσι πέντε Οκτωβρίου του έτους δυο χιλιάδες πέντε.


(1)  Οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176 της 15.7.2003, σ. 37-56· και οδηγία 2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26.6.2003, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176 της 15.7.2003, σ. 57-78.

(2)   Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176 της 15.7.2003, σ να 1-10.

(3)  Μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την περιφερειακή αγορά ενέργειας στη νοτιοανατολική Ευρώπη και την ένταξή της στην εσωτερική αγορά ενέργειας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 8 Δεκεμβρίου 2003.

 

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2005

κ. Minčo Jordanov,

Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης

της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

Αξιότιμε κύριε,

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα σημειώνει την επιστολή σας με σημερινή ημερομηνία και επιβεβαιώνει ότι η επιστολή σας και η απάντηση παρούσα από κοινού επέχουν θέση υπογραφής της Συνθήκης για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας από την πρώην γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Εντούτοις, αυτό δεν μπορεί να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποδέχεται ή αναγνωρίζει, με οποιαδήποτε μορφή ή περιεχόμενο, άλλη ονομασία πέραν του «Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας».

Με εξαιρετική εκτίμηση

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2005

Εξοχότατε,

Με το παρόν έγγραφο δηλώνω ότι το κείμενο της Συνθήκης για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας είναι αποδεκτό για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

Με την παρούσα επιστολή, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μακεδονίας θεωρεί ότι έχει υπογράψει τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας.

Εντούτοις, δηλώνω ότι η Δημοκρατία της Μακεδονίας δεν αποδέχεται τη ονομασία που χρησιμοποιείται για τη χώρα μου στα προαναφερθέντα έγγραφα, εν όψει του ότι το συνταγματικό όνομα της χώρας μου είναι Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Με εξαιρετική εκτίμηση

Minčo Jordanov

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Χρονοδιάγραμμα για την Εφαρμογή των Οδηγιών ΕΚ αριθ. 2003/54 και 2003/55, καθώς και του Κανονισμού ΕΚ αριθ. 1228/2003, της 26ης Ιουνίου 2003

1.

Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου 2 και του άρθρου 24 της παρούσας συνθήκης, κάθε συμβαλλόμενο μέρος εφαρμόζει, εντός δώδεκα μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συνθήκης:

i)

την οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας·

ii)

την οδηγία 2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου·

iii)

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας.

2.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι επιλέξιμοι πελάτες υπό την έννοια των οδηγιών 2003/54/ΕΚ και 2003/55/ΕΚ είναι:

i)

από την 1η Ιανουαρίου 2008, όλοι οι μη οικιακοί πελάτες και

ii)

από την 1η Ιανουαρίου 2015, όλοι οι πελάτες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του Κοινοτικού Κεκτημένου στον Τομέα του Περιβάλλοντος

1.

Με τη θέση σε ισχύ της παρούσας συνθήκης, κάθε συμβαλλόμενο μέρος εφαρμόζει την οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου1985, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Μαρτίου 1997 και την οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003.

2.

Το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011, κάθε συμβαλλόμενο μέρος εφαρμόζει την οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο και για την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ.

3.

Το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017, κάθε συμβαλλόμενο μέρος εφαρμόζει την οδηγία 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων.

4.

Με τη θέση σε ισχύ της παρούσας συνθήκης, κάθε συμβαλλόμενο μέρος εφαρμόζει το άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, περί τής διατηρήσεως των αγρίων πτηνών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Άρθρο 81 της συνθήκης ΕΚ

1.

Είναι ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά και απαγορεύονται όλες οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και κάθε εναρμονισμένη πρακτική, που δύνανται να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών και που έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού εντός της κοινής αγοράς και ιδίως εκείνες οι οποίες συνίστανται:

(α)

στον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πωλήσεως ή άλλων όρων συναλλαγής·

(β)

στον περιορισμό ή στον έλεγχο της παραγωγής, της διαθέσεως, της τεχνολογικής αναπτύξεως ή των επενδύσεων·

(γ)

στην κατανομή των αγορών ή των πηγών εφοδιασμού·

(δ)

στην εφαρμογή ανίσων όρων επί ισοδυνάμων παροχών, έναντι των εμπορικώς συναλλασσομένων, με αποτέλεσμα να περιέρχονται αυτοί σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό·

(ε)

στην εξάρτηση της συνάψεως συμβάσεων από την αποδοχή, εκ μέρους των συναλλασσομένων, προσθέτων παροχών που εκ φύσεως ή σύμφωνα με τις εμπορικές συνήθειες δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο των συμβάσεων αυτών.

2.

Οι απαγορευόμενες δυνάμει του παρόντος άρθρου συμφωνίες ή αποφάσεις είναι αυτοδικαίως άκυρες.

3.

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δύνανται να κηρυχθούν ανεφάρμοστες:

σε κάθε συμφωνία ή κατηγορία συμφωνιών μεταξύ επιχειρήσεων,

σε κάθε απόφαση ή κατηγορία αποφάσεων ενώσεων επιχειρήσεων, και

σε κάθε εναρμονισμένη πρακτική ή κατηγορία εναρμονισμένων πρακτικών,

η οποία συμβάλλει στη βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής των προϊόντων ή στην προώθηση της τεχνικής ή οικονομικής προόδου, εξασφαλίζοντας συγχρόνως στους καταναλωτές δίκαιο τμήμα από το όφελος που προκύπτει, και η οποία:

(α)

δεν επιβάλλει στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις περιορισμούς μη απαραίτητους για την επίτευξη των στόχων αυτών και

(β)

δεν παρέχει στις επιχειρήσεις αυτές τη δυνατότητα καταργήσεως του ανταγωνισμού επί σημαντικού τμήματος των σχετικών προϊόντων.

Άρθρο 82 της συνθήκης ΕΚ

Είναι ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά και απαγορεύεται, κατά το μέτρο που δύναται να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών, η καταχρηστική εκμετάλλευση από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις της δεσπόζουσας θέσης τους εντός της κοινής αγοράς ή σημαντικού τμήματός της.

Η κατάχρηση αυτή δύναται να συνίσταται ιδίως:

(α)

στην άμεση ή έμμεση επιβολή μη δικαίων τιμών αγοράς ή πωλήσεως ή άλλων όρων συναλλαγής·

(β)

στον περιορισμό της παραγωγής, της διαθέσεως ή της τεχνολογικής αναπτύξεως επί ζημία των καταναλωτών·

(γ)

στην εφαρμογή ανίσων όρων επί ισοδυνάμων παροχών έναντι των εμπορικώς συναλλασσομένων, με αποτέλεσμα να περιέρχονται αυτοί σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό·

(δ)

στην εξάρτηση της συνάψεως συμβάσεων από την αποδοχή, εκ μέρους των συναλλασσομένων, προσθέτων παροχών που εκ φύσεως ή σύμφωνα με τις εμπορικές συνήθειες δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο των συμβάσεων αυτών.

Άρθρο 86 παράγραφοι 1 και 2 της συνθήκης ΕΚ

1.

Τα κράτη μέλη δεν θεσπίζουν ούτε διατηρούν μέτρα αντίθετα προς τους κανόνες της παρούσας συνθήκης, ιδίως προς εκείνους των άρθρων 12 και 81 μέχρι και 89, ως προς τις δημόσιες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις στις οποίες χορηγούν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα.

2.

Οι επιχειρήσεις που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος ή που έχουν χαρακτήρα δημοσιονομικού μονοπωλίου υπόκεινται στους κανόνες της παρούσας συνθήκης, ιδίως στους κανόνες ανταγωνισμού, κατά το μέτρο που η εφαρμογή των κανόνων αυτών δεν εμποδίζει νομικά ή πραγματικά την εκπλήρωση της ιδιαίτερης αποστολής που τους έχει ανατεθεί. Η ανάπτυξη των συναλλαγών δεν πρέπει να επηρεάζεται σε βαθμό ο οποίος θα αντέκειτο προς το συμφέρον της Κοινότητας.

Άρθρο 87 της συνθήκης ΕΚ

1.

Ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό διά της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές, εκτός αν η παρούσα συνθήκη ορίζει άλλως.

2.

Συμβιβάζονται με την κοινή αγορά:

(α)

οι ενισχύσεις κοινωνικού χαρακτήρα προς μεμονωμένους καταναλωτές, υπό τον όρο ότι χορηγούνται χωρίς διάκριση προελεύσεως των προϊόντων·

(β)

οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα·

(γ)

οι ενισχύσεις προς την οικονομία ορισμένων περιοχών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, οι οποίες θίγονται από τη διαίρεση της Γερμανίας, κατά το μέτρο που είναι αναγκαίες για την αντιστάθμιση των οικονομικών μειονεκτημάτων που προκαλούνται από τη διαίρεση αυτή.

3.

Δύνανται να θεωρηθούν ότι συμβιβάζονται με την κοινή αγορά:

(α)

οι ενισχύσεις για την προώθηση της οικονομικής αναπτύξεως περιοχών, στις οποίες το βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθως χαμηλό ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση·

(β)

οι ενισχύσεις για την προώθηση σημαντικών σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ή για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους·

(γ)

οι ενισχύσεις για την προώθηση της αναπτύξεως ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων ή οικονομικών περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντέκειτο προς το κοινό συμφέρον·

(δ)

οι ενισχύσεις για την προώθηση του πολιτισμού και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους συναλλαγών και ανταγωνισμού στην Κοινότητα σε βαθμό αντίθετο με το κοινό συμφέρον·

(ε)

άλλες κατηγορίες ενισχύσεων που καθορίζονται από το Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, προτάσει της Επιτροπής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

Συνεισφορές στον Προϋπολογισμό

Συμβαλλόμενα μέρη

Ποσοστιαία συνεισφορά

Ευρωπαϊκή Κοινότητα

94,9 %

Δημοκρατία της Αλβανίας

0,1 %

Δημοκρατία της Βουλγαρίας

1 %

Βοσνία και Ερζεγοβίνη

0,3 %

Δημοκρατία της Κροατίας

0,5 %

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

0,1 %

Δημοκρατία του Μαυροβουνίου

0,1 %

Ρουμανία

2,2 %

Δημοκρατία της Σερβίας

0,7 %

Αποστολή των Ηνωμένων Εθνών για προσωρινή διοίκηση στο Κοσσυφοπέδιο

0,1 %


Επιτροπή

20.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 198/38


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Ιουλίου 2006

για την τροποποίηση της απόφασης 2006/264/ΕΚ σχετικά με ορισμένα προστατευτικά μέτρα που αφορούν την ψευδοπανώλη των πτηνών στη Ρουμανία

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 3167]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2006/501/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποίησης των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 7,

την οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για τον καθορισμό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (2), και ιδίως το άρθρο 22 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η ψευδοπανώλη των πτηνών είναι μια άκρως μεταδοτική ιογενής νόσος των πουλερικών και των πτηνών και υπάρχει κίνδυνος να εισαχθεί ο παράγοντας της νόσου στην Κοινότητα μέσω του διεθνούς εμπορίου ζώντων πουλερικών και προϊόντων πουλερικών.

(2)

Η απόφαση της Επιτροπής 2006/264/EK, της 27ης Μαρτίου 2006, όσον αφορά τη λήψη προστατευτικών μέτρων σε σχέση με την ψευδοπανώλη των πτηνών στη Ρουμανία (3) εκδόθηκε μετά την εμφάνιση κρουσμάτων ψευδοπανώλης των πτηνών στη Ρουμανία. Δυνάμει της εν λόγω απόφασης, τα κράτη μέλη οφείλουν να αναστείλουν την εισαγωγή ζώντων πουλερικών, στρουθιονίδων, άγριων και εκτρεφόμενων πτερωτών θηραμάτων και αυγών προς επώαση, νωπού κρέατος και παρασκευασμάτων κρέατος και προϊόντων με βάση το κρέας που προέρχεται από αυτά τα είδη από ορισμένες περιοχές της Ρουμανίας.

(3)

Η Ρουμανία κοινοποίησε στην Επιτροπή την εμφάνιση νέου κρούσματος ψευδοπανώλης των πτηνών στην κομητεία Sălaj, μέρος της επικράτειας της Ρουμανίας από το οποίο δεν έχουν ανασταλεί οι εισαγωγές στην Κοινότητα. Η κομητεία αυτή πρέπει επομένως να προστεθεί στον κατάλογο των κομητειών που παρατίθεται στο παράρτημα της απόφασης 2006/264/ΕΚ.

(4)

Δεδομένης της τρέχουσας επιδημιολογικής κατάστασης στη Ρουμανία όσον αφορά την ψευδοπανώλη των πτηνών, πρέπει να παραταθούν τα μέτρα που θεσπίζονται στην απόφαση 2006/264/ΕΚ.

(5)

Επομένως, η απόφαση 2006/264/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2006/264/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 5, η ημερομηνία «31 Ιουλίου 2006» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2006».

2)

Το παράρτημα αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν αμέσως και δημοσιεύουν τα αναγκαία μέτρα για τη συμμόρφωση με την παρούσα απόφαση. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2006.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την πράξη προσχώρησης του 2003.

(2)  ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1· διορθώθηκε στην ΕΕ L 191 της 28.5.2004, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 95 της 4.4.2006, σ. 6.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κομητείες της επικράτειας της Ρουμανίας οι οποίες αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2:

 

Arges

 

Brasov

 

Bucharest

 

Braila

 

Buzau

 

Caraş Severin

 

Calarasi

 

Constanta

 

Dambovita

 

Giurgiu

 

Gorj

 

Ialomita

 

Ilfov

 

Mehedinti

 

Mures

 

Olt

 

Prahova

 

Sălaj

 

Tulcea

 

Vaslui

 

Valcea

 

Vrancea».


20.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 198/41


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Μαΐου 2006

που απαιτεί από τα κράτη μέλη, αφενός, να λάβουν μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα διατίθενται στην αγορά μόνο αναπτήρες ασφαλείς για τα παιδιά και, αφετέρου, να απαγορεύσουν τη διάθεση φαντεζί αναπτήρων στην αγορά

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 1887 και τον αριθμό Ε(2006) 1887 COR]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Το παρόν κείμενο ακυρώνει και αντικαθιστά το κείμενο της απόφασης που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα L 197 της 19ης Ιουλίου 2006, σ. 9)

(2006/502/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 13,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Δυνάμει της οδηγίας 2001/95/ΕΚ, οι κατασκευαστές είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν στην αγορά μόνο ασφαλή προϊόντα.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ, εάν η Επιτροπή πληροφορηθεί ότι ορισμένα προϊόντα συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών δύναται, βάσει ορισμένων προϋποθέσεων, να λάβει απόφαση που να απαιτεί από τα κράτη μέλη τη λήψη προσωρινών μέτρων με σκοπό ιδίως τον περιορισμό της διάθεσης των εν λόγω προϊόντων στην αγορά ή την υπαγωγή της διάθεσης αυτής σε συγκεκριμένους όρους, την απαγόρευση της εμπορίας των προϊόντων αυτών και τη θέσπιση των συνοδευτικών μέτρων που απαιτούνται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της απαγόρευσης προς αυτά τα μέτρα, ή την απαίτηση απόσυρσης ή ανάκλησής τους από την αγορά.

(3)

Η εν λόγω απόφαση βασίζεται στο γεγονός ότι τα κράτη μέλη διαφέρουν σημαντικά ως προς την προσέγγιση που ακολουθούν ή πρόκειται να ακολουθήσουν για να αντιμετωπίσουν το σχετικό κίνδυνο. Επιπροσθέτως, βασίζεται στο γεγονός ότι, λόγω της φύσης του ζητήματος της ασφάλειας, ο κίνδυνος δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί με τρόπο ανάλογο του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης στο πλαίσιο άλλων διαδικασιών προβλεπόμενων από την ειδική κοινοτική νομοθεσία που ισχύει για τα συγκεκριμένα προϊόντα. Τέλος, η απόφαση βασίζεται στο ότι ο κίνδυνος είναι δυνατόν να εξαλειφθεί αποτελεσματικά μόνο με τη λήψη κατάλληλων μέτρων που μπορούν να εφαρμοστούν σε κοινοτικό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο συνεκτικός και υψηλός βαθμός προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών και η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(4)

Οι αναπτήρες είναι από τη φύση τους επικίνδυνα προϊόντα, καθώς παράγουν φλόγα ή θερμότητα και περιέχουν εύφλεκτο καύσιμο. Συνιστούν σοβαρό κίνδυνο όταν χρησιμοποιούνται με ανορθόδοξο τρόπο από παιδιά, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιές, τραυματισμούς ή ακόμη και θανάτους. Δεδομένου ότι οι αναπτήρες είναι από τη φύση τους επικίνδυνα προϊόντα και λαμβάνοντας υπόψη την πολύ μεγάλη ποσότητά τους που διατίθεται στην αγορά και τις προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης τους, η σοβαρότητα του κινδύνου που εγκυμονούν οι αναπτήρες για την ασφάλεια των παιδιών πρέπει να εξετάζεται σε σχέση με την πιθανή χρήση τους από παιδιά στο πλαίσιο παιχνιδιού τους.

(5)

Οι σοβαροί κίνδυνοι που εγκυμονούν οι αναπτήρες επιβεβαιώνονται από τα διαθέσιμα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τις πυρκαγιές στην ΕΕ στις οποίες εμπλέκονταν παιδιά που έπαιζαν με αναπτήρες. Σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε το βρετανικό Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας το Φεβρουάριο του 1997 με τίτλο «Ευρωπαϊκή έρευνα — ατυχήματα που προκλήθηκαν από παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών που έπαιζαν με αναπτήρες και σπίρτα», υπολογίζεται ότι κατά το εν λόγω έτος προκλήθηκαν στην ΕΕ συνολικά περίπου 1 220 πυρκαγιές, 260 τραυματισμοί και 20 θάνατοι. Πιο πρόσφατα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι μεγάλος αριθμός σοβαρών ατυχημάτων, συμπεριλαμβανομένων και θανατηφόρων, στην ΕΕ εξακολουθεί να οφείλεται σε παιδιά που παίζουν με αναπτήρες οι οποίοι δεν είναι ασφαλείς για αυτά.

(6)

Στην Αυστραλία, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) ισχύει νομοθεσία που θεσπίζει απαιτήσεις ασφαλείας για τα παιδιά όσον αφορά τους αναπτήρες, οι οποίες είναι ισοδύναμες με εκείνες που ορίζονται στην παρούσα απόφαση. Πριν από την κατάρτιση της νομοθεσίας είχε διεξαχθεί έρευνα στις ΗΠΑ. Το 1993 η αμερικανική επιτροπή για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων υπέβαλε πρόταση με σκοπό την έκδοση κανονισμού για τους αναπτήρες. Στην πρόταση αυτή υπολογιζόταν ότι, ετησίως, οι αναπτήρες που χρησιμοποιούνταν από παιδιά ευθύνονταν για περισσότερες από 5 000 πυρκαγιές, 1 150 τραυματισμούς και 170 θανάτους στις ΗΠΑ.

(7)

Η απαίτηση των ΗΠΑ σχετικά με την ασφάλεια για τα παιδιά επιβλήθηκε το 1994. Σύμφωνα με αμερικανική μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2002 σχετικά με την αποτελεσματικότητα του μέτρου, οι πυρκαγιές, οι τραυματισμοί και οι θάνατοι μειώθηκαν κατά 60 %.

(8)

Κατόπιν διαβούλευσης των κρατών μελών στο πλαίσιο της επιτροπής του άρθρου 15 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ, διαπιστώθηκε ότι τα κράτη μέλη ακολουθούν πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο που συνιστούν οι μη ασφαλείς για τα παιδιά αναπτήρες.

(9)

Ισχύουν δύο τεχνικά πρότυπα για την ασφάλεια των αναπτήρων: αφενός, το ευρωπαϊκό και διεθνές πρότυπο EN ISO 9994:2002 «Αναπτήρες — Προδιαγραφές ασφαλείας», το οποίο ορίζει προδιαγραφές για την ποιότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια των αναπτήρων σε συνδυασμό με κατάλληλες διαδικασίες δοκιμής της κατασκευής, αλλά δεν περιλαμβάνει προδιαγραφές ασφάλειας για τα παιδιά και, αφετέρου, το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13869:2002 «Αναπτήρες — Αναπτήρες ασφαλείς για παιδιά — Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής», το οποίο ορίζει προδιαγραφές ασφάλειας για τα παιδιά.

(10)

Τα στοιχεία αναφοράς του προτύπου EN ISO 9994:2002 δημοσιεύθηκαν από την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2) σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ, παρέχοντας τεκμήριο συμμόρφωσης προς τη γενική επιταγή ασφάλειας των προϊόντων που περιλαμβάνεται στην οδηγία 2001/95/ΕΚ όσον αφορά τους κινδύνους που καλύπτονται από το εν λόγω πρότυπο. Για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ασφάλειας για τα παιδιά, ορισμένα κράτη μέλη θεώρησαν ότι η Επιτροπή θα πρέπει να δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα και τα στοιχεία αναφοράς του προτύπου EN 13869:2002. Ωστόσο, άλλα κράτη μέλη έκριναν ότι το πρότυπο EN 13869:2002 θα πρέπει πρώτα να επανεξεταστεί εκ βάθρων.

(11)

Ελλείψει κοινοτικών μέτρων σχετικά με αναπτήρες ασφαλείς για τα παιδιά και με την απαγόρευση των φαντεζί αναπτήρων, ορισμένα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν διαφορετικά εθνικά μέτρα. Η εφαρμογή τέτοιων μέτρων θα συνεπάγεται αναπόφευκτα άνισο επίπεδο προστασίας και ενδοκοινοτικούς φραγμούς στην εμπορία αναπτήρων.

(12)

Δεν ισχύει ειδική κοινοτική νομοθεσία για τους αναπτήρες. Δεδομένης της φύσης του ζητήματος της ασφάλειας, ο κίνδυνος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στο πλαίσιο άλλων διαδικασιών προβλεπόμενων από ειδικές διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας και με τρόπο ανάλογο του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης. Για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η έκδοση απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ.

(13)

Λόγω του σοβαρού κινδύνου που εγκυμονούν οι αναπτήρες και προκειμένου να εξασφαλιστεί ενιαίο υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών σε όλη την ΕΕ, καθώς και να αποφευχθεί η δημιουργία εμποδίων στις εμπορικές συναλλαγές, θα πρέπει να εκδοθεί προσωρινή απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ. Η απόφαση αυτή θα πρέπει τάχιστα να ορίζει ότι θα διατίθενται στην αγορά μόνο οι αναπτήρες που θα έχουν μηχανισμό ασφαλείας για τα παιδιά. Με την εν λόγω απόφαση αναμένεται ότι θα αποφευχθούν περαιτέρω ζημιές και θάνατοι, εν αναμονή μόνιμης λύσης που θα είναι προϊόν διεθνούς συναίνεσης.

(14)

Η απαίτηση ασφάλειας για τα παιδιά που ορίζεται στην παρούσα απόφαση θα πρέπει να καλύπτει τους αναπτήρες μιας χρήσης, γιατί αυτοί μπορούν, σε ιδιαίτερα υψηλό βαθμό, να χρησιμοποιηθούν με ανορθόδοξο τρόπο από παιδιά. Σύμφωνα με αμερικανική μελέτη του 1987 («Harwood’s study»), το 96 % κατά μέσο όρο των ατυχημάτων που προκλήθηκαν από παιδιά που έπαιζαν με αναπτήρες οφειλόταν σε αναπτήρες μιας χρήσης. Πολύ λίγα ατυχήματα είχαν προκληθεί από αναπτήρες που δεν ήταν μιας χρήσης, δηλαδή από τους λεγόμενους αναπτήρες πολυτελείας και ημιπολυτελείας. Οι αναπτήρες αυτοί σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και διατίθενται στην αγορά κατά τρόπο που εξασφαλίζει συνεχή αναμενόμενη ασφαλή χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα και καλύπτονται με γραπτή εγγύηση που δίνει δικαίωμα στη χρήση των υπηρεσιών μετά την πώληση όσον αφορά την αντικατάσταση ή την επιδιόρθωση των εξαρτημάτων τους κατά τη διάρκεια ζωής τους. Οι εν λόγω αναπτήρες χαρακτηρίζονται από περίτεχνο σχεδιασμό, για τον οποίο χρησιμοποιούνται ακριβά υλικά και έχουν πολυτελή εμφάνιση. Επιπλέον, έχουν ελάχιστες πιθανότητες να υποκατασταθούν από άλλους αναπτήρες και διατίθενται σε καταστήματα σύμφωνα με το κύρος και την πολυτέλεια που συνεπάγεται η μάρκα τους. Αυτά τα στοιχεία επιβεβαιώνονται από το γεγονός ότι υπάρχει η τάση να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή σε αναπτήρες μεγαλύτερης αξίας που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

(15)

Όλοι οι αναπτήρες που μοιάζουν, κατά οποιονδήποτε τρόπο, με άλλα αντικείμενα τα οποία αναγνωρίζονται ευρέως ως ελκυστικά για τα παιδιά ή προορίζονται για χρήση από αυτά πρέπει να απαγορεύονται. Αυτό περιλαμβάνει τους εξής αναπτήρες, χωρίς να περιορίζεται σε αυτούς: αναπτήρες των οποίων το σχήμα μοιάζει με χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων, παιχνίδια, όπλα, ρολόγια, τηλέφωνα, μουσικά όργανα, οχήματα, το ανθρώπινο σώμα ή μέρη αυτού, ζώα, τρόφιμα ή ποτά, ή αναπτήρες που παίζουν μουσική ή αναβοσβήνουν ή έχουν κινούμενα αντικείμενα ή άλλα διασκεδαστικά στοιχεία. Οι αναπτήρες αυτοί ονομάζονται συνήθως «φαντεζί αναπτήρες» και θέτουν σημαντικό κίνδυνο ανορθόδοξης χρήσης τους από παιδιά.

(16)

Για την ευχερέστερη εφαρμογή εκ μέρους των κατασκευαστών της απαίτησης ασφάλειας για τα παιδιά όσον αφορά τους αναπτήρες, κρίνεται σκόπιμη η μνεία των σχετικών προδιαγραφών του ευρωπαϊκού προτύπου EN 13869:2002, ώστε οι αναπτήρες που πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές των εθνικών προτύπων που μεταφέρουν το εν λόγω ευρωπαϊκό πρότυπο να τεκμαίρεται ότι ικανοποιούν την απαίτηση ασφάλειας για τα παιδιά που θεσπίζει η παρούσα απόφαση. Για τον ίδιο σκοπό, και οι αναπτήρες που πληρούν τους οικείους κανόνες χωρών εκτός ΕΕ, όπου ισχύουν απαιτήσεις ασφάλειας για τα παιδιά ισοδύναμες με εκείνες που θεσπίζονται με την παρούσα απόφαση, θα τεκμαίρεται ότι ικανοποιούν την απαίτηση ασφάλειας για τα παιδιά που θεσπίζει η παρούσα απόφαση.

(17)

Η συνεπής και αποτελεσματική επιβολή της απαίτησης ασφάλειας για τα παιδιά, η οποία θεσπίζεται με την παρούσα απόφαση, απαιτεί από τον κατασκευαστή να υποβάλει προς τις αρμόδιες αρχές, κατόπιν αιτήματός τους, εκθέσεις σχετικά με τις δοκιμές της ασφάλειας για τα παιδιά, οι οποίες καταρτίζονται από φορείς δοκιμής διαπιστευμένους από τους φορείς διαπίστευσης που είναι μέλη διεθνών οργανισμών διαπίστευσης ή αναγνωρισμένους με άλλο τρόπο από τις αρχές προς το σκοπό αυτό ή από φορείς δοκιμής αναγνωρισμένους για τη διενέργεια αυτού του είδους δοκιμών από τις αρχές των χωρών στις οποίες ισχύουν ισοδύναμες απαιτήσεις ασφαλείας με εκείνες που θεσπίζονται στην παρούσα απόφαση. Οι κατασκευαστές αναπτήρων πρέπει να παρέχουν αμέσως στις αρμόδιες αρχές που ορίζονται στο άρθρο 6 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ, κατόπιν σχετικού αιτήματος, όλα τα απαιτούμενα έγγραφα. Εάν ο κατασκευαστής δεν είναι σε θέση να προσκομίσει αυτά τα έγγραφα εντός της ορισθείσας από την αρμόδια αρχή προθεσμίας, οι αναπτήρες αποσύρονται από την αγορά.

(18)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ, οι διανομείς θα πρέπει να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση των αναπτήρων που προμηθεύουν με την απαίτηση ασφάλειας για τα παιδιά, η οποία θεσπίζεται με την παρούσα απόφαση. Ειδικότερα, πρέπει να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές, προσκομίζοντάς τους, κατόπιν σχετικού αιτήματος, το υλικό τεκμηρίωσης που απαιτείται για τον εντοπισμό της προέλευσης των αναπτήρων.

(19)

Για την εφαρμογή των μέτρων που θεσπίζονται με την παρούσα απόφαση θα πρέπει να παρέχονται στους κατασκευαστές οι συντομότερες δυνατές μεταβατικές περίοδοι, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στην ανάγκη αποφυγής περαιτέρω ατυχημάτων, ενώ θα συνυπολογίζουν τους τεχνικούς περιορισμούς και θα εξασφαλίζουν την αναλογικότητα. Απαιτούνται επίσης μεταβατικές περίοδοι και για τα κράτη μέλη προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα μέτρα θα εφαρμόζονται αποτελεσματικά, δεδομένου του μεγάλου όγκου αναπτήρων που διατίθεται ετησίως στην αγορά της ΕΕ, καθώς και των πολλαπλών διαύλων διανομής που χρησιμοποιούνται για αυτή την εμπορία. Ως εκ τούτου, η υποχρέωση που υπέχουν οι κατασκευαστές να διαθέτουν στην αγορά μόνο αναπτήρες ασφαλείς για τα παιδιά θα πρέπει να ισχύει δέκα μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης· η υποχρέωση για την παροχή στους καταναλωτές μόνο αναπτήρων ασφαλών για τα παιδιά θα πρέπει να ισχύει ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης της διάθεσης τέτοιων αναπτήρων στην αγορά. Για το λόγο αυτό, η δεύτερη υποχρέωση θα θεσπιστεί κατά την αναθεώρηση της παρούσας απόφασης, δηλαδή ένα έτος μετά την έκδοσή της.

(20)

Το άρθρο 13 παράγραφος 3 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ απαγορεύει την εξαγωγή από την Κοινότητα επικίνδυνων προϊόντων για τα οποία έχει ληφθεί απόφαση. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τη διάρθρωση της αγοράς αναπτήρων όσον αφορά τον αριθμό των κατασκευαστών παγκοσμίως, τον όγκο των εξαγωγών και των εισαγωγών, καθώς και την παγκοσμιοποίηση των αγορών, η απαγόρευση των εξαγωγών δεν θα βελτίωνε την ασφάλεια των καταναλωτών που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες, οι οποίες δεν εφαρμόζουν απαιτήσεις ασφάλειας για τα παιδιά, εφόσον οι εξαγωγές από την ΕΕ θα αντικαθίσταντο από αναπτήρες που δεν θα ήταν ασφαλείς για τα παιδιά από χώρες εκτός ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η εφαρμογή του άρθρου 13 παράγραφος 3 θα πρέπει να αναβληθεί έως ότου εκδοθεί διεθνές πρότυπο σχετικά με την ασφάλεια για τα παιδιά. Τούτο ισχύει με την επιφύλαξη την εφαρμογής μέτρων σε τρίτες χώρες όπου ισχύουν απαιτήσεις ασφάλειας για τα παιδιά.

(21)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συγκροτήθηκε δυνάμει του άρθρου 15 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης:

1)

ως «αναπτήρας» νοείται η χειροκίνητη συσκευή παραγωγής φλόγας που καταναλώνει καύσιμο, η οποία χρησιμοποιείται, κατά κανόνα, για την ηθελημένη ανάφλεξη ιδίως τσιγάρου, πούρου και πίπας και η οποία προβλέπεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάφλεξη υλικών όπως χαρτί, φιτίλια, κεριά και φανάρια, οι οποίοι είναι κατασκευασμένοι με εσωτερικό σύστημα παροχής καυσίμου, είτε προορίζονται να επαναγεμιστούν είτε όχι.

Με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της διάθεσης φαντεζί αναπτήρων στην αγορά, όπως θεσπίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης, ο ορισμός αυτός δεν ισχύει για τους επαναγεμιζόμενους αναπτήρες για τους οποίους οι κατασκευαστές παρέχουν, κατόπιν σχετικού αιτήματος, στις αρμόδιες αρχές τα απαραίτητα έγγραφα που πιστοποιούν ότι οι αναπτήρες σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και διατίθενται στην αγορά κατά τρόπο που εξασφαλίζει συνεχή αναμενόμενη ασφαλή χρήση για τουλάχιστον πενταετή διάρκεια ζωής, εφόσον επιδιορθωθούν, αν χρειαστεί, και οι οποίοι πληρούν ιδίως όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:

συνοδεύονται με γραπτή εγγύηση από τον κατασκευαστή για τουλάχιστον δύο έτη για κάθε αναπτήρα, σύμφωνα με την οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3),

μπορούν να επιδιορθωθούν και να επαναγεμιστούν με ασφάλεια καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους, και διαθέτουν, ιδίως, επιδιορθώσιμο μηχανισμό ανάφλεξης,

τα μέρη που δεν είναι αναλώσιμα αλλά είναι πιθανόν να φθαρούν ή να πάψουν να λειτουργούν σε συνθήκες συνεχούς χρήσης μετά την περίοδο εγγύησης, μπορούν να αντικατασταθούν ή να επιδιορθωθούν από εξουσιοδοτημένο ή ειδικευμένο κέντρο παροχής υπηρεσιών μετά την πώληση με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

2)

ως «φαντεζί αναπτήρας» νοείται οποιοσδήποτε αναπτήρας εμπίπτει στην προδιαγραφή 3.2 του ευρωπαϊκού προτύπου EN 13869:2002·

3)

ως «αναπτήρας ασφαλής για τα παιδιά» νοείται ο αναπτήρας που έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην μπορεί, υπό κανονικές ή εύλογα αναμενόμενες συνθήκες χρήσης, να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας κάτω των 51 μηνών λόγω, π.χ., της δύναμης που απαιτείται για το χειρισμό του, λόγω του σχεδιασμού του ή της προστασίας του μηχανισμού ανάφλεξής του ή λόγω της περιπλοκότητας ή του αριθμού των ενεργειών που απαιτεί η ανάφλεξή του.

Λογίζονται ως ασφαλείς για τα παιδιά:

α)

οι αναπτήρες που συμμορφώνονται με τα εθνικά πρότυπα μεταφοράς του ευρωπαϊκού προτύπου EN 13869:2002, εφόσον πρόκειται για προδιαγραφές άλλες από εκείνες των παραγράφων 3.1, 3.4 και 5.2.3 του προτύπου·

β)

οι αναπτήρες που συμμορφώνονται με τους οικείους κανόνες των χωρών εκτός ΕΕ, στις οποίες ισχύουν απαιτήσεις για την ασφάλεια των παιδιών ισοδύναμες με εκείνες που θεσπίζονται με την παρούσα απόφαση·

4)

ως «μοντέλο αναπτήρα μιας χρήσης» νοούνται οι αναπτήρες από τον ίδιο κατασκευαστή, οι οποίοι δεν διαφέρουν στο σχεδιασμό ή σε άλλα χαρακτηριστικά κατά οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια των παιδιών·

5)

ως «δοκιμή ασφάλειας για τα παιδιά» νοείται η συστηματική δοκιμή της ασφάλειας για τα παιδιά που παρέχει το εκάστοτε μοντέλο αναπτήρα, επί δείγματος των υπό εξέταση αναπτήρων, ιδίως οι δοκιμές που διενεργούνται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα για τη μεταφορά του ευρωπαϊκού προτύπου EN 13869:2002, εφόσον πρόκειται για προδιαγραφές άλλες από εκείνες που ορίζονται στις παραγράφους 3.1, 3.4, και 5.2.3 του προτύπου ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις δοκιμής των συναφών διατάξεων χωρών εκτός ΕΕ, όπου ισχύουν απαιτήσεις ασφάλειας για τα παιδιά ισοδύναμες με εκείνες που θεσπίζονται με την παρούσα απόφαση·

6)

ως «κατασκευαστής» νοείται το πρόσωπο κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο ε) της οδηγίας 2001/95/ΕΚ·

7)

ως «διανομέας» νοείται το πρόσωπο κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο στ) της οδηγίας 2001/95/ΕΚ.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι μόνο οι αναπτήρες που είναι ασφαλείς για τα παιδιά θα διατίθενται στην αγορά δέκα μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης.

2.   Από την ίδια ημερομηνία που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 1, τα κράτη μέλη απαγορεύουν τη διάθεση φαντεζί αναπτήρων στην αγορά.

Άρθρο 3

1.   Δέκα μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης, τα κράτη μέλη απαιτούν από τους κατασκευαστές, ως προϋπόθεση για τη διάθεση των αναπτήρων στην αγορά, τα ακόλουθα:

α)

να τηρούν και να προσκομίζουν αμελλητί, κατόπιν αιτήματος, στις αρμόδιες αρχές που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 6 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ, έκθεση σχετικά με τη δοκιμή της ασφάλειας για τα παιδιά σε κάθε μοντέλο αναπτήρα με δείγματα των αναπτήρων του μοντέλου που έχει δοκιμαστεί, η οποία να πιστοποιεί ότι το μοντέλο αναπτήρα που διατίθεται στην αγορά είναι ασφαλές για τα παιδιά·

β)

να βεβαιώνουν, κατόπιν αιτήματος, στις αρμόδιες αρχές ότι όλοι οι αναπτήρες κάθε παρτίδας που διατίθεται στην αγορά συμμορφώνονται προς το μοντέλο που έχει δοκιμαστεί, και να παρέχουν, κατόπιν αιτήματος, στις αρχές το υλικό τεκμηρίωσης σχετικά με το πρόγραμμα δοκιμών και ελέγχου που συνοδεύουν την εν λόγω βεβαίωση·

γ)

να παρακολουθούν συνεχώς τη συμμόρφωση των αναπτήρων που κατασκευάζονται με τις τεχνικές λύσεις που εγκρίνονται με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών, χρησιμοποιώντας κατάλληλες μεθόδους δοκιμής, και να έχουν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών τα μητρώα κατασκευής που απαιτούνται για να αποδειχθεί ότι όλοι οι αναπτήρες που κατασκευάστηκαν συμφωνούν προς το μοντέλο που έχει δοκιμαστεί·

δ)

να τηρούν και να προσκομίζουν στις αρμόδιες αρχές, κατόπιν αιτήματος και αμελλητί, νέα έκθεση σχετικά με τη δοκιμή της ασφάλειας για τα παιδιά σε περίπτωση που γίνουν τυχόν αλλαγές σε μοντέλο αναπτήρα οι οποίες ενδέχεται να αλλοιώνουν την ικανότητα του μοντέλου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

2.   Δέκα μήνες μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης, τα κράτη μέλη καλούν τους διανομείς να τηρούν και να προσκομίζουν αμελλητί, κατόπιν αιτήματος, στις αρμόδιες αρχές το υλικό τεκμηρίωσης που απαιτείται για την ταυτοποίηση οποιουδήποτε προσώπου από το οποίο προμηθεύτηκαν τους αναπτήρες τους οποίους διαθέτουν στην αγορά, προκειμένου να εξασφαλίσουν τον εντοπισμό του κατασκευαστή των αναπτήρων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.

3.   Οι αναπτήρες για τους οποίους οι κατασκευαστές και οι διανομείς δεν παρέχουν τα έγγραφα που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους 1 και 2 εντός της προθεσμίας που ορίζεται από τις αρμόδιες αρχές αποσύρονται από την αγορά.

Άρθρο 4

1.   Οι εκθέσεις σχετικά με τη δοκιμή ασφάλειας για τα παιδιά που αναφέρονται στο άρθρο 3 περιλαμβάνουν ιδίως τα ακόλουθα:

α)

το όνομα, τη διεύθυνση και τον κύριο τόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας του κατασκευαστή, οπουδήποτε είναι εγκατεστημένος, και του εισαγωγέα, εάν οι αναπτήρες εισάγονται·

β)

πλήρη περιγραφή του αναπτήρα, όπως μέγεθος, σχήμα, βάρος, καύσιμο, χωρητικότητα σε καύσιμο, μηχανισμός ανάφλεξης, μηχανισμοί ασφαλείας για τα παιδιά, σχεδιασμός, τεχνικές λύσεις και άλλα χαρακτηριστικά που καθιστούν τον αναπτήρα ασφαλή για τα παιδιά σύμφωνα με τους ορισμούς και τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης. Ειδικότερα, η περιγραφή αυτή θα περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή όλων των διαστάσεων, των προδιαγραφών δύναμης ή άλλα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλεια του αναπτήρα για τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των ανοχών που δίνει ο κατασκευαστής για κάθε χαρακτηριστικό·

γ)

λεπτομερή περιγραφή των δοκιμών και των αποτελεσμάτων τους, τις ημερομηνίες των δοκιμών, την τοποθεσία διεξαγωγής τους, τα στοιχεία του φορέα που διενήργησε τις δοκιμές και αναλυτικά στοιχεία για τα προσόντα και την ικανότητα του εν λόγω φορέα για τη διενέργεια των σχετικών δοκιμών·

δ)

τα στοιχεία του τόπου όπου κατασκευάζονται ή κατασκευάστηκαν οι αναπτήρες·

ε)

τον τόπο όπου τηρείται το υλικό τεκμηρίωσης που απαιτείται δυνάμει της παρούσας απόφασης·

στ)

στοιχεία της διαπίστευσης ή της αναγνώρισης του φορέα δοκιμής.

2.   Οι εκθέσεις σχετικά με τη δοκιμή ασφάλειας για τα παιδιά που αναφέρονται στο άρθρο 3 καταρτίζονται:

α)

είτε από φορείς δοκιμής διαπιστευμένους, καθώς πληρούν τις απαιτήσεις που θεσπίζονται με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025:2005 «Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακρίβωσης», από μέλος της διεθνούς ένωσης διαπίστευσης εργαστηρίων (ILAC) για τη διενέργεια δοκιμών σε αναπτήρες σχετικά με το κατά πόσον είναι ασφαλείς για τα παιδιά ή αναγνωρισμένους με άλλο τρόπο προς το σκοπό αυτό από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους·

β)

είτε από φορείς δοκιμής των οποίων οι εκθέσεις σχετικά με τη δοκιμή της ασφάλειας για τα παιδιά γίνονται δεκτές από μία από τις χώρες όπου ισχύουν απαιτήσεις περί ασφάλειας των παιδιών ισοδύναμες με εκείνες που θεσπίζονται με την παρούσα απόφαση.

Για λόγους ενημέρωσης, θα δημοσιευθεί και θα επικαιροποιείται από την Επιτροπή κατάλογος των φορέων που αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία α) και β).

Άρθρο 5

Η απαγόρευση που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ δεν εφαρμόζεται.

Άρθρο 6

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση με την παρούσα απόφαση εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης και τα δημοσιεύουν. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

2.   Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για δώδεκα μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης.

3.   Βάσει της πείρας που έχει αντληθεί και της προόδου που έχει συντελεστεί ως προς τη θέσπιση μόνιμου μέτρου, η Επιτροπή αποφασίζει κατά πόσον θα επεκτείνει για επιπλέον περιόδους την ισχύ της παρούσας απόφασης, κατά πόσον η απόφαση, ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 1 και παράγραφος 3 και το άρθρο 4, πρέπει να τροποποιηθεί και κατά πόσον πρέπει να αρθεί η αναστολή για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 5. Ειδικότερα, όσον αφορά το άρθρο 1 παράγραφος 3, η Επιτροπή αποφασίζει κατά πόσον άλλα διεθνή πρότυπα ή εθνικοί κανόνες ή πρότυπα ή άλλες τεχνικές προδιαγραφές, ιδίως προδιαγραφές σχετικά με εναλλακτικές μεθόδους ή κριτήρια για τη θέσπιση ασφαλών για τα παιδιά αναπτήρων, δύνανται να αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα με την απαίτηση ασφάλειας για τα παιδιά που θεσπίζεται με την παρούσα απόφαση. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ.

4.   Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 10 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, η Επιτροπή, πριν από την προθεσμία για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης από τα κράτη μέλη, θα καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές με σκοπό να διευκολύνει την πρακτική εφαρμογή της απόφασης.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 2006.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 11 της 15.1.2002, σ. 4.

(2)  ΕΕ C 100 της 24.4.2004, σ. 20.

(3)  ΕΕ L 171 της 7.7.1999, σ. 12.