ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 195

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

49ό έτος
15 Ιουλίου 2006


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1086/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2866/98 σχετικά με τις τιμές μετατροπής του ευρώ και των νομισμάτων των κρατών μελών που υιοθετούν το ευρώ

1

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1087/2006 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2006, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

2

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1088/2006 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2006, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/2005 σχετικά με την ποσότητα η οποία καλύπτεται από τη διαρκή δημοπρασία για την επαναπώληση στην κοινοτική αγορά αραβοσίτου που έχει στην κατοχή του ο πολωνικός οργανισμός παρέμβασης

4

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1089/2006 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2006, για το άνοιγμα της απόσταξης κρίσης που προβλέπεται στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου για τους επιτραπέζιους οίνους στην Ισπανία

5

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1090/2006 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2006, για το άνοιγμα της απόσταξης κρίσης που προβλέπεται στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου για ορισμένους οίνους στην Ελλάδα

7

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1091/2006 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2006, για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας αμμόχελου στις ζώνες ICES IIa (ύδατα ΕΚ), IIIa, IV (ύδατα ΕΚ) από σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους εκτός της Δανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου

9

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1092/2006 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2006, σχετικά με τον καθορισμό των ελάχιστων τιμών πώλησης βουτύρου για την 13η ειδική δημοπρασία στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

11

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1093/2006 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2006, για καθορισμό της ανώτατης ενίσχυσης για την κρέμα γάλακτος, το βούτυρο και το συμπυκνωμένο βούτυρο για την 13η ειδική δημοπρασία στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

13

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1094/2006 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2006, για καθορισμό της μέγιστης τιμής αγοράς βουτύρου για το 3ο ειδικό διαγωνισμό που διεξάγεται στο πλαίσιο του διαρκούς διαγωνισμού ο οποίος προκηρύχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 796/2006

15

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1095/2006 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2006, σχετικά με τον καθορισμό της ανώτατης ενίσχυσης για το συμπυκνωμένο βούτυρο για την 13η ειδική δημοπρασία που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

16

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1096/2006 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2006, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2006, όσον αφορά τον κατάλογο των κρατών μελών στα οποία έχουν ανοίξει οι αγορές βουτύρου με διαγωνισμό για την περίοδο που λήγει στις 31 Αυγούστου 2006

17

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1097/2006 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2006, για καθορισμό της ελάχιστης τιμής πώλησης βουτύρου για την 45η επιμέρους δημοπρασία στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2771/1999

18

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1098/2006 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2006, για τον καθορισμό των δασμών κατά την εισαγωγή στον τομέα των σιτηρών που εφαρμόζονται από την 16η Ιουλίου 2006

19

 

 

II   Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

 

 

Συμβούλιο

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2006, για τον προσδιορισμό του ποσού της κοινοτικής στήριξης στην αγροτική ανάπτυξη για το διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013, την ετήσια κατανομή του και το ελάχιστο ποσό που διατίθεται στις επιλέξιμες για τον στόχο σύγκλισης περιφέρειες

22

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2006, για το διορισμό Φιλανδού μέλους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

24

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, σύμφωνα με το άρθρο 122 παράγραφος 2 της συνθήκης για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος από τη Σλοβενία από την 1η Ιανουαρίου 2007

25

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

15.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 195/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1086/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 11ης Ιουλίου 2006

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2866/98 σχετικά με τις τιμές μετατροπής του ευρώ και των νομισμάτων των κρατών μελών που υιοθετούν το ευρώ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 123 παράγραφος 5,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2866/98 του Συμβουλίου, της 31ης Δεκεμβρίου 1998, σχετικά με τις τιμές μετατροπής του ευρώ και των νομισμάτων των κρατών μελών που υιοθετούν το ευρώ (2) καθορίζει τις τιμές μετατροπής από την 1η Ιανουαρίου 1999.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Πράξης Προσχώρησης του 2003, η Σλοβενία είναι κράτος μέλος με παρέκκλιση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 122 της συνθήκης.

(3)

Σύμφωνα με την απόφαση 2006/495/ΕΚ του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 122 παράγραφος 2 της συνθήκης, για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος από τη Σλοβενία την 1η Ιανουαρίου 2007 (3), η Σλοβενία πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος και η παρέκκλιση για τη χώρα αυτή καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2007.

(4)

Η εισαγωγή του ευρώ στη Σλοβενία απαιτεί τη θέσπιση της τιμής μετατροπής μεταξύ του ευρώ και του τόλαρ. Η εν λόγω τιμή μετατροπής θα πρέπει να ορισθεί σε 239,640 Σλοβενικά τόλαρ για 1 ευρώ, που αντιστοιχεί στην ισχύουσα σήμερα κεντρική ισοτιμία των τόλαρ στον μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών (ΜΣΙ ΙΙ).

(5)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2866/98 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στον πίνακα των τιμών μετατροπής του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2866/98, παρεμβάλλονται τα εξής μεταξύ των τιμών για τα Πορτογαλικά εσκούδος και τα Φινλανδικά μάρκα:

«= 239,640 Σλοβενικά τόλαρ».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

E. HEINÄLUOMA


(1)  Γνώμη εκδοθείσα στις 6 Ιουλίου 2006 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ L 359 της 31.12.1998, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1478/2000 (ΕΕ L 167 της 7.7.2000, σ. 1).

(3)  Βλέπε σελίδα 25 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.


15.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 195/2


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1087/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Ιουλίου 2006

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 15 Ιουλίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2006.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2005 (ΕΕ L 62 της 9.3.2005, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2006, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052

93,3

096

77,4

999

85,4

0707 00 05

052

90,4

999

90,4

0709 90 70

052

75,0

999

75,0

0805 50 10

052

61,1

388

61,5

524

54,3

528

55,0

999

58,0

0808 10 80

388

89,9

400

106,9

404

83,4

508

88,6

512

81,9

524

48,2

528

82,1

720

69,1

800

162,7

804

108,5

999

92,1

0808 20 50

388

93,9

512

99,6

528

95,2

720

35,3

999

81,0

0809 10 00

052

146,1

999

146,1

0809 20 95

052

277,7

400

375,3

999

326,5

0809 30 10, 0809 30 90

052

124,8

999

124,8

0809 40 05

052

60,3

624

140,8

999

100,6


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 750/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 126 της 19.5.2005, σ. 12). Ο κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


15.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 195/4


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1088/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Ιουλίου 2006

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/2005 σχετικά με την ποσότητα η οποία καλύπτεται από τη διαρκή δημοπρασία για την επαναπώληση στην κοινοτική αγορά αραβοσίτου που έχει στην κατοχή του ο πολωνικός οργανισμός παρέμβασης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1164/2005 της Επιτροπής (2) προκηρύχθηκε διαρκής δημοπρασία για την επαναπώληση στην κοινοτική αγορά 246 437 τόνων αραβοσίτου που έχει στην κατοχή του ο πολωνικός οργανισμός παρέμβασης.

(2)

Λαμβανομένης υπόψη της παρούσας κατάστασης της αγοράς, πρέπει να προβλεφθεί αύξηση των ποσοτήτων αραβοσίτου που τίθενται προς πώληση από τον πολωνικό οργανισμό παρέμβασης στην εσωτερική αγορά, αυξάνοντας την ποσότητα που καλύπτεται από τη διαρκή δημοπρασία σε 253 437 τόνους.

(3)

Κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1164/2005 αναλόγως.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1164/2005 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 1, οι όροι «246 437 τόνοι» αντικαθίστανται από τους όρους «253 437 τόνοι».

2)

Στον τίτλο του παραρτήματος, οι όροι «246 437 τόνοι» αντικαθίστανται από τους όρους «253 437 τόνοι».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της 19.7.2005, σ. 11).

(2)  ΕΕ L 188 της 20.7.2005, σ. 4. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 923/2006 (ΕΕ L 170 της 23.6.2006, σ. 3).


15.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 195/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1089/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Ιουλίου 2006

για το άνοιγμα της απόσταξης κρίσης που προβλέπεται στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου για τους επιτραπέζιους οίνους στην Ισπανία

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο στ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 προβλέπει τη δυνατότητα να ανοιχθεί απόσταξη κρίσης σε περίπτωση εξαιρετικής διαταραχής της αγοράς που οφείλεται σε σημαντικά πλεονάσματα. Το μέτρο αυτό μπορεί να περιορισθεί σε ορισμένες κατηγορίες οίνου ή σε ορισμένες περιοχές παραγωγής και μπορεί να εφαρμοσθεί σε v.q.p.r.d. ύστερα από αίτηση του σχετικού κράτους μέλους.

(2)

Η ισπανική κυβέρνηση ζήτησε να ανοίξει η απόσταξη κρίσης για τους ερυθρούς και ροζέ οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές (v.q.p.r.d.) στο έδαφός της, και ειδικότερα στην αμπελοοινική περιοχή της Ναβάρας.

(3)

Διαπιστώθηκαν σημαντικά πλεονάσματα στην αγορά των ερυθρών και ροζέ v.q.p.r.d. στη Ναβάρα, τα οποία προκαλούν πτώση των τιμών και ανησυχητική αύξηση των αποθεμάτων για το τέλος της τρέχουσας περιόδου. Προκειμένου να αναστραφεί αυτή η αρνητική τάση και να αντιμετωπιστεί με τον τρόπο αυτό η δύσκολη κατάσταση της αγοράς πρέπει να επανέλθουν τα αποθέματα των v.q.p.r.d. σε επίπεδο που θεωρείται κανονικό για να καλυφθούν οι ανάγκες της αγοράς.

(4)

Δεδομένου ότι πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, πρέπει να προβλεφθεί το άνοιγμα απόσταξης κρίσης για μέγιστη ποσότητα 300 000 εκατολίτρων ερυθρών και ροζέ οίνων ποιότητας που παράγονται στην καθορισμένη περιοχή της Ναβάρας.

(5)

Η απόσταξη κρίσης που ανοίγει με τον παρόντα κανονισμό πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, όσον αφορά τους μηχανισμούς της αγοράς (2), σχετικά με το μέτρο απόσταξης που προβλέπεται στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999. Πρέπει επίσης να εφαρμοστούν άλλες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000, κυρίως οι διατάξεις σχετικά με την παράδοση της αλκοόλης στον οργανισμό παρέμβασης και αυτές που αφορούν τη χορήγηση προκαταβολής.

(6)

Είναι αναγκαίο να καθοριστεί η τιμή αγοράς που πρέπει να καταβάλλεται από τον οινοπνευματοποιό στον παραγωγό σε επίπεδο το οποίο επιτρέπει να αντιμετωπιστεί η διατάραξη της αγοράς, παρέχοντας συγχρόνως τη δυνατότητα στους παραγωγούς να επωφεληθούν του μέτρου.

(7)

Το προϊόν που προέρχεται από την απόσταξη κρίσης μπορεί να είναι μόνον ακατέργαστη ή ουδέτερη αλκοόλη που πρέπει να παραδίδεται υποχρεωτικά στον οργανισμό παρέμβασης, ώστε να αποφευχθεί η διαταραχή της αγοράς της πόσιμης αλκοόλης, η οποία τροφοδοτείται κατά κύριο λόγο από την απόσταξη που προβλέπεται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης οίνων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η απόσταξη κρίσης, που αναφέρεται στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, ανοίγει για μέγιστη ποσότητα 300 000 εκατολίτρων ερυθρών και ροζέ οίνων ποιότητας που παράγονται στην καθορισμένη περιοχή (v.q.p.r.d.) της Ναβάρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 σχετικά με αυτόν τον τύπο απόσταξης.

Άρθρο 2

Κάθε παραγωγός δύναται να συνάψει συμφωνητικό παράδοσης, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 65 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 (εφεξής ονομαζόμενο «συμφωνητικό»), από τις 18 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου 2006.

Τα συμφωνητικά συνοδεύονται από την απόδειξη της σύστασης εγγύησης ύψους 5 ευρώ ανά εκατόλιτρο.

Τα συμφωνητικά αυτά δεν είναι μεταβιβάσιμα.

Άρθρο 3

1.   Εάν η συνολική ποσότητα η οποία καλύπτεται από τα συμφωνητικά που προσκομίζονται στον οργανισμό παρέμβασης υπερβαίνει την ποσότητα που προβλέπεται στο άρθρο 1, το κράτος μέλος καθορίζει το ποσοστό μείωσης που θα εφαρμοστεί στα εν λόγω συμφωνητικά.

2.   Το κράτος μέλος θεσπίζει τις αναγκαίες διοικητικές διατάξεις για να εγκρίνει, το αργότερο στις 15 Σεπτεμβρίου 2006, τα συμφωνητικά. Η έγκριση περιλαμβάνει την ένδειξη του ποσοστού μείωσης που θα εφαρμοστεί ενδεχομένως και την ποσότητα οίνου που θα γίνει αποδεκτή ανά συμφωνητικό και αναφέρει τη δυνατότητα του παραγωγού να καταγγείλει τη σύμβαση σε περίπτωση εφαρμογής ποσοστού μείωσης.

Το κράτος μέλος ανακοινώνει πριν από τις 20 Σεπτεμβρίου 2006 στην Επιτροπή τις ποσότητες οίνων που αναφέρονται στα εγκεκριμένα συμφωνητικά.

3.   Το κράτος μέλος μπορεί να περιορίσει τον αριθμό των συμφωνητικών που δύναται να συνάψει ένας παραγωγός δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4

1.   Οι ποσότητες οίνων που αποτελούν αντικείμενο των εγκεκριμένων συμφωνητικών πρέπει να παραδοθούν στο οινοπνευματοποιείο το αργότερο στις 28 Φεβρουαρίου 2007. Η παραγόμενη αλκοόλη πρέπει να παραδοθεί στον οργανισμό παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1, το αργότερο στις 31 Μαΐου 2007.

2.   Η εγγύηση αποδεσμεύεται κατ’ αναλογία των παραδιδόμενων ποσοτήτων, εφόσον ο παραγωγός προσκομίζει απόδειξη της παράδοσης στο οινοπνευματοποιείο.

Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία παράδοση εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η εγγύηση καταπίπτει.

Άρθρο 5

Η ελάχιστη τιμή αγοράς του οίνου που παραδίδεται για απόσταξη δυνάμει του παρόντος κανονισμού ισούται με 3,00 ευρώ ανά % vol και ανά εκατόλιτρο.

Άρθρο 6

1.   Ο οινοπνευματοποιός παραδίδει στον οργανισμό παρέμβασης το προϊόν που προέρχεται από την απόσταξη. Το προϊόν αυτό έχει αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 92 % vol.

2.   Η τιμή που πρέπει να καταβληθεί στον οινοπνευματοποιό από τον οργανισμό παρέμβασης για την παραδιδόμενη ακατέργαστη αλκοόλη είναι 3,367 ευρώ ανά % vol και ανά εκατόλιτρο. Η πληρωμή πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000.

Ο οινοπνευματοποιός μπορεί να λάβει προκαταβολή επί του ποσού αυτού ύψους 2,208 ευρώ ανά % vol και ανά εκατόλιτρο. Στην περίπτωση αυτή, η τιμή που πραγματικά καταβάλλεται μειώνεται κατά το ποσό της προκαταβολής. Εφαρμόζονται τα άρθρα 66 και 67 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000.

Άρθρο 7

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 18 Ιουλίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 179 της 14.7.1999 σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2165/2005 (ΕΕ L 345 της 28.12.2005, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 194 της 31.7.2000, σ. 45. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1820/2005 (ΕΕ L 293 της 9.11.2005, σ. 8).


15.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 195/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1090/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Ιουλίου 2006

για το άνοιγμα της απόσταξης κρίσης που προβλέπεται στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου για ορισμένους οίνους στην Ελλάδα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο στ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 προβλέπει τη δυνατότητα να ανοιχθεί απόσταξη κρίσης σε περίπτωση εξαιρετικής διαταραχής της αγοράς που οφείλεται σε σημαντικά πλεονάσματα. Το μέτρο αυτό μπορεί να περιορισθεί σε ορισμένες κατηγορίες οίνου ή σε ορισμένες περιοχές παραγωγής και μπορεί να εφαρμοσθεί σε οίνους v.q.p.r.d. ύστερα από αίτηση του σχετικού κράτους μέλους.

(2)

Η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε να ανοίξει η απόσταξη κρίσης για τους επιτραπέζιους οίνους που παράγονται στο έδαφός της, καθώς και για τους οίνους ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές (v.q.p.r.d.).

(3)

Διαπιστώθηκαν σημαντικά πλεονάσματα στην αγορά των επιτραπέζιων οίνων καθώς και στην αγορά των οίνων ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές (v.q.p.r.d.) στην Ελλάδα, τα οποία προκαλούν πτώση των τιμών και ανησυχητική αύξηση των αποθεμάτων για το τέλος της τρέχουσας περιόδου. Προκειμένου να αναστραφεί αυτή η αρνητική τάση και να αντιμετωπιστεί με τον τρόπο αυτό η δύσκολη κατάσταση της αγοράς, πρέπει να επανέλθουν τα αποθέματα των ελληνικών οίνων σε επίπεδο που θεωρείται κανονικό για να καλυφθούν οι ανάγκες της αγοράς.

(4)

Δεδομένου ότι πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, πρέπει να προβλεφθεί το άνοιγμα απόσταξης κρίσης για μέγιστη ποσότητα 370 000 εκατολίτρων επιτραπέζιων οίνων και μέγιστη ποσότητα 130 000 εκατολίτρων οίνων ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές (v.q.p.r.d.).

(5)

Η απόσταξη κρίσης που ανοίγει με τον παρόντα κανονισμό πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, όσον αφορά τους μηχανισμούς της αγοράς (2), σχετικά με το μέτρο απόσταξης που προβλέπεται στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999. Πρέπει επίσης να εφαρμοστούν και άλλες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000, κυρίως οι διατάξεις σχετικά με την παράδοση της αλκοόλης στον οργανισμό παρέμβασης και αυτές που αφορούν τη χορήγηση προκαταβολής.

(6)

Είναι αναγκαίο να καθοριστεί η τιμή αγοράς που πρέπει να καταβάλλεται από τον οινοπνευματοποιό στον παραγωγό σε επίπεδο το οποίο επιτρέπει να αντιμετωπιστεί η διαταραχή της αγοράς, παρέχοντας συγχρόνως τη δυνατότητα στους παραγωγούς να επωφεληθούν του μέτρου.

(7)

Το προϊόν της απόσταξης κρίσης μπορεί να είναι μόνον ακατέργαστη ή ουδέτερη αλκοόλη που πρέπει να παραδίδεται υποχρεωτικά στον οργανισμό παρέμβασης, ώστε να αποφευχθεί η διαταραχή της αγοράς της πόσιμης αλκοόλης, η οποία τροφοδοτείται κατά κύριο λόγο από την απόσταξη που προβλέπεται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης οίνων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η απόσταξη κρίσης, που αναφέρεται στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, ανοίγει για μέγιστη ποσότητα 370 000 εκατολίτρων επιτραπέζιων οίνων και για μέγιστη ποσότητα 130 000 εκατολίτρων οίνων ποιότητας που παράγονται σε καθορισμένες περιοχές (v.q.p.r.d.) στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 που αφορούν αυτόν τον τύπο απόσταξης.

Άρθρο 2

Κάθε παραγωγός δύναται να συνάψει συμφωνητικό παράδοσης, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 65 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 (εφεξής ονομαζόμενο «συμφωνητικό»), από τις 18 Ιουλίου 2006 έως τις 31 Αυγούστου 2006.

Τα συμφωνητικά συνοδεύονται από την απόδειξη της σύστασης εγγύησης ύψους 5 ευρώ ανά εκατόλιτρο.

Τα συμφωνητικά αυτά δεν είναι μεταβιβάσιμα.

Άρθρο 3

1.   Εάν οι συνολικές ποσότητες οι οποίες καλύπτονται από τα συμφωνητικά που προσκομίζονται στον οργανισμό παρέμβασης υπερβαίνουν τις ποσότητες που προβλέπονται στο άρθρο 1, το κράτος μέλος καθορίζει τα ποσοστά μείωσης που θα εφαρμοστούν στα εν λόγω συμφωνητικά.

2.   Το κράτος μέλος θεσπίζει τις αναγκαίες διοικητικές διατάξεις για να εγκρίνει, το αργότερο στις 15 Σεπτεμβρίου 2006, τα συμφωνητικά. Η έγκριση περιλαμβάνει την ένδειξη του ποσοστού μείωσης που θα εφαρμοστεί ενδεχομένως και την ποσότητα οίνου που θα γίνει αποδεκτή ανά συμφωνητικό και αναφέρει τη δυνατότητα του παραγωγού να καταγγείλει τη σύμβαση σε περίπτωση εφαρμογής ποσοστού μείωσης.

Το κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή, πριν από τις 20 Σεπτεμβρίου 2006, τις ποσότητες οίνων που αναφέρονται στα εγκεκριμένα συμφωνητικά.

3.   Το κράτος μέλος μπορεί να περιορίσει τον αριθμό των συμφωνητικών που δύναται να συνάψει ένας παραγωγός δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4

1.   Οι ποσότητες οίνων που αποτελούν αντικείμενο των εγκεκριμένων συμφωνητικών πρέπει να παραδοθούν στο οινοπνευματοποιείο το αργότερο στις 28 Φεβρουαρίου 2007. Η παραγόμενη αλκοόλη πρέπει να παραδοθεί στον οργανισμό παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 το αργότερο στις 31 Μαΐου 2007.

2.   Η εγγύηση αποδεσμεύεται κατ’ αναλογία των παραδιδόμενων ποσοτήτων, εφόσον ο παραγωγός προσκομίζει απόδειξη της παράδοσης στο οινοπνευματοποιείο.

Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία παράδοση εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η εγγύηση καταπίπτει.

Άρθρο 5

Η ελάχιστη τιμή αγοράς του οίνου που παραδίδεται για απόσταξη δυνάμει του παρόντος κανονισμού ισούται με 1,914 ευρώ ανά % vol και ανά εκατόλιτρο για τους επιτραπέζιους οίνους και με 3,00 ευρώ ανά % vol και ανά εκατόλιτρο για τους οίνους v.q.p.r.d.

Άρθρο 6

1.   Ο οινοπνευματοποιός παραδίδει στον οργανισμό παρέμβασης το προϊόν που προέρχεται από την απόσταξη. Το προϊόν αυτό έχει αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 92 % vol.

2.   Η τιμή που πρέπει να καταβληθεί στον οινοπνευματοποιό από τον οργανισμό παρέμβασης για την παραδιδόμενη ακατέργαστη αλκοόλη είναι 2,281 ευρώ ανά % vol και ανά εκατόλιτρο, εάν αυτή έχει παραχθεί από τους επιτραπέζιους οίνους και 3,367 ευρώ ανά % vol και ανά εκατόλιτρο, εάν έχει παραχθεί από τους οίνους v.q.p.r.d. Η πληρωμή πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 62 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000.

Ο οινοπνευματοποιός μπορεί να λάβει προκαταβολή επί των ποσών αυτών ύψους 1,122 ευρώ ανά % vol και ανά εκατόλιτρο, όσον αφορά την αλκοόλη που έχει παραχθεί από τους επιτραπέζιους οίνους και 2,208 ευρώ ανά % vol και ανά εκατόλιτρο, όσον αφορά την αλκοόλη που έχει παραχθεί από τους οίνους v.q.p.r.d. Στην περίπτωση αυτή, οι τιμές που πραγματικά καταβάλλονται μειώνονται κατά το ποσό των προκαταβολών. Εφαρμόζονται τα άρθρα 66 και 67 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000.

Άρθρο 7

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 18 Ιουλίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2165/2005 (ΕΕ L 345 της 28.12.2005, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 194 της 31.7.2000, σ. 45. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1820/2005 (ΕΕ L 293 της 9.11.2005, σ. 8).


15.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 195/9


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1091/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 13ης Ιουλίου 2006

για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας αμμόχελου στις ζώνες ICES IIa (ύδατα ΕΚ), IIIa, IV (ύδατα ΕΚ) από σκάφη που φέρουν σημαία κράτους μέλους εκτός της Δανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, της 20ης Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 4,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική (2), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός 51/2006 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2005, περί καθορισμού, για το 2006, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε ύδατα στα οποία απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων (3), καθορίζει ποσοστώσεις για το 2006.

(2)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λήφθηκαν από την Επιτροπή, τα αλιεύματα του αποθέματος που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, από σκάφη που φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στα κράτη μέλη τα οποία αναφέρονται σε αυτό, έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει κατανεμηθεί για το 2006.

(3)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να απαγορευθεί η αλιεία του εν λόγω αποθέματος, καθώς και η διατήρησή του επί του σκάφους, η μεταφόρτωση και η εκφόρτωσή του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Εξάντληση ποσόστωσης

Η αλιευτική ποσόστωση που κατανεμήθηκε στα κράτη μέλη τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού σχετικά με το απόθεμα που αναφέρεται σε αυτό για το 2006 θεωρείται ότι έχει εξαντληθεί από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 2

Απαγορεύσεις

Η αλιεία του αποθέματος που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στα κράτη μέλη που αναφέρονται σε αυτό απαγορεύεται από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω παράρτημα. Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση ή η εκφόρτωση του εν λόγω αποθέματος που έχει αλιευθεί από τα σκάφη αυτά μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2006.

Για την Επιτροπή

Jörgen HOLMQUIST

Γενικός Διευθυντής Αλιείας και Ναυτιλιακών Υποθέσεων


(1)  ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.

(2)  ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 768/2005 (ΕΕ L 128 της 21.5.2005, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 16 της 20.1.2006, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 941/2006 (ΕΕ L 173 της 27.6.2006, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

αριθ.

15

Κράτος μέλος

Κράτη μέλη εκτός της Δανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου

Απόθεμα

SAN/2A3A4

Είδος

Αμμόχελο (Ammodytidae)

Ζώνη

IIa (ύδατα ΕΚ), IIIa, IV (ύδατα ΕΚ)

Ημερομηνία

22 Ιουνίου 2006


15.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 195/11


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1092/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Ιουλίου 2006

σχετικά με τον καθορισμό των ελάχιστων τιμών πώλησης βουτύρου για την 13η ειδική δημοπρασία στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 10,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2005, για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα μέτρα διάθεσης κρέμας γάλακτος, βουτύρου και συμπυκνωμένου βουτύρου στην αγορά της Κοινότητας (2), οι οργανισμοί παρέμβασης δύνανται να πωλούν μέσω διαρκούς δημοπρασίας ορισμένες ποσότητες βουτύρου από τα αποθέματα παρέμβασης που διατηρούν και να χορηγούν ενίσχυση για την κρέμα γάλακτος, το βούτυρο και το συμπυκνωμένο βούτυρο. Το άρθρο 25 του εν λόγω κανονισμού αναφέρει ότι με βάση τις προσφορές που έχουν ληφθεί για κάθε ειδική δημοπρασία καθορίζεται ελάχιστη τιμή πώλησης του βουτύρου παρέμβασης και ανώτατο ποσό ενίσχυσης για την κρέμα γάλακτος, το βούτυρο και το συμπυκνωμένο βούτυρο. Το άρθρο αναφέρει περαιτέρω ότι η τιμή ή η ενίσχυση μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τη σκοπούμενη χρήση του βουτύρου, την περιεκτικότητά του σε λιπαρές ουσίες και τη διαδικασία ενσωμάτωσης. Το ποσό της εγγύησης μεταποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 πρέπει να καθοριστεί αναλόγως.

(2)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για την 13η ειδική δημοπρασία στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1898/2005, οι ελάχιστες τιμές πώλησης βουτύρου από τα αποθέματα παρέμβασης και το ποσό της εγγύησης μεταποίησης, όπως αναφέρονται αντιστοίχως στα άρθρα 25 και 28 του εν λόγω κανονισμού, καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 15 Ιουλίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2006.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 308 της 25.11.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2107/2005 (EE L 337 της 22.12.2005, σ. 20).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ελάχιστες τιμές πώλησης βουτύρου και εγγύηση μεταποίησης για τη 13η ειδική δημοπρασία στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Τύπος

A

B

Διαδικασία ενσωμάτωσης

Με ιχνηθέτες

Χωρίς ιχνηθέτες

Με ιχνηθέτες

Χωρίς ιχνηθέτες

Ελάχιστη τιμή πώλησης

Βούτυρο ≥ 82 %

Ως έχει

206

210

Συμπυκνωμένο

204,1

Εγγύηση μεταποίησης

Ως έχει

79

79

Συμπυκνωμένο

79


15.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 195/13


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1093/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Ιουλίου 2006

για καθορισμό της ανώτατης ενίσχυσης για την κρέμα γάλακτος, το βούτυρο και το συμπυκνωμένο βούτυρο για την 13η ειδική δημοπρασία στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 10,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2005, για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα μέτρα διάθεσης κρέμας γάλακτος, βουτύρου και συμπυκνωμένου βουτύρου στην αγορά της Κοινότητας (2), οι οργανισμοί παρέμβασης δύνανται να πωλούν μέσω διαρκούς δημοπρασίας ορισμένες ποσότητες βουτύρου από τα αποθέματα παρέμβασης που διατηρούν και να χορηγούν ενίσχυση για την κρέμα γάλακτος, το βούτυρο και το συμπυκνωμένο βούτυρο. Το άρθρο 25 του εν λόγω κανονισμού αναφέρει ότι με βάση τις προσφορές που έχουν ληφθεί για κάθε ειδική δημοπρασία καθορίζεται ελάχιστη τιμή πώλησης του βουτύρου παρέμβασης και ανώτατο ποσό ενίσχυσης για την κρέμα γάλακτος, το βούτυρο και το συμπυκνωμένο βούτυρο. Το άρθρο αναφέρει περαιτέρω ότι η τιμή ή η ενίσχυση μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τη σκοπούμενη χρήση του βουτύρου, την περιεκτικότητά του σε λιπαρές ουσίες και τη διαδικασία ενσωμάτωσης. Το ποσό της εγγύησης μεταποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 πρέπει να καθοριστεί αναλόγως.

(2)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τη 13η ειδική δημοπρασία στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1898/2005, το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης για την κρέμα γάλακτος, το βούτυρο και το συμπυκνωμένο βούτυρο και το ποσό της εγγύησης μεταποίησης, όπως αναφέρονται αντιστοίχως στα άρθρα 25 και 28 του εν λόγω κανονισμού, καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 15 Ιουλίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2006.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 308 της 25.11.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2107/2005 (EE L 337 της 22.12.2005, σ. 20).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ανώτατο ποσό ενίσχυσης για την κρέμα γάλακτος, το βούτυρο και το συμπυκνωμένο βούτυρο και εγγύηση μεταποίησης για τη 13η ειδική δημοπρασία στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

(EUR/100 kg)

Τύπος

A

B

Διαδικασία ενσωμάτωσης

Με ιχνηθέτες

Χωρίς ιχνηθέτες

Με ιχνηθέτες

Χωρίς ιχνηθέτες

Ανώτατη ενίσχυση

Βούτυρο ≥ 82 %

18,5

15

18

15

Βούτυρο < 82 %

14,63

14,6

Συμπυκνωμένο βούτυρο

22

18,5

22

18,5

Κρέμα γάλακτος

10

6,3

Εγγύηση μεταποίησης

Βούτυρο

20

20

Συμπυκνωμένο βούτυρο

24

24

Κρέμα γάλακτος

11


15.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 195/15


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1094/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Ιουλίου 2006

για καθορισμό της μέγιστης τιμής αγοράς βουτύρου για το 3ο ειδικό διαγωνισμό που διεξάγεται στο πλαίσιο του διαρκούς διαγωνισμού ο οποίος προκηρύχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 796/2006

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 10,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2771/1999 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 1999, περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα μέτρα παρέμβασης στην αγορά του βουτύρου και της κρέμας γάλακτος (2), δημοσιεύθηκε προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο την αγορά βουτύρου με τον διαρκή διαγωνισμό ο οποίος προκηρύχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 796/2006 της Επιτροπής (3).

(2)

Βάσει των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο ειδικών διαγωνισμών, πρέπει να καθοριστεί μια ανώτατη τιμή βουτύρου ή να ληφθεί απόφαση να μη δοθεί συνέχεια στο διαγωνισμό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 17β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2771/1999.

(3)

Λαμβάνοντας υπόψη τις προσφορές που έχουν παραληφθεί για τον 3ο ειδικό διαγωνισμό, πρέπει να καθοριστεί μέγιστη τιμή αγοράς.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για το 3ο ειδικό διαγωνισμό που διεξάγεται στο πλαίσιο του διαρκούς διαγωνισμού ο οποίος προκηρύχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 796/2006 και για τον οποίο η προθεσμία υποβολής προσφορών έληξε στις 11 Ιουλίου 2006, η μέγιστη τιμή αγοράς βουτύρου ορίζεται σε 233,00 EUR/100 kg.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 15 Ιουλίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2006.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 333 της 24.12.1999, σ. 11. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2107/2005 (ΕΕ L 337 της 22.12.2005, σ. 20).

(3)  ΕΕ L 142 της 30.5.2006, σ. 4.


15.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 195/16


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1095/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Ιουλίου 2006

σχετικά με τον καθορισμό της ανώτατης ενίσχυσης για το συμπυκνωμένο βούτυρο για την 13η ειδική δημοπρασία που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 10,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 47 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2005, για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα μέτρα διάθεσης κρέμας γάλακτος, βουτύρου και συμπυκνωμένου βουτύρου στην αγορά της Κοινότητας (2), οι οργανισμοί παρέμβασης προκηρύσσουν διαρκή δημοπρασία για τη χορήγηση ενίσχυσης για το συμπυκνωμένο βούτυρο. Το άρθρο 54 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει ότι με βάση τις προσφορές που έχουν ληφθεί για κάθε ειδική δημοπρασία, καθορίζεται ανώτατο ποσό ενίσχυσης για το συμπυκνωμένο βούτυρο με ελάχιστη περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 96 %.

(2)

Το άρθρο 53 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 προβλέπει τη σύσταση εγγύησης ειδικού προορισμού για να εξασφαλιστεί η ανάληψη του συμπυκνωμένου βουτύρου από το λιανικό εμπόριο.

(3)

Με βάση τις ληφθείσες προσφορές, πρέπει να καθοριστεί το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης στο κατάλληλο επίπεδο και να προσδιοριστεί αναλόγως η εγγύηση ειδικού προορισμού.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τη 13η ειδική δημοπρασία που προκηρύχθηκε στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1898/2005, το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης για το συμπυκνωμένο βούτυρο με ελάχιστη περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 96 %, όπως αναφέρεται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, καθορίζεται σε 19,8 EUR/100 kg.

Η εγγύηση ειδικού προορισμού που προβλέπεται στο άρθρο 53 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 καθορίζεται σε 22 EUR/100 kg.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 15 Ιουλίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2006.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 308 της 25.11.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2107/2005 (ΕΕ L 337 της 22.12.2005, σ. 20).


15.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 195/17


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1096/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Ιουλίου 2006

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2006, όσον αφορά τον κατάλογο των κρατών μελών στα οποία έχουν ανοίξει οι αγορές βουτύρου με διαγωνισμό για την περίοδο που λήγει στις 31 Αυγούστου 2006

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 796/2006 της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 2006, σχετικά με την αναστολή των αγορών βουτύρου στο 90 % της τιμής παρέμβασης και το άνοιγμα των αγορών βουτύρου με διαγωνισμό για την περίοδο που λήγει στις 31 Αυγούστου 2006 (2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 796/2006 άνοιξαν οι αγορές βουτύρου με διαγωνισμό για την περίοδο που λήγει στις 31 Αυγούστου 2006 όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999.

(2)

Βάσει των πλέον πρόσφατων κοινοποιήσεων του Βελγίου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Λεττονίας, του Λουξεμβούργου, των Κάτω Χωρών, της Φινλανδίας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι αγοραίες τιμές βουτύρου διαμορφώθηκαν σε επίπεδο ίσο ή ανώτερο του 92 % της τιμής παρέμβασης για δύο συνεχείς εβδομάδες. Συνεπώς, πρέπει να ανασταλούν σε αυτά τα κράτη μέλη οι αγορές στην παρέμβαση με διαγωνισμό. Επομένως, τα εν λόγω κράτη μέλη πρέπει να απαλειφθούν από τον κατάλογο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2006.

(3)

Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 796/2006 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2006, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Ανοίγεται στα ακόλουθα κράτη μέλη η αγορά βουτύρου με διαγωνισμό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2006, τους όρους του τμήματος 3α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2771/1999: Εσθονία, Ισπανία, Ιρλανδία, Πολωνία και Πορτογαλία».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2006.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 142 της 30.5.2006, σ. 4.


15.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 195/18


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1097/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Ιουλίου 2006

για καθορισμό της ελάχιστης τιμής πώλησης βουτύρου για την 45η επιμέρους δημοπρασία στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2771/1999

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 10 στοιχείο γ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2771/1999 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 1999, περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα μέτρα παρέμβασης στην αγορά του βουτύρου και της κρέμας γάλακτος (2), οι οργανισμοί παρέμβασης προβαίνουν σε πώληση με διαρκή δημοπρασία ορισμένων ποσοτήτων βουτύρου που βρίσκονται στην κατοχή τους.

(2)

Λαμβανομένων υπόψη των προσφορών που έχουν παραληφθεί για κάθε επιμέρους δημοπρασία πρέπει να καθοριστεί ελάχιστη τιμή πώλησης ή να αποφασιστεί να μη δοθεί συνέχεια στη δημοπρασία σύμφωνα με το άρθρο 24α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2771/1999.

(3)

Λαμβανομένων υπόψη των προσφορών που έχουν παραληφθεί πρέπει να καθοριστεί ελάχιστη τιμή πώλησης.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Όσον αφορά την 45η επιμέρους δημοπρασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2771/1999, για την οποία η προθεσμία υποβολής προσφορών έληξε στις 11 Ιουλίου 2006, η ελάχιστη τιμή πώλησης για το βούτυρο καθορίζεται σε 250,00 EUR/100 kg.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 15 Ιουλίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2006.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 333 της 24.12.1999, σ. 11. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1802/2005 (ΕΕ L 290 της 4.11.2005, σ. 3).


15.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 195/19


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1098/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Ιουλίου 2006

για τον καθορισμό των δασμών κατά την εισαγωγή στον τομέα των σιτηρών που εφαρμόζονται από την 16η Ιουλίου 2006

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα των σιτηρών (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου όσον αφορά τους δασμούς κατά την εισαγωγή στον τομέα των σιτηρών (2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 προβλέπει ότι κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισμού, εισπράττονται οι δασμοί του κοινού δασμολογίου. Εντούτοις, για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, ο δασμός κατά την εισαγωγή ισούται με την τιμή παρεμβάσεως που ισχύει για τα προϊόντα αυτά κατά την εισαγωγή προσαυξημένη κατά 55 % και μειωμένη κατά την τιμή cif κατά την εισαγωγή που εφαρμόζεται στην εν λόγω αποστολή. Εντούτοις, ο δασμός αυτός δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το δασμό του κοινού δασμολογίου.

(2)

Δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003, οι τιμές cif κατά την εισαγωγή υπολογίζονται με βάση τις αντιπροσωπευτικές τιμές για το εν λόγω προϊόν στη διεθνή αγορά.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1249/96 έχει καθορίσει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 όσον αφορά τους δασμούς κατά την εισαγωγή στον τομέα των σιτηρών.

(4)

Οι δασμοί κατά την εισαγωγή εφαρμόζονται έως ότου ισχύει νέος καθορισμός.

(5)

Για να καταστεί δυνατή η κανονική λειτουργία του καθεστώτος των δασμών κατά την εισαγωγή, πρέπει, για τον υπολογισμό αυτό, να ληφθούν υπόψη οι αντιπροσωπευτικές τιμές της αγοράς που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αναφοράς.

(6)

Η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96 οδηγεί στον καθορισμό των δασμών κατά την εισαγωγή, σύμφωνα με το παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι δασμοί κατά την εισαγωγή στον τομέα των σιτηρών που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 καθορίζονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 15 Ιουλίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2006.

Για την Επιτροπή

Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της 19.7.2005, σ. 11).

(2)  ΕΕ L 161 της 29.6.1996, σ. 125. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1110/2003 (ΕΕ L 158 της 27.6.2003, σ. 12).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Δασμοί κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 που εφαρμόζονται από την 16η Ιουλίου 2006

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Δασμός κατά την εισαγωγή (1)

(σε EUR/τόνο)

1001 10 00

Σιτάρι σκληρό υψηλής ποιότητας

0,00

μέσης ποιότητας

0,00

βασικής ποιότητας

13,51

1001 90 91

Σιτάρι μαλακό που προορίζεται για σπορά

0,00

ex 1001 90 99

Σιτάρι μαλακό, εκλεκτής ποιότητας εκτός από εκείνο που προορίζεται για σπορά

0,00

1002 00 00

Σίκαλη

41,00

1005 10 90

Καλαμπόκι για σπορά εκτός από το υβρίδιο

51,11

1005 90 00

Καλαμπόκι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (2)

51,11

1007 00 90

Σόργο σε κόκκους εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται για σπορά

45,99


(1)  Για τα εμπορεύματα που φθάνουν στην Κοινότητα από τον Ατλαντικό Ωκεανό ή μέσω της διώρυγας του Σουέζ [άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96] ο εισαγωγέας μπορεί να επωφεληθεί μειώσεως των δασμών κατά:

3 EUR/t εάν το λιμάνι βρίσκεται στην Μεσόγειο θάλασσα ή,

2 EUR/t εάν το λιμάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στην Ιρλανδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Δανία, στην Εσθονία, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στην Πολωνία, στη Φινλανδία, στη Σουηδία ή από την πλευρά του Ατλαντικού της Ιβηρικής χερσονήσου.

(2)  Ο εισαγωγέας μπορεί να επωφεληθεί κατ' αποκοπή μειώσεως 24 EUR/t όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Στοιχεία υπολογισμού των δασμών

(30.6.2006-13.7.2006)

1)

Μέσοι όροι κατά την περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96:

Χρηματιστηριακές τιμές

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Προϊόν (% πρωτεΐνες έως 12 % υγρασία)

HRS2

YC3

HAD2

μέσης ποιότητας (1)

χαμηλής ποιότητας (2)

US barley 2

Τιμή (EUR/t)

162,17 (3)

78,05

147,63

137,63

117,63

90,14

Πριμοδότηση για τον Κόλπο (EUR/t)

12,87

 

 

Πριμοδότηση για τις Μεγάλες Λίμνες (EUR/t)

20,57

 

 

2)

Μέσοι όροι κατά την περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96:

Ναύλος/κόστος: Κόλπος του Μεξικού–Rotterdam: 19,99 EUR/t. Μεγάλες Λίμνες–Rotterdam: 25,89 EUR/t.

3)

Επιδοτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Αρνητική πριμοδότηση 10 EUR/t [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].

(2)  Αρνητική πριμοδότηση 30 EUR/t [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].

(3)  Θετική πριμοδότηση 14 EUR/t ενσωματωμένη [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].


II Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Συμβούλιο

15.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 195/22


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 19ης Ιουνίου 2006

για τον προσδιορισμό του ποσού της κοινοτικής στήριξης στην αγροτική ανάπτυξη για το διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013, την ετήσια κατανομή του και το ελάχιστο ποσό που διατίθεται στις επιλέξιμες για τον στόχο σύγκλισης περιφέρειες

(2006/493/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 69 παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το ποσό των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για την κοινοτική στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 στο διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013, η ετήσια κατανομή του και το ελάχιστο ποσό που διατίθεται στις επιλέξιμες περιφέρειες για τον στόχο σύγκλισης πρέπει να καθοριστούν σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (2).

(2)

Στο συνολικό ποσό θα πρέπει να περιληφθεί το ποσό για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, δεδομένου ότι η Συνθήκη Προσχώρησης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αρχίσει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2007. Εάν η Συνθήκη Προσχώρησης δεν αρχίσει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2007 όσον αφορά τη μία ή και τις δύο αυτές χώρες, το συνολικό ποσό θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο μόνο

Το συνολικό ποσό των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για την κοινοτική στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης στο διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013 βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, η ετήσια κατανομή του και το ελάχιστο ποσό το οποίο διατίθεται στις επιλέξιμες περιφέρειες για τον στόχο σύγκλισης που αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχείο ι) του κανονισμού αυτού, παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Λουξεμβούργο, 19 Ιουνίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. PRÖLL


(1)  ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συνολικό ποσό των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για το διάστημα 2007-2013, ετήσια κατανομή του και ελάχιστο ποσό που διατίθεται στις επιλέξιμες περιφέρειες βάσει του στόχου σύγκλισης (1)

Εκατομμύρια ευρώ, τιμές 2004 (2)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Σύνολο

Συνολικό ποσό για την ΕΕ-25, συν τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία

10 710

10 447

10 185

9 955

9 717

9 483

9 253

69 750

Ελάχιστο ποσό για τις επιλέξιμες περιφέρειες για τον στόχο σύγκλισης

27 699


(1)  Πριν την υποχρεωτική διαφοροποίηση και άλλες μεταφορές δαπανών συναφείς με την αγορά και τις άμεσες ενισχύσεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη.

(2)  Τα αναγραφόμενα ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί στο εγγύτερο εκατομμύριο, ενώ ο προγραμματισμός έγινε βάσει του εγγύτερου ευρώ.


15.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 195/24


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 4ης Ιουλίου 2006

για το διορισμό Φιλανδού μέλους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

(2006/494/ΕΚ, Ευρατόμ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 259,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, και ιδίως το άρθρο 167,

την απόφαση 2002/758/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 17ης Σεπτεμβρίου 2002, περί διορισμού των μελών της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την περίοδο από 21 Σεπτεμβρίου 2002 έως 20 Σεπτεμβρίου 2006 (1),

την υποψηφιότητα που υπεβλήθη από τη φιλανδική κυβέρνηση,

Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής,

Εκτιμώντας ότι κατόπιν της παραιτήσεως του κ. Peter BOLDT χηρεύει μια θέση Φιλανδού μέλους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Ο κ. Janne METSÄMÄKI ορίζεται μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής προς αντικατάσταση του κ. Peter BOLDT για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2006.

Άρθρο 2

Η απόφαση παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

P. LEHTOMÄKI


(1)  ΕΕ L 253 της 21.9.2002, σ. 9.


15.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 195/25


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 11ης Ιουλίου 2006

σύμφωνα με το άρθρο 122 παράγραφος 2 της συνθήκης για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος από τη Σλοβενία από την 1η Ιανουαρίου 2007

(2006/495/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 122 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,

την έκθεση της Επιτροπής (1),

την έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (3),

τη συζήτηση του θέματος στο Συμβούλιο, σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το τρίτο στάδιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) άρχισε την 1η Ιανουαρίου 1999. Το Συμβούλιο, το οποίο συνήλθε στις 3 Μαΐου 1998 στις Βρυξέλλες σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων, αποφάσισε ότι το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία, η Πορτογαλία και η Φινλανδία πληρούσαν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος από την 1η Ιανουαρίου 1999 (4).

(2)

Το Συμβούλιο αποφάσισε στις 19 Ιουνίου 2000 ότι η Ελλάδα πληρούσε τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος από την 1η Ιανουαρίου 2001 (6).

(3)

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Πρωτοκόλλου σχετικά με ορισμένες διατάξεις που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε στο Συμβούλιο ότι δεν σκόπευε να προχωρήσει στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ την 1η Ιανουαρίου 1999. Η γνωστοποίηση αυτή δεν έχει μεταβληθεί. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Πρωτοκόλλου σχετικά με ορισμένες διατάξεις που αφορούν τη Δανία, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη, και με την απόφαση που λήφθηκε το Δεκέμβριο του 1992 στο Εδιμβούργο από τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων, η Δανία γνωστοποίησε στο Συμβούλιο ότι δεν θα συμμετάσχει στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ. Η Δανία δεν ζήτησε να κινηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 122 παράγραφος 2 της συνθήκης.

(4)

Με την απόφαση 98/317/ΕΚ, η Σουηδία τυγχάνει παρέκκλισης βάσει του άρθρου 122 της συνθήκης. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Πράξης Προσχώρησης του 2003 (7), η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβενία και η Σλοβακία τυγχάνουν παρέκκλισης όπως ορίζεται στο άρθρο 122 της συνθήκης.

(5)

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ιδρύθηκε την 1η Ιουλίου 1998. Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα αντικαταστάθηκε από ένα μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών, η δημιουργία του οποίου συμφωνήθηκε με ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1997, για τη θέσπιση ενός μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών στο τρίτο στάδιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (8). Οι διαδικασίες για τη δημιουργία του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών στο τρίτο στάδιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΜΣΙ ΙΙ) καθορίστηκαν στη συμφωνία της 1ης Σεπτεμβρίου 1998 μεταξύ της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών εκτός της ζώνης ευρώ για τη θέσπιση των λειτουργικών διαδικασιών του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά το τρίτο στάδιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (9).

(6)

Το άρθρο 122 παράγραφος 2 της συνθήκης ορίζει τις διαδικασίες για την κατάργηση της παρέκκλισης των σχετικών κρατών μελών. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο χρόνια, ή όποτε το ζητήσει κράτος μέλος με παρέκκλιση, η Επιτροπή και η ΕΚΤ υποβάλλουν έκθεση στο Συμβούλιο ακολουθώντας τη διαδικασία του άρθρου 121 παράγραφος 1 της Συνθήκης. Στις 2 Μαρτίου 2006, η Σλοβενία υπέβαλε επίσημο αίτημα αξιολόγησης της σύγκλισης.

(7)

Η εθνική νομοθεσία των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των καταστατικών των εθνικών κεντρικών τραπεζών, θα προσαρμοστεί δεόντως προκειμένου να εξασφαλιστεί συμφωνία με τα άρθρα 108 και 109 της συνθήκης και με το καταστατικό του Ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας («Καταστατικό του ΕΣΚΤ»). Οι εκθέσεις της Επιτροπής και της ΕΚΤ παρέχουν λεπτομερή αξιολόγηση του συμβιβάσιμου της νομοθεσίας της Σλοβενίας με τα άρθρα 108 και 109 της συνθήκης και με το καταστατικό του ΕΣΚΤ.

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου σχετικά με τα κριτήρια σύγκλισης κατ’άρθρο 121 της συνθήκης, το κριτήριο για τη σταθερότητα των τιμών, που προβλέπεται στο άρθρο 121 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση της συνθήκης, σημαίνει ότι ένα κράτος μέλος έχει σταθερές επιδόσεις στο θέμα των τιμών και μέσο ποσοστό πληθωρισμού, καταγεγραμμένο επί ένα έτος πριν από την εξέταση, που δεν υπερβαίνει περισσότερο από 1,5 εκατοστιαίες μονάδες εκείνο των τριών, το πολύ, κρατών μελών με τις καλύτερες επιδόσεις από άποψη σταθερότητας τιμών. Για τους σκοπούς του κριτηρίου σταθερότητας των τιμών, ο πληθωρισμός μετράται βάσει των εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2494/95 (10) του Συμβουλίου. Για την αξιολόγηση του κριτηρίου σταθερότητας των τιμών, ο πληθωρισμός ενός κράτους μέλους έχει μετρηθεί ως ποσοστό της μεταβολής του αριθμητικού μέσου 12 μηνιαίων δεικτών ως προς τον αριθμητικό μέσο των 12 μηνιαίων δεικτών της προηγούμενης περιόδου. Κατά την ετήσια περίοδο που έληξε το Μάρτιο του 2006, τα τρία κράτη μέλη με τις καλύτερες επιδόσεις από απόψεως σταθερότητας των τιμών ήταν η Σουηδία, η Φινλανδία και η Πολωνία, με ποσοστά πληθωρισμού, αντιστοίχως, 0,9 τοις εκατό, 1 τοις εκατό και 1,5 τοις εκατό. Στις εκθέσεις της Επιτροπής και ΕΚΤ ελήφθη υπόψη τιμή αναφοράς η οποία υπολογίστηκε ως ο απλός αριθμητικός μέσος των ποσοστών πληθωρισμού των τριών κρατών μελών με τις καλύτερες επιδόσεις από απόψεως σταθερότητας των τιμών συν 1,5 ποσοστιαίες μονάδες. Στη βάση αυτή, η τιμή αναφοράς για την ετήσια περίοδο που έληξε το Μάρτιο του 2006 ήταν 2,6 τοις εκατό.

(9)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Πρωτοκόλλου σχετικά με τα κριτήρια σύγκλισης, το κριτήριο της δημοσιονομικής κατάστασης που αναφέρεται στο άρθρο 121 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση της συνθήκης σημαίνει ότι, κατά τη στιγμή της εξέτασης, το κράτος μέλος δεν αποτελεί αντικείμενο αποφάσεως του Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 104 παράγραφος 6 της συνθήκης σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος.

(10)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Πρωτοκόλλου σχετικά με τα κριτήρια σύγκλισης, το κριτήριο της συμμετοχής στο μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος, που αναφέρεται στο άρθρο 121 παράγραφος 1 τρίτη περίπτωση της συνθήκης, σημαίνει ότι ένα κράτος μέλος έχει τηρήσει τα κανονικά περιθώρια διακύμανσης που προβλέπει ο μηχανισμός συναλλαγματικών ισοτιμιών (ΜΣΙ) του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος χωρίς σοβαρές εντάσεις επί δύο τουλάχιστον έτη πριν από την εξέταση. Ειδικότερα, το κράτος μέλος δεν πρέπει να έχει υποτιμήσει την κεντρική διμερή ισοτιμία του νομίσματός του έναντι του νομίσματος οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους με δική του πρωτοβουλία μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα. Από την 1η Ιανουαρίου 1999, ο ΜΣΙ ΙΙ παρέχει το πλαίσιο για την αξιολόγηση της ικανοποίησης του κριτηρίου της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Κατά την εν λόγω αξιολόγηση, η Επιτροπή και η ΕΚΤ έλαβαν υπόψη στις εκθέσεις τους τη διετή περίοδο που έληξε τον Απρίλιο 2006.

(11)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου σχετικά με τα κριτήρια σύγκλισης, το κριτήριο της σύγκλισης των επιτοκίων που αναφέρεται στο άρθρο 121 παράγραφος 1 τέταρτη περίπτωση της συνθήκης σημαίνει ότι ένα κράτος μέλος, κατά την περίοδο παρατήρησής του ενός έτους που προηγήθηκε της εξέτασης, εμφάνισε μέσο ονομαστικό μακροπρόθεσμο επιτόκιο το οποίο δεν υπερβαίνει περισσότερο από δύο ποσοστιαίες μονάδες εκείνο των τριών, το πολύ, κρατών μελών με τις καλύτερες επιδόσεις από απόψεως σταθερότητας των τιμών. Για τους σκοπούς των κριτηρίων σύγκλισης των επιτοκίων χρησιμοποιήθηκαν συγκρίσιμα επιτόκια δεκαετών κρατικών ομολόγων. Για την αξιολόγηση της εκπλήρωσης του κριτηρίου σύγκλισης των επιτοκίων, στις εκθέσεις της Επιτροπής και της ΕΚΤ λήφθηκε υπόψη τιμή αναφοράς η οποία υπολογίστηκε με βάση τον απλό αριθμητικό μέσο των ονομαστικών μακροπρόθεσμων επιτοκίων των τριών κρατών μελών με τις καλύτερες επιδόσεις από απόψεως σταθερότητας των τιμών συν δύο ποσοστιαίες μονάδες. Στη βάση αυτή, η τιμή αναφοράς για την ετήσια περίοδο που έληξε το Μάρτιο 2006 ήταν 5,9 τοις εκατό.

(12)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Πρωτοκόλλου για τα κριτήρια σύγκλισης, τα στατιστικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα αξιολόγηση ικανοποίησης των κριτηρίων σύγκλισης παρέχονται από την Επιτροπή. Η τελευταία έδωσε τα αναγκαία στοιχεία για την εκπόνηση της παρούσας απόφασης. Τα δημοσιονομικά δεδομένα δόθηκαν από την Επιτροπή επί τη βάσει των εκθέσεων που υπεβλήθησαν από τα κράτη μέλη μέχρι την 1η Απριλίου 2006, σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 3605/93 του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 1993, για την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου σχετικά με τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (11).

(13)

Βάσει των εκθέσεων που υπέβαλαν η Επιτροπή και η ΕΚΤ για την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά την εκπλήρωση από τη Σλοβενία των υποχρεώσεών της για την επίτευξη της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, η Επιτροπή διατυπώνει τα ακόλουθα συμπεράσματα:

 

Η εθνική νομοθεσία της Σλοβενίας, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού της εθνικής κεντρικής τράπεζας, συμβιβάζεται με τα άρθρα 108 και 109 της συνθήκης και με το καταστατικό του ΕΣΚΤ.

 

Όσον αφορά την ικανοποίηση από τη Σλοβενία των κριτηρίων σύγκλισης που αναφέρονται στις τέσσερις περιπτώσεις του άρθρου 121 παράγραφος 1 της συνθήκης:

το μέσο ποσοστό πληθωρισμού στη Σλοβενία κατά το έτος που έληξε το Μάρτιο 2006 ανήλθε στο 2,3 τοις εκατό, δηλαδή σε επίπεδο χαμηλότερο από την τιμή αναφοράς και είναι πιθανό ότι θα διατηρηθεί κάτω από την τιμή αυτή και κατά τους επόμενους μήνες·

η Σλοβενία δεν αποτελεί αντικείμενο απόφασης του Συμβουλίου περί υπάρξεως υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος·

η Σλοβενία συμμετείχε στον ΜΣΙ ΙΙ από τις 28 Ιουνίου 2004· κατά τη διετή περίοδο που έληξε τον Απρίλιο του 2006, το σλοβενικό tolar (SIT) δεν υπέστη σοβαρές πιέσεις και η Σλοβενία δεν έχει υποτιμήσει, με δική της πρωτοβουλία τη διμερή κεντρική ισοτιμία του SIT έναντι του ευρώ·

κατά την ετήσια περίοδο που έληξε το Μάρτιο του 2006, το μακροπρόθεσμο επιτόκιο της Σλοβενίας κινήθηκε, κατά μέσο όρο, στο 3,8 τοις εκατό δηλαδή σε επίπεδο χαμηλότερο από την τιμή αναφοράς·

 

Η Σλοβενία πέτυχε υψηλό βαθμό διατηρήσιμης σύγκλισης σε σχέση με τα εν λόγω κριτήρια.

 

Κατά συνέπεια, η Σλοβενία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος.

(14)

Σύμφωνα με το άρθρο 122 παράγραφος 2 της συνθήκης, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της Επιτροπής, αποφασίζει ποια κράτη μέλη με παρέκκλιση πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος και καταργεί τις παρεκκλίσεις για τα εν λόγω κράτη μέλη,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η Σλοβενία πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος. Η παρέκκλιση υπέρ της Σλοβενίας, που αναφέρεται το άρθρο 4 της Πράξης Προσχώρησης του 2003, καταργείται με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

E. HEINÄLUOMA


(1)  Έκθεση που εγκρίθηκε στις 16 Μαΐου 2006.

(2)  Έκθεση που εγκρίθηκε στις 15 Μαΐου 2006.

(3)  Γνώμη που εδόθη στις 15 Ιουνίου 2006 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(4)  Απόφαση 98/317/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1998 σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 4 () της συνθήκης (ΕΕ L 139, 11.5.1998, σ. 30).

(5)  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο τίτλοs τηs απόφασηs 98/317/ΕΚ προσαρμόστηκε προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αναρίθμιση των άρθρων τηs Συνθήκηs περί ιδρύσεωs τηs Ευρωπαϊκήs Κοινότηταs, σύμφωνα με το άρθρο 12 τηs Συνθήκηs του Αμστερνταμ. Η αρχική αναφορά ήταν στο άρθρο 109Ι (4) τηs Συνθήκηs.

(6)  Απόφαση 2000/427/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 2000 σύμφωνα με το άρθρο 122 παράγραφος 2 της συνθήκης για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος από την Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2001 (ΕΕ L 167 της 7.7.2000, σ. 19).

(7)  ΕΕ L 236 της 23.9.2003, σ. 33.

(8)  ΕΕ C 236 της 2.8.1997, σ. 5.

(9)  ΕΕ C 345 της 13.11.1998, σ. 6. Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε από τη συμφωνία της 14ης Σεπτεμβρίου 2000 (ΕΕ C 362 της 16.12.2000, σ. 11).

(10)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 1995 για τη θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή (ΕΕ L 257 της 27.10.1995, σ. 1). Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(11)  ΕΕ L 332 της 31.12.1993, σ. 7. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2103/2005 (ΕΕ L 337 της 22.12.2005, σ. 1).