ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 171

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

49ό έτος
23 Ιουνίου 2006


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2006 της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2006, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά την τήρηση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών τις δηλώσεις δαπανών και εσόδων και τους όρους επιστροφής των δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 884/2006 της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2006, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων του ΕΓΤΕ και τη λογιστική καταχώριση των ενεργειών δημόσιας αποθεματοποίησης από τους οργανισμούς πληρωμών των κρατών μελών

35

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 885/2006 της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών και άλλων οργανισμών και την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ

90

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

23.6.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 171/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 883/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Ιουνίου 2006

σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά την τήρηση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών τις δηλώσεις δαπανών και εσόδων και τους όρους επιστροφής των δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 42,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου ιδρύθηκε ένα Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και ένα Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) τα οποία υπεισέρχονται στο πλαίσιο της συνδιαχείρισης των δαπανών και εσόδων του κοινοτικού προϋπολογισμού. Ο ίδιος κανονισμός προσδιορίζει τους όρους και γενικούς κανόνες που εφαρμόζονται κατά την τήρηση των λογαριασμών και των δηλώσεων δαπανών και εσόδων των οργανισμών πληρωμών, καθώς και της επιστροφής των δαπανών αυτών εκ μέρους της Επιτροπής. Οι εν λόγω κανόνες και όροι πρέπει να διευκρινίζονται κατά τρόπο ώστε να γίνεται διάκριση των λεπτομερειών εφαρμογής που είναι κοινές για τα δύο Ταμεία από εκείνες που αφορούν χωριστά το κάθε Ταμείο.

(2)

Για να εξασφαλιστεί ορθή διαχείριση των πιστώσεων που ανοίγονται στον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τα δύο Ταμεία, είναι απαραίτητο κάθε οργανισμός πληρωμών να τηρεί χωριστά λογιστικά για τις δαπάνες που θα χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ αφενός και από το ΕΓΤΑΑ αφετέρου. Έτσι, στα χωριστά λογιστικά που θα τηρούν οι οργανισμοί πληρωμών για καθένα από τα δύο Ταμεία θα πρέπει να εμφαίνονται οι δαπάνες και τα έσοδα αντιστοίχως κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 και του άρθρου 4 αφενός και του άρθρου 34 αφετέρου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 κατά τρόπο ώστε να υπάρχει δυνατότητα συσχέτισης των εν λόγω δαπανών και εσόδων με τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά μέσα που διατίθενται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

(3)

Η χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής γίνεται σε ευρώ, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη που δεν ανήκουν στη ευρωζώνη να καταβάλλουν πληρωμές προς δικαιούχους στο εθνικό τους νόμισμα. Για τις ανάγκες ενοποίησης του συνόλου των δαπανών και εσόδων, είναι επομένως ανάγκη να προβλεφθεί ότι οι οικείοι οργανισμοί πληρωμών είναι σε θέση να παρέχουν τα στοιχεία σχετικά με τις δαπάνες και τα έσοδα τόσο σε ευρώ όσο και στο νόμισμα στο οποίο καταβλήθηκαν ή εισπράχθηκαν αντιστοίχως.

(4)

Για να εξασφαλιστεί ορθή διαχείριση των χρηματοδοτικών ροών, για τον λόγο μάλιστα ότι τα κράτη μέλη κινητοποιούν τα δημοσιονομικά μέσα για να καλύψουν τις δαπάνες του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 ή παίρνουν προκαταβολές για να καλύψουν τις δαπάνες του άρθρου 4 του εν λόγω κανονισμού πριν η Επιτροπή χρηματοδοτήσει τις δαπάνες αυτές υπό μορφή επιστροφών των πραγματοποιηθεισών δαπανών, σκόπιμο είναι να ληφθούν μέτρα ώστε τα κράτη μέλη να συγκεντρώνουν τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τις εν λόγω επιστροφές και να τις θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής ενόσω υλοποιούνται οι δαπάνες και τα έσοδα ή να τις διαβιβάζουν στην Επιτροπή κατά διαστήματα. Θα πρέπει εδώ να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικοί τρόποι διαχείρισης του ΕΓΤΕ αφενός και του ΕΓΤΑΑ αφετέρου, ενώ καλό είναι να οργανωθεί η διάθεση και διαβίβαση πληροφοριών από τα κράτη μέλη προς την Επιτροπή με μια συχνότητα προσαρμοσμένη στον τρόπο διαχείρισης καθενός από τα δύο Ταμεία, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης των κρατών μελών να θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται για τις ανάγκες μιας σωστής επιτήρησης της πορείας των δαπανών.

(5)

Οι γενικές υποχρεώσεις οι σχετικές με την τήρηση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών αφορούν λεπτομερειακά δεδομένα τα οποία απαιτούνται για τη διαχείριση και τον έλεγχο των κοινοτικών ταμείων, χωρίς όμως οι λεπτομέρειες αυτές να είναι απαραίτητες για να πραγματοποιηθούν οι επιστροφές των δαπανών. Σκόπιμο είναι συνεπώς να διευκρινίζεται ποιες πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με τις δαπάνες που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ πρέπει να διαβιβάζονται κατά διαστήματα στην Επιτροπή.

(6)

Οι πληροφορίες που κοινοποιούν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή πρέπει να δίνουν στην τελευταία τη δυνατότητα να τις χρησιμοποιεί απευθείας και με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο για τη διαχείριση των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ, καθώς και για τις σχετικές πληρωμές. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, σκόπιμο είναι να ληφθούν μέτρα ώστε όλες οι πληροφορίες τις οποίες τα κράτη μέλη κοινοποιούν και θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής να διαβιβάζονται ηλεκτρονικώς ή σε ψηφιακή μορφή. Εντούτοις, επειδή μπορεί κάποτε να κριθεί αναγκαία η διαβίβαση με άλλους τρόπους, πρέπει να προβλεφθεί σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να δικαιολογηθεί κάτι τέτοιο.

(7)

Το άρθρο 8 παράγραφος 1 υπό γ) i του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 προβλέπει ότι, ως προς δράσεις οι οποίες συνδέονται με πράξεις χρηματοδοτούμενες από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ, δηλώσεις δαπανών που ισχύουν επίσης ως αιτήσεις πληρωμών πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή συνοδευόμενες με τα απαιτούμενα στοιχεία. Για να δοθεί στα κράτη μέλη και στους οργανισμούς πληρωμής η δυνατότητα να καταρτίζουν δηλώσεις δαπανών βάσει εναρμονισμένων κανόνων, καθώς και για να μπορεί η Επιτροπή να εξετάζει τις αιτήσεις πληρωμών, πρέπει να καθοριστεί υπό ποίους όρους οι δαπάνες αυτές μπορούν να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο των αντίστοιχων προϋπολογισμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ, ποιοι κανόνες θα εφαρμόζονται για τη λογιστική εγγραφή δαπανών και εσόδων, κυρίως εσόδων ειδικού προορισμού και ενδεχόμενων διορθώσεων, καθώς και με ποιους κανόνες θα γίνεται πρακτικά η δήλωση αυτών.

(8)

Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1883/78 του Συμβουλίου, της 2ας Αυγούστου 1978, σχετικά με τους γενικούς κανόνες για τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού γεωργικού ταμείου προσανατολισμού και εγγυήσεων, τμήμα εγγυήσεων (2), προβλέπει ότι το ποσό προς χρηματοδότηση δυνάμει ενός μέτρου παρέμβασης προσδιορίζεται βάσει των ετήσιων λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών. Ο κανονισμός αυτός προβλέπει επίσης τους κανόνες και τους όρους που διέπουν τους εν λόγω λογαριασμούς. Μετά την κατάργηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (FEOGA) από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, και την αντικατάστασή του από το FEAGA όσον αφορά τα υπόψη μέτρα, σκόπιμο είναι να διευκρινιστούν οι λεπτομέρειες βάσει των οποίων η χρηματοδότηση των μέτρων αυτών από το ΕΓΤΕ εντάσσεται στο σύστημα των δηλώσεων δαπανών και μηνιαίων πληρωμών.

(9)

Το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1290/2005 προβλέπει ότι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1ης μέχρι 15 Οκτωβρίου καταλογίζονται στον μήνα Οκτώβριο, ενώ οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από 16 μέχρι 31 Οκτωβρίου καταλογίζονται στον μήνα Νοέμβριο. Εντούτοις, σε ό,τι αφορά τις δαπάνες δημόσιας αποθεματοποίησης, εκείνες που έχουν εγγραφεί κατά τον μήνα Οκτώβριο καταλογίζονται εξ ολοκλήρου στη χρήση του έτους Ν+ 1. Σκόπιμο είναι συνεπώς να ληφθούν μέτρα ώστε οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ και οι οποίες απορρέουν από πράξεις δημόσιας αποθεματοποίησης που πραγματοποιήθηκαν μήνα Σεπτέμβριο να εγγράφονται λογιστικά το αργότερο στις 15 Οκτωβρίου.

(10)

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που εφαρμόζονται πρέπει να προβλέπονται συναρτήσει της ύπαρξης ή μη γενεσιουργού αιτίου καθορισμένου από την γεωργική νομοθεσία. Για να μη χρησιμοποιούν τα εκτός ευρωζώνης κράτη μέλη διαφορετικές συναλλαγματικές ισοτιμίες αφενός κατά τη λογιστική εγγραφή σε νόμισμα άλλο πλην του ευρώ των εσόδων που εισπράττουν και, αφετέρο κατά την κατάρτιση δηλώσεων δαπανών των οργανισμών πληρωμών, σκόπιμο είναι να ληφθούν μέτρα ώστε τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να εφαρμόζουν για τις δηλώσεις δαπανών που αφορούν το ΕΓΤΕ την ίδια συναλλαγματική ισοτιμία με εκείνη που χρησιμοποιούν για τα ως άνω έσοδα ή τις ενισχύσεις που καταβάλλονται στους δικαιούχους. Εξάλλου, προκειμένου να απλοποιηθούν οι διοικητικές διαδικασίες για εισπράξεις που αφορούν περισσότερες της μιας πράξεις, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μια μοναδική συναλλαγματική ισοτιμία κατά την λογιστική εγγραφή αυτών των εισπράξεων. Το μέτρο αυτό ωστόσο πρέπει να περιορίζεται στις πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί πριν την έναρξη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(11)

Η Επιτροπή πραγματοποιεί προς όφελος των κρατών μελών μηνιαίες ή περιοδικές πληρωμές βάσει των δηλώσεων δαπανών που αυτά τα ίδια της διαβιβάζουν. Πρέπει ωστόσο να λαμβάνει υπόψη τα έσοδα που εισπράττουν οι οργανισμοί πληρωμών εξ ονόματος του κοινοτικού προϋπολογισμού. Σκόπιμο είναι συνεπώς να καθορίσει υπό ποίους όρους μπορούν να γίνονται συμψηφισμοί μεταξύ δαπανών και εσόδων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ.

(12)

Η Επιτροπή, αφού λάβει αποφάσεις σχετικά με τις μηνιαίες πληρωμές, θέτει στη διάθεση των κρατών μελών τα αναγκαία δημοσιονομικά μέσα για την κάλυψη των δαπανών που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ, σύμφωνα με πρακτικές ρυθμίσεις και όρους τα οποία σκόπιμο είναι να καθορίζονται βάσει των πληροφοριών που κοινοποιούν στην Επιτροπή τα κράτη μέλη και των μηχανογραφικών συστημάτων που εγκαθιστά η Επιτροπή.

(13)

Όταν με την έναρξη του οικονομικού έτους δεν έχει ακόμη εγκριθεί οριστικός προϋπολογισμός, το άρθρο 13 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (3) προβλέπει ότι οι πράξεις πληρωμής μπορούν να διενεργούνται μηνιαίως και κατά κεφάλαιο μέσα στα όρια του ενός δωδεκάτου των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο κεφάλαιο για το προηγούμενο οικονομικό έτος. Για να κατανέμονται δίκαια μεταξύ των κρατών μελών οι διαθέσιμες πιστώσεις, σκόπιμο είναι να ληφθούν μέτρα ώστε, σε μια τέτοια περίπτωση, οι μηνιαίες πληρωμές στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ και οι περιοδικές πληρωμές στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ να πραγματοποιούνται μέχρι ενός ποσοστού, καθοριζόμενου ανά κεφάλαιο, των δηλώσεων δαπανών που υποβάλλει κάθε κράτος μέλος, και το μη χρησιμοποιηθέν υπόλοιπο ενός μήνα να διατίθεται εκ νέου βάσει αποφάσεων της Επιτροπής σχετικών με μεταγενέστερες πληρωμές, μηνιαίες ή περιοδικές.

(14)

Όταν, με βάση τις δηλώσεις δαπανών που υποβάλλουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ, το συνολικό ύψος των προκαταβολικών δεσμεύσεων που θα μπορούσαν να εγκριθούν σύμφωνα με το άρθρο 150 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 υπερβαίνει το ήμισυ του συνόλου των αντίστοιχων πιστώσεων του τρέχοντος οικονομικού έτους, η Επιτροπή οφείλει να προχωρήσει σε μείωση των ποσών αυτών. Για τις ανάγκες της ορθής διαχείρισης, η μείωση αυτή πρέπει να κατανεμηθεί μεταξύ όλων των κρατών μελών αναλογικά, βάσει των δηλώσεων δαπανών που έχουν υποβληθεί από τα κράτη μέλη. Για να κατανέμονται δίκαια μεταξύ των κρατών μελών οι διαθέσιμες πιστώσεις, σκόπιμο είναι να ληφθούν μέτρα ώστε, σε μια τέτοια περίπτωση, οι μηνιαίες πληρωμές στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ να πραγματοποιούνται μέχρι ενός ποσοστού, καθοριζόμενου ανά κεφάλαιο, των δηλώσεων δαπανών που υποβάλλει κάθε κράτος μέλος, και το μη χρησιμοποιηθέν υπόλοιπο ενός μήνα να διατίθεται εκ νέου βάσει αποφάσεων της Επιτροπής σχετικών με μεταγενέστερες πληρωμές, μηνιαίες ή περιοδικές.

(15)

Η γεωργική νομοθεσία της Κοινότητας προβλέπει στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ προθεσμίες για την πληρωμή των ενισχύσεων στους δικαιούχους, προθεσμίες τις οποίες τα κράτη μέλη οφείλουν να τηρούν. Κάθε πληρωμή που πραγματοποιείται αδικαιολόγητα μετά τις προβλεπόμενες προθεσμίες πρέπει να θεωρείται ως παράτυπη δαπάνη και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να υπάγεται σε καθεστώς επιστροφών. Εντούτοις, για να κλιμακώνεται η δημοσιονομική επίπτωση αναλογικά προς την καθυστέρηση της πληρωμής, σκόπιμο είναι να ληφθούν μέτρα ώστε η Επιτροπή να εφαρμόζει κλιμακωτή μείωση των πληρωμών ανάλογα με το μέγεθος της καθυστέρησης. Πρέπει ακόμη να προβλεφθεί ένα σταθερό περιθώριο ανοχής, κυρίως για να μην υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής των μειώσεων όταν οι καθυστερήσεις πληρωμής είναι αποτέλεσμα ενστάσεων.

(16)

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής και της εγκαθίδρυσης του καθεστώτος ενιαίας πληρωμής, η εκ μέρους των κρατών μελών τήρηση των προθεσμιών πληρωμής έχει πρωταρχική σημασία για την ορθή εφαρμογή των κανόνων δημοσιονομικής πειθαρχίας. Σκόπιμο είναι συνεπώς να προβλεφθούν ειδικοί κανόνες ώστε να αποτρέπονται στο μέτρο του δυνατού οι κίνδυνοι υπέρβασης των ετήσιων πιστώσεων που διατίθενται μέσω του κοινοτικού προϋπολογισμού.

(17)

Κατ’εφαρμογή των άρθρων 17 και 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, η Επιτροπή μπορεί να μειώσει ή να αναστείλει τις πληρωμές προς τα κράτη μέλη σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα τελευταία δεν τηρούν τις καθορισμένες προθεσμίες πληρωμών ή δεν κοινοποιούν τα στοιχεία τα σχετικά με τις δαπάνες ή τις πληροφορίες που προβλέπει ο εν λόγω κανονισμός για να διαπιστώνεται η συνεκτικότητα των δεδομένων αυτών. Παρομοίως, ως προς το ΕΓΤΑΑ, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κράτη μέλη δεν κοινοποιούν τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (4) και των λεπτομερειών εφαρμογής αυτού, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης αξιολόγησης των προγραμμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Πρέπει συνεπώς να καθοριστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής των υπόψη μειώσεων και αναστολών πληρωμών, για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ και για τις δαπάνες του ΕΓΤΑΑ αντιστοίχως.

(18)

Το άρθρο 180 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 προβλέπει ότι οι αρνητικές γεωργικές δαπάνες αντικαθίστανται από 1ης Ιανουαρίου 2007 με δαπάνες ειδικού προορισμού οι οποίες, αναλόγως προέλευσης, πιστώνονται στο ΕΓΤΕ ή στο ΕΓΤΑΑ. Το άρθρο 32 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 προβλέπει ότι τα ποσά που ανακτώνται ως επακόλουθο παρατυπιών ή αμέλειας καταβάλλονται στους οργανισμούς πληρωμών οι οποίοι και τα εγγράφουν ως έσοδα ειδικού προορισμού. Ορισμένα ποσά τα οποία προκύπτουν κατόπιν παρατυπιών ή μειώσεων που εφαρμόζονται για μη συμμόρφωση προς τους ισχύοντες όρους σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος μπορούν να συγκριθούν με έσοδα από παρατυπίες ή αμέλειες κατά την έννοια του άρθρου 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και πρέπει ως εκ τούτου να αντιμετωπίζονται κατ’ανάλογο τρόπο. Σκόπιμο είναι συνεπώς να προβλεφθούν μέτρα για τη λογιστική εγγραφή των αντίστοιχων ποσών με τους ίδιους όρους που ισχύουν για έσοδα ειδικού προορισμού τα οποία είναι άμεσο προϊόν παρατυπιών ή αμελειών κατά την έννοια του εν λόγω άρθρου 32.

(19)

Οι δαπάνες που συγχρηματοδοτούνται μέσω του κοινοτικού προϋπολογισμού και των εθνικών προϋπολογισμών για την υποστήριξη της αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ, βασίζονται σε προγράμματα των οποίων το περιεχόμενο εκτίθεται αναλυτικά ανά μέτρο. Σ’αυτή τη βάση πρέπει λοιπόν να παρακολουθούνται και να εγγράφονται λογιστικά ώστε να υπάρχει δυνατότητα ταυτοποίησης όλων των πράξεων ανά πρόγραμμα και μέτρο και να εξακριβώνεται η αντιστοιχία διατιθέμενων δημοσιονομικών μέσων και δαπανών. Σκόπιμο είναι λοιπόν να διευκρινίζονται τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να συνεκτιμούν οι οργανισμοί πληρωμών και κυρίως να λαμβάνονται μέτρα ώστε η προέλευση των δημόσιων και κοινοτικών πόρων να εμφαίνεται διακριτά στις λογιστικές εγγραφές σε συσχέτιση με τις πραγματοποιηθείσες χρηματοδοτήσεις, ποσά δε που εισπράττονται ως επιστροφές από δικαιούχους, όπως και όλα τα ανακτώμενα ποσά, να συγκεκριμενοποιούνται και να ταυτοποιούνται σε συσχέτιση με τις αρχικές πράξεις.

(20)

Όταν μια πράξη πληρωμής ή είσπραξης πραγματοποιείται σε εθνικό νόμισμα άλλο πλην του ευρώ, στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ, η μετατροπή των αντίστοιχων ποσών σε ευρώ είναι αναγκαία. Είναι επομένως σκόπιμο να προβλέπεται η εφαρμογή ενιαίας συναλλαγματικής ισοτιμίας για όλες τις πράξεις που εγγράφονται λογιστικά στη διάρκεια ενός συγκεκριμένου μήνα και οι οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τις δηλώσεις δαπανών.

(21)

Η πρόβλεψη των ποσών που μένει να χρηματοδοτηθούν από το ΕΓΤΑΑ στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους και οι εκτιμήσεις των αιτήσεων χρηματοδότησης για το επόμενο ημερολογιακό έτος χρειάζονται απαραιτήτως στην Επιτροπή για τις ανάγκες της δημοσιονομικής της διαχείρισης. Για να μπορεί η Επιτροπή να αντεπεξέρχεται στις υποχρεώσεις της, οι αντίστοιχες πληροφορίες θα πρέπει να της κοινοποιούνται εμπρόθεσμα και πάντως δύο φορές ετησίως, το αργότερο στις 31 Ιανουαρίου και στις 31 Ιουλίου εκάστου έτους.

(22)

Για να μπορεί η Επιτροπή να επικυρώνει το σχέδιο χρηματοδότησης εκάστου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, να προβλέπει ενδεχόμενες αναπροσαρμογές του τελευταίου και να διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους, θα πρέπει να της κοινοποιούνται ορισμένες πληροφορίες. Προς τούτο, κάθε αρχή που διαχειρίζεται προγράμματα θα πρέπει να εισάγει στο κοινό σύστημα μηχανογράφησης του ΕΓΤΑΑ τις απαιτούμενες πληροφορίες ώστε να μπορεί η Επιτροπή να προσδιορίζει κυρίως το μέγιστο ύψος της συμμετοχής του ΕΓΤΑΑ, την κατανομή του στη διάρκεια του έτους, την κατανομή κατ’άξονα και μέτρο και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης που εφαρμόζονται για κάθε άξονα. Σκόπιμο είναι επίσης να καθορίζονται οι όροι υπό τους οποίους καταχωρίζονται στο κοινό σύστημα μηχανογράφησης τα συσσωρευμένα ποσά.

(23)

Η συχνότητα της κατάρτισης των δηλώσεων δαπανών για πράξεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ πρέπει να καθορίζεται από την Επιτροπή κατ’εφαρμογή του άρθρου 26 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων των λογιστικών κανόνων που εφαρμόζονται για το ΕΓΤΑΑ, της προσφυγής σε προχρηματοδότηση και της χρηματοδότησης των μέτρων ανά ημερολογιακό έτος, σκόπιμο είναι να προβλεφθεί ότι οι δαπάνες δηλώνονται με συχνότητα που συναρτάται με τις ιδιαιτερότητες αυτές.

(24)

Η ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων μεταξύ Επιτροπής και κρατών μελών, καθώς και η κοινοποίηση και διάθεση πληροφοριών στην Επιτροπή εκ μέρους των κρατών μελών γίνεται κατά κανόνα ηλεκτρονικώς ή σε ψηφιακή μορφή. Για την καλύτερη κατανόηση των ανταλλαγών αυτών στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ και για να γενικευθεί η χρήση τους, αποδεικνύεται αναγκαία η προσαρμογή των υπαρχόντων συστημάτων μηχανογράφησης ή η εγκατάσταση νέων. Σκόπιμο είναι να ληφθούν μέτρα ώστε οι δράσεις αυτές να υλοποιούνται από την Επιτροπή και να τίθενται σε εφαρμογή κατόπιν ενημέρωσης των κρατών μελών μέσω της επιτροπής των γεωργικών ταμείων.

(25)

Οι όροι επεξεργασίας των πληροφοριών μέσω των συστημάτων μηχανογράφησης, καθώς και η μορφή και το περιεχόμενο των εγγράφων των οποίων η κοινοποίηση απαιτείται κατ’εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, προϋποθέτουν συχνές αναπροσαρμογές για να παρακολουθούν την εξέλιξη της νομοθεσίας και τις ανάγκες της διαχείρισης. Αναγκαία αποδεικνύεται επίσης η ομοιόμορφη παρουσίαση των εγγράφων που προσκομίζουν τα κράτη μέλη. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να καταστούν αμέσως επιχειρησιακά τα υπόψη συστήματα μηχανογράφησης, καλό θα ήταν να καθοριστούν η μορφή και το περιεχόμενο των εγγράφων βάσει μοντέλων και να ληφθούν μέτρα ώστε η αναπροσαρμογή και ενημέρωσή τους να γίνονται από την Επιτροπή κατόπιν συνεννόησης με την επιτροπή των γεωργικών ταμείων.

(26)

Η διαχείριση και ο έλεγχος της νομιμότητας των δαπανών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ υπάγονται στην αρμοδιότητα των οργανισμών πληρωμών. Τα δεδομένα τα σχετικά με τις δημοσιονομικές συναλλαγές πρέπει συνεπώς να κοινοποιούνται ή να εισάγονται στα συστήματα μηχανογράφησης και να ενημερώνονται υπό την ευθύνη του οργανισμού πληρωμών, από τον ίδιο τον οργανισμό πληρωμών ή από τον οργανισμό στον οποίο εκχωρήθηκε αυτό το καθήκον, κατά περίπτωση μέσω των διαπιστευμένων οργανισμών συντονισμού.

(27)

Για ορισμένα έγγραφα ή διαδικασίες, που προβλέπονται μέσω του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και των λεπτομερειών εφαρμογής αυτού, απαιτείται η υπογραφή εξουσιοδοτημένου προσώπου ή η σύμφωνη γνώμη ενός προσώπου σε ένα ή περισσότερα στάδια της αντίστοιχης διαδικασίας. Τα συστήματα μηχανογράφησης που χρησιμοποιούνται για την κοινοποίηση των εγγράφων θα πρέπει στις περιπτώσεις αυτές να δίνουν τη δυνατότητα μονοσήμαντης ταυτοποίησης κάθε προσώπου και να παρέχουν λογικές εγγυήσεις για τη μη αλλοίωση του περιεχομένου των εγγράφων, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Το ίδιο, σε ό,τι κυρίως αφορά τις δηλώσεις δαπανών και τη δήλωση αξιοπιστίας που επισυνάπτεται στους ετήσιους λογαριασμούς κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 1 υπό γ) i και iii του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, καθώς και τα έγγραφα που διαβιβάζονται ηλεκτρονικώς στο πλαίσιο των εν λόγω διαδικασιών.

(28)

Οι κανόνες που εφαρμόζονται για την κοινοποίηση ηλεκτρονικών και ψηφιακών εγγράφων καθορίστηκαν σε κοινοτικό επίπεδο, ως προς τις λεπτομέρειες διαβίβασης, τους όρους εγκυρότητας απέναντι στην Επιτροπή και τους όρους διατήρησης, ακεραιότητας και αναγνωσιμότητας μέσα στον χρόνο. Στον βαθμό κατά τον οποίο η συνδιαχείριση του κοινοτικού προϋπολογισμού στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ αφορά τα έγγραφα τα οποία καταρτίζει ή λαμβάνει η Επιτροπή ή οι οργανισμοί πληρωμών καθώς και τις διαδικασίες που ενεργοποιούνται για τις ανάγκες χρηματοδότησης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, σκόπιμο είναι να προβλεφθούν μέτρα για την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας σε ό,τι αφορά τις κοινοποιήσεις ηλεκτρονικών και ψηφιακών εγγράφων που έγιναν στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και να καθοριστούν οι προθεσμίες διατήρησης των ηλεκτρονικών και ψηφιακών εγγράφων.

(29)

Η κοινοποίηση πληροφοριών δια της ηλεκτρονικής οδού μπορεί να είναι αδύνατη σε ορισμένες περιπτώσεις. Για τη διόρθωση ενδεχόμενων δυσλειτουργιών ενός συστήματος μηχανογράφησης ή όταν η σύνδεση δεν είναι συνεχής, το κράτος μέλος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαβιβάζει τα έγγραφα με άλλη μορφή, της οποίας θα πρέπει να καθοριστούν οι όροι.

(30)

Κατ’εφαρμογή του άρθρου 39 παράγραφος 1 υπό δ) και ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, οι δημοσιονομικοί πόροι που έχει στη διάθεσή του ένα κράτος μέλος την 1η Ιανουαρίου 2007 κατόπιν μειώσεων ή κατάργησης πληρωμών στις οποίες το τελευταίο προχώρησε εθελοντικά σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1655/2004 της Επιτροπής, της 22ας Σεπτεμβρίου 2004, σχετικά με τον καθορισμό κανόνων για τη μετάβαση από το σύστημα προαιρετικής διαφοροποίησης που θεσπίζεται βάσει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1259/1999 του Συμβουλίου στο σύστημα υποχρεωτικής διαφοροποίησης που θεσπίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου (5) ή στο πλαίσιο κυρώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1259/1999 του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής (6), θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν από το κράτος μέλος για τη χρηματοδότηση μέτρων αγροτικής ανάπτυξης. Εάν τα κράτη μέλη δεν χρησιμοποιήσουν αυτούς τους δημοσιονομικούς πόρους εντός ορισμένης προθεσμίας, τα αντίστοιχα ποσά καταβάλλονται εκ νέου στον προϋπολογισμό του ΕΓΤΕ. Για να καθοριστούν οι όροι εφαρμογής των μέτρων αυτών, σκόπιμο είναι να προσδιοριστούν οι λεπτομέρειες λογιστικής εγγραφής και διαχείρισης των εκάστοτε ποσών εκ μέρους των οργανισμών πληρωμών, καθώς και να συνεκτιμώνται από την Επιτροπή κατά τη λήψη των αποφάσεων πληρωμής.

(31)

Κατ’εφαρμογή του άρθρου 39 παράγραφος 1 υπό α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, τα προ της 1ης Μαΐου 2004 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να εξουσιοδοτηθούν από την Επιτροπή, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις και υπό ορισμένους όρους που προβλέπονται στο εν λόγω σημείο α), να συνεχίσουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2006 τις πληρωμές που αφορούν τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης της περιόδου 2000-2006. Για να υπάρχει δυνατότητα μιας τέτοιας παρέκκλισης, σκόπιμο είναι να προσδιοριστεί η ακολουθητέα διαδικασία και οι προθεσμίες που θα πρέπει να τηρήσουν τα κράτη μέλη, καθώς και οι όροι εφαρμογής αυτής.

(32)

Είναι επομένως σκόπιμο να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 296/96 της Επιτροπής, της 16ης Φεβρουαρίου 1996, για τα στοιχεία που πρέπει να διαβιβάζουν τα κράτη μέλη και για τη μηνιαία ανάληψη των δαπανών που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του τμήματος Εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2776/88 (7) και της απόφασης C/2004/1723 της Επιτροπής της 26ης Απριλίου 2004 σχετικά με τον καθορισμό της μορφής των εγγράφων που πρέπει να διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη για την ανάληψη των δαπανών που χρηματοδοτούνται από το Τμήμα Εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ (8).

(33)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής γεωργικών ταμείων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΚΟΙΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΓΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΓΤΑΑ

Άρθρο 1

Θέμα

Ο παρών κανονισμός προσδιορίζει ορισμένους όρους και ειδικούς κανόνες που εφαρμόζονται κατά τη συνδιαχείριση των δαπανών και εσόδων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), για την τήρηση των λογαριασμών και για τις δηλώσεις δαπανών και εσόδων που υποβάλλουν οι οργανισμοί πληρωμών, καθώς και για την επιστροφή δαπανών εκ μέρους της Επιτροπής στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

Άρθρο 2

Λογιστικά των οργανισμών πληρωμών

1.   Κάθε οργανισμός πληρωμών τηρεί λογιστικά με αποκλειστικό αντικείμενο τις δαπάνες και τα έσοδα του άρθρου 3 παράγραφος 1 και των άρθρων 4 και 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και τη χρησιμοποίηση των δημοσιονομικών μέσων που διατίθενται για την πληρωμή των αντίστοιχων δαπανών. Στα λογιστικά αυτά πρέπει να γίνεται διάκριση και χωριστή παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ.

2.   Οι οργανισμοί πληρωμών των εκτός ευρωζώνης κρατών μελών τηρούν λογιστικά όπου τα ποσά εκφράζονται στο νόμισμα στο οποίο καταβλήθηκαν οι δαπάνες και εισπράχθηκαν τα έσοδα. Για να υπάρχει όμως δυνατότητα ενοποίησης του συνόλου των δαπανών και εσόδων, πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίζουν τα αντίστοιχα στοιχεία σε εθνικό νόμισμα και σε ευρώ.

Εντούτοις, για δαπάνες και έσοδα του ΕΓΤΕ άλλα πλην των προβλεπόμενων στο άρθρο 45 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, τα κράτη μέλη που δεν θα ήταν σε θέση να εφαρμόσουν στις 16 Οκτωβρίου 2006 τέτοια λογιστικά μέτρα, μπορούν να τη μεταθέσουν μέχρι 16 Οκτωβρίου 2007, αφού προηγουμένως ενημερώσουν την Επιτροπή το αργότερο στις 15 Σεπτεμβρίου 2006.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΓΤΕ

Άρθρο 3

Παροχή πληροφοριών από τα κράτη μέλη

Τα κράτη μέλη συγκεντρώνουν και θέτουν στη διάθεση της Επιτροπής σε εβδομαδιαία βάση τις πληροφορίες οι οποίες αφορούν το συνολικό ύψος των δαπανών που καταβλήθηκαν και των εισπραχθέντων εσόδων ειδικού προορισμού, ως εξής:

α)

το αργότερο την τρίτη εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας, τις πληροφορίες που αφορούν το συνολικό ύψος των δαπανών που καταβλήθηκαν και των εσόδων ειδικού προορισμού που εισπράχθηκαν από την αρχή του μήνα μέχρι το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας·

β)

το αργότερο την τρίτη εργάσιμη ημέρα του μήνα όταν μέσα στην ίδια εβδομάδα τελειώνει ο μήνας και αρχίζει ο επόμενος, τις πληροφορίες που αφορούν το συνολικό ύψος των δαπανών που καταβλήθηκαν και των εσόδων ειδικού προορισμού που εισπράχθηκαν στη διάρκεια του προηγούμενου μήνα.

Άρθρο 4

Κοινοποίηση πληροφοριών από τα κράτη μέλη

1.   Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 υπό γ) i) και γ) ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν ηλεκτρονικώς στην Επιτροπή τις κάτωθι πληροφορίες και έγγραφα, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 5 και 6 του παρόντος κανονισμού:

α)

Το αργότερο την τρίτη εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, τις πληροφορίες που αφορούν το συνολικό ύψος των δαπανών που καταβλήθηκαν και εσόδων ειδικού προορισμού που εισπράχθηκαν στη διάρκεια του προηγούμενου μήνα, με βάση το μοντέλο του παραρτήματος I, και όλες τις πληροφορίες που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τις αισθητές αποκλίσεις μεταξύ των προβλέψεων που καταρτίστηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 2 υπό α) iii) του παρόντος άρθρου και των δαπανών που καταβλήθηκαν ή των εισπραχθέντων εσόδων ειδικού προορισμού.

β)

Το αργότερο στις 10 κάθε μήνα, τη δήλωση δαπανών κατά την έννοια του άρθρου 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 όπου εμφαίνεται το συνολικό ύψος των δαπανών που καταβλήθηκαν και των εσόδων ειδικού προορισμού που εισπράχθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα, καθώς και οι δαπάνες κα έσοδα της δημόσιας αποθεματοποίησης, με βάση το μοντέλο του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού. Εντούτοις, η κοινοποίηση για τις δαπάνες που καταβλήθηκαν και τα έσοδα ειδικού προορισμού που εισπράχθηκαν μεταξύ 1ης και 15ης Οκτωβρίου διαβιβάζεται το αργότερο στις 25 του ίδιου μήνα.

Η δήλωση δαπανών εμφαίνει την κατανομή δαπανών και εσόδων ειδικού προορισμού κατ’άρθρο της ονοματολογίας του προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και, για τα κεφάλαια τα σχετικά με τον λογιστικό έλεγχο των γεωργικών δαπανών και με τα έσοδα ειδικού προορισμού, τη συμπληρωματική κατανομή κατά κονδύλιο. Εντούτοις, σε ιδιαίτερες συνθήκες παρακολούθησης του προϋπολογισμού, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει αναλυτικότερη κατανομή.

γ)

Το αργότερο στις 20 κάθε μήνα, έναν φάκελο για την υπαγωγή — στον κοινοτικό προϋπολογισμό — των δαπανών που καταβλήθηκαν και των εσόδων ειδικού προορισμού που εισπράχθηκαν από τον οργανισμό πληρωμών στη διάρκεια του προηγούμενου μήνα, χωριστά από τον φάκελο για την υπαγωγή των δαπανών που καταβλήθηκαν και των εσόδων ειδικού προορισμού που εισπράχθηκαν από 1ης μέχρι 15ης Οκτωβρίου ο οποίος και διαβιβάζεται το αργότερο στις 10 Νοεμβρίου.

δ)

Το αργότερο στις 20 Μαΐου και στις 10 Νοεμβρίου εκάστου έτους, επιπλέον του φακέλου της περίπτωσης γ), τα ποσά που παρακρατήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1259/1999 και του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1655/2004.

2.   Ο φάκελος της παραγράφου 1 υπό γ) περιλαμβάνει:

α)

Πίνακα (T 104, παράρτημα V), τον οποίο καταρτίζει κάθε οργανισμός πληρωμών και ο οποίος αφορά τα δεδομένα που κατανέμονται σύμφωνα με την ονοματολογία του προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ανά τύπο δαπανών και εσόδων και σύμφωνα με μια λεπτομερειακή ονοματολογία που τίθεται στη διάθεση των κρατών μελών, ως εξής:

i)

δαπάνες που καταβλήθηκαν και έσοδα ειδικού προορισμού που εισπράχθηκαν στη διάρκεια του προηγούμενου μήνα·

ii)

σύνολο δαπανών και εσόδων ειδικού προορισμού που πληρώθηκαν από την αρχή του οικονομικού έτους μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα·

iii)

προβλέψεις δαπανών και εσόδων ειδικού προορισμού οι οποίες κατά περίπτωση:

μόνο στον τρέχοντα μήνα και στους δύο επόμενους μήνες,

στον τρέχοντα μήνα, στους δύο επόμενους μήνες και μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους.

β)

Συγκεφαλαιωτικό πίνακα (T103, παράρτημα IV) των δεδομένων της περίπτωσης α) ανά κράτος μέλος, για όλους τους οργανισμούς πληρωμών αυτού του κράτους μέλους.

γ)

Πίνακα (T 101, παράρτημα III) τυχόν διαφορών μεταξύ των δαπανών που δηλώθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1 σημείο β) και εκείνων που δηλώθηκαν σύμφωνα με το σημείο α) της παρούσας παραγράφου, με αιτιολόγηση, κατά περίπτωση, της διαφοράς αυτής.

δ)

Δικαιολογητικά δαπανών και εσόδων της δημόσιας αποθεματοποίησης, κατά την έννοια του άρθρου 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 884/2006 της Επιτροπής (9), που υποβάλλονται υπό μορφή πινάκων (πίνακες e.faudit) σύμφωνα με το παράρτημα III του εν λόγω κανονισμού.

ε)

Πίνακες (T 106 έως T 109, παραρτήματα VI, VII, VIII και IX) συμπληρωματικοί εκείνων των σημείων α) και β), για τις κοινοποιήσεις της 20ής Μαΐου και της 10ης Νοεμβρίου του σημείου δ) της παραγράφου 1, στους οποίους εμφαίνεται η κατάσταση των λογαριασμών στο τέλος Απριλίου και στο τέλος του οικονομικού έτους και οι οποίοι περιλαμβάνουν:

τα ποσά που παρακρατήθηκαν από κάθε οργανισμό πληρωμών κατ’εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1259/1999 ή του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1655/2004, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων (T 106 και T 107)·

πίνακα αξιοποίησης των αντίστοιχων ποσών από κάθε οργανισμό πληρωμών, κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1259/1999 ή του άρθρου 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1655/2004 (T 108)·

συγκεφαλαιωτικό πίνακα, σε επίπεδο κράτους μέλους, των στοιχείων της πρώτης και της δεύτερης περίπτωσης του παρόντος σημείου ε) και των τόκων που προέκυψαν από τα μη χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια (T 109).

3.   Ο συγκεφαλαιωτικός πίνακας (T103) της παραγράφου 2 υπό β) κοινοποιείται στην Επιτροπή και σε έντυπο.

4.   Όλα τα δεδομένα που απαιτούνται κατ’εφαρμογή του παρόντος άρθρου κοινοποιούνται εκφρασμένα σε ευρώ.

Εντούτοις:

για τους πίνακες της παραγράφου 2 υπό ε), τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το ίδιο νόμισμα με αυτό που χρησιμοποιούν για την παρακράτηση.

για τις δηλώσεις δαπανών και τις μειώσεις του άρθρου 39 παράγραφος 1 υπό α) και β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το εθνικό νόμισμα.

Εξάλλου, για τις δημοσιονομικές πληροφορίες που αφορούν το οικονομικό έτος 2007, πλην των προβλεπόμενων στο άρθρο 45 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, τα κράτη μέλη κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού συντάσσουν τις κοινοποιήσεις σε εθνικό νόμισμα.

Άρθρο 5

Γενικοί κανόνες που εφαρμόζονται για τη δήλωση δαπανών και εσόδων

1.   Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 6 που εφαρμόζονται κατά τη δήλωση δαπανών και εσόδων σχετικά με τη δημόσια αποθεματοποίηση, οι δαπάνες και τα έσοδα που δηλώνονται από τους οργανισμούς πληρωμών και αφορούν συγκεκριμένο μήνα αντιστοιχούν στις πληρωμές και τις εισπράξεις που έγιναν στη διάρκεια του ίδιου αυτού μήνα.

Οι εν λόγω δαπάνες και τα έσοδα λαμβάνονται υπόψη στον προϋπολογισμό του ΕΓΤΕ για το οικονομικό έτος Ν που αρχίζει στις 16 Οκτωβρίου του έτους Ν-1 και λήγει στις 15 Οκτωβρίου του έτους N.

Εντούτοις:

α)

Οι δαπάνες που μπορούν να καταβληθούν προτού τεθεί σε εφαρμογή η διάταξη η οποία προβλέπει τον ολικό ή μερικό καταλογισμό τους στο ΕΓΤΕ μπορούν μόνο να δηλώνονται:

για τον μήνα στη διάρκεια του οποίου τέθηκε σε εφαρμογή η εν λόγω διάταξη

ή

για τον μήνα ο οποίος έπεται της έναρξης εφαρμογής της εν λόγω διάταξης.

β)

Τα έσοδα ειδικού προορισμού τα οποία το κράτος μέλος οφείλει στην Επιτροπή δηλώνονται για τον μήνα στη διάρκεια του οποίου λήγει η προθεσμία καταβολής των αντίστοιχων ποσών η προβλεπόμενη στην κοινοτική νομοθεσία.

γ)

Οι διορθώσεις τις οποίες αποφασίζει η Επιτροπή, στο πλαίσιο της εκκαθάρισης λογαριασμών και για την εκκαθάριση ως προς τη συμμόρφωση, αφαιρούνται ή προστίθενται απευθείας από την Επιτροπή στις μηνιαίες πληρωμές που προβλέπονται, κατά περίπτωση, στο άρθρο 10 παράγραφος 2 ή στο άρθρο 11 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 885/2006 της Επιτροπής (10). Ωστόσο, τα κράτη μέλη συμπεριλαμβάνουν τα ποσά που αντιστοιχούν σε αυτές τις διορθώσεις στην δήλωση που συντάσσουν για τον μήνα για τον οποίο πραγματοποιούνται οι εν λόγω διορθώσεις.

2.   Οι δαπάνες και τα έσοδα ειδικού προορισμού λαμβάνονται υπόψη την ημερομηνία κατά την οποία χρεώθηκε ή πιστώθηκε ο λογαριασμός του οργανισμού πληρωμών. Εντούτοις, για τις πληρωμές μπορεί να λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος οργανισμός εξέδωσε και απέστειλε τον τίτλο πληρωμής σε πιστωτικό ίδρυμα ή στον δικαιούχο. Κάθε οργανισμός πληρωμών χρησιμοποιεί την ίδια μέθοδο καθ’όλη τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

3.   Για τις προς δήλωση δαπάνες δεν λαμβάνονται υπόψη οι μειώσεις κατά την έννοια του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1655/2004.

4.   Οι δαπάνες και τα έσοδα ειδικού προορισμού που δηλώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορούν να περιλαμβάνουν διορθώσεις των στοιχείων τα οποία δηλώθηκαν για προηγούμενους μήνες του ίδιου οικονομικού έτους.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι διορθώσεις των εσόδων ειδικού προορισμού οδηγήσουν, σε επίπεδο οργανισμού πληρωμών, σε αρνητικές μηνιαίες δηλώσεις ως προς ένα κονδύλιο του προϋπολογισμού, το πλεόνασμα της διόρθωσης μεταφέρεται στον επόμενο μήνα και διακανονίζεται, κατά περίπτωση, κατά τη λογιστική εκκαθάριση του εκάστοτε έτους.

5.   Οι μη εκτελεσθείσες εντολές πληρωμής καθώς και οι πληρωμές που χρεώθηκαν στον λογαριασμό και εν συνεχεία πιστώθηκαν εκ νέου καταλογίζονται αφαιρούμενες από τις δαπάνες του μήνα στη διάρκεια του οποίου η μη εκτέλεση ή η ακύρωση γνωστοποιείται στον οργανισμό πληρωμών.

6.   Εάν οι οφειλόμενες πληρωμές από το ΕΓΤΕ επιβαρύνονται με απαιτήσεις, θεωρείται ότι έχουν πραγματοποιηθεί στο σύνολό τους για τους σκοπούς της εφαρμογής της παραγράφου 1:

α)

κατά την ημερομηνία πληρωμής του ποσού του οποίου παραμένει οφειλόμενο στον δικαιούχο, εφόσον η απαίτηση είναι μικρότερη από την εκκαθαρισθείσα δαπάνη·

β)

κατά την ημερομηνία της αντιστάθμισης, εφόσον η δαπάνη είναι μικρότερη ή ίση προς την απαίτηση.

7.   Τα συνολικά στοιχεία που αφορούν τις δαπάνες και τα έσοδα ειδικού προορισμού που καταλογίζονται σε ένα οικονομικό έτος και τα οποία πρέπει να έχουν διαβιβαστεί στην Επιτροπή το αργότερο στις 10 Νοεμβρίου, μπορούν μόνο να διορθωθούν στο πλαίσιο των ετήσιων λογαριασμών που διαβιβάζονται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 υπό γ) iii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

Άρθρο 6

Ειδικοί κανόνες που εφαρμόζονται κατά τη δήλωση δαπανών σχετικά με τη δημόσια αποθεματοποίηση

Οι πράξεις που συνεκτιμώνται για την κατάρτιση της δήλωσης δαπανών σχετικά με τη δημόσια αποθεματοποίηση είναι εκείνες οι οποίες καταχωρίστηκαν στο τέλος ενός μήνα στους λογαριασμούς του οργανισμού πληρωμών και πραγματοποιήθηκαν από την αρχή της λογιστικής περιόδου κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 3 υπό α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 884/2006 μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα.

Η εν λόγω δήλωση δαπανών περιέχει τις αξίες και τα ποσά τα οποία, προσδιοριζόμενα σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7 και 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 884/2006, εγγράφονται από τους οργανισμούς πληρωμών στον μήνα που έπεται εκείνου στον οποίο αναφέρονται οι πράξεις.

Εντούτοις:

α)

για πράξεις που πραγματοποιήθηκαν μήνα Σεπτέμβριο, οι αξίες και τα ποσά εγγράφονται από τους οργανισμούς πληρωμών το αργότερο στις 15 Οκτωβρίου·

β)

για τα συνολικά ποσά της απαξίωσης κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 υπό δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 884/2006, τα ποσά εγγράφονται στην ημερομηνία που ορίζεται με την απόφαση η οποία τα προβλέπει.

Άρθρο 7

Η ισοτιμία που εφαρμόζεται για την κατάρτιση των δηλώσεων δαπανών

1.   Για την κατάρτιση των δηλώσεων δαπανών, τα εκτός ευρωζώνης κράτη μέλη εφαρμόζουν την ίδια συναλλαγματική ισοτιμία με εκείνη την οποία χρησιμοποίησαν όταν πραγματοποίησαν τις πληρωμές προς τους δικαιούχους ή όταν εισέπραξαν έσοδα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2808/98 της Επιτροπής (11) και τη σχετική τομεακή γεωργική νομοθεσία.

2.   Στις άλλες περιπτώσεις εκτός εκείνων της παραγράφου 1, πράξεις κυρίως για τις οποίες η τομεακή γεωργική νομοθεσία δεν έχει καθορίσει γενεσιουργό αίτιο, η ισοτιμία που εφαρμόζεται είναι η προτελευταία ισοτιμία που καθόρισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από τον μήνα για τον οποίο δηλώθηκε η δαπάνη ή το έσοδο ειδικού προορισμού.

3.   Η ισοτιμία της παραγράφου 2 εφαρμόζεται επίσης στις εισπράξεις που πραγματοποιούνται συνολικά προκειμένου για πλείονες πράξεις οι οποίες θα έχουν πραγματοποιηθεί πριν από τις 16 Οκτωβρίου 2006 ή τις 16 Οκτωβρίου 2007 σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο.

Άρθρο 8

Απόφαση της Επιτροπής για καταβολή των πληρωμών

1.   Με βάση τα δεδομένα που διαβιβάζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 υπό β), η Επιτροπή αποφασίζει και καταβάλλει τις μηνιαίες πληρωμές, με την επιφύλαξη των διορθώσεων που θα συνεκτιμηθούν σε μεταγενέστερες αποφάσεις και της εφαρμογής του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

2.   Εάν με την έναρξη του οικονομικού έτους ο κοινοτικός προϋπολογισμός δεν έχει εγκριθεί, οι μηνιαίες πληρωμές εγκρίνονται μέχρι ενός ποσοστού των δηλώσεων δαπανών που υποβάλλουν τα κράτη μέλη, καθοριζόμενου ανά κεφάλαιο δαπανών και εντός των ορίων που προβλέπει το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002. Σε αποφάσεις που αφορούν μεταγενέστερες επιστροφές, η Επιτροπή συνεκτιμά το υπόλοιπο που δεν επιστράφηκε στα κράτη μέλη.

3.   Εάν οι προκαταβολικές δεσμεύσεις κατά την έννοια του άρθρου 150 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 υπερβαίνουν το ήμισυ του συνόλου των αντίστοιχων πιστώσεων του τρέχοντος οικονομικού έτους, οι μηνιαίες πληρωμές εγκρίνονται μέχρι ενός ποσοστού των δηλώσεων δαπανών που υποβάλλουν τα κράτη μέλη. Σε αποφάσεις που αφορούν μεταγενέστερες επιστροφές, η Επιτροπή συνεκτιμά το υπόλοιπο που δεν επιστράφηκε στα κράτη μέλη.

Άρθρο 9

Μείωση των πληρωμών από την Επιτροπή

1.   Κάθε δαπάνη που καταβάλλεται εκτός των καθορισμένων προθεσμιών αποτελεί αντικείμενο μείωσης στο πλαίσιο των μηνιαίων πληρωμών, σύμφωνα με τους κάτωθι κανόνες:

α)

Όταν οι δαπάνες που καταβλήθηκαν με καθυστέρηση δεν υπερβαίνουν το 4 % των δαπανών που καταβλήθηκαν εμπρόθεσμα, δεν επιβάλλεται καμία μείωση.

β)

Μετά την εφαρμογή του 4 %, κάθε επιπλέον δαπάνη που πραγματοποιήθηκε με καθυστέρηση μειώνεται ως εξής:

για καθυστέρηση μέχρι ένα μήνα, η δαπάνη μειώνεται κατά 10 %·

για καθυστέρηση μέχρι δύο μήνες, η δαπάνη μειώνεται κατά 25 %·

για καθυστέρηση μέχρι τρεις μήνες, η δαπάνη μειώνεται κατά 45 %·

για καθυστέρηση μέχρι τέσσερις μήνες, η δαπάνη μειώνεται κατά 70 %·

για καθυστέρηση άνω των τεσσάρων μηνών, η δαπάνη μειώνεται κατά 100 %.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, για τις άμεσες πληρωμές κατά την έννοια του άρθρου 12, του τίτλου III ή, κατά περίπτωση, του τίτλου IVα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου (12), που πραγματοποιήθηκαν για το έτος N και των οποίων η πληρωμή θα ήταν εκπρόθεσμη μετά τις 15 Οκτωβρίου του έτους N+1, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι όροι:

α)

Εάν το περιθώριο 4 % της παραγράφου 1 υπό α) δεν χρησιμοποιήθηκε εξ ολοκλήρου για πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν το αργότερο στις 15 Οκτωβρίου του έτους N+1 και το απομένον ποσοστό του περιθωρίου υπερβαίνει το 2 %, το ποσοστό αυτό μειώνεται σε 2 %.

β)

Σε κάθε περίπτωση, πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια των χρήσεων N+2 και επομένων είναι επιλέξιμες για το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μόνο εντός του ανώτατου εθνικού ορίου που προβλέπεται στα παράρτημα VIII και VIIIα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 ή της ετήσιας χρηματοδοτικής κάλυψης που προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 143β παράγραφος 3 του ίδιου κανονισμού για το έτος που προηγείται εκείνου της χρήσης στη διάρκεια της οποίας πραγματοποιείται η πληρωμή, κατά περίπτωση προσαυξημένης κατά τα ποσά τα σχετικά με την πριμοδότηση γαλακτοπαραγωγής, κατά τις πρόσθετες ενισχύσεις που προβλέπονται στα άρθρα 95 και 96 του ίδιου κανονισμού, και κατά το ποσό της πρόσθετης ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 12 του ίδιου πάντοτε κανονισμού μειωμένο κατά το ποσοστό που προβλέπεται στο άρθρο 10 του ίδιου κανονισμού και διορθωμένο με την αναπροσαρμογή που προβλέπεται στο άρθρο 11 του ίδιου κανονισμού, με συνεκτίμηση του άρθρου 12α του ίδιου κανονισμού και των ποσών που καθορίζονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 188/2005 της Επιτροπής (13).

γ)

Μετά τη χρησιμοποίηση των περιθωρίων υπό α), οι δαπάνες στις οποίες αναφέρεται η παρούσα παράγραφος μειώνονται κατά 100 %.

3.   Η Επιτροπή εφαρμόζει κλιμάκωση διαφορετική εκείνων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 ή/και ποσοστά μείωσης χαμηλότερα ή μηδενικά εάν συντρέχουν ιδιαίτεροι όροι διαχείρισης για ορισμένα μέτρα ή εάν τα κράτη μέλη προβάλλουν βάσιμες αιτιολογίες.

Εντούτοις, για τις πληρωμές κατά την έννοια της παραγράφου 2, το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται εντός των ανωτάτων ορίων κατά την έννοια του σημείου β) της παραγράφου 2.

4.   Ο έλεγχος τήρησης των προθεσμιών, στο πλαίσιο των μηνιαίων πληρωμών για τη συνεκτίμηση των δαπανών, γίνεται δύο φορές ανά οικονομικό έτος:

επί των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31 Μαρτίου,

επί των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31 Ιουλίου.

Ενδεχόμενες υπερβάσεις κατά τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο συνεκτιμώνται κατά την απόφαση λογιστικής εκκαθάρισης που προβλέπεται στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

5.   Η Επιτροπή, αφού ενημερώσει τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, μπορεί να καθυστερήσει την καταβολή των μηνιαίων πληρωμών στα κράτη μέλη όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 εάν οι κοινοποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 4 του παρόντος κανονισμού φτάσουν καθυστερημένα ή περιέχουν ανακολουθίες για τις οποίες απαιτούνται περαιτέρω εξακριβώσεις.

6.   Οι μειώσεις κατά την έννοια του παρόντος άρθρου και τυχόν άλλες μειώσεις που επιβάλλονται κατ’εφαρμογή του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της μεταγενέστερης απόφασης για εκκαθάριση ως προς τη συμμόρφωση κατά την έννοια του άρθρου 31 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 10

Λογιστική εγγραφή και είσπραξη των εσόδων ειδικού προορισμού

1.   Τα άρθρα 150 και 151 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 εφαρμόζονται των αναλογιών τηρουμένων για τη λογιστική εγγραφή των εσόδων ειδικού προορισμού κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού.

2.   Στην απόφασή της τη σχετική με τις μηνιαίες πληρωμές η οποία λαμβάνεται κατ’εφαρμογή του άρθρου 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, η Επιτροπή καταβάλλει το υπόλοιπο των δαπανών που έχουν δηλωθεί από κάθε κράτος μέλος μειωμένο κατά το ποσό των εσόδων ειδικού προορισμού που το εκάστοτε κράτος μέλος έχει συμπεριλάβει στην ίδια δήλωση δαπανών. Η αντιστάθμιση αυτή ισοδυναμεί με είσπραξη των αντίστοιχων εσόδων.

3.   Οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών που προκύπτουν από τα έσοδα ειδικού προορισμού ανοίγουν από τη στιγμή κατά την οποία τα έσοδα αυτά θα διατεθούν στα κονδύλια του προϋπολογισμού, πράγμα που συμβαίνει κατά τη στιγμή της λογιστικής εγγραφής των εσόδων ειδικού προορισμού, στη διάρκεια των δύο μηνών μετά την παραλαβή των καταστάσεων που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους κανόνες της παραγράφου 1.

Άρθρο 11

Διάθεση των δημοσιονομικών μέσων στα κράτη μέλη

1.   Αφού αποφασίσει για τις μηνιαίες πληρωμές, και στο πλαίσιο των δημοσιονομικών πιστώσεων, η Επιτροπή θέτει στη διάθεση των κρατών μελών τα δημοσιονομικά μέσα που είναι αναγκαία για την κάλυψη των δαπανών που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΓΤΕ, αφού αφαιρεθεί από τον λογαριασμό που ανοίγει κάθε κράτος μέλος ποσό αντίστοιχο προς τα έσοδα ειδικού προορισμού.

Όταν οι πληρωμές που θα γίνουν από την Επιτροπή αφού αφαιρεθούν τα έσοδα ειδικού προορισμού, οδηγούν σε αρνητικό ποσό, για δεδομένο κράτος μέλος, το πλεόνασμα που προκύπτει από τις μειώσεις μεταφέρεται στους επόμενους μήνες.

2.   Ο τίτλος και ο αριθμός του λογαριασμού κατά την έννοια της παραγράφου 1 κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή σύμφωνα με το μορφότυπο που θέτει στη διάθεσή τους η Επιτροπή.

3.   Σε περίπτωση κατά την οποία κράτος μέλος κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο εξακολουθήσει να καταρτίζει δηλώσεις δαπανών για το οικονομικό έτος 2007 στο εθνικό νόμισμα, η ισοτιμία που θα εφαρμόσει η Επιτροπή για τις αντίστοιχες πληρωμές είναι εκείνη της 10ης του μήνα ο οποίος·έπεται εκείνου για τον οποίο συντάχθηκε η δήλωση ή, εάν δεν έχει καθοριστεί γενική τιμή για αυτή την ημερομηνία, η ισοτιμία της αμέσως προηγούμενης ημερομηνίας για την οποία έχει καθοριστεί γενική τιμή.

Άρθρο 12

Ποσά που θεωρούνται ως έσοδα ειδικού προορισμού

1.   Θεωρούνται ως έσοδα ειδικού προορισμού, κατ’αναλογία προς τα ποσά που εισπράττονται λόγω παρατυπιών ή αβλεψιών, κατά την έννοια του άρθρου 32 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005:

α)

καταβλητέα στον κοινοτικό προϋπολογισμό ποσά τα οποία εισπράχθηκαν ως ποινές ή κυρώσεις σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες που προβλέπονται στην κατά τομείς γεωργική νομοθεσία·

β)

ποσά τα οποία αντιστοιχούν σε μειώσεις ή αποκλεισμούς πληρωμών που εφαρμόστηκαν σύμφωνα με τους κανόνες της πολλαπλής συμμόρφωσης κατά την έννοια του τίτλου II κεφάλαιο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

2.   Οι κανόνες που προβλέπονται για έσοδα ειδικού προορισμού άλλα από εκείνα της παραγράφου 1 εφαρμόζονται των αναλογιών τηρουμένων. Εντούτοις, εάν τα ποσά της παραγράφου 1 υπό α) παρακρατήθηκαν πριν από την πληρωμή της ενίσχυσης την οποία αφορά η παρατυπία ή η αβλεψία, αφαιρούνται από την αντίστοιχη δαπάνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΓΤΑΑ

Άρθρο 13

Λογιστικά των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης

1.   Κάθε οργανισμός πληρωμών που υποδεικνύεται για ένα πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης τηρεί λογιστικά βάσει των οποίων να μπορούν να ταυτοποιηθούν όλες οι πράξεις ανά πρόγραμμα και μέτρο. Τα λογιστικά αυτά περιλαμβάνουν κυρίως:

α)

το ποσό της δημόσιας δαπάνης και το ποσό της κοινοτικής συμμετοχής που καταβάλλονται για κάθε πράξη·

β)

τα ποσά που θα κληθούν να επιστρέψουν οι δικαιούχοι σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθούν παρατυπίες ή αβλεψίες·

γ)

τα ανακτηθέντα ποσά, με ταυτοποίηση της αρχικής πράξης.

2.   Για τη σύνταξη των δηλώσεων δαπανών σε ευρώ, οι οργανισμοί πληρωμών των εκτός ευρωζώνης κρατών μελών εφαρμόζουν για κάθε πράξη πληρωμής ή είσπραξης από επιστροφή την προτελευταία ισοτιμία που καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από τον μήνα στη διάρκεια του οποίου καταγράφονται οι πράξεις στους λογαριασμούς του οργανισμού πληρωμών.

Άρθρο 14

Πρόβλεψη των χρηματοδοτικών αναγκών

Για κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, και σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 υπό γ) ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, με βάση το μοντέλο του παραρτήματος X του παρόντος κανονισμού, δύο φορές ετησίως, μαζί με τις δηλώσεις δαπανών που υποβάλλονται το αργότερο στις 31 Ιανουαρίου και 31 Ιουλίου, τις προβλέψεις τους ως προς τα ποσά που μένει να χρηματοδοτηθούν από το ΕΓΤΑΑ για το τρέχον έτος, καθώς και μια ενημερωμένη εκτίμηση των χρηματοδοτικών τους αναγκών για το επόμενο έτος.

Άρθρο 15

Χρηματοδοτικό σχέδιο των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης

Το χρηματοδοτικό σχέδιο για κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης καθορίζει κυρίως το μέγιστο ποσό της συμμετοχής του ΕΓΤΑΑ, την ετήσια κατανομή αυτού, την κατανομή κατ’άξονα και μέτρο και το ποσοστό συγχρηματοδότησης κατ’άξονα.

Το χρηματοδοτικό σχέδιο τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης από την Επιτροπή. Οι μεταγενέστερες αναπροσαρμογές του χρηματοδοτικού σχεδίου για τις οποίες δεν απαιτείται νέα απόφαση της Επιτροπής τίθενται σε ισχύ μετά την επικύρωση των σχετικών τροποποιήσεων, μέσω του ασφαλούς συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών και εγγράφων μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών το οποίο δημιουργήθηκε για τις ανάγκες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005. Οι μεταγενέστερες αναπροσαρμογές του χρηματοδοτικού σχεδίου για τις οποίες απαιτείται νέα απόφαση της Επιτροπής τίθενται σε ισχύ μετά την έκδοση της νέας απόφασης.

Το χρηματοδοτικό σχέδιο για κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και για κάθε αναπροσαρμογή αυτού εισάγονται από τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος στο ασφαλές σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών και εγγράφων κατά την έννοια του δευτέρου εδαφίου.

Άρθρο 16

Δηλώσεις δαπανών

1.   Οι δηλώσεις δαπανών των οργανισμών πληρωμών πραγματοποιούνται για κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης χωριστά. Οι δηλώσεις αυτές αφορούν, για κάθε μέτρο αγροτικής ανάπτυξης, το ποσό της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης για την οποία ο οργανισμός πληρωμών πραγματικά κατέβαλε την αντίστοιχη συμμετοχή του ΕΓΤΑΑ στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

2.   Μετά την έγκριση κάθε προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 υπό γ) i του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις δηλώσεις δαπανών ηλεκτρονικώς, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 18 του παρόντος κανονισμού και στις ακόλουθες προθεσμίες:

α)

το αργότερο στις 30 Απριλίου, για τις δαπάνες της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου·

β)

το αργότερο στις 31 Ιουλίου, για τις δαπάνες της περιόδου από 1ης Απριλίου έως 30 Ιουνίου·

γ)

το αργότερο στις 10 Νοεμβρίου, για τις δαπάνες της περιόδου από 1ης Ιουλίου έως 15 Οκτωβρίου·

δ)

το αργότερο στις 31 Ιανουαρίου, για τις δαπάνες της περιόδου από τις 16 Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Οι δαπάνες που δηλώθηκαν για μια περίοδο ενδέχεται να περιέχουν διορθώσεις των στοιχείων που δηλώθηκαν για τις προηγούμενες περιόδους δηλώσεων του ίδιου οικονομικού έτους.

Ωστόσο, εάν ένα πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης δεν έχει εγκριθεί από την Επιτροπή στις 31 Μαρτίου 2007, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν προκαταβολικά από τον οργανισμό πληρωμών με δική του ευθύνη, κατά την περίοδο πριν από την έγκριση του προγράμματος, δηλώνονται στην Επιτροπή συνολικά στην πρώτη δήλωση δαπανών μετά την έγκριση του προγράμματος.

3.   Οι δηλώσεις δαπανών καταρτίζονται βάσει του μοντέλου του παραρτήματος XI. Για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που καλύπτουν περιφέρειες για τις οποίες τα ποσοστά συγχρηματοδότησης είναι διαφορετικά σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφοι 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, η αίτηση περιέχει χωριστό πίνακα δαπανών για κάθε τύπο περιφέρειας.

4.   Εάν διαπιστωθούν ασυμφωνίες, διαφορετικές ερμηνείες ή ανακολουθίες στις δηλώσεις δαπανών μιας περιόδου αναφοράς, ως αποτέλεσμα κυρίως μη κοινοποίησης των πληροφοριών που απαιτούνται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και των λεπτομερειών εφαρμογής αυτού, και κριθεί ότι χρειάζονται περαιτέρω εξακριβώσεις, ζητείται από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να προσκομίσει επιπλέον πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται μέσω του ασφαλούς συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών του άρθρου 15 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού (ΕΚ).

Η προθεσμία η προβλεπόμενη στο άρθρο 26 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 μπορεί σε τέτοιες περιπτώσεις να διακοπεί για ολόκληρο ή για μέρος του ποσού που έχει ζητηθεί στην αίτηση πληρωμής, αρχής γενομένης από την ημερομηνία διαβίβασης της αίτησης για περαιτέρω πληροφορίες μέχρις ότου σταλούν οι πληροφορίες αυτές και πάντως όχι μετά τη δήλωση δαπανών για την επόμενη περίοδο.

Εάν δεν υπάρξει λύση μέσα στην προθεσμία, η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει ή να μειώσει τις πληρωμές σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

5.   Τα συνολικά στοιχεία που αφορούν τις δαπάνες και τα έσοδα ειδικού προορισμού που καταλογίζονται σε ένα οικονομικό έτος και τα οποία πρέπει να έχουν διαβιβαστεί στην Επιτροπή το αργότερο στις 10 Νοεμβρίου, μπορούν μόνο να διορθωθούν στο πλαίσιο των ετήσιων λογαριασμών που διαβιβάζονται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 υπό γ) iii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

Άρθρο 17

Υπολογισμός του πληρωτέου ποσού

1.   Η κοινοτική χρηματοδοτική συμμετοχή στις επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες που έχουν δηλωθεί για κάθε άξονα και για κάθε περίοδο αναφοράς υπολογίζεται με βάση το χρηματοδοτικό σχέδιο που ισχύει την πρώτη ημέρα της εν λόγω περιόδου.

2.   Τα ποσά συμμετοχής του ΕΓΤΑΑ, τα οποία ανακτώνται από τους δικαιούχους στο πλαίσιο του εκάστοτε προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης σε κάθε περίοδο αναφοράς, αφαιρούνται από το ποσό που θα καταβάλει το ΕΓΤΑΑ για τη δήλωση δαπανών της ίδιας περιόδου.

3.   Τα μεγαλύτερα ή μικρότερα ποσά τα οποία απορρέουν, κατά περίπτωση, από τη λογιστική εκκαθάριση που γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 885/2006 και τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν εκ νέου για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, προστίθενται ή αφαιρούνται από το ποσό της συμμετοχής του ΕΓΤΑΑ με την πρώτη δήλωση που θα καταρτιστεί μετά την απόφαση εκκαθάρισης.

4.   Με την επιφύλαξη του ανώτατου ορίου που προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, όταν το συνολικό ύψος των δηλώσεων δαπανών υπερβαίνει το σύνολο που έχει προγραμματιστεί για έναν άξονα του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, το ανώτατο ύψος του πληρωτέου ποσού καθορίζεται στο ύψος του προγραμματισμένου ποσού για τον υπόψη άξονα. Οι δημόσιες δαπάνες που ως εκ τούτου θα παραλειφθούν μπορούν να συνεκτιμηθούν στην επόμενη δήλωση δαπανών με την επιφύλαξη ότι το κράτος μέλος θα έχει υποβάλει στην Επιτροπή ένα τροποποιημένο χρηματοδοτικό σχέδιο και η Επιτροπή θα το έχει εγκρίνει.

5.   Η πληρωμή της κοινοτικής συμμετοχής, υπό τον όρο ότι υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, γίνεται από την Επιτροπή σε έναν ή περισσότερους λογαριασμούς που ανοίγει κάθε κράτος μέλος.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τίτλους και αριθμούς λογαριασμών, με βάση το μορφότυπο που θέτει στη διάθεσή τους η Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΓΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΓΤΑΑ

Άρθρο 18

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων

1.   Η Επιτροπή εγκαθιστά συστήματα μηχανογράφησης που εξυπηρετούν την ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων και πληροφοριών μεταξύ αυτής και των κρατών μελών, για τις ανάγκες κοινοποίησης των στοιχείων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και στις λεπτομέρειες εφαρμογής αυτού. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για τους γενικούς όρους λειτουργίας των συστημάτων αυτών μέσω της επιτροπής των γεωργικών ταμείων.

2.   Τα συστήματα μηχανογράφησης της παραγράφου 1 μπορούν κυρίως να επεξεργάζονται:

α)

τα δεδομένα που είναι αναγκαία για τις συναλλαγές, εκείνες κυρίως που αφορούν τους μηνιαίους και ετήσιους λογαριασμούς των οργανισμών πληρωμών, τις δηλώσεις δαπανών και εσόδων και τη διαβίβαση πληροφοριών και εγγράφων κατά την έννοια των άρθρων 5, 11, 15 και 17 του παρόντος κανονισμού, του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 885/2006 και των άρθρων 2, 10 και 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 884/2006·

β)

τα έγγραφα κοινού ενδιαφέροντος που επιτρέπουν την παρακολούθηση των λογαριασμών και την προσφυγή σε πληροφορίες και έγγραφα που ο οργανισμός πληρωμών οφείλει να θέτει στη διάθεση της Επιτροπής·

γ)

τα κοινοτικά κείμενα και τις κατευθύνσεις της Επιτροπής σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής από τις αρχές που διαπιστεύονται και ορίζονται κατ’εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, καθώς και τις κατευθύνσεις τις σχετικές με την εναρμονισμένη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

3.   Η μορφή και το περιεχόμενο των εγγράφων κατά την έννοια των άρθρων 4, 14 και 17 του παρόντος κανονισμού, του άρθρου 7 παράγραφος 1 υπό α) και β) και δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 885/2006 και των άρθρων 10 και 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 884/2006 καθορίζονται από την Επιτροπή με βάση τα μοντέλα των παραρτημάτων II έως XI του παρόντος κανονισμού, των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 885/2006 και του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 884/2006.

Τα μοντέλα αυτά τροποποιούνται και ενημερώνονται από την Επιτροπή μετά από συνεννόηση με την επιτροπή των γεωργικών ταμείων.

4.   Τα συστήματα μηχανογράφησης της παραγράφου 1 μπορεί να περιέχουν τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για την άμεση πρόσβαση στα δεδομένα και για τη διαχείριση των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ από την Επιτροπή, καθώς και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό των κατ’αποκοπή δαπανών ή των δαπανών που χρειάζονται για τη χρήση ομοιόμορφων μεθόδων, σε ό,τι κυρίως αφορά τα έξοδα των συναλλαγών και τις απαξιώσεις.

5.   Τα δεδομένα τα σχετικά με τις οικονομικές συναλλαγές κοινοποιούνται, εισάγονται και ενημερώνονται στα συστήματα μηχανογράφησης της παραγράφου 1 υπό την ευθύνη του οργανισμού πληρωμών, από τον ίδιο τον οργανισμό πληρωμών ή από τον οργανισμό στον οποίο ανατέθηκε αυτό το καθήκον, κατά περίπτωση μέσω των διαπιστευμένων οργανισμών συντονισμού κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

6.   Όταν για έγγραφο ή διαδικασία, προβλεπόμενα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 ή τις λεπτομέρειες εφαρμογής αυτού, απαιτείται η υπογραφή εξουσιοδοτημένου προσώπου ή η σύμφωνη γνώμη ενός προσώπου σε ένα ή περισσότερα στάδια της διαδικασίας, τα συστήματα μηχανογράφησης που διατίθενται για την κοινοποίηση των εγγράφων πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα μονοσήμαντης ταυτοποίησης κάθε προσώπου και να παρέχουν λογικές εγγυήσεις για τη μη αλλοίωση του περιεχομένου των εγγράφων, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. Αναφορικά με τις δηλώσεις δαπανών και τη δήλωση αξιοπιστίας που επισυνάπτεται στους ετήσιους λογαριασμούς, κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 1 υπό γ) i και iii του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, τα έγγραφα που διαβιβάζονται ηλεκτρονικώς διατηρούνται επίσης στην αρχική τους μορφή από τους οργανισμούς πληρωμών ή, κατά περίπτωση, από τους διαπιστευμένους οργανισμούς συντονισμού κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφοι 2 και 3 του ίδιου κανονισμού.

7.   Η διατήρηση των ηλεκτρονικών και ψηφιακών εγγράφων πρέπει να είναι εξασφαλισμένη καθ’όλη τη διάρκεια που απαιτείται κατ’εφαρμογή του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 885/2006.

8.   Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ενός συστήματος μηχανογράφησης ή όταν η σύνδεση δεν είναι συνεχής, το κράτος μέλος μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, να διαβιβάσει τα έγγραφα με άλλη μορφή και υπό όρους που καθορίζει η Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19

Λογιστική εγγραφή των πόρων που προκύπτουν από τη διακύμανση ή από την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων

1.   Τα ποσά που παρακρατούνται σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1259/1999 ή σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1655/2004 πιστώνονται από το κράτος μέλος σε ειδικό λογαριασμό που ανοίγεται για κάθε οργανισμό πληρωμών ή σε ειδικό λογαριασμό που ανοίγεται σε επίπεδο κράτους μέλους. Η λογιστική εγγραφή πρέπει να δίνει τη δυνατότητα εντοπισμού της προέλευσης της πίστωσης σε συσχέτιση με την καταβολή της εκάστοτε ενίσχυσης στον δικαιούχο.

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να επαναδιανέμουν σε οργανισμούς πληρωμών της επιλογής τους τα ποσά που συγκεντρώνονται κατά την έννοια της παραγράφου 1, με σκοπό την αξιοποίηση των τελευταίων. Τα ποσά αυτά πιστώνονται σε έναν ή περισσότερους λογαριασμούς κατά την έννοια της παραγράφου 1 και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση της πρόσθετης κοινοτικής στήριξης κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1259/1999 ή των συνοδευτικών μέτρων κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1655/2004.

Τυχόν τόκοι που θα προκύψουν από μη χρησιμοποιηθέντες πόρους προστίθενται στο υπόλοιπο που υπάρχει διαθέσιμο στο τέλος κάθε οικονομικού έτους και χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση των ίδιων μέτρων.

3.   Για τις δαπάνες τις σχετικές με τα μέτρα της παραγράφου 2, οι οργανισμοί πληρωμών τηρούν χωριστά λογιστικά από τα λογιστικά των δαπανών αγροτικής ανάπτυξης, και για κάθε πληρωμή γίνεται λογιστική διάκριση μεταξύ εθνικών πόρων και πόρων που προέρχονται από την εφαρμογή των άρθρων 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1259/1999 ή του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1655/2004.

4.   Τα ποσά που παρακρατούνται σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1259/1999 ή σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1655/2004 και οι εξ αυτών ενδεχόμενοι τόκοι, τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 963/2001 της Επιτροπής (14) ή σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1655/2004 αφαιρούνται από τις μηνιαίες πληρωμές όταν η Επιτροπή αποφασίζει κατά την έννοια του άρθρου 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, σχετικά με τις δαπάνες του Οκτωβρίου του εκάστοτε οικονομικού έτους. Κατά περίπτωση, χρησιμοποιείται η συναλλαγματική ισοτιμία που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 20

Δαπάνες αγροτικής ανάπτυξης του ΕΓΤΠΕ τμήμα εγγυήσεων, μεταξύ 16 Οκτωβρίου και 31 Δεκεμβρίου 2006

Όταν, σύμφωνα με το άρθρο 39 παράγραφος 1 υπό α) δεύτερη πρόταση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, ένα κράτος μέλος προβλέπει πληρωμές μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) τμήμα εγγυήσεων, στο πλαίσιο προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης της περιόδου 2000-2006, το κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή σχετική αίτηση το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου 2006, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά. Στην αίτηση διευκρινίζονται τα σχετικά προγράμματα και μέτρα.

Κατ’εφαρμογή του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου, και το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2007, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, για κάθε πρόγραμμα και για κάθε μέτρο, την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν οι πληρωμές δυνάμει του ΕΓΤΠΕ τμήμα εγγυήσεων.

Άρθρο 21

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 296/96 και η απόφαση C/2004/1723 της 26ης Απριλίου 2004 καταργούνται αρχής γενομένης από 16ης Οκτωβρίου 2006.

Εντούτοις, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 296/96 εκτός από το άρθρο 3 παράγραφος 6α σημείο α) και η απόφαση C/2004/1723 εξακολουθούν να εφαρμόζονται για όλες τις δαπάνες που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) τμήμα εγγυήσεων μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2006.

Οι παραπομπές στον κανονισμό και στην απόφαση που καταργούνται νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και παραπέμπουν στον πίνακα αντιστοίχισης του παραρτήματος XII.

Άρθρο 22

Έναρξη ισχύος

1.   Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Ο παρών κανονισμός αρχίζει να εφαρμόζεται στις 16 Οκτωβρίου 2006 για έσοδα που εισπράττονται και δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά το οικονομικό έτος 2007 και τα επόμενα έτη, στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ. Εντούτοις, το άρθρο 20 εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21ης Ιουνίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 209 της 11.8. 2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 320/2006 (ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 42).

(2)  ΕΕ L 216 της 5.8.1978, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 695/2005 (ΕΕ L 114 της 4.5.2005, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 277 της 21.10.2005, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 298 της 23.9.2004, σ. 3.

(6)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 113. Κανονισμός που καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1).

(7)  ΕΕ L 39 της 17.2.1996, σ. 5. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1607/2005 (ΕΕ L 256 της 1.10.2005, σ. 12)

(8)  Κοινοποιήθηκε στις 26 Απριλίου 2004 όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση C/2005/3741 η οποία κοινοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2005.

(9)  Βλέπε σελίδα 35 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(10)  Βλέπε σελίδα 90 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(11)  ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 36.

(12)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1.

(13)  ΕΕ L 31 της 4.2.2005, σ. 6.

(14)  ΕΕ L 136 της 18.5.2001, σ. 4.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΗΝΑ (ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α))

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΓΤΕ (ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β))

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

T 101 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ))

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

T 103 – ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β))

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

T 104 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α))

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

T 106 – ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1259/1999 (ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ε))

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

T 107 – ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1259/1999 Η ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1655/2004 (ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ε))

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

T 108 – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1259/99 Η ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1655/2004 (ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ε))

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

T 109 – ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1259/99 Η ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1655/2004 (ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Ε))

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΓΤΑΑ (ΑΡΘΡΟ 14)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

ΔΗΛΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΓΤΑΑ (ΑΡΘΡΟ 17)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΗΝΑ (ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α))

IDES

Τι περιέχει η δήλωση

Επικεφαλίδα της δήλωσης

Η επικεφαλίδα της δήλωσης περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

Αναγνωριστικό του χαρακτήρα του μηνύματος και του κράτους μέλους που διαβιβάζει τις πληροφορίες. Το αναγνωριστικό αυτό θα σας κοινοποιηθεί από την Επιτροπή.

Την περίοδο που καλύπτει η δήλωση.

Λεπτομερειακά στοιχεία για τις δαπάνες και τα έσοδα της εκάστοτε περιόδου:

Το συνολικό ποσό εκτός εκκαθάρισης

Τις προβλέψεις εκτός εκκαθάρισης

Την εκκαθάριση

Τις πληροφορίες για τη δημόσια αποθεματοποίηση.

Κυρίως δήλωση

Το κυρίως σώμα της δήλωσης περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

Αναγνωριστικό της θέσης ή του άρθρου

Τα ποσά που δηλώθηκαν καθώς και τις προβλέψεις

Την εξήγηση των διαφορών σε σχέση με τις προβλέψεις

Κατακλείδα

Στην κατακλείδα της δήλωσης εμφαίνεται το άθροισμα ελέγχου, δηλαδή το γενικό σύνολο όλων των ποσών που έχουν δηλωθεί στην επικεφαλίδα και στην κυρίως δήλωση.

Σύνταξη του μηνύματος

<I>[IDENTIFICATION]

<C>010<V>[BEGINDATE]/[ENDDATE] <C>020<V>[EXPENDITURE]

<C>030<V>[FORECAST]

<C>040<V>[CLEARANCE]

<C>050<V>[PUBLIC STORAGE]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>090<V>[CHECKSUM]

Περιγραφή των ζωνών

Όνομα

Μορφότυπο

Περιγραφή

Επικεφαλίδα της δήλωσης: συχνότητα εμφάνισης των δεδομένων = 1

[IDENTIFICATION] *

 

Κωδικός ταυτοποίησης τον οποίο δίνει η Επιτροπή

[BEGINDATE] *

Ημερομηνία (JJMMYYYY)

Πότε αρχίζει η δήλωση

[ENDDATE] *

Ημερομηνία (JJMMYYYY)

Πότε τελειώνει η δήλωση

[EXPENDITURE]*

Αριθμός(30,2)

Συνολικό ποσό του μήνα, εκτός εκκαθάρισης

[FORECAST]*

Αριθμός(30,2)

Προβλέψεις

[CLEARANCE]*

Αριθμός(30,2)

Εκκαθάριση

[PUBLIC STORAGE]

Αριθμός(30,2)

Δαπάνες για δημόσια αποθεματοποίηση

Κυρίως δήλωση: συχνότητα εμφάνισης των δεδομένων = 1 έως n

[ITEM]

Αριθμός(8)

Κονδύλιο του προϋπολογισμού (θέση ή άρθρο)

[AMOUNT]

Αριθμός(30,2)

Ύψος των δαπανών/εσόδων

[FORECAST]

Αριθμός(30,2)

Ύψος των προβλέψεων

[DIFF1]

Αριθμός(30,2)

Διαφορά σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες

[DIFF1]

Αριθμός(30,2)

Πρόβλεψη διαφοράς που μεταφέρεται στους επόμενους μήνες

[DIFF3]

Αριθμός(30,2)

Διαφορά σε σχέση με τους επόμενους μήνες

[DIFF4]

Αριθμός(30,2)

Σφάλματα πρόβλεψης

Κατακλείδα: συχνότητα εμφάνισης των δεδομένων = 1

[CHECKSUM] *

Αριθμός(30,2)

Άθροισμα ελέγχου: άθροισμα όλων των ποσών του μηνύματος

Η συμπλήρωση των ζωνών που σημειώνονται με * είναι υποχρεωτική

Παράδειγμα

<I>AGRWDMT1

<C>010<V>16102005

<C>020<V>135454513.93

<C>030<V>163388000

<C>040<V>0

<C>050<V>2801326.91

<C>060<V>050201

<C>070<V>5462115.83/21358000

<C>080<V>0/-15835484.17/0/0

<C>060<V>050202

<C>070<V>0/0

<C>080<V>0/0/0/0

<C>090<V>157894562

E-AGREX

Κράτος μέλος:

Ημερομηνία διαβίβασης:

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τηλέφωνο:

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

Δαπάνες για την περίοδο από …έως …

σε ευρώ

Συνολικό ποσό του μήνα, εκτός εκκαθάρισης (1):

Προβλέψεις, εκτός εκκαθάρισης (2):

Απόκλιση = (1)-(2):

Εκκαθάριση:

Συνολικό ποσό του μήνα, μαζί με την εκκαθάριση:

Εκ των οποίων δαπάνες για δημόσια αποθεματοποίηση (κατηγορία 2)

 

 

 

 


Υποχρεωτικά, για το τελευταίο εβδομαδιαίο φαξ του μήνα, ή κατόπιν ρητού αιτήματος της Επιτροπής

Ενδεδειγμένη ονοματολογία

Δαπάνες/έσοδα (1)

Προβλέψεις (2)

Αποκλίσεις = (1)-(2)

Αιτιολογία για τις κυριότερες αποκλίσεις σε εκατ. ευρώ

από προηγούμενους μήνες

μεταφορά προς τους επόμενους μήνες

από επόμενους μήνες

λάθος πρόβλεψη

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΓΤΕ (ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β))

Τι περιέχει η δήλωση

Επικεφαλίδα της δήλωσης

Η επικεφαλίδα της δήλωσης περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

Αναγνωριστικό του χαρακτήρα του μηνύματος και του κράτους μέλους που διαβιβάζει τις πληροφορίες. Πρόκειται για κωδικό αναγνωρισμένο από την Επιτροπή και βάσει του οποίου ταυτοποιείται ο τύπος της δήλωσης που αποστέλλεται από το κράτος μέλος. (Σημείωση: θα χρησιμοποιηθεί κυρίως ως εγγύηση ότι ο χρήστης που διαβιβάζει τη δήλωση είναι όντως εξουσιοδοτημένος προς τούτο από το κράτος μέλος). Το αναγνωριστικό αυτό θα σας κοινοποιηθεί από την Επιτροπή. Την περίοδο δαπανών που καλύπτει η δήλωση.

Παράδειγμα: 1105, για την περίοδο δαπανών 11-2005 και τη δήλωση της 10.12.2005.

Όνομα, τηλέφωνο, φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αρμοδίου για τη δήλωση

Κυρίως δήλωση

Το κυρίως σώμα της δήλωσης εμφαίνει τα παρακάτω στοιχεία για κάθε άρθρο της ονοματολογίας ΕΓΤΠΕ:

Αναγνωριστικό του άρθρου (π.χ. 050201) ή της θέσης

Το ποσό της δήλωσης σε ευρώ

Κατακλείδα

Εν συνεχεία, παρουσιάζονται συγκεφαλαιωτικά τα παρακάτω στοιχεία:

Συνολικό ποσό της δήλωσης σε ευρώ

Παρατηρήσεις

Στο τέλος του μηνύματος έχει προβλεφθεί χώρος για διατύπωση παρατηρήσεων σε ελεύθερο κείμενο μέχρι 100 γραμμές. Ο χώρος αυτός προορίζεται για τις πρόσθετες πληροφορίες που ζητάει η Επιτροπή σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Σύνταξη του μηνύματος

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>004<V>[RESPNAME]

<C>005<V>[RESPPHONE]

<C>006<V>[RESPFAX]

<C>007<V>[RESPEMAIL]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>TOTALS/[TOT AMOUNT]

<C>999<V>[COMMENT]

<C>999<V>[COMMENT]

Περιγραφή των ζωνών

Όνομα

Μορφότυπο

Περιγραφή

Επικεφαλίδα της δήλωσης: συχνότητα εμφάνισης των δεδομένων = 1

[IDENTIFICATION] *

 

Κωδικός ταυτοποίησης τον οποίο δίνει η ΓΔ Γεωργίας

[PERIOD] *

Ημερομηνία (JJMMYYYY)

Περίοδος στην οποία αναφέρεται το φαξ

[RESPNAME] *

Ελεύθερο κείμενο (250 χαρακτήρες)

Επώνυμο και όνομα του αρμοδίου για τη δήλωση

[RESPPHONE]

Ελεύθερο κείμενο (50 χαρακτήρες)

Τηλέφωνο του αρμοδίου για τη δήλωση

[RESPFAX]

Ελεύθερο κείμενο (50 χαρακτήρες)

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αρμοδίου για τη δήλωση

[RESPEMAIL]

Ελεύθερο κείμενο (50 χαρακτήρες)

Φαξ του αρμοδίου για τη δήλωση

Κυρίως δήλωση: συχνότητα εμφάνισης των δεδομένων = 1 έως n

[ITEM]

Κείμενο (8 χαρακτήρες)

Θέση ή κεφάλαιο για τα οποία γίνεται η δήλωση

[AMOUNT]

Αριθμός(15,2)

Ποσό σε ΕΥΡΩ

Κατακλείδα: συχνότητα εμφάνισης των δεδομένων = 1

[TOT AMOUNT]

Αριθμός(15,2)

Συνολικό ποσό της δήλωσης σε ευρώ

Παρατηρήσεις: συχνότητα εμφάνισης των δεδομένων = 1 έως n

[COMMENT]

Ελεύθερο κείμενο (200 χαρακτήρες)

Παρατηρήσεις σε ελεύθερο κείμενο

Η συμπλήρωση των ζωνών που σημειώνονται με * είναι υποχρεωτική.

Παράδειγμα

<I>FAX10IE

<C>001<V>1105

<C>004<V>John Smith

<C>005<V>00 32 2 2994789

<C>006<V>00 32 2 2994789

<C>007<V>John. Smith@gmail.com

<C>010<V>050201/23986.21

<C>010<V>050202/0

<C>010<V>050203/3898153.27

<C>010<V>050401/3656976.04

<C>010<V>05070108/0

<C>010<V>05070109/0

<C>010<V>TOTALS/23154379.29

<C>999<V>Παρατήρηση – πρώτη γραμμή

<C>999<V>Παρατήρηση – δεύτερη γραμμή

Μορφότυπο εκτύπωσης

Image

ΕΓΤΕ 10 του μηνός δήλωση: Δαπάνες και έσοδα

 

Κράτος μέλος:

 

 

 

Αρμόδιος:

 

 

 

Αριθμός τηλεφώνου:

 

 

 

Αριθμός φαξ:

 

 

 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

 

 

 

Μήνας:

 

 

Σελίδα 1: Ποσά

 

ημερομηνία

Δαπάνες και έσοδα

 

ΕΥΡΩ

άρθρο ή θέση 1

διατύπωση

 

άρθρο ή θέση 2

διατύπωση

 

 

 

 

 

 

άρθρο ή θέση n

διατύπωση

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ

 

 

ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΣΥΝΟΛΟ

0,00

Σελίδα 2: Παρατηρήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

 

Πρόσβαση δεσμευμένη

 

Συμπληρώνεται

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 101

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ

σε ευρώ

 

1)

Σύνολο δαπανών και εσόδων ειδικού προορισμού για το μήναγια τον μήνα … ανέρχεται σε

 

2)

Σύνολο δαπανών και εσόδων ειδικού προορισμού για το μήνα που κοινοποιήθηκε στιςγια F132τον μήνα … ανέρχεται σε

 

3) Διαφορά = (1) - (2)

0,00

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 3)

 

1) Κονδύλια στα οποία υπάγονται οι δαπάνες:

 

2) Κονδύλια στα οποία υπάγονται τα έσοδα ειδικού προορισμού:

 


Ημερομηνία:

 

Αρμόδιος υπάλληλος:

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

 

Πρόσβαση δεσμευμένη

 

Συμπληρώνεται


ΠΙΝΑΚΑΣ 103

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ:

Οικονομικό έτος

σε ευρώ

Οργανισμός πληρωμών

Άθροισμα δαπανών που δηλώθηκαν n-1

Δαπάνες για τον μήνα …

Δαπάνες από 16.10.2005 έως …

Επαλήθευση του αθροίσματος

Προβλέψεις δαπανών

μήνας n+1

μήνας n+2 & n+3

n+4 έως 15 Οκτωβρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

Επαλήθευση του συνόλου

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΣΥΝΟΛΟ

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Οργανισμός πληρωμών

Άθροισμα εσόδων ειδικού προορισμού που δηλώθηκαν n-1

Έσοδα ειδικού προορισμού για τον μήνα …

Δαπάνες ειδικού προορισμού από 16.10.2005 έως

Επαλήθευση του αθροίσματος

Προβλέψεις εσόδων ειδικού προορισμού

μήνας n+1

μήνας n+2 & n+3

n+4 έως 15 Οκρωβρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

Επαλήθευση του συνόλου

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΣΥΝΟΛΟ

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Οργανισμός πληρωμών

Άθροισμα δαπανών και εσόδων ειδικού προορισμού που δηλώθηκαν n-1

Δαπάνες και έσοδα ειδικού προορισμού για τον μήνα …

Δαπάνες και έσοδα ειδικού προορισμού από 16.10.2005 έως

Επαλήθευση του αθροίσματος

Προβλέψεις εξόδων και εσόδων ειδικού προορισμού

μήνας n+1

μήνας n+2 & n+3

n+4 έως 15 Οκτωβρίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

 

 

 

 

 

 

 

Επαλήθευση του συνόλου

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΣΥΝΟΛΟ

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

Ημερομηνία

 

Εξουσιοδοτημένος για την υπογραφή

 

Σφραγίδα (1):

 


(1)  Μόνο όταν ο πίνακας διαβιβάζεται σε έντυπη μορφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

T 104 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ

Τι περιέχει η δήλωση

Επικεφαλίδα της δήλωσης

Η επικεφαλίδα της δήλωσης περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

Αναγνωριστικό του χαρακτήρα του μηνύματος και του κράτους μέλους που διαβιβάζει τις πληροφορίες. (Σημείωση: θα χρησιμοποιηθεί κυρίως ως εγγύηση ότι ο χρήστης που διαβιβάζει τη δήλωση είναι όντως εξουσιοδοτημένος προς τούτο από το κράτος μέλος). Το αναγνωριστικό αυτό θα σας κοινοποιηθεί από την Επιτροπή. Την περίοδο δαπανών που καλύπτει η δήλωση.

Παράδειγμα: 200511, για την περίοδο δαπανών 11-2005 και τον πίνακα Τ104 της 20.12.2005

Γλώσσα της δήλωσης

Κυρίως δήλωση

Το κυρίως σώμα της δήλωσης εμφαίνει τα παρακάτω στοιχεία για κάθε υποδιαίρεση της ονοματολογίας ΕΓΤΠΕ:

Αναγνωριστικό της υποδιαίρεσης (π.χ. 050201043010001, και εάν η υποδιαίρεση είναι άγνωστη, τότε 050201049999999).

Διατύπωση της υποδιαίρεσης στην επιλεγμένη γλώσσα που σημειώνεται στην επικεφαλίδα της δήλωσης.

Ποσό που δηλώθηκε για την περίοδο αναφοράς (N), συσσωρευθέν ποσό που δηλώθηκε από την αρχή του οικονομικού έτους, προβλέψεις για τις περιόδους N+1, N+2… N+3 και N+4… τέλος του οικονομικού έτους. Όλα τα ποσά πρέπει να δηλώνονται σε ευρώ.

Κατακλείδα

Μετά τον πίνακα με όλες τις υποδιαιρέσεις, έχουμε:

Το σύνολο που δηλώθηκε για την περίοδο αναφοράς (N), το σύνολο του συσσωρευθέντος ποσού που δηλώθηκε από την αρχή του οικονομικού έτους, το σύνολο των προβλέψεων για τις περιόδους N+1, N+2… N+3 και N+4… τέλος του οικονομικού έτους.

Εξήγηση του πώς χρησιμοποιήθηκαν οι υποδιαιρέσεις «9999999»

Χώρο για παρατηρήσεις σε ελεύθερο κείμενο

Σύνταξη του μηνύματος

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>011<V>[LANGUAGE]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>004<V>[AMOUNT TOT]/[AMOUNT CUMUL TOT]/[PRE1 TOT]/[PRE2 TOT]/PRE3 TOT]

<C>005<V>[EXPLANATION]

<C>006<V>[COMMENT]

Περιγραφή των ζωνών

Όνομα

Μορφότυπο

Περιγραφή

Επικεφαλίδα της δήλωσης: συχνότητα εμφάνισης των δεδομένων = 1

[IDENTIFICATION] *

 

Κωδικός ταυτοποίησης τον οποίο δίνει η ΓΔ Γεωργίας

[PERIOD] *

Ημερομηνία (JJMMYYYY)

Περίοδος των δαπανών

[LANGUAGE] *

2 χαρακτήρες

Κωδικός ISO της γλώσσας

Κυρίως δήλωση: συχνότητα εμφάνισης των δεδομένων = 1 έως n

[SUBITEM] *

Αριθμός(15)

Υποδιαίρεση

[DESCRIPTION] *

Ελεύθερο κείμενο (600)

Διατύπωση της υποδιαίρεσης

[AMOUNT] *

Αριθμός(15,2)

Ποσό που δηλώθηκε

[AMOUNT CUMUL] *

Αριθμός(15,2)

Ποσό που συσσωρεύθηκε

[PRE1] *

Αριθμός(15,2)

Ύψος των προβλέψεων για την επόμενη περίοδο

[PRE2] *

Αριθμός(15,2)

Ύψος των προβλέψεων για την περίοδο N+2… N+3

[PRE3] *

Αριθμός(15,2)

Ύψος των προβλέψεων για την περίοδο N+4… τέλος του οικονομικού έτους

Κατακλείδα: συχνότητα εμφάνισης των δεδομένων =1

[AMOUNT TOT] *

Αριθμός(15,2)

Συνολικό ποσό που δηλώθηκε

[AMOUNT CUMUL TOT] *

Αριθμός(15,2)

Συνολικό ποσό που συσσωρεύθηκε

[PRE1 TOT] *

Αριθμός(15,2)

Συνολικό ύψος των προβλέψεων για την επόμενη περίοδο

[PRE2 TOT] *

Αριθμός(15,2)

Συνολικό ύψος των προβλέψεων για την περίοδο N+2… N+3

[PRE3 TOT] *

Αριθμός(15,2)

Συνολικό ύψος των προβλέψεων για την περίοδο N+4… τέλος του οικονομικού έτους

[EXPLANATION]

Ελεύθερο κείμενο (80)

Εξήγηση των υποδιαιρέσεων 9999999

[COMMENT]

Ελεύθερο κείμενο (80)

Παρατηρήσεις

Η συμπλήρωση των ζωνών που σημειώνονται με * είναι υποχρεωτική

Παράδειγμα

<I>AGRCYP1T3

<C>001<V>200510

<C>011<V>EN

<C>002<V>050203003011001

<C>012<V>Sugar and isoglucose

<C>003<V>0,00/0,00/0,00/30000,00/0,00

<C>002<V>050208011500001

<C>012<V>Export refunds — fresh fruits & vegetables

<C>003<V>32417,34/32417,34/2500,00/2500,00/0,00

<C>002<V>050301020000002

<C>012<V>Single area payment scheme — new Member States — R.1782/03, Art.143b) — year 2005

<C>003<V>0,00/0,00/8357983,69/0,00/0,00

<C>004<V>478378,38/478378,38/9393593,69/330246,00/1400000,00

<C>006<V>No Comment

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΠΙΝΑΚΑΣ 106

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1259/1999

(από 16.10.N-1 έως …)

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ:

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:

N

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ:

 

 

 


Νομισματική μονάδα:

 


Υποδιαίρεση του προϋπολογισμού

Ονομασία

Ποσό

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διορθώσεις για το οικονομικό έτος (N-1, -2, …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

0,00


Ημερομηνία:

 

Εξουσιοδοτημένος για την υπογραφή:

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΠΙΝΑΚΑΣ 107

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1259/1999 Ή ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1655/2004

(από 16.10.N-1 έως …)

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ:

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:

N

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ:

 

 

 


Νομισματική μονάδα:

 


Υποδιαίρεση προϋπολογισμού

Επικεφαλίδα

Amount

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διορθώσεις για το οικονομικό έτος (N-1, -2, …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

0,00


Ημερομηνία:

 

Εξουσιοδοτημένος για την υπογραφή:

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΠΙΝΑΚΑΣ 108

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 & 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1259/1999 Ή ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1655/2004

(από 16.10.N-1 έως …)

ΕΤΟΣ N ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ:

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ:

 


Νομισματική μονάδα:

 


 

 

Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά τα οικονομικά έτη

ΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Τίτλος

N

N+1

N+2

N+3

ΣΥΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

Σύνολο χρησιμοποιηθέντων ποσών

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Ημερομηνία:

 

Εξουσιοδοτημένος για την υπογραφή:

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΠΙΝΑΚΑΣ 109

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1259/1999 Ή ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1655/2004

(από 16.10.N-1 έως …)

ΕΤΟΣ N ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ:

 


Νομισματική μονάδα:

 


 

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΆ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ N (1)

 

 

Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά τα οικονομικά έτη

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

N

N+1

N+2

N+3

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικό σύνολο

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Διόρθωση των ποσών που παρακρατήθηκαν

 

 

 

 

0,00

Τόκοι από αχρησιμοποίητους πόρους

 

 

 

 

0,00

Υπόλοιπο

 

 

 

 

0,00


Ημερομηνία

 

Εξουσιοδοτημένος για την υπογραφή:

 


(1)  Το ποσό αυτό πρέπει να ισούται με το άθροισμα των συνόλων των πινάκων 106 και 107 που καταρτίστηκαν στις …

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

Α)

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΤΑΑ, ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Εκτίμηση (σε ευρώ) των ποσών που θα καταβληθούν από το ΕΓΤΑΑ το έτος N για:

αριθ. προγράμματος

Ιανουάριος-Μάρτιος

Απρίλιος-Ιούνιος

Ιούλιος-Οκτώβριος

 

 

 

 

Εκτίμηση (σε ευρώ) των ποσών που θα καταβληθούν από το ΕΓΤΑΑ το έτος N+1 για:

Οκτώβριος-Δεκέμβριος

Ιανουάριος-Μάρτιος

Απρίλιος-Ιούνιος

Ιούλιος-Οκτώβριος

 

 

 

 

Β)

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΤΑΑ, ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ

Εκτίμηση (σε ευρώ) των ποσών που θα καταβληθούν από το ΕΓΤΑΑ το έτος N για:

αριθ. προγράμματος

Ιανουάριος-Μάρτιος

Απρίλιος-Ιούνιος

Ιούλιος-Οκτώβριος

 

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

 

Εκτίμηση (σε ευρώ) των ποσών που θα καταβληθούν από το ΕΓΤΑΑ το έτος N+1 για:

Οκτώβριος-Δεκέμβριος

Ιανουάριος-Μάρτιος

Απρίλιος-Ιούνιος

Ιούλιος-Οκτώβριος

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

Α)   ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης_________________________ αριθ. CCI__________

Αναλυτική καταγραφή των πράξεων για τις οποίες ο οργανισμός πληρωμών κατέβαλε την κοινοτική συμμετοχή από __/__/__ μέχρι __/__/__

Άξονας/Μέτρο

Δημόσια δαπάνη που αποτελεί αφετηρία της κοινοτικής συγχρηματοδότησης

Μέτρο 111

(ποσό σε ευρώ)

Μέτρο 112

(ποσό σε ευρώ)

 

Μέτρο 1xy

(ποσό σε ευρώ)

Σύνολο για τον άξονα I

(αυτόματος υπολογισμός)

Μέτρο 211

(ποσό σε ευρώ)

Μέτρο 212

(ποσό σε ευρώ)

 

Μέτρο 2xy

(ποσό σε ευρώ)

Σύνολο για τον άξονα II

(αυτόματος υπολογισμός)

Μέτρο 311

(ποσό σε ευρώ)

Μέτρο 312

(ποσό σε ευρώ)

 

Μέτρο 3xy

(ποσό σε ευρώ)

Σύνολο για τον άξονα III

(αυτόματος υπολογισμός)

Δράσεις Leader τύπου Άξονα I (411)

(ποσό σε ευρώ)

Δράσεις Leader τύπου Άξονα II (412)

(ποσό σε ευρώ)

Δράσεις Leader τύπου Άξονα III (413)

(ποσό σε ευρώ)

Έργα συνεργασίας (421)

(ποσό σε ευρώ)

Λειτουργία των ομάδων τοπικής δράσης (431)

(ποσό σε ευρώ)

Σύνολο για τον άξονα Leader

(αυτόματος υπολογισμός)

Σύνολο για τα Μέτρα

(αυτόματος υπολογισμός)

Τεχνική βοήθεια

(ποσό σε ευρώ)

ΣΥΝΟΛΟ

(αυτόματος υπολογισμός)

Β)   ΣΥΓΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Άξονας προτεραιότητας

Σύνολο δημόσιων δαπανών

Ποσοστό συγχρηματοδότησης

Δημόσια συμμετοχή

Εθνική

Κοινοτική

Άξονας I

(αυτόματος υπολογισμός)

(καθορίζεται στο πρόγραμμα)

(αυτόματος υπολογισμός)

(αυτόματος υπολογισμός)

Άξονας II

(αυτόματος υπολογισμός)

(καθορίζεται στο πρόγραμμα)

(αυτόματος υπολογισμός)

(αυτόματος υπολογισμός)

Άξονας III

(αυτόματος υπολογισμός)

(καθορίζεται στο πρόγραμμα)

(αυτόματος υπολογισμός)

(αυτόματος υπολογισμός)

Άξονας LEADER

(αυτόματος υπολογισμός)

(καθορίζεται στο πρόγραμμα)

(αυτόματος υπολογισμός)

(αυτόματος υπολογισμός)

Τεχνική βοήθεια

(αυτόματος υπολογισμός)

(καθορίζεται στο πρόγραμμα)

(αυτόματος υπολογισμός)

(αυτόματος υπολογισμός)

ΣΥΝΟΛΟ

(αυτόματος υπολογισμός)

 

(αυτόματος υπολογισμός)

(αυτόματος υπολογισμός)

Γ)   ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Σύνολο συμμετοχής του ΕΓΤΑΑ που αντιστοιχεί στις δηλωθείσες δαπάνες

(αυτόματος υπολογισμός)

Ανακτήσεις που έγιναν κατά την περίοδο που καλύπτει η δήλωση (-)

ευρώ

Διευθέτηση ανώτατου ορίου ή μείωση της προηγούμενης δήλωσης (+)

ευρώ

Υπόλοιπο (ενδεχομένως +/-) της απόφασης εκκαθάρισης του έτους x

ευρώ

Ποσό που ζητήθηκε από το ΕΓΤΑΑ

ευρώ

Για τον οργανισμό πληρωμών, ημερομηνία, όνομα και ιδιότητα του προσώπου που καταρτίζει τη δήλωση

Για τον οργανισμό συντονισμού, ημερομηνία, όνομα και ιδιότητα του προσώπου που δίνει την άδεια διαβίβασης στην Επιτροπή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΩΝ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 296/96

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1ο παράγραφος 1

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 1ο παράγραφος 2

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 19 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 19 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 2 παράγραφος 4

Άρθρο 19 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 2 παράγραφος 5

Άρθρο 19 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 1

Άρθρο 3

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 1, στοιχείο α)

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1, στοιχείο β)

Άρθρο 3 παράγραφος 3α

Άρθρο 18 παράγραφος 8

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 5

Άρθρο 4 παράγραφος 1, στοιχείο γ)

Άρθρο 3 παράγραφος 6, στοιχείο α)

Άρθρο 4 παράγραφος 2, στοιχείο α)

Άρθρο 3 παράγραφος 6, στοιχείο β)

Άρθρο 4 παράγραφος 2, στοιχείο β)

Άρθρο 3 παράγραφος 6 στοιχείο γ)

Άρθρο 4 παράγραφος 2, στοιχείο γ)

Άρθρο 3 παράγραφος 6, στοιχείο δ)

Άρθρο 4 παράγραφος 2, στοιχείο δ)

Άρθρο 3 παράγραφος 6α, στοιχείο α)

Καταργείται

Άρθρο 3 παράγραφος 6α, στοιχείο β)

Άρθρο 4 παράγραφος 2, στοιχείο ε)

Άρθρο 3 παράγραφος 7

Καταργείται

Άρθρο 3 παράγραφος 8

Καταργείται

Άρθρο 3 παράγραφος 9

Άρθρο 1ο παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 10

Καταργείται

Άρθρο 3 παράγραφος 11

Άρθρο 7

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 8

Άρθρο 4 παράγραφος 2, στοιχεία α) και β)

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 2, στοιχείο γ)

Άρθρο 9 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 2, στοιχείο δ)

Άρθρο 9 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 2, στοιχείο ε)

Καταργείται

Άρθρο 4 παράγραφος 3

Άρθρο 9 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 4

Άρθρο 9 παράγραφος 6

Άρθρο 4 παράγραφος 5

Άρθρο 9 παράγραφος 5

Άρθρο 4 παράγραφος 6

Καταργείται

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Άρθρο 19 παράγραφος 4

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφοι 1, 3 και 4

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 5

Άρθρο 7 παράγραφος 4

Άρθρο 5 παράγραφος 6

Άρθρο 7 παράγραφος 5

Άρθρο 5 παράγραφος 7

Άρθρο 7 παράγραφος 6

Καταργείται

Άρθρο 8

Άρθρο 18

Άρθρο 9

Άρθρο 21

Άρθρο 10

Άρθρο 22


23.6.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 171/35


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 884/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Ιουνίου 2006

για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων του ΕΓΤΕ και τη λογιστική καταχώριση των ενεργειών δημόσιας αποθεματοποίησης από τους οργανισμούς πληρωμών των κρατών μελών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1883/78 του Συμβουλίου, της 2ας Αυγούστου 1978, περί των γενικών κανόνων χρηματοδοτήσεως των παρεμβάσεων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, τμήμα εγγυήσεων (1), και ιδίως το άρθρο 9,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (2), και ιδίως για το άρθρο 42,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η χρηματοδότηση των μέτρων παρέμβασης που αποσκοπούν στη ρύθμιση των γεωργικών αγορών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 εξασφαλίζεται από την Κοινότητα υπό τους όρους που καθορίζονται από τη γεωργική νομοθεσία του οικείου τομέα. Όσον αφορά τα μέτρα παρέμβασης υπό μορφή δημόσιας αποθεματοποίησης, το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1883/78 προέβλεπε ότι το χρηματοδοτούμενο ποσό από την Κοινότητα καθορίζεται από τους ετήσιους λογαριασμούς οι οποίοι τηρούνται από τους οργανισμούς πληρωμών. Ο κανονισμός αυτός καθόρισε επίσης τους κανόνες και τους όρους που διέπουν τους εν λόγω λογαριασμούς. Μετά τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) που αντικατέστησε το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα εγγυήσεων, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν οι αντίστοιχες λεπτομέρειες εφαρμογής.

(2)

Τα μέτρα παρέμβασης, υπό τη μορφή δημόσιας αποθεματοποίησης μπορούν να χρηματοδοτούνται μόνον εφόσον οι σχετικές δαπάνες διενεργήθηκαν από τους ορισθέντες από τα κράτη μέλη οργανισμούς πληρωμών, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005. Πάντως, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού, η εκτέλεση των καθηκόντων που αφορούν ιδίως στη διαχείριση ή τον έλεγχο των μέτρων παρέμβασης, εξαιρουμένης της καταβολής των ενισχύσεων, μπορεί να γίνεται κατ’ ανάθεση. Τα καθήκοντα αυτά πρέπει επίσης να δύναται να διεκπεραιώνονται μέσω πολλών οργανισμών πληρωμών. Είναι επίσης σκόπιμο να προβλεφθεί ότι η διαχείριση ορισμένων μέτρων δημόσιας αποθεματοποίησης μπορεί να ανατίθεται σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, υπό την ευθύνη του οργανισμού πληρωμών. Είναι συνεπώς σκόπιμο να διευκρινιστεί η έκταση της ευθύνης που υπέχουν, στο πεδίο αυτό, οι οργανισμοί πληρωμών, να διευκρινιστούν οι υποχρεώσεις τους και να καθοριστεί, υπό ποιες προϋποθέσεις και σύμφωνα με ποιους κανόνες μπορεί να ανατίθεται περαιτέρω, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, η διαχείριση ορισμένων μέτρων δημόσιας αποθεματοποίησης. Στην περίπτωση των ιδιωτικών φορέων, είναι επίσης σκόπιμο να προβλεφθεί ότι οι φορείς αυτοί υποχρεούνται να ενεργούν εντός του πλαισίου συμβάσεων ανάθεσης, με βάση τις προσδιοριζόμενες στον παρόντα κανονισμό υποχρεώσεις και γενικές αρχές.

(3)

Η φύση των δαπανών σχετικά με τα μέτρα παρέμβασης υπό μορφή δημόσιας αποθεματοποίησης είναι δυνατόν να διαφέρει. Είναι συνεπώς αναγκαίο να διευκρινιστεί, για κάθε κατηγορία πράξεων, ποιες είναι οι δαπάνες εκείνες που μπορούν να τύχουν κοινοτικής χρηματοδότησης, και ιδίως υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να καλύπτονται οι δαπάνες αυτές, με τον καθορισμό των όρων επιλεξιμότητας και των λεπτομερειών υπολογισμού των δαπανών αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, είναι ιδίως σκόπιμο να διευκρινιστεί σε ποιες περιπτώσεις οι δαπάνες αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη με βάση τα στοιχεία που όντως διαπιστώνονται από τους οργανισμούς πληρωμών ή σε κατ’ αποκοπή βάσεις, προσδιοριζόμενες από την Επιτροπή.

(4)

Για να μπορούν τα κράτη μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη ευρώ να πραγματοποιούν ενοποίηση των δαπανών και των εξόδων τους σε εθνικό νόμισμα και σε ευρώ, υπό εναρμονισμένους όρους, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν οι όροι υπό τους οποίους καταχωρούνται στους λογαριασμούς τους οι πράξεις δημόσιας αποθεματοποίησης, όπως και η εφαρμοστέα τιμή συναλλάγματος.

(5)

Για τον προσδιορισμό του ποσού της κοινοτικής χρηματοδότησης που αφορά στις δαπάνες δημόσιας αποθεματοποίησης, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερα διαφορετικής φύσης των σχετικών μέτρων, όπως και της απουσίας ομοιογενών γενεσιουργών γεγονότων, είναι σκόπιμο να προσδιοριστεί ένα ενιαίο γενεσιουργό γεγονός, με βάση λογαριασμούς που καταρτίζονται και τηρούνται από τους οργανισμούς πληρωμών, στους οποίους χρεώνονται και πιστώνονται αντιστοίχως τα διάφορα στοιχεία των εξόδων και εσόδων που διαπιστώνονται από τους οργανισμούς πληρωμών.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2006 της Επιτροπής της 21ης Ιουνίου 2006 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, όσον αφορά την τήρηση των λογαριασμών των οργανισμού πληρωμών, τις δηλώσεις δαπανών και εσόδων και τους όρους επιστροφής των δαπανών στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ (3) για να επιτύχουν την πληρωμή των δαπανών δημόσιας αποθεματοποίησης, οι οργανισμοί πληρωμών οφείλουν να αναγράφουν στη δήλωση δαπανών την οποία υποβάλλουν τις αξίες και τα ποσά που έχουν εγγράψει στη διάρκεια του μηνός που έπεται αυτού στον οποίο αναφέρονται οι πράξεις δημόσιας αποθεματοποίησης. Για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας αυτής, είναι σκόπιμο να προσδιοριστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες κοινοποιούνται στην Επιτροπή οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τον υπολογισμό των εξόδων και δαπανών.

(7)

Από τη λογιστική των δημοσίων αποθεμάτων που διατηρούνται στο πλαίσιο της παρέμβασης πρέπει να μπορεί να προσδιορίζεται το ποσό της κοινοτικής χρηματοδότησης και παράλληλα να εξακριβώνεται η κατάσταση των αποθεμάτων των προϊόντων που έχουν τεθεί υπό το καθεστώς παρέμβασης. Είναι σκόπιμο να προβλέπεται προς το σκοπό αυτό ότι οι οργανισμοί πληρωμών πρέπει να τηρούν κατά τρόπο διακριτό λογιστική αποθήκης και οικονομικές καταστάσεις που θα περιλαμβάνουν τα στοιχεία τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση των αποθεμάτων και για τη διαχείριση της χρηματοδότησης των εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από τα μέτρα παρέμβασης δημόσιας αποθεματοποίησης.

(8)

Η λογιστική καταχώρηση εκ μέρους των οργανισμών πληρωμών των στοιχείων που αφορούν τις ποσότητες, τις αξίες και με ορισμένους μέσους όρους, είναι υποχρεωτική. Εντούτοις, ορισμένες πράξεις ή δαπάνες δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εξαιτίας ορισμένων περιστάσεων ή πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με ειδικούς κανόνες. Προς αποφυγή διαφορετικής μεταχείρισης και προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της Κοινότητας, πρέπει να διευκρινιστούν οι εν λόγω περιπτώσεις και περιστάσεις, καθώς και οι λεπτομέρειες καταχώρησής τους.

(9)

Η ημερομηνία διενέργειας της καταχώρησης των διαφόρων στοιχείων δαπανών και εισπράξεων που είναι εγγενή στα μέτρα παρέμβασης δημόσιας αποθεματοποίησης εξαρτάται από τη φύση των σχετικών πράξεων και μπορεί να προσδιοριστεί στο πλαίσιο της ισχύουσας γεωργικής νομοθεσίας του οικείου τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, ενδείκνυται να καθιερωθεί ένας γενικός κανόνας που θα προβλέπει ότι η καταχώρηση των στοιχείων αυτών γίνεται την ημερομηνία της υλικής πράξης, που απορρέει από το μέτρο παρέμβασης, και των ιδιαίτερων περιστάσεων που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

(10)

Δυνάμει της γενικής ευθύνης που φέρουν οι οργανισμοί πληρωμών πρέπει να προβαίνουν τακτικά και περιοδικά στον έλεγχο των αποθεμάτων προϊόντων υπό το καθεστώς παρέμβασης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της υποχρέωσης αυτής από όλους τους οργανισμούς πληρωμών, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν αφενός η περιοδικότητα και, αφετέρου, οι εφαρμοστέες στους ελέγχους και στις απογραφές γενικές αρχές.

(11)

H αποτίμηση των ενεργειών που αφορούν τη δημόσια αποθεματοποίηση εξαρτάται επίσης από τη φύση των εν λόγω ενεργειών και μπορεί να καθορίζεται στο πλαίσιο της ισχύουσας γεωργικής νομοθεσίας του οικείου τομέα. Είναι συνεπώς σκόπιμο να θεσπιστεί ένας γενικός κανόνας σύμφωνα με τον οποίο, η αξία των αγορών και των πωλήσεων ισούται με το άθροισμα των πληρωμών ή των εισπράξεων που έχουν ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν για τις υλικές ενέργειες, όπως και να προβλεφθούν οι ειδικοί κανόνες ή ιδιαίτερες περιπτώσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

(12)

Είναι σκόπιμο να θεσπιστούν η μορφή και το περιεχόμενο των εγγράφων, των οποίων η κοινοποίηση απαιτείται δυνάμει των μέτρων παρέμβασης δημόσιας αποθεματοποίησης, καθώς και οι όροι και τρόποι διαβίβασης ή τήρησης των εν λόγω εγγράφων από τα κράτη μέλη. Για λόγους συνεκτικότητας με τους κανόνες που έχουν καθοριστεί στα άλλα πεδία που αφορά η χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, οι προβλεπόμενες από τον παρόντα κανονισμό κοινοποιήσεις και ανταλλαγές πληροφοριών πρέπει να πραγματοποιούνται υπό τους όρους και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που καθορίζονται στο άρθρο 18 του κανονισμού αριθ. 883/2006.

(13)

Τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει του παρόντος κανονισμού αντικαθιστούν τις διατάξεις των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 411/88 της Επιτροπής της 12ης Φεβρουαρίου 1988 σχετικά με τη μέθοδο και το επιτόκιο που πρέπει να εφαρμοσθούν για τον υπολογισμό των εξόδων χρηματοδότησης των παρεμβάσεων που συνίστανται σε αγορές, αποθεματοποίηση και διάθεση (4), (ΕΟΚ) αριθ. 1643/89 της Επιτροπής της 12ης Ιουνίου 1989 περί καθορισμού των κατ’αποκοπή ποσών που χρησιμοποιούνται στη χρηματοδότηση των υλικών εργασιών που προκύπτουν από τη δημόσια αποθεματοποίηση των γεωργικών προϊόντων (5), (ΕΟΚ) αριθ. 2734/89 της Επιτροπής της 8ης Σεπτεμβρίου 1989 περί των στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των δαπανών βάσει του άρθρου 37 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 του Συμβουλίου και που χρησιμοποιούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ), τμήμα Εγγυήσεων (6), (ΕΟΚ) αριθ. 3492/90 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1990 για τον καθορισμό των στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη στους ετήσιους λογαριασμούς για τη χρηματοδότηση των μέτρων παρεμβάσεως με τη μορφή δημόσιας αποθεματοποίησης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, τμήμα Εγγυήσεων (7), (ΕΟΚ) αριθ. 3597/90 της Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 1990 σχετικά με τους κανόνες λογιστικής καταχώρησης για τα μέτρα παρέμβασης που συνεπάγεται η αγορά, η αποθεματοποίηση και η πώληση γεωργικών προϊόντων από τους οργανισμούς παρέμβασης (8), (ΕΟΚ) αριθ. 147/91 της Επιτροπής της 22ας Ιανουαρίου 1991 για τον ορισμό και τον καθορισμό των ορίων ανοχής των ποσοτικών απωλειών των γεωργικών προϊόντων που αποθηκεύονται σε δημόσια παρέμβαση (9) και (ΕΚ) αριθ. 2148/96 της Επιτροπής της 8ης Νοεμβρίου 1996 για τον καθορισμό των κανόνων αξιολόγησης και ελέγχου των ποσοτήτων γεωργικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στα αποθέματα δημόσιας παρέμβασης (10).

(14)

Συνεπώς, πρέπει να καταργηθούν οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 411/88, (ΕΟΚ) αριθ. 1643/89, (ΕΟΚ) αριθ. 2734/89, (ΕΟΚ) αριθ. 3492/90, (ΕΟΚ) αριθ. 3597/90, (ΕΟΚ) αριθ. 147/91 και (ΕΚ) αριθ. 2148/96.

(15)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής των Γεωργικών Ταμείων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1. Ο παρών κανονισμός προσδιορίζει τους όρους και κανόνες που εφαρμόζονται στη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) των δαπανών που αφορούν τα εν λόγω μέτρα παρέμβασης, στη διαχείριση και στον έλεγχο των ανάλογων ενεργειών από τους οργανισμούς πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, στη λογιστική καταχώριση των δαπανών και αντίστοιχων εσόδων του ΕΓΤΕ, καθώς και στην κοινοποίηση των σχετικών πληροφοριών και εγγράφων στην Επιτροπή.

Άρθρο 2

Ευθύνη και υποχρεώσεις του οργανισμού πληρωμών

1.   Οι οργανισμοί πληρωμών διασφαλίζουν, υπ’ ευθύνη τους, τη διαχείριση και τον έλεγχο των συναφών με τα μέτρα παρέμβασης ενεργειών σχετικά με τη δημόσια αποθεματοποίηση, υπό τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα Ι και, ενδεχομένως, από την γεωργική νομοθεσία του οικείου τομέα, ιδίως με βάση τα καθοριζόμενα στο παράρτημα αυτό ελάχιστα ποσοστά ελέγχων.

Οι οργανισμοί πληρωμών δύνανται να αναθέτουν τις αρμοδιότητές τους σε οργανισμούς παρέμβασης οι οποίοι πληρούν τους όρους διαπίστευσης που καθορίζονται στο παράρτημα Ι, σημείο 1.Γ), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 885/2006 της Επιτροπής (11) ή να παρεμβαίνουν μέσω άλλων οργανισμών πληρωμών.

2.   Οι οργανισμοί πληρωμών ή οι οργανισμοί παρέμβασης δύνανται, τηρουμένης της συνολικής ευθύνης τους στο πεδίο της δημόσιας αποθεματοποίησης:

α)

να αναθέτουν τη διαχείριση ορισμένων μέτρων δημόσιας αποθεματοποίησης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αναλαμβάνουν την αποθεματοποίηση των γεωργικών προϊόντων παρέμβασης, εφεξής καλούμενα «αποθεματοποιητές». Στην περίπτωση αυτή, η εν λόγω διαχείριση γίνεται υποχρεωτικά στο πλαίσιο συμβάσεων αποθεματοποίησης, με βάση τις προσδιοριζόμενες στο παράρτημα ΙΙ υποχρεώσεις και γενικές αρχές.

β)

να αναθέτουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα την ανάληψη ορισμένων συγκεκριμένων καθηκόντων που προβλέπονται από τη νομοθεσία του οικείου τομέα.

3.   Οι υποχρεώσεις τις οποίες αναλαμβάνουν οι οργανισμοί πληρωμών, στο πεδίο της δημόσιας αποθεματοποίησης, είναι οι εξής:

α)

τήρηση λογιστικής αποθήκης και χρηματοοικονομικής λογιστικής για καθένα από τα προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο μέτρου παρέμβασης δημόσιας αποθεματοποίησης, με βάση τις ενέργειες που πραγματοποιούν στο διάστημα από την 1η Οκτωβρίου ενός έτους μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου του επομένου έτους, εφεξής καλούμενο «λογιστική χρήση»·

β)

τήρηση ενημερωμένου καταλόγου των αποθεματοποιητών με τους οποίους έχουν συνάψει σύμβαση στο πλαίσιο της δημόσιας αποθεματοποίησης. Ο κατάλογος αυτός περιέχει τα στοιχεία αναφοράς τα οποία επιτρέπουν την ακριβή ταυτοποίηση όλων των σημείων αποθεματοποίησης, τις χωρητικότητές τους, τους αριθμούς αναγνώρισης των αποθηκών αποθεματοποίησης, των ψυκτικών θαλάμων ή σιλό, των σχεδίων και κατόψεών τους·

γ)

τήρηση στη διάθεση της Επιτροπής των συμβάσεων τύπων που χρησιμοποιούνται για τη δημόσια αποθεματοποίηση, και των κανόνων που έχουν οριστεί για την ανάληψη της ευθύνης των προϊόντων, την αποθεματοποίηση και την έξοδό τους από τις αποθήκες των αποθεματοποιητών, όπως και των κανόνων που ισχύουν για την ευθύνη των αποθεματοποιητών·

δ)

συγκεντρωτική τήρηση ηλεκτρονικής λογιστικής αποθήκης για τα αποθέματα, αναφερόμενης σε όλους τους τόπους αποθεματοποίησης, σε όλα τα προϊόντα, σε όλες τις ποσότητες και ποιότητες των διαφόρων προϊόντων, με μνεία, για καθένα από αυτά, του βάρους (ενδεχομένως του καθαρού και μεικτού βάρους) ή του όγκου·

ε)

διεξαγωγή όλων των ενεργειών που είναι συναφείς με την αποθεματοποίηση, τη διατήρηση, τις μεταφορές ή τις μεταβιβάσεις των προϊόντων παρέμβασης, σύμφωνα με τις κοινοτικές και εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις, με την επιφύλαξη της ιδίας ευθύνης των αγοραστών, των λοιπών οργανισμών πληρωμών που παρεμβαίνουν στο πλαίσιο μιας ενέργειας ή των ειδικών εντολοδόχων τους·

στ)

διενέργεια, καθόλο το έτος, των ελέγχων στους τόπους αποθεματοποίησης των προϊόντων παρέμβασης. Οι εν λόγω έλεγχοι πραγματοποιούνται κατά μη τακτικά διαστήματα και αιφνιδιαστικά. Εντούτοις, είναι δυνατόν να υπάρξει προειδοποίηση περιορισμένη στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός του ελέγχου. Η προειδοποίηση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τις 24 ώρες, με εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις·

ζ)

διενέργεια ετήσιας απογραφής υπό τους καθοριζόμενους στο άρθρο 8 όρους.

Όταν σε ένα κράτος μέλος η διαχείριση των λογαριασμών δημόσιας αποθεματοποίησης για ένα ή περισσότερα προϊόντα πραγματοποιείται από περισσότερους του ενός οργανισμούς πληρωμών, η λογιστική αποθήκης και η χρηματοοικονομική λογιστική, που αναφέρονται στα σημεία α) και δ), ενοποιούνται στο επίπεδο του κράτους μέλους πριν από την κοινοποίηση των αντίστοιχων πληροφοριών στην Επιτροπή.

4.   Οι οργανισμοί πληρωμών λαμβάνουν όλα τα μέτρα με σκοπό να εγγυώνται:

α)

την καλή διατήρηση των προϊόντων που αποτελούν το αντικείμενο μέτρων κοινοτικής παρέμβασης. Βεβαιώνονται, τουλάχιστον μια φορά κάθε χρόνο, σχετικά με την ποιότητα των αποθεματοποιημένων προϊόντων·

β)

την τήρηση ακεραίων των αποθεμάτων παρέμβασης.

5.   Οι οργανισμοί πληρωμών ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή σχετικά με:

α)

τις περιπτώσεις στις οποίες η παράταση της περιόδου αποθεματοποίησης ενός προϊόντος είναι ικανή να προκαλέσει υποβάθμιση του προϊόντος αυτού·

β)

τις ποσοτικές απώλειες ή την υποβάθμιση του προϊόντος εξαιτίας φυσικών καταστροφών.

Όταν καταστάσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, σημεία α) και β) γνωστοποιούνται στην Επιτροπή, εκδίδονται οι κατάλληλες αποφάσεις:

α)

όσον αφορά τις καταστάσεις που αναφέρονται στο σημείο α), σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 25 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου (12) ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το αντίστοιχο άρθρο των λοιπών κανονισμών για την κοινή οργάνωση γεωργικών αγορών·

β)

όσον αφορά τις καταστάσεις που αναφέρονται στο σημείο β), σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 41 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

6.   Οι οργανισμοί πληρωμών αναλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές συνέπειες της κακής διατήρησης του προϊόντος που έχει αποτελέσει το αντικείμενο κοινοτικής παρέμβασης, ιδίως λόγω ακαταλληλότητας των μεθόδων αποθεματοποίησής του. Στις περιπτώσεις που δεν τηρούν τις δεσμεύσεις ή υποχρεώσεις τους, κινείται εις βάρος τους η διαδικασία για την χρηματοοικονομική ευθύνη που υπέχουν, με την επιφύλαξη των προσφυγών κατά του αποθεματοποιητή.

7.   Οι οργανισμοί πληρωμών τηρούν διαρκώς προσβάσιμους για τους υπαλλήλους της Επιτροπής και τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν πρόσωπα, δια της ηλεκτρονικής οδού ή στην έδρα του οργανισμού πληρωμών, τους λογαριασμούς δημόσιας αποθεματοποίησης και όλα τα έγγραφα, συμβάσεις και δελτία που έχουν συντάξει ή έχουν παραλάβει στο πλαίσιο της παρέμβασης.

8.   Οι οργανισμοί πληρωμών κοινοποιούν:

α)

μετά από αίτηση της Επιτροπής, τα έγγραφα και τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 7 όπως και τις συμπληρωματικές εθνικές διοικητικές διατάξεις που έχουν εκδοθεί για την εφαρμογή και τη διαχείριση των μέτρων παρέμβασης·

β)

σύμφωνα με την περιοδικότητα που προβλέπεται από το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2006, τις πληροφορίες τις σχετικές με τη δημόσια αποθεματοποίηση, με βάση τα υποδείγματα του παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Μέτρα παρέμβασης υπό τη μορφή δημόσιας αποθεματοποίησης

Τα μέτρα παρέμβασης υπό τη μορφή δημόσιας αποθεματοποίησης, μπορούν να περιλαμβάνουν τις πράξεις αγοράς, αποθεματοποίησης, μεταφοράς και μεταβίβασης των αποθεμάτων, καθώς και τις πωλήσεις και τους άλλους τρόπους διάθεσης γεωργικών προϊόντων υπό τους όρους που προβλέπονται στην ισχύουσα γεωργική νομοθεσία του οικείου τομέα και στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 4

Χρηματοδότηση των δαπανών παρέμβασης που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των ενεργειών δημόσιας αποθεματοποίησης

1.   Στο πλαίσιο των ενεργειών δημόσιας αποθεματοποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 3, το ΕΓΤΕ χρηματοδοτεί δυνάμει της παρέμβασης, και εφόσον οι αντίστοιχες δαπάνες δεν έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο της γεωργικής νομοθεσίας του οικείου τομέα, τις ακόλουθες δαπάνες:

α)

τα χρηματοοικονομικά έξοδα για τα κεφάλαια που διέθεσαν τα κράτη μέλη για την αγορά των προϊόντων, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στο παράρτημα IV τρόπους υπολογισμού·

β)

τις δαπάνες για τις υλικές ενέργειες που αποτελούν απόρροια της αγοράς, της πώλησης ή κάθε άλλης διάθεσης των προϊόντων (είσοδος, παραμονή και έξοδος των προϊόντων από τη δημόσια αποθεματοποίηση), που αναφέρονται στο παράρτημα V, με βάση τα ενιαία για την Κοινότητα κατ’ αποκοπή ποσά, υπολογιζόμενα σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στο παράρτημα VI τρόπους·

γ)

τις δαπάνες για τις υλικές ενέργειες που δεν συνδέονται κατ’ ανάγκη με την αγορά, την πώληση και κάθε άλλη διάθεση των προϊόντων, με βάση κατ' αποκοπή ποσά ή μη κατ' αποκοπή ποσά σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζονται από την Επιτροπή στο πλαίσιο της γεωργικής νομοθεσίας όσον αφορά τα εν λόγω προϊόντα και το παράρτημα VII·

δ)

την απαξίωση των αποθεματοποιημένων προϊόντων, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στο παράρτημα VIII τρόπους υπολογισμού·

ε)

τις διαφορές (κέρδη και ζημίες) μεταξύ της λογιστικής αξίας και της τιμής διάθεσης των προϊόντων ή αυτής που προκύπτει από άλλους παράγοντες.

2.   Για τα κράτη μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη ευρώ, τηρουμένων των ειδικών κανόνων και γενεσιουργών γεγονότων που προβλέπονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού ή από τη γεωργική νομοθεσία, ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1 και το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2808/98 της Επιτροπής (13), οι δαπάνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ) του παρόντος άρθρου, και οι οποίες υπολογίζονται με βάση τα καθοριζόμενα σε ευρώ ποσά καθώς και οι δαπάνες ή τα έσοδα που πραγματοποιούνται σε εθνικό νόμισμα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, μετατρέπονται κατά περίπτωση σε εθνικό νόμισμα ή σε ευρώ με βάση την τελευταία συναλλαγματική ισοτιμία που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από τη λογιστική χρήση στη διάρκεια της οποίας εγγράφηκαν στους λογαριασμούς του οργανισμού πληρωμών οι σχετικές ενέργειες. Η εν λόγω συναλλαγματική ισοτιμία εφαρμόζεται επίσης για τις λογιστικές καταχωρήσεις τις σχετικές με τις διάφορες ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Εντούτοις, για τη λογιστική χρήση 2007, τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2006 εφαρμόζουν τις αναφερόμενες στο άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού συναλλαγματικές ισοτιμίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 5

Περιεχόμενο της λογιστικής των δημοσίων αποθεμάτων που τηρείται από τους οργανισμούς πληρωμών

1.   Η λογιστική αποθήκης, που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο α), περιλαμβάνει, κατά τρόπο διακριτό, τις ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων:

α)

τις διαπιστωθείσες ποσότητες προϊόντων, κατά την είσοδο και κατά την έξοδο των αποθεμάτων, με ή χωρίς φυσική μετακίνηση·

β)

τις ποσότητες που χρησιμοποιήθηκαν βάσει του καθεστώτος δωρεάν διανομής στα πιο άπορα άτομα της Κοινότητας, που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3730/87 του Συμβουλίου (14) και οι οποίες καταχωρήθηκαν λογιστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3149/92 της Επιτροπής (15), με διάκριση αυτών που αποτελούν αντικείμενο μεταβίβασης σε άλλο κράτος μέλος·

γ)

τις ποσότητες των δειγματοληψιών, με διάκριση αυτών που πραγματοποίησαν οι αγοραστές,

δ)

τις ποσότητες οι οποίες, μετά από διαπίστωση με οπτική εξέταση στο πλαίσιο της ετήσιας απογραφής ή κατά τον έλεγχο που διενεργείται μετά την ανάληψη στην παρέμβαση, δεν είναι δυνατόν να επανασυσκευασθούν και αποτελούν αντικείμενο απευθείας πωλήσεων,

ε)

τις ελλείπουσες ποσότητες, από αναγνωρίσιμες ή αδιευκρίνιστες αιτίες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αντιστοιχούν στα νόμιμα όρια ανοχής,

στ)

τις ποσότητες που έχουν υποστεί υποβάθμιση·

ζ)

τις πλεονάζουσες ποσότητες·

η)

τις ελλείπουσες ποσότητες που υπερβαίνουν τα όρια ανοχής·

θ)

τις ποσότητες που έχουν εισέλθει στα αποθέματα, οι οποίες όμως αποδεικνύεται ότι δεν πληρούν τους απαιτούμενους όρους και των οποίων, εξαιτίας αυτού, απορρίφθηκε η ανάληψη·

ι)

τις καθαρές ποσότητες που ευρίσκονται στα αποθέματα στο τέλος κάθε μηνός ή κάθε λογιστικής χρήσης και οι οποίες μεταφέρονται στον επόμενο μήνα ή στην επόμενη λογιστική χρήση.

2.   Η χρηματοοικονομική λογιστική, που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο α), περιλαμβάνει:

α)

την αξία των ποσοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, διαχωρίζοντας την αξία των ποσοτήτων που αγοράσθηκαν και των ποσοτήτων που πωλήθηκαν·

β)

τη λογιστική αξία των ποσοτήτων που χρησιμοποιούνται ή λαμβάνονται υπόψη δυνάμει του καθεστώτος της δωρεάν διανομής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου·

γ)

τα χρηματοοικονομικά έξοδα, που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α)·

δ)

τις δαπάνες που αφορούν στις υλικές ενέργειες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, στοιχεία β) και γ)·

ε)

τα ποσά που προκύπτουν από τις απαξιώσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ)·

στ)

τα ποσά που έχουν εισπραχθεί ή επιστραφεί από τους πωλητές, τους αγοραστές και τους αποθεματοποιητές, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2·

ζ)

το ποσό από τις απευθείας πωλήσεις που διενεργούνται μετά την ετήσια απογραφή ή μετά τους ελέγχους που ακολουθούν την ανάληψη των προϊόντων στα αποθέματα παρέμβασης·

η)

τις ζημίες και τα κέρδη από τα εξερχόμενα προϊόντα, λαμβανομένων υπόψη των απαξιώσεων που αναφέρονται στο στοιχείο ε) του παρόντος κανονισμού·

θ)

τα λοιπά στοιχεία πιστοχρεώσεων, ιδίως αυτά που αντιστοιχούν στις ποσότητες που αφορά η παράγραφος 1 στοιχεία γ) έως ζ) του παρόντος άρθρου·

ι)

τη μέση λογιστική αξία, εκφραζόμενη, κατά περίπτωση, ανά τόνο ή ανά εκατόλιτρο.

Άρθρο 6

Λογιστική καταχώρηση

1.   Τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 στοιχεία καταχωρούνται για τις ποσότητες, τις αξίες, τα ποσά και τους μέσους όρους που έχουν πράγματι διαπιστωθεί από τους οργανισμούς πληρωμών, ή για τις αξίες και τα ποσά που υπολογίστηκαν βάσει των ορισθέντων από την Επιτροπή κατ’ αποκοπή ποσών.

2.   Οι διαπιστώσεις και υπολογισμοί που αναφέρονται στην παράγραφος 1 γίνονται με την επιφύλαξη της εφαρμογής των εξής κανόνων:

α)

τα έξοδα εξόδου από το απόθεμα που αφορούν τις ποσότητες ως προς τις οποίες διαπιστώθηκαν ελλείψεις ή υποβαθμίσεις, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στα παραρτήματα Χ και ΧΙΙ, εγγράφονται στον λογαριασμό μόνο για τις ποσότητες που έχουν πράγματι πωληθεί και εξέλθει των αποθεμάτων·

β)

οι διαπιστωθείσες ως ελλείπουσες ποσότητες, κατά τη μεταβίβαση μεταξύ κρατών μελών, δεν θεωρούνται ως εισελθούσες στο απόθεμα στο κράτος μέλος προορισμού και δεν δικαιούνται τα κατ’ αποκοπή έξοδα εισόδου·

γ)

στις περιπτώσεις μεταφοράς ή μεταβίβασης, τα έξοδα εισόδου και τα έξοδα εξόδου που καθορίζονται κατ’ αποκοπή προς τους σκοπούς αυτούς εγγράφονται σε λογαριασμό εφόσον, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, τα έξοδα αυτά δεν θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εξόδων μεταφοράς·

δ)

εκτός εφαρμογής ειδικών διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας, τα ποσά που προκύπτουν από την πώληση των υποβαθμισμένων προϊόντων καθώς και λοιπά ποσά που ενδεχομένως έχουν εισπραχθεί στο πλαίσιο αυτό, δεν εγγράφονται στα λογιστικά βιβλία του ΕΓΤΕ·

ε)

οι ενδεχομένως διαπιστωθείσες πλεονάζουσες ποσότητες καταχωρούνται λογιστικά με αρνητικό πρόσημο, στην κατάσταση και στις κινήσεις των αποθεμάτων, μεταξύ των ελλειπουσών ποσοτήτων. Οι ποσότητες αυτές λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό των ποσοτήτων που υπερβαίνουν το όριο ανοχής·

στ)

τα δείγματα, πλην αυτών που λαμβάνονται από τους αγοραστές, καταχωρούνται λογιστικά σύμφωνα με το παράρτημα ΧΙΙ, σημείο 2 α).

3.   Οι διορθώσεις στις οποίες προβαίνει η Επιτροπή, όσον αφορά τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 5, κατά την τρέχουσα λογιστική χρήση, γνωστοποιούνται στην επιτροπή των γεωργικών ταμείων. Μπορούν να κοινοποιούνται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο αποφάσεως μηνιαίας πληρωμής, ή άλλως, στο πλαίσιο της απόφασης για τη λογιστική εκκαθάριση. Καταχωρούνται λογιστικά από τους οργανισμούς πληρωμών σύμφωνα με τους προβλεπόμενους από την εν λόγω απόφαση όρους.

Άρθρο 7

Χρόνος λογιστικής καταχώρησης των εξόδων και εσόδων και των πράξεων διακίνησης των προϊόντων

1.   Τα διάφορα στοιχεία εξόδων και εσόδων καταχωρούνται λογιστικά την ημερομηνία που διενεργήθηκε η υλική ενέργεια η προκύψασα από το μέτρο παρέμβασης.

Ωστόσο, στις παρακάτω περιπτώσεις εφαρμόζονται οι ακόλουθες ημερομηνίες:

α)

η ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η σύμβαση αποθεματοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1262/2001 της Επιτροπής (16), όσον αφορά τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη, για τις ποσότητες που αναλήφθηκαν βάσει συμβάσεως αποθεματοποίησης που συνήψαν, πριν τη μεταβίβαση των αποθεμάτων, ο προσφέρων και ο οργανισμός πληρωμών·

β)

η ημέρα της είσπραξής τους, για τα ποσά που εισπράχθηκαν ή ανακτήθηκαν, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχεία στ) και ζ)·

γ)

η ημερομηνία πραγματικής πληρωμής των εξόδων που αναφέρονται σε υλικές ενέργειες, όταν τα έξοδα αυτά δεν καλύπτονται από κατ’ αποκοπή ποσά.

2.   Οι πράξεις υλικής διακίνησης των προϊόντων και διαχείρισης των αποθεμάτων καταχωρούνται λογιστικά την ημερομηνία που διενεργήθηκε η υλική ενέργεια η προκύψασα από το μέτρο παρέμβασης.

Ωστόσο, στις παρακάτω περιπτώσεις εφαρμόζονται οι ακόλουθες ημερομηνίες:

α)

η ημερομηνία ανάληψης των προϊόντων από τον οργανισμό πληρωμών, σύμφωνα με τον κανονισμό για την κοινή οργάνωση των αγορών του οικείου προϊόντος, για τις ποσότητες που εισέρχονται στη δημόσια αποθεματοποίηση χωρίς μεταβολή του τόπου αποθεματοποίησής τους·

β)

η ημερομηνία διαπίστωσης των γεγονότων, για τις ελλείπουσες ή υποβαθμισμένες ποσότητες και για τις πλεονάζουσες ποσότητες·

γ)

η ημέρα της πραγματικής εξόδου των προϊόντων από το απόθεμα, για τις απευθείας πωλήσεις των προϊόντων τα οποία, μετά από οπτική εξέτασή τους (μακροσκοπικά) στο πλαίσιο της ετήσιας απογραφής ή κατά τον έλεγχο που διενεργείται μετά την ανάληψη στην παρέμβαση, αποδεικνύεται ότι δεν είναι δυνατόν να επανασυσκευασθούν, και τα οποία παραμένουν στο απόθεμα·

δ)

το τέλος της λογιστικής χρήσης, για τις ενδεχόμενες απώλειες που υπερβαίνουν το όριο ανοχής.

Άρθρο 8

Απογραφή

1.   Οι οργανισμοί πληρωμών προβαίνουν, κατά τη διάρκεια κάθε λογιστικής χρήσης, σε απογραφή για κάθε προϊόν που έχει αποτελέσει αντικείμενο κοινοτικών παρεμβάσεων.

Προβαίνουν στη σύγκριση των αποτελεσμάτων της εν λόγω απογραφής με τα λογιστικά δεδομένα. Οι ποσοτικές διαφορές που διαπιστώνονται και τα ποσά που προκύπτουν από τις ποιοτικές διαφορές που διαπιστώνονται κατά τις επαληθεύσεις, καταχωρούνται λογιστικά σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ).

2.   Οι ελλείπουσες ποσότητες, οι οποίες προκύπτουν από τις συνήθεις ενέργειες αποθεματοποίησης, υπόκεινται στα όρια ανοχής που παρατίθενται στο παράρτημα ΧΙ και αντιστοιχούν προς τη διαφορά μεταξύ των θεωρητικών αποθεμάτων που απορρέουν από τη λογιστική απογραφή αφενός, και το πραγματικό απόθεμα που καταγράφηκε βάσει της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 απογραφής ή το εναπομένον λογιστικό απόθεμα μετά την εξάντληση του πραγματικού αποθέματος μιας αποθήκης, αφετέρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ

Άρθρο 9

Αποτίμηση των ενεργειών δημόσιας αποθεματοποίησης

1.   Η αξία των αγορών και των πωλήσεων είναι ίση με το άθροισμα των πληρωμών και των εισπράξεων που διενεργήθηκαν ή θα διενεργηθούν για τις υλικές ενέργειες, εξαιρουμένων των ειδικών διατάξεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, και με την επιφύλαξη αυτών που προβλέπονται:

α)

στο παράρτημα IX, για τα προϊόντα απόσταξης (μεικτή αλκοόλη),

β)

στο παράρτημα X, για τις ποσότητες που λείπουν,

γ)

στο παράρτημα XΙΙ, για τα υποβαθμισθέντα ή καταστραφέντα προϊόντα,

δ)

στο παράρτημα XIII, για τα προϊόντα που εισήλθαν στο απόθεμα, των οποίων όμως απορρίφθηκε η ανάληψη.

2.   Ο προσδιορισμός της αξίας των αγορών γίνεται, για τις ποσότητες προϊόντων που εισέρχονται στο απόθεμα, με βάση την τιμή παρέμβασης, λαμβανομένων υπόψη των προσαυξήσεων, αυξήσεων και μειώσεων τιμών, ποσοστών τοις εκατό και συντελεστών που εφαρμόζονται στις τιμές παρέμβασης κατά την αγορά του προϊόντος, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στη γεωργική νομοθεσία του οικείου τομέα.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις και καταστάσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Χ και στο παράρτημα ΧΙΙ, σημεία 2.α) και 2.γ), οι προσαυξήσεις, αυξήσεις και μειώσεις τιμών, τα ποσοστά τοις εκατό και οι συντελεστές δεν λαμβάνονται υπόψη.

3.   Τα έξοδα που καταβάλλονται ή εισπράττονται για τις υλικές ενέργειες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ), σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, κατά την αγορά των προϊόντων, εγγράφονται σε λογαριασμό ως δαπάνες ή έσοδα σχετικά με τα τεχνικά έξοδα, χωριστά από την τιμή αγοράς.

4.   Στους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, οι ποσότητες προϊόντων που παραμένουν στο απόθεμα στο τέλος της λογιστικής χρήσης, και οι οποίες είναι προς μεταφορά στην επόμενη χρήση, αποτιμώνται στη μέση λογιστική αξία τους (τιμή εκ μεταφοράς) που προσδιορίζεται βάσει του μηνιαίου λογαριασμού του τελευταίου μηνός της λογιστικής χρήσης.

5.   Οι εισερχόμενες στο απόθεμα ποσότητες που αποδεικνύεται ότι δεν πληρούν τους όρους της αποθεματοποίησης καταχωρούνται λογιστικά ως πώληση κατά την έξοδό τους από το απόθεμα, στην τιμή στην οποία αγοράστηκαν.

Ωστόσο, εάν κατά την υλική έξοδο ενός προϊόντος πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του παραρτήματος Χ, στοιχείο β), η έξοδος του εμπορεύματος πρέπει να αποτελέσει το αντικείμενο προηγούμενης διαβούλευσης με την Επιτροπή.

6.   Όταν ένας λογαριασμός εμφανίζει πιστωτικό υπόλοιπο, αυτό αφαιρείται από τις δαπάνες της τρέχουσας λογιστικής χρήσης.

7.   Σε περίπτωση μεταβολής των κατ’ αποκοπή ποσών, των προθεσμιών πληρωμής, των τόκων ή των λοιπών στοιχείων υπολογισμού μετά την πρώτη ημέρα ενός μηνός, τα νέα στοιχεία αρχίζουν να εφαρμόζονται στις υλικές ενέργειες του επομένου μηνός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ

Άρθρο 10

Χρηματοδοτούμενο ποσό

1.   Το προς χρηματοδότηση ποσό δυνάμει των μέτρων παρέμβασης που αναφέρονται στο άρθρο 3 προσδιορίζεται με βάση τους λογαριασμούς που έχουν καταρτιστεί και τηρούνται από τους οργανισμούς πληρωμών σύμφωνα με άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχείο α), και στους οποίους εγγράφονται αντίστοιχα, σε χρέωση ή σε πίστωση, τα διάφορα στοιχεία των δαπανών και εσόδων που αναφέρονται στο άρθρο 5, λαμβανομένων κατά περίπτωση υπόψη των ποσών δαπανών που έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο της γεωργικής νομοθεσίας του οικείου τομέα.

2.   Ο οργανισμός πληρωμών διαβιβάζει, δια της ηλεκτρονικής οδού, στην Επιτροπή, κατά μήνα και κατ’ έτος, τις απαιτούμενες για τη χρηματοδότηση των δαπανών δημόσιας αποθεματοποίησης πληροφορίες και τα δικαιολογητικά των σχετικών με τη δημόσια αποθεματοποίηση δαπανών και εσόδων, υπό τη μορφή πινάκων (Πίνακες e. FAUDIT), τα υποδείγματα των οποίων περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2006 και στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2006.

Άρθρο 11

Δηλώσεις δαπανών και εσόδων

1.   Η χρηματοδότηση από το ΕΓΤΕ είναι ίση με τις δαπάνες, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν από τον οργανισμό πληρωμών, αφαιρουμένων των τυχόν εσόδων που προκύπτουν από τα μέτρα παρέμβασης, οι οποίες έχουν επικυρωθεί από το σύστημα πληροφορικής που έχει εγκαταστήσει η Επιτροπή, και οι οποίες έχουν καταχωρηθεί από τον οργανισμό πληρωμών στη δήλωση δαπανών, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού αριθ. 883/2006.

2.   Τα ποσά που ανακτώνται ως επακόλουθο παρατυπιών ή αμέλειας που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και τα ποσά που έχουν εισπραχθεί ή επιστραφεί από τους πωλητές, τους αγοραστές και τους αποθεματοποιητές που πληρούν τα κριτήρια τα οποία ορίζονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2006 δηλώνονται στον προϋπολογισμό του ΕΓΤΕ υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α), του εν λόγω κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Άρθρο 12

Συστήματα πληροφορικής

Οι προβλεπόμενες από τον παρόντα κανονισμό κοινοποιήσεις και ανταλλαγές πληροφοριών, όπως και η κατάρτιση των εγγράφων, τα υποδείγματα των οποίων περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ, πραγματοποιούνται μέσω συστημάτων πληροφορικής που επιτρέπουν την ασφαλή ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων, υπό τους όρους και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που προσδιορίζονται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2006.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13

Μετάβαση

1.   Για τα κράτη μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη ευρώ, η αξία των καθαρών ποσοτήτων, οι οποίες μεταφέρθηκαν από τη λογιστική χρήση 2006 στη λογιστική χρήση 2007, αφαιρουμένης της δεύτερης απαξίωσης στο τέλος της χρήσης 2006, μετατρέπεται σε ευρώ βάσει της τελευταίας συναλλαγματικής ισοτιμίας που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν τη λογιστική χρήση 2007.

2.   Όταν ένα κράτος μέλος το οποίο δεν ανήκει στη ζώνη ευρώ συνεχίζει να τηρεί τους λογαριασμούς του σε εθνικό νόμισμα για τη λογιστική χρήση 2007, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2006, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που πρέπει να εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια και στο τέλος αυτής της χρήσης είναι οι ακόλουθες:

α)

την τελευταία συναλλαγματική ισοτιμία που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από τη λογιστική χρήση 2007 για τη μετατροπή σε εθνικό νόμισμα:

των κατ’ αποκοπή ποσών σχετικά με τις δαπάνες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του παρόντος κανονισμού,

της αξίας των ελλειπουσών ποσοτήτων που υπερβαίνουν τα όρια ανοχής, διατήρησης και μεταποίησης, η οποία αναφέρεται στο παράρτημα X, στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού,

της αξίας των ποσοτήτων προϊόντων που έχουν υποβαθμιστεί ή καταστραφεί σε περίπτωση τυχαίων ζημιογόνων γεγονότων που αναφέρεται στο παράρτημα XII, σημείο 2.α) του παρόντος κανονισμού,

της αξίας των δειγμάτων, πλην αυτών που λαμβάνονται από τους αγοραστές που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του παρόντος κανονισμού,

των κατ’ αποκοπή ποσών σχετικά με τις ποσότητες των οποίων η ανάληψη απορρίφθηκε, που αναφέρονται στο παράρτημα XIII, σημεία 1.α) και β) του παρόντος κανονισμού·

β)

την τελευταία συναλλαγματική ισοτιμία που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από την πρώτη ημέρα κάθε τριμήνου της λογιστικής χρήσης 2007 αρχίζοντας από την 1η Οκτωβρίου 2006 για τη μετατροπή σε εθνικό νόμισμα:

της αξίας των ελλειπουσών ποσοτήτων μετά από κλοπές ή άλλες αναγνωρίσιμες αιτίες που αναφέρεται στο παράρτημα X, στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού,

της αξίας των ελλειπουσών ποσοτήτων μετά από μετακίνηση ή μεταφορά των προϊόντων που αναφέρεται στο παράρτημα X, στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού,

της αξίας των ποσοτήτων προϊόντων που έχουν υποβαθμιστεί ή καταστραφεί στην περίπτωση κακών συνθηκών διατήρησης που αναφέρεται στο παράρτημα XII, σημείο 2.γ) του παρόντος κανονισμού·

γ)

την τελευταία συναλλαγματική ισοτιμία που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν από τη λογιστική χρήση 2008, για την μετατροπή σε ευρώ της αξίας των καθαρών ποσοτήτων οι οποίες θα μεταφερθούν από τη λογιστική χρήση 2007 στη λογιστική χρήση 2008, αφαιρουμένης της δεύτερης απαξίωσης στο τέλος της χρήσης 2007.

Άρθρο 14

Κατάργηση

Καταργούνται, από 1ης Οκτωβρίου 2006, οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 411/88, (ΕΟΚ) αριθ. 1643/89, (ΕΟΚ) αριθ. 2734/89, (ΕΟΚ) αριθ. 3492/90, (ΕΟΚ) αριθ. 3597/90, (ΕΟΚ) αριθ. 147/91 και (ΕΚ) αριθ. 2148/96.

Οι παραπομπές στους κανονισμούς που καταργούνται νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τους πίνακες αντιστοιχίας του παραρτήματος XVI.

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21ης Ιουνίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 216 της 5.8.1978, σ. 1. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 695/2005 (ΕΕ L 114 της 4.5.2005, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 320/2006 (ΕΕ L 58 της 28.2.2006, σ. 42).

(3)  Βλέπε σελίδα 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(4)  ΕΕ L 40 της 13.2.1988, σ. 25. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 956/2005 (ΕΕ L 164 της 24.6.2005, σ. 8).

(5)  ΕΕ L 162 της 13.6.1989, σ. 12. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 269/91 (ΕΕ L 28 της 2.2.1991, σ. 22).

(6)  ΕΕ L 263 της 9.9.1989, σ. 16.

(7)  ΕΕ L 337 της 4.12.1990, σ. 3.

(8)  ΕΕ L 350 της 14.12.1990, σ. 43. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1392/97 (ΕΕ L 190 της 19.7.1997, σ. 22).

(9)  ΕΕ L 17 της 23.1.1991, σ. 9. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 652/92 (ΕΕ L 70 της 17.3.1992, σ. 5).

(10)  ΕΕ L 288 της 9.11.1996, σ. 6. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 808/1999 (ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 70).

(11)  Βλέπε σελίδα 90 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(12)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78.

(13)  ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 36.

(14)  ΕΕ L 352 της 15.12.1987, σ. 1.

(15)  ΕΕ L 313 της 30.10.1992, σ. 50.

(16)  ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 48.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΕΧΟΥΝ ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 παράγραφος 2, μέσω του πληροφορικού συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 12 (Πίνακες e.faudit)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΥΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΑ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) + ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ που περιλαμβάνει τα επιτόκια αναφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΥΛΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΑ, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ (ΜΕΙΚΤΗ ΑΛΚΟΟΛΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΠΟΥΣΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

OΡΙΑ ΑΝΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΤΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ Η ΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΕΧΟΥΝ ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, (άρθρο 2, παράγραφος 3)

A.   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

I.   Έλεγχοι

1.   Περιοδικότητα και αντιπροσωπευτικότητα

Τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο γίνεται έλεγχος σε κάθε σημείο αποθεματοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου Β. Οι εν λόγω έλεγχοι αφορούν ειδικότερα:

τη διαδικασία συλλογής των στοιχείων των σχετικών με τη δημόσια αποθεματοποίηση·

τη συμφωνία των λογιστικών στοιχείων που διαθέτει επιτόπου ο αποθεματοποιητής, με τα στοιχεία που έχουν διαβιβασθεί στον οργανισμό παρέμβασης, και

τη φυσική παρουσία, στα αποθέματα, των ποσοτήτων που αναφέρονται στις λογιστικές καταστάσεις του αποθεματοποιητή και έχουν αποτελέσει τη βάση για την τελευταία ετήσια κατάσταση που διαβίβασε ο τελευταίος, η οποία αξιολογείται οπτικά ή, σε περίπτωση αμφιβολίας ή αμφισβήτησης, με ζύγιση ή με μέτρηση·

την υγιή, ανόθευτη και σύμφωνη με τα συναλλακτικά ήθη ποιότητα των αποθεματοποιημένων προϊόντων.

Η εν λόγω φυσική παρουσία εξακριβώνεται με φυσική επιθεώρηση επαρκώς αντιπροσωπευτική, που αφορά τουλάχιστον τα ποσοστά που αναφέρονται στο σημείο Β, η οποία επιτρέπει να διαπιστωθεί η πραγματική παρουσία στα αποθέματα του συνόλου των ποσοτήτων που έχουν καταχωρηθεί στη λογιστική αποθήκης.

Οι έλεγχοι ποιότητας διενεργούνται κατά τρόπο οπτικό, οσφρητικό και/ή οργανοληπτικό και, σε περίπτωση αμφιβολιών, με εις βάθος αναλύσεις.

2.   Συμπληρωματικοί έλεγχοι

Σε περίπτωση ανωμαλίας που διαπιστώνεται κατά τον επιτόπιο έλεγχο θα πρέπει να γίνεται έλεγχος σε ένα επιπλέον ποσοστό των αποθεματοποιημένων ποσοτήτων με βάση την ίδια μέθοδο. Η επιθεώρηση θα περιλαμβάνει, εφόσον παρίσταται ανάγκη, ακόμα και τη ζύγιση του συνόλου των αποθεματοποιημένων προϊόντων στην παρτίδα ή την αποθήκη που αποτελεί το αντικείμενο του ελέγχου.

II.   Πρωτόκολλο ελέγχων

1.   Ο οργανισμός εσωτερικού ελέγχου του οργανισμού πληρωμών, ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν οργανισμός, συντάσσει ένα πρωτόκολλο για καθένα από τους διενεργούμενους ελέγχους ή φυσικές επιθεωρήσεις.

2.   Τα πρωτόκολλα περιλαμβάνουν τα εξής τουλάχιστον στοιχεία:

α)

τα στοιχεία του αποθεματοποιητή, τη διεύθυνση της αποθήκης στην οποία έγινε επιθεώρηση και τον προσδιορισμό των παρτίδων που ελέγχθηκαν·

β)

την ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης της διαδικασίας ελέγχου·

γ)

τον τόπο διενέργειας του ελέγχου καθώς και περιγραφή των συνθηκών αποθήκευσης, συσκευασίας και προσπελασιμότητας·

δ)

την πλήρη ταυτότητα των ατόμων που διενεργούν τον έλεγχο, την επαγγελματική τους ιδιότητα και την εντολή που έχουν·

ε)

τις ενέργειες ελέγχου που πραγματοποιούνται και τους τρόπους ογκομετρικής μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν όπως τις μεθόδους μέτρησης, τους υπολογισμούς που πραγματοποιήθηκαν και τα ενδιάμεσα και τελικά αποτελέσματα που προέκυψαν καθώς και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν·

στ)

για κάθε αποθεματοποιημένη στην αποθήκη παρτίδα ή ποιότητα, την ποσότητα που αναφέρεται στα βιβλία του οργανισμού πληρωμών, την ποσότητα που αναφέρεται στα βιβλία της αποθήκης και τις ενδεχόμενες διαφορές που διαπιστώθηκαν μεταξύ των δύο αυτών βιβλίων·

ζ)

για κάθε παρτίδα ή ποιότητα στην οποία γίνεται φυσικός έλεγχος, τα πρακτικά περιλαμβάνουν τα δεδομένα που αναφέρονται στο στοιχείο στ) καθώς και την ποσότητα που διαπιστώθηκε επιτόπου και τις ενδεχόμενες αποκλίσεις· τον αριθμό της παρτίδας ή της ποιότητας, τις παλέτες, τα χαρτοκιβώτια, τα σιλό, τους κάδους ή άλλα δοχεία, το βάρος (κατά περίπτωση, το καθαρό και το μεικτό βάρος) ή τον όγκο·

η)

τις υποβληθείσες από τον αποθεματοποιητή δηλώσεις σε περίπτωση διαφορών ή αποκλίσεων·

θ)

τον τόπο, την ημερομηνία και την υπογραφή του συντάκτη των πρωτοκόλλων καθώς και του αποθεματοποιητή ή του εκπροσώπου του·

ι)

την πιθανή προσφυγή σε διευρυμένο έλεγχο σε περίπτωση ανωμαλίας με διευκρίνιση του ποσοστού των αποθεματοποιημένων ποσοτήτων και οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο διευρυμένου ελέγχου, τις ενδεχόμενες αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν και τις εξηγήσεις που δόθηκαν.

3.   Τα πρωτόκολλα αποστέλλονται αμέσως στον προϊστάμενο της αρμόδιας για την τήρηση των λογαριασμών υπηρεσίας του οργανισμού πληρωμών. Αμέσως μετά την παραλαβή του πρωτοκόλλου, η λογιστική του οργανισμού πληρωμών διορθώνεται, σε συνάρτηση με τις διαπιστωθείσες διαφορές ή αποκλίσεις.

4.   Τα πρωτόκολλα φυλάσσονται στην έδρα του οργανισμού πληρωμών και είναι προσβάσιμα στους υπαλλήλους της Επιτροπής και τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν πρόσωπα.

5.   Ένα ανακεφαλαιωτικό έγγραφο συντάσσεται από τον οργανισμό πληρωμών, στο οποίο αναφέρονται:

οι διενεργηθέντες έλεγχοι, με ειδική μνεία, στο πλαίσιο αυτό, των φυσικών ελέγχων (έλεγχοι απογραφών),

οι ελεγχθείσες ποσότητες,

οι διαπιστωθείσες ανωμαλίες και οι λόγοι των ανωμαλιών αυτών σε σχέση με τις μηνιαίες και ετήσιες καταστάσεις.

Οι ελεγχθείσες ποσότητες και οι διαπιστωθείσες ανωμαλίες αναγράφονται, για κάθε προϊόν χωριστά, σε βάρος ή σε όγκο και σε εκατοστιαίο ποσοστό των κατεχομένων συνολικών ποσοτήτων.

Το εν λόγω ανακεφαλαιωτικό έγγραφο περιλαμβάνει, κατά τρόπο διακριτό, τους διενεργηθέντες ελέγχους για την επαλήθευση της ποιότητας των αποθεματοποιημένων προϊόντων. Διαβιβάζεται στην Επιτροπή ταυτόχρονα με τους ετήσιους λογαριασμούς που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ) iii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

Το ανακεφαλαιωτικό έγγραφο συντάσσεται και κοινοποιείται στην Επιτροπή για πρώτη φορά όσον αφορά τη λογιστική χρήση 2006.

B.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Α ΕΛΕΓΧΩΝ

I.   Βουτυρο

1.   Η επιλογή των παρτίδων, των οποίων σχεδιάζεται ο έλεγχος, αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 % τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας που έχει αποθεματοποιηθεί για λογαριασμό της δημόσιας παρέμβασης. Η επιλογή πραγματοποιείται πριν από την επιθεώρηση στην αποθήκη βάσει των λογιστικών στοιχείων του οργανισμού πληρωμών, ωστόσο δεν ανακοινώνεται στον αποθεματοποιητή.

2.   Επιτόπιος έλεγχος της παρουσίας των παρτίδων που έχουν επιλεγεί και της σύνθεσής τους:

αναγνώριση των αριθμών ελέγχου των παρτίδων και των χαρτοκιβωτίων σύμφωνα με τα δελτία αγορών ή εισόδου,

ζύγιση των παλετών (1 στις 10) και των χαρτοκιβωτίων (1 ανά παλέτα που ζυγίζεται),

οπτικός έλεγχος του περιεχομένου ενός χαρτοκιβωτίου (1 στις 5 παλέτες που ζυγίζονται),

κατάσταση της συσκευασίας.

3.   Η περιγραφή των παρτίδων που επιθεωρήθηκαν και των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν καταχωρείται στο πρωτόκολλο ελέγχου.

II.   Αποκορυφωμενο γαλα σε σκονη

1.   Η επιλογή των παρτίδων, των οποίων σχεδιάζεται ο έλεγχος, αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 % τουλάχιστον της αποθεματοποιημένης ποσότητας με βάση τη δημόσια παρέμβαση. Η επιλογή πραγματοποιείται πριν από την επιθεώρηση στην αποθήκη βάσει των λογιστικών στοιχείων του οργανισμού πληρωμών, ωστόσο δεν ανακοινώνεται στον αποθεματοποιητή.

2.   Έλεγχος των παρτίδων που επελέγησαν και της σύνθεσης των παρτίδων επιτόπου:

αναγνώριση των αριθμών ελέγχων των παρτίδων και των σάκων σύμφωνα με τα δελτία αγορών ή εισόδου,

ζύγιση των παλετών (1 στις 10) και των σάκων (1 στους 10 που ζυγίζονται),

οπτικός έλεγχος του περιεχομένου ενός σάκου (1 παλέτα στις 5 που ζυγίζονται),

κατάσταση της συσκευασίας.

3.   Η περιγραφή των παρτίδων που επιθεωρήθηκαν και των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν καταχωρείται στο πρωτόκολλο ελέγχου.

ΙΙΙ.   Σιτηρα

1.   Διαδικασία φυσικού ελέγχου

α)

Επιλογή των θαλάμων ή χώρων αποθήκευσης, που πρόκειται να ελεγχθούν και που αντιστοιχούν στο 5 % τουλάχιστον της ολικής ποσότητας των σιτηρών και του ρυζιού που έχουν αποθηκευθεί για λογαριασμό της δημόσιας παρέμβασης.

Η επιλογή πραγματοποιείται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία στη λογιστική αποθήκης του οργανισμού πληρωμών, αλλά δεν ανακοινώνεται στον αποθεματοποιητή.

β)

Φυσικός έλεγχος:

εξακρίβωση της παρουσίας των σιτηρών ή του ρυζιού στους θαλάμους ή στους χώρους αποθήκευσης που έχουν επιλεγεί,

ταυτοποίηση των σιτηρών ή του ρυζιού,

έλεγχος των συνθηκών αποθήκευσης και επαλήθευση της ποιότητας των αποθεματοποιημένων προϊόντων, υπό τους προβλεπόμενους στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 824/2000 της Ευρωπαϊκής (1) όρους, όσον αφορά τα σιτηρά και τους προβλεπόμενους στο άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 708/1998 της Ευρωπαϊκής (2) όρους, όσον αφορά ειδικότερα το ρύζι,

σύγκριση του χώρου αποθεματοποίησης και των στοιχείων των σιτηρών ή του ρυζιού με τα στοιχεία της λογιστικής αποθήκης,

εκτίμηση των αποθεματοποιημένων ποσοτήτων, σύμφωνα με προηγουμένως εγκριθείσα από τον οργανισμό πληρωμών μέθοδο, περιγραφή της οποίας πρέπει να έχει κατατεθεί στην έδρα του οργανισμού παρέμβασης.

γ)

Σε κάθε σημείο αποθεματοποίησης πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο το σχέδιο των αποθηκών, καθώς και το έγγραφο καταμέτρησης για κάθε σιλό ή θάλαμο αποθήκευσης.

Σε κάθε αποθήκη, τα σιτηρά και το ρύζι πρέπει να αποθηκεύονται κατά τέτοιο τρόπο που να μπορεί να πραγματοποιηθεί ογκομετρικός έλεγχος.

2.   Ρύθμιση σε περίπτωση διαπίστωσης διαφορών

Είναι ανεκτή ορισμένη απόκλιση κατά τον ογκομετρικό έλεγχο των προϊόντων.

Έτσι, οι κανόνες που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο ΙΙ εφαρμόζονται εφόσον το βάρος του προϊόντος που έχει αποθεματοποιηθεί και διαπιστωθεί κατά τον φυσικό έλεγχο διαφέρει από το λογιστικό του βάρος κατά 5 % ή περισσότερο όσον αφορά τα σιτηρά και κατά 6 % ή περισσότερο όσον αφορά το ρύζι στην περίπτωση αποθεματοποίησης σε σιλό και σε επίπεδη αποθήκη.

Στην περίπτωση αποθεματοποίησης των σιτηρών ή του ρυζιού σε αποθήκη, μπορούν να ληφθούν υπόψη οι ποσότητες που υπολογίστηκαν κατά τη ζύγιση στην είσοδο στην αποθεματοποίηση και όχι εκείνες που προκύπτουν από ογκομετρική εκτίμησή τους, όταν η εκτίμηση αυτή δεν παρουσιάζει τον επιθυμητό βαθμό ακρίβειας και η παρατηρούμενη απόκλιση μεταξύ των δύο αυτών τιμών δεν είναι υπερβολική.

Ο οργανισμός πληρωμών χρησιμοποιεί τη μέθοδο αυτή εφόσον το δικαιολογούν οι περιστάσεις, οι οποίες αξιολογούνται για κάθε περίπτωση χωριστά, και υπό την ευθύνη του. Αναγράφει τη σχετική μνεία στο πρωτόκολλο ελέγχου, σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:

(Ενδεικτικό)

ΣΙΤΗΡΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

Προϊόντα

Αποθεματοποιητής:

Αποθήκη, σιλό:

Αριθ. θαλάμου συντήρησης:

Ημερομηνία

Παρτίδα

Ποσότητα σύμφωνα με τη λογιστική:


Α.   Αποθέματα σε σιλό

Αριθμός του θαλάμου

Όγκος σύμφωνα με το βιβλίο m3 (Α)

Ελεύθερος όγκος που διαπιστώθηκε m3 (Β)

Όγκος των αποθηκευμένων σιτηρών m3 (A – Β)

Ειδικό βάρος που διαπιστώθηκε kg/hl = 100

Βάρος των σιτηρών ή του ρυζιού

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο (Α): …


B.   Αποθέματα σε επίπεδη αποθήκη

 

Θάλαμος αριθ.

Θάλαμος αριθ.

Θάλαμος αριθ.

Χρησιμοποιηθείσα επιφάνεια::

… m2

… m3

… m2

… m3

… m2

… m3

Ύψος: …

… m

… m

… m

Διορθώσεις: …

 

… m3

 

… m3

 

… m3

Όγκος: …

… m3

… m3

… m3

Ειδικό βάρος: …

… kg/hl

… kg/hl

… kg/hl

Συνολικό βάρος: …

… τόνοι

… τόνοι

… τόνοι

 

Σύνολο (Β): …

 

Συνολικό βάρος στην αποθήκη: …

 

Διαφορά σε σχέση με το λογιστικό βάρος: …

 

Σε ποσοστό %: …

…, le …

 

 

Ελεγκτής του οργανισμού πληρωμών:

(Υπογραφή και σφραγίδα)

IV.   Αλκοολη

1.   Η επιλογή των δεξαμενών, των οποίων σχεδιάζεται ο έλεγχος, αντιστοιχεί προς το 5 % τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας που έχει αποθεματοποιηθεί για λογαριασμό της δημόσιας παρέμβασης. Η επιλογή πραγματοποιείται πριν από την επιθεώρηση στην αποθήκη με βάση τα λογιστικά στοιχεία του οργανισμού πληρωμών, αλλά δεν ανακοινώνεται προηγουμένως στον αποθεματοποιητή.

2.   Έλεγχος των μολυβδοσφραγίδων του τελωνείου, εφόσον αυτές προβλέπονται στους εθνικούς κανόνες.

3.   Η επιτόπια εξακρίβωση της ύπαρξης και του περιεχομένου των δεξαμενών γίνεται με:

αναγνώριση των δεξαμενών σύμφωνα με τον αριθμό τους και τον τύπο της αλκοόλης,

σύγκριση των στοιχείων των δεξαμενών και του περιεχομένου τους με τα στοιχεία της λογιστικής αποθήκης και με τα στοιχεία που αναφέρονται στα βιβλία του οργανισμού πληρωμών,

οργανοληπτικό έλεγχο της παρουσίας της αλκοόλης, του τύπου της αλκοόλης και του όγκου της στις δεξαμενές,

εξέταση των συνθηκών αποθεματοποίησης του προϊόντος με οπτικό έλεγχο άλλων δεξαμενών.

4.   Στο πρωτόκολλο ελέγχου σημειώνονται η περιγραφή των δεξαμενών, στις οποίες διενεργήθηκε φυσικός έλεγχος, και οι διαπιστωθείσες ελλείψεις.

V.   Βοειο κρεας

1.   Επιλογή των παρτίδων, των οποίων σχεδιάζεται ο έλεγχος, που να αντιστοιχεί προς το 5 % τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας που έχει αποθεματοποιηθεί για λογαριασμό της δημόσιας παρέμβασης. Η επιλογή πραγματοποιείται πριν από την επιθεώρηση στην αποθήκη με βάση τα λογιστικά στοιχεία του οργανισμού πληρωμών, αλλά δεν ανακοινώνεται στον αποθεματοποιητή.

2.   Ο επιτόπιος έλεγχος της παρουσίας των παρτίδων που έχουν επιλεγεί και της σύνθεσής τους περιλαμβάνει, για το κρέας χωρίς κόκαλα:

την αναγνώριση των παρτίδων και των παλετών και την επαλήθευση του αριθμού των χαρτοκιβωτίων,

την εξακρίβωση του βάρους σε ποσοστό 10 % των παλετών ή εμπορευματοκιβωτίων,

την εξακρίβωση του βάρους σε ποσοστό 10 % των χαρτοκιβωτίων κάθε παλέτας που ζυγίστηκε,

την οπτική επαλήθευση του περιεχομένου των χαρτοκιβωτίων αυτών, καθώς και της κατάστασης της συσκευασίας μέσα στο χαρτοκιβώτιο.

Για την επιλογή των παλετών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα διάφορα είδη αποθεματοποιημένων τεμαχίων.

3.   Στο πρωτόκολλο ελέγχου σημειώνονται η περιγραφή των παρτίδων, στις οποίες διενεργήθηκε φυσικός έλεγχος, και οι διαπιστωθείσες ελλείψεις.

VI.   Ζαχαρη χυμα (3)

1.   Διαδικασία φυσικού ελέγχου για τα δημόσια αποθέματα ζάχαρης από την περίοδο εμπορίας 2006/2007:

α)

Επιλογή των σιλό, θαλάμων και χώρων αποθήκευσης που πρέπει να ελεγχθούν και που αντιστοιχούν στο 5 % τουλάχιστον της συνολικής αποθεματοποιημένης ποσότητας ζάχαρης χύμα στη δημόσια παρέμβαση.

Η επιλογή πραγματοποιείται βάσει των διαθέσιμων λογιστικών στοιχείων του οργανισμού πληρωμών, ωστόσο δεν ανακοινώνεται στον αποθεματοποιητή.

β)

Φυσικός έλεγχος:

εξακρίβωση της παρουσίας της ζάχαρης χύμα στα σιλό, στις αποθήκες και στους θαλάμους που έχουν επιλεγεί·

σύγκριση των λογιστικών στοιχείων του αποθεματοποιητή και του οργανισμού πληρωμών·

ταυτοποίηση της ζάχαρης χύμα·

έλεγχος των συνθηκών αποθεματοποίησης και σύγκριση του τόπου αποθεματοποίησης και της ταυτότητας της ζάχαρης χύμα με τα λογιστικά στοιχεία της αποθήκης·

εκτίμηση των αποθεματοποιημένων ποσοτήτων σύμφωνα με μέθοδο που έχει εγκριθεί προηγουμένως από τον οργανισμό πληρωμών και της οποίας λεπτομερής περιγραφή πρέπει να κατατεθεί στην έδρα του οργανισμού πληρωμών.

γ)

Σε κάθε σημείο αποθεματοποίησης πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο το σχέδιο της αποθήκης, καθώς και το έγγραφο καταμέτρησης για κάθε σιλό ή θάλαμο αποθήκευσης.

Η ζάχαρη χύμα πρέπει να αποθηκεύεται κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατόν να πραγματοποιείται ογκομετρικός έλεγχος.

2.   Διαδικασία φυσικού ελέγχου για τα δημόσια αποθέματα ζάχαρης από τις περιόδους εμπορίας 2004/2005 και 2005/2006 και μετά:

α)

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν οι διαδικασίες απογραφής που αναφέρονται ανωτέρω στο σημείο 1, ο οργανισμός πληρωμών σφραγίζει επίσημα όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου των σιλό/τόπων αποθεματοποίησης. Ο οργανισμός πληρωμών ελέγχει την ακεραιότητα των σφραγίδων σε μηνιαία βάση προκειμένου να εξασφαλίσει ότι παραμένουν άθικτες. Οι έλεγχοι αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς σε έκθεση. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στα αποθέματα χωρίς την παρουσία ελεγκτή του οργανισμού πληρωμών.

Το κράτος μέλος μεριμνά ώστε η διαδικασία σφράγισης να διασφαλίζει την ακεραιότητα των προϊόντων που βρίσκονται στα αποθέματα της δημόσιας παρέμβασης.

β)

Πρέπει επίσης να διεξάγεται έλεγχος για την εξακρίβωση των συνθηκών αποθεματοποίησης και της καλής διατήρησης των προϊόντων τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

3.   Διαδικασία σε περίπτωση διαπίστωσης διαφορών

Επιτρέπεται μια απόκλιση κατά τον ογκομετρικό έλεγχο των προϊόντων.

Το παράρτημα ΙΙ εφαρμόζεται εφόσον το βάρος του προϊόντος που έχει αποθεματοποιηθεί και έχει διαπιστωθεί κατά τον φυσικό έλεγχο (ογκομετρικός έλεγχος) διαφέρει από το λογιστικό βάρος κατά 5 % ή περισσότερο για τη ζάχαρη χύμα στην περίπτωση αποθεματοποίησης σε σιλό ή σε επίπεδη αποθήκη.

Σε περίπτωση αποθεματοποίησης ζάχαρης χύμα σε σιλό/αποθήκη, μπορούν να ληφθούν υπόψη οι ποσότητες που υπολογίστηκαν κατά τη ζύγιση στην είσοδο στην αποθεματοποίηση και όχι εκείνες που προκύπτουν από την ογκομετρική αξιολόγηση όταν η εν λόγω αξιολόγηση δεν παρουσιάζει το επιθυμητό επίπεδο ακρίβειας και η απόκλιση που παρατηρείται μεταξύ των δύο τιμών δεν είναι υπερβολική.

Ο οργανισμός πληρωμών χρησιμοποιεί τη μέθοδο που προβλέπεται στην τρίτη παράγραφο όταν διακαιολογείται από τις περιστάσεις που αξιολογούνται για κάθε περίπτωση χωριστά και υπό ιδίαν ευθύνη. Γίνεται σχετική αναφορά στα πρακτικά.

VII.   Ζαχαρη σε συσκευασια (4)

1.   Διαδικασία φυσικού ελέγχου για τα δημόσια αποθέματα ζάχαρης από την περίοδο εμπορίας 2006/2007:

α)

Επιλογή των παρτίδων που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 5 % της συνολικής αποθεματοποιημένης ποσότητας ζάχαρης στη δημόσια παρέμβαση. Οι παρτίδες που πρέπει να ελεγχθούν επιλέγονται πριν από την επιθεώρηση στον τόπο αποθεματοποίησης βάσει των διαθέσιμων λογιστικών στοιχείων του οργανισμού πληρωμών, χωρίς ωστόσο να ανακοινώνονται στον αποθεματοποιητή.

β)

Επιτόπιος έλεγχος της παρουσίας των παρτίδων που έχουν επιλεγεί και της σύνθεσής τους:

αναγνώριση των αριθμών ελέγχου των παρτίδων και των σάκων σύμφωνα με τα δελτία αγορών ή εισόδου·

σύγκριση των λογιστικών στοιχείων του αποθεματοποιητή και του οργανισμού πληρωμών·

κατάσταση της συσκευασίας.

Για τη ζάχαρη που έχει συσκευασθεί σε σάκους των 50kg:

ζύγιση των παλετών (μία στις είκοσι) και των σάκων (ένας ανά παλέτα που ζυγίζεται),

οπτικός έλεγχος του περιεχομένου ενός σάκου (ένας ανά δέκα παλέτες που ζυγίζονται).

Για τη ζάχαρη που έχει συσκευασθεί σε «μεγάλους σάκους»:

ζύγιση ενός σάκου ανά είκοσι,

οπτικός έλεγχος του περιεχομένου ενός σάκου ανά είκοσι μεγάλους σάκους που ζυγίζονται.

γ)

Περιγραφή στην έκθεση απογραφής των παρτίδων που αποτέλεσαν αντικείμενο φυσικού ελέγχου και των αδυναμιών που διαπιστώθηκαν.

2.   Διαδικασία φυσικού ελέγχου για τα δημόσια αποθέματα ζάχαρης από τις περιόδους εμπορίας 2004/2005 και 2005/2006:

α)

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν οι διαδικασίες απογραφής που αναφέρονται ανωτέρω στο σημείο 1, ο οργανισμός πληρωμών σφραγίζει επίσημα όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου του τόπου αποθεματοποίησης. Ο οργανισμός πληρωμών ελέγχει την ακεραιότητα των σφραγίδων σε μηνιαία βάση προκειμένου να εξασφαλίσει ότι παραμένουν άθικτες. Οι έλεγχοι αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς σε έκθεση. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στα αποθέματα χωρίς την παρουσία ελεγκτή του οργανισμού πληρωμών.

Το κράτος μέλος μεριμνά ώστε η διαδικασία σφράγισης να διασφαλίζει την ακεραιότητα των προϊόντων που βρίσκονται στα αποθέματα της δημόσιας παρέμβασης.

β)

Πρέπει επίσης να διεξάγεται έλεγχος για την εξακρίβωση των συνθηκών αποθεματοποίησης και της καλής διατήρησης του προϊόντος τουλάχιστον μία φορά ετησίως.


(1)  ΕΕ L 100 της 20.4.2000, σ. 31. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1068/2005 (ΕΕ L 174 της 7.7.2005, σ. 65).

(2)  ΕΕ L 98 της 31.3.1998, σ. 21. Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2004 (ΕΕ L 211 της 12.6.2004, σ. 14).

(3)  Η απογραφή διενεργείται στα αποθέματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο σύμβασης αποθεματοποίησης.

(4)  Η απογραφή διενεργείται στα αποθέματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο σύμβασης αποθεματοποίησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρο 2, παράγραφος 2)

Ο αποθεματοποιητής είναι υπεύθυνος για την καλή διατήρηση των προϊόντων που αποτελούν το αντικείμενο μέτρων κοινοτικής παρέμβασης. Φέρει το βάρος των οικονομικών συνεπειών από την καλή διατήρηση των προϊόντων.

I.   Ποιότητα των προϊόντων

Σε περίπτωση υποβάθμισης της ποιότητας των αποθεματοποιημένων προϊόντων παρέμβασης, οφειλόμενης σε κακές ή ακατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης, οι ζημίες χρεώνονται στον αποθεματοποιητή και εγγράφονται στους λογαριασμούς της δημόσιας αποθεματοποίησης, ως απώλεια προκύπτουσα από την υποβάθμιση του προϊόντος, οφειλόμενη στις συνθήκες αποθεματοποίησής του (σειρά 900.001 του πίνακα 53).

II.   Ελλείπουσες ποσότητες

1.   Ο αποθεματοποιητής είναι υπεύθυνος για όλες τις διαφορές που διαπιστώνονται μεταξύ των αποθεματοποιημένων ποσοτήτων και των ενδείξεων που αναγράφονται στις καταστάσεις αποθεμάτων που διαβιβάζονται στον οργανισμό πληρωμών.

2.   Όταν οι ελλείπουσες ποσότητες υπερβαίνουν τις προβλεπόμενες από το εφαρμοστέο ή τα εφαρμοστέα όρια ανοχής, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2, το παράρτημα Ι σημείο Β. ΙΙΙ, παράγραφος 2 και το παράρτημα ΧΙ, ή σύμφωνα με τη γεωργική νομοθεσία του οικείου τομέα, χρεώνονται, στο ακέραιο του ποσού τους, στον αποθεματοποιητή ως αδιευκρίνιστες ζημίες. Εάν ο αποθεματοποιητής αμφισβητεί τις ποσότητες που λείπουν, δύναται να απαιτήσει τη ζύγιση ή τη μέτρηση του προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή, επιβαρύνεται με τα έξοδα που συνεπάγεται η εν λόγω ενέργεια, εκτός εάν αποδειχθεί υπάρχουν πράγματι οι δηλωθείσες ποσότητες, ή εάν η διαφορά δεν υπερβαίνει το εφαρμοστέο ή τα εφαρμοστέα όρια ανοχής, στην οποία περίπτωση, τα έξοδα της ζύγισης ή της μέτρησης χρεώνονται στον οργανισμό πληρωμών.

Τα προβλεπόμενα στο παράρτημα Ι σημείο Β. ΙΙΙ, παράγραφος 2 και στο σημείο B. VI, παράγραφος 3 όρια ανοχής εφαρμόζονται τηρουμένων των λοιπών στοιχείων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

ΙΙΙ.   Δικαιολογητικά και μηνιαίεσ και ετήσιες δηλώσεισ

1.   Δικαιολογητικά έγγραφα και μηνιαία δήλωση

α)

Τα έγγραφα τα σχετικά με την είσοδο, την παραμονή και την έξοδο των προϊόντων, που χρησιμεύουν ως βάση για την κατάρτιση των ετήσιων λογαριασμών πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή του αποθεματοποιητή και να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα, τουλάχιστον, στοιχεία:

τον τόπο αποθεματοποίησης (με ταυτοποίηση, κατά περίπτωση, του κιβωτίου ή της δεξαμενής),

την ποσότητα που μεταφέρθηκε από τον προηγούμενο μήνα,

τις εισόδους και εξόδους ανά παρτίδα,

τα υπάρχοντα στο τέλος της περιόδου αποθέματα.

Τα έγγραφα αυτά πρέπει να επιτρέπουν ακριβή ταυτοποίηση των ποσοτήτων που βρίσκονται στα αποθέματα κάθε συγκεκριμένη στιγμή, λαμβανομένων υπόψη, ειδικότερα, των πράξεων αγοραπωλησίας που έχουν συναφθεί, αλλά των οποίων η είσοδος ή έξοδος στα αντίστοιχα αποθέματα δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί.

β)

Τα έγγραφα που αναφέρονται στην είσοδο, την παραμονή και την έξοδο των προϊόντων, κοινοποιούνται από τον αποθεματοποιητή στον οργανισμό πληρωμών μία τουλάχιστον φορά κάθε μήνα, ως παραστατικά μιας συγκεντρωτικής μηνιαίας κατάστασης των αποθεμάτων. Πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή του οργανισμού πληρωμών πριν την δέκατη ημέρα του μηνός που έπεται αυτού στον οποίο αναφέρεται η κατάσταση αποθεμάτων.

γ)

Υπόδειγμα της μηνιαίας συγκεντρωτικής κατάστασης των αποθεμάτων περιλαμβάνεται στο παράρτημα XIV. Το υπόδειγμα αυτό τηρούν, σε ηλεκτρονική μορφή, οι οργανισμοί πληρωμών στη διάθεση των αποθεματοποιητών.

2.   Ετήσια δήλωση

α)

Συντάσσεται από τον αποθεματοποιητή, με βάση τις περιγραφόμενες στο σημείο 1 μηνιαίες καταστάσεις, ετήσια κατάσταση των αποθεμάτων. Η κατάσταση αυτή κοινοποιείται στην Επιτροπή το αργότερο στις 15 του μηνός Οκτωβρίου που ακολουθεί το κλείσιμο της λογιστικής χρήσης.

β)

Η ετήσια κατάσταση αποθεμάτων περιλαμβάνει λεπτομερή ανακεφαλαιωτικό κατάλογο των αποθεματοποιηθεισών ποσοτήτων, ανά προϊόν και ανά τόπο αποθήκευσης, ενώ για κάθε προϊόν παρατίθενται οι ποσότητες που βρίσκονται στο απόθεμα, οι αριθμοί των παρτίδων (εκτός για τα σιτηρά), το έτος εισόδου τους στο απόθεμα (εξαιρουμένης της αλκοόλης) και η αιτιολόγηση των ανωμαλιών που ενδεχομένως διαπιστώθηκαν.

γ)

Υπόδειγμα της ετήσιας κατάστασης αποθεμάτων περιλαμβάνεται στο παράρτημα XV. Το υπόδειγμα αυτό τηρούν, σε ηλεκτρονική μορφή, οι οργανισμοί πληρωμών στη διάθεση των αποθεματοποιητών.

IV.   Ηλεκτρονική λογιστική αποθήκης και δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες

Η συναπτόμενη μεταξύ του οργανισμού πληρωμών και του αποθεματοποιητή σύμβαση δημόσιας αποθεματοποίησης περιλαμβάνει διατάξεις ικανές να παρέχουν την εγγύηση τήρησης της κοινοτικής νομοθεσίας.

Περιλαμβάνει, ιδίως, τα ακόλουθα στοιχεία:

την τήρηση μιας ηλεκτρονικής λογιστικής αποθήκης για τα αποθέματα της παρέμβασης,

την απευθείας και άμεση δυνατότητα πρόσβασης σε βιβλία διαρκούς απογραφής (μόνιμη λογιστική αποθήκης),

την ανά πάσα στιγμή δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα τα σχετικά με την είσοδο, την παραμονή και την έξόδο των προϊόντων του αποθέματος καθώς και στα λογιστικά έγγραφα και τα πρωτόκολλα που έχουν συνταχθεί κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και βρίσκονται στην κατοχή του αποθεματοποιητή,

την διαρκή δυνατότητα πρόσβασης στα έγγραφα αυτά των υπαλλήλων του οργανισμού πληρωμών και της Επιτροπής, καθώς και κάθε δεόντως εξουσιοδοτημένου από τον οργανισμό πληρωμών ή την Επιτροπή προσώπου.

V.   Μορφή και περιεχόμενο των κοινοποιούμενων στον οργανισμό πληρωμών εγγράφων

Η μορφή και το περιεχόμενο των εγγράφων που αναφέρονται στα σημεία 1 και 2 της παραγράφου ΙΙΙ, καθορίζονται υπό τους όρους και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ) 883/2006.

VI.   Φύλαξη των εγγράφων

Τα δικαιολογητικά έγγραφα, τα σχετικά με όλες τις πράξεις που αφορούν τις ενέργειες δημόσιας αποθεματοποίησης, φυλάσσονται από τον αποθεματοποιητή καθόλη τη διάρκεια του διαστήματος που απαιτείται βάσει του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) 885/2006, τηρουμένων των κείμενων εθνικών διατάξεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 12

ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ E-FAUDIT (1)

(Άρθρο 2 § 8 β, άρθρο 10 § 2, άρθρο 12)

1

Μηνιαίος και ετήσιος υπολογισμός των ζημιών από πωλήσεις και της απαξίωσης στη δημόσια αποθεματοποίηση

2

Αποκλίσεις τιμών και λοιπά στοιχεία

3

Υπολογισμός τεχνικών εξόδων

4

Υπολογισμός εξόδων χρηματοδότησης

8

Κατάσταση και κινήσεις δημόσιου αποθέματος

9

Υπολογισμός της αξίας των απωλειών που υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες απώλειες κατά την αποστέωση (βόειο κρέας)

13

Επιστροφή εξόδων λόγω απόρριψης του εμπορεύματος (τεχνικά έξοδα) — Κ. (ΕΚ) αριθ. …/2006 (Παράρτημα XIII 1α και 1β)

14

Επιστροφή εξόδων λόγω απόρριψης του εμπορεύματος (χρηματοδοτικά έξοδα) — Κ. (ΕΚ) αριθ. …/2006 (Παράρτημα XIII 1γ και άρθρο 9§5)

28

Αιτιολόγηση των μεταβιβάσεων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη

52

Συνοπτικός πίνακας για τον καθορισμό των μηνιαίων ποσών που πρέπει να καταχωρηθούν λογιστικά

53

Λεπτομέρειες διάθεσης προϊόντων

54

Μηνιαίος προσδιορισμός των απωλειών που οφείλονται στην παροχή τροφίμων στους απόρους της Κοινότητας (Κ. (ΕΟΚ) αριθ. 3730/87) (άλλα προϊόντα εκτός του βοείου κρέατος)

55

Βόειο κρέας — Μηνιαίος προσδιορισμός των απωλειών που οφείλονται στην παροχή τροφίμων στους απόρους της Κοινότητας (Κ. (ΕΟΚ) αριθ. 3730/87)

56

Μηνιαίος προσδιορισμός των απωλειών που οφείλονται στην δωρεάν παροχή τροφίμων

99

Καθορισμός της αξίας που πρέπει να μεταφερθεί κατά την έναρξη του οικονομικού έτους

Κράτος Μέλος

Οικονομικό Έτος

Με όριο ανοχής

 

Προϊόν

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ

ΕΩΣ

Χωρίς όριο ανοχής

 


Πίνακας 1

Μηνιαίος και ετήσιος υπολογισμός των ζημιών από πωλήσεις και της απαξίωσης στη δημόσια αποθεματοποίηση

Ευρώ — Τόνοι

Αριθμός γραμμής

Μέθοδος υπολογισμού ή αναφορά σε άλλους πίνακες

Περιγραφή

Ποσότητες (t ή hl)

Τιμή μονάδας

Αξίες

Στήλη

α

β

γ

δ

ε

001

Π99/010 και 050

Ποσότητες που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο οικονομικό έτος στη μέση λογιστική αξία μεταφοράς

0,000

0,00

002

Έκτακτη απαξίωση

Θέση προϋπολογισμού:

0,00

003

= 001ε – 002ε

Συνολική αξία των ποσοτήτων σε απόθεμα κατά την έναρξη του οικονομικού έτους

0,00

004

Ποσότητες και αξία των προϊόντων που αγοράσθηκαν κατά την περίοδο

005

= 004ε × συντελεστής

Απαξίωση κατά την αγορά (=> Π52/030ε) (Παράρτημα VIII §1)

0,00

006

Π28/910

Ποσότητες που ελήφθησαν από μεταβίβαση μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα

0,000

008

Π28/910

Αξία που πρέπει να καταχωρηθεί λογιστικά μετά από μεταβιβάσεις

0,00

009

= 001γ + 004γ +006γ

Ποσότητες εκ μεταφοράς, αγορασθείσες και μεταβιβασθείσες

0,000

010

= 003ε + 004ε –005ε +008ε

Συνολική λογιστική αξία

0,00

011

= 010ε/009γ

Μέση λογιστική αξία

0,00

020

Π53/997

Διατεθείσες ποσότητες στο τέλος του … (συμπεριλαμβανομένων μη αναγνωρίσιμων απωλειών)

0,000

021

Π53/999

Σχετικό έσοδο από διατεθείσες ποσότητες στο τέλος του … (συμπεριλαμβανομένων μη αναγνωρίσιμων απωλειών)

0,00

025

= 009γ – 020γ

Ποσότητες σε απόθεμα στο τέλος του μηνός …

0,000

031

= 011δ περίοδος 12

Μέση λογιστική αξία της τελευταίας περιόδου του οικ. έτους που πρέπει να μεταφερθεί στο επόμενο οικονομικό έτος

0,00

034

= 025γ × 031δ

Θεωρητική αξία των ποσοτήτων που πρέπει να μεταφερθούν

0,00

050

Συμπληρωματική απαξίωση (Παράρτημα VIII §3 και 4)

Γραμμή προϋπολογισμού:

0,00


Κράτος Μέλος

Οικονομικό Έτος

Με όριο ανοχής

 

Προϊόν

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ

ΕΩΣ

Χωρίς όριο ανοχής

 


Πίνακας 2

Αποκλίσεις τιμών και λοιπά στοιχεία

Ευρώ — Τόνοι

Αριθμός γραμμής

Μέθοδος υπολογισμού ή αναφορά σε άλλους πίνακες

Περιγραφή

Ποσότητες (t. ή hl.)

Τιμή μονάδας

Συναλλαγματική ισοτιμία

Συντελεστής ή %

Αξίες

Στήλη

α

β

γ

δ

ε

στ

ζ

ΧΡΕΩΣΗ

001

Πίν. 001 — Γραμμή 9

Ποσότητες εκ μεταφοράς, αγορασθείσες και μεταβιβασθείσες

0,000

002

Πιν. 001 — Γραμμή 10

Αξία ποσοτήτων εκ μεταφοράς, αγορασθεισών και μεταβιβασθεισών

0,00

003

Άλλα στοιχεία χρέωσης

004

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ

0,00

ΠΙΣΤΩΣΗ

005

Π 53 — Γραμμή 993

Διατεθείσες ποσότητες και η αξία τους, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών και των απωλειών που προσδιορίζονται

0,000

0,00

006

= 1γ – 5γ – 9γ

Διαπιστωθείσες απώλειες των οποίων δεν έχει προσδιορισθεί η αιτία

0,000

007

= 1γ × % ορίου

Όριο ανοχής

0,000

0,050

008

= 6γ – 7γ

Ποσότητες που υπερβαίνουν το όριο ανοχής και η αξία τους

0,000

0,000

1,000000

1,050

0,00

009

Πιν. 001 — Γραμμές 025 και 034

Ποσότητες προς μεταφορά και η αξία τους

0,000

0,00

010

Εισπραχθέντα ποσά και εκπεσθείσες εγγυήσεις

011

Πιν. 016, 017

Επιστροφή εξόδων και κυρώσεων

012

Πιν. 028 — Γραμμή 990

Αξία ποσοτήτων που ελήφθησαν από μεταβίβαση

0,00

013

Πιν. 053 ή 007 — Γραμμή 998

Διαπιστωθείσες απώλειες κατά τη μεταβίβαση προς άλλα κράτη μέλη

0,00

014

Πιν. 009 — Γραμμή 600

Υπέρβαση ορίου ανοχής μεταποίησης

0,00

015

Άλλα στοιχεία πίστωσης

016

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

0,00

017

= 4ζ – 16ζ

ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ/ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

0,00


Κράτος Μέλος

Οικονομικό Έτος

Με όριο ανοχής

 

Προϊόν

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ

ΕΩΣ

Χωρίς όριο ανοχής

 


Πίνακας 3

Υπολογισμός τεχνικών εξόδων

Ευρώ — Τόνοι

Αριθμός γραμμής

Περιγραφή

Από (ηη/μμ/εεεε)

Έως (ηη/μμ/εεεε)

Ποσότητες (t ή hl)

Τιμή μονάδας σε ΕΥΡΩ

Συναλλαγματική ισοτιμία

Αξία

α

β

γ

δ

ε

στ

ζ

η = ε×στ×ζ

A.   

Κατ’ αποκοπή έξοδα

010

Έξοδα εισόδου με πραγματική μετακίνηση (Π08/γ+η)

010.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

030

Έξοδα εισόδου χωρίς πραγματική μετακίνηση (Π08/δ)

030.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

050

Έξοδα εξόδου με πραγματική μετακίνηση (Π08/ε)

050.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

070

Έξοδα εξόδου χωρίς πραγματική μετακίνηση (Π08/στ)

070.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

090

Έξοδα αποθήκευσης (Πιν. 008 βλέπε μέσο απόθεμα)

090.001

0,000

0,00

1,000000

0,00

130

Έξοδα μετουσίωσης ή χρωματισμού (μόνο προσαύξηση)

130.001

1,000000

0,00

160

Έξοδα επισήμανσης και σήμανσης (μόνο προσαύξηση)

160.001

0,00

1,000000

0,00

180

Δαπάνη εξόδου από την αποθεμ. και επιστροφή στην αποθεματοποίηση

180.001

0,00

1,000000

0,00

500

Κατ’ αποκοπή έξοδα μεταφοράς (Πιν. 020 ή 021)

560

Επιστροφή τεχνικών εξόδων — απορριφθείσες ποσότητες (T13/100)×(–1)

0,00

Β.   

Έξοδα που δεν καλύπτονται από τα κατ’ αποκοπή ποσά

600.1

Πραγματικά έξοδα πρώτης μεταφοράς κατά την αγορά-θετικό

600.2

Πραγματικά έξοδα πρώτης μεταφοράς κατά την αγορά-αρνητικό

601.1

Έξοδα μεταφοράς — Εξαγωγή — θετικό

601.2

Έξοδα μεταφοράς — Εξαγωγή — αρνητικό

602.1

Έξοδα μεταφοράς — μεταβιβάσεις Κράτους Μέλους — θετικό

602.2

Έξοδα μεταφοράς — μεταβιβάσεις Κράτους Μέλους — αρνητικό

603.1

Έξοδα μεταφοράς μετά την παρέμβαση — θετικό

603.2

Έξοδα μεταφοράς μετά την παρέμβαση — αρνητικό

610.1

Έξοδα επεξεργασίας — θετικό

610.2

Έξοδα επεξεργασίας — αρνητικό

620.1

Λοιπά έξοδα — θετικό

620.2

Λοιπά έξοδα — αρνητικό

999

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (Π52/030β)

0,00


Κράτος Μέλος

Οικονομικό Έτος

Με όριο ανοχής

 

Προϊόν

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ

ΕΩΣ

Χωρίς όριο ανοχής

 


Πίνακας 4

Υπολογισμός εξόδων χρηματοδότησης

Ευρώ — Τόνοι

Αριθμός γραμμής

Περίοδος

Σύνολο αποθεμάτων στην αρχή κάθε μήνα

Σύνολο αποθεμάτων στο τέλος κάθε μήνα

Μέσο απόθεμα

Αγορές της περιόδου

Μείωση προθεσμίας πληρωμών

Μέσο προηγούμενο αρνητικό απόθεμα

Μέσο απόθεμα για υπολογισμό

Μέση λογιστική αξία

Συντελεστής %

Έξοδα χρηματοδότησης

Από (μμ/εεεε)

Έως (μμ/εεεε)

Στήλη

α1

α2

β

γ

δ

ε

στ

ζ

η

θ

θ1

ι

001.001

 

 

0,000

0,000

0,000

0,000

 

0,000

0,000

0,00

2,300

0,00

100

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

0,00

105

Μείωση λόγω απόρριψης (γραμμή 050, πιν. 14)

0,00

110

Μείωση λόγω της χορήγησης προθεσμίας για την απόσυρση μετά την πληρωμή των πωληθεισών ποσοτήτων

[Παράρτημα IV (III) §1]

0,00

120

Αύξηση λόγω της χορήγησης προθεσμίας για την πληρωμή μετά την απόσυρση των πωληθεισών ποσοτήτων

[Παράρτημα IV (III) §2]

0,00

130

ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ (=> Π52/030γ)

0,00


Κράτος Μέλος

Οικονομικό Έτος

Με όριο ανοχής

 

Προϊόν

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ

ΕΩΣ

Χωρίς όριο ανοχής

 


Πίνακας 8

Κατάσταση και κινήσεις δημόσιου αποθέματος

Ευρώ — Τόνοι

Αριθμός γραμμής.

Mήνας Έτος (μμ/εεεε)

Απόθεμα στην αρχή του κάθε μήνα

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Μεταφορές κατά περίοδο (Παραληφθείσες ποσότητες)

Απόθεμα στο τέλος κάθε μήνα συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών

Απόθεμα στο τέλος κάθε μήνα μη συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών

Είσοδος με πραγματική μετακίνηση

Είσοδος χωρίς πραγματική μετακίνηση

Έξοδοι με πραγματική μετακίνηση + δείγματα

Έξοδοι χωρίς πραγματική μετακίνηση

Ελλιπείς ποσότητες από αναγνωρίσιμες αιτίες (κλοπές, ατυχήματα κ.λ.π.). ή μη αναγνωρίσιμες αιτίες + πέραν της προθεσμίας έξοδοι σιτηρών και ρυζιού

Στήλη

α

β

γ

δ

ε

στ

ζ

η

θ = β+γ+δ–ε–στ–ζ+η

ι = β+γ+δ–ε–στ–ζ

1

 

 

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

2

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

3

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

4

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

5

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

6

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

7

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

8

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

9

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

10

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

11

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

12

 

0,000

 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000

99

Σύνολο

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000


Κράτος Μέλος

Οικονομικό Έτος

Με όριο ανοχής

 

Προϊόν

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ

ΕΩΣ

Χωρίς όριο ανοχής

 


Πίνακας 9

Υπολογισμός της αξίας των απωλειών που υπερβαίνουν τις επιτρεπόμενες απώλειες κατά την αποστέωση (βόειο κρέας)

Ευρώ — Τόνοι

Αριθμός γραμμής

Περίοδοι

Ποσότητες που εισήχθησαν για μεταποίηση (καθαρό βάρος) (2)

Παραχθείσες ποσότητες (καθαρό βάρος) (2)

Συντελεστής ή %

Τιμή παρέμβασης

Συναλλαγματική ισοτιμία

Ποσό προς πίστωση στο ΕΓΤΠΕ

Στήλη

α

β

γ

δ

ε

στ

ζ

100

Ποσότητες των οποίων η μεταποίηση άρχισε το προηγούμενο οικονομικό έτος και ολοκληρώθηκε κατά το τρέχον οικονομικό έτος

200

Ποσότητες των οποίων η μεταποίηση άρχισε και ολοκληρώθηκε κατά το τρέχον οικονομικό έτος

300

Σύνολο ποσοτήτων που εισήχθησαν για μεταποίηση και παραχθείσες = 100+200

0,000

0,000

400

Ελάχιστη ορισθείσα απόδοση

= 300 στήλ. (β) × {1 – 400 στήλ. (δ) }

0,000

1,00

500

Απώλειες που υπερβαίνουν την ελάχιστη απόδοση

= 300 – 400

0,000

600

Ποσά προς πίστωση στο ΕΓΤΠΕ

= {Π009/500/γ (εάν αρνητικό) × Π009/600/δ × Π009/600/ε × Π009/600/στ

1,00

0,00

1,000000

0,00

700

Ποσότητες των οποίων η μεταποίηση δεν είχε περατωθεί στο τέλος του οικονομικού έτους (για το αποστεωμένο βόειο κρέας)


Κράτος Μέλος

Οικονομικό Έτος

Με όριο ανοχής

 

Προϊόν

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ

ΕΩΣ

Χωρίς όριο ανοχής

 


Πίνακας 13

Επιστροφή εξόδων λόγω απόρριψης του εμπορεύματος (τεχνικά έξοδα) — (Παράρτημα XIII 1α και 1β)

Ευρώ — Τόνοι

Α.   

ΕΞΟΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

Αριθμός γραμμής

Μήνας/έτος εξόδου (μμ/εεεε)

Τόνοι που απορρίφθηκαν

Κωδικοί 1 ή 2 ή 3 ή 4 (3)

Άθροισμα των τιμών ανά μονάδα που ισχύουν το μήνα της εξόδου ΕΥΡΩ/Τ

Συναλλαγματική ισοτιμία στα κατ’ αποκοπή ποσά

Αξίες

Στήλη

α

β

γ

δ

ε

στ = β×δ×ε

001.001

 

 

 

 

1,000000

0,00

050 Υποσύνολο

0,000

0,00

Β.   

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αριθμός γραμμής

Μήνας/έτος εξόδου (μμ/εεεε)

Αριθμός μηνών αποθεματοποίησης

Τόνοι που απορρίφθηκαν

Τιμή μονάδας που ισχύει το μήνα της εξόδου ΕΥΡΩ/Τ

Συντελεστής που εφαρμόζεται στα κατ’ αποκοπή ποσά

Αξίες

051.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

099 Υποσύνολο

0,000

0,00

100 ΣΥΝΟΛΟ

(=> Π03/560)

0,00


Κράτος Μέλος

Οικονομικό Έτος

Με όριο ανοχής

 

Προϊόν

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ

ΕΩΣ

Χωρίς όριο ανοχής

 


Πίνακας 14

Επιστροφή εξόδων λόγω απόρριψης του εμπορεύματος (χρηματοδοτικά έξοδα) — (Παράρτημα XIII 1γ και άρθρο 9§5)

Ευρώ — Τόνοι

1.   

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Αριθμός γραμμής

Μήνας και έτος εξόδου (mm/yyyy)

Τόνοι που απορρίφθηκαν

Αριθμός μηνών αποθεματοποίησης

Αριθμός μηνών προθεσμίας πληρωμών κατά την είσοδο

Αριθμός μηνών που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό

Μέση λογιστική αξία μεταφοράς

Συντελεστής για τον υπολογισμό των χρηματοδοτικών εξόδων σε (%)

Αξίες

Στήλη

α

β

γ

δ

ε = γ – δ

στ

ζ

η = β×ε×στ×(ζ/12)

001.001

 

 

 

0

0

 

0,000

 

050 Υποσύνολο

0,000

(=> Π04/105)

0,00

2.   

ΑΞΙΑ ΑΓΟΡΩΝ (Πριν την απαξίωση κατά την αγορά)

Αριθμός γραμμής

Τόνοι που απορρίφθηκαν

Αξία αγοράς/Τόνο

Συνολική αξία

051.001

 

 

0,00

200 Υποσύνολο

0,000

(=> Π53/950)

0,00


Κράτος Μέλος

Οικονομικό Έτος

Με όριο ανοχής

 

Προϊόν

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ

ΕΩΣ

Χωρίς όριο ανοχής

 


Πίνακας 28

Αιτιολόγηση των μεταβιβάσεων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη

Ευρώ — Τόνοι

Αριθμός γραμμής

Μήνας και Έτος

Χώρα προέλευσης

Κανονισμός (ΕΚ)

Ποσότητες που ελήφθησαν στο τέλος της περιόδου (t ή hl)

Τιμή

Συναλλαγματική ισοτιμία

Αξίες

Στήλη

α

β

γ

δ

ε

στ

ζ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΜΗΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

001.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

002.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

003.001

 

 

 

0,00

1,000000

0,00

910 Σύνολο

χωρίς την τρέχουσα περίοδο

(=> Π01/006)

0,00

(=> Π01/008)

0,00

990 Σύνολο

χωρίς 001

(=> Π02/012)

0,00

(=> Π52/040)

0,00

Για τον τελευταίο μήνα του οικ. έτους, οι ποσότητες και οι αξίες θα πρέπει να μεταφερθούν στον Πίν. 28 του επόμενου οικονομικού έτους.

N.B. Ο πίνακας αυτός δεν θα πρέπει να συμπληρώνεται στην περίπτωση της Δωρεάν Διανομής


Κράτος Μέλος

Οικονομικό Έτος

Με όριο ανοχής

 

Προϊόν

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ

ΕΩΣ

Χωρίς όριο ανοχής

 


Πίνακας 52

Συνοπτικός πίνακας για τον προσδιορισμό των μηνιαίων ποσών που πρέπει να καταχωρηθούν λογιστικά

Ευρώ — Τόνοι

Αριθμός γραμμής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τεχνικά έξοδα

Χρηματοδοτικά έξοδα

Λοιπά έξοδα

Απαξίωση κατά την αγορά

Στήλη

α

β

γ

δ

e

020

Διορθώσεις άρθρο 6 § 3 — Απόφαση της …

0

0

0

0

030

Δαπάνες για υλικές ενέργειες από … έως …

0,00

0,00

0,00

0,00

052

Αξίες ποσοτήτων που ελήφθησαν από μεταβίβαση — δωρεάν διανομή (Π54,55/390στ)

053

Αρνητική αξία των εκ μεταφοράς ποσοτήτων (Π99/065)

0,00

400

Συνολικά ποσά που πρέπει να καταχωρηθούν λογιστικά μέχρι …

0,00

0,00

0,00

0,00

410

Ποσά που καταχωρήθηκαν λογιστικά έως το τέλος του προηγούμενου μηνός

 

 

 

 

420

Ποσά που πρέπει να καταχωρηθούν λογιστικά τον …

0,00

0,00

0,00

0,00


Κράτος Μέλος

Οικονομικό Έτος

Με όριο ανοχής

 

Προϊόν

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ

ΕΩΣ

Χωρίς όριο ανοχής

 


Πίνακας 53

Λεπτομέρειες διάθεσης προϊόντων

Ευρώ — Τόνοι

Αριθμός γραμμής

Περιγραφή

Ημερομηνία (μμ/εεεε)

Απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία

Χώρα προέλευσης

Χώρα προορισμού

Διατεθείσες ποσότητες (t/hl)

Συντελεστής

Τιμή παρέμβασης

Συναλλαγματική ισοτιμία

Αξία των διατεθεισών ποσοτήτων

Στήλη

α

β

γ

δ

ε

στ

ζ

η

θ

ι = στ×ζ×η×θ

001.001

Διάθεση υπό ομαλές συνθήκες

201.001

Ειδικά μέτρα

400

Επισιτιστική βοήθεια

500

Δείγματα από δημοπρασίες

501.001

Δείγματα (λοιπά)

0,00

0,00

1,000000

0,00

502

Πωλήσεις με συμφωνία στα πλαίσια της απογραφής (Άρθ.5 § 2η και 7 § 2γ)

851

Δωρεάν διανομή (Π54, 55/400 Προγράμματα 1,2)

860

Ανακεφαλαίωση επειγουσών ενεργειών (Π56/400 προγράμματα 1,2)

900.001

Υποβάθμιση της ποιότητας του προϊόντος λόγω των συνθηκών αποθεματοποίησης

0,00

0,00

1,000000

0,00

910.001

Υποβάθμιση της ποιότητας του προϊόντος λόγω της μεγάλης διάρκειας της αποθεματοποίησης

920.001

Φυσικές καταστροφές

930.001

Αναγνωρίσιμες απώλειες

0,00

0,00

1,000000

0,00

940.001

Ατυχήματα

0,00

0,00

1,000000

0,00

950

Ποσότητες που απορρίφθηκαν μετά από ποιοτικό έλεγχο (Π14/200)

0,000

0,00

991.001

Μεταβιβάσεις προς άλλα κράτη μέλη για δωρεάν διανομή

0

0

0,00

992.001

Μεταβιβάσεις προς άλλα κράτη μέλη Λοιπές μεταβιβάσεις

0

0

0,00

993

Υποσύνολο 001 έως 992 (=> Π02/005γ, ε)

0,000

0,00

996.001

Διαπιστωθείσες μη αναγνωρίσιμες απώλειες

0,00

0,00

1,000000

0,00

997