ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 170

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

49ό έτος
23 Ιουνίου 2006


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 922/2006 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2006, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 923/2006 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2006, με τον οποίο τροποποιούνται οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1164/2005, (ΕΚ) αριθ. 1165/2005, (ΕΚ) αριθ. 1168/2005, (ΕΚ) αριθ. 1700/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1845/2005 σχετικά με το άνοιγμα διαρκών δημοπρασιών για την επαναπώληση, στην κοινοτική αγορά, αραβοσίτου που έχουν στην κατοχή τους ο πολωνικός, ο ουγγρικός, ο αυστριακός, ο σλοβακικός και ο τσεχικός οργανισμός παρέμβασης

3

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 924/2006 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2006, για την τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 874/2006

5

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 925/2006 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2006, για καθορισμό του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης προς ορισμένες τρίτες χώρες για την 30ή τμηματική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1138/2005

7

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 926/2006 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2006, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων

8

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 927/2006 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2006, για την αποδέσμευση του ειδικού αποθεματικού αναδιάρθρωσης που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 του Συμβουλίου

12

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 928/2006 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2006, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες νέες κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις παγιωμένες στην GATT

14

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 929/2006 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2006, για καθορισμό ορίων εντός των οποίων δύναται να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον Ιούνιο 2006 για πιστοποιητικά εισαγωγής για ορισμένα προϊόντα του τομέα των αυγών και του κρέατος πουλερικών στα πλαίσια των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 593/2004 και (ΕΚ) αριθ. 1251/96

17

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 930/2006 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2006, για καθορισμό ορίων εντός των οποίων δύνανται να γίνουν αποδεκτές αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον Ιούνιο 2006 για πιστοποιητικά εισαγωγής ορισμένων προϊόντων με βάση το κρέας πουλερικών βάσει του καθεστώτος που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το κρέας πουλερικών και για ορισμένα άλλα γεωργικά προϊόντα

19

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 931/2006 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2006, για καθορισμό ορίων εντός των οποίων δύναται να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον Ιούνιο 2006 για πιστοποιητικά εισαγωγής για ορισμένα προϊόντα του τομέα του κρέατος πουλερικών στα πλαίσια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2497/96

21

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 932/2006 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2006, για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων δασμών κατά την εισαγωγή μελάσσας στον τομέα της ζάχαρης, που εφαρμόζονται από την 23η Ιουνίου 2006

23

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 933/2006 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2006, σχετικά με τις προσφορές που ανακοινώνονται για την εξαγωγή μαλακού σίτου στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2005

25

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

23.6.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 170/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 922/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Ιουνίου 2006

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Ιουνίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2006.

Για την Επιτροπή

J. L. DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2005 (ΕΕ L 62 της 9.3.2005, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2006, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052

65,7

204

44,1

999

54,9

0707 00 05

052

122,5

999

122,5

0709 90 70

052

96,3

999

96,3

0805 50 10

388

67,1

528

59,8

999

63,5

0808 10 80

388

95,2

400

97,8

404

101,4

508

84,3

512

84,1

524

55,6

528

78,8

720

97,1

804

107,0

999

89,0

0809 10 00

052

220,6

204

61,1

624

217,3

999

166,3

0809 20 95

052

316,2

068

111,4

999

213,8

0809 40 05

624

194,6

999

194,6


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 750/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 126 της 19.5.2005, σ. 12). Ο κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


23.6.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 170/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 923/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Ιουνίου 2006

με τον οποίο τροποποιούνται οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1164/2005, (ΕΚ) αριθ. 1165/2005, (ΕΚ) αριθ. 1168/2005, (ΕΚ) αριθ. 1700/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1845/2005 σχετικά με το άνοιγμα διαρκών δημοπρασιών για την επαναπώληση, στην κοινοτική αγορά, αραβοσίτου που έχουν στην κατοχή τους ο πολωνικός, ο ουγγρικός, ο αυστριακός, ο σλοβακικός και ο τσεχικός οργανισμός παρέμβασης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τους κανονισμούς της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1164/2005 (2), (ΕΚ) αριθ. 1165/2005 (3), (ΕΚ) αριθ. 1168/2005 (4), (ΕΚ) αριθ. 1700/2005 (5) και (ΕΚ) αριθ. 1845/2005 (6) ανοίχτηκαν διαρκείς δημοπρασίες για την επαναπώληση, στην κοινοτική αγορά, αραβοσίτου που έχουν στην κατοχή τους ο πολωνικός, ο ουγγρικός, ο αυστριακός, ο σλοβακικός και ο τσεχικός οργανισμός παρέμβασης. Οι εν λόγω δημοπρασίες λήγουν στις 28 Ιουνίου 2006.

(2)

Για να εξασφαλιστεί ο εφοδιασμός, σε ανταγωνιστικές τιμές, των εκτροφέων καθώς και της βιομηχανίας ζωοτροφών κατά την έναρξη της περιόδου εμπορίας 2006/2007, είναι σκόπιμο να εξακολουθήσουν να είναι διαθέσιμα στην αγορά σιτηρών τα αποθέματα αραβοσίτου που έχουν στην κατοχή τους ο πολωνικός, ο ουγγρικός, ο αυστριακός, ο σλοβακικός και ο τσεχικός οργανισμός παρέμβασης.

(3)

Στο πλαίσιο της εν λόγω παράτασης, δεν έχουν ωστόσο προσδιορισθεί οι εβδομάδες από τις 28 Ιουνίου 2006 και μετά, κατά τις οποίες δεν θα διενεργηθεί καμία δημοπρασία. Είναι επομένως πιθανό οι ενδιαφερόμενοι, με καλή πίστη, να καταθέσουν προσφορές κατά τη διάρκεια των εν λόγω εβδομάδων ενώ δεν έχει προβλεφθεί συνεδρίαση της επιτροπής διαχείρισης.

(4)

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1164/2005, (ΕΚ) αριθ. 1165/2005, (ΕΚ) αριθ. 1168/2005, (ΕΚ) αριθ. 1700/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1845/2005 είναι απαραίτητο να τροποποιηθούν αναλόγως.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1164/2005, (ΕΚ) αριθ. 1165/2005, (ΕΚ) αριθ. 1168/2005, (ΕΚ) αριθ. 1700/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1845/2005, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η προθεσμία υποβολής προσφορών για τις επόμενες μερικές δημοπρασίες λήγει κάθε Τετάρτη, ώρα 15.00 (ώρα Βρυξελλών), εκτός από τις 2 Αυγούστου 2006, 16 Αυγούστου 2006 και 23 Αυγούστου 2006, εβδομάδες κατά τις οποίες δεν θα διενεργηθεί καμία δημοπρασία.».

2.   Στο άρθρο 4 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1164/2005, (ΕΚ) αριθ. 1165/2005, (ΕΚ) αριθ. 1168/2005, (ΕΚ) αριθ. 1700/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1845/2005, η ημερομηνία «28 Ιουνίου 2006» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «13 Σεπτεμβρίου 2006».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της 19.7.2005, σ. 11).

(2)  ΕΕ L 188 της 20.7.2005, σ. 4. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 714/2006 (ΕΕ L 124 της 11.5.2006, σ. 11).

(3)  ΕΕ L 188 της 20.7.2005, σ. 7. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1990/2005 (ΕΕ L 320 της 8.12.2005, σ. 23).

(4)  ΕΕ L 188 της 20.7.2005, σ. 16. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2006 (ΕΕ L 144 της 31.5.2006, σ. 7).

(5)  ΕΕ L 273 της 19.10.2005, σ. 3.

(6)  ΕΕ L 296 της 12.11.2005, σ. 3. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 703/2006 (ΕΕ L 122 της 9.5.2006, σ. 7).


23.6.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 170/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 924/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Ιουνίου 2006

για την τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 874/2006

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι επιστροφές που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη σε φυσική κατάσταση έχουν καθοριστεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 874/2006 της Επιτροπής (2).

(2)

Δεδομένου ότι τα στοιχεία που διαθέτει επί του παρόντος η Επιτροπή είναι διαφορετικά από αυτά που υφίστανται τη στιγμή της έγκρισης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 874/2006, πρέπει να τροποποιηθούν οι επιστροφές αυτές,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση και όχι μετουσιωμένων, των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, και καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 874/2006, τροποποιούνται και αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Ιουνίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2006.

Για την Επιτροπή

J. L. DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 6 της 10.1.2004, σ. 16).

(2)  ΕΕ L 164 της 16.6.2006, σ. 10.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΛΕΥΚΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 (1)

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Επιστροφή

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,40 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,41 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

24,40 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

22,41 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

0,2652

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

26,52

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

24,36

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

24,36

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

0,2652

Σημείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «A», ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε.

Οι αριθμητικοί κωδικοί των προορισμών ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11).

Οι άλλοι προορισμοί ορίζονται ως εξής:

S00

:

όλοι οι προορισμοί (τρίτες χώρες, άλλα εδάφη, τροφοδοσία και προορισμοί που εξομοιούνται με εξαγωγή από την Κοινότητα) με εξαίρεση την Αλβανία, την Κροατία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Σερβία και Μαυροβούνιο (συμπεριλαμβάνεται το Κοσσυφοπέδιο, όπως ορίζεται από το ψήφισμα αριθ. 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999) και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, εκτός για τη ζάχαρη που έχει ενσωματωθεί στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου (ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29).


(1)  Τα ποσοτά που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα δεν εφαρμόζονται από την 1η Φεβρουαρίου 2005 σύμφωνα με την απόφαση 2005/45/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για τη σύναψη και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που τροποποιεί τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας της 22ας Ιουλίου 1972 ως προς τις διατάξεις που εφαρμόζονται για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα (ΕΕ L 23 της 26.1.2005, σ. 17).

(2)  Το παρόν ποσό εφαρμόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη αποδόσεως 92 %. Αν η απόδοση της εξαγόμενης ακατέργαστης ζάχαρης αποκλίνει του 92 %, το ποσό της εισφοράς που εφαρμόζεται υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001.


23.6.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 170/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 925/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Ιουνίου 2006

για καθορισμό του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης προς ορισμένες τρίτες χώρες για την 30ή τμηματική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1138/2005

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1138/2005 της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2005, σχετικά με μόνιμη δημοπρασία στο πλαίσιο της περιόδου εμπορίας 2005/06 για τον καθορισμό των εισφορών ή/και των επιστροφών κατά την εξαγωγή λευκής ζάχαρης (2), πραγματοποιούνται τμηματικές δημοπρασίες για την εξαγωγή της ζάχαρης αυτής προς ορισμένες τρίτες χώρες.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1138/2005, καθορίζεται ένα μέγιστο ποσό επιστροφής κατά την εξαγωγή, κατά περίπτωση, για την εν λόγω τμηματική δημοπρασία, αφού ληφθούν υπόψη, ιδίως, η κατάσταση και η προβλεπόμενη εξέλιξη της αγοράς της ζάχαρης στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για την 30ή τμηματική δημοπρασία λευκής ζάχαρης, που πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1138/2005, το ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή καθορίζεται σε 29,359 EUR/100 kg.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Ιουνίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2006.

Για την Επιτροπή

J. L. DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 6 της 10.1.2004, σ. 16).

(2)  ΕΕ L 185 της 16.7.2005, σ. 3.


23.6.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 170/8


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 926/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Ιουνίου 2006

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και το άνοιγμα δασμολογικών ποσοστώσεων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 29 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στο παράρτημα I.A του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 της Επιτροπής (2) καθορίζονται οι μη προσδιοριζόμενες ανά χώρα καταγωγής δασμολογικές ποσοστώσεις για τις εισαγωγές ανά περίοδο ποσόστωσης.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 267/2006 του Συμβουλίου, της 30ής Ιανουαρίου 2006, σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας στο πλαίσιο των άρθρων XXIV:6 και ΧΧVΙΙΙ της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994, σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στους πίνακες της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περί συμπληρώσεως του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (3), προβλέπει αύξηση της ποσότητας που έχει καθοριστεί για το βούτυρο και άλλες λιπαρές ουσίες του γάλακτος στο πλαίσιο της ετήσιας εισαγωγικής δασμολογικής ποσόστωσης.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 711/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σύμφωνα με το άρθρο ΧΧΙV:6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) του 1994, για την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στους πίνακες της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και για την τροποποίηση και τη συμπλήρωση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (4), προβλέπει αύξηση της ποσότητας που έχει καθοριστεί για πολλές ποσοστώσεις τυριών στο πλαίσιο της ετήσιας εισαγωγικής δασμολογικής ποσόστωσης.

(4)

Είναι επομένως σκόπιμο να αναπροσαρμοστούν οι σχετικές ποσότητες ποσοστώσεων που εμφαίνονται στο παράρτημα I.A του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I.A του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2535/2001 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (EE L 307 της 25.11.2005, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 341 της 22.12.2001, σ. 29. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 591/2006 (ΕΕ L 104 της 13.4.2006, σ. 11).

(3)  ΕΕ L 47 της 17.2.2006, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 124 της 11.5.2006, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«I.A

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Αριθμός της ποσόστωσης

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εμπορευμάτων (2)

Χώρα καταγωγής

Ετήσια ποσόστωση

Εξαμηνιαία ποσόστωση

Εισαγωγικός δασμός

(σε ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρού βάρους)

09.4590

0402 10 19

Αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη

Όλες οι τρίτες χώρες

68 000

34 000

47,50

09.4599

0405 10 11

0405 10 19

0405 10 30

0405 10 50

0405 10 90

0405 90 10 (1)

0405 90 90 (1)

Βούτυρο και άλλες λιπαρές ουσίες που παρασκευάζονται από γάλα

Όλες οι τρίτες χώρες

11 360

5 680

94,80

σε ισοδύναμο βουτύρου

09.4591

ex 0406 10 20

ex 0406 10 80

Τυρί για πίτσα, κατεψυγμένο, κομμένο σε τεμάχια βάρους όχι μεγαλύτερου του ενός γραμμαρίου, σε περιέκτες καθαρού περιεχομένου 5 kg και άνω, περιεκτικότητας σε νερό τουλάχιστον 52 % κατά βάρος και περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξηράς ύλης 38 % ή περισσότερο

Όλες οι τρίτες χώρες

5 360

2 680

13,00

09.4592

ex 0406 30 10

Emmental τηγμένο

Όλες οι τρίτες χώρες

18 438

9 219

71,90

0406 90 13

Emmentaler

85,80

09.4593

ex 0406 30 10

Gruyère τηγμένο

Όλες οι τρίτες χώρες

5 413

2 706,5

71,90

0406 90 15

Gruyère, Sbrinz

85,80

09.4594

0406 90 01

Τυριά για μεταποίηση (3)

Όλες οι τρίτες χώρες

20 007

10 003,5

83,50

09.4595

0406 90 21

Cheddar

Όλες οι τρίτες χώρες

15 005

7 502,5

21,00

09.4596

ex 0406 10 20

Τυριά νωπά (που δεν έχουν υποστεί ωρίμαση), στα οποία περιλαμβάνεται και το τυρί από ορό γάλακτος και το πηγμένο γάλα για τυρί, εκτός από το τυρί για πίτσα του αύξοντα αριθμού 09.4591

Όλες οι τρίτες χώρες

19 525

9 762,5

92,60

ex 0406 10 80

106,40

0406 20 90

Άλλα τυριά τριμμένα ή σε σκόνη

94,10

0406 30 31

Άλλα τυριά τηγμένα

69,00

0406 30 39

71,90

0406 30 90

102,90

0406 40 10

0406 40 50

0406 40 90

Τυριά που έχουν στη μάζα τους πράσινα στίγματα

70,40

0406 90 17

Bergkäse και Appenzell

85,80

09.4596

0406 90 18

Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d’Or και Tête de Moine

 

 

 

75,50

0406 90 23

Edam

0406 90 25

Tilsit

0406 90 27

Butterkäse

0406 90 29

Kashkaval

0406 90 31

Φέτα πρόβεια ή βουβαλίσια

0406 90 33

Άλλη φέτα

0406 90 35

Κεφαλοτύρι

0406 90 37

Finlandia

0406 90 39

Jarlsberg

0406 90 50

Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια

ex 0406 90 63

Pecorino

94,10

0406 90 69

Άλλα

0406 90 73

Provolone

75,50

ex 0406 90 75

Caciocavallo

ex 0406 90 76

Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

0406 90 78

Gouda

ex 0406 90 79

Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin

ex 0406 90 81

Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

0406 90 82

Camembert

0406 90 84

Brie

0406 90 86

Που υπερβαίνει το 47 % αλλά δεν υπερβαίνει το 52 %

0406 90 87

Που υπερβαίνει το 52 % αλλά δεν υπερβαίνει το 62 %

0406 90 88

Που υπερβαίνει το 62 % αλλά δεν υπερβαίνει το 72 %

0406 90 93

Που υπερβαίνει το 72 %

92,60

0406 90 99

Άλλα

106,40


(1)  Ένα χιλιόγραμμα προϊόντος = 1,22 χιλιόγραμμα βουτύρου.

(2)  Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, το κείμενο της περιγραφής των προϊόντων πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει απλώς ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι το προτιμησιακό καθεστώς ορίζεται, εντός του πλαισίου του παρόντος παραρτήματος, βάσει του κωδικού ΣΟ. Όπου αναγράφονται κωδικοί ex ΣΟ, το προτιμησιακό καθεστώς ορίζεται βάσει του κωδικού ΣΟ σε συνδυασμό με την αντίστοιχη περιγραφή.

(3)  Τα αναφερόμενα τυριά θεωρούνται μεταποιημένα όταν έχουν μεταποιηθεί σε προϊόντα που υπάγονται στη διάκριση 0406 30 της συνδυασμένης ονοματολογίας. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 291 έως 300 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.»


23.6.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 170/12


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 927/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Ιουνίου 2006

για την αποδέσμευση του ειδικού αποθεματικού αναδιάρθρωσης που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 του Συμβουλίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 1 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 προβλέπει ειδικό αποθεματικό αναδιάρθρωσης για την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία που αποδεσμεύεται από την 1η Απριλίου 2006 στο βαθμό που η κατανάλωση γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων επιτόπου στην εκμετάλλευση σε καθεμία από τις χώρες αυτές έχει μειωθεί από το 1998 ή το 2000, ανάλογα με τη χώρα.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003, η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Λεττονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Σλοβενία και η Σλοβακία υπέβαλαν στην Επιτροπή έκθεση η οποία περιγράφει λεπτομερώς τα αποτελέσματα και τις τάσεις τις υφιστάμενης διαδικασίας αναδιάρθρωσης στο γαλακτοκομικό τομέα των χωρών αυτών και, ιδίως, τη μετάβαση από την παραγωγή για κατανάλωση επιτόπου στην εκμετάλλευση προς την παραγωγή για την αγορά.

(3)

Σύμφωνα με τις εκθέσεις αυτές, η κατανάλωση επιτόπου στην εκμετάλλευση γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων μειώθηκε σε όλα τα εν λόγω κράτη μέλη.

(4)

Τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για την παραγωγή αναφέρουν ότι ένα όλο και μεγαλύτερο τμήμα της παραγωγής γάλακτος τίθεται σε εμπορία με τη μορφή «παραδόσεων» και ένα άλλο όλο και μικρότερο τμήμα με τη μορφή «απευθείας πωλήσεων».

(5)

Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να αποδεσμευτεί το ειδικό αποθεματικό αναδιάρθρωσης για την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία και να προβλεφθεί η κατανομή των ποσοτήτων που προκύπτουν στο τμήμα των παραδόσεων της εθνικής ποσότητας αναφοράς τους.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το ειδικό αποθεματικό αναδιάρθρωσης που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 αποδεσμεύεται για την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία. Οι ποσότητες που αποδεσμεύονται καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Οι ποσότητες που καθορίζονται στο παράρτημα προστίθενται στο εθνικό απόθεμα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1788/2003 και χρησιμοποιούνται για τις παραδόσεις.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 123. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2217/2004 (ΕΕ L 375 της 23.12.2004, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(σε τόνους)

Κράτος μέλος

Ποσότητες του ειδικού αποθεματικού αναδιάρθρωσης

Τσεχική Δημοκρατία

55 788

Εσθονία

21 885

Λεττονία

33 253

Λιθουανία

57 900

Ουγγαρία

42 780

Πολωνία

416 126

Σλοβενία

16 214

Σλοβακία

27 472


23.6.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 170/14


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 928/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Ιουνίου 2006

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες νέες κοινοτικές δασμολογικές ποσοστώσεις παγιωμένες στην GATT

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 32/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των παγιωμένων στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT) κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων, και ορισμένων άλλων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων, καθώς και με τον καθορισμό της μεθόδου τροποποίησης ή προσαρμογής των εν λόγω ποσοστώσεων και σχετικά με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1808/95 (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση 2006/333/ΕΚ (2), το Συμβούλιο ενέκρινε τη συναφθείσα συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δυνάμει του άρθρου XXIV: 6 και του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994, με σκοπό την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στους πίνακες της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της διαδικασίας προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(2)

Η συμφωνία υπό τη μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής προβλέπει νέες ετήσιες δασμολογικές ποσοστώσεις για ορισμένα εμπορεύματα.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 32/2000 προέβλεψε το άνοιγμα και τη διαχείριση κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων παγιωμένων στην GATT, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά αποδοχής των τελωνειακών διασαφήσεων.

(4)

Προκειμένου να εφαρμοστούν ορισμένες νέες ετήσιες δασμολογικές ποσοστώσεις, οι οποίες προβλέπονται στη συμφωνία υπό τη μορφή ανταλλαγής επιστολών, είναι αναγκαία η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 711/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δυνάμει του άρθρου ΧΧΙV:6 και του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994, για την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στους πίνακες της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και για την τροποποίηση και τη συμπλήρωση του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (3), προβλέπει την εφαρμογή των νέων δασμολογικών ποσοστώσεων έξι εβδομάδες από την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συνεπώς, ο παρών κανονισμός της Επιτροπής για την εφαρμογή του πρέπει να ισχύσει από την ίδια ημερομηνία.

(6)

Τα προβλεπόμενα από τον παρόντα κανονισμό μέτρα είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 22 Ιουνίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2006.

Για την Επιτροπή

László KOVÁCS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 5 της 8.1.2000, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2158/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 342 της 24.12.2005, σ. 61).

(2)  ΕΕ L 124 της 11.5.2006, σ. 13.

(3)  ΕΕ L 124 της 11.5.2006, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στον πίνακα του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 32/2000 προστίθενται οι ακόλουθες σειρές:

«09.0084

1702 50 00

 

Φρουκτόζη χημικώς καθαρή

Από την 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

1 253 τόνοι

20

09.0085

1806

 

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο

Από την 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

107 τόνοι

43

09.0086

1902 11 00

1902 19

1902 20 91

1902 20 99

1902 30

1902 40

 

Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα ή και αλλιώς παρασκευασμένα εκτός από τα παραγεμισμένα ζυμαρικά των κωδικών ΣΟ 1902 20 10 και 1902 20 30· αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο

Από την 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

532 τόνοι

11

09.0087

1901 90 99

1904 30 00

1904 90 80

1905 90 20

 

Παρασκευάσματα διατροφής με δημητριακά

Από την 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

191 τόνοι

33

09.0088

2106 90 98

 

Άλλα παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Από την 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

921 τόνοι

18»


23.6.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 170/17


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 929/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Ιουνίου 2006

για καθορισμό ορίων εντός των οποίων δύναται να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον Ιούνιο 2006 για πιστοποιητικά εισαγωγής για ορισμένα προϊόντα του τομέα των αυγών και του κρέατος πουλερικών στα πλαίσια των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 593/2004 και (ΕΚ) αριθ. 1251/96

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 593/2004 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2004, ότι πρέπει να καθορισθεί το πλεόνασμα που προστίθεται στη διαθέσιμη ποσότητα για την επόμενη περίοδο, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα των αυγών και των ωαλβουμινών (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1251/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων στον τομέα του κρέατος πουλερικών (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Οι αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν για την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2006, αφορούν για ορισμένα προϊόντα ποσότητες ίσες ή χαμηλότερες από τις διαθέσιμες ποσότητες και συνεπώς δύνανται να ικανοποιηθούν πλήρως, και, για άλλα προϊόντα, ανώτερες από τις διαθέσιμες ποσότητες και πρέπει συνεπώς να μειωθούν κατά σταθερό ποσοστό για να υπάρξει εγγύηση δίκαιης κατανομής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβάλλονται για την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2006 βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 593/2004 και (ΕΚ) αριθ. 1251/96 θα γίνουν αποδεκτές σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2.   Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006, για τις συνολικές ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, πρέπει να υποβάλονται σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 593/2004 και (ΕΚ) αριθ. 1251/96.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2006.

Για την Επιτροπή

J. L. DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 94 της 31.3.2004, σ. 10.

(2)  ΕΕ L 161 της 29.6.1996, σ. 136. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1043/2001 (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 24).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ομάδα

Ποσοστό έγκρισης υποβληθέντων πιστοποιητικών εισαγωγής για την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2006

Συνολική διαθέσιμη ποσότητα για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006

(σε t)

E1

67 500,000

E2

42,686820

1 750,000

E3

100,0

5 593,513

P1

63,681183

1 550,000

P2

100,0

1 970,750

P3

1,488031

175,000

P4

11,125945

250,000

«—»

:

δεν διαβιβάστηκε στην Επιτροπή καμία αίτηση πιστοποιητικού.


23.6.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 170/19


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 930/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Ιουνίου 2006

για καθορισμό ορίων εντός των οποίων δύνανται να γίνουν αποδεκτές αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον Ιούνιο 2006 για πιστοποιητικά εισαγωγής ορισμένων προϊόντων με βάση το κρέας πουλερικών βάσει του καθεστώτος που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το κρέας πουλερικών και για ορισμένα άλλα γεωργικά προϊόντα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1431/94 της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 1994, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής στον τομέα του κρέατος πουλερικών του καθεστώτος εισαγωγής που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 774/94 του Συμβουλίου για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το κρέας πουλερικών και για ορισμένα άλλα γεωργικά προϊόντα (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Οι αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν για την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2006, αφορούν ανώτερες από τις διαθέσιμες ποσότητες και πρέπει συνεπώς να μειωθούν κατά σταθερό ποσοστό για να υπάρξει εγγύηση δίκαιης κατανομής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβάλλονται για την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2006, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1431/94, θα γίνουν αποδεκτές σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2.   Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006, για τις συνολικές ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, πρέπει να υποβάλονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1431/94.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2006.

Για την Επιτροπή

J. L. DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 156 της 23.6.1994, σ. 9. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1043/2001 (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 24).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ομάδα

Ποσοστό έγκρισης υποβληθέντων πιστοποιητικών εισαγωγής για την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2006

Συνολική διαθέσιμη ποσότητα για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006

(σε t)

1

1,030927

1 775,001

2

5 100,000

3

1,076426

825,000

4

1,555209

450,000

5

3,086419

175,000

«—»

:

δεν διαβιβάστηκε στην Επιτροπή καμία αίτηση πιστοποιητικού.


23.6.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 170/21


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 931/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Ιουνίου 2006

για καθορισμό ορίων εντός των οποίων δύναται να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον Ιούνιο 2006 για πιστοποιητικά εισαγωγής για ορισμένα προϊόντα του τομέα του κρέατος πουλερικών στα πλαίσια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2497/96

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2497/96 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 1996, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής στον τομέα του κρέατος πουλερικών του καθεστώτος που προβλέπεται από τη συμφωνία σύνδεσης και την προσωρινή συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Κράτους του Ισραήλ (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Οι αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν για την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2006 αφορούν ποσότητες κατώτερες από τις διαθέσιμες και μπορούν συνεπώς να καλυφθούν πλήρως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβάλλονται για την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2006 βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2497/96 θα γίνουν αποδεκτές σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παράρτημα.

2.   Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006, για τις συνολικές ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, πρέπει να υποβάλονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2497/96.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2006.

Για την Επιτροπή

J. L. DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 338 της 28.12.1996, σ. 48. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 361/2004 (ΕΕ L 63 της 28.2.2004, σ. 15).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ομάδα

Ποσοστό έγκρισης υποβληθέντων πιστοποιητικών εισαγωγής για την περίοδο από την 1η Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2006

Συνολική διαθέσιμη ποσότητα για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006

(σε τ)

I1

100,0

381,50

I2

136,25

«—»

:

δεν διαβιβάστηκε στην Επιτροπή καμία αίτηση πιστοποιητικού.


23.6.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 170/23


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 932/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Ιουνίου 2006

για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων δασμών κατά την εισαγωγή μελάσσας στον τομέα της ζάχαρης, που εφαρμόζονται από την 23η Ιουνίου 2006

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, για κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1422/95 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1995, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής για την εισαγωγή μελάσσας στον τομέα της ζάχαρης για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 (2), προβλέπει ότι η τιμή cif κατά την εισαγωγή μελάσσας, που καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 της Επιτροπής (3), θεωρείται ως «αντιπροσωπευτική τιμή». Η τιμή αυτή εννοείται ότι καθορίζεται για τον ποιοτικό τύπο που ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68.

(2)

Για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών, πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 του εν λόγω κανονισμού και, ενδεχομένως, ο καθορισμός αυτός μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη μέθοδο που προβλέπεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68.

(3)

Για την προσαρμογή της τιμής που δεν αφορά τον ποιοτικό τύπο, πρέπει, ανάλογα με την ποιότητα της προσφερόμενης μελάσσας, να αυξηθούν ή να μειωθούν οι τιμές σε εφαρμογή του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68.

(4)

Εφόσον υπάρχει διαφορά μεταξύ της τιμής ενεργοποίησης για το εν λόγω προϊόν και της αντιπροσωπευτικής τιμής, πρέπει να καθοριστούν πρόσθετοι δασμοί κατά την εισαγωγή με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1422/95. Σε περίπτωση αναστολής των δασμών κατά την εισαγωγή, σε εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1422/95, πρέπει να καθορισθούν ιδιαίτερα ποσά γι' αυτούς τους δασμούς.

(5)

Πρέπει να καθοριστούν οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι δασμοί κατά την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1422/95.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι δασμοί που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1422/95 καθορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Ιουνίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2006.

Για την Επιτροπή

J. L. DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξής


(1)  ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 6 της 10.1.2004, σ. 16).

(2)  ΕΕ L 141 της 24.6.1995, σ. 12. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 79/2003 (ΕΕ L 13 της 18.1.2003, σ. 4).

(3)  ΕΕ L 145 της 27.6.1968, σ. 12. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1422/95.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αντιπροσωπευτικές τιμές και ποσά των πρόσθετων δασμών κατά την εισαγωγή μελάσσας στον τομέα της ζάχαρης που εφαρμόζονται από την 23η Ιουνίου 2006

(EUR)

Κωδικός ΣΟ

Ποσό της αντιπροσωπευτικής τιμής για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

Ποσό του πρόσθετου δασμού για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

Ποσό του δασμού που πρέπει να εφαρμόζεται λόγω της εισαγωγής σε περίπτωση αναστολής, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1422/95 για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος (1)

1703 10 00 (2)

10,92

0

1703 90 00 (2)

11,08

0


(1)  Το ποσό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1422/95, αντικαθιστά το δασμό του κοινού τελωνειακού δασμολογίου που αφορά τα προϊόντα αυτά.

(2)  Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68, όπως τροποποιήθηκε.


23.6.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 170/25


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 933/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Ιουνίου 2006

σχετικά με τις προσφορές που ανακοινώνονται για την εξαγωγή μαλακού σίτου στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2005

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, περί δημιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3 πρώτη πρόταση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2005 της Επιτροπής (2), προκηρύχθηκε διαγωνισμός για τον καθορισμό της επιστροφής κατά την εξαγωγή μαλακού σίτου προς ορισμένες τρίτες χώρες.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή καθώς και τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τομέα των σιτηρών (3), η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να μη δοθεί συνέχεια στο διαγωνισμό με βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές.

(3)

Λαμβανομένων υπόψη, ιδίως των κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501/95, δεν ενδείκνυται ο καθορισμός μέγιστης επιστροφής.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Δεν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που ανακοινώθηκαν στις 16 έως τις 22 Ιουνίου 2006, στο πλαίσιο του διαγωνισμού της επιστροφής κατά την εξαγωγή μαλακού σίτου που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2005.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Ιουνίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2006.

Για την Επιτροπή

J. L. DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της 19.7.2005, σ. 11).

(2)  ΕΕ L 174 της 7.7.2005, σ. 15.

(3)  ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 7. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 777/2004 (ΕΕ L 123 της 27.4.2004, σ. 50).