ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 144

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

49ό έτος
31 Μαΐου 2006


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 797/2006 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2006, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 σχετικά με το καθεστώς εισαγωγής ρυζιού

1

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 798/2006 της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2006, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

4

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 799/2006 της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2006, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1168/2005 σχετικά με την ποσότητα η οποία καλύπτεται από τη διαρκή δημοπρασία για την επαναπώληση στην κοινοτική αγορά αραβοσίτου που έχει στην κατοχή του ο αυστριακός οργανισμός παρέμβασης

6

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2006 της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2006, σχετικά με το άνοιγμα και τη διαχείριση εισαγωγικής δασμολογικής ποσόστωσης για νεαρά άρρενα βοοειδή που προορίζονται για πάχυνση (1η Ιουλίου 2006 έως 30 Ιουνίου 2007)

7

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 801/2006 της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2006, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1384/2005 όσον αφορά την ποσότητα που καλύπτεται από τη διαρκή δημοπρασία για την εξαγωγή κριθής που κατέχει ο ουγγρικός οργανισμός παρέμβασης

14

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 802/2006 της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2006, για τον καθορισμό των συντελεστών μετατροπής που εφαρμόζονται στους ιχθύς των ειδών Thunnus και Euthynnus

15

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 803/2006 της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2006, σχετικά με τη θέσπιση παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1915/83 περί ορισμένων διατάξεων εφαρμογής για την τήρηση λογιστικών στοιχείων για τη διαπίστωση των εισοδημάτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

18

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 804/2006 της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2006, για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών ορισμένων προϊόντων στον τομέα της ζάχαρης, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1011/2005, για την περίοδο 2005/2006

19

 

 

II   Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

 

 

Συμβούλιο

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2006, για την εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, και για την κατάργηση της απόφασης 2005/930/ΕΚ

21

 

*

Ενημέρωση σχετικά με τη θέση σε ισχύ συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ινδίας σύμφωνα με το άρθρο XXVIII της ΓΣΔΕ 1994 για την τροποποίηση των παραχωρήσεων όσον αφορά το ρύζι, που προβλέπονται στον πίνακα CXL της ΕΚ ο οποίος προσαρτάται στην απόφαση αριθ. 2004/617/ΕΚ του Συμβουλίου

24

 

*

Ενημέρωση σχετικά με τη θέση σε ισχύ συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πακιστάν σύμφωνα με το άρθρο XXVIII της ΓΣΔΕ 1994 για την τροποποίηση των παραχωρήσεων όσον αφορά το ρύζι, που προβλέπονται στον πίνακα CXL της ΕΚ ο οποίος προσαρτάται στην απόφαση αριθ. 2004/618/ΕΚ του Συμβουλίου

24

 

*

Ενημέρωση σχετικά με τη θέση σε ισχύ συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με τη μέθοδο υπολογισμού των δασμών που επιβάλλονται στο αποφλοιωμένο ρύζι και για την τροποποίηση των αποφάσεων 2004/617/ΕΚ, 2004/618/ΕΚ και 2004/619/ΕΚ, που επισυνάπτεται στην απόφαση αριθ. 2005/476/ΕΚ του Συμβουλίου

24

 

 

Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

*

Κοινή θέση 2006/380/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2006, σχετικά με την ενημέρωση της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για την κατάργηση της κοινής θέσης 2006/231/ΚΕΠΠΑ

25

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

31.5.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 144/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 797/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Μαΐου 2006

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 σχετικά με το καθεστώς εισαγωγής ρυζιού

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 36 και το άρθρο 37 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς του ρυζιού (2) απαιτεί την προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής ή εξαγωγής για κάθε εισαγωγή στην Κοινότητα ή εξαγωγή από αυτήν των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισμού. Για λόγους απλοποίησης των διαδικασιών που εφαρμόζονται στους εμπορευόμενους, θα πρέπει να επιτραπεί μια παρέκκλιση από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού εισαγωγής όταν το εν λόγω πιστοποιητικό δεν είναι αναγκαίο για τη διαχείριση ορισμένων εισαγωγών ρυζιού. Επομένως, θα πρέπει να επιτραπεί στην Επιτροπή να παρεκκλίνει από την εν λόγω υποχρέωση.

(2)

Η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ινδίας, σύμφωνα με το άρθρο XXVIII της ΓΣΔΕ 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων όσον αφορά το ρύζι, οι οποίες προβλέπονται στον πίνακα CXL της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που προσαρτάται στη ΓΣΔΕ 1994 (3), εγκρίθηκε με την απόφαση 2004/617/ΕΚ του Συμβουλίου (4) και προβλέπει ότι επιβάλλεται μηδενικός δασμός στις εισαγωγές αποφλοιωμένου ρυζιού ορισμένων ποικιλιών τύπου Basmati καταγωγής Ινδίας.

(3)

Η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πακιστάν, σύμφωνα με το άρθρο XXVIII της ΓΣΔΕ 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων όσον αφορά το ρύζι, οι οποίες προβλέπονται στον πίνακα CXL της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που προσαρτάται στη ΓΣΔΕ 1994 (5), εγκρίθηκε με την απόφαση 2004/618/ΕΚ του Συμβουλίου (6) και προβλέπει ότι επιβάλλεται μηδενικός δασμός στις εισαγωγές αποφλοιωμένου ρυζιού ορισμένων ποικιλιών τύπου Basmati καταγωγής Πακιστάν.

(4)

Η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των δασμών που επιβάλλονται στο αποφλοιωμένο ρύζι (7) εγκρίθηκε με την απόφαση 2005/476/ΕΚ του Συμβουλίου (8) και καθορίζει τον μηχανισμό υπολογισμού και περιοδικού καθορισμού του δασμού που επιβάλλεται στις εισαγωγές αποφλοιωμένου ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 20.

(5)

Η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ταϊλάνδης σύμφωνα με το άρθρο XXVIII της ΓΣΔΕ 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων όσον αφορά το ρύζι οι οποίες προβλέπονται στον πίνακα CXL της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που προσαρτάται στη ΓΣΔΕ 1994 (9) εγκρίθηκε με την απόφαση 2005/653/ΕΚ του Συμβουλίου (10) και καθορίζει τον μηχανισμό υπολογισμού και περιοδικού καθορισμού του δασμού που επιβάλλεται στις εισαγωγές λευκασμένου και ημιλευκασμένου ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 30, και προβλέπει ότι ο δασμός που επιβάλλεται στις εισαγωγές θραυσμάτων ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 40 00 είναι EUR 65 ανά τόνο.

(6)

Οι τέσσερεις προαναφερθείσες αποφάσεις προβλέπουν για την Επιτροπή τη δυνατότητα να παρεκκλίνει από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1785/2003, με σκοπό την πλήρη εφαρμογή των συμφωνιών που προαναφέρονται. Οι εν λόγω παρεκκλίσεις εφαρμόζονται το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2006.

(7)

Συνεπώς, είναι ανάγκη να προσαρμοστούν οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 σχετικά με τον καθορισμό του δασμού που επιβάλλεται στους διάφορους τύπους ρυζιού που αποτελούν αντικείμενο των εν λόγω συμφωνιών.

(8)

Για να τύχει μηδενικού εισαγωγικού δασμού, το ρύζι Basmati πρέπει να ανήκει σε ποικιλία που προσδιορίζεται στις συμφωνίες. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το ρύζι Basmati που εισάγεται με μηδενικό δασμό ανταποκρίνεται επακριβώς στα εν λόγω χαρακτηριστικά, θα πρέπει να θεσπιστούν από την Επιτροπή ειδικοί κανόνες.

(9)

Κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 αναλόγως. Προκειμένου να διασφαλιστεί στους εμπορευόμενους η διατήρηση των εν λόγω νέων καθεστώτων εισαγωγής μετά από την προθεσμία εφαρμογής των καθεστώτων παρέκκλισης, η εν λόγω τροποποίηση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου 2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 10 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:

«1α   Όταν η διαχείριση ορισμένων εισαγωγών ρυζιού δεν απαιτεί πιστοποιητικό εισαγωγής, η Επιτροπή δύναται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2, να παρεκκλίνει από την υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου.».

2)

Στο άρθρο 11 διαγράφεται η παράγραφος 2.

3)

Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 11α

1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 11 παράγραφος 1, ο εισαγωγικός δασμός για το αποφλοιωμένο ρύζι του κωδικού ΣΟ 1006 20 καθορίζεται από την Επιτροπή, εντός προθεσμίας δέκα ημερών μετά το πέρας της σχετικής περιόδου αναφοράς:

α)

σε EUR 30 ανά τόνο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

όταν διαπιστώνεται ότι οι εισαγωγές αποφλοιωμένου ρυζιού που πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη την περίοδο εμπορίας που μόλις έληξε δεν φθάνουν την ετήσια ποσότητα αναφοράς που προβλέπεται στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο, μειωμένη κατά 15 %,

όταν διαπιστώνεται ότι οι εισαγωγές αποφλοιωμένου ρυζιού που πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο της περιόδου εμπορίας δεν φθάνουν τη μερική ποσότητα αναφοράς που προβλέπεται στην παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο, μειωμένη κατά 15 %,

β)

σε EUR 42,5 ανά τόνο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

όταν διαπιστώνεται ότι οι εισαγωγές αποφλοιωμένου ρυζιού που πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη την περίοδο εμπορίας που μόλις έληξε υπερβαίνουν την ετήσια ποσότητα αναφοράς που προβλέπεται στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο, μειωμένη κατά 15 %, και δεν υπερβαίνουν την ίδια ετήσια ποσότητα αναφοράς, αυξημένη κατά 15 %,

όταν διαπιστώνεται ότι οι εισαγωγές αποφλοιωμένου ρυζιού που πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο της περιόδου εμπορίας υπερβαίνουν τη μερική ποσότητα αναφοράς που προβλέπεται στην παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο, μειωμένη κατά 15 %, και δεν υπερβαίνουν την ίδια μερική ποσότητα αναφοράς, αυξημένη κατά 15 %,

γ)

σε EUR 65 ανά τόνο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

όταν διαπιστώνεται ότι οι εισαγωγές αποφλοιωμένου ρυζιού που πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη την περίοδο εμπορίας που μόλις έληξε υπερβαίνουν την ετήσια ποσότητα αναφοράς που προβλέπεται στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο, αυξημένη κατά 15 %,

όταν διαπιστώνεται ότι οι εισαγωγές αποφλοιωμένου ρυζιού που πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο της περιόδου εμπορίας υπερβαίνουν τη μερική ποσότητα αναφοράς που προβλέπεται στην παράγραφο 3 δεύτερο εδάφιο, αυξημένη κατά 15 %.

Η Επιτροπή καθορίζει τον επιβαλλόμενο δασμό μόνο εάν οι υπολογισμοί που έγιναν κατ' εφαρμογή της παρούσας παραγράφου επιβάλλουν την τροποποίησή του. Έως τον καθορισμό του νέου δασμού που πρόκειται να επιβληθεί, επιβάλλεται ο δασμός που καθορίστηκε προηγουμένως.

2.   Για τον υπολογισμό των εισαγωγών που προβλέπονται στην παράγραφο 1, λαμβάνονται υπόψη οι ποσότητες για τις οποίες χορηγήθηκαν πιστοποιητικά εισαγωγής για αποφλοιωμένο ρύζι του κωδικού ΣΟ 1006 20 σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1, κατά την αντίστοιχη περίοδο αναφοράς, εξαιρούμενων των πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού Basmati όπως προβλέπεται στο άρθρο 11β.

3.   Η ετήσια ποσότητα αναφοράς καθορίζεται σε 437 678 τόνους για την περίοδο εμπορίας 2005/2006. Η ποσότητα αυτή προσαυξάνεται κατά 6 000 τόνους ετησίως για τις περιόδους εμπορίας 2006/2007 και 2007/2008.

Η μερική ποσότητα αναφοράς αντιστοιχεί, για κάθε περίοδο εμπορίας, στο ήμισυ της ετήσιας ποσότητας αναφοράς που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο.

Άρθρο 11β

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 11 παράγραφος 1, οι ποικιλίες αποφλοιωμένου ρυζιού Basmati των κωδικών ΣΟ 1006 20 17 και ΣΟ 1006 20 98, οι οποίες προσδιορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙα, τυγχάνουν μηδενικού εισαγωγικού δασμού, υπό τους όρους που καθορίζονται από την Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2.

Άρθρο 11γ

1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 11 παράγραφος 1, ο εισαγωγικός δασμός για το ημιλευκασμένο ή λευκασμένο ρύζι του κωδικού ΣΟ 1006 30 καθορίζεται από την Επιτροπή, εντός προθεσμίας δέκα ημερών μετά το πέρας της σχετικής περιόδου αναφοράς:

α)

σε EUR 175 ανά τόνο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

όταν διαπιστώνεται ότι οι εισαγωγές ημιλευκασμένου και λευκασμένου ρυζιού που πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη την περίοδο εμπορίας που μόλις έληξε υπερβαίνουν τους 387 743 τόνους,

όταν διαπιστώνεται ότι οι εισαγωγές ημιλευκασμένου και λευκασμένου ρυζιού που πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο της περιόδου εμπορίας υπερβαίνουν τους 182 239 τόνους,

β)

σε EUR 145 ανά τόνο, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

όταν διαπιστώνεται ότι οι εισαγωγές ημιλευκασμένου και λευκασμένου ρυζιού που πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη την περίοδο εμπορίας που μόλις έληξε δεν υπερβαίνουν τους 387 743 τόνους,

όταν διαπιστώνεται ότι οι εισαγωγές ημιλευκασμένου και λευκασμένου ρυζιού που πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο της περιόδου εμπορίας δεν υπερβαίνουν τους 182 239 τόνους.

Η Επιτροπή καθορίζει τον επιβαλλόμενο δασμό μόνο εάν οι υπολογισμοί που έγιναν κατ' εφαρμογή της παρούσας παραγράφου επιβάλλουν την τροποποίησή του. Έως τον καθορισμό του νέου δασμού που πρόκειται να επιβληθεί, επιβάλλεται ο δασμός που καθορίστηκε προηγουμένως.

2.   Για τον υπολογισμό των εισαγωγών που προβλέπονται στην παράγραφο 1, λαμβάνονται υπόψη οι ποσότητες για τις οποίες χορηγήθηκαν πιστοποιητικά εισαγωγής για ημιλευκασμένο ή λευκασμένο ρύζι του κωδικού ΣΟ 1006 30 σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1, κατά την αντίστοιχη περίοδο αναφοράς.

Άρθρο 11δ

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 11 παράγραφος 1, ο εισαγωγικός δασμός για τα θραύσματα ρυζιού του κωδικού ΣΟ 1006 40 00 είναι EUR 65 ανά τόνο.»

4)

Προστίθεται το εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙα

Ποικιλίες ρυζιού Basmati που προβλέπονται στο άρθρο 11β

Basmati 217

Basmati 370

Basmati 386

Kernel (Basmati)

Pusa Basmati

Ranbir Basmati

Super Basmati

Taraori Basmati (HBC-19)

Τύπος-3 (Dehradun)».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. PRÖLL


(1)  Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 96· κανονισμός ο οποίος τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 247/2006 (ΕΕ L 42 της 14.2.2006, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 279 της 28.8.2004, σ. 19.

(4)  ΕΕ L 279 της 28.8.2004, σ. 17· απόφαση η οποία τροποποιήθηκε από την απόφαση 2005/476/ΕΚ (ΕΕ L 170 της 1.7.2005, σ. 67).

(5)  ΕΕ L 279 της 28.8.2004, σ. 25.

(6)  ΕΕ L 279 της 28.8.2004, σ. 23· απόφαση η οποία τροποποιήθηκε από την απόφαση 2005/476/ΕΚ.

(7)  ΕΕ L 170 της 1.7.2005, σ. 69.

(8)  ΕΕ L 170 της 1.7.2005, σ. 67.

(9)  ΕΕ L 346 της 29.12.2005, σ. 26.

(10)  ΕΕ L 346 της 29.12.2005, σ. 24.


31.5.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 144/4


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 798/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Μαΐου 2006

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 31 Μαΐου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2006.

Για την Επιτροπή

J. L. DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2005 (ΕΕ L 62 της 9.3.2005, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2006, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052

93,9

204

37,5

999

65,7

0707 00 05

052

107,3

999

107,3

0709 90 70

052

92,2

999

92,2

0805 10 20

204

38,1

220

34,2

388

69,7

624

52,0

999

48,5

0805 50 10

388

83,1

528

53,4

999

68,3

0808 10 80

388

109,8

400

126,4

404

100,2

508

79,3

512

85,9

524

88,5

528

89,4

720

86,0

804

108,1

999

97,1

0809 20 95

052

227,5

999

227,5


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 750/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 126 της 19.5.2005, σ. 12). Ο κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


31.5.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 144/6


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 799/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Μαΐου 2006

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1168/2005 σχετικά με την ποσότητα η οποία καλύπτεται από τη διαρκή δημοπρασία για την επαναπώληση στην κοινοτική αγορά αραβοσίτου που έχει στην κατοχή του ο αυστριακός οργανισμός παρέμβασης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1168/2005 της Επιτροπής (2) προκηρύχθηκε διαρκής δημοπρασία για την επαναπώληση στην κοινοτική αγορά 121 525 τόνων αραβοσίτου που έχει στην κατοχή του ο αυστριακός οργανισμός παρέμβασης.

(2)

Λαμβανομένης υπόψη της παρούσας κατάστασης της αγοράς, πρέπει να προβλεφθεί αύξηση των ποσοτήτων αραβοσίτου που τίθενται προς πώληση από τον αυστριακό οργανισμό παρέμβασης στην εσωτερική αγορά, αυξάνοντας την ποσότητα που καλύπτεται από τη διαρκή δημοπρασία σε 211 705 τόνους.

(3)

Κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1168/2005 αναλόγως.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1)

Στο άρθρο 1, οι όροι «121 525 τόνοι» αντικαθίστανται από τους όρους «211 705 τόνοι»·

2)

Στον τίτλο του παραρτήματος, οι όροι «121 525 τόνοι» αντικαθίστανται από τους όρους «211 705 τόνοι».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της 19.7.2005, σ. 11).

(2)  ΕΕ L 188 της 20.7.2005, σ. 16· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1992/2005 (ΕΕ L 320 της 18.12.2005, σ. 25).


31.5.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 144/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 800/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Μαΐου 2006

σχετικά με το άνοιγμα και τη διαχείριση εισαγωγικής δασμολογικής ποσόστωσης για νεαρά άρρενα βοοειδή που προορίζονται για πάχυνση (1η Ιουλίου 2006 έως 30 Ιουνίου 2007)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Βάσει του πίνακα CXL του ΠΟΕ, η Κοινότητα έχει αναλάβει την υποχρέωση να ανοίγει ετήσια δασμολογική ποσόστωση εισαγωγής για 169 000 νεαρά άρρενα βοοειδή προς πάχυνση. Ωστόσο, ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που οδήγησαν στη συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δυνάμει του άρθρου XXIV:6 και του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) 1994 (2), που εγκρίθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου 2006/333/ΕΚ (3), η Κοινότητα ανέλαβε να ενσωματώσει στον πίνακά της, για όλα τα κράτη μέλη, μια αναπροσαρμογή αυτής της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής.

(2)

Είναι σκόπιμο να ορισθεί, στους λεπτομερείς κανόνες για τη διαχείριση αυτής της δασμολογικής ποσόστωσης, ότι για το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου 2006 έως 30 Ιουνίου 2007 η διαθέσιμη ποσότητα πρέπει να κατανέμεται κατά τη διάρκεια του έτους κατάλληλα, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 32 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1254/1999.

(3)

Ενόψει της αναμενόμενης έναρξης ισχύος της Συνθήκης Προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την επιφύλαξη του άρθρου 39 της εν λόγω Συνθήκης, και προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους επιχειρηματίες των εν λόγω χωρών να επωφεληθούν της ως άνω ποσόστωσης από την ημερομηνία της προσχώρησης, η ποσοστωτική περίοδος πρέπει να υποδιαιρεθεί σε δύο υποπεριόδους και η διαθέσιμη ποσότητα που καλύπτεται από την ποσόστωση πρέπει να κατανεμηθεί στις υποπεριόδους, λαμβάνοντας υπόψη τις παραδοσιακές χαρακτηριστικές εμπορικές ροές μεταξύ της Κοινότητας και των προμηθευτριών χωρών στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.

(4)

Προκειμένου να ενισχυθεί η ισότητα πρόσβασης στην ποσόστωση με ταυτόχρονη εξασφάλιση εμπορικά βιώσιμου πλήθους ζώων ανά αίτηση, για κάθε αίτηση άδειας εισαγωγής πρέπει να τηρούνται κάποιο μέγιστο και κάποιο ελάχιστο πλήθος ζώων.

(5)

Με σκοπό την αποτροπή της κερδοσκοπίας, στις ποσότητες τις διαθέσιμες στο πλαίσιο της ποσόστωσης πρέπει να έχουν πρόσβαση επιχειρηματίες που είναι σε θέση να καταδείξουν ότι ασχολούνται πραγματικά με σημαντικής κλίμακας εισαγωγές από τρίτες χώρες. Για να συνεκτιμηθεί το στοιχείο αυτό και να διασφαλισθεί η αποτελεσματική διαχείριση, πρέπει από τους οικείους εμπορευόμενους να απαιτείται να έχουν εισαγάγει τουλάχιστον 50 ζώα στο διάστημα από 1ης Μαΐου 2005 έως 30 Απριλίου 2006, δεδομένου ότι αποστολή 50 ζώων είναι δυνατό να θεωρηθεί ως εμπορικώς βιώσιμη αποστολή.

(6)

Για να καταστεί δυνατός ο έλεγχος για τα κριτήρια αυτά, οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στο κράτος μέλος όπου ο εισαγωγέας έχει λάβει ΑΦΜ.

(7)

Προκειμένου να αποτραπεί η κερδοσκοπία, δεν πρέπει να επιτρέπεται σε εισαγωγείς που δεν ασχολούνται πλέον με εμπόριο ζώντων βοοειδών την 1η Ιανουαρίου 2006 η πρόσβαση στην ποσόστωση, οι δε άδειες δεν πρέπει να είναι μεταβιβάσιμες.

(8)

Πρέπει να γίνει πρόβλεψη ώστε η κατανομή των ποσοτήτων για τις οποίες είναι δυνατόν να απαιτείται άδεια να γίνεται μετά από περίοδο εξέτασης και, ανάλογα με την περίπτωση, μετά την εφαρμογή ενιαίου συντελεστή χορήγησης.

(9)

Η διαχείριση των καθεστώτων πρέπει να πραγματοποιείται με χρησιμοποίηση αδειών εισαγωγής. Προς το σκοπό αυτό πρέπει να καθοριστούν κανόνες για την υποβολή αιτήσεων και τις πληροφορίες που πρέπει να δίδονται σχετικά με αιτήσεις και άδειες, στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο, με προσθήκη ή κατά παρέκκλιση ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1445/95 της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 1995, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα του βοείου κρέατος και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80 (4) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (5).

(10)

Η πείρα δείχνει ότι για την ορθή διαχείριση της ποσόστωσης απαιτείται επίσης ο δικαιούχος κάτοχος της άδειας να είναι γνήσιος εισαγωγέας. Συνεπώς, ο εισαγωγέας αυτός πρέπει να συμμετέχει ενεργά στην αγορά, τη μεταφορά και την εισαγωγή των υπόψη ζώων. Η κατάθεση αποδεικτικών για τις δραστηριότητες αυτές πρέπει να αποτελεί επίσης πρωταρχική απαίτηση από άποψη ασφαλείας για την άδεια, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 1985, για τον καθορισμό των κοινών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος εγγυήσεων για τα γεωργικά προϊόντα (6).

(11)

Για τη διασφάλιση αυστηρού στατιστικού ελέγχου των εισαγόμενων στο πλαίσιο της ποσόστωσης ζώων, δεν ισχύει η ανοχή η αναφερόμενη στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000.

(12)

Η εφαρμογή της εν προκειμένω δασμολογικής ποσόστωσης απαιτεί αποτελεσματικούς ελέγχους όσον αφορά το συγκεκριμένο προορισμό των εισαχθέντων ζώων. Συνεπώς, η πάχυνση πρέπει να πραγματοποιείται στο κράτος μέλος στο οποίο έχει εκδοθεί η άδεια εισαγωγής.

(13)

Πρέπει να κατατίθεται εγγύηση ώστε να διασφαλίζεται ότι επί 120 τουλάχιστον ημέρες η πάχυνση των ζώων πραγματοποιείται σε καθορισμένες μονάδες παραγωγής. Το ποσό της εγγύησης πρέπει να καλύπτει τη διαφορά μεταξύ των δασμών του Κοινού Δασμολογίου και των μειωμένων δασμών που εφαρμόζονται κατά την ημερομηνία αποδέσμευσης για τη θέση των εν λόγω ζώων σε ελεύθερη κυκλοφορία.

(14)

Τα μέτρα τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής διαχείρισης βοείου κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Ανοίγεται δασμολογική ποσόστωση για 24 070 νεαρά άρρενα βοοειδή υπαγόμενα στους κωδικούς ΣΟ 0102 90 05, 0102 90 29 και 0102 90 49 και προοριζόμενα για πάχυνση στην Κοινότητα για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 2006 έως 30 Ιουνίου 2007.

Ο αύξων αριθμός της ποσόστωσης αυτής είναι 09.4005.

2.   Ο εισαγωγικός δασμός ο εφαρμοζόμενος στο πλαίσιο της δασμολογικής ποσόστωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ανέρχεται σε 16 % επί της αξίας συν 582 ευρώ ανά τόνο καθαρού βάρους.

Ο δασμολογικός συντελεστής που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται υπό τον όρο ότι η πάχυνση των εισαγομένων ζώων πραγματοποιείται επί χρονικό διάστημα τουλάχιστον 120 ημερών στο κράτος μέλος το οποίο εξέδωσε την άδεια εισαγωγής.

3.   Οι ποσότητες που προσδιορίζονται στην παράγραφο 1, κατανέμονται ως εξής:

α)

12 035 ζώντα βοοειδή για το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006·

β)

12 035 ζώντα βοοειδή για το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 30 Ιουνίου 2007.

4.   Εάν στη διάρκεια του χρονικού διαστήματος του αναφερόμενου στην παράγραφο 3 στοιχείο α), η ποσότητα που καλύπτεται από αιτήσεις αδειών εισαγωγής υποβληθείσες για το διάστημα αυτό υπολείπεται της διαθέσιμης ποσότητας για το υπόψη χρονικό διάστημα, η απομένουσα ποσότητα για το διάστημα αυτό προστίθεται στη διαθέσιμη ποσότητα για το διάστημα το αναφερόμενο στην παράγραφο 3 στοιχείο β).

Άρθρο 2

1.   Για να είναι επιλέξιμοι για την ποσόστωση όπως προβλέπεται στο άρθρο 1, οι αιτούντες πρέπει να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και πρέπει να αποδεικνύουν επαρκώς κατά την κρίση των αρμοδίων αρχών των οικείων κρατών μελών, κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεών τους για άδειες εισαγωγής, ότι έχουν εισαγάγει τουλάχιστον 50 ζώα καλυπτόμενα από τον κωδικό ΣΟ 0102 90 στο διάστημα από 1ης Μαΐου 2005 έως 30 Απριλίου 2006.

Μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης Προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας την 1η Ιανουαρίου 2007, οι επιχειρηματίες των χωρών αυτών είναι δυνατόν να υποβάλουν αιτήσεις για άδειες εισαγωγής όσον αφορά την ποσότητα που είναι διαθέσιμη για τη δεύτερη υποπερίοδο της εν λόγω ποσόστωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β), υπό την προϋπόθεση να έχουν εισαγάγει τουλάχιστον 50 ζώα καλυπτόμενα από τον κωδικό ΣΟ 0102 90 στο διάστημα από 1ης Μαΐου 2005 έως 30 Απριλίου 2006.

Οι αιτούντες πρέπει να διαθέτουν εθνικό ΑΦΜ.

2.   Απόδειξη της εισαγωγής παρέχεται αποκλειστικά και μόνο με το τελωνειακό έγγραφο θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, δεόντως θεωρημένο από τις τελωνειακές αρχές και όπου ως παραλήπτης αναφέρεται ο οικείος αιτών.

Τα κράτη μέλη είναι δυνατόν να δέχονται αντίγραφα του εγγράφου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, δεόντως πιστοποιημένα από την αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση που γίνονται δεκτά τέτοια αντίγραφα, αυτό γνωστοποιείται στην ανακοίνωση από τα κράτη μέλη την αναφερόμενη στο άρθρο 3 παράγραφος 5 όσον αφορά καθένα από τους αιτούντες.

3.   Δεν πληρούν τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης επιχειρηματίες οι οποίοι την 1η Ιανουαρίου 2006 έχουν παύσει τις εμπορικές τους δραστηριότητες με τρίτες χώρες στον τομέα των βοοειδών.

4.   Εταιρεία που έχει συσταθεί με τη συγχώνευση εταιρειών καθεμία από τις οποίες διέθετε εισαγωγές αναφοράς που ανταποκρίνονταν στην ελάχιστη ποσότητα την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 είναι δυνατόν να χρησιμοποιούν αυτές τις εισαγωγές αναφοράς ως βάση για αίτησή τους.

Άρθρο 3

1.   Αιτήσεις για άδειες εισαγωγής είναι δυνατό να υποβάλλονται μόνο στο κράτος μέλος όπου ο αιτών διαθέτει ΑΦΜ.

2.   Οι αιτήσεις για άδειες εισαγωγής για κάθε ένα από τα χρονικά διαστήματα τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παράγραφος 3:

α)

πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον 50 ζώα·

β)

δεν επιτρέπεται να καλύπτουν πλέον του 5 % της διαθέσιμης ποσότητας.

Σε περίπτωση που αιτήσεις υπερβαίνουν την ποσότητα που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β), το υπερβάλλον δεν λαμβάνεται υπόψη.

3.   Οι αιτήσεις για άδειες εισαγωγής για το χρονικό διάστημα το αναφερόμενο στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α) υποβάλλονται εντός των 10 εργάσιμων ημερών που έπονται της δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι αιτήσεις για άδειες εισαγωγής για το αναφερόμενο στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β) χρονικό διάστημα υποβάλλονται εντός των πρώτων 10 εργάσιμων ημερών της εν λόγω περιόδου.

4.   Κάθε αιτών δεν μπορεί να καταθέτει περισσότερες από μία αιτήσεις ανά χρονικό διάστημα αναφερόμενο στο άρθρο 1 παράγραφος 3. Σε περίπτωση που ο ίδιος αιτών καταθέτει περισσότερες από μία αιτήσεις, δεν γίνεται αποδεκτή καμία από τις αιτήσεις αυτές.

5.   Μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων εγγράφων, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, το αργότερο μέχρι την 5η εργάσιμη ημέρα μετά το πέρας της περιόδου υποβολής αιτήσεων, τον κατάλογο με τους αιτούντες και τις διευθύνσεις τους καθώς και τις ζητηθείσες ποσότητες.

Όλες οι γνωστοποιήσεις, περιλαμβανόμενων των απαντήσεων «ουδέν», διαβιβάζονται με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με χρησιμοποίηση του υποδείγματος του Παραρτήματος Ι σε περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν όντως υποβληθεί αιτήσεις.

Άρθρο 4

1.   Σε συνέχεια της γνωστοποίησης της αναφερόμενης στο άρθρο 3 παράγραφος 5, η Επιτροπή αποφασίζει το ταχύτερο όσον αφορά το βαθμό στον οποίο είναι δυνατή η ικανοποίηση των αιτήσεων.

2.   Εάν οι ποσότητες οι καλυπτόμενες από τις αιτήσεις τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 υπερβαίνουν τις ποσότητες τις διαθέσιμες για το υπόψη χρονικό διάστημα, η Επιτροπή καθορίζει ενιαίο συντελεστή χορήγησης που εφαρμόζεται στις ζητηθείσες ποσότητες.

Σε περίπτωση που η εφαρμογή του συντελεστή χορήγησης η προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο έχει ως αποτέλεσμα αριθμό μικρότερο από 50 ζώα ανά αίτηση, η διαθέσιμη ποσότητα συμπληρώνεται από το οικείο κράτος μέλος με κλήρωση για δικαιώματα εισαγωγής που καλύπτουν καθένα 50 ζώα. Σε περίπτωση που η υπολειπόμενη ποσότητα είναι μικρότερη από 50 ζώα θεωρείται ως μία και μόνη παρτίδα.

3.   Οι άδειες εκδίδονται το ταχύτερο και υπόκεινται στην έκδοση απόφασης της Επιτροπής όσον αφορά την αποδοχή των αιτήσεων.

Άρθρο 5

1.   Οι άδειες εισαγωγής εκδίδονται στο όνομα του επιχειρηματία ο οποίος έχει υποβάλει την αίτηση.

2.   Στις αιτήσεις για άδεια και στις άδειες εμφαίνονται τα ακόλουθα:

α)

στη θέση 8, η χώρα προέλευσης·

β)

στη θέση 16, ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους κωδικούς συνδυασμένης ονοματολογίας: 0102 90 05, 0102 90 29 ή 0102 90 49·

γ)

στη θέση 20, ο αύξων αριθμός της ποσόστωσης (09.4005) και μία από τις θεωρήσεις τις προβλεπόμενες στο Παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 6

1.   Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, άδειες εισαγωγής εκδιδόμενες βάσει των διατάξεων του παρόντος κανονισμού δεν είναι μεταβιβάσιμες και παρέχουν δικαίωμα πρόσβασης στις δασμολογικές ποσοστώσεις μόνο εφόσον εκδίδονται με το ίδιο όνομα και διεύθυνση όπως τα αναγραφόμενα για τον παραλήπτη στην τελωνειακή διασάφηση θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία που τις συνοδεύουν.

2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1445/95, τα πιστοποιητικά εισαγωγής ισχύουν για 180 ημέρες από την πραγματική ημέρα έκδοσής τους, κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού. Οι άδειες εισαγωγής παύουν να ισχύουν μετά τις 30 Ιουνίου 2007.

3.   Η εγγύηση όσον αφορά την άδεια εισαγωγής ανέρχεται σε 15 ευρώ ανά κεφαλή ζώου και κατατίθεται από τον αιτούντα ταυτόχρονα με την αίτηση για την άδεια.

4.   Οι άδειες ισχύουν σε ολόκληρη την Κοινότητα.

5.   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, για όλες τις ποσότητες τις εισαγόμενες επιπλέον εκείνων που εμφαίνονται στην άδεια εισαγωγής εισπράττεται στο ακέραιο ο δασμός κοινού δασμολογίου που εφαρμόζεται την ημερομηνία αποδοχής της τελωνειακής διασάφησης για ελεύθερη κυκλοφορία.

6.   Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του μέρους 4 του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, η εγγύηση δεν αποδεσμεύεται μέχρις ότου προσκομισθεί απόδειξη ότι ο δικαιούχος κάτοχος της άδειας έχει καταστεί εμπορικά και εφοδιαστικά υπεύθυνος για την αγορά, τη μεταφορά και τον εκτελωνισμό για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των υπόψη ζώων. Την απόδειξη αυτή συνιστούν τουλάχιστον:

α)

το πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου τιμολογίου, το οποίο εκδόθηκε στο όνομα του δικαιούχου κατόχου από τον πωλητή ή αντιπρόσωπό του, οι οποίοι πρέπει και οι δύο να είναι εγκατεστημένοι στην τρίτη χώρα εξαγωγής, και απόδειξη πληρωμής εκ μέρους του δικαιοκατόχου ή ανοίγματος από το δικαιοκάτοχο αμετάκλητης πίστωσης υπέρ του πωλητή·

β)

η φορτωτική ή, κατά περίπτωση, το έγγραφο οδικής ή αεροπορικής μεταφοράς, στο όνομα του δικαιοκατόχου, για τα υπόψη ζώα·

γ)

απόδειξη ότι τα εμπορεύματα έχουν δηλωθεί για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με αναφορά του ονόματος και της διεύθυνσης του δικαιοκατόχου ως παραλήπτη.

Άρθρο 7

1.   Κατά το χρόνο της εισαγωγής ο εισαγωγέας προσκομίζει απόδειξη ότι έχει:

α)

αναλάβει γραπτώς την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εντός μηνός στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους την εκμετάλλευση ή τις εκμεταλλεύσεις στις οποίες πρόκειται να παχυνθούν τα νεαρά βοοειδή·

β)

καταθέσει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εγγύηση, το ποσό της οποίας καθορίζεται για κάθε επιλέξιμο κωδικό ΣΟ στο παράρτημα ΙΙΙ. Η πάχυνση των εισαχθέντων ζώων στο εν λόγω κράτος μέλος επί χρονικό διάστημα τουλάχιστον 120 ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της τελωνειακής διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία αποτελεί πρωταρχική απαίτηση κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 20 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85.

2.   Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας, η εγγύηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) αποδεσμεύεται μόνο εφόσον προσκομιστεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους απόδειξη ότι τα νεαρά βοοειδή:

α)

έχουν υποστεί πάχυνση στην εκμετάλλευση ή στις εκμεταλλεύσεις που έχουν αναφερθεί όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1·

β)

δεν έχουν σφαγεί πριν παρέλθει χρονικό διάστημα 120 ημερών από την ημερομηνία εισαγωγής· ή

γ)

έχουν σφαγεί για λόγους υγειονομικούς ή έχουν αποβιώσει λόγω νόσου ή ατυχήματος πριν την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος.

Η εγγύηση αποδεσμεύεται αμέσως μετά την προσκόμιση της εν λόγω απόδειξης.

Σε περίπτωση όμως που δεν τηρηθεί η προθεσμία η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 στοιχείο α) το προς αποδέσμευση ποσό της εγγύησης πρέπει να μειωθεί κατά:

15 %, και κατά

2 % του εναπομένοντος ποσού για κάθε ημέρα υπέρβασης.

Τα ποσά που δεν αποδεσμεύονται πρέπει να καταπίπτουν και να παρακρατούνται ως δασμοί.

3.   Εάν η απόδειξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν προσκομιστεί εντός 180 ημερών από την ημερομηνία εισαγωγής, η εγγύηση καταπίπτει και παρακρατείται ως δασμός.

Σε περίπτωση όμως που η απόδειξη αυτή δεν έχει προσκομιστεί εντός των 180 ημερών αλλά προσκομιστεί εντός 6 μηνών μετά τις 180 αυτές ημέρες, επιστρέφεται το ποσό που έχει καταπέσει μειωμένο κατά το 15 % του ποσού της εγγύησης.

Άρθρο 8

Εφαρμόζονται οι διατάξεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 και (ΕΚ) αριθ. 1445/95, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 9

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 124 της 11.5.2006, σ. 15.

(3)  ΕΕ L 124 της 11.5.2006, σ. 13.

(4)  ΕΕ L 143 της 27.6.1995, σ. 35· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1118/2004 (ΕΕ L 217 της 17.6.2004, σ. 10).

(5)  ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 410/2006 (ΕΕ L 71 της 10.3.2006, σ. 7).

(6)  ΕΕ L 205 της 3.8.1985, σ. 5· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 673/2004 (ΕΕ L 105 της 14.4.2004, σ. 17).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αριθ. φαξ ΕΚ (32 2) 292 17 34

Ηλ-ταχυδρομείο: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2006

Αύξων αριθμός: 09.4005

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Θεωρήσεις προβλεπόμενες στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο γ)

:

στα ισπανικά

:

«Bovinos machos vivos de peso vivo inferior o igual a 300 kg [Reglamento (CE) no 800/2006]»

:

στα τσεχικά

:

«Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. 800/2006)»

:

στα δανικά

:

«Levende ungtyre til opfedning, med en levende vægt på ikke over 300 kg pr. dyr (forordning (EF) nr. 800/2006)»

:

στα γερμανικά

:

«Lebende männliche Rinder mit einem Gewicht von höchstens 300 kg je Tier, zur Mast bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 800/2006)»

:

στα εσθονικά

:

«Elusad isasveised elusmassiga kuni 300 kg, nuumamiseks (määrus (EÜ) nr 800/2006)»

:

στα ελληνικά

:

«Ζώντα βοοειδή με βάρος ζώντος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg ανά κεφαλή, προς πάχυνση [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/2006]»

:

στα αγγλικά

:

«Live male bovine animals of a live weight not exceeding 300 kg per head, for fattening (Regulation (EC) No 800/2006)»

:

στα γαλλικά

:

«Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par tête, destinés à l'engraissement [Règlement (CE) no 800/2006]»

:

στα ιταλικά

:

«Bovini maschi vivi di peso vivo non superiore a 300 kg per capo, destinati all’ingrasso [regolamento (CE) n. 800/2006]»

:

στα λεττονικά

:

«Jaunbuļļi nobarošanai, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg (Regula (ΕΚ) Nr. 800/2006)»

:

στα λιθουανικά

:

«Penėjimui skirti gyvi jaučiai, kurių vieno galvijo gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 800/2006)»

:

στα ουγγρικά

:

«Legfeljebb 300 kg egyedi élőtömegű élő hím szarvasmarhaféle, hizlalás céljára (800/2006/ΕΚ rendelet)»

:

στα ολλανδικά

:

«Levende mannelijke mestrunderen met een gewicht van niet meer dan 300 kg per dier (Verordening (EG) nr. 800/2006)»

:

στα πολωνικά

:

«Żywe młode byki o żywej wadze nieprzekraczającej 300 kg za sztukę bydła, opasowe (rozporządzenie (WE) nr 800/2006)»

:

στα πορτογαλικά

:

«Bovinos machos vivos com peso vivo inferior ou igual a 300 kg por cabeça, para engorda [Regulamento (CE) n.o 800/2006]»

:

στα σλοβακικά

:

«Živé mladé býčky, ktorých živá hmotnosť nepresahuje 300 kg na kus, určené na výkrm [nariadenie (ES) č. 800/2006]»

:

στα σλοβενικά

:

«Živo moško govedo za pitanje, katerega živa teža ne presega 300 kg na glavo (Uredba (ES) št. 800/2006)»

:

στα φινλανδικά

:

«Lihotettaviksi tarkoitettuja eläviä urospuolisia nautaeläimiä, elopaino enintään 300 kg/eläin (asetus (EY) N:o 800/2006)»

:

στα σουηδικά

:

«Levande handjur av nötkreatur som väger högst 300 kg, för gödning (förordning (EG) nr 800/2006)»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΟΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Άρρενα βοοειδή προς πάχυνση

(Κωδικός ΣΟ)

Ποσό (ευρώ) ανά κεφαλή

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105


31.5.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 144/14


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 801/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Μαΐου 2006

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1384/2005 όσον αφορά την ποσότητα που καλύπτεται από τη διαρκή δημοπρασία για την εξαγωγή κριθής που κατέχει ο ουγγρικός οργανισμός παρέμβασης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 της Επιτροπής (2) καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους για την πώληση των σιτηρών που κατέχουν οι οργανισμοί παρέμβασης.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1384/2005 της Επιτροπής (3) προκήρυξε διαρκή δημοπρασία για την εξαγωγή 60 323 τόνων κριθής που κατέχει ο ουγγρικός οργανισμός παρέμβασης.

(3)

Η Ουγγαρία ενημέρωσε την Επιτροπή σχετικά με την πρόθεση του σλοβακικού οργανισμού παρέμβασης να προβεί σε αύξηση κατά 88 652 τόνους της ποσότητας που τίθεται σε δημοπρασία για εξαγωγή. Δεδομένης της κατάστασης της αγοράς, πρέπει να δοθεί θετική απάντηση στο αίτημα της Ουγγαρίας.

(4)

Συνεπώς, πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1384/2005 αναλόγως.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1384/2005 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 2

Η δημοπρασία αφορά ανώτατη ποσότητα 148 975 τόνων κριθής για εξαγωγή προς τις τρίτες χώρες εκτός από την Αλβανία, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, τον Καναδά, την Κροατία, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το Λιχτενστάιν, το Μεξικό, τη Ρουμανία, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο (4) και την Ελβετία.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της 19.7.2005, σ. 11).

(2)  ΕΕ L 191 της 31.7.1993, σ. 76· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 749/2005 (ΕΕ L 126 της 19.5.2005, σ. 10).

(3)  ΕΕ L 220 της 25.8.2005, σ. 27· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1522/2005 (ΕΕ L 245 της 21.9.2005, σ. 3).

(4)  Συμπεριλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου, όπως ορίζεται στο ψήφισμα αριθ. 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της 10ης Ιουνίου 1999.»


31.5.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 144/15


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 802/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Μαΐου 2006

για τον καθορισμό των συντελεστών μετατροπής που εφαρμόζονται στους ιχθύς των ειδών Thunnus και Euthynnus

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1999, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (1), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3510/82 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 1982, περί καθορισμού των συντελεστών εφαρμογής που εφαρμόζονται στους ιχθύς των ειδών Thunnus και Euthynnus (2), έχει επανειλημμένα τροποποιηθεί κατά τρόπο ουσιαστικό (3). Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Καθορίζεται ετησίως κοινοτική τιμή στην παραγωγή ιχθύων των ειδών Thunnus και Euthynnus που προορίζονται για την βιομηχανία κονσερβοποιίας.

(3)

Πρέπει, επίσης, να καθορίζονται οι συντελεστές μετατροπής που εφαρμόζονται στα διάφορα είδη, μεγέθη και τρόπους παρουσιάσεως ιχθύων των ειδών Thunnus και Euthynnus.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης προϊόντων αλιείας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι συντελεστές μετατροπής που εφαρμόζονται στα διάφορα είδη, μεγέθη και τρόπους παρουσιάσεως ιχθύων των ειδών Thunnus και Euthynnus καθορίζονται όπως αναφέρεται στο παράρτημα Ι.

Άρθρο 2

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3510/82 καταργείται.

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό θεωρούνται ότι γίνονται στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2006.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 2003.

(2)  ΕΕ L 368 της 28.12.1982, σ. 27· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3899/92 (ΕΕ L 392 της 31.12.1992, σ. 24).

(3)  Βλέπε παράρτημα ΙΙ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

I.   Συντελεστές μετατροπής που εφαρμόζονται στα διάφορα είδη τόνων

Είδος

Συντελεστής

A.

Τόνος μακρόπτερος (Thunnus albacares):

 

που ζυγίζει πάνω από 10 kg ανά τεμάχιο

1,0

που δεν ζυγίζει πάνω από 10 kg ανά τεμάχιο

0,78

B.

Λευκός τόνος (Thunnus alalunga)

1,40

Γ.

Παλαμίδα [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

0,62

Δ.

Άλλα είδη

0,75


II.   Συντελεστές μετατροπής που εφαρμόζονται σε κάθε ένα από τα είδη που αναφέρονται στο τμήμα Ι σύμφωνα με τους διάφορους τρόπους παρουσίασης

Τρόπος παρουσίασης

Συντελεστές μετατροπής

A.

Ολόκληροι

1

B.

Κενοί και χωρίς πτερύγια

1,14

Γ.

Άλλοι

1,24


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Καταργούμενος κανονισμός με τις διαδοχικές τροποποιήσεις του

Κανονισμός (EOK) αριθ. 3510/82 της Επιτροπής (ΕΕ L 368 της 28.12.1982, σ. 27)

 

Κανονισμός (EOK) αριθ. 3940/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 373 της 31.12.1987, σ. 6)

Μόνο το παράρτημα, σημείο VII

Κανονισμός (EOK) αριθ. 3971/89 της Επιτροπής (ΕΕ L 385 της 30.12.1989, σ. 35)

 

Κανονισμός (EOK) αριθ. 3899/92 της Επιτροπής (ΕΕ L 392 της 31.12.1992, σ. 24)

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3510/82

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Παράρτημα

Παράρτημα Ι

Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα ΙΙΙ


31.5.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 144/18


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 803/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Μαΐου 2006

σχετικά με τη θέσπιση παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1915/83 περί ορισμένων διατάξεων εφαρμογής για την τήρηση λογιστικών στοιχείων για τη διαπίστωση των εισοδημάτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό αριθ. 79/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουνίου 1965, περί δημιουργίας δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφορήσεως επί των εισοδημάτων και της οικονομικής λειτουργίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1915/83 της Επιτροπής (2) ορίζει ότι, από τη λογιστική χρήση 2005 και μετά, το όργανο συνδέσμου διαβιβάζει το σύνολο των εντύπων εκμεταλλεύσεως στην Επιτροπή, το αργότερο δώδεκα μήνες μετά το τέλος της λογιστικής χρήσης στην οποία αναφέρονται.

(2)

Είναι σκόπιμο, υπό τη μορφή του έκτακτου μέτρου, να παραχωρηθεί για τη λογιστική χρήση 2005 στο Βέλγιο μεγαλύτερη χρονική περίοδο για την παράδοση των στοιχείων, ούτως ώστε να επιτραπεί στο κράτος μέλος να ολοκληρώσει την ανανέωση του συστήματος πληροφορικής (ΤΠ) που χρησιμοποιεί για την επεξεργασία των λογιστικών δεδομένων τα οποία συγκεντρώνονται για σκοπό προσδιορισμού των εισοδημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

(3)

Τα προβλεπόμενα από τον παρόντα κανονισμό μέτρα είναι σύμφωνα με τη γνώμη της κοινοτικής επιτροπής για το δίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1915/83, για τη λογιστική χρήση 2005, το όργανο συνδέσμου στο Βέλγιο διαβιβάζει τα έντυπα εκμεταλλεύσεως το αργότερο 18 μήνες μετά το τέλος της λογιστικής χρήσης.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ 109 της 23.6.1965, σ. 1859/65· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 660/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 104 της 8.4.2004, σ. 97).

(2)  ΕΕ L 190 της 14.7.1983, σ. 25· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1192/2005 (ΕΕ L 194 της 26.7.2005, σ. 3).


31.5.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 144/19


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 804/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Μαΐου 2006

για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών ορισμένων προϊόντων στον τομέα της ζάχαρης, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1011/2005, για την περίοδο 2005/2006

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα της ζάχαρης (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1423/95 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1995, περί καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής για την εισαγωγή προϊόντων του τομέα της ζάχαρης άλλων από τις μελάσες (2), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο δεύτερη φράση και το άρθρο 3 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στη λευκή ζάχαρη, την ακατέργαστη ζάχαρη και ορισμένα σιρόπια για την περίοδο 2005/2006 έχουν καθοριστεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1011/2005 της Επιτροπής (3). Αυτές οι τιμές και οι δασμοί τροποποιήθηκαν τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 770/2006 της Επιτροπής (4).

(2)

Τα στοιχεία τα οποία διαθέτει επί του παρόντος η Επιτροπή οδηγούν στην τροποποίηση των εν λόγω ποσών σύμφωνα με τους κανόνες και τις λεπτομέρειες που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1423/95,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1423/95, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1011/2005 για την περίοδο 2005/2006, τροποποιούνται και εμφαίνονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 31 Μαΐου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2006.

Για την Επιτροπή

J. L. DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 6 της 10.1.2004, σ. 16).

(2)  ΕΕ L 141 της 24.6.1995, σ. 16· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 624/98 (ΕΕ L 85 της 20.3.1998, σ. 5).

(3)  ΕΕ L 170 της 1.7.2005, σ. 35.

(4)  ΕΕ L 134 της 20.5.2006, σ. 21.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τροποποιημένα ποσά αντιπροσωπευτικών τιμών και των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών της λευκής ζάχαρης, της ακατέργαστης ζάχαρης και των προϊόντων του κωδικού 1702 90 99 που εφαρμόζονται από την 31η Μαΐου 2006

(EUR)

Κωδικός ΣΟ

Αντιπροσωπευτική τιμή ανά 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

Πρόσθετος δασμός ανά 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

1701 11 10 (1)

31,32

1,89

1701 11 90 (1)

31,32

5,87

1701 12 10 (1)

31,32

1,76

1701 12 90 (1)

31,32

5,44

1701 91 00 (2)

35,41

7,53

1701 99 10 (2)

35,41

3,71

1701 99 90 (2)

35,41

3,71

1702 90 99 (3)

0,35

0,31


(1)  Καθορισμός για τον αντιπροσωπευτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι, σημείο ΙΙ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου (ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1).

(2)  Καθορισμός για τον αντιπροσωπευτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι, σημείο Ι, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001.

(3)  Καθορισμός ανά 1 % της περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.


II Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Συμβούλιο

31.5.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 144/21


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 29ης Μαΐου 2006

για την εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, και για την κατάργηση της απόφασης 2005/930/ΕΚ

(2006/379/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 του Συμβουλίου, της 27ης Δεκεμβρίου 2001, για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 21 Δεκεμβρίου 2005, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2005/930/ΕΚ για την εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, και για την κατάργηση της απόφασης 2005/848/ΕΚ (2).

(2)

Αποφασίσθηκε η έγκριση ενημερωμένου καταλόγου προσώπων, ομάδων και οντοτήτων έναντι των οποίων ισχύει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2580/2001,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Ο κατάλογος που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001, αντικαθίσταται από τον εξής:

«1.   Πρόσωπα

1)

ABOU, Rabah Naami (γνωστός και ως Naami Hamza, Mihoubi Faycal, Fellah Ahmed ή Dafri Rèmi Lahdi), γενν. 1.2.1966 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

2)

ABOUD, Maisi (γνωστός και ως Abderrahmane ο Ελβετός), γενν. 17.10.1964 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

3)

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (γνωστός και ως ABU OMRAN ή ως AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), γενν. 26.6.1967 στο Qatif-Bab al Shamal της Σαουδικής Αραβίας, υπήκοος Σαουδικής Αραβίας

4)

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, γεννηθείς στο Al Ihsa της Σαουδικής Αραβίας, υπήκοος Σαουδικής Αραβίας

5)

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, γενν. 16.10.1966 στο Tarut της Σαουδικής Αραβίας, υπήκοος Σαουδικής Αραβίας

6)

ARIOUA, Azzedine, γενν. 20.11.1960 στην Κωνσταντίνη της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

7)

ARIOUA, Kamel (γνωστός και ως Lamine Kamel), γενν. 18.8.1969 στην Κωνσταντίνη της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

8)

ASLI, Mohamed (γνωστός και ως Dahmane Mohamed)· γενν. 13.5.1975 στο Ain Taya της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

9)

ASLI, Rabah γενν. 13.5.1975 στο Ain Taya της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

10)

ATWA, Ali (γνωστός και ως BOUSLIM, Ammar Mansour ή ως SALIM, Hassan Rostom), Λίβανος, γεννηθείς το 1960 στο Λίβανο, υπήκοος Λιβάνου

11)

DARIB, Noureddine (γνωστός και ως Carreto ή ως Zitoun Mourad), γενν. 1.2.1972 στην Αλγερία (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

12)

DJABALI, Abderrahmane (γνωστός και ως Touil)· γενν. 1.6.1970 στην Αλγερία (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

13)

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (γνωστός και ως AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali ή ως EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) γενν. 10.7.1965 ή 11.7.1965 στο El Dibabiya της Σαουδικής Αραβίας, υπήκοος Σαουδικής Αραβίας

14)

FAHAS, Sofiane Yacine, γενν. 10.9.1971 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

15)

IZZ-AL-DIN, Hasan (γνωστός και ως GARBAYA, Ahmed ή ως SA-ID ή ως SALWWAN, Samir), Λίβανος, γεννηθείς το 1963 στο Λίβανο, υπήκοος Λιβάνου

16)

LASSASSI, Saber (γνωστός και ως Mimiche), γενν. 30.11.1970 στην Κωνσταντίνη της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

17)

MOHAMMED, Khalid Shaikh (γνωστός και ως ALI, Salem ή ως BIN KHALID, Fahd Bin Abdallah ή ως HENIN, Ashraf Refaat Nabith ή ως WADOOD, Khalid Abdul), γενν. 14.4.1965 ή 1.3.1964 στο Πακιστάν, αριθ. διαβατηρίου 488555

18)

MOKTARI, Fateh (γνωστός και ως Ferdi Omar), γενν. 26.12.1974 στο Hussein Dey της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

19)

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (γνωστός και ως MUGHNIYAH, Imad Fayiz), Ανώτερος Αξιωματικός Πληροφοριών της ΧΕΖΜΠΟΛΑΧ, γενν. 7.12.1962 στο Tayr Dibba του Λιβάνου, αριθ. διαβατηρίου 432298 (Λιβάνου)

20)

NOUARA, Farid, γενν. 25.11.1973 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

21)

RESSOUS, Hoari (γνωστός και ως Hallasa Farid), γενν. 11.9.1968 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

22)

SEDKAOUI, Noureddine (γνωστός και ως Nounou), γενν. 23.6.1963 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

23)

SELMANI, Abdelghani (γνωστός και ως Gano), γενν. 14.6.1974 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

24)

SENOUCI, Sofiane, γενν. 15.4.1971 στο Hussein Dey της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

25)

SISON, José Maria (γνωστός και ως Armando Liwanag, ή και ως Joma, επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος των Φιλιππίνων, όπου συμπεριλαμβάνεται και ο NPA), γενν. 8.2.1939 στο Cabugao των Φιλιππίνων

26)

TINGUALI, Mohammed (γνωστός και ως Mouh di Kouba), γενν. 21.4.1964 στη Blida της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

2.   Ομάδες και οντότητες

1)

Οργάνωση Abu Nidal (ANO), (γνωστή και ως Επαναστατικό Συμβούλιο Fatah, Αραβικές Επαναστατικές Ταξιαρχίες, Μαύρος Σεπτέμβρης, και Επαναστατική Οργάνωση Σοσιαλιστών Μουσουλμάνων)

2)

Ταξιαρχία Μαρτύρων του Al-Aqsa

3)

Al-Aqsa e.V.

4)

al-Takfir και al-Hijra

5)

Aum Shinrikyo (γνωστή και ως AUM, ή ως Aum Υπέρτατη Αλήθεια, ή ως Aleph)

6)

Babbar Khalsa

7)

Κομμουνιστικό Κόμμα Φιλιππίνων, όπου συμπεριλαμβάνεται ο Νέος Λαϊκός Στρατός (NPA) των Φιλιππίνων, που συνδέεται με τον Sison, José Maria C. (γνωστό και ως Armando Liwanag, ή και ως Joma, επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος των Φιλιππίνων, όπου συμπεριλαμβάνεται και ο NPA)

8)

Gama'a al-Islamiyya (Ισλαμική Ομάδα), (γνωστή και ως Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

9)

Μέγα Ισλαμικό Μέτωπο των Πολεμιστών της Ανατολής (Great Islamic Eastern Warriors Front) (IBDA-C)

10)

Χαμάς (συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

11)

Χιζμπουλ Μουτζαχεντιν

12)

Ίδρυμα Αρωγής και Ανάπτυξης Αγίων Τόπων (Holy Land Foundation for Relief and Development)

13)

Διεθνής Ομοσπονδία Νεολαίας Σιχ [International Sikh Youth Federation (ISYF)]

14)

Kahane Chai (Kach)

15)

Δύναμη Κομάντο του Χαλιστάν (Khalistan Commando Force, KCF-P)

16)

Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) (γνωστό και ως KADEK ή ως KONGRA-GEL)

17)

Απελευθερωτικοί Τίγρεις του Ταμιλ Ιλάμ (Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE)

18)

Οργάνωση Mujahedin-e Khalq (MEK ή MKO) [εκτός από το “Εθνικό Αντιστασιακό Συμβούλιο του Ιράν” (“National Council of Resistance of Iran” — NCRI)] [γνωστή και ως Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός του Iran (NLA, η μαχόμενη πτέρυγα της MEK), Μουτζαχεντίν του Λαού του Ιράν (PMOI), Εταιρία Μουσουλμάνων Ιρανών Σπουδαστών]

19)

Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός (Ejército de Liberación Nacional)

20)

Παλαιστινιακό Απελευθερωτικό Μέτωπο (Palestine Liberation Front, PLF)

21)

Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ (Palestinian Islamic Jihad — PIJ)

22)

Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (Popular Front for the Liberation of Palestine — PFLP)

23)

Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης — Γενική Διοίκηση (Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command, γνωστό και ως PFLP-General Command, PFLP-GC)

24)

Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, FARC)

25)

Επαναστατικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός/Μέτωπο (DHKP/C), [γνωστός ως Devrimci Sol (Επαναστατική Αριστερά), Dev Sol]

26)

Φωτεινό Μονοπάτι (Sendero Luminoso — SL)

27)

Ίδρυμα Al Aqsa (γνωστό και ως Stichting Al Aqsa Nederland, ή Al Aqsa Nederland)

28)

Ενωμένες Δυνάμεις/Ομάδα Αυτοάμυνας Κολομβίας (Autodefensas Unidas de Colombia — AUC)»

Άρθρο 2

Η απόφαση 2005/930/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την ημέρα της δημοσίευσής της.

Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. BARTENSTEIN


(1)  ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 70· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1957/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 314 της 30.11.2005, σ. 16).

(2)  ΕΕ L 340 της 23.12.2005, σ. 64.


31.5.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 144/24


Ενημέρωση σχετικά με τη θέση σε ισχύ συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ινδίας σύμφωνα με το άρθρο XXVIII της ΓΣΔΕ 1994 για την τροποποίηση των παραχωρήσεων όσον αφορά το ρύζι, που προβλέπονται στον πίνακα CXL της ΕΚ ο οποίος προσαρτάται στην απόφαση αριθ. 2004/617/ΕΚ του Συμβουλίου

Η εν λόγω συμφωνία άρχισε να ισχύει την 1η Σεπτεμβρίου 2004.


31.5.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 144/24


Ενημέρωση σχετικά με τη θέση σε ισχύ συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πακιστάν σύμφωνα με το άρθρο XXVIII της ΓΣΔΕ 1994 για την τροποποίηση των παραχωρήσεων όσον αφορά το ρύζι, που προβλέπονται στον πίνακα CXL της ΕΚ ο οποίος προσαρτάται στην απόφαση αριθ. 2004/618/ΕΚ του Συμβουλίου

Η εν λόγω συμφωνία άρχισε να ισχύει την 1η Σεπτεμβρίου 2004.


31.5.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 144/24


Ενημέρωση σχετικά με τη θέση σε ισχύ συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με τη μέθοδο υπολογισμού των δασμών που επιβάλλονται στο αποφλοιωμένο ρύζι και για την τροποποίηση των αποφάσεων 2004/617/ΕΚ, 2004/618/ΕΚ και 2004/619/ΕΚ, που επισυνάπτεται στην απόφαση αριθ. 2005/476/ΕΚ του Συμβουλίου

Η εν λόγω συμφωνία άρχισε να ισχύει την 30ή Ιουνίου 2005.


Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

31.5.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 144/25


ΚΟΙΝΉ ΘΈΣΗ 2006/380/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 29ης Μαΐου 2006

σχετικά με την ενημέρωση της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για την κατάργηση της κοινής θέσης 2006/231/ΚΕΠΠΑ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως τα άρθρα 15 και 34,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 27 Δεκεμβρίου 2001 το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή θέση 2001/931/ΚΕΠΠΑ για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (1).

(2)

Στις 20 Μαρτίου 2006 το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή θέση 2006/231/ΚΕΠΠΑ για την ενημέρωση της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ (2).

(3)

H κοινή θέση 2001/931/ΚΕΠΠΑ προβλέπει επανεξέταση σε τακτά χρονικά διαστήματα.

(4)

Αποφασίσθηκε να ενημερωθεί το Παράρτημα της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ και να καταργηθεί η κοινή θέση 2006/231/ΚΕΠΠΑ.

(5)

Καταρτίσθηκε κατάλογος βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ,

ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Άρθρο 1

Ο κατάλογος προσώπων, ομάδων και οντοτήτων έναντι των οποίων εφαρμόζεται η κοινή θέση 2001/931/ΚΕΠΠΑ εμπεριέχεται στο Παράρτημα.

Άρθρο 2

Η κοινή θέση 2006/231/ΚΕΠΠΑ καταργείται.

Άρθρο 3

Η παρούσα κοινή θέση παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία της υιοθέτησής της.

Άρθρο 4

Η παρούσα κοινή θέση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. BARTENSTEIN


(1)  ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 93.

(2)  ΕΕ L 82 της 21.3.2006, σ. 20.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 (1)

1.   ΠΡΟΣΩΠΑ

1)

ABOU, Rabah Naami (γνωστός και ως Naami Hamza, Mihoubi Faycal, Fellah Ahmed ή Dafri Rèmi Lahdi), γενν. 1.2.1966 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

2)

ABOUD, Maisi (γνωστός και ως Abderrahmane ο Ελβετός), γενν. 17.10.1964 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

3)

* ALBERDI URANGA, Itziar (ακτιβίστρια της Ε.Τ.Α.), γενν. 7.10.1963 στο Durango (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 78.865.693

4)

* ALBISU IRIARTE, Miguel, (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· μέλος της Gestoras Pro-amnistía) γενν. 7.6.1961 στο San Sebastián (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητας 15.954.596

5)

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (γνωστός και ως ABU OMRAN ή ως AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), γενν. 26.6.1967 στο Qatif-Bab al Shamal της Σαουδικής Αραβίας, υπήκοος Σαουδικής Αραβίας

6)

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, γεννηθείς στο Al Ihsa της Σαουδικής Αραβίας, υπήκοος Σαουδικής Αραβίας

7)

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, γενν. 16.10.1966 στο Tarut της Σαουδικής Αραβίας, υπήκοος Σαουδικής Αραβίας

8)

* APAOLAZA SANCHO, Iván, (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· μέλος του K.Madrid), γενν. 10.11.1971 στο Beasain (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητας 44.129.178

9)

ARIOUA, Azzedine, γενν. 20.11.1960 στην Κωνσταντίνη της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

10)

ARIOUA, Kamel (γνωστός και ως Lamine Kamel), γενν. 18.8.1969 στην Κωνσταντίνη της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

11)

ASLI, Mohamed (γνωστός και ως Dahmane Mohamed)· γενν. 13.5.1975 στο Ain Taya της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

12)

ASLI, Rabah γενν. 13.5.1975 στο Ain Taya της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

13)

* ARZALLUS TAPIA, Eusebio (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.), γενν. 8.11.1957 στο Regil (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητας 15.927.207

14)

ATWA, Ali (γνωστός και ως BOUSLIM, Ammar Mansour ή ως SALIM, Hassan Rostom), Λίβανος, γεννηθείς το 1960 στο Λίβανο, υπήκοος Λιβάνου

15)

DARIB, Noureddine (γνωστός και ως Carreto ή ως Zitoun Mourad), γενν. 1.2.1972 στην Αλγερία (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

16)

DJABALI, Abderrahmane (γνωστός και ως Touil), γενν. 1.6.1970 στην Αλγερία (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

17)

* ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (ακτιβίστρια της E.T.A.), γενν. 20.12.1977 στο Basauri (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 45.625.646

18)

* ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (ακτιβιστής της E.T.A.), γενν. 10.1.1958 στο Plencia (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 16.027.051

19)

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (γνωστός και ως AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali ή ως EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), γενν. 10.7.1965 ή 11.7.1965 στο El Dibabiya της Σαουδικής Αραβίας, υπήκοος Σαουδικής Αραβίας

20)

FAHAS, Sofiane Yacine, γενν. 10.9.1971 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

21)

* GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.), γενν. 29.4.1967 στο Guernica (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 44.556.097

22)

* IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (ακτιβίστρια της Ε.Τ.Α.), γενν. 25.4.1961 στην Escoriaza (Navarra), αριθ. δελτίου ταυτότητας 16.255.819

23)

* IZTUETA BARANDICA, Enrique (ακτιβιστής της E.T.A.), γεννηθείς 30.7.1955 στο Santurce (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 14.929.950

24)

IZZ-AL-DIN, Hasan (γνωστός και ως GARBAYA, Ahmed ή ως SA-ID ή ως SALWWAN, Samir), Λίβανος, γεννηθείς το 1963 στο Λίβανο, υπήκοος Λιβάνου

25)

LASSASSI, Saber (γνωστός και ως Mimiche), γενν. 30.11.1970 στην Κωνσταντίνη της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

26)

MOHAMMED, Khalid Shaikh (γνωστός και ως ALI, Salem ή ως BIN KHALID, Fahd Bin Abdallah ή ως HENIN, Ashraf Refaat Nabith ή ως WADOOD, Khalid Abdul), γενν. 14.4.1965 ή 1.3.1964 στο Πακιστάν, αριθ. διαβατηρίου 488555

27)

MOKTARI, Fateh (γνωστός και ως Ferdi Omar), γενν. 26.12.1974 στο Hussein Dey της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

28)

* MORCILLO TORRES, Gracia (ακτιβίστρια της Ε.Τ.Α.· μέλος τoυ Kas/Ekin), γενν. 15.3.1967 στο San Sebastián (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητας 72.439.052

29)

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (γνωστός και ως MUGHNIYAH, Imad Fayiz), Ανώτερος Αξιωματικός Πληροφοριών της ΧΕΖΜΠΟΛΑΧ, γενν. 7.12.1962 στο Tayr Dibba του Λιβάνου, αριθ. διαβατηρίου 432298 (Λιβάνου)

30)

* NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.), γενν. 23.2.1961 στην Pamplona (Navarra), αριθ. δελτίου ταυτότητας 15.841.101

31)

NOUARA, Farid, γενν. 25.11.1973 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

32)

* ORBE SEVILLANO, Zigor (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· μέλος του Jarrai/Haika/Segi), γενν. 22.9.1975 στο Basauri (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 45.622.851

33)

* PALACIOS ALDAY, Gorka (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· μέλος του K. Madrid), γενν. 17.10.1974 στο Baracaldo (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 30.654.356

34)

* PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· μέλος του Jarrai/Haika/Segi), γενν. 18.9.1964 στο San Sebastián (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητας 15.976.521

35)

* QUINTANA ZORROZUA, Asier (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· μέλος του K. Madrid), γενν. 27.2.1968 στο Bilbao (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 30.609.430

36)

RESSOUS, Hoari (γνωστός και ως Hallasa Farid), γενν. 11.9.1968 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

37)

* RUBENACH ROIG, Juan Luis (ακτιβιστής της E.T.Α· μέλος του K. Madrid), γενν. 18.9.1963 στο Bilbao (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 18.197.545

38)

SEDKAOUI, Noureddine (γνωστός και ως Nounou), γενν. 23.6.1963 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

39)

SELMANI, Abdelghani (γνωστός και ως Gano), γενν. 14.6.1974 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

40)

SENOUCI, Sofiane, γενν. 15.4.1971 στο Hussein Dey της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

41)

SISON, José Maria (γνωστός και ως Armando Liwanag, ή και ως Joma, επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος των Φιλιππίνων, όπου συμπεριλαμβάνεται και ο NPA), γενν. 8.2.1939 στο Cabugao των Φιλιππίνων

42)

TINGUALI, Mohammed (γνωστός και ως Mouh di Kouba), γενν. 21.4.1964 στη Blida της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

43)

* URANGA ARTOLA, Kemen (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· μέλος τoυ Herri Batasuna/E.H./ Batasuna), γενν. 25.5.1969 στο Ondarroa (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 30.627.290

44)

* VALLEJO FRANCO, Iñigo (ακτιβιστής της E.T.A.), γεννηθείς 21.5.1976 στο Bilbao (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 29.036.694

45)

* VILA MICHELENA, Fermín (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· μέλος τoυ Kas/Ekin), γενν. 12.3.1970 στο Irún (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητας 15.254.214

2.   ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

1)

Οργάνωση Abu Nidal (ANO), (γνωστή και ως Επαναστατικό Συμβούλιο Fatah, Αραβικές Επαναστατικές Ταξιαρχίες, Μαύρος Σεπτέμβρης, και Επαναστατική Οργάνωση Σοσιαλιστών Μουσουλμάνων)

2)

Ταξιαρχία Μαρτύρων του Al-Aqsa

3)

Al-Aqsa e.V.

4)

al-Takfir και al-Hijra

5)

* Nuclei Territoriali Antimperialisti (Αντιιμπεριαλιστικοί Εδαφικοί Πυρήνες)

6)

* Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini — Occasionalmente Spettacolare (Βιοτεχνικός Συνεταιρισμός Πυρός και Συναφών Δραστηριοτήτων — κατά καιρούς θεαματικός)

7)

* Nuclei Armati per il Comunismo (Ένοπλοι Πυρήνες για τον Κομμουνισμό)

8)

Aum Shinrikyo (γνωστή και ως AUM, ή ως Aum Υπέρτατη Αλήθεια, ή ως Aleph)

9)

Babbar Khalsa

10)

* CCCCC — Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle (Πυρήνας εναντίον του Κεφαλαίου, των Φυλακών, των Δεσμοφυλάκων και των Κελιών)

11)

Κομμουνιστικό Κόμμα Φιλιππίνων, όπου συμπεριλαμβάνεται ο Νέος Λαϊκός Στρατός (NPA) των Φιλιππίνων, που συνδέεται με τον Sison, José Maria C. (γνωστό και ως Armando Liwanag, ή και ως Joma, επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος των Φιλιππίνων, όπου συμπεριλαμβάνεται και ο NPA)

12)

* Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός Συνέχεια (Continuity Irish Republican Army-CIRA)

13)

* Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Βασκική Πατρίδα και Ελευθερία (E.T.A.) [(Οι ακόλουθες οργανώσεις αποτελούν τμήμα της τρομοκρατικής οργάνωσης E.T.A.: K.a.s., Xaki· Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (γνωστή και ως Herri Batasuna ή ως Euskal Herritarrok)]

14)

Gama'a al-Islamiyya (Ισλαμική Ομάδα), (γνωστή και ως Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

15)

Μέγα Ισλαμικό Μέτωπο των Πολεμιστών της Ανατολής (Great Islamic Eastern Warriors Front) (IBDA-C)

16)

* Ομάδες Αντιφασιστικής Αντίστασης 1η Οκτωβρίου (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre — G.R.A.P.O.)

17)

Χαμάς (συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

18)

Χιζμπουλ Μουτζαχεντιν

19)

Ίδρυμα Αρωγής και Ανάπτυξης Αγίων Τόπων (Holy Land Foundation for Relief and Development)

20)

Διεθνής Ομοσπονδία Νεολαίας Σιχ (International Sikh Youth Federation (ISYF)

21)

* Solidarietà Internazionale (Διεθνής Αλληλεγγύη)

22)

Kahane Chai (Kach)

23)

Δύναμη Κομάντο του Χαλιστάν (Khalistan Commando Force, KCF-P)

24)

Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) (γνωστό και ως KADEK ή ως KONGRA-GEL)

25)

Απελευθερωτικοί Τίγρεις του Ταμιλ Ιλάμ (Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE)

26)

* Δύναμη Νομιμοφρόνων Εθελοντών (Loyalist Volunteer Force, LVF)

27)

Οργάνωση Mujahedin-e Khalq (MEK ή MKO) [εκτός από το «Εθνικό Αντιστασιακό Συμβούλιο του Ιράν» («National Council of Resistance of Iran» — NCRI)] [γνωστή και ως Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός του Iran (NLA, η μαχόμενη πτέρυγα της MEK), Μουτζαχεντίν του Λαού του Ιράν (PMOI), Εταιρία Μουσουλμάνων Ιρανών Σπουδαστών]

28)

Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός (Ejército de Liberación Nacional)

29)

* Εθελοντές της Οράγγης [Orange Volunteers (OV)]

30)

Παλαιστινιακό Απελευθερωτικό Μέτωπο (Palestine Liberation Front, PLF)

31)

Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ (Palestinian Islamic Jihad — PIJ)

32)

Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (Popular Front for the Liberation of Palestine — PFLP)

33)

Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης — Γενική Διοίκηση (Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command, γνωστό και ως PFLP-General Command, PFLP-GC)

34)

* Πραγματικός ΙΡΑ (Real IRA)

35)

* Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente (Ερυθρές Ταξιαρχίες για την Οικοδόμηση του Μαχητικού Κομμουνιστικού Κόμματος)

36)

* Red Hand Defenders (RHD)

37)

Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, FARC)

38)

* Επαναστατικοί Πυρήνες

39)

* Επαναστατική Οργάνωση 17 Νοέμβρη

40)

Επαναστατικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός/Μέτωπο (DHKP/C), [γνωστός ως Devrimci Sol (Επαναστατική Αριστερά), Dev Sol]

41)

Φωτεινό Μονοπάτι (Sendero Luminoso — SL)

42)

Ίδρυμα Al Aqsa (γνωστό και ως Stichting Al Aqsa Nederland, ή Al Aqsa Nederland)

43)

* Brigata XX Luglio (Ταξιαρχία 20ής Ιουλίου)

44)

* Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

45)

Ενωμένες Δυνάμεις/Ομάδα Αυτοάμυνας Κολομβίας (Autodefensas Unidas de Colombia — AUC)

46)

* Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria (Πυρήνας Επαναστατικής Προλεταριακής Πρωτοβουλίας)

47)

* Nuclei di Iniziativa Proletaria (Πυρήνες Προλεταριακής Πρωτοβουλίας)

48)

* F.A.I. — Federazione Anarchica Informale (Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία)


(1)  Πρόσωπα, ομάδες και οντότητες που επισημαίνονται με αστερίσκο υπόκεινται μόνο στις διατάξεις του άρθρου 4 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ