ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 122

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

49ό έτος
9 Μαΐου 2006


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 700/2006 του Συμβουλίου, της 25ης Απριλίου 2006, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3690/93 για τη θέσπιση κοινοτικού καθεστώτος που καθορίζει τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις άδειες αλιείας

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 701/2006 του Συμβουλίου, της 25ης Απριλίου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου όσον αφορά την χρονική κάλυψη της τιμοληψίας στους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτού ( 1 )

3

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 702/2006 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2006, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

5

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 703/2006 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2006, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1845/2005 σχετικά με την ποσότητα η οποία καλύπτεται από τη διαρκή δημοπρασία για την επαναπώληση στην κοινοτική αγορά αραβοσίτου που έχει στην κατοχή του ο τσεχικός οργανισμός παρέμβασης

7

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 704/2006 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2006, για τον άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικής ποσόστωσης για κατεψυγμένο βόειο κρέας του κωδικού ΣΟ 0202 και προϊόντα του κωδικού ΣΟ 02062991 (1η Ιουλίου 2006 έως 30 Ιουνίου 2007)

8

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 705/2006 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2006, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 22/2006 σχετικά με την προκήρυξη διαρκούς δημοπρασίας για την επαναπώληση στην κοινοτική αγορά ζάχαρης που έχουν στην κατοχή τους οι οργανισμοί παρέμβασης του Βελγίου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Σλοβακίας και της Σουηδίας

13

 

*

Κανονισμóς (ΕΚ) αριθ. 706/2006 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2006, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 ως προς τη χρονική περίοδο που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη για να εκδίδουν εγκρίσεις περιορισμένης διάρκειας ( 1 )

16

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 707/2006 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2006, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 σε ό,τι αφορά τις εγκρίσεις περιορισμένης διάρκειας και τα παραρτήματα Ι και ΙΙΙ ( 1 )

17

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 708/2006 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2006, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 21 και τη διερμηνεία 7 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ) ( 1 )

19

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 709/2006 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2006, για την τροποποίηση των δασμών κατά την εισαγωγή στον τομέα των σιτηρών που εφαρμόζονται από τις 9 Μαΐου 2006

24

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 710/2006 της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2006, για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Β στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες)

27

 

 

II   Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

 

 

Συμβούλιο

 

*

Αποφαση του Συμβουλιου, της 25ης Απριλίου 2006, για το διορισμό δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών από την Τσεχική Δημοκρατία στην Επιτροπή των Περιφερειών

28

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

9.5.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 122/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 700/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 25ης Απριλίου 2006

για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3690/93 για τη θέσπιση κοινοτικού καθεστώτος που καθορίζει τις ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις άδειες αλιείας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3690/93 (2) στηρίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3760/92 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1992, για τη θέσπιση κοινοτικού συστήματος για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια (3), ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (4). Οι παραπομπές και οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3690/93 δεν είναι πλέον συμβατές με το νέο αυτό κανονισμό ο οποίος θεσπίζει νέους κανόνες για τη διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας βάσει των αδειών αλιείας.

(2)

Το άρθρο 22 παράγραφος 3 και το άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 εξουσιοδοτούν την Επιτροπή να θεσπίσει κανόνες εφαρμογής για τη διαχείριση των αδειών αλιείας και των αλιευτικών ικανοτήτων.

(3)

Η Επιτροπή εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1281/2005, της 3ης Αυγούστου 2005, για τη διαχείριση των αδειών αλιείας και των ελάχιστων πληροφοριών που πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτές (5), ο οποίος πρόκειται να εφαρμοστεί από την ημερομηνία κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3690/93.

(4)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3690/93 καταργείται,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3690/93 καταργείται.

2.   Οι παραπομπές στον καταργηθέντα κανονισμό θεωρούνται ότι αποτελούν παραπομπές στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1281/2005 σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εβδόμη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 25 Απριλίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. PRÖLL


(1)  Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2)  ΕΕ L 341 της 31.12.1993, σ. 93.

(3)  ΕΕ L 389 της 31.12.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1181/98 (ΕΕ L 164 της 9.6.1998, σ. 1).

(4)  ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.

(5)  ΕΕ L 203 της 4.8.2005, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας αντιστοιχίας

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3690/93

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1281/2005

Άρθρο 1

Άρθρα 1 και 3

Άρθρο 2

Άρθρο 5

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρα 8 και 9


9.5.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 122/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 701/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 25ης Απριλίου 2006

για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου όσον αφορά την χρονική κάλυψη της τιμοληψίας στους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτού

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 1995, για τη θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή (1), και ιδίως το τρίτο εδάφιο του άρθρου 4 και το άρθρο 5 παράγραφος 3,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2), όπως απαιτείται από το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι εναρμονισμένοι δείκτες τιμών καταναλωτή («ΕνΔΤΚ») είναι εναρμονισμένοι δείκτες πληθωρισμού που απαιτούνται από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα με το άρθρο 121 της συνθήκης ΕΚ. Οι ΕνΔΤΚ διευκολύνουν διεθνείς συγκρίσεις του πληθωρισμού των τιμών καταναλωτή. Αποτελούν σημαντικούς δείκτες για τη διαχείριση της νομισματικής πολιτικής.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95, τα κράτη μέλη οφείλουν, στο πλαίσιο της εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού, να καταρτίζουν ΕνΔΤΚ ξεκινώντας με το δείκτη του Ιανουαρίου 1997.

(3)

To άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 απαιτεί να βασίζονται οι ΕνΔΤΚ στις τιμές των αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται προς αγορά στην οικονομική επικράτεια του κράτους μέλους με σκοπό την άμεση ικανοποίηση της καταναλωτικής ζήτησης.

(4)

O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1749/96 της Επιτροπής, της 9ης Σεπτεμβρίου 1996, επί των αρχικών μέτρων για την υλοποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου για τους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή (3), όρισε την κάλυψη των ΕνΔΤΚ ως τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην τελική νομισματική καταναλωτική δαπάνη του νοικοκυριού που πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, στην οικονομική επικράτεια του κράτους μέλους, σε μία ή και στις δύο συγκρινόμενες χρονικές περιόδους.

(5)

Το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1749/96 απαιτεί οι ΕνΔΤΚ να καταρτίζονται με βάση δείγματα-στόχους τα οποία έχουν επαρκείς τιμές στο εσωτερικό κάθε στοιχειώδους συνολικού μεγέθους για να λαμβάνονται υπόψη οι διακυμάνσεις των κινήσεων των τιμών του πληθυσμού.

(6)

Διαφορές στις περιόδους τιμοληψίας μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές διαφορές στις εκτιμώμενες αλλαγές τιμών για τις συγκρινόμενες χρονικές περιόδους.

(7)

Απαιτείται εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τη χρονική κάλυψη των ΕνΔΤΚ για να εξασφαλιστεί ότι οι ΕνΔΤΚ που προκύπτουν πληρούν τις απαιτήσεις συγκρισιμότητας, αξιοπιστίας και καταλληλότητας του άρθρου 4 τρίτο εδάφιο και του άρθρου 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95.

(8)

Για την κατάρτιση του δείκτη τιμών καταναλωτή της Νομισματικής Ένωσης (ΔΤΚΝΕ) και του ευρωπαϊκού δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕυρΔΤΚ) απαιτείται μια εναρμονισμένη έννοια της χρονικής κάλυψης των ΕνΔΤΚ. Αυτό, ωστόσο, δεν θα πρέπει να εμποδίζει τη δημοσίευση προσωρινών ΕνΔΤΚ ή ΕνΔΤΚ για την ταχεία εκτίμηση της μέσης αλλαγής τιμών που βασίζονται σε μέρος των πληροφοριών σχετικά με τις τιμές που παρατηρήθηκαν το μήνα στον οποίο αναφέρεται ο τρέχων δείκτης.

(9)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1921/2001 της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2001, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου όσον αφορά τα ελάχιστα πρότυπα για τις αναθεωρήσεις του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2602/2000 (4) ορίζει ότι οι μεταβολές στο σύστημα των εναρμονισμένων κανόνων δεν θα πρέπει να απαιτούν αναθεωρήσεις, αλλά, όταν απαιτείται θα πρέπει να εκτιμάται ο αντίκτυπος τους στα ετήσια ποσοστά μεταβολής του ΕνΔΤΚ.

(10)

Η επιτροπή στατιστικού προγράμματος γνωμοδότησε σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 1989, για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (5),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στόχος

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση ελαχίστων προτύπων για τις περιόδους τιμοληψίας προκειμένου να βελτιωθεί η συγκρισιμότητα, η αξιοπιστία και η καταλληλότητα των ΕνΔΤΚ.

Άρθρο 2

Αντιπροσώπευση

Ο ΕνΔΤΚ είναι μια δειγματική στατιστική συνάρτηση η οποία αντιπροσωπεύει τη μέση μεταβολή των τιμών μεταξύ του ημερολογιακού μηνός του τρέχοντος δείκτη και της περιόδου με την οποία συγκρίνεται.

Άρθρο 3

Ελάχιστα πρότυπα τιμοληψίας

1.   Η τιμοληψία πραγματοποιείται επί τουλάχιστον μία εργάσιμη εβδομάδα στα μέσα ή περί τα μέσα του ημερολογιακού μηνός τον οποίο αφορά ο δείκτης.

2.   Για προϊόντα που είναι γνωστό ότι συνήθως παρουσιάζουν έντονες και ακανόνιστες μεταβολές τιμών μέσα στον ίδιο μήνα, η τιμοληψία πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια περιόδου μεγαλύτερης από μία εργάσιμη εβδομάδα.

Ο κανόνας αυτός ισχύει ειδικότερα για τα ακόλουθα προϊόντα:

α)

ενεργειακά προϊόντα και

β)

νωπά τρόφιμα, όπως φρούτα και λαχανικά.

Άρθρο 4

Εφαρμογή

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται το αργότερο το Δεκέμβριο του 2007 και παράγουν αποτελέσματα με το δείκτη του Ιανουαρίου 2008.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 25 Απριλίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. PRÖLL


(1)  ΕΕ L 257 της 27.10.1995, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(2)  Γνώμη που διατυπώθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2006 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3)  ΕΕ L 229 της 10.9.1996, σ. 3· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1708/2005 (ΕΕ L 274 της 20.10.2005, σ. 9).

(4)  ΕΕ L 261 της 29.9.2001, σ. 49.

(5)  ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.


9.5.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 122/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 702/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Μαΐου 2006

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 9 Μαΐου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2006.

Για την Επιτροπή

J. L. DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2005 (ΕΕ L 62 της 9.3.2005, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 8ης Μαΐου 2006, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052

97,3

204

125,9

212

127,8

999

117,0

0707 00 05

052

114,3

628

155,5

999

134,9

0709 90 70

052

116,5

204

25,1

999

70,8

0805 10 20

052

46,6

204

39,6

212

60,2

220

41,5

400

40,9

448

49,4

624

56,8

999

47,9

0805 50 10

052

42,3

388

50,9

508

39,2

528

37,6

624

62,6

999

46,5

0808 10 80

388

85,1

400

129,5

404

101,8

508

79,6

512

78,5

524

87,6

528

80,9

720

90,0

804

107,6

999

93,4


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 750/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 126 της 19.5.2005, σ. 12). Ο κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


9.5.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 122/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 703/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Μαΐου 2006

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1845/2005 σχετικά με την ποσότητα η οποία καλύπτεται από τη διαρκή δημοπρασία για την επαναπώληση στην κοινοτική αγορά αραβοσίτου που έχει στην κατοχή του ο τσεχικός οργανισμός παρέμβασης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1845/2005 της Επιτροπής (2) προκηρύχθηκε διαρκής δημοπρασία για την επαναπώληση στην κοινοτική αγορά 31 185 τόνων αραβοσίτου που έχει στην κατοχή του ο τσεχικός οργανισμός παρέμβασης.

(2)

Λαμβανομένης υπόψη της παρούσας κατάστασης της αγοράς, πρέπει να προβλεφθεί αύξηση των ποσοτήτων αραβοσίτου που τίθενται προς πώληση από τον τσεχικό οργανισμό παρέμβασης στην εσωτερική αγορά, αυξάνοντας την ποσότητα που καλύπτεται από τη διαρκή δημοπρασία σε 131 185 τόνους.

(3)

Κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1845/2005 αναλόγως.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1845/2005 τροποποιείται ως εξής:

Στο άρθρο 1, οι όροι «31 185 τόνοι» αντικαθίστανται από τους όρους «131 185 τόνοι».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της 19.7.2005, σ. 11).

(2)  ΕΕ L 296 της 12.11.2005, σ. 3.


9.5.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 122/8


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 704/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Μαΐου 2006

για τον άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικής ποσόστωσης για κατεψυγμένο βόειο κρέας του κωδικού ΣΟ 0202 και προϊόντα του κωδικού ΣΟ 0206 29 91 (1η Ιουλίου 2006 έως 30 Ιουνίου 2007)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο πίνακας CXL του ΠΟΕ υποχρεώνει την Κοινότητα να ανοίγει ετήσια εισαγωγική ποσόστωση 53 000 τόνων κατεψυγμένου βοείου κρέατος του κωδικού ΣΟ 0202 και προϊόντων του κωδικού ΣΟ 0206 29 91 (αύξων αριθμός 09.4003). Πρέπει να θεσπιστούν κανόνες εφαρμογής για το έτος ποσόστωσης 2006/07 που αρχίζει την 1η Ιουλίου 2006.

(2)

Η διαχείριση της ποσόστωσης 2005/06 πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2005 της Επιτροπής, της 12ης Μαΐου 2005, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικής ποσόστωσης για κατεψυγμένο βόειο κρέας του κωδικού ΣΟ 0202 και προϊόντα του κωδικού ΣΟ 0206 29 91 (1η Ιουλίου 2005 έως 30 Ιουνίου 2006) (2). Ο κανονισμός αυτός εισήγαγε διαχειριστική μέθοδο βασιζόμενη σε κριτήριο επιδόσεων σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές που εξασφαλίζει τη διάθεση της ποσόστωσης σε κατ’ επάγγελμα εμπορευόμενους ικανούς να εισάγουν βόειο κρέας χωρίς ανεπίτρεπτη κερδοσκοπία.

(3)

Από την πείρα που αποκτήθηκε με την εφαρμογή της εν λόγω μεθόδου προκύπτει ότι τα αποτελέσματα είναι θετικά και ότι είναι επομένως σκόπιμο να διατηρηθεί η ίδια διαχειριστική μέθοδος για την περίοδο ποσόστωσης από την 1η Ιουλίου 2006 έως τις 30 Ιουνίου 2007.

(4)

Ενόψει της επικείμενης έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την επιφύλαξη του άρθρου 39 της εν λόγω συνθήκης, και προκειμένου να μπορέσουν οι εμπορευόμενοι των εν λόγω χωρών να επωφεληθούν από την ποσόστωση αυτή από την ημερομηνία της προσχώρησής τους, η περίοδος της ποσόστωσης πρέπει να χωριστεί σε δύο επί μέρους περιόδους και η διαθέσιμη ποσότητα στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής να κατανεμηθεί στις εν λόγω περιόδους, λαμβανομένων υπόψη των παραδοσιακών εμπορικών ρευμάτων μεταξύ της Κοινότητας και των προμηθευτριών χωρών στο πλαίσιο της ποσόστωσης αυτής.

(5)

Θεωρείται σκόπιμο να καθοριστεί περίοδος αναφοράς για τις επιλέξιμες εισαγωγές της οποίας η διάρκεια θα εξασφαλίζει αντιπροσωπευτικές επιδόσεις και η οποία θα είναι αρκούντως πρόσφατη, ώστε να αντανακλά τις τελευταίες εμπορικές εξελίξεις.

(6)

Για λόγους ελέγχου, οι αιτήσεις για δικαιώματα εισαγωγής θα πρέπει να υποβάλλονται στο κράτος μέλος όπου ο εμπορευόμενος είναι εγγεγραμμένος στο εθνικό μητρώο ΦΠΑ.

(7)

Για την αποτροπή κερδοσκοπίας, θα πρέπει να καθοριστεί εγγύηση σχετικά με τα δικαιώματα εισαγωγής για κάθε αιτούντα στο πλαίσιο της ποσόστωσης.

(8)

Για να υποχρεωθούν οι εμπορευόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών εισαγωγής όσον αφορά όλα τα παραχωρούμενα δικαιώματα εισαγωγής, είναι σκόπιμο να οριστεί ότι η εν λόγω υποχρέωση συνιστά πρωτογενή απαίτηση, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85 της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 1985, για τον καθορισμό των κοινών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος εγγυήσεων για τα γεωργικά προϊόντα (3).

(9)

Εφόσον δεν προβλέπονται σχετικές παρεκκλίσεις, στα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού πρέπει να εφαρμόζονται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 2000, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (4) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1445/95 της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 1995, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα του βοείου κρέατος και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80 (5).

(10)

Η επιτροπή διαχείρισης βοείου κρέατος δεν διατύπωσε γνώμη εντός της προθεσμίας που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Ανοίγεται, για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2006 έως τις 30 Ιουνίου 2007, δασμολογική ποσόστωση 53 000 τόνων, εκφρασμένη σε βάρος κρέατος άνευ οστών, κατεψυγμένου κρέατος βοοειδών του κωδικού ΣΟ 0202 και προϊόντων του κωδικού ΣΟ 0206 29 91.

Η δασμολογική ποσόστωση φέρει τον αύξοντα αριθμό 09.4003.

2.   Ο δασμός κοινού δασμολογίου που εφαρμόζεται στην ποσόστωση της παραγράφου 1 ανέρχεται σε 20 % επί της αξίας.

3.   Η ποσότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατανέμεται ως εξής:

α)

37 000 τόνοι για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2006 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006·

β)

16 000 τόνοι για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 30 Ιουνίου 2007.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:

α)

100 χιλιόγραμμα κρέατος με οστά ισοδυναμούν προς 77 χιλιόγραμμα κρέατος άνευ οστών·

β)

ως «κατεψυγμένο κρέας» νοείται κρέας που όταν εισέρχεται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας είναι κατεψυγμένο με εσωτερική θερμοκρασία – 12 °C ή χαμηλότερη.

Άρθρο 3

1.   Εμπορευόμενοι της Κοινότητας δύνανται να υποβάλουν αίτηση για δικαιώματα εισαγωγής με βάση μία ποσότητα αναφοράς ίση με τις ποσότητες βοείου κρέατος των κωδικών ΣΟ 0201, 0202, 0206 10 95 ή 0206 29 91 που έχουν εισαχθεί από αυτούς ή εξ ονόματός τους δυνάμει των σχετικών τελωνειακών διατάξεων, κατά την περίοδο μεταξύ της 1ης Μαΐου 2005 και της 30ής Απριλίου 2006.

Με την επιφύλαξη της έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, την 1η Ιανουαρίου 2007, οι εμπορευόμενοι των χωρών αυτών δύνανται να υποβάλουν αίτηση για δικαιώματα εισαγωγής σε σχέση με τις διαθέσιμες ποσότητες της δεύτερης επί μέρους περιόδου της ποσόστωσης αυτής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β), με βάση τις εισαγωγές της περιόδου και τα προϊόντα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

2.   Οι επιχειρήσεις που προκύπτουν από τη συγχώνευση επιχειρήσεων, καθεμία από τις οποίες έχει πραγματοποιήσει εισαγωγές αναφοράς, δύνανται να χρησιμοποιούν τις εν λόγω εισαγωγές αναφοράς ως βάση για τις αιτήσεις τους.

3.   Η αίτηση για δικαιώματα εισαγωγής συνοδεύεται από αποδεικτικό των προβλεπόμενων στην παράγραφο 1 εισαγωγών, υπό τη μορφή επικυρωμένου αντίγραφου της τελωνειακής διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία που προορίζεται για τον παραλήπτη.

Ωστόσο, οι εμπορευόμενοι που έχουν καταθέσει το αποδεικτικό αυτό μαζί με την αίτηση για δικαιώματα εισαγωγής σε σχέση με τις διαθέσιμες ποσότητες της πρώτης επί μέρους περιόδου της ποσόστωσης αυτής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α), δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν το αποδεικτικό αυτό σε περίπτωση αίτησης για δικαιώματα εισαγωγής σε σχέση με τις διαθέσιμες ποσότητες της δεύτερης επί μέρους περιόδου της ποσόστωσης αυτής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β).

Άρθρο 4

1.   Οι αιτήσεις για δικαιώματα εισαγωγής πρέπει να περιέλθουν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου ο αιτών είναι εγγεγραμμένος στο εθνικό μητρώο ΦΠΑ:

α)

το αργότερο τη δεύτερη Παρασκευή μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ώρα Βρυξελλών 13.00, για τις αιτήσεις που αφορούν την επί μέρους περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α)·

β)

το αργότερο στις 12 Ιανουαρίου 2007, 13.00 ώρα Βρυξελλών, για τις αιτήσεις που αφορούν την επί μέρους περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β).

Το σύνολο των ποσοτήτων που δηλώνονται ως ποσότητα αναφοράς, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3, συνιστούν τα αιτούμενα δικαιώματα εισαγωγής.

2.   Αφού επαληθεύσουν τα υποβληθέντα έγγραφα και, το αργότερο, την τρίτη Παρασκευή μετά τη λήξη των σχετικών προθεσμιών για την υποβολή των αιτήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή κατάλογο των αιτούντων για δικαιώματα εισαγωγής δυνάμει της προβλεπόμενης στο άρθρο 1 ποσόστωσης, στον οποίο εμφαίνονται ειδικότερα τα ονόματα και οι διευθύνσεις τους, καθώς και οι ποσότητες επιλέξιμου κρέατος που εισήχθη κατά την οικεία περίοδο αναφοράς.

3.   Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένων των ενδείξεων «ουδέν», διαβιβάζονται με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο χρησιμοποιώντας το έντυπο του παραρτήματος Ι.

Άρθρο 5

Η Επιτροπή αποφασίζει το συντομότερο δυνατό σε ποιο βαθμό μπορούν να χορηγηθούν δικαιώματα εισαγωγής στο πλαίσιο της προβλεπόμενης στο άρθρο 1 παράγραφος 1 ποσόστωσης. Εφόσον τα δικαιώματα εισαγωγής για τα οποία έχουν υποβληθεί αιτήσεις υπερβαίνουν τη διαθέσιμη ποσότητα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, η Επιτροπή καθορίζει αντίστοιχο συντελεστή χορήγησης.

Άρθρο 6

1.   Για να είναι αποδεκτή, η αίτηση δικαιωμάτων εισαγωγής πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση ύψους 6 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα ισοδυνάμου κρέατος άνευ οστών.

2.   Στην περίπτωση που η εφαρμογή του συντελεστή χορήγησης που αναφέρεται στο άρθρο 5 έχει ως αποτέλεσμα τη χορήγηση λιγότερων δικαιωμάτων εισαγωγής από εκείνα τα οποία έχουν ζητηθεί, η εγγύηση που έχει κατατεθεί αποδεσμεύεται αμελλητί κατ’ αναλογία.

3.   Η αίτηση χορήγησης ενός ή περισσοτέρων πιστοποιητικών εισαγωγής που καλύπτουν τα παραχωρηθέντα δικαιώματα εισαγωγής συνιστά πρωτογενή απαίτηση κατά την έννοια του άρθρου 20 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2220/85.

Άρθρο 7

1.   Οι εισαγωγές των κατανεμημένων ποσοτήτων υπόκεινται στην κατάθεση ενός ή περισσοτέρων πιστοποιητικών εισαγωγής.

2.   Αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών μπορούν να υποβληθούν αποκλειστικά στο κράτος μέλος στο οποίο ο αιτών έχει αποκτήσει δικαιώματα εισαγωγής στο πλαίσιο της προβλεπόμενης στο άρθρο 1 παράγραφος 1 ποσόστωσης.

Κάθε έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση των αποκτηθέντων δικαιωμάτων εισαγωγής.

3.   Στις αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών εισαγωγής και στα πιστοποιητικά αναγράφονται:

α)

στο τετραγωνίδιο 16, μία από τις ακόλουθες ομάδες κωδικών ΣΟ:

0202 10 00, 0202 20,

0202 30, 0206 29 91;

β)

στο τετραγωνίδιο 20, μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 8

1.   Εφαρμόζονται οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 και (ΕΚ) αριθ. 1445/95, εκτός αντιθέτων διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

2.   Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000, για όλες τις εισαχθείσες ποσότητες επιπλέον εκείνων που εμφαίνονται στο πιστοποιητικό εισαγωγής εισπράττεται ο πλήρης δασμός του κοινού δασμολογίου που εφαρμόζεται κατά την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία.

3.   Κανένα πιστοποιητικό εισαγωγής δεν ισχύει μετά τις 30 Ιουνίου 2007.

Άρθρο 9

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 121 της 13.5.2005, σ. 48.

(3)  ΕΕ L 205 της 3.8.1985, σ. 5· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 673/2004 (ΕΕ L 105 της 14.4.2004, σ. 17).

(4)  ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 410/2006 (ΕΕ L 71 της 10.3.2006, σ. 7).

(5)  ΕΕ L 143 της 27.6.1995, σ. 35· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1118/2004 (ΕΕ L 217 της 17.6.2004, σ. 10).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Φαξ ΕΚ: (32-2) 292 17 34

E-mail: AGRI-IMP-BOVINE@cec.eu.int

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 704/2006

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ενδείξεις αναφερόμενες στο άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο β)

:

στην ισπανική γλώσσα

:

Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 704/2006]

:

στην τσεχική γλώσσα

:

Zmražené hovězí maso (nařízení (ES) č. 704/2006)

:

στη δανική γλώσσα

:

Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 704/2006)

:

στη γερμανική γλώσσα

:

Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 704/2006)

:

στην εσθονική γλώσσα

:

Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 704/2006)

:

στην ελληνική γλώσσα

:

Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 704/2006]

:

στην αγγλική γλώσσα

:

Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 704/2006)

:

στη γαλλική γλώσσα

:

Viande bovine congelée [règlement (CE) no 704/2006]

:

στην ιταλική γλώσσα

:

Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 704/2006]

:

στη λεττονική γλώσσα

:

Saldēta liellopu gaļa (Regula (ΕΚ) Nr. 704/2006)

:

στη λιθουανική γλώσσα

:

Sušaldyta galvijiena (Reglamentas (EB) Nr. 704/2006)

:

στην ουγγρική γλώσσα

:

Fagyasztott szarvasmarhahús (704/2006/ΕΚ rendelet)

:

στη μαλτεζική γλώσσα

:

Laħam tal-friża tal-bhejjem ta’ l-ifrat (Regolament (KE) Nru 704/2006)

:

στην ολλανδική γλώσσα

:

Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 704/2006)

:

στην πολωνική γλώσσα

:

Mrożone mięso wołowe i cielęce (rozporządzenie (WE) nr 704/2006)

:

στην πορτογαλική γλώσσα

:

Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 704/2006]

:

στη σλοβακική γλώσσα

:

Zmrazené hovädzie mäso [smernica (ES) č. 704/2006]

:

στη σλοβενική γλώσσα

:

Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 704/2006)

:

στη φινλανδική γλώσσα

:

Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 704/2006)

:

στη σουηδική γλώσσα

:

Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 704/2006)


9.5.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 122/13


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 705/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Μαΐου 2006

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 22/2006 σχετικά με την προκήρυξη διαρκούς δημοπρασίας για την επαναπώληση στην κοινοτική αγορά ζάχαρης που έχουν στην κατοχή τους οι οργανισμοί παρέμβασης του Βελγίου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Σλοβακίας και της Σουηδίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι ποσότητες για επαναπώληση που ορίστηκαν πρόσφατα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 22/2006 της Επιτροπής (2) αντικατοπτρίζουν την κατάσταση των αποθεμάτων παρέμβασης στις 31 Δεκεμβρίου 2005. Από την ημερομηνία αυτή και μετά σημαντικές ποσότητες έγιναν αποδεκτές από τους οργανισμούς παρέμβασης σε ορισμένα από τα εν λόγω κράτη μέλη και επίσης από τη Γερμανία και τη Σλοβενία.

(2)

Οι ποσότητες αυτές πρέπει να συμπεριληφθούν στην προσφορά για πώληση μέσω διαρκούς δημοπρασίας στην εσωτερική αγορά της Κοινότητας.

(3)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 22/2006 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 22/2006 της Επιτροπής τροποποιείται ως εξής:

1)

Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2)

Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

Οι οργανισμοί παρέμβασης του Βελγίου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας, της Σλοβακίας και της Σουηδίας προσφέρουν για πώληση μέσω διαρκούς δημοπρασίας στην κοινοτική εσωτερική αγορά συνολικές ποσότητες 1 493 136,672 τόνων ζάχαρης που έγινε αποδεκτή στην παρέμβαση και είναι διαθέσιμη για πώληση στην εσωτερική αγορά. Τα οικεία κράτη μέλη και οι σχετικές ποσότητες ορίζονται στο παράρτημα I».

3)

Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 6 της 10.1.2004, σ. 16).

(2)  ΕΕ L 5 της 10.1.2006, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κράτη μέλη που διαθέτουν ζάχαρη παρέμβασης

Κράτος μέλος

Οργανισμός παρέμβασης

Ποσότητες που έχει στην κατοχή του ο οργανισμός παρέμβασης και είναι διαθέσιμες για πώληση στην εσωτερική αγορά

(σε τόνους)

Βέλγιο

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

40 648,092

Τσεχική Δημοκρατία

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 PRAHA 1

Tel.: (420) 222 871 427

Fax: (420) 222 871 563

77 937,72

Γερμανία

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 68 45 35 12/38 50

Fax (49-228) 68 45 36 24

40 000

Ισπανία

Fondo Español de Garantía Agraria

Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

Tel. (34) 913 47 64 66

Fax (34) 913 47 63 97

8 300

Ιρλανδία

Intervention Section on Farm Investment

Subsidies & Storage Division

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Tel. (353-5) 36 34 37

Fax (353-5) 34 28 41

12 000

Ιταλία

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Torino, 45

00185 Roma

Tel. (0039-06) 49 499 558

Fax (0039-06) 49 499 761

784 974,7

Ουγγαρία

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

(Agricultural and Rural Development Agency)

H-1095 Budapest

Soroksári út 22–24.

Tel: (36-1) 219 62 13

Fax: (36-1) 219 89 05 vagy (36-1) 219 62 59

232 311,9

Πολωνία

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Cukru

Dział Dopłat i Interwencji

ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tel. (48 22) 661 71 30

Faks (48 22) 661 72 77

208 226,26

Σλοβενία

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

1000 Ljubljana

Telefon (386 1) 580 77 92

Telefaks (386 1) 478 92 06

9 700

Σλοβακία

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie cukru a ostatných komodít

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Tel.: (421-2) 58 24 32 55

Fax: (421-2) 534 26 65

20 000

Σουηδία

Statens jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

59 038»


9.5.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 122/16


ΚΑΝΟΝΙΣΜÓΣ (ΕΚ) αριθ. 706/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Μαΐου 2006

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 ως προς τη χρονική περίοδο που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη για να εκδίδουν εγκρίσεις περιορισμένης διάρκειας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2002, για κοινούς κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 και το άρθρο 6 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 τέθηκε σε εφαρμογή βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, της 24ης Σεπτεμβρίου 2003, για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής (2).

(2)

Το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 ορίζει ότι, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 21.Α.159 του παραρτήματος, τα κράτη μέλη δύνανται να εκδίδουν εγκρίσεις περιορισμένης διάρκειας έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2005.

(3)

Το άρθρο 5 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 ορίζει ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (εφεξής «Οργανισμός») αξιολογεί, εν ευθέτω χρόνω, τις επιπτώσεις των διατάξεων του εν λόγω κανονισμού στη διάρκεια της ισχύος των εγκρίσεων, εν όψει της κατάρτισης γνωμοδότησης προς την Επιτροπή, όπου θα περιλαμβάνονται πιθανές τροποποιήσεις του.

(4)

Ο Οργανισμός ανέλαβε αυτή την αξιολόγηση και συνεπέρανε ότι πρέπει να καθοριστεί νέα προθεσμία ούτως ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να προσαρμόσουν την εθνική νομοθεσία τους με βάση το σύστημα εγκρίσεων απεριόριστης διάρκειας.

(5)

Δεν υπάρχει πλέον λόγος διατήρησης της διάταξης που αφορά τη διενέργεια αξιολόγησης από τον Οργανισμό. Η εν λόγω διάταξη πρέπει να διαγραφεί.

(6)

Ως εκ τούτου ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό βασίζονται σε γνώμη που εξέδωσε ο Οργανισμός σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β) και το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συγκροτήθηκε δυνάμει του άρθρου 54 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 2, η ημερομηνία «28 Σεπτεμβρίου 2005» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «28 Σεπτεμβρίου 2007»·

β)

η παράγραφος 5 διαγράφεται.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2006.

Για την Επιτροπή

Jacques BARROT

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 240 της 7.9.2002, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1701/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της 27.9.2003, σ. 5).

(2)  ΕΕ L 243 της 27.9.2003, σ. 6· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 381/2005 (ΕΕ L 61 της 8.3.2005, σ. 3).


9.5.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 122/17


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 707/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Μαΐου 2006

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 σε ό,τι αφορά τις εγκρίσεις περιορισμένης διάρκειας και τα παραρτήματα Ι και ΙΙΙ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2002, για κοινούς κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 και το άρθρο 6 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 τέθηκε σε εφαρμογή βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2003, για τη διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρμόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα (2), καθώς και βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003, της 24ης Σεπτεμβρίου 2003, για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής (3).

(2)

Το άρθρο 7 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 ορίζει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να εκδίδουν εγκρίσεις περιορισμένης διάρκειας σε σχέση με το παράρτημα ΙΙ και το παράρτημα ΙV, έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2005.

(3)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (εφεξής «οργανισμός») έχει αναλάβει την αξιολόγηση των επιπτώσεων των διατάξεων για τη διάρκεια ισχύος των εγκρίσεων και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να οριστεί νέα προθεσμία, ούτως ώστε τα κράτη μέλη να μπορέσουν να προσαρμόσουν την εθνική τους νομοθεσία στο σύστημα εγκρίσεων απεριόριστης διάρκειας.

(4)

Τα αποτελέσματα των πορισμάτων της έρευνας για τα ατυχήματα που αφορούσαν πεπαλαιωμένα αεροσκάφη και την ασφάλεια των δεξαμενών καυσίμου υπογραμμίζουν την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι νέες ή τροποποιημένες οδηγίες συντήρησης που εκδίδονται από τους κατόχους πιστοποιητικών τύπου και να επανεξετάζεται τακτικά το πρόγραμμα συντήρησης.

(5)

Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι το προσωπικό που ασκεί δικαιώματα πιστοποίησης πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει την άδειά του, προς απόδειξη των προσόντων του, εντός 24 ωρών, εφόσον το ζητήσει εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

(6)

Ως εκ τούτου ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό βασίζονται σε γνώμες που εξέδωσε ο οργανισμός σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο β) και το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει του άρθρου 54 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 τροποποιείται ως εξής:

1)

στο άρθρο 7 παράγραφος 4, η ημερομηνία «28 Σεπτεμβρίου 2005» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «28 Σεπτεμβρίου 2007»·

2)

στο παράρτημα Ι, παράγραφος Μ.Α.302, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία στ) και ζ):

«στ)

Το πρόγραμμα συντήρησης πρέπει να επανεξετάζεται περιοδικά και να τροποποιείται όταν είναι απαραίτητο. Με την επανεξέταση θα εξασφαλίζεται ότι το πρόγραμμα εξακολουθεί να είναι έγκυρο βάσει της πείρας πτητικής λειτουργίας, λαμβανομένων παράλληλα υπόψη των νέων ή/και τροποποιημένων οδηγιών συντήρησης που εκδίδονται από τον κάτοχο πιστοποιητικού τύπου.

ζ)

Το πρόγραμμα συντήρησης πρέπει να αντανακλά τις ισχύουσες υποχρεωτικές κανονιστικές απαιτήσεις, οι οποίες καθορίζονται στα έγγραφα που εκδίδονται από τον κάτοχο πιστοποιητικού τύπου με σκοπό τη συμμόρφωση με το μέρος 21A.61.»·

3)

στο παράρτημα ΙΙΙ, εισάγεται η ακόλουθη παράγραφος:

«66.A.55   Απόδειξη προσόντων

Το προσωπικό που ασκεί δικαιώματα πιστοποίησης πρέπει να προσκομίσει την άδειά του, προς απόδειξη των προσόντων του, εντός 24 ωρών, εφόσον το ζητήσει εξουσιοδοτημένο πρόσωπο».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2006.

Για την Επιτροπή

Jacques BARROT

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 240 της 7.9.2002, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1701/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 243 της 27.9.2003, σ. 5).

(2)  ΕΕ L 315 της 28.11.2003, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 243 της 27.9.2003, σ. 6· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 381/2005 (ΕΕ L 61 της 8.3.2005, σ. 3).


9.5.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 122/19


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 708/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Μαΐου 2006

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 21 και τη διερμηνεία 7 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002 για την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 (2) υιοθετήθηκαν ορισμένα από τα υφιστάμενα στις 14 Σεπτεμβρίου 2002 διεθνή λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες.

(2)

Στις 24 Νοεμβρίου 2005, η Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ) δημοσίευσε την διερμηνεία 7 της ΕΔΔΠΧΠ Εφαρμογή της προσέγγισης της αναπροσαρμογής βάσει του ΔΛΠ 29 Οικονομικές καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονομίες, που αναφέρεται στο εξής ως «ΕΔΔΠΧΠ 7». Η ΕΔΔΠΧΠ 7 διευκρινίζει τις απαιτήσεις βάσει του ΔΛΠ 29 Οικονομικές καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονομίες σχετικά με προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αναπροσαρμόζουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 29 κατά το πρώτο έτος κατά το οποίο διαπιστώνουν την ύπαρξη υπερπληθωρισμού στην οικονομία του νομίσματος λειτουργίας τους.

(3)

Στις 15 Δεκεμβρίου 2005 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB — International Accounting Standards Board) εξέδωσε τροποποίηση όσον αφορά το ΔΛΠ 21 Οι επιδράσεις μεταβολών των τιμών συναλλάγματος — Καθαρή επένδυση σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό, προκειμένου να διευκρινιστούν οι απαιτήσεις του όσον αφορά τις επενδύσεις μιας οντότητας σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό. Οι εταιρείες είχαν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με δάνεια που αποτελούν μέρος των επενδύσεων μιας εταιρείας σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό δεδομένου ότι το ΔΛΠ 21 περιείχε διατάξεις που απαιτούσαν το δάνειο να εκφράζεται στο νόμισμα λειτουργίας είτε της αναφέρουσας οντότητας είτε της εκμετάλλευσης στο εξωτερικό έτσι ώστε οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν να μπορούν να αναγνωρίζονται στο τμήμα των ιδίων κεφαλαίων των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Ωστόσο, στην πράξη το δάνειο μπορεί να εκφράζεται σε άλλο (τρίτο) νόμισμα. Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είχε την πρόθεση να επιβάλει αυτόν τον περιορισμό και, συνεπώς, δημοσίευσε την τροποποίηση αυτή έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα το δάνειο να εκφράζεται σε τρίτο νόμισμα.

(4)

Οι διαβουλεύσεις με τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες του τομέα επιβεβαιώνουν ότι η ΕΔΔΠΧΠ 7 και η τροποποίηση του ΔΛΠ 21 πληρούν τα τεχνικά κριτήρια έγκρισης που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002.

(5)

Κατά συνέπεια ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Κανονιστικής Επιτροπής Λογιστικών Θεμάτων.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1725/2003 τροποποιείται ως εξής:

1)

Προστίθεται η διερμηνεία 7 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ) Εφαρμογή της προσέγγισης της αναπροσαρμογής βάσει του ΔΛΠ 29 Οικονομικές καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονομίες, όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

2)

Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 21 τροποποιείται σύμφωνα με την τροποποίηση του ΔΛΠ 21 Οι Επιδράσεις των μεταβολών των τιμών συναλλάγματος — Καθαρή επένδυση σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό, όπως ορίζεται το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

1.   Οι εταιρείες εφαρμόζουν την ΕΔΔΠΧΠ 7 όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από την ημερομηνία έναρξης του οικονομικού τους έτους 2006 το αργότερο, εκτός από τις εταιρείες με ημερομηνίες έναρξης τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο οι οποίες εφαρμόζουν την ΕΔΔΠΧΠ 7 από την ημερομηνία έναρξης του οικονομικού τους έτους 2007 το αργότερο.

2.   Οι εταιρείες εφαρμόζουν την τροποποίηση του ΔΛΠ 21 όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού από την ημερομηνία έναρξης του οικονομικού τους έτους 2006, το αργότερο.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2006.

Για την Επιτροπή

Charlie McCREEVY

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 261 της 13.10.2003, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 108/2006 (ΕΕ L 24 της 27.1.2006, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΕΔΔΠΧΠ 7

Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 7 Εφαρμογή της προσέγγισης αναπροσαρμογής βάσει του ΔΛΠ 29 Οικονομικές καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονομίες

ΔΛΠ 21

Τροποποίηση του ΔΛΠ 21 Οι Επιδράσεις μεταβολών του συναλλάγματος — Καθαρή επένδυση σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό

«Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου προστατεύονται όλα τα δικαιώματα με εξαίρεση του δικαιώματος αναπαραγωγής για προσωπική χρήση ή άλλους θεμιτούς σκοπούς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) στη διεύθυνση www.iasb.org»

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΔΔΠΧΠ 7

Εφαρμογή της προσέγγισης της αναπροσαρμογής βάσει του ΔΛΠ 29

Οικονομικές καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονομίες

Σχετικά έγγραφα

ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος

ΔΛΠ 29 Οικονομικές καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονομίες

Πλαίσιο

1

Η παρούσα Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση ως προς τον τρόπο εφαρμογής των απαιτήσεων του ΔΛΠ 29 σε μια περίοδο αναφοράς κατά την οποία μια οντότητα διαπιστώνει (1) την ύπαρξη υπερπληθωρισμού στην οικονομία του νομίσματος λειτουργίας της, εφόσον η οικονομία δεν ήταν υπερπληθωριστική κατά την προηγούμενη περίοδο, με αποτέλεσμα η οντότητα να αναπροσαρμόζει τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 29.

Ζητήματα

2

Τα θέματα που εξετάζει η παρούσα Διερμηνεία είναι:

α)

πως πρέπει να ερμηνευθεί η απαίτηση που διατυπώνεται στην παράγραφο 8 του ΔΛΠ 29 «… πρέπει επίσης να εμφανίζονται βάσει των τρεχουσών μονάδων μέτρησης κατά την ημερομηνία του ισολογισμού» όταν η οντότητα εφαρμόζει το Πρότυπο;

β)

πως πρέπει η οντότητα να καταχωρεί λογιστικά το άνοιγμα αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων/υποχρεώσεων στις αναπροσαρμοσμένες οικονομικές της καταστάσεις;

Ομόφωνη γνώμη

3

Σε μια περίοδο αναφοράς κατά την οποία μια οντότητα διαπιστώνει την ύπαρξη υπερπληθωρισμού στην οικονομία του νομίσματος λειτουργίας της, χωρίς να υπήρξε υπερπληθωρισμός την προηγούμενη περίοδο, τότε εφαρμόζει τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 29 σαν να ήταν πάντοτε η οικονομία σε κατάσταση υπερπληθωρισμού. Ως εκ τούτου, σε σχέση με μη νομισματικά στοιχεία μετρούμενα στο ιστορικό τους κόστος, ο ισολογισμός ανοίγματος της έναρξης της παλαιότερης περιόδου που περιλαμβάνεται στις οικονομικές της καταστάσεις, αναπροσαρμόζεται ώστε να αντικατοπτρίζει την επίδραση του πληθωρισμού από την ημερομηνία απόκτησης των περιουσιακών στοιχείων και πραγματοποίησης ή ανάληψης των υποχρεώσεων έως τον ισολογισμό κλεισίματος της περιόδου αναφοράς. Για μη νομισματικά στοιχεία εμφανιζόμενα στον ισολογισμό ανοίγματος σε ποσά αναφερόμενα σε ημερομηνίες διαφορετικές από τις ημερομηνίες απόκτησης ή πραγματοποίησης, η αναπροσαρμογή αντικατοπτρίζει την επίδραση του πληθωρισμού από τις ημερομηνίες καθορισμού των εν λόγω ποσών έως την ημερομηνία του ισολογισμού κλεισίματος της περιόδου αναφοράς.

4

Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού κλεισίματος, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/υποχρεώσεις αναγνωρίζονται και μετρώνται σύμφωνα με το ΔΛΠ 12. Ωστόσο, τα αναβαλλόμενα φορολογικά ποσά στον ισολογισμό ανοίγματος της περιόδου αναφοράς, προσδιορίζονται ως εξής:

α)

η οντότητα προβαίνει σε εκ νέου μέτρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων/υποχρεώσεων σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 αφού πρώτα αναπροσαρμόσει την ονομαστική λογιστική αξία των μη νομισματικών στοιχείων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού ανοίγματος της περιόδου αναφοράς εφαρμόζοντας την μονάδα μέτρησης την ημερομηνία εκείνη.

β)

οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/υποχρεώσεις που έχουν μετρηθεί εκ νέου βάσει του σημείου (α) αναπροσαρμόζονται κατά το ποσό της μεταβολής της μονάδας μέτρησης από την ημερομηνία του ισολογισμού ανοίγματος της περιόδου αναφοράς έως την ημερομηνία του ισολογισμού κλεισίματος της ίδιας περιόδου.

Η οντότητα εφαρμόζει την προσέγγιση που αναφέρεται στα σημεία (α) και (β) κατά την αναπροσαρμογή των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων/υποχρεώσεων στον ισολογισμό ανοίγματος οποιασδήποτε άλλης περιόδου σύγκρισης περιλαμβάνεται στις αναπροσαρμοσμένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο κατά την οποία η οντότητα εφαρμόζει το ΔΛΠ 29.

5

Αφού η οντότητα αναπροσαρμόσει τις οικονομικές της καταστάσεις, όλα τα αντίστοιχα ποσά στις οικονομικές καταστάσεις μιας επακόλουθης περιόδου αναφοράς, περιλαμβανομένων των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων/υποχρεώσεων, αναπροσαρμόζονται εφαρμόζοντας την μεταβολή της μονάδας μέτρησης για την εν λόγω επακόλουθη περίοδο αναφοράς μόνον στις αναπροσαρμοσμένες οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης περιόδου αναφοράς.

Έναρξη ισχύος

6

Η παρούσα Διερμηνεία τίθεται σε εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από την 1η Μαρτίου 2006 και μετά. Ενθαρρύνεται η εφαρμογή πριν την ημερομηνία αυτή. Εάν μια οντότητα εφαρμόσει την παρούσα Διερμηνεία σε οικονομικές καταστάσεις περιόδου με ημερομηνία έναρξης πριν την 1η Μαρτίου 2006, οφείλει να το κοινοποιήσει.

Τροποποίηση του ΔΛΠ 21

Οι επιδράσεις μεταβολών των τιμών συναλλάγματος

Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει τροποποιήσεις του ΔΛΠ 21 Οι επιδράσεις μεταβολών των τιμών συναλλάγματος. Οι τροποποιήσεις οριστικοποιούν προτάσεις που περιλαμβάνονταν στο Σχέδιο τεχνικής διόρθωσης 1 Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του ΔΛΠ 21 Καθαρή επένδυση σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό, που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2005.

Οι οντότητες εφαρμόζουν τις τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο σε ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2006 ή αργότερα. Ενθαρρύνεται η εφαρμογή πριν την ημερομηνία αυτή.

Καθαρή επένδυση σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό

Προστίθεται η παράγραφος 15Α ως εξής:

«15A

Η οντότητα που διαθέτει ένα χρηματικό στοιχείο που είναι εισπρακτέο από ή πληρωτέο σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό μπορεί να είναι οποιαδήποτε θυγατρική του ομίλου. Για παράδειγμα, μια οντότητα έχει δύο θυγατρικές την Α και την Β. Η θυγατρική Β είναι εκμετάλλευση στο εξωτερικό. Η θυγατρική Α χορηγεί δάνειο στην θυγατρική Β. Το δάνειο της θυγατρικής Α, το οποίο είναι εισπρακτέο έναντι της θυγατρικής Β, θα αποτελέσει μέρος της καθαρής επένδυσης της οντότητας στην θυγατρική Β σε περίπτωση που δεν προγραμματιστεί ή δεν είναι πιθανό να γίνει διακανονισμός του δανείου στο προβλεπόμενο μέλλον. Το ίδιο θα ίσχυε και εάν η θυγατρική Α ήταν η ίδια ξένη εκμετάλλευση.»

Αναγνώριση συναλλαγματικών διαφορών

Η παράγραφος 33 τροποποιείται ως εξής:

«33

Όταν ένα χρηματικό στοιχείο αποτελεί μέρος της καθαρής επένδυσης της αναφέρουσας οντότητας σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό και εκφράζεται στο νόμισμα λειτουργίας της αναφέρουσας οντότητας, προκύπτει συναλλαγματική διαφορά στις μεμονωμένες οικονομικές καταστάσεις της εκμετάλλευσης στο εξωτερικό, σύμφωνα με την παράγραφο 28. Εάν ένα τέτοιο στοιχείο εκφράζεται στο νόμισμα λειτουργίας της ξένης εκμετάλλευσης, προκύπτει συναλλαγματική διαφορά στις μεμονωμένες οικονομικές καταστάσεις της αναφέρουσας οντότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 28. Εάν ένα τέτοιο στοιχείο εκφράζεται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα λειτουργίας είτε της αναφέρουσας οντότητας είτε της εκμετάλλευσης στο εξωτερικό, τότε προκύπτει συναλλαγματική διαφορά τόσο στις μεμονωμένες οικονομικές καταστάσεις της αναφέρουσας οντότητας όσο και στις μεμονωμένες οικονομικές καταστάσεις της εκμετάλλευσης στο εξωτερικό, σύμφωνα με την παράγραφο 28. Τέτοιες συναλλαγματικές διαφορές επανακατατάσσονται στο ιδιαίτερο στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων στις οικονομικές καταστάσεις που περιλαμβάνουν την εκμετάλλευση στο εξωτερικό και την αναφέρουσα οντότητα (δηλαδή οικονομικές καταστάσεις στις οποίες η εκμετάλλευση στο εξωτερικό είναι ενοποιημένη, αναλογικά ενοποιημένη ή αντιμετωπίζεται λογιστικά με τη μέθοδο της καθαρής θέσης).»

Προστίθεται η παράγραφος 58Α ως εξής:

«58A

Καθαρή επένδυση σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό (τροποποίηση του ΔΛΠ 21). Εκδόθηκε τον Δεκέμβριο 2005 και αφορά την προσθήκη της παραγράφου 15Α και την τροποποίηση της παραγράφου 33. Οι τροποποιήσεις τίθενται σε εφαρμογή από οντότητες για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2006 ή αργότερα. Ενθαρρύνεται η εφαρμογή πριν την ημερομηνία αυτή.»


(1)  Η διαπίστωση υπερπληθωρισμού βασίζεται στο πως η οντότητα αντιλαμβάνεται την κατάσταση με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του ΔΛΠ 29.


9.5.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 122/24


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 709/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Μαΐου 2006

για την τροποποίηση των δασμών κατά την εισαγωγή στον τομέα των σιτηρών που εφαρμόζονται από τις 9 Μαΐου 2006

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα των σιτηρών (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996 περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου όσον αφορά τους δασμούς κατά την εισαγωγή στον τομέα των σιτηρών (2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι δασμοί κατά την εισαγωγή στον τομέα των σιτηρών έχουν καθοριστεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 665/2006 της Επιτροπής (3).

(2)

Το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96 προβλέπει ότι αν κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής του, ο μέσος όρος των υπολογιζομένων δασμών κατά την εισαγωγή αποκλίνει κατά 5 ευρώ ανά τόνο του καθορισμένου δασμού, επέρχεται αντίστοιχη προσαρμογή. Υπήρξε η εν λόγω απόκλιση. Πρέπει, συνεπώς, να προσαρμοστούν οι δασμοί κατά την εισαγωγή που καθορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 665/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 665/2006 αντικαθίστανται από τα παραρτήματα Ι και ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 9 Μαΐου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2006.

Για την Επιτροπή

J. L. DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 270 της 29.9.2003, σ. 78· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 (ΕΕ L 187 της 19.7.2005, σ. 11).

(2)  ΕΕ L 161 της 29.6.1996, σ. 125· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1110/2003 (ΕΕ L 158 της 27.6.2003, σ. 12).

(3)  ΕΕ L 116 της 29.4.2006, σ. 41· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 678/2006 (ΕΕ L 118 της 3.5.2006, σ. 5).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Δασμοί κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 που εφαρμόζονται από την 9η Μαΐου 2006

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Δασμός κατά την εισαγωγή (1)

(σε EUR/τόνο)

1001 10 00

Σιτάρι σκληρό υψηλής ποιότητας

0,00

μέσης ποιότητας

2,31

βασικής ποιότητας

22,31

1001 90 91

Σιτάρι μαλακό που προορίζεται για σπορά

0,00

ex 1001 90 99

Σιτάρι μαλακό, εκλεκτής ποιότητας εκτός από εκείνο που προορίζεται για σπορά

0,00

1002 00 00

Σίκαλη

54,48

1005 10 90

Καλαμπόκι για σπορά εκτός από το υβρίδιο

57,64

1005 90 00

Καλαμπόκι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (2)

57,64

1007 00 90

Σόργο σε κόκκους εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται για σπορά

54,48


(1)  Για τα εμπορεύματα που φθάνουν στην Κοινότητα από τον Ατλαντικό Ωκεανό ή μέσω της διώρυγας του Σουέζ [άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96] ο εισαγωγέας μπορεί να επωφεληθεί μειώσεως των δασμών κατά:

3 EUR/t εάν το λιμάνι βρίσκεται στην Μεσόγειο θάλασσα ή,

2 EUR/t εάν το λιμάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στην Ιρλανδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Δανία, στην Εσθονία, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στην Πολωνία, στη Φινλανδία, στη Σουηδία ή από την πλευρά του Ατλαντικού της Ιβηρικής χερσονήσου.

(2)  Ο εισαγωγέας μπορεί να επωφεληθεί κατ' αποκοπή μειώσεως 24 EUR/t όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Στοιχεία υπολογισμού των δασμών

(1.5.2006-5.5.2006)

1)

Μέσοι όροι κατά την περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96:

Χρηματιστηριακές τιμές

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Προϊόν (% πρωτεΐνες έως 12 % υγρασία)

HRS2

YC3

HAD2

μέσης ποιότητας (1)

χαμηλής ποιότητας (2)

US barley 2

Τιμή (EUR/t)

138,64 (3)

74,97

149,34

139,34

119,34

87,13

Πριμοδότηση για τον Κόλπο (EUR/t)

12,74

 

 

Πριμοδότηση για τις Μεγάλες Λίμνες (EUR/t)

26,30

 

 

2)

Μέσοι όροι κατά την περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96:

Ναύλος/κόστος: Κόλπος του Μεξικού–Rotterdam: 16,33 EUR/t. Μεγάλες Λίμνες–Rotterdam: 20,37 EUR/t.

3)

Επιδοτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Αρνητική πριμοδότηση 10 EUR/t [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].

(2)  Αρνητική πριμοδότηση 30 EUR/t [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].

(3)  Θετική πριμοδότηση 14 EUR/t ενσωματωμένη [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].


9.5.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 122/27


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 710/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Μαΐου 2006

για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Β στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1961/2001 της Επιτροπής, της 8ης Οκτωβρίου 2001, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου σχετικά με τις επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 230/2006 της Επιτροπής (3), καθόρισε τις ενδεικτικές ποσότητες για τις οποίες δύναται να εκδίδονται πιστοποιητικά εξαγωγής του συστήματος Β.

(2)

Λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που διαθέτει σήμερα η Επιτροπή για τα τομάτες, οι ενδεικτικές ποσότητες που προβλέπονται για την τρέχουσα εξαγωγική περίοδο υπάρχει κίνδυνος να ξεπερασθούν προσεχώς. Η υπέρβαση αυτή θα ήταν επιζήμια για την καλή λειτουργία του καθεστώτος των εξαγωγικών επιστροφών στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

(3)

Για να αντιμετωπισθεί η κατάσταση αυτή, πρέπει να απορριφθούν οι αιτήσεις των πιστοποιητικών του συστήματος Β για τα τομάτες, που εξάγονται μετά τις 8 Μαΐου 2006, και τούτο έως το τέλος της τρέχουσας εξαγωγικής περιόδου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τα τομάτες, οι αιτήσεις των πιστοποιητικών του συστήματος Β που κατατέθηκαν δυνάμει του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 230/2006, για τις οποίες η διασάφηση εξαγωγής των προϊόντων έγινε αποδεκτή μετά τις 8 Μαΐου και πριν από τις 16 Μαΐου 2006, απορρίπτονται.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 9 Μαΐου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Μαΐου 2006.

Για την Επιτροπή

J. L. DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 47/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 7 της 11.1.2003, σ. 64).

(2)  ΕΕ L 268 της 9.10.2001, σ. 8· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2005 (ΕΕ L 62 της 9.3.2005, σ. 3).

(3)  ΕΕ L 39 της 10.2.2006, σ. 10.


II Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Συμβούλιο

9.5.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 122/28


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 25ης Απριλίου 2006

για το διορισμό δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών από την Τσεχική Δημοκρατία στην Επιτροπή των Περιφερειών

(2006/332/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 263,

την πρόταση της τσεχικής κυβέρνησης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 24 Ιανουαρίου 2006, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2006/116/ΕΚ για το διορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών από την περίοδο 26 Ιανουαρίου 2006 έως 25 Ιανουαρίου 2010 (1).

(2)

Χηρεύει μία θέση τακτικού μέλους της Επιτροπής των Περιφερειών λόγω της λήξης της θητείας του κ. Frantisek DOHNAL καθώς και άλλη μία θέση τακτικού μέλους λόγω της παραίτησης του κ. Martin TESAŘIK. Επίσης θα χηρεύει μία θέση αναπληρωματικού μέλους λόγω του διορισμού του κ. Stanislav JURÁNEK νυν αναπληρωματικού μέλους ως τακτικού μέλους, ενώ θα χηρεύσει άλλη μία θέση αναπληρωματικού μέλους λόγω του διορισμού του κ. Petr OSVALD, νυν αναπληρωματικού μέλους, ως τακτικού μέλους,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Διορίζονται στην Επιτροπή των Περιφερειών:

α)

ως τακτικά μέλη:

ο κ. Stanislav JURÁNEK, πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου του Jihomoravský kraj, εις αντικατάσταση του κ. Frantisek DOHNAL,

ο κ. Petr OSVALD, μέλος της συνέλευσης δημοτών του Plzeň, Plzeňský kraj, εις αντικατάσταση του κ. Martin TESAŘIK,

β)

ως αναπληρωματικά μέλη:

ο κ. Miloš VYSTRCIL, πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου του Vysočina kraj, εις αντικατάσταση του κ. Stanislav JURÁNEK,

ο κ. Martin TESAŘIK, δήμαρχος του Olomouc, Olomoucký kraj, εις αντικατάσταση του κ. Petr OSVALD,

για το υπόλοιπο της θητείας, ήτοι έως τις 25 Ιανουαρίου 2010.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία εκδόσεώς της.

Λουξεμβουργο, 25 Απριλίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. PRÖLL


(1)  ΕΕ L 56 της 25.2.2006, σ. 75.