ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 107

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

49ό έτος
20 Απριλίου 2006


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 604/2006 της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2006, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 605/2006 της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2006, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2003 για την αναστολή της εισαγωγής στην Κοινότητα δειγμάτων από ορισμένα είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας

3

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 606/2006 της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2006, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2799/1999 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση ενίσχυσης στο αποκορυφωμένο γάλα και στο αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη που προορίζονται για τη διατροφή ζώων και για την πώληση του εν λόγω αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη

23

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 607/2006 της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2006, για την έναρξη έρευνας όσον αφορά την πιθανή καταστρατήγηση των μέτρων αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 398/2004 του Συμβουλίου στις εισαγωγές πυριτίου, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, από εισαγωγές πυριτίου που αποστέλλεται από τη Δημοκρατία της Κορέας, ανεξάρτητα από το εάν δηλώνεται ως καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας ή όχι, και για την υπαγωγή των εν λόγω εισαγωγών σε καταγραφή

24

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 608/2006 της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2006, περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2005 όσον αφορά την ποσότητα που καλύπτεται από τη διαρκή δημοπρασία για την εξαγωγή μαλακού σίτου που έχει στην κατοχή του ο σλοβακικός οργανισμός παρέμβασης

27

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 609/2006 της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2006, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1374/2005 όσον αφορά την ποσότητα που καλύπτεται από τη διαρκή δημοπρασία για την εξαγωγή κριθής που κατέχει ο σλοβακικός οργανισμός παρέμβασης

28

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 610/2006 της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2006, περί θεσπίσεως των κατά μονάδα αξιών για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας ορισμένων αναλωσίμων εμπορευμάτων

29

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 611/2006 της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2006, για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τη ζάχαρη ζαχαροκάλαμου στο πλαίσιο ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων και προτιμησιακών συμφωνιών

35

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 612/2006 της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2006, για καθορισμό του βαθμού κατά τον οποίο μπορεί να δοθεί συνέχεια στις αιτήσεις δικαιωμάτων εισαγωγής που κατατίθενται τον Απρίλιο 2006 για την εισαγωγή ταύρων, αγελάδων και δαμάλεων, άλλων πλην των προοριζομένων προς σφαγή, ορισμένων αλπικών και ορεσίβιων φυλών

37

 

 

II   Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

 

 

Επιτροπή

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2006, για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών της Επιτροπής

38

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 12ης Απριλίου 2006, για την τροποποίηση της απόφασης 2004/639/ΕΚ όσον αφορά την Κροατία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 1541]  ( 1 )

42

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 12ης Απριλίου 2006, για την τροποποίηση της απόφασης 2006/135/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον καθορισμό περιοχών A και B σε ορισμένα κράτη μέλη λόγω κρουσμάτων της υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 1583]  ( 1 )

44

 

 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

 

*

Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 7ης Απριλίου 2006, σχετικά με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης συναλλαγματικών διαθεσίμων σε ευρώ από το Ευρωσύστημα προς κεντρικές τράπεζες και χώρες εκτός ζώνης ευρώ και προς διεθνείς οργανισμούς (ΕΚΤ/2006/4)

54

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

20.4.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 107/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 604/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Απριλίου 2006

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Απριλίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2006.

Για την Επιτροπή

J. L. DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2005 (ΕΕ L 62 της 9.3.2005, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2006, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052

118,6

204

50,1

212

139,0

624

138,6

999

111,6

0707 00 05

052

129,4

204

47,4

999

88,4

0709 10 00

624

119,2

999

119,2

0709 90 70

052

127,1

204

114,1

999

120,6

0805 10 20

052

70,7

204

40,1

212

52,8

220

32,1

624

75,4

999

54,2

0805 50 10

624

54,5

999

54,5

0808 10 80

388

87,8

400

129,3

404

95,9

508

73,4

512

80,3

528

96,6

720

78,2

804

112,8

999

94,3

0808 20 50

052

75,0

388

99,4

512

78,5

528

80,3

720

76,1

999

81,9


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 750/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 126 της 19.5.2005, σ. 12). Ο κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


20.4.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 107/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 605/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Απριλίου 2006

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2003 για την αναστολή της εισαγωγής στην Κοινότητα δειγμάτων από ορισμένα είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (1), και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 2,

Μετά από διαβούλευση με την ομάδα επιστημονικής εξέτασης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 4 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 προβλέπει ότι η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει περιορισμούς όσον αφορά την εισαγωγή ορισμένων ειδών στην Κοινότητα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα στοιχεία α) έως δ). Επιπλέον ελήφθησαν εκτελεστικά μέτρα για ανάλογους περιορισμούς με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1808/2001 της Επιτροπής, της 30ής Αυγούστου 2001, περί των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (2).

(2)

Κατάλογος των ειδών των οποίων αναστέλλεται η εισαγωγή στην Κοινότητα περιλήφθηκε στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 349/2003 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2003, για την αναστολή της εισαγωγής στην Κοινότητα δειγμάτων από ορισμένα είδη της άγριας πανίδας και χλωρίδας (3).

(3)

Βάσει των πρόσφατων πληροφοριών, η ομάδα επιστημονικής εξέτασης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κατάσταση διατήρησης ορισμένων ειδών που αναφέρονται στα παραρτήματα A και Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 θα τεθεί σε σοβαρό κίνδυνο εάν δεν ανασταλεί η εισαγωγή τους στην Κοινότητα από ορισμένες χώρες προέλευσης. Ως εκ τούτου επιβάλλεται να ανασταλεί η εισαγωγή των ακόλουθων ειδών: Ursus thibetanus από τη Ρωσική Ομοσπονδία· Cryptoprocta ferox, Scaphiophryne gottlebei, Euphorbia banae και E. kondoi από τη Μαδαγασκάρη· Panthera leo από την Αιθιοπία· Βlaeniceps rex, Grus carunculatus και Chamaeleo fuelleborni από την Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας· Poicephalus gulielmi από το Κονγκό· Accipiter melanoleucus, A. ovampensis, Aviceda cuculoides, Hieraaetus ayresii, H. spilogaster, Macheiramphus alcinus, Spizaetus africanus, Urotriorchis macrourus, Falco chicquera, Asio capensis, Βubo lacteus, Β. poensis, Glaucidium perlatum, Scotopelia peli και Python regius από τη Γουινέα· Sagittarius serpentarius και Varanus exanthematicus από το Τόγκο· Agapornis pullarius από τη Δημοκρατία του Κονγκό· Cuora galbinifrons από την Κίνα· Heosemys spinosa, Leucocephalon yuwonoi, Siebenrockiella crassicollis, Liasis fuscus, Euphyllia cristata, E. divisa, E. fimbriata, Hydnophora microconos και Scolymia vitiensis από την Ινδονησία· Geochelone pardalis από την Ουγκάντα και τη Ζάμπια· Uromastyx geyri από το Μαλί και το Νίγηρα· Cordylus mossambicus, C. vittifer, Tridacna maxima και T. squamosa από τη Μοζαμβίκη· Dendrobates pumilio από τη Νικαράγουα· Hippopus hippopus από το Βανουάτου· Hippopus hippopus, Tridacna gigas και T. maxima από το Τόνγκα και το Βιετνάμ· Tridacna crocea, T. derasa, T. maxima και T. squamosa από τις Νήσους Φίτζι και το Βανουάτου· Tridacna crocea από το Τόνγκα· Tridacna maxima από τα Ομόσπονδα κράτη της Μικρονησίας και των Νήσων Μάρσαλ· Tridacna tevoroa από το Τόνγκα και Catalaphyllia jardinei από τις Νήσους του Σολομώντος.

(4)

Η ομάδα επιστημονικής εξέτασης κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι βάσει των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων πληροφοριών, η αναστολή της εισαγωγής στην Κοινότητα των ακόλουθων ειδών δεν είναι πλέον αναγκαία: Galago senegalensis από το Τζιμπουτί· Galagoides demidoff από την Κένυα και τη Σενεγάλη· Callithrix argentata από την Παραγουάη· Saguinus labiatus από την Κολομβία· Callicebus torquatus από το Εκουαδόρ (Ισημερινός)· Cebus albifrons από τη Γουιάνα· Cebus capucinus and Aratinga solstitialis από τη Βενεζουέλα· Cebus olivaceus από το Περού· Enopithecus nigroviridis από όλες τις χώρες του φάσματος του είδους· Colobus guereza από την Ισημερινή Γουινέα· Lophocebus albigena από την Κένυα· Papio hamadryas και Hippopotamus amphibius από τη Λιβερία· Cynogale bennettii από τη Σιγκαπούρη· Ara ararauna από το Τρινιδάδ και το Τομπάγκο· Neophema splendida από την Αυστραλία Poicephalus gulielmi από τη Δημοκρατία του Κονγκό· Geochelone chilensis, Homopus areolatus, H. boulengeri, H. femoralis, H. signatus, Kinixys natalensis και Psammobates spp. από όλα τα κράτη του φάσματος· Geochelone denticulata από όλα τα κράτη του φάσματος εκτός της Βολιβίας και του Ισημερινού (Εκουαδόρ)· Geochelone elegans από όλα τα κράτη του φάσματος εξαιρουμένου του Πακιστάν· Kinixys belliana από όλα τα κράτη του φάσματος εξαιρουμένης της Μοζαμβίκης και του Μπενίν· Kinixys erosa από όλα τα κράτη του φάσματος εξαιρουμένου του Τόγκο· Kinixys homeana από όλα τα κράτη του φάσματος εξαιρουμένου του Μπενίν· Manouria emys από όλα τα κράτη του φάσματος εξαιρουμένου του Μπαγκλαντές, της Ινδίας, της Ινδονησίας, της Μυαμάρ (Βιρμανίας) και της Ταϊλάνδης· Testudo horsfieldii από όλα τα κράτη του φάσματος εξαιρουμένης της Κίνας, του Πακιστάν και του Καζακστάν· Manouria impressa από όλα τα κράτη του φάσματος εξαιρουμένου του Βιετνάμ· Phelsuma cepediana και P. trilineata από τη Μαγαδασκάρη· Phelsuma edwardnewtonii από τον Άγιο Μαυρίκιο· Varanus albigularis από το Λεσότο· Varanus rudicollis από τις Φιλιππίνες· Ptyas mucosus από την Ινδονησία και Dactylorhiza incarnata από τη Νορβηγία.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1332/2005 προβλέπει μεταξύ άλλων τη μεταφορά των ειδών Cacatua sulphurea και Pyxis arachnoides από το παράρτημα Β στο παράρτημα A και τη διαγραφή από τα παραρτήματα του είδους Agapornis roseicollis, ως εκ τούτου δεν είναι πλέον αναγκαία η τήρηση αναστολών εισαγωγής όσον αφορά τα προαναφερόμενα είδη.

(6)

Πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις με τις χώρες προέλευσης των ειδών που σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, αποτελούν αντικείμενο νέων περιορισμών εισαγωγής στην Κοινότητα.

(7)

Κατά συνέπεια πρέπει να τροποποιηθεί για λόγους σαφήνειας και να αντικατασταθεί το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2003.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για το εμπόριο των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2003 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2006.

Για την Επιτροπή

Σταύρος ΔΉΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1332/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 215 της 19.8.2005, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 250 της 19.9.2001, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 51 της 26.2.2003, σ. 3· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 252/2005 (ΕΕ L 43 της 15.2.2005, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δείγματα των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 των οποίων αναστέλλεται η εισαγωγή στην Κοινότητα

Είδη

Καλυπτόμενες πηγές

Καλυπτόμενα δείγματα

Χώρες προέλευσης

Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:

FAUNA

CHORDΑΤΑ ΜΑΜΜΑLΙΑ

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Άγριες

Κυνηγετικά τρόπαια

Λευκορωσία, Κιργιζιστάν, Τουρκία

α

Ursidae

Ursus arctos

Άγριες

Κυνηγετικά τρόπαια

Βρετανική Κολομβία

α

Ursus thibetanus

Άγριες

Κυνηγετικά τρόπαια

Ρωσική Ομοσπονδία

α

Felidae

Lynx lynx

Άγριες

Κυνηγετικά τρόπαια

Αζερμπαϊτζάν, Μολδαβία, Ουκρανία

α

ARΤΙΟDΑCTYLA

Bovidae

Ovis ammon nigrimontana

Άγριες

Κυνηγετικά τρόπαια

Καζακστάν

α

AVES

FALCONIFORMES

Accipitridae

Leucopternis occidentalis

Άγριες

Όλα

Εκουαδόρ (Ισημερινός), Περού

α


Δείγματα των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 των οποίων αναστέλλεται η εισαγωγή στην Κοινότητα

Είδη

Καλυπτόμενες πηγές

Καλυπτόμενα δείγματα

Χώρες προέλευσης

Βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 6 στοιχείο:

FAUNA

CHORDΑΤΑ ΜΑΜΜΑLΙΑ

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus bruijni

Άγριες

Όλα

Όλες

β

PRIMATES

Loridae

Arctocebus aureus

Άγριες

Όλα

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Γκαμπόν

β

Arctocebus calabarensis

Άγριες

Όλα

Νιγηρία

β

Nycticebus pygmaeus

Άγριες

Όλα

Καμπότζη, Λάος

β

Perodicticus potto

Άγριες

Όλα

Τόγκο

β

Galagonidae

Euoticus pallidus (συνώνυμο Galago elegantulus pallidus)

Άγριες

Όλα

Νιγηρία

β

Galago matschiei (συνώνυμο G. inustus)

Άγριες

Όλα

Ρουάντα

β

Galagoides demidoff (συνώνυμο Galago demidovii)

Άγριες

Όλα

Μπουρκίνα Φάσο, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

β

Galagoides zanzibaricus (συνώνυμο Galago zanzibaricus)

Άγριες

Όλα

Μαλάουι

β

Callitrichidae

Callithrix geoffroyi (συνώνυμο C. jacchus geoffroyi)

Άγριες

Όλα

Βραζιλία

β

Cebidae

Alouatta fusca

Άγριες

Όλα

Όλες

β

Alouatta seniculus

Άγριες

Όλα

Τρινιδάδ και Τομπάγκο

β

Ateles belzebuth

Άγριες

Όλα

Όλεσ

β

Ateles fusciceps

Άγριες

Όλα

Όλες

β

Ateles geoffroyi

Άγριες

Όλα

Όλες

β

Ateles paniscus

Άγριες

Όλα

Περού

β

Cebus capucinus

Άγριες

Όλα

Μπελίζε

β

Chiropotes satanas

Άγριες

Όλα

Βραζιλία, Γουιάνα

β

Lagothrix lagotricha

Άγριες

Όλα

Όλες

β

Pithecia pithecia

Άγριες

Όλα

Γουιάνα

β

Cercopithecidae

Cercocebus torquatus

Άγριες

Όλα

Γκάνα

β

Cercopithecus ascanius

Άγριες

Όλα

Μπουρούντι

β

Cercopithecus cephus

Άγριες

Όλα

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

β

Cercopithecus dryas (συμπεριλαμβανομένου του C. salongo)

Άγριες

Όλα

Δημοκρατία του Κονγκό

β

Cercopithecus erythrogaster

Άγριες

Όλα

Όλες

β

Cercopithecus erythrotis

Άγριες

Όλα

Όλες

β

Cercopithecus hamlyni

Άγριες

Όλα

Όλες

β

Cercopithecus mona

Άγριες

Όλα

Τόγκο

β

Cercopithecus petaurista

Άγριες

Όλα

Τόγκο

β

Cercopithecus pogonias

Άγριες

Όλα

Καμερούν, Ισημερινή Γουινέα, Νιγηρία

β

Cercopithecus preussi (συνώνυμο C. lhoesti preussi)

Άγριες

Όλα

Καμερούν, Ισημερινή Γουινέα, Νιγηρία

β

Colobus polykomos

Άγριες

Όλα

Ακτή του Ελεφαντοστού, Γκάνα, Νιγηρία, Τόγκο

β

Lophocebus albigena (συνώνυμο Cercocebus albigena)

Άγριες

Όλα

Νιγηρία

β

Macaca arctoides

Άγριες

Όλα

Ινδία, Μαλαισία, Ταϊλάνδη

β

Macaca assamensis

Άγριες

Όλα

Νεπάλ

β

Macaca cyclopis

Άγριες

Όλα

Όλες

β

Macaca fascicularis

Άγριες

Όλα

Μπαγκλαντές, Ινδία

β

Macaca maura

Άγριες

Όλα

Ινδονησία

β

Macaca nemestrina

Άγριες

Όλα

Κίνα

β

Macaca nemestrina pagensis

Άγριες

Όλα

Ινδονησία

β

Macaca nigra

Άγριες

Όλα

Ινδονησία

β

Macaca ochreata

Άγριες

Όλα

Ινδονησία

β

Macaca sylvanus

Άγριες

Όλα

Αλγερία, Μαρόκο

β

Papio hamadryas

Άγριες

Όλα

Γουινέα Μπισσάου, Λιβύη

β

Procolobus badius (συνώνυμο Colobus badius)

Άγριες

Όλα

Όλες

β

Procolobus verus (συνώνυμο Colobus verus)

Άγριες

Όλα

Μπενίν, Ακτή του Ελεφαντοστού, Γκάνα, Σιέρα Λεόνε, Τόγκο

β

Trachypithecus phayrei (συνώνυμο Presbytis phayrei)

Άγριες

Όλα

Καμπότζη, Κίνα, Ινδία

β

Trachypithecus vetulus (συνώνυμο Presbytis senex)

Άγριες

Όλα

Σρι Λάνκα

β

XENARTHRA

Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla

Άγριες

Όλα

Μπελίζε, Ουρουγουάη

β

RΟDΕΝΤΙΑ

Sciuridae

Ratufa affinis

Άγριες

Όλα

Σιγκαπούρη

β

Ratufa bicolor

Άγριες

Όλα

Κίνα

β

CARNIVORA

Canidae

Chrysocyon brachyurus

Άγριες

Όλα

Βολιβία, Περού

β

Mustelidae

Lutra maculicollis

Άγριες

Όλα

Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας

β

Viverridae

Cryptoprocta ferox

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Cynogale bennettii

Άγριες

Όλα

Μπρούνεϊ, Κίνα, Ινδονησία, Μαλαισία, Ταϊλάνδη

β

Eupleres goudotii

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Fossa fossana

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Felidae

Leptailurus serval

Άγριες

Όλα

Αλγερία

β

Oncifelis colocolo

Άγριες

Όλα

Χιλή

β

Panthera leo

Άγριες

Όλα

Αιθιοπία

β

Prionailurus bengalensis

Άγριες

Όλα

Μακάο

β

Profelis aurata

Άγριες

Όλα

Τόγκο

β

PERISSΟDΑCTYLA

Equidae

Equus zebra hartmannae

Άγριες

Όλα

Αγκόλα

β

ARΤΙΟDΑCTYLA

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis (συνώνυμο Choeropsis liberiensis)

Άγριες

Όλα

Ακτή του Ελεφαντοστού, Γουινέα, Γουινέα Μπισσάου, Νιγηρία, Σιέρα Λεόνε

β

Hippopotamus amphibius

Άγριες

Όλα

Δημοκρατία του Κονγκό, Γκάμπια, Μαλάουι, Νίγηρας, Νιγηρία, Ρουάντα, Σιέρα Λεόνε, Τόγκο

β

Camelidae

Lama guanicoe

Άγριες

Όλα εξαιρουμένων:

των δειγμάτων που αποτελούν μέρος καταχωρισμένου αποθέματος στην Αργεντινή, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επιβεβαιωθεί οι άδειες από τη γραμματεία πριν να γίνουν δεκτά εκ μέρους των κρατών μελών εισαγωγής,

προϊόντα τα οποία προέρχονται από το κούρεμα ζωντανών ζώων στο πλαίσιο εγκεκριμένου διαχειριστικού προγράμματος καθώς και δεόντως μαρκαρισμένες και καταχωρισμένες

μη εμπορικές εξαγωγές περιορισμένων ποσοτήτων μαλλιού για βιομηχανική δοκιμή έως 500 κιλά ετησίως.

Αργεντινή

β

Moschidae

Moschus berezovskii

Άγριες

Όλα

Κίνα

β

Moschus chrysogaster

Άγριες

Όλα

Κίνα

β

Moschus fuscus

Άγριες

Όλα

Κίνα

β

Moschus moschiferus

Άγριες

Όλα

Κίνα, Ρωσία

β

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

Άγριες

Όλα

Ουζμπεκιστάν

β

Bovidae

Saiga tatarica

Άγριες

Όλα

Καζακστάν, Ρωσία

β

AVES

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

Άγριες

Όλα

Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας, Ζάμπια

β

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas bernieri

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Oxyura jamaicensis

Όλες

Ζωντανά

Όλες

δ

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter brachyurus

Άγριες

Όλα

Παπούα-Νέα Γουινέα

β

Accipiter gundlachi

Άγριες

Όλα

Κούβα

β

Accipiter imitator

Άγριες

Όλα

Παπούα-Νέα Γουινέα, Νήσοι του Σολομώντος

β

Accipiter melanoleucus

Άγριες

Όλα

Γουινέα

β

Accipiter ovampensis

Άγριες

Όλα

Γουινέα

β

Aviceda cuculoides

Άγριες

Όλα

Γουινέα

β

Buteo albonotatus

Άγριες

Όλα

Περού

β

Buteo galapagoensis

Άγριες

Όλα

Εκουαδόρ

β

Buteo platypterus

Άγριες

Όλα

Περού

β

Buteo ridgwayi

Άγριες

Όλα

Δημοκρατία του Αγίου Δομίνικου, Αϊτή

β

Erythrotriorchis radiatus

Άγριες

Όλα

Αυστραλία

β

Gyps bengalensis

Άγριες

Όλα

Όλες

β

Gyps coprotheres

Άγριες

Όλα

Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Σουαζιλάνδη

β

Gyps indicus

Άγριες

Όλα

Όλες

β

Gyps rueppellii

Άγριες

Όλα

Γουινέα

β

Harpyopsis novaeguineae

Άγριες

Όλα

Ινδονησία, Παπούα-Νέα Γουινέα

β

Hieraaetus ayresii

Άγριες

Όλα

Γουινέα

β

Hieraaetus spilogaster

Άγριες

Όλα

Γουινέα

β

Leucopternis lacernulata

Άγριες

Όλα

Βραζιλία

β

Lophoictinia isura

Άγριες

Όλα

Αυστραλία

β

Macheiramphus alcinus

Άγριες

Όλα

Γουινέα

β

Polemaetus bellicosus

Άγριες

Όλα

Γουινέα

β

Spizaetus africanus

Άγριες

Όλα

Γουινέα

β

Spizaetus bartelsi

Άγριες

Όλα

Ινδονησία

β

Stephanoaetus coronatus

Άγριες

Όλα

Γουινέα

β

Terathopius ecaudatus

Άγριες

Όλα

Γουινέα

β

Trigonoceps occipitalis

Άγριες

Όλα

Ακτή του Ελεφαντοστού, Γουινέα

β

Urotriorchis macrourus

Άγριες

Όλα

Γουινέα

β

Falconidae

Falco chicquera

Άγριες

Όλα

Γουινέα

β

Falco deiroleucus

Άγριες

Όλα

Μπελίζε, Γουατεμάλα

β

Falco fasciinucha

Άγριες

Όλα

Μποτσουάνα, Αιθιοπία, Κένυα, Μαλάουι, Μοζαμβίκη, Νότια Αφρική, Σουδάν, Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε

β

Falco hypoleucos

Άγριες

Όλα

Αυστραλία, Παπούα-Νέα Γουινέα

β

Micrastur plumbeus

Άγριες

Όλα

Κολομβία, Εκουαδόρ

β

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

Άγριες

Όλα

Γουινέα, Τόγκο

β

GALLIFORMES

Phasianidae

Polyplectron schleiermacheri

Άγριες

Όλα

Ινδονησία, Μαλαισία

β

GRUIFORMES

Gruidae

Balearica pavonina

Άγριες

Όλα

Γουινέα, Μαλί

β

Balearica regulorum

Άγριες

Όλα

Αγκόλα, Μποτσουάνα, Μπουρούντι, Δημοκρατία του Κονγκό, Κένυα, Λεσότο, Μαλάουι, Μοζαμβίκη, Ναμίμπια, Ρουάντα, Νότια Αφρική, Σουαζιλάνδη, Ουγκάντα, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε

β

Grus carunculatus

Άγριες

Όλα

Νότια Αφρική, Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας

β

Grus virgo

Άγριες

Όλα

Σουδάν

β

COLUΜΒΙFORMES

Columbidae

Goura cristata

Άγριες

Όλα

Ινδονησία

β

Goura scheepmakeri

Άγριες

Όλα

Ινδονησία

β

Goura victoria

Άγριες

Όλα

Ινδονησία

β

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Agapornis fischeri

Άγριες

Όλα

Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας

β

Εκτροφής

Όλα

Μοζαμβίκη

β

Agapornis lilianae

Άγριες

Όλα

Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας

β

Agapornis nigrigenis

Άγριες

Όλα

Όλες

β

Agapornis pullarius

Άγριες

Όλα

Αγκόλα, Δημοκρατία του Κονγκό, Γουινέα, Κένυα, Μαλί, Τόγκο

β

Alisterus chloropterus chloropterus

Άγριες

Όλα

Ινδονησία

β

Amazona agilis

Άγριες

Όλα

Τζαμάικα

β

Amazona autumnalis

Άγριες

Όλα

Εκουαδόρ

β

Amazona collaria

Άγριες

Όλα

Τζαμάικα

β

Amazona mercenaria

Άγριες

Όλα

Βενεζουέλα

β

Amazona xanthops

Άγριες

Όλα

Βολιβία, Παραγουάη

β

Ara chloroptera

Άγριες

Όλα

Αργεντινή, Παναμάς

β

Ara severa

Άγριες

Όλα

Γουιάνα

β

Aratinga acuticaudata

Άγριες

Όλα

Ουρουγουάη

β

Aratinga aurea

Άγριες

Όλα

Αργεντινή

β

Aratinga auricapilla

Άγριες

Όλα

Όλες

β

Aratinga erythrogenys

Άγριες

Όλα

Περού

β

Aratinga euops

Άγριες

Όλα

Κούβα

β

bolborhynchus ferrugineifrons

Άγριες

Όλα

Κολομβία

β

Cacatua sanguinea

Άγριες

Όλα

Ινδονησία

β

Charmosyna amabilis

Άγριες

Όλα

Φίτζι

β

Charmosyna diadema

Άγριες

Όλα

Όλες

β

Cyanoliseus patagonus

Άγριες

Όλα

Χιλή, Ουρουγουάη

β

Deroptyus accipitrinus

Άγριες

Όλα

Περού, Σουρινάμ

β

Eclectus roratus

Άγριες

Όλα

Ινδονησία

β

Forpus xanthops

Άγριες

Όλα

Περού

β

Hapalopsittaca amazonina

Άγριες

Όλα

Όλες

β

Hapalopsittaca fuertesi

Άγριες

Όλα

Κολομβία

β

Hapalopsittaca pyrrhops

Άγριες

Όλα

Όλες

β

Leptosittaca branickii

Άγριες

Όλα

Όλες

β

Lorius domicella

Άγριες

Όλα

Ινδονησία

β

Nannopsittaca panychlora

Άγριες

Όλα

Βραζιλία

β

Pionus chalcopterus

Άγριες

Όλα

Περού

β

Poicephalus cryptoxanthus

Άγριες

Όλα

Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας

β

Poicephalus gulielmi

Άγριες

Όλα

Ακτή του Ελεφαντοστού, Κονγκό

β

Poicephalus meyeri

Άγριες

Όλα

Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας

β

Poicephalus robustus

Άγριες

Όλα

Μποτσουάνα, Δημοκρατία του Κονγκό, Γκάμπια, Γουινέα, Μαλί, Ναμίμπια, Νιγηρία, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Σουαζιλάνδη, Τόγκο, Ουγκάντα

β

Poicephalus rufiventris

Άγριες

Όλα

Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας

β

Polytelis alexandrae

Άγριες

Όλα

Αυστραλία

β

Prioniturus luconensis

Άγριες

Όλα

Φιλιππίνες

β

Psittacula alexandri

Άγριες

Όλα

Ινδονησία

β

Psittacula finschii

Άγριες

Όλα

Μπαγκλαντές, Καμπότζη

β

Psittacula roseata

Άγριες

Όλα

Κίνα

β

Psittacus erithacus

Άγριες

Όλα

Μπενίν, Μπουρούντι, Λιμπέρια, Μαλί, Νιγηρία, Τόγκο

β

Psittacus erithacus timneh

Άγριες

Όλα

Γουινέα, Γουινέα Μπισσάου

β

Psittrichas fulgidus

Άγριες

Όλα

Όλες

β

Pyrrhura albipectus

Άγριες

Όλα

Εκουαδόρ

β

Pyrrhura calliptera

Άγριες

Όλα

Κολομβία

β

Pyrrhura leucotis

Άγριες

Όλα

Βραζιλία

β

Pyrrhura orcesi

Άγριες

Όλα

Εκουαδόρ

β

Pyrrhura picta

Άγριες

Όλα

Κολομβία

β

Pyrrhura viridicata

Άγριες

Όλα

Κολομβία

β

Tanygnathus gramineus

Άγριες

Όλα

Ινδονησία

β

Touit melanonota

Άγριες

Όλα

Βραζιλία

β

Touit surda

Άγριες

Όλα

Βραζιλία

β

Trichoglossus johnstoniae

Άγριες

Όλα

Φιλιππίνες

β

Triclaria malachitacea

Άγριες

Όλα

Αργεντινή, Βραζιλία

β

CUCULIFORMES

Musophagidae

Musophaga porphyreolopha

Άγριες

Όλα

Ουγκάντα

β

Tauraco corythaix

Άγριες

Όλα

Μοζαμβίκη

β

Tauraco fischeri

Άγριες

Όλα

Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας

β

Tauraco macrorhynchus

Άγριες

Όλα

Γουινέα

β

STRIGIFORMES

Tytonidae

Phodilus prigoginei

Άγριες

Όλα

Δημοκρατία του Κονγκό

β

Tyto aurantia

Άγριες

Όλα

Παπούα-Νέα Γουινέα

β

Tyto inexspectata

Άγριες

Όλα

Ινδονησία

β

Tyto manusi

Άγριες

Όλα

Παπούα-Νέα Γουινέα

β

Tyto nigrobrunnea

Άγριες

Όλα

Ινδονησία

β

Tyto sororcula

Άγριες

Όλα

Ινδονησία

β

Strigidae

Asio capensis

Άγριες

Όλα

Γουινέα

β

Asio clamator

Άγριες

Όλα

Περού

β

Bubo lacteus

Άγριες

Όλα

Γουινέα

β

Bubo philippensis

Άγριες

Όλα

Φιλιππίνες

β

Bubo poensis

Άγριες

Όλα

Γουινέα

β

Bubo vosseleri

Άγριες

Όλα

Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας

β

Glaucidium albertinum

Άγριες

Όλα

Δημοκρατία του Κονγκό, Ρουάντα

β

Glaucidium perlatum

Άγριες

Όλα

Γουινέα

β

Ketupa blakistoni

Άγριες

Όλα

Κίνα, Ιαπωνία, Ρωσία

β

Ketupa ketupu

Άγριες

Όλα

Σιγκαπούρη

β

Nesasio solomonensis

Άγριες

Όλα

Παπούα-Νέα Γουινέα, Νήσοι του Σολομώντος

β

Ninox affinis

Άγριες

Όλα

Ινδία

β

Ninox rudolfi

Άγριες

Όλα

Ινδονησία

β

Otus angelinae

Άγριες

Όλα

Ινδονησία

β

Otus fuliginosus

Άγριες

Όλα

Φιλιππίνες

β

Otus longicornis

Άγριες

Όλα

Φιλιππίνες

β

Otus magicus

Άγριες

Όλα

Σεϋχέλλες

β

Otus mindorensis

Άγριες

Όλα

Φιλιππίνες

β

Otus mirus

Άγριες

Όλα

Φιλιππίνες

β

Otus pauliani

Άγριες

Όλα

Κομόρες

β

Otus roboratus

Άγριες

Όλα

Περού

β

Otus rutilus

Άγριες

Όλα

Κομόρες

β

Pulsatrix melanota

Άγριες

Όλα

Περού

β

Scotopelia peli

Άγριες

Όλα

Γουινέα

β

Scotopelia ussheri

Άγριες

Όλα

Ακτή του Ελεφαντοστού, Γκάνα, Γουινέα, Λιμπέρια, Σιέρα Λεόνε

β

Strix davidi

Άγριες

Όλα

Κίνα

β

Strix woodfordii

Άγριες

Όλα

Γουινέα

β

ΑΡΟDΙFORMES

Trochilidae

Chalcostigma olivaceum

Άγριες

Όλα

Περού

β

Heliodoxa rubinoides

Άγριες

Όλα

Περού

β

CORACIIFORMES

Bucerotidae

Buceros rhinoceros

Άγριες

Όλα

Ταϊλάνδη

β

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta nympha

Άγριες

Όλα

Όλες οι χώρες εκτός του Βιετνάμ

β

Pycnonotidae

Pycnonotus zeylanicus

Άγριες

Όλα

Μαλαισία

β

REPTILIA

TESTUDΙΝΕS

Emydidae

Callagur borneoensis

Άγριες

Όλα

Όλες

β

Chrysemys picta

Όλες

Ζωντανά

Όλες

δ

Cuora amboinensis

Άγριες

Όλα

Μαλαισία

β

Cuora galbinifrons

Άγριες

Όλα

Κίνα

β

Heosemys spinosa

Άγριες

Όλα

Ινδονησία

β

Leucocephalon yuwonoi

Άγριες

Όλα

Ινδονησία

β

Siebenrockiella crassicollis

Άγριες

Όλα

Ινδονησία

β

Trachemys scripta elegans

Όλες

Ζωντανά

Όλες

δ

Testudinidae

Geochelone denticulata

Άγριες

Όλα

Βολιβία, Εκουαδόρ (Ισημερινός)

β

Geochelone elegans

Άγριες

Όλα

Πακιστάν

β

Geochelone gigantea

Άγριες

Όλα

Σεϋχέλλες

β

Geochelone pardalis

Άγριες

Όλα

Δημοκρατία του Κονγκό, Μοζαμβίκη, Ουγκάντα, Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας

β

Εκτροφής

Όλα

Μοζαμβίκη, Ζάμπια

β

Πηγή «F» (1)

Όλα

Ζάμπια

β

Geochelone platynota

Άγριες

Όλα

Μυαμάρ (Βιρμανία)

β

Gopherus agassizii

Άγριες

Όλα

Όλες

β

Gopherus berlandieri

Άγριες

Όλα

Όλες

β

Gopherus polyphemus

Άγριες

Όλα

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

β

Indotestudo elongata

Άγριες

Όλα

Μπαγκλαντές, Κίνα, Ινδία

β

Indotestudo forstenii

Άγριες

Όλα

Όλες

β

Kinixys belliana

Άγριες

Όλα

Μοζαμβίκη

β

Εκτροφής

Όλα

Μπενίν

β

Kinixys erosa

Άγριες

Όλα

Τόγκο

β

Kinixys homeana

Άγριες

Όλα

Μπενίν

β

Manouria emys

Άγριες

Όλα

Μπαγκλαντές, Ινδία , Ινδονησία, Μυαμάρ (Βιρμανία), Ταϊλάνδη

β

Manouria impressa

Άγριες

Όλα

Βιετνάμ

β

Testudo horsfieldii

Άγριες

Όλα

Κίνα, Καζακστάν, Πακιστάν

β

Pelomedusidae

Erymnochelys madagascariensis

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Podocnemis erythrocephala

Άγριες

Όλα

Κολομβία, Βενεζουέλα

β

Podocnemis expansa

Άγριες

Όλα

Κολομβία, Εκουαδόρ (Ισημερινός), Γουιάνα, Περού, Τρινιδάδ και Τομπάγκο, Βενεζουέλα

β

Podocnemis lewyana

Άγριες

Όλα

Όλες

β

Podocnemis sextuberculata

Άγριες

Όλα

Περού

β

Podocnemis unifilis

Άγριες

Όλα

Σουρινάμ

β

CROCΟDΥLIA

Alligatoridae

Caiman crocodilus

Άγριες

Όλα

Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα, Μεξικό

β

Palaeosuchus trigonatus

Άγριες

Όλα

Γουιάνα

β

Crocodylidae

Crocodylus niloticus

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

SAURIA

Gekkonidae

Phelsuma abbotti

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma antanosy

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma barbouri

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma befotakensis

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma breviceps

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma chekei

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma comorensis

Άγριες

Όλα

Κομόρες

β

Phelsuma dubia

Άγριες

Όλα

Κομόρες, Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma flavigularis

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma guttata

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma klemmeri

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma laticauda

Άγριες

Όλα

Κομόρες

β

Phelsuma leiogaster

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma minuthi

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma modesta

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma mutabilis

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma pronki

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma pusilla

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma seippi

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma serraticauda

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma standingi

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Phelsuma v-nigra

Άγριες

Όλα

Κομόρες

β

Agamidae

Uromastyx aegyptia

Πηγή «F» (1)

Όλα

Αίγυπτος

β

Uromastyx dispar

Άγριες

Όλα

Αλγερία, Μαλί, Σουδάν

β

Uromastyx geyri

Άγριες

Όλα

Μαλί, Νίγηρας

β

Chamaeleonidae

Calumma boettgeri

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma brevicornis

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma capuroni

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma cucullata

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma fallax

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma furcifer

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma gallus

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma gastrotaenia

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma globifer

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma guibei

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma hilleniusi

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma linota

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma malthe

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma nasuta

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma oshaughnessyi

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma parsonii

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma peyrierasi

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Calumma tsaratananensis

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Chamaeleo deremensis

Άγριες

Όλα

Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας

β

Chamaeleo eisentrauti

Άγριες

Όλα

Καμερούν

β

Chamaeleo ellioti

Άγριες

Όλα

Μπουρούντι

β

Chamaeleo feae

Άγριες

Όλα

Ισημερινή Γουινέα

β

Chamaeleo fuelleborni

Άγριες

Όλα

Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας

β

Chamaeleo gracilis

Άγριες

Όλα

Μπενίν

β

Εκτροφής

Όλα

Μπενίν, Τόγκο

β

Chamaeleo pfefferi

Άγριες

Όλα

Καμερούν

β

Chamaeleo werneri

Άγριες

Όλα

Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας

β

Chamaeleo wiedersheimi

Άγριες

Όλα

Καμερούν

β

Furcifer angeli

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Furcifer antimena

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Furcifer balteatus

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Furcifer belalandaensis

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Furcifer bifidus

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Furcifer campani

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Furcifer labordi

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Furcifer minor

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Furcifer monoceras

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Furcifer pardalis

Εκτροφής

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Furcifer petteri

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Furcifer rhinoceratus

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Furcifer tuzetae

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Furcifer willsii

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Iguanidae

Conolophus pallidus

Άγριες

Όλα

Εκουαδόρ

β

Conolophus subcristatus

Άγριες

Όλα

Εκουαδόρ

β

Iguana iguana

Άγριες

Όλα

Ελ Σαλβαδόρ

β

Cordylidae

Cordylus mossambicus

Άγριες

Όλα

Μοζαμβίκη

β

Cordylus tropidosternum

Άγριες

Όλα

Μοζαμβίκη

β

Cordylus vittifer

Άγριες

Όλα

Μοζαμβίκη

β

Scincidae

Corucia zebrata

Άγριες

Όλα

Νήσοι του Σολομώντος

β

Helodermatidae

Heloderma horridum

Άγριες

Όλα

Γουατεμάλα, Μεξικό

β

Heloderma suspectum

Άγριες

Όλα

Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

β

Varanidae

Varanus bogerti

Άγριες

Όλα

Παπούα-Νέα Γουινέα

β

Varanus dumerilii

Άγριες

Όλα

Ινδονησία

β

Varanus exanthematicus

Άγριες

Όλα

Μπενίν, Τόγκο

β

Εκτροφής

Όλα

Μπενίν, Τόγκο

β

Varanus jobiensis (συνώνυμο V. karlschmidti)

Άγριες

Όλα

Ινδονησία

β

Varanus niloticus

Άγριες

Όλα

Μπουρούντι, Μοζαμβίκη

β

Εκτροφής

Όλα

Μπενίν, Τόγκο

β

Varanus prasinus beccarii

Άγριες

Όλα

Ινδονησία

β

Varanus salvadorii

Άγριες

Όλα

Ινδονησία

β

Varanus salvator

Άγριες

Όλα

Κίνα, Ινδία , Σιγκαπούρη

β

Varanus telenesetes

Άγριες

Όλα

Παπούα-Νέα Γουινέα

β

Varanus teriae

Άγριες

Όλα

Αυστραλία

β

Varanus yemenensis

Άγριες

Όλα

Όλες

β

SERPENTES

Pythonidae

Liasis fuscus

Άγριες

Όλα

Ινδονησία

β

Morelia boeleni

Άγριες

Όλα

Ινδονησία

β

Python molurus

Άγριες

Όλα

Κίνα

β

Python regius

Άγριες

Όλα

Γουινέα

β

Python reticulatus

Άγριες

Όλα

Ινδία , Μαλαισία (Χερσόνησος), Σιγκαπούρη

β

Python sebae

Άγριες

Όλα

Μαυριτανία, Μοζαμβίκη

β

Εκτροφής

Όλα

Μοζαμβίκη

β

Boidae

Boa constrictor

Άγριες

Όλα

Ελ Σαλβαδόρ, Ονδούρα

β

Calabaria reinhardtii

Εκτροφής

Όλα

Μπενίν, Τόγκο

β

Eunectes deschauenseei

Άγριες

Όλα

Βραζιλία

β

Eunectes murinus

Άγριες

Όλα

Παραγουάη

β

Gongylophis colubrinus

Άγριες

Όλα

Ηνωμένη Δημοκρατία της Τανζανίας

β

Elapidae

Naja atra

Άγριες

Όλα

Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος

β

Naja kaouthia

Άγριες

Όλα

Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος

β

Naja siamensis

Άγριες

Όλα

Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος

β

ΑΜΡΗΙΒΙΑ

ANURA

Dendrobatidae

Dendrobates auratus

Άγριες

Όλα

Νικαράγουα

β

Dendrobates pumilio

Άγριες

Όλα

Νικαράγουα

β

Εκτροφής

Όλα

Νικαράγουα

β

Dendrobates tinctorius

Άγριες

Όλα

Σουρινάμ

β

Mantellidae

Mantella aurantiaca

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella baroni (συνώνυμο Phrynomantis maculatus)

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella aff. baroni

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella bernhardi

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella cowani

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella crocea

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella expectata

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella haraldmeieri (συνώνυμο M. madagascariensis haraldmeieri)

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella laevigata

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella madagascariensis

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella manery

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella milotympanum (συνώνυμο M. aurantiaca milotympanum)

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella nigricans (συνώνυμο M. cowani nigricans)

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella pulchra

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Mantella viridis

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Ranidae

Conraua goliath

Άγριες

Όλα

Καμερούν

β

Rana catesbeiana

Όλες

Ζωντανά

Όλες

δ

ARTHRΟΡΟDΑ

ARACΗΝΙDΑ

ARANEAE

Theraphosidae

Brachypelma albopilosum

Άγριες

Όλα

Νικαράγουα

β

INSECTA

LΕΡΙDΟΡΤΕRA

Papilionidae

Ornithoptera croesus

Άγριες

Όλα

Ινδονησία

β

Ornithoptera tithonus

Άγριες

Όλα

Ινδονησία

β

Ornithoptera urvillianus

Άγριες

Όλα

Νήσοι του Σολομώντος

β

Ornithoptera victoriae

Άγριες

Όλα

Νήσοι του Σολομώντος

β

Troides andromache

Άγριες

Όλα

Ινδονησία

β

Εκτροφής

Όλα

Ινδονησία

β

MOLLUSCA

ΒΙVALVIA

VENERΟΙDΑ

Tridacnidae

Hippopus hippopus

Άγριες

Όλα

Νέα Καληδονία, Τόνγκα, Βανουάτου, Βιετνάμ

β

Tridacna crocea

Άγριες

Όλα

Φίτζι, Τόνγκα, Βανουάτου, Βιετνάμ

β

Tridacna derasa

Άγριες

Όλα

Φίτζι, Νέα Καληδονία, Φιλιππίνες, Παλάου, Τόνγκα, Βανουάτου

β

Tridacna gigas

Άγριες

Όλα

Φίτζι, Ινδονησία, Νήσοι Μάρσαλ, Ομόσπονδα κράτη της Μικρονησίας, Παλάου, Παπούα-Νέα Γουινέα, Τόνγκα, Βανουάτου, Βιετνάμ

β

Tridacna maxima

Άγριες

Όλα

Ομόσπονδα κράτη της Μικρονησίας, Φίτζι, Νήσοι Μάρσαλ, Μοζαμβίκη, Νέα Καληδονία, Τόνγκα, Βανουάτου, Βιετνάμ

β

Tridacna squamosa

Άγριες

Όλα

Φίτζι, Μοζαμβίκη, Νέα Καληδονία, Τόνγκα, Βανουάτου, Βιετνάμ

β

Tridacna tevoroa

Άγριες

Όλα

Τόνγκα

β

MESOGASTRΟΡΟDΑ

Strombidae

Strombus gigas

Άγριες

Όλα

Αντίγκουα και Μπαρμπούδα, Μπαρμπάντος, Ντομίνικα, Αϊτή, Τρινιδάδ και Τομπάγκο

β

CΝΙDΑRIA

SCLERACTINIA

Acroporidae

Montipora caliculata

Άγριες

Όλα

Τόνγκα

β

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

Άγριες

Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα

Ινδονησία

β

Catalaphyllia jardinei

Άγριες

Όλα

Νήσοι του Σολομώντος

β

Euphyllia cristata

Άγριες

Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα

Ινδονησία

β

Euphyllia divisa

Άγριες

Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα

Ινδονησία

β

Euphyllia fimbriata

Άγριες

Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα

Ινδονησία

β

Plerogyra spp.

Άγριες

Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα

Ινδονησία

β

Merulinidae

Hydnophora microconos

Άγριες

Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα

Ινδονησία

β

Mussidae

Blastomussa spp.

Άγριες

Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα

Ινδονησία

β

Cynarina lacrymalis

Άγριες

Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα

Ινδονησία

β

Scolymia vitiensis

Άγριες

Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα

Ινδονησία

β

Trachyphilliidae

Trachyphyllia geoffroyi

Άγριες

Όλα εκτός των δειγμάτων θαλάσσιας καλλιέργειας που είναι προσκολλημένα σε τεχνητά υποστρώματα

Ινδονησία

β

FLORA

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis

Άγριες

Όλα

Βοσνία Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Ελβετία, Ουκρανία

β

Apocynaceae

Pachypodium inopinatum

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Pachypodium rosulatum

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Pachypodium rutenbergianum ssp. sofiense

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Euphorbiaceae

Euphorbia banae

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Euphorbia bulbispina

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Euphorbia guillauminiana

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Euphorbia kondoi

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Euphorbia millotii

Άγριες

Όλα

Μαδαγασκάρη

β

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis

Άγριες

Όλα

Ελβετία, Τουρκία

β

Barlia robertiana

Άγριες

Όλα

Τουρκία

β

Cephalanthera rubra

Άγριες

Όλα

Νορβηγία

β

Cypripedium japonicum

Άγριες

Όλα

Κίνα, Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, Ιαπωνία, Δημοκρατία της Κορέας

β

Cypripedium macranthos

Άγριες

Όλα

Δημοκρατία της Κορέας, Ρωσία

β

Cypripedium margaritaceum

Άγριες

Όλα

Κίνα

β

Cypripedium micranthum

Άγριες

Όλα

Κίνα

β

Dactylorhiza latifolia

Άγριες

Όλα

Νορβηγία

β

Dactylorhiza romana

Άγριες

Όλα

Τουρκία

β

Dactylorhiza russowii

Άγριες

Όλα

Νορβηγία

β

Dactylorhiza traunsteineri

Άγριες

Όλα

Λιχτενστάιν

β

Himantoglossum hircinum

Άγριες

Όλα

Ελβετία

β

Nigritella nigra

Άγριες

Όλα

Νορβηγία

β

Ophrys holoserica

Άγριες

Όλα

Τουρκία

β

Ophrys insectifera

Άγριες

Όλα

Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ρουμανία

β

Ophrys pallida

Άγριες

Όλα

Αλγερία

β

Ophrys sphegodes

Άγριες

Όλα

Ρουμανία, Ελβετία

β

Ophrys tenthredinifera

Άγριες

Όλα

Τουρκία

β

Ophrys umbilicata

Άγριες

Όλα

Τουρκία

β

Orchis coriophora

Άγριες

Όλα

Ρωσία, Ελβετία

β

Orchis italica

Άγριες

Όλα

Τουρκία

β

Orchis laxiflora

Άγριες

Όλα

Ελβετία

β

Orchis mascula

Άγριες/Εκτροφής

Όλα

Αλβανία

β

Orchis morio

Άγριες

Όλα

Τουρκία

β

Orchis pallens

Άγριες

Όλα

Ρωσία

β

Orchis papilionacea

Άγριες

Όλα

Ρουμανία

β

Orchis provincialis

Άγριες

Όλα

Ελβετία

β

Orchis punctulata

Άγριες

Όλα

Τουρκία

β

Orchis purpurea

Άγριες

Όλα

Ελβετία, Τουρκία

β

Orchis simia

Άγριες

Όλα

Βοσνία Ερζεγοβίνη, Κροατία, ΠΓΔ της Μακεδονίας, Ρουμανία, Ελβετία, Τουρκία

β

Orchis tridentata

Άγριες

Όλα

Τουρκία

β

Orchis ustulata

Άγριες

Όλα

Ρωσία

β

Serapias cordigera

Άγριες

Όλα

Τουρκία

β

Serapias parviflora

Άγριες

Όλα

Τουρκία

β

Serapias vomeracea

Άγριες

Όλα

Ελβετία, Τουρκία

β

Spiranthes spiralis

Άγριες

Όλα

Λιχτενστάιν, Ελβετία

β

Primulaceae

Cyclamen intaminatum

Άγριες

Όλα

Τουρκία

β

Cyclamen mirabile

Άγριες

Όλα

Τουρκία

β

Cyclamen pseudibericum

Άγριες

Όλα

Τουρκία

β

Cyclamen trochopteranthum

Άγριες

Όλα

Τουρκία

β


(1)  Ήτοι ζώα τα οποία έχουν γεννηθεί υπό συνθήκες αιχμαλωσίας, δίχως εντούτοις να ικανοποιούνται τα κριτήρια του κεφαλαίου III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1808/2001, καθώς και μέρη ή παράγωγα αυτών.


20.4.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 107/23


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 606/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Απριλίου 2006

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2799/1999 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση ενίσχυσης στο αποκορυφωμένο γάλα και στο αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη που προορίζονται για τη διατροφή ζώων και για την πώληση του εν λόγω αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 15,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2799/1999 της Επιτροπής (2) ορίζει το επίπεδο της ενίσχυσης για το αποκορυφωμένο γάλα και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη που προορίζονται για τη διατροφή ζώων, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999. Λόγω της εξέλιξης των αγοραίων τιμών του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη, της αύξησης των αγοραίων τιμών των ανταγωνιστικών πρωτεϊνών και της μείωσης της προσφοράς αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη, κρίνεται σκόπιμο να μειωθεί το ποσό της ενίσχυσης.

(2)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(3)

Η επιτροπή διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων δεν γνωμοδότησε εντός της προθεσμίας που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2799/1999 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται σε:

α)

1,62 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα αποκορυφωμένου γάλακτος, του οποίου η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες είναι τουλάχιστον 35,6 % του στερεού υπολείμματος χωρίς λίπος·

β)

1,42 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα αποκορυφωμένου γάλακτος του οποίου η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες είναι τουλάχιστον 31,4 % αλλά χαμηλότερη από 35,6 % του στερεού υπολείμματος χωρίς λίπος·

γ)

20,00 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη του οποίου η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες είναι τουλάχιστον 35,6 % του στερεού υπολείμματος χωρίς λίπος·

δ)

17,64 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη του οποίου η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες είναι τουλάχιστον 31,4 % αλλά χαμηλότερη από 35,6 % του στερεού υπολείμματος χωρίς λίπος.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 340 της 31.12.1999, σ. 3· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1194/2005 (ΕΕ L 194 της 26.7.2005, σ. 7).


20.4.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 107/24


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 607/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Απριλίου 2006

για την έναρξη έρευνας όσον αφορά την πιθανή καταστρατήγηση των μέτρων αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 398/2004 του Συμβουλίου στις εισαγωγές πυριτίου, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, από εισαγωγές πυριτίου που αποστέλλεται από τη Δημοκρατία της Κορέας, ανεξάρτητα από το εάν δηλώνεται ως καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας ή όχι, και για την υπαγωγή των εν λόγω εισαγωγών σε καταγραφή

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) (εφεξής «ο βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3 και το άρθρο 14 παράγραφος 5,

Μετά από διαβουλεύσεις με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

A.   ΑΙΤΗΜΑ

(1)

Η Επιτροπή έλαβε αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού, με την οποία της ζητείται να ερευνήσει την πιθανή καταστρατήγηση των μέτρων αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν στις εισαγωγές πυριτίου, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

(2)

Η αίτηση υποβλήθηκε στις 6 Μαρτίου 2006 από την Euro Alliages για λογαριασμό των παραγωγών που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος, συγκεκριμένα το 100 %, της κοινοτικής παραγωγής πυριτίου.

B.   ΠΡΟΪΟΝ

(3)

Το προϊόν το οποίο αφορά η πιθανή καταστρατήγηση είναι πυρίτιο καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που συνήθως υπάγεται στον κωδικό ΣΟ ex 2804 69 00 (εφεξής «το υπό εξέταση προϊόν»). Ο εν λόγω κωδικός παρατίθεται για πληροφοριακούς και μόνο λόγους.

(4)

Το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας είναι το πυρίτιο που αποστέλλεται από τη Δημοκρατία της Κορέας (εφεξής «το υπό έρευνα προϊόν») που συνήθως δηλώνεται ως υπαγόμενο στους ίδιους κωδικούς με το υπό εξέταση προϊόν.

Γ.   ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ

(5)

Τα μέτρα που ισχύουν επί του παρόντος και που αποτελούν πιθανώς αντικείμενο καταστρατήγησης συνίστανται σε μέτρα αντιντάμπινγκ που έχουν επιβληθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 398/2004 του Συμβουλίου (2).

Δ.   ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

(6)

Η αίτηση περιέχει επαρκείς εκ πρώτης όψεως αποδείξεις, ότι τα μέτρα αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές πυριτίου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας αποτελούν αντικείμενο καταστρατήγησης με μεταφόρτωση του πυριτίου μέσω της Δημοκρατίας της Κορέας.

(7)

Τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίστηκαν είναι τα ακόλουθα:

Από την αίτηση προκύπτει σημαντική μεταβολή του τρόπου διεξαγωγής των εμπορικών συναλλαγών που αφορούν τις εξαγωγές από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και τη Δημοκρατία της Κορέας στην Κοινότητα, καθώς και ότι δεν υπάρχει αποχρών λόγος ή άλλη αιτιολόγηση οικονομικής φύσης, πλην της επιβολής του δασμού για την εν λόγω μεταβολή.

Η μεταβολή αυτή στον τρόπο διεξαγωγής των εμπορικών συναλλαγών φαίνεται να οφείλεται στη μεταφόρτωση πυριτίου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, μέσω της Δημοκρατίας της Κορέας.

Επιπλέον, η αίτηση περιέχει επαρκή εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι επανορθωτικές συνέπειες των ισχυόντων μέτρων αντιντάμπινγκ για το υπό εξέταση προϊόν υπονομεύονται τόσο ως προς τις ποσότητες όσο και ως προς τις τιμές. Φαίνεται ότι σημαντικές ποσότητες εισαγωγής πυριτίου από τη Δημοκρατία της Κορέας έχουν αντικαταστήσει τις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος. Επιπλέον, υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η αύξηση αυτή των εισαγωγών πραγματοποιείται σε τιμές σαφώς χαμηλότερες από τη μη ζημιογόνο τιμή που είχε καθοριστεί στην έρευνα και η οποία οδήγησε στην επιβολή των ισχυόντων μέτρων.

Τέλος, η αίτηση περιλαμβάνει επαρκή εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι τιμές του πυριτίου αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ σε σχέση με την κανονική αξία που είχε προγενέστερα καθοριστεί για το υπό εξέταση προϊόν.

Εάν, κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπιστωθούν πρακτικές καταστρατήγησης μέσω της Δημοκρατίας της Κορέας, που προβλέπονται στο άρθρο 13 του βασικού κανονισμού, εκτός από τη μεταφόρτωση, η έρευνα μπορεί να καλύψει και αυτές τις πρακτικές.

E.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(8)

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την έναρξη έρευνας σύμφωνα με το άρθρο 13 του βασικού κανονισμού και την υπαγωγή σε καταγραφή, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, των εισαγωγών πυριτίου που αποστέλλεται από τη Δημοκρατία της Κορέας, είτε δηλώνεται ως καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας είτε όχι.

α)   Ερωτηματολόγια

(9)

Για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την έρευνά της, η Επιτροπή θα αποστείλει ερωτηματολόγια στους παραγωγούς-εξαγωγείς και στις ενώσεις παραγωγών-εξαγωγέων στη Δημοκρατία της Κορέας, στους παραγωγούς-εξαγωγείς και στις ενώσεις παραγωγών-εξαγωγέων στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, στους εισαγωγείς και στις ενώσεις εισαγωγέων στην Κοινότητα, που συνεργάσθηκαν στην έρευνα η οποία οδήγησε στην επιβολή των ισχυόντων μέτρων, καθώς και στις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Δημοκρατίας της Κορέας. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, ενδέχεται επίσης να ζητηθούν πληροφορίες από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής.

(10)

Εν πάση περιπτώσει, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη οφείλουν να επικοινωνήσουν με την Επιτροπή το συντομότερο δυνατό, και το αργότερο εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού, για να πληροφορηθούν εάν περιλαμβάνονται στην αίτηση και για να ζητήσουν, ενδεχομένως, ερωτηματολόγιο εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, δεδομένου ότι η προθεσμία που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού ισχύει για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

(11)

Οι αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και της Δημοκρατίας της Κορέας θα ενημερωθούν για την έναρξη της έρευνας.

β)   Συγκέντρωση πληροφοριών και ακροάσεις

(12)

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να παράσχουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Επιπλέον, η Επιτροπή θα δεχθεί σε ακρόαση τα ενδιαφερόμενα μέρη, εφόσον το ζητήσουν γραπτώς και αποδείξουν ότι υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται να γίνουν δεκτά σε ακρόαση.

γ)   Απαλλαγή από την υποχρέωση καταγραφής των εισαγωγών ή από τα μέτρα

(13)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού, οι εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος μπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέωση καταγραφής ή από τα μέτρα εάν η εισαγωγή δεν αποτελεί καταστρατήγηση.

(14)

Επειδή η πιθανή καταστρατήγηση πραγματοποιείται εκτός της Κοινότητας, είναι δυνατόν να παραχωρηθούν απαλλαγές, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού, σε παραγωγούς του υπό εξέταση προϊόντος που είναι σε θέση να αποδείξουν ότι δεν συνδέονται με κανέναν παραγωγό που υπόκειται στα μέτρα και για τους οποίους διαπιστώνεται ότι δεν εμπλέκονται σε πρακτικές καταστρατήγησης σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφοι 1 και 2 του βασικού κανονισμού. Οι παραγωγοί που επιθυμούν να τύχουν απαλλαγής θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση δεόντως τεκμηριωμένη με αποδεικτικά στοιχεία εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού.

ΣΤ.   ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

(15)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, οι εισαγωγές του υπό έρευνα προϊόντος υποβάλλονται σε καταγραφή, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι, σε περίπτωση που από την έρευνα επιβεβαιωθεί η καταστρατήγηση, θα είναι δυνατή η επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ κατάλληλου ύψους, με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία καταγραφής των εν λόγω εισαγωγών που αποστέλλονται από τη Δημοκρατία της Κορέας.

Ζ.   ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

(16)

Για λόγους χρηστής διαχείρισης, πρέπει να καθοριστούν προθεσμίες, εντός των οποίων:

τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να αναγγελθούν στην Επιτροπή, να υποβάλουν τις απόψεις τους γραπτώς και να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο ή να υποβάλουν τυχόν άλλες πληροφορίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την έρευνα,

οι παραγωγοί στη Δημοκρατία της Κορέας δύνανται να ζητήσουν απαλλαγή από την καταγραφή των εισαγωγών ή από τα μέτρα,

τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν γραπτώς να γίνουν δεκτά σε ακρόαση από την Επιτροπή.

(17)

Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι η άσκηση των περισσότερων διαδικαστικών δικαιωμάτων που αναφέρονται στον βασικό κανονισμό εξαρτάται από το κατά πόσον το μέρος αναγγέλλεται εντός της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.

H.   ΑΡΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

(18)

Όταν ένα ενδιαφερόμενο μέρος αρνείται την πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες ή δεν τις παρέχει εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, ή παρεμποδίζει σημαντικά την έρευνα, επιτρέπεται να συνάγονται προσωρινά ή τελικά συμπεράσματα, είτε καταφατικά είτε αποφατικά, με βάση τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του βασικού κανονισμού.

(19)

Όταν διαπιστώνεται ότι ένα ενδιαφερόμενο μέρος έχει προσκομίσει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, τα εν λόγω στοιχεία δεν λαμβάνονται υπόψη και είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία. Αν ένα ενδιαφερόμενο μέρος αρνείται να συνεργασθεί ή συνεργάζεται μεν αλλά μόνο εν μέρει, οπότε τα συμπεράσματα βασίζονται στα διαθέσιμα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού, το αποτέλεσμα ενδέχεται να είναι λιγότερο ευνοϊκό για το εν λόγω μέρος απ' ό,τι θα ήταν αν είχε δεχθεί να συνεργασθεί.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αρχίζει έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96, για να καθοριστεί εάν οι εισαγωγές στην Κοινότητα πυριτίου που αποστέλλεται από την Δημοκρατία της Κορέας, είτε δηλώνονται καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας είτε όχι, και υπάγεται στον κωδικό ΣΟ ex 2804 69 00 (κωδικός Taric 2804690010), καταστρατηγούν τα μέτρα που επιβάλλει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 398/2004.

Άρθρο 2

Καλούνται οι τελωνειακές αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 και το άρθρο 14 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96, να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την καταγραφή των εισαγωγών στην Κοινότητα που προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού.

Η καταγραφή λήγει εννέα μήνες μετά από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει, με κανονισμό, από τις τελωνειακές αρχές να σταματήσουν την καταγραφή όσον αφορά τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που κατασκευάζονται από παραγωγούς οι οποίοι ζήτησαν απαλλαγή από την καταγραφή και για τους οποίους δεν διαπιστώθηκε καταστρατήγηση των δασμών αντιντάμπινγκ.

Άρθρο 3

1.   Τα ερωτηματολόγια θα πρέπει να ζητηθούν από την Επιτροπή εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Για να μπορέσουν να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις τους κατά την έρευνα, τα ενδιαφερόμενα μέρη οφείλουν να αναγγελθούν, ερχόμενα σε επαφή με την Επιτροπή, να κοινοποιήσουν τις απόψεις τους γραπτώς και να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο ή να υποβάλουν τυχόν άλλες πληροφορίες εντός 40 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά.

3.   Οι παραγωγοί στη Δημοκρατία της Κορέας, που ζητούν απαλλαγή από την υποχρέωση καταγραφής των εισαγωγών ή από τα μέτρα, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία εντός της ίδιας προθεσμίας των 40 ημερών.

4.   Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν επίσης να ζητήσουν, εντός της ιδίας προθεσμίας 40 ημερών, να γίνουν δεκτά σε ακρόαση από την Επιτροπή.

5.   Οι πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη υπόθεση, οι αιτήσεις ακρόασης, οι αιτήσεις για τη χορήγηση ερωτηματολογίου καθώς και όλες οι αιτήσεις για απαλλαγή των εισαγωγών από την υπαγωγή σε καταγραφή ή από τα μέτρα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς (όχι σε ηλεκτρονική μορφή εκτός εάν υπάρχει σχετική πρόβλεψη), να αναφέρουν το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου και φαξ του ενδιαφερόμενου μέρους. Όλες οι γραπτές παρατηρήσεις, περιλαμβανομένων και των πληροφοριών που ζητούνται στον παρόντα κανονισμό, τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και η αλληλογραφία εμπιστευτικού χαρακτήρα που υποβάλλουν τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να φέρουν τη μνεία « Περιορισμένης διανομής » (3) και, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, να συνοδεύονται από μη εμπιστευτικού χαρακτήρα περίληψη, η οποία θα φέρει τη μνεία « Για επιθεώρηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη ».

Διεύθυνση αλληλογραφίας της Επιτροπής:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Διεύθυνση B

Γραφείο: J-79 5/16

B-1049 Βρυξέλλες

Φαξ (32-2) 295 65 05.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2006.

Για την Επιτροπή

Peter MANDELSON

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2117/2005 (ΕΕ L 340 της 23.12.2005, σ. 17).

(2)  ΕΕ L 66 της 4.3.2004, σ. 15.

(3)  Η ένδειξη αυτή σημαίνει ότι το έγγραφο προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση. Το παρόν έγγραφο προστατεύεται δυνάμει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43). Πρόκειται για έγγραφο εμπιστευτικού χαρακτήρα δυνάμει του άρθρου 19 του βασικού κανονισμού και του άρθρου 6 της συμφωνίας ΠΟΕ για την εφαρμογή του άρθρου VI της ΓΣΔΕ του 1994 (συμφωνία αντιντάμπινγκ).


20.4.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 107/27


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 608/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Απριλίου 2006

περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2005 όσον αφορά την ποσότητα που καλύπτεται από τη διαρκή δημοπρασία για την εξαγωγή μαλακού σίτου που έχει στην κατοχή του ο σλοβακικός οργανισμός παρέμβασης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2005 της Επιτροπής (2) προκηρύχθηκε διαρκής δημοπρασία για την εξαγωγή 147 949 τόνων μαλακού σίτου που έχει στην κατοχή του ο σλοβακικός οργανισμός παρέμβασης.

(2)

Η Δημοκρατία της Σλοβακίας ενημέρωσε την Επιτροπή σχετικά με την πρόθεση του οργανισμού παρέμβασης της χώρας να προβεί σε αύξηση κατά 81 909 τόνους της ποσότητας που τίθεται σε δημοπρασία για εξαγωγή. Λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων ποσοτήτων και της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά, θα πρέπει να δοθεί θετική απάντηση στο αίτημα της Σλοβακίας.

(3)

Συνεπώς, πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2005 αναλόγως.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2005 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 2

Η δημοπρασία αφορά ανώτατη ποσότητα 229 858 τόνων μαλακού σίτου προς εξαγωγή προς τις τρίτες χώρες, εκτός από την Αλβανία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, την Κροατία, το Λιχτενστάιν, τη Ρουμανία, τη Σερβία και Μαυροβούνιο (3) και την Ελβετία.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της 19.7.2005, σ. 11).

(2)  ΕΕ L 174 της 7.7.2005, σ. 18· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2005 (ΕΕ L 256 της 1.10.2005, σ. 11).

(3)  Συμπεριλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου, όπως ορίζεται στο ψήφισμα αριθ. 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999.».


20.4.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 107/28


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 609/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Απριλίου 2006

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1374/2005 όσον αφορά την ποσότητα που καλύπτεται από τη διαρκή δημοπρασία για την εξαγωγή κριθής που κατέχει ο σλοβακικός οργανισμός παρέμβασης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 της Επιτροπής (2) καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους για την πώληση των σιτηρών που κατέχουν οι οργανισμοί παρέμβασης.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1374/2005 της Επιτροπής (3) προκήρυξε διαρκή δημοπρασία για την εξαγωγή 64 016 τόνων κριθής που κατέχει ο σλοβακικός οργανισμός παρέμβασης.

(3)

Η Σλοβακία ενημέρωσε την Επιτροπή σχετικά με την πρόθεση του σλοβακικού οργανισμού παρέμβασης να προβεί σε αύξηση κατά 26 366 τόνους της ποσότητας που τίθεται σε δημοπρασία για εξαγωγή. Δεδομένης της κατάστασης της αγοράς, πρέπει να δοθεί θετική απάντηση στο αίτημα της Σλοβακίας.

(4)

Συνεπώς, πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1374/2005 αναλόγως.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1374/2005 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 2

Η δημοπρασία αφορά ανώτατη ποσότητα 90 382 τόνων κριθής για εξαγωγή προς τις τρίτες χώρες εκτός από την Αλβανία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, τον Καναδά, την Κροατία, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το Λιχτενστάιν, το Μεξικό, τη Ρουμανία, τη Σερβία και Μαυροβούνιο (4) και την Ελβετία.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της 19.7.2005, σ. 11).

(2)  ΕΕ L 191 της 31.7.1993, σ. 76· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 749/2005 (ΕΕ L 126 της 19.5.2005, σ. 10).

(3)  ΕΕ L 219 της 24.8.2005, σ. 3.

(4)  Συμπεριλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου, όπως ορίζεται στο ψήφισμα αριθ. 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999.


20.4.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 107/29


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 610/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Απριλίου 2006

περί θεσπίσεως των κατά μονάδα αξιών για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας ορισμένων αναλωσίμων εμπορευμάτων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, με τον οποίο καθιερώνεται ο κοινοτικός τελωνειακός κώδικας (1),

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (2) για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, και ιδίως το άρθρο 173 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ότι στα άρθρα 173 έως 177 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 προβλέπονται τα κριτήρια για τη θέσπιση, εκ μέρους της Επιτροπής, κατά μονάδα αξιών περιοδικής ισχύος για τα προϊόντα που καθορίζονται σύμφωνα με την κατάταξη που αναφέρεται στο παράρτημα 26 του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Ότι η εφαρμογή των κανόνων και των κριτηρίων, που καθορίζονται στα ανωτέρω άρθρα επί των στοιχείων που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, οδηγεί, για τα σχετικά προϊόντα, στον καθορισμό των κατά μονάδα αξιών σύμφωνα με τον τρόπο που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατά μονάδα αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 173 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 καθορίζονται σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 21 Απριλίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Απριλίου 2006.

Για την Επιτροπή

Günter VERHEUGEN

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2005 (ΕΕ L 117 της 4.5.2005, σ. 13).

(2)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2005 (ΕΕ L 148 της 11.6.2005, σ. 5).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ύψος των κατά μονάδα αξιών/100 kg καθαρού βάρους

Είδη, ποικιλίες, κωδικός ΣΟ

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Πατάτες πρώιμες

0701 90 50

40,12

23,13

1 149,25

299,39

627,75

10 741,43

138,53

27,93

17,22

158,38

9 613,25

1 504,11

374,16

27,70

 

 

 

 

1.30

Κρεμμύδια άλλα από τα προς φύτευση

0703 10 19

48,99

28,24

1 403,32

365,58

766,53

13 116,15

169,15

34,10

21,03

193,39

11 738,54

1 836,64

456,88

33,82

 

 

 

 

1.40

Σκόρδα

0703 20 00

177,29

102,19

5 078,37

1 322,98

2 773,93

47 464,89

612,13

123,41

76,11

699,86

42 479,59

6 646,47

1 653,37

122,38

 

 

 

 

1.50

Πράσα

ex 0703 90 00

76,88

44,31

2 202,23

573,71

1 202,91

20 583,08

265,45

53,52

33,00

303,49

18 421,22

2 882,23

716,98

53,07

 

 

 

 

1.60

Κουνουπίδια και μπρόκολα

0704 10 00

1.80

Κράμβες λευκές και κράμβες ερυθρές

0704 90 10

104,53

60,25

2 994,40

780,08

1 635,61

27 987,08

360,94

72,77

44,88

412,66

25 047,56

3 919,01

974,89

72,16

 

 

 

 

1.90

Μπρόκολα [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Λάχανο του είδους κήνος

ex 0704 90 90

97,96

56,46

2 806,06

731,02

1 532,74

26 226,83

338,24

68,19

42,05

386,71

23 472,20

3 672,52

913,57

67,62

 

 

 

 

1.110

Μαρούλια στρογγυλά

0705 11 00

1.130

Καρότα

ex 0706 10 00

38,52

22,20

1 103,41

287,45

602,71

10 312,96

133,00

26,81

16,54

152,06

9 229,78

1 444,11

359,24

26,59

 

 

 

 

1.140

Ραφανίδες

ex 0706 90 90

160,57

92,55

4 599,47

1 198,22

2 512,34

42 988,90

554,41

111,77

68,93

633,86

38 473,72

6 019,70

1 497,46

110,84

 

 

 

 

1.160

Μπιζέλια (Pisum sativum)

0708 10 00

207,80

119,77

5 952,37

1 550,67

3 251,33

55 633,70

717,48

144,65

89,21

820,30

49 790,43

7 790,34

1 937,92

143,44

 

 

 

 

1.170

Φασόλια:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

194,48

112,10

5 570,86

1 451,28

3 042,94

52 067,94

671,50

135,38

83,49

767,73

46 599,19

7 291,03

1 813,71

134,25

 

 

 

 

1.170.2

Φασόλια (Phaseolus ssp. vulgaris var. compressus Savi)

ex 0708 20 00

202,00

116,43

5 786,29

1 507,40

3 160,61

54 081,46

697,47

140,61

86,72

797,42

48 401,22

7 572,98

1 883,85

139,44

 

 

 

 

1.180

Κύαμοι

ex 0708 90 00

1.190

Αγγινάρες

0709 10 00

1.200

Σπαράγγια:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

Πράσινα

ex 0709 20 00

481,61

277,60

13 795,80

3 593,99

7 535,60

128 942,22

1 662,91

335,25

206,76

1 901,22

115 399,27

18 055,67

4 491,52

332,46

 

 

 

 

1.200.2

Έτερα

ex 0709 20 00

497,93

287,01

14 263,20

3 715,75

7 790,91

133 310,80

1 719,25

346,61

213,76

1 965,63

119 309,01

18 667,40

4 643,70

343,72

 

 

 

 

1.210

Μελιτζάνες

0709 30 00

141,23

81,40

4 045,53

1 053,91

2 209,77

37 811,51

487,64

98,31

60,63

557,52

33 840,12

5 294,71

1 317,11

97,49

 

 

 

 

1.220

Σέλινα με ραβδώσεις [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

67,80

39,08

1 942,03

505,92

1 060,78

18 151,10

234,09

47,19

29,10

267,63

16 244,67

2 541,68

632,27

46,80

 

 

 

 

1.230

Μανιτάρια του είδους Chanterelles

0709 59 10

334,34

192,71

9 577,17

2 494,98

5 231,28

89 512,85

1 154,41

232,73

143,53

1 319,84

80 111,21

12 534,41

3 118,05

230,79

 

 

 

 

1.240

Γλυκοπιπεριές

0709 60 10

144,94

83,54

4 151,81

1 081,60

2 267,82

38 804,81

500,45

100,89

62,22

572,17

34 729,10

5 433,80

1 351,71

100,05

 

 

 

 

1.250

Μάρασο

0709 90 50

1.270

Γλυκοπατάτες ολόκληρες, νωπές (που προορίζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση)

0714 20 10

122,22

70,45

3 501,02

912,06

1 912,34

32 722,23

422,00

85,08

52,47

482,48

29 285,37

4 582,07

1 139,83

84,37

 

 

 

 

2.10

Κάστανα (Castanea spp.), νωπά

ex 0802 40 00

2.30

Ανανάδες νωποί

ex 0804 30 00

86,90

50,09

2 489,30

648,49

1 359,71

23 266,17

300,05

60,49

37,31

343,05

20 822,49

3 257,94

810,44

59,99

 

 

 

 

2.40

Αχλάδια της ποικιλίας Avocats, νωπά

ex 0804 40 00

203,98

117,58

5 843,11

1 522,21

3 191,65

54 612,53

704,31

141,99

87,57

805,25

48 876,51

7 647,35

1 902,35

140,81

 

 

 

 

2.50

Αχλάδια της ποικιλίας goyaves και μάγγες, νωπά

ex 0804 50

2.60

Πορτοκάλια γλυκά, νωπά:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Αιματόσαρκα και ημιαιματόσαρκα

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.3

Έτερα

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.70

Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα Tangerines και τα Satsumas), νωπά. Κλημεντίνες (Clémentines), Wilkings και παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών, νωπά:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clémentines

ex 0805 20 10

124,48

71,75

3 565,72

928,92

1 947,68

33 326,90

429,80

86,65

53,44

491,40

29 826,53

4 666,74

1 160,90

85,93

 

 

 

 

2.70.2

Monréales et Satsumas

ex 0805 20 30

73,90

42,59

2 116,81

551,46

1 156,25

19 784,68

255,15

51,44

31,72

291,72

17 706,68

2 770,43

689,17

51,01

 

 

 

 

2.70.3

Μανταρίνια και εκείνα του είδους wilkings

ex 0805 20 50

85,33

49,19

2 444,37

636,79

1 335,17

22 846,23

294,64

59,40

36,63

336,86

20 446,66

3 199,14

795,82

58,91

 

 

 

 

2.70.4

Tangerines και έτερα

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

59,84

34,49

1 714,12

446,55

936,29

16 020,96

206,62

41,65

25,69

236,22

14 338,26

2 243,40

558,07

41,31

 

 

 

 

2.85

Γλυκολέμονα (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), νωπά

0805 50 90

98,99

57,06

2 835,54

738,69

1 548,84

26 502,30

341,79

68,91

42,50

390,77

23 718,73

3 711,09

923,17

68,33

 

 

 

 

2.90

Φράπες και γκρέιπ-φρουτ, νωπά:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

Λευκά

ex 0805 40 00

70,88

40,86

2 030,35

528,93

1 109,03

18 976,68

244,73

49,34

30,43

279,81

16 983,53

2 657,29

661,03

48,93

 

 

 

 

2.90.2

Ροζ

ex 0805 40 00

80,33

46,30

2 301,19

599,49

1 256,96

21 508,01

277,38

55,92

34,49

317,13

19 249,00

3 011,75

749,20

55,46

 

 

 

 

2.100

Σταφυλαί επιτραπέζιοι

0806 10 10

150,07

86,50

4 298,68

1 119,86

2 348,05

40 177,57

518,15

104,46

64,42

592,41

35 957,67

5 626,03

1 399,53

103,59

 

 

 

 

2.110

Καρπούζια

0807 11 00

56,20

32,39

1 609,85

419,39

879,34

15 046,43

194,05

39,12

24,13

221,86

13 466,08

2 106,94

524,12

38,79

 

 

 

 

2.120

Πέπονες (εκτός των υδροπεπόνων):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (συμπεριλαμβάνεται Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (συμπεριλαμβάνεται Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

63,70

36,72

1 824,72

475,36

996,71

17 054,75

219,95

44,34

27,35

251,47

15 263,47

2 388,16

594,08

43,97

 

 

 

 

2.120.2

Έτεροι

ex 0807 19 00

127,68

73,59

3 657,33

952,78

1 997,72

34 183,15

440,85

88,88

54,81

504,02

30 592,85

4 786,64

1 190,72

88,14

 

 

 

 

2.140

Αχλάδια:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Αχλάδια-Nashi (Pyrus pyrifolia),

Αχλάδια-Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

85,10

49,05

2 437,69

635,05

1 331,53

22 783,82

293,83

59,24

36,53

335,94

20 390,81

3 190,40

793,64

58,74

 

 

 

 

2.140.2

Έτεροι

ex 0808 20 50

69,83

40,25

2 000,29

521,10

1 092,61

18 695,69

241,11

48,61

29,98

275,66

16 732,06

2 617,94

651,24

48,20

 

 

 

 

2.150

Βερίκοκα

0809 10 00

149,08

85,93

4 270,40

1 112,49

2 332,60

39 913,19

514,74

103,77

64,00

588,51

35 721,06

5 589,01

1 390,32

102,91

 

 

 

 

2.160

Κεράσια

0809 20 05

0809 20 95

137,39

79,19

3 935,54

1 025,26

2 149,69

36 783,42

474,38

95,64

58,98

542,36

32 920,02

5 150,75

1 281,30

94,84

 

 

 

 

2.170

Ροδάκινα

0809 30 90

157,14

90,57

4 501,25

1 172,63

2 458,69

42 070,85

542,57

109,38

67,46

620,32

37 652,10

5 891,14

1 465,48

108,47

 

 

 

 

2.180

Ροδάκινα υπό την ονομασία Nectarines

ex 0809 30 10

95,69

55,16

2 741,05

714,08

1 497,23

25 619,19

330,40

66,61

41,08

377,75

22 928,38

3 587,43

892,41

66,06

 

 

 

 

2.190

Δαμάσκηνα

0809 40 05

140,47

80,97

4 023,87

1 048,27

2 197,94

37 609,08

485,03

97,78

60,31

554,53

33 658,95

5 266,37

1 310,06

96,97

 

 

 

 

2.200

Φράουλες

0810 10 00

104,32

60,13

2 988,22

778,47

1 632,24

27 929,35

360,19

72,62

44,78

411,81

24 995,90

3 910,92

972,88

72,01

 

 

 

 

2.205

Σμέουρα

0810 20 10

828,71

477,67

23 738,40

6 184,17

12 966,49

221 870,53

2 861,37

576,87

355,77

3 271,42

198 567,20

31 068,34

7 728,55

572,06

 

 

 

 

2.210

Καρποί των φυτών Myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 121,23

646,28

32 117,63

8 367,07

17 543,44

300 186,91

3 871,38

780,49

481,34

4 426,17

268 657,92

42 034,91

10 456,59

773,99

 

 

 

 

2.220

Ακτινίδια (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

178,63

102,96

5 116,86

1 333,01

2 794,95

47 824,61

616,77

124,34

76,69

705,16

42 801,53

6 696,84

1 665,90

123,31

 

 

 

 

2.230

Ρόδια

ex 0810 90 95

308,24

177,67

8 829,53

2 300,21

4 822,91

82 525,10

1 064,29

214,57

132,33

1 216,81

73 857,39

11 555,92

2 874,65

212,78

 

 

 

 

2.240

Διόσπυρος (συμπεριλαμβάνεται το Sharon)

ex 0810 90 95

286,50

165,14

8 206,86

2 137,99

4 482,79

76 705,26

989,24

199,43

123,00

1 131,00

68 648,82

10 740,97

2 671,92

197,77

 

 

 

 

2.250

Λίτσι

ex 0810 90


20.4.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 107/35


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 611/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Απριλίου 2006

για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τη ζάχαρη ζαχαροκάλαμου στο πλαίσιο ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων και προτιμησιακών συμφωνιών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1095/96 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1996, περί εφαρμογής των παραχωρήσεων του καταλόγου CXL που καταρτίστηκε κατόπιν των διαπραγματεύσεων δυνάμει του άρθρου XXIV:6 της GATT (2),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1159/2003 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2003, για τον καθορισμό, για τις περιόδους εμπορίας 2003/2004, 2004/2005 έως 2005/2006, των λεπτομερειών εφαρμογής για την εισαγωγή ζάχαρης ζαχαροκάλαμου στο πλαίσιο ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων και προτιμησιακών συμφωνιών και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1464/95 και (ΕΚ) αριθ. 779/96 (3), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003 προβλέπει τις λεπτομέρειες σχετικά με τον καθορισμό των υποχρεώσεων παράδοσης με μηδενικό δασμό των προϊόντων του κωδικού ΣΟ 1701, εκφραζόμενων σε ισοδύναμο λευκής ζάχαρης, για τις εισαγωγές καταγωγής των χωρών που υπογράφουν το πρωτόκολλο ΑΚΕ και τη συμφωνία με την Ινδία.

(2)

Το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003 προβλέπει τις λεπτομέρειες σχετικά με τον καθορισμό των δασμολογικών ποσοστώσεων, με μηδενικό δασμό, των προϊόντων του κωδικού ΣΟ 1701 11 10, εκφραζόμενων σε ισοδύναμο λευκής ζάχαρης, για τις εισαγωγές καταγωγής των χωρών που υπογράφουν το πρωτόκολλο ΑΚΕ και τη συμφωνία με την Ινδία.

(3)

Το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003 ανοίγει δασμολογικές ποσοστώσεις, με δασμό 98 ευρώ ανά τόνο, των προϊόντων του κωδικού ΣΟ 1701 11 10, για τις εισαγωγές καταγωγής Βραζιλίας, Κούβας και άλλων τρίτων χωρών.

(4)

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από τις 10 έως τις 14 Απριλίου 2006, υποβλήθηκαν στις αρμόδιες αρχές αιτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003, για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για συνολική ποσότητα που υπερβαίνει την ποσότητα της υποχρέωσης παράδοσης για μια σχετική χώρα που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003 για την προτιμησιακή ζάχαρη ΑΚΕ-Ινδίας.

(5)

Υπό τις περιστάσεις αυτές, η Επιτροπή οφείλει να καθορίσει ένα συντελεστή μείωσης που επιτρέπει την έκδοση των πιστοποιητικών κατ' αναλογία της διαθέσιμης ποσότητας και να υποδείξει ότι έχει καλυφθεί η σχετική ποσότητα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν από τις 10 έως τις 14 Απριλίου 2006. Δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003, τα πιστοποιητικά εκδίδονται εντός των ορίων των ποσοτήτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 21 Απριλίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2006.

Για την Επιτροπή

J. L. DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 987/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 167 της 29.6.2005, σ. 12).

(2)  ΕΕ L 146 της 20.6.1996, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 162 της 1.7.2003, σ. 25· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 568/2005 (ΕΕ L 97 της 15.4.2005, σ. 9).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προτιμησιακή ζάχαρη ΑΚΕ-ΙΝΔΙΑΣ

Τίτλος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003

Περίοδος εμπορίας 2005/06

Χώρα

% των αιτούμενων ποσοτήτων που πρέπει να παραδοθούν για την εβδομάδα από την 10.4.2006-14.4.2006

Όριο

Μπαρμπάντος

100

 

Μπελίζ

100

Έχει καλυφθεί

Κονγκό

100

 

Φίτζι

0

Έχει καλυφθεί

Γουιάνα

100

 

Ινδία

0

Έχει καλυφθεί

Côte d'Ivoire

100

 

Τζαμάικα

100

 

Κένυα

100

 

Μαδαγασκάρη

100

 

Μαλάουι

51,7349

Έχει καλυφθεί

Μαυρίκιος

100

 

Μοζαμβίκη

100

 

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

100

 

Σουαζιλάνδη

0

Έχει καλυφθεί

Τανζανία

100

 

Τρινιδάδ/Τομπάγκο

100

 

Ζάμπια

100

 

Ζιμπάμπουε

100

 


Ειδική προτιμησιακή ζάχαρη

Τίτλος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003

Περίοδος εμπορίας 2005/06

Χώρα

% των αιτούμενων ποσοτήτων που πρέπει να παραδοθούν για την εβδομάδα από την 10.4.2006-14.4.2006

Όριο

Ινδία

0

Έχει καλυφθεί

ΑΚΕ

100

 


Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL

Τίτλος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003

Περίοδος εμπορίας 2005/06

Χώρα

% των αιτούμενων ποσοτήτων που πρέπει να παραδοθούν για την εβδομάδα από την 10.4.2006-14.4.2006

Όριο

Βραζιλία

0

Έχει καλυφθεί

Κούβα

100

 

Άλλες τρίτες χώρες

0

Έχει καλυφθεί


20.4.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 107/37


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 612/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Απριλίου 2006

για καθορισμό του βαθμού κατά τον οποίο μπορεί να δοθεί συνέχεια στις αιτήσεις δικαιωμάτων εισαγωγής που κατατίθενται τον Απρίλιο 2006 για την εισαγωγή ταύρων, αγελάδων και δαμάλεων, άλλων πλην των προοριζομένων προς σφαγή, ορισμένων αλπικών και ορεσίβιων φυλών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1081/1999 της Επιτροπής, της 26ης Μαΐου 1999, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής ταύρων, αγελάδων και δαμάλεων, άλλων πλήν των προοριζομένων προς σφαγή, ορισμένων αλπικών και ορεσίβιων φυλών, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1012/98 και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1143/98 (2), και ιδίως το άρθρο 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/1999 προβλέπει νέα χορήγηση ποσοτήτων οι οποίες δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής στις 15 Μαρτίου 2006.

(2)

Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 502/2006 της Επιτροπής, της 28ης Μαρτίου 2006, που προβλέπει νέα χορήγηση δικαιωμάτων εισαγωγής βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/1999 για τους ταύρους, τις αγελάδες και τις δαμάλεις, άλλους πλην των προοριζομένων για σφαγή, ορισμένων αλπικών και ορεσίβιων φυλών (3) καθόρισε τις ποσότητες ταύρων, αγελάδων και δαμάλεων, άλλων πλην των προοριζομένων προς σφαγή, ορισμένων αλπικών και ορεσιβίων φυλών, που δύνανται να εισαχθούν υπό ειδικούς όρους μέχρι τις 30 Ιουνίου 2006.

(3)

Οι ποσότητες για τις οποίες ζητήθηκαν δικαιώματα εισαγωγής μπορούν να ικανοποιηθούν πλήρως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Κάθε αίτηση δικαιωμάτων εισαγωγής που καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/1999 ικανοποιείται πλήρως για τους αύξοντες αριθμούς 09.0001 και 09.0003.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Απριλίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  EE L 160 της 26.6.1999, σ. 21· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 131 της 27.5.1999, σ. 15· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1096/2001 (ΕΕ L 150 της 6.6.2001, σ. 33).

(3)  ΕΕ L 91 της 29.3.2006, σ. 10.


II Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Επιτροπή

20.4.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 107/38


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Απριλίου 2006

για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών της Επιτροπής

(2006/291/ΕΚ, Ευρατόμ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 218 παράγραφος 2,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 131,

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 28 παράγραφος 1 και το άρθρο 41 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τις νέες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών δημιουργήθηκαν άνευ προηγούμενου δυνατότητες για συσσώρευση και συνδυασμό περιεχομένου προερχόμενου από διάφορες πηγές.

(2)

Οι πληροφορίες του δημόσιου τομέα συνιστούν ανεκμετάλλευτο πόρο που θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για νέα, προστιθέμενης αξίας προϊόντα και υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας. Η Επιτροπή υπογράμμισε το οικονομικό δυναμικό των πληροφοριών του δημόσιου τομέα στην ανακοίνωσή της που εξέδωσε στις 23 Οκτωβρίου 2001 (1) με τίτλο «eEurope 2002: Δημιουργία κοινοτικού πλαισίου για την εκμετάλλευση πληροφοριών του δημοσίου τομέα».

(3)

Η Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα κατέχουν μεγάλο πλήθος εγγράφων κάθε είδους, τα οποία θα ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω σε πληροφοριακά προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, και τα οποία θα ήταν δυνατόν να απαρτίσουν έναν χρήσιμο πόρο περιεχομένου, τόσο για εταιρείες όσο και για τους πολίτες.

(4)

Το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα της Επιτροπής ρυθμίζεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (2).

(5)

Στην οδηγία 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) καθορίζονται ελάχιστοι κανόνες για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις αιτιολογικές σκέψεις της οδηγίας αυτής ενθαρρύνονται τα κράτη μέλη να προχωρήσουν πέρα από τους ελάχιστους αυτούς κανόνες και να θεσπίσουν πολιτικές ανοιχτών δεδομένων, παρέχοντας τη δυνατότητα ευρείας χρήσης εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή οργανισμών του δημόσιου τομέα.

(6)

Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της με τίτλο «eEurope 2002: Δημιουργία κοινοτικού πλαισίου για την εκμετάλλευση πληροφοριών του δημοσίου τομέα», ανακοίνωσε την επικαιροποίηση των πολιτικών αναφορικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών των κοινοτικών θεσμικών οργάνων. Έχουν εν προκειμένω πραγματοποιηθεί διάφορα θετικά βήματα, όπως η νέα πολιτική της Στατιστικής Υπηρεσίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Eurostat) σχετικά με τη διάδοση πληροφοριών, καθώς και η κίνηση προς την κατεύθυνση της ελεύθερα προσβάσιμης δικτυακής πύλης Eurlex.

(7)

Η νέα πρωτοβουλία της Επιτροπής, «i2010 — Ευρωπαϊκή κοινωνία της πληροφορίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση», αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στη διευκόλυνση της δημιουργίας και κυκλοφορίας ευρωπαϊκού περιεχομένου. Ως μέρος της πρωτοβουλίας i2010, η παρούσα απόφαση καθορίζει τους όρους για την περαιτέρω χρήση εγγράφων της Επιτροπής, αποβλέποντας σε ευρύτερη περαιτέρω χρήση.

(8)

Η ύπαρξη, εντός της Επιτροπής, ανοιχτής πολιτικής σχετικά με την περαιτέρω χρήση θα στηρίξει νέα οικονομική δραστηριότητα, θα οδηγήσει σε ευρύτερη χρήση και διάδοση πληροφοριών της Επιτροπής, θα βελτιώσει την προβολή του ανοιχτού χαρακτήρα και της διαφάνειας των κοινοτικών θεσμικών οργάνων, αποφεύγοντας περιττά διοικητικά βάρη για τους χρήστες και για τις Διοικητικές Υπηρεσίες της Επιτροπής.

(9)

Η παρούσα απόφαση θα πρέπει να υλοποιηθεί και να εφαρμοστεί σε πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (4).

(10)

Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται σε έγγραφα των οποίων η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να επιτρέψει την περαιτέρω χρήση, π.χ. λόγω δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων, ή σε περίπτωση εγγράφων που προέρχονται από τα άλλα θεσμικά όργανα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι για την περαιτέρω χρήση εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή της Επιτροπής ή εξ ονόματός της στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Υπηρεσία Εκδόσεων), με σκοπό τη διευκόλυνση ευρύτερης περαιτέρω χρήσης πληροφοριών, τη βελτίωση της προβολής του ανοιχτού χαρακτήρα της Επιτροπής και την αποφυγή περιττών διοικητικών βαρών, τόσο για τους περαιτέρω χρήστες όσο και για τις Διοικητικές Υπηρεσίες της Επιτροπής.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.   Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε δημόσια έγγραφα των οποίων συντάκτης είναι η Επιτροπή ή δημόσιες και ιδιωτικές οντότητες για λογαριασμό της και τα οποία:

α)

έχουν δημοσιευτεί από την Επιτροπή ή από την Υπηρεσία Εκδόσεων εξ ονόματός της, μέσω δημοσιεύσεων, δικτυακών τόπων ή άλλων μέσων διάδοσης, ή

β)

δεν έχουν δημοσιευθεί εξαιτίας οικονομικών ή άλλων πρακτικών λόγων, όπως μελέτες, εκθέσεις και άλλα δεδομένα.

2.   Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται:

α)

σε λογισμικό ή σε έγγραφα που καλύπτονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, κατατεθειμένα σχέδια, λογότυποι και επωνυμίες·

β)

σε έγγραφα για τα οποία η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να επιτρέψει την περαιτέρω χρήση τους εξαιτίας δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων·

γ)

στα ερευνητικά αποτελέσματα του Κοινού Κέντρου Ερευνών·

δ)

σε έγγραφα που έχουν διατεθεί σε τρίτο μέρος υπό συγκεκριμένους κανόνες που διέπουν την προνομιακή πρόσβαση σε έγγραφα.

3.   Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με πλήρη τήρηση των κανόνων σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

4.   Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, τον οποίο κατά κανένα τρόπο δεν θίγει.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

ως «έγγραφο» νοείται:

α)

κάθε περιεχόμενο, ανεξάρτητα από το μέσο του (γραπτό σε χαρτί ή αποθηκευμένο σε ηλεκτρονική μορφή ή ως ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική εγγραφή)·

β)

κάθε τμήμα τέτοιου περιεχομένου·

2)

ως «περαιτέρω χρήση» νοείται η χρήση εγγράφων εκ μέρους φυσικών ή νομικών προσώπων, για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, διαφορετικούς του αρχικού σκοπού για τον οποίο παρήχθησαν τα έγγραφα. Δεν συνιστά περαιτέρω χρήση η ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ της Επιτροπής και άλλων φορέων του δημόσιου τομέα που χρησιμοποιούν τα εν λόγω έγγραφα αποκλειστικά κατά την άσκηση των δημοσίων καθηκόντων τους·

3)

ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοούνται δεδομένα κατά τον ορισμό του άρθρου 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Άρθρο 4

Γενική αρχή

Με την επιφύλαξη των περιορισμών του άρθρου 2 παράγραφοι 2 και 3, είναι δυνατή η περαιτέρω χρήση όλων των εγγράφων, για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται παρακάτω. Όπου αυτό είναι δυνατό, τα έγγραφα διατίθενται με ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 5

Επεξεργασία των αιτήσεων για περαιτέρω χρήση

1.   Με σκοπό να περιοριστεί η ανάγκη υποβολής προσωπικών αιτήσεων για περαιτέρω χρήση, οι Διοικητικές Υπηρεσίες της Επιτροπής επισημαίνουν, κατά περίπτωση, εάν τα έγγραφα διατίθενται για περαιτέρω χρήση (π.χ. υπό μορφή γενικής σημείωσης σε ιστοσελίδες).

2.   Οι αιτήσεις για την περαιτέρω χρήση εγγράφου διεκπεραιώνονται χωρίς καθυστέρηση. Στον αιτούντα αποστέλλεται βεβαίωση παραλαβής. Εντός 15 ημερών από την καταχώριση της αίτησης, η Διοικητική Υπηρεσία της Επιτροπής ή η Υπηρεσία Εκδόσεων, είτε επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση του αιτηθέντος εγγράφου και, κατά περίπτωση, παρέχουν αντίγραφό του, ή απαντούν γραπτώς και αιτιολογημένα την πλήρη ή μερική απόρριψη της αίτησης.

3.   Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, π.χ. αίτησης που αφορά ιδιαίτερα εκτενές κείμενο, πολύ μεγάλο πλήθος εγγράφων ή, σε περίπτωση που πρέπει να μεταφραστεί η αίτηση, το χρονικό περιθώριο που προβλέπεται στην παράγραφο 2 δύναται να παραταθεί κατά 15 εργάσιμες ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι θα ενημερωθεί προηγουμένως ο αιτών με λεπτομερή αιτιολόγηση.

4.   Σε περίπτωση απόρριψης, η Διοικητική Υπηρεσία της Επιτροπής ή η Υπηρεσία Εκδόσεων ενημερώνουν τον αιτούντα για το δικαίωμά του να προσφύγει ενώπιον του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή να υποβάλει καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, βάσει των όρων των άρθρων 230 και 195 της συνθήκης ΕΚ, αντίστοιχα, των άρθρων 146 και 107 Δ της συνθήκης Ευρατόμ.

5.   Σε περίπτωση που η απόρριψη βασίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) της παρούσας απόφασης, η απάντηση στον αιτούντα περιλαμβάνει στοιχεία αναφοράς στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ο κάτοχος των δικαιωμάτων, εφόσον είναι γνωστός, ή εναλλακτικά στον δικαιοπάροχο από τον οποίο η Επιτροπή έχει λάβει το σχετικό υλικό, εφόσον είναι γνωστός.

Άρθρο 6

Διαθέσιμες μορφές

Τα έγγραφα αυτά διατίθεται σε κάθε υφιστάμενο μορφότυπο ή γλώσσα, εφόσον είναι δυνατόν και κατά περίπτωση με ηλεκτρονικά μέσα.

Τούτο δεν συνεπάγεται την υποχρέωση δημιουργίας, προσαρμογής, ή επικαιροποίησης εγγράφων ώστε να ανταποκρίνονται στην αίτηση, ούτε την υποχρέωση παροχής αποσπασμάτων από τα έγγραφα εφόσον αυτό συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια που υπερβαίνει την απλή διεκπεραίωση.

Εξάλλου, η παρούσα απόφαση δεν δημιουργεί για την Επιτροπή καμία υποχρέωση μετάφρασης των αιτουμένων εγγράφων σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα εκτός από τις ήδη διαθέσιμες κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης.

Βάσει της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή ή η Υπηρεσία Εκδόσεων δεν μπορεί, να συνεχίσει την παραγωγή ορισμένων τύπων εγγράφων ή να τα διατηρήσει σε συγκεκριμένο μορφότυπο με σκοπό την περαιτέρω χρήση των εν λόγω εγγράφων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Άρθρο 7

Αρχές χρέωσης

1.   Η περαιτέρω χρήση εγγράφων δεν υπόκειται καταρχήν σε τέλη.

2.   Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να χρεωθούν τα έξοδα αναπαραγωγής και διανομής των εγγράφων.

3.   Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Επιτροπή αποφασίζει να προσαρμόσει ένα έγγραφο ώστε να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένη αίτηση, είναι δυνατόν να απαιτηθεί η ανάκτηση της σχετικής δαπάνης από τον αιτούντα. Κατά την εκτίμηση της ανάγκης ανάκτησης της εν λόγω δαπάνης λαμβάνεται υπόψη η προσπάθεια που καταβλήθηκε για την προσαρμογή, καθώς και τα δυνητικά πλεονεκτήματα που δύναται να αποφέρει για τις Κοινότητες η περαιτέρω χρήση, π.χ. από την άποψη της διάδοσης πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία των Κοινοτήτων ή όσον αφορά τη δημόσια εικόνα της Επιτροπής.

Άρθρο 8

Διαφάνεια

1.   Οι ισχύοντες όροι και τα τυπικά τέλη για την περαιτέρω χρήση εγγράφων καθορίζονται εκ των προτέρων και δημοσιεύονται, όταν είναι δυνατόν και κατά περίπτωση, με ηλεκτρονικά μέσα.

2.   Η αναζήτηση των εγγράφων διευκολύνεται με πρακτικές ρυθμίσεις, όπως κατάλογοι περιεχομένων των κύριων εγγράφων που είναι διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση.

Άρθρο 9

Άδειες

Η περαιτέρω χρήση εγγράφων είναι δυνατόν να επιτρέπεται άνευ όρων ή με όρους, κατά περίπτωση με τη χορήγηση άδειας ή με δήλωση αποποίησης ευθύνης. Στους τυπικούς όρους περαιτέρω χρήσης περιλαμβάνεται η υποχρέωση του περαιτέρω χρήστη να αναφέρει την πηγή των εγγράφων, η υποχρέωση να μην διαστρεβλώνει το αρχικό νόημα ή μήνυμα των εγγράφων, καθώς και η μη θεμελίωση ευθύνης της Επιτροπής για κάθε συνέπεια προερχόμενη από την περαιτέρω χρήση. Οι επιβαλλόμενοι όροι δεν περιορίζουν αδικαιολόγητα τις δυνατότητες περαιτέρω χρήσης.

Άρθρο 10

Αμεροληψία και απαγόρευση σύναψης αποκλειστικών ρυθμίσεων

1.   Οι όροι που εφαρμόζονται για την περαιτέρω χρήση εγγράφων είναι αμερόληπτοι όσον αφορά συγκρίσιμες κατηγορίες περαιτέρω χρήσης.

2.   Η περαιτέρω χρήση εγγράφων είναι ελεύθερη για όλους τους δυνητικούς συντελεστές της αγοράς. Δεν χορηγούνται αποκλειστικά δικαιώματα.

3.   Εφόσον, ωστόσο, απαιτηθεί χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος για την παροχή υπηρεσίας προς το δημόσιο συμφέρον, επανεξετάζεται τακτικά η ισχύς του σκεπτικού για τη χορήγηση του εν λόγω αποκλειστικού δικαιώματος, το οποίο σε κάθε περίπτωση επανεξετάζεται ύστερα από την παρέλευση τριετίας. Κάθε αποκλειστική ρύθμιση είναι διαφανής και δημοσιεύεται.

Άρθρο 11

Υλοποίηση

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του εσωτερικού κανονισμού της Επιτροπής, η εξουσία λήψεως αποφάσεων για λογαριασμό της Επιτροπής όσον αφορά αιτήσεις για περαιτέρω χρήση μεταβιβάζεται στους Γενικούς Διευθυντές και τους επικεφαλής των υπηρεσιών. Αυτοί λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες που αφορούν τα έγγραφα για τα οποία είναι υπεύθυνοι πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης. Για το σκοπό αυτό ορίζουν υπάλληλο αρμόδιο για την εξέταση ετήσιων για περαιτέρω χρήση και για τον συντονισμό της απάντησης της Γενικής Διεύθυνσης ή Διοικητικής Υπηρεσίας.

Άρθρο 12

Επανεξέταση

Η παρούσα απόφαση επανεξετάζεται τρία έτη αφότου τεθεί σε ισχύ. Κατά την επανεξέταση διερευνάται ιδίως η δυνατότητα εφαρμογής της παρούσας απόφασης στα ερευνητικά αποτελέσματα του Κοινού Κέντρου Ερευνών.

Άρθρο 13

Θέση σε ισχύ

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 7 Απριλίου 2006.

Για την Επιτροπή

Viviane REDING

Μέλος της Επιτροπής


(1)  COM(2001) 607 τελικό.

(2)  ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.

(3)  ΕΕ L 345 της 31.12.2003, σ. 90.

(4)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.


20.4.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 107/42


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Απριλίου 2006

για την τροποποίηση της απόφασης 2004/639/ΕΚ όσον αφορά την Κροατία

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 1541]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2006/292/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 88/407/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1988, για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στις εισαγωγές κατεψυγμένου σπέρματος βοοειδών (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση 2004/639/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση των όρων εισαγωγής σπέρματος βοοειδών (2) καθορίζεται μεταξύ άλλων ο κατάλογος των τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή σπέρματος βοοειδών.

(2)

Η Κροατία πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την υγεία των ζώων στην Κροατία.

(3)

Η απόφαση 2004/639/ΕΚ πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί ανάλογα.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I της απόφασης 2004/639/ΕΚ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2006.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 194 της 22.7.1988, σ. 10· οδηγία όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά με την απόφαση 2006/16/ΕΚ (ΕΕ L 11 της 17.1.2006, σ. 21).

(2)  ΕΕ L 292 της 15.9.2004, σ. 21· απόφαση όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά με την απόφαση 2006/16/ΕΚ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή σπέρματος βοοειδών

Κωδικός ISO

Χώρα

AU

Αυστραλία

CA

Καναδάς

CH

Ελβετία

HR

Κροατία

NZ

Νέα Ζηλανδία

RO

Ρουμανία

US

Ηνωμένες Πολιτείες»


20.4.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 107/44


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Απριλίου 2006

για την τροποποίηση της απόφασης 2006/135/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά τον καθορισμό περιοχών A και B σε ορισμένα κράτη μέλη λόγω κρουσμάτων της υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 1583]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2006/293/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

την οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 4,

την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3), και ιδίως το άρθρο 18,

την οδηγία 2005/94/ΕΚ, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών και την κατάργηση της οδηγίας 92/40/ΕΟΚ (4), και ιδίως το άρθρο 66 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Γερμανία κοινοποίησε στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη την εκδήλωση κρούσματος του υποτύπου H5Ν1 του ιού Α της υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών στα πουλερικά στην επικράτειά της και έλαβε τα κατάλληλα μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2006/135/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη λήψη ορισμένων προσωρινών μέτρων προστασίας λόγω της υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών στα πουλερικά στην Κοινότητα (5).

(2)

Λόγω της εκδήλωσης του συγκεκριμένου κρούσματος, η Γερμανία έλαβε τα αναγκαία μέτρα σύμφωνα με την απόφαση 2006/135/ΕΚ. Αφού κοινοποιήθηκαν τα εν λόγω μέτρα, η Επιτροπή τα εξέτασε σε συνεργασία με το εν λόγω κράτος μέλος και δηλώνει ικανοποιημένη από το γεγονός ότι οι περιοχές A και B που όρισε η Γερμανία βρίσκονται σε επαρκή απόσταση από την εστία εκδήλωσης της νόσου στα πουλερικά. Είναι συνεπώς αναγκαίο να οριστούν περιοχές Α και Β στη Γερμανία και να καθοριστεί η διάρκεια της εν λόγω κατηγοριοποίησης των περιοχών.

(3)

Παράλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 στοιχείο β) και γ) της απόφασης 2006/135/ΕΚ και κατόπιν της τελικής αξιολόγησης της επιδημιολογικής κατάστασης όσον αφορά τον υποτύπο H5Ν1 της υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένες περιοχές της Γαλλίας, έχει διακοπεί η εφαρμογή στη Γαλλία των μέτρων που απαιτούνται για τις περιοχές που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 της εν λόγω απόφασης.

(4)

Είναι επομένως αναγκαίο να τροποποιηθούν αναλόγως τα μέρη Α και B του παραρτήματος I της απόφασης 2006/135/ΕΚ.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I της απόφασης 2006/135/ΕΚ αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2006.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 13· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/41/ΕΚ (ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 33)· διορθωμένη έκδοση (ΕΕ L 195 της 2.6.2004, σ. 12).

(2)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2002/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 315 της 19.11.2002, σ. 14).

(3)  ΕΕ L 146 της 13.6.2003, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 18/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 4 της 7.1.2006, σ. 3).

(4)  ΕΕ L 10 της 14.1.2006, σ. 16.

(5)  ΕΕ L 52 της 23.2.2006, σ. 41· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2006/251/ΕΚ (ΕΕ L 91 της 29.3.2006, σ. 33).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα Ι της απόφασης 2006/135/ΕΚ αντικαθίσταται από τα εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΜΕΡΟΣ A

Περιοχή Α όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1:

Κωδικός Χώρας ISO

Κράτος μέλος

Περιοχή A

Ισχύει έως την

Κωδικός

Ονομασία

DE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ταχυδρομικός κωδικός

Δήμοι:

8.5.2006

Ζώνη προστασίας

 

STADT MUTZSCHEN

 

WERMSDORF

Ζώνη επιτήρησης

 

 

Στο Kreis Muldental

 

DORNREICHENBACH

 

DÜRRWEITZSCHEN

 

KÜHREN-BURKARDSHAIN

 

NERCHAU

 

THÜMMLITZ-WALDE

 

TREBSEN

Στο Kreis Torgau-Oschatz

 

DAHLEN

 

MÜGELN

 

SORNZIG-ABLASS

Στο Kreis Döbeln

 

BOCKELWITZ

 

LEISNIG

SE

ΣΟΥΗΔΙΑ

 

 

 

Μέσα στην Kalmar Län, οι ακόλουθες περιοχές

Ταχυδρομικός κωδικός

Περιοχή

24.4.2006

Ζώνη προστασίας

572 75

FIGEHOLM

572 95

FIGEHOLM

Ζώνη επιτήρησης

572 75

FIGEHOLM

572 76

FÅRBO

572 92

OSKARSHAMN

572 95

FIGEHOLM

572 96

FÅRBO

Εκτεταμένη ζώνη επιτήρησης (20 χλμ)

380 75

BYXELKROK

570 91

KRISTDALA

572 37

OSKARSHAMN

572 40

OSKARSHAMN

572 41

OSKARSHAMN

572 61

OSKARSHAMN

572 63

OSKARSHAMN

572 75

FIGEHOLM

572 76

FÅRBO

572 91

OSKARSHAMN

572 92

OSKARSHAMN

572 95

FIGEHOLM

572 96

FÅRBO

590 91

HJORTED

590 93

GUNNEBO

ΜΕΡΟΣ B

Περιοχή B όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2:

Κωδικός Χώρας ISO

Κράτος μέλος

Περιοχή B

Ισχύει έως την

Κωδικός

Ονομασία

DE

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ταχυδρομικός κωδικός

Δήμοι:

8.5.2006

Στο Kreis Muldental

 

BAD LAUSICK

 

BELGERSHAIN

 

BENNEWITZ

 

BORSDORF

 

BRANDIS

 

COLDITZ

 

FALKENHAIN

 

GRIMMA

 

GROSSBARDAU

 

GROSSBOTHEN

 

HOHBURG

 

MACHERN

 

NAUNHOF

 

OTTERWISCH

 

PARTHENSTEIN

 

THALLWITZ

 

WURZEN

 

ZSCHADRASS

Στο Kreis Torgau-Oschatz

 

ARZBERG

 

BEILRODE

 

BELGERN

 

CAVERTITZ

 

DOMMITZSCH

 

DREIHEIDE

 

ELSNIG

 

GROSSTREBEN-ZWETHAU

 

LIEBSCHÜTZBERG

 

MOCKREHNA

 

NAUNDORF

 

OSCHATZ

 

PFLÜCKUFF

 

SCHILDAU

 

TORGAU

 

TROSSIN

 

ZINNA

Στο Kreis Döbeln

 

DÖBELN

 

EBERSBACH

 

GROSSWEITZSCHER

 

HARTHA

 

MOCHAU

 

NIEDERSTRIEGIS

 

OSTRAU

 

ROSSWEIN

 

WALDHEIM

 

ZIEGRA-KNOBELSDORF

 

ZSCHAITZ-OTTEWIG

SE

ΣΟΥΗΔΙΑ

 

 

 

Όλη η Kalmar Län, εκτός από την περιοχή A, περιλαμβανομένων των περιοχών

Ταχυδρομικός κωδικός

Περιοχή

24.4.2006

 

360 23

ÄLMEBODA

360 50

LESSEBO

360 52

KOSTA

360 53

SKRUV

360 60

VISSEFJÄRDA

360 65

BODA GLASBRUK

360 70

ÅSEDA

360 77

FRÖSEKE

361 30

EMMABODA

361 31

EMMABODA

361 32

EMMABODA

361 33

EMMABODA

361 42

LINDÅS

361 53

BROAKULLA

361 91

EMMABODA

361 92

EMMABODA

361 93

BROAKULLA

361 94

ERIKSMÅLA

361 95

LÅNGASJÖ

370 17

ERINGSBODA

370 34

HOLMSJÖ

370 45

FÅGELMARA

371 93

KARLSKRONA

380 30

ROCKNEBY

380 31

LÄCKEBY

380 40

ORREFORS

380 41

GULLASKRUV

380 42

MÅLERÅS

380 44

ALSTERBRO

380 52

TIMMERNABBEN

380 53

FLISERYD

380 62

MÖRBYLÅNGA

380 65

DEGERHAMN

380 74

LÖTTORP

380 75

BYXELKROK

382 30

NYBRO

382 31

NYBRO

382 32

NYBRO

382 33

NYBRO

382 34

NYBRO

382 35

NYBRO

382 36

NYBRO

382 37

NYBRO

382 38

NYBRO

382 39

NYBRO

382 40

NYBRO

382 41

NYBRO

382 42

NYBRO

382 43

NYBRO

382 44

NYBRO

382 45

NYBRO

382 46

NYBRO

382 90

ÖRSJÖ

382 91

NYBRO

382 92

NYBRO

382 93

NYBRO

382 94

NYBRO

382 96

NYBRO

382 97

ÖRSJÖ

383 30

MÖNSTERÅS

383 31

MÖNSTERÅS

383 32

MÖNSTERÅS

383 33

MÖNSTERÅS

383 34

MÖNSTERÅS

383 35

MÖNSTERÅS

383 36

MÖNSTERÅS

383 37

MÖNSTERÅS

383 38

MÖNSTERÅS

383 39

MÖNSTERÅS

383 91

MÖNSTERÅS

383 92

MÖNSTERÅS

384 30

BLOMSTERMÅLA

384 31

BLOMSTERMÅLA

384 40

ÅLEM

384 91

BLOMSTERMÅLA

384 92

ÅLEM

384 93

ÅLEM

385 30

TORSÅS

385 31

TORSÅS

385 32

TORSÅS

385 33

TORSÅS

385 34

TORSÅS

385 40

BERGKVARA

385 41

BERGKVARA

385 50

SÖDERÅKRA

385 51

SÖDERÅKRA

385 90

SÖDERÅKRA

385 91

TORSÅS

385 92

GULLABO

385 93

TORSÅS

385 94

BERGKVARA

385 95

TORSÅS

385 96

GULLABO

385 97

SÖDERÅKRA

385 98

BERGKVARA

385 99

TORSÅS

386 30

FÄRJESTADEN

386 31

FÄRJESTADEN

386 32

FÄRJESTADEN

386 33

FÄRJESTADEN

386 34

FÄRJESTADEN

386 35

FÄRJESTADEN

386 90

FÄRJESTADEN

386 92

FÄRJESTADEN

386 93

FÄRJESTADEN

386 94

FÄRJESTADEN

386 95

FÄRJESTADEN

386 96

FÄRJESTADEN

387 30

BORGHOLM

387 31

BORGHOLM

387 32

BORGHOLM

387 33

BORGHOLM

387 34

BORGHOLM

387 35

BORGHOLM

387 36

BORGHOLM

387 37

BORGHOLM

387 38

BORGHOLM

387 50

KÖPINGSVIK

387 51

KÖPINGSVIK

387 52

KÖPINGSVIK

387 90

KÖPINGSVIK

387 91

BORGHOLM

387 92

BORGHOLM

387 93

BORGHOLM

387 94

BORGHOLM

387 95

KÖPINGSVIK

387 96

KÖPINGSVIK

388 30

LJUNGBYHOLM

388 31

LJUNGBYHOLM

388 32

LJUNGBYHOLM

388 40

TREKANTEN

388 41

TREKANTEN

388 50

PÅRYD

388 91

VASSMOLÖSA

388 92

LJUNGBYHOLM

388 93

LJUNGBYHOLM

388 94

VASSMOLÖSA

388 95

HALLTORP

388 96

LJUNGBYHOLM

388 97

HALLTORP

388 98

TREKANTEN

388 99

PÅRYD

392 30

KALMAR

392 31

KALMAR

392 32

KALMAR

392 33

KALMAR

392 34

KALMAR

392 35

KALMAR

392 36

KALMAR

392 37

KALMAR

392 38

KALMAR

392 41

KALMAR

392 43

KALMAR

392 44

KALMAR

392 45

KALMAR

392 46

KALMAR

392 47

KALMAR

393 50

KALMAR

393 51

KALMAR

393 52

KALMAR

393 53

KALMAR

393 54

KALMAR

393 55

KALMAR

393 57

KALMAR

393 58

KALMAR

393 59

KALMAR

393 63

KALMAR

393 64

KALMAR

393 65

KALMAR

394 70

KALMAR

394 71

KALMAR

394 77

KALMAR

395 90

KALMAR

570 16

KVILLSFORS

570 19

PAULISTRÖM

570 30

MARIANNELUND

570 31

INGATORP

570 72

FAGERHULT

570 75

FÅGELFORS

570 76

RUDA

570 80

VIRSERUM

570 81

JÄRNFORSEN

570 82

MÅLILLA

570 83

ROSENFORS

570 84

MÖRLUNDA

570 90

PÅSKALLAVIK

570 91

KRISTDALA

572 30

OSKARSHAMN

572 31

OSKARSHAMN

572 32

OSKARSHAMN

572 33

OSKARSHAMN

572 34

OSKARSHAMN

572 35

OSKARSHAMN

572 36

OSKARSHAMN

572 37

OSKARSHAMN

572 40

OSKARSHAMN

572 41

OSKARSHAMN

572 50

OSKARSHAMN

572 51

OSKARSHAMN

572 60

OSKARSHAMN

572 61

OSKARSHAMN

572 62

OSKARSHAMN

572 91

OSKARSHAMN

572 93

OSKARSHAMN

572 96

FÅRBO

574 96

VETLANDA

574 97

VETLANDA

577 30

HULTSFRED

577 31

HULTSFRED

577 32

HULTSFRED

577 33

HULTSFRED

577 34

HULTSFRED

577 35

HULTSFRED

577 36

HULTSFRED

577 37

HULTSFRED

577 38

HULTSFRED

577 39

HULTSFRED

577 50

SILVERDALEN

577 51

SILVERDALEN

577 90

HULTSFRED

577 91

HULTSFRED

577 92

HULTSFRED

577 93

HULTSFRED

577 94

LÖNNEBERGA

579 30

HÖGSBY

579 31

HÖGSBY

579 32

HÖGSBY

579 33

HÖGSBY

579 40

BERGA

579 90

BERGA

579 92

HÖGSBY

579 93

GRÖNSKÅRA

590 42

HORN

590 80

SÖDRA VI

590 81

GULLRINGEN

590 83

STOREBRO

590 90

ANKARSRUM

590 91

HJORTED

590 92

TOTEBO

590 93

GUNNEBO

590 94

BLACKSTAD

590 95

LOFTAHAMMAR

590 96

ÖVERUM

590 98

EDSBRUK

593 30

VÄSTERVIK

593 31

VÄSTERVIK

593 32

VÄSTERVIK

593 33

VÄSTERVIK

593 34

VÄSTERVIK

593 35

VÄSTERVIK

593 36

VÄSTERVIK

593 37

VÄSTERVIK

593 38

VÄSTERVIK

593 39

VÄSTERVIK

593 40

VÄSTERVIK

593 41

VÄSTERVIK

593 42

VÄSTERVIK

593 43

VÄSTERVIK

593 50

VÄSTERVIK

593 51

VÄSTERVIK

593 52

VÄSTERVIK

593 53

VÄSTERVIK

593 54

VÄSTERVIK

593 61

VÄSTERVIK

593 62

VÄSTERVIK

593 91

VÄSTERVIK

593 92

VÄSTERVIK

593 93

VÄSTERVIK

593 95

VÄSTERVIK

593 96

VÄSTERVIK

594 30

GAMLEBY

594 31

GAMLEBY

594 32

GAMLEBY

594 91

GAMLEBY

594 92

GAMLEBY

594 93

GAMLEBY

594 94

GAMLEBY

597 40

ÅTVIDABERG

597 91

ÅTVIDABERG

597 96

ÅTVIDABERG

597 97

ÅTVIDABERG

598 30

VIMMERBY

598 31

VIMMERBY

598 32

VIMMERBY

598 34

VIMMERBY

598 35

VIMMERBY

598 36

VIMMERBY

598 37

VIMMERBY

598 38

VIMMERBY

598 39

VIMMERBY

598 40

VIMMERBY

598 91

VIMMERBY

598 92

VIMMERBY

598 93

VIMMERBY

598 94

VIMMERBY

598 95

VIMMERBY