ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 93

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

49ό έτος
31 Μαρτίου 2006


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 509/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που χαρακτηρίζονται ως εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

12

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 511/2006 του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2006, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1531/2002 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές έγχρωμων συσκευών λήψεως για την τηλεόραση καταγωγής, μεταξύ άλλων, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

26

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 512/2006 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2006, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

28

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 513/2006 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση προσωρινών διατάξεων για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής που ζητήθηκαν στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 565/2002, για τον καθορισμό του τρόπου διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων και για την καθιέρωση καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής για τα σκόρδα που εισάγονται από τρίτες χώρες

30

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 514/2006 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2006, για παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 824/2000 όσον αφορά την προθεσμία παράδοσης των σιτηρών στην παρέμβαση σε ορισμένα κράτη μέλη για την περίοδο εμπορίας 2005/06

31

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/2006 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση μεταβατικού μέτρου για την περίοδο εμπορίας 2005/06 όσον αφορά τη χρηματοδότηση της αποθεματοποίησης σιτηρών που προσφέρονται στην παρέμβαση στην Τσεχική Δημοκρατία, στην Εσθονία, στην Κύπρο, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στην Ουγγαρία, στη Μάλτα, στην Πολωνία, στη Σλοβενία και στη Σλοβακία

32

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 516/2006 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2006, για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων δασμών κατά την εισαγωγή μελάσσας στον τομέα της ζάχαρης, που εφαρμόζονται από την 31η Μαρτίου 2006

34

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 517/2006 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση

36

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 518/2006 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης

38

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 519/2006 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2006, για καθορισμό του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης προς ορισμένες τρίτες χώρες για την 22α τμηματική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1138/2005

41

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 520/2006 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2006, για τον καθορισμό της επιστροφής στην παραγωγή για τη λευκή ζάχαρη που χρησιμοποιείται από τη χημική βιομηχανία την περίοδο από την 1η έως τις 30 Απριλίου 2006

42

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 521/2006 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών με βάση τα σιτηρά

43

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 522/2006 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων

45

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 523/2006 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2006, σχετικά με τον καθορισμό του ανώτατου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή βουτύρου στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 581/2004

50

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 524/2006 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2006, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης

52

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 525/2006 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2006, περί καθορισμού των ποσοστών των επιστροφών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα Ι της συνθήκης

55

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 526/2006 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2006, σχετικά με τον καθορισμό του ανώτατου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 582/2004

57

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 527/2006 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2006, για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών ορισμένων προϊόντων στον τομέα της ζάχαρης, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1011/2005, για την περίοδο 2005/06

58

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 528/2006 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2006, για καθορισμό της μέγιστης μείωσης των δασμών κατά την εισαγωγή αραβοσίτου στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1809/2005

60

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 529/2006 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2006, σχετικά με τις προσφορές που ανακοινώνονται για την εξαγωγή κριθής στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1058/2005

61

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 530/2006 της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2006, σχετικά με τις προσφορές που ανακοινώνονται για την εξαγωγή μαλακού σίτου στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2005

62

 

 

II   Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

 

 

Επιτροπή

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 6ης Μαρτίου 2006, για κατάργηση της απόφασης 2002/683/ΕΚ της Επιτροπής για την αποδοχή των αναλήψεων υποχρεώσεων που προτάθηκαν σε σχέση με τη διαδικασία αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές έγχρωμων συσκευών λήψης για την τηλεόραση καταγωγής, μεταξύ άλλων, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

63

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2006, για την τροποποίηση του παραρτήματος II της απόφασης 79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαίρεση της Αργεντινής σε περιοχές και τα υποδείγματα πιστοποιητικών σχετικά με την εισαγωγή νωπού βοείου κρέατος από τη Βραζιλία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 896]  ( 1 )

65

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2152/2005 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής ρυζιού και θραυσμάτων ρυζιού, καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1549/2004 για παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 του Συμβουλίου, σχετικά με το καθεστώς εισαγωγής ρυζιού και για καθορισμό ειδικών μεταβατικών κανόνων που έχουν εφαρμογή κατά τις εισαγωγές ρυζιού Basmati (ΕΕ L 342 της 24.12.2005)

79

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

31.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 93/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 509/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 20ής Μαρτίου 2006

για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που χαρακτηρίζονται ως εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η παραγωγή, η παρασκευή και η διανομή των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Κοινότητας.

(2)

Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η διαφοροποίηση της γεωργικής παραγωγής. Η προώθηση παραδοσιακών προϊόντων που παρουσιάζουν ιδιότυπα χαρακτηριστικά μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα για την αγροτική οικονομία, ιδίως στις μειονεκτικές ή στις απομακρυσμένες περιοχές, αφενός, με τη βελτίωση του εισοδήματος των γεωργών και, αφετέρου, με τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στις εν λόγω περιοχές.

(3)

Για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς τροφίμων, θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση των οικονομικών φορέων τα μέσα που θα τους επιτρέψουν να αναδείξουν την αξία των προϊόντων τους, διασφαλίζοντας την προστασία των καταναλωτών από τις καταχρηστικές πρακτικές και εξασφαλίζοντας θεμιτές εμπορικές συναλλαγές.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2082/92 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 1992, για τις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (2) ορίζει τις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας, ενώ η ένδειξη «εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν» εισήχθη από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1848/93 της Επιτροπής (3), ο οποίος θεσπίζει τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2082/92. Οι βεβαιώσεις ιδιοτυπίας, αποκαλούμενες συχνότερα «εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα», ανταποκρίνονται στο αίτημα των καταναλωτών για παραδοσιακά προϊόντα με ιδιότυπα χαρακτηριστικά. Λόγω της ποικιλότητας των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά και της πληθώρας των πληροφοριών που τα αφορούν, ο καταναλωτής θα πρέπει, προκειμένου να μπορεί να κάνει καλύτερες επιλογές, να διαθέτει σαφείς και συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τα ιδιότυπα χαρακτηριστικά των τροφίμων αυτών.

(5)

Για λόγους σαφήνειας, αντί της έκφρασης «βεβαίωση ιδιοτυπίας» θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον η έκφραση «εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν», η οποία γίνεται ευκολότερα κατανοητή και, προκειμένου να καταστεί σαφέστερο το αντικείμενο του κανονισμού στους παραγωγούς και στους καταναλωτές, θα πρέπει να διευκρινισθεί ο ορισμός της «ιδιοτυπίας» και να εισαχθεί ορισμός του όρου «παραδοσιακό».

(6)

Ορισμένοι παραγωγοί επιθυμούν να αναδείξουν την αξία των παραδοσιακών γεωργικών προϊόντων ή παραδοσιακών τροφίμων, διότι αυτά διακρίνονται σαφώς από άλλα παρεμφερή προϊόντα ή τρόφιμα λόγω των εγγενών χαρακτηριστικών τους. Για να εξασφαλισθεί η προστασία του καταναλωτή, θα πρέπει να επιθεωρούνται τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα. Ένα τέτοιο προαιρετικό σύστημα, που επιτρέπει στους εμπορευόμενους να κάνουν γνωστή την ποιότητα ενός τροφίμου ή ιδιότυπου προϊόντος σε ολόκληρη την Κοινότητα, θα πρέπει να παρέχει όλες τις εγγυήσεις, ώστε να εξασφαλισθεί ότι κάθε αναφορά που μπορεί να γίνει για την ποιότητα στο εμπόριο θα είναι τεκμηριωμένη.

(7)

Η επισήμανση των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων υπόκειται στους γενικούς κανόνες που θεσπίζονται με την οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων (4). Ωστόσο, λόγω της ιδιοτυπίας τους, θα πρέπει να θεσπισθούν ειδικές συμπληρωματικές διατάξεις για τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα. Προκειμένου να καταστεί ευκολότερη και ταχύτερη η αναγνώριση των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων που παράγονται εντός της Κοινότητας, θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική η χρήση της ένδειξης «εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν» ή του συσχετιζόμενου κοινοτικού συμβόλου στην επισήμανσή τους, και να παρασχεθεί, παράλληλα, στους εμπορευόμενους, εύλογη προθεσμία για να προσαρμοσθούν στην υποχρέωση αυτήν.

(8)

Για να διασφαλισθεί η τήρηση και η σταθερότητα των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων, οι παραγωγοί, συγκροτημένοι σε ομάδες, θα πρέπει να ορίζουν ειδικά χαρακτηριστικά στις προδιαγραφές του προϊόντος. Η δυνατότητα καταχώρισης ενός εγγυημένου παραδοσιακού ιδιότυπου προϊόντος θα πρέπει να παρέχεται σε παραγωγούς τρίτων χωρών.

(9)

Τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα που προστατεύονται στην Κοινότητα θα πρέπει να υπόκεινται σε ρυθμίσεις ελέγχου, οι οποίες να βασίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (5), καθώς και σε ρυθμίσεις ελέγχου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της τήρησης, από τους εμπορευόμενους, των προδιαγραφών του προϊόντος πριν από τη διάθεση των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων στην εμπορία.

(10)

Για να δικαιούνται προστασίας, τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα θα πρέπει να είναι καταχωρισμένα σε κοινοτικό επίπεδο. Η καταχώριση σε μητρώο θα πρέπει επίσης να παρέχει πληροφορίες στους επαγγελματίες και στους καταναλωτές.

(11)

Οι εθνικές αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους θα πρέπει να εξετάζουν κάθε αίτηση καταχώρισης βάσει στοιχειωδών κοινών κανόνων, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν διαδικασία προβολής ενστάσεων σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλίζουν ότι το σχετικό γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο είναι παραδοσιακό και παρουσιάζει ιδιότυπα χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα πρέπει να προβαίνει σε εξέταση που αποσκοπεί να εξασφαλίσει ομοιόμορφη προσέγγιση μεταξύ των αιτήσεων καταχώρισης που υποβάλλουν τα κράτη μέλη και παραγωγοί τρίτων χωρών.

(12)

Για να καταστεί αποτελεσματικότερη η διαδικασία καταχώρισης, θα πρέπει να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να εξετάζονται κακόβουλες και αναιτιολόγητες ενστάσεις, και να διευκρινισθούν τα κριτήρια βάσει των οποίων η Επιτροπή αξιολογεί το παραδεκτό των ενστάσεων που της υποβάλλονται. Το δικαίωμα ένστασης θα πρέπει να παρέχεται στους πολίτες τρίτων χωρών που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τα ίδια κριτήρια με εκείνα που ισχύουν για τους παραγωγούς της Κοινότητας. Τα λόγω κριτήρια θα πρέπει να αποτιμώνται σε σχέση με το έδαφος της Κοινότητας. Υπό το πρίσμα της κτηθείσας πείρας, θα πρέπει να προσαρμόζεται η διάρκεια της περιόδου διαβουλεύσεων σε περίπτωση προβολής ενστάσεων.

(13)

Θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις προς διευκρίνιση του πεδίου της προστασίας που παρέχεται βάσει του παρόντος κανονισμού, η οποία θα ορίζει, ιδίως ότι η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να θίγει τους υφιστάμενους κανόνες όσον αφορά τα εμπορικά σήματα και τις γεωγραφικές ενδείξεις.

(14)

Για να αποφευχθεί η δημιουργία άνισων όρων ανταγωνισμού, κάθε παραγωγός, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών τρίτων χωρών, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί είτε ένα καταχωρισμένο όνομα συνοδευόμενο από μια συγκεκριμένη ένδειξη και, ανάλογα με την περίπτωση, το κοινοτικό σύμβολο που συσχετίζεται με την ένδειξη «εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν», είτε ένα όνομα καταχωρισμένο ως έχει, υπό τον όρον ότι το παραγόμενο ή μεταποιούμενο γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο πληροί τις απαιτήσεις των αντίστοιχων προδιαγραφών και ο εν λόγω παραγωγός χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες αρχών ή φορέων εξακρίβωσης σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(15)

Για να είναι ταυτόχρονα ελκυστικές για τους παραγωγούς και αξιόπιστες για τους καταναλωτές, οι ενδείξεις σχετικά με τα ιδιότυπα χαρακτηριστικά ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου θα πρέπει να απολαύουν νομικής προστασίας και να υπόκεινται σε ελέγχους.

(16)

Θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να επιβάλλουν τέλη προκειμένου να καλύπτονται τα συνεπαγόμενα έξοδα.

(17)

Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (6).

(18)

Θα πρέπει να εισαχθούν διατάξεις για τον εντοπισμό των κανόνων του παρόντος κανονισμού, οι οποίοι εφαρμόζονται στις αιτήσεις καταχώρισης που διαβιβάζονται στην Επιτροπή πριν από την έναρξη ισχύος του. Θα πρέπει να δοθεί στους εμπορευόμενους μια εύλογη προθεσμία τόσο για την προσαρμογή των ιδιωτικών φορέων ελέγχου όσο και για την επισήμανση των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων που διατίθενται στην εμπορία ως εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα.

(19)

Για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2082/92 θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από τον παρόντα κανονισμό,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους μπορούν να αναγνωρίζονται ως εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα:

α)

τα γεωργικά προϊόντα τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, και απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της συνθήκης,

β)

τα τρόφιμα τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Το παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού μπορεί να τροποποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2.

2.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη άλλων ειδικών κοινοτικών διατάξεων.

3.   Η οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (7), δεν εφαρμόζεται στα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ορισμοί

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

α)

«ιδιοτυπία»: το χαρακτηριστικό ή το σύνολο χαρακτηριστικών βάσει των οποίων ένα γεωργικό προϊόν ή ένα τρόφιμο διακρίνεται σαφώς από άλλα παρεμφερή προϊόντα ή τρόφιμα της ίδιας κατηγορίας·

β)

«παραδοσιακό»: αυτό το οποίο αποδεδειγμένα χρησιμοποιήθηκε στην κοινοτική αγορά για περίοδο που καταδεικνύει μετάδοση μεταξύ γενεών· η περίοδος αυτή θα πρέπει να είναι εκείνη η οποία αποδίδεται γενικώς σε μια ανθρώπινη γενεά, δηλαδή τουλάχιστον 25 έτη·

γ)

«εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν»: παραδοσιακό γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο του οποίου η ιδιοτυπία αναγνωρίζεται από την Κοινότητα μέσω της καταχώρισής του δυνάμει του παρόντος κανονισμού·

δ)

«ομάδα»: ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή ή σύνθεση, κάθε ένωση παραγωγών ή μεταποιητών οι οποίοι ασχολούνται με το ίδιο γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο.

2.   Το χαρακτηριστικό ή το σύνολο χαρακτηριστικών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) μπορούν να αναφέρονται σε εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως τα φυσικά, χημικά, μικροβιολογικά ή οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, ή στη μέθοδο παραγωγής του προϊόντος ή στις ειδικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν κατά την παραγωγή του.

Η παρουσίαση ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου δεν θεωρείται ότι αποτελεί χαρακτηριστικό κατά την έννοια της παραγράφου 1 στοιχείο α).

Η ιδιοτυπία που ορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) δεν μπορεί να περιορίζεται στην ποιοτική ή ποσοτική σύσταση, ή σε τρόπο παραγωγής, που ορίζονται στην κοινοτική ή την εθνική νομοθεσία, σε πρότυπα που θεσπίζονται από φορείς τυποποίησης ή σε εθελοντικά πρότυπα· ωστόσο, ο παρών κανόνας δεν εφαρμόζεται όταν η εν λόγω νομοθεσία ή το εν λόγω πρότυπο έχουν θεσπισθεί για να καθορίζεται η ιδιοτυπία ενός προϊόντος.

Στην ομάδα που ορίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ), μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι.

Άρθρο 3

Μητρώο

Η Επιτροπή τηρεί μητρώο των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων που αναγνωρίζονται σε όλη την Κοινότητα δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Το μητρώο περιλαμβάνει δύο καταλόγους εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων, ανάλογα εάν η χρήση του ονόματος του προϊόντος ή του τροφίμου περιορίζεται ή όχι μόνον στους παραγωγούς που τηρούν τις προδιαγραφές του προϊόντος.

Άρθρο 4

Απαιτήσεις σχετικά με τα προϊόντα και τα ονόματα

1.   Για να καταχωρισθεί στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 3, ένα γεωργικό προϊόν ή ένα τρόφιμο πρέπει είτε να παράγεται από παραδοσιακές πρώτες ύλες, είτε να χαρακτηρίζεται από παραδοσιακή σύσταση ή τρόπο παραγωγής ή/και μεταποίησής που να αντικατοπτρίζει παραδοσιακό τύπο παραγωγής ή/και μεταποίησης.

Δεν επιτρέπεται η καταχώριση γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου του οποίου η ιδιοτυπία οφείλεται στην προέλευση ή τη γεωγραφική καταγωγή του. Η χρήση γεωγραφικών όρων σε ένα όνομα επιτρέπεται με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 1.

2.   Για να καταχωρισθεί, το όνομα πρέπει:

α)

να είναι ιδιότυπο καθ’ εαυτό· ή

β)

να εκφράζει την ιδιοτυπία του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου.

3.   Το ιδιότυπο όνομα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) πρέπει να είναι παραδοσιακό και σύμφωνο με εθνικές διατάξεις ή να έχει καθιερωθεί εθιμικά.

Δεν μπορεί να καταχωρείται όνομα που εκφράζει την ιδιοτυπία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) το οποίο:

α)

αναφέρεται αποκλειστικά σε γενικούς ισχυρισμούς που χρησιμοποιούνται για ένα σύνολο γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων, ή σε εκείνους που προβλέπονται από ιδιαίτερη κοινοτική νομοθεσία·

β)

είναι παραπλανητικό, όπως ιδίως εκείνο που αναφέρεται σε προφανές χαρακτηριστικό του προϊόντος ή δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και, συνεπώς, είναι δυνατόν να παραπλανήσει τον καταναλωτή σχετικά με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Άρθρο 5

Περιορισμοί χρήσης ονομάτων

1.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των κοινοτικών κανόνων ή των κανόνων των κρατών μελών οι οποίοι διέπουν την πνευματική ιδιοκτησία, και ιδίως των κανόνων που αφορούν τις γεωγραφικές ενδείξεις και τα εμπορικά σήματα.

2.   Το όνομα μιας φυτικής ποικιλίας ή μιας ζωικής φυλής μπορεί να χρησιμοποιείται στο όνομα ενός εγγυημένου παραδοσιακού ιδιότυπου προϊόντος, υπό τον όρο ότι δεν είναι παραπλανητικό ως προς τη φύση του προϊόντος.

Άρθρο 6

Προδιαγραφές του προϊόντος

1.   Για να μπορεί να χαρακτηρισθεί ως εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν (EPIP), ένα γεωργικό προϊόν ή ένα τρόφιμο πρέπει να είναι σύμφωνο με συγκεκριμένες προδιαγραφές.

2.   Οι προδιαγραφές του προϊόντος περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α)

το όνομα που αναφέρεται στο άρθρο 4, παράγραφος 2, σε μία ή περισσότερες γλώσσες, με ένδειξη ότι η ομάδα ζητά καταχώριση με ή χωρίς δέσμευση του ονόματος και διευκρίνιση εάν ζητά να επωφεληθεί από τις διατάξεις του άρθρου 13, παράγραφος 3·

β)

περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου, συμπεριλαμβανομένων των κύριων φυσικών, χημικών, μικροβιολογικών ή οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του·

γ)

περιγραφή της μεθόδου παραγωγής την οποία πρέπει να ακολουθούν οι παραγωγοί, συμπεριλαμβανομένης, ανάλογα με την περίπτωση, της φύσης και των χαρακτηριστικών των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών ή συστατικών και της μεθόδου παρασκευής του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου·

δ)

τα κύρια στοιχεία που καθορίζουν την ιδιοτυπία του προϊόντος και, ανάλογα με την περίπτωση, το χρησιμοποιούμενο πλαίσιο αναφοράς·

ε)

τα κύρια στοιχεία που αποδεικνύουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα του προϊόντος, όπως καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο·

στ)

τις στοιχειώδεις απαιτήσεις και τις διαδικασίες ελέγχου της ιδιοτυπίας.

Άρθρο 7

Αίτηση καταχώρισης

1.   Μόνο μια ομάδα δικαιούται να υποβάλλει αίτηση καταχώρισης εγγυημένου παραδοσιακού ιδιότυπου προϊόντος.

Διάφορες ομάδες από διαφορετικά κράτη μέλη ή διαφορετικές τρίτες χώρες δύνανται να υποβάλλουν κοινή αίτηση.

2.   Μια ομάδα μπορεί να υποβάλλει αίτηση καταχώρισης μόνο για τα γεωργικά προϊόντα ή τα τρόφιμα που παράγει ή αποκτά.

3.   Η αίτηση καταχώρισης περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α)

το όνομα και τη διεύθυνση της αιτούσας ομάδας·

β)

τις προδιαγραφές του προϊόντος που προβλέπονται στο άρθρο 6·

γ)

το όνομα και τα στοιχεία των αρχών ή φορέων που εξακριβώνουν τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις των προδιαγραφών, καθώς και τα συγκεκριμένα καθήκοντά τους·

δ)

τα έγγραφα που αποδεικνύουν τον ιδιότυπο και παραδοσιακό χαρακτήρα.

4.   Εάν η ομάδα είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος, η αίτηση υποβάλλεται στο εν λόγω κράτος μέλος.

Το κράτος μέλος εξετάζει κάθε αίτηση με τα κατάλληλα μέσα προκειμένου να ελέγξει εάν είναι αιτιολογημένη και εάν πληροί τους όρους του παρόντος κανονισμού.

5.   Ως μέρος της εξέτασης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο, τα κράτη μέλη κινούν εθνική διαδικασία ένστασης, διασφαλίζοντας τη δέουσα δημοσιότητα της αίτησης και προβλέποντας εύλογη περίοδο κατά της διάρκεια της οποίας κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένο ή διαμένει στην επικράτειά του μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της αίτησης.

Το κράτος μέλος εξετάζει το παραδεκτό των παραλαμβανόμενων ενστάσεων, υπό το πρίσμα των κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο.

6.   Εάν το κράτος μέλος θεωρεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις των άρθρων 4, 5 και 6, διαβιβάζει στην Επιτροπή:

α)

το όνομα και τη διεύθυνση της αιτούσας ομάδας·

β)

τις προδιαγραφές του προϊόντος που προβλέπονται στο άρθρο 6·

γ)

το όνομα και τα στοιχεία των αρχών ή φορέων που εξακριβώνουν τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις των προδιαγραφών, καθώς και τα συγκεκριμένα καθήκοντά τους,

δ)

δήλωση του κράτους μέλους ότι θεωρεί ότι η υποβληθείσα από την ομάδα αίτηση πληροί τους όρους που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και τις διατάξεις που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του.

7.   Όταν η αίτηση για ένα γεωργικό προϊόν ή ένα τρόφιμο προέρχεται από ομάδα τρίτης χώρας, αποστέλλεται στην Επιτροπή, είτε απ’ ευθείας, είτε μέσω των αρμόδιων αρχών της εν λόγω χώρας και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 3.

8.   Τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο έγγραφα που αποστέλλονται στην Επιτροπή συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες των οργάνων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης ή συνοδεύονται από επικυρωμένη μετάφραση σε μία από τις γλώσσες αυτές.

Άρθρο 8

Εξέταση από την Επιτροπή

1.   Η Επιτροπή εξετάζει με τα κατάλληλα μέσα την αίτηση που λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 7, προκειμένου να εξακριβώσει εάν είναι αιτιολογημένη και εάν πληροί τους όρους του παρόντος κανονισμού. Η εξέταση αυτή δεν θα πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 12 μήνες.

Κάθε μήνα, η Επιτροπή δημοσιοποιεί τον κατάλογο των ονομασιών για τις οποίες της έχουν υποβληθεί αιτήσεις καταχώρισης, καθώς και την ημερομηνία υποβολής τους στην Επιτροπή.

2.   Όταν, βάσει της εξέτασης που διεξάγεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή κρίνει ότι πληρούνται οι όροι του παρόντος κανονισμού, δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχεία α) έως γ).

Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή αποφασίζει την απόρριψη της αίτησης, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

Άρθρο 9

Ενστάσεις

1.   Εντός έξι μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, οιοδήποτε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα μπορεί να υποβάλλει ένσταση κατά της προτεινόμενης καταχώρισης, καταθέτοντας στην Επιτροπή δεόντως τεκμηριωμένη δήλωση.

2.   Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένο ή διαμένει σε άλλο κράτος μέλος εκτός από αυτό το οποίο ζητά την καταχώριση ή σε τρίτη χώρα, μπορεί να υποβάλλει ένσταση κατά της προτεινόμενης καταχώρισης, καταθέτοντας δεόντως τεκμηριωμένη δήλωση.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα ή διαμένουν σε κράτος μέλος καταθέτουν τη δήλωση στο εν λόγω κράτος μέλος εντός προθεσμίας η οποία επιτρέπει την υποβολή ένστασης σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα ή διαμένουν σε τρίτη χώρα καταθέτουν τη δήλωση στην Επιτροπή, είτε απ’ ευθείας, είτε μέσω των αρχών της οικείας τρίτης χώρας, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην παράγραφο 1.

3.   Γίνονται δεκτές μόνο οι δηλώσεις ένστασης, οι οποίες παραλαμβάνονται από την Επιτροπή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1, και οι οποίες:

α)

δεικνύουν τη μη τήρηση των όρων που αναφέρονται στα άρθρα 2, 4 και 5· ή

β)

δεικνύουν, εάν πρόκειται για αίτηση δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 2, ότι το όνομα χρησιμοποιείται κατά νόμιμο, αναγνωρίσιμο και οικονομικώς σημαντικό τρόπο για παρεμφερή γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα.

Η Επιτροπή ελέγχει το παραδεκτό των ενστάσεων.

Τα κριτήρια που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο αξιολογούνται σε σχέση με το έδαφος της Κοινότητας.

4.   Εάν η Επιτροπή δεν παραλάβει καμία παραδεκτή ένσταση δυνάμει της παραγράφου 3, καταχωρίζει το όνομα.

Η καταχώριση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.   Εάν μια ένσταση είναι παραδεκτή δυνάμει της παραγράφου 3, η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερομένους να προβούν στις κατάλληλες διαβουλεύσεις.

Εάν οι ενδιαφερόμενοι καταλήξουν σε συμφωνία εντός έξι μηνών, κοινοποιούν στην Επιτροπή όλους τους παράγοντες που επέτρεψαν την επίτευξη της συμφωνίας αυτής, συμπεριλαμβανομένων της γνώμης του αιτούντος και της γνώμης του ενισταμένου. Εάν οι πληροφορίες που δημοσιεύονται δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 2, δεν υπέστησαν τροποποιήσεις ή υπέστησαν μόνον επουσιώδεις τροποποιήσεις, η Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Άλλως, η Επιτροπή επαναλαμβάνει την εξέταση που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1.

Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2, λαμβάνοντας υπόψη τις θεμιτές και παραδοσιακές χρήσεις και τους πραγματικούς κινδύνους σύγχυσης.

Η απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6.   Τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο έγγραφα που αποστέλλονται στην Επιτροπή δυνάμει του παρόντος άρθρου, συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες των οργάνων της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης ή συνοδεύονται από επικυρωμένη μετάφραση σε μία από τις γλώσσες αυτές.

Άρθρο 10

Ακύρωση

Εάν, σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο στ), η Επιτροπή κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται πλέον η συμμόρφωση ενός γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου που καλύπτεται από το χαρακτηρισμό «εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν» προς τους όρους των προδιαγραφών, κινεί τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2, για την ακύρωση της καταχώρισης, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 11

Τροποποίηση των προδιαγραφών του προϊόντος

1.   Η τροποποίηση των προδιαγραφών του προϊόντος μπορεί να ζητείται από ένα κράτος μέλος κατόπιν αιτήματος μιας ομάδας η οποία είναι εγκατεστημένη στο έδαφός του, ή μιας ομάδας η οποία είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα Στη δεύτερη περίπτωση, το αίτημα απευθύνεται στην Επιτροπή, είτε απ’ ευθείας, είτε μέσω των αρχών της οικείας τρίτης χώρας.

Το αίτημα πρέπει να αποδεικνύει έννομο, οικονομικό συμφέρον και να περιγράφει τις ζητούμενες τροποποιήσεις και την αιτιολόγησή τους.

Για τις αιτήσεις έγκρισης μιας τροποποίησης ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 7, 8 και 9.

Ωστόσο, εάν προτείνονται μόνον επουσιώδεις τροποποιήσεις, η Επιτροπή αποφασίζει την έγκριση της τροποποίησης χωρίς να ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 και στο άρθρο 9.

Η Επιτροπή δημοσιεύει, ανάλογα με την περίπτωση, τις επουσιώδεις τροποποιήσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε παραγωγός ή μεταποιητής που εφαρμόζει τις προδιαγραφές του προϊόντος για τις οποίες ζητήθηκε τροποποίηση, να ενημερώνεται για τη δημοσίευση. Εκτός των δηλώσεων ένστασης που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 3, είναι παραδεκτές οι δηλώσεις ένστασης, οι οποίες αποδεικνύουν οικονομικό συμφέρον κατά την παραγωγή του εγγυημένου παραδοσιακού ιδιότυπου προϊόντος.

3.   Εάν η τροποποίηση αφορά προσωρινή αλλαγή των προδιαγραφών λόγω της επιβολής υποχρεωτικών υγειονομικών ή φυτοϋγειονομικών μέτρων από της δημόσιες αρχές, η αίτηση διαβιβάζεται στην Επιτροπή από το κράτος μέλος κατόπιν αιτήματος μιας ομάδας παραγωγών ή μιας ομάδας η οποία είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα. Εφαρμόζεται η διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 τέταρτο εδάφιο.

Άρθρο 12

Ονομασίες, ένδειξη και σύμβολο

1.   Μόνο οι παραγωγοί οι οποίοι συμμορφώνονται προς τις προδιαγραφές του προϊόντος μπορούν να κάνουν αναφορά σε εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν στην επισήμανση, τη διαφήμιση ή τα λοιπά έγγραφα που αφορούν ένα γεωργικό προϊόν ή ένα τρόφιμο.

2.   Όταν γίνεται αναφορά σε ένα εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν στην επισήμανση ενός γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου που παράγονται εντός της Κοινότητας, πρέπει να αναγράφεται το καταχωρισμένο όνομα συνοδευόμενο είτε από το κοινοτικό σύμβολο είτε από την ένδειξη «εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν».

3.   Η αναγραφή της ένδειξης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στην επισήμανση των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων που παράγονται εκτός Κοινότητας, είναι προαιρετική.

Άρθρο 13

Λεπτομερείς κανόνες σχετικά με το καταχωρισμένο όνομα

1.   Από την ημερομηνία της δημοσίευσης που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφοι 4 ή 5, ένα όνομα που έχει εγγραφεί στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 3, μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον για να προσδιορίζει το γεωργικό προϊόν ή το τρόφιμο που αντιστοιχεί στις προδιαγραφές του προϊόντος, ως εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν, σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 12. Ωστόσο, τα καταχωρισμένα ονόματα μπορούν να εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στην επισήμανση προϊόντων τα οποία δεν αντιστοιχούν στις καταχωρισμένες προδιαγραφές, αλλά δεν μπορεί να αναγράφεται επ’ αυτής η ένδειξη «εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν», η βραχυγραφία «ΕΠΙΠ», ή το συσχετιζόμενο κοινοτικό σύμβολο.

2.   Ωστόσο, ένα εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν μπορεί να καταχωρίζεται με δέσμευση του ονόματος για το γεωργικό προϊόν ή το τρόφιμο που αντιστοιχεί στις δημοσιευμένες προδιαγραφές, του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι η ομάδα έχει υποβάλει σχετικό αίτημα στην οικεία αίτηση καταχώρισης και ότι από τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9 δεν προκύπτει ότι το όνομα χρησιμοποιείται κατά νόμιμο, αναγνωρίσιμο και οικονομικώς σημαντικό τρόπο για παρεμφερή γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα. Από την ημερομηνία δημοσίευσης που προβλέπεται στο άρθρο 9, παράγραφος 4 ή 5, το όνομα, ακόμη και όταν δεν συνοδεύεται από την ένδειξη «εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν», τη βραχυγραφία «ΕΠΙΠ» ή το συσχετιζόμενο κοινοτικό σύμβολο, δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιείται στην επισήμανση παρεμφερών γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων που δεν πληρούν τις καταχωρισμένες προδιαγραφές.

3.   Όσον αφορά τα ονόματα των οποίων ζητείται η καταχώριση σε μία μόνο γλώσσα, η ομάδα μπορεί να προβλέπει στις προδιαγραφές του προϊόντος ότι, κατά τη διάθεση του προϊόντος στην εμπορία, εκτός από το όνομα του προϊόντος στην πρωτότυπη γλώσσα, η επισήμανση μπορεί να περιλαμβάνει ένδειξη στις άλλες γλώσσες ότι το προϊόν αποκτήθηκε σύμφωνα με την παράδοση της περιοχής, του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας από την οποία προέρχεται το αίτημα.

Άρθρο 14

Επίσημοι έλεγχοι

1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν την ή τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τους ελέγχους όσον αφορά τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

2.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε εμπορευόμενος που συμμορφούνται προς τον παρόντα κανονισμό να δικαιούται κάλυψη από σύστημα επίσημων ελέγχων.

3.   Η Επιτροπή δημοσιοποιεί και ενημερώνει περιοδικά το όνομα και τη διεύθυνση των αρχών και των φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή στο άρθρο 15.

Άρθρο 15

Εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές

1.   Όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα και τις ζωοτροφές που παράγονται εντός της Κοινότητας η εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές πριν από τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, εξασφαλίζεται από:

μία ή περισσότερες από τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 14, και/ή

έναν ή περισσότερους από τους φορείς κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, ο οποίος λειτουργεί ως φορέας πιστοποίησης προϊόντων.

Το κόστος της εν λόγω εξακρίβωσης της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές επιβαρύνει τους εμπορευόμενους που υπόκεινται στους ελέγχους αυτούς.

2.   Όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα και τις ζωοτροφές που παράγονται σε τρίτη χώρα, η εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές πριν από τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, εξασφαλίζεται από:

μια ή περισσότερες από τις δημόσιες αρχές που ορίζει η τρίτη χώρα, και/ή

έναν ή περισσότερους από τους φορείς πιστοποίησης προϊόντων.

3.   Οι φορείς πιστοποίησης προϊόντων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 πρέπει να τηρούν, και μάλιστα από την 1η Μαΐου 2010 πρέπει να είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με, το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 45011 ή τον οδηγό 65 ISO/IEC (Γενικές απαιτήσεις για φορείς που λειτουργούν ως συστήματα πιστοποίησης προϊόντων).

4.   Εάν οι αναφερόμενες στις παραγράφους 1 και 2 αρχές έχουν επιλέξει να εξακριβώνουν τη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές, πρέπει να παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις αντικειμενικότητας και αμεροληψίας, και να διαθέτουν το ειδικευμένο προσωπικό και τους πόρους που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 16

Δηλώσεις παραγωγών στις οριζόμενες αρχές ή φορείς

1.   Κάθε παραγωγός κράτους μέλους ο οποίος προτίθεται να παραγάγει για πρώτη φορά ένα εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν, ακόμη και αν ανήκει στην ομάδα που υπέβαλε την αρχική αίτηση, κοινοποιεί προηγουμένως το γεγονός αυτό στις οριζόμενες αρχές ή φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος, κατόπιν υποδείξεως των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1.

2.   Κάθε παραγωγός τρίτης χώρας, ο οποίος προτίθεται να παραγάγει για πρώτη φορά ένα εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν, ακόμη και αν ανήκει στην ομάδα που υπέβαλε την αρχική αίτηση, κοινοποιεί προηγουμένως το γεγονός αυτό στις οριζόμενες αρχές ή φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 3, ενδεχομένως κατόπιν υποδείξεως της ομάδας παραγωγών ή της αρχής της τρίτης χώρας.

Άρθρο 17

Προστασία

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν νομική προστασία έναντι κάθε καταχρηστικής ή παραπλανητικής χρήσης της ένδειξης «εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν», τη βραχυγραφίας «ΕΠΙΠ» και του συσχετιζόμενου κοινοτικού συμβόλου, καθώς και έναντι κάθε απομίμησης των καταχωρισμένων και δεσμευμένων ονομάτων σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2.

2.   Τα καταχωρισμένα ονόματα προστατεύονται από κάθε πρακτική που είναι δυνατόν να παραπλανήσει τους καταναλωτές· συμπεριλαμβάνοντας πρακτικές που δίνουν την εντύπωση ότι ένα γεωργικό προϊόν ή ένα τρόφιμο είναι εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν αναγνωρισμένο από την Κοινότητα.

3.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι περιγραφές πώλησης που χρησιμοποιούνται σε εθνικό επίπεδο να μην δημιουργούν σύγχυση με τα ονόματα που έχουν καταχωρισθεί και δεσμευθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2.

Άρθρο 18

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων.

2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

3.   Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 19

Κανόνες εφαρμογής και μεταβατικές διατάξεις

1.   Σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2, θεσπίζονται λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω κανόνες αφορούν ιδίως:

α)

τις πληροφορίες τις οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν οι προδιαγραφές του προϊόντος που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2·

β)

την υποβολή αίτησης καταχώρισης σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 από ομάδες που είναι εγκατεστημένες σε διάφορα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες·

γ)

τη διαβίβαση, στην Επιτροπή, των αιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 7, παράγραφοι 3 και 6, και στο άρθρο 7 παράγραφος 7, καθώς και των αιτήσεων τροποποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 11·

δ)

το μητρώο εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων που αναφέρεται στο άρθρο 3·

ε)

τις ενστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που αφορούν τις κατάλληλες διαβουλεύσεις μεταξύ ενδιαφερομένων·

στ)

την ακύρωση της καταχώρισης ενός εγγυημένου παραδοσιακού ιδιότυπου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 10·

ζ)

την ένδειξη και το σύμβολο που αναφέρονται στο άρθρο 12·

η)

ορισμό των επουσιωδών τροποποιήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 11· παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο·

θ)

τους όρους ελέγχου της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές του προϊόντος.

2.   Τα ονόματα που έχουν ήδη καταχωρισθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2082/92 κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού εγγράφονται αυτομάτως στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 3. Οι αντίστοιχες προδιαγραφές εξομοιώνονται με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

3.   Όσον αφορά εκκρεμούσες αιτήσεις, δηλώσεις και αιτήματα που παραλαμβάνει η Επιτροπή πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού:

α)

δεν εφαρμόζονται οι διαδικασίες του άρθρου 7·

β)

εάν οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν στοιχεία που δεν απαριθμούνται στο άρθρο 6, η Επιτροπή μπορεί να ζητά νέα μορφή των προδιαγραφών του προϊόντος, η οποία να είναι σύμφωνη με το εν λόγω άρθρο εάν αυτό είναι αναγκαίο για τη διεκπεραίωση της αίτησης.

Άρθρο 20

Τέλη

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν τέλη για την κάλυψη των δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν κατά την εξέταση των αιτήσεων καταχώρισης, των δηλώσεων ένστασης, των αιτήσεων τροποποίησης και των αιτημάτων ακύρωσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 21

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2082/92 καταργείται.

Κάθε αναφορά στον καταργούμενο κανονισμό θεωρείται ότι γίνεται στον παρόντα κανονισμό και διαβάζεται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που περιέχεται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 22

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, η παράγραφος 2 του άρθρου 12 εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2009, με την επιφύλαξη των προϊόντων που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά πριν από την ημερομηνία αυτήν.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. PRÖLL


(1)  Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2)  ΕΕ L 208 της 24.7.1992, σ. 9· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 168 της 10.7.1993, σ. 35· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2167/2004 (ΕΕ L 371 της 18.12.2004, σ. 8).

(4)  ΕΕ L 109 της 6.5.2000, σ. 29· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/89/ΕΚ (ΕΕ L 308 της 25.11.2003, σ. 15).

(5)  ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1· διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 191 της 28.5.2004, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(7)  ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Τρόφιμα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Μπύρα,

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο,

Προϊόντα ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας, ζαχαρώδη παρασκευάσματα ή προϊόντα μπισκοτοποιίας,

Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα,

Προμαγειρευμένα φαγητά,

Παρασκευασμένες αρτυματικές σάλτσες,

Σούπες ή ζωμοί,

Ποτά με βάση εκχυλίσματα φυτών,

Παγωτά και γρανίτες.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2082/92

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 1 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 1 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 2 σημείο 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Άρθρο 2 σημείο 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 2 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 2 σημείο 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 2 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 2 σημείο 2 πρώτη φράση

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο δ)

Άρθρο 2 σημείο 2 δεύτερη φράση

Άρθρο 2 παράγραφος 2 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 2 σημείο 3

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β)

Άρθρο 2 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 4 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 4

Άρθρο 4 παράγραφος 1 δεύτερη φράση του δεύτερου εδαφίου

Άρθρο 5

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 6

Άρθρο 7 παράγραφοι 7 και 8

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφοι 4 και 5

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 9 παράγραφος 3

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφος 4

Άρθρο 9 παράγραφος 2

Άρθρο 9 παράγραφος 5

Άρθρο 10

Άρθρο 10

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 11 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 11 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 11 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 11 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 12

Άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο ζ)

Άρθρο 13 παράγραφος 1

Άρθρο 13 παράγραφος 1

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Άρθρο 13 παράγραφος 3

Άρθρο 14

Άρθρα 14 και 15

Άρθρο 15 παράγραφος 1

Άρθρο 12 παράγραφος 1

Άρθρο 12 παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 15 παράγραφος 2

Άρθρο 16 παράγραφος 1

Άρθρο 15 παράγραφος 3

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 18

Άρθρο 17 παράγραφος 3

Άρθρο 19

Άρθρο 18

Άρθρο 20

Άρθρο 19

Άρθρο 21

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 22

Παράρτημα

Παράρτημα Ι

Παράρτημα II


31.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 93/12


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 20ής Μαρτίου 2006

για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η παραγωγή, η παρασκευή και η διανομή των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Κοινότητας.

(2)

Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η διαφοροποίηση της γεωργικής παραγωγής προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στις αγορές. Η προώθηση προϊόντων που παρουσιάζουν ορισμένα χαρακτηριστικά μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα για την αγροτική οικονομία, ιδίως στις μειονεκτικές ή στις απομακρυσμένες περιοχές, εξασφαλίζοντας, αφενός, τη βελτίωση του γεωργικού εισοδήματος και, αφετέρου, τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού σε αυτές τις περιοχές.

(3)

Ένας σταθερά αυξανόμενος αριθμός καταναλωτών δίνει προτεραιότητα, όσον αφορά τη διατροφή του, μάλλον στην ποιότητα παρά στην ποσότητα. Η εν λόγω αναζήτηση ιδιότυπων προϊόντων λαμβάνει τη μορφή, μεταξύ άλλων, ζήτησης γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων ορισμένης γεωγραφικής καταγωγής.

(4)

Λόγω της ποικιλομορφίας των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά και της πληθώρας των πληροφοριών που τα αφορούν, ο καταναλωτής θα πρέπει, προκειμένου να κάνει καλύτερες επιλογές, να διαθέτει σαφείς και συνοπτικές πληροφορίες για την καταγωγή του προϊόντος.

(5)

Τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα υπόκεινται, όσον αφορά την επισήμανσή τους, στους γενικούς κανόνες που θεσπίζονται με την οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων (2). Λόγω της ιδιοτυπίας τους, θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικές συμπληρωματικές διατάξεις για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που προέρχονται από μια οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή, οι οποίες θα απαιτούν από τους παραγωγούς να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα κοινοτικά σύμβολα ή ενδείξεις στη συσκευασία. Η χρήση αυτών των συμβόλων ή των ενδείξεων θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική στην περίπτωση των κοινοτικών ονομασιών ούτως ώστε, αφενός, να γίνουν ευρύτερα γνωστά στους καταναλωτές τα προϊόντα της εν λόγω κατηγορίας και οι εγγυήσεις που συνδέονται με αυτά και, αφετέρου, να καταστεί δυνατή η ευκολότερη αναγνώριση των εν λόγω προϊόντων στην αγορά ώστε να διευκολύνονται οι έλεγχοι. Θα πρέπει να παρασχεθεί μια εύλογη προθεσμία στους εμπορευόμενους για να προσαρμοσθούν στην εν λόγω υποχρέωση.

(6)

Θα πρέπει να προβλεφθεί μια κοινοτική προσέγγιση σχετικά με τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις. Πράγματι, ένα πλαίσιο κοινοτικών κανόνων που θα περιλαμβάνει ένα καθεστώς προστασίας θα επιτρέψει στις γεωγραφικές ενδείξεις και στις ονομασίες προέλευσης να αναπτυχθούν, δεδομένου ότι το εν λόγω πλαίσιο θα παρέχει, μέσω μιας πιο ομοιόμορφης προσέγγισης, δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ των παραγωγών προϊόντων που δικαιούνται τις εν λόγω ενδείξεις και θα ενισχύει την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων στα μάτια των καταναλωτών.

(7)

Οι προβλεπόμενοι κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς παρεμβολή της κειμένης κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με τους οίνους και τα οινοπνευματώδη ποτά.

(8)

Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να περιορισθεί σε ορισμένα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, των οποίων τα χαρακτηριστικά έχουν σχέση με τη γεωγραφική καταγωγή του προϊόντος ή του τροφίμου. Ωστόσο, αυτό το πεδίο εφαρμογής θα μπορούσε να επεκταθεί προκειμένου να συμπεριλάβει και άλλα γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα.

(9)

Υπό το πρίσμα των υφιστάμενων πρακτικών, θα πρέπει να ορισθούν δύο διαφορετικά επίπεδα γεωγραφικής αναφοράς, ήτοι οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και οι προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης.

(10)

Ένα γεωργικό προϊόν ή ένα τρόφιμο που φέρει τέτοια περιγραφή, θα πρέπει να πληροί ορισμένους όρους που απαριθμούνται στις προδιαγραφές.

(11)

Για να δικαιούνται προστασία στα κράτη μέλη, οι γεωγραφικές ενδείξεις και οι ονομασίες προέλευσης θα πρέπει να καταχωρίζονται σε κοινοτικό επίπεδο. Η καταχώριση σε μητρώο θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζει την ενημέρωση των επαγγελματιών και των καταναλωτών. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι καταχωρισμένες κοινοτικές ονομασίες πληρούν τους όρους που καθορίζονται από τον παρόντα κανονισμό, η εξέταση των αιτήσεων θα πρέπει να διενεργείται από τις εθνικές αρχές του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, τηρώντας τις ελάχιστες κοινές διατάξεις που περιλαμβάνουν μια εθνική διαδικασία ένστασης. Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα πρέπει να εμπλέκεται σε μια εξέταση που θα αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι αιτήσεις πληρούν τους όρους που καθορίζονται από τον παρόντα κανονισμό και ότι υπάρχει ομοιόμορφη προσέγγιση μεταξύ των κρατών μελών.

(12)

Η συμφωνία όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (συμφωνία TRIPS του 1994, η οποία περιέχεται στο παράρτημα 1Γ της συμφωνίας για την ίδρυση του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου) περιλαμβάνει λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με την ύπαρξη, την απόκτηση, το εύρος, τη διατήρηση και την επιβολή της εφαρμογής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

(13)

Η προστασία μέσω της καταχώρισης, η οποία παρέχεται από τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να είναι ανοικτή για τις γεωγραφικές ενδείξεις τρίτων χωρών, όταν οι εν λόγω ενδείξεις προστατεύονται στη χώρα καταγωγής τους.

(14)

Η διαδικασία καταχώρισης θα πρέπει να επιτρέπει σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, να ασκεί τα δικαιώματά του κοινοποιώντας τις ενστάσεις του.

(15)

Θα πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες που να επιτρέπουν, μετά την καταχώριση, την τροποποίηση των προδιαγραφών, κατόπιν αιτήματος ομάδων που έχουν έννομο συμφέρον, υπό το πρίσμα της τεχνολογικής προόδου και την ακύρωση της γεωγραφικής ένδειξης ή της ονομασίας προέλευσης ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου, ιδίως εάν το εν λόγω προϊόν ή το τρόφιμο παύσει να συμφωνεί με τις προδιαγραφές βάσει των οποίων χορηγήθηκε η γεωγραφική ένδειξη ή η ονομασία προέλευσης.

(16)

Οι ονομασίες προέλευσης και οι γεωγραφικές ενδείξεις που προστατεύονται στο κοινοτικό έδαφος θα πρέπει να υπόκεινται σε ένα εποπτικό σύστημα επίσημων ελέγχων, το οποίο να εδράζεται σε ένα σύστημα ελέγχου που να εγγράφεται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (3), συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος ελέγχων για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές που ισχύουν για τα οικεία γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα.

(17)

Θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να επιβάλλουν τέλη προκειμένου να καλύπτονται τα συνεπαγόμενα έξοδα.

(18)

Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (4).

(19)

Οι ονομασίες που έχουν ήδη καταχωρισθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 1992, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (5), κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να απολαμβάνουν της προστασίας που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό και να καταχωρισθούν αυτομάτως στο μητρώο. Θα πρέπει, εξάλλου, να προβλεφθούν μεταβατικά μέτρα που θα εφαρμόζονται στις αιτήσεις καταχώρισης τις οποίες παραλαμβάνει η Επιτροπή πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(20)

Για λόγους σαφήνειας και διαφάνειας, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 θα πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από τον παρόντα κανονισμό,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους κανόνες προστασίας των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της συνθήκης και των τροφίμων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, καθώς και των γεωργικών προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Ωστόσο, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα του αμπελοοινικού τομέα, πλην των ξυδιών οίνου, ούτε στα οινοπνευματώδη ποτά. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς (6).

Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ του παρόντος κανονισμού μπορούν να τροποποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2.

2.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη άλλων ειδικών κοινοτικών διατάξεων.

3.   Η οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (7), δεν εφαρμόζεται ούτε για τις ονομασίες προέλευσης, ούτε για τις γεωγραφικές ενδείξεις που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 2

Ονομασία προέλευσης και γεωγραφική ένδειξη

1.   Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

α)

«ονομασία προέλευσης»: το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου,

που κατάγεται από τη συγκεκριμένη περιοχή, τον συγκεκριμένο τόπο ή τη συγκεκριμένη χώρα,

του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται ουσιαστικά ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που περιλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες, και

του οποίου η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή·

β)

«γεωγραφική ένδειξη»: το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου:

που κατάγεται από την εν λόγω περιοχή, τον συγκεκριμένο τόπο ή την εν λόγω χώρα, και

του οποίου η συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά μπορούν να αποδοθούν στην εν λόγω γεωγραφική καταγωγή, και

του οποίου η παραγωγή ή/και η μεταποίηση ή/και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

2.   Θεωρούνται επίσης ως ονομασίες προέλευσης ή γεωγραφικές ενδείξεις, τα παραδοσιακά, γεωγραφικά ή μη, ονόματα που περιγράφουν ένα γεωργικό προϊόν ή ένα τρόφιμο το οποίο πληροί τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

3.   Παρά την παράγραφο 1 στοιχείο α), ορισμένες γεωγραφικές ενδείξεις εξομοιούνται προς ονομασίες προέλευσης εάν οι πρώτες ύλες των σχετικών προϊόντων προέρχονται από γεωγραφική περιοχή ευρύτερη ή διαφορετική από την περιοχή μεταποίησης, εφόσον:

α)

η περιοχή παραγωγής της πρώτης ύλης οριοθετείται·

β)

υπάρχουν ειδικοί όροι παραγωγής των πρώτων υλών· και

γ)

υπάρχει ένα καθεστώς ελέγχου που εξασφαλίζει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στο στοιχείο β).

Οι εν λόγω ονομασίες πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί ως ονομασίες προέλευσης στη χώρα προέλευσης πριν από την 1η Μαΐου 2004.

Άρθρο 3

Κοινός χαρακτήρας, σύγκρουση με ονόματα φυτικών ποικιλιών, ζωικών φυλών, ομωνύμων και εμπορικών σημάτων

1.   Ονόματα τα οποία έχουν καταστεί κοινά δεν καταχωρίζονται.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «ονομασία που έχει καταστεί κοινή» νοείται το όνομα γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου το οποίο, αν και αναφέρεται στον τόπο ή στην περιοχή όπου το εν λόγω γεωργικό προϊόν ή το τρόφιμο έχει αρχικά παραχθεί ή διατεθεί στην αγορά, έχει καταστεί κοινή ονομασία γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου στην Κοινότητα.

Για να διαπιστωθεί εάν ένα όνομα έχει καταστεί κοινό, λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες, ιδίως δε:

α)

η υφιστάμενη κατάσταση στα κράτη μέλη και στις ζώνες κατανάλωσης·

β)

το σχετικό εθνικό ή κοινοτικό δίκαιο.

2.   Ένα όνομα δεν μπορεί να καταχωρίζεται ως ονομασία προέλευσης ή ως γεωγραφική ένδειξη όταν συγχέεται με το όνομα φυτικής ποικιλίας ή ζωικής φυλής και ενδέχεται, ως εκ τούτου, να παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς την πραγματική καταγωγή του προϊόντος.

3.   Κατά την καταχώριση ονομασίας πλήρως ή εν μέρει ομώνυμης με ονομασία που έχει ήδη καταχωρισθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού, λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι τοπικές και παραδοσιακές χρήσεις και οι πραγματικοί κίνδυνοι σύγχυσης. Ιδίως:

α)

μια ομώνυμη ονομασία που δημιουργεί στον καταναλωτή την εσφαλμένη εντύπωση ότι τα προϊόντα προέρχονται από άλλο έδαφος δεν καταχωρίζεται, έστω και εάν είναι ορθή όσον αφορά το έδαφος, την περιοχή ή την τοποθεσία από την οποία προέρχονται τα συγκεκριμένα γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα·

β)

η χρήση μιας καταχωρισμένης ομώνυμης ονομασίας επιτρέπεται μόνον υπό πρακτικές προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν ότι η ομώνυμη ονομασία, η οποία καταχωρίσθηκε μεταγενέστερα, διακρίνεται σαφώς από εκείνη που έχει ήδη καταχωρισθεί, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να εξασφαλίζεται ισότιμη μεταχείριση των ενδιαφερόμενων παραγωγών και να μην παραπλανάται ο καταναλωτής.

4.   Μια ονομασία προέλευσης ή μια γεωγραφική ένδειξη δεν καταχωρίζεται όταν, λαμβανομένης υπόψη της φήμης ενός εμπορικού σήματος, της αναγνωρισιμότητάς του και της διάρκειας χρησιμοποίησής του, η καταχώριση θα μπορούσε να παραπλανήσει τον καταναλωτή όσον αφορά την αληθινή ταυτότητα του προϊόντος.

Άρθρο 4

Προδιαγραφές του προϊόντος

1.   Για να καταστεί επιλέξιμο για προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ), ένα γεωργικό προϊόν ή ένα τρόφιμο πρέπει να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές του προϊόντος.

2.   Οι προδιαγραφές του προϊόντος περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α)

το όνομα του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου, που περιλαμβάνει την ονομασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη·

β)

την περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των πρώτων υλών, και τα κυριότερα φυσικά, χημικά, μικροβιολογικά ή οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου·

γ)

την οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής και, ενδεχομένως, τα στοιχεία που καταδεικνύουν την τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3·

δ)

αποδεικτικά στοιχεία ότι το γεωργικό προϊόν ή το τρόφιμο κατάγεται από την οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή β), ανάλογα με την περίπτωση·

ε)

περιγραφή της μεθόδου παρασκευής του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου και, ενδεχομένως, τις τοπικές, αυθεντικές και συνήθεις μεθόδους, καθώς και στοιχεία σχετικά με τη συσκευασία, όταν η αιτούσα ομάδα, κατά την έννοια του άρθρου 5 παράγραφος 1, ορίζει και αιτιολογεί ότι η συσκευασία πρέπει να πραγματοποιείται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα, ή να εξασφαλίζεται η καταγωγή ή να εξασφαλίζεται ο έλεγχος·

στ)

στοιχεία που τεκμηριώνουν:

i)

τον δεσμό μεταξύ της ποιότητας ή των χαρακτηριστικών του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου και του γεωγραφικού περιβάλλοντος που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή, ανάλογα με την περίπτωση,

ii)

τον δεσμό μεταξύ μιας καθορισμένης ποιότητας, της φήμης ή άλλου χαρακτηριστικού του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου και της γεωγραφικής καταγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β)·

ζ)

το όνομα και τη διεύθυνση των αρχών ή φορέων που ελέγχουν τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις των προδιαγραφών, καθώς και τα συγκεκριμένα καθήκοντά τους·

η)

τυχόν ειδικούς κανόνες επισήμανσης σχετικά με το συγκεκριμένο γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο·

θ)

τυχόν απαιτήσεις που προβλέπονται από κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις.

Άρθρο 5

Αίτηση καταχώρισης

1.   Μόνο μια ομάδα δικαιούται να υποβάλλει αίτηση καταχώρισης.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «ομάδα» νοείται, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή ή σύνθεση, κάθε οργάνωση παραγωγών ή μεταποιητών οι οποίοι ασχολούνται με το ίδιο γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο. Στην ομάδα μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να εξομοιούται προς ομάδα, σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 16 στοιχείο γ).

Στην περίπτωση ονομασίας η οποία περιγράφει μια διασυνοριακή γεωγραφική περιοχή ή παραδοσιακής ονομασίας που συνδέεται με διασυνοριακή γεωγραφική περιοχή, διάφορες ομάδες μπορούν να υποβάλλουν κοινή αίτηση, σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 16 στοιχείο γ).

2.   Μια ομάδα επιτρέπεται να υποβάλλει αίτηση καταχώρισης μόνο για τα γεωργικά προϊόντα ή τα τρόφιμα που παράγει ή αποκτά.

3.   Η αίτηση καταχώρισης περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α)

το όνομα και τη διεύθυνση της αιτούσας ομάδας·

β)

τις προδιαγραφές που προβλέπονται στο άρθρο 4·

γ)

ένα ενιαίο έγγραφο με τα ακόλουθα στοιχεία:

i)

τα κύρια στοιχεία των προδιαγραφών: την ονομασία, την περιγραφή του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την περίπτωση, των ειδικών κανόνων που αφορούν τη συσκευασία και την επισήμανσή του, και τη συνοπτική περιγραφή της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής,

ii)

την περιγραφή του δεσμού του προϊόντος με το γεωγραφικό περιβάλλον ή τη γεωγραφική καταγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχεία α) ή β), ανάλογα με την περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των ειδικών στοιχείων της περιγραφής του προϊόντος ή της μεθόδου απόκτησης που τεκμηριώνουν τον δεσμό αυτόν.

4.   Όταν η αίτηση καταχώρισης αφορά γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται εντός δεδομένου κράτους μέλους, η αίτηση απευθύνεται στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η εν λόγω περιοχή.

Το κράτος μέλος εξετάζει την αίτηση με τα κατάλληλα μέσα, προκειμένου να εξακριβώσει εάν είναι αιτιολογημένη και εάν πληροί τους όρους του παρόντος κανονισμού.

5.   Στο πλαίσιο της εξέτασης που προβλέπεται στην παράγραφο 4, δεύτερο εδάφιο, το κράτος μέλος κινεί εθνική διαδικασία ένστασης, εξασφαλίζοντας την αναγκαία δημοσιότητα της εν λόγω αίτησης και προβλέποντας εύλογη περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένο ή διαμένει στην επικράτειά του, μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της αίτησης.

Το κράτος μέλος εξετάζει το παραδεκτό των ενστάσεων που λαμβάνει, σύμφωνα με κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 7, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο.

Εάν το κράτος μέλος θεωρεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, λαμβάνει ευνοϊκή απόφαση και διαβιβάζει στην Επιτροπή τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 7 προκειμένου να ληφθεί η τελική απόφαση. Σε αντίθετη περίπτωση, το κράτος μέλος αποφασίζει την απόρριψη της αίτησης.

Το κράτος μέλος εξασφαλίζει τη δημοσιοποίηση της ευνοϊκής του απόφασης και ότι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον διαθέτει δυνατότητες προσφυγής.

Το κράτος μέλος εξασφαλίζει τη δημοσίευση των προδιαγραφών στην οποία βασίζεται η ευνοϊκή του απόφαση, και διασφαλίζει την ηλεκτρονική πρόσβαση στις προδιαγραφές αυτές.

6.   Το κράτος μέλος μπορεί να χορηγεί, μεταβατικά μόνον, προστασία δυνάμει του παρόντος κανονισμού, σε εθνικό επίπεδο, στην ονομασία, και, ενδεχομένως, περίοδο προσαρμογής, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στην Επιτροπή.

Η περίοδος προσαρμογής που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να χορηγείται μόνον υπό τον όρο ότι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις έχουν διαθέσει νόμιμα στο εμπόριο τα συγκεκριμένα προϊόντα, χρησιμοποιούσες αδιαλείπτως τις σχετικές ονομασίες τουλάχιστον κατά τη διάρκεια των πέντε προηγούμενων ετών και έχουν αποδείξει το γεγονός αυτό κατά την εθνική διαδικασία ένστασης που αναφέρεται στην παράγραφο 5 πρώτο εδάφιο.

Η μεταβατική εθνική προστασία παύει από την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνεται απόφαση καταχώρισης δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Σε περίπτωση που η ονομασία δεν καταχωρισθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού, οι συνέπειες της μεταβατικής εθνικής προστασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του οικείου κράτους μέλους.

Τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη δυνάμει του πρώτου εδαφίου παράγουν αποτελέσματα μόνον σε εθνικό επίπεδο και δεν επηρεάζουν το ενδοκοινοτικό ή το διεθνές εμπόριο.

7.   Για κάθε ευνοϊκή απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 5 τρίτο εδάφιο, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος διαβιβάζει στην Επιτροπή:

α)

το όνομα και τη διεύθυνση της αιτούσας ομάδας·

β)

το ενιαίο έγγραφο που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο γ)·

γ)

δήλωση του κράτους μέλους ότι θεωρεί ότι η υποβληθείσα από την ομάδα αίτηση, για την οποία έχει ληφθεί ευνοϊκή απόφαση, πληροί του όρους του παρόντος κανονισμού και τις διατάξεις που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του·

δ)

την παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών που αναφέρονται στην παράγραφο 5 πέμπτο εδάφιο.

8.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις για την τήρηση των παραγράφων 4 έως 7, όχι αργότερα από τις 31 Μαρτίου 2007.

9.   Όταν η αίτηση καταχώρισης αφορά γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται εντός τρίτης χώρας, περιλαμβάνει τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 3, καθώς και στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η εν λόγω ονομασία προστατεύεται στη χώρα καταγωγής της.

Η αίτηση απευθύνεται στην Επιτροπή, είτε απ’ ευθείας, είτε μέσω των αρχών της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας.

10.   Τα έγγραφα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και αποστέλλονται στην Επιτροπή, συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνοδεύονται από επικυρωμένη μετάφραση σε μία από τις γλώσσες αυτές.

Άρθρο 6

Εξέταση από την Επιτροπή

1.   Η Επιτροπή εξετάζει, με τα κατάλληλα μέσα, την αίτηση που παραλαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 5, προκειμένου να εξακριβώσει εάν είναι αιτιολογημένη και εάν πληροί τους όρους που καθορίζονται από τον παρόντα κανονισμό. Η έξέταση αυτή δεν θα πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 12 μήνες.

Κάθε μήνα, η Επιτροπή δημοσιοποιεί τον κατάλογο των ονομασιών για τις οποίες της έχουν υποβληθεί αιτήσεις καταχώρισης, καθώς και την ημερομηνία υποβολής τους στην Επιτροπή.

2.   Εάν, βάσει της εξέτασης που διεξάγεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή κρίνει ότι πληρούνται οι όροι του παρόντος κανονισμού, δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ενιαίο έγγραφο και την παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 πέμπτο εδάφιο.

Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή αποφασίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2, την απόρριψη της αίτησης καταχώρισης.

Άρθρο 7

Ένσταση/απόφαση καταχώρισης

1.   Εντός έξι μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, κάθε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα δύναται να υποβάλλει ένσταση κατά της προτεινόμενης καταχώρισης, καταθέτοντας δεόντως αιτιολογημένη δήλωση στην Επιτροπή.

2.   Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένο ή διαμένει σε άλλο κράτος μέλος εκτός από αυτό το οποίο ζητά την καταχώριση ή σε τρίτη χώρα, μπορεί επίσης να υποβάλλει ένσταση κατά της προβλεπόμενης καταχώρισης, καταθέτοντας δεόντως αιτιολογημένη δήλωση.

Τα φυσικά ή τα νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα ή διαμένουν σε κράτος μέλος καταθέτουν τη δήλωση στο κράτος μέλος αυτό εντός προθεσμίας η οποία επιτρέπει την υποβολή ένστασης σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα ή διαμένουν σε τρίτη χώρα, καταθέτουν τη δήλωση στην Επιτροπή, είτε απ’ ευθείας, είτε μέσω των αρχών της οικείας τρίτης χώρας, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην παράγραφο 1.

3.   Γίνονται δεκτές μόνον οι δηλώσεις ένστασης οι οποίες παραλαμβάνονται στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην παράγραφο 1 και οι οποίες:

α)

δεικνύουν την μη τήρηση των όρων που αναφέρονται στο άρθρο 2· ή

β)

δεικνύουν ότι η καταχώριση του προτεινόμενου ονόματος είναι αντίθετη με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 3· ή

γ)

δεικνύουν ότι η καταχώριση της προτεινόμενης ονομασίας θα έβλαπτε την ύπαρξη μιας πλήρως ή μερικώς ταυτόσημης ονομασίας ή ενός εμπορικού σήματος ή την ύπαρξη προϊόντων τα οποία κυκλοφορούσαν νομίμως στην αγορά επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2· ή

δ)

παρέχουν στοιχεία τα οποία επιτρέπουν να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η ονομασία της οποίας ζητείται η καταχώριση είναι κοινή κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1.

Η Επιτροπή εξετάζει το παραδεκτό των ενστάσεων.

Τα κριτήρια που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία β), γ) και δ), αξιολογούνται στο επίπεδο της Κοινότητας, πράγμα που στην περίπτωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αφορά μόνον το έδαφος ή τα εδάφη όπου προστατεύονται τα εν λόγω δικαιώματα.

4.   Εάν η Επιτροπή δεν παραλάβει καμία παραδεκτή ένσταση δυνάμει της παραγράφου 3, καταχωρίζει το όνομα.

Η καταχώριση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.   Εάν μια ένσταση είναι παραδεκτή σύμφωνα με την παράγραφο 3, η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερομένους να προβούν στις κατάλληλες διαβουλεύσεις.

Εάν οι ενδιαφερόμενοι καταλήξουν σε συμφωνία εντός έξι μηνών, κοινοποιούν στην Επιτροπή όλους τους παράγοντες που επέτρεψαν την επίτευξη της συμφωνίας αυτής, συμπεριλαμβανομένων της γνώμης του αιτούντος και της γνώμης του ενισταμένου. Εάν οι πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2, δεν έχουν τροποποιηθεί ή έχουν υποστεί επουσιώδεις μόνον τροποποιήσεις που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 16 στοιχείο η), η Επιτροπή ενεργεί σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Άλλως, η Επιτροπή επαναλαμβάνει την εξέταση που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2, λαμβάνοντας υπόψη τις θεμιτές και παραδοσιακές χρήσεις και τους πραγματικούς κινδύνους σύγχυσης.

Η απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6.   Η Επιτροπή ενημερώνει το μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων.

7.   Τα έγγραφα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο και αποστέλλονται στην Επιτροπή, συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνοδεύονται από επικυρωμένη μετάφραση σε μία από τις γλώσσες αυτές.

Άρθρο 8

Ονομασίες, ενδείξεις και σύμβολα

1.   Μια ονομασία που καταχωρίζεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού μπορεί να χρησιμοποιείται από κάθε εμπορευόμενο που διαθέτει στο εμπόριο γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα τα οποία είναι σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές.

2.   Στην επισήμανση των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, καταγωγής Κοινότητας, τα οποία διατίθενται στο εμπόριο με ονομασία καταχωρισμένη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, εμφαίνονται στην επισήμανση οι ενδείξεις «προστατευόμενη ονομασία προέλευσης» και «προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη», ή τα κοινοτικά σύμβολα που συσχετίζονται με αυτές.

3.   Στην επισήμανση των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, καταγωγής τρίτων χωρών, τα οποία διατίθενται στο εμπόριο με ονομασία καταχωρισμένη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, μπορούν επίσης να εμφαίνονται στην επισήμανση οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, και τα κοινοτικά σύμβολα που συσχετίζονται με αυτές.

Άρθρο 9

Έγκριση της τροποποίησης των προδιαγραφών

1.   Μια ομάδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 1 και 2 και έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητεί έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών, ιδίως προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων ή να επαναριοθετηθεί η γεωγραφική περιοχή που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ).

Στην αίτηση περιγράφονται και αιτιολογούνται οι ζητούμενες τροποποιήσεις.

2.   Εάν η τροποποίηση συνεπάγεται μία ή περισσότερες τροποποιήσεις του ενιαίου εγγράφου, η αίτηση τροποποίησης υπόκειται στη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 5, 6 και 7. Ωστόσο, εάν προτείνονται μόνον επουσιώδεις τροποποιήσεις, η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με την έγκριση της τροποποίησης χωρίς να ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 και στο άρθρο 7 και, σε περίπτωση έγκρισης, δημοσιεύει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 2.

3.   Εάν η τροποποίηση δεν συνεπάγεται τροποποίηση του ενιαίου εγγράφου, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

i)

σε περίπτωση που η γεωγραφική περιοχή βρίσκεται σε κράτος μέλος, το εν λόγω κράτος μέλος αποφαίνεται σχετικά με την έγκριση της τροποποίησης και, σε περίπτωση θετικής γνώμης, δημοσιεύει τις τροποποιημένες προδιαγραφές και ενημερώνει την Επιτροπή για τις εγκριθείσες τροποποιήσεις και την αιτιολόγησή τους,

ii)

σε περίπτωση που η γεωγραφική περιοχή βρίσκεται σε τρίτη χώρα, η Επιτροπή αποφαίνεται σχετικά με την έγκριση της προτεινόμενης τροποποίησης.

4.   Εάν η τροποποίηση αφορά προσωρινή αλλαγή των προδιαγραφών λόγω της επιβολής υποχρεωτικών υγειονομικών ή φυτοϋγειονομικών μέτρων από τις δημόσιες αρχές, εφαρμόζονται οι διαδικασίες της παραγράφου 3.

Άρθρο 10

Επίσημοι έλεγχοι

1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν την ή τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για ελέγχους όσον αφορά τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

2.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε εμπορευόμενος που συμμορφούται προς τον παρόντα κανονισμό να δικαιούται κάλυψη από σύστημα επίσημων ελέγχων.

3.   Η Επιτροπή δημοσιοποιεί και ενημερώνει περιοδικά το όνομα και τη διεύθυνση των αρχών και των φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή στο άρθρο 11.

Άρθρο 11

Εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές

1.   Όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και τις ονομασίες προέλευσης σχετικά με γεωγραφική περιοχή εντός της Κοινότητας, η εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές πριν από τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, εξασφαλίζεται από:

μία ή περισσότερες από τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 10, ή/και

έναν ή περισσότερους από τους φορείς ελέγχου κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, οι οποίοι λειτουργούν ως φορείς πιστοποίησης προϊόντων.

Το κόστος της εν λόγω εξακρίβωσης της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές επιβαρύνει τους εμπορευόμενους που υπόκεινται σε αυτούς τους ελέγχους.

2.   Όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και τις ονομασίες προέλευσης σχετικά με γεωγραφική περιοχή εντός τρίτης χώρας, η εξακρίβωση συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές, πριν από τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, εξασφαλίζεται από:

μία ή περισσότερες από τις δημόσιες αρχές που ορίζει η τρίτη χώρα, ή/και

έναν ή περισσότερους από τους φορείς πιστοποίησης προϊόντων.

3.   Οι φορείς πιστοποίησης προϊόντων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 πρέπει να τηρούν το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ45011 ή τον οδηγό IS0/IEC 65, από δε την 1η Μαΐου 2010, πρέπει να είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με αυτά (γενικές απαιτήσεις για φορείς που λειτουργούν ως συστήματα σε πιστοποίηση προϊόντων).

4.   Εάν οι αρχές που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 έχουν επιλέξει να εξακριβώνουν τη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές, πρέπει να προσφέρουν κατάλληλες εγγυήσεις αντικειμενικότητας και αμεροληψίας, και να έχουν στη διάθεσή τους το εξειδικευμένο προσωπικό και τους πόρους που απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 12

Ακύρωση

1.   Εάν, σύμφωνα με τους λεπτομερείς κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 16 στοιχείο ια), η Επιτροπή κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται πλέον η συμμόρφωση ενός γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου που καλύπτεται από προστατευόμενη ονομασία προς τους όρους των προδιαγραφών, κινεί τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2, για την ακύρωση της καταχώρισης, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την ακύρωση της καταχώρισης, αιτιολογώντας το αίτημά του.

Η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 5, 6 και 7 εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών.

Άρθρο 13

Προστασία

1.   Οι καταχωρισμένες ονομασίες προστατεύονται από:

α)

οιαδήποτε άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση καταχωρισμένης ονομασίας για προϊόντα που δεν καλύπτονται από την καταχώριση, εφόσον τα εν λόγω προϊόντα είναι συγκρίσιμα με τα προϊόντα που έχουν καταχωρισθεί με την εν λόγω ονομασία ή εφόσον η εν λόγω χρήση αποτελεί εκμετάλλευση της φήμης της προστατευόμενης ονομασίας·

β)

οιαδήποτε αντιποίηση, απομίμηση ή υπαινιγμό, ακόμη και αν αναφέρεται η πραγματική καταγωγή του προϊόντος ή εάν η προστατευόμενη ονομασία χρησιμοποιείται σε μετάφραση ή συνοδεύεται από εκφράσεις όπως «είδος», «τύπος», «μέθοδος», «τρόπος», «απομίμηση» ή παρόμοιες·

γ)

οιαδήποτε άλλη ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη, τόσο όσον αφορά την προέλευση, την καταγωγή, τη φύση ή τις ουσιαστικές ιδιότητες του προϊόντος, αναγραφόμενη στη συσκευασία ή στο περιτύλιγμα, στο διαφημιστικό υλικό ή σε έγγραφα που αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν, καθώς και τη χρησιμοποίηση για τη συσκευασία του προϊόντος δοχείου που μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη εντύπωση ως προς την καταγωγή του·

δ)

οιαδήποτε άλλη πρακτική ικανή να παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς την πραγματική καταγωγή του προϊόντος.

Όταν μια καταχωρισμένη ονομασία περιλαμβάνει την ονομασία ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που θεωρείται κοινή, η χρήση της εν λόγω κοινής ονομασίας για το συγκεκριμένο γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο δεν θεωρείται ότι αντιτίθεται στα στοιχεία α) ή β) του πρώτου εδαφίου.

2.   Οι προστατευόμενες ονομασίες δεν δύνανται να μεταπίπτουν σε κοινές.

3.   Όσον αφορά τις ονομασίες των οποίων η καταχώριση ζητήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5, είναι δυνατόν να προβλέπεται μεταβατική περίοδος πέντε ετών κατ’ ανώτατο όριο, δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 5, μόνο σε περίπτωση που μια ένσταση κρίθηκε παραδεκτή, λόγω του ότι η καταχώριση της προτεινόμενης ονομασίας μπορεί να βλάψει την ύπαρξη μιας εξ ολοκλήρου ή εν μέρει ομώνυμης ονομασίας ή την ύπαρξη προϊόντων τα οποία διατίθενται νόμιμα στην εμπορία επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2.

Είναι επίσης δυνατόν να καθορίζεται μεταβατική περίοδος για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα στην οποία βρίσκεται η γεωγραφική περιοχή, εφόσον οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν νόμιμα διαθέσει τα εν λόγω προϊόντα στην εμπορία, χρησιμοποιώντας αδιαλείπτως τις σχετικές ονομασίες, τουλάχιστον επί πέντε έτη πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 και εφόσον το γεγονός αυτό επισημάνθηκε στο πλαίσιο της εθνικής διαδικασίας ένστασης που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 5 πρώτο και δεύτερο εδάφιο, ή στο πλαίσιο της κοινοτικής διαδικασίας ένστασης που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2. Το συνολικό άθροισμα της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στο παρόν εδάφιο και της περιόδου προσαρμογής που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε έτη. Εάν η περίοδος προσαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 υπερβαίνει τα πέντε έτη, δεν χορηγείται μεταβατική περίοδος.

4.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 14, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2, τη συνύπαρξη μιας καταχωρισμένης ονομασίας και μιας μη καταχωρισμένης ονομασίας που περιγράφει έναν τόπο κράτους μέλους ή τρίτης χώρας, εφόσον η εν λόγω ονομασία είναι ταυτόσημη με την καταχωρισμένη ονομασία, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:

α)

η ταυτόσημη μη καταχωρισμένη ονομασία έχει χρησιμοποιηθεί νομίμως επί είκοσι πέντε τουλάχιστον έτη πριν από τις 24 Ιουλίου 1993 βάσει νομίμων και παγίων χρήσεων·

β)

δεικνύεται ότι η εν λόγω χρήση ουδέποτε είχε ως στόχο να επωφεληθεί της φήμης της καταχωρισμένης ονομασίας και ότι δεν παραπλάνησε ή ότι δεν μπόρεσε να παραπλανήσει τον καταναλωτή όσον αφορά την πραγματική καταγωγή του προϊόντος·

γ)

το πρόβλημα που προκύπτει από την ταυτόσημη ονομασία είχε επισημανθεί πριν από την καταχώριση της ονομασίας.

Η συνύπαρξη της καταχωρισμένης ονομασίας και της συγκεκριμένης μη καταχωρισμένης ταυτόσημης ονομασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει μια περίοδο δεκαπέντε το πολύ ετών, μετά από την οποία δεν επιτρέπεται η χρήση της μη καταχωρισμένης ονομασίας.

Η χρήση της συγκεκριμένης μη καταχωρισμένης γεωγραφικής ονομασίας επιτρέπεται μόνον εάν η χώρα καταγωγής αναγράφεται στην ετικέτα κατά τρόπο ευκρινή και ευανάγνωστο.

Άρθρο 14

Σχέσεις μεταξύ εμπορικών σημάτων, ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων

1.   Εάν μια ονομασία προέλευσης ή γεωγραφική ένδειξη καταχωρίζεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η αίτηση καταχώρισης ενός εμπορικού σήματος που αντιστοιχεί σε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13 και αφορά την ίδια κατηγορία προϊόντων απορρίπτεται, εάν η αίτηση καταχώρισης του εμπορικού σήματος υποβάλλεται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης καταχώρισης στην Επιτροπή.

Τα εμπορικά σήματα που έχουν καταχωρισθεί κατά παράβαση του πρώτου εδαφίου ακυρώνονται.

2.   Λαμβανομένου δεόντως υπόψη του κοινοτικού δικαίου, εμπορικό σήμα η χρήση του οποίου αντιστοιχεί σε μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13, το οποίο έχει κατατεθεί, καταχωρισθεί ή, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, καθιερωθεί με τη χρήση, καλή τη πίστει, στο έδαφος της Κοινότητας, είτε πριν από την ημερομηνία προστασίας της ονομασίας προέλευσης ή της γεωγραφικής ένδειξης στη χώρα καταγωγής, είτε πριν από την 1η Ιανουαρίου 1996, μπορεί να συνεχίζεται παρά την καταχώριση μιας ονομασίας προέλευσης ή μιας γεωγραφικής ένδειξης, εφόσον δεν υπάρχουν λόγοι για την ακυρότητα ή την έκπτωσή του, όπως ορίζεται στην οδηγία 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (8), ή στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα (9).

Άρθρο 15

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων και ονομασιών προέλευσης.

2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

3.   Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

Άρθρο 16

Κανόνες εφαρμογής

Σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2, θεσπίζονται λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω κανόνες αφορούν ιδίως:

α)

τον κατάλογο των πρώτων υλών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3·

β)

τις πληροφορίες τις οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν οι προδιαγραφές προϊόντος που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2·

γ)

τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να εξομοιούται προς ομάδα·

δ)

την υποβολή αίτησης καταχώρισης για μια ονομασία που περιγράφει διασυνοριακή γεωγραφική περιοχή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο·

ε)

το περιεχόμενο και τον τρόπο διαβίβασης στην Επιτροπή των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 7 και 9·

στ)

τις ενστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τις κατάλληλες διαβουλεύσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων·

ζ)

τις ενδείξεις και τα σύμβολα που αναφέρονται στο άρθρο 8·

η)

ορισμό των επουσιωδών τροποποιήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο και στο άρθρο 9 παράγραφος 2, έχοντας κατά νούν ότι μια επουσιώδης τροποποίηση δεν μπορεί να αφορά ούτε τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, ούτε να μεταβάλλει τον δεσμό,

θ)

το μητρώο των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 6·

ι)

τους όρους ελέγχου της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές του προϊόντος·

ια)

τους όρους ακύρωσης της καταχώρισης.

Άρθρο 17

Μεταβατικές διατάξεις

1.   Οι ονομασίες οι οποίες, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, απαριθμούνται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/96 (10) της Επιτροπής, καθώς και οι απαριθμούμενες στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2400/96 της Επιτροπής (11), εγγράφονται αυτομάτως στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 6, του παρόντος κανονισμού. Οι αντίστοιχες προδιαγραφές εξομοιώνονται με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1. Τυχόν ειδικές μεταβατικές διατάξεις που συνδέονται με τις καταχωρίσεις αυτές, εξακολουθούν να ισχύουν.

2.   Όσον αφορά εκκρεμείς αιτήσεις, δηλώσεις και αιτήματα που λαμβάνει η Επιτροπή πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού:

α)

δεν εφαρμόζονται οι διαδικασίες του άρθρου 5, με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παράγραφος 3· και

β)

το συνοπτικό δελτίο της συγγραφής υποχρεώσεων που καταρτίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 383/04 της Επιτροπής (12), αντικαθιστά το ενιαίο έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο γ).

3.   Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, εάν παραστεί ανάγκη, άλλες μεταβατικές διατάξεις σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 2.

Άρθρο 18

Τέλη

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν την καταβολή τέλους για την κάλυψη των δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν κατά την εξέταση των αιτήσεων καταχώρισης, των δηλώσεων ένστασης, των αιτήσεων τροποποίησης και των αιτημάτων ακύρωσης δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 19

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 καταργείται.

Κάθε αναφορά στον καταργούμενο κανονισμό θεωρείται ότι γίνεται στον παρόντα κανονισμό και διαβάζεται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που περιέχεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Άρθρο 20

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, η παράγραφος 2 του άρθρου 8 εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2009, με την επιφύλαξη των προϊόντων που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά πριν από την ημερομηνία αυτήν.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. PRÖLL


(1)  Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2)  ΕΕ L 109 της 6.5.2000, σ. 29· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/89/ΕΚ (ΕΕ L 308 της 25.11.2003, σ. 15).

(3)  EE L 165 της 30.4.2004, σ. 1· διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 191 της 28.5.2004, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(5)  ΕΕ L 208 της 24.7.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(6)  ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37.

(8)  ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 1.

(9)  ΕΕ L 11 της 14.1.1994, σ. 1.

(10)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 1996, σχετικά με την καταχώρηση των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου (ΕΕ L 148 της 21.6.1996, σ. 1)· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 704/2005 (ΕΕ L 118 της 5.5.2005, σ. 14).

(11)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2400/96 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 1996, για την εγγραφή ορισμένων ονομασιών στο «μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων» που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (ΕΕ L 327 της 18.12.1996, σ. 11)· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 417/2006 (ΕΕ L 72 της 11.3.2006, σ. 8).

(12)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 383/2004 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2004, για λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου όσον αφορά το συνοπτικό δελτίο των βασικών στοιχείων της συγγραφής υποχρεώσεων (ΕΕ L 64 της 2.3.2004, σ. 16).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Τρόφιμα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1

μπύρες,

ποτά με βάση εκχυλίσματα φυτών,

προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη παρασκευάσματα ή προϊόντα μπισκοτοποιίας,

φυσικά κόμμεα και ρητίνες,

πολτός μουστάρδας,

ζυμαρικά.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1:

σανός,

αιθέρια έλαια,

φελλός,

κοχενίλλη (ακατέργαστο προϊόν ζωικής προέλευσης),

καλλωπιστικά άνθη και φυτά,

μαλλί,

λυγαριά,

ξεφλουδισμένο λινάρι.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 4

Άρθρο 2 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 2 παράγραφος 5

Άρθρο 2 παράγραφος 6

Άρθρο 2 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 2 παράγραφος 7

Άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο δεύτερο και τρίτο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο δεύτερο και τρίτο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 1 τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 2

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 5 παράγραφοι 1 2 και 3

Άρθρο 5 παράγραφοι 1 2 και 3

Άρθρο 5 παράγραφος 4

Άρθρο 5 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 5

Άρθρο 5 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 6 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 5 τέταρτο και πέμπτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 6 τέταρτο και πέμπτο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 5 έκτο έβδομο και όγδοο εδάφιο

Άρθρο 5 παράγραφος 7

Άρθρο 5 παράγραφος 6

Άρθρο 5 παράγραφος 8

Άρθρο 5 παράγραφοι 9 και 10

Άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 2

Άρθρο 6 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφοι 3 και 4

Άρθρο 6 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 1

Άρθρο 7 παράγραφος 2

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 2 δεύτερο και τρίτο εδάφιο

Άρθρο 7 παράγραφος 4

Άρθρο 7 παράγραφος 3

Άρθρο 7 παράγραφος 5

Άρθρο 7 παράγραφος 5

Άρθρο 7 παράγραφοι 6 και 7

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 8

Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 9 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 9 δεύτερο και τρίτο εδάφιο

Άρθρο 9 παράγραφος 2

Άρθρο 9 παράγραφοι 3 και 4

Άρθρο 10 παράγραφος 1

Άρθρο 10 παράγραφος 1

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 11 παράγραφος 2

Άρθρο 10 παράγραφος 3

Άρθρο 11 παράγραφοι 3 και 4

Άρθρο 10 παράγραφος 4

Άρθρο 10 παράγραφος 5

Άρθρο 10 παράγραφος 3

Άρθρο 10 παράγραφος 6

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Άρθρο 10 παράγραφος 7

Άρθρο 11 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 3

Άρθρο 11 παράγραφος 4

Άρθρο 12 παράγραφος 1

Άρθρο 11α στοιχείο α)

Άρθρο 12 παράγραφος 2

Άρθρο 11α στοιχείο β)

Άρθρο 12 έως 12δ

Άρθρο 13 παράγραφος 1

Άρθρο 13 παράγραφος 1

Άρθρο 13 παράγραφος 3

Άρθρο 13 παράγραφος 2

Άρθρο 13 παράγραφος 4

Άρθρο 13 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο

Άρθρο 13 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 13 παράγραφος 5

Άρθρο 13 παράγραφος 4

Άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 2

Άρθρο 14 παράγραφος 3

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Άρθρο 15

Άρθρο 15

Άρθρο 16

Άρθρο 16

Άρθρα 17 έως 19

Άρθρο 18

Άρθρο 20

Παράρτημα I

Παράρτημα I

Παράρτημα II

Παράρτημα II


31.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 93/26


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 511/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 27ης Μαρτίου 2006

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1531/2002 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές έγχρωμων συσκευών λήψεως για την τηλεόραση καταγωγής, μεταξύ άλλων, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) (εφεξής «ο βασικός κανονισμός»), και ιδίως τα άρθρα 8 και 9,

την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

A.   ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(1)

Τον Αύγουστο 2002, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1531/2002 (2), το Συμβούλιο επέβαλε οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές έγχρωμων συσκευών λήψεως για την τηλεόραση (εφεξής «το υπό εξέταση προϊόν») καταγωγής, μεταξύ άλλων, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (εφεξής «η ΛΔΚ»).

(2)

Παράλληλα, η Επιτροπή, με την απόφαση 2002/683/ΕΚ (3), αποδέχθηκε κοινή ανάληψη υποχρέωσης (εφεξής «η ανάληψη υποχρέωσης») που πρότειναν οι εταιρείες Haier Electrical Appliances Corp., Ltd, Hisense Import & Export Co., Ltd, Konka Group Co., Ltd, Sichuan Changhong Electric Co., Ltd, Skyworth Multimedia International (Shenzen) Co., Ltd, TCL King Electrical Appliances (Hui Zhou) Co., Ltd και Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd (εφεξής «οι εταιρείες») από κοινού με το Εμπορικό Επιμελητήριο της Κίνας για τις εισαγωγές και εξαγωγές μηχανημάτων και ηλεκτρονικών προϊόντων (εφεξής «το CCCME»).

(3)

Ως εκ τούτου, οι εισαγωγές στην Κοινότητα του υπό εξέταση προϊόντος καταγωγής ΛΔΚ που παράγονται από τις εν λόγω εταιρείες, και του τύπου που καλύπτεται από την ανάληψη υποχρέωσης (εφεξής «το προϊόν που καλύπτεται από την ανάληψη υποχρέωσης»), απηλλάγησαν από τους οριστικούς δασμούς αντιντάμπινγκ.

B.   ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

(4)

Η ανάληψη υποχρέωσης που πρότειναν οι εταιρείες τις υποχρεώνει, μεταξύ άλλων, να εξάγουν το προϊόν που καλύπτεται από την ανάληψη υποχρέωσης στον πρώτο ανεξάρτητο πελάτη της Κοινότητας σε ορισμένα ελάχιστα επίπεδα τιμών (ΕΕΤ) —ή πάνω από αυτά— και να τηρούν ορισμένα ανώτατα ποσοτικά όρια που καθορίζονται στην ανάληψη υποχρέωσης. Τα εν λόγω επίπεδα τιμών και ανώτατα όρια εξαλείφουν τις ζημιογόνες επιπτώσεις του ντάμπινγκ.

(5)

Για να διασφαλιστεί η τήρηση της ανάληψης υποχρέωσης, το CCCME και οι εταιρείες δέχθηκαν επίσης να παράσχουν όλα τα στοιχεία που κρίνει απαραίτητα η Επιτροπή και να επιτρέψουν τη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων στις εγκαταστάσεις τους για να διασφαλιστεί η ακρίβεια και η ορθότητα των στοιχείων που κοινοποιήθηκαν στις τριμηνιαίες εκθέσεις.

(6)

Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική σκέψη 239 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1531/2002, η ανάληψη υποχρέωσης ορίζει ρητά ότι παραβίαση της ανάληψης υποχρέωσης από οποιανδήποτε από τις εν λόγω εταιρείες ή το CCCME θεωρείται παραβίαση της ανάληψης υποχρέωσης από όλα τα μέρη. Η άρνηση συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον έλεγχο της τήρησης της ανάληψης υποχρέωσης θεωρείται παραβίαση της ανάληψης υποχρέωσης.

(7)

Εν προκειμένω, η Επιτροπή ζήτησε να διεξαχθούν επιτόπιες επαληθεύσεις στις εγκαταστάσεις του CCCME και των δύο εταιρειών που έχουν τον μεγαλύτερο δηλωθέντα όγκο πωλήσεων του υπό εξέταση προϊόντος, και συγκεκριμένα της Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd και της Konka Group Co., Ltd. Η Επιτροπή έστειλε στο CCCME, στην Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd και στην Konka Group Co., Ltd επιστολές πριν από την επαλήθευση, στις οποίες ανέφερε τις προβλεπόμενες ημερομηνίες της επιτόπιας επαλήθευσης. Το CCCME και η Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd επιβεβαίωσαν ότι δέχονται να πραγματοποιηθεί η επιτόπια επαλήθευση που ζήτησε η Επιτροπή. Αντίθετα, η Konka Group Co., Ltd δεν δέχθηκε να πραγματοποιηθεί επιτόπια επαλήθευση, παραβιάζοντας με τον τρόπο αυτό την ανάληψη υποχρέωσης.

(8)

Η απόφαση 2006/258/ΕΚ (4) της Επιτροπής εκθέτει διεξοδικότερα το χαρακτήρα της παραβίασης που διαπιστώθηκε.

(9)

Λόγω της παραβίασης αυτής, η αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης που πρότειναν οι εταιρείες από κοινού με το CCCME ανακλήθηκε με την απόφαση 2006/258/ΕΚ της Επιτροπής. Επομένως, θα πρέπει να επιβληθεί πάραυτα οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ επί των εισαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος που εξάγουν στην Κοινότητα οι ενδιαφερόμενες εταιρείες.

(10)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 9 του βασικού κανονισμού, ο δασμός αντιντάμπινγκ καθορίζεται με βάση τα πραγματικά περιστατικά που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας που οδήγησε στην ανάληψη υποχρέωσης. Δεδομένου ότι η εν λόγω έρευνα ολοκληρώθηκε καταλήγοντας οριστικά στο συμπέρασμα ότι υπάρχει πρακτική ντάμπινγκ και ζημία, όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1531/2002, κρίνεται σκόπιμο να καθοριστεί ο οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στο επίπεδο και υπό τη μορφή που επέβαλε ο εν λόγω κανονισμός, ήτοι σε 44,6 % της καθαρής τιμής CIF ελεύθερο στα σύνορα της Κοινότητας, πριν από την καταβολή δασμού.

Γ.   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 1531/2002

(11)

Βάσει των ανωτέρω, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1531/2002 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1531/2002 τροποποιείται ως εξής:

1.

καταργούνται το άρθρο 3, το παράρτημα Ι και το παράρτημα ΙΙ.

2.

τα άρθρα 4 και 5 επαναριθμούνται ως άρθρα 3 και 4.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

H. GORBACH


(1)  ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2117/2005 (ΕΕ L 340 της 23.12.2005, σ. 17).

(2)  ΕΕ L 231 της 29.8.2002, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 231 της 29.8.2002, σ. 42.

(4)  Βλέπε σελίδα 63 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.


31.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 93/28


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 512/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Μαρτίου 2006

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 31 Μαρτίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

J. L. DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2005 (ΕΕ L 62 της 9.3.2005, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2006, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052

99,1

204

46,6

212

102,0

999

82,6

0707 00 05

052

138,6

628

155,5

999

147,1

0709 90 70

052

69,4

204

49,8

999

59,6

0805 10 20

052

63,9

204

40,8

212

48,7

220

43,2

400

58,7

624

62,3

999

52,9

0805 50 10

052

41,3

624

63,4

999

52,4

0808 10 80

388

79,3

400

128,3

404

97,8

508

81,7

512

74,0

528

118,9

720

87,9

999

95,4

0808 20 50

388

79,2

512

73,5

528

73,6

720

129,3

999

88,9


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 750/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 126 της 19.5.2005, σ. 12). Ο κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


31.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 93/30


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 513/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Μαρτίου 2006

για τη θέσπιση προσωρινών διατάξεων για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής που ζητήθηκαν στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 565/2002, για τον καθορισμό του τρόπου διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων και για την καθιέρωση καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής για τα σκόρδα που εισάγονται από τρίτες χώρες

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 565/2002 της Επιτροπής (2) έχει καθοριστεί υποχρέωση για τα κράτη μέλη να ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις αιτήσεις πιστοποιητικών κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη και να εκδίδουν τα πιστοποιητικά την πέμπτη εργάσιμη ημέρα που έπεται της ημέρας καταθέσεως της αιτήσεως εφόσον κατά το διάστημα αυτό δεν έχουν ληφθεί μέτρα από την Επιτροπή.

(2)

Η Πέμπτη 13, η Παρασκευή 14 και η Δευτέρα 17 Απριλίου 2006 είναι αργίες της Επιτροπής. Πρέπει, συνεπώς, να μεταφερθεί η έκδοση των πιστοποιητικών για τα οποία κατατέθηκαν αιτήσεις από τη Δευτέρα 10 έως και την Παρασκευή 14 Απριλίου 2006.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης νωπών οπωροκηπευτικών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα πιστοποιητικά εισαγωγής για τα οποία κατατέθηκαν αιτήσεις από τη Δευτέρα 10 έως και την Παρασκευή 14 Απριλίου 2006, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 565/2002, εκδίδονται την Παρασκευή 21 Απριλίου 2006, εφόσον κατά το διάστημα αυτό δεν έχουν ληφθεί μέτρα από την Επιτροπή, σε εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 47/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 7 της 11.1.2003, σ. 64).

(2)  ΕΕ L 86 της 3.4.2002, σ. 11· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 537/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 86 της 24.3.2004, σ. 9).


31.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 93/31


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 514/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Μαρτίου 2006

για παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 824/2000 όσον αφορά την προθεσμία παράδοσης των σιτηρών στην παρέμβαση σε ορισμένα κράτη μέλη για την περίοδο εμπορίας 2005/06

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 824/2000 της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2000, περί των διαδικασιών ανάληψης σιτηρών από τους οργανισμούς παρέμβασης, καθώς και των αναλυτικών μεθόδων για τον καθορισμό της ποιότητας (2), προβλέπει ότι, σε περίπτωση αποδοχής της προσφοράς, οι εμπορευόμενοι ενημερώνονται το συντομότερο δυνατόν για το σχέδιο παράδοσης. Για το σκοπό αυτό, το άρθρο 4 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει ότι η τελευταία παράδοση στο κέντρο παρέμβασης για το οποίο έχει υποβληθεί η προσφορά πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο στο τέλος του τέταρτου μήνα που έπεται του μήνα παραλαβής της προσφοράς.

(2)

Η περίοδος εμπορίας 2005/06 είναι η δεύτερη περίοδος εφαρμογής του μηχανισμού παρέμβασης στην αγορά σιτηρών στα κράτη μέλη τα οποία προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα την 1η Μαΐου 2004.

(3)

Λόγω των καλών κλιματικών συνθηκών, η συγκομιδή 2005 υπήρξε για μια ακόμη φορά άφθονη. Λόγω του γεγονότος αυτού, προκύπτουν τιμές στην εσωτερική αγορά σχετικά κατώτερες από την τιμή παρέμβασης. Κατά συνέπεια, από την έναρξη της περιόδου παρέμβασης τον Νοέμβριο 2005, ποσότητες σχετικά σημαντικές προσφέρθηκαν στην παρέμβαση. Λόγω του μεγάλου όγκου των προσφερθεισών ποσοτήτων στην παρέμβαση καθώς και της γεωγραφικής τους διασποράς, η σχετική προθεσμία παρέμβασης, δηλαδή η 31η Μαρτίου 2006, δεν δύναται να τηρηθεί. Για να επιτραπεί η κατάλληλη παραλαβή των προσφορών, πρέπει να παραταθεί η περίοδος παράδοσης και, συνεπώς, να υπάρξει παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 824/2000.

(4)

Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης της αγοράς, απαιτείται άμεση εφαρμογή των μέτρων και πρέπει συνεπώς να προβλεφθεί η άμεση εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 824/2000, όσον αφορά την περίοδο εμπορίας 2005/06, η τελευταία παράδοση των σιτηρών που προσφέρονται στην παρέμβαση στην Τσεχική Δημοκρατία, στην Εσθονία, στην Κύπρο, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στην Ουγγαρία, στη Μάλτα, στην Πολωνία, στη Σλοβενία και στη Σλοβακία πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο στο τέλος του έβδομου μήνα μετά το μήνα παραλαβής της προσφοράς, χωρίς ωστόσο να υπερβεί την 31η Ιουλίου 2006.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 21· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της 19.7.2005, σ. 11).

(2)  ΕΕ L 100 της 20.4.2000, σ. 31· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1068/2005 (ΕΕ L 174 της 7.7.2005, σ. 65).


31.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 93/32


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 515/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Μαρτίου 2006

για τη θέσπιση μεταβατικού μέτρου για την περίοδο εμπορίας 2005/06 όσον αφορά τη χρηματοδότηση της αποθεματοποίησης σιτηρών που προσφέρονται στην παρέμβαση στην Τσεχική Δημοκρατία, στην Εσθονία, στην Κύπρο, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στην Ουγγαρία, στη Μάλτα, στην Πολωνία, στη Σλοβενία και στη Σλοβακία

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τη συνθήκη προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας,

την πράξη προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, και ιδίως το άρθρο 41 πρώτο εδάφιο,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Κατόπιν αιτήματος ορισμένων κρατών μελών, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 514/2006 της Επιτροπής (2) παρατείνει, για την περίοδο εμπορίας 2005/06, κατά τρεις μήνες την προθεσμία παράδοσης των σιτηρών που προσφέρονται στην παρέμβαση στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα την 1η Μαΐου 2004, χωρίς ωστόσο να επιτρέπει την παράδοση μετά τις 31 Ιουλίου 2006.

(2)

Το μέτρο αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετα έξοδα αποθεματοποίησης για τα σιτηρά που παραδίδονται εντός της νέας αυτής προθεσμίας, αλλά μετά από την προθεσμία που προβλεπόταν αρχικά στο άρθρο 4 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 824/2000 της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2000, περί των διαδικασιών ανάληψης σιτηρών από τους οργανισμούς παρέμβασης, καθώς και των αναλυτικών μεθόδων για τον καθορισμό της ποιότητας (3).

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1883/78 του Συμβουλίου, της 2ας Αυγούστου 1978, περί των γενικών κανόνων χρηματοδοτήσεως των παρεμβάσεων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, τμήμα «Εγγυήσεων» (4), το ΕΓΤΠΕ-Εγγυήσεις αναλαμβάνει τις δαπάνες για τις υλικές ενέργειες που προκύπτουν από την αποθεματοποίηση. Είναι σκόπιμο να εξομοιωθούν οι δαπάνες των κρατών μελών για την ενδεχόμενη επιστροφή των πρόσθετων εξόδων αποθεματοποίησης που προαναφέρθηκαν με τις δαπάνες που προκύπτουν από τα έξοδα αποθεματοποίησης τα οποία αναλαμβάνουν κανονικά οι οργανισμοί παρέμβασης και να προβλεφθεί η χρηματοδότηση από το ΕΓΤΠΕ-Εγγυήσεις με βάση το ίδιο κατ’ αποκοπή ποσό, λαμβάνοντας ταυτοχρόνως υπόψη την μηνιαία προσαύξηση που προστίθεται στην τιμή παρέμβασης, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του ΕΓΤΠΕ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στις περιπτώσεις που τα προσφερόμενα στην παρέμβαση σιτηρά στην Τσεχική Δημοκρατία, στην Εσθονία, στην Κύπρο, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στην Ουγγαρία, στη Μάλτα, στην Πολωνία, στη Σλοβενία και στη Σλοβακία αναλήφθηκαν πράγματι από τον οργανισμό παρέμβασης μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 824/2000, οι δαπάνες του κράτους μέλους που αφορούν τα έξοδα αποθεματοποίησης που πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ του τέλους αυτής της προθεσμίας και της πραγματικής ημερομηνίας παράδοσης στην αποθήκη που προβλέπεται στο σχέδιο παράδοσης, η οποία παράδοση πρέπει να πραγματοποιείται εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 514/2006, εξομοιώνονται με τις δαπάνες που προβλέπονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1883/78.

Άρθρο 2

Το κατ’ αποκοπή ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1883/78 υπολογίζεται από το κατ’ αποκοπή ποσό που επιστρέφει η Κοινότητα στα κράτη μέλη για την αποθεματοποίηση των σιτηρών που αγοράστηκαν στην παρέμβαση κατά την περίοδο εμπορίας 2005/06 η οποία καθορίστηκε με την απόφαση της Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2005 (5), δηλαδή 1,31 ευρώ/τόνο/μήνα, από το οποίο αφαιρείται το ποσό της μηνιαίας προσαύξησης η οποία προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003, δηλαδή 0,46 ευρώ/τόνο/μήνα, η οποία προστέθηκε στην τιμή παρέμβασης για κάθε μήνα που υπερβαίνει την προθεσμία η οποία προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 824/2000.

Οι δαπάνες αυτές λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο των ετήσιων λογαριασμών που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3492/90 του Συμβουλίου (6) ως δαπάνες για τις υλικές ενέργειες που προκύπτουν από την αγορά ενός προϊόντος από τους οργανισμούς παρέμβασης.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται για την περίοδο εμπορίας 2005/06.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της 19.7.2005, σ. 11).

(2)  Βλέπε σελίδα 31 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(3)  ΕΕ L 100 της 20.4.2000, σ. 31· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1068/2005 (ΕΕ L 174 της 7.7.2005, σ. 65).

(4)  ΕΕ L 216 της 5.8.1978, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 695/2005 (ΕΕ L 114 της 4.5.2005, σ. 1).

(5)  C(2005) 3752. Μη δημοσιευθείσα απόφαση.

(6)  ΕΕ L 337 της 4.12.1990, σ. 3.


31.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 93/34


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 516/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Μαρτίου 2006

για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων δασμών κατά την εισαγωγή μελάσσας στον τομέα της ζάχαρης, που εφαρμόζονται από την 31η Μαρτίου 2006

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, για κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1422/95 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1995, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής για την εισαγωγή μελάσσας στον τομέα της ζάχαρης για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 (2), προβλέπει ότι η τιμή cif κατά την εισαγωγή μελάσσας, που καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 της Επιτροπής (3), θεωρείται ως «αντιπροσωπευτική τιμή». Η τιμή αυτή εννοείται ότι καθορίζεται για τον ποιοτικό τύπο που ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68.

(2)

Για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών, πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 του εν λόγω κανονισμού και, ενδεχομένως, ο καθορισμός αυτός μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη μέθοδο που προβλέπεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68.

(3)

Για την προσαρμογή της τιμής που δεν αφορά τον ποιοτικό τύπο, πρέπει, ανάλογα με την ποιότητα της προσφερόμενης μελάσσας, να αυξηθούν ή να μειωθούν οι τιμές σε εφαρμογή του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68.

(4)

Εφόσον υπάρχει διαφορά μεταξύ της τιμής ενεργοποίησης για το εν λόγω προϊόν και της αντιπροσωπευτικής τιμής, πρέπει να καθοριστούν πρόσθετοι δασμοί κατά την εισαγωγή με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1422/95. Σε περίπτωση αναστολής των δασμών κατά την εισαγωγή, σε εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1422/95, πρέπει να καθορισθούν ιδιαίτερα ποσά γι' αυτούς τους δασμούς.

(5)

Πρέπει να καθοριστούν οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι δασμοί κατά την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1422/95.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι δασμοί που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1422/95 καθορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 31 Μαρτίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

J. L. DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξής


(1)  ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 6 της 10.1.2004, σ. 16).

(2)  ΕΕ L 141 της 24.6.1995, σ. 12· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 79/2003 (ΕΕ L 13 της 18.1.2003, σ. 4).

(3)  ΕΕ L 145 της 27.6.1968, σ. 12· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1422/95.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αντιπροσωπευτικές τιμές και ποσά των πρόσθετων δασμών κατά την εισαγωγή μελάσσας στον τομέα της ζάχαρης που εφαρμόζονται από την 31η Μαρτίου 2006

(EUR)

Κωδικός ΣΟ

Ποσό της αντιπροσωπευτικής τιμής για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

Ποσό του πρόσθετου δασμού για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

Ποσό του δασμού που πρέπει να εφαρμόζεται λόγω της εισαγωγής σε περίπτωση αναστολής, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1422/95 για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος (1)

1703 10 00 (2)

11,66

0

1703 90 00 (2)

11,66

0


(1)  Το ποσό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1422/95, αντικαθιστά το δασμό του κοινού τελωνειακού δασμολογίου που αφορά τα προϊόντα αυτά.

(2)  Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68, όπως τροποποιήθηκε.


31.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 93/36


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 517/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Μαρτίου 2006

για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Δυνάμει του άρθρου 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, η διαφορά μεταξύ των τιμών της διεθνούς αγοράς των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού και των τιμών των προϊόντων αυτών εντός της Κοινότητας δύναται να καλυφθεί με μια επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Κατά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, οι επιστροφές για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη, μη μετουσιωμένες, που εξάγονται σε φυσική κατάσταση, καθορίζονται αφού ληφθεί υπόψη η κατάσταση της κοινοτικής και της διεθνούς αγοράς ζάχαρης, και ιδίως τα κοστολογικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 28 του εν λόγω κανονισμού. Κατά το άρθρο αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η οικονομική πλευρά των σχεδιαζομένων εξαγωγών.

(3)

Για την ακατέργαστη ζάχαρη, η επιστροφή καθορίζεται για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο. Αυτή ορίζεται στο παράρτημα Ι σημείο ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001. Η επιστροφή αυτή καθορίζεται, εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού. Η ζάχαρη candy ορίσθηκε στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2135/95 της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεμβρίου 1995, περί των λεπτομερειών εφαρμογής της χορηγήσεως των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα της ζάχαρης (2). Το ποσό της επιστροφής που υπολογίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο, όσον αφορά την αρωματισμένη ή μετά προσθήκης χρωστικών ουσιών ζάχαρη, πρέπει να εφαρμοσθεί στην περιεκτικότητά τους σε σακχαρόζη και να καθορισθεί ως εκ τούτου ανά 1 % της περιεκτικότητας αυτής.

(4)

Σε ειδικές περιπτώσεις, το ποσό της επιστροφής δύναται να καθορίζεται από πράξεις διαφορετικής φύσεως.

(5)

Η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται ανά δύο εβδομάδες. Είναι δυνατόν να τροποποιηθεί στην ενδιάμεση χρονική περίοδο.

(6)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, η κατάσταση της παγκόσμιας αγοράς ή οι ειδικές ανάγκες ορισμένων αγορών μπορούν να καταστήσουν αναγκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισμού ανάλογα με τον προορισμό τους.

(7)

Η σημαντική και ταχεία αύξηση των προτιμησιακών εισαγωγών ζάχαρης από τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων από την αρχή του έτους 2001, καθώς και των εξαγωγών ζάχαρης από την Κοινότητα προς τις χώρες αυτές, φαίνεται ότι είναι σε υψηλό βαθμό τεχνητή.

(8)

Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κατάχρηση σχετική με την επανεισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων του τομέα της ζάχαρης που έχουν τύχει επιστροφής στην εξαγωγή, πρέπει να μην καθοριστεί επιστροφή για το σύνολο των δυτικών βαλκανικών χωρών σχετικά με τα προϊόντα που αφορά ο παρών κανονισμός.

(9)

Λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων αυτών και της παρούσας κατάστασης των αγορών στον τομέα της ζάχαρης, και ιδίως των τιμών της ζάχαρης στην Κοινότητα και την παγκόσμια αγορά, πρέπει να καθορισθεί η επιστροφή στα ενδεδειγμένα ποσά.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 σε φυσική κατάσταση και μη μετουσιωμένων καθορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 31 Μαρτίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 6 της 10.1.2004, σ. 16).

(2)  ΕΕ L 214 της 8.9.1995, σ. 16.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΛΕΥΚΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 (1)

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Επιστροφή

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

21,97 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

0,2389

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

23,89

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

23,89

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

23,89

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

0,2389

Σημείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε.

Οι αριθμητικοί κωδικοί των προορισμών ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11).

Οι άλλοι προορισμοί ορίζονται ως εξής:

S00

:

όλοι οι προορισμοί (τρίτες χώρες, άλλα εδάφη, τροφοδοσία και προορισμοί που εξομοιούνται με εξαγωγή από την Κοινότητα) με εξαίρεση την Αλβανία, την Κροατία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Σερβία και Μαυροβούνιο (συμπεριλαμβάνεται το Κοσσυφοπέδιο, όπως ορίζεται από το ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999) και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, εκτός για τη ζάχαρη που έχει ενσωματωθεί στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου (ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29).


(1)  Τα ποσοτά που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα δεν εφαρμόζονται από την 1η Φεβρουαρίου 2005 σύμφωνα με την απόφαση 2005/45/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για τη σύναψη και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που τροποποιεί τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας της 22ας Ιουλίου 1972 ως προς τις διατάξεις που εφαρμόζονται για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα (ΕΕ L 23 της 26.1.2005, σ. 17).

(2)  Το παρόν ποσό εφαρμόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη αποδόσεως 92 %. Αν η απόδοση της εξαγόμενης ακατέργαστης ζάχαρης αποκλίνει του 92 %, το ποσό της εισφοράς που εφαρμόζεται υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001.


31.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 93/38


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 518/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Μαρτίου 2006

για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Κατά το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, η διαφορά μεταξύ των τιμών στη διεθνή αγορά των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν λόγω κανονισμού και των τιμών των προϊόντων αυτών μέσα στην Κοινότητα είναι δυνατόν να καλυφθεί με επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Κατά το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2135/95 της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεμβρίου 1995, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της χορήγησης επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα της ζάχαρης (2), η επιστροφή για 100 χιλιόγραμμα των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 και αποτελούν το αντικείμενο εξαγωγής είναι ίση με το ποσό βάσεως πολλαπλασιαζόμενο επί την περιεκτικότητα σε σακχαρόζη που διαπιστώθηκε για το εν λόγω προϊόν, προσαυξανόμενο ενδεχομένως με την περιεκτικότητα σε άλλα σάκχαρα υπολογιζόμενα σε σακχαρόζη. Η περιεκτικότητα αυτή σε σακχαρόζη που διαπιστώθηκε για το εν λόγω προϊόν καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.

(3)

Κατά το άρθρο 30 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, το ποσό βάσεως της επιστροφής για τη σορβόζη που εξάγεται σε φυσική κατάσταση είναι ίσο με το ποσό βάσεως της επιστροφής μειωμένο κατά το εκατοστό της επιστροφής στην ισχύουσα παραγωγή, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2001, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου σχετικά με την επιστροφή στην παραγωγή για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης τα οποία χρησιμοποιούνται στη χημική βιομηχανία (3), για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα του τελευταίου αυτού κανονισμού.

(4)

Κατά το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 για τα άλλα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν λόγω κανονισμού τα οποία εξάγονται σε φυσική κατάσταση, το ποσό βάσεως της επιστροφής είναι ίσο με το εκατοστό ενός ποσού που καθορίζεται αφού ληφθεί υπόψη αφενός η διαφορά μεταξύ της τιμής παρεμβάσεως για τη λευκή ζάχαρη, που ισχύει στην πιο πλεονασματική ζώνη της Κοινότητας κατά τη διάρκεια του μήνα για τον οποίο καθορίσθηκε το ποσό βάσεως, και των τιμών της λευκής ζάχαρης που διαπιστώνονται στη διεθνή αγορά, και αφετέρου η ανάγκη για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της χρησιμοποίησης των προϊόντων των χωρών αυτών που προορίζονται για εμπόριο τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.

(5)

Κατά το άρθρο 30 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 η εφαρμογή του ποσού βάσεως είναι δυνατόν να περιορισθεί σε ορισμένα από τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν λόγω κανονισμού.

(6)

Βάσει του άρθρου 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, δύναται να προβλεφθεί επιστροφή κατά την εξαγωγή σε φυσική κατάσταση των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία στ), ζ) και η) του εν λόγω κανονισμού. Το ύψος της επιστροφής πρέπει να καθορίζεται για 100 χιλιόγραμμα ξηράς ουσίας, λαμβανομένων κυρίως υπόψη της επιστροφής που εφαρμόζεται κατά την εξαγωγή των προϊόντων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1702 30 91, της επιστροφής που εφαρμόζεται κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 και των οικονομικών πλευρών των προβλεπομένων εξαγωγών. Για τα προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία στ) και ζ) της παραγράφου 1, η επιστροφή χορηγείται μόνο για τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2135/95 και, για τα προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο η), η επιστροφή χορηγείται μόνο στα προϊόντα που ανταποκρίνονται στους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.

(7)

Οι επιστροφές που αναφέρονται παρακάτω πρέπει να καθορίζονται κάθε μήνα. Είναι δυνατόν να τροποποιούνται ενδιάμεσα.

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, η κατάσταση της παγκόσμιας αγοράς ή οι ειδικές ανάγκες ορισμένων αγορών μπορούν να καταστήσουν αναγκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισμού ανάλογα με τον προορισμό.

(9)

Η σημαντική και ταχεία αύξηση των προτιμησιακών εισαγωγών ζάχαρης από τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων από την αρχή του έτους 2001, καθώς και των εξαγωγών ζάχαρης από την Κοινότητα προς τις χώρες αυτές φαίνεται να είναι τελείως τεχνητή.

(10)

Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε κατάχρηση με την επανεισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων του τομέα της ζάχαρης που έχουν επωφεληθεί επιστροφής κατά την εξαγωγή, πρέπει να μην καθοριστεί για το σύνολο των χωρών των δυτικών Βαλκανίων εισφορά ή επιστροφή για τα προϊόντα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(11)

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία αυτά, πρέπει να καθορισθούν οι επιστροφές για τα εν λόγω προϊόντα στα κατάλληλα ποσά.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι επιστροφές που χορηγούνται κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία δ), στ), ζ) και η) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 και καθορίζεται στο παράρτημα του ανωτέρω κανονισμού καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 31 Μαρτίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 6 της 10.1.2004, σ. 6).

(2)  ΕΕ L 214 της 8.9.1995, σ. 16.

(3)  ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 63.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ, ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΓΙΑ ΤΑ ΣΙΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ, ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 (1)

Κωδικός προϊόντος

Προορισμοί

Μονάδα μέτρησης

Ποσό της επιστροφής

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

23,89 (2)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

23,89 (2)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

45,38 (3)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

0,2389 (4)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

23,89 (2)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

0,2389 (4)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

0,2389 (4)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

0,2389 (4)  (5)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

23,89 (2)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

0,2389 (4)

Σημείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «A», ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε.

Οι αριθμητικοί κωδικοί των προορισμών ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11).

Οι άλλοι προορισμοί ορίζονται ως εξής:

S00

:

όλοι οι προορισμοί (τρίτες χώρες, άλλα εδάφη, τροφοδοσία και προορισμοί που εξομοιούνται με εξαγωγή από την Κοινότητα) με εξαίρεση την Αλβανία, την Κροατία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Σερβία και Μαυροβούνιο (συμπεριλαμβάνεται το Κοσσυφοπέδιο, όπως ορίζεται από το ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999), και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, εκτός για τη ζάχαρη που έχει ενσωματωθεί στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου (ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29).


(1)  Τα ποσοτά που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα δεν εφαρμόζονται από την 1η Φεβρουαρίου 2005 σύμφωνα με την απόφαση 2005/45/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για τη σύναψη και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που τροποποιεί τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας της 22ας Ιουλίου 1972 ως προς τις διατάξεις που εφαρμόζονται για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα (ΕΕ L 23 της 26.1.2005, σ. 17).

(2)  Εφαρμόζεται μόνο στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.

(3)  Εφαρμόζεται μόνο στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.

(4)  Το ποσό βάσεως δεν εφαρμόζεται στα σιρόπια καθαρότητας κατώτερης του 85 % [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2135/95]. Η περιεκτικότητα σε σακχαρόζη καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.

(5)  Το ποσό δεν εφαρμόζεται στο προϊόν που ορίζεται στο σημείο 2 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3513/92 (ΕΕ L 355 της 5.12.1992, σ. 12).


31.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 93/41


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 519/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Μαρτίου 2006

για καθορισμό του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης προς ορισμένες τρίτες χώρες για την 22α τμηματική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1138/2005

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1138/2005 της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2005, σχετικά με μόνιμη δημοπρασία στο πλαίσιο της περιόδου εμπορίας 2005/06 για τον καθορισμό των εισφορών ή/και των επιστροφών κατά την εξαγωγή λευκής ζάχαρης (2), πραγματοποιούνται τμηματικές δημοπρασίες για την εξαγωγή της ζάχαρης αυτής προς ορισμένες τρίτες χώρες.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1138/2005, καθορίζεται ένα μέγιστο ποσό επιστροφής κατά την εξαγωγή, κατά περίπτωση, για την εν λόγω τμηματική δημοπρασία, αφού ληφθούν υπόψη, ιδίως, η κατάσταση και η προβλεπόμενη εξέλιξη της αγοράς της ζάχαρης στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για την 22α τμηματική δημοπρασία λευκής ζάχαρης, που πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1138/2005, το ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή καθορίζεται σε 27,260 EUR/100 kg.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 31 Μαρτίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 6 της 10.1.2004, σ. 16).

(2)  ΕΕ L 185 της 16.7.2005, σ. 3.


31.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 93/42


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 520/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Μαρτίου 2006

για τον καθορισμό της επιστροφής στην παραγωγή για τη λευκή ζάχαρη που χρησιμοποιείται από τη χημική βιομηχανία την περίοδο από την 1η έως τις 30 Απριλίου 2006

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 5 πέμπτη περίπτωση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 7 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 προβλέπει ότι μπορεί να αποφασιστεί να χορηγηθούν επιστροφές στην παραγωγή για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 σημεία α) και στ) του εν λόγω κανονισμού, για τα σιρόπια που αναφέρονται στο στοιχείο δ) της εν λόγω παραγράφου, καθώς και για τη χημικώς καθαρή φρουκτόζη (λεβουλόζη) η οποία υπάγεται στη διάκριση ΣΟ 1702 50 00 ως ενδιάμεσο προϊόν, τα οποία ευρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 23, παράγραφος 2 της συνθήκης και χρησιμοποιούνται στην παρασκευή ορισμένων προϊόντων της χημικής βιομηχανίας.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2001, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου όσον αφορά την χορήγηση επιστροφής στην παραγωγή για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης που χρησιμοποιούνται στη χημική βιομηχανία (2), προβλέπει ότι οι επιστροφές αυτές καθορίζονται συναρτήσει της επιστροφής που καθορίστηκε για τη λευκή ζάχαρη.

(3)

Το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 θεσπίζει ότι η επιστροφή στην παραγωγή για τη λευκή ζάχαρη καθορίζεται μηνιαίως για τις περιόδους που αρχίζουν την 1η εκάστου μηνός.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η επιστροφή στην παραγωγή για τη λευκή ζάχαρη που αναφέρεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1265/2001, καθορίζεται σε 23,731 EUR/100 kg καθαρού βάρους για την περίοδο από την 1η έως τις 30 Απριλίου 2006.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 6 της 10.1.2004, σ. 16).

(2)  ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 63.


31.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 93/43


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 521/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Μαρτίου 2006

για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών με βάση τα σιτηρά

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003, η διαφορά μεταξύ των τιμών στη διεθνή αγορά των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού αυτού και των τιμών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα είναι δυνατόν να καλύπτεται με μια επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1517/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 σχετικά με το καθεστώς εισαγωγών και εξαγωγών που εφαρμόζεται στις σύνθετες ζωοτροφές με βάση τα σιτηρά και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1162/95 περί ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα των σιτηρών και του ρυζιού (2) καθορίζει στο άρθρο 2 τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό της επιστροφής για τα προϊόντα αυτά.

(3)

Για τον υπολογισμό αυτό λαμβάνεται επίσης υπόψη η περιεκτικότητα σε προϊόντα σιτηρών. Για την απλούστευση των διαδικασιών, πρέπει να καταβάλλεται η επιστροφή για δύο κατηγορίες «προϊόντων σιτηρών», κυρίως για τον αραβόσιτο, το κατ' εξοχήν χρησιμοποιούμενο σιτηρό για την παρασκευή των ε ξαγομένων συνθέτων ζωοτροφών και τα προϊόντα που παράγονται από αυτό και για τα «άλλα σιτηρά» που θα είναι τα επιλεγμένα προϊόντα σιτηρών εκτός από τον αραβόσιτο και τα παραγόμενα από αυτόν προϊόντα. Πρέπει να χορηγηθεί επιστροφή βάσει της ποσότητας των προϊόντων σιτηρών που υπάρχουν στις σύνθετες ζωοτροφές.

(4)

Για τον καθορισμό του ποσού της επιστροφής, λαμβάνονται, επίσης, υπόψη οι δυνατότητες και οι όροι πωλήσεως των εν λόγω προϊόντων στη διεθνή αγορά, η ανάγκη αποφυγής διαταραχών στην αγορά της Κοινότητας και η οικονομική πλευρά των σχεδιαζομένων εξαγωγών.

(5)

Η τρέχουσα κατάσταση στην αγορά σιτηρών, και ιδίως οι προοπτικές εφοδιασμού, οδηγεί στην κατάρτηση των επιστροφών στην εξαγωγή.

(6)

Η επιτροπή διαχείρισης σιτηρών δεν διατύπωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 και υπάγονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1517/95, είναι καθορισμένες σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 31 Μαρτίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της 19.7.2005, σ. 11).

(2)  ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 51.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2006, για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σύνθετων ζωοτροφών με βάση τα σιτηρά

Κωδικός προϊόντος που επωφελείται των επιστροφών κατά την εξαγωγή:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Προϊόντα σιτηρών

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Ποσό της επιστροφής

Αραβόσιτος και προϊόντα αραβοσίτου:

Κωδικοί ΣΟ 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Προϊόντα σιτηρών εκτός του αραβοσίτου και των προϊόντων αραβοσίτου

C10

EUR/t

0,00

Σημ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.

C10

:

Όλοι οι προορισμοί.


31.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 93/45


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 522/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Μαρτίου 2006

για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 31 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 προβλέπει ότι η διαφορά μεταξύ των τιμών στην παγκόσμια αγορά για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα 1 του εν λόγω κανονισμού και των τιμών στην κοινοτική αγορά για τα εν λόγω προϊόντα μπορεί να καλυφθεί από επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Λαμβανομένης υπόψη της παρούσας κατάστασης στην αγορά γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, οι επιστροφές κατά την εξαγωγή πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες και με ορισμένα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999.

(3)

Το άρθρο 31 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 προβλέπει ότι η κατάσταση της παγκόσμιας αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις ορισμένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγκαία την διαφοροποίηση της επιστροφής ανάλογα με τον προορισμό.

(4)

Σύμφωνα με το μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δομινικανής Δημοκρατίας για την προστασία κατά την εισαγωγή του γάλακτος σε σκόνη στη Δομινικανή Δημοκρατία (2), που εγκρίθηκε με την απόφαση 98/486/ΕΚ του Συμβουλίου (3), μία ορισμένη ποσότητα κοινοτικών γαλακτοκομικών προϊόντων που εξάγονται προς τη Δομινικανή Δημοκρατία μπορεί να επωφεληθεί από μείωση των δασμών. Για το λόγο αυτό, οι επιστροφές κατά την εξαγωγή που χορηγούνται για τα προϊόντα τα οποία εξάγονται στο πλαίσιο του εν λόγω καθεστώτος πρέπει να μειωθούν κατά ένα ορισμένο ποσοστό.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή που προβλέπονται στο άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 χορηγούνται για τα προϊόντα και για τις ποσότητες που ορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999 της Επιτροπής (4).

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 31 Μαρτίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 218 της 6.8.1998, σ. 46.

(3)  ΕΕ L 218 της 6.8.1998, σ. 45.

(4)  ΕΕ L 20 της 27.1.1999, σ. 8.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επιστροφές κατά την εξαγωγή για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που εφαρμόζονται από την 31η Μαρτίου 2006

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

13,20

L20

EUR/100 kg

18,86

0401 30 31 9400

L02

EUR/100 kg

20,62

L20

EUR/100 kg

29,47

0401 30 31 9700

L02

EUR/100 kg

22,75

L20

EUR/100 kg

32,49

0401 30 39 9100

L02

EUR/100 kg

13,20

L20

EUR/100 kg

18,86

0401 30 39 9400

L02

EUR/100 kg

20,62

L20

EUR/100 kg

29,47

0401 30 39 9700

L02

EUR/100 kg

22,75

L20

EUR/100 kg

32,49

0401 30 91 9100

L02

EUR/100 kg

25,92

L20

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9100

L02

EUR/100 kg

25,92

L20

EUR/100 kg

37,04

0401 30 99 9500

L02

EUR/100 kg

38,10

L20

EUR/100 kg

54,43

0402 10 11 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21 (1)

EUR/100 kg

5,00

0402 10 19 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21 (1)

EUR/100 kg

5,00

0402 10 91 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 10 99 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 21 11 9200

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 21 11 9300

L02

EUR/100 kg

35,03

L21

EUR/100 kg

44,94

0402 21 11 9500

L02

EUR/100 kg

36,55

L21

EUR/100 kg

46,92

0402 21 11 9900

L02

EUR/100 kg

38,94

L21 (1)

EUR/100 kg

50,00

0402 21 17 9000

L02

EUR/100 kg

4,14

L21

EUR/100 kg

5,00

0402 21 19 9300

L02

EUR/100 kg

35,03

L21

EUR/100 kg

44,94

0402 21 19 9500

L02

EUR/100 kg

36,55

L21

EUR/100 kg

46,92

0402 21 19 9900

L02

EUR/100 kg

38,94

L21 (1)

EUR/100 kg

50,00

0402 21 91 9100

L02

EUR/100 kg

39,19

L21

EUR/100 kg

50,30

0402 21 91 9200

L02

EUR/100 kg

39,42

L21 (1)

EUR/100 kg

50,61

0402 21 91 9350

L02

EUR/100 kg

39,84

L21

EUR/100 kg

51,12

0402 21 91 9500

L02

EUR/100 kg

42,80

L21

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9100

L02

EUR/100 kg

39,19

L21

EUR/100 kg

50,30

0402 21 99 9200

L02

EUR/100 kg

39,42

L21 (1)

EUR/100 kg

50,61

0402 21 99 9300

L02

EUR/100 kg

39,84

L21

EUR/100 kg

51,12

0402 21 99 9400

L02

EUR/100 kg

42,03

L21

EUR/100 kg

53,96

0402 21 99 9500

L02

EUR/100 kg

42,80

L21

EUR/100 kg

54,94

0402 21 99 9600

L02

EUR/100 kg

45,83

L21

EUR/100 kg

58,82

0402 21 99 9700

L02

EUR/100 kg

47,52

L21

EUR/100 kg

61,03

0402 21 99 9900

L02

EUR/100 kg

49,51

L21

EUR/100 kg

63,55

0402 29 15 9200

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0402 29 15 9300

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

0402 29 15 9500

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

0402 29 15 9900

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

0402 29 19 9300

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

0402 29 19 9500

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

0402 29 19 9900

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

0402 29 91 9000

L02

EUR/100 kg

39,19

L20

EUR/100 kg

50,30

0402 29 99 9100

L02

EUR/100 kg

39,19

L20

EUR/100 kg

50,30

0402 29 99 9500

L02

EUR/100 kg

42,03

L20

EUR/100 kg

53,96

0402 91 11 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 19 9370

L02

EUR/100 kg

4,13

L20

EUR/100 kg

5,90

0402 91 31 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 39 9300

L02

EUR/100 kg

4,88

L20

EUR/100 kg

6,97

0402 91 99 9000

L02

EUR/100 kg

15,93

L20

EUR/100 kg

22,76

0402 99 11 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 19 9350

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0402 99 31 9150

L02

EUR/100 kg

10,95

L20

EUR/100 kg

15,65

0402 99 31 9300

L02

EUR/100 kg

9,53

L20

EUR/100 kg

13,62

0402 99 39 9150

L02

EUR/100 kg

10,95

L20

EUR/100 kg

15,65

0403 90 11 9000

L02

EUR/100 kg

4,09

L20

EUR/100 kg

4,93

0403 90 13 9200

L02

EUR/100 kg

4,09

L20

EUR/100 kg

4,93

0403 90 13 9300

L02

EUR/100 kg

34,70

L20

EUR/100 kg

44,55

0403 90 13 9500

L02

EUR/100 kg

36,23

L20

EUR/100 kg

46,50

0403 90 13 9900

L02

EUR/100 kg

38,61

L20

EUR/100 kg

49,55

0403 90 19 9000

L02

EUR/100 kg

38,84

L20

EUR/100 kg

49,86

0403 90 33 9400

L02

EUR/100 kg

34,70

L20

EUR/100 kg

44,55

0403 90 33 9900

L02

EUR/100 kg

38,61

L20

EUR/100 kg

49,55

0403 90 59 9310

L02

EUR/100 kg

13,20

L20

EUR/100 kg

18,86

0403 90 59 9340

L02

EUR/100 kg

19,32

L20

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9370

L02

EUR/100 kg

19,32

L20

EUR/100 kg

27,59

0403 90 59 9510

L02

EUR/100 kg

19,32

L20

EUR/100 kg

27,59

0404 90 21 9120

L02

EUR/100 kg

3,54

L20

EUR/100 kg

4,27

0404 90 21 9160

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 23 9120

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 23 9130

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

0404 90 23 9140

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

0404 90 23 9150

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

0404 90 29 9110

L02

EUR/100 kg

39,19

L20

EUR/100 kg

50,30

0404 90 29 9115

L02

EUR/100 kg

39,42

L20

EUR/100 kg

50,61

0404 90 29 9125

L02

EUR/100 kg

39,84

L20

EUR/100 kg

51,12

0404 90 29 9140

L02

EUR/100 kg

42,80

L20

EUR/100 kg

54,94

0404 90 81 9100

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 83 9110

L02

EUR/100 kg

4,14

L20

EUR/100 kg

5,00

0404 90 83 9130

L02

EUR/100 kg

35,03

L20

EUR/100 kg

44,94

0404 90 83 9150

L02

EUR/100 kg

36,55

L20

EUR/100 kg

46,92

0404 90 83 9170

L02

EUR/100 kg

38,94

L20

EUR/100 kg

50,00

0404 90 83 9936

L02

EUR/100 kg

10,55

L20

EUR/100 kg

15,08

0405 10 11 9500

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

0405 10 11 9700

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 19 9500

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

0405 10 19 9700

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 30 9100

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

0405 10 30 9300

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 30 9700

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 50 9300

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 50 9500

L02

EUR/100 kg

69,83

L20

EUR/100 kg

94,15

0405 10 50 9700

L02

EUR/100 kg

71,57

L20

EUR/100 kg

96,50

0405 10 90 9000

L02

EUR/100 kg

74,19

L20

EUR/100 kg

100,04

0405 20 90 9500

L02

EUR/100 kg

65,47

L20

EUR/100 kg

88,27

0405 20 90 9700

L02

EUR/100 kg

68,08

L20

EUR/100 kg

91,79

0405 90 10 9000

L02

EUR/100 kg

89,33

L20

EUR/100 kg

120,44

0405 90 90 9000

L02

EUR/100 kg

71,44

L20

EUR/100 kg

96,33

0406 10 20 9230

L04

EUR/100 kg

12,99

L40

EUR/100 kg

16,24

0406 10 20 9630

L04

EUR/100 kg

19,96

L40

EUR/100 kg

24,94

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

29,32

L40

EUR/100 kg

36,65

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

24,44

L40

EUR/100 kg

30,55

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

9,08

L40

EUR/100 kg

11,33

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

10,99

L40

EUR/100 kg

13,74

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

21,76

L40

EUR/100 kg

27,20

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

29,54

L40

EUR/100 kg

36,93

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

31,41

L40

EUR/100 kg

39,24

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

35,08

L40

EUR/100 kg

43,86

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

3,91

L40

EUR/100 kg

9,17

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

13,34

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

6,44

L40

EUR/100 kg

15,09

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

34,48

L40

EUR/100 kg

43,09

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

35,41

L40

EUR/100 kg

44,26

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

39,25

L40

EUR/100 kg

56,18

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

40,57

L40

EUR/100 kg

58,06

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

40,57

L40

EUR/100 kg

58,06

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

39,43

L40

EUR/100 kg

56,30

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

35,35

L40

EUR/100 kg

50,82

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

34,67

L40

EUR/100 kg

49,63

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

31,39

L40

EUR/100 kg

44,95

0406 90 31 9119

L04

EUR/100 kg

29,03

L40

EUR/100 kg

41,60

0406 90 33 9119

L04

EUR/100 kg

29,03

L40

EUR/100 kg

41,60

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

41,33

L40

EUR/100 kg

59,45

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

41,33

L40

EUR/100 kg

59,45

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

39,25

L40

EUR/100 kg

56,18

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

44,68

L40

EUR/100 kg

64,65

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

44,02

L40

EUR/100 kg

63,49

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

42,31

L40

EUR/100 kg

61,32

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

42,93

L40

EUR/100 kg

62,22

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

36,12

L40

EUR/100 kg

51,75

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

36,84

L40

EUR/100 kg

52,98

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

32,71

L40

EUR/100 kg

46,82

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

36,63

L40

EUR/100 kg

52,44

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

33,92

L40

EUR/100 kg

48,15

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

35,88

L40

EUR/100 kg

52,42

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

35,54

L40

EUR/100 kg

50,76

0406 90 78 9500

L04

EUR/100 kg

34,55

L40

EUR/100 kg

49,04

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

29,35

L40

EUR/100 kg

42,19

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

36,63

L40

EUR/100 kg

52,44

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

40,16

L40

EUR/100 kg

57,80

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

36,84

L40

EUR/100 kg

52,98

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

35,61

L40

EUR/100 kg

52,80

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

38,16

L40

EUR/100 kg

55,80

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

40,16

L40

EUR/100 kg

57,80

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

33,16

L40

EUR/100 kg

49,00

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

33,86

L40

EUR/100 kg

49,49

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

35,97

L40

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

35,97

L40

EUR/100 kg

51,50

0406 90 87 9972

L04

EUR/100 kg

15,21

L40

EUR/100 kg

21,86

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

35,33

L40

EUR/100 kg

50,57

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

37,84

L40

EUR/100 kg

53,93

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

37,52

L40

EUR/100 kg

53,02

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

35,35

L40

EUR/100 kg

50,82

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

29,29

L40

EUR/100 kg

43,13

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

30,20

L40

EUR/100 kg

43,15

Οι προορισμοί ορίζονται ως εξής:

L02

:

Ανδόρα και Γιβραλτάρ.

L20

:

Όλοι οι προορισμοί εκτός από: L02, Θέουτα και Μελίλια, Κράτος της Πόλης του Βατικανού (Αγία Έδρα), Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.

L21

:

Όλοι οι προορισμοί εκτός από: Θέουτα και Μελίλια, Κράτος της Πόλης του Βατικανού (Αγία Έδρα), Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.

L04

:

Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο, Σερβία, Μαυροβούνιο και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

L40

:

Όλοι οι προορισμοί εκτός από: L02, L04, Θέουτα, Μελίλια, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία, Κράτος της Πόλης του Βατικανού (Αγία Έδρα), Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κροατία, Τουρκία, Αυστραλία, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία και περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.


(1)  Για τα προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή στη Δομινικανή Δημοκρατία στο πλαίσιο της ποσόστωσης 2006/2007 που αναφέρονται στην απόφαση 98/386/ΕΚ και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 20α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999, εφαρμόζονται τα ακόλουθα ποσοστά:

α)

προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0402 10 11 9000 και 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

β)

προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 και 0402 21 99 9200

28,00 EUR/100 kg

Οι προορισμοί ορίζονται ως εξής:

L02

:

Ανδόρα και Γιβραλτάρ.

L20

:

Όλοι οι προορισμοί εκτός από: L02, Θέουτα και Μελίλια, Κράτος της Πόλης του Βατικανού (Αγία Έδρα), Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.

L21

:

Όλοι οι προορισμοί εκτός από: Θέουτα και Μελίλια, Κράτος της Πόλης του Βατικανού (Αγία Έδρα), Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.

L04

:

Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο, Σερβία, Μαυροβούνιο και Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

L40

:

Όλοι οι προορισμοί εκτός από: L02, L04, Θέουτα, Μελίλια, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία, Κράτος της Πόλης του Βατικανού (Αγία Έδρα), Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κροατία, Τουρκία, Αυστραλία, Καναδάς, Νέα Ζηλανδία και περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.


31.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 93/50


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 523/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Μαρτίου 2006

σχετικά με τον καθορισμό του ανώτατου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή βουτύρου στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 581/2004

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 581/2004 της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2004, σχετικά με την έναρξη διαρκούς δημοπρασίας για επιστροφές κατά την εξαγωγή που αφορούν ορισμένα είδη βουτύρου (2) προβλέπει διαρκή δημοπρασία.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 580/2004 της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2004, για θέσπιση δημοπρασίας σχετικά με τις επιστροφές κατά την εξαγωγή που αφορούν ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα (3) και μετά από εξέταση των προσφορών που υποβλήθηκαν σε συνέχεια της προκήρυξης της δημοπρασίας, κρίνεται σκόπιμο να καθοριστεί το ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή για την περίοδο υποβολής προσφορών που λήγει στις 28 Μαρτίου 2006.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προκηρύχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 581/2004, για την περίοδο υποβολής προσφορών που λήγει στις 28 Μαρτίου 2006, το ανώτατο ποσό της επιστροφής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 31 Μαρτίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 90 της 27.3.2004, σ. 64· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1239/2005 (ΕΕ L 200 της 30.7.2005, σ. 32).

(3)  ΕΕ L 90 της 27.3.2004, σ. 58· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1814/2005 (ΕΕ L 292 της 8.11.2005, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(EUR/100 kg)

Προϊόν

Κωδικός της ονοματολογίας για την επιστροφή κατά την εξαγωγή

Ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή για εξαγωγές στους προορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 581/2004

Βούτυρο

ex ex 0405 10 19 9500

Βούτυρο

ex ex 0405 10 19 9700

102,40

Βουτυρέλαιο

ex ex 0405 90 10 9000

123,90


31.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 93/52


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 524/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Μαρτίου 2006

για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται για ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 31 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 ορίζει ότι η διαφορά μεταξύ των τιμών στο διεθνές εμπόριο των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία α), β), γ), δ), ε) και ζ) του κανονισμού αυτού και των τιμών στην Κοινότητα μπορεί να καλυφθεί με τη χορήγηση επιστροφής κατά την εξαγωγή.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2005, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συμβουλίου, όσον αφορά το σύστημα επιστροφών κατά την εξαγωγή και τα κριτήρια καθορισμού του ύψους τους, για ορισμένα γεωργικά προϊόντα, εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα Ι της Συνθήκης (2) προσδιορίζει τα προϊόντα για τα οποία θα καθοριστεί ποσοστό επιστροφής που πρέπει να εφαρμόζεται κατά την εξαγωγή τους υπό μορφή εμπορευμάτων τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005, το πoσοστό της επιστροφής ανά 100 χιλιόγραμμα καθενός από τα εν λόγω βασικά προϊόντα θα καθορίζεται κάθε μήνα.

(4)

Ωστόσο, στην περίπτωση ορισμένων γαλακτοκομικών προϊόντων που εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης, υπάρχει ο κίνδυνος, εάν καθορίζονται εκ των προτέρων υψηλά ποσοστά επιστροφών, να διακυβεύονται οι αναλήψεις υποχρεώσεων που συνδέονται με αυτές τις επιστροφές. Ως εκ τούτου, για να αποτραπεί ο κίνδυνος αυτός, κρίνεται αναγκαία η λήψη κατάλληλων προληπτικών μέτρων, χωρίς όμως να αποκλείεται η σύναψη μακροπρόθεσμων συμβάσεων. Ο καθορισμός ειδικών ποσοστών επιστροφών για τον εκ των προτέρων καθορισμό των επιστροφών σχετικά με τα εν λόγω προϊόντα θα πρέπει να επιτρέψει την επίτευξη και των δύο αυτών στόχων.

(5)

Το άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 προβλέπει ότι για τον καθορισμό του ποσοστού επιστροφής λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, οι επιστροφές στη παραγωγή, οι ενισχύσεις ή τα άλλα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος που εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον εν λόγω τομέα, για τα βασικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 ή τα εξομοιούμενα προϊόντα.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, χορηγείται ενίσχυση για το αποκορυφωμένο γάλα που παράγεται στην Κοινότητα και μεταποιείται σε καζεΐνη, εάν το γάλα αυτό και η καζεΐνη που παρασκευάζεται από αυτό ανταποκρίνονται σε ορισμένες προϋποθέσεις.

(7)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2005, για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα μέτρα διάθεσης κρέμας γάλακτος, βουτύρου και συμπυκνωμένου βουτύρου στην αγορά της Κοινότητας (3), επιτρέπεται η παροχή στις βιομηχανίες, οι οποίες παρασκευάζουν ορισμένα εμπορεύματα, βουτύρου και κρέμας γάλακτος σε μειωμένη τιμή.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα ποσοστά των επιστροφών για τα βασικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 και στο άρθρο 1 του κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 και τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 31 Μαρτίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

Günter VERHEUGEN

Αντιπρόεδρος


(1)  EE L 160 της 26.6.1999, σ. 48· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 186/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 29 της 3.2.2004, σ. 6).

(2)  ΕΕ L 172 της 5.7.2005, σ. 24.

(3)  ΕΕ L 308 της 25.11.2005, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2107/2005 (ΕΕ L 337 της 22.12.2005, σ. 20).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποσοστά των επιστροφών που εφαρμόζονται από τις 31 Μαρτίου 2006 σε ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης (1)

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ποσοστά των επιστροφών

Σε περιπτώσεις προκαθορισμού των επιστροφών

Λοιπές

ex 0402 10 19

Γάλα σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλη στερεά μορφή, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή λοιπών γλυκαντικών, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες < 1,5 % (PG 2):

 

 

α)

σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 3501

β)

σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εμπορευμάτων

4,72

5,00

ex 0402 21 19

Γάλα σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλη στερεά μορφή, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή λοιπών γλυκαντικών, με κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 26 % (PG 3):

 

 

α)

σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων στα οποία είναι ενσωματωμένα, υπό μορφή προϊόντων εξομοιουμένων προς το PG 3, βούτυρο ή κρέμα γάλακτος σε μειωμένη τιμή, που πραγματοποιείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

20,25

21,93

β)

σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εμπορευμάτων

46,72

50,00

ex 0405 10

Βούτυρο με κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες 82 % (PG 6):

 

 

α)

σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων τα οποία περιέχουν βούτυρο ή κρέμα γάλακτος μειωμένης τιμής και είναι κατασκευασμένα υπό τις συνθήκες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

52,84

57,50

β)

σε περίπτωση εξαγωγής εμπορευμάτων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 2106 90 98, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες γάλακτος ίσης ή ανώτερης του 40 % κατά βάρος

95,92

103,75

γ)

σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εμπορευμάτων

88,67

96,50


(1)  Τα ποσοστά που ορίζονται στο παρόν παράρτημα δεν εφαρμόζονται στις εξαγωγές στη Βουλγαρία, με ισχύ από 1ης Οκτωβρίου 2004, στη Ρουμανία, με ισχύ από 1ης Δεκεμβρίου 2005, και στα εμπορεύματα που παρατίθενται στους πίνακες Ι και ΙΙ του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, της 22ας Ιουλίου 1972, τα οποία εξάγονται στην Ελβετική Συνομοσπονδία ή στο Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, με ισχύ από 1ης Φεβρουαρίου 2005.


31.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 93/55


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 525/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Μαρτίου 2006

περί καθορισμού των ποσοστών των επιστροφών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα Ι της συνθήκης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5 στοιχείο α) και παράγραφος 15,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 προβλέπει ότι, η διαφορά μεταξύ των τιμών στην παγκόσμια αγορά των προϊόντων που απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), γ), δ), στ), ζ) και η) του εν λόγω κανονισμού και των τιμών στην Κοινότητα είναι δυνατόν να καλυφθεί με τη χορήγηση επιστροφής κατά την εξαγωγή, όταν τα προϊόντα εξάγονται υπό τη μορφή εμπορευμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα V του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2005, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3448/93, όσον αφορά το σύστημα επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων καθορισμού του ύψους τους, για ορισμένα γεωργικά προϊόντα εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα Ι της συνθήκης (2), προσδιορίζει τα προϊόντα για τα οποία πρέπει να καθοριστεί ποσοστό επιστροφής που πρέπει να εφαρμόζεται κατά την εξαγωγή τους υπό μορφή εμπορευμάτων τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005, το ποσοστό της επιστροφής πρέπει να καθορίζεται κάθε μήνα ανά 100 χιλιόγραμμα καθενός από τα βασικά προϊόντα.

(4)

Το άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, ορίζει ότι η επιστροφή που χορηγείται κατά την εξαγωγή προϊόντος ενσωματωμένου σε εμπόρευμα δεν μπορεί να είναι ανώτερη από την επιστροφή που χορηγείται για το ίδιο προϊόν, όταν εξάγεται ως έχει.

(5)

Οι επιστροφές που καθορίζονται με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο προκαθορισμού, δεδομένου ότι η κατάσταση της αγοράς για τους επόμενους μήνες δεν μπορεί να καθοριστεί από τώρα.

(6)

Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται σχετικά με τις επιστροφές που μπορούν να χορηγούνται κατά την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων ενσωματωμένων σε εμπορεύματα μη υπαγόμενα στο παράρτημα Ι της συνθήκης, ενδέχεται να τεθούν σε κίνδυνο λόγω του προκαθορισμού υψηλών ποσοστών επιστροφής. Είναι, συνεπώς, αναγκαίο να λαμβάνονται σε τέτοιες περιπτώσεις συντηρητικά μέτρα χωρίς, ωστόσο, να εμποδίζεται η σύναψη μακροπρόθεσμων συμβάσεων. Ο καθορισμός ενός ειδικού ποσοστού επιστροφής για τον προκαθορισμό επιστροφών είναι ένα μέτρο που επιτρέπει την επίτευξη των διαφόρων αυτών στόχων.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα ποσοστά των επιστροφών για τα βασικά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1043/2005 και στο άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 και εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 31 Μαρτίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

Günter VERHEUGEN

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 987/2005 (ΕΕ L 167 της 29.6.2005, σ. 12).

(2)  ΕΕ L 172 της 5.7.2005, σ. 24.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποσοστά επιστροφών που εφαρμόζονται από τις 31 Μαρτίου 2006 για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα Ι της Συνθήκης (1)

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Ποσοστά επιστροφών σε EUR/100 kg

Σε περιπτώσεις προκαθορισμού

Λοιπές

1701 99 10

Λευκή ζάχαρη

23,89

23,89


(1)  Τα ποσοστά που ορίζονται στο παρόν παράρτημα δεν εφαρμόζονται στις εξαγωγές στη Βουλγαρία, με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2004, στη Ρουμανία, με ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 2005, και στα εμπορεύματα που παρατίθενται στους πίνακες Ι και ΙΙ του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, της 22ας Ιουλίου 1972, τα οποία εξάγονται στην Ελβετική Συνομοσπονδία ή στο Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, με ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2005.


31.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 93/57


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 526/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Μαρτίου 2006

σχετικά με τον καθορισμό του ανώτατου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 582/2004

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 582/2004 της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2004, σχετικά με την έναρξη διαρκούς δημοπρασίας για επιστροφές κατά την εξαγωγή που αφορούν το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη (2) προβλέπει διαρκή δημοπρασία.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 580/2004 της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2004, για θέσπιση δημοπρασίας σχετικά με τις επιστροφές κατά την εξαγωγή που αφορούν ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα (3) και μετά από εξέταση των προσφορών που υποβλήθηκαν σε συνέχεια της προκήρυξης της δημοπρασίας, κρίνεται σκόπιμο να καθοριστεί ανώτατη επιστροφή κατά την εξαγωγή για την περίοδο της υποβολής των προσφορών που λήγει στις 28 Μαρτίου 2006.

(3)

Η επιτροπή διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων δεν διατύπωσε γνώμη στην προθεσμία που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προκηρύχθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 582/2004, για την περίοδο υποβολής προσφορών που λήγει στις 28 Μαρτίου 2006, το ανώτατο ποσό της επιστροφής για το προϊόν και τους προορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού ανέρχεται σε 7,00 EUR/100 kg.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 31 Μαρτίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 90 της 27.3.2004, σ. 67· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1239/2005 (ΕΕ L 200 της 30.7.2005, σ. 32).

(3)  ΕΕ L 90 της 27.3.2004, σ. 58· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1814/2005 (ΕΕ L 292 της 8.11.2005, σ. 3).


31.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 93/58


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 527/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Μαρτίου 2006

για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών ορισμένων προϊόντων στον τομέα της ζάχαρης, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1011/2005, για την περίοδο 2005/06

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα της ζάχαρης (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1423/95 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1995, περί καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής για την εισαγωγή προϊόντων του τομέα της ζάχαρης άλλων από τις μελάσες (2), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο δεύτερη φράση και το άρθρο 3 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στη λευκή ζάχαρη, την ακατέργαστη ζάχαρη και ορισμένα σιρόπια για την περίοδο 2005/06 έχουν καθοριστεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1011/2005 της Επιτροπής (3). Αυτές οι τιμές και οι δασμοί τροποποιήθηκαν τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 500/2006 της Επιτροπής (4).

(2)

Τα στοιχεία τα οποία διαθέτει επί του παρόντος η Επιτροπή οδηγούν στην τροποποίηση των εν λόγω ποσών σύμφωνα με τους κανόνες και τις λεπτομέρειες που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1423/95,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1423/95, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1011/2005 για την περίοδο 2005/06, τροποποιούνται και εμφαίνονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 31 Μαρτίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

J. L. DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 6 της 10.1.2004, σ. 16).

(2)  ΕΕ L 141 της 24.6.1995, σ. 16· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 624/98 (ΕΕ L 85 της 20.3.1998, σ. 5).

(3)  ΕΕ L 170 της 1.7.2005, σ. 35.

(4)  ΕΕ L 91 της 29.3.2006, σ. 6.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τροποποιημένα ποσά αντιπροσωπευτικών τιμών και των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών της λευκής ζάχαρης, της ακατέργαστης ζάχαρης και των προϊόντων του κωδικού 1702 90 99 που εφαρμόζονται από την 31η Μαρτίου 2006

(EUR)

Κωδικός ΣΟ

Αντιπροσωπευτική τιμή ανά 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

Πρόσθετος δασμός ανά 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

1701 11 10 (1)

37,21

0,12

1701 11 90 (1)

37,21

3,74

1701 12 10 (1)

37,21

0,00

1701 12 90 (1)

37,21

3,44

1701 91 00 (2)

38,95

5,78

1701 99 10 (2)

38,95

2,65

1701 99 90 (2)

38,95

2,65

1702 90 99 (3)

0,39

0,29


(1)  Καθορισμός για τον αντιπροσωπευτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι, σημείο ΙΙ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου (ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1).

(2)  Καθορισμός για τον αντιπροσωπευτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι, σημείο Ι, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001.

(3)  Καθορισμός ανά 1 % της περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.


31.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 93/60


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 528/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Μαρτίου 2006

για καθορισμό της μέγιστης μείωσης των δασμών κατά την εισαγωγή αραβοσίτου στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1809/2005

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, περί δημιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για τη μέγιστη μείωση του δασμού κατά την εισαγωγή αραβοσίτου στην Πορτογαλία προελεύσεως τρίτων χωρών με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1809/2005 της Επιτροπής (2).

(2)

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1839/95 της Επιτροπής (3), η Επιτροπή δύναται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003, να αποφασίσει τον καθορισμό μιας μέγιστης μείωσης του δασμού κατά την εισαγωγή. Για τον καθορισμό αυτό πρέπει κυρίως να ληφθούν υπόψη τα κριτήρια που προβλέπονται στα άρθρα 6 και 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1839/95. Ο διαγωνισμός θα κατακυρωθεί στους ενδιαφερομένους που συμμετέχουν, των οποίων οι προσφορές ανταποκρίνονται στο επίπεδο της μέγιστης μείωσης του δασμού κατά την εισαγωγή ή είναι μικρότερες αυτού του επιπέδου.

(3)

Η εφαρμογή των κριτηρίων που προβλέπονται ανωτέρω στη σημερινή κατάσταση της αγοράς του εν λόγω σιτηρού, οδηγεί στον καθορισμό της μέγιστης μείωσης του δασμού κατά την εισαγωγή στο ποσό που αναφέρεται στο άρθρο 1.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1809/2005 από τις 24 έως τις 30 Μαρτίου 2006, η μέγιστη μείωση του δασμού κατά την εισαγωγή αραβοσίτου καθορίζεται σε 29,90 EUR/t για μέγιστη συνολική ποσότητα 2 014 t.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 31 Μαρτίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78. κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της 19.7.2005, σ. 11).

(2)  ΕΕ L 291 της 5.11.2005, σ. 4.

(3)  ΕΕ L 177 της 28.7.1995, σ. 4· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1558/2005 (ΕΕ L 249 της 24.9.2005, σ. 6).


31.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 93/61


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 529/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Μαρτίου 2006

σχετικά με τις προσφορές που ανακοινώνονται για την εξαγωγή κριθής στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1058/2005

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, περί δημιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3 πρώτη πρόταση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1058/2005 της Επιτροπής (2), προκηρύχθηκε διαγωνισμός για τον καθορισμό της επιστροφής κατά την εξαγωγή κριθής προς ορισμένες τρίτες χώρες.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή καθώς και τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τομέα των σιτηρών (3), η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να μη δοθεί συνέχεια στο διαγωνισμό με βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές.

(3)

Λαμβανομένων υπόψη, ιδίως των κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501/95, δεν ενδείκνυται ο καθορισμός μέγιστης επιστροφής.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Δεν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που ανακοινώθηκαν από τις 24 έως τις 30 Μαρτίου 2006, στο πλαίσιο του διαγωνισμού της επιστροφής κατά την εξαγωγή κριθής που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1058/2005.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 31 Μαρτίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της 19.7.2005, σ. 11).

(2)  ΕΕ L 174 της 7.7.2005, σ. 12.

(3)  ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 7· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 777/2004 (ΕΕ L 123 της 27.4.2004, σ. 50).


31.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 93/62


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 530/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Μαρτίου 2006

σχετικά με τις προσφορές που ανακοινώνονται για την εξαγωγή μαλακού σίτου στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2005

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, περί δημιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3 πρώτη πρόταση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2005 της Επιτροπής (2), προκηρύχθηκε διαγωνισμός για τον καθορισμό της επιστροφής κατά την εξαγωγή μαλακού σίτου προς ορισμένες τρίτες χώρες.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή καθώς και τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τομέα των σιτηρών (3), η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να μη δοθεί συνέχεια στο διαγωνισμό με βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές.

(3)

Λαμβανομένων υπόψη, ιδίως των κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501/95, δεν ενδείκνυται ο καθορισμός μέγιστης επιστροφής.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Δεν δίδεται συνέχεια στις προσφορές που ανακοινώθηκαν στις 24 έως τις 30 Μαρτίου 2006, στο πλαίσιο του διαγωνισμού της επιστροφής κατά την εξαγωγή μαλακού σίτου που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2005.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 31 Μαρτίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της 19.7.2005, σ. 11).

(2)  ΕΕ L 174 της 7.7.2005, σ. 15.

(3)  ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 7· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 777/2004 (ΕΕ L 123 της 27.4.2004, σ. 50).


II Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Επιτροπή

31.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 93/63


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 6ης Μαρτίου 2006

για κατάργηση της απόφασης 2002/683/ΕΚ της Επιτροπής για την αποδοχή των αναλήψεων υποχρεώσεων που προτάθηκαν σε σχέση με τη διαδικασία αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές έγχρωμων συσκευών λήψης για την τηλεόραση καταγωγής, μεταξύ άλλων, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

(2006/258/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) («ο βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 8,

Κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

A.   ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(1)

Τον Αύγουστο 2002, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1531/2002 (2), το Συμβούλιο επέβαλε οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές έγχρωμων συσκευών λήψεως για την τηλεόραση («το υπό εξέταση προϊόν») καταγωγής, μεταξύ άλλων, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας («ΛΔΚ»).

(2)

Παράλληλα, με την απόφαση 2002/683/ΕΚ (3) η Επιτροπή αποδέχθηκε ανάληψη υποχρέωσης («η ανάληψη υποχρέωσης») που πρότειναν οι εταιρείες Haier Electrical Appliances Corp., Ltd, Hisense Import & Export Co., Ltd, Konka Group Co., Ltd, Sichuan Changhong Electric Co., Ltd, Skyworth Multimedia International (Shenzen) Co., Ltd, TCL King Electrical Appliances (Hui Zhou) Co., Ltd και Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd («οι εταιρείες»), από κοινού με το Εμπορικό Επιμελητήριο της Κίνας (China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronics Products – «CCCME»).

(3)

Κατά συνέπεια, οι εισαγωγές στην Κοινότητα του υπό εξέταση προϊόντος καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που παράγεται από τις εταιρείες, και του τύπου που καλύπτεται από την ανάληψη υποχρέωσης («το προϊόν που καλύπτεται από την ανάληψη υποχρέωσης»), απηλλάγησαν από τους οριστικούς δασμούς αντιντάμπινγκ.

B.   ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

1.   Υποχρεώσεις εταιριών με ανάληψη υποχρεώσεων

(4)

Η ανάληψη υποχρέωσης που πρότειναν οι εταιρείες τις υποχρεώνει, μεταξύ άλλων, να εξάγουν το προϊόν που καλύπτεται από την ανάληψη υποχρέωσης, στον πρώτο ανεξάρτητο πελάτη στην Κοινότητα, σε τιμή ίση ή ανώτερη της ελάχιστης τιμής εισαγωγής και να τηρούν ορισμένα ποσοτικά όρια που καθορίζονται στην ανάληψη υποχρέωσης. Αυτά τα επίπεδα τιμών και τα όρια εξουδετερώνουν τις ζημιογόνες επιπτώσεις του ντάμπινγκ.

(5)

Για να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση με την ανάληψη υποχρέωσης, το CCCME και οι εταιρείες συμφώνησαν επίσης να παρέχουν όλες τις πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες η Επιτροπή και να επιτρέπουν επιτόπιες επισκέψεις επαλήθευσης στις εγκαταστάσεις τους, ώστε να ελέγχεται η ακρίβεια και η ορθότητα των στοιχείων που υποβάλλονται στις εν λόγω τριμηνιαίες εκθέσεις.

(6)

Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική σκέψη 239 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1531/2002, η ανάληψη υποχρέωσης προβλέπει ρητά ότι οποιαδήποτε παράβαση εκ μέρους των εταιρειών ή του CCCME θεωρείται παράβαση της ανάληψης υποχρέωσης από όλα τα μέρη. Η έλλειψη συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρακολούθηση της ανάληψης υποχρέωσης θεωρείται παράβαση αυτής.

(7)

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ζήτησε τη διενέργεια επιτόπιων επισκέψεων επαλήθευσης στις εγκαταστάσεις του CCCME και των δύο εταιρειών με τον κατά τις αναφορές μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων του υπό εξέταση προϊόντος, συγκεκριμένα, της Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd και της Konka Group Co., Ltd. Η Επιτροπή, πριν από τις επισκέψεις επαλήθευσης, απέστειλε επιστολές στο CCCME, στην Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd και στην Konka Group Co., Ltd στις οποίες ανέφερε ενδεικτικά τις ημερομηνίες των επιτόπιων επισκέψεων επαλήθευσης.

2.   Αποτελέσματα της αίτησης επαλήθευσης

(8)

Το CCCME και η Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd επιβεβαίωσαν την αποδοχή της επίσκεψης επαλήθευσης που ζήτησε η Επιτροπή. Εντούτοις, η Konka Group Co., Ltd δεν αποδέχθηκε την επίσκεψη επαλήθευσης.

(9)

Ζητήθηκε από την εταιρεία να διευκρινίσει εάν η θέση της αυτή ήταν η οριστική, και της υπενθυμίστηκε ότι σύμφωνα με τη ρήτρα 5.6 της ανάληψης υποχρέωσης, οι εταιρείες ανελάμβαναν να συνεργάζονται ως προς την παροχή όλων των πληροφοριών που θεωρούνται απαραίτητες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με την ανάληψη υποχρέωσης και να επιτρέπουν στους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επαληθεύουν όλες τις πληροφορίες και τα παρεχόμενα στοιχεία. Σ’ αυτό περιλαμβάνεται και η δυνατότητα των υπαλλήλων να πραγματοποιούν επιτόπου έρευνες, στις εγκαταστάσεις των εταιρειών και/ή του CCCME, ακόμη και εκτάκτως.

(10)

Η εταιρεία Konka Group Co., Ltd, με επιστολή της, επιβεβαίωσε ότι δεν ενδιαφερόταν να συνεργαστεί και η θέση αυτή της εταιρείας επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια από το CCCME.

(11)

Συνεπώς, το CCCME και οι εταιρείες ενημερώθηκαν σχετικά με τα ουσιαστικά πραγματικά περιστατικά και τις παρατηρήσεις βάσει των οποίων επρόκειτο να ανακληθεί η αποδοχή εκ μέρους της Επιτροπής της ανάληψης υποχρέωσης, εξαιτίας της παράβασης της ανάληψης υποχρέωσης από την Konka Group Co., Ltd, και να επιβληθεί αντ’ αυτής ο οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ. Παραχωρήθηκε προθεσμία εντός της οποίας μπορούν να υποβληθούν παρατηρήσεις γραπτώς και προφορικώς. Δεν υποβλήθηκαν παρατηρήσεις.

Γ.   ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2002/683/ΕΚ

(12)

Με βάση τα ανωτέρω, θεωρείται ότι η αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης που πρότειναν οι εταιρείες από κοινού με το CCCME, πρέπει να ανακληθεί. Η απόφαση 2002/683/ΕΚ για την αποδοχή των αναλήψεων υποχρεώσεων πρέπει να καταργηθεί.

(13)

Παράλληλα με την παρούσα απόφαση, το Συμβούλιο με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 511/2006 (4) τροποποίησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1531/2002, έτσι ώστε να επιβληθεί οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές έγχρωμων συσκευών λήψεως για την τηλεόραση που εξάγονται από τις εν λόγω εταιρείες στην Κοινότητα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2002/683/ΕΚ της Επιτροπής καταργείται.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

Peter MANDELSON

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2117/2005 (ΕΕ L 340 της 23.12.2005, σ. 17.)

(2)  ΕΕ L 231 της 29.8.2002, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 231 της 29.8.2002, σ. 42.

(4)  Βλέπε σελίδα 26 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.


31.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 93/65


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Μαρτίου 2006

για την τροποποίηση του παραρτήματος II της απόφασης 79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαίρεση της Αργεντινής σε περιοχές και τα υποδείγματα πιστοποιητικών σχετικά με την εισαγωγή νωπού βοείου κρέατος από τη Βραζιλία

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 896]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2006/259/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 9 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στην απόφαση 79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών ή περιοχών τρίτων χωρών καθώς και για τον καθορισμό όρων όσον αφορά την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία [και τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά], για την εισαγωγή στην Κοινότητα ορισμένων ζώντων ζώων και του νωπού κρέατος αυτών (2), προβλέπεται ότι οι εισαγωγές των εν λόγω ζώων και κρεάτων πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στα ενδεδειγμένα υποδείγματα πιστοποιητικών, τα οποία περιλαμβάνονται στην απόφαση αυτή.

(2)

Η Αργεντινή επιβεβαίωσε την ύπαρξη εστίας αφθώδους πυρετού (τύπου O) στην επαρχία Corrientes, και συγκεκριμένα στο διαμέρισμα San Luís del Palmar, και ενημέρωσε αμέσως την Επιτροπή στις 8 Φεβρουαρίου 2006.

(3)

Κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να προστατευθεί το υγειονομικό καθεστώς της Κοινότητας, να ληφθούν μέτρα διαίρεσης σε περιοχές για την προσωρινή αναστολή εισαγωγών κρέατος χωρίς οστά από βοοειδή που προέρχονται από το συγκεκριμένο διαμέρισμα και τα παρακείμενα διαμερίσματα Berón de Astrada, Capital, General Paz, Empedrado, Itati, Mbucuruyá και San Cosme.

(4)

Η πρώτη κοινοποίηση υπόνοιας αφθώδους πυρετού στις κτηνιατρικές αρχές της Αργεντινής έγινε στις 4 Φεβρουαρίου 2006. Ωστόσο, οι κτηνιατρικές αρχές ανέστειλαν την έκδοση πιστοποιητικών για εξαγωγές κρέατος από ζώα που σφάχτηκαν μετά τις 4 Ιανουαρίου 2006. Πρέπει να ανασταλεί η εισαγωγή από τα εν λόγω διαμερίσματα παρτίδων τέτοιου κρέατος από βοοειδή που σφάχτηκαν από τις 4 Ιανουαρίου 2006 και εξής. Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από αυτή την αναστολή, πρέπει να επιτραπεί η εισαγωγή στην Κοινότητα παρτίδων που έχουν ήδη αποσταλεί στην Κοινότητα και φέρουν πιστοποιητικό που υπογράφηκε μεταξύ 4ης Ιανουαρίου και 4ης Φεβρουαρίου 2006 για σιτεμένο κρέας χωρίς οστά από βοοειδή που σφάχτηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου από 4 Ιανουαρίου 2006 έως 4 Φεβρουαρίου 2006.

(5)

Σύμφωνα με τα πορίσματα της πρόσφατης αποστολής της Επιτροπής στη Βραζιλία, φαίνεται ότι αν και τα συστήματα ιχνηλασιμότητας βελτιώθηκαν σε σημαντικό βαθμό, είναι αναγκαίες κάποιες πρόσθετες βελτιώσεις προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανή επαφή μεταξύ ζώων που βρίσκονται σε διαφορετική κατάσταση. Κρίνεται επίσης αναγκαίο να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού κατά του αφθώδους πυρετού και η ικανότητα να καταδειχθεί ότι δεν κυκλοφορεί ο ιός του αφθώδους πυρετού, λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Κοινότητα εισάγεται μόνον σιτεμένο βόειο κρέας χωρίς οστά.

(6)

Κρίνεται σκόπιμο, ως πρόσθετο μέτρο, να προβλεφθούν συμπληρωματικές εγγυήσεις σχετικά με τις επαφές, τον εμβολιασμό και την επιτήρηση των ζώων.

(7)

Πρέπει να ληφθεί υπόψη η πολιτική μη εμβολιασμού κατά του αφθώδους πυρετού που ακολουθείται στην Πολιτεία Santa Catarina.

(8)

Ως εκ τούτου, το παράρτημα II της απόφασης 79/542/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της απόφασης 79/542/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από τις 31 Μαρτίου 2006.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 18 της 23.1.2002, σ. 11.

(2)  ΕΕ L 146 της 14.6.1979, σ. 15· απόφαση όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά με την απόφαση 2006/9/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 7 της 12.1.2006, σ. 23).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα II της απόφασης 79/542/ΕΟΚ, το μέρος I και ο κατάλογος υποδειγμάτων κτηνιατρικών πιστοποιητικών και το υπόδειγμα «BOV» στο μέρος II αντικαθίστανται ως εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ)

Μέρος 1

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Η ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥΣ (1)

Χώρα

Κωδικός περιοχής

Περιγραφή περιοχής

Κτηνιατρικό πιστοποιητικό

Ειδικοί όροι

Υπόδειγμα(τα)

ΣΕ

1

2

3

4

5

6

AL — Αλβανία

AL-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

AR — Αργεντινή

AR-0

Ολόκληρη η χώρα

EQU

 

 

AR-1

Οι επαρχίες Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (εκτός από τα διαμερίσματα Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme και San Luís del Palmar), Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe και Tucuman

BOV

A

1 και 2

AR-2

La Pampa και Santiago del Estero

BOV

A

1 και 2

AR-3

Cordoba

BOV

A

1 και 2

AR-4

Chubut, Santa Cruz και Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

1

AR-5

Formosa (μόνον τα εδάφη της Ramon Lista) και Salta (μόνον το διαμέρισμα Rivadavia)

BOV

A

1 και 2

AR-6

Salta (μόνον τα διαμερίσματα General Jose de San Martin, Oran, Iruya και Santa Victoria)

BOV

A

1 και 2

AR-7

Chaco, Formosa (εκτός από τα εδάφη της Ramon Lista), Salta (εκτός από τα διαμερίσματα General Jose de San Martin, Rivadavia, Oran, Iruya και Santa Victoria), Jujuy

BOV

A

1 και 2

AR-8

Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, με εξαίρεση την περιοχή ασφαλείας των 25 χλμ. από τα σύνορα με τη Βολιβία και την Παραγουάη, που εκτείνεται από την περιοχή Santa Catalina στην επαρχία Jujuy έως την περιοχή Laishi στην επαρχία Formosa

BOV

A

1 και 2

AR-9

Η περιοχή ασφαλείας των 25 χλμ. από τα σύνορα με τη Βολιβία και την Παραγουάη, που εκτείνεται από την περιοχή Santa Catalina στην επαρχία Jujuy έως την περιοχή Laishi στην επαρχία Formosa

 

 

AR-10

Τμήμα της επαρχίας Corrientes: διαμερίσματα Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme και San Luís del Palmar

BOV

A

1 και 2

AU — Αυστραλία

AU-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

BA — Βοσνία-Ερζεγοβίνη

BA-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

BG — Βουλγαρία α

BG-0

Ολόκληρη η χώρα

EQU

 

 

BG-1

Οι επαρχίες Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovichte, Razgrad, Rousse, V.Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovech, Plovdiv, Smolian, Pasardjik, η περιφέρεια της Σόφιας, η πόλη της Σόφιας, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana και Vidin

BOV, OVI, RUW, RUF

BG-2

Οι επαρχίες Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Haskovo, Kardjali και η ζώνη πλάτους 20 χλμ. στα σύνορα με την Τουρκία

BH — Μπαχρέιν

BH-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

BR — Βραζιλία

BR-0

Ολόκληρη η χώρα

EQU

 

 

BR-1

Τμήμα της Πολιτείας Minas Gerais (εκτός από τις περιφερειακές αντιπροσωπίες Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas και Bambuí),

Πολιτεία Espíritu Santo,

Πολιτεία Goias, και

Τμήμα της Πολιτείας Mato Grosso που περιλαμβάνει την περιφερειακή ενότητα Cuiaba (εκτός από τους Δήμους San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone και Barão de Melgaço), την περιφερειακή ενότητα Caceres (εκτός από τον Δήμο Caceres), την περιφερειακή ενότητα Lucas do Rio Verde, την περιφερειακή ενότητα Rondonopolis (εκτός από τον Δήμο Itiquiora), την περιφερειακή ενότητα Barra do Garça και την περιφερειακή ενότητα Barra do Bugres

BOV

A και H

1 και 2

BR-2

Πολιτεία Rio Grande do Sul

BOV

A και H

1 και 2

BR-3

Τμήμα της Πολιτείας Mato Grosso do Sul που περιλαμβάνει τον Δήμο Sete Quedas

BOV

A και H

1 και 2

BR-4

Τμήμα της Πολιτείας Mato Grosso do Sul (εκτός από τους Δήμους Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde do Mato Grosso και Corumbá),

Πολιτεία Paraná, και

Πολιτεία Sao Paulo

BOV

A και H

1 και 2

BR-5

Πολιτεία Paraná,

Πολιτεία Mato Grosso do Sul, και

Πολιτεία Sao Paulo

1

BR-6

Πολιτεία Santa Catarina

BOV

A και H

1 και 2

BW — Μποτσουάνα

BW-0

Ολόκληρη η χώρα

EQU, EQW

 

 

BW-1

Οι κτηνιατρικές περιοχές ελέγχου νόσων 5, 6, 7, 8, 9 και 18

BOV, OVI, RUF, RUW

ΣΤ

1 και 2

BW-2

Οι κτηνιατρικές περιοχές ελέγχου νόσων 10, 11, 12, 13 και 14

BOV, OVI, RUF, RUW

ΣΤ

1 και 2

BY — Λευκορωσία

BY-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

BZ — Μπελίζ

BZ-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV, EQU

 

 

CA — Καναδάς

CA-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW,

Ζ

 

CH — Ελβετία

CH-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

CL — Χιλή

CL-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

CN — Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

CN-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

CO — Κολομβία

CO-0

Ολόκληρη η χώρα

EQU

 

 

CO-1

Η περιοχή που ορίζεται ως εξής: από το σημείο όπου ο ποταμός Murri εκβάλλει στον ποταμό Atrato, κατάντη του ποταμού Atrato έως το σημείο όπου εκβάλλει στον Ατλαντικό Ωκεανό· από το σημείο αυτό έως τα σύνορα με τον Παναμά κατά μήκος της ακτής του Ατλαντικού έως το Cabo Tiburón· από το σημείο αυτό έως τον Ειρηνικό Ωκεανό κατά μήκος των συνόρων Κολομβίας-Παναμά· από το σημείο αυτό στις εκβολές του ποταμού Valle κατά μήκος της ακτής του Ειρηνικού και από το σημείο αυτό σε ευθεία γραμμή έως το σημείο όπου ο ποταμός Murri εκβάλλει στον ποταμό Atrato.

BOV

A

2

CO-3

Η περιοχή που ορίζεται ως εξής: από τις εκβολές του ποταμού Sinu στον Ατλαντικό Ωκεανό, ανάντη του ποταμού Sinu έως τις πηγές του στο Alto Paramillo· από το σημείο αυτό έως το Puerto Rey στον Ατλαντικό Ωκεανό, κατά μήκος της συνοριακής γραμμής μεταξύ των νομών Antiquia και Córdoba, και από αυτό το σημείο έως τις εκβολές του ποταμού Sinu κατά μήκος της ακτογραμμής του Ατλαντικού.

BOV

A

2

CR — Κόστα Ρίκα

CR-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV, EQU

 

 

CU — Κούβα

CU-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV, EQU

 

 

DZ — Αλγερία

DZ-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

ET — Αιθιοπία

ET-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

FK — Νήσοι Φώκλαντ

FK-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV, OVI, EQU

 

 

GL — Γροιλανδία

GL-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

GT — Γουατεμάλα

GT-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV, EQU

 

 

HK — Χονγκ Κονγκ

HK-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

HN — Ονδούρα

HN-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV, EQU

 

 

HR — Κροατία

HR-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

IL — Ισραήλ

IL-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

IN — Ινδία

IN-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

IS — Ισλανδία

IS-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

KE — Κένυα

KE-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

MA — Μαρόκο

MA-0

Ολόκληρη η χώρα

EQU

 

 

MG — Μαδαγασκάρη

MG-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

MK — Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (3)

MK-0

Ολόκληρη η χώρα

OVI, EQU

 

 

MU — Μαυρίκιος

MU-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

MX — Μεξικό

MX-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV, EQU

 

 

NA — Ναμίμπια

NA-0

Ολόκληρη η χώρα

EQU, EQW

 

 

NA-1

Νότια των αποκλεισμένων περιοχών που εκτείνονται από το Palgrave Point στα δυτικά έως το Gam στα ανατολικά

BOV, OVI, RUF, RUW

ΣΤ

2

NC — Νέα Καληδονία

NC-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV, RUF, RUW

 

 

NI — Νικαράγουα

NI-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

NZ — Νέα Ζηλανδία

NZ-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

PA — Παναμάς

PA-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV, EQU

 

 

PY — Παραγουάη

PY-0

Ολόκληρη η χώρα

EQU

 

 

PY-1

Κεντρικό Chaco και San Pedro

BOV

A

1 και 2

RO — Ρουμανία α

RO-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

 

 

RU — Ρωσία

RU-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

RU-1

Περιφέρεια Murmansk, αυτόνομη περιοχή Yamalo-Nemets

RUF

SV — Ελ Σαλβαδόρ

SV-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

SZ — Σουαζιλάνδη

SZ-0

Ολόκληρη η χώρα

EQU, EQW

 

 

SZ-1

Η περιοχή δυτικά της ζώνης αποκλεισμού που εκτείνεται προς Βορρά από τον ποταμό Usutu έως τα σύνορα με τη Νότιο Αφρική, δυτικά του Nkalashane

BOV, RUF, RUW

ΣΤ

2

SZ-2

Οι περιοχές κτηνιατρικής επιτήρησης και εμβολιασμού κατά του αφθώδους πυρετού, όπως δημοσιεύτηκαν στην επίσημη εφημερίδα του κράτους βάσει της κανονιστικής πράξης αριθ. 51 του 2001

BOV, RUF, RUW

ΣΤ

1 και 2

TH — Ταϊλάνδη

TH-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

TN — Τυνησία

TN-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

TR — Τουρκία

TR-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

TR-1

Οι επαρχίες Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat και Kirikkale

EQU

 

 

UA — Ουκρανία

UA-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

US — Ηνωμένες Πολιτείες

US-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

Ζ

 

XM — Μαυροβούνιο

XM-0

Ολόκληρο το τελωνειακό έδαφος (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

XS — Σερβία (2)

XS-0

Ολόκληρο το τελωνειακό έδαφος (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

UY — Ουρουγουάη

UY-0

Ολόκληρη η χώρα

EQU

 

 

BOV

A

1 και 2

OVI

A

1 και 2

ZA — Νότιος Αφρική

ZA-0

Ολόκληρη η χώρα

EQU, EQW

 

 

ZA-1

Ολόκληρη η χώρα, με εξαίρεση:

το τμήμα της περιοχής ελέγχου του αφθώδους πυρετού που βρίσκεται στις κτηνιατρικές περιοχές των επαρχιών Mpumalanga και Northern, στην περιφέρεια Ingwavuma της κτηνιατρικής περιοχής Natal και στην περιοχή στα σύνορα με τη Μποτσουάνα, ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 28°, και

την περιφέρεια Camperdown, στην επαρχία KwaZuluNatal

BOV, OVI, RUF, RUW

ΣΤ

2

ZW — Ζιμπάμπουε

ZW-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

=

Δεν έχει καθοριστεί πιστοποιητικό, και οι εισαγωγές νωπού κρέατος απαγορεύονται (εκτός από τα είδη που αναφέρονται στη σειρά για ολόκληρη τη χώρα).

α

=

Ισχύει μόνον έως ότου αυτή η προσχωρούσα χώρα γίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικοί όροι που αναφέρονται στη στήλη 6

“1”: Γεωγραφικοί και χρονικοί περιορισμοί:

“2”: Περιορισμοί κατηγορίας:

Δεν επιτρέπονται εντόσθια (εξαιρουμένου του διαφράγματος και των μασητήριων μυών, στην περίπτωση των βοοειδών).

Μέρος 2

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

Υπόδειγμα(-τα):

“BOV”

:

Υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού για νωπό κρέας κατοικίδιων βοοειδών (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis και οι διασταυρώσεις τους).

“POR”

:

Υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού για νωπό κρέας κατοικίδιων χοιροειδών (Sus scrofa).

“OVI”

:

Υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού για νωπό κρέας κατοικίδιων προβατοειδών (Ovis aries) και αιγοειδών (Capra hircus).

“EQU”

:

Υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού για νωπό κρέας κατοικίδιων ιπποειδών (Equus caballus, Equus asinus και οι διασταυρώσεις τους).

“RUF”

:

Υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού για νωπό κρέας εκτρεφόμενων μη κατοικίδιων ζώων, εκτός συιδών και μονόπλων.

“RUW”

:

Υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού για νωπό κρέας άγριων μη κατοικίδιων ζώων, εκτός συιδών και μονόπλων.

“SUF”

:

Υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού για νωπό κρέας εκτρεφόμενων μη κατοικίδιων συιδών.

“SUW”

:

Υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού για νωπό κρέας άγριων μη κατοικίδιων συιδών.

“EQW”

:

Υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού για νωπό κρέας άγριων μη κατοικίδιων μονόπλων.

ΣΕ (Συμπληρωματικές εγγυήσεις)

“Α”

:

εγγυήσεις σχετικά με την ωρίμανση, τη μέτρηση του pH και την αφαίρεση των οστών του νωπού κρέατος, εκτός εντοσθίων, που πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τα υποδείγματα πιστοποιητικών BOV (σημείο 10.6), OVI (σημείο 10.6), RUF (σημείο 10.7) και RUW (σημείο 10.4).

“Β”

:

εγγυήσεις σχετικά με τα καθαρισμένα εντόσθια που υποβλήθηκαν σε ωρίμανση, όπως αναφέρεται στο υπόδειγμα πιστοποιητικού BOV (σημείο 10.6).

“Γ”

:

εγγυήσεις σχετικά με τις εργαστηριακές δοκιμές κλασικής πανώλης των χοίρων στα σφάγια από τα οποία προέρχεται το νωπό κρέας που πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το υπόδειγμα πιστοποιητικού SUW [σημείο 10.3 α)].

“Δ”

:

εγγυήσεις σχετικά με τη σίτιση των ζώων με υπολείμματα τροφίμων σε εκμετάλλευση(-εις) από την/τις οποία(-ες) προέρχεται το νωπό κρέας που πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το υπόδειγμα πιστοποιητικού POR [σημείο 10.3 δ)].

“Ε”

:

εγγυήσεις σχετικά με τη δοκιμή φυματίωσης σε ζώα από τα οποία προέρχεται το νωπό κρέας που πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το υπόδειγμα πιστοποιητικού BOV [σημείο 10.4 δ)].

“ΣΤ”

:

εγγυήσεις σχετικά με την ωρίμανση και την αφαίρεση των οστών του νωπού κρέατος, εκτός εντοσθίων, που πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τα υποδείγματα πιστοποιητικών BOV (σημείο 10.6), OVI (σημείο 10.6), RUF (σημείο 10.7) και RUW (σημείο 10.4).

“Ζ”

:

εγγυήσεις σχετικά με 1) τον αποκλεισμό των εντοσθίων και του νωτιαίου μυελού και 2) τις δοκιμές και την καταγωγή ζώων του είδους των ελαφίδων όσον αφορά τη χρόνια εξασθενητική νόσο, όπως αναφέρεται στα υποδείγματα πιστοποιητικών RUF (σημείο 9.2.1) και RUW (σημείο 9.3.1).

“Η”

:

συμπληρωματικές εγγυήσεις που απαιτούνται για τη Βραζιλία σχετικά με τις επαφές, τα προγράμματα εμβολιασμού και την επιτήρηση των ζώων. Ωστόσο, δεδομένου ότι η Πολιτεία Santa Catarina της Βραζιλίας δεν διενεργεί εμβολιασμούς κατά του αφθώδους πυρετού, η αναφορά σε πρόγραμμα εμβολιασμού δεν ισχύει για το κρέας ζώων που κατάγονται από την εν λόγω Πολιτεία και σφάζονται στο έδαφός της.

Σημειώσεις

α)

Τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά εκδίδονται από την εξαγωγό χώρα, με βάση τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στο μέρος 2 του παραρτήματος ΙΙ και σύμφωνα με τη μορφή που αντιστοιχεί στα συγκεκριμένα κρέατα. Περιλαμβάνουν, με την αριθμητική σειρά που αναφέρεται στο υπόδειγμα, τις βεβαιώσεις που απαιτούνται για κάθε τρίτη χώρα και, κατά περίπτωση, τις συμπληρωματικές εγγυήσεις που απαιτούνται για την τρίτη εξαγωγό χώρα ή τμήμα αυτής.

β)

Χωριστό και ενιαίο πιστοποιητικό εκδίδεται επίσης για το κρέας που εξάγεται από μία μόνον περιοχή που περιλαμβάνεται στις στήλες 2 και 3 του μέρους 1 του παραρτήματος ΙΙ, αποστέλλεται στον ίδιο προορισμό και μεταφέρεται στο ίδιο σιδηροδρομικό βαγόνι, φορτηγό όχημα, αεροσκάφος ή πλοίο.

γ)

Το πρωτότυπο κάθε πιστοποιητικού αποτελείται από ένα μόνο φύλλο, διπλής όψης, ή, εάν απαιτείται περισσότερο κείμενο, καταρτίζεται έτσι ώστε όλες οι αναγκαίες σελίδες να αποτελούν ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο.

δ)

Το πιστοποιητικό καταρτίζεται σε μία τουλάχιστον από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους της ΕΕ στον συνοριακό σταθμό του οποίου θα διενεργηθεί ο έλεγχος και του κράτους προορισμού μέλους της ΕΕ. Ωστόσο, τα εν λόγω κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν τη χρήση άλλων γλωσσών, με τη συνοδεία, εάν χρειάζεται, επίσημης μετάφρασης.

ε)

Εάν για λόγους ταυτοποίησης των μερών της παρτίδας (πίνακας στο σημείο 8.3 του υποδείγματος πιστοποιητικού) επισυνάπτονται στο πιστοποιητικό πρόσθετες σελίδες, οι σελίδες αυτές θεωρείται επίσης ότι αποτελούν μέρος του πρωτότυπου πιστοποιητικού με την επίθεση της υπογραφής και της σφραγίδας του επίσημου κτηνιάτρου που εκδίδει το πιστοποιητικό σε καθεμία από τις σελίδες.

στ)

Όταν το πιστοποιητικό, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων πινάκων που αναφέρονται στο σημείο ε), αποτελείται από περισσότερες από μία σελίδες, κάθε σελίδα αριθμείται - (αριθμός σελίδας) από (συνολικός αριθμός σελίδων) - στο κάτω μέρος της και φέρει τον κωδικό αριθμό του πιστοποιητικού, που ορίστηκε από την αρμόδια αρχή, στην κορυφή της.

ζ)

Το πρωτότυπο πιστοποιητικό πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από επίσημο κτηνίατρο. Κατά τη συμπλήρωση και υπογραφή του πιστοποιητικού, οι αρμόδιες αρχές της εξαγωγού χώρας διασφαλίζουν ότι τηρούνται αρχές πιστοποίησης ισοδύναμες με αυτές που ορίζονται στην οδηγία 96/93/ΕΚ του Συμβουλίου. Το χρώμα της μελάνης της υπογραφής πρέπει να είναι διαφορετικό από το χρώμα των τυπογραφικών στοιχείων. Το ίδιο ισχύει και για τις σφραγίδες, με εξαίρεση τις ανάγλυφες σφραγίδες και τα υδατόσημα.

η)

Το πρωτότυπο πιστοποιητικό πρέπει να συνοδεύει την παρτίδα στον συνοριακό σταθμό ελέγχου της ΕΕ.

Image

Image

Image

Image


(1)  Με την επιφύλαξη των ειδικών απαιτήσεων πιστοποίησης που προβλέπονται στις σχετικές συμφωνίες της Κοινότητας με τρίτες χώρες.

(2)  Δεν περιλαμβάνεται το Κοσσυφοπέδιο, όπως ορίζεται στο ψήφισμα 1244 της 10ης Ιουνίου 1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

(3)  Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Προσωρινός κωδικός που δεν προδικάζει κατ’ ουδένα τρόπο την οριστική ονομασία της χώρας, η οποία θα δοθεί μετά τη λήξη των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται επί του παρόντος στα Ηνωμένα Έθνη.

(4)  Η Σερβία και το Μαυροβούνιο είναι Δημοκρατίες, με χωριστό τελωνειακό έδαφος η καθεμία, και σχηματίζουν μαζί μια Ένωση Κρατών. Επομένως, πρέπει να περιληφθούν στον κατάλογο με χωριστές καταχωρίσεις.

=

Δεν έχει καθοριστεί πιστοποιητικό, και οι εισαγωγές νωπού κρέατος απαγορεύονται (εκτός από τα είδη που αναφέρονται στη σειρά για ολόκληρη τη χώρα).

α

=

Ισχύει μόνον έως ότου αυτή η προσχωρούσα χώρα γίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Διορθωτικά

31.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 93/79


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2152/2005 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 327/98 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής ρυζιού και θραυσμάτων ρυζιού, καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1549/2004 για παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 του Συμβουλίου, σχετικά με το καθεστώς εισαγωγής ρυζιού και για καθορισμό ειδικών μεταβατικών κανόνων που έχουν εφαρμογή κατά τις εισαγωγές ρυζιού Basmati

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342 της 24ης Δεκεμβρίου 2005 )

I.

Σελίδα 35, το κείμενο του παραρτήματος ΙΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο γ)

:

Στα ισπανικά

:

Derecho reducido en un 30,77 % del derecho fijado en el artículo 1 quinquies del Reglamento (CE) no 1549/2004 de la Comisión, hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento (CE) no 327/98]

:

Στα τσεχικά

:

Clo snížené o 30,77 % cla stanoveného v článku 1d nařízení Komise (ES) č. 1549/2004 až na množství uvedené v kolonkách 17 a 18 této licence (nařízení (ES) č. 327/98)

:

Στα δανικά

:

Nedsættelse på 30,77 % af den told, der er fastsat i artikel 1d i Kommissionens forordning (EF) nr. 1549/2004, op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (forordning (EF) nr. 327/98)

:

Στα γερμανικά

:

Zollsatz ermäßigt um 30,77 % des in Artikel 1d der Verordnung (EG) Nr. 1549/2004 der Kommission festgesetzten Zollsatzes bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Verordnung (EG) Nr. 327/98)

:

Στα εσθονικά

:

Komisjoni määruse (EÜ) nr 1549/2004 artiklis 1d kindlaks määratud tollimaks, mida on alandatud 30,77 % võrra käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EÜ) nr 327/98)

:

Στα ελληνικά

:

Δασμός μειωμένος κατά 30,77 % του δασμού που καθορίζεται στο άρθρο 1δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1549/2004 της Επιτροπής, έως την ποσότητα που αναγράφεται στα τετραγωνίδια 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 327/98]

:

Στα αγγλικά

:

Reduced rate of duty of 30,77 % of the duty set in Article 1d of Commission Regulation (EC) No 1549/2004 up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Regulation (EC) No 327/98)

:

Στα γαλλικά

:

Droit réduit de 30,77 % du droit fixé à l’article 1er quinquies du règlement (CE) no 1549/2004 de la Commission jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement (CE) no 327/98]

:

Στα ιταλικά

:

Dazio ridotto in ragione del 30,77 % del dazio fissato all’articolo 1 quinquies del regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento (CE) n. 327/98]

:

Στα λεττονικά

:

Ievedmuitas nodoklis samazināts par 30,77 %, salīdzinot ar nodokli, kas noteikts Komisijas Regulas (ΕΚ) Nr. 1549/2004 1.d pantā, līdz šīs atļaujas 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Regula (ΕΚ) Nr. 327/98)

:

Στα λιθουανικά

:

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1549/2004 1d straipsnyje nustatyto muito mokesčio sumažinimas 30,77 % mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skirsniuose (Reglamentas (EB) Nr. 327/98)

:

Στα ουγγρικά

:

Az 1549/2004/ΕΚ bizottsági rendelet 1.d. cikkében meghatározott vám 30,77 %-os csökkentett vámja az ezen bizonyítvány 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (327/98/ΕΚ rendelet)

:

Στα μαλτέζικα

:

Dazju mnaqqas ta’ 30.77 % tat-dazju fiss fl-Artikolu 1(d) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1549/2004 sal-kwantità indikata fis-sezzjoni 17 u 18 ta’ dan iċ-ċertifikat (ir-Regolament (KE) Nru 327/98)

:

Στα ολλανδικά

:

Recht verlaagd met 30,77 % van het in artikel 1 quinquies van Verordening (EG) nr. 1549/2004 van de Commissie vastgestelde recht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Verordening (EG) nr. 327/98)

:

Στα πολωνικά

:

Obniżona stawka celna odpowiadająca 30,77 % stawki określonej w art. 1d rozporządzenia Komisji (WE) nr 1549/2004 do ilości wskazanej w sekcjach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (WE) nr 327/98)

:

Στα πορτογαλικά

:

Direito reduzido de 30,77 % do direito fixado no artigo 1.o-D do Regulamento (CE) n.o 1549/2004 da Comissão até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento (CE) n.o 327/98]

:

Στα σλοβακικά

:

Clo znížené o 30,77 % cla stanoveného článkom 1d nariadenia Komisie (ES) č. 1549/2004 až na množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie [nariadenie (ES) č. 327/98]

:

Στα σλοβενικά

:

Dajatev, znižana za 30,77 % od dajatve iz člena 1(d) Uredbe Komisije (ES) št. 1549/2004 do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega potrdila (Uredba (ES) št. 327/98)

:

Στα φινλανδικά

:

Tulli, jonka määrää on alennettu 30,77 % komission asetuksen (EY) N:o 1549/2004 1 d artiklassa vahvistetusta tullista tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (asetus (EY) N:o 327/98)