ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 84

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

49ό έτος
23 Μαρτίου 2006


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 469/2006 της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2006, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 470/2006 της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2006, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1063/2005 όσον αφορά την ποσότητα που καλύπτεται από τη διαρκή δημοπρασία για την εξαγωγή μαλακού σίτου που έχει στην κατοχή του ο τσεχικός οργανισμός παρέμβασης

3

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 471/2006 της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2006, σχετικά με την παρέκκλιση, για το 2006, από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1445/95 όσον αφορά τις ημερομηνίες έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής στον τομέα του βοείου κρέατος

4

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 472/2006 της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2006, σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2006, από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1518/2003 όσον αφορά τις ημερομηνίες έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής στον τομέα του χοιρείου κρέατος

6

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 473/2006 της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2006, για θέσπιση των εκτελεστικών κανόνων όσον αφορά τον κοινοτικό κατάλογο των αερομεταφορέων οι οποίοι υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας εντός της Κοινότητας, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

8

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 474/2006 της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2006, για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αερομεταφορέων οι οποίοι υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας εντός της Κοινότητας, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 )

14

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 475/2006 της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2006, για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τη ζάχαρη ζαχαροκάλαμου στο πλαίσιο ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων και προτιμησιακών συμφωνιών

29

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 476/2006 της Επιτροπής, της 21ης Μαρτίου 2006, περί θεσπίσεως των κατά μονάδα αξιών για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας ορισμένων αναλωσίμων εμπορευμάτων

31

 

 

II   Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

 

 

Επιτροπή

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 22ας Ιουνίου 2005, σχετικά με τα μέτρα ενίσχυσης που έλαβαν οι Κάτω Χώρες υπέρ της AVR για την επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 1789]  ( 1 )

37

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2003, για τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασίας που περιλαμβάνεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2000 (ΕΕ L 307 της 24.11.2003)

60

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1048/2005 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2005, σχετικά με τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 για τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασίας που περιλαμβάνεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (ΕΕ L 178 της 9.7.2005)

61

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

23.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 84/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 469/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Μαρτίου 2006

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Μαρτίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

J. L. DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2005 (ΕΕ L 62 της 9.3.2005, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2006, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052

94,2

204

53,3

212

102,0

624

101,8

999

87,8

0707 00 05

052

134,8

999

134,8

0709 10 00

624

103,6

999

103,6

0709 90 70

052

110,8

204

48,5

999

79,7

0805 10 20

052

71,7

204

42,8

212

53,8

220

43,2

400

60,8

448

37,8

624

57,1

999

52,5

0805 50 10

052

42,2

624

73,8

999

58,0

0808 10 80

388

77,0

400

121,8

404

103,9

508

82,7

512

84,8

524

62,5

528

88,1

720

82,6

999

87,9

0808 20 50

388

80,8

512

73,3

524

58,2

528

83,8

720

122,5

999

83,7


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 750/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 126 της 19.5.2005, σ. 12). Ο κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


23.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 84/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 470/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Μαρτίου 2006

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1063/2005 όσον αφορά την ποσότητα που καλύπτεται από τη διαρκή δημοπρασία για την εξαγωγή μαλακού σίτου που έχει στην κατοχή του ο τσεχικός οργανισμός παρέμβασης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1063/2005 της Επιτροπής (2) προκηρύχθηκε διαρκής δημοπρασία για την εξαγωγή 275 911 τόνων μαλακού σίτου που έχει στην κατοχή του ο τσεχικός οργανισμός παρέμβασης.

(2)

Η Τσεχική Δημοκρατία ενημέρωσε την Επιτροπή σχετικά με την πρόθεση του οργανισμού παρέμβασης της χώρας να προβεί σε αύξηση κατά 120 000 τόνους της ποσότητας που τίθεται σε δημοπρασία για εξαγωγή. Λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων ποσοτήτων και της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά, θα πρέπει να δοθεί θετική απάντηση στο αίτημα της Τσεχικής Δημοκρατίας.

(3)

Συνεπώς, πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1063/2005 αναλόγως.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1063/2005 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 2

Η δημοπρασία αφορά ανώτατη ποσότητα 395 911 τόνων μαλακού σίτου προς εξαγωγή προς τις τρίτες χώρες, εκτός από την Αλβανία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, την Κροατία, το Λιχτενστάιν, τη Ρουμανία, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο (3) και την Ελβετία.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της 19.7.2005, σ. 11).

(2)  ΕΕ L 174 της 7.7.2005, σ. 36· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1535/2005 (ΕΕ L 247 της 23.9.2005, σ. 3).

(3)  Συμπεριλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου, όπως ορίζεται στο ψήφισμα αριθ. 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999.».


23.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 84/4


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 471/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Μαρτίου 2006

σχετικά με την παρέκκλιση, για το 2006, από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1445/95 όσον αφορά τις ημερομηνίες έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής στον τομέα του βοείου κρέατος

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 29 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1445/95 της Επιτροπής, της 26ης Ιουνίου 1995, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα του βοείου κρέατος και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/80 (2) προβλέπει ότι τα πιστοποιητικά εξαγωγής εκδίδονται την πέμπτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης, εφόσον κανένα ειδικό μέτρο δεν έχει ληφθεί από την Επιτροπή κατά την περίοδο αυτή.

(2)

Λαμβανομένων υπόψη των αργιών του έτους 2006 και της μη τακτικής δημοσίευσης της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τις αργίες αυτές, η ανωτέρω περίοδος των πέντε εργάσιμων ημερών είναι πολύ σύντομη για ναεξασφαλιστεί η ορθή διαχείριση της αγοράς και πρέπει συνεπώς να παραταθεί.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης βοείου κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1445/95, για το 2006, τα πιστοποιητικά για τα οποία έχουν κατατεθεί αιτήσεις κατά τις περιόδους που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού εκδίδονται στις αντίστοιχες ημερομηνίες που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα.

Η παρέκκλιση εφαρμόζεται υπό τον όρο ότι δεν έχει ληφθεί κανένα από τα ειδικά μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1445/95 πριν από τις εν λόγω ημερομηνίες έκδοσης.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 143 της 27.6.1995, σ. 35· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1118/2004 (ΕΕ L 217 της 17.6.2004, σ. 10).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περίοδος για την υποβολή αιτήσεων πιστοποιητικών

Ημερομηνία έκδοσης

από 10 έως 13 Απριλίου 2006

21 Απριλίου 2006

από 22 έως 24 Μαΐου 2006

1 Ιουνίου 2006

από 17 έως 18 Ιουλίου 2006

26 Ιουλίου 2006

από 30 έως 31 Οκτωβρίου 2006

8 Νοεμβρίου 2006

21 Δεκεμβρίου 2006

29 Δεκεμβρίου 2006

από 28 έως 29 Δεκεμβρίου 2006

8 Ιανουαρίου 2007


23.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 84/6


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 472/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Μαρτίου 2006

σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2006, από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1518/2003 όσον αφορά τις ημερομηνίες έκδοσης των πιστοποιητικών εξαγωγής στον τομέα του χοιρείου κρέατος

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2759/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα του χοιρείου κρέατος (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1518/2003 της Επιτροπής, της 28ης Αυγούστου 2003, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εξαγωγής στον τομέα του χοιρείου κρέατος (2) προβλέπει ότι τα πιστοποιητικά εξαγωγής εκδίδονται την Τετάρτη που έπεται της εβδομάδας κατά τη διάρκεια της οποίας έχουν κατατεθεί αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών εφόσον δεν έχει ληφθεί κατά το διάστημα αυτό κανένα ειδικό μέτρο από την Επιτροπή.

(2)

Λαμβάνοντας υπόψη τις αργίες του έτους 2006 και την μη τακτική δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τις ημέρες αυτές, διαπιστώνεται ότι το χρονικό διάστημα μεταξύ της υποβολής των αιτήσεων και της ημερομηνίας χορήγησης των πιστοποιητικών είναι πολύ σύντομο για να διασφαλιστεί ορθή διαχείριση της αγοράς και συνεπώς πρέπει να παραταθεί.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης χοιρείου κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1518/2003, για το έτος 2006, τα πιστοποιητικά εκδίδονται στις ημερομηνίες που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Η παρέκκλιση αυτή ισχύει εφόσον δεν έχει ληφθεί κανένα από τα ειδικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1518/2003 πριν από αυτές τις ημερομηνίες έκδοσης.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1913/2005 (ΕΕ L 307 της 25.11.2005, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 217 της 29.8.2003, σ. 35· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1361/2004 (ΕΕ L 253 της 29.7.2004, σ. 9).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περίοδοι κατάθεσης των αιτήσεων χορήγησης πιστοποιητικών

Ημερομηνίες έκδοσης των πιστοποιητικών

aπό 10 έως 14 Απριλίου 2006

20 Απριλίου 2006

aπό 24 έως 28 Απριλίου 2006

4 Μαΐου 2006

aπό 1η έως 5 Μαΐου 2006

11 Μαΐου 2006

aπό 29 Μαΐου έως 2 Ιουνίου 2006

8 Ιουνίου 2006

aπό 7 έως 11 Αυγούστου 2006

17 Αυγούστου 2006

aπό 23 έως 27 Οκτωβρίου 2006

3 Νοεμβρίου 2006

aπό 18 έως 22 Δεκεμβρίου 2006

28 Δεκεμβρίου 2006

aπό 25 έως 29 Δεκεμβρίου 2006

5 Ιανουαρίου 2007


23.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 84/8


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Μαρτίου 2006

για θέσπιση των εκτελεστικών κανόνων όσον αφορά τον κοινοτικό κατάλογο των αερομεταφορέων οι οποίοι υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας εντός της Κοινότητας, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005, για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αερομεταφορέων των οποίων απαγορεύεται η λειτουργία στην Κοινότητα και την ενημέρωση των επιβατών αεροπορικών μεταφορών σχετικά με την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα, καθώς και για την κατάργηση του άρθρου 9 της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (1) (εφεξής ο «βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 8,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το κεφάλαιο ΙΙ του βασικού κανονισμού θεσπίζει τις διαδικασίες για την ενημέρωση του κοινοτικού καταλόγου αερομεταφορέων που υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας εντός της Κοινότητας, καθώς και τις διαδικασίες που επιτρέπουν στα κράτη μέλη, σε ορισμένες περιπτώσεις, να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την επιβολή της απαγόρευσης λειτουργίας στο έδαφός τους.

(2)

Κρίνεται σκόπιμο να ληφθούν ορισμένα εκτελεστικά μέτρα προκειμένου να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις εν λόγω διαδικασίες.

(3)

Ειδικότερα, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστούν οι πληροφορίες τις οποίες πρέπει να παρέχουν τα κράτη μέλη όταν ζητούν από την Επιτροπή να εκδώσει απόφαση βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού για την ενημέρωση του κοινοτικού καταλόγου, επιβάλλοντας νέα απαγόρευση λειτουργίας, αίροντας υφιστάμενη απαγόρευση ή τροποποιώντας τους σχετικούς όρους.

(4)

Κρίνεται αναγκαίο να θεσπιστούν οι όροι άσκησης του δικαιώματος υπεράσπισης των αερομεταφορέων που υπόκεινται στις αποφάσεις που εξέδωσε η Επιτροπή με αντικείμενο την ενημέρωση του κοινοτικού καταλόγου.

(5)

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του καταλόγου, ο βασικός κανονισμός απαιτεί από την Επιτροπή να συνεκτιμά δεόντως την ανάγκη να λαμβάνονται ταχέως οι αποφάσεις και να προβλέπει, όπου κρίνεται σκόπιμο, μια διαδικασία για επείγουσες περιπτώσεις.

(6)

Η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με κάθε απαγόρευση λειτουργίας που έχει επιβληθεί από τα κράτη μέλη υπό μορφή έκτακτων μέτρων, βάσει του άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 2 του βασικού κανονισμού.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την ασφάλεια των αερομεταφορών (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους λεπτομερείς κανόνες για τις διαδικασίες που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙ του βασικού κανονισμού.

Άρθρο 2

Αιτήματα κρατών μελών για ενημέρωση του κοινοτικού καταλόγου

1.   Το κράτος μέλος που υποβάλλει στην Επιτροπή αίτημα για ενημέρωση του κοινοτικού καταλόγου σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού παρέχει στην Επιτροπή τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα Α του παρόντος κανονισμού.

2.   Τα αιτήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υποβάλλονται γραπτώς στη Γενική Γραμματεία της Επιτροπής. Επιπροσθέτως, οι πληροφορίες που περιγράφονται στο παράρτημα Α κοινοποιούνται ταυτόχρονα στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών της Επιτροπής ηλεκτρονικά. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη η κατάλληλη ηλεκτρονική διαδικασία, οι ίδιες πληροφορίες διαβιβάζονται με τα ταχύτερα δυνατά εναλλακτικά μέσα.

3.   Η Επιτροπή ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη μέσω των εκπροσώπων τους στην επιτροπή για την ασφάλεια των αερομεταφορών, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό της επιτροπής, καθώς και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροπορίας.

Άρθρο 3

Κοινή διαβούλευση με τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία του σχετικού αερομεταφορέα

1.   Το κράτος μέλος που εξετάζει την υποβολή αιτήματος στην Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού καλεί την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στις σχετικές διαβουλεύσεις με τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία του συγκεκριμένου αερομεταφορέα.

2.   Πριν από την έκδοση των αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 και στο άρθρο 5 του βασικού κανονισμού προηγούνται, όπου κρίνεται σκόπιμο και είναι εφικτό, διαβουλεύσεις με τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία του συγκεκριμένου αερομεταφορέα. Εάν είναι δυνατόν, οι διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται από κοινού με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

3.   Σε επείγουσες περιπτώσεις, οι κοινές διαβουλεύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο μετά από την έκδοση των αποφάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2. Σε αυτή την περίπτωση, η σχετική αρχή ενημερώνεται ότι πρόκειται να εκδοθεί απόφαση δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 2 ή του άρθρου 5 παράγραφος 1.

4.   Οι κοινές διαβουλεύσεις μπορούν να διεξαχθούν μέσω αλληλογραφίας και κατά τη διάρκεια επιτόπιων επισκέψεων ώστε να καταστεί δυνατή η συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Άρθρο 4

Άσκηση του δικαιώματος υπεράσπισης του αερομεταφορέα

1.   Όταν η Επιτροπή εξετάζει την έκδοση απόφασης βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 2 ή του άρθρου 5 του βασικού κανονισμού, κοινοποιεί στον υπόψη αερομεταφορέα τα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά και τις εκτιμήσεις που αποτελούν τη βάση της εν λόγω απόφασης. Ο υπόψη αερομεταφορέας έχει τη δυνατότητα να υποβάλει γραπτές παρατηρήσεις στην Επιτροπή εντός δέκα εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης.

2.   Η Επιτροπή ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη μέσω των εκπροσώπων τους στην επιτροπή για την ασφάλεια των αερομεταφορών, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό της εν λόγω επιτροπής. Εφόσον το ζητήσει, ο αερομεταφορέας έχει τη δυνατότητα να εκθέσει τη θέση του προφορικά, πριν από τη λήψη της απόφασης. Εάν κρίνεται σκόπιμο, η προφορική παρουσίαση γίνεται ενώπιον της επιτροπής για την ασφάλεια των αερομεταφορών. Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ο αερομεταφορέας συνεπικουρείται από τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική του εποπτεία, εφόσον το ζητήσει.

3.   Σε επείγουσες περιπτώσεις η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να συμμορφωθεί με την παράγραφο 1 πριν λάβει κάποιο προσωρινό μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού.

4.   Όταν η Επιτροπή εκδίδει απόφαση δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 2 ή του άρθρου 5 του βασικού κανονισμού, ενημερώνει αμελλητί τον αερομεταφορέα και τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία του συγκεκριμένου αερομεταφορέα.

Άρθρο 5

Εφαρμογή

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τα μέτρα που έχουν λάβει προκειμένου να εφαρμόσουν τις αποφάσεις που εξέδωσε η Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 2 ή του άρθρου 5 του βασικού κανονισμού.

Άρθρο 6

Έκτακτα μέτρα που λαμβάνονται από κράτος μέλος

1.   Όταν ένα κράτος μέλος έχει επιβάλει σε έναν αερομεταφορέα άμεση απαγόρευση λειτουργίας στο έδαφός του, όπως προβλέπεται από το άρθρο 6 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, ενημερώνει πάραυτα την Επιτροπή για το γεγονός και κοινοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα Β.

2.   Όταν ένα κράτος μέλος εξακολουθεί να διατηρεί ή έχει επιβάλει σε αερομεταφορέα απαγόρευση λειτουργίας στο έδαφός του, όπως προβλέπεται από το άρθρο 6 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, ενημερώνει πάραυτα την Επιτροπή και κοινοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα Γ.

3.   Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 διαβιβάζονται γραπτώς στη Γενική Γραμματεία της Επιτροπής. Επιπροσθέτως, οι πληροφορίες που περιγράφονται στο παράρτημα Α ή στο παράρτημα Γ κοινοποιούνται ταυτόχρονα στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών της Επιτροπής ηλεκτρονικά. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη η κατάλληλη ηλεκτρονική διαδικασία, οι ίδιες πληροφορίες διαβιβάζονται με τα ταχύτερα δυνατά εναλλακτικά μέσα.

4.   Η Επιτροπή ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη μέσω των εκπροσώπων τους στην επιτροπή για την ασφάλεια των αερομεταφορών, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό της εν λόγω επιτροπής.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

Jacques BARROT

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 15.

(2)  Η εν λόγω επιτροπή συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1991, σχετικά με την εναρμόνιση των τεχνικών κανόνων και των διοικητικών διαδικασιών στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας (ΕΕ L 373 της 31.12.1991, σ. 4).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

Πληροφορίες που παρέχονται από το κράτος μέλος που υποβάλλει αίτημα δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού

Το κράτος μέλος το οποίο υποβάλλει αίτημα ενημέρωσης του κοινοτικού καταλόγου δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού παρέχει στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες:

 

Κράτος μέλος που υποβάλλει το αίτημα

Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα του επίσημου υπεύθυνου επικοινωνίας.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλέφωνο του επισήμου υπεύθυνου επικοινωνίας.

 

Αερομεταφορέας(-είς) και αεροσκάφος(-η)

Ο (οι) υπόψη αερομεταφορέα(-είς) με αναφορά της ονομασίας της νομικής οντότητας (που αναφέρεται στο ΠΑ ή σε ισοδύναμο έγγραφο), της εμπορικής ονομασίας (εάν είναι διαφορετική), του αριθμού του ΠΑ (εάν είναι διαθέσιμος), του αριθμού ΔΟΠΑ αναγνώρισης αερομεταφορέα (εάν είναι γνωστός) και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.

Το (τα) όνομα(-τα) και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας της αρχής ή των αρχών που είναι αρμόδιες για την ρυθμιστική εποπτεία του (των) υπόψη αερομεταφορέα(-ων).

Τα στοιχεία του τύπου ή των τύπων αεροσκάφους, το (τα) κράτος(-η) όπου έχει γίνει η εγγραφή στο μητρώο, τον (τους) αριθμό(-ούς) εγγραφής στο μητρώο και, εφόσον διατίθενται, τους αριθμούς σειράς κατασκευής του σχετικού αεροσκάφους.

 

Αιτούμενη απόφαση

Είδος της αιτούμενης απόφασης: επιβολή απαγόρευσης λειτουργίας, άρση απαγόρευσης λειτουργίας ή τροποποίηση των όρων της απαγόρευσης λειτουργίας.

Πεδίο εφαρμογής της αιτούμενης απόφασης [συγκεκριμένος(-οι) αερομεταφορέας(-είς) ή όλοι οι αερομεταφορείς που υπόκεινται σε συγκεκριμένη αρχή εποπτείας, συγκεκριμένο(-α) αεροσκάφος(-η) ή τύπος(-οι) αεροσκάφους].

 

Αίτημα για επιβολή απαγόρευσης λειτουργίας

Λεπτομερής περιγραφή των προβλημάτων ασφάλειας (παραδείγματος χάριν, αποτελέσματα ελέγχου) που δικαιολογούν την υποβολή αιτήματος πλήρους ή μερικής απαγόρευσης (αναφορικά με καθένα από τα σχετικά κοινά κριτήρια του παραρτήματος του βασικού κανονισμού, λαμβανόμενα με τη σειρά).

Λεπτομερής περιγραφή του (των) συνιστώμενου(-ων) όρου(-ων) που επιτρέπει(-ουν) την ακύρωση/άρση της προτεινόμενης απαγόρευσης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί(-ούν) ως βάση για την εκπόνηση προγράμματος διορθωτικών μέτρων, κατόπιν διαβούλευσης με την αρχή ή τις αρχές που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία του (των) υπόψη αερομεταφορέα(-ων).

 

Αίτημα για άρση της απαγόρευσης λειτουργίας ή τροποποίηση των σχετικών όρων

Ημερομηνία και λεπτομερή στοιχεία του συμφωνηθέντος προγράμματος διορθωτικών μέτρων, κατά περίπτωση.

Αποδεικτικά στοιχεία της επακόλουθης συμμόρφωσης με το συμφωνηθέν πρόγραμμα διορθωτικών μέτρων, κατά περίπτωση.

Ρητή γραπτή επιβεβαίωση της αρχής ή των αρχών που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία του (των) υπόψη αερομεταφορέα(-ων) ότι το πρόγραμμα διορθωτικών μέτρων έχει εφαρμοστεί.

 

Δημοσιότητα

Πληροφορίες σχετικά με το εάν το κράτος μέλος έχει δημοσιοποιήσει το αίτημά του.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Ανακοίνωση από κράτος μέλος των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού για την επιβολή απαγόρευσης λειτουργίας στο έδαφός του

Το κράτος μέλος που ανακοινώνει ότι έχει επιβάλει σε αερομεταφορέα απαγόρευση λειτουργίας στο έδαφός του σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού διαβιβάζει στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες:

 

Κράτος μέλος το οποίο προβαίνει στην ανακοίνωση

Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα του επίσημου υπεύθυνου επικοινωνίας.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλέφωνο του επίσημου υπεύθυνου επικοινωνίας.

 

Αερομεταφορέας(-είς) και αεροσκάφος(-η)

Ο (οι) υπόψη αερομεταφορέα(-είς) με αναφορά της ονομασίας της νομικής οντότητας (που αναφέρεται στο ΠΑ ή σε ισοδύναμο έγγραφο), της εμπορικής ονομασίας (εάν είναι διαφορετική), του αριθμού του ΠΑ (εάν είναι διαθέσιμος), του αριθμού ΔΟΠΑ αναγνώρισης αερομεταφορέα (εάν είναι γνωστός) και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.

Το (τα) όνομα(-τα) και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας της αρχής ή των αρχών που είναι αρμόδιες για την ρυθμιστική εποπτεία του (των) υπόψη αερομεταφορέα(-ων).

Τα στοιχεία του τύπου ή των τύπων αεροσκάφους, το (τα) κράτος(-η) όπου έχει γίνει η εγγραφή στο μητρώο, τον (τους) αριθμό(-ούς) εγγραφής στο μητρώο και, εφόσον διατίθενται, τον (τους) αριθμό(-ούς) σειράς κατασκευής του (των) σχετικού(-ών) αεροσκάφους(-ών).

 

Απόφαση

Ημερομηνία, ώρα και διάρκεια της απόφασης.

Περιγραφή της απόφασης άρνησης, αναστολής, ανάκλησης ή επιβολής περιορισμών σε εξουσιοδότηση λειτουργίας ή σε τεχνική άδεια.

Πεδίο εφαρμογής της απόφασης [συγκεκριμένος(-οι) αερομεταφορέας(-είς) ή όλοι οι αερομεταφορείς που υπόκεινται σε συγκεκριμένη αρχή εποπτείας, συγκεκριμένο(-α) αεροσκάφος(-η) ή τύπος(-οι) αεροσκάφους].

Περιγραφή του (των) όρου(-ων) που επιτρέπουν την ακύρωση/άρση της άρνησης, αναστολής, ανάκλησης ή των περιορισμών της εξουσιοδότησης λειτουργίας ή της τεχνικής άδειας που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος.

 

Προβλήματα ασφάλειας

Λεπτομερής περιγραφή των προβλημάτων ασφάλειας (παραδείγματος χάριν, αποτελέσματα ελέγχου) τα οποία δικαιολογούν την απόφαση πλήρους ή μερικής απαγόρευσης (αναφορικά με καθένα από τα σχετικά κοινά κριτήρια του παραρτήματος του βασικού κανονισμού, λαμβανόμενα με τη σειρά).

 

Δημοσιοποίηση

Πληροφορίες σχετικά με το εάν το κράτος μέλος έχει δημοσιοποιήσει την απαγόρευσή του.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Ανακοίνωση από κράτος μέλος των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού για τη διατήρηση ή την επιβολή απαγόρευσης λειτουργίας στο έδαφός του, όταν η Επιτροπή έχει αποφασίσει να μην συμπεριλάβει παρόμοια μέτρα στον κοινοτικό κατάλογο

Το κράτος μέλος το οποίο ανακοινώνει ότι διατηρεί ή έχει επιβάλλει στο έδαφός του απαγόρευση λειτουργίας σε αερομεταφορέα όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού διαβιβάζει στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες:

 

Κράτος μέλος το οποίο προβαίνει στην ανακοίνωση

Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα του επίσημου υπεύθυνου επικοινωνίας.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλέφωνο του επίσημου υπεύθυνου επικοινωνίας.

 

Αερομεταφορέας(-είς) και αεροσκάφος(-η)

Ο (οι) υπόψη αερομεταφορέα(-είς) με αναφορά της ονομασίας της νομικής οντότητας (που αναφέρεται στο ΠΑ ή σε ισοδύναμο έγγραφο), της εμπορικής ονομασίας (εάν είναι διαφορετική), του αριθμού του ΠΑ (εάν είναι διαθέσιμος), του αριθμού ΔΟΠΑ αναγνώρισης αερομεταφορέα (εάν είναι γνωστός).

 

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής

Ημερομηνία και παραπομπή σε κάθε σχετικό έγγραφο της Επιτροπής.

Ημερομηνία της απόφασης της Επιτροπής/της επιτροπής για την ασφάλεια των αερομεταφορών.

 

Πρόβλημα ασφάλειας που επηρεάζει ειδικά το κράτος μέλος


23.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 84/14


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 474/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Μαρτίου 2006

για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αερομεταφορέων οι οποίοι υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας εντός της Κοινότητας, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005, για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αερομεταφορέων των οποίων απαγορεύεται η λειτουργία στην Κοινότητα και την ενημέρωση των επιβατών αεροπορικών μεταφορών σχετικά με την ταυτότητα του πραγματικού αερομεταφορέα, καθώς και για την κατάργηση του άρθρου 9 της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (1), και ιδίως το άρθρο 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το Κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2111/2005 (εφεξής «ο βασικός κανονισμός») θεσπίζει τις διαδικασίες για τη σύσταση κοινοτικού καταλόγου αερομεταφορέων οι οποίοι υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας εντός της Κοινότητας, καθώς και τις διαδικασίες που επιτρέπουν στα κράτη μέλη, σε ορισμένες περιπτώσεις, να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα επιβάλλοντας απαγόρευση λειτουργίας στο έδαφός τους.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού, κάθε κράτος μέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή την ταυτότητα των αερομεταφορέων οι οποίοι υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας στο έδαφός του, καθώς και τους λόγους που οδήγησαν στη θέσπιση της εν λόγω απαγόρευσης και κάθε άλλη σχετική πληροφορία.

(3)

Η Επιτροπή ενημέρωσε όλους τους ενδιαφερόμενους αερομεταφορείς είτε άμεσα, είτε όταν αυτό δεν ήταν εφικτό μέσω των αρχών που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία τους, αναφέροντας τα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά και τις εκτιμήσεις που θα πρέπει να αποτελούν τη βάση προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την επιβολή στους εν λόγω αερομεταφορείς απαγόρευσης λειτουργίας εντός της Κοινότητας.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή έδωσε στους υπόψη αερομεταφορείς την ευκαιρία να συμβουλευθούν τα έγγραφα που παρασχέθηκαν από τα κράτη μέλη, να υποβάλουν γραπτές παρατηρήσεις και να προβούν σε προφορική παρουσίαση των θέσεών τους στην Επιτροπή εντός δέκα εργασίμων ημερών, καθώς και στην Επιτροπή για την Ασφάλεια των Αερομεταφορών (2).

(5)

Τα κοινά κριτήρια για την εξέταση της απαγόρευσης λειτουργίας για λόγους ασφαλείας σε κοινοτικό επίπεδο παρατίθενται στο παράρτημα του βασικού κανονισμού.

(6)

Υπάρχουν επαληθευμένα αποδεικτικά στοιχεία για σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την ασφάλεια εκ μέρους της Air Bangladesh, σχετικά με συγκεκριμένο αεροσκάφος του στόλου της. Οι εν λόγω ελλείψεις εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχων στο διάδρομο προσγείωσης που διενεργήθηκαν από τη Γερμανία, στο πλαίσιο του SAFA (Πρόγραμμα Αξιολόγησης της Ασφάλειας Ξένων Αεροσκαφών) (3).

(7)

Η Air Bangladesh δεν απάντησε επαρκώς και εγκαίρως στην έρευνα της αρχής πολιτικής αεροπορίας της Γερμανίας σχετικά με τις πτυχές ασφάλειας της λειτουργίας της, επιδεικνύοντας έλλειψη διαφάνειας ή ενημέρωσης, όπως καταδεικνύεται από την απουσία απάντησης στις επιστολές που εστάλησαν από το εν λόγω κράτος μέλος. Έως σήμερα η Γερμανία δεν είχε τη δυνατότητα να επαληθεύσει εάν οι ελλείψεις ασφαλείας επανορθώθηκαν.

(8)

Οι αρχές του Μπαγκλαντές που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία της Air Bangladesh δεν διενήργησαν επαρκή εποπτεία επί συγκεκριμένου αεροσκάφους το οποίο χρησιμοποιεί ο εν λόγω αερομεταφορέας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη σύμβαση του Σικάγου.

(9)

Ως εκ τούτου, βάσει των κοινών κριτηρίων, εκτιμάται ότι η Air Bangladesh πρέπει να υποβληθεί σε αυστηρό περιορισμό λειτουργίας και να συμπεριληφθεί στο παράρτημα Β.

(10)

Υπάρχουν επαληθευμένα αποδεικτικά στοιχεία για σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την ασφάλεια εκ μέρους της Air Koryo. Οι εν λόγω ελλείψεις εντοπίστηκαν από τη Γαλλία και τη Γερμανία, κατά τη διάρκεια ελέγχων στο διάδρομο προσγείωσης που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος SAFA (4).

(11)

Διαπιστώθηκε η μόνιμη αδυναμία της Air Koryo να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που είχαν ήδη προηγουμένως επισημανθεί από τη Γαλλία, κατά τη διάρκεια άλλων ελέγχων στον διάδρομο προσγείωσης που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος SAFA (5).

(12)

Υπάρχουν τεκμηριωμένες πληροφορίες που αφορούν σοβαρά περιστατικά, οι οποίες κοινοποιήθηκαν από τη Γαλλία, και από τις οποίες προκύπτουν λανθάνουσες ελλείψεις συστημικής ασφάλειας εκ μέρους της Air Koryo.

(13)

H Air Koryo επέδειξε αδυναμία να αντιμετωπίσει τις εν λόγω ελλείψεις ασφαλείας.

(14)

Η Air Koryo δεν απάντησε επαρκώς και εγκαίρως στην έρευνα της αρχής πολιτικής αεροπορίας της Γαλλίας σχετικά με τις πτυχές ασφαλείας της λειτουργίας της, επιδεικνύοντας έλλειψη διαφάνειας ή ενημέρωσης, όπως καταδεικνύεται από την απουσία απάντησης στο αίτημα του εν λόγω κράτους μέλους.

(15)

Το πρόγραμμα διορθωτικών μέτρων που υπεβλήθη από την Air Koryo ως απάντηση στο αίτημα της Γαλλίας δεν ήταν κατάλληλο και επαρκές προκειμένου να επανορθώσει τις σοβαρές ελλείψεις ασφαλείας που εντοπίστηκαν.

(16)

Οι αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία της Air Koryo δεν διενήργησαν κατάλληλη εποπτεία επί του εν λόγω αερομεταφορέα, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη σύμβαση του Σικάγου.

(17)

Ως εκ τούτου, βάσει των κοινών κριτηρίων, εκτιμάται ότι η Air Koryo δεν πληροί τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας.

(18)

Υπάρχουν επαληθευμένα αποδεικτικά στοιχεία για σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την ασφάλεια ορισμένων αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται από την Ariana Afghan Airlines. Οι εν λόγω ελλείψεις εντοπίστηκαν από τη Γερμανία κατά τη διάρκεια ελέγχων στο διάδρομο προσγείωσης που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος SAFA (6).

(19)

H Ariana Afghan Airlines επέδειξε αδυναμία να αντιμετωπίσει τις εν λόγω ελλείψεις ασφαλείας.

(20)

Η Ariana Afghan Airlines δεν απάντησε επαρκώς και εγκαίρως στην έρευνα της αρχής πολιτικής αεροπορίας της Γερμανίας σχετικά με τις πτυχές ασφάλειας της λειτουργίας της, επιδεικνύοντας έλλειψη ενημέρωσης, όπως καταδεικνύεται από την απουσία κατάλληλης απάντησης στις επιστολές που εστάλησαν από το εν λόγω κράτος μέλος.

(21)

Οι αρμόδιες αρχές του Αφγανιστάν, στο μητρώο του οποίου είναι εγγεγραμμένα τα αεροσκάφη που χρησιμοποιεί η Ariana Afghan Airlines, δεν διενήργησαν μια απολύτως κατάλληλη εποπτεία των αεροσκαφών που χρησιμοποιεί ο εν λόγω αερομεταφορέας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη σύμβαση του Σικάγου.

(22)

Ως εκ τούτου, βάσει των κοινών κριτηρίων, εκτιμάται ότι η Ariana Afghan Airlines δεν πληροί τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας για όλα τα αεροσκάφη που χρησιμοποιεί, εξαιρουμένου του A310 με αριθμό καταχώρισης στο μητρώο F-GYYY, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο της Γαλλίας και υπόκειται στην εποπτεία των γαλλικών αρχών.

(23)

Υπάρχουν επαληθευμένα αποδεικτικά στοιχεία για σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την ασφάλεια εκ μέρους της BGB Air. Οι εν λόγω ελλείψεις εντοπίστηκαν από την Ιταλία, κατά τη διάρκεια ελέγχων στο διάδρομο προσγείωσης που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος SAFA (7).

(24)

Η BGB Air επέδειξε αδυναμία ή απροθυμία να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις ασφάλειας, όπως απεδείχθη από την υποβολή αυτοαξιολόγησης με γνώμονα τα πρότυπα της ΔΟΠΑ, βάσει του Καταλόγου Σημείων Ελέγχου Ξένου Αερομεταφορέα που παρασχέθηκε από την Ιταλία, η οποία διαπιστώθηκε ότι δεν είναι σύμφωνη με τα πορίσματα των μεταγενέστερων ελέγχων στο πλαίσιο του SAFA.

(25)

Η BGB Air δεν απάντησε επαρκώς στην έρευνα της αρχής πολιτικής αεροπορίας της Ιταλίας σχετικά με τις πτυχές ασφάλειας της λειτουργίας της, επιδεικνύοντας έλλειψη διαφάνειας ή ενημέρωσης, όπως καταδεικνύεται από την απουσία απάντησης στις επιστολές που εστάλησαν από το εν λόγω κράτος μέλος.

(26)

Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για την εφαρμογή κατάλληλου προγράμματος διορθωτικών μέτρων υποβληθέντος από την BGB Air για να αντιμετωπίσει τις σοβαρές ελλείψεις ασφαλείας ως απάντηση στο αίτημα της Ιταλίας.

(27)

Οι αρχές του Καζακστάν που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία της BGB Air δεν συνεργάστηκαν πλήρως με την αρχή πολιτικής αεροπορίας της Ιταλίας όταν διατυπώθηκαν ανησυχίες σχετικά με την ασφαλή λειτουργία της BGB Air που πιστοποιήθηκε στο εν λόγω κράτος, όπως καταδεικνύεται από την απουσία απάντησης στις επιστολές που εστάλησαν από το εν λόγω κράτος μέλος.

(28)

Ως εκ τούτου, βάσει των κοινών κριτηρίων, εκτιμάται ότι η BGB Air δεν πληροί τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας.

(29)

Υπάρχουν επαληθευμένα αποδεικτικά στοιχεία για σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την ασφάλεια εκ μέρους της Buraq Air, σχετικά με τις οικείες δραστηριότητες μεταφοράς εμπορευμάτων. Οι εν λόγω ελλείψεις εντοπίστηκαν από τη Σουηδία και τις Κάτω Χώρες, κατά τη διάρκεια ελέγχων στο διάδρομο προσγείωσης που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος SAFA (8).

(30)

Η Buraq Air δεν απάντησε επαρκώς και εγκαίρως στην έρευνα της αρχής πολιτικής αεροπορίας της Γερμανίας σχετικά με τις πτυχές ασφάλειας των οικείων δραστηριοτήτων μεταφοράς εμπορευμάτων, επιδεικνύοντας έλλειψη διαφάνειας ή ενημέρωσης, όπως καταδεικνύεται από την απουσία απάντησης στις επιστολές που εστάλησαν από το εν λόγω κράτος μέλος.

(31)

Οι αρχές της Λιβύης που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία της Buraq Air δεν διενήργησαν επαρκή εποπτεία επί των δραστηριοτήτων μεταφοράς εμπορευμάτων του εν λόγω αερομεταφορέα, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη σύμβαση του Σικάγου.

(32)

Ως εκ τούτου, βάσει των κοινών κριτηρίων, εκτιμάται ότι η Buraq Air πρέπει να υποβληθεί σε αυστηρούς περιορισμούς λειτουργίας και να συμπεριληφθεί στο παράρτημα Β.

(33)

Υπάρχουν επαληθευμένα αποδεικτικά στοιχεία για σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την ασφάλεια εκ μέρους της Air Service Comores. Οι εν λόγω ελλείψεις εντοπίστηκαν από ένα κράτος μέλος, τη Γαλλία, κατά τη διάρκεια ελέγχων στο διάδρομο προσγείωσης που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος SAFA (9).

(34)

Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για την εφαρμογή κατάλληλου προγράμματος διορθωτικών μέτρων υποβληθέντος από την Air Service Comores για να αντιμετωπίσει τις σοβαρές ελλείψεις ασφαλείας ως απάντηση στο αίτημα της Γαλλίας.

(35)

Οι αρχές που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία της Air Service Comores κατέδειξαν αδυναμία να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις ασφαλείας.

(36)

Οι αρχές των Κομορών που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία δεν συνεργάστηκαν εγκαίρως με την αρχή πολιτικής αεροπορίας της Γαλλίας όταν διατυπώθηκαν ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια της λειτουργίας του αερομεταφορέα που έλαβε άδεια ή πιστοποίηση στο εν λόγω κράτος.

(37)

Ως εκ τούτου, βάσει των κοινών κριτηρίων, εκτιμάται ότι η Air Service Comores δεν πληροί τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας.

(38)

Υπάρχουν επαληθευμένα αποδεικτικά στοιχεία για σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την ασφάλεια εκ μέρους της GST Aero Air Company. Οι εν λόγω ελλείψεις εντοπίστηκαν από την Ιταλία, κατά τη διάρκεια ελέγχων στο διάδρομο προσγείωσης που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος SAFA (10).

(39)

Η GST Aero Air Company κατέδειξε αδυναμία ή απροθυμία να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις ασφάλειας.

(40)

Η GST Aero Air Company δεν απάντησε επαρκώς και εγκαίρως στην έρευνα της αρχής πολιτικής αεροπορίας της Ιταλίας σχετικά με τις πτυχές ασφάλειας της λειτουργίας της, επιδεικνύοντας έλλειψη διαφάνειας ή ενημέρωσης, όπως καταδεικνύεται από την απουσία απάντησης στις επιστολές που εστάλησαν από το εν λόγω κράτος μέλος.

(41)

Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για την εφαρμογή κατάλληλου προγράμματος διορθωτικών μέτρων υποβληθέντος από την GST Aero Air Company για να αντιμετωπίσει τις σοβαρές ελλείψεις ασφαλείας ως απάντηση στο αίτημα της Ιταλίας.

(42)

Οι αρχές του Καζακστάν που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία της GST Aero Air Company δεν συνεργάστηκαν πλήρως με την αρχή πολιτικής αεροπορίας της Ιταλίας όταν διατυπώθηκαν ανησυχίες σχετικά με την ασφαλή λειτουργία του αερομεταφορέα που έλαβε άδεια ή πιστοποίηση στο εν λόγω κράτος, όπως καταδεικνύεται από τη μερική απάντηση στις επιστολές που εστάλησαν από την Ιταλία.

(43)

Ως εκ τούτου, βάσει των κοινών κριτηρίων, εκτιμάται ότι η GST Aero Air Company δεν πληροί τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας.

(44)

Οι αρχές του Κιργιστάν που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία κατέδειξαν ανεπάρκεια ως προς την εφαρμογή και επιβολή των σχετικών προτύπων ασφαλείας αναφορικά με την Phoenix Aviation. Ενώ το Πιστοποιητικό Αερομεταφορέα της Phoenix Aviation εκδόθηκε από το Κιργιστάν, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν ότι ο αερομεταφορέας έχει την κύρια επιχειρηματική του έδρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), αντίθετα προς τις απαιτήσεις του παραρτήματος 6 της σύμβασης του Σικάγου. Η έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου για την Ασφάλεια των Μεταφορών των ΗΠΑ (11) για τα πραγματικά περιστατικά ενός δυστυχήματος που συνέβη στην πτήση 904 της Kam Air, της οποίας την εκμετάλλευση είχε η Phoenix Aviation, αναφέρει ότι η Phoenix Aviation έχει την έδρα της στα ΗΑΕ.

(45)

Ως εκ τούτου, βάσει των κοινών κριτηρίων, εκτιμάται ότι η Phoenix Aviation δεν πληροί τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας.

(46)

Υπάρχουν επαληθευμένα αποδεικτικά στοιχεία για σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την ασφάλεια εκ μέρους της Phuket Airlines. Οι εν λόγω ελλείψεις διαπιστώθηκαν από κράτη μέλη, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Κάτω Χώρες, κατά τη διάρκεια ελέγχων στο διάδρομο προσγείωσης οι οποίοι διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος SAFA (12).

(47)

H Phuket Airlines επέδειξε αδυναμία να αντιμετωπίσει εγκαίρως και επαρκώς τις εν λόγω ελλείψεις ασφαλείας.

(48)

Οι αρχές της Ταϊλάνδης που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία δεν συνεργάστηκαν πλήρως με την αρχή πολιτικής αεροπορίας των Κάτω Χωρών όταν διατυπώθηκαν ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια της Phuket Airlines που πιστοποιήθηκε στο εν λόγω κράτος, όπως καταδεικνύεται από την απουσία επαρκών απαντήσεων στις επιστολές του εν λόγω κράτους μέλους.

(49)

Ως εκ τούτου, βάσει των κοινών κριτηρίων, εκτιμάται ότι η Phuket Airlines δεν πληροί τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας.

(50)

Υπάρχουν επαληθευμένα αποδεικτικά στοιχεία για σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την ασφάλεια εκ μέρους της Reem Air. Οι εν λόγω ελλείψεις εντοπίστηκαν αρχικά από τις Κάτω Χώρες, κατά τη διάρκεια ελέγχων στο διάδρομο προσγείωσης που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος SAFA (13).

(51)

Η μόνιμη αδυναμία της Reem Air να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις επιβεβαιώθηκε από τις Κάτω Χώρες κατά τη διάρκεια μεταγενέστερων ελέγχων στο διάδρομο προσγείωσης οι οποίοι διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος SAFA (14).

(52)

Η Reem Air επέδειξε αδυναμία ή απροθυμία να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις ασφάλειας.

(53)

Η Reem Air δεν απάντησε επαρκώς και εγκαίρως στην έρευνα της αρχής πολιτικής αεροπορίας των Κάτω Χωρών σχετικά με τις πτυχές ασφάλειας της λειτουργίας της, επιδεικνύοντας έλλειψη διαφάνειας ή ενημέρωσης, όπως καταδεικνύεται από την απουσία απάντησης στην αλληλογραφία που εστάλη από το εν λόγω κράτος μέλος.

(54)

Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για την εφαρμογή κατάλληλου προγράμματος διορθωτικών μέτρων υποβληθέντος από την Reem Air για να αντιμετωπίσει τις διαπιστωμένες σοβαρές ελλείψεις ασφαλείας ως απάντηση στο αίτημα των Κάτω Χωρών.

(55)

Οι αρχές του Κιργιστάν που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία της Reem Air δεν διενήργησαν επαρκή εποπτεία επί του εν λόγω αερομεταφορέα, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη σύμβαση του Σικάγου, όπως αποδεικνύεται από την συνεχιζόμενη παρουσία σοβαρών ελλείψεων ασφάλειας. Επιπροσθέτως, οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την Reem Air στην Επιτροπή κατά τη διάρκεια ακρόασης που πραγματοποιήθηκε για την εν λόγω εταιρεία αποδεικνύουν ότι ενώ το Πιστοποιητικό Αερομεταφορέα της Reem Air εκδόθηκε από το Κιργιστάν, ο συγκεκριμένος αερομεταφορέας έχει την κύρια επιχειρηματική έδρα του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), αντίθετα προς τις απαιτήσεις του παραρτήματος 6 της σύμβασης του Σικάγου.

(56)

Ως εκ τούτου, βάσει των κοινών κριτηρίων, εκτιμάται ότι η Reem Air δεν πληροί τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας.

(57)

Υπάρχουν επαληθευμένα αποδεικτικά στοιχεία για σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την ασφάλεια εκ μέρους της Silverback Cargo Freighters. Οι εν λόγω ελλείψεις εντοπίστηκαν από το Βέλγιο, κατά τη διάρκεια ελέγχων στο διάδρομο προσγείωσης που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος SAFA (15).

(58)

Η Silverback Cargo Freighters η οποία διασφαλίζει η ίδια τη συντήρηση των αεροσκαφών της (έλεγχοι A&Β), δεν απάντησε επαρκώς σε έρευνα της αρχής πολιτικής αεροπορίας του εν λόγω κράτους μέλους σχετικά με τις πτυχές ασφάλειας της λειτουργίας της, επιδεικνύοντας έλλειψη διαφάνειας ή ενημέρωσης, όπως καταδεικνύεται από την απουσία κατάλληλης απάντησης στα αιτήματα που υποβλήθηκαν από το εν λόγω κράτος μέλος.

(59)

Ως εκ τούτου, βάσει των κοινών κριτηρίων, εκτιμάται ότι η Silverback Cargo Freighters δεν πληροί τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας.

(60)

Παρά τις προσπάθειές τους, οι αρχές πολιτικής αεροπορίας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό («ΛΔΚ») εξακολουθούν να δυσκολεύονται να εφαρμόσουν και να επιβάλουν τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας, όπως καταδεικνύεται από τη Συνοπτική Έκθεση Ελέγχου της Διεύθυνσης Πολιτικής Αεροπορίας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΠΠΕΔΕΑ (Παγκόσμιο Πρόγραμμα Ελέγχου των Δραστηριοτήτων Εποπτείας της Ασφάλειας) της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) (Κινσάσα, 11-18 Ιουνίου 2001)· ειδικότερα, αυτή τη στιγμή δεν εφαρμόζεται κανένα σύστημα για την πιστοποίηση των αερομεταφορέων.

(61)

Οι αρχές της ΛΔΚ που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία έχουν συνεπώς επιδείξει αδυναμία προκειμένου να διεξάγουν επαρκή εποπτεία όσον αφορά την ασφάλεια.

(62)

Στην Central Air Express έχει επιβληθεί απαγόρευση λειτουργίας λόγω τεκμηριωμένων ελλείψεων σχετικά με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας και λόγω της έλλειψης συνεργασίας της με κράτος μέλος.

(63)

Το Βέλγιο (16) και η Hewa Bora Airways (HBA) διαβίβασαν πληροφορίες που καταδεικνύουν ότι, στην περίπτωση της HBA, οι ελλείψεις που παρατηρήθηκαν κατά το παρελθόν από τις βελγικές αρχές επανορθώθηκαν σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά συγκεκριμένα αεροσκάφη. Το Βέλγιο ενημέρωσε περαιτέρω την Επιτροπή ότι προτίθεται να υποβάλει την HBA σε συστηματικούς ελέγχους στο διάδρομο προσγείωσης. Ενόψει των ανωτέρω, θεωρείται ότι πρέπει να επιτραπεί στον εν λόγω αερομεταφορέα να συνεχίσει τις τρέχουσες δραστηριότητές του.

(64)

Ως εκ τούτου, βάσει των κοινών κριτηρίων, εκτιμάται ότι όλοι οι αερομεταφορείς που έχουν λάβει πιστοποίηση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) πρέπει να συμπεριληφθούν στο παράρτημα Α, εξαιρουμένης της Hewa Bora Airways (HBA) η οποία πρέπει να συμπεριληφθεί στο παράρτημα Β.

(65)

Οι αρχές της Ισημερινής Γουινέας που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία δεν συνεργάστηκαν πλήρως με την αρχή πολιτικής αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ), όταν διατυπώθηκαν ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια της λειτουργίας των αερομεταφορέων που έλαβαν άδεια ή πιστοποίηση στο εν λόγω κράτος. Το ΗΒ έστειλε επιστολή στον Γενικό Διευθυντή Πολιτικής Αεροπορίας της Ισημερινής Γουινέας, στις 27 Μαρτίου 2002 (17), ζητώντας διευκρινίσεις επί των ακόλουθων σημείων:

σημαντική αύξηση του αριθμού των αεροσκαφών που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Ισημερινής Γουινέας και πληροφορίες ότι το Aircraft Registration Bureau (Γραφείο Καταχώρισης Αεροσκαφών) ή παρόμοιος οργανισμός ενδέχεται να διαχειρίζεται το μητρώο·

το γεγονός ότι πολλοί αερομεταφορείς που έχουν Πιστοποιητικό Αερομεταφορέα (ΠΑ) το οποίο εκδόθηκε από την Ισημερινή Γουινέα δεν έχουν την κύρια επιχειρηματική τους έδρα στην Ισημερινή Γουινέα.

Με την επιστολή ενημερώθηκε επίσης ο Γενικός Διευθυντής Πολιτικής Αεροπορίας ότι το ΗΒ δεν ήταν πλέον σε θέση να επιτρέψει περαιτέρω εκτέλεση εμπορικών πτήσεων προς το έδαφός του από τις αερογραμμές της Ισημερινής Γουινέας, έως ότου οι αρχές του ΗΒ βεβαιωθούν ότι οι εν λόγω αερογραμμές αποτελούν αντικείμενο ικανοποιητικής εποπτείας. Η Ισημερινή Γουινέα δεν απάντησε στη συγκεκριμένη επιστολή.

(66)

Οι αρχές της Ισημερινής Γουινέας που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία επέδειξαν ανεπάρκεια ως προς την εφαρμογή και επιβολή των σχετικών προτύπων ασφαλείας, ιδίως όπως κατέδειξαν οι έλεγχοι και τα σχετικά προγράμματα διορθωτικών μέτρων που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Προγράμματος Ελέγχου των Δραστηριοτήτων Εποπτείας της Ασφάλειας (ΠΠΕΔΕΑ) της ΔΟΠΑ. Σχετικός έλεγχος της Ισημερινής Γουινέας στο πλαίσιο του ΠΠΕΔΕΑ έλαβε χώρα τον Μάιο του 2001, του οποίου η έκθεση ελέγχου (18) κατέδειξε ότι η αρχή πολιτικής αεροπορίας δεν ήταν σε θέση τη στιγμή του ελέγχου να εξασφαλίσει την επαρκή εποπτεία των αερομεταφορέων που υπάγονται στην αρμοδιότητά της και να διασφαλίσει ότι λειτουργούν σύμφωνα με τα πρότυπα της ΔΟΠΑ. Στα εν λόγω πορίσματα ελέγχου επισημαίνονται κυρίως τα ακόλουθα σημεία:

απουσία οργάνωσης ικανής να αναλάβει δραστηριότητες εποπτείας της ασφάλειας, κυρίως δε απουσία εξειδικευμένου προσωπικού στους τομείς της έκδοσης αδειών, της εκμετάλλευσης αεροσκαφών ή της αξιοπλοΐας·

ανικανότητα εντοπισμού του αριθμού των αεροσκαφών στο μητρώο ή του αριθμού των έγκυρων πιστοποιητικών αξιοπλοΐας που έχουν εκδοθεί·

αδυναμία θέσπισης ενός διαρθρωμένου συστήματος για την πιστοποίηση και εποπτεία των αερομεταφορέων·

αδυναμία θέσπισης κανονιστικών διατάξεων για τις αεροναυτικές λειτουργίες·

αδυναμία διενέργειας εποπτείας επί των εγκεκριμένων αερομεταφορέων·

αδυναμία εφαρμογής συστήματος για την εκτέλεση των βασικών καθηκόντων του οργάνου ελέγχου της αξιοπλοΐας.

Επιπλέον, η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας της Ισημερινής Γουινέας δεν υπέβαλε ποτέ έως σήμερα στη ΔΟΠΑ σχέδιο μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που επισημαίνονται στα πορίσματα του ελέγχου (19) και κατά συνέπεια δεν πραγματοποιήθηκε η αποστολή παρακολούθησης του ελέγχου.

(67)

Οι αρχές της Ισημερινής Γουινέας που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία επέδειξαν ανεπάρκεια ως προς την εφαρμογή και επιβολή των σχετικών προτύπων ασφαλείας σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη σύμβαση του Σικάγου. Πράγματι, ορισμένοι κάτοχοι Πιστοποιητικού Αερομεταφορέα (ΠΑ) που εκδόθηκε από την Ισημερινή Γουινέα δεν είχαν την κύρια επιχειρηματική τους έδρα στην Ισημερινή Γουινέα, αντίθετα προς τις απαιτήσεις του παραρτήματος 6 της σύμβασης του Σικάγου (20).

(68)

Οι αρχές της Ισημερινής Γουινέας που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία των κάτωθι αερομεταφορέων επέδειξαν αδυναμία να διενεργήσουν επαρκή εποπτεία όσον αφορά την ασφάλεια επί των ακόλουθων αερομεταφορέων: Air Consul SA, Avirex Guinée Equatoriale, COAGE — Compagnie Aérienne de Guinée Equatorial, Ecuato Guineana de Aviación, Ecuatorial Cargo, GEASA — Guinea Ecuatorial Airlines SA, GETRA — Guinea Ecuatorial de Transportes Aéreos, Jetline Inc., King Transavia Cargo, Prompt Air GE SA, UTAGE — Unión de Transporte Aéreo de Guinea Ecuatorial.

(69)

Ως εκ τούτου, βάσει των κοινών κριτηρίων, εκτιμάται ότι όλοι οι αερομεταφορείς που έλαβαν πιστοποίηση στην Ισημερινή Γουινέα πρέπει να υποβληθούν σε απαγόρευση λειτουργίας και να συμπεριληφθούν στο παράρτημα Α.

(70)

Υπάρχουν επαληθευμένα αποδεικτικά στοιχεία για σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την ασφάλεια εκ μέρους της International Air Services, η οποία έχει λάβει πιστοποίηση στη Λιβερία. Οι εν λόγω ελλείψεις εντοπίστηκαν από τη Γαλλία, κατά τη διάρκεια ελέγχων στο διάδρομο προσγείωσης που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος SAFA (21).

(71)

Οι αρχές της Λιβερίας που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία δεν συνεργάστηκαν πλήρως με την αρχή πολιτικής αεροπορίας του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) όταν ενημερώθηκαν για σοβαρές ελλείψεις ασφάλειας κατά τη διάρκεια ελέγχων στο διάδρομο προσγείωσης ενός αεροσκάφους που είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο της Λιβερίας, οι οποίοι διενεργήθηκαν από την αρχή πολιτικής αεροπορίας του ΗΒ στις 5 Μαρτίου 1996 (22). Οι ανησυχίες για την ασφάλεια της λειτουργίας των αερομεταφορέων που έχουν λάβει άδεια ή πιστοποίηση στη Λιβερία διατυπώθηκαν αμέσως μετά τις 12 Μαρτίου 1996, όταν η λιβεριανή Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας ενημερώθηκε από την Αρχή πολιτικής αεροπορίας του ΗΒ ότι όλα τα αιτήματα για έκδοση άδειας σε αεροσκάφη εγγεγραμμένα στο μητρώο της Λιβερίας με σκοπό την εκτέλεση εμπορικών πτήσεων προς το ΗΒ θα απορρίπτονταν, έως ότου οι αρχές της Λιβερίας ήταν σε θέση να αποδείξουν την ύπαρξη αποτελεσματικού ρυθμιστικού συστήματος για τη διασφάλιση της αξιοπλοΐας των αεροσκαφών που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Λιβερίας. Καμία απάντηση δεν ελήφθη από τις αρχές της Λιβερίας. Ομοίως, οι λιβεριανές αρχές δεν συνεργάστηκαν πλήρως με την αρχή πολιτικής αεροπορίας της Γαλλίας, αρνούμενες να απαντήσουν όταν το συγκεκριμένο κράτος μέλος διατύπωσε ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια της λειτουργίας αερομεταφορέα που έχει λάβει άδεια ή πιστοποίηση στη Λιβερία.

(72)

Οι αρχές της Λιβερίας που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία επέδειξαν ανεπάρκεια ως προς την εφαρμογή και επιβολή των σχετικών προτύπων ασφαλείας. Η ίδια η κυβέρνηση της Λιβερίας παραδέχτηκε το 1996 (23) ότι δεν ήταν σε θέση να εξακολουθήσει να διενεργεί ρυθμιστικό έλεγχο επί αεροσκαφών εγγεγραμμένων στο λιβεριανό μητρώο, εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου. Ενώ η Γενική Ειρηνευτική Συμφωνία υπεγράφη το 2003 και τα Ηνωμένα Έθνη και η Εθνική Μεταβατική Κυβέρνηση της Λιβερίας εφαρμόζουν με αργό ρυθμό μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας, δεν θεωρείται πιθανό να έχει βελτιωθεί από το 1996 έως σήμερα η ικανότητα της κυβέρνησης να διαχειριστεί το οικείο μητρώο. Η ΔΟΠΑ δεν έχει ακόμη διεξάγει έλεγχο στο πλαίσιο του ΠΠΕΔΕΑ στη Λιβερία λόγω της κατάστασης εξαιτίας του θέματος της ασφάλειας.

(73)

Οι αρχές της Λιβερίας που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία των κάτωθι αερομεταφορέων επέδειξαν αδυναμία να διενεργήσουν επαρκή εποπτεία όσον αφορά την ασφάλεια επί των ακόλουθων αερομεταφορέων: International Air Services Inc., Satgur Air Transport Corp., Weasua Air Transport Co. Ltd.

(74)

Ως εκ τούτου, βάσει των κοινών κριτηρίων, εκτιμάται ότι όλοι οι αερομεταφορείς που έλαβαν πιστοποίηση στη Λιβερία πρέπει να υποβληθούν σε απαγόρευση λειτουργίας και να συμπεριληφθούν στο παράρτημα Α.

(75)

Υπάρχουν επαληθευμένα αποδεικτικά στοιχεία για σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά την ασφάλεια εκ μέρους της Air Universal Ltd. Οι εν λόγω ελλείψεις εντοπίστηκαν από τη Σουηδία, κατά τη διάρκεια ελέγχων στο διάδρομο προσγείωσης, οι οποίοι διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος SAFA (24).

(76)

Οι αρχές της Σιέρρα Λεόνε που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία δεν συνεργάστηκαν πλήρως με την αρχή πολιτικής αεροπορίας της Σουηδίας όταν διατυπώθηκαν ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια λειτουργίας της Air Universal Ltd που έλαβε πιστοποίηση στο εν λόγω κράτος, όπως καταδεικνύεται από την απουσία απάντησης στην αλληλογραφία του εν λόγω κράτους μέλους.

(77)

Η εξουσιοδότηση λειτουργίας ή η τεχνική άδεια τυχόν αερομεταφορέων υπό την εποπτεία της Σιέρρα Λεόνε έχει προηγουμένως απορριφθεί ή ανακληθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο.

(78)

Ενώ το Πιστοποιητικό Αερομεταφορέα της Air Universal Ltd εκδόθηκε από τη Σιέρρα Λεόνε, υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν ότι ο αερομεταφορέας έχει αυτή τη στιγμή την κύρια επιχειρηματική του έδρα στην Ιορδανία, αντίθετα προς τις απαιτήσεις του παραρτήματος 6 της σύμβασης του Σικάγου.

(79)

Οι αρχές της Σιέρρα Λεόνε που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία της Air Universal Ltd δεν διενήργησαν κατάλληλη εποπτεία επί του εν λόγω αερομεταφορέα, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη σύμβαση του Σικάγου.

(80)

Ως εκ τούτου, βάσει των κοινών κριτηρίων, εκτιμάται ότι η Air Universal Ltd δεν πληροί τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας.

(81)

Υπάρχουν επαληθευμένα αποδεικτικά στοιχεία σοβαρών ελλείψεων όσον αφορά την ασφάλεια εκ μέρους των αερομεταφορέων που έχουν λάβει πιστοποίηση στη Σιέρρα Λεόνε. Οι εν λόγω ελλείψεις διαπιστώθηκαν από τρία κράτη μέλη, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Μάλτα και τη Σουηδία, κατά τη διάρκεια ελέγχων στο διάδρομο προσγείωσης, οι οποίοι διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος SAFA (25).

(82)

Οι αρχές της Σιέρρα Λεόνε που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία δεν συνεργάστηκαν πλήρως με τις αρχές πολιτικής αεροπορίας της Σουηδίας και της Μάλτας όταν διατυπώθηκαν ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια της λειτουργίας της Air Universal Ltd που έλαβε πιστοποίηση στο εν λόγω κράτος, όπως καταδεικνύεται από την απουσία απάντησης στην αλληλογραφία του εν λόγω κράτους μέλους.

(83)

Οι αρχές της Σιέρρα Λεόνε που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία επέδειξαν ανεπάρκεια ως προς την εφαρμογή και επιβολή των σχετικών προτύπων ασφαλείας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη σύμβαση του Σικάγου. Η Σιέρρα Λεόνε δεν έχει θέσει σε εφαρμογή ένα κατάλληλο σύστημα για την εποπτεία των οικείων αερομεταφορέων ή των αεροσκαφών, ούτε έχει την τεχνική δυνατότητα ή τους πόρους να εκτελέσει αυτό το καθήκον. Ορισμένοι κάτοχοι Πιστοποιητικού Αερομεταφορέα (ΠΑ) που εκδόθηκε από τη Σιέρρα Λεόνε δεν είχαν την κύρια επιχειρηματική τους έδρα στη Σιέρρα Λεόνε, αντίθετα προς τις απαιτήσεις του παραρτήματος 6 της σύμβασης του Σικάγου.

(84)

Το πρόγραμμα διορθωτικών μέτρων που υπεβλήθη από τη Σιέρρα Λεόνε θεωρείται ακατάλληλο (ή ανεπαρκές) για να αντιμετωπιστούν τις διαπιστωμένες σοβαρές ελλείψεις ασφάλειας. Η αρχή πολιτικής αεροπορίας της Σιέρρα Λεόνε έχει αναθέσει σε ιδιωτική εταιρεία, την International Aviation Surveyors (IAS), να διεξάγει δραστηριότητες εποπτείας εξ ονόματός της. Ωστόσο, οι διευθετήσεις μεταξύ των δύο μερών που συμπεριλαμβάνονται σε Μνημόνιο Συμφωνίας (26) δεν παρέχουν ένα κατάλληλο σύστημα εποπτείας των αεροσκαφών που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Σιέρρα Λεόνε. Ειδικότερα:

Τα αεροσκάφη/οι αεροπορικές εταιρείες που αποτελούν αντικείμενο του Μνημονίου Συμφωνίας δεν είχαν τη βάση τους στη Σιέρρα Λεόνε και το προσωπικό της IAS δεν είχε τη βάση του ούτε στη Σιέρρα Λεόνε, ούτε στην χώρα στην οποία είχαν τη βάση τους οι αεροπορικές εταιρείες·

η IAS δεν φαινόταν να έχει εκτελεστικές εξουσίες·

η IAS ανέλαβε την ευθύνη των στερεότυπων ελέγχων επί των υπόψη αεροπορικών εταιρειών, αλλά δεν είχε προσδιοριστεί το επίπεδο των δραστηριοτήτων ελέγχου·

το Μνημόνιο Συμφωνίας καθιέρωσε συμβατική σχέση μεταξύ της IAS και των σχετικών αεροπορικών εταιρειών·

το Μνημόνιο Συμφωνίας δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει επαρκώς την επιτήρηση των αεροπορικών δραστηριοτήτων.

(85)

Οι αρχές της Σιέρρα Λεόνε που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία των κάτωθι αερομεταφορέων επέδειξαν αδυναμία να διενεργήσουν επαρκή εποπτεία όσον αφορά την ασφάλεια επί των ακόλουθων αερομεταφορέων: Aerolift Co. Ltd, Afrik Air Links, Air Leone Ltd., Air Rum Ltd., Air Salone, Ltd., Air Universal Ltd., Destiny Air Services Ltd., First Line Air (SL) Ltd., Heavylift Cargo, Paramount Airlines, Ltd., Star Air Ltd., Teebah Airways, West Coast Airways Ltd.

(86)

Ως εκ τούτου, βάσει των κοινών κριτηρίων, εκτιμάται ότι όλοι οι αερομεταφορείς που έλαβαν πιστοποίηση στη Σιέρρα Λεόνε πρέπει να υποβληθούν σε απαγόρευση λειτουργίας και να συμπεριληφθούν στο παράρτημα Α.

(87)

Υπάρχουν επαληθευμένα αποδεικτικά στοιχεία σοβαρών ελλείψεων όσον αφορά την ασφάλεια εκ μέρους της Jet Africa, αερομεταφορέα που έχει λάβει πιστοποίηση στη Σουαζιλάνδη. Οι εν λόγω ελλείψεις διαπιστώθηκαν από τις Κάτω Χώρες κατά τη διάρκεια ελέγχων στο διάδρομο προσγείωσης, οι οποίοι διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος SAFA (27).

(88)

Η Jet Africa δεν απάντησε επαρκώς και εγκαίρως στην έρευνα της αρχής πολιτικής αεροπορίας των Κάτω Χωρών σχετικά με τις πτυχές ασφάλειας της λειτουργίας της, επιδεικνύοντας έλλειψη διαφάνειας ή ενημέρωσης, όπως καταδεικνύεται από την απουσία απάντησης στην αλληλογραφία του εν λόγω κράτους μέλους.

(89)

Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι υπεβλήθη από την Jet Africa πρόγραμμα διορθωτικών μέτρων για να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές ελλείψεις ασφαλείας ως απάντηση στο αίτημα των Κάτω Χωρών.

(90)

Οι αρχές της Σουαζιλάνδης που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία επέδειξαν ανεπάρκεια ως προς την εφαρμογή και επιβολή των σχετικών προτύπων ασφαλείας, ιδίως όπως καταδεικνύεται από τον έλεγχο στο πλαίσιο του ΠΠΕΔΕΑ που διενεργήθηκε τον Μάρτιο του 1999. Η έκθεση ελέγχου (28) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι κατά τη στιγμή του ελέγχου η Σουαζιλάνδη δεν ήταν σε θέση να αναλάβει ικανοποιητικά αρμοδιότητες σχετικά με την εποπτεία της ασφάλειας των αεροπορικών της εταιρειών και του οικείου μητρώου αεροσκαφών. Στην έκθεση σημειώνεται επίσης ότι δεν κατέστη δυνατόν να προσδιορισθεί ο πραγματικός αριθμός των αεροσκαφών που ήταν εγγεγραμμένα στο μητρώο, δεδομένου ότι δεν ήταν κανονική η ενημέρωση του μητρώου. Ούτε ήταν δυνατόν η ομάδα ελέγχου να προσδιορίσει τον πραγματικό αριθμό αδειών προσωπικού τις οποίες είχε εκδώσει η Σουαζιλάνδη και οι οποίες εξακολουθούσαν να είναι έγκυρες, εφόσον τα αρχεία δεν ενημερώνονταν. Δεν πραγματοποιήθηκε καμία αποστολή παρακολούθησης του ελέγχου στο πλαίσιο του ΠΠΕΔΕΑ, διότι η Σουαζιλάνδη δεν διαβίβασε στη ΔΟΠΑ πληροφορίες για την πρόοδο που σημειώθηκε κατά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που επισημαίνονται στα πορίσματα ελέγχου.

(91)

Οι αρχές της Σουαζιλάνδης που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία των κάτωθι αερομεταφορέων επέδειξαν αδυναμία να διενεργήσουν επαρκή εποπτεία όσον αφορά την ασφάλεια επί των ακόλουθων αερομεταφορέων: Aero Africa (Pty) Ltd, African International Airways (Pty) Ltd, Airlink Swaziland Ltd, Northeast Airlines (Pty) Ltd, Scan Air Charter Ltd, Swazi Express Airways, Jet Africa.

(92)

Ως εκ τούτου, βάσει των κοινών κριτηρίων, εκτιμάται ότι όλοι οι αερομεταφορείς που έλαβαν πιστοποίηση στη Σουαζιλάνδη πρέπει να υποβληθούν σε απαγόρευση λειτουργίας και να συμπεριληφθούν στο παράρτημα Α.

(93)

Εφόσον δεν τίθεται πρόβλημα ασφάλειας, είναι δυνατόν αν επιτραπεί σε όλους τους αερομεταφορείς που προαναφέρονται να ασκούν δικαιώματα κυκλοφορίας χρησιμοποιώντας πλήρως εκμισθωμένο αεροσκάφος ενός αερομεταφορέα ο οποίος δεν υπόκειται σε απαγόρευση λειτουργίας, υπό τον όρο ότι τηρούνται τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας.

(94)

Ο κοινοτικός κατάλογος πρέπει να επικαιροποιείται τακτικά και κάθε φορά που απαιτείται, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις όσον αφορά την ασφάλεια των υπόψη αερομεταφορέων και με βάση νέα αποδεικτικά στοιχεία για διορθωτικές δράσεις που έχουν αναληφθεί.

(95)

Υπό το πρίσμα των αποδεικτικών στοιχείων που παρασχέθηκαν από την Tuninter και από τις αρχές της Τυνησίας που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική της εποπτεία, καθώς και της διαβεβαίωσης που παρασχέθηκε από την Ιταλία, εκτιμάται ότι υπάρχουν τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία ότι αντιμετωπίστηκαν από τον εν λόγω αερομεταφορέα οι ελλείψεις όσον αφορά την ασφάλεια που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια δύο επιτόπιων ελέγχων από τις ιταλικές αρχές.

(96)

Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τη Γερμανία, εκτιμάται ότι δεν υφίστανται πλέον τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία για την αδυναμία ή απροθυμία των αρχών του Τατζικιστάν που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία των αερομεταφορέων που έλαβαν πιστοποίηση στο εν λόγω κράτος.

(97)

Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από το Βέλγιο, οι οποίες καταδεικνύουν ότι αντιμετωπίστηκαν πλήρως οι ελλείψεις που οδήγησαν το Βέλγιο να εκδώσει απαγόρευση λειτουργίας στο έδαφός του της I.C.T.T.P.W. και της South Airlines, εκτιμάται ότι δεν υφίστανται τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία για συνεχιζόμενες σοβαρές ελλείψεις ασφάλειας εκ μέρους των εν λόγω αερομεταφορέων.

(98)

Βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τη Γερμανία, οι οποίες καταδεικνύουν ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος που ήταν υπεύθυνο για την επιβολή περιορισμού λειτουργίας στην Atlant Soyuz δεν συγκαταλέγεται πλέον στον στόλο της, εκτιμάται ότι δεν υφίστανται τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία για συνεχιζόμενες σοβαρές ελλείψεις ασφάλειας εκ μέρους του εν λόγω αερομεταφορέα.

(99)

Βάσει των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή, εκτιμάται ότι δεν υφίστανται τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία μη αντιμετώπισης των σοβαρών ελλείψεων ασφάλειας εκ μέρους της Air Mauritanie. Ωστόσο, η ικανότητα των αρχών της Μαυριτανίας που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία του εν λόγω αερομεταφορέα χρειάζεται να εκτιμηθεί περαιτέρω. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να διενεργηθεί από την Επιτροπή, με τη βοήθεια των αρχών κάθε ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, εντός 2 μηνών, αξιολόγηση των αρχών της Μαυριτανίας που είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία του εν λόγω αερομεταφορέα και των επιχειρήσεων ευθύνης του.

(100)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής για την Ασφάλεια των Αερομεταφορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τον κοινοτικό κατάλογο των αερομεταφορέων οι οποίοι υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας εντός της Κοινότητας, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο ΙΙ του βασικού κανονισμού.

Άρθρο 2

Απαγόρευση λειτουργίας

1.   Οι αερομεταφορείς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας εντός της Κοινότητας για το σύνολο των δραστηριοτήτων τους.

2.   Οι αερομεταφορείς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β υπόκεινται σε περιορισμούς λειτουργίας εντός της Κοινότητας. Οι περιορισμοί λειτουργίας συνίστανται στην απαγόρευση χρήσης συγκεκριμένου αεροσκάφους ή συγκεκριμένων τύπων αεροσκαφών που παρατίθενται στο παράρτημα Β.

Άρθρο 3

Εφαρμογή

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τα μέτρα που λαμβάνουν δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού προκειμένου να επιβάλλουν στο έδαφός τους τις απαγορεύσεις λειτουργίας που περιλαμβάνονται στον κοινοτικό κατάλογο, στις οποίες υπόκεινται οι αερομεταφορείς στους οποίους απευθύνονται οι εν λόγω απαγορεύσεις.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημέρας δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

Jacques BARROT

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 15.

(2)  Η εν λόγω επιτροπή συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1991, για την εναρμόνιση των τεχνικών κανόνων και των διοικητικών διαδικασιών στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας (ΕΕ L 373 της 31.12.1991, σ. 4).

(3)  LBA-D-2005-0003

LBA-D-2005-0004

LBA-D-2005-0004

(4)  DGAC/F 2000-210

Δεν υπάρχει αριθμός αναφοράς άλλου ελέγχου που να διενεργήθηκε από τη Γερμανία στο πλαίσιο του SAFA.

(5)  DGAC/F-2000-895

(6)  LBA-D-2004-269

LBA-D-2004-341

LBA-D-2004-374

LBA-D-2004-597

(7)  ENAC-IT-2005-237

(8)  LFV-S-2004-2004-52

CAA-NL-2005-47

(9)  DGAC/F-2005-1222

(10)  ENAC-IT-2005-170

ENAC-IT-2005-370

(11)  Factual Aviation Report, USA-National Transportation Safety Board, 2 Μαρτίου 2005, (NTSB ID: DCA05RA033)

(12)  CAA-UK-2005-40

CAA-UK-2005-41

CAA-UK-2005-42

CAA-UK-2005-46

CAA-UK-2005-47

CAA-UK-2005-48

CAA-NL-2005-49

CAA-NL-2005-51

CAA-NL-2005-54

CAA-NL-2005-55

CAA-NL-2005-56

(13)  CAA-NL-2005-119

CAA-NL-2005-122

CAA-NL-2005-128

CAA-NL-2005-171

CAA-NL-2005-176

CAA-NL-2005-177

CAA-NL-2005-191

CAA-NL-2005-195

CAA-NL-2005-196

(14)  CAA-NL-2005-230

CAA-NL-2005-234

CAA-NL-2005-235

(15)  BCAA-2005-36

(16)  Ο έλεγχος στο διάδρομο προσγείωσης στο πλαίσιο του SAFA διενεργήθηκε από τις αρχές του Βελγίου στις 11 Μαρτίου 2006 στις Βρυξέλλες.

(17)  Αλληλογραφία μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών του ΗΒ και του Γενικού Διευθυντή Πολιτικής Αεροπορίας της Ισημερινής Γουινέας σχετικά με το «Μητρώο Αεροσκαφών της Ισημερινής Γουινέας» (27 Μαρτίου 2002).

(18)  Συνοπτική έκθεση ΔΟΠΑ-ΠΠΕΔΕΑ — Έλεγχος της Διεύθυνσης Πολιτικής Αεροπορίας της Δημοκρατίας της Ισημερινής Γουινέας (Malabo 14-18 Μαΐου 2001).

(19)  Έγγραφο εργασίας C-WP/12471 του Συμβουλίου της ΔΟΠΑ.

(20)  Αλληλογραφία μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών του ΗΒ και της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΔΠΑ) σχετικά με το θέμα «Τεκμηρίωση αεροσκάφους από μη εγκεκριμένες εταιρείες» (6 Αυγούστου 2003).

(21)  DGAC/F-2004 αριθ. 315, 316

(22)  Ρυθμιστική Ομάδα ΗΒ- Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας — Έκθεση επίβλεψης αεροσκάφους, 5 Μαρτίου 1996 (Κωδικός γραφείου: 223).

(23)  Αλληλογραφία μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών της Λιβερίας και της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Αεροπορίας του ΗΒ για την «ανικανότητα, εξαιτίας των εμφύλιων συγκρούσεων στη Λιβερία, να διατηρήσει τον ρυθμιστικό έλεγχο επί αεροσκαφών εγγεγραμμένων στο μητρώο της Λιβερίας», 28 Αυγούστου 1996.

(24)  LFV-S-04-0037

(25)  CAA-UK-2003-103

CAA-UK-2003-111

CAA-UK-2003-136

CAA-UK-2003-198

CAA-MA-2003-4

LFV-S-2004-37

(26)  Μνημόνιο Συμφωνίας μεταξύ της Διεύθυνσης Πολιτικής Αεροπορίας της Σιέρρα Λεόνε και της FAST International Aviation Surveyors όσον αφορά τον έλεγχο, την επιτήρηση και την παροχή ρυθμιστικών υπηρεσιών σε εξωπεριφερειακούς αερομεταφορείς (IAS/SL DCA MOA 201101).

(27)  CAA/NL-2004-98

(28)  Συνοπτική έκθεση ΔΟΠΑ-ΠΠΕΔΕΑ — Έλεγχος της Διεύθυνσης Πολιτικής Αεροπορίας της Σουαζιλάνδης, (Mbabane 9-12 Μαρτίου 1999).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ (1)

Ονομασία της νομικής οντότητας του αερομεταφορέα, όπως αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Αερομεταφορέα (και εμπορική του ονομασία, εφόσον είναι διαφορετική)

Αριθμός Πιστοποιητικού Αερομεταφορέα (ΠΑ) ή αριθμός άδειας λειτουργίας

Αριθμός ΔΟΠΑ αναγνώρισης αερομεταφορέα

Κράτος του αερομεταφορέα

Air Koryo

Άγνωστος

KOR

Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας (ΛΔΚ)

Air Service Comores

Άγνωστος

Άγνωστος

Κομόρες

Ariana Afghan Airlines (2)

009

AFG

Αφγανιστάν

BGB Air

AK-0194-04

Άγνωστος

Καζακστάν

GST Aero Air Company

AK 0203-04

BMK

Καζακστάν

Phoenix Aviation

02

PHG

Κιργιστάν

Phuket Airlines

07/2544

VAP

Ταϊλάνδη

Reem Air

07

REK

Κιργιστάν

Silverback Cargo Freighters

Άγνωστος

VRB

Ρουάντα

Όλοι οι αερομεταφορείς που είναι πιστοποιημένοι από τις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (ΛΔΚ) οι οποίες είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται:

Άγνωστος

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

Africa One

409/CAB/MIN/TC/017/2005

CFR

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

AFRICAN COMPANY AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/017/2005

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

AIGLE AVIATION

Υπογραφή υπουργού

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

AIR BOYOMA

Υπογραφή υπουργού

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/010/2005

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

AIR TROPIQUES s.p.r.l.

409/CAB/MIN/TC/007/2005

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

ATO — Air Transport Office

Άγνωστος

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/038/2005

BUL

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

BUSINESS AVIATION s.p.r.l.

409/CAB/MIN/TC/012/2005

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

BUTEMBO AIRLINES

Υπογραφή υπουργού

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

CAA — Compagnie Africaine d’Aviation

409/CAB/MIN/TC/016/2005

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/032/2005

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

CENTRAL AIR EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/011/2005

CAX

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

CHC STELAVIA

Υπογραφή υπουργού

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

COMAIR

Υπογραφή υπουργού

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION

409/CAB/MIN/TC/016/2005

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

C0-ZA AIRWAYS

Υπογραφή υπουργού

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

DAS AIRLINES

Άγνωστος

RKC

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

DOREN AIRCARGO

409/CAB/MIN/TC/0168/2005

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

ENTERPRISE WORLD AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/031/2005

EWS

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/014/2005

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/MNL/CM/014/2005

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

GALAXY CORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0002/MNL/CM/014/2005

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

GR AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0403/TW/TK/2005

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

GLOBAL AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/029/2005

BSP

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

GOMA EXPRESS

Υπογραφή υπουργού

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

Υπογραφή υπουργού

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

I.T.A.B. — International Trans Air Business

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

JETAIR — Jet Aero Services, s.p.r.l.

Άγνωστος

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

KINSHASA AIRWAYS, s.p.r.l

Άγνωστος

KNS

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

KIVU AIR

Υπογραφή υπουργού

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

LAC — Lignes Aériennes Congolaises

Άγνωστος

LCG

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/013/2005

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

Malila Airlift

409/CAB/MIN/TC/008/2005

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

MANGO MAT

Υπογραφή υπουργού

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

RWABIKA «BUSHI EXPRESS»

Άγνωστος

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

SAFARI LOGISTICS

409/CAB/MIN/TC/0760/V/KK//2005

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/034/2005

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/VC-MIN/TC/0405/2006

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

THOM’S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0033/2005

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

TRACEP

Άγνωστος

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TC/035/2005

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

TRANSPORTS AERIENNES CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/034/2005

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

UHURU AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/039/2005

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

WALTAIR AVIATION

409/CAB/MIN/TC/036/2005

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

WIMBI DIRI AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/005/2005

Άγνωστος

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

Όλοι οι αερομεταφορείς που είναι πιστοποιημένοι από τις αρχές της Ισημερινής Γουινέας οι οποίες είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται:

Άγνωστος

Άγνωστος

Ισημερινή Γουινέα

Air Consul SA

Άγνωστος

RCS

Ισημερινή Γουινέα

Avirex Guinee Equatoriale

Άγνωστος

AXG

Ισημερινή Γουινέα

COAGE — Compagnie Aérienne de Guinee Equatorial

Άγνωστος

COG

Ισημερινή Γουινέα

Ecuato Guineana de Aviacion

Άγνωστος

ECV

Ισημερινή Γουινέα

Ecuatorial Cargo

Άγνωστος

EQC

Ισημερινή Γουινέα

GEASA — Guinea Ecuatorial Airlines SA

Άγνωστος

GEA

Ισημερινή Γουινέα

GETRA — Guinea Ecuatorial de Transportes Aereos

Άγνωστος

GET

Ισημερινή Γουινέα

Jetline Inc.

Άγνωστος

JLE

Ισημερινή Γουινέα

KNG Transavia Cargo

Άγνωστος

VCG

Ισημερινή Γουινέα

Prompt Air GE SA

Άγνωστος

POM

Ισημερινή Γουινέα

UTAGE — Union de Transport Aereo de Guinea Ecuatorial

Άγνωστος

UTG

Ισημερινή Γουινέα

Όλοι οι αερομεταφορείς που είναι πιστοποιημένοι από τις αρχές της Λιβερίας οι οποίες είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται:

Άγνωστος

Άγνωστος

Λιβερία

International Air Services

Άγνωστος

IAX

Λιβερία

SATGUR AIR TRANSPORT, Corp.

Άγνωστος

TGR

Λιβερία

WEASUA AIR TRANSPORT, Co. Ltd

Άγνωστος

WTC

Λιβερία

Όλοι οι αερομεταφορείς που είναι πιστοποιημένοι από τις αρχές της Σιέρρα Λεόνε οι οποίες είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται:

Άγνωστος

Άγνωστος

Σιέρρα Λεόνε

AEROLIFT, Co. Ltd

Άγνωστος

LFT

Σιέρρα Λεόνε

AFRIK AIR LINKS

Άγνωστος

AFK

Σιέρρα Λεόνε

AIR LEONE, Ltd

Άγνωστος

RLL

Σιέρρα Λεόνε

AIR RUM, Ltd

Άγνωστος

RUM

Σιέρρα Λεόνε

AIR SALONE, Ltd

Άγνωστος

RNE

Σιέρρα Λεόνε

AIR UNIVERSAL, Ltd

00007

UVS

Σιέρρα Λεόνε

DESTINY AIR SERVICES, Ltd

Άγνωστος

DTY

Σιέρρα Λεόνε

FIRST LINE AIR (SL), Ltd

Άγνωστος

FIR

Σιέρρα Λεόνε

HEAVYLIFT CARGO

Άγνωστος

Άγνωστος

Σιέρρα Λεόνε

PARAMOUNT AIRLINES, Ltd

Άγνωστος

PRR

Σιέρρα Λεόνε

STAR AIR, Ltd

Άγνωστος

SIM

Σιέρρα Λεόνε

TEEBAH AIRWAYS

Άγνωστος

Άγνωστος

Σιέρρα Λεόνε

WEST COAST AIRWAYS Ltd

Άγνωστος

WCA

Σιέρρα Λεόνε

Όλοι οι αερομεταφορείς που είναι πιστοποιημένοι από τις αρχές της Σουαζιλάνδης οι οποίες είναι αρμόδιες για τη ρυθμιστική εποπτεία, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται:

Άγνωστος

Άγνωστος

Σουαζιλάνδη

AFRICAN INTERNATIONAL AIRWAYS, (Pty) Ltd

Άγνωστος

AIA

Σουαζιλάνδη

AIRLINK SWAZILAND, Ltd

Άγνωστος

SZL

Σουαζιλάνδη

Jet Africa

Άγνωστος

OSW

Σουαζιλάνδη

NORTHEAST AIRLINES, (Pty) Ltd

Άγνωστος

NEY

Σουαζιλάνδη

SCAN AIR CHARTER, Ltd

Άγνωστος

Άγνωστος

Σουαζιλάνδη

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Άγνωστος

SWX

Σουαζιλάνδη


(1)  Είναι δυνατόν να επιτραπεί στους αερομεταφορείς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α να ασκούν δικαιώματα κυκλοφορίας χρησιμοποιώντας πλήρως εκμισθωμένο αεροσκάφος ενός αερομεταφορέα ο οποίος δεν υπόκειται σε απαγόρευση λειτουργίας, υπό τον όρο ότι τηρούνται τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας.

(2)  Η απαγόρευση λειτουργίας της Ariana Afghan Airlines ισχύει για όλα τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται από τον εν λόγω αερομεταφορέα, εκτός του αεροσκάφους A310 με αριθμό εγγραφής στο μητρώο F-GYYY.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (1)

Ονομασία της νομικής οντότητας του αερομεταφορέα, όπως αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Αερομεταφορέα (και εμπορική του ονομασία, εφόσον είναι διαφορετική)

Αριθμός Πιστοποιητικού Αερομεταφορέα (ΠΑ)

Αριθμός ΔΟΠΑ αναγνώρισης αερομεταφορέα

Κράτος του αερομεταφορέα

Τύπος αεροσκάφους

Αριθμός(-οί) καταχώρισης στο μητρώο και, εφόσον διατίθεται(-νται), αριθμός(-οί) σειράς κατασκευής

Κράτος του μητρώου

Air Bangladesh

17

BGD

Μπαγκλαντές

B747-269B

S2-ADT

Μπαγκλαντές

Buraq Air

002/01

BRQ

Λιβύη

IL-76

UN-76007 (αριθμός σειράς κατασκευής 0003426765)

5a-DNA (αριθμός σειράς κατασκευής 0023439140)

5A-DMQ (αριθμός σειράς κατασκευής 73479392)

UN-76008 (αριθμός σειράς κατασκευής 0033448404)

Λιβύη

Buraq Air

002/01

BRQ

Λιβύη

Let L-410

5A-DMT (αριθμός σειράς κατασκευής 871928)

Λιβύη

HBA (2)

416/dac/tc/sec/087/2005

ALX

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)

Όλος ο στόλος των αεροσκαφών εκτός του: L-101

Όλος ο στόλος των αεροσκαφών εκτός από το: 9Q-CHC (αριθμός σειράς κατασκευής 193H-1206)

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ)


(1)  Είναι δυνατόν να επιτραπεί στους αερομεταφορείς που παρατίθενται στο παράρτημα Β να ασκούν δικαιώματα κυκλοφορίας χρησιμοποιώντας πλήρως εκμισθωμένο αεροσκάφος ενός αερομεταφορέα ο οποίος δεν υπόκειται σε απαγόρευση λειτουργίας, υπό τον όρο ότι τηρούνται τα σχετικά πρότυπα ασφάλειας.

(2)  Στην Hewa Bora Airways επιτρέπεται μόνο να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο αεροσκάφος που αναφέρεται για τις τρέχουσες δραστηριότητές της εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.


23.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 84/29


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 475/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Μαρτίου 2006

για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τη ζάχαρη ζαχαροκάλαμου στο πλαίσιο ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων και προτιμησιακών συμφωνιών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1095/96 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1996, περί εφαρμογής των παραχωρήσεων του καταλόγου CXL που καταρτίστηκε κατόπιν των διαπραγματεύσεων δυνάμει του άρθρου XXIV:6 της GATT (2),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1159/2003 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2003, για τον καθορισμό, για τις περιόδους εμπορίας 2003/2004, 2004/2005 έως 2005/2006, των λεπτομερειών εφαρμογής για την εισαγωγή ζάχαρης ζαχαροκάλαμου στο πλαίσιο ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων και προτιμησιακών συμφωνιών και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1464/95 και (ΕΚ) αριθ. 779/96 (3), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003 προβλέπει τις λεπτομέρειες σχετικά με τον καθορισμό των υποχρεώσεων παράδοσης με μηδενικό δασμό των προϊόντων του κωδικού ΣΟ 1701, εκφραζόμενων σε ισοδύναμο λευκής ζάχαρης, για τις εισαγωγές καταγωγής των χωρών που υπογράφουν το πρωτόκολλο ΑΚΕ και τη συμφωνία με την Ινδία.

(2)

Το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003 προβλέπει τις λεπτομέρειες σχετικά με τον καθορισμό των δασμολογικών ποσοστώσεων, με μηδενικό δασμό, των προϊόντων του κωδικού ΣΟ 1701 11 10, εκφραζόμενων σε ισοδύναμο λευκής ζάχαρης, για τις εισαγωγές καταγωγής των χωρών που υπογράφουν το πρωτόκολλο ΑΚΕ και τη συμφωνία με την Ινδία.

(3)

Το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003 ανοίγει δασμολογικές ποσοστώσεις, με δασμό 98 ευρώ ανά τόνο, των προϊόντων του κωδικού ΣΟ 1701 11 10, για τις εισαγωγές καταγωγής Βραζιλίας, Κούβας και άλλων τρίτων χωρών.

(4)

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από τις 13 έως τις 17 Μαρτίου 2006, υποβλήθηκαν στις αρμόδιες αρχές αιτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003, για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για συνολική ποσότητα που υπερβαίνει την ποσότητα της υποχρέωσης παράδοσης για μια σχετική χώρα που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003 για την προτιμησιακή ζάχαρη ΑΚΕ-Ινδίας.

(5)

Υπό τις περιστάσεις αυτές, η Επιτροπή οφείλει να καθορίσει ένα συντελεστή μείωσης που επιτρέπει την έκδοση των πιστοποιητικών κατ' αναλογία της διαθέσιμης ποσότητας και να υποδείξει ότι έχει καλυφθεί η σχετική ποσότητα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν από τις 13 έως τις 17 Μαρτίου 2006. Δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003, τα πιστοποιητικά εκδίδονται εντός των ορίων των ποσοτήτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Μαρτίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

J. L. DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 987/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 167 της 29.6.2005, σ. 12).

(2)  ΕΕ L 146 της 20.6.1996, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 162 της 1.7.2003, σ. 25· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 568/2005 (ΕΕ L 97 της 15.4.2005, σ. 9).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προτιμησιακή ζάχαρη ΑΚΕ–ΙΝΔΙΑΣ

Τίτλος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003

Περίοδος εμπορίας 2005/06

Χώρα

% των αιτούμενων ποσοτήτων που πρέπει να παραδοθούν για την εβδομάδα από την 13.3.2006-17.3.2006

Όριο

Μπαρμπάντος

100

 

Μπελίζ

100

 

Κονγκό

100

 

Φίτζι

100

 

Γουιάνα

100

 

Ινδία

100

 

Côte d'Ivoire

100

 

Τζαμάικα

100

 

Κένυα

100

 

Μαδαγασκάρη

100

 

Μαλάουι

59,6537

Έχει καλυφθεί

Μαυρίκιος

100

 

Μοζαμβίκη

100

 

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

100

 

Σουαζιλάνδη

0

Έχει καλυφθεί

Τανζανία

100

 

Τρινιδάδ/Τομπάγκο

100

 

Ζάμπια

100

 

Ζιμπάμπουε

100

 


Ειδική προτιμησιακή ζάχαρη

Τίτλος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003

Περίοδος εμπορίας 2005/06

Χώρα

% των αιτούμενων ποσοτήτων που πρέπει να παραδοθούν για την εβδομάδα από την 13.3.2006-17.3.2006

Όριο

Ινδία

0

Έχει καλυφθεί

ΑΚΕ

100

 


Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL

Τίτλος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003

Περίοδος εμπορίας 2005/06

Χώρα

% των αιτούμενων ποσοτήτων που πρέπει να παραδοθούν για την εβδομάδα από την 13.3.2006-17.3.2006

Όριο

Βραζιλία

0

Έχει καλυφθεί

Κούβα

100

 

Άλλες τρίτες χώρες

0

Έχει καλυφθεί


23.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 84/31


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 476/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Μαρτίου 2006

περί θεσπίσεως των κατά μονάδα αξιών για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας ορισμένων αναλωσίμων εμπορευμάτων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, με τον οποίο καθιερώνεται ο κοινοτικός τελωνειακός κώδικας (1),

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (2) για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, και ιδίως το άρθρο 173 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ότι στα άρθρα 173 έως 177 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 προβλέπονται τα κριτήρια για τη θέσπιση, εκ μέρους της Επιτροπής, κατά μονάδα αξιών περιοδικής ισχύος για τα προϊόντα που καθορίζονται σύμφωνα με την κατάταξη που αναφέρεται στο παράρτημα 26 του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Ότι η εφαρμογή των κανόνων και των κριτηρίων, που καθορίζονται στα ανωτέρω άρθρα επί των στοιχείων που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, οδηγεί, για τα σχετικά προϊόντα, στον καθορισμό των κατά μονάδα αξιών σύμφωνα με τον τρόπο που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατά μονάδα αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 173 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 καθορίζονται σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 24 Μαρτίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

Günter VERHEUGEN

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2005 (ΕΕ L 117 της 4.5.2005, σ. 13).

(2)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2005 (ΕΕ L 148 της 11.6.2005, σ. 5).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ύψος των κατά μονάδα αξιών/100 kg καθαρού βάρους

Είδη, ποικιλίες, κωδικός ΣΟ

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Πατάτες πρώιμες

0701 90 50

40,08

23,06

1 144,09

299,08

627,17

10 387,56

138,40

27,90

17,21

153,79

9 601,13

1 496,31

374,36

27,84

 

 

 

 

1.30

Κρεμμύδια άλλα από τα προς φύτευση

0703 10 19

45,11

25,95

1 287,57

336,59

705,82

11 690,26

155,76

31,40

19,37

173,07

10 805,20

1 683,96

421,31

31,33

 

 

 

 

1.40

Σκόρδα

0703 20 00

176,06

101,29

5 025,18

1 313,66

2 754,69

45 625,04

607,89

122,55

75,58

675,48

42 170,81

6 572,19

1 644,30

122,27

 

 

 

 

1.50

Πράσα

ex 0703 90 00

75,26

43,30

2 148,16

561,56

1 177,57

19 503,76

259,86

52,39

32,31

288,75

18 027,15

2 809,47

702,90

52,27

 

 

 

 

1.60

Κουνουπίδια και μπρόκολα

0704 10 00

1.80

Κράμβες λευκές και κράμβες ερυθρές

0704 90 10

46,72

26,88

1 333,53

348,61

731,01

12 107,49

161,31

32,52

20,06

179,25

11 190,84

1 744,06

436,35

32,45

 

 

 

 

1.90

Μπρόκολα [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

 

 

 

 

1.100

Λάχανο του είδους κήνος

ex 0704 90 90

97,14

55,88

2 772,67

724,82

1 519,91

25 173,83

335,40

67,62

41,70

372,70

23 267,94

3 626,24

907,25

67,46

 

 

 

 

1.110

Μαρούλια στρογγυλά

0705 11 00

1.130

Καρότα

ex 0706 10 00

40,79

23,47

1 164,27

304,36

638,22

10 570,73

140,84

28,39

17,51

156,50

9 770,43

1 522,69

380,96

28,33

 

 

 

 

1.140

Ραφανίδες

ex 0706 90 90

75,69

43,54

2 160,42

564,77

1 184,29

19 615,06

261,34

52,69

32,49

290,40

18 130,03

2 825,51

706,91

52,57

 

 

 

 

1.160

Μπιζέλια (Pisum sativum)

0708 10 00

335,80

193,19

9 584,86

2 505,64

5 254,20

87 023,68

1 159,47

233,75

144,16

1 288,38

80 435,20

12 535,57

3 136,28

233,22

 

 

 

 

1.170

Φασόλια:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

183,01

105,29

5 223,79

1 365,58

2 863,56

47 428,31

631,91

127,40

78,57

702,17

43 837,56

6 831,95

1 709,29

127,10

 

 

 

 

1.170.2

Φασόλια (Phaseolus ssp. vulgaris var. compressus Savi)

ex 0708 20 00

202,00

116,21

5 765,69

1 507,24

3 160,61

52 348,30

697,47

140,61

86,72

775,01

48 385,06

7 540,66

1 886,60

140,29

 

 

 

 

1.180

Κύαμοι

ex 0708 90 00

1.190

Αγγινάρες

0709 10 00

1.200

Σπαράγγια:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

Πράσινα

ex 0709 20 00

283,28

162,97

8 085,57

2 113,70

4 432,32

73 411,18

978,10

197,19

121,61

1 086,85

67 853,29

10 574,72

2 645,69

196,74

 

 

 

 

1.200.2

Έτερα

ex 0709 20 00

498,42

286,74

14 226,44

3 719,02

7 798,60

129 165,88

1 720,95

346,95

213,97

1 912,29

119 386,85

18 606,07

4 655,06

346,15

 

 

 

 

1.210

Μελιτζάνες

0709 30 00

149,51

86,01

4 267,38

1 115,56

2 339,28

38 744,79

516,22

104,07

64,18

573,61

35 811,46

5 581,10

1 396,34

103,83

 

 

 

 

1.220

Σέλινα με ραβδώσεις [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

64,31

37,00

1 835,59

479,85

1 006,23

16 665,83

222,05

44,77

27,61

246,74

15 404,08

2 400,68

600,63

44,66

 

 

 

 

1.230

Μανιτάρια του είδους Chanterelles

0709 59 10

334,34

192,35

9 543,07

2 494,71

5 231,28

86 644,21

1 154,41

232,73

143,53

1 282,76

80 084,46

12 480,91

3 122,60

232,20

 

 

 

 

1.240

Γλυκοπιπεριές

0709 60 10

177,10

101,88

5 054,87

1 321,43

2 770,96

45 894,64

611,48

123,28

76,03

679,47

42 420,00

6 611,02

1 654,01

122,99

 

 

 

 

1.250

Μάρασο

0709 90 50

1.270

Γλυκοπατάτες ολόκληρες, νωπές (που προορίζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση)

0714 20 10

117,16

67,40

3 344,09

874,20

1 833,15

30 361,91

404,53

81,55

50,30

449,51

28 063,24

4 373,57

1 094,22

81,37

 

 

 

 

2.10

Κάστανα (Castanea spp.), νωπά

ex 0802 40 00

2.30

Ανανάδες νωποί

ex 0804 30 00

61,76

35,53

1 762,93

460,86

966,40

16 006,11

213,26

42,99

26,52

236,97

14 794,31

2 305,65

576,85

42,90

 

 

 

 

2.40

Αχλάδια της ποικιλίας Avocats, νωπά

ex 0804 40 00

165,20

95,04

4 715,40

1 232,68

2 584,87

42 812,49

570,41

115,00

70,92

633,84

39 571,19

6 167,05

1 542,93

114,73

 

 

 

 

2.50

Αχλάδια της ποικιλίας goyaves και μάγγες, νωπά

ex 0804 50

2.60

Πορτοκάλια γλυκά, νωπά:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Αιματόσαρκα και ημιαιματόσαρκα

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.60.3

Έτερα

ex 0805 10 20

 

 

 

 

2.70

Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα Tangerines και τα Satsumas), νωπά. Κλημεντίνες (Clémentines), Wilkings και παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών, νωπά:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clémentines

ex 0805 20 10

141,64

81,49

4 042,87

1 056,87

2 216,21

36 706,39

489,06

98,60

60,81

543,44

33 927,39

5 287,48

1 322,87

98,37

 

 

 

 

2.70.2

Monréales et Satsumas

ex 0805 20 30

130,26

74,94

3 718,01

971,95

2 038,13

33 756,88

449,76

90,67

55,92

499,77

31 201,18

4 862,61

1 216,58

90,47

 

 

 

 

2.70.3

Μανταρίνια και εκείνα του είδους wilkings

ex 0805 20 50

75,41

43,38

2 152,34

562,66

1 179,86

19 541,67

260,36

52,49

32,37

289,31

18 062,19

2 814,94

704,27

52,37

 

 

 

 

2.70.4

Tangerines και έτερα

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

54,22

31,19

1 547,46

404,53

848,28

14 049,87

187,19

37,74

23,27

208,01

12 986,17

2 023,85

506,35

37,65

 

 

 

 

2.85

Γλυκολέμονα (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), νωπά

0805 50 90

79,86

45,95

2 279,56

595,91

1 249,60

20 696,78

275,75

55,59

34,29

306,41

19 129,85

2 981,33

745,90

55,47

 

 

 

 

2.90

Φράπες και γκρέιπ-φρουτ, νωπά:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

Λευκά

ex 0805 40 00

78,85

45,36

2 250,65

588,36

1 233,75

20 434,26

272,26

54,89

33,85

302,53

18 887,20

2 943,51

736,44

54,76

 

 

 

 

2.90.2

Ροζ

ex 0805 40 00

80,62

46,38

2 301,26

601,59

1 261,49

20 893,76

278,38

56,12

34,61

309,33

19 311,91

3 009,70

753,00

55,99

 

 

 

 

2.100

Σταφυλαί επιτραπέζιοι

0806 10 10

154,83

89,07

4 419,35

1 155,29

2 422,58

40 124,56

534,60

107,78

66,47

594,04

37 086,77

5 779,86

1 446,06

107,53

 

 

 

 

2.110

Καρπούζια

0807 11 00

51,85

29,83

1 479,95

386,88

811,28

13 436,93

179,03

36,09

22,26

198,93

12 419,63

1 935,56

484,26

36,01

 

 

 

 

2.120

Πέπονες (εκτός των υδροπεπόνων):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (συμπεριλαμβάνεται Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (συμπεριλαμβάνεται Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

59,86

34,44

1 708,72

446,69

936,68

15 513,91

206,70

41,67

25,70

229,68

14 339,37

2 234,75

559,11

41,58

 

 

 

 

2.120.2

Έτεροι

ex 0807 19 00

60,83

35,00

1 736,32

453,90

951,81

15 764,51

210,04

42,34

26,12

233,39

14 570,99

2 270,84

568,14

42,25

 

 

 

 

2.140

Αχλάδια:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Αχλάδια-Nashi (Pyrus pyrifolia),

Αχλάδια-Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Έτεροι

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Βερίκοκα

0809 10 00

149,08

85,77

4 255,19

1 112,38

2 332,60

38 634,08

514,74

103,77

64,00

571,98

35 709,13

5 565,16

1 392,35

103,54

 

 

 

 

2.160

Κεράσια

0809 20 05

0809 20 95

137,39

79,04

3 921,52

1 025,15

2 149,69

35 604,62

474,38

95,64

58,98

527,12

32 909,03

5 128,77

1 283,17

95,42

 

 

 

 

2.170

Ροδάκινα

0809 30 90

128,47

73,91

3 666,92

958,59

2 010,12

33 293,00

443,58

89,43

55,15

492,90

30 772,42

4 795,79

1 199,86

89,22

 

 

 

 

2.180

Ροδάκινα υπό την ονομασία Nectarines

ex 0809 30 10

153,26

88,17

4 374,41

1 143,54

2 397,95

39 716,47

529,16

106,68

65,79

588,00

36 709,58

5 721,07

1 431,36

106,44

 

 

 

 

2.190

Δαμάσκηνα

0809 40 05

223,25

128,43

6 372,08

1 665,76

3 493,03

57 853,94

770,82

155,40

95,84

856,52

53 473,87

8 333,74

2 085,02

155,04

 

 

 

 

2.200

Φράουλες

0810 10 00

179,40

103,21

5 120,51

1 338,58

2 806,94

46 490,53

619,42

124,88

77,01

688,29

42 970,77

6 696,86

1 675,49

124,59

 

 

 

 

2.205

Σμέουρα

0810 20 10

828,71

476,76

23 653,91

6 183,51

12 966,51

214 760,53

2 861,37

576,87

355,77

3 179,52

198 501,22

30 935,79

7 739,83

575,54

 

 

 

 

2.210

Καρποί των φυτών Myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 053,49

606,07

30 069,64

7 860,69

16 483,47

273 010,82

3 637,48

733,33

452,26

4 041,91

252 341,43

39 326,62

9 839,14

731,65

 

 

 

 

2.220

Ακτινίδια (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

178,63

102,77

5 098,64

1 332,87

2 794,95

46 291,96

616,77

124,34

76,69

685,35

42 787,24

6 668,26

1 668,33

124,06

 

 

 

 

2.230

Ρόδια

ex 0810 90 95

384,47

221,19

10 973,93

2 868,76

6 015,65

99 635,40

1 327,50

267,63

165,05

1 475,10

92 092,10

14 352,27

3 590,80

267,01

 

 

 

 

2.240

Διόσπυρος (συμπεριλαμβάνεται το Sharon)

ex 0810 90 95

181,58

104,46

5 182,86

1 354,88

2 841,12

47 056,69

626,96

126,40

77,95

696,67

43 494,07

6 778,41

1 695,89

126,11

 

 

 

 

2.250

Λίτσι

ex 0810 90


II Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Επιτροπή

23.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 84/37


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Ιουνίου 2005

σχετικά με τα μέτρα ενίσχυσης που έλαβαν οι Κάτω Χώρες υπέρ της AVR για την επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 1789]

(Το κείμενο στην ολλανδική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2006/237/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 88 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο,

τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Αφού κάλεσε τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους (1), και έλαβε υπόψη της τις εν λόγω παρατηρήσεις,

Εκτιμώντας τα εξής:

1.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(1)

Με επιστολή της 7ης Ιανουαρίου 2003 (που καταχωρήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2003 με αριθμό A/30189), οι Κάτω Χώρες κοινοποίησαν ενίσχυση λειτουργίας υπέρ της AVR Nutsbedrijf Gevaarlijk Afval B.V. (στο εξής «AVR Nuts») για την επεξεργασία στις Κάτω Χώρες επικίνδυνων αποβλήτων προς διάθεση. Το μεγαλύτερο μέρος της ενίσχυσης αφορούσε την αποτέφρωση αποβλήτων αυτού του είδους σε δύο καμίνους περιστρεφόμενου τυμπάνου (στο εξής «ΚΠΤ»). Οι Κάτω Χώρες, επικαλούμενες το άρθρο 86 παράγραφος 2 της Συνθήκης, ζήτησαν από την Επιτροπή να αποφασίσει ότι το μέτρο δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης, δεδομένου ότι πρόκειται για κατάλληλη αντιστάθμιση για την υποχρέωση παροχής υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος κατά την έννοια του άρθρου 86 παράγραφος 2 της Συνθήκης. Η υπόθεση καταχωρήθηκε ως μέτρο ενίσχυσης αριθ. N 43/2003.

(2)

Με επιστολές της 7ης Φεβρουαρίου (με στοιχεία αναφοράς D/50847) και της 22ας Απριλίου 2003 (με στοιχεία αναφοράς D/52566) η Επιτροπή ζήτησε συμπληρωματικές πληροφορίες. Οι Κάτω Χώρες παρείχαν συμπληρωματικές πληροφορίες με επιστολές της 24ης Μαρτίου 2003 (που καταχωρήθηκε στις 28 Μαρτίου 2003 με τον αριθμό A/32279) και της 19ης Ιουνίου 2003 (που καταχωρήθηκε στις 25 Ιουνίου με αριθμό A/34394). Στις 21 Μαΐου 2003 εκπρόσωποι των Κάτω Χωρών συναντήθηκαν με εκπροσώπους των υπηρεσιών της Επιτροπής. Με επιστολή της 2ας Μαΐου 2003 (που καταχωρήθηκε στις 5 Μαΐου 2003 με αριθμό A/33155) δύο ανταγωνιστές υπέβαλαν από κοινού καταγγελία κατά της ενίσχυσης. Με επιστολή της 20ής Μαΐου 2003 (που καταχωρήθηκε την ίδια ημερομηνία με αριθμό A/33548) οι καταγγέλλοντες πληροφόρησαν την Επιτροπή ότι θυγατρική ενός εξ αυτών προσχώρησε στην εν λόγω καταγγελία.

(3)

Με την απόφαση C(2003)1763 της 24ης Ιουνίου 2003, η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία του άρθρου 88 παράγραφος 2 της Συνθήκης όσον αφορά το κοινοποιηθέν μέτρο ενίσχυσης. Η υπόθεση καταχωρήθηκε ως μέτρο ενίσχυσης αριθ. C 43/2003. Η απόφαση ανακοινώθηκε στην κυβέρνηση των Κάτω Χωρών με επιστολή της 26ης Ιουνίου 2003 (με στοιχεία αναφοράς D/230250). Η εν λόγω απόφαση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 20ής Αυγούστου 2003 (2). Η Επιτροπή έλαβε παρατηρήσεις από τέσσερις ενδιαφερομένους (που καταχωρήθηκαν με τους αριθμούς A/36309, A/36463, A/36645, A/36679, A/36870, A/37077, A/37480 και A/37569), στους οποίους περιλαμβάνεται και ένας από τους δύο ανταγωνιστές που είχαν υποβάλει καταγγελία τον Μάιο· η εν λόγω καταγγελία υποβλήθηκε επίσης εξ ονόματος μιας ακόμα επιχείρησης του ομίλου στον οποίο ανήκει ένας από τους καταγγέλλοντες ανταγωνιστές (στη συνέχεια οι εν λόγω τέσσερις οντότητες θα αποκαλούνται συλλογικά «οι δύο από κοινού ενεργούντες ανταγωνιστές»). Η Επιτροπή διαβίβασε τις εν λόγω παρατηρήσεις στην ολλανδική κυβέρνηση με επιστολές της 1ης Οκτωβρίου (με στοιχεία αναφοράς D/56129), της 29ης Οκτωβρίου 2003 (με στοιχεία αναφοράς D/56898), της 7ης Νοεμβρίου 2003 (με στοιχεία αναφοράς D/57120) και της 12ης Νοεμβρίου 2003 (με στοιχεία αναφοράς D/57185). Οι εν λόγω επιστολές περιείχαν επίσης και ορισμένες περαιτέρω ερωτήσεις της Επιτροπής.

(4)

Με επιστολή της 13ης Αυγούστου 2003 (που καταχωρήθηκε στις 14 Αυγούστου 2003 με αριθμό A/35706), οι δύο από κοινού ενεργούντες ανταγωνιστές πληροφόρησαν την Επιτροπή ότι μέρος της ενίσχυσης καταβλήθηκε στην AVR Nuts και ζήτησαν από την Επιτροπή να εκδώσει αποφάσεις βάσει του άρθρου 11 του κανονισμού ΕΚ αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 1999 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ (3), με τις οποίες να απαιτεί από τις Κάτω Χώρες να αναστείλουν την πληρωμή κάθε περαιτέρω ενίσχυσης και να ανακτήσουν προσωρινά την ήδη καταβληθείσα ενίσχυση. Μετά από αίτηση της Επιτροπής της 20ής Αυγούστου 2003 (επιστολή με στοιχεία αναφοράς D/55321), οι Κάτω Χώρες επιβεβαίωσαν με επιστολή της 25ης Σεπτεμβρίου 2003 (που καταχωρήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2003 με αριθμό A/36690) ότι η κοινοποιηθείσα ενίσχυση είχε χορηγηθεί στην AVR Nuts όσον αφορά το έτος 2002 και το πρώτο τρίμηνο του 2003. Με επιστολή της 20ής Οκτωβρίου 2003 (με στοιχεία αναφοράς D/56735), η Επιτροπή πληροφόρησε τους δύο από κοινού ενεργούντες ανταγωνιστές ότι δεν είχε την πρόθεση να εκδώσει τις ζητηθείσες αποφάσεις. Οι δύο από κοινού ενεργούντες ανταγωνιστές επανέλαβαν το αίτημά τους με επιστολή της 14ης Νοεμβρίου 2003 (που καταχωρήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2003 με αριθμό A/37909) και επιστολή της 1ης Δεκεμβρίου 2003 (που καταχωρήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου με αριθμό A/38325). Η δεύτερη επιστολή διασταυρώθηκε με την απάντηση της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2003 (με στοιχεία D/57541), στην οποία η Επιτροπή επιβεβαίωσε τη θέση της.

(5)

Μετά από αίτηση για τη χορήγηση αναβολής (με επιστολή της 14ης Ιουλίου 2003 που καταχωρήθηκε στις 18 Ιουλίου 2003 με αριθμό A/35109, και επιστολή της 29ης Οκτωβρίου 2003 που καταχωρήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2003 με αριθμό A/37568), που εγκρίθηκε με επιστολή της 23ης Ιουλίου 2003 (με στοιχεία αναφοράς D/54737), η ολλανδική κυβέρνηση, με επιστολή της 18ης Δεκεμβρίου 2003 (που καταχωρήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2004 με αριθμό A/30088) υπέβαλε τις παρατηρήσεις της όσον αφορά την απόφαση της Επιτροπής. Η ολλανδική κυβέρνηση υπέβαλε παρατηρήσεις όσον αφορά τις παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων με επιστολή της 23ης Δεκεμβρίου 2003 (που καταχωρήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2004 με αριθμό A/30090), της 23ης Ιανουαρίου 2004 (που καταχωρήθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2004 με αριθμό A/30621), της 25ης Φεβρουαρίου 2004 (που καταχωρήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2004 με αριθμό A/31451) και της 23ης Απριλίου 2004 (που καταχωρήθηκε στις 30 Απριλίου 2004 με αριθμό A/33118). Με τις δύο τελευταίες επιστολές οι Κάτω Χώρες ενημέρωσαν την Επιτροπή και όσον αφορά τις τρέχουσες εξελίξεις στην AVR Nuts. Δεδομένου ότι τα συνεχώς αυξανόμενα ελλείμματα θα απαιτούσαν τη χορήγηση διαρκώς μεγαλύτερων ποσών ενίσχυσης, αποφασίστηκε να τεθεί εκτός λειτουργίας μια από τις δύο ΚΠΤ την 1η Ιουλίου 2004. Το ενδεχόμενο να κλείσει και η δεύτερη ΚΠΤ παρέμενε υπό εξέταση. Όπως προέκυψε, η αρχική συμφωνία ενίσχυσης περιείχε όρους βάσει των οποίων οι Κάτω Χώρες θα έπρεπε να χορηγήσουν αποζημίωση για τα έξοδα κλεισίματος.

(6)

Με βάση τις νέες πληροφορίες η Επιτροπή έλαβε τελικά την απόφαση C(2004)2640 τελικό της 17ης Ιουλίου 2004 να επεκτείνει τη διαδικασία του άρθρου 88 παράγραφος 2 της Συνθήκης στην αποζημίωση για τα έξοδα του (ενδεχόμενου) κλεισίματος των ΚΠΤ. Η εν λόγω απόφαση διαβιβάσθηκε στην ολλανδική κυβέρνηση, η οποία ζήτησε αφενός παράταση της προθεσμίας προκειμένου να υποβάλει τις παρατηρήσεις της όσον αφορά τη συγκεκριμένη απόφαση, και αφετέρου συνάντηση για να συζητηθούν οι τρέχουσες εξελίξεις (με επιστολή της 30ής Ιουλίου 2003 που καταχωρήθηκε στις 4 Αυγούστου 2004 με αριθμό A/35996). Στις 23 Αυγούστου 2004 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των Κάτω Χωρών και της Επιτροπής. Στις 26 Αυγούστου 2004 πραγματοποιήθηκε περαιτέρω συνάντηση στην οποία συμμετείχαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής και οι δύο από κοινού ενεργούντες ανταγωνιστές. Το ίδιο δικηγορικό γραφείο ανέλαβε εξάλλου την εκπροσώπηση ενός ακόμη ανταγωνιστή. Η ολλανδική κυβέρνηση υπέβαλε τις παρατηρήσεις της όσον αφορά την απόφαση της Επιτροπής με επιστολή της 10ης Σεπτεμβρίου 2004 (που καταχωρήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2004 με αριθμό A/36999). Η Επιτροπή ζήτησε περαιτέρω πληροφορίες με επιστολή της 30ής Σεπτεμβρίου 2004 (με στοιχεία αναφοράς D/56902), τις οποίες η ολλανδική κυβέρνηση παρείχε με επιστολή της 22ας Οκτωβρίου 2004 (που καταχωρήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2004 με αριθμό A/38271). Στην εν λόγω επιστολή η ολλανδική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι καταβλήθηκε στο δικαιούχο περαιτέρω ενίσχυση για το υπόλοιπο του 2003, τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2004 και το κλείσιμο μιας από τις εγκαταστάσεις.

(7)

Η απόφαση για επέκταση της διαδικασίας δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 9ης Οκτωβρίου 2004 (4). Η Επιτροπή έλαβε παρατηρήσεις από τους δύο από κοινού ενεργούντες ανταγωνιστές (επιστολές της 16ης και 19ης Νοεμβρίου 2004 που καταχωρήθηκαν με αριθμό A/38860 και A/38978). Η Επιτροπή απέστειλε τις εν λόγω παρατηρήσεις στην ολλανδική κυβέρνηση με επιστολή της 22ας Νοεμβρίου 2004 (με στοιχεία D/58307). Η ολλανδική κυβέρνηση υπέβαλε παρατηρήσεις σχετικά με τις εν λόγω παρατηρήσεις και απάντησε στις ερωτήσεις της Επιτροπής με επιστολή της 22ας Δεκεμβρίου 2004 (που καταχωρήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2005 με αριθμό A/30171) και της 12ης Ιανουαρίου 2005 (που καταχωρήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2005 με αριθμό A/30525). Στις εν λόγω επιστολές η ολλανδική κυβέρνηση πληροφόρησε την Επιτροπή όχι μόνο για την απόφαση να κλείσει και την τελευταία ΚΠΤ, αλλά και για τη συμφωνηθείσα αποζημίωση όσον αφορά τα έξοδα κλεισίματος.

(8)

Τέλος, οι δύο από κοινού ενεργούντες ανταγωνιστές επιβεβαίωσαν την αντίθεσή τους όσον αφορά την ενίσχυση με επιστολή της 25ης Απριλίου 2005 (που καταχωρήθηκε την ίδια ημέρα με αριθμό A/33476) και της 2ας Μαΐου 2005 (που καταχωρήθηκε στις 12 Μαΐου 2005 με αριθμό A/33884). Μετά τις εν λόγω επιστολές, στις 26 Μαΐου 2005, συναντήθηκαν εκ νέου οι υπηρεσίες της Επιτροπής και οι δύο από κοινού ενεργούντες ανταγωνιστές. Για δεύτερη φορά το ίδιο δικηγορικό γραφείο εκπροσώπησε και τρίτο ανταγωνιστή (στη συνέχεια ο εν λόγω ανταγωνιστής και οι δύο άλλοι ανταγωνιστές θα αποκαλούνται συλλογικά «οι τρεις από κοινού ενεργούντες ανταγωνιστές»). Στην εν λόγω συνάντηση κατατέθηκε έγγραφο από το οποίο προέκυπτε ότι είχε καταβληθεί περαιτέρω ενίσχυση στην AVR Nuts για το 2004.

2.   ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

2.1   Ιστορικό και στόχος

(9)

Στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1975 περί των στερεών αποβλήτων (5) ορίζεται ότι «τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, σε συνεργασία με άλλα κράτη μέλη εφόσον αυτό παρίσταται αναγκαίο ή σκόπιμο, ώστε να δημιουργηθεί ολοκληρωμένο και κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης των αποβλήτων που θα λαμβάνει υπόψη τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες που δεν συνεπάγονται υπερβολικό κόστος. Το δίκτυο αυτό πρέπει να επιτρέπει στην Κοινότητα ως σύνολο να καταστεί αυτάρκης στον τομέα της διάθεσης των αποβλήτων και στα κράτη μέλη να τείνουν χωριστά προς το στόχο αυτό, λαμβανομένων υπόψη των γεωγραφικών συνθηκών ή της ανάγκης ειδικών εγκαταστάσεων για ορισμένες κατηγορίες αποβλήτων». Το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας ορίζει ότι «το δίκτυο αυτό πρέπει να επιτρέπει ακόμη τη διάθεση των αποβλήτων σε μία από τις πλησιέστερες κατάλληλες εγκαταστάσεις, με χρησιμοποίηση των καταλληλότερων μεθόδων και τεχνολογιών για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.»

(10)

Λαμβάνοντας υπόψη τους εν λόγω στόχους, στις αρχές της δεκαετίας του 90 άρχισαν να χρησιμοποιούνται στις Κάτω Χώρες ένας ειδικός χώρος υγειονομικής ταφής (στο εξής «χώρος απόθεσης C2») και οι ΚΠΤ. Ο χώρος απόθεσης C2 χρησιμοποιείται για την κατάλληλη διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων τα οποία δεν είναι δυνατόν να αποτεφρωθούν (στο εξής «απόβλητα C2»). Οι ΚΠΤ χρησιμοποιούνται για την κατάλληλη διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων τα οποία, παρά τη χαμηλή θερμαντική αξία τους, είναι δυνατό να υποστούν επεξεργασία μέσω αποτέφρωσης (6) (στο εξής «απόβλητα ΚΠΤ»). Για την εν λόγω αποτέφρωση απαιτείται συναποτέφρωση και στην πράξη το πλέον αποδοτικό σε σχέση με το κόστος του καύσιμο αποτελεί επικίνδυνο απόβλητο με υψηλή θερμαντική αξία.

(11)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 της οδηγίας 75/442/ΕΚ και το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1993 σχετικά με την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μεταφορών αποβλήτων στο εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και κατά την είσοδο και έξοδό τους (7), τα κράτη μέλη μπορούν να απαγορεύσουν τη μεταφορά «αποβλήτων προς διάθεση». Μόνο μετά τη διενέργεια διαφορετικών ελέγχων επιτρέπεται να μεταφερθούν τα απόβλητα αυτού του είδους. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επιβάλουν μια γενική απαγόρευση της μεταφοράς «αποβλήτων προς αξιοποίηση» προς άλλα κράτη μέλη (8). Οι έννοιες «απόβλητα προς διάθεση» και «απόβλητα προς αξιοποίηση» διευκρινίζονται σε διάφορες αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (9). Ως αποτέλεσμα, σε σύγκριση με την ερμηνεία που έχει μέχρι στιγμής χρησιμοποιήσει η ολλανδική κυβέρνηση, μικρότερο μέρος των επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να θεωρηθεί ως «απόβλητα προς διάθεση» και περισσότερα απόβλητα ως «απόβλητα προς αξιοποίηση». Η διαφοροποίηση αυτή δεν εξαρτάται από τη θερμαντική δύναμη των αποβλήτων, αλλά από τον αρχικό προορισμό της εγκατάστασης στην οποία τα απόβλητα υφίστανται επεξεργασία καθώς και από το είδος των αποβλήτων.

(12)

Απόβλητα C2 και ΚΠΤ παράγοντα από επιχειρήσεις όλων των οικονομικών τομέων. Σημαντικοί τομείς μεταξύ άλλων είναι ο μεταλλουργικός, οι επιχειρηματικές και δημόσιες υπηρεσίες, ο πετροχημικός τομέας, οι μεταφορές και ο τομέας εξόρυξης. Το μεγαλύτερο μέρος των αποβλήτων περισυλλέγεται από ειδικευμένους ενδιάμεσους που παρέχουν υπηρεσίες για διάφορα είδη αποβλήτων μιας επιχείρησης: τα απόβλητα C2 και ΚΠΤ, άλλα επικίνδυνα απόβλητα και μη επικίνδυνα απόβλητα. Όπως είναι φυσικό, οι εν λόγω υπηρεσίες συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τον τόπο παραγωγής των αποβλήτων, αλλά οι ειδικότερες κατηγορίες απορριμμάτων μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις. Υπάρχουν διάφορες μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις αποβλήτων που αναπτύσσουν δραστηριότητες διεθνώς και έχουν εγκαταστάσεις σε διάφορες χώρες.

(13)

Κατά τα τελευταία έτη έχουν αναπτυχθεί περαιτέρω οι δυνατότητες αξιοποίησης των επικίνδυνων αποβλήτων. Διαρκώς μεγαλύτερες ποσότητες χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τσιμέντου (ιδίως στο Βέλγιο) ή για την επιχωμάτωση ορυχείων που έχουν κλείσει (ιδίως στη Γερμανία). Ο επακριβής ορισμός της έννοιας «απόβλητα προς διάθεση» του Δικαστηρίου έχει προωθήσει την εν λόγω εξέλιξη. Ταυτόχρονα οι παραγωγοί έχουν περιορίσει περαιτέρω την παραγωγή αποβλήτων. Εντός των νόμιμων ορίων μπορούν οι παραγωγοί, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, να αναμειγνύουν μέρος των εν λόγω αποβλήτων με λιγότερο επικίνδυνα απόβλητα, γεγονός το οποίο επιτρέπει τη φθηνότερη διάθεση ή αξιοποίησή τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η προσφορά αποβλήτων ΚΠΤ μειώθηκε από περίπου 80 000/100 000 τόνους το 1995 σε περίπου 34 000 τόνους το 2002. Το 2002 αναμενόταν παραγωγή περίπου 38 500 τόνων ετησίως. Στα μέσα του 2004 η AVR Nuts υπολόγιζε ότι η προσφορά θα ήταν μόνο 16 000 τόνοι ΚΠΤ ετησίως (10). Η προσφορά αποβλήτων C2 μειώθηκε από περίπου 6 000 τόνους το 2000 σε περίπου 4 000 τόνους το 2002. Η εξαγωγή επικίνδυνων αποβλήτων που έχουν παραχθεί στις Κάτω Χώρες αυξήθηκε σε 36 000 τόνους περίπου, εκ των οποίων περίπου 4 000 τόνοι απόβλητα ΚΠΤ, γεγονός που δημιούργησε πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στις εγκαταστάσεις διάθεσης. Το φαινόμενο αυτό λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις και εμφανίζεται για παράδειγμα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία και στο Βέλγιο.

2.2   Ο δικαιούχος

(14)

Ο χώρος απόθεσης C2 και οι διάφορες ΚΠΤ δημιουργήθηκαν αρχικά από την AVR Chemie C.V. (στο εξής «AVR Chemie»), εταιρεία στην οποία το κράτος συμμετέχει κατά 30 % και η Holding AVR Bedrijven N.V. (στο εξής «AVR-Holding» ή για συντομία «AVR») κατά 70 %. Η AVR διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ολλανδική αγορά αποβλήτων. Προς το παρόν ο δήμος του Ρότερνταμ κατέχει το 100 % των μετοχών της AVR, αλλά πρόσφατα ανακοίνωσε την πρόθεσή του να πωλήσει τις μετοχές του στην AVR. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 η AVR Chemie παρουσιάζει ζημίες (10,9 εκατ. ευρώ το 2000 και 7,2 εκατ. ευρώ το 2001). Για το λόγο αυτό η AVR ήθελε να κλείσει τις τρεις ΚΠΤ που την εποχή εκείνη ήταν σε λειτουργία. Ωστόσο, οι Κάτω Χώρες πέτυχαν συμφωνία για αναδιάρθρωση της επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό η AVR Chemie χωρίστηκε στα δύο: στην AVR Nuts που δημιουργήθηκε ώστε να συνεχίσει την επεξεργασία των αποβλήτων C2 και ΚΠΤ μετά το κλείσιμο μιας από τις τρεις ΚΠΤ, και στην AVR-Industrial Waste Services Rotterdam B.V. (στο εξής «AVR IW») που δημιουργήθηκε για να αναλάβει τις υπόλοιπες δραστηριότητες στις αγορές (επικίνδυνων) αποβλήτων, στις οποίες η AVR για δικούς της, εμπορικούς λόγους επιθυμούσε να παραμείνει ενεργή. Και οι δύο εταιρείες ανήκουν πλήρως στην AVR. Η μόνη εναπομείνουσα δραστηριότητα της AVR Chemie είναι η ενοικίαση εγκαταστάσεων στην AVR Nuts. Η AVR Nuts και η AVR IW συνεργάζονται στενά. Βάσει σύμβασης παροχής υπηρεσιών το μεγαλύτερο μέρος των διοικητικών και εμπορικών εργασιών της AVR Nuts εκτελείται από την AVR IW.

(15)

Η παραγωγική ικανότητα των δύο ΚΠΤ, για τις οποίες η AVR διαθέτει άδεια, ανέρχεται σε 100 000 τόνους επικίνδυνα απόβλητα ετησίως. Η θεωρητικά διαθέσιμη παραγωγική ικανότητα ανέρχεται στο 80-85 % της επιτρεπόμενης ικανότητας. Το 2001 η AVR επεξεργάστηκε 84 880 τόνους επικίνδυνων αποβλήτων (απόβλητα ΚΠΤ και άλλα), το 2002 81 274 τόνους και το 2003 78 297 τόνους. Για την αποτέφρωση αποβλήτων ΚΠΤ απαιτείται σε γενικές γραμμές η ίδια ποσότητα άλλων επικίνδυνων αποβλήτων τα οποία χρησιμοποιούνται ως καύσιμο. Η ποσότητα αποβλήτων ΚΠΤ που πραγματικά επεξεργάζονται οι ΚΠΤ ανέρχεται με βάση τους υπολογισμούς σε 19 000 τόνους το 2002 και 23 000 τόνους το 2003. Ορισμένες κατηγορίες αποβλήτων ΚΠΤ μπορούν εξάλλου να υποστούν επεξεργασία σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης για οικιακά απόβλητα που λειτουργούν με χαμηλότερη θερμοκρασία.

(16)

Η AVR Nuts είναι υποχρεωμένη να τηρεί ξεχωριστά λογιστικά βιβλία σύμφωνα με την οδηγία 80/723/ΕΟΚ της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 1980 περί της διαφάνειας των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και των δημοσίων επιχειρήσεων (11).

2.3   Η ενίσχυση

2.3.1   Τα λειτουργικά ελλείμματα

(17)

Η ενίσχυση και οι δραστηριότητες για τις οποίες χορηγείται η ενίσχυση περιγράφονται σε απόφαση παραχώρησης του υπουργού Στέγασης, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) της 3ης Ιουλίου 2002 και σε σύμβαση παραχώρησης μεταξύ των Κάτω Χωρών, της AVR Holding, της AVR Nuts, της AVR IW και ορισμένων άλλων θυγατρικών επιχειρήσεων, η οποία υπογράφηκε στις 10 Ιουλίου 2002. Με την απόφαση παραχώρησης, το κράτος παραχωρεί στην AVR Nuts για περίοδο πέντε ετών το αποκλειστικό δικαίωμα να εκμεταλλεύεται το χώρο απόθεσης αποβλήτων C2 και να επεξεργάζεται επικίνδυνα απόβλητα σε καμίνους περιστρεφόμενου τυμπάνου υπό τον όρο ότι η εκμετάλλευση του χώρου απόθεσης αποβλήτων C2 και η επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων σε καμίνους περιστρεφόμενου τυμπάνου παρέχονται ως υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος προς το κοινό υπό λογικούς, διαφανείς και ίσους όρους και κοινωνικά αποδεκτές τιμές, ενώ ταυτόχρονα τηρούνται οι προϋποθέσεις και διατάξεις της σύμβασης παραχώρησης. Η σύμβαση καθορίζει λεπτομερώς τους όρους λειτουργίας της AVR Nuts. Η σύμβαση ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2002 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2006.

(18)

Η ενίσχυση καλύπτει το 100 % του προκαθορισμένου λειτουργικού ελλείμματος, το οποίο υπολογίζεται βάσει μεθόδου που εφαρμόζεται από ανεξάρτητο λογιστή. Στην περίπτωση ενός προκαθορισμένου λειτουργικού πλεονάσματος, χρησιμοποιείται το 70 % του εν λόγω πλεονάσματος για την επιστροφή της ενίσχυσης που χορηγήθηκε κατά τα προηγούμενα έτη. Το προκαθορισμένο λειτουργικό έλλειμμα εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 1,5 εκατ. ευρώ το 2002 και σε 2,8 εκατ. ευρώ το 2003. Στο παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης παρατίθεται συνοπτικά η εν λόγω μέθοδος και η εφαρμογή της για το 2002, το 2003 και το 2004. Το μεγαλύτερο μέρος της ενίσχυσης αφορά τις ΚΠΤ. Όσον αφορά το χώρο απόθεσης C2 το προϋπολογιζόμενο έλλειμμα ήταν, για παράδειγμα το 2003, 370 000 ευρώ.

(19)

Σύμφωνα με τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών η AVR IW εκτελεί το μεγαλύτερο μέρος των διοικητικών και λειτουργικών εργασιών της AVR Nuts. Για το σκοπό αυτό λαμβάνει αποζημίωση η οποία υπολογίζεται στο προκαθοριζόμενο έλλειμμα. Ο εν λόγω υπολογισμός πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μέθοδο κοστολόγησης βάσει δραστηριότητας («activity-based costing»). Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι για την περίοδο 2002-04 το 30 % κατά μέσο όρο των γενικών εξόδων της AVR καταλογίστηκαν στην AVR Nuts.

(20)

Ένα πρόσθετο στοιχείο κόστους το οποίο συμπεριλαμβάνεται στον προκαθορισμένο προϋπολογισμό και για το οποίο η AVR Nuts λαμβάνει ενίσχυση την οποία μεταβιβάζει στην AVR IW, αφορά την απόκτηση αποβλήτων. Λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο μέρος των πάγιων εξόδων, η ενεργή απόκτηση αποβλήτων θεωρείται απαραίτητη για να επιτευχθεί η μέγιστη χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας ώστε τα λειτουργικά έξοδα να παραμείνουν στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Τα προκαθορισμένα και πραγματικά έξοδα παρουσιάζονται στον πίνακα Ι.

Πίνακας 1

Προκαθορισμένα και πραγματικά έξοδα απόκτησης

 

2002

2003

2004

Προκαθορισμένα πρόσθετα έξοδα

514 000

532 000

550 000

Προκαθορισμένα αρχικά έξοδα διεθνούς απόκτησης

400 000

400 000

Σύνολο προκαθορισμένων εξόδων

914 000

932 000

550 000

Πραγματικά έξοδα

875 000

900 000

930 000

(21)

Το έλλειμμα αναμενόταν αρχικά να ανέλθει σε 3,8 εκατ. ευρώ το 2006, αλλά οι όροι της αγοράς και λειτουργίας είναι περισσότερο αντίξοοι από ό,τι αναμενόταν, με ελάχιστες ελπίδες βελτίωσης. Για την περίοδο 2002-2003 η AVR Nuts υπέστη, παράλληλα με το προκαθορισμένο έλλειμμα, ζημίες ύψους 12 εκατ. ευρώ. Αναμένεται ότι το προκαθορισμένο έλλειμμα για το 2004 και τα επόμενα έτη θα είναι κατά πολύ υψηλότερο από τις προβλέψεις· για παράδειγμα, το προκαθορισμένο έλλειμμα για το 2004 ήταν 8,898 εκατ. ευρώ (12). Στον εν λόγω υπολογισμό ελήφθη υπόψη η απόφαση για το κλείσιμο των ΚΠΤ.

2.3.2   Η αποζημίωση για τα έξοδα κλεισίματος

(22)

Λαμβάνοντας υπόψη τα αυξανόμενα λειτουργικά ελλείμματα η ολλανδική κυβέρνηση, όπως ήδη αναφέρθηκε στις αιτιολογικές σκέψεις 5 και 7, αναθεώρησε την πολιτική της. Στο τέλος του 2003 αποφασίστηκε το κλείσιμο μιας από τις δύο ΚΠΤ την 1η Ιουλίου 2004. Το καλοκαίρι του 2004 αποφασίστηκε το κλείσιμο της δεύτερης ΚΠΤ την 1η Ιανουαρίου 2005. Για τα υπόλοιπα έτη οι προκαθορισμένες ζημίες για τη συλλογή αποβλήτων C2 αναμένεται να είναι ελάχιστες.

(23)

Σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης το κράτος θα αποζημίωνε οικονομικά την AVR για την υπολειμματική λογιστική αξία των επενδύσεων που δεν είχαν ακόμη αποσβεσθεί και οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια ισχύος της σύμβασης με έγκριση του κράτους και για τις ανάγκες της AVR Nuts. Θεωρώντας δεδομένη την εφαρμογή της εν λόγω ρήτρας, οι ολλανδικές αρχές κατέληξαν στους υπολογισμούς τους σε αποζημίωση ύψους 8 670 108 ευρώ για τα έξοδα κλεισίματος της πρώτης ΚΠΤ. Το ποσό αυτό αφορά διάφορες επενδύσεις οι οποίες καταλογίστηκαν με ποσοστό 50 % στην περίπτωση που αφορούσαν και τις δύο ΚΠΤ και με ποσοστό 100 % στην περίπτωση που πραγματοποιήθηκαν ειδικά για την ΚΠΤ που έκλεισε. Τα σημαντικότερα συστατικά στοιχεία του εν λόγω ποσού είναι 1,9 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στην πυρασφάλεια, 3,3 εκατ. ευρώ για εγκατάσταση ομογενοποίησης, 1,5 εκατ. ευρώ για την αντικατάσταση χοανών οκτάνθρακα και 0,5 εκατ. ευρώ για μια κεφαλή τυμπάνου και ένα δακτύλιο Stefferson. Για το κλείσιμο της δεύτερης ΚΠΤ υπολογίστηκε ποσό 11 151 000 ευρώ για την υπολειμματική λογιστική αξία των εγκαταστάσεων και των υλικών πάγιων στοιχείων. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει το άλλο 50 % της υπολειμματικής λογιστικής αξίας των προαναφερθεισών επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν με την έγκριση του κράτους και 100 % της υπολειμματικής λογιστικής αξίας των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν με έγκριση του κράτους και αφορούν μόνο τη δεύτερη ΚΠΤ. Το δεύτερο αυτό τμήμα περιλαμβάνει ιδιαίτερα την επένδυση στη γενική επισκευή της άλλης ΚΠΤ, που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια του 2004. Η εν λόγω επισκευή κόστισε 3 273 000 ευρώ, ποσό υψηλότερο του προβλεπόμενου. Εκ των υστέρων, η εν λόγω επένδυση φαίνεται ιδιαίτερα ατυχής.

(24)

Δεδομένου ότι η ολλανδική κυβέρνηση είχε επιπλέον την υποχρέωση βάσει της σύμβασης παραχώρησης να χορηγεί αντιστάθμιση για τα δημοσιονομικά ελλείμματα μέχρι και το 2006, το κράτος έπρεπε να διαπραγματευθεί με την AVR όσον αφορά την αποζημίωση για τα πρόσθετα έξοδα από το κλείσιμο της δεύτερης ΚΠΤ την 1η Ιανουαρίου 2004, αντί της αρχικής ημερομηνίας κατά την οποία θα έληγε η σύμβαση. Ως εκ τούτου, η αντιστάθμιση περιελάμβανε τα ακόλουθα συμπληρωματικά ποσά:

1,75 εκατ. ευρώ για την αντιστάθμιση ήδη το 2004 του αρνητικού αντίκτυπου από το γεγονός ότι οι πελάτες θα πρέπει ήδη να μεταστρέψουν (σταδιακά) τις ροές αποβλήτων τους σε άλλες εγκαταστάσεις·

5,843 εκατ. ευρώ για περιοδικά πάγια έξοδα κατά την περίοδο 2005-2006. Το ποσό αυτό αφορά έξοδα που σχετίζονται, για παράδειγμα, με την υποδομή ΤΠΕ, την ενοικίαση γραφείων, τις συμβάσεις ασφάλειας, τα έξοδα κοινόχρηστων εγκαταστάσεων, όπως εστιατόρια κλπ. Η AVR υπολόγισε για το σκοπό αυτό υψηλότερο συνολικό ποσό, συγκεκριμένα8,208 εκατ. ευρώ·

7.868 εκατ. ευρώ για τα πρόσθετα έξοδα απολύσεων ως αποτέλεσμα του πρόωρου κλεισίματος της δεύτερης ΚΠΤ. Το ποσό αυτό υπολογίστηκε ως η διαφορά από τα εκτιμηθέντα έξοδα απολύσεων σε περίπτωση άμεσου κλεισίματος και τα εκτιμηθέντα έξοδα απολύσεων κατά τη λήξη της σύμβασης ενίσχυσης δύο χρόνια μετά. Το ποσό που έγινε αποδεκτό βασίζεται σε λεπτομερή εκτίμηση που αφορά 244 εργαζομένους και λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς μπορούν να μετατεθούν εσωτερικά·

άλλα έξοδα, όπως η υπολειμματική λογιστική αξία συγκεκριμένων στοιχείων του ενεργητικού άλλων επιχειρήσεων AVR που αγοράστηκαν προκειμένου να παρασχεθούν οι υπηρεσίες σύμφωνα με τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών, τα έξοδα διαχείρισης του χώρου της εγκατάστασης και τα έξοδα που οφείλονται στο γεγονός ότι η AVR IW δεν λαμβάνει τις εισφορές κάλυψης που θα ελάμβανε εάν συνεχιζόταν η αποτέφρωση στις ΚΠΤ το 2005 και το 2006, τα έξοδα κλεισίματος που δεν περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό και τα έξοδα για την εξαγορά πολυετών συμβάσεων. Η AVR είχε εκτιμήσει τα εν λόγω έξοδα σε συνολικό ποσό ύψους 29,567 εκατ. ευρώ, το οποίο για παράδειγμα περιλαμβάνει και ποσό ύψους 11,716 εκατ. ευρώ για τις πρόσθετες ζημίες που υπέστη η AVR Nuts το 2002 και το 2003. Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων το ποσό για το οποίο συμφώνησαν το κράτος και η AVR ήταν μόνο 1,238 εκατ. ευρώ.

(25)

Η Ολλανδία συμμετείχε στις εν λόγω διαπραγματεύσεις επικουρούμενη από ανεξάρτητο λογιστή, η έκθεση του οποίου υποβλήθηκε στην Επιτροπή. Το συνολικό ποσό της συμφωνηθείσας αποζημίωσης για το κλείσιμο της δεύτερης ΚΠΤ ανήλθε σε 27,87 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι κατά πολύ χαμηλότερο του ποσού που είχε υπολογίσει η AVR, ήτοι 58,544 εκατ. ευρώ (ή 46,828 εκατ. ευρώ στο οποίο δεν συνυπολογίστηκαν οι πρόσθετες ζημίες της AVR Nuts το 2002 και το 2003). Η ολλανδική κυβέρνηση εξήγησε ότι σε περίπτωση που η δεύτερη ΚΠΤ συνέχιζε τη λειτουργία της μέχρι το τέλος του 2006, το ποσό των υπολογιζόμενων ελλειμμάτων λειτουργίας για το 2005 και το 2006 και η αποζημίωση για τα έξοδα του κλεισίματος στο τέλος του 2006 θα ήταν 31 εκατ. ευρώ. Κατά συνέπεια, η συμφωνία για το πρόωρο κλείσιμο είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των εξόδων για το κράτος.

(26)

Με την εν λόγω αποζημίωση για το κλείσιμο το συνολικό ποσό της ενίσχυσης για την περίοδο 2002-2004 ανέρχεται σε 49 718 108 ευρώ, όπως προκύπτει από τον πίνακα 2.

Πίνακας 2

Συνολική κατάσταση όσον αφορά την αποζημίωση για την AVR

Προκαθορισμένο δημοσιονομικό έλλειμμα 2002

1 500 000

Προκαθορισμένο δημοσιονομικό έλλειμμα 2003

2 800 000

Προκαθορισμένο δημοσιονομικό έλλειμμα 2004

8 898 000

Αποζημίωση υπολειμματικής λογιστικής αξίας πρώτης ΚΠΤ

8 670 108

Αποζημίωση υπολειμματικής λογιστικής αξίας δεύτερης ΚΠΤ

11 151 000

Αποζημίωση πρόσθετων εξόδων κλεισίματος

-

πρόσθετα λειτουργικά έξοδα 2004

1 750 000

-

περιοδικά πάγια έξοδα 2005-2006

5 843 000

-

πρόσθετα έξοδα απολύσεων

7 868 000

-

υπόλοιπα έξοδα

1 238 000

 

16 699 000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

49 718 108

(27)

Η ολλανδική κυβέρνηση αναγνώρισε ότι κατέβαλε στην AVR ενίσχυση ποσού 19 543 608 ευρώ. Η ενίσχυση που συνδέεται με το κλείσιμο της δεύτερης ΚΠΤ κατατέθηκε σε κλειστό λογαριασμό.

2.3.3   Η εγγύηση για έξοδα αποξήλωσης και εν συνεχεία μέριμνας

(28)

Η σύμβαση παραχώρησης περιελάμβανε επίσης την εγγύηση ότι, σε περίπτωση που η AVR Chemie τεθεί υπό εκκαθάριση, το κράτος θα καταβάλει ανώτατο ποσοστό 30 % των εξόδων αποξήλωσης και εν συνεχεία μέριμνας για την απομάκρυνση και τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων. Το εν λόγω ποσοστό συμφωνεί με το συμφέρον του κράτους στην AVR Chemie.

2.4   Λειτουργικές πτυχές

(29)

Πριν τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης, η AVR Chemie είχε ήδη αυξήσει τις τιμές για την ανάληψη των αποβλήτων σε 700 NLG/τόνος (317,6 ευρώ/τόνος. Σύμφωνα με την ολλανδική κυβέρνηση, οι υψηλότερες τιμές θα οδηγούσαν σε πρακτικές όπως η ανάμειξη των επικίνδυνων αποβλήτων με άλλα απόβλητα και η παράνομη απόθεση αποβλήτων, και επομένως δεν θα ήταν αποτελεσματικές όσον αφορά τη μείωση του λειτουργικού ελλείμματος. Οι τιμές ανάληψης των αποβλήτων είναι υψηλές σε σχέση με αυτές των γειτονικών χωρών, το οποίο εξηγείται από το γεγονός ότι η ολλανδική κυβέρνηση απαγορεύει τις εξαγωγές αποβλήτων προς διάθεση. Στόχος των μέτρων ενίσχυσης ήταν η διατήρηση των τιμών στο υπάρχον επίπεδο και όχι η μείωσή τους. Για το σκοπό αυτό η σύμβαση παραχώρησης περιλαμβάνει παράρτημα με τίτλο «Kaders Tariefstructuur, tariefdrager en berekening gebruikerstarieven» (Διάρθρωση τιμών πλαισίου, φορέας τιμών και υπολογισμός των τιμών χρηστών). Οι ολλανδικές αρχές ασκούν έλεγχο όσον αφορά το ύψος των τιμών, δεδομένου ότι πρέπει να συμφωνήσουν εκ των προτέρων όσον αφορά το προκαθορισμένο δημοσιονομικό έλλειμμα, και όπως είναι φυσικό οι τιμές αποτελούν κύριο στοιχείο για τον υπολογισμό του.

(30)

Οι τιμές ανάληψης των επικίνδυνων αποβλήτων υψηλής θερμαντικής αξίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα είναι πολύ χαμηλότερες από τις τιμές για τα απόβλητα ΚΠΤ. Η AVR Nuts αγοράζει την πρώτη κατηγορία αποβλήτων σε αγοραίες τιμές, συγκεκριμένα σε τιμές που θα ίσχυαν για την επεξεργασία, για παράδειγμα, σε ΚΠΤ στο εξωτερικό ή στην τσιμεντοβιομηχανία.

(31)

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα πάγια έξοδα σε σύγκριση με τα μεταβλητά είναι ιδιαίτερα υψηλά, η AVR Nuts προσπαθεί, προκειμένου να διατηρήσει τις ζημιές της στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, να επιτύχει τη μέγιστη χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητάς της. Για το λόγο αυτό οι τιμές ανάληψης, που χρεώνονται στους παρόχους επικίνδυνων αποβλήτων, μειώνονται όταν η ετήσια προσφερόμενη ποσότητα είναι μεγαλύτερη. Οι εν λόγω κλιμακωτές εκπτώσεις καθορίζονται εκ των προτέρων και ισχύουν όταν, μαζί με τα απόβλητα ΚΠΤ, προσφέρεται ποσοστό τουλάχιστον 75 % της ίδιας ποσότητας σε απορρίμματα υψηλής θερμαντικής αξίας.

(32)

Όλες οι τιμές είναι εκ των προτέρων καθορισμένες για τη συνολική περίοδο παραχώρησης (13) και ισχύουν τόσο για τους ανταγωνιστές της AVR όσο και για την AVR IW. Από την αρχή της σύμβασης παραχώρησης οι τιμές για τα απόβλητα C2 και ΚΠΤ ήταν δημοσιευμένες και στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου. Από τις αρχές του 2004 αυτό ίσχυε και για τα επικίνδυνα απόβλητα υψηλής θερμαντικής αξίας.

(33)

Για να προγραμματίσει τη χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητάς της η AVR IW ζητά από τους προμηθευτές της να δηλώσουν σε ετήσια βάση την ποσότητα αποβλήτων που θεωρούν ότι πρόκειται να παραδώσουν και κατά τη διάρκεια του έτους υπολογίζονται οι τιμές ανάληψης βάσει της συμφωνηθείσας έκπτωσης. Σε περίπτωση που η ποσότητα που πραγματικά παραδίδεται στο τέλος του έτους είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη της δηλωθείσας, επιστρέφεται μέρος του καταβληθέντος ποσού ή υπολογίζεται συμπληρωματικό τέλος, προκειμένου να καθοριστεί η σωστή έκπτωση με βάση την ποσότητα που πραγματικά παραδόθηκε. Ωστόσο, οι συμβάσεις δεν περιλαμβάνουν καμία υποχρέωση για την παράδοση της συμφωνηθείσας ποσότητας.

3.   ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 88 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

(34)

Στην απόφασή της για κίνηση της διαδικασίας του άρθρου 88 παράγραφος 2 της Συνθήκης η Επιτροπή εξέφρασε αμφιβολίες όσον αφορά τα ακόλουθα σημεία.

(35)

Καταρχήν, η Επιτροπή αμφέβαλε εάν οι δραστηριότητες της AVR Nuts μπορούν να θεωρηθούν πραγματικά ως υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος κατά την έννοια του άρθρου 86 παράγραφος 2 της Συνθήκης διότι, για παράδειγμα, δεν είναι σαφές εάν η AVR είναι η μοναδική επιχείρηση η οποία είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες αυτού του είδους υπό τους ίδιους ή παρόμοιους όρους. Επιπλέον, η Επιτροπή αμφέβαλε εάν οι Κάτω Χώρες ακολούθησαν τη σωστή διαδικασία για την επιλογή της AVR Nuts. Επίσης, η Επιτροπή αμφιβάλλει εάν σε κάθε περίσταση έχει τηρηθεί η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», δεδομένου ότι οι παραγωγοί των σχετικών αποβλήτων πρέπει να καταβάλουν τιμές ανάληψης που μπορούν να θεωρηθούν ως φυσιολογικά έξοδα.

(36)

Δεύτερο, η Επιτροπή είχε αμφιβολίες όσον αφορά ενδεχόμενη «υπεραντιστάθμιση» και τον κίνδυνο διάχυσής της σε άλλα τμήματα της αγοράς αποβλήτων. Η Επιτροπή ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτική δεδομένου ότι υπεραντιστάθμιση μπορεί επίσης να προκύψει από το γεγονός ότι η ενίσχυση βασίζεται σε εκ των προτέρων υπολογισμό, με αποτέλεσμα η AVR Nuts να μπορεί να κρατήσει μέρος της ενδεχόμενης θετικής διαφοράς μεταξύ πραγματικών και προκαθορισμένων πλεονασμάτων ή ελλειμμάτων.

(37)

Τρίτο, η Επιτροπή αμφιβάλλει εάν από την εκτίμηση του μέτρου σύμφωνα με το άρθρο 87, θα προκύψει ότι το κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος (14) (στο εξής «το πλαίσιο περιβαλλοντικών ενισχύσεων») μπορεί να αποτελέσει τη βάση για να κηρυχθεί η ενίσχυση συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά.

(38)

Στην απόφασή της να επεκτείνει τη διαδικασία του άρθρου 88 παράγραφος 2 της Συνθήκης, η Επιτροπή εξήγησε ότι διατηρεί ανάλογες αμφιβολίες όσον αφορά το σημαντικά υψηλότερο ποσό ενίσχυσης για το 2004 και την αποζημίωση για το πρόωρο κλείσιμο των ΚΠΤ.

4.   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

(39)

Μετά την απόφαση της Επιτροπής να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 88 παράγραφος 2 της Συνθήκης τέσσερις ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν παρατηρήσεις.

(40)

Ο πρώτος ενδιαφερόμενος ισχυρίζεται ότι το μέτρο θα στρεβλώσει τον ανταγωνισμό στην ιρλανδική αγορά, δεδομένου ότι η AVR – μέσω της κατά 50 % συμμετοχής της σε κοινή επιχείρηση με την ιρλανδική εταιρεία Safeway Warehousing/South Coast Transport – μπορεί να επιτύχει τιμές κάτω του κόστους και κατά πολύ χαμηλότερες των κανονικών τιμών αγοράς.

(41)

Ο δεύτερος ενδιαφερόμενος επισημαίνει επίσης το αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα υπέρ της κοινής επιχείρησης των AVR και Safeway. Από την Ιρλανδία εισάγονται μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων. Ο εν λόγω ενδιαφερόμενος ισχυρίστηκε επίσης ότι το μέτρο στρεβλώνει τον ανταγωνισμό στη διεθνή αγορά για «έτοιμα προς χρήση σχέδια καθαρισμού» PCB, εντομοκτόνων και άλλων επικίνδυνων οργανικών αποβλήτων.

(42)

Ο τρίτος ενδιαφερόμενος, η Edelchemie, αναφέρθηκε στην εσωτερική αγορά. Η εν λόγω επιχείρηση έχει αναπτύξει τη δική της τεχνολογία για την επεξεργασία αποβλήτων από εργασίες γαλβανισμού και φωτογραφικές διαδικασίες και για την ανάκτηση πολύτιμων υλών από τα εν λόγω απόβλητα (μεταξύ άλλων ευγενών μετάλλων). Τα μέτρα υπέρ της AVR όχι μόνο θα βλάψουν επαγγελματικά την επιχείρηση, αλλά θα ανακόψουν και την τεχνολογική εξέλιξη. Οι παρατηρήσεις της Edelchemie αφορούν την AVR Nuts, την AVR Chemie και τις προκατόχους τους μέχρι το 1963· η Edelchemie παρείχε επίσης πληροφορίες για την ολλανδική πολιτική όσον αφορά τα επικίνδυνα απόβλητα στη διάρκεια όλων αυτών των ετών.

(43)

Τέλος, οι τρεις από κοινού ενεργούντες ανταγωνιστές αναφέρθηκαν στην εσωτερική αγορά για απόβλητα ΚΠΤ. Τόσο στις Κάτω Χώρες όσο και σε άλλα κράτη μέλη υπάρχει παραγωγική ικανότητα ανάλογη με αυτή των ΚΠΤ της AVR. Η επέκταση των δραστηριοτήτων της AVR, όπως ισχυρίζονται, έχει επιφέρει πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στην ολλανδική αγορά για απόβλητα ΚΠΤ και τα δεδομένα όσον αφορά τα απόβλητα ΚΠΤ δεν παρέχουν μια πλήρη και ορθή εικόνα. Στα μέσα της δεκαετίας του 90 η AVR έκλεισε μια από τις ΚΠΤ και ήδη τότε αναμενόταν ότι η προσφορά επικίνδυνων αποβλήτων θα μειωνόταν περαιτέρω. Λόγω των εν λόγω προβλέψεων ήταν εύλογο να κλείσει μια από τις δύο ΚΠΤ. Κατά τη σύναψη της συμφωνίας στις 26 Μαΐου 2005 ένας εκπρόσωπος είχε δηλώσει ρητά ότι η σωστή απόφαση [το 2002] ήταν να κλείσει η μια ΚΠΤ. Επιπλέον, η AVR μπορεί να καταχραστεί τη θέση ισχύος της υπολογίζοντας υψηλές τιμές, απαιτώντας να παραδίδονται στις ΚΠΤ ταυτόχρονα και απόβλητα υψηλής θερμαντικής αξίας και επιβάλλοντας διάρθρωση τιμών η οποία δεν θα είναι διαφανής και δημοσιοποιημένη. Με αυτόν τον τρόπο, η AVR IW θα μπορεί να καθορίζει τιμές και για συγκεκριμένα είδη αποβλήτων ΚΠΤ και να διαχειρίζεται τα εν λόγω απόβλητα στις καμίνους φρύξεως των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης για οικιακά απόβλητα, γεγονός το οποίο συνεπάγεται χαμηλότερα έξοδα εκμετάλλευσης, δεδομένου ότι οι εν λόγω κάμινοι λειτουργούν σε χαμηλότερη θερμοκρασία.

(44)

Το μέτρο συνιστά, κατά την άποψή τους, ασυμβίβαστη λειτουργική ενίσχυση. Η υπηρεσία δεν αποτελεί υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος και τα τρία κριτήρια της απόφασης Altmark βάσει των οποίων καθορίζεται ότι μια αποζημίωση δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση (15), δεν πληρούνται. Σε περίπτωση που η Επιτροπή εγκρίνει (μέρος) της ενίσχυσης, πρέπει να το πράξει θέτοντας διάφορους όρους προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο διασταυρούμενης επιδότησης, υποχρεωτικά συνδυαζόμενης λήψης αποβλήτων (tying) και διακρίσεων όσον αφορά τις τιμές. Επιπλέον, οι Κάτω Χώρες δεν θα πρέπει να παρατείνουν το μέτρο για μια ακόμη δεκαετία.

(45)

Οι δύο από κοινού ενεργούντες ανταγωνιστές απέστειλαν επίσης παρατηρήσεις μετά την απόφαση της Επιτροπής να επεκτείνει τη διαδικασία. Οι εν λόγω ανταγωνιστές παρέμειναν στις αρχικές τους θέσεις και υπέβαλαν συμπληρωματικά έγγραφα για να αποδείξουν ότι υφίσταται διεπιδότηση. Επιπλέον, ανέφεραν τα ακόλουθα.

(46)

Καταρχήν, είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι παρά το κλείσιμο μιας από τις ΚΠΤ, το προκαθορισμένο λειτουργικό έλλειμμα είναι τόσο υψηλότερο από αυτό που είχε προβλεφθεί αρχικά. Εάν είχε τηρηθεί το τρίτο κριτήριο της απόφασης Altmark (αποτελεσματικότητα), το λειτουργικό έλλειμμα θα έπρεπε να είχε μειωθεί.

(47)

Δεύτερο, οι εν λόγω ανταγωνιστές εκφράζουν την αντίθεσή τους όσον αφορά την ενίσχυση για την αποζημίωση του κλεισίματος των ΚΠΤ. Για την εν λόγω ενίσχυση η AVR δεν υποχρεούται να προσφέρει καμία αντιπαροχή. Η εν λόγω αποζημίωση δεν αφορά ζημίες και δεν δικαιολογείται, μεταξύ άλλων, διότι οι επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν με δεκαετή χρονικό ορίζοντα, ενώ χρησιμοποιήθηκαν λιγότερο από τρία χρόνια. Επιπλέον, οι λεπτομέρειες των εν λόγω υπολογισμών δημιουργούν ερωτηματικά, ιδίως όσον αφορά το ποσό απόσβεσης, τα έξοδα απολύσεων και τα περιοδικά πάγια έξοδα. Το συνολικό ποσό είναι υπερβολικά υψηλό και υπερβαίνει επίσης κατά πολύ τα 2 εκατ. ευρώ για τα οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 21(2) της σύμβασης παραχώρησης. Επιπλέον, σε κοινοβουλευτικό έγγραφο αναφέρεται ότι στο πλαίσιο του καθορισμού της αποζημίωσης για την Afvalverwerking Rijnmond όσον αφορά το κλείσιμο των καμίνων περιστρεφόμενου τυμπάνου συνήφθη επίσης συμφωνία σχετικά με εκκρεμούσα απαίτηση της VROM έναντι της AVR σε σχέση με τη μόλυνση του Lickebaertpolder με διοξίνη. Ως αποτέλεσμα, το υπουργείο έλαβε ποσό 2,5 εκατ. ευρώ που δεν είχε υπολογιστεί για το 2004. Οι τρεις από κοινού ενεργούντες ανταγωνιστές εξέφρασαν το φόβο ότι η διευθέτηση της εν λόγω διαφοράς πιθανόν «μόλυνε» τον υπολογισμό της αποζημίωσης. Έχουν την εντύπωση ότι «τα πράγματα κουκουλώθηκαν».

(48)

Τρίτο, οι ενδιαφερόμενοι διαμαρτύρονται κατά της χορήγησης περαιτέρω πλεονεκτημάτων υπέρ της AVR βάσει του άρθρου 21(5) της σύμβασης παραχώρησης, συγκεκριμένα το γεγονός ότι, σε περίπτωση εκκαθάρισης της AVR Chemie, το κράτος καταβάλλει το 30 % των εξόδων αποξήλωσης και απορρύπανσης των εγκαταστάσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, το κράτος δεν έπρεπε να αναλάβει ποτέ ανάλογες υποχρεώσεις.

(49)

Τέταρτο, δεν πρόκειται για υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος, ιδίως διότι μια υπηρεσία αυτού του είδους δεν είναι απαραίτητη, δεδομένων των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων, όπως η πυρόλυση, η επεξεργασία στη τσιμεντοβιομηχανία, η απόθεση σε αλατωρυχεία ή η διάθεση σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και ΚΠΤ του εξωτερικού. Οι σχετικές δραστηριότητες θεωρήθηκαν ως υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος μόνο διότι κατέστησαν ζημιογόνες. Η σύμβαση παραχώρησης συνήφθη με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση επενδύσεων στις ΚΠΤ, για τις οποίες η AVR Nuts είχε αποκτήσει αποκλειστικό δικαίωμα. Επιπλέον, οι δύο από κοινού ενεργούντες ανταγωνιστές αμφιβάλλουν εάν η ενίσχυση αποτελούσε εγγύηση για την προσφορά των εν λόγω υπηρεσιών έναντι προσιτών τιμών δεδομένου ότι οι τιμές της AVR για τη διαχείριση των αποβλήτων είναι υψηλότερες απ’ αυτές στις γειτονικές χώρες. Οι υψηλές τιμές εξηγούνται από τις πρακτικές δέσμευσης και διεπιδότησης της AVR όσον αφορά τα απόβλητα υψηλής θερμαντικής αξίας που χρησιμοποιούνται ως καύσιμο. Οι τιμές δεν είναι διαφανείς και δημοσιοποιημένες. Τα κέρδη θα καταχωρηθούν στην AVR IW και οι ζημίες στην AVR Nuts. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η AVR IW μπορεί να καθορίσει υψηλότερες τιμές ανάληψης για τα απόβλητα ΚΠΤ. Επιπλέον, η AVR μπορεί να αρνηθεί απόβλητα ΚΠΤ εφόσον δεν της παραδίδονται ταυτόχρονα και απόβλητα υψηλής θερμαντικής αξίας, και κατ’ αυτόν τον τρόπο να παραβεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη σύμβαση παραχώρησης, δεδομένου ότι δεν προσφέρει τις υπηρεσίες της σε όλους τους πελάτες. Τέλος, σε αντίθεση με άλλες εναλλακτικές λύσεις, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν διατηρείται στο ίδιο επίπεδο ούτε βελτιώνεται.

(50)

Τέλος, η ενίσχυση δεν πληροί τα κριτήρια Altmark. Δεν έχει προκηρυχθεί ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση της σύμβασης και η ενίσχυση δεν καθορίστηκε βάσει των εξόδων μιας μέσης επιχείρησης με χρηστή διαχείριση. Η ενίσχυση δεν υπολογίστηκε βάσει κριτηρίων τα οποία είχαν καθορισθεί εκ των προτέρων κατά αντικειμενικό και διαφανή τρόπο· η ενίσχυση υπερβαίνει το μέτρο του αναγκαίου και είναι πιθανή η «διάχυσή» της σε άλλες αγορές. ΚΠΤ στο εξωτερικό μπορούν – χωρίς κρατική ενίσχυση – να καθορίσουν χαμηλότερες τιμές. Επίσης, μπορούν να εφαρμοστούν φθηνότερες μέθοδοι διάθεσης των αποβλήτων. Επιπλέον, η AVR μπορεί να κρατήσει μέρος του κέρδους εάν η λειτουργία της είναι καλύτερη της αναμενόμενης.

(51)

Τέλος, οι δύο από κοινού ενεργούντες ανταγωνιστές επισημαίνουν ότι οι Κάτω Χώρες θα συνεχίσουν να παραβαίνουν τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, δεδομένου ότι σε περίπτωση αρνητικής απόφασης της Επιτροπής, οι ολλανδικές αρχές θα εξετάσουν το θέμα από κοινού με την AVR και θα αναζητήσουν μια λύση για τα χρηματοοικονομικά προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η AVR.

5.   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ

5.1   Η εφαρμοστέα νομοθεσία

(52)

Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας επιτρέπεται να απαγορεύουν την εξαγωγή αποβλήτων προς διάθεση, η ενίσχυση δεν νοθεύει τον ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών.

5.2   Υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος

(53)

Οι Κάτω Χώρες ισχυρίζονται ότι η ενίσχυση χορηγήθηκε αποκλειστικά για υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος την οποία παρέχει η AVR Nuts. Η προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού δεν θεωρήθηκε σκόπιμη, δεδομένου ότι η AVR Nuts αποτελεί τη μοναδική επιχείρηση στις Κάτω Χώρες η οποία είναι σε θέση και δέχεται να αναλάβει την επεξεργασία όλων των σχετικών αποβλήτων C2 και ΚΠΤ. Η παραχώρηση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα του κράτους, ώστε οι ενδεχόμενοι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αντιρρήσεις τους. Ωστόσο, αυτό δεν συνέβη. Επιπλέον, οι ολλανδικές αρχές, πριν την απόφασή τους να κλείσουν τις ΚΠΤ, είχαν λάβει ήδη τα απαραίτητα μέτρα για να οργανώσουν ενδεχομένως δημόσιο διαγωνισμό για παράταση της λειτουργίας.

(54)

Το μέτρο πληροί τα κριτήρια Altmark και ως εκ τούτου δεν πρέπει να θεωρηθεί ως κρατική ενίσχυση. Για παράδειγμα, το κράτος, για τον προκαθορισμό των ελλειμμάτων προσέφυγε στις υπηρεσίες ανεξάρτητου λογιστικού γραφείου. Το μέτρο δεν αποτελεί παράβαση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», δεδομένου ότι οι τιμές είναι υψηλότερες από αυτές στις γειτονικές χώρες.

(55)

Θα αποτελούσε κατάφωρη αδικία εάν η AVR Nuts δεχόταν απόβλητα ΚΠΤ μόνο εάν αυτά προσφέρονταν μαζί με απόβλητα υψηλής θερμαντικής αξίας. Έχει καθορισθεί ρητά ότι οι τιμές που οι άλλες επιχειρήσεις AVR χρεώνουν για την επεξεργασία άλλων αποβλήτων, πρέπει να είναι οι ίδιες με αυτές που ισχύουν για τρίτους (16). Η ολλανδική κυβέρνηση ζήτησε τη γνώμη λογιστικού γραφείου όσον αφορά τις δυνατότητες να αυξηθεί η διαφάνεια σχετικά με τις συμβάσεις μεταξύ της AVR Nuts και της AVR IW. Οι σχετικές συστάσεις έγιναν δεκτές και τέθηκαν σε εφαρμογή.

(56)

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της AVR Nuts, η ολλανδική κυβέρνηση παρατήρησε ότι κατά τον υπολογισμό του λειτουργικού ελλείμματος δεν ελήφθη υπόψη κανένα περιθώριο κέρδους. Στη μη αναμενόμενη περίπτωση ενός προκαθορισμένου λειτουργικού πλεονάσματος, το κέρδος περιορίζεται στο 30 % μόνο του πλεονάσματος, μέχρι αποπληρωμής όλων των προηγούμενων ενισχύσεων.

5.3   Παρατηρήσεις όσον αφορά τις παρατηρήσεις ων ενδιαφερομένων

(57)

Οι Κάτω Χώρες επισημαίνουν ότι στις παρατηρήσεις δεν αποδεικνύεται με πιο τρόπο η ενίσχυση μπορεί να έχει επιπτώσεις στην τιμή κόστους της κοινής επιχείρησης της AVR και της Safeways. Η εν λόγω επιχείρηση πρέπει να καταβάλει για την επεξεργασία στο Ρότερνταμ τις ίδιες τιμές με αυτές που ισχύουν για τους ξένους προμηθευτές αποβλήτων. Επιπλέον, μόνο ένα τρίτο των αποβλήτων που περισυλλέγει η κοινή επιχείρηση υποβάλλεται σε επεξεργασία στο Ρότερνταμ και από τα εν λόγω απόβλητα μόνο ένα μικρό μέρος είναι απόβλητα C2 και ΚΠΤ κατά την έννοια της σύμβασης παραχώρησης. Οι ανταγωνιστικές τιμές εξηγούνται από διάφορους άλλους παράγοντες: 1) η Safeway είναι η μοναδική επιχείρηση στην Ιρλανδία η οποία διαθέτει κατάλληλο σταθμό μεταφόρτωσης όπου γίνεται διαλογή και διαχωρισμός των αποβλήτων πριν αυτά αποσταλούν στην πλέον ενδεδειγμένη εγκατάσταση επεξεργασίας· 2) υπάρχει άμεση σχέση με τη μεταφορική εταιρεία Southcoast, γεγονός το οποίο προσφέρει υλικοτεχνικά πλεονεκτήματα και συνεπάγεται μείωση των εξόδων και 3) στην Ιρλανδία το επίπεδο των τιμών στο παρελθόν ήταν σχετικά υψηλό λόγω της έλλειψης ανταγωνισμού.

(58)

Για την επεξεργασία αποβλήτων που προέρχονται από σχέδια καθαρισμού έτοιμα προς χρήση η AVR χρεώνει τιμές που είναι υψηλότερες από αυτές που ισχύουν για τους εγχώριους προμηθευτές. Η μέση τιμή για όλα τα απόβλητα από άλλες χώρες είναι ελαφρά υψηλότερη από τη μέση εγχώρια τιμή. Επιπλέον, οι χαμηλότερες τιμές δεν έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της ενίσχυσης, δεδομένου ότι η ενίσχυση εξαρτάται από το προκαθορισμένο λειτουργικό έλλειμμα.

(59)

Όταν συνήφθη η σύμβαση παραχώρησης οι δύο ΚΠΤ λειτουργούσαν πλήρως. Δεδομένων των μεγάλων αποθεμάτων αναμενόταν η πλήρης χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας. Το παρόν πλεόνασμα παραγωγικής ικανότητας δεν οφείλεται σε αύξηση του μεριδίου αγοράς των ανταγωνιστών, αλλά σε αύξηση της αναχρησιμοποίησης των αποβλήτων, για παράδειγμα μετά τη νομικά επιτρεπόμενη αραίωσή τους με άλλα είδη αποβλήτων.

(60)

Όσον αφορά την πυρόλυση, η ολλανδική κυβέρνηση επισήμανε ότι οι τιμές της AVR είναι υψηλότερες από αυτές που χρεώνει η μοναδική επιχείρηση στις Κάτω Χώρες που διαθέτει εγκαταστάσεις πυρόλυσης.

(61)

Η ολλανδική κυβέρνηση δήλωσε ότι μέρος της ενίσχυσης έχει καταβληθεί λόγω των χρηματοοικονομικών προβλημάτων της AVR Nuts, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση Altmark και το χρόνο που ήταν απαραίτητος για να ολοκληρωθεί η επίσημη διαδικασία έρευνας του άρθρου 88 παράγραφος 2 της Συνθήκης.

(62)

Η ολλανδική κυβέρνηση παρατήρησε ότι η Edelchemie δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα επικίνδυνων αποβλήτων από φωτογραφικές διαδικασίες, που για λόγους αποδοτικότητας δεν μπορεί να επεξεργαστεί η AVR. Η επιχείρηση διαθέτει διάφορες εγκαταστάσεις, εκ των οποίων η κάμινος πυρόλυσης είναι η σημαντικότερη για την παρούσα υπόθεση. Σε αντίθεση με τις εγκαταστάσεις της AVR, η εν λόγω τεχνολογία δεν είναι κατάλληλη για όλα τα είδη αποβλήτων ΚΠΤ. Με βάση την περιβαλλοντική άδεια, η εν λόγω κάμινος μπορεί να επεξεργασθεί μόνο μέχρι 10 000 τόνους, ποσότητα που είναι εντελώς ανεπαρκής για τις ροές επικίνδυνων αποβλήτων στις Κάτω Χώρες. Η ολλανδική κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται με ποιο τρόπο η ενίσχυση μπορεί να βλάψει τα συμφέροντα της Edelchemie δεδομένου ότι η ΑVR δεν επεξεργάζεται απόβλητα από φωτογραφικές διαδικασίες και καθορίζει τιμές σύμφωνες με την αγορά. Η τεχνολογική εξέλιξη προωθείται, για παράδειγμα, με ειδικά προγράμματα παροχής κινήτρων και επιβάλλοντας ως όρο για τη χορήγηση περιβαλλοντικών αδειών τη χρήση της καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας. Η διάρκεια ισχύος των εν λόγω αδειών περιορίζεται σε πέντε χρόνια. Μια ενδεχόμενη προγενέστερη ενίσχυση δεν εμπίπτει στη δεκαετή περίοδο του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999, και δεδομένου ότι οι εγκαταστάσεις θα αποσβεστούν σε δέκα χρόνια, σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στον υπολογισμό των αναμενόμενων λειτουργικών ελλειμμάτων της AVR.

(63)

Η ολλανδική κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν υπήρξε υπεραντιστάθμιση ούτε υπέρ της AVR Nuts ούτε υπέρ της AVR IW. Η AVR IW λειτουργούσε ως ενδιάμεσος, αλλά δεν είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τη θέση της αυτή για να εξασφαλίσει υπεραντιστάθμιση, πράγμα το οποίο και δεν έκανε. Έτσι, για παράδειγμα, τα απόβλητα που παρέδιδαν ανταγωνιστές στην AVR Nuts, ακόμη και όταν αυτά τα παρελάμβανε τυπικά η AVR IW εξ ονόματος της AVR Nuts, τα απόβλητα αυτά δεν λαμβάνονταν υπόψη κατά τον υπολογισμό των εκπτώσεων στις τιμές απόκτησης των αποβλήτων από την ίδια την AVR IW. Τα εν λόγω απόβλητα παραδίδονταν αμέσως στις ΚΠΤ και όχι στις εγκαταστάσεις της AVR IW, δεδομένου ότι τα πρόσθετα υλικοτεχνικά έξοδα θα ήταν δυσανάλογα υψηλά.

(64)

Η ενίσχυση για την αποζημίωση των εξόδων αγοράς αποβλήτων είναι δικαιολογημένη. Η ενεργή απόκτηση αποβλήτων ΚΠΤ είναι απαραίτητη διότι κατ' αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο η δυνατότητα αραίωσής τους ή προσαρμογής της συσκευασίας τους, με αποτέλεσμα τα εν λόγω απόβλητα να μην θεωρούνται πλέον ως απόβλητα ΚΠΤ. Χωρίς αυτού του είδους την αγορά αποβλήτων η AVR Nuts θα είχε υποστεί μείωση του μεριδίου αγοράς της και την απώλεια του μεριδίου αγοράς της όσον αφορά εναλλακτικές δυνατότητες επεξεργασίας, ιδίως στο εξωτερικό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα είχε μειωθεί η χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας και θα είχαν αυξηθεί οι ζημίες. Η χορήγηση αποζημίωσης στην AVR IW για τα έξοδα απόκτησης επικίνδυνων αποβλήτων υψηλής θερμαντικής αξίας εξηγείται από την ανάγκη της εταιρείας να έχει στη διάθεσή της επαρκείς ποσότητες αυτού του είδους των αποβλήτων ως καυσίμου. Η κατανομή των εξόδων απόκτησης μεταξύ της AVR Nuts και της AVR IW βασίζεται στο γεγονός αυτό. Με το κλείσιμο των ΚΠΤ θα απολεσθούν οι επτά θέσεις απασχόλησης που αντιστοιχούν στα υπολογισθέντα έξοδα. Αυτό αποδεικνύει ότι οι εν λόγω επτά θέσεις απασχόλησης αποτελούν τα πρόσθετα έξοδα απόκτησης που πραγματοποιούνται αποκλειστικά προς το συμφέρον της AVR Nuts.

(65)

Οι ολλανδικές αρχές υπέβαλαν μελέτη σχετικά με τη μελλοντική ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων όσον αφορά τη διάθεση και αξιοποίηση των σχετικών αποβλήτων στις Κάτω Χώρες και στις γειτονικές χώρες· η εν λόγω μελέτη αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 13. Από την εν λόγω μελέτη προκύπτει ότι για το μέλλον προβλέπονται αρκετές εναλλακτικές λύσεις που εγγυώνται στην ασφαλή και κατάλληλη διάθεση και αξιοποίηση των αποβλήτων αυτού του είδους.

(66)

Οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν επίσης οικονομική ανάλυση την οποία συνέταξε σύμβουλος, κατ’ εντολή της AVR, σχετικά με τη σύμβαση παραχώρησης και της ενδεχόμενης υπεραντιστάθμισης. Στη μελέτη αυτή αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι, κατ’ αρχήν, όλοι οι σημαντικοί ανταγωνιστές της AVR είχαν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν υψηλότερες εκπτώσεις, αλλά προτίμησαν να παραδώσουν μέρος των συγκεντρωθέντων αποβλήτων σε άλλες επιχειρήσεις του εξωτερικού για διάθεση ή αξιοποίηση. Δεύτερο, η αποζημίωση που πραγματικά θα καταβάλουν οι Κάτω Χώρες για το κλείσιμο των ΚΠΤ είναι σημαντικά χαμηλότερη από τα έξοδα των 45 εκατ. ευρώ που υπολόγισε η ίδια η AVR καθώς και από τα έξοδα των σχεδόν 40 εκατ. ευρώ που υπολόγισε ανεξάρτητος λογιστής. Η σημαντικότερη διαφορά προκύπτει από τους διαφορετικούς υπολογισμούς κόστους για τις απολύσεις προσωπικού.

(67)

Οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν λεπτομερή υπολογισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος για το 2004. Το έλλειμμα αυτό, παρά το κλείσιμο μιας από τις ΚΠΤ, είναι υψηλότερο από ό,τι κατά τα προηγούμενα έτη, διότι η κατάσταση στην αγορά έχει επιδεινωθεί, ιδίως διότι οι τιμές για τα επικίνδυνα απόβλητα υψηλής θερμαντικής αξίας έχουν μειωθεί.

(68)

Το ποσό για τη διάλυση και εν συνεχεία παρακολούθηση σε περίπτωση εκκαθάρισης της AVR Chemie πρέπει να συζητηθεί μεταξύ του κράτους και της AVR, δεδομένου ότι το κράτος κατέχει το 30 % της AVR Chemie. Το ενδεχόμενο αρνητικής απόφασης της Επιτροπής όσον αφορά την κοινοποιηθείσα ενίσχυση θα πρέπει επίσης να συζητηθεί και να αναζητηθούν λύσεις λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της Επιτροπής.

6.   ΕΚΤΙΜΗΣΗ

6.1   Το ερώτημα εάν τα μέτρα συνιστούν κρατική ενίσχυση

(69)

Σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης «ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό δια της ευνοϊκής μεταχείρισης ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές».

(70)

Η λειτουργική ενίσχυση και η αποζημίωση για τα έξοδα που σχετίζονται με το κλείσιμο των ΚΠΤ υπέρ της AVR Nuts όπως περιγράφονται στις αιτιολογικές σκέψεις 17 έως 27, χορηγούνται από το κράτος και χρηματοδοτούνται άμεσα με κρατικούς πόρους. Τα εν λόγω μέτρα είναι επιλεκτικά, διότι επηρεάζουν κατ’ αρχήν τις AVR, AVR Nuts και AVR IW. Οι εν λόγω επιχειρήσεις προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην αγορά αποβλήτων προς διάθεση και αποβλήτων προς αξιοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για την πληρωμή των εξόδων αποξήλωσης και εν συνεχεία μέριμνας που το κράτος εγγυήθηκε σε ποσοστό μέχρι 30 %.

(71)

Τα μέτρα θεωρείται ότι επηρεάζουν αρνητικά τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών. Οι αγορές των αποβλήτων προς διάθεση και αξιοποίηση αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο και, παρά το νομοθετικό πλαίσιο και τους αυστηρούς ελέγχους όσον αφορά τα απόβλητα προς διάθεση, οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών αποτελούν τρέχουσα πρακτική και στις δύο αγορές. Για παράδειγμα: μετά την αναγγελία του κλεισίματος των ΚΠΤ αυξήθηκε έντονα ο αριθμός των αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών εξαγωγής αποβλήτων σε άλλα κράτη μέλη. Από αυτό συνάγει η Επιτροπή ότι η χορήγηση ενίσχυσης για να παραμείνουν σε λειτουργία οι ΚΠΤ είχε καθοριστικές επιπτώσεις στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών.

(72)

Τα μέτρα δεν ευνοούν τους προμηθευτές επικίνδυνων αποβλήτων. Οι τιμές για απόβλητα υψηλής θερμαντικής αξίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο καθορίζονται στο επίπεδο αγοράς σε σύγκριση με τις τιμές στις Κάτω Χώρες και στις γειτονικές χώρες. Οι τιμές αποδοχής για τα απόβλητα C2 και ΚΠΤ καθορίζονται σε κοινωνικά αποδεκτό επίπεδο, αλλά είναι υψηλότερες από αυτές που ισχύουν στις γειτονικές χώρες. Αυτό ήταν δυνατό λόγω των περιορισμών όσον αφορά τις εξαγωγές αποβλήτων προς διάθεση. Υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, οι υψηλότερες τιμές δεν θα αποτελούσαν εφικτή και ρεαλιστική λύση, δεδομένου ότι θα οδηγούσαν σε αύξηση των εξαγωγών αποβλήτων, στη μείξη των εν λόγω αποβλήτων με άλλα απόβλητα και στη νόμιμη ή παράνομη απόθεσή τους, γεγονός το οποίο κατά συνέπεια δεν θα οδηγούσε σε αύξηση των εσόδων της AVR Nuts. Με το κλείσιμο των ΚΠΤ ήταν απλούστερο για τους προμηθευτές να εξασφαλίσουν χαμηλότερες τιμές στο Βέλγιο και στη Γερμανία. Χωρίς την ενίσχυση οι ΚΠΤ θα είχαν κλείσει νωρίτερα και θα είχαν δημιουργηθεί ταχύτερα περισσότερες δυνατότητες εξαγωγής των αποβλήτων προς διάθεση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 259/93. Αυτό επιβεβαιώθηκε από τις εξελίξεις όσον αφορά τις τιμές και τις ποσότητες μετά το κλείσιμο της δεύτερης ΚΠΤ. Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή κρίνει ότι το μέτρο δεν απήλλαξε τους προμηθευτές επικίνδυνων αποβλήτων από τα έξοδα τα οποία κανονικά θα επιβάρυναν τον προϋπολογισμό τους.

(73)

Αφού εξέτασε το μέτρο βάσει του άρθρου 86 παράγραφος 2 της Συνθήκης, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν ικανοποιείται το τέταρτο κριτήριο της απόφασης Altmark. Πρώτο, η επιλογή της AVR Nuts δεν έγινε με βάση ανοικτό διαγωνισμό και η δημοσίευση της απόφασης παραχώρησης στο Staatscourant, μετά την οποία οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν καταγγελία σε διάστημα έξι εβδομάδων, δεν μπορεί να υποκαταστήσει έναν ανοικτό και διαφανή διαγωνισμό. Δεύτερο, η αντιστάθμιση δεν καθορίστηκε βάσει των εξόδων μιας μεσαίας επιχείρησης υπό χρηστή διαχείριση, η οποία διαθέτει την απαιτούμενη παραγωγική ικανότητα όσον αφορά την επεξεργασία αποβλήτων. Δεδομένης της μοναδικής θέσης του χώρου απόθεσης C2 και των ΚΠΤ, δεν φαίνεται να υφίσταται στις Κάτω Χώρες ανάλογη μεσαία επιχείρηση. Το προκαθορισμένο δημοσιονομικό έλλειμμα αντανακλά περισσότερο τις ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες η AVR Nuts εκμεταλλεύεται τις εν λόγω εγκαταστάσεις, και τα έξοδα ανάλογων εγκαταστάσεων στο εξωτερικό δεν ελήφθησαν υπόψη. Είναι σαφές ότι η AVR δεν διέθετε την απαιτούμενη ικανότητα επεξεργασίας αποβλήτων: η πλεονάζουσα ικανότητα είχε ως αποτέλεσμα την υποχρησιμοποίηση των ΚΠΤ και τελικά το κλείσιμό τους. Αυτό είχε αντίκτυπο στα μέτρα ενίσχυσης, συγκεκριμένα το έλλειμμα του 2004 και τις αποζημιώσεις για το κλείσιμο. Υπό τις συνθήκες αυτές τα μέτρα πρέπει να θεωρηθούν ως επιλεκτικό πλεονέκτημα υπέρ της AVR Nuts και όχι ως απλή αντιστάθμιση την οποία θα ελάμβαναν και άλλες επιχειρήσεις σε παρόμοια κατάσταση υπό ανάλογους όρους, σε περίπτωση που ήταν επιφορτισμένες με την εν λόγω υποχρέωση παροχής υπηρεσίας.

(74)

Το επιλεκτικό πλεονέκτημα δεν απορρέει μόνο από τα λειτουργικά ελλείμματα και την αποζημίωση για τα έξοδα κλεισίματος, αλλά και από την κρατική εγγύηση του 30 % των εξόδων αποξήλωσης και εν συνεχεία μέριμνας για τις εγκαταστάσεις. Το γεγονός ότι τα εν λόγω έξοδα ταυτίζονται με το συμφέρον του κράτους στην AVR Chemie, δεν αλλάζει τη διαπίστωση ότι πρόκειται για κρατική ενίσχυση, δεδομένου ότι το κράτος, ως αφανής εταίρος στην AVR Chemie, θα έφερε ευθύνη μόνο μέχρι το ύψος του μεριδίου του, και όχι για περαιτέρω απαιτήσεις που υπερβαίνουν το εν λόγω μερίδιο. Η εγγύηση φαίνεται να απορρέει περισσότερο από τον πολιτικό στόχο του κράτους να προλάβει μια κατάσταση στην οποία, μετά την εκκαθάριση της AVR Nuts και της AVR Chemie, δεν θα υπήρχε καμία άλλη επιχείρηση για να αναλάβει την ευθύνη όσον αφορά την ορθή αποξήλωση και εν συνεχεία μέριμνα. Είναι πιθανό ότι η εγγύηση προσέφερε πλεονεκτήματα καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης, δεδομένου ότι μια επιχείρηση, χωρίς την εγγύηση, θα έπρεπε να δημιουργήσει τα απαραίτητα αποθέματα στη διάρκεια της επιχειρησιακής ζωής των εγκαταστάσεων, ώστε να είναι σε θέση, χωρίς ενίσχυση, να καλύψει τα έξοδα αποξήλωσης και εν συνεχεία μέριμνας.

(75)

Ως εκ τούτου, τα κοινοποιηθέντα μέτρα συνιστούν κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

(76)

Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι οι Κάτω Χώρες έχουν ήδη εφαρμόσει σε σημαντικό βαθμό το εξεταζόμενο μέτρο ενίσχυσης κατά παράβαση του άρθρου 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης.

6.2   Εξέταση με βάση το άρθρο 86 παράγραφος 2 της Συνθήκης

(77)

Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να ορίζουν τις υπηρεσίες που θεωρούν ότι είναι κοινής ωφέλειας βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των δραστηριοτήτων. Ο ορισμός αυτός υπόκειται σε έλεγχο μόνο για προφανή λάθη (17). Στο Πράσινο Βιβλίο 2003 και στο Λευκό Βιβλίο 2004 σχετικά με τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (18), η Επιτροπή αναλύει τις κατευθυντήριες αρχές της προσέγγισής της. Βάσει του σημείου 3.4 του Λευκού Βιβλίου «σύμφωνα με την πολιτική της Ένωσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, πρέπει να συνυπολογιστούν δεόντως ο ρόλος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για την προστασία του περιβάλλοντος και τα ειδικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που σχετίζονται άμεσα με το περιβάλλον, όπως οι τομείς του νερού και των απορριμμάτων». Αυτό συμφωνεί με τη νομολογία του Δικαστηρίου, το οποίο δήλωσε ότι «η διαχείριση ορισμένων αποβλήτων μπορεί να αποτελέσει το αντικείμενο υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος, ειδικότερα όταν η υπηρεσία αυτή έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα» (19).

(78)

Για τους ακόλουθους λόγους η Επιτροπή συμφωνεί με τις Κάτω Χώρες, ότι η υπηρεσία, όπως αυτή περιγράφεται στην απόφαση και στη σύμβαση παραχώρησης, αποτελεί υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος.

(79)

Πρώτο, είναι σαφές ότι η κατάλληλη επεξεργασία των αποβλήτων προς διάθεση είναι προς το δημόσιο συμφέρον. Η εγγύηση ότι θα υπάρχει διαθέσιμη και επαρκής, σε εθνικό επίπεδο, ικανότητα για την εν λόγω διάθεση είναι επίσης προς το δημόσιο και κοινοτικό συμφέρον. Ωστόσο, όσον αφορά τη διάθεση των αποβλήτων, τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 75/442/ΕΚ, πρέπει να στοχεύουν στην αυτάρκεια.

(80)

Δεύτερο, τα κρατικά μέτρα ήταν απαραίτητα για την προστασία του εν λόγω δημόσιου συμφέροντος. Δεδομένου ότι η εκμετάλλευση των ΚΠΤ ήταν ζημιογόνα, η AVR, χωρίς την ενίσχυση, θα είχε κλείσει ήδη στο τέλος του 2001 τις ΚΠΤ και το χώρο απόθεσης C2.

(81)

Τρίτο, το εν λόγω δημόσιο συμφέρον ήταν πραγματικό. Στην περίοδο 2002 - 2004 διατέθηκαν σημαντικές ποσότητες αποβλήτων C2 και ΚΠΤ που παρήχθησαν στις Κάτω Χώρες, μολονότι οι ποσότητες αυτές ήταν κατά πολύ χαμηλότερες των προβλέψεων, ως αποτέλεσμα μεταξύ άλλων, της απόφασης του Δικαστηρίου στην οποία διευκρινίζονται οι όροι «απόβλητα προς διάθεση» και «απόβλητα προς αξιοποίηση». Οι Κάτω Χώρες αντέδρασαν στις εξελίξεις της αγοράς προσαρμόζοντας την παραγωγική ικανότητα στις νέες αναλύσεις όσον αφορά τις αναμενόμενες ανάγκες, αλλάζοντας τελικά πολιτική και κλείνοντας και την τελευταία ΚΠΤ. Ωστόσο, αυτό δεν συμφωνεί με το δημόσιο συμφέρον όσον αφορά τις ποσότητες αποβλήτων C2 και ΚΠΤ που πραγματικά διατέθηκαν. Οι ποσότητες αποβλήτων προς διάθεση θα ήταν ενδεχομένως μικρότερες, εάν οι Κάτω Χώρες είχαν εφαρμόσει εξ αρχής τους ορθούς ορισμούς, αλλά είναι ελάχιστα πιθανό ότι όλα τα απόβλητα C2 και ΚΠΤ θα είχαν χρησιμοποιηθεί για αξιοποίηση. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από τις ποσότητες αποβλήτων C2 και ΚΠΤ που έλαβε το 2004 η AVR Nuts και από τις ποσότητες αποβλήτων ΚΠΤ που εξήχθησαν με σκοπό τη διάθεσή τους σε ΚΠΤ στο εξωτερικό. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν πιθανώς δίκιο όταν ισχυρίζονται ότι και χωρίς τις ΚΠΤ της AVR το σύνολο των παραγόμενων επικίνδυνων αποβλήτων στις Κάτω Χώρες στη συγκεκριμένη περίοδο θα είχε τεθεί προς αξιοποίηση ή προς διάθεση εντός ή εκτός της χώρας. Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι δεν απέδειξαν ότι χωρίς τις ΚΠΤ της AVR δεν θα είχαν εξαχθεί επικίνδυνα απόβλητα προς διάθεση στο εξωτερικό λόγω της έλλειψης επαρκούς ικανότητας. Ακριβώς στο σημείο αυτό οι Κάτω Χώρες μπορούν να βασίσουν την πολιτική τους να προστατεύσουν το δημόσιο συμφέρον σύμφωνα με το στόχο του άρθρου 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 75/442/ΕΚ.

(82)

Τέταρτο, τα μέτρα δεν παραβαίνουν την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Βάσει του συμπεράσματος στην αιτιολογική σκέψη 72, οι προμηθευτές αποβλήτων δεν απαλλάσσονται από έξοδα τα οποία υπό κανονικές συνθήκες θα επιβάρυναν τον προϋπολογισμό τους.

(83)

Πέμπτο, με τον χαρακτηρισμό «υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος» δεν παρακάμπτονται οι κανόνες που κανονικά ισχύουν. Το μέτρο αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος, δεδομένου ότι εγγυάται την ορθή διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κοντά στην πηγή τους. Το περιβαλλοντικό πλαίσιο περιέχει κανόνες όσον αφορά τις λειτουργικές ενισχύσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων (παράγραφος Ε.3.1). Οι κανόνες αυτοί θεσπίστηκαν καταρχήν για τις λειτουργικές ενισχύσεις υπέρ των επιχειρήσεων που παράγουν οι ίδιες τα συγκεκριμένα απόβλητα.

(84)

Έκτο, το μεγαλύτερο μέρος των αποβλήτων C2 και ΚΠΤ παραδίδεται από επιχειρήσεις, αλλά υπάρχουν και συστήματα συλλογής επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων, ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής και απλή διάθεση του συνόλου των ενδεχόμενων επικίνδυνων αποβλήτων. Μέρος των επικίνδυνων αποβλήτων που έχουν συγκεντρωθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί στη συνέχεια να διατεθεί στις ΚΠΤ. Η υπηρεσία για την οποία χορηγήθηκε η ενίσχυση είχε κατά συνέπεια ένα γενικό χαρακτήρα και η ενίσχυση δεν ευνοούσε μια συγκεκριμένη ομάδα χρηστών των εν λόγω υπηρεσιών.

(85)

Οι δύο από κοινού ενεργούντες ανταγωνιστές ισχυρίζονται ότι δεν υφίσταται ανεπάρκεια της αγοράς που να δικαιολογεί υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος. Επιπλέον, σε ορισμένα κράτη μέλη δεν υπάρχουν καθόλου ΚΠΤ. Οι στόχοι της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ - αυτάρκεια όσον αφορά τη διάθεση των αποβλήτων και διάθεση των αποβλήτων κοντά στην πηγή παραγωγής τους (αρχή εγγύτητας) - δεν συμφωνούν ενδεχομένως με ένα αγοραίο αποτέλεσμα, δεν νομιμοποιούνται ωστόσο λιγότερο για το λόγο αυτό.

(86)

Η δημόσια αποστολή πρέπει να περιγράφεται σαφώς και να ανατίθεται ρητά με κυβερνητική απόφαση. Από την απόφαση και τη σύμβαση παραχώρησης προκύπτει ότι η επιχείρηση έχει επιφορτιστεί κατά τον δέοντα τρόπο με την παροχή υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος. Η δημόσια αποστολή ορίζεται με επαρκή ακρίβεια στα εν λόγω έγγραφα και συνδέεται αυστηρά με τα απόβλητα για το χώρο απόθεσης C2 και τα απόβλητα χαμηλής θερμαντικής αξίας προς αποτέφρωση στις ΚΠΤ. Επίσης, περιγράφονται με αρκετές λεπτομέρειες τα μέτρα ενίσχυσης προκειμένου να αντισταθμιστούν τα έξοδα της υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος. Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτό πρέπει να σημειωθούν τα ακόλουθα.

(87)

Πρώτο, υπήρξαν ελλείψεις όσον αφορά τη διαφάνεια. Δεν ήταν ενδεχομένως πάντα σαφές για τους ανταγωνιστές εάν η AVR IW ενεργούσε εξ ονόματός της ή εξ ονόματος της AVR Nuts. Επίσης, το σύστημα τιμών και εκπτώσεων, ιδίως όσον αφορά τα απόβλητα υψηλής θερμαντικής αξίας τα οποία έπρεπε να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμο για τις ΚΠΤ. δεν ήταν αρχικά αρκετά σαφές. Ωστόσο, για την AVR και το κράτος, και για ανεξάρτητους ελεγκτές, τα θέματα αυτά ήταν αρκετά σαφή βάσει της σύμβασης παραχώρησης, γεγονός το οποίο επέτρεπε τον επαρκή έλεγχο.

(88)

Η Επιτροπή κρίνει ότι η μέθοδος που περιγράφεται στο παράρτημα Ι είναι αρκετά διαφανής για ελεγκτικούς σκοπούς και θεωρεί επαρκή τα συμπληρωματικά μέτρα για τη βελτίωση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση της υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος, όπως αυτά εφαρμόστηκαν μετά την παραλαβή των παρατηρήσεων.

(89)

Δεύτερο, η αρχή «κοινωνικά αποδεκτές τιμές» για τη διάθεση των αποβλήτων ΚΠΤ είναι, εκ πρώτης όψεως, αρκετά αόριστη. Στην πράξη, ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν δημιούργησε προβλήματα. Οι τιμές παρέμειναν στο επίπεδο στο οποίο είχαν ανέλθει κατά τα προηγούμενα έτη. Σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» οι τιμές ήταν υψηλότερες από αυτές για τη διάθεση στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα, τόσο οι ενδιαφερόμενοι όσο και οι Κάτω Χώρες δήλωσαν ότι οι χαμηλότερες τιμές ήταν απαραίτητες για να αποφευχθούν παράνομες πρακτικές που θα ήταν ενδεχομένως επιβλαβείς για το περιβάλλον. Ιδιαίτερα, οι Κάτω Χώρες δεν θεωρούν τις τιμές υπερβολικά υψηλές, δεδομένου ότι οι τιμές συμφωνούσαν με τα προκαθορισμένα δημοσιονομικά ελλείμματα, τα οποία βασίζονταν σε πιο συγκεκριμένες υποθέσεις όσον αφορά τις υπολογιζόμενες τιμές.

(90)

Η υπεραντιστάθμιση πρέπει να αποφεύγεται για όλα τα στοιχεία ενίσχυσης στο σύστημα. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα εκτιμήσει ξεχωριστά κάθε ένα από τα ακόλουθα σημεία: 1) την αποζημίωση για τα δημοσιονομικά ελλείμματα των ετών 2002 και 2003· 2) την αποζημίωση για τα δημοσιονομικά ελλείμματα των ετών 2004, 2005 και 2006· 3) την αποζημίωση για τα έξοδα κλεισίματος που συνίστανται σε α) αποζημίωση για τα έξοδα κλεισίματος σε σχέση με τις συμφωνηθείσες επενδύσεις στο βαθμό που αυτές δεν έχουν ακόμη αποσβεσθεί και β) τα έξοδα κλεισίματος ως αποτέλεσμα του πρόωρου κλεισίματος των ΚΠΤ, και 4) την ενίσχυση που περιλαμβάνεται στην εγγύηση.

(91)

Όσον αφορά τα δημοσιονομικά ελλείμματα για το 2002 και το 2003, η Επιτροπή θεωρεί ότι η μέθοδος για τον υπολογισμό των αναμενόμενων ελλειμμάτων που θεωρήθηκαν ως ενίσχυση, είναι κατάλληλη και επαρκώς περιοριστική. Όλα τα στοιχεία, με εξαίρεση την αποζημίωση για τα έξοδα απόκτησης (βλέπε τις αιτιολογικές σκέψεις 108 έως και 113), σχετίζονται άμεσα με την εκπλήρωση της υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Η Επιτροπή δεν έχει λόγο να θεωρήσει ότι τα έξοδα διογκώθηκαν τεχνητά, και χάρη στην παρουσία ανεξάρτητου συμβούλου η ολλανδική κυβέρνηση μπόρεσε να υπολογίσει την ενίσχυση περιοριστικά. Η μέθοδος περιλαμβάνει μια διεξοδικότερη ανάλυση του ισολογισμού έναρξης της AVR Nuts, που αποτελεί ένα καλό σημείο εκκίνησης για τις εκτιμήσεις όσον αφορά τα έξοδα και τα έσοδα της AVR Nuts στη νέα κατάσταση. Τα μεταβλητά έξοδα, τα άμεσα πάγια έξοδα και τα έξοδα που υπολογίστηκαν από άλλες επιχειρήσεις AVR καθορίζονται βάσει λεπτομερών κατατάξεων. Οι επενδύσεις και οι αποσβέσεις λαμβάνονται επαρκώς υπόψη με τη μορφή λεπτομερούς επενδυτικού σχεδίου για την περίοδο 2002-1016 και με την απόσβεση νέων επενδύσεων σε διάστημα 7,24 ετών. Με διάφορους τρόπους εξασφαλίστηκε ότι τα έξοδα δεν διογκώθηκαν τεχνητά με μεμονωμένες επενδύσεις ή άνισες αποσβέσεις. Στις παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων τίθενται διάφορα θέματα, αλλά δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι υπήρξε υπεραντιστάθμιση. Επιπλέον, λόγω ατυχημάτων και τεχνικών προβλημάτων το 2002 και το 2003 οι ζημίες υπερέβησαν τις προκαθορισθείσες συνολικά κατά 12 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, αποκλείεται το ενδεχόμενο υπεραντιστάθμισης υπέρ της AVR Nuts κατά την εν λόγω περίοδο.

(92)

Για την περίοδο 2004-2006, η ενίσχυση βασίστηκε στην ίδια μέθοδο. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή δεν θεωρεί εκ των προτέρων ότι υφίσταται υπεραντιστάθμιση. Το προκαθορισμένο δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2004 βασίζεται πλήρως στην ίδια μέθοδο και η αύξηση του προκαθορισμένου ελλείμματος παρά το κλείσιμο της μιας από τις ΚΠΤ, εξηγείται πλήρως από τα διάφορα στοιχεία κόστους στο πλαίσιο της εν λόγω μεθόδου (βλέπε τα αριθμητικά στοιχεία στο παράρτημα 1). Λόγω των υψηλών ζημιών άνω των προκαθορισθέντων ελλειμμάτων για το 2002 και το 2003, δεν είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι το προκαθορισθέν έλλειμμα για το 2004 ήταν υψηλότερο. Μολονότι το κλείσιμο της πρώτης ΚΠΤ μείωσε τα μεταβλητά έξοδα, οι επιπτώσεις του στα πάγια έξοδα, που αποτελούν σημαντικό μέρος των συνολικών εξόδων, ήταν περιορισμένες. Ωστόσο, σύμφωνα με τη γενική τακτική της Επιτροπής, η υπεραντιστάθμιση για τα έξοδα μιας υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος πρέπει να αποκλείεται όχι μόνο εκ των προτέρων αλλά και εκ των υστέρων. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή υποχρεώνει την ολλανδική κυβέρνηση να ελέγχει τα πραγματικά έξοδα και να προσαρμόζει ανάλογα το όριο ενίσχυσης, ώστε η αντιστάθμιση να μην επιτρέπει στην AVR Nuts να εξασφαλίζει για τις δραστηριότητές της ένα περιθώριο κέρδος το οποίο είναι υψηλότερο από το συνηθισμένο στον εν λόγω τομέα για αυτό το είδος δραστηριότητας.

(93)

Η Επιτροπή δέχεται ότι μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση ως αποζημίωση για τα έξοδα κλεισίματος σε σχέση με τις συμφωνηθείσες επενδύσεις στο βαθμό που αυτές δεν έχουν ακόμη αποσβεσθεί. Χωρίς επαρκείς εγγυήσεις δεν είναι δυνατό ένας φορέας εκμετάλλευσης να συνάψει πενταετή σύμβαση παροχής υπηρεσιών που απαιτεί σημαντικές επενδύσεις. Το ενδεχόμενο απόσβεσης των επενδύσεων στο διάστημα που συμπίπτει με τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (πέντε έτη) δεν ήταν καθόλου εύλογο. Ως εκ τούτου, οι προκαθορισθείσες ζημίες για το εν λόγω χρονικό διάστημα, και ως εκ τούτου και η ενίσχυση, θα έπρεπε να είναι σημαντικά υψηλότερες. Στο σημείο αυτό, οι όροι της σύμβασης παραχώρησης αποτελούν απαραίτητη και δραστική απόρροια του συστήματος αποζημίωσης. Το γεγονός ότι οι σχετικές ρυθμίσεις προσαρμόστηκαν πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της σύμβασης παραχώρησης, δεν αλλάζει την εν λόγω εκτίμηση. Βάσει των πληροφοριών που παρείχε η ολλανδική κυβέρνηση η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι υφίσταται υπεραντιστάμθμιση για το τμήμα αυτό. Ωστόσο, ορισμένα σημεία δεν είναι επαρκώς σαφή, συγκεκριμένα εάν τα έσοδα από την πώληση στοιχείων του ενεργητικού ή πλεονεκτήματα από τη συνεχιζόμενη χρήση τους για άλλους σκοπούς θα πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή ζητά από την ολλανδική κυβέρνηση να ελέγξει τα πραγματικά έξοδα και για το τμήμα αυτό και να προσαρμόσει ανάλογα το ποσό της ενίσχυσης.

(94)

Η Επιτροπή συμφωνεί επίσης ότι χορηγήθηκε αποζημίωση για πρόσθετα έξοδα ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι οι ΚΠΤ έκλεισαν νωρίτερα από ό,τι είχε προβλεφθεί. Δεν είναι δυνατό να επιβληθεί σε κράτος μέλος η υποχρέωση να συνεχίσει μια ανάλογη σύμβαση, ιδιαίτερα εάν κατ' αυτόν τον τρόπο το κράτος μέλος πληρώνει λιγότερο από ό,τι θα έπρεπε ενδεχομένως να πληρώσει σε περίπτωση συνέχισης των δραστηριοτήτων. Τα στοιχεία που παρείχε η ολλανδική κυβέρνηση όσον αφορά τα εν λόγω πρόσθετα έξοδα είναι αρκετά λεπτομερή. Διάφορα στοιχεία βασίζονται επίσης σε εκτιμήσεις που φαίνεται να έχουν σχετικά μεγάλα περιθώριο αβεβαιότητας. Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν υπόψη μόνο τα έξοδα που σχετίζονται αναγκαστικά με την υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος και το εσπευσμένο κλείσιμο, και από τις διαθέσιμες πληροφορίες δεν είναι αρκετά σαφές εάν αυτό συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ζητεί από την ολλανδική κυβέρνηση να ελέγξει και για το τμήμα αυτό τα πραγματικά έξοδα και να προσαρμόσει ανάλογα το ποσό της ενίσχυσης.

(95)

Τέλος, η Επιτροπή συμφωνεί ότι χορηγήθηκε ενίσχυση μέσω της εγγύησης για την ανάληψη του 30 % των εξόδων αποξήλωσης και καθαρισμού. Χωρίς την εγγύηση τα ποσά των λειτουργικών ελλειμμάτων και της λειτουργικής ενίσχυσης θα ήταν ενδεχομένως υψηλότερα, διότι το συμφωνηθέν ποσό θα έπρεπε να κατακρατηθεί ως πρόβλεψη. Τα έξοδα σχετίζονται άμεσα με τον αρχικό στόχο όσον αφορά την προσφορά της συγκεκριμένης υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος στις Κάτω Χώρες. Τα πραγματικά έξοδα ωστόσο δεν είναι ακόμη γνωστά, και για το λόγο αυτό η Επιτροπή ζητά να διενεργηθεί εκ των υστέρων ο απαραίτητος έλεγχος.

(96)

Συμπερασματικά, η Επιτροπή καταλήγει στη διαπίστωση ότι δεν υφίσταται υπεραντιστάθμιση για τα λειτουργικά ελλείμματα κατά την περίοδο 2002-2003, αλλά ότι μπορεί να εγκρίνει τα υπόλοιπα στοιχεία ενίσχυσης μόνο εφόσον η ολλανδική κυβέρνηση εγγυάται ότι δεν υφίσταται εκ των υστέρων υπεραντιστάθμιση για τη συνολική περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη τα υψηλότερα τελικά ελλείμματα και πλεονάσματα καθόλη τη διάρκεια ισχύος της παραχώρησης. Η ενίσχυση ενδέχεται να εξασφαλίσει στην AVR Nuts ένα εύλογο περιθώριο κέρδους για τις σχετικές δραστηριότητες. Στο πλαίσιο της σύμβασης περιορίστηκε ο κίνδυνος για την AVR δεδομένου ότι οι προκαθορισθείσες ζημίες θα έπρεπε να καλυφθούν πλήρως με την ενίσχυση. Αντίθετα, η AVR επωμίσθηκε σε μεγάλο βαθμό το λειτουργικό κίνδυνο (20). Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι δραστηριότητες δεν ήταν άνευ κινδύνου, όπως εξάλλου αποδείχθηκε στην πράξη. Δεδομένων των συνθηκών της αγοράς και το προφίλ κινδύνου της AVR Nuts, η Επιτροπή μπορεί σίγουρα να δεχθεί επίπεδο κέρδους που ισοδυναμεί το ανώτατο με την απόδοση των ολλανδικών κρατικών ομολόγων, προσαυξημένη κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Σε περίπτωση που το κέρδος υπερβεί στην πράξη το εν λόγω όριο, η ολλανδική κυβέρνηση πρέπει να προσαρμόσει το όριο ενίσχυσης αναδρομικά και σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης να κοινοποιήσει κάθε ενίσχυση που θα επέτρεπε στην AVR Nuts να υπερβεί το εν λόγω ποσοστό κέρδους. Κατά τον εκ των υστέρων έλεγχο θα πρέπει να εξετασθεί δεόντως ότι δεν υφίσταται υπεραντιστάθμιση. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή ζητά την υποβολή λεπτομερών εκθέσεων παρακολούθησης, στις οποίες πρέπει να εξετάζονται τουλάχιστον τα σημεία που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης.

(97)

Η Επιτροπή μεριμνά για την αναλογικότητα του μέτρου, ώστε τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση της αποστολής γενικού συμφέροντος να μην οδηγούν σε περιττές στρεβλώσεις των εμπορικών συναλλαγών. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή πρέπει να μεριμνά ώστε οι περιορισμοί των κανόνων της συνθήκης ΕΚ, και συγκεκριμένα οι περιορισμοί του ανταγωνισμού και των ελευθεριών της εσωτερικής αγοράς, δεν υπερβαίνουν ό,τι είναι αναγκαίο για την αποτελεσματική εκτέλεση της εν λόγω αποστολής.

(98)

Η Επιτροπή κρίνει ότι τα μέτρα που έλαβε η ολλανδική κυβέρνηση ανταποκρίνονται σε γενικές γραμμές στην απαίτηση αναλογικότητας. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς με ποια άλλα μέσα η ολλανδική κυβέρνηση θα μπορούσε να εγγυηθεί την ύπαρξη επαρκούς διαθέσιμης ικανότητας σε εθνικό επίπεδο για τη διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων. Κανένας από τους ενδιαφερόμενους δεν απέδειξε ότι για την επίτευξη του στόχου αυτού υπήρχαν λιγότερο στρεβλωτικές εναλλακτικές λύσεις. Τα ακόλουθα τμήματα του μέτρου θεωρούνται επίσης ότι ανταποκρίνονται στο κριτήριο της αναλογικότητας.

(99)

Σύστημα τιμών αποδοχής βάσει κλιμακωτών εκπτώσεων: Δεδομένου ότι το σύστημα αυτό έχει ως στόχο τη διατήρηση επαρκούς ικανότητας για τη διάθεση των αποβλήτων ΚΠΤ κατά τον δέοντα τρόπο, είναι φυσικό να επιδιώκεται η ύψιστη χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας προκειμένου να περιοριστούν κατά το δυνατό τα έξοδα. Όπως ανέφερε η ολλανδική κυβέρνηση, όλοι οι προμηθευτές μπορούσαν να ζητήσουν τις εν λόγω εκπτώσεις, είτε άμεσα είτε έμμεσα κατά την παράδοση από τους ενδιάμεσους. Ως εκ τούτου, το σύστημα τιμών αποδοχής βάσει κλιμακωτών εκπτώσεων θεωρείται δικαιολογημένο. Μέσω του συστήματος προσφοράς τιμών και κλιμακωτών εκπτώσεων για όλους τους προμηθευτές αδιακρίτως, άρα και για την AVR IW, περιορίζονται οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που προκαλούν τα μέτρα. Ακόμη και εάν στην πράξη υπήρξε σύγχυση, ήταν σαφής ο ισότιμος χαρακτήρας του συστήματος για όλους τους ενδιαφερόμενους. Η ολλανδική κυβέρνηση έλαβε αρκετά συμπληρωματικά μέτρα προκειμένου να αυξήσει τη διαφάνεια του συστήματος όταν διαπίστωσε ότι υπήρχε κάποια σύγχυση. Καθορίζοντας την τιμή για τα απόβλητα υψηλής θερμαντικής αξίας στο επίπεδο των ανταγωνιστικών εναλλακτικών λύσεων διάθεσης, η στρέβλωση του ανταγωνισμού στην αγορά για το είδος αυτό αποβλήτων παρέμεινε περιορισμένη. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι καμία επιχείρηση στις Κάτω Χώρες δεν ήταν υποχρεωμένη να παραδίδει απόβλητα ΚΠΤ ή επικίνδυνα απόβλητα υψηλής θερμαντικής αξίας στην AVR Nuts ή στην AVR IW. Αντίθετα, η AVR Nuts βάσει της σύμβασης παραχώρησης είχε την υποχρέωση να αποδέχεται όλα τα προσφερόμενα απόβλητα C2 και ΚΠΤ, ανεξάρτητα από το εάν αυτά παραδίδονταν μαζί με επικίνδυνα απόβλητα υψηλής θερμαντικής αξίας. Στο σημείο αυτό η Επιτροπή δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι, εκ πρώτης όψεως, υφίσταται κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από την AVR Nuts και η σύμβαση παραχώρησης σίγουρα δεν αποτελεί βάση για μια τέτοια κατάχρηση.

(100)

Αποζημίωση κλεισίματος: Οι ρυθμίσεις στη σύμβαση παραχώρησης σε σχέση με την αποζημίωση, σε περίπτωση μη παράτασης της σύμβασης, για την υπόλοιπη λογιστική αξία των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν από την AVR κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης με κρατική έγκριση και δεν έχουν ακόμη αποσβεστεί, πρέπει επίσης να θεωρηθούν ότι πληρούν το κριτήριο της αναλογικότητας. Χωρίς ανάλογη εγγύηση η AVR δεν θα ήταν λογικά αναμενόμενο να συμφωνήσει. Το ίδιο ισχύει για την εγγύηση του κράτους να αναλάβει το ανώτατο το 30 % των εξόδων αποξήλωσης και καθαρισμού σε περίπτωση διάλυσης των εγκαταστάσεων. Είναι σαφές ότι η αποξήλωση και ο καθαρισμός κατά τον δέοντα τρόπο είναι προς το κοινό συμφέρον. Δεδομένου του συμφέροντός του κατά 30 % στην AVR Chemie, είναι αποδεκτό το κράτος να αναλαμβάνει την ευθύνη για το μερίδιό του, ενώ την υπόλοιπη ευθύνη έχει ο άλλος μέτοχος, ήτοι η εταιρεία AVR Holding.

(101)

Διατήρηση των αρχικά δύο ΚΠΤ: Η Επιτροπή εξέτασε εάν η ολλανδική κυβέρνηση έπρεπε να χορηγήσει ενίσχυση προκειμένου να διατηρηθεί μια μόνο ΚΠΤ. Το ερώτημα είναι εάν η εισφορά για την υλοποίηση των στόχων που επεδίωκε η ολλανδική κυβέρνηση όσον αφορά τη διατήρηση της δεύτερης ΚΠΤ ισοδυναμεί με την ενίσχυση που αυτό απαιτεί, και ποιες είναι οι απορρέουσες αρνητικές συνέπειες για τον ανταγωνισμό.

(102)

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι αποτελεί έννομο στόχο για την ολλανδική κυβέρνηση να διαθέτει επαρκή εθνική ικανότητα για την επεξεργασία των αποβλήτων ΚΠΤ προκειμένου να προληφθεί το ενδεχόμενο σχετικού ελλείμματος που θα υποχρέωνε το κράτος να επιτρέψει την εξαγωγή ανάλογων αποβλήτων στο εξωτερικό. Μια σχετική ελαστικότητα κατά την εκτίμηση είναι αναπόφευκτη, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι ροές των παραγόμενων αποβλήτων C2 και ΚΠΤ δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν με βεβαιότητα και δεδομένων των κινδύνων όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων. Οι κίνδυνοι αυτοί παρουσιάστηκαν όντως, και μια από τις ΚΠΤ έκλεισε για ορισμένο χρονικό διάστημα ως αποτέλεσμα ατυχημάτων το 2002. Η διαθέσιμη παραγωγική ικανότητα το 2002 ήταν μόλις 73 % και το 2003 μόλις 75 % της επιτρεπόμενης ικανότητας των 100 000 τόνων. Για το λόγο αυτό, οι ολλανδικές αρχές έπρεπε, σε αντίθεση προς το στόχο που είχαν θέσει με την πολιτική τους, να επιτρέψουν την εξαγωγή των αποβλήτων ΚΠΤ.

(103)

Συγκρίνοντας τις αναμενόμενες ποσότητες αποβλήτων ΚΠΤ και την ικανότητα των δύο ΚΠΤ θα πρέπει να σημειωθούν τα εξής. Όταν συντάχθηκε η σύμβαση παραχώρησης στα τέλη του 2001/μέσα του 2002, η αναμενόμενη προσφορά αποβλήτων ΚΠΤ είχε υπολογιστεί σε 38 500 τόνους ετησίως περίπου. Ο υπολογισμός αυτός βασίστηκε στην εμπειρία του παρελθόντος. Για επεξεργασία απαιτείται τουλάχιστον η ίδια ποσότητα αποβλήτων υψηλής θερμαντικής αξίας. Μια ΚΠΤ είναι σαφώς ανεπαρκής για την επεξεργασία αυτής της ποσότητας αποβλήτων. Όσον αφορά αυτό το αριθμητικό στοιχείο θα πρέπει να γίνουν, ωστόσο, τρεις κύριες διευκρινίσεις. Πρώτο, ένα μέρος από την αναμενόμενη παροχή αποβλήτων ΚΠΤ στην AVR Nuts ήταν ενδεχομένως το αποτέλεσμα της περιοριστικής εφαρμογής από την ολλανδική κυβέρνηση του όρου «απόβλητα προς διάθεση» μέχρι την αρχή του 2003. Δεύτερο, οι ενδιαφερόμενοι υπέδειξαν εναλλακτική εθνική ικανότητα για την επεξεργασία των αποβλήτων ΚΠΤ. Τρίτο, στον υπολογισμό δεν ελήφθη υπόψη η δυνατότητα που είχε η AVR να επεξεργαστεί μέρος των αποβλήτων στις καμίνους φρύξεως για τα οικιακά απόβλητα (21). Αντ’ αυτού, στον υπολογισμό λαμβάνονται ρητά υπόψη οι τότε εξελίξεις. Επιπλέον, η προσφορά αποβλήτων ΚΠΤ προς εξαγωγή ποικίλει σε ετήσια βάση και εξαρτάται από την κατάσταση της διεθνούς αγοράς που με τη σειρά της διαφέρει ανάλογα με τις διαφορετικές κατηγορίες αποβλήτων. Στις αρχές του 2002 υπήρχε ακόμη ένα σημαντικό απόθεμα αποβλήτων ΚΠΤ, ώστε να είναι εξασφαλισμένη η προσφορά κατά την αρχή της περιόδου. Ο υπολογισμός για τη ροή αποβλήτων ΚΠΤ θα ήταν ενδεχομένως χαμηλότερος, εάν οι ολλανδικές αρχές το 2003 είχαν βασίσει τον εν λόγω υπολογισμό στην ορθή εφαρμογή του ορισμού για τα απόβλητα προς αξιοποίηση. Αλλά δεν θεωρείται πιθανό ότι, βάσει των τότε διαθέσιμων στοιχείων, ένας ανάλογος υπολογισμός θα ήταν τόσο χαμηλός ώστε οι ολλανδικές αρχές να είχαν αποφασίσει με βεβαιότητα ότι θα επαρκούσε μια μόνο ΚΠΤ. Αυτό επιβεβαιώθηκε από το γεγονός ότι το 2003, όταν το Δικαστήριο προσδιόρισε με ακρίβεια τον ορισμό των «αποβλήτων προς διάθεση» η ολλανδική κυβέρνηση λόγω των προβλημάτων ικανότητας της AVR ήταν υποχρεωμένη να επιτρέψει την πραγματική εξαγωγή των αποβλήτων ΚΠΤ. Το γεγονός ότι η ροή αποβλήτων ΚΠΤ προς την AVR μειώθηκε πραγματικά, οφείλεται σε παράγοντες διαφορετικούς από την αύξηση των εξαγωγών. Όσον αφορά την υπόλοιπη παραγωγική ικανότητα στις Κάτω Χώρες, η Επιτροπή παρατηρεί ότι σημαντικό μέρος της εν λόγω ικανότητας κατέστη διαθέσιμο μόλις το τέλος του 2003, αφού χορηγήθηκαν οι απαιτούμενες άδειες στις σημαντικότερες ανταγωνιστικές εγκαταστάσεις πυρόλυσης. Οι ενδιαφερόμενοι δεν μπόρεσαν να αποδείξουν ότι οι ολλανδικές αρχές ήδη το 2002 έπρεπε να είχαν λάβει υπόψη τους την ύπαρξη επαρκούς εναλλακτικής παραγωγικής ικανότητας όσον αφορά την επεξεργασία σε διεθνές επίπεδο για όλα τα είδη αποβλήτων ΚΠΤ τα οποία παράγονται στις Κάτω Χώρες και προσφέρονται για διάθεση.

(104)

Η απόφαση να παραμείνουν σε λειτουργία οι δύο ΚΠΤ, αντί της μιας, είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί ο όγκος της ενίσχυσης, ιδίως λόγω των επενδύσεων που ήταν απαραίτητες για τον σκοπό αυτό και οι οποίες στη συνέχεια έπρεπε να αποζημιωθούν ως αποτέλεσμα του κλεισίματος. Ένα μέρος των εν λόγω επενδύσεων, ωστόσο, δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί κατά τη στιγμή υπογραφής της σύμβασης παραχώρησης. Οι συνέπειες των προκαθορισμένων λειτουργικών ελλειμμάτων ήταν σχετικά περιορισμένες, δεδομένου ότι το βάρος των σχετικών πάγιων εξόδων ήταν υψηλό. Η Επιτροπή θεωρεί ότι και για τους ανταγωνιστές οι σχετικές συνέπειες θα παραμείνουν περιορισμένες· δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η διατήρηση της λειτουργίας των δύο ΚΠΤ οδήγησε στην καύση μεγαλύτερων ποσοτήτων αποβλήτων ΚΠΤ και άλλων επικίνδυνων αποβλήτων. Η χρησιμοποίηση της ικανότητας ΚΠΤ για άλλα είδη αποβλήτων, γεγονός για το οποίο δεν υπάρχουν αποδείξεις, είναι σχετικά αναποτελεσματική και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είχε σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στους ανταγωνιστές.

(105)

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αρχική απόφαση να διατηρηθούν σε λειτουργία και οι δύο ΚΠΤ μπορεί να θεωρηθεί ως ανάλογη προς τον επιδιωκόμενο στόχο και ότι οι αποφάσεις όσον αφορά το κλείσιμο των ΚΠΤ δεν ελήφθησαν υπερβολικά καθυστερημένα.

(106)

Ο ρόλος της AVR IW: Η AVR IW εκτελούσε μεγάλο μέρος των διοικητικών εργασιών της AVR Nuts και ήταν ταυτόχρονα ανταγωνιστής άλλων προμηθευτών επικίνδυνων αποβλήτων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η AVR IW ελάμβανε πληροφορίες σχετικά με τις προβλεπόμενες και πραγματικές παραδόσεις αποβλήτων. Δεδομένου ότι κανένας προμηθευτής δεν ήταν υποχρεωμένος να παραδώσει στην AVR Nuts τις αρχικά δηλωθείσες ποσότητες, και δεδομένου ότι οι πραγματικές τιμές και εκπτώσεις βασίζονταν αποκλειστικά στις πραγματικά παραδοθείσες ποσότητες αποβλήτων, είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς με ποιο τρόπο η AVR IW μπορούσε να αποκομίσει χρηματοοικονομικό ή στρατηγικό πλεονέκτημα από την κεντρική θέση της. Οι Κάτω Χώρες δήλωσαν ότι η AVR IW δεν είχε τη δυνατότητα να καταχραστεί τη θέση της και η Επιτροπή δεν μπορεί μεταξύ άλλων, βάσει των παρατηρήσεων των ενδιαφερομένων να καταλήξει στην εν λόγω διαπίστωση. Πιθανώς η AVR IW, πρότεινε εξ ονόματός της να επεξεργαστεί απόβλητα σε τιμές που ήταν χαμηλότερες από αυτές της AVR Nuts, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποδοθεί στα μέτρα ενίσχυσης και εμπίπτει εντός των ορίων ανταγωνιστικής συμπεριφοράς· οι ενδεχόμενοι ανταγωνιστές ήταν ελεύθεροι να συμπεριφερθούν κατ’ ανάλογο τρόπο. Ακόμη και σε περίπτωση που η AVR IW θα μετέστρεφε μέρος της ροής των αποβλήτων ΚΠΤ προς τις εγκαταστάσεις καύσης της για τα οικιακά απόβλητα (γεγονός που δεν έχει αποδειχθεί), αυτό δεν φαίνεται να οδηγεί σε δυσανάλογη στρέβλωση, δεδομένου ότι κάθε έμπειρος προμηθευτής θα μπορούσε να επιτύχει ανάλογα περιθώρια απλά προσφέροντας τα εν λόγω απόβλητα άμεσα σε άλλες εγκαταστάσεις καύσης οικιακών αποβλήτων, της AVR ή άλλων επιχειρήσεων. Δεδομένου επιπλέον ότι η ενίσχυση αποφασίζεται βάσει ενός προκαθορισμένου προϋπολογισμού, η Επιτροπή θεωρεί ότι η AVR επέλεξε τις αποτελεσματικές λύσεις και δεν μετέστρεψε τη ροή των αποβλήτων, σε περίπτωση που αυτό θα οδηγούσε σε υψηλότερες πραγματικές ζημίες λόγω της υποχρησιμοποίησης των εγκαταστάσεων. Μια ανάλογη μεταστροφή αποβλήτων θα πρέπει πιθανόν να θεωρηθεί ως αποτελεσματική διαχείριση σύμφωνη με τις κοινοτικές αρχές.

(107)

Τεχνολογική εξέλιξη: Η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι τα μέτρα θα έχουν έντονες αρνητικές επιπτώσεις στην εξέλιξη εναλλακτικών τεχνολογιών όσον αφορά τη διάθεση και την αξιοποίηση. Όπως εξήγησε η ολλανδική κυβέρνηση, υπάρχουν και άλλα μέσα για την προώθηση των εξελίξεων αυτού του είδους. Για παράδειγμα, το 2003 χορηγήθηκε άδεια για καινοτόμο εγκατάσταση πυρόλυσης. Οι τιμές της AVR ήταν σημαντικά υψηλότερες από τις τιμές του φορέα εκμετάλλευσης της εν λόγω εγκατάστασης και για το λόγο αυτό το στρεβλωτικό αποτέλεσμα της ενίσχυσης, όσον αφορά το σημείο αυτό, θα πρέπει να θεωρηθεί περιορισμένο.

(108)

Ενίσχυση για την απόκτηση αποβλήτων: Σε αντίθεση με τα προαναφερθέντα στοιχεία, τα μέτρα δεν θεωρείται ότι ανταποκρίνονται στο κριτήριο της αναλογικότητας όσον αφορά την απόκτηση αποβλήτων στην περίπτωση της AVR IW, για την οποία η AVR Nuts καταβάλλει αποζημίωση από την ενίσχυση που λαμβάνει εκ μέρους του κράτους. Η Επιτροπή αντιλαμβάνεται ότι για να περιοριστούν τα έξοδα του συστήματος η ποσότητα των αποβλήτων προς επεξεργασία και ιδίως η ποσότητα των αποβλήτων ΚΠΤ για τα οποία οι τιμές αποδοχής είναι οι υψηλότερες, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερες. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 99, για τους λόγους αυτούς μπορεί να εγκριθεί το σύστημα των αδιακρίτως χορηγούμενων εκπτώσεων. Αντίθετα, η αποζημίωση στην AVR IW για την απόκτηση αποβλήτων αποτελεί δυσανάλογη στρέβλωση του ανταγωνισμού, δεδομένου ότι η AVR IW αποτελεί το μοναδικό δικαιούχο. Οι ανταγωνιστές της δεν λαμβάνουν ανάλογη αποζημίωση για τα έξοδα απόκτησης στα οποία πρέπει να υποβληθούν. Όσον αφορά τα επικίνδυνα απόβλητα υψηλής θερμαντικής αξίας, η λύση σε περίπτωση μόνιμων ελλειμμάτων ενδέχεται να συνίσταται στη μείωση των τιμών αποδοχής για όλους αδιακρίτως. Και όσον αφορά τα απόβλητα ΚΠΤ η αποζημίωση για τα έξοδα απόκτησης πρέπει να θεωρηθεί ως δυσανάλογη. Η εν λόγω αποζημίωση παρέχει στην AVR IW πλεονέκτημα όσον αφορά μια συγκεκριμένη δραστηριότητα που ανταγωνίζεται άμεσα με άλλες επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων. Μια ανάλογη απόκτηση δεν αφορά άμεσα το δημόσιο συμφέρον που δικαιολογεί την ενίσχυση, σίγουρα όταν πρόκειται για απόβλητα ΚΠΤ που προέρχονται από το εξωτερικό. Αλλά ακόμα και για απόβλητα ΚΠΤ που προέρχονται από ολλανδικές πηγές η απόκτηση μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για τη διάθεση στις Κάτω Χώρες σε βάρος της αξιοποίησης στις Κάτω Χώρες ή αλλού. Υπό ειδικές συνθήκες μπορεί αυτό να αντιβαίνει στην αρχή ότι τα απόβλητα πρέπει να διατίθενται κοντά στην πηγή. Το ποσό για απόκτηση ύψους 2,4 εκατ. ευρώ το οποίο περιλαμβάνεται στην ενίσχυση για την AVR Nuts βάσει του προκαθορισμένου προϋπολογισμού και που μεταβιβάστηκε στην AVR IW, δεν μπορεί κατά συνέπεια να δικαιολογηθεί βάσει του άρθρου 86 παράγραφος 2 της Συνθήκης. Το τμήμα αυτό του μέτρου εξετάζεται στο σημείο 6.3 όσον αφορά τη συμβατότητά του με το άρθρο 87 παράγραφοι 2 και 3 της Συνθήκης.

6.3   Η αποζημίωση για απόκτηση εξετάζεται βάσει του άρθρου 87 της Συνθήκης

(109)

Η Επιτροπή εξέτασε εάν οι παρεκκλίσεις του άρθρου 87 παράγραφοι 2 και 3 της Συνθήκης μπορούν να εφαρμοστούν όσον αφορά την αποζημίωση που χορηγείται στην AVR IW για τα έξοδα απόκτησης. Οι παρεκκλίσεις του άρθρου 87 παράγραφος 2 της Συνθήκης μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση προκειμένου να χαρακτηρισθεί η ενίσχυση ως συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά. Ωστόσο η ενίσχυση: (α) δεν είναι κοινωνικού χαρακτήρα ούτε χορηγείται προς μεμονωμένους καταναλωτές· (β) δεν χρησιμεύει για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα, και (γ) δεν είναι απαραίτητη για την αντιστάθμιση των οικονομικών μειονεκτημάτων που προκαλούνται από τη διαίρεση της Γερμανίας.

(110)

Επίσης δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι παρεκκλίσεις του άρθρου 87 παράγραφος 3, στοιχεία α), β) και δ)· οι εν λόγω παρεκκλίσεις αφορούν την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης περιοχών στις οποίες το βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθως χαμηλό ή στις οποίες συνήθως επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση, την προώθηση σημαντικών σχεδίων κοινωνικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και για την προώθηση του πολιτισμού και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι Κάτω Χώρες δεν προέβαλαν κανέναν από τους λόγους αυτούς για τη χορήγηση της ενίσχυσης.

(111)

Όσον αφορά το πρώτο μέρος της παρέκκλισης του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης, συγκεκριμένα ενισχύσεις για την προώθηση της ανάπτυξης ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, η Επιτροπή παρατηρεί ότι η ενίσχυση δεν αποσκοπεί ούτε στην έρευνα και ανάπτυξη, ούτε σε επενδύσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ούτε στη διάσωση ή αναδιάρθρωση της AVR IW. Η ενίσχυση δεν χρησιμεύει επίσης στην περιφερειακή ανάπτυξη, ούτε η AVR IW είναι εγκατεστημένη σε περιοχή στην οποία οι αρχικές επενδύσεις είναι επιλέξιμες για τη χορήγηση περιφερειακής ενίσχυσης. Ως εκ τούτου, η ενίσχυση δεν θεωρείται ότι συμβιβάζεται με την κοινή αγορά με το επιχείρημα ότι προωθεί την ανάπτυξη συγκεκριμένων περιοχών.

(112)

Η Επιτροπή εξέτασε εάν το μέτρο ενίσχυσης μπορεί να υπαχθεί για άλλο λόγο στην παρέκκλιση του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης, συγκεκριμένα εάν μπορεί να εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη περίπτωση το πλαίσιο για τις περιβαλλοντικές ενισχύσεις. Δεδομένου ότι η ενίσχυση έχει λειτουργικό χαρακτήρα, η Επιτροπή εξέτασε την ενίσχυση βάσει του σημείου E.3.1 του πλαισίου για τις περιβαλλοντικές ενισχύσεις. Ωστόσο, η ενίσχυση δεν φαίνεται να είναι απαραίτητη ούτε περιορίζεται στην αυστηρή αντιστάθμιση των πρόσθετων εξόδων παραγωγής όσον αφορά την αγοραία τιμή των σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών.

(113)

Δεδομένου ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί καμία από τις εν λόγω παρεκκλίσεις, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη ενίσχυση δεν συμβιβάζεται με την κοινή αγορά και ότι πρέπει να ανακτηθεί από το δικαιούχο της, σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του άρθρου 93 της συνθήκης ΕΚ (22).

7.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

(114)

Η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα ακόλουθα μέτρα αποτελούν κρατική ενίσχυση υπέρ της AVR Nuts: 1) η αποζημίωση για δημοσιονομικά ελλείμματα το 2002 και το 2003· 2) η αποζημίωση για δημοσιονομικά ελλείμματα το 2004 και για την υπόλοιπη περίοδο 2005-2006· 3) η αποζημίωση για τα έξοδα κλεισίματος που συνίσταται σε α) αποζημίωση για τα έξοδα κλεισίματος σε σχέση με τις συμφωνηθείσες επενδύσεις στο βαθμό που αυτές δεν έχουν αποσβεστεί και β) έξοδα κλεισίματος συνέπεια της πρόωρης παύσης της επεξεργασίας αποβλήτων στις ΚΠΤ και 4) η ενίσχυση που περιέχεται στην εγγύηση. Η ενίσχυση μπορεί, εκτός από το μέρος για την αποζημίωση των εξόδων απόκτησης αποβλήτων, να κηρυχθεί συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά, δεδομένου ότι αποτελεί αποζημίωση για τα έξοδα υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος κατά την έννοια του άρθρου 86 παράγραφος 2 της συνθήκης, εφόσον η ενίσχυση δεν υπερβαίνει το ποσό των πραγματικών ζημιών κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, και εφόσον επιτρέπει μόνο ένα εύλογο περιθώριο κέρδους. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή ζητεί από την ολλανδική κυβέρνηση να υποβάλει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την πραγματική χρησιμοποίηση της ενίσχυσης και την αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων κατά το σχετικό έτος. Η ολλανδική κυβέρνηση πρέπει επίσης να ελέγχει την αποζημίωση των εξόδων κλεισίματος και στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού να εξετάζει τα σημεία που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ. Ενδιάμεση έκθεση για τον εν λόγω έλεγχο πρέπει να υποβληθεί στην Επιτροπή το αργότερο την άνοιξη του 2006 και η τελική έκθεση το αργότερο την άνοιξη του 2007. Η ολλανδική κυβέρνηση πρέπει στο εξής να κοινοποιεί κάθε ενίσχυση υπέρ της AVR Nuts με την οποία η επιχείρηση μπορεί να επιτύχει περιθώριο κέρδους υψηλότερο από την απόδοση των ολλανδικών κρατικών ομολόγων, προσαυξημένη κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Η ενίσχυση δεν επιτρέπεται να καταβληθεί πριν εγκριθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 ή 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999.

(115)

Αντίθετα, η αποζημίωση ύψους 2 396 000 εκτα. ευρώ που καταβλήθηκε στην AVR IW για τα έξοδα απόκτηση αποβλήτων, δεν μπορεί να κηρυχθεί συμβιβάσιμη, δεδομένου ότι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανάλογη αποζημίωση για την υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος. Αντίθετα πρόκειται για αποζημίωση υπέρ της AVR IW για έξοδα που κανονικά θα έπρεπε να περιληφθούν στον προϋπολογισμό μιας επιχείρησης διαχείρισης αποβλήτων. Στην προκειμένη περίπτωση δεν ισχύει καμία από τις εξαιρέσεις από την απαγόρευση όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης. Κατά συνέπεια, το μέρος αυτό της ενίσχυσης πρέπει να ανακτηθεί άμεσα από την AVR IW. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλεί τις Κάτω Χώρες να επιβάλουν στην AVR IW την επιστροφή της ενίσχυσης τοκισμένης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης.

(116)

Η Επιτροπή καλεί την ολλανδική κυβέρνηση να υποβάλει τα ζητούμενα στοιχεία χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση ως παράρτημα ΙΙΙ, δηλώνοντας σαφώς ποια μέτρα προτίθεται να λάβει και ποια έχει ήδη λάβει προκειμένου να ανακτήσει ανυπερθέτως και πραγματικά την ενίσχυση. Η Επιτροπή καλεί τις Κάτω Χώρες να υποβάλουν, εντός δύο μηνών από τη γνωστοποίηση της παρούσας απόφασης, όλα τα έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι έχει κινηθεί διαδικασία ανάκτησης κατά της AVR IW,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η αποζημίωση για λειτουργικά ελλείμματα, η αποζημίωση για τα έξοδα κλεισίματος των καμίνων περιστρεφόμενου τυμπάνου και η κρατική εγγύηση για την κάλυψη του 30 % των εξόδων αποξήλωσης και καθαρισμού, μέτρα που προκύπτουν από τη σύμβαση παραχώρησης μεταξύ των Κάτω Χωρών και της AVR Nuts και έχουν εν μέρει εκτελεστεί από τις Κάτω Χώρες, αποτελούν κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

Άρθρο 2

Υπό τους όρους που τίθενται στο άρθρο 3 η κρατική ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 1, με εξαίρεση την ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 4 υπέρ της AVR IW, συμβιβάζεται με την κοινή αγορά, δεδομένου ότι αποτελεί αντιστάθμιση υπέρ του δικαιούχου για τα έξοδα υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος κατά την έννοια του άρθρου 86 παράγραφος 2 της Συνθήκης.

Άρθρο 3

1.   Η ενίσχυση υπέρ της AVR Nuts δεν υπερβαίνει το σύνολο των προκαθορισμένων ελλειμμάτων, τις πραγματικές ζημίες που υπέστη η AVR Nuts και ένα εύλογο περιθώριο κέρδους για το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης παραχώρησης. Εφόσον στην πράξη το περιθώριο κέρδους κατά την περίοδο χορήγησης της ενίσχυσης αποβεί υψηλότερο της απόδοσης επί των ολλανδικών κρατικών ομολόγων προσαυξημένης κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, η ολλανδική κυβέρνηση προσαρμόζει ανάλογα το ποσό της ενίσχυσης με αναδρομική ισχύ.

2.   Η ολλανδική κυβέρνηση υποβάλει έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των μέτρων το 2004 καθώς και ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την εκτέλεση της υποχρέωσης εγγύησης για τα έξοδα αποξήλωσης και καθαρισμού και σχετικά με την εκτέλεση των μέτρων για το χώρο απόθεσης C2 για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Το αργότερο την άνοιξη του 2006 η ολλανδική κυβέρνηση υποβάλει ενδιάμεση έκθεση σχετικά με τον έλεγχο όσον αφορά την αποζημίωση των εξόδων κλεισίματος και το αργότερο την άνοιξη του 2007 την τελική έκθεση. Στις εν λόγω εκθέσεις αιτιολογείται η αποζημίωση με βάση τα σημεία που αναφέρονται στο παράρτημα II.

Άρθρο 4

Η ενίσχυση υπέρ της AVR IW, που συνίσταται στην αποζημίωση για έξοδα απόκτησης ύψους 2 396 000 ευρώ, είναι ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά.

Άρθρο 5

1.   Οι Κάτω Χώρες λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανάκτηση της ενίσχυσης υπέρ της AVR IW, που αναφέρεται στο άρθρο 4.

2.   Η ανάκτηση πραγματοποιείται αμελλητί και σύμφωνα με τις διαδικασίες της εθνικής νομοθεσίας, εφόσον αυτές επιτρέπουν την άμεση και πραγματική εκτέλεση της παρούσας απόφασης.

3.   Η προς ανάκτηση ενίσχυση τοκίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία η ενίσχυση τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου μέχρι την ημερομηνία της πραγματικής επιστροφής της.

4.   Το επιτόκιο υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004.

Άρθρο 6

1   Οι Κάτω Χώρες ανακοινώνουν στην Επιτροπή εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης τα μέτρα που έλαβαν και που προτίθενται να λάβουν για να ανακτήσουν την ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 4. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται με βάση το ερωτηματολόγιο που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση ως παράρτημα ΙΙΙ.

2.   Οι Κάτω Χώρες υποβάλουν εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης κάθε σχετικό έγγραφο που αποδεικνύει ότι έχει κινηθεί κατά της AVR IW διαδικασία ανάκτησης.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών.

Βρυξέλλες, 22 Ιουνίου 2005.

Για την Επιτροπή

Neelie KROES

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ C 196 της 20.8.2003, σ. 5, και ΕΕ C 250 της 9.10.2004, σ. 6.

(2)  Βλέπε υποσημείωση 1.

(3)  ΕΕ L 83 της 27.3.1999, σ. 1. Κανονισμός που τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 2003.

(4)  Βλέπε υποσημείωση 1.

(5)  ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 39. Οδηγία που τροποποιήθηκε για τελευταία φορά από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(6)  Η σύμβαση παραχώρησης περιγράφει τα απόβλητα ΚΠΤ ως τμήμα των ροών αποβλήτων η αποτέφρωση των οποίων θεωρείται ως τελική διάθεση, συγκεκριμένα επικίνδυνα απόβλητα με θερμαντική δύναμη μικρότερη από 11,5 MJ/kg (=1 % χλώριο) ή 15 MJ/kg (>1 % χλώριο), συσκευασμένα επικίνδυνα απόβλητα, ειδικά απόβλητα νοσοκομείου και απόβλητα που περιέχουν PCB.

(7)  ΕΕ L 30 της 6.2.1993, σ. 1. Κανονισμός που τροποποιήθηκε για τελευταία φορά από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2557/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 349 της 31.12.2001, σ. 1).

(8)  Βλέπε συγκεκριμένα την απόφαση της 25ης Ιουνίου 1998, υπόθεση C-203/96 Chemische Afvalstoffen Dusseldorp B.V. και άλλοι/Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Συλλ. [1998], σ. I-4075.

(9)  Βλέπε συγκεκριμένα την απόφαση της 13ης Φεβρουαρίου 2003, υπόθεση C-228/00, Επιτροπή/Γερμανία, Συλλ. [2003] σ. I-1439.

(10)  Πηγή: Toekomst verbranden specifiek gevaarlijk afval, AOO-2004-12, συνταχθείσα από την Afval Overleg Orgaan, Ιούλιος 2004, www.aoo.nl.

(11)  ΕΕ L 195 της 29.7.1980, σ. 35. Οδηγία που τροποποιήθηκε για τελευταία φορά από την οδηγία 2000/52/ΕΚ (ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 75).

(12)  Η ενίσχυση μειώνεται κατά 75 000 ευρώ για κάθε μήνα που το διοικητικό διαμέρισμα Provincie Zuid-Holland εγκρίνει αντισταθμίσεις για την κάλυψη απαιτήσεων αιχμής όσον αφορά τις εκπομπές CO («peakshaving»). Όταν υπολογίστηκε το λειτουργικό έλλειμμα αυτό δεν ήταν ακόμη γνωστό. Το ποσό αντιπροσωπεύει την αναμενόμενη μηνιαία μείωση κόστους, σε περίπτωση που εγκριθούν οι εν λόγω αντισταθμίσεις.

(13)  Για τα επικίνδυνα απόβλητα υψηλής θερμαντικής αξίας είχαν προβλεφθεί αρχικά ορισμένες εξαιρέσεις ως αποτέλεσμα συμβάσεων που ήταν ακόμη σε ισχύ.

(14)  ΕΕ C 37 της 3.2.2001, σ. 3.

(15)  Απόφαση της 24ης Ιουλίου 2003, υπόθεση C-280/00 Altmark Trans Gmbh, Regierungspraesidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH Συλλ. [2003], σ. I-7747.

(16)  Άρθρο 5.3 της σύμβασης παραχώρησης και άρθρο 5.2 της σύμβασης παροχής υπηρεσιών των επιχειρήσεων AVR (παράρτημα 7.2.A της σύμβασης παραχώρησης).

(17)  Ανακοίνωση της Επιτροπής «Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας στην Ευρώπη», ΕΕ C 17 της 19.1.2001, σ. 4, σημείο 22.

(18)  Πράσινο Βιβλίο σχετικά με τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, COM(2003) 270 τελικό της 21.5.2003, και Λευκό Βιβλίο σχετικά με τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, COM(2004) 374 τελικό της 12.5.2004.

(19)  Απόφαση της 23ης Μαΐου 2000, υπόθεση C 209/98 Entreprenørforeningens Affalds/Miljøsektion (FFAD) κατά Københavns Kommune Συλλ. [2000] σ. Ι-3743, σκέψη 75. Παράδειγμα μιας υπόθεσης στην οποία η Επιτροπή έκρινε ότι η διαχείριση ορισμένων αποβλήτων μπορεί να αποτελέσει το αντικείμενο υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος, είναι το μέτρο ενίσχυσης αριθ. Ν 638/2002, Κάτω Χώρες – προσωρινό σύστημα συλλογής CFC και halonen, ΕΕ C 82 της 5.4.2003, σ. 18. Βλέπε επίσης την απόφαση της 7ης Φεβρουαρίου 1985 στην υπόθεση C 240/83, Procureur de la République κατά Association de défense des brûleurs d'huiles usagées (ADBHU), Συλλ. [1985], σ. 531.

(20)  Η σύμβαση παραχώρησης περιείχε επίσης ρύθμιση για μια εν τω μεταξύ ανοδική προσαρμογή στην περίπτωση τροποποίησης των κυβερνητικών μέτρων πολιτικής ή σε περίπτωση θεομηνιών που είναι εκτός ελέγχου της AVR. Μια ανάλογη ρύθμιση επιτρέπει και την καθοδική προσαρμογή της ενίσχυσης σε περίπτωση που οι ζημίες είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις προκαθορισθείσες.

(21)  Οι τρεις από κοινού ενεργούντες ανταγωνιστές επισήμαναν συγκεκριμένα ότι το στοιχείο 3.2 σχετικά με τη θεωρητική και πραγματική διαθεσιμότητα και την παροχή επικίνδυνων αποβλήτων στη μελέτη «Toekomst verbranden specifiek gevaarlijk afval» (που παρατίθεται τόσο στις παρατηρήσεις τους όσο και στην επιστολή της ολλανδικής κυβέρνησης) βασίζεται σε έναν υπερβολικά υψηλό υπολογισμό για την προσφορά αποβλήτων ΚΠΤ, διότι στον υπολογισμό δεν λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα της AVR να επεξεργαστεί μέρος των αποβλήτων στις καμίνους φρύξεως για τα οικιακά απόβλητα. Η τακτική της AVR περιγράφεται ωστόσο λεπτομερώς στο σημείο 3.1.2 της μελέτης.

(22)  ΕΕ L 140 της 30.4.2004, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η μέθοδος για τον καθορισμό των προκαθορισμένων δημοσιονομικών ελλειμμάτων εκπονήθηκε από ανεξάρτητο σύμβουλο, μετά από αίτημα του ολλανδικού υπουργείου Στέγασης, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, με χρονολογία την 16η Απριλίου 2002.

Η μέθοδος βασίζεται στη λεπτομερή ανάλυση των προϋπολογισμών για το 2002 και στη συνέχεια προεκτείνει τα αποτελέσματα στο 2003, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους γνωστούς παράγοντες που αναμένεται να επηρεάσουν το πραγματικό αποτέλεσμα για το 2003. Για τα επόμενα έτη συμβαίνει το ίδιο, ωστόσο κάθε φορά για περίοδο δύο ετών. Η AVR και οι ολλανδικές αρχές, ως αποτέλεσμα των απρόβλεπτων εξελίξεων και του πιθανού κλεισίματος της δεύτερης ΚΠΤ, συμφώνησαν για το 2004 να καταρτίσουν προϋπολογισμό για ένα μόνο έτος.

Ο προϋπολογισμός του 2002 βασίζεται σε υπολογισμούς εσόδων, ποσοστά για μεταβλητά έξοδα στο παρελθόν και υπολογισμούς άλλων εξόδων. Επιπλέον ελήφθη υπόψη ο προϋπολογισμός επενδύσεων για την περίοδο 2002-2016, καθώς και οι ειδικές επενδύσεις που είχαν σχεδιαστεί για το 2002.

Βάσει του εν λόγω προϋπολογισμού καταρτίστηκε προγνωστικό μοντέλο, το οποίο περιλαμβάνει επίσης υπολογισμούς αποτελεσμάτων, ισολογισμούς και εκθέσεις ταμειακών ροών. Οι σημαντικότερες υποθέσεις που αποτελούν τη βάση του εν λόγω προγνωστικού μοντέλου είναι οι εξής:

Στο σενάριο που επιλέχθηκε υποτίθεται ότι υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας περίπου 86 000 τόνων ετησίως (λαμβάνοντας υπόψη κάποια παύση δραστηριοτήτων ως αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενων απρόβλεπτων γεγονότων), υπόθεση που οδηγεί σε έσοδα υπολογιζόμενα σε 30,5 εκατ. ευρώ·

στο μοντέλο αυτό τα απρόβλεπτα γεγονότα δεν εξετάζονται χωριστά, δεδομένου ότι υποτίθεται ότι αποτελούν μέρος των επαναλαμβανόμενων απρόβλεπτων γεγονότων·

οι υπολογισμοί για το 2003 όσον αφορά τις αποσβέσεις και την κατανομή δαπανών διαφέρουν από αυτούς για το 2002. Με την έναρξη του 2003 τα έσοδα και τα έξοδα θα αυξηθούν κατά 3,5%. Επιπλέον λαμβάνεται υπόψη μια αύξηση της αποτελεσματικότητας·

τα παλαιά υλικά πάγια στοιχεία εκτιμώνται ως έχοντα μηδενική αξία, δεδομένου ότι δεν είναι οικονομικά βιώσιμα χωρίς την ενίσχυση. Τα εν λόγω πάγια στοιχεία περιλαμβάνονται στην αποζημίωση μισθώματος που η AVR Chemie υπολογίζει για την AVR Nuts· η εν λόγω αποζημίωση μισθώματος περιλαμβάνει όλα τα άλλα έξοδα της AVR Chemie, με εξαίρεση τις προσθήκες στην πρόβλεψη C2 (δεδομένου ότι αυτή σχετίζεται με το παρελθόν), υπολογίζοντας ωστόσο 5% αύξηση για φορολογικούς σκοπούς·

η AVR Holding θα χρηματοδοτήσει σε σημαντικό βαθμό τις AVR Chemie και AVR Nuts, για την οποία χρηματοδότηση θα υπολογιστεί επιτόκιο 4, 891% (το 2002 και το 2003)·

οι κατανομές δαπανών της AVR Holding συνυπολογίζονται· για το 2002 ανέρχονται σε 4,3 εκατ. ευρώ. Για το 2002 και το 2003 στις δαπάνες περιλαμβάνεται και ποσό 400 000 ευρώ για εμπορικά έξοδα, τα οποία μετά το 2003 θα παύσουν να υφίστανται·

σε σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθορίζονται οι όροι για την παροχή υπηρεσιών μεταξύ των διαφόρων θυγατρικών επιχειρήσεων AVR. Οι τιμές μεταβίβασης υπολογίζονται κατά κανόνα βάσει των τιμών κόστους, που καθορίζονται σύμφωνα με τη μέθοδο κοστολόγησης βάσει δραστηριότητας, και στη συνέχεια βάσει τιμών που είναι σύμφωνες με την αγορά·

δεν δημιουργήθηκαν προβλέψεις για τα έξοδα διάλυσης, δεδομένου ότι η AVR (70%) και το κράτος (30%) εγγυήθηκαν την πληρωμή των εν λόγω δαπανών·

δεν δημιουργήθηκαν προβλέψεις για απολύσεις προσωπικού, δεδομένου ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες συνεχίζονται και η εταιρεία φέρει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους για ενδεχόμενες μελλοντικές απολύσεις. Το κράτος δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί υπεύθυνο για μελλοντικά έξοδα σε σχέση με απολύσεις προσωπικού σε περίπτωση που διακοπούν οι δραστηριότητες της AVR Nuts. Το κράτος δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί υπεύθυνο για αποζημιώσεις που ενδεχομένως θα πρέπει να καταβληθούν σε περίπτωση μελλοντικών απολύσεων ως αποτέλεσμα της παύσης των δραστηριοτήτων και/ή της λήξης της σύμβασης με την AVR·

η AVR Holding είναι υπεύθυνη για αρνητικά αποτελέσματα και τις επιπτώσεις σε περίπτωση που δεν τηρούνται συγκεκριμένες απαιτήσεις όσον αφορά την ποιότητα, την ασφάλεια και το περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες αλλαγές όσον αφορά τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις (προβλέπεται μόνο μια πολύ συγκεκριμένη εξαίρεση και η περίπτωση αυτή μπορεί να συζητηθεί με το κράτος)·

δεν υπήρξαν ειδικές ρυθμίσεις για μια ενδεχόμενη ανοδική προσαρμογή της ενίσχυσης για τρεις συγκεκριμένες περιστάσεις σε σχέση με: 1) την επιτρεπόμενη θερμοκρασία στο θάλαμο μετάκαυσης· 2) πιθανές μειώσεις του κόστους λόγω της χρήσης δευτερογενών καυσίμων για την οποία πρέπει να εκτελεστεί πείραμα, και 3) το νομικό ερώτημα εάν πρέπει να καταβληθούν ειδικοί φόροι κατανάλωσης για ελαιούχα απόβλητα.

Αποτελέσματα

2002 προκαθορισμένα

2003 προκαθορισμένα

2003 πραγματικά

2004 προκαθορισμένα

Έσοδα από απόβλητα ΚΠΤ

29,3

30,4

22,8

15,9

Έσοδα από απόβλητα C2

0,5

0,5

1,2

1,2

Έσοδα από ατμό

0,6

0,7

0,7

0,4

Συνολικά έσοδα

30,5

31,6

24,7

17,5

Πρώτες και βοηθητικές ύλες και ενέργεια

3,8

3,9

3,0

2,4

Απόθεση υπολειμμάτων

2,0

2,1

1,2

1,0

Επεξεργασία/αποθήκευση

2,0

2,1

1,8

0,5

Έξοδα μεταφοράς

0,2

0,2

0,3

0,2

Σύνολο μεταβλητών εξόδων

8,0

8,2

6,4

4,1

Έξοδα προσωπικού

3,8

4,0

4,2

3,6

Προσωπικό τρίτων

0,3

0,3

0,7

0,4

Συντήρηση

7,8

8,1

7,0

6,0

Πρόβλεψη για απολύσεις

0,7

0,2

Λειτουργικές προβλέψεις

Γενικά έξοδα

0,6

0,6

2,4

0,8

Σύνολο άμεσων πάγιων εξόδων

12,5

12,9

15,0

11,0

Έξοδα υπολογισθέντα από την AVR Holding

4,3

4,0

2,8

3,6

Άλλα έμμεσα έξοδα

5,4

5,6

3,9

3,8

Σύνολο έμμεσων πάγιων εξόδων

9,8

9,6

6,7

7,4

Μίσθωμα υπολογισθέν από την AVR Chemie

2,0

3,5

3,7

3,1

Απόσβεση

0,1

0,2

0,2

0,5

Τόκοι

0,2

0,0

0,6

0,3

Λειτουργικό έλλειμμα

1,6

2,9

7,8

8,9

Έξοδα της AVR Holding τα οποία έχουν εν μέρει ενταχθεί στον προϋπολογισμό, είναι, μεταξύ άλλων, έξοδα για ασφάλεια, εστιατόριο, διοίκηση, κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, διαχείριση και ΤΠΕ. Τα υπολογισθέντα από την AVR Holding έξοδα βασίζονται σε λεπτομερείς υπολογισμούς.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΣΤΟΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ

Προϋπολογισμός λειτουργίας 2004, 2005 και 2006

Πραγματικά έσοδα και πραγματικά έξοδα

Αποζημίωση για συμφωνηθείσες επενδύσεις στον βαθμό που αυτές δεν έχουν ακόμη αποσβεσθεί

Έλεγχος καθεμίας από τις επενδύσεις όσον αφορά την άμεση σχέση της με την υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος

Έσοδα από την πώληση των σχετικών πάγιων στοιχείων και οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση για άλλους σκοπούς

Αποζημίωση κλεισίματος ως αποτέλεσμα του πρόωρου κλεισίματος

Πραγματικά έξοδα πρόωρων απολύσεων: αναφέρατε εάν ο θιγόμενος εργαζόμενος απασχολείται πλήρως ή εν μέρει σε σχέση με την υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος, πραγματικές πληρωμές για τους θιγόμενους εργαζόμενους, πραγματική διάρκεια των πληρωμών σε σχέση με τη μετάθεση εντός ή εκτός της AVR

περιοδικά πάγια έξοδα: γενικά έξοδα ΚΠΤ· έλεγχος εάν η έλλειψη κάλυψης είναι η αρμόζουσα και εάν δεν υπάρχει άλλου είδους κάλυψη· έλεγχος των πραγματικών λογιστικών, νομικών και τραπεζικών εξόδων· έλεγχος πραγματικών εξόδων για άλλα στοιχεία

περιοδικά πάγια έξοδα: ασφάλεια, εστιατόριο, αγορά, διοικητική εγκατάσταση καθηγητής Gerbrandyweg: πραγματικά έξοδα μεταφοράς ρεύματος βάσει της πραγματικής ημερομηνίας για την παύση λειτουργίας ή την εξαγορά της εγκατάστασης με την Eneco· διαφυγόντα έξοδα για μίσθωση γραφείων κλπ. λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα από την πραγματική επαναχρησιμοποίηση· έλεγχος εάν η έλλειψη κάλυψης για τη λειτουργία αγοράς του εστιατορίου, τον αποθηκευτικό χώρο και την ασφάλεια είναι η πρέπουσα και εάν δεν υφίσταται άλλου είδους κάλυψη

περιοδικά πάγια έξοδα: υποδομή ΤΠΕ: έλεγχος εάν η έλλειψη κάλυψης για την υποδομή ΤΠΕ δεν καλύπτεται με άλλο τρόπο

περιοδικά πάγια έξοδα: έξοδα προσωπικού: πραγματικά έξοδα του τηλεφωνικού κέντρου και των μισθωμένων γραμμών

περιοδικά πάγια έξοδα: εξοπλισμός ενοικίασης/χρηματοδοτικής μίσθωσης: έλλειψη πραγματικής κάλυψης για ειδικευμένα φορτηγά οχήματα και περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα και πραγματικά έσοδα από πώληση ή εναλλακτική λύση εντός της AVR

περιοδικά πάγια έξοδα: άλλα γενικά έξοδα: πραγματικά έξοδα και πραγματική μείωση εξόδων σε σχέση με συμβάσεις συντήρησης και καθαρισμού

περιοδικά πάγια έξοδα:

Εγγύηση

Έλεγχος όσον αφορά τα πραγματικά έξοδα αποξήλωσης και εν συνεχεία μέριμνας για την αποξήλωση και τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται άμεσα για την υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος

Ο έλεγχος περιλαμβάνει υπολογισμό από τον οποίο προκύπτει ότι η ενίσχυση δεν έχει ως αποτέλεσμα μια απόδοση που να υπερβαίνει την απόδοση των ολλανδικών κρατικών ομολόγων, προσαυξημένη κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Πληροφορίες όσον αφορά την εκτέλεση της απόφασης της Επιτροπής στην υπόθεση C 43 2003 – Κάτω Χώρες, λειτουργική ενίσχυση υπέρ της AVR για την επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων

1.   Υπολογισμός του ποσού που πρέπει να ανακτηθεί

1.1

Αναφέρατε τις ακόλουθες λεπτομέρειες σχετικά με το ποσό παράνομης κρατικής ενίσχυσης που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου:

Ημερομηνία (ημερομηνίες) πληρωμής (1)

Ποσό ενίσχυσης (2)

Νόμισμα

Δικαιούχος

 

 

 

AVR IW

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρατηρήσεις:

1.2

Εξηγείστε λεπτομερέστερα με ποιον τρόπο θα υπολογιστεί ο τόκος για το ποσό ενίσχυσης που πρόκειται να ανακτηθεί.

2.   Σχεδιαζόμενα και ήδη ληφθέντα μέτρα για την ανάκτηση της ενίσχυσης

2.1

Περιγράψτε λεπτομερέστερα τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί και τα μέτρα που προβλέπετε να ληφθούν για την άμεση και πραγματική ανάκτηση της ενίσχυσης. Αναφέρατε επίσης τα εναλλακτικά μέτρα που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο για την ανάκτηση της ενίσχυσης. Αναφέρατε, ανάλογα με την περίπτωση, τη νομική βάση για τα ληφθέντα/προβλεπόμενα μέτρα.

2.2

Πότε θα ολοκληρωθεί η ανάκτηση;

3.   Ήδη πραγματοποιηθείσα ανάκτηση

3.1

Παρακαλείσθε να αναφέρετε τις ακόλουθες λεπτομέρειες όσον αφορά τα ποσά ενίσχυσης που έχουν ήδη ανακτηθεί από το δικαιούχο:

Ημερομηνία (ημερομηνίες) επιστροφής της ενίσχυσης (3)

Επιστραφέν ποσό ενίσχυσης

Νόμισμα

Δικαιούχος

 

 

 

AVR IW

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Να επισυναφθούν στοιχεία που να αποδεικνύουν την επιστροφή των ποσών ενίσχυσης που αναφέρονται στον πίνακα στο σημείο 3.1.


(1)  

(°)

Ημερομηνία (ημερομηνίες) κατά την οποία (τις οποίες) τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου η ενίσχυση (επιμέρους δόσεις της ενίσχυσης). (Παρακαλείσθε να χρησιμοποιήσετε ξεχωριστές γραμμές σε περίπτωση που ένα μέτρο συνίσταται σε περισσότερες δόσεις και επιστροφές).

(2)  Ποσό ενίσχυσης το οποίο τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου (σε ακαθάριστο ισοδύναμο επιδότησης)

(3)  

(°)

Ημερομηνία (ημερομηνίες) επιστροφής της ενίσχυσης.


Διορθωτικά

23.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 84/60


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2003, για τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασίας που περιλαμβάνεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2000

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 307 της 24ης Νοεμβρίου 2003 )

Στη σελίδα 32, στο παράρτημα I, στη σειρά που αναφέρεται στην ουσία «5-χλωρο-2-(4-χλωροφαινοξυ)φαινόλη», στη δεύτερη στήλη «αριθμός ΕΚ»:

αντί:

«418-890-8»

διάβαζε:

«429-290-0».


23.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 84/61


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1048/2005 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2005, σχετικά με τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 για τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασίας που περιλαμβάνεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 178 της 9ης Ιουλίου 2005 )

1)

Στη σελίδα 6, στο παράρτημα II:

i)

στη σειρά που αναφέρεται στην ουσία «5-χλωρο-2-(4-χλωροφαινοξυ)φαινόλη», ο αριθμός ΕΚ αντικαθίσταται από τον αριθμό «429-290-0»·

ii)

η σειρά που αναφέρεται στην ουσία «κυκλοεξυλυδροξυδιαζεν-1-οξειδίου, άλας με κάλιο» αντικαθίσταται από την ακόλουθη σειρά:

Ονομασία (EINECS ή/και άλλα)

Αριθμός ΕΚ

Αριθμός CAS

ΤΠ01

ΤΠ02

ΤΠ03

ΤΠ04

ΤΠ05

ΤΠ06

ΤΠ07

ΤΠ08

ΤΠ09

ΤΠ10

ΤΠ11

ΤΠ12

ΤΠ13

ΤΠ14

ΤΠ15

ΤΠ16

ΤΠ17

ΤΠ18

ΤΠ19

ΤΠ20

ΤΠ21

ΤΠ22

ΤΠ23

«Κυκλοεξυλυδροξυδιαζεν-1-οξειδίου, άλας με κάλιο

 

66603-10-9

 

 

 

 

 

6

7

8

9

10

11

12

13»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

Στη σελίδα 31, στο παράρτημα IV:

σε όλες τις σειρές που αναφέρονται στην ουσία «5-χλωρο-2-(4-χλωροφαινοξυ)φαινόλη», ο αριθμός ΕΚ αντικαθίσταται από τον αριθμό «429-290-0».