ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 82

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

49ό έτος
21 Μαρτίου 2006


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 456/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών

1

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 457/2006 της Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 2006, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

3

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 458/2006 της Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 2006, για έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τα προϊόντα του τομέα του βοείου κρέατος καταγωγής Μποτσουάνας, Κένυας, Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης, Ζιμπάμπουε και Ναμίμπιας

5

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 459/2006 της Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 2006, για καθορισμό της τιμής της παγκόσμιας αγοράς του μη εκκοκκισμένου βαμβακιού

7

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 460/2006 της Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 2006, όσον αφορά την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για το σκόρδο που εισάγεται στο πλαίσιο της αυτόνομης δασμολογικής ποσόστωσης που άνοιξε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 393/2006

8

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 461/2006 της Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 2006, για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για ορισμένες κονσέρβες μανιταριών που εισάγονται στο πλαίσιο της αυτόνομης δασμολογικής ποσόστωσης που άνοιξε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 392/2006

9

 

*

Οδηγία 2006/33/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 2006, για τροποποίηση της οδηγίας 95/45/ΕΚ όσον αφορά το κίτρινο Sunset FCF (sunset yellow FCF) (E 110) και το διοξείδιο του τιτανίου (E 171) ( 1 )

10

 

 

II   Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

 

 

Συμβούλιο

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2005, σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης του Καναδά για την επεξεργασία των δεδομένων API/PNR

14

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης του Καναδά σχετικά με την επεξεργασία εκ των προτέρων πληροφοριών σχετικά με τους επιβάτες και των καταστάσεων με τα ονόματα των επιβατών

15

 

 

Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

*

Κοινή θέση 2006/231/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, σχετικά με την ενημέρωση της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για την κατάργηση της κοινής θέσης 2005/936/ΚΕΠΠΑ

20

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

21.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 82/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 456/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 20ής Μαρτίου 2006

για τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 σχετικά με την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 36 και το άρθρο 37 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στο κείμενο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 (2) παρεισέφρησαν ορισμένα λάθη.

(2)

Στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισμού, θα πρέπει να αντικατασταθούν οι κωδικοί ΣΟ ex 1214 90 91 και ex 1214 90 99 από τον κωδικό ΣΟ ex 1214 90 90 λόγω τροποποίησης της συνδυασμένης ονοματολογίας.

(3)

Στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, θα πρέπει να αντικατασταθεί η ποσότητα των 4 855 900 τόνων από τη μέγιστη εγγυημένη ποσότητα των 4 960 723 τόνων η οποία αντιστοιχεί στο σύνολο των μέγιστων εθνικών ποσοτήτων που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου.

(4)

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 6 του εν λόγω κανονισμού θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ώστε να περιγραφεί ορθά η μέθοδος μείωσης της ενίσχυσης σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης εγγυημένης ποσότητας. Στο δεύτερο εδάφιο του ιδίου άρθρου, τα κείμενα σε όλες τις γλώσσες θα πρέπει να ευθυγραμμισθούν κατά τρόπον ώστε να χρησιμοποιηθεί η ίδια ορολογία για να εκφρασθεί η βασική αρχή ότι δεν είναι δυνατή η αύξηση των δημοσιονομικών δαπανών σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης εγγυημένης ποσότητας.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 θα πρέπει, συνεπώς, να διορθωθεί αναλόγως.

(6)

Δεδομένου ότι οι διορθώσεις δεν έχουν αρνητικό αποτέλεσμα επί των οικονομικών παραγόντων, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 διορθώνεται ως εξής:

1)

Στο στοιχείο α) της πρώτης στήλης του πίνακα του άρθρου 1, οι κωδικοί ΣΟ «ex 1214 90 91 και ex 1214 90 99» αντικαθίστανται από τον κωδικό ΣΟ «ex 1214 90 90».

2)

Στο άρθρο 5 παράγραφος 1, η μέγιστη εγγυημένη ποσότητα των «4 855 900» τόνων αντικαθίσταται από τη μέγιστη εγγυημένη ποσότητα των «4 960 723» τόνων.

3)

Το άρθρο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 6

Εάν, κατά τη διάρκεια περιόδου εμπορίας, ο όγκος αποξηραμένων χορτονομών για τον οποίο ζητείται η ενίσχυση που ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, υπερβαίνει τη μέγιστη εγγυημένη ποσότητα του άρθρου 5 παράγραφος 1, η ενίσχυση μειώνεται για τα κράτη μέλη στα οποία η παραγωγή υπερβαίνει την εγγυημένη εθνική ποσότητα, με μείωση των δαπανών σε συνάρτηση με το ποσοστό επί του συνόλου των υπερβάσεων το οποίο αντιπροσωπεύει η υπέρβαση του κράτους μέλους.

Η μείωση καθορίζεται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2, σε επίπεδο που να διασφαλίζει ότι οι δαπάνες του προϋπολογισμού, εκφρασμένες σε ευρώ, δεν υπερβαίνουν το επίπεδο που θα αντιπροσώπευαν αν δεν είχε σημειωθεί υπέρβαση της μέγιστης εγγυημένης ποσότητας.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. PRÖLL


(1)  Δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 114· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 583/2004 (ΕΕ L 91 της 30.3.2004, σ. 1).


21.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 82/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 457/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Μαρτίου 2006

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 21 Μαρτίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

J. L. DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2005 (ΕΕ L 62 της 9.3.2005, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 2006, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052

110,3

204

54,2

212

102,0

624

101,8

999

92,1

0707 00 05

052

139,2

999

139,2

0709 90 70

052

131,7

204

50,4

999

91,1

0805 10 20

052

68,9

204

43,6

212

53,1

220

45,2

400

60,8

448

37,8

624

61,8

999

53,0

0805 50 10

052

65,0

624

67,8

999

66,4

0808 10 80

388

101,4

400

114,1

404

102,5

508

82,7

512

79,2

524

78,8

528

77,8

720

92,1

999

91,1

0808 20 50

388

81,5

512

73,2

528

73,4

720

48,1

999

69,1


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 750/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 126 της 19.5.2005, σ. 12). Ο κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


21.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 82/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 458/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Μαρτίου 2006

για έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τα προϊόντα του τομέα του βοείου κρέατος καταγωγής Μποτσουάνας, Κένυας, Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης, Ζιμπάμπουε και Ναμίμπιας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με το καθεστώς που εφαρμόζεται στα γεωργικά προϊόντα και στα εμπορεύματα που προκύπτουν από τη μεταποίησή τους, καταγωγής των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1706/98 (2),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2247/2003 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2003, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής στον τομέα του βοείου κρέατος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 του Συμβουλίου, σχετικά με το καθεστώς που εφαρμόζεται στα γεωργικά προϊόντα και σε ορισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων προέλευσης κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (3), και ιδίως το άρθρο 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2247/2003 προβλέπει τη δυνατότητα εκδόσεως πιστοποιητικών εισαγωγής για προϊόντα του τομέα του βοείου κρέατος καταγωγής Μποτσουάνας, Κένυας, Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης, Ζιμπάμπουε και Ναμίμπιας. Εντούτοις, οι εισαγωγές πρέπει να πραγματοποιούνται εντός των ορίων των ποσοτήτων που προβλέπονται για καθεμιά από αυτές τις χώρες εξαγωγής.

(2)

Οι αιτήσεις των πιστοποιητικών που υποβλήβηκαν από την 1η έως τις 10 Μαρτίου 2006, εκφρασμένες σε κρέας χωρίς κόκαλα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2247/2003, δεν υπερβαίνουν, για τα προϊόντα καταγωγής Μποτσουάνας, Κένυας, Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης, Ζιμπάμπουε και Ναμίμπιας, τις ποσότητες που διατίθενται για τις χώρες αυτές. Είναι εφεξής δυνατόν να εκδοθούν πιστοποιητικά εισαγωγής για τις ζητούμενες ποσότητες από τις χώρες αυτές.

(3)

Πρέπει να προβούμε στον καθορισμό των ποσοτήτων για τις οποίες μπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά από την 1η Απριλίου 2006, στο πλαίσιο της συνολικής ποσότητας 52 100 t.

(4)

Είναι χρήσιμο να υπενθυμιστεί ότι ο κανονισμός αυτός δεν θίγει την οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1972, περί των υγειονομικών προβλημάτων και των υγειονομικών μέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του βοείου, χοιρείου, προβείου και αιγείου είδους, νωπών κρεάτων ή προϊόντων με βάση το κρέας προέλευσης τρίτων χωρών (4),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα ακόλουθα κράτη μέλη εκδίδουν, στις 21 Μαρτίου 2006, πιστοποιητικά εισαγωγής τα οποία αφορούν προϊόντα που υπάγονται στον τομέα του βοείου κρέατος εκφρασμένα σε κρέας χωρίς κόκαλα, καταγωγής ορισμένων κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού Ωκεανού, για τις ακόλουθες ποσότητες και χώρες καταγωγής:

 

Γερμανία:

60 t καταγωγής Μποτσουάνας·

150 t καταγωγής Ναμίμπιας.

 

Ηνωμένο Βασίλειο:

100 t καταγωγής Μποτσουάνας·

500 t καταγωγής Ναμίμπιας.

Άρθρο 2

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών μπορούν να υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2247/2003, κατά τη διάρκεια των δέκα πρώτων ημερών του Απριλίου 2006, για τις ακόλουθες ποσότητες βοείου κρέατος χωρίς κόκαλα:

Μποτσουάνα:

17 936 t,

Κένυα:

142 t,

Μαδαγασκάρη:

7 579 t,

Σουαζιλάνδη:

3 363 t,

Ζιμπάμπουε:

9 100 t,

Ναμίμπια:

11 600 t.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 21 Μαρτίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

J. L. DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1899/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 328 της 30.10.2004, σ. 67).

(2)  ΕΕ L 348 της 21.12.2002, σ. 5.

(3)  ΕΕ L 333 της 20.12.2003, σ. 37· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1118/2004 (ΕΕ L 217 της 17.6.2004, σ. 10).

(4)  ΕΕ L 302 της 31.12.1972, σ. 28· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 36).


21.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 82/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 459/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Μαρτίου 2006

για καθορισμό της τιμής της παγκόσμιας αγοράς του μη εκκοκκισμένου βαμβακιού

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

το πρωτόκολλο αριθ. 4 όσον αφορά το βαμβάκι, που επισυνάπτεται στην πράξη προσχώρησης της Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1050/2001 του Συμβουλίου (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1051/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για ενίσχυση στην παραγωγή για το βαμβάκι (2), και ιδίως το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1051/2001, καθορίζεται περιοδικά η τιμή της παγκόσμιας αγοράς του μη εκκοκκισμένου βαμβακιού, επί τη βάσει της τιμής της παγκόσμιας αγοράς που έχει διαπιστωθεί για το εκκοκκισμένο βαμβάκι και λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική σχέση μεταξύ της τιμής που έχει διαπιστωθεί για το εκκοκκισμένο βαμβάκι και της τιμής που υπολογίζεται για το μη εκκοκκισμένο. Αυτή η ιστορική σχέση ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1591/2001 της Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου 2001, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος ενίσχυσης για το βαμβάκι (3). Στην περίπτωση που η τιμή της παγκόσμιας αγοράς δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί μ' αυτόν τον τρόπο, η τιμή αυτή καθορίζεται επί τη βάσει της τελευταίας προσδιορισμένης τιμής.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1051/2001, η τιμή της παγκόσμιας αγοράς του εκκοκκισμένου βαμβακιού προσδιορίζεται για ένα προϊόν το οποίο ανταποκρίνεται σε ορισμένα χαρακτηριστικά και λαμβάνοντας υπόψη τις ευνοϊκότερες προσφορές και τιμές στην παγκόσμια αγορά μεταξύ αυτών που θεωρούνται ως αντιπροσωπευτικές της πραγματικής τάσης της αγοράς. Για να πραγματοποιηθεί αυτός ο προσδιορισμός, καθορίζεται ένας μέσος όρος των προσφορών και των τιμών που έχουν διαπιστωθεί σε ένα ή περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια για ένα προϊόν cif για ένα λιμάνι της Κοινότητας και το οποίο προέρχεται από διάφορες χώρες προμήθειας οι οποίες θεωρούνται ότι είναι οι αντιπροσωπευτικότερες για το διεθνές εμπόριο. Εντούτοις, προβλέπονται προσαρμογές αυτών των κριτηρίων για τον προσδιορισμό της τιμής της παγκόσμιας αγοράς του εκκοκκισμένου βαμβακιού, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη διαφορές οι οποίες αιτιολογούνται από την ποιότητα του παραδιδόμενου προϊόντος ή από τη φύση των προσφορών και των τιμών. Οι προσαρμογές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1591/2001.

(3)

Η εφαρμογή των προαναφερομένων κριτηρίων οδηγεί στον καθορισμό της τιμής της παγκόσμιας αγοράς του μη εκκοκκισμένου βαμβακιού στο επίπεδο το οποίο περιγράφεται στη συνέχεια του παρόντος κειμένου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η τιμή της παγκόσμιας αγοράς του μη εκκοκκισμένου βαμβακιού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1051/2001, καθορίζεται σε 21,897 EUR/100 kg.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 21 Μαρτίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

J. L. DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξής


(1)  ΕΕ L 148 της 1.6.2001, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 148 της 1.6.2001, σ. 3.

(3)  ΕΕ L 210 της 3.8.2001, σ. 10· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταια από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1486/2002 (ΕΕ L 223 της 20.8.2002, σ. 3).


21.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 82/8


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 460/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Μαρτίου 2006

όσον αφορά την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για το σκόρδο που εισάγεται στο πλαίσιο της αυτόνομης δασμολογικής ποσόστωσης που άνοιξε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 393/2006

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 393/2006 της Επιτροπής, της 6ης Μαρτίου 2006, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομης δασμολογικής ποσόστωσης για το σκόρδο (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών που υποβλήθηκαν από τους παραδοσιακούς και νέους εισαγωγείς στις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 393/2006 υπερβαίνουν τις διαθέσιμες ποσότητες. Πρέπει συνεπώς να καθοριστεί σε ποιο βαθμό μπορούν να εκδοθούν τα πιστοποιητικά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Τα πιστοποιητικά εισαγωγής που ζητήθηκαν από τους παραδοσιακούς εισαγωγείς δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 393/2006 και των οποίων οι αιτήσεις διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή από τα κράτη μέλη στις 16 Μαρτίου 2006 εκδίδονται, μέχρι 2,319 % της ζητηθείσας ποσότητας.

2.   Τα πιστοποιητικά εισαγωγής που ζητήθηκαν από τους νέους εισαγωγείς δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 393/2006 και των οποίων οι αιτήσεις διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή στις 16 Μαρτίου 2006 εκδίδονται μέχρι 0,857 % της ζητηθείσας ποσότητας.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 21 Μαρτίου 2006.

Εφαρμόζεται έως τις 30 Ιουνίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

J. L. DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 65 της 7.3.2006, σ. 18.


21.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 82/9


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 461/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Μαρτίου 2006

για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για ορισμένες κονσέρβες μανιταριών που εισάγονται στο πλαίσιο της αυτόνομης δασμολογικής ποσόστωσης που άνοιξε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 392/2006

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 392/2006 της Επιτροπής, της 6ης Μαρτίου 2006, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομης δασμολογικής ποσόστωσης κονσερβών μανιταριών (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών που υποβλήθηκαν από τους παραδοσιακούς και νέους εισαγωγείς στις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 392/2006 υπερβαίνουν τις διαθέσιμες ποσότητες. Πρέπει συνεπώς να καθοριστεί σε ποιο βαθμό μπορούν να εκδοθούν τα πιστοποιητικά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Τα πιστοποιητικά εισαγωγής που ζητήθηκαν από τους παραδοσιακούς εισαγωγείς δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 392/2006 και των οποίων οι αιτήσεις διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή από τα κράτη μέλη στις 16 Μαρτίου 2006, εκδίδονται μέχρι ποσοστού 8,587 % της ζητηθείσας ποσότητας.

2.   Τα πιστοποιητικά εισαγωγής που ζητήθηκαν από τους νέους εισαγωγείς δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 392/2006 και των οποίων οι αιτήσεις διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή στις 16 Μαρτίου 2006, εκδίδονται μέχρι ποσοστού 17,391 % της ζητηθείσας ποσότητας.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 21 Μαρτίου 2006.

Εφαρμόζεται έως τις 30 Ιουνίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

J. L. DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 65 της 7.3.2006, σ. 14.


21.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 82/10


ΟΔΗΓΊΑ 2006/33/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Μαρτίου 2006

για τροποποίηση της οδηγίας 95/45/ΕΚ όσον αφορά το κίτρινο Sunset FCF (sunset yellow FCF) (E 110) και το διοξείδιο του τιτανίου (E 171)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 89/107/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα πρόσθετα που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για την ανθρώπινη διατροφή (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α),

Ύστερα από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

H οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 1995 περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τις χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (2), θεσπίζει κριτήρια καθαρότητας για τις χρωστικές που αναφέρονται στην οδηγία 94/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1994, για τις χρωστικές που μπορούν να χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (3).

(2)

Το κίτρινο Sunset FCF (E 110) έχει εγκριθεί στο πλαίσιο της οδηγίας 94/36/ΕΚ ως χρωστική ουσία για χρήση σε ορισμένα τρόφιμα. Έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, μπορεί να σχηματιστεί Sudan I [1-(φαινυλαζο)-2-ναφθαλενόλη] ως χημική πρόσμιξη, κατά την παραγωγή κίτρινου Sunset. Το Sudan I είναι μη εγκεκριμένη χρωστική ουσία και ανεπιθύμητη ουσία στα τρόφιμα. Η παρουσία του στο κίτρινο Sunset πρέπει επομένως να περιοριστεί σε ποσότητα κάτω από το όριο ανίχνευσης, δηλαδή τα 0,5 mg/kg. Επομένως, τα κριτήρια καθαρότητας για το κίτρινο Sunset FCF (E 110) πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα.

(3)

Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προδιαγραφές και οι αναλυτικές τεχνικές για τις πρόσθετες ουσίες που καθορίζονται στον Codex Alimentarius όπως συντάχθηκαν από τη μεικτή επιτροπή εμπειρογνωμόνων FAO/ΠΟΥ για τα πρόσθετα τροφίμων (JECFA). Η JECFA άρχισε την εφαρμογή ενός συστηματικού προγράμματος για την αντικατάσταση της δοκιμής για βαρέα μέταλλα (όπως ο μόλυβδος) σε όλες τις υφιστάμενες προδιαγραφές σχετικά με τις πρόσθετες ύλες τροφίμων με κατάλληλα όρια για τα συγκεκριμένα μέταλλα που η παρουσία τους είναι ανησυχητική. Επομένως, τα όρια αυτά για το κίτρινο Sunset FCF (E 110) πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα.

(4)

Το διοξείδιο του τιτανίου (E 171) έχει εγκριθεί στο πλαίσιο της οδηγίας 94/36/ΕΚ ως χρωστική ουσία για χρήση σε ορισμένα τρόφιμα. Το διοξείδιο του τιτανίου μπορεί να παρασκευαστεί με μορφή κρυστάλλων του ανατασίου ή του ρουτιλίου. Η φολλιδωτή μορφή του ρουτιλίου διαφέρει από αυτή του ανατασίου ως προς τη δομή και τις οπτικές ιδιότητες (pearlescence). Επιβάλλεται για τεχνικούς λόγους η χρήση της φολλιδωτής μορφής του ρουτιλίου ως χρωστικής ουσίας σε τρόφιμα και σε επιχρίσματα μεμβρανών για δισκία συμπληρωμάτων διατροφής. Στις 7 Δεκεμβρίου 2004, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων δήλωσε ότι η χρήση ρουτυλίου του διοξειδίου του τιτανίου, σε άμορφη ή φολλιδωτή μορφή, δεν δημιουργεί ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια. Επομένως, τα κριτήρια καθαρότητας του διοξειδίου του τιτανίου (Ε 171) πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να περιλαμβάνουν τόσο τη μορφή του ανατασίου όσο και τη μορφή του ρουτιλίου αυτής της ουσίας.

(5)

Επομένως, η οδηγία 95/45/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της οδηγίας 95/45/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 10 Απριλίου 2007. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και έναν πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Τα κράτη μέλη αποφασίζουν περί του τρόπου με τον οποίο θα διατυπώσουν την εν λόγω παραπομπή.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2006.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  EE L 40 της 11.2.1989, σ. 27· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 226 της 22.9.1995, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/47/ΕΚ (ΕΕ L 113 της 20.4.2004, σ. 24).

(3)  ΕΕ L 237 της 10.9.1994, σ. 13· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα της οδηγίας 95/45/ΕΚ, το μέρος B τροποποιείται ως εξής:

1.

Το κείμενο σχετικά με το κίτρινο Sunset FCF (E 110) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«E 110 ΚΙΤΡΙΝΟ SUNSET (SUNSET YELLOW) FCF

Συνώνυμα

CI Κίτρινο τροφίμων 3, Κιτρινοπορτοκαλί S

Ορισμός

Το κίτρινο Sunset FCF συνίσταται κυρίως από 2-υδροξυ-1-(4-σουλφοφαινυλάζο) ναφθαλένο-6-σουλφονικό νάτριο και βοηθητικές χρωστικές ύλες, μαζί με χλωριούχο ή/και θειικό νάτριο ως τα κύρια άχρωμα συστατικά.

Το κίτρινο Sunset FCF περιγράφεται ως το άλας με νάτριο. Επιτρέπεται επίσης η χρήση των αλάτων με ασβέστιο και κάλιο.

Κατάταξη

Αζόχρωμα

Αριθμός χρωματικού δείκτη

15985

Αριθμός EINECS

220-491-7

Χημική ονομασία

2-υδροξυ-1-(4-σουλφοφαινυλάζο) ναφθαλένο-6-σουλφονικό νάτριο

Χημικός τύπος

C16H10N2Na2O7S2

Μοριακό βάρος

452,37

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα σε ολικές χρωστικές ύλες τουλάχιστον 85 %, υπολογιζόμενη σε άλας με νάτριο

E1 % 1 cm555 σε μήκος κύματος 485 nm περίπου σε υδατικό διάλυμα με pH 7

Περιγραφή

Σκόνη ή κόκκοι πορτοκαλοκόκκινου χρώματος

Ταυτοποίηση

A.

Φασματομετρία

Μέγιστο απορρόφησης σε νερό στα 485 nm περίπου σε pH 7

B.

Πορτοκαλί υδατικό διάλυμα

 

Καθαρότητα

Ύλες αδιάλυτες στο νερό

0,2 % κατ’ ανώτατο όριο

Βοηθητικές χρωστικές ύλες

5,0 % κατ’ ανώτατο όριο

1-(φαινυλαζο)-2-ναφθαλενόλη (Sudan I)

0,5 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Οργανικές ενώσεις πλην χρωστικών υλών:

 

4-αμινο-βενζολο-1-σουλφονικό οξύ }

3-υδροξυ-ναφθαλενο-2,7-δισουλφονικό οξύ}

6-υδροξυ-ναφθαλενο-2-σουλφονικό οξύ}

7-υδροξυ-ναφθαλενο-1,3-δισουλφονικό οξύ}

4,4′-διαζω-αμινο-δι(βενζολοσουλφονικό οξύ)}

6,6′-οξυ-δι(ναφθαλενο-2-σουλφονικό οξύ)}

Συνολικά 0,5 % κατ’ ανώτατο όριο

Μη σουλφωμένες πρωτοταγείς αρωματικές αμίνες

0,01 % κατ’ ανώτατο όριο (υπολογιζόμενες ως ανιλίνη)

Ύλες εκχυλίσιμες με αιθέρα

0,2 % κατ’ ανώτατο όριο σε ουδέτερο περιβάλλον

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Μόλυβδος

2 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Κάδμιο

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο»

2.

Το κείμενο σχετικά με το διοξείδιο του τιτανίου (E 171) αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«E 171 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

Συνώνυμα

CI Λευκή χρωστική 6

Ορισμός

Το διοξείδιο του τιτανίου συνίσταται κυρίως από καθαρό διοξείδιο του τιτανίου με την κρυσταλλική μορφή του ανατασίου ή/και του ρουτιλίου, το οποίο μπορεί να έχει επιστρωθεί με μικρές ποσότητες αλουμίνας ή/και διοξειδίου του πυριτίου για τη βελτίωση των τεχνικών ιδιοτήτων του προϊόντος

Κατάταξη

Ανόργανη ένωση

Αριθμός χρωματικού δείκτη

77891

Αριθμός EINECS

236-675-5

Χημική ονομασία

Διοξείδιο του τιτανίου

Χημικός τύπος

TiO2

Μοριακό βάρος

79,88

Δοκιμασία

Περιεκτικότητα τουλάχιστον 99 % επί ουσίας απαλλαγμένης από αλουμίνα και διοξείδιο του πυριτίου

Περιγραφή

Άμορφη λευκή σκόνη

Ταυτοποίηση

Διαλυτότητα

Αδιάλυτο στο νερό και στους οργανικούς διαλύτες. Διαλύεται αργά σε υδροφθορικό οξύ και σε θερμό πυκνό θειικό οξύ.

Καθαρότητα

Απώλειες κατά τη ξήρανση

0,5 % (105 °C, 3 ώρες) κατ’ ανώτατο όριο

Απώλειες κατά την ανάφλεξη

1,0 % κατ’ ανώτατο όριο επί ουσίας απαλλαγμένης από πτητικές ύλες (800 °C)

Οξείδιο του αργιλίου ή/και διοξείδιο του πυριτίου

Συνολικά 2,0 % κατ’ ανώτατο όριο

Ύλες διαλυτές σε 0,5 N HCl

0,5 % κατ’ ανώτατο όριο επί ουσίας απαλλαγμένης από αλουμίνα και διοξείδιο του πυριτίου και, επιπλέον, για προϊόντα που περιέχουν αλουμίνα ή/και διοξείδιο του πυριτίου 1,5 % κατ’ ανώτατο όριο επί του προϊόντος όπως διατίθεται στην αγορά.

Υδατοδιαλυτές ύλες

0,5 % κατ’ ανώτατο όριο

Κάδμιο

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο

Αντιμόνιο

50 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο μετά από πλήρη διάλυση

Αρσενικό

3 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο μετά από πλήρη διάλυση

Μόλυβδος

10 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο μετά από πλήρη διάλυση

Υδράργυρος

1 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο μετά από πλήρη διάλυση

Ψευδάργυρος

50 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο μετά από πλήρη διάλυση».


II Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Συμβούλιο

21.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 82/14


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Ιουλίου 2005

σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης του Καναδά για την επεξεργασία των δεδομένων API/PNR

(2006/230/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη πρόταση και παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 7 Μαρτίου 2005 το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγματευτεί εξ ονόματος της Κοινότητας συμφωνία με τον Καναδά σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση εκ των προτέρων πληροφοριών σχετικά με τους επιβάτες (ΑΡΙ) και των καταστάσεων με τα ονόματα των επιβατών (PNR) εκ μέρους των αερομεταφορέων προς την Canada Border Services Agency (CBSA).

(2)

Κρίνεται σκόπιμη η έγκριση της συμφωνίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης του Καναδά σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων API/PNR εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας.

Το κείμενο της συμφωνίας είναι συνημμένο στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογράψουν τη συμφωνία δεσμεύοντας την Κοινότητα (2).

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2005.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. STRAW


(1)  Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2)  Η ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μερίμνη της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου.


ΣΥΜΦΩΝΊΑ

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης του Καναδά σχετικά με την επεξεργασία εκ των προτέρων πληροφοριών σχετικά με τους επιβάτες και των καταστάσεων με τα ονόματα των επιβατών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ, εφεξής τα «Μέρη»:

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία που έχει ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, ειδικά του δικαιώματος σεβασμού της προσωπικής ζωής και της σημασίας που έχει ο σεβασμός αυτών των αξιών παράλληλα με την παρεμπόδιση και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της σχετικής εγκληματικότητας καθώς και των άλλων σοβαρών μορφών διεθνούς εγκληματικότητας, περιλαμβανομένου και του οργανωμένου εγκλήματος,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την υποχρέωση που έχει επιβάλει η κυβέρνηση του Καναδά στους αερομεταφορείς επιβατών προς τον Καναδά να διαθέτουν στις αρμόδιες καναδικές αρχές εκ των προτέρων πληροφορίες σχετικά με τους ταξιδιώτες και τις καταστάσεις με τους επιβάτες (εφεξής «API/PNR»), οι οποίες είναι συγκεντρωμένες και αποθηκευμένες στα ηλεκτρονικά τους συστήματα ελέγχου των κρατήσεων και των αναχωρήσεων,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (1), και ιδίως το άρθρο 7 στοιχείο γ),

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η σχετική αρμόδια υπηρεσία όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα επεξεργάζεται τα δεδομένα API/PNR που θα λαμβάνει από τους αερομεταφορείς (εφεξής «οι δεσμεύσεις»),

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη σχετική απόφαση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 6 της οδηγίας 95/46/ΕΚ (εφεξής «η απόφαση») σύμφωνα με την οποία η αρμόδια αρχή του Καναδά θεωρείται ότι προστατεύει επαρκώς τα δεδομένα API/PNR που διαβιβάζει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα (εφεξής «η Κοινότητα») σχετικά με τους επιβάτες που μεταβαίνουν αεροπορικώς στον Καναδά, σύμφωνα με τις σχετικές δεσμεύσεις, οι οποίες επισυνάπτονται στη σχετική απόφαση,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις API που εγκρίθηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων (ΠΟΤ), τη Διεθνή Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (ΙΑΤΑ) και τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ),

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ να συνεργαστούν ώστε να βοηθήσουν τον ΔΟΠΑ προκειμένου να αναπτύξει ένα πολυμερές πρότυπο διαβίβασης των δεδομένων PNR που διαθέτουν οι αεροπορικές εταιρείες,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη δυνατότητα τροποποίησης του παραρτήματος Ι της παρούσας συμφωνίας στο μέλλον ώστε να γίνουν απλούστερες οι διαδικασίες και κυρίως για να διασφαλιστεί η αμοιβαιότητα ανάμεσα στα Μέρη,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

Στόχος

1.   Ο στόχος της παρούσας συμφωνίας είναι να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα API/PNR των προσώπων που πραγματοποιούν τα εν λόγω ταξίδια διατίθενται με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και ιδίως του δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής ζωής.

2.   Οι πτήσεις που αφορά η παρούσα συμφωνία είναι αυτές που πραγματοποιούν οι αερομεταφορείς από την επικράτεια του ενός Μέρους προς την επικράτεια του αιτούντος Μέρους.

Άρθρο 2

Αρμόδιες αρχές

Ως αρμόδια αρχή ενός αιτούντος Μέρους θεωρείται μια αρχή η οποία είναι υπεύθυνη στον Καναδά ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επεξεργασία δεδομένων API/PNR που αφορούν πρόσωπα τα οποία πραγματοποιούν τα ταξίδια που προβλέπονται στο παράρτημα Ι της παρούσας συμφωνίας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας.

Άρθρο 3

Επεξεργασία των δεδομένων API/PNR

1.   Τα Μέρη συμφωνούν ότι τα δεδομένα API/PNR των προσώπων που πραγματοποιούν τα εν λόγω ταξίδια θα υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η αρμόδια αρχή η οποία λαμβάνει τα δεδομένα API/PNR.

2.   Οι δεσμεύσεις προβλέπουν τους κανόνες και τις διαδικασίες διαβίβασης και προστασίας των δεδομένων API/PNR των προσώπων που πραγματοποιούν τα εν λόγω ταξίδια, που διατίθενται σε αρμόδια αρχή.

3.   Η αρμόδια αρχή επεξεργάζεται τα δεδομένα API/PNR που θα λαμβάνει και θα αντιμετωπίζει τα πρόσωπα που πραγματοποιούν τα εν λόγω ταξίδια με τα οποία συνδέονται τα δεδομένα API/PNR σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τις συνταγματικές διατάξεις χωρίς διακρίσεις με βάση την ιθαγένεια ή/και τη χώρα κατοικίας.

Άρθρο 4

Πρόσβαση, διόρθωση και προσθήκη σημείωσης

1.   Η αρμόδια αρχή παρέχει στο πρόσωπο το οποίο δεν βρίσκεται στο έδαφος επί του οποίου η εν λόγω αρχή ασκεί δικαιοδοσία και το οποίο αφορούν τα δεδομένα API/PNR, τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία, πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα καθώς και τη δυνατότητα να τα διορθώσει σε περίπτωση λάθους ή να προσθέσει σημείωση η οποία θα δείχνει ότι ζητήθηκε η διόρθωσή τους.

2.   Η δυνατότητα που παρέχει η αρμόδια αρχή για πρόσβαση, διόρθωση και προσθήκη σημείωσης παρέχεται υπό τους ιδίους όρους που ισχύουν για τα πρόσωπα που βρίσκονται στο έδαφος επί του οποίου η εν λόγω αρχή ασκεί δικαιοδοσία.

Άρθρο 5

Υποχρέωση επεξεργασίας δεδομένων API/PNR

1.   Όσον αφορά την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας εντός της Κοινότητας, δεδομένου ότι αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι αερομεταφορείς που πραγματοποιούν τις σχετικές πτήσεις από την Κοινότητα προς τον Καναδά επεξεργάζονται τα δεδομένα API/PNR που περιλαμβάνονται στα ηλεκτρονικά τους συστήματα ελέγχου των κρατήσεων και των αναχωρήσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αρμοδίων καναδικών αρχών και σύμφωνα με το καναδικό δίκαιο. Ο κατάλογος με τα στοιχεία PNR που διαβιβάζουν οι αερομεταφορείς οι οποίοι πραγματοποιούν τις σχετικές πτήσεις στην αρμόδια καναδική αρχή περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας συμφωνίας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2.   Η υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ισχύει για όσο διάστημα εφαρμόζεται η απόφαση, παύει δε να ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία ανακαλείται, αναστέλλεται ή λήγει η ισχύς της απόφασης χωρίς να ανανεωθεί.

Άρθρο 6

Μεικτή Επιτροπή

1.   Ιδρύεται μεικτή επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους κάθε Μέρους, τα ονόματα των οποίων θα κοινοποιηθούν στο άλλο Μέρος διά της διπλωματικής οδού. Ο τόπος, η ημερομηνία και η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της εν λόγω επιτροπής καθορίζονται διά κοινής συμφωνίας. Η πρώτη συνεδρίαση λαμβάνει χώρα εντός έξι μηνών από την έναρξη της ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

2.   Η μεικτή επιτροπή, μεταξύ άλλων:

α)

λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας ως προς ό,τι αφορά την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα·

β)

επιλύει στο μέτρο του δυνατού οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και με οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα·

γ)

οργανώνει τις κοινές επανεξετάσεις περί των οποίων γίνεται λόγος στο άρθρο 8 και καθορίζει τις τεχνικές λεπτομέρειες της κοινής επανεξέτασης·

δ)

θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

3.   Τα Μέρη που εκπροσωπούνται στη μεικτή επιτροπή δύνανται να συμφωνήσουν τροποποιήσεις του παραρτήματος Ι της παρούσας συμφωνίας, οι οποίες θα ισχύουν από την ημερομηνία που συμφωνούνται οι εν λόγω τροποποιήσεις.

Άρθρο 7

Διευθέτηση των διαφορών

Τα Μέρη αρχίζουν αμέσως διαβουλεύσεις μετά από αίτημα ενός εξ αυτών για οποιαδήποτε διαφορά δεν κατέστη δυνατόν να διευθετηθεί από τη μεικτή επιτροπή.

Άρθρο 8

Κοινές επανεξετάσεις

Σύμφωνα με το παράρτημα III της παρούσας συμφωνίας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, τα Μέρη επανεξετάζουν σε ετήσια βάση, εκτός διαφορετικής συμφωνίας, την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και οποιουδήποτε άλλου σχετικού θέματος, περιλαμβανομένων και των εξελίξεων, όπως είναι ο καθορισμός εκ μέρους του ΔΟΠΑ συναφών κατευθυντήριων γραμμών PNR.

Άρθρο 9

Έναρξη της ισχύος, τροποποιήσεις και λήξη της συμφωνίας

1.   Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ κατόπιν της ανταλλαγής των κοινοποιήσεων μεταξύ των Μερών που πιστοποιούν ότι έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία. Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία της δεύτερης κοινοποίησης.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 3, η παρούσα συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν συμφωνίας των Μερών. Η τροποποίηση αυτή τίθεται σε ισχύ 90 ημέρες από την ανταλλαγή της κοινοποίησης μεταξύ των Μερών σχετικά με την ολοκλήρωση των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών.

3.   Η παρούσα συμφωνία μπορεί να λυθεί από το ένα ή το άλλο Μέρος οποτεδήποτε, κατόπιν γραπτής καταγγελίας, 90 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της προτεινόμενης λύσης.

Άρθρο 10

Η παρούσα συμφωνία δεν έχει ως στόχο να παρεκκλίνει από τη νομοθεσία των μερών ούτε να την τροποποιήσει.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία.

Έγινε εις διπλούν, στο Λουξεμβούργο, στις τρεις Οκτωβρίου δύο χιλιάδες πέντε, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λεττονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, σλοβακική, σλοβένικη, σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα, με τα κείμενα σε όλες τις γλώσσες να είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφοράς υπερισχύουν τα κείμενα στην αγγλική και στη γαλλική γλώσσα.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de Canadá

Za vládu Kanady

For Canadas regering

Für die Regierung Kanadas

Kanada valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Καναδά

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canada

Kanādas Valdības vārdā

Kanados Vyriausybės vardu

Kanada kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Kanada

Voor de Regering van Canada

W imieniu rządu Kanady

Pelo Governo do Canadá

Za vládu Kanady

Za Vlado Kanade

Kanadan hallituksen puolesta

På Canadas regerings vägnar

Image

Image


(1)  ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αρμόδιες αρχές

Για τους σκοπούς του άρθρου 3, η αρμόδια αρχή στον Καναδά είναι η Canada Border Services Agency (CBSA).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Δεδομένα PNR που πρέπει να συγκεντρωθούν

1.

Κωδικός ανεύρεσης φακέλου PNR

2.

Ημερομηνία κράτησης θέσης

3.

Προβλεπόμενη(-ες) ημερομηνία(-ες) ταξιδίου

4.

Ονοματεπώνυμο

5.

Άλλα ονόματα στην PNR (κατάσταση με τα ονόματα των επιβατών)

6.

Όλοι οι τρόποι πληρωμής

7.

Διεύθυνση κατάρτισης λογαριασμού

8.

Αριθμοί τηλεφώνου

9.

Πλήρες δρομολόγιο για τη συγκεκριμένη PNR

10.

Πληροφορίες για συχνούς επιβάτες [μόνο αποστάσεις που έχουν διανυθεί και διεύθυνση(-εις)]

11.

Ταξιδιωτικό γραφείο

12.

Ταξιδιωτικός πράκτορας

13.

Διαχωρισμένα/κατανεμημένα δεδομένα PNR

14.

Πληροφορίες σχετικά με την έκδοση των εισιτηρίων

15.

Αριθμός εισιτηρίου

16.

Αριθμός θέσης

17.

Ημερομηνία έκδοσης του εισιτηρίου

18.

Στοιχεία μη εμφανισθέντων επιβατών

19.

Αριθμοί επισήμανσης των αποσκευών

20.

Επιβάτης τελευταίας στιγμής χωρίς κράτηση

21.

Πληροφορίες σχετικά με τη θέση του επιβάτη

22.

Εισιτήρια απλής μετάβασης

23.

Πληροφορίες APIS που έχουν ενδεχομένως συγκεντρωθεί

24.

Κατάσταση αναμονής

25.

Σειρά κατά τον έλεγχο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Κοινή επανεξέταση

Τα Μέρη θα κοινοποιήσουν το ένα στο άλλο, πριν από την έναρξη της κοινής αναθεώρησης, τη σύνθεση των ομάδων τους, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν εκπρόσωποι των αρχών που είναι αρμόδιες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής/των προσωπικών δεδομένων, για τα τελωνεία, για τη μετανάστευση, για την επιβολή του νόμου, για τις πληροφορίες και τις απαγορεύσεις καθώς και για τις άλλες μορφές επιβολής του νόμου, για την ασφάλεια των συνόρων ή/και για την ασφάλεια των αερομεταφορών, καθώς και εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανάλογα με το εφαρμοστέο δίκαιο, οι συμμετέχοντες στην επανεξέταση θα πρέπει να τηρήσουν το απόρρητο των συζητήσεων και να διαθέτουν τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις πρόσβασης σε διαβαθμισμένα έγγραφα. Το απόρρητο εντούτοις δεν θα αποτελέσει εμπόδιο για οποιοδήποτε Μέρος να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της κοινής επανεξέτασης στις αρμόδιες αρχές, στις οποίες περιλαμβάνονται το Κοινοβούλιο του Καναδά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τα Μέρη θα καθορίσουν από κοινού τις τεχνικές λεπτομέρειες της κοινής επανεξέτασης.


Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

21.3.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 82/20


ΚΟΙΝΉ ΘΈΣΗ 2006/231/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 20ής Μαρτίου 2006

σχετικά με την ενημέρωση της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για την κατάργηση της κοινής θέσης 2005/936/ΚΕΠΠΑ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως τα άρθρα 15 και 34,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 27 Δεκεμβρίου 2001 το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή θέση 2001/931/ΚΕΠΠΑ για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (1).

(2)

Στις 21 Δεκεμβρίου 2005 το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή θέση 2005/936/ΚΕΠΠΑ για την ενημέρωση της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ (2).

(3)

Η κοινή θέση 2001/931/ΚΕΠΠΑ προβλέπει επανεξέταση σε τακτά χρονικά διαστήματα.

(4)

Αποφασίσθηκε να ενημερωθεί το Παράρτημα της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ και να καταργηθεί η κοινή θέση 2005/936/ΚΕΠΠΑ.

(5)

Καταρτίσθηκε κατάλογος βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στο άρθρο 1, παράγραφος 4, της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ,

ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Άρθρο 1

Ο κατάλογος προσώπων, ομάδων και οντοτήτων έναντι των οποίων εφαρμόζεται η κοινή θέση 2001/931/ΚΕΠΠΑ εμπεριέχεται στο Παράρτημα.

Άρθρο 2

Η κοινή θέση 2005/936/ΚΕΠΠΑ καταργείται.

Άρθρο 3

Η παρούσα κοινή θέση παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία της έκδοσής της.

Άρθρο 4

Η παρούσα κοινή θέση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2006.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

U. PLASSNIK


(1)  ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 93.

(2)  ΕΕ L 340 της 23.12.2005, σ. 80.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 (1)

1.   ΠΡΟΣΩΠΑ

1.

ABOU, Rabah Naami (γνωστός και ως Naami Hamza, Mihoubi Faycal, Fellah Ahmed ή Dafri Rèmi Lahdi), γενν. 1.2.1966 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (γνωστός και ως Abderrahmane ο Ελβετός), γενν. 17.10.1964 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

3.

* ALBERDI URANGA, Itziar (ακτιβίστρια της Ε.Τ.Α.), γενν. 7.10.1963 στο Durango (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 78.865.693

4.

* ALBISU IRIARTE, Miguel, (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· μέλος της Gestoras Pro-amnistía) γενν. 7.6.1961 στο San Sebastián (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητας 15.954.596

5.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (γνωστός και ως ABU OMRAN ή ως AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), γενν. 26.6.1967 στο Qatif-Bab al Shamal της Σαουδικής Αραβίας, υπήκοος Σαουδικής Αραβίας

6.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, γεννηθείς στο Al Ihsa της Σαουδικής Αραβίας, υπήκοος Σαουδικής Αραβίας

7.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, γενν. 16.10.1966 στο Tarut της Σαουδικής Αραβίας, υπήκοος Σαουδικής Αραβίας

8.

* APAOLAZA SANCHO, Iván, (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· μέλος του K.Madrid), γενν. 10.11.1971 στο Beasain (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητας 44.129.178

9.

ARIOUA, Azzedine, γενν. 20.11.1960 στην Κωνσταντίνη της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

10.

ARIOUA, Kamel (γνωστός και ως Lamine Kamel), γενν. 18.8.1969 στην Κωνσταντίνη της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

11.

ASLI, Mohamed (γνωστός και ως Dahmane Mohamed)· γενν. 13.5.1975 στο Ain Taya της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

12.

ASLI, Rabah γενν. 13.5.1975 στο Ain Taya της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

13.

* ARZALLUS TAPIA, Eusebio (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.), γενν. 8.11.1957 στο Regil (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητας 15.927.207

14.

ATWA, Ali (γνωστός και ως BOUSLIM, Ammar Mansour ή ως SALIM, Hassan Rostom), Λίβανος, γεννηθείς το 1960 στο Λίβανο, υπήκοος Λιβάνου

15.

DARIB, Noureddine (γνωστός και ως Carreto ή ως Zitoun Mourad), γενν. 1.2.1972 στην Αλγερία (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

16.

DJABALI, Abderrahmane (γνωστός και ως Touil), γενν. 1.6.1970 στην Αλγερία (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

17.

* ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (ακτιβίστρια της E.T.A.), γενν. 20.12.1977 στο Basauri (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 45.625.646

18.

* ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (ακτιβιστής της E.T.A.), γενν. 10.1.1958 στο Plencia (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 16.027.051

19.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (γνωστός και ως AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali ή ως EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) γενν. 10.7.1965 ή 11.7.1965 στο El Dibabiya της Σαουδικής Αραβίας, υπήκοος Σαουδικής Αραβίας

20.

FAHAS, Sofiane Yacine, γενν. 10.9.1971 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

21.

* GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.), γενν. 29.4.1967 στο Guernica (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 44.556.097

22.

* IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (ακτιβίστρια της Ε.Τ.Α.), γενν. 25.4.1961 στην Escoriaza (Navarra), αριθ. δελτίου ταυτότητας 16.255.819

23.

* IZTUETA BARANDICA, Enrique (ακτιβιστής της E.T.A.), γεννηθείς 30.7.1955 στο Santurce (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 14.929.950

24.

IZZ-AL-DIN, Hasan (γνωστός και ως GARBAYA, Ahmed ή ως SA-ID ή ως SALWWAN, Samir), Λίβανος, γεννηθείς το 1963 στο Λίβανο, υπήκοος Λιβάνου

25.

LASSASSI, Saber (γνωστός και ως Mimiche), γενν. 30.11.1970 στην Κωνσταντίνη της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

26.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (γνωστός και ως ALI, Salem ή ως BIN KHALID, Fahd Bin Abdallah ή ως HENIN, Ashraf Refaat Nabith ή ως WADOOD, Khalid Abdul), γενν. 14.4.1965 ή 1.3.1964 στο Πακιστάν, αριθ. διαβατηρίου 488555

27.

MOKTARI, Fateh (γνωστός και ως Ferdi Omar), γενν. 26.12.1974 στο Hussein Dey της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

28.

* MORCILLO TORRES, Gracia (ακτιβίστρια της Ε.Τ.Α.· μέλος τoυ Kas/Ekin), γενν. 15.3.1967 στο San Sebastián (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητας 72.439.052

29.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (γνωστός και ως MUGHNIYAH, Imad Fayiz), Ανώτερος Αξιωματικός Πληροφοριών της ΧΕΖΜΠΟΛΑΧ, γενν. 7.12.1962 στο Tayr Dibba του Λιβάνου, αριθ. διαβατηρίου 432298 (Λιβάνου)

30.

* NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.), γενν. 23.2.1961 στην Pamplona (Navarra), αριθ. δελτίου ταυτότητας 15.841.101

31.

NOUARA, Farid, γενν. 25.11.1973 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

32.

* ORBE SEVILLANO, Zigor (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· μέλος του Jarrai/Haika/Segi), γενν. 22.9.1975 στο Basauri (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 45.622.851

33.

* PALACIOS ALDAY, Gorka (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· μέλος του K. Madrid), γενν. 17.10.1974 στο Baracaldo (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 30.654.356

34.

* PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· μέλος του Jarrai/Haika/Segi), γενν. 18.9.1964 στο San Sebastián (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητας 15.976.521

35.

* QUINTANA ZORROZUA, Asier (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· μέλος του K. Madrid), γενν. 27.2.1968 στο Bilbao (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 30.609.430

36.

RESSOUS, Hoari (γνωστός και ως Hallasa Farid), γενν. 11.9.1968 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

37.

* RUBENACH ROIG, Juan Luis (ακτιβιστής της E.T.Α· μέλος του K. Madrid), γενν. 18.9.1963 στο Bilbao (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 18.197.545

38.

SEDKAOUI, Noureddine (γνωστός και ως Nounou), γενν. 23.6.1963 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

39.

SELMANI, Abdelghani (γνωστός και ως Gano), γενν. 14.6.1974 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

40.

SENOUCI, Sofiane, γενν. 15.4.1971 στο Hussein Dey της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

41.

SISON, José Maria (γνωστός και ως Armando Liwanag, ή και ως Joma, επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος των Φιλιππίνων, όπου συμπεριλαμβάνεται και ο NPA), γενν. 8.2.1939 στο Cabugao των Φιλιππίνων

42.

TINGUALI, Mohammed (γνωστός και ως Mouh di Kouba), γενν. 21.4.1964 στη Blida της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

43.

* URANGA ARTOLA, Kemen (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· μέλος τoυ Herri Batasuna/E.H./ Batasuna), γενν. 25.5.1969 στο Ondarroa (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 30.627.290

44.

* VALLEJO FRANCO, Iñigo (ακτιβιστής της E.T.A.), γεννηθείς 21.5.1976 στο Bilbao (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 29.036.694

45.

* VILA MICHELENA, Fermín (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· μέλος τoυ Kas/Ekin), γενν. 12.3.1970 στο Irún (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητας 15.254.214

2.   ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

1.

Οργάνωση Abu Nidal (ANO), (γνωστή και ως Επαναστατικό Συμβούλιο Fatah, Αραβικές Επαναστατικές Ταξιαρχίες, Μαύρος Σεπτέμβρης, και Επαναστατική Οργάνωση Σοσιαλιστών Μουσουλμάνων)

2.

Ταξιαρχία Μαρτύρων του Al-Aqsa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

al-Takfir και al-Hijra

5.

* Nuclei Territoriali Antimperialisti (Αντιιμπεριαλιστικοί Εδαφικοί Πυρήνες)

6.

* Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini — Occasionalmente Spettacolare (Βιοτεχνικός Συνεταιρισμός Πυρός και Συναφών Δραστηριοτήτων — κατά καιρούς θεαματικός)

7.

* Nuclei Armati per il Comunismo (Ένοπλοι Πυρήνες για τον Κομμουνισμό)

8.

Aum Shinrikyo (γνωστή και ως AUM, ή ως Aum Υπέρτατη Αλήθεια, ή ως Aleph)

9.

Babbar Khalsa

10.

* CCCCC — Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle (Πυρήνας εναντίον του Κεφαλαίου, των Φυλακών, των Δεσμοφυλάκων και των Κελιών)

11.

Κομμουνιστικό Κόμμα Φιλιππίνων, όπου συμπεριλαμβάνεται ο Νέος Λαϊκός Στρατός (NPA) των Φιλιππίνων, που συνδέεται με τον Sison, José Maria C. (γνωστό και ως Armando Liwanag, ή και ως Joma, επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος των Φιλιππίνων, όπου συμπεριλαμβάνεται και ο NPA)

12.

* Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός Συνέχεια (Continuity Irish Republican Army-CIRA)

13.

* Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Βασκική Πατρίδα και Ελευθερία (E.T.A.) (Οι ακόλουθες οργανώσεις αποτελούν τμήμα της τρομοκρατικής οργάνωσης E.T.A.: K.a.s., Xaki· Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (γνωστή και ως Herri Batasuna ή ως Euskal Herritarrok)

14.

Gama'a al-Islamiyya (Ισλαμική Ομάδα), (γνωστή και ως Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

15.

Μέγα Ισλαμικό Μέτωπο των Πολεμιστών της Ανατολής (Great Islamic Eastern Warriors Front) (IBDA-C)

16.

* Ομάδες Αντιφασιστικής Αντίστασης 1η Οκτωβρίου (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre — G.R.A.P.O.)

17.

Χαμάς (συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

18.

Χιζμπουλ Μουτζαχεντιν

19.

Ίδρυμα Αρωγής και Ανάπτυξης Αγίων Τόπων (Holy Land Foundation for Relief and Development)

20.

Διεθνής Ομοσπονδία Νεολαίας Σιχ (International Sikh Youth Federation (ISYF)

21.

* Solidarietà Internazionale (Διεθνής Αλληλεγγύη)

22.

Kahane Chai (Kach)

23.

Δύναμη Κομάντο του Χαλιστάν (Khalistan Commando Force, KCF-P)

24.

Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) (γνωστό και ως KADEK ή ως KONGRA-GEL)

25.

* Δύναμη Νομιμοφρόνων Εθελοντών (Loyalist Volunteer Force, LVF)

26.

Οργάνωση Mujahedin-e Khalq (MEK ή MKO) [εκτός από το «Εθνικό Αντιστασιακό Συμβούλιο του Ιράν» («National Council of Resistance of Iran» — NCRI)] [γνωστή και ως Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός του Iran (NLA, η μαχόμενη πτέρυγα της MEK), Μουτζαχεντίν του Λαού του Ιράν (PMOI), Εταιρία Μουσουλμάνων Ιρανών Σπουδαστών]

27.

Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός (Ejército de Liberación Nacional)

28.

* Εθελοντές της Οράγγης [Orange Volunteers (OV)]

29.

Παλαιστινιακό Απελευθερωτικό Μέτωπο (Palestine Liberation Front, PLF)

30.

Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ (Palestinian Islamic Jihad — PIJ)

31.

Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (Popular Front for the Liberation of Palestine — PFLP)

32.

Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης — Γενική Διοίκηση (Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command, γνωστό και ως PFLP-General Command, PFLP-GC)

33.

* Πραγματικός ΙΡΑ (Real IRA)

34.

* Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente (Ερυθρές Ταξιαρχίες για την Οικοδόμηση του Μαχητικού Κομμουνιστικού Κόμματος)

35.

* Red Hand Defenders (RHD)

36.

Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, FARC)

37.

* Επαναστατικοί Πυρήνες

38.

* Επαναστατική Οργάνωση 17 Νοέμβρη

39.

Επαναστατικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός/Μέτωπο (DHKP/C), [γνωστός ως Devrimci Sol (Επαναστατική Αριστερά), Dev Sol]

40.

Φωτεινό Μονοπάτι (Sendero Luminoso — SL)

41.

Ίδρυμα Al Aqsa (γνωστό και ως Stichting Al Aqsa Nederland, ή Al Aqsa Nederland)

42.

* Brigata XX Luglio (Ταξιαρχία 20ής Ιουλίου)

43.

* Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

44.

Ενωμένες Δυνάμεις/Ομάδα Αυτοάμυνας Κολομβίας (Autodefensas Unidas de Colombia — AUC)

45.

* Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria (Πυρήνας Επαναστατικής Προλεταριακής Πρωτοβουλίας)

46.

* Nuclei di Iniziativa Proletaria (Πυρήνες Προλεταριακής Πρωτοβουλίας)

47.

* F.A.I. — Federazione Anarchica Informale (Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία)


(1)  Πρόσωπα, ομάδες και οντότητες που επισημαίνονται με αστερίσκο υπόκεινται μόνο στις διατάξεις του άρθρου 4 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ.