ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 32

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

49ό έτος
4 Φεβρουαρίου 2006


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 194/2006 της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2006, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 195/2006 της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1377/2005 όσον αφορά την ποσότητα που καλύπτεται από τη διαρκή δημοπρασία για την εξαγωγή κριθής που κατέχει ο φινλανδικός οργανισμός παρέμβασης

3

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 196/2006 της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να ληφθεί υπόψη το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 14001:2004, καθώς και για την κατάργηση της απόφασης 97/265/ΕΚ

4

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 197/2006 της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2006, για μεταβατικά μέτρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 όσον αφορά τη συλλογή, τη μεταφορά, την επεξεργασία, τη χρήση και την τελική διάθεση πρώην τροφίμων ( 1 )

13

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 198/2006 της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2006, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1552/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με στατιστικές για την επαγγελματική κατάρτιση στις επιχειρήσεις ( 1 )

15

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 199/2006 της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2006, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 466/2001 για τον καθορισμό μέγιστων τιμών ανοχής για ορισμένες προσμείξεις στα τρόφιμα όσον αφορά τις διοξίνες και τα παρόμοια με τις διοξίνες πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB) ( 1 )

34

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 200/2006 της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2006, για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών ορισμένων προϊόντων στον τομέα της ζάχαρης, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1011/2005, για την περίοδο 2005/06

39

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 201/2006 της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2006, για την τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 186/2006

41

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 202/2006 της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2006, για καθορισμό της τιμής της παγκόσμιας αγοράς του μη εκκοκκισμένου βαμβακιού

43

 

*

Οδηγία 2006/13/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2006, για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές όσον αφορά τις διοξίνες και τα παρόμοια με τις διοξίνες PCB ( 1 )

44

 

 

II   Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

 

 

Συμβούλιο

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με τη σύναψη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρωτοκόλλου της ΟΕΕ των ΗΕ για τα μητρώα έκλυσης και μεταφοράς ρύπων

54

 

*

Απόφαση του Συμβουλίου, της 23ης Ιανουαρίου 2006, που επιτρέπει στις χώρες που καλύπτονται από την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και στη Ρωσία να επωφεληθούν από το πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας και ανταλλαγής πληροφοριών (TAIEX)

80

 

 

Επιτροπή

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με την κρατική ενίσχυση που η Ιταλία, περιφέρεια Piemonte, προτίθεται να χορηγήσει υπέρ της μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην επικράτειά της [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2003) 3520]  ( 1 )

82

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 1ης Φεβρουαρίου 2006, για την τροποποίηση της απόφασης 2005/393/ΕΚ όσον αφορά τις απαγορευμένες ζώνες σχετικά με τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου στην Ισπανία και την Πορτογαλία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 180]  ( 1 )

91

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2006, για τροποποίηση της απόφασης 97/467/ΕΚ ώστε να περιληφθεί μια εγκατάσταση της Ουρουγουάης στους προσωρινούς καταλόγους των εγκαταστάσεων τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπεται να εισάγουν κρέας στρουθιονιδών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 233]  ( 1 )

93

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

4.2.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 32/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 194/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Φεβρουαρίου 2006

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 4 Φεβρουαρίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2006.

Για την Επιτροπή

J. L. DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2005 (ΕΕ L 62 της 9.3.2005, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2006, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052

89,0

204

50,3

212

103,5

624

111,0

999

88,5

0707 00 05

052

105,4

204

102,1

628

167,7

999

125,1

0709 10 00

220

66,1

999

66,1

0709 90 70

052

161,6

204

115,9

999

138,8

0805 10 20

052

45,4

204

48,8

212

45,0

220

49,4

448

47,8

624

81,8

999

53,0

0805 20 10

204

87,4

999

87,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

57,2

204

112,0

400

87,6

464

135,7

624

71,7

662

36,9

999

83,5

0805 50 10

052

61,9

999

61,9

0808 10 80

400

125,0

404

104,7

720

82,0

999

103,9

0808 20 50

388

92,4

400

90,3

720

57,9

999

80,2


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 750/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 126 της 19.5.2005, σ. 12). Ο κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


4.2.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 32/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 195/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Φεβρουαρίου 2006

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1377/2005 όσον αφορά την ποσότητα που καλύπτεται από τη διαρκή δημοπρασία για την εξαγωγή κριθής που κατέχει ο φινλανδικός οργανισμός παρέμβασης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 της Επιτροπής (2) καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους για την πώληση των σιτηρών που κατέχουν οι οργανισμοί παρέμβασης.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1377/2005 της Επιτροπής (3) προκήρυξε διαρκή δημοπρασία για την εξαγωγή 27 780 τόνων κριθής που κατέχει ο φινλανδικός οργανισμός παρέμβασης.

(3)

Η Φινλανδία ενημέρωσε την Επιτροπή σχετικά με την πρόθεση του φινλανδικού οργανισμού παρέμβασης να προβεί σε αύξηση κατά 35 000 τόνους της ποσότητας που τίθεται σε δημοπρασία για εξαγωγή. Λαμβανομένου υπόψη του αιτήματος αυτού, όπως και των διαθέσιμων ποσοτήτων και της κατάστασης στην αγορά, πρέπει να δοθεί θετική απάντηση στο αίτημα της Φινλανδίας.

(4)

Συνεπώς, πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1377/2005 αναλόγως.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1377/2005 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 2

Η δημοπρασία αφορά ανώτατη ποσότητα 62 780 τόνων κριθής για εξαγωγή προς τις τρίτες χώρες εκτός από την Αλβανία, την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, τον Καναδά, την Κροατία, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το Λιχτενστάιν, το Μεξικό, τη Ρουμανία, τη Σερβία και Μαυροβούνιο (4) και την Ελβετία.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της 19.7.2005, σ. 11).

(2)  ΕΕ L 191 της 31.7.1993, σ. 76· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 749/2005 (ΕΕ L 126 της 19.5.2005, σ. 10).

(3)  ΕΕ L 219 της 24.8.2005, σ. 21.

(4)  Συμπεριλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου, όπως ορίζεται στο ψήφισμα αριθ. 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999.»


4.2.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 32/4


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 196/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Φεβρουαρίου 2006

σχετικά με την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να ληφθεί υπόψη το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 14001:2004, καθώς και για την κατάργηση της απόφασης 97/265/ΕΚ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 15 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο τμήμα 4 του ευρωπαϊκού προτύπου EN ISO 14001:1996 συνιστούν τις απαιτήσεις του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001, όπως ορίζεται στο μέρος A του παραρτήματος I του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Το διεθνές πρότυπο ISO 14001:1996 τροποποιήθηκε το 2004 μετά τις εργασίες της επιτροπής TC207/SC1 του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO), προκειμένου να βελτιωθεί η συμβατότητα του ISO 14001 με το ISO 9001 και να αποσαφηνιστεί το υφιστάμενο κείμενο του ISO 14001 χωρίς να προστεθούν περαιτέρω απαιτήσεις.

(3)

Κατόπιν τούτων, ο ISO εξέδωσε νέα, αναθεωρημένη μορφή του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2004 και του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ ISO 14001:2004.

(4)

Επιβάλλεται η τροποποίηση του παραρτήματος I A του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 ώστε να ληφθεί υπόψη το ευρωπαϊκό πρότυπο EN ISO 14001:2004.

(5)

Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 761/2001 πρέπει να τροποποιηθεί αντιστοίχως.

(6)

Χρειάζονται πρόσθετες ρυθμίσεις για τους οργανισμούς που έχουν ήδη καταχωρισθεί στο σύστημα EMAS.

(7)

Πρέπει να καταργηθεί η απόφαση 97/265/ΕΚ της Επιτροπής (2) για την αναγνώριση του διεθνούς προτύπου ISO 14001:1996 και του ευρωπαϊκού προτύπου EN ISO 14001:1996.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συνεστήθη βάσει του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το μέρος A του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 αντικαθίσταται από το κείμενο που ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

1.   Κατά τη θέση του παρόντος κανονισμού σε ισχύ, οι οργανισμοί οι οποίοι είναι καταχωρισμένοι στο αρχείο του EMAS θα παραμείνουν στο αρχείο EMAS, με την επιφύλαξη της επαλήθευσης η οποία ορίζεται στην παράγραφο 2.

2.   Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον παρόντα κανονισμό, θα εξακριβωθεί κατά την επόμενη επαλήθευση του οργανισμού.

Εάν η επόμενη επαλήθευση πρόκειται να διενεργηθεί σε διάστημα μικρότερο των έξι μηνών από της θέσεως του παρόντος κανονισμού σε ισχύ, η ημερομηνία της επόμενης επαλήθευσης είναι δυνατόν να μετατεθεί κατά έξι μήνες, κατόπιν συμφωνίας με τον περιβαλλοντικό επαληθευτή και τον αρμόδιο φορέα.

Άρθρο 3

Η απόφαση 97/265/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Σταύρος ΔΉΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 114 της 24.4.2001, σ. 1· κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 2003.

(2)  ΕΕ L 104 της 22.4.1997, σ. 37.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

A.   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) οφείλουν να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις του EN ISO 14001:2004, οι οποίες περιγράφονται στο τμήμα 4 του ευρωπαϊκού προτύπου (1) και οι οποίες αναφέρονται, στη συνέχεια, στο σύνολό τους:

I-A.   Απαιτήσεις του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης

I-A.1.   Γενικές απαιτήσεις

Ο οργανισμός οφείλει να θεσπίζει, να τεκμηριώνει, να εφαρμόζει, να διατηρεί και να βελτιώνει συνεχώς, σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εν λόγω διεθνούς προτύπου και να καθορίζει τις ρυθμίσεις ώστε να ανταποκρίνεται στις εν λόγω απαιτήσεις.

Ο οργανισμός οφείλει να καθορίσει και να τεκμηριώσει το πεδίο εφαρμογής του οικείου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

I-A.2.   Περιβαλλοντική πολιτική

Η ανώτατη ιεραρχία οφείλει να καθορίζει την περιβαλλοντική πολιτική του οργανισμού και να εξασφαλίσει ότι, στο πλαίσιο του καθορισμένου πεδίου εφαρμογής του οικείου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης:

α)

είναι κατάλληλη για τη φύση, το εύρος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οικείων δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών·

β)

περιλαμβάνει δέσμευση για συνεχή βελτίωση και πρόληψη της ρύπανσης·

γ)

περιλαμβάνει δέσμευση συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις, καθώς και με τις άλλες απαιτήσεις, τις σχετικές με τις περιβαλλοντικές πτυχές, τις οποίες ο οργανισμός προσυπογράφει·

δ)

παρέχει το πλαίσιο για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων·

ε)

είναι τεκμηριωμένη, εφαρμόζεται και διατηρείται·

στ)

κοινοποιείται σε όλα τα πρόσωπα που εργάζονται για τον οργανισμό και εξ ονόματός του, και

ζ)

είναι προσβάσιμη στο ευρύ κοινό.

I-A.3.   Σχεδιασμός

I-A.3.1.   Περιβαλλοντικές πλευρές

Ο οργανισμός οφείλει να θεσπίζει, εφαρμόζει και τηρεί διαδικασία(-ες)

α)

για τον εντοπισμό των περιβαλλοντικών πτυχών των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών του, στο καθορισμένο πεδίο εφαρμογής του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, τις οποίες μπορεί να ελέγξει και εκείνες που μπορεί να επηρεάσει, συνεκτιμώντας τις προγραμματισμένες ή νέες εξελίξεις, ή τις νέες ή τροποποιημένες δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες, και

β)

για τον καθορισμό των πτυχών που έχουν —ή μπορούν να έχουν— σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (δηλαδή των σημαντικών περιβαλλοντικών πτυχών).

Ο οργανισμός οφείλει να τεκμηριώνει τις εν λόγω πληροφορίες και να τις επικαιροποιεί.

Ο οργανισμός οφείλει να εξασφαλίζει ότι οι σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές λαμβάνονται υπόψη κατά τη θέσπιση, εφαρμογή και διατήρηση του οικείου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

I-A.3.2.   Νομικές και άλλες απαιτήσεις

Ο οργανισμός οφείλει να θεσπίζει, εφαρμόζει και τηρεί διαδικασία(-ες)

α)

για τον καθορισμό και την πρόσβαση στις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις και άλλες απαιτήσεις που ο οργανισμός προσυπογράφει και οι οποίες σχετίζονται με τις οικείες περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών, και

β)

για τον καθορισμό των ρυθμίσεων μέσω των οποίων οι εν λόγω απαιτήσεις εφαρμόζονται στις περιβαλλοντικές πτυχές των οικείων δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο οργανισμός εξασφαλίζει ότι οι εν λόγω εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις, καθώς και οι άλλες απαιτήσεις τις οποίες ο οργανισμός προσυπογράφει, λαμβάνονται δεόντως υπόψη κατά τη θέσπιση, εφαρμογή και διατήρηση του οικείου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

I-A.3.3.   Σκοποί, στόχοι και πρόγραμμα(-τα)

Ο οργανισμός οφείλει να θεσπίζει, εφαρμόζει και διατηρεί τεκμηριωμένους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους, σε κάθε σχετική λειτουργία και σε κάθε επίπεδο, στο πλαίσιο του οργανισμού.

Οι σκοποί και οι στόχοι πρέπει να είναι κατά το δυνατόν μετρήσιμοι και συνεπείς με την περιβαλλοντική πολιτική, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων για την πρόληψη της ρύπανσης, τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις και με τις άλλες απαιτήσεις τις οποίες ο οργανισμός προσυπογράφει, καθώς και για τη συνεχή βελτίωση.

Κατά τη θέσπιση και επανεξέταση των οικείων σκοπών και στόχων, ο οργανισμός συνεκτιμά τις νομικές απαιτήσεις και άλλες απαιτήσεις τις οποίες ο οργανισμός προσυπογράφει, καθώς και με τις σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές των σκοπών και στόχων του. Οφείλει επίσης να εξετάζει τις τεχνολογικές δυνατότητες επιλογής, τις οικείες χρηματοδοτικές, επιχειρησιακές και εμπορικές απαιτήσεις, καθώς και τις απόψεις των ενδιαφερομένων μερών.

Ο οργανισμός οφείλει να θεσπίζει, εφαρμόζει και διατηρεί πρόγραμμα(-τα) για την επίτευξη των οικείων σκοπών και στόχων. Το (τα) πρόγραμμα(-τα) πρέπει να περιλαμβάνει(-ουν):

α)

καθορισμό της ευθύνης για την επίτευξη των σκοπών και στόχων στις κατάλληλες δραστηριότητες και στα κατάλληλα επίπεδα του οργανισμού, και

β)

τα μέσα και το χρονοδιάγραμμα για την επίτευξή τους.

I-A.4.   Εφαρμογή και λειτουργία

I-A.4.1.   Πόροι, ρόλοι, ευθύνη και αρμοδιότητες

Η διαχείριση οφείλει να εξασφαλίζει την ύπαρξη των πόρων που είναι απαραίτητοι για τη θέσπιση, εφαρμογή, διατήρηση και βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι πόροι περιλαμβάνουν τους ανθρώπινους πόρους και τις δεξιότητες, την οργανωτική υποδομή, τους τεχνολογικούς και χρηματοδοτικούς πόρους.

Οι ρόλοι, οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες πρέπει να καθορίζονται, να τεκμηριώνονται και να κοινοποιούνται, προκειμένου να διευκολύνεται η αποτελεσματική περιβαλλοντική διαχείριση.

Η ανώτατη ιεραρχία του οργανισμού καλείται να διορίσει ειδικό εκπρόσωπο ή εκπροσώπους της, ο (οι) οποίος(-οι), ανεξαρτήτως των τυχόν άλλων αρμοδιοτήτων του (τους), οφείλει(-ουν) να έχει(-ουν) καθορισμένο ρόλο, ευθύνες και αρμοδιότητες για:

α)

να εξασφαλίζεται ότι οι απαιτήσεις του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν θεσπιστεί, εφαρμόζονται και διατηρούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος διεθνούς προτύπου,

β)

να υποβάλλει(-ουν) εκθέσεις στην ανώτατη ιεραρχία σχετικά με τις επιδόσεις του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, για λόγους επιθεώρησης/ανασκόπησης, συμπεριλαμβανομένων συστάσεων για τυχόν βελτιώσεις.

I-A.4.2.   Τεχνογνωσία, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση

Ο οργανισμός οφείλει να εξασφαλίζει ότι οιοδήποτε πρόσωπο ή πρόσωπα που διεκπεραιώνει(-ουν) καθήκοντα για τον ίδιο ή εξ ονόματός του, τα οποία δύνανται να έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προσδιορίζονται από τον οργανισμό, είναι ικανός(-οί), βάσει της κατάλληλης εκπαίδευσης, κατάρτισης ή πείρας, και διατηρεί σχετικά αρχεία.

Ο οργανισμός οφείλει να προσδιορίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες που συνδέονται με τις περιβαλλοντικές πτυχές των καθηκόντων και του οικείου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Πρέπει να εξασφαλίζει την εκπαίδευση και να λαμβάνει κάθε μέτρο που είναι αναγκαίο για την κάλυψη των εν λόγω αναγκών, διατηρώντας, εκ παραλλήλου, σχετικά αρχεία.

Ο οργανισμός οφείλει να θεσπίζει, εφαρμόζει και τηρεί διαδικασία(-ες) ώστε τα πρόσωπα που εργάζονται για τον ίδιο ή εξ ονόματός του, να έχουν συνείδηση:

α)

της σημασίας της συμμόρφωσης προς την περιβαλλοντική πολιτική, τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης·

β)

των σημαντικών περιβαλλοντικών πτυχών και συναφών πραγματικών ή δυνητικών επιπτώσεων που συνδέονται με τις δραστηριότητές τους, καθώς και των περιβαλλοντικών οφελών που απορρέουν από τις βελτιωμένες ατομικές επιδόσεις·

γ)

των οικείων ρόλων και ευθυνών εις ό,τι αφορά την επίτευξη της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, και

δ)

των δυνητικών συνεπειών μιας τυχόν απόκλισης από τις προκαθορισμένες διαδικασίες.

I-A.4.3.   Επικοινωνία

Εις ό,τι αφορά τις περιβαλλοντικές πτυχές και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ο οργανισμός οφείλει να θεσπίσει, να εφαρμόσει και να τηρεί διαδικασία(-ες):

α)

εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων επιπέδων και δραστηριοτήτων του οργανισμού·

β)

παραλαβής και καταγραφής σχετικών στοιχείων από εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και ανταπόκρισης σε αυτά.

Ο οργανισμός οφείλει να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την προς τα έξω κοινοποίηση των σημαντικών περιβαλλοντικών πτυχών και να τεκμηριώνει την απόφασή του. Εάν κρίνει ότι η απόφαση είναι κοινοποιήσιμη, ο οργανισμός οφείλει να θεσπίσει και να εφαρμόσει μέθοδο(-ους) για την προς τα έξω κοινοποίηση.

I-A.4.4.   Τεκμηρίωση

Η τεκμηρίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης πρέπει να περιλαμβάνει:

α)

την περιβαλλοντική πολιτική, τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους·

β)

περιγραφή του πεδίου εφαρμογής του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης·

γ)

περιγραφή των κύριων στοιχείων του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης, καθώς και αναφορά σε συναφή έγγραφα·

δ)

τεκμηριωτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων αρχείων, τα οποία απαιτούνται από το παρόν διεθνές πρότυπο, και

ε)

τεκμηριωτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων αρχείων, τα οποία κρίνονται αναγκαία από τον οργανισμό για την εξασφάλιση ενός αποτελεσματικού προγραμματισμού, ελέγχου και αποδοτικής λειτουργίας των διαδικασιών που σχετίζονται με τις σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές.

I-A.4.5.   Έλεγχος εγγράφων

Τα έγγραφα που απαιτούνται από το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και από το παρόν διεθνές πρότυπο πρέπει να ελέγχονται. Τα αρχεία αποτελούν ειδικό τύπο εγγράφου και πρέπει να ελέγχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιγράφονται στο σημείο Ι-Α.5.4.

Ο οργανισμός οφείλει να θεσπίζει, εφαρμόζει και τηρεί διαδικασία(-ες):

α)

για την επιβεβαίωση της καταλληλότητας εγγράφων πριν από την έκδοσή τους·

β)

για την επανεξέταση και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, επικαιροποίηση και επανέγκριση εγγράφων·

γ)

για την εξασφάλιση του εντοπισμού των τυχόν αλλαγών και του προσδιορισμού του τρέχοντος καθεστώτος αναθεώρησης εγγράφων·

δ)

για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στις ισχύουσες εκδόσεις των εκάστοτε καταλλήλων εγγράφων, στα σημεία χρήσεως·

ε)

ώστε να εξασφαλίζει ότι τα έγγραφα παραμένουν ευανάγνωστα και ευκόλως αναγνωρίσιμα·

στ)

ώστε να εξασφαλίζει ότι τα έγγραφα εξωτερικής προέλευσης που θεωρούνται από τον οργανισμό αναγκαία για τον προγραμματισμό και τη λειτουργία του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, προσδιορίζονται καταλλήλως και ελέγχεται η κυκλοφορία τους, και

ζ)

ώστε να αποτρέπει τις μη προβλεπόμενες χρήσεις απηρχαιωμένων εγγράφων και να τα σημαίνει καταλλήλως, εφόσον διατηρούνται για οιονδήποτε σκοπό.

I-A.4.6.   Επιχειρησιακός έλεγχος

Ο οργανισμός οφείλει να επισημαίνει και να σχεδιάζει τις δραστηριότητες που συνδέονται με τις εντοπισθείσες σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές, σύμφωνα με την οικεία περιβαλλοντική πολιτική, τους σκοπούς και στόχους, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι αυτές ασκούνται υπό προκαθορισμένες συνθήκες, μέσω:

α)

της θέσπισης, της εφαρμογής και τήρησης τεκμηριωμένης(-ων) διαδικασίας(-ών) για τον έλεγχο καταστάσεων όπου η απουσία τους θα οδηγούσε σε απόκλιση από την περιβαλλοντική πολιτική, τους σκοπούς και στόχους·

β)

του καθορισμού των κριτηρίων λειτουργίας στην(-ις) διαδικασία(-ες), και

γ)

της θέσπισης, εφαρμογής και τήρησης διαδικασιών σχετικών με τις καθορισθείσες σημαντικές περιβαλλοντικές συνιστώσες των αγαθών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό, καθώς και της γνωστοποίησης των εφαρμοστέων διαδικασιών και απαιτήσεων στους προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένων των αντισυμβαλλομένων.

I-A.4.7.   Ετοιμότητα και απόκριση σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης

Ο οργανισμός οφείλει να θεσπίζει, να εφαρμόζει και να τηρεί διαδικασία(-ες) για τον προσδιορισμό δυνητικών καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και δυνητικών ατυχημάτων που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς και τον τρόπο αντίδρασης σε αυτές(-ά).

Ο οργανισμός οφείλει να αντιδρά στις καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και στα ατυχήματα και να αποτρέπει ή να αμβλύνει τις επιπτώσεις συναφών δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ο οργανισμός οφείλει να προβαίνει, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε επανεξέταση και, όποτε αυτό είναι αναγκαίο, σε αναθεώρηση των οικείων διαδικασιών ετοιμότητας και αντίδρασης σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, ειδικότερα μετά από σημειωθέντα ατυχήματα ή εκδηλωθείσες καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

Ο οργανισμός οφείλει, επίσης, να ελέγχει, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, τις εν λόγω διαδικασίες, όποτε αυτό είναι εφικτό.

I-A.5.   Έλεγχοι

I-A.5.1.   Παρακολούθηση και μετρήσεις

Ο οργανισμός οφείλει να θεσπίζει, να εφαρμόζει και να τηρεί διαδικασία(-ες) για την τακτική παρακολούθηση και μέτρηση των βασικών χαρακτηριστικών των δραστηριοτήτων του που ενδέχεται να έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η (οι) διαδικασία(-ες) πρέπει να περιλαμβάνει(-ουν) την καταγραφή πληροφοριών, ώστε να παρακολουθούνται οι επιδόσεις, καθώς και σχετικούς επιχειρησιακούς ελέγχους και τη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους του οργανισμού.

Ο οργανισμός πρέπει να εξασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται και διατηρείται βαθμονομημένος ή ελεγχθείς, ως προς την καταλληλότητά του, εξοπλισμός παρακολούθησης και μέτρησης και να τηρεί σχετικά αρχεία.

I-A.5.2.   Έλεγχος συμμόρφωσης

I-A.5.2.1.   Συνεπής προς τη δέσμευσή του ως προς τη συμμόρφωση, ο οργανισμός οφείλει να θεσπίζει, να εφαρμόζει και να διατηρεί διαδικασία(-ες) για τον περιοδικό έλεγχο της συμμόρφωσης με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις.

Ο οργανισμός οφείλει να τηρεί αρχεία των αποτελεσμάτων των περιοδικών ελέγχων.

I-A.5.2.2.   Ο οργανισμός οφείλει να εκτιμά τη συμμόρφωση με τις άλλες απαιτήσεις τις οποίες προσυπογράφει. Ο οργανισμός ενδέχεται να επιθυμεί το συνδυασμό της εκτίμησης αυτής με την εκτίμηση της νομικής συμμόρφωσης στην οποία γίνεται αναφορά στο σημείο I-A.5.2.1 ή να θεσπίσει χωριστή(-ές) διαδικασία(-ες).

Ο οργανισμός οφείλει να τηρεί αρχεία των αποτελεσμάτων των περιοδικών εκτιμήσεων.

I-A.5.3.   Μη συμμόρφωση, διορθωτική και προληπτική δράση

Ο οργανισμός οφείλει να θεσπίζει, εφαρμόζει και τηρεί διαδικασία(-ες) για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων και δυνητικών περιπτώσεων μη συμμόρφωσης, καθώς και για τη λήψη διορθωτικών μέτρων και προληπτικών μέτρων. Η (οι) διαδικασία(-ες) πρέπει να καθορίζει(-ουν) απαιτήσεις για:

α)

τον προσδιορισμό και τη λήψη διορθωτικών μέτρων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και τη λήψη μέτρων για την άμβλυνση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους·

β)

τη διερεύνηση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης, τον καθορισμό των σχετικών αιτιών και τη λήψη μέτρων προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψή τους·

γ)

την εκτίμηση της ανάγκης της λήψεως μέτρων για την πρόληψη περιπτώσεων μη συμμόρφωσης και τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή τους·

δ)

την καταγραφή των αποτελεσμάτων των ληφθέντων διορθωτικών μέτρων και προληπτικών μέτρων, και

ε)

τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των ληφθέντων διορθωτικών μέτρων και προληπτικών μέτρων. Τα ληφθέντα μέτρα πρέπει να είναι αναλογικά ως προς το μέγεθος των προβλημάτων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ο οργανισμός οφείλει να εξασφαλίζει ότι όντως επιφέρονται οι αναγκαίες αλλαγές στην τεκμηρίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

I-A.5.4.   Έλεγχος των αρχείων

Ο οργανισμός οφείλει να θεσπίζει και διατηρεί τα αρχεία που είναι αναγκαία για να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του οικείου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και του παρόντος Διεθνούς Προτύπου, καθώς και τα επιτευχθέντα αποτελέσματα.

Ο οργανισμός οφείλει να θεσπίζει, εφαρμόζει και τηρεί διαδικασία(-ες) για την αναγνώριση, αποθήκευση, προστασία, ανάκτηση, τήρηση και διάθεση των αρχείων.

Τα αρχεία πρέπει να είναι και να παραμένουν ευανάγνωστα, αναγνωρίσιμα και ανιχνεύσιμα.

I-A.5.5.   Εσωτερικός έλεγχος

Ο οργανισμός οφείλει να εξασφαλίζει τη διενέργεια προγραμματισμένων εσωτερικών ελέγχων του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ώστε:

α)

να διερευνάται κατά πόσον το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης:

είναι σύμμορφο με τις προγραμματισθείσες ρυθμίσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων του παρόντος Διεθνούς Προτύπου, και

εφαρμόζεται και τηρείται καταλλήλως, και

β)

να εξασφαλίζει την ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων της διαχείρισης.

Το (τα) πρόγραμμα(-τα) ελέγχου πρέπει να σχεδιάζεται, θεσπίζεται, εφαρμόζεται και τηρείται από τον οργανισμό, συνεκτιμώντας την περιβαλλοντική σημασία του (των) συγκεκριμένου(-ων) εγχειρήματος(-ων) καθώς και τα αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων.

Η (οι) διαδικασία(-ες) ελέγχου θεσπίζεται(-ονται), εφαρμόζεται(-ονται) και τηρείται(-ούνται) ούτως ώστε να αντιμετωπίζονται:

οι ευθύνες και απαιτήσεις σχεδιασμού και διενέργειας ελέγχων, αναφοράς των αποτελεσμάτων και τήρησης σχετικών αρχείων,

ο καθορισμός των κριτηρίων, του πεδίου εφαρμογής, της συχνότητας και των μεθόδων διενέργειας των ελέγχων.

Η επιλογή των ελεγκτών και η διενέργεια των ελέγχων πρέπει να εξασφαλίζουν την αντικειμενικότητα και αμεροληψία της διαδικασίας ελέγχου.

I-A.6.   Έλεγχος από την ιεραρχία

Η ανώτατη ιεραρχία του οργανισμού οφείλει να προβαίνει, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε έλεγχο του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης του οργανισμού, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητά του. Οι έλεγχοι πρέπει να περιλαμβάνουν εκτίμηση των δυνατοτήτων βελτίωσης, καθώς και των αναγκών για τη διενέργεια αλλαγών στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικής πολιτικής και των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων.

Πρέπει να τηρούνται αρχεία των ελέγχων εκ μέρους της ιεραρχίας.

Τα στοιχεία στα οποία βασίζονται οι εν λόγω έλεγχοι πρέπει να περιλαμβάνουν:

α)

τα αποτελέσματα των εσωτερικών ελέγχων και εκτιμήσεων της συμμόρφωσης με τις νομικές απαιτήσεις καθώς και με άλλες απαιτήσεις τις οποίες προσυπογράφει ο οργανισμός·

β)

ανακοίνωση(-ώσεις) από εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν καταγγελιών·

γ)

τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του οργανισμού·

δ)

το βαθμό στον οποίο έχουν επιτευχθεί οι σκοποί και στόχοι·

ε)

την κατάσταση όσον αφορά τα διορθωτικά και προληπτικά μέτρα·

στ)

επακόλουθες ενέργειες στη συνέχεια προηγούμενων ελέγχων εκ μέρους της ιεραρχίας·

ζ)

τις μεταβαλλόμενες περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων των νομικών και άλλων απαιτήσεων που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές πτυχές, και

η)

συστάσεις για βελτίωση.

Τα συμπεράσματα των ελέγχων εκ μέρους της ιεραρχίας πρέπει να περιλαμβάνουν τις τυχόν αποφάσεις και μέτρα που σχετίζονται με τις ενδεχόμενες αλλαγές της περιβαλλοντικής πολιτικής, των σκοπών, στόχων και άλλων στοιχείων του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με τη δέσμευση για συνεχή βελτίωση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

BE

:

IBN/BIN (Institut belge de normalisation/Belgisch Instituut voor Normalisatie)

CZ

:

ČNI (Český normalizační institut)

DK

:

DS (Dansk Standard)

DE

:

DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.)

EE

:

EVS (Eesti Standardikeskus)

EL

:

ELOT (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης)

ES

:

AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación)

FR

:

AFNOR (Association française de normalisation)

IEL

:

NSAI (National Standards Authority of Ireland)

IT

:

UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)

CY

:

Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας

LV

:

LVS (Latvijas Standarts)

LT

:

LST (Lietuvos standartizacijos departamentas)

LU

:

SEE (Service de l’Energie de l’Etat) (Luxembourg)

HU

:

MSZT (Magyar Szabványügyi Testület)

MT

:

MSA (Awtorità Maltija dwar l-Istandards/Malta Standards Authority)

NL

:

NEN (Nederlands Normalisatie-Instituut)

AT

:

ON (Österreichisches Normungsinstitut)

PL

:

PKN (Polski Komitet Normalizacyjny)

PT

:

IPQ (Instituto Português da Qualidade)

SI

:

SIST (Slovenski inštitut za standardizacijo)

SK

:

SÚTN (Slovenský ústav technickej normalizácie)

FI

:

SFS (Suomen Standardisoimisliitto ry.)

SE

:

SIS (Swedish Standards Institute)

UK

:

BSI (British Standards Institution).»


(1)  Η χρήση του κειμένου που ενσωματώνεται στο παρόν παράρτημα γίνεται με την άδεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN). Το πλήρες κείμενο διατίθεται από τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης, κατάλογος των οποίων παρέχεται στο παρόν παράρτημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του παρόντος παραρτήματος για εμπορικούς σκοπούς.


4.2.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 32/13


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 197/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Φεβρουαρίου 2006

για μεταβατικά μέτρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 όσον αφορά τη συλλογή, τη μεταφορά, την επεξεργασία, τη χρήση και την τελική διάθεση πρώην τροφίμων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (1), και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 προβλέπεται η πλήρης αναθεώρηση των κοινοτικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής ορισμένων αυστηρών απαιτήσεων. Επιπλέον, προβλέπεται ότι μπορούν να εγκριθούν κατάλληλα μεταβατικά μέτρα.

(2)

Λόγω του αυστηρού χαρακτήρα αυτών των απαιτήσεων, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 813/2003 της Επιτροπής, της 12ης Μαΐου 2003, για μεταβατικά μέτρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τη συλλογή, τη μεταφορά και την τελική διάθεση πρώην τροφίμων (2), χορήγησε παρέκκλιση στα κράτη μέλη προκειμένου να τους δώσει τη δυνατότητα να επιτρέπουν στους υπεύθυνους λειτουργίας των σχετικών μονάδων να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τους εθνικούς κανόνες για τη συλλογή, τη μεταφορά και την τελική διάθεση πρώην τροφίμων ζωικής προέλευσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005. Τα κράτη μέλη ζήτησαν να παραταθεί η παρέκκλιση για μια επιπλέον χρονική περίοδο ώστε να αποφευχθεί η διαταραχή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Είναι επομένως αναγκαίο να παραταθεί η παρέκκλιση.

(3)

Η οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (3), καθορίζει τους όρους για τη χορήγηση αδειών για χώρους υγειονομικής ταφής και για τα απόβλητα που θα γίνονται δεκτά στους διάφορους χώρους υγειονομικής ταφής. Κατά συνέπεια, ενδείκνυται να εφαρμοστούν τα μέτρα που προβλέπονται στην εν λόγω οδηγία, εφόσον η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι τα πρώην τρόφιμα δεν αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων σε περίπτωση τελικής διάθεσής τους σε χώρο υγειονομικής ταφής.

(4)

Ορισμένα πρώην τρόφιμα, όπως το ψωμί, τα ζυμαρικά, τα άλλα είδη αρτοποιίας και παρόμοια προϊόντα, αποτελούν ελάχιστο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή για την υγεία των ζώων, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν έλθει σε επαφή με πρώτες ύλες ζωικής προέλευσης όπως το νωπό κρέας, τα νωπά προϊόντα αλιείας, τα νωπά αυγά και το νωπό γάλα. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να δίνεται στην αρμόδια αρχή η δυνατότητα να επιτρέπει τη χρησιμοποίηση των πρώην τροφίμων ως υλικών για ζωοτροφές εάν η αρχή έχει βεβαιωθεί ότι η πρακτική αυτή δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων. Θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται στην αρμόδια αρχή να επιτρέπει να χρησιμοποιούνται τα πρώην τρόφιμα για άλλους σκοπούς, όπως π.χ. για λίπασμα, ή να υφίστανται επεξεργασία ή τελική διάθεση με άλλο τρόπο, όπως σε μία εγκατάσταση βιοαερίου ή λιπασματοποίησης που δεν έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002.

(5)

Η Επιτροπή πρέπει να ζητήσει τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με τη μετατροπή της τρέχουσας παράτασης της παρέκκλισης σε μέτρα εφαρμογής στο πλαίσιο του άρθρου 6 παράγραφος 2 σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002.

(6)

Προκειμένου να μην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ζώων και η δημόσια υγεία, τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρούν κατάλληλα συστήματα ελέγχου κατά την περίοδο των μεταβατικών μέτρων.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Παρέκκλιση σχετικά με τη συλλογή, τη μεταφορά, την επεξεργασία, τη χρήση και την τελική διάθεση πρώην τροφίμων

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 2 και το άρθρο 7 και τα κεφάλαια I έως III και τα κεφάλαια V έως VIII του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη συλλογή, τη μεταφορά, την επεξεργασία, τη χρήση και την τελική διάθεση των πρώην τροφίμων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του εν λόγω κανονισμού (πρώην τρόφιμα), σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του εν λόγω κανονισμού, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α)

δεν έχουν έλθει σε επαφή με οποιοδήποτε ζωικό υποπροϊόν που αναφέρεται στα άρθρα 4 και 5 και τα στοιχεία α) έως ε) και ζ) έως κ) του άρθρου 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ή με οποιαδήποτε άλλη πρώτη ύλη ζωικής προέλευσης·

β)

η πρακτική αυτή δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων.

2.   Η παρέκκλιση που προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο δεν ισχύει για τις πρώτες ύλες ζωικής προέλευσης.

Άρθρο 2

Συλλογή και μεταφορά

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη συλλογή και τη μεταφορά πρώην τροφίμων με την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο που ασχολείται με την αποστολή ή τη μεταφορά των πρώην τροφίμων:

α)

εξασφαλίζει ότι τα πρώην τρόφιμα αποστέλλονται και μεταφέρονται σε μια εγκατάσταση ή άλλο σημείο συγκέντρωσης που επιτρέπεται δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ή σε εγκατάσταση ή άλλο σημείο συγκέντρωσης ή χώρο υγειονομικής ταφής δυνάμει του άρθρου 3 του εν λόγω κανονισμού· και

β)

τηρεί μητρώο των αποστολών για περίοδο δύο τουλάχιστον ετών από την ημερομηνία της αποστολής ή της μεταφοράς με το οποίο αυτές τεκμηριώνονται και θέτει το εν λόγω αρχείο στη διάθεση της αρμόδιας αρχής, εφόσον ζητηθεί.

Άρθρο 3

Επεξεργασία, χρήση και τελική διάθεση

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν, όσον αφορά τα πρώην τρόφιμα:

α)

να διατίθενται ως απόβλητα διά της ταφής σε χώρο υγειονομικής ταφής δυνάμει της οδηγίας 1999/31/ΕΚ·

β)

να υφίστανται επεξεργασία σε εναλλακτικά συστήματα που έχουν εγκριθεί υπό προϋποθέσεις που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία, εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

i)

το υλικό που προκύπτει αποστέλλεται για τελική διάθεση σε εγκατάσταση αποτέφρωσης ή εγκατάσταση συναποτέφρωσης σύμφωνα με την οδηγία 2000/76/ΕΚ (4), ή σε χώρο υγειονομικής ταφής, σύμφωνα με την οδηγία 1999/31, και

ii)

δεν χρησιμοποιείται ως υλικό για ζωοτροφές ούτε χρησιμοποιείται ως οργανικό λίπασμα ή βελτιωτικό εδάφους,

ή

γ)

να χρησιμοποιούνται για ζωοτροφές χωρίς περαιτέρω επεξεργασία ή να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς χωρίς περαιτέρω επεξεργασία, εφόσον τα πρώην τρόφιμα δεν έχουν έλθει σε επαφή με πρώτες ύλες ζωικής προέλευσης και η αρμόδια αρχή έχει βεβαιωθεί ότι αυτή η χρήση δεν αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή την υγεία των ζώων.

Άρθρο 4

Μέτρα ελέγχου

Η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των υπεύθυνων λειτουργίας με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2006 έως την 31η Ιουλίου 2007.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 416/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 66 της 12.3.2005, σ. 10).

(2)  ΕΕ L 117 της 13.5.2003, σ. 22.

(3)  ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(4)  ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 91.


4.2.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 32/15


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 198/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Φεβρουαρίου 2006

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1552/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με στατιστικές για την επαγγελματική κατάρτιση στις επιχειρήσεις

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1552/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με στατιστικές για την επαγγελματική κατάρτιση στις επιχειρήσεις (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 3, το άρθρο 8 παράγραφος 2, το άρθρο 9 παράγραφος 4, το άρθρο 10 παράγραφος 2 και το άρθρο 11 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1552/2005 θεσπίζει κοινό πλαίσιο για την παραγωγή των κοινοτικών στατιστικών στοιχείων για την επαγγελματική κατάρτιση στις επιχειρήσεις.

(2)

Για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1552/2005 θα πρέπει να θεσπιστούν μέτρα σχετικά με τις απαιτήσεις δειγματοληψίας και ακρίβειας, με τις απαραίτητες διαστάσεις του δείγματος προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αυτές, καθώς και με τις λεπτομερείς προδιαγραφές της NACE και τις κατηγορίες μεγέθους με βάση τις οποίες μπορούν να αναλύονται τα αποτελέσματα.

(3)

Η Επιτροπή θα πρέπει να προσδιορίσει τα ειδικά δεδομένα που πρέπει να συλλέγονται σχετικά με τις επιχειρήσεις που προσφέρουν ή δεν προσφέρουν κατάρτιση και με τις διάφορες μορφές επαγγελματικής κατάρτισης.

(4)

Θα πρέπει να θεσπιστούν μέτρα εφαρμογής σχετικά με τις απαιτήσεις ποιότητας των δεδομένων που πρέπει να συλλέγονται και να διαβιβάζονται για τις κοινοτικές στατιστικές επαγγελματικής κατάρτισης στις επιχειρήσεις, μέτρα εφαρμογής σχετικά με τη δομή των εκθέσεων ποιότητας και μέτρα, ενδεχομένως, που απαιτούνται για την αξιολόγηση ή τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων.

(5)

Θα πρέπει να καθοριστεί το πρώτο έτος αναφοράς για το οποίο θα πρέπει να συλλεγούν τα δεδομένα.

(6)

Θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν διατάξεις σχετικά με το κατάλληλο τεχνικό μορφότυπο και με το πρότυπο ανταλλαγής δεδομένων που διαβιβάζονται ηλεκτρονικά.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής στατιστικού προγράμματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1552/2005 σχετικά με στατιστικές για την επαγγελματική κατάρτιση στις επιχειρήσεις.

Άρθρο 2

Το πρώτο έτος αναφοράς για το οποίο θα πρέπει να συλλεγούν δεδομένα είναι το ημερολογιακό έτος 2005.

Άρθρο 3

Οι συγκεκριμένες μεταβλητές που θα πρέπει να διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat) προσδιορίζονται στο παράρτημα Ι.

Άρθρο 4

Οι απαιτήσεις δειγματοληψίας και ακρίβειας, οι απαραίτητες διαστάσεις του δείγματος προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αυτές, καθώς και οι λεπτομερείς προδιαγραφές της NACE και οι κατηγορίες μεγέθους με βάση τις οποίες μπορούν να αναλύονται τα αποτελέσματα, καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο των δεδομένων, τη διόρθωση των σφαλμάτων, τον κατά τεκμήριο υπολογισμό και τη στάθμιση.

Ο κατά τεκμήριο υπολογισμός και η στάθμιση των μεταβλητών ακολουθεί τις αρχές που διατυπώνονται στο παράρτημα ΙΙΙ. Η απόκλιση από αυτές τις αρχές πρέπει να αιτιολογείται διεξοδικά και να αναφέρεται στην έκθεση ποιότητας.

Άρθρο 6

Τα δεδομένα διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat) με τους τρόπους και με το μορφότυπο που καθορίζονται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 7

Κάθε κράτος μέλος πραγματοποιεί έλεγχο ποιότητας των δεδομένων του, του οποίου τα αποτελέσματα υποβάλλονται ως έκθεση ποιότητας. Η έκθεση ποιότητας καταρτίζεται και υποβάλλεται στην Επιτροπή (Eurostat) με τη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα V.

Άρθρο 8

Με σκοπό να επιτευχθεί υψηλού επιπέδου εναρμόνιση των αποτελεσμάτων έρευνας μεταξύ των χωρών, η Επιτροπή (Eurostat), σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, διατυπώνει μεθοδολογικές και πρακτικές συστάσεις και προτείνει κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τη διεξαγωγή της έρευνας, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται σε ένα «Εγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Άρθρο 9

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Joaquín ALMUNIA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Σημείωση για τον πίνακα:

Στο παράρτημα ΙΙΙ εξηγείται η έννοια της «βασικής» και της «σημαντικής» τιμής στη στήλη «ομάδα της μεταβλητής».

Η τιμή «ID» σημαίνει ότι η μεταβλητή είναι «μεταβλητή αναγνώρισης».

Στη στήλη «είδος της μεταβλητής», η τιμή «QL» αναφέρεται στην «ποιοτική μεταβλητή» και η τιμή «QT» στην «ποσοτική μεταβλητή».


Ονομασία της μεταβλητής

Ομάδα της μεταβλητής

Είδος της μεταβλητής

Μήκος της μεταβλητής

Μορφότυπο της μεταβλητής

Περιγραφή της μεταβλητής

Παρατήρηση για τη μεταβλητή

COUNTRY

ID

 

2

Αλφαριθ.

Κωδικός χώρας

Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές — Ένας κωδικός ανά χώρα

ENTERPR

ID

 

6

Αριθ.

Ταυτότητα επιχείρησης

Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές — Μια ταυτότητα ανά επιχείρηση

WEIGHT

ID

 

10

Αριθ.

Δύο δεκαδικά — Για το χωρισμό των δεκαδικών χρησιμοποιείται η «.»

Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές

NACE_SP

ID

 

4

Αριθ.

Σχέδιο δειγματοληψίας: NACE — Κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας

Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές

SIZE_SP

ID

 

1

Αριθ.

Σχέδιο δειγματοληψίας: ομάδα μεγέθους

Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές

NSTRA_SP

ID

 

5

Αριθ.

Σχέδιο δειγματοληψίας — Αριθμός επιχειρήσεων στο στρώμα που προσδιορίζεται βάσει των μεταβλητών NACE_SP και SIZE_SP, δηλαδή πληθυσμός

Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές

N_SP

ID

 

5

Αριθ.

Σχέδιο δειγματοληψίας — Αριθμός επιχειρήσεων από το πλαίσιο δείγματος στο στρώμα που προσδιορίζεται βάσει των μεταβλητών NACE_SP και SIZE_SP

Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές

SUB_SP

ID

 

1

Αριθ.

Δείκτης μερικού δείγματος, δείχνει εάν η επιχείρηση ανήκει στο μερικό δείγμα

Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές

N_RESPST

ID

 

5

Αριθ.

Αριθμός επιχειρήσεων που απάντησαν στην έρευνα, στο στρώμα που προσδιορίζεται βάσει των μεταβλητών NACE_SP και SIZE_SP, δηλαδή πληθυσμός

Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές

N_EMPREG

ID

 

6

Αριθ.

Αριθμός απασχολουμένων βάσει του μητρώου

 

RESPONSE

ID

 

1

Αριθ.

Δείκτης απάντησης

Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές

PROC

ID

 

2

Αριθ.

Μέθοδος συλλογής εγγραφών δεδομένων

Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές

IDLANGUA

ID

 

2

Αλφαριθ.

Προσδιορισμός γλώσσας

 

IDREGION

ID

 

3

Αλφαριθ.

Ταυτότητα περιφέρειας NUTS — Επίπεδο 1

Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές

EXTRA1

ID

 

10

Αριθ.

Πρόσθετη μεταβλητή 1

 

EXTRA2

ID

 

10

Αριθ.

Πρόσθετη μεταβλητή 2

 

EXTRA3

ID

 

10

Αριθ.

Πρόσθετη μεταβλητή 3

 

A1

Βασική

QL

4

Αριθ.

Πραγματικός κωδικός NACE

Βασική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές ούτε κατά τεκμήριο υπολογισμοί

A2tot04

Σημαντική

QT

6

Αριθ.

Συνολικός αριθμός απασχολουμένων στις 31.12.2004

Σημαντική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές

A2tot05

Βασική

QT

6

Αριθ.

Συνολικός αριθμός απασχολουμένων στις 31.12.2005

Βασική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές ούτε κατά τεκμήριο υπολογισμοί

A2m05

 

QT

6

Αριθ.

Συνολικός αριθμός απασχολούμενων ανδρών στις 31.12.2005

 

A2f05

 

QT

6

Αριθ.

Συνολικός αριθμός απασχολούμενων γυναικών στις 31.12.2005

 

A3a

 

QT

6

Αριθ.

Απασχολούμενοι — Κάτω των 25 ετών

 

A3b

 

QT

6

Αριθ.

Απασχολούμενοι — 25 έως 54 ετών

 

A3c

 

QT

6

Αριθ.

Απασχολούμενοι — 55 ετών και άνω

 

A4

Σημαντική

QT

12

Αριθ.

Συνολικός αριθμός πραγματικών ωρών εργασίας των απασχολουμένων κατά το έτος αναφοράς 2005

Σημαντική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές — Σε ώρες

A4m

 

QT

12

Αριθ.

Συνολικός αριθμός πραγματικών ωρών εργασίας των απασχολούμενων ανδρών κατά το έτος αναφοράς 2005

Σε ώρες

A4f

 

QT

12

Αριθ.

Συνολικός αριθμός πραγματικών ωρών εργασίας των απασχολούμενων γυναικών κατά το έτος αναφοράς 2005

Σε ώρες

A5

Σημαντική

QT

12

Αριθ.

Συνολικό κόστος εργασίας (άμεσο + έμμεσο) όλων των απασχολουμένων κατά το έτος αναφοράς 2005

Σημαντική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές — Σε ευρώ

A6

 

QL

1

Αριθ.

ΑΙΣΘΗΤΑ νέα, τεχνολογικά βελτιωμένα προϊόντα ή υπηρεσίες ή μέθοδοι παραγωγής ή παράδοσης προϊόντων και υπηρεσιών κατά το έτος αναφοράς.

 

B1a

Βασική

QL

1

Αριθ.

Κύκλοι μαθημάτων συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ) εσωτερικής διαχείρισης

Βασική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές ούτε κατά τεκμήριο υπολογισμοί

B1b

Βασική

QL

1

Αριθ.

Κύκλοι μαθημάτων ΣΕΚ εξωτερικής διαχείρισης

Βασική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές ούτε κατά τεκμήριο υπολογισμοί

B2aflag

Βασική

QL

1

Αριθ.

Σηματοδότης — εκπαίδευση επί του έργου

Βασική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές ούτε κατά τεκμήριο υπολογισμοί

B2a

 

QT

6

Αριθ.

Συμμετάσχοντες σε άλλες μορφές ΣΕΚ — Εκπαίδευση επί του έργου

 

B2bflag

Βασική

QL

1

Αριθ.

Σηματοδότης — Εναλλαγή σε θέσεις απασχόλησης

Βασική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές ούτε κατά τεκμήριο υπολογισμοί

B2b

 

QT

6

Αριθ.

Συμμετάσχοντες σε άλλες μορφές ΣΕΚ — Εναλλαγή σε θέσεις απασχόλησης, ανταλλαγές, αποσπάσεις ή εκπαιδευτικές επισκέψεις

 

B2cflag

Βασική

QL

1

Αριθ.

Σηματοδότης — Κύκλοι μάθησης και ποιότητας εργασίας

Βασική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές ούτε κατά τεκμήριο υπολογισμοί

B2c

 

QT

6

Αριθ.

Συμμετάσχοντες σε άλλες μορφές ΣΕΚ — Κύκλοι μάθησης ή ποιότητας εργασίας

 

B2dflag

Βασική

QL

1

Αριθ.

Σηματοδότης — Αυτόνομη μάθηση

Βασική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές ούτε κατά τεκμήριο υπολογισμοί

B2d

 

QT

6

Αριθ.

Συμμετάσχοντες σε άλλες μορφές ΣΕΚ — Αυτόνομη μάθηση

 

B2eflag

Βασική

QL

1

Αριθ.

Σηματοδότης — Παρακολούθηση συνεδρίων κ.λπ.

Βασική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές ούτε κατά τεκμήριο υπολογισμοί

B2e

 

QT

6

Αριθ.

Συμμετάσχοντες σε άλλες μορφές ΣΕΚ — Παρακολούθηση συνεδρίων κ.λπ.

 

B3a

 

QL

1

Αριθ.

Κύκλοι μαθημάτων ΣΕΚ για απασχολουμένους του προηγούμενου έτους 2004

 

B3b

 

QL

1

Αριθ.

Προβλεπόμενοι κύκλοι μαθημάτων ΣΕΚ για απασχολουμένους του επόμενου έτους 2006

 

B4a

 

QL

1

Αριθ.

Άλλες μορφές ΣΕΚ για απασχολουμένους του προηγούμενου έτους 2004

 

B4b

 

QL

1

Αριθ.

Πρόβλεψη άλλων μορφών ΣΕΚ για απασχολουμένους του επόμενου έτους 2006

 

C1tot

Σημαντική

QT

6

Αριθ.

Σύνολο συμμετασχόντων σε κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ

Σημαντική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές

C1m

 

QT

6

Αριθ.

Συμμετάσχοντες σε κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ — Άνδρες

 

C1f

 

QT

6

Αριθ.

Συμμετάσχοντες σε κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ — Γυναίκες

 

C2a

 

QT

6

Αριθ.

Συμμετάσχοντες σε ΣΕΚ — Κάτω των 25 ετών

 

C2b

 

QT

6

Αριθ.

Συμμετάσχοντες σε ΣΕΚ — 25 έως 54 ετών

 

C2c

 

QT

6

Αριθ.

Συμμετάσχοντες σε ΣΕΚ — 55 ετών και άνω

 

C3tot

Σημαντική

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας (σε ώρες) που αφιερώθηκε σε όλους τους κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ

Σημαντική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές — Σε ώρες

C3i

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας (σε ώρες) που αφιερώθηκε σε κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ εσωτερικής διαχείρισης

Σε ώρες

C3e

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας (σε ώρες) που αφιερώθηκε σε κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ εξωτερικής διαχείρισης

Σε ώρες

C4tot

Σημαντική

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας (σε ώρες) που αφιερώθηκε σε όλους τους κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ

Σημαντική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές — Σε ώρες

C4m

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας (σε ώρες) που αφιερώθηκε σε κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ — Άνδρες

Σε ώρες

C4f

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας (σε ώρες) που αφιερώθηκε σε κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ — Γυναίκες

Σε ώρες

C5a

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας σε ώρες — Γλώσσες, ξένες (222) και μητρική (223)

Σε ώρες

C5b

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας σε ώρες — Πωλήσεις (341) και μάρκετινγκ (342)

Σε ώρες

C5c

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας σε ώρες — Λογιστικά (344) και χρηματοοικονομικά θέματα (343), διαχείριση και διοίκηση (345) και εργασία γραφείου (346)

Σε ώρες

C5d

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας σε ώρες — Προσωπικές δεξιότητες/ανάπτυξη (090), εργασιακή ζωή (347)

Σε ώρες

C5e

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας σε ώρες — Πληροφορική θεωρία (481) και χρήση (482)

Σε ώρες

C5f

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας σε ώρες — Τεχνικά, βιομηχανικά και οικοδομικά θέματα (5)

Σε ώρες

C5g

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας σε ώρες — Προστασία του περιβάλλοντος (850) και υγεία και ασφάλεια κατά την εργασία (862)

Σε ώρες

C5h

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας σε ώρες — Προσωπικές υπηρεσίες (81), υπηρεσίες μεταφορών (84), ασφάλειας προσώπων και περιουσίας (861) και στρατιωτικές υπηρεσίες (863)

Σε ώρες

C5i

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας σε ώρες — Άλλα θέματα κατάρτισης

Σε ώρες

C6a

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας σε ώρες — Σχολεία, σχολές, πανεπιστήμια και άλλα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα

Σε ώρες

C6b

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας (σε ώρες) — Δημόσια ιδρύματα κατάρτισης (που χρηματοδοτούνται από το κράτος ή τελούν υπό κρατικές οδηγίες· π.χ. κέντρα επιμόρφωσης ενηλίκων)

Σε ώρες

C6c

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας (σε ώρες) — Ιδιωτικοί οργανισμοί κατάρτισης

Σε ώρες

C6d

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας (σε ώρες) — Ιδιωτικοί οργανισμοί των οποίων η κύρια δραστηριότητα δεν είναι η κατάρτιση (προμηθευτές εξοπλισμού, μητρικές/συνδεδεμένες επιχειρήσεις)

Σε ώρες

C6e

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας (σε ώρες) — Εργοδοτικές οργανώσεις, εμπορικά επιμελητήρια, κλαδικοί φορείς

Σε ώρες

C6f

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας (σε ώρες) — Συνδικάτα

Σε ώρες

C6g

 

QT

10

Αριθ.

Αμειβόμενος χρόνος εργασίας (σε ώρες) — Άλλοι φορείς παροχής κατάρτισης

Σε ώρες

C7aflag

 

QL

1

Αριθ.

Σηματοδότης — Δίδακτρα

 

C7a

 

QT

10

Αριθ.

Κόστος κύκλων μαθημάτων ΣΕΚ — Δίδακτρα και πληρωμές για την παροχή κύκλων μαθημάτων σε απασχολουμένους

Σε ευρώ

C7bflag

 

QL

1

Αριθ.

Σηματοδότης — Κόστος ταξιδίων

 

C7b

 

QT

10

Αριθ.

Κόστος κύκλων μαθημάτων ΣΕΚ — Πληρωμές ταξιδίων και διαμονής

Σε ευρώ

C7cflag

 

QL

1

Αριθ.

Σηματοδότης — Κόστος εργασίας εκπαιδευτών

 

C7c

 

QT

10

Αριθ.

Κόστος κύκλων μαθημάτων ΣΕΚ — Κόστος εργασίας εσωτερικών εκπαιδευτών

Σε ευρώ

C7dflag

 

QL

1

Αριθ.

Σηματοδότης — Κέντρο κατάρτισης και μέσα διδασκαλίας

 

C7d

 

QT

10

Αριθ.

Κόστος κύκλων μαθημάτων ΣΕΚ — Κέντρο κατάρτισης ή αίθουσες και μέσα διδασκαλίας για τους κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ

Σε ευρώ

C7sflag

 

QL

1

Αριθ.

Σηματοδότης «Υποσύνολο μόνο»

 

C7sub

Σημαντική

QT

10

Αριθ.

Υποσύνολο κόστους ΣΕΚ

Σημαντική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές — Σε ευρώ

PAC

Σημαντική

QT

10

Αριθ.

Κόστος απουσιών — Να υπολογιστεί (PAC=C3tot*A5/A4)

Σημαντική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές — Σε ευρώ

C8aflag

 

QL

1

Αριθ.

Σηματοδότης — Εισφορές για ΣΕΚ

 

C8a

 

QT

10

Αριθ.

Εισφορές για ΣΕΚ

Σε ευρώ

C8bflag

 

QL

1

Αριθ.

Σηματοδότης — Έσοδα ΣΕΚ

 

C8b

 

QT

10

Αριθ.

Έσοδα ΣΕΚ

Σε ευρώ

C7tot

Σημαντική

QT

10

Αριθ.

Συνολικό κόστος ΣΕΚ — Να υπολογιστεί (C7sub + C8a – C8b)

Σημαντική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές — Σε ευρώ

C9a1

 

QL

1

Αριθ.

Μετανάστες και εθνοτικές μειονότητες — Απασχολούμενοι

 

C9a2

 

QL

1

Αριθ.

Μετανάστες και εθνοτικές μειονότητες — Ειδικοί κύκλοι μαθημάτων

 

C9b1

 

QL

1

Αριθ.

Άτομα με αναπηρία — Απασχολούμενοι

 

C9b2

 

QL

1

Αριθ.

Άτομα με αναπηρία — Ειδικοί κύκλοι μαθημάτων

 

C9c1

 

QL

1

Αριθ.

Άτομα χωρίς τυπικά προσόντα — Απασχολούμενοι

 

C9c2

 

QL

1

Αριθ.

Άτομα χωρίς τυπικά προσόντα — Ειδικοί κύκλοι μαθημάτων

 

C9d1

 

QL

1

Αριθ.

Άτομα με κίνδυνο απώλειας της θέσης εργασίας τους/υπεράριθμοι — Απασχολούμενοι

 

C9d2

 

QL

1

Αριθ.

Άτομα με κίνδυνο απώλειας της θέσης εργασίας τους/υπεράριθμοι — Ειδικοί κύκλοι μαθημάτων

 

C10a1

 

QL

1

Αριθ.

Άτομα με σύμβαση μερικής απασχόλησης — Απασχολούμενοι

 

C10a2

 

QL

1

Αριθ.

Κύκλοι μαθημάτων ΣΕΚ που απευθύνονται σε συμβασιούχους μερικής απασχόλησης

 

C10b1

 

QL

1

Αριθ.

Άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου — Απασχολούμενοι

 

C10b2

 

QL

1

Αριθ.

Κύκλοι μαθημάτων ΣΕΚ που απευθύνονται σε συμβασιούχους ορισμένου χρόνου

 

D1

 

QL

1

Αριθ.

Κέντρο κατάρτισης ιδιόκτητο ή κοινόχρηστο

 

D2

 

QL

1

Αριθ.

Πρόσωπο ή μονάδα στο πλαίσιο της επιχείρησής σας που είναι αρμόδιο για τη διοργάνωση της ΣΕΚ

 

D3

 

QL

1

Αριθ.

Η επιχείρηση χρησιμοποιεί εξωτερική υπηρεσία παροχής συμβουλών

 

D4

 

QL

1

Αριθ.

Η επιχείρηση εφαρμόζει τακτικά τυπικές διαδικασίες με στόχο την αξιολόγηση των μελλοντικών αναγκών της σε δεξιότητες

 

D5

 

QL

1

Αριθ.

Διεξάγει τυποποιημένες συνεντεύξεις με τους υπαλλήλους της με στόχο τον καθορισμό των ειδικών αναγκών κατάρτισης των απασχολουμένων

 

D6

 

QL

1

Αριθ.

Ο σχεδιασμός της ΣΕΚ στην επιχείρηση οδήγησε σε κάποιο γραπτό σχέδιο ή πρόγραμμα κατάρτισης

 

D7

 

QL

1

Αριθ.

Ετήσιος προϋπολογισμός κατάρτισης, που περιλαμβάνει πρόβλεψη για ΣΕΚ

 

D8

 

QL

1

Αριθ.

Μετριέται ο βαθμός ικανοποίησης των συμμετασχόντων σε κατάρτιση μετά την ολοκλήρωσή της

 

D9

 

QL

1

Αριθ.

Οι καταρτιζόμενοι αξιολογούνται μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσον έχουν αποκτηθεί οι επιθυμητές δεξιότητες

 

D10

 

QL

1

Αριθ.

Η επιχείρηση αξιολογεί την εργασιακή συμπεριφορά και την αλλαγή στις επιδόσεις των συμμετασχόντων μετά την κατάρτιση

 

D11

 

QL

1

Αριθ.

Μετριέται ο αντίκτυπος της κατάρτισης στις επιδόσεις της επιχείρησης με τη χρήση δεικτών

 

D12

 

QL

1

Αριθ.

Εθνικές, κλαδικές ή άλλες συμφωνίες μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, που επηρέασαν τα σχέδια, τις πολιτικές και τις πρακτικές ΣΕΚ

 

D13

 

QL

1

Αριθ.

Ύπαρξη επίσημης δομής

 

D13a

 

QL

1

Αριθ.

Ρόλος της επίσημης δομής — Καθορισμός στόχων και προτεραιοτήτων για τις δραστηριότητες ΣΕΚ

 

D13b

 

QL

1

Αριθ.

Ρόλος της επίσημης δομής — Καθορισμός των κριτηρίων για την επιλογή του πληθυσμού-στόχου που θα πρέπει να συμμετάσχει στη ΣΕΚ

 

D13c

 

QL

1

Αριθ.

Ρόλος της επίσημης δομής — Το αντικείμενο της δραστηριότητας ΣΕΚ

 

D13d

 

QL

1

Αριθ.

Ρόλος της επίσημης δομής — Η διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού που συνδέεται με τη ΣΕΚ

 

D13e

 

QL

1

Αριθ.

Ρόλος της επίσημης δομής — Η διαδικασία για την επιλογή εξωτερικών φορέων παροχής ΣΕΚ

 

D13f

 

QL

1

Αριθ.

Ρόλος της επίσημης δομής — Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της κατάρτισης

 

D14a

 

QL

1

Αριθ.

Συμβουλευτική υπηρεσία με κρατική χρηματοδότηση που έχει ως ρόλο να εντοπίζει τις ανάγκες κατάρτισης ή/και να αναπτύσσει σχέδια κατάρτισης

 

D14b

 

QL

1

Αριθ.

Χρηματικές επιχορηγήσεις για τη μείωση του κόστους κατάρτισης των απασχολουμένων

 

D14c

 

QL

1

Αριθ.

Φοροαπαλλαγές για τις δαπάνες κατάρτισης απασχολουμένων

 

D14d

 

QL

1

Αριθ.

Διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι οι εκπαιδευτές διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα (π.χ. εθνικά μητρώα, αξιολόγηση κ.λπ.)

 

D14e

 

QL

1

Αριθ.

Προβλέπονται αναγνωρισμένα πρότυπα και πλαίσια τυπικών προσόντων και πιστοποίησης

 

D15a

 

QL

1

Αριθ.

Το υψηλό κόστος των κύκλων μαθημάτων ΣΕΚ

Το πολύ 3 — χωρίς ιεράρχηση

D15b

 

QL

1

Αριθ.

Η έλλειψη κατάλληλων κύκλων μαθημάτων ΣΕΚ στην αγορά

Το πολύ 3 — χωρίς ιεράρχηση

D15c

 

QL

1

Αριθ.

Είναι δύσκολο να αξιολογηθούν οι ανάγκες της επιχείρησης όσον αφορά τη ΣΕΚ

Το πολύ 3 — χωρίς ιεράρχηση

D15d

 

QL

1

Αριθ.

Πραγματοποιήθηκε σημαντική προσπάθεια κατάρτισης σε κάποιο παρελθόν έτος

Το πολύ 3 — χωρίς ιεράρχηση

D15e

 

QL

1

Αριθ.

Ο μεγάλος φόρτος εργασίας και ο περιορισμένος χρόνος που διέθεταν οι απασχολούμενοι

Το πολύ 3 — χωρίς ιεράρχηση

D15f

 

QL

1

Αριθ.

Το σημερινό επίπεδο κατάρτισης ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιχείρησης

Το πολύ 3 — χωρίς ιεράρχηση

D15g

 

QL

1

Αριθ.

Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην αρχική επαγγελματική κατάρτιση (ΑΕΚ) παρά στη ΣΕΚ

Το πολύ 3 — χωρίς ιεράρχηση

D15h

 

QL

1

Αριθ.

Άλλοι λόγοι

Το πολύ 3 — χωρίς ιεράρχηση

E1a

 

QL

1

Αριθ.

Οι υφιστάμενες δεξιότητες και γνώσεις ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες της επιχείρησης

Το πολύ 3 — χωρίς ιεράρχηση

E1b

 

QL

1

Αριθ.

Η στρατηγική της επιχείρησης είναι να προσλαμβάνει κατά προτίμηση άτομα με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις

Το πολύ 3 — χωρίς ιεράρχηση

E1c

 

QL

1

Αριθ.

Ήταν δύσκολο για την επιχείρηση να αξιολογήσει τις ανάγκες της όσον αφορά τη ΣΕΚ

Το πολύ 3 — χωρίς ιεράρχηση

E1d

 

QL

1

Αριθ.

Η έλλειψη κατάλληλων κύκλων μαθημάτων ΣΕΚ στην αγορά

Το πολύ 3 — χωρίς ιεράρχηση

E1e

 

QL

1

Αριθ.

Το κόστος των κύκλων μαθημάτων ΣΕΚ ήταν πολύ υψηλό για την επιχείρηση

Το πολύ 3 — χωρίς ιεράρχηση

E1f

 

QL

1

Αριθ.

Η επιχείρηση προτίμησε να δώσει έμφαση στην ΑΕΚ παρά στη ΣΕΚ

Το πολύ 3 — χωρίς ιεράρχηση

E1g

 

QL

1

Αριθ.

Πραγματοποιήθηκε επένδυση στη ΣΕΚ σε κάποιο παρελθόν έτος και δεν χρειάστηκε να επαναληφθεί το 2005

Το πολύ 3 — χωρίς ιεράρχηση

E1h

 

QL

1

Αριθ.

Οι απασχολούμενοι δεν διέθεταν χρόνο για να συμμετάσχουν σε ΣΕΚ

Το πολύ 3 — χωρίς ιεράρχηση

E1i

 

QL

1

Αριθ.

Άλλοι λόγοι

Το πολύ 3 — χωρίς ιεράρχηση

F1tot05

Βασική

QT

6

Αριθ.

Συνολικός αριθμός συμμετασχόντων σε ΑΕΚ στην επιχείρηση το 2005

Βασική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές ούτε κατά τεκμήριο υπολογισμοί

F1m05

 

QT

6

Αριθ.

Συνολικός αριθμός ανδρών που παρακολούθησαν ΑΕΚ στην επιχείρηση το 2005

 

F1f05

 

QT

6

Αριθ.

Συνολικός αριθμός γυναικών που παρακολούθησαν ΑΕΚ στην επιχείρηση το 2005

 

F2aflag

 

QL

1

Αριθ.

Σηματοδότης — Ατομικό κόστος εργασίας για ΑΕΚ

 

F2a

 

QT

10

Αριθ.

Κόστος ΑΕΚ — Κόστος εργασίας ατόμων εγγεγραμμένων σε δραστηριότητα ΑΕΚ

Σε ευρώ

F2bflag

 

QL

1

Αριθ.

Σηματοδότης — Άλλο κόστος ΑΕΚ

 

F2b

 

QT

10

Αριθ.

Κόστος ΑΕΚ — Άλλο κόστος — Δίδακτρα κατάρτισης, οδοιπορικά, μέσα διδασκαλίας, κόστος κέντρων κατάρτισης κ.λπ.

Σε ευρώ

F2cflag

 

QL

1

Αριθ.

Σηματοδότης — Κόστος εργασίας εκπαιδευτή ΑΕΚ ή μέντορα

Προαιρετική μεταβλητή

F2c

 

QT

10

Αριθ.

Κόστος ΑΕΚ — Κόστος εργασίας εκπαιδευτών ΑΕΚ ή μεντόρων

Προαιρετική μεταβλητή — Σε ευρώ

F3aflag

 

QL

1

Αριθ.

Σηματοδότης — Εισφορές για ΑΕΚ

 

F3a

 

QT

10

Αριθ.

Εισφορές για ΑΕΚ

Σε ευρώ

F3bflag

 

QL

1

Αριθ.

Σηματοδότης — Έσοδα ΑΕΚ

 

F3b

 

QT

10

Αριθ.

Έσοδα ΑΕΚ

Σε ευρώ

F2tot

Σημαντική

QT

10

Αριθ.

Συνολικό κόστος ΑΕΚ (F2b + F3a – F3b)

Σημαντική μεταβλητή — Δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές — Σε ευρώ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΔΕΙΓΜΑ

1.

Το στατιστικό μητρώο επιχειρήσεων (ΣΜΕ) που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2186/93 του Συμβουλίου (1) αποτελεί φυσιολογικά την κύρια πηγή του πλαισίου δειγματοληψίας. Από το πλαίσιο αυτό λαμβάνεται ένα εθνικά αντιπροσωπευτικό, στρωματοποιημένο, πιθανοθεωρητικό δείγμα επιχειρήσεων.

2.

Το δείγμα στρωματοποιείται κατά NACE και κατηγορίες μεγέθους σύμφωνα με τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές:

20 κατηγορίες της NACE αναθ.1.1 [Γ, Δ (15-16, 17-19, 21-22, 23-26, 27-28, 29-33, 34-35, 20 + 36-37), E, ΣΤ, Ζ (50, 51, 52), H, Θ (60-63, 64), Ι (65-66, 67), K + O]

3 κατηγορίες μεγέθους επιχειρήσεων, βάσει του αριθμού των απασχολουμένων: (10-49) (50-249) (250 και άνω).

3.

Οι διαστάσεις του δείγματος υπολογίζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μέγιστο μήκος ημιδιαστήματος εμπιστοσύνης επιπέδου 95 % η τιμή 0,2 για τις εκτιμώμενες παραμέτρους, οι οποίες αποτελούν ποσοστό των «επιχειρήσεων που προσφέρουν κατάρτιση» (λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού μη απάντησης στο δείγμα) για καθένα από τα 60 στρωματοποιημένα στοιχεία που εντοπίζονται παραπάνω.

4.

Για τον καθορισμό του μεγέθους του δείγματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ακόλουθος τύπος:

nh = 1/[c2 . teh + 1/Nh] / rh

όπου:

nh

=

ο αριθμός μονάδων του δείγματος στο τετραγωνίδιο του στρώματος, h

rh

=

το προβλεπόμενο ποσοστό απάντησης στο τετραγωνίδιο του στρώματος, h

c

=

το μέγιστο μήκος του ημιδιαστήματος εμπιστοσύνης

teh

=

το προβλεπόμενο ποσοστό επιχειρήσεων που προσφέρουν κατάρτιση στο τετραγωνίδιο του στρώματος, h

Nh

=

ο συνολικός αριθμός επιχειρήσεων (που προσφέρουν και που δεν παρέχουν κατάρτιση) στο τετραγωνίδιο του στρώματος, h


(1)  ΕΕ L 196 της 5.8.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Αρχές υπολογισμού κατά τεκμήριο και στάθμισης των εγγραφών δεδομένων

Οι χώρες λαμβάνουν κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για τη μείωση του ποσοστού μη απάντησης σε επίπεδο σημείου και μονάδας. Πριν από τον υπολογισμό κατά τεκμήριο οι χώρες καταβάλλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για να χρησιμοποιήσουν άλλες πηγές δεδομένων.

Οι βασικές μεταβλητές, για τις οποίες δεν επιτρέπονται ελλείπουσες τιμές ούτε υπολογισμοί κατά τεκμήριο είναι οι εξής:

A1, A2tot05, B1a, B1b, B2aflag, B2bflag, B2cflag, B2dflag, B2eflag, F1tot05.

Οι σημαντικές μεταβλητές, για τις οποίες θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποφεύγονται οι «ελλείπουσες τιμές» και για τις οποίες συνιστάται ο υπολογισμός κατά τεκμήριο, είναι οι εξής:

A2tot04, A4, A5, C1tot, C3tot, C4tot, C7sub, C7tot, PAC, F2tot.

Σε περίπτωση μη απάντησης σε επίπεδο σημείου συνιστάται ο υπολογισμός κατά τεκμήριο στο πλαίσιο των ακόλουθων γενικών ορίων (οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να χρησιμοποιούν την επαγγελματική τους κρίση κατά την εφαρμογή αυτών των κανόνων):

1.

Όταν μια εγγραφή δεδομένων περιέχει απαντήσεις για λιγότερες από το 50 % των μεταβλητών της, θεωρείται φυσιολογικά ως μη απάντηση σε επίπεδο μονάδας.

2.

Για ένα τετραγωνίδιο NACE/μεγέθους, δεν επιτρέπονται υπολογισμοί κατά τεκμήριο εάν περισσότερες από το 50 % των επιχειρήσεων που απαντούν έχουν ελλείποντα στοιχεία για περισσότερες από το 25 % των ποσοτικών μεταβλητών.

3.

Για ένα τετραγωνίδιο NACE/μεγέθους, δεν εφαρμόζονται υπολογισμοί κατά τεκμήριο για μια ποσοτική μεταβλητή εάν το ποσοστό των επιχειρήσεων που απαντούν για τη συγκεκριμένη μεταβλητή είναι κάτω του 50 %.

4.

Για ένα τετραγωνίδιο NACE/μεγέθους, δεν εφαρμόζονται υπολογισμοί κατά τεκμήριο για μια ποιοτική μεταβλητή εάν το ποσοστό των επιχειρήσεων που απαντούν για τη συγκεκριμένη μεταβλητή είναι κάτω του 80 %.

Οι ποσοτικές και οι ποιοτικές μεταβλητές προσδιορίζονται στο παράρτημα 1.

Απομάκρυνση από τις παραπάνω αρχές τεκμηριώνεται και αιτιολογείται πλήρως στην εθνική έκθεση ποιότητας.

Τα κράτη μέλη υπολογίζουν και διαβιβάζουν ένα συντελεστή στάθμισης που θα πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε εγγραφή δεδομένων μαζί με τυχόν βοηθητικές μεταβλητές, οι οποίες έχουν ενδεχομένως χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του εν λόγω συντελεστή. Οι βοηθητικές αυτές μεταβλητές θα πρέπει να καταγράφονται ως μεταβλητές EXTRA1, EXTRA2, EXTRA3, κατά περίπτωση. Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για τον καθορισμό των συντελεστών στάθμισης αναφέρεται αναλυτικά στην έκθεση ποιότητας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Μορφότυπο αρχείου δεδομένων και κανόνες διαβίβασης

Τα δεδομένα διαβιβάζονται στην Επιτροπή (Eurostat) σε ηλεκτρονική μορφή με μια εφαρμογή λογισμικού ασφαλούς διαβίβασης δεδομένων (STADIUM/EDAMIS) που θα διατεθεί από την Επιτροπή (Eurostat).

Οι χώρες διαβιβάζουν στην ESTAT δύο σύνολα δεδομένων που έχουν ελεγχθεί:

α)

Το σύνολο δεδομένων πριν από τον κατά τεκμήριο υπολογισμό, αφού γίνει ένας προκαταρκτικός έλεγχος.

β)

Το πλήρως ελεγμένο σύνολο δεδομένων μετά τον κατά τεκμήριο υπολογισμό.

Και τα δύο σύνολα δεδομένων περιέχουν τις μεταβλητές που προσδιορίζονται στο παράρτημα 1.

Και τα δύο αρχεία υποβάλλονται σε μορφότυπο comma separated variable (.csv). Η πρώτη εγγραφή σε κάθε αρχείο είναι εγγραφή κεφαλίδας (header) που περιέχει τις «ονομασίες των μεταβλητών» όπως ορίζονται στο παράρτημα 1. Οι επόμενες εγγραφές αναφέρουν αναλυτικά τις τιμές αυτών των μεταβλητών για κάθε επιχείρηση που απαντά.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1.   ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εφαρμογή της έρευνας και βαθμός στον οποίο οι στατιστικές καλύπτουν τις υπάρχουσες και τις δυνητικές ανάγκες των χρηστών.

Περιγραφή και ταξινόμηση των χρηστών.

Επιμέρους ανάγκες κάθε ομάδας χρηστών.

Αξιολόγηση του εάν και κατά πόσον οι προαναφερόμενες ανάγκες ικανοποιήθηκαν.

2.   ΑΚΡΙΒΕΙΑ

2.1.   Σφάλματα δειγματοληψίας

Περιγραφή του σχεδίου δείγματος και του δείγματος που χρησιμοποιήθηκε.

Περιγραφή του υπολογισμού των τελικών συντελεστών στάθμισης, συμπεριλαμβανομένων του μοντέλου μη απάντησης και των βοηθητικών μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν.

Εκτιμήτρια που χρησιμοποιήθηκε, π.χ. εκτιμήτρια Horvitz–Thompson.

Διασπορά των εκτιμήσεων βάσει των στρωμάτων του δείγματος.

Λογισμικό εκτίμησης της διασποράς.

Συγκεκριμένα, πρέπει να υποβληθεί περιγραφή των βοηθητικών μεταβλητών ή των πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν για να επανυπολογιστούν οι τελικοί συντελεστές στάθμισης στο πλαίσιο της Eurostat, αφού αυτό χρειάζεται για την εκτίμηση της διασποράς.

Σε περίπτωση ανάλυσης του στοιχείου της μη απάντησης, περιγραφή των αποκλίσεων που παρατηρούνται στο δείγμα καθώς και των αποτελεσμάτων.

Πίνακες που πρέπει να παρασχεθούν (κατά NACE και τάξεις μεγέθους, σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο δειγματοληψίας):

Αριθμός επιχειρήσεων στο πλαίσιο δειγματοληψίας.

Αριθμός επιχειρήσεων στο δείγμα.

Πίνακες που πρέπει να παρασχεθούν (κατά NACE και τάξεις μεγέθους, σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο δειγματοληψίας, ωστόσο κατανομή βάσει των παρατηρούμενων χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων):

Συντελεστές διακύμανσης (1) για τις ακόλουθες σημαντικές στατιστικές.

Συνολικός αριθμός απασχολουμένων.

Συνολικός αριθμός επιχειρήσεων που προσέφεραν ΣΕΚ.

Λόγος του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων που προσέφεραν ΣΕΚ προς το συνολικό αριθμό επιχειρήσεων.

Συνολικός αριθμός επιχειρήσεων που προσέφεραν κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ.

Λόγος του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων που προσέφεραν κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ προς το συνολικό αριθμό επιχειρήσεων.

Συνολικός αριθμός απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που προσέφεραν ΣΕΚ.

Συνολικός αριθμός συμμετασχόντων σε κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ.

Λόγος του συνολικού αριθμού συμμετασχόντων σε κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ προς το συνολικό αριθμό απασχολουμένων.

Λόγος του συνολικού αριθμού συμμετασχόντων σε κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ προς το συνολικό αριθμό απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που προσέφεραν ΣΕΚ.

Συνολικό κόστος των κύκλων μαθημάτων ΣΕΚ.

Συνολικός αριθμός επιχειρήσεων που προσέφεραν ΑΕΚ.

Συνολικός αριθμός συμμετασχόντων σε ΑΕΚ.

Συνολικό κόστος της ΑΕΚ.

Λόγος του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων που προσέφεραν ΣΕΚ προς το συνολικό αριθμό επιχειρήσεων.

2.2.   Σφάλματα που δεν σχετίζονται με τη δειγματοληψία

2.2.1.   Σφάλματα κάλυψης

Περιγραφή του μητρώου που χρησιμοποιήθηκε για τη δειγματοληψία και της ποιότητάς του συνολικά.

Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μητρώο και συχνότητα επικαιροποίησής του.

Σφάλματα οφειλόμενα σε ανακολουθίες μεταξύ του πλαισίου δείγματος και του πληθυσμού–στόχου και των υποπληθυσμών-στόχων (υπερκάλυψη, πλημμελής κάλυψη, εσφαλμένες ταξινομήσεις).

Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για τη λήψη αυτών των πληροφοριών.

Σημειώσεις για την αντιμετώπιση των εσφαλμένων ταξινομήσεων.

Πίνακες που πρέπει να παρασχεθούν (κατά NACE και τάξεις μεγέθους, σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο δειγματοληψίας, ωστόσο κατανομή βάσει των παρατηρούμενων χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων):

Αριθμός επιχειρήσεων.

Λόγος του αριθμού των επιχειρήσεων για τον οποίο τα παρατηρούμενα στρώματα αντιστοιχούν στα δειγματικά στρώματα: ο αριθμός των επιχειρήσεων στα δειγματικά στρώματα. Να δηλωθεί εάν έχουν ή δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι αλλαγές δραστηριοτήτων.

2.2.2.   Σφάλματα μέτρησης

Όπου ενδείκνυται, αποτίμηση των σφαλμάτων που σημειώθηκαν στο στάδιο της συλλογής δεδομένων και τα οποία οφείλονται για παράδειγμα στα εξής:

Στο σχεδιασμό του ερωτηματολογίου (αποτελέσματα των προκαταρκτικών δοκιμών ή εργαστηριακές μέθοδοι· στρατηγική υποβολής ερωτήσεων) – το ερωτηματολόγιο πρέπει να επισυνάπτεται ως παράρτημα.

Στη μονάδα αναφοράς/στην επιχείρηση που απάντησε (αντιδράσεις των απαντησάντων):

Σε σφάλματα μνήμης.

Σε έλλειψη προσοχής εκ μέρους των απαντησάντων.

Σε επίδραση της ηλικίας, της μόρφωσης κ.λπ.

Σε σφάλματα κατά τη συμπλήρωση των εντύπων.

Στο πληροφοριακό σύστημα του απαντήσαντος και στη χρήση διοικητικών αρχείων (αντιστοιχία μεταξύ διοικητικής έννοιας και έννοιας σύμφωνα με την έρευνα, π.χ. περίοδος αναφοράς, διαθεσιμότητα ατομικών δεδομένων).

Στη μέθοδο συλλογής των δεδομένων (σύγκριση διαφορετικών μεθόδων συλλογής δεδομένων).

Στα χαρακτηριστικά και στη συμπεριφορά του ερευνητή.

Στα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά.

Στους διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης του ερωτηματολογίου.

Στη διαφορετική βοήθεια που έλαβαν οι απαντήσαντες.

Σε συγκεκριμένες μελέτες ή τεχνικές αξιολόγησης αυτών των σφαλμάτων.

Στις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για τη μείωση των σφαλμάτων αυτού του είδους.

Στον αναλυτικό σχολιασμό των προβλημάτων που συνάντησαν οι απαντήσαντες με το ερωτηματολόγιο στο σύνολό του ή με μεμονωμένες ερωτήσεις του (σχόλια για όλες τις μεταβλητές).

Στην περιγραφή και αξιολόγηση των μέτρων που εφαρμόστηκαν για να εξασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των δεδομένων για τους «συμμετάσχοντες» και για να εξασφαλιστεί ότι δε συλλέχθηκαν δεδομένα για τους «συμμετάσχοντες κατά δράση κατάρτισης».

2.2.3.   Σφάλματα επεξεργασίας

Περιγραφή της διαδικασίας επεξεργασίας των δεδομένων.

Σύστημα επεξεργασίας και εργαλεία που χρησιμοποιούνται.

Σφάλματα που οφείλονται στην κωδικοποίηση, στην επεξεργασία, στη στάθμιση και στην πινακοποίηση κ.λπ.

Έλεγχοι ποιότητας στο μακροεπίπεδο/μικροεπίπεδο.

Ανάλυση των διορθώσεων και των αποτυχημένων επεξεργασιών σε ελλείπουσες τιμές, σφάλματα και ανωμαλίες.

2.2.4.   Σφάλματα μη απάντησης

Περιγραφή των μέτρων που εφαρμόστηκαν για μια «δεύτερη επαφή».

Ποσοστά απάντησης σε επίπεδο μονάδας και σημείου.

Αποτίμηση της μη απάντησης σε επίπεδο μονάδας.

Αποτίμηση της μη απάντησης σε επίπεδο σημείου.

Πλήρης έκθεση σχετικά με τις διαδικασίες υπολογισμού κατά τεκμήριο, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για τον κατά τεκμήριο υπολογισμό ή/και την επαναστάθμιση.

Μεθοδολογικές σημειώσεις και αποτελέσματα της ανάλυσης της μη απάντησης ή άλλες μέθοδοι για την αποτίμηση της μη απάντησης.

Πίνακες που πρέπει να παρασχεθούν (κατά NACE και τάξεις μεγέθους, σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο δειγματοληψίας, ωστόσο κατανομή βάσει των παρατηρούμενων χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων):

Ποσοστά απάντησης σε επίπεδο μονάδας (2).

Ποσοστά απάντησης σε επίπεδο σημείου (3) για τα ακόλουθα επί του συνόλου των απαντησάντων.

Συνολικός αριθμός ωρών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν ως συνάρτηση του συνόλου των απαντησάντων.

Συνολικό κόστος εργασίας ως συνάρτηση του συνόλου των απαντησάντων.

Ποσοστά απάντησης σε επίπεδο σημείου για τα ακόλουθα σε σχέση με τον αριθμό των επιχειρήσεων που προσφέρουν κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ.

Κύκλοι μαθημάτων ΣΕΚ κατά συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες ως συνάρτηση των επιχειρήσεων που προσφέρουν κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ.

Συνολικός αριθμός συμμετασχόντων στα μαθήματα, άνδρες, γυναίκες ως συνάρτηση των επιχειρήσεων που προσφέρουν κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ.

Συνολικός αριθμός ωρών που αφιερώθηκαν σε κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ, άνδρες, γυναίκες ως συνάρτηση των επιχειρήσεων που προσφέρουν κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ.

Συνολικός αριθμός ωρών που αφιερώθηκαν σε κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ, εσωτερικής και εξωτερικής διαχείρισης, ως συνάρτηση των επιχειρήσεων που προσφέρουν κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ.

Συνολικό κόστος των κύκλων μαθημάτων ΣΕΚ ως συνάρτηση των επιχειρήσεων που προσφέρουν κύκλους μαθημάτων ΣΕΚ.

Ποσοστά απάντησης σε επίπεδο σημείου για τα ακόλουθα σε σχέση με τον αριθμό των επιχειρήσεων που προσφέρουν κύκλους μαθημάτων ΑΕΚ.

Συνολικό κόστος της ΑΕΚ ως συνάρτηση των επιχειρήσεων που προσφέρουν ΑΕΚ.

3.   ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ

Πίνακας των ημερομηνιών κατά τις οποίες ξεκίνησαν και περατώθηκαν καθεμία από τις ακόλουθες φάσεις του σχεδίου.

Συλλογή δεδομένων.

Αποστολή των ερωτηματολογίων.

Υπενθυμίσεις και παρακολούθηση της συνέχειας.

Συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο.

Έλεγχος και επεξεργασία των δεδομένων.

Συνακόλουθη επικύρωση και υπολογισμός κατά τεκμήριο.

Έρευνα μη απάντησης (εάν χρειάζεται).

Εκτιμήσεις.

Διαβίβαση δεδομένων στην Eurostat.

Διάδοση των εθνικών αποτελεσμάτων.

4.   ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ

Ποια αποτελέσματα απεστάλησαν και θα αποσταλούν σε επιχειρήσεις.

Σύστημα διάδοσης των αποτελεσμάτων.

Αντίγραφο τυχόν μεθοδολογικών εγγράφων σε σχέση με τις στατιστικές που έχουν παρασχεθεί.

5.   ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ

Εφόσον κρίνουν ότι είναι σκόπιμο και σημαντικό, οι χώρες μπορούν να σχολιάσουν.

Αποκλίσεις από το ευρωπαϊκό ερωτηματολόγιο.

Εάν η έρευνα συνδέθηκε με κάποια άλλη εθνική έρευνα.

Σε ποιο βαθμό πραγματοποιήθηκε η έρευνα με βάση υφιστάμενα δεδομένα από μητρώα.

Ορισμοί και συστάσεις.

6.   ΣΥΝΟΧΗ

Σύγκριση στατιστικών για το ίδιο φαινόμενο ή σημείο από άλλες έρευνες ή πηγές.

Αξιολόγηση της συνοχής με τις στατιστικές διάρθρωσης επιχειρήσεων για τον αριθμό των απασχολουμένων ως συνάρτηση της NACE και της ομάδας μεγέθους.

Αξιολόγηση της συνοχής της κατανομής των ηλικιακών ομάδων των απασχολουμένων (A3a,A3b,A3c) με άλλες εθνικές πηγές δεδομένων ως συνάρτηση της NACE και της ομάδας μεγέθους (εάν υπάρχουν).

Αξιολόγηση της συνοχής της κατανομής των ηλικιακών ομάδων των συμμετασχόντων (C2a,C2b,C2c) με άλλες εθνικές πηγές δεδομένων ως συνάρτηση της NACE και της ομάδας μεγέθους (εάν υπάρχουν).

Πίνακες που πρέπει να παρασχεθούν (κατά NACE και τάξεις μεγέθους, σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο δειγματοληψίας, ωστόσο κατανομή βάσει των παρατηρούμενων χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων):

Αριθμός απασχολουμένων σύμφωνα με τις στατιστικές διάρθρωσης επιχειρήσεων [«ΣΔΕ» στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2700/98 της Επιτροπής (4) — κωδικός 16 11 0].

Αριθμός απασχολουμένων σύμφωνα με την έρευνα CVTS3.

Ποσοστό διαφορών (ΣΔΕ — CVTS3)/ΣΔΕ.

Αριθμός απασχολουμένων σε κάθε ηλικιακή ομάδα A3a,A3b,A3c.

Αριθμός απασχολουμένων για κάθε ηλικιακή ομάδα σύμφωνα με άλλη πηγή.

Ποσοστό διαφορών (A3x — άλλη εθνική πηγή για την A3x)/A3x (όπου x = a, b, c).

Αριθμός συμμετασχόντων σε ΣΕΚ για κάθε ηλικιακή ομάδα C2a,C2b,C2c.

Αριθμός συμμετασχόντων σε ΣΕΚ για κάθε ηλικιακή ομάδα σύμφωνα με άλλη πηγή.

Ποσοστό συμμετασχόντων σε ΣΕΚ (C2x — άλλη εθνική πηγή για τη C2x)/C2x (όπου x = a, b, c).

7.   ΦΟΡΤΟΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

Ανάλυση του φόρτου και των οφελών σε εθνικό επίπεδο εξετάζοντας, για παράδειγμα, τα εξής:

Μέσος χρόνος απάντησης σε κάθε ερωτηματολόγιο.

Προβληματικές ερωτήσεις και μεταβλητές.

Ποιες μεταβλητές ήταν χρησιμότερες/λιγότερο χρήσιμες για την περιγραφή της ΣΕΚ στο εθνικό επίπεδο.

Εκτιμώμενη ή πραγματική ικανοποίηση των χρηστών δεδομένων στο εθνικό επίπεδο.

Διαφορετικός φόρτος για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.

Προσπάθειες για τη μείωση του φόρτου.


(1)  Ο συντελεστής διακύμανσης είναι ο λόγος της τετραγωνικής ρίζας της διακύμανσης της εκτιμήτριας συνάρτησης προς την αναμενόμενη τιμή. Εκτιμάται με το λόγο της τετραγωνικής ρίζας της εκτίμησης της δειγματικής διασποράς προς την εκτιμώμενη τιμή. Η εκτίμηση της δειγματικής διασποράς πρέπει να λαμβάνει υπόψη το σχεδιασμό δείγματος και τις μεταβολές στρωμάτων.

(2)  Το ποσοστό απάντησης σε επίπεδο μονάδας είναι ο λόγος του αριθμού των απαντησάντων εντός πεδίου προς τον αριθμό των ερωτηματολογίων που έχουν αποσταλεί στον επιλεγμένο πληθυσμό.

(3)  Το ποσοστό απάντησης σε επίπεδο σημείου για μια μεταβλητή είναι ο λόγος του αριθμού των διαθέσιμων δεδομένων προς τον αριθμό των διαθέσιμων δεδομένων και των δεδομένων που λείπουν (που ισούται με τον αριθμό των απαντησάντων εντός πεδίου).

(4)  ΕΕ L 344 της 18.12.1998, σ. 49· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1670/2003 (ΕΕ L 244 της 29.9.2003, σ. 74).


4.2.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 32/34


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 199/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Φεβρουαρίου 2006

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 466/2001 για τον καθορισμό μέγιστων τιμών ανοχής για ορισμένες προσμείξεις στα τρόφιμα όσον αφορά τις διοξίνες και τα παρόμοια με τις διοξίνες πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 315/93 του Συμβουλίου, της 8ης Φεβρουαρίου 1993, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τις προσμείξεις των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 466/2001 της Επιτροπής (2) ορίζει τις μέγιστες τιμές ανοχής για ορισμένες προσμείξεις στα τρόφιμα.

(2)

Ο όρος «διοξίνες», όπως αναφέρεται στον εν λόγω κανονισμό, καλύπτει μια ομάδα 75 πολυχλωριωμένων διβενζο-παρα-διοξινών (PCDD) και 135 πολυχλωριωμένων διβενζοφουρανίων (PCDF), 17 από τις οποίες παρουσιάζουν τοξικολογικό ενδιαφέρον. Τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB) είναι μια ομάδα 209 διαφορετικών ομοειδών ουσιών, οι οποίες μπορούν να διαιρεθούν σε δύο υποομάδες ανάλογα με τις τοξικολογικές τους ιδιότητες: ορισμένες από αυτές τις ουσίες, περιορισμένες σε αριθμό, εμφανίζουν τοξικολογικές ιδιότητες συναφείς με εκείνες των διοξινών και ονομάζονται συνεπώς «παρόμοια με τις διοξίνες PCB». Η πλειονότητα δεν εμφανίζει τοξικότητα παρόμοια με εκείνη των διοξινών, αλλά έχει διαφορετικά τοξικολογικά χαρακτηριστικά.

(3)

Κάθε ομοειδής ουσία της ομάδας των διοξινών ή των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB παρουσιάζει διαφορετικό επίπεδο τοξικότητας. Για να γίνει δυνατός ο υπολογισμός της συνολικής τοξικότητας των διαφόρων αυτών ομοειδών ουσιών, καθιερώθηκε η έννοια των συντελεστών τοξικής ισοδυναμίας (TEF), προκειμένου να διευκολυνθεί η αξιολόγηση του κινδύνου και ο ρυθμιστικός έλεγχος. Αυτό σημαίνει ότι τα αναλυτικά αποτελέσματα που αφορούν όλες τις μεμονωμένες ομοειδείς ουσίες της ομάδας των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB, εκφράζονται με βάση μια ενιαία μετρήσιμη μονάδα, το «ισοδύναμο τοξικότητας TCDD» (TEQ).

(4)

Στις 30 Μαΐου 2001, η επιστημονική επιτροπή τροφίμων (ΕΕΤ) εξέδωσε γνωμοδότηση με θέμα την αξιολόγηση του κινδύνου όσον αφορά τις διοξίνες και τα παρόμοια με τις διοξίνες PCB στα τρόφιμα, με την οποία επικαιροποιεί τη γνωμοδότηση που είχε εκδώσει στις 22 Νοεμβρίου 2000 για το ίδιο θέμα, βάσει νέων επιστημονικών στοιχείων που έγιναν γνωστά ύστερα από την έκδοση της πρώτης αυτής γνωμοδότησης (3). Η ΕΕΤ όρισε ως ανεκτό όριο εβδομαδιαίας πρόσληψης (ΑΟΕΠ) για τις διοξίνες και τα παρόμοια με τις διοξίνες PCB τα 14 pg WHO-TEQ/kg σωματικού βάρους. Οι εκτιμήσεις της έκθεσης δείχνουν ότι σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού της Κοινότητας προσλαμβάνει μέσω των τροφών ποσότητες που υπερβαίνουν το ΑΟΕΠ. Ορισμένες ομάδες του πληθυσμού σε μερικές χώρες ενδέχεται να εκτίθενται σε μεγαλύτερο κίνδυνο λόγω των διατροφικών συνηθειών τους.

(5)

Από τοξικολογική άποψη, οποιαδήποτε μέγιστη τιμή καθοριστεί πρέπει να ισχύει τόσο για τις διοξίνες όσο και για τα παρόμοια με τις διοξίνες PCB. Όμως το 2001 είχαν καθοριστεί μέγιστες τιμές ανοχής μόνον για τις διοξίνες και όχι για τα παρόμοια με τις διοξίνες PCB, δεδομένων των πολύ περιορισμένων στοιχείων που υπήρχαν την εποχή εκείνη όσον αφορά τη διάδοση των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB. Εν τω μεταξύ, ωστόσο, έγιναν διαθέσιμα περισσότερα στοιχεία σχετικά με την παρουσία των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB.

(6)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 466/2001, η Επιτροπή επρόκειτο να αναθεωρήσει τις διατάξεις περί διοξινών με βάση τα νέα στοιχεία σχετικά με την παρουσία διοξινών και παρόμοιων με τις διοξίνες PCB και ειδικότερα με σκοπό να περιληφθούν τα παρόμοια με τις διοξίνες PCB στις τιμές που πρόκειται να καθοριστούν.

(7)

Όλες οι επιχειρήσεις στην αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών πρέπει να εξακολουθήσουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια και να λαμβάνουν κάθε δυνατό μέτρο προκειμένου να περιορίζονται οι διοξίνες και τα PCB που απαντώνται στις ζωοτροφές και τα τρόφιμα. Στο θέμα αυτό, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 466/2001 προβλέπει ότι οι μέγιστες τιμές ανοχής που ισχύουν θα αναθεωρηθούν περαιτέρω το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2006, με σκοπό τη σημαντική μείωση των μέγιστων τιμών και πιθανότατα τον καθορισμό μέγιστων τιμών για άλλα τρόφιμα. Δεδομένου του χρόνου που απαιτείται για την απόκτηση επαρκών στοιχείων παρακολούθησης ώστε να καθοριστούν αυτές οι σημαντικά χαμηλότερες τιμές, πρέπει να παραταθεί το χρονικό αυτό περιθώριο.

(8)

Προτείνεται να καθοριστούν μέγιστες τιμές ανοχής για το σύνολο των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB, εκφραζόμενο σε τοξικά ισοδύναμα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) με την εφαρμογή των συντελεστών τοξικής ισοδυναμίας (WHO-TEF), λόγω του ότι αυτή είναι η πλέον ενδεδειγμένη προσέγγιση από τοξικολογική άποψη. Για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση, οι υπάρχουσες τιμές για τις διοξίνες πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν για μια μεταβατική περίοδο, παράλληλα με τις νέες καθορισμένες τιμές ανοχής για το σύνολο των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB. Στη διάρκεια της περιόδου αυτής, τα τρόφιμα που αναφέρονται στο τμήμα 5 του παραρτήματος I πρέπει να συμμορφώνονται με τις μέγιστες τιμές για τις διοξίνες και με τις μέγιστες τιμές για το σύνολο των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008 θα έχει εξεταστεί το θέμα της κατάργησης των ξεχωριστών μέγιστων τιμών ανοχής για τις διοξίνες.

(9)

Έχει πρωτεύουσα σημασία τα αποτελέσματα των αναλύσεων να καταγράφονται και να ερμηνεύονται κατά τρόπο ομοιόμορφο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμονισμένη εφαρμογή των κανόνων σε όλη την Κοινότητα. Η οδηγία 2002/69/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 2002, για τον καθορισμό των μεθόδων δειγματοληψίας και των μεθόδων ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των διοξινών και τον προσδιορισμό των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB στα τρόφιμα (4), προβλέπει ότι μία παρτίδα θα πρέπει να θεωρείται ως μη συμμορφούμενη με τη θεσμοθετημένη μέγιστη τιμή, εάν το αποτέλεσμα των αναλύσεων, το οποίο έχει επιβεβαιωθεί με μια δεύτερη ανάλυση και υπολογίζεται ως η μέση τιμή τουλάχιστον δύο διαφορετικών προσδιορισμών, υπερβαίνει τη μέγιστη τιμή πέραν κάθε λογικής αμφιβολίας, λαμβανομένης υπόψη της αβεβαιότητας των μετρήσεων. Μπορούν να εφαρμοστούν διαφορετικές διαδικασίες για την εκτίμηση της αβεβαιότητας των μετρήσεων (5).

(10)

Για να ενθαρρυνθεί μια προδραστική προσέγγιση για τη μείωση των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, η σύσταση 2002/201/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2002, για τη μείωση της παρουσίας διοξινών, φουρανίων και πολυχλωριωμένων διφαινυλίων στις ζωοτροφές και στα τρόφιμα (6), καθόρισε επίπεδα δράσης. Τα εν λόγω επίπεδα δράσης αποτελούν εργαλείο για τις αρμόδιες αρχές και τις επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών, για την επισήμανση των περιπτώσεων εκείνων στις οποίες είναι σκόπιμο να προσδιοριστεί η πηγή μόλυνσης και να ληφθούν μέτρα για τη μείωση ή την εξάλειψή της. Λόγω του ότι οι πηγές των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB διαφέρουν, πρέπει να καθοριστούν ξεχωριστά επίπεδα δράσης, αφενός για τις διοξίνες και αφετέρου για τα παρόμοια με τις διοξίνες PCB. Συνεπώς, η σύσταση 2002/201/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(11)

Επιτρέπονται παρεκκλίσεις στη Φινλανδία και στη Σουηδία για να θέσουν στην αγορά ψάρια που προέρχονται από τη Βαλτική και προορίζονται για κατανάλωση στην επικράτειά τους, τα οποία εμφανίζουν τιμές διοξινών υψηλότερες από εκείνες που ορίζονται στο σημείο 5.2 του τμήματος 5 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 466/2001. Τα εν λόγω κράτη μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις όσον αφορά την παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές σχετικά με διατροφικές συστάσεις. Κοινοποιούν σε ετήσια βάση στην Επιτροπή τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των τιμών των διοξινών στα ψάρια της Βαλτικής και έχουν υποβάλει εκθέσεις σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει για τη μείωση της έκθεσης του ανθρώπου στις διοξίνες από την περιοχή της Βαλτικής.

(12)

Με βάση τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, από τη Φινλανδία και τη Σουηδία, των τιμών των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB, πρέπει να παραταθεί η μεταβατική περίοδος κατά την οποία ισχύουν οι παρεκκλίσεις που επιτράπηκαν στα εν λόγω κράτη μέλη, αλλά οι παρεκκλίσεις αυτές πρέπει να περιορίζονται σε ορισμένα είδη ψαριών. Οι παρεκκλίσεις αυτές ισχύουν, αφενός, για τις μέγιστες τιμές ανοχής για τις διοξίνες και, αφετέρου, για τις μέγιστες τιμές ανοχής για το σύνολο των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB που καθορίζονται στο σημείο 5.2 του τμήματος 5 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 466/2001.

(13)

Για να εξασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών, είναι σημαντικό και αναγκαίο να περιοριστεί η έκθεση του ανθρώπου στις διοξίνες και τα παρόμοια με τις διοξίνες PCB από την κατανάλωση τροφίμων. Επειδή η μόλυνση των τροφίμων συνδέεται άμεσα με τη μόλυνση των ζωοτροφών, πρέπει να υιοθετηθεί μια συνολική προσέγγιση για τον περιορισμό της εμφάνισης των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB σε όλη την τροφική αλυσίδα, δηλαδή από τις πρώτες ύλες των ζωοτροφών μέσω των τροφοπαραγωγών ζώων έως τον άνθρωπο. Μια προδραστική προσέγγιση ακολουθείται με σκοπό την ενεργό μείωση των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB στις ζωοτροφές και τα τρόφιμα και επομένως οι μέγιστες ισχύουσες τιμές ανοχής πρέπει να αναθεωρηθούν εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος με στόχο τον καθορισμό χαμηλότερων τιμών. Συνεπώς, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008 το αργότερο θα εξεταστεί η πιθανότητα σημαντικής μείωσης των μέγιστων τιμών ανοχής για το σύνολο των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB.

(14)

Οι επιχειρήσεις τροφίμων πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για την ενίσχυση της ικανότητάς τους να αφαιρούν αποτελεσματικά τις διοξίνες, τα φουράνια και τα παρόμοια με τις διοξίνες PCB από τα έλαια θαλάσσιας προέλευσης. Η σημαντικά χαμηλότερη τιμή, η οποία θα εξεταστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008, θα βασίζεται στις τεχνικές δυνατότητες της πλέον αποτελεσματικής διαδικασίας απολύμανσης.

(15)

Όσον αφορά τον καθορισμό μέγιστων τιμών ανοχής για άλλα τρόφιμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη να καθοριστούν ειδικές χαμηλότερες μέγιστες τιμές για τις διοξίνες και τα παρόμοια με τις διοξίνες PCB σε τρόφιμα που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά, υπό το πρίσμα των στοιχείων παρακολούθησης που συγκεντρώθηκαν στη διάρκεια των προγραμμάτων των ετών 2005, 2006 και 2007 για την παρακολούθηση των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB σε τρόφιμα για βρέφη και μικρά παιδιά.

(16)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 466/2001 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(17)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 466/2001 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

Η παράγραφος 1α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1α.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, επιτρέπεται στη Φινλανδία και στη Σουηδία, για μεταβατική περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2011, να διαθέτουν στην αγορά τους σολωμό (Salmo salar), ρέγγα (Clupea harengus), λάμπρενα (Lampetra fluviatilis), πέστροφα (Salmo trutta), σαλβελίνο (Salvelinus spp) και αυγά κορέγονου (Coregonus albula) που προέρχονται από τη Βαλτική και προορίζονται για κατανάλωση στην επικράτειά τους με τιμές διοξινών ή/και τιμές για το σύνολο διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB υψηλότερες από εκείνες που καθορίζονται στο σημείο 5.2 του τμήματος 5 του παραρτήματος I, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σύστημα με το οποίο να εξασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές είναι πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με τις διατροφικές συστάσεις, όσον αφορά τους περιορισμούς στην κατανάλωση των εν λόγω ειδών ψαριών από τη Βαλτική από αναγνωρισμένες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ώστε να αποφεύγονται οι δυνητικοί κίνδυνοι για την υγεία.

Το αργότερο την 31η Μαρτίου κάθε έτους, η Φινλανδία και η Σουηδία κοινοποιούν στην Επιτροπή τα αποτελέσματα της παρακολούθησης που ασκούν στα επίπεδα των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB στα ψάρια από τη Βαλτική που αλιεύθηκαν το προηγούμενο έτος και υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν για να μειώσουν την έκθεση του ανθρώπου στις διοξίνες και στα παρόμοια με τις διοξίνες PCB από ψάρια που προέρχονται από τη Βαλτική. Η Φινλανδία και η Σουηδία εξακολουθούν να εφαρμόζουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί ότι τα ψάρια και τα προϊόντα ψαριών που δεν συμμορφώνονται με το σημείο 5.2 του τμήματος 5 του παραρτήματος I δεν διατίθενται στην αγορά άλλων κρατών μελών.».

β)

Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Οι μέγιστες τιμές ανοχής που καθορίζονται στο παράρτημα Ι εφαρμόζονται στο βρώσιμο μέρος των τροφίμων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο εν λόγω παράρτημα».

2)

Το άρθρο 4α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 4α

Όσον αφορά τις διοξίνες και τα παρόμοια με τις διοξίνες PCB σε προϊόντα που αναφέρονται στο τμήμα 5 του παραρτήματος I, απαγορεύονται τα ακόλουθα:

α)

να αναμειγνύονται προϊόντα που συμμορφώνονται με τις μέγιστες τιμές ανοχής με προϊόντα που υπερβαίνουν τις τιμές αυτές·

β)

να χρησιμοποιούνται προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τις μέγιστες τιμές ανοχής ως συστατικά για την παρασκευή άλλων τροφίμων.»

3)

Στο άρθρο 5 διαγράφεται η παράγραφος 3.

4)

Το παράρτημα Ι τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 4 Νοεμβρίου 2006.

Όσον αφορά τις μέγιστες τιμές ανοχής για το σύνολο των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε προϊόντα που διατέθηκαν στην αγορά πριν από τις 4 Νοεμβρίου 2006 σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις. Το βάρος της απόδειξης σχετικά με το πότε διατέθηκαν τα προϊόντα στην αγορά φέρουν οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 37 της 13.2.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 77 της 16.3.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1822/2005 (ΕΕ L 293 της 9.11.2005, σ. 11).

(3)  Γνωμοδότηση της επιστημονικής επιτροπής τροφίμων σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνου όσον αφορά τις διοξίνες και τα παρόμοια με τις διοξίνες PCB στα τρόφιμα, η οποία εκδόθηκε στις 30 Μαΐου 2001 –— Επικαιροποιημένη έκδοση βάσει νέων επιστημονικών στοιχείων που έγιναν γνωστά ύστερα από την έκδοση της γνωμοδότησης της ΕΕΤ της 22ας Νοεμβρίου 2000: (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/out90_en.pdf).

(4)  ΕΕ L 209 της 6.8.2002, σ. 5· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2004/44/ΕΚ (ΕΕ L 113 της 20.4.2004, σ. 17).

(5)  Διαδικασίες για την εκτίμηση της αβεβαιότητας των μετρήσεων και για την τιμή της αβεβαιότητας των μετρήσεων παρατίθενται στο έγγραφο «Report on the relationship between analytical results, measurement uncertainty, recovery factors and the provisions of EU food and feed legislation» (Έκθεση για τη σχέση μεταξύ αναλυτικών αποτελεσμάτων, αβεβαιότητας των μετρήσεων, συντελεστών ανάκτησης και των διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές) — http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/report-sampling_analysis_2004_en.pdf

(6)  ΕΕ L 67 της 9.3.2002, σ. 69.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το τμήμα 5 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 466/2001 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Τμήμα 5.   Διοξίνες [σύνολο των πολυχλωριωμένων διβενζο-παρα-διοξινών (PCDD) και των πολυχλωριωμένων διβενζοφουρανίων (PCDF), εκφραζόμενο σε τοξικά ισοδύναμα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO) με την εφαρμογή των TEF-WHO (συντελεστές τοξικής ισοδυναμίας, 1997)], και σύνολο διοξινών και παρόμοιων με τις διοξίνες PCB [σύνολο των πολυχλωριωμένων διβενζο-παρα-διοξινών (PCDD), των πολυχλωριωμένων διβενζοφουρανίων (PCDF) και των πολυχλωριωμένων διφαινυλίων (PCB), εκφραζόμενο σε τοξικά ισοδύναμα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO) με την εφαρμογή των TEF-WHO (συντελεστές τοξικής ισοδυναμίας, 1997 (1)]

Τρόφιμα

Ανώτατα όρια

Σύνολο διοξινών και φουρανίων (WHO-PCDD/F-TEQ) (2)

Ανώτατα όρια

Σύνολο διοξινών, φουρανίων και παρομοίων με τις διοξίνες PCB (WHO-PCDD/F-PCB-TEQ) (2)

Μέθοδοι δειγματοληψίας και κριτήρια απόδοσης των μεθόδων ανάλυσης

5.1.1.

Κρέας και προϊόντα με βάση το κρέας (3)

 

 

Οδηγία 2002/69/ΕΚ (5)

μυρηκαστικών (βοοειδών, προβάτων)

3,0 pg/g λίπους (4)

4,5 pg /g λίπους (4)

πουλερικών και εκτρεφόμενων θηραμάτων

2,0 pg/g λίπους (4)

4,0 pg/g λίπους (4)

χοίρων

1,0 pg/g λίπους (4)

1,5 pg/g λίπους (4)

5.1.2.

Συκώτι και παράγωγα προϊόντα χερσαίων ζώων

6,0 pg/g λίπους (4)

12,0 pg/g λίπους (4)

5.2.

Σάρκα ψαριού και αλιευτικά προϊόντα και παράγωγα προϊόντα με εξαίρεση τα χέλια (6)  (7)

4,0 pg/g βάρος νωπού προϊόντος

8,0 pg/g βάρος νωπού προϊόντος

Οδηγία 2002/69/ΕΚ (5)

Σάρκα χελιών (Anguilla anguilla) και προϊόντα αυτής

4,0 pg/g βάρος νωπού προϊόντος

12,0 pg/g βάρος νωπού προϊόντος

5.3.

Γάλα (8) και γαλακτοκομικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του βουτύρου

3,0 pg/g λίπους (4)

6,0 pg/g λίπους (4)

Οδηγία 2002/69/ΕΚ (5)

5.4.

Αυγά κότας και προϊόντα αυγών (9)

3,0 pg/g λίπους (4)

6,0 pg/g λίπους (4)

Οδηγία 2002/69/ΕΚ (5)

5.5.

Έλαια και λίπη

 

 

Οδηγία 2002/69/ΕΚ (5)

Ζωικό λίπος

 

 

– –

μυρηκαστικών

3,0 pg/g λίπους

4,5 pg/g λίπους

– –

πουλερικών και εκτρεφόμενων θηραμάτων

2,0 pg/g λίπους

4,0 pg/g λίπους

– –

χοίρων

1,0 pg/g λίπους

1,5 pg/g λίπους

– –

ανάμικτα ζωικά λίπη

2,0 pg/g λίπους

3,0 pg/g λίπους

Φυτικά έλαια και λίπη

0,75 pg/g λίπους

1,5 pg/g λίπους

έλαια θαλάσσιας προέλευσης (λάδι από το σώμα ψαριών, λάδι από το συκώτι ψαριών και έλαια άλλων θαλάσσιων οργανισμών που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο)

2,0 pg/g λίπους

10,0 pg/g λίπους


(1)  TEF της ΠΟΥ για την αξιολόγηση του κινδύνου για τον άνθρωπο με βάση τα συμπεράσματα της συνεδρίασης της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, 15-18 Ιουνίου 1997 [(Van den Berg et al., 1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775].

Image

(2)  Ανώτατα όρια συγκεντρώσεων: Τα ανώτατα όρια συγκεντρώσεων υπολογίζονται βάσει της υπόθεσης ότι όλες οι τιμές των διαφόρων ομοειδών ουσιών που είναι μικρότερες από το όριο προσδιορισμού είναι ίσες με το όριο προσδιορισμού.

(3)  Κρέας βοοειδών, προβάτων, χοίρων, πουλερικών και εκτρεφόμενων θηραμάτων όπως ορίζεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 139 της, 30.4.2004· διορθωμένη έκδοση στην ΕΕ L 226 της 25.6.2004, σ. 22)· σε αυτό δεν περιλαμβάνονται τα βρώσιμα εντόσθια όπως ορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

(4)  Οι μέγιστες τιμές δεν ισχύουν για τρόφιμα που περιέχουν λίπος σε ποσοστό μικρότερο από το 1 %.

(5)  ΕΕ L 209 της 6.8.2002, σ. 5· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/44/ΕΚ (ΕΕ L 113 της 20.4.2004, σ. 17).

(6)  Σάρκα ψαριού και αλιευτικά προϊόντα, όπως ορίζονται στις κατηγορίες α), β), γ), ε) και στ) του καταλόγου του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου (ΕΕ L 17 της 21.1.2000, σ. 22· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 2003.) Οι μέγιστες τιμές εφαρμόζονται στα μαλακόστρακα, εξαιρουμένου του καφέ κρέατος των καβουριών, του κρέατος από το κεφάλι και τον θώρακα του αστακού και άλλων παρεμφερών μεγάλων μαλακοστράκων (γένη Nephropidae και Palinuridae) καθώς και των κεφαλόποδων χωρίς εντόσθια.

(7)  Όταν το ψάρι πρόκειται να καταναλωθεί ολόκληρο, η μέγιστη τιμή ανοχής ισχύει για ολόκληρο το ψάρι.

(8)  Γάλα [νωπό γάλα, γάλα που προορίζεται για την παρασκευή προϊόντων με βάση το γάλα και θερμικά επεξεργασμένο γάλα όπως ορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004].

(9)  Αυγά κότας και προϊόντα αυγών όπως ορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.».


4.2.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 32/39


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 200/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Φεβρουαρίου 2006

για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών ορισμένων προϊόντων στον τομέα της ζάχαρης, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1011/2005, για την περίοδο 2005/06

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα της ζάχαρης (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1423/95 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1995, περί καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής για την εισαγωγή προϊόντων του τομέα της ζάχαρης άλλων από τις μελάσες (2), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο δεύτερη φράση και το άρθρο 3 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στη λευκή ζάχαρη, την ακατέργαστη ζάχαρη και ορισμένα σιρόπια για την περίοδο 2005/06 έχουν καθοριστεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1011/2005 της Επιτροπής (3). Αυτές οι τιμές και οι δασμοί τροποποιήθηκαν τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 159/2006 της Επιτροπής (4).

(2)

Τα στοιχεία τα οποία διαθέτει επί του παρόντος η Επιτροπή οδηγούν στην τροποποίηση των εν λόγω ποσών σύμφωνα με τους κανόνες και τις λεπτομέρειες που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1423/95,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί που εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1423/95, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1011/2005 για την περίοδο 2005/06, τροποποιούνται και εμφαίνονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 4 Φεβρουαρίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2006.

Για την Επιτροπή

J. L. DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 6 της 10.1.2004, σ. 16).

(2)  ΕΕ L 141 της 24.6.1995, σ. 16· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 624/98 (ΕΕ L 85 της 20.3.1998, σ. 5).

(3)  ΕΕ L 170 της 1.7.2005, σ. 35.

(4)  ΕΕ L 25 της 28.1.2006, σ. 19.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τροποποιημένα ποσά αντιπροσωπευτικών τιμών και των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών της λευκής ζάχαρης, της ακατέργαστης ζάχαρης και των προϊόντων του κωδικού 1702 90 99 που εφαρμόζονται από την 4η Φεβρουαρίου 2006

(EUR)

Κωδικός ΣΟ

Αντιπροσωπευτική τιμή ανά 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

Πρόσθετος δασμός ανά 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

1701 11 10 (1)

38,81

0,00

1701 11 90 (1)

38,81

3,26

1701 12 10 (1)

38,81

0,00

1701 12 90 (1)

38,81

2,96

1701 91 00 (2)

37,27

6,60

1701 99 10 (2)

37,27

3,16

1701 99 90 (2)

37,27

3,16

1702 90 99 (3)

0,37

0,30


(1)  Καθορισμός για τον αντιπροσωπευτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι, σημείο ΙΙ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου (ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1).

(2)  Καθορισμός για τον αντιπροσωπευτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι, σημείο Ι, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001.

(3)  Καθορισμός ανά 1 % της περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.


4.2.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 32/41


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 201/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Φεβρουαρίου 2006

για την τροποποίηση των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 186/2006

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι επιστροφές που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη σε φυσική κατάσταση έχουν καθοριστεί από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 186/2006 της Επιτροπής (2).

(2)

Δεδομένου ότι τα στοιχεία που διαθέτει επί του παρόντος η Επιτροπή είναι διαφορετικά από αυτά που υφίστανται τη στιγμή της έγκρισης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 186/2006, πρέπει να τροποποιηθούν οι επιστροφές αυτές,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση και όχι μετουσιωμένων, των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, και καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 186/2006, τροποποιούνται και αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 4 Φεβρουαρίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 6 της 10.1.2004, σ. 16).

(2)  ΕΕ L 31 της 3.2.2006, σ. 7.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΛΕΥΚΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 (1)

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Επιστροφή

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,02 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,27 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

26,02 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

24,27 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

0,2829

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

28,29

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

26,39

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

26,39

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

0,2829

Σημείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «A», ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε.

Οι αριθμητικοί κωδικοί των προορισμών ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11).

Οι άλλοι προορισμοί ορίζονται ως εξής:

S00

:

όλοι οι προορισμοί (τρίτες χώρες, άλλα εδάφη, τροφοδοσία και προορισμοί που εξομοιούνται με εξαγωγή από την Κοινότητα) με εξαίρεση την Αλβανία, την Κροατία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Σερβία και Μαυροβούνιο (συμπεριλαμβάνεται το Κοσσυφοπέδιο, όπως ορίζεται από το ψήφισμα αριθ. 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999) και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, εκτός για τη ζάχαρη που έχει ενσωματωθεί στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου (ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29).


(1)  Τα ποσοτά που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα δεν εφαρμόζονται από την 1η Φεβρουαρίου 2005 σύμφωνα με την απόφαση 2005/45/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για τη σύναψη και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που τροποποιεί τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας της 22ας Ιουλίου 1972 ως προς τις διατάξεις που εφαρμόζονται για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα (ΕΕ L 23 της 26.1.2005, σ. 17).

(2)  Το παρόν ποσό εφαρμόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη αποδόσεως 92 %. Αν η απόδοση της εξαγόμενης ακατέργαστης ζάχαρης αποκλίνει του 92 %, το ποσό της εισφοράς που εφαρμόζεται υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001.


4.2.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 32/43


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 202/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Φεβρουαρίου 2006

για καθορισμό της τιμής της παγκόσμιας αγοράς του μη εκκοκκισμένου βαμβακιού

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

το πρωτόκολλο αριθ. 4 όσον αφορά το βαμβάκι, που επισυνάπτεται στην πράξη προσχώρησης της Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1050/2001 του Συμβουλίου (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1051/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για ενίσχυση στην παραγωγή για το βαμβάκι (2), και ιδίως το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1051/2001, καθορίζεται περιοδικά η τιμή της παγκόσμιας αγοράς του μη εκκοκκισμένου βαμβακιού, επί τη βάσει της τιμής της παγκόσμιας αγοράς που έχει διαπιστωθεί για το εκκοκκισμένο βαμβάκι και λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική σχέση μεταξύ της τιμής που έχει διαπιστωθεί για το εκκοκκισμένο βαμβάκι και της τιμής που υπολογίζεται για το μη εκκοκκισμένο. Αυτή η ιστορική σχέση ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1591/2001 της Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου 2001, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος ενίσχυσης για το βαμβάκι (3). Στην περίπτωση που η τιμή της παγκόσμιας αγοράς δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί μ' αυτόν τον τρόπο, η τιμή αυτή καθορίζεται επί τη βάσει της τελευταίας προσδιορισμένης τιμής.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1051/2001, η τιμή της παγκόσμιας αγοράς του εκκοκκισμένου βαμβακιού προσδιορίζεται για ένα προϊόν το οποίο ανταποκρίνεται σε ορισμένα χαρακτηριστικά και λαμβάνοντας υπόψη τις ευνοϊκότερες προσφορές και τιμές στην παγκόσμια αγορά μεταξύ αυτών που θεωρούνται ως αντιπροσωπευτικές της πραγματικής τάσης της αγοράς. Για να πραγματοποιηθεί αυτός ο προσδιορισμός, καθορίζεται ένας μέσος όρος των προσφορών και των τιμών που έχουν διαπιστωθεί σε ένα ή περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια για ένα προϊόν cif για ένα λιμάνι της Κοινότητας και το οποίο προέρχεται από διάφορες χώρες προμήθειας οι οποίες θεωρούνται ότι είναι οι αντιπροσωπευτικότερες για το διεθνές εμπόριο. Εντούτοις, προβλέπονται προσαρμογές αυτών των κριτηρίων για τον προσδιορισμό της τιμής της παγκόσμιας αγοράς του εκκοκκισμένου βαμβακιού, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη διαφορές οι οποίες αιτιολογούνται από την ποιότητα του παραδιδόμενου προϊόντος ή από τη φύση των προσφορών και των τιμών. Οι προσαρμογές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1591/2001.

(3)

Η εφαρμογή των προαναφερομένων κριτηρίων οδηγεί στον καθορισμό της τιμής της παγκόσμιας αγοράς του μη εκκοκκισμένου βαμβακιού στο επίπεδο το οποίο περιγράφεται στη συνέχεια του παρόντος κειμένου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η τιμή της παγκόσμιας αγοράς του μη εκκοκκισμένου βαμβακιού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1051/2001, καθορίζεται σε 24,357 EUR/100 kg.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 4 Φεβρουαρίου 2006.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2006.

Για την Επιτροπή

J. L. DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξής


(1)  ΕΕ L 148 της 1.6.2001, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 148 της 1.6.2001, σ. 3.

(3)  ΕΕ L 210 της 3.8.2001, σ. 10· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταια από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1486/2002 (ΕΕ L 223 της 20.8.2002, σ. 3).


4.2.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 32/44


ΟΔΗΓΊΑ 2006/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Φεβρουαρίου 2006

για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές όσον αφορά τις διοξίνες και τα παρόμοια με τις διοξίνες PCB

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2002, σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2002/32/ΕΚ ορίζει ότι απαγορεύεται η θέση σε κυκλοφορία και η χρήση των προϊόντων που προορίζονται για ζωοτροφές και τα οποία περιέχουν ανεπιθύμητες ουσίες σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας αυτής.

(2)

Ο όρος «διοξίνες», όπως αναφέρεται στην εν λόγω οδηγία, καλύπτει μια ομάδα 75 πολυχλωριωμένων διβενζο-παρα-διοξινών (PCDD) και 135 πολυχλωριωμένων διβενζοφουρανίων (PCDF), 17 από τις οποίες εγείρουν τοξικολογικές ανησυχίες. Τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB) είναι μια ομάδα 209 διαφορετικών ουσιών που μπορούν να διαιρεθούν σε δύο ομάδες σύμφωνα με τις τοξικολογικές ιδιότητές τους: 12 ουσίες εμφανίζουν τοξικολογικές ιδιότητες παρόμοιες με τις διοξίνες και, ως εκ τούτου ονομάζονται συχνά «παρόμοια με τις διοξίνες PCB». Τα υπόλοιπα PCB δεν εμφανίζουν τοξικότητα παρόμοια με των διοξινών, αλλά έχουν διαφορετικά τοξικολογικά χαρακτηριστικά.

(3)

Κάθε ουσία της ομάδας των διοξινών ή των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB παρουσιάζει διαφορετικό επίπεδο τοξικότητας. Για να γίνει δυνατός ο υπολογισμός της συνολικής τοξικότητας των διαφόρων αυτών ουσιών, εισήχθη η έννοια των συντελεστών τοξικής ισοδυναμίας (TEF), προκειμένου να διευκολυνθεί η αξιολόγηση του κινδύνου και ο ρυθμιστικός έλεγχος. Αυτό σημαίνει ότι τα αναλυτικά αποτελέσματα που αφορούν και τις 17 μεμονωμένες ουσίες της ομάδας των διοξινών και τις 12 ουσίες της ομάδας των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB εκφράζονται με βάση μια μετρήσιμη μονάδα: «συγκέντρωση ισοδύναμου τοξικότητας TCDD» (TEQ).

(4)

Στις 30 Μαΐου 2001 η επιστημονική επιτροπή τροφίμων (EET) εξέδωσε γνώμη σχετικά με την αξιολόγηση του κινδύνου των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB στα τρόφιμα, επικαιροποιώντας τη γνώμη της 22ας Νοεμβρίου 2000 για το εν λόγω θέμα με βάση τις νέες επιστημονικές πληροφορίες που είχαν προκύψει από την έκδοση της τελευταίας (2). Η ΕΕΤ όρισε ως ανεκτό όριο εβδομαδιαίας πρόσληψης (ΑΟΕΠ) για τις διοξίνες και τα παρόμοια με τις διοξίνες PCB τα 14 pg WHO-TEQ/kg σωματικού βάρους. Οι εκτιμήσεις της έκθεσης δείχνουν ότι μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού της Κοινότητας προσλαμβάνει μέσω των τροφών ποσότητες που υπερβαίνουν το ΑΟΕΠ. Ορισμένες ομάδες του πληθυσμού σε κάποιες χώρες ενδέχεται να εκτίθενται σε μεγαλύτερο κίνδυνο λόγω των ιδιαίτερων διατροφικών συνηθειών τους.

(5)

Περισσότερο από το 90 % της έκθεσης του ανθρώπου σε διοξίνες και σε παρόμοια με τις διοξίνες PCB προέρχεται από τα τρόφιμα. Τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης ευθύνονται συνήθως σε ποσοστό 80 % περίπου της συνολικής έκθεσης. Η έκθεση των ζώων σε διοξίνες και σε παρόμοια με τις διοξίνες PCB προέρχεται κυρίως από τις ζωοτροφές. Επομένως, οι ζωοτροφές, και σε ορισμένες περιπτώσεις το έδαφος, εγείρουν ανησυχίες ως πιθανές πηγές διοξινών και παρόμοιων με τις διοξίνες PCB.

(6)

Έχει ζητηθεί από την επιστημονική επιτροπή για τη διατροφή των ζώων (ΕΕΔΖ) να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις πηγές μόλυνσης των ζωοτροφών από διοξίνες και PCB, συμπεριλαμβανομένων και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB, την έκθεση των ζώων που παράγουν είδη διατροφής στις διοξίνες και τα PCB, τη μεταφορά των στοιχείων αυτών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και τον οποιονδήποτε αντίκτυπο των διοξινών και των PCB που υπάρχουν στις ζωοτροφές στην υγεία των ζώων. Η ΕΕΔΖ εξέδωσε τη γνώμη της στις 6 Νοεμβρίου 2000. Προσδιόρισε τα ιχθυάλευρα και τα ιχθυέλαια ως τις σοβαρότερα μολυσμένες πρώτες ύλες ζωοτροφών. Το ζωικό λίπος διαπιστώθηκε ότι είναι η αμέσως επόμενη πρώτη ύλη με τη σοβαρότερη μόλυνση. Όλες οι άλλες πρώτες ύλες ζωοτροφών ζωικής και φυτικής προέλευσης είχαν σχετικά χαμηλά επίπεδα μόλυνσης από διοξίνες. Η χορτονομή παρουσίαζε διάφορα επίπεδα μόλυνσης από διοξίνες, ανάλογα με την τοποθεσία, το βαθμό μόλυνσης με έδαφος και έκθεσης σε πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η ΕΕΔΖ συνιστά, μεταξύ άλλων, να δοθεί έμφαση στον περιορισμό του αντίκτυπου των σοβαρότερα μολυσμένων πρώτων υλών ζωοτροφών στη συνολική μόλυνση της διατροφής.

(7)

Μολονότι, από τοξικολογική άποψη, τα ανώτατα επίπεδα πρέπει να εφαρμόζονται στις διοξίνες και στα παρόμοια με τις διοξίνες PCB, έχουν οριστεί ανώτατα επίπεδα μόνο για τις διοξίνες και όχι για τα παρόμοια με τις διοξίνες PCB, λόγω των τότε πολύ περιορισμένων διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με τον επιπολασμό τους. Εντούτοις, στο μεταξύ είναι διαθέσιμα περισσότερα στοιχεία όσον αφορά την παρουσία των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB.

(8)

Σύμφωνα με την οδηγία 2002/32/ΕΚ, η Επιτροπή πρέπει να επανεξετάσει τις διατάξεις σχετικά με τις διοξίνες μέχρι το τέλος του 2004 για πρώτη φορά, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα στοιχεία όσον αφορά την παρουσία διοξινών και παρόμοιων με τις διοξίνες PCB, ιδίως ενόψει της συμπερίληψης των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB στα ανώτατα επίπεδα που θα καθοριστούν.

(9)

Όλοι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών πρέπει να εξακολουθήσουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να πράξουν ό,τι απαιτείται προκειμένου να περιορίσουν την παρουσία διοξινών και PCB στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές. Η οδηγία 2002/32/ΕΚ προβλέπει αντίστοιχα ότι τα εφαρμοστέα ανώτατα επίπεδα πρέπει να επανεξεταστούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2006 το αργότερο με σκοπό τη σημαντική μείωσή τους. Δεδομένου του χρόνου που απαιτείται προκειμένου να συγκεντρωθούν επαρκή στοιχεία παρακολούθησης ώστε να καθοριστούν τέτοια σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα, το εν λόγω χρονικό όριο θα πρέπει να επεκταθεί.

(10)

Προτείνεται να οριστούν ανώτατα επίπεδα για το σύνολο των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB που εκφράζονται σε τοξικά ισοδύναμα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ), χρησιμοποιώντας τους TEF της ΠΟΥ, δεδομένου ότι αυτή είναι η καταλληλότερη προσέγγιση από τοξικολογική άποψη. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση, πρέπει να συνεχίσουν να ισχύουν τα υπάρχοντα επίπεδα για τις διοξίνες για μια μεταβατική περίοδο, μαζί με τα νεοορισθέντα επίπεδα για το σύνολο των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB. Το ξεχωριστό ανώτατο επίπεδο για τις διοξίνες (PCDD/F) θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται προσωρινά. Τα προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή των ζώων, τα οποία αναφέρονται στο σημείο 27α, πρέπει να συμμορφώνονται, κατά τη διάρκεια αυτής της προσωρινής περιόδου, με τα ανώτατα επίπεδα για τις διοξίνες και με τα ανώτατα επίπεδα για το σύνολο των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB. Θα ληφθεί μέριμνα ώστε την 31η Δεκεμβρίου 2008 να καταργηθεί το ξεχωριστό ανώτατο επίπεδο για τις διοξίνες.

(11)

Έχει πρωτεύουσα σημασία τα αποτελέσματα των αναλύσεων να καταγράφονται και να ερμηνεύονται κατά τρόπο ομοιόμορφο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμονισμένη προσέγγιση εφαρμογής των κανόνων σε όλη την Κοινότητα. Η οδηγία 2002/70/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 2002, για καθορισμό των απαιτήσεων για τον προσδιορισμό των επιπέδων των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB στις ζωοτροφές (3), προβλέπει ότι ένα προϊόν που προορίζεται για τη διατροφή των ζώων θεωρείται ότι δεν συμμορφώνεται με το ορισθέν ανώτατο επίπεδο εάν το αναλυτικό αποτέλεσμα που επιβεβαιώνεται με διπλή ανάλυση και υπολογίζεται ως μέσος όρος τουλάχιστον δύο ξεχωριστών προσδιορισμών υπερβαίνει το ανώτατο επίπεδο πέρα από κάθε λογική αμφιβολία, λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα μέτρησης. Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για την εκτίμηση της διευρυμένης αβεβαιότητας (4).

(12)

Το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/32/ΕΚ καλύπτει τη δυνατότητα καθιέρωσης ανώτατων επιπέδων ανεπιθύμητων ουσιών στα πρόσθετα ζωοτροφών. Δεδομένου ότι έχουν βρεθεί υψηλά επίπεδα διοξινών σε ιχνοστοιχεία, πρέπει να καθιερωθεί ένα ανώτατο επίπεδο για τις διοξίνες και το σύνολο των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB για όλα τα πρόσθετα που ανήκουν στη λειτουργική ομάδα ενώσεων ιχνοστοιχείων και τα ανώτατα επίπεδα πρέπει να επεκταθούν σε όλα τα πρόσθετα που ανήκουν στη λειτουργική ομάδα συνδετικών και αντισυσσωματικών ουσιών και στα προμείγματα.

(13)

Προκειμένου να ενθαρρυνθεί μια δυναμική προσέγγιση όσον αφορά τη μείωση των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB που υπάρχουν στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές, ορίστηκαν επίπεδα δράσης με τη σύσταση 2002/201/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2002, για τη μείωση της παρουσίας διοξινών, φουρανίων και πολυχλωριωμένων διφαινυλίων στις ζωοτροφές και στα τρόφιμα (5). Τα εν λόγω επίπεδα δράσης είναι ένα εργαλείο με το οποίο οι αρμόδιες αρχές και οι υπεύθυνοι των σχετικών επιχειρήσεων μπορούν να δώσουν έμφαση στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ενδείκνυται να προσδιοριστεί μια πηγή μόλυνσης και να ληφθούν μέτρα για τη μείωση ή την εξάλειψή της. Δεδομένου ότι οι πηγές διοξινών και παρόμοιων με τις διοξίνες PCB είναι διαφορετικές, πρέπει να καθοριστούν ξεχωριστά επίπεδα δράσης για τις διοξίνες, αφενός, και για τα παρόμοια με τις διοξίνες PCB, αφετέρου.

(14)

Η οδηγία 2002/32/ΕΚ προβλέπει τη δυνατότητα καθορισμού επιπέδων δράσης. Συνεπώς, τα επίπεδα δράσης πρέπει να μεταφερθούν από τη σύσταση 2002/201/ΕΚ στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2002/32/EK.

(15)

Είναι σημαντικό και αναγκαίο να περιοριστεί η έκθεση του ανθρώπου στις διοξίνες και τα παρόμοια με τις διοξίνες PCB από την κατανάλωση τροφίμων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών. Δεδομένου ότι η μόλυνση των τροφίμων σχετίζεται άμεσα με τη μόλυνση των ζωοτροφών, πρέπει να υιοθετηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη μείωση της επίπτωσης των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB μέσω της τροφικής αλυσίδας, ήτοι από τα προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές μέσω των ζώων παραγωγής τροφίμων στον άνθρωπο. Ακολουθείται μια δυναμική προσέγγιση προκειμένου να μειωθούν δραστικά οι διοξίνες και τα παρόμοια με τις διοξίνες PCB στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές και, κατά συνέπεια, τα εφαρμοστέα ανώτατα επίπεδα πρέπει να αναθεωρηθούν εντός καθορισμένης χρονικής περιόδου με στόχο τον καθορισμό χαμηλότερων επιπέδων. Ως εκ τούτου, θα ληφθεί μέριμνα ώστε, έως την 31η Δεκεμβρίου 2008 το αργότερο, να μειωθούν τα ανώτατα επίπεδα για το σύνολο των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB.

(16)

Οι υπεύθυνοι των σχετικών επιχειρήσεων πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες να αυξήσουν την ικανότητα απολύμανσης, ώστε να εξαλειφθούν αποτελεσματικά οι διοξίνες και τα παρόμοια με τις διοξίνες PCB από τα ιχθυέλαια. Πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες από τους υπευθύνους των σχετικών επιχειρήσεων προκειμένου να διερευνηθούν οι διάφορες δυνατότητες εξάλειψης των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB από τα ιχθυάλευρα και τα προϊόντα υδρόλυσης ιχθυοπρωτεϊνών. Όταν η τεχνολογία απολύμανσης θα είναι διαθέσιμη και για τα ιχθυάλευρα και τα προϊόντα υδρόλυσης ιχθυοπρωτεϊνών, οι εν λόγω υπεύθυνοι θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες να εξασφαλίσουν επαρκή ικανότητα απολύμανσης. Το σημαντικά χαμηλότερο ανώτατο επίπεδο για το σύνολο των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB, για το οποίο θα υπάρξει μέριμνα έως την 31η Δεκεμβρίου 2008, θα βασίζεται, για τα ιχθυέλαια, τα ιχθυάλευρα και τα προϊόντα υδρόλυσης ιχθυοπρωτεϊνών, στις τεχνικές δυνατότητες της πιο αποτελεσματικής, οικονομικά βιώσιμης διαδικασίας απολύμανσης. Όσον αφορά τις ιχθυοτροφές, το εν λόγω σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο θα καθοριστεί με βάση τις τεχνικές δυνατότητες της αποτελεσματικότερης, οικονομικά βιώσιμης διαδικασίας απολύμανσης για τα ιχθυέλαια και τα ιχθυάλευρα.

(17)

Η διαδικασία εκχύλισης που χρησιμοποιείται για την ανάλυση των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB έχει μεγάλη επίδραση στο αναλυτικό αποτέλεσμα, ιδίως για τα προϊόντα ανόργανης προέλευσης που προορίζονται για ζωοτροφές και, ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθοριστεί πριν από την ημερομηνία εφαρμογής η διαδικασία εκχύλισης που πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανάλυση των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB.

(18)

Συνεπώς, η οδηγία 2002/32/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(19)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2002/32/ΕΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 4 Νοεμβρίου 2006. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο αυτών των διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών και της παρούσας οδηγίας.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, παραπέμπουν στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2006.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 140 της 30.5.2002, σ. 10· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2005/87/ΕΚ (ΕΕ L 318 της 6.12.2005, σ. 19).

(2)  Γνώμη της επιστημονικής επιτροπής τροφίμων σχετικά με την αξιολόγηση του κινδύνου των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB στα τρόφιμα, που εκδόθηκε στις 30 Μαΐου 2001 — Επικαιροποίηση με βάση τις νέες επιστημονικές πληροφορίες που προέκυψαν μετά την έκδοση της γνώμης της ΕΕΤ της 22ας Νοεμβρίου 2000 (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scf/out90_en.pdf).

(3)  ΕΕ L 209 της 6.8.2002, σ. 15· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2005/7/ΕΚ (ΕΕ L 27 της 29.1.2005, σ. 41).

(4)  Οι πληροφορίες για τους διάφορους τρόπους εκτίμησης της διευρυμένης αβεβαιότητας και για την τιμή της αβεβαιότητας μέτρησης περιέχονται στην έκθεση «Έκθεση σχετικά με τη σχέση μεταξύ των αναλυτικών αποτελεσμάτων, της αβεβαιότητας μέτρησης, των παραγόντων ανάκτησης και των διατάξεων της ΕΕ για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές» — http://europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/report-sampling_analysis_2004_en.pdf

(5)  ΕΕ L 67 της 9.3.2002, σ. 69.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

α)

Το σημείο 27 του παραρτήματος I της οδηγίας 2002/32/ΕΚ αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

Ανεπιθύμητες ουσίες

Προϊόντα προοριζόμενα για ζωοτροφές

Μέγιστη περιεκτικότητα που αφορά ζωοτροφή με ποσοστό υγρασίας 12 %

(1)

(2)

(3)

«27α.

Διοξίνες: σύνολο πολυχλωριωμένων διβενζο-παρα-διοξινών (PCDD) και πολυχλωριωμένων διβενζοφουρανίων (PCDF), εκφραζόμενο σε τοξικά ισοδύναμα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ), εφαρμόζοντας τους συντελεστές τοξικής ισοδυναμίας (TEF) της ΠΟΥ, 1997 (1)

α)

Πρώτες ύλες ζωοτροφών φυτικής προέλευσης εξαιρουμένων των φυτικών ελαίων και των υποπροϊόντων τους

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)  (3)

β)

Φυτικά έλαια και τα υποπροϊόντα τους

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)  (3)

γ)

Πρώτες ύλες ζωοτροφών ανόργανης προέλευσης

1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)  (3)

δ)

Ζωικό λίπος, συμπεριλαμβανομένου του λίπους γάλακτος και αυγών

2,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)  (3)

ε)

Άλλα προϊόντα από ζώα της ξηράς, συμπεριλαμβανομένου του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και των αυγών και των προϊόντων τους

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)  (3)

στ)

Ιχθυέλαια

6,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)  (3)

ζ)

Ψάρια, άλλα υδρόβια ζώα, τα προϊόντα και τα υποπροϊόντα τους εξαιρουμένων των ιχθυελαίων και των προϊόντων υδρόλυσης ιχθυοπρωτεϊνών που περιέχουν λίπος πάνω από 20 % (4)

1,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)  (3)

η)

Προϊόντα υδρόλυσης ιχθυοπρωτεϊνών που περιέχουν λίπος πάνω από 20 %

2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)  (3)

θ)

Τα πρόσθετα καολινιτικός άργιλος, αφυδατωμένο θειικό ασβέστιο, βερμικουλίτης, νατρολίτης-φωνόλιθος, τεχνητά αργιλικά άλατα ασβεστίου και κλινοπτιλόλιθος ιζηματογενούς προέλευσης που ανήκουν στη λειτουργική ομάδα συνδετικών και αντισυσσωματικών ουσιών

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)  (3)

ι)

Πρόσθετες ύλες που ανήκουν στη λειτουργική ομάδα των ενώσεων ιχνοστοιχείων

1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)  (3)

ια)

Προμείγματα

1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)  (3)

ιβ)

Σύνθετες ζωοτροφές, εξαιρουμένων των ζωοτροφών για γουνοφόρα ζώα και ζώα συντροφιάς και των ιχθυοτροφών

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)  (3)

ιγ)

Ιχθυοτροφές.

Ζωοτροφές για ζώα συντροφιάς

2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (2)  (3)

27β.

Σύνολο διοξινών και παρόμοιων με τις διοξίνες PCB [σύνολο πολυχλωριωμένων διβενζο-παρα-διοξινών (PCDD), πολυχλωριωμένων διβενζοφουρανίων (PCDF) και πολυχλωριωμένων διφαινυλίων (PCB) εκφραζόμενο σε τοξικά ισοδύναμα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ), εφαρμόζοντας τους συντελεστές τοξικής ισοδυναμίας (TEF) της ΠΟΥ, 1997] (1)

α)

Πρώτες ύλες ζωοτροφών φυτικής προέλευσης εξαιρουμένων των φυτικών ελαίων και των υποπροϊόντων τους

1,25 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

β)

Φυτικά έλαια και τα υποπροϊόντα τους

1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

γ)

Πρώτες ύλες ζωοτροφών ανόργανης προέλευσης

1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

δ)

Ζωικό λίπος, συμπεριλαμβανομένου του λίπους γάλακτος και αυγών

3,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

ε)

Άλλα προϊόντα από ζώα της ξηράς, συμπεριλαμβανομένου του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και των αυγών και των προϊόντων τους

1,25 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

στ)

Ιχθυέλαια

24,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

ζ)

Ψάρια, άλλα υδρόβια ζώα, τα προϊόντα και τα υποπροϊόντα τους εξαιρουμένων των ιχθυελαίων και των προϊόντων υδρόλυσης ιχθυοπρωτεϊνών που περιέχουν λίπος πάνω από 20 % (4)

4,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

η)

Προϊόντα υδρόλυσης ιχθυοπρωτεϊνών που περιέχουν λίπος πάνω από 20 %

11,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

θ)

Πρόσθετες ύλες που ανήκουν στις λειτουργικές ομάδες των συνδετικών και των αντισυσσωματικών ουσιών

1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

ι)

Πρόσθετες ύλες που ανήκουν στη λειτουργική ομάδα των ενώσεων ιχνοστοιχείων

1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

ια)

Προμείγματα

1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

ιβ)

Σύνθετες ζωοτροφές, εξαιρουμένων των ζωοτροφών για γουνοφόρα ζώα και ζώα συντροφιάς και των ιχθυοτροφών

1,5 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

ιγ)

Ιχθυοτροφές.

Ζωοτροφές για ζώα συντροφιάς

7,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (2)

β)

Το παράρτημα II της οδηγίας 2002/32/ΕΚ αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Ανεπιθύμητες ουσίες

Προϊόντα προοριζόμενα για ζωοτροφές

Κατώτατο όριο δράσης που αφορά ζωοτροφή με ποσοστό υγρασίας 12 %

Παρατηρήσεις και πρόσθετες πληροφορίες (π.χ. φύση των ερευνών που πρέπει να διενεργηθούν)

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Διοξίνες: σύνολο πολυχλωριωμένων διβενζο-παρα-διοξινών (PCDD) και πολυχλωριωμένων διβενζοφουρανίων (PCDF), εκφραζόμενο σε τοξικά ισοδύναμα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ), εφαρμόζοντας τους συντελεστές τοξικής ισοδυναμίας (TEF) της ΠΟΥ, 1997 (5)

α)

Πρώτες ύλες ζωοτροφών φυτικής προέλευσης εξαιρουμένων των φυτικών ελαίων και των υποπροϊόντων τους

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (6)  (7)

Προσδιορισμός της πηγής μόλυνσης. Μόλις προσδιοριστεί η πηγή, λήψη των κατάλληλων μέτρων, όπου είναι δυνατόν, για τη μείωση ή την εξάλειψη της πηγής μόλυνσης

β)

Φυτικά έλαια και τα υποπροϊόντα τους

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (6)  (7)

Προσδιορισμός της πηγής μόλυνσης. Μόλις προσδιοριστεί η πηγή, λήψη των κατάλληλων μέτρων, όπου είναι δυνατόν, για τη μείωση ή την εξάλειψη της πηγής μόλυνσης

γ)

Πρώτες ύλες ζωοτροφών ανόργανης προέλευσης

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (6)  (7)

Προσδιορισμός της πηγής μόλυνσης. Μόλις προσδιοριστεί η πηγή, λήψη των κατάλληλων μέτρων, όπου είναι δυνατόν, για τη μείωση ή την εξάλειψη της πηγής μόλυνσης

δ)

Ζωικό λίπος, συμπεριλαμβανομένου του λίπους γάλακτος και αυγών

1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (6)  (7)

Προσδιορισμός της πηγής μόλυνσης. Μόλις προσδιοριστεί η πηγή, λήψη των κατάλληλων μέτρων, όπου είναι δυνατόν, για τη μείωση ή την εξάλειψη της πηγής μόλυνσης

ε)

Άλλα προϊόντα από ζώα της ξηράς, συμπεριλαμβανομένου του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και των αυγών και των προϊόντων τους

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (6)  (7)

Προσδιορισμός της πηγής μόλυνσης. Μόλις προσδιοριστεί η πηγή, λήψη των κατάλληλων μέτρων, όπου είναι δυνατόν, για τη μείωση ή την εξάλειψη της πηγής μόλυνσης

στ)

Ιχθυέλαια

5,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (6)  (7)

Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να μην είναι απαραίτητο να διενεργηθεί έρευνα στην πηγή μόλυνσης, δεδομένου ότι το επίπεδο αναφοράς σε ορισμένες περιοχές πλησιάζει ή υπερβαίνει το επίπεδο δράσης. Εντούτοις, σε περιπτώσεις όπου το επίπεδο δράσης υπερβαίνεται, όλες οι πληροφορίες, όπως η περίοδος δειγματοληψίας, η γεωγραφική προέλευση, τα είδη ψαριών κ.λπ., πρέπει να καταγραφούν ενόψει μελλοντικών μέτρων για τη ρύθμιση της παρουσίας διοξινών και παρόμοιων με τις διοξίνες ενώσεων σ’ αυτά τα υλικά για τη διατροφή των ζώων

ζ)

Ψάρια, άλλα υδρόβια ζώα, τα προϊόντα και τα υποπροϊόντα τους εξαιρουμένων των ιχθυελαίων και των προϊόντων υδρόλυσης ιχθυοπρωτεϊνών που περιέχουν λίπος πάνω από 20 %

1,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (6)  (7)

Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να μην είναι απαραίτητο να διενεργηθεί έρευνα στην πηγή μόλυνσης, δεδομένου ότι το επίπεδο αναφοράς σε ορισμένες περιοχές πλησιάζει ή υπερβαίνει το επίπεδο δράσης. Εντούτοις, σε περιπτώσεις όπου το επίπεδο δράσης υπερβαίνεται, όλες οι πληροφορίες, όπως η περίοδος δειγματοληψίας, η γεωγραφική προέλευση, τα είδη ψαριών κ.λπ., πρέπει να καταγραφούν ενόψει μελλοντικών μέτρων για τη ρύθμιση της παρουσίας διοξινών και παρόμοιων με τις διοξίνες ενώσεων σ’ αυτά τα υλικά για τη διατροφή των ζώων

η)

Προϊόντα υδρόλυσης ιχθυοπρωτεϊνών που περιέχουν λίπος πάνω από 20 %

1,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (6)  (7)

Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να μην είναι απαραίτητο να διενεργηθεί έρευνα στην πηγή μόλυνσης, δεδομένου ότι το επίπεδο αναφοράς σε ορισμένες περιοχές πλησιάζει ή υπερβαίνει το επίπεδο δράσης. Εντούτοις, σε περιπτώσεις όπου το επίπεδο δράσης υπερβαίνεται, όλες οι πληροφορίες, όπως η περίοδος δειγματοληψίας, η γεωγραφική προέλευση, τα είδη ψαριών κ.λπ., πρέπει να καταγραφούν ενόψει μελλοντικών μέτρων για τη ρύθμιση της παρουσίας διοξινών και παρόμοιων με τις διοξίνες ενώσεων σ’ αυτά τα υλικά για τη διατροφή των ζώων

θ)

Πρόσθετες ύλες που ανήκουν στις λειτουργικές ομάδες των συνδετικών και των αντισυσσωματικών ουσιών

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (6)  (7)

Προσδιορισμός της πηγής μόλυνσης. Μόλις προσδιοριστεί η πηγή, λήψη των κατάλληλων μέτρων, όπου είναι δυνατόν, για τη μείωση ή την εξάλειψη της πηγής μόλυνσης

ι)

Πρόσθετες ύλες που ανήκουν στη λειτουργική ομάδα των ενώσεων ιχνοστοιχείων

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (6)  (7)

Προσδιορισμός της πηγής μόλυνσης. Μόλις προσδιοριστεί η πηγή, λήψη των κατάλληλων μέτρων, όπου είναι δυνατόν, για τη μείωση ή την εξάλειψη της πηγής μόλυνσης

ια)

Προμείγματα

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (6)  (7)

Προσδιορισμός της πηγής μόλυνσης. Μόλις προσδιοριστεί η πηγή, λήψη των κατάλληλων μέτρων, όπου είναι δυνατόν, για τη μείωση ή την εξάλειψη της πηγής μόλυνσης

ιβ)

Σύνθετες ζωοτροφές, εξαιρουμένων των ζωοτροφών για γουνοφόρα ζώα και ζώα συντροφιάς και των ιχθυοτροφών

0,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (6)  (7)

Προσδιορισμός της πηγής μόλυνσης. Μόλις προσδιοριστεί η πηγή, λήψη των κατάλληλων μέτρων, όπου είναι δυνατόν, για τη μείωση ή την εξάλειψη της πηγής μόλυνσης

ιγ)

Ιχθυοτροφές.

Ζωοτροφές για ζώα συντροφιάς

1,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (6)  (7)

Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να μην είναι απαραίτητο να διενεργηθεί έρευνα στην πηγή μόλυνσης, δεδομένου ότι το επίπεδο αναφοράς σε ορισμένες περιοχές πλησιάζει ή υπερβαίνει το επίπεδο δράσης. Εντούτοις, σε περιπτώσεις όπου το επίπεδο δράσης υπερβαίνεται, όλες οι πληροφορίες, όπως η περίοδος δειγματοληψίας, η γεωγραφική προέλευση, τα είδη ψαριών κ.λπ., πρέπει να καταγραφούν ενόψει μελλοντικών μέτρων για τη ρύθμιση της παρουσίας διοξινών και παρόμοιων με τις διοξίνες ενώσεων σ’ αυτά τα υλικά για τη διατροφή των ζώων

2.

Παρόμοια με τις διοξίνες PCB [σύνολο πολυχλωριωμένων διφαινυλίων (PCB) εκφραζόμενο σε τοξικά ισοδύναμα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ), εφαρμόζοντας τους συντελεστές τοξικής ισοδυναμίας (TEF) της ΠΟΥ, 1997] (5)

α)

Πρώτες ύλες ζωοτροφών φυτικής προέλευσης εξαιρουμένων των φυτικών ελαίων και των υποπροϊόντων τους

0,35 ng WHO-PCB-TEQ/kg (6)  (7)

Προσδιορισμός της πηγής μόλυνσης. Μόλις προσδιοριστεί η πηγή, λήψη των κατάλληλων μέτρων, όπου είναι δυνατόν, για τη μείωση ή την εξάλειψη της πηγής μόλυνσης

β)

Φυτικά έλαια και τα υποπροϊόντα τους

0,5 ng WHO-PCB-TEQ/kg (6)  (7)

Προσδιορισμός της πηγής μόλυνσης. Μόλις προσδιοριστεί η πηγή, λήψη των κατάλληλων μέτρων, όπου είναι δυνατόν, για τη μείωση ή την εξάλειψη της πηγής μόλυνσης.

γ)

Πρώτες ύλες ζωοτροφών ανόργανης προέλευσης

0,35 ng WHO-PCB-TEQ/kg (6)  (7)

Προσδιορισμός της πηγής μόλυνσης. Μόλις προσδιοριστεί η πηγή, λήψη των κατάλληλων μέτρων, όπου είναι δυνατόν, για τη μείωση ή την εξάλειψη της πηγής μόλυνσης

δ)

Ζωικό λίπος, συμπεριλαμβανομένου του λίπους γάλακτος και αυγών

0,75 ng WHO-PCB-TEQ/kg (6)  (7)

Προσδιορισμός της πηγής μόλυνσης. Μόλις προσδιοριστεί η πηγή, λήψη των κατάλληλων μέτρων, όπου είναι δυνατόν, για τη μείωση ή την εξάλειψη της πηγής μόλυνσης

ε)

Άλλα προϊόντα από ζώα της ξηράς, συμπεριλαμβανομένου του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και των αυγών και των προϊόντων τους

0,35 ng WHO-PCB-TEQ/kg (6)  (7)

Προσδιορισμός της πηγής μόλυνσης. Μόλις προσδιοριστεί η πηγή, λήψη των κατάλληλων μέτρων, όπου είναι δυνατόν, για τη μείωση ή την εξάλειψη της πηγής μόλυνσης

στ)

Ιχθυέλαια

14,0 ng WHO-PCB-TEQ/kg (6)  (7)

Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να μην είναι απαραίτητο να διενεργηθεί έρευνα στην πηγή μόλυνσης, δεδομένου ότι το επίπεδο αναφοράς σε ορισμένες περιοχές πλησιάζει ή υπερβαίνει το επίπεδο δράσης. Εντούτοις, σε περιπτώσεις όπου το επίπεδο δράσης υπερβαίνεται, όλες οι πληροφορίες, όπως η περίοδος δειγματοληψίας, η γεωγραφική προέλευση, τα είδη ψαριών κ.λπ., πρέπει να καταγραφούν ενόψει μελλοντικών μέτρων για τη ρύθμιση της παρουσίας διοξινών και παρόμοιων με τις διοξίνες ενώσεων σ’ αυτά τα υλικά για τη διατροφή των ζώων

ζ)

Ψάρια, άλλα υδρόβια ζώα, τα προϊόντα και τα υποπροϊόντα τους εξαιρουμένων των ιχθυελαίων και των προϊόντων υδρόλυσης ιχθυοπρωτεϊνών που περιέχουν λίπος πάνω από 20 %

2,5 ng WHO-PCB-TEQ/kg (6)  (7)

Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να μην είναι απαραίτητο να διενεργηθεί έρευνα στην πηγή μόλυνσης, δεδομένου ότι το επίπεδο αναφοράς σε ορισμένες περιοχές πλησιάζει ή υπερβαίνει το επίπεδο δράσης. Εντούτοις, σε περιπτώσεις όπου το επίπεδο δράσης υπερβαίνεται, όλες οι πληροφορίες, όπως η περίοδος δειγματοληψίας, η γεωγραφική προέλευση, τα είδη ψαριών κ.λπ., πρέπει να καταγραφούν ενόψει μελλοντικών μέτρων για τη ρύθμιση της παρουσίας διοξινών και παρόμοιων με τις διοξίνες ενώσεων σ’ αυτά τα υλικά για τη διατροφή των ζώων

η)

Προϊόντα υδρόλυσης ιχθυοπρωτεϊνών που περιέχουν λίπος πάνω από 20 %

7,0 ng WHO-PCB-TEQ/kg (6)  (7)

Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να μην είναι απαραίτητο να διενεργηθεί έρευνα στην πηγή μόλυνσης, δεδομένου ότι το επίπεδο αναφοράς σε ορισμένες περιοχές πλησιάζει ή υπερβαίνει το επίπεδο δράσης. Εντούτοις, σε περιπτώσεις όπου το επίπεδο δράσης υπερβαίνεται, όλες οι πληροφορίες, όπως η περίοδος δειγματοληψίας, η γεωγραφική προέλευση, τα είδη ψαριών κ.λπ., πρέπει να καταγραφούν ενόψει μελλοντικών μέτρων για τη ρύθμιση της παρουσίας διοξινών και παρόμοιων με τις διοξίνες ενώσεων σ’ αυτά τα υλικά για τη διατροφή των ζώων

θ)

Πρόσθετες ύλες που ανήκουν στις λειτουργικές ομάδες των συνδετικών και των αντισυσσωματικών ουσιών

0,5 ng WHO-PCB-TEQ/kg (6)  (7)

Προσδιορισμός της πηγής μόλυνσης. Μόλις προσδιοριστεί η πηγή, λήψη των κατάλληλων μέτρων, όπου είναι δυνατόν, για τη μείωση ή την εξάλειψη της πηγής μόλυνσης

ι)

Πρόσθετες ύλες που ανήκουν στη λειτουργική ομάδα των ενώσεων ιχνοστοιχείων

0,35 ng WHO-PCB-TEQ/kg (6)  (7)

Προσδιορισμός της πηγής μόλυνσης. Μόλις προσδιοριστεί η πηγή, λήψη των κατάλληλων μέτρων, όπου είναι δυνατόν, για τη μείωση ή την εξάλειψη της πηγής μόλυνσης

ια)

Προμείγματα

0,35 ng WHO-PCB-TEQ/kg (6)  (7)

Προσδιορισμός της πηγής μόλυνσης. Μόλις προσδιοριστεί η πηγή, λήψη των κατάλληλων μέτρων, όπου είναι δυνατόν, για τη μείωση ή την εξάλειψη της πηγής μόλυνσης

ιβ)

Σύνθετες ζωοτροφές, εξαιρουμένων των ζωοτροφών για γουνοφόρα ζώα και ζώα συντροφιάς και των ιχθυοτροφών

0,5 ng WHO-PCB-TEQ/kg (6)  (7)

Προσδιορισμός της πηγής μόλυνσης. Μόλις προσδιοριστεί η πηγή, λήψη των κατάλληλων μέτρων, όπου είναι δυνατόν, για τη μείωση ή την εξάλειψη της πηγής μόλυνσης

ιγ)

Ιχθυοτροφές.

Ζωοτροφές για ζώα συντροφιάς

3,5 ng WHO-PCB-TEQ/kg (6)  (7)

Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να μην είναι απαραίτητο να διενεργηθεί έρευνα στην πηγή μόλυνσης, δεδομένου ότι το επίπεδο αναφοράς σε ορισμένες περιοχές πλησιάζει ή υπερβαίνει το επίπεδο δράσης. Εντούτοις, σε περιπτώσεις όπου το επίπεδο δράσης υπερβαίνεται, όλες οι πληροφορίες, όπως η περίοδος δειγματοληψίας, η γεωγραφική προέλευση, τα είδη ψαριών κ.λπ., πρέπει να καταγραφούν ενόψει μελλοντικών μέτρων για τη ρύθμιση της παρουσίας διοξινών και παρόμοιων με τις διοξίνες ενώσεων σ’ αυτά τα υλικά για τη διατροφή των ζώων


(1)  TEF της ΠΟΥ για την αξιολόγηση του κινδύνου για τον άνθρωπο με βάση τα συμπεράσματα της συνεδρίασης της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, 15-18 Ιουνίου 1997 [(Van den Berg et al., 1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775].

Image

(2)  Ανώτατα όρια συγκεντρώσεων· τα ανώτατα όρια συγκεντρώσεων υπολογίζονται υποθέτοντας ότι όλες οι τιμές των διαφόρων ουσιών κάτω του ορίου ποσοτικού προσδιορισμού είναι ίσες με το όριο ποσοτικού προσδιορισμού.

(3)  Το ξεχωριστό ανώτατο επίπεδο για τις διοξίνες (PCDD/F) θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται προσωρινά. Τα προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή των ζώων, τα οποία αναφέρονται στο σημείο 27α, πρέπει να συμμορφώνονται, κατά τη διάρκεια αυτής της προσωρινής περιόδου, με τα ανώτατα επίπεδα για τις διοξίνες και με τα ανώτατα επίπεδα για το σύνολο των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB.

(4)  Τα νωπά ψάρια που παραδίδονται άμεσα και χρησιμοποιούνται χωρίς ενδιάμεση επεξεργασία για την παραγωγή ζωοτροφών για γουνοφόρα ζώα δεν υπόκεινται στα ανώτατα επίπεδα, ενώ τα ανώτατα επίπεδα 4,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg προϊόντος και 8,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg προϊόντος εφαρμόζονται στα νωπά ψάρια που χρησιμοποιούνται για την άμεση σίτιση των ζώων συντροφιάς, των ζώων ζωολογικών κήπων και των ζώων τσίρκων. Τα προϊόντα, οι μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες που παράγονται από τα εν λόγω ζώα (γουνοφόρα ζώα, ζώα συντροφιάς, ζώα ζωολογικών κήπων και ζώα τσίρκων) δεν μπορούν να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα και δεν μπορούν να χορηγηθούν για τη σίτιση εκτρεφόμενων ζώων τα οποία φυλάσσονται, παχύνονται ή αναπαράγονται για την παραγωγή τροφίμων.».

(5)  TEF της ΠΟΥ για την αξιολόγηση του κινδύνου για τον άνθρωπο με βάση τα συμπεράσματα της συνεδρίασης της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, 15-18 Ιουνίου 1997 [(Van den Berg et al., 1998) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives, 106(12), 775].

Image

(6)  Ανώτατα όρια συγκεντρώσεων· τα ανώτατα όρια συγκεντρώσεων υπολογίζονται υποθέτοντας ότι όλες οι τιμές των διαφόρων ουσιών κάτω του ορίου ποσοτικού προσδιορισμού είναι ίσες με το όριο ποσοτικού προσδιορισμού.

(7)  Η Επιτροπή θα αναθεωρήσει τα εν λόγω επίπεδα δράσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008 το αργότερο ταυτόχρονα με την αναθεώρηση των ανώτατων επιπέδων για το σύνολο των διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB.».


II Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Συμβούλιο

4.2.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 32/54


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 2ας Δεκεμβρίου 2005

σχετικά με τη σύναψη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρωτοκόλλου της ΟΕΕ των ΗΕ για τα μητρώα έκλυσης και μεταφοράς ρύπων

(2006/61/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 1, σε συνδυασμό με την πρώτη πρόταση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 300 παράγραφος 2 και του πρώτου εδαφίου του άρθρου 300 παράγραφος 3, καθώς και το άρθρο 300 παράγραφος 4,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το πρωτόκολλο ΟΕΕ-ΗΕ περί των μητρώων έκλυσης και μεταφοράς ρύπων (εφεξής «το πρωτόκολλο») αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες, σύμφωνα με τη σύμβαση της ΟΕΕ-ΗΕ σχετικά με την πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (εφεξής «σύμβαση του Aarhus»).

(2)

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπέγραψε τη σύμβαση του Aarhus στις 25 Ιουνίου 1998 και προέβη στην έγκρισή της με την απόφαση 2005/370/ΕΚ (2).

(3)

Η Κοινότητα υπέγραψε το πρωτόκολλο στις 21 Μαΐου 2003.

(4)

Το πρωτόκολλο έχει κατατεθεί για επικύρωση, έγκριση ή αποδοχή εκ μέρους των συμβαλλομένων μερών και εκ μέρους των περιφερειακών οργανισμών οικονομικής ολοκλήρωσης.

(5)

Βάσει των όρων του πρωτοκόλλου, κάθε περιφερειακός οργανισμός οικονομικής ολοκλήρωσης οφείλει στην πράξη επικύρωσης, έγκρισης, αποδοχής ή προσχώρησης, να δηλώνει το βαθμό αρμοδιότητος του σε ό,τι αφορά τα θέματα που διέπει το πρωτόκολλο.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιανουαρίου 2006, για το ευρωπαϊκό μητρώο έκλυσης και μεταφοράς ρύπων (3), ενσωματώνει τις διατάξεις του πρωτοκόλλου στην κοινοτική νομοθεσία.

(7)

Το πρωτόκολλο, στο άρθρο 20, ορίζει απλοποιημένη και ταχεία διαδικασία έγκρισης των τροπολογιών στα παραρτήματά τους.

(8)

Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμο να εγκριθεί το πρωτόκολλο εκ μέρους της Κοινότητας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Το πρωτόκολλο της ΟΕΕ των ΗΕ για τα μητρώα έκλυσης και μεταφοράς ρύπων εγκρίνεται εκ μέρους της Κοινότητας.

Το κείμενο του πρωτοκόλλου επισυνάπτεται ως παράρτημα A στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να καταθέσουν την πράξη έγκρισης στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το άρθρο 25 του πρωτοκόλλου.

Άρθρο 3

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να καταθέσουν εξ ονόματος της Κοινότητας, τη δήλωση αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αναφέρεται στο παράρτημα B της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου.

Άρθρο 4

1.   Όσον αφορά θέματα κοινοτικής αρμοδιότητος, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει εκ μέρους της Κοινότητας, τροποποιήσεις των παραρτημάτων του πρωτοκόλλου, σύμφωνα με το άρθρο 20.

2.   Η Επιτροπή επικουρείται στα καθήκοντά της από ειδική επιτροπή που ορίζεται από το Συμβούλιο.

3.   Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 εξουσιοδότηση περιορίζεται στις τροποποιήσεις εκείνες που συνάδουν με σχετικές κοινοτικές διατάξεις για τη δημιουργία ευρωπαϊκού μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και δεν επιφέρουν καμία μεταβολή στις εν λόγω διατάξεις.

4.   Σε περίπτωση κατά την οποία μια τροποποίηση των παραρτημάτων του πρωτοκόλλου δεν εφαρμοστεί στην οικεία κοινοτική νομοθεσία εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία διαβίβασής της από τον θεματοφύλακα, η Επιτροπή παρέχει γραπτώς στον θεματοφύλακα κοινοποίηση μη αποδοχής όσον αφορά την τροποποίηση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 8 του πρωτοκόλλου πριν από την εκπνοή της δωδεκαμήνου περιόδου. Μόλις η τροποποίηση εφαρμοστεί, η Επιτροπή αποσύρει χωρίς καθυστέρηση την κοινοποίηση.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2005.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

M. BECKETT


(1)  Γνώμη της 30ής Μαΐου 2005 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ L 124 της 17.5.2005, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 33 της 4.2.2006, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΕΚΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΥΠΩΝ

Τα συμβαλλόμενα μέρη εις το παρόν πρωτόκολλο,

Υπενθυμίζοντας το άρθρο 5 παράγραφος 9 και το άρθρο 10 παράγραφος 2 της σύμβασης του 1998 για την πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψεως απόφασης και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά ζητήματα (σύμβαση του Άαρχους),

Υπενθυμίζοντας ότι τα μητρώα έκλυσης και μεταφοράς ρύπων συνιστούν σημαντικό μηχανισμό για την αύξηση της επιχειρηματικής ευθύνης, τον περιορισμό της ρύπανσης και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, όπως αναφέρθηκε στη δήλωση της Lucca που εγκρίθηκε κατά την πρώτη σύνοδο των συμβαλλομένων μερών στη σύμβαση του Άαρχους,

Έχοντας υπόψη την αρχή 10 της Δήλωσης του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, του 1992,

Έχοντας υπόψη επίσης τις αρχές και τις δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν το 1992 στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη και ιδίως τις διατάξεις του κεφαλαίου 19 της Αgenda 21,

Λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα για την περαιτέρω εφαρμογή της Αgenda 21, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κατά την 19η ειδική σύνοδό της, το 1997, όπου ζητήθηκε, μεταξύ άλλων, να αυξηθούν σε εθνικό επίπεδο το δυναμικό και οι δυνατότητες για τη συλλογή, επεξεργασία και διάδοση πληροφοριών, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες σχετικά με παγκόσμια θέματα περιβάλλοντος με τα κατάλληλα μέσα,

Έχοντας υπόψη το Σχέδιο Εφαρμογής της Παγκόσμιας Διάσκεψης του 2002 για την Αειφόρο Ανάπτυξη, το οποίο ενθαρρύνει την ανάπτυξη συνεκτικών, ολοκληρωμένων πληροφοριών σχετικά με τις χημικές ουσίες, όπως για παράδειγμα μέσω εθνικών μητρώων έκλυσης και μεταφοράς ρύπων,

Λαμβάνοντας υπόψη το έργο του Διακυβερνητικού Φόρουμ για την Ασφάλεια των Χημικών Ουσιών, και ιδίως τη δήλωση της Bahia το 2002 σχετικά με την ασφάλεια των χημικών ουσιών, τις προτεραιότητες δράσης μετά το 2000 και το μητρώο έκλυσης και μεταφοράς ρύπων/σχέδιο δράσης για την απογραφή εκπομπών,

Λαμβάνοντας υπόψη επίσης τις δραστηριότητες που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος οργανισμών για την ορθή διαχείριση των χημικών ουσιών,

Λαμβάνοντας υπόψη περαιτέρω το έργο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ειδικότερα δε τη σύσταση του συμβουλίου του για την εφαρμογή μητρώων έκλυσης και μεταφοράς ρύπων, στην οποία το συμβούλιο καλεί τις χώρες μέλη να εκπονήσουν και να καταστήσουν διαθέσιμα στο κοινό εθνικά μητρώα έκλυσης και μεταφοράς ρύπων,

Επιθυμώντας να δημιουργήσουν έναν μηχανισμό ο οποίος να συμβάλει στη δυνατότητα οιουδήποτε προσώπου των παρουσών και των μελλοντικών γενεών να βιώνει σε ένα περιβάλλον κατάλληλο για την υγεία και την ευημερία του, διασφαλίζοντας την ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής πληροφόρησης στα οποία έχει πρόσβαση το κοινό,

Επιθυμώντας επίσης να εξασφαλίσουν ότι η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών λαμβάνει υπόψη αρχές που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη, όπως είναι η προσέγγιση της προφύλαξης που αναφέρεται στην αρχή 15 της δήλωσης του Ρίο του 1992 για το περιβάλλον και την ανάπτυξη,

Αναγνωρίζοντας τη σχέση μεταξύ των κατάλληλων συστημάτων περιβαλλοντικής πληροφόρησης και της άσκησης των δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση του Άαρχους,

Σημειώνοντας την ανάγκη συνεργασίας με άλλες διεθνείς πρωτοβουλίες που αφορούν τους ρύπους και τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης του 2001 στη Στοκχόλμη σχετικά με τους έμμονους οργανικούς ρύπους και της σύμβασης το 1989 στη Βασιλεία σχετικά με τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και τη διάθεσή τους,

Αναγνωρίζοντας ότι οι στόχοι μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης και της ποσότητας των αποβλήτων τα οποία προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων και άλλων πηγών είναι η επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος συνολικά, η πρόοδος προς την κατεύθυνση της αειφόρου και περιβαλλοντικώς ορθολογικής ανάπτυξης και η προστασία της υγείας των σημερινών και μελλοντικών γενεών,

Πεπεισμένη για την αξία των μητρώων έκλυσης και μεταφοράς ρύπων ως οικονομικά συμφέροντος εργαλείου για την ενθάρρυνση βελτιώσεων στην περιβαλλοντική επίδοση, την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με τους ρύπους που ελευθερώνονται και μεταφέρονται εντός και μέσω των κοινοτήτων, και για χρήση από τις κυβερνήσεις στον καθορισμό τάσεων, στην εμφάνιση της προόδου στον τομέα της μείωσης της ρύπανσης, στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης με ορισμένες διεθνείς συμφωνίες, στον καθορισμό προτεραιοτήτων και στην αξιολόγηση της επιτευχθείσας προόδου μέσω περιβαλλοντικών πολιτικών και προγραμμάτων,

Θεωρώντας ότι τα μητρώα έκλυσης και μεταφοράς ρύπων είναι δυνατόν να επιφέρουν απτά οφέλη στη βιομηχανία μέσω της βελτιωμένης διαχείρισης των ρύπων,

Σημειώνοντας τις δυνατότητες χρήσης δεδομένων από τα μητρώα έκλυσης και μεταφοράς ρύπων σε συνδυασμό με υγειονομικές, περιβαλλοντικές, δημογραφικές, οικονομικές ή άλλου είδους συναφείς πληροφορίες, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση δυνητικών προβλημάτων, τον εντοπισμό θεμάτων καίριας σημασίας, τη λήψη προληπτικών μέτρων και μέτρων άντλησης των επιπτώσεων, και τον καθορισμό προτεραιοτήτων περιβαλλοντικής διαχείρισης,

Αναγνωρίζοντας τη σημασία προστασίας της ιδιωτικής ζωής συγκεκριμένων ή δυνάμενων να εντοπιστούν φυσικών προσώπων κατά την επεξεργασία πληροφοριών οι οποίες παρέχονται στα μητρώα έκλυσης και μεταφοράς ρύπων σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα που αφορούν την προστασία των δεδομένων,

Αναγνωρίζοντας επίσης τη σημασία της ανάπτυξης διεθνώς συμβατών συστημάτων εθνικών μητρώων έκλυσης και μεταφοράς ρύπων για την αύξηση της συγκρισιμότητας των δεδομένων,

Σημειώνοντας ότι πολλά κράτη μέλη της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των συμβαλλομένων μερών της Βορειοαμερικανικής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών συλλέγουν στοιχεία για την έκλυση και μεταφορά ρύπων από διάφορες πηγές και μεριμνούν ώστε τα στοιχεία αυτά να καταστούν διαθέσιμα στο κοινό και αναγνωρίζοντας ιδιαίτερα στον τομέα αυτό τη μακρά και πολύτιμη πείρα σε ορισμένες χώρες,

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές προσεγγίσεις στα υφιστάμενα μητρώα εκπομπών και την ανάγκη αποφυγής αλληλεπικάλυψης και αναγνωρίζοντας συνεπώς ότι απαιτείται κάποιος βαθμός ευελιξίας,

Υποστηρίζοντας την προοδευτική ανάπτυξη εθνικών μητρώων έκλυσης και μεταφοράς ρύπων,

Υποστηρίζοντας επίσης τη δημιουργία δεσμών μεταξύ των εθνικών μητρώων έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και των συστημάτων πληροφόρησης για άλλες εκλύσεις που αφορούν το κοινό,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

Άρθρο 1

Στόχος

Στόχος του παρόντος πρωτοκόλλου είναι να βελτιωθεί η πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες με τη δημιουργία συνεκτικών, ολοκληρωμένων, εθνικών μητρώων έκλυσης και μεταφοράς ρύπων (ΜΕΜΡ) σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου, τα οποία θα διευκολύνουν τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το περιβάλλον και θα συμβάλλουν στην πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου,

1)

Ως «μέρος» νοείται, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο κείμενο, κράτος ή περιφερειακός οργανισμός οικονομικής ολοκλήρωσης που αναφέρεται στο άρθρο 24, που έχει συναινέσει να δεσμευτεί βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου και για το οποίο ή τον οποίο ισχύει το πρωτόκολλο.

2)

Ως «σύμβαση» νοείται η σύμβαση για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα του Άαρχους, Δανία, της 25ης Ιουνίου 1998.

3)

Ως «το κοινό» νοούνται ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική, οι ενώσεις, οι οργανισμοί ή ομάδες τους.

4)

Ως «μονάδα» νοούνται μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις στον ίδιο χώρο, ή σε παρακείμενους χώρους, που ανήκουν ή τις εκμεταλλεύεται το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

5)

Ως «αρμόδια αρχή» νοείται η εθνική αρχή ή οι εθνικές αρχές, ή οι οιοσδήποτε άλλος αρμόδιος φορέας ή αρμόδιοι φορείς που έχει υποδείξει μέρος για τη διαχείριση του εθνικού συστήματος μητρώων έκλυσης και μεταφοράς ρύπων.

6)

Ως «ρύπος» νοείται ουσία ή ομάδα ουσιών που ενδέχεται να είναι επιβλαβής για το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία εξαιτίας των ιδιοτήτων και της εισαγωγής του στο περιβάλλον.

7)

Ως «έκλυση» νοείται η είσοδος ρύπων στο περιβάλλον ως αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας, σκόπιμης ή συμπτωματικής, συνήθους ή έκτακτης, συμπεριλαμβανομένης της έκχυσης, εκπομπής, απόρριψης, έγχυσης, διάθεσης ή απόθεσης, ή μέσω αποχετευτικών συστημάτων χωρίς τελική επεξεργασία των λυμάτων.

8)

Ως «μεταφορά εκτός χώρου εγκατάστασης» νοείται η εκτός των ορίων της μονάδας μεταφορά είτε των ρύπων είτε των αποβλήτων που προορίζονται για διάθεση ή ανάκτηση και των ρύπων σε λύματα που προορίζονται για επεξεργασία.

9)

Ως «διάχυτες πηγές» νοούνται οι πολύ μικρότερες ή διασκορπισμένες πηγές από τις οποίες είναι δυνατόν να διαφύγουν οι ρύποι στο έδαφος, τον αέρα ή το νερό, των οποίων η συνδυασμένη επίπτωση στα μέσα αυτά ενδέχεται να είναι σημαντική και για τους οποίους δεν ενδείκνυται από πρακτικής απόψεως η συλλογή εκθέσεων από κάθε επιμέρους πηγή.

10)

Οι όροι «εθνικά» και «σε εθνική κλίμακα» θεωρείται ότι, σε σχέση με τις υποχρεώσεις βάσει του πρωτοκόλλου των μερών που είναι περιφερειακοί οργανισμοί οικονομικής ολοκλήρωσης, εφαρμόζονται στην υπό εξέταση περιφέρεια εκτός εάν υπάρχει διαφορετική ένδειξη.

11)

«Απόβλητο» σημαίνει ουσίες ή αντικείμενα τα οποία:

α)

διατίθενται ή ανακτώνται·

β)

προορίζονται για διάθεση ή ανάκτηση· ή

γ)

απαιτείται από τις διατάξεις στην εθνική νομοθεσία η ανάκτηση ή διάθεσή τους.

12)

«Επικίνδυνα απόβλητα» είναι τα απόβλητα τα οποία ορίζονται ως επικίνδυνα από τις εθνικές νομοθετικές διατάξεις.

13)

Ως «λοιπά απόβλητα» νοούνται τα μη επικίνδυνα απόβλητα.

14)

Ως «λύματα» νοούνται τα ακάθαρτα ύδατα που περιλαμβάνουν ενώσεις ή αντικείμενα που υπόκεινται σε εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

Άρθρο 3

Γενικές διατάξεις

1.   Κάθε μέρος λαμβάνει τα αναγκαία νομοθετικά, κανονιστικά και λοιπά μέτρα, καθώς και τα κατάλληλα εκτελεστικά μέτρα για την υλοποίηση των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου.

2.   Οι διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου δεν θίγουν το δικαίωμα των συμβαλλομένων μερών να διατηρούν ή να εισαγάγουν ένα εκτενέστερο ή ευκολότερο προσπελάσιμο στο κοινό μητρώο έκλυσης και μεταφοράς ρύπων, από εκείνο που απαιτείται από το παρόν πρωτόκολλο.

3.   Κάθε μέρος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε οι εργαζόμενοι σε μια μονάδα και το κοινό που αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές παραβίαση από μία μονάδα των εθνικών νόμων για την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου να μην υφίστανται κυρώσεις, διώξεις ή οχλήσεις από την εν λόγω μονάδα ή τις δημόσιες αρχές για την αναφορά της παράβασης.

4.   Κατά την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, κάθε μέρος καθοδηγείται από την αρχή της προφύλαξης όπως αναφέρεται στην αρχή 15 της δήλωσης για το περιβάλλον και την ανάπτυξη του Ρίο, του 1992.

5.   Για την αποφυγή υποβολής αλληλεπικαλυπτόμενων εκθέσεων, τα συστήματα μητρώων έκλυσης και μεταφοράς ρύπων είναι δυνατόν να ενσωματωθούν, στο μέτρο του δυνατού, στις υφιστάμενες πηγές πληροφοριών, όπως είναι οι μηχανισμοί υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο αδειοδότησης ή έγκρισης λειτουργίας.

6.   Τα συμβαλλόμενα μέρη καταβάλλουν προσπάθειες να επιτευχθεί σύγκλιση μεταξύ των εθνικών μητρώων έκλυσης και μεταφοράς ρύπων.

Άρθρο 4

Βασικά στοιχεία του συστήματος μητρώων έκλυσης και μεταφοράς ρύπων

Σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο, κάθε μέρος δημιουργεί και παρέχει δημόσια πρόσβαση σε εθνικό αρχείο έκλυσης και μεταφοράς ρύπων το οποίο:

α)

είναι ειδικό για κάθε μονάδα όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων για σημειακές πηγές·

β)

εξυπηρετεί την υποβολή εκθέσεων για τις διάχυτες πηγές·

γ)

αφορά συγκεκριμένο ρύπο ή συγκεκριμένο απόβλητο ανάλογα με την περίπτωση·

δ)

αφορά όλα τα μέσα, και διακρίνει ανάλογα με το εάν οι εκλύσεις πραγματοποιούνται στον αέρα, το έδαφος και το ύδωρ·

ε)

περιλαμβάνει πληροφορίες για τις μεταφορές ρύπων·

στ)

βασίζεται στην υποχρεωτική περιοδική υποβολή εκθέσεων·

ζ)

περιλαμβάνει τυποποιημένα και επίκαιρα δεδομένα, περιορισμένο αριθμό τυποποιημένων ορίων υποβολής εκθέσεων και περιορισμένες διατάξεις, εφόσον υπάρχουν, εχεμύθειας·

η)

είναι συνεκτικό, εύχρηστο και δημόσια προσπελάσιμο, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής μορφής·

θ)

επιτρέπει τη συμμετοχή του κοινού στην ανάπτυξη και τροποποίησή του, και

ι)

είναι μία δομημένη, ηλεκτρονική βάση δεδομένων ή αρκετές συνδεδεμένες βάσεις δεδομένων που συντηρούνται από την αρμόδια αρχή.

Άρθρο 5

Σχεδιασμός και δομή

1.   Κάθε μέρος διασφαλίζει ότι τα στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 4 παρουσιάζονται τόσο σε συγκεντρωτική όσο και σε αναλυτική μορφή, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η αναζήτηση και ο εντοπισμός των εκλύσεων και μεταφορών ανάλογα με:

α)

τη μονάδα και τη γεωγραφική της τοποθεσία·

β)

τη δραστηριότητα·

γ)

τον ιδιοκτήτη ή φορέα εκμετάλλευσης και, εφόσον ενδείκνυται, την επιχείρηση·

δ)

το ρύπο ή το απόβλητο, ανάλογα με την περίπτωση·

ε)

καθένα από τα μέσα στα οποία εκλύεται ο ρύπος στο περιβάλλον, και

στ)

όπως διευκρινίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 5, τον προορισμό της μεταφοράς και, εφόσον ενδείκνυται, τη δραστηριότητα διάθεσης ή ανάκτησης του αποβλήτου.

2.   Κάθε μέρος εξασφαλίζει επίσης ότι είναι δυνατή η αναζήτηση και ο εντοπισμός των δεδομένων ανάλογα με τις διάχυτες πηγές οι οποίες έχουν περιληφθεί στο μητρώο.

3.   Κάθε μέρος προβαίνει στο σχεδιασμό του μητρώου του λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα μελλοντικής επέκτασής του και διασφαλίζοντας τη δημόσια πρόσβαση σε στοιχεία εκθέσεων που έχουν υποβληθεί κατά τη διάρκεια τουλάχιστον των δέκα προηγούμενων ετών αναφοράς.

4.   Το μητρώο σχεδιάζεται με τρόπο που να επιτρέπει την όσο το δυνατόν ευκολότερη πρόσβαση του κοινού με ηλεκτρονικά μέσα, όπως είναι το διαδίκτυο. Ο σχεδιασμός επιτρέπει, κάτω από κανονικές συνθήκες λειτουργίας, τη συνεχή και άμεση διαθεσιμότητα των πληροφοριών του μητρώου με ηλεκτρονικά μέσα.

5.   Κάθε μέρος παρέχει συνδέσεις στο μητρώο του με τις συναφείς υφιστάμενες, δημόσια προσπελάσιμες βάσεις δεδομένων για θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.

6.   Κάθε μέρος παρέχει συνδέσεις στο μητρώο του με τα μητρώα έκλυσης και μεταφοράς ρύπων άλλων συμβαλλομένων μερών του πρωτοκόλλου και, εφόσον είναι εφικτό, με εκείνα άλλων χωρών.

Άρθρο 6

Περιεχόμενο του μητρώου

1.   Κάθε μέρος διασφαλίζει ότι το μητρώο του περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με:

α)

εκλύσεις ρύπων για τις οποίες πρέπει να υποβάλλονται εκθέσεις βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2·

β)

τις μεταφορές εκτός του χώρου της εγκατάστασης για τις οποίες πρέπει να υποβάλλονται εκθέσεις βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 2, και

γ)

τις εκλύσεις ρύπων από διάχυτες πηγές που απαιτούνται εκθέσεις βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 4.

2.   Αφού αξιολογηθεί η πείρα που αποκτήθηκε από την ανάπτυξη εθνικών μητρώων έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διεθνείς διαδικασίες, η σύνοδος των μερών επανεξετάζει τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου και μελετά τα ακόλουθα θέματα που αφορούν την περαιτέρω ανάπτυξή του:

α)

επανεξέταση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι·

β)

αναθεώρηση των ρύπων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ·

γ)

αναθεώρηση των ρύπων στα παραρτήματα Ι και ΙΙ, και

δ)

συνυπολογισμό άλλων συναφών πτυχών όπως είναι οι πληροφορίες για τις μεταφορές και την αποθήκευση εντός του χώρου των μονάδων, τη διευκρίνιση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων για τις διάχυτες πηγές ή την ανάπτυξη κριτηρίων για την υπαγωγή ρυπογόνων ουσιών βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 7

Απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων

1.   Κάθε μέρος είτε:

α)

απαιτεί από τον ιδιοκτήτη φορέα εκμετάλλευσης κάθε επιμέρους μονάδας εντός της επικράτειάς του που διεξάγει μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που ορίζονται στο παράρτημα Ι, οι οποίες υπερβαίνουν το ισχύον όριο δυναμικότητας που ορίζεται στο παράρτημα Ι, στήλη 1, και:

i)

εκλύει οιαδήποτε ρυπογόνο ουσία που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ σε ποσότητες οι οποίες υπερβαίνουν τα ισχύοντα όρια που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ στήλη 1,

ii)

μεταφέρει εκτός του χώρου της μονάδας οιαδήποτε ρυπογόνο ουσία που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ, σε ποσότητες που υπερβαίνουν τα ισχύοντα όρια που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ στήλη 2, εφόσον το μέρος έχει επιλέξει για τις μεταφορές την υποβολή εκθέσεων που αφορούν συγκεκριμένους ρύπους, σύμφωνα με την παράγραφο 5 στοιχείο δ),

iii)

μεταφέρει εκτός του χώρου της μονάδας επικίνδυνα απόβλητα που υπερβαίνουν τους δύο τόνους ετησίως ή λοιπά απόβλητα τα οποία υπερβαίνουν τους 2 000 τόνους ετησίως, εφόσον το μέρος έχει επιλέξει για τις μεταφορές την υποβολή εκθέσεων για τις επιμέρους κατηγορίες αποβλήτων, σύμφωνα με την παράγραφο 5 στοιχείο δ) ή

iv)

μεταφέρει εκτός του χώρου της μονάδας οιαδήποτε ρυπογόνο ουσία που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ σε λύματα που προορίζονται για επεξεργασία λυμάτων, σε ποσότητες που υπερβαίνουν τα ισχύοντα όρια που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ στήλη 1β,

να αναλαμβάνει την υποχρέωση που επιβάλλεται στον εν λόγω ιδιοκτήτη ή φορέα εκμετάλλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 2, ή

β)

Απαιτεί από τον ιδιοκτήτη ή το φορέα εκμετάλλευσης κάθε επιμέρους μονάδας εντός της επικράτειάς του που διεξάγει μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι επί ή υπεράνω του ορίου εργαζομένων που αναφέρεται στο παράρτημα, στήλη 2, και παράγει, επεξεργάζεται ή χρησιμοποιεί οιαδήποτε ρυπογόνο ουσία που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ σε ποσότητες που υπερβαίνουν το ισχύον όριο που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ στήλη 3, να αναλάβει την υποχρέωση που επιβάλλεται στον εν λόγω ιδιοκτήτη ή φορέα εκμετάλλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 2.

2.   Κάθε μέρος απαιτεί από τον ιδιοκτήτη ή το φορέα εκμετάλλευσης μιας μονάδας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 να υποβάλλει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 5 και 6, και σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις, σε σχέση με εκείνες τις ρυπογόνες ουσίες και τα απόβλητα για τα οποία έχει σημειωθεί υπέρβαση των ορίων.

3.   Για την επίτευξη του στόχου του παρόντος πρωτοκόλλου, οιοδήποτε από τα μέρη είναι δυνατόν να αποφασίσει να εφαρμόζει σε σχέση με κάποια συγκεκριμένη ρυπογόνο ουσία, είτε όριο έκλυσης, ή όριο παραγωγής, επεξεργασίας ή χρήσης, υπό την προϋπόθεση με τον τρόπο αυτόν αυξάνονται οι σχετικές πληροφορίες για τις εκλύσεις, ή μεταφορές που είναι διαθέσιμες στο μητρώο του.

4.   Κάθε μέρος εξασφαλίζει ότι η οικεία αρμόδια αρχή συλλέγει, ή υποδεικνύει μία ή περισσότερες δημόσιες αρχές ή αρμόδιους φορείς να συλλέγουν, πληροφορίες για την έκλυση ρυπογόνων ουσιών από διάχυτες πηγές που ορίζονται στις παραγράφους 7 και 8, με σκοπό να συμπεριληφθούν στο μητρώο του.

5.   Κάθε μέρος απαιτεί από τους ιδιοκτήτες ή φορείς εκμετάλλευσης των μονάδων οι οποίες υποχρεούνται να υποβάλλουν έκθεση βάσει της παραγράφου 2, να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε μονάδα:

α)

την επωνυμία, τη διεύθυνση, τη γεωγραφική τοποθεσία και τη δραστηριότητα ή τις δραστηριότητες της αναφέρουσας μονάδας, και το όνομα του ιδιοκτήτη ή φορέα εκμετάλλευσης και, εφόσον ενδείκνυται, της επιχείρησης·

β)

το όνομα και το αριθμητικό αναγνωριστικό κάθε ρυπογόνου ουσίας για την οποία απαιτείται να υποβάλλεται έκθεση σύμφωνα με την παράγραφο 2·

γ)

την ποσότητα κάθε ρυπογόνου ουσίας για την οποία απαιτείται να υποβάλλεται έκθεση σύμφωνα με την παράγραφο 2, η οποία εκλύεται από τη μονάδα στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, σε συγκεντρωτική μορφή και ανάλογα με το εάν εκλύεται στον αέρα, το ύδωρ ή το έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της υπόγειας έγχυσης·

δ)

είτε:

i)

την ποσότητα κάθε ρυπογόνου ουσίας για την οποία απαιτεί να υποβάλλεται έκθεση σύμφωνα με την παράγραφο 2, η οποία μεταφέρεται εκτός του χώρου της μονάδας κατά το έτος αναφοράς, με διάκριση μεταξύ των ποσοτήτων που μεταφέρονται για διάθεση και για ανάκτηση, και την επωνυμία και διεύθυνση της μονάδας που παραλαμβάνει τη μεταφερόμενη ποσότητα, ή

ii)

την ποσότητα του αποβλήτου για το οποίο απαιτεί να υποβάλλεται έκθεση σύμφωνα με την παράγραφο 2, που μεταφέρεται εκτός του χώρου της μονάδας κατά το έτος αναφοράς, με διάκριση μεταξύ επικίνδυνων και λοιπών αποβλήτων, για οιαδήποτε δραστηριότητα ανάκτησης και διάθεσης με ένδειξη αντίστοιχα «R» ή «D» ανάλογα με το εάν το απόβλητο προορίζεται για ανάκτηση ή διάθεση σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ και, για τις διασυνοριακές μεταφορές επικίνδυνων αποβλήτων, την επωνυμία και διεύθυνση του φορέα διάθεσης ή ανάκτησης του αποβλήτου και τον χώρο διάθεσης στον οποίο μεταφέρονται οι ρυπογόνες ουσίες,

ε)

την ποσότητα κάθε ρυπογόνου ουσίας σε λύματα, για την οποία πρέπει να υποβάλλεται έκθεση σύμφωνα με την παράγραφο 2, η οποία έχει μεταφερθεί εκτός του χώρου της μονάδας κατά το έτος αναφοράς, και

στ)

το είδος της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για να προκύψουν οι πληροφορίες που αναφέρονται στα στοιχεία γ) έως ε), σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2, αναφέροντας εάν οι πληροφορίες βασίζονται σε μέτρηση, υπολογισμό ή εκτίμηση.

6.   Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 5 στοιχεία γ) έως ε) περιλαμβάνουν στοιχεία για την έκλυση και μεταφορά που προκύπτουν από συνήθεις δραστηριότητες και από έκτακτα γεγονότα.

7.   Κάθε μέρος παρουσιάζει στο μητρώο του, με τον κατάλληλο χωρικό διαχωρισμό, τις πληροφορίες για τις εκλύσεις ρυπογόνων ουσιών από διάχυτες πηγές, για τις οποίες το εν λόγο συμβαλλόμενο μέρος αποφαίνεται ότι τα στοιχεία συλλέγονται από τις αρμόδιες αρχές και μπορούν πρακτικά να συμπεριληφθούν. Εφόσον το μέρος αποφανθεί ότι δεν υφίστανται τέτοιου είδους στοιχεία, λαμβάνει μέτρα για την έναρξη της υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκλύσεις των σχετικών ρυπογόνων ουσιών από μία ή περισσότερες διάχυτες πηγές σύμφωνα με τις εθνικές του προτεραιότητες.

8.   Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 7 περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με το είδος της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται για να προκύψουν οι πληροφορίες αυτές.

Άρθρο 8

Περίοδος υποβολής εκθέσεων

1.   Κάθε μέρος εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες που απαιτείται να ενσωματωθούν στο μητρώο του είναι διαθέσιμες στο κοινό, συλλέγονται και παρουσιάζονται στο μητρώο ανά ημερολογιακό έτος. Το έτος αναφοράς είναι το ημερολογιακό έτος με το οποίο συνδέονται οι εν λόγω πληροφορίες. Για κάθε μέρος, το πρώτο έτος υποβολής έκθεσης είναι το ημερολογιακό έτος μετά την έναρξη ισχύος του πρωτοκόλλου για το εν λόγω μέρος. Η συχνότητα υποβολής εκθέσεων που απαιτείται βάσει του άρθρου 7 είναι ετήσια. Ωστόσο, το δεύτερο έτος αναφοράς μπορεί να είναι το δεύτερο ημερολογιακό έτος που ακολουθεί το πρώτο έτος αναφοράς.

2.   Κάθε μέρος που δεν είναι περιφερειακός οργανισμός οικονομικής ανάπτυξης μεριμνά ώστε οι πληροφορίες να ενσωματώνονται στο μητρώο του εντός 15 μηνών από το τέλος κάθε έτους αναφοράς. Ωστόσο, οι πληροφορίες για το πρώτο έτος αναφοράς ενσωματώνονται στο μητρώο του εντός δύο ετών από το τέλος του εν λόγω έτους αναφοράς.

3.   Κάθε μέρος που είναι περιφερειακός οργανισμός οικονομικής ανάπτυξης μεριμνά ώστε οι πληροφορίες για κάποιο συγκεκριμένο έτος αναφοράς να ενσωματώνονται στο μητρώο του έξι μήνες μετά το χρονικό διάστημα εντός του οποίου υποχρεούνται να πράξουν το ίδιο τα μέρη τα οποία δεν είναι περιφερειακοί οργανισμοί οικονομικής ανάπτυξης.

Άρθρο 9

Συλλογή δεδομένων και τήρηση μητρώων

1.   Κάθε μέρος απαιτεί από τους ιδιοκτήτες ή φορείς εκμετάλλευσης των μονάδων που υπόκεινται στις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων του άρθρου 7 να συλλέγουν τα δεδομένα εκείνα που απαιτούνται για τον προσδιορισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 2 και με την κατάλληλη συχνότητα, των εκλύσεων της μονάδας και των μεταφορών εκτός του χώρου της μονάδας που υπόκεινται στις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων βάσει του άρθρου 7 και να τηρούν διαθέσιμα στις αρμόδιες αρχές τα μητρώα των δεδομένων από τα οποία προέκυψαν οι αναφερόμενες πληροφορίες για μία περίοδο πέντε ετών, αρχής γενομένης από το πέρας του αντίστοιχου έτους αναφοράς. Τα μητρώα αυτά περιέχουν επίσης τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τη συλλογή δεδομένων.

2.   Κάθε μέρος απαιτεί από τους ιδιοκτήτες ή φορείς εκμετάλλευσης των μονάδων που υπόκεινται σε υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων βάσει του άρθρου 7 να χρησιμοποιούν τις βέλτιστες διαθέσιμες πληροφορίες, οι οποίες είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν στοιχεία παρακολούθησης, συντελεστές εκπομπής, εξισώσεις ισοζυγίου μάζας, έμμεση παρακολούθηση ή άλλους υπολογισμούς, τεχνικές αξιολογήσεις και άλλες μεθόδους. Εφόσον ενδείκνυται, αυτό πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις διεθνώς αποδεκτές μεθοδολογίες.

Άρθρο 10

Αξιολόγηση ποιότητας

1.   Κάθε μέρος απαιτεί από τους ιδιοκτήτες ή φορείς εκμετάλλευσης των μονάδων που υπόκεινται στις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων του άρθρου 7 παράγραφος 1 να διασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

2.   Κάθε μέρος εξασφαλίζει ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο μητρώο του υπόκεινται σε ποιοτική αξιολόγηση από την αρμόδια αρχή, ιδιαίτερα όσον αφορά την πληρότητά τους, τη συνεκτικότητα και αξιοπιστία τους, λαμβάνοντας υπόψη οιεσδήποτε κατευθυντήριες γραμμές που είναι δυνατόν να αναπτύξει η σύνοδος των μερών.

Άρθρο 11

Δημόσια πρόσβαση στις πληροφορίες

1.   Κάθε μέρος διασφαλίζει τη δημόσια πρόσβαση σε πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μητρώο του για την έκλυση και μεταφορά ρυπογόνων ουσιών, χωρίς να πρέπει να αναφερθεί κάποιο συμφέρον, και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου, μεριμνώντας κυρίως να παρέχεται στο μητρώο του άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω των δημόσιων δικτύων τηλεπικοινωνιών.

2.   Εφόσον οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μητρώο του δεν παρέχουν εύκολη πρόσβαση στο κοινό με άμεσα ηλεκτρονικά μέσα, κάθε μέρος μεριμνά ώστε η αρμόδια αρχή του να παρέχει, εφόσον της ζητηθεί, τις πληροφορίες αυτές με άλλα αποτελεσματικά μέσα, το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός ενός μηνός από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

3.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, κάθε μέρος διασφαλίζει τη δωρεάν πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στο μητρώο του.

4.   Κάθε μέρος δύναται να επιτρέπει στην αρμόδια αρχή του να καταλογίζει επιβάρυνση για την αναπαραγωγή και αποστολή συγκεκριμένων πληροφοριών που περιέχονται στην παράγραφο 2, πλην όμως η επιβάρυνση αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει κάποιο εύλογο ποσό.

5.   Εφόσον οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μητρώο του δεν είναι εύκολα προσβάσιμες από το κοινό με άμεσα ηλεκτρονικά μέσα, κάθε μέρος διευκολύνει την ηλεκτρονική πρόσβαση στο μητρώο του σε χώρους που έχει πρόσβαση το κοινό, για παράδειγμα δημόσιες βιβλιοθήκες, γραφεία ή τοπικές αρχές ή άλλους ενδεδειγμένους χώρους.

Άρθρο 12

Εμπιστευτικότητα

1.   Κάθε μέρος δύναται να εξουσιοδοτεί την αρμόδια αρχή να διατηρεί εμπιστευτικές τις πληροφορίες που περιέχονται στο μητρώο εφόσον η δημοσιοποίησή τους είναι δυνατόν να επηρεάσει δυσμενώς:

α)

τις διεθνείς σχέσεις, την εθνική άμυνα ή τη δημόσια ασφάλεια·

β)

τη δικαιοσύνη, τη δυνατότητα ενός προσώπου να δικάζεται δικαίως ή τη δυνατότητα δημόσιας αρχής να διεξάγει έρευνα ποινικού ή πειθαρχικού χαρακτήρα·

γ)

τον εμπιστευτικό χαρακτήρα εμπορικών και βιομηχανικών πληροφοριών, εφόσον ο εμπιστευτικός αυτός χαρακτήρας προστατεύεται από το νόμο ώστε να διασφαλιστούν θεμιτά οικονομικά συμφέροντα·

δ)

δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, ή

ε)

τον εμπιστευτικό χαρακτήρα προσωπικών δεδομένων ή/και φακέλων που αφορούν φυσικό πρόσωπο, εφόσον το πρόσωπο αυτό δεν έχει συναινέσει στη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, στο βαθμό που η τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα προβλέπεται στο εθνικό δίκαιο.

Οι ανωτέρω περιπτώσεις τήρησης του εμπιστευτικού χαρακτήρα ερμηνεύονται με περιοριστικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη το δημόσιο συμφέρον που εξυπηρετείται με τη δημοσιοποίηση και το κατά πόσο οι πληροφορίες συνδέονται με εκλύσεις στο περιβάλλον.

2.   Στο πλαίσιο της παραγράφου 1 στοιχείο γ), οιαδήποτε πληροφορία για εκλύσεις που έχει σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος εξετάζεται από πλευράς δημοσιοποίησης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

3.   Εφόσον οι πληροφορίες έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με την παράγραφο 1, το μητρώο αναφέρει το είδος των πληροφοριών που αποσιωπούνται μέσω, για παράδειγμα, της παροχής γενικών πληροφοριών χημικού περιεχομένου, εφόσον είναι δυνατόν, και τους λόγους για τους οποίους οι πληροφορίες αυτές δεν παρέχονται.

Άρθρο 13

Συμμετοχή του κοινού στην ανάπτυξη εθνικών μητρώων έκλυσης και μεταφοράς ρύπων

1.   Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εξασφαλίζει την ύπαρξη των ενδεδειγμένων δυνατοτήτων συμμετοχής του κοινού στην ανάπτυξη του εθνικού του μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων στο πλαίσιο της εθνικής του νομοθεσίας.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, κάθε μέρος παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν δημόσιας πρόσβασης στις πληροφορίες σχετικά με τα προτεινόμενα μέσα για την ανάπτυξη του εθνικού του μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και για την υποβολή παρατηρήσεων, πληροφοριών, αναλύσεων ή απόψεων που έχουν σχέση με τη διαδικασία λήψης απόφασης, και η αρμόδια αρχή λαμβάνει δεόντως υπόψη τις δημόσιες αυτές εισροές.

3.   Κάθε μέρος διασφαλίζει ότι, όταν λαμβάνεται απόφαση δημιουργίας ή σημαντικής μεταβολής του μητρώου του, οι πληροφορίες σχετικά με την απόφαση και τα επιχειρήματα στα οποία αυτή βασίζεται γνωστοποιούνται στο κοινό εγκαίρως.

Άρθρο 14

Πρόσβαση στη δικαιοσύνη

1.   Κάθε μέρος, στο πλαίσιο της εθνικής του νομοθεσίας, εξασφαλίζει ότι οιοδήποτε άτομο θεωρεί ότι το αίτημα του για την παροχή πληροφοριών βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 2 έχει αγνοηθεί, απορριφθεί αδίκως, είτε εν μέρει είτε εξ ολοκλήρου, έχει απαντηθεί ανεπαρκώς ή δεν έχει κατ’ άλλον τρόπο αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω παραγράφου, διαθέτει πρόσβαση σε διαδικασία επανεξέτασης ενώπιον δικαστηρίου ή άλλου ανεξάρτητου και αμερόληπτου φορέα που ορίζεται δια νόμου.

2.   Οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 δεν θίγουν τα αντίστοιχα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών βάσει των υφιστάμενων συνθηκών που εφαρμόζονται μεταξύ τους και αφορούν το αντικείμενο του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 15

Δημιουργία υποδομής

1.   Κάθε μέρος προάγει τη δημόσια προβολή του μητρώου έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και εξασφαλίζει την παροχή συνδρομής και καθοδήγησης για την πρόσβαση στο μητρώο και την κατανόηση και χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

2.   Κάθε συμβαλλόμενο μέρος παρέχει την ενδεδειγμένη υποδομή και καθοδήγηση στις αρμόδιες αρχές και τους φορείς ώστε να τους συνδράμει στη διεκπεραίωση των καθηκόντών τους βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 16

Διεθνής συνεργασία

1.   Τα μέρη, στον ενδεδειγμένο βαθμό, συνεργάζονται και παρέχουν αμοιβαία συνδρομή:

α)

σε διεθνείς δράσεις που στηρίζουν τους στόχους του παρόντος πρωτοκόλλου·

β)

στη βάση αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, για την υλοποίηση των εθνικών συστημάτων σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο·

γ)

στην ανταλλαγή πληροφοριών βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου σχετικά με τις εκλύσεις και μεταφορές σε παραμεθόριες περιοχές, και

δ)

στην ανταλλαγή πληροφοριών βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου σχετικά με τις μεταφορές μεταξύ των μερών.

2.   Τα μέρη ενθαρρύνουν την μεταξύ τους συνεργασία καθώς και τη συνεργασία με τους συναφείς διεθνείς οργανισμούς, στον ενδεδειγμένο βαθμό, με σκοπό:

α)

την ευαισθητοποίηση του κοινού σε διεθνές επίπεδο·

β)

τη μεταφορά τεχνολογίας, και

γ)

την παροχή τεχνικής συνδρομής σε μέρη τα οποία είναι αναπτυσσόμενες χώρες και μέρη με μεταβατικές οικονομίες, σε θέματα που συνδέονται με το παρόν πρωτόκολλο.

Άρθρο 17

Σύνοδος των μερών

1.   Δια του παρόντος θεσπίζεται η σύνοδος των μερών. Η πρώτη σύνοδος συγκαλείται το αργότερο δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου. Στη συνέχεια, οι τακτικές σύνοδοι των μερών συγκαλούνται ακριβώς πριν ή μετά ή παράλληλα με τις τακτικές συνόδους των μερών της σύμβασης, εκτός εάν υπάρξει διαφορετική απόφαση από τα μέρη του παρόντος πρωτοκόλλου. Η σύνοδος των μερών συνεδριάζει εκτάκτως εφόσον το αποφασίσει κατά τη διάρκεια τακτικής συνόδου ή κατόπιν γραπτής αίτησης οιουδήποτε μέρους υπό την προϋπόθεση ότι εντός έξι μηνών από την κοινοποίησή της σε όλα τα μέρη από τον εκτελεστικό γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη, η εν λόγω αίτηση υποστηρίζεται τουλάχιστον από το ένα τρίτο των μερών αυτών.

2.   Η σύνοδος των μερών παρακολουθεί σε διαρκή βάση την εφαρμογή και ανάπτυξη του παρόντος πρωτοκόλλου με βάση τις τακτικές εκθέσεις που υποβάλλουν τα μέρη και, στο πλαίσιο αυτό, προβαίνει:

α)

σε επανεξέταση της ανάπτυξης των μητρώων έκλυσης και μεταφοράς ρύπων και προάγει την προοδευτική ενίσχυση και σύγκλιση·

β)

στη θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών που διευκολύνουν την υποβολή εκθέσεων από τα μέρη σε αυτήν, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αποφυγής αλληλεπικάλυψης των σχετικών προσπαθειών·

γ)

στην κατάρτιση προγράμματος εργασίας·

δ)

στη μελέτη και, εφόσον ενδείκνυται, στην έγκριση μέτρων για την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 16·

ε)

στη δημιουργία των αναγκαίων επικουρικών οργάνων·

στ)

στη μελέτη και έγκριση προτάσεων για τροποποιήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου και των παραρτημάτων, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για τους σκοπούς τους παρόντος πρωτοκόλλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20·

ζ)

κατά την πρώτη συνεδρίασή της, στην εξέταση και συναινετική έγκριση του εσωτερικού κανονισμού για τις συνεδριάσεις της και για τις συνεδριάσεις των επικουρικών της οργάνων, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν εσωτερικούς κανονισμούς κανόνες που έχουν εγκριθεί από τη σύνοδο των μερών της σύμβασης·

η)

στην εξέταση και θέσπιση χρηματοοικονομικών ρυθμίσεων με συναινετική διαδικασία και μηχανισμών τεχνικής συνδρομής για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου·

θ)

στην προσφυγή, εφόσον ενδείκνυται, σε υπηρεσίες άλλων συναφών διεθνών φορέων για την επίτευξη των στόχων του παρόντος πρωτοκόλλου, και

ι)

στη μελέτη και λήψη συμπληρωματικών μέτρων που είναι δυνατόν να απαιτούνται για την προώθηση των στόχων του παρόντος πρωτοκόλλου, όπως είναι η θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων οι οποίες προάγουν την εφαρμογή.

3.   Η σύνοδος των μερών διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την κτηθείσα εμπειρία από την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις μεταφορές ρύπων που χρησιμοποιούν προσεγγίσεις για τις επιμέρους κατηγορίες ρύπων και αποβλήτων, και επανεξετάζει την εμπειρία αυτή ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα σύγκλισης μεταξύ των δύο προσεγγίσεων, λαμβάνοντας υπόψη το δημόσιο συμφέρον για την πρόσβαση στις πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 και τη συνολική αποτελεσματικότητα των εθνικών μητρώων έκλυσης και μεταφοράς ρύπων.

4.   Τα Ηνωμένα Έθνη, οι ειδικευμένες υπηρεσίες τους και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, καθώς και κάθε κράτος ή περιφερειακός οργανισμός οικονομικής ολοκλήρωσης που δικαιούνται βάσει του άρθρου 24 να υπογράψουν το παρόν πρωτόκολλο, αλλά δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος αυτού, καθώς και οιοσδήποτε διακυβερνητικός οργανισμός που εξειδικεύεται στους τομείς που αφορά το πρωτόκολλο, δικαιούνται να συμμετέχουν ως παρατηρητές στις συνόδους των μερών. Η είσοδος και η συμμετοχή τους υπόκεινται στον εσωτερικό κανονισμό που έχει θεσπίσει η σύνοδος των μερών.

5.   Οιοσδήποτε μη κυβερνητικός οργανισμός, που εξειδικεύεται στους τομείς που αφορά το παρόν πρωτόκολλο, ο οποίος έχει ενημερώσει τον εκτελεστικό γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη ότι επιθυμεί να εκπροσωπηθεί σε σύνοδο των μερών, δικαιούται να συμμετάσχει ως παρατηρητής, εκτός εάν προβάλει αντιρρήσεις τουλάχιστον το ένα τρίτο των παρόντων στη σύνοδο των μερών. Η είσοδος και συμμετοχή τους υπόκεινται στον εσωτερικό κανονισμό που έχει θεσπίσει η σύνοδος των μερών.

Άρθρο 18

Δικαίωμα ψήφου

1.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, έκαστο μέρος του παρόντος πρωτοκόλλου διαθέτει μία ψήφο.

2.   Οι περιφερειακοί οργανισμοί οικονομικής ολοκλήρωσης, σε θέματα της αρμοδιότητάς τους, ασκούν το δικαίωμα ψήφου με αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των κρατών μελών τους που είναι μέρη του παρόντος πρωτοκόλλου. Οι οργανισμοί αυτοί δεν ασκούν το δικαίωμα ψήφου, εάν τα κράτη μέλη τους ασκούν το δικαίωμά τους, και αντιστρόφως.

Άρθρο 19

Παραρτήματα

Τα παραρτήματα του παρόντος πρωτοκόλλου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του και, εκτός εάν προβλέπεται το αντίθετο, η παραπομπή στο παρόν πρωτόκολλο αποτελεί συγχρόνως παραπομπή σε οιαδήποτε παραρτήματά του.

Άρθρο 20

Τροποποιήσεις

1.   Οιοδήποτε μέρος δύναται να προτείνει τροποποιήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου.

2.   Οι προτάσεις τροποποίησης του παρόντος πρωτοκόλλου εξετάζονται σε σύνοδο των μερών.

3.   Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου υποβάλλονται γραπτώς στη γραμματεία και γνωστοποιούνται απ’ αυτήν τουλάχιστον έξι μήνες πριν από τη σύνοδο κατά την οποία προτείνονται για έγκριση σε όλα τα μέρη, σε άλλα κράτη και περιφερειακούς οργανισμούς οικονομικής ολοκλήρωσης που έχουν συναινέσει να δεσμεύονται από το πρωτόκολλο και για τους οποίους δεν έχει αυτό τεθεί ακόμα σε ισχύ, και σε υπογράφοντες.

4.   Τα μέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτευχθεί συμφωνία επί οιασδήποτε προτεινόμενης τροποποίησης του παρόντος πρωτοκόλλου με συναίνεση. Εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι προσπάθειες συναίνεσης και δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, η τροποποίηση, σε έσχατη ανάγκη, εγκρίνεται με την πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων και ψηφιζόντων κατά τη σύνοδο των μερών.

5.   Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «παρόντα και ψηφίζοντα μέρη» νοούνται τα μέρη που είναι παρόντα και ψηφίζουν υπέρ ή κατά.

6.   Οι τροποποιήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την παράγραφο 4 ανακοινώνονται από τη γραμματεία στον θεματοφύλακα, ο οποίος της γνωστοποιεί σε όλα τα μέρη, σε άλλα κράτη και περιφερειακούς οργανισμούς οικονομικής ολοκλήρωσης που έχουν συναινέσει να δεσμεύονται από το παρόν πρωτόκολλο και για τους οποίους το πρωτόκολλο αυτό δεν έχει ακόμα τεθεί σε ισχύ, και σε υπογράφοντες.

7.   Οι τροποποιήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου, πλην εκείνων που αφορούν τα παραρτήματα, τίθενται σε ισχύ για τα μέρη που τις έχουν κυρώσει, εγκρίνει ή αποδεχθεί την ενενηκοστή μέρα μετά την παραλαβή από τον θεματοφύλακα της πράξης κύρωσης, έγκρισης ή αποδοχής από τουλάχιστον τρία τέταρτα εκείνων που ήταν μέρη κατά τη στιγμή της έγκρισης. Στη συνέχεια, τίθενται σε ισχύ για οιοδήποτε άλλο μέρος την ενενηκοστή μέρα μετά την ημερομηνία κατά την οποία το εν λόγω μέρος καταθέτει την πράξη κύρωσης, έγκρισης ή αποδοχής της τροποποίησης.

8.   Σε περίπτωση τροποποίησης παραρτήματος, οιοδήποτε μέρος δεν είναι σε θέση να δεχθεί την τροποποίηση αυτή το γνωστοποιεί στον θεματοφύλακα εγγράφως, εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της έγκρισης εκ μέρους του θεματοφύλακα. Ο τελευταίος, γνωστοποιεί αμελλητί σε όλα τα μέρη την εν λόγω ληφθείσα κοινοποίηση. Κάθε μέρος δύναται, ανά πάσα στιγμή, να αποσύρει προηγούμενη κοινοποίηση μη αποδοχής, κατόπιν δε της κοινοποίησης αυτής τίθεται σε ισχύ η τροποποίηση του παραρτήματος για το εν λόγω μέρος.

9.   Με την παρέλευση δώδεκα μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησής της από τον θεματοφύλακα, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6, η τροποποίηση του παραρτήματος τίθεται σε ισχύ για τα μέρη εκείνα τα οποία δεν έχουν υποβάλει κοινοποίηση στον θεματοφύλακα σύμφωνα με την παράγραφο 8, υπό τον όρο ότι, τη στιγμή εκείνη, δεν έχουν υποβάλει τέτοιου είδους κοινοποίηση περισσότερα από το ένα τρίτο των μερών που είχαν την ιδιότητα αυτή κατά την έγκριση της τροποποίησης.

10.   Εάν μία τροποποίηση παραρτήματος συνδέεται άμεσα με τροποποίηση του παρόντος πρωτοκόλλου, αυτή δεν τίθεται σε ισχύ μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ η τροποποίηση του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 21

Γραμματεία

Ο εκτελεστικός γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα γραμματείας του παρόντος πρωτοκόλλου:

α)

προετοιμασία και εξυπηρέτηση της συνόδου των μερών·

β)

διαβίβαση στα μέρη των εκθέσεων και άλλων πληροφοριών που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου·

γ)

ενημέρωση της συνόδου των μερών σχετικά με τις δραστηριότητες της γραμματείας, και

δ)

άλλου είδους καθήκοντα τα οποία είναι δυνατόν να καθοριστούν από τη σύνοδο των μερών βάσει των διαθέσιμων πόρων.

Άρθρο 22

Εξέταση της συμμόρφωσης

Κατά την πρώτη συνεδρίαση, η σύνοδος των μερών καθορίζει, με συναίνεση, τη διαδικασία συνεργασίας και θεσμικές ρυθμίσεις μη δικαστικού, μη αντιθετικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση και προώθηση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου και για την εξέταση περιπτώσεων μη συμμόρφωσης. Κατά τη θέσπιση των εν λόγω διαδικασιών και ρυθμίσεων, η σύνοδος των μερών εξετάζει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα να ληφθούν πληροφορίες από το κοινό για θέματα που σχετίζονται με το παρόν πρωτόκολλο.

Άρθρο 23

Επίλυση διαφορών

1.   Εάν προκύψει διαφορά μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μερών σχετικά την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, τα μέρη επιδιώκουν λύση μέσω διαπραγματεύσεων ή με άλλα ειρηνικά μέσα επίλυσης διαφορών αποδεκτά από τα μέρη αυτά.

2.   Κατά την υπογραφή, κύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση στο παρόν πρωτόκολλο, ή ανά πάσα στιγμή εφεξής, τα κράτη έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν εγγράφως στον θεματοφύλακα ότι, για διαφορά που δεν επιλύθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1, δέχονται ένα ή και τα δύο από τα ακόλουθα μέσα επίλυσης διαφορών ως υποχρεωτικό έναντι οιουδήποτε μέρους δέχεται την ίδια υποχρέωση:

α)

υποβολή της διαφοράς στο Διεθνές Δικαστήριο·

β)

διαιτησία σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο παράρτημα IV.

Οι περιφερειακοί οργανισμοί οικονομικής ολοκλήρωσης δύνανται να πραγματοποιήσουν δήλωση με παρόμοιο αποτέλεσμα σε σχέση με τη διαιτησία, σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο στοιχείο β).

3.   Εάν τα μέρη της διαφοράς έχουν αποδεχτεί και τα δύο μέσα επίλυσης που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η διαφορά δύναται να υποβληθεί μόνο στο Διεθνές Δικαστήριο, εκτός εάν τα μέρη της διαφοράς συμφωνήσουν διαφορετικά.

Άρθρο 24

Υπογραφή

Το παρόν πρωτόκολλο είναι ανοικτό για υπογραφή στο Κίεβο (Ουκρανία) από 21 έως 23 Μαΐου 2003 κατά την πέμπτη Υπουργική Διάσκεψη «Περιβάλλον για την Ευρώπη», και στη συνέχεια στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2003, από όλα τα κράτη που είναι μέλη των Ηνωμένων Εθνών και από τους περιφερειακούς οργανισμούς οικονομικής ολοκλήρωσης που έχουν συσταθεί από κυρίαρχα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών, στους οποίους τα κράτη μέλη τους έχουν μεταβιβάσει αρμοδιότητες για θέματα που διέπονται από το παρόν πρωτόκολλο, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας να συνάπτουν συνθήκες επί των εν λόγω θεμάτων.

Άρθρο 25

Θεματοφύλακας

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών εκτελεί χρέη θεματοφύλακα του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 26

Κύρωση, αποδοχή, έγκριση και προσχώρηση

1.   Το παρόν πρωτόκολλο υπόκειται σε κύρωση, αποδοχή, ή έγκριση από τα υπογράφοντα κράτη και τους περιφερειακούς οργανισμούς οικονομικής ολοκλήρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 24.

2.   Το παρόν πρωτόκολλο παραμένει ανοικτό, από την 1η Ιανουαρίου 2004, για προσχώρηση κρατών και περιφερειακών οργανισμών οικονομικής ολοκλήρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 24.

3.   Κάθε περιφερειακός οργανισμός οικονομικής ολοκλήρωσης που αναφέρεται στο άρθρο 24, ο οποίος καθίσταται μέρος χωρίς οιοδήποτε από τα κράτη μέλη του να είναι μέρος, δεσμεύεται από όλες τις υποχρεώσεις βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου. Εάν ένα ή περισσότερα από τα κράτη μέλη του εν λόγω οργανισμού είναι μέρος, ο οργανισμός και τα κράτη μέλη του αποφασίζουν επί των αντίστοιχων ευθυνών τους για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου. Στις περιπτώσεις αυτές, ο οργανισμός και τα κράτη μέλη του δεν δικαιούνται να ασκούν ταυτοχρόνως δικαιώματα βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου.

4.   Στις πράξεις κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, οι περιφερειακοί οργανισμοί οικονομικής ολοκλήρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 24 δηλώνουν την έκταση των αρμοδιοτήτων τους σχετικά με τα θέματα που διέπονται από το παρόν πρωτόκολλο. Οι οργανισμοί αυτοί πληροφορούν επίσης τον θεματοφύλακα για οποιαδήποτε ουσιώδη μεταβολή της έκτασης των αρμοδιοτήτων τους.

Άρθρο 27

Έναρξη ισχύος

1.   Το παρόν πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ την ενενηκοστή ημέρα από την ημερομηνία κατάθεσης της δέκατης έκτης πράξης κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οποιαδήποτε πράξη κατατίθεται από περιφερειακό οργανισμό οικονομικής ολοκλήρωσης δεν προσμετράται σε εκείνες που κατατίθενται από τα κράτη μέλη του οργανισμού αυτού.

3.   Για κάθε κράτος μέλος ή περιφερειακό οργανισμό οικονομικής ολοκλήρωσης που κυρώνει, αποδέχεται ή εγκρίνει το παρόν πρωτόκολλο ή προσχωρεί σε αυτό μετά την κατάθεση της δέκατης έκτης πράξης κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, το πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την ενενηκοστή μέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης από το εν λόγω κράτος ή τον οργανισμό της πράξης κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης.

Άρθρο 28

Επιφυλάξεις

Δεν είναι δυνατή η διατύπωση επιφυλάξεων στο παρόν πρωτόκολλο.

Άρθρο 29

Αποχώρηση

Ανά πάσα στιγμή μετά την παρέλευση τριών ετών από την ημερομηνία κατά την οποία έχει τεθεί σε ισχύ το παρόν πρωτόκολλο για κάποιο μέρος, το μέρος αυτό δύναται να αποχωρήσει από το πρωτόκολλο κατόπιν γραπτής κοινοποιήσεως στον θεματοφύλακα. Η αποχώρηση αυτή ισχύει την ενενηκοστή ημέρα μετά την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησής της από τον θεματοφύλακα.

Άρθρο 30

Αυθεντικά κείμενα

Το πρωτότυπο του παρόντος πρωτοκόλλου, του οποίου το αγγλικό, γαλλικό και ρωσικό κείμενο είναι εξίσου αυθεντικά, κατατίθεται στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν το παρόν πρωτόκολλο.

Κίεβο, εικοστή πρώτη Μαΐου, δύο χιλιάδες τρία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Αριθ.

Δραστηριότητα

Όριο δυναμικότητας

(στήλη 1)

Όριο εργαζομένων

(στήλη 2)

1.

Ενεργειακός τομέας

α)

Διυλιστήρια πετρελαίου και αερίου

*

10 εργαζόμενοι

β)

Εγκαταστάσεις αεριοποίησης και υγροποίησης

*

γ)

Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί και άλλες εγκαταστάσεις καύσης

Θερμικής ισχύς 50 MW

δ)

Κάμινοι οπτανθρακοποίησης

*

ε)

Θραυστήρες άνθρακα

Ωριαία δυναμικότητα 1 τόνου

στ)

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή προϊόντων άνθρακα και στερεών άκαπνων καυσίμων

*

2.

Παραγωγή και μεταποίηση μετάλλων

α)

Εγκαταστάσεις φρύξης ή τήξης μεταλλευμάτων (περιλαμβανομένων θειούχων μεταλλευμάτων)

*

10 εργαζόμενοι

β)

Εγκαταστάσεις παραγωγής χυτοσιδήρου ή χάλυβα (πρωτογενούς ή δευτερογενούς), συμπεριλαμβανομένων των χυτηρίων συνεχούς χύτευσης

Ωριαία δυναμικότητα 2,5 τόνων

γ)

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας σιδηρούχων μετάλλων:

 

i)

θερμή έλαση

Ωριαία δυναμικότητα 20 τόνων ακατέργαστου χάλυβα

ii)

σφυρηλάτηση με σφύρες

Κρουστική ενέργεια 50 kj ανά σφύρα, όταν η χρησιμοποιούμενη θερμική ισχύς υπερβαίνει τα 20 MW

iii)

επίθεση προστατευτικού στρώματος τηγμένου μετάλλου

Ωριαία δυναμικότητα κατεργασίας 2 τόνων ακατέργαστου χάλυβα

δ)

Χυτήρια σιδηρούχων μετάλλων

Ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής 20 τόνων

ε)

Εγκαταστάσεις:

 

i)

παραγωγής ακατέργαστων μη σιδηρούχων μετάλλων από μεταλλεύματα, συγκεντρώματα ή δευτερογενείς πρώτες ύλες, με μεταλλουργικές, χημικές ή ηλεκτρολυτικές διεργασίες

*

ii)

τήξης μη σιδηρούχων μετάλλων και κραμάτων, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων ανάκτησης (εξευγενισμός, χύτευση)

Ημερήσια δυναμικότητα τήξης 4 τόνων μολύβδου ή καδμίου ή 20 τόνων για όλα τα άλλα μέταλλα

10 εργαζόμενοι

στ)

Εγκαταστάσεις επιφανειακής επεξεργασίας μετάλλων και πλαστικών υλικών με ηλεκτρολυτικές ή χημικές διεργασίες

Εφόσον ο όγκος των κάδων που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία ισούται προς 30 m3

3.

Βιομηχανία ορυκτών προϊόντων

α)

Υπόγεια εκμετάλλευση και συναφείς εργασίες

*

10 εργαζόμενοι

β)

Υπαίθρια εκμετάλλευση

Έκταση της επιφάνειας εκμετάλλευσης ίση προς 25 εκτάρια

γ)

Εγκαταστάσεις παραγωγής:

 

i)

κλίνκερ (τσιμέντου) σε περιστροφικούς κλιβάνους

Ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής 500 τόνων

ii)

άσβεστου σε περιστροφικούς κλιβάνους

Ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής 50 τόνων

iii)

κλίνκερ (τσιμέντου) ή άσβεστου σε άλλου είδους κλιβάνους

Ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής 50 τόνων

δ)

Εγκαταστάσεις παραγωγής αμιάντου και κατασκευής προϊόντων με βάση τον αμίαντο

*

ε)

Εγκαταστάσεις παραγωγής γυαλιού, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων παραγωγής ινών γυαλιού

Ημερήσια δυναμικότητα τήξης 20 τόνων

στ)

Εγκαταστάσεις τήξης ορυκτών υλών, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων παραγωγής ινών από ορυκτές ύλες

Ημερήσια δυναμικότητα τήξης 20 τόνων

ζ)

Εγκαταστάσεις παραγωγής κεραμικών ειδών με ψήσιμο, ιδίως κεραμιδιών, τούβλων, πυρίμαχων πλίνθων, πλακιδίων, ψευδοπορσελάνης ή πορσελάνης

Ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής 75 τόνων, ή 4 m3 χωρητικότητα κλιβάνου και 300 kg/m3 πυκνότητα φορτώσεως ανά κλίβανο

4.

Χημική βιομηχανία

α)

Χημικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή σε βιομηχανική κλίμακα βασικών χημικών οργανικών προϊόντων, όπως:

i)

απλών υδρογονανθράκων, (γραμμικών ή κυκλικών, κεκορεσμένων ή ακόρεστων, αλειφατικών ή αρωματικών)

ii)

οξυγονούχων υδρογονανθράκων, ιδίως δε αλκοολών, αλδεϋδών, κετονών, καρβοξυλικών οξέων, εστέρων, οξικών ενώσεων, αιθέρων, υπεροξειδίων, εποξικών ρητινών

iii)

θειούχων υδρογονανθράκων

iv)

αζωτούχων υδρογονανθράκων, ιδίως δε αμινών, αμιδίων, νιτρωμένων, νιτρωδών ή νιτρικών ενώσεων, νιτριλίων, κυανικών και ισοκυανικών ενώσεων

v)

φωσφορούχων υδρογονανθράκων

vi)

αλογονούχων υδρογονανθράκων

vii)

οργανομεταλλικών οργανικών ενώσεων

viii)

βασικών πλαστικών υλών (πολυμερών, συνθετικών ινών, ινών με βάση την κυτταρίνη)

ix)

συνθετικού καουτσούκ

x)

χρωμάτων και χρωστικών υλικών

xi)

απορρυπαντικών και τασιενεργών ουσιών

*

10 εργαζόμενοι

β)

Χημικές εγκαταστάσεις παραγωγής βασικών ανόργανων χημικών προϊόντων, όπως:

i)

αμμωνίας, χλωρίου ή υδροχλωρίου, φθορίου ή υδροφθορίου, οξειδίων του άνθρακα, θειικών ενώσεων, οξειδίων του αζώτου, υδρογόνου, διοξειδίου του θείου, διχλωριούχου καρβονυλίου

ii)

οξέων, όπως χρωμικού, υδροφθορικού, φωσφορικού, νιτρικού, υδροχλωρικού, θειικού, ατμίζοντος θειικού και άλλων θειούχων οξέων

iii)

βάσεων, ιδίως δε υδροξειδίου του αμμωνίου, υδροξειδίου του καλίου, υδροξειδίου του νατρίου

iv)

αλάτων, όπως χλωριούχου αμμωνίου, χλωρικού καλίου, ανθρακικού καλίου, ανθρακικού νατρίου, υπερβορικών αλάτων, νιτρικού αργύρου

v)

αμετάλλων, μεταλλοξειδίων ή άλλων ανόργανων ενώσεων, όπως ανθρακασβεστίου, πυριτίου, ανθρακοπυριτίου

*

γ)

Χημικές εγκαταστάσεις παραγωγής φωσφορούχων, αζωτούχων ή καλιούχων λιπασμάτων (απλών ή σύνθετων)

*

δ)

Χημικές εγκαταστάσεις παραγωγής βασικών φυτοϋγειονομικών προϊόντων και βιοκτόνων

*

ε)

Εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν χημική ή βιολογική διεργασία για την παρασκευή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων

*

στ)

Εγκαταστάσεις παραγωγής σε βιομηχανική κλίμακα εκρηκτικών και πυροτεχνικών προϊόντων

*

10 εργαζόμενοι

5.

Διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων

α)

Εγκαταστάσεις για την καύση, πυρόλυση, ανάκτηση, χημική επεξεργασία ή υγειονομική ταφή επικινδύνων αποβλήτων

Ημερήσια δυναμικότητα αποδοχής 10 τόνων

10 εργαζόμενοι

β)

Εγκαταστάσεις καύσης αστικών αποβλήτων

Ωριαία δυναμικότητα 3 τόνων

γ)

Εγκαταστάσεις για τη διάθεση ακίνδυνων αποβλήτων

Ημερήσια δυναμικότητα 50 τόνων

δ)

Χώροι υγειονομικής ταφής (εκτός από τους χώρους ταφής αδρανών αποβλήτων)

Ημερήσια δυναμικότητα αποδοχής 10 τόνων ή ολική χωρητικότητα 25 000 τόνων

ε)

Εγκαταστάσεις για την εξάλειψη ή την αξιοποίηση σφαγίων και ζωικών απορριμμάτων

Ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας 10 τόνων

στ)

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων

Δυναμικότητα επεξεργασίας 100 000 μονάδων ισοδύναμου πληθυσμού

ζ)

Αυτόνομες εγκαταστάσεις επεξεργασίας βιομηχανικών λυμάτων που εξυπηρετούν μια ή περισσότερες δραστηριότητες του παρόντος παραρτήματος

10 000 m3 ημερήσια χωρητικότητα

6.

Παραγωγή και επεξεργασία χαρτιού και ξύλου

α)

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής χαρτοπολτού από ξύλο ή άλλα ινώδη υλικά

*

10 εργαζόμενοι

β)

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού και άλλων πρωτογενών προϊόντων ξύλου (π.χ μοριοσανίδες, ινοσανίδες και αντικολλητή ξυλεία)

Ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής 20 τόνων

γ)

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την προφύλαξη του ξύλου και των προϊόντων ξύλου με χημικές ουσίες

Ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής 50 m3

7.

Εντατική κτηνοτροφία και υδατοκαλλιέργεια

α)

Εγκαταστάσεις εντατικής εκτροφής πουλερικών και χοίρων

i)

40 000 θέσεις για πουλερικά

ii)

2 000 θέσεις για χοίρους παραγωγής (άνω των 30 kg)

iii)

750 θέσεις για χοιρομητέρες

10 εργαζόμενοι

β)

Εντατική υδατοκαλλιέργεια

1 000 τόνοι ψάρια και οστρακοειδή ετησίως

10 εργαζόμενοι

8.

Ζωικά και φυτικά προϊόντα του κλάδου τροφίμων και ποτών

α)

Σφαγεία

Ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής 50 τόνων σφαγίων

10 εργαζόμενοι

β)

Επεξεργασία και μεταποίηση για την παραγωγή τροφίμων και ποτών από:

 

i)

ζωική πρώτη ύλη (εκτός του γάλακτος)

Ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής 75 τόνων τελικών προϊόντων

ii)

φυτική πρώτη ύλη

Ημερήσια δυναμικότητα παραγωγής 300 τόνων τελικών προϊόντων (μέση τριμηνιαία τιμή)

γ)

Επεξεργασία και μεταποίηση γάλακτος

Ημερήσια ποσότητα παραλαβής 200 τόνων γάλακτος (μέση ετήσια τιμή)

9.

Άλλες δραστηριότητες

α)

Εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας (δραστηριότητες πλύσης, λεύκανσης, μερσερισμού) ή βαφής ινών ή υφασμάτων

Ημερήσια δυναμικότητα επεξεργασίας 10 τόνων

10 εργαζόμενοι

β)

Εγκαταστάσεις δέψης δερμάτων

Ημερήσια δυναμικότητα κατεργασίας 12 τόνων τελικού προϊόντος

γ)

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας της επιφάνειας υλών, αντικειμένων ή προϊόντων με τη χρησιμοποίηση οργανικών διαλυτών, ιδίως για τις εργασίες προετοιμασίας, εκτύπωσης, επίστρωσης, καθαρισμού των λιπών, αδιαβροχοποίησης, κολλαρίσματος, βαφής, καθαρισμού ή διαβροχής

Δυναμικότητα κατανάλωσης 150 kg διαλύτη ανά ώρα ή 200 τόνων ανά έτος

δ)

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή άνθρακα (σκληρός άνθρακας) ή ηλεκτρογραφίτη με καύση ή γραφιτοποίηση

*

ε)

Εγκαταστάσεις ναυπήγησης και βαφής ή αφαίρεσης της βαφής πλοίων

Πλοίων μήκους άνω των 100 m

Επεξηγηματικές σημειώσεις:

Στη στήλη 1 περιλαμβάνεται το όριο δυναμικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο α).

Αστερίσκος (*) σημαίνει ότι δεν ισχύει όριο δυναμικότητας (υποχρεωτική η υποβολή έκθεσης για όλες οι μονάδες).

Στη στήλη 1 περιλαμβάνεται το όριο εργαζομένων που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β).

«10 εργαζόμενοι» σημαίνει το ισοδύναμο 10 εργαζομένων πλήρους απασχόλησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΡΥΠΟΙ

Αριθ.

Αριθ. CAS

Ρύποι

Όριο έκλυσης

(στήλη 1)

Όριο για τη μεταφορά ρύπου εκτός χώρου εγκατάστασης

(στήλη 2)

Όριο παραγωγής, επεξεργασίας ή χρήσης

(στήλη 3)

στην ατμόσφαιρα

(στήλη 1α)

στα νερά

(στήλη 1β)

στο έδαφος

(στήλη 1γ)

kg/έτος

kg/έτος

kg/έτος

kg/έτος

kg/έτος

1

74-82-8

Μεθάνιο (CH4)

100 000

-

-

-

*

2

630-08-0

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)

500 000

-

-

-

*

3

124-38-9

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)

100 εκατ.

-

-

-

*

4

 

Υδροφθοράνθρακες (HFCs)

100

-

-

-

*

5

10024-97-2

Υποξείδιο του αζώτου (N2O)

10 000

-

-

-

*

6

7664-41-7

Αμμωνία (NH3)

10 000

-

-

-

10 000

7

 

Πτητικές οργανικές ενώσεις εκτός μεθανίου (NMVOC)

100 000

-

-

-

*

8

 

Οξείδια του αζώτου (NOx/NO2)

100 000

-

-

-

*

9

 

Υπερφθοράνθρακες

100

-

-

-

*

10

2551-62-4

Εξαφθοριούχο θείο (SF6)

50

-

-

-

*

11

 

Οξείδια του θείου (SOx/SO2)

150 000

-

-

-

*

12

 

Ολικό άζωτο

-

50 000

50 000

10 000

10 000

13

 

Ολικός φώσφορος

-

5 000

5 000

10 000

10 000

14

 

Υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFCs)

1

-

-

100

10 000

15

 

Χλωροφθοράνθρακες (CFCs)

1

-

-

100

10 000

16

 

Αλόνες

1

-

-

100

10 000

17

7440-38-2

Αρσενικό και ενώσεις του (ως As)

20

5

5

50

50

18

7440-43-9

Κάδμιο και ενώσεις του (ως Cd)

10

5

5

5

5

19

7440-47-3

Χρώμιο και ενώσεις του (ως Cr)

100

50

50

200

10 000

20

7440-50-8

Χαλκός και ενώσεις του (ως Cu)

100

50

50

500

10 000

21

7439-97-6

Υδράργυρος και ενώσεις του (ως Hg)

10

1

1

5

5

22

7440-02-0

Νικέλιο και ενώσεις του (ως Ni)

50

20

20

500

10 000

23

7439-92-1

Μόλυβδος και ενώσεις του (ως Pb)

200

20

20

50

50

24

7440-66-6

Ψευδάργυρος και ενώσεις του (ως Zn)

200

100

100

1 000

10 000

25