ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 16

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

49ό έτος
20 Ιανουαρίου 2006


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

*

Κανονισμός (EK) αριθ. 51/2006 του συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2005, περί καθορισμού, για το 2006, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων

1

 

*

Κανονισμός (EK) αριθ. 52/2006 του συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2005, περί καθορισμού, για το 2006, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στη Βαλτική Θάλασσα

184

 

*

Προσθήκη στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 51/2006 του Συμβουλίου, περί καθορισμού, για το 2006, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων

200

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

20.1.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 16/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (EK) αριθ. 51/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Δεκεμβρίου 2005

περί καθορισμού, για το 2006, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 20,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 847/96 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 1996, περί θεσπίσεως συμπληρωματικών όρων για την ετήσια διαχείριση των TAC και των ποσοστώσεων (2), και ιδίως το άρθρο 2,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 423/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση μέτρων για την αποκατάσταση των αποθεμάτων γάδου (3), και ιδίως τα άρθρα 6 και 8,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 811/2004 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση μέτρων αποκατάστασης των αποθεμάτων μερλούκιου του Βορρά (4), και ιδίως το άρθρο 5,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, το Συμβούλιο καλείται να καθορίσει τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της πρόσβασης σε ύδατα και πόρους, καθώς και της βιώσιμης άσκησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες επιστημονικές γνωματεύσεις και, ιδίως, την έκθεση της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας (ΕΤΟΕΑ).

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, εναπόκειται στο Συμβούλιο να καθορίσει τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) για κάθε τύπο αλιείας ή ομάδα τύπων αλιείας. Οι αλιευτικές δυνατότητες θα πρέπει να κατανεμηθούν στα κράτη μέλη και στις τρίτες χώρες σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 20 του εν λόγω κανονισμού.

(3)

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση των εν λόγω TAC και ποσοστώσεων, θα πρέπει να καθοριστούν οι ειδικοί όροι που διέπουν τις αλιευτικές δραστηριότητες.

(4)

Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν οι αρχές και ορισμένες διαδικασίες αλιευτικής διαχείρισης σε κοινοτικό επίπεδο, ούτως ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να εξασφαλίσουν τη διαχείριση των υπό τη σημαία τους σκαφών.

(5)

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 καθορίζει ορισμούς που είναι συναφείς με την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96, τα αποθέματα που υπόκεινται στα διάφορα μέτρα που καθορίζονται στον κανονισμό αυτό πρέπει να προσδιορισθούν.

(7)

Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις συμφωνίες ή στα πρωτόκολλα περί σχέσεων στον αλιευτικό τομέα, η Κοινότητα διεξήγαγε διαβουλεύσεις σχετικά με τα δικαιώματα αλιείας με τη Νορβηγία (5), τις Νήσους Φερόε και (6), τη Γροιλανδία (7).

(8)

Η Κοινότητα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος σε διάφορους περιφερειακούς αλιευτικούς οργανισμούς. Οι εν λόγω αλιευτικοί οργανισμοί έχουν υποδείξει την επιβολή περιορισμών στα αλιεύματα και άλλους κανόνες διατήρησης για ορισμένα είδη ιχθύων. Η Κοινότητα θα πρέπει επομένως να εφαρμόσει τις συστάσεις αυτές.

(9)

Στην ετήσια συνεδρίασή της τον Ιούνιο 2005, η Παναμερικανική Επιτροπή Τροπικού Τόνου (IATTC) ενέκρινε περιορισμούς αλιευμάτων για τον κιτρινόπτερο τόνο, τον μεγαλόφθαλμο τόνο και την παλαμίδα, καθώς και τεχνικά μέτρα σε σχέση με τη μεταχείριση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων. Παρά το γεγονός ότι η Κοινότητα δεν είναι μέλος της IATTC, είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα, για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη διαχείριση του αλιευτικού πόρου που υπάγεται στη δικαιοδοσία του οργανισμού αυτού.

(10)

Κατά την ετήσια σύνοδό της του 2005, η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) ενέκρινε πίνακες, οι οποίοι επισήμαιναν την υποχρησιμοποίηση και την υπερχρησιμοποίηση των αλιευτικών δυνατοτήτων των συμβαλλομένων μερών της ICCAT. Στο πλαίσιο αυτό, η ICCAT ενέκρινε απόφαση επισημαίνουσα ότι κατά το 2004, η Κοινότητα είχε υποεκμεταλλευθεί την ποσόστωσή της για αρκετά αποθέματα.

(11)

Για να τηρηθούν οι προσαρμογές στις ποσοστώσεις της Κοινότητας που καθόρισε η ICCAT, είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί η κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων που προκύπτουν από την υποχρησιμοποίηση βάσει της αντίστοιχης συμβολής έκαστου κράτους μέλους σ' αυτή, χωρίς να τροποποιηθεί η κλείδα κατανομής που θεσπίζει ο παρών κανονισμός για την ετήσια κατανομή των TAC.

(12)

Η χρήση των αλιευτικών δυνατοτήτων θα πρέπει να συνάδει με την οικεία. κοινοτική νομοθεσία και ιδίως με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1381/87 της Επιτροπής της 20ής Μαΐου 1987 που θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τη σήμανση και τον εφοδιασμό με τα αναγκαία έγγραφα των αλιευτικών σκαφών (8), τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2807/83 της Επιτροπής της 22ας Σεπτεμβρίου 1983 για τον καθορισμό των ειδικών λεπτομερειών που αφορούν την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τα αλιεύματα των κρατών μελών (9), τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου της12ης Οκτωβρίου 1993 για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου της κοινής αλιευτικής πολιτικής (10), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, για τη διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές ζώνες και πόρους της Κοινότητας (11), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1626/94 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1994 για τη θέσπιση ορισμένων τεχνικών μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο (12), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1627/94 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1994 για τη θέσπιση των γενικών διατάξεων για τις ειδικές άδειες αλιείας (13), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 601/2004 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 2004, για τον καθορισμό ορισμένων μέτρων ελέγχου που εφαρμόζονται στις αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη της σύμβασης για τη διατήρηση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας της Ανταρκτικής (14), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου της 30ής Μαρτίου 1998 για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών (15), τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3880/91 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1991, σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό (16), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1434/98 του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1998 περί των όρων υπό τους οποίους επιτρέπεται να εκφορτώνεται ρέγγα για βιομηχανικούς σκοπούς, πλην της άμεσης ανθρώπινης κατανάλωσης (17), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 423/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση μέτρων για την αποκατάσταση των αποθεμάτων γάδου (18), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2244/2003 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων όσον αφορά δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης σκαφών (19), τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2930/86 του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 1986 που ορίζει τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών (20), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 973/2001 του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2001, που προβλέπει τεχνικά μέτρα διατήρησης για ορισμένα αποθέματα άκρως μεταναστευτικών ειδών (21), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση ειδικών απαιτήσεων πρόσβασης και συναφών όρων που εφαρμόζονται στην αλιεία αποθεμάτων βαθέων υδάτων (22), και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2270/2004 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τον καθορισμό για το 2005 και το 2006 των αλιευτικών δυνατοτήτων για τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη και για ορισμένα αποθέματα ιχθύων βαθέων υδάτων (23).

(13)

Είναι αναγκαίο, ακολουθώντας τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Συμβουλίου Εξερεύνησης της Θάλασσας (ICES), να εφαρμοστεί ένα προσωρινό σύστημα για τη διαχείριση των ορίων αλιευμάτων γαύρου στην υποπεριοχή VIII.

(14)

Είναι αναγκαίο, ακολουθώντας τη γνωμοδότηση του ICES, να εφαρμοστεί ένα προσωρινό σύστημα για τη διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας για το αμμόχελο στην υποπεριοχή ICES IV και στη διαίρεση IIIa Βόρεια.

(15)

Έχοντας υπόψη τις επιστημονικές γνώσεις όσον αφορά τη βιολογική κατάσταση των αποθεμάτων του είδους προσφυγάκι και κατόπιν των διαπραγματεύσεων μεταξύ των παρακτίων κρατών για τη διαχείριση των αποθεμάτων αυτών, είναι ανάγκη να τροποποιηθούν οι ζώνες διαχείρισης λαμβανομένων παράλληλα υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών των οικείων αλιευμάτων.

(16)

Ως μεταβατικό μέτρο, με βάση τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνωματεύσεις του ICES, η αλιευτική προσπάθεια για ορισμένα είδη βαθέων υδάτων θα πρέπει να ελαττωθεί περαιτέρω.

(17)

Για την προσαρμογή των περιορισμών της αλιευτικής προσπάθειας για τον γάδο όπως προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 423/2004, προτείνονται εναλλακτικές ρυθμίσεις, ώστε η διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας να γίνεται σύμφωνα με τα TAC, όπως ορίζεται στο άρθρο 8, παράγραφος 3, του εν λόγω κανονισμού.

(18)

Οι επιστημονικές γνωματεύσεις επισημαίνουν ότι το απόθεμα χωματίδας της Βόρειας Θάλασσας δεν αλιεύεται κατά βιώσιμο τρόπο και ότι τα επίπεδα απορρίψεων είναι πολύ υψηλά. Οι επιστημονικές γνωματεύσεις καθώς και οι γνωμοδοτήσεις του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Βόρειας Θάλασσας επισημαίνουν ότι είναι σκόπιμο να αναπροσαρμοστούν οι αλιευτικές δυνατότητες όσον αφορά την αλιευτική προσπάθεια των σκαφών που αλιεύουν χωματίδα.

(19)

Για τα αποθέματα γλώσσας στη Δυτική Μάγχη, επιβάλλεται να εφαρμοστεί προσωρινό πρόγραμμα διαχείρισης της προσπάθειας. Για τα αποθέματα γάδου στο Kattegat, στη Βόρεια Θάλασσα, στο Skagerrak, στη Δυτική Μάγχη, στη Θάλασσα της Ιρλανδίας και στη Δυτική Σκωτία, καθώς και για τα αποθέματα μερλούκιου και καραβίδας στις διαιρέσεις ICES VIIIc και IXa, το πρόγραμμα διαχείρισης της προσπάθειας πρέπει να αναπροσαρμοστεί.

(20)

Το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1434/98 δεν διασφαλίζει ότι τα αλιεύματα ρέγγας περιορίζονται στα καθορισμένα όρια αλιευμάτων του εν λόγω είδους. Επομένως, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μεταβατικά μέτρα που να εξασφαλίζουν την κατάλληλη παρακολούθηση και καταμέτρηση της ρέγγας σε εκφορτώσεις που δεν έχουν υποστεί διαλογή.

(21)

Οι τρέχουσες αλιευτικές πρακτικές κατά την αλιεία με απλάδια στα βαθέα ύδατα δυτικά της Σκωτίας και της Ιρλανδίας συνεπάγονται τη χρήση απλαδιών υπερβολικού μήκους, με αποτέλεσμα υπερβολικό χρόνο παραμονής στο νερό και υψηλά ποσοστά απορρίψεων. Δίχτυα που χάνονται ή απορρίπτονται εσκεμμένα και δεν ανασύρονται μπορούν να συνεχίσουν να αλιεύουν επί σειρά ετών. Οι επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι η αλιευτική αυτή πρακτική συνιστά σοβαρή απειλή για τα είδη βαθέων υδάτων, θα πρέπει δε να εφαρμοστούν μεταβατικά μέτρα για την απαγόρευση αυτού του είδους αλιείας, έως ότου εκδοθούν μόνιμα μέτρα.

(22)

Για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη εκμετάλλευση των αποθεμάτων μερλούκιου και να μειωθούν οι απορρίψεις, οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον επιλεκτικό εξοπλισμό θα πρέπει να εφαρμοστούν ως μεταβατικά μέτρα στην υποδιαίρεση VIII a, b, d.

(23)

Κατά την ετήσια συνεδρίασή της το 2004, η Επιτροπή Αλιείας Βορειοανατολικού Ατλαντικού (NEAFC) εξέδωσε σύσταση για τον περιορισμό της αλιείας εντός ορισμένων περιοχών, προκειμένου να προστατευθούν τα ευαίσθητα ενδιαιτήματα βαθέων υδάτων. Η Κοινότητα πρέπει να εφαρμόσει τη σύσταση αυτή.

(24)

Για να υποστηριχθεί η διατήρηση του χταποδιού και για να προστατευθούν ιδίως τα νεαρά χταπόδια, είναι αναγκαίο να καθοριστεί το 2006 ελάχιστο μέγεθος χταποδιού που προέρχεται από θαλάσσια ύδατα υπό την κυριαρχία ή δικαιοδοσία τρίτων χωρών, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή CECAF, εν αναμονή της έκδοσης κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98.

(25)

Τον Νοέμβριο 2005, η NEAFC συνέστησε την εγγραφή ορισμένων σκαφών στον κατάλογο σκαφών που έχουν, επιβεβαιωμένα, διεξαγάγει παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των συστάσεων στην κοινοτική έννομη τάξη

(26)

Κατά την ετήσια συνεδρίαση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) το 2005, η ΓΕΑΜ εξέδωσε σύσταση σχετικά με τη διαχείριση ορισμένων τύπων αλιείας που εκμεταλλεύονται είδη βαθέων υδάτων και σύσταση σχετικά με τη θέσπιση μητρώου της ΓΕΑΜ για τα πλοία άνω των 15 μέτρων που επιτρέπεται να αλιεύουν στην περιοχή της ΓΕΑΜ. Επειδή η Κοινότητα είναι συμβαλλόμενο μέρος στη ΓΕΑΜ, οι συστάσεις αυτές είναι δεσμευτικές για την Κοινότητα και θα πρέπει, κατά συνέπεια, να εφαρμοσθούν.

(27)

Το 2006, θα πρέπει να εφαρμοστούν ορισμένα συμπληρωματικά μέτρα σχετικά με τον έλεγχο και τις τεχνικές προϋποθέσεις της αλιείας, που θα συντείνουν στη διατήρηση των αποθεμάτων ιχθύων.

(28)

Θα πρέπει να εισαχθούν ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη χρησιμοποίηση δεδομένων VMS, για να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και την εποπτεία της διαχείρισης της αλιευτικής προσπάθειας.

(29)

Για να εξασφαλιστεί ότι τα αλιεύματα προσφυγακιού από σκάφη τρίτων χωρών στα κοινοτικά ύδατα δηλώνονται ορθά, είναι αναγκαίο να ενισχυθούν οι διατάξεις που αφορούν τον έλεγχο των σκαφών αυτών.

(30)

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, εναπόκειται στο Συμβούλιο να αποφασίζει σχετικά με τους συναφείς όρους που συνοδεύουν τα όρια αλιευμάτων και/ή της αλιευτικής προσπάθειας. Οι επιστημονικές γνωματεύσεις επισημαίνουν ότι όταν τα αλιεύματα υπερβαίνουν σημαντικά τα συμφωνηθέντα TAC, υπονομεύεται η βιωσιμότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Είναι, επομένως, σκόπιμο να θεσπιστούν συναφείς όροι που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της εφαρμογής των συμφωνημένων αλιευτικών δυνατοτήτων.

(31)

Κατά την ετήσια συνεδρίασή της για το 2004, η ICCAT θέσπισε ορισμένα τεχνικά μέτρα για ορισμένα αποθέματα άκρως μεταναστευτικών ειδών του Ατλαντικού και της Μεσογείου, ορίζοντας μεταξύ άλλων νέο ελάχιστο μέγεθος για τον τόνο, περιορισμούς αλιείας εντός ορισμένων περιοχών και κατά τη διάρκεια ορισμένων χρονικών περιόδων, για να προστατεύσει τον μεγαλόφθαλμο τόνο, μέτρα σχετικά με τις δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας στη Μεσόγειο και τη θέσπιση προγράμματος δειγματοληψίας για τον υπολογισμό του μεγέθους του εγκλωβισμένου τόνου. Για να επιτευχθεί η συμβολή στη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων, τα μέτρα αυτά πρέπει να εφαρμοστούν κατά το 2006, έως ότου εκδοθεί κανονισμός για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 973/2001.

(32)

Κατά την ετήσια συνεδρίασή της το 2005, η Οργάνωση Αλιείας Νοτιοανατολικού Ατλαντικού (SEAFO) ενέκρινε ένα μέτρο για την τοποθέτηση επιστημονικών παρατηρητών επί όλων των σκαφών που αλιεύουν στην περιοχή της σύμβασης και έχουν ως στόχο είδη, τα οποία δεν υπόκεινται στα καθεστώτα διατήρησης και διαχείρισης άλλων αρμόδιων περιφερειακών οργανισμών αλιείας, από 1ης Ιανουαρίου 2006. Το μέτρο αυτό είναι δεσμευτικό για την Κοινότητα και πρέπει, κατά συνέπεια, να τεθεί σε εφαρμογή.

(33)

Κατά την 27η ετήσια συνεδρίασή της από 19 έως 23 Σεπτεμβρίου 2005, η Οργάνωση Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO) ενέκρινε ορισμένα τεχνικά μέτρα και μέτρα ελέγχου. Είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά.

(34)

Για να τηρηθούν οι διεθνείς υποχρεώσεις που ανέλαβε η Κοινότητα ως συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης για τη διατήρηση της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας της Ανταρκτικής (CCAMLR), συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης εφαρμογής των μέτρων που εγκρίνει η επιτροπή της CCAMLR, θα πρέπει να τύχουν εφαρμογής τα TAC που ενέκρινε η εν λόγω επιτροπή για την περίοδο 2005-2006 και οι αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου.

(35)

Κατά την XXIVη Ετήσια Συνεδρίασή της το 2005, η CCAMLR ενέκρινε τα σχετικά όρια αλιευμάτων για τα αποθέματα που μπορούν να αλιεύονται με τα καθιερωμένα είδη αλιείας από οποιοδήποτε μέλος της CCAMLR. Η CCAMLR ενέκρινε επίσης τη συμμετοχή κοινοτικών σκαφών στην εξερευνητική αλιεία για Dissostichus spp. στις υποπεριοχές FAO 88.1 και 88.2, καθώς και στις διαιρέσεις 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) και 58.4.3b), και θέσπισε για τις σχετικές αλιευτικές δραστηριότητες όρια κυρίων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, καθώς και ορισμένα ειδικά τεχνικά μέτρα. Τα εν λόγω όρια και τεχνικά μέτρα θα πρέπει επίσης να τύχουν εφαρμογής.

(36)

Για να διασφαλισθούν οι βιοτικοί πόροι των αλιέων της Κοινότητας, να μην τεθούν σε κίνδυνο οι πόροι και να αποφευχθούν τυχόν δυσκολίες λόγω της λήξεως της ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 27/2005 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2004 (24) , περί καθορισμού, για το 2005, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων, είναι ουσιώδες να ανοίξουν αυτά τα είδη αλιείας την 1η Ιανουαρίου 2006 και να διατηρηθούν σε ισχύ κατά τον Ιανουάριο 2006 ορισμένοι από τους κανόνες τον εν λόγω κανονισμού. Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα του θέματος, επιβάλλεται να εγκριθεί εξαίρεση από την περίοδο των έξι εβδομάδων που προβλέπεται στην παράγραφο Ι(3) του πρωτοκόλλου σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Συνθήκες για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες για το έτος 2006, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, καθώς και οι συναφείς όροι υπό τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιούνται οι αλιευτικές αυτές δυνατότητες.

Περαιτέρω, καθορίζονται ορισμένοι περιορισμοί στις προσπάθειες και συναφείς όροι για τον Ιανουάριο 2007, για ορισμένα δε αποθέματα της Ανταρκτικής, καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες και οι ειδικοί όροι για τις περιόδους που ορίζει το παράρτημα ΙΕ.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.   Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

(α)

σε αλιευτικά σκάφη της Κοινότητας («κοινοτικά σκάφη»)· και

(β)

σε αλιευτικά σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία τρίτων χωρών και είναι νηολογημένα σε αυτές («αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών»), στα κοινοτικά ύδατα («ύδατα ΕΚ»).

2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε αλιευτικές δραστηριότητες που διεξάγονται αποκλειστικά για επιστημονικές έρευνες, οι οποίες πραγματοποιούνται με την άδεια και υπό την ευθύνη του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και για τις οποίες έχουν ενημερωθεί εκ των προτέρων η Επιτροπή και το κράτος μέλος, στα ύδατα του οποίου πραγματοποιείται η έρευνα.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, πέραν των ορισμών που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, νοούνται ως:

(α)

«συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα»: η ποσότητα που μπορεί να αλιευθεί από κάθε απόθεμα κάθε έτος·

(β)

«ποσόστωση»: η σταθερή αναλογία του TAC που διατίθεται στην Κοινότητα, στα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες·

(γ)

«διεθνή ύδατα»: τα ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία κανενός κράτους·

(δ)

«ζώνη διακανονισμού NAFO»: το τμήμα της περιοχής της Σύμβασης για την Οργάνωση Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO), το οποίο δεν υπάγεται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία των παράκτιων κρατών·

(ε)

«Skagerrak»: η περιοχή που οριοθετείται προς δυσμάς από τη γραμμή που διέρχεται από τον φάρο του Hanstholm μέχρι τον φάρο του Lindesnes και προς νότο από τη γραμμή που συνδέει τον φάρο του Skagen με τον φάρο Tistlarna και στη συνέχεια εκτείνεται μέχρι το πλησιέστερο σημείο της σουηδικής ακτής·

(στ)

«Kattegat»: η περιοχή που οριοθετείται προς βορράν από τη γραμμή που ενώνει τον φάρο Skagen με τον φάρο Tistlarna και στη συνέχεια εκτείνεται μέχρι το πλησιέστερο σημείο της σουηδικής ακτής, και προς νότον από τη γραμμή που διέρχεται από το Hasenøre μέχρι το Gnibens Spids, από το Korshage μέχρι το Spodsbjerg και από το Gilbjerg Hoved μέχρι το Kullen·

(ζ)

«Κόλπος του Κάδιξ»: η περιοχή της υποδιαίρεσης ICES IXa ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 7o23′48″Δ.

Άρθρο 4

Αλιευτικές ζώνες

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί ζωνών:

(α)

οι ζώνες ICES (Διεθνές Συμβούλιο Εξερεύνησης της Θάλασσας) ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3880/91. Εάν σε μια ζώνη προστίθεται η ένδειξη «ύδατα ΕΚ», σημαίνει ότι η ζώνη αφορά μόνο τα ύδατα ΕΚ της εν λόγω ζώνης·

(β)

οι ζώνες CECAF (Κεντροανατολικός Ατλαντικός ή μείζων αλιευτική ζώνη 34 του FAO) ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2597/95 του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν σε ορισμένες ζώνες εκτός του Βόρειου Ατλαντικού (25)·

(γ)

οι ζώνες NAFO ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2018/93 του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1993 σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις αλιεύσεις και την αλιευτική δραστηριότητα των κρατών μελών που αλιεύουν στο Βορειοδυτικό Ατλαντικό (26)·

(δ)

οι ζώνες CCAMLR ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 601/2004.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

Άρθρο 5

Όρια αλιευμάτων και κατανομές

1.   Τα όρια αλιευμάτων για τα κοινοτικά σκάφη στα κοινοτικά ύδατα ή σε ορισμένα μη κοινοτικά ύδατα, η κατανομή των ορίων αυτών μεταξύ των κρατών μελών, και οι συμπληρωματικοί όροι σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 καθορίζονται στο παράρτημα I.

2.   Επιτρέπεται στα κοινοτικά σκάφη να αλιεύουν ποσότητες ιχθύων εντός των καθοριζομένων στο παράρτημα Ι ποσοστώσεων, σε ύδατα υπαγόμενα στην αλιευτική δικαιοδοσία των Νήσων Φερόε, της Γροιλανδίας, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας, καθώς και στην αλιευτική ζώνη περί το Jan Mayen, τους όρους των άρθρων 10, 17 και 18.

3.   Η Επιτροπή θέτει αμέσως τέρμα στις αλιευτικές δραστηριότητες για τον γαύρο στην υποπεριοχή VIII, εαν η Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ) γνωστοποιήσει ότι η βιομάζα αναπαραγωγικού αποθέματος είναι, κατά την περίοδο αναπαραγωγής του 2006, μικρότερη των 28 000 τόνων.

4.   Η Επιτροπή καθορίζει τα τελικά όρια αλιευμάτων όσον αφορά τα αμμόχελα στις διαιρέσεις ICES IIa (ύδατα ΕΚ) και IIIa και την υποπεριοχή IV (ύδατα ΕΚ) σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο σημείο 6 του Παραρτήματος IIΔ.

5.   Η Επιτροπή θα καθορίσει τα όρια αλιευμάτων καπελάνου στις ζώνες V, XIV (ύδατα Γροιλανδίας) που διατίθενται για την Κοινότητα σε ποσοστό ίσο με το 7,7 % του TAC καπελάνου, μόλις καθοριστεί το εν λόγω TAC.

6.   Η Επιτροπή μπορεί να αναθεωρήσει τα όρια αλιευμάτων για τα αποθέματα πεσκαντρίτσας στις ζώνες IIa (ύδατα ΕΚ) και IV (ύδατα ΕΚ) και στις ζώνες Vb (ύδατα ΕΚ), VI, XII, και XIV σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, κατόπιν αναλύσεως εκ μέρους της ΕΤΟΕΑ των παρατηρούμενων στοιχείων αλιευμάτων ανά μονάδα προσπάθειας τα οποία συλλέγονται κατά το πρώτο τρίμηνο του 2006.

7.   Η Επιτροπή μπορεί να αναθεωρήσει τα όρια αλιευμάτων για τα αποθέματα σύκου της Νορβηγίας στις ζώνες IIa (ύδατα), IIIa και IV (ύδατα ΕΚ) και για τα αποθέματα σαρδελόρεγγας στις ζώνες IIa (ύδατα ΕΚ) και IV (ύδατα ΕΚ) σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, υπό το πρίσμα των επιστημονικών δεδομένων που συλλέγονται κατά το πρώτο εξάμηνο του 2006.

Άρθρο 6

Ειδικές διατάξεις για τις κατανομές

1.   Η κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ κρατών μελών, η οποία προβλέπεται στο παράρτημα Ι, δεν θίγει:

(α)

τις ανταλλαγές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002·

(β)

τις ανακατανομές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 21 παράγραφος 4, 23 παράγραφος 1, και 32, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93·

(γ)

τις πρόσθετες εκφορτώσεις που επιτρέπονται βάσει του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96·

(δ)

τις ποσότητες που διατηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96·

(ε)

τις μειώσεις που γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

2.   Για τη διατήρηση ποσοστώσεων προς μεταφορά στο 2007, το άρθρο 4, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 εφαρμόζεται, κατά παρέκκλιση του εν λόγω κανονισμού, σε όλα τα αποθέματα που υπόκεινται σε αναλυτικό TAC.

Άρθρο 7

Όρια της αλιευτικής προσπάθειας και συναφείς όροι για τη διαχείριση των αποθεμάτων

1.   Από 1ης Φεβρουαρίου 2006 έως την 31η Ιανουαρίου 2007, οι περιορισμοί της αλιευτικής προσπάθειας και οι συναφείς όροι:

του παραρτήματος ΙΙΑ εφαρμόζονται στη διαχείριση ορισμένων αποθεμάτων στο Skagerrak, το Kattegat, την υποπεριοχή IV και τις διαιρέσεις ICES IIa (ύδατα ΕΚ), IIIa, VIa, VIIa και VIId,

του παραρτήματος ΙΙΒ εφαρμόζονται στη διαχείριση του μερλούκιου στις διαιρέσεις ICES VIIIc και IXa, με εξαίρεση τον κόλπο του Κάδιξ,

του παραρτήματος IIΓ εφαρμόζονται στη διαχείριση των αποθεμάτων γλώσσας στη διαίρεση ICES VIIe,

του παραρτήματος ΙΙΔ εφαρμόζονται στη διαχείριση των αποθεμάτων αμμόχελου στο Skagerrak, στην υποπεριοχή ICES IV και στη διαίρεση IIa (ύδατα ΕΚ).

2.   Για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2006 έως την 31η Ιανουαρίου 2006, η αλιευτική προσπάθεια και οι συναφείς όροι των παραρτημάτων IVα, IVβ, IVγ και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 27/2005 συνεχίζουν να ισχύουν ως προς τα αποθέματα της παραγράφου 1.

3.   Τα σκάφη που χρησιμοποιούν τα αλιευτικά εργαλεία που προβλέπονται στο σημείο 4 του παραρτήματος ΙΙΑ και στο σημείο 3 των παραρτημάτων ΙΙΒ και ΙΙΓ αντιστοίχως και αλιεύουν στις περιοχές που ορίζονται στο σημείο 2 του παραρτήματος ΙΙΑ και στο σημείο 1 των παραρτημάτων ΙΙΒ και ΙΙΓ αντιστοίχως, οφείλουν να διαθέτουν ειδική άδεια αλιείας που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1627/94, όπως προβλέπεται στα παραρτήματα αυτά.

4.   Η Επιτροπή καθορίζει την τελική αλιευτική προσπάθεια για το 2006 για την αλιεία αμμόχελου στις διαιρέσεις ICES IIa (ύδατα ΕΚ), IIIa και στην υποπεριοχή IV με βάση τους κανόνες που προβλέπονται στο σημείο 6 του παραρτήματος ΙΙΔ.

5.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, για το 2006, η αλιευτική προσπάθεια των σκαφών που κατέχουν άδειες αλιείας βαθέων υδάτων, μετρώμενη σε κιλοβατ-ημέρες απουσίας από λιμένα, δεν υπερβαίνει το 80% της μέσης ετήσιας αλιευτικής προσπάθειας που κατέβαλαν τα σκάφη του οικείου κράτους μέλους κατά το 2003 σε ταξίδια κατά τα οποία κατείχαν άδειες αλιείας βαθέων υδάτων και αλίευαν είδη βαθέων υδάτων απαριθμούμενα στο παράρτημα Ι και στο σημείο 15 του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2347/2002. Η παράγραφος αυτή ισχύει μόνο για τα αλιευτικά ταξίδια κατά τα οποία αλιεύονται είδη βαθέων υδάτων άνω των 100 kg, εξαιρουμένου του γουρλομάτη του Ατλαντικού.

Άρθρο 8

Όροι για την εκφόρτωση κυρίων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων

1.   Αλιεύματα προερχόμενα από αποθέματα για τα οποία καθορίζονται όρια αλιευμάτων διατηρούνται στο σκάφος ή εκφορτώνονται μόνον εάν:

(α)

τα αλιεύματα πραγματοποιήθηκαν από σκάφη κράτους μέλους που διαθέτει ποσόστωση και δεν την έχει εξαντλήσει· ή

(β)

τα αλιεύματα αποτελούν τμήμα κοινοτικού μεριδίου, το οποίο δεν έχει κατανεμηθεί μεταξύ των κρατών μελών υπό μορφή ποσοστώσεων, και το εν λόγω κοινοτικό μερίδιο δεν έχει εξαντληθεί.

2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα ακόλουθα αλιεύματα μπορούν να διατηρούνται στο σκάφος και να εκφορτώνονται, ακόμη και αν ένα κράτος μέλος δεν διαθέτει ποσοστώσεις ή αν οι ποσοστώσεις ή τα μερίδια έχουν εξαντληθεί:

(α)

άλλα είδη πλην ρέγγας και σκουμπριού, όταν

(i)

αλιεύονται αναμεμειγμένα με άλλα είδη με δίχτυα, τα οποία έχουν μέγεθος ματιών κάτω των 32 mm σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98, και

(ii)

τα αλιεύματα δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαλογής ούτε στο σκάφος ούτε κατά την εκφόρτωση·

ή

(β)

σκουμπρί, όταν

(i)

αλιεύονται αναμεμειγμένα με σαφρίδια ή σαρδέλες·

(ii)

δεν υπερβαίνουν το 10 % του συνολικού βάρους σκουμπριών, σαφριδιών και σαρδελών επί του σκάφους και

(iii)

τα αλιεύματα δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαλογής ούτε στο σκάφος ούτε κατά την εκφόρτωση.

3.   Το άρθρο 2, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1434/98 δεν εφαρμόζεται στη ρέγγα που αλιεύεται στην υποπεριοχή ICES IV και στις διαιρέσεις ICES IIa (ύδατα ΕΚ), IIIa και VIId.

4.   Όλες οι ποσότητες που εκφορτώνονται καταλογίζονται στην ποσόστωση ή, εάν το κοινοτικό μερίδιο δεν έχει κατανεμηθεί υπό μορφή ποσοστώσεων μεταξύ των κρατών μελών, καταλογίζονται στο κοινοτικό μερίδιο, εκτός εάν πρόκειται για αλιεύματα που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2.

5.   Όταν εξαντληθούν τα όρια αλιευμάτων ενός κράτους μέλους για την αλιεία ρέγγας στις υποπεριοχές ICES II (ύδατα ΕΚ), IV και στις υποδιαιρέσεις IIIa και VIId, σκάφη που φέρουν τη σημαία του εν λόγω κράτους μέλους είναι νηολογημένα στην Κοινότητα και δραστηριοποιούνται στα είδη αλιείας για τα οποία ισχύουν οι σχετικοί περιορισμοί αλιευμάτων δεν επιτρέπεται να εκφορτώνουν αλιεύματα που δεν έχουν υποστεί διαλογή και περιέχουν ρέγγα.

6.   Ο καθορισμός του ποσοστού των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και η διάθεσή τους γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98.

Άρθρο 9

Εκφορτώσεις άνευ διαλογής στην υποπεριοχή ICES IV και στις διαιρέσεις ICES IIa (ύδατα ΕΚ), IIIa και VIId

1.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν, ώστε να εφαρμόζεται κατάλληλο πρόγραμμα δειγματοληψίας που επιτρέπει την αποτελεσματική παρακολούθηση των άνευ διαλογής εκφορτώσεων κατά είδη που αλιεύονται στην υποπεριοχή ICES IV και στις διαιρέσεις ICES IIa (ύδατα ΕΚ), IIIa και VIId.

2.   Τα άνευ διαλογής αλιεύματα στην υποπεριοχή ICES IV και στις διαιρέσεις ICES IIa (ύδατα ΕΚ), IIIa και VIId εκφορτώνονται μόνο σε λιμένες και σε τόπους εκφόρτωσης, όπου εφαρμόζεται το πρόγραμμα δειγματοληψίας της παραγράφου 1.

Άρθρο 10

Όρια πρόσβασης

Απαγορεύεται η αλιεία από κοινοτικά σκάφη στο Skagerrak, σε απόσταση μικρότερη από 12 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης της Νορβηγίας. Ωστόσο, σκάφη υπό σημαία Δανίας ή Σουηδίας επιτρέπεται να αλιεύουν σε απόσταση πέραν των τεσάρων ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης της Νορβηγίας.

Άρθρο 11

Μεταβατικά τεχνικά και ελεγκτικά μέτρα

Τα μεταβατικά τεχνικά και ελεγκτικά μέτρα για τα κοινοτικά σκάφη καθορίζονται στο παράρτημα III.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΟΡΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Άρθρο 12

Μεταβατικά τεχνικά και ελεγκτικά μέτρα

Τα μεταβατικά τεχνικά και ελεγκτικά μέτρα για τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών καθορίζονται στο παράρτημα III.

Άρθρο 13

Έγκριση

Επιτρέπεται σε αλιευτικά σκάφη υπό σημαία Μπαρμπάντος, Γουιάνας, Ιαπωνίας, Νοτίου Κορέας, Νορβηγίας, Σουρινάμ, Τρινιντάντ και Τομπάγκο και Βενεζουέλας και σε αλιευτικά σκάφη νηολογημένα στις Νήσους Φερόε να αλιεύουν στα κοινοτικά ύδατα ποσότητες ιχθύων εντός των καθοριζομένων στο παράρτημα Ι ορίων αλιευμάτων, υπό τηρώντας τους όρους των άρθρων 14,15 έως 16 και 19 έως 25.

Άρθρο 14

Γεωγραφικοί περιορισμοί

1.   Η αλιεία από αλιευτικά σκάφη υπό σημαία Νορβηγίας ή σκάφη νηολογημένα στις Νήσους Φερόε περιορίζεται στα τμήματα της ζώνης των 200 ναυτικών μιλίων που ευρίσκονται πέραν των 12 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης κρατών μελών στην υποπεριοχή ICES IV, στο Kattegat, και στον Ατλαντικό ωκεανό βορείως γεωγραφικού πλάτους 43o 00′ Β, με εξαίρεση την περιοχή που μνημονεύεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002.

2.   Η αλιεία στο Skagerrak από αλιευτικά σκάφη υπό νορβηγική σημαία επιτρέπεται σε απόσταση πέραν των τεσάρων ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης της Δανίας και της Σουηδίας.

3.   Η αλιεία από αλιευτικά σκάφη υπό σημαία Μπαρμπάντος, Γουιάνας, Ιαπωνίας, Νοτίου Κορέας, Σουρινάμ, Τρινιντάντ και Τομπάγκο και Βενεζουέλας περιορίζεται στα τμήματα της ζώνης των 200 ναυτικών μιλίων που ευρίσκονται πέραν των 12 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης του γαλλικού διαμερίσματος της Γουιάνας.

Άρθρο 15

Διέλευση από κοινοτικά ύδατα

Τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών, που διέρχονται από κοινοτικά ύδατα έχουν τα δίχτυα τους στοιβαγμένα, κατά τρόπον ώστε να μην είναι δυνατή η άμεση χρήση τους, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

α)

δίχτυα, βάρη και παρόμοια εργαλεία αποσυνδέονται από το πλαίσιό τους και τα παλαμάρια τους ή τα καραβόσκοινα ρυμουλκήσεως,

β)

τα δίχτυα που βρίσκονται επί ή υπεράνω του καταστρώματος είναι προσδεδεμένα ασφαλώς επί της υπερκατασκευής.

Άρθρο 16

Όροι για την εκφόρτωση κυρίων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων

Ιχθύες από αποθέματα για τα οποία έχουν καθοριστεί όρια αλιευμάτων δεν διατηρούνται στο σκάφος ούτε εκφορτώνονται, εκτός εάν τα αλιεύματα πραγματοποιήθηκαν από αλιευτικά σκάφη τρίτης χώρας που διαθέτει ποσόστωση και δεν την έχει εξαντλήσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

Άρθρο 17

Άδειες και συναφείς όροι

1.   Κατά παρέκκλιση των γενικών κανόνων για τις γενικές και ειδικές άδειες αλιείας που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1627/94, η αλιεία από κοινοτικά σκάφη στα ύδατα τρίτης χώρας υπόκειται στην κατοχή άδειας εκδιδόμενης από τις αρχές της εν λόγω τρίτης χώρας.

2.   Ωστόσο, η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν διενεργείται αλιεία στα νορβηγικά ύδατα της Βόρειας Θάλασσας από τα εξής κοινοτικά σκάφη:

(α)

σκάφη χωρητικότητας το πολύ 200 GT· ή

(β)

σκάφη που αλιεύουν είδη για ανθρώπινη κατανάλωση άλλα από σκουμπρί· ή

(γ)

σκάφη υπό σημαία Σουηδίας, σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική.

3.   Ο ανώτατος αριθμός των αδειών και οι λοιποί όροι καθορίζονται σύμφωνα με το Μέρος Ι του παραρτήματος ΙV. Οι αιτήσεις για χορήγηση αδείας αναφέρουν τους τύπους αλιείας και το όνομα και τα χαρακτηριστικά των κοινοτικών σκαφών για τα οποία πρόκειται να εκδοθούν οι άδειες και αποστέλλονται από τις αρχές των κρατών μελών στην Επιτροπή. Η Επιτροπή υποβάλλει τις αιτήσεις αυτές στις αρχές της οικείας τρίτης χώρας.

4.   Εάν ένα κράτος μέλος μεταφέρει ποσόστωση σε άλλο κράτος μέλος (ανταλλαγή) στις περιοχές αλιείας που ΙV στο Μέρος Ι του παραρτήματος ΙV, η μεταφορά να περιλαμβάνει την κατάλληλη μεταφορά αδειών και κοινοποιείται στην Επιτροπή. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται υπέρβαση του συνολικού αριθμού αδειών για κάθε περιοχή αλιείας, όπως αυτός καθορίζεται στο Μέρος Ι του παραρτήματος ΙV.

5.   Τα κοινοτικά σκάφη συμμορφώνονται προς τα μέτρα διατήρησης και ελέγχου και τις πάσης φύσεως λοιπές διατάξεις που διέπουν τη ζώνη στην οποία δραστηριοποιούνται.

Άρθρο 18

Νήσοι Φερόε

Τα κοινοτικά σκάφη που έχουν λάβει άδεια κατευθυνόμενης αλιείας για ένα είδος στα ύδατα των Νήσων Φερόε μπορούν να διεξάγουν κατευθυνόμενη αλιεία για άλλο είδος, εφόσον το γνωστοποιήσουν προηγουμένως στις αρχές των Νήσων Φερόε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Άρθρο 19

Υποχρέωση κατοχής γενικής και ειδικής άδειας αλιείας

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 28β του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, αλιευτικά σκάφη κάτω των 200 GT υπό σημαία Νορβηγίας εξαιρούνται από την υποχρέωση κατοχής γενικής και ειδικής άδειας αλιείας.

2.   Η γενική και ειδική άδεια αλιείας διατηρείται επί του σκάφους. Ωστόσο, αλιευτικά σκάφη νηολογημένα στις Νήσους Φερόε ή στη Νορβηγία εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή.

3.   Τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών, στα οποία έχει επιτραπεί να αλιεύουν στις 31 Δεκεμβρίου 2005, μπορούν να συνεχίσουν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες από την 1η Ιανουαρίου 2006, έως ότου ο κατάλογος των αλιευτικών σκαφών που επιτρέπεται να αλιεύουν υποβληθεί στην Επιτροπή και εγκριθεί απ’αυτήν.

Άρθρο 20

Αίτηση για χορήγηση γενικής και ειδικής άδειας αλιείας

Οι αιτήσεις προς την Επιτροπή για τη χορήγηση γενικής και ειδικής άδειας αλιείας που υποβάλλονται εκ μέρους της αρχής τρίτης χώρας συνοδεύονται από τις εξής πληροφορίες:

(α)

όνομα του σκάφους·

(β)

αριθμός νηολογίου·

(γ)

εξωτερικά γράμματα και αριθμοί αναγνώρισης·

(δ)

λιμένας νηολόγησης·

(ε)

όνομα και διεύθυνση του πλοιοκτήτη ή του ναυλωτή·

(στ)

ολική χωρητικότητα και ολικό μήκος·

(ζ)

ισχύς της μηχανής·

(η)

διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου και ραδιοσυχνότητα·

(θ)

προβλεπόμενη μέθοδος αλιείας·

(ι)

προβλεπόμενη ζώνη αλιείας·

(ια)

είδη που προβλέπεται να αλιευθούν·

(ιβ)

περίοδος για την οποία ζητείται άδεια.

Άρθρο 21

Αριθμός αδειών

Ο αριθμός των γενικών αδειών και οι ειδικοί συναφείς όροι καθορίζονται στο μέρος II του παραρτήματος ΙV.

Άρθρο 22

Ακύρωση και ανάκληση

1.   Οι γενικές και ειδικές άδειες αλιείας μπορούν να ακυρωθούν, για να εκδοθούν νέες γενικές και ειδικές άδειες αλιείας. Η ακύρωση παράγει αποτελέσματα από την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας κατά την οποία η Επιτροπή εκδίδει τις νέες γενικές και ειδικές άδειες αλιείας. Οι νέες αυτές γενικές και ειδικές άδειες ισχύουν από την ημερομηνία εκδόσεώς τους.

2.   Οι γενικές και ειδικές άδειες αλιείας ανακαλούνται εν όλω ή εν μέρει πριν από την ημερομηνία λήξης τους, στην περίπτωση που έχει εξαντληθεί η ποσόστωση του παραρτήματος Ι για το οικείο απόθεμα.

3.   Οι γενικές και ειδικές άδειες αλιείας ανακαλούνται σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 23

Αδυναμία συμμόρφωσης προς τους οικείους κανόνες

1.   Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες, καμία γενική ή ειδική άδεια αλιείας δεν εκδίδεται για αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών, για τα οποία δεν έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

2.   Η Επιτροπή υποβάλλει στις αρχές της οικείας τρίτης χώρας τα ονόματα και τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών της εν λόγω χώρας στα οποία η αλιεία θα απαγορευθεί στην κοινοτική αλιευτική ζώνη για τους επόμενους μήνες, επειδή παρέβησαν τους οικείους κανόνες.

Άρθρο 24

Υποχρεώσεις του κατόχου της άδειας

1.   Τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών συμμορφώνονται προς τα μέτρα διατήρησης και ελέγχου και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν την αλιεία από κοινοτικά σκάφη στη ζώνη όπου δραστηριοποιούνται, και ειδικότερα προς τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1381/87, (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94, (ΕΚ) αριθ. 88/98 (27) , (ΕΚ) αριθ. 850/98 και (ΕΚ) αριθ. 1434/98.

2.   Τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών περί των οποίων η παράγραφος 1 τηρούν ημερολόγιο πλοίου, στο οποίο εγγράφονται οι πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Ι του παραρτήματος V.

3.   Τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών, με εξαίρεση τα σκάφη υπό σημαία Νορβηγίας που αλιεύουν στη διαίρεση ICES IIIa, διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες του παραρτήματος VI, σύμφωνα με τους κανόνες του εν λόγω παραρτήματος.

Άρθρο 25

Ειδικές διατάξεις που αφορούν το διαμέρισμα της Γαλλικής Γουιάνας

1.   Προϋπόθεση για τη χορήγηση αδειών αλιείας στα ύδατα του διαμερίσματος της Γαλλικής Γουιάνας είναι να αναλάβει ο πλοιοκτήτης του ενδιαφερομένου αλιευτικού σκάφους τρίτης χώρας την υποχρέωση να επιτρέπει την επιβίβαση ενός παρατηρητή στο σκάφος, όταν το ζητήσει η Επιτροπή.

2.   Ο πλοίαρχος κάθε αλιευτικού σκάφους τρίτης χώρας με άδεια αλιείας ιχθύων ή τόνου στα ύδατα του διαμερίσματος της Γαλλικής Γουιάνας, κατά την εκφόρτωση των αλιευμάτων μετά από κάθε ταξίδι, υποβάλλει στις γαλλικές αρχές δήλωση, στην οποία δηλώνονται οι ποσότητες γαρίδας που έχουν αλιευθεί και διατηρούνται επί του σκάφους από την στιγμή της υποβολής της τελευταίας δήλωσης. Η δήλωση αυτή συντάσσεται με βάση το υπόδειγμα που περιέχεται στο μέρος III του παραρτήματος ΙV. Ο πλοίαρχος είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια της δήλωσης. Οι γαλλικές αρχές λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την επαλήθευση της ακρίβειας των δηλώσεων, ελέγχοντάς τις ιδίως βάσει του ημερολογίου που μνημονεύεται στο άρθρο 24, παράγραφος 2. Η δήλωση υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο μετά την επαλήθευσή της. Πριν από το τέλος κάθε μήνα, οι γαλλικές αρχές αποστέλλουν στην Επιτροπή όλες τις δηλώσεις που αφορούν τον προηγούμενο μήνα.

3.   Τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών που αλιεύουν στα ύδατα του διαμερίσματος της Γαλλικής Γουιάνας τηρούν το ημερολόγιο που αντιστοιχεί στο υπόδειγμα του μέρους ΙΙ του παραρτήματος V. Αντίγραφο του ημερολογίου αυτού αποστέλλεται στην Επιτροπή μέσω των γαλλικών αρχών εντός 30 ημερών από την τελευταία ημέρα κάθε αλιευτικού ταξιδίου.

4.   Εάν, για διάστημα ενός μηνός, η Επιτροπή δεν λάβει καμία ανακοίνωση σχετική με αλιευτικό σκάφος τρίτης χώρας που κατέχει άδεια αλιείας στα ύδατα του διαμερίσματος της Γαλλικής Γουιάνας, η άδεια του εν λόγω σκάφους ανακαλείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΠΟΥ ΑΛΙΕΥΟΥΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ NAFO

ΤΜΗΜΑ 1

Κοινοτική συμμετοχή

Άρθρο 26

Κατάλογος σκαφών

1.   Μόνο κοινοτικά σκάφη άνω των 50 GT, για τα οποία έχει εκδοθεί ειδική άδεια αλιείας από το κράτος μέλος της σημαίας τους και περιλαμβάνονται στο μητρώο σκαφών NAFO, επιτρέπεται, υπό τους όρους της άδειας, να αλιεύουν, να διατηρούν επί του σκάφους, να μεταφορτώνουν και να εκφορτώνουν αλιευτικούς πόρους προερχόμενους από τη ζώνη διακανονισμού NAFO.

2.   Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή, σε μορφή αναγνώσιμη από ηλεκτρονικό υπολογιστή, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την είσοδο του νέου σκάφους στη ζώνη διακανονισμού NAFO, για κάθε τροποποίηση του οικείου καταλόγου σκαφών υπό τη σημαία του και νηολογημένων στην Κοινότητα, τα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν στη ζώνη διακανονισμού NAFO. Η Επιτροπή διαβιβάζει αμέσως τις πληροφορίες αυτές στη Γραμματεία της NAFO.

3.   Οι πληροφορίες της παραγράφου 2 περιλαμβάνουν τα εξής:

(α)

τον εσωτερικό αριθμό του σκάφους, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 26/2004 της Επιτροπής, της 30ής Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με το μητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου (28)·

(β)

το διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου·

(γ)

ενδεχομένως, τον ναυλωτή του σκάφους·

(δ)

τον τύπο του σκάφους.

4.   Για σκάφη που φέρουν προσωρινά τη σημαία κράτους μέλους (ναύλωση γυμνού σκάφους), οι πληροφορίες που διαβιβάζονται περιλαμβάνουν:

(α)

την ημερομηνία από την οποία επετράπη στο σκάφος να φέρει τη σημαία του κράτους μέλους·

(β)

την ημερομηνία από την οποία το σκάφος έλαβε άδεια από το κράτος μέλος για αλιεία στη ζώνη διακανονισμού NAFO·

(γ)

το όνομα του κράτους στο οποίο είναι νηολογημένο το σκάφος ή ήταν νηολογημένο προηγουμένως, καθώς και την ημερομηνία από την οποία το σκάφος έπαυσε να φέρει τη σημαία του εν λόγω κράτους·

(δ)

το όνομα του σκάφους·

(ε)

τον επίσημο αριθμό νηολογίου του σκάφους που χορηγήθηκε από τις αρμόδιες εθνικές αρχές·

(στ)

τον συνήθη λιμένα προσέγγισης του σκάφους·

(ζ)

το όνομα του πλοιοκτήτη ή του ναυλωτή·

(η)

δήλωση ότι ο πλοίαρχος έλαβε αντίγραφο των κανονισμών που ισχύουν στη ζώνη διακανονισμού NAFO·

(θ)

τα κύρια είδη που αλιεύονται από το σκάφος στη ζώνη διακανονισμού NAFO·

(ι)

τις υποπεριοχές στις οποίες αναμένεται να αλιεύσει το σκάφος.

ΤΜΗΜΑ 2

Τεχνικά μέτρα

Άρθρο 27

Μέγεθος ματιών των διχτυών

1.   Η χρήση τράτας που έχει, σε οποιοδήποτε τμήμα της, διαστάσεις ματιών μικρότερες από 130 mm απαγορεύεται για την κατευθυνόμενη αλιεία των ειδών του βυθού που παρατίθενται στο παράρτημα VII. Οι διαστάσεις αυτές μπορούν να μειωθούν σε τουλάχιστον 60 mm για την κατευθυνόμενη αλιεία καλαμαριών με βραχέα πτερύγια (Illex illecebrosus). Για την κατευθυνόμενη αλιεία σελαχιών (Rajidae) οι εν λόγω διαστάσεις αυξάνονται σε τουλάχιστον 280 mm στον σάκο και σε 220 mm σε όλα τα άλλα μέρη της τράτας.

2.   Τα σκάφη που αλιεύουν γαρίδες (Pandalus borealis) θα πρέπει να χρησιμοποιούν δίχτυα με ελάχιστο άνοιγμα ματιών 40 mm.

Άρθρο 28

Καθορισμός του εξοπλισμού που αφορά τα δίχτυα

1.   Η χρησιμοποίηση εξοπλισμού ή μεθόδων άλλων από εκείνες που περιγράφονται στο παρόν άρθρο, οι οποίες φράζουν τα ανοίγματα των ματιών ενός διχτύου ή μειώνουν τις διαστάσεις τους, απαγορεύεται.

2.   Ιστιόπανα, δίχτυα και άλλα υλικά μπορούν να προσδένονται στο κάτω μέρος του σάκου, για να μειωθεί ή να αποφευχθεί η φθορά του.

3.   Διάφοροι εξοπλισμοί μπορούν να προσδένονται στο ανώτερο μέρος του σάκου υπό τον όρο ότι δεν φράζουν τα ανοίγματα των ματιών. Η χρήση προστατευτικών άνω πλευράς διχτυών περιορίζεται στα απαριθμούμενα στο παράρτημα VIII.

4.   Τα σκάφη που αλιεύουν γαρίδες (Pandalus borealis) χρησιμοποιούν πλέγμα ή εσχάρα διαλογής με ανώτατο διάστημα μεταξύ των ράβδων 22 mm. Τα σκάφη που αλιεύουν γαρίδες στη διαίρεση 3L είναι επίσης εξοπλισμένα με αλυσίδες με εγκάρσιο πείρο, μήκους τουλάχιστον 72 cm, όπως περιγράφεται στο παράρτημα ΙΧ.

Άρθρο 29

Παρεμπίπτοντα αλιεύματα

1.   Τα αλιευτικά σκάφη δεν επιτρέπεται να ασκούν κατευθυνόμενη αλιεία για είδη, για τα οποία ισχύουν όρια παρεμπιπτόντων αλιευμάτων. Ασκείται κατευθυνόμενη αλιεία για ένα είδος, όταν, κατά την ανάσυρση των διχτυών, το είδος αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο κατά βάρος ποσοστό των αλιευμάτων.

2.   Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα των ειδών, για τα οποία δεν έχει καθοριστεί ποσόστωση από την Κοινότητα για ένα τμήμα της ζώνης διακανονισμού NAFO και τα οποία πραγματοποιούνται στο εν λόγω τμήμα της ζώνης κατά την κατευθυνόμενη αλιεία οποιουδήποτε είδους, δεν μπορούν να υπερβαίνουν για κάθε είδος τα 2 500 kg ή το 10 % του βάρους των συνολικών αλιευμάτων επί του σκάφους, αναλόγως της ποσότητας που είναι μεγαλύτερη. Ωστόσο, σε ένα τμήμα της ζώνης διακανονισμού NAFO, όπου απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία ορισμένων ειδών ή έχει πλήρως χρησιμοποιηθεί η ποσόστωση «άλλα είδη», τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα καθενός από τα είδη παράρτηματου παραρτήματος ΙΔ δεν υπερβαίνουν, τα 1 250 kg ή το 5 %, αντιστοίχως.

3.   Οσάκις, κατά την ανάσυρση διχτυών, οι συνολικές ποσότητες ειδών που υπόκεινται σε όρια παρεμπιπτόντων αλιευμάτων υπερβαίνουν τα εφαρμοστέα, ανάλογα με την περίπτωση, όρια της παραγράφου 2, τα σκάφη απομακρύνονται αμέσως κατά τουλάχιστον πέντε ναυτικά μίλια από το σημείο της προηγούμενης ανάσυρσης. Οσάκις, σε επόμενη ανάσυρση διχτυών, οι συνολικές ποσότητες ειδών που υπόκεινται σε όρια παρεμπιπτόντων αλιευμάτων υπερβαίνουν τα εν λόγω όρια, τα σκάφη απομακρύνονται και πάλι αμέσως κατά τουλάχιστον 5 ναυτικά μίλια από τα σημεία των προηγούμενων ανασύρσεων και δεν επιστρέφουν στην περιοχή για τουλάχιστον 48 ώρες.

4.   Τα σκάφη που αλιεύουν γαρίδες (Pandalus borealis), οσάκις το σύνολο των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων όλων των ειδών κατά την ανάσυρση υπερβαίνει το 5% του βάρους αυτής στη διαίρεση 3Μ και το 2,5% στη διαίρεση 3L, απομακρύνονται αμέσως κατά τουλάχιστον πέντε ναυτικά μίλια από το σημείο της προηγούμενης ανάσυρσης.

5.   Τα αλιεύματα γαρίδας δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του επιπέδου παρεμπιπτόντων αλιευμάτων των ειδών του βυθού.

Άρθρο 30

Ελάχιστο μέγεθος ιχθύων

1.   Οι ιχθύες που προέρχονται από τη ζώνη διακανονισμού NAFO και δεν έχουν το απαιτούμενο μέγεθος όπως αυτό ορίζεται στο παράρτημα Χ, δεν υποβάλλονται σε μεταποίηση, δεν διατηρούνται επί του σκάφους, δεν μεταφορτώνονται, εκφορτώνονται, μεταφέρονται, αποθηκεύονται, πωλούνται, εκτίθενται ούτε προσφέρονται προς πώληση, αλλά ρίπτονται αμέσως στη θάλασσα.

2.   Εάν η αλιευόμενη ποσότητα ιχθύων που δεν έχουν το απαιτούμενο μέγεθος, όπως αυτό ορίζεται στο παράρτημα Χ, υπερβαίνει το 10% της συνολικής ποσότητας, το σκάφος μετακινείται σε απόσταση τουλάχιστον πέντε ναυτικών μιλίων από το σημείο της προηγούμενης ανάσυρσης πριν συνεχίσει την αλιεία. Οι μεταποιημένοι ιχθύες, για τους οποίους ισχύουν απαιτήσεις ελάχιστου μεγέθους και είναι μικρότεροι από το ισοδύναμο μήκος που καθορίζεται στο παράρτημα X, θεωρείται ότι προέρχονται από ιχθύς μικρότερους από το ελάχιστο μέγεθος.

ΤΜΗΜΑ 3

Μέτρα ελέγχου

Άρθρο 31

Επισήμανση των προϊόντων και χωριστή στοιβασία

1.   Οι μεταποιημένοι ιχθύς που αλιεύονται στη ζώνη διακανονισμού NAFO επισημαίνονται με τρόπο που να επιτρέπει την αναγνώριση κάθε είδους και κατηγορίας προϊόντων, όπως εμφαίνονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1999, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (29). Φέρουν επίσης σήμανση ότι έχουν αλιευθεί στη ζώνη διακανονισμού NAFO.

2.   Οι γαρίδες που αλιεύονται στη διαίρεση 3L και οι ιππόγλωσσες Γροιλανδίας που αλιεύονται στην υποπεριοχή 2 και στις διαιρέσεις 3KLMNO φέρουν σήμανση ότι έχουν αλιευθεί στις αντίστοιχες ζώνες.

3.   Λαμβάνοντας υπόψη τη θεμιτή ευθύνη του πλοιάρχου σε θέματα ασφάλειας και ναυσιπλοΐας, εφαρμόζονται τα εξής:

Τα αλιεύματα του ίδιου είδους στοιβάζονται σαφώς χωριστά από τα αλιεύματα άλλων ειδών. Τα αλιεύματα που πραγματοποιούνται εντός της ζώνης διακανονισμού NAFO στοιβάζονται χωριστά από τα αλιεύματα που πραγματοποιούνται εκτός της ζώνης αυτής.

Τα αλιεύματα μπορούν να στοιβάζονται σε περισσότερα από ένα μέρη του κύτους, αλλά σε κάθε μέρος του κύτους όπου στοιβάζονται, διατηρούνται σαφώς χωριστά, με τη χρήση πλαστικού, κοντραπλακέ, δικτυώματος κλπ., από τα αλιεύματα άλλων ειδών.

Άρθρο 32

Ημερολόγια αλιείας και παραγωγής και σχέδιο στοιβασίας

1.   Οι πλοίαρχοι, εκτός του ότι πρέπει να συμμορφώνονται προς τα άρθρα 6, 8, 11 και 12 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, υποχρεούνται να εγγράφουν στο ημερολόγιο τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΧΙ.

2.   Πριν από την 15η κάθε μηνός, κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή, σε μορφή αναγνώσιμη από υπολογιστή τις ποσότητες των αποθεμάτων του παραρτήματος XII, οι οποίες εκφορτώθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα, και ανακοινώνει όλες τις πληροφορίες που έχει λάβει βάσει των άρθρων 11 και 12 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93.

3.   Οι πλοίαρχοι κοινοτικών σκαφών υποχρεούνται, για αλιεύματα των ειδών του παραρτήματος ΙΓ, να τηρούν:

(α)

ημερολόγιο παραγωγής που αναφέρει τη σωρευτική παραγωγή τους, ανά είδος επί του σκάφους σε χιλιόγραμμα βάρους προϊόντος·

(β)

σχέδιο στοιβασίας, το οσχέδιο στοιβασίας, το οποίο εμφανίζει τη θέση των διαφόρων ειδών στα αμπάρια.

4.   Το ημερολόγιο παραγωγής και το σχέδιο στοιβασίας της παραγράφου 3 ενημερώνονται καθημερινά για την προηγούμενη ημέρα, η οποία υπολογίζεται από ώρα 00.00 (UTC) έως ώρα 24.00 (UTC), και φυλάσσονται επί του σκάφους, έως ότου το σκάφος εκφορτωθεί πλήρως.

5.   Ο πλοίαρχος παρέχει την αναγκαία βοήθεια για να είναι δυνατή η επαλήθευση των ποσοτήτων που δηλώθηκαν στο ημερολόγιο παραγωγής και των μεταποιημένων προϊόντων που αποθηκεύτηκαν στο σκάφος.

6.   Τα κράτη μέλη πιστοποιούν ανά διετία την ακρίβεια των σχεδίων χωρητικότητας όλων των κοινοτικών σκαφών στα οποία επιτρέπεται η αλιεία σύμφωνα με το άρθρο 26, παράγραφος 1. Ο πλοίαρχος μεριμνά, ώστε αντίγραφο της πιστοποίησης αυτής να παραμένει επί του σκάφους για να επιδεικνύεται στους επιθεωρητές, εφόσον ζητηθεί.

Άρθρο 33

Μεταφορά διχτυών

1.   Κατά την κατευθυνόμενη αλιεία ενός ή περισσότερων ειδών του παραρτήματος VII, δεν μπορούν να βρίσκονται επί των κοινοτικών σκαφών δίχτυα με μέγεθος ματιών μικρότερο από το προβλεπόμενο στο άρθρο 27.

2.   Ωστόσο, τα κοινοτικά σκάφη που αλιεύουν κατά το ίδιο ταξίδι σε ζώνες διακανονισμού NAFO μπορούν να φέρουν δίχτυα με μέγεθος ματιών μικρότερο από το προβλεπόμενο στο άρθρο 27, υπό τον όρο ότι τα δίχτυα είναι ασφαλώς προσδεδεμένα και στοιβαγμένα και δεν είναι δυνατή η άμεση χρήση τους. Τα δίχτυα αυτά πρέπει:

(α)

να έχουν αποσπασθεί από τις πλευρές και από τα συρματόσχοινα και τα σχοινιά έλξης ή σύρσης· και

(β)

εάν βρίσκονται επί ή υπεράνω του καταστρώματος, να είναι προσδεδεμένα ασφαλώς επί της υπερκατασκευής.

Άρθρο 34

Μεταφορτώσεις

1.   Τα κοινοτικά σκάφη δεν διενεργούν μεταφορτώσεις στη ζώνη διακανονισμού NAFO, εκτός εάν έχουν λάβει προηγούμενη άδεια από τις οικείες αρμόδιες αρχές.

2.   Τα κοινοτικά σκάφη δεν διενεργούν μεταφορτώσεις ιχθύων από ή προς σκάφη μη συμβαλλόμενων μερών, για τα οποία έχει διαπιστωθεί, οπτικά ή με άλλο τρόπο, ότι έχουν διεξαγάγει αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη διακανονισμού NAFO.

3.   Τα κοινοτικά σκάφη αναφέρουν κάθε μεταφόρτωση εντός της ζώνης διακανονισμού NAFO στις οικείες αρμόδιες αρχές. Τα σκάφη παράδοσης υποβάλλουν την εν λόγω αναφορά τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη μεταφόρτωση, τα δε σκάφη παραλαβής το πολύ μία ώρα μετά.

4.   Η αναφορά της παραγράφου 3 περιλαμβάνει την ώρα, το στίγμα, το συνολικό στρογγυλευμένο βάρος σε χιλιόγραμμα, ανά είδος που πρόκειται να παραδοθεί ή να παραληφθεί κατά τη μεταφόρτωση, καθώς και το διακριτικό κλήσεως των σκαφών που εμπλέκονται στη μεταφόρτωση.

5.   Εκτός από τα ολικά αλιεύματα που φέρει και το ολικό βάρος που πρόκειται να εκφορτωθεί, το σκάφος παραλαβής αναφέρει επίσης το όνομα του λιμένα και την αναμενόμενη ώρα εκφόρτωσης, τουλάχιστον 24 ώρες πριν από κάθε εκφόρτωση.

6.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν αμελλητί τις αναφορές των παραγράφων 3 και 5 στην Επιτροπή, η οποία τις διαβιβάζει αμελλητί στη Γραμματεία της NAFO.

Άρθρο 35

Ναύλωση κοινοτικών σκαφών

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να δώσουν τη συγκατάθεσή τους, ώστε αλιευτικό σκάφος υπό τη σημαία τους που έχει άδεια να αλιεύει στη ζώνη διακανονισμού NAFO να αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας ναύλωσης για τη χρησιμοποίηση εν μέρει ή εν όλω μιας ποσόστωσης ή/και ημερών αλιείας που έχουν κατανεμηθεί σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος της NAFO. Ωστόσο, δεν επιτρέπονται συμφωνίες ναύλωσης που αφορούν σκάφη, τα οποία έχει διαπιστωθεί από τη NAFO ή από άλλο περιφερειακό οργανισμό αλιείας ότι έχουν αναμειχθεί σε δραστηριότητες παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ).

2.   Κατά την ημερομηνία της σύναψης συμφωνίας ναύλωσης, το κράτος μέλος σημαίας αποστέλλει τις ακόλουθες πληροφορίες στην Επιτροπή, η οποία διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στον Εκτελεστικό Γραμματέα της NAFO:

(α)

τη συγκατάθεσή του για τη συμφωνία ναύλωσης·

(β)

τα είδη που καλύπτονται από τη ναύλωση και τις αλιευτικές δυνατότητες που παρέχει η σύμβαση ναύλωσης·

(γ)

τη διάρκεια της συμφωνίας ναύλωσης·

(δ)

το όνομα του ναυλωτή·

(ε)

το συμβαλλόμενο μέρος που ναύλωσε το σκάφος·

(στ)

τα μέτρα που έχει λάβει το κράτος μέλος, για να διασφαλίσει ότι τα ναυλωμένα σκάφη που φέρουν τη σημαία του τηρούν τα μέτρα διατήρησης και επιβολής των κανονισμών της NAFO κατά το διάστημα της ναύλωσης.

3.   Κατά τη λήξη της συμφωνίας ναύλωσης, το κράτος μέλος σημαίας ενημερώνει την Επιτροπή, η οποία διαβιβάζει αμελλητί την πληροφορία αυτή στον Εκτελεστικό Γραμματέα της NAFO.

4.   Το κράτος μέλος σημαίας λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε:

(α)

το σκάφος να μην επιτρέπεται να αλιεύει κατά την περίοδο ναύλωσης με βάση τις αλιευτικές δυνατότητες που έχουν χορηγηθεί στο κράτος μέλος σημαίας·

(β)

το σκάφος να μην επιτρέπεται να αλιεύει στο πλαίσιο περισσότερων της μιας συμφωνιών ναύλωσης κατά την ίδια περίοδο·

(γ)

το σκάφος να τηρεί τα μέτρα διατήρησης και επιβολής των κανονισμών της NAFO κατά το διάστημα της ναύλωσης·

(δ)

όλα τα κύρια και παρεμπίπτοντα αλιεύματα στο πλαίσιο συμφωνιών ναύλωσης να καταγράφονται στο ημερολόγιο αλιείας από το ναυλωμένο σκάφος χωριστά από άλλα στοιχεία αλιευμάτων.

5.   Τα κράτη μέλη αναφέρουν όλα τα κύρια και παρεμπίπτοντα αλιεύματα περί των οποίων η παράγραφος 4, στοιχείο δ), στην Επιτροπή χωριστά από τα άλλα εθνικά στοιχεία αλιευμάτων. Η Επιτροπή διαβιβάζει αμελλητί τα εν λόγω στοιχεία στον Εκτελεστικό Γραμματέα της NAFO.

Άρθρο 36

Παρακολούθηση της αλιευτικής προσπάθειας

1.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η αλιευτική προσπάθεια των σκαφών του είναι ανάλογη με τις αλιευτικές δυνατότητες που έχουν χορηγηθεί στο συγκεκριμένο κράτος μέλος στη ζώνη διακανονισμού NAFO.

2.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή το σχέδιο αλιείας των σκαφών τους στη ζώνη διακανονισμού NAFO, το αργότερο στις 31 Ιανουαρίου 2006 ή, εν συνεχεία, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την έναρξη της εν λόγω δραστηριότητας. Το σχέδιο αλιείας προσδιορίζει, μεταξύ άλλων, το σκάφος ή τα σκάφη που θα ασκήσουν αυτόν τον τύπο αλιείας και τον σκοπούμενο αριθμό ημερών αλιείας που θα διανύσουν τα εν λόγω σκάφη στη ζώνη διακανονισμού NAFO.

3.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν ενδεικτικά την Επιτροπή για τις σκοπούμενες δραστηριότητες των σκαφών v σε άλλες περιοχές.

4.   Το σχέδιο αλιείας αντιπροσωπεύει τη συνολική αλιευτική προσπάθεια που πρόκειται να ασκηθεί στη ζώνη διακανονισμού NAFO σε σχέση με τις αλιευτικές δυνατότητες που διατίθενται στο κράτος μέλος που διενεργεί την κοινοποίηση.

5.   Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006,τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των αλιευτικών τους σχεδίων. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει τον αριθμό των σκαφών που όντως διεξήγαγαν αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη διακανονισμού NAFO, τα αλιεύματα κάθε σκάφους και τον συνολικό αριθμό ημερών αλιείας κάθε σκάφους στην εν λόγω ζώνη. Οι δραστηριότητες των σκαφών που αλιεύουν γαρίδες στις διαιρέσεις 3M και 3L αναφέρονται χωριστά για κάθε διαίρεση.

ΤΜΗΜΑ 4

Ειδικές απαιτήσεις συλλογής δεδομένων

Άρθρο 37

Συλλογή δεδομένων

1.   Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν, στο μέτρο του δυνατού, ειδικές απαιτήσεις συλλογής δεδομένων για τα σκάφη τους που αλιεύουν στις ακόλουθες περιοχές:

Περιοχή

Συντεταγμένη 1

Συντεταγμένη 2

Συντεταγμένη 3

Συντεταγμένη 4

Orphan Knoll

50.00.30

47.00.30

51.00.30

45.00.30

51.00.30

47.00.30

50.00.30

45.00.30

Corner

Seamounts

35.00.00

48.00.00

36.00.00

48.00.00

36.00.00

52.00.00

35.00.00

52.00.00

Newfoundland

Seamounts

43.29.00

43.20.00

44.00.00

43.20.00

44.00.00

46.40.00

43.29.00

46.40.00

New England

Seamounts

35.00.00

57.00.00

39.00.00

57.00.00

39.00.00

64.00.00

35.00.00

64.00.00

2.   Τα δεδομένα που πρέπει να συλλέγονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, συλλέγονται για κάθε πόντιση εργαλείων και θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να περιλαμβάνουν:

α)

σύνθεση ανά είδη σε αριθμό και βάρος·

β)

συχνότητες μηκών·

γ)

ωτόλιθους·

δ)

τοποθεσία πόντισης, γεωγραφικά πλάτη και μήκη·

ε)

αλιευτικά εργαλεία·

στ)

βάθος αλίευσης·

ζ)

ώρα της ημέρας·

η)

διάρκεια της πόντισης·

θ)

έναρξη της σύρσης (για κινητά εργαλεία)·

ι)

άλλα στοιχεία βιολογικής δειγματοληψίας, όπως τα σχετικά με την ωριμότητα, ει δυνατόν.

3.   Τα δεδομένα που συλλέγονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών προς περαιτέρω διαβίβαση στη Γραμματεία της NAFO, το συντομότερο δυνατό μετά το τέλος κάθε αλιευτικού ταξιδίου.

ΤΜΗΜΑ 5

Ειδικές διατάξεις για τη γαρίδα της Αρκτικής

Άρθρο 38

Αλιεία γαρίδας της Αρκτικής

Κάθε κράτος μέλος αναφέρει στην Επιτροπή καθημερινά τις ποσότητες γαρίδας (Pandalus borealis) που αλιεύθηκαν στη διαίρεση 3L της ζώνης διακανονισμού NAFO από σκάφη που φέρουν τη σημαία του και είναι νηολογημένα στην Κοινότητα. Οι αλιευτικές δραστηριότητες διεξάγονται σε βάθη μεγαλύτερα από 200 μέτρα και περιορίζονται σε ένα σκάφος για την κατανομή κάθε κράτους μέλους ανά πάσα στιγμή.

ΤΜΗΜΑ 6

Ειδικές διατάξεις για το κοκκινόψαρο

Άρθρο 39

Αλιεία κοκκινόψαρου

1.   Κάθε δεύτερη Δευτέρα, οι πλοίαρχοι κοινοτικών σκαφών που αλιεύουν κοκκινόψαρα στην υποπεριοχή 2 και στις διαιρέσεις IF, 3K και 3Μ της ζώνης διακανονισμού NAFO, ανακοινώνουν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, τη σημαία του οποίου φέρει το σκάφος ή στο οποίο είναι νηολογημένο, τις ποσότητες κοκκινόψαρου που αλιεύθηκαν στις εν λόγω ζώνες κατά το δεκαπενθήμερο που έληξε στις 12 τα μεσάνυκτα της προηγούμενης Κυριακής.

Όταν τα σωρευτικά αλιεύματα φθάσουν το 50% του TAC, η ανακοίνωση γίνεται εβδομαδιαίως, κάθε Δευτέρα.

2.   Τα κράτη μέλη αναφέρουν στην Επιτροπή, κάθε δεύτερη Τρίτη πριν από τις 12 το μεσημέρι, για το 15ήμερο που έληξε στις 12 τα μεσάνυχτα της προηγούμενης Κυριακής, τις ποσότητες κοκκινόψαρου που αλιεύθηκε στην υποπεριοχή 2 και στις διαιρέσεις IF, 3K και 3Μ της ζώνης διακανονισμού NAFO από σκάφη που φέρουν τη σημαία τους και είναι νηολογημένα στην επικράτειά τους.

Όταν τα σωρευτικά αλιεύματα φθάσουν το 50% του TAC, οι αναφορές αποστέλλονται εβδομαδιαίως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΠΟΥ ΑΛΙΕΥΟΥΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ CCAMLR

ΤMHMA 1

Περιορισμοί και απαιτούμενες πληροφορίες για τα σκαφη

Άρθρο 40

Απαγορεύσεις και περιορισμοί αλιευμάτων

1.   Η κατευθυνόμενη αλιεία των ειδών του παραρτήματος XIΙ απαγορεύεται στις ζώνες και κατά τις περιόδους που ορίζει το εν λόγω παράρτημα.

2.   Για τις νέες και εξερευνητικές αλιευτικές δραστηριότητες, τα όρια κύριων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων του παραρτήματος XΙV εφαρμόζονται στις υποπεριοχές που ορίζονται σ’ αυτό.

Άρθρο 41

Απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τα σκάφη που έχουν άδεια να αλιεύουν στη ζώνη CCAMLR

1.   Εκτός από τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τα σκάφη που διαθέτουν άδεια, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 3, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 601/2004, τα κράτη μέλη υποχρεούνται, από 1ης Αυγούστου 2006, να ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία για τα εν λόγω σκάφη:

(α)

vessel αριθμό ΔΝΟ (IMO) του σκάφους (εάν έχει εκδοθεί)·

(β)

προηγούμενη σημαία, εάν υπάρχει·

(γ)

διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου·

(δ)

όνομα και διεύθυνση των πλοιοκτητών, και των τυχόν πραγματικών κυρίων, εάν είναι γνωστοί·

(ε)

τύπο σκάφους·

(στ)

τόπο και χρόνο ναυπήγησης·

(ζ)

μήκος·

(η)

έγχρωμη φωτογραφία του σκάφους, η οποία συνίσταται σε:

(i)

μία φωτογραφία μεγέθους τουλάχιστον 12 x 7 cm, η οποία απεικονίζει τη δεξιά πλευρά του σκάφους, εμφανίζοντας το πλήρες ολικό του μήκος και τα πλήρη κατασκευαστικά του χαρακτηριστικά·

(ii)

μία φωτογραφία μεγέθους τουλάχιστον 12 x 7 cm, η οποία απεικονίζει την αριστερή πλευρά του σκάφους, εμφανίζοντας το πλήρες ολικό του μήκος και τα πλήρη κατασκευαστικά του χαρακτηριστικά·

(iii)

μία φωτογραφία μεγέθους τουλάχιστον 12 x 7 cm, η οποία απεικονίζει την πρύμνη και έχει ληφθεί ακριβώς από την οπίσθια πλευρά του σκάφους·

(θ)

τα μέτρα που έχουν ληφθεί, για να εξασφαλιστεί η άνευ δυνατότητας αλλοιώσεων λειτουργία της συσκευής δορυφορικής παρακολούθησης που είναι εγκατεστημένη επί του σκάφους.

2.   Από 1ης Αυγούστου 2006, τα κράτη μέλη υποχρεούνται, κατά το δυνατόν, να ανακοινώνουν επίσης στην Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με τα σκάφη που επιτρέπεται να αλιεύουν στη ζώνη CCAMLR:

(α)

όνομα και διεύθυνση του εφοπλιστή, εάν διαφέρει από τον πλοιοκτήτη·

(β)

ονόματα και εθνικότητα του πλοιάρχου και, ανάλογα με την περίπτωση, του υπευθύνου αλιείας·

(γ)

τύπο αλιευτικής μεθόδου ή μεθόδων·

(δ)

μέγιστο πλάτος (m)·

(ε)

ολική χωρητικότητα·

(στ)

τύπους και αριθμούς επικοινωνίας του σκάφους (αριθμοί INMARSAT A, B και C)·

(ζ)

κανονικό αριθμό μελών πληρώματος·

(η)

ισχύ κύριας μηχανής ή μηχανών (kW)·

(θ)

μεταφορική ικανότητα (τόνοι), αριθμός αμπαριών για ιχθύς και χωρητικότητά τους (m3

(ι)

κάθε άλλη πληροφορία (π.χ. κατάταξη για συνθήκες πάγου) που κρίνεται χρήσιμη.

ΤΜΗΜΑ 2

Εξερευνητική αλιεία

Άρθρο 42

Συμμετοχή σε εξερευνητική αλιεία

1.   Τα αλιευτικά σκάφη σημαίας και νηολογίου Ισπανίας, τα οποία έχουν κοινοποιηθεί στην CCAMLR σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 601/2004 μπορούν να συμμετέχουν στην εξερευνητική αλιεία με παραγάδι για Dissostichus spp. στις υποπεριοχές FAO 88.1 και 88.2, καθώς και στις διαιρέσεις 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) εκτός των περιοχών υπό εθνική δικαιοδοσία και 58.4.3b) εκτός των περιοχών υπό εθνική δικαιοδοσία.

2.   Ανά πάσα στιγμή μόνο ένα αλιευτικό σκάφος αλιεύει στις διαιρέσεις 58.4.3a) και 58.4.3b).

3.   Όσον αφορά τις υποπεριοχές 88.1 και 88.2, καθώς και τις διαιρέσεις 58.4.1 και 58.4.2, τα συνολικά όρια κύριων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ανά υποπεριοχή και διαίρεση και η κατανομή τους μεταξύ Ερευνητικών Μονάδων Μικρής Κλίμακας (SSRU) σε κάθε μία από αυτές εμφαίνονται στο παράρτημα XΙV. Η αλιεία σε οποιαδήποτε SSRU διακόπτεται, όταν τα αναφερόμενα αλιεύματα φθάσουν το καθορισμένο όριο αλιευμάτων και στην εν λόγω SSRU απαγορεύεται η αλιεία για την υπόλοιπη περίοδο.

4.   Η αλιεία πραγματοποιείται σε όσο το δυνατό ευρύτερο γεωγραφικό και βαθυμετρικό φάσμα, ώστε να λαμβάνονται οι αναγκαίες πληροφορίες για τον προσδιορισμό του αλιευτικού δυναμικού και για την αποφυγή της υπερσυγκέντρωσης των αλιευμάτων και της αλιευτικής προσπάθειας. Ωστόσο, η αλιεία στις διαιρέσεις 58.4.1 και 58.4.2 απαγορεύεται σε βάθη μικρότερα των 550 m.

Άρθρο 43

Συστήματα υποβολής αναφορών

Τα αλιευτικά σκάφη που συμμετέχουν στην εξερευνητική αλιεία του άρθρου 42 υπόκεινται στα ακόλουθα συστήματα αναφοράς αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας:

(α)

το σύστημα της ανά πενθήμερο αναφοράς αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας που προβλέπεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 601/2004, με εξαίρεση ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλουν στην Επιτροπή τις αναφορές αλιευμάτων και προσπάθειας το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες μετά το τέλος κάθε περιόδου αναφοράς, προς άμεση διαβίβαση στην CCAMLR. Στις υποπεριοχές 88.1 και 88.2, καθώς και στις διαιρέσεις 58.4.1 και 58.4.2, οι αναφορές υποβάλλονται ανά Ερευνητικές Μονάδες Μικρής Κλίμακας·

(β)

το σύστημα της μηνιαίας αναφοράς αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας που προβλέπεται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 601/2004·

(γ)

αναφέρεται ο συνολικός αριθμός και το βάρος των ειδών Dissostichus eleginoides και Dissostichus mawsoni που απορρίπτονται, συμπεριλαμβανομένων των ιχθύων με ζελατινώδη σάρκα.

Άρθρο 44

Ειδικές απαιτήσεις

1.   Η εξερευνητική αλιεία του άρθρου 42 διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 600/2004 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση ορισμένων τεχνικών μέτρων που εφαρμόζονται στις αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη της σύμβασης για τη διατήρηση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας της Ανταρκτικής (30), όσον αφορά τα μέτρα που εφαρμόζονται για τη μείωση της ακούσιας θανάτωσης θαλάσσιων πτηνών στη διάρκεια της αλιείας με παραγάδι. Εκτός από τα μέτρα αυτά:

(α)

κατά την εν λόγω αλιεία απαγορεύεται η απόρριψη εντοσθίων·

(β)

τα σκάφη που συμμετέχουν στην εξερευνητική αλιεία στις διαιρέσεις 58.4.1 και 58.4.2, τα οποία συμμορφώνονται προς τα πρωτόκολλα της CCAMLR (Α, Β ή Γ) για την τοποθέτηση βαριδιών στα παραγάδια, εξαιρούνται από την απαίτηση για νυκτερινή πόντιση· ωστόσο, σκάφη που συλλαμβάνουν συνολικά τρία (3) θαλάσσια πτηνά επανέρχονται αμέσως στη νυκτερινή πόντιση σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 601/2004·

(γ)

τα σκάφη που συμμετέχουν στην εξερευνητική αλιεία στις υποπεριοχές 88.1 και 88.2, καθώς και στις διαιρέσεις 58.4.3a) και 58.4.3b), τα οποία συλλαμβάνουν συνολικά τρία (3) θαλάσσια πτηνά, διακόπτουν αμέσως την αλιεία και δεν επιτρέπεται να αλιεύουν εκτός της συνήθους αλιευτικής περιόδου για το υπόλοιπο της περιόδου 2005/06.

2.   Τα αλιευτικά σκάφη που συμμετέχουν στην εξερευνητική αλιεία στις υποπεριοχές FAO 88.1 και 88.2 υπόκεινται στις ακόλουθες συμπληρωματικές απαιτήσεις:

(α)

τα σκάφη απαγορεύεται να απορρίπτουν:

(i)

πετρέλαιο ή καύσιμα ή κατάλοιπα ελαίων στη θάλασσα, εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι της MARPOL 73/78 (Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία)·

(ii)

απορρίμματα·

(iii)

απόβλητα τροφών που δεν μπορούν να διέλθουν από πλέγμα με ανοίγματα μεγέθους το πολύ 25 mm·

(iv)

πουλερικά ή τμήματα αυτών (συμπεριλαμβανομένων των κελυφών αυγών)·

(v)

υγρά απόβλητα σε απόσταση μικρότερη των 12 ναυτικών μιλίων από την ακτή ή από σχηματισμούς πάγου, ή υγρά απόβλητα ενώ το πλοίο πλέει με ταχύτητα χαμηλότερη των 4 κόμβων· ή

(vi)

τέφρα από καύση

(β)

δεν επιτρέπεται να φέρονται ζώντα πουλερικά ή άλλα ζώντα πτηνά στις υποπεριοχές 88.1 και 88.2, τα δε καθαρισμένα πουλερικά που δεν καταναλώνονται απομακρύνονται από τις υποπεριοχές 88.1 και 88.2·

(c)

η αλιεία Dissostichus spp. στις υποπεριοχές 88.1 και 88.2 απαγορεύεται σε απόσταση μικρότερη των 10 ναυτικών μιλίων από την ακτή των Νήσων Balleny.

Άρθρο 45

Ορισμός των ανασύρσεων

1.   Για την εφαρμογή του παρόντος τμήματος, η ανάσυρση περιλαμβάνει την πόντιση ενός ή περισσότερων παραγαδιών στο ίδιο σημείο. Η ακριβής γεωγραφική θέση της ανάσυρσης καθορίζεται από το κεντρικό σημείο του παραγαδιού ή των παραγαδιών που ποντίζονται με σκοπό την υποβολή αναφορών σχετικών με τα αλιεύματα και την προσπάθεια.

2.   Για να χαρακτηριστεί ως ερευνητική ανάσυρση:

(α)

κάθε ερευνητική ανάσυρση χωρίζεται από απόσταση τουλάχιστον πέντε ναυτικών μιλίων από κάθε άλλη ερευνητική ανάσυρση, απόσταση που μετράται από το γεωγραφικό μέσο κάθε ερευνητικής ανάσυρσης·

(β)

κάθε ανάσυρση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 500 αγκίστρια και το πολύ 10 000 αγκίστρια· ο αριθμός αυτός μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα χωριστά παραγάδια που ποντίζονται στο ίδιο σημείο·

(γ)

κάθε ανάσυρση παραγαδιού πρέπει να έχει χρόνο παραμονής στο νερό τουλάχιστον έξι ώρες, οι οποίες μετρώνται από τη στιγμή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας πόντισης έως την έναρξη της διαδικασίας ανάσυρσης.

Άρθρο 46

Ερευνητικά σχέδια

Τα αλιευτικά σκάφη, τα οποία συμμετέχουν στην εξερευνητική αλιεία του άρθρου 42 εκτελούν ερευνητικά σχέδια σε όλες ανεξαιρέτως τις SSRU, στις οποίες υποδιαιρούνται οι υποπεριοχές FAO 88.1 και 88.2, καθώς και οι διαιρέσεις 58.4.1 και 58.4.2. Το ερευνητικό σχέδιο εκτελείται ως εξής:

(α)

κατά την πρώτη είσοδο σε SSRU, οι πρώτες 10 ανασύρσεις, καλούμενες ‘πρώτη σειρά’, χαρακτηρίζονται ‘ερευνητικές ανασύρσεις’ και πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 45, παράγραφος 2·

(β)

οι επόμενες 10 ανασύρσεις ή 10 τόνοι αλιευμάτων, οποιοδήποτε πραγματοποιηθεί πρώτα, καλούνται ‘δεύτερη σειρά’. Οι ανασύρσεις της δεύτερης σειράς μπορούν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του πλοιάρχου, να πραγματοποιούνται ως μέρος της συνήθους εξερευνητικής αλιείας. Ωστόσο, εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 45, παράγραφος 2, οι ανασύρσεις αυτές μπορούν επίσης να χαρακτηρισθούν ερευνητικές·

(γ)

με τη συμπλήρωση της πρώτης και δεύτερης σειράς ανασύρσεων, εάν ο πλοίαρχος επιθυμεί να συνεχίσει την αλιεία στην ίδια SSRU, το σκάφος επιχειρεί μια ‘τρίτη σειρά’ η οποία οδηγεί στην πραγματοποίηση 20 συνολικά ερευνητικών ανασύρσεων και στις τρεις σειρές. Η τρίτη σειρά ανασύρσεων ολοκληρώνεται στη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης σε μια SSRU, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν η πρώτη και δεύτερη σειρά·

(δ)

με τη συμπλήρωση 20 ερευνητικών ανασύρσεων της τρίτης σειράς, το σκάφος μπορεί να εξακολουθήσει να αλιεύει στην ίδια SSRU·

(ε)

στις SSRU A, B, C, E και G στις υποπεριοχές 88.1 και 88.2, όπου η έκταση του κατάλληλου για αλιεία πυθμένα είναι μικρότερη από 15 000 km2, τα στοιχεία β), γ) και δ) δεν εφαρμόζονται και με τη συμπλήρωση 10 ερευνητικών ανασύρσεων το σκάφος μπορεί να εξακολουθήσει να αλιεύει στην ίδια SSRU.

Άρθρο 47

Σχέδια συλλογής δεδομένων

1.   Τα αλιευτικά σκάφη που συμμετέχουν στην εξερευνητική αλιεία του άρθρου 42 εκτελούν σχέδια συλλογής δεδομένων σε όλες ανεξαιρέτως τις SSRU, στις οποίες υποδιαιρούνται οι υποπεριοχές FAO 88.1 και 88.2, καθώς και οι διαιρέσεις 58.4.1 και 58.4.2. Το σχέδιο συλλογής δεδομένων περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα:

(α)

στίγμα και βάθος θάλασσας σε έκαστο άκρο κάθε παραγαδιού της ανάσυρσης·

(β)

χρόνο πόντισης, παραμονής στο νερό και ανάσυρσης·

(γ)

αριθμό και είδη ιχθύων που διέφυγαν στην επιφάνεια·

(δ)

αριθμό αγκιστριών που ποντίστηκαν·

(ε)

τύπο δολώματος·

(στ)

επιτυχία του δολώματος (%)·

(ζ)

τύπο αγκιστριών· και

(η)

συνθήκες θάλασσας και νέφωσης και φάση της σελήνης τη στιγμή πόντισης των παραγαδιών.

2.   Όλα τα δεδομένα της παραγράφου 1 πρέπει να συλλέγονται για κάθε ερευνητική ανάσυρση· ειδικότερα, όλοι οι ιχθύες ερευνητικής ανάσυρσης που περιέχει μέχρι 100 ιχθύς πρέπει να μετρώνται και να λαμβάνεται δείγμα τουλάχιστον 30 ιχθύων για βιολογικές μελέτες. Όταν αλιεύονται περισσότεροι από 100 ιχθύες, εφαρμόζεται μέθοδος τυχαίας δειγματοληψίας ιχθύων.

Άρθρο 48

Πρόγραμμα τοποθέτησης πινακίδων

Κάθε αλιευτικό σκάφος που συμμετέχει στην εξερευνητική αλιεία του άρθρου 42 εφαρμόζει πρόγραμμα τοποθέτησης πινακίδων ως εξής:

(α)

στα άτομα Dissostichus spp. τοποθετείται πινακίδα και απελευθερώνονται σε αναλογία ένα άτομο ανά τόνο ζώντος βάρους αλιευμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου σύμφωνα με το πρωτόκολλο τοποθέτησης πινακίδων της CCAMLR. Τα σκάφη διακόπτουν την τοποθέτηση πινακίδων μόνο αφού τοποθετήσουν πινακίδες σε 500 άτομα ή εγκαταλείψουν την αλιεία έχοντας τοποθετήσει πινακίδα σε ένα άτομο ανά τόνο ζώντος βάρους αλιευμάτων·

(β)

το πρόγραμμα έχει στόχο άτομα όλων των μεγεθών, για να καλυφθεί η απαίτηση τοποθέτησης πινακίδας σε ένα άτομο ανά τόνο ζώντος βάρους αλιευμάτων. Όλα τα άτομα που ελευθερώνονται λαμβάνουν διπλή πινακίδα και οι ελευθερώσεις καλύπτουν όσο το δυνατό ευρύτερη γεωγραφική περιοχή·

(γ)

σε όλες τις πινακίδες υπάρχει ευδιάκριτα χαραγμένος αποκλειστικός αύξων αριθμός και διεύθυνση επιστροφής, ώστε να μπορεί να εντοπιστεί η προέλευση των πινακίδων σε περίπτωση εκ νέου σύλληψης του ατόμου που φέρει πινακίδα·

(δ)

όλα τα άτομα που φέρουν πινακίδα και αλιεύονται εκ νέου (δηλ. οι αλιευόμενοι ιχθύες που φέρουν προηγουμένως τοποθετημένη πινακίδα) δεν ελευθερώνονται εκ νέου, ακόμη και αν είχαν μείνει ελεύθερα μόνο για μικρό διάστημα·

(ε)

όλα τα άτομα που φέρουν πινακίδα και αλιεύονται εκ νέου υποβάλλονται σε βιολογική δειγματοληψία (μήκος, βάρος, φύλο, στάδιο γονάδων), λαμβάνεται ει δυνατόν ηλεκτρονική φωτογραφία, περισυλλέγονται οι ωτόλιθοι και αφαιρείται η πινακίδα·

(στ)

όλα τα σχετικά δεδομένα των πινακίδων και τα δεδομένα που καταγράφουν τις εκ νέου αλιεύσεις ατόμων που φέρουν πινακίδα διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά μέσα και με το μορφότυπο της CCMLR στην CCMLR εντός τριών μηνών από την αποχώρηση του πλοίου από την περιοχή των αλιευμάτων·

(ζ)

όλα τα σχετικά δεδομένα των πινακίδων, τα δεδομένα που καταγράφουν τις εκ νέου αλιεύσεις ατόμων που φέρουν πινακίδα και δείγματα από τα εκ νέου αλιευθέντα άτομα διαβιβάζονται επίσης με ηλεκτρονικά μέσα και με τον μορφότυπο της CCMLR στον σχετικό περιφερειακό θεματοφύλακα δεδομένων από πινακίδες, όπως εκτίθεται αναλυτικά στο πρωτόκολλο τοποθέτησης πινακίδων της CCMLR.

Άρθρο 49

Επιστημονικοί παρατηρητές

Κάθε αλιευτικό σκάφος που συμμετέχει στην εξερευνητική αλιεία του άρθρου 42 διαθέτει τουλάχιστον δύο επιστημονικούς παρατηρητές, ένας εκ των οποίων είναι διορισμένος σύμφωνα με το πρόγραμμα διεθνούς επιστημονικής παρατήρησης της CCAMLR, οι οποίοι παραμένουν στο σκάφος σε όλη τη διάρκεια των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιευτικής περιόδου.

ΚΕΦΑΛΑIΟ VIII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 50

Διαβίβαση δεδομένων

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τους κωδικούς αποθεμάτων που παρατίθενται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, όταν, σύμφωνα με το άρθρα 15, παράγραφος 1, και 18, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή στοιχεία που αφορούν εκφορτώσεις των αλιευθεισών ποσοτήτων αποθεμάτων.

Άρθρο 51

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2006.

Στις περιπτώσεις που τα TAC της ζώνης CCAMLR καθορίζονται για χρονικές περιόδους οι οποίες αρχίζουν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006, το άρθρο 40 εφαρμόζεται με ισχύ από την έναρξη των αντίστοιχων χρονικών περιόδων εφαρμογής των TAC.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2005.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

B. BRADSHAW


(1)  ΕΕ L 358 31.12.2002, σ. 59.

(2)  ΕΕ L 115 9.5.1996, σ. 3.

(3)  ΕΕ L 70 9.3.2004, σ. 8.

(4)  ΕΕ L 150 30.4.2004, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 226 29.8.1980, σ. 48.

(6)  ΕΕ L 226 29.8.1980, σ. 12.

(7)  ΕΕ L 29 της 1.2.1985, σ. 9.

(8)  ΕΕ L 132 21.5.1987, σ. 9.

(9)  ΕΕ L 276 10.10.1983, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1804/2005 (ΕΕ L 290, 4.11.2005, σ. 10).

(10)  ΕΕ L 261 20.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 768/2005 (ΕΕ L 289, 7.11.2003, σ. 1).

(11)  ΕΕ L 289, 7.11.2003, σ. 1.

(12)  ΕΕ L 171 6.7.1994, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 813/2004 (ΕΕ L 150 30.4.2004, σ. 32).

(13)  ΕΕ L 171 6.7.1994, σ. 7.

(14)  ΕΕ L 97 1.4.2004, σ. 16.

(15)  ΕΕ L 125 27.4.1998, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1568/2005 (252, 28.9.2005, σ. 2).

(16)  ΕΕ L 365 31.12.1991, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 448/2005 (ΕΕ L 74 19.3.2005, σ. 5).

(17)  ΕΕ L 191, 7.7.1998, σ. 10.

(18)  ΕΕ L 70 της 9.3.2004, σ. 8.

(19)  ΕΕ L 333 20.12.2003, σ. 17.

(20)  ΕΕ L 274, 25.9.1986, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3259/94 (ΕΕ L 339, 29.12.1994, σ. 11).

(21)  ΕΕ L 137, 19.5.2001, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 831/2004 (ΕΕ L 127, 29.4.2004, σ. 33).

(22)  ΕΕ L 351, 28.12.2002, σ. 6. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2269/2004 (ΕΕ L 396, 31.12.2004, σ. 1).

(23)  ΕΕ L 396, 31.12.2004, σ. 4.. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 860/2005 (ΕΕ L 134, 8.6.2005, σ. 1).

(24)  ΕΕ L 12, 14.1.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1936/2005 (ΕΕ L 311, 26.11.2005, σ. 1).

(25)  ΕΕ L 270 13.11.1995, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284, 31.10.2003, σ. 1).

(26)  ΕΕ L 186 28.7.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.

(27)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 88/98 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για τον καθορισμό ορισμένων τεχνικών μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων στα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας, των Lilla και Store Baelt και του Øresund (ΕΕ L 9, 15.1.1998, σ. 1). Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 289/2005 (ΕΕ L 49, 22.2.2005, σ. 1).

(28)  ΕΕ L 5 9.1.2004, σ. 25.

(29)  ΕΕ L 17, 21.1.2000, σ. 22. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με την πράξη προσχώρησης του 2003.

(30)  ΕΕ L 97, 1.4.2004, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΟΡΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΦΕΝΟΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΖΩΝΕΣ ΟΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΟΡΙΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΣΕ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ ΕΚ, ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΖΩΝΗ (ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ ΒΑΡΟΥΣ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ)

Τα πάσης φύσεως όρια αλιευμάτων που προβλέπονται στο παρόν παράρτημα θεωρούνται ποσοστώσεις για τους σκοπούς του άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού και ως εκ τούτου υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, και ιδίως στα άρθρα 14 και 15.

Εντός κάθε ζώνης, τα αποθέματα ιχθύων παρατίθενται με την αλφαβητική σειρά της λατινικής ονομασίας του είδους. Ο κάτωθι πίνακας αντιστοιχιών των λατινικών με τις κοινές ονομασίες δίνεται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:

Επιστημονική ονομασία

Τριψήφιος κωδικός

Κοινή ονομασία

Ammodytidae

SAN

Αμμόχελα

Anarhichas lupus

CAT

Λυκόψαρο Ατλαντικού

Aphanopus carbo

BSF

Μαύρο σπαθόψαρο

Argentina silus

ARU

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Beryx spp.

ALF

Μπερυτσίδες

Boreogadus saida

POC

Βορεομπακαλιάρος

Brosme brosme

USK

Μπρόσμιος

Centrophorus squamosus

GUQ

Αγκαθίτης Ατλαντικού

Centroscymnus coelolepis

CYO

Πορτογαλικό σκυλόψαρο

Cetorhinus maximus

BSK

Καρχαρίας προσκυνητής

Chaenocephalus aceratus

SSI

Παγόψαρο της Σκωτίας

Champsocephalus gunnari

ANI

Παγόψαρο Ανταρκτικής

Channichthys rhinoceratus

LIC

Ρυγχοπαγόψαρο

Chionoecetes spp.

PCR

Κάβουρες Αρκτικής

Clupea harengus

HER

Ρέγγα

Coryphaenoides rupestris

RNG

Γρεναδιέρος των βράχων

Dalatias licha

SCK

Σκυμνοσκυλόψαρο

Deania calcea

DCA

Κεντρόνι

Dissostichus eleginoides

TOP

Μπακαλιάρος Ανταρκτικής

Engraulis encrasicolus

ANE

Γαύρος

Etmopterus princeps

ETR

Μεγάλος μαυροαγκαθίτης

Etmopterus pusillus

ETP

Λείος μαυροαγκαθίτης

Etmopterus spinax

ETX

Μαυροαγκαθίτης

Euphausia superba

KRI

Κριλ

Gadus morhua

COD

Γάδος

Galeorhinus galeus

GAG

Γαλέος

Germo alalunga

ALB

Τόνος μακρύπτερος

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Καλκάνι

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Νοτοθένια

Hippoglossoides platessoides

PLA

Καλκάνι Καναδά

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Χάλιμπατ του Ατλαντικού

Hoplostethus atlanticus

ORY

Καθρεπτόψαρο Ατλαντικού

Illex illecebrosus

SQI

Θράψαλο του Βορρά

Lamna nasus

POR

Λάμνα

Lampanyctus achirus

LAC

Λυχναρόψαρο

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Νοτοθένια

Lepidorhombus spp.

LEZ

Ζαγκέτες

Limanda ferruginea

YEL

Χωματίδα με κίτρινη ουρά

Limanda limanda

DAB

Χωματίδα

Lophiidae

ANF

Πεσκαντρίτσες

Macrourus berglax

RHG

Γρεναδιέρος

Macrourus spp.

GRV

Γρεναδιέρος

Makaira nigricans

BUM

Γαλάζιο μάρλιν

Mallotus villosus

CAP

Καπελάνος

Martialia hyadesi

SQS

Καλαμάρια

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος

Merlangius merlangus

WHG

Νταούκι Ατλαντικού

Merluccius merluccius

HKE

Μπακαλιάρος μερλούκιος

Micromesistius poutassou

WHB

Προσφυγάκι

Microstomus kitt

LEM

Λεμονόγλωσσα

Molva dypterigia

BLI

Μουρούνα

Molva macrophthalmus

SLI

Ποντικόψαρο

Molva molva

LIN

Ποντίκι

Nephrops norvegicus

NEP

Καραβίδα

Notothenia rossii

NOR

Νοτοθένια

Pagellus bogaraveo

SBR

Λυθρίνι πελαγίσιο

Pandalus borealis

PRA

Γαρίδα της Αρκτικής

Paralomis spp.

PAI

Κάβουρας

Penaeus spp.

PEN

Γαρίδες

Phycis spp.

FOX

Σαλούβαρδοι

Platichthys flesus

FLX

Καλκάνι

Pleuronectes platessa

PLE

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectiformes

FLX

Πλατύψαρα

Pollachius pollachius

POL

Κίτρινος μπακαλιάρος

Pollachius virens

POK

Μαύρος μπακαλιάρος

Psetta maxima

TUR

Καλκάνι

Pseudochaenichthus georgianus

SGI

Παγόψαρο

Rajidae

SRX-RAJ

Σελάχια

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Ιππόγλωσσα Γροιλανδίας

Salmo salar

SAL

Σολομός Ατλαντικού

Scomber scombrus

MAC

Σκουμπρί

Scopthalmus rhombus

BLL

Πησσί

Sebastes spp.

RED

Κοκκινόψαρο

Solea solea

SOL

Γλώσσα

Solea spp.

SOX

Γλώσσα

Squalus acanthias

DGS

Σκυλόψαρο

Tetrapturus alba

WHM

Λευκό μάρλιν

Thunnus alalunga

ALB

Τόνος μακρύπτερος

Thunnus albacares

YFT

Τόνος κιτρινόπτερος

Thunnus obesus

BET

Τόνος μεγαλόφθαλμος

Thunnus thynnus

BFT

Τόνος

Trachurus spp.

JAX

Σαφρίδι

Trisopterus esmarki

NOP

Σύκο της Νορβηγίας

Urophycis tenuis

HKW

Λευκός μπακαλιάρος

Xiphias gladius

SWO

Ξιφίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΑ

SKAGERRAK, KATTEGAT, ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΥΔΑΤΑ Ζώνες ICES Vb (ύδατα ΕΚ), VI, VII, VIII, IX, X, CECAF (ύδατα ΕΚ), και Γαλλική Γουιάνα

Είδος:

Αμμόχελα

Ammodytidae

Ζώνη:

IV (Νορβηγικά ύδατα)

SAN/04-N.

Δανία

0 (1)

 

Ηνωμένο Βασίλειο

0 (1)

 

EK

0 (1)

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Αμμόχελα

Ammodytidae

Ζώνη:

IIa (ύδατα ΕΚ) (2), IIIa, IV (ύδατα ΕΚ) (2)

SAN/2A3A4.

Δανία

Δεν έχει καθοριστεί

 

Ηνωμένο Βασίλειο

Δεν έχει καθοριστεί

 

Όλα τα κράτη μέλη

Δεν έχει καθοριστεί (3)

 

EK

Δεν έχει καθοριστεί

 

Νορβηγία

0 (4)  (5)

 

TAC

Δεν έχει καθοριστεί

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Argentina silus

Ζώνη:

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα ζώνης I και II

ARU/1/2.

Γερμανία

31

 

Γαλλία

10

 

Κάτω Χώρες

25

 

Ηνωμένο Βασίλειο

50

 

116

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Argentina silus

Ζώνη:

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα ζώνης ΙΙΙ και IV

ARU/3/4.

Δανία

1 180

 

Γερμανία

12

 

Γαλλία

8

 

Ιρλανδία

8

 

Κάτω Χώρες

55

 

Σουηδία

46

 

Ηνωμένο Βασίλειο

21

 

EK

1 331

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Argentina silus

Ζώνη:

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα ζώνης V, VI και VII

ARU/567.

Γερμανία

405

 

Γαλλία

9

 

Ιρλανδία

375

 

Κάτω Χώρες

4 225

 

Ηνωμένο Βασίλειο

297

 

5 310

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Μπρόσμιος

Brosme brosme

Ζώνη:

Ύδατα ΕΚ της ζώνης IIa, IV, Vb, VI, VII

USK/2A47-C

EK

Άνευ αντικειμένου (6)

 

Νορβηγία

4 000 (7)  (8)

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεταιΤο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Μπρόσμιος

Brosme brosme

Ζώνη:

IV (Νορβηγικά ύδατα)

USK/04-N.

Βέλγιο

1

 

Δανία

191

 

Γερμανία

1

 

Γαλλία

1

 

Κάτω Χώρες

1

 

Ηνωμένο Βασίλειο

5

 

EK

200

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Προληπτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Καρχαρίας προσκυνητής

Cetorhinus maximus

Ζώνη:

Ύδατα ΕΚ της ζώνης IV, VI και VII

BSK/467.

EK

0

 

TAC

0

Προληπτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Ρέγγα (9)

Clupea harengus

Ζώνη:

IIIa

HER/03A.

Δανία

34 052

 

Γερμανία

545

 

Σουηδία

35 620

 

EK

70 217

 

Νήσοι Φερόε

500 (10)

 

TAC

81 600

Αναλυτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Ρέγγα (11)

Clupea harengus

Ζώνη:

IV βορείως των 53°30' Β

HER/.04A., HER/04B.

Δανία

76 348

 

Γερμανία

47 836

 

Γαλλία

22 769

 

Κάτω Χώρες

57 938

 

Σουηδία

4 627

 

Ηνωμένο Βασίλειο

63 333

 

EK

272 851

 

Νορβηγία

50 000 (12)

 

TAC

454 751

Αναλυτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Ειδικοί όροι:

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στη συγκεκριμένη ζώνη μπορούν να αλιεύονται το πολύ οι κάτωθι ποσότητες:

 

Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° Β (HER/*04N-)

EK

50 000


Είδος:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη:

Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° Β

HER/04-N.

Σουηδία

963 (13)

 

963

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

 


Είδος:

Ρέγγα (14)

Clupea harengus

Ζώνη:

IIIa (παρεμπίπτοντα αλιεύματα)

HER/03A-BC

Δανία

17 547

 

Γερμανία

156

 

Σουηδία

2 825

 

EK

20 528

 

TAC

20 528

Αναλυτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Ρέγγα (15)

Clupea harengus

Ζώνη:

IIa (ύδατα ΕΚ), IV, VIId (παρεμπίπτοντα αλιεύματα)

HER/2A47DX

Βέλγιο

211

 

Δανία

40 684

 

Γερμανία

211

 

Γαλλία

211

 

Κάτω Χώρες

211

 

Σουηδία

199

 

Ηνωμένο Βασίλειο

773

 

EK

42 500

 

TAC

42 500

Αναλυτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Ρέγγα (16)

Clupea harengus

Ζώνη:

IVc (17), VIId

HER/4CXB7D

Βέλγιο

9 122 (18)

 

Δανία

1 088 (18)

 

Γερμανία

682 (18)

 

Γαλλία

12 347 (18)

 

Κάτω Χώρες

21 998 (18)

 

Ηνωμένο Βασίλειο

4 786 (18)

 

EK

50 023

 

TAC

454 751

Αναλυτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη:

Vb, VIaN (19)(ύδατα ΕΚ), VIb

HER/5B6ANB

Γερμανία

3 727

 

Γαλλία

705

 

Ιρλανδία

5 036

 

Κάτω Χώρες

3 727

 

Ηνωμένο Βασίλειο

20 145

 

EK

33 340

 

Νήσοι Φερόε

660 (20)

 

TAC

34 000

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη:

VIaS (21),VIIbc

HER/6AS7BC

Ιρλανδία

14 000

 

Κάτω Χώρες

1 400

 

EK

15 400

 

TAC

15 400

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη:

VIa Clyde (22)

HER/06ACL.

Ηνωμένο Βασίλειο

800

 

EK

800

 

TAC

 

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη:

VIIa (23)

HER/07A/MM

Ιρλανδία

1 250

 

Ηνωμένο Βασίλειο

3 550

 

EK

4 800

 

TAC

4 800

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη:

VIIe,f

HER/7EF.

Γαλλία

500

 

Ηνωμένο Βασίλειο

500

 

EK

1 000

 

TAC

1 000

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη:

VIIg,h,j,k (24)

HER/7G-K.

Γερμανία

123

 

Γαλλία

682

 

Ιρλανδία

9 549

 

Κάτω Χώρες

682

 

Ηνωμένο Βασίλειο

14

 

EK

11 050

 

TAC

11 050

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Γαύρος

Engraulis encrasicolus

Ζώνη:

VIII

ANE/08.

Ισπανία

4 500 (25)

 

Γαλλία

500 (25)

 

EK

5 000 (25)

 

TAC

5 000 (25)

Προληπτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Γαύρος

Engraulis encrasicolus

Ζώνη:

IX, X, CECAF 34.1.1 (ύδατα ΕΚ)

ANE/9/3411

Ισπανία

3 826

 

Πορτογαλία

4 174

 

EK

8 000

 

TAC

8 000

Προληπτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη:

Skagerrak

COD/03AN.

Βέλγιο

8

 

Δανία

2 652

 

Γερμανία

66

 

Κάτω Χώρες

17

 

Σουηδία

464

 

EK

3 207

 

TAC

3 315

Αναλυτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη:

Kattegat

COD/03AS.

Δανία

524

 

Γερμανία

11

 

Σουηδία

315

 

850

 

TAC

850

Αναλυτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη:

IIa (ύδατα ΕΚ), IV

COD/2AC4.

Βέλγιο

686

 

Δανία

3 940

 

Γερμανία

2 498

 

Γαλλία

847

 

Κάτω Χώρες

2 226

 

Σουηδία

26

 

Ηνωμένο Βασίλειο

9 037

 

EK

19 260

 

Νορβηγία

3 945 (26)

 

TAC

23 205

Αναλυτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Ειδικοί όροι:

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στη συγκεκριμένη ζώνη μπορούν να αλιεύονται το πολύ οι κάτωθι ποσότητες:

 

Νορβηγικά ύδατα (COD/*04N-)

EK

16 740


Είδος:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη:

Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° Β

COD/04-N.

Σουηδία

382

 

EK

382

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Αναλυτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη:

Vb (ύδατα ΕΚ), VI, XII, XIV

COD/561214

Βέλγιο

1

 

Γερμανία

9

 

Γαλλία

97

 

Ιρλανδία

138

 

Ηνωμένο Βασίλειο

368

 

EK

613

 

TAC

613

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Ειδικοί όροι:

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στη συγκεκριμένη ζώνη μπορούν να αλιεύονται το πολύ οι κάτωθι ποσότητες:

 

Vb (EΚ zone), VIa (COD/*5BC6A)

Βέλγιο

1

Γερμανία

9

Γαλλία

93

Ιρλανδία

132

Ηνωμένο Βασίλειο

353

EK

588


Είδος:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη:

VIIa

COD/07A.

Βέλγιο

24

 

Γαλλία

67

 

Ιρλανδία

1 204

 

Κάτω Χώρες

6

 

Ηνωμένο Βασίλειο

527

 

EK

1 828

 

TAC

1 828

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη:

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (ύδατα ΕΚ)

COD/7X7A34

Βέλγιο

236

 

Γαλλία

4 053

 

Ιρλανδία

818

 

Κάτω Χώρες

34

 

Ηνωμένο Βασίλειο

439

 

EK

5 580

 

TAC

5 580

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Ζαγκέτες

Lepidorhombus spp.

Ζώνη:

IIa (ύδατα ΕΚ), IV (ύδατα ΕΚ)

LEZ/2AC4-C

Βέλγιο

5

 

Δανία

4

 

Γερμανία

4

 

Γαλλία

28

 

Κάτω Χώρες

22

 

Ηνωμένο Βασίλειο

1 677

 

EK

1 740

 

TAC

1 740

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Ζαγκέτες

Lepidorhombus spp.

Ζώνη:

Vb (ύδατα ΕΚ), VI, XII, XIV

LEZ/561214

Ισπανία

327

 

Γαλλία

1 277

 

Ιρλανδία

373

 

Ηνωμένο Βασίλειο

903

 

EK

2 880

 

TAC

2 880

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Ζαγκέτες

Lepidorhombus spp.

Ζώνη:

VII

LEZ/07

Βέλγιο

494

 

Ισπανία

5 490

 

Γαλλία

6 663

 

Ιρλανδία

3 029

 

Ηνωμένο Βασίλειο

2 624

 

EK

18 300

 

TAC

18 300

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Ζαγκέτες

Lepidorhombus spp.

Ζώνη:

VIIIabde

LEZ/8ABDE.

Ισπανία

1 176

 

Γαλλία

949

 

2 125

 

TAC

2 125

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Ζαγκέτες

Lepidorhombus spp.

Ζώνη:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (ύδατα ΕΚ)

LEZ/8C3411

Ισπανία

1 171

 

Γαλλία

59

 

Πορτογαλία

39

 

1 269

 

TAC

1 269

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Χωματίδα και καλκάνι

Limanda limanda και Platichthys flesus

Ζώνη:

IIa (ύδατα ΕΚ), IV (ύδατα ΕΚ)

D/F/2AC4-C

Βέλγιο

466

 

Δανία

1 752

 

Γερμανία

2 627

 

Γαλλία

182

 

Κάτω Χώρες

10 594

 

Σουηδία

6

 

Ηνωμένο Βασίλειο

1 473

 

17 100

 

TAC

17 100

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Πεσκαντρίτσες

Lophiidae

Ζώνη:

IIa (ύδατα ΕΚ), IV (ύδατα ΕΚ)

ANF/2AC4-C

Βέλγιο

365

 

Δανία

804

 

Γερμανία

393

 

Γαλλία

75

 

Κάτω Χώρες

276

 

Σουηδία

9

 

Ηνωμένο Βασίλειο

8 392

 

10 314 (27)

 

TAC

10 314 (27)

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Πεσκαντρίτσες

Lophiidae

Ζώνη:

IV (Νορβηγικά ύδατα)

ANF/04-N.

Βέλγιο

53

 

Δανία

1 343

 

Γερμανία

21

 

Κάτω Χώρες

19

 

Ηνωμένο Βασίλειο

314

 

1 750

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Πεσκαντρίτσες

Lophiidae

Ζώνη:

Vb (EΚ ύδατα), VI, XII, XIV

ANF/561214

Βέλγιο

168

 

Γερμανία

192

 

Ισπανία

180

 

Γαλλία

2 073

 

Ιρλανδία

469

 

Κάτω Χώρες

162

 

Ηνωμένο Βασίλειο

1 442

 

4 686 (28)

 

TAC

4 686 (28)

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Πεσκαντρίτσες

Lophiidae

Ζώνη:

VII

ANF/07.

Βέλγιο

2 445 (29)

 

Γερμανία

273 (29)

 

Ισπανία

971 (29)

 

Γαλλία

15 688 (29)

 

Ιρλανδία

2 005 (29)

 

Κάτω Χώρες

317 (29)

 

Ηνωμένο Βασίλειο

4 757 (29)

 

26 456 (29)

 

TAC

26 456 (29)

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Πεσκαντρίτσες

Lophiidae

Ζώνη:

VIIIa,b,d,e

ANF/8ABDE.

Ισπανία

1 137

 

Γαλλία

6 325

 

7 462

 

TAC

7 462

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Πεσκαντρίτσες

Lophiidae

Ζώνη:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EΚ ύδατα )

ANF/8C3411

Ισπανία

1 629

 

Γαλλία

2

 

Πορτογαλία

324

 

1 955

 

TAC

1 955

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

Ζώνη:

IIIa, IIIbcd (EΚ ύδατα)

HAD/3A/BCD

Βέλγιο

15

 

Δανία

2 468

 

Γερμανία

157

 

Κάτω Χώρες

3

 

Σουηδία

292

 

2 935 (30)

 

TAC

3 189

Αναλυτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

Ζώνη:

IIa (EΚ ύδατα), IV

HAD/2AC4.

Βέλγιο

472

 

Δανία

3 248

 

Γερμανία

2 067

 

Γαλλία

3 602

 

Κάτω Χώρες

354

 

Σουηδία

229

 

Ηνωμένο Βασίλειο

34 574

 

44 546 (31)

 

Νορβηγία

7 016

 

TAC

51 850

Αναλυτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Ειδικοί όροι:

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στη συγκεκριμένη ζώνη μπορούν να αλιεύονται το πολύ οι κάτωθι ποσότητες:

 

Νορβηγικά ύδατα (HAD/*04N-)

33 350


Είδος:

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

Ζώνη:

Νορβηγικά ύδατα νοτίως πλάτους 62° Β

HAD/04-N.

Σουηδία

707

 

707

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Αναλυτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

Ζώνη:

VIb, XII, XIV

HAD/6B1214

Βέλγιο

1

 

Γερμανία

2

 

Γαλλία

66

 

Ιρλανδία

47

 

Ηνωμένο Βασίλειο

481

 

597

 

TAC

597

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

Ζώνη:

Vb, VIa (ύδατα ΕΚ)

HAD/5BC6A.

Βέλγιο

18

 

Γερμανία

21

 

Γαλλία

862

 

Ιρλανδία

615

 

Ηνωμένο Βασίλειο

6 294

 

7 810

 

TAC

7 810

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

Ζώνη:

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (ύδατα ΕΚ)

HAD/7/3411

Βέλγιο

128

 

Γαλλία

7 680

 

Ιρλανδία

2 560

 

Ηνωμένο Βασίλειο

1 152

 

11 520

 

TAC

11 520

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Ειδικοί όροι:

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, μπορούν να αλιεύονται το πολύ οι κάτωθι ποσότητες στη διαίρεση:

 

VIIa (HAD/*07A.)

Βέλγιο

20

Γαλλία

92

Ιρλανδία

552

Ηνωμένο Βασίλειο

611

1 275

Όταν αναφέρουν στην Επιτροπή τα αλιεύματα εκ των ποσοστώσεών τους, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις ποσότητες που αλιεύθηκαν στη διαίρεση VIIa. Η εκφόρτωση μπακαλιάρου εγκλεφίνου που αλιεύθηκε στη διαίρεση VIIa απαγορεύεται, όταν το σύνολο των εκφορτώσεων αυτών υπερβαίνει τους 1 275 τόνους.


Είδος:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη:

IIIa

WHG/03A.

Δανία

819

 

Κάτω Χώρες

3

 

Σουηδία

88

 

910 (32)

 

TAC

1 500

Προληπτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη:

IIa (ύδατα ΕΚ), IV

WHG/2AC4.

Βέλγιο

531

 

Δανία

2 297

 

Γερμανία

597

 

Γαλλία

3 452

 

Κάτω Χώρες

1 328

 

Σουηδία

3

 

Ηνωμένο Βασίλειο

9 162

 

17 370 (33)

 

Νορβηγία

2 380 (34)

 

TAC

23 800

Προληπτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Ειδικοί όροι:

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στη συγκεκριμένη ζώνη μπορούν να αλιεύονται το πολύ οι κάτωθι ποσότητες:

 

Νορβηγικά ύδατα (WHG/*04N-)

14 512


Είδος:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη:

Vb (ύδατα ΕΚ), VI, XII, XIV

WHG/561214

Γερμανία

8

 

Γαλλία

166

 

Ιρλανδία

406

 

Ηνωμένο Βασίλειο

780

 

1 360

 

TAC

1 360

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη:

VIIa

WHG/07A.

Βέλγιο

1

 

Γαλλία

15

 

Ιρλανδία

252

 

Κάτω Χώρες

0

 

Ηνωμένο Βασίλειο

169

 

437

 

TAC

437

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη:

VIIb-k

WHG/7X7A.

Βέλγιο

195

 

Γαλλία

11 964

 

Ιρλανδία

5 544

 

Κάτω Χώρες

97

 

Ηνωμένο Βασίλειο

2 140

 

19 940

 

TAC

19 940

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη:

VIII

WHG/08.

Ισπανία

1 440

 

Γαλλία

2 160

 

3 600

 

TAC

3 600

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη:

IX, X, CECAF 34.1.1 (ύδατα ΕΚ)

WHG/9/3411

Πορτογαλία

653

 

653

 

TAC

653

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Νταούκι Ατλαντικού και Κίτρινος μπακαλιάρος

Merlangius merlangus και Pollachius pollachius

Ζώνη:

Νορβηγικά ύδατα νοτίως πλάτους 62° Β

W/P/04-N.

Σουηδία

190

 

190

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Μπακαλιάρος μερλούκιος

Merluccius merluccius

Ζώνη:

IIIa, IIIbcd (ύδατα ΕΚ)

HKE/3A/BCD

Δανία

1 219

 

Σουηδία

104

 

1 323

 

TAC

1 323 (35)

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Μπακαλιάρος μερλούκιος

Merluccius merluccius

Ζώνη:

IIa (ύδατα ΕΚ), IV (ύδατα ΕΚ)

HKE/2AC4-C

Βέλγιο

22

 

Δανία

891

 

Γερμανία

102

 

Γαλλία

197

 

Κάτω Χώρες

51

 

Ηνωμένο Βασίλειο

278

 

1 541

 

TAC

1 541 (36)

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Μπακαλιάρος μερλούκιος

Merluccius merluccius

Ζώνη:

Vb (ύδατα ΕΚ), VI, VII, XII, XIV

HKE/571214

Βέλγιο

226

 

Ισπανία

7 257

 

Γαλλία

11 206

 

Ιρλανδία

1 358

 

Κάτω Χώρες

146

 

Ηνωμένο Βασίλειο

4 424

 

24 617

 

TAC

24 617 (37)

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Ειδικοί όροι:

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στη συγκεκριμένη ζώνη μπορούν να αλιεύονται το πολύ οι κάτωθι ποσότητες:

 

VIIIabde (HKE/*8ABDE)

Βέλγιο

29

Ισπανία

1 171

Γαλλία

1 171

Ιρλανδία

146

Κάτω Χώρες

15

Ηνωμένο Βασίλειο

658

3 190


Είδος:

Μπακαλιάρος μερλούκιος

Merluccius merluccius

Ζώνη:

VIIIa,b,d,e

HKE/8ABDE.

Βέλγιο

7

 

Ισπανία

5 052

 

Γαλλία

11 345

 

Κάτω Χώρες

15

 

16 419

 

TAC

16 419 (38)

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Ειδικοί όροι:

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στη συγκεκριμένη ζώνη μπορούν να αλιεύονται το πολύ οι κάτωθι ποσότητες:

 

Vb (ύδατα ΕΚ), VI, VII, XII, XIV (HKE/*57-14)

Βέλγιο

1

Ισπανία

1 463

Γαλλία

2 635

Κάτω Χώρες

4

4 103


Είδος:

Μπακαλιάρος μερλούκιος

Merluccius merluccius

Ζώνη:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (ύδατα ΕΚ)

HKE/8C3411

Ισπανία

4 263

 

Γαλλία

409

 

Πορτογαλία

1 989

 

6 661

 

TAC

6 661

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Προσφυγάκι

Micromesistius poutassou

Ζώνη:

IV (Νορβηγικά ύδατα)

WHB/04-N.

Δανία

18 050

 

Ηνωμένο Βασίλειο

950

 

19 000

 

TAC

2 000 000

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Προσφυγάκι

Micromesistius poutassou

Ζώνη:

I, II, III, IV,V, VI, VII, VIIIabde, XII και XIV

WHB/1 Χ 14

Δανία

52 529 (43)

 

Γερμανία

20 424 (43)

 

Ισπανία

44 533 (43)

 

Γαλλία

36 556 (43)

 

Ιρλανδία

40 677 (43)

 

Κάτω Χώρες

64 053 (43)

 

Πορτογαλία

4 137 (43)

 

Σουηδία

12 994 (43)

 

Ηνωμένο Βασίλειο

68 161 (43)

 

344 063 (43)

 

Νορβηγία

152 442 (39)  (40)

 

Νήσοι Φερόε

45 000 (41)  (42)

 

TAC

2 000 000

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφοςαρ. 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Προσφυγάκι

Micromesistius poutassou

Ζώνη:

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (ύδατα ΕΚ)

WHB/8C3411

Ισπανία

46 795 (44)

 

Πορτογαλία

11 699 (44)

 

58 494 (44)

 

TAC

2 000 000

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Προσφυγάκι

Micromesistius poutassou

Ζώνη:

Ύδατα ΕΚ των II, IVa (46), V, VI (47), VII (48)

WHB/24A567

Νορβηγία

320 189 (45)

 

TAC

2 000 000

 


Είδος:

Λεμονόγλωσσα και καλκάνι

Microstomus kitt και Glyptocephalus cynoglossus

Ζώνη:

IIa (ύδατα ΕΚ), IV (ύδατα ΕΚ)

L/W/2AC4-C

Βέλγιο

334

 

Δανία

921

 

Γερμανία

118

 

Γαλλία

252

 

Κάτω Χώρες

767

 

Σουηδία

10

 

Ηνωμένο Βασίλειο

3 773

 

6 175

 

TAC

6 175

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Μουρούνα

Molva dypterigia

Ζώνη:

IIa, IV, Vb, VI, VII (ύδατα ΕΚ)

BLI/2A47-C

Άνευ αντικειμένου (49)

 

Νορβηγία

200

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

 


Είδος:

Μουρούνα

Molva dypterigia

Ζώνη:

Ύδατα ΕΚ της ζώνης VIa (βορείως γεωγραφικού πλάτους 56° 30' Β), VIb

BLI/6AN6B.

Νήσοι Φερόε

400 (50)

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

 


Είδος:

Ποντίκι

Molva molva

Ζώνη:

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα ζώνης I και II

LIN/1/2.

Δανία

10

 

Γερμανία

10

 

Γαλλία

10

 

Ηνωμένο Βασίλειο

10

 

Άλλες χώρες (51)

5

 

45

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Ποντίκι

Molva molva

Ζώνη:

III (ύδατα ΕΚ)

LIN/03.

Βέλγιο

10

 

Δανία

76

 

Γερμανία

10

 

Σουηδία

30

 

Ηνωμένο Βασίλειο

10

 

136

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Ποντίκι

Molva molva

Ζώνη:

IV (ύδατα ΕΚ)

LIN/04.

Βέλγιο

25

 

Δανία

397

 

Γερμανία

246

 

Γαλλία

221

 

Κάτω Χώρες

8

 

Σουηδία

17

 

Ηνωμένο Βασίλειο

3 052

 

3 966

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Ποντίκι

Molva molva

Ζώνη:

V (ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα)

LIN/05.

Βέλγιο

12

 

Δανία

9

 

Γερμανία

9

 

Γαλλία

9

 

Ηνωμένο Βασίλειο

9

 

48

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Ποντίκι

Molva molva

Ζώνη:

Ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα της ζώνης VI, VII,VIII, IX, X, XII, XIV

LIN/6X14.

Βέλγιο

56

 

Δανία

10

 

Γερμανία

204

 

Ισπανία

4 124

 

Γαλλία

4 397

 

Ιρλανδία

1 102

 

Πορτογαλία

10

 

Ηνωμένο Βασίλειο

5 063

 

14 966

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Ποντίκι

Molva molva

Ζώνη:

Ύδατα ΕΚ της ζώνης IIa, IV, Vb, VI, VII

LIN/2A47-C

Άνευ αντικειμένου (52)

 

Νορβηγία

6 800 (53)  (54)

 

Νήσοι Φερόε

300 (55)  (56)

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Ποντίκι

Molva molva

Ζώνη:

IV (Νορβηγικά ύδατα)

LIN/04-N.

Βέλγιο

7

 

Δανία

878

 

Γερμανία

25

 

Γαλλία

10

 

Κάτω Χώρες

1

 

Ηνωμένο Βασίλειο

79

 

1 000

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Προληπτικό TACΕφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96


Είδος:

Καραβίδα

Nephrops norvegicus

Ζώνη:

IIIa (ύδατα ΕΚ), IIIbcd (ύδατα ΕΚ)

NEP/3A/BCD

Δανία

3 800

 

Γερμανία

11

 

Σουηδία

1 359

 

5 170

 

TAC

5 170

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Καραβίδα

Nephrops norvegicus

Ζώνη:

IIa (ύδατα ΕΚ), IV (ύδατα ΕΚ)

NEP/2AC4-C

Βέλγιο

1 472

 

Δανία

1 472

 

Γερμανία

22

 

Γαλλία

43

 

Κάτω Χώρες

758

 

Ηνωμένο Βασίλειο

24 380

 

28 147

 

TAC

28 147

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Καραβίδα

Nephrops norvegicus

Ζώνη:

IV (Νορβηγικά ύδατα)

NEP/04-N.

Δανία

1 230

 

Γερμανία

1

 

Ηνωμένο Βασίλειο

69

 

1 300

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Αναλυτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Καραβίδα

Nephrops norvegicus

Ζώνη:

Vb (ύδατα ΕΚ), VI

NEP/5BC6.

Ισπανία

36

 

Γαλλία

143

 

Ιρλανδία

239

 

Ηνωμένο Βασίλειο

17 257

 

17 675

 

TAC

17 675

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Καραβίδα

Nephrops norvegicus

Ζώνη:

VII

NEP/07.

Ισπανία

1 290

 

Γαλλία

5 228

 

Ιρλανδία

7 928

 

Ηνωμένο Βασίλειο

7 052

 

21 498

 

TAC

21 498

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Καραβίδα

Nephrops norvegicus

Ζώνη:

VIIIa,b,d,e

NEP/8ABDE.

Ισπανία

242

 

Γαλλία

3 788

 

4 030

 

TAC

4 030

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96


Είδος:

Καραβίδα

Nephrops norvegicus

Ζώνη:

VIIIc

NEP/08C.

Ισπανία

140

 

Γαλλία

6

 

146

 

TAC

146

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96


Είδος:

Καραβίδα

Nephrops norvegicus

Ζώνη:

IX, X, CECAF 34.1.1 (ύδατα ΕΚ)

NEP/9/3411

Ισπανία

122

 

Πορτογαλία

364

 

486

 

TAC

486

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Γαρίδα της Αρκτικής

Pandalus borealis

Ζώνη:

IIIa

PRA/03A.

Δανία

3 887

 

Σουηδία

2 094

 

5 981

 

TAC

11 200

Αναλυτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96


Είδος:

Γαρίδα της Αρκτικής

Pandalus borealis

Ζώνη:

IIa (ύδατα ΕΚ), IV (ύδατα ΕΚ)

PRA/2AC4-C

Δανία

3 700

 

Κάτω Χώρες

35

 

Σουηδία

149

 

Ηνωμένο Βασίλειο

1 096

 

4 980

 

TAC

4 980

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Γαρίδα της Αρκτικής

Pandalus borealis

Ζώνη:

Νορβηγικά ύδατα νοτίως πλάτους 62° Β

PRA/04-N.

Δανία

900

 

Σουηδία

158 (57)

 

1 058

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Προληπτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεταιΕφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96


Είδος:

Γαρίδες

Penaeus spp

Ζώνη:

Γαλλική Γουιάνα

PEN/FGU.

Γαλλία

4 000 (58)

 

4 000 (58)

 

Μπαρμπάντος

24 (58)

 

Γουιάνα

24 (58)

 

Σουρινάμ

0 (58)

 

Τρινιντάντ & Τομπάγκο

60 (58)

 

TAC

4 108 (58)

Προληπτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96


Είδος:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη:

Skagerrak

PLE/03AN.

Βέλγιο

46

 

Δανία

5 979

 

Γερμανία

31

 

Κάτω Χώρες

1 150

 

Σουηδία

320

 

7 526

 

TAC

7 680

Αναλυτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεταιΤο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεταιΕφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη:

Kattegat

PLE/03AS.

Δανία

1 709

 

Γερμανία

19

 

Σουηδία

192

 

1 920

 

TAC

1 920

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη:

IIa (ύδατα ΕΚ), IV

PLE/2AC4.

Βέλγιο

3 435

 

Δανία

11 164

 

Γερμανία

3 220

 

Γαλλία

644

 

Κάτω Χώρες

21 470

 

Ηνωμένο Βασίλειο

15 887

 

55 820

 

Νορβηγία

1 621

 

TAC

57 441

Αναλυτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεταιΤο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεταιΕφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Ειδικοί όροι:

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στη συγκεκριμένη ζώνη μπορούν να αλιεύονται το πολύ οι κάτωθι ποσότητες:

 

Νορβηγικά ύδατα (PLE/*04N-)

22 905


Είδος:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη:

Vb (ύδατα ΕΚ), VI, XII, XIV

PLE/561214

Γαλλία

22

 

Ιρλανδία

287

 

Ηνωμένο Βασίλειο

477

 

786

 

TAC

786

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη:

VIIa

PLE/07A.

Βέλγιο

41 (59)

 

Γαλλία

18 (59)

 

Ιρλανδία

1 051 (59)

 

Κάτω Χώρες

13 (59)

 

Ηνωμένο Βασίλειο

485 (59)

 

1 608 (59)

 

TAC

1 608 (59)

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη:

VIIb,c

PLE/7BC.

Γαλλία

29

 

Ιρλανδία

115

 

144

 

TAC

144

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη:

VIId,e

PLE/7DE.

Βέλγιο

843

 

Γαλλία

2 810

 

Ηνωμένο Βασίλειο

1 498

 

5 151

 

TAC

5 151

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη:

VIIf,g

PLE/7FG.

Βέλγιο

118

 

Γαλλία

213

 

Ιρλανδία

33

 

Ηνωμένο Βασίλειο

112

 

476

 

TAC

476

Αναλυτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη:

VIIh,j,k

PLE/7HJK.

Βέλγιο

25

 

Γαλλία

50

 

Ιρλανδία

172

 

Κάτω Χώρες

99

 

Ηνωμένο Βασίλειο

50

 

396

 

TAC

396

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη:

VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (ύδατα ΕΚ)

PLE/8/3411

Ισπανία

75

 

Γαλλία

298

 

Πορτογαλία

75

 

448

 

TAC

448

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96


Είδος:

Κίτρινος μπακαλιάρος

Pollachius pollachius

Ζώνη:

Vb (ύδατα ΕΚ), VI, XII, XIV

POL/561214

Ισπανία

6

 

Γαλλία

216

 

Ιρλανδία

63

 

Ηνωμένο Βασίλειο

165

 

450

 

TAC

450

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Κίτρινος μπακαλιάρος

Pollachius pollachius

Ζώνη:

VII

POL/07.

Βέλγιο

476

 

Ισπανία

29

 

Γαλλία

10 959

 

Ιρλανδία

1 168

 

Ηνωμένο Βασίλειο

2 668

 

15 300

 

TAC

15 300

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Κίτρινος μπακαλιάρος

Pollachius pollachius

Ζώνη:

VIIIa,b,d,e

POL/8ABDE.

Ισπανία

286

 

Γαλλία

1 394

 

1 680

 

TAC

1 680

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Κίτρινος μπακαλιάρος

Pollachius pollachius

Ζώνη:

VIIIc

POL/08C.

Ισπανία

236

 

Γαλλία

26

 

262

 

TAC

262

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96


Είδος:

Κίτρινος μπακαλιάρος

Pollachius pollachius

Ζώνη:

IX, X, CECAF 34.1.1 (ύδατα ΕΚ)

POL/9/3411

Ισπανία

278

 

Πορτογαλία

10

 

288

 

TAC

288

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96


Είδος:

Μαύρος μπακαλιάρος

Pollachius virens

Ζώνη:

IIa (ύδατα ΕΚ), IIIa, IIIbcd (ύδατα ΕΚ), IV

POK/2A34.

Βέλγιο

43

 

Δανία

5 111

 

Γερμανία

12 906

 

Γαλλία

30 374

 

Κάτω Χώρες

129

 

Σουηδία

702

 

Ηνωμένο Βασίλειο

9 895

 

59 160

 

Νορβηγία

64 090 (60)

 

TAC

123 250

Αναλυτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Μαύρος μπακαλιάρος

Pollachius virens

Ζώνη:

Vb (ύδατα ΕΚ), VI, XII, XIV

POK/561214

Γερμανία

798

 

Γαλλία

7 930

 

Ιρλανδία

467

 

Ηνωμένο Βασίλειο

3 592

 

12 787

 

TAC

12 787

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Μαύρος μπακαλιάρος

Pollachius virens

Ζώνη:

VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (ύδατα ΕΚ)

POK/7X1034

Βέλγιο

12

 

Γαλλία

2 666

 

Ιρλανδία

1 333

 

Ηνωμένο Βασίλειο

727

 

4 738

 

TAC

4 738

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Καλκάνι και πησσί

Psetta maxima και Scopthalmus rhombus

Ζώνη:

IIa (ύδατα ΕΚ), IV (ύδατα ΕΚ)

T/B/2AC4-C

Βέλγιο

317

 

Δανία

677

 

Γερμανία

173

 

Γαλλία

82

 

Κάτω Χώρες

2 401

 

Σουηδία

5

 

Ηνωμένο Βασίλειο

668

 

4 323

 

TAC

4 323

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο .5, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Σελάχια

Rajidae

Ζώνη:

IIa (ύδατα ΕΚ), IV (ύδατα ΕΚ)

SRX/2AC4-C

Βέλγιο

461

 

Δανία

18

 

Γερμανία

23

 

Γαλλία

72

 

Κάτω Χώρες

393

 

Ηνωμένο Βασίλειο

1 770

 

2 737

 

TAC

2 737

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Ιππόγλωσσα Γροιλανδίας

Reinhardtius hippoglossoides

Ζώνη:

IIa (ύδατα ΕΚ) IV, VI (ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα)

GHL/2A-C46

Δανία

8

 

Γερμανία

14

 

Εσθονία

8

 

Ισπανία

8

 

Γαλλία

130

 

Ιρλανδία

8

 

Λιθουανία

8

 

Πολωνία

8

 

Ηνωμένο Βασίλειο

510

 

1 052 (61)

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Προληπτικό TAC.Εφαρμόζεται το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.Εφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος:

Σκουμπρί

Scomber scombrus

Ζώνη:

IIa (ύδατα ΕΚ), IIIa, IIIb,c,d (ύδατα ΕΚ), IV

MAC/2A34.

Βέλγιο

154

 

Δανία

12 287

 

Γερμανία

160

 

Γαλλία

483

 

Κάτω Χώρες

487

 

Σουηδία

3 599 (62)  (63)

 

Ηνωμένο Βασίλειο

451

 

17 621 (62)

 

Νορβηγία

30 178 (64)

 

TAC

415 824 (65)

Αναλυτικό TAC.Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεται.Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 δεν εφαρμόζεταιΕφαρμόζεται το άρθρο 5, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Ειδικοί όροι:

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στη συγκεκριμένη ζώνη μπορούν να αλιεύονται το πολύ οι κάτωθι ποσότητες:

 

IIIa MAC/*03A.

IIIa, IVb,c MAC/*3A4BC

IVb MAC/*04B.

IVc MAC/*04C

IIa (μη κοινοτικά ύδατα), VI, από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 MAC/*2A6

Δανία

 

4 130

 

 

4 020

Γαλλία

 

467

 

 

 

Κάτω Χώρες

 

470

 

 

 

Σουηδία

 

 

390

10

 

Ηνωμένο Βασίλειο

 

435

 

 

 

Νορβηγία

3 000

 

 

 

 


Είδος:

Σκουμπρί

Scomber scombrus

Ζώνη:

IIa (μη κοινοτικά ύδατα), Vb(ύδατα ΕΚ), VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV

MAC/2CX14

Γερμανία

14 369

 

Ισπανία

20

 

Εσθονία

119

 

Γαλλία

9 580

 

Ιρλανδία

47 894

 

Λετονία

88

 

Λιθουανία

88

 

Κάτω Χώρες

20 954

 

Πολωνία

1 012

 

Ηνωμένο Βασίλειο

131 713

 

225 837