ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 291

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

48ό έτος
5 Νοεμβρίου 2005


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1807/2005 της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2005, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1808/2005 της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2005, για την έναρξη διαγωνισμού για τη μείωση των δασμών κατά την εισαγωγή στην Ισπανία αραβοσίτου προελεύσεως τρίτων χωρών

3

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1809/2005 της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2005, για την έναρξη διαγωνισμού για τη μείωση των δασμών κατά την εισαγωγή στην Πορτογαλία αραβοσίτου προελεύσεως τρίτων χωρών

4

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1810/2005 της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2005, για τη χορήγηση νέας δεκαετούς άδειας κυκλοφορίας για πρόσθετη ύλη ζωοτροφών, μόνιμης άδειας κυκλοφορίας για ορισμένες πρόσθετες ύλες ζωοτροφών, και προσωρινής άδειας για νέες χρήσεις ορισμένων πρόσθετων υλών που έχουν ήδη εγκριθεί για χρήση στις ζωοτροφές ( 1 )

5

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1811/2005 της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2005, για τη χορήγηση προσωρινής και μόνιμης άδειας κυκλοφορίας για ορισμένες πρόσθετες ύλες ζωοτροφών και την προσωρινή έγκριση νέας χρήσης μιας πρόσθετης ύλης που έχει ήδη εγκριθεί για χρήση στις ζωοτροφές ( 1 )

12

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1812/2005 της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2005, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 490/2004, (ΕΚ) αριθ. 1288/2004, (ΕΚ) αριθ. 521/2005 και (ΕΚ) αριθ. 833/2005 όσον αφορά τους όρους χορήγησης άδειας κυκλοφορίας για ορισμένες πρόσθετες ύλες ζωοτροφών που ανήκουν στις ομάδες των ενζύμων και των μικροοργανισμών ( 1 )

18

 

 

II   Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

 

 

Επιτροπή

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2005, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων επισιτιστικής βοήθειας από τις ΜΚΟ που εξουσιοδοτούνται από την Επιτροπή να αγοράσουν και να κινητοποιήσουν προϊόντα που χορηγούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1292/96 και για την κατάργηση της απόφασης, της 3ης Σεπτεμβρίου 1998

24

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2005, για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της απόφασης 2003/634/ΕΚ για την έγκριση προγραμμάτων με στόχο την απόκτηση του καθεστώτος των εγκεκριμένων ζωνών και των εγκεκριμένων εκμεταλλεύσεων σε μη εγκεκριμένες ζώνες όσον αφορά την ιογενή αιμορραγική σηψαιμία (ΙΑΣ) και τη λοιμώδη αιματοποιητική νέκρωση (ΛΑΝ) στα ψάρια [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 4185]  ( 1 )

33

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2005, για την τροποποίηση της απόφασης 93/195/ΕΟΚ για τους υγειονομικούς όρους και την υγειονομική πιστοποίηση που απαιτούνται για την επανείσοδο εγγεγραμμένων ίππων προοριζόμενων για ιπποδρομίες, διαγωνισμούς και πολιτιστικές εκδηλώσεις μετά από προσωρινή εξαγωγή [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 4186]  ( 1 )

38

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2005, για τη διάθεση στην αγορά, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση, ώστε να αποκτήσει αντοχή σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα και ανοχή στο ζιζανιοκτόνο γλυφοσινικό αμμώνιο [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 4192]

42

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2005, για την ανάκληση της ισχύος της απόφασης 2003/136/ΕΚ σχετικά με την έγκριση σχεδίων για την εκρίζωση της κλασικής πανώλους των χοίρων σε αγριόχοιρους και για τον επείγοντα εμβολιασμό των αγριόχοιρων κατά της κλασικής πανώλους των χοίρων στο Λουξεμβούργο [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 4193]

45

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2005, για την τροποποίηση της απόφασης 92/452/ΕΟΚ όσον αφορά τις ομάδες συλλογής εμβρύων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 4195]  ( 1 )

46

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στην απόφαση 2005/759/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2005, για τη λήψη ορισμένων μέτρων προστασίας λόγω της γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας σε ορισμένες τρίτες χώρες και της μετακίνησης από τρίτες χώρες πτηνών που συνοδεύουν τον κάτοχό τους (ΕΕ L 285 της 28.10.2005)

48

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

5.11.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 291/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1807/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Νοεμβρίου 2005

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 5 Νοεμβρίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2005 (ΕΕ L 62 της 9.3.2005, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 4ης Νοεμβρίου 2005, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052

48,9

096

41,4

204

59,0

999

49,8

0707 00 05

052

95,1

204

23,7

999

59,4

0709 90 70

052

110,1

204

49,9

999

80,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

624

88,1

999

88,1

0805 50 10

052

72,9

388

79,4

528

60,8

999

71,0

0806 10 10

052

116,8

400

238,9

508

242,7

624

181,1

720

95,2

999

174,9

0808 10 80

052

93,3

096

15,6

388

90,8

400

162,4

404

88,7

512

71,0

720

36,6

800

190,6

804

71,1

999

91,1

0808 20 50

052

88,2

720

50,7

999

69,5


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 750/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 126 της 19.5.2005, σ. 12). Ο κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


5.11.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 291/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1808/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Νοεμβρίου 2005

για την έναρξη διαγωνισμού για τη μείωση των δασμών κατά την εισαγωγή στην Ισπανία αραβοσίτου προελεύσεως τρίτων χωρών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Δυνάμει των διεθνών υποχρεώσεων της Κοινότητας στα πλαίσια των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (2), είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν οι συνθήκες εισαγωγής στην Ισπανία ορισμένης ποσότητας αραβοσίτου

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95 της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 1995, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής των δασμολογικών ποσοστώσεων για την εισαγωγή αραβοσίτου και σόργου στην Ισπανία και αραβοσίτου στην Πορτογαλία (3), έχει καθορίσει ειδικές συμπληρωματικές λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του διαγωνισμού.

(3)

Έχοντας υπόψη το σημερινό ρυθμό των εισαγωγών αραβοσίτου στην Ισπανία, θα πρέπει να προκηρυχθεί διαγωνισμός για εισαγωγές με μειωμένο δασμό αραβοσίτου.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Διεξάγεται διαγωνισμός για τη μείωση του δασμού που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 για την εισαγωγή αραβοσίτου στην Ισπανία.

2.   Εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1839/95 εφόσον δεν υπάρχουν διατάξεις του παρόντος κανονισμού που θεσπίζουν το αντίθετο.

Άρθρο 2

Ο διαγωνισμός διαρκεί έως τις 22 Δεκεμβρίου 2005. Κατά τη διάρκειά του πραγματοποιούνται εβδομαδιαίοι διαγωνισμοί για τους οποίους οι ποσότητες και οι ημερομηνίες υποβολής των προσφορών καθορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Άρθρο 3

Τα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμών ισχύουν 50 ημέρες από την ημερομηνία της πραγματικής εκδόσεώς τους, κατά την έννοια του άρθρου 10 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1839/95.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της 19.7.2005, σ. 11).

(2)  EE L 336 της 23.12.1994, σ. 22.

(3)  ΕΕ L 177 της 28.7.1995, σ. 4· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1558/2005 (ΕΕ L 249 της 24.9.2005, σ. 6).


5.11.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 291/4


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1809/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Νοεμβρίου 2005

για την έναρξη διαγωνισμού για τη μείωση των δασμών κατά την εισαγωγή στην Πορτογαλία αραβοσίτου προελεύσεως τρίτων χωρών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Δυνάμει των διεθνών υποχρεώσεων της Κοινότητας στα πλαίσια των πολυμερών διαπραγματεύσεων του γύρου της Ουρουγουάης (2), είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν οι συνθήκες εισαγωγής στην Πορτογαλία ορισμένης ποσότητας αραβοσίτου.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/95 της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 1995, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής των δασμολογικών ποσοστώσεων για την εισαγωγή αραβοσίτου και σόργου στην Ισπανία και αραβοσίτου στην Πορτογαλία (3), έχει καθορίσει ειδικές συμπληρωματικές λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του διαγωνισμού.

(3)

Έχοντας υπόψη το σημερινό ρυθμό των εισαγωγών αραβοσίτου στην Πορτογαλία, θα πρέπει να προκηρυχθεί διαγωνισμός για εισαγωγές με μειωμένο δασμό αραβοσίτου.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Διεξάγεται διαγωνισμός για τη μείωση του δασμού που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 για την εισαγωγή αραβοσίτου στην Πορτογαλία.

2.   Εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1839/95 εφόσον δεν υπάρχουν διατάξεις του παρόντος κανονισμού που θεσπίζουν το αντίθετο.

Άρθρο 2

Ο διαγωνισμός διαρκεί έως τις 30 Μαρτίου 2006. Κατά τη διάρκειά του πραγματοποιούνται εβδομαδιαίοι διαγωνισμοί για τους οποίους οι ποσότητες και οι ημερομηνίες υποβολής των προσφορών καθορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Άρθρο 3

Τα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού ισχύουν 50 ημέρες από την ημερομηνία της πραγματικής εκδόσεώς τους, κατά την έννοια του άρθρου 10 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1839/95.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της 19.7.2005, σ. 11).

(2)  EE L 336 της 23.12.1994, σ. 22.

(3)  ΕΕ L 177 της 28.7.1995, σ. 4· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1558/2005 (ΕΕ L 249 της 24.9.2005, σ. 6).


5.11.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 291/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1810/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Νοεμβρίου 2005

για τη χορήγηση νέας δεκαετούς άδειας κυκλοφορίας για πρόσθετη ύλη ζωοτροφών, μόνιμης άδειας κυκλοφορίας για ορισμένες πρόσθετες ύλες ζωοτροφών, και προσωρινής άδειας για νέες χρήσεις ορισμένων πρόσθετων υλών που έχουν ήδη εγκριθεί για χρήση στις ζωοτροφές

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1970, περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 3, το άρθρο 9, το άρθρο 9δ παράγραφος 1 και το άρθρο 9ε παράγραφος 1,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (2), και ιδίως το άρθρο 25,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για πρόσθετες ύλες που προορίζονται για χρήση στη διατροφή των ζώων.

(2)

Το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 θεσπίζει μεταβατικά μέτρα για τις αιτήσεις χορήγησης άδειας κυκλοφορίας για πρόσθετες ύλες ζωοτροφών που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την οδηγία 70/524/ΕΟΚ πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(3)

Οι αιτήσεις χορήγησης άδειας κυκλοφορίας για τις πρόσθετες ύλες που παρατίθενται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού υποβλήθηκαν πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(4)

Οι αρχικές παρατηρήσεις σχετικά με τις αιτήσεις αυτές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ, διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Οι αιτήσεις αυτές, επομένως, πρέπει να εξακολουθήσουν να εξετάζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ.

(5)

Η χρήση του αυξητικού παράγοντα «Formi LHS (διμυρμηκικό κάλιο)» εγκρίθηκε προσωρινά, για πρώτη φορά, για χοιρίδια και χοίρους προς πάχυνση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1334/2001 της Επιτροπής (3). Ο υπεύθυνος κυκλοφορίας του «Formi LHS (διμυρμηκικό κάλιο)» υπέβαλε αίτηση για οριστική έγκριση διάρκειας δέκα ετών. Από την αξιολόγηση διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 3α της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ για την άδεια αυτού του είδους. Συνεπώς, η χρήση του εν λόγω παρασκευάσματος πρέπει να εγκριθεί για δέκα έτη, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα I.

(6)

Η χρήση της πρόσθετης ύλης «κλινοπτιλόλιθος ιζηματογενούς προέλευσης» που ανήκει στην ομάδα των συνδετικών, αντισυσσωματικών και πηκτικών ουσιών εγκρίθηκε προσωρινά, για πρώτη φορά, για χοίρους, κοτόπουλα και γαλοπούλες προς πάχυνση και για βοοειδή και σολομό με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1887/2000 της Επιτροπής (4). Υποβλήθηκαν νέα στοιχεία προς υποστήριξη της αίτησης για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας χωρίς χρονικό περιορισμό για την εν λόγω πρόσθετη ύλη. Από την αξιολόγηση διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 3α της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ για την άδεια αυτού του είδους. Συνεπώς, η χρήση της εν λόγω πρόσθετης ύλης πρέπει να εγκριθεί χωρίς χρονικό περιορισμό, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα II.

(7)

Η χρήση της πρόσθετης ύλης «σιδηροκυανιούχο νάτριο» που ανήκει στην ομάδα των συνδετικών, αντισυσσωματικών και πηκτικών ουσιών εγκρίθηκε προσωρινά, για πρώτη φορά, για όλα τα είδη και τις κατηγορίες ζώων με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 256/2002 της Επιτροπής (5). Υποβλήθηκαν νέα στοιχεία προς υποστήριξη της αίτησης για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας χωρίς χρονικό περιορισμό για την εν λόγω πρόσθετη ύλη. Από την αξιολόγηση διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 3α της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ για την άδεια αυτού του είδους. Συνεπώς, η χρήση της εν λόγω πρόσθετης ύλης πρέπει να εγκριθεί χωρίς χρονικό περιορισμό, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα II.

(8)

Η χρήση της πρόσθετης ύλης «σιδηροκυανιούχο κάλιο» που ανήκει στην ομάδα των συνδετικών, αντισυσσωματικών και πηκτικών ουσιών εγκρίθηκε προσωρινά, για πρώτη φορά, για όλα τα είδη και τις κατηγορίες ζώων με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 256/2002. Υποβλήθηκαν νέα στοιχεία προς υποστήριξη της αίτησης για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας χωρίς χρονικό περιορισμό για την εν λόγω πρόσθετη ύλη. Από την αξιολόγηση διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 3α της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ για την άδεια αυτού του είδους. Συνεπώς, η χρήση της εν λόγω πρόσθετης ύλης πρέπει να εγκριθεί χωρίς χρονικό περιορισμό, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα II.

(9)

Η χρήση του παρασκευάσματος ενζύμων ενδο-1,4-β-ξυλανάσης που παράγεται από το Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) εγκρίθηκε προσωρινά, για πρώτη φορά, για ωοτόκες όρνιθες με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 418/2001 της Επιτροπής (6). Υποβλήθηκαν νέα στοιχεία προς υποστήριξη της αίτησης για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας χωρίς χρονικό περιορισμό για το εν λόγω παρασκεύασμα ενζύμων. Από την αξιολόγηση διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 3α της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ για την άδεια αυτού του είδους. Συνεπώς, η χρήση του εν λόγω παρασκευάσματος ενζύμων πρέπει να εγκριθεί χωρίς χρονικό περιορισμό, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III.

(10)

Η χρήση του παρασκευάσματος μικροοργανισμών Enterococcus faecium (NCIMB 11181) εγκρίθηκε χωρίς χρονικό περιορισμό για μόσχους και χοιρίδια με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2004 της Επιτροπής (7). Υποβλήθηκαν νέα στοιχεία προς υποστήριξη της αίτησης για επέκταση της άδειας χρήσης του εν λόγω παρασκευάσματος μικροοργανισμών στα προς πάχυνση κοτόπουλα. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) εξέδωσε, στις 13 Απριλίου 2005, θετική γνώμη σχετικά με την ασφαλή χρήση αυτής της πρόσθετης ύλης για την κατηγορία των κοτόπουλων προς πάχυνση, τηρουμένων των όρων χρήσης που παρατίθενται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού. Από την αξιολόγηση διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 9ε παράγραφος 1 της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ για την άδεια αυτού του είδους. Συνεπώς, η χρήση του εν λόγω παρασκευάσματος μικροοργανισμών πρέπει να εγκριθεί προσωρινά για τέσσερα έτη, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα IV.

(11)

Η χρήση του παρασκευάσματος μικροοργανισμών Enterococcus faecium (CECT 4515) εγκρίθηκε προσωρινά, για πρώτη φορά, για χοιρίδια και μόσχους με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 654/2000 της Επιτροπής (8). Υποβλήθηκαν νέα στοιχεία προς υποστήριξη της αίτησης για επέκταση της άδειας χρήσης του εν λόγω παρασκευάσματος μικροοργανισμών στα προς πάχυνση κοτόπουλα. Η EFSA εξέδωσε, στις 13 Απριλίου 2005, θετική γνώμη σχετικά με την ασφαλή χρήση αυτής της πρόσθετης ύλης για την κατηγορία των κοτόπουλων προς πάχυνση, τηρουμένων των όρων χρήσης που παρατίθενται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού. Από την αξιολόγηση διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 9ε παράγραφος 1 της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ για την άδεια αυτού του είδους. Συνεπώς, η χρήση του εν λόγω παρασκευάσματος μικροοργανισμών πρέπει να εγκριθεί προσωρινά για τέσσερα έτη, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα IV.

(12)

Από την αξιολόγηση των εν λόγω αιτήσεων διαπιστώνεται ότι πρέπει να απαιτηθούν ορισμένες διαδικασίες για την προστασία των εργαζομένων από την έκθεση στις πρόσθετες ύλες που παρατίθενται στα παραρτήματα. Η προστασία αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται με την εφαρμογή της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (9).

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παρασκεύασμα που ανήκει στην ομάδα των «αυξητικών παραγόντων» και προσδιορίζεται στο παράρτημα I, εγκρίνεται για δεκαετή χρήση ως πρόσθετη ύλη στη διατροφή των ζώων σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο ίδιο παράρτημα.

Άρθρο 2

Οι πρόσθετες ύλες που ανήκουν στην ομάδα των «συνδετικών, αντισυσσωματικών και πηκτικών ουσιών» και προσδιορίζονται στο παράρτημα II, εγκρίνονται για χρήση χωρίς χρονικό περιορισμό ως πρόσθετες ύλες στη διατροφή των ζώων σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο ίδιο παράρτημα.

Άρθρο 3

Το παρασκεύασμα που ανήκει στην ομάδα των «ενζύμων» και προσδιορίζεται στο παράρτημα III, εγκρίνεται για χρήση χωρίς χρονικό περιορισμό ως πρόσθετη ύλη στη διατροφή των ζώων σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο ίδιο παράρτημα.

Άρθρο 4

Τα παρασκευάσματα που ανήκουν στην ομάδα των «μικροοργανισμών» και προσδιορίζονται στο παράρτημα IV, εγκρίνονται προσωρινά για τέσσερα έτη ως πρόσθετες ύλες στη διατροφή των ζώων σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο ίδιο παράρτημα.

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 14.12.1970, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1800/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 317 της 16.10.2004, σ. 37).

(2)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 378/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 59 της 5.3.2005, σ. 8).

(3)  ΕΕ L 180 της 3.7.2001, σ. 18· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 676/2003 (ΕΕ L 97 της 15.4.2003, σ. 29).

(4)  ΕΕ L 227 της 7.9.2000, σ. 13.

(5)  ΕΕ L 41 της 13.2.2002, σ. 6.

(6)  ΕΕ L 62 της 2.3.2001, σ. 3.

(7)  ΕΕ L 247 της 21.7.2004, σ. 11.

(8)  ΕΕ L 79 της 30.3.2000, σ. 26· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2200/2001 (ΕΕ L 299 της 15.11.2001, σ. 1).

(9)  ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αριθμός καταχώρισης της πρόσθετης ύλης

Ονοματεπώνυμο και αριθμός μητρώου του υπεύθυνου κυκλοφορίας της πρόσθετης ύλης

Πρόσθετη ύλη

(εμπορική ονομασία)

Σύνθεση, χημικός τύπος, περιγραφή

Είδος ή κατηγορία ζώων

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Λοιπές διατάξεις

Λήξη της άδειας κυκλοφορίας

mg δραστικού συστατικού/kg πλήρους ζωοτροφής

Αυξητικοί παράγοντες

E 800

BASF Aktiengesellschaft

Διμυρμηκικό κάλιο (Formi LHS)

Σύνθεση πρόσθετης ύλης:

 

Διμυρμηκικό κάλιο, στερεά ελάχ. 98 %,

 

Πυριτικό άλας μέγ. 1,5 %,

 

Νερό μέγ. 0,5 %

Δραστικό συστατικό:

 

Διμυρμηκικό κάλιο, σε στερεά μορφή

 

KH(COOH)2

 

Αριθ. CAS 20642-05-1

Χοιρίδια (απογαλακτισμένα)

6 000

18 000

Για χρήση σε απογαλακτισμένα χοιρίδια βάρους έως 35 kg περίπου

25.11.2015

Χοίροι προς πάχυνση

6 000

12 000

25.11.2015


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Αριθ.

(ή αριθ. ΕΚ)

Πρόσθετη ύλη

Χημικός τύπος, περιγραφή

Είδος ή κατηγορία ζώων

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Λοιπές διατάξεις

Λήξη της άδειας κυκλοφορίας

mg/kg πλήρους ζωοτροφής

Συνδετικές, αντισυσσωματικές και πηκτικές ουσίες

E 568

Κλινοπτιλόλιθος ιζηματογενούς προέλευσης

Ένυδρο αργιλοπυριτικό ασβέστιο ιζηματογενούς προέλευσης που περιέχει τουλάχιστον 80 % κλινοπτιλόλιθο και έως 20 % κατ’ ανώτατο όριο αργιλικά ορυκτά, απαλλαγμένα από ίνες και χαλαζία

Χοίροι προς πάχυνση

20 000

Πάσης φύσεως ζωοτροφές

Χωρίς χρονικό περιορισμό

Κοτόπουλα προς πάχυνση

20 000

Πάσης φύσεως ζωοτροφές

Χωρίς χρονικό περιορισμό

Γαλοπούλες προς πάχυνση

20 000

Πάσης φύσεως ζωοτροφές

Χωρίς χρονικό περιορισμό

Βοοειδή

20 000

Πάσης φύσεως ζωοτροφές

Χωρίς χρονικό περιορισμό

Σολομός

20 000

Πάσης φύσεως ζωοτροφές

Χωρίς χρονικό περιορισμό

E 535

Σιδηροκυανιούχο νάτριο

Na4[Fe(CN)6]. 10H2O

Όλα τα είδη και οι κατηγορίες ζώων

Μέγιστη περιεκτικότητα: 80 mg/kg NaCl (υπολογιζόμενο ως σιδηροκυανιούχο ανιόν)

Χωρίς χρονικό περιορισμό

E 536

Σιδηροκυανιούχο κάλιο

K4[Fe(CN)6]. 3H2O

Όλα τα είδη και οι κατηγορίες ζώων

Μέγιστη περιεκτικότητα: 80 mg/kg NaCl (υπολογιζόμενο ως σιδηροκυανιούχο ανιόν)

Χωρίς χρονικό περιορισμό


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Αριθ. ΕΚ

Πρόσθετη ύλη

Χημικός τύπος, περιγραφή

Είδος ή κατηγορία ζώων

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Λοιπές διατάξεις

Λήξη της άδειας κυκλοφορίας

Μονάδες δραστικότητας/kg πλήρους ζωοτροφής

Ένζυμα

E 1613

Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC 3.2.1.8

Παρασκεύασμα ενδο-1,4-β-ξυλανάσης που παράγεται από το Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W), με ελάχιστη δραστικότητα:

 

μορφή κόνεως: 70 000 IFP (1)/g

 

υγρή μορφή: 7 000 IFP/ml

Ωοτόκες όρνιθες

840 IFP

1.

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, ο χρόνος αποθήκευσης και η σταθερότητα έναντι σχηματισμού συσφαιρωμάτων.

2.

Συνιστώμενη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 840 IFP.

3.

Για χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε μη αμυλούχους πολυσακχαρίτες (κυρίως αραβινοξυλάνες), π.χ. που περιέχουν περισσότερο από 40 % σίτο.

Χωρίς χρονικό περιορισμό


(1)  1 IFP είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο αναγωγικών σακχάρων (ισοδυνάμων ξυλόζης) από ξυλάνη βρώμης ανά λεπτό σε pH 4,8 και θερμοκρασία 50 °C.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Αριθ. ΕΚ ή αριθ.

Πρόσθετη ύλη

Χημικός τύπος, περιγραφή

Είδος ή κατηγορία ζώων

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Λοιπές διατάξεις

Λήξη της άδειας κυκλοφορίας

Φορτίο CFU/kg πλήρους ζωοτροφής

Μικροοργανισμοί

15

Enterococcus faecium

NCIMB 11181

Παρασκεύασμα Enterococcus faecium με ελάχιστη περιεκτικότητα:

 

μορφή κόνεως:

4 × 1011 CFU/g πρόσθετης ύλης

 

επικαλυμμένη μορφή:

5 × 1010 CFU/g πρόσθετης ύλης

Κοτόπουλα προς πάχυνση

2,5 × 108

15 × 109

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, ο χρόνος αποθήκευσης και η σταθερότητα έναντι σχηματισμού συσφαιρωμάτων

25.11.2009

18

Enterococcus faecium

CECT 4515

Μείγμα Enterococcus faecium με ελάχιστη περιεκτικότητα:

1 × 109 CFU/g πρόσθετης ύλης

Κοτόπουλα προς πάχυνση

1 × 109

1 × 109

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, ο χρόνος αποθήκευσης και η σταθερότητα έναντι σχηματισμού συσφαιρωμάτων

25.11.2009


5.11.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 291/12


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1811/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Νοεμβρίου 2005

για τη χορήγηση προσωρινής και μόνιμης άδειας κυκλοφορίας για ορισμένες πρόσθετες ύλες ζωοτροφών και την προσωρινή έγκριση νέας χρήσης μιας πρόσθετης ύλης που έχει ήδη εγκριθεί για χρήση στις ζωοτροφές

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1970, περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως τα άρθρα 3, 9δ παράγραφος 1 και 9ε παράγραφος 1,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (2), και ιδίως το άρθρο 25,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε πρόσθετες ύλες για χρήση στη διατροφή των ζώων.

(2)

Το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 θεσπίζει μεταβατικά μέτρα για αιτήσεις χορήγησης άδειας κυκλοφορίας για πρόσθετες ύλες ζωοτροφών που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την οδηγία 70/524/ΕΟΚ πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(3)

Οι αιτήσεις χορήγησης άδειας κυκλοφορίας για τις πρόσθετες ύλες που παρατίθενται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού υποβλήθηκαν πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(4)

Οι αρχικές παρατηρήσεις σχετικά με τις αιτήσεις αυτές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ, διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Οι αιτήσεις αυτές, επομένως, πρέπει να εξακολουθήσουν να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 70/524/EOK.

(5)

Η χρήση του ενζυμικού παρασκευάσματος ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσης που παράγεται από το Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) εγκρίθηκε προσωρινά για πρώτη φορά για χοιρίδια με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1436/98 της Επιτροπής (3). Έχουν υποβληθεί νέα στοιχεία για την υποστήριξη της αίτησης χορήγησης άδειας κυκλοφορίας του εν λόγω παρασκευάσματος ενζύμων χωρίς χρονικό περιορισμό. Από την αξιολόγηση διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 3α της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ για την άδεια αυτή. Συνεπώς, η χρήση του εν λόγω παρασκευάσματος ενζύμων πρέπει να εγκριθεί χωρίς χρονικό περιορισμό, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα I.

(6)

Η χρήση του παρασκευάσματος ενζύμων ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσης που παράγεται από το Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) έλαβε προσωρινή άδεια κυκλοφορίας για πρώτη φορά για κοτόπουλα προς πάχυνση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1411/1999 της Επιτροπής (4). Έχουν υποβληθεί νέα στοιχεία για την υποστήριξη της αίτησης χορήγησης άδειας κυκλοφορίας του εν λόγω παρασκευάσματος ενζύμων χωρίς χρονικό περιορισμό. Από την αξιολόγηση διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 3α της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ για την άδεια αυτού του είδους. Συνεπώς, η χρήση του εν λόγω παρασκευάσματος ενζύμων πρέπει να εγκριθεί χωρίς χρονικό περιορισμό, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα I.

(7)

Η χρήση του παρασκευάσματος ενζύμων ενδο-1,4-β-γλυκανάσης, ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσης και ενδο-1,4-β-ξυλανάσης που παράγεται από το Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252) εγκρίθηκε προσωρινά για γαλοπούλες προς πάχυνση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 937/2001 της Επιτροπής (5) και για όρνιθες ωοπαραγωγής με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2188/2002 της Επιτροπής (6) και έλαβε άδεια χωρίς χρονικό περιορισμό για κοτόπουλα προς πάχυνση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1259/2004 της Επιτροπής (7) και για γαλοπούλες προς πάχυνση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1206/2005 της Επιτροπής (8). Έχουν υποβληθεί νέα στοιχεία που στηρίζουν την αίτηση επέκτασης της χρήσης του εν λόγω παρασκευάσματος ενζύμων σε πάπιες. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) εξέδωσε γνώμη σχετικά με τη χρήση αυτού του παρασκευάσματος, σύμφωνα με την οποία το παρασκεύασμα δεν παρουσιάζει κινδύνους για αυτή την πρόσθετη κατηγορία ζώων. Από την αξιολόγηση διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 9Ε παράγραφος 1 της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στο εν λόγω παρασκεύασμα για τη χρήση αυτή. Συνεπώς, η χρήση αυτού του παρασκευάσματος ενζύμων, όπως διευκρινίζεται στο παράρτημα ΙΙ, πρέπει να εγκριθεί για τέσσερα έτη.

(8)

Υποβλήθηκαν στοιχεία που υποστηρίζουν αίτηση με την οποία ζητείται να επιτραπεί η χρήση του παρασκευάσματος ενζύμων ενδο-1,4-β-ξυλανάσης που παράγεται από το Trichoderma reesei (CBS 529.94) και ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσης που παράγεται από το Trichoderma reesei (CBS 526.94) σε κοτόπουλα προς πάχυνση και γαλοπούλες προς πάχυνση. Η ΕΑΑΤ εξέδωσε γνώμη σχετικά με τη χρήση του παρασκευάσματος αυτού, σύμφωνα με την οποία το παρασκεύασμα δεν παρουσιάζει κίνδυνο για τον καταναλωτή, το χρήστη, τη συγκεκριμένη κατηγορία ζώων και το περιβάλλον. Από την αξιολόγηση διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 9ε παράγραφος 1 της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στο εν λόγω παρασκεύασμα για τη χρήση αυτή. Συνεπώς, η χρήση αυτού του παρασκευάσματος ενζύμων, όπως διευκρινίζεται στο παράρτημα ΙΙ, πρέπει να εγκριθεί για τέσσερα έτη.

(9)

Η χρήση του παρασκευάσματος μικροοργανισμών Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) έλαβε προσωρινή έγκριση για πρώτη φορά για αγελάδες γαλακτοπαραγωγής με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 937/2001. Έχουν υποβληθεί νέα στοιχεία για την υποστήριξη της αίτησης χορήγησης άδειας κυκλοφορίας του εν λόγω παρασκευάσματος μικροοργανισμών χωρίς χρονικό περιορισμό. Από την αξιολόγηση διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 3α της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ για την άδεια αυτού του είδους. Συνεπώς, πρέπει να εγκριθεί χωρίς χρονικό περιορισμό η χρήση αυτού του παρασκευάσματος μικροοργανισμών, όπως ορίζεται στο παράρτημα III.

(10)

Η χρήση του παρασκευάσματος μικροοργανισμών Saccharomyces cerevisiae (CBS Sc 493.94) έλαβε προσωρινή έγκριση για πρώτη φορά για αγελάδες γαλακτοπαραγωγής με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 937/2001. Έχουν υποβληθεί νέα στοιχεία για την υποστήριξη της αίτησης χορήγησης άδειας κυκλοφορίας του εν λόγω παρασκευάσματος μικροοργανισμών χωρίς χρονικό περιορισμό. Από την αξιολόγηση διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 3α της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ για την έγκριση χωρίς χρονικό περιορισμό. Συνεπώς, πρέπει να εγκριθεί χωρίς χρονικό περιορισμό η χρήση αυτού του παρασκευάσματος μικροοργανισμών, όπως ορίζεται στο παράρτημα III.

(11)

Από την αξιολόγηση των εν λόγω αιτήσεων διαπιστώνεται ότι πρέπει να απαιτηθούν ορισμένες διαδικασίες για την προστασία των εργαζομένων από την έκθεση στις πρόσθετες ύλες που καθορίζονται στα παραρτήματα. Η προστασία αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται με την εφαρμογή της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (9).

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παρασκευάσματα που ανήκουν στην ομάδα των «ενζύμων» και προσδιορίζονται στο παράρτημα I εγκρίνονται για χρήση χωρίς χρονικό περιορισμό ως πρόσθετες ύλες στη διατροφή των ζώων σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο ίδιο παράρτημα.

Άρθρο 2

Τα παρασκευάσματα που ανήκουν στην ομάδα των «ενζύμων» και προσδιορίζονται στο παράρτημα II εγκρίνονται για χρήση για τέσσερα έτη ως πρόσθετες ύλες στη διατροφή των ζώων σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο ίδιο παράρτημα.

Άρθρο 3

Τα παρασκευάσματα που ανήκουν στην ομάδα των «μικροοργανισμών» και προσδιορίζονται στο παράρτημα III λαμβάνουν άδεια κυκλοφορίας χωρίς χρονικό περιορισμό ως πρόσθετες ύλες στη διατροφή των ζώων υπό τους όρους που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 14.12.1970, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1800/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 317 της 16.10.2004, σ. 37).

(2)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 378/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 59 της 5.3.2005, σ. 8).

(3)  ΕΕ L 191 της 7.7.1998, σ. 15.

(4)  ΕΕ L 164 της 30.6.1999, σ. 56.

(5)  ΕΕ L 130 της 12.5.2001, σ. 25.

(6)  ΕΕ L 333 της 10.12.2002, σ. 5.

(7)  ΕΕ L 239 της 9.7.2004, σ. 8.

(8)  ΕΕ L 197 της 28.7.2005, σ. 12.

(9)  ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αριθ. ΕΚ

Πρόσθετη ύλη

Χημικός τύπος, περιγραφή

Είδος ή κατηγορία ζώων

Ανώτατη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Λοιπές διατάξεις

Λήξη της άδειας κυκλοφορίας

Μονάδες δραστικότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής

Ένζυμα

E 1603

ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση

EC 3.2.1.6

Παρασκεύασμα ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσης που παράγεται από το Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) με ελάχιστη δραστικότητα:

 

Επικαλυμμένη μορφή:

ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 50 FBG (1)/g

 

Υγρή μορφή:

ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 120 FBG/ml

Χοιρίδια

(απογαλακτισμένα)

Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 10 FBG

1.

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα έναντι σχηματισμού συσφαιρωμάτων

2.

Συνιστώμενη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής:

ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 10-25 FBG

3.

Για χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε μη αμυλούχους πολυσακχαρίτες (κυρίως β-γλυκάνες), π.χ. που περιέχουν πάνω από 60 % φυτικά συστατικά (αραβόσιτο, λούπινα, σιτάρι, κριθάρι, σόγια, ελαιοκράμβη ή μπιζέλια)

4.

Για χρήση σε απογαλακτισμένα χοιρίδια ως 35 kg

Χωρίς χρονικό περιορισμό

E 1635

Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση

EC 3.2.1.6

Παρασκεύασμα ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσης που παράγεται από το Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) με ελάχιστη δραστικότητα:

 

Υγρή μορφή:

ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 200 U (2)/ml

Κοτόπουλα προς πάχυνση

Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 75 U

1.

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα έναντι σχηματισμού συσφαιρωμάτων

2.

Συνιστώμενη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής: 75-100 U

3.

Για χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε μη αμυλούχους πολυσακχαρίτες (κυρίως β-γλυκάνες), π.χ. που περιέχουν περισσότερο από 30 % κριθάρι

Χωρίς χρονικό περιορισμό


(1)  1 FBG είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριο αναγωγικών σακχάρων (ισοδυνάμων γλυκόζης) από β-γλυκάνη κριθαριού ανά λεπτό σε pH 5,0 και θερμοκρασία 30 °C.

(2)  1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριo αναγωγικών σακχάρων (ισοδυνάμων γλυκόζης) από β-γλυκάνη κριθαριού ανά λεπτό σε pH 5,0 και θερμοκρασία 30 °C.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Αριθ. ΕΚ ή αριθ.

Πρόσθετη ύλη

Χημικός τύπος, περιγραφή

Είδος ή κατηγορία ζώων

Ανώτατη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Λοιπές διατάξεις

Λήξη της άδειας κυκλοφορίας

Μονάδες δραστικότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής

Ένζυμα

11

Ενδο-1,4-β-γλυκανάση EC 3.2.1.4

Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC 3.2.1.6

Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC 3.2.1.8

Παρασκεύασμα ενδο-1,4-β- γλυκανάσης, ενδο-1,3(4)-β- γλυκανάσης και ενδο-1,4-β-ξυλανάσης που παράγεται από το Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252) με ελάχιστη δραστικότητα:

Υγρή μορφή και μορφή κόκκων:

 

ενδο-1,4-β-γλυκανάση: 8 000 U (1)/ml ή g

 

ενδο-1,3(4)-β- γλυκανάση: 18 000 U (2)/ml ή g

 

ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 26 000 U (3)/ml ή g

Πάπιες

Ενδο-1,4-β-γλυκανάση: 400 U

1.

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα έναντι σχηματισμού συσφαιρωμάτων

2.

Συνιστώμενη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής:

 

ενδο-1,4-β-γλυκανάση: 400-1 600 U

 

ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 900-3 600 U

 

ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 1 300-5 200 U

3.

Για χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε μη αμυλούχους πολυσακχαρίτες (κυρίως αραβινοξυλάνες και β-γλυκάνες), π.χ. που περιέχουν πάνω από 45 % κριθάρι ή/και τριτικάλ

25.11.2009

Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 900 U

Ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 1 300 U

63

ενδο-1,4- β-ξυλανάση EC 3.2.1.8

ενδο-1,3(4)- β-γλυκανάση EC 3.2.1.6

Παρασκεύασμα ενδο-1,4-β-ξυλανάσης που παράγεται από το Trichoderma reesei (CBS 529.94) και ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσης που παράγεται από το Trichoderma reesei (CBS 526.94) με ελάχιστη δραστικότητα:

Στερεά μορφή:

 

ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 800 000 BXU (4)/g

 

ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 200 000 BU (5)/g

Υγρή μορφή:

 

ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 120 000 BXU/g

 

ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 30 000 BU/g

Κοτόπουλα προς πάχυνση

Ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 6 000 BXU

Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 1 500 BU

1.

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα έναντι σχηματισμού συσφαιρωμάτων

2.

Συνιστώμενη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής:

 

ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 16 000-24 000 BXU

 

ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 4 000-6 000 BU

3.

Για χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε μη αμυλούχους πολυσακχαρίτες (κυρίως αραβινοξυλάνες και γλυκάνες), π.χ. που περιέχουν πάνω από 54 % σιτάρι

25.11.2009

Γαλοπούλες προς πάχυνση

Ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 16 000 BXU

Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 4 000 BU

1.

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα έναντι σχηματισμού συσφαιρωμάτων

2.

Συνιστώμενη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής:

 

ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 16 000-40 000 BXU

 

ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 4 000-10 000 BU

3.

Για χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε μη αμυλούχους πολυσακχαρίτες (κυρίως αραβινοξυλάνες και γλυκάνες), π.χ. που περιέχουν πάνω από 44 % σιτάρι.

25.11.2009


(1)  1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 0,1 μικρογραμμομόρια γλυκόζης από καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη ανά λεπτό σε pH 5,0 και θερμοκρασία 40 °C.

(2)  1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 0,1 μικρογραμμομόρια γλυκόζης από β-γλυκάνη κριθαριού ανά λεπτό σε pH 5,0 και θερμοκρασία 40 °C.

(3)  1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 0,1 μικρογραμμομόρια γλυκόζης από ξυλάνη περικαρπίου βρώμης ανά λεπτό σε pH 5,0 και θερμοκρασία 40 °C.

(4)  1 BXU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 0,06 μικρογραμμομόρια αναγωγικών σακχάρων (ισοδυνάμων ξυλόζης) από ξυλάνη σημύδας ανά λεπτό σε pH 5,3 και θερμοκρασία 50 °C.

(5)  1 BU είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 0,06 μικρογραμμομόρια αναγωγικών σακχάρων (ισοδυνάμων γλυκόζης) από β-γλυκάνη κριθαριού ανά λεπτό σε pH 4,8 και θερμοκρασία 50 °C.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Αριθ. ΕΚ ή αριθ.

Πρόσθετη ύλη

Χημικός τύπος, περιγραφή

Είδος ή κατηγορία ζώων

Ανώτατη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Λοιπές διατάξεις

Λήξη της άδειας κυκλοφορίας

Μονάδες δραστικότητας (CFU)/kg πλήρους ζωοτροφής

Μικροοργανισμοί

E 1702

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

Παρασκεύασμα Saccharomyces cerevisiae με ελάχιστη περιεκτικότητα:

5 × 109 CFU/g πρόσθετης ύλης

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

4 × 108

2 × 109

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα έναντι σχηματισμού συσφαιρωμάτων

Η ποσότητα του Saccharomyces cerevisiae στο καθημερινό σιτηρέσιο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5,6 × 109 CFU ανά 100 kg σωματικού βάρους. Προσθέστε 8,75 × 109 CFU για κάθε επιπλέον 100 kg σωματικού βάρους

Χωρίς χρονικό περιορισμό

E 1704

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Παρασκεύασμα Saccharomyces cerevisiae με ελάχιστη περιεκτικότητα:

1 × 109 CFU/g πρόσθετης ύλης

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

5 × 107

3,5 × 108

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, η διάρκεια αποθήκευσης και η σταθερότητα έναντι σχηματισμού συσφαιρωμάτων

Η ποσότητα του Saccharomyces cerevisiae στο καθημερινό σιτηρέσιο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 1,2 × 109 CFU ανά 100 kg σωματικού βάρους. Προσθέστε 1,7 × 108 CFU για κάθε επιπλέον 100 kg σωματικού βάρους

Χωρίς χρονικό περιορισμό


5.11.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 291/18


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1812/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Νοεμβρίου 2005

για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 490/2004, (ΕΚ) αριθ. 1288/2004, (ΕΚ) αριθ. 521/2005 και (ΕΚ) αριθ. 833/2005 όσον αφορά τους όρους χορήγησης άδειας κυκλοφορίας για ορισμένες πρόσθετες ύλες ζωοτροφών που ανήκουν στις ομάδες των ενζύμων και των μικροοργανισμών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1970, περί των προσθέτων υλών στη διατροφή των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 3, το άρθρο 9Δ παράγραφος 1 και το άρθρο 9Ε παράγραφος 1,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (2), και ιδίως το άρθρο 25,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 προβλέπει τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας για πρόσθετες ύλες που προορίζονται για χρήση στη διατροφή των ζώων.

(2)

Με το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 θεσπίζονται μεταβατικά μέτρα για τις αιτήσεις χορήγησης άδειας κυκλοφορίας για πρόσθετες ύλες ζωοτροφών που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την οδηγία 70/524/ΕΟΚ πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(3)

Οι αιτήσεις χορήγησης άδειας κυκλοφορίας για τις πρόσθετες ύλες που παρατίθενται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού υποβλήθηκαν πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

(4)

Οι αρχικές παρατηρήσεις σχετικά με τις αιτήσεις αυτές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ, διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003. Οι αιτήσεις αυτές, επομένως, πρέπει να εξακολουθήσουν να εξετάζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ.

(5)

Η χρήση του παρασκευάσματος μικροοργανισμών Saccharomyces cerevisiae αριθ. 5 (CBS 493.94) εγκρίθηκε προσωρινά, για τέσσερα έτη, για άλογα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 490/2004 της Επιτροπής (3). Υποβλήθηκαν νέα στοιχεία προς υποστήριξη της αύξησης των μονάδων σχηματισμού αποικίας (CFU) για την ελάχιστη περιεκτικότητα του εν λόγω παρασκευάσματος στη στήλη «Χημικός τύπος, περιγραφή», χωρίς αλλαγή στις τιμές της μέγιστης, της ελάχιστης και της συνιστώμενης περιεκτικότητας στις πλήρεις ζωοτροφές, όπως αναφέρονται στους όρους χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας. Από την αξιολόγηση διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 3Α της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ για την άδεια αυτού του είδους. Συνεπώς, η χρήση του εν λόγω παρασκευάσματος μικροοργανισμών πρέπει να εγκριθεί έως τις 20 Μαρτίου 2008, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα I.

(6)

Η χρήση του παρασκευάσματος μικροοργανισμών Saccharomyces cerevisiae αριθ. E 1704 (CBS 493.94) εγκρίθηκε χωρίς χρονικό περιορισμό για μόσχους και για βοοειδή προς πάχυνση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1288/2004 της Επιτροπής (4). Υποβλήθηκαν νέα στοιχεία προς υποστήριξη της αύξησης των μονάδων σχηματισμού αποικίας (CFU) για την ελάχιστη περιεκτικότητα του εν λόγω παρασκευάσματος στη στήλη «Χημικός τύπος, περιγραφή», χωρίς αλλαγή στις τιμές της μέγιστης, της ελάχιστης και της συνιστώμενης περιεκτικότητας στις πλήρεις ζωοτροφές, όπως αναφέρονται στους όρους χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας. Από την αξιολόγηση διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 3Α της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ για την άδεια αυτού του είδους. Συνεπώς, η χρήση του εν λόγω παρασκευάσματος μικροοργανισμών πρέπει να εγκριθεί χωρίς χρονικό περιορισμό, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα II.

(7)

Η χρήση του παρασκευάσματος ενζύμων ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσης αριθ. E 1623 που παράγεται από το Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), ενδο-1,4-β-ξυλανάσης που παράγεται από το Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) και σουμπτιλισίνης που παράγεται από τον Bacillus subtilis (ATCC 2107) εγκρίθηκε χωρίς χρονικό περιορισμό για κοτόπουλα προς πάχυνση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 521/2005 της Επιτροπής (5). Υποβλήθηκαν νέα στοιχεία προς υποστήριξη της αλλαγής της ελάχιστης ενζυμικής δραστικότητας του εν λόγω παρασκευάσματος που αναφέρεται στη στήλη «Χημικός τύπος, περιγραφή», χωρίς αλλαγή στις τιμές της μέγιστης, της ελάχιστης και της συνιστώμενης περιεκτικότητας στις πλήρεις ζωοτροφές, όπως αναφέρονται στους όρους χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας. Από την αξιολόγηση διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 3Α της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ για την άδεια αυτού του είδους. Συνεπώς, η χρήση του εν λόγω παρασκευάσματος ενζύμων πρέπει να εγκριθεί χωρίς χρονικό περιορισμό, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III.

(8)

Η χρήση του παρασκευάσματος ενζύμων ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσης αριθ. E 1627 που παράγεται από το Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) και ενδο-1,4-β-ξυλανάσης που παράγεται από το Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) εγκρίθηκε χωρίς χρονικό περιορισμό για χοίρους προς πάχυνση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 833/2005 της Επιτροπής (6). Υποβλήθηκαν νέα στοιχεία προς υποστήριξη της αλλαγής της σύνθεσης του εν λόγω παρασκευάσματος που αναφέρεται στη στήλη «Χημικός τύπος, περιγραφή», χωρίς αλλαγή στις τιμές της μέγιστης, της ελάχιστης και της συνιστώμενης περιεκτικότητας στις πλήρεις ζωοτροφές, όπως αναφέρονται στους όρους χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας. Από την αξιολόγηση διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο άρθρο 3Α της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ για την άδεια αυτού του είδους. Συνεπώς, η χρήση του εν λόγω παρασκευάσματος ενζύμων πρέπει να εγκριθεί χωρίς χρονικό περιορισμό, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα IV.

(9)

Συνεπώς, οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 490/2004, (ΕΚ) αριθ. 1288/2004, (ΕΚ) αριθ. 521/2005 και (ΕΚ) αριθ. 833/2005 πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 490/2004 αντικαθίσταται από το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1288/2004 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 521/2005 αντικαθίσταται από το παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 4

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 833/2005 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 14.12.1970, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1800/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 317 της 16.10.2004, σ. 37).

(2)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 29· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 378/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 59 της 5.3.2005, σ. 8).

(3)  ΕΕ L 79 της 17.3.2004, σ. 23.

(4)  ΕΕ L 243 της 15.7.2004, σ. 10.

(5)  ΕΕ L 84 της 2.4.2005, σ. 3.

(6)  ΕΕ L 138 της 1.6.2005, σ. 5.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)

Πρόσθετη ύλη

Χημικός τύπος, περιγραφή

Είδος ή κατηγορία ζώων

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Λοιπές διατάξεις

Λήξη της άδειας κυκλοφορίας

Φορτίο CFU/kg πλήρους ζωοτροφής

Μικροοργανισμοί

5

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Παρασκεύασμα Saccharomyces cerevisiae με ελάχιστη περιεκτικότητα πρόσθετης ύλης 1 × 109 UFC/g

Άλογα

4 × 109

2,5 × 1010

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, ο χρόνος αποθήκευσης και η σταθερότητα έναντι σχηματισμού συσφαιρωμάτων

Η ποσότητα του Saccharomyces cerevisiae στην ημερήσια μερίδα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4,17 × 1010 CFU ανά 100 kg σωματικού βάρους

Η χρήση επιτρέπεται μετά και τον δεύτερο μήνα από τον απογαλακτισμό και εξής

20.3.2008


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1288/2004, οι όροι για το E 1704 αντικαθίστανται ως εξής:

Αριθ. (ή αριθ. ΕΚ)

Πρόσθετη ύλη

Χημικός τύπος, περιγραφή

Είδος ή κατηγορία ζώων

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Λοιπές διατάξεις

Λήξη της άδειας κυκλοφορίας

Φορτίο CFU/kg πλήρους ζωοτροφής

Μικροοργανισμοί

«E 1704

Saccharomyces cerevisiae

CBS 493.94

Παρασκεύασμα Saccharomyces cerevisiae με ελάχιστη περιεκτικότητα πρόσθετης ύλης

1 × 109 CFU/g

Μόσχοι

Έξι μηνών

2 × 108

2 × 109

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, ο χρόνος αποθήκευσης και η σταθερότητα έναντι σχηματισμού συσφαιρωμάτων

Χωρίς χρονικό περιορισμό

Βοοειδή προς πάχυνση

1,7 × 108

1,7 × 108

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, ο χρόνος αποθήκευσης και η σταθερότητα έναντι σχηματισμού συσφαιρωμάτων

Η ποσότητα του Saccharomyces cerevisiae στην ημερήσια μερίδα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 7,5 × 108 CFU ανά 100 kg σωματικού βάρους

Προσθέστε 1 × 108 CFU για κάθε επιπλέον 100 kg σωματικού βάρους

Χωρίς χρονικό περιορισμό»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Αριθ. ΕΚ

Πρόσθετη ύλη

Χημικός τύπος, περιγραφή

Είδος ή κατηγορία ζώων

Μέγιστη ηλικία

Ελάχιστη περιεκτικότητα

Μέγιστη περιεκτικότητα

Λοιπές διατάξεις

Λήξη της άδειας κυκλοφορίας

Μονάδες δραστικότητας ανά kg πλήρους ζωοτροφής

Ένζυμα

E 1623

Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC 3.2.1.6

Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC 3.2.1.8

Σουμπτιλισίνη EC 3.4.21.62

Παρασκεύασμα ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσης που παράγεται από το Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), ενδο-1,4-β-ξυλανάσης που παράγεται από το Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) και σουμπτιλισίνης που παράγεται από τον Bacillus subtilis (ATCC 2107), με ελάχιστη δραστικότητα:

 

ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 200 U (1)/g

 

ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 5 000 U (2)/g

 

Σουμπτιλισίνη: 1 600 U (3)/g

Κοτόπουλα προς πάχυνση

Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 25 U

1.

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, ο χρόνος αποθήκευσης και η σταθερότητα έναντι σχηματισμού συσφαιρωμάτων

2.

Συνιστώμενη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής:

 

ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 25-100 U

 

ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 625-2 500 U

 

σουμπτιλισίνη: 200-800 U

3.

Για χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές, π.χ. που περιέχουν περισσότερο από 30 % σίτο και 10 % κριθή

Χωρίς χρονικό περιορισμό

Ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 625 U

Σουμπτιλισίνη: 200 U


(1)  1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριo αναγωγικών σακχάρων (ισοδυνάμων γλυκόζης) από β-γλυκάνη κριθής ανά λεπτό σε pH 5,0 και θερμοκρασία 30 °C.

(2)  1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριo αναγωγικών σακχάρων (ισοδυνάμων ξυλόζης) από ξυλάνη περικαρπίου βρώμης ανά λεπτό σε pH 5,3 και θερμοκρασία 50 °C.

(3)  1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμάριο φαινολικής ένωσης (ισοδυνάμων τυροσίνης) από υπόστρωμα καζεΐνης ανά λεπτό σε pH 7,5 και θερμοκρασία 40 °C.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 833/2005, οι όροι για το E 1627 αντικαθίστανται ως εξής:

«E 1627

Ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση EC 3.2.1.6

Ενδο-1,4-β-ξυλανάση EC 3.2.1.8

Παρασκεύασμα ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάσης που παράγεται από το Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) και ενδο-1,4-β-ξυλανάσης που παράγεται από το Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), με ελάχιστη δραστικότητα:

Μορφή κόνεως:

 

ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 800 U (1)/g

 

ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 800 U (2)/g

Υγρή μορφή:

 

ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 800 U/ml

 

ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 800 U/ml

Χοίροι προς πάχυνση

ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 400 U

1.

Στις οδηγίες χρήσης της πρόσθετης ύλης και του προμείγματος πρέπει να αναφέρεται η θερμοκρασία αποθήκευσης, ο χρόνος αποθήκευσης και η σταθερότητα έναντι σχηματισμού συσφαιρωμάτων

2.

Συνιστώμενη δόση ανά kg πλήρους ζωοτροφής:

 

ενδο-1,3(4)-β-γλυκανάση: 400 U

 

ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 400 U

3.

Για χρήση σε σύνθετες ζωοτροφές πλούσιες σε μη αμυλούχους πολυσακχαρίτες (κυρίως β-γλυκάνες και αραβινοξυλάνες), π.χ. που περιέχουν περισσότερο από 65 % κριθή.

Χωρίς χρονικό περιορισμό

ενδο-1,4-β-ξυλανάση: 400 U


(1)  1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριo αναγωγικών σακχάρων (ισοδυνάμων γλυκόζης) από β-γλυκάνη κριθής ανά λεπτό σε pH 5,0 και θερμοκρασία 30 °C.

(2)  1 U είναι η ποσότητα ενζύμου που ελευθερώνει 1 μικρογραμμομόριo αναγωγικών σακχάρων (ισοδυνάμων ξυλόζης) από ξυλάνη περικαρπίου βρώμης ανά λεπτό σε pH 5,3 και θερμοκρασία 50 °C.»


II Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Επιτροπή

5.11.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 291/24


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Οκτωβρίου 2005

για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων επισιτιστικής βοήθειας από τις ΜΚΟ που εξουσιοδοτούνται από την Επιτροπή να αγοράσουν και να κινητοποιήσουν προϊόντα που χορηγούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1292/96 και για την κατάργηση της απόφασης της 3ης Σεπτεμβρίου 1998

(2005/769/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1996, σχετικά με την πολιτική και τη διαχείριση της επισιτιστικής βοήθειας και των ειδικών δράσεων στήριξης για την επισιτιστική ασφάλεια (1), και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2519/97 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 1997, για τις γενικές διατάξεις κινητοποίησης προϊόντων που χορηγούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1292/96 του Συμβουλίου για την κοινοτική επισιτιστική βοήθεια (2), επιτρέπει να εξουσιοδοτεί η Επιτροπή διεθνείς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις που είναι δικαιούχοι κοινοτικής ενίσχυσης να αγοράσουν και να κινητοποιήσουν οι ίδιοι τα προϊόντα που χορηγούνται στο πλαίσιο της ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι η Επιτροπή καθορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες τους οποίους οφείλουν να εφαρμόσουν.

(2)

Το άρθρο 164 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (3) («κανόνες εφαρμογής»), προβλέπει ότι, όταν η υλοποίηση μιας ενέργειας για την οποία μπορεί να χορηγηθεί κοινοτική επιδότηση συνεπάγεται την ανάθεση συμβάσεων, η συμφωνία επιδότησης που συνάπτεται γι’ αυτό το σκοπό πρέπει να περιλαμβάνει τους κανόνες σύναψης συμβάσεων με τους οποίους πρέπει να συμμορφώνεται ο δικαιούχος.

(3)

Το άρθρο 120 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (4) («δημοσιονομικός κανονισμός»), εξαρτά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων από το δικαιούχο μιας επιδότησης από τις αρχές που καθορίζονται στο δημοσιονομικό κανονισμό και στους κανόνες εφαρμογής του.

(4)

Οι κανόνες σύναψης συμβάσεων που πρέπει να ακολουθούνται από τους οργανισμούς που απαριθμούνται στο μέρος 2 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1292/96 για την εφαρμογή της πολιτικής επισιτιστικής βοήθειας έχουν ήδη καθοριστεί στις συμφωνίες συνεισφοράς που συνήφθησαν από την Επιτροπή με αυτούς τους διεθνείς οργανισμούς γι’ αυτόν το σκοπό· για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), οι κανόνες σύναψης συμβάσεων και άλλοι όροι οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την κινητοποίηση επισιτιστικής βοήθειας και για την τήρηση των δημοσιονομικών αρχών που καθορίζονται στο δημοσιονομικό κανονισμό και στους κανόνες εφαρμογής του πρέπει να βασίζονται ιδίως σε αυτούς που θεσπίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2519/97, προσαρμοσμένοι, ενδεχομένως, για να ληφθεί υπόψη η κατάσταση δημοσιονομικής διαχείρισης.

(5)

Οι κανόνες σύναψης συμβάσεων πρέπει να εφαρμόζονται όταν η Επιτροπή επιτρέπει σε ΜΚΟ να αγοράζουν ή να κινητοποιούν επισιτιστική βοήθεια στο πλαίσιο συμβάσεων που συνάπτουν για να υλοποιήσουν το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για την επισιτιστική βοήθεια, με την επιφύλαξη της ελεύθερης απόφασης του διατάκτη της Επιτροπής να συμπεριλάβει σε αυτές τις συμβάσεις πρόσθετες απαιτήσεις για τους σκοπούς της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Ως εκ τούτου, πρέπει να καταργηθεί η απόφαση της 3ης Σεπτεμβρίου 1998.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1292/96, η επιτροπή επισιτιστικής βοήθειας και ασφάλειας των τροφίμων ενημερώθηκε σχετικά με το παρόν μέτρο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Οι κανόνες για τη χορήγηση επισιτιστικής βοήθειας από μη κυβερνητικές οργανώσεις που εξουσιοδοτούνται από την Επιτροπή να αγοράσουν και να κινητοποιήσουν προϊόντα που χορηγούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1292/96 καθορίζονται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης. Οι κανόνες αυτοί αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμβάσεων που συνάπτονται από την Επιτροπή γι’ αυτόν το σκοπό.

Άρθρο 2

Καταργείται η απόφαση της Επιτροπής της 3ης Σεπτεμβρίου 1998 με την οποία επιτρέπεται σε ορισμένες οργανώσεις που είναι δικαιούχοι της κοινοτικής επισιτιστικής βοήθειας να αγοράζουν οι ίδιες ορισμένα προϊόντα που χορηγούνται στο πλαίσιο της κοινοτικής επισιτιστικής βοήθειας.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της.

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Louis MICHEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 166 της 5.7.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 23.

(3)  ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η μη κυβερνητική οργάνωση που είναι δικαιούχος της κοινοτικής ενίσχυσης (καλούμενη στο εξής «η ΜΚΟ») εφαρμόζει τους ακόλουθους κανόνες για την κινητοποίηση των προϊόντων που χορηγούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1292/96 για την κοινοτική επισιτιστική βοήθεια, με την επιφύλαξη τυχόν πρόσθετων απαιτήσεων δημοσιονομικής διαχείρισης που περιλαμβάνονται στη σύμβαση η οποία συνάπτεται με το δικαιούχο για την εφαρμογή της πολιτικής επισιτιστικής βοήθειας.

I.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Το παρόν παράρτημα εφαρμόζεται σε εμπορεύματα που χορηγούνται «ελεύθερα στον προορισμό».

II.   ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Σε συνάρτηση με τους όρους που καθορίζονται για μια ορισμένη προμήθεια, το προς προμήθεια προϊόν αγοράζεται στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή σε μια από τις αναπτυσσόμενες χώρες που απαριθμούνται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1292/96, η οποία ανήκει, αν είναι δυνατόν, στην ίδια γεωγραφική περιοχή. Στο μέτρο του δυνατού, δίνεται προτεραιότητα στις αγορές στη χώρα εκτέλεσης της δράσης ή σε μια γειτονική χώρα.

Κατ’ εξαίρεση και σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1292/96, τα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν σε μια χώρα άλλη από αυτές που απαριθμούνται στο παράρτημα του προαναφερθέντος κανονισμού.

Οι ΜΚΟ πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που χορηγούνται για επισιτιστική βοήθεια μπορούν να εισαχθούν ελεύθερα στη δικαιούχο χώρα και δεν υπόκεινται σε κανένα εισαγωγικό δασμό ή φόρο ισοδυνάμου αποτελέσματος.

III.   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα προϊόντα πρέπει να ανταποκρίνονται, όσο το δυνατόν περισσότερο, στις διατροφικές συνήθειες του δικαιούχου πληθυσμού.

Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που κινητοποιούνται στο πλαίσιο της επισιτιστικής βοήθειας πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που παρέχονται στο πλαίσιο της κοινοτικής επισιτιστικής βοήθειας (1).

Εξάλλου, η συσκευασία των προϊόντων πρέπει να πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις συσκευασίες των προϊόντων που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της κοινοτικής επισιτιστικής βοήθειας (2).

IV.   ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό που προβλέπεται στο πλαίσιο της κινητοποίησης των προϊόντων που χορηγούνται για επισιτιστική βοήθεια είναι ανοικτή επί ίσοις όροις για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή μιας από τις αναπτυσσόμενες χώρες που απαριθμούνται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1292/96.

Ο προσφέρων πρέπει να είναι νομίμως καταχωρημένος και ικανός να το αποδείξει σε περίπτωση που του ζητηθεί.

V.   ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

1.   Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

Από τη συμμετοχή σε μία διαδικασία σύναψης συμβάσεων αποκλείονται οι προσφέροντες οι οποίοι:

α)

έχουν πτωχεύσει ή βρίσκονται υπό εκκαθάριση, βρίσκονται υπό δικαστική διαχείριση ή σε πτωχευτικό συμβιβασμό, έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή βρίσκονται σε ανάλογη κατάσταση ως αποτέλεσμα παρεμφερούς διαδικασίας βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή εθνικών κανονισμών·

β)

έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου·

γ)

έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο που μπορεί να δικαιολογήσει ο δικαιούχος της επιδότησης·

δ)

δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την καταβολή φόρων σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένοι ή της χώρας του δικαιούχου της επιδότησης ή της χώρας στην οποία θα εκτελεστεί η σύμβαση·

ε)

έχουν αποτελέσει αντικείμενο απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, για απάτη, δωροδοκία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα των Κοινοτήτων·

στ)

διαπιστώθηκε κατά τη διαδικασία ανάθεσης άλλης σύμβασης ή χορήγησης επιδότησης που χρηματοδοτήθηκαν από το κοινοτικό προϋπολογισμό ότι έχουν διαπράξει σοβαρό παράπτωμα εκτέλεσης εξαιτίας της μη τήρησης των συμβατικών τους υποχρεώσεων.

Οι υποβάλλοντες προσφορά πρέπει να πιστοποιήσουν ότι δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις που απαριθμούνται ανωτέρω.

2.   Αποκλεισμός από την ανάθεση συμβάσεων

Μπορούν να αποκλεισθούν από την ανάθεση συμβάσεων οι προσφέροντες οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης:

α)

βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων·

β)

κρίθηκαν ένοχοι υποβολής ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτεί ο δικαιούχος της επιδότησης ως όρο συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων ή δεν παρέσχαν αυτές τις πληροφορίες.

VI.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ

1.   Γενικές διατάξεις

Η ΜΚΟ προβαίνει σε διεθνή πρόσκληση υποβολής προσφορών, ανοικτής διαδικασίας, για συμβάσεις προμηθειών αξίας 150 000 ευρώ ή περισσότερο. Σε περίπτωση διεθνούς πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανοικτής διαδικασίας, η ΜΚΟ δημοσιεύει προκήρυξη διαγωνισμού σε όλα τα κατάλληλα μέσα, ιδίως στο δικτυακό τόπο της ΜΚΟ, στο διεθνή τύπο και στον εθνικό τύπο της χώρας στην οποία εκτελείται η δράση ή σε άλλα ειδικευμένα περιοδικά.

Οι συμβάσεις προμηθειών αξίας 30 000 ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 150 000 ευρώ ανατίθενται μέσω πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανοικτής διαδικασίας η οποία δημοσιεύεται τοπικά. Σε περίπτωση τοπικής πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανοικτής διαδικασίας, η προκήρυξη διαγωνισμού δημοσιεύεται σε όλα τα κατάλληλα μέσα αλλά μόνο στη χώρα στην οποία εκτελείται η δράση. Ωστόσο, πρέπει να διασφαλιστεί η συμμετοχή άλλων επιλέξιμων προμηθευτών με τις ίδιες ευκαιρίες με αυτές των τοπικών προμηθευτών.

Οι συμβάσεις προμηθειών αξίας μικρότερης από 30 000 ευρώ πρέπει να ανατίθενται μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης ανταγωνιστικού χαρακτήρα χωρίς δημοσίευση, κατά την οποία η ΜΚΟ διαβουλεύεται με τρεις τουλάχιστον προμηθευτές της επιλογής της και διαπραγματεύεται τους όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς.

Οι συμβάσεις προμηθειών αξίας μικρότερης από 5 000 ευρώ μπορούν να ανατίθενται βάσει ενός και μόνο προσφέροντος.

Οι προθεσμίες υποβολής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής πρέπει να είναι επαρκείς ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να διαθέτουν εύλογο και κατάλληλο χρονικό διάστημα για να προετοιμάσουν και να υποβάλουν τις προσφορές τους.

2.   Διαδικασία διαπραγμάτευσης

Ο δικαιούχος μπορεί να προσφύγει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης βάσει μιας και μόνης προσφοράς στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

όταν, για λόγους επείγουσας επιτακτικής ανάγκης που οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα για τον δικαιούχο και τα οποία δεν μπορούν επ’ ουδενί να αποδοθούν σε αυτόν, δεν μπορούν να τηρηθούν οι προβλεπόμενες προθεσμίες για τις διαδικασίες του ανωτέρω σημείου VI.1. Οι περιστάσεις των οποίων γίνεται επίκληση για την αιτιολόγηση της επείγουσας επιτακτικής ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποδοθούν στον δικαιούχο της σύμβασης.

Εξομοιούνται με περιστάσεις επείγουσας επιτακτικής ανάγκης οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο καταστάσεων κρίσης που διαπιστώνει η Επιτροπή. Η Επιτροπή κοινοποιεί στο δικαιούχο της επιδότησης την ύπαρξη και τη λήξη κατάστασης κρίσης·

β)

για συμπληρωματικές παραδόσεις εκ μέρους του αρχικού προμηθευτή με σκοπό είτε τη μερική ανανέωση προμηθειών ή εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης είτε την επέκταση υφιστάμενων προμηθειών ή εγκαταστάσεων, και εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε τον δικαιούχο να προμηθευτεί υλικό διαφορετικών τεχνικών χαρακτηριστικών με αποτέλεσμα ασυμβατότητα ή δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες χρήσης ή συντήρησης·

γ)

εφόσον η διαδικασία υποβολής προσφορών απέβη άκαρπη, δηλαδή δεν ανέδειξε καμία προσφορά που αξίζει να γίνει δεκτή από άποψη ποιοτική και/ή οικονομική. Στις περιπτώσεις αυτές, και μετά από την ακύρωση της διαδικασίας υποβολής προσφορών, ο δικαιούχος μπορεί να αρχίσει διαπραγματεύσεις με έναν ή περισσότερους υποβάλλοντες προσφορά της επιλογής του μεταξύ εκείνων που έλαβαν μέρος στη διαδικασία υποβολής προσφορών, αρκεί οι αρχικοί όροι της σύμβασης να μη μεταβληθούν ουσιαστικά·

δ)

όταν η σχετική σύμβαση ανατίθεται υπέρ οργανισμών οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση μονοπωλίου de jure ή de facto, ανάθεση η οποία πρέπει να αιτιολογηθεί δεόντως στη σχετική απόφαση της Επιτροπής·

ε)

όταν το δικαιολογούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας προμήθειας και, ιδίως, εάν πρόκειται για προμήθεια πειραματικού χαρακτήρα, μπορεί να συναφθεί σύμβαση με απευθείας συμφωνία.

3.   Υποχρεώσεις σχετικά με την υποβολή μιας προσφοράς

Η ΜΚΟ πρέπει να προσδιορίσει στην προκήρυξη του διαγωνισμού τον τύπο και την προθεσμία που απαιτούνται για την υποβολή μιας προσφοράς.

Όλες οι αιτήσεις συμμετοχής και οι προσφορές που δηλώνονται σύμφωνες με τις απαιτήσεις αξιολογούνται και ταξινομούνται από μία επιτροπή αξιολόγησης, βάσει κριτηρίων αποκλεισμού, επιλογής και ανάθεσης που έχουν εξαγγελθεί εκ των προτέρων. Η επιτροπή αυτή πρέπει να απαρτίζεται από περιττό αριθμό μελών, τουλάχιστον τριών, τα οποία διαθέτουν τις αναγκαίες τεχνικές και διοικητικές ικανότητες για να αποφανθούν με έγκυρο τρόπο σχετικά με τις προσφορές.

Για κάθε παρτίδα μπορεί να υποβληθεί μία και μόνη προσφορά. Η προσφορά αυτή είναι έγκυρη μόνο αν αφορά ολόκληρη παρτίδα. Σε περίπτωση που μια παρτίδα υποδιαιρείται σε επιμέρους παρτίδες, η προσφορά ορίζεται ως μέσος όρος. Σε περίπτωση που η πρόσκληση υποβολής προσφορών αφορά την προμήθεια περισσοτέρων παρτίδων, υποβάλλεται προσφορά ξεχωριστά για κάθε παρτίδα. Ο προσφέρων δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλει προσφορά για όλες τις παρτίδες.

Οι προσφορές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

το όνομα και τη διεύθυνση του υποβάλλοντος την προσφορά,

τους αριθμούς αναφοράς της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, της παρτίδας και της δράσης,

το καθαρό βάρος της παρτίδας ή το καθορισμένο χρηματικό ποσό στο οποίο αναφέρεται η προσφορά,

την προτεινόμενη τιμή ανά τόνο καθαρού βάρους του προϊόντος βάσει της οποίας ο προσφέρων αναλαμβάνει τη δέσμευση να πραγματοποιήσει την προμήθεια υπό τους καθορισμένους όρους·

ή

την προτεινόμενη καθαρή ποσότητα προϊόντος, όταν η πρόσκληση υποβολής προσφορών αφορά σύμβαση για προμήθεια μεγίστης ποσότητας ενός δεδομένου προϊόντος για ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό,

τα έξοδα μεταφοράς για το προβλεπόμενο στάδιο παράδοσης,

την ημερομηνία παράδοσης.

Για να είναι έγκυρη, η πρόσφορα πρέπει να συνοδεύεται από μία απόδειξη ότι έχει συσταθεί εγγύηση συμμετοχής. Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής, εκφραζόμενο στο νόμισμα της πληρωμής καθώς και η περίοδος ισχύος καθορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Η εγγύηση αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 1 % του συνολικού ποσού της προσφοράς και η περίοδος ισχύος της πρέπει να είναι τουλάχιστον ένας μήνας.

Η εγγύηση συστήνεται υπέρ της ΜΚΟ υπό τη μορφή ασφάλειας που δίδεται από πιστωτικό ίδρυμα εγκεκριμένο από ένα κράτος μέλος ή αποδεκτό από τη ΜΚΟ. Η εγγύηση πρέπει να έχει αμετάκλητο χαρακτήρα και να μπορεί να δεσμεύεται σε πρώτη ζήτηση.

Σε περίπτωση κινητοποίησης στην ίδια τη χώρα δικαιούχο της επισιτιστικής βοήθειας, η ΜΚΟ μπορεί να καθορίσει στην προκήρυξη του διαγωνισμού άλλους όρους για την εγγύηση λαμβάνοντας υπόψη τα συναλλακτικά ήθη της χώρας.

Η εγγύηση αποδεσμεύεται:

με επιστολή ή με φαξ της ΜΚΟ, όταν η προσφορά δεν έχει γίνει αποδεκτή ή έχει απορριφθεί ή όταν δεν έχει κατακυρωθεί,

όταν ο προσφέρων, που ορίστηκε ανάδοχος, έχει προβεί σε σύσταση εγγύησης παράδοσης.

Η εγγύηση καταπίπτει αν ο ανάδοχος δεν παράσχει την εγγύηση παράδοσης εντός εύλογης προθεσμίας μετά την κατακύρωση της σύμβασης και επίσης αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του μετά την παραλαβή της.

Απορρίπτεται κάθε προσφορά η οποία δεν υποβάλλεται σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις ή η οποία περιλαμβάνει επιφυλάξεις ή όρους άλλους από αυτούς που καθορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Μία προσφορά δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να αποσυρθεί μετά την αποδοχή της.

Η σύμβαση ανατίθεται στον προσφέροντα που μειοδότησε τηρώντας όλους τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, ιδίως, που ανταποκρίθηκε στα χαρακτηριστικά των προϊόντων που πρέπει να κινητοποιηθούν. Σε περίπτωση που περισσότεροι προσφέροντες μειοδότησαν συγχρόνως, η σύμβαση ανατίθεται με κλήρο.

Μετά την κατακύρωση της σύμβασης, τόσο ο ανάδοχος όσο και οι προσφέροντες των οποίων δεν προκρίθηκε η προσφορά ενημερώνονται δεόντως με επιστολή ή φαξ.

Η ΜΚΟ μπορεί να αποφασίσει να μην αναθέσει τη σύμβαση κατά τη λήξη της πρώτης ή της δεύτερης προθεσμίας υποβολής, ιδίως όταν οι προσφορές που υποβλήθηκαν είναι εκτός της ψαλίδας των τιμών που ισχύουν κανονικά στην αγορά. Η ΜΚΟ δεν υποχρεούται να γνωστοποιήσει του λόγους της απόφασής της. Οι υποβάλλοντες προσφορά ενημερώνονται σχετικά με την απόφαση της μη κατακύρωσης της σύμβασης με γραπτή κοινοποίηση εντός προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών.

VII.   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η ΜΚΟ προσδιορίζει στην προκήρυξη του διαγωνισμού τους όρους σχετικά με τις υποχρεώσεις του αναδόχου στο πλαίσιο των παρόντων κανόνων και ο ανάδοχος εκτελεί τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με όλους τους όρους που καθορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού καθώς και με αυτούς που απορρέουν από την προσφορά του.

Ο ανάδοχος εκτελεί τη μεταφορά με δικά του έξοδα, με τον τρόπο που είναι ο καταλληλότερος για τα τηρηθεί η συμφωνημένη προθεσμία, από το λιμένα ή την αποβάθρα φόρτωσης που αναφέρεται στην προσφορά του έως τον τόπο προορισμού που διευκρινίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Εντούτοις, η ΜΚΟ δύναται να επιτρέψει την αλλαγή του λιμένα ή της αποβάθρας φόρτωσης, κατόπιν έγγραφης αίτησης του αναδόχου, εφόσον αναλάβει ο ανάδοχος τα έξοδα που ενδεχομένως θα προκύψουν από αυτή την αλλαγή.

Ο ανάδοχος συνάπτει υπέρ του ιδίου σύμβαση θαλάσσιας ασφάλισης ή κάνει χρήση διαρκούς ασφαλιστικού συμβολαίου. Το συμβόλαιο αυτό συνάπτεται τουλάχιστον για το ποσό της εισφοράς και καλύπτει όλους τους κινδύνους που συνδέονται με τη μεταφορά καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα του αναδόχου η οποία συνδέεται με την προμήθεια έως το καθορισμένο στάδιο της παράδοσης. Το συμβόλαιο καλύπτει επίσης όλα τα έξοδα διαλογής, ανάληψης ή καταστροφής των προϊόντων που έχουν υποστεί αβαρία και ανάλυσης των προϊόντων των οποίων η αβαρία δεν αποτελεί εμπόδιο για την αποδοχή τους από τον δικαιούχο.

Τα προϊόντα δεν μπορούν να παραδοθούν τμηματικά σε περισσότερα του ενός πλοία, εκτός αν συμφωνήσει σχετικά η ΜΚΟ. Σε αυτή την περίπτωση, η ΜΚΟ απαιτεί να αναλάβει ο ανάδοχος τα πρόσθετα έξοδα του ελέγχου.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού μπορεί να καθορίζει, ενδεχομένως, μία ημερομηνία πριν από την οποία κάθε παράδοση θα θεωρηθεί πρόωρη.

Η προμήθεια ολοκληρώνεται όταν όλα τα προϊόντα έχουν πράγματι παραδοθεί «ελεύθερα στον προορισμό». Ο ανάδοχος αναλαμβάνει όλα τα έξοδα έως την είσοδο των προϊόντων στην αποθήκη προορισμού.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει όλους τους κινδύνους που είναι δυνατόν να διατρέξουν τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων της απώλειας ή της φθοράς, μέχρις ότου εκτελεστεί η προμήθεια και διαπιστωθεί από τον επόπτη στο τελικό πιστοποιητικό καταλληλότητας (βλ. σημείο 8).

Ο ανάδοχος ανακοινώνει γραπτά, το ταχύτερο δυνατό, στον δικαιούχο και στον επόπτη τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την προμήθεια, τις ημερομηνίες φόρτωσης και προβλεπόμενης άφιξης των προϊόντων στον προορισμό καθώς και οποιοδήποτε γεγονός συμβεί κατά τη διάρκεια μεταφοράς των προϊόντων.

Ο ανάδοχος εκτελεί όλες τις διατυπώσεις που αφορούν την άδεια εξαγωγής και τον εκτελωνισμό και αναλαμβάνει τα σχετικά έξοδα και τους φόρους.

Για να εγγυηθεί την τήρηση των υποχρεώσεών του, ο ανάδοχος συστήνει μία εγγύηση παράδοσης εντός εύλογης προθεσμίας μετά από την λήψη της κοινοποίησης της κατακύρωσης της σύμβασης. Η εγγύηση αυτή, εκφραζόμενη στο νόμισμα της πληρωμής, αντιστοιχεί στο 5 έως 10 % του συνολικού ποσού της προσφοράς. Η εγγύηση ισχύει ένα μήνα μετά από την ημερομηνία της τελικής παράδοσης. Η εγγύηση αυτή συστήνεται με τον ίδιο τρόπο που συστήνεται και η εγγύηση συμμετοχής.

Η εγγύηση παράδοσης αποδεσμεύεται στο ακέραιο με επιστολή ή φαξ της ΜΚΟ, εφόσον ο ανάδοχος:

έχει εκτελέσει την προμήθεια τηρώντας όλες τις υποχρεώσεις του, ή

έχει απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις του,

ή

δεν πραγματοποίησε την προμήθεια λόγω ανωτέρας βίας που αναγνωρίζεται από την ΜΚΟ.

VIII.   ΕΛΕΓΧΟΣ

Αμέσως μετά την ανάθεση της σύμβασης, η ΜΚΟ ενημερώνει τον ανάδοχο σχετικά με την επιχείρηση η οποία επιφορτίζεται με τους ελέγχους και την πιστοποίηση της ποιότητας, της ποσότητας, της συσκευασίας και της σήμανσης των προς παράδοση προϊόντων σε σχέση με κάθε παρτίδα, με την έκδοση του πιστοποιητικού καταλληλότητας ή του πιστοποιητικού παράδοσης και γενικά με το συντονισμό όλων των σταδίων που σχετίζονται με την προμήθεια (η επιχείρηση αυτή καλείται στο εξής «ο επόπτης»).

Μετά την κοινοποίηση της ανάθεσης της σύμβασης, ο ανάδοχος ανακοινώνει γραπτά στον επόπτη το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, του συσκευαστή ή του υπεύθυνου αποθήκευσης των προς παράδοση προϊόντων, με τις κατά προσέγγιση ημερομηνίες κατασκευής ή συσκευασίας καθώς και το όνομα του αντιπροσώπου τους στον τόπο παράδοσης.

Ο επόπτης διενεργεί τουλάχιστον δύο ελέγχους, βασιζόμενες σε όρους αναφοράς που συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου, με τον ακόλουθο τρόπο:

α)

ένας προσωρινός έλεγχος διενεργείται κατά τη φόρτωση ή στο εργοστάσιο. Ο οριστικός έλεγχος διενεργείται στο καθορισθέν στάδιο παράδοσης·

β)

όταν ολοκληρωθεί ο προσωρινός έλεγχος, ο επόπτης παραδίδει στον ανάδοχο ένα προσωρινό πιστοποιητικό καταλληλότητας, συνοδευόμενο ενδεχομένως από επιφυλάξεις. Ο επόπτης πρέπει να διευκρινίσει το κατά πόσον η φύση αυτών των επιφυλάξεων είναι τέτοια ώστε να καταστήσει τα προϊόντα μη αποδεκτά στο στάδιο παράδοσης·

γ)

όταν ολοκληρωθεί ο τελικός έλεγχος, ο επόπτης παραδίδει στον ανάδοχο ένα τελικό πιστοποιητικό καταλληλότητας στο οποίο προσδιορίζει ιδίως την ημερομηνία εκτέλεσης της προμήθειας και την καθαρή ποσότητα που έχει παραδοθεί, συνοδευόμενο, ενδεχομένως, από επιφυλάξεις·

δ)

όταν ο επόπτης εκδίδει μία αιτιολογημένη κοινοποίηση επιφυλάξεων, ενημερώνει γραπτώς, το ταχύτερο δυνατό, τον ανάδοχο και την ΜΚΟ. Ο ανάδοχος μπορεί να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα στον επόπτη και στη ΜΚΟ εντός δύο εργάσιμων ημερών από την αποστολή της προαναφερόμενης κοινοποίησης.

Η ΜΚΟ αναλαμβάνει όλα τα έξοδα των ελέγχων που αναφέρονται ανωτέρω. Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις οικονομικές συνέπειες που συνεπάγεται η διαπίστωση ποιοτικών ελλείψεων ή καθυστερημένης διάθεσης των εμπορευμάτων για έλεγχο.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης, εκ μέρους του αναδόχου ή του δικαιούχου, των αποτελεσμάτων ενός ελέγχου, ο επόπτης, με άδεια της ΜΚΟ, ενεργεί ώστε να πραγματοποιηθεί εμπειρογνωμοσύνη, η οποία περιλαμβάνει, ανάλογα με τη φύση των αμφισβητήσεων, δεύτερη δειγματοληψία, δεύτερη ανάλυση, δεύτερο έλεγχο βάρους ή συσκευασίας. Αυτή η δεύτερη εμπειρογνωμοσύνη πραγματοποιείται από υπηρεσία ή εργαστήριο που υποδεικνύουν με κοινή συμφωνία ο ανάδοχος, ο δικαιούχος και ο επόπτης.

Τα έξοδα αυτής της εμπειρογνωμοσύνης βαρύνουν το ηττηθέν μέρος.

Αν το τελικό πιστοποιητικό καταλληλότητας δεν εκδοθεί μετά από το πέρας όλων των ελέγχων, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει τα προϊόντα.

Τα έξοδα αντικατάστασης και των σχετικών ελέγχων βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο επόπτης καλεί γραπτώς τους αντιπροσώπους του αναδόχου και του τελικού δικαιούχου να παραστούν στις εργασίες ελέγχου και, κυρίως, στη λήψη δειγμάτων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις αναλύσεις. Η δειγματοληψία διεξάγεται σύμφωνα με την επαγγελματική πρακτική. Κατά τη δειγματοληψία, ο επόπτης λαμβάνει δύο πρόσθετα δείγματα τα οποία διατηρεί σφραγισμένα στη διάθεση της ΜΚΟ για το σκοπό ενδεχόμενου συμπληρωματικού ελέγχου ή σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή ο ανάδοχος εγείρουν αντιρρήσεις.

Το κόστος των λαμβανομένων δειγμάτων βαρύνει τον ανάδοχο.

Ο αποδέκτης των προϊόντων παραδίδει στον ανάδοχο ένα πιστοποιητικό ανάληψης αμέσως μόλις τα προϊόντα διατεθούν «ελεύθερα στον προορισμό» και ο ανάδοχος χορηγήσει στο δικαιούχο το πρωτότυπο του τελικού πιστοποιητικού καταλληλότητας καθώς και το προτιμολόγιο που αναφέρει την τιμή των προϊόντων και την δωρεάν εκχώρηση στον δικαιούχο.

Όταν μία προμήθεια παραδίδεται χύμα, γίνεται αποδεκτό ένα ποσοστό ανοχής 3 % κατά βάρος (με εξαίρεση το βάρος των δειγμάτων) λιγότερο από την ποσότητα που έχει ζητηθεί. Για προμήθεια σε συσκευασία, το ποσοστό αυτό περιορίζεται σε 1 %. Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων ανοχής, η ΜΚΟ μπορεί να απαιτήσει από τον ανάδοχο να πραγματοποιήσει συμπληρωματική παράδοση με τους ίδιους οικονομικούς όρους που ίσχυσαν για την αρχική παράδοση.

IX.   ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το ποσό που πρέπει να πληρώσει η ΜΚΟ στον ανάδοχο δεν υπερβαίνει το ποσό της προσφοράς προσαυξημένο, κατά περίπτωση, με τυχόν έξοδα, μειωμένο κατά περίπτωση, με τις εκπτώσεις που αναφέρονται κατωτέρω.

Σε περίπτωση που κατά το στάδιο της παράδοσης διαπιστώθηκε ότι η ποιότητα, η συσκευασία ή η σήμανση των προϊόντων δεν ανταποκρίνονται στις καθορισμένες προδιαγραφές, αλλά το γεγονός αυτό δεν εμπόδισε την έκδοση ενός πιστοποιητικού ανάληψης, η ΜΚΟ μπορεί να προβεί σε μειώσεις κατά τον καθορισμό του πληρωτέου ποσού.

Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η εγγύηση παράδοσης καταπίπτει εν μέρει σε σωρευτική βάση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

κατά 10 % της αξίας των ποσοτήτων που δεν παραδόθηκαν, με την επιφύλαξη των ορίων ανοχής που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο 8,

κατά 0,1 % της αξίας των ποσοτήτων που παραδόθηκαν εκτός προθεσμίας για κάθε ημέρα καθυστέρησης,

εάν είναι αναγκαίο, και μόνον εάν προβλέπεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, κατά 0,1 % ανά ημέρα πρόωρης παράδοσης.

Το ποσό των εγγυήσεων που θα κατασχεθεί αφαιρείται από το τελικό πληρωτέο ποσό. Οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται τότε ταυτοχρόνως και στο ακέραιο.

Η ΜΚΟ μπορεί να επιστρέψει στον ανάδοχο, κατόπιν γραπτής του αίτησης, ορισμένα πρόσθετα έξοδα, όπως έξοδα αποθήκευσης ή ασφάλισης που πράγματι καταβλήθηκαν από τον ανάδοχο, εξαιρουμένων όμως όλων των διοικητικών εξόδων, τα οποία υπολογίζει βάσει των κατάλληλων δικαιολογητικών εγγράφων, μόλις εκδοθεί το πιστοποιητικό ανάληψης ή παράδοσης, χωρίς επιφυλάξεις όσον αφορά τη φύση των αιτήσεων προς επιστροφή εξόδων, ανάλογα με την περίπτωση:

κατόπιν παράτασης της προθεσμίας παράδοσης που δόθηκε μετά από αίτηση του παραλήπτη,

κατόπιν καθυστέρησης που υπερβαίνει τις 30 ημέρες μεταξύ, αφενός, της ημερομηνίας παράδοσης και, αφετέρου, της έκδοσης πιστοποιητικού ανάληψης ή παράδοσης ή επίσης του τελικού πιστοποιητικού καταλληλότητας.

Τα πρόσθετα έξοδα δεν δύνανται να υπερβαίνουν ένα ανώτατο όριο:

1 ευρώ ανά τόνο προϊόντων χύμα και 2 ευρώ ανά τόνο συσκευασμένων προϊόντων, ανά εβδομάδα για τα έξοδα αποθήκευσης,

0,75 % ετησίως επί της αξίας των προϊόντων για τα έξοδα ασφάλισης.

Το πληρωτέο ποσό καταβάλλεται ύστερα από αίτηση του αναδόχου, η οποία υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα. Μία αίτηση πληρωμής του συνόλου του ποσού ή του υπολοίπου πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

τιμολόγιο για το ζητούμενο ποσό,

το πρωτότυπο του πιστοποιητικού ανάληψης,

αντίγραφο υπογεγραμμένο και πιστοποιημένο από τον ανάδοχο ότι είναι σύμφωνο προς το πρωτότυπο του τελικού πιστοποιητικού καταλληλότητας.

Όταν έχει παραδοθεί το 50 % της συνολικής ποσότητας που καθορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει αίτηση προκαταβολής συνοδευόμενη από ένα τιμολόγιο για το ζητούμενο ποσό και ένα αντίγραφο του προσωρινού πιστοποιητικού καταλληλότητας.

Όλες οι αιτήσεις πληρωμής του ποσού στο ακέραιο της προσφοράς ή του υπολοίπου υποβάλλονται στη ΜΚΟ μετά από την έκδοση του πιστοποιητικού ανάληψης. Κάθε πληρωμή πραγματοποιείται εντός 60 ημερών από την παραλαβή από την ΜΚΟ της πλήρους και ακριβούς αίτησης πληρωμής. Οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις γεννούν τόκους υπερημερίας με το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

X.   ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Η ΜΚΟ αποφασίζει για το κατά πόσο η μη εκτέλεση της προμήθειας ή η μη τήρηση κάποιας από τις υποχρεώσεις του αναδόχου μπορούν να οφείλονται σε ανωτέρα βία. Η ΜΚΟ αναλαμβάνει τα έξοδα που προκύπτουν όταν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας τον οποίο η ίδια αναγνωρίζει.


(1)  ΕΕ C 312 της 31.10.2000, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 267 της 13.9.1996, σ. 1.


5.11.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 291/33


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Νοεμβρίου 2005

για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της απόφασης 2003/634/ΕΚ για την έγκριση προγραμμάτων με στόχο την απόκτηση του καθεστώτος των εγκεκριμένων ζωνών και των εγκεκριμένων εκμεταλλεύσεων σε μη εγκεκριμένες ζώνες όσον αφορά την ιογενή αιμορραγική σηψαιμία (ΙΑΣ) και τη λοιμώδη αιματοποιητική νέκρωση (ΛΑΝ) στα ψάρια

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 4185]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2005/770/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/67/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 1991, σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (1), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στην απόφαση 2003/634/ΕΚ της Επιτροπής (2) εγκρίνονται και απαριθμούνται τα προγράμματα που υπέβαλαν διάφορα κράτη μέλη. Τα προγράμματα σχεδιάζονται κατά τρόπο που δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να κινήσουν μεταγενέστερα τις διαδικασίες ώστε μια ζώνη ή μια εκμετάλλευση που βρίσκεται σε μη εγκεκριμένη ζώνη να αποκτήσει το καθεστώς της εγκεκριμένης ζώνης ή της εγκεκριμένης εκμετάλλευσης σε μη εγκεκριμένη ζώνη, σε σχέση με μία ή περισσότερες από τις νόσους της ιογενούς αιμορραγικής σηψαιμίας (ΙΑΣ) και της λοιμώδους αιματοποιητικής νέκρωσης (ΛΑΝ) που προσβάλλουν τα ψάρια.

(2)

Το πρόγραμμα που εφαρμόζεται στη Φινλανδία όσον αφορά την ΙΑΣ σε ολόκληρη τη χώρα, και όσον αφορά τη ΛΑΝ στις ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, έχει οριστικοποιηθεί και πρέπει να απαλειφεί από το παράρτημα Ι της απόφασης 2003/634/ΕΚ.

(3)

Το πρόγραμμα που εφαρμόζεται στο Incubatoio ittico di valle — Loc. Cascina Prelle — Traversella (TO) έχει οριστικοποιηθεί και πρέπει να απαλειφεί από το παράρτημα ΙΙ της απόφασης 2003/634/ΕΚ.

(4)

Η απόφαση 2003/634/ΕΚ πρέπει επομένως να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Τα μέτρα που ορίζονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2003/634/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

το παράρτημα I αντικαθίσταται από το παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης·

2)

το παράρτημα ΙΙ αντικαθίσταται από το παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 46 της 19.2.1991, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 220 της 3.9.2003, σ. 8· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2005/414/ΕΚ (ΕΕ L 141 της 4.6.2005, σ. 29).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΙΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΝ

1.   ΔΑΝΙΑ

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΔΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 22 ΜΑΪΟΥ 1995 ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Τη λεκάνη απορροής FISKEBÆK Å

Όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΙΟΥΤΛΑΝΔΗΣ νότια και δυτικά των λεκανών απορροής Storåen, Karup å, Gudenåen και Grejs å

Την περιοχή του συνόλου ΤΩΝ ΔΑΝΙΚΩΝ ΝΗΣΩΝ

2.   ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1999 ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Μια ζώνη στην περιοχή της λεκάνης απορροής “OBERN NAGOLD”

3.   ΙΤΑΛΙΑ

3.1.   ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΙΤΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ BOLZANO ΣΤΙΣ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΤΗΣ 27ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2003 ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Zona Provincia di Bolzano

Η ζώνη περιλαμβάνει όλες τις περιοχές της λεκάνης απορροής στην επαρχία του Bolzano.

Η ζώνη περιλαμβάνει το άνω τμήμα της ζώνης ZONA VAL D’ADIGE — δηλαδή, τις περιοχές της λεκάνης απορροής του ποταμού Adige από τις πηγές του στην επαρχία του Bolzano έως τα σύνορα με την επαρχία του Trento.

(Σημείωση: Το υπόλοιπο κάτω τμήμα της ζώνης ZONA VAL D’ADIGE υπάγεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα της αυτόνομης επαρχίας του Trento. Τα άνω και κάτω τμήματα αυτής της ζώνης πρέπει να θεωρούνται ως μία επιδημιολογική μονάδα.)

3.2.   ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΙΤΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΟΥ TRENTO ΣΤΙΣ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 ΚΑΙ ΣΤΙΣ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 1997 ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Zona Val di Sole e Val di Non

Η περιοχή της λεκάνης απορροής από την πηγή του ποταμού Noce μέχρι το φράγμα του S. Giustina

Zona Val d’Adige — κάτω τμήμα

Οι περιοχές της λεκάνης απορροής του ποταμού Adige και οι πηγές του που βρίσκονται εντός του εδάφους της αυτόνομης επαρχίας του Trento, από τα σύνορα με την επαρχία του Bolzano έως το φράγμα του Ala (υδροηλεκτρικός σταθμός παραγωγής ενέργειας).

(Σημείωση: Το άνω τμήμα της ζώνης ZONA VAL D’ADIGE περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα της επαρχίας του Bolzano. Τα άνω και κάτω τμήματα αυτής της ζώνης πρέπει να θεωρούνται ως μία επιδημιολογική μονάδα.)

Zona del torrente Arnò

Η περιοχή της λεκάνης απορροής από την πηγή του χειμάρρου Arnò μέχρι τα κατάντη φράγματα που βρίσκονται πριν από την εκβολή του χειμάρρου Arnò στον ποταμό Sarca

Zona Val Banale

Η περιοχή της λεκάνης απορροής από την πηγή του ποταμού Ambies μέχρι το φράγμα ενός υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ενέργειας

Zona Varone

Η περιοχή της λεκάνης απορροής από την πηγή του ποταμού Magnone μέχρι τον καταρράκτη

Zona Alto e Basso Chiese

Η περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Chiese από την πηγή έως το φράγμα του Condino, εκτός από τις λεκάνες απορροής των χειμάρρων Adanà και Palvico

Zona del torrente Palvico

Η περιοχή της λεκάνης απορροής του χειμάρρου Palvico έως ένα φράγμα που έχει κατασκευαστεί από σκυρόδεμα και πέτρες

3.3.   ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΙΤΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ VENETO ΣΤΙΣ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2001 ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Zona del torrente Astico

Η περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Astico, από τις πηγές του (στην αυτόνομη επαρχία του Trento και στην επαρχία της Vicenza, περιοχή Veneto) έως το φράγμα που βρίσκεται κοντά στη γέφυρα Pedescala στην επαρχία της Vicenza.

Το τμήμα κατάντη του ποταμού Astico, μεταξύ του φράγματος που βρίσκεται κοντά στη γέφυρα Pedescala και του φράγματος Pria Maglio, θεωρείται ενδιάμεση ζώνη.

3.4.   ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΙΤΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ UMBRIA ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2002 ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Zona Fosso di Monterivoso: Η λεκάνη απορροής υδάτων του ποταμού Monterivoso από τις πηγές του έως τα αδιάβατα φράγματα κοντά στο Ferentillo

3.5.   ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΙΤΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΟΜΒΑΡΔΙΑΣ ΣΤΙΣ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Zona valle del torrente Venina: Η λεκάνη απορροής του ποταμού Vienna από την πηγή του έως τα ακόλουθα όρια:

Δυτικά: κοιλάδα Livrio

Νότια: Alpi (Άλπεις) Orobie από τη διάβαση Publino έως την κορυφή Redorta

τις κοιλάδες Armisa και Armisola

3.6.   ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΙΤΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΣΚΑΝΗΣ ΣΤΙΣ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Zona valle di Tosi: Η περιοχή της λεκάνης απορροής του ποταμού Vicano di S. Ellero από τις πηγές του ποταμού έως το φράγμα του Il Greto κοντά στο χωριό Raggioli

4.   ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

4.1.   ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΣ (1), ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΣΤΙΣ 29 ΜΑΪΟΥ 1995, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ, ΤΗΣ 27ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2002, ΤΗΣ 4ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002, ΤΗΣ 12ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2003, ΤΗΣ 12ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2003, ΤΗΣ 20ής ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2003 ΚΑΙ ΤΗΣ 17ης ΜΑΪΟΥ 2005, ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Όλες τις παράκτιες περιοχές της ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ με ειδικά μέτρα εξάλειψης στις ακόλουθες περιοχές:

την επαρχία Åland

την υπό περιορισμό περιοχή στην Pyhtää

την υπό περιορισμό περιοχή που καλύπτει τους δήμους Uusikaupunki, Pyhäranta και Rauma

5.   ΚΥΠΡΟΣ

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΙΣ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ:

Ολόκληρο το έδαφος της Κύπρου».


(1)  Με την παρούσα απόφαση το πρόγραμμα έχει οριστικοποιηθεί για τη ΛΑΝ, για την οποία χορηγήθηκε καθεστώς εγκεκριμένης ζώνης.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΖΩΝΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΙΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΝ

1.   ΙΤΑΛΙΑ

1.1.   ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΙΤΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ FRIULI VENEZIA GIULIA, ΕΠΑΡΧΙΑ UDINE ΣΤΙΣ 2 ΜΑΪΟΥ 2000 ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

Εκμεταλλεύσεις στην υδρογραφική λεκάνη του ποταμού Tagliamento:

Azienda Vidotti Giulio s.n.c., Sutrio.

1.2.   ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Η ΙΤΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ VENETO ΣΤΙΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

Την εκμετάλλευση:

Azienda agricola Bassan Antonio.»


5.11.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 291/38


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Νοεμβρίου 2005

για την τροποποίηση της απόφασης 93/195/ΕΟΚ για τους υγειονομικούς όρους και την υγειονομική πιστοποίηση που απαιτούνται για την επανείσοδο εγγεγραμμένων ίππων προοριζόμενων για ιπποδρομίες, διαγωνισμούς και πολιτιστικές εκδηλώσεις μετά από προσωρινή εξαγωγή

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 4186]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2005/771/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών (1), και ιδίως το άρθρο 19 σημείο ii),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της απόφασης 93/195/ΕΟΚ της Επιτροπής (2), η επανείσοδος εγγεγραμμένων ίππων προοριζόμενων για ιπποδρομίες, διαγωνισμούς και πολιτιστικές εκδηλώσεις μετά από προσωρινή εξαγωγή περιορίζεται στους ίππους που διέμειναν λιγότερο από 30 ημέρες σε κάποια από τις τρίτες χώρες που απαριθμούνται στην ίδια ομάδα στο παράρτημα Ι της εν λόγω απόφασης.

(2)

Οι εγγεγραμμένοι ίπποι που συμμετέχουν στους ολυμπιακούς αγώνες, στους δοκιμαστικούς αγώνες προετοιμασίας για τους ολυμπιακούς αγώνες και στους παραολυμπιακούς αγώνες υπόκεινται στην κτηνιατρική παρακολούθηση των αρμόδιων αρχών της τρίτης χώρας υποδοχής και του φορέα διοργάνωσης, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιππασίας (FEI).

(3)

Δεδομένου του βαθμού της κτηνιατρικής παρακολούθησης και του γεγονότος ότι οι εν λόγω ίπποι διαμένουν χωριστά από ζώα με κατώτερη κατάσταση υγείας, η περίοδος προσωρινής εξαγωγής πρέπει να επεκταθεί σε λιγότερο από 90 ημέρες και, αντίστοιχα, πρέπει να καθοριστούν οι υγειονομικοί όροι και η υγειονομική πιστοποίηση που απαιτούνται για την επανείσοδο εγγεγραμμένων ίππων έπειτα από προσωρινή εξαγωγή για να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις ιππασίας για τους ολυμπιακούς αγώνες, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμαστικών αγώνων προετοιμασίας και των παραολυμπιακών αγώνων.

(4)

Συνεπώς, η απόφαση 93/195/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(5)

Τα μέτρα που ορίζονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 93/195/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

στο άρθρο 1 προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:

«—

έχουν συμμετάσχει σε εκδηλώσεις ιππασίας για τους ολυμπιακούς αγώνες, τους δοκιμαστικούς αγώνες προετοιμασίας ή τους παραολυμπιακούς αγώνες και πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται σε πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με το υπόδειγμα πιστοποιητικού υγείας που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΧ της παρούσας απόφασης.»·

2)

το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης προστίθεται ως παράρτημα IX.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 42· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/68/ΕΚ (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 320).

(2)  ΕΕ L 86 της 6.4.1993, σ. 1· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2005/605/ΕΚ (ΕΕ L 206 της 9.8.2005, σ. 16).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

Image

Image

Image


5.11.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 291/42


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Νοεμβρίου 2005

για τη διάθεση στην αγορά, σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προϊόντος αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507) που έχει υποστεί γενετική τροποποίηση, ώστε να αποκτήσει αντοχή σε ορισμένα επιβλαβή λεπιδόπτερα και ανοχή στο ζιζανιοκτόνο «γλυφοσινικό αμμώνιο»

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 4192]

(Το κείμενο στην ολλανδική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2005/772/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο,

Μετά από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ, η διάθεση στην αγορά προϊόντος που περιέχει ή αποτελείται από γενετικώς τροποποιημένο οργανισμό ή συνδυασμό γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών προϋποθέτει γραπτή συγκατάθεση εκ μέρους της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στην οδηγία.

(2)

Οι εταιρείες Pioneer Hi-Bred International, Inc. και Mycogen Seeds διαβίβασαν στην αρμόδια αρχή των Κάτω Χωρών κοινοποίηση (στοιχ. αναφορ. C/NL/00/10) για τη διάθεση στην αγορά προϊόντος γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου (Zea mays L., σειρά 1507).

(3)

Η κοινοποίηση καλύπτει την εισαγωγή και χρήση στην Κοινότητα, με τον ίδιο τρόπο όπως κάθε άλλου σπόρου αραβοσίτου, συμπεριλαμβανομένων των ζωοτροφών, πλην της καλλιέργειας και των χρήσεων ως τροφίμου ή συστατικού τροφίμων, ποικιλιών που προκύπτουν από τη φάση μετασχηματισμού 1507.

(4)

Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, η αρμόδια αρχή των Κάτω Χωρών συνέταξε έκθεση αξιολόγησης, την οποία υπέβαλε στην Επιτροπή και στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών. Στην εν λόγω έκθεση αξιολόγησης συμπεραίνεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι που θα θεμελίωναν άρνηση της συγκατάθεσης για τη διάθεση στην αγορά Zea mays L., σειρά 1507, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

(5)

Οι αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών διατύπωσαν αντιρρήσεις όσον αφορά τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά.

(6)

Στη γνώμη που διατύπωσε στις 24 Σεπτεμβρίου 2004, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο αραβόσιτος Zea mays L., σειρά 1507, δεν αναμένεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και των ζώων ή στο περιβάλλον στο πλαίσιο της προτεινόμενης χρήσης του. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων έκρινε επίσης ότι το σχέδιο παρακολούθησης που υποβλήθηκε από τον αιτούντα ανταποκρίνεται στις χρήσεις για τις οποίες προορίζεται ο αραβόσιτος 1507.

(7)

Από την βάσει της οδηγίας 2001/18/ΕΚ εξέταση των αντιρρήσεων που διατυπώθηκαν, των στοιχείων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της κοινοποίησης, καθώς και της γνώμης της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων δεν προέκυψαν λόγοι να θεωρηθεί ότι η διάθεση στην αγορά του Zea mays L., σειρά 1507, θα επηρεάσει αρνητικά την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων ή το περιβάλλον.

(8)

Στον αραβόσιτο 1507 θα πρέπει να αποδοθεί αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός (μοναδικός ταυτοποιητής) για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ (2) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 65/2004 της Επιτροπής, της 14ης Ιανουαρίου 2004, για την καθιέρωση συστήματος σχηματισμού και απόδοσης αποκλειστικών αναγνωριστικών κωδικών για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (3).

(9)

Τα τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτα ίχνη γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών σε προϊόντα εξαιρούνται από τις απαιτήσεις που ισχύουν για την επισήμανση και την ιχνηλασιμότητα σύμφωνα με τα κατώτατα όρια που έχουν θεσπιστεί δυνάμει της οδηγίας 2001/18/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (4).

(10)

Λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, δεν χρειάζεται να επιβληθούν ειδικοί όροι για τις προβλεπόμενες χρήσεις, όσον αφορά το χειρισμό ή τη συσκευασία του συγκεκριμένου προϊόντος και την προστασία συγκεκριμένων οικοσυστημάτων, στοιχείων του περιβάλλοντος ή γεωγραφικών περιοχών.

(11)

Πριν από τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, επιβάλλεται να έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί η επισήμανση και η ιχνηλασιμότητά του σε όλα τα στάδια της διάθεσής του στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων με κατάλληλη και επικυρωμένη μεθοδολογία ανίχνευσης.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 30 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ και ως εκ τούτου η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα εν λόγω μέτρα. Δεδομένου ότι κατά τη λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ το Συμβούλιο δεν είχε εγκρίνει τα προτεινόμενα μέτρα ούτε εκδηλώσει τη διαφωνία του με τα μέτρα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (5) τα μέτρα θα πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Συγκατάθεση

Με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών νομοθετικών διατάξεων, και ειδικότερα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, η αρμόδια αρχή των Κάτω Χωρών παρέχει γραπτή συγκατάθεση για τη διάθεση στην αγορά, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, του προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 2, όπως αυτό κοινοποιήθηκε από τις εταιρείες Pioneer Hi-Bred International, Inc. και Mycogen Seeds (στοιχ. αναφ. C/NL/00/10).

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, στη συγκατάθεση αναφέρονται ρητώς οι όροι στους οποίους υπόκειται, όπως παρατίθενται στα άρθρα 3 και 4.

Άρθρο 2

Προϊόν

1.   Οι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί που θα διατεθούν στην αγορά ως προϊόντα ή συστατικά προϊόντων, αποκαλούμενοι στο εξής «το προϊόν», είναι σπόροι αραβοσίτου (Zea mays L.), με αντοχή στην πυραλίδα του αραβοσίτου (Ostrinia nubilalis) και σε ορισμένα άλλα επιβλαβή λεπιδόπτερα και με ανοχή έναντι του ζιζανιοκτόνου «γλυφοσινικό αμμώνιο», οι οποίοι προέκυψαν από τον μετασχηματισμό του Zea mays, σειρά 1507, με τεχνολογία επιτάχυνσης σωματιδίων, χρησιμοποιώντας το γραμμικό τμήμα DNA PHI8999A που περιέχει τις ακόλουθες αλληλουχίες DNA σε δύο κασέτες:

α)

κασέτα 1:

συνθετική μορφή του αποκομμένου γονιδίου cry1F, που λαμβάνεται από τον Bacillus thuringiensis, υποείδος aizawai και προσδίδει αντοχή στην πυραλίδα του αραβοσίτου (Ostrinia nubilalis) και σε ορισμένα άλλα επιβλαβή λεπιδόπτερα όπως τα είδη του γένους Sesamia και τα Spodoptera frugiperda, Agrotis ipsilon και Diatraea grandiosella, ρυθμιζόμενο από τον υποκινητή της ουβικιτίνης ubiZM1(2) που προέρχεται από Zea mays και από την καταληκτική αλληλουχία ORF25PolyA που προέρχεται από το Agrobacterium tumefaciens pTi15955·

β)

κασέτα 2:

συνθετική μορφή του γονιδίου pat, που λαμβάνεται από το στέλεχος Tü494 του Streptomyces viridochromogenes και προσδίδει ανοχή έναντι του ζιζανιοκτόνου «γλυφοσινικό αμμώνιο», ρυθμιζόμενο από τον υποκινητή και την καταληκτική ακολουθία 35S του ιού της μωσαϊκής της ανθοκράμβης (Cauliflower Mosaic Virus).

2.   Η συγκατάθεση καλύπτει σπόρους από απογόνους διασταυρώσεων της σειράς αραβοσίτου 1507 με παραδοσιακά καλλιεργηθέντα αραβόσιτο, ως προϊόντα ή συστατικά προϊόντων.

Άρθρο 3

Όροι διάθεσης στην αγορά

Το προϊόν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί όπως κάθε άλλος αραβόσιτος, εκτός της καλλιέργειας και των χρήσεων ως τροφίμου ή συστατικού τροφίμων, και να διατεθεί στην αγορά υπό τους ακόλουθους όρους:

α)

η διάρκεια ισχύος της συγκατάθεσης είναι δέκα έτη από την ημερομηνία έκδοσής της·

β)

ο αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός του προϊόντος είναι DAS-Ø15Ø7-1·

γ)

με την επιφύλαξη του άρθρου 25 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, ο κάτοχος της συγκατάθεσης θέτει, μετά από σχετική αίτηση, στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και των υπηρεσιών επιθεώρησης των κρατών μελών καθώς και των κοινοτικών εργαστηρίων ελέγχου δείγματα θετικών και αρνητικών μαρτύρων του προϊόντος ή γενετικό υλικό αυτού ή υλικά αναφοράς·

δ)

με την επιφύλαξη των ειδικών απαιτήσεων επισήμανσης που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, οι λέξεις «Το προϊόν αυτό περιέχει γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς» ή «Το προϊόν αυτό περιέχει γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο 1507» αναγράφονται σε ετικέτα ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν, εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες άλλη κοινοτική νομοθεσία καθορίζει όριο κάτω από το οποίο δεν απαιτείται η παροχή των πληροφοριών αυτών·

ε)

εφόσον δεν έχει εγκριθεί η διάθεση του προϊόντος στην αγορά για καλλιέργεια, οι λέξεις «δεν επιτρέπεται η καλλιέργεια» αναγράφονται σε ετικέτα ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν.

Άρθρο 4

Παρακολούθηση

1.   Κατά τη διάρκεια ισχύος της συγκατάθεσης, ο κάτοχός της εξασφαλίζει τη διαμόρφωση και εφαρμογή του σχεδίου παρακολούθησης που περιλαμβάνεται στην κοινοποίηση και συνίσταται σε ένα γενικό σχέδιο επιτήρησης, με στόχο τον εντοπισμό τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου και των ζώων ή στο περιβάλλον από το χειρισμό ή τη χρησιμοποίηση του προϊόντος.

2.   Ο κάτοχος της συγκατάθεσης ενημερώνει απευθείας τις επιχειρήσεις, τους χρήστες, τις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες για την έρευνα με αντικείμενο τη διατροφή των ζώων και τις ζωοτροφές καθώς και τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, σχετικά με την εισαγωγή του αραβοσίτου 1507 στην Κοινότητα καθώς και με την ασφάλεια και τα γενικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους σχετικούς με την παρακολούθηση όρους.

3.   Ο κάτοχος της συγκατάθεσης υποβάλλει στην Επιτροπή και στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ετήσιες εκθέσεις σχετικές με τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων παρακολούθησης.

4.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 20 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ, κατά περίπτωση και εφόσον συμφωνούν η Επιτροπή και η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που έλαβε την αρχική κοινοποίηση, το κοινοποιηθέν σχέδιο παρακολούθησης αναθεωρείται από τον κάτοχο της συγκατάθεσης ή/και από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που έλαβε την αρχική κοινοποίηση, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων παρακολούθησης. Οι προτάσεις για την αναθεώρηση του σχεδίου παρακολούθησης υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

5.   Ο κάτοχος της συγκατάθεσης οφείλει να είναι σε θέση να αποδείξει στην Επιτροπή και στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ότι:

α)

τα δίκτυα παρακολούθησης, τα οποία προσδιορίζονται στο σχέδιο παρακολούθησης που περιλαμβάνεται στην κοινοποίηση, συλλέγουν τα απαιτούμενα για την παρακολούθηση του προϊόντος στοιχεία και

β)

τα μέλη των δικτύων αυτών έχουν συμφωνήσει να διαθέτουν τα εν λόγω στοιχεία στον κάτοχο της συγκατάθεσης πριν από την ημερομηνία υποβολής των εκθέσεων παρακολούθησης στη Επιτροπή και στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σύμφωνα με την παράγραφο 3.

Άρθρο 5

Ισχύς

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία εφαρμογής απόφασης της Κοινότητας για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά του προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 1 για χρήσεις ως τρόφιμο ή συστατικό τροφίμων κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7), στην οποία συμπεριλαμβάνεται μέθοδος ανίχνευσης του προϊόντος, επικυρωμένη από το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς.

Άρθρο 6

Αποδέκτης

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών.

Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Σταύρος ΔΗΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 106 της 17.4.2001, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 (ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 24).

(2)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 24.

(3)  ΕΕ L 10 της 16.1.2004, σ. 5.

(4)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(6)  ΕΕ L 43 της 14.2.1997, σ. 1.

(7)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.


5.11.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 291/45


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Νοεμβρίου 2005

για την ανάκληση της ισχύος της απόφασης 2003/136/ΕΚ σχετικά με την έγκριση σχεδίων για την εκρίζωση της κλασικής πανώλους των χοίρων σε αγριόχοιρους και για τον επείγοντα εμβολιασμό των αγριόχοιρων κατά της κλασικής πανώλους των χοίρων στο Λουξεμβούργο

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 4193]

(Το κείμενο στη γαλλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2005/773/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2001/89/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της κλασικής πανώλους των χοίρων (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 1, το άρθρο 25 παράγραφος 3 και το άρθρο 29 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το 2001 διαπιστώθηκε ότι η κλασική πανώλης των χοίρων είχε προσβάλει τον πληθυσμό των αγριόχοιρων στο Λουξεμβούργο.

(2)

Με την απόφαση 2003/136/ΕΚ της Επιτροπής (2), η Επιτροπή ενέκρινε τα σχέδια που υπέβαλε το Λουξεμβούργο για την εκρίζωση της κλασικής πανώλους των χοίρων στον πληθυσμό των αγριόχοιρων και για τον επείγοντα εμβολιασμό αγριόχοιρων.

(3)

Με την απόφασή της 2005/224/ΕΚ, η Επιτροπή ενέκρινε τον τερματισμό του σχεδίου για τον επείγοντα εμβολιασμό αγριόχοιρων.

(4)

Από τις πληροφορίες που υπέβαλε το Λουξεμβούργο προκύπτει σαφώς ότι η κλασική πανώλη των χοίρων στον πληθυσμό των αγριόχοιρων εκριζώθηκε με επιτυχία και ότι δεν είναι αναγκαίο να εφαρμόζεται πλέον το εγκεκριμένο σχέδιο εκρίζωσης.

(5)

Συνεπώς πρέπει να ανακληθεί η ισχύς της απόφασης 2003/136/ΕΚ.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ανακαλείται η ισχύς της απόφασης 2003/136/ΕΚ.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Γαλλική Δημοκρατία και στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου.

Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 316 της 1.12.2001, σ. 5· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 2003.

(2)  ΕΕ L 53 της 28.2.2003, σ. 52· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2005/224/ΕΚ (ΕΕ L 71 της 17.3.2005, σ. 69).


5.11.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 291/46


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Νοεμβρίου 2005

για την τροποποίηση της απόφασης 92/452/ΕΟΚ όσον αφορά τις ομάδες συλλογής εμβρύων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 4195]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2005/774/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 89/556/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Σεπτεμβρίου 1989, για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές εμβρύων κατοικίδιων βοοειδών από τρίτες χώρες (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 92/452/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 1992, για την κατάρτιση των καταλόγων των ομάδων συλλογής εμβρύων οι οποίες έχουν εγκριθεί σε τρίτες χώρες για την εξαγωγή εμβρύων βοοειδών στην Κοινότητα (2), προβλέπει ότι τα κράτη μέλη εισάγουν έμβρυα από τρίτες χώρες μόνον εάν έχουν συλλεγεί, μεταποιηθεί και αποθηκευθεί από μια ομάδα συλλογής εμβρύων που περιλαμβάνεται στον κατάλογο της εν λόγω απόφασης.

(2)

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ζήτησαν να γίνουν τροποποιήσεις στον κατάλογο όσον αφορά τις εγγραφές για την εν λόγω χώρα, συγκεκριμένα την προσθήκη μίας ομάδας και τη διαγραφή μίας άλλης.

(3)

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν παράσχει εγγυήσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τους ενδεδειγμένους κανόνες της οδηγίας 89/556/ΕΟΚ και η σχετική ομάδα συλλογής εμβρύων έχει εγκριθεί επίσημα για εξαγωγές προς την Κοινότητα από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της χώρας αυτής.

(4)

Επομένως, η απόφαση 92/452/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(5)

Τα μέτρα που ορίζονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της απόφασης 92/452/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τις 8 Νοεμβρίου 2005.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  EE L 302 της 19.10.1989, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(2)  EE L 250 της 29.8.1992, σ. 40· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2005/450/ΕΚ (ΕΕ L 158 της 21.6.2005, σ. 24).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα της απόφασης 92/452/ΕΟΚ, ο κατάλογος για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τροποποιείται ως εξής:

α)

η σειρά για την ομάδα συλλογής εμβρύων αριθ. 91NJ021 E503 διαγράφεται:

«ΗΠΑ

 

91NJ021 E503

 

Huff-N-Puff ET

221 Newbold’s Corner Road

Southampton, NJ

Dr William H. Pettitt»

β)

προστίθεται η ακόλουθη εγγραφή:

«ΗΠΑ

 

05NC114 E705

 

Kingsmill Farm II

5914 Kemp Road

Durham, NC 27703

Dr Samuel P. Galphin»


Διορθωτικά

5.11.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 291/48


Διορθωτικό στην απόφαση 2005/759/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2005, για τη λήψη ορισμένων μέτρων προστασίας λόγω της γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας σε ορισμένες τρίτες χώρες και της μετακίνησης από τρίτες χώρες πτηνών που συνοδεύουν τον κάτοχό τους

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 285 της 28ης Οκτωβρίου 2005 )

Η απόφαση 2005/759/ΕΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«

ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Οκτωβρίου 2005

για τη λήψη ορισμένων μέτρων προστασίας λόγω της γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας σε ορισμένες τρίτες χώρες και της μετακίνησης από τρίτες χώρες πτηνών που συνοδεύουν τον κάτοχό τους

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 4287]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2005/759/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ (1) του Συμβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 18 και 21,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η γρίπη των πτηνών αποτελεί λοιμώδη ιογενή ασθένεια των πουλερικών και των πτηνών, που προκαλεί θνησιμότητα και διαταραχές οι οποίες είναι δυνατόν να λάβουν ταχέως διαστάσεις επιζωοτίας και η οποία μπορεί να αποτελέσει σοβαρή απειλή για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία και να μειώσει κατακόρυφα την κερδοφορία της πτηνοτροφίας. Υπάρχει κίνδυνος να εισαχθεί ενδεχομένως ο νοσογόνος παράγοντας μέσω του διεθνούς εμπορίου ζώντων πτηνών άλλων πλην των πουλερικών, συμπεριλαμβανομένων των πτηνών που συνοδεύουν τον κύριό τους (πτηνά συντροφιάς).

(2)

Η απόφαση 2000/666/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2000, για καθορισμό των υγειονομικών όρων και των όρων κτηνιατρικής πιστοποίησης για εισαγωγή πτηνών άλλων πλην των πουλερικών και για καθορισμό των συνθηκών της περιόδου απομόνωσης (καραντίνας) (2) προβλέπει ότι τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή πτηνών από τις τρίτες χώρες που αναφέρονται ως μέλη του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών (OIE). Οι χώρες που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας οδηγίας είναι μέλη του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών (OIE) και κατά συνέπεια απαιτείται από τα κράτη μέλη να αποδέχονται τις εισαγωγές πτηνών, άλλων πλην των πουλερικών, από τις εν λόγω χώρες σύμφωνα με την απόφαση 2000/666/ΕΚ.

(3)

Όπου χρειάζεται, πρέπει επίσης να υπάρχει παραπομπή στην απόφαση 79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1976, για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών ή περιοχών τρίτων χωρών, καθώς και για τον καθορισμό όρων όσον αφορά την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία, για την εισαγωγή στην Κοινότητα ορισμένων ζώντων ζώων και του νωπού κρέατος αυτών (3).

(4)

Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου προβλέπονται διάφορα συστήματα κτηνιατρικού ελέγχου ανάλογα με τον αριθμό των ζώων. Είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται αυτές οι αριθμητικές διαφοροποιήσεις για χάρη της παρούσας απόφασης.

(5)

Στην οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Α τμήμα Ι της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (4) απαιτείται τα εισαγόμενα ζώα να υποβάλλονται σε έλεγχο σύμφωνα με την οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003, τα μέτρα διασφάλισης που λαμβάνονται σύμφωνα με την οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποίησης των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ (5), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 1 ισχύουν εν προκειμένω.

(7)

Επειδή ανιχνεύθηκε η εξαιρετικά παθογόνος γρίπη των πτηνών σε εισαγόμενα πτηνά σε σταθμό απομόνωσης (καραντίνα) κράτους μέλους, κρίνεται συνεπώς σκόπιμο να ανασταλούν οι μετακινήσεις πτηνών συντροφιάς από ορισμένες περιοχές κινδύνου και να χρησιμοποιηθεί, για τον καθορισμό αυτών των περιοχών, αναφορά στις αρμόδιες περιφερειακές επιτροπές του OIE.

(8)

Τα μέτρα που ορίζονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Μετακινήσεις από τρίτες χώρες

1.   Τα κράτη μέλη επιτρέπουν μόνον τη μετακίνηση φορτίων με λιγότερα από πέντε ζώντα πτηνά συντροφιάς. Τέτοιου είδους μετακίνηση επιτρέπεται, εάν αυτά προέρχονται από χώρα μέλος του OIE που ανήκει σε αρμόδια περιφερειακή επιτροπή η οποία δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι.

2.   Τα κράτη μέλη επιτρέπουν μόνον τη μετακίνηση φορτίων με λιγότερα από πέντε ζώντα πτηνά συντροφιάς. Τέτοιου είδους μετακίνηση επιτρέπεται, εάν αυτά προέρχονται από χώρα μέλος του OIE που ανήκει σε αρμόδια περιφερειακή επιτροπή που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι, και

α)

έχουν υποβληθεί σε απομόνωση διάρκειας 30 ημερών, πριν από την εξαγωγή, στον τόπο αναχώρησης από την τρίτη χώρα που αναφέρεται στον κατάλογο της απόφασης 79/542/ΕΟΚ· ή

β)

έχει υποβληθεί σε καραντίνα διάρκειας 30 ημερών, μετά την εισαγωγή στο κράτος μέλος προορισμού, σε σταθμούς απομόνωσης εγκεκριμένους σύμφωνα με την απόφαση 2000/666/ΕΚ άρθρο 3 παράγραφος 4· ή

γ)

έχουν εμβολιαστεί και μία φορά τουλάχιστον επανεμβολιαστεί εντός των τελευταίων 6 μηνών και όχι αργότερα από 60 ημέρες πριν από την αποστολή, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του εμβολίου κατά της γρίπης των πτηνών με εμβόλιο H5 εγκεκριμένο για τα εν λόγω είδη· ή

δ)

έχουν απομονωθεί για 10 τουλάχιστον ημέρες πριν από την εξαγωγή και έχουν υποβληθεί σε δοκιμασία για την ανίχνευση του αντιγόνου ή γονιδίωματος H5N1, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κεφαλαίου 2.1.14 του Εγχειριδίου Διαγνωστικών Δοκιμασιών και Εμβολίων για Χερσαία Ζώα (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) η οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα που ελήφθη μετά την τρίτη ημέρα της απομόνωσης.

3.   Η συμμόρφωση με τους όρους των παραγράφων 1 και 2 πιστοποιείται από επίσημο κτηνίατρο, στην περίπτωση των όρων της παραγράφου 2 στοιχείο β) με βάση τη δήλωση του κατόχου, στην τρίτη χώρα αποστολής σύμφωνα με το υπόδειγμα πιστοποιητικού που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ.

4.   Το κτηνιατρικό πιστοποιητικό συμπληρώνεται από:

α)

δήλωση του κατόχου ή αντιπροσώπου του κατόχου σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ·

β)

επιβεβαίωση με το εξής περιεχόμενο:

«πτηνά συντροφιάς σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 2005/759/ΕΚ».

Άρθρο 2

Κτηνιατρικοί έλεγχοι

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι τα πτηνά συντροφιάς που μετακινούνται στο έδαφος της Κοινότητας από τρίτη χώρα υπόκεινται σε έλεγχο εγγράφων και έλεγχο ταυτότητας από τις αρμόδιες αρχές στα σημεία εισόδου των ταξιδιωτών στο έδαφος της Κοινότητας.

2.   Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 οι οποίες είναι υπεύθυνες για τέτοιου είδους ελέγχους και άμεση ενημέρωση της Επιτροπής σχετικά.

3.   Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει κατάλογο των σημείων εσόδου όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τον διαβιβάζει στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή.

4.   Εάν από τους ελέγχους αυτούς αποκαλυφθεί ότι τα ζώα δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, ισχύει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 998/2003 άρθρο 14 τρίτο εδάφιο.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση δεν ισχύει για τη μετακίνηση προς το έδαφος της Κοινότητας πτηνών που συνοδεύουν τον κάτοχό τους από την Ανδόρα, τις νήσους Φερόε, τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία, το Σαν Μαρίνο ή την Ελβετία.

Άρθρο 4

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία μέτρα για τη συμμόρφωση με την παρούσα απόφαση, τα οποία και δημοσιεύουν. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται έως τις 30 Νοεμβρίου 2005.

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Τρίτες χώρες που ανήκουν στις περιφερειακές επιτροπές του OIE, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1, για τις εξής γεωγραφικές περιοχές:

Αφρική,

Αμερικανική Ήπειρος,

Ασία, Άπω Ανατολή και Ωκεανία,

Ευρώπη, και

Μέση Ανατολή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Image

Image

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Δήλωση του κατόχου ή του αντιπροσώπου του κατόχου των πτηνών συντροφιάς

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος κάτοχος (6)/αντιπρόσωπος του κατόχου (6) δηλώνω ότι:

1)

Τα πτηνά θα συνοδεύονται κατά τη μετακίνηση από πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τα ζώα.

2)

Τα ζώα δεν προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς.

3)

Στην περίοδο μεταξύ του κτηνιατρικού ελέγχου πριν από την μετακίνηση και της πραγματικής αναχώρησης τα πτηνά παραμένουν απομονωμένα και δεν έρχονται σε επαφή με τυχόν άλλα πτηνά.

4)

Τα ζώα έχουν υποβληθεί σε απομόνωση 30 ημερών πριν από τη μετακίνηση χωρίς να έχουν έλθει σε επαφή με άλλα τυχόν πτηνά που δεν καλύπτονται από το παρόν πιστοποιητικό (6).

5)

Έχω λάβει μέτρα για την απομόνωση μετά την εισαγωγή σε σταθμούς απομόνωσης (καραντίνας) στ … , όπως υποδεικνύεται στο σημείο Ι.12 του πιστοποιητικού (6).

Ημερομηνία και τόπος

Υπογραφή

»

(1)  ΕΕ L 146 της 13.6.2003, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 529/2004 (ΕΕ L 94 της 31.3.2004, σ. 7).

(2)  ΕΕ L 278 της 31.10.2000, σ. 26· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2002/279/ΕΚ (ΕΕ L 99 της 16.4.2002, σ. 17).

(3)  ΕΕ L 146 της 14.6.1979, σ. 15· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2004/372/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 118 της 23.4.2004, σ. 45).

(4)  ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003.

(5)  ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003.

(6)  Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.