ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 273

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

48ό έτος
19 Οκτωβρίου 2005


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1699/2005 της Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2005, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1700/2005 της Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με το άνοιγμα διαρκούς δημοπρασίας για την επαναπώληση, στην κοινοτική αγορά, αραβοσίτου που έχει στην κατοχή του ο σλοβακικός οργανισμός παρέμβασης

3

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1701/2005 της Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 795/2004 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς

6

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1702/2005 της Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2005, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στο πλαίσιο των συστημάτων A1 και B στον τομέα των οπωροκηπευτικών (ντομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια και μήλα)

9

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1703/2005 της Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2005, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά εκτός αυτών που χορηγούνται για την προστιθέμενη ζάχαρη (κεράσια προσωρινά διατηρημένα, αποφλοιωμένες ντομάτες, ζαχαρόπηκτα κεράσια, παρασκευασμένα φουντούκια και ορισμένοι χυμοί πορτοκαλιού)

12

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1704/2005 της Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2005, για καθορισμό ορίων εντός των οποίων δύνανται να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον Σεπτεμβρίου 2005 για πιστοποιητικά εισαγωγής χοιρείου κρέατος βάσει του καθεστώτος που προβλέπεται από τις συμφωνίες, τις οποίες συνήψε η Κοινότητα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία

14

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1705/2005 της Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2005, για καθορισμό της τιμής της παγκόσμιας αγοράς του μη εκκοκκισμένου βαμβακιού

16

 

*

Οδηγία 2005/67/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2005, για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή τους, των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της οδηγίας 86/298/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των παραρτημάτων I και II της οδηγίας 87/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των παραρτημάτων I, II και III της οδηγίας 2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων ( 1 )

17

 

 

II   Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

 

 

Επιτροπή

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2005, περί τροποποίησης της απόφασης 2005/464/ΕΚ για την εφαρμογή προγραμμάτων επιθεώρησης για τη γρίπη των πτηνών σε πουλερικά και άγρια πτηνά που θα πραγματοποιηθούν στα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 3960]

21

 

 

Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει του άρθρου VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

*

Απόφαση 2005/727/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2005, που ορίζει την ημερομηνία εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της απόφασης 2005/211/ΔΕΥ, για την εισαγωγή ορισμένων νέων λειτουργιών του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της τρομοκρατίας

25

 

*

Απόφαση 2005/728/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2005, που ορίζει την ημερομηνία εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 871/2004, για την εισαγωγή ορισμένων νέων λειτουργιών του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της τρομοκρατίας

26

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

19.10.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 273/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1699/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Οκτωβρίου 2005

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 19 Οκτωβρίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2005 (ΕΕ L 62 της 9.3.2005, σ. 3).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2005, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052

45,3

204

40,1

999

42,7

0707 00 05

052

96,4

999

96,4

0709 90 70

052

90,5

999

90,5

0805 50 10

052

76,6

388

60,9

524

55,3

528

67,6

999

65,1

0806 10 10

052

89,1

400

200,0

508

210,4

624

178,2

999

169,4

0808 10 80

388

80,2

400

118,7

404

91,3

512

43,0

528

45,5

720

48,5

800

172,7

804

82,9

999

85,4

0808 20 50

052

93,1

388

57,0

720

55,8

999

68,6


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 750/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 126 της 19.5.2005, σ. 12). Ο κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


19.10.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 273/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1700/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Οκτωβρίου 2005

σχετικά με το άνοιγμα διαρκούς δημοπρασίας για την επαναπώληση, στην κοινοτική αγορά, αραβοσίτου που έχει στην κατοχή του ο σλοβακικός οργανισμός παρέμβασης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό των διαδικασιών και των όρων διάθεσης των σιτηρών που κατέχουν οι οργανισμοί παρέμβασης (2) προβλέπει ιδίως ότι η πώληση σιτηρών που βρίσκονται στην κατοχή του οργανισμού παρέμβασης πρέπει να πραγματοποιείται με δημοπρασία και με βάση τιμές που καθιστούν δυνατή την αποφυγή των διαταραχών της αγοράς.

(2)

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών στην Ιβηρική χερσόνησο, οι τιμές του αραβοσίτου στην κοινοτική αγορά είναι σχετικά υψηλές, προξενώντας δυσκολίες στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και στη βιομηχανία ζωοτροφών όσον αφορά τον εφοδιασμό τους σε ανταγωνιστικές τιμές.

(3)

Η Σλοβακία διαθέτει αποθέματα παρέμβασης για τον αραβόσιτο, τα οποία πρέπει να απορροφηθούν.

(4)

Είναι επομένως σκόπιμο να διατεθούν στην εσωτερική αγορά σιτηρών τα αποθέματα αραβοσίτου που έχει στην κατοχή του ο σλοβακικός οργανισμός παρέμβασης.

(5)

Για να ληφθεί υπόψη η κατάσταση της κοινοτικής αγοράς, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί ότι η διαχείριση της δημοπρασίας θα αναληφθεί από την Επιτροπή. Επιπλέον, πρέπει να προβλεφθεί ένας συντελεστής χορήγησης για τις προσφορές που βρίσκονται στο επίπεδο της ελάχιστης τιμής πώλησης.

(6)

Είναι επίσης σημαντικό να διαφυλαχθεί, στην ανακοίνωση του σλοβακικού οργανισμού παρέμβασης προς την Επιτροπή, η ανωνυμία των υποβαλλόντων προσφορά.

(7)

Για να εκσυγχρονιστεί η διαχείριση του συστήματος θα πρέπει να προβλεφθεί η ηλεκτρονική διαβίβαση των στοιχείων που απαιτεί η Επιτροπή.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο σλοβακικός οργανισμός παρέμβασης προβαίνει στην πώληση, μέσω διαρκούς δημοπρασίας στην εσωτερική αγορά της Κοινότητας, ποσότητας 98 625 τόνων αραβοσίτου που έχει στην κατοχή του.

Άρθρο 2

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 1 πώληση διέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93.

Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από τον εν λόγω κανονισμό:

α)

οι προσφορές καταρτίζονται με βάση την πραγματική ποιότητα της παρτίδας στην οποία αναφέρεται η προσφορά·

β)

η ελάχιστη τιμή πώλησης καθορίζεται σε επίπεδο που δεν διαταράσσει τις αγορές των σιτηρών· σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την ισχύουσα τιμή παρέμβασης για τον υπόψη μήνα, συμπεριλαμβανόμενων των μηνιαίων προσαυξήσεων.

Άρθρο 3

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13, παράγραφος 4, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93, η εγγύηση της προσφοράς ορίζεται σε 10 ευρώ ανά τόνο.

Άρθρο 4

1.   Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών για την πρώτη μερική δημοπρασία λήγει στις 26 Οκτωβρίου 2005, ώρα 15.00 (ώρα Βρυξελλών).

Η προθεσμία υποβολής προσφορών για τις επόμενες μερικές δημοπρασίες λήγει κάθε Τετάρτη, ώρα 15.00 (ώρα Βρυξελλών), εκτός από τις 2 Νοεμβρίου 2005, 28 Δεκεμβρίου 2005, 12 Απριλίου 2006 και 24 Μαΐου 2006, ημερομηνίες εβδομάδων κατά τις οποίες δεν θα διενεργηθεί καμία δημοπρασία.

Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών για την τελευταία μερική δημοπρασία λήγει στις 28 Ιουνίου 2006, ώρα 15.00 (ώρα Βρυξελλών).

2.   Οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται στον σλοβακικό οργανισμό παρέμβασης, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Pôdohospodárska platobná agentúra

oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Τηλ. 421-2-58243271

Φαξ 421-2-58243362

Άρθρο 5

Ο σλοβακικός οργανισμός παρέμβασης ανακοινώνει στην Επιτροπή, το αργότερο δύο ώρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, τις προσφορές που ελήφθησαν. Η ανακοίνωση αυτή γίνεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το έντυπο του παραρτήματος.

Άρθρο 6

Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 25 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003, η Επιτροπή καθορίζει την ελάχιστη τιμή πώλησης ή αποφασίζει να μην δώσει συνέχεια στις υποβληθείσες προσφορές. Στην περίπτωση που οι προσφορές αφορούν την ίδια παρτίδα και συνολική ποσότητα μεγαλύτερη από τη διαθέσιμη ποσότητα, είναι δυνατόν ο καθορισμός της τιμής να αφορά κάθε παρτίδα χωριστά.

Για τις προσφορές που κυμαίνονται στο επίπεδο της ελάχιστης τιμής πώλησης, ο καθορισμός μπορεί να συνδυαστεί με τον καθορισμό ενός συντελεστή χορήγησης των προσφερόμενων ποσοτήτων.

Άρθρο 7

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1154/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της 19.7.2005, σ. 11).

(2)  ΕΕ L 191 της 31.7.1993, σ. 76· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 749/2005 (ΕΕ L 126 της 19.5.2005, σ. 10).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαρκής δημοπρασία για την επαναπώληση 98 625 τόνων αραβοσίτου που έχει στην κατοχή του ο σλοβακικός οργανισμός παρέμβασης

Έντυπο (1)

[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1700/2005]

1

2

3

4

Προσφέροντες κατ’ αύξοντα αριθμό

Αριθμός της παρτίδας

Ποσότητα

(σε τόνους)

Τιμή προσφοράς

σε ευρώ ανά τόνο

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

κ.λπ.

 

 

 


(1)  Διαβιβάζεται στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας [DG AGRI (D/2)].


19.10.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 273/6


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1701/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Οκτωβρίου 2005

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 795/2004 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000, (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001 (1), και ιδίως το άρθρο 145 στοιχεία γ), δ) και στ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 795/2004 της Επιτροπής (2), θεσπίστηκαν εκτελεστικές διατάξεις για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης από το 2005. Η εμπειρία από τη διοικητική και επιχειρησιακή εφαρμογή του καθεστώτος αυτού σε εθνικό επίπεδο κατέδειξε την ανάγκη θέσπισης και άλλων λεπτομερών κανόνων για ορισμένες πτυχές του καθεστώτος και διασαφήνισης και προσαρμογής των ισχυόντων κανόνων, όσον αφορά σε άλλες πτυχές.

(2)

Είναι ιδίως σκόπιμο να εξειδικευθεί η εφαρμογή του ορισμού των μόνιμων και των πολυετών καλλιεργειών, σε σχέση με τους όρους επιλεξιμότητας για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης στις περιπτώσεις χρήσης των εκτάσεων υπό καθεστώς προσωρινής παύσης καλλιέργειας για την παραγωγή πρώτων υλών, όπως ορίζει το κεφάλαιο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1973/2004 της Επιτροπής, της 2ας Οκτωβρίου 2004 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου όσον αφορά στα καθεστώτα στήριξης τα προβλεπόμενα βάσει των τίτλων 4 και 4α του εν λόγω κανονισμού και τη χρήση των εκτάσεων γης που προκύπτουν από την παύση καλλιέργειας για την παραγωγή πρώτων υλών (3), καθώς και σε σχέση με το καθεστώς ενίσχυσης για ενεργειακές καλλιέργειες που αναφέρεται στο άρθρο 88 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

(3)

Ειδικότερα, βάσει του προηγουμένου καθεστώτος για τις αροτραίες καλλιέργειες, το οποίο προβλεπόταν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999 για τη θέσπιση καθεστώτος στήριξης των παραγωγών ορισμένων αροτραίων καλλιεργειών (4), ήσαν επιλέξιμες για στρεμματική ενίσχυση οι εκτάσεις υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας που καλύπτονταν από μόνιμες καλλιέργειες για την παραγωγή πρώτων υλών και οι εκτάσεις που καλύπτονταν από πολυετείς καλλιέργειες. Το άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 περιορίζει την επιλεξιμότητα στις εκτάσεις που δεν καλύπτονταν από μόνιμες καλλιέργειες κατά την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης για το 2003, ενώ δεν εξαιρεί από τον καθορισμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 53 του ίδιου κανονισμού, τις εκτάσεις που καλύπτονται από μόνιμες καλλιέργειες για την παραγωγή πρώτων υλών, δεδομένου ότι για τις εκτάσεις αυτές είχαν χορηγηθεί άμεσες ενισχύσεις κατά την περίοδο αναφοράς. Ενδείκνυται, επομένως, να επιτραπεί στους γεωργούς οι οποίοι ασχολήθηκαν το 2003 με τέτοιου είδους καλλιέργειες βάσει του ειδικού καθεστώτος παύσης καλλιέργειας ή με πολυετείς καλλιέργειες, να χρησιμοποιήσουν τις αντίστοιχες εκτάσεις για τον καθορισμό των δικαιωμάτων από παύση καλλιέργειας που αναφέρονται στο άρθρο 53 του εν λόγω κανονισμού και για τη χρήση των καθορισμένων δικαιωμάτων από παύση καλλιέργειας.

(4)

Επιπλέον, δεδομένου ότι στο περιφερειακό μοντέλο που προβλέπεται στο άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, το έτος αναφοράς για τον καθορισμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης είναι, σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 795/2004, το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, ενδείκνυται να διευκρινιστεί ότι οι εκτάσεις υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας οι οποίες καλύπτονται από μόνιμες καλλιέργειες, χρησιμοποιούμενες για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 55 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, καθώς και οι εκτάσεις που καλύπτονται από μόνιμες καλλιέργειες και για τις οποίες έχει επίσης υποβληθεί αίτηση χορήγησης της ενίσχυσης για ενεργειακές καλλιέργειες που προβλέπεται στο άρθρο 88 του ίδιου κανονισμού, πρέπει να θεωρούνται ως επιλέξιμα εκτάρια για τον καθορισμό και τη χρήση των δικαιωμάτων ενίσχυσης.

(5)

Επιπροσθέτως, είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν οι επιτρεπόμενες καλλιέργειες για τις εκτάσεις υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας και οι επιτρεπόμενες ενεργειακές καλλιέργειες για τις εκτάσεις για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση ενίσχυσης βάσει του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης. Ενδείκνυται, επομένως, να προβλεφθεί η δυνατότητα χρήσης των δικαιωμάτων ενίσχυσης σύμφωνα με τους καθορισμένους όρους επιλεξιμότητας για τις εκτάσεις που καλύπτονται από μόνιμες καλλιέργειες, χρησιμοποιούμενες για την παραγωγή πρώτων υλών, όπως ορίζει το κεφάλαιο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1973/2004, και για τις καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενεργειακών προϊόντων βάσει του καθεστώτος του άρθρου 88 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

(6)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 795/2004 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Επειδή ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 795/2004 ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2005, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η αναδρομική ισχύς του παρόντος κανονισμού από την ημερομηνία αυτή και, κατά συνέπεια, να επιτραπεί στους γεωργούς τους οποίους αφορά η εφαρμογή το 2005 να τροποποιήσουν τις αιτήσεις χορήγησης ενιαίας ενίσχυσης.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης άμεσων ενισχύσεων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 795/2004 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 2, τα στοιχεία γ) και δ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«γ)

“μόνιμες καλλιέργειες”, οι μη εναλλασσόμενες καλλιέργειες, εκτός από τους μόνιμους βοσκότοπους, οι οποίες καταλαμβάνουν τις εκτάσεις για περίοδο πέντε ετών ή μεγαλύτερη και αποδίδουν επαναλαμβανόμενες συγκομιδές, συμπεριλαμβανομένων των φυτωρίων, όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα Ι σημείο Ζ/05 της απόφασης 2000/115/ΕΚ της Επιτροπής (5), και τα δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης με βραχυχρόνια αμειψισπορά (κωδικός ΣΟ ex 0602 90 41), με εξαίρεση τις πολυετείς καλλιέργειες και τα φυτώρια των καλλιεργειών αυτών.

δ)

“πολυετείς καλλιέργειες”, οι καλλιέργειες των ακόλουθων προϊόντων και τα φυτώρια των καλλιεργειών αυτών:

Κωδικός ΣΟ

 

0709 10 00

Αγκινάρες

0709 20 00

Σπαράγγια

0709 90 90

Ραβέντι (ρείο)

0810 20

Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σμέουρα

0810 30

Φραγκοστάφυλα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μούρα (cassis)

0810 40

Καρποί των φυτών airelles, myrtilles και άλλοι του γένους Vaccinium

2)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 3β:

«Άρθρο 3β

Επιλεξιμότητα

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 44 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, οι ακόλουθες εκτάσεις θεωρούνται ως επιλέξιμα εκτάρια για τον καθορισμό και τη χρήση των δικαιωμάτων ενίσχυσης:

α)

οι εκτάσεις που καλύπτονταν από δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης με βραχυχρόνια αμειψισπορά (κωδικός ΣΟ ex 0602 90 41), Miscanthus sinensis (μίσχανθο) (κωδικός ΣΟ ex 0602 90 51) ή Phalaris arundicea (φάλαρη) την περίοδο μεταξύ 30ής Απριλίου 2004 και 10ης Μαρτίου 2005·

β)

οι εκτάσεις που καλύπτονταν από δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης με βραχυχρόνια αμειψισπορά (κωδικός ΣΟ ex 0602 90 41), Miscanthus sinensis (μίσχανθο) (κωδικός ΣΟ ex 0602 90 51) ή Phalaris arundicea (φάλαρη) πριν από τις 30 Απριλίου 2004 και μισθώθηκαν ή αποκτήθηκαν την περίοδο μεταξύ 30ής Απριλίου 2004 και 10ης Μαρτίου 2005, με την προοπτική να υποβληθεί αίτηση στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης.

2.   Για τους σκοπούς του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, οι εκτάσεις υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας οι οποίες καλύπτονται από μόνιμες καλλιέργειες, χρησιμοποιούμενες για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 55 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, καθώς και οι εκτάσεις που καλύπτονται από μόνιμες καλλιέργειες και για τις οποίες έχει επίσης υποβληθεί αίτηση χορήγησης της ενίσχυσης για ενεργειακές καλλιέργειες που προβλέπεται στο άρθρο 88 του ίδιου κανονισμού, θεωρούνται ως επιλέξιμα εκτάρια για τη χρήση των δικαιωμάτων από παύση καλλιέργειας και των δικαιωμάτων ενίσχυσης, αντίστοιχα.

3.   Για τους σκοπούς του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, οι εκτάσεις υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας που καλύπτονταν από μόνιμες καλλιέργειες, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 του Συμβουλίου (6) και για τις οποίες χορηγήθηκε για το έτος 2003 η στρεμματική ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του ίδιου κανονισμού, θεωρούνται ως επιλέξιμα εκτάρια για τη χρήση των δικαιωμάτων από παύση καλλιέργειας που αναφέρονται στο άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

4.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και για τους σκοπούς του άρθρου 54 παράγραφος 2 του ίδιου κανονισμού, οι εκτάσεις που καλύπτονταν από πολυετείς καλλιέργειες κατά την ημερομηνία η οποία προβλεπόταν για τις αιτήσεις στρεμματικής ενίσχυσης για το 2003, θεωρούνται ως επιλέξιμα εκτάρια για τη χρήση των δικαιωμάτων από παύση καλλιέργειας που αναφέρονται στο άρθρο 53 του εν λόγω κανονισμού.

5.   Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 60 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, σε περίπτωση όπου ένα κράτος μέλος κάνει χρήση της εναλλακτικής δυνατότητας που παρέχει το άρθρο 59 του ίδιου κανονισμού:

α)

για τους σκοπούς του άρθρου 63 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, οι εκτάσεις υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας που καλύπτονταν από μόνιμες καλλιέργειες προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/1999 και για τις οποίες χορηγήθηκε για το έτος 2003 η στρεμματική ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του ίδιου κανονισμού, θεωρούνται ως επιλέξιμα εκτάρια για τον καθορισμό των δικαιωμάτων από παύση καλλιέργειας·

β)

για τους σκοπούς του άρθρου 63 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, οι εκτάσεις που καλύπτονται από μόνιμες καλλιέργειες, χρησιμοποιούμενες για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 55 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, θεωρούνται ως επιλέξιμα εκτάρια για τον καθορισμό των δικαιωμάτων από παύση καλλιέργειας·

γ)

για τους σκοπούς του άρθρου 59 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, οι εκτάσεις που καλύπτονται από μόνιμες καλλιέργειες και για τις οποίες έχει επίσης υποβληθεί αίτηση χορήγησης της ενίσχυσης για ενεργειακές καλλιέργειες που προβλέπεται στο άρθρο 88 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, θεωρούνται ως επιλέξιμα εκτάρια για τον καθορισμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης·

δ)

για τους σκοπούς του άρθρου 59 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, οι εκτάσεις που καλύπτονται από πολυετείς καλλιέργειες θεωρούνται ως επιλέξιμα εκτάρια για τον καθορισμό των δικαιωμάτων ενίσχυσης.

6.   Οι γεωργοί τους οποίους αφορά η εφαρμογή των παραγράφων 2 έως 5 του παρόντος άρθρου το 2005, δύνανται να τροποποιήσουν την οικεία αίτηση χορήγησης ενιαίας ενίσχυσης, εντός τεσσάρων εβδομάδων από 19 Οκτωβρίου 2005 ή από ημερομηνία που θα καθορίσουν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

3)

Το άρθρο 48α τροποποιείται ως εξής:

1.

Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι παραπομπές του άρθρου 3β και των κεφαλαίων 6 και 7 του παρόντος κανονισμού στα άρθρα 58 και 59 ή στο άρθρο 58 παράγραφος 1 και στο άρθρο 59 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο 71ε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.»

2.

Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι παραπομπές του άρθρου 3β, του άρθρου 8 παράγραφος 2, του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και των άρθρων 41 και 50α του παρόντος κανονισμού στο άρθρο 60 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο 71ζ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.»

3.

Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι παραπομπές των άρθρων 39, 43 και 48β του παρόντος κανονισμού στο άρθρο 63 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο 71ι παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.»

4.

Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το άρθρο 3α, το άρθρο 3β παράγραφοι 1, 3 και 4 και τα άρθρα 7, 10, 12 έως 17, 27, 28, 30, 31, 31α, 40, 42, 45, 46 και 49 δεν ισχύουν.»

5.

Προστίθεται η ακόλουθη νέα παράγραφος 10:

«Οι παραπομπές του άρθρου 3β του παρόντος κανονισμού στο άρθρο 59 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 νοούνται ως παραπομπές στο άρθρο 71στ παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 118/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 24 της 27.1.2005, σ. 15).

(2)  ΕΕ L 141 της 30.4.2004, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1085/2005 (ΕΕ L 177 της 9.7.2005, σ. 27).

(3)  ΕΕ L 345 της 20.11.2004, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1044/2005 (ΕΕ L 172 της 5.7.2005, σ. 76).

(4)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

(5)  ΕΕ L 38 της 12.2.2000, σ. 1

(6)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 1


19.10.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 273/9


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1702/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Οκτωβρίου 2005

για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στο πλαίσιο των συστημάτων A1 και B στον τομέα των οπωροκηπευτικών (ντομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια και μήλα)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, που αφορά την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 35 παράγραφος 3 τρίτη περίπτωση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1961/2001 της Επιτροπής (2), προβλέπει τους κανόνες σχετικά με τις επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96, στο βαθμό που είναι αναγκαίο για να μπορέσει να γίνει μια σημαντική από οικονομική άποψη εξαγωγή, τα προϊόντα που εξάγει η Κοινότητα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επιστροφών κατά την εξαγωγή εντός των ορίων των συμφωνιών που έχουν συναφθεί σύμφωνα με το άρθρο 300 της συνθήκης.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96, θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια ώστε να μη διαταραχθούν οι εμπορικές ροές που έχουν ήδη δημιουργηθεί με το καθεστώς των επιστροφών. Για το λόγο αυτό και για το γεγονός ότι τα φρούτα και τα λαχανικά είναι εποχιακά προϊόντα θα πρέπει να καθοριστούν οι προβλεπόμενες ποσότητες για κάθε προϊόν βάσει της ονοματολογίας των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (3). Οι ποσότητες αυτές θα πρέπει να κατανεμηθούν με βάση το γεγονός ότι τα εν λόγω προϊόντα είναι λίγο ή πολύ φθαρτά.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96, οι επιστροφές θα πρέπει να καθορίζονται κατά τρόπον ώστε να λαμβάνονται αφενός υπόψη η κατάσταση και οι προοπτικές εξέλιξης των τιμών των οπωροκηπευτικών στην αγορά της Κοινότητας και αφετέρου οι τιμές που ισχύουν στη διεθνή αγορά. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες εμπορίας και μεταφοράς, καθώς και η οικονομική πλευρά των σχεδιαζόμενων εξαγωγών.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 οι τιμές στην αγορά της Κοινότητας καθορίζονται με βάση τις τιμές που είναι ευνοϊκότερες για την εξαγωγή.

(6)

Η κατάσταση του διεθνούς εμπορίου ή οι ειδικές απαιτήσεις ορισμένων αγορών μπορούν να καταστήσουν αναγκαία τη διαφοροποίηση των επιστροφών για ένα συγκεκριμένο προϊόν ανάλογα με τον προορισμό του.

(7)

Οι ντομάτες, τα πορτοκάλια, τα λεμόνια, τα επιτραπέζια σταφύλια, και τα μήλα των κατηγοριών Extra, I και II, βάσει των κοινοτικών κανόνων εμπορίας, μπορούν προς το παρόν να αποτελέσουν αντικείμενο σημαντικών από οικονομική άποψη εξαγωγών.

(8)

Προκειμένου να γίνει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική η χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων και λαμβανομένης υπόψη της διάρθρωσης των εξαγωγών της Κοινότητας, οι επιστροφές κατά την εξαγωγή θα πρέπει να καθοριστούν σύμφωνα με τα συστήματα A1 και B.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης νωπών οπωροκηπευτικών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Όσον αφορά το σύστημα A1, τα ποσοστά επιστροφών, η περίοδος εντός της οποίας μπορεί να ζητηθεί η επιστροφή, καθώς και οι προβλεπόμενες ποσότητες για τα σχετικά προϊόντα, καθορίζονται στο παράρτημα. Όσον αφορά το σύστημα B, τα ενδεικτικά ποσοστά επιστροφής, η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για πιστοποιητικά, καθώς και οι προβλεπόμενες ποσότητες για τα σχετικά προϊόντα, καθορίζονται στο παράρτημα.

2.   Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται για λόγους επισιτιστικής βοήθειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής (4), δεν ισχύουν για τις ποσότητες που προβλέπονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 9 Νοεμβρίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 47/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 7 της 11.1.2003, σ. 64).

(2)  ΕΕ L 268 της 9.10.2001, σ. 8· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2005 (ΕΕ L 62 της 9.3.2005, σ. 3).

(3)  ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 558/2005 (ΕΕ L 94 της 13.4.2005, σ. 22).

(4)  ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1741/2004 (ΕΕ L 311 της 8.10.2004, σ. 17).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2005, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των οπωροκηπευτικών (τομάτες, πορτοκάλια, λεμόνια, επιτραπέζια σταφύλια και μήλα)

Κωδικός προϊόντος (1)

Προορισμός (2)

Σύστημα A1

Περίοδος υποβολής της αίτησης για επιστροφή από 9.11.2005-9.1.2006

Σύστημα B

Περίοδος υποβολής των αιτήσεων για πιστοποιητικά από 16.11.2005-16.1.2006

Ποσό επιστροφής

(EUR/t καθαρού βάρους)

Προβλεπόμενες ποσότητες

(t)

Ποσό ενδεικτικής επιστροφής

(EUR/t καθαρού βάρους)

Προβλεπόμενες ποσότητες

(t)

0702 00 00 9100

F08

30

 

30

5 072

0805 10 20 9100

A00

38

 

38

54 862

0805 50 10 9100

A00

60

 

60

13 048

0806 10 10 9100

A00

22

 

22

5 125

0808 10 80 9100

F04, F09

35

 

35

30 091


(1)  Οι κωδικοί των προϊόντων προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (EE L 366 της 24.12.1987, σ. 1).

(2)  Οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «A» ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87.

Οι αριθμητικοί κωδικοί των προορισμών ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (EE L 313 της 28.11.2003, σ. 11).

Οι άλλοι προορισμοί καθορίζονται ως εξής:

F03

:

Όλοι οι προορισμοί, εκτός από την Ελβετία.

F04

:

Σρι Λάνκα, ΕΔΠ Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη, Μαλαισία, Ινδονησία, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν, Παπουασία-Νέα Γουινέα, Λάος, Καμπότζη, Βιετνάμ, Ουρουγουάη, Παραγουάη, Αργεντινή, Μεξικό, Κόστα Ρίκα.

F08

:

Όλοι οι προορισμοί, εκτός από την Βουλγαρία.

F09

:

Οι ακόλουθοι προορισμοί:

Νορβηγία, Ισλανδία, Γροιλανδία, Νήσοι Φερόε, Ρουμανία, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Μαυροβούνιο (συμπεριλαμβανομένου του Κοσόβου, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, δυνάμει του ψηφίσματος 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας της 10ης Ιουνίου 1999), Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργιζία, Μολδαβία, Ρωσία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν, Ουκρανία, Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, Κατάρ, Ομάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Abou Dhabi, Dubai, Chardja, Adjman, Umm al-Qi'iwayn, Ras al-Khayma και Fudjayra), Κουβέιτ, Υεμένη, Συρία, Ιράν, Ιορδανία, Βολιβία, Βραζιλία, Βενεζουέλα, Περού, Παναμάς, Ισημερινός και Κολομβία,

οι χώρες και τα εδάφη της Αφρικής εκτός από την Νότιο Αφρική,

οι προορισμοί που προβλέπονται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής (ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11).


19.10.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 273/12


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1703/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Οκτωβρίου 2005

για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά εκτός αυτών που χορηγούνται για την προστιθέμενη ζάχαρη (κεράσια προσωρινά διατηρημένα, αποφλοιωμένες ντομάτες, ζαχαρόπηκτα κεράσια, παρασκευασμένα φουντούκια και ορισμένοι χυμοί πορτοκαλιού)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά (1), και το άρθρο 16 παράγραφος 3 τρίτη περίπτωση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1429/95 της Επιτροπής (2), προβλέπει τους κανόνες εφαρμογής των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά, εκτός αυτών που χορηγούνται για την προστιθέμενη ζάχαρη.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, στο βαθμό που είναι αναγκαίο για να καταστεί δυνατή η εξαγωγή οικονομικώς σημαντικών ποσοτήτων προϊόντων, τα προϊόντα που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επιστροφής κατά την εξαγωγή εντός των ορίων που προκύπτουν από τις συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 300 της συνθήκης. Το άρθρο 18 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 προβλέπει ότι στην περίπτωση που η επιστροφή είναι ανεπαρκής για να καταστεί δυνατή η εξαγωγή των προϊόντων που απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β), εφαρμόζεται η επιστροφή που προβλέπεται από το άρθρο 17 του εν λόγω κανονισμού.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια ώστε να μην διαταραχθούν οι εμπορικές συναλλαγές που είχαν δημιουργηθεί προηγουμένως με το καθεστώς των επιστροφών. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να καθοριστούν οι προβλεπόμενες ποσότητες για κάθε προϊόν με βάση την ονοματολογία των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (3).

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, οι επιστροφές πρέπει να καθορίζονται με βάση την κατάσταση και τις προοπτικές εξέλιξης, αφενός, των τιμών των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά στην κοινοτική αγορά και των διαθέσιμων ποσοτήτων και, αφετέρου, των τιμών που ισχύουν στο διεθνές εμπόριο. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα έξοδα εμπορίας και μεταφοράς, καθώς και η οικονομική πλευρά των σχεδιαζόμενων εξαγωγών.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, οι τιμές στην κοινοτική αγορά καθορίζονται με βάση τις τιμές που είναι οι πλέον ευνοϊκές για την εξαγωγή.

(6)

Η κατάσταση του διεθνούς εμπορίου ή οι ειδικές απαιτήσεις ορισμένων αγορών ενδέχεται να καταστήσουν αναγκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για ένα συγκεκριμένο προϊόν ανάλογα με τον προορισμό του προϊόντος.

(7)

Τα κεράσια που είναι προσωρινά διατηρημένα, οι αποφλοιωμένες ντομάτες, τα ζαχαρόπηκτα κεράσια, τα παρασκευασμένα φουντούκια και ορισμένοι χυμοί πορτοκαλιού μπορούν να αποτελέσουν προς το παρόν αντικείμενο σημαντικών από οικονομική άποψη εξαγωγών.

(8)

Κατά συνέπεια θα πρέπει να καθοριστούν τα ποσοστά επιστροφών και οι προβλεπόμενες ποσότητες.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Τα ποσοστά επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά, η περίοδος υποβολής των αιτήσεων πιστοποιητικών, η περίοδος χορήγησης των πιστοποιητικών και οι προβλεπόμενες ποσότητες περιλαμβάνονται στο παράρτημα.

2.   Τα πιστοποιητικά που χορηγούνται για λόγους ανθρωπιστικής βοήθειας, που προβλέπονται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής (4), δεν αφορούν τις ποσότητες που προβλέπονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 25 Οκτωβρίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 64 της 2.3.2004, σ. 25).

(2)  ΕΕ L 141 της 24.6.1995, σ. 28· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 498/2004 (ΕΕ L 80 της 18.3.2004, σ. 20).

(3)  ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 558/2005 (ΕΕ L 94 της 13.4.2005, σ. 22).

(4)  ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1741/2004 (ΕΕ L 311 της 8.10.2004, σ. 17).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 2005 για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά εκτός αυτών που χορηγούνται για την προστιθέμενη ζάχαρη (κεράσια προσωρινά διατηρημένα, αποφλοιωμένες ντομάτες, ζαχαρόπηκτα κεράσια, παρασκευασμένα φουντούκια και ορισμένοι χυμοί πορτοκαλιού)

Περίοδος υποβολής των αιτήσεων πιστοποιητικών: από την 25η Οκτωβρίου 2005 έως τις 23 Φεβρουαρίου 2006.

Περίοδος χορήγησης των πιστοποιητικών: από τον Νοεμβρίου 2005 έως τον Φεβρουαρίου 2006.

Κωδικός προϊόντος (1)

Κωδικός προορισμού (2)

Ποσοστό επιστροφής

(σε ευρώ/καθαρό τόνο)

Προβλεπόμενες ποσότητες

(σε τόνους)

0812 10 00 9100

F06

50

2 853

2002 10 10 9100

F10

45

42 477

2006 00 31 9000

2006 00 99 9100

F06

153

293

2008 19 19 9100

2008 19 99 9100

A00

59

344

2009 11 99 9110

2009 12 00 9111

2009 19 98 9112

A00

5

300

2009 11 99 9150

2009 19 98 9150

A00

29

301


(1)  Οι κωδικοί των προϊόντων προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1).

(2)  Οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «A» προβλέπονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 όπως τροποποιήθηκε. Οι ψηφιακοί κωδικοί των προορισμών προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11).

Οι άλλοι προορισμοί καθορίζονται ως εξής:

F06

Όλοι οι προορισμοί εκτός από τις χώρες της Βόρειας Αμερικής.

F10

Όλοι οι προορισμοί εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Βουλγαρία.


19.10.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 273/14


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1704/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Οκτωβρίου 2005

για καθορισμό ορίων εντός των οποίων δύνανται να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον Σεπτεμβρίου 2005 για πιστοποιητικά εισαγωγής χοιρείου κρέατος βάσει του καθεστώτος που προβλέπεται από τις συμφωνίες, τις οποίες συνήψε η Κοινότητα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1898/97 της Επιτροπής, της 29ης Σεπτεμβρίου 1997, περί λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή, στον τομέα του χοιρείου κρέατος, του καθεστώτος που προβλέπεται στα πλαίσια των ευρωπαϊκών συμφωνιών με τη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Σλοβακία, τη Ρουμανία, την Πολωνική Δημοκρατία και τη Δημοκρατία της Ουγγαρίας (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν για το τέταρτο τρίμηνο του 2005, αφορούν ποσότητες ίσες ή χαμηλότερες από τις διαθέσιμες ποσότητες και συνεπώς, δύνανται να ικανοποιηθούν πλήρως.

(2)

Πρέπει να καθοριστεί το πλεόνασμα που προστίθεται στη διαθέσιμη ποσότητα για την επόμενη περίοδο.

(3)

Είναι σκόπιμο να επιστήσουμε την προσοχή των οικονομικών φορέων στο γεγονός ότι τα πιστοποιητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τα προϊόντα που πληρούν όλους τους όρους που αναφέρονται στις κτηνιατρικές διατάξεις που ισχύουν αυτήν τη στιγμή στην Κοινότητα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβάλλονται για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005 βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/97, θα γίνουν αποδεκτές σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παράρτημα I.

2.   Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2006, οι αιτήσεις αδειών εισαγωγής για τις συνολικές ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1898/97.

3.   Τα πιστοποιητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα προϊόντα που πληρούν όλους τους όρους των κτηνιατρικών διατάξεων που ισχύουν αυτήν τη στιγμή στην Κοινότητα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 19 Οκτωβρίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 267 της 30.9.1997, σ. 58· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/2003 (ΕΕ L 210 της 28.8.2003, σ. 11).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ομάδα

Ποσοστό έγκρισης υποβληθεισών πιστοποιητικών εισαγωγής για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2005 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005

B1

15

16

17


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(σε τόνους)

Ομάδα

Συνολική διαθέσιμη ποσότητα για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2006

B1

3 000,0

15

843,8

16

1 593,8

17

11 718,8


19.10.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 273/16


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1705/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Οκτωβρίου 2005

για καθορισμό της τιμής της παγκόσμιας αγοράς του μη εκκοκκισμένου βαμβακιού

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

το πρωτόκολλο αριθ. 4 όσον αφορά το βαμβάκι, που επισυνάπτεται στην πράξη προσχώρησης της Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1050/2001 του Συμβουλίου (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1051/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για ενίσχυση στην παραγωγή για το βαμβάκι (2), και ιδίως το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1051/2001, καθορίζεται περιοδικά η τιμή της παγκόσμιας αγοράς του μη εκκοκκισμένου βαμβακιού, επί τη βάσει της τιμής της παγκόσμιας αγοράς που έχει διαπιστωθεί για το εκκοκκισμένο βαμβάκι και λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική σχέση μεταξύ της τιμής που έχει διαπιστωθεί για το εκκοκκισμένο βαμβάκι και της τιμής που υπολογίζεται για το μη εκκοκκισμένο. Αυτή η ιστορική σχέση ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1591/2001 της Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου 2001, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος ενίσχυσης για το βαμβάκι (3). Στην περίπτωση που η τιμή της παγκόσμιας αγοράς δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί μ' αυτόν τον τρόπο, η τιμή αυτή καθορίζεται επί τη βάσει της τελευταίας προσδιορισμένης τιμής.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1051/2001, η τιμή της παγκόσμιας αγοράς του εκκοκκισμένου βαμβακιού προσδιορίζεται για ένα προϊόν το οποίο ανταποκρίνεται σε ορισμένα χαρακτηριστικά και λαμβάνοντας υπόψη τις ευνοϊκότερες προσφορές και τιμές στην παγκόσμια αγορά μεταξύ αυτών που θεωρούνται ως αντιπροσωπευτικές της πραγματικής τάσης της αγοράς. Για να πραγματοποιηθεί αυτός ο προσδιορισμός, καθορίζεται ένας μέσος όρος των προσφορών και των τιμών που έχουν διαπιστωθεί σε ένα ή περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια για ένα προϊόν cif για ένα λιμάνι της Κοινότητας και το οποίο προέρχεται από διάφορες χώρες προμήθειας οι οποίες θεωρούνται ότι είναι οι αντιπροσωπευτικότερες για το διεθνές εμπόριο. Εντούτοις, προβλέπονται προσαρμογές αυτών των κριτηρίων για τον προσδιορισμό της τιμής της παγκόσμιας αγοράς του εκκοκκισμένου βαμβακιού, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη διαφορές οι οποίες αιτιολογούνται από την ποιότητα του παραδιδόμενου προϊόντος ή από τη φύση των προσφορών και των τιμών. Οι προσαρμογές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1591/2001.

(3)

Η εφαρμογή των προαναφερομένων κριτηρίων οδηγεί στον καθορισμό της τιμής της παγκόσμιας αγοράς του μη εκκοκκισμένου βαμβακιού στο επίπεδο το οποίο περιγράφεται στη συνέχεια του παρόντος κειμένου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η τιμή της παγκόσμιας αγοράς του μη εκκοκκισμένου βαμβακιού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1051/2001, καθορίζεται σε 22,439 EUR/100 kg.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 19 Οκτωβρίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξής


(1)  ΕΕ L 148 της 1.6.2001, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 148 της 1.6.2001, σ. 3.

(3)  ΕΕ L 210 της 3.8.2001, σ. 10· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταια από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1486/2002 (ΕΕ L 223 της 20.8.2002, σ. 3).


19.10.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 273/17


ΟΔΗΓΊΑ 2005/67/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Οκτωβρίου 2005

για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή τους, των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της οδηγίας 86/298/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των παραρτημάτων I και II της οδηγίας 87/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των παραρτημάτων I, II και III της οδηγίας 2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 86/298/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 1986, για τις διατάξεις προστασίας, που είναι προσαρμοσμένες στο πίσω μέρος, σε περίπτωση ανατροπής των τροχοφόρων γεωργικών και δασικών ελκυστήρων σε μικρό μετατρόχιο (1), και ιδίως το άρθρο 12,

την οδηγία 87/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1987, σχετικά με τα συστήματα προστασίας σε περίπτωση ανατροπής, τα οποία συναρμόζονται στο εμπρόσθιο μέρος των τροχοφόρων γεωργικών και δασικών ελκυστήρων με μικρό μετατρόχιο (2), και ιδίως το άρθρο 11,

την οδηγία 2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, σχετικά με την έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, των ρυμουλκουμένων και των εναλλάξιμων ρυμουλκούμενων μηχανημάτων τους, καθώς και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων των οχημάτων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ (3), και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την οδηγία 2003/37/ΕΚ θεσπίζεται η εγκατάσταση αγκυρώσεων ζωνών ασφαλείας, ως νέα απαίτηση για την έγκριση τύπου ολόκληρων γεωργικών ή δασικών οχημάτων, σύμφωνα με την οδηγία 76/115/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1975, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις αγκυρώσεις των ζωνών ασφαλείας των οχημάτων με κινητήρα (4). Επειδή η οδηγία 76/115/ΕΟΚ αφορά την έγκριση τύπου διαφόρων κατηγοριών μη γεωργικών οχημάτων με κινητήρα, είναι αναγκαίο να οριστεί ποιες απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας θα ισχύουν σε ορισμένους γεωργικούς ή δασικούς ελκυστήρες.

(2)

Οι απαιτήσεις του προσαρτήματος 1 του παραρτήματος I της οδηγίας 76/115/ΕΟΚ για κεντρικές θέσεις με μέτωπο προς τα εμπρός της κατηγορίας οχημάτων N3 είναι κατάλληλες για ελκυστήρες με μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα 40 χιλιόμετρα/ώρα ή μικρότερη.

(3)

Στις 29 Μαρτίου 2005, το Συμβούλιο του ΟΟΣΑ εξέδωσε την απόφαση C(2005) 1, με την οποία θεσπίζονται νέες εκδοχές των κωδικών ΟΟΣΑ για τη δοκιμή γεωργικών και δασικών ελκυστήρων.

(4)

Είναι σκόπιμο να προσαρμοστούν οι παραπομπές στους κωδικούς ΟΟΣΑ, που περιέχονται στις οδηγίες 2003/37/ΕΚ, 86/298/ΕΟΚ και 87/402/ΕΟΚ, έτσι ώστε να συνεκτιμηθεί η απόφαση C(2005) 1 του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ.

(5)

Ως εκ τούτου, οι οδηγίες 86/298/ΕΟΚ, 87/402/ΕΟΚ και 2003/37/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθούν ανάλογα.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/37/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα I, II και III της οδηγίας 2003/37/ΕΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 86/298/ΕΟΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 3

Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 87/402/ΕΟΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 4

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και έναν πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των διατάξεων αυτών και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα κείμενα των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 6

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Günter VERHEUGEN

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 186 της 8.7.1986, σ. 26· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003.

(2)  ΕΕ L 220 της 8.8.1987, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003.

(3)  ΕΕ L 171 της 9.7.2003, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2005/13/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 55 της 1.3.2005, σ. 35).

(4)  ΕΕ L 24 της 30.1.1976, σ. 6· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 96/38/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 187 της 26.1.1996, σ. 95).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Τα παραρτήματα I, II και III της οδηγίας 2003/37/ΕΚ τροποποιούνται ως εξής:

1)

Στο παράρτημα I μέρος 4 σημείο 3.6.1 οι λέξεις «κώδικα 1 ή 2 του ΟΟΣΑ» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κωδικός 2 του ΟΟΣΑ».

2)

Το παράρτημα ΙΙ τροποποιείται ως εξής:

α)

στη σειρά 26.1 κεφάλαιο Β μέρος 1, οι λέξεις «Σημεία αγκύρωσης των ζωνών ασφαλείας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Σημεία αγκύρωσης των ζωνών ασφαλείας (1).

β)

το μέρος ΙΙ.Γ του κεφαλαίου Β αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Μέρος II.Γ

Αντιστοιχία με τους τυποποιημένους κωδικούς του ΟΟΣΑ

Τα δελτία δοκιμών (πλήρη) που είναι σύμφωνα με τους κατωτέρω κωδικούς ΟΟΣΑ χρησιμοποιούνται εναλλακτικώς αντί των πρακτικών των δοκιμών που εκδίδονται στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες επιμέρους οδηγίες.

Αριθμός του πίνακα του μέρους I (επιμέρους οδηγίες)

Θέμα

Κωδικός ΟΟΣΑ (2)

10.1.

77/536/ΕΟΚ

Επίσημες δοκιμές των διατάξεων προστασίας γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων (δυναμική δοκιμή)

Κωδικός 3

26.1.

76/115/ΕΟΚ

16.1.

79/622/ΕΟΚ

Επίσημες δοκιμές των διατάξεων προστασίας γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων (στατική δοκιμή)

Κωδικός 4

26.1.

76/115/ΕΟΚ

19.1.

86/298/ΕΟΚ

Επίσημες δοκιμές των διατάξεων προστασίας οι οποίες προσαρμόζονται στο πίσω μέρος τροχοφόρων γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με μικρό μετατρόχιο

Κωδικός 7

26.1.

76/115/ΕΟΚ

21.1.

87/402/ΕΟΚ

Επίσημες δοκιμές των διατάξεων προστασίας οι οποίες προσαρμόζονται στο εμπρόσθιο μέρος τροχοφόρων γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με μικρό μετατρόχιο

Κωδικός 6

26.1.

76/115/ΕΟΚ

 

SD (3)

Επίσημες δοκιμές των διατάξεων προστασίας ερπυστριοφόρων γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων

Κωδικός 8

26.1.

76/115/ΕΟΚ

3)

Στο παράρτημα III μέρος I.A σημείο 3.6.1, οι λέξεις «κώδικα 1 ή 2 του ΟΟΣΑ» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κωδικός 2 του ΟΟΣΑ».


(1)  Ο ελάχιστος αριθμός σημείων αγκύρωσης που απαιτείται για ελκυστήρες των κατηγοριών T1, T2, T3, C1, C2 και C3 είναι δύο, όπως ορίζεται στο παράρτημα I προσάρτημα 1 της οδηγίας 76/115/ΕΟΚ για κεντρικά καθίσματα με μέτωπο προς τα εμπρός οχημάτων της κατηγορίας N3. Τα φορτία δοκιμής που ορίζονται στα σημεία 5.4.3 και 5.4.4 του παραρτήματος I της εν λόγω οδηγίας για οχήματα της κατηγορίας N3 ισχύουν γι’ αυτές τις κατηγορίες ελκυστήρων.»·

(2)  Τα δελτία δοκιμών πρέπει να είναι σύμφωνα με την απόφαση C(2005) 1 του ΟΟΣΑ. Το ισοδύναμο των πρακτικών δοκιμών για αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας μπορεί να αναγνωριστεί μόνο εάν αυτές έχουν δοκιμαστεί.

Απόφαση C(2005) 1. Τα πρακτικά δοκιμών που εκδίδονται σύμφωνα με του κωδικούς σε συνέχεια της απόφασης C(2000) 59, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση C(2003) 252 μπορούν επίσης να γίνουν δεκτά κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου διάρκειας ενός έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης C(2005) 1 στον ιστοτόπο του ΟΟΣΑ στο Διαδίκτυο, δηλαδή έως τις 21 Απριλίου 2006.

(3)  SD: απαιτείται επιμέρους οδηγία.».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας 86/298/ΕΟΚ τροποποιούνται ως εξής:

1)

Στο παράρτημα I, το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.

Ισχύουν οι ορισμοί και οι προδιαγραφές του σημείου 1 του κωδικού 7 της απόφασης C(2005) 1 του ΟΟΣΑ, της 29ης Μαρτίου 2005, με εξαίρεση το σημείο 1.1.»

2)

Το παράρτημα ΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Τεχνικές προδιαγραφές

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την έγκριση τύπου ΕΚ διατάξεων προστασίας από ανατροπή, οι οποίες προσαρμόζονται στο πίσω μέρος τροχοφόρων γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με μικρό μετατρόχιο, είναι αυτές που ορίζονται στο σημείο 3 του κωδικού 7 της απόφασης C(2005) 1 του ΟΟΣΑ, της 29ης Μαρτίου 2005, με εξαίρεση των σημείων 3.1.4 (“Πρακτικά δοκιμών”), 3.4 (“Μικρές τροποποιήσεις”), 3.5 (“Σήμανση”) και 3.6 (“Επίδοση αγκύρωσης ζωνών ασφαλείας”).»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Τα παραρτήματα Ι και ΙΙ της οδηγίας 87/402/ΕΟΚ τροποποιούνται ως εξής:

1)

Στο παράρτημα I, το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ισχύουν οι ορισμοί και οι προδιαγραφές του σημείου 1 του κωδικού 6 της απόφασης C(2005) 1 του ΟΟΣΑ, της 29ης Μαρτίου 2005, με εξαίρεση το σημείο 1.1.».

2)

Το παράρτημα ΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Τεχνικές προδιαγραφές

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την έγκριση τύπου ΕΚ διατάξεων προστασίας από ανατροπή, οι οποίες προσαρμόζονται στο πίσω μέρος τροχοφόρων γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με μικρό μετατρόχιο, είναι αυτές που ορίζονται στο σημείο 3 του κωδικού 6 της απόφασης C(2005) 1 του ΟΟΣΑ, της 29ης Μαρτίου 2005, με εξαίρεση των σημείων 3.2.4 (“Πρακτικά δοκιμών”), 3.5 (“Μικρές τροποποιήσεις”), 3.6 (“Σήμανση”) και 3.7 (“Επίδοση αγκύρωσης ζωνών ασφαλείας”).».


II Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Επιτροπή

19.10.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 273/21


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Οκτωβρίου 2005

περί τροποποίησης της απόφασης 2005/464/ΕΚ για την εφαρμογή προγραμμάτων επιθεώρησης για τη γρίπη των πτηνών σε πουλερικά και άγρια πτηνά που θα πραγματοποιηθούν στα κράτη μέλη

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 3960]

(2005/726/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (1), και ιδίως το άρθρο 20,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 90/424/ΕΟΚ προβλέπει κοινοτική χρηματοδότηση για τη λήψη των τεχνικών και επιστημονικών μέτρων που απαιτούνται για την ανάπτυξη της κοινοτικής κτηνιατρικής νομοθεσίας και την εκπαίδευση και την κατάρτιση των κτηνιάτρων.

(2)

Η επιστημονική επιτροπή για την υγεία και την ορθή μεταχείριση των ζώων στην έκθεσή της στις 27 Ιουνίου 2000 συνέστησε να διενεργούνται επιθεωρήσεις στα σμήνη πουλερικών και άγριων πτηνών για τη γρίπη των πτηνών, κυρίως για τον προσδιορισμό του επιπολασμού λοιμώξεων από τους υποτύπους H5 και H7 του ιού της γρίπης των πτηνών.

(3)

Η οδηγία του 92/40/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1992, για τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της γρίπης των ορνίθων (2) καθορίζει τα κοινοτικά μέτρα ελέγχου που πρέπει να εφαρμόζονται σε περίπτωση εμφάνισης εστίας της γρίπης των πτηνών σε πουλερικά. Ωστόσο, δεν προβλέπει τη διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων για την εν λόγω νόσο σε πουλερικά και άγρια πτηνά.

(4)

Η απόφαση 2005/464/ΕΚ, της 21ης Ιουνίου 2005, για την εφαρμογή προγραμμάτων επιθεώρησης για τη γρίπη των πτηνών σε πουλερικά και άγρια πτηνά που θα πραγματοποιηθούν στα κράτη μέλη (3) προβλέπει την εφαρμογή το 2005 των επιθεωρήσεων για τη γρίπη των πτηνών σε πουλερικά και άγρια πτηνά στα κράτη μέλη, εφόσον η Επιτροπή εγκρίνει τα προγράμματα των εν λόγω επιθεωρήσεων. Οι επιθεωρήσεις αυτές αναμένεται να ανιχνεύσουν την παρουσία λοιμώξεων στα πουλερικά, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και να συμβάλουν ώστε να γίνουν γνωστές τυχόν απειλές που παρουσιάζουν τα άγρια ζώα για τα ζώα και τους ανθρώπους. Η απόφαση αυτή προβλέπει ότι, έως τις 30 Ιουνίου 2005, τα κράτη μέλη όφειλαν να υποβάλουν προς έγκριση στην Επιτροπή προγράμματα για την εφαρμογή των εν λόγω επιθεωρήσεων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται στο παράρτημα.

(5)

Τα κράτη μέλη υπέβαλαν τα προγράμματα έως τις 30 Ιουνίου 2005. Ωστόσο, κατόπιν των πρόσφατων εξελίξεων όσον αφορά την κατάσταση της γρίπης των πτηνών στην Ασία και ειδικότερα την παρακολούθηση των αποδημητικών πτηνών, ομάδα εμπειρογνωμόνων, σε συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Αυγούστου 2005 και στις 6 Σεπτεμβρίου 2005, κατέληξε ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις γνώσεις που υπάρχουν ήδη σχετικά με τις μεταναστευτικές διαδρομές των ειδών πτηνών από την κεντρική και τη δυτική Ασία, είναι σκόπιμο να βελτιωθεί η παρακολούθηση των άγριων πτηνών και να εντατικοποιηθούν τα προγράμματα επιθεώρησης που έχουν ήδη προγραμματιστεί για το 2005/2006, αυξάνοντας τη δειγματοληψία στα περάσματα των μεταναστευτικών υδρόβιων πτηνών που ενδεχομένως αποτελέσουν κίνδυνο εισαγωγής της ασθένειας.

(6)

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα αυτά, τα κράτη μέλη τροποποίησαν τα προγράμματά τους και έχουν κοινοποιήσει τις τροποποιήσεις αυτές στην Επιτροπή προς έγκριση. Προκειμένου τα τροποποιημένα προγράμματα να εγκριθούν και η κοινοτική χρηματοδότηση να αποφασιστεί εγκαίρως, πρέπει να τροποποιηθούν η προθεσμία για την υποβολή των προγραμμάτων, ο κατάλογος των δοκιμών προς χρηματοδότηση και οι όροι που αναφέρονται στο παράρτημα της απόφασης 2005/464/ΕΚ.

(7)

Η απόφαση 2005/464/ΕΚ πρέπει, ως εκ τούτου, να τροποποιηθεί ανάλογα.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2005/464/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 1, η ημερομηνία «30 Ιουνίου 2005» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «13 Σεπτεμβρίου 2005».

2)

Στο άρθρο 3, προστίθεται το ακόλουθο σημείο ε):

«ε)

:

δοκιμασία PCR

:

10 ευρώ ανά δοκιμασία».

3)

Το μέρος Δ στο παράρτημα αντικαθίσταται από το μέρος Δ στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

4)

Το μέρος ΣΤ προστίθεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 325 της 12.12.2003, σ. 31).

(2)  ΕΕ L 167 της 22.6.1992, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003.

(3)  ΕΕ L 164 της 24.6.2005, σ. 52.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα της απόφασης 2005/464/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το παράρτημα Δ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Δ.   ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΕ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ

Στα κράτη μέλη όπου η παρακολούθηση αφορά επίσης τα άγρια πτηνά, πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές.

Δ.1.   Σχεδιασμός και διενέργεια της επιθεώρησης

1)

Θα είναι αναγκαίες οι διασυνδέσεις με ινστιτούτα διατήρησης/παρατήρησης πτηνών και με σταθμούς κωδωνισμού. Η δειγματοληψία θα διενεργείται κατά περίπτωση από το προσωπικό αυτών των ομάδων/σταθμών ή από κυνηγούς.

2)

Η ενεργός παρακολούθηση των ζώντων πτηνών ή των πτηνών θηραμάτων θα έχει ως στόχο:

α)

τον πληθυσμό των ειδών άγριων πτηνών που παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο που πρέπει να εντοπιστεί, με βάση:

i)

την προέλευση και τις μεταναστευτικές διαδρομές·

ii)

τους αριθμούς των άγριων πτηνών στην Κοινότητα· και

iii)

την πιθανότητα επαφής με οικιακά πουλερικά·

β)

να εντοπιστούν οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος, με βάση:

i)

την ανάμειξη περιοχών με αποδημητικά πτηνά πολλών ειδών και ειδικότερα αυτά που αναφέρονται στο μέρος ΣΤ·

ii)

την εγγύτητα στα αγροκτήματα οικιακών πουλερικών· και

iii)

τη θέση των μεταναστευτικών περασμάτων.

Η δειγματοληψία πρέπει να λάβει υπόψη την εποχικότητα των μεταναστευτικών ροών που ενδέχεται να ποικίλλουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο και τα είδη των πτηνών που αναφέρονται στο παράρτημα ΣΤ.

3)

Η παθητική παρακολούθηση των άγριων πτηνών που έχουν βρεθεί νεκρά θα εστιάσει την εμφάνιση θνησιμότητας από μη φυσιολογικά αίτια ή σημαντικές εστίες της νόσου:

α)

στα είδη άγριων πτηνών που αναφέρονται στο μέρος ΣΤ και άλλων άγριων πτηνών που έρχονται σε επαφή μαζί τους· και

β)

σε περιοχές όπως αναφέρεται στο σημείο 2 στοιχείο β) σημείο i).

Η εμφάνιση θνησιμότητας σε διάφορα είδη στην ίδια περιοχή θα είναι ένας επιπλέον παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Δ.2.   Διαδικασίες δειγματοληψίας

1)

Πρέπει να λαμβάνονται επιχρίσματα κλοάκης για ιολογική εξέταση. Εκτός από τα πτηνά “ενός έτους” το φθινόπωρο, τα είδη ξενιστές με υψηλή ευπάθεια και αυξημένη επαφή με πουλερικά (π.χ. πάπιες Mallard) προσφέρουν υψηλότατα ποσοστά επιτυχίας.

2)

Για σκοπούς απομόνωσης του ιού και μοριακής ανίχνευσης (PCR), εκτός από επιχρίσματα κλοάκης ή κόπρανα, λαμβάνονται επίσης δείγματα από ιστούς (δηλαδή του εγκεφάλου, της καρδιάς, των πνευμόνων, του νεφρού και των εντέρων) από άγρια πτηνά που βρέθηκαν νεκρά ή θανατωμένα. Οι μοριακές τεχνικές διεξάγονται μόνο σε εργαστήρια που είναι σε θέση να παρέχουν εγγυήσεις για τη διασφάλιση ποιότητας και χρησιμοποιούν μεθόδους που αναγνωρίζονται από τα ΚΕΑ για τη γρίπη των πτηνών.

3)

Λαμβάνονται δείγματα από διάφορα είδη πτηνών που ζουν στην ύπαιθρο. Κύριοι στόχοι της δειγματοληψίας είναι τα νηκτικά και τα ελόβια πτηνά.

4)

Λαμβάνονται επιχρίσματα που περιέχουν κόπρανα ή νωπά κόπρανα που έχουν συλλεγεί με προσοχή από άγρια πτηνά τα οποία έχουν παγιδευτεί, έχουν κυνηγηθεί ή έχουν βρεθεί πρόσφατα νεκρά.

5)

Είναι δυνατή η ομαδοποίηση έως και πέντε δειγμάτων από το ίδιο είδος που συλλέγονται στην ίδια θέση και την ίδια ώρα. Ειδική μέριμνα πρέπει να ληφθεί για την αποθήκευση και μεταφορά των δειγμάτων. Εάν δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η ταχεία μεταφορά εντός 48 ωρών στο εργαστήριο (με μέσο μεταφοράς σε θερμοκρασία 4 °Κελσίου), τα δείγματα πρέπει να αποθηκεύονται και στη συνέχεια να μεταφέρονται μέσα σε ξηρό πάγο σε θερμοκρασία – 70 °Κελσίου.»

2)

Προστίθεται το ακόλουθο μέρος ΣΤ:

«ΣΤ.   ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ (1)

 

Λατινική ονομασία

Ονομασία στα ελληνικά

Ονομασία στα αγγλικά

1.

Anser albifrons

Λευκομέτωπος σφυριχτής

White-fronted Goose

2.

Anser fabalis

Χωραφόχηνα

Bean Goose

3.

Anas platyrhynchos

Πρασινοκέφαλη πάπια

Mallard

4.

Anas strepera

Φλυαρόπαπια

Gadwal

5.

Anas acuta

Ψαλίδα ή Σουβλόπαπια

Northern Pintail

6.

Anas clypeata

Χουλιαρόπαπια

Northern Shoveler

7.

Anas penelope

Σφυριχτήρι

Eurasian Wigeon

8.

Anas crecca

Κιρκίρι

Common teal

9.

Anas querquedula

Σαρσέλα

Garganay

10.

Aythya ferina

Γκισάρι ή Κυνηγόπαπια

Common Pochard

11.

Aythya fuligula

Μαυροκέφαλη πάπια ή Τσικνόπαπια

Tufted Duck

12.

Vanellus vanellus

Καλημάνα

Northern Lapwing

13.

Philomachus pugnax

Μαχητής

Ruff

14.

Larus ribibundus

Σταχτοκέφαλος γλάρος

Black-headed Gull

15.

Larus canus

Θυελλόγλαρος

Common Gull


(1)  Όλα τα είδη άγριων πτηνών που υπάρχουν στη φύση και εμφανίζονται στην Κοινότητα, περιλαμβανομένων των ειδών που αναφέρονται στον πίνακα του παρόντος μέρους, καλύπτονται από το καθεστώς προστασίας της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών και συνεπώς πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας σε κάθε επιθεώρηση για τη γρίπη των πτηνών.»


Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει του άρθρου VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

19.10.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 273/25


ΑΠΌΦΑΣΗ 2005/727/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 12ης Οκτωβρίου 2005

που ορίζει την ημερομηνία εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της απόφασης 2005/211/ΔΕΥ, για την εισαγωγή ορισμένων νέων λειτουργιών του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της τρομοκρατίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2005/211/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Φεβρουαρίου 2005, για την εισαγωγή ορισμένων νέων λειτουργιών του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της τρομοκρατίας (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2005/211/ΔΕΥ ορίζει ότι οι διατάξεις του άρθρου 1 της εν λόγω απόφασης αρχίζουν να ισχύουν από ημερομηνία την οποία ορίζει το Συμβούλιο μόλις εκπληρωθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, και ότι το Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει να ορίσει διαφορετικές ημερομηνίες για την εφαρμογή των διαφόρων διατάξεων. Οι εν λόγω προϋποθέσεις έχουν εκπληρωθεί όσον αφορά το άρθρο 1 παράγραφος 10 της απόφασης 2005/211/ΔΕΥ.

(2)

Είναι ορθόν το άρθρο 1 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 871/2004 του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την εισαγωγή ορισμένων νέων λειτουργιών του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της τρομοκρατίας (2), που ταυτίζεται με το άρθρο 1 παράγραφος 10 της απόφασης 2005/211/ΔΕΥ να εφαρμοσθεί από την ίδια ημερομηνία.

(3)

Χωριστή απόφαση του Συμβουλίου προβλέπει τα της ενάρξεως ισχύος του άρθρου 1 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 871/2004.

(4)

Όσον αφορά την Ελβετία, η παρούσα απόφαση αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας που υπογράφηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (3), η οποία εμπίπτει στους τομείς τους οποίους αναφέρει το άρθρο 1 σημείο Ζ της απόφασης 1999/437/ΕΚ (4) σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παράγραφος 1 των αποφάσεων του Συμβουλίου 2004/849/ΕΚ (5) και 2004/860/ΕΚ (6), της 25ης Οκτωβρίου 2004, για την υπογραφή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για την υπογραφή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και την προσωρινή εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της συμφωνίας αυτής,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 1 παράγραφος 10 της απόφασης 2005/211/ΔΕΥ εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2006.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία της έκδοσής της. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λουξεμβούργο, 12 Οκτωβρίου 2005.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

C. CLARKE


(1)  ΕΕ L 68 της 15.3.2005, σ. 44.

(2)  ΕΕ L 162 της 30.4.2004, σ. 29.

(3)  Έγγραφο 13054/04 του Συμβουλίου, που ευρίσκεται στην ιστοσελίδα http://register.consilium.eu.int

(4)  ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 31.

(5)  ΕΕ L 368 της 15.12.2004, σ. 26.

(6)  ΕΕ L 370 της 17.12.2004, σ. 78.


19.10.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 273/26


ΑΠΌΦΑΣΗ 2005/728/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 12ης Οκτωβρίου 2005

που ορίζει την ημερομηνία εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 871/2004, για την εισαγωγή ορισμένων νέων λειτουργιών του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της τρομοκρατίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 871/2004 του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την εισαγωγή ορισμένων νέων λειτουργιών του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της τρομοκρατίας (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 871/2004 ορίζει ότι οι διατάξεις του άρθρου 1 του εν λόγω κανονισμού αρχίζουν να ισχύουν από ημερομηνία την οποία ορίζει το Συμβούλιο μόλις εκπληρωθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, και ότι το Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει να ορίσει διαφορετικές ημερομηνίες για την εφαρμογή των διαφόρων διατάξεων. Οι εν λόγω προϋποθέσεις έχουν εκπληρωθεί όσον αφορά το άρθρο 1 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 871/2004.

(2)

Είναι ορθόν το άρθρο 1 παράγραφος 10 της απόφασης 2005/211/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Φεβρουαρίου 2005, για την εισαγωγή ορισμένων νέων λειτουργιών του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της τρομοκρατίας (2), που ταυτίζεται με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 871/2004, να εφαρμοσθεί από την ίδια ημερομηνία.

(3)

Χωριστή απόφαση του Συμβουλίου προβλέπει τα περί της ενάρξεως ισχύος του άρθρου 1 παράγραφος 10 της απόφασης 2005/211/ΔΕΥ.

(4)

Όσον αφορά την Ελβετία, η παρούσα απόφαση αποτελεί ανάπτυξη των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν, κατά την έννοια της συμφωνίας που υπογράφηκε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας με την υλοποίηση, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν (3), η οποία εμπίπτει στον τομέα τον οποίο αναφέρει το άρθρο 1 σημείο Ζ της απόφασης 1999/437/ΕΚ (4) σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παράγραφος 1 των αποφάσεων 2004/849/ΕΚ (5) και 2004/860/ΕΚ (6) του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2004, για την υπογραφή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για την υπογραφή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και την προσωρινή εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της συμφωνίας αυτής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 1 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 871/2004 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2006.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία της έκδοσής της. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λουξεμβούργο, 12 Οκτωβρίου 2005.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

C. CLARKE


(1)  ΕΕ L 162 της 30.4.2004, σ. 29.

(2)  ΕΕ L 68 της 15.3.2005, σ. 44.

(3)  Έγγραφο 13054/04 του Συμβουλίου, που ευρίσκεται στην ιστοσελίδα http://register.consilium.eu.int

(4)  ΕΕ L 176 της 10.7.1999, σ. 31.

(5)  ΕΕ L 368 της 15.12.2004, σ. 26.

(6)  ΕΕ L 370 της 17.12.2004, σ. 78.