ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

48ό έτος
26 Ιουλίου 2005


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1191/2005 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2005, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμότης τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1192/2005 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1915/83 περί ορισμένων διατάξεων εφαρμογής για την τήρηση λογιστικών στοιχείων για τη διαπίστωση των εισοδημάτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

3

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1193/2005 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2005, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των χωρών και των εδαφών ( 1 )

4

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1194/2005 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2799/1999 όσον αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου για τη χορήγηση ενίσχυσης στο αποκορυφωμένο γάλα και στο αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη που προορίζονται για τη διατροφή των ζώων και την πώληση του εν λόγω αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη

7

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1195/2005 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 214/2001, περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα μέτρα παρέμβασης στην αγορά του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη

8

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1196/2005 της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 2005, για την κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

9

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1197/2005 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2005, για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Β στον τομέα των οπωροκηπευτικών (πορτοκάλια)

11

 

*

Οδηγία 2005/49/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2005, την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, της οδηγίας 72/245/EOK του Συμβουλίου σχετικά με τα ραδιοηλεκτρικά παράσιτα (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) των οχημάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/EOK του Συμβουλίου που αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους ( 1 )

12

 

 

Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

*

Κοινή δράση 2005/575/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2005, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΑΑΑ)

15

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

26.7.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1191/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 25ης Ιουλίου 2005

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμότης τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 26 Ιουλίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2005.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1947/2002 (ΕΕ L 299 της 1.11.2002, σ. 17).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2005, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό τιμών εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052

101,8

999

101,8

0707 00 05

052

72,3

999

72,3

0709 90 70

052

66,4

999

66,4

0805 50 10

388

62,9

508

58,8

524

73,5

528

64,5

999

64,9

0806 10 10

052

111,0

204

79,7

220

156,7

508

134,4

624

165,2

999

129,4

0808 10 80

388

85,0

400

84,0

404

86,2

508

82,4

512

69,7

524

52,1

528

58,0

720

57,5

804

80,7

999

72,8

0808 20 50

052

105,4

388

72,6

512

38,7

528

52,5

999

67,3

0809 10 00

052

132,2

094

100,2

999

116,2

0809 20 95

052

293,6

400

307,1

404

385,7

999

328,8

0809 30 10, 0809 30 90

052

101,2

999

101,2

0809 40 05

624

86,7

999

86,7


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 750/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 126 της 19.5.2005, σ. 12). Ο κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


26.7.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1192/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 25ης Ιουλίου 2005

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1915/83 περί ορισμένων διατάξεων εφαρμογής για την τήρηση λογιστικών στοιχείων για τη διαπίστωση των εισοδημάτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (EOK) αριθ. 79/65 του Συμβουλίου, της 15ης Ιουνίου 1965, περί δημιουργίας δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφορήσεως επί των εισοδημάτων και της οικονομικής λειτουργίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1915/83 της Επιτροπής (2) ορίζει ότι το όργανο συνδέσμου διαβιβάζει το σύνολο των εντύπων εκμεταλλεύσεως στην Επιτροπή, το αργότερο εννέα μήνες μετά το τέλος της λογιστικής χρήσης στην οποία αναφέρονται. Με βάση την κτηθείσα πείρα, κρίνεται ενδεδειγμένη η παράταση της εννεάμηνης περιόδου.

(2)

Είναι σκόπιμο να παραχωρηθεί, ως μεταβατικό μέτρο για το λογιστικό έτος 2004, στην Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία, μεγαλύτερη προθεσμία υποβολής των δεδομένων, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα εύρυθμης προσαρμογής αυτών των κρατών μελών στο σύστημα τήρησης λογαριασμών για τους σκοπούς προσδιορισμού των εισοδημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σύστημα νέο για τα κράτη αυτά.

(3)

Είναι συνεπώς αναγκαίο να τροποποιηθεί ανάλογα ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1915/83.

(4)

Τα προβλεπόμενα από τον παρόντα κανονισμό μέτρα είναι σύμφωνα με τη γνώμη της κοινοτικής επιτροπής για το δίκτυο γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1915/83 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το όργανο συνδέσμου διαβιβάζει στην Επιτροπή όλα τα έντυπα εκμεταλλεύσεως που υποβάλλονται υπό την προσδιοριζόμενη στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2237/77 μορφή.

Για το λογιστικό έτος 2004, τα έντυπα εκμεταλλεύσεως διαβιβάζονται το αργότερο δεκατρείς μήνες μετά το τέλος αυτού του λογιστικού έτους. Ωστόσο, το όργανο συνδέσμου της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, διαβιβάζουν τα έντυπα εκμεταλλεύσεως το αργότερο δεκαοκτώ μήνες από το τέλος του εν λόγω λογιστικού έτους.

Από το λογιστικό έτος 2005 και εφεξής, τα έντυπα εκμεταλλεύσεως διαβιβάζονται το αργότερο δώδεκα μήνες από το τέλος κάθε λογιστικού έτους.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2005.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ αριθ. 109 της 23.6.1965, σ. 1859/65· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 660/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 104 της 8.4.2004, σ. 97).

(2)  ΕΕ L 190 της 14.7.1983, σ. 25· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2204/2004 (ΕΕ L 374 της 22.12.2004, σ. 40).


26.7.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194/4


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1193/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 25ης Ιουλίου 2005

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των χωρών και των εδαφών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως τα άρθρα 10 και 21,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 998/2003 θεσπίζει κατάλογο τρίτων χωρών και εδαφών εκ των οποίων είναι δυνατόν να επιτρέπονται μετακινήσεις ζώων συντροφιάς προς την Κοινότητα, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

(2)

Ένας προσωρινός κατάλογος τρίτων χωρών συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 998/2003, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 592/2004 της Επιτροπής (2). Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει χώρες και εδάφη απαλλαγμένα από τη λύσσα και χώρες από τις οποίες ο κίνδυνος εισαγωγής λύσσας στην Κοινότητα, λόγω μετακινήσεων από τα εδάφη τους, έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι υψηλότερος από τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν οι μετακινήσεις μεταξύ κρατών μελών.

(3)

Από πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την Αργεντινή, προκύπτει ότι ο κίνδυνος εισαγωγής λύσσας στην Κοινότητα, λόγω μετακινήσεων ζώων συντροφιάς από την Αργεντινή, έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι υψηλότερος από τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν οι μετακινήσεις μεταξύ κρατών μελών ή από τρίτες χώρες που αναφέρονται ήδη στον κατάλογο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003. Επομένως, ενδείκνυται να συμπεριληφθεί η Αργεντινή στον κατάλογο χωρών και εδαφών του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003.

(4)

Για λόγους σαφήνειας, επιβάλλεται η αντικατάσταση του συνόλου του εν λόγω καταλόγου χωρών και εδαφών.

(5)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 998/2003 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 998/2003 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2005.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΫ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 146 της 13.6.2003, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 425/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 69 της 16.3.2005, σ. 3).

(2)  ΕΕ L 94 της 31.3.2004, σ. 7.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ A

 

IE — Ιρλανδία

 

MT — Μάλτα

 

SE — Σουηδία

 

UK — Ηνωμένο Βασίλειο

ΜΕΡΟΣ Β

Τμήμα 1

α)

DK — Δανία, περιλαμβανομένων της GL — Γροιλανδίας και των FO — Νήσων Φερόε·

β)

ES — Ισπανία, περιλαμβανομένων της ηπειρωτικής χώρας, των Βαλεαρίδων Νήσων, των Κανάριων Νήσων και της Θέουτας και της Μελίλας·

γ)

FR — Γαλλία, περιλαμβανομένων της GF — Γαλλικής Γουιάνας, της GP — Γουαδελούπης, της MQ — Μαρτινίκας και της RE — Ρεϊνιόν·

δ)

GI — Γιβραλτάρ·

ε)

PT — Πορτογαλία, περιλαμβανομένων της ηπειρωτικής χώρας, των νήσων Αζόρων και της νήσου Μαδέρας·

στ)

κράτη μέλη εκτός εκείνων που αναγράφονται στο μέρος A και στα στοιχεία α), β), γ) και ε) του παρόντος τμήματος.

Τμήμα 2

 

AD — Ανδόρα

 

CH — Ελβετία

 

IS — Ισλανδία

 

LI — Λιχτενστάιν

 

MC — Μονακό

 

NO — Νορβηγία

 

SM — Άγιος Μαρίνος

 

VA — Κράτος της Πόλης του Βατικανού

ΜΕΡΟΣ Γ

 

AC — Νήσος της Αναλήψεως

 

AE — Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

 

AG — Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

 

ΑΝ — Ολλανδικές Αντίλλες

 

AR — Αργεντινή

 

AU — Αυστραλία

 

AW — Αρούμπα

 

BB — Μπαρμπάντος

 

BH — Μπαχρέιν

 

ΒΜ — Βερμούδα

 

CA — Καναδάς

 

CL — Χιλή

 

FJ — Φίτζι

 

FK — Νήσοι Φώκλαντ

 

HK — Χονγκ Κονγκ

 

HR — Κροατία

 

JM — Τζαμάικα

 

JP — Ιαπωνία

 

ΚΝ — Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

 

ΚΥ — Νήσοι Καϋμάν

 

MS — Μοντσερράτ

 

MU — Μαυρίκιος

 

NC — Νέα Καληδονία

 

NZ — Νέα Ζηλανδία

 

PF — Γαλλική Πολυνησία

 

PM — Σαιν Πιέρ και Μικελόν

 

RU — Ρωσική Ομοσπονδία

 

SG — Σιγκαπούρη

 

SH — Αγία Ελένη

 

ΤW — Ταϊβάν

 

US — Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

 

VC — Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες

 

VU — Βανουάτου

 

WF — Γουόλις και Φουτούνα

 

YT — Μαγιότ»


26.7.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1194/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 25ης Ιουλίου 2005

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2799/1999 όσον αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου για τη χορήγηση ενίσχυσης στο αποκορυφωμένο γάλα και στο αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη που προορίζονται για τη διατροφή των ζώων και την πώληση του εν λόγω αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 10,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Δυνάμει του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2799/1999 της Επιτροπής (2), οι οργανισμοί παρέμβασης προκήρυξαν διαρκή διαγωνισμό για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη που εισήλθε σε απόθεμα πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2004.

(2)

Λαμβάνοντας υπόψη την υπόλοιπη διαθέσιμη ποσότητα, καθώς και την κατάσταση της αγοράς, πρέπει να αντικατασταθεί η προαναφερθείσα ημερομηνία από εκείνη της 1ης Ιουλίου 2005.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 26 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2799/1999 η ημερομηνία «1η Σεπτεμβρίου 2004» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1η Ιουλίου 2005».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2005.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 186/2004 της Επιτροπής (EE L 29 της 3.2.2004, σ. 6).

(2)  ΕΕ L 340 της 31.12.1999, σ. 3· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1009/2005 (ΕΕ L 170 της 1.7.2005, σ. 31).


26.7.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194/8


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1195/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 25ης Ιουλίου 2005

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 214/2001, περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα μέτρα παρέμβασης στην αγορά του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 10,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 214/2001 της Επιτροπής (2), η ποσότητα του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη που τίθεται προς πώληση από τους οργανισμούς παρέμβασης των κρατών μελών περιορίζεται σε αυτή που έχει εισέλθει σε απόθεμα πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2004.

(2)

Λαμβάνοντας υπόψη την υπόλοιπη διαθέσιμη ποσότητα, καθώς και την κατάσταση της αγοράς, πρέπει να αντικατασταθεί η προαναφερθείσα ημερομηνία από εκείνη της 1ης Ιουλίου 2005.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 214/2001, οι όροι «1η Σεπτεμβρίου 2004» αντικαθίστανται από τους όρους «1η Ιουλίου 2005».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2005.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 186/2004 της Επιτροπής (EE L 29 της 3.2.2004, σ. 6).

(2)  ΕΕ L 37 της 7.2.2001, σ. 100· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2250/2004 (EE L 381 της 28.12.2004, σ. 25).


26.7.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194/9


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1196/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Ιουλίου 2005

για την κατάταξη εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της συνδυασμένης ονοματολογίας που επισυνάπτεται στον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, πρέπει να υιοθετηθούν οι διατάξεις για την κατάταξη του εμπορεύματος που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος Κανονισμού.

(2)

Ο Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 έχει καθορίσει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας. Αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία που την περιλαμβάνει, έστω και εν μέρει ή με την προσθήκη ενδεχομένως υποδιαιρέσεων, η οποία έχει συνταχθεί από ειδικούς κοινοτικούς νομοθετικούς κανόνες ενόψει της εφαρμογής δασμολογικών ή άλλων μέτρων στο πλαίσιο των εμπορικών ανταλλαγών.

(3)

Κατ’ εφαρμογή των εν λόγω γενικών κανόνων, τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του παραρτήματος του παρόντος Κανονισμού πρέπει να καταταγούν στον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σημειώνεται στη στήλη 2 βάσει των διατάξεων της στήλης 3.

(4)

Είναι σκόπιμο, υπό την επιφύλαξη των μέτρων που ισχύουν στην Κοινότητα σχετικά με το σύστημα διπλού ελέγχου και εκείνα της εκ των προτέρων και εκ των υστέρων κοινοτικής επιτήρησης των υφαντουργικών προϊόντων κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες οι οποίες εκδίδονται από τις τελωνειακές αρχές των Κρατών Μελών σχετικά με την κατάταξη των εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία και δεν είναι σύμφωνες με το δίκαιο που καθορίζει ο παρών Κανονισμός, να μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης από τον κάτοχό τους κατά τη διάρκεια περιόδου εξήντα ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (2).

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Τελωνειακού Κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα του παραρτήματος κατατάσσονται στη συνδυασμένη ονοματολογία στον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ που σημειώνεται στη στήλη 2 του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Υπό την επιφύλαξη των μέτρων που ισχύουν στην Κοινότητα σχετικά με το σύστημα διπλού ελέγχου και εκείνα της εκ των προτέρων και εκ των υστέρων κοινοτικής επιτήρησης των υφαντουργικών προϊόντων κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα, οι δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που παρέχονται από τις τελωνειακές αρχές των Κρατών Μελών και δεν είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης για μια περίοδο εξήντα ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92.

Άρθρο 3

Ο παρών Κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή μέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών Κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε Κράτος Μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2005.

Για την Επιτροπή

László KOVÁCS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  EE L 256 της 7.9.1987, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 493/2005 του Συμβουλίου (EE L 82 της 31.3.2005, σ. 1).

(2)  EE L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από του κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 648/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 117 της 4.5.2005, σ. 13).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κατάταξη

Κωδικός ΣΟ

Αιτιολόγηση

(1)

(2)

(3)

Γάντι που αποτελείται κυρίως από υφασμένο ύφασμα. Το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας του γαντιού, που περιλαμβάνει τη ράχη του γαντιού (με εξαίρεση την εξωτερική επιφάνεια των δακτύλων), τον καρπό, το τμήμα μεταξύ των δακτύλων, τμήμα του αντίχειρα και των πλευρών του χεριού, αποτελείται από υφασμένο ύφασμα, επικαλυμμένο στην εσωτερική του πλευρά από στρώση μη-κυψελώδους πλαστικής ύλης.

Η παλάμη, το μπροστινό μέρος του αντίχειρα και οι πλευρές των δακτύλων προς τη μεριά της παλάμης, καθώς και τα άκρα των 4 δακτύλων, αποτελούνται από πλεκτό ύφασμα, επικαλυμμένο στην εξωτερική του επιφάνεια από μη κυψελώδη πλαστική ύλη.

Η ράχη των δακτύλων και το εξωτερικό τμήμα του αντίχειρα αποτελείται από κυψελώδη πλαστική ύλη που συνδυάζεται και στις δύο επιφάνειες με πλεκτό ύφασμα. Υπάρχουν τεμάχια καουτσούκ στη ράχη των δακτύλων και του αντίχειρα, στην περιοχή της άρθρωσης του δακτύλου, καθώς και λεπτή επίστρωση από καουτσούκ κατά μήκος της εξωτερικής επιφάνειας του δείκτη.

Υπάρχει μια ελαστική λωρίδα και ένα σύστημα κλεισίματος στην περιοχή του καρπού, τύπου «velcro», καθώς και ένα κλείσιμο με κορδόνι σύσφιγξης στο κάτω τελείωμα του γαντιού.

(Βλέπε φωτογραφίες αριθ. 635 A + B) (1)

6216 00 00

Η κατάταξη καθορίζεται από τις διατάξεις των Γενικών Κανόνων 1, 3(β) και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας καθώς και από το κείμενο του κωδικού ΣΟ 6216 00 00.

Βλέπε επίσης τις Επεξηγηματικές Σημειώσεις του Εναρμονισμένου Συστήματος (ΕΣ) αναφορικά με τον Γενικό Ερμηνευτικό κανόνα 3(β) και την κλάση 6216.

Το γάντι χρησιμοποιείται κυρίως για να διατηρήσει ζεστό το χέρι. Το ύφασμα, όντας το υλικό που υπερισχύει στην επιφάνεια του γαντιού και συμβάλλει στη διατήρηση της θερμότητας, προσδίδει στο γάντι τον ουσιώδη του χαρακτήρα σύμφωνα με την έννοια του Γενικού Ερμηνευτικού Κανόνα 3(β).

Image

Image


(1)  Οι φωτογραφίες έχουν ενδεικτικό και μόνο χαρακτήρα.


26.7.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194/11


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1197/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 25ης Ιουλίου 2005

για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγής του συστήματος Β στον τομέα των οπωροκηπευτικών (πορτοκάλια)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1961/2001 της Επιτροπής, της 8ης Οκτωβρίου 2001, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου σχετικά με τις επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2005 της Επιτροπής (3), καθόρισε τις ενδεικτικές ποσότητες για τις οποίες δύναται να εκδίδονται πιστοποιητικά εξαγωγής του συστήματος Β.

(2)

Λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που διαθέτει σήμερα η Επιτροπή για τα πορτοκάλια, οι ενδεικτικές ποσότητες που προβλέπονται για την τρέχουσα εξαγωγική περίοδο υπάρχει κίνδυνος να ξεπερασθούν προσεχώς. Η υπέρβαση αυτή θα ήταν επιζήμια για την καλή λειτουργία του καθεστώτος των εξαγωγικών επιστροφών στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

(3)

Για να αντιμετωπισθεί η κατάσταση αυτή, πρέπει να απορριφθούν οι αιτήσεις των πιστοποιητικών του συστήματος Β για τα πορτοκάλια, που εξάγονται μετά τις 26 Ιουλίου 2005, και τούτο έως το τέλος της τρέχουσας εξαγωγικής περιόδου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τα πορτοκάλια, οι αιτήσεις των πιστοποιητικών του συστήματος Β που κατατέθηκαν δυνάμει του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2005, για τις οποίες η διασάφηση εξαγωγής των προϊόντων έγινε αποδεκτή μετά τις 26 Ιουλίου και πριν από τις 16 Σεπτεμβρίου 2005, απορρίπτονται.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 26 Ιουλίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2005.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 47/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 7 της 11.1.2003, σ. 64).

(2)  ΕΕ L 268 της 9.10.2001, σ. 8· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2005 (ΕΕ L 62 της 9.3.2005, σ. 3).

(3)  ΕΕ L 160 της 23.6.2005, σ. 19· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1078/2005 (ΕΕ L 177 της 9.7.2005, σ. 3).


26.7.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194/12


ΟΔΗΓΊΑ 2005/49/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 25ης Ιουλίου 2005

την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, της οδηγίας 72/245/EOK του Συμβουλίου σχετικά με τα ραδιοηλεκτρικά παράσιτα (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) των οχημάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/EOK του Συμβουλίου που αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2,

την οδηγία 72/245/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα ραδιοηλεκτρικά παράσιτα (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) των οχημάτων (2), και ιδίως το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 72/245/ΕΟΚ είναι μία από τις χωριστές οδηγίες στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης τύπου που καθιερώνεται από την οδηγία 70/156/ ΕΟΚ.

(2)

Προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των οχημάτων με την ενθάρρυνση και την εφαρμογή τεχνολογιών που χρησιμοποιούν ραντάρ μικρής εμβέλειας για οχήματα, η Επιτροπή εναρμόνισε με την απόφαση 2004/545/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Ιουλίου 2004, σχετικά με την εναρμόνιση ραδιοφάσματος στην περιοχή των 79 GHz για χρήση ραντάρ μικρής εμβέλειας για οχήματα στην Κοινότητα (3) και με την απόφαση 2005/50/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2005, σχετικά με την εναρμόνιση ραδιοφάσματος στην περιοχή των 24 GHz για χρονικά περιορισμένη χρήση εξοπλισμού ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα στην Κοινότητα (4), τη χρήση δύο ραδιοφασμάτων.

(3)

Το ραδιοφάσμα στην περιοχή των 79 GHz καθορίστηκε ως η πιο κατάλληλη ζώνη για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και εγκατάσταση του ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα. Αντίστοιχα, η απόφαση 2004/545/ΕΚ καθόρισε και κατέστησε διαθέσιμο για το ραντάρ μικρής εμβέλειας σε αυτοκίνητα το ραδιοφάσμα στην περιοχή των 79 GHz χωρίς παρεμβολές και χωρίς προστασία. Ωστόσο, η τεχνολογία στο ραδιοφάσμα στην περιοχή των 79 GHz εξακολουθεί να βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης και δεν είναι άμεσα και οικονομικά αποδοτικά διαθέσιμη.

(4)

Η χρονικά περιορισμένη χρήση του ραδιοφάσματος στην περιοχή των 24 GHz για ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα επιτράπηκε με την απόφαση 2005/50/ΕΚ. Η τεχνολογία που χρησιμοποιεί αυτή τη ζώνη συχνοτήτων είναι διαθέσιμη βραχυπρόθεσμα σε εύλογο κόστος, γεγονός που θα καταστήσει δυνατή την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του ραντάρ μικρής εμβέλειας για αυτοκίνητα όσον αφορά την οδική ασφάλεια. Ωστόσο, η χρήση ραντάρ αυτής της τεχνολογίας πρέπει να είναι περιορισμένη ώστε να αποφευχθεί παρεμβολή με άλλες εφαρμογές που χρησιμοποιούν το ραδιοφάσμα στην περιοχή των 24 GHz.

(5)

Η απόφαση 2005/50/ΕΚ επιτρέπει τη χρήση εξοπλισμού ραντάρ στην περιοχή των 24 GHz μόνον όταν αυτός είναι εγκατεστημένος εξαρχής σε νέα οχήματα ή σε αντικατάσταση εξαρχής εγκατεστημένου εξοπλισμού και για την περίοδο που λήγει στις 30 Ιουνίου 2013 το αργότερο. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης 2005/50/ΕΚ, αυτή η ημερομηνία μπορεί να επεκταθεί.

(6)

Σύμφωνα με την απόφαση 2005/50/ΕΚ, τα κράτη μέλη πρέπει να δημιουργήσουν ένα σύστημα παρακολούθησης που να στοχεύει στην επαλήθευση του συνολικού αριθμού των οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί στο έδαφός τους και είναι εξοπλισμένα με ραντάρ μικρής εμβέλειας στα 24 GHz. Είναι συνεπώς αναγκαίο να παρασχεθούν στα κράτη μέλη τα κατάλληλα μέσα για την πραγματοποίηση της εν λόγω παρακολούθησης.

(7)

Η οδηγία 72/245/ΕΟΚ πρέπει επομένως να τροποποιηθεί αναλόγως.

(8)

Οι τροποποιήσεις στην οδηγία 72/245/ΕΟΚ έχουν αντίκτυπο στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ. Επομένως, η οδηγία αυτή πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο που συστάθηκε βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 1 της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση της οδηγίας 72/245/ΕΟΚ

Η οδηγία 72/245/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο παράρτημα Ι, προστίθενται τα ακόλουθα σημεία μετά το σημείο 2.1.12.2:

«2.1.13.

ως “εξοπλισμός ραντάρ μικρής εμβέλειας στην περιοχή των 24 GHz” νοείται ένα ραντάρ όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της απόφασης 2005/50/ΕΚ (5) της Επιτροπής και το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις επίδοσης του άρθρου 4 της εν λόγω απόφασης

2.1.14.

ως “εξοπλισμός ραντάρ μικρής εμβέλειας στην περιοχή των 79 GHz” νοείται ένα ραντάρ όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο β) της απόφασης 2004/545/ΕΚ (6) της Επιτροπής και το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις επίδοσης του άρθρου 3 της εν λόγω απόφασης.

2)

Στο παράρτημα ΙΙ Α, προστίθενται τα ακόλουθα σημεία μετά το σημείο 12.2.7:

«12.7.1.

όχημα εξοπλισμένο με ραντάρ μικρής εμβέλειας στην περιοχή των 24 GHz: Ναι/Όχι (διαγράψτε ό,τι δεν ισχύει)

12.7.2.

όχημα εξοπλισμένο με ραντάρ μικρής εμβέλειας στην περιοχή των 79 GHz: Ναι/Όχι (διαγράψτε ό,τι δεν ισχύει)»

3)

Στο προσάρτημα του παραρτήματος ΙΙΙ Α προστίθενται τα ακόλουθα σημεία μετά το σημείο 1.3:

«1.3.1.

όχημα εξοπλισμένο με ραντάρ μικρής εμβέλειας στην περιοχή των 24 GHz: Ναι/Όχι (διαγράψτε ό,τι δεν ισχύει)

1.3.2.

όχημα εξοπλισμένο με ραντάρ μικρής εμβέλειας στην περιοχή των 79 GHz: Ναι/Όχι (διαγράψτε ό,τι δεν ισχύει)».

Άρθρο 2

Τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ

Η οδηγία 70/156/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στα παραρτήματα Ι και ΙΙΙ προστίθενται τα ακόλουθα σημεία μετά το σημείο 12.6.4:

«12.7.1.

όχημα εξοπλισμένο με ραντάρ μικρής εμβέλειας στην περιοχή των 24 GHz: Ναι/Όχι (διαγράψτε ό,τι δεν ισχύει)

12.7.2.

όχημα εξοπλισμένο με ραντάρ μικρής εμβέλειας στην περιοχή των 79 GHz: Ναι/Όχι (διαγράψτε ό,τι δεν ισχύει)»·

2)

Στο παράρτημα ΙΧ στην πλευρά 2 όλων των υποδειγμάτων του πιστοποιητικού συμμόρφωσης (ΠΣ), το στοιχείο 50 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«50.   Παρατηρήσεις

50.1.

όχημα εξοπλισμένο με ραντάρ μικρής εμβέλειας στην περιοχή των 24 GHz: Ναι/Όχι (διαγράψτε ό,τι δεν ισχύει)

50.2.

όχημα εξοπλισμένο με ραντάρ μικρής εμβέλειας στην περιοχή των 79 GHz: Ναι/Όχι (διαγράψτε ό,τι δεν ισχύει)

50.3.

Λοιπές παρατηρήσεις …».

Άρθρο 3

Μεταβατικές διατάξεις

1.   Από την 1η Ιουλίου 2006, σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων της οδηγίας 72/245/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη, για λόγους που αφορούν την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα:

α)

θεωρούν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που συνοδεύουν τα νέα οχήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 70/156/EOK, ως μη ισχύοντα πλέον για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας και

β)

μπορούν να αρνούνται την ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία νέων οχημάτων.

Οι ισχύουσες εγκρίσεις για οχήματα στα οποία δεν έχει τοποθετηθεί εξοπλισμός ραντάρ μικρής εμβέλειας στην περιοχή των 24 GHz ή των 79 GHz παραμένουν αμετάβλητες.

2.   Με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2013, τα κράτη μέλη απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων που είναι εξοπλισμένα με ραντάρ μικρής εμβέλειας στην περιοχή των 24 GHz.

3.   Στην περίπτωση που η ημερομηνία αναφοράς στο άρθρο 2 παράγραφος 5 της απόφασης 2005/50/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το άρθρο 5 της εν λόγω απόφασης, τα κράτη μέλη απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων που είναι εξοπλισμένα με ραντάρ μικρής εμβέλειας στην περιοχή των 24 GHz μετά την τροποποιημένη ημερομηνία αναφοράς.

Άρθρο 4

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.   Έως τις 30 Ιουνίου 2006 το αργότερο, τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και έναν πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιουλίου 2006.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις ουσιώδεις διατάξεις του εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στο πεδίο που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 6

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2005.

Για την Επιτροπή

Günter VERHEUGEN

Αντιπρόεδρος


(1)  EE L 42 της 23.2.1970, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/104/ΕΚ (ΕΕ L 337 της 13.11.2004, σ. 13).

(2)  ΕΕ L 152 της 6.7.1972, σ. 15· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/104/ΕΚ.

(3)  EE L 241 της 13.7.2004, σ. 66.

(4)  EE L 21 της 25.1.2005, σ. 15.

(5)  ΕΕ L 21 της 25.1.2005, σ. 15.

(6)  ΕΕ L 241 της 13.7.2004, σ. 66


Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

26.7.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 194/15


ΚΟΙΝΉ ΔΡΆΣΗ 2005/575/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 18ης Ιουλίου 2005

για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΑΑΑ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 14,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 19 και 20 Ιουνίου 2003, κατά τη σύνοδο της Θεσσαλονίκης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε την ανάπτυξη συντονισμένης πολιτικής της ΕΕ για την εκπαίδευση στον τομέα της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΕΠΑΑ), στην οποία συμπεριλαμβάνονται τόσο οι στρατιωτικές όσο και οι μη στρατιωτικές διαστάσεις.

(2)

Στις 17 Νοεμβρίου 2003, το Συμβούλιο ενέκρινε την πολιτική της ΕΕ για την εκπαίδευση στον τομέα της ΕΠΑΑ και, στη συνέχεια, στις 13 Σεπτεμβρίου 2004, ενέκρινε την αντίληψη της ΕΕ περί εκπαίδευσης στα πλαίσια της ΕΠΑΑ στην οποία καθορίζονται οι αρχές σύστασης της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΑΑΑ).

(3)

Στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2004, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε την έναρξη των εργασιών καθορισμού των λεπτομερειών λειτουργίας της ΕΑΑΑ.

(4)

Στις 31 Μαΐου 2005, η επιτροπή πολιτικής και ασφάλειας συμφώνησε τις τεχνικές λεπτομέρειες λειτουργίας της ΕΑΑΑ, καθώς και τη σύσταση διευθύνουσας επιτροπής, εκτελεστικού ακαδημαϊκού συμβουλίου και μόνιμης γραμματείας, που θα πρέπει να διεκπεραιώνουν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις τεχνικές αυτές λεπτομέρειες.

(5)

Η ΕΑΑΑ θα πρέπει να αποτελεί βασικό εκπαιδευτικό φορέα στον τομέα της ΕΠΑΑ, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση στρατηγικού επιπέδου. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποτελεί ενεργό εταίρο στο πλαίσιο της συνολικής εκπαιδευτικής διαχείρισης της ΕΕ,

ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ίδρυση

1.   Ιδρύεται Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΑΑΑ).

2.   Η ΕΑΑΑ οργανώνεται υπό μορφή δικτύου μεταξύ εθνικών ινστιτούτων, σχολών, ακαδημιών και λοιπών φορέων της ΕΕ που ασχολούνται με θέματα πολιτικής ασφαλείας και άμυνας, και του Ινστιτούτου Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ασφάλειας (εφεξής «ινστιτούτα»).

3.   Οι δεσμοί της με τα όργανα της ΕΕ είναι στενοί.

Άρθρο 2

Αποστολή

Η ΕΑΑΑ παρέχει εκπαίδευση στρατηγικού επιπέδου, στον τομέα της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΕΠΑΑ), προκειμένου να αναπτυχθεί και να προωθηθεί κοινή κατανόηση της ΕΠΑΑ μεταξύ του πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού, αλλά και να προσδιοριστούν και να διαδοθούν, μέσω των εκπαιδευτικών της δραστηριοτήτων, οι βέλτιστες πρακτικές σε ό,τι αφορά τα διάφορα θέματα ΕΠΑΑ.

Άρθρο 3

Στόχοι

Στόχοι της ΕΑΑΑ είναι:

α)

να ενισχυθεί περαιτέρω η περί ασφάλειας ευρωπαϊκή νοοτροπία στο πλαίσιο της ΕΠΑΑ·

β)

να προωθηθεί η καλύτερη κατανόηση της ΕΠΑΑ ως ουσιαστικού τμήματος της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)·

γ)

να στελεχωθούν οι φορείς της ΕΕ με καταρτισμένο προσωπικό, ικανό να εργάζεται αποτελεσματικά σε όλα τα θέματα ΕΠΑΑ·

δ)

να στελεχωθούν οι κρατικές υπηρεσίες και το προσωπικό των κρατών μελών με καταρτισμένο προσωπικό, εξοικειωμένο με τις πολιτικές, τους θεσμούς και τις διαδικασίες της ΕΕ, και

ε)

να βοηθηθεί η προώθηση επαγγελματικών σχέσεων και επαφών μεταξύ συμμετεχόντων στην εκπαίδευση.

Άρθρο 4

Καθήκοντα της ΕΑΑΑ

1.   Τα κύρια καθήκοντα της ΕΑΑΑ είναι σύμφωνα με την αποστολή και τους στόχους της να οργανώνει και να εκτελεί εκπαιδευτικό έργο στον τομέα της ΕΠΑΑ.

2.   Το εκπαιδευτικό έργο της ΕΑΑΑ περιλαμβάνει δύο τύπους δραστηριοτήτων:

α)

μαθήματα υψηλού επιπέδου ΕΠΑΑ, και

β)

μαθήματα προσανατολισμού ΕΠΑΑ.

Αναλαμβάνει και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τις αποφάσεις της διευθύνουσας επιτροπής για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 5.

3.   Ειδικότερα, η ΕΑΑΑ ωσαύτως:

α)

παρέχει στήριξη στις σχέσεις που θα συναφθούν μεταξύ εθνικών ινστιτούτων·

β)

εγκαθιστά και διαχειρίζεται προηγμένο σύστημα διαδικτυακής τηλεδιδασκαλίας (IDL) προς υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της ΕΑΑΑ·

γ)

αναπτύσσει και παράγει εκπαιδευτικό υλικό για εκπαίδευση ΕΕ σε θέματα ΚΕΠΠΑ·

δ)

μεριμνά για συμβολές στο ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΕΕ σε θέματα ΚΕΠΠΑ, και

ε)

δημιουργεί δίκτυο αποφοίτων μεταξύ όσων συμμετείχαν ήδη στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

4.   Το εκπαιδευτικό έργο της ΕΑΑΑ διεξάγεται μέσω των ινστιτούτων που απαρτίζουν το δίκτυο της ΕΑΑΑ (IDL).

5.   Ως μέρος του δικτύου ΕΑΑΑ, το Ινστιτούτο Μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ασφάλειας (ΙΜΕΕΘΑ) υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο της ΕΑΑΑ, και δη μέσω δημοσιεύσεων ΙΜΕΕΘΑ και διαλέξεων από ερευνητές του ΙΜΕΕΘΑ, επίσης δε διαθέτοντας και προορίζοντας τον δικτυακό του τόπο για το προηγμένο σύστημα διαδικτυακής τηλεδιδασκαλίας (IDL).

Άρθρο 5

Οργάνωση

1.   Ιδρύονται τα ακόλουθα όργανα στο πλαίσιο της ΕΑΑΑ:

α)

διευθύνουσα επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για τον συνολικό συντονισμό και τη διεύθυνση του εκπαιδευτικού έργου της ΕΑΑΑ·

β)

εκτελεστικό ακαδημαϊκό συμβούλιο, το οποίο εξασφαλίζει την ποιότητα και τη συνοχή του εκπαιδευτικού έργου·

γ)

μόνιμη γραμματεία για την ΕΑΑΑ (εφεξής «η γραμματεία»), η οποία επικουρεί κυρίως τη διευθύνουσα επιτροπή και το εκτελεστικό ακαδημαϊκό συμβούλιο.

2.   Η διευθύνουσα επιτροπή, το εκτελεστικό ακαδημαϊκό συμβούλιο και η γραμματεία ασκούν τα καθήκοντα που περιγράφονται στα άρθρα 6, 7 και 8 αντιστοίχως.

Άρθρο 6

Διευθύνουσα επιτροπή

1.   Η διευθύνουσα επιτροπή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο που διορίζει κάθε κράτος μέλος. Κάθε μέλος της επιτροπής μπορεί να εκπροσωπείται ή να συνοδεύεται από αναπληρωτή. Οι επιστολές διορισμού, δεόντως επικυρωμένες από το κράτος μέλος, διαβιβάζονται στον Γενικό Γραμματέα/Ύπατο Εκπρόσωπο (ΓΓ/ΥΕ).

Οι εκπρόσωποι των προσχωρούντων κρατών μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις ως ενεργοί παρατηρητές.

2.   Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο εκπρόσωπος του κράτους μέλους που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου. Η επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον άπαξ του έτους.

3.   Καλούνται να παραστούν στις συνεδριάσεις της επιτροπής αντιπρόσωποι του ΓΓ/ΥΕ και της Επιτροπής.

4.   Καθήκοντα της επιτροπής είναι:

α)

να καταρτίζει το ετήσιο ακαδημαϊκό πρόγραμμα της ΕΑΑΑ·

β)

να επιλέγει το ή τα κράτη μέλη που θα φιλοξενούν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ΕΑΑΑ και τα ινστιτούτα που θα τις φέρουν εις πέρας·

γ)

να εκπονεί και να συμφωνεί για το ετήσιο ακαδημαϊκό πρόγραμμα και τη συνοπτική διδακτέα ύλη για όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ΕΑΑΑ·

δ)

να εγκρίνει εκθέσεις αξιολόγησης και μία γενική ετήσια έκθεση περί του εκπαιδευτικού έργου της ΕΑΑΑ, η οποία θα διαβιβάζεται στα αρμόδια όργανα του Συμβουλίου, και

ε)

να διορίζει, για κάθε ακαδημαϊκό έτος, τον πρόεδρο του εκτελεστικού ακαδημαϊκού συμβουλίου.

5.   Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

6.   Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία. Οι ψήφοι των κρατών μελών σταθμίζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 205 παράγραφος 2 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Για την έγκριση των αποφάσεων απαιτείται ο αριθμός ψήφων που καθορίζεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άρθρο 7

Εκτελεστικό ακαδημαϊκό συμβούλιο

1.   Το εκτελεστικό ακαδημαϊκό συμβούλιο απαρτίζεται από ανώτερους εκπροσώπους των ινστιτούτων τα οποία αναλαμβάνουν έργο στο εκάστοτε ακαδημαϊκό έτος.

2.   Ο πρόεδρος του συμβουλίου διορίζεται από τη διευθύνουσα επιτροπή μεταξύ των μελών του.

3.   Καλούνται να παραστούν στις συνεδριάσεις του συμβουλίου εκπρόσωποι των ινστιτούτων τα οποία ασκούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες ΕΑΑΑ κατά το προηγούμενο και επόμενο ακαδημαϊκό έτος, καθώς και αντιπρόσωποι του ΓΓ/ΥΕ και της Επιτροπής. Μπορεί να κληθούν επίσης στις συνεδριάσεις εμπειρογνώμονες από τον ακαδημαϊκό χώρο και ανώτεροι υπάλληλοι εθνικών και ευρωπαϊκών οργανισμών.

4.   Καθήκοντα του συμβουλίου είναι:

α)

να εφαρμόζει, μέσω των ινστιτούτων που απαρτίζουν το δίκτυο ΕΑΑΑ, το συγκεκριμένο ετήσιο ακαδημαϊκό πρόγραμμα·

β)

να επιβλέπει το προηγμένο σύστημα διαδικτυακής τηλεδιδασκαλίας (IDL)·

γ)

να καταρτίζει λεπτομερώς τη διδακτέα ύλη για όλες της εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ΕΑΑΑ, βασιζόμενο στην εγκεκριμένη συνοπτική διδακτέα ύλη·

δ)

να εξασφαλίζει το γενικό συντονισμό του εκπαιδευτικού έργου ΕΑΑΑ όλων των ινστιτούτων·

ε)

να επανεξετάζει τα πρότυπα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που έχουν αναληφθεί κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος·

στ)

να υποβάλει στη διευθύνουσα επιτροπή προτάσεις εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, και

ζ)

να καταρτίζει τα σχέδια των εκθέσεων αξιολόγησης για κάθε μάθημα ΕΑΑΑ, καθώς και το σχέδιο της γενικής ετήσιας έκθεσης για τις δραστηριότητες ΕΑΑΑ που πρέπει να διαβιβάζονται στη διευθύνουσα επιτροπή.

5.   Ο εσωτερικός κανονισμός του συμβουλίου εγκρίνεται από τη διευθύνουσα επιτροπή.

Άρθρο 8

Γραμματεία

1.   Χρέη γραμματείας της ΕΑΑΑ εκτελεί η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.

Το προσωπικό παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, τα κράτη μέλη και τα ινστιτούτα που αποτελούν το δίκτυο ΕΑΑΑ.

2.   Η Γραμματεία επικουρεί τη διευθύνουσα επιτροπή και το εκτελεστικό ακαδημαϊκό συμβούλιο, εκτελεί διοικητικά καθήκοντα προς στήριξη των δραστηριοτήτων τους και υποστηρίζει την οργάνωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της ΕΑΑΑ που λαμβάνουν χώρα στις Βρυξέλλες.

3.   Η Γραμματεία συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή.

Κάθε ινστιτούτο που απαρτίζει το δίκτυο της ΕΑΑΑ ορίζει σημείο επαφής με τη Γραμματεία, προκειμένου να αντιμετωπίζονται τα οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με την οργάνωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της ΕΑΑΑ.

Άρθρο 9

Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ΕΑΑΑ

1.   Όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ΕΑΑΑ είναι ανοιχτές στους πολίτες όλων των κρατών μελών και των προσχωρούντων κρατών. Τα ινστιτούτα που τις διοργανώνουν και τις διεξάγουν, μεριμνούν, ώστε να εφαρμόζεται απαρεγκλίτως η βασική αυτή αρχή.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ΕΑΑΑ είναι, καταρχήν, ανοιχτές στους πολίτες των υποψήφιων χωρών, και ενδεχομένως των τρίτων χωρών.

2.   Οι συμμετέχοντες προέρχονται από πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό το οποίο ασχολείται με τις στρατηγικές πτυχές της ΕΠΑΑ.

Μπορούν να κληθούν να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ΕΑΑΑ, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων, ακαδημαϊκών οργανισμών και ΜΜΕ καθώς και μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας.

3.   Σε όσους συμμετέχουν και συμπληρώνουν έναν κύκλο μαθημάτων ΕΑΑΑ χορηγείται πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από τον ΓΓ/ΥΕ. Οι λεπτομέρειες του πιστοποιητικού αποφασίζονται από τη διευθύνουσα επιτροπή. Το πιστοποιητικό αναγνωρίζεται από τα κράτη μέλη και τα όργανα της ΕΕ.

Άρθρο 10

Συνεργασία

Η ΕΑΑΑ συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και άλλους σχετικούς φορείς, όπως εθνικά εκπαιδευτικά ινστιτούτα τρίτων κρατών, και χρησιμοποιεί τις γνώσεις τους.

Άρθρο 11

Χρηματοδότηση

1.   Κάθε κράτος μέλος, όργανο της ΕΕ, φορέας της ΕΕ και ινστιτούτο που απαρτίζει το δίκτυο ΕΑΑΑ, βαρύνεται με όλα τα έξοδα συμμετοχής του στην ΕΑΑΑ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι μισθοί, τα επιδόματα, τα έξοδα ταξιδίου και οι δαπάνες που σχετίζονται με την οργανωτική και διοικητική υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της ΕΑΑΑ.

2.   Τα κράτη μέλη και τα ινστιτούτα που απαρτίζουν το δίκτυο της ΕΑΑΑ, βαρύνονται έκαστο με τις δαπάνες που αφορούν το προσωπικό το οποίο παρέχουν στη Γραμματεία, συμπεριλαμβανομένων των μισθών, επιδομάτων και εξόδων ταξιδίου.

3.   Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου επωμίζεται όλες τις δαπάνες που προκύπτουν από τα καθήκοντά της και σχετίζονται με αυτά, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού που προμηθεύει.

4.   Οι συμμετέχοντες στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ΕΑΑΑ βαρύνονται με τα έξοδα συμμετοχής τους.

5.   Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου διαχειρίζεται, ως έσοδα για ειδικό προορισμό, τις εθελοντικές συνεισφορές κρατών μελών, οργάνων της ΕΕ, φορέων της ΕΕ και ινστιτούτων που απαρτίζουν το δίκτυο ΕΑΑΑ, για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, και δη της ανάπτυξης, της εγκατάστασης και της λειτουργίας δικτύων και εφαρμογών συστήματος για την ΕΑΑΑ κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παράγραφος 3.

6.   Οι πρακτικές ρυθμίσεις για τις συνεισφορές που μνημονεύονται στην παράγραφο 5 καθορίζονται από την διευθύνουσα επιτροπή.

Άρθρο 12

Κανονισμοί ασφαλείας

Οι κανονισμοί ασφαλείας του Συμβουλίου που περιέχονται στην απόφαση 2001/264/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για την έγκριση των κανονισμών ασφαλείας του Συμβουλίου (1), εφαρμόζονται στις δραστηριότητες της ΕΑΑΑ.

Άρθρο 13

Επανεξέταση

Η διευθύνουσα επιτροπή εγκρίνει με ειδική πλειοψηφία και υποβάλλει στο Συμβούλιο, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007, έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες και τις προοπτικές της ΕΑΑΑ, συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοδοτικών λεπτομερειών αλλά και των σχετικών με τη Γραμματεία θεμάτων, με σκοπό την επανεξέταση της κοινής δράσης.

Άρθρο 14

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα κοινή δράση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έγκρισής της.

Άρθρο 15

Δημοσίευση

Η παρούσα κοινή δράση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2005.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. STRAW


(1)  ΕΕ L 101 της 11.4.2001, σ. 1· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2004/194/ΕΚ (ΕΕ L 63 της 28.2.2004, σ. 48).