ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

48ό έτος
19 Μαΐου 2005


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 747/2005 της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2005, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμότης τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 748/2005 της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2005, για την προκήρυξη δημοπρασίας για την πώληση αλκοόλης οινικής προέλευσης με σκοπό τη χρήση με τη μορφή βιοαιθανόλης στην Κοινότητα

3

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 749/2005 της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 για τον καθορισμό των διαδικασιών και των όρων διάθεσης των σιτηρών που κατέχουν οι οργανισμοί παρέμβασης

10

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 750/2005 της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2005, σχετικά με την ονοματολογία των χωρών και εδαφών για τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας και του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών της ( 1 )

12

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 751/2005 της Επιτροπής, της 17ης Μαΐου 2005, περί θεσπίσεως των κατά μονάδα αξιών για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας ορισμένων αναλωσίμων εμπορευμάτων

22

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 752/2005 της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2005, για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται στα αβγά και στους κρόκους αβγών τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης

28

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 753/2005 της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2005, για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τη ζάχαρη ζαχαροκάλαμου στο πλαίσιο ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων και προτιμησιακών συμφωνιών

30

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 754/2005 της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2005, για καθορισμό των εξαγωγικών επιστροφών στον τομέα των αυγών που εφαρμόζεται από τις 19 Μαΐου 2005

32

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 755/2005 της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2005, για τον καθορισμό των εξαγωγικών επιστροφών στον τομέα του κρέατος πουλερικών που εφαρμόζονται από τις 19 Μαΐου 2005

34

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 756/2005 της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2005, για καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών κατά την εισαγωγή στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών καθώς και της αυγοαλβουμίνης και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95

36

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 757/2005 της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2005, για την τροποποίηση, για τεσσαρακοστή έκτη φορά, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του Συμβουλίου

38

 

 

II   Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

 

 

Επιτροπή

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2005, για σύσταση ομάδας μη κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων για την εταιρική διακυβέρνηση και το εταιρικό δίκαιο

40

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2005, για την καθιέρωση ερωτηματολογίου όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 1359]  ( 1 )

43

 

*

Απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2005, για την έγκριση μεθόδων ταξινόμησης σφαγίων χοίρων στην Ουγγαρία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 1448]

55

 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

 

 

Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ

 

*

Σύσταση της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ αριθ. 65/04/COL, της 31ης Μαρτίου 2004, σχετικά με ένα συντονισμένο πρόγραμμα για τον επίσημο έλεγχο των ζωοτροφών το 2004

59

 

 

Διορθωτικά

 

*

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 718/2005 της Επιτροπής, της 12ης Μαΐου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συμβουλίου για την εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ στο διεθνές εμπόριο ακατέργαστων διαμαντιών (Το παρόν κείμενο ακυρώνει και αντικαθιστά το κείμενο που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα L 121 της 13ης Μαΐου 2005, σ. 64)

68

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

19.5.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 747/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Μαΐου 2005

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμότης τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 19 Μαΐου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2005.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1947/2002 (ΕΕ L 299 της 1.11.2002, σ. 17).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2005, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό τιμών εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052

91,4

204

64,8

212

111,6

999

89,3

0707 00 05

052

54,5

204

51,2

999

52,9

0709 90 70

052

89,7

624

50,3

999

70,0

0805 10 20

052

43,4

204

41,4

212

59,6

220

49,3

388

57,3

400

49,9

624

59,3

999

51,5

0805 50 10

052

49,0

382

61,5

388

63,1

400

69,6

528

57,7

624

63,1

999

60,7

0808 10 80

388

85,1

400

109,7

404

85,6

508

61,6

512

78,3

524

57,3

528

65,8

720

62,3

804

94,4

999

77,8


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11). Ο κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


19.5.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 748/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Μαΐου 2005

για την προκήρυξη δημοπρασίας για την πώληση αλκοόλης οινικής προέλευσης με σκοπό τη χρήση με τη μορφή βιοαιθανόλης στην Κοινότητα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αμπελοοινικής αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 33,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2000, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, όσον αφορά τους μηχανισμούς της αγοράς (2), καθορίζει μεταξύ άλλων τις λεπτομέρειες εφαρμογής για τη διάθεση των αποθεμάτων αλκοόλης που έχουν συσταθεί μετά από τις αποστάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 35, 36 και 39 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 του Συμβουλίου, της 16ης Μαρτίου 1987, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς (3), και στα άρθρα 27, 28 και 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 και κατέχονται από τους οργανισμούς παρέμβασης.

(2)

Κρίνεται σκόπιμο να πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 92 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000, δημοπρασία για την πώληση αλκοόλης οινικής προέλευσης με στόχο την αποκλειστική χρήση στον τομέα των καυσίμων με τη μορφή βιοαιθανόλης στην Κοινότητα, προκειμένου να περιοριστούν τα αποθέματα κοινοτικής οινικής αλκοόλης και να εξασφαλιστεί η συνέχιση του εφοδιασμού για τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 92 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000.

(3)

Από την 1η Ιανουαρίου 1999 και δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2799/98 του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1998, για τη θέσπιση του γεωργονομισματικού καθεστώτος του ευρώ (4), οι τιμές προσφοράς και οι εγγυήσεις πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ και οι πληρωμές πρέπει να πραγματοποιούνται σε ευρώ.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης οίνων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Με τη δημοπρασία αριθ. 1/2005 ΕΚ, πωλείται αλκοόλη οινικής προέλευσης με σκοπό τη χρήση με τη μορφή βιοαιθανόλης στην Κοινότητα.

Η αλκοόλη προέρχεται από τις αποστάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 και στα άρθρα 27 και 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 και κατέχεται από τους οργανισμούς παρέμβασης των κρατών μελών.

2.   Ο συνολικός όγκος που τίθεται προς πώληση ανέρχεται σε 691 331,79 εκατόλιτρα αλκοόλης σε 100 % vol, που κατανέμονται ως εξής:

α)

παρτίδα υπ’ αριθ. 1/2005 ΕΚ ποσότητας 100 000 εκατολίτρων αλκοόλης σε 100 % vol·

β)

παρτίδα υπ’ αριθ. 2/2005 ΕΚ ποσότητας 100 000 εκατολίτρων αλκοόλης σε 100 % vol·

γ)

παρτίδα υπ’ αριθ. 3/2005 ΕΚ ποσότητας 100 000 εκατολίτρων αλκοόλης σε 100 % vol·

δ)

παρτίδα υπ’ αριθ. 4/2005 ΕΚ ποσότητας 100 000 εκατολίτρων αλκοόλης σε 100 % vol·

ε)

παρτίδα υπ’ αριθ. 5/2005 ΕΚ ποσότητας 50 000 εκατολίτρων αλκοόλης σε 100 % vol·

στ)

παρτίδα υπ’ αριθ. 6/2005 ΕΚ ποσότητας 100 000 εκατολίτρων αλκοόλης σε 100 % vol·

ζ)

παρτίδα υπ’ αριθ. 7/2005 ΕΚ ποσότητας 50 000 εκατολίτρων αλκοόλης σε 100 % vol·

η)

παρτίδα υπ’ αριθ. 8/2005 ΕΚ ποσότητας 50 000 εκατολίτρων αλκοόλης σε 100 % vol·

θ)

παρτίδα υπ’ αριθ. 9/2005 ΕΚ ποσότητας 41 331,79 εκατολίτρων αλκοόλης σε 100 % vol.

3.   Η τοποθεσία όπου βρίσκονται και τα στοιχεία αναφοράς των δεξαμενών που αποτελούν τις παρτίδες, η ποσότητα της αλκοόλης που περιέχεται σε καθεμία από τις δεξαμενές, ο αλκοολικός τίτλος και τα χαρακτηριστικά της αλκοόλης εμφαίνονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

4.   Σύμφωνα με το άρθρο 92 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000, μόνο οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία.

Άρθρο 2

Η πώληση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 93, 94, 94β, 94γ, 94δ, 95 έως 98, 100 και 101 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000 και το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2799/98.

Άρθρο 3

1.   Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στους οργανισμούς παρέμβασης που κατέχουν την αλκοόλη, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα II ή να αποστέλλονται στη διεύθυνση των εν λόγω οργανισμών παρέμβασης με συστημένη επιστολή.

2.   Οι προσφορές εσωκλείονται σε σφραγισμένο φάκελο που φέρει την ένδειξη «Υποβολή προσφοράς-δημοπρασία αλκοόλης με σκοπό τη χρήση με τη μορφή βιοαιθανόλης στην Κοινότητα, αριθ. 1/2005 ΕΚ»· ο εν λόγω φάκελος εσωκλείεται σε φάκελο που φέρει τη διεύθυνση του σχετικού οργανισμού παρέμβασης.

3.   Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στο σχετικό οργανισμό παρέμβασης το αργότερο στις 30 Μαΐου 2005 στις 12:00 η ώρα (ώρα Βρυξελλών).

Άρθρο 4

1.   Για να γίνει αποδεκτή η προσφορά πρέπει να είναι σύμφωνη με τα άρθρα 94 και 97 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000.

2.   Για να γίνει αποδεκτή η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται κατά την υποβολή της από:

α)

την απόδειξη της σύστασης, στο σχετικό οργανισμό παρέμβασης που κατέχει την εν λόγω αλκοόλη, εγγύησης συμμετοχής 4 ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol·

β)

την ένδειξη του τόπου τελικής χρήσης της αλκοόλης και τη δέσμευση του αναδόχου να τηρήσει τον προορισμό αυτό·

γ)

το όνομα και τη διεύθυνση του αναδόχου, τα στοιχεία της προκήρυξης της δημοπρασίας, την τιμή που προτάθηκε εκφραζόμενη σε ευρώ ανά εκατόλιτρο αλκοόλης σε 100 % vol·

δ)

τη δέσμευση του αναδόχου να τηρήσει το σύνολο των διατάξεων που αφορούν την εν λόγω δημοπρασία·

ε)

δήλωση του αναδόχου με την οποία:

i)

παραιτείται κάθε απαίτησης όσον αφορά την ποιότητα του προϊόντος που του έχει ενδεχομένως κατακυρωθεί και τα χαρακτηριστικά του,

ii)

δέχεται να υποστεί έλεγχο όσον αφορά τον προορισμό και τη χρήση της αλκοόλης,

iii)

δέχεται το βάρος της απόδειξης όσον αφορά τη χρήση της αλκοόλης σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη δημοπρασίας.

Άρθρο 5

Οι ανακοινώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 94α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000, σχετικά με την προκήρυξη της δημοπρασίας από τον παρόντα κανονισμό, διαβιβάζονται στην Επιτροπή στη διεύθυνση που περιλαμβάνεται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 6

Οι διατυπώσεις που αφορούν τη δειγματοληψία ορίζονται στο άρθρο 98 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000.

Ο οργανισμός παρέμβασης παρέχει κάθε χρήσιμη πληροφορία για τα χαρακτηριστικά της αλκοόλης που τίθεται προς πώληση.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει, απευθυνόμενος στον οικείο οργανισμό παρέμβασης, δείγματα της αλκοόλης που διατίθεται προς πώληση τα οποία λαμβάνονται από αντιπρόσωπο του οικείου οργανισμού παρέμβασης.

Άρθρο 7

1.   Οι οργανισμοί παρέμβασης των κρατών μελών, όπου είναι αποθεματοποιημένη η αλκοόλη που διατίθεται προς πώληση, προβλέπουν κατάλληλους ελέγχους για να διαπιστώσουν τον τύπο της αλκοόλης κατά την τελική χρήση. Προς το σκοπό αυτό, μπορούν:

α)

να προσφύγουν, τηρουμένων των αναλογιών, στις διατάξεις του άρθρου 102 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1623/2000·

β)

να προβούν σε δειγματοληπτικό έλεγχο, με τη βοήθεια αναλύσεων πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, για την εξακρίβωση του τύπου της αλκοόλης κατά την τελική χρήση.

2.   Τα έξοδα ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 βαρύνουν τις επιχειρήσεις στις οποίες έχει πωληθεί η αλκοόλη.

Άρθρο 8

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2005.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1795/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 262 της 14.10.2003, σ. 13).

(2)  ΕΕ L 194 της 31.7.2000, σ. 45· όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 616/2005 (ΕΕ L 103 της 22.4.2005, σ. 15).

(3)  ΕΕ L 84 της 27.3.1987, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1677/1999 (ΕΕ L 199 της 30.7.1999, σ. 8).

(4)  ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Αριθ. 1/2005 ΕΚ

Τόπος αποθεματοποίησης, ποσότητα και χαρακτηριστικά της αλκοόλης που διατίθεται προς πώληση

Κράτος μέλος και αριθ. παρτίδας

Τόπος

Αριθμός δεξαμενών

Ποσότητα σε εκατόλιτρα αλκοόλης σε 100 % vol

Αναφορά κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 822/87 και (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 (άρθρα)

Τύπος αλκοόλης

Ισπανία

Παρτίδα αριθ. 1/2005 ΕΚ

Tomelloso

1

46 584

27

Ακατέργαστη

Tomelloso

2

118

27

Ακατέργαστη

Tomelloso

3

2 250

27

Ακατέργαστη

Tomelloso

5

48 048

27

Ακατέργαστη

Tarancon

B-4

3 000

27

Ακατέργαστη

 

Σύνολο

 

100 000

 

 

Ισπανία

Παρτίδα αριθ. 2/2005 ΕΚ

Tarancon

A-2

24 353

27

Ακατέργαστη

Tarancon

A-6

24 490

27

Ακατέργαστη

Tarancon

B-1

24 574

27

Ακατέργαστη

Tarancon

B-2

24 406

27

Ακατέργαστη

Tarancon

B-4

2 177

27

Ακατέργαστη

 

Σύνολο

 

100 000

 

 

Γαλλία

Παρτίδα αριθ. 3/2005 ΕΚ

Deulep — PSL

13230 Port Saint Louis Du Rhone

B2

26 055

27

Ακατέργαστη

B4

10 955

27

Ακατέργαστη

B2B

300

27

Ακατέργαστη

B1

44 820

27

Ακατέργαστη

B2B

17 870

30

Ακατέργαστη

 

Σύνολο

 

100 000

 

 

Γαλλία

Παρτίδα αριθ. 4/2005 ΕΚ

Onivins — Port la Nouvelle

Entreport d’Alcool

Av. Adolphe Turrel BP 62

11210 Port la Nouvelle

2

48 020

27

Ακατέργαστη

1

47 435

27

Ακατέργαστη

15

4 545

27

Ακατέργαστη

 

Σύνολο

 

100 000

 

 

Γαλλία

Παρτίδα αριθ. 5/2005 ΕΚ

Deulep

Bld Chanzy

30800 Saint Gilles du Gard

73

13 940

30

Ακατέργαστη

73

30 445

30

Ακατέργαστη

603

5 615

27

Ακατέργαστη

 

Σύνολο

 

50 000

 

 

Ιταλία

Παρτίδα αριθ. 6/2005 ΕΚ

Caviro-Faenza (RA)

16A

22 662,80

27

Ακατέργαστη

Villapana-Faenza (RA)

5A-9A

7 600

27

Ακατέργαστη

Tampieri-Faenza (RA)

6A-16A

1 600

27

Ακατέργαστη

Cipriani-Chizzola di Ala (TN)

27A

5 200

27

Ακατέργαστη

I.C.V.-Borgoricco (PD)

5A

1 600

27

Ακατέργαστη

S.V.A.-Ortona (CH)

2A-3A-4A-16A

4 800

27

Ακατέργαστη

D’Auria-Ortona (CH)

1A-2A-5A-7A-8A-43A-76A

12 007,35

27+30+35

Ακατέργαστη

Bonollo-Anagni (FR)

17A

10 429,85

27

Ακατέργαστη

Di Lorenzo-Ponte Valleceppi (PG)

20A-23A-22A

18 000

27

Ακατέργαστη

Deta-Barberino Val d’Elsa (FI)

4A-8A

1 900

27+30

Ακατέργαστη

Balice-Valenzano (BA)

3A-4A-5A-6A-7A-8A

14 200

27

Ακατέργαστη

 

Σύνολο

 

100 000

 

 

Ιταλία

Παρτίδα αριθ. 7/2005 ΕΚ

Dister-Faenza (RA)

119A-167A-169A-179A-170A

13 500

30

Ακατέργαστη

Mazzari-S. Agata sul Santerno (RA)

5A-11A

36 500

27

Ακατέργαστη

 

Σύνολο

 

50 000

 

 

Ιταλία

Παρτίδα αριθ. 8/2005 ΕΚ

Bertolino-Partinico (PA)

6A-13A

19 500

27

Ακατέργαστη

Gedis-Marsala (TP)

12B-9B

8 000

27

Ακατέργαστη

Trapas-Marsala (TP)

14A-15A

6 500

30

Ακατέργαστη

S.V.M.-Sciacca (AG)

8A-18A-1A

1 500

27

Ακατέργαστη

De Luca-Novoli (LE)

9A-17A-19A

10 000

27

Ακατέργαστη

BaliceDistilli.-Mottola (TA)

3A

1 200

27

Ακατέργαστη

Balice-Valenzano (BA)

2A-3A

3 300

27

Ακατέργαστη

 

Σύνολο

 

50 000

 

 

Ελλάδα

Παρτίδα αριθ. 9/2005 ΕΚ

Αμπελουργικός συνεταιρισμός Μεγάρων — (Βαρέα Μεγάρων)

[Ambelourgikos Syneterismos Megaron — (Varea Megaron)]

B1

543,42

35

Ακατέργαστη

B2

550,83

35

Ακατέργαστη

B3

556,14

35

Ακατέργαστη

B4

556,16

35

Ακατέργαστη

B5

555,90

35

Ακατέργαστη

B6

550,60

35

Ακατέργαστη

10

914,43

35

Ακατέργαστη

B9

550,04

35

Ακατέργαστη

B10

553,72

35

Ακατέργαστη

B11

554,60

35

Ακατέργαστη

B12

554,50

35

Ακατέργαστη

B13

556,91

35

Ακατέργαστη

B14

551,86

35

Ακατέργαστη

B15

547,57

35

Ακατέργαστη

B16

910,55

35+27

Ακατέργαστη

3

851,86

27

Ακατέργαστη

4

894,58

27

Ακατέργαστη

5

894,83

27

Ακατέργαστη

6

871,50

27

Ακατέργαστη

7

898,94

27

Ακατέργαστη

14

864,99

27

Ακατέργαστη

15

893,13

27

Ακατέργαστη

1

873,77

27

Ακατέργαστη

2

885,55

27

Ακατέργαστη

8

904,07

27

Ακατέργαστη

9

863,37

27

Ακατέργαστη

B7

544,88

27

Ακατέργαστη

11

901,79

27

Ακατέργαστη

12

869,67

27

Ακατέργαστη

13

907,15

27

Ακατέργαστη

17

799,07

27

Ακατέργαστη

Π.Α. Τζάρα — (Δοκός Χαλκίδος)

[P.A. Tzara — (Dokos Halkidos)]

4016

179,58

35

Ακατέργαστη

Ε.Α.Σ. Πατρών — Άνθεια Πατρών

[E.A.S. Patron — Anthia Patron]

A1

856,07

35

Ακατέργαστη

A2

917,34

35

Ακατέργαστη

A3

747,20

35

Ακατέργαστη

A4

803,85

35

Ακατέργαστη

A5

577,07

35

Ακατέργαστη

Ε.Α.Σ. Αττικής — (Πικέρμι)

[E.A.S. Attikis — (Pikermi)]

1

917,80

27

Ακατέργαστη

2

917,58

27

Ακατέργαστη

3

919,35

27

Ακατέργαστη

4

903,82

27

Ακατέργαστη

5

751,82

27

Ακατέργαστη

Οινοποιητικός συνεταιρισμός (συνεταιρισμός Μεσσηνίας) (Γιάλοβα Πυλίας)

[Inopiitikos Syneterismos Messinias (Gialova Pilias)]

B74

836,47

27

Ακατέργαστη

B75

583,84

27

Ακατέργαστη

B76

724,92

27

Ακατέργαστη

B80

890,23

27

Ακατέργαστη

68

2 113,82

27

Ακατέργαστη

66

2 122,29

27

Ακατέργαστη

82

731,69

27

Ακατέργαστη

69

2 110,67

27

Ακατέργαστη

 

Σύνολο

 

41 331,79

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Οργανισμοί παρέμβασης που κατέχουν αλκοόλη, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 3

ONIVINS-LIBOURNE—

FEGA—

AGEA—

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.—


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Διεύθυνση που αναφέρεται στο άρθρο 5

Commission européenne

Direction générale de l’agriculture et du développement rural, unité D-2

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Φαξ (32-2) 298 55 28

Ηλεκτρονική διεύθυνση: agri-market-tenders@cec.eu.int


19.5.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126/10


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 749/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Μαΐου 2005

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 για τον καθορισμό των διαδικασιών και των όρων διάθεσης των σιτηρών που κατέχουν οι οργανισμοί παρέμβασης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα των σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 6,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 της Επιτροπής (2) καθορίζει τις διαδικασίες και τους όρους διάθεσης των σιτηρών που κατέχουν οι οργανισμοί παρέμβασης.

(2)

Στα κράτη μέλη που δεν έχουν θαλάσσια λιμάνια, οι προσφέροντες επιβαρύνονται με υψηλότερες δαπάνες μεταφοράς για τα διατιθέμενα σιτηρά. Εκ του γεγονότος αυτού, τα σιτηρά είναι δυσχερέστερο να εξαχθούν από αυτά τα κράτη μέλη, πράγμα που συνεπάγεται, ιδίως, μια περισσότερο μακρόχρονη διάρκεια αποθεματοποίησης στην παρέμβαση και συμπληρωματικές δαπάνες για τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 έχει προβλέψει, στο άρθρο 7, τη δυνατότητα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να χρηματοδοτούνται οι ευνοϊκότερες δαπάνες μεταφοράς μεταξύ του τόπου αποθεματοποίησης και του τόπου εξόδου, προκειμένου να καταστούν οι προσφορές συγκρίσιμες.

(3)

Τα κροατικά λιμάνια της Rijeka και του Split ήταν παραδοσιακά λιμάνια εξόδου για τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης πριν από την προσχώρηση στην Ένωση. Πρέπει, συνεπώς, να περιληφθούν τα λιμάνια της Rijeka και του Split μεταξύ των τόπων εξόδου που μπορούν να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό των δαπανών μεταφοράς που δύνανται να αποδοθούν σε περίπτωση εξαγωγής.

(4)

Προκειμένου να απλουστευθούν και να εναρμονισθούν οι διαδικασίες διάθεσης των σιτηρών για την εξαγωγή, πρέπει να διευκρινιστεί η διαδικασία αποδέσμευσης των εγγυήσεων που αναφέρεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93, με βάση τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 1999, περί κοινών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος των επιστροφών κατά την εξαγωγή για τα γεωργικά προϊόντα (3), ειδικότερα όσον αφορά τις αποδείξεις εκπλήρωσης των τελωνειακών διατυπώσεων εισαγωγής στις τρίτες χώρες.

(5)

Πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93 ανάλογα.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93, η παράγραφος 2α αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2α.   Εάν ένα κράτος μέλος δεν έχει θαλάσσιο λιμάνι, μπορεί να αποφασιστεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 1, να υπάρξει παρέκκλιση από την παράγραφο 2 και να προβλεφθεί, στην περίπτωση εξαγωγής από θαλάσσιο λιμάνι, χρηματοδότηση των ευνοϊκοτέρων δαπανών μεταφοράς μεταξύ του τόπου αποθεματοποίησης και του τόπου της πραγματικής εξόδου, εντός των ανωτάτων ορίων που αναφέρονται στη δημοπρασία.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, το ρουμανικό λιμάνι της Constanta και τα κροατικά λιμάνια της Rijeka και του Split μπορούν να θεωρηθούν ως τόποι εξόδου.»

Άρθρο 2

Στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2131/93, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«3.   Η εγγύηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεύτερη περίπτωση αποδεσμεύεται για τις ποσότητες για τις οποίες:

παρασχέθηκε απόδειξη ότι το προϊόν κατέστη ακατάλληλο για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα ζώα,

παρασχέθηκε η απόδειξη ότι εκπληρώθηκαν οι τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και εισαγωγής σε μια τρίτη χώρα που προβλέπεται στο πλαίσιο της δημοπρασίας. Οι αποδείξεις εξαγωγής εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και εισαγωγής σε μια τρίτη χώρα παρέχονται, αντιστοίχως, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 7 και 16, παράγραφοι 1, 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999,

το πιστοποιητικό δεν εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 49 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000,

η σύμβαση ακυρώθηκε σύμφωνα με το άρθρο 16 τέταρτο εδάφιο.»

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2005.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78.

(2)  ΕΕ L 191 της 31.7.1993, σ. 76· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2045/2004 (ΕΕ L 354 της 30.11.2004, σ. 17).

(3)  ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 671/2004 (ΕΕ L 105 της 5.10.2004, σ. 5).


19.5.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126/12


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 750/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Μαΐου 2005

σχετικά με την ονοματολογία των χωρών και εδαφών για τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας και του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών της

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1172/95 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 1995, σχετικά με τις στατιστικές των συναλλαγών αγαθών της Κοινότητας και των κρατών μελών της με τις τρίτες χώρες (1), και ιδίως το άρθρο 9,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής, της 27ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με την ονοματολογία των χωρών και εδαφών για τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας και του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών της (2) θέσπισε την ισχύουσα από την 1η Ιανουαρίου 2004 έκδοση της εν λόγω ονοματολογίας.

(2)

Η αλφαβητική κωδικοποίηση των χωρών και εδαφών πρέπει να βασίζεται στο ισχύον πρότυπο ISO alpha 2, στο βαθμό κατά τον οποίο είναι συμβατό με τις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας.

(3)

Είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν χωριστά η Σερβία, το Μαυροβούνιο και το Κοσσυφοπέδιο (όπως ορίζεται στο ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της 10ης Ιουνίου 1999) για τη διαχείριση των συμφωνιών σχετικά με το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που συνήφθησαν μεταξύ ορισμένων από τα εδάφη αυτά και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Επίσης, οι όροι που προβλέπονται στις κοινοτικές διατάξεις όσον αφορά τη δήλωση της προέλευσης των εμπορευμάτων στο πλαίσιο των συναλλαγών με τρίτες χώρες καθιστούν αναγκαία τη δημιουργία ειδικού κώδικα για τον καθορισμό της κοινοτικής καταγωγής των εμπορευμάτων.

(4)

Επομένως, απαιτείται νέα έκδοση της εν λόγω ονοματολογίας, στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη αυτά τα νέα στοιχεία καθώς και κάποιες αλλαγές που επήλθαν σε σχέση με ορισμένους κώδικες.

(5)

Είναι ευκταίο να προβλεφθεί μια μεταβατική περίοδος που θα επιτρέψει σε ορισμένα κράτη μέλη να προσαρμοστούν στις τροποποιήσεις που εισήγαγε η κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την κατάργηση των αριθμητικών κωδικών. Για λόγους απλούστευσης, θα πρέπει η εν λόγω μεταβατική περίοδος να λήξει τη στιγμή της εφαρμογής των διατάξεων για την αναδιατύπωση των κανόνων σχετικά με το ενιαίο διοικητικό έγγραφο.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής στατιστικών των συναλλαγών αγαθών με τις τρίτες χώρες,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η ισχύουσα από την 1η Ιουνίου 2005 έκδοση της ονοματολογίας των χωρών και εδαφών για τις στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας και του εμπορίου μεταξύ των κρατών μελών της παρατίθεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουνίου 2005.

Εντούτοις, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τους τριψήφιους αριθμητικούς κωδικούς οι οποίοι παρατίθενται επίσης στο παράρτημα μέχρι την εφαρμογή των διατάξεων για την αναδιατύπωση των παραρτημάτων 37 και 38 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (3).

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε καθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2005.

Για την Επιτροπή

Joaquín ALMUNIA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 118 της 25.5.1995, σ. 10· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(2)  EE L 313 της 28.11.2003, σ. 11.

(3)  EE L 253 της 11.10.1993, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ

(Μορφή ισχύουσα από την 1η Ιουνίου 2005)

Κωδικός

Ονομασία

Περιγραφή

Αλφαβητικός

Αριθμητικός

AD

(043)

Ανδόρα

 

AE

(647)

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

Αμπού Ντάμπι, Ντουμπάι, Σαρζά, Αζμάν, Ουμμ Αλ Καϊβάιν, Ρας Αλ Χάιμα και Φουτζάιρα

AF

(660)

Αφγανιστάν

 

AG

(459)

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

 

AI

(446)

Ανγκουίλα

 

AL

(070)

Αλβανία

 

AM

(077)

Αρμενία

 

AN

(478)

Ολλανδικές Αντίλλες

Κουρασάο, Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος, Σάμπα και το Νότιο τμήμα του Αγίου Μαρτίνου

AO

(330)

Αγκόλα

Συμπεριλαμβάνεται η Καμπίντα

AQ

(891)

Ανταρκτική

Εδάφη νοτίως των 60° του νότιου γεωγραφικού πλάτους, μη συμπεριλαμβανομένων των γαλλικών νότιων εδαφών (TF), της νήσου Μπουβέ (BV), της Νότιας Γεωργίας και των νήσων Νότιων Σάντουιτς (GS)

AR

(528)

Αργεντινή

 

AS

(830)

Αμερικανικές Σαμόα

 

AT

(038)

Αυστρία

 

AU

(800)

Αυστραλία

 

AW

(474)

Αρούμπα

 

AZ

(078)

Αζερμπαϊτζάν

 

BA

(093)

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

 

BB

(469)

Μπαρμπάντος

 

BD

(666)

Μπαγκλαντές

 

BE

(017)

Βέλγιο

 

BF

(236)

Μπουρκίνα Φάσο

 

BG

(068)

Βουλγαρία

 

BH

(640)

Μπαχρέιν

 

BI

(328)

Μπουρούντι

 

BJ

(284)

Μπενίν

 

BM

(413)

Βερμούδες

 

BN

(703)

Μπρουνέι Νταρουσαλάμ

Συνήθης ονομασία: Μπρουνέι

BO

(516)

Βολιβία

 

BR

(508)

Βραζιλία

 

BS

(453)

Μπαχάμες

 

BT

(675)

Μπουτάν

 

BV

(892)

Μπουβέ (Νήσος)

 

BW

(391)

Μποτσουάνα

 

BY

(073)

Λευκορωσία

 

BZ

(421)

Μπελίζ

 

CA

(404)

Καναδάς

 

CC

(833)

Κόκος (Νήσοι) (ή Νήσοι Κήλινγκ)

 

CD

(322)

Κονγκό (Λαϊκή Δημοκρατία)

Πρώην Ζαΐρ

CF

(306)

Κεντρική Αφρική (Δημοκρατία)

 

CG

(318)

Κονγκό

 

CH

(039)

Ελβετία

Συμπεριλαμβάνονται το γερμανικό έδαφος του Μπίζινγκεν και η ιταλική κοινότητα Καμπιόνε ντ’ Ιτάλια

CI

(272)

Ακτή Ελεφαντοστού

 

CK

(837)

Κουκ (Νήσοι)

 

CL

(512)

Χιλή

 

CM

(302)

Καμερούν

 

CN

(720)

Κίνα (Λαϊκή Δημοκρατία)

Συνήθης ονομασία: Κίνα

CO

(480)

Κολομβία

 

CR

(436)

Κόστα Ρίκα

 

CU

(448)

Κούβα

 

CV

(247)

Πράσινο Ακρωτήριο

 

CX

(834)

Χριστουγέννων (Νήσοι)

 

CY

(600)

Κύπρος

 

CZ

(061)

Τσεχική Δημοκρατία

 

DE

(004)

Γερμανία

Συμπεριλαμβάνεται η νήσος του Χέλγκολαντ· δε συμπεριλαμβάνεται το έδαφος του Μπίζινγκεν

DJ

(338)

Τζιμπουτί

 

DK

(008)

Δανία

 

DM

(460)

Ντομίνικα

 

DO

(456)

Δομινικανή Δημοκρατία

 

DZ

(208)

Αλγερία

 

EC

(500)

Ισημερινός

Συμπεριλαμβάνονται οι Νήσοι Γκαλαπάγκος

EE

(053)

Εσθονία

 

EG

(220)

Αίγυπτος

 

ER

(336)

Ερυθραία

 

ES

(011)

Ισπανία

Συμπεριλαμβάνονται οι Βαλεαρίδες Νήσοι και οι Κανάριοι Νήσοι· δε συμπεριλαμβάνονται η Θέουτα και η Μελίγια

ET

(334)

Αιθιοπία

 

FI

(032)

Φινλανδία

Συμπεριλαμβάνονται οι νήσοι Άλαντ

FJ

(815)

Φίτζι

 

FK

(529)

Νήσοι Φώκλαντ (Μαλβίνες)

 

FM

(823)

Μικρονησία (Ομόσπονδα κράτη)

(Γιαπ, Τσουκ, Πονπέι και Κόσρε)

FO

(041)

Φερόε (Νήσοι)

 

FR

(001)

Γαλλία

Συμπεριλαμβάνονται το Μονακό και τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα (Γουαδελούπη, γαλλική Γουιάνα, Μαρτινίκα και Ρεϋνιόν)

GA

(314)

Γκαμπόν

 

GB

(006)

Ηνωμένο Βασίλειο

Μεγάλη Βρετανία, Βόρεια Ιρλανδία, Αγγλονορμανδικές Νήσοι, και Νήσος του Μαν

GD

(473)

Γρενάδα

Συμπεριλαμβάνονται οι Νότιες Γρεναδίνες

GE

(076)

Γεωργία

 

GH

(276)

Γκάνα

 

GI

(044)

Γιβραλτάρ

 

GL

(406)

Γροιλανδία

 

GM

(252)

Γκάμπια

 

GN

(260)

Γουινέα

 

GQ

(310)

Ισημερινή Γουινέα

 

GR

(009)

Ελλάδα

 

GS

(893)

Νότια Γεωργία και νήσοι Νότιες Σάντουιτς

 

GT

(416)

Γουατεμάλα

 

GU

(831)

Γκουάμ

 

GW

(257)

Γουινέα-Μπισσάου

 

GY

(488)

Γουιάνα

 

HK

(740)

Χονγκ-Κονγκ

Ειδική διοικητική περιφέρεια Χονγκ-Κονγκ της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

HM

(835)

Νήσος Χερντ και νήσοι Μακντόναλντ

 

HN

(424)

Ονδούρα

Συμπεριλαμβάνονται οι νήσοι του Κύκνου

HR

(092)

Κροατία

 

HT

(452)

Αϊτή

 

HU

(064)

Ουγγαρία

 

ID

(700)

Ινδονησία

 

IE

(007)

Ιρλανδία

 

IL

(624)

Ισραήλ

 

IN

(664)

Ινδία

 

IO

(357)

Βρετανικό έδαφος Ινδικού Ωκεανού

Αρχιπέλαγος Τσάγκος

IQ

(612)

Ιράκ

 

IR

(616)

Ιράν (Ισλαμική Δημοκρατία)

 

IS

(024)

Ισλανδία

 

IT

(005)

Ιταλία

Συμπεριλαμβάνεται το Λιβίνιο. Δε συμπεριλαμβάνεται η κοινότητα Καμπιόνε ντ’ Ιτάλια

JM

(464)

Ιαμαϊκή (Τζαμάικα)

 

JO

(628)

Ιορδανία

 

JP

(732)

Ιαπωνία

 

KE

(346)

Κένυα

 

KG

(083)

Δημοκρατία της Κιργιζίας

 

KH

(696)

Καμπότζη

 

KI

(812)

Κιριμπάτι

 

KM

(375)

Κομόρες

Ανζουάν, Μεγάλη Κομόρα και Μοχέλι

KN

(449)

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

 

KP

(724)

Κορέα (Λαϊκή Δημοκρατία)

Συνήθης ονομασία: Βόρεια Κορέα

KR

(728)

Κορέα (Δημοκρατία)

Συνήθης ονομασία: Νότια Κορέα

KW

(636)

Κουβέιτ

 

KY

(463)

Καϋμάν (Νήσοι)

 

KZ

(079)

Καζακστάν

 

LA

(684)

Λάος (Λαϊκή Δημοκρατία)

Συνήθης ονομασία: Λάος

LB

(604)

Λίβανος

 

LC

(465)

Αγία Λουκία

 

LI

(037)

Λιχτενστάιν

 

LK

(669)

Σρι Λάνκα

 

LR

(268)

Λιβερία

 

LS

(395)

Λεσόθο

 

LT

(055)

Λιθουανία

 

LU

(018)

Λουξεμβούργο

 

LV

(054)

Λεττονία

 

LY

(216)

Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία

Συνήθης ονομασία: Λιβύη

MA

(204)

Μαρόκο

 

MD

(074)

Μολδαβία (Δημοκρατία)

Συνήθης ονομασία: Μολδαβία

MG

(370)

Μαδαγασκάρη

 

MH

(824)

Μάρσαλ (Νήσοι)

 

MK (1)

(096)

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

 

ML

(232)

Μάλι

 

MM

(676)

Μιανμάρ

Συνήθης ονομασία: Βιρμανία

MN

(716)

Μογγολία

 

MO

(743)

Μακάο

Ειδική διοικητική περιφέρεια Μακάο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

MP

(820)

Βόρειες Μαριάννες (Νήσοι)

 

MR

(228)

Μαυριτανία

 

MS

(470)

Μοντσερράτ

 

MT

(046)

Μάλτα

Συμπεριλαμβάνονται οι νήσοι Κομίνο και Γκότσο

MU

(373)

Μαυρίκιος

Νήσος Μαυρίκιος, νήσος Ροντρίγκες, νήσοι Αγκαλέγκα και Καργάδος Καράχος Σόουλς (νήσοι Σαιντ-Μπράντον)

MV

(667)

Μαλδίβες

 

MW

(386)

Μαλάουι

 

MX

(412)

Μεξικό

 

MY

(701)

Μαλαισία

Χερσόνησος της Μαλαισίας και ανατολική Μαλαισία (Λαμπουάν, Σαμπάχ και Σαραουάκ)

MZ

(366)

Μοζαμβίκη

 

NA

(389)

Ναμίμπια

 

NC

(809)

Νέα Καληδονία

Συμπεριλαμβάνονται οι νήσοι Λουαγιοτέ (Λιφού, Μαρέ, και Ουβέα)

NE

(240)

Νίγηρ

 

NF

(836)

Νόρφολκ (Νήσος)

 

NG

(288)

Νιγηρία

 

NI

(432)

Νικαράγουα

Συμπεριλαμβάνονται οι νήσοι του Αραβοσίτου

NL

(003)

Κάτω Χώρες

 

NO

(028)

Νορβηγία

Συμπεριλαμβάνονται το Αρχιπέλαγος του Σβάλμπαρντ και η Νήσος Γιαν Μαγέν

NP

(672)

Νεπάλ

 

NR

(803)

Ναούρου

 

NU

(838)

Νίουε

 

NZ

(804)

Νέα Ζηλανδία

Δε συμπεριλαμβάνεται η εξάρτηση του Ρος (Ανταρκτική)

OM

(649)

Ομάν

 

PA

(442)

Παναμάς

Συμπεριλαμβάνεται η τέως ζώνη της διώρυγας

PE

(504)

Περού

 

PF

(822)

Γαλλική Πολυνησία

Νήσοι Μαρκίζ, αρχιπέλαγος της Εταιρείας (συμπεριλαμβάνεται η Ταϊτή), νήσοι Τουαμότου, νήσοι Γκαμπιέ και Νότιες Νήσοι. Συμπεριλαμβάνεται η νήσος Κλίππερτον

PG

(801)

Παπουασία-Νέα Γουινέα

Ανατολικό τμήμα της Νέας Γουινέας· αρχιπέλαγος Βίσμαρκ (συμπεριλαμβάνονται: Νέα Βρετανία, Νέα Ιρλανδία, Λαβονγκάι και νήσοι Αντμιράλντι), Βόρειες Νήσοι Σολομώντος (Μπουγκενβίλ και Μπούκα), νήσοι Τρομπριάντ, νήσοι Γουντλάρκ, νήσοι ντ’ Εντρκαστώ και αρχιπέλαγος Λουιζιάδων

PH

(708)

Φιλιππίνες

 

PK

(662)

Πακιστάν

 

PL

(060)

Πολωνία

 

PM

(408)

Άγιος Πέτρος και Μικελόν

 

PN

(813)

Πίτκαιρν

Συμπεριλαμβάνονται οι νήσοι Χέντερσον, Οένο και Ντούσι

PS

(625)

Κατεχόμενο παλαιστινιακό έδαφος

Υπεριορδανία (συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ) και Λωρίδα της Γάζας

PT

(010)

Πορτογαλία

Συμπεριλαμβάνονται το αρχιπέλαγος των Αζορών και το αρχιπέλαγος της Μαδέρας

PW

(825)

Παλάος

Παραλλαγή: Μπελάου, Παλάου

PY

(520)

Παραγουάη

 

QA

(644)

Κατάρ

 

RO

(066)

Ρουμανία

 

RU

(075)

Ρωσία (Ομοσπονδία)

 

RW

(324)

Ρουάντα

 

SA

(632)

Σαουδική Αραβία

 

SB

(806)

Νήσοι Σολομώντος

 

SC

(355)

Σεϋχέλλες

Νήσος Μαέ, νήσοι Πράσλιν, Λα Ντιγκ, Φρεγκάτ και Σιλουέτ, νήσοι Αμιράντ (μεταξύ των οποίων Ντερός, Αλφόνς, Πλέιτ και Κουέτιβι), νήσοι Φαρκουάρ (μεταξύ των οποίων Πρόβιντενς), νήσοι Αλντάμπρα και νήσοι Κοσμολέντο.

SD

(224)

Σουδάν

 

SE

(030)

Σουηδία

 

SG

(706)

Σιγκαπούρη

 

SH

(329)

Αγία Ελένη

Συμπεριλαμβάνονται η νήσος της Αναλήψεως και το αρχιπέλαγος Τριστάν ντα Κούνια

SI

(091)

Σλοβενία

 

SK

(063)

Σλοβακία

 

SL

(264)

Σιέρρα Λεόνε

 

SM

(047)

Άγιος Μαρίνος

 

SN

(248)

Σενεγάλη

 

SO

(342)

Σομαλία

 

SR

(492)

Σουρινάμ

 

ST

(311)

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

 

SV

(428)

Ελ Σαλβαδόρ

 

SY

(608)

Συρία (Αραβική Δημοκρατία)

Συνήθης ονομασία: Συρία

SZ

(393)

Σουαζιλάνδη

 

TC

(454)

Τερκς και Κάικος (Νήσοι)

 

TD

(244)

Τσαντ

 

TF

(894)

Γαλλικά νότια εδάφη

Συμπεριλαμβάνονται οι νήσοι Κέργκουλεν, η νήσος Άμστερνταμ, η νήσος Άγιος Παύλος και το αρχιπέλαγος Κρόζετ

TG

(280)

Τόγκο

 

TH

(680)

Ταϊλάνδη

 

TJ

(082)

Τατζικιστάν

 

TK

(839)

Τουκελάου

 

TL

(626)

Τιμόρ-Λέστε

 

TM

(080)

Τουρκμενιστάν

 

TN

(212)

Τυνησία

 

TO

(817)

Τόνγκα

 

TR

(052)

Τουρκία

 

TT

(472)

Τρινιδάδ και Τομπάγκο

 

TV

(807)

Τουβαλού

 

TW

(736)

Ταϊβάν

Ιδιαίτερο τελωνειακό έδαφος Ταϊβάν, Πένγκου, Κίνμεν και Μάτσου

TZ

(352)

Τανζανία (Δημοκρατία)

Ταγκανίκα, νήσος της Ζανζιβάρης και νήσος της Πέμπα

UA

(072)

Ουκρανία

 

UG

(350)

Ουγκάντα

 

UM

(832)

Μικρές νήσοι απομεμακρυσμένες από τις Ηνωμένες Πολιτείες

Συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η νήσος Μπέικερ, η νήσος Χόουλαντ, η νήσος Τζάρβις, η κοραλλιογενής νήσος Τζόνστον, ο ύφαλος Κίνγκμαν, οι νήσοι Μίντγουεϊ, η νήσος Ναβάσα, η κοραλλιογενής νήσος Παλμύρα και η νήσος Γουέικ

US

(400)

Ηνωμένες Πολιτείες

Συμπεριλαμβάνεται το Πόρτο Ρίκο

UY

(524)

Ουρουγουάη

 

UZ

(081)

Ουζμπεκιστάν

 

VA

(045)

Αγία Έδρα (κράτος του Βατικανού)

 

VC

(467)

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες

 

VE

(484)

Βενεζουέλα

 

VG

(468)

Βρετανικές Παρθένοι (Νήσοι)

 

VI

(457)

Παρθένοι Νήσοι των Ηνωμένων Πολιτειών

 

VN

(690)

Βιετνάμ

 

VU

(816)

Βανουάτου

 

WF

(811)

Ουώλις και Φουτούνα

Συμπεριλαμβάνεται η νήσος Αλόφι

WS

(819)

Σαμόα

Πρώην Δυτικές Σαμόα

XC

(021)

Θέουτα

 

XK

(095)

Κόσοβο

Όπως ορίζεται στο ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999

XL

(023)

Μελίγια

Συμπεριλαμβάνονται το Πενιόν ντε Βέλεθ ντε λα Γκομέρα, το Πενιόν ντε Αλουθέμας και οι Νήσοι Τσαφαρίνας

XM

(097)

Μαυροβούνιο

 

XS

(098)

Σερβία

 

YE

(653)

Υεμένη

Πρώην Βόρεια και Νότια Υεμένη

YT

(377)

Μαγιότ

Μεγάλη Γη και Παμάντζι

ZA

(388)

Νότια Αφρική

 

ZM

(378)

Ζάμπια

 

ZW

(382)

Ζιμπάμπουε

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

EU

(999)

Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Κώδικας που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο των συναλλαγών με τρίτες χώρες για τη δήλωση της καταγωγής των προϊόντων, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για στατιστικούς σκοπούς

QQ

ή

(950)

Εφοδιασμός σκαφών

Προαιρετικά

QR

(951)

Εφοδιασμός σκαφών στο πλαίσιο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών

Προαιρετικά

QS

(952)

Εφοδιασμός σκαφών στο πλαίσιο των συναλλαγών με τρίτες χώρες

Προαιρετικά

QU

ή

(958)

Μη καθοριζόμενες χώρες και εδάφη

Προαιρετικά

QV

(959)

Χώρες και εδάφη που δεν καθορίζονται στο πλαίσιο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών

Προαιρετικά

QW

(960)

Χώρες και εδάφη που δεν καθορίζονται στο πλαίσιο των συναλλαγών με τρίτες χώρες

Προαιρετικά

QX

ή

(977)

Χώρες και εδάφη μη κατονομαζόμενα για εμπορικούς ή στρατιωτικούς λόγους

Προαιρετικά

QY

(978)

Χώρες και εδάφη μη κατονομαζόμενα για εμπορικούς ή στρατιωτικούς λόγους στο πλαίσιο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών

Προαιρετικά

QZ

(979)

Χώρες και εδάφη μη κατονομαζόμενα για εμπορικούς ή στρατιωτικούς λόγους στο πλαίσιο των συναλλαγών με τρίτες χώρες

Προαιρετικά


(1)  Προσωρινός κωδικός ο οποίος δεν προδικάζει κατά κανένα τρόπο την οριστική ονομασία της χώρας, η οποία θα συμφωνηθεί όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.


19.5.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126/22


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 751/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Μαΐου 2005

περί θεσπίσεως των κατά μονάδα αξιών για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας ορισμένων αναλωσίμων εμπορευμάτων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, με τον οποίο καθιερώνεται ο κοινοτικός τελωνειακός κώδικας (1),

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής (2) για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, και ιδίως το άρθρο 173 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Ότι στα άρθρα 173 έως 177 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 προβλέπονται τα κριτήρια για τη θέσπιση, εκ μέρους της Επιτροπής, κατά μονάδα αξιών περιοδικής ισχύος για τα προϊόντα που καθορίζονται σύμφωνα με την κατάταξη που αναφέρεται στο παράρτημα 26 του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Ότι η εφαρμογή των κανόνων και των κριτηρίων, που καθορίζονται στα ανωτέρω άρθρα επί των στοιχείων που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, οδηγεί, για τα σχετικά προϊόντα, στον καθορισμό των κατά μονάδα αξιών σύμφωνα με τον τρόπο που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατά μονάδα αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 173 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 καθορίζονται σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 20 Μαΐου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2005.

Για την Επιτροπή

Günter VERHEUGEN

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2700/2000 (ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 17).

(2)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2286/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 343 της 31.12.2003, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ύψος των κατά μονάδα αξιών/100 kg καθαρού βάρους

Είδη, ποικιλίες, κωδικός ΣΟ

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Πατάτες πρώιμες

0701 90 50

30,12

17,40

903,73

224,21

471,34

7 547,92

104,01

20,97

12,93

125,49

7 214,75

1 171,47

277,34

20,49

 

 

 

 

1.30

Κρεμμύδια άλλα και προς φύτευση

0703 10 19

31,62

18,26

948,53

235,32

494,71

7 922,16

109,17

22,01

13,57

131,71

7 572,46

1 229,55

291,10

21,50

 

 

 

 

1.40

Σκόρδα

0703 20 00

139,47

80,55

4 184,17

1 038,05

2 182,27

34 946,15

481,57

97,09

59,88

580,99

33 403,59

5 423,79

1 284,08

94,86

 

 

 

 

1.50

Πράσα

ex 0703 90 00

62,17

35,90

1 865,10

462,71

972,75

15 577,32

214,66

43,28

26,69

258,98

14 889,72

2 417,67

572,38

42,28

 

 

 

 

1.60

Κουνουπίδια και μπρόκολα

0704 10 00

1.80

Κράμβες λευκές και κράμβες ερυθρές

0704 90 10

53,56

30,93

1 606,80

398,63

838,03

13 419,99

184,93

37,28

22,99

223,11

12 827,62

2 082,84

493,11

36,43

 

 

 

 

1.90

Μπρόκολα [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

1.100

Λάχανο του είδους κήνος

ex 0704 90 90

104,01

60,07

3 120,30

774,12

1 627,40

26 060,75

359,13

72,40

44,65

433,26

24 910,40

4 044,74

957,59

70,74

 

 

 

 

1.110

Μαρούλια στρογγυλά

0705 11 00

1.130

Καρότα

ex 0706 10 00

33,54

19,37

1 006,20

249,63

524,79

8 403,78

115,81

23,35

14,40

139,71

8 032,83

1 304,30

308,79

22,81

 

 

 

 

1.140

Ραφανίδες

ex 0706 90 90

52,35

30,23

1 570,50

389,63

819,10

13 116,82

180,75

36,44

22,47

218,07

12 537,83

2 035,79

481,97

35,61

 

 

 

 

1.160

Μπιζέλια (Pisum sativum)

0708 10 00

333,80

192,77

10 013,87

2 484,34

5 222,77

83 635,88

1 152,53

232,36

143,30

1 390,46

79 944,09

12 980,65

3 073,16

227,03

 

 

 

 

1.170

Φασόλια:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

134,33

77,58

4 029,91

999,78

2 101,81

33 657,83

463,82

93,51

57,67

559,57

32 172,13

5 223,84

1 236,74

91,36

 

 

 

 

1.170.2

Φασόλια (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

227,58

131,43

6 827,40

1 693,81

3 560,85

57 022,44

785,79

158,42

97,70

948,01

54 505,41

8 850,13

2 095,26

154,79

 

 

 

 

1.180

Κύαμοι

ex 0708 90 00

1.190

Αγγινάρες

0709 10 00

1.200

Σπαράγγια:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

Πράσινα

ex 0709 20 00

193,51

111,75

5 805,35

1 440,25

3 027,80

48 486,27

668,16

134,70

83,07

806,09

46 346,03

7 525,28

1 781,60

131,62

 

 

 

 

1.200.2

Έτερα

ex 0709 20 00

345,69

199,63

10 370,61

2 572,84

5 408,83

86 615,33

1 193,59

240,63

148,40

1 439,99

82 792,04

13 443,08

3 182,64

235,12

 

 

 

 

1.210

Μελιτζάνες

0709 30 00

110,13

63,60

3 303,88

819,66

1 723,15

27 594,02

380,25

76,66

47,28

458,76

26 375,99

4 282,71

1 013,93

74,90

 

 

 

 

1.220

Σέλινα με ραβδώσεις [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

125,19

72,29

3 755,55

931,72

1 958,72

31 366,38

432,24

87,14

53,74

521,47

29 981,83

4 868,20

1 152,54

85,14

 

 

 

 

1.230

Μανιτάρια του είδους Chanterelles

0709 59 10

926,44

535,02

27 793,20

6 895,21

14 495,64

232 128,81

3 198,81

644,89

397,72

3 859,18

221 882,38

36 027,40

8 529,46

630,12

 

 

 

 

1.240

Γλυκοπιπεριές

0709 60 10

134,06

77,42

4 021,94

997,80

2 097,66

33 591,28

462,90

93,32

57,55

558,46

32 108,52

5 213,51

1 234,29

91,18

 

 

 

 

1.250

Μάραoο

0709 90 50

1.270

Γλυκοπατάτες ολόκληρες, νωπές (που προορίζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση)

0714 20 10

102,95

59,45

3 088,56

766,24

1 610,85

25 795,63

355,47

71,66

44,20

428,86

24 656,98

4 003,59

947,85

70,02

 

 

 

 

2.10

Κάστανα (Castanea spp.), νωπά

ex 0802 40 00

2.30

Ανανάδες νωποί

ex 0804 30 00

102,05

58,93

3 061,39

759,50

1 596,68

25 568,70

352,35

71,03

43,81

425,08

24 440,06

3 968,37

939,51

69,41

 

 

 

 

2.40

Αχλάδια της ποικιλίας Avocats, νωπά

ex 0804 40 00

135,94

78,51

4 078,34

1 011,79

2 127,07

34 062,25

469,39

94,63

58,36

566,29

32 558,71

5 286,61

1 251,60

92,46

 

 

 

 

2.50

Αχλάδια της ποικιλίας goyaves και μάγγες, νωπαί

ex 0804 50

2.60

Πορτοκάλια γλυκά, νωπά:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Αιματόσαρκα και ημιαιματόσαρκα

0805 10 10

58,77

33,94

1 763,10

437,41

919,55

14 725,41

202,92

40,91

25,23

244,81

14 075,42

2 285,45

541,08

39,97

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

0805 10 30

57,99

33,49

1 739,75

431,61

907,37

14 530,40

200,23

40,37

24,90

241,57

13 889,01

2 255,18

533,91

39,44

 

 

 

 

2.60.3

Έτερα

0805 10 50

52,20

30,15

1 566,00

388,51

816,75

13 079,23

180,24

36,34

22,41

217,44

12 501,90

2 029,95

480,59

35,50

 

 

 

 

2.70

Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα Tangerines και τα Satsumas), νωπά. Κλημεντίνες (Clémentines), Wilkings και παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών, νωπά:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clémentines

ex 0805 20 10

92,07

53,17

2 762,10

685,25

1 440,58

23 069,06

317,90

64,09

39,53

383,53

22 050,76

3 580,42

847,66

62,62

 

 

 

 

2.70.2

Monréales et Satsumas

ex 0805 20 30

75,09

43,36

2 252,67

558,86

1 174,89

18 814,30

259,27

52,27

32,24

312,79

17 983,82

2 920,06

691,32

51,07

 

 

 

 

2.70.3

Μανταρίνια και εκείνα του είδους wilkings

ex 0805 20 50

63,51

36,68

1 905,22

472,67

993,67

15 912,36

219,28

44,21

27,26

264,55

15 209,97

2 469,67

584,69

43,19

 

 

 

 

2.70.4

Tangerines και έτερα

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

44,17

25,51

1 325,20

328,77

691,16

11 068,06

152,52

30,75

18,96

184,01

10 579,51

1 717,81

406,69

30,04

 

 

 

 

2.85

Γλυκολέμονα (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), νωπά

0805 50 90

61,28

35,39

1 838,41

456,09

958,83

15 354,39

211,59

42,66

26,31

255,27

14 676,63

2 383,07

564,19

41,68

 

 

 

 

2.90

Φράπες και γκρέιπ-φρουτ, νωπά:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

Λευκά

ex 0805 40 00

65,53

37,84

1 965,84

487,70

1 025,29

16 418,67

226,25

45,61

28,13

272,96

15 693,93

2 548,25

603,30

44,57

 

 

 

 

2.90.2

Ροζ

ex 0805 40 00

83,49

48,22

2 504,78

621,41

1 306,37

20 919,88

288,28

58,12

35,84

347,80

19 996,45

3 246,86

768,69

56,79

 

 

 

 

2.100

Σταφυλαί επιτραπέζιοι

0806 10 10

155,35

89,71

4 660,37

1 156,19

2 430,63

38 923,39

536,38

108,14

66,69

647,11

37 205,27

6 041,08

1 430,22

105,66

 

 

 

 

2.110

Καρπούζια

0807 11 00

92,44

53,38

2 773,20

688,00

1 446,37

23 161,77

319,18

64,35

39,68

385,07

22 139,38

3 594,81

851,07

62,87

 

 

 

 

2.120

Πέπονες (εκτός των υδροπεπόνων):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (συμπεριλαμβάνεται Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (συμπεριλαμβάνεται Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

72,09

41,63

2 162,71

536,55

1 127,97

18 062,92

248,91

50,18

30,95

300,30

17 265,60

2 803,44

663,71

49,03

 

 

 

 

2.120.2

Έτεροι

ex 0807 19 00

120,95

69,85

3 628,37

900,16

1 892,39

30 304,15

417,60

84,19

51,92

503,81

28 966,50

4 703,34

1 113,51

82,26

 

 

 

 

2.140

Αχλάδια:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Αχλάδια-Nashi (Pyrus pyrifolia),

Αχλάδια-Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

53,92

31,14

1 617,69

401,33

843,71

13 510,97

186,19

37,54

23,15

224,62

12 914,58

2 096,96

496,45

36,68

 

 

 

 

2.140.2

Έτεροι

ex 0808 20 50

73,85

42,65

2 215,53

549,65

1 155,52

18 504,11

254,99

51,41

31,70

307,63

17 687,31

2 871,92

679,92

50,23

 

 

 

 

2.150

Βερίκοκα

0809 10 00

705,36

407,35

21 160,80

5 249,78

11 036,49

176 735,00

2 435,47

491,00

302,81

2 938,25

168 933,72

27 430,04

6 494,04

479,75

 

 

 

 

2.160

Κεράσια

0809 20 95

0809 20 05

610,83

352,75

18 324,90

4 546,22

9 557,41

153 049,56

2 109,07

425,20

262,23

2 544,47

146 293,79

23 753,96

5 623,73

415,46

 

 

 

 

2.170

Ροδάκινα

0809 30 90

212,56

122,75

6 376,69

1 581,99

3 325,78

53 258,11

733,91

147,96

91,25

885,42

50 907,23

8 265,89

1 956,94

144,57

 

 

 

 

2.180

Ροδάκινα υπό την ονομασία Nectarines

ex 0809 30 10

241,14

139,26

7 234,34

1 794,77

3 773,09

60 421,22

832,62

167,86

103,52

1 004,51

57 754,16

9 377,64

2 220,15

164,01

 

 

 

 

2.190

Δαμάσκηνα

0809 40 05

153,54

88,67

4 606,23

1 142,76

2 402,40

38 471,26

530,15

106,88

65,92

639,59

36 773,09

5 970,91

1 413,61

104,43

 

 

 

 

2.200

Φράουλες

0810 10 00

103,01

59,49

3 090,30

766,67

1 611,76

25 810,19

355,67

71,71

44,22

429,10

24 670,90

4 005,85

948,38

70,06

 

 

 

 

2.205

Σμέουρα

0810 20 10

304,95

176,11

9 148,50

2 269,65

4 771,43

76 408,27

1 052,93

212,28

130,92

1 270,30

73 035,52

11 858,90

2 807,58

207,41

 

 

 

 

2.210

Καρποί των φυτών Myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 455,44

840,52

43 663,20

10 832,40

22 772,69

364 675,05

5 025,34

1 013,13

624,82

6 062,78

348 577,88

56 599,15

13 399,80

989,92

 

 

 

 

2.220

Ακτινίδια (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

74,67

43,12

2 240,07

555,74

1 168,32

18 709,06

257,82

51,98

32,06

311,04

17 883,23

2 903,73

687,46

50,79

 

 

 

 

2.230

Ρόδια

ex 0810 90 95

193,25

111,60

5 797,50

1 438,30

3 023,71

48 420,72

667,25

134,52

82,96

805,00

46 283,38

7 515,11

1 779,19

131,44

 

 

 

 

2.240

Διόσπυρος (συμπεριλαμβάνεται το Sharon)

ex 0810 90 95

264,65

152,84

7 939,52

1 969,72

4 140,88

66 310,88

913,79

184,22

113,61

1 102,43

63 383,84

10 291,74

2 436,56

180,00

 

 

 

 

2.250

Λίτσι

ex 0810 90


19.5.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126/28


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 752/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Μαΐου 2005

για καθορισμό των ποσοστών των επιστροφών που εφαρμόζονται στα αβγά και στους κρόκους αβγών τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των αβγών (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75, η διαφορά μεταξύ των τιμών στο διεθνές εμπόριο των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού αυτού και των τιμών στην Κοινότητα μπορεί να καλυφθεί από μια επιστροφή κατά την εξαγωγή όταν τα προϊόντα αυτά εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του ίδιου κανονισμού. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2000, περί θεσπίσεως για ορισμένα γεωργικά προϊόντα τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης, των κοινών λεπτομερών κανόνων εφαρμογής περί χορηγήσεως επιστροφών κατά την εξαγωγή και των κριτηρίων καθορισμού του ύψους τους (2), προσδιόρισε τα προϊόντα για τα οποία πρέπει να καθορισθεί ύψος επιστροφής που εφαρμόζεται κατά την εξαγωγή τους υπό μορφή εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 το ύψος της επιστροφής ανά 100 χιλιόγραμμα καθενός από τα εν λόγω προϊόντα βάσεως πρέπει να καθορίζεται για διάρκεια ίση με εκείνη που λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται σε αυτά τα ίδια προϊόντα που εξάγονται στην ίδια κατάσταση.

(3)

Το άρθρο 11 της συμφωνίας για το γεωργικό τομέα, η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, επιβάλλει όπως η επιστροφή που χορηγείται κατά την εξαγωγή προϊόντος ενσωματωμένου σε εμπόρευμα δεν μπορεί να υπερβαίνει την επιστροφή που εφαρμόζεται για το ίδιο αυτό προϊόν όταν εξάγεται ως έχει.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης κρέατος πουλερικών και αυγών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα ποσοστά των επιστροφών που εφαρμόζονται για τα βασικά προϊόντα που εμφαίνονται στο παράρτημα Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1520/2000 και στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75, και τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που υπάγονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75, καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 19 Μαΐου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2005.

Για την Επιτροπή

Günter VERHEUGEN

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 49· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 177 της 15.7.2000, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 886/2004 (ΕΕ L 168 της 1.5.2004, σ. 14).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποσοστά των επιστροφών που εφαρμόζονται από την 19η Μαΐου 2005 στα αυγά και στους κρόκους αυγών τα οποία εξάγονται υπό μορφή εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Προορισμός (1)

Ύψος των επιστροφών

0407 00

Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα:

 

 

– Αυγά πουλερικών ορνιθώνα:

 

 

0407 00 30

– – Άλλα:

 

 

α)

Σε περίπτωση εξαγωγής αυγοαλβουμίνης που υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ 3502 11 90 και 3502 19 90

02

12,00

03

25,00

04

6,00

β)

Σε περίπτωση εξαγωγής άλλων εμπορευμάτων

01

6,00

0408

Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραμένα, βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:

 

 

– Κρόκοι αυγών:

 

 

0408 11

– – Αποξεραμένοι:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Κατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων:

 

 

Χωρίς γλυκαντικά

01

40,00

0408 19

– – Άλλοι:

 

 

– – – Κατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Σε υγρή κατάσταση:

 

 

Χωρίς γλυκαντικά

01

20,00

ex 0408 19 89

– – – – Κατεψυγμένοι:

 

 

Χωρίς γλυκαντικά

01

20,00

– Άλλα:

 

 

0408 91

– – Αποξεραμένα:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:

 

 

Χωρίς γλυκαντικά

01

75,00

0408 99

– – Άλλα:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων:

 

 

Χωρίς γλυκαντικά

01

19,00


(1)  Οι προορισμοί είναι οι ακόλουθοι:

01

οι τρίτες χώρες εκτός από τη Βουλγαρία από την 1η Οκτωβρίου 2004. Για την Ελβετία και το Λιχτενστάιν τα ποσοστά αυτά δεν εφαρμόζονται στα εμπορεύματα που απαριθμούνται στους πίνακες Ι και ΙΙ του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, της 22ας Ιουλίου 1972, τα οποία εξάγονται με ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2005,

02

Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ομάν, Κατάρ, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, Υεμένη, Τουρκία, ΕΔΠ Χονγκ Κονγκ και Ρωσία,

03

Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Μαλαισία, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν και Φιλιππίνες,

04

όλοι οι προορισμοί, εκτός από την Ελβετία, την Βουλγαρία από 1ης Οκτωβρίου 2004, και εκείνοι των 02 και 03.


19.5.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126/30


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 753/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Μαΐου 2005

για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τη ζάχαρη ζαχαροκάλαμου στο πλαίσιο ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων και προτιμησιακών συμφωνιών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα της ζάχαρης (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1095/96 του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1996, περί εφαρμογής των παραχωρήσεων του καταλόγου CXL που καταρτίστηκε κατόπιν των διαπραγματεύσεων δυνάμει του άρθρου XXIV:6 της GATT (2),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1159/2003 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2003, για τον καθορισμό, για τις περιόδους εμπορίας 2003/2004, 2004/2005 έως 2005/2006, των λεπτομερειών εφαρμογής για την εισαγωγή ζάχαρης ζαχαροκάλαμου στο πλαίσιο ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων και προτιμησιακών συμφωνιών και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1464/95 και (ΕΚ) αριθ. 779/96 (3), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003 προβλέπει τις λεπτομέρειες σχετικά με τον καθορισμό των υποχρεώσεων παράδοσης με μηδενικό δασμό των προϊόντων του κωδικού ΣΟ 1701, εκφραζόμενων σε ισοδύναμο λευκής ζάχαρης, για τις εισαγωγές καταγωγής των χωρών που υπογράφουν το πρωτόκολλο ΑΚΕ και τη συμφωνία με την Ινδία.

(2)

Το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003 προβλέπει τις λεπτομέρειες σχετικά με τον καθορισμό των δασμολογικών ποσοστώσεων, με μηδενικό δασμό, των προϊόντων του κωδικού ΣΟ 1701 11 10, εκφραζόμενων σε ισοδύναμο λευκής ζάχαρης, για τις εισαγωγές καταγωγής των χωρών που υπογράφουν το πρωτόκολλο ΑΚΕ και τη συμφωνία με την Ινδία.

(3)

Το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003 ανοίγει δασμολογικές ποσοστώσεις, με δασμό 98 ευρώ ανά τόνο, των προϊόντων του κωδικού ΣΟ 1701 11 10, για τις εισαγωγές καταγωγής Βραζιλίας, Κούβας και άλλων τρίτων χωρών.

(4)

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από τις 9 έως τις 13 Μαΐου 2005, υποβλήθηκαν στις αρμόδιες αρχές αιτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003, για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για συνολική ποσότητα που υπερβαίνει την ποσότητα της υποχρέωσης παράδοσης για μια σχετική χώρα που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003 για την προτιμησιακή ζάχαρη ΑΚΕ-Ινδίας.

(5)

Υπό τις περιστάσεις αυτές, η Επιτροπή οφείλει να καθορίσει ένα συντελεστή μείωσης που επιτρέπει την έκδοση των πιστοποιητικών κατ' αναλογία της διαθέσιμης ποσότητας και να υποδείξει ότι έχει καλυφθεί η σχετική ποσότητα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που υποβλήθηκαν από τις 9 έως τις 13 Μαΐου 2005. Δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003, τα πιστοποιητικά εκδίδονται εντός των ορίων των ποσοτήτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 19 Μαΐου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2005.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 6 της 10.1.2004, σ. 2).

(2)  ΕΕ L 146 της 20.6.1996, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 162 της 1.7.2003, σ. 25· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 568/2005 (ΕΕ L 97 της 15.4.2005, σ. 9).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προτιμησιακή ζάχαρη ΑΚΕ-ΙΝΔΙΑΣ

Τίτλος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003

Περίοδος εμπορίας 2004/05

Χώρα

% των αιτούμενων ποσοτήτων που πρέπει να παραδοθούν για την εβδομάδα από την 9.-13.5.2005

Όριο

Μπαρμπάντος

100

 

Μπελίζ

0

Έχει καλυφθεί

Κονγκό

100

 

Φίτζι

0

Έχει καλυφθεί

Γουιάνα

25,1272

Έχει καλυφθεί

Ινδία

100

 

Côte d'Ivoire

100

 

Τζαμάικα

100

 

Κένυα

100

 

Μαδαγασκάρη

100

 

Μαλάουι

0

Έχει καλυφθεί

Μαυρίκιος

84,8900

Έχει καλυφθεί

Μοζαμβίκη

0

Έχει καλυφθεί

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

100

 

Σουαζιλάνδη

95,2370

Έχει καλυφθεί

Τανζανία

100

 

Τρινιδάδ/Τομπάγκο

100

 

Ζάμπια

100

 

Ζιμπάμπουε

0

Έχει καλυφθεί


Ειδική προτιμησιακή ζάχαρη

Τίτλος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003

Περίοδος εμπορίας 2004/05

Χώρα

% των αιτούμενων ποσοτήτων που πρέπει να παραδοθούν για την εβδομάδα από την 9.-13.5.2005

Όριο

Ινδία

0

Έχει καλυφθεί

ΑΚΕ

100

 


Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL

Τίτλος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1159/2003

Περίοδος εμπορίας 2004/05

Χώρα

% των αιτούμενων ποσοτήτων που πρέπει να παραδοθούν για την εβδομάδα από την 9.-13.5.2005

Όριο

Βραζιλία

0

Έχει καλυφθεί

Κούβα

0

Έχει καλυφθεί

Άλλες τρίτες χώρες

0

Έχει καλυφθεί


19.5.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126/32


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 754/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Μαΐου 2005

για καθορισμό των εξαγωγικών επιστροφών στον τομέα των αυγών που εφαρμόζεται από τις 19 Μαΐου 2005

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα των αυγών (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75, η διαφορά μεταξύ των τιμών των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, του εν λόγω κανονισμού, στη διεθνή αγορά και στην Κοινότητα, μπορεί να καλυφθεί με εξαγωγική επιστροφή.

(2)

Η εφαρμογή αυτών των κανόνων και κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση των αγορών στον τομέα των αυγών οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής σε ποσό που επιτρέπει τη συμμετοχή της Κοινότητας στο διεθνές εμπόριο και λαμβάνει υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των εξαγωγών των προϊόντων αυτών καθώς και τη σημασία τους κατά την παρούσα στιγμή.

(3)

Η παρούσα κατάσταση της αγοράς σε ορισμένες τρίτες χώρες και ο ανταγωνισμός για ορισμένους προορισμούς καθιστούν αναγκαίο τον καθορισμό μιας διαφοροποιημένης επιστροφής για ορισμένα προϊόντα του τομέα των αυγών.

(4)

Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 1999 για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εξαγωγής για τα γεωργικά προϊόντα (2), προβλέπει ότι δεν χορηγείται καμία επιστροφή όταν τα προϊόντα δεν είναι ποιότητας υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη κατά την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής. Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, πρέπει να καθοριστεί ότι, για να επωφεληθούν της επιστροφής, τα προϊόντα των αυγών που εμφαίνονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75, πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα καταλληλότητας όπως προβλέπεται στην οδηγία 89/437/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 1989, σχετικά με τα προβλήματα υγείας και υγιεινής όσον αφορά την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων αυγών (3).

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης κρέατος πουλερικών και αυγών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κωδικοί των προϊόντων για την εξαγωγή στα οποία χορηγείται επιστροφή που αναφέρεται στο άρθρο 8, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 και τα ποσά της επιστροφής αυτής καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Ωστόσο, για να δύναται να επωφεληθούν της επιστροφής, τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου XI του παραρτήματος της οδηγίας 89/437/ΕΟΚ πρέπει να ικανοποιούν και τους όρους της σήμανσης καταλληλότητας που προβλέπονται από την οδηγία αυτή.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 19 Μαΐου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2005.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 49· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 671/2004 (ΕΕ L 105 της 14.4.2004, σ. 5).

(3)  ΕΕ L 212 της 22.7.1989, σ. 87· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Καθορισμός των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των αυγών που εφαρμόζονται από τις 19 Μαΐου 2005

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Ποσό των επιστροφών

0407 00 11 9000

E16

EUR/100 τεμάχια

1,70

0407 00 19 9000

E16

EUR/100 τεμάχια

0,80

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

12,00

E10

EUR/100 kg

25,00

E17

EUR/100 kg

6,00

0408 11 80 9100

E18

EUR/100 kg

40,00

0408 19 81 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 19 89 9100

E18

EUR/100 kg

20,00

0408 91 80 9100

E18

EUR/100 kg

75,00

0408 99 80 9100

E18

EUR/100 kg

19,00

Σημείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «A» ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.

Οι αριθμητικοί κωδικοί των προορισμών ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11).

Οι άλλοι προορισμοί καθορίζονται ως εξής:

E09

Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ομάν, Κατάρ, Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα, Υεμένη, ΕΔΠ Χονγκ Κονγκ, Ρωσία, Τουρκία

E10

Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Μαλαισία, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν, Φιλιππίνες

E16

όλοι οι προορισμοί, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τη Βουλγαρία

E17

όλοι οι προορισμοί, εκτός από την Ελβετία, τη Βουλγαρία και τις ομάδες E09 και E10

E18

όλοι οι προορισμοί, εκτός από την Ελβετία και τη Βουλγαρία


19.5.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126/34


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 755/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Μαΐου 2005

για τον καθορισμό των εξαγωγικών επιστροφών στον τομέα του κρέατος πουλερικών που εφαρμόζονται από τις 19 Μαΐου 2005

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα του κρέατος πουλερικών (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75, η διαφορά μεταξύ των τιμών των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 1, του εν λόγω κανονισμού, στη διεθνή αγορά και στην Κοινότητα, μπορεί να καλυφθεί με εξαγωγική επιστροφή.

(2)

Η εφαρμογή αυτών των κανόνων και κριτηρίων στη παρούσα κατάσταση των αγορών στον τομέα του κρέατος πουλερικών οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής σε ποσό που επιτρέπει τη συμμετοχή της Κοινότητας στο διεθνές εμπόριο και λαμβάνει υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των εξαγωγών των προϊόντων αυτών καθώς και τη σημασία τους κατά την παρούσα στιγμή.

(3)

Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/1999 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 1999, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εξαγωγής για τα γεωργικά προϊόντα (2), προβλέπει ότι δεν χορηγείται καμία επιστροφή όταν τα προϊόντα δεν είναι ποιότητας υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη κατά την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής. Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, πρέπει να καθοριστεί ότι, για να επωφεληθούν της επιστροφής, τα κρέατα πουλερικών που εμφαίνονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75, πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα καταλληλότητας όπως προβλέπεται στην οδηγία 71/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 1971, περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των συναλλαγών νωπών κρεάτων πουλερικών (3).

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης κρέατος πουλερικών και αυγών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κωδικοί των προϊόντων για την εξαγωγή στα οποία χορηγείται επιστροφή που αναφέρεται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 και τα ποσά της επιστροφής αυτής καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Ωστόσο, για να μπορούν να επωφεληθούν της επιστροφής, τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου XII του παραρτήματος της οδηγίας 71/118/ΕΟΚ πρέπει να πληρούν και τους όρους της σφραγίδας καταλληλότητας που προβλέπονται από την οδηγία αυτή.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 19 Μαΐου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2005.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 77· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 102 της 17.4.1999, σ. 11· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 671/2004 (ΕΕ L 105 της 14.4.2004, σ. 5).

(3)  ΕΕ L 55 της 8.3.1971, σ. 23· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 36).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα του κρέατος πουλερικών που εφαρμόζονται από τις 19 Μαΐου 2005

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Ποσό των επιστροφών

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 τεμάχια

0,80

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 τεμάχια

0,80

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 τεμάχια

0,80

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 τεμάχια

0,80

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 τεμάχια

1,70

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 τεμάχια

1,70

0207 12 10 9900

V01

EUR/100 kg

36,00

0207 12 10 9900

A24

EUR/100 kg

36,00

0207 12 90 9190

V01

EUR/100 kg

36,00

0207 12 90 9190

A24

EUR/100 kg

36,00

0207 12 90 9990

V01

EUR/100 kg

36,00

0207 12 90 9990

A24

EUR/100 kg

36,00

Σημείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «A» ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.

Οι αριθμητικοί κωδικοί των προορισμών ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11).

Οι άλλοι προορισμοί καθορίζονται ως εξής:

V01

Ανγκόλα, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ, Ομάν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία, Υεμένη, Λίβανος, Ιράκ, Ιράν.


19.5.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126/36


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 756/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Μαΐου 2005

για καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών κατά την εισαγωγή στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών καθώς και της αυγοαλβουμίνης και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα των αυγών (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2777/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, για την κοινή οργάνωση της αγοράς στον τομέα του κρέατος πουλερικών (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2763/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, όσον αφορά το κοινό καθεστώς συναλλαγών για την αυγοαλβουμίνη και την λακταλβουμίνη (3), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1484/95 της Επιτροπής (4), καθόρισε τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος σχετικά με την εφαρμογή των αντιπροσωπευτικών τιμών στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών καθώς και της αυγοαλβουμίνης.

(2)

Προκύπτει από τον τακτικό έλεγχο των στοιχείων στα οποία βασίζεται ο καθορισμός των αντιπροσωπευτικών τιμών, για τα προϊόντα των τομέων του κρέατος πουλερικών και των αυγών, καθώς και της αυγοαλβουμίνης ότι πρέπει να τροποποιηθούν οι αντιπροσωπευτικές τιμές για τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις διακυμάνσεις των τιμών ανάλογα με την προέλευση· ότι πρέπει, συνεπώς, να δημοσιευθούν οι αντιπροσωπευτικές τιμές.

(3)

Πρέπει να εφαρμοστεί η τροποποίηση αυτή το συντομότερο δυνατό λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της αγοράς.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης κρέατος πουλερικών και αυγών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 19 Μαΐου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2005.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 49· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 77· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003.

(3)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 104· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2916/95 της Επιτροπής (ΕΕ L 305 της 19.12.1995, σ. 49).

(4)  ΕΕ L 145 της 29.6.1995, σ. 47· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 563/2005 (ΕΕ L 95 της 14.4.2005, σ. 42).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 18ης Μαΐου 2005, για καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών στους τομείς του κρέατος πουλερικών και των αυγών, καθώς και της αυγοαλβουμίνης και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Αντιπροσωπευτική τιμή

(EUR/100 kg)

Εγγύηση που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3

(EUR/100 kg)

Προέλευση (1)

0207 12 10

Σφάγια από κοτόπουλα, που ονομάζονται «κοτόπουλα 70 %», κατεψυγμένα

80,2

3

01

0207 12 90

Σφάγια από κοτόπουλα, που ονομάζονται “κοτόπουλα 65 %”, κατεψυγμένα

80,2

11

01

101,8

5

03

0207 14 10

Τεμάχια χωρίς κόκαλα από κατεψυγμένους πετεινούς ή κότες

153,0

54

01

165,0

48

02

183,4

38

03

286,0

4

04

0207 14 50

Στήθια από κοτόπουλα, κατεψυγμένα

140,4

22

01

0207 14 70

Άλλα τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγείων, κατεψυγμένα

138,0

54

01

160,0

43

03

0207 27 10

Τεμάχια χωρίς κόκαλα από γαλοπούλες, κατεψυγμένα

201,0

29

01

238,7

17

04

1602 32 11

Παρασκευάσματα άψητα από πετεινούς ή κότες

162,0

43

01

196,8

27

03


(1)  Προέλευση εισαγωγών:

01

Βραζιλία

02

Ταϊλάνδη

03

Αργεντινή

04

Χιλή.»


19.5.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126/38


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 757/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Μαΐου 2005

για την τροποποίηση, για τεσσαρακοστή έκτη φορά, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του Συμβουλίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του Συμβουλίου για την απαγόρευση της εξαγωγής ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών στο Αφγανιστάν, την ενίσχυση της απαγόρευσης πτήσεων και την παράταση της δέσμευσης κεφαλαίων και άλλων οικονομικών πόρων όσον αφορά τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 απαριθμεί τα πρόσωπα, τις ομάδες και τις οντότητες που αφορά η βάσει του εν λόγω κανονισμού δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων.

(2)

Στις 16 Μαΐου 2005, η επιτροπή κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να τροποποιήσει τον κατάλογο προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων. Το παράρτημα Ι θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως.

(3)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί αμέσως σε ισχύ ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπονται σε αυτόν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα του τα μέρη και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2005.

Για την Επιτροπή

Eneko LANDÁBURU

Γενικός Διευθυντής Εξωτερικών Σχέσεων


(1)  ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 717/2005 (ΕΕ L 121 της 13.5.2005, σ. 62).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται ως εξής:

Οι ακόλουθες εγγραφές προστίθεται στον κατάλογο με τίτλο «Φυσικά πρόσωπα»:

1.

Joko Pitono [γνωστός και ως α) Joko Pitoyo, β) Joko Pintono, γ) Dulmatin, δ) Dul Matin, ε) Abdul Martin, στ) Abdul Matin, ζ) Amar Umar, η) Amar Usman, θ) Anar Usman, ι) Djoko Supriyanto, ια) Jak Imron, ιβ) Muktamar, ιγ) Novarianto, ιδ) Topel]. Ημερομηνία γεννήσεως: α) 16.6.1970, β) 6.6.1970. Τόπος γεννήσεως: Petarukan village, Pemalang, Central Java, Ινδονησία. Υπηκοότητα: Ινδονησιακή.

2.

Abu Rusdan [γνωστός και ως α) Abu Thoriq, β) Rusdjan, γ) Rusjan, δ) Rusydan, ε) Thoriquddin, στ) Thoriquiddin, ζ) Thoriquidin, η) Toriquddin]. Ημερομηνία γεννήσεως: 16.8.1960. Τόπος γεννήσεως: Kudus, Central Java, Ινδονησία.

3.

Zulkarnaen [γνωστός και ως α) Zulkarnan, β) Zulkarnain, γ) Zulkarnin, δ) Arif Sunarso, ε) Aris Sumarsono, στ) Aris Sunarso, ζ) Ustad Daud Zulkarnaen, η) Murshid]. Ημερομηνία γεννήσεως: 1963. Τόπος γεννήσεως: Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java, Ινδονησία. Υπηκοότητα: Ινδονησιακή.


II Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Επιτροπή

19.5.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126/40


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Απριλίου 2005

για σύσταση ομάδας μη κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων για την εταιρική διακυβέρνηση και το εταιρικό δίκαιο

(2005/380/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό του εταιρικού δικαίου και την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1), που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2003, καθορίζει ορισμένες ενέργειες που απαιτούνται για τον εκσυγχρονισμό, την ολοκλήρωση και την απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου για το εταιρικό δίκαιο και την εταιρική διακυβέρνηση.

(2)

Το εν λόγω πρόγραμμα δράσης αναγνωρίζει τη σημασία της διαβούλευσης με εμπειρογνώμονες και με το κοινό, ως αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας θέσπισης του εταιρικού δικαίου και της εταιρικής διακυβέρνησης σε κοινοτικό επίπεδο.

(3)

Θα πρέπει επομένως να συσταθεί ομάδα μη κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων για την εταιρική διακυβέρνηση και το εταιρικό δίκαιο, η οποία θα αποτελέσει ένα φορέα προβληματισμού, συζητήσεων και παροχής συμβουλών στην Επιτροπή για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και εταιρικού δικαίου, ιδίως σχετικά με τα μέτρα που προβλέπονται στο πρόγραμμα δράσης. Είναι επομένως σκόπιμο να εξασφαλισθεί η παρουσία στην ομάδα αυτή, ιδιαίτερα καλά καταρτισμένων προσώπων που δραστηριοποιούνται στην επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα ή στην κοινωνία των πολιτών, ικανών να προσφέρουν τις ειδικές γνώσεις τους όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση και το εταιρικό δίκαιο σε κοινοτικό επίπεδο.

(4)

Η ομάδα μη κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων για την εταιρική διακυβέρνηση και το εταιρικό δίκαιο θα πρέπει να θεσπίσει τον εσωτερικό της κανονισμό και να σέβεται απόλυτα το ρόλο και τα προνόμια των θεσμικών οργάνων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Συστήνεται ομάδα μη κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων για την εταιρική διακυβέρνηση και το εταιρικό δίκαιο στην Κοινότητα (στο εξής αναφερόμενη ως «ομάδα»).

Άρθρο 2

Ο ρόλος της ομάδας είναι να παρέχει τεχνικές συμβουλές στην Επιτροπή, εφόσον αυτή το ζητά, σχετικά με τις πρωτοβουλίες της τελευταίας στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης και του εταιρικού δικαίου. Ο πρόεδρος της ομάδας μπορεί να υποδείξει στην Επιτροπή να συμβουλευθεί την ομάδα για κάθε σχετικό θέμα.

Άρθρο 3

Η ομάδα αποτελείται από 20 μέλη κατ' ανώτατο όριο, που προέρχονται από την επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα ή την κοινωνία των πολιτών και των οποίων η πείρα και οι ικανότητες σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και εταιρικού δικαίου αναγνωρίζονται ευρέως σε κοινοτικό επίπεδο. Τα μέλη της ομάδας διορίζονται από την Επιτροπή υπό την προσωπική τους ιδιότητα· παρέχουν συμβουλές στην Επιτροπή χωρίς να επηρεάζονται από οποιαδήποτε εξωτερική οδηγία.

Ο κατάλογος των μελών περιλαμβάνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 4

Η θητεία των μελών της ομάδας είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης. Μετά τη λήξη της τριετούς θητείας τους, τα μέλη της ομάδας παραμένουν στη θέση τους μέχρις ότου αντικατασταθούν ή ανανεωθεί ο διορισμός τους. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ενός μέλους της ομάδας στη διάρκεια της θητείας του, η Επιτροπή διορίζει νέο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 3.

Άρθρο 5

Ο κατάλογος των μελών δημοσιεύεται από την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 6

Πρόεδρος της ομάδας είναι αντιπρόσωπος της Επιτροπής.

Η ομάδα, σε συμφωνία με την Επιτροπή, μπορεί να συστήσει ομάδες εργασίας για τη μελέτη ειδικών θεμάτων βάσει εντολής. Οι ομάδες εργασίας διαλύονται μόλις εκπληρώσουν το αντικείμενο της εντολής τους.

Η Επιτροπή μπορεί να καλεί εμπειρογνώμονες και παρατηρητές με ειδικές γνώσεις για να συμμετέχουν στις εργασίες της ομάδας ή/και των ομάδων εργασίας.

Άρθρο 7

Η ομάδα και οι ομάδες εργασίας συνεδριάζουν κατά κανόνα στα γραφεία της Επιτροπής, με τη μορφή και το χρονοδιάγραμμα που καθορίζει η τελευταία.

Η ομάδα θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό με βάση ένα σχέδιο που υποβάλλει η Επιτροπή.

Η γραμματειακή υποστήριξη της ομάδας εξασφαλίζεται από την Επιτροπή. Στις συνεδριάσεις της ομάδας και των ομάδων εργασίας μπορεί να είναι παρόντα και να λαμβάνουν μέρος στις συζητήσεις τα ενδιαφερόμενα μέλη του προσωπικού της Επιτροπής.

Η Επιτροπή μπορεί να δημοσιεύσει στο Διαδίκτυο, στην επίσημη γλώσσα του σχετικού εγγράφου, κάθε συμπέρασμα, περίληψη, μερικό συμπέρασμα ή έγγραφο εργασίας που αφορά την ομάδα ή τις ομάδες εργασίας.

Άρθρο 8

Τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής των μελών, των παρατηρητών και των εμπειρογνωμόνων, που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της ομάδας, επιστρέφονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στην Επιτροπή. Δεν προβλέπεται αμοιβή για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 9

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται μέχρι τις 27 Απριλίου 2008.

Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2005.

Για την Επιτροπή

Charlie McCREEVY

Μέλος της Επιτροπής


(1)  COM(2003) 284 τελικό.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

Gintautas BARTKUS

 

Theodor BAUMS

 

Francesco CHIAPPETTA

 

Thomas COURTNEY

 

Jean-Pierre HELLEBUYCK

 

Erich KANDLER

 

Mrs Vanessa KNAPP

 

Vratislav KULHÁNEK

 

Jukka MÄHÖNEN

 

Stilpon NESTOR

 

Jesper Bo NIELSEN

 

Jósef OKOLSKI

 

Leonardo PEKLAR

 

Colin PERRY

 

Enrique PIÑEL LÓPEZ

 

Geert RAAIJMAKERS

 

Mrs Joëlle SIMON

 

Mario STELLA-RICHTER

 

Mrs Daniela WEBER-REY

 

Patrick ZURSTRASSEN


19.5.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126/43


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Μαΐου 2005

για την καθιέρωση ερωτηματολογίου όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 1359]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2005/381/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το ερωτηματολόγιο που θα χρησιμοποιηθεί από τα κράτη μέλη για τη σύνταξη των ετήσιων εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ πρέπει να έχει ως στόχο να απεικονισθεί ο λεπτομερής απολογισμός της εφαρμογής εκ μέρους των κρατών μελών των κύριων μέτρων που ορίζει η οδηγία καθώς και των εξής πράξεων, στο βαθμό που συνδέονται στενά με την εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ: οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 1996, σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (2), απόφαση 2004/156/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 2004, περί θεσπίσεως κατευθυντηρίων γραμμών για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2216/2004 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τυποποιημένο και ασφαλές σύστημα μητρώων δυνάμει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4). Κρίνεται σκόπιμο το εν λόγω ερωτηματολόγιο να επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

(2)

Η πρώτη έκθεση πρέπει να υποβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2005. Ωστόσο είναι επιθυμητό να υπάρξει ετήσια έκθεση που να καλύπτει συνολικά το πρώτο έτος εφαρμογής του συστήματος. Η πρώτη έκθεση ως εκ τούτου θα πρέπει να καλύπτει την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2005 έως τις 30 Απριλίου 2005 και η δεύτερη έκθεση, η οποία πρέπει να υποβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2006, πρέπει να καλύπτει την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005. Οι επόμενες εκθέσεις πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου εκάστου έτους και να καλύπτουν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από 1ης Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπει η παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συγκροτήθηκε βάσει του άρθρου 6 της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Δεκεμβρίου 1991, για την τυποποίηση και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρμογή ορισμένων οδηγιών για το περιβάλλον (5),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το ερωτηματολόγιο που επισυνάπτεται στο παράρτημα για τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης που υποβάλλεται στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

Άρθρο 2

Η πρώτη έκθεση, η οποία πρέπει να υποβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2005, καλύπτει την τετράμηνη περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2005 έως 30 Απριλίου 2005.

Οι επόμενες εκθέσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου εκάστου έτους και καλύπτουν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου που αρχίζει με το ημερολογιακό έτος 2005.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2005.

Για την Επιτροπή

Σταύρος ΔΗΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2004/101/ΕΚ (ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 18).

(2)  ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σ. 26· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 59 της 26.2.2004, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 386 της 29.12.2004, σ. 1.

(5)  ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 48.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ 1

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2003/87/ΕΚ

1.   Στοιχεία του φορέα που υποβάλλει την έκθεση

1.

Ονομασία του υπευθύνου για τις επαφές:

2.

Επίσημος τίτλος του υπευθύνου για τις επαφές:

3.

Ονομασία και τμήμα του οργανισμού:

4.

Διεύθυνση:

5.

Διεθνής τηλεφωνικός αριθμός:

6.

Διεθνής αριθμός τηλεομοιοτυπίας (φαξ):

7.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

2.   Αρμόδιες αρχές

Η ερώτηση 22.1 πρέπει να απαντηθεί στην πρώτη έκθεση και στις επόμενες μόνο εφόσον έχουν παρατηρηθεί αλλαγές κατά την περίοδο αναφοράς:

2.1.

Κατάλογος των αρμοδίων αρχών και των καθηκόντων τους.

3.   Κάλυψη των δραστηριοτήτων και των εγκαταστάσεων

ερωτήσεις 33.1 έως 33.3 απαντώνται κατά την πρώτη έκθεση (1) εκάστης περιόδου εμπορίας, ενώ κατά τις επόμενες εκθέσεις αποκλειστικά και μόνο εφόσον παρατηρήθηκαν αλλαγές κατά την περίοδο αναφοράς:

3.1.

Πόσες εγκαταστάσεις έχουν δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ; Για έκαστη δραστηριότητα παρακαλείστε να αναφέρετε τον αριθμό των εγκαταστάσεων που συμπεριλήφθηκαν μονομερώς, εφόσον υφίστανται ανάλογες εγκαταστάσεις.

Κατά την απάντηση στην ως άνω ερώτηση να χρησιμοποιηθεί ο πίνακας 1 του μέρους 2 του παρόντος παραρτήματος. Επιβάλλεται επίσης να σημειωθεί ότι η ίδια εγκατάσταση έχει το δικαίωμα να αναπτύσσει δραστηριότητες που εμπίπτουν σε διαφορετικούς υπότιτλους. Να αναφερθούν όλες οι σχετικές δραστηριότητες (ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι η εγκατάσταση απαριθμείται πλειστάκις).

3.2.

Πόσες από τις εγκαταστάσεις καύσης διαθέτουν ονομαστική θερμική ισχύ μεταξύ 20 MW και 50 MW; Συνολικά σε πόσα ισοδύναμα CO2 ανήλθαν οι εκπομπές των εν λόγω εγκαταστάσεων κατά την περίοδο αναφοράς;

3.3.

Σε πόσες από τις καλυπτόμενες εγκαταστάσεις οι εκπομπές δεν υπερβαίνουν τους 10 000 τόνους ισοδυνάμων CO2, 10 000-25 000, 25 000-50 000, 50 000-500 000 ή υπερβαίνουν τους 500 000 τόνους ισοδυνάμων CO2 ετησίως; Ποια είναι η ποσοστιαία κατανομή των συνολικών εκπομπών που καλύπτει η οδηγία στις επιμέρους των ως άνω κατηγοριών;

3.4.

Ποιες αλλαγές παρατηρήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς συγκριτικά προς τον πίνακα του εθνικού σχεδίου κατανομής δικαιωμάτων εκπομπής ως αναφέρεται στο ανεξάρτητο σύστημα καταγραφής συναλλαγών της Κοινότητας (νεοεισερχόμενοι, κλείσιμο λογαριασμών συμβαλλομένων μερών);

Κατά την απάντηση στην εν λόγω ερώτηση να χρησιμοποιηθεί ο πίνακας 2 του μέρους 2 του παρόντος παραρτήματος.

3.5.

Έλαβε η αρμόδια αρχή αίτηση (ή αιτήσεις) κατά την περίοδο αναφοράς από φορείς εκμετάλλευσης που θα επιθυμούσαν τη δημιουργία ομάδων εγκαταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 28 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ; Εάν ναι, σε ποια δραστηριότητα του παραρτήματος I αναφερόταν η συγκεκριμένη αίτηση;

Οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνει η απάντηση στην παρούσα ερώτηση δεν θα δημοσιευθούν.

3.6.

Υφίστανται άλλες πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη των εγκαταστάσεων και των δραστηριοτήτων στη χώρα σας; Εάν ναι να δοθούν διευκρινίσεις.

4.   Έκδοση αδειών για τις εγκαταστάσεις

Οι ερωτήσεις 44.1 έως 44.4 πρέπει να απαντηθούν στην πρώτη έκθεση, ενώ στις επόμενες εκθέσεις μόνο εφόσον σημειώθηκαν αλλαγές κατά την περίοδο αναφοράς:

4.1.

Ποια μέτρα έχουν ληφθεί ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι φορείς εκμετάλλευσης συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις των αδειών τους σχετικά με τις εκπομπές αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου;

4.2.

Πώς εξασφαλίζει η εθνική νομοθεσία ότι οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έκδοσης αδειών αποτελούν αντικείμενο πλήρους συντονισμού σε περίπτωση εμπλοκής περισσότερων αρμόδιων αρχών; Με ποιον τρόπο υλοποιείται ο αντίστοιχος συντονισμός στην πράξη;

4.3.

Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για να εξασφαλιστεί ότι, για τις εγκαταστάσεις που με δραστηριότητες του παραρτήματος I της οδηγίας 96/61/ΕΚ, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την έκδοση κάθε άδειας εκπομπής αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου συντονίζονται με τις αντιστοίχως προβλεπόμενες για την άδεια, σύμφωνα με την οδηγία; Έχουν ενσωματωθεί οι απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 5, 6 και 7 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ στις διαδικασίες που προβλέπει η οδηγία 96/61/ΕΚ; Εάν ναι, πώς επιτεύχθηκε η συγκεκριμένη ενσωμάτωση;

4.4.

Ποιες είναι οι νομοθετικές διατάξεις, διαδικασίες και πρακτική όσον αφορά την ενημέρωση των προϋποθέσεων για την έγκριση αδείας εκ μέρους της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ;

4.5.

Πόσες άδειες ενημερώθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς λόγω αλλαγής της φύσεως ή της λειτουργίας, ή λόγω διεύρυνσης των εγκαταστάσεων από τους φορείς εκμετάλλευσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ; Να αναφερθεί (αύξηση δυναμικού, ελάττωση δυναμικού, μεταβολή του τύπου της διαδικασίας κ.λπ.) ο αριθμός των ενημερωθεισών αδειών ανά κατηγορία.

4.6.

Υφίστανται άλλες σχετικές πληροφορίες σχετικά με την έκδοση αδειών για εγκαταστάσεις στη χώρας σας; Εάν ναι, να αναφερθούν συγκεκριμένα στοιχεία.

5.   Εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

Για την πρώτη έκθεση ενδέχεται να μην υφίστανται πλήρη στοιχεία όσον αφορά τις ερωτήσεις 5.1 έως 5.7. Παρακαλείστε εντούτοις να απαντήσετε κατά το δυνατόν πληρέστερα στις εν λόγω ερωτήσεις ήδη στην πρώτη έκθεση.

5.1.

Ποιες προσεγγίσεις και μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν για την παρακολούθηση των εκπομπών από εγκαταστάσεις (σύμφωνα με την απόφαση 2004/156/ΕΚ περί θεσπίσεως κατευθυντήριων γραμμών για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου);

Κατά την απάντηση στην ως άνω ερώτηση, να χρησιμοποιηθεί ο πίνακας 3 του μέρους 2 του παρόντος παραρτήματος. Οι πληροφορίες που απαιτούνται στον πίνακα 3 πρέπει να παρατεθούν αποκλειστικά και μόνο για εγκαταστάσεις των οποίων οι αναφερθείσες ετήσιες εκπομπές υπερβαίνουν τους 500 000 τόνους CO2.

5.2.

Εάν η ελάχιστη βαθμίδα προσεγγίσεως που αναφέρεται στον πίνακα 1 του τμήματος 4.2.2.1.4 του παραρτήματος I της οδηγίας 2004/156/ΕΚ δεν ήταν δυνατή για τεχνικούς λόγους, παρακαλείστε να αναφέρετε για έκαστη εγκατάσταση όπου παρατηρήθηκε ανάλογο φαινόμενο, την κάλυψη των εκπομπών, τη δραστηριότητα, την κατηγορία βαθμίδας προσέγγισης (δεδομένα δραστηριότητας, συντελεστές εκπομπής, οξείδωσης ή μετατροπής) και τη μέθοδο παρακολούθησης/βαθμίδα προσέγγισης που έχει εγκριθεί με την άδεια.

Κατά την απάντηση στην ως άνω ερώτηση να χρησιμοποιηθούν οι στήλες A έως I του πίνακα 3 του μέρους 2 του παρόντος παραρτήματος. Οι απαιτούμενες πληροφορίες στον πίνακα 3 να παρατεθούν μόνο για τις εγκαταστάσεις των οποίων οι ετήσιες αναφερθείσες εκπομπές δεν υπερβαίνουν τους 500 000 τόνους CO2.

5.3.

Ποιες εγκαταστάσεις εφάρμοσαν προσωρινά διαφορετικές μεθόδους βαθμίδων από τις συμφωνηθείσες με την αρμόδια αρχή;

Κατά την απάντηση στην ως άνω ερώτηση να χρησιμοποιηθεί ο πίνακας 4 του μέρους 2 του παρόντος παραρτήματος.

5.4.

Σε πόσες εγκαταστάσεις εφαρμόστηκε η συνεχής μέτρηση εκπομπών; Να αναφερθεί ο αριθμός των εγκαταστάσεων ανά δραστηριότητα του παραρτήματος I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και για κάθε δραστηριότητα ανά υποκατηγορία βάσει των αναφερόμενων ετησίων εκπομπών (χαμηλότερες των 50 kt, 50-500 kt και υψηλότερες των 500 kt).

Κατά την απάντηση στην ως άνω ερώτηση να χρησιμοποιηθεί ο πίνακας 5 του μέρους 2 του παρόντος παραρτήματος.

5.5.

Πόσο CO2 μεταφέρθηκε από τις εγκαταστάσεις; Παρακαλείστε να αναφέρετε τον αριθμό τόνων CO2 που μεταφέρθηκε σύμφωνα με το τμήμα 4.2.2.1.2 του παραρτήματος I της απόφασης 2004/156/ΕΚ καθώς και τον αριθμό των εγκαταστάσεων που μετέφεραν CO2 για έκαστη των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

5.6.

Πόση βιομάζα κάηκε ή χρησιμοποιήθηκε σε διάφορες διαδικασίες; Να αναφερθεί η ποσότητα της βιομάζας ως ορίζεται στην παράγραφο 2 στοιχείο δ) του παραρτήματος I της απόφασης 2004/156/ΕΚ της Επιτροπής η οποία κάηκε (ως ενεργειακό περιεχόμενο TJ) ή χρησιμοποιήθηκε (ως βάρος ή κυβικά μέτρα — t ή m3) για κάθε δραστηριότητα του παραρτήματος I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

Το οργανικό κλάσμα των αποβλήτων που έχουν καεί ή χρησιμοποιηθεί ως υλικά τροφοδοσίας αναφέρεται στο συγκεκριμένο σημείο.

5.7.

Ποια ήταν η συνολική ποσότητα εκπομπών CO2 από απόβλητα που χρησιμοποιήθηκαν ως καύσιμα ή υλικά τροφοδοσίας; Να υποβληθεί ποσοστιαία ανάλυση για κάθε ανάλογη εκπομπή ανά τύπο αποβλήτων.

5.8.

Να υποβληθούν δείγματα εγγράφων παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων από ορισμένες προσωρινά αποκλειόμενες εγκαταστάσεις, εφόσον υφίστανται.

Η ερώτηση 55.9 πρέπει να απαντηθεί κατά την πρώτη έκθεση, ενώ στις επόμενες εκθέσεις μόνο εφόσον σημειώθηκαν μεταβολές κατά την περίοδο αναφοράς:

5.9.

Ποια μέτρα έχουν ληφθεί σχετικά με το συντονισμό των απαιτήσεων για την υποβολή εκθέσεων προς τυχόν ήδη υφιστάμενες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο φόρτος εργασίας που συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις ή υποβολή των εν λόγω εκθέσεων;

5.10.

Υφίστανται ενδεχομένως άλλες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων στη χώρας σας; Εάν η απάντηση είναι καταφατική να δοθούν διευκρινίσεις.

6.   Ρυθμίσεις για εξακριβώσεις

Οι ερωτήσεις 66.1 έως 66.4 πρέπει να απαντηθούν κατά την πρώτη έκθεση, ενώ κατά τις επόμενες εκθέσεις μόνο εφόσον σημειώθηκαν μεταβολές κατά την περίοδο αναφοράς:

6.1.

Να περιγραφεί το πλαίσιο εξακρίβωσης των εκπομπών από εγκαταστάσεις, ιδίως μάλιστα ο ρόλος των αρμόδιων αρχών και άλλων ελεγκτών κατά τη διαδικασία εξακρίβωσης.

6.2.

Να υποβληθούν έγγραφα τα οποία να διευκρινίζουν τα κριτήρια έγκρισης (διαπίστευσης) των ελεγκτών.

Εάν τα έγγραφα διατίθενται στο Διαδίκτυο αρκεί να αναφερθεί η ηλεκτρονική διεύθυνση του ιστοτόπου.

6.3.

Μήπως οι ελεγκτές που έχουν διαπιστευτεί σε άλλο κράτος μέλος υπόκεινται επιπλέον διαδικασία διαπίστευσης πριν να τους επιτραπεί η διενέργεια εξακριβώσεων; Εάν η απάντηση είναι καταφατική να περιγραφεί συνοπτικά η διαδικασία και γιατί θεωρείται απαραίτητη.

6.4.

Να υποβληθούν τυχόν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις εξακριβώσεις που παρέχονται στους διαπιστευμένους ελεγκτές καθώς και τα έγγραφα που περιγράφουν τους τυχόν μηχανισμούς εποπτείας και εξασφάλισης της ποιότητας για τους ελεγκτές.

Εάν ανάλογα έγγραφα διατίθενται μέσω του Διαδικτύου, αρκεί να αναφερθεί η ηλεκτρονική διεύθυνση του ιστοτόπου.

6.5.

Υφίστανται φορείς εκμετάλλευσης των οποίων η έκθεση εκπομπών απορρίφθηκε κατόπιν ελέγχου έως τις 31 Μαρτίου της περιόδου αναφοράς; Εάν η απάντηση είναι καταφατική, να παρατεθεί κατάλογος των εμπλεκομένων εγκαταστάσεων καθώς και οι λόγοι της μη επικύρωσης.

Κατά την απάντηση στην ως άνω ερώτηση να χρησιμοποιηθεί ο πίνακας 6 του μέρους 2 του παρόντος παραρτήματος.

6.6.

Διενεργεί η αρμόδια αρχή ανεξάρτητους ελέγχους για τις επαληθευμένες εκθέσεις; Εάν ναι, να περιγραφεί πώς εκτελέσθηκαν οι επιπλέον έλεγχοι ή/και πόσες εκθέσεις αποτέλεσαν αντικείμενο αναλόγου ελέγχου.

6.7.

Μήπως η αρμόδια αρχή ζήτησε από το διαχειριστή χωριστού (επιμέρους) μητρώου να διορθώσει τις ετήσιες εξακριβωμένες εκπομπές του προηγουμένου έτους για κάποια εγκατάσταση ή εγκαταστάσεις ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τις αναλυτικές απαιτήσεις που έχει καθιερώσει το κράτος μέλος σύμφωνα με το παράρτημα V της οδηγίας 2003/87/ΕΚ;

Τυχόν διορθώσεις να αναφερθούν στον πίνακα 6 του μέρους 2.

6.8.

Υπάρχουν ενδεχομένως άλλες σχετικές πληροφορίες για τις ρυθμίσεις σχετικά με τις εξακριβώσεις στη χώρα σας; Εάν η απάντηση είναι καταφατική να δοθούν διευκρινίσεις.

7.   Η λειτουργία των μητρώων

Οι ερωτήσεις 77.1 και 7.2 πρέπει να απαντηθούν στην πρώτη έκθεση, ενώ στις επόμενες εκθέσεις μόνο εφόσον μεταβληθεί η κατάσταση κατά την περίοδο αναφοράς:

7.1.

Να αναφερθούν τυχόν προϋποθέσεις και όροι που οι κάτοχοι των λογαριασμών υποχρεώνονται να υπογράψουν και να παρασχεθεί περιγραφή των ελέγχων της ταυτότητας των ενδιαφερόμενων προσώπων που πραγματοποιήθηκαν πριν από τη δημιουργία λογαριασμών αποθέματος [βλ. κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2216/2004 για ένα τυποποιημένο και ασφαλές σύστημα μητρώων].

7.2.

Τι χρεώσεις προβλέπονται εν προκειμένω; Να παρατεθούν λεπτομέρειες.

7.3.

Ποια μέτρα λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2216/2004 για την πρόληψη της επανάληψης των αποκλίσεων που επισημάνθηκαν από το ανεξάρτητο σύστημα καταγραφής συναλλαγών της Κοινότητας;

7.4.

Να παρασχεθεί σύνοψη όλων των συναγερμών ασφαλείας σχετικά με το εθνικό μητρώο που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο αναφοράς, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν και ο χρόνος που απαιτήθηκε για την αντιμετώπισή τους.

7.5.

Να αναφερθεί πόσα λεπτά κάθε μήνα της περιόδου αναφοράς το εθνικό μητρώο δεν ήταν διαθέσιμο στους χρήστες του α) προγραμματισμένα και β) λόγω απρόβλεπτων προβλημάτων.

7.6.

Να παρασχεθεί κατάλογος και λεπτομέρειες για έκαστη αναβάθμιση του εθνικού μητρώου η οποία έχει προγραμματιστεί για την επόμενη περίοδο αναφοράς.

7.7.

Υφίστανται ενδεχομένως άλλες σχετικές πληροφορίες όσον αφορά τη λειτουργία των μητρώων στη χώρα σας; Εάν ναι, να δοθούν διευκρινίσεις.

8.   Ρυθμίσεις για την κατανομή των δικαιωμάτων (ποσοστώσεων) εκπομπής, τους νεοεισερχομένους και το κλείσιμο λογαριασμών συμβαλλομένων μερών

Οι ερωτήσεις 88.1 έως 8.2 πρέπει να απαντώνται στην πρώτη έκθεση ύστερα από κάθε διαδικασία κοινοποίησης και κατανομής βάσει των άρθρων 9 και 11 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ:

8.1.

Ύστερα από ανασκόπηση της ολοκληρωμένης διαδικασίας κατανομής, να περιγραφούν τα κύρια διδάγματα που αποκόμισαν οι αρχές σας, καθώς και πώς νομίζετε ότι θα επηρεάσουν την προσέγγισή σας κατά την επόμενη διαδικασία κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής.

8.2.

Έχετε μήπως προτάσεις για τη βελτίωση των μελλοντικών διαδικασιών κοινοποίησης και κατανομής των δικαιωμάτων εκπομπής για ολόκληρη την ΕΕ;

8.3.

Πόσα δικαιώματα εκπομπής κατανεμήθηκαν στους νεοεισερχομένους που αναφέρονται στον πίνακα 2, εφόσον υπήρξαν ανάλογες περιπτώσεις; Να παρατεθεί ο αναγνωριστικός κωδικός εγκατάστασης για τον εκάστοτε νεοεισερχόμενο και ο αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής για την κατανομή των δικαιωμάτων εκπομπής.

Κατά την απάντηση της εν λόγω ερώτησης να χρησιμοποιηθεί ο πίνακας 2 του μέρους 2 του παρόντος παραρτήματος.

8.4.

Πόσα δικαιώματα εκπομπής απέμεναν στο απόθεμα για τους νεοεισερχομένους στο τέλος της περιόδου αναφοράς και τι ποσοστό του αρχικού αποθέματος αντιπροσωπεύουν;

8.5.

Εάν χρησιμοποιήθηκε δημοπρατική μέθοδος για την κατανομή, πόσες δημοπρασίες πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς, πόσα δικαιώματα εκπομπής δημοπρατήθηκαν σε έκαστη δημοπρασία, τι ποσοστό αντιπροσωπεύουν της συνολικής ποσότητας των δικαιωμάτων εκπομπής για τη συγκεκριμένη περίοδο εμπορίας, ποια ήταν η τιμή ανά δικαίωμα εκπομπής κάθε δημοπρασίας και πώς χρησιμοποιήθηκαν τα δικαιώματα εκπομπής που δεν αγοράστηκαν κατά τις δημοπρασίες ή τη δημοπρασία; Να παρατεθεί κατάλογος των αναγνωριστικών κωδικών συναλλαγής για τα δικαιώματα εκπομπής που κατανεμήθηκαν με δημοπρασία.

8.6.

Πώς χειριστήκατε τα δικαιώματα εκπομπής που κατανεμήθηκαν αλλά δεν αποδόθηκαν σε εγκαταστάσεις οι οποίες έκλεισαν κατά την περίοδο αναφοράς;

Η ερώτηση 8.7 πρέπει να απαντηθεί κατά την πρώτη έκθεση μετά την ολοκλήρωση των περιόδων εμπορίας που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 και 2 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ:

8.7.

Ακυρώθηκαν ή δημοπρατήθηκαν δικαιώματα εκπομπής τα οποία παρέμεναν στο απόθεμα των νεοεισερχομένων στο τέλος της περιόδου εμπορίας;

8.8.

Υφίστανται ενδεχομένως άλλες σχετικές πληροφορίες όσον αφορά τις ρυθμίσεις κατανομής, τους νεοεισερχομένους και το κλείσιμο των λογαριασμών στη χώρα σας; Εάν ναι, παρακαλείστε να παραθέσετε λεπτομέρειες.

9.   Παράδοση των δικαιωμάτων εκπομπής εκ μέρους των φορέων εκμετάλλευσης

9.1.

Σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έκλεισε λογαριασμός του μητρώου επειδή δεν υπήρχαν εύλογες προοπτικές επιστροφής δικαιωμάτων εκπομπής από το φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης, να περιγραφτεί γιατί δεν υπήρχαν ανάλογες προοπτικές και να δηλωθεί η ποσότητα των εκκρεμουσών δικαιωμάτων εκπομπής.

9.2.

Υφίστανται ενδεχομένως άλλες ειδικές πληροφορίες όσον αφορά την παράδοση των δικαιωμάτων εκπομπής από φορείς εκμετάλλευσης στη χώρα σας; Εάν ναι να παρασχεθούν διευκρινίσεις.

10.   Η χρήση των Μονάδων Μείωσης των Εκπομπών (ERU) και των Πιστοποιημένων Μειώσεων των Εκπομπών (CER) στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος

Οι ερωτήσεις 1010.1 και 1010.2 πρέπει να απαντώνται κάθε χρόνο αρχής γενομένης με την έκθεση που θα υποβληθεί το 2006 ως προς τις CER και από την έκθεση που θα υποβληθεί το 2009 ως προς τις ERU:

10.1.

Πόσες CER και ERU χρησιμοποιήθηκαν από τους φορείς εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 11α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ; Να παρατεθεί χωριστά κατάλογος για τις CER και τις ERU, το σύνολο των χρησιμοποιηθεισών μονάδων και το συνολικό αριθμό των φορέων εκμετάλλευσης που τις χρησιμοποίησαν.

10.2.

Μήπως εξεδόθησαν ERU και CER για τις οποίες καταργήθηκαν ισάριθμα δικαιώματα εκπομπής βάσει του άρθρου 11β παράγραφος 3 ή 4 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ επειδή οι δραστηριότητες από τα έργα της κοινής εφαρμογής (JI) ή του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης (CDM) περιορίζουν ή ελαττώνουν άμεσα ή έμμεσα το επίπεδο των εκπομπών των εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας; Σε ανάλογη περίπτωση παρακαλείστε να γνωστοποιήσετε το σύνολο των ακυρωθέντων δικαιωμάτων και το συνολικό αριθμό των εμπλεκόμενων στις ακυρώσεις φορέων εκμετάλλευσης, χωριστά και σύμφωνα με το άρθρο 11β παράγραφος 3 και σύμφωνα με το άρθρο 11β παράγραφος 4.

Η ερώτηση 1010.3 πρέπει να απαντηθεί στην πρώτη έκθεση, ενώ κατά τις επόμενες εκθέσεις μόνο εφόσον έχουν σημειωθεί μεταβολές κατά την περίοδο αναφοράς:

10.3.

Τι μέτρα έχουν ληφθεί για να εξασφαλιστεί η τήρηση των αντίστοιχων διεθνών κριτηρίων και κατευθύνσεων, συμπεριλαμβανομένων των διατυπωθέντων στην τελική έκθεση για το 2000 της Παγκόσμιας Επιτροπής για τα Φράγματα, κατά την υλοποίηση των έργων παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας με δυναμικό μεγαλύτερο των 20 MW;

10.4.

Υφίστανται ενδεχομένως άλλες σχετικές πληροφορίες όσον αφορά τη χρήση των ERU και CER στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος στη χώρα σας; Εάν ναι παρακαλείστε να παραθέσετε διευκρινίσεις.

11.   Θέματα που σχετίζονται με τη συμμόρφωση προς την οδηγία

11.1.

Στις περιπτώσεις για τις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 1 για παράβαση των εθνικών διατάξεων, παρακαλείστε να αναφέρετε τις αντίστοιχες εθνικές διατάξεις και τις επιβληθείσες κυρώσεις.

11.2.

Να παρασχεθούν οι ονομασίες των φορέων εκμετάλλευσης στους οποίους επιβλήθηκαν κυρώσεις λόγω υπερβολικών εκπομπών σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3.

Κατά την απάντηση στην ως άνω ερώτηση αρκεί να γίνει αναφορά στη δημοσίευση των ονομασιών βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 2.

11.3.

Υφίστανται ενδεχομένως άλλες σχετικές πληροφορίες όσον αφορά τη συμμόρφωση προς την οδηγία στη χώρα σας; Εάν ναι παρακαλείστε να παραθέσετε διευκρινίσεις.

12.   Ο νομικός χαρακτήρας των δικαιωμάτων εκπομπής και η φορολογική τους αντιμετώπιση

Οι ερωτήσεις 1212.1 έως 1212.3 πρέπει να απαντηθούν μόνο κατά την πρώτη έκθεση, ενώ στις επόμενες εκθέσεις χρειάζεται να απαντηθούν μόνο εφόσον έχουν σημειωθεί μεταβολές κατά την περίοδο αναφοράς:

12.1.

Ποιο νομικό καθεστώς ισχύει για τα δικαιώματα εκπομπής ως προς τη λογιστική τους καταχώριση, την οικονομική νομοθεσία και τη φορολογία;

12.2.

Εάν το κράτος μέλος σας δε χορηγεί δωρεάν μόνο δικαιώματα εκπομπής, παρακαλείστε να εξηγήσετε τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται τα δικαιώματα εκπομπής (π.χ. τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι δημοπρασίες);

12.3.

Εάν το κράτος μέλος σας κατανέμει δικαιώματα εκπομπής έναντι πληρωμής, να διευκρινιστεί εάν η συναλλαγή επιβαρύνεται με ΦΠΑ;

12.4.

Υφίστανται ενδεχομένως άλλες σχετικές πληροφορίες όσον αφορά το νομικό χαρακτήρα των δικαιωμάτων εκπομπής και τη φορολογική τους αντιμετώπιση στη χώρα σας; Εάν ναι, να παρατεθούν διευκρινίσεις.

13.   Η πρόσβαση στις πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 17

13.1.

Πού διατίθενται στο κοινό οι αποφάσεις που σχετίζονται με την κατανομή των δικαιωμάτων εκπομπής, οι πληροφορίες για τις δραστηριότητες των έργων στα οποία συμμετέχει το κράτος μέλος ή στα οποία επιτρέπει δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς να συμμετάσχουν, και στις εκθέσεις των εκπομπών που απαιτούνται βάσει της άδειας εκπομπής αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου και πού διατηρούνται τα στοιχεία αυτά από την αρμόδια αρχή;

13.2.

Υφίστανται ενδεχομένως άλλες σχετικές πληροφορίες όσον αφορά την πρόσβαση στα στοιχεία αυτά σύμφωνα με το άρθρο 17 στη χώρα σας; Εάν ναι, να παρατεθούν διευκρινίσεις.

14.   Γενικές παρατηρήσεις

14.1.

Υφίστανται ενδεχομένως ιδιαίτερα θέματα εφαρμογής που προκαλούν προβληματισμό στη χώρα σας; Εάν ναι, να παρατεθούν διευκρινίσεις.

ΜΕΡΟΣ 2

Πίνακας 1

Αριθμός εγκαταστάσεων ανά δραστηριότητα του παραρτήματος I

 

Κράτος μέλος:

 

Περίοδος αναφοράς:


Δραστηριότητες του παραρτήματος I

Αριθμός εγκαταστάσεων (2)

Ενεργειακές δραστηριότητες

E1

Εγκαταστάσεις καύσεως με ονομαστική θερμική κατανάλωση άνω των 20 MW (εκτός εγκαταστάσεων επικινδύνων ή αστικών αποβλήτων)

 

E2

Διυλιστήρια ορυκτελαίων

 

E3

Οπτανθρακοποιεία

 

Παραγωγή και επεξεργασία σιδηρούχων μετάλλων

F1

Εγκαταστάσεις φρύξεως ή θερμοσυσσωμάτωσης μεταλλευμάτων (συμπεριλαμβανομένων και θειούχων μεταλλευμάτων)

 

F2

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή χυτοσιδήρου ή χάλυβα (πρωτογενής ή δευτερογενής τήξη) συμπεριλαμβανομένης και της συνεχούς χυτεύσεως, με δυναμικότητα άνω των 2,5 τόνων την ώρα

 

Βιομηχανία ανόργανων υλών

M1

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή κλίνκερ τσιμέντου σε περιστροφικούς κλιβάνους παραγωγικού δυναμικού άνω των 500 τόνων την ημέρα ή ασβέστου σε περιστροφικούς κλιβάνους παραγωγικού δυναμικού άνω των 50 τόνων την ημέρα ή σε άλλους κλιβάνους παραγωγικού δυναμικού άνω των 50 τόνων την ημέρα

 

M2

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή υάλου, συμπεριλαμβανομένων και ινών υάλου, με τηκτική ικανότητα άνω των 20 τόνων την ημέρα

 

M3

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή κεραμικών προϊόντων με πύρωση, ιδίως δε κεραμιδιών, τούβλων, πυρίμαχων τούβλων, πλακιδίων, πήλινων σκευών ή πορσελάνης παραγωγικού δυναμικού άνω των 75 τόνων την ημέρα ή/και χωρητικότητας κλιβάνων άνω των 4 m3 και πυκνότητας στοιβασίας ανά κλίβανο άνω των 300 kg/m3

 

Άλλες δραστηριότητες

 

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή

 

O1

α)

πολτού από ξυλεία ή άλλα ινώδη υλικά

 

O2

β)

χαρτιού και χαρτονιού παραγωγικού δυναμικού άνω των 20 τόνων την ημέρα

 


Πίνακας 2

Μεταβολές του καταλόγου των εγκαταστάσεων

 

Κράτος μέλος:

 

Περίοδος αναφοράς:


A

B

Γ

Δ

E

ΣΤ

Ζ

H

Θ

Ι

Εγκατάσταση

Φορέας εκμετάλλευσης

Κύρια δραστηριότητα του παραρτήματος Ι (3)

Άλλες δραστηριότητες του παραρτήματος Ι (3)

Κύρια δραστηριότητα που δεν εμπίπτει στο παράρτημα Ι (4)

Αλλαγή συγκριτικά με εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στο εθνικό σχέδιο κατανομής (NAP) (5)

Κατανεμηθέντα ή εκδοθέντα δικαιώματα εκπομπής (6)

Αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής (7)

Αναγνωριστικός κωδικός αδείας

Αναγνωριστικός κωδικός εγκατάστασης

Ονομασία

Ποσότητα

Έτος/έτη

 

 

 

 

 


Πίνακας 3

Εφαρμοσθείσες μέθοδοι παρακολούθησης (αποκλειστικά και μόνο για τις εγκαταστάσεις των οποίων οι αναφερόμενες ετήσιες εκπομπές CO2 υπερέβαιναν τους 500 000 τόνους ετησίως καθώς και για τις εγκαταστάσεις για τις οποίες δεν ήταν τεχνικώς εφικτό να χρησιμοποιηθούν οι ελάχιστες βαθμίδες προσεγγίσεων που προβλέπει ο πίνακας 1 του τμήματος 4.2.2.1.4 της απόφασης 2004/156/ΕΚ)

 

Κράτος μέλος:

 

Έτος αναφοράς:


A

B

Γ

Δ

E

ΣΤ

Ζ

H

Θ

Ι

K

Λ

M

N

Επιλεχθείσα βαθμίδα προσέγγισης (10)

Τιμή (12)

Εγκατάσταση

Συνολικές ετήσιες εκπομπές (9)

Στοιχεία δραστηριότητας

Συντελεστής εκπομπής

Καθαρό θερμιδικό περιεχόμενο

Συντελεστής οξείδωσης

Είδος καυσίμου ή δραστηριότητας (11)

Συντελεστής εκπομπής

Καθαρή θερμαντική (θερμογόνος) αξία

Συντελεστής οξείδωσης

Αναγνωριστικός κωδικός αδείας

Αναγνωριστικός κωδικός εγκατάστασης

Κύρια δραστηριότητα του παραρτήματος Ι (8)

τόνοι CO2

Βαθμίδα

Βαθμίδα

Βαθμίδα

Βαθμίδα

Τιμή

Μονάδα (13)

Τιμή

Μονάδα (14)

%

 

 

 

 

 


Πίνακας 4

Προσωρινή μεταβολή της μεθόδου παρακολούθησης

 

Κράτος μέλος:

 

Έτος αναφοράς:


A

B

Γ

Δ

E

ΣΤ

Ζ

H

Θ

Ι

Εγκατάσταση

Δραστηριότητα του παραρτήματος Ι (15)

Συνολικές ετήσιες εκπομπές

Αντίστοιχη παράμετρος παρακολούθησης (16)

Αρχικώς εγκριθείσα μέθοδος

Προσωρινώς εφαρμοζόμενη μέθοδος

Λόγος της προσωρινής μεταβολής (17)

Περίοδος προσωρινής αναστολής έως την αποκατάσταση της εφαρμογής της δέουσας μεθόδου προσέγγισης

Αρχή

Τέλος

Αναγνωριστικός κωδικός αδείας

Αναγνωριστικός κωδικός εγκατάστασης

t CO2

Βαθμίδα προσέγγισης

Βαθμίδα προσέγγισης

Μήνας/έτος

Μήνας/έτος

 

 

 

 

 


Πίνακας 5

Αριθμός των εγκαταστάσεων που εφαρμόζουν συνεχή μέτρηση των εκπομπών

 

Κράτος μέλος:

 

Έτος αναφοράς:


A

B

Γ

Δ

Κύρια δραστηριότητα του παραρτήματος Ι (18)

< 50 000 t CO2e

50 000 to 500 000 t CO2e

> 500 000 t CO2e

E1

 

E2

 

E3

 

F1

 

F2

 

M1

 

M2

 

M3

 

O1

 

O2

 


Πίνακας 6

Εκθέσεις εκπομπής βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 3 που δεν επικυρώθηκαν ως μη ικανοποιητικές

 

Κράτος μέλος:

 

Έτος αναφοράς:


A

B

Γ

Δ

E

ΣΤ

Ζ

Εγκατάσταση

Αναφερθείσες εκπομπές από τις εγκαταστάσεις

Παραδοθέντα/επιστραφέντα δικαιώματα εκπομπής

Δικαιώματα εκπομπής που έχουν δεσμευθεί στο λογαριασμό κατόχου του φορέα εκμετάλλευσης

Αιτιολόγηση της μη επικύρωσης της έκθεσης εκπομπής (19)

Διόρθωση των εξακριβωμένων εκπομπών από την αρμόδια αρχή

Αναγνωριστικός κωδικός αδείας

Αναγνωριστικός κωδικός εγκατάστασης

t CO2

t CO2

t CO2

t CO2

 

 

 

 


(1)  Εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα να δοθούν πλήρεις πληροφορίες στην πρώτη έκθεση, να παρατεθεί υπολογισμός και αναλυτικά στοιχεία στη δεύτερη έκθεση.

(2)  Η ίδια εγκατάσταση μπορεί να φέρει εις πέρας δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν σε διαφορετικές υποκατηγορίες. Όλες οι σχετικές δραστηριότητες πρέπει να αναφέρονται (ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι η ίδια εγκατάσταση απαριθμείται πλειστάκις).

(3)  Η ίδια εγκατάσταση μπορεί να αναπτύσσει δραστηριότητες οι οποίες να εμπίπτουν σε διαφορετικές υποκατηγορίες. Όλες οι σχετικές δραστηριότητες πρέπει να αναφέρονται. Να χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί για τις δραστηριότητες του παραρτήματος Ι ως αναφέρονται στον πίνακα 1.

(4)  Η κύρια δραστηριότητα σε οποιαδήποτε εγκατάσταση δεν είναι απαραίτητα δραστηριότητα του παραρτήματος I. Να συμπληρωθούν τα σχετικά στοιχεία όπου αυτό είναι αναγκαίο.

(5)  Να αναφερθεί εάν πρόκειται για «νεοεισερχόμενο» ή για «κλείσιμο λογαριασμών».

(6)  Για τους νεοεισερχόμενους να αναφέρονται τα έτη για τα οποία κατανεμήθηκε η ποσότητα των δικαιωμάτων εκπομπής. Για τα κλεισίματα των λογαριασμών, να αναφέρονται τα δικαιώματα εκπομπής που εξεδόθησαν κατά την εναπομένουσα περίοδο εμπορίας, εφόσον είναι αναγκαίο.

(7)  Για τους νεοεισερχόμενους να αναφερθεί ο κωδικός που σχετίζεται με την κατανομή των δικαιωμάτων εκπομπής.

(8)  Η ίδια εγκατάσταση μπορεί να αναπτύσσει δραστηριότητες που εμπίπτουν σε διαφορετικές υποκατηγορίες. Επιβάλλεται να αναφερθεί η κύρια δραστηριότητα του παραρτήματος I. Να χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί που προβλέπονται για τις δραστηριότητες του παραρτήματος I ως αναφέρονται στον πίνακα 1.

(9)  Εξακριβωμένες εκπομπές ή δυνατόν, ειδάλλως εκπομπές ως αναφέρονται από το φορέα εκμετάλλευσης.

(10)  Συμπληρώνεται μόνο εάν οι εκπομπές υπολογίζονται.

(11)  Για άνθρακες, φυσικό αέριο, χάλυβες, άσβεστους κ.λπ.· να χρησιμοποιηθεί χωριστή γραμμή για έκαστο καύσιμο ή δραστηριότητα εφόσον στην ίδια εγκατάσταση χρησιμοποιούνται περισσότερα από ένα καύσιμα ή αναπτύσσονται περισσότερες από μία δραστηριότητες.

(12)  Στήλες Ι έως Ν συμπληρώνονται μόνο για τις εγκαταστάσεις των οποίων οι αναφερόμενες ετήσιες εκπομπές CO2 υπερέβαιναν τους 500 000 τόνους ετησίως

(13)  kg CO2/kWh, t CO2/kg κ.λπ.

(14)  kJ/kg, kJ/m3 κ.λπ.

(15)  Η ίδια εγκατάσταση μπορεί να αναπτύσσει δραστηριότητες που εμπίπτουν σε διαφορετικές υποκατηγορίες. Επιβάλλεται να αναφερθεί η κύρια δραστηριότητα του παραρτήματος I. Να χρησιμοποιηθούν οι κωδικοί που προβλέπονται για τις δραστηριότητες του παραρτήματος I ως αναφέρονται στον πίνακα 1.

(16)  Να χρησιμοποιηθούν οι εξής συμβολισμοί: Δεδομένα δραστηριότητας (AD), Καθαρή θερμαντική (θερμογόνος) αξία (NCV), Συντελεστής εκπομπών (EF), Στοιχεία σύστασης (CD), Συντελεστής οξείδωσης (OF), Συντελεστής μετατροπής (CF)· εάν αποδίδονται σε μία εγκατάσταση περισσότεροι του ενός ανάλογοι χαρακτηρισμοί, να συμπληρωθεί ένας συμβολισμός ανά γραμμή.

(17)  Να χρησιμοποιηθούν οι εξής συμβολισμοί: Βλάβη των συσκευών μέτρησης (FMD), προσωρινή έλλειψη δεδομένων (TLD), μεταβολές στην εγκατάσταση, είδος καυσίμων κλπ. (CIF), άλλες περιπτώσεις (παρακαλείστε να παράσχετε διευκρινίσεις).

(18)  Να αναφερθείτε στον πίνακα 1 για την περιγραφή των κωδικών δραστηριότητας του παραρτήματος I. Εάν η εγκατάσταση αναπτύσσει περισσότερες από μία δραστηριότητες, πρέπει να αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο μία φορά βάσει της κύριας δραστηριότητας που εμπίπτει στο παράρτημα I.

(19)  Να χρησιμοποιηθούν οι κάτωθι συμβολισμοί: τα αναφερθέντα στοιχεία δεν είναι απαλλαγμένα ασυνεπειών (NFI), η συλλογή των δεδομένων δεν πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα ισχύοντα επιστημονικά πρότυπα (NASS), τα αντίστοιχα αρχεία της εγκατάστασης δεν είναι πλήρη ή/και συνεπή (RNC), δεν εξασφαλίστηκε στον ελεγκτή πρόσβαση σε όλες τις τοποθεσίες και όλες τις πληροφορίες αναφορικά με το θέμα της εξακρίβωσης (VNA), δεν εκπονήθηκε έκθεση (NR), άλλες περιπτώσεις (να παρασχεθούν διευκρινίσεις).


19.5.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126/55


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 18ης Μαΐου 2005

για την έγκριση μεθόδων ταξινόμησης σφαγίων χοίρων στην Ουγγαρία

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 1448]

(Το κείμενο στην ουγγρική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2005/382/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3220/84 του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 1984, για τον καθορισμό της κοινοτικής κλίμακας ταξινόμησης των σφαγίων χοίρου (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3220/84 προβλέπει ότι η ταξινόμηση των σφαγίων χοίρων πρέπει να πραγματοποιείται με εκτίμηση της περιεκτικότητας σε άπαχο κρέας σύμφωνα με στατιστικά δοκιμασμένες μεθόδους εκτίμησης οι οποίες βασίζονται σε φυσική μέτρηση ενός ή περισσοτέρων ανατομικών μερών του σφαγίου χοίρου. Η έγκριση των μεθόδων ταξινόμησης εξαρτάται από την τήρηση ανώτατης ανοχής στατιστικού σφάλματος εκτίμησης. Η ανοχή αυτή ορίστηκε στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2967/85 της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 1985, που θεσπίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της κοινοτικής κλίμακας ταξινόμησης των σφαγίων χοίρου (2).

(2)

Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας ζήτησε από την Επιτροπή την έγκριση τεσσάρων μεθόδων ταξινόμησης σφαγίων χοίρων και υπέβαλε τα αποτελέσματα των δοκιμών τεμαχισμού τις οποίες πραγματοποίησε πριν από την προσχώρηση, υποβάλλοντας το μέρος δύο του πρωτοκόλλου που προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2967/85.

(3)

Από την εξέταση της αίτησης αυτής προέκυψε ότι πληρούνται οι όροι για την έγκριση των εν λόγω μεθόδων ταξινόμησης.

(4)

Στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3220/84 ορίζεται ότι μπορεί να επιτραπεί στα κράτη μέλη να προβλέπουν παρουσίαση σφαγίων χοίρων διαφορετική από την τυποποιημένη παρουσίαση που ορίζεται στο ίδιο άρθρο, εφόσον δικαιολογείται από την εμπορική πρακτική ή τις τεχνικές απαιτήσεις.

(5)

Στην Ουγγαρία, η παράδοση σε θέματα παρουσίασης σφαγίων και, συνεπώς, η εμπορική πρακτική απαιτεί τα σφάγια να παρουσιάζονται με το περινεφρικό λίπος και το διάφραγμα. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη για την προσαρμογή του βάρους στην τυποποιημένη παρουσίαση.

(6)

Δεν πρέπει να επιτραπεί καμία τροποποίηση των οργάνων ή των μεθόδων ταξινόμησης παρά μόνον με νέα απόφαση της Επιτροπής που θεσπίζεται βάσει της κτηθείσας πείρας. Για το λόγο αυτό, η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης χοιρείου κρέατος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Επιτρέπεται η χρήση των ακόλουθων μεθόδων στην Ουγγαρία για την ταξινόμηση των σφαγίων χοίρων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3220/84:

α)

το όργανο που ονομάζεται Fat-O-Meater FOM S70 και Fat-O-Meater FOM S71 και οι συναφείς μέθοδοι εκτίμησης των οποίων οι λεπτομέρειες παρατίθενται στο μέρος 1 του παραρτήματος·

β)

το όργανο που ονομάζεται Uni-Fat-O-Meater FOM S89 (UNIFOM) και οι συναφείς μέθοδοι εκτίμησης των οποίων οι λεπτομέρειες παρατίθενται στο μέρος 2 του παραρτήματος·

γ)

το όργανο που ονομάζεται Ultra FOM 200 και οι συναφείς μέθοδοι εκτίμησης των οποίων οι λεπτομέρειες παρατίθενται στο μέρος 3 του παραρτήματος·

δ)

το όργανο που ονομάζεται Fully automatic ultrasonic carcase grading (AUTOFOM) και οι συναφείς μέθοδοι εκτίμησης των οποίων οι λεπτομέρειες παρατίθενται στο μέρος 4 του παραρτήματος.

Όσον αφορά το όργανο Ultra FOM 200 που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο στοιχείο γ), ορίζεται ότι μετά το τέλος της διαδικασίας μέτρησης πρέπει να είναι δυνατόν να εξακριβωθεί στο σφάγιο ότι το όργανο έχει μετρήσει τις τιμές μέτρησης SZ1 και SZ2 στο σημείο που προβλέπεται στο παράρτημα μέρος 3 σημείο 3. Η σήμανση που αντιστοιχεί στο σημείο μέτρησης πρέπει να πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη διαδικασία μέτρησης.

Άρθρο 2

Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις για την τυποποιημένη παρουσίαση που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3220/84, δεν είναι αναγκαίο να αφαιρούνται το περινεφρικό λίπος και το διάφραγμα από τα σφάγια χοίρων πριν από τις διαδικασίες ζύγισης και ταξινόμησης. Για να καθοριστούν οι τιμές για τα σφάγια χοίρων σε συγκρίσιμη βάση, το μετρηθέν βάρος θερμού σφαγίου μειώνεται:

α)

για το διάφραγμα κατά 0,35 %·

β)

για το περινεφρικό λίπος κατά: 1,68 %.

Άρθρο 3

Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση των οργάνων ή των μεθόδων εκτίμησης.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Ουγγαρίας.

Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2005.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 301 της 20.11.1984, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3513/93 (ΕΕ L 320 της 22.12.1993, σ. 5).

(2)  ΕΕ L 285 της 25.10.1985, σ. 39· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3127/94 (ΕΕ L 330 της 21.12.1994, σ. 43).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΦΑΓΙΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Μέρος 1

FAT-O-MEATER FOM S70 ΚΑΙ FAT-O-MEATER FOM S71

1.

Η ταξινόμηση των σφαγίων χοίρων πραγματοποιείται με το όργανο που ονομάζεται Fat-O-Meater FOM S70 και Fat-O-Meater FOM S71.

2.

Το όργανο είναι εφοδιασμένο με καθετήρα διαμέτρου 6 χιλιοστών (mm) που περιλαμβάνει οπτικό ανιχνευτή τύπου Fremstillet AF Radiometer Copenhagen/Slagteriernes Forskningsinstitut Optisk Sonde MQ και δύναται να πραγματοποιεί μετρήσεις σε απόσταση 5 έως 105 mm. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων μετατρέπονται σε εκτιμώμενη περιεκτικότητα σε άπαχο κρέας με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή του τύπου S70 και S71, αντιστοίχως.

3.

Η περιεκτικότητα του σφαγίου σε άπαχο κρέας υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Image = 54,043661 – 0,170496 × SZ1 – 0,568425 × SZ2 + 0,215384 × H2 + 0,048995 × W

όπου:

Image

=

το εκτιμώμενο ποσοστό άπαχου κρέατος στο σφάγιο

SZ1

=

το πάχος του νωτιαίου λίπους, σε χιλιοστά, το οποίο μετράται στο σημείο μέτρησης P1 (8 cm από το μέσον του σφαγίου, στο ύψος μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου οσφυϊκού σπονδύλου)

SZ2

=

το πάχος του νωτιαίου λίπους σε χιλιοστά, το οποίο μετράται στο σημείο μέτρησης P2 (6 cm από το μέσον του σφαγίου, στο ύψος μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου τελευταίου πλευρού)

H2

=

το πάχος του μυός, σε χιλιοστά, το οποίο μετράται στο σημείο μέτρησης P2 (6 cm από το μέσον του σφαγίου, στο ύψος μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου τελευταίου πλευρού)

W

=

βάρος θερμού σφαγίου (kg).

Ο τύπος ισχύει για τα σφάγια βάρους μεταξύ 50 και 120 χιλιογράμμων.

Μέρος 2

UNI-FAT-O-MEATER FOM S89 (UNIFOM)

1.

Η ταξινόμηση των σφαγίων χοίρων πραγματοποιείται με τη βοήθεια του οργάνου που ονομάζεται Uni-Fat-O-Meater FOM S89 (UNIFOM).

2.

Το όργανο είναι το ίδιο με εκείνο που αναφέρεται στο μέρος 1 σημείο 2. Ωστόσο, το Unifom διαφέρει από το FOM όσον αφορά τον υπολογιστή και το λογισμικό για την ερμηνεία της κατατομής της αντανάκλασης από τον οπτικό ανιχνευτή. Επιπλέον, το Unifom δεν είναι συνδεδεμένο με το όργανο ζύγισης.

3.

Η περιεκτικότητα του σφαγίου σε άπαχο κρέας υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Image = 53,527 – 0,127 × SZ1 – 0,563 × SZ2 + 0,283 × H2

όπου:

Image

=

το εκτιμώμενο ποσοστό άπαχου κρέατος στο σφάγιο

SZ1

=

το πάχος του νωτιαίου λίπους, σε χιλιοστά, το οποίο μετράται στο σημείο μέτρησης P1 (8 cm από το μέσον του σφαγίου, στο ύψος μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου οσφυϊκού σπονδύλου)

SZ2

=

το πάχος του νωτιαίου λίπους σε χιλιοστά, το οποίο μετράται στο σημείο μέτρησης P2 (6 cm από το μέσον του σφαγίου, στο ύψος μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου τελευταίου πλευρού)

H2

=

το πάχος του μυός, σε χιλιοστά, το οποίο μετράται στο σημείο μέτρησης P2 (6 cm από το μέσον του σφαγίου, στο ύψος μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου τελευταίου πλευρού).

Ο τύπος ισχύει για τα σφάγια βάρους μεταξύ 50 και 120 χιλιογράμμων.

Μέρος 3

ULTRA FOM 200

1.

Η ταξινόμηση των σφαγίων χοίρων πραγματοποιείται με τη βοήθεια του οργάνου που ονομάζεται Ultra-FOM 200.

2.

Το όργανο είναι εφοδιασμένο με καθετήρα υπερήχων 4 MHz (Krautkrämer MB 4 SE). Το σήμα των υπερήχων μετατρέπεται σε ψηφιακό, αποθηκεύεται και αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας από μικροεπεξεργαστή (τύπου Intel 80 C 32). Τα αποτελέσματα των μετρήσεων μετατρέπονται σε εκτιμώμενη περιεκτικότητα σε άπαχο κρέας με τη βοήθεια του ίδιου του οργάνου Ultra-FOM.

3,

Η περιεκτικότητα του σφαγίου σε άπαχο κρέας υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Image = 59,989 – 0,265 × SZ1 – 0,402 × SZ2 + 0,007625 × H2 + 0,08837 × W

όπου:

Image

=

το εκτιμώμενο ποσοστό άπαχου κρέατος στο σφάγιο

SZ1

=

το πάχος του νωτιαίου λίπους, σε χιλιοστά, το οποίο μετράται στο σημείο μέτρησης P1 (7 cm από το μέσον του σφαγίου, στο ύψος μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου οσφυϊκού σπονδύλου)

SZ2

=

το πάχος του νωτιαίου λίπους σε χιλιοστά, το οποίο μετράται στο σημείο μέτρησης P2 (7 cm από το μέσον του σφαγίου, στο ύψος μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου τελευταίου πλευρού)

H2

=

το πάχος του μυός, σε χιλιοστά, το οποίο μετράται στο σημείο μέτρησης P2 (7 cm από το μέσον του σφαγίου, στο ύψος μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου τελευταίου πλευρού)

W

=

βάρος θερμού σφαγίου (kg).

Ο τύπος ισχύει για τα σφάγια βάρους μεταξύ 50 και 120 χιλιογράμμων.

Μέρος 4

FULLY AUTOMATIC ULTRASONIC CARCASE GRADING (AUTOFOM)

1.

Η ταξινόμηση των σφαγίων χοίρων πραγματοποιείται με το όργανο που ονομάζεται AUTOFOM (Fully automatic ultrasonic carcase grading).

2.

Το όργανο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με 16 μορφοτροπείς υπερήχων, 2 MHz (Krautkrämer, SFK 2 NP) και πραγματοποιεί μετρήσεις σε απόσταση 25 mm μεταξύ κάθε μορφοτροπέα.

Τα στοιχεία των υπερήχων περιλαμβάνουν μετρήσεις που αφορούν το πάχος του νωτιαίου λίπους και των μυών.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων μετατρέπονται σε εκτιμώμενη περιεκτικότητα σε άπαχο κρέας με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή.

3.

Η περιεκτικότητα σε άπαχο κρέας του σφαγίου υπολογίζεται με βάση 60 σημεία μετρήσεως σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Image = 52,698684 – 0,033320 x1 – 0,027910 x2 – 0,033369 x3 – 0,042006 x4 – 0,044693 x5 – 0,038184 x6 – 0,021688 x7 – 0,023770 x8 – 0,020832 x9 – 0,018833 x10 – 0,014692 x11 – 0,018321 x12 – 0,025358 x13 – 0,024304 x14 – 0,026339 x15 – 0,020495 x16 – 0,016825 x17 – 0,019075 x18 – 0,021736 x19 – 0,020635 x20 – 0,019779 x21 – 0,027397 x22 – 0,023439 x23 – 0,022317 x24 – 0,024994 x25 – 0,026247 x26 – 0,023531 x27 – 0,019013 x28 – 0,027384 x29 – 0,031072 x30 – 0,028046 x31 – 0,025150 x32 – 0,023167 x33 – 0,024394 x34 – 0,026832 x35 – 0,024874 x36 – 0,018853 x37 – 0,021229 x38 – 0,028275 x39 – 0,027372 x40 – 0,018172 x41 – 0,017360 x42 – 0,019780 x43 – 0,022921 x44 – 0,023974 x45 – 0,024597 x46 – 0,013694 x47 – 0,014177 x48 – 0,016137 x49 – 0,016805 x50 – 0,017700 x51 – 0,022157 x52 – 0,027827 x53 + 0,051671 x54 + 0,049577 x55 + 0,049119 x56 + 0,050793 x57 + 0,050356 x58 + 0,050666 x59 + 0,053370 x60

όπου:

Image

=

υπολογιζόμενη περιεκτικότητα σε άπαχο κρέας στο σφάγιο

x1, x2 ….x60 είναι μεταβλητές που μετρούνται από το Autofom.

4.

Η περιγραφή των σημείων μέτρησης και της στατιστικής μεθόδου αναφέρονται στο μέρος ΙΙ του πρωτοκόλλου της Ουγγαρίας που διαβιβάστηκε στην Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2967/85.

Ο τύπος ισχύει για τα σφάγια βάρους μεταξύ 50 και 120 χιλιογράμμων.


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ

19.5.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 126/59


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΫΟΥΣΑΣ ΑΡΧΉΣ ΤΗΣ ΕΖΕΣ

αριθ. 65/04/COL

της 31ης Μαρτίου 2004

σχετικά με ένα συντονισμένο πρόγραμμα για τον επίσημο έλεγχο των ζωοτροφών το 2004

Η ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΖΕΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, και ιδίως το άρθρο 109 παράγραφος 1 και το πρωτόκολλο 1,

τη συμφωνία μεταξύ των κρατών της ΕΖΕΣ σχετικά με την ίδρυση Εποπτεύουσας Αρχής και Δικαστηρίου, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β) και το πρωτόκολλο 1,

την πράξη που αναφέρεται στο σημείο 31α του κεφαλαίου II του παραρτήματος I της συμφωνίας για τον ΕΟΧ (οδηγία 95/53/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 1995, για τον καθορισμό των αρχών οργάνωσης των επίσημων ελέγχων στον τομέα της διατροφής των ζώων) (1), όπως τροποποιήθηκε και προσαρμόσθηκε στη συμφωνία για τον ΕΟΧ με το πρωτόκολλο 1 αυτής, και ιδίως με το άρθρο 22 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Είναι αναγκαίο, για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, να ληφθούν μέτρα για συντονισμένα προγράμματα ελέγχου των ζωοτροφών σε επίπεδο ΕΟΧ με σκοπό τη βελτίωση της εναρμονισμένης εφαρμογής των επίσημων ελέγχων από τα κράτη ΕΖΕΣ.

(2)

Αυτά τα προγράμματα πρέπει να δίνουν έμφαση στη συμμόρφωση με τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία σύμφωνα με τη συμφωνία για τον ΕΟΧ καθώς και στην προστασία της υγείας του ανθρώπου και των ζώων.

(3)

Τα αποτελέσματα της ταυτόχρονης εφαρμογής εθνικών προγραμμάτων και συντονισμένων προγραμμάτων ενδέχεται να παράσχουν τις πληροφορίες και την πείρα που θα αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικές δραστηριότητες ελέγχου και για την εκπόνηση νομοθεσίας.

(4)

Παρόλο που η πράξη στην οποία αναφέρεται το σημείο 33 του κεφαλαίου II του παραρτήματος I στη συμφωνία για τον ΕΟΧ (οδηγία 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2002, για τις ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές) (2) καθορίζει τις μέγιστες συγκεντρώσεις αφλατοξίνης B1 στις ζωοτροφές, δεν υπάρχει ισχύουσα νομοθεσία σύμφωνα με τη συμφωνία για τον ΕΟΧ σχετικά με άλλες μυκοτοξίνες, όπως ωχρατοξίνη Α, ζεαραλενόνη, δεοξυνιβαλενόλη και φουμονισίνες. Η συλλογή πληροφοριών για την παρουσία αυτών των μυκοτοξινών μέσω τυχαίας δειγματοληψίας θα μπορούσε να παράσχει χρήσιμα δεδομένα για την εκτίμηση της κατάστασης με στόχο τη χάραξη της αντίστοιχης νομοθεσίας. Επιπλέον, ορισμένες πρώτες ύλες ζωοτροφών, όπως σιτηρά και ελαιόσποροι, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στη μόλυνση από μυκοτοξίνες λόγω των συνθηκών συγκομιδής, αποθήκευσης και μεταφοράς. Καθώς η συγκέντρωση των μυκοτοξινών ποικίλλει ανά έτος, συνιστάται η συλλογή στοιχείων για όλες τις παραπάνω μυκοτοξίνες σε διαδοχικά έτη.

(5)

Παλαιότεροι έλεγχοι για την παρουσία αντιβιοτικών και κοκκιδιοστατικών σε ορισμένες ζωοτροφές για τις οποίες δεν επιτρεπόταν η χρήση των ουσιών αυτών, απέδειξαν ότι συνεχίζονται οι παραβάσεις. Η συχνότητα τέτοιων διαπιστώσεων και η ευαισθησία αυτού του θέματος δικαιολογούν τη συνέχιση των ελέγχων.

(6)

Η συμμετοχή της Νορβηγίας και της Ισλανδίας στα προγράμματα εντός του πεδίου εφαρμογής του παραρτήματος II της παρούσας σύστασης αναφορικά με ουσίες που απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα ζωοτροφών, θα πρέπει να αξιολογηθεί σύμφωνα με τις εξαιρέσεις των εν λόγω χωρών από το κεφάλαιο II του παραρτήματος I στη συμφωνία για τον ΕΟΧ.

(7)

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι περιορισμοί στη χρήση πρώτων υλών ζωικής προέλευσης σε ζωοτροφές, όπως ορίζονται στη σχετική νομοθεσία του ΕΟΧ, εφαρμόζονται αποτελεσματικά.

(8)

Τα κρούσματα μόλυνσης της τροφικής αλυσίδας των ανθρώπων και των ζώων με οξική μεδροξυπρογεστερόνη (MPA) επεσήμαναν τη σημασία της επιλογής των προμηθειών για την ασφάλεια των ζωοτροφών. Ορισμένα συστατικά στις ζωοτροφές είναι παραπροϊόντα της αγροτροφικής βιομηχανίας ή άλλων βιομηχανιών ή της εξόρυξης ορυκτών. Η προέλευση των πρώτων υλών βιομηχανικής προέλευσης και οι μέθοδοι μεταποίησης που εφαρμόζονται μπορεί να αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία για την ασφάλεια των προϊόντων. Συνεπώς, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να εξετάσουν αυτή την άποψη κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπει η παρούσα σύσταση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής φυτικών και ζωικών ζωοτροφών της ΕΖΕΣ που επικουρεί την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ,

ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΕΖΕΣ:

1)

Να πραγματοποιήσουν κατά τη διάρκεια του έτους 2004 συντονισμένο πρόγραμμα επιθεωρήσεων με σκοπό τον έλεγχο:

α)

της συγκέντρωσης μυκοτοξινών (αφλατοξίνη B1, ωχρατοξίνη A, ζεαραλενόνη, δεοξυνιβαλενόλη και φουμοσίνες) στις ζωοτροφές, υποδεικνύοντας τις μεθόδους ανάλυσης. Η μέθοδος δειγματοληψίας πρέπει να περιλαμβάνει τόσο την τυχαία όσο και τη στοχοθετημένη δειγματοληψία. Στην περίπτωση της στοχοθετημένης δειγματοληψίας, τα δείγματα πρέπει να είναι πρώτες ύλες ζωοτροφών για τις οποίες υπάρχει η υποψία ότι περιέχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις μυκοτοξινών, όπως οι σπόροι δημητριακών, ελαιόσποροι, ελαιώδεις καρποί, τα προϊόντα και παραπροϊόντα τους καθώς και πρώτες ύλες ζωοτροφών που αποθηκεύονται για μεγάλο χρονικό διάστημα ή μεταφέρονται διά θαλάσσης σε μακρινές αποστάσεις. Τα αποτελέσματα των ελέγχων πρέπει να καταγράφονται με χρήση του υποδείγματος που περιέχεται στο παράρτημα Ι·

β)

ορισμένων φαρμακευτικών ουσιών, οι οποίες είτε επιτρέπονται είτε όχι ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών για ορισμένα είδη και κατηγορίες ζώων, σε μη φαρμακευτικά προμείγματα και σύνθετες ζωοτροφές στις οποίες δεν επιτρέπονται οι εν λόγω φαρμακευτικές ουσίες. Οι έλεγχοι πρέπει να στοχεύουν αυτές τις φαρμακευτικές ουσίες σε προμείγματα και σύνθετες ζωοτροφές, αν η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ανίχνευσης ανωμαλιών. Τα αποτελέσματα των ελέγχων πρέπει να καταγράφονται με χρήση του υποδείγματος που περιέχεται στο παράρτημα IΙ·

γ)

της εφαρμογής περιορισμών στην παραγωγή και χρήση πρώτων υλών ζωικής προέλευσης, όπως ορίζονται στο παράρτημα IIΙ·

δ)

των διαδικασιών που εφαρμόζουν οι παραγωγοί σύνθετων ζωοτροφών για την επιλογή και αξιολόγηση των προμηθειών τους σε πρώτες ύλες βιομηχανικής προέλευσης και της διασφάλισης της ποιότητας και ασφάλειας τέτοιων συστατικών, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV.

2)

Να συμπεριλάβουν τα αποτελέσματα του συντονισμένου προγράμματος επιθεωρήσεων το οποίο προβλέπεται στην παράγραφο 1 ως ξεχωριστό κεφάλαιο στην έκθεση για τις ετήσιες δραστηριότητες ελέγχου που θα υποβληθεί στην Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ έως την 1η Απριλίου 2005 σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 της οδηγίας 95/53/ΕΚ και την τελευταία έκδοση του εναρμονισμένου προτύπου αναφοράς.

Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2004.

Για την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ

Bernd HAMMERMAN

Μέλος

Niels FENGER

Διευθυντής


(1)  ΕΕ L 265 της 8.11.1995, σ. 17· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2001/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 234 της 1.9.2001, σ. 55).

(2)  ΕΕ L 140 της 30.5.2002, σ. 10· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2005/8/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 27 της 29.1.2005, σ. 44).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Συγκέντρωση ορισμένων μυκοτοξινών (αφλατοξίνη B1, ωχρατοξίνη A, ζεαραλενόνη, δεοξυνιβαλενόλη, φουμονισίνες) στις ζωοτροφές

Ατομικά αποτελέσματα όλων των ελεγχθέντων δειγμάτων. Υπόδειγμα αναφοράς όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο a)

Ζωοτροφές

Δειγματοληψία (τυχαία ή στοχοθετημένη)

Τύπος και συγκέντρωση μυκοτοξινών (μg/kg σε ζωοτροφή με ποσοστό υγρασίας 12 %)

Τύπος

Χώρα καταγωγής

Αφλατοξίνη B1

Ωχρατοξίνη A

Ζεαραλενόνη

Δεοξυνιβαλενόλη

Φουμονισίνες (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η αρμόδια αρχή πρέπει επίσης να αναφέρει:

την ενέργεια που αναλήφθηκε όταν διαπιστώθηκε υπέρβαση των ανώτατων ορίων ανοχής για την αφλατοξίνη B1,

τις μεθόδους ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν,

τα όρια ανίχνευσης.


(1)  Η συγκέντρωση φουμονισίνων περιλαμβάνει όλες τις φουμονισίνες B1, B2 και B3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παρουσία ορισμένων ουσιών οι οποίες απαγορεύονται ως πρόσθετα ζωοτροφών

Ορισμένα αντιβιοτικά, κοκκιδιοστατικά και άλλες ουσίες μπορούν να χρησιμοποιούνται νόμιμα ως πρόσθετα σε προμείγματα και σύνθετες ζωοτροφές για ορισμένα είδη και κατηγορίες ζώων, εφόσον προβλέπονται από την πράξη στην οποία αναφέρεται το σημείο 1 του κεφαλαίου II του παραρτήματος I στη συμφωνία για τον ΕΟΧ [οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1970, σχετικά με τις πρόσθετες ύλες στις ζωοτροφές  (1)].

Η παρουσία απαγορευμένων ουσιών σε ζωοτροφές συνιστά παράβαση.

Οι ουσίες που πρέπει να ελεγχθούν βρίσκονται μεταξύ των ακόλουθων ουσιών:

1)

Ουσίες οι οποίες επιτρέπονται ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών μόνο για ορισμένα είδη ή κατηγορίες ζώων:

 

avilamycin (αβιλαμυκίνη)

 

decoquinate

 

diclazuril

 

lavophospholipol (φλαβοφωσφολιπόλη)

 

halofuginone hydrobromide

 

lasalocid A sodium

 

maduramicin ammonium alpha

 

monensin sodium (νατριούχος μονενσίνη)

 

narasin (ναρασίνη)

 

narasin — nicarbazin (ναρασίνη — νικαρβαζίνη)

 

robenidine hydrochloride

 

salinomycin sodium (νατριούχος σαλινομυκίνη)

 

semduramicin sodium

2)

Ουσίες οι οποίες δεν επιτρέπονται πλέον ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών:

 

amprolium

 

amprolium/ethopabate

 

arprinocid

 

αβοπαρκίνη

 

carbadox

 

dimetridazole

 

dinitolmid

 

ipronidazol

 

meticlorpindol

 

meticlorpindol/methylbenzoquate

 

nicarbazin

 

nifursol

 

olaquindox

 

ronidazol

 

spiramycin (σπιραμυκίνη)

 

tetracyclines (τετρακυκλίνες)

 

tylosin phosphate (φωσφορική τυλοσίνη)

 

virginiamycin (βιργιαναμυκίνη)

 

zinc bacitracin (ψευδαργυρική βακιτρακίνη)

 

άλλες αντιμικροβιακές ουσίες

3)

Ουσίες που απαγορεύονται εξ ολοκλήρου ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών:

άλλες ουσίες

Ατομικά αποτελέσματα όλων των μη συμμορφούμενων δειγμάτων. Υπόδειγμα αναφοράς όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β)

Τύπος ζωοτροφής

(είδος και κατηγορία ζώου)

Ουσία που ανιχνεύθηκε

Επίπεδο που βρέθηκε

Αιτία παράβασης (2)

Μέτρο αντιμετώπισης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η αρμόδια αρχή πρέπει επίσης να αναφέρει:

το συνολικό αριθμό των δειγμάτων που αναλύθηκαν,

τις ονομασίες των ουσιών που ελέγχθηκαν,

τις μεθόδους ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν,

τα όρια ανίχνευσης.


(1)  ΕΕ L 270 της 14.12.1970, σ. 1.

(2)  Ο λόγος που οδήγησε στην παρουσία της απαγορευμένης ουσίας στη ζωοτροφή, όπως συμπεραίνεται κατόπιν έρευνας που εκπονεί η αρμόδια αρχή.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Περιορισμοί στην παραγωγή και χρήση ζωοτροφών ζωικής προέλευσης

Με την επιφύλαξη των άρθρων 3 έως 13 και 15 της οδηγίας 95/53/ΕΚ, τα κράτη ΕΖΕΣ πρέπει να εφαρμόσουν συντονισμένο πρόγραμμα επιθεώρησης κατά τη διάρκεια του 2004 για να διαπιστώσουν εάν τηρήθηκαν οι περιορισμοί στην παραγωγή και χρήση πρώτων υλών ζωοτροφών ζωικής προέλευσης.

Συγκεκριμένα, για να εξασφαλιστεί ότι εφαρμόζεται αποτελεσματικά η απαγόρευση της χορήγησης μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών σε ορισμένα ζώα, όπως ορίζεται στο παράρτημα IV της πράξης στην οποία αναφέρονται τα σημεία 7, 1, 12 του κεφαλαίου I του παραρτήματος I στη συμφωνία για τον ΕΟΧ [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001 για την καθιέρωση κανόνων για την πρόληψη, τον έλεγχο και την εξάλειψη ορισμένων μεταδοτικών μορφών σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας] (1), τα κράτη ΕΖΕΣ οφείλουν να εφαρμόσουν ειδικό πρόγραμμα ελέγχου που βασίζεται σε στοχοθετημένους ελέγχους. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 95/53/ΕΚ, αυτό το πρόγραμμα ελέγχου πρέπει να βασίζεται σε μια στρατηγική βάσει του κινδύνου όπου περιλαμβάνονται όλα τα στάδια παραγωγής και όλα τα είδη εγκαταστάσεων όπου παράγονται, διακινούνται και χορηγούνται ζωοτροφές. Τα κράτη ΕΖΕΣ πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στον ορισμό των κριτηρίων που μπορεί να συνδέονται με κάποιον κίνδυνο. Η βαρύτητα που δίνεται σε κάθε κριτήριο πρέπει να είναι ανάλογη του κινδύνου. Η συχνότητα των επιθεωρήσεων και ο αριθμός των δειγμάτων που αναλύονται στις εγκαταστάσεις πρέπει να είναι ανάλογη του συνόλου της βαρύτητας που δίνεται στις εγκαταστάσεις αυτές.

Οι ακόλουθες ενδεικτικές εγκαταστάσεις και τα κριτήρια πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση προγράμματος ελέγχου:

Εγκαταστάσεις

Κριτήρια

Βαρύτητα

Μονάδες παραγωγής ζωοτροφών

Μονάδες παραγωγής διπλής ροής που παράγουν σύνθετες ζωοτροφές για μηρυκαστικά και σύνθετες ζωοτροφές για μη μηρυκαστικά οι οποίες περιέχουν μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες που υπόκεινται σε παρέκκλιση

Μονάδες παραγωγής ζωοτροφών με ιστορικό μη συμμόρφωσης ή για τις οποίες υπάρχει σχετική υποψία

Μονάδες παραγωγής ζωοτροφών που παράγουν μεγάλες ποσότητες εισαγόμενων ζωοτροφών υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες όπως ιχθυάλευρο, σογιάλευρο, άλευρο γλουτένης αραβοσίτου και συμπυκνώματα πρωτεϊνών

Μονάδες παραγωγής ζωοτροφών που παράγουν μεγάλες ποσότητες σύνθετων ζωοτροφών

Κίνδυνος διασταυρούμενης μόλυνσης ως αποτέλεσμα εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας (όπως ξεχωριστά σιλό, έλεγχος του αποτελεσματικού διαχωρισμού των γραμμών παραγωγής, έλεγχος των συστατικών, εσωτερικό εργαστήριο, διαδικασίες δειγματοληψίας κ.λπ.)

 

Μεθοριακοί σταθμοί επιθεώρησης και άλλα σημεία εισόδου στον ΕΟΧ

Εισαγωγές μεγάλων/μικρών ποσοτήτων ζωοτροφών

Ζωοτροφές υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες

 

Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Σταθεροί αναμείκτες οι οποίοι χρησιμοποιούν μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες που υπόκεινται σε παρέκκλιση

Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με μηρυκαστικά και άλλα είδη (κίνδυνος διασταυρούμενης σίτισης)

Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που αγοράζουν ασυσκεύαστες ζωοτροφές

 

Μεταπράτες

Αποθήκες και ενδιάμεση αποθήκευση ζωοτροφών υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες

Διακίνηση μεγάλου όγκου ασυσκεύαστων ζωοτροφών

Μεταπράτες σύνθετων ζωοτροφών οι οποίες έχουν παραχθεί στο εξωτερικό

 

Φορητοί αναμείκτες

Αναμείκτες που παράγουν ζωοτροφές για μηρυκαστικά και μη μηρυκαστικά

Αναμείκτες με ιστορικό μη συμμόρφωσης ή για τους οποίους υπάρχει σχετική υποψία

Αναμείκτες που δέχονται ζωοτροφές υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες

Αναμείκτες που παράγουν μεγάλες ποσότητες ζωοτροφών

Εάν εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων μεταξύ των οποίων υπάρχουν εκμεταλλεύσεις με μηρυκαστικά

 

Μεταφορικά μέσα

Οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών και ζωοτροφών

Οχήματα με ιστορικό μη συμμόρφωσης ή για τα οποία υπάρχει σχετική υποψία

 

Εναλλακτικά ως προς τις παραπάνω εγκαταστάσεις και κριτήρια, τα κράτη ΕΖΕΣ μπορούν να διαβιβάσουν στην Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ τη δική τους αξιολόγηση του κινδύνου πριν από τις 30 Απριλίου 2004.

Οι δειγματοληψίες πρέπει να στοχεύουν παρτίδες ή γεγονότα όπου υπάρχει μεγάλη πιθανότητα διασταυρούμενης μόλυνσης με απαγορευμένες μεταποιημένες πρωτεΐνες (πρώτη παρτίδα μετά τη μεταφορά ζωοτροφών που περιείχαν ζωικές πρωτεΐνες απαγορευμένες για τη συγκεκριμένη παρτίδα, τεχνικά προβλήματα ή αλλαγές στις γραμμές παραγωγής, αλλαγές στους χώρους αποθήκευσης ή στα σιλό για ασυσκεύαστο υλικό).

Ο ελάχιστος αριθμός επιθεωρήσεων ανά έτος σε ένα κράτος ΕΖΕΣ πρέπει να είναι 10 ανά 100 000 τόνους παραγόμενων σύνθετων ζωοτροφών. Ο ελάχιστος αριθμός επίσημων δειγμάτων ανά έτος σε ένα κράτος ΕΖΕΣ πρέπει να είναι 20 ανά 100 000 τόνους παραγόμενων σύνθετων ζωοτροφών. Εν αναμονή της έγκρισης εναλλακτικών μεθόδων, για την ανάλυση των δειγμάτων πρέπει να εφαρμόζεται μικροσκοπική ταυτοποίηση και κατ’ εκτίμηση προσδιορισμός όπως καθορίζεται στην οδηγία 98/88/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Νοεμβρίου 1998, για τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη μικροσκοπική ταυτοποίηση και τον κατ’ εκτίμηση προσδιορισμό των συστατικών ζωικής προέλευσης για τον επίσημο έλεγχο των ζωοτροφών (2). Η παρουσία απαγορευμένων συστατικών ζωικής προέλευσης στις ζωοτροφές πρέπει να θεωρείται ως παράβαση της απαγόρευσης των ζωοτροφών.

Τα αποτελέσματα των προγραμμάτων επιθεώρησης πρέπει να ανακοινώνονται στην Εποπτεύουσα Αρχή ΕΖΕΣ με την ακόλουθη μορφή:

Περίληψη των ελέγχων σχετικά με τους περιορισμούς της σίτισης με ζωοτροφές ζωικής προέλευσης (σίτιση με απαγορευμένες μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες)

Α.   Τεκμηριωμένες επιθεωρήσεις

Στάδιο

Αριθμός επιθεωρήσεων που περιλαμβάνουν ελέγχους για την παρουσία μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών

Αριθμός παραβάσεων που δεν βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές αλλά στον έλεγχο των εγγράφων κ.λπ.

Εισαγωγή πρώτων υλών ζωοτροφών

 

 

Αποθήκευση πρώτων υλών ζωοτροφών

 

 

Μονάδες παραγωγής ζωοτροφών

 

 

Σταθεροί/φορητοί αναμείκτες

 

 

Μεταπράτες ζωοτροφών

 

 

Μεταφορικά μέσα

 

 

Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις χωρίς μηρυκαστικά

 

 

Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με μηρυκαστικά

 

 

Άλλο:…

 

 


Β.   Δειγματοληψία και έλεγχος πρώτων υλών ζωοτροφών και σύνθετων ζωοτροφών για μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες

Εγκαταστάσεις

Αριθμός επίσημων δειγμάτων που ελέγχθηκαν για μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες

Αριθμός δειγμάτων που θεωρήθηκαν θετικά για απαγορευμένες ζωικές πρωτεΐνες

Παρουσία μεταποιημένης ζωικής πρωτεΐνης προερχόμενη από χερσαία ζώα

Παρουσία μεταποιημένης ζωικής πρωτεΐνης προερχόμενη από ψάρια

Πρώτες ύλες ζωοτροφών

Σύνθετες ζωοτροφές

Πρώτες ύλες ζωοτροφών

Σύνθετες ζωοτροφές

Πρώτες ύλες ζωοτροφών

Σύνθετες ζωοτροφές

για μηρυκαστικά

για μη μηρυκαστικά

για μηρυκαστικά

για μηρυκαστικά

για μηρυκαστικά

για μη μηρυκαστικά

Κατά την εισαγωγή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μονάδες παραγωγής ζωοτροφών