ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 69

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

48ό έτος
16 Μαρτίου 2005


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 424/2005 της Επιτροπής, της 15ης Μαρτίου 2005, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 425/2005 της Επιτροπής, της 15ης Μαρτίου 2005, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των χωρών και των εδαφών ( 1 )

3

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 426/2005 της Επιτροπής, της 15ης Μαρτίου 2005, για την επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων ένδυσης από νήματα από πολυεστέρα στην τελική τους μορφή καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

6

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 427/2005 της Επιτροπής, της 15ης Μαρτίου 2005, για τον καθορισμό των δασμών κατά την εισαγωγή στον τομέα των σιτηρών που εφαρμόζονται από την 16η Μαρτίου 2005

34

 

 

II   Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

 

 

Συμβούλιο

 

*

2005/215/ΕΚ:Απόφαση του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2005, για διορισμό στην Επιτροπή των Περιφερειών δέκα τακτικών και έξι αναπληρωματικών μελών από τη Γαλλία

37

 

 

Επιτροπή

 

*

2005/216/ΕΚ:Απóφαση της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2005, για την τροποποίηση της απόφασης 2003/828/ΕΚ όσον αφορά τις εξαιρέσεις από την απαγόρευση εξόδου για εσωτερικές μετακινήσεις ζώων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 544]  ( 1 )

39

 

*

2005/217/ΕΚ:Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2005, για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων και των απαιτήσεων σχετικά με την έκδοση κτηνιατρικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές εμβρύων βοοειδών στην Κοινότητα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 543]  ( 1 )

41

 

*

2005/218/ΕΚ:Απόφαση της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2005, περί καθορισμού ειδικών όρων εισαγωγής αλιευτικών προϊόντων από τη Σαουδική Αραβία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 563]  ( 1 )

50

 

*

2005/219/ΕΚ:Απόφαση της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2005, για την τροποποίηση της απόφασης 97/296/ΕΚ για την κατάρτιση του καταλόγου των τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων για ανθρώπινη διατροφή, όσον αφορά τη Σαουδική Αραβία [κοινοποιθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 564]  ( 1 )

55

 

 

Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

*

Κοινή θέση 2005/220/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2005, σχετικά με την ενημέρωση της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για την κατάργηση της κοινής θέσης 2004/500/ΚΕΠΠΑ

59

 

*

Απόφαση 2005/221/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2005, για την εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2004/306/ΕΚ

64

 

 

Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει του άρθρου VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

*

Απόφαση-πλαίσιο 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Φεβρουαρίου 2005, για τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών

67

 

 

Διορθωτικά

 

 

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 398/2005 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2005, για καθορισμό της τιμής της παγκόσμιας αγοράς του μη εκκοκκισμένου βαμβακιού (ΕΕ L 65 της 11.3.2005)

72

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

16.3.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 69/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 424/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Μαρτίου 2005

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 16 Μαρτίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2005.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1947/2002 (ΕΕ L 299 της 1.11.2002, σ. 17).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 15ης Μαρτίου 2005, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό τιμών εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052

110,3

204

68,0

212

139,0

624

140,9

999

114,6

0707 00 05

052

169,7

068

170,0

204

98,3

999

146,0

0709 10 00

220

20,5

999

20,5

0709 90 70

052

170,8

204

78,0

999

124,4

0805 10 20

052

53,7

204

53,1

212

57,4

220

47,9

400

51,1

421

35,9

624

62,8

999

51,7

0805 50 10

052

59,1

220

70,4

400

67,6

999

65,7

0808 10 80

388

62,1

400

99,0

404

74,7

508

66,8

512

77,7

528

69,8

720

67,7

999

74,0

0808 20 50

052

186,2

388

67,5

400

92,6

512

53,3

528

55,4

720

50,7

999

84,3


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11). Ο κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


16.3.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 69/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 425/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Μαρτίου 2005

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των χωρών και των εδαφών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως τα άρθρα 10 και 21,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 998/2003 θεσπίζει κατάλογο τρίτων χωρών και εδαφών εκ των οποίων είναι δυνατό να επιτρέπονται μετακινήσεις ζώων συντροφιάς προς την Κοινότητα, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

(2)

Ένας προσωρινός κατάλογος τρίτων χωρών συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 998/2003, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 592/2004 της Επιτροπής (2). Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει χώρες και εδάφη απαλλαγμένα από τη λύσσα και χώρες από τις οποίες ο κίνδυνος εισαγωγής λύσσας στην Κοινότητα λόγω μετακινήσεων από τα εδάφη τους έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι υψηλότερος από τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν οι μετακινήσεις μεταξύ κρατών μελών.

(3)

Από πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την Ταϊβάν, προκύπτει ότι η Ταϊβάν είναι απαλλαγμένη από τη λύσσα και ότι ο κίνδυνος εισαγωγής λύσσας στην Κοινότητα λόγω μετακινήσεων ζώων συντροφιάς από την Ταϊβάν έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι υψηλότερος από τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύουν οι μετακινήσεις μεταξύ κρατών μελών. Επομένως, ενδείκνυται να συμπεριληφθεί η Ταϊβάν στον κατάλογο χωρών και εδαφών του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003.

(4)

Για λόγους σαφήνειας, επιβάλλεται η αντικατάσταση του συνόλου του εν λόγω καταλόγου χωρών και εδαφών.

(5)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 998/2003 θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 αντικαθίσταται από το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 19 Μαρτίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2005.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 146 της 13.6.2003, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2054/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 355 της 1.12.2004, σ. 14).

(2)  ΕΕ L 94 της 31.3.2004, σ. 7.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ A

IE

Ιρλανδία

MT

Μάλτα

SE

Σουηδία

UK

Ηνωμένο Βασίλειο

ΜΕΡΟΣ B

Τμήμα 1

α)

DK —

Δανία, περιλαμβανομένων της GL — Γροιλανδίας και των FO — Νήσων Φερόε·

β)

ES —

Ισπανία, περιλαμβανομένων της ηπειρωτικής χώρας, των Βαλεαρίδων Νήσων, των Κανάριων Νήσων και της Θέουτας και της Μελίλιας·

γ)

FR —

Γαλλία, περιλαμβανομένων της GF — Γαλλικής Γουιάνας, της GP — Γουαδελούπης, της MQ — Μαρτινίκας και της RE — Ρεϊνιόν·

δ)

GI —

Γιβραλτάρ·

ε)

PT —

Πορτογαλία, περιλαμβανομένων της ηπειρωτικής χώρας, του αρχιπελάγους των Αζορών και του αρχιπελάγους της Μαδέρας·

στ)

Κράτη μέλη εκτός εκείνων που αναγράφονται στο μέρος A και στα στοιχεία α), β) γ) και ε) του παρόντος τμήματος.

Τμήμα 2

AD

Ανδόρα

CH

Ελβετία

IS

Ισλανδία

LI

Λιχτενστάιν

MC

Μονακό

NO

Νορβηγία

SM

Άγιος Μαρίνος

VA

Αγία Έδρα (Βατικανό)

ΜΕΡΟΣ Γ

AC

Νήσος της Αναλήψεως

AE

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

AG

Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

AN

Ολλανδικές Αντίλλες

AU

Αυστραλία

AW

Αρούμπα

BB

Μπαρμπάντος

BH

Μπαχρέιν

BM

Βερμούδες

CA

Καναδάς

CL

Χιλή

FJ

Φίτζι

FK

Φόκλαντ ή Μαλβίνες

HK

Χονγκ Κονγκ

HR

Κροατία

JM

Ιαμαϊκή

JP

Ιαπωνία

KN

Άγιος Χριστόφορος και Νέβις

KY

Νήσοι Κάιμαν

MS

Μοντσερράτ

MU

Μαυρίκιος

NC

Νέα Καληδονία

NZ

Νέα Ζηλανδία

PF

Γαλλική Πολυνησία

PM

Άγιος Πέτρος και Μικελόν

RU

Ρωσική Ομοσπονδία

SG

Σιγκαπούρη

SH

Αγία Ελένη

TW

Ταϊβάν

US

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

VC

Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες

VU

Βανουάτου

WF

Ουόλις και Φουτούνα

YT

Μαγιότ»


16.3.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 69/6


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 426/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Μαρτίου 2005

για την επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων ένδυσης από νήματα από πολυεστέρα στην τελική τους μορφή καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχoντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κoινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) (ο «βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 7,

Κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

A.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.   Έναρξη διαδικασίας

(1)

Στις 17 Ιουνίου 2004, η Επιτροπή, με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2), ανήγγειλε την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές στην Κοινότητα ορισμένων υφασμάτων από νήματα από πολυεστέρα στην τελική τους μορφή καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας («ΛΔΚ» ή «ενδιαφερόμενη χώρα»).

(2)

Η διαδικασία κινήθηκε ως το αποτέλεσμα καταγγελίας που υποβλήθηκε από την AIUFFASS («ο καταγγέλλων»), μια θυγατρική εταιρεία της Euratex, εξ ονόματος 7 παραγωγών οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο τμήμα της παραγωγής του υπό εξέταση προϊόντος στην ΕΕ, δηλαδή στην παρούσα περίπτωση το 26 % της κοινοτικής παραγωγής. Η καταγγελία περιείχε αποδεικτικά στοιχεία ως προς το ντάμπινγκ που έχει ασκηθεί στο εν λόγω προϊόν και ως προς τη σημαντική ζημία που έχει προκύψει, τα οποία στοιχεία θεωρήθηκαν επαρκή για να δικαιολογήσουν την έναρξη διαδικασίας.

2.   Μέρη που αφορά η διαδικασία

(3)

Η Επιτροπή ενημέρωσε επίσημα τον καταγγέλλοντα, τους παραγωγούς-εξαγωγείς, τους εισαγωγείς, τους προμηθευτές και τους χρήστες καθώς και τις ενώσεις των χρηστών που είναι γνωστό ότι ενδιαφέρονται και τους αντιπροσώπους της ΛΔΚ για την έναρξη της διαδικασίας. Έδωσε επίσης τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να εκθέσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση εντός της προθεσμίας που προβλεπόταν στην ανακοίνωση σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας.

(4)

Οι καταγγέλλοντες παραγωγοί, διάφοροι άλλοι συνεργαζόμενοι κοινοτικοί παραγωγοί, οι παραγωγοί-εξαγωγείς, οι εισαγωγείς, οι προμηθευτές, οι χρήστες και ενώσεις χρηστών γνωστοποίησαν τις απόψεις τους. Δεκτά σε ακρόαση έγιναν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που υπέβαλαν σχετική αίτηση και απέδειξαν ότι είχαν ειδικούς λόγους για να γίνουν δεκτά σε ακρόαση.

(5)

Η Επιτροπή απέστειλε ερωτηματολόγια σε όλα τα μέρη που είναι γνωστό ότι ενδιαφέρονται και σε όλες τις άλλες εταιρείες που αναγγέλθηκαν εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας. Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν έξι από τους επτά κοινοτικούς παραγωγούς που αναφέρονται στην καταγγελία (μία εταιρεία δεν ήταν σε θέση να συνεργασθεί πλήρως λόγω πτώχευσης), ένας άλλος κοινοτικός παραγωγός, ένας προμηθευτής, ένας μη συνδεδεμένος εισαγωγέας και εννέα συνδεδεμένοι χρήστες στην Κοινότητα.

(6)

Για να μπορέσουν οι παραγωγοί-εξαγωγείς στην ΛΔΚ να υποβάλουν αίτηση για καθεστώς οικονομίας αγοράς («ΚΟΑ») ή για ατομική μεταχείριση («ΑΜ»), εάν το επιθυμούσαν, η Επιτροπή έστειλε επίσης έντυπα αιτήσεων ΚΟΑ και ΑΜ στις κινεζικές εταιρείες που είναι γνωστό ότι ενδιαφέρονται, και σε όλες τις άλλες εταιρείες που αναγγέλθηκαν εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην ανακοίνωση έναρξης. Ως προς αυτό, 49 εταιρείες ζήτησαν καθεστώς οικονομίας αγοράς δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 7 του βασικού κανονισμού, και 7 εταιρείες ζήτησαν μόνον ατομική μεταχείριση.

(7)

Λόγω του φαινομενικά μεγάλου αριθμού παραγωγών-εξαγωγέων, εισαγωγέων και κοινοτικών παραγωγών, στην ανακοίνωση έναρξης προβλέφθηκε η τεχνική της δειγματοληψίας για τον καθορισμό του ντάμπινγκ και της ζημίας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του βασικού κανονισμού. Για να μπορέσει η Επιτροπή να αποφασίσει εάν η δειγματοληψία θα ήταν απαραίτητη και, εάν ναι, να επιλέξει δείγμα, όλοι οι παραγωγοί-εξαγωγείς, οι εισαγωγείς και οι κοινοτικοί παραγωγοί κλήθηκαν να αναγγελθούν στην Επιτροπή και να προσκομίσουν βασικά στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητές τους όσον αφορά το υπό εξέταση προϊόν κατά την περίοδο έρευνας (1η Απριλίου 2003 έως 31 Μαρτίου 2004), όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση έναρξης της διαδικασίας. Η Επιτροπή αφού εξέτασε τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν, αποφάσισε ότι η δειγματοληψία ήταν αναγκαία μόνο σε ό,τι αφορά τους εξαγωγείς. Το δείγμα που επιλέχθηκε στηρίζεται στο μεγαλύτερο αντιπροσωπευτικό όγκο των εξαγωγών που μπορεί ευλόγως να εξεταστεί εντός της προθεσμίας. Αποτελείται από τους οκτώ μεγαλύτερους Κινέζους παραγωγούς-εξαγωγείς (και τα συνδεδεμένα μέρη τους), που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50 % του όγκου των εξαγωγών που πραγματοποίησαν στην Κοινότητα τα συνεργαζόμενα μέρη.

(8)

Η Επιτροπή αναζήτησε και επαλήθευσε όλες τις πληροφορίες που έκρινε απαραίτητες για τον προσωρινό προσδιορισμό της πρακτικής ντάμπινγκ, της ζημίας που προέκυψε και του συμφέροντος της Κοινότητας. Πραγματοποιήθηκαν, επίσης, επιτόπιοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις των ακόλουθων εταιρειών:

α)

Κοινοτικοί παραγωγοί

Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις επαλήθευσης στις εγκαταστάσεις επτά κοινοτικών παραγωγών που είναι εγκατεστημένοι σε τέσσερις διαφορετικές χώρες. Οι συνεργαζόμενοι κοινοτικοί παραγωγοί ζήτησαν, βάσει του άρθρου 19 του βασικού κανονισμού, να μη δημοσιευθούν τα στοιχεία τους για να αποφύγουν τις δυσμενείς συνέπειες. Το αίτημά τους θεωρήθηκε επαρκώς αιτιολογημένο και έτσι έγινε δεκτό.

β)

Παραγωγοί-εξαγωγείς της ΛΔΚ

Wujiang Chemical Fabric Mill Co. Ltd.

Shaoxing Tianlong import and export Ltd.

Wujiang Canhua Import & Export Co. Ltd.

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co. Ltd.

Fuzhou Ta Tung Textile Works Co. Ltd.

Hangzhou Delicacy Co. Ltd.

Shaoxing County Huaxiang Textile Co. Ltd.

Shaoxing Ronghao Textiles Co. Ltd. (and related company Shaoxing County Qing Fang Cheng Textile import and export Co. Ltd.).

γ)

Μη συνδεδεμένοι εισαγωγείς

LE-GO — Hof (Γερμανία)

δ)

Προμηθευτές του κοινοτικού κλάδου παραγωγής

Elana SA — Torun (Πολωνία)

ε)

Κοινοτικοί χρήστες

LE-GO — Hof (Γερμανία)

(9)

Επειδή ήταν αναγκαίο να καθοριστεί η κανονική αξία όσον αφορά τους παραγωγούς-εξαγωγείς της ΛΔΚ στους οποίους ενδέχετο να μη χορηγηθεί το καθεστώς οικονομίας της αγοράς, πραγματοποιήθηκε επιτόπια επαλήθευση για τον καθορισμό της κανονικής αξίας με βάση στοιχεία ανάλογης χώρας, στην παρούσα περίπτωση της Τουρκίας, στις εγκαταστάσεις της ακόλουθης εταιρείας:

Italteks Expo Grup A.A., Istanbul

3.   Περίοδος της έρευνας

(10)

Η έρευνα σχετικά με την πρακτική ντάμπινγκ και τη ζημία κάλυψε την περίοδο από 1ης Απριλίου 2003 έως 31ης Μαρτίου 2004 (εφεξής, η «ΠΕ»). Η εξέταση των τάσεων που είχαν σχέση με την εκτίμηση της ζημίας κάλυψε την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2000 έως το τέλος της περιόδου έρευνας (εφεξής, «η εξεταζόμενη περίοδος»).

4.   Υπό εξέταση προϊόν και ομοειδές προϊόν

4.1.   Υπό εξέταση προϊόν

(11)

Το υπό εξέταση προϊόν είναι ορισμένα υφάσματα ένδυσης από συνθετικά υφαντικά νήματα, στην τελική τους μορφή («FPFAF»), ιδίως εκείνα που περιέχουν ελαστικοποιημένα ή μη νήματα από πολυεστέρα, βαμμένα ή τυπωτά, τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες συνεχείς από πολυεστέρα ελαστικοποιημένες. Χρησιμοποιούνται κυρίως στην ένδυση, δηλαδή μεταξύ άλλων για την κατασκευή της φόδρας για τα είδη ένδυσης και για άνορακ, για αθλητικά ενδύματα, για ενδύματα χιονοδρομίας, εσώρουχα και για είδη μόδας.

(12)

Το υπό εξέταση προϊόν παράγεται με την ύφανση νημάτων από πολυεστέρα (τα οποία δεν είναι βαμμένα εκ των προτέρων) και εν συνεχεία τυπώνονται ή βάφονται για την επίτευξη ειδικού σχεδίου ή χρώματος. Επομένως είναι διαφορετικό από τα λευκασμένα ή αλεύκαστα υφασμένα υφάσματα με νήματα από συνθετικές ίνες, που είναι ένα προϊόν το οποίο κατασκευάζεται ύστερα από ύφανση αλλά πριν τη βαφή, και το οποίο αποτελεί την πρώτη ύλη για το υπό εξέταση προϊόν. Είναι επίσης διαφορετικό από τα υφασμένα υφάσματα από νήματα από πολυεστέρα για τα οποία νήματα που έχουν βαφεί εκ των προτέρων υφαίνονται σε ύφασμα, και το σχέδιο δημιουργείται με την ύφανση. Το τελευταίο αυτό προϊόν έχει διαφορετικά βασικά φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά, εφόσον η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται (νήματα βαμμένα εκ των προτέρων) είναι διαφορετική, και το σχέδιο δημιουργείται με την ύφανση και όχι με το στάμπωμα ή τη βαφή. Επιπλέον, αυτός ο τύπος τελικού υφάσματος χρησιμοποιείται κανονικά στα είδη ελαφριάς επίπλωσης, ενώ το υπό εξέταση προϊόν χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για την κατασκευή ειδών ένδυσης.

(13)

Η έρευνα κατέδειξε ότι όλα τα είδη του οικείου προϊόντος που ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 11, παρουσιάζουν τα ίδια βασικά φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά και προορίζονται για τις ίδιες χρήσεις, παρά τις διαφορές τους ως προς διάφορους παράγοντες, όπως το χρώμα και το μέγεθος των νημάτων και το φινίρισμα. Επομένως, όλα τα είδη του οικείου προϊόντος θεωρούνται ένα και το αυτό προϊόν για την παρούσα διαδικασία αντιντάμπινγκ. Το υπό εξέταση προϊόν υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ 5407 52 00, 5407 54 00, 5407 61 30, 5407 61 90 και ex 5407 69 90.

4.2.   Ομοειδές προϊόν

(14)

Δε διαπιστώθηκαν διαφορές μεταξύ του υπό εξέταση προϊόντος και των FPFAF που παρήχθησαν και πωλήθηκαν στην εγχώρια αγορά της ΛΔΚ ή στην Τουρκία, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως ανάλογη χώρα για τον καθορισμό της κανονικής αξίας όσον αφορά ορισμένες εισαγωγές από τη ΛΔΚ. Αμφότερα τα προϊόντα παρουσιάζουν τα ίδια φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά και προορίζονται για τις ίδιες χρήσεις.

(15)

Κατά τον ίδιο τρόπο, δε διαπιστώθηκαν διαφορές μεταξύ του υπό εξέταση προϊόντος και των FPFAF που παράγεται από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής και πωλείται στην κοινοτική αγορά. Αμφότερα τα προϊόντα παρουσιάζουν τα ίδια φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά και προορίζονται για τις ίδιες χρήσεις.

(16)

Ως εκ τούτου, τα προϊόντα αυτά θεωρούνται προσωρινά ομοειδή προϊόντα, κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού.

B.   ΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

1.   Καθεστώς οικονομίας της αγοράς (ΚΟΑ)

(17)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού, στις έρευνες αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές καταγωγής ΛΔΚ, η κανονική αξία καθορίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 6 του εν λόγω άρθρου για τους παραγωγούς που μπορούν να αποδείξουν ότι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ).

(18)

Εν ολίγοις, και αποκλειστικά για λόγους αναφοράς, τα κριτήρια αυτά αναφέρονται συνοπτικά στη συνέχεια:

1)

οι επιχειρηματικές αποφάσεις και το κόστος καθορίζονται σε συνάρτηση με την αγορά και χωρίς κρατική παρέμβαση,

2)

τα λογιστικά αρχεία ελέγχονται από εξωτερικό ελεγκτή σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και εφαρμόζονται για όλες τις περιπτώσεις,

3)

δεν παρατηρούνται σημαντικές στρεβλώσεις οφειλόμενες στη μετάβαση από παλαιότερο καθεστώς ελεγχόμενης οικονομίας,

4)

η ασφάλεια δικαίου και η σταθερότητα διασφαλίζονται μέσω νομοθεσίας περί πτωχεύσεως και ιδιοκτησιακού καθεστώτος,

5)

οι συναλλαγματικές ισοτιμίες γίνονται με τιμές αγοράς.

(19)

Στην παρούσα έρευνα, 49 παραγωγοί-εξαγωγείς στην ΛΔΚ αναγγέλθηκαν και ζήτησαν καθεστώς οικονομίας αγοράς δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού. Εξετάστηκε αναλυτικά κάθε ατομική αίτηση για καθεστώς οικονομίας αγοράς. Λόγω του μεγάλου αριθμού εταιρειών που ενέχονται, πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες έρευνες μόνο στις εγκαταστάσεις οκτώ εταιρειών (βλ. αιτιολογική σκέψη 7). Για τις υπόλοιπες εταιρείες, πραγματοποιήθηκε λεπτομερής ανάλυση όλων των στοιχείων που υποβλήθηκαν και έλαβε χώρα εκτενής ανταλλαγή επιστολών με τις εν λόγω εταιρείες, όταν ορισμένα στοιχεία των παρατηρήσεών τους ήταν ελλιπή ή ασαφή. Στην περίπτωση που μια θυγατρική ή άλλη εταιρεία συνδεδεμένη με τον αιτούντα στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας είναι παραγωγός ή/και εξαγωγέας του εξεταζόμενου προϊόντος, το συνδεδεμένο μέρος κλήθηκε επίσης να συμπληρώσει έντυπο αιτήσεως για καθεστώς οικονομίας αγοράς. Στην πράξη, το καθεστώς οικονομίας αγοράς μπορεί να χορηγηθεί μόνον όταν όλες οι συνδεδεμένες εταιρείες πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια.

(20)

Όσον αφορά τις εταιρείες για τις οποίες πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι, η έρευνα έδειξε ότι τρεις από τους οκτώ Κινέζους παραγωγούς-εξαγωγείς πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις για καθεστώς οικονομίας αγοράς (βλ. κατάλογο εταιρειών στην αιτιολογική σκέψη 23). Οι υπόλοιπες πέντε αιτήσεις απορρίφθηκαν. Τα κριτήρια που δεν πληρούσαν οι πέντε παραγωγοί-εξαγωγείς περιλαμβάνονται στον κατωτέρω πίνακα.

(21)

Όσον αφορά τις υπόλοιπες 41 εταιρείες, η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε ατομικά για καθεμία από αυτές τις εταιρείες κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν έπρεπε να χορηγηθεί ΚΟΑ για 19 εταιρείες εφόσον δεν κάλυπταν εμφανώς τα κριτήρια του άρθρου 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού. Θεωρήθηκε ότι 10 από αυτές τις 19 εταιρείες δεν είχαν συνεργαστεί επαρκώς με την έρευνα εφόσον δεν υπέβαλαν τις αιτούμενες πληροφορίες. Όντως, ακόμη και μετά την αποστολή σχετικής επιστολής στην οποία υποδεικνύονταν τα ελλιπή στοιχεία, αυτές οι εταιρείες δεν απέδειξαν με ικανοποιητικό τρόπο ότι οι ίδιες ή οι συνδεδεμένες εταιρείες τους που ενέχονται στην παραγωγή/πωλήσεις του υπό εξέταση προϊόντος, πληρούσαν τα αντίστοιχα κριτήρια για καθεστώς οικονομίας αγοράς. Για τις άλλες 9 από αυτές τις 19 εταιρείες, τα κριτήρια που δεν πληρούνται, αναφέρονται επίσης στον κατωτέρω πίνακα. Οι υπόλοιπες 22 εταιρείες μπορούσαν να αποδείξουν ικανοποιητικά ότι πληρούσαν τα πέντε κριτήρια για καθεστώς οικονομίας αγοράς.

(22)

Στον ακόλουθο πίνακα συνοψίζεται η θέση κάθε εταιρείας στις οποίες δε χορηγήθηκε καθεστώς οικονομίας αγοράς, σε σχέση με τα πέντε κριτήρια που καθορίζει το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού.

Εταιρεία

Κριτήρια

Άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ)

περίπτωση 1

Άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ)

περίπτωση 2

Άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ)

περίπτωση 3

Άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ)

περίπτωση 4

Άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ)

περίπτωση 5

1

Δεν πληρούται

Δεν πληρούται

Πληρούται

Πληρούται

Πληρούται

2

Πληρούται

Δεν πληρούται

Δεν πληρούται

Πληρούται

Πληρούται

3

Πληρούται

Δεν πληρούται

Δεν πληρούται

Πληρούται

Πληρούται

4

Δεν πληρούται

Δεν πληρούται

Δεν πληρούται

Πληρούται

Πληρούται

5

Δεν πληρούται

Δεν πληρούται

Δεν πληρούται

Πληρούται

Πληρούται

6

Πληρούται

Πληρούται

Δεν πληρούται

Πληρούται

Πληρούται

7

Πληρούται

Πληρούται

Δεν πληρούται

Πληρούται

Πληρούται

8

Πληρούται

Πληρούται

Δεν πληρούται

Πληρούται

Πληρούται

9

Δεν πληρούται

Δεν πληρούται

Πληρούται

Πληρούται

Πληρούται

10

Δεν πληρούται

Πληρούται

Πληρούται

Πληρούται

Πληρούται

11

Πληρούται

Δεν πληρούται

Πληρούται

Πληρούται

Πληρούται

12

Πληρούται

Πληρούται

Δεν πληρούται

Πληρούται

Πληρούται

13

Πληρούται

Πληρούται

Δεν πληρούται

Πληρούται

Πληρούται

14

Δεν πληρούται

Δεν πληρούται

Πληρούται

Πληρούται

Πληρούται

Πηγή: απαντήσεις (επαληθευμένες) των συνεργασθέντων Κινέζων εξαγωγέων στο ερωτηματολόγιο.

(23)

Πάνω σ’ αυτήν τη βάση, οι παραγωγοί-εξαγωγείς στην ΛΔΚ στους οποίους αναγνωρίσθηκε καθεστώς οικονομίας αγοράς είναι οι εξής:

1)

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co. Ltd.

2)

Fuzhou Ta Tung Textile Works Co. Ltd.

3)

Hangzhou Delicacy Co. Ltd.

4)

Far Eastern Industries (Shangai) Ltd.

5)

Hangzhou Hongfeng Textile Co. Ltd.

6)

Hangzhou Jieenda Textile Co. Ltd.

7)

Hangzhou Mingyuan Textile Co. Ltd.

8)

Hangzhou Shenda Textile Co. Ltd.

9)

Hangzhou Yililong Textile Co. Ltd.

10)

Hangzhou Yongsheng Textile Co. Ltd.

11)

Hangzhou ZhenYa Textile Co. Ltd.

12)

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co. Ltd.

13)

Nantong Teijin Co. Ltd.

14)

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co. Ltd.

15)

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co. Ltd.

16)

Shaoxing County Pengyue Textile Co. Ltd.

17)

Shaoxing County Xingxin Textile Co. Ltd.

18)

Shaoxing Yinuo Printing Dyeing Co. Ltd.

19)

Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd.

20)

Wujiang Xiangshen Textile Dyeing Finishing Co. Ltd.

21)

Zheijang Tianyuan Textile printing and Dying Co. Ltd.

22)

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co. Ltd.

23)

Zhejiang Xiangsheng Group Co. Ltd.

24)

Zhejiang Yonglong enterprises Co. Ltd.

25)

Zhuji Bolan Textile Industrial development Co. Ltd.

2.   Ατομική μεταχείριση (ΑΜ)

(24)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α), υπολογίζεται, ενδεχομένως, ενιαίος δασμός σε εθνική κλίμακα, για τις χώρες στις οποίες εφαρμόζεται το άρθρο 2 παράγραφος 7, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες οι εταιρείες είναι σε θέση να αποδείξουν ότι πληρούν όλα τα κριτήρια του άρθρου 9 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού για να τύχουν ατομικής μεταχείρισης.

(25)

Οι παραγωγοί-εξαγωγείς οι οποίοι ζήτησαν καθεστώς οικονομίας αγοράς, ζήτησαν επίσης ατομική μεταχείριση στην περίπτωση που δεν θα τους είχε χορηγηθεί ΚΟΑ. Επτά επιπλέον παραγωγοί-εξαγωγείς ζήτησαν μόνον ατομική μεταχείριση.

(26)

Πρώτον, σε ό,τι αφορά τις εταιρείες που ζήτησαν αλλά δεν έλαβαν καθεστώς οικονομίας αγοράς, διαπιστώθηκε ότι 13 εταιρείες πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις για ατομική μεταχείριση όπως καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού. Σχετικά με τις άλλες εταιρείες, δέκα από αυτές δε συνεργάσθηκαν επαρκώς και δεν τους χορηγήθηκε καθεστώς οικονομίας αγοράς, ενώ το επίπεδο συνεργασίας τους ήταν τόσο χαμηλό ώστε δεν είχαν υποβάλει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν την αίτησή τους για ατομική μεταχείριση. Μια άλλη εταιρεία δεν έλαβε ατομική μεταχείριση επειδή δε μπορούσε να αποδείξει ορθώς και επαρκώς ότι οι τιμές και οι ποσότητες των εξαγωγών της, όπως και οι όροι και οι συνθήκες των πωλήσεών της καθορίζονται ελεύθερα. Όντως, για την πλειοψηφία των εξαγωγικών πωλήσεων δεν ήταν δυνατό να επαληθευθεί ο τελικός πελάτης ή η πληρωμή των εμπορευμάτων, και η εταιρεία δε μπορούσε να διαλύσει τις έντονες αμφιβολίες ότι, υπό αυτές τις περιστάσεις, υπήρχε κρατική παρέμβαση για τον καθορισμό των τιμών της εταιρείας.

(27)

Δεύτερον, από τις επτά εταιρείες οι οποίες ζήτησαν μόνον ατομική μεταχείριση, διαπιστώθηκε ότι οι πέντε πληρούσαν τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού. Οι άλλες δύο εταιρείες δε μπορούσαν να αποδείξουν επαρκώς ότι οι τιμές και οι ποσότητες των εξαγωγών τους όπως οι συνθήκες και οι όροι των πωλήσεών τους είχαν καθοριστεί ελεύθερα και χωρίς την παρέμβαση του κράτους. Όντως, και οι δύο εταιρείες δεν παρείχαν τις αιτούμενες αναγκαίες πληροφορίες, δηλαδή τα καταστατικά τους που ίσχυαν καθόλη την ΠΕ, και διαπιστώθηκε επίσης ότι μία από αυτές ανήκε στο κράτος κατά το μεγαλύτερο διάστημα της ΠΕ.

(28)

Επομένως συνήχθη το συμπέρασμα ότι έπρεπε να χορηγηθεί ατομική μεταχείριση στις ακόλουθες 18 εταιρείες:

1)

Hangzhou CaiHong Textile Co. Ltd.

2)

Hangzhou Fuen Textile Co. Ltd.

3)

Hangzhou Jinsheng Textile Co. Ltd.

4)

Hangzhou Xiaonshan Phoenix Industry Co. Ltd.

5)

Hangzhou Zhengda Textile Co. Ltd.

6)

Wujiang Canhua Import & Export Co. Ltd.

7)

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co. Ltd.

8)

Shaoxing County Fengyi Textile Printing and Dying Co. Ltd.

9)

Shaoxing County Huaxiang Textile Co. Ltd.

10)

Shaoxing Nanchi Textile Printing Dyeing Co. Ltd.

11)

Shaoxing Ronghao Textiles Co. Ltd. (και η συνδεδεμένη εταιρεία Shaoxing County Qing Fang Cheng Textile import and export Co. Ltd.)

12)

Shaoxing Xinghui Textiles Co. Ltd.

13)

Shaoxing Yongda Textile Co. Ltd.

14)

Shaoxing Tianlong import and export Ltd.

15)

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co. Ltd.

16)

Zheijang Golden time printing and Dying knitwear Co. Ltd.

17)

Zheijang Golden tree SLK printing Dying and Sandwshing Co. Ltd.

18)

Zheijang Shaoxiao Printing and Dying Co. Ltd.

3.   Δειγματοληψία

(29)

Υπενθυμίζεται ότι λόγω του μεγάλου αριθμού εταιρειών που ενέχονται, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της δειγματοληψίας, και γι’ αυτόν το σκοπό επιλέχθηκε δείγμα οκτώ εταιρειών που είχαν πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο όγκο εξαγωγών στην ΕΕ, κατόπιν συμφωνίας με τις κινεζικές αρχές.

(30)

Ως προς αυτό, η ανάλυση έδειξε εν συνεχεία ότι από τις οκτώ εταιρείες που είχαν επιλεγεί αρχικά, μπορούσε να χορηγηθεί καθεστώς οικονομίας αγοράς σε τρεις εταιρείες, και ατομική μεταχείριση σε τέσσερις από τις εν λόγω εταιρείες. Οι διατάξεις για τη δειγματοληψία εφαρμόστηκαν επομένως πάνω σ’ αυτή τη βάση.

4.   Κανoνική αξία

4.1.   Καθορισμός της κανονικής αξίας για τους παραγωγούς-εξαγωγείς στους οποίους χορηγήθηκε καθεστώς οικονομίας της αγοράς

(31)

Για τον καθορισμό της κανονικής αξίας, η Επιτροπή εξέτασε κατ’ αρχάς, για κάθε παραγωγό-εξαγωγέα, κατά πόσον οι συνολικές εγχώριες πωλήσεις FPFAF ήταν αντιπροσωπευτικές σε σύγκριση με τις συνολικές εξαγωγικές πωλήσεις του στην Κοινότητα. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, οι εγχώριες πωλήσεις θεωρήθηκαν αντιπροσωπευτικές στις περιπτώσεις που, για καθέναν από τους παραγωγούς-εξαγωγείς, ο συνολικός όγκος των εγχωρίων πωλήσεων αντιστοιχούσε τουλάχιστον στο 5 % του συνολικού όγκου των εξαγωγικών πωλήσεών του στην Κοινότητα.

(32)

Για τους παραγωγούς-εξαγωγείς οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει αντιπροσωπευτικές εγχώριες πωλήσεις, η Επιτροπή προσδιόρισε εν συνεχεία τους τύπους FPFAF που πωλήθηκαν στην εγχώρια αγορά και οι οποίοι ήταν παρόμοιοι ή άμεσα συγκρίσιμοι με τους τύπους του προϊόντος που πωλήθηκαν προς εξαγωγή στην Κοινότητα.

(33)

Για καθέναν από αυτούς τους τύπους, καθορίστηκε κατά πόσον οι εγχώριες πωλήσεις ήσαν επαρκώς αντιπροσωπευτικές για τους σκοπούς του άρθρου 2 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού. Οι εγχώριες πωλήσεις ενός συγκεκριμένου τύπου θεωρήθηκαν επαρκώς αντιπροσωπευτικές όταν, κατά την περίοδο της έρευνας, ο συνολικός όγκος των εγχωρίων πωλήσεων του εν λόγω τύπου αντιπροσώπευε τουλάχιστον το 5 % του συνολικού όγκου πωλήσεων του συγκρίσιμου τύπου που εξήχθη στην Κοινότητα.

(34)

Επίσης, εξετάστηκε κατά πόσον θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι οι εγχώριες πωλήσεις κάθε τύπου του συγκεκριμένου προϊόντος πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των συνήθων εμπορικών πράξεων, με τον προσδιορισμό της αναλογίας των επικερδών πωλήσεων του εν λόγω τύπου σε ανεξάρτητους πελάτες.

(35)

Στις περιπτώσεις που οι όγκοι των πωλήσεων ενός τύπου FPFAF οι οποίοι πωλήθηκαν σε καθαρές τιμές πωλήσεων ίσες ή υψηλότερες του κόστους παραγωγής, αντιπροσώπευαν τουλάχιστον το 80 % του συνολικού όγκου πωλήσεων αυτού του τύπου, και όταν η σταθμισμένη μέση τιμή αυτού του τύπου ήταν ίση ή υψηλότερη από το κόστος παραγωγής του, τότε η κανονική αξία καθορίστηκε με βάση την πραγματική εγχώρια τιμή. Αυτή η τιμή υπολογίστηκε ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των τιμών όλων των εγχωρίων πωλήσεων αυτού του τύπου κατά την ΠΕ, ανεξάρτητα από το αν αυτές οι πωλήσεις ήταν επικερδείς ή όχι.

(36)

Στις περιπτώσεις που ο όγκος των επικερδών πωλήσεων ενός τύπου FPFAF αντιπροσώπευε ποσοστό κατώτερο του 80 % του συνολικού όγκου των πωλήσεων του εν λόγω τύπου, ή όταν η μέση σταθμισμένη τιμή αυτού του τύπου ήταν χαμηλότερη από το κόστος παραγωγής, η κανονική αξία καθορίστηκε με βάση την πραγματική εγχώρια τιμή, εκφραζόμενη ως ο μέσος σταθμισμένος όρος μόνο των επικερδών πωλήσεων του εν λόγω τύπου, εφόσον οι εν λόγω πωλήσεις αντιπροσώπευαν τουλάχιστον το 10 % του συνολικού όγκου των πωλήσεων αυτού του τύπου.

(37)

Στις περιπτώσεις που ο όγκος των επικερδών πωλήσεων οιουδήποτε τύπου FPFAF αντιπροσώπευε ποσοστό κατώτερο του 10 % του συνολικού όγκου των πωλήσεων του εν λόγω τύπου, θεωρήθηκε ότι ο συγκεκριμένος τύπος πωλήθηκε σε ανεπαρκείς ποσότητες και ότι η εγχώρια τιμή δεν μπορεί να αποτελέσει κατάλληλη βάση για τον καθορισμό της κανονικής αξίας.

(38)

Στις περιπτώσεις που δε μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν οι εγχώριες τιμές ενός συγκεκριμένου τύπου που πωλήθηκε από παραγωγό-εξαγωγέα, προτιμήθηκε η κατασκευασμένη κανονική αξία αντί των εγχωρίων τιμών άλλων παραγωγών-εξαγωγέων. Λόγω του αριθμού των διαφόρων τύπων και της ποικιλίας παραγόντων που τους επηρεάζουν (όπως τύπος των ινών, μέγεθος των νημάτων, το φινίρισμα του υφάσματος), το να χρησιμοποιηθούν οι εγχώριες τιμές άλλων παραγωγών-εξαγωγέων θα απαιτούσε σε αυτή την περίπτωση πολλές προσαρμογές, οι περισσότερες εκ των οποίων θα έπρεπε να στηριχθούν σε εκτιμήσεις. Για το λόγο αυτό, θεωρήθηκε ότι η κατασκευή της κανονικής αξίας για κάθε παραγωγό-εξαγωγέα αποτελούσε την καταλληλότερη μέθοδο.

(39)

Επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού, η κανονική αξία κατασκευάστηκε με τη προσθήκη στο κόστος κατασκευής των εξαγόμενων τύπων κάθε εξαγωγέα, το οποίο προσαρμόστηκε όπου κρίθηκε απαραίτητο, ενός εύλογου ποσού για τα έξοδα πώλησης, τα γενικά και διοικητικά έξοδα («ΓΔΕΠ») και ενός εύλογου περιθωρίου κέρδους. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή εξέτασε κατά πόσον τα έξοδα πώλησης, τα γενικά και διοικητικά έξοδα και το κέρδος που πραγματοποίησε καθένας από τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς-εξαγωγείς στην εγχώρια αγορά αποτελούν αξιόπιστα στοιχεία.

(40)

Τα πραγματικά εγχώρια έξοδα ΓΔΕΠ θεωρήθηκαν αξιόπιστα όταν ο συνολικός όγκος των εγχωρίων πωλήσεων της ενδιαφερόμενης εταιρείας μπορούσε να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικός σε σύγκριση με τον όγκο των εξαγωγικών πωλήσεων στην Κοινότητα. Το εγχώριο περιθώριο κέρδους καθορίστηκε με βάση τις εγχώριες πωλήσεις των τύπων που πωλήθηκαν κατά τις συνήθεις εμπορικές πράξεις. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόστηκε η μέθοδος που καθορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 34. Στις περιπτώσεις που δεν πληρούντο τα εν λόγω κριτήρια, χρησιμοποιήθηκε ο μέσος σταθμισμένος όρος των ΓΔΕΠ ή/και του περιθωρίου κέρδους των άλλων εταιρειών που πραγματοποίησαν αντιπροσωπευτικές πωλήσεις κατά τις συνήθεις εμπορικές πράξεις στην ενδιαφερόμενη χώρα.

(41)

Δύο εταιρείες είχαν πραγματοποιήσει αντιπροσωπευτικές πωλήσεις αλλά διαπιστώθηκε ότι πωλήθηκαν μόνον ορισμένοι τύποι του υπό εξέταση προϊόντος που εξήχθη, πωλήθηκε στην εγχώρια αγορά ή πωλήθηκε στην εγχώρια αγορά κατά τις συνήθεις εμπορικές πράξεις. Για τους υπόλοιπους τύπους FPFAF που εξήχθησαν από αυτήν την εταιρεία η κανονική αξία κατασκευάστηκε σύμφωνα με τη μέθοδο που εξηγείται στις αιτιολογικές σκέψεις 38 έως 40.

(42)

Διαπιστώθηκε ότι μια εταιρεία δεν είχε πραγματοποιήσει συνολικές αντιπροσωπευτικές εγχώριες πωλήσεις FPFAF, και επομένως η κανονική αξία κατασκευάστηκε σύμφωνα με τη μέθοδο που εξηγείται στις αιτιολογικές σκέψεις 38 έως 40.

(43)

Πρέπει να αναφερθεί ότι στην περίπτωση δύο εταιρειών, η επαλήθευση έδειξε ότι το κόστος κατασκευής που είχε δηλωθεί από τις εταιρείες δεν συμπεριελάμβανε όπως έπρεπε όλα τα σχετικά στοιχεία του κόστους, και επομένως έγιναν οι δέουσες προσαρμογές.

4.2.   Καθορισμός της κανονικής αξίας για όλους τους παραγωγούς-εξαγωγείς στους οποίους δεν χορηγήθηκε καθεστώς οικονομίας της αγοράς

α)   Ανάλογη χώρα

(44)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 του βασικού κανονισμού, για τις εταιρείες στις οποίες δε μπορούσε να αναγνωριστεί καθεστώς οικονομίας αγοράς, η κανονική αξία έπρεπε να καθοριστεί με βάση την τιμή ή την κατασκευασμένη αξία σε ανάλογη χώρα.

(45)

Στην ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας, η Επιτροπή είχε εκφράσει την πρόθεσή της να χρησιμοποιήσει τον Μεξικό ως κατάλληλη ανάλογη χώρα για τον καθορισμό της κανονικής αξίας όσον αφορά τη ΛΔΚ και είχε καλέσει τα ενδιαφερόμενα μέρη να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους επ’ αυτού.

(46)

Αριθμός παραγωγών-εξαγωγέων στους οποίους δεν είχε αναγνωρισθεί καθεστώς οικονομίας της αγοράς έφεραν αντίρρηση ως προς αυτήν την πρόταση. Τα κυριότερα επιχειρήματα ήταν ότι το Μεξικό δε μπορούσε να θεωρηθεί κατάλληλη ανάλογη χώρα λόγω του περιορισμένου όγκου παραγωγής του και του περιορισμένου αριθμού παραγωγών σε σύγκριση με την Κίνα. Εστάλησαν ερωτηματολόγια σε όλους τους γνωστούς παραγωγούς-εξαγωγείς στο Μεξικό αλλά δε λήφθηκαν απαντήσεις. Επομένως το Μεξικό δε μπορούσε να επιλεγεί ως ανάλογη χώρα.

(47)

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής επομένως εξέτασαν εναλλακτικές λύσεις και διαπιστώθηκε ότι η Τουρκία μπορούσε να θεωρηθεί κατάλληλη ανάλογη χώρα. Όντως, η έρευνα έδειξε ότι η Τουρκία είναι μια ανταγωνιστική αγορά για το υπό εξέταση προϊόν με διάφορους εγχώριους παραγωγούς, διαφορετικών μεγεθών, και με σημαντικές εισαγωγές από τρίτες χώρες. Οι εγχώριοι παραγωγοί παράγουν, όπως διαπιστώθηκε, παρόμοιους τύπους προϊόντος με εκείνους στη ΛΔΚ και εφαρμόζουν ίδιες μεθόδους παραγωγής. Η τουρκική αγορά θεωρείται επομένως αρκούντως αντιπροσωπευτική για το σκοπό καθορισμού της κανονικής αξίας.

(48)

Η Επιτροπή ήλθε σε επαφή με όλους τους γνωστούς παραγωγούς-εξαγωγείς στην Τουρκία και μία εταιρεία δέχθηκε να συνεργασθεί. Ως εκ τούτου εστάλη ερωτηματολόγιο σ’ αυτόν τον παραγωγό και τα στοιχεία που υπέβαλε στην απάντησή του επαληθεύθηκαν επί τόπου.

β)   Καθορισμός της κανονικής αξίας

(49)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού, η κανονική αξία για τους παραγωγούς-εξαγωγείς στους οποίους δε χορηγήθηκε καθεστώς οικονομίας της αγοράς, καθορίστηκε με βάση τα επαληθευμένα στοιχεία που παραλήφθηκαν από τον παραγωγό της ανάλογης χώρας, δηλαδή βάσει της πράγματι πληρωθείσας ή πληρωτέας τιμής στην εγχώρια αγορά της Τουρκίας για τις πωλήσεις του τύπου του προϊόντος οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τις συνήθεις εμπορικές πράξεις, σύμφωνα με τη μέθοδο που καθορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 35. Όταν κρίθηκε αναγκαίο, αυτές οι τιμές προσαρμόστηκαν κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η ορθή σύγκριση με τους τύπους του προϊόντος που εξήχθησαν στην Κοινότητα από τους εν λόγω κινέζους παραγωγούς.

(50)

Κατά συνέπεια, η κανονική αξία καθορίστηκε ως η μέση σταθμισμένη τιμή των εγχωρίων πωλήσεων που εφάρμοσε προς τους μη συνδεδεμένους πελάτες ο συνεργασθείς παραγωγός της Τουρκίας.

5.   Τιμή εξαγωγής

(51)

Σε όλες τις περιπτώσεις που το εξεταζόμενο προϊόν εξήχθη σε ανεξάρτητους πελάτες στην Κοινότητα, η τιμή εξαγωγής καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 8 του βασικού κανονισμού, ήτοι με βάση την πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή εξαγωγής.

(52)

Στην περίπτωση εταιρειών στις οποίες δε χορηγήθηκε ατομική μεταχείριση, το υπό εξέταση προϊόν εξήχθη απευθείας σε μη συνδεδεμένους πελάτες στην Κοινότητα και επομένως η τιμή εξαγωγής υπολογίστηκε σύμφωνα με τη μέθοδο που καθορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 51 ανωτέρω.

6.   Σύγκριση

(53)

Η κανονική αξία και η τιμή εξαγωγής συγκρίθηκαν σε επίπεδο εκ του εργοστασίου. Για να εξασφαλισθεί δίκαιη σύγκριση μεταξύ της κανονικής αξίας και της τιμής εξαγωγής, πραγματοποιήθηκαν οι δέουσες προσαρμογές για να ληφθούν υπόψη οι διαφορές που επηρεάζουν τόσο τις τιμές όσο και τη συγκρισιμότητα των τιμών, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 10 του βασικού κανονισμού. Έγιναν οι κατάλληλες προσαρμογές για να ληφθούν υπόψη τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης, οι πιστώσεις, οι προμήθειες και οι τραπεζικές επιβαρύνσεις, σε όλες τις περιπτώσεις που θεωρήθηκαν εύλογες, επαληθεύσιμες και υποστηριζόμενες από επαληθευμένα στοιχεία. Έγιναν επίσης προσαρμογές για τις περιπτώσεις στις οποίες οι εξαγωγικές πωλήσεις είχαν πραγματοποιηθεί μέσω συνδεδεμένης εταιρείας που είναι εγκατεστημένη σε άλλη χώρα εκτός της εν λόγω χώρας ή στην Κοινότητα, δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφος 10 σημείο i) του βασικού κανονισμού.

(54)

Διαπιστώθηκε ότι επιστρέφεται ένα χαμηλότερο επίπεδο ΦΠΑ για τις εξαγωγικές πωλήσεις από εκείνο που επιστρέφεται για τις εγχώριες πωλήσεις. Για να ληφθεί υπόψη αυτή η διαφορά, οι τιμές εξαγωγής προσαρμόστηκαν με βάση τη διαφορά των επιπέδων επιστροφής του ΦΠΑ μεταξύ των εξαγωγικών και των εγχωρίων πωλήσεων, δηλαδή 2 % το 2003 και 4 % το 2004.

7.   Περιθώριο ντάμπινγκ

7.1.   Για τους συνεργαζόμενους παραγωγούς-εξαγωγείς στους οποίους αναγνωρίστηκε καθεστώς οικονομίας της αγοράς/ατομική μεταχείριση

α)   Καθεστώς οικονομίας αγοράς

(55)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 11 του βασικού κανονισμού, ύστερα από επιτόπια επαλήθευση, για τις τρεις εταιρείες στις οποίες χορηγήθηκε καθεστώς οικονομίας της αγοράς και οι οποίες συμπεριελήφθησαν στο δείγμα, η μέση σταθμισμένη κανονική αξία κάθε τύπου του εξεταζόμενου προϊόντος που εξήχθη στην Κοινότητα, συγκρίθηκε με τη μέση σταθμισμένη τιμή εξαγωγής κάθε αντίστοιχου τύπου του εξεταζόμενου προϊόντος. Δεδομένου ότι οι δύο αυτές εταιρείες ήταν συνδεδεμένες, το προσωρινό περιθώριο ντάμπινγκ, εκφραζόμενο σε ποσοστό της τιμής εισαγωγής CIF στα σύνορα της Κοινότητας υπολογίστηκε ως ο μέσος σταθμισμένος όρος των περιθωρίων ντάμπινγκ των τριών συνεργαζόμενων παραγωγών, σύμφωνα με την κοινοτική πολιτική έναντι των συνδεδεμένων παραγωγών-εξαγωγέων.

(56)

Για τις υπόλοιπες 22 εταιρείες οι οποίες έλαβαν καθεστώς οικονομίας αγοράς αλλά δε συμπεριελήφθησαν στο δείγμα, καθορίστηκε προσωρινό περιθώριο ντάμπινγκ στο επίπεδο του σταθμισμένου μέσου περιθωρίου ντάμπινγκ που καθορίστηκε προσωρινά για τα μέρη του δείγματος στα οποία αναγνωρίσθηκε ΚΟΑ.

β)   Ατομική μεταχείριση

(57)

Για τις τέσσερις εταιρείες του δείγματος που έτυχαν ατομικής μεταχείρισης, η μέση σταθμισμένη κανονική αξία που καθορίστηκε για την ανάλογη χώρα, συγκρίθηκε με τη μέση σταθμισμένη τιμή εξαγωγής στην Κοινότητα, όπως προβλέπεται από το άρθρο 2 παράγραφος 11 του βασικού κανονισμού. Στην περίπτωση των υπόλοιπων 14 εταιρειών που έτυχαν ατομικής μεταχείρισης αλλά δε συμπεριελήφθησαν στο δείγμα, το προσωρινό περιθώριο του ντάμπινγκ καθορίζεται στο επίπεδο του μέσου σταθμισμένου περιθωρίου του ντάμπινγκ που καθορίστηκε προσωρινά για τα μέρη του δείγματος στα οποία χορηγήθηκε ατομική μεταχείριση.

(58)

Πάνω σ’ αυτή τη βάση, ο προσωρινός μέσος σταθμισμένος όρος των περιθωρίων ντάμπινγκ, εκφραζόμενος σε ποσοστό της τιμής CIF ελεύθερο στα σύνορα της Κοινότητας, πριν από την καταβολή του δασμού, καθορίζεται ως εξής:

Εταιρεία

Προσωρινό περιθώριο ντάμπινγκ

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co. Ltd.

20,0 %

Fuzhou Ta Tung Textile Works Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Delicacy Co. Ltd.

20,0 %

Far Eastern Industries (Shangai) Ltd.

20,0 %

Hangzhou Hongfeng Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Jieenda Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Mingyuan Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Shenda Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Yililong Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Yongsheng Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou ZhenYa Textile Co. Ltd.

20,0 %

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co. Ltd.

20,0 %

Nantong Teijin Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing County Pengyue Textile Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing County Xingxin Textile Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing Yinuo Printing Dyeing Co. Ltd.

20,0 %

Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd.

20,0 %

Wujiang Xiangshen Textile Dyeing Finishing Co. Ltd.

20,0 %

Zheijang Tianyuan Textile printing and Dying Co. Ltd.

20,0 %

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co. Ltd.

20,0 %

Zhejiang Xiangsheng Group Co. Ltd.

20,0 %

Zhejiang Yonglong enterprises Co. Ltd.

20,0 %

Zhuji Bolan Textile Industrial development Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou CaiHong Textile Co. Ltd.

42,3 %

Hangzhou Fuen Textile Co. Ltd.

42,3 %

Hangzhou Jinsheng Textile Co. Ltd.

42,3 %

Hangzhou Xiaonshan Phoenix Industry Co. Ltd.

42,3 %

Hangzhou Zhengda Textile Co. Ltd.

42,3 %

Wujiang Canhua Import & Export Co. Ltd.

81,9 %

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co. Ltd.

42,3 %

Shaoxing County Fengyi Textile Printing and Dying Co. Ltd.

42,3 %

Shaoxing County Huaxiang Textile Co. Ltd.

26,7 %

Shaoxing Nanchi Textile Printing Dyeing Co. Ltd.

42,3 %

Shaoxing Ronghao Textiles Co. Ltd.

36,3 %

Shaoxing County Qing Fang Cheng Textile import and export Co. Ltd.

36,3 %

Shaoxing Xinghui Textiles Co. Ltd.

42,3 %

Shaoxing Yongda Textile Co. Ltd.

42,3 %

Shaoxing Tianlong import and export Ltd.

70,3 %

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co. Ltd.

42,3 %

Zheijang Golden time printing and Dying knitwear Co. Ltd.

42,3 %

Zheijang Golden tree SLK printing Dying and Sandwshing Co. Ltd.

42,3 %

Zheijang Shaoxiao Printing and Dying Co. Ltd.

42,3 %

7.2.   Όλοι οι άλλοι παραγωγοί-εξαγωγείς

(59)

Η Επιτροπή, για να υπολογίσει το περιθώριο ντάμπινγκ που εφαρμόζεται σε εθνική κλίμακα σε όλους τους άλλους εξαγωγείς της ΛΔΚ, καθόρισε πρώτα το επίπεδο συνεργασίας. Έγινε σύγκριση μεταξύ των συνολικών εισαγωγών του υπό εξέταση προϊόντος καταγωγής ΛΔΚ, οι οποίες καθορίστηκαν με βάση τα στοιχεία της Eurostat και τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο που παραλήφθηκαν από τους εξαγωγείς της χώρας αυτής. Πάνω σ’ αυτή τη βάση, και λαμβανομένου υπόψη του υψηλού βαθμού κατάτμησης που χαρακτηρίζει τη διάρθρωση της βιομηχανίας εξαγωγής, καθορίστηκε ότι το επίπεδο συνεργασίας ήταν υψηλό, δηλαδή 77 % των συνολικών κινεζικών εξαγωγών στην Κοινότητα.

(60)

Εν συνεχεία το περιθώριο ντάμπινγκ υπολογίστηκε με βάση τη μέση σταθμισμένη τιμή εξαγωγής που ανέφερε συνεργαζόμενος εξαγωγέας στον οποίο δε χορηγήθηκε ούτε καθεστώς οικονομίας αγοράς ούτε ατομική μεταχείριση, στην οποία προστέθηκε η τιμή εξαγωγής που κοινοποίησε η Eurostat, και με τη σύγκριση μεταξύ της τιμής που προέκυψε και της μέσης σταθμισμένης κανονικής αξίας που καθορίστηκε για την ανάλογη χώρα και για συγκρίσιμους τύπους του προϊόντος. Η χρήση στοιχείων της Eurostat ως «πραγματικών διαθέσιμων περιστατικών» δυνάμει του άρθρου 18 του βασικού κανονισμού ήταν αναγκαία επειδή δεν υπήρχαν άλλα στοιχεία για τις τιμές εξαγωγής για τον καθορισμό του δασμού σε εθνική κλίμακα.

(61)

Βάσει αυτού, το επίπεδο ντάμπινγκ σε εθνική κλίμακα καθορίστηκε προσωρινά στο 109,3 % της τιμής ελεύθερο στα κοινοτικά σύνορα.

Γ.   ΖΗΜΙΑ

1.   Κοινοτική παραγωγή

(62)

Κατά την περίοδο της έρευνας, το ομοειδές προϊόν παρήχθη από:

επτά καταγγέλλοντες κοινοτικούς παραγωγούς και έναν άλλο παραγωγό που υποστήριξε πλήρως την καταγγελία, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν παραγωγή 97 εκατ. τρέχοντα μέτρα, από τους οποίους οι επτά συνεργάστηκαν πλήρως με την Επιτροπή κατά την έρευνα και ένας ήταν σε θέση να συνεργασθεί μόνο μερικώς λόγω αφερεγγυότητας,

άλλους δώδεκα παραγωγούς με παραγωγή περίπου 59 εκατ. τρέχοντα μέτρα οι οποίοι υποστήριξαν ρητά τη διαδικασία και παρείχαν γενικές πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή και τις πωλήσεις,

άλλους κοινοτικούς παραγωγούς οι οποίοι δεν περιλαμβάνονταν μεταξύ των καταγγελλόντων και δε συνεργάστηκαν, αλλά δεν ήσαν αντίθετοι με την παρούσα διαδικασία.

(63)

Η παραγωγή όλων των ανωτέρω εταιρειών αποτελεί τη συνολική κοινοτική παραγωγή FPFAF και υπολογίζεται σε περίπου 330 εκατ. τρέχοντα μέτρα.

2.   Ορισμός του κοινοτικού κλάδου παραγωγής

(64)

Η σωρευθείσα παραγωγή των επτά κοινοτικών παραγωγών που συνεργάστηκαν πλήρως στην έρευνα και του παραγωγού ο οποίος συνεργάστηκε μερικώς, ανήλθε σε 97 εκατ. τρέχοντα μέτρα κατά την περίοδο της έρευνας, ήτοι στο 30 % της συνολικής εκτιμώμενης παραγωγής FPFAF στην Κοινότητα. Επομένως, θεωρήθηκε προσωρινά ότι οι επτά παραγωγοί που συνεργάστηκαν πλήρως στην έρευνα και ο παραγωγός ο οποίος συνεργάστηκε μερικώς, αντιπροσωπεύουν τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 και του άρθρου 5 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού.

3.   Κοινοτική κατανάλωση

(65)

Η φαινομένη κοινοτική κατανάλωση FPFAF καθορίστηκε με βάση τις ακόλουθες παραμέτρους:

τις συνολικές εισαγωγές του εξεταζόμενου προϊόντος στην Κοινότητα που κοινοποίησε η Eurostat και τα στοιχεία των παραγωγών-εξαγωγέων,

τις συνολικές επαληθευμένες πωλήσεις του κοινοτικού κλάδου παραγωγής στην αγορά της Κοινότητας, όπως αναφέρθηκαν στις επαληθευμένες απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο των επτά συνεργαζόμενων κοινοτικών παραγωγών,

τα στοιχεία τα σχετικά με τις πωλήσεις των άλλων δώδεκα κοινοτικών παραγωγών που κοινοποίησαν ορισμένες πληροφορίες γενικού χαρακτήρα, και

τα στοιχεία για τις πωλήσεις όλων των άλλων κοινοτικών παραγωγών, τα οποία εκτιμήθηκαν με βάση τα στοιχεία παραγωγής.

(66)

Η κοινοτική κατανάλωση FPFAF ήταν σχετικά σταθερή κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Αφού κορυφώθηκε σε 754 εκατ. τρέχοντα μέτρα το 2001, η κοινοτική κατανάλωση FPFAF έφθασε τα 732,34 εκατ. τρέχοντα μέτρα κατά την ΠΕ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό χαμηλότερο κατά 0,92 % από το επίπεδο της κατανάλωση στις αρχές της εξεταζόμενης περιόδου. Η μικρή πτώση στην κατανάλωση FPFAF προκλήθηκε από την αύξηση των εισαγωγών ενδυμάτων στην τελική τους μορφή, στο βαθμό που η παραγωγή ενδυμάτων μεταφέρθηκε εκτός Κοινότητας. Αυτό οδήγησε σε σταθεροποίηση του επιπέδου παραγωγής ενδυμάτων στην Κοινότητα παρά την αύξηση της κατανάλωσης ενδυμάτων στην τελική τους μορφή.

 

2000

2001

2002

2003

ΠΕ

Κατανάλωση ΕΕ

739 169 985

754 214 336

747 754 113

735 991 749

732 342 190

2000 = 100

100

102

101

100

99

4.   Εισαγωγές στην Κοινότητα από την οικεία χώρα

4.1.   Όγκος και μερίδιο αγοράς των υπό εξέταση εισαγωγών

(67)

Ο όγκος και το μερίδιο αγοράς των εισαγωγών από τη ΛΔΚ σημείωσαν την ακόλουθη εξέλιξη:

 

2000

2001

2002

2003

ΠΕ

ΛΔΚ

134 554 007

185 488 587

221 465 186

268 129 534

287 748 753

2000 = 100

100

138

165

199

214

Μερίδιο αγοράς (%)

18,2

24,6

29,6

36,4

39,3

(68)

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, οι εισαγωγές από τη ΛΔΚ αυξάνονταν συνεχώς από 134 εκατ. τρέχοντα μέτρα το 2000 σε 287 εκατ. τρέχοντα μέτρα κατά την ΠΕ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 114 %. Το μερίδιο αγοράς τους στην Κοινότητα ανήλθε από 18,2 % το 2000, σε 36,4 % το 2002, και σε 39,3 % κατά την περίοδο της έρευνας.

4.2.   Τιμές των εισαγωγών και πραγματοποίηση πωλήσεων σε τιμές χαμηλότερες από τις κοινοτικές

(69)

Οι μέσες τιμές CIF των εισαγωγών από την ΛΔΚ αυξήθηκαν ελάχιστα μεταξύ του 2000 και του 2001 και μειώθηκαν κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες το 2002. Η μείωση επιταχύνθηκε το 2003 (12 μονάδες) και αυτή η τάση συνεχίστηκε κατά την περίοδο έρευνας. Για ολόκληρη την περίοδο σημειώθηκε μείωση 23 ποσοστιαίων μονάδων.

(70)

Για να εξεταστεί κατά πόσον οι τιμές των εισαγωγών ήταν χαμηλότερες από τις τιμές των κοινοτικών παραγωγών, οι τιμές των FPFAF που πωλήθηκαν από τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής συγκρίθηκαν με τις τιμές των εισαγωγών από τη ΛΔΚ στην Κοινότητα κατά την ΠΕ, με βάση τις μέσες σταθμισμένες τιμές ανά τύπο προϊόντος. Η εν λόγω σύγκριση πραγματοποιήθηκε μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων και μειώσεων. Οι τιμές του κοινοτικού κλάδου παραγωγής προσαρμόστηκαν στις τιμές εκ του εργοστασίου. Οι τιμές των εισαγωγών ήταν οι τιμές CIF στα σύνορα της Κοινότητας, μετά τον εκτελωνισμό, προσαρμοσμένες για να λάβουν υπόψη το στάδιο εμπορίας και τα έξοδα διεκπεραίωσης, με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά την έρευνα, ιδίως από τους μη συνδεδεμένους εισαγωγείς που συνεργάστηκαν στην έρευνα.

(71)

Από τη σύγκριση αυτή προέκυψε ότι, κατά την ΠΕ το υπό εξέταση προϊόν πωλήθηκε στην Κοινότητα σε τιμές οι οποίες ήταν χαμηλότερες από εκείνες του κοινοτικού κλάδου παραγωγής και οι οποίες αντιπροσώπευαν τα ακόλουθα ποσοστά σε σχέση με τις τιμές του κοινοτικού κλάδου παραγωγής: μεταξύ 8,8 και 51,1 %. Επιπλέον, σημειώθηκε επίσης συμπίεση των τιμών δεδομένου ότι η τιμή που επέβαλε ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής δεν κάλυπτε το κόστος παραγωγής του.

5.   Κατάσταση του κοινοτικού κλάδου παραγωγής

(72)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, η εξέταση του αντίκτυπου των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής, περιέλαβε επίσης εκτίμηση όλων των οικονομικών παραγόντων και των δεικτών που επηρέασαν την κατάσταση του εν λόγω κλάδου από το 2000 (έτος αναφοράς) έως την ΠΕ.

(73)

Στον παρακάτω πίνακα, απεικονίζονται τα σωρευτικά στοιχεία του κοινοτικού κλάδου παραγωγής που προσκόμισαν οι επτά συνεργασθέντες κοινοτικοί παραγωγοί.

5.1.   Παραγωγή, ικανότητα παραγωγής και χρησιμοποίηση ικανότητας

(74)

Η παραγωγική ικανότητα καθορίστηκε με βάση τη θεωρητική μέγιστη ωριαία παραγωγή των εγκατεστημένων μηχανών, πολλαπλασιαζόμενη επί του ετήσιου θεωρητικού αριθμού ωρών εργασίας, λαμβανομένων υπόψη των διακοπών για τη συντήρηση και άλλων παρόμοιων διακοπών της παραγωγής.

 

2000

2001

2002

2003

ΠΕ

Παραγωγή (τρέχοντα μέτρα)

121 863 189

116 251 098

106 323 467

97 293 397

96 478 634

Δείκτης (2000 = 100)

100

95

87

80

79

Ικανότητα παραγωγής

189 100 207

192 687 309

178 904 418

172 766 620

171 653 883

Δείκτης (2000 = 100)

100

102

95

91

91

Χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας

64 %

60 %

59 %

56 %

56 %

Δείκτης (2000 = 100)

100

94

92

88

88

(75)

Όπως φαίνεται από τον ανωτέρω πίνακα, η παραγωγή κατά την εξεταζόμενη περίοδο μειώθηκε κατά 21 %, παρά τη σχετικά σταθερή κοινοτική κατανάλωση (πτώση 1 % συνολικά). Κατά την ίδια περίοδο η ικανότητα παραγωγής μειώθηκε κατά 9 %. Παρά τη μείωση της ικανότητας παραγωγής, η χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας δείχνει ότι σημειώθηκε ακόμη μεγαλύτερη καθοδική τάση κατά την εξεταζόμενη περίοδο, εφόσον ο συντελεστής χρησιμοποίησης της παραγωγικής ικανότητας κατά την ΠΕ ήταν 56 %, δηλαδή χαμηλότερος κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες από το επίπεδό του στην αρχή της περιόδου.

5.2.   Αποθέματα

(76)

Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζεται ο όγκος των αποθεμάτων στο τέλος κάθε περιόδου.

 

2000

2001

2002

2003

ΠΕ

Αποθέματα (τρέχοντα μέτρα)

16 580 068

15 649 118

16 398 108

14 491 370

15 283 152

σε % της παραγωγής

13,6

13,5

15,4

14,9

15,8

(77)

Το επίπεδο των αποθεμάτων σε απόλυτες τιμές έδειξε ορισμένες διακυμάνσεις αλλά συνολικά μειώθηκε μεταξύ του 2000 και της ΠΕ. Εντούτοις, ως ποσοστό της παραγωγής, τα αποθέματα αυξήθηκαν πραγματικά από 13,6 % το 2000 σε 14,9 % το 2003 και σε 15,8 % κατά την ΠΕ. Αυτό αντανακλά τα αυξημένα επίπεδα των αποθεμάτων του κοινοτικού κλάδου παραγωγής σε σχέση με τα επίπεδα της παραγωγής τους.

5.3.   Όγκος πωλήσεων, μερίδια αγοράς και τιμές στην ΕΚ

(78)

Τα ακόλουθα ποσά αντιστοιχούν στις πωλήσεις του κοινοτικού κλάδου παραγωγής σε ανεξάρτητους πελάτες στην Κοινότητα.

 

2000

2001

2002

2003

ΠΕ

Όγκος πωλήσεων (τρέχοντα μέτρα)

90 860 385

79 328 799

76 225 554

73 913 243

71 771 114

Δείκτης (2000 = 100)

100

87

84

81

79

Μερίδιο αγοράς

12,3 %

10,5 %

10,2 %

10,0 %

9,8 %

Δείκτης (2000 = 100)

100

85

83

81

80

Μέσες τιμές μονάδας

(σε ευρώ/τρέχον μέτρο)

1,29

1,38

1,36

1,40

1,38

Δείκτης (2000 = 100)

100

107

105

109

107

(79)

Οι όγκοι των πωλήσεων του κοινοτικού κλάδου παραγωγής μειώθηκαν σταθερά, δηλαδή κατά 21 % κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Η μείωση του όγκου των πωλήσεων πρέπει να εξεταστεί με βάση τις αυξημένες εισαγωγές από την Κίνα κατά την ίδια περίοδο, η οποία αυξήθηκε κατά 114 %.

(80)

Μεταξύ του 2000 και του 2001, το μερίδιο αγοράς του κοινοτικού κλάδου παραγωγής μειώθηκε από το 12,3 στο 10,5 %, παρά την αύξηση 2 % της κοινοτικής κατανάλωσης. Το μερίδιο αγοράς του κοινοτικού κλάδου παραγωγής μειώθηκε συνεχώς μεταξύ του 2001 και της ΠΕ, όταν καθορίστηκε σε 9,8 %.

(81)

Οι μέσες τιμές πωλήσεων του κοινοτικού κλάδου παραγωγής αυξήθηκαν κατά 7 % μεταξύ του 2000 και του 2001, και από τότε παρέμειναν σχετικά σταθερές εφόσον κυμάνθηκαν μεταξύ 1,36 και 1,40 ευρώ. Η αύξηση των τιμών μεταξύ του 2000 και του 2001 οφείλεται σε μεταβολή της σύνθεσης του προϊόντος δεδομένου ότι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής στράφηκε προς προϊόντα περισσότερο προηγμένα τεχνολογικώς, υψηλότερων προδιαγραφών, τα οποία έχουν υψηλότερο κόστος αλλά και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η αύξηση ήταν μικρότερη από την αναμενόμενη εάν ληφθούν υπόψη η καλύτερη ποιότητα, οι υψηλότερες προδιαγραφές καθώς και το υψηλότερο κόστος που προέκυψε. Κατόπιν τούτου, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής εξακολούθησε να αναβαθμίζει τη σύνθεση των προϊόντων του στρεφόμενος προς πιο προηγμένα προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας τα οποία επιτρέπουν αύξηση της τιμής. Εντούτοις, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής δεν ήταν σε θέση να επιβάλει υψηλότερες τιμές παρά το γεγονός ότι τα προϊόντα του ήταν υψηλότερης ποιότητας και καλύτερων προδιαγραφών. Κατά την ΠΕ, οι τιμές μειώθηκαν στα επίπεδά τους του 2001.

5.4.   Οικονομική μεγέθυνση

(82)

Καθ’ όλη την περίοδο η οικονομική μεγέθυνση ήταν αρνητική από πλευράς παραγωγής, όγκου των πωλήσεων και μεριδίου αγοράς. Αυτό κατέληξε σε αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα.

5.5.   Αποδοτικότητα, απόδοση των επενδύσεων και ταμειακές ροές

(83)

Η έννοια του κέρδους που χρησιμοποιείται κατωτέρω παραπέμπει στο κέρδος πριν την καταβολή των φόρων, το οποίο για την «Αποδοτικότητα επί των κοινοτικών πωλήσεων» αντιστοιχεί στο κέρδος που προκύπτει από τις πωλήσεις FPFAF στην αγορά της Κοινότητας, αλλά στην περίπτωση της «Απόδοσης των επενδύσεων» και των «Ταμειακών ροών» παραπέμπει στο κέρδος που προκύπτει σε επίπεδο εταιρείας, που αντιστοιχεί στη μικρότερη ομάδα προϊόντων όπου συγκαταλέγεται και το ομοειδές προϊόν, για το οποίο μπορούν να χορηγηθούν τα αναγκαία στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 8 του βασικού κανονισμού.

(84)

Επιπλέον, η απόδοση των επενδύσεων υπολογίστηκε με βάση την απόδοση των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού, η οποία θεωρήθηκε καταλληλότερη για την ανάλυση της τάσης.

 

2000

2001

2002

2003

ΠΕ

Αποδοτικότητα των πωλήσεων στην ΕΚ

1,2 %

1,1 %

– 2,7 %

– 4,0 %

– 3,9 %

Απόδοση των επενδύσεων

– 5,6 %

– 9,2 %

– 10,7 %

– 25,7 %

– 24,2 %

Ταμειακές ροές

13 701 583

13 442 402

12 186 295

12 438 496

12 922 951

(85)

Όπως αναφέρεται ανωτέρω, η μέση ανά μονάδα τιμή του κοινοτικού κλάδου παραγωγής αυξήθηκε κατά 7 % συνολικά στην εξεταζόμενη περίοδο λόγω μεταβολής της σύνθεσης του προϊόντος. Εντούτοις, η αποδοτικότητα των πωλήσεων στην ΕΚ μειώθηκε από 1,2 % το 2000 σε – 4 % το 2003 και σε – 3,9 % κατά την ΠΕ. Αυτό δείχνει ότι, παρά το γεγονός ότι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής έλαβε μέτρα για να στραφεί από την παραγωγή βασικών προϊόντων προς την παραγωγή περισσότερο εξελιγμένων προϊόντων ώστε να παραμείνει αποδοτικός, ο κοινοτικός κλάδος άρχισε αντίθετα να έχει ζημίες.

(86)

Η απόδοση των επενδύσεων δείχνει την ίδια γενική τάση με την αποδοτικότητα. Μειώθηκε από – 5,6 % σε – 24,2 % κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Πρέπει να αναφερθεί ότι αυτή η αναλογία αναφέρεται στην συνολική δραστηριότητα αυτών των εταιρειών, δεδομένου ότι δεν ήταν δυνατό να ανακατανεμηθούν οι επενδύσεις στο υπό εξέταση προϊόν.

(87)

Η ταμειακή ροή μειώθηκε κατά 11 % μεταξύ του 2000 και του 2002, και εν συνεχεία αυξήθηκε κατά 6 % μεταξύ του 2002 και της ΠΕ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο η ταμειακή ροή μειώθηκε κατά 6 %.

5.6.   Επενδύσεις και ικανότητα άντλησης κεφαλαίων

(88)

Τα επίπεδα των επενδύσεων αυξήθηκαν κατά 76 % το 2001, αλλά εν συνεχεία μειώθηκαν κατά 63 % το 2002 πριν επανέλθουν στο προηγούμενο επίπεδό τους (περίπου 7,1 εκατ. ευρώ) το 2003 και κατά την ΠΕ. Η μεγάλη αύξηση το 2001 και η πτώση του 2002 οφείλονταν στην ημερομηνία καταχώρισης των επενδύσεων και όχι στην αλλαγή της επενδυτικής στρατηγικής αυτών των ετών.

(89)

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής εξακολούθησε να πραγματοποιεί νέες επενδύσεις. Εντούτοις, αυτές οι επενδύσεις δεν έγιναν για να αυξηθεί η παραγωγική ικανότητα αλλά μάλλον για την αγορά σύγχρονων μηχανημάτων που να μπορούν να παράγουν προϊόντα σταθερά υψηλής ποιότητας και παράλληλα να μειώνουν το κόστος με την πιο αποτελεσματική χρήση της ενέργειας, του ύδατος και άλλων πόρων και με υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης.

(90)

Απαιτείται περίπου μία διετία από τη στιγμή που αποφασίζεται να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε σχέδια ευρείας κλίμακας έως τη στιγμή υλοποίησης αυτής της επένδυσης και χρήσης του αποτελέσματος. Αυτό εξηγεί εν μέρει το λόγο για τον οποίο διατηρήθηκε το επίπεδο των επενδύσεων κατά την εξεταζόμενη περίοδο παρά την επιδείνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

(91)

Ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής αποτελείται κυρίως από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, η ικανότητα του κοινοτικού κλάδου παραγωγής να αντλεί κεφάλαια μειώθηκε κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ειδικότερα στο τελευταίο τμήμα της όταν η αποδοτικότητά του έγινε αρνητική.

5.7.   Απασχόληση, παραγωγικότητα και μισθοί

(92)

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο κοινοτικός κλάδος μείωσε την παραγωγή του κατά 21 % κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Λόγω αυτής της μείωσης και επίσης επειδή πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις σε συστήματα αυτοματοποίησης, ο κοινοτικός κλάδος αναγκάστηκε επίσης να μειώσει το εργατικό δυναμικό του. Ο αριθμός των απασχολουμένων μειώθηκε σταθερά από 928 το 2000 σε 790 κατά την ΠΕ, μείωση που ισοδυναμεί με 15 %. Παράλληλα, λόγω της μείωσης του αριθμού των απασχολουμένων, το κόστος της απασχόλησης μειώθηκε από 35,3 εκατ. ευρώ το 2000 σε 32,2 εκατ. ευρώ κατά την ΠΕ, δηλαδή μείωση 9 %.

(93)

Παρά τη μείωση του εργατικού δυναμικού και την αύξηση της αυτοματοποίησης, η παραγωγικότητα μειώθηκε δεδομένου ότι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής αναγκάστηκε να μειώσει την παραγωγή του στηριζόμενος στη μείωση του όγκου των πωλήσεών του. Κατά συνέπεια, δεν υπήρξε κάποιο όφελος από τις επενδύσεις σε νέα μηχανήματα.

5.8.   Μέγεθος του πραγματικού περιθωρίου ντάμπινγκ

(94)

Λόγω του όγκου και της τιμής των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ, δε μπορεί να θεωρηθεί αμελητέος ο αντίκτυπος του πραγματικού περιθωρίου ντάμπινγκ.

5.9.   Ανάκαμψη από τις επιπτώσεις των προηγούμενων πρακτικών ντάμπινγκ

(95)

Ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής δεν αντιμετώπιζε την ανάγκη ανάκαμψης από επιπτώσεις προηγούμενων πρακτικών ντάμπινγκ.

6.   Συμπέρασμα για τη ζημία

(96)

Πρακτικά όλοι οι οικονομικοί δείκτες ακολουθούν γενικά αρνητική τάση κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Ο όγκος παραγωγής μειώθηκε κατά 21 %, η ικανότητα παραγωγής κατά 9 % και η χρησιμοποίηση της παραγωγικής ικανότητας κατά 12,5 %. Ενώ τα αποθέματα μειώθηκαν σε απόλυτες τιμές, έχουν αυξηθεί ως ποσοστό της παραγωγής. Οι όγκοι των πωλήσεων στην ΕΚ μειώθηκαν κατά 20 % και το μερίδιο αγοράς κατά 21 %. Παρόλο που οι τιμές αυξήθηκαν κατά 7 % γενικά, αυτή η αύξηση δεν ήταν αρκετή ώστε να αντανακλά την αλλαγή στη σύνθεση του προϊόντος όταν ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής άρχισε να στρέφεται προς την παραγωγή πιο εξελιγμένων προϊόντων, και την αύξηση του κόστους που προέκυψε. Η δυσχερής κατάσταση στην οποία βρέθηκε ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής, αντανακλάται στη μείωση της αποδοτικότητας από 1,2 % το 2000 σε ζημίες – 3,9 % κατά την ΠΕ. Η απόδοση επί των στοιχείων του ενεργητικού έγινε επίσης αρνητική, και η ταμειακή ροή μειώθηκε. Η απασχόληση και οι μισθοί μειώθηκαν παράλληλα με τη μείωση του προσωπικού για να περιορισθεί το κόστος όταν η παραγωγή, οι πωλήσεις και η αποδοτικότητα άρχισαν να σημειώνουν πτωτική πορεία. Η παραγωγικότητα σημείωσε επίσης πτώση δεδομένου ότι η μείωση της παραγωγής δεν είχε τα αναμενόμενα οφέλη από τη μείωση του αριθμού προσωπικού και από τις επενδύσεις σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και μηχανήματα.

(97)

Ενώ ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής κατάφερε να διατηρήσει ένα καλό επίπεδο επενδύσεων μέχρι σήμερα, η ικανότητά του να αντλεί κεφάλαια έχει επηρεασθεί από τις μεγάλες ζημίες που υπέστη και υποθέτει ότι δεν θα είναι σε θέση να συνεχίσει τις επενδύσεις του σ’ αυτό το επίπεδο αν δε βελτιωθεί η οικονομική του κατάσταση.

(98)

Βάσει των ανωτέρω, συνάγεται προσωρινά το συμπέρασμα ότι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής υπέστη σημαντική ζημία κατά την έννοια του άρθρου 3 του βασικού κανονισμού.

Δ.   ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ

1.   Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

(99)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 6 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή εξέτασε αν η σημαντική ζημία που υπέστη ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής προκλήθηκε από τις εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ από την εν λόγω χώρα. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 7 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή εξέτασε επίσης διάφορους άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει ζημία στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής για να διασφαλίσει ότι η προκαλούμενη από τους εν λόγω άλλους παράγοντες ζημία δεν έχει αποδοθεί εσφαλμένα στις εν λόγω εισαγωγές με ντάμπινγκ.

2.   Επιπτώσεις των εισαγωγών με ντάμπινγκ

(100)

Ο όγκος FPFAF καταγωγής ΛΔΚ αυξήθηκε αισθητά κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Όπως φαίνεται από τον πίνακα στην αιτιολογική σκέψη 69, οι εισαγωγές από τη ΛΔΚ αυξήθηκαν από περίπου 135 εκατ. τρέχοντα μέτρα το 2000 σε περίπου 288 εκατ. τρέχοντα μέτρα κατά την ΠΕ, δηλαδή κατά 114 %. Κατά συνέπεια, το μερίδιο αγοράς των εισαγωγών FPFAF από τη ΛΔΚ διπλασιάστηκε από 18,2 σε 39,3 %.

(101)

Όπως καθορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 73 ανωτέρω, οι εισαγωγές καταγωγής ΛΔΚ πραγματοποιήθηκαν σε τιμές χαμηλότερες από τις μέσες τιμές πωλήσεων του κοινοτικού κλάδου παραγωγής κατά ένα σημαντικό ποσό, με περιθώριο που κυμαίνεται από 8,8 έως 51,1 %. Η πίεση που άσκησαν στις τιμές οι εν λόγω εισαγωγές εμπόδισαν τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής να αυξήσει τις τιμές του ώστε αυτές να αντανακλούν την υψηλότερη προστιθέμενη αξία που προέκυψε από τις προδιαγραφές της σύνθεσης του προϊόντος που πώλησε ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής.

(102)

Η ουσιώδης αύξηση του όγκου των εισαγωγών καταγωγής ΛΔΚ καθώς και του μεριδίου αγοράς τους το 2000 και κατά την ΠΕ, σε τιμές που υπολείπονταν σημαντικά σε σχέση με τις τιμές του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, συνέπεσε χρονικά με την επιδείνωση της κατάστασης του κοινοτικού κλάδου παραγωγής κατά την ίδια ακριβώς περίοδο, όπως φαίνεται από την τάση όλων σχεδόν των δεικτών της ζημίας. Ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής αναγκάστηκε να ευθυγραμμίσει τις τιμές του σε μια προσπάθεια να διατηρήσει το μερίδιο της αγοράς και έτσι την παραγωγή του. Εντούτοις, στην περίπτωση που οι τιμές ήταν πολύ χαμηλές για να καλυφθούν διάφορα στοιχεία του κόστους, αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τμήμα του μεριδίου της αγοράς για να μην υποστεί μεγαλύτερες ζημίες.

(103)

Επομένως, συνάγεται προσωρινά το συμπέρασμα ότι η πίεση που άσκησαν οι εν λόγω εισαγωγές –των οποίων ο όγκος και το μερίδιο αγοράς αυξήθηκαν σημαντικά από το 2000 και μετά και που πραγματοποιήθηκαν σε χαμηλές τιμές ντάμπινγκ– προκάλεσαν συμπίεση των τιμών και συνέβαλαν καθοριστικά στην απώλεια μεριδίου αγοράς του κοινοτικού κλάδου παραγωγής και, ως εκ τούτου, στην επιδείνωση της οικονομικής κατάστασής του.

3.   Επιπτώσεις άλλων παραγόντων

3.1.   Εισαγωγές καταγωγής άλλων τρίτων χωρών

(104)

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η εξέλιξη των εισαγωγών από χώρες που δεν αφορά η παρούσα έρευνα ήταν η ακόλουθη:

 

2000

2001

2002

2003

ΠΕ

Όλες οι άλλες χώρες

263 755 593

268 396 949

270 063 373

233 948 972

227 822 323

2000 = 100

100

102

102

89

86

Μερίδιο αγοράς (%)

35,7

38,4

36,1

31,8

31,1

(105)

Μετά την αύξηση των όγκων το 2001 και 2002, οι συνολικές εισαγωγές από όλες τις άλλες χώρες μειώθηκαν κατά 14 % καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο. Ομοίως, παρόλο που το μερίδιο αγοράς όλων των άλλων χωρών αυξήθηκε κατ’ αρχάς σε 38,4 % το 2001, εν συνεχεία μειώθηκε σε 31,1 %. Έτσι, οι εισαγωγές από όλες τις άλλες χώρες έχασαν όγκο και μερίδιο αγοράς, ενώ παράλληλα αυξήθηκαν οι όγκοι και το μερίδιο αγοράς των εισαγωγών από την ΛΔΚ. Οι τιμές των εισαγωγών από όλες τις άλλες χώρες ήταν συνεχώς υψηλότερες από ό,τι οι τιμές από τη ΛΔΚ.

(106)

Συνάγεται επομένως προσωρινά το συμπέρασμα ότι οι εισαγωγές FPFAF καταγωγής άλλων χωρών εκτός της ΛΔΚ δεν έχουν συμβάλει στη ζημία που έχει προκληθεί στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής.

3.2.   Μεταβολές του προτύπου κατανάλωσης

(107)

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 68, η κατανάλωση FPFAF στην Κοινότητα μειώθηκε κατά 1 % κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Εάν ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής ήταν σε θέση να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς του θα είχε χάσει μόνον 900 000 τρέχοντα μέτρα σε όγκο των πωλήσεών του στην ΕΚ λόγω της πτώσης της κατανάλωσης. Η πραγματική μείωση των όγκων των πωλήσεων στην ΕΚ ήταν εντούτοις 19 000 000 τρέχοντα μέτρα, που σημαίνει μείωση 21 φορές μεγαλύτερη. Επομένως, θεωρήθηκε προσωρινά ότι η κατανάλωση δεν αποτελεί σοβαρό παράγοντα της ζημίας που έχει προκληθεί στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής.

3.3.   Επιδόσεις άλλων κοινοτικών παραγωγών

(108)

Παρόλο που δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία για τις επιδόσεις των άλλων κοινοτικών παραγωγών, με βάση το γεγονός ότι δώδεκα παραγωγοί υποστήριξαν την καταγγελία και λαμβανομένων υπόψη των γενικών πληροφοριών για την αγορά του τομέα, μπορεί να υποτεθεί ευλόγως ότι οι εισαγωγές με ντάμπινγκ προκάλεσαν επίσης σημαντική ζημία σ’ αυτούς τους παραγωγούς. Επειδή δεν υπάρχουν άλλες ενδείξεις σχετικά με το ότι η κατάστασή τους θα ήταν διαφορετική από αυτήν του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, οι άλλοι κοινοτικοί παραγωγοί δε μπορούν να θεωρηθούν ότι προκάλεσαν ζημία στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής.

3.4.   Συμπέρασμα για την αιτιώδη συνάφεια

(109)

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο σημειώθηκαν σημαντικές αυξήσεις των όγκων και των μεριδίων αγοράς των εισαγωγών από την ΛΔΚ, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν επίσης σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες από τις τιμές του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, και συνέπεσαν χρονικά με την επιδείνωση της κατάστασης του κοινοτικού κλάδου παραγωγής.

(110)

Δεν προβλήθηκαν ούτε διαπιστώθηκαν άλλοι παράγοντες που θα μπορούσαν να θίξουν σημαντικά την κατάσταση του κοινοτικού κλάδου παραγωγής.

(111)

Με βάση την ανωτέρω ανάλυση κατά την οποία διαχωρίστηκαν σαφώς οι επιπτώσεις όλων των γνωστών παραγόντων στην κατάσταση του κοινοτικού κλάδου παραγωγής από τις ζημιογόνες επιπτώσεις των εισαγωγών με ντάμπινγκ, συνάγεται προσωρινά το συμπέρασμα ότι οι εισαγωγές καταγωγής ΛΔΚ προκάλεσαν σημαντική ζημία στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 6 του βασικού κανονισμού.

E.   ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1.   Γενικές παρατηρήσεις

(112)

Εξετάστηκε εάν, παρά τις διαπιστώσεις για σοβαρό ντάμπινγκ, υπήρχαν επιτακτικοί λόγοι που μπορούσαν να οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι θα ήταν αντίθετο προς το συμφέρον της Κοινότητας το να θεσπιστούν μέτρα αντιντάμπινγκ σ’ αυτήν την συγκεκριμένη περίπτωση. Προς το σκοπό αυτό, και σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, το κοινοτικό συμφέρον προσδιορίστηκε με βάση την εκτίμηση όλων των σχετικών συμφερόντων στο σύνολό τους, τουτέστιν, του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, των λοιπών κοινοτικών παραγωγών, των εισαγωγέων και των εμπόρων καθώς και των χρηστών και προμηθευτών πρώτων υλών για το υπό εξέταση προϊόν.

(113)

Η Επιτροπή έστειλε ερωτηματολόγιο στους εισαγωγείς-εμπόρους, στους προμηθευτές πρώτων υλών, στους βιομηχανικούς χρήστες καθώς και σε διάφορες ενώσεις χρηστών. Μόνον ένας προμηθευτής και ένας εισαγωγέας/χρήστης υπέβαλαν ουσιαστικές απαντήσεις.

2.   Συμφέροντα του κοινοτικού κλάδου παραγωγής και των άλλων κοινοτικών παραγωγών

(114)

Υπενθυμίζεται ότι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής που συνεργάστηκε πλήρως, αποτελείται από 7 παραγωγούς οι οποίοι απασχολούν άμεσα προσωπικό 1 800 ατόμων περίπου, εκ των οποίων τα 790 εργάσθηκαν στην παραγωγή και στις πωλήσεις FPFAF κατά την ΠΕ. Η παραγωγή τους υπολογίζεται στο 30 % περίπου της συνολικής παραγωγής στην Κοινότητα.

(115)

Αναμένεται ότι η επιβολή των μέτρων θα αποκαταστήσει το θεμιτό ανταγωνισμό στην αγορά και θα αποτρέψει την πρόκληση περαιτέρω ζημίας στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής. Ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής θα είναι τότε σε θέση να αυξήσει τις πωλήσεις του και το μερίδιο της αγοράς και να γίνει και πάλι αποδοτικός. Αυτό θα οδηγήσει σε γενική βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του κοινοτικού κλάδου παραγωγής.

(116)

Εξάλλου, θεωρήθηκε ότι, εάν δεν εφαρμοστούν μέτρα αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές FPFAF από τη ΛΔΚ, η κατάσταση του κοινοτικού κλάδου παραγωγής θα επιδεινωθεί με αυξημένες εισαγωγές από τη ΛΔΚ σε τιμές ντάμπινγκ, με αποτέλεσμα την αύξηση των οικονομικών ζημιών. Θα απειληθεί η βιωσιμότητα αυτού του βιομηχανικού κλάδου εάν δεν επιβληθούν μέτρα που να εξουδετερώνουν το ζημιογόνο ντάμπινγκ, πόσο μάλλον που ένας από τους καταγγέλλοντες έχει ήδη γίνει αφερέγγυος.

(117)

Όσον αφορά τους άλλους κοινοτικούς παραγωγούς, ορισμένοι από αυτούς δήλωσαν ότι υποστήριζαν την καταγγελία και κανένας δεν ήταν αντίθετος. Μπορεί επομένως να συναχθεί ευλόγως το συμπέρασμα ότι η επιβολή μέτρων αντιντάμπινγκ δεν αντιβαίνει προς τα συμφέροντά τους.

(118)

Επομένως, συμπεραίνεται προσωρινά ότι η επιβολή μέτρων αντιντάμπινγκ θα επιτρέψει στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής να ανακάμψει από τις επιπτώσεις του ζημιογόνου ντάμπινγκ και ότι είναι προς το συμφέρον του κοινοτικού κλάδου παραγωγής.

3.   Συμφέρον των μη συνδεδεμένων εισαγωγέων

(119)

Μόνον ένας εισαγωγέας αναγγέλθηκε στην Επιτροπή. Αυτός ο εισαγωγέας ανέφερε ότι είχε αγοράσει FPFAF από τη ΛΔΚ λόγω της διαφορετικής κατασκευής τους και των χαμηλότερων τιμών, αλλά δεν εξέφερε καμία γνώμη για την πιθανή επιβολή μέτρων. Εντούτοις, αυτός ο εισαγωγέας που αντιπροσώπευε ένα ελάχιστο τμήμα των εισαγωγών από την Κίνα, δεν υπέβαλε ουσιαστική απάντηση στο ερωτηματολόγιο. Κανένας έμπορος δεν αναγγέλθηκε στην Επιτροπή.

(120)

Επομένως, δεν ήταν δυνατό να γίνει ορθή εκτίμηση, όσον αφορά τους εισαγωγείς και εμπόρους, των πιθανών επιπτώσεων της λήψης ή μη λήψης μέτρων. Επιπλέον, θα πρέπει να υπενθυμιστεί ότι τα μέτρα αντιντάμπινγκ δεν αποσκοπούν στην παρεμπόδιση των εισαγωγών, αλλά στην εξασφάλιση ότι αυτές δεν πραγματοποιούνται σε ζημιογόνες τιμές ντάμπινγκ. Δεδομένου ότι οι εισαγωγές σε θεμιτές τιμές θα γίνονται πάντα δεκτές στην κοινοτική αγορά και ότι θα συνεχιστούν οι εισαγωγές από τρίτες χώρες, είναι πιθανό ότι οι παραδοσιακές δραστηριότητες των εισαγωγέων δεν θα επηρεαστούν σημαντικά ακόμη και αν επιβληθούν μέτρα αντιντάμπινγκ κατά των εισαγωγών σε τιμές ντάμπινγκ. Το γεγονός ότι οι μη συνδεδεμένοι εισαγωγείς δεν υπέβαλαν παρατηρήσεις, επιβεβαιώνει επίσης αυτό το συμπέρασμα.

(121)

Επομένως, συνάγεται προσωρινά το συμπέρασμα ότι η επιβολή μέτρων δε θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στους εισαγωγείς.

4.   Συμφέρον των προμηθευτών πρώτων υλών

(122)

Υπενθυμίζεται ότι πολλοί κοινοτικοί παραγωγοί εφοδιάζονται με πρώτες ύλες από εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο (παραγωγοί με κάθετη διάρθρωση). Άλλοι βασίζονται σε προμηθευτές που είναι ανεξάρτητοι από τους κοινοτικούς παραγωγούς.

(123)

Η καταγγελία που υπέβαλε ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής υποστηρίχθηκε από την «International Rayon and Synthetic Fibres Committee», που είναι μια αντιπροσωπευτική ένωση κατασκευαστών ινών συμπεριλαμβανομένων των νημάτων από πολυεστέρα, δηλαδή την πρώτη ύλη για την παραγωγή FPFAF. Τόνισαν ότι οι πωλήσεις νημάτων σε παραγωγούς FPFAF στην Κοινότητα αντιστοιχούν στο 25 % της συνολικής παραγωγής των μελών τους και έτσι έχουν μεγάλη σημασία γι’ αυτούς.

(124)

Επιπλέον, ένας ατομικός προμηθευτής πρώτης ύλης του κοινοτικού κλάδου παραγωγής αναγγέλθηκε στην Επιτροπή. Ισχυρίστηκε ότι η ικανότητά του να επενδύει θα επηρεαστεί αρνητικά εάν συνεχιστούν οι εισαγωγές με ντάμπινγκ από τη ΛΔΚ.

(125)

Με βάση τα ανωτέρω, συνάγεται προσωρινά το συμπέρασμα ότι δεν είναι αντίθετο προς τα συμφέροντα των προμηθευτών πρώτων υλών το να επιβληθούν μέτρα στα FPFAF από την ΛΔΚ.

5.   Συμφέρον των χρηστών

(126)

Το υπό εξέταση προϊόν χρησιμοποιείται κυρίως στη βιομηχανία ειδών ένδυσης. Ανάλογα με τις ακριβείς προδιαγραφές χρησιμοποιείται για την κατασκευή ειδών φοδραρίσματος για ενδύματα, για την κατασκευή ενδυμάτων ύπνου, ασπρορούχων, και για την κατασκευή αθλητικών ρούχων, ρούχων εργασίας και εξωρούχων. Χρησιμοποιείται επίσης σε ορισμένο βαθμό για την κατασκευή ειδών όπως καθισμάτων αυτοκινήτων για παιδιά, καθώς και για καροτσάκια κ.λπ.

(127)

Λήφθηκαν εννέα παρατηρήσεις από χρήστες του υπό εξέταση προϊόντος. Από αυτούς μόνον ένας χρήστης εισάγει ένα μέρος FPFAF από τη ΛΔΚ. Αυτός ο χρήστης ισχυρίστηκε ότι οι τιμές που επιβάλλει ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής ήταν υψηλότερες και ότι δεν έπρεπε να επιβληθούν μέτρα επειδή θα αυξήσουν το κόστος του και θα μειώσουν την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων του, ειδικότερα σε σύγκριση με τις εισαγωγές ενδυμάτων από τη ΛΔΚ. Αυτός ο χρήστης ισχυρίστηκε περαιτέρω ότι επειδή προμηθεύεται το υπό εξέταση προϊόν εντός της Κοινότητας και στη ΛΔΚ, η αύξηση του κόστους του με συνέπεια την απώλεια της ανταγωνιστικότητάς του θα επηρεάσει αρνητικά όχι μόνον τον ίδιο αλλά και τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής από τον οποίο αγοράζει επίσης το υπό εξέταση προϊόν. Οι άλλοι χρήστες τόνισαν ότι η επιβολή δασμών πιθανόν να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους του εισαγόμενου προϊόντος, αλλά ότι δε θα επηρεαστούν άμεσα από αυτήν την αύξηση.

(128)

Με βάση τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν, θεωρείται ότι η αύξηση του κόστους δε θα είναι σημαντική για τους χρήστες. Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι οι εισαγωγές από τη ΛΔΚ μπορεί να εξακολουθήσουν να εισέρχονται στην κοινοτική αγορά αλλά σε πιο θεμιτές τιμές και ότι θα υπάρχουν διαθέσιμες άλλες πηγές προμήθειας χωρίς ντάμπινγκ. Με βάση τα ανωτέρω, συνάγεται προσωρινά το συμπέρασμα ότι τα προσωρινά μέτρα κατά της ΛΔΚ δεν θα επηρεάσουν σημαντικά τα συμφέροντα των χρηστών.

6.   Συμπέρασμα σχετικά με το συμφέρον της Κοινότητας

(129)

Η επιβολή μέτρων είναι προς το συμφέρον του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, των λοιπών κοινοτικών παραγωγών και των προμηθευτών πρώτων υλών. Θα επιτρέψουν στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής να αυξήσει την παραγωγή, τις πωλήσεις και το μερίδιο αγοράς του και να γίνει εκ νέου αποδοτικός. Εάν δεν επιβληθούν μέτρα, αναμένεται ότι ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής θα υποστεί σοβαρές ζημίες λόγω της περαιτέρω μείωσης των πωλήσεών του και της συνεχιζόμενης συμπίεσης των τιμών στην κοινοτική αγορά, πράγμα που θα οδηγήσει σε απώλεια του μεριδίου αγοράς λόγω της αύξησης των εισαγωγών καταγωγής ΛΔΚ και σε περαιτέρω πτώση των τιμών πωλήσεών του στο βαθμό που θα προσπαθήσει να συγκρατήσει τη μείωση του μεριδίου αγοράς του. Αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής θα επηρεάσουν επίσης αρνητικά τους προμηθευτές του κοινοτικού κλάδου παραγωγής, οι οποίοι θα υποστούν επίσης τις συνέπειες της μειωμένης ζήτησης που θα τους αναγκάσουν να περιορίσουν την παραγωγή τους.

(130)

Αν και αναμένεται ότι τα μέτρα θα αυξήσουν τις τιμές των εισαγωγών, οι εισαγωγείς δεν έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τα πιθανά μέτρα και θεωρείται ότι δε θα επηρεαστούν σημαντικά από την επιβολή των μέτρων. Σε ό,τι αφορά τους χρήστες, διαπιστώθηκε ότι η επιβολή μέτρων δε θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιθώριο κέρδους του ή στις δραστηριότητές τους, λαμβανομένων υπόψη των εναλλακτικών πηγών προμήθειας και του γεγονότος ότι η μεγάλη πλειοψηφία των χρηστών δεν αντέδρασαν.

(131)

Αφού εξέτασε τα συμφέροντα των διαφόρων μερών που αφορά η διαδικασία, η Επιτροπή καταλήγει προσωρινά στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι για να μην επιβληθούν προσωρινά μέτρα αντιντάμπινγκ κατά των εισαγωγών FPFAF καταγωγής ΛΔΚ.

ΣΤ.   ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ

1.   Επίπεδο εξουδετέρωσης της ζημίας

(132)

Με βάση τα προσωρινά συμπεράσματα που έχουν συναχθεί σχετικά με την πρακτική ντάμπινγκ, τη ζημία, την αιτιώδη συνάφεια και το συμφέρον της Κοινότητας, κρίνεται σκόπιμο να επιβληθούν προσωρινά μέτρα ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση περαιτέρω ζημίας στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής από τις εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ.

(133)

Για τον καθορισμό του ύψους των προσωρινών μέτρων, ελήφθη υπόψη τόσο το περιθώριο ντάμπινγκ που διαπιστώθηκε, όσο και το ποσό του δασμού που απαιτείται για την εξάλειψη της ζημίας που υπέστη ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής.

(134)

Τα προσωρινά μέτρα πρέπει να επιβληθούν σε επίπεδο επαρκές ώστε να εξαλείφεται η ζημία που έχει προκληθεί από αυτές τις εισαγωγές, χωρίς να γίνεται υπέρβαση του διαπιστωθέντος περιθωρίου ντάμπινγκ. Κατά τον υπολογισμό του ποσού του δασμού που είναι απαραίτητο για την εξάλειψη των αποτελεσμάτων του ζημιογόνου ντάμπινγκ, θεωρήθηκε ότι τα μέτρα θα έπρεπε να επιτρέπουν στον κοινοτικό κλάδο να καλύψει το κόστος παραγωγής και να πραγματοποιήσει συνολικό κέρδος πριν από το φόρο, που θα μπορούσε εύλογα να επιτευχθεί από κλάδο παραγωγής αυτού του τύπου υπό κανονικούς όρους ανταγωνισμού, δηλαδή ελλείψει εισαγωγών με ντάμπινγκ, επί των πωλήσεων του ομοειδούς προϊόντος στην Κοινότητα. Το περιθώριο κέρδους πριν από το φόρο που χρησιμοποιήθηκε γι’ αυτόν τον υπολογισμό ήταν 8 % επί του κύκλου εργασιών (δηλαδή 5,7 εκατ. ευρώ) και είναι σύμφωνο προς το περιθώριο κέρδους που πραγματοποίησε ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής το 1998 και 1999, πριν αρχίσουν οι κινεζικές εισαγωγές να δημιουργούν πρόβλημα. Πάνω σ’ αυτήν τη βάση υπολογίστηκε μια μη ζημιογόνος τιμή του ομοειδούς προϊόντος για τον κοινοτικό κλάδο παραγωγής με την προσθήκη του προαναφερόμενου περιθωρίου κέρδους 8 % στο κόστος παραγωγής.

(135)

Στη συνέχεια καθορίστηκε η αναγκαία προσαύξηση της τιμής με βάση τη σύγκριση της μέσης σταθμισμένης τιμής εισαγωγής, όπως καθορίστηκε για τον υπολογισμό της πώλησης σε χαμηλότερες τιμές, και της μέσης μη ζημιογόνου τιμής. Η διαφορά που προέκυψε από την εν λόγω σύγκριση εκφράστηκε στη συνέχεια ως εκατοστιαίο ποσοστό της μέσης αξίας εισαγωγής CIF.

2.   Προσωρινά μέτρα

(136)

Με βάση τα ανωτέρω, θεωρείται ότι πρέπει να επιβληθεί προσωρινός δασμός αντιντάμπινγκ στο επίπεδο των χαμηλότερων περιθωρίων ντάμπινγκ και ζημίας που διαπιστώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού.

(137)

Οι ατομικοί δασμοί αντιντάμπινγκ που διευκρινίζονται στον παρόντα κανονισμό καθορίστηκαν με βάση τα πορίσματα της παρούσας έρευνας. Επομένως, οι δασμοί αυτοί αντικατοπτρίζουν την κατάσταση που διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας όσον αφορά τις εν λόγω εταιρείες. Αυτοί οι δασμοί (σε αντίθεση με το δασμό σε εθνικό επίπεδο που εφαρμόζεται σε «όλες τις άλλες εταιρείες») εφαρμόζονται, επομένως, αποκλειστικά στις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής της ενδιαφερόμενης χώρας και παράγονται από τις εταιρείες, και συνεπώς, από τα συγκεκριμένα κατονομαζόμενα νομικά πρόσωπα. Εισαγόμενα προϊόντα που παράγονται από κάθε άλλη εταιρεία, η οποία δεν κατονομάζεται ρητώς στο διατακτικό του παρόντος κανονισμού με την επωνυμία και τη διεύθυνσή της, συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων που συνδέονται με εκείνες που κατονομάζονται ρητώς, δε μπορούν να τύχουν αυτών των δασμών και υπόκεινται στο δασμό που ισχύει για «όλες τις άλλες εταιρείες».

(138)

Οποιοδήποτε αίτημα για την εφαρμογή των εν λόγω ατομικών ανά εταιρεία συντελεστών δασμού αντιντάμπινγκ (π.χ. ύστερα από αλλαγή της επωνυμίας της οντότητας ή μετά τη δημιουργία νέων οντοτήτων παραγωγής ή πώλησης) απευθύνεται στην Επιτροπή (3) πάραυτα μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες, και πιο συγκεκριμένα τις τυχόν μεταβολές στις δραστηριότητες της εταιρείας που αφορούν την παραγωγή, τις εγχώριες ή εξαγωγικές πωλήσεις που σχετίζονται π.χ. με τη συγκεκριμένη αλλαγή επωνυμίας ή οποιαδήποτε μεταβολή των επιχειρήσεων παραγωγής και πώλησης. Ενδεχομένως, ο κανονισμός τροποποιείται με την ενημέρωση του καταλόγου των εταιρειών που τυγχάνουν ατομικών συντελεστών δασμού.

(139)

Οι προτεινόμενοι δασμοί αντιντάμπινγκ είναι οι ακόλουθοι:

Εταιρεία

Δασμός αντιντάμπινγκ

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co. Ltd.

20,0 %

Fuzhou Ta Tung Textile Works Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Delicacy Co. Ltd.

20,0 %

Far Eastern Industries (Shangai) Ltd.

20,0 %

Hangzhou Hongfeng Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Jieenda Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Mingyuan Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Shenda Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Yililong Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou Yongsheng Textile Co. Ltd.

20,0 %

Hangzhou ZhenYa Textile Co. Ltd.

20,0 %

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co. Ltd.

20,0 %

Nantong Teijin Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing County Pengyue Textile Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing County Xingxin Textile Co. Ltd.

20,0 %

Shaoxing Yinuo Printing Dyeing Co. Ltd.

20,0 %

Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd.

20,0 %

Wujiang Xiangshen Textile Dyeing Finishing Co. Ltd.

20,0 %

Zheijang Tianyuan Textile printing and Dying Co. Ltd.

20,0 %

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co. Ltd.

20,0 %

Zhejiang Xiangsheng Group Co. Ltd.

20,0 %

Zhejiang Yonglong enterprises Co. Ltd.

20,0 %

Zhuji Bolan Textile Industrial development Co. Ltd.

20,0 %

Wujiang Canhua Import & Export Co. Ltd.

74,8 %

Shaoxing County Huaxiang Textile Co. Ltd.

26,7 %

Shaoxing Ronghao Textiles Co. Ltd.

33,9 %

Shaoxing County Qing Fang Cheng Textile import and export Co. Ltd.

33,9 %

Shaoxing Tianlong import and export Ltd.

63,4 %

Hangzhou CaiHong Textile Co. Ltd.

39,4 %

Hangzhou Fuen Textile Co. Ltd.

39,4 %

Hangzhou Jinsheng Textile Co. Ltd.

39,4 %

Hangzhou Xiaonshan Phoenix Industry Co. Ltd.

39,4 %

Hangzhou Zhengda Textile Co. Ltd.

39,4 %

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co. Ltd.

39,4 %

Shaoxing County Fengyi Textile Printing and Dying Co. Ltd.

39,4 %

Shaoxing Nanchi Textile Printing Dyeing Co. Ltd.

39,4 %

Shaoxing Xinghui Textiles Co. Ltd.

39,4 %

Shaoxing Yongda Textile Co. Ltd.

39,4 %

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co. Ltd.

39,4 %

Zheijang Golden time printing and Dying knitwear Co. Ltd.

39,4 %

Zheijang Golden tree SLK printing Dying and Sandwshing Co. Ltd.

39,4 %

Zheijang Shaoxiao Printing and Dying Co. Ltd.

39,4 %

Όλες οι άλλες εταιρείες

85,3 %

Ζ.   ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

(140)

Για λόγους χρηστής διαχείρισης, πρέπει να ταχθεί προθεσμία εντός της οποίας τα ενδιαφερόμενα μέρη που αναγγέλθηκαν εντός της προθεσμίας που καθοριζόταν στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας, μπορούν να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση. Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί ότι τα συμπεράσματα τα σχετικά με την επιβολή δασμών, που διατυπώνονται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, είναι προσωρινά και ενδέχεται να επανεξεταστούν για την ενδεχόμενη επιβολή οριστικού δασμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Επιβάλλεται προσωρινός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων υφασμάτων ένδυσης από νήματα από πολυεστέρα στην τελική τους μορφή, δηλαδή σε υφάσματα υφασμένα με νήματα από συνθετικές ίνες τα οποία περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες συνεχείς από πολυεστέρα ελαστικοποιημένες, βαμμένα ή τυπωτά, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 5407 52 00, 5407 54 00, 5407 61 30, 5407 61 90 και ex 5407 69 90 (κωδικός TARIC 5407699010).

2.   Ο συντελεστής του προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ που εφαρμόζεται, πριν από την επιβολή δασμού, στην καθαρή τιμή ελεύθερο στα σύνορα της Κοινότητας, για προϊόντα που παράγονται από τις εταιρείες που απαριθμούνται κατωτέρω, καθορίζεται ως εξής:

Εταιρεία

Δασμός αντιντάμπινγκ

Συμπληρωματικός κωδικός TARIC

Fuzhou Fuhua Textile & Printing Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Fuzhou Ta Tung Textile Works Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Delicacy Co. Ltd.

20,00 %

A617

Far Eastern Industries (Shangai) Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Hongfeng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Jieenda Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Mingyuan Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Shenda Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Yililong Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou Yongsheng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Hangzhou ZhenYa Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Huzhou Styly Jingcheng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Nantong Teijin Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing Ancheng Cloth industrial Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing County Jiade Weaving and Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing County Pengyue Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing County Xingxin Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Shaoxing Yinuo Printing Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Wujiang Longsheng Textile Co. Ltd.

20,00 %

A617

Wujiang Xiangshen Textile Dyeing Finishing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zheijang Tianyuan Textile printing and Dying Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhejiang Shaoxing Yongli Printing and Dyeing Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhejiang Xiangsheng Group Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhejiang Yonglong enterprises Co. Ltd.

20,00 %

A617

Zhuji Bolan Textile Industrial development Co. Ltd.

20,00 %

A617

Wujiang Canhua Import & Export Co. Ltd.

74,80 %

A618

Shaoxing County Huaxiang Textile Co. Ltd.

26,70 %

A619

Shaoxing Ronghao Textiles Co. Ltd.

33,90 %

A620

Shaoxing County Qing Fang Cheng Textile import and export Co. Ltd.

33,90 %

A621

Shaoxing Tianlong import and export Ltd.

63,40 %

A622

Hangzhou CaiHong Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Fuen Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Jinsheng Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Xiaonshan Phoenix Industry Co. Ltd.

39,40 %

A623

Hangzhou Zhengda Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing China Light & Textile Industrial City Somet Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing County Fengyi Textile Printing and Dying Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing Nanchi Textile Printing Dyeing Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing Xinghui Textiles Co. Ltd.

39,40 %

A623

Shaoxing Yongda Textile Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zhejiang Huagang Dyeing and Weaving Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zheijang Golden time printing and Dying knitwear Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zheijang Golden tree SLK printing Dying and Sandwshing Co. Ltd.

39,40 %

A623

Zheijang Shaoxiao Printing and Dying Co. Ltd.

39,40 %

A623

Όλες οι άλλες εταιρείες

85,30 %

A999

3.   Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα του προϊόντος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 υπόκειται στην καταβολή εγγύησης, που ισοδυναμεί με το ποσό του προσωρινού δασμού.

4.   Με την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικής ρύθμισης, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους τελωνειακούς δασμούς.

Άρθρο 2

Με την επιφύλαξη του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96, τα ενδιαφερόμενα μέρη δύνανται να ζητήσουν την κοινοποίηση των ουσιωδών πραγματικών περιστατικών και του σκεπτικού, βάσει των οποίων θεσπίστηκε ο παρών κανονισμός, να γνωστοποιήσουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν ακρόαση από την Επιτροπή εντός 30 ημερών από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος κανονισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται για περίοδο έξι μηνών.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2005.

Για την Επιτροπή

Peter MANDELSON

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 461/2004 (ΕΕ L 77 της 13.3.2004, σ. 12).

(2)  ΕΕ C 160 της 17.6.2004, σ. 5.

(3)  

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Γενική Διεύθυνση Εμπορίου

Διεύθυνση B

Γραφείο J-79 5/16

Β-1049 Βρυξέλλες.


16.3.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 69/34


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 427/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Μαρτίου 2005

για τον καθορισμό των δασμών κατά την εισαγωγή στον τομέα των σιτηρών που εφαρμόζονται από την 16η Μαρτίου 2005

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα των σιτηρών (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1249/96 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 1996, περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου όσον αφορά τους δασμούς κατά την εισαγωγή στον τομέα των σιτηρών (2), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 προβλέπει ότι κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισμού, εισπράττονται οι δασμοί του κοινού δασμολογίου. Εντούτοις, για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, ο δασμός κατά την εισαγωγή ισούται με την τιμή παρεμβάσεως που ισχύει για τα προϊόντα αυτά κατά την εισαγωγή προσαυξημένη κατά 55 % και μειωμένη κατά την τιμή cif κατά την εισαγωγή που εφαρμόζεται στην εν λόγω αποστολή. Εντούτοις, ο δασμός αυτός δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το δασμό του κοινού δασμολογίου.

(2)

Δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003, οι τιμές cif κατά την εισαγωγή υπολογίζονται με βάση τις αντιπροσωπευτικές τιμές για το εν λόγω προϊόν στη διεθνή αγορά.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1249/96 έχει καθορίσει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 όσον αφορά τους δασμούς κατά την εισαγωγή στον τομέα των σιτηρών.

(4)

Οι δασμοί κατά την εισαγωγή εφαρμόζονται έως ότου ισχύει νέος καθορισμός.

(5)

Για να καταστεί δυνατή η κανονική λειτουργία του καθεστώτος των δασμών κατά την εισαγωγή, πρέπει, για τον υπολογισμό αυτό, να ληφθούν υπόψη οι αντιπροσωπευτικές τιμές της αγοράς που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αναφοράς.

(6)

Η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96 οδηγεί στον καθορισμό των δασμών κατά την εισαγωγή, σύμφωνα με το παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι δασμοί κατά την εισαγωγή στον τομέα των σιτηρών που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 καθορίζονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 16 Μαρτίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2005.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78.

(2)  ΕΕ L 161 της 29.6.1996, σ. 125· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1110/2003 (ΕΕ L 158 της 27.6.2003, σ. 12).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Δασμοί κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 που εφαρμόζονται από την 16η Μαρτίου 2005

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Δασμός κατά την εισαγωγή (1)

(σε EUR/τόνο)

1001 10 00

Σιτάρι σκληρό υψηλής ποιότητας

0,00

μέσης ποιότητας

0,00

βασικής ποιότητας

6,62

1001 90 91

Σιτάρι μαλακό που προορίζεται για σπορά

0,00

ex 1001 90 99

Σιτάρι μαλακό, εκλεκτής ποιότητας εκτός από εκείνο που προορίζεται για σπορά

0,00

1002 00 00

Σίκαλη

34,06

1005 10 90

Καλαμπόκι για σπορά εκτός από το υβρίδιο

53,38

1005 90 00

Καλαμπόκι εκτός από αυτό που προορίζεται για σπορά (2)

53,38

1007 00 90

Σόργο σε κόκκους εκτός από το υβρίδιο που προορίζεται για σπορά

34,06


(1)  Για τα εμπορεύματα που φθάνουν στην Κοινότητα από τον Ατλαντικό Ωκεανό ή μέσω της διώρυγας του Σουέζ [άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96] ο εισαγωγέας μπορεί να επωφεληθεί μειώσεως των δασμών κατά:

3 EUR/t εάν το λιμάνι βρίσκεται στην Μεσόγειο θάλασσα ή,

2 EUR/t εάν το λιμάνι εκφόρτωσης βρίσκεται στην Ιρλανδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Δανία, στην Εσθονία, στη Λεττονία, στη Λιθουανία, στην Πολωνία, στη Φινλανδία, στη Σουηδία ή από την πλευρά του Ατλαντικού της Ιβηρικής χερσονήσου.

(2)  Ο εισαγωγέας μπορεί να επωφεληθεί κατ' αποκοπή μειώσεως 24 EUR/t όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Στοιχεία υπολογισμού των δασμών

περίοδος από τις 1.3.2005-14.3.2005

1)

Μέσοι όροι κατά την περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96:

Χρηματιστηριακές τιμές

Minneapolis

Chicago

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Minneapolis

Προϊόν (% πρωτεΐνες έως 12 % υγρασία)

HRS2 (14 %)

YC3

HAD2

μέσης ποιότητας (1)

χαμηλής ποιότητας (2)

US barley 2

Τιμή (EUR/t)

113,59 (3)

64,32

153,71

143,71

123,71

96,28

Πριμοδότηση για τον Κόλπο (EUR/t)

44,94

12,64

 

 

Πριμοδότηση για τις Μεγάλες Λίμνες (EUR/t)

 

 

2)

Μέσοι όροι κατά την περίοδο αναφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96:

Ναύλος/κόστος: Κόλπος του Μεξικού–Rotterdam: 30,27 EUR/t. Μεγάλες Λίμνες–Rotterdam: — EUR/t.

3)

Επιδοτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Αρνητική πριμοδότηση 10 EUR/t [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].

(2)  Αρνητική πριμοδότηση 30 EUR/t [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].

(3)  Θετική πριμοδότηση 14 EUR/t ενσωματωμένη [άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1249/96].


II Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Συμβούλιο

16.3.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 69/37


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 17ης Φεβρουαρίου 2005

για διορισμό στην Επιτροπή των Περιφερειών δέκα τακτικών και έξι αναπληρωματικών μελών από τη Γαλλία

(2005/215/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 263,

την πρόταση της γαλλικής κυβέρνησης,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Την απόφαση 2002/60/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2002 (1), περί διορισμού των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών.

(2)

Επτά θέσεις τακτικού μέλους της Επιτροπής των Περιφερειών είναι κενές λόγω λήξης της θητείας των κ. Jean-Pierre BAZIN (FR), Marc BELLET (FR), Yannick BODIN (FR), της κ. Mireille KERBAOL (FR), των κ. Robert SAVY (FR) και Jacques VALADE (FR) (σχετική γνωστοποίηση στο Συμβούλιο στις 9 Απριλίου 2004) και του κ. Valéry GISCARD d''ESTAING (FR), (γνωστοποίηση στο Συμβούλιο στις 7 Αυγούστου 2004).

Μία θέση τακτικού μέλους της Επιτροπής των Περιφερειών χηρεύει μετά το θάνατο του Claude GIRARD (FR), ο οποίος γνωστοποιήθηκε στο Συμβούλιο στις 9 Απριλίου 2004.

Δύο θέσεις τακτικού μέλους της Επιτροπής των Περιφερειών είναι κενές μετά την παραίτηση του κ. Philippe RICHERT (FR), που γνωστοποιήθηκε στο Συμβούλιο στις 11 Νοεμβρίου 2004 και του κ. Augustin BONREPAUX (FR), που γνωστοποιήθηκε στο Συμβούλιο στις 22 Δεκεμβρίου 2004.

Τρεις θέσεις αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής των Περιφερειών είναι κενές λόγω λήξης της θητείας της κ. Nicole GUILHAUDIN (FR), του κ. Alain PERELLE (FR) και της κ. Marie-Françoise JACQ (FR), (σχετική γνωστοποίηση στο Συμβούλιο στις 9 Απριλίου 2004).

Τρεις θέσεις αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής των Περιφερειών είναι κενές μετά την παραίτηση του κ. Claudy LEBRETON (FR), η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συμβούλιο στις 13 Οκτωβρίου 2004, της κ. Mireille LACOMBE (FR), η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συμβούλιο στις 22 Δεκεμβρίου 2004 και του κ. Ambroise GUELLEC (FR), η οποία γνωστοποιήθηκε στο Συμβούλιο στις 19 Ιανουαρίου 2005,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο μόνο

Διορίζονται στην Επιτροπή των Περιφερειών:

α)

ως τακτικά μέλη:

 

Ο κ. Camille de ROCCA SERRA

Président de l'assemblée territoriale Corse

 

Ο κ. Raymond FORNI

Président du conseil régional de Franche-Comté

 

Η κ. Mireille LACOMBE

Conseillère générale du Puy-de-Dôme

 

Ο κ. Jean-Yves LE DRIAN

Président du conseil régional de Bretagne

 

Ο κ. Martin MALVY

Président du conseil régional Midi-Pyrénées

 

Ο κ. Raymond MARIGNE

Vice-président du conseil général des Hautes-Alpes

 

Ο κ. Daniel PERCHERON

Président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais

 

Ο κ. Alain ROUSSET

Président du conseil régional d'Aquitaine

 

Ο κ. Michel THIERS

Vice-président du conseil général du Rhône

 

Ο κ. Adrien ZELLER

Président du conseil régional d'Alsace

β)

ως αναπληρωματικά μέλη:

 

Ο κ. Jacques AUXIETTE

Président du conseil régional des Pays-de-la-Loire

 

Ο κ. Pierre BERTRAND

Vice-président du conseil général du Bas-Rhin

 

Ο κ. Charles JOSSELIN

Vice-président du conseil général des Côtes d'Armor

 

Ο κ. Jean-Jacques LOZACH

Président du conseil général de la Creuse

 

Η κ. Nathalie MANET

Conseillère régionale d'Aquitaine

 

Ο κ. Jean-Vincent PLACE

Conseiller régional de l'Île-de-France

για το υπόλοιπο της τρέχουσας περιόδου, δηλαδή έως τις 25 Ιανουαρίου 2006.

Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2005.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J.-C. JUNCKER


(1)  ΕΕ L 24 της 26.1.2002, σ. 38.


Επιτροπή

16.3.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 69/39


ΑΠÓΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Μαρτίου 2005

για την τροποποίηση της απόφασης 2003/828/ΕΚ όσον αφορά τις εξαιρέσεις από την απαγόρευση εξόδου για εσωτερικές μετακινήσεις ζώων

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 544]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2005/216/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2000, για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικών με μέτρα καταπολέμησης και εξάλειψης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και το άρθρο 12,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 2003/828/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 2003, για τις ζώνες προστασίας και εποπτείας σε σχέση με τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου (2) εκδόθηκε με βάση την επικρατούσα κατάσταση στις περιοχές της Κοινότητας στις οποίες υπάρχουν εστίες αυτής της ασθένειας. Η εν λόγω απόφαση οριοθετεί τις ζώνες προστασίας και εποπτείας («οι απαγορευμένες ζώνες») οι οποίες αντιστοιχούν σε ειδικές επιδημιολογικές καταστάσεις και ορίζει τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να προβλεφθούν εξαιρέσεις από την απαγόρευση εξόδου που προβλέπεται από την οδηγία 2000/75/ΕΚ για ορισμένες μετακινήσεις των ζώων, του σπέρματος, των ωαρίων και των εμβρύων τους από αυτές τις ζώνες και διά μέσου αυτών.

(2)

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν το χειμώνα σε τμήματα των περιοχών της Κοινότητας όπου υπάρχουν κρούσματα καταρροϊκού πυρετού του προβάτου συνεπάγονται την παύση της δραστηριότητας του φορέα και, κατά συνέπεια, της κυκλοφορίας του ιού του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου.

(3)

Επομένως, είναι σκόπιμο να οριστούν κανόνες που θα προβλέπουν εξαιρέσεις από την απαγόρευση εξόδου των ζώων στα σχετικά τμήματα των απαγορευμένων ζωνών σε περιόδους κατά τις οποίες υπάρχει αποδεδειγμένη έλλειψη κυκλοφορίας ιών ή φορέων.

(4)

Όταν, μετά την παύση της δραστηριότητας του φορέα, παρέλθει περίοδος μεγαλύτερη από την περίοδο ορομετατροπής, τα οροαρνητικά ζώα μπορούν να μετακινούνται με αποδεκτό επίπεδο κινδύνου από τις απαγορευμένες ζώνες, επειδή αποκλείεται να είναι προσβεβλημένα ή να προσβληθούν. Τα ζώα που είναι οροθετικά αλλά αρνητικά στον ιολογικό έλεγχο (αρνητικά στον έλεγχο με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης - PCR) μπορούν επίσης να μετακινούνται, επειδή δεν είναι και αποκλείεται να καταστούν ιαιμικά.

(5)

Τα ζώα που γεννήθηκαν μετά την παύση της κυκλοφορίας του φορέα δεν είναι δυνατό να είναι προσβεβλημένα και, κατά συνέπεια, μπορούν να μετακινούνται χωρίς κίνδυνο από την απαγορευμένη ζώνη, αν δεν υπάρχει δραστηριότητα του φορέα.

(6)

Επειδή η ιχνηλασιμότητα των μετακινήσεων αυτών των ζώων πρέπει να υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους, οι εν λόγω μετακινήσεις πρέπει να περιορίζονται σε εσωτερικές μετακινήσεις προς εκμεταλλεύσεις που είναι καταγεγραμμένες από την αρμόδια αρχή της εκμετάλλευσης προορισμού.

(7)

Επιπροσθέτως, οι προαναφερόμενες μετακινήσεις πρέπει να σταματούν με την επανέναρξη της δραστηριότητας του φορέα σε μια ανάλογη, από επιδημιολογική άποψη, περιοχή των εν λόγω απαγορευμένων ζωνών.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 3 της απόφασης 2003/828/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3α, οι εσωτερικές αποστολές ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων τους από απαγορευμένη ζώνη, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι, εξαιρούνται από την απαγόρευση εξόδου εάν τα ζώα, το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυά τους πληρούν τους όρους που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ ή, στην περίπτωση της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Πορτογαλίας, πληρούν τους όρους της παραγράφου 2 ή, στην περίπτωση της Ελλάδας, πληρούν τους όρους της παραγράφου 3.»

β)

μετά την παράγραφο 3 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3α:

«3α.   Όταν σε μια ανάλογη, από επιδημιολογική άποψη, περιοχή των απαγορευμένων ζωνών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, έχουν παρέλθει περισσότερες από 40 ημέρες από την ημερομηνία παύσης της δραστηριότητας του φορέα, η αρμόδια αρχή μπορεί να χορηγεί εξαιρέσεις από την απαγόρευση εξόδου για τις εσωτερικές αποστολές των ακόλουθων ζώων:

α)

ζώων που προορίζονται για εκμεταλλεύσεις ειδικά καταγεγραμμένες για το σκοπό αυτό από την αρμόδια αρχή της εκμετάλλευσης προορισμού και τα οποία μπορούν να μετακινούνται μόνον από αυτές τις εκμεταλλεύσεις προς τα σφαγεία·

β)

ζώων που είναι αρνητικά σε ορολογικές δοκιμές (ELISA ή AGID) ή θετικά σε ορολογικές δοκιμές αλλά αρνητικά σε ιολογικές δοκιμές (PCR)· ή

γ)

ζώων που γεννήθηκαν μετά την ημερομηνία παύσης της δραστηριότητας του φορέα.

Η αρμόδια αρχή χορηγεί μόνον τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο κατά τη διάρκεια της περιόδου παύσης της δραστηριότητας του φορέα.

Όταν, με βάση το πρόγραμμα επιδημιολογικής παρακολούθησης που προβλέπεται από το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2000/75/ΕΚ, διαπιστώνεται επανέναρξη της δραστηριότητας του φορέα στην απαγορευμένη ζώνη, η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι οι εν λόγω εξαιρέσεις δεν ισχύουν πλέον.»

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από τις 19 Μαρτίου 2005.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2005.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 74.

(2)  ΕΕ L 311 της 27.11.2003, σ. 41· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2005/138/ΕΚ (ΕΕ L 47 της 18.2.2005, σ. 38).


16.3.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 69/41


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Μαρτίου 2005

για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων και των απαιτήσεων σχετικά με την έκδοση κτηνιατρικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές εμβρύων βοοειδών στην Κοινότητα

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 543]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2005/217/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 89/556/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Σεπτεμβρίου 1989, για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές εμβρύων κατοικιδίων βοοειδών (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση 91/270/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 14ης Μαΐου 1991, για την κατάρτιση πίνακα τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή εμβρύων κατοικίδιων βοοειδών (2) προβλέπει ότι τα κράτη μέλη επιτρέπεται να εισάγουν έμβρυα κατοικίδιων βοοειδών μόνον από τις τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος της εν λόγω απόφασης.

(2)

Η οδηγία 89/556/ΕΟΚ προβλέπει την κατάρτιση καταλόγου των ομάδων συλλογής και παραγωγής εμβρύων βοοειδών, οι οποίες έχουν λάβει έγκριση για τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση σε τρίτες χώρες εμβρύων βοοειδών που προορίζονται για την Κοινότητα. Με την απόφαση 92/452/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 1992, για την κατάρτιση των καταλόγων των ομάδων συλλογής εμβρύων και των ομάδων παραγωγής εμβρύων οι οποίες έχουν εγκριθεί σε τρίτες χώρες για την εξαγωγή εμβρύων βοοειδών στην Κοινότητα (3) καταρτίζεται ο εν λόγω κατάλογος.

(3)

Η απόφαση 92/471/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 2ας Σεπτεμβρίου 1992, σχετικά με τους υγειονομικούς όρους και την έκδοση κτηνιατρικού πιστοποιητικού για τις εισαγωγές εμβρύων βοοειδών από τρίτες χώρες (4) προβλέπει ότι τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή μόνον εμβρύων βοοειδών τα οποία είναι σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα υγειονομικά πιστοποιητικά των παραρτημάτων της εν λόγω απόφασης. Στα παραρτήματα αυτά περιλαμβάνονται επίσης κατάλογοι των τρίτων χωρών που μπορούν να χρησιμοποιούν τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά που παρατίθενται στην ίδια απόφαση.

(4)

Η οδηγία 89/556/ΕΟΚ προβλέπει ότι δεν επιτρέπεται να αποστέλλονται έμβρυα βοοειδών από το ένα κράτος μέλος στο άλλο παρά μόνον εφόσον έχουν συλληφθεί με τεχνητή σπερματέγχυση ή εξωσωματική γονιμοποίηση με σπέρμα από σπερματοδότη ενός κέντρου συλλογής σπέρματος που είναι εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή για τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση σπέρματος ή με σπέρμα εισαγόμενο σύμφωνα με την οδηγία 88/407/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1988, για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στις εισαγωγές σπέρματος κατοικίδιων βοοειδών (5).

(5)

Η διεθνής ένωση για τη μεταφορά εμβρύων (IETS) εκτίμησε ότι ο κίνδυνος μετάδοσης ορισμένων μεταδοτικών νόσων μέσω των εμβρύων είναι αμελητέος, υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται ορθός χειρισμός των εμβρύων από τη συλλογή έως και τη μεταφορά. Ωστόσο, για λόγους υγείας των ζώων πρέπει να λαμβάνονται οι κατάλληλες προφυλάξεις στα προηγούμενα στάδια όσον αφορά το σπέρμα που χρησιμοποιείται για τη γονιμοποίηση.

(6)

Οι κοινοτικές απαιτήσεις για τις εισαγωγές εμβρύων βοοειδών πρέπει να είναι τουλάχιστον το ίδιο αυστηρές με αυτές που ισχύουν για το ενδοκοινοτικό εμπόριο εμβρύων βοοειδών, ιδίως όσον αφορά το σπέρμα που χρησιμοποιείται για τη γονιμοποίηση. Μετά την εφαρμογή των νέων αυστηρότερων απαιτήσεων που προβλέπει η απόφαση 92/471/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2004/786/ΕΚ, παρουσιάστηκαν προβλήματα στο εμπόριο.

(7)

Λόγω των προβλημάτων αυτών, οι εξαγωγείς και οι εισαγωγείς ζήτησαν να καθοριστεί μεταβατική περίοδος προκειμένου να προσαρμοστούν σε αυτές τις νέες αυστηρότερες απαιτήσεις για το σπέρμα βοοειδών που χρησιμοποιείται για τη γονιμοποίηση ωοκυττάρων με σκοπό την εξαγωγή εμβρύων προς την Κοινότητα. Κρίνεται επομένως σκόπιμο να επιτραπεί, για ορισμένη χρονική περίοδο και υπό ορισμένους όρους, η εισαγωγή εμβρύων βοοειδών που συλλέγονται ή παράγονται με τους όρους που παρατίθενται στο παράρτημα III της παρούσας απόφασης.

(8)

Για λόγους σαφήνειας της κοινοτικής νομοθεσίας, ενδείκνυται η κατάργηση των αποφάσεων 91/270/ΕΟΚ και 92/471/ΕΟΚ και η αντικατάστασή τους με την παρούσα απόφαση.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα κράτη μέλη εισάγουν μόνον έμβρυα κατοικίδιων βοοειδών («τα έμβρυα»), τα οποία συλλέχθηκαν ή παρήχθησαν στις τρίτες χώρες που αναφέρονται στο παράρτημα I της παρούσας απόφασης από εγκεκριμένες ομάδες συλλογής ή παραγωγής εμβρύων που αναφέρονται στο παράρτημα της απόφασης 92/452/ΕΟΚ.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή εμβρύων τα οποία πληρούν τις πρόσθετες προϋποθέσεις που αναφέρονται στο υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού του παραρτήματος II.

Άρθρο 3

Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, τα κράτη μέλη επιτρέπουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006 την εισαγωγή από τις τρίτες χώρες που αναφέρονται στο παράρτημα I εμβρύων που πληρούν:

α)

τις πρόσθετες προϋποθέσεις που αναφέρονται στο υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού του παραρτήματος III και

β)

τους ακόλουθους όρους:

i)

τα έμβρυα πρέπει να συλλεχθούν ή να παραχθούν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006·

ii)

τα έμβρυα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο για εμφύτευση σε θηλυκά βοοειδή τα οποία βρίσκονται στο κράτος μέλος προορισμού που αναφέρεται στο κτηνιατρικό πιστοποιητικό·

iii)

τα έμβρυα δεν πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ενδοκοινοτικού εμπορίου.

Άρθρο 4

Οι αποφάσεις 91/270/ΕΟΚ και 92/471/ΕΟΚ καταργούνται.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από τις 5 Απριλίου 2005.

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2005.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 302 της 19.10.1989, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 134 της 29.5.1991, σ. 56· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2004/52/ΕΚ (ΕΕ L 10 της 16.1.2004, σ. 67).

(3)  ΕΕ L 250 της 29.8.1992, σ. 40· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2005/29/ΕΚ (ΕΕ L 15 της 19.1.2005, σ. 34).

(4)  ΕΕ L 270 της 15.9.1992, σ. 27· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2004/786/ΕΚ (ΕΕ L 346 της 23.11.2004, σ. 32).

(5)  ΕΕ L 194 της 22.7.1988, σ. 10· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2004/101/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 30 της 4.2.2004, σ. 15).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κωδικός ISO

Χώρα

Σχετικό κτηνιατρικό πιστοποιητικό

Παρατηρήσεις

AR

Αργεντινή

Παράρτημα II

Παράρτημα III (3)

 

AU

Αυστραλία

Παράρτημα II

Παράρτημα III (3)

Οι πρόσθετες προϋποθέσεις σύμφωνα με το σημείο 11.5.2 του πιστοποιητικού του παραρτήματος II ή III είναι υποχρεωτικές.

CA

Καναδάς

Παράρτημα II

Παράρτημα III (3)

 

CH

Ελβετία (2)

Παράρτημα II

Παράρτημα III (3)

 

HR

Κροατία

Παράρτημα II

Παράρτημα III (3)

 

IL

Ισραήλ

Παράρτημα II

Παράρτημα III (3)

 

MK

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (1)

Παράρτημα II

Παράρτημα III (3)

 

NZ

Νέα Ζηλανδία

Παράρτημα II

Παράρτημα III (3)

 

RO

Ρουμανία

Παράρτημα II

Παράρτημα III (3)

 

US

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Παράρτημα II

Παράρτημα III (3)

 


(1)  Προσωρινός κωδικός που δεν επηρεάζει την οριστική ονομασία της χώρας, η οποία θα δοθεί μετά τη λήξη των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται επί του παρόντος στα Ηνωμένα Έθνη.

(2)  Με την επιφύλαξη των ειδικών απαιτήσεων πιστοποίησης που προβλέπονται στις σχετικές συμφωνίες της Κοινότητας με τρίτες χώρες.

(3)  Εφαρμόζεται έως την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 4 της απόφασης 2005/217/ΕΚ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Image

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Image

Image

Image


16.3.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 69/50


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Μαρτίου 2005

περί καθορισμού ειδικών όρων εισαγωγής αλιευτικών προϊόντων από τη Σαουδική Αραβία

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 563]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2005/218/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/493/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά αλιευτικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

H Επιτροπή πραγματοποίησε επιθεώρηση στη Σαουδική Αραβία για να εξακριβώσει τις συνθήκες παραγωγής, αποθήκευσης και αποστολής των αλιευτικών προϊόντων στην Κοινότητα.

(2)

Οι απαιτήσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία της Σαουδικής Αραβίας για την υγειονομική επιθεώρηση και εποπτεία αλιευτικών προϊόντων μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμες με εκείνες της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ.

(3)

Συγκεκριμένα, η «General Directorate of Quality Control Laboratories (GDQCL)» είναι σε θέση να ελέγχει αποτελεσματικά την εφαρμογή των ισχυόντων κανόνων.

(4)

Η GDQCL παρέσχε επίσημες διαβεβαιώσεις σχετικά με την τήρηση των προδιαγραφών για τους υγειονομικούς ελέγχους και την εποπτεία των αλιευτικών προϊόντων που προβλέπονται στο κεφάλαιο V του παραρτήματος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ καθώς και με την τήρηση υγειονομικών απαιτήσεων ισοδύναμων προς εκείνες που θεσπίζονται με την εν λόγω οδηγία.

(5)

Είναι σκόπιμο να θεσπιστούν λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τα αλιευτικά προϊόντα που εισάγονται στην Κοινότητα από τη Σαουδική Αραβία σύμφωνα με την οδηγία 91/493/ΕΟΚ.

(6)

Είναι επίσης αναγκαίο να καταρτιστεί κατάλογος των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων, πλοίων-εργοστασίων ή ψυκτικών θαλάμων, καθώς και κατάλογος των πλοίων-ψυγείων που είναι εξοπλισμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 92/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 1992, για τον καθορισμό των ελάχιστων κανόνων υγιεινής που εφαρμόζονται σε αλιευτικά προϊόντα που λαμβάνονται σε αλιευτικά σκάφη σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο i) της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ (2). Οι κατάλογοι αυτοί πρέπει να καταρτιστούν βάσει ανακοίνωσης που θα υποβάλει η GDQCL στην Επιτροπή.

(7)

Κρίνεται σκόπιμο η παρούσα απόφαση να αρχίσει να εφαρμόζεται τρεις ημέρες μετά τη δημοσίευσή της, ώστε να παρέχεται η απαραίτητη μεταβατική περίοδος.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η «General Directorate of Quality Control Laboratories (GDQCL)» είναι η αρμόδια αρχή στη Σαουδική Αραβία για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της συμμόρφωσης των αλιευτικών προϊόντων με τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ.

Άρθρο 2

Τα αλιευτικά προϊόντα που εισάγονται στην Κοινότητα από τη Σαουδική Αραβία πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5.

Άρθρο 3

1.   Κάθε αποστολή πρέπει να συνοδεύεται από πρωτότυπο υγειονομικό πιστοποιητικό, αριθμημένο, δεόντως συμπληρωμένο, με ημερομηνία και υπογραφή, το οποίο πρέπει να αποτελείται από ένα μόνο φύλλο, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος Ι.

2.   Το υγειονομικό πιστοποιητικό πρέπει να συνταχθεί σε μία τουλάχιστον από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους όπου πραγματοποιείται ο έλεγχος.

3.   Το υγειονομικό πιστοποιητικό πρέπει να φέρει το όνομα, την ιδιότητα και την υπογραφή του εκπροσώπου της GDQCL, καθώς και την επίσημη σφραγίδα της σε διαφορετικό χρώμα από τις άλλες ενδείξεις του πιστοποιητικού.

Άρθρο 4

Τα αλιευτικά προϊόντα πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις, πλοία-εργοστάσια, ψυκτικούς θαλάμους ή καταγεγραμμένα πλοία-ψυγεία που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 5

Με εξαίρεση την περίπτωση των χύδην κατεψυγμένων αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για την παρασκευή διατηρημένων τροφίμων, όλες οι συσκευασίες πρέπει να φέρουν με ανεξίτηλα στοιχεία τη λέξη «ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ», καθώς και τον αριθμό έγκρισης/καταγραφής της εγκατάστασης, του πλοίου-εργοστασίου, του ψυκτικού θαλάμου ή του πλοίου-ψυγείου προέλευσης.

Άρθρο 6

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από τις 19 Μαρτίου 2005.

Άρθρο 7

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2005.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 15· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 187 της 7.7.1992, σ. 41.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

για τα αλιευτικά προϊόντα καταγωγής Σαουδικής Αραβίας τα οποία προορίζονται για εξαγωγή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, εκτός των δίθυρων μαλακίων, των εχινοδέρμων, των χιτωνοφόρων και των θαλάσσιων γαστεροπόδων υπό οποιαδήποτε μορφή

Image

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ

Αριθ. έγκρισης

Ονομασία

Πόλη/Περιφέρεια

Καταληκτική ημερομηνία της έγκρισης

Κατηγορία

KSA-01

National Prawn Company

Al-Laith, Makkah Province

 

PPa

Επεξήγηση κατηγορίας: PPa = Μονάδα που μεταποιεί, αποκλειστικά ή εν μέρει, προϊόντα υδατοκαλλιέργειας (προϊόντα εκτροφής).


16.3.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 69/55


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Μαρτίου 2005

για την τροποποίηση της απόφασης 97/296/ΕΚ για την κατάρτιση του καταλόγου των τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων για ανθρώπινη διατροφή, όσον αφορά τη Σαουδική Αραβία

[κοινοποιθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 564]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2005/219/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κoινότητας,

την απόφαση 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1995, σχετικά με τις λεπτομέρειες κατάρτισης, για μια μεταβατική περίοδο, προσωρινών πινάκων εγκαταστάσεων τρίτων χωρών, από τις οποίες επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εισάγουν ορισμένα προϊόντα ζωικής προέλευσης, προϊόντα αλιείας ή ζώντα δίθυρα μαλάκια (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στην απόφαση 97/296/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 1997, για την κατάρτιση του καταλόγου των τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων για ανθρώπινη διατροφή (2) παρατίθενται οι χώρες και τα εδάφη από τα οποία επιτρέπονται οι εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων για ανθρώπινη κατανάλωση. Το μέρος I του παραρτήματος της εν λόγω απόφασης αναφέρει τις χώρες και τα εδάφη που καλύπτονται από ειδική απόφαση δυνάμει της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1991, περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων οι οποίοι διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά των αλιευτικών προϊόντων (3) και το μέρος II του παραρτήματος αυτού αναφέρει τις χώρες και τα εδάφη που ανταποκρίνονται στα κριτήρια του άρθρου 2 παράγραφος 2 της απόφασης 95/408/ΕΚ.

(2)

Η απόφαση 2005/218/ΕΚ της Επιτροπής (4) προβλέπει ειδικούς όρους εισαγωγής αλιευτικών προϊόντων από τη Σαουδική Αραβία. Ως εκ τούτου, η χώρα αυτή πρέπει να περιληφθεί στον κατάλογο του μέρους I του παραρτήματος της απόφασης 97/296/ΕΚ.

(3)

Για λόγους σαφήνειας, οι σχετικοί κατάλογοι αντικαθίστανται εξ ολοκλήρου.

(4)

Ως εκ τούτου, η απόφαση 97/296/ΕΚ τροποποιείται ανάλογα.

(5)

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ίδια ημέρα με την απόφαση 2005/218/ΕΚ όσον αφορά την εισαγωγή αλιευτικών προϊόντων από τη Σαουδική Αραβία.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της απόφασης 97/296/ΕΚ αντικαθίσταται από το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από τις 19 Μαρτίου 2005.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου 2005.

Για την Επιτροπή

Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 243 της 11.10.1995, σ. 17· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 33).

(2)  ΕΕ L 122 της 14.5.1997, σ. 21· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2005/71/ΕΚ (ΕΕ L 28 της 1.2.2005, σ. 45).

(3)  ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 15· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(4)  Βλέπε σ. 50 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.


ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος των χωρών και των εδαφών από όπου επιτρέπονται οι εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων, σε οποιαδήποτε μορφή, τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

I.   Χώρες και εδάφη που καλύπτονται από ειδική απόφαση βάσει της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ

AE— ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

AG— ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ

AL— ΑΛΒΑΝΙΑ

AN— ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ

AR— ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

AU— ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

BD— ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΕΣ

BG— ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

BR— ΒΡΑΖΙΛΙΑ

BZ— ΜΠΕΛΙΖΕ

CA— ΚΑΝΑΔΑΣ

CH— ΕΛΒΕΤΙΑ

CI— ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ

CL— ΧΙΛΗ

CN— ΚΙΝΑ

CO— ΚΟΛΟΜΒΙΑ

CR— ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ

CS— ΣΕΡΒΙΑ και ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (1)

CU— ΚΟΥΒΑ

CV— ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ

EC— ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ

EG— ΑΙΓΥΠΤΟΣ

FK— ΝΗΣΟΙ ΦΩΚΛΑΝΤ

GA— ΓΚΑΜΠΟΝ

GH— ΓΚΑΝΑ

GL— ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ

GM— ΓΚΑΜΠΙΑ

GN— ΓΟΥΙΝΕΑ ΚΟΝΑΚΡΙ

GT— ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ

GY— ΓΟΥΙΑΝΑ

HK— ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

HN— ΟΝΔΟΥΡΑ

HR— ΚΡΟΑΤΙΑ

ID— ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

IN— ΙΝΔΙΑ

IR— ΙΡΑΝ

JM— ΤΖΑΜΑΪΚΑ

JP— ΙΑΠΩΝΙΑ

KE— ΚΕΝΥΑ

KR— ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

KZ— ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

LK— ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ

MA— ΜΑΡΟΚΟ

MG— ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ

MR— ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ

MU— ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

MV— ΜΑΛΔΙΒΕΣ

MX— ΜΕΞΙΚΟ

MY— ΜΑΛΑΙΣΙΑ

MZ— ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ

NA— ΝΑΜΙΜΠΙΑ

NC— ΝΕΑ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ

NG— ΝΙΓΗΡΙΑ

NI— ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ

NZ— ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

OM— ΟΜΑΝ

PA— ΠΑΝΑΜΑΣ

PE— ΠΕΡΟΥ

PG— ΠΑΠΟΥΑ-ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ

PH— ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

PF— ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ

PM— ΣΑΙΝ ΠΙΕΡ και ΜΙΚΕΛΟΝ

PK— ΠΑΚΙΣΤΑΝ

RO— ΡΟΥΜΑΝΙΑ

RU— ΡΩΣΙΑ

SA— ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

SC— ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ

SG— ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

SN— ΣΕΝΕΓΑΛΗ

SR— ΣΟΥΡΙΝΑΜ

SV— ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ

TH— ΤΑΪΛΑΝΔΗ

TN— ΤΥΝΗΣΙΑ

TR— ΤΟΥΡΚΙΑ

TW— ΤΑΪΒΑΝ

TZ— ΤΑΝΖΑΝΙΑ

UG— ΟΥΓΚΑΝΤΑ

UY— ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

VE— ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

VN— ΒΙΕΤΝΑΜ

YE— ΥΕΜΕΝΗ

YT— ΜΑΓΙΟΤ

ZA— ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

ZW— ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

II.   Χώρες και εδάφη που πληρούν τους όρους του άρθρου 2 παράγραφος 2 της απόφασης 95/408/ΕΚ

AM— ΑΡΜΕΝΙΑ (2)

AO— ΑΓΚΟΛΑ

AZ— ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ (3)

BJ— ΜΠΕΝΙΝ

BS— ΜΠΑΧΑΜΕΣ

BY— ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

CG— ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ (4)

CM— ΚΑΜΕΡΟΥΝ

DZ— ΑΛΓΕΡΙΑ

ER— ΕΡΥΘΡΑΙΑ

FJ— ΦΙΤΖΙ

GD— ΓΡΕΝΑΔΑ

IL— ΙΣΡΑΗΛ

MM— ΜΥΑΝΜΑΡ

SB— ΝΗΣΟΙ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ

SH— ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ

TG— ΤΟΓΚΟ

US— ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ»


(1)  Εξαιρουμένου του Κοσσυφοπεδίου, όπως ορίζεται στο ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της 10ης Ιουνίου 1999.

(2)  Μόνο για εισαγωγές ζωντανής ποταμοκαραβίδας (Astacus leptodactylus) που προορίζεται για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο.

(3)  Μόνο για εισαγωγές χαβιαριού.

(4)  Μόνον για εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων που έχουν αλιευθεί, καταψυχθεί και συσκευαστεί στην τελική τους συσκευασία στη θάλασσα.


Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

16.3.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 69/59


ΚΟΙΝΉ ΘΈΣΗ 2005/220/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 14ης Μαρτίου 2005

σχετικά με την ενημέρωση της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για την κατάργηση της κοινής θέσης 2004/500/ΚΕΠΠΑ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως τα άρθρα 15 και 34,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 27 Δεκεμβρίου 2001, το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή θέση 2001/931/ΚΕΠΠΑ για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (1).

(2)

Στις 17 Μαΐου 2004, το Συμβούλιο υιοθέτησε την κοινή θέση 2004/500/ΚΕΠΠΑ (2) για την ενημέρωση της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ.

(3)

Η κοινή θέση 2001/931/ΚΕΠΠΑ προβλέπει επανεξέταση σε τακτά χρονικά διαστήματα.

(4)

Είναι αναγκαία η ενημέρωση του παραρτήματος της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ και η κατάργηση της κοινής θέσης 2004/500/ΚΕΠΠΑ.

(5)

Καταρτίσθηκε κατάλογος βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ,

ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Άρθρο 1

Ο κατάλογος προσώπων, ομάδων και οντοτήτων έναντι των οποίων εφαρμόζεται η κοινή θέση 2001/931/ΚΕΠΠΑ εμπεριέχεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Η κοινή θέση 2004/500/ΚΕΠΠΑ καταργείται.

Άρθρο 3

Η παρούσα κοινή θέση παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία της υιοθέτησής της.

Άρθρο 4

Η παρούσα κοινή θέση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2005.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

F. BODEN


(1)  ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 93· κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την κοινή θέση 2004/500/ΚΕΠΠΑ (ΕΕ L 196 της 3.6.2004, σ. 12).

(2)  EE L 196 της 3.6.2004, σ. 12.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 (1)

1.   ΠΡΟΣΩΠΑ

1.

ABOU, Rabah Naami (γνωστός και ως Naami Hamza, Mihoubi Faycal, Fellah Ahmed ή Dafri Rèmi Lahdi), γενν. 1.2.1966 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (γνωστός και ως Abderrahmane ο Ελβετός), γενν. 17.10.1964 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

3.

* ALBERDI URANGA, Itziar (ακτιβίστρια της Ε.Τ.Α.), γενν. 7.10.1963 στο Durango (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 78.865.693

4.

* ALBISU IRIARTE, Miguel, (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· μέλος της Gestoras Pro-amnistía) γενν. 7.6.1961 στο San Sebastián (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητας 15.954.596

5.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (γνωστός και ως ABU OMRAN ή ως AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), γενν. 26.6.1967 στο Qatif-Bab al Shamal της Σαουδικής Αραβίας, υπήκοος Σαουδικής Αραβίας

6.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, γεννηθείς στο Al Ihsa της Σαουδικής Αραβίας, υπήκοος Σαουδικής Αραβίας

7.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, γενν. 16.10.1966 στο Tarut της Σαουδικής Αραβίας, υπήκοος Σαουδικής Αραβίας

8.

* APAOLAZA SANCHO, Iván, (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· μέλος του K.Madrid), γενν. 10.11.1971 στο Beasain (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητας 44.129.178

9.

ARIOUA, Azzedine, γενν. 20.11.1960 στην Κωνσταντίνη της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

10.

ARIOUA, Kamel (γνωστός και ως Lamine Kamel), γενν. 18.8.1969 στην Κωνσταντίνη της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

11.

ASLI, Mohamed (γνωστός και ως Dahmane Mohamed); γενν. 13.5.1975 στο Ain Taya της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

12.

ASLI, Rabah γενν. 13.5.1975 στο Ain Taya της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

13.

* ARZALLUS TAPIA, Eusebio (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.), γενν. 8.11.1957 στο Regil (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητας 15.927.207

14.

ATWA, Ali (γνωστός και ως BOUSLIM, Ammar Mansour ή ως SALIM, Hassan Rostom), Λίβανος, γεννηθείς το 1960 στο Λίβανο, υπήκοος Λιβάνου

15.

DARIB, Noureddine (γνωστός και ως Carreto ή ως Zitoun Mourad), γενν. 1.2.1972 στην Αλγερία (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

16.

DJABALI, Abderrahmane (γνωστός και ως Touil); γενν. 1.6.1970 στην Αλγερία (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

17.

* ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (ακτιβίστρια της E.T.A.), γενν. 20.12.1977 στο Basauri (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 45.625.646

18.

* ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (ακτιβιστής της E.T.A.), γενν. 10.1.1958 στο Plencia (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 16.027.051

19.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (γνωστός και ως AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali ή ως EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) γενν. 10.7.1965 ή 11.7.1965 στο El Dibabiya της Σαουδικής Αραβίας, υπήκοος Σαουδικής Αραβίας

20.

FAHAS, Sofiane Yacine, γενν. 10.9.1971 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

21.

* GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.), γενν. 29.4.1967 στο Guernica (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 44.556.097

22.

* IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (ακτιβίστρια της Ε.Τ.Α.), γενν. 25.4.1961 στην Escoriaza (Navarra), αριθ. δελτίου ταυτότητας 16.255.819

23.

* IZTUETA BARANDICA, Enrique (ακτιβιστής της E.T.A.), γεννηθείς 30.7.1955 στο Santurce (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 14.929.950

24.

IZZ-AL-DIN, Hasan (γνωστός και ως GARBAYA, Ahmed ή ως SA-ID ή ως SALWWAN, Samir), Λίβανος, γεννηθείς το 1963 στο Λίβανο, υπήκοος Λιβάνου

25.

LASSASSI, Saber (γνωστός και ως Mimiche), γενν. 30.11.1970 στην Κωνσταντίνη της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

26.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (γνωστός και ως ALI, Salem ή ως BIN KHALID, Fahd Bin Abdallah ή ως HENIN, Ashraf Refaat Nabith ή ως WADOOD, Khalid Abdul), γενν. 14.4.1965 ή 1.3.1964 στο Πακιστάν, αριθ. διαβατηρίου 488555

27.

MOKTARI, Fateh (γνωστός και ως Ferdi Omar), γενν. 26.12.1974 στο Hussein Dey της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

28.

* MORCILLO TORRES, Gracia (ακτιβίστρια της Ε.Τ.Α.· μέλος τoυ Kas/Ekin), γενν. 15.3.1967 στο San Sebastián (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητας 72.439.052

29.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (γνωστός και ως MUGHNIYAH, Imad Fayiz), Ανώτερος Αξιωματικός Πληροφοριών της ΧΕΖΜΠΟΛΑΧ, γενν. 7.12.1962 στο Tayr Dibba του Λιβάνου, αριθ. διαβατηρίου 432298 (Λιβάνου)

30.

* NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.), γενν. 23.2.1961 στην Pamplona (Navarra), αριθ. δελτίου ταυτότητας 15.841.101

31.

NOUARA, Farid, γενν. 25.11.1973 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

32.

* ORBE SEVILLANO, Zigor (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· μέλος του Jarrai/Haika/Segi), γενν. 22.9.1975 στο Basauri (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 45.622.851

33.

* PALACIOS ALDAY, Gorka (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· μέλος του K. Madrid), γενν. 17.10.1974 στο Baracaldo (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 30.654.356

34.

* PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· μέλος του Jarrai/Haika/Segi), γενν. 18.9.1964 στο San Sebastián (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητας 15.976.521

35.

* QUINTANA ZORROZUA, Asier (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· μέλος του K. Madrid), γενν. 27.2.1968 στο Bilbao (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 30.609.430

36.

RESSOUS, Hoari (γνωστός και ως Hallasa Farid), γενν. 11.9.1968 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

37.

* RUBENACH ROIG, Juan Luis (ακτιβιστής της E.T.Α· μέλος του K. Madrid), γενν. 18.9.1963 στο Bilbao (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 18.197.545

38.

SEDKAOUI, Noureddine (γνωστός και ως Nounou), γενν. 23.6.1963 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

39.

SELMANI, Abdelghani (γνωστός και ως Gano), γενν. 14.6.1974 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

40.

SENOUCI, Sofiane, γενν. 15.4.1971 στο Hussein Dey της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

41.

SISON, Jose Maria (γνωστός και ως Armando Liwanag, ή και ως Joma, επικεφαλής του NPA), γενν. 8.2.1939 στο Cabugao των Φιλιππίνων

42.

TINGUALI, Mohammed (γνωστός και ως Mouh di Kouba), γενν. 21.4.1964 στη Blida της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

43.

* URANGA ARTOLA, Kemen (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· μέλος τoυ Herri Batasuna/E.H./ Batasuna), γενν. 25.5.1969 στο Ondarroa (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 30.627.290

44.

* VALLEJO FRANCO, Iñigo (ακτιβιστής της E.T.A.), γεννηθείς 21.5.1976 στο Bilbao (Vizcaya), αριθ. δελτίου ταυτότητας 29.036.694

45.

* VILA MICHELENA, Fermín (ακτιβιστής της Ε.Τ.Α.· μέλος τoυ Kas/Ekin), γενν. 12.3.1970 στο Irún (Guipúzcoa), αριθ. δελτίου ταυτότητας 15.254.214

2.   ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

1.

Οργάνωση Abu Nidal (ANO), (γνωστή και ως Επαναστατικό Συμβούλιο Fatah, Αραβικές Επαναστατικές Ταξιαρχίες, Μαύρος Σεπτέμβρης, και Επαναστατική Οργάνωση Σοσιαλιστών Μουσουλμάνων)

2.

Ταξιαρχία Μαρτύρων του Al-Aqsa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

al-Takfir και al-Hijra

5.

* Nuclei Territoriali Antimperialisti (Αντιιμπεριαλιστικοί Εδαφικοί Πυρήνες)

6.

* Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini - Occasionalmente Spettacolare (Βιοτεχνικός Συνεταιρισμός Πυρός και Συναφών Δραστηριοτήτων – κατά καιρούς θεαματικός)

7.

* Nuclei Armati per il Comunismo (Ένοπλοι Πυρήνες για τον Κομμουνισμό)

8.

Aum Shinrikyo (γνωστή και ως AUM, ή ως Aum Υπέρτατη Αλήθεια, ή ως Aleph)

9.

Babbar Khalsa

10.

* CCCCC – Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle (Πυρήνας εναντίον του Κεφαλαίου, των Φυλακών, των Δεσμοφυλάκων και των Κελιών)

11.

* Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός Συνέχεια (Continuity Irish Republican Army-CIRA)

12.

* Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/ Βασκική Πατρίδα και Ελευθερία (E.T.A.) (Οι ακόλουθες οργανώσεις αποτελούν τμήμα της τρομοκρατικής οργάνωσης E.T.A.: K.a.s., Xaki· Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (γνωστή και ως Herri Batasuna ή ως Euskal Herritarrok)

13.

Gama'a al-Islamiyya (Ισλαμική Ομάδα), (γνωστή και ως Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

14.

Μέγα Ισλαμικό Μέτωπο των Πολεμιστών της Ανατολής (Great Islamic Eastern Warriors Front) (IBDA-C)

15.

* Ομάδες Αντιφασιστικής Αντίστασης 1η Οκτωβρίου (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre – G.R.A.P.O.)

16.

Χαμάς (συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

17.

Ίδρυμα Αρωγής και Ανάπτυξης Αγίων Τόπων (Holy Land Foundation for Relief and Development)

18.

Διεθνής Ομοσπονδία Νεολαίας Σιχ (International Sikh Youth Federation (ISYF)

19.

* Solidarietà Internazionale (Διεθνής Αλληλεγγύη)

20.

Kahane Chai (Kach)

21.

Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) (γνωστό και ως KADEK ή ως KONGRA-GEL)

22.

Lashkar e Tayyaba (LET)/Pashan-e-Ahle Hadis

23.

* Δύναμη Νομιμοφρόνων Εθελοντών (Loyalist Volunteer Force, LVF)

24.

Οργάνωση Mujahedin-e Khalq (MEK ή MKO) [εκτός από το «Εθνικό Αντιστασιακό Συμβούλιο του Ιράν» («National Council of Resistance of Iran» – NCRI)] (γνωστή και ως Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός του Iran (NLA, η μαχόμενη πτέρυγα της MEK), Μουτζαχεντίν του Λαού του Ιράν (PMOI), Εταιρία Μουσουλμάνων Ιρανών Σπουδαστών)

25.

Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός (Ejército de Liberación Nacional)

26.

Νέος Λαϊκός Στρατός (NPA), Φιλιππίνες, συνδεδεμένος με τον Sison José María C (γνωστόν και ως Armando Liwanag, ή και ως Joma, επικεφαλής του NPA)

27.

* Εθελοντές της Οράγγης (Orange Volunteers (OV)

28.

Παλαιστινιακό Απελευθερωτικό Μέτωπο (Palestine Liberation Front, PLF)

29.

Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ (Palestinian Islamic Jihad - PIJ)

30.

Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (Popular Front for the Liberation of Palestine – PFLP)

31.

Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης – Γενική Διοίκηση (Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command (γνωστό ως PFLP-General Command, PFLP-GC)

32.

* Πραγματικός ΙΡΑ (Real IRA)

33.

* Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente (Ερυθρές Ταξιαρχίες για την Οικοδόμηση του Μαχητικού Κομμουνιστικού Κόμματος)

34.

* Red Hand Defenders (RHD)

35.

Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, FARC)

36.

* Επαναστατικοί Πυρήνες

37.

* Επαναστατική Οργάνωση 17 Νοέμβρη

38.

Επαναστατικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός/Μέτωπο (DHKP/C), (γνωστός ως Devrimci Sol (Επαναστατική Αριστερά), Dev Sol)

39.

* Επαναστατικός Λαϊκός Αγώνας (ΕΛΑ)

40.

Φωτεινό Μονοπάτι (Sendero Luminoso – SL)

41.

Ίδρυμα Al Aqsa (γνωστό και ως Stichting Al Aqsa Nederland, ή απλώς Al Aqsa Nederland)

42.

* Brigata XX Luglio (Ταξιαρχία 20ής Ιουλίου)

43.

* Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

44.

Ενωμένες Δυνάμεις/Ομάδα Αυτοάμυνας Κολομβίας (Autodefensas Unidas de Colombia – AUC)

45.

* Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria (Πυρήνας Επαναστατικής Προλεταριακής Πρωτοβουλίας)

46.

* Nuclei di Iniziativa Proletaria (Πυρήνες Προλεταριακής Πρωτοβουλίας)

47.

* F.A.I. – Federazione Anarchica Informale (Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία)


(1)  Πρόσωπα, ομάδες και οντότητες που επισημαίνονται με αστερίσκο υπόκεινται μόνο στις διατάξεις του άρθρου 4 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ.


16.3.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 69/64


ΑΠΌΦΑΣΗ 2005/221/ΚΕΠΠΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 14ης Μαρτίου 2005

για την εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2004/306/ΕΚ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 του Συμβουλίου της 27ης Δεκεμβρίου 2001 για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 2 Απριλίου 2004, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2004/306/ΕΚ για την εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για την κατάργηση της απόφασης 2003/902/ΕΚ (2).

(2)

Είναι ευκταίο να εγκριθεί ενημερωμένος κατάλογος προσώπων, ομάδων και οντοτήτων στα οποία εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2580/2001,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Ο κατάλογος που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 έχει ως εξής:

1.

ΠΡΟΣΩΠΑ

1)

ABOU, Rabah Naami (γνωστός και ως Naami Hamza, Mihoubi Faycal, Fellah Ahmed ή Dafri Rèmi Lahdi), γενν. 1.2.1966 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

2)

ABOUD, Maisi (γνωστός και ως Abderrahmane ο Ελβετός), γενν. 17.10.1964 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

3)

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (γνωστός και ως ABU OMRAN ή ως AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), γενν. 26.6.1967 στο Qatif-Bab al Shamal της Σαουδικής Αραβίας, υπήκοος Σαουδικής Αραβίας

4)

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, γεννηθείς στο Al Ihsa της Σαουδικής Αραβίας, υπήκοος Σαουδικής Αραβίας

5)

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, γενν. 16.10.1966 στο Tarut της Σαουδικής Αραβίας, υπήκοος Σαουδικής Αραβίας

6)

ARIOUA, Azzedine, γενν. 20.11.1960 στην Κωνσταντίνη της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

7)

ARIOUA, Kamel (γνωστός και ως Lamine Kamel), γενν. 18.8.1969 στην Κωνσταντίνη της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

8)

ASLI, Mohamed (γνωστός και ως Dahmane Mohamed), γενν. 13.5.1975 στο Ain Taya της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

9)

ASLI, Rabah γενν. 13.5.1975 στο Ain Taya της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

10)

ATWA, Ali (γνωστός και ως BOUSLIM, Ammar Mansour ή ως SALIM, Hassan Rostom), Λίβανος, γεννηθείς το 1960 στο Λίβανο, υπήκοος Λιβάνου

11)

DARIB, Noureddine (γνωστός και ως Carreto ή ως Zitoun Mourad), γενν. 1.2.1972 στην Αλγερία (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

12)

DJABALI, Abderrahmane (γνωστός και ως Touil), γενν. 1.6.1970 στην Αλγερία (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

13)

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (γνωστός και ως AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali ή ως EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) γενν. 10.7.1965 ή 11.7.1965 στο El Dibabiya της Σαουδικής Αραβίας, υπήκοος Σαουδικής Αραβίας

14)

FAHAS, Sofiane Yacine, γενν. 10.9.1971 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

15)

IZZ-AL-DIN, Hasan (γνωστός και ως GARBAYA, Ahmed ή ως SA-ID ή ως SALWWAN, Samir), Λίβανος, γεννηθείς το 1963 στο Λίβανο, υπήκοος Λιβάνου

16)

LASSASSI, Saber (γνωστός και ως Mimiche), γενν. 30.11.1970 στην Κωνσταντίνη της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

17)

MOHAMMED, Khalid Shaikh (γνωστός και ως ALI, Salem ή ως BIN KHALID, Fahd Bin Abdallah ή ως HENIN, Ashraf Refaat Nabith ή ως WADOOD, Khalid Abdul), γενν. 14.4.1965 ή 1.3.1964 στο Πακιστάν, αριθ. διαβατηρίου 488555

18)

MOKTARI, Fateh (γνωστός και ως Ferdi Omar), γενν. 26.12.1974 στο Hussein Dey της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

19)

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (γνωστός και ως MUGHNIYAH, Imad Fayiz), Ανώτερος Αξιωματικός Πληροφοριών της ΧΕΖΜΠΟΛΑΧ, γενν. 7.12.1962 στο Tayr Dibba του Λιβάνου, αριθ. διαβατηρίου 432298 (Λιβάνου)

20)

NOUARA, Farid, γενν. 25.11.1973 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

21)

RESSOUS, Hoari (γνωστός και ως Hallasa Farid), γενν. 11.9.1968 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

22)

SEDKAOUI, Noureddine (γνωστός και ως Nounou), γενν. 23.6.1963 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

23)

SELMANI, Abdelghani (γνωστός και ως Gano), γενν. 14.6.1974 στο Αλγέρι της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

24)

SENOUCI, Sofiane, γενν. 15.4.1971 στο Hussein Dey της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

25)

SISON, Jose Maria (γνωστός και ως Armando Liwanag, ή και ως Joma, επικεφαλής του NPA), γενν. 8.2.1939 στο Cabugao των Φιλιππίνων

26)

TINGUALI, Mohammed (γνωστός και ως Mouh di Kouba), γενν. 21.4.1964 στη Blida της Αλγερίας (Μέλος της al-Takfir και al-Hijra)

2.

ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

1)

Οργάνωση Abu Nidal (ANO), (γνωστή και ως Επαναστατικό Συμβούλιο Fatah, Αραβικές Επαναστατικές Ταξιαρχίες, Μαύρος Σεπτέμβρης, και Επαναστατική Οργάνωση Σοσιαλιστών Μουσουλμάνων)

2)

Ταξιαρχία Μαρτύρων του Al-Aqsa

3)

Al-Aqsa e.V.

4)

Al-Takfir και al-Hijra

5)

Aum Shinrikyo (γνωστή και ως AUM, ή ως Aum Υπέρτατη Αλήθεια, ή ως Aleph)

6)

Babbar Khalsa

7)

Gama'a al-Islamiyya (Ισλαμική Ομάδα), (γνωστή και ως Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

8)

Μέγα Ισλαμικό Μέτωπο των Πολεμιστών της Ανατολής (Great Islamic Eastern Warriors Front) (IBDA-C)

9)

Χαμάς (συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

10)

Ίδρυμα Αρωγής και Ανάπτυξης Αγίων Τόπων (Holy Land Foundation for Relief and Development)

11)

Διεθνής Ομοσπονδία Νεολαίας Σιχ (International Sikh Youth Federation (ISYF)

12)

Kahane Chai (Kach)

13)

Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) (γνωστό και ως KADEK ή ως KONGRA-GEL)

14)

Lashkar e Tayyaba (LET)/Pashan-e-Ahle Hadis

15)

Οργάνωση Mujahedin-e Khalq (MEK ή MKO) [εκτός από το «Εθνικό Αντιστασιακό Συμβούλιο του Ιράν» («National Council of Resistance of Iran» — NCRI)] (γνωστή και ως Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός του Iran (NLA, η μαχόμενη πτέρυγα της MEK), Μουτζαχεντίν του Λαού του Ιράν (PMOI), Εταιρία Μουσουλμάνων Ιρανών Σπουδαστών)

16)

Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός (Ejército de Liberación Nacional)

17)

Νέος Λαϊκός Στρατός (NPA), Φιλιππίνες, συνδεδεμένος με τον Sison José María C (γνωστόν και ως Armando Liwanag, ή και ως Joma, επικεφαλής του NPA)

18)

Παλαιστινιακό Απελευθερωτικό Μέτωπο (Palestine Liberation Front, PLF)

19)

Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ (Palestinian Islamic Jihad — PIJ)

20)

Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (Popular Front for the Liberation of Palestine — PFLP)

21)

Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης - Γενική Διοίκηση [Popular Front for the Liberation of Palestine-General Command (γνωστό ως PFLP-General Command, PFLP-GC)]

22)

Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, FARC)

23)

Επαναστατικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός/Μέτωπο (DHKP/C), [γνωστός ως Devrimci Sol (Επαναστατική Αριστερά), Dev Sol)]

24)

Φωτεινό Μονοπάτι (Sendero Luminoso — SL)

25)

Ίδρυμα Al Aqsa (γνωστό και ως Stichting Al Aqsa Nederland, ή απλώς Al Aqsa Nederland)

26)

Ενωμένες Δυνάμεις/Ομάδα Αυτοάμυνας Κολομβίας (Autodefensas Unidas de Colombia — AUC)

Άρθρο 2

Η απόφαση αριθ. 2004/306/ΕΚ καταργείται.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να παράγει αποτελέσματα την ημέρα της δημοσίευσής της.

Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2005.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

F. BODEN


(1)  ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 70· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 745/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 106 της 29.4.2003, σ. 22).

(2)  ΕΕ L 99 της 3.4.2004, σ. 28.


Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει του άρθρου VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

16.3.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 69/67


ΑΠΌΦΑΣΗ-ΠΛΑΊΣΙΟ 2005/222/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 24ης Φεβρουαρίου 2005

για τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 29, το άρθρο 30 παράγραφος 1 στοιχείο α), το άρθρο 31 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο β),

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο στόχος της παρούσας απόφασης-πλαίσιο είναι η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των δικαστικών και άλλων αρμόδιων αρχών, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας και άλλων εξειδικευμένων υπηρεσιών επιφορτισμένων με την επιβολή του νόμου στα κράτη μέλη, μέσω της προσέγγισης των κανόνων του ποινικού δικαίου των κρατών μελών που αφορούν επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών.

(2)

Έχουν διαπιστωθεί επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών, οφειλόμενες ιδίως στην απειλή που αντιπροσωπεύει το οργανωμένο έγκλημα, και υπάρχει αυξημένη ανησυχία ενώπιον του ενδεχόμενου τρομοκρατικών επιθέσεων κατά των συστημάτων πληροφοριών που αποτελούν μέρος της ζωτικής σημασίας υποδομής των κρατών μελών. Αυτή η κατάσταση αποτελεί απειλή για την επίτευξη μιας ασφαλέστερης κοινωνίας της πληροφορίας και ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, και χρειάζεται, ως εκ τούτου, να αντιμετωπισθεί στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3)

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των απειλών προϋποθέτει ευρεία προσέγγιση όσον αφορά την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών, όπως τονίσθηκε στο πρόγραμμα δράσης eEurope, στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τον τίτλο «Ασφάλεια των δικτύων και πληροφοριών: Πρόταση ευρωπαϊκής πολιτικής» και στο ψήφισμα του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για κοινή προσέγγιση και ειδικές δράσεις στον τομέα της ασφάλειας των πληροφοριών και των δικτύων (2).

(4)

Η ανάγκη για ακόμα μεγαλύτερη συνειδητοποίηση των προβλημάτων που αφορούν την ασφάλεια των πληροφοριών και για την παροχή πρακτικής βοήθειας τονίσθηκε επίσης στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2001.

(5)

Τα σημαντικά νομικά κενά και οι διαφορές των νομοθεσιών των κρατών μελών στο συγκεκριμένο τομέα μπορεί να παρεμποδίσουν την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας και μπορεί να περιπλέξουν την αποτελεσματική συνεργασία των αστυνομικών και δικαστικών υπηρεσιών σε περίπτωση επιθέσεων κατά των συστημάτων πληροφοριών. Ο υπερεθνικός και χωρίς σύνορα χαρακτήρας των σύγχρονων συστημάτων πληροφοριών συνεπάγεται ότι οι επιθέσεις κατά των συστημάτων αυτών έχουν συχνά διασυνοριακή διάσταση, υπογραμμίζοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, την επείγουσα ανάγκη να υπάρξει προσέγγιση των ποινικών δικαίων στο συγκεκριμένο τομέα.

(6)

Το πρόγραμμα δράσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά την άριστη δυνατή εφαρμογή των διατάξεων της συνθήκης του Άμστερνταμ για τη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (3), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 1999, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Σάντα Μαρία ντα Φέιρα της 19ης και 20ής Ιουνίου 2000, η Επιτροπή στον «Πίνακα αποτελεσμάτων» και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 19ης Μαΐου 2000 αναφέρουν ή απευθύνουν έκκληση για νομοθετική δράση κατά του εγκλήματος που χρησιμοποιεί τις προηγμένες τεχνολογίες, συμπεριλαμβάνοντας κοινούς ορισμούς, ποινικούς χαρακτηρισμούς και κυρώσεις.

(7)

Είναι ανάγκη να συμπληρωθούν οι εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί από τους διεθνείς οργανισμούς, ειδικότερα οι εργασίες του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προσέγγιση του ποινικού δικαίου και οι εργασίες της ομάδας G8 για τη διακρατική συνεργασία στον τομέα του εγκλήματος υψηλής τεχνολογίας, προτείνοντας κοινή προσέγγιση στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο συγκεκριμένο τομέα. Αυτή η ανάγκη αναπτύχθηκε ευρύτερα στην ανακοίνωση την οποία απηύθυνε η Επιτροπή στο Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τον τίτλο «Για μια ασφαλέστερη κοινωνία της πληροφορίας με τη βελτίωση της ασφάλειας των υποδομών πληροφόρησης και την καταπολέμηση του εγκλήματος πληροφορικής».

(8)

Θα πρέπει να υπάρξει προσέγγιση του ποινικού δικαίου όσον αφορά τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών για να διασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή δικαστική και αστυνομική συνεργασία όσον αφορά τα ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών και συμμετοχή στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

(9)

Όλα τα κράτη μέλη έχουν επικυρώσει τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 28ης Ιανουαρίου 1981, για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα. Οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στο πλαίσιο της εφαρμογής της παρούσας απόφασης-πλαίσιο θα πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με τις αρχές της εν λόγω σύμβασης.

(10)

Οι κοινοί ορισμοί στο συγκεκριμένο τομέα, ειδικότερα για τα συστήματα πληροφοριών και τα ηλεκτρονικά δεδομένα, έχουν σημασία προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνεκτική προσέγγιση στα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης-πλαίσιο.

(11)

Είναι ανάγκη να επιτευχθεί κοινή προσέγγιση για τα στοιχεία αντικειμενικής υπόστασης των ποινικών αδικημάτων, προβλέποντας κοινά αδικήματα παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών, παράνομης παρεμβολής σε σύστημα και παράνομης παρεμβολής σε δεδομένα.

(12)

Για το σκοπό της καταπολέμησης του εγκλήματος σε σχέση με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να εξασφαλίζει ουσιαστική δικαστική συνεργασία όσον αφορά τα αδικήματα που βασίζονται στους τύπους των πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 2, 3, 4 και 5.

(13)

Είναι ανάγκη να αποφευχθεί η υπερβολική ποινικοποίηση, κυρίως υποθέσεων ήσσονος σημασίας, καθώς και η ενοχοποίηση κατόχων δικαιωμάτων και εξουσιοδοτημένων ατόμων.

(14)

Είναι ανάγκη να προβλεφθούν από τα κράτη μέλη κυρώσεις των επιθέσεων κατά των συστημάτων πληροφοριών. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές.

(15)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθούν πιο αυστηρές κυρώσεις όταν μια επίθεση κατά συστήματος πληροφοριών διαπράττεται στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, όπως ορίζεται στην κοινή δράση 98/733/ΔΕΥ, της 21ης Δεκεμβρίου 1998, σχετικά με το αξιόποινο της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (4). Επίσης είναι σκόπιμο να προβλέπονται αυστηρότερες κυρώσεις, όταν μια τέτοια επίθεση έχει προκαλέσει σοβαρές ζημίες ή έχει θίξει θεμελιώδη συμφέροντα.

(16)

Θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν μέτρα συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική δράση κατά των επιθέσεων που αφορούν τα συστήματα πληροφοριών. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν, για την ανταλλαγή πληροφοριών, το υφιστάμενο δίκτυο λειτουργικών σημείων επαφής που αναφέρεται στη σύσταση του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2001 για σημεία επαφής τα οποία λειτουργούν 24 ώρες το εικοσιτετράωρο για την καταπολέμηση του εγκλήματος υψηλής τεχνολογίας (5).

(17)

Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας απόφασης-πλαίσιο, που συνίστανται στο να κατοχυρωθεί ότι οι επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών θα τιμωρούνται σε όλα τα κράτη μέλη με αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις και να βελτιωθεί και ενθαρρυνθεί η δικαστική συνεργασία με την άρση των ενδεχόμενων επιπλοκών, δε μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, επειδή οι κανόνες πρέπει να είναι κοινοί και συμβιβάσιμοι, και μπορούν, ως εκ τούτου, να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας η οποία αναφέρεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η οποία αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα απόφαση-πλαίσιο δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη αυτών των στόχων.

(18)

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από το άρθρο 6 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αντικατοπτρίζονται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κυρίως στα κεφάλαια ΙΙ και VI,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης-πλαίσιο, νοείται ως:

α)

«Σύστημα πληροφοριών»: οποιαδήποτε συσκευή ή ομάδα διασυνδεδεμένων ή σχετικών μεταξύ τους συσκευών, εκ των οποίων μια ή περισσότερες εκτελούν, σύμφωνα με ένα πρόγραμμα, αυτόματη επεξεργασία ηλεκτρονικών δεδομένων, καθώς και τα ηλεκτρονικά δεδομένα που αποθηκεύονται, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, ανακτώνται ή διαβιβάζονται από τους υπολογιστές με σκοπό τη λειτουργία, τη χρήση, την προστασία και τη συντήρησή τους.

β)

«Ηλεκτρονικά δεδομένα»: οποιαδήποτε παρουσίαση γεγονότων, πληροφοριών ή εννοιών σε μορφή κατάλληλη προς επεξεργασία από σύστημα πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου ενός προγράμματος που παρέχει τη δυνατότητα στο σύστημα πληροφοριών να εκτελέσει μια λειτουργία.

γ)

«Νομικό πρόσωπο»: κάθε οντότητα που έχει αυτό το καθεστώς βάσει του ισχύοντος δικαίου, εκτός των κρατών ή άλλων δημόσιων οργάνων κατά την άσκηση κρατικής εξουσίας και των δημόσιων διεθνών οργανισμών.

δ)

«Χωρίς δικαίωμα»: πρόσβαση ή παρεμβολή μη εξουσιοδοτημένη από τον ιδιοκτήτη ή άλλο δικαιούχο του συστήματος ή μέρους του, ή μη επιτρεπόμενη δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας.

Άρθρο 2

Παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών

1.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η εκ προθέσεως πρόσβαση, χωρίς δικαίωμα, στο σύνολο ή σε μέρος συστήματος πληροφοριών, τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα, τουλάχιστον όταν δεν πρόκειται για ήσσονος σημασίας περιπτώσεις.

2.   Κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει ότι η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 πράξη ποινικοποιείται μόνον όταν το αδίκημα διαπράττεται κατά παράβαση μέτρου ασφαλείας.

Άρθρο 3

Παράνομη παρεμβολή σε σύστημα

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η εκ προθέσεως σοβαρή παρεμπόδιση ή διακοπή της λειτουργίας συστήματος πληροφοριών, με την εισαγωγή, μετάδοση, ζημία, διαγραφή, φθορά, αλλοίωση, απόκρυψη ηλεκτρονικών δεδομένων ή με τον αποκλεισμό της πρόσβασης στα δεδομένα αυτά, τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα όταν διαπράττεται χωρίς δικαίωμα, τουλάχιστον όταν δεν πρόκειται για ήσσονος σημασίας περιπτώσεις.

Άρθρο 4

Παράνομη παρεμβολή σε δεδομένα

Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η εκ προθέσεως διαγραφή, ζημία, φθορά, αλλοίωση, απόκρυψη ηλεκτρονικών δεδομένων ενός συστήματος πληροφοριών ή ο αποκλεισμός της πρόσβασης στα δεδομένα αυτά, τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα όταν διαπράττεται χωρίς δικαίωμα, τουλάχιστον όταν δεν πρόκειται για ήσσονος σημασίας περιπτώσεις.

Άρθρο 5

Ηθική αυτουργία, υποβοήθηση και συνέργεια και απόπειρα

1.   Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι η ηθική αυτουργία, η υποβοήθηση και συνέργεια σε αδίκημα που αναφέρεται στα άρθρα 2, 3 και 4, τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα.

2.   Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι η απόπειρα διάπραξης των αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 2, 3 και 4, τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα.

3.   Κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να μην εφαρμόζει την παράγραφο 2, για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 2.

Άρθρο 6

Κυρώσεις

1.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 2, 3, 4 και 5, τιμωρούνται με αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις.

2.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4, τιμωρούνται με ποινικές κυρώσεις μεγίστης διάρκειας ενός έως τριών ετών φυλακίσεως τουλάχιστον.

Άρθρο 7

Επιβαρυντικές περιστάσεις

1.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι το αδίκημα που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 και το αδίκημα που αναφέρεται στα άρθρα 3 και 4 τιμωρούνται με ποινικές κυρώσεις μέγιστης διάρκειας δύο έως πέντε ετών φυλάκισης τουλάχιστον, όταν διαπράττονται στα πλαίσια εγκληματικής οργάνωσης, όπως ορίζεται στην κοινή δράση 98/733/ΔΕΥ, εκτός από το επίπεδο κυρώσεων που αναφέρεται στην κοινή αυτή δράση.

2.   Ένα κράτος μέλος μπορεί επίσης να λαμβάνει τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, όταν το αδίκημα έχει προκαλέσει σοβαρές ζημίες ή έχει θίξει ζωτικά συμφέροντα.

Άρθρο 8

Ευθύνη νομικών προσώπων

1.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι τα νομικά πρόσωπα είναι δυνατό να υπέχουν ευθύνη για τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 2, 3, 4 και 5, που έχουν τελεσθεί προς όφελός τους από οιοδήποτε πρόσωπο, ενεργώντας είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου, το οποίο κατέχει ιθύνουσα θέση εντός του νομικού προσώπου, βασιζόμενη σε:

α)

εξουσία εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, ή

β)

εξουσία λήψης αποφάσεων για λογαριασμό του νομικού προσώπου, ή

γ)

εξουσία άσκησης ελέγχου εντός του νομικού προσώπου.

2.   Πέραν των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι ένα νομικό πρόσωπο μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο όταν η απουσία εποπτείας ή ελέγχου εκ μέρους ενός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατέστησε δυνατή την τέλεση των αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 2, 3, 4 και 5 προς όφελος του εν λόγω νομικού προσώπου από πρόσωπο που τελεί υπό την εξουσία του.

3.   Η ευθύνη του νομικού προσώπου δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 δεν αποκλείει την ποινική δίωξη κατά φυσικών προσώπων που συμμετέχουν ως αυτουργοί, ηθικοί αυτουργοί ή συνεργοί στην τέλεση αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 2, 3, 4 και 5.

Άρθρο 9

Κυρώσεις κατά νομικών προσώπων

1.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι σε νομικό πρόσωπο το οποίο υπέχει ευθύνη δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 1, επιβάλλονται αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές κυρώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται χρηματικές ποινές ή πρόστιμα και, ενδεχομένως, άλλες κυρώσεις, όπως:

α)

αποκλεισμός από δημόσιες παροχές ή ενισχύσεις·

β)

μέτρα προσωρινής ή οριστικής απαγόρευσης της άσκησης εμπορικής δραστηριότητας·

γ)

θέση υπό δικαστική εποπτεία, ή

δ)

δικαστική εκκαθάριση.

2.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι σε νομικό πρόσωπο το οποίο υπέχει ευθύνη δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 2, επιβάλλονται αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές κυρώσεις ή μέτρα.

Άρθρο 10

Δικαιοδοσία

1.   Κάθε κράτος μέλος θεμελιώνει τη δικαιοδοσία του για τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 2, 3, 4 και 5, όταν το αδίκημα διαπράττεται:

α)

εν όλω ή εν μέρει στην επικράτειά του, ή

β)

από υπήκοό του, ή

γ)

προς όφελος νομικού προσώπου που εδρεύει στην επικράτειά του εν λόγω κράτους μέλους.

2.   Για να θεμελιώσει τη δικαιοδοσία του σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α), κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι στη δικαιοδοσία αυτή εμπίπτουν περιπτώσεις κατά τις οποίες:

α)

ο δράστης διέπραξε το αδίκημα ευρισκόμενος στην επικράτειά του, ανεξάρτητα από το αν το αδίκημα στρέφεται κατά συστήματος πληροφοριών στην επικράτειά του, ή

β)

το αδίκημα στρέφεται κατά συστήματος πληροφοριών στην επικράτειά του, ανεξάρτητα από το αν ο δράστης διαπράττει το αδίκημα ευρισκόμενος στην επικράτειά του.

3.   Κράτος μέλος το οποίο, δυνάμει του εθνικού του δικαίου, δεν εκδίδει ή δεν παραδίδει μέχρι στιγμής τους υπηκόους του, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να θεμελιώσει τη δικαιοδοσία του και, όταν απαιτείται, προκειμένου να ασκήσει δίωξη όσον αφορά τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 2, 3, 4 και 5, εφόσον διαπράττονται από υπήκοο του εκτός της επικράτειάς του.

4.   Όταν αδίκημα υπάγεται στη δικαιοδοσία περισσοτέρων του ενός κρατών μελών και οποιοδήποτε εκ των συγκεκριμένων κρατών μπορεί εγκύρως να ασκήσει δίωξη βάσει των ίδιων πραγματικών περιστατικών, τα συγκεκριμένα κράτη μέλη συνεργάζονται προκειμένου να αποφασίσουν ποιο εξ αυτών θα προβεί στη δίωξη των δραστών με σκοπό, εφόσον είναι δυνατό, να συγκεντρωθεί η διαδικασία σε ένα μόνο κράτος μέλος. Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη μπορούν να προσφεύγουν σε οποιοδήποτε όργανο ή μηχανισμό εγκαθιδρυμένο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ των δικαστικών τους αρχών καθώς και το συντονισμό των ενεργειών τους. Λαμβάνονται υπόψη διαδοχικά τα ακόλουθα στοιχεία:

κράτος μέλος είναι εκείνο στην επικράτεια του οποίου ετελέσθησαν τα αδικήματα σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α) και την παράγραφο 2,

κράτος μέλος είναι εκείνο του οποίου είναι υπήκοος ο δράστης,

κράτος μέλος είναι εκείνο στο οποίο ανακαλύφθηκε ο δράστης.

5.   Κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να μην εφαρμόζει, ή να εφαρμόζει μόνο σε ειδικές περιπτώσεις ή συνθήκες, τους κανόνες δικαιοδοσίας που ορίζονται στην παράγραφο 1 στοιχεία β) και γ).

6.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν τη γενική γραμματεία του Συμβουλίου και την Επιτροπή όταν αποφασίζουν να εφαρμόσουν την παράγραφο 5, προσδιορίζοντας, εφόσον χρειάζεται, τις ειδικές περιπτώσεις ή συνθήκες στις οποίες εφαρμόζεται η απόφαση.

Άρθρο 11

Ανταλλαγή πληροφοριών

1.   Με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 2, 3, 4 και 5 και σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας δεδομένων, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη χρήση του υφιστάμενου δικτύου λειτουργικών σημείων επαφής που είναι διαθέσιμο σε 24ωρη βάση και τις επτά ημέρες της εβδομάδας.

2.   Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει τη γενική γραμματεία του Συμβουλίου και την Επιτροπή για το σημείο επαφής που έχει ορίσει με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών για τα αδικήματα που αφορούν επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών. Η γενική γραμματεία διαβιβάζει αυτές τις πληροφορίες στα άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 12

Εφαρμογή

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης-πλαίσιο έως τις 16 Μαρτίου 2007.

2.   Έως τις 16 Μαρτίου 2007, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στη γενική γραμματεία του Συμβουλίου και στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων με τις οποίες μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της παρούσας απόφασης-πλαίσιο. Έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2007, το Συμβούλιο αξιολογεί, βάσει έκθεσης που εκπονείται με βάση τις πληροφορίες αυτές καθώς και βάσει γραπτής έκθεσης της Επιτροπής, το βαθμό στον οποίο τα κράτη μέλη έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης-πλαίσιο.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση-πλαίσιο αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2005.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

N. SCHMIT


(1)  ΕΕ C 300 Ε της 11.12.2003, σ. 26.

(2)  ΕΕ C 43 της 16.2.2002, σ. 2.

(3)  ΕΕ C 19 της 23.1.1999, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 351 της 29.12.1998, σ. 1.

(5)  ΕΕ C 187 της 3.7.2001, σ. 5.


Διορθωτικά

16.3.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 69/72


Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 398/2005 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2005, για καθορισμό της τιμής της παγκόσμιας αγοράς του μη εκκοκκισμένου βαμβακιού

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 65 της 11ης Μαρτίου 2005 )

Στη σελίδα 3, άρθρο 1 «Η τιμή της παγκόσμιας αγοράς του μη εκκοκκισμένου βαμβακιού»:

αντί:

«19,209 EUR/100 kg»

διάβαζε:

«19,192 EUR/100 kg».