ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 12

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

48ό έτος
14 Ιανουαρίου 2005


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 27/2005 του Συμβουλίου, της 22ης Δεκεμβρίου 2004, περί καθορισμού, για το 2005, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων

1

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

14.1.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 12/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 27/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ης Δεκεμβρίου 2004

περί καθορισμού, για το 2005, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 20,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 423/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση μέτρων για την αποκατάσταση των αποθεμάτων γάδου (2), και ιδίως τα άρθρα 6 και 8,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 811/2004 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση μέτρων αποκατάστασης των αποθεμάτων μερλούκιου του Βορρά (3), και ιδίως το άρθρο 5,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, το Συμβούλιο καλείται να καθορίσει τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της πρόσβασης σε ύδατα και πόρους, καθώς και της βιώσιμης άσκησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες επιστημονικές γνωματεύσεις και, ιδίως, την έκθεση της επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής επιτροπής αλιείας.

(2)

Βάσει του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, το Συμβούλιο καθορίζει τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) για κάθε τύπο αλιείας ή ομάδα τύπων αλιείας. Οι αλιευτικές δυνατότητες θα πρέπει να κατανεμηθούν στα κράτη μέλη και στις τρίτες χώρες σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 20 του εν λόγω κανονισμού.

(3)

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση των εν λόγω TAC και ποσοστώσεων, θα πρέπει να καθοριστούν οι ειδικοί όροι που διέπουν τις αλιευτικές δραστηριότητες.

(4)

Είναι αναγκαίο να θεσπιστούν οι αρχές και ορισμένες διαδικασίες αλιευτικής διαχείρισης σε κοινοτικό επίπεδο, ούτως ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να εξασφαλίσουν τη διαχείριση των υπό τη σημαία τους σκαφών.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 1996, περί θεσπίσεως συμπληρωματικών όρων για την ετήσια διαχείριση των TAC και των ποσοστώσεων (4), είναι αναγκαίο να προσδιορισθούν τα αποθέματα που υπόκεινται στα διάφορα μέτρα που καθορίζονται στον κανονισμό αυτό.

(6)

Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις συμφωνίες ή στα πρωτόκολλα περί σχέσεων στον αλιευτικό τομέα, η Κοινότητα πραγματοποίησε διαβουλεύσεις σχετικά με τα δικαιώματα αλιείας με τη Νορβηγία (5), τις νήσους Φερόε (6) και τη Γροιλανδία (7).

(7)

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 της πράξης προσχώρησης του 2003, οι αλιευτικές συμφωνίες που έχουν συνάψει η Λετονία και η Λιθουανία με τρίτες χώρες υπάγονται σε κοινοτική διαχείριση. Σύμφωνα με τις συμφωνίες αυτές, η Κοινότητα διεξήγαγε διαβουλεύσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία.

(8)

Η Κοινότητα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος σε διάφορους περιφερειακούς αλιευτικούς οργανισμούς. Οι εν λόγω αλιευτικοί οργανισμοί συνέστησαν την επιβολή περιορισμών στα αλιεύματα και άλλους κανόνες διατήρησης για ορισμένα είδη ιχθύων. Η Κοινότητα θα πρέπει επομένως να εφαρμόσει τις συστάσεις αυτές.

(9)

Στην ετήσια συνεδρίασή της τον Ιούνιο 2004, η Παναμερικανική Επιτροπή Τροπικού Τόνου (IATTC) ενέκρινε περιορισμούς αλιευμάτων για τον κιτρινόπτερο τόνο, τον μεγαλόφθαλμο τόνο και την παλαμίδα, καθώς και τεχνικά μέτρα σε σχέση με τη μεταχείριση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων. Παρά το γεγονός ότι η Κοινότητα δεν είναι μέλος της IATTC, είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν τα εν λόγω μέτρα, για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη διαχείριση του αλιευτικού πόρου που υπάγεται στη δικαιοδοσία του οργανισμού αυτού.

(10)

Κατά την ετήσια σύνοδό της του 2004, η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) ενέκρινε πίνακες, οι οποίοι επισήμαιναν την υποχρησιμοποίηση και την υπερχρησιμοποίηση των αλιευτικών δυνατοτήτων των συμβαλλομένων μερών της ICCAT. Στο πλαίσιο αυτό, η ICCAT ενέκρινε απόφαση επισημαίνουσα ότι, κατά το 2003, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είχε υποεκμεταλλευθεί την ποσόστωσή της για αρκετά αποθέματα.

(11)

Για να τηρηθούν οι προσαρμογές στις ποσοστώσεις της Κοινότητας που καθόρισε η ICCAT, είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί η κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων που προκύπτουν από την υποχρησιμοποίηση βάσει της αντίστοιχης συμβολής έκαστου κράτους μέλους σ’ αυτή, χωρίς να τροποποιηθεί η κλείδα κατανομής που θεσπίζει ο παρών κανονισμός για την ετήσια κατανομή των TAC.

(12)

Κατά την ετήσια συνεδρίασή της, η ICCAT θέσπισε ορισμένα τεχνικά μέτρα για ορισμένα αποθέματα άκρως μεταναστευτικών ειδών του Ατλαντικού και της Μεσογείου, ορίζοντας μεταξύ άλλων νέο κατώτατο μέγεθος για τον τόνο, περιορισμούς αλιείας εντός ορισμένων περιοχών και κατά τη διάρκεια ορισμένων χρονικών περιόδων προκειμένου να προστατεύσει τον μεγαλόφθαλμο τόνο, μέτρα σχετικά με τις δραστηριότητες ερασιτεχνικής αλιείας στη Μεσόγειο και τη θέσπιση προγράμματος δειγματοληψίας για τον υπολογισμό του μεγέθους του εγκλωβισμένου τόνου. Για να συμβάλει στη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων, τα μέτρα αυτά πρέπει να εφαρμοστούν εντός του 2005 μέχρις ότου εκδοθεί κανονισμός του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 973/2001 της 14ης Μαΐου 2001 που προβλέπει τεχνικά μέτρα διατήρησης για ορισμένα αποθέματα άκρως μεταναστευτικών ειδών (8).

(13)

Κατά την ετήσια συνεδρίασή της το 2004, η Επιτροπή Αλιείας του Βορειοανατολικού Ατλαντικού (NEAFC) εξέδωσε σύσταση για τον περιορισμό της αλιείας εντός ορισμένων περιοχών προκειμένου να προστατευθούν οι ευαίσθητοι βιότοποι βαθέων υδάτων. Η Κοινότητα θα πρέπει να εφαρμόσει τη σύσταση αυτήν.

(14)

Ως προσωρινό μέτρο, τα αλιεύματα ρέγγας κατά την άσκηση μεικτής αλιείας του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 973/2001 θα πρέπει να καταλογισθούν στη σχετική ποσόστωση ρέγγας.

(15)

Ως προσωρινό μέτρο, η αλιευτική προσπάθεια για ορισμένα είδη βαθέων υδάτων θα πρέπει να ελαττωθεί σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωματεύσεις του Διεθνούς Συμβουλίου Εξερεύνησης της Θάλασσας (ICES).

(16)

Η εκτέλεση των αλιευτικών δυνατοτήτων θα πρέπει να συνάδει με την οικεία κοινοτική νομοθεσία, και συγκεκριμένα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1381/87 της Επιτροπής της 20ής Μαΐου 1987 που θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τη σήμανση και τον εφοδιασμό με τα αναγκαία έγγραφα των αλιευτικών σκαφών (9), τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2807/83 της Επιτροπής της 22ας Σεπτεμβρίου 1983 για τον καθορισμό των ειδικών λεπτομερειών που αφορούν την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τα αλιεύματα των κρατών μελών (10), τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1993 για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου της κοινής αλιευτικής πολιτικής (11), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, για τη διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές ζώνες και πόρους της Κοινότητας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1626/94 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1994 για τη θέσπιση ορισμένων τεχνικών μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο (12), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1627/94 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1994 για τη θέσπιση των γενικών διατάξεων για τις ειδικές άδειες αλιείας (13), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 601/2004 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 2004, για τον καθορισμό ορισμένων μέτρων ελέγχου που εφαρμόζονται στις αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη της σύμβασης για τη διατήρηση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας της Ανταρκτικής (14), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 88/98 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1997 για τον καθορισμό ορισμένων τεχνικών μέτρων διατήρησης των αλιευτικών πόρων στα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας, των Lille και Store Baelt και του Οresund (15), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου της 30ής Μαρτίου 1998 για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών (16), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1434/98 του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1998, περί των όρων υπό τους οποίους επιτρέπεται να εκφορτώνεται ρέγγα για βιομηχανικούς σκοπούς, πλην της άμεσης ανθρώπινης κατανάλωσης (17), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 423/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση μέτρων για την αποκατάσταση των αποθεμάτων γάδου (18), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2244/2003 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2003, για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων όσον αφορά δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης σκαφών (19), τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2930/86 του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 1986 που ορίζει τα χαρακτηριστικά των αλιευτικών σκαφών (20), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 973/2001 του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2001, που προβλέπει τεχνικά μέτρα διατήρησης για ορισμένα αποθέματα άκρως μεταναστευτικών ειδών (21), τον κανονισμό (ΕΚ) 2347/2002 του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για τη θέσπιση ειδικών απαιτήσεων πρόσβασης και συναφών όρων που εφαρμόζονται στην αλιεία αποθεμάτων βαθέων υδάτων (22), και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2270/2004 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2004 για τον καθορισμό, για το 2005 και 2006, των αλιευτικών δυνατοτήτων για τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη όσον αφορά ορισμένα ιχθυαποθέματα βαθέων υδάτων (23).

(17)

Το 2005 θα πρέπει να εφαρμοστούν ορισμένα συμπληρωματικά μέτρα σχετικά με τον έλεγχο και τις τεχνικές προϋποθέσεις της αλιείας, που θα συντείνουν στη διατήρηση των αποθεμάτων ιχθύων.

(18)

Για τα αποθέματα γλώσσας στη Δυτική Μάγχη, νότιου μπακαλιάρου και καραβίδας είναι ανάγκη να εφαρμοστεί προσωρινό πρόγραμμα διαχείρισης της προσπάθειας. Για τα αποθέματα γάδου στο Kattegat, στη Βόρεια Θάλασσα, στο Skagerrak, στη Δυτική Μάγχη, στη Θάλασσα της Ιρλανδίας και στη Δυτική Σκωτία, το υπάρχον πρόγραμμα διαχείρισης της προσπάθειας πρέπει να αναπροσαρμοστεί.

(19)

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, εναπόκειται στο Συμβούλιο να αποφασίζει σχετικά με τους συναφείς όρους που συνοδεύουν τους περιορισμούς των αλιευμάτων και/ή των αλιευτικών προσπαθειών. Οι επιστημονικές γνωματεύσεις επισημαίνουν ότι όταν τα αλιεύματα υπερβαίνουν σημαντικά τα συμφωνηθέντα TAC, υπονομεύεται η βιωσιμότητα των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Απαιτείται επομένως να θεσπιστούν συναφείς όροι οι οποίοι θα έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της εφαρμογής των συμφωνημένων αλιευτικών δυνατοτήτων.

(20)

Είναι αναγκαίο, ακολουθώντας τη γνωμοδότηση του ICES, να εφαρμοστεί ένα προσωρινό σύστημα για τη διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας της βιομηχανικής αλιείας αμμόχελου στην υποπεριοχή ICES IV και στη διαίρεση IIIa Βόρεια.

(21)

Οι επιστημονικές γνωματεύσεις επισημαίνουν ότι το απόθεμα χωματίδας της Βόρειας Θάλασσας δεν αλιεύεται κατά βιώσιμο τρόπο και ότι τα επίπεδα απορρίψεων είναι πολύ υψηλά. Οι επιστημονικές γνωματεύσεις καθώς και οι γνωμοδοτήσεις του Περιφερειακού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Βόρειας Θάλασσας επισημαίνουν ότι θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν οι αλιευτικές δυνατότητες όσον αφορά την αλιευτική προσπάθεια των σκαφών που αλιεύουν χωματίδα.

(22)

Για την προσαρμογή των περιορισμών της αλιευτικής προσπάθειας για τον γάδο που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 423/2004, προτείνονται εναλλακτικές ρυθμίσεις, ώστε η διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας να γίνεται σύμφωνα με τα TAC, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού.

(23)

Κατά την 25η ετήσια συνεδρίασή της από 15 έως 19 Σεπτεμβρίου 2003, η Οργάνωση Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO) ενέκρινε σχέδιο ανασύστασης για την ιππόγλωσσα Γροιλανδίας στην υποπεριοχή 2 NAFO και στις διαιρέσεις 3KLMNO. Το σχέδιο προβλέπει μείωση του επιπέδου του TAC έως το 2007, καθώς και συμπληρωματικά μέτρα που να διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητά του. Είναι αναγκαίο να εφαρμοστεί το σχέδιο αυτό για το 2005, εν αναμονή της έκδοσης κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή πολυετών μέτρων για την ανασύσταση του αποθέματος ιππόγλωσσας της Γροιλανδίας.

(24)

Κατά την 26η ετήσια συνεδρίασή του από 13 έως 17 Σεπτεμβρίου 2004, η NAFO ενέκρινε μέτρα διαχείρισης για ορισμένα προηγουμένως μη ρυθμιζόμενα είδη, συγκεκριμένα τα σελάχια στη διαίρεση 3LNO, το κοκκινόψαρο στη διαίρεση 3O και τον λευκό μπακαλιάρο στη διαίρεση 3NO. Επομένως, είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά και να καθοριστεί η κατανομή μεταξύ των κρατών μελών.

(25)

Για να τηρηθούν οι διεθνείς υποχρεώσεις που ανέλαβε η Κοινότητα ως συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης για τη διατήρηση της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας της Ανταρκτικής (CCAMLR), συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης εφαρμογής των μέτρων που εγκρίνει η επιτροπή της CCAMLR, θα πρέπει να τύχουν εφαρμογής τα TAC που ενέκρινε η εν λόγω επιτροπή για την περίοδο 2004-2005 και οι αντίστοιχες περίοδοι.

(26)

Κατά την ΧΧΙΙΙή ετήσια συνεδρίασή της το 2004, η CCAMLR ενέκρινε τα σχετικά όρια αλιευμάτων για τα αποθέματα που μπορούν να αλιεύονται με τα καθιερωμένα είδη αλιείας από οποιοδήποτε μέλος της CCAMLR. Η CCAMLR επίσης ενέκρινε τη συμμετοχή κοινοτικών αλιευτικών σκαφών στην εξερευνητική αλιεία για Dissostichus spp. στις υποπεριοχές FAO 88.1 και στις διαιρέσεις 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) και 58.4.3b) και υπέβαλε τις σχετικές αλιευτικές δραστηριότητες σε όρια κυρίων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, καθώς και σε ορισμένα ειδικά τεχνικά μέτρα. Τα εν λόγω όρια και τεχνικά μέτρα θα πρέπει επίσης να τύχουν εφαρμογής.

(27)

Για να διασφαλισθούν οι βιοτικοί πόροι των αλιέων της Κοινότητας, είναι σημαντικό να ανοίξουν αυτά τα είδη αλιείας την 1η Ιανουαρίου 2005. Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρος του θέματος, επιβάλλεται να εγκριθεί εξαίρεση από την περίοδο των έξι εβδομάδων που προβλέπεται στην παράγραφο Ι (3) του πρωτοκόλλου σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Συνθήκες για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες για το έτος 2005, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, καθώς και οι ειδικοί όροι υπό τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιούνται οι αλιευτικές αυτές δυνατότητες.

Εντούτοις, για ορισμένα αποθέματα της Ανταρκτικής, οι αλιευτικές δυνατότητες και οι ειδικοί όροι καθορίζονται για τις περιόδους που καθορίζει το παράρτημα ΙΣΤ.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται:

α)

σε αλιευτικά σκάφη της Κοινότητας («κοινοτικά σκάφη»), και

β)

σε αλιευτικά σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία τρίτων χωρών και είναι νηολογημένα σε αυτές («σκάφη τρίτων χωρών»), όταν τα σκάφη αυτά βρίσκονται στα ύδατα που υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία των κρατών μελών («ύδατα ΕΚ»).

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοούνται ως:

α)

«αλιευτικές δυνατότητες»:

i)

τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα («TAC») ή ο αριθμός των σκαφών που επιτρέπεται να αλιεύουν ή/και η διάρκεια των εν λόγω αδειών,

ii)

τα μερίδια των TAC που διατίθενται για την Κοινότητα,

iii)

οι ποσοστώσεις που κατανέμονται στην Κοινότητα στα ύδατα τρίτων χωρών,

iv)

η κατανομή των κοινοτικών αλιευτικών δυνατοτήτων των σημείων ii) και iii) στα κράτη μέλη με μορφή ποσοστώσεων,

v)

η κατανομή ποσοστώσεων σε τρίτες χώρες για την αλιεία από σκάφη τους σε κοινοτικά ύδατα,

β)

«διεθνή ύδατα»: τα ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία κανενός κράτους,

γ)

«ζώνη διακανονισμού NAFO»: το τμήμα της περιοχής της Σύμβασης για την Οργάνωση Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού (NAFO), το οποίο δεν υπάγεται στην κυριαρχία ή τη δικαιοδοσία των παράκτιων κρατών,

δ)

«Skagerrak»: η περιοχή που οριοθετείται προς δυσμάς από τη γραμμή που διέρχεται από τον φάρο του Hanstholm μέχρι τον φάρο του Lindesnes και προς νότο από τη γραμμή που συνδέει τον φάρο του Skagen με τον φάρο Tistlarna και στη συνέχεια εκτείνεται μέχρι το πλησιέστερο σημείο της σουηδικής ακτής,

ε)

«Kattegat»: η περιοχή που οριοθετείται προς βορράν από τη γραμμή που ενώνει τον φάρο Skagen με τον φάρο Tistlarna και στη συνέχεια εκτείνεται μέχρι το πλησιέστερο σημείο της σουηδικής ακτής, και προς νότον από τη γραμμή που διέρχεται από το Hasenøre μέχρι το Gnibens Spids, από το Korshage μέχρι το Spodsbjerg και από το Gilbjerg Hoved μέχρι το Kullen,

στ)

«Βόρειος Θάλασσα»: η υποπεριοχή ICES IV και το τμήμα της διαίρεσης ICES IIIa το οποίο δεν καλύπτεται από τον ορισμό του Skagerrak που δίνεται στο στοιχείο δ),

ζ)

«Κόλπος της Ρίγας»: η περιοχή που οριοθετείται προς δυσμάς από γραμμή που χαράσσεται από τον φάρο Ovisi (57° 34.1234′ Β, 21° 42.9574′ Α) στη δυτική ακτή της Λετονίας έως το Southern Rock του Ακρωτηρίου Loode (57° 57.4760′ Β, 21° 58.2789′ Α) στη νήσο Saaremaa, στη συνέχεια προς νότον έως το νοτιότερο άκρο της χερσονήσου Sõrve και κατόπιν προς βορειοανατολική κατεύθυνση κατά μήκος της ανατολικής ακτής της νήσου Saaremaa, και προς βορράν από γραμμή που χαράσσεται από το σημείο 58°30.0′ Β 23°13.2′Α έως το σημείο 58°30.0′Β 23°41′1Α,

η)

«Κόλπος του Cadiz»: η Àεριοχή της υποδιαίρεσης ICES IXa ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 7°23′48″Δ.

Άρθρο 4

Αλιευτικές ζώνες

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί ζωνών:

α)

οι ζώνες ICES (Διεθνές Συμβούλιο Εξερεύνησης της Θάλασσας) ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3880/91της 17ης Δεκεμβρίου 1991 σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό (24),

β)

οι ζώνες CECAF (Κεντροανατολικός Ατλαντικός ή μείζων αλιευτική ζώνη 34 του FAO) ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2597/95της 23ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν σε ορισμένες ζώνες εκτός του Βορειου Ατλαντικού (25),

γ)

οι ζώνες NAFO (Οργάνωση Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού) ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2018/93 της 30ής Ιουνίου 1993 σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις αλιεύσεις και την αλιευτική δραστηριότητα των κρατών μελών που αλιεύουν στο Βορειοδυτικό Ατλαντικό (26),

δ)

οι ζώνες CCAMLR (Σύμβαση για τη διατήρηση της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας της Ανταρκτικής) ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 601/2004.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

Άρθρο 5

Αλιευτικές δυνατότητες και κατανομές

1.   Οι αλιευτικές δυνατότητες για τα κοινοτικά σκάφη στα κοινοτικά ύδατα ή σε ορισμένα μη κοινοτικά ύδατα και η κατανομή αυτών των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ κρατών μελών καθορίζονται στο παράρτημα I.

2.   Επιτρέπεται στα κοινοτικά σκάφη να αλιεύουν ποσότητες ιχθύων εντός των καθοριζομένων στο παράρτημα Ι ποσοστώσεων, σε ύδατα υπαγόμενα στην αλιευτική δικαιοδοσία των Νήσων Φερόε, της Γροιλανδίας, της Νορβηγίας και της αλιευτικής ζώνης περί το Jan Mayen, τηρώντας τους όρους των άρθρων 9, 16 και 17.

3.   Η Επιτροπή καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες για τον καπελάνο στις ζώνες V, XIV (ύδατα Γροιλανδίας) που διατίθενται για την Κοινότητα σε ποσοστό ίσο με το 7,7 % του TAC καπελάνου, μόλις καθοριστεί το εν λόγω TAC.

4.   Η Επιτροπή μπορεί να αυξήσει τις αλιευτικές δυνατότητες για τα αποθέματα του είδους προσφυγάκι στις ζώνες I-XIV (ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα) και ρέγγας στις ζώνες Ι και ΙΙ (ύδατα ΕΚ και διεθνή ύδατα) σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, όταν τρίτες χώρες δεν διαχειρίζονται υπεύθυνα τα εν λόγω αποθέματα.

Άρθρο 6

Ειδικές διατάξεις και κατανομές

Η κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ κρατών μελών, η οποία προβλέπεται στο παράρτημα Ι, δεν θίγει:

α)

τις ανταλλαγές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002,

β)

τις ανακατανομές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 4, το άρθρο 23 παράγραφος 1 και το άρθρο 32 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93,

γ)

τις πρόσθετες εκφορτώσεις που επιτρέπονται βάσει του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96,

δ)

τις ποσότητες που διατηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96,

ε)

τις μειώσεις που γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Άρθρο 7

Ελαστικότητα ποσοστώσεων

Για το έτος 2005, τα ακόλουθα αποθέματα καθορίζονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού:

α)

τα αποθέματα που υπόκεινται σε προληπτικά ή αναλυτικά TAC,

β)

τα αποθέματα στα οποία εφαρμόζονται οι ανά έτος προϋποθέσεις ελαστικότητας των άρθρων 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96, και

γ)

τα αποθέματα στα οποία εφαρμόζονται οι συντελεστές ποινής του άρθρου 5 παράγραφος 2 του ίδιου κανονισμού.

Άρθρο 8

Όροι για την εκφόρτωση κυρίων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων

1.   Απαγορεύεται να διατηρούνται στο σκάφος ή να εκφορτώνονται αλιεύματα προερχόμενα από αποθέματα για τα οποία καθορίζονται αλιευτικές δυνατότητες, εκτός εάν:

α)

τα αλιεύματα πραγματοποιήθηκαν από σκάφη κράτους μέλους που διαθέτει ποσόστωση και δεν την έχει εξαντλήσει, ή

β)

τα αλιεύματα υπάγονται σε κοινοτικό μερίδιο, το οποίο δεν έχει κατανεμηθεί μεταξύ των κρατών μελών υπό μορφή ποσοστώσεων, και το εν λόγω κοινοτικό μερίδιο δεν έχει εξαντληθεί, ή

γ)

για όλα τα άλλα είδη εκτός από τη ρέγγα και το σκουμπρί, στις περιπτώσεις που τα αλιεύματα είναι αναμεμειγμένα με άλλα είδη, έχουν αλιευθεί με δίχτυα τα οποία έχουν μέγεθος ματιών το πολύ 32 χιλιοστόμετρα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98, και δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαλογής ούτε στο σκάφος ούτε κατά την εκφόρτωση, ή

δ)

όσον αφορά τη ρέγγα, τα αλιεύματα συμμορφώνονται προς τα μέτρα που μνημονεύονται στο σημείο 12 του παραρτήματος ΙΙΙ, ή

ε)

όσον αφορά το σκουμπρί, στις περιπτώσεις που είναι αναμεμειγμένα με αλιεύματα σαφριδιών ή σαρδελών, τα σκουμπριά δεν υπερβαίνουν το 10 % του συνολικού βάρους σκουμπριών, σαφριδιών και σαρδελών επί του σκάφους και τα αλιεύματα δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαλογής ούτε στο σκάφος ούτε κατά την εκφόρτωση, ή

στ)

τα αλιεύματα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο επιστημονικών ερευνών διενεργούμενων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 88/98.

2.   Όλες οι ποσότητες που εκφορτώνονται καταλογίζονται στην ποσόστωση ή, αν το κοινοτικό μερίδιο δεν έχει κατανεμηθεί υπό μορφή ποσοστώσεων μεταξύ των κρατών μελών, καταλογίζονται στο κοινοτικό μερίδιο, εκτός αν πρόκειται για αλιεύματα που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 στοιχεία γ), ε) και στ).

3.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, όταν εξαντληθούν οι αλιευτικές δυνατότητες ενός κράτους μέλους για την αλιεία ρέγγας στις υποπεριοχές II (ύδατα ΕΚ), III, IV και στην υποδιαίρεση VII d, απαγορεύεται η εκφόρτωση αλιευμάτων που δεν έχουν υποστεί διαλογή και περιέχουν ρέγγα στα σκάφη, τα οποία φέρουν τη σημαία του εν λόγω κράτους μέλους και είναι νηολογημένα στην Κοινότητα και τα οποία δραστηριοποιούνται στους τύπους αλιείας για τους οποίους ισχύουν οι σχετικοί αλιευτικοί περιορισμοί.

4.   Ο καθορισμός του ποσοστού των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και η διάθεσή τους γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 και με τα άρθρα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 88/98.

Άρθρο 9

Όρια πρόσβασης

Απαγορεύεται η αλιεία από κοινοτικά σκάφη στο Skagerrak, σε απόσταση μικρότερη από 12 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης της Νορβηγίας. Ωστόσο, σκάφη υπό σημαία Δανίας ή Σουηδίας επιτρέπεται να αλιεύουν στα 4 μίλια και μακρύτερα από τις γραμμές βάσης της Νορβηγίας.

Άρθρο 10

Ειδικοί όροι για τα αλιεύματα άνευ διαλογής των υποπεριοχών ΙΙa (ύδατα ΕΚ), ΙΙΙ, IV και VIId

Τα εκτιθέμενα στο παράρτημα II μέτρα εφαρμόζονται όσον αφορά την εκφόρτωση αλιευμάτων άνευ διαλογής των υποπεριοχών ΙΙa (ύδατα ΕΚ), ΙΙΙ, IV και VIId.

Άρθρο 11

Λοιπά τεχνικά μέτρα και μέτρα ελέγχου

Τα εκτιθέμενα στο παράρτημα ΙΙΙ τεχνικά μέτρα εφαρμόζονται το 2005 επιπροσθέτως των μέτρων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/98, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 88/98, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1626/94 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 973/2001.

Μπορούν να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του σημείου 10 του παραρτήματος III σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 30 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002.

Άρθρο 12

Περιορισμοί της αλιευτικής προσπάθειας και συναφείς όροι για τη διαχείριση των αποθεμάτων

1.   Κατά την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31 Ιανουαρίου 2005, για τη διαχείριση των αποθεμάτων γάδου στο Kattegak, στη Βόρεια Θάλασσα, στη Δυτική Μάγχη, στο Skagerrak, στη Δυτική Σκωτία και στη Θάλασσα της Ιρλανδίας εφαρμόζονται οι περιορισμοί της αλιευτικής προσπάθειας και οι συναφείς όροι που καθορίζονται στα σημεία 1έως 5, 6α, 6γ, 6δ, 6ε, και 7 έως 22 του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2287/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2003, περί καθορισμού, για το 2004, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων (27).

2.   Κατά την περίοδο 1η Φεβρουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005, για τη διαχείριση των αποθεμάτων γάδου που προβλέπονται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται οι περιορισμοί της αλιευτικής προσπάθειας και οι συναφείς όροι που καθορίζονται στο παράρτημα IVα.

3.   Από 1ης Φεβρουαρίου 2005, για τη διαχείριση της αλιείας στην Κανταβρική Θάλασσα και στη Δυτική Ιβηρική Χερσόνησο εφαρμόζονται οι περιορισμοί της αλιευτικής προσπάθειας και οι συναφείς όροι που καθορίζονται στο παράρτημα IVβ.

4.   Από 1ης Φεβρουαρίου 2005, για τη διαχείριση των αποθεμάτων γλώσσας στη Δυτική Μάγχη εφαρμόζονται οι περιορισμοί της αλιευτικής προσπάθειας και οι συναφείς όροι που καθορίζονται στο παράρτημα IVγ.

5.   Για τη διαχείριση των αποθεμάτων αμμόχελου στο Skagerrak και στη Βόρεια Θάλασσα εφαρμόζονται οι περιορισμοί της αλιευτικής προσπάθειας και οι συναφείς όροι που καθορίζονται στο παράρτημα V.

6.   Η Επιτροπή καθορίζει την τελική αλιευτική προσπάθεια για το 2005 για την αλιεία αμμόχελου στις ζώνες IIa, IIIa και IV με βάση τους κανόνες που προβλέπονται στο σημείο 6 του παραρτήματος V.

7.   Όλα τα σκάφη που χρησιμοποιούν αλιευτικά εργαλεία που προβλέπονται στα αντίστοιχα σημεία 4 των παραρτημάτων IVα, IVβ και IVγ και αλιεύουν στις περιοχές που ορίζονται στα αντίστοιχα σημεία 2 των παραρτημάτων IVα, IVβ και IVγ οφείλουν να διαθέτουν ειδική άδεια αλιείας που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1627/94.

8.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι για το 2005 η αλιευτική προσπάθεια των σκαφών που κατέχουν άδειες αλιείας βαθέων υδάτων, μετρούμενη σε κιλοβαττοημέρες απουσίας από το λιμάνι, δεν υπερβαίνει το 90 % της μέσης αλιευτικής προσπάθειας που κατέβαλαν τα σκάφη του συγκεκριμένου κράτους μέλους κατά το 2003 σε ταξίδια κατά τα οποία κατείχαν άδειες αλιείας βαθέων υδάτων και αλίευσαν είδη βαθέων υδάτων απαριθμούμενα στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2347/2002 του Συμβουλίου, εξαιρουμένου του γουρλομάτη του Ατλαντικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΑΛΙΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Άρθρο 13

Έγκριση

Επιτρέπεται σε σκάφη υπό σημαία Μπαρμπάντος, Γουιάνας, Ιαπωνίας, Νοτίου Κορέας, Νορβηγίας, Σουρινάμ, Τρινιντάντ και Τομπάγκο και Βενεζουέλας και σε σκάφη νηολογημένα στις Νήσους Φερόε να αλιεύουν στα κοινοτικά ύδατα ποσότητες ιχθύων εντός των καθοριζομένων στο παράρτημα Ι ποσοστώσεων, τηρώντας τους όρους των άρθρων 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 και 24.

Άρθρο 14

Γεωγραφικοί περιορισμοί

Η αλιεία από σκάφη υπό σημαία:

α)

Νορβηγίας ή σκάφη νηολογημένα στις Νήσους Φερόε περιορίζεται στα τμήματα της ζώνης των 200 ναυτικών μιλίων που ευρίσκονται πέραν των 12 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης κρατών μελών στη Βόρεια Θάλασσα, στο Kattegat, και στον Ατλαντικό ωκεανό βορείως του γεωγραφικού πλάτους 43° 00′ Β, με εξαίρεση την περιοχή που αναφέρεται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002· η αλιεία στο Skagerrak από σκάφη υπό νορβηγική σημαία επιτρέπεται σε απόσταση πέραν των 4 μιλίων από τις γραμμές βάσης της Δανίας και Σουηδίας,

β)

Μπαρμπάντος, Γουιάνας, Ιαπωνίας, Νοτίου Κορέας, Σουρινάμ, Τρινιντάντ και Τομπάγκο και Βενεζουέλας, περιορίζεται στα τμήματα της ζώνης των 200 ναυτικών μιλίων που ευρίσκονται πέραν των 12 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης του γαλλικού διαμερίσματος της Γουιάνας.

Άρθρο 15

Όροι για την εκφόρτωση κυρίων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων

Απαγορεύεται να διατηρούνται στο σκάφος ή να εκφορτώνονται αλιεύματα προερχόμενα από αποθέματα για τα οποία καθορίζονται αλιευτικές δυνατότητες, εκτός εάν τα αλιεύματα πραγματοποιήθηκαν από σκάφη τρίτης χώρας που διαθέτει ποσόστωση και δεν την έχει εξαντλήσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

Άρθρο 16

Άδειες και συναφείς όροι

1.   Κατά παρέκκλιση των γενικών κανόνων για τις γενικές και ειδικές άδειες αλιείας που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1627/94, η αλιεία στα ύδατα τρίτων χωρών υπόκειται στην κατοχή άδειας εκδιδόμενης από τις αρχές της τρίτης χώρας.

Ωστόσο, το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται, όταν διενεργείται αλιεία στα νορβηγικά ύδατα της Βόρειας Θάλασσας από τα εξής κοινοτικά σκάφη:

α)

σκάφη χωρητικότητας το πολύ 200 GT,

β)

σκάφη που αλιεύουν είδη για κατανάλωση από τον άνθρωπο εκτός από σκουμπρί,

γ)

σκάφη υπό σημαία Σουηδίας, σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική.

2.   Ο ανώτατος αριθμός των αδειών και οι λοιποί όροι καθορίζονται σύμφωνα με το Μέρος Ι του παραρτήματος VI. Οι αιτήσεις για χορήγηση αδείας αναφέρουν τους τύπους αλιείας και το όνομα και τα χαρακτηριστικά των σκαφών για τα οποία πρόκειται να εκδοθούν οι άδειες και αποστέλλονται από τις αρχές των κρατών μελών στην Επιτροπή. Η Επιτροπή υποβάλλει τις αιτήσεις αυτές στις αρχές της οικείας τρίτης χώρας.

Εάν ένα κράτος μέλος μεταφέρει ποσόστωση σε άλλο κράτος μέλος (ανταλλαγή) στις περιοχές αλιείας που αναφέρονται στο Μέρος Ι του παραρτήματος VI, η μεταφορά πρέπει να περιλαμβάνει την κατάλληλη μεταφορά αδειών και κοινοποιείται στην Επιτροπή. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του συνολικού αριθμού αδειών για κάθε περιοχή αλιείας, ο οποίος καθορίζεται στο Μέρος Ι του παραρτήματος VI.

3.   Τα κοινοτικά σκάφη συμμορφώνονται προς τα μέτρα διατήρησης και ελέγχου και τις πάσης φύσεως λοιπές διατάξεις που διέπουν τη ζώνη στην οποία δραστηριοποιούνται.

Άρθρο 17

Νήσοι Φερόε

Τα κοινοτικά σκάφη που έχουν λάβει άδεια κατευθυνόμενης αλιείας για ένα είδος στα ύδατα των Νήσων Φερόε μπορούν να διεξάγουν κατευθυνόμενη αλιεία για άλλο είδος, υπό τον όρο προηγουμένης γνωστοποίησης της αλλαγής στις αρχές των νήσων αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Άρθρο 18

Υποχρέωση κατοχής γενικής και ειδικής άδειας αλιείας

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 28β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2847/93, τα σκάφη υπό σημαία Νορβηγίας κάτω των 200 GT εξαιρούνται από την υποχρέωση κατοχής γενικής και ειδικής άδειας αλιείας.

2.   Η γενική και ειδική άδεια αλιείας διατηρείται επί του σκάφους. Ωστόσο, τα σκάφη που είναι νηολογημένα στις Νήσους Φερόε ή στη Νορβηγία εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή.

3.   Τα σκάφη τρίτων χωρών, στα οποία έχει επιτραπεί να αλιεύουν στις 31 Δεκεμβρίου 2004, μπορούν να συνεχίσουν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες από την 1η Ιανουαρίου 2005, έως ότου υποβληθεί και εγκριθεί από την Επιτροπή ο κατάλογος σκαφών που επιτρέπεται να αλιεύουν.

Άρθρο 19

Αίτηση προς την επιτροπή για χορήγηση γενικής και ειδικής άδειας αλιείας

Οι αιτήσεις προς την Επιτροπή για τη χορήγηση γενικής και ειδικής άδειας αλιείας που υποβάλλονται εκ μέρους της αρχής τρίτης χώρας συνοδεύονται από τις εξής πληροφορίες:

α)

όνομα του σκάφους,

β)

αριθμός νηολογίου,

γ)

εξωτερικά γράμματα και αριθμοί αναγνώρισης,

δ)

λιμένας νηολόγησης,

ε)

όνομα και διεύθυνση του πλοιοκτήτη ή του ναυλωτή,

στ)

ολική χωρητικότητα και ολικό μήκος,

ζ)

ισχύς της μηχανής,

η)

διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου και ραδιοσυχνότητα,

θ)

προβλεπόμενη μέθοδος αλιείας,

ι)

προβλεπόμενη ζώνη αλιείας,

ια)

είδη ιχθύων που προβλέπεται να αλιευθούν,

ιβ)

περίοδος για την οποία απαιτείται άδεια.

Άρθρο 20

Αριθμός αδειών

Ο αριθμός των γενικών αδειών και οι ειδικοί συναφείς όροι καθορίζονται στο μέρος II του παραρτήματος VI.

Άρθρο 21

Ακύρωση και ανάκληση

1.   Οι γενικές και ειδικές άδειες αλιείας μπορούν να ακυρωθούν, για να εκδοθούν νέες γενικές και ειδικές άδειες αλιείας. Η ακύρωση παράγει αποτελέσματα από την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας κατά την οποία η Επιτροπή εκδίδει τις νέες γενικές και ειδικές άδειες αλιείας. Οι νέες αυτές γενικές και ειδικές άδειες ισχύουν από την ημερομηνία εκδόσεώς τους.

2.   Οι γενικές και ειδικές άδειες αλιείας ανακαλούνται εν όλω ή εν μέρει πριν από την ημερομηνία λήξης, στην περίπτωση που έχει εξαντληθεί η ποσόστωση του παραρτήματος Ι για το οικείο απόθεμα.

3.   Οι γενικές και ειδικές άδειες αλιείας ανακαλούνται σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 22

Αδυναμία συμμόρφωσης με τους σχετικούς κανόνες

1.   Για περίοδο μέχρι 12 μηνών, καμία γενική ή ειδική άδεια αλιείας δεν εκδίδεται για σκάφη για τα οποία δεν έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόντα κανονισμό.

2.   Η Επιτροπή υποβάλλει στις αρχές της οικείας τρίτης χώρας τα ονόματα και τα χαρακτηριστικά των σκαφών που απαγορεύεται να αλιεύουν στην κοινοτική αλιευτική ζώνη για τον(τους) επόμενο(ους) μήνα(ες), επειδή παρέβησαν τους σχετικούς κανόνες.

Άρθρο 23

Υποχρεώσεις του κατόχου της άδειας

1.   Τα σκάφη τρίτων χωρών συμμορφώνονται με τα μέτρα διατήρησης και ελέγχου και τις λοιπές διατάξεις που διέπουν την αλιεία από κοινοτικά σκάφη στη ζώνη όπου δραστηριοποιούνται, και ειδικότερα τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94, (ΕΚ) αριθ. 88/98, (ΕΚ) αριθ. 850/98, (ΕΚ) αριθ. 1434/98 και (ΕΟΚ) αριθ. 1381/87.

2.   Στα σκάφη της παραγράφου 1 τηρείται ημερολόγιο πλοίου, στο οποίο εγγράφονται οι πληροφορίες που προβλέπονται στο Μέρος Ι του παραρτήματος VII.

3.   Τα σκάφη τρίτων χωρών, με εξαίρεση τα σκάφη υπό σημαία Νορβηγίας που αλιεύουν στη διαίρεση ICES IIIa, διαβιβάζουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες του παραρτήματος VIII, σύμφωνα με τους κανόνες του εν λόγω παραρτήματος.

Άρθρο 24

Ειδικές διατάξεις που αφορούν το γαλλικό διαμέρισμα της Γουιάνας

1.   Προϋπόθεση για τη χορήγηση αδειών αλιείας στα ύδατα του γαλλικού διαμερίσματος της Γουιάνας είναι να αναλάβει ο πλοιοκτήτης του ενδιαφερομένου σκάφους την υποχρέωση να επιτρέπει την επιβίβαση στο σκάφος ενός παρατηρητή, όταν το ζητήσει η Επιτροπή.

2.   Ο πλοίαρχος κάθε σκάφους που κατέχει άδεια αλιείας ιχθύων ή τόνου στα ύδατα του γαλλικού διαμερίσματος της Γουιάνας, κατά την εκφόρτωση των αλιευμάτων μετά από κάθε ταξίδι, υποβάλλει στις γαλλικές αρχές δήλωση, στην οποία αναφέρονται οι ποσότητες γαρίδας που έχουν αλιευθεί και διατηρούνται επί του σκάφους από την στιγμή της υποβολής της τελευταίας δήλωσης. Η δήλωση αυτή συντάσσεται με βάση το υπόδειγμα που περιέχεται στο μέρος III του παραρτήματος VII. Ο πλοίαρχος είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια της δήλωσης. Οι γαλλικές αρχές λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την επαλήθευση της ακρίβειας των δηλώσεων, ελέγχοντάς τις ιδίως βάσει του ημερολογίου που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2. Η δήλωση υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο μετά την επαλήθευσή της. Πριν από το τέλος κάθε μήνα, οι γαλλικές αρχές αποστέλλουν στην Επιτροπή όλες τις δηλώσεις που αφορούν τον προηγούμενο μήνα.

3.   Στα σκάφη που αλιεύουν στα ύδατα του γαλλικού διαμερίσματος της Γουιάνας τηρείται το ημερολόγιο που αντιστοιχεί στο υπόδειγμα του μέρους ΙΙ του παραρτήματος VII. Αντίγραφο του ημερολογίου αυτού αποστέλλεται στην Επιτροπή μέσω των γαλλικών αρχών εντός 30 ημερών από την τελευταία ημέρα κάθε αλιευτικού ταξιδίου.

4.   Εάν, για διάστημα ενός μηνός, η Επιτροπή δεν λάβει καμία ανακοίνωση σχετική με σκάφος που κατέχει άδεια αλιείας στα ύδατα του γαλλικού διαμερίσματος της Γουιάνας, η άδεια του εν λόγω σκάφους ανακαλείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΠΟΥ ΑΛΙΕΥΟΥΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ NAFO

ΤΜΗΜΑ 1

Κοινοτική συμμετοχή

Άρθρο 25

Κατάλογος σκαφών

1.   Μόνο κοινοτικά σκάφη άνω των 50 GT, για τα οποία έχει εκδοθεί ειδική άδεια αλιείας από το κράτος μέλος της σημαίας τους και περιλαμβάνονται στο μητρώο σκαφών NAFO, επιτρέπεται, υπό τους όρους που αναφέρονται στην άδεια, να αλιεύουν, να διατηρούν επί του σκάφους, να μεταφορτώνουν και να εκφορτώνουν αλιευτικούς πόρους προερχόμενους από τη ζώνη διακανονισμού NAFO.

2.   Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή, σε μορφή αναγνώσιμη από ηλεκτρονικό υπολογιστή, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την είσοδο του νέου σκάφους στη ζώνη διακανονισμού NAFO, για κάθε τροποποίηση του οικείου καταλόγου σκαφών υπό τη σημαία του και νηολογημένων στην Κοινότητα, τα οποία επιτρέπεται να αλιεύουν στη ζώνη διακανονισμού NAFO. Η Επιτροπή διαβιβάζει αμέσως τις πληροφορίες αυτές στη Γραμματεία της NAFO.

3.   Οι πληροφορίες της παραγράφου 2 περιλαμβάνουν τα εξής:

α)

τον εσωτερικό αριθμό του σκάφους, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 26/2004 της Επιτροπής, της 30ής Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με το μητρώο του κοινοτικού αλιευτικού στόλου (28),

β)

το διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου,

γ)

ενδεχομένως, τον ναυλωτή του σκάφους,

δ)

τον τύπο του σκάφους.

4.   Για σκάφη που φέρουν προσωρινά τη σημαία κράτους μέλους (ναύλωση γυμνού σκάφους), οι πληροφορίες που διαβιβάζονται πρέπει να περιλαμβάνουν:

α)

την ημερομηνία από την οποία επετράπη στο σκάφος να φέρει τη σημαία του κράτους μέλους,

β)

την ημερομηνία από την οποία το σκάφος έλαβε άδεια από το κράτος μέλος για αλιεία στη ζώνη διακανονισμού NAFO,

γ)

το όνομα του κράτους στο οποίο είναι νηολογημένο το σκάφος ή ήταν νηολογημένο προηγουμένως, καθώς και την ημερομηνία από την οποία το σκάφος έπαυσε να φέρει τη σημαία του εν λόγω κράτους,

δ)

το όνομα του σκάφους,

ε)

τον επίσημο αριθμό νηολογίου του σκάφους που χορηγήθηκε από τις αρμόδιες εθνικές αρχές,

στ)

τον συνήθη λιμένα προσέγγισης του σκάφους,

ζ)

το όνομα του πλοιοκτήτη ή του ναυλωτή,

η)

δήλωση ότι ο πλοίαρχος έλαβε αντίγραφο των κανονισμών που ισχύουν στη ζώνη διακανονισμού NAFO,

θ)

τα κύρια είδη που αλιεύονται από το σκάφος στη ζώνη διακανονισμού NAFO,

ι)

τις υποπεριοχές στις οποίες αναμένεται να αλιεύσει το σκάφος.

ΤΜΗΜΑ 2

Τεχνικά μέτρα

Άρθρο 26

Μέγεθος ματιών των διχτυών

1.   Η χρήση τράτας που έχει, σε οποιοδήποτε τμήμα της, διαστάσεις ματιών μικρότερες από 130 mm απαγορεύεται για την κατευθυνόμενη αλιεία των ειδών του βυθού που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IX. Οι διαστάσεις αυτές μπορούν να μειωθούν σε τουλάχιστον 60 mm για την κατευθυνόμενη αλιεία καλαμαριών με βραχέα πτερύγια (Illex illecebrosus). Για την κατευθυνόμενη αλιεία σελαχιών (Rajidae) οι εν λόγω διαστάσεις αυξάνονται σε τουλάχιστον 280 mm στον σάκο και σε 220 mm σε όλα τα άλλα μέρη της τράτας.

2.   Τα σκάφη που αλιεύουν γαρίδες (Pandalus borealis) χρησιμοποιούν δίχτυα με ελάχιστο άνοιγμα ματιών 40 mm.

Άρθρο 27

Καθορισμός του εξοπλισμού που αφορά τα δίχτυα

1.   Η χρησιμοποίηση εξοπλισμού ή μεθόδων άλλων από εκείνες που περιγράφονται στο παρόν άρθρο, οι οποίες φράζουν τα ανοίγματα των ματιών ενός διχτύου ή μειώνουν τις διαστάσεις τους, απαγορεύεται.

2.   Ιστιόπανα, δίχτυα και άλλα υλικά μπορούν να προσδένονται στο κάτω μέρος του σάκου, με σκοπό να μειώνεται ή να αποφεύγεται η φθορά του.

3.   Διάφοροι εξοπλισμοί μπορούν να προσδένονται στο ανώτερο μέρος του σάκου υπό τον όρο ότι δεν φράζουν τα ανοίγματα των ματιών. Η χρήση προστατευτικών άνω πλευράς διχτυών περιορίζεται στα απαριθμούμενα στο παράρτημα X.

4.   Τα σκάφη που αλιεύουν γαρίδες (Pandalus borealis) θα πρέπει να χρησιμοποιούν δικτύωμα διαλογής με ανώτατο διάστημα μεταξύ επίσης των πλευρών των ματιών 22 mm. Τα σκάφη που αλιεύουν γαρίδες στη διαίρεση 3L είναι επίσης εξοπλισμένα με αλυσίδες με εγκάρσιο πείρο, μήκους τουλάχιστον 72 cm, όπως περιγράφεται στο προσάρτημα 4 του παραρτήματος ΙΙΙ.

Άρθρο 28

Παρεμπίπτοντα αλιεύματα

1.   Οι πλοίαρχοι των σκαφών δεν επιτρέπεται να ασκούν κατευθυνόμενη αλιεία για είδη, για τα οποία ισχύουν όρια παρεμπιπτόντων αλιευμάτων. Ασκείται κατευθυνόμενη αλιεία για ένα είδος, όταν, κατά την ανάσυρση των διχτυών, το είδος αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό κατά βάρος των αλιευμάτων.

2.   Τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα των ειδών του παραρτήματος ΙΔ, για τα οποία δεν έχει καθοριστεί ποσόστωση από την Κοινότητα για ένα τμήμα της ζώνης διακανονισμού NAFO και τα οποία πραγματοποιούνται στο εν λόγω τμήμα της ζώνης κατά την κατευθυνόμενη αλιεία οποιουδήποτε είδους, δεν μπορούν να υπερβαίνουν για κάθε είδος τα 2 500 kg ή το 10 % του βάρους των συνολικών αλιευμάτων επί του σκάφους, αναλόγως της ποσότητας που είναι μεγαλύτερη. Ωστόσο, σε ένα τμήμα της ζώνης διακανονισμού NAFO όπου απαγορεύεται η κατευθυνόμενη αλιεία ορισμένων ειδών ή έχει πλήρως χρησιμοποιηθεί η ποσόστωση «άλλα είδη», τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα καθενός από τα είδη που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΔ δεν μπορούν να υπερβαίνουν, αντίστοιχα, τα 1 250 kg ή το 5 %.

3.   Όταν κατά την ανάσυρση διχτυών οι συνολικές ποσότητες ειδών που υπόκεινται σε όρια παρεμπιπτόντων αλιευμάτων υπερβαίνουν τα εφαρμοστέα, ανάλογα με την περίπτωση, όρια της παραγράφου 2, τα σκάφη απομακρύνονται αμέσως κατά τουλάχιστον 5 ναυτικά μίλια από το σημείο της προηγούμενης ανάσυρσης. Όταν σε κάθε επόμενη ανάσυρση διχτυών οι συνολικές ποσότητες ειδών για τα οποία ισχύουν όρια παρεμπιπτόντων αλιευμάτων υπερβαίνουν τα εν λόγω όρια, τα σκάφη απομακρύνονται και πάλι αμέσως κατά τουλάχιστον 5 ναυτικά μίλια από τα σημεία των προηγούμενων ανασύρσεων και δεν επιστρέφουν στην περιοχή για τουλάχιστον 48 ώρες.

4.   Τα σκάφη που αλιεύουν γαρίδες (Pandalus borealis), στην περίπτωση που το σύνολο των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων όλων των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΔ, για κάθε ανάσυρση, υπερβαίνει το 5 % του βάρους αυτής στη διαίρεση 3Μ και το 2,5 % στη διαίρεση 3L, απομακρύνονται αμέσως τουλάχιστον 5 ναυτικά μίλια από το σημείο της προηγούμενης ανάσυρσης.

5.   Τα αλιεύματα γαρίδας δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του επιπέδου παρεμπιπτόντων αλιευμάτων των ειδών του βυθού.

Άρθρο 29

Ελάχιστο μέγεθος ιχθύων

Οι ιχθύες που προέρχονται από τη ζώνη διακανονισμού NAFO και δεν έχουν το απαιτούμενο μέγεθος που αναφέρει το παράρτημα XI, δεν επιτρέπεται να υποβληθούν σε μεταποίηση, να διατηρηθούν επί του σκάφους, να μεταφορτωθούν, να εκφορτωθούν, να μεταφερθούν, να αποθηκευθούν, να πωληθούν, να εκτεθούν ή προσφερθούν προς πώληση, αλλά πρέπει να ριφθούν κατευθείαν στη θάλασσα. Εάν η αλιευόμενη ποσότητα ιχθύων που δεν έχουν το απαιτούμενο μέγεθος υπερβαίνει το 10 % της συνολικής ποσότητας, το σκάφος πρέπει να μετακινείται σε απόσταση τουλάχιστον 5 ναυτικών μιλίων από το σημείο της προηγούμενης ανάσυρσης πριν συνεχίσει την αλιεία. Οι μεταποιημένοι ιχθύες, για τους οποίους ισχύουν απαιτήσεις ελάχιστου μεγέθους και είναι μικρότεροι από το ισοδύναμο μήκος που καθορίζεται στο παράρτημα XI, θεωρείται ότι προέρχονται από ιχθύς οι οποίοι είναι μικρότεροι από το ελάχιστο μέγεθος.

ΤΜΗΜΑ 3

Μέτρα ελέγχου

Άρθρο 30

Επισήμανση των προϊόντων και χωριστή στοιβασία

1.   Όλοι οι μεταποιημένοι ιχθύες που αλιεύονται στη ζώνη διακανονισμού NAFO επισημαίνονται με τρόπο που να επιτρέπει την αναγνώριση κάθε είδους και κατηγορίας προϊόντων. Φέρουν επίσης σήμανση ότι έχουν αλιευθεί στη ζώνη διακανονισμού NAFO.

2.   Όλες οι γαρίδες που αλιεύονται στη διαίρεση 3L και όλες οι ιππόγλωσσες Γροιλανδίας που αλιεύονται στην υποπεριοχή 2 και στις διαιρέσεις 3KLMNO φέρουν σήμανση ότι έχουν αλιευθεί στις αντίστοιχες περιοχές.

3.   Τα αλιεύματα του ίδιου είδους στοιβάζονται σαφώς χωριστά από τα αλιεύματα άλλων ειδών. Όλα τα αλιεύματα που πραγματοποιούνται εντός της ζώνης διακανονισμού NAFO στοιβάζονται χωριστά από τα αλιεύματα που πραγματοποιούνται εκτός της ζώνης αυτής.

Τα αλιεύματα μπορούν να στοιβάζονται σε περισσότερα από ένα μέρη του κύτους, αλλά σε κάθε μέρος του κύτους όπου στοιβάζονται, διατηρούνται σαφώς χωριστά, με τη χρήση πλαστικού, κοντραπλακέ, δικτυώματος κλπ., από τα αλιεύματα άλλων ειδών.

Άρθρο 31

Ημερολόγιο παραγωγής και σχέδιο στοιβασίας

1.   Οι πλοίαρχοι των σκαφών, εκτός του ότι πρέπει να συμμορφώνονται προς τα άρθρα 6, 8, 11 και 12 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, υποχρεούνται να εγγράφουν στο ημερολόγιο πλοίου τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα XII του παρόντος κανονισμού.

2.   Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή, σε μορφή αναγνώσιμη από υπολογιστή, πριν από την 15η κάθε μηνός, τις ποσότητες των αποθεμάτων του παραρτήματος XIII, οι οποίες εκφορτώθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα, και ανακοινώνει όλες τις πληροφορίες που έχει λάβει βάσει των άρθρων 11 και 12 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93.

3.   Οι πλοίαρχοι κοινοτικών σκαφών υποχρεούνται, για αλιεύματα των ειδών του παραρτήματος ΙΔ, να τηρούν:

α)

ημερολόγιο παραγωγής που αναφέρει τη σωρευτική παραγωγή τους, ανά είδος,

β)

σχέδιο στοιβασίας, το οποίο εμφανίζει τη θέση των διαφόρων ειδών στα αμπάρια, καθώς και τις ποσότητες των ειδών αυτών επί του σκάφους σε χιλιόγραμμα βάρους προϊόντος.

4.   Το ημερολόγιο παραγωγής και το σχέδιο στοιβασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 3 ενημερώνονται καθημερινά για την προηγούμενη ημέρα, η οποία υπολογίζεται από ώρα 00.00 (UTC) έως ώρα 24.00 (UTC), και φυλάσσονται επί του σκάφους, έως ότου το σκάφος εκφορτωθεί πλήρως.

5.   Ο πλοίαρχος παρέχει την αναγκαία βοήθεια για να είναι δυνατή η επαλήθευση των ποσοτήτων που δηλώθηκαν στο ημερολόγιο του πλοίου και των μεταποιημένων προϊόντων που αποθηκεύτηκαν στο σκάφος.

Άρθρο 32

Δίχτυα

Κατά την κατευθυνόμενη αλιεία ενός ή περισσότερων ειδών του παραρτήματος IX, δεν μπορούν να βρίσκονται επί του σκάφους δίχτυα με μέγεθος ματιών μικρότερο από το προβλεπόμενο στο άρθρο 26. Ωστόσο, τα σκάφη που αλιεύουν κατά το ίδιο ταξίδι σε άλλες ζώνες εκτός από τη ζώνη διακανονισμού NAFO, μπορούν να έχουν τέτοιου είδους δίχτυα, υπό τον όρο ότι πρέπει να είναι ασφαλώς προσδεδεμένα και στοιβαγμένα και να μην είναι δυνατή η εύκολη χρήση τους, ήτοι:

α)

τα δίχτυα έχουν αποσπασθεί από τις πλευρές και από τα συρματόσχοινα και τα σχοινιά έλξης ή σύρσης και

β)

τα δίχτυα που είναι επί ή υπεράνω του καταστρώματος είναι προσδεδεμένα ασφαλώς επί της υπερκατασκευής.

Άρθρο 33

Μεταφορτώσεις

Τα κοινοτικά σκάφη δεν διενεργούν μεταφορτώσεις στη ζώνη διακανονισμού NAFO, εκτός εάν έχουν λάβει προηγούμενη άδεια από τις οικείες αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 34

Παρακολούθηση της αλιευτικής προσπάθειας

1.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η αλιευτική προσπάθεια των σκαφών του που αναφέρει το άρθρο 25 είναι ανάλογη με τις αλιευτικές δυνατότητες που έχουν χορηγηθεί στο συγκεκριμένο κράτος μέλος στη ζώνη διακανονισμού NAFO.

2.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή το σχέδιο αλιείας των σκαφών τους στη ζώνη διακανονισμού NAFO, το αργότερο στις 31 Ιανουαρίου 2005 ή, εν συνεχεία, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την έναρξη της εν λόγω δραστηριότητας. Το σχέδιο αλιείας προσδιορίζει, μεταξύ άλλων, το σκάφος ή τα σκάφη που θα ασκήσουν αυτόν τον τύπο αλιείας και τον προβλεπόμενο αριθμό ημερών αλιείας στη ζώνη διακανονισμού NAFO.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν ενδεικτικά την Επιτροπή για τις σκοπούμενες δραστηριότητες των σκαφών σε άλλες περιοχές.

Το σχέδιο αλιείας αντιπροσωπεύει τη συνολική αλιευτική προσπάθεια που πρόκειται να ασκηθεί για τον τύπο αυτό αλιείας σε σχέση με το μέγεθος των αλιευτικών δυνατοτήτων που διατίθενται στο κράτος μέλος που διενεργεί την κοινοποίηση.

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2005, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των αλιευτικών τους σχεδίων, αναφέροντας τον αριθμό των σκαφών που ασχολήθηκαν με τον τύπο αυτό αλιείας και τον συνολικό αριθμό των ημερών αλιείας.

ΤΜΗΜΑ 4

Ειδικές διατάξεις για τη γαρίδα της Αρκτικής

Άρθρο 35

Αλιεία γαρίδας της Αρκτικής

Κάθε κράτος μέλος αναφέρει στην Επιτροπή καθημερινά τις ποσότητες γαρίδας (Pandalus borealis) που αλιεύθηκαν στη διαίρεση 3L της ζώνης διακανονισμού NAFO από σκάφη που φέρουν τη σημαία του και είναι νηολογημένα στην Κοινότητα. Όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες διεξάγονται σε βάθη μεγαλύτερα από 200 μέτρα και περιορίζονται σε ένα σκάφος για την κατανομή κάθε κράτους μέλους ανά πάσα στιγμή.

ΤΜΗΜΑ 5

Ειδικές διατάξεις ιππόγλωσσας Γροιλανδίας για την αποκατάσταση των αποθεμάτων

Άρθρο 36

Απαγόρευση σχετικά με την ιππόγλωσσα Γροιλανδίας

Τα κοινοτικά αλιευτικά σκάφη απαγορεύεται να αλιεύουν ιππόγλωσσα Γροιλανδίας στην υποπεριοχή 2 και στις διαιρέσεις 3KLMNO της NAFO, καθώς και να διατηρούν επί του σκάφους, να μεταφορτώνουν ή να εκφορτώνουν ιππόγλωσσα Γροιλανδίας που έχει αλιευθεί στην εν λόγω ζώνη, εάν δεν φέρουν ειδική άδεια αλιείας που έχει εκδοθεί από το κράτος μέλος της σημαίας τους.

Άρθρο 37

Κατάλογος σκαφών

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα σκάφη, στα οποία πρόκειται να χορηγηθούν οι ειδικές άδειες αλιείας που αναφέρονται στο άρθρο 36, περιλαμβάνονται σε κατάλογο στον οποίο αναγράφεται το όνομά τους και ο εσωτερικός αριθμός τους, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 26/2004. Τα κράτη μέλη χορηγούν την ειδική άδεια αλιείας μόνο στην περίπτωση που το σκάφος έχει εγγραφεί στο μητρώο σκαφών NAFO.

2.   Κάθε κράτος μέλος αποστέλλει στην Επιτροπή, σε μορφή αναγνώσιμη από υπολογιστή, τον κατάλογο που προβλέπεται στην παράγραφο 1 και όλες τις επακόλουθες τροποποιήσεις του.

3.   Οι τροποποιήσεις του καταλόγου της παραγράφου 1 διαβιβάζονται στην Επιτροπή τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την ημερομηνία, κατά την οποία το σκάφος που έχει εγγραφεί πρώτη φορά στον εν λόγω κατάλογο εισέρχεται στην υποπεριοχή 2 και στις διαιρέσεις 3KLMNO. Η Επιτροπή διαβιβάζει αμέσως τις τροποποιήσεις του καταλόγου στη Γραμματεία της NAFO.

4.   Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε να κατανέμει την ποσόστωσή του για την ιππόγλωσσα Γροιλανδίας μεταξύ των σκαφών του που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της παραγράφου 1. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την κατανομή των ποσοστώσεων το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 38

Εκθέσεις

1.   Οι πλοίαρχοι των σκαφών του άρθρου 37 παράγραφος 2 διαβιβάζουν στο κράτος μέλος της σημαίας τις ακόλουθες εκθέσεις:

α)

ποσότητες ιππόγλωσσας της Γροιλανδίας που διατηρούνται επί του σκάφους, όταν το κοινοτικό σκάφος εισέρχεται στην υποπεριοχή 2 και στις διαιρέσεις 3KLMNO. Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται το πολύ 12 ώρες και τουλάχιστον 6 ώρες πριν από κάθε είσοδο του σκάφους στη ζώνη αυτή,

β)

εβδομαδιαία αλιεύματα ιππόγλωσσας της Γροιλανδίας. Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται για πρώτη φορά το αργότερο στο τέλος της έβδομης ημέρας από την είσοδο του σκάφους στην υποπεριοχή 2 και τις διαιρέσεις 3 KLMNO ή, όταν το αλιευτικό ταξίδι διαρκεί περισσότερο από επτά ημέρες, το αργότερο τη Δευτέρα για τα αλιεύματα που ελήφθησαν στην υποπεριοχή 2 και τις διαιρέσεις 3 KLMNO κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας που έληξε τα μεσάνυχτα της Κυριακής,

γ)

ποσότητες ιππόγλωσσας της Γροιλανδίας που διατηρούνται επί του σκάφους, όταν το κοινοτικό σκάφος εξέρχεται από την υποπεριοχή 2 και τις διαιρέσεις 3KLMNO. Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται το πολύ 12 ώρες και τουλάχιστον 6 ώρες πριν από κάθε αναχώρηση του σκάφους από τη ζώνη αυτή και περιλαμβάνει τον αριθμό των ημερών αλιείας και τα συνολικά αλιεύματα στην εν λόγω ζώνη,

δ)

ποσότητες που εισήλθαν και εξήλθαν από το σκάφος για κάθε μεταφόρτωση ιππόγλωσσας Γροιλανδίας στη διάρκεια της παραμονής του σκάφους στην υποπεριοχή 2 και στις διαιρέσεις 3KLMNO. Οι εκθέσεις αυτές διαβιβάζονται το αργότερο 24 ώρες από την ολοκλήρωση της μεταφόρτωσης.

2.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τις εκθέσεις της παραγράφου 1, στοιχεία α), γ) και δ), μόλις τις λάβουν, στην Επιτροπή.

3.   Όταν εκτιμάται ότι τα αλιεύματα ιππόγλωσσας της Γροιλανδίας που ανακοινώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 έχουν εξαντλήσει το 70 % της χορηγηθείσας στα κράτη μέλη ποσόστωσης, οι πλοίαρχοι διαβιβάζουν τις εκθέσεις της παραγράφου 1 στοιχείο β) ανά τριήμερο.

Άρθρο 39

Καθορισμένοι λιμένες

1.   Απαγορεύεται η εκφόρτωση οποιασδήποτε ποσότητας ιππόγλωσσας της Γροιλανδίας σε άλλο μέρος εκτός από τους λιμένες που έχουν καθοριστεί από τα συμβαλλόμενα μέρη της NAFO. Οι εκφορτώσεις ιππόγλωσσας της Γροιλανδίας σε λιμένες μη συμβαλλόμενων μερών απαγορεύονται.

2.   Τα κράτη μέλη υποδεικνύουν τους λιμένες, στους οποίους μπορούν να πραγματοποιηθούν εκφορτώσεις ιππόγλωσσας της Γροιλανδίας και καθορίζουν τις συναφείς διαδικασίες επιθεώρησης και εποπτείας, συμπεριλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων για την καταγραφή και αναφορά των ποσοτήτων ιππόγλωσσας της Γροιλανδίας σε κάθε εκφόρτωση.

3.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή εντός 15 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού κατάλογο των καθορισμένων λιμένων και εντός των 15 επόμενων ημερών τις συναφείς διαδικασίες επιθεώρησης και εποπτείας που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Η Επιτροπή διαβιβάζει αμέσως τις πληροφορίες αυτές στη Γραμματεία της NAFO.

4.   Η Επιτροπή διαβιβάζει αμέσως κατάλογο των καθορισμένων λιμένων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, καθώς και των λιμένων που έχουν ορίσει τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη της NAFO, σε όλα τα κράτη μέλη.

Άρθρο 40

Επιθεώρηση στο λιμένα

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλα τα σκάφη, τα οποία εισέρχονται σε ένα από τους καθορισμένους λιμένες προς εκφόρτωση ή/και μεταφόρτωση ιππόγλωσσας της Γροιλανδίας που έχει αλιευθεί στην υποπεριοχή 2 και στις διαιρέσεις 3 KLMNO της NAFO, υποβάλλονται σε επιθεώρηση στο λιμένα σύμφωνη με το καθεστώς λιμενικών επιθεωρήσεων της NAFO.

2.   Απαγορεύεται η εκφόρτωση ή/και μεταφόρτωση αλιευμάτων από τα σκάφη που αναφέρονται στην παράγραφο 1, χωρίς να είναι παρόντες οι επιθεωρητές.

3.   Όλες οι ποσότητες που εκφορτώνονται ζυγίζονται ανά είδος πριν μεταφερθούν σε ψυκτική αποθήκη ή σε άλλο προορισμό.

4.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν την αντίστοιχη έκθεση επιθεώρησης στο λιμένα στη Γραμματεία της NAFO, με κοινοποίηση στην Επιτροπή, εντός 7 εργασίμων ημερών από την ημέρα κατά την οποία ολοκληρώθηκε η επιθεώρηση.

Άρθρο 41

Απαγόρευση εκφορτώσεων και μεταφορτώσεων από σκάφη μη συμβαλλόμενων μερών

Τα κράτη μέλη μεριμνούν, ώστε να απαγορεύονται οι εκφορτώσεις και μεταφορτώσεις ιππόγλωσσας της Γροιλανδίας από σκάφη μη συμβαλλόμενων μερών, τα οποία διεξήγαγαν αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη διακανονισμού NAFO.

Άρθρο 42

Παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 36 έως 41, συμπεριλαμβανομένου του συνολικού αριθμού ημερών αλιείας.

ΤΜΗΜΑ 6

Ειδικές διατάξεις για το κοκκινόψαρο

Άρθρο 43

Αλιεία κοκκινόψαρου

1.   Κάθε δεύτερη Δευτέρα, οι πλοίαρχοι κοινοτικών σκαφών που αλιεύουν κοκκινόψαρα στην υποπεριοχή 2 και στη διαίρεση IF, 3K και 3Μ της ζώνης διακανονισμού NAFO, ανακοινώνουν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, τη σημαία του οποίου φέρει το σκάφος ή στο οποίο είναι νηολογημένο, τις ποσότητες κοκκινόψαρου που αλιεύθηκαν στις εν λόγω ζώνες κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων που λήγουν στις 12 τα μεσάνυκτα της προηγούμενης Κυριακής.

Όταν τα σωρευτικά αλιεύματα φθάσουν το 50 % του TAC, η ανακοίνωση γίνεται εβδομαδιαίως, κάθε Δευτέρα.

2.   Τα κράτη μέλη αναφέρουν στην Επιτροπή, κάθε δεύτερη Τρίτη πριν από τις 12 το μεσημέρι, για το 15ήμερο που έληξε στις 12 τα μεσάνυχτα της προηγούμενης Κυριακής, τις ποσότητες κοκκινόψαρου που αλίευσαν στην υποπεριοχή 2 και στις διαιρέσεις IF, 3K και 3Μ της ζώνης διακανονισμού NAFO με σκάφη που φέρουν τη σημαία τους και είναι νηολογημένα στην επικράτειά τους.

Όταν τα σωρευτικά αλιεύματα φθάσουν το 50 % του TAC, οι αναφορές αποστέλλονται εβδομαδιαίως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΠΟΥ ΑΛΙΕΥΟΥΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ CCAMLR

ΤΜΗΜΑ 1

Περιορισμοί και απαιτούμενες πληροφορίες για τα σκάφη

Άρθρο 44

Απαγορεύσεις και περιορισμοί αλιευμάτων

1.   Η κατευθυνόμενη αλιεία των ειδών του παραρτήματος XIV απαγορεύεται στις ζώνες και κατά τις περιόδους που ορίζει το εν λόγω παράρτημα.

2.   Για τις νέες και εξερευνητικές αλιευτικές δραστηριότητες, τα όρια κύριων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων του παραρτήματος XV εφαρμόζονται στις υποπεριοχές που αναφέρονται σε αυτό.

Άρθρο 45

Απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τα σκάφη που έχουν άδεια να αλιεύουν στη ζώνη CCAMLR

1.   Εκτός από τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τα σκάφη που διαθέτουν άδεια, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 601/2004, τα κράτη μέλη υποχρεούνται, από την 1η Αυγούστου 2005, να ανακοινώνουν στην Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία για τα εν λόγω σκάφη:

α)

αριθμό ΔΝΟ (IMO) του σκάφους (εάν έχει εκδοθεί),

β)

προηγούμενη σημαία, εάν υπάρχει,

γ)

διεθνές διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου,

δ)

όνομα και διεύθυνση των πλοιοκτητών, και των τυχόν πραγματικών κυρίων, εάν είναι γνωστοί,

ε)

τύπο του σκάφους,

στ)

τόπο και χρόνο ναυπήγησης,

ζ)

μήκος,

η)

έγχρωμη φωτογραφία του σκάφους, η οποία συνίσταται σε:

i)

μία φωτογραφία μεγέθους τουλάχιστον 12 × 7 cm, η οποία απεικονίζει τη δεξιά πλευρά του σκάφους, εμφανίζοντας το πλήρες ολικό μήκος του και τα πλήρη κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του,

ii)

μία φωτογραφία μεγέθους τουλάχιστον 12 × 7 cm, η οποία απεικονίζει την αριστερή πλευρά του σκάφους, εμφανίζοντας το πλήρες ολικό μήκος του και τα πλήρη κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του,

iii)

μία φωτογραφία μεγέθους τουλάχιστον 12 × 7 cm, η οποία απεικονίζει την πρύμνη και έχει ληφθεί ακριβώς από την οπίσθια πλευρά του σκάφους,

θ)

τα μέτρα που έχουν ληφθεί, για να εξασφαλιστεί η άνευ δυνατότητας αλλοιώσεων λειτουργία της συσκευής δορυφορικής παρακολούθησης που είναι εγκατεστημένη επί του σκάφους.

2.   Από 1ης Αυγούστου 2005, τα κράτη μέλη υποχρεούνται, κατά το δυνατόν, να ανακοινώνουν επίσης στην Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με τα σκάφη που επιτρέπεται να αλιεύουν στη ζώνη CCAMLR:

α)

όνομα και διεύθυνση του εφοπλιστή, εάν διαφέρει από τον πλοιοκτήτη,

β)

ονόματα και εθνικότητα του πλοιάρχου και, ανάλογα με την περίπτωση, του υπευθύνου αλιείας,

γ)

τύπο αλιευτικής μεθόδου ή μεθόδων,

δ)

μέγιστο πλάτος (m),

ε)

ολική χωρητικότητα,

στ)

τύπους και αριθμούς επικοινωνίας του σκάφους (αριθμοί INMARSAT A, B και C),

ζ)

κανονικό αριθμό πληρώματος,

η)

ισχύ κύριας μηχανής ή μηχανών (kW),

θ)

μεταφορική ικανότητα (τόνοι), αριθμός αμπαριών για ιχθύς και χωρητικότητά τους (m3),

ι)

κάθε άλλη πληροφορία (π.χ. κατάταξη για συνθήκες πάγου) που κρίνεται χρήσιμη.

ΤΜΗΜΑ 2

Εξερευνητική αλιεία

Άρθρο 46

Συμμετοχή σε εξερευνητική αλιεία

1.   Τα αλιευτικά σκάφη σημαίας και νηολογίου Ισπανίας, τα οποία έχουν κοινοποιηθεί στην CCAMLR σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 601/2004 μπορούν να συμμετέχουν στην εξερευνητική αλιεία με παραγάδι για Dissostichus spp. στην υποπεριοχή FAO 88.1, καθώς και στις διαιρέσεις 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) εκτός των περιοχών υπό εθνική δικαιοδοσία και 58.4.3b) εκτός των περιοχών υπό εθνική δικαιοδοσία.

2.   Ανά πάσα στιγμή μόνο ένα αλιευτικό σκάφος αλιεύει στις διαιρέσεις 58.4.3a) και 58.4.3b).

3.   Όσον αφορά την υποπεριοχή 88.1 και τις διαιρέσεις 58.4.1 και 58.4.2, τα συνολικά όρια κύριων και παρεμπιπτόντων αλιευμάτων ανά υποπεριοχή και διαίρεση και η κατανομή τους μεταξύ Ερευνητικών Μονάδων Μικρής Κλίμακας (SSRU) σε κάθε μία από αυτές εμφαίνονται στο παράρτημα XV. Η αλιεία σε οποιαδήποτε SSRU διακόπτεται, όταν τα αναφερόμενα αλιεύματα φθάσουν το καθορισμένο όριο αλιευμάτων και στην εν λόγω SSRU απαγορεύεται η αλιεία για την υπόλοιπη περίοδο.

4.   Η αλιεία πραγματοποιείται σε όσο το δυνατό ευρύτερο γεωγραφικό και βαθυμετρικό φάσμα, ώστε να λαμβάνονται οι αναγκαίες πληροφορίες για τον προσδιορισμό του αλιευτικού δυναμικού και για την αποφυγή της υπερσυγκέντρωσης των αλιευμάτων και της αλιευτικής προσπάθειας. Ωστόσο, η αλιεία στις διαιρέσεις 58.4.1 και 58.4.2 θα απαγορεύεται σε βάθη κάτω των 550 m.

Άρθρο 47

Συστήματα υποβολής αναφορών

Τα αλιευτικά σκάφη που συμμετέχουν στην εξερευνητική αλιεία που αναφέρεται στο άρθρο 46 υπόκεινται στα ακόλουθα συστήματα αναφοράς αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας:

α)

το σύστημα της ανά πενθήμερο αναφοράς αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας που προβλέπεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 601/2004, με εξαίρεση ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλλουν στην Επιτροπή τις αναφορές αλιευμάτων και προσπάθειας το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες μετά το τέλος κάθε περιόδου αναφοράς, προς άμεση διαβίβαση στην CCAMLR. Στην υποπεριοχή 88.1 και στις διαιρέσεις 58.4.1 και 58.4.2, οι αναφορές θα υποβάλλονται κατά Ερευνητικές Μονάδες Μικρής Κλίμακας,

β)

το σύστημα της μηνιαίας αναφοράς αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας που προβλέπεται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 601/2004,

γ)

πρέπει να αναφέρεται ο συνολικός αριθμός και το βάρος των ειδών Dissostichus eleginoides και Dissostichus mawsoni που απορρίπτονται, συμπεριλαμβανομένων των ιχθύων με ζελατινώδη σάρκα.

Άρθρο 48

Ειδικές απαιτήσεις

1.   Η εξερευνητική αλιεία του άρθρου 46 διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 600/2004 του Συμβουλίου, της 22ας Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση ορισμένων τεχνικών μέτρων που εφαρμόζονται στις αλιευτικές δραστηριότητες στη ζώνη της σύμβασης για τη διατήρηση της θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας της Ανταρκτικής (29), όσον αφορά τα μέτρα που εφαρμόζονται για τη μείωση της ακούσιας θανάτωσης θαλάσσιων πτηνών στη διάρκεια της αλιείας με παραγάδι. Εκτός από τα μέτρα αυτά:

α)

κατά την εν λόγω αλιεία απαγορεύεται η απόρριψη εντοσθίων,

β)

τα σκάφη που συμμετέχουν στην εξερευνητική αλιεία στις διαιρέσεις 58.4.1 και 58.4.2, τα οποία συμμορφώνονται προς τα πρωτόκολλα της CCAMLR (Α, Β ή Γ) για την τοποθέτηση βαριδιών στα παραγάδια, εξαιρούνται από την απαίτηση για νυκτερινή πόντιση· ωστόσο, τα σκάφη, τα οποία συλλαμβάνουν συνολικά τρία (3) θαλάσσια πτηνά επανέρχονται αμέσως στη νυκτερινή πόντιση σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 601/2004,

γ)

τα σκάφη που συμμετέχουν στην εξερευνητική αλιεία στην υποπεριοχή 88.1 και στις διαιρέσεις 58.4.3a) και 58.4.3b), τα οποία συλλαμβάνουν συνολικά τρία (3) θαλάσσια πτηνά, διακόπτουν αμέσως την αλιεία και δεν επιτρέπεται να αλιεύουν εκτός της συνήθους αλιευτικής περιόδου για το υπόλοιπο της περιόδου 2004/2005.

2.   Τα αλιευτικά σκάφη που συμμετέχουν στην εξερευνητική αλιεία στην υποπεριοχή FAO 88.1 υπόκεινται στις ακόλουθες συμπληρωματικές απαιτήσεις:

α)

τα σκάφη απαγορεύεται να απορρίπτουν:

i)

πετρέλαιο ή καύσιμα ή κατάλοιπα ελαίων στη θάλασσα, εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι της MARPOL 73/78 (Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία),

ii)

απορρίμματα,

iii)

απόβλητα τροφών που δεν μπορούν να διέλθουν από πλέγμα με ανοίγματα μεγέθους το πολύ 25 mm,

iv)

πουλερικά ή τμήματα αυτών (συμπεριλαμβανομένων των κελυφών αυγών),

v)

υγρά απόβλητα σε απόσταση μικρότερη των 12 ναυτικών μιλίων από την ακτή ή από σχηματισμούς πάγου ή υγρά απόβλητα ενώ το πλοίο πλέει με ταχύτητα χαμηλότερη των 4 κόμβων, ή

vi)

τέφρα από αποτέφρωση,

β)

δεν επιτρέπεται να φέρονται ζώντα πουλερικά ή άλλα ζώντα πτηνά στην υποπεριοχή 88.1 και τα καθαρισμένα πουλερικά που δεν καταναλώνονται πρέπει να απομακρύνονται από την υποπεριοχή 88.1,

γ)

η αλιεία Dissostichus spp. στην υποπεριοχή 88.1 απαγορεύεται σε απόσταση μικρότερη των 10 ναυτικών μιλίων από την ακτή των Νήσων Balleny.

Άρθρο 49

Ορισμός των ανασύρσεων

1.   Για την εφαρμογή του παρόντος τμήματος, η ανάσυρση περιλαμβάνει την πόντιση ενός ή περισσότερων παραγαδιών στο ίδιο σημείο. Η ακριβής γεωγραφική θέση της ανάσυρσης καθορίζεται από το κεντρικό σημείο του παραγαδιού ή των παραγαδιών που ποντίζονται με σκοπό την υποβολή αναφορών σχετικών με τα αλιεύματα και την προσπάθεια.

2.   Για να χαρακτηριστεί ως ερευνητική ανάσυρση:

α)

κάθε ερευνητική ανάσυρση χωρίζεται από απόσταση τουλάχιστον 5 ναυτικών μιλίων από κάθε άλλη ερευνητική ανάσυρση, απόσταση που μετράται από το γεωγραφικό μέσο κάθε ερευνητικής ανάσυρσης,

β)

κάθε ανάσυρση περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 500 αγκίστρια και το πολύ 10 000 αγκίστρια· ο αριθμός αυτός μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα χωριστά παραγάδια που ποντίζονται στο ίδιο σημείο,

γ)

κάθε ανάσυρση παραγαδιού έχει χρόνο παραμονής στο νερό τουλάχιστον έξι ώρες, οι οποίες μετρώνται από τη στιγμή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας πόντισης έως την έναρξη της διαδικασίας ανάσυρσης.

Άρθρο 50

Ερευνητικά σχέδια

Τα αλιευτικά σκάφη, τα οποία συμμετέχουν στην εξερευνητική αλιεία του άρθρου 46, πραγματοποιούν ερευνητικά σχέδια σε όλες ανεξαιρέτως τις SSRU, στις οποίες υποδιαιρούνται η υποπεριοχή FAO 88.1 και οι διαιρέσεις 58.4.1 και 58.4.2. Το ερευνητικό σχέδιο πραγματοποιείται ως εξής:

α)

κατά την πρώτη είσοδο σε SSRU, οι πρώτες 10 ανασύρσεις, καλούμενες «πρώτη σειρά», χαρακτηρίζονται «ερευνητικές ανασύρσεις» και πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 49 παράγραφος 2,

β)

οι επόμενες 10 ανασύρσεις ή 10 τόνοι αλιευμάτων, οποιοδήποτε πραγματοποιείται πρώτο, καλούνται «δεύτερη σειρά». Οι ανασύρσεις της δεύτερης σειράς μπορούν, κατά τη διακριτική ευχέρεια του πλοιάρχου, να πραγματοποιούνται ως μέρος της συνήθους εξερευνητικής αλιείας. Ωστόσο, εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 49 παράγραφος 2, οι ανασύρσεις αυτές μπορούν επίσης να χαρακτηρισθούν ερευνητικές,

γ)

με τη συμπλήρωση της πρώτης και δεύτερης σειράς ανασύρσεων, εάν ο πλοίαρχος επιθυμεί να συνεχίσει την αλιεία στην ίδια SSRU, το σκάφος πρέπει να επιχειρήσει μια «τρίτη σειρά», η οποία θα οδηγήσει στην πραγματοποίηση συνολικά 20 ερευνητικών ανασύρσεων και στις τρεις σειρές. Η τρίτη σειρά ανασύρσεων πρέπει να ολοκληρώνεται στη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης σε μια SSRU, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν η πρώτη και δεύτερη σειρά,

δ)

με τη συμπλήρωση 20 ερευνητικών ανασύρσεων της τρίτης σειράς, το σκάφος μπορεί να εξακολουθήσει να αλιεύει στην ίδια SSRU,

ε)

στις SSRU A, B, C, E και G στην υποπεριοχή 88.1, όπου η έκταση του αλιεύσιμου πυθμένα είναι μικρότερη από 15 000 km2, τα στοιχεία β), γ) και δ) δεν εφαρμόζονται και με τη συμπλήρωση 10 ερευνητικών ανασύρσεων το σκάφος μπορεί να εξακολουθήσει να αλιεύει στην ίδια SSRU.

Άρθρο 51

Σχέδια συλλογής δεδομένων

1.   Τα αλιευτικά σκάφη, τα οποία συμμετέχουν στην εξερευνητική αλιεία του άρθρου 46, υλοποιούν σχέδια συλλογής δεδομένων σε όλες ανεξαιρέτως τις SSRU, στις οποίες υποδιαιρούνται η υποπεριοχή FAO 88.1 και οι διαιρέσεις 58.4.1 και 58.4.2. Το σχέδιο συλλογής δεδομένων περιλαμβάνει τα ακόλουθα δεδομένα:

α)

στίγμα και βάθος θάλασσας σε έκαστο άκρο κάθε παραγαδιού της ανάσυρσης,

β)

χρόνο πόντισης, παραμονής στο νερό και ανάσυρσης,

γ)

αριθμό και είδη ιχθύων που διέφυγαν στην επιφάνεια,

δ)

αριθμό αγκιστριών που ποντίστηκαν,

ε)

τύπο δολώματος,

στ)

επιτυχία του δολώματος (%),

ζ)

τύπο αγκιστριών, και

η)

συνθήκες θάλασσας και νέφωσης και φάση της σελήνης τη στιγμή πόντισης των παραγαδιών.

2.   Όλα τα δεδομένα της παραγράφου 1 συλλέγονται για κάθε ερευνητική ανάσυρση· ειδικότερα, όλοι οι ιχθύες ερευνητικής ανάσυρσης που περιέχει μέχρι 100 ιχθύς πρέπει να μετρώνται και να λαμβάνεται δείγμα τουλάχιστον 30 ιχθύων για βιολογικές μελέτες. Όταν αλιεύονται περισσότεροι από 100 ιχθύες, πρέπει να εφαρμόζεται μέθοδος τυχαίας δειγματοληψίας ιχθύων.

Άρθρο 52

Πρόγραμμα τοποθέτησης πινακίδων

Κάθε αλιευτικό σκάφος που συμμετέχει στην εξερευνητική αλιεία του άρθρου 46 εφαρμόζει πρόγραμμα τοποθέτησης πινακίδων ως εξής:

α)

στα άτομα Dissostichus spp. τοποθετείται πινακίδα και απελευθερώνονται σε αναλογία ένα άτομο ανά τόνο ζώντος βάρους αλιευμάτων καθ'όλη τη διάρκεια της περιόδου σύμφωνα με το πρωτόκολλο τοποθέτησης πινακίδων της CCAMLR. Τα σκάφη διακόπτουν την τοποθέτηση πινακίδων μόνο αφού τοποθετήσουν πινακίδες σε 500 άτομα ή εγκαταλείψουν την αλιεία έχοντας τοποθετήσει πινακίδα σε ένα άτομο ανά τόνο ζώντος βάρους αλιευμάτων,

β)

το πρόγραμμα έχει στόχο άτομα όλων των μεγεθών, για να καλυφθεί η απαίτηση τοποθέτησης πινακίδας σε ένα άτομο ανά τόνο ζώντος βάρους αλιευμάτων. Όλα τα άτομα που ελευθερώνονται λαμβάνουν διπλή πινακίδα και οι ελευθερώσεις πρέπει να καλύπτουν όσο το δυνατό ευρύτερη γεωγραφική περιοχή,

γ)

σε όλες τις πινακίδες υπάρχει ευδιάκριτα χαραγμένος αποκλειστικός αύξων αριθμός και διεύθυνση επιστροφής, ώστε να μπορεί να εντοπιστεί η προέλευση των πινακίδων σε περίπτωση εκ νέου σύλληψης του ατόμου που φέρει πινακίδα,

δ)

όλα τα άτομα που φέρουν πινακίδα και αλιεύονται εκ νέου (δηλ. οι αλιευόμενοι ιχθύες που φέρουν προηγουμένως τοποθετημένη πινακίδα) δεν ελευθερώνονται εκ νέου, ακόμη και αν είχαν μείνει ελεύθερα μόνο για μικρό διάστημα,

ε)

όλα τα άτομα που φέρουν πινακίδα και αλιεύονται εκ νέου υποβάλλονται σε βιολογική δειγματοληψία (μήκος, βάρος, φύλο, στάδιο γονάδων), να λαμβάνεται ει δυνατόν ηλεκτρονική φωτογραφία, να περισυλλέγονται οι ωτόλιθοι και να αφαιρείται η πινακίδα,

στ)

όλα τα σχετικά δεδομένα των πινακίδων και τα δεδομένα που καταγράφουν τις εκ νέου αλιεύσεις ατόμων που φέρουν πινακίδα διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά μέσα και με τον μορφότυπο της CCMLR στην CCMLR εντός τριών μηνών από την αποχώρηση του πλοίου,

ζ)

όλα τα σχετικά δεδομένα των πινακίδων, τα δεδομένα που καταγράφουν τις εκ νέου αλιεύσεις ατόμων που φέρουν πινακίδα και δείγματα από τα εκ νέου αλιευθέντα άτομα διαβιβάζονται επίσης με ηλεκτρονικά μέσα και με τον μορφότυπο της CCMLR στον σχετικό περιφερειακό θεματοφύλακα δεδομένων από πινακίδες, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο πρωτόκολλο τοποθέτησης πινακίδων της CCMLR.

Άρθρο 53

Επιστημονικοί παρατηρητές

Κάθε αλιευτικό σκάφος που συμμετέχει στην εξερευνητική αλιεία του άρθρου 46 διαθέτει τουλάχιστον δύο επιστημονικούς παρατηρητές, ένας εκ των οποίων είναι παρατηρητής διορισμένος σύμφωνα με το πρόγραμμα διεθνούς επιστημονικής παρατήρησης της CCAMLR, οι οποίοι παραμένουν στο σκάφος σε όλη τη διάρκεια των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιευτικής περιόδου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 54

Επιστημονική παρακολούθηση

1.   Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε αλιευτικές δραστηριότητες που διεξάγονται αποκλειστικά για επιστημονικές έρευνες, οι οποίες πραγματοποιούνται με την άδεια και υπό την ευθύνη του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή των ενδιαφερομένων κρατών μελών και για τις οποίες έχουν ενημερωθεί εκ των προτέρων η Επιτροπή και το κράτος μέλος, στα ύδατα του οποίου πραγματοποιείται η έρευνα.

2.   Οι θαλάσσιοι οργανισμοί, οι οποίοι αλιεύθηκαν για τους σκοπούς της παραγράφου 1, μπορούν να πωληθούν, να αποθηκευθούν, να επιδειχθούν ή να προσφερθούν για πώληση, υπό τον όρο ότι:

α)

πληρούν τα πρότυπα που καθορίζονται στο παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98, καθώς και τα πρότυπα εμπορίας που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1999, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (30), ή

β)

πωλούνται άμεσα για άλλους σκοπούς εκτός της ανθρώπινης κατανάλωσης.

Άρθρο 55

Διαβίβαση δεδομένων

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, τα στοιχεία που αφορούν την εκφόρτωση των αλιευθεισών ποσοτήτων αποθεμάτων, διαβιβάζονται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή σε μορφή αναγνώσιμη από υπολογιστή, με τη χρησιμοποίηση των κωδικών αποθεμάτων που αναφέρονται σε κάθε πίνακα αποθεμάτων.

Άρθρο 56

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2005.

Στις περιπτώσεις που τα TAC της ζώνης CCAMLR καθορίζονται για χρονικές περιόδους οι οποίες αρχίζουν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2005, το άρθρο 44 εφαρμόζεται από την έναρξη των αντίστοιχων χρονικών περιόδων εφαρμογής των TAC.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2004.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

C. VEERMAN


(1)  ΕΕ L 358, 31.12.2002, σ. 59.

(2)  ΕΕ L 70, 9.3.2004, σ. 8.

(3)  ΕΕ L 150, 30.4.2004, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 115, 9.5.1996, σ. 3.

(5)  ΕΕ L 226, 29.8.1980, σ. 48.

(6)  ΕΕ L 226, 29.8.1980, σ. 12.

(7)  ΕΕ L 29, 1.2.1985, σ. 9.

(8)  ΕΕ L 137, 19.5.2001, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 831/2004 (ΕΕ L 127, 29.4.2004, σ. 33).

(9)  ΕΕ L 132, 21.5.1987, σ. 9.

(10)  ΕΕ L 276, 10.10.1983, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1965/2001 (ΕΕ L 268, 9.10.2001, σ. 23).

(11)  ΕΕ L 261, 20.10.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 (ΕΕ L 289, 7.11.2003, σ. 1).

(12)  ΕΕ L 171, 6.7.1994, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 813/2004 (ΕΕ L 150, 30.4.2004, σ. 32).

(13)  ΕΕ L 171, 6.7.1994, σ. 7.

(14)  ΕΕ L 97, 1.4.2004, σ. 16.

(15)  ΕΕ L 9, 15.1.1998, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 812/2004 (ΕΕ L 150, 30.4.2004, σ. 12).

(16)  ΕΕ L 125, 27.4.1998, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 602/2004 (ΕΕ L 97, 1.4.2004, σ. 30).

(17)  ΕΕ L 191, 7.7.1998, σ. 10.

(18)  ΕΕ L 70, 9.3.2004, σ. 8.

(19)  ΕΕ L 333, 20.12.2003, σ. 17.

(20)  ΕΕ L 274, 25.9.1986, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3259/94 (ΕΕ L 339, 29.12.1994, σ. 11).

(21)  ΕΕ L 137, 19.5.2001, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 831/2004 (ΕΕ L 127, 29.4.2004, σ. 33).

(22)  ΕΕ L 351, 28.12.2002, σ. 6.

(23)  ΕΕ L 396, 31.12.2004, σ. 4.

(24)  ΕΕ L 365, 31.12.1991, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284, 31.10.2003, σ. 1).

(25)  ΕΕ L 270, 13.11.1995, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.

(26)  ΕΕ L 186, 28.7.1993, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003.

(27)  ΕΕ L 344, 31.12.2003, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1928/2004 (ΕΕ L 332, 6.11.2004, σ. 5).

(28)  ΕΕ L 5, 9.1.2004, σ. 25.

(29)  ΕΕ L 97, 1.4.2004, σ. 1.

(30)  ΕΕ L 17, 21.1.2000, σ. 22. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την Πράξη Προσχώρησης του 2003.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΕ ΖΩΝΕΣ ΟΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΣΚΑΦΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΥΔΑΤΑ ΕΚ, ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΖΩΝΗ (ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ ΒΑΡΟΥΣ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ)

Οι πάσης φύσεως περιορισμοί αλιευμάτων που προβλέπονται στο παρόν παράρτημα θεωρούνται ποσοστώσεις για τους σκοπούς του άρθρου 9 του παρόντος κανονισμού και ως εκ τούτου υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, και ιδίως στα άρθρα 14 και 15.

Σε κάθε ζώνη τα αποθέματα ιχθύων παρατίθενται με την αλφαβητική σειρά της λατινικής ονομασίας του είδους. Ο κάτωθι πίνακας αντιστοιχιών των κοινών με τις λατινικές ονομασίες δίνεται για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:

Κοινή ονομασία

Kωδικός Άλφα-3

Επιστημονική ονομασία

Τόνος μακρύπτερος

ALB

Thunnus alalunga

Μπερυτσίδες

ALF

Beryx spp.

Καλκάνι Καναδά

PLA

Hippoglossoides platessoides

Γαύρος

ANE

Engraulis encrasicolus

Πεσκαντρίτσες

ANF

Lophiidae

Παγόψαρο Ανταρκτικής

ANI

Champsocephalus gunnari

Μπακαλιάρος Ανταρκτικής

TOP

Dissostichus eleginoides

Λυκόψαρο Ατλαντικού

CAT

Anarhichas lupus

Χάλιμπατ του Ατλαντικού

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Σολομός Ατλαντικού

SAL

Salmo salar

Καρχαρίας προσκυνητής

BSK

Cetorhinus maximus

Τόνος μεγαλόφθαλμος

BET

Thunnus obesus

Κεντρόνι

DCA

Deania calcea

Μαύρο σπαθόψαρο

BSF

Aphanopus carbo

Παγόψαρο της Σκωτίας

SSI

Chaenocephalus aceratus

Μουρούνα

BLI

Molva dypterigia

Γαλάζιο μάρλιν

BUM

Makaira nigricans

Προσφυγάκι

WHB

Micromesistius poutassou

Τόνος

BFT

Thunnus thynnus

Γάδος

COD

Gadus morhua

Γλώσσα

SOL

Solea solea

Κάβουρας

PAI

Paralomis spp.

Χωματίδα

DAB

Limanda limanda

Πλατύψαρα

FLX

Pleuronectiformes

Καλκάνι

FLX

Platichthys flesus

Σαλούβαρδοι

FOX

Phycis spp.

Γουρλομάτης Ατλαντικού

ARU

Argentina silus

Ιππόγλωσσα Γροιλανδίας

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Γρεναδιέρος

GRV

Macrourus spp.

Μεγάλος μαυροαγκαθίτης

ETR

Etmopterus princeps

Νοτοθένια

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Μπακαλιάρος μερλούκιος

HKE

Merluccius merluccius

Ρέγγα

HER

Clupea harengus

Σαφρίδι

JAX

Trachurus spp.

Νοτοθένια

NOG

Gobionotothen gibberifrons

Σκυμνοσκυλόψαρο

SCK

Dalatias licha

Κριλ

KRI

Euphausia superba

Λυχναρόψαρο

LAC

Lampanyctus achirus

Αγκαθίτης Ατλαντικού

GUQ

Centrophorus squamosus

Λεμονόγλωσσα

LEM

Microstomus kitt

Ποντίκι

LIN

Molva molva

Σκουμπρί

MAC

Scomber scombrus

Νοτοθένια

NOR

Notothenia rossii

Ζαγκέτες

LEZ

Lepidorhombus spp.

Γαρίδα της Αρκτικής

PRA

Pandalus borealis

Καραβίδα

NEP

Nephrops norvegicus

Σύκο της Νορβηγίας

NOP

Trisopterus esmarki

Καθρεπτόψαρο Ατλαντικού

ORY

Hoplostethus atlanticus

Γαρίδες

PEN

Penaeus spp.

Ευρωπαϊκή χωματίδα

PLE

Pleuronectes platessa

Βορεομπακαλιάρος

POC

Boreogadus saida

Κίτρινος μπακαλιάρος

POL

Pollachius pollachius

Λάμνα

POR

Lamna nasus

Πορτογαλικό σκυλόψαρο

CYO

Centroscymnus coelolepis

Κοκκινόψαρα

RED

Sebastes spp.

Κεφαλάς

SBR

Pagellus bogaraves

Γρεναδιέρος

RHG

Macrourus berglax

Γρεναδιέρος των βράχων

RNG

Coryphaenoides rupestris

Μαύρος μπακαλιάρος

POK

Pollachius virens

Αμμόχελα

SAN

Ammodytidae

Θράψαλο του Βορρά

SQI

Illex illecebrosus

Σελάχια

SRX-RAJ

Rajidae

Λείος μαυροαγκαθίτης

ETP

Etmopterus pusillus

Κάβουρες Αρκτικής

PCR

Chionoecetes spp.

Παγόψαρο

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Ποντικόψαρο

SLI

Molva macrophthalmus

Παπαλίνα

SPR

Sprattus sprattus

Σκυλόψαρο

DGS

Squalus acanthias

Ξιφίας

SWO

Xiphias gladius

Γαλέος

GAG

Galeorhinus galeus

Καλκάνι

TUR

Psetta maxima

Μπρόσμιος

USK

Brosme brosme

Ρυγχοπαγόψαρο

LIC

Channichthys rhinoceratus

Μαυροαγκαθίτης

ETX

Etmopterus spinax

Λευκός μπακαλιάρος

HKW

Urophycis tenuis

Λευκό μάρλιν

WHM

Tetrapturus alba

Νταούκι Ατλαντικού

WHG

Merlangius merlangus

Καλκάνι

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Τόνος κιτρινόπτερος

YFT

Thunnus albacares

Χωματίδα με κίτρινη ουρά

YEL

Limanda ferruginea

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΑ

ΒΑΛΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Τα πάσης φύσεως TAC στη ζώνη αυτή, με εξαίρεση την ευρωπαϊκή χωματίδα και το γάδο στις υποδιαιρέσεις 25-32, θεσπίζονται στο πλαίσιο της IBSFC.

Είδος

:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη

:

Υποδιαιρέσεις 30-31

HER/3D30.· HER/3D31.

Φινλανδία

52 471

 

Σουηδία

11 529

 

64 000

 

TAC

64 000

Αναλυτικό TAC, όπου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη

:

Υποδιαιρέσεις 22-24

HER/3B23.· HER/3C22.· HER/3D24.

Δανία

6 448

 

Γερμανία

25 380

 

Φινλανδία

3

 

Πολωνία

5 985

 

Σουηδία

8 184

 

46 000

 

TAC

46 000

Αναλυτικό TAC, όπου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη

:

Υποδιαιρέσεις 25-29 (πλην Κόλπου Ρίγας) και 32

HER/3D25.· HER/3D26.· HER/3D27.· HER/3D28.· HER/3D29.· HER/3D32.

Δανία

2 588

 

Γερμανία

686

 

Εσθονία

13 218

 

Φινλανδία

25 801

 

Λετονία

3 262

 

Λιθουανία

3 405 (1)

 

Πολωνία

27 862 (2)

 

Σουηδία

39 350

 

116 172 (3)

 

TAC

130 000

Αναλυτικό TAC, όπου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη

:

Κόλπος της Ρίγας

HER/03D.RG

Εσθονία

16 972 (4)

 

Λετονία

20 452

 

37 424 (4)

 

TAC

38 000

Αναλυτικό TAC, όπου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη

:

Υποδιαιρέσεις 25-32 (ύδατα ΕΚ)

COD/3D25.· COD/3D26.· COD/3D27.· COD/3D28.· COD/3D29.· COD/3D30.· COD/3D31.· COD/3D32.

Δανία

8 959

 

Γερμανία

3 564

 

Εσθονία

873

 

Φινλανδία

686

 

Λετονία

3 331

 

Λιθουανία

2 189 (5)

 

Πολωνία

10 203 (6)

 

Σουηδία

9 077

 

38 882 (7)

 

TAC

N/A

Αναλυτικό TAC, όπου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη

:

Υποδιαιρέσεις 22-24 (ύδατα ΕΚ)

COD/3B23.· COD/3C22.· COD/3D24.

Δανία

10 781

 

Γερμανία

5 271

 

Εσθονία

239

 

Φινλανδία

212

 

Λετονία

892

 

Λιθουανία

579

 

Πολωνία

2 885

 

Σουηδία

3 841

 

24 700

 

TAC

24 700

Αναλυτικό TAC, όπου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη

:

IIIbcd (ύδατα ΕΚ)

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Δανία

2 697

 

Γερμανία

300

 

Σουηδία

203

 

Πολωνία

565

 

3 766

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Προληπτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Σολομός Ατλαντικού

Salmo salar

Ζώνη

:

IIIbcd (ύδατα ΕΚ) πλην της υποδιαίρεσης 32

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27-; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Δανία

93 512 (8)

 

Γερμανία

10 404 (8)

 

Εσθονία

9 504 (8)

 

Φινλανδία

116 603 (8)

 

Λετονία

59 478 (8)

 

Λιθουανία

6 992 (8)

 

Πολωνία

28 368 (8)

 

Σουηδία

126 400 (8)

 

451 260 (8)

 

TAC

460 000 (8)

Αναλυτικό TAC, όπου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Σολομός Ατλαντικού

Salmo salar

Ζώνη

:

Υποδιαίρεση 32

SAL/3D32.

Εσθονία

1 581 (9)

 

Φινλανδία

13 838 (9)

 

15 419 (9)

 

TAC

17 000 (9)

Αναλυτικό TAC, όπου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Παπαλίνα

Sprattus sprattus

Ζώνη

:

IIIbcd (ύδατα ΕΚ)

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Δανία

48 785

 

Γερμανία

30 907

 

Εσθονία

56 650

 

Φινλανδία

25 538

 

Λετονία

68 420

 

Λιθουανία

24 750

 

Πολωνία

141 275 (10)

 

Σουηδία

94 311

 

490 636 (10)

 

TAC

550 000

Αναλυτικό TAC, όπου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


(1)  Λόγω υπεραλίευσης το 2003, η ποσόστωση έχει μειωθεί κατά 30 τόνους σύμφωνα με τις αποφάσεις της IBSFC.

(2)  Λόγω υπεραλίευσης το 2003, η ποσόστωση έχει μειωθεί κατά 1 450 τόνους σύμφωνα με τις αποφάσεις της IBSFC.

(3)  Λόγω υπεραλίευσης το 2003, η ποσόστωση έχει μειωθεί κατά 1 480 τόνους σύμφωνα με τις αποφάσεις της IBSFC.

(4)  Λόγω υπεραλίευσης το 2003, η ποσόστωση έχει μειωθεί κατά 576 τόνους σύμφωνα με τις αποφάσεις της IBSFC.

(5)  Λόγω υπεραλίευσης το 2003, η ποσόστωση έχει μειωθεί κατά 6 τόνους σύμφωνα με τις αποφάσεις της IBSFC.

(6)  Λόγω υπεραλίευσης το 2003, η ποσόστωση έχει μειωθεί κατά 112 τόνους σύμφωνα με τις αποφάσεις της IBSFC.

(7)  Λόγω υπεραλίευσης το 2003, η ποσόστωση έχει μειωθεί κατά 118 τόνους σύμφωνα με τις αποφάσεις της IBSFC.

(8)  Εκφράζεται σε αριθμό ιχθύων.

(9)  Εκφράζεται σε αριθμό ιχθύων.

(10)  Λόγω υπεραλίευσης το 2003, η ποσόστωση έχει μειωθεί κατά 3 924 τόνους σύμφωνα με τις αποφάσεις της IBSFC.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΒ

SKAGERRAK, KATTEGAT, ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΥΔΑΤΑ

Ζώνες ICES Vb (ύδατα ΕΚ), VI, VII, VIII, IX, X, CECAF (ύδατα ΕΚ), και Γαλλική Γουιάνα

Είδος

:

Αμμόχελα

Ammodytidae

Ζώνη

:

IV (Νορβηγικά ύδατα)

SAN/04-N.

Δανία

9 500

 

Ηνωμένο Βασίλειο

500

 

10 000

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Προληπτικό ΤΑC, όπου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Αμμόχελα

Ammodytidae

Ζώνη

:

IIa (1), IIIa, IV (1)

SAN/2A3A4.

Δανία

618 767

 

Ηνωμένο Βασίλειο

13 525

 

Όλα τα κράτη μέλη

23 668 (2)

 

655 960

 

Νορβηγία

5 000 (3)

 

TAC

660 960

Προληπτικό ΤΑC, όπου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Argentina silus

Ζώνη

:

I, II (Κοινοτικά ύδατα και διεθνή ύδατα)

Γερμανία

31

 

Γαλλία

10

 

Κάτω Χώρες

25

 

Ηνωμένο Βασίλειο

50

 

116

 


Είδος

:

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Argentina silus

Ζώνη

:

III, IV (Κοινοτικά ύδατα και διεθνή ύδατα)

Δανία

1 180

 

Γερμανία

12

 

Γαλλία

8

 

Ιρλανδία

8

 

Κάτω Χώρες

55

 

Σουηδία

46

 

Ηνωμένο Βασίλειο

21

 

1 331

 


Είδος

:

Γουρλομάτης Ατλαντικού

Argentina silus

Ζώνη

:

V, VI, VII (Κοινοτικά ύδατα και διεθνή ύδατα)

Γερμανία

405

 

Γαλλία

9

 

Ιρλανδία

375

 

Κάτω Χώρες

4 225

 

Ηνωμένο Βασίλειο

297

 

5 310

 

TAC

5 310

 


Είδος

:

Μπρόσμιος

Brosme brosme

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΚ της ζώνης IIa, IV, Vb, VI, VII

USK/2A47-C

Άνευ αντικειμένου (4)

 

Νορβηγία

4 000 (5)  (6)

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

 


Είδος

:

Μπρόσμιος

Brosme brosme

Ζώνη

:

IV (Νορβηγικά ύδατα)

USK/04-N.

Βέλγιο

1

 

Δανία

191

 

Γερμανία

1

 

Γαλλία

1

 

Κάτω Χώρες

1

 

Ηνωμένο Βασίλειο

5

 

200

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Προληπτικό ΤΑC, όπου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Καρχαρίας προσκυνητής

Cetorhinus maximus

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΚ της ζώνης IV, VI και VII

BSK/467.

0

 

TAC

0

 


Είδος

:

Ρέγγα (7)

Clupea harengus

Ζώνη

:

IIIa

HER/03A.

Δανία

40 104

 

Γερμανία

642

 

Σουηδία

41 950

 

82 696

 

Νήσοι Φερόε

500 (8)

 

TAC

96 000

Αναλυτικό TAC, όπου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Ρέγγα (9)

Clupea harengus

Ζώνη

:

IV βορείως των 53°30′ Β

HER/4AB.

Δανία

95 211

 

Γερμανία

57 215

 

Γαλλία

20 548

 

Κάτω Χώρες

56 745

 

Σουηδία

5 443

 

Ηνωμένο Βασίλειο

70 395

 

305 557

 

Νορβηγία

50 000 (10)

 

TAC

535 000

Αναλυτικό TAC, όπου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στη συγκεκριμένη ζώνη μπορούν να αλιεύονται το πολύ οι κάτωθι ποσότητες:

 

Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° Β

(HER/*04N-)

50 000


Είδος

:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη

:

Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° Β

HER/04-N.

Σουηδία

1 102 (11)

 

1 102

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

 


Είδος

:

Ρέγγα (12)

Clupea harengus

Ζώνη

:

IIIa

HER/03A-BC

Δανία

20 642

 

Γερμανία

184

 

Σουηδία

3 324

 

24 150

 

TAC

24 150

Αναλυτικό TAC, όπου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Ρέγγα (13)

Clupea harengus

Ζώνη

:

IIa (ύδατα ΕΚ), IV, VIId

HER/2A47DX

Βέλγιο

248

 

Δανία

47 865

 

Γερμανία

248

 

Γαλλία

248

 

Κάτω Χώρες

248

 

Σουηδία

234

 

Ηνωμένο Βασίλειο

909

 

50 000

 

TAC

50 000

Αναλυτικό TAC, όπου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Ρέγγα (14)

Clupea harengus

Ζώνη

:

IVc (15), VIId

HER/4CXB7D

Βέλγιο

9 684 (16)

 

Δανία

1 882 (16)

 

Γερμανία

1 131 (16)

 

Γαλλία

19 341 (16)

 

Κάτω Χώρες

34 704 (16)

 

Ηνωμένο Βασίλειο

7 551 (16)

 

74 293

 

TAC

535 000

Αναλυτικό TAC, όπου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη

:

Vb, VIaN (17) (ύδατα ΕΚ), VIb

HER/5B6ANB

Γερμανία

3 291

 

Γαλλία

623

 

Ιρλανδία

4 447

 

Κάτω Χώρες

3 291

 

Ηνωμένο Βασίλειο

17 788

 

29 440

 

Νήσοι Φερόε

660 (18)

 

TAC

30 100

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη

:

VIaS (19), VIIbc

HER/6AS7BC

Ιρλανδία

12 727

 

Κάτω Χώρες

1 273

 

14 000

 

TAC

14 000

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη

:

VIa Clyde (20)

HER/06ACL.

Ηνωμένο Βασίλειο

1 000

 

1 000

 

TAC

1 000

Προληπτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη

:

VIIa (21)

HER/07A/MM

Ιρλανδία

1 250

 

Ηνωμένο Βασίλειο

3 550

 

4 800

 

TAC

4 800

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη

:

VIIe,f

HER/7EF.

Γαλλία

500

 

Ηνωμένο Βασίλειο

500

 

1 000

 

TAC

1 000

Προληπτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Ρέγγα

Clupea harengus

Ζώνη

:

VIIg,h,j,k (22)

HER/7G-K.

Γερμανία

144

 

Γαλλία

802

 

Ιρλανδία

11 236

 

Κάτω Χώρες

802

 

Ηνωμένο Βασίλειο

16

 

13 000

 

TAC

13 000

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Γαύρος

Engraulis encrasicolus

Ζώνη

:

VIII

ANE/08.

Ισπανία

27 000

 

Γαλλία

3 000

 

30 000

 

TAC

30 000

Προληπτικό TAC, όπου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Γαύρος

Engraulis encrasicolus

Ζώνη

:

IX, X, CEΚAF 34.1.1 (ύδατα ΕΚ)

ANE/9/3411

Ισπανία

3 826

 

Πορτογαλία

4 174

 

8 000

 

TAC

8 000

Προληπτικό TAC, όπου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη

:

Skagerrak

COD/03AN.

Βέλγιο

10

 

Δανία

3 119

 

Γερμανία

78

 

Κάτω Χώρες

20

 

Σουηδία

546

 

3 773

 

TAC

3 900

Αναλυτικό TAC, όπου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη

:

Kattegat

COD/03AS.

Δανία

617

 

Γερμανία

13

 

Σουηδία

370

 

1 000

 

TAC

1 000

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη

:

IIa (ύδατα ΕΚ), IV

COD/2AC4.

Βέλγιο

807

 

Δανία

4 635

 

Γερμανία

2 939

 

Γαλλία

997

 

Κάτω Χώρες

2 619

 

Σουηδία

31

 

Ηνωμένο Βασίλειο

10 631

 

22 659

 

Νορβηγία

4 641 (23)

 

TAC

27 300

Αναλυτικό TAC, όπου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στη συγκεκριμένη ζώνη μπορούν να αλιεύονται το πολύ οι κάτωθι ποσότητες:

 

Νορβηγικά ύδατα

(COD/*04N-)

19 694


Είδος

:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη

:

Νορβηγικά ύδατα νοτίως των 62° Β

COD/04-N.

Σουηδία

411

 

411

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη

:

Vb (ύδατα ΕΚ), VI, XII, XIV

COD/561214

Βέλγιο

1

 

Γερμανία

11

 

Γαλλία

114

 

Ιρλανδία

162

 

Ηνωμένο Βασίλειο

433

 

721

 

TAC

721

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στη συγκεκριμένη ζώνη μπορούν να αλιεύονται το πολύ οι κάτωθι ποσότητες:

 

Vb (ζώνη ΕΚ), VIa

(COD/*5BC6A)

Βέλγιο

1

Γερμανία

10

Γαλλία

110

Ιρλανδία

156

Ηνωμένο Βασίλειο

415

692


Είδος

:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη

:

VIIa

COD/07A.

Βέλγιο

29

 

Γαλλία

79

 

Ιρλανδία

1 416

 

Κάτω Χώρες

7

 

Ηνωμένο Βασίλειο

619

 

2 150

 

TAC

2 150

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Γάδος

Gadus morhua

Ζώνη

:

VIIb-k, VIII, IX, X, CEΚAF 34.1.1 (ύδατα ΕΚ)

COD/7X7A34

Βέλγιο

266

 

Γαλλία

4 554

 

Ιρλανδία

849

 

Κάτω Χώρες

38

 

Ηνωμένο Βασίλειο

493

 

6 200

 

TAC

6 200

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Ζαγκέτες

Lepidorhombus spp.

Ζώνη

:

IIa (ύδατα ΕΚ), IV (ύδατα ΕΚ)

LEZ/2AC4-C

Βέλγιο

5

 

Δανία

4

 

Γερμανία

4

 

Γαλλία

28

 

Κάτω Χώρες

22

 

Ηνωμένο Βασίλειο

1 677

 

1 740

 

TAC

1 740

Προληπτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Ζαγκέτες

Lepidorhombus spp.

Ζώνη

:

Vb (ύδατα ΕΚ), VI, XII, XIV

LEZ/561214

Ισπανία

327

 

Γαλλία

1 277

 

Ιρλανδία

373

 

Ηνωμένο Βασίλειο

903

 

2 880

 

TAC

2 880

Προληπτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Ζαγκέτες

Lepidorhombus spp.

Ζώνη

:

VII

LEZ/07.

Βέλγιο

520

 

Ισπανία

5 779

 

Γαλλία

7 013

 

Ιρλανδία

3 189

 

Ηνωμένο Βασίλειο

2 762

 

19 263

 

TAC

19 263

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Ζαγκέτες

Lepidorhombus spp.

Ζώνη

:

VIIIabde

LEZ/8ABDE.

Ισπανία

1 238

 

Γαλλία

999

 

2 237

 

TAC

2 237

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Ζαγκέτες

Lepidorhombus spp.

Ζώνη

:

VIIIc, IX, X, CEΚAF 34.1.1 (ύδατα ΕΚ)

LEZ/8C3411

Ισπανία

1 233

 

Γαλλία

62

 

Πορτογαλία

41

 

1 336

 

TAC

1 336

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Χωματίδα και καλκάνι

Limanda limanda και Platichthys flesus

Ζώνη

:

IIa (ύδατα ΕΚ), IV (ύδατα ΕΚ)

D/F/2AC4-C

Βέλγιο

491

 

Δανία

1 844

 

Γερμανία

2 766

 

Γαλλία

192

 

Κάτω Χώρες

11 151

 

Σουηδία

6

 

Ηνωμένο Βασίλειο

1 550

 

18 000

 

TAC

18 000

Προληπτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Πεσκαντρίτσες

Lophiidae

Ζώνη

:

IIa (ύδατα ΕΚ), IV (ύδατα ΕΚ)

ANF/2AC4-C

Βέλγιο

365

 

Δανία

804

 

Γερμανία

393

 

Γαλλία

75

 

Κάτω Χώρες

276

 

Σουηδία

9

 

Ηνωμένο Βασίλειο

8 392

 

10 314

 

TAC

10 314

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Πεσκαντρίτσες

Lophiidae

Ζώνη

:

IV (Νορβηγικά ύδατα)

ANF/04-N.

Βέλγιο

54

 

Δανία

1 381

 

Γερμανία

22

 

Κάτω Χώρες

20

 

Ηνωμένο Βασίλειο

323

 

1 800

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Αναλυτικό TAC, όπου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Πεσκαντρίτσες

Lophiidae

Ζώνη

:

Vb (ύδατα ΕΚ), VI, XII, XIV

ANF/561214

Βέλγιο

168

 

Γερμανία

192

 

Ισπανία

180

 

Γαλλία

2 073

 

Ιρλανδία

469

 

Κάτω Χώρες

162

 

Ηνωμένο Βασίλειο

1 442

 

4 686

 

TAC

4 686

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Πεσκαντρίτσες

Lophiidae

Ζώνη

:

VII

ANF/07.

Βέλγιο

2 318

 

Γερμανία

258

 

Ισπανία

921

 

Γαλλία

14 874

 

Ιρλανδία

1 901

 

Κάτω Χώρες

300

 

Ηνωμένο Βασίλειο

4 510

 

25 082

 

TAC

25 082

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Πεσκαντρίτσες

Lophiidae

Ζώνη

:

VIIIa,b,d,e

ANF/8ABDE.

Ισπανία

932

 

Γαλλία

5 188

 

6 120

 

TAC

6 120

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Πεσκαντρίτσες

Lophiidae

Ζώνη

:

VIIIc, IX, X, CEΚAF 34.1.1 (ύδατα ΕΚ)

ANF/8C3411

Ισπανία

1 629

 

Γαλλία

2

 

Πορτογαλία

324

 

1 955

 

TAC

1 955

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

Ζώνη

:

IIIa, IIIbcd (ύδατα ΕΚ)

HAD/3A/BCD

Βέλγιο

18

 

Δανία

3 036

 

Γερμανία

193

 

Κάτω Χώρες

4

 

Σουηδία

359

 

3 610 (24)

 

TAC

4 018

Αναλυτικό TAC, όπου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

Ζώνη

:

IIa (ύδατα ΕΚ), IV

HAD/2AC4.

Βέλγιο

544

 

Δανία

3 742

 

Γερμανία

2 381

 

Γαλλία

4 150

 

Κάτω Χώρες

408

 

Σουηδία

264

 

Ηνωμένο Βασίλειο

39 832

 

51 321 (25)

 

Νορβηγία

14 679

 

TAC

66 000

Αναλυτικό TAC, όπου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στη συγκεκριμένη ζώνη μπορούν να αλιεύονται το πολύ οι κάτωθι ποσότητες:

 

Νορβηγικά ύδατα

(HAD/*04N-)

38 175


Είδος

:

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

Ζώνη

:

Νορβηγικά ύδατα, south of 62° Β

HAD/04-N.

Σουηδία

761

 

761

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Αναλυτικό TAC, όπου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

Ζώνη

:

VIb, XII, XIV

HAD/6B1214

Βέλγιο

2

 

Γερμανία

2

 

Γαλλία

77

 

Ιρλανδία

55

 

Ηνωμένο Βασίλειο

566

 

702

 

TAC

702

Αναλυτικό TAC, όπου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

Ζώνη

:

Vb, VIa (ύδατα ΕΚ)

HAD/5BC6A.

Βέλγιο

17

 

Γερμανία

20

 

Γαλλία

838

 

Ιρλανδία

598

 

Ηνωμένο Βασίλειο

6 127

 

7 600

 

TAC

7 600

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Μπακαλιάρος εγκλεφίνος

Melanogrammus aeglefinus

Ζώνη

:

VII, VIII, IX, X, CEΚAF 34.1.1 (ύδατα ΕΚ)

HAD/7/3411

Βέλγιο

128

 

Γαλλία

7 680

 

Ιρλανδία

2 560

 

Ηνωμένο Βασίλειο

1 152

 

11 520

 

TAC

11 520

Προληπτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, μπορούν να αλιεύονται το πολύ οι κάτωθι ποσότητες στη διαίρεση:

 

VIIa

(HAD/*07A.)

Βέλγιο

24

Γαλλία

109

Ιρλανδία

649

Ηνωμένο Βασίλειο

718

1 500

Όταν αναφέρουν στην Επιτροπή τα αλιεύματα εκ των ποσοστώσεών τους, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τις ποσότητες που αλιεύθηκαν στη διαίρεση VIIa. Η εκφόρτωση μπακαλιάρου εγκλεφίνου που αλιεύτηκε στη διαίρεση VIIa απαγορεύεται, όταν το σύνολο των εκφορτώσεων αυτών υπερβαίνει τους 1 500 τόνους.


Είδος

:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη

:

IIIa

WHG/03A.

Δανία

651

 

Κάτω Χώρες

2

 

Σουηδία

70

 

723 (26)

 

TAC

1 500

Προληπτικό TAC, όπου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη

:

IIa (ύδατα ΕΚ), IV

WHG/2AC4.

Βέλγιο

605

 

Δανία

2 618

 

Γερμανία

681

 

Γαλλία

3 935

 

Κάτω Χώρες

1 513

 

Σουηδία

4

 

Ηνωμένο Βασίλειο

10 444

 

19 800 (27)

 

Νορβηγία

2 800 (28)

 

TAC

28 000

Προληπτικό TAC, όπου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στη συγκεκριμένη ζώνη μπορούν να αλιεύονται το πολύ οι κάτωθι ποσότητες:

 

Νορβηγικά ύδατα

(WHG/*04N-)

17 073


Είδος

:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη

:

Vb (ύδατα ΕΚ), VI, XII, XIV

WHG/561214

Γερμανία

10

 

Γαλλία

195

 

Ιρλανδία

478

 

Ηνωμένο Βασίλειο

917

 

1 600

 

TAC

1 600

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη

:

VIIa

WHG/07A.

Βέλγιο

1

 

Γαλλία

18

 

Ιρλανδία

296

 

Κάτω Χώρες

0

 

Ηνωμένο Βασίλειο

199

 

514

 

TAC

514

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη

:

VIIb-k

WHG/7X7A.

Βέλγιο

211

 

Γαλλία

12 960

 

Ιρλανδία

6 006

 

Κάτω Χώρες

105

 

Ηνωμένο Βασίλειο

2 318

 

21 600

 

TAC

21 600

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη

:

VIII

WHG/08.

Ισπανία

1 440

 

Γαλλία

2 160

 

3 600

 

TAC

3 600

Προληπτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Νταούκι Ατλαντικού

Merlangius merlangus

Ζώνη

:

IX, X, CEΚAF 34.1.1 (ύδατα ΕΚ)

WHG/9/3411

Πορτογαλία

816

 

816

 

TAC

816

Προληπτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Νταούκι Ατλαντικού και Κίτρινος μπακαλιάρος

Merlangius merlangus και Pollachius pollachius

Ζώνη

:

Νορβηγικά ύδατα, south of 62° Β

W/P/04-N.

Σουηδία

190

 

190

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Αναλυτικό TAC, όπου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Μπακαλιάρος μερλούκιος

Merluccius merluccius

Ζώνη

:

IIIa, IIIbcd (ύδατα ΕΚ)

HKE/3A/BCD

Δανία

1 183

 

Σουηδία

101

 

1 284

 

TAC

1 284 (29)

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Μπακαλιάρος μερλούκιος

Merluccius merluccius

Ζώνη

:

IIa (ύδατα ΕΚ), IV (ύδατα ΕΚ)

HKE/2AC4-C

Βέλγιο

21

 

Δανία

866

 

Γερμανία

99

 

Γαλλία

191

 

Κάτω Χώρες

50

 

Ηνωμένο Βασίλειο

269

 

1 496

 

TAC

1 496 (30)

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Μπακαλιάρος μερλούκιος

Merluccius merluccius

Ζώνη

:

Vb (ύδατα ΕΚ), VI, VII, XII, XIV

HKE/571214

Βέλγιο

220

 

Ισπανία

7 042

 

Γαλλία

10 873

 

Ιρλανδία

1 318

 

Κάτω Χώρες

142

 

Ηνωμένο Βασίλειο

4 293

 

23 888

 

TAC

23 888 (31)

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στη συγκεκριμένη ζώνη μπορούν να αλιεύονται το πολύ οι κάτωθι ποσότητες:

 

VIIIabde

(HKE/*8ABDE)

Βέλγιο

28

Ισπανία

1 137

Γαλλία

1 137

Ιρλανδία

142

Κάτω Χώρες

14

Ηνωμένο Βασίλειο

639

3 096


Είδος

:

Μπακαλιάρος μερλούκιος

Merluccius merluccius

Ζώνη

:

VIIIa,b,d,e

HKE/8ABDE.

Βέλγιο

7

 

Ισπανία

4 902

 

Γαλλία

11 009

 

Κάτω Χώρες

14

 

15 932

 

TAC

15 932 (32)

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στη συγκεκριμένη ζώνη μπορούν να αλιεύονται το πολύ οι κάτωθι ποσότητες:

 

Vb (ύδατα ΕΚ), VI, VII, XII, XIV (HKE/*57-14)

Βέλγιο

1

Ισπανία

1 420

Γαλλία

2 557

Κάτω Χώρες

4

3 982


Είδος

:

Μπακαλιάρος μερλούκιος

Merluccius merluccius

Ζώνη

:

VIIIc, IX, X, CEΚAF 34.1.1 (ύδατα ΕΚ)

HKE/8C3411

Ισπανία

3 819

 

Γαλλία

367

 

Πορτογαλία

1 782

 

5 968

 

TAC

5 968

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Προσφυγάκι

Micromesistius poutassou

Ζώνη

:

IIa (ύδατα ΕΚ), IV (ύδατα ΕΚ)

WHB/2AC4-C

Δανία

118 475

 

Γερμανία

195

 

Κάτω Χώρες

359

 

Σουηδία

382

 

Ηνωμένο Βασίλειο

2 613

 

122 024

 

Νορβηγία

40 000 (33)

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Αναλυτικό TAC, όπου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Προσφυγάκι

Micromesistius poutassou

Ζώνη

:

IV (Νορβηγικά ύδατα)

WHB/04-N.

Δανία

18 050

 

Ηνωμένο Βασίλειο

950

 

19 000

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Αναλυτικό TAC, όπου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Προσφυγάκι

Micromesistius poutassou

Ζώνη

:

V, VI, VII, XII και XIV

WHB/571214

Δανία

9 803

 

Γερμανία

37 947

 

Ισπανία

63 244 (34)

 

Γαλλία

52 809

 

Ιρλανδία

75 893

 

Κάτω Χώρες

119 216

 

Πορτογαλία

4 743 (34)

 

Ηνωμένο Βασίλειο

110 678

 

474 333

 

Νορβηγία

120 000 (35)  (36)

 

Νήσοι Φερόε

45 000 (37)  (38)

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στη συγκεκριμένη ζώνη μπορούν να αλιεύονται το πολύ οι κάτωθι ποσότητες:

 

IVa WHB/*04A-C

Νορβηγία

40 000


Είδος

:

Προσφυγάκι

Micromesistius poutassou

Ζώνη

:

VIIIa,b,d,e

WHB/8ABDE.

Ισπανία

24 404

 

Γαλλία

18 936

 

Πορτογαλία

3 661

 

Ηνωμένο Βασίλειο

17 672

 

64 673

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Οποιοδήποτε μέρος των προαναφερομένων ποσοστώσεων μπορεί να αλιεύεται στην διαίρεση ICES Vb (ύδατα ΕΚ), υποπεριοχές VI, VII, XII και XIV (WHB/*5B-14).


Είδος

:

Προσφυγάκι

Micromesistius poutassou

Ζώνη

:

VIIIc, IX, X, CEΚAF 34.1.1 (ύδατα ΕΚ)

WHB/8C3411

Ισπανία

107 382

 

Πορτογαλία

26 845

 

134 227

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Λεμονόγλωσσα και καλκάνι

Microstomus kitt και Glyptocephalus cynoglossus

Ζώνη

:

IIa (ύδατα ΕΚ), IV (ύδατα ΕΚ)

L/W/2AC4-C

Βέλγιο

352

 

Δανία

970

 

Γερμανία

125

 

Γαλλία

265

 

Κάτω Χώρες

807

 

Σουηδία

11

 

Ηνωμένο Βασίλειο

3 970

 

6 500

 

TAC

6 500

Προληπτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Μουρούνα

Molva dypterigia

Ζώνη

:

IIa, IV, Vb, VI, VII (κοινοτικά ύδατα)

BLI/2A47-C

Άνευ αντικειμένου (39)

 

Νορβηγία

200

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

 


Είδος

:

Μουρούνα

Molva dypterigia

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΚ της ζώνης VIa (βορείως γεωγραφικού πλάτους 56°30′ Β), VIb

BLI/6AN6B.

Νήσοι Φερόε

900 (40)

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

 


Είδος

:

Ποντίκι

Molva molva

Ζώνη

:

I, II (Κοινοτικά ύδατα και διεθνή ύδατα)

Δανία

10

 

Γερμανία

10

 

Γαλλία

10

 

Ηνωμένο Βασίλειο

10

 

Λοιποί (41)

5

 

45

 


Είδος

:

Ποντίκι

Molva molva

Ζώνη

:

III (Κοινοτικά ύδατα και διεθνή ύδατα)

Βέλγιο

10 (42)

 

Δανία

4 976

 

Γερμανία

610

 

Σουηδία

1 930

 

Ηνωμένο Βασίλειο

610 (42)

 

8 136

 


Είδος

:

Ποντίκι

Molva molva

Ζώνη

:

IV (Κοινοτικά ύδατα και διεθνή ύδατα)

Βέλγιο

25

 

Δανία

397

 

Γερμανία

246

 

Γαλλία

221

 

Κάτω Χώρες

8

 

Σουηδία

17

 

Ηνωμένο Βασίλειο

3 052

 

3 966

 


Είδος

:

Ποντίκι

Molva molva

Ζώνη

:

V (Κοινοτικά ύδατα και διεθνή ύδατα)

Βέλγιο

12

 

Δανία

9

 

Γερμανία

9

 

Γαλλία

9

 

Ηνωμένο Βασίλειο

9

 

48

 


Είδος

:

Ποντίκι

Molva molva

Ζώνη

:

VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV (Κοινοτικά ύδατα και διεθνή ύδατα)

Βέλγιο

56

 

Δανία

10

 

Γερμανία

204

 

Ισπανία

4 124

 

Γαλλία

4 397

 

Ιρλανδία

1 102

 

Πορτογαλία

10

 

Ηνωμένο Βασίλειο

5 063

 

14 966

 


Είδος

:

Ποντίκι

Molva molva

Ζώνη

:

Ύδατα ΕΚ της ζώνης IIa, IV, Vb, VI, VII

LIN/2A47-C

Άνευ αντικειμένου (43)

 

Νορβηγία

6 800 (44)  (45)

 

Νήσοι Φερόε

800 (46)  (47)

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

 


Είδος

:

Ποντίκι

Molva molva

Ζώνη

:

IV (Νορβηγικά ύδατα)

LIN/04-N.

Βέλγιο

7

 

Δανία

878

 

Γερμανία

25

 

Γαλλία

10

 

Κάτω Χώρες

1

 

Ηνωμένο Βασίλειο

79

 

1 000

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Αναλυτικό TAC, όπου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Καραβίδα

Nephrops norvegicus

Ζώνη

:

IIIa (ύδατα ΕΚ), IIIbcd (ύδατα ΕΚ)

NEP/3A/BCD

Δανία

3 454

 

Γερμανία

10

 

Σουηδία

1 236

 

4 700

 

TAC

4 700

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Καραβίδα

Nephrops norvegicus

Ζώνη

:

IIa (ύδατα ΕΚ), IV (ύδατα ΕΚ)

NEP/2AC4-C

Βέλγιο

1 117

 

Δανία

1 117

 

Γερμανία

16

 

Γαλλία

33

 

Κάτω Χώρες

575

 

Ηνωμένο Βασίλειο

18 492

 

21 350

 

TAC

21 350

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Καραβίδα

Nephrops norvegicus

Ζώνη

:

IV (Νορβηγικά ύδατα)

NEP/04-N.

Δανία

946

 

Γερμανία

1

 

Ηνωμένο Βασίλειο

53

 

1 000

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

Αναλυτικό TAC, όπου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Καραβίδα

Nephrops norvegicus

Ζώνη

:

Vb (ύδατα ΕΚ), VI

NEP/5BC6.

Ισπανία

26

 

Γαλλία

103

 

Ιρλανδία

172

 

Ηνωμένο Βασίλειο

12 399

 

12 700

 

TAC

12 700

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Καραβίδα

Nephrops norvegicus

Ζώνη

:

VII

NEP/07.

Ισπανία

1 173

 

Γαλλία

4 753

 

Ιρλανδία

7 207

 

Ηνωμένο Βασίλειο

6 411

 

19 544

 

TAC

19 544

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Καραβίδα

Nephrops norvegicus

Ζώνη

:

VIIIa,b,d,e

NEP/8ABDE.

Ισπανία

186

 

Γαλλία

2 914

 

3 100

 

TAC

3 100

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Καραβίδα

Nephrops norvegicus

Ζώνη

:

VIIIc

NEP/08C.

Ισπανία

156

 

Γαλλία

6

 

162

 

TAC

162

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Καραβίδα

Nephrops norvegicus

Ζώνη

:

IX, X, CEΚAF 34.1.1 (ύδατα ΕΚ)

NEP/9/3411

Ισπανία

135

 

Πορτογαλία

405

 

540

 

TAC

540

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Γαρίδα της Αρκτικής

Pandalus borealis

Ζώνη

:

IIIa

PRA/03A.

Δανία

3 717

 

Σουηδία

2 002

 

5 719

 

TAC

10 710

Αναλυτικό TAC, όπου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Γαρίδα της Αρκτικής

Pandalus borealis

Ζώνη

:

IIa (ύδατα ΕΚ), IV (ύδατα ΕΚ)

PRA/2AC4-C

Δανία

3 626

 

Κάτω Χώρες

34

 

Σουηδία

146

 

Ηνωμένο Βασίλειο

1 074

 

4 880

 

TAC

4 980

Προληπτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Γαρίδα της Αρκτικής

Pandalus borealis

Ζώνη

:

Νορβηγικά ύδατα, νοτίως πλάτους 62° Β

PRA/04-N.

Δανία

900

 

Σουηδία

151 (48)

 

1 051

 

TAC

Άνευ αντικειμένου

 


Είδος

:

Γαρίδες

Penaeus spp.

Ζώνη

:

Γαλλική Γουιάνα

PEN/FGU.

Γαλλία

4 000 (49)

 

4 000 (49)

 

Μπαρμπάντος

24 (49)

 

Γουϊάνα

24 (49)

 

Σουρινάμ

0 (49)

 

Τρινιντάντ & Τομπάγκο

60 (49)

 

TAC

4 108 (49)

Προληπτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη

:

Skagerrak

PLE/03AN.

Βέλγιο

46

 

Δανία

5 917

 

Γερμανία

30

 

Κάτω Χώρες

1 138

 

Σουηδία

317

 

7 448

 

TAC

7 600

Αναλυτικό TAC, όπου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη

:

Kattegat

PLE/03AS.

Δανία

1 691

 

Γερμανία

19

 

Σουηδία

190

 

1 900

 

TAC

1 900

Αναλυτικό TAC, όπου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη

:

IIa (ύδατα ΕΚ), IV

PLE/2AC4.

Βέλγιο

3 530

 

Δανία

11 474

 

Γερμανία

3 310

 

Γαλλία

662

 

Κάτω Χώρες

22 066

 

Ηνωμένο Βασίλειο

16 328

 

57 370

 

Νορβηγία

1 630

 

TAC

59 000

Αναλυτικό TAC, όπου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στη συγκεκριμένη ζώνη μπορούν να αλιεύονται το πολύ οι κάτωθι ποσότητες:

 

Νορβηγικά ύδατα

(PLE/*04N-)

30 000


Είδος

:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη

:

Vb (ύδατα ΕΚ), VI, XII, XIV

PLE/561214

Γαλλία

27

 

Ιρλανδία

358

 

Ηνωμένο Βασίλειο

597

 

982

 

TAC

982

Προληπτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη

:

VIIa

PLE/07A.

Βέλγιο

41

 

Γαλλία

18

 

Ιρλανδία

1 051

 

Κάτω Χώρες

13

 

Ηνωμένο Βασίλειο

485

 

1 608

 

TAC

1 608

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη

:

VIIb,c

PLE/7BC.

Γαλλία

32

 

Ιρλανδία

128

 

160

 

TAC

160

Προληπτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη

:

VIId,e

PLE/7DE.

Βέλγιο

843

 

Γαλλία

2 810

 

Ηνωμένο Βασίλειο

1 498

 

5 151

 

TAC

5 151

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη

:

VIIf,g

PLE/7FG.

Βέλγιο

73

 

Γαλλία

132

 

Ιρλανδία

202

 

Ηνωμένο Βασίλειο

69

 

476

 

TAC

476

Αναλυτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη

:

VIIh,j,k

PLE/7HJK.

Βέλγιο

29

 

Γαλλία

58

 

Ιρλανδία

204

 

Κάτω Χώρες

117

 

Ηνωμένο Βασίλειο

58

 

466

 

TAC

466

Προληπτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Ευρωπαϊκή χωματίδα

Pleuronectes platessa

Ζώνη

:

VIII, IX, X, CEΚAF 34.1.1 (ύδατα ΕΚ)

PLE/8/3411

Ισπανία

75

 

Γαλλία

298

 

Πορτογαλία

75

 

448

 

TAC

448

Προληπτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Κίτρινος μπακαλιάρος

Pollachius pollachius

Ζώνη

:

Vb (ύδατα ΕΚ), VI, XII, XIV

POL/561214

Ισπανία

8

 

Γαλλία

270

 

Ιρλανδία

79

 

Ηνωμένο Βασίλειο

206

 

563

 

TAC

563

Προληπτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Κίτρινος μπακαλιάρος

Pollachius pollachius

Ζώνη

:

VII

POL/07.

Βέλγιο

529

 

Ισπανία

32

 

Γαλλία

12 177

 

Ιρλανδία

1 298

 

Ηνωμένο Βασίλειο

2 964

 

17 000

 

TAC

17 000

Προληπτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Κίτρινος μπακαλιάρος

Pollachius pollachius

Ζώνη

:

VIIIa,b,d,e

POL/8ABDE.

Ισπανία

286

 

Γαλλία

1 394

 

1 680

 

TAC

1 680

Προληπτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Κίτρινος μπακαλιάρος

Pollachius pollachius

Ζώνη

:

VIIIc

POL/08C.

Ισπανία

295

 

Γαλλία

33

 

328

 

TAC

328

Προληπτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Κίτρινος μπακαλιάρος

Pollachius pollachius

Ζώνη

:

IX, X, CEΚAF 34.1.1 (ύδατα ΕΚ)

POL/9/3411

Ισπανία

278

 

Πορτογαλία

10

 

288

 

TAC

288

Προληπτικό TAC, όπου εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.


Είδος

:

Μαύρος μπακαλιάρος

Pollachius virens

Ζώνη

:

IIa (ύδατα ΕΚ), IIIa, IIIbcd (ύδατα ΕΚ), IV

POK/2A34.

Βέλγιο

51

 

Δανία

6 013

 

Γερμανία

15 184

 

Γαλλία

35 733

 

Κάτω Χώρες

152

 

Σουηδία

826

 

Ηνωμένο Βασίλειο

11 641

 

69 600

 

Νορβηγία

75 400 (50)

 

TAC

145 000

Αναλυτικό TAC, όπου δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 847/96.

Εντός των ορίων των ανωτέρω ποσοστώσεων, στη συγκεκριμένη ζώνη μπορούν να αλιεύονται το πολύ οι κάτωθι ποσότητες:

 

Νορβηγικά ύδατα

(POK/*04N-)