ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 379

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

47ό έτος
24 Δεκεμβρίου 2004


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2223/2004 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)

1

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2224/2004 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2004, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

3

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2225/2004 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2004, για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων δασμών κατά την εισαγωγή μελάσσας στον τομέα της ζάχαρης, που εφαρμόζονται από τις 24 Δεκεμβρίου 2004

5

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2226/2004 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση

7

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2227/2004 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης

9

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2228/2004 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2004, για καθορισμό του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης προς ορισμένες τρίτες χώρες για τη 15η τμηματική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1327/2004

12

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2229/2004 της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2004, για τη θέσπιση περαιτέρω λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της τέταρτης φάσης του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 1 )

13

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2230/2004 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2004, για τους όρους εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το δίκτυο των οργανισμών που ασκούν δραστηριότητες σε τομείς συναφείς με εκείνους της αποστολής της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων ( 1 )

64

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2231/2004 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2004, για τον τερματισμό της έρευνας όσον αφορά την πιθανή καταστρατήγηση των μέτρων αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 119/97 του Συμβουλίου στις εισαγωγές ορισμένων μηχανισμών με δακτυλίους για το δέσιμο φύλλων, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, από εισαγωγές ορισμένων μηχανισμών με δακτυλίους για το δέσιμο φύλλων που αποστέλλονται από την Ταϊλάνδη, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Ταϊλάνδης είτε όχι, και για τερματισμό της καταγραφής των εν λόγω εισαγωγών η οποία επεβλήθη με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 844/2004

68

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2232/2004 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2004, για την τροποποίηση των παραρτημάτων I, II και III του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης όσον αφορά την αλτρενογέστη, τη διπροπιονική βεκλομεθαζόνη, την κλοπροστενόλη, την R-κλοπροστενόλη, τη σεσκιελαϊκή σορβιτάνη και την τολτραζουρίλη ( 1 )

71

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2233/2004 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για την τροποποίηση, για δεύτερη φορά, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1763/2004 του Συμβουλίου για την επιβολή ορισμένων περιοριστικών μέτρων προς υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής της εντολής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία (ΙCTY)

75

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2234/2004 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2004, για καθορισμό της τιμής της παγκόσμιας αγοράς του μη εκκοκκισμένου βαμβακιού

77

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2235/2004 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2004, για καθορισμό του ύψους των επιστροφών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης εξαγόμενα υπό μορφή εμπορευμάτων μη υπαγομένων στο παράρτημα Ι της συνθήκης

78

 

*

Οδηγία 2004/116/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2004, για την τροποποίηση του παραρτήματος της οδηγίας 82/471/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προσθήκη του προϊόντος Candida guilliermondii  ( 1 )

81

 

 

II   Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

 

 

Συμβούλιο

 

*

2004/897/ΕΚ:Απόφαση του Συμβουλίου, της 29ης Νοεμβρίου 2004, σχετικά με την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με εκείνα που θεσπίζονται στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου, για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και με την έγκριση και την υπογραφή του μνημονίου συμφωνίας που τη συνοδεύει

83

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με εκείνα που θεσπίζονται στην οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπó μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις

84

Μνημόνιο Συμφωνίας

96

 

 

Επιτροπή

 

*

2004/898/ΕΚ:Απόφαση της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2004, για την τροποποίηση της απόφασης 2003/828/ΕΚ όσον αφορά τις μετακινήσεις ζώων από απαγορευμένες ζώνες και μέσα σε αυτές στην Ισπανία και την Πορτογαλία, σε σχέση με τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου στην Ισπανία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 5212]  ( 1 )

105

 

 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

 

*

2004/899/ΕΚ:Απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 14ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2005 (ΕΚΤ/2004/19)

107

 

 

Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

*

Απόφαση 2004/900/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, που θέτει σε εφαρμογή την κοινή θέση 2004/694/ΚΕΠΠΑ για περαιτέρω μέτρα προς υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής της εντολής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την Πρώην Γιουγκοσλαβία (ICTY)

108

 

*

Απόφαση 2004/901/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, όσον αφορά την τροποποίηση της απόφασης 1999/730/ΚΕΠΠΑ σχετικά με την εφαρμογή της κοινής δράσης 1999/34/ΚΕΠΠΑ για τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση της αποσταθεροποιητικής συσσώρευσης και διάδοσης φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού στην Καμπότζη

111

 

*

Κοινή θέση 2004/902/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για την παράταση της κοινής θέσης 2004/137/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Λιβερίας

113

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

24.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 379/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2223/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 22ας Δεκεμβρίου 2004

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 47 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο τρίτη περίπτωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου (2), ο οποίος τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1783/2003 (3), ορίζει ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας για τα γεωργο-περιβαλλοντικά μέτρα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 85 % στις περιοχές που καλύπτονται από το στόχο αριθ. 1 και το 60 % στις άλλες περιοχές.

(2)

Το άρθρο 47α παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, το οποίο προβλέπει ειδικές δημοσιονομικές διατάξεις για τα κράτη μέλη τα οποία προσεχώρησαν την 1η Μαΐου 2004, διευκρινίζει ότι το άρθρο 47 του εν λόγω κανονισμού δεν εφαρμόζεται στη χρηματοδότηση των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 47α παράγραφος 1, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται γεωργο-περιβαλλοντικά μέτρα. Για τα μέτρα αυτά, η χρηματοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας μπορεί να ανέρχεται στο 80 % στις περιοχές που καλύπτονται από το στόχο αριθ. 1 σύμφωνα με το άρθρο 47β παράγραφος 1.

(3)

Προκειμένου να αποφευχθεί η διαφορετική μεταχείριση μεταξύ των κρατών μελών της Κοινότητας με τη σύνθεσή της στις 30 Απριλίου 2004 και των κρατών μελών τα οποία προσχώρησαν την 1η Μαΐου 2004, όσον αφορά τη χρηματοδότηση των γεωργο-περιβαλλοντικών μέτρων στις περιοχές που καλύπτονται από το στόχο αριθ. 1, το ποσοστό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που εφαρμόζεται για τα τελευταία αυτά κράτη μέλη θα πρέπει να ευθυγραμμισθεί με εκείνο που πρέπει να εφαρμόζεται για τα πρώτα, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της προσχώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο τρίτη περίπτωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999.

(4)

Το άρθρο 47 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο πρώτη και δεύτερη περίπτωση, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 καθορίζει το ποσοστό της κοινοτικής συνεισφοράς στις περιοχές που δεν υπάγονται στο στόχο αριθ. 1 ούτε στο στόχο αριθ. 2. Σύμφωνα με το άρθρο 47α παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, ο οποίος τροποποιήθηκε από την Πράξη Προσχώρησης του 2003, οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονταν στα κράτη μέλη που προσεχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 εφόσον είχαν μόνον περιοχές οι οποίες υπάγονταν στο στόχο αριθ. 1 και στο στόχο αριθ. 2. Έκτοτε, διευκρινίσθηκε ότι ορισμένα από αυτά τα κράτη μέλη, όπως η Σλοβακία, έχουν επίσης και περιοχές οι οποίες δεν υπάγονται στους εν λόγω στόχους, και στις οποίες είναι δυνατό να εφαρμόζονται μέτρα αγροτικής ανάπτυξης. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, είναι αναγκαίο να καταστούν εφαρμόσιμες στα κράτη μέλη τα οποία προσεχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου 2004 οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 για τον καθορισμό του ποσοστού της κοινοτικής συνεισφοράς για τα μέτρα που καλύπτονται από το σχέδιο αγροτικής ανάπτυξης.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 47α παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

το άρθρο 35 παράγραφος 1, το άρθρο 35 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση, το άρθρο 36 παράγραφος 2 και το άρθρο 47, με εξαίρεση την παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, του παρόντος κανονισμού.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2004.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

C. VEERMAN


(1)  Γνώμη η οποία διατυπώθηκε στις 14.12.2004 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 80· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 583/2004 (ΕΕ L 91 της 30.3.2004, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 70.


24.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 379/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2224/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Δεκεμβρίου 2004

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 24 Δεκεμβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1947/2002 (ΕΕ L 299 της 1.11.2002, σ. 17).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2004, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό τιμών εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052

97,4

204

74,8

999

86,1

0707 00 05

052

119,8

999

119,8

0709 90 70

052

105,5

204

74,4

999

90,0

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

48,8

204

47,3

220

45,0

388

50,7

448

35,9

999

45,5

0805 20 10

204

61,6

999

61,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

74,5

204

47,0

400

85,3

624

80,4

999

71,8

0805 50 10

052

55,7

528

38,8

999

47,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

148,7

400

73,7

404

100,9

720

74,7

999

99,5

0808 20 50

400

101,9

528

47,6

720

50,6

999

66,7


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11). Ο κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


24.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 379/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2225/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Δεκεμβρίου 2004

για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων δασμών κατά την εισαγωγή μελάσσας στον τομέα της ζάχαρης, που εφαρμόζονται από τις 24 Δεκεμβρίου 2004

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, για κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1422/95 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1995, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής για την εισαγωγή μελάσσας στον τομέα της ζάχαρης για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 (2), προβλέπει ότι η τιμή cif κατά την εισαγωγή μελάσσας, που καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 της Επιτροπής (3), θεωρείται ως «αντιπροσωπευτική τιμή». Η τιμή αυτή εννοείται ότι καθορίζεται για τον ποιοτικό τύπο που ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68.

(2)

Για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών, πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 του εν λόγω κανονισμού και, ενδεχομένως, ο καθορισμός αυτός μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη μέθοδο που προβλέπεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68.

(3)

Για την προσαρμογή της τιμής που δεν αφορά τον ποιοτικό τύπο, πρέπει, ανάλογα με την ποιότητα της προσφερόμενης μελάσσας, να αυξηθούν ή να μειωθούν οι τιμές σε εφαρμογή του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68.

(4)

Εφόσον υπάρχει διαφορά μεταξύ της τιμής ενεργοποίησης για το εν λόγω προϊόν και της αντιπροσωπευτικής τιμής, πρέπει να καθοριστούν πρόσθετοι δασμοί κατά την εισαγωγή με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1422/95. Σε περίπτωση αναστολής των δασμών κατά την εισαγωγή, σε εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1422/95, πρέπει να καθορισθούν ιδιαίτερα ποσά γι' αυτούς τους δασμούς.

(5)

Πρέπει να καθοριστούν οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι δασμοί κατά την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1422/95.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι δασμοί που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1422/95 καθορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 24 Δεκεμβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξής


(1)  ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 6 της 10.1.2004, σ. 16).

(2)  ΕΕ L 141 της 24.6.1995, σ. 12· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 79/2003 (ΕΕ L 13 της 18.1.2003, σ. 4).

(3)  ΕΕ L 145 της 27.6.1968, σ. 12· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1422/1995.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αντιπροσωπευτικές τιμές και ποσά των πρόσθετων δασμών κατά την εισαγωγή μελάσσας στον τομέα της ζάχαρης που εφαρμόζονται από τις 24 Δεκεμβρίου 2004

(EUR)

Κωδικός ΣΟ

Ποσό της αντιπροσωπευτικής τιμής για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

Ποσό του πρόσθετου δασμού για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

Ποσό του δασμού που πρέπει να εφαρμόζεται λόγω της εισαγωγής σε περίπτωση αναστολής, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1422/95 για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος (1)

1703 10 00 (2)

8,89

0

1703 90 00 (2)

9,71

0


(1)  Το ποσό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1422/95, αντικαθιστά το δασμό του κοινού τελωνειακού δασμολογίου που αφορά τα προϊόντα αυτά.

(2)  Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68, όπως τροποποιήθηκε.


24.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 379/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2226/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Δεκεμβρίου 2004

για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Δυνάμει του άρθρου 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, η διαφορά μεταξύ των τιμών της διεθνούς αγοράς των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού και των τιμών των προϊόντων αυτών εντός της Κοινότητας δύναται να καλυφθεί με μια επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Κατά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, οι επιστροφές για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη, μη μετουσιωμένες, που εξάγονται σε φυσική κατάσταση, καθορίζονται αφού ληφθεί υπόψη η κατάσταση της κοινοτικής και της διεθνούς αγοράς ζάχαρης, και ιδίως τα κοστολογικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 28 του εν λόγω κανονισμού. Κατά το άρθρο αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η οικονομική πλευρά των σχεδιαζομένων εξαγωγών.

(3)

Για την ακατέργαστη ζάχαρη, η επιστροφή καθορίζεται για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο. Αυτή ορίζεται στο παράρτημα Ι σημείο ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001. Η επιστροφή αυτή καθορίζεται, εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού. Η ζάχαρη candy ορίσθηκε στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2135/95 της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεμβρίου 1995, περί των λεπτομερειών εφαρμογής της χορηγήσεως των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα της ζάχαρης (2). Το ποσό της επιστροφής που υπολογίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο, όσον αφορά την αρωματισμένη ή μετά προσθήκης χρωστικών ουσιών ζάχαρη, πρέπει να εφαρμοσθεί στην περιεκτικότητά τους σε σακχαρόζη και να καθορισθεί ως εκ τούτου ανά 1 % της περιεκτικότητας αυτής.

(4)

Σε ειδικές περιπτώσεις, το ποσό της επιστροφής δύναται να καθορίζεται από πράξεις διαφορετικής φύσεως.

(5)

Η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται ανά δύο εβδομάδες. Είναι δυνατόν να τροποποιηθεί στην ενδιάμεση χρονική περίοδο.

(6)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, η κατάσταση της παγκόσμιας αγοράς ή οι ειδικές ανάγκες ορισμένων αγορών μπορούν να καταστήσουν αναγκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισμού ανάλογα με τον προορισμό τους.

(7)

Η σημαντική και ταχεία αύξηση των προτιμησιακών εισαγωγών ζάχαρης από τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων από την αρχή του έτους 2001, καθώς και των εξαγωγών ζάχαρης από την Κοινότητα προς τις χώρες αυτές, φαίνεται ότι είναι σε υψηλό βαθμό τεχνητή.

(8)

Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κατάχρηση σχετική με την επανεισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων του τομέα της ζάχαρης που έχουν τύχει επιστροφής στην εξαγωγή, πρέπει να μην καθοριστεί επιστροφή για το σύνολο των δυτικών βαλκανικών χωρών σχετικά με τα προϊόντα που αφορά ο παρών κανονισμός.

(9)

Λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων αυτών και της παρούσας κατάστασης των αγορών στον τομέα της ζάχαρης, και ιδίως των τιμών της ζάχαρης στην Κοινότητα και την παγκόσμια αγορά, πρέπει να καθορισθεί η επιστροφή στα ενδεδειγμένα ποσά.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 σε φυσική κατάσταση και μη μετουσιωμένων καθορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 24 Δεκεμβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 6 της 10.1.2004, σ. 16).

(2)  ΕΕ L 214 της 8.9.1995, σ. 16.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΛΕΥΚΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Επιστροφή

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

0,4240

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

42,40

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

42,40

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

42,40

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

0,4240

Σημείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1).

Οι αριθμητικοί κωδικοί των προορισμών ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11).

Οι άλλοι προορισμοί ορίζονται ως εξής:

S00

:

όλοι οι προορισμοί (τρίτες χώρες, άλλα εδάφη, τροφοδοσία και προορισμοί που εξομοιούνται με εξαγωγή από την Κοινότητα) με εξαίρεση την Αλβανία, την Κροατία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Σερβία και Μαυροβούνιο (συμπεριλαμβάνεται το Κοσσυφοπέδιο, όπως ορίζεται από το ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999) και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, εκτός για τη ζάχαρη που έχει ενσωματωθεί στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου (ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29).


(1)  Το παρόν ποσό εφαρμόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη αποδόσεως 92 %. Αν η απόδοση της εξαγόμενης ακατέργαστης ζάχαρης αποκλίνει του 92 %, το ποσό της εισφοράς που εφαρμόζεται υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001.


24.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 379/9


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2227/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Δεκεμβρίου 2004

για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Κατά το άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, η διαφορά μεταξύ των τιμών στη διεθνή αγορά των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν λόγω κανονισμού και των τιμών των προϊόντων αυτών μέσα στην Κοινότητα είναι δυνατόν να καλυφθεί με επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Κατά το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2135/95 της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεμβρίου 1995, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής της χορήγησης επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα της ζάχαρης (2), η επιστροφή για 100 χιλιόγραμμα των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 και αποτελούν το αντικείμενο εξαγωγής είναι ίση με το ποσό βάσεως πολλαπλασιαζόμενο επί την περιεκτικότητα σε σακχαρόζη που διαπιστώθηκε για το εν λόγω προϊόν, προσαυξανόμενο ενδεχομένως με την περιεκτικότητα σε άλλα σάκχαρα υπολογιζόμενα σε σακχαρόζη. Η περιεκτικότητα αυτή σε σακχαρόζη που διαπιστώθηκε για το εν λόγω προϊόν καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.

(3)

Κατά το άρθρο 30 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, το ποσό βάσεως της επιστροφής για τη σορβόζη που εξάγεται σε φυσική κατάσταση είναι ίσο με το ποσό βάσεως της επιστροφής μειωμένο κατά το εκατοστό της επιστροφής στην ισχύουσα παραγωγή, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1265/2001 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2001, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου σχετικά με την επιστροφή στην παραγωγή για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης τα οποία χρησιμοποιούνται στη χημική βιομηχανία (3), για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα του τελευταίου αυτού κανονισμού.

(4)

Κατά το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 για τα άλλα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν λόγω κανονισμού τα οποία εξάγονται σε φυσική κατάσταση, το ποσό βάσεως της επιστροφής είναι ίσο με το εκατοστό ενός ποσού που καθορίζεται αφού ληφθεί υπόψη αφενός η διαφορά μεταξύ της τιμής παρεμβάσεως για τη λευκή ζάχαρη, που ισχύει στην πιο πλεονασματική ζώνη της Κοινότητας κατά τη διάρκεια του μήνα για τον οποίο καθορίσθηκε το ποσό βάσεως, και των τιμών της λευκής ζάχαρης που διαπιστώνονται στη διεθνή αγορά, και αφετέρου η ανάγκη για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της χρησιμοποίησης των προϊόντων των χωρών αυτών που προορίζονται για εμπόριο τελειοποίησης προς επανεξαγωγή.

(5)

Κατά το άρθρο 30 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 η εφαρμογή του ποσού βάσεως είναι δυνατόν να περιορισθεί σε ορισμένα από τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του εν λόγω κανονισμού.

(6)

Βάσει του άρθρου 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, δύναται να προβλεφθεί επιστροφή κατά την εξαγωγή σε φυσική κατάσταση των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία στ), ζ) και η) του εν λόγω κανονισμού. Το ύψος της επιστροφής πρέπει να καθορίζεται για 100 χιλιόγραμμα ξηράς ουσίας, λαμβανομένων κυρίως υπόψη της επιστροφής που εφαρμόζεται κατά την εξαγωγή των προϊόντων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 1702 30 91, της επιστροφής που εφαρμόζεται κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 και των οικονομικών πλευρών των προβλεπομένων εξαγωγών. Για τα προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία στ) και ζ) της παραγράφου 1, η επιστροφή χορηγείται μόνο για τα προϊόντα που ανταποκρίνονται στους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2135/95 και, για τα προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο η), η επιστροφή χορηγείται μόνο στα προϊόντα που ανταποκρίνονται στους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.

(7)

Οι επιστροφές που αναφέρονται παρακάτω πρέπει να καθορίζονται κάθε μήνα. Είναι δυνατόν να τροποποιούνται ενδιάμεσα.

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, η κατάσταση της παγκόσμιας αγοράς ή οι ειδικές ανάγκες ορισμένων αγορών μπορούν να καταστήσουν αναγκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισμού ανάλογα με τον προορισμό.

(9)

Η σημαντική και ταχεία αύξηση των προτιμησιακών εισαγωγών ζάχαρης από τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων από την αρχή του έτους 2001, καθώς και των εξαγωγών ζάχαρης από την Κοινότητα προς τις χώρες αυτές φαίνεται να είναι τελείως τεχνητή.

(10)

Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε κατάχρηση με την επανεισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων του τομέα της ζάχαρης που έχουν επωφεληθεί επιστροφής κατά την εξαγωγή, πρέπει να μην καθοριστεί για το σύνολο των χωρών των δυτικών Βαλκανίων εισφορά ή επιστροφή για τα προϊόντα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(11)

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία αυτά, πρέπει να καθορισθούν οι επιστροφές για τα εν λόγω προϊόντα στα κατάλληλα ποσά.

(12)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι επιστροφές που χορηγούνται κατά την εξαγωγή, σε φυσική κατάσταση, των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία δ), στ), ζ) και η) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 και καθορίζεται στο παράρτημα του ανωτέρω κανονισμού καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 24 Δεκεμβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 6 της 10.1.2004, σ. 6).

(2)  ΕΕ L 214 της 8.9.1995, σ. 16.

(3)  ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 63.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ, ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΓΙΑ ΤΑ ΣΙΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ, ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

Κωδικός προϊόντος

Προορισμοί

Μονάδα μέτρησης

Ποσό της επιστροφής

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

42,40 (1)

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

42,40 (1)

1702 60 80 9100

S00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

80,57 (2)

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

0,4240 (3)

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

42,40 (1)

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

0,4240 (3)

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

0,4240 (3)

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

0,4240 (3)  (4)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg ξηράς ουσίας

42,40 (1)

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % ζαχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

0,4240 (3)

Σημείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «A», ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1).

Οι αριθμητικοί κωδικοί των προορισμών ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11).

Οι άλλοι προορισμοί ορίζονται ως εξής:

S00

:

όλοι οι προορισμοί (τρίτες χώρες, άλλα εδάφη, τροφοδοσία και προορισμοί που εξομοιούνται με εξαγωγή από την Κοινότητα) με εξαίρεση την Αλβανία, την Κροατία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Σερβία και Μαυροβούνιο (συμπεριλαμβάνεται το Κοσσυφοπέδιο, όπως ορίζεται από το ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999), και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, εκτός για τη ζάχαρη που έχει ενσωματωθεί στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου (ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29).


(1)  Εφαρμόζεται μόνο στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.

(2)  Εφαρμόζεται μόνο στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.

(3)  Το ποσό βάσεως δεν εφαρμόζεται στα σιρόπια καθαρότητας κατώτερης του 85 % [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2135/95]. Η περιεκτικότητα σε σακχαρόζη καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2135/95.

(4)  Το ποσό δεν εφαρμόζεται στο προϊόν που ορίζεται στο σημείο 2 του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3513/92 (ΕΕ L 355 της 5.12.1992, σ. 12).


24.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 379/12


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2228/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Δεκεμβρίου 2004

για καθορισμό του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης προς ορισμένες τρίτες χώρες για τη 15η τμηματική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1327/2004

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1327/2004 της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2004, σχετικά με μόνιμη δημοπρασία στο πλαίσιο της περιόδου εμπορίας 2004/05 για τον καθορισμό των εισφορών ή/και των επιστροφών κατά την εξαγωγή λευκής ζάχαρης (2), πραγματοποιούνται τμηματικές δημοπρασίες για την εξαγωγή της ζάχαρης αυτής προς ορισμένες τρίτες χώρες.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1327/2004, καθορίζεται ένα μέγιστο ποσό επιστροφής κατά την εξαγωγή, κατά περίπτωση, για την εν λόγω τμηματική δημοπρασία, αφού ληφθούν υπόψη, ιδίως, η κατάσταση και η προβλεπόμενη εξέλιξη της αγοράς της ζάχαρης στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τη 15η τμηματική δημοπρασία λευκής ζάχαρης, που πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1327/2004, το ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή καθορίζεται σε 45,543 EUR/100 kg.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 24 Δεκεμβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 6 της 10.1.2004, σ. 16).

(2)  ΕΕ L 246 της 20.7.2004, σ. 23· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1685/2004 (ΕΕ L 303 της 30.9.2004, σ. 21).


24.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 379/13


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2229/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Δεκεμβρίου 2004

για τη θέσπιση περαιτέρω λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της τέταρτης φάσης του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (1), και ιδίως το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 8 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 91/414/ΕΟΚ ορίζει ότι η Επιτροπή θα εφαρμόσει ένα πρόγραμμα εργασίας εντός διαστήματος δώδεκα ετών (εφεξής «το πρόγραμμα εργασίας») από την κοινοποίηση της εν λόγω οδηγίας για τη σταδιακή εξέταση των δραστικών ουσιών που κυκλοφορούν στην αγορά, δύο έτη μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της οδηγίας.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3600/92 της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του πρώτου σταδίου του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (2), προβλέπει την πρώτη φάση του προγράμματος εργασίας και εξακολουθεί να ισχύει.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 451/2000 της Επιτροπής, της 28ης Φεβρουαρίου 2000, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής της δεύτερης και τρίτης φάσης του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3), προβλέπει τη δεύτερη φάση του προγράμματος εργασίας και εξακολουθεί να ισχύει.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 451/2000 προβλέπει επίσης μια τρίτη φάση του προγράμματος εργασίας για πρόσθετο αριθμό δραστικών ουσιών που δεν καλύπτονται από την πρώτη και τη δεύτερη φάση του προγράμματος. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1490/2002 της Επιτροπής, της 14ης Αυγούστου 2002, για τη θέσπιση περαιτέρω λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της τρίτης φάσης του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 451/2000 (4), αφορά επίσης την τρίτη φάση του προγράμματος εργασίας. Η διεξαγωγή της τρίτης φάσης επίσης συνεχίζεται.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1112/2002 της Επιτροπής, της 20ής Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής της τέταρτης φάσης του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (5), προβλέπει την τέταρτη φάση των εργασιών και εξακολουθεί να ισχύει. Οι παραγωγοί που επιθυμούν να υποστηρίξουν την καταχώριση των δραστικών ουσιών που καλύπτονται από αυτή τη φάση στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/EOK ανέλαβαν την υποχρέωση να παράσχουν τις αναγκαίες πληροφορίες.

(6)

Λόγω της προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, είναι απαραίτητο να δοθεί στους παραγωγούς των νέων αυτών κρατών μελών η ευκαιρία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στην τέταρτη φάση του προγράμματος εργασίας για όλες τις ουσίες που καλύπτονται σ’ αυτή τη φάση. Είναι επίσης σκόπιμο να οργανωθεί η αναθεώρηση των ουσιών που κυκλοφορούσαν στην αγορά ενός νέου κράτους μέλους πριν από την 1η Μαΐου 2004 και που δεν περιλαμβάνονται στις φάσεις 1 έως 4 του προγράμματος εργασίας.

(7)

Οι διαδικασίες που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διαδικασιών και ενεργειών που πρόκειται να αναληφθούν στο πλαίσιο άλλων πράξεων της κοινοτικής νομοθεσίας, ιδίως στο πλαίσιο της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1978, περί απαγορεύσεως της θέσεως σε κυκλοφορία και της χρησιμοποιήσεως φυτοφαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν ορισμένες δραστικές ουσίες (6), εφόσον η Επιτροπή διαθέτει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ενδέχεται να πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις.

(8)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (7) ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (εφεξής «ΕΑΑΤ») για να διασφαλιστεί η πρόσβαση της Κοινότητας σε υψηλής ποιότητας, ανεξάρτητη και αποτελεσματική επιστημονική και τεχνική βοήθεια, έτσι ώστε να επιτευχθεί ένα υψηλό επίπεδο υγειονομικής προστασίας σε επίπεδο νομοθεσίας σχετικής με την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι η ΕΑΑΤ θα διαδραματίζει κάποιο ρόλο στο πρόγραμμα εργασίας σχετικά με τις δραστικές ουσίες.

(9)

Θα πρέπει να καθοριστούν οι σχέσεις μεταξύ των παραγωγών, των κρατών μελών, της Επιτροπής και της ΕΑΑΤ, καθώς και οι υποχρεώσεις καθενός από τα μέρη για την εκτέλεση του προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης και της δεύτερης φάσης του προγράμματος εργασίας, το στόχο του διαχωρισμού της αξιολόγησης κινδύνου από τη διαχείριση κινδύνου και την ανάγκη οργάνωσης των εργασιών κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.

(10)

Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος απαιτείται στενή συνεργασία μεταξύ των παραγωγών, των κρατών μελών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΑΑΤ, καθώς και σχολαστική τήρηση των προθεσμιών. Απαιτείται αυστηρός καθορισμός των προθεσμιών για όλα τα στοιχεία της τέταρτης φάσης του προγράμματος εργασίας, έτσι ώστε το εν λόγω πρόγραμμα να λάβει την τελική του μορφή εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Για ορισμένες δραστικές ουσίες όπου οι απαιτήσεις φακέλου είναι περιορισμένες κρίνεται σκόπιμη σύντομη προθεσμία υποβολής του φακέλου προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία για περαιτέρω πληροφόρηση εντός του συνολικού χρονικού πλαισίου για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης του προγράμματος.

(11)

Προκειμένου να αποφεύγεται η επανάληψη των εργασιών, και ιδίως τα πειράματα με σπονδυλωτά ζώα, πρέπει να ενθαρρύνονται οι παραγωγοί να υποβάλλουν συλλογικούς φακέλους.

(12)

Είναι αναγκαίο να καθοριστούν οι υποχρεώσεις των παραγωγών όσον αφορά τη μορφή των κοινοποιήσεων, τις χρονικές περιόδους και τις εθνικές παραλήπτριες αρχές καθώς και την ΕΑΑΤ όσον αφορά τις προς υποβολή πληροφορίες. Πολλές από τις δραστικές ουσίες που καλύπτονται από την τέταρτη φάση του προγράμματος εργασίας παράγονται σε μικρές ποσότητες για ειδικούς σκοπούς. Ορισμένες είναι σημαντικές για βιολογικά και άλλα γεωργικά συστήματα χαμηλής εισροής και μπορεί να αναμένεται να αποτελέσουν χαμηλό κίνδυνο για την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.

(13)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε, στην έκθεση προόδου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο –Αξιολόγηση των δραστικών ουσιών προϊόντων φυτοπροστασίας (που υποβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά) (8)– την ανάγκη θέσπισης ειδικών μέτρων σε σχέση με τις ουσίες χαμηλού κινδύνου.

(14)

Γι’ αυτή τη φάση του προγράμματος εργασίας απαιτείται μια τροποποιημένη προσέγγιση προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος να αποσυρθούν για οικονομικούς και μόνο λόγους πολλές δραστικές ουσίες. Για ορισμένες ομάδες δραστικών ουσιών είναι, συνεπώς, σκόπιμο να διαφέρουν η μορφή και οι απαιτήσεις για τις προς υποβολή πληροφορίες από εκείνες που αναπτύχθηκαν για τις δραστικές ουσίες στις προηγούμενες τρεις φάσεις του προγράμματος εργασίας.

(15)

Για λόγους συνοχής της κοινοτικής νομοθεσίας, είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί ότι τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό συνάδουν με τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (9).

(16)

Η κοινοποίηση και η υποβολή φακέλου δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη δυνατότητα διάθεσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά βάσει των διατάξεων του άρθρου 13 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, μετά την καταχώριση της δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν υποβάλει κοινοποιήσεις θα πρέπει να μπορούν να πληροφορηθούν, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης, σχετικά με τις ενδεχόμενες περαιτέρω απαιτήσεις για τη συνέχιση της εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν μια υπό αξιολόγηση δραστική ουσία.

(17)

Για να διασφαλιστεί ότι θα ληφθούν υπόψη όλες οι σχετικές πληροφορίες για τις δυνητικά επικίνδυνες επιπτώσεις μιας δραστικής ουσίας ή των υπολειμμάτων της, στις αξιολογήσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα τεχνικά ή επιστημονικά στοιχεία που υποβλήθηκαν από οποιονδήποτε εντός των σχετικών προθεσμιών.

(18)

Εφόσον παύσει η συνεργασία με τους κοινοποιούντες, είναι αδύνατον να συνεχιστεί αποτελεσματικά η περαιτέρω αξιολόγηση και, κατά συνέπεια, απαιτείται η λήξη της περιόδου αξιολόγησης, εκτός εάν την αναλάβει ένα κράτος μέλος.

(19)

Το καθήκον της αξιολόγησης θα πρέπει να κατανεμηθεί μεταξύ των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών. Κατά συνέπεια, για κάθε δραστική ουσία πρέπει να ορίζεται ένα κράτος μέλος εισηγητής. Όταν απαιτείται, το κράτος μέλος εισηγητής προβαίνει σε αξιολόγηση του καταλόγου πληρότητας που παρέχεται από τον κοινοποιούντα και εξετάζει και αξιολογεί τα υποβληθέντα στοιχεία. Πρέπει να υποβάλλει στην ΕΑΑΤ τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, καθώς και σύσταση στην Επιτροπή σχετικά με την απόφαση που θα πρέπει να ληφθεί όσον αφορά τη συγκεκριμένη δραστική ουσία. Για ορισμένες ομάδες δραστικών ουσιών είναι σκόπιμο να συνεργάζεται το κράτος μέλος εισηγητής στενά με άλλα κράτη μέλη εισηγητές για αυτή την ομάδα. Για κάθε ομάδα είναι σκόπιμο να ορίζεται ένας επικεφαλής εισηγητής που θα συντονίζει μια τέτοια συνεργασία.

(20)

Τα κράτη μέλη πρέπει να αποστέλλουν στην ΕΑΑΤ τα προσχέδια εκθέσεων των αξιολογήσεών τους για τις δραστικές ουσίες. Τα σχέδια αξιολογήσεων πρέπει να αναθεωρούνται από την ΕΑΑΤ πριν υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(21)

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο ή την εξέταση διαπιστωθεί ανισορροπία στις αρμοδιότητες που έχουν τα κράτη μέλη ως εισηγητές, θα πρέπει να είναι δυνατό να αντικατασταθεί ένα κράτος μέλος που είχε αρχικά οριστεί εισηγητής για μια συγκεκριμένη δραστική ουσία από άλλο κράτος μέλος.

(22)

Προκειμένου να εξασφαλισθούν κατάλληλοι πόροι για την παρούσα φάση του προγράμματος εργασίας, θα πρέπει να καταβληθεί στα κράτη μέλη κάποιο χρηματικό ποσό για τη διαχείριση και την αξιολόγηση των φακέλων και για τα σχέδια εκθέσεων αξιολόγησης.

(23)

Ζητήθηκε η γνώμη της ΕΑΑΤ για τα προτεινόμενα μέτρα.

(24)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός καθορίζει:

α)

περαιτέρω λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή της τέταρτης φάσης του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, («το πρόγραμμα εργασίας») όσον αφορά τη διαρκή αξιολόγηση των δραστικών ουσιών που κοινοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1112/2002·

β)

τους κανόνες σχετικά με τις δραστικές ουσίες που κυκλοφορούσαν στην αγορά πριν από την 1η Μαΐου 2004 στην Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία και οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις φάσεις του προγράμματος εργασίας και δεν καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1112/2002.

2.   Το άρθρο 6 παράγραφοι 2, 3 και παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ δεν εφαρμόζονται σε ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, εφόσον οι διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό σχετικά με τις ουσίες αυτές δεν έχουν οριστικοποιηθεί.

3.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη:

α)

των επαναξιολογήσεων των δραστικών ουσιών του παραρτήματος Ι από τα κράτη μέλη, ιδίως στο πλαίσιο των ανανεώσεων των εγκρίσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ·

β)

των επαναξιολογήσεων από την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ·

γ)

των εκτιμήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την οδηγία 79/117/ΕΟΚ.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται οι ορισμοί που παρατίθενται στο άρθρο 2 της οδηγίας 91/414/EOK και στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1112/2002.

Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«κοινοποιών» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υπέβαλε κοινοποίηση σύμφωνα με:

i)

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1112/2002, όπως αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού, ή

ii)

το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού·

β)

«κράτος μέλος εισηγητής» είναι το κράτος μέλος εισηγητής για τη δραστική ουσία όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι·

γ)

«περιληπτικός φάκελος» είναι ένας φάκελος που περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2, όταν δίνονται περιλήψεις των αποτελεσμάτων δοκιμών και μελετών που αναφέρονται σε αυτή την παράγραφο·

δ)

«πλήρης φάκελος» είναι ένας φάκελος που περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3, όταν τα αποτελέσματα των δοκιμών και οι εκθέσεις των μελετών που αναφέρονται στον περιληπτικό φάκελο παρατίθενται εκτενώς.

Άρθρο 3

Αρχή κράτους μέλους

1.   Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια αρχή ή αρχές που θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

2.   Οι εθνικές αρχές που αναφέρονται στο παράρτημα III συντονίζουν και εξασφαλίζουν όλες τις αναγκαίες επαφές με τους κοινοποιούντες, τα λοιπά κράτη μέλη, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ), σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Κάθε κράτος μέλος παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ορισθείσα εθνική συντονιστική αρχή στην Επιτροπή, στην ΕΑΑΤ και στην ορισθείσα εθνική συντονιστική αρχή κάθε άλλου κράτους μέλους, καθώς και σχετικά με τις τυχόν τροποποιήσεις των παρασχεθέντων στοιχείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 4

Κοινοποιήσεις από παραγωγούς των νέων κρατών μελών

1.   Κάθε παραγωγός σε ένα νέο κράτος μέλος που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού ο οποίος επιθυμεί να εξασφαλίσει την καταχώριση στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/EOK μιας δραστικής ουσίας που απαριθμείται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού κοινοποιεί τις λεπτομέρειες που καθορίζονται στο παράρτημα V του παρόντος κανονισμού στην Επιτροπή, στους λοιπούς κοινοποιούντες για την ουσία αυτή και στο κράτος μέλος εισηγητή το αργότερο τρεις μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.   Κάθε παραγωγός που πραγματοποιεί κοινοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 εκπληρώνει τις υποχρεώσεις των παραγωγών ή κοινοποιούντων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό για την κοινοποιούμενη δραστική ουσία.

3.   Όταν ένας παραγωγός σε νέο κράτος μέλος δεν έχει υποβάλει κοινοποίηση για μια δραστική ουσία που απαριθμείται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 1, επιτρέπεται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα εργασίας μόνο συλλογικά με έναν ή περισσότερους κοινοποιούντες της δραστικής ουσίας συμπεριλαμβανομένου ενός κράτους μέλους που έχει προβεί σε κοινοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

4.   Όταν δεν έχει παραληφθεί κοινοποίηση για οποιαδήποτε δραστική ουσία που απαριθμείται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, ένα νέο κράτος μέλος μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του να υποστηρίξει την καταχώριση της εν λόγω δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/EOK προβαίνοντας σε σχετική κοινοποίηση προς την Επιτροπή και το κράτος μέλος εισηγητή.

Οι εν λόγω κοινοποιήσεις πρέπει να αποστέλλονται το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία ενημέρωσης των κρατών μελών από την Επιτροπή ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί κοινοποίηση για την ουσία αυτή.

Ένα κράτος μέλος που προβαίνει στη σχετική κοινοποίηση αντιμετωπίζεται, για τους σκοπούς της αξιολόγησης της συγκεκριμένης δραστικής ουσίας, ως παραγωγός.

5.   Η Επιτροπή αποφασίζει, όπως προβλέπεται στο τέταρτο εδάφιο του άρθρου 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/411/ΕΟΚ, να μην καταχωρίσει στο παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας τις δραστικές ουσίες που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί κοινοποίηση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου. Στη σχετική απόφαση θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους δεν καταχωρίστηκε η δραστική ουσία.

Τα κράτη μέλη ανακαλούν τις άδειες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τις εν λόγω δραστικές ουσίες εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην απόφαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

Άρθρο 5

Υποβολή των φακέλων από περισσότερους από έναν κοινοποιούντες

1.   Όταν για οποιαδήποτε δραστική ουσία που απαριθμείται στο παράρτημα Ι υπάρχουν διάφορες κοινοποιήσεις, οι ενδιαφερόμενοι κοινοποιούντες λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να υποβληθούν συλλογικά οι εν λόγω φάκελοι.

Στην περίπτωση κατά την οποία ένας φάκελος δεν υποβλήθηκε από όλους τους ενδιαφερόμενους κοινοποιούντες, αναφέρονται οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν και οι λόγοι μη συμμετοχής ορισμένων κοινοποιούντων.

2.   Για τις δραστικές ουσίες που κοινοποιήθηκαν από περισσότερους του ενός κοινοποιούντες, οι εν λόγω κοινοποιούντες παρέχουν, για κάθε μελέτη που αφορά σπονδυλωτά, λεπτομερείς περιγραφές των προσπαθειών που κατεβλήθησαν για να αποφευχθεί η περιττή επανάληψη της δοκιμασίας και αναφέρουν, σε ενδεχόμενη περίπτωση, τους λόγους για τη διενέργεια επαναληπτικής μελέτης.

Άρθρο 6

Υποβολή των φακέλων στο κράτος μέλος εισηγητή

1.   Ο κοινοποιών υποβάλει το φάκελο για τη δραστική ουσία («το φάκελο») στο κράτος μέλος εισηγητή.

2.   Ο περιληπτικός φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)

αντίγραφο της κοινοποίησης· σε περίπτωση συλλογικής κοινοποίησης που πραγματοποιείται από περισσότερους του ενός παραγωγούς όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, θα περιλαμβάνει:

i)

αντίγραφο των κοινοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4 ή 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1112/2002 ή το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού,

ii)

το όνομα του ατόμου που ορίστηκε από τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς υπεύθυνος για τη συλλογική κοινοποίηση, ο οποίος θα αποτελεί σημείο επαφής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας·

β)

ένα περιορισμένο φάσμα αντιπροσωπευτικών χρήσεων της δραστικής ουσίας, για τις οποίες τα υποβαλλόμενα στοιχεία από τον κοινοποιούντα στο φάκελο αποδεικνύουν ότι για ένα ή περισσότερα σκευάσματα δύνανται να πληρούνται οι απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 της οδηγίας 91/414/EOK για την καταχώριση της δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/EOK.

3.   Όταν απαιτείται από το κράτος μέλος εισηγητή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2, να κυκλοφορήσει ο ενημερωμένος περιληπτικός φάκελος ή, όπου απαιτείται, ο ενημερωμένος πλήρης φάκελος ή μέρη του, ο κοινοποιών θα το πράττει το αργότερο ένα μήνα από την ημερομηνία της παραλαβής τέτοιου αιτήματος.

Άρθρο 7

Φάκελοι για δραστικές ουσίες που υποβάλλονται σύμφωνα με την οδηγία 98/8/EK

Όταν μια δραστική ουσία κοινοποιήθηκε σύμφωνα με την οδηγία 98/8/EK, ο κοινοποιών μπορεί να υποβάλει κατά παρέκκλιση των άρθρων 5 και 6:

α)

αντίγραφο του φακέλου που υποβλήθηκε σύμφωνα με την οδηγία 98/8/ΕΚ·

β)

οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία που αναφέρεται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της οδηγίας 91/414/EOK και που απαιτείται για να δικαιολογήσει την καταχώριση της δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας με αναφορά των χρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας.

Άρθρο 8

Φάκελοι για δραστικές ουσίες που υποβάλλονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1490/2002

Όταν ένας φάκελος υποβλήθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1490/2002, το άτομο που υπέβαλε το φάκελο μπορεί να υποβάλει, μαζί με το φάκελο που υποβάλλεται περαιτέρω σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό:

α)

αναφορά στο φάκελο που υποβλήθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1490/2002·

β)

οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία που αναφέρεται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της οδηγίας 91/414/EOK και που απαιτείται για να δικαιολογήσει την καταχώριση της δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας με αναφορά των χρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 9

Ειδικοί όροι για τις υποβολές φακέλων για τις δραστικές ουσίες που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος Ι

1.   Όταν ο φάκελος αφορά μια δραστική ουσία που απαριθμείται στο μέρος Α του παραρτήματος Ι, εκτός από τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 και το άρθρο 6 παράγραφος 2, ο κοινοποιών υποβάλλει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τη δραστική ουσία και το φυτοπροστατευτικό προϊόν (κατά περίπτωση):

α)

όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων και το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες μέσω έρευνας της σχετικής βιβλιογραφίας και προσδιορίζοντας τις βάσεις δεδομένων που ερευνήθηκαν και τους όρους έρευνας που χρησιμοποιήθηκαν·

β)

τις διαθέσιμες εκθέσεις αξιολόγησης από οποιαδήποτε χώρα του ΟΟΣΑ·

γ)

για τυχόν πραγματοποιούμενες δοκιμές και μελέτες που δεν ολοκληρώθηκαν ακόμη, πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω δοκιμές και μελέτες και προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης.

2.   Ο φάκελος περιλαμβάνει τις επιμέρους δοκιμές και τις εκθέσεις μελετών που περιέχουν όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

3.   Κάθε κράτος μέλος καθορίζει τον αριθμό αντιγράφων του φακέλου που υποβάλλει ο κοινοποιών όταν ενεργεί ως εισηγητής και όταν λαμβάνει αντίγραφα δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 2.

Κατά τον καθορισμό της μορφής του φακέλου, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

Άρθρο 10

Ειδικοί όροι για τις υποβολές φακέλων για τις δραστικές ουσίες που απαριθμούνται στα μέρη Β έως Ζ του παραρτήματος Ι

1.   Όταν ο φάκελος αφορά μια δραστική ουσία που απαριθμείται στο μέρος Β έως Ζ του παραρτήματος Ι, ο κοινοποιών υποβάλλει φάκελο και περιληπτικό φάκελο.

2.   Ο περιληπτικός φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)

τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 και το άρθρο 6 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού·

β)

για κάθε σημείο του παραρτήματος ΙΙ (μέρος Α ή μέρος Β αναλόγως) της οδηγίας 91/414/EOK και για κάθε σημείο του παραρτήματος ΙΙΙ (μέρος Α ή μέρος Β αναλόγως) της εν λόγω οδηγίας, τις περιλήψεις και τα αποτελέσματα των δοκιμών και των μελετών και το όνομα του ατόμου ή του ιδρύματος που πραγματοποίησε τις δοκιμές και τις μελέτες αυτές·

γ)

κατάλογο ελέγχου που πρέπει να συμπληρωθεί από τον κοινοποιούντα και να αποδεικνύει ότι ο φάκελος είναι πλήρης σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού.

Οι δοκιμές και οι μελέτες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου θα είναι εκείνες που σχετίζονται με την αξιολόγηση των κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 5 της οδηγίας 91/414/EOK για ένα ή περισσότερα παρασκευάσματα για τις χρήσεις που λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι τα κενά των στοιχείων στο φάκελο όσον αφορά στις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 91/414/EOK, όπως προκύπτει από το προτεινόμενο περιορισμένο εύρος των αντιπροσωπευτικών χρήσεων της δραστικής ουσίας, μπορεί να οδηγήσουν σε περιορισμούς στην καταχώριση στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/EOK.

3.   Ο πλήρης φάκελος περιλαμβάνει τις ατομικές δοκιμές και μελέτες σχετικά με όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο στοιχείο β) και στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2.

4.   Κάθε κράτος μέλος καθορίζει τον αριθμό των αντιγράφων και τη μορφή των περιληπτικών και των πλήρων φακέλων που πρέπει να υποβάλλουν οι κοινοποιούντες.

Κατά τον καθορισμό της μορφής του πλήρους και του περιληπτικού φακέλου τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 της οδηγίας 91/414/EOK.

Άρθρο 11

Υποβολή στοιχείων από τρίτους

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να υποβάλει σχετικά στοιχεία τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην αξιολόγηση μιας δραστικής ουσίας που απαριθμείται στο παράρτημα Ι, και ιδίως όσον αφορά τα δυνητικά επικίνδυνα αποτελέσματα της εν λόγω ουσίας ή των καταλοίπων της στην υγεία του ανθρώπου και των ζώων και στο περιβάλλον, θα το πράττει εντός του σχετικού χρονικού ορίου που ορίζεται στο άρθρο 12.

Τέτοια στοιχεία θα υποβάλλονται στο κράτος μέλος εισηγητή και στην ΕΑΑΤ. Εφόσον ζητηθεί από το κράτος μέλος εισηγητή, θα υποβάλει επίσης αυτά τα στοιχεία και στα άλλα κράτη μέλη το αργότερο ένα μήνα από την ημερομηνία παραλαβής τέτοιου αιτήματος.

Άρθρο 12

Προθεσμία υποβολής των φακέλων

Ο κοινοποιών(-ούντες) υποβάλλει(-ουν) το φάκελο στο σχετικό κράτος μέλος εισηγητή μέχρι:

α)

τις 30 Ιουνίου του 2005 το αργότερο για τις δραστικές ουσίες που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος Ι·

β)

τις 30 Νοεμβρίου του 2005 το αργότερο για τις δραστικές ουσίες που απαριθμούνται στα μέρη Β έως Ζ του παραρτήματος Ι.

Άρθρο 13

Μη υποβολή των φακέλων

1.   Σε περίπτωση που οι φάκελοι ή τμήματα αυτών δεν αποσταλούν εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 12, το κράτος μέλος εισηγητής ενημερώνει εντός δύο μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας την Επιτροπή και την ΕΑΑΤ, αναφέροντας τους λόγους που επικαλέστηκαν οι κοινοποιούντες για την καθυστέρηση.

2.   Με βάση τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από το κράτος μέλος εισηγητή και σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή πρέπει να αποφανθεί κατά πόσο ο κοινοποιών έχει αποδείξει ότι η καθυστέρηση στην υποβολή του φακέλου οφείλεται σε ανωτέρα βία.

Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή καθορίζει νέα προθεσμία για την υποβολή φακέλου που πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 5, 6, 9 και 10 του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

3.   Η Επιτροπή αποφασίζει, όπως προβλέπεται στο τέταρτο εδάφιο του άρθρου 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, να μην καταχωρίσει στο παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας μια δραστική ουσία για την οποία δεν έχει υποβληθεί φάκελος εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού ή στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Στην απόφαση αναφέρονται οι λόγοι της μη καταχώρισης.

Τα κράτη μέλη ανακαλούν τις άδειες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τις εν λόγω δραστικές ουσίες εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην απόφαση.

Άρθρο 14

Αντικατάσταση ή παραίτηση του κοινοποιούντος

1.   Όταν ένας κοινοποιών αποφασίσει να τερματίσει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα εργασίας για μια δραστική ουσία, ενημερώνει αμέσως το κράτος μέλος εισηγητή, την Επιτροπή, την ΕΑΑΤ και όλους τους λοιπούς κοινοποιούντες της συγκεκριμένης ουσίας σχετικά με την απόφασή του, αναφέροντας τους λόγους.

Στην περίπτωση που ένας κοινοποιών παύσει να συμμετέχει ή παραλείψει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό, οι διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 15 ή 24 θα τερματιστούν για το φάκελό του.

2.   Εφόσον ένας κοινοποιών συμφωνήσει με έναν άλλο παραγωγό την αντικατάσταση του κοινοποιούντος όσον αφορά την περαιτέρω συμμετοχή στο πρόγραμμα εργασίας στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, ο κοινοποιών και ο εν λόγω άλλος παραγωγός ενημερώνουν το κράτος μέλος εισηγητή, την Επιτροπή και την ΕΑΑΤ, με κοινή δήλωση, συμφωνώντας ότι ο εν λόγω άλλος παραγωγός θα αντικαταστήσει τον αρχικό κοινοποιούντα στην εκτέλεση των καθηκόντων του κοινοποιούντος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 4, 5, 6, 9, 10, 12 και 24. Διασφαλίζουν ταυτόχρονα την ενημέρωση των λοιπών κοινοποιούντων για τη συγκεκριμένη ουσία.

Ο άλλος παραγωγός, στην περίπτωση αυτή, θα είναι υπεύθυνος από κοινού με τον αρχικό κοινοποιούντα για οποιαδήποτε υπόλοιπα αμοιβών που πρέπει να καταβληθούν στο πλαίσιο του καθεστώτος που θεσπίστηκε από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 30.

3.   Εάν όλοι οι κοινοποιούντες για μια δραστική ουσία τερματίσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εργασίας, ένα κράτος μέλος μπορεί να επιλέξει να ενεργήσει ως κοινοποιών για τους σκοπούς της περαιτέρω συμμετοχής στο πρόγραμμα εργασίας.

Οποιοδήποτε κράτος μέλος επιθυμεί να ενεργήσει ως κοινοποιών ενημερώνει το κράτος μέλος εισηγητή, την Επιτροπή και την ΕΑΑΤ το αργότερο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία γνωστοποίησης ότι όλοι οι κοινοποιούντες αποφάσισαν να τερματίσουν τη συμμετοχή τους και αντικαθιστά τον αρχικό κοινοποιούντα στην εκτέλεση των καθηκόντων του κοινοποιούντος σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 4, 5, 6, 9, 10, 12 και 24.

4.   Όλα τα υποβληθέντα στοιχεία θα παραμείνουν στη διάθεση του κράτους μέλους εισηγητή, της Επιτροπής και της ΕΑΑΤ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ

Άρθρο 15

Γενικοί όροι για τις αξιολογήσεις των φακέλων

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 18, το κράτος μέλος εισηγητής αξιολογεί όλους τους φακέλους που του υποβάλλονται.

2.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, το κράτος μέλος εισηγητής δεν αποδέχεται την υποβολή νέων μελετών κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, εκτός από τις μελέτες που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού.

Ωστόσο, το κράτος μέλος εισηγητής δύναται να ζητήσει από τους κοινοποιούντες να υποβάλουν περαιτέρω στοιχεία που είναι αναγκαία για την αποσαφήνιση του φακέλου. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος μέλος εισηγητής ορίζει την προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να παρασχεθούν τα εν λόγω στοιχεία. Η προθεσμία δεν επηρεάζει την προθεσμία για την υποβολή του σχεδίου αξιολόγησης από το κράτος μέλος εισηγητή στην ΕΑΑΤ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 22 παράγραφος 1.

3.   Το κράτος μέλος εισηγητής μπορεί, από την αρχή της αξιολόγησης του φακέλου:

α)

να συμβουλεύεται εμπειρογνώμονες από την ΕΑΑΤ·

β)

να ζητήσει πρόσθετα τεχνικά ή επιστημονικά στοιχεία από άλλα κράτη μέλη που θα διευκολύνουν την αξιολόγηση.

4.   Οι κοινοποιούντες μπορούν να ζητήσουν ειδικές συμβουλές από το κράτος μέλος εισηγητή.

Άρθρο 16

Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών

1.   Το κράτος μέλος εισηγητής συνεργάζεται στην αξιολόγηση με κάθε ομάδα που ορίζεται στο παράρτημα Ι και οργανώνουν αυτή τη συνεργασία με τον αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο τρόπο.

2.   Το κράτος μέλος εισηγητής που ορίζεται σε κάθε ομάδα στο παράρτημα Ι ως ο «επικεφαλής εισηγητής» ηγείται στην οργάνωση της συνεργασίας καθώς και στην οργάνωση της παροχής συμβουλών στους κοινοποιούντες όσον αφορά θέματα γενικού ενδιαφέροντος για τα λοιπά ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

Άρθρο 17

Ειδικός όρος για τις αξιολογήσεις των δραστικών ουσιών που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος Ι

Όπου είναι δυνατόν και όταν δεν επηρεάζεται η προθεσμία για την υποβολή του σχεδίου έκθεσης της αξιολόγησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1, το κράτος μέλος εισηγητής αξιολογεί περαιτέρω τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) τα οποία παρέχει κατόπιν ο κοινοποιών.

Άρθρο 18

Έλεγχος πληρότητας των φακέλων για τις ουσίες που απαριθμούνται στα μέρη Β έως Ζ του παραρτήματος Ι

1.   Το κράτος μέλος εισηγητής ελέγχει τους καταλόγους που παρέχουν οι κοινοποιούντες σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο γ).

2.   Το κράτος μέλος εισηγητής υποβάλλει στην Επιτροπή, το αργότερο τρεις μήνες από την παραλαβή όλων των φακέλων για μια δραστική ουσία, έκθεση σχετικά με την πληρότητα των φακέλων.

3.   Για τις δραστικές ουσίες για τις οποίες ένας ή περισσότεροι φάκελοι θεωρούνται πλήρεις, το κράτος μέλος εισηγητής διενεργεί την αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 15, εκτός εάν η Επιτροπή πληροφορήσει το κράτος μέλος εισηγητή, εντός δύο μηνών από την παραλαβή της έκθεσης του κράτους μέλους σχετικά με την πληρότητα, ότι δεν θεωρεί ότι ο φάκελος είναι πλήρης.

4.   Για τις δραστικές ουσίες για τις οποίες ένα κράτος μέλος εισηγητής ή η Επιτροπή θεωρούν ότι κανένας φάκελος δεν είναι πλήρης κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 10, η Επιτροπή διαβιβάζει, εντός τριών μηνών από την παραλαβή της έκθεσης του κράτους μέλους εισηγητή σχετικά με την πληρότητα, την εν λόγω έκθεση στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, αποφασίζεται εάν ο φάκελος θεωρείται πλήρης κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 10.

5.   Η Επιτροπή αποφασίζει, όπως προβλέπεται στο τέταρτο εδάφιο του άρθρου 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, να μην καταχωρίσει στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ μια δραστική ουσία για την οποία δεν έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 12 του παρόντος κανονισμού ή στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 13 παράγραφος 2.

Άρθρο 19

Ειδικοί όροι για τις αξιολογήσεις των φακέλων για ουσίες που απαριθμούνται στα μέρη Β έως Ζ του παραρτήματος Ι

1.   Όταν οι δραστικές ουσίες που απαριθμούνται στο μέρος Δ του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού αξιολογήθηκαν με βάση την οδηγία 98/8/EK, οι αξιολογήσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

2.   Όταν οι δραστικές ουσίες αξιολογήθηκαν σε προηγούμενη φάση του προγράμματος εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/EOK, οι αξιολογήσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

3.   Το κράτος μέλος εισηγητής αξιολογεί και υποβάλλει αναφορά μόνο για τις δραστικές ουσίες για τις οποίες ένας τουλάχιστον φάκελος θεωρείται πλήρης σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και 10. Για τους φακέλους που αφορούν την ίδια δραστική ουσία οι οποίοι δεν θεωρούνται πλήρεις, ελέγχει εάν η ταυτότητα και οι επιμολυντές της δραστικής ουσίας στους εν λόγω φακέλους είναι συγκρίσιμοι με την ταυτότητα και τους επιμολυντές της δραστικής ουσίας στους φακέλους που θεωρούνται πλήρεις. Καταγράφει τις απόψεις της σχετικά με αυτό το σημείο στο σχέδιο έκθεσης της αξιολόγησης.

Το κράτος μέλος εισηγητής λαμβάνει υπόψη τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις δυνητικά επικίνδυνες επιπτώσεις από άλλους φακέλους που έχουν υποβληθεί από οποιονδήποτε κοινοποιούντα ή από οποιονδήποτε τρίτο σύμφωνα με το άρθρο 11.

Άρθρο 20

Γενικοί όροι για τα σχέδια έκθεσης αξιολόγησης

1.   Το σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης υποβάλλεται κατά το δυνατό στη μορφή που συνιστάται βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 19 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

2.   Το κράτος μέλος εισηγητής ζητά από τους κοινοποιούντες να υποβάλουν ενημερωμένους συνοπτικούς φακέλους στην ΕΑΑΤ, στα λοιπά κράτη μέλη και, κατόπιν αιτήματος, στην Επιτροπή, ταυτόχρονα με τη διαβίβαση στην ΕΑΑΤ του σχεδίου έκθεσης αξιολόγησης του εισηγητή.

Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή ή η ΕΑΑΤ μπορούν να ζητήσουν, μέσω του κράτους μέλους εισηγητή, να τους διαβιβάσουν επίσης οι κοινοποιούντες ενημερωμένο πλήρη φάκελο ή αποσπάσματα του εν λόγω φακέλου. Ο κοινοποιών παρέχει τέτοιο τυχόν ενημερωμένο φάκελο έως την ημερομηνία που ορίζεται στο αίτημα.

Άρθρο 21

Ειδικοί όροι για τα σχέδια έκθεσης αξιολόγησης και τις συστάσεις προς την Επιτροπή για τις δραστικές ουσίες που απαριθμούνται στο τμήμα Α του παραρτήματος Ι

1.   Το κράτος μέλος εισηγητής αποστέλλει το σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης στην ΕΑΑΤ το συντομότερο δυνατόν και δώδεκα μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 12 στοιχείο α) το αργότερο.

2.   Το κράτος μέλος εισηγητής περιλαμβάνει στο σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης αναφορά για κάθε δοκιμή ή μελέτη σχετικά με κάθε σημείο του παραρτήματος ΙΙ (μέρος Α ή μέρος Β ανάλογα) της οδηγίας 91/414/EOK και για κάθε σημείο του παραρτήματος ΙΙΙ (μέρος Α ή μέρος Β ανάλογα) της οδηγίας αυτής που σχετίζεται με την αξιολόγηση.

Η αναφορά αυτή θα έχει τη μορφή καταλόγου δοκιμών και μελετών, που περιλαμβάνει τον τίτλο, τον συγγραφέα, την ημερομηνία της μελέτης ή της έκθεσης της δοκιμής και την ημερομηνία δημοσίευσης, την πρότυπη μέθοδο βάσει της οποίας πραγματοποιήθηκε η δοκιμή ή η μελέτη, το όνομα του κατόχου της άδειας και, ενδεχομένως, οποιαδήποτε απαίτηση του κατόχου ή κοινοποιούντος για την προστασία των δεδομένων.

3.   Παράλληλα με την αποστολή από το κράτος μέλος εισηγητή της έκθεσης αξιολόγησης στην ΕΑΑΤ, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, το εν λόγω κράτος προβαίνει σε σύσταση στην Επιτροπή:

α)

είτε για την καταχώριση της δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, αναφέροντας, κατά περίπτωση, τους όρους που προτείνονται για την εν λόγω καταχώριση· οι όροι αυτοί:

i)

μπορεί να περιλαμβάνουν την προθεσμία για μια τέτοια καταχώριση,

ii)

αναφέρουν εάν απαιτούνται τυχόν πληροφορίες, εάν οι πρόσθετες αυτές πληροφορίες περιλαμβάνονται στις δοκιμές και στις μελέτες που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού, και εάν ναι, το πιθανό χρονοδιάγραμμα για την παροχή αυτών των πληροφοριών·

β)

είτε για τη μη καταχώριση της δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, αναφέροντας τους όρους της μη καταχώρισης.

4.   Εκτός από τους όρους καταχώρισης που προτείνονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, το κράτος μέλος εισηγητής μπορεί να αναφέρει εάν έχει προσδιορίσει, για το προτεινόμενο περιορισμένο φάσμα αντιπροσωπευτικών χρήσεων που αναφέρονται στο φάκελο, τυχόν στοιχεία που λείπουν από το φάκελο και που μπορεί να απαιτούνται από τα κράτη μέλη ως επιβεβαιωτικές πληροφορίες όταν χορηγούν άδειες σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 91/414/EOK για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν την εν λόγω δραστική ουσία.

Άρθρο 22

Ειδικοί όροι για τα σχέδια αξιολόγησης εκθέσεων και τις συστάσεις προς την Επιτροπή για τις δραστικές ουσίες που αναφέρονται στα μέρη Β έως Ζ του παραρτήματος Ι

1.   Το κράτος μέλος εισηγητής διαβιβάζει στην ΕΑΑΤ σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία διαπιστώθηκε η πληρότητα του φακέλου σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2.

2.   Το κράτος μέλος εισηγητής περιλαμβάνει στο σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης αναφορά για κάθε δοκιμή ή μελέτη σχετικά με κάθε σημείο του παραρτήματος ΙΙ (μέρος Α ή μέρος Β ανάλογα) της οδηγίας 91/414/EOK και για κάθε σημείο του παραρτήματος ΙΙΙ (μέρος Α ή μέρος Β ανάλογα) της οδηγίας αυτής που σχετίζεται με την αξιολόγηση.

Η αναφορά αυτή θα έχει τη μορφή καταλόγου δοκιμών και μελετών, που περιλαμβάνει τον τίτλο, τον συγγραφέα, την ημερομηνία της μελέτης ή της έκθεσης της δοκιμής και την ημερομηνία δημοσίευσης, την πρότυπη μέθοδο βάσει της οποίας πραγματοποιήθηκε η δοκιμή ή η μελέτη, το όνομα του κατόχου της άδειας και, ενδεχομένως, οποιαδήποτε απαίτηση του κατόχου ή κοινοποιούντος για την προστασία των δεδομένων.

3.   Παράλληλα με την έκθεση αξιολόγησης που αποστέλλει το κράτος μέλος εισηγητής στην ΕΑΑΤ όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, το εν λόγω κράτος μέλος προβαίνει σε σύσταση προς την Επιτροπή:

α)

είτε για την καταχώριση της δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, αναφέροντας τους λόγους της καταχώρισης·

β)

είτε για τη μη καταχώριση της δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, αναφέροντας τους λόγους της μη καταχώρισης.

Άρθρο 23

Αντικατάσταση του κράτους μέλους εισηγητή

1.   Ένα κράτος μέλος εισηγητής ενημερώνει την Επιτροπή και την ΕΑΑΤ μόλις καταστεί σαφές ότι δεν μπορεί να συμμορφωθεί με τα χρονικά όρια που ορίζονται στα άρθρα 21 παράγραφος 1 και 22 παράγραφος 1 για την υποβολή του σχεδίου έκθεσης αξιολόγησης στην ΕΑΑΤ και εξηγεί τους λόγους για την καθυστέρηση.

2.   Μπορεί να αποφασιστεί η αντικατάσταση ενός κράτους μέλους εισηγητή για μια συγκεκριμένη δραστική ουσία από άλλο κράτος μέλος όταν:

α)

κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης που προβλέπεται στα άρθρα 15, 16, 17 και 19 φανεί ότι υπάρχει ανισορροπία στις ευθύνες που ανακύπτουν και στην εργασία που πρέπει να πραγματοποιηθεί ή πραγματοποιείται από τα κράτη μέλη ως εισηγητές· ή

β)

είναι σαφές ότι ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.

Η αντικατάσταση αυτή αποφασίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 της οδηγίας 91/414/EOK.

3.   Όταν αποφασιστεί αντικατάσταση ενός κράτους μέλους εισηγητή, το αρχικό κράτος μέλος εισηγητής ενημερώνει αμέσως μετά τη λήψη της εν λόγω απόφασης τους σχετικούς κοινοποιούντες και διαβιβάζει στο νέο κράτος μέλος εισηγητή όλη την αλληλογραφία και τις πληροφορίες που είχε λάβει ως κράτος μέλος εισηγητής για τη σχετική δραστική ουσία.

Το αρχικό κράτος μέλος επιστρέφει στον κοινοποιούντα το μέρος του ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 30 το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε. Το νέο κράτος μέλος εισηγητής μπορεί να απαιτήσει την καταβολή πρόσθετου ποσού σύμφωνα με το άρθρο 30.

Άρθρο 24

Αξιολόγηση από την ΕΑΑΤ

1.   Η ΕΑΑΤ, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του σχεδίου έκθεσης αξιολόγησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 22 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, ελέγχει ότι συμμορφώνεται πλήρως με τη συνιστώμενη μορφή σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 19 της οδηγίας 91/414/EOK.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης δεν πληροί τις εν λόγω απαιτήσεις, η Επιτροπή συμφωνεί με την ΕΑΑΤ και το κράτος μέλος εισηγητή να οριστεί μια προθεσμία για να υποβληθεί εκ νέου τροποποιημένη έκθεση, που δεν θα υπερβαίνει τους τρεις μήνες.

2.   Η ΕΑΑΤ διαβιβάζει το σχέδιο αξιολόγησης στα υπόλοιπα κράτη μέλη και στην Επιτροπή και μπορεί να οργανώσει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένου του κράτους μέλους εισηγητή.

3.   Η ΕΑΑΤ μπορεί να συμβουλευτεί ορισμένους ή όλους τους κοινοποιούντες δραστικών ουσιών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι σχετικά με την έκθεση ή αποσπάσματα της έκθεσης όσον αφορά τη συγκεκριμένη δραστική ουσία.

4.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, δεν είναι δεκτή η υποβολή νέων μελετών, μετά την παραλαβή του σχεδίου έκθεσης αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Ωστόσο, το κράτος μέλος εισηγητής δύναται, με σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΤ, να ζητήσει από τους κοινοποιούντες να υποβάλουν, εντός ορισμένης προθεσμίας, περαιτέρω στοιχεία που το κράτος μέλος εισηγητής ή η ΕΑΑΤ κρίνει αναγκαία για την αποσαφήνιση του φακέλου.

5.   Κατόπιν ειδικού αιτήματος, η ΕΑΑΤ θέτει στη διάθεση ή διατηρεί διαθέσιμα προς ενημέρωση οποιουδήποτε τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

το σχέδιο της έκθεσης αξιολόγησης, εκτός από τα στοιχεία που έχουν χαρακτηριστεί εμπιστευτικά σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ·

β)

τον κατάλογο τυχόν στοιχείων που απαιτούνται για την αξιολόγηση της ενδεχόμενης καταχώρισης της δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, όπως οριστικοποιήθηκαν από την ΕΑΑΤ.

6.   Η ΕΑΑΤ αξιολογεί το σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης των σχεδίων και υποβάλλει την αξιολόγησή της στην Επιτροπή για το αν η δραστική ουσία μπορεί να αναμένεται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 91/414/EOK το αργότερο ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε τόσο το φάκελο από τον κοινοποιούντα, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, όσο και το σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης, ελεγμένο όσον αφορά τη συμμόρφωση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Όταν απαιτείται, η ΕΑΑΤ δίνει την αξιολόγησή της σχετικά με τις διαθέσιμες εναλλακτικές δυνατότητες που υποτίθεται ότι πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 91/414/EOK και τυχόν απαιτήσεις για στοιχεία.

Η Επιτροπή και η ΕΑΑΤ συμφωνούν σχετικά με χρονοδιάγραμμα για την έκδοση της αξιολόγησης έτσι ώστε να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός των εργασιών. Η Επιτροπή και η ΕΑΑΤ συμφωνούν επίσης σχετικά με τη μορφή της αξιολόγησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΑΣ Ή ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

Άρθρο 25

Υποβολή σχεδίου οδηγίας ή σχεδίου απόφασης

1.   Η Επιτροπή υποβάλλει σχέδιο έκθεσης ανασκόπησης το αργότερο τέσσερις μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της αξιολόγησης της ΕΑΑΤ που προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 6.

2.   Με την επιφύλαξη τυχόν προτάσεων που ενδέχεται να υποβληθούν με σκοπό την τροποποίηση του παραρτήματος της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ και με βάση την οριστική έκθεση αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 26 του παρόντος κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει στην μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων:

α)

σχέδιο οδηγίας για την καταχώριση της δραστικής ουσίας στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, καθορίζοντας, ενδεχομένως, τους όρους, συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας για την εν λόγω καταχώριση·

β)

σχέδιο απόφασης που απευθύνεται στα κράτη μέλη για την ανάκληση αδειών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τη δραστική ουσία, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, βάσει της οποίας η εν λόγω δραστική ουσία δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, αναφέροντας τους λόγους της μη καταχώρισης.

Η οδηγία ή η απόφαση θεσπίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

3.   Εκτός από τους όρους για καταχώριση που προτείνονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), η Επιτροπή μπορεί να αναφέρει εάν έχει προσδιορίσει τυχόν πληροφορίες που λείπουν από το φάκελο και που μπορεί να απαιτούνται από τα κράτη μέλη όταν αποφασίζουν τη χορήγηση αδειών σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 91/414/EOK.

Άρθρο 26

Οριστική έκθεση ανασκόπησης

Τα συμπεράσματα της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, εκτός των τμημάτων που αναφέρονται σε εμπιστευτικά στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνουν οι φάκελοι και θεωρούνται εμπιστευτικά σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, είναι διαθέσιμα στο κοινό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΛΗΠΤΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

Άρθρο 27

Αναστολή των προθεσμιών

Σε περίπτωση που η Επιτροπή υποβάλει, όσον αφορά μια ουσία που αναφέρεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, πρόταση για πλήρη απαγόρευση με σχέδιο νομοθετικής πράξης του Συμβουλίου βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 3 της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ, οι προθεσμίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό αναστέλλονται μέχρις ότου το Συμβούλιο αποφανθεί για την πρόταση.

Εφόσον το Συμβούλιο αποφασίσει τροποποίηση του παραρτήματος 79/117/ΕΟΚ, σύμφωνα με την οποία απαιτείται πλήρης απαγόρευση της εν λόγω δραστικής ουσίας, θα διακόπτεται, δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η διαδικασία για τη συγκεκριμένη δραστική ουσία.

Άρθρο 28

Μέτρα που λαμβάνονται από κράτη μέλη

Κάθε κράτος μέλος το οποίο, με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνουν οι φάκελοι που αναφέρονται στα άρθρα 5 έως 10 ή στο σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης σχετικά με μια δραστική ουσία που αναφέρεται στα άρθρα 19 έως 22, προτίθεται να λάβει μέτρα για να αποσυρθεί η εν λόγω δραστική ουσία από την αγορά ή να περιοριστεί σοβαρά η χρήση ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιέχει την εν λόγω δραστική ουσία, προβαίνει, το συντομότερο δυνατό, σε σχετική ενημέρωση της Επιτροπής, της ΕΑΑΤ, των λοιπών κρατών μελών και των κοινοποιούντων, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να λάβει τα εν λόγω μέτρα.

Άρθρο 29

Ενδιάμεση έκθεση προόδου

Όλα τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή και στην ΕΑΑΤ έκθεση σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο όσον αφορά την αξιολόγηση των δραστικών ουσιών για τις οποίες είναι εισηγητές. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται έως:

α)

τις 30 Νοεμβρίου 2005 για τις δραστικές ουσίες που περιλαμβάνονται στο μέρος Α του παραρτήματος Ι·

β)

τις 30 Νοεμβρίου 2006 για τις δραστικές ουσίες που περιλαμβάνονται στα μέρη Β έως Ζ του παραρτήματος I.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Άρθρο 30

Τέλη

1.   Για τις δραστικές ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν ένα καθεστώς που υποχρεώνει τους κοινοποιούντες να καταβάλλουν τέλος ή επιβάρυνση για το διοικητικό χειρισμό και την αξιολόγηση των φακέλων.

Τα έσοδα από τα εν λόγω τέλη ή επιβαρύνσεις χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση αποκλειστικά εκείνων των δαπανών που όντως πραγματοποιήθηκαν από το κράτος μέλος εισηγητή ή για τη χρηματοδότηση γενικών δραστηριοτήτων των κρατών μελών που απορρέουν από τις υποχρεώσεις τους βάσει των άρθρων 15 έως 24.

2.   Τα κράτη μέλη καθορίζουν το ποσό του τέλους ή της επιβάρυνσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 με διαφανή τρόπο έτσι ώστε να μην υπερβαίνει το πραγματικό κόστος της εξέτασης και του διοικητικού χειρισμού ενός φακέλου ή των γενικών δραστηριοτήτων των κρατών μελών που απορρέουν από τις υποχρεώσεις τους βάσει των άρθρων 15 έως 24.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν μια κλίμακα σταθερών επιβαρύνσεων, βάσει του μέσου κόστους για τον υπολογισμό του συνολικού τέλους.

3.   Το τέλος ή η επιβάρυνση καταβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίζουν οι αρχές κάθε κράτους μέλους που ορίζονται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 31

Άλλες επιβαρύνσεις, φόροι, εισφορές ή τέλη

Το άρθρο 30 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των κρατών μελών να διατηρούν ή να θεσπίζουν, στο βαθμό που επιτρέπεται σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, επιβαρύνσεις, φόρους, εισφορές ή τέλη σχετικά με την έγκριση, τη διάθεση στην αγορά, τη χρήση και τον έλεγχο δραστικών ουσιών και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, εκτός του τέλους ή της επιβάρυνσης που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32

Προσωρινά μέτρα

Εφόσον είναι αναγκαίο και χωριστά για κάθε περίπτωση, η Επιτροπή δύναται να λαμβάνει τα ενδεδειγμένα προσωρινά μέτρα, όπως προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 8 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, σχετικά με χρήσεις για τις οποίες έχουν υποβληθεί πρόσθετα τεχνικά στοιχεία, με τα οποία αποδεικνύεται η ουσιαστική ανάγκη για περαιτέρω χρήση της δραστικής ουσίας και το γεγονός ότι δεν υπάρχει αποτελεσματική εναλλακτική λύση.

Άρθρο 33

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Markos KYPRIANOU

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 320 της 19.8.1991, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/99/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 309 της 6.10.2004, σ. 6).

(2)  ΕΕ L 366 της 15.12.1992, σ. 10· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2266/2000 (ΕΕ L 259 της 13.10.2000, σ. 27).

(3)  ΕΕ L 55 της 29.2.2000, σ. 25· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1044/2003 ((ΕΕ L 151 της 19.6.2003, σ. 32).

(4)  ΕΕ L 224 της 21.8.2002, σ. 23· κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1744/2004 (ΕΕ L 311 της 8.10.2004, σ. 23).

(5)  ΕΕ L 168 της 27.6.2002, σ. 14.

(6)  ΕΕ L 33 της 8.2.1979, σ. 36· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/2004 (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 7).

(7)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1642/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 4).

(8)  COM(2001) 444 τελικό.

(9)  ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατάλογος δραστικών ουσιών (στήλη Α), κρατών μελών εισηγητών (στήλη Β) και κοινοποιούντων παραγωγών (με τον κωδικό αναγνώρισής τους) (στήλη Γ) (1)

ΜΕΡΟΣ Α

ΟΜΑΔΑ 1

ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Δραστική ουσία

Κράτος μέλος εισηγητής

Κοινοποιών

(A)

(B)

(C)

Οξικό οξύ

Γερμανία

PAB-SE

PUN-DK

TEM-DE

Αμινοξέα/γ-αμινοβουτυρικό οξύ

Γερμανία

AGR-ES

Αμινοξέα/L-γλουταμινικό οξύ

Γερμανία

AGR-ES

Αμινοξέα/L-τρυπτοφάνη

Γερμανία

VAL-IT

Ανθρακικό αμμώνιο

Ιρλανδία

ABC-GB

Διττανθρακικό κάλκο

Ιρλανδία

PPP-FR

Διττανθρακικό νάτριο

Ιρλανδία

CLM-NL

SLY-FR

Καζεΐνη

Τσεχική Δημοκρατία

 

3-φαινυλο-2-προπενάλη (κιναμμωμαλδεΰδη)

Πολωνία

 

Αιθοξυκίνη

Γερμανία

XED-FR

Λιπαρά οξέα/Δεκανοϊκό οξύ

Ιρλανδία

PBI-GB

Λιπαρά οξέα/Μεθυλεστέρας λιπαρού οξέος (CAS 85566-26-3)

Ιρλανδία

OLE-BE

Λιπαρά οξέα/Άλας καλίου λιπαρού οξέος

Ιρλανδία

FBL-DE

IAB-ES

NEU-DE

Λιπαρά οξέα/Άλας καλίου λιπαρού οξέος (CAS 7740-09-7)

Ιρλανδία

DKI-NL

Λιπαρά οξέα/Άλας καλίου λιπαρού οξέος (CAS 10124-65-9)

Ιρλανδία

ERO-IT

Λιπαρά οξέα/Άλας καλίου λιπαρού οξέος (CAS 13429-27-1, 2624-31-9, 593-29-3, 143-18-0, 3414-89-9, 38660-45-6, 18080-76-7)

Ιρλανδία

DXN-DK

Λιπαρά οξέα/Άλας καλίου λιπαρού οξέος (CAS 18175-44-5, 143-18-0, 3414-89-9)

Ιρλανδία

DXN-DK

Λιπαρά οξέα/Άλας καλίου λιπαρού οξέος (CAS 61788-65-6)

Ιρλανδία

TBE-ES

Λιπαρά οξέα/Άλας καλίου λιπαρού οξέος (CAS 61790-44-1)

Ιρλανδία

VAL-IT

Λιπαρά οξέα/Άλας καλίου λιπαρού οξέος (CAS 61790-44-1, 70969-43-6)

Ιρλανδία

STG-GB

Λιπαρά οξέα/Άλας καλίου λιπαρού οξέος (CAS 67701-09-1)

Ιρλανδία

CRU-IT

Λιπαρά οξέα/Επτανοϊκό οξύ

Ιρλανδία

DKI-NL

Λιπαρά οξέα/Οκτανοϊκό οξύ

Ιρλανδία

PBI-GB

Λιπαρά οξέα/Ελαϊκό οξύ

Ιρλανδία

ALF-ES

Λιπαρά οξέα/Πελαργονικό οξύ

Ιρλανδία

ERO-IT

NEU-DE

Λιπαρά οξέα/δεκανοϊκό κάλιο (CAS 334-48-5)

Ιρλανδία

NSC-GB

Λιπαρά οξέα/καπρυλικό κάλιο (CAS 124-07-2)

Ιρλανδία

ADC-DE

Λιπαρά οξέα/λαυρικό κάλιο (CAS 143-07-7)

Ιρλανδία

NSC-GB

Λιπαρά οξέα/ελαϊκό κάλιο (CAS 112-80-1)

Ιρλανδία

NSC-GB

Λιπαρά οξέα/ελαϊκό κάλιο (CAS 112-80-1, 1310-58-3)

Ιρλανδία

BCS-DE

Λιπαρά οξέα/ελαϊκό κάλιο (CAS 142-18-0)

Ιρλανδία

SBS-IT

Λιπαρά οξέα/ελαϊκό κάλιο (CAS 143-18-0)

Ιρλανδία

VIO-GR

STG-GB

Λιπαρά οξέα/πελαργονικό κάλιο (CAS 112-05-0)

Ιρλανδία

NSC-GB

Λιπαρά οξέα/άλας καλίου λιπαρού οξέος του ταλλελαίου (CAS 61790-12-3)

Ιρλανδία

ADC-DE

Λιπαρά οξέα/λιπαρά οξέα ταλλελαίου (CAS 61790-12-3)

Ιρλανδία

ACP-FR

Λιπαρά οξέα/Ισοβουτυρικό οξύ

Πολωνία

 

Λιπαρά οξέα/Ισοβαλεριανικό οξύ

Πολωνία

 

Λιπαρά οξέα/Λαυρικό οξύ

Ιρλανδία

 

Λιπαρά οξέα/Βαλεριανικό οξύ

Πολωνία

 

Λιπαρά οξέα/Άλας καλίου οξέων φυσικών ελαίων

Πολωνία

 

Μυρμηκικό οξύ

Γερμανία

KIR-NL

Πυροφωσφορικός σίδηρος

Σλοβενία

 

Μαλτοδεξτρίνη

Γερμανία

BCP-GB

Λευκωματίνη γάλακτος

Τσεχική Δημοκρατία

 

Ρητίνες

Τσεχική Δημοκρατία

 

Πυροθειώδες νάτριο

Γερμανία

ESS-IT

FRB-BE

Ουρία

(βλέπε επίσης Ομάδα 6.2)

Ελλάδα

FOC-GB

OMX-GB

Γλουτένη σίτου

Φινλανδία

ESA-NL

Πρόπολη

Πολωνία

 

ΟΜΑΔΑ 2

Ομάδα 2.1.

ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΑΛΛΙΑ

Δραστική ουσία

Κράτος μέλος εισηγητής

Κοινοποιών

(A)

(B)

(C)

1-ναφθυλακεταμίδιο

Γαλλία

ALF-ES

AMV-GB

CFP-FR

GLO-BE

GOB-IT

HOC-GB

HRM-BE

LUX-NL

PRO-ES

SHC-FR

SPU-DE

1-ναφθυλοξικό οξύ

Γαλλία

AIF-IT

ALF-ES

AMV-GB

CFP-FR

FIN-GB

GLO-BE

GOB-IT

HOC-GB

HRM-BE

LUX-NL

PRO-ES

RHZ-NL

SHC-FR

VAL-IT

2-ναφθυλοξυακεταμίδιο

Γαλλία

BCS-FR

2-ναφθυλοξυοξικό οξύ

Γαλλία

AIF-IT

ASP-NL

HAS-GR

HOC-GB

SHC-FR

6-βενζυλαδενίνη

Γαλλία

ALF-ES

CAL-FR

FIN-GB

GLO-BE

GOB-IT

HOC-GB

HRM-BE

NLI-AT

SUM-FR

VAL-IT

Αζαδιραχτίνη

Γερμανία

AGI-IT

ALF-ES

CAP-FR

CRU-IT

FBL-DE

IAB-ES

MAS-BE

NDC-SE

PBC-ES

PRO-ES

SIP-IT

TRF-DE

VAL-IT

cis-ζεατίνη

Ιταλία

VAL-IT

Φυλλικό οξύ

Γαλλία

AMI-IT

CHE-DK

ISA-IT

Ινδολυλοξικό οξύ

Γαλλία

ALF-ES

GOB-IT

RHZ-NL

Ινδολυλοβουτυρικό οξύ

Γαλλία

ALF-ES

BCS-FR

CRT-GB

GOB-IT

GTL-GB

HOC-GB

RHZ-NL

Ζιμπερελλικό οξύ

Ουγγαρία

AIF-IT

ALF-ES

ALT-FR

CEQ-ES

FIN-GB

GLO-BE

HRM-BE

NLI-AT

PRO-ES

SUM-FR

VAL-IT

Ζιμπερελλίνη

Ουγγαρία

ALF-ES

FIN-GB

GLO-BE

GOB-IT

HRM-BE

NLI-AT

SUM-FR

Νικοτίνη

Ηνωμένο Βασίλειο

JAH-GB

PBC-ES

UPL-GB

Πυρεθρίνες

Ιταλία

ALF-ES

BRA-GB

CAP-FR

FBL-DE

MGK-GB

ORI-GB

PBC-ES

PBK-AT

PYC-FR

SAM-FR

SBS-IT

Ροτενόνη

Γαλλία

FBL-DE

IBT-IT

SAP-FR

SBS-IT

SFS-FR

Ομάδα 2.2.

ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Δραστική ουσία

Κράτος μέλος εισηγητής

Κοινοποιών

(A)

(B)

(C)

Κιτρονελλόλη

(βλέπε επίσης ομάδα 6.1)

Ηνωμένο Βασίλειο

ACP-FR

Εκχύλισμα εσπεριδοειδών Κοινοποιηθέν ως Βακτηριοκτόνο

Ηνωμένο Βασίλειο

ALF-ES

Εκχύλισμα εσπεριδοειδών/εκχύλισμα γρέηπφρουτ

Ηνωμένο Βασίλειο

 

Εκχύλισμα εσπεριδοειδών/Εκχύλισμα σπόρων γρέηπφρουτ

Κοινοποιηθέν ως Απολυμαντικό

Ηνωμένο Βασίλειο

BOB-DK

Σκόνη βελόνων κωνοφόρων

Λεττονία

 

Εκχύλισμα σκόρδου

Κοινοποιηθέν ως Απωθητικό

Πολωνία

ALF-ES-016

CRU-IT-005

ECY-GB-001

IAB-ES-001

PBC-ES-004

SBS-IT-003

SIP-IT-002

TRD-FR-001

VAL-IT-011

Πολτός σκόρδου

Πολωνία

 

Εκχύλισμα Equisetum

Λεττονία

 

Λεκιθίνη

Ιταλία

DUS-DE

FBL-DE

PBC-ES

Εκχύλισμα καλενδούλης

Ισπανία

ALF-ES

Εκχύλισμα Mimosa Tenuiflora

Ισπανία

ALF-ES

Σκόνη σπερμάτων σιναπιού

Λεττονία

 

Πιπέρι

Κοινοποιηθέν ως Απωθητικό

Ηνωμένο Βασίλειο

BOO-GB

PBI-GB

Φυτικά έλαια/Έλαιο οφθαλμών μαύρης σταφίδας

Κοινοποιηθέν ως Απωθητικό

Σουηδία

IAS-SE

Φυτικά έλαια/Κιτρονελλέλαιο

Ηνωμένο Βασίλειο

BAR-GB

PBI-GB

Φυτικά έλαια/Γαρυφαλέλαιο

Κοινοποιηθέν ως Απωθητικό

Ηνωμένο Βασίλειο

IAS-SE

XED-FR

Φυτικά έλαια/Αιθερικό έλαιο (Ευγενόλη)

Κοινοποιηθέν ως Απωθητικό

Σουηδία

DEN-NL

DKI-NL

Φυτικά έλαια/Ευκαλυπτέλαιο

Σουηδία

CFP-FR

SIP-IT

Φυτικά έλαια/Έλαιο αγιόξυλου

Ισπανία

IAS-SE

Φυτικά έλαια/Σκορδέλαιο

Ηνωμένο Βασίλειο

DEN-NL

GSO-GB

Φυτικά έλαια/Σχοιναθέλαιο

Κοινοποιηθέν ως Απωθητικό

Ηνωμένο Βασίλειο

IAS-SE

Φυτικά έλαια/Ματζουραλέλαιο

Κοινοποιηθέν ως Απωθητικό

Ηνωμένο Βασίλειο

DEN-NL

Φυτικά έλαια/Ελαιόλαδο

Ηνωμένο Βασίλειο

DKI-NL

Φυτικά έλαια/Πορτοκαλέλαιο

Κοινοποιηθέν ως Απωθητικό

Ηνωμένο Βασίλειο

GSO-GB

Φυτικά έλαια/Πευκέλαιο

Σουηδία

ACP-FR

DKI-NL

IBT-IT

MIB-NL

SPU-DE

Φυτικά έλαια/Κραμβοσπορέλαιο

Ισπανία

CEL-DE

CRU-IT

DKI-NL

FBL-DE

NEU-DE

NOV-FR

PBI-GB

VIT-GB

Φυτικά έλαια/Σογιέλαιο

Κοινοποιηθέν ως Απωθητικό

Σουηδία

DEN-NL

DKI-NL

PBC-ES

Φυτικά έλαια/Ηδυοσμέλαιο

Σουηδία

XED-FR

Φυτικά έλαια/Ηλιανθέλαιο

Ισπανία

DKI-NL

PBI-GB

TRD-FR

Φυτικά έλαια/Θυμέλαιο

Κοινοποιηθέν ως Απωθητικό

Σουηδία

DEN-NL

Φυτικά έλαια/Έλαιο γιανγκ γιανγκ

Κοινοποιηθέν ως Απωθητικό

Σουηδία

IAS-SE

Κάσια

Ιταλία

AGE-IT

CAP-FR

FBL-DE

TRF-DE

ALF-ES

Εκχύλισμα θαλάσσιων φυκών

Ιταλία

ASU-DE

LGO-FR

OGT-IE

VAL-IT

Θαλάσσια φύκη

Ιταλία

ASF-IT

OGT-IE

VAL-IT

ALF-ES

ESA-NL

BAL-IE

AGC-FR

Εκχύλισμα Quercus rubra, Opuntia polyacantha, Rhus aromatica, Rhizophora mangle

Πολωνία

 

Εκχύλισμα αγριοδυόσμου (Menta piperata)

Πολωνία

 

Εκχύλισμα τεϊόδενδρου

Λεττονία

 

ΟΜΑΔΑ 3

ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΑΝΙΑ

Δραστική ουσία

Κράτος μέλος εισηγητής

Κοινοποιών

(A)

(B)

(C)

Χιτοζάνη

Δανία

ALF-ES

CLM-NL

IDB-ES

Ζελατίνη

Δανία

MIB-NL

Υδρολυμένες πρωτεΐνες

(βλέπε επίσης ομάδα 6.2)

Ελλάδα

SIC-IT

ΟΜΑΔΑ 4

ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Δραστική ουσία

Κράτος μέλος εισηγητής

Κοινοποιών

(A)

(B)

(C)

1-δεκανόλη

Ιταλία

CRO-GB

OLE-BE

JSC-GB

Θειικό αργίλιο

Ισπανία

FER-GB

GSO-GB

Χλωριούχο ασβέστιο

Ισπανία

FBL-DE

Υδροξείδιο του ασβεστίου

Ισπανία

PZD-NL

Μονοξείδιο του άνθρακα

Ηνωμένο Βασίλειο

 

Διοξείδιο του άνθρακα

Κοινοποιηθέν ως Εντομοκτόνο/Απολυμαντικό

Ηνωμένο Βασίλειο

FBL-DE

EDTA και άλατα αυτού

Ουγγαρία

DKI-NL

Λιπαρές αλκοόλες/Αλειφατικές αλκοόλες

Ιταλία

JSC-GB

Θειικός σίδηρος

Ηνωμένο Βασίλειο

BNG-IE

HTO-GB

KRO-DE

MEL-NL

Kieselgur (γη διατόμων)

Ελλάδα

ABP-DE

AGL-GB

AMU-DE

DKI-NL

FBL-DE

Πολυσουλφιδικό ασβέστιο

Ισπανία

FBL-DE

PLS-IT

STI-IT

Παραφινέλαιο

Ελλάδα

FBL-DE

Παραφινέλαιο/(CAS 64741-88-4)

Ελλάδα

BPO-GB

SUN-BE

Παραφινέλαιο/(CAS 64741-89-5)

Ελλάδα

BPO-GB

PET-PT

SUN-BE

SUN-BE

XOM-FR

Παραφινέλαιο/(CAS 64741-97-5)

Ελλάδα

BPO-GB

Παραφινέλαιο/(CAS 64742-46-7)

Ελλάδα

TOT-FR

TOT-FR

TOT-FR

Παραφινέλαιο/(CAS 64742-54-7)

Ελλάδα

CVX-BE

Παραφινέλαιο/(CAS 64742-55-8/64742-54-7)

Ελλάδα

SAG-FR

Παραφινέλαιο/(CAS 64742-55-8)

Ελλάδα

CPS-ES

CVX-BE

XOM-FR

Παραφινέλαιο/(CAS 64742-65-0)

Ελλάδα

XOM-FR

Παραφινέλαιο/(CAS 72623-86-0)

Ελλάδα

TOT-FR

Παραφινέλαιο/(CAS 8012-95-1)

Ελλάδα

AVA-AT

Παραφινέλαιο/(CAS 8042-47-5)

Ελλάδα

ASU-DE

ECP-DE

NEU-DE

Παραφινέλαιο/(CAS 97862-82-3)

Ελλάδα

TOT-FR

TOT-FR

Έλαια πετρελαίου

Ισπανία

FBL-DE

Έλαια πετρελαίου/(CAS 64742-55-8/64742-57-7)

Ισπανία

GER-FR

Έλαια πετρελαίου/(CAS 74869-22-0)

Ισπανία

CVX-BE

RLE-ES

Έλαια πετρελαίου/(CAS 92062-35-6)

Ισπανία

RML-IT

Υπερμαγγανικό κάλιο

Ισπανία

CNA-ES

FBL-DE

VAL-IT

Πυριτικό αργίλιο (καολίνης)

Ουγγαρία

PPP-FR

Πυριτικό νάτριο αργίλιο

Κοινοποιηθέν ως Απωθητικό

Ουγγαρία

FLU-DE

Θείο

Γαλλία

ACI-BE

AGN-IT

BAS-DE

CER-FR

CPS-ES

FBL-DE

GOM-ES

HLA-GB

JCA-ES

NSC-GB

PET-PT

RAG-DE

RLE-ES

SAA-PT

SML-GB

STI-IT

SYN-GB

UPL-GB

ZOL-IT

Θειικό οξύ

Γαλλία

NSA-GB

Ανθρακικό ασβέστιο

Ισπανία

 

ΟΜΑΔΑ 5

ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΙΣΠΑΝΙΑ

Δραστική ουσία

Κράτος μέλος εισηγητής

Κοινοποιών

(A)

(B)

(C)

2-φαινυλοφαινόλη

Ισπανία

BCH-DE

Αιθανόλη

Γαλλία

CGL-GB

Αιθυλένιο

Ηνωμένο Βασίλειο

BRM-GB

COL-FR

ΟΜΑΔΑ 6

Ομάδα 6.1.

ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΛΓΙΟ

Δραστική ουσία

Κράτος μέλος εισηγητής

Κοινοποιών

(A)

(B)

(C)

Θειικό αργίλιο αμμώνιο

Πορτογαλία

SPL-GB

Οξικό αμμώνιο

Πορτογαλία

LLC-AT

Ανθρακινόνη

Βέλγιο

TOM-FR

Οστεόπισσα

Κοινοποιηθέν ως Απωθητικό

Βέλγιο

BRI-GB

FLU-DE

IOI-DE

ASU-DE

Καρβίδιο του ασβεστίου

Πορτογαλία

CFW-DE

Κιτρονελλόλη

Κοινοποιηθέν ως Απωθητικό (βλέπε επίσης ομάδα 2.2)

Ηνωμένο Βασίλειο

ASU-DE

CAL-FR

Βενζοϊκό Δεναθώνιο

Πορτογαλία

ASU-DE

MFS-GB

Δωδεκυλική αλκοόλη

Πορτογαλία

SEI-NL

Λανολίνη

Σλοβακική Δημοκρατία

 

Μεθυλεννεαϋλοκετόνη

Βέλγιο

PGM-GB

Πολυμερές στυρολίου και ακρυλαμιδίου

Σλοβακική Δημοκρατία

 

Οξικό πολυβινύλιο

Σλοβακική Δημοκρατία

 

Απωθητικά (λόγω οσμής) ζωικής ή φυτικής προέλευσης/Αιματάλευρο

Βέλγιο

GYL-SE

Απωθητικά (λόγω οσμής) ζωικής ή φυτικής προέλευσης/Αιθέρια έλαια

Βέλγιο

BAR-GB

Υδροχλωρική τριμεθυλαμίνη

Βέλγιο

LLC-AT

Απωθητικά (λόγω γεύσης) φυτικής και ζωικής προέλευσης/εκχύλισμα φωσφορικού οξέος και ιχθυαλεύρων κατάλληλων για τρόφιμα

Βέλγιο

 

2-υδροξυαιθυλοβουτυλοσουλφίδιο

Πολωνία

 

Άσφαλτος

Πολωνία

 

Ομάδα 6.2.

ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΛΛΑΔΑ

Δραστική ουσία

Κράτος μέλος εισηγητής

Κοινοποιών

(A)

(B)

(C)

Ασφαλτοθειικό αμμώνιο

Ουγγαρία

 

Δαφνέλαιο

Σλοβενία

FLU-DE

Υδρολυμένες πρωτεΐνες

Κοινοποιηθέν ως Προσελκυστικό (βλέπε επίσης ομάδα 3)

Ελλάδα

BIB-ES

PHY-GR

SIC-IT

Ασβεστόλιθος — κονιοποιημένος

Αυστρία

 

Ελαΐνη

Ουγγαρία

 

Άμμος χαλαζία

Αυστρία

ASU-DE

AVA-AT

DKI-NL

FLU-DE

Απωθητικά (λόγω οσμής) ζωικής ή φυτικής προέλευσης/Λιπαρά οξέα, ιχθυέλαιο

Ελλάδα

ASU-DE

Απωθητικά (λόγω οσμής) ζωικής ή φυτικής προέλευσης/Ιχθυέλαιο

Ελλάδα

FLU-DE

Απωθητικά (λόγω οσμής) ζωικής ή φυτικής προέλευσης/Πρόβειο λίπος

Ελλάδα

KWZ-AT

Απωθητικά (λόγω οσμής) ζωικής ή φυτικής προέλευσης/Ταλλέλαιο (CAS 8016-81-7)

Ελλάδα

FLU-DE

Απωθητικά (λόγω οσμής) ζωικής ή φυτικής προέλευσης/Ακατέργαστο ταλλέλαιο (CAS 93571-80-3)

Ελλάδα

ASU-DE

Απωθητικά (λόγω οσμής) ζωικής ή φυτικής προέλευσης/Ταλλέλαιο

Ελλάδα

 

Ουρία

(βλέπε επίσης Ομάδα 1)

Ελλάδα

PHY-GR

Υδροχλωρική κινίνη

Ουγγαρία

 

ΜΕΡΟΣ B

ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΥΣΤΡΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΥΣΤΡΙΑ

(Η Τσεχική Δημοκρατία, η Πολωνία και η Ιταλία θεωρούνται κράτη μέλη εισηγητές με την έννοια της υποχρέωσης να συνεργαστούν με την Αυστρία στην αξιολόγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16)

Δραστική ουσία

Κράτος μέλος εισηγητής

Κοινοποιών

(A)

(B)

(C)

Οξικό (2E,13Z)-δεκαοκταδιεν-1-ύλιο

 

SEI-NL

SEI-NL

SEI-NL

Οξικό (7E,9Z)-δωδεκαδιενύλιο

 

BAS-DE

CAL-FR

ISA-IT

LLC-AT

RUS-GB

SDQ-ES

SEI-NL

Οξικό (7E,9Z)-δωδεκαδιενύλιο· Οξικό (7E,9E)-δωδεκαδιενύλιο

 

SHC-FR

Οξικό (7Z,11E)-δεκαεξαδιεν-1-ύλιο

 

SEI-NL

SEI-NL

Οξικό (7Z,11Z)-δεκαεξαδιεν-1-ύλιο· Οξικό (7Z,11E)-δεκαεξαδιεν-1-ύλιο

 

ABC-GB

LLC-AT

Οξικό (9Z,12E)-δεκατετραδιεν-1-ύλιο

 

RUS-GB

Οξικό (E)-11-δεκατετρενύλιο

 

SEI-NL

Οξικό (E)-8-δωδεκενύλιο

 

CAL-FR

SEI-NL

(E,E)-8,10-δωδεκαδιεν-1-όλη

 

BAS-DE

CAL-FR

ISA-IT

LLC-AT

RUS-GB

SDQ-ES

SEI-NL

SHC-FR

VIO-GR

MAS-BE

Οξικό (E/Z)-8-δωδεκενύλιο

 

BAS-DE

CAL-FR

Οξικό (E/Z)-8-δωδεκενύλιο· (Z)-8-δωδεκενόλη

 

ISA-IT

LLC-AT

SDQ-ES

Οξικό (E/Z)-9-δωδεκενύλιο· (E/Z)-9-δωδεκεν-1-όλη· (Z)-Οξικό 11-δεκατετρεν-1-ύλιο

 

TRF-DE

(Z)-11-δεκαεξεν-1-όλη

 

SEI-NL

Οξικό (Z)-11-δεκαεξεν-1-ύλιο

 

SEI-NL

(Z)-11-δεκαεξενάλη

 

SEI-NL

(Z)-11-δεκαεξενάλη· Οξικό (Z)-11-δεκαεξεν-1-ύλιο

 

LLC-AT

Οξικό (Z)-11-δεκατετρεν-1-ύλιο

 

BAS-DE

SEI-NL

Οξικό (Z)-13-δεκαεξιν-11-ύλιο

 

SDQ-ES

(Z)-13-δεκαοκτενάλη

 

SEI-NL

(Z)-7-δεκατετρενάλη

 

SEI-NL

(Z)-8-δωδεκενόλη

 

SEI-NL

Οξικό (Z)-8-δεδεκενύλιο

 

CAL-FR

SDQ-ES

SEI-NL

Οξικό (Z)-8-δωδεκενύλιο· Οξικό δεδεκαν-1-ύλιο

 

ISA-IT

Οξικό (Z)-9-Δωδεκενύλιο

 

BAS-DE

LLC-AT

SDQ-ES

SEI-NL

SHC-FR

Οξικό (Z)-9-Δωδεκενύλιο· Οξικό δωδεκαν-1-ύλιο

 

ISA-IT

(Z)-9-δεκαεξενάλη

 

SEI-NL

(Z)-9-δεκαεξενάλη· (Z)-11-δεκαεξενάλη· (Z)-13-δεκαοκτενάλη

 

RUS-GB

SDQ-ES

Οξικό (Z)-9-δεκατετρενύλιο

 

SEI-NL

(Z,E)-3,7,11-τριμεθυλο-2,6,10-δωδεκατριεν-1-όλη (φαρνεζόλη)

 

CAL-FR

Ισοβουτυρικό (Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-εικοσιδυτετραεν-1-ύλιο

 

SHC-FR

1,4-διαμινοβουτάνιο (πουτρεσκίνη)

Αυστρία

LLC-AT

1,7-διοξασπειρο[5,5]ενδεκάνιο

 

VIO-GR

1-δεκατετρανόλη

 

SEI-NL

2,6,6-τριμεθυλοδικυκλο[3.1.1]επτ-2-ένιο (α-πινένιο)

 

SHC-FR

3,7,7-τριμεθυλοδικυκλο[4.1.0]επτ-3-ένιο (3-καρένιο)

 

 

3,7,11-τριμεθυλο-1,6,10-δωδεκατριεν-3-όλη (νερολιδόλη)

 

CAL-FR

3,7-διμεθυλο-2,6-οκταδιεν-1-όλη (γερανιόλη)

 

CAL-FR

5-δεκεν-1-όλη

 

BAS-DE

SEI-NL

Οξικό 5-δεκεν-1-ύλιο

 

BAS-DE

SEI-NL

Οξικό 5-δεκεν-1-ύλιο· 5-δεκεν-1-όλη

 

LLC-AT

ISA-IT

Οξικό (8E, 10E)-8,10-δωδεκαδιένιο

 

 

Οξικό δωδεκαν-1-ύλιο

 

 

Οξικό (E)-9-δωδεκεν-1-ύλιο

 

 

Οξικό (E)-8-δωδεκεν-1-ύλιο

 

 

2-μεθυλο-6-μεθυλενο-2,7-οκταδιεν-4-όλη (ιψαδιενόλη)

 

 

4,6,6-τριμεθυλο-δικυκλο[3.1.1]επτ-3-ενόλη, ((S)-cis-βερβενόλη)

 

 

2-αιθυλο-1,6-διοξασπειρο[4,4]εννέανιο (χαλκογράνη)

 

 

(1R)-1,3,3-τριμεθυλο-4,6-διοξατρικυκλο[3.3.1.02,7]εννεάνιο (λινεατίνη)

 

 

(E,Z)-8,10-δεκατετραδιενύλιο

 

 

2-αιθυλο-1,6-διοξασπειρο[4,4]εννεάνιο

 

 

2-μεθοξυπροπαν-1-όλη

 

 

2-μεθοξυπροπαν-2-όλη

 

 

2-μεθυλο-3-βουτεν-2-όλη

 

 

(E)-2-μεθυλο-6-μεθυλενο-2,7-οκταδιεν-1-όλη (μυρκενόλη)

 

 

(E)-2-μεθυλο-6-μεθυλενο-3,7-οκταδιεν-2-όλη (ισομυρκενόλη)

 

 

2-μεθυλο-6-μεθυλενο-7-οκτεν-4-όλη (ιψενόλη)

 

 

3-μεθυλο-3-βουτεν-1-όλη

 

 

2,4-δεκαδιενοϊκό αιθύλιο

 

 

p-υδροξυβενζοϊκό αιθύλιο

 

 

p-υδροξυβενζοϊκό οξύ

 

 

1-μεθοξυ-4-προπυλοβενζόλιο (ανηθόλη)

 

 

1-μεθυλο-4-ισοπροπυλιδενοκυκλοεξ-1-ένιο (τερπινολένιο)

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ

ΚΥΡΙΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ, ΣΟΥΗΔΙΑ

Δραστική ουσία

Κράτος μέλος εισηγητής

Κοινοποιών

(A)

(B)

(C)

Agrobacterium radiobacter K 84

Δανία

 

Bacillus sphaericus

Γαλλία

SUM-FR

Bacillus subtilis, στέλεχος IBE 711

Γερμανία

 

Bacillus thuringiensis aizawai

Ιταλία

ISA-IT

MAS-BE

SIP-IT

SUM-FR

Bacillus thuringiensis israelensis

Ιταλία

SIP-IT

SUM-FR

Bacillus thuringiensis kurstaki

Δανία

ALF-ES

ASU-DE

IAB-ES

MAS-BE

PRO-ES

SIP-IT

SUM-FR

IBT-IT

ISA-IT

Bacillus thuringiensis tenebrionis

Ιταλία

SUM-FR

Baculovirus GV

Γερμανία

 

Beauveria bassiana

Γερμανία

AGB-IT

AGR-ES

CAL-FR

MEU-GB

Beauveria brongniartii

Γερμανία

CAL-FR

Ιός Cydia pomonella granulosis

Γερμανία

MAS-BE

CAL-FR

PKA-DE

SIP-IT

Metarhizium anisopliae

Κάτω Χώρες

AGF-IT

IBT-IT

TAE-DE

Ιός Neodiprion sertifer nuclear polyhedrosis

Φινλανδία

VRA-FI

Phlebiopsis gigantea

Εσθονία

FOC-GB

VRA-FI

Pythium oligandrun

Σουηδία

 

Streptomyces griseoviridis

Εσθονία

VRA-FI

Trichoderma harzianum

Σουηδία

BBI-SE

IAB-ES

IBT-IT

ISA-IT

AGF-IT

BOB-DK

KBS-NL

Trichoderma polysporum

Σουηδία

BBI-SE

Trichoderma viride

Γαλλία

AGB-IT

ISA-IT

Verticillium dahliae

Κάτω Χώρες

ARC-NL

Verticillium lecanii

Κάτω Χώρες

KBS-NL

ΜΕΡΟΣ Δ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Δραστική ουσία

Κράτος μέλος εισηγητής

Κοινοποιών

(A)

(B)

(C)

Φωσφίδιο του αργιλίου

Γερμανία

CAT-PT

DET-DE

Βρωδιφακούμη

Ιταλία

PEL-GB

Βρωμαδιολόνη

Σουηδία

ABB-GB

CAL-FR

LIP-FR

Χλωραλόζη

Πορτογαλία

PHS-FR

Χλωροφασινόνη

Ισπανία

CAL-FR

CFW-DE

FRU-DE

LIP-FR

Διφενακούμη

Φινλανδία

APT-GB

CAL-FR

SOX-GB

Φωσφίδιο του μαγνησίου

Γερμανία

DET-DE

Φωσφίδιο ασβέστιο

Γερμανία

CHM-FR

Φωσφίδιο του ψευδαργύρου

Γερμανία

CFW-DE

Μονοξείδιο του άνθρακα

Ιταλία

 

ΜΕΡΟΣ Ε

Δραστική ουσία

Κράτος μέλος εισηγητής

Κοινοποιών

(A)

(B)

(C)

Φωσφίδιο του αργιλίου

Γερμανία

DET-DE

UPL-GB

Φωσφίδιο του μαγνησίου

Γερμανία

DET-DE

UPL-GB

ΜΕΡΟΣ ΣΤ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Δραστική ουσία

Κράτος μέλος εισηγητής

Κοινοποιών

(A)

(B)

(C)

Χλωριούχο διδεκυλο-διμεθυλαμμώνιο

Κάτω Χώρες

LON-DE

Φορμαλδεΰδη

Κοινοποιηθέν ως Απολυμαντικό

Κάτω Χώρες

PSD-GB

Γλουταραλδεΰδη

Βέλγιο

BAS-DE

HBTA (Φαινόλη υψηλού σημείου βρασμού)

Κοινοποιηθέν ως Απολυμαντικό

Ιρλανδία

JEY-GB

Υπεροξείδιο του υδρογόνου

Φινλανδία

FBL-DE

KIR-NL

SPU-DE

Υπεροξικό οξύ

Κάτω Χώρες

SOL-GB

Φωξίμη

Φινλανδία

BCS-DE

Υποχλωριώδες νάτριο

Κάτω Χώρες

SPU-DE

Λαυροθειικό νάτριο

Κάτω Χώρες

ADC-DE

p-τολουολοσουλφονοχλωραμιδικό νάτριο

Κάτω Χώρες

PNP-NL

ΜΕΡΟΣ Ζ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΟΛΩΝΙΑ

Δραστική ουσία

Κράτος μέλος εισηγητής

Κοινοποιών

(A)

(B)

(C)

2-μεθοξυ-5-νιτροφαινολικό νάτριο

Πολωνία

 

(3-βενζυλοξυκαρβονυλο-μεθυλο)-2-βενζοθειαζολινόνη (βενζολινόνη)

Σλοβακική Δημοκρατία

 

Κουμυλοφαινόλη

Πολωνία

 

Κατάλοιπα απόσταξης λιπών

Τσεχική Δημοκρατία

 

Φλουφενζίνη

Ουγγαρία

 

Φλουμετσουλάμη

Σλοβακική Δημοκρατία

 

Αιθανοδιάλη (γλυοξάλη)

Πολωνία

 

Εξαμεθυλενοτετραμίνη (ουροτροπίνη)

Σλοβακική Δημοκρατία

 

Λακτοφέν

Τσεχική Δημοκρατία

 

Προπισοχλώρ

Ουγγαρία

 

2-μερκαπτοβενζοθειαζόλιο

Πολωνία

 

Χούμος γεωσκωλήκων

Πολωνία

 

Δι-1-p-μινθένιο

Πολωνία

 

Γιασεμινικό οξύ

Ουγγαρία

 

N-φαινυλοφθαλαμικό οξύ

Ουγγαρία

 

Σύμπλοκο χαλκού 8-υδροξυκινολίνης με σαλικυλικό οξύ

Πολωνία

 

1,3,5-τρις-(2-υδροξυαιθυλο)-εξαϋδρο-S-τριαζίνη

Πολωνία

 


(1)  Οι δραστικές ουσίες για τις οποίες δεν αναγνωρίζεται κοινοποιών στη στήλη Γ είναι δραστικές ουσίες κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Κατάλογος κωδικών αναγνώρισης, ονομάτων και διευθύνσεων των κοινοποιούντων

Κωδικός αναγνώρισης

Όνομα

Διεύθυνση

ABB-GB

Activa/Babolna Bromadiolone Task Force

8 Cabbage Moor

Great Shelford

Cambridge CB2 5NB

United Kingdom

Tel. (44-1223) 84 04 89

Fax (44-1223) 84 04 89

hancock@chemregservs.co.uk

ABC-GB

AgriSense-BCS Ltd

Treforest Industrial Estate

Pontypridd

Mid Glamorgan CF37 5SU

United Kingdom

Tel. (44-1443) 84 11 55

Fax (44-1443) 84 11 52

mail@agrisense.demon.co.uk

ABP-DE

Agrinova GmbH

Hauptstraße 13

D-67283 Obrigheim/Mühlheim

Tel.: (49) 6359 32 14

Fax: (49) 6359 32 14

agrinova@t-online.de

ACI-BE

Agriculture Chimie Industrie International

Avenue Albert 233

B-1190 Bruxelles

Téléphone (32-2) 508 10 93

Télécopieur (32-2) 514 06 32

roland.levy@swing.be

ACP-FR

Action Pin

ZI de Cazalieu

BP 30

F-40260 Castets des Landes

Téléphone (33) 558 55 07 00

Télécopieur (33) 558 55 07 07

actionpin@action-pin.fr

ADC-DE

ADC Agricultural Development Consulting

Am Vilser Holz 17

D-27305 Bruchhausen-Vilsen

Tel.: (49) 4252-27 81

Fax: (49) 4252-35 98

stratmannb@adc-eu.com

AGB-IT

Agribiotec srl

Via San Bernardo, 22

I-26100 Cremona

Tel. (39) 0535 467 02

Fax (39) 0535 591 95

paolo.lameri@agribiotec.com

AGC-FR

Agrimer

BP 29

Prat Menan

F-29880 Plouguerneau

Téléphone (33) 298 04 54 11

Télécopieur (33) 298 04 55 15

fnicolas@agrimer.com

AGE-IT

Agrivet S.a.s. di Martinelli Maurizio & C.

Via S. Giovanni, 6050

I-40024 Castel San Pietro (BO)

Tel. (39) 051 94 91 19

Fax (39) 051 615 31 85

r.martinelli@bo.nettuno.it

AGF-IT

Agrifutur srl

Agrifutur srl

Via Campagnole, 8

I-25020 Alfianello (Brescia)

Tel. (39) 030 993 47 76

Fax (39) 030 993 47 77

rkm@numerica.it

AGI-IT

Agrimix s.r.l.

Viale Città d'Europa 681

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 529 62 21

Fax (39) 06 529 14 22

info@agrimix.com

AGL-GB

Agil Ltd

Hercules 2, Calleva Park

Aldermaston

Reading RG7 8DN

United Kingdom

Tel. (44-118) 981 33 33

Fax (44-118) 981 09 09

murray@agil.com

AGN-IT

Zolfindustria Srl

Via Cantarana, 17

I-27043 San Cipriano Po (PV)

Tel. (39) 0385 24 17 00

Fax (39) 0385 24 17 05

agrindustria.srl@tin.it

AGR-ES

Agrichem, SA

Plaza de Castilla, 3, 14A

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 14 98 88

Fax (34) 913 14 98 87

info@agrichembio.com

AIF-IT

Aifar Agricola SRL

Registration Department

Via Bazzano 12

I-16019 Ronco Scrivia (GE)

Tel. (39) 010 935 02 67

Fax (39) 010 935 05 32

posta@aifar.it

ALF-ES

Alfarin Química SA

Ibiza 35, 5oC

E-28009 Madrid

Tel. (34) 915 74 87 07

Fax (34) 915 04 31 59

alfarin@asertel.es

ALT-FR

Alltech France

EU Regulatory Affairs Department

2-4 avenue du 6 juin 1944

F-95190 Goussainville

Téléphone (33) 134 38 98 98

Télécopieur (33) 134 38 98 99

gbertin@alltech.com

AMI-IT

Aminco Srl

Via Mandilli 14

I-12071 Bagnasco (Cn)

Tel. (39) 0174 71 66 06

Fax (39) 0174 71 39 63

aminco@isiline.it

AMU-DE

Amu-Systeme

Büschem 13

D-53940 Hellenthal

Tel.: (49) 2482 10 24

Fax: (49) 2482 70 89

amu-hellenthal@t-online.de

AMV-GB

Amvac Chemical UK LTD

Surrey Technology Centre

40 Occam Rd

The Surrey Research Park

Guildford GU2 7YG

United Kingdom

Tel. (44-1483) 29 57 80

Fax (44-1483) 28 57 81

amvacat@easynet.co.uk

APT-GB

Activa/PelGar Brodifacoum and Difenacoum task Force

8 Cabbage Moor

Great Shelford

Cambridge CB2 5NB

United Kingdom

Tel. (44-1223) 84 04 89

Fax (44-1223) 84 04 89

hancock@chemregservs.co.uk

ARC-NL

Arcadis PlanRealisatie B.V.

Tree Services

Marowijne 80

NL-7333 PJ Apeldoorn

Tel.: (31-55) 599 94 44

Fax: (31-55) 533 88 44

r.valk@arcadis.nl

ASF-IT

Asfaleia SRL.

Via Mameli, 6

I-06124 Perugia

Tel. (39) 075 573 49 35

Fax (39) 017 82 25 26 32

postmaster@asfaleia.it

ASP-NL

Asepta B.V.

PO Box 33

Cyclotronweg 1

NL-2600 AA Delft

Tel.: (31-15) 256 92 10

Fax: (31-15) 257 19 01

a.vandenende@asepta.nl

ASU-DE

Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG

Stader Elbstraße

D-21683 Stade

Tel.: (49) 4141 92 040

Fax: (49) 4141 92 0410

staehler-agro@staehler.com

AVA-AT

Avenarius-Agro GmbH

Industriestraße 51

A-4600 Wels

Tel.: (43) 7242-489-0

Fax: (43) 7242-489-5

d.stroh@avenarius-agro.at

BAR-GB

Barrier Biotech Limited

36 Haverscroft Ind. Est.

New Road

Attleborough Norfolk NR17 1YE

United Kingdom

Tel. (44-1953) 45 63 63

Fax (44-1953) 45 55 94

nigelb@barrier-biotech.com

BAS-DE

BASF Aktiengesellschaft

APT/EQM — V 005

D-67056 Ludwigshafen

Tel.: (49) 621 607 90 26

Fax: (49) 621 605 20 40

siegfried.kersten@basf-ag.de

BBI-SE

Binab Bio-Innovation AB

Florettgatan 5

S-254 67 Helsingborg

Tfn (46-42) 16 37 04

Fax (46-42) 16 24 97

info@binab.se

BCH-DE

Bayer/Dow Task Force via Bayer AG, Bayer Chemicals

D-51368 Leverkusen

Tel.: (49) 214 306 22 68

Fax: (49) 214 307 23 39

klaus.stroech.ks@bayerchemicals.com

BAL-IE

BioAtlantis Ltd

Baylands, Ballyard

Tralee

County Kerry

Ireland

Tel. (353-66) 71-28592

Fax (353-66) 711 98 02

jtostralee@eircom.net

BCP-GB

Biological Crop Protection Ltd

Occupation Road, Wye

Ashford TN25 5EN

United Kingdom

Tel. (44-1233) 81 32 40

Fax (44-1233) 81 33 83

richardc@biological-crop-protection.co.uk

BCS-DE

Bayer CropScience AG

Alfred-Nobel-Straße 50

D-40789 Monheim am Rhein

Tel.: (49) 2173 38 33 63

Fax: (49) 2173 38 49 27

norbert.hesse@bayercropscience.com

BCS-FR

Bayer CropScience SA

14-20 rue Pierre Baizet

BP 9163

F-69263 Lyon Cedex 09

Téléphone (33) 472 85 25 25

Télécopieur (33) 472 85 30 82

martyn.griffiths@bayercropscience.com

BIB-ES

Bioibérica, SA

Polígono Industrial Mas Puigvert

Ctra. N-II Km. 680,6

E-08389 Palafolls, Barcelona

Tel. (34) 937 65 03 90

Fax (34) 937 65 01 02

ibartoli@bioiberica.com

BNG-IE

Brown & Gillmer LTD.

Florence Lodge

199 Strand Road, Merrion

Dublin 4

Ireland

Tel. (353-1) 283 82 16

Fax (353-1) 269 58 62

bgfeeds@indigo.ie

BOB-DK

Borregaard BioPlant ApS

Helsingforsgade 27 B

DK-8200 Århus N

Tlf. (45) 86 78 69 88

Fax (45) 86 78 69 22

borregaard@bioplant.dk

BOO-GB

Bootman Chemical Safety Ltd.

Diss Business Centre

Diss IP21 4HD

United Kingdom

Tel. (44-1379) 64 05 34

Fax (44-1379) 64 08 35

info@bootmanchem.com

BPO-GB

BP Global Special Products Ltd

Witan Gate House

500-600 Witan Gate

Milton Keynes MK9 1ES

United Kingdom

Tel. (44-1908) 85 33 44

Fax (44-1908) 85 38 96

gspinfo@bp.com

BRA-GB

BRA-Europe

33 Khattoun Road

Tooting Broadway

London SW17 OJA

United Kingdom

Tel. (44-208) 378 05 17

Fax (44-208) 378 05 17

braeurope@aol.com

BRI-GB

Brimac Carbon Services

21 Dellingburn Street

Greenock PA15 4TP

United Kingdom

Tel. (44-1475) 72 02 73

Fax (44-1475) 72 00 16

info@brimacservices.com

BRM-GB

BRM Agencies

Cheshire House

164 Main Road

Goostrey CW4 8JP

United Kingdom

Tel. (44-1477) 54 40 52

Fax (44-1477) 53 71 70

brianmartin@cheshirehouse.co.uk

CAL-FR

Calliope SAS

Route d'Artix

BP 80

F-64150 Noguères

Téléphone (33) 559 60 92 92

Télécopieur (33) 559 60 92 19

fleconte@calliope-sa.com

CAP-FR

Capiscol

160 route de la Valentine

F-13011 Marseille

Téléphone (33) 491 24 45 45

Télécopieur (33) 491 24 46 11

anne.coutelle@capiscol.com

CAT-PT

Cafum

Centro Agro Técnico de Fumigações Lda.

Rua de Moçambique 159 A2

PT-3000 Coimbra

Tel.: (351-239) 40 10 60 ou (351-239) 40 59 70

Fax: (351-239) 70 43 76

cafum@cafum.pt

CEL-DE

Scotts Celaflor GmbH

Konrad-Adenauer-Straße 30

D-55218 Ingelheim

Tel.: (49) 6132 78 03-0

Fax: (49) 6132 20 67

otto.schweinsberg@scotts.com

CEQ-ES

Cequisa

Muntaner, 322, 1o

E-08021 Barcelona

Tel. (34) 932 40 29 10

Fax (34) 932 00 56 48

xavier@cequisa.com

CER-FR

Cerexagri SA

1 rue des Frères Lumière

F-78373 Plaisir

Téléphone (33) 130 81 73 00

Télecopieur (33) 130 81 72 50

mark.egsmose@cerexagri.com

CFP-FR

Nufarm SA

Département «Homologations et Règlementation»

28 boulevard Camélinat

F-92230 Gennevilliers

Téléphone (33) 140 85 50 20

Télecopieur (33) 140 85 51 56

claude.chelle@fr.nufarm.com

CFW-DE

Chemische Fabrik Wülfel GmbH & Co. KG

Hildesheimer Straße 305

D-30519 Hannover

Tel.: (49) 511 984 96-0

Fax: (49) 511 984 96-40

cfw@wuelfel.de

CGL-GB

Catalytic Generators UK Limited

Mariel T Monk

2 Priory Court Pilgrim Street

London

United Kingdom

Tel. (44-207) 236 14 14

Fax (44-207) 329 87 87

london@merricks.co.uk

CHE-DK

Cheminova A/S

Registration Department

P.O. Box 9

DK-7620 Lemvig

Tel. (45) 96 90 96 90

Fax (45) 96 90 96 91

info@cheminova.dk

CHM-FR

Chemimpex SA/Mauer

1817 Route de Tutegny

F-01170 Cessy

Téléphone (33) 450 41 48 60

amselian@aol.com

CLM-NL

CLM research and advice Plc

PO Box 10015

Amsterdamsestraatweg 877

NL-3505 AA Utrecht

Tel.: (31-30) 244 13 01

Fax: (31-30) 244 13 18

clm@clm.nl

CNA-ES

Carus Nalon SL

Barrio Nalon s/n

E-33100 Trubia/Oviedo

Tel. (34) 985 78 55 13

Fax (34) 985 78 55 10

carus@carusnalon.com

COL-FR

Coleacp

5 rue de la Corderie

CENTRA 342

F-94586 Rungis Cedex

Téléphone (33) 141 80 02 10

Télécopieur (33) 141 80 02 19

coleacp@coleacp.org

CPS-ES

Cepsa

Av. Partenón, 12

Campo de las Naciones

E-28042 Madrid

Tel. (34) 913 37 96 69

Fax (34) 913 37 96 09

aranzazu.guzman@madrid.cepsa.es

CRO-GB

Crompton Europe Limited

Kennet House

4 Langley Quay, Langley

Slough SL3 6EH

United Kingdom

Tel. (44-1753) 60 30 48

Fax (44-1753) 60 30 77

phil.pritchard@cromptoncorp.com

CRT-GB

Certis

1b Mills Way

Boscombe Bown Business Park

Amesbury SP4 7RX

United Kingdom

Tel. (44-1980) 67 65 00

Fax (44-1980) 62 65 55

certis@certiseurope.co.uk

CRU-IT

Cerrus sas

Via Papa Giovanni XXIII, 84

I-21040 Uboldo (VA)

Tel. (39) 02 96 78 21 08

Fax (39) 02 96 78 29 01

cerrus@tiscalinet.it

PZD-NL

Plantenziektenkundige Dienst

PO Box 9102

NL-6700 HC Wageningen

Tel.: (31-31) 749 69 11

Fax: (31-31) 742 17 01

p.jellema@pd.agro.nl

CVX-BE

ChevronTexaco Technology Ghent

Technologiepark — Zwijnaarde 2

B-9052 Gent/Zwijnaarde

Tel. (32) 9 240 71 11

Fax (32) 9 240 72 22

arickjl@chevrontexaco.com

DEN-NL

DeruNed bv

Marconistraat 10

NL-2665 JE Bleiswijk

Tel.: (31-10) 522 15 14

Fax: (31-10) 522 02 50

deruned@deruned.nl

DET-DE

Detia Freyberg GmbH

Dr.-Werner-Freyberg-Straße 11

D-69514 Laudenbach

Tel.: (49) 6201 708-0

Fax: (49) 6201 708-427

zulassung@detia-degesch.de

DKI-NL

Denka International B.V.

Hanzeweg 1

NL-3771 NG Barneveld

Tel.: (31-34) 245 54 55

Fax: (31-34) 249 05 87

info@denka.nl

DUS-DE

Degussa Texturant Systems Deutschland GmbH & Co. KG

Ausschläger Elbdeich 62

D-20539 Hamburg

Tel.: (49) 40 789 55-0

Fax: (49) 40 789 55 83 29

reception.hamburg@degussa.com

DXN-DK

Duxon ApS

Skovgaardsvænget 628

DK-8310 Tranbjerg J

Tlf. (45) 96 23 91 00

Fax (45) 96 23 91 02

duxon@mail.tele.dk

ECP-DE

Elefant Chemische Produkte GmbH

Ringstraße 35—37

D-70736 Fellbach

Tel.: (49) 711 58 00 33

Fax: (49) 711 58 00 35

elefant-gmbh@web.de

ECY-GB

ECOspray Ltd

Grange Farm

Cockley Cley Road

Hilborough Thetford

IP26 5BT

United Kingdom

Tel. (44-176) 75 61 00

Fax (44-176) 75 63 13

enquiries@ecospray.com

ERO-IT

Euroagro s.r.l.

via Lazzaretti 5/A

I-42100 Reggio Emilia

Tel. (39) 0522 51 86 86

Fax (39) 0522 51 49 91

euroagro_italia@libero.it

ESA-NL

ECOstyle BV

Vaart Noordzijde 2a

NL-8426 AN Appelscha

Tel.: (31-51) 643 21 22

Fax: (31-51) 643 31 13

info@ecostyle.nl

ESS-IT

Esseco SpA

Via San Cassiano 99

I-28069 Trecate (Novara)

Tel. (39) 0321 790-1

Fax (39) 0321 790-215

chemsupport@esseco.it

FBL-DE

FiBL Berlin e.V.

Dr. K. Wilbois

Rungestraße 29

D-10179 Berlin

Tel.: (49) 6257 50 54 89

Fax: (49) 6257 50 54 98

klaus-peter.wilbois@fibl.de

FER-GB

Feralco (UK) Limited

Ditton Road

Widnes WA8 0PH

United Kingdom

Tel. (44-151) 802 29 10

Fax (44-151) 802 29 99

barry.lilley@feralco.com

FIN-GB

Fine Agrochemicals Ltd

Hill End House

Whittington

Worcester WR5 2RQ

United Kingdom

Tel. (44-1905) 36 18 00

Fax (44-1905) 36 18 10

enquire@fine-agrochemicals.com

FLU-DE

Flügel GmbH

Westerhöfer Straße 45

D-37520 Osterode/Harz

Tel.: (49) 5522 823 60

Fax: (49) 5522 843 26

info@fluegel-gmbh.de

FOC-GB

Forestry Commission

Forestry Commission Silvan House

231 Corstorphine Road

Edinburgh EH12 7AT

United Kingdom

Tel. (44-131) 334 03 03

Fax (44-131) 334 30 47

james.dewar@forestry.gsi.gov.uk

FRB-BE

Mr. John Ivey

Les Clos des Coulerins

F-74580 Viry

Téléphone (33) 450 04 76 01

Télécopieur (33) 450 04 76 01

JIvey94819@aol.com

FRU-DE

Frunol Delizia GmbH

Dübener Straße 145

D-04509 Delitzsch

Tel.: (49) 34202 65 30-0

Fax: (49) 34202 65 30-9

info@frunol-delicia.de

GER-FR

Germicopa SAS

1 allée Loeiz-Herrieu

F-29334 Quimper Cedex

Téléphone (33) 298 10 01 00

Télécopieur (33) 298 10 01 42

jeanyves.abgrall@germicopa.fr

GLO-BE

Globachem NV

Leeuwerweg 138

B-3803 Sint-Truiden

Tel. (32-1) 178 57 17

Fax (32-1) 168 15 65

globachem@globachem.com

GOB-IT

L. Gobbi s.r.l.

Registration Department

Via Vallecalda 33

I-16013 Campo Ligure (GE)

Tel. (39) 010 92 03 95

Fax (39) 010 92 14 00

info@lgobbi.it

GOM-ES

Gomensoro Química SA

Torneros, 14

Polígono Industrial Los Ángeles

E-28906 Getafe, Madrid

Tel. (34) 916 95 24 00

Fax (34) 916 82 36 99

gomenki@arrakis.es

GSO-GB

Growing Success Organics Limited

Hill Top Business Park

Devizes Road

Salisbury SP3 4UF

United Kingdom

Tel. (44-1722) 33 77 44

Fax (44-1722) 33 31 77

info@growingsucess.org.uk

GTL-GB

Growth Technology Ltd

Unit 66, Taunton Trading Estate

Taunton TA2 6RX

United Kingdom

Tel. (44-1823) 32 52 91

Fax (44-1823) 32 54 87

info@growthtechnology.com

GYL-SE

Gyllebo Gödning AB

Vessmantorpsvägen 16

S-260 70 Ljungbyhed

Tfn (46-435) 44 10 40

Fax (46-435) 44 10 40

gyllebo.plantskydd@telia.com

HAS-GR

House of Agriculture Spirou Aebe

Dr Dinos Chassapis, Assistant

Professor in Chemistry

5, Markoni Str.

GR-122 42 Athens

Τηλ.: (30) 210-349 75 00

Φαξ: (30) 210-342 85 01

agrospir@spirou.gr

HLA-GB

Headland Agrochemicals Ltd

Norfolk House

Great Chesterford CB10 1PF

United Kingdom

Tel. (44-1799) 53 01 46

Fax (44-1799) 53 02 29

stephen.foote@headlandgroup.com

HOC-GB

Hockley International Limited

Hockley House

354 Park Lane

Poynton Stockport SK12 1RL

United Kingdom

Tel. (44-1625) 87 85 90

Fax (44-1625) 87 72 85

mail@hockley.co.uk

HRM-BE

Hermoo Belgium NV

Zepperenweg 257

B-3800 Sint-Truiden

Tel. (32-1) 168 68 66

Fax (32-1) 170 74 84

hermoo@hermoo.be

HTO-GB

Tioxide Europe Ltd

Haverton Hill Road

Billingham TS23 1PS

United Kingdom

Tel. (44-1642) 37 03 00

Fax (44-1642) 37 02 90

greg_s_mcnulty@huntsman.com

IAB-ES

IAB, SL (Investigaciones y Aplicaciones Biotecnológicas, SL)

Ctra. Moncada-Náquera, km 1,7

E-46113 Moncada (Valencia)

Tel. (34) 961 30 90 24

Fax (34) 961 30 92 42

iab@iabiotec.com

IAS-SE

Interagro Skog AB

Eliselund

S-247 92 Södra Sandby

Tfn (46-46) 532 00

Fax (46-46) 532 08

walde@interagroskog.se

IBT-IT

Intrachem Bio Italia Spa

Via XXV Aprile 44

I-24050 Grassobbio Bergamo

Tel. (39) 035 33 53 13

Fax (39) 035 33 53 34

info@intrachem.it

IDB-ES

Idebio SL

Bell, 3 — Polígono El Montalvo

E-37188 Carbajosa De La Sagrada

Salamanca

Tel. (34) 92 31 92 40

Fax (34) 92 31 92 39

idebio@helcom.es

IOI-DE

Imperial-Oel-Import Handelsgesellschaft mbH

Bergstraße 11

D-20095 Hamburg

Tel.: (49) 4033 85 33-0

Fax: (49) 4033 85 33 85

info@imperial-oel-import.de

ISA-IT

Isagro S.p.A.

Via Caldera 21

20153 Milano

Tel. (39) 0240 90 11

Fax (39) 0240 90 12 87

agiambelli@isagro.it

JAH-GB

J A Humphrey Agriculture

189 Castleroe Road

Coleraine BT51 3QT

United Kingdom

Tel. (44-28) 70 86 87 33

Fax (44-28) 70 86 87 35

rhumphrey@nicobrand.com

JCA-ES

Julio Cabrero y Cía, SL

Puerto De Requejada

E-39312-Requejada (Cantabria)

Tel. (34) 942 82 40 89

Fax (34) 942 82 50 57

julio.cabrero@juliocabrero.com

JEY-GB

Jeyes Ltd

Brunel Way

Thetford IP24 1HF

United Kingdom

Tel. (44-1842) 75 45 67

Fax (44-1842) 75 76 83

nigel.cooper@jeyes.co.uk

JSC-GB

JSC International Ltd

Osborne House

20 Victoria Avenue

Harrogate HG1 5QY

United Kingdom

Tel. (44-1423) 52 02 45

Fax (44-1423) 52 02 97

terry.tooby@jsci.co.uk

KBS-NL

Koppert Beheer BV

Department R&D Microbials and Regulatory Affairs

Veilingweg 17/PO Box 155

NL-2650 AD Berkel en Rodenrijs

Tel.: (31-10) 514 04 44

Fax: (31-10) 511 52 03

info@koppert.nl

KIR-NL

Kemira Chemicals B.V.

PO Box 1015

NL-3180 AA Rozenburg

Tel.: (31-18) 128 25 40

Fax: (31-18) 128 25 36

dees_van.kruyssen@kemira.com

KRO-DE

Kronos International, INC.

Peschstraße 5

D-51373 Leverkusen

Tel.: (49) 214 356-0

Fax: (49) 214 421 50

kronos.leverkusen@nli-usa.com

KWZ-AT

F. Joh. Kwizda GmbH

Sarea Saatguttechnik

Freilingerstraße 44

A-4614 Marchtrenk

Tel.: (43) 7243 535 26-0

Fax: (43) 7243 535 26-12

office@sarea.at

LGO-FR

Laboratoires GOËMAR SA

ZAC La Madeleine

Avenue Général-Patton

F-35400 Saint-Malo

Téléphone (33) 299 21 53 70

Télécopieur (33) 299 82 56 17

labo@goemar.com

LIP-FR

LiphaTech SA

201 rue Carnot

F-94126 Fontenay-sous-Bois

Téléphone (33) 143 94 55 50

Télécopieur (33) 148 77 44 31

ahoussin@merck.fr

LLC-AT

Consep GmbH

Furth 27

A-2013 Gollersdorf

Tel.: (43) 2954 30244

Fax: (43) 2954 30245

wmaxwald@lander.es

LON-DE

Lonza GmbH

Morianstraße 32

D-42103 Wuppertal

Tel.: (49) 202 245 38 33

Fax: (49) 202 245 38 30

gisbert.mehring@lonzagroup.com

LUX-NL

Luxan B.V.

Industrieweg 2

NL-6662 PA Elst

Tel.: (31-48) 136 08 11

Fax: (31-48) 137 67 34

luxan@luxan.nl

MAK-BE

Makhteshim-Agan International Coordination Centre (MAICC)

Avenue Louise 283

B-1050 Bruxelles

Téléphone (32-2) 646 86 06

Télécopieur (32-2) 646 91 52

steve.kozlen@maicc.be

MAS-BE

Mitsui AgriScience International SA/BV

Boulevard de la Woluwe 60

Woluwedal 60

B-1200 Brussel

Tel.: (32-2) 331 38 94

Fax: (31-2) 331 38 60

thorez@certiseurope.fr

MEL-NL

Melchemie Holland B.V.

Postbus 143

NL-6800 AC Arnhem

Tel.: (31-26) 445 12 51

Fax: (31-26) 442 50 93

info@melchemie.com

MEU-GB

Mycotech Europe LTD.

12 Lonsdale Gardens

Tunbridge Wells TN1 1PA

United Kingdom

Tel. (44-1580) 88 20 59

Fax (44-1580) 88 20 57

fjr@agrilexuk.com

MFS-GB

Macfarlan Smith Limited

Wheatfield Road

Edinburgh EH11 2QA

United Kingdom

Tel. (44-131) 337 24 34

Fax (44-131) 337 98 13

melanie.jackson@macsmith.com

MGK-GB

MGK Europe Limited

21 Wilson Street

London EC2M 2TD

United Kingdom

Tel. (44-207) 588 08 00

Fax (44-207) 588 05 55

glazer.barry@dorseylaw.com

MIB-NL

Micro Biomentor BV

PO Box 50

Middelbroekweg 67

2675 ZH Honselersdijk

Tel.: (31-17) 462 67 63

Fax: (31-17) 461 40 76

info@microbiomentor.nl

NDC-SE

NIM Distribution Center AB

Stigbergsvägen 4

S-141 32 Huddinge

Tfn (46-8) 740 26 30

Fax (46-8) 740 2618

info@bionim.com

NEU-DE

W. Neudorff GmbH KG

An der Mühle 3

D-31860 Emmerthal

Tel.: (49) 5155 624-126

Fax: (49) 5155 60 10

wilhelmy@neudorff.de

NLI-AT

Nufarm GmbH & Co KG

Registration Department

St.-Peter-Straße 25

A-4021 Linz

Tel.: (43) 732 69 18-0

Fax: (43) 732 69 18-2004

eric.gibert@at.nufarm.com

NOV-FR

Novance SA

Venette

BP 20609

F-60206 Compiègne

Téléphone (33) 344 90 70 96

Télécopieur (33) 344 90 70 70

p.ravier@novance.com

NSA-GB

National Sulphuric Acid Association Limited

19 Newgate Street

Chester CH1 1DE

United Kingdom

Tel. (44-1244) 32 22 00

Fax (44-1244) 34 51 55

tomfleet@nsaa.org.uk or pamlatham@nsaa.org.uk

NSC-GB

Novigen Sciences Ltd

2D Hornbeam Park Oval

Harrogate HG2 8RB

United Kingdom

Tel. (44-1423) 85 32 00

Fax (44-1423) 81 04 31

charris@novigensci.co.uk

OGT-IE

Oilean Glas Teoranta

Meenmore

Dungloe

County Donegal

Ireland

Tel. (353-75) 213 19

Fax (353-75) 218 07

smgo11@gofree.indigo.ie

OLE-BE

Oleon nv

Assenedestraat 2

B-9940 Ertvelde

Tel.: (32-9) 341 10 11

Fax: (32-9) 341 10 00

info@oleon.com

OMX-GB

Omex Agriculture Ltd

Bardney Airfield

Tupholme

Lincoln LN3 5TP

United Kingdom

Tel. (44-1526) 39 60 00

Fax (44-1526) 39 60 01

enquire@omex.com

ORI-GB

Organic Insecticides

Parkwood, Maltmans Lane

Gerrards Cross SL9 8RB

United Kingdom

Tel. (44-1494) 81 65 75

Fax (44-1494) 81 65 78

OSK-ES

Osku España, SL

Polígono Industrial El Zurdo, nave 13

Ctra. de la Estación

E-Abarán, Murcia

Tel. (34) 968 77 06 23

Fax (34) 968 77 06 12

oskuesp@oskuesp.e.telefonica.net

PAB-SE

Perstorp Specialty Chemicals AB

S-284 80 Perstorp

Tfn (46-435) 380 00

Fax (46-435) 381 00

perstorp@perstorp.com

PBC-ES

Procesos Bioquímicos Claramunt-Forner, SL

Senda de les Deu, 11

E-46138 Rafelbunol, Valencia

Tel. (34) 961 40 21 69

Fax (34) 961 40 21 69

ana.perez@acgbioconsulting.com

PBI-GB

pbi Home & Garden Ltd

Durhan House

214-224 High Street

Waltham Cross EN8 7DP

United Kingdom

Tel. (44-1992) 78 42 00

Fax (44-1992) 78 49 50

teresa.jones@pbi.co.uk

PBK-AT

Manfred Pfersich, Kenya Pyrethrum Information Centre

Kenya Pyrethrum Information Centre

Haslaustraße 807

A-5411 Oberalm

Tel.: (43) 6245 83 38 10

Fax: (43) 6245 823 56

manfred.pfersich@kenya-pyrethrum.com

PEL-GB

PelGar International Ltd.

Index House, Peak Centre

Midhurst Rd

Liphook GU30 7TN

United Kingdom

Tel. (44-1428) 72 22 50

Fax (44-1428) 72 28 11

info@pelgar.demon.co.uk

PET-PT

Petrogal, S.A.

Rua Tomás da Fonseca, Torre C

PT-1600-209 Lisboa

Tel.: (351-21) 724 26 08

Fax: (351-21) 724 29 53

luis.brito.soares@galpenergia.com

PGM-GB

Pet and Garden Manufacturing plc

Queens Rd.

Sanquhar DG4 6DN

United Kingdom

Tel. (44-1223) 84 04 89

Fax (44-1223) 84 04 89

hancock@chemregservs.co.uk

PHS-FR

Physalys

3 rue de l'Arrivée — BP 215

F-75749 Paris Cedex 15

Téléphone (33) 143 21 70 62

Télécopieur (33) 143 21 70 63

ybassat@physalys.com

PHY-GR

Phytophyl Ν·G· Stavrakis

Averof 16

GR-104 33 Athens

Τηλ.: (30) 22620 586 70

Φαξ: (30) 22620 587 35

nista@otenet.gr

PKA-DE

Probis GmbH & Andermatt Biocontrol Taskforce

Daimlerstraße 16/1

D-75446 Wiernheim

Tel.: (49) 7044 91 42 21

Fax: (49) 7044 91 42 25

probis.knoch@t-online.de

PLS-IT

Polisenio srl.

Via S. Andrea 10

I-48022 Lugo (RA)

Tel. (39) 0545 245 60

Fax (39) 0545 245 87

polisenio@lamiarete.com

PNP-NL

PNP Holding bv

Nijverheidsplein 21 G

NL-3771 MR Barneveld

Tel.: (31-34) 240 47 60

Fax: (31-34) 240 47 67

info@axcentive.com

PPP-FR

Plant Protection Projects

Le Pont Neuf

Route de Gordes

F-84220 Cabriéres d'Avignon

Téléphone (33) 432 52 17 51

Télécopieur (33) 490 76 80 71

stephen.shires@wanadoo.fr

PRO-ES

Probelte, SA

Ctra. Madrid, km. 384,6 Polígono Industrial

El Tiro

E-30100 Espinardo (Murcia)

Tel. (34) 968 30 72 50

Fax (34) 968 30 54 32

probelte@probelte.es

PSD-GB

Pesticides Safety Directorate

Mallard House, Kings Pool

3 Peasholme Green

York YO1 7PX

United Kingdom

Tel. (44-1904) 64 05 00

Fax (44-1904) 45 57 33

Information@psd.defra.gsi.gov.uk

PUN-DK

Punya Innovations

Almevej 180

DK-3250 Gilleleje

Tlf (45) 48 30 17 27

Fax (45) 48 30 22 27

punya@worldonline.dk

PYC-FR

Pyco SA

Route de Saint-Sever — Haut-Mauco

BP 27

F-40001 Mont-de-Marsan Cedex

Téléphone (33) 558 05 89 37

Télécopieur (33) 558 05 89 36

alain.dini@bayercropscience.com

RAG-DE

agrostulln GmbH

Werksweg 2

D-92551 Stulln

Tel.: (49) 9435 39 32 27

Fax: (49) 9435 39 32 28

m.meier@agrostulln.de

RHZ-NL

Rhizopon B.V.

PO Box 110

NL-2394 ZG Hazerswoude

Tel.: (31-71) 341 51 46

Fax: (31-71) 341 58 29

info@rhizopon.com

RLE-ES

Repsolypf Lubricantes y Especialidades

Orense, 34

E-28020 Madrid

Tel. (34) 913 48 78 00

Fax (34) 913 23 70 32

msalinasg@repsolypf.com

RML-IT

R.A.M.OIL S.p.A.

Via Filichito 16/A

Tavernanova di Casalnuovo

I-80013 Napoli

Tel. (39) 081 519 51 11

Fax (39) 081 842 10 79

info@ramoil.it

RUS-GB

Russell Fine Chemicals Ltd

68 Third Avenue

Deeside Industrial Park

Deeside CH5 2LA

United Kingdom

Tel. (44-1244) 28 13 33

Fax (44-1244) 28 18 78

alzaidi@Russellipm.com

SAA-PT

Sapec Agro, S.A.

Rua Victor Cordon, 19

PT-1200-482 Lisboa

Tel.: (351-21) 322 27 49

Fax: (351-21) 322 27 35

cesmeraldo@agro.sapec.pt

SAG-FR

JP Industrie

16 avenue des Chateaupieds

F-92565 Rueil-Malmaison

Téléphone (33) 155 47 96 60

Télécopieur (33) 155 47 96 69

service.client@jp-industrie.com

SAM-FR

Samabiol SA

La Grande Marine

F-84800 Isle-sur-la-Sorgue

Téléphone (33) 490 21 44 44

Télécopieur (33) 490 38 10 55

samabiol@samabiol.com

SAP-FR

Saphyr

ZI des Terriers

F-06600 Antibes

Téléphone (33) 493 74 73 13

Télécopieur (33) 493 74 82 30

saphyr@rotenone.com

SBS-IT

Serbios S.r.l.

VIA E.FERMI, 112

I-45021 Badia Polesine (RO)

Tel. (39) 0425 59 06 22

Fax (39) 0425 59 08 76

info@serbios.it

SDQ-ES

Sociedad Española de Desarrollos Químicos, SA (SEDQ)

Avenida Diagonal, 352, entresuelo

E-08013 Barcelona

Tel. (34) 934 58 40 00

Fax (34) 934 58 40 07

jcastella@sedq.es

SEI-NL

Shin-Etsu International Europe B V

World Trade Center Amsterdam

Strawinskylaan B-827

NL-1077 XX Amsterdam

Tel.: (31-20) 662 13 59

Fax: (31-20) 664 90 00

shinint@attglobal.net

SFS-FR

Scotts France SAS

21 chemin de la Sauvegarde

BP 92

F-69136 Écully Cedex

Téléphone (33) 472 86 67 00

Télécopieur (33) 472 86 67 86

nicolas.le-brun-keris@scottsco.com

SHC-FR

SiberHegner & Cie. (France) S.A.

1475 quai du Rhône — BP 266

F-01702 Miribel Cedex

Téléphone (33) 478 55 78 73

Télécopieur (33) 478 55 78 87

thomas.steinmann@SiberHegner.com

SIC-IT

SICIT 2000 S.p.A.

Via Arzignano 80

I-36072 Chiampo (VI)

Tel. (39) 0444 62 31 32

Fax (39) 0444 62 59 03

sicitspa@tin.it

SIP-IT

Sipcam SpA

Via Sempione 195

I-20016 Pero (Milano)

Tel. (39) 02 35 37 84 00

Fax (39) 02 339 02 75

sipcam@sipcam.it

SLY-FR

Solvay SA

12 cours Albert 1er

F-75383 Paris cedex 08

Téléphone (33) 140 75 80 00

Télécopieur (33) 142 89 12 57

frederik.degraeve@Solvay.com

SML-GB

M/s Sulphur Mills Limited

C/o Unity Garments Ltd

Unity House, Fletcher Street

Bolton BL36 N3

United Kingdom

Tel. (44-1204) 49 73 78

Fax (44-1204) 49 73 78

sml@sulphurmills.com

SOL-GB

Solvay Interox Ltd

PO Box 7

Warrington WA4 6HB

United Kingdom

Tel. (44-1925) 64 35 12

Fax (44-1925) 65 58 56

tom.candy@solvay.com

SOX-GB

Sorex Limited

St Michael's Industrial Estate

Widnes WA8 8TJ

United Kingdom

Tel. (44-151) 420-7151

Fax (44-151) 495-1163

rogers@sorex.com

SPL-GB

Sphere Laboratories (London) Ltd

The Yews

Main Street

Chilton OX11 0RZ

United Kingdom

Tel. (44-1235) 83 18 02

Fax (44-1235) 83 38 96

bobn@jrfint.demon.co.uk

SPU-DE

Spiess-Urania Chemicals GmbH

Heidenkampsweg 77

D-20097 Hamburg

Tel.: (49) 4023 65 20

Fax: (49) 4023 65 22 80

mail@spiess-urania.com

STG-GB

Stephenson Group Limited

PO Box 305

Listerhills Road

Bradford BD7 1HY

United Kingdom

Tel. (44-1274) 72 38 11

Fax (44-1274) 37 01 08

ssc@stephensongroup.co.uk

STI-IT

S.T.I. — Solfotecnica Italiana S.p.A.

Via Evangelista Torricelli, 2

I-48010 Cotignola (RA)

Tel. (39) 0545 99 24 55

Fax (39) 0545 90 82 87

aamenta@solfotecnica.com

SUM-FR

Valent BioSciences

Parc d'affaires de Crécy

2 rue Claude-Chappe

F-69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or

Téléphone (33) 478 64 32 60

Télécopieur (33) 478 47 70 05

denise.munday@valentbiosciences.ch

SUN-BE

Sun Oil Company Belgium NV

Ingberthoeveweg 4

B-2630 Aartselaar

Tel.: (32-3) 458 12 30

Fax: (31-3) 458 14 78

info@sunoco.be

SYN-GB

Syngenta

European Regional Centre

Surrey Research Park, Priestley Road

Guildford GU2 7YH

United Kingdom

Tel. (44-1483) 26 02 40

Fax (44-1483) 26 00 19

simon.baker@syngenta.com

TAE-DE

Earth BioScience, Inc. (formerly Taensa, Inc.)

c/o Bayer AG

Agricultural Centre Monheim

D-51368 Leverkusen

dhd@dhd-consulting.de

TBE-ES

Tratamientos Bio-Ecológicos, SA

Polígono Industrial Los Urreas, 31

E-30730 San Javier (Murcia)

Tel. (34) 968 57 20 04

Fax (34) 968 19 22 51

trabe1@telefonica.net

TEM-DE

Temmen GmbH

Ankerstraße 74

D-65795 Hattersheim

Tel.: (49) 6145 99 19-0

Fax: (49) 6145 99 19-19

temmen@aol.com

TOM-FR

Arysta Paris SAS

18 avenue de l'Opéra

F-75001 Paris

Téléphone (33) 142 96 14 56

Télécopieur (33) 142 97 52 91

oudar@par.tomen.co.uk

TOT-FR

Total Solvants

51 esplanade du Général-de-Gaulle

La Défense 10

F-92069 Paris-La Défense

Téléphone (33) 141 35 59 83

Télécopieur (33) 141 35 51 34

christian.varescon@totalfinaelf.com

TRD-FR

La Toulousaine de Recherche et de Développement

Zone industrielle de Pompignal

F-31190 Miremont

Téléphone (33) 561 50 61 58

Télécopieur (33) 561 50 84 42

anne.paulhe@latoulousaine.fr

TRF-DE

Trifolio-M GmbH

Sonnenstraße 22

D-35633 Lahnau

Tel.: (49) 6441 631 14

Fax: (49) 6441 646 50

info@trifolio-m.de

UPL-GB

United Phosphorus Ltd

Chadwick House

Birchwood Park

Warrington XWA3 6AE

United Kingdom

Tel. (44-1925) 85 90 09

Fax (44-1925) 85 19 51

julie@uplukreg.demon.co.uk

VAL-IT

Valagro S.p.A.

Zona Industriale

I-66040 Piazzano di Atessa — Chieti

Tel. (39) 0872 88 11

Fax (39) 0872 88 13 95

o.larocca@valagro.com

VIO-GR

Vioryl S.A.

36 Viltaniotis St.

Kato Kifissia

GR-145 64 Athens

Τηλ.: (30) 210-807 46 03

Φαξ: (30) 210-807 46 81

vioryl@vioryl.gr

VIT-GB

Vitax Ltd

Owen Street

Coalville LE67 3DE

United Kingdom

Tel. (44-530) 51 00 60

Fax (44-530) 51 02 99

tech@vitax.co.uk

VRA-FI

Verdera Oy

P.O. Box 330

Porkkalankatu 3

FI-00101 Helsinki

Tel. (358) 10 86 15 11

Fax (358) 108 62 11 26

maiju.heith@kemira.com

XED-FR

Xeda International SA

2 ZA de la Crau

F-13670 Saint-Andiol

Téléphone (33) 490 90 23 23

Télécopieur (33) 490 90 23 20

xeda.int@wanadoo.fr

XOM-FR

ExxonMobil

2 rue des Martinets

F-92500 Rueil-Malmaison

Téléphone (33) 147 10 60 00

Télécopieur (33) 147 10 66 03

olivier.traversaz@exxonmobil.com

ZOL-IT

Zolfital SpA

Via di S. Teresa 23

I-00198 Roma RM

Tel. (39) 06 854 10 96

Fax (39) 06 854 31 49

zolfital@tin.it


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Συντονιστική αρχή στα κράτη μέλη (περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: http://www.europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pro/index_en.htm)

 

AUSTRIA

Bundesamt für Ernährungssicherheit

Landwirtschaftliche Untersuchungen und Forschung Wien

Spargelfeldstraße 191

A-1220 Wien

 

BELGIUM

Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Alimentation

Direction-générale Animaux, Végétaux et Alimentation

Centre administratif de l'État, bâtiment Arcades

B-1010 Bruxelles

 

ΚΥΠΡΟΣ

Ministry of Agriculture,

Natural resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

1412 Lefkosia

 

CZECH REPUBLIC

State Phytosanitary Administration,

PPP Division

Zemědělská 1A

61300 Brno

 

DENMARK

Ministry of Environment and Energy

Danish Environmental Protection Agency

Pesticide Division

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K

 

ESTONIA

Estonian Plant Production Inspectorate

Plant Protection Department

Teaduse 2

75501 Saku

Harju Country

Estonia

 

FINLAND

Plant Production Inspection Centre

Pesticide Division

P.O. BOX 42

FI-00501 Helsinki

 

FRANCE

Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Sous direction de la qualité et de la protection des végétaux

Bureau de la réglementation et de la mise sur le marché des intrans

251, rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

 

GERMANY

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

Abteilung 2, Pflanzenschutzmittel

Dienststelle Braunschweig

Messeweg 11—12

D-38104 Braunschweig

 

ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Republic

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Department of Pesticides

3-4 Hippokratous Street

GR-10164 Athens

 

HUNGARY

Central Service for Plant Protection and Soil conservation

Budaörsi út 141–145.

1118 Budapest

 

IRELAND

Pesticide Control Service

Department of Agriculture and Food

Abbotstown Laboratory Complex

Abbotstown, Castleknock

IRL-Dublin 15

 

ITALY

Ministero della Salute

Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione

Piazza G. Marconi, 25

I-00144 Roma

 

LATVIA

State Plant Protection Service

Plant Protection Department

Republikas laukums 2,

Riga, LV-1981

Latvia

 

LITHUANIA

State Plant Protection Service

Kalvarijų 62

09304 Vilnius

Lithuania

 

LUXEMBOURG

Administration des Services Techniques de l’Agriculture

Service de la protection des Végétaux

Boîte postale 1904

16, route d’Esch

L-1019 Luxembourg

 

MALTA

Ministry for rural Affairs & The Environment

Plant Health Department

Plant Biotechnology Centre

Annibale Preca Street

 

NETHERLANDS

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

PO Box 217

NL-6700 AE Wageningen

 

POLAND

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Hodowli i Ochrony Roślin

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

 

PORTUGAL

Direcção-Geral de Protecção das Culturas,

Quinta do Marquês

P-2780 Oeiras

 

SLOVAK REPUBLIC

Ministry of Agriculture of the Slovak Republic,

Plant Commodities Department

Dobrovičova 12

81266 Bratislava

 

SLOVENIA

Ministry of Agriculture, Forestry and Food,

Phytosanitary Administration Republic of Slovenia

6 Einspielerjeva,

SI-1000 Ljubljana

 

SPAIN

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

Avda. Alfonso XII, 62

E-28014 Madrid

 

SWEDEN

The Swedish Chemicals Inspectorate, KemI

P.O. Box 2

SE-172 13 Sundbyberg

 

UNITED KINGDOM

Pesticides Safety Directorate

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Mallard House,

Kings Pool,

3 Peasholme Green,

York, YO1 7PX


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Οργανισμοί στα κράτη μέλη που μπορούν να δώσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταβολή των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 30 και τον αποδέκτη των εν λόγω τελών

 

AUSTRIA

Bundesamt für Ernährungssicherheit

Landwirtschaftliche Untersuchungen und Forschung Wien

Spargelfeldstraße 191

A-1220 Wien

 

BELGIUM

Fonds budgétaire des matières premières et des produits

Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Alimentation

Direction-générale Animaux, Végétaux et Alimentation

Centre administratif de l'État, bâtiment Arcades

B-1010 Bruxelles

 

ΚΥΠΡΟΣ

Ministry of Agriculture,

Natural resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

1412 Lefkosia

 

CZECH REPUBLIC

State Phytosanitary Administration,

PPP Division

Zemědělská 1A

61300 Brno

 

DENMARK

Ministry of Environment and Energy

Danish Environmental Protection Agency

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K

 

ESTONIA

Estonian Plant Production Inspectorate

Plant Protection Department

Teaduse 2

75501 Saku

Harju Country

Estonia

 

FINLAND

Plant Production Inspection Centre

Pesticide Division

PO BOX 42

FI-00501 Helsinki

Bank and account:

Nordea Bank

Account: 166030-101330

IBAN: FI3716603000101330

SWIFT: NDEAFIHH

FI-00501 Helsinki

 

FRANCE

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche

Bureau de la Réglementation des Produits antiparasitaires — 251 rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

 

GERMANY

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

Abteilung 2, Pflanzenschutzmittel

Dienststelle Braunschweig

Messeweg 11—12

D-38104 Braunschweig

 

ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Republic

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Department of Pesticides

3-4 Hippokratous Street

GR-10164 Athens

 

HUNGARY

Central Service for Plant Protection and Soil conservation

Budaörsi út 141–145.

1118 Budapest

 

IRELAND

Pesticide Control Service

Department of Agriculture, Food and Rural Development

Abbotstown Laboratory Complex

Abbotstown, Castleknock

IRL-Dublin 15

 

ITALY

Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo

N. di conto corrente postale n. 52744570

IBAN: IT 43

CIN: E

BIC: BPPIITRRXXX

ABI: 7601

CAB: 14500

 

LATVIA

State Plant Protection Service

Plant Protection Department

Republikas laukums 2,

Riga, LV-1981

Latvia

 

LITHUANIA

State Plant Protection Service

Kalvarijų 62

09304 Vilnius

Lithuania

 

LUXEMBOURG

Administration des Services Techniques de l’Agriculture

Boîte postale 1904

L-1019 Luxembourg

 

MALTA

Ministry for rural Affairs & The Environment

Plant Health Department

Plant Biotechnology Centre

Annibale Preca Street

 

THE NETHERLANDS

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

PO Box 217

NL-6700 AE Wageningen

 

POLAND

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Hodowli i Ochrony Roślin

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

 

PORTUGAL

Direcção-Geral de Protecção das Culturas,

Quinta do Marquês,

P-2780 OEIRAS

Número de conta: 003505840003800793097

Banco: Caixa Geral de Depósitos

 

SLOVAK REPUBLIC

Ministry of Agriculture of the Slovak Republic,

Plant Commodities Department

Dobrovičova 12

81266 Bratislava

 

SLOVENIA

Ministry of Agriculture, Forestry and Food,

Phytosanitary Administration Republic of Slovenia

6 Einspielerjeva,

SI-1000 Ljubljana

 

SPAIN

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

Avda. Alfonso XII, 62

E-28014 Madrid

 

SWEDEN

The Swedish Chemicals Inspectorate, KemI

P.O. Box 2

SE-172 13 Sundbyberg

National Giro Account: 4465054 – 7

 

UNITED KINGDOM

Pesticides Safety Directorate

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Mallard House,

Kings Pool,

3 Peasholme Green,

York, YO1 7PX


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Στοιχεία που πρέπει να κοινοποιούνται από τους παραγωγούς των νέων κρατών μελών

Η κοινοποίηση αυτή πρέπει να γίνεται εγγράφως και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

Η κοινοποίηση περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

1.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΟΣ

1.1.

Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας όπως ορίζεται στο στοιχείο β) του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1112/2002 (όνομα, διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένου του τόπου εγκατάστασης της μονάδας):

1.2.

Όνομα και διεύθυνση του παραγωγού όπως ορίζεται στο στοιχείο α) του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1112/2002, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του (φυσικού) προσώπου που είναι υπεύθυνο για την κοινοποίηση και τις περαιτέρω υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.

1.2.1.

α)

Τηλ.:

β)

Φαξ:

γ)

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail):

1.2.2.

α)

Αρμόδιος:

β)

Εναλλακτικά:

2.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

2.1.

Κοινόχρηστη ονομασία (προτεινόμενη ή που έχει γίνει δεκτή από τον ISO, ανάλογα) που διευκρινίζει, κατά περίπτωση, τυχόν πιθανές παραλλαγές, όπως άλατα, εστέρες ή αμίνες που παράγονται από τον παρασκευαστή. Για τους μικροοργανισμούς, το είδος, και, εφόσον χρειάζεται, το υποείδος.

2.2.

Χημική ονομασία (ονοματολογία κατά IUPAC και CAS) (εφόσον χρειάζεται).

2.3.

Αριθμοί CAS, CIPAC και ΕΟΚ (εάν υπάρχουν).

2.4.

Εμπειρικός και συντακτικός τύπος, μοριακή μάζα (εφόσον χρειάζεται).

2.5.

Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που θεωρείται αναγκαία για να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση, π.χ. η μέθοδος παρασκευής/εκχύλισης ή η προέλευση των υλών από τις οποίες παρασκευάζεται η ουσία.

2.6.

Προδιαγραφή καθαρότητας της δραστικής ουσίας σε g/kg ή g/l (κατά περίπτωση).

3.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3.1.

Για κάθε κράτος μέλος, κατάλογος των καλλιεργειών/χρήσεων για τις οποίες τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν τη δραστική ουσία έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας ή χρησιμοποιούνται.

4.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ

Ο κοινοποιών δεσμεύεται να υποβάλει στην ορισθείσα συντονιστική αρχή του ορισθέντος κράτους μέλους εισηγητή τους φακέλους εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2229/2004.

Ο κοινοποιών δηλώνει ότι γνωρίζει ότι υποχρεούται να καταβάλει τέλος στα κράτη μέλη τη στιγμή της υποβολής του πλήρους φακέλου.

Ο κοινοποιών βεβαιώνει ότι οι παραπάνω πληροφορίες είναι ειλικρινείς και ορθές.

Ο κοινοποιών δηλώνει ότι, εφόσον χρειασθεί, εσωκλείεται άδεια του παρασκευαστή να ενεργεί ως ο αποκλειστικός αντιπρόσωπός του για σκοπούς συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό.

Υπογραφή (του ατόμου που είναι αρμόδιο να ενεργεί για λογαριασμό του παρασκευαστή που αναφέρεται στο σημείο 1.1).


24.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 379/64


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2230/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Δεκεμβρίου 2004

για τους όρους εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το δίκτυο των οργανισμών που ασκούν δραστηριότητες σε τομείς συναφείς με εκείνους της αποστολής της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 3,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η σύνδεση σε δίκτυο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (εφεξής καλούμενης «η Αρχή») και των οργανισμών των κρατών μελών που ασκούν δραστηριότητες σε τομείς συναφείς με εκείνους της αποστολής της Αρχής αποτελεί μια από τις βασικές αρχές της λειτουργίας της. Η εφαρμογή της εν λόγω αρχής λειτουργίας όπως προβλέπεται στο άρθρο 36 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, πρέπει να καθοριστεί κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητά της.

(2)

Ορισμένοι οργανισμοί των κρατών μελών εκτελούν σε εθνικό επίπεδο καθήκοντα όμοια με αυτά της Αρχής. Η σύνδεση σε δίκτυο πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα για προώθηση ενός πλαισίου επιστημονικής συνεργασίας που να επιτρέπει τη διάδοση πληροφοριών και γνώσεων, τον προσδιορισμό των κοινών καθηκόντων και τη βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων και της εμπειρογνωμοσύνης. Επίσης, είναι σημαντικό να διευκολυνθεί σε κοινοτικό επίπεδο η σύνθεση των δεδομένων που συγκεντρώνονται από τους εν λόγω οργανισμούς όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών.

(3)

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι εν λόγω οργανισμοί έχουν τον προορισμό να αναλαμβάνουν ορισμένα καθήκοντα που μπορούν να συνδράμουν την Αρχή στις αποστολές γενικού ενδιαφέροντος όπως αυτές ορίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002, είναι ουσιώδες να ορίζονται από τα κράτη μέλη βάσει κριτηρίων επιστημονικής και της τεχνικής ικανότητας, αποτελεσματικότητας και ανεξαρτησίας.

(4)

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να αποδεικνύουν ενώπιον της Αρχής την τήρηση των απαιτούμενων κριτηρίων κατά τρόπο που να επιτρέπει την εγγραφή των αρμόδιων οργανισμών στον κατάλογο που καταρτίζει το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής.

(5)

Επίσης, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να προσδιορίζουν τους συγκεκριμένους τομείς αρμοδιότητας των καθορισμένων αρμόδιων οργανισμών με σκοπό τη διευκόλυνση της λειτουργίας του δικτύου. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), όταν η Αρχή επεξεργάζεται γνώμες για αιτήσεις σχετικά με τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά για τρόφιμα ή ζωοτροφές που περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, μπορεί να ζητά από τον οργανισμό του κράτους μέλους που είναι αρμόδιος για την αξιολόγηση των τροφίμων ή των ζωοτροφών να προβαίνει στην αξιολόγηση της αβλάβειας του τροφίμου ή της ζωοτροφής σύμφωνα με το άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002.

(6)

Είναι σημαντικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, το συμβουλευτικό σώμα να εξασφαλίζει τη στενή συνεργασία μεταξύ της Αρχής και των αρμόδιων φορέων στα κράτη μέλη, με την προαγωγή της σύνδεσης με δίκτυο σε ευρωπαϊκό επίπεδο των οργανισμών των οποίων οι δραστηριότητες εμπίπτουν στους τομείς της αποστολής της Αρχής.

(7)

Τα καθήκοντα που αναθέτει η Αρχή στους αρμόδιους οργανισμούς που εμφαίνονται στον κατάλογο πρέπει να στοχεύουν στην παροχή συνδρομής στην Αρχή στο πλαίσιο της αποστολής της για επιστημονική και τεχνική υποστήριξη για τις και τη νομοθεσία της Κοινότητας, με την επιφύλαξη της ευθύνης της Αρχής για την εκτέλεση των καθηκόντων για τα οποία είναι αρμόδια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002.

(8)

Η χορήγηση οικονομικής υποστήριξης πραγματοποιείται βάσει κριτηρίων που εξασφαλίζουν ότι η εν λόγω υποστήριξη συμβάλλει αποτελεσματικά στην εκτέλεση των καθηκόντων της Αρχής, καθώς και στην υλοποίηση των κοινοτικών προτεραιοτήτων στο πλαίσιο της επιστημονικής και τεχνικής βοήθειας στους σχετικούς τομείς.

(9)

Είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί γενικότερα ότι τα καθήκοντα που αναθέτει η Αρχή στους οργανισμούς που συμμετέχουν στο δίκτυο εκτελούνται με υψηλό επίπεδο επιστημονικής και τεχνικής ποιότητας, αποτελεσματικά, εντός των προθεσμιών, και ανεξάρτητα. Ωστόσο, η Αρχή εξακολουθεί να είναι αρμόδια για την ανάθεση των καθηκόντων στους αρμόδιους οργανισμούς, καθώς και για την παρακολούθηση των εν λόγω καθηκόντων.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αρμόδιοι οργανισμοί που ορίζονται από τα κράτη μέλη

1.   Οι αρμόδιοι οργανισμοί που ορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 πρέπει να ανταποκρίνονται στα ακόλουθα κριτήρια:

α)

πραγματοποιούν, στους τομείς που εντάσσονται στο πλαίσιο της αποστολής της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (εφεξής καλούμενης «η Αρχή») και συγκεκριμένα σε αυτούς που έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, καθήκοντα επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης, και ιδίως τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων που συνδέονται με την ταυτοποίηση κινδύνων και την έκθεση σε κινδύνους, την αξιολόγηση κινδύνων, την αξιολόγηση της αβλάβειας των τροφίμων ή των ζωοτροφών, επιστημονικές ή τεχνικές μελέτες, επιστημονική ή τεχνική υποστήριξη στους διαχειριστές του κινδύνου·

β)

είναι νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν στόχους γενικού ενδιαφέροντος· προβλέπουν, στα πλαίσια της οργάνωσής τους, συγκεκριμένες διαδικασίες και ρυθμίσεις που εξασφαλίζουν ότι τα καθήκοντα που μπορούν να τους ανατεθούν από την Αρχή εκτελούνται με ανεξαρτησία και ακεραιότητα·

γ)

διαθέτουν αναγνωρισμένο υψηλό επίπεδο επιστημονικής ή τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης σε έναν ή περισσότερους τομείς που εντάσσονται στο πλαίσιο της αποστολής της αρχής, και συγκεκριμένα σ' αυτούς που έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών·

δ)

έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται σε δίκτυο για σχέδια επιστημονικού χαρακτήρα όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού ή/και τη δυνατότητα να εκτελούν αποτελεσματικά τα είδη των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού, τα οποία μπορεί να τους αναθέτει η Αρχή.

2.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Αρχή, με αντίγραφο στην Επιτροπή, τα ονόματα και τα στοιχεία των οργανισμών, τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση των εν λόγω οργανισμών με τα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 1, καθώς και την ένδειξη των συγκεκριμένων τομέων αρμοδιότητάς τους. Συγκεκριμένα, για την εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 3 στοιχείο β) και του άρθρου 18 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τα ονόματα και τα στοιχεία των αρμόδιων οργανισμών για την αξιολόγηση της αβλάβειας των τροφίμων και των ζωοτροφών που περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

Εφόσον σχετικός οργανισμός λειτουργεί στα πλαίσια δικτύου, αυτό πρέπει να αναφέρεται και πρέπει να προσδιορίζονται οι συνθήκες της λειτουργίας σε δίκτυο.

Στην περίπτωση που ένα συγκεκριμένο μέρος του οργανισμού διαθέτει την αρμοδιότητα ή τη δυνατότητα της σύνδεσης σε δίκτυο για σχέδια επιστημονικού χαρακτήρα ή/και την εκτέλεση καθηκόντων που μπορεί να τους αναθέτει η Αρχή, αυτό διευκρινίζεται από τα κράτη μέλη.

3.   Εφόσον σχετικοί οργανισμοί δεν ικανοποιούν πλέον τα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε αφαίρεσή τους από τον κατάλογο, και ενημερώνουν αμέσως την Αρχή σχετικά, με αντίγραφο στην Επιτροπή, κοινοποιώντας τα στοιχεία που δικαιολογούν την απόφαση αυτή.

Τα κράτη μέλη αναθεωρούν τακτικά και τουλάχιστον ανά τρία έτη τον κατάλογο των οργανισμών που έχουν υποδείξει.

Άρθρο 2

Κατάρτιση του καταλόγου των αρμόδιων οργανισμών

1.   Η Αρχή εξασφαλίζει ότι οι οργανισμοί που υποδεικνύονται από τα κράτη μέλη ικανοποιούν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 1 παράγραφος 1. Εάν κριθεί απαραίτητο, τα κράτη μέλη καλούνται, με αιτιολογημένη αίτηση, να συμπληρώσουν τα δικαιολογητικά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.

2.   Το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής, μετά από πρόταση του διευθύνοντα συμβούλου, καταρτίζει τον κατάλογο των αρμόδιων οργανισμών με ένδειξη των συγκεκριμένων τομέων αρμοδιότητάς τους, κυρίως όσον αφορά την αξιολόγηση της αβλάβειας των τροφίμων και των ζωοτροφών που περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, βάσει της εξέτασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

3.   Ο κατάλογος που προβλέπεται στην παράγραφο 2 (εφεξής καλούμενος «ο κατάλογος») δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C.

4.   Ο κατάλογος ενημερώνεται τακτικά, μετά από πρόταση του διευθύνοντα συμβούλου της Αρχής, λαμβάνοντας υπόψη τις αναθεωρήσεις ή τις νέες προτάσεις υπόδειξης που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη.

Άρθρο 3

Σύνδεση σε δίκτυο της Αρχής και των οργανισμών των κρατών μελών που εμφαίνονται στον κατάλογο

1.   Η Αρχή ενθαρρύνει τη σύνδεση σε δίκτυο με τους οργανισμούς των κρατών μελών που εμφαίνονται στον κατάλογο με σκοπό την προώθηση της δυναμικής επιστημονικής συνεργασίας στους τομείς που εντάσσονται στο πλαίσιο της αποστολής της Αρχής, και ιδίως σε αυτούς που έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίμων ή των ζωοτροφών.

Για αυτόν το σκοπό, η Αρχή, βάσει των εργασιών που διεξάγονται στο πλαίσιο του συμβουλευτικού της σώματος, ορίζει τα σχέδια επιστημονικού χαρακτήρα κοινού ενδιαφέροντος με τη δυνατότητα υλοποίησης σε σύνδεση με δίκτυο. Οι εργασίες που διεξάγονται στο πλαίσιο του συμβουλευτικού σώματος λαμβάνουν υπόψη τις προτάσεις των οργανισμών που εμφαίνονται στον κατάλογο.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, το συμβουλευτικό σώμα συμβάλλει στη σύνδεση σε δίκτυο.

2.   Η Επιτροπή και η Αρχή συνεργάζονται προκειμένου να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη στις επιστημονικές και τεχνικές εργασίες που επιτελούνται στο κοινοτικό επίπεδο.

Άρθρο 4

Καθήκοντα που μπορούν να ανατεθούν στους οργανισμούς που εμφαίνονται στον κατάλογο

1.   Με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσης της αποστολής και των καθηκόντων της σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002, η Αρχή μπορεί να αναθέτει, εφόσον συμφωνούν, σε έναν ή περισσότερους οργανισμούς που εμφαίνονται στον κατάλογο καθήκοντα με στόχο την παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής.

2.   Το συμβουλευτικό σώμα εξασφαλίζει την ικανοποιητική γενική αντιστοιχία μεταξύ των αιτήσεων συνδρομής της Αρχής στους οργανισμούς που εμφαίνονται στον κατάλογο και των δυνατοτήτων που διαθέτουν οι οργανισμοί που εμφαίνονται στον κατάλογο να ανταποκριθούν ευνοϊκά. Γι' αυτόν το σκοπό, ο εκτελεστικός διευθυντής θέτει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες στη διάθεση του συμβουλευτικού σώματος.

3.   Τα καθήκοντα που μπορούν να ανατεθούν στους οργανισμούς που εμφαίνονται στον κατάλογο, είτε πρόκειται για έναν, είτε για πολλούς που συνεργάζονται, είναι τα ακόλουθα:

διάδοση καλών πρακτικών και αναβάθμιση μεθόδων όσον αφορά τη συλλογή και την ανάλυση επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων, κυρίως για τη διευκόλυνση της συγκρισιμότητάς τους και τη δυνατότητα σύνθεσής τους σε κοινοτικό επίπεδο,

συλλογή και ανάλυση συγκεκριμένων δεδομένων, που αφορούν κοινή προτεραιότητα, και ιδίως τις κοινοτικές προτεραιότητες που εγγράφονται στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας της Αρχής και τις περιπτώσεις που η επιστημονική βοήθεια της Αρχής απαιτείται από την Επιτροπή επειγόντως, κυρίως στα πλαίσια του γενικού σχεδίου για τη διαχείριση κρίσεων που προβλέπεται από το άρθρο 55 του προαναφερθέντος κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002,

συλλογή και ανάλυση δεδομένων που διευκολύνουν την αξιολόγηση κινδύνων από την Αρχή, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών αξιολόγησης σχετικά με την ανθρώπινη διατροφή σε συνάρτηση με την κοινοτική νομοθεσία, και ιδίως συγκέντρωση ή/και επεξεργασία διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων για κάθε ουσία, επεξεργασία, τρόφιμο ή ζωοτροφή, παρασκευή, οργανισμό ή μολυσματικό παράγοντα που μπορεί να συνδεθεί με κίνδυνο για την υγεία, καθώς και συλλογή ή/και ανάλυση δεδομένων για την έκθεση των πληθυσμών των κρατών μελών σε κίνδυνο για την υγεία που συνδέεται με τα τρόφιμα ή τις ζωοτροφές,

παραγωγή επιστημονικών δεδομένων ή διεκπεραίωση επιστημονικών εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών αξιολόγησης σχετικά με την ανθρώπινη διατροφή σε συνάρτηση με την κοινοτική νομοθεσία, που συμβάλλουν στα καθήκοντα αξιολόγησης κινδύνων με τα οποία είναι επιφορτισμένη η Αρχή· αυτό το είδος καθηκόντων πρέπει να αντιστοιχεί σε προσδιορισμένα και συγκεκριμένα προβλήματα κατά την εκτέλεση των εργασιών της Αρχής, που αφορούν ιδίως την επιτροπή της και τις μόνιμες επιστημονικές ομάδες της, και να μην παρατηρείται αλληλοεπικάλυψη με τα κοινοτικά προγράμματα έρευνας, δηλαδή με δεδομένα ή εργασίες των οποίων η παροχή είναι καθήκον της βιομηχανίας, κυρίως στα πλαίσια των διαδικασιών έγκρισης αδειών,

εκτέλεση προπαρασκευαστικών εργασιών για τις επιστημονικές γνώμες της Αρχής, συμπεριλαμβανομένων των προπαρασκευαστικών εργασιών για την αξιολόγηση των φακέλων αδειών,

εκτέλεση προπαρασκευαστικών εργασιών για την εναρμόνιση μεθοδολογιών όσον αφορά την αξιολόγηση κινδύνων,

διάδοση δεδομένων κοινού ενδιαφέροντος, π.χ. με τη δημιουργία βάσεων δεδομένων,

καθήκοντα που προβλέπονται από το άρθρο 6 και το άρθρο 18 παράγραφος 3 στοιχείο β) του προαναφερθέντος κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003.

Άρθρο 5

Οικονομική ενίσχυση

1.   Η Αρχή μπορεί να αποφασίσει να παράσχει οικονομική ενίσχυση για τα καθήκοντα που ανατίθενται στους οργανισμούς που εμφαίνονται στον κατάλογο, εφόσον αυτά παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συμβάλλουν στην εκτέλεση των καθηκόντων της Αρχής ή στην υλοποίηση προτεραιοτήτων που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας της, ή στις περιπτώσεις που απαιτείται επειγόντως από την Επιτροπή η παροχή βοήθειας στην Αρχή, ιδίως για την αντιμετώπιση κρίσεων.

2.   Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή επιχορηγήσεων σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισμό της αρχής και των κανόνων εφαρμογής του.

Άρθρο 6

Εναρμονισμένα κριτήρια ποιότητας και όροι εκτέλεσης

1.   Μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή, η Αρχή καθορίζει εναρμονισμένα κριτήρια ποιότητας για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναθέτει στους οργανισμούς που εμφαίνονται στον κατάλογο, και ιδίως:

α)

κριτήρια που εξασφαλίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων με υψηλό επίπεδο επιστημονικής και τεχνικής ποιότητας, κυρίως όσον αφορά τα επιστημονικά ή/και τεχνικά τυπικά προσόντα του προσωπικού που εκτελεί τα σχετικά καθήκοντα·

β)

κριτήρια που αφορούν τους πόρους και τα μέσα που μπορούν να αφιερωθούν στην εκτέλεση των εν λόγω καθηκόντων, κυρίως όσον αφορά την εκτέλεση καθηκόντων εντός των καθορισμένων προθεσμιών·

γ)

κριτήρια που αφορούν την εφαρμογή κανόνων και διαδικασιών και που καθιστούν δυνατή, για μια κατηγορία συγκεκριμένων καθηκόντων, την εξασφάλιση ότι θα επιτελεσθούν ανεξάρτητα και ολοκληρωμένα, και με τήρηση της εμπιστευτικότητας.

2.   Οι ακριβείς όροι εκτέλεσης των καθηκόντων που ανατίθενται στους οργανισμούς που εμφαίνονται στον κατάλογο καθορίζονται με συγκεκριμένες συμφωνίες μεταξύ της Αρχής και κάθε ενδιαφερόμενου οργανισμού.

Άρθρο 7

Έλεγχος της εκτέλεσης των καθηκόντων

Η Αρχή μεριμνά για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων που αναθέτει στους οργανισμούς που εμφαίνονται στον κατάλογο. Λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση των κριτηρίων και των όρων που προβλέπονται στο άρθρο 6. Σε περίπτωση μη τήρησης των εν λόγω κριτηρίων και όρων, η Αρχή εφαρμόζει διορθωτικά μέτρα. Εάν κριθεί απαραίτητο, μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση του οργανισμού.

Σε περίπτωση καθηκόντων που αποτελούν το αντικείμενο επιχορηγήσεων, εφαρμόζονται οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται από το δημοσιονομικό κανονισμό της Αρχής και τους κανόνες εφαρμογής του.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Markos KYPRIANOU

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1642/2003 (ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 4).

(2)  ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1.


24.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 379/68


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2231/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Δεκεμβρίου 2004

για τον τερματισμό της έρευνας όσον αφορά την πιθανή καταστρατήγηση των μέτρων αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 119/97 του Συμβουλίου στις εισαγωγές ορισμένων μηχανισμών με δακτυλίους για το δέσιμο φύλλων, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, από εισαγωγές ορισμένων μηχανισμών με δακτυλίους για το δέσιμο φύλλων που αποστέλλονται από την Ταϊλάνδη, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Ταϊλάνδης είτε όχι, και για τερματισμό της καταγραφής των εν λόγω εισαγωγών η οποία επεβλήθη με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 844/2004

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) (εφεξής ο «βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 13,

Κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

A.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 119/97 (2), (εφεξής ο «αρχικός κανονισμός»), το Συμβούλιο επέβαλε οριστικούς δασμούς αντιντάμπινγκ που κυμαίνονταν από 32,5 έως 39,4 % στις εισαγωγές ορισμένων μηχανισμών με δακτυλίους για το δέσιμο φύλλων («ΜΔΦ») καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας («ΛΔΚ»). Οι δασμοί αυτοί εφαρμόστηκαν σε ΜΔΦ άλλους από εκείνους με 17 ή 23 δακτυλίους, ενώ στους ΜΔΦ με 17 ή 23 δακτυλίους εφαρμόστηκε δασμός ίσος με τη διαφορά μεταξύ της ελάχιστης τιμής εισαγωγής (ΕΤΕ) των 325 ευρώ ανά 1 000 τεμάχια και της τιμής «ελεύθερο στα κοινοτικά σύνορα» πριν από τον εκτελωνισμό, στις περιπτώσεις που η τελευταία αυτή τιμή ήταν χαμηλότερη από την ΕΤΕ.

(2)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2100/2000, το Συμβούλιο, μετά από σχετική έρευνα δυνάμει του άρθρου 12 του βασικού κανονισμού, τροποποίησε και αύξησε τους προαναφερθέντες δασμούς για ορισμένους ΜΔΦ εκτός εκείνων με 17 ή 23 δακτυλίους. Οι τροποποιημένοι δασμοί κυμάνθηκαν μεταξύ 51,2 έως 78,8 %

(3)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2074/2004 του Συμβουλίου (3) τα υφιστάμενα μέτρα αντιντάμπινγκ παρατάθηκαν για τέσσερα έτη.

(4)

Στις 29 Απριλίου 2004, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 844/2004 (4) (εφεξής ο «κανονισμός έναρξης έρευνας»), η Επιτροπή άρχισε με δική της πρωτοβουλία έρευνα δυνάμει του άρθρου 13 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού όσον αφορά την πιθανή καταστρατήγηση των μέτρων αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 119/97 στις εισαγωγές ορισμένων μηχανισμών με δακτυλίους για το δέσιμο φύλλων, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, από εισαγωγές ορισμένων μηχανισμών με δακτυλίους για το δέσιμο φύλλων που αποστέλλονται από την Ταϊλάνδη, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Ταϊλάνδης είτε όχι, και για την υποβολή των εν λόγω εισαγωγών σε καταγραφή. Η Επιτροπή είχε στη διάθεσή της επαρκή, εκ πρώτης όψεως, αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, μετά την επιβολή μέτρων στις εισαγωγές ΜΔΦ καταγωγής ΛΔΚ, μεταβλήθηκε σημαντικά ο τρόπος διεξαγωγής των εμπορικών συναλλαγών όσον αφορά τις εξαγωγές ΜΔΦ από την ΛΔΚ και την Ταϊλάνδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μεταβολή αυτή του τρόπου διεξαγωγής των εμπορικών συναλλαγών απορρέει, κατά τους ισχυρισμούς, από τη μεταφόρτωση ΜΔΦ καταγωγής ΛΔΚ, μέσω Ταϊλάνδης. Επιπλέον, υπήρχαν επαρκή, εκ πρώτης όψεως, αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι επανορθωτικές συνέπειες των ισχυόντων δασμών αντιντάμπινγκ επί ορισμένων μηχανισμών με δακτυλίους για το δέσιμο φύλλων, καταγωγής ΛΔΚ, έχουν εξουδετερωθεί τόσο όσον αφορά τις ποσότητες όσο και τις τιμές, και ότι πραγματοποιήθηκε ντάμπινγκ όσον αφορά τις κανονικές αξίες που είχαν προηγουμένως προσδιοριστεί.

(5)

Το υπό εξέταση προϊόν είναι, όπως ορίζεται στον αρχικό κανονισμό, ορισμένοι ΜΔΦ που επί του παρόντος υπάγονται στον κωδικό ΣΟ ex 8305 10 00. Οι εν λόγω ΜΔΦ αποτελούνται από δύο ορθογώνια χαλύβδινα φύλλα ή σύρματα τα οποία φέρουν τουλάχιστον τέσσερις ημιδακτυλίους από χαλύβδινο σύρμα και τα οποία συγκρατούνται μεταξύ τους με χαλύβδινο κάλυμμα. Οι μηχανισμοί αυτοί μπορούν να ανοίγουν είτε με το τράβηγμα των ημιδακτυλίων είτε με μια μικρή χαλύβδινη διάταξη ενεργοποίησης στερεωμένη στον ΜΔΦ.

Β.   ΕΡΕΥΝΑ

(6)

Η Επιτροπή ενημέρωσε επισήμως τις αρχές της ΛΔΚ και της Ταϊλάνδης, τους παραγωγούς/εξαγωγείς της Ταϊλάνδης και της ΛΔΚ, καθώς και τους κοινοτικούς εισαγωγείς, που είναι γνωστοί στην Επιτροπή από την έναρξη της έρευνας. Απέστειλε δε ερωτηματολόγια προς τους παραγωγούς/εξαγωγείς της Ταϊλάνδης και της ΛΔΚ, καθώς και στους κοινοτικούς εισαγωγείς. Τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν να γίνουν δεκτά σε ακρόαση εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στον κανονισμό για