ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 373

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

47ό έτος
21 Δεκεμβρίου 2004


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τα μετάλλια και τις μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2183/2004 του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2004, για την επέκταση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 σχετικά με τα μετάλλια και τις μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ στα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη

7

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2184/2004 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2004, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

8

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2185/2004 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2004, για το άνοιγμα δασμολογικής ποσόστωσης, για το 2005, για τις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ορισμένων εμπορευμάτων καταγωγής Νορβηγίας τα οποία προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συμβουλίου

10

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2186/2004 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1613/2000 σχετικά με την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 όσον αφορά την έννοια των προϊόντων καταγωγής που ορίζεται στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση του Λάος όσον αφορά ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που εξάγονται από τη χώρα αυτή προς την Κοινότητα

14

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2187/2004 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1614/2000 σχετικά με την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 όσον αφορά την έννοια των προϊόντων καταγωγής που ορίζεται στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση της Καμπότζης όσον αφορά ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που εξάγονται από τη χώρα αυτή προς την Κοινότητα

16

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2188/2004 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1615/2000 σχετικά με την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 όσον αφορά την έννοια των προϊόντων καταγωγής που ορίζεται στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση του Νεπάλ όσον αφορά ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που εξάγονται από τη χώρα αυτή προς την Κοινότητα

18

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2189/2004 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2004, για τον καθορισμό της κατ’ αποκοπήν αμοιβής ανά έντυπο γεωργικής εκμετάλλευσης για το λογιστικό έτος 2005 στο πλαίσιο του δικτύου λογιστικής γεωργικής πληροφόρησης

20

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2190/2004 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1433/2003 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου όσον αφορά τα επιχειρησιακά ταμεία, τα επιχειρησιακά προγράμματα και ταμεία και τη χρηματοδοτική ενίσχυση

21

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2191/2004 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων και των πλιγουριών και των σιμιγδαλιών σίτου ή σικάλεως

23

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2192/2004 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2004, για καθορισμό του διορθωτικού στοιχείου που εφαρμόζεται κατά την επιστροφή για τα σιτηρά

25

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2193/2004 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή της βύνης

27

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2194/2004 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2004, για καθορισμό του διορθωτικού στοιχείου που εφαρμόζεται στην επιστροφή για τη βύνη

29

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2004 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται στα προϊόντα των τομέων σιτηρών και όρυζας που παραδίδονται στο πλαίσιο κοινοτικών και εθνικών μέτρων επισιτιστικής βοήθειας

31

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2196/2004 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2004, για καθορισμό των κοινοτικών τιμών στην παραγωγή και των κοινοτικών τιμών κατά την εισαγωγή για τα γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρμογή του καθεστώτος κατά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου καθώς και Δυτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας

33

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2197/2004 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2004, για καθορισμό της τιμής της παγκόσμιας αγοράς του μη εκκοκκισμένου βαμβακιού

35

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2198/2004 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2004, για καθορισμό της επιστροφής στην παραγωγή για τα ελαιόλαδα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ορισμένων κονσερβών

36

 

*

Οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών

37

 

 

II   Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

 

 

Επιτροπή

 

*

2004/881/ΕΚ:Απόφαση της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2004, για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με τροποποιήσεις, λαμβανομένης υπόψη της διεύρυνσης, στο προσάρτημα Ι της συμφωνίας για το εμπόριο αποσταγμάτων και αρωματισμένων οινοπνευματωδών ποτών της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Χιλής, αφετέρου

44

Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με την τροποποίηση του προσαρτήματος Ι της συμφωνίας για το εμπόριο αποσταγμάτων και αρωματισμένων οινοπνευματωδών ποτών της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Χιλής, αφετέρου

45

 

*

2004/882/ΕΚ:Απόφαση της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2004, για τροποποίηση των παραρτημάτων I και II της απόφασης 79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την επικαιροποίηση των όρων εισαγωγής και των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών για το κρέας άγριων και εκτρεφόμενων θηραμάτων [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό E(2004) 4554]  ( 1 )

52

 

*

2004/883/ΕΚ:Απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2004, για την προσαρμογή του παραρτήματος της οδηγίας 95/57/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη συλλογή στατιστικών στοιχείων στον τομέα του τουρισμού όσον αφορά τους καταλόγους χωρών [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 4723]  ( 1 )

69

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

21.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 373/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 6ης Δεκεμβρίου 2004

σχετικά με τα μετάλλια και τις μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 123 παράγραφος 4 τρίτη πρόταση,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Από την 1η Ιανουαρίου 1999, το ευρώ είναι το νόμιμο νόμισμα των συμμετεχόντων κρατών μελών, σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συμβουλίου, της 3ης Μαΐου 1998, για την εισαγωγή του ευρώ (2), καθώς και των τρίτων χωρών που συνήψαν συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για την εισαγωγή του ευρώ, ήτοι, του Πριγκιπάτου του Μονακό, της Δημοκρατίας του Σαν Μαρίνο και της Πόλης του Βατικανού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 975/1998 του Συμβουλίου, της 3ης Μαΐου 1998, για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ που πρόκειται να κυκλοφορήσουν (3) έχει καθορίσει τα βασικά χαρακτηριστικά των κερμάτων ευρώ. Τα κέρματα ευρώ, μετά την εισαγωγή τους τον Ιανουάριο του 2002, κυκλοφορούν σε όλη τη ζώνη του ευρώ ως μόνο νόμιμο μεταλλικό χρήμα.

(3)

Η σύσταση 2002/644/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Αυγούστου 2002, σχετικά με τα μετάλλια και τις «μάρκες» που προσομοιάζουν με το ευρώ (4) συνιστά να αποφεύγονται ορισμένα οπτικά χαρακτηριστικά κατά την πώληση και κατά την παραγωγή, αποθεματοποίηση, εισαγωγή και διανομή για πώληση ή για άλλους εμπορικούς σκοπούς μεταλλίων και μαρκών των οποίων το μέγεθος είναι παρεμφερές με το μέγεθος των κερμάτων ευρώ.

(4)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 1997, για τη χρησιμοποίηση του συμβόλου του ευρώ, καθιέρωσε το σύμβολο (ευρώ) και κάλεσε όλους τους χρήστες νομισμάτων να χρησιμοποιούν το σύμβολο αυτό όταν αναφέρονται σε νομισματικά ποσά εκφρασμένα σε ευρώ.

(5)

Η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2001, σχετικά με την προστασία του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά την παράσταση της κοινής όψης των κερμάτων ευρώ (5) έχει καθορίσει τις ρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμόζονται για την αναπαραγωγή της παράστασης της κοινής όψης των κερμάτων ευρώ.

(6)

Τα οπτικά χαρακτηριστικά των κερμάτων ευρώ δημοσιεύθηκαν από την Επιτροπή στις 28 Δεκεμβρίου 2001 (6).

(7)

Οι πολίτες ενδέχεται να πιστέψουν ότι τα μετάλλια και οι μάρκες που φέρουν τους όρους «ευρώ» ή «λεπτά ευρώ», το σύμβολο του ευρώ ή παράσταση παρόμοια με αυτή που απεικονίζεται στην κοινή όψη ή σε μια από τις εθνικές όψεις των κερμάτων ευρώ, έχουν καθεστώς νομίμου χρήματος σε κάθε κράτος μέλος που έχει υιοθετήσει το ευρώ ή σε συμμετέχουσα τρίτη χώρα.

(8)

Υφίσταται μεγάλος κίνδυνος τα μετάλλια και οι μάρκες που έχουν μέγεθος και ιδιότητες μετάλλου που προσομοιάζουν με τα αντίστοιχα των κερμάτων ευρώ να μπορούν να χρησιμοποιηθούν παράνομα στη θέση των κερμάτων ευρώ.

(9)

Είναι, συνεπώς, ορθό τα μετάλλια και οι μάρκες που έχουν οπτικά χαρακτηριστικά, μέγεθος ή ιδιότητες μετάλλου που προσομοιάζουν με τα αντίστοιχα των κερμάτων ευρώ, να μην πωλούνται, παράγονται, εισάγονται ή διανέμονται με σκοπό την πώληση ή για άλλους εμπορικούς σκοπούς.

(10)

Εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να εισάγει τις εφαρμοστέες κυρώσεις κατά των παραβάσεων, προκειμένου να παρέχεται σε όλη την Κοινότητα ισοδύναμη προστασία του ευρώ έναντι μεταλλίων και μαρκών, που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

ως «ευρώ», νοείται το νόμιμο νόμισμα των συμμετεχόντων κρατών μελών, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98, καθώς και των συμμετεχουσών τρίτων χωρών που έχουν συνάψει συμφωνία με την Κοινότητα για την εισαγωγή του ευρώ, καλούμενων εφεξής «συμμετέχουσες τρίτες χώρες»·

β)

ως «σύμβολο του ευρώ», νοείται το σύμβολο που αντιπροσωπεύει το ευρώ (ευρώ), όπως εμφαίνεται και περιγράφεται στο παράρτημα Ι·

γ)

ως «μετάλλια και μάρκες», νοούνται τα μεταλλικά εκείνα αντικείμενα, εκτός από τις μήτρες κοπής κερμάτων, που έχουν τα χαρακτηριστικά ή/και τις τεχνικές ιδιότητες ενός κέρματος αλλά δεν έχουν εκδοθεί σύμφωνα με νομοθετικές διατάξεις κράτους μέλους, συμμετέχουσας τρίτης χώρας ή άλλης ξένης χώρας και, συνεπώς, δεν αποτελούν ούτε νόμιμο μέσο πληρωμής ούτε νόμιμο χρήμα·

δ)

ως «χρυσός», «άργυρος» και «λευκόχρυσος», νοούνται τα κράματα που περιέχουν χρυσό, άργυρο και λευκόχρυσο καθαρότητας σε χιλιοστά βάρους τουλάχιστον 375, 500 και 850, αντίστοιχα. Ο ορισμός αυτός δεν αφορά τις συμβάσεις σφράγισης που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη·

ε)

ως «Ευρωπαϊκό Τεχνικό και Επιστημονικό Κέντρο» (εφεξής «ΕΤΕΚ»), νοείται ο φορέας που συστάθηκε με την απόφαση της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 2004·

στ)

ως «όρια αναφοράς», νοούνται τα όρια που προσδιορίζονται στο σημείο 1 του παραρτήματος ΙΙ.

Άρθρο 2

Προστατευτικές διατάξεις

Με την επιφύλαξη των άρθρων 3 και 4, απαγορεύεται η παραγωγή και πώληση μεταλλίων και μαρκών, καθώς και η εισαγωγή και διανομή τους για πώληση ή για άλλους εμπορικούς σκοπούς, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

όταν στην όψη τους φέρουν τους όρους «ευρώ» ή «λεπτά ευρώ» ή το σύμβολο του ευρώ, ή

β)

όταν το μέγεθός τους είναι εντός των ορίων αναφοράς, ή

γ)

όταν οποιοδήποτε σχέδιο στην όψη των μεταλλίων και των μαρκών είναι παρόμοιο με εκείνο των εθνικών εμπρόσθιων όψεων ή των κοινών οπίσθιων όψεων των κερμάτων ευρώ ή είναι πανομοιότυπο ή παρόμοιο με το σχέδιο της στεφάνης των κερμάτων των 2 ευρώ.

Άρθρο 3

Εξαιρέσεις

1.   Δεν απαγορεύονται τα μετάλλια και οι μάρκες που φέρουν τους όρους «ευρώ» ή «λεπτά ευρώ» ή το σύμβολο του ευρώ χωρίς να συνδυάζονται με ένδειξη ονομαστικής αξίας, όταν το μέγεθός τους είναι εκτός των ορίων αναφοράς.

2.   Τα μετάλλια και οι μάρκες των οποίων το μέγεθος βρίσκεται εντός των ορίων αναφοράς δεν απαγορεύονται όταν:

α)

φέρουν στο κέντρο τους οπή μεγαλύτερη των έξι χιλιοστών ή έχουν σχήμα πολυγωνικό με μέχρι και έξι πλευρές, υπό την προϋπόθεση της τήρησης του όρου που προβλέπεται στο στοιχείο γ), σημείο ii), ή

β)

έχουν κατασκευασθεί από χρυσό, άργυρο ή λευκόχρυσο, ή

γ)

πληρούν τους ακόλουθους όρους:

i)

οι συνδυασμοί διαμέτρου και ύψους στεφάνης των μεταλλίων και μαρκών πρέπει να κείνται συστηματικά εκτός του εύρους των τιμών που ορίζονται σε καθεμία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο σημείο 2 του παραρτήματος ΙΙ και

ii)

οι συνδυασμοί διαμέτρου και ιδιοτήτων μετάλλου των μεταλλίων και μαρκών πρέπει να κείνται συστηματικά εκτός του εύρους των τιμών που ορίζονται σε καθεμία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο σημείο 3 του παραρτήματος ΙΙ.

Άρθρο 4

Παρεκκλίσεις κατόπιν αδείας

1.   Η Επιτροπή δύναται να χορηγήσει ειδικές άδειες για χρησιμοποίηση των όρων «ευρώ» ή «λεπτά ευρώ» ή του συμβόλου του ευρώ, υπό ελεγχόμενους όρους χρησιμοποίησης σε περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται κίνδυνος σύγχυσης. Στις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να αναγνωρίζεται σαφώς επί της όψεως του μεταλλίου ή της μάρκας ο αντίστοιχος οικονομικός παράγοντας κράτους μέλους, να επισφραγίζεται δε στην εμπρόσθια ή στην οπίσθια όψη του μεταλλίου ή της μάρκας η μνεία «μη νόμιμο χρήμα».

2.   Η Επιτροπή είναι αρμόδια να δηλώνει κατά πόσον ένα σχέδιο είναι «παρόμοιο», κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο γ).

Άρθρο 5

Υφιστάμενα μετάλλια και μάρκες

Τα μετάλλια και οι μάρκες που έχουν εκδοθεί πριν τεθεί σε ισχύ ο παρών κανονισμός και δεν πληρούν τους όρους που θεσπίζονται στα άρθρα 2, 3 και 4, δύνανται να συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται μέχρι το τέλος του 2009, το αργότερο, εκτός εάν είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται στη θέση των κερμάτων ευρώ. Τα εν λόγω μετάλλια και μάρκες καταχωρούνται, εάν ενδείκνυται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη και ανακοινώνονται στο ΕΤΕΚ.

Άρθρο 6

Κυρώσεις

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που εφαρμόζονται στις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την επιβολή των κυρώσεων αυτών. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

2.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, μέχρι την 1η Ιουλίου 2005, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Άρθρο 7

Εφαρμοσιμότητα

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 974/98.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος, σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2004.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

H. HOOGERVORST


(1)  ΕΕ C 134 της 12.5.2004, σ. 11.

(2)  ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2596/2000 (ΕΕ L 300 της 29.11.2000, σ. 2).

(3)  ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 6· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 423/1999 (ΕΕ L 52 της 27.2.1999, σ. 2).

(4)  ΕΕ L 225 της 22.8.2002, σ. 34.

(5)  ΕΕ C 318 της 13.11.2001, σ. 3.

(6)  ΕΕ C 373 της 28.12.2001, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

1.   Ορισμός των ορίων αναφοράς που προβλέπονται στο άρθρο 1

α)

Τα όρια αναφοράς για το μέγεθος των μεταλλίων και των μαρκών περιλαμβάνουν κάθε συνδυασμό τιμής διαμέτρου και τιμής ύψους στεφάνης κείμενων εντός του εύρους αναφοράς τιμών για τη διάμετρο και για το ύψος στεφάνης, αντιστοίχως.

β)

Το εύρος αναφοράς τιμών για τη διάμετρο εκτείνεται μεταξύ 19,00 και 28,00 χιλιοστών.

γ)

Το εύρος αναφοράς τιμών για το ύψος της στεφάνης εκτείνεται μεταξύ 7,00 % και 12,00 % κάθε τιμής εντός του εύρους αναφοράς για τη διάμετρο.

2.   Εύρος τιμών που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) σημείο i)

Ορισθέν εύρος τιμών

 

Διάμετρος

(mm)

Ύψος στεφάνης

(mm)

1.

19,45-20,05

1,63-2,23

2.

21,95-22,55

1,84-2,44

3.

22,95-23,55

2,03-2,63

4.

23,95-24,55

2,08-2,68

5.

25,45-26,05

1,90-2,50

3.   Εύρος τιμών που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) σημείο ii)

 

Διάμετρος (mm)

Ιδιότητες μετάλλου

1.

19,00-21,94

Ηλεκτρική αγωγιμότητα από 14,00 έως 18,00 % IACS

2.

21,95-24,55

Ηλεκτρική αγωγιμότητα:

από 14,00 έως 18,00 % IACS, ή

από 4,50 έως 6,50 % IACS, εκτός εάν το μετάλλιο ή η μάρκα είναι από ένα μόνο κράμα και η μαγνητική του ροπή κείται εκτός της περιοχής τιμών από 1,0 έως 7,0 μVs.cm

3.

24,56-26,05

Ηλεκτρική αγωγιμότητα:

από 15,00 έως 18,00 % IACS, ή

από 13,00 έως 15,00 % IACS, εκτός εάν το μετάλλιο ή η μάρκα είναι από ένα μόνο κράμα και η μαγνητική του ροπή είναι εκτός της περιοχής τιμών από 1,0 έως 7,0 μVs.cm

4.

26,06-28,00

Ηλεκτρική αγωγιμότητα από 13,00 έως 15,00 % IACS, εκτός εάν το μετάλλιο ή η μάρκα είναι από ένα μόνο κράμα και η μαγνητική του ροπή είναι εκτός της περιοχής τιμών από 1,0 έως 7,0 μVs.cm

4.   Γραφική παράσταση

Στο ακόλουθο διάγραμμα παρέχεται ενδεικτική απεικόνιση των ορισμών που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα:

Image


21.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 373/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2183/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 6ης Δεκεμβρίου 2004

για την επέκταση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 σχετικά με τα μετάλλια και τις μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ στα μη συμμετέχοντα κράτη μέλη

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 308,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Κατά την έκδοση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 (2), το Συμβούλιο ανέφερε ότι ο κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στα συμμετέχοντα κράτη μέλη, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συμβουλίου, της 3ης Μαΐου 1998, για την εισαγωγή του ευρώ (3).

(2)

Ωστόσο, είναι σημαντικό οι κανόνες σχετικά με τα μετάλλια και τις μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ να είναι ενιαίοι σε όλη την Κοινότητα και, για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να θεσπισθούν οι απαιτούμενες προς τούτο διατάξεις,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 επεκτείνεται και σε κράτη μέλη πέραν των συμμετεχόντων κρατών μελών, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 974/98.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 6 Δεκεμβρίου 2004.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

H. HOOGERVORST


(1)  Γνώμη που διατυπώθηκε την 1η Απριλίου 2004 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Βλέπε σ. 1 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

(3)  ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2596/2000 (ΕΕ L 300 της 29.11.2000, σ. 2).


21.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 373/8


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2184/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Δεκεμβρίου 2004

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 21 Δεκεμβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1947/2002 (ΕΕ L 299 της 1.11.2002, σ. 17).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2004, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό τιμών εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052

102,1

204

83,9

999

93,0

0707 00 05

052

92,0

999

92,0

0709 90 70

052

117,1

204

70,4

999

93,8

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

60,4

204

47,4

388

50,7

528

41,6

999

50,0

0805 20 10

204

61,8

999

61,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

72,3

204

43,2

624

82,1

999

65,9

0805 50 10

052

52,4

528

39,0

999

45,7

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

150,1

400

67,6

404

101,6

720

59,9

999

94,8

0808 20 50

400

97,8

528

47,6

720

64,7

999

70,0


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11). Ο κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


21.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 373/10


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2185/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Δεκεμβρίου 2004

για το άνοιγμα δασμολογικής ποσόστωσης, για το 2005, για τις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ορισμένων εμπορευμάτων καταγωγής Νορβηγίας τα οποία προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συμβουλίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3448/93 του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 1993, περί καθορισμού του καθεστώτος συναλλαγών για ορισμένα εμπορεύματα που προκύπτουν από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,

την απόφαση 2004/859/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και του Βασιλείου της Νορβηγίας, αφετέρου, περί του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας (2), και ιδίως το άρθρο 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το πρωτόκολλο αριθ. 2 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας (3), αφενός, και το πρωτόκολλο αριθ. 3 της συμφωνίας ΕΟΧ (4), αφετέρου, καθορίζουν το καθεστώς συναλλαγών ορισμένων γεωργικών προϊόντων και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

(2)

Το πρωτόκολλο αριθ. 3 της συμφωνίας ΕΟΧ, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 138/2004 της Μικτής Επιτροπής του ΕΟΧ για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου αριθ. 3 της συμφωνίας ΕΟΧ σχετικά με προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφο 3 στοιχείο β) της συμφωνίας (5) προβλέπει μηδενικό δασμό για αγαθά που έχουν ταξινομηθεί στους κωδικούς ΣΟ 2202 10 00 [(νερά, συμπεριλαμβανομένων των μεταλλικών και αεριούχων νερών, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα) και ex 2202 90 10 (άλλα μη αλκοολούχα ποτά που περιέχουν ζάχαρη (ζαχαρόζη και ιμβερτοποιήμενο ζάχαρο)].

(3)

Ο μηδενικός δασμός είχε προσωρινά ανασταλεί για τη Νορβηγία με τη συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και του Βασιλείου της Νορβηγίας, αφετέρου, για το πρωτόκολλο αριθ. 2 της διμερούς συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας, που εγκρίθηκε με την απόφαση 2004/859/ΕΚ. Σύμφωνα με το σημείο IV αυτής της συμφωνίας, εισαγωγές με τελωνειακή ατέλεια αγαθών των κωδικών ΣΟ 2202 10 00 [(νερά, συμπεριλαμβανομένων των μεταλλικών και αεριούχων νερών, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα) και ex 2202 90 10 (άλλα μη αλκοολούχα ποτά που περιέχουν ζάχαρη (ζαχαρόζη και ιμβερτοποιήμενο ζάχαρο)] που προέρχονται από τη Νορβηγία επιτρέπονται μόνον στα όρια της ποσόστωσης τελωνειακής ατέλειας.

(4)

Ως εκ τούτου είναι αναγκαίο να ανοιχθεί η ποσόστωση αυτή για το έτος 2005.

(5)

Για να διευκολυνθεί ο καθορισμός της ποσόστωσης και για να εξασφαλιστεί η ορθή διαχείρισή της, προς το συμφέρον των επιχειρηματιών, το πλεονέκτημα της απαλλαγής από την καταβολή δασμών στο πλαίσιο της ποσόστωσης πρέπει να εξαρτάται προσωρινά από την υποβολή στις τελωνειακές αρχές της Κοινότητας ενός πιστοποιητικού εκδιδόμενου από τις νορβηγικές αρχές.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης οριζόντιων θεμάτων σχετικών με το εμπόριο μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα I,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005 ανοίγεται η κοινοτική δασμολογική ποσόστωση που ορίζεται στο παράρτημα Ι για τα αγαθά καταγωγής Νορβηγίας τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα, υπό τους όρους που καθορίζονται σε αυτό.

2.   Οι κανόνες καταγωγής που ισχύουν αμοιβαία στο πλαίσιο της συμφωνίας είναι αυτοί που ορίζονται στο πρωτόκολλο αριθ. 3 της διμερούς συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Βασιλείου της Νορβηγίας.

3.   Το πλεονέκτημα της απαλλαγής από την καταβολή δασμών στο πλαίσιο της ποσόστωσης που ορίζεται στο παράρτημα Ι εξαρτάται από την υποβολή στις τελωνειακές αρχές της Κοινότητας του πιστοποιητικού που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ, εκδιδόμενου στους εξαγωγείς από τις νορβηγικές αρχές σε μία από τις κοινοτικές γλώσσες.

4.   Για εισαγόμενες ποσότητες πέραν της ποσόστωσης ή για εισαγόμενες ποσότητες για τις οποίες δεν υποβλήθηκε το πιστοποιητικό που αναφέρεται στην παράγραφο 3 επιβάλλεται δασμός 0,047 ευρώ ανά λίτρο.

Άρθρο 2

Τη διαχείριση της δασμολογικής ποσόστωσης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 1 έχει η Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 308α, 308β και 308γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Günter VERHEUGEN

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 318 της 20.12.1993, σ. 18· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2580/2000 (ΕΕ L 298 της 25.11.2000, σ. 5).

(2)  ΕΕ L 370 της 17.12.2004, σ. 70.

(3)  ΕΕ L 171 της 27.6.1973, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 22 της 24.1.2002, σ. 37.

(5)  ΕΕ L 342 της 18.11.2004, σ. 30.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Δασμολογική ποσόστωση για τις εισαγωγές στην Κοινότητα αγαθών καταγωγής Νορβηγίας

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή προϊόντος

Ετήσιος όγκος ποσοστώσεων για το 2005

Δασμολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται εντός των ορίων των ποσοστώσεων

Δασμολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται πέραν του όγκου ποσοστώσεων

09.0709

2202 10 00

Νερά, συμπεριλαμβανομένων των μεταλλικών και αεριούχων νερών, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα

14,3 εκατ. λίτρα

Απαλλαγή

0,047 ευρώ/λίτρο

ex 2202 90 10

Άλλα μη αλκοολούχα ποτά που περιέχουν ζάχαρη (ζαχαρόζη και ιμβερτοποιήμενο ζάχαρο)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Image


21.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 373/14


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2186/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Δεκεμβρίου 2004

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1613/2000 σχετικά με την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 όσον αφορά την έννοια των «προϊόντων καταγωγής» που ορίζεται στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση του Λάος όσον αφορά ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που εξάγονται από τη χώρα αυτή προς την Κοινότητα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (1), και ιδίως το άρθρο 247,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (2), και ιδίως το άρθρο 76,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2501/2001 του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2001, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2002 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004 (3) η Κοινότητα χορήγησε γενικευμένες δασμολογικές προτιμήσεις στο Λάος.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ορίζει την έννοια των προϊόντων καταγωγής στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (ΣΓΠ). Ωστόσο, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 προβλέπει τη δυνατότητα παρέκκλισης προς όφελος των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών στις οποίες εφαρμόζεται το σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και οι οποίες υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Κοινότητα.

(3)

Το Λάος τυγχάνει παρέκκλισης του είδους αυτού για ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, από το 1997, την τελευταία φορά δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1613/2000 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2000, σχετικά με την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 όσον αφορά την έννοια των «προϊόντων καταγωγής» που ορίζεται στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση του Λάος όσον αφορά ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που εξάγονται από τη χώρα αυτή προς την Κοινότητα (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 291/2002 (5), με τον οποίο παρατάθηκε η ισχύς του έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004. Με επιστολές της 4ης Μαΐου και της 4ης Αυγούστου 2004, το Λάος υπέβαλε αίτηση ανανέωσης της εν λόγω παρέκκλισης.

(4)

Η Επιτροπή εξέτασε και έκρινε δεόντως τεκμηριωμένη την αίτηση που υπέβαλε το Λάος.

(5)

Κατά την παράταση της ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1613/2000 θεωρήθηκε ότι η λήξη της έπρεπε να συμπίπτει με τη λήξη του ισχύοντος ΣΓΠ, η οποία είχε προβλεφθεί για την εν λόγω ημερομηνία. Ωστόσο, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2211/2003 του Συμβουλίου (6) παρατάθηκε η ισχύς του ΣΓΠ για έναν επιπλέον χρόνο, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

(6)

Στις 18 Δεκεμβρίου 2003, η Επιτροπή δημοσίευσε Πράσινο Βιβλίο για το μέλλον των κανόνων καταγωγής στα προτιμησιακά εμπορικά καθεστώτα (7), με το οποίο ξεκίνησε ευρύς κύκλος συζητήσεων σχετικά με το θέμα αυτό. Στις 7 Ιουλίου 2004, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή με τίτλο «Αναπτυσσόμενες χώρες, διεθνές εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη: ο ρόλος του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) της Κοινότητας για τη δεκαετία 2006/2015» (8), στην οποία αναγνωρίζεται η ανάγκη τροποποίησης των κανόνων καταγωγής. Ωστόσο, δεν έχουν ακόμη ληφθεί αποφάσεις και δεν πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή νέοι κανόνες πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2004.

(7)

Η παράταση της παρέκκλισης αυτής δεν θα πρέπει να προδικάζει ή να θίγει το αποτέλεσμα των συζητήσεων σχετικά με την ενδεχόμενη θέσπιση νέων κανόνων καταγωγής για το ΣΓΠ. Ωστόσο, τα συμφέροντα των επιχειρηματιών που συνάπτουν συμβάσεις τόσο στο Λάος όσο και στην Κοινότητα, καθώς και η σταθερότητα και η βιώσιμη ανάπτυξη της βιομηχανίας του Λάος από την άποψη των επενδύσεων και της απασχόλησης, επιβάλλουν την παράταση της παρέκκλισης για επαρκές χρονικό διάστημα προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση ή σύναψη μακροπρόθεσμων συμβάσεων, διευκολύνοντας παράλληλα τη μετάβαση στην ενδεχόμενη εφαρμογή νέων κανόνων καταγωγής στο πλαίσιο του ΣΓΠ.

(8)

Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1613/2000, και ιδίως εκείνες που αφορούν τα ποσοτικά όρια, οι οποίες εφαρμόζονται σε ετήσια βάση και αντικατοπτρίζουν την ικανότητα απορρόφησης των προϊόντων του Λάος από την κοινοτική αγορά, την εξαγωγική ικανότητα του Λάος και την πραγματική κατάσταση των εμπορικών ροών, είχαν σκοπό την αποφυγή ζημίας στους αντίστοιχους κλάδους της κοινοτικής βιομηχανίας.

(9)

Συνεπώς, η παρέκκλιση πρέπει να ανανεωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2006. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί η δίκαιη μεταχείριση τόσο του Λάος όσο και άλλων λιγότερο αναπτυγμένων χωρών, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη παρέκκλισης μετά την ενδεχόμενη θέσπιση νέων κανόνων καταγωγής στο πλαίσιο του νέου συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων.

(10)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1613/2000 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1613/2000 τροποποιείται ως εξής:

στο άρθρο 2, η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2004» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2006»,

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«Η συνεχιζόμενη ανάγκη παρέκκλισης θα πρέπει, ωστόσο, να επανεξεταστεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2005, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις που πρόκειται να θεσπιστούν όσον αφορά το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων και τους σχετικούς κανόνες καταγωγής.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

László KOVÁCS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003.

(2)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2286/2003 (ΕΕ L 343 της 31.12.2003, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 346 της 31.12.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 321 της 22.10.2004, σ. 23).

(4)  ΕΕ L 185 της 25.7.2000, σ. 38.

(5)  ΕΕ L 46 της 16.2.2002, σ. 12.

(6)  ΕΕ L 332 της 19.12.2003, σ. 1.

(7)  COM(2003) 787 τελικό.

(8)  COM(2004) 461 τελικό.


21.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 373/16


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2187/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Δεκεμβρίου 2004

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1614/2000 σχετικά με την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 όσον αφορά την έννοια των «προϊόντων καταγωγής» που ορίζεται στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση της Καμπότζης όσον αφορά ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που εξάγονται από τη χώρα αυτή προς την Κοινότητα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (1), και ιδίως το άρθρο 247,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (2), και ιδίως το άρθρο 76,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2501/2001 του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2001, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2002 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004 (3) η Κοινότητα χορήγησε γενικευμένες δασμολογικές προτιμήσεις στην Καμπότζη.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ορίζει την έννοια των προϊόντων καταγωγής στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (ΣΓΠ). Ωστόσο, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 προβλέπει τη δυνατότητα παρέκκλισης προς όφελος των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών στις οποίες εφαρμόζεται το σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και οι οποίες υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Κοινότητα.

(3)

Η Καμπότζη τυγχάνει παρέκκλισης του είδους αυτού, για ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, από το 1997, την τελευταία φορά δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1614/2000 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2000, σχετικά με την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 όσον αφορά την έννοια των «προϊόντων καταγωγής» που ορίζεται στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση της Καμπότζης όσον αφορά ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που εξάγονται από τη χώρα αυτή προς την Κοινότητα (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 292/2002 (5), με τον οποίο παρατάθηκε η ισχύς του έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004. Με επιστολή της 10ης Ιουνίου 2004, η Καμπότζη υπέβαλε αίτηση για ανανέωση της εν λόγω παρέκκλισης.

(4)

Η Επιτροπή εξέτασε και έκρινε δεόντως τεκμηριωμένη την αίτηση που υπέβαλε η Καμπότζη.

(5)

Κατά την παράταση της ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1614/2000 θεωρήθηκε ότι η λήξη της έπρεπε να συμπίπτει με τη λήξη του ισχύοντος ΣΓΠ, η οποία είχε προβλεφθεί για την εν λόγω ημερομηνία. Ωστόσο, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2211/2003 του Συμβουλίου (6) παρέτεινε την ισχύ του ΣΓΠ για έναν επιπλέον χρόνο, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

(6)

Στις 18 Δεκεμβρίου 2003, η Επιτροπή δημοσίευσε Πράσινο Βιβλίο για το μέλλον των κανόνων καταγωγής στα προτιμησιακά εμπορικά καθεστώτα (7), με το οποίο ξεκίνησε ευρύς κύκλος συζητήσεων σχετικά με το θέμα αυτό. Στις 7 Ιουλίου 2004, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή με τίτλο «Αναπτυσσόμενες χώρες, διεθνές εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη: ο ρόλος του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) της Κοινότητας για τη δεκαετία 2006/2015» (8), στην οποία αναγνωρίζεται η ανάγκη τροποποίησης των κανόνων καταγωγής. Ωστόσο, δεν έχουν ακόμη ληφθεί αποφάσεις και δεν πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή νέοι κανόνες πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2004.

(7)

Η παράταση της παρέκκλισης αυτής δεν θα πρέπει να προδικάζει ή να θίγει το αποτέλεσμα των συζητήσεων σχετικά με την ενδεχόμενη θέσπιση νέων κανόνων καταγωγής για το ΣΓΠ. Ωστόσο, τα συμφέροντα των επιχειρηματιών που συνάπτουν συμβάσεις τόσο στην Καμπότζη όσο και στην Κοινότητα, καθώς και η σταθερότητα και η βιώσιμη ανάπτυξη της βιομηχανίας της Καμπότζης από την άποψη των επενδύσεων και της απασχόλησης, επιβάλλουν την παράταση της παρέκκλισης για επαρκές χρονικό διάστημα προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση ή σύναψη μακροπρόθεσμων συμβάσεων διευκολύνοντας παράλληλα τη μετάβαση στην ενδεχόμενη εφαρμογή νέων κανόνων καταγωγής στο πλαίσιο του ΣΓΠ.

(8)

Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1614/2000, και ιδίως εκείνες που αφορούν τα ποσοτικά όρια, οι οποίες εφαρμόζονται σε ετήσια βάση και αντικατοπτρίζουν την ικανότητα απορρόφησης των προϊόντων της Καμπότζης από την κοινοτική αγορά, την εξαγωγική ικανότητα της Καμπότζης και την πραγματική κατάσταση των εμπορικών ροών, είχαν σκοπό την αποφυγή ζημίας στους αντίστοιχους κλάδους της κοινοτικής βιομηχανίας.

(9)

Συνεπώς, η παρέκκλιση πρέπει να ανανεωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2006. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί η δίκαιη μεταχείριση τόσο της Καμπότζης όσο και άλλων λιγότερο αναπτυγμένων χωρών, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη παρέκκλισης μετά την ενδεχόμενη θέσπιση νέων κανόνων καταγωγής στο πλαίσιο του νέου συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων.

(10)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1614/2000 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1614/2000 τροποποιείται ως εξής:

στο άρθρο 2, η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2004» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2006»

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«Η συνεχιζόμενη ανάγκη παρέκκλισης θα πρέπει, ωστόσο, να επανεξεταστεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2005, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις που πρόκειται να θεσπιστούν όσον αφορά το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων και τους σχετικούς κανόνες καταγωγής.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

László KOVÁCS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003.

(2)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2286/2003 (ΕΕ L 343 της 31.12.2003, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 346 της 31.12.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2004 της Επιτροπής (EE L 321 της 22.10.2004, σ. 23).

(4)  ΕΕ L 185 της 25.7.2000, σ. 46.

(5)  ΕΕ L 46 της 16.2.2002, σ. 14.

(6)  ΕΕ L 332 της 19.12.2003, σ. 1.

(7)  COM(2003) 787 τελικό.

(8)  COM(2004) 461 τελικό.


21.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 373/18


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2188/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Δεκεμβρίου 2004

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1615/2000 σχετικά με την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 όσον αφορά την έννοια των «προϊόντων καταγωγής» που ορίζεται στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση του Νεπάλ όσον αφορά ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που εξάγονται από τη χώρα αυτή προς την Κοινότητα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (1), και ιδίως το άρθρο 247,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (2), και ιδίως το άρθρο 76,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2501/2001 του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2001, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2002 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004 (3) η Κοινότητα χορήγησε γενικευμένες δασμολογικές προτιμήσεις στο Νεπάλ.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ορίζει την έννοια των προϊόντων καταγωγής στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (ΣΓΠ). Ωστόσο, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 προβλέπει τη δυνατότητα παρέκκλισης προς όφελος των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών στις οποίες εφαρμόζεται το σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και οι οποίες υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Κοινότητα.

(3)

Το Νεπάλ τυγχάνει παρέκκλισης του είδους αυτού, για ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, από το 1997, την τελευταία φορά δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1615/2000 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2000, σχετικά με την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 όσον αφορά την έννοια των «προϊόντων καταγωγής» που ορίζεται στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση του Νεπάλ όσον αφορά ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που εξάγονται από τη χώρα αυτή προς την Κοινότητα (4), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 293/2002 (5), με τον οποίο παρατάθηκε η ισχύς του έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004. Με επιστολή της 14ης Ιουνίου 2004, το Νεπάλ υπέβαλε αίτηση για ανανέωση της εν λόγω παρέκκλισης.

(4)

Η Επιτροπή εξέτασε και έκρινε δεόντως τεκμηριωμένη την αίτηση που υπέβαλε το Νεπάλ.

(5)

Κατά την παράταση της ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1615/2000, θεωρήθηκε ότι η λήξη της έπρεπε να συμπίπτει με τη λήξη του ισχύοντος ΣΓΠ, η οποία είχε προβλεφθεί για την εν λόγω ημερομηνία. Ωστόσο, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2211/2003 του Συμβουλίου (6) παρέτεινε την ισχύ του ΣΓΠ για έναν επιπλέον χρόνο, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005.

(6)

Στις 18 Δεκεμβρίου 2003, η Επιτροπή δημοσίευσε Πράσινο Βιβλίο για το μέλλον των κανόνων καταγωγής στα προτιμησιακά εμπορικά καθεστώτα (7), με το οποίο ξεκίνησε ευρύς κύκλος συζητήσεων σχετικά με το θέμα αυτό. Στις 7 Ιουλίου 2004, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή με τίτλο «Αναπτυσσόμενες χώρες, διεθνές εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη: ο ρόλος του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) της Κοινότητας για τη δεκαετία 2006/2015» (8), στην οποία αναγνωρίζεται η ανάγκη τροποποίησης των κανόνων καταγωγής. Ωστόσο, δεν έχουν ακόμη ληφθεί αποφάσεις και δεν πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή νέοι κανόνες πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2004.

(7)

Η παράταση της παρέκκλισης αυτής δεν θα πρέπει να προδικάζει ή να θίγει το αποτέλεσμα των συζητήσεων σχετικά με την ενδεχόμενη θέσπιση νέων κανόνων καταγωγής για το ΣΓΠ. Ωστόσο, τα συμφέροντα των επιχειρηματιών που συνάπτουν συμβάσεις τόσο στο Νεπάλ όσο και στην Κοινότητα, καθώς και η σταθερότητα και η βιώσιμη ανάπτυξη της βιομηχανίας του Νεπάλ από την άποψη των επενδύσεων και της απασχόλησης, επιβάλλουν την παράταση της παρέκκλισης για επαρκές χρονικό διάστημα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση ή σύναψη μακροπρόθεσμων συμβάσεων, διευκολύνοντας παράλληλα τη μετάβαση στην ενδεχόμενη εφαρμογή νέων κανόνων καταγωγής στο πλαίσιο του ΣΓΠ.

(8)

Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1615/2000, και ιδίως εκείνες που αφορούν τα ποσοτικά όρια, οι οποίες εφαρμόζονται σε ετήσια βάση και αντικατοπτρίζουν την ικανότητα απορρόφησης των προϊόντων του Νεπάλ από την κοινοτική αγορά, την εξαγωγική ικανότητα του Νεπάλ και την πραγματική κατάσταση των εμπορικών ροών, είχαν σκοπό την αποφυγή ζημίας στους αντίστοιχους κλάδους της κοινοτικής βιομηχανίας.

(9)

Συνεπώς, η παρέκκλιση πρέπει να ανανεωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2006. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί η δίκαιη μεταχείριση τόσο του Νεπάλ όσο και άλλων λιγότερο αναπτυγμένων χωρών, θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη παρέκκλισης μετά την ενδεχόμενη θέσπιση νέων κανόνων καταγωγής στο πλαίσιο του νέου συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων.

(10)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1615/2000 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1615/2000 τροποποιείται ως εξής:

στο άρθρο 2, η ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2004» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2006»,

προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«Η συνεχιζόμενη ανάγκη παρέκκλισης θα πρέπει, ωστόσο, να επανεξεταστεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2005, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις που πρόκειται να θεσπιστούν όσον αφορά το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων και τους σχετικούς κανόνες καταγωγής.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

László KOVÁCS

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 2003.

(2)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2286/2003 (ΕΕ L 343 της 31.12.2003, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 346 της 31.12.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό 905/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 321 της 22.10.2004, σ. 23).

(4)  ΕΕ L 185 της 25.7.2000, σ. 54.

(5)  ΕΕ L 46 της 16.2.2002, σ. 16.

(6)  ΕΕ L 332 της 19.12.2003, σ. 1.

(7)  COM(2003) 787 τελικό.

(8)  COM(2004) 461 τελικό.


21.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 373/20


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2189/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Δεκεμβρίου 2004

για τον καθορισμό της κατ’ αποκοπήν αμοιβής ανά έντυπο γεωργικής εκμετάλλευσης για το λογιστικό έτος 2005 στο πλαίσιο του δικτύου λογιστικής γεωργικής πληροφόρησης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό αριθ. 79/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουνίου 1965, περί δημιουργίας δικτύου γεωργικής λογιστικής πληροφόρησης επί των εισοδημάτων και της οικονομικής λειτουργίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (1),

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1915/83 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 1983, περί ορισμένων διατάξεων εφαρμογής για την τήρηση λογιστικών στοιχείων για τη διαπίστωση των εισοδημάτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1915/83 προβλέπει ότι η Επιτροπή καταβάλλει στο κράτος μέλος μια κατ’ αποκοπήν αμοιβή για κάθε έντυπο εκμετάλλευσης που είναι δεόντως συμπληρωμένο και που της έχει αποσταλεί στις προθεσμίες που προβλέπει το άρθρο 3 του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 134/2004 της Επιτροπής (3) καθόρισε το ποσό της κατ’ αποκοπήν αμοιβής ανά έντυπο εκμετάλλευσης σε 140 ευρώ για το λογιστικό έτος 2004. Η εξέλιξη του κόστους και οι επιπτώσεις της στα έξοδα συμπλήρωσης του εντύπου εκμετάλλευσης δικαιολογούν την αναθεώρηση της αμοιβής.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της κοινοτικής επιτροπής του δικτύου λογιστικής πληροφόρησης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η κατ’ αποκοπήν αμοιβή που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1915/83 καθορίζεται σε 142 ευρώ.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται για το λογιστικό έτος 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ 109 της 23.6.1965, σ. 1859/65· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 660/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 104 της 8.4.2004, σ. 97).

(2)  ΕΕ L 190 της 14.7.1983, σ. 25· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1388/2004 (ΕΕ L 255 της 31.7.2004, σ. 5).

(3)  ΕΕ L 21 της 28.1.2004, σ. 8.


21.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 373/21


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2190/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Δεκεμβρίου 2004

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1433/2003 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου όσον αφορά τα επιχειρησιακά ταμεία, τα επιχειρησιακά προγράμματα και ταμεία και τη χρηματοδοτική ενίσχυση

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 48,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1433/2003 της Επιτροπής (2) προβλέπει ότι οι ήδη αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών υποβάλλουν τα επιχειρησιακά τους προγράμματα για έγκριση στην αρμόδια εθνική αρχή.

(2)

Πρέπει επίσης να επιτραπεί ρητά στις ομάδες παραγωγών που ζητούν την αναγνώριση δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96, να υποβάλλουν συγχρόνως τα επιχειρησιακά τους προγράμματα. Τα προγράμματα αυτά πρέπει να εγκρίνονται μόνον εφόσον η αντίστοιχη οργάνωση παραγωγών έχει αναγνωριστεί από την αρμόδια εθνική αρχή το αργότερο κατά την καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1433/2003.

(3)

Τα άρθρα 13 και 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1433/2003 προβλέπουν ότι η αρμόδια εθνική αρχή αποφασίζει σχετικά με τα επιχειρησιακά προγράμματα και ταμεία ή σχετικά με τις τροποποιήσεις τους, κατόπιν υποβολής αιτήσεων από τις οργανώσεις παραγωγών σύμφωνα με το άρθρο 11 ή 14 του εν λόγω κανονισμού, το αργότερο στις 15 Δεκεμβρίου. Βάσει της πείρας που αποκτήθηκε τα τελευταία χρόνια, φαίνεται ότι, λόγω μεγάλου φόρτου διοικητικής εργασίας, ορισμένα κράτη μέλη δεν είναι σε θέση να εξετάσουν όλα τα προγράμματα και να λάβουν τις σχετικές αποφάσεις εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

(4)

Αντί να προβλεφθούν συστηματικές παρεκκλίσεις και προκειμένου να μην θιγούν οι συναλλασσόμενοι και να επιτραπεί στις εθνικές αρχές να συνεχίσουν την εξέταση των εν λόγω αιτήσεων, πρέπει να επιτραπεί στα κράτη μέλη, για λόγους δεόντως αιτιολογημένους, να μεταφέρουν τη λήξη της προθεσμίας από τις 15 Δεκεμβρίου στις 20 Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί την υποβολή της αίτησης. Τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν μέτρα, ώστε οι δαπάνες να είναι επιλέξιμες από την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί την υποβολή της αίτησης.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1433/2003 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης των νωπών οπωροκηπευτικών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1433/2003 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 11, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Οι ομάδες παραγωγών που ζητούν να αναγνωριστούν ως οργάνωση παραγωγών, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96, μπορούν να υποβάλλουν συγχρόνως για έγκριση και τα επιχειρησιακά προγράμματα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. Η έγκριση των προγραμμάτων αυτών εξαρτάται από την αναγνώριση των ομάδων το αργότερο έως την καταληκτική ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2.»

2)

Στο άρθρο 13 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Ωστόσο, για λόγους δεόντως αιτιολογημένους, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν σχετικά με τα επιχειρησιακά προγράμματα και ταμεία το αργότερο στις 20 Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί την υποβολή της αίτησης. Η απόφαση έγκρισης μπορεί να προβλέπει ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί την υποβολή της αίτησης.»

3)

Στο άρθρο 14 παράγραφος 3 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Ωστόσο, για λόγους δεόντως αιτιολογημένους, τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν σχετικά με τις αιτήσεις τροποποίησης επιχειρησιακού προγράμματος το αργότερο στις 20 Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί την υποβολή της αίτησης. Η απόφαση έγκρισης μπορεί να προβλέπει ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί την υποβολή της αίτησης.»

4)

Στο άρθρο 16 παράγραφος 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 13 παράγραφος 2 ή του άρθρου 14 παράγραφος 3 και κατά παρέκκλιση από το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο, η εφαρμογή ενός επιχειρησιακού προγράμματος που έχει εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές αρχίζει το αργότερο στις 31 Ιανουαρίου που ακολουθεί την έγκρισή του.»

5)

Στο άρθρο 17, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από τα ακόλουθα εδάφια:

«Σε περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 13 παράγραφος 2 ή του άρθρου 14 παράγραφος 3 και κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο, τα κράτη μέλη κοινοποιούν το εγκριθέν ποσό της ενίσχυσης έως τις 20 Ιανουαρίου το αργότερο.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν την Επιτροπή, το αργότερο στις 31 Ιανουαρίου, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που εγκρίθηκε για το σύνολο των επιχειρησιακών προγραμμάτων.»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 47/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 7 της 11.1.2003, σ. 64).

(2)  ΕΕ L 203 της 12.8.2003, σ. 25· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1813/2004 (ΕΕ L 319 της 20.10.2004, σ. 5).


21.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 373/23


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2191/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Δεκεμβρίου 2004

για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων και των πλιγουριών και των σιμιγδαλιών σίτου ή σικάλεως

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003, η διαφορά μεταξύ των τιμών των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού αυτού και των τιμών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα δύναται να καλυφθεί από μια επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Οι επιστροφές πρέπει να καθορίζονται λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή καθώς και τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τομέα των σιτηρών (2).

(3)

Για τα άλευρα, τα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου και σικάλεως, η επιστροφή που εφαρμόζεται στα προϊόντα αυτά πρέπει να υπολογίζεται αφού ληφθεί υπόψη η αναγκαία ποσότητα σιτηρών για την παρασκευή των εξεταζόμενων προϊόντων. Οι ποσότητες αυτές έχουν καθορισθεί στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1501/95.

(4)

Η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις ορισμένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισμένα προϊόντα ανάλογα με τον προορισμό τους.

(5)

Η επιστροφή καθορίζεται μία φορά το μήνα ότι δύναται να τροποποιείται ενδιαμέσως.

(6)

Η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στην παρούσα κατάσταση της αγοράς στον τομέα των σιτηρών, και ιδίως στις τιμές των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά, οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής στα ποσά που ορίζονται στο παράρτημα.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των αναφερόμενων στο άρθρο 1 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 προϊόντων, εκτός της βύνης, ως έχουν, καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78.

(2)  ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 7· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1431/2003 (ΕΕ L 203 της 12.8.2003, σ. 16).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των αλευρών και των πλιγουριών και των σιμιγδαλιών σίτου ή σικάλεως

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Επιστροφή

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

0

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

0

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9130

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9150

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9170

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9180

A00

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

Σημ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «A» ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε.


21.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 373/25


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2192/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Δεκεμβρίου 2004

για καθορισμό του διορθωτικού στοιχείου που εφαρμόζεται κατά την επιστροφή για τα σιτηρά

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003, η επιστροφή που εφαρμόζεται κατά τις εξαγωγές σιτηρών την ημέρα καταθέσεως της αιτήσεως πιστοποιητικού, εφαρμόζεται, κατόπιν αιτήσεως, σε μια εξαγωγή που πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού. Στην περίπτωση αυτή το διορθωτικό στοιχείο πιθανόν εφαρμόζεται στην επιστροφή.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή καθώς και τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τομέα των σιτηρών (2), επέτρεψε τον καθορισμό ενός διορθωτικού στοιχείου για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92. Το διορθωτικό αυτό στοιχείο πρέπει να υπολογιστεί λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501/95.

(3)

Η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις ορισμένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγκαία τη διαφοροποίηση του διορθωτικού στοιχείου ανάλογα με τον προορισμό.

(4)

Το διορθωτικό στοιχείο καθορίζεται ταυτόχρονα με την επιστροφή και σύμφωνα με την ίδια διαδικασία ότι δύναται να τροποποιηθεί κατά το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο καθορισμών.

(5)

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι το διορθωτικό στοιχείο καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το διορθωτικό στοιχείο που εφαρμόζεται στις επιστροφές που καθορίσθηκαν εκ των προτέρων για τις εξαγωγές σιτηρών, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003, με εξαίρεση τη βύνη, καθορίζεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78.

(2)  ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 7· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1431/2003 (ΕΕ L 203 της 12.8.2003, σ. 16).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2004, για καθορισμό του διορθωτικού στοιχείου που εφαρμόζεται κατά την επιστροφή για τα σιτηρά

(EUR/τ)

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Τρέχων

1

1η προθεσμία

2

2η προθεσμία

3

3η προθεσμία

4

4η προθεσμία

5

5η προθεσμία

6

6η προθεσμία

7

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

A00

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

A00

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

A00

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

Σημ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «A», ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.

Οι αριθμητικοί κωδικοί των προορισμών ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11).


21.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 373/27


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2193/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Δεκεμβρίου 2004

για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή της βύνης

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Κατά το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003, η διαφορά μεταξύ των τιμών στη διεθνή αγορά των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού αυτού και των τιμών των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα δύναται να καλύπτεται από μια επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Οι επιστροφές πρέπει να καθορίζονται λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή καθώς και τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τομέα των σιτηρών (2).

(3)

Η επιστροφή που εφαρμόζεται για τη βύνη πρέπει να υπολογίζεται λαμβανομένης υπόψη της ποσότητας των σιτηρών που είναι αναγκαία για την παρασκευή των σχετικών προϊόντων. Οι ποσότητες αυτές καθορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1501/95.

(4)

Η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις ορισμένων αγορών δύνανται να καταστήσουν αναγκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για ορισμένα προϊόντα ανάλογα με τον προορισμό.

(5)

Η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται μία φορά το μήνα. Δύναται να τροποποιείται ενδιαμέσως.

(6)

Η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στη σημερινή κατάσταση της αγοράς στον τομέα των σιτηρών, και ιδίως τιμές των προϊόντων αυτών στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά, οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής στα ποσά που αναγράφονται στο παράρτημα.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή της βύνης που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78.

(2)  ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 7· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1431/2003 (ΕΕ L 203 της 12.8.2003, σ. 16).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2004 για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή της βύνης

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Επιστροφή

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

Σημ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «A» ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.

Οι αριθμητικοί κωδικοί των προορισμών ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11).


21.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 373/29


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2194/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Δεκεμβρίου 2004

για καθορισμό του διορθωτικού στοιχείου που εφαρμόζεται στην επιστροφή για τη βύνη

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 η επιστροφή που εφαρμόζεται για τις εξαγωγές των σιτηρών την ημέρα καταθέσεως της αιτήσεως για την έκδοση πιστοποιητικού εφαρμόζεται, κατόπιν αιτήσεως, σε μια εξαγωγή που πρόκειται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού. Στην περίπτωση αυτή, ένα διορθωτικό στοιχείο πιθανόν εφαρμόζεται στην επιστροφή.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή καθώς και τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τομέα των σιτηρών (2), επέτρεψε τον καθορισμό ενός διορθωτικού στοιχείου για τη βύνη που περιλαμβάνεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1766/92. Το διορθωτικό αυτό στοιχείο πρέπει να υπολογιστεί λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501/95.

(3)

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι το διορθωτικό στοιχείο καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το διορθωτικό στοιχείο που εφαρμόζεται στις επιστροφές που καθορίζονται εκ των προτέρων για τις εξαγωγές της βύνης, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003, καθορίζεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78.

(2)  ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 7· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1431/2003 (ΕΕ L 203 της 12.8.2003, σ. 16).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2004, για καθορισμό του διορθωτικού στοιχείου που εφαρμόζεται στην επιστροφή για τη βύνη

Σημ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «Α» ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.

Οι αριθμητικοί κωδικοί των προορισμών ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11).

(EUR/t)

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Τρέχων

1

1η προθεσμία

2

2η προθεσμία

3

3η προθεσμία

4

4η προθεσμία

5

5η προθεσμία

6

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

6η προθεσμία

7

7η προθεσμία

8

8η προθεσμία

9

9η προθεσμία

10

10η προθεσμία

11

11η προθεσμία

12

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


21.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 373/31


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2195/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Δεκεμβρίου 2004

για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται στα προϊόντα των τομέων σιτηρών και όρυζας που παραδίδονται στο πλαίσιο κοινοτικών και εθνικών μέτρων επισιτιστικής βοήθειας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ής Σεπτεμβρίου 2003, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3072/95 του Συμβουλίου, της 22ης Δεκεμβρίου 1995, περί κοινής οργανώσεως αγοράς της όρυζας (2), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2681/74 του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 1974, περί κοινοτικής χρηματοδοτήσεως των δαπανών που προκύπτουν από την προμήθεια γεωργικών προϊόντων λόγω της επισιτιστικής βοήθειας (3) προβλέπει ότι το μέρος των δαπανών που αντιστοιχεί στις επιστροφές κατά την εξαγωγή που καθορίζονται στο σχετικό τομέα, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, τμήμα Εγγυήσεων.

(2)

Για να διευκολυνθεί η κατάρτιση και η διαχείριση του προϋπολογισμού για τα κοινοτικά μέτρα επισιτιστικής βοήθειας και προκειμένου να επιτραπεί στα κράτη μέλη να γνωρίσουν το επίπεδο της κοινοτικής συμμετοχής στη χρημοτοδότηση των εθνικών μέτρων επισιτιστικής βοήθειας, πρέπει να καθορισθεί το επίπεδο των επιστροφών που χορηγούνται για τα μέτρα αυτά.

(3)

Οι γενικοί κανόνες και οι λεπτομέρειες εφαρμογής που προβλέπονται από το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 και από το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3072/95 για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, στις προαναφερόμενες ενέργειες.

(4)

Τα ειδικά κριτήρια τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό της επιστροφής κατά την εξαγωγή για την όρυζα έχουν καθορισθεί στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3072/95.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται από παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τις κοινοτικές και εθνικές επισιτιστικές βοήθειες στο πλαίσιο των διεθνών συμβάσεων ή άλλων συμπληρωματικών προγραμμάτων, καθώς και άλλων κοινοτικών ενεργειών δωρεάν διανομής οι επιστροφές που εφαρμόζονται στα προϊόντα των τομέων των σιτηρών και της όρυζας καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78.

(2)  ΕΕ L 329 της 30.12.1995, σ. 18· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 411/2002 της Επιτροπής (ΕΕ L 62 της 5.3.2002, σ. 27).

(3)  ΕΕ L 288 της 25.10.1974, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών που εφαρμόζονται στα προϊόντα των τομέων σιτηρών και όρυζας που παραδίδονται στο πλαίσιο κοινοτικών και εθνικών μέτρων επισιτιστικής βοήθειας

(EUR/τόνο)

Κωδικός προϊόντος

Ποσό επιστροφών

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

57,30

1102 20 10 9400

49,12

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

73,67

1104 12 90 9100

0,00

NB: Οι κωδικοί των προϊόντων καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε.


21.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 373/33


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2196/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Δεκεμβρίου 2004

για καθορισμό των κοινοτικών τιμών στην παραγωγή και των κοινοτικών τιμών κατά την εισαγωγή για τα γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρμογή του καθεστώτος κατά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου καθώς και Δυτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4088/87 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1987, για τον καθορισμό των όρων εφαρμογής των προτιμησιακών δασμών κατά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου καθώς και Δυτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κοινοτικές τιμές στην παραγωγή και οι κοινοτικές τιμές κατά την εισαγωγή για τα μονοανθή γαρίφαλα (standard), τα πολυανθή γαρίφαλα (spray), τα τριαντάφυλλα με μεγάλο άνθος και τα τριαντάφυλλα με μικρό άνθος που αναφέρονται στο άρθρο 1β του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 700/88, για μια περίοδο δύο εβδομάδων, καθορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 21 Δεκεμβρίου 2004.

Εφαρμόζεται από τις 22 Δεκεμβρίου 2004 έως τις 4 Ιανουαρίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 382 της 31.12.1987, σ. 22· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1300/97 της Επιτροπής (ΕΕ L 177 της 5.7.1997, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 72 της 18.3.1988, σ. 16· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2062/97 (ΕΕ L 289 της 22.10.1997, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2004, για καθορισμό των κοινοτικών τιμών στην παραγωγή και των κοινοτικών τιμών κατά την εισαγωγή για τα γαρίφαλα και τα τριαντάφυλλα για την εφαρμογή του καθεστώτος κατά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων ανθοκαλλιέργειας καταγωγής Κύπρου, Ισραήλ, Ιορδανίας και Μαρόκου καθώς και Δυτικής Όχθης και Λωρίδας της Γάζας

(EUR/100 τεμάχια)

Περίοδος: από τις 22 Δεκεμβρίου 2004 έως τις 4 Ιανουαρίου 2005

Κοινοτικές τιμές στην παραγωγή

Μονοανθή γαρίφαλα

(standard)

Πολυανθή γαρίφαλα

(spray)

Τριαντάφυλλα με μεγάλο άνθος

Τριαντάφυλλα με μικρό άνθος

 

16,33

11,52

41,60

19,73


Κοινοτικές τιμές κατά την εισαγωγή

Μονοανθή γαρίφαλα

(standard)

Πολυανθή γαρίφαλα

(spray)

Τριαντάφυλλα με μεγάλο άνθος

Τριαντάφυλλα με μικρό άνθος

Ισραήλ

Μαρόκο

Κύπρος

Ιορδανία

Δυτική Όχθη και Λωρίδα της Γάζας

13,24


21.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 373/35


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2197/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Δεκεμβρίου 2004

για καθορισμό της τιμής της παγκόσμιας αγοράς του μη εκκοκκισμένου βαμβακιού

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

το πρωτόκολλο αριθ. 4 όσον αφορά το βαμβάκι, που επισυνάπτεται στην πράξη προσχώρησης της Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1050/2001 του Συμβουλίου (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1051/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για ενίσχυση στην παραγωγή για το βαμβάκι (2), και ιδίως το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1051/2001, καθορίζεται περιοδικά η τιμή της παγκόσμιας αγοράς του μη εκκοκκισμένου βαμβακιού, επί τη βάσει της τιμής της παγκόσμιας αγοράς που έχει διαπιστωθεί για το εκκοκκισμένο βαμβάκι και λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική σχέση μεταξύ της τιμής που έχει διαπιστωθεί για το εκκοκκισμένο βαμβάκι και της τιμής που υπολογίζεται για το μη εκκοκκισμένο. Αυτή η ιστορική σχέση ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1591/2001 της Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου 2001, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος ενίσχυσης για το βαμβάκι (3). Στην περίπτωση που η τιμή της παγκόσμιας αγοράς δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί μ' αυτόν τον τρόπο, η τιμή αυτή καθορίζεται επί τη βάσει της τελευταίας προσδιορισμένης τιμής.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1051/2001, η τιμή της παγκόσμιας αγοράς του εκκοκκισμένου βαμβακιού προσδιορίζεται για ένα προϊόν το οποίο ανταποκρίνεται σε ορισμένα χαρακτηριστικά και λαμβάνοντας υπόψη τις ευνοϊκότερες προσφορές και τιμές στην παγκόσμια αγορά μεταξύ αυτών που θεωρούνται ως αντιπροσωπευτικές της πραγματικής τάσης της αγοράς. Για να πραγματοποιηθεί αυτός ο προσδιορισμός, καθορίζεται ένας μέσος όρος των προσφορών και των τιμών που έχουν διαπιστωθεί σε ένα ή περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια για ένα προϊόν cif για ένα λιμάνι της Κοινότητας και το οποίο προέρχεται από διάφορες χώρες προμήθειας οι οποίες θεωρούνται ότι είναι οι αντιπροσωπευτικότερες για το διεθνές εμπόριο. Εντούτοις, προβλέπονται προσαρμογές αυτών των κριτηρίων για τον προσδιορισμό της τιμής της παγκόσμιας αγοράς του εκκοκκισμένου βαμβακιού, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη διαφορές οι οποίες αιτιολογούνται από την ποιότητα του παραδιδόμενου προϊόντος ή από τη φύση των προσφορών και των τιμών. Οι προσαρμογές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1591/2001.

(3)

Η εφαρμογή των προαναφερομένων κριτηρίων οδηγεί στον καθορισμό της τιμής της παγκόσμιας αγοράς του μη εκκοκκισμένου βαμβακιού στο επίπεδο το οποίο περιγράφεται στη συνέχεια του παρόντος κειμένου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η τιμή της παγκόσμιας αγοράς του μη εκκοκκισμένου βαμβακιού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1051/2001, καθορίζεται σε 16,658 EUR/100 kg.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 21 Δεκεμβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυζής


(1)  ΕΕ L 148 της 1.6.2001, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 148 της 1.6.2001, σ. 3.

(3)  ΕΕ L 210 της 3.8.2001, σ. 10· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1486/2002 (ΕΕ L 223 της 20.8.2002, σ. 3).


21.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 373/36


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2198/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Δεκεμβρίου 2004

για καθορισμό της επιστροφής στην παραγωγή για τα ελαιόλαδα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ορισμένων κονσερβών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό αριθ. 136/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 1966, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των λιπαρών ουσιών (1), και ιδίως το άρθρο 20α,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στο άρθρο 20α του κανονισμού αριθ. 136/66/ΕΟΚ προβλέπεται η χορήγηση επιστροφής στην παραγωγή για το ελαιόλαδο που χρησιμοποιείται για την παρασκευή ορισμένων κονσερβών. Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού και με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, η Επιτροπή καθορίζει κάθε δύο μήνες την επιστροφή αυτή.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 20α παράγραφος 2 του προαναφερθέντος κανονισμού, η επιστροφή καθορίζεται με βάση την απόκλιση που υπάρχει μεταξύ των τιμών που διαμορφώνονται στη διεθνή αγορά και στην κοινοτική αγορά, λαμβάνοντας υπόψη την επιβάρυνση κατά την εισαγωγή που εφαρμόζεται για το ελαιόλαδο που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 1509 90 00, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αναφοράς, καθώς και τα στοιχεία που επιλέγησαν κατά τον καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή που ισχύουν για τα ελαιόλαδα αυτά κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αναφοράς. Ως περίοδος αναφοράς πρέπει να θεωρηθεί η περίοδος των δύο μηνών που προηγούνται της περιόδου ισχύος της επιστροφής στην παραγωγή.

(3)

Η εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων οδηγεί στον καθορισμό της κατωτέρω επιστροφής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τους μήνες Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2005, η επιστροφή στην παραγωγή που αναφέρεται στο άρθρο 20α παράγραφος 2 του κανονισμού αριθ. 136/66/ΕΟΚ ισούται με 44,00 EUR/100 kg.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2005.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ 172 της 30.9.1966, σ. 3025/66· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 865/2004 (ΕΕ L 161 της 30.4.2004, σ. 97).


21.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 373/37


ΟΔΗΓΊΑ 2004/113/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 13ης Δεκεμβρίου 2004

για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 13, παράγραφος 1,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και του κράτους δικαίου, αρχές οι οποίες είναι κοινές για όλα τα κράτη μέλη, και σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως κατοχυρώνονται με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και όπως προκύπτουν από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών, ως γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου.

(2)

Η ισότητα ενώπιον του νόμου και η προστασία όλων των ατόμων έναντι των διακρίσεων αποτελεί οικουμενικό δικαίωμα που αναγνωρίζεται από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων εις βάρος των γυναικών, τη Διεθνή Σύμβαση για την εξάλειψη κάθε μορφής φυλετικών διακρίσεων, τα Σύμφωνα των Ηνωμένων Εθνών για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, που έχουν υπογραφεί από όλα τα κράτη μέλη.

(3)

Είναι σημαντικό η απαγόρευση των διακρίσεων να σέβεται άλλα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του ιδιωτικού και του οικογενειακού βίου και των συναλλαγών που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτό, καθώς και της θρησκευτικής ελευθερίας.

(4)

Η ισότητα ανδρών και γυναικών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα άρθρα 21 και 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύουν όλες τις διακρίσεις λόγω φύλου και απαιτούν την εξασφάλιση της ισότητας ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς.

(5)

Το άρθρο 2 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας θεωρεί την προώθηση της ισότητας ως μία από τις ουσιαστικές αποστολές της Κοινότητας. Παρομοίως, στο άρθρο 3, παράγραφος 2 της Συνθήκης αναφέρεται ότι η Κοινότητα επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλες τις δραστηριότητές της.

(6)

Στην ανακοίνωσή της σχετικά με την Ατζέντα κοινωνικής πολιτικής, η Επιτροπή εξήγγειλε την πρόθεσή της να υποβάλει πρόταση οδηγίας σχετικά με τις διακρίσεις λόγω φύλου εκτός της αγοράς εργασίας. Η πρόταση αυτή συνάδει πλήρως με την απόφαση 2001/51/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2000, για τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης σχετικά με την κοινοτική στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών (2001-2005) (4), που καλύπτει όλες τις κοινοτικές πολιτικές και αποσκοπεί στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, με την προσαρμογή των πολιτικών αυτών και την εφαρμογή στην πράξη μέτρων για τη βελτίωση της κατάστασης των ανδρών και των γυναικών στην κοινωνία.

(7)

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στη σύνοδό του στη Νίκαια, στις 7 και 9 Δεκεμβρίου του 2000, κάλεσε την Επιτροπή να ενισχύσει τα δικαιώματα που συνδέονται με την ισότητα, θεσπίζοντας πρόταση οδηγίας για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε τομείς άλλους από την απασχόληση και τις επαγγελματικές δραστηριότητες.

(8)

Η Κοινότητα έχει θεσπίσει μια σειρά νομικών μέσων για την πρόληψη και την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου στην αγορά εργασίας. Τα εν λόγω μέσα έχουν καταδείξει την αξία της νομοθεσίας στην καταπολέμηση των διακρίσεων.

(9)

Οι διακρίσεις λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένης της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης, συμβαίνουν και σε τομείς εκτός της αγοράς εργασίας. Οι διακρίσεις αυτές μπορούν να είναι εξίσου επιβλαβείς, εφόσον λειτουργούν ως φραγμός στην πλήρη και επιτυχημένη ένταξη των ανδρών και των γυναικών στην οικονομική και την κοινωνική ζωή.

(10)

Τα προβλήματα είναι ιδιαίτερα εμφανή όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών. Συνεπώς, οι διακρίσεις λόγω φύλου θα πρέπει να προληφθούν και να εξαλειφθούν από τον εν λόγω τομέα. Όπως και στην περίπτωση της οδηγίας 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως της φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής (5), ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με τη θέσπιση κοινοτικής νομοθεσίας.

(11)

Η εν λόγω νομοθεσία θα πρέπει να απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φύλου όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών. Ως αγαθά εκλαμβάνονται εκείνα που εμπίπτουν στις διατάξεις της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι οποίες αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Ως υπηρεσίες εκλαμβάνονται εκείνες που εμπίπτουν στο άρθρο 50 της εν λόγω Συνθήκης.

(12)

Για να προληφθούν οι διακρίσεις λόγω φύλου, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ισχύει τόσο για τις άμεσες όσο και τις έμμεσες διακρίσεις. Άμεσες διακρίσεις υφίστανται μόνο σε περίπτωση λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης ενός προσώπου, λόγω φύλου, σε σχέση με άλλο πρόσωπο σε ανάλογη κατάσταση. Συνεπώς, παραδείγματος χάριν, οι διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην παροχή υγειονομικών υπηρεσιών, οι οποίες οφείλονται στις σωματικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, δεν αφορούν ανάλογες καταστάσεις και δεν συνιστούν, επομένως, διάκριση.

(13)

Η απαγόρευση των διακρίσεων θα πρέπει να ισχύει για πρόσωπα τα οποία παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες τα οποία διατίθενται στο κοινό και τα οποία προσφέρονται εκτός του τομέα του ιδιωτικού και του οικογενειακού βίου και των συναλλαγών που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτό. Δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στο περιεχόμενο των μέσων μαζικής ενημέρωσης ή της διαφήμισης ούτε στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση.

(14)

Όλα τα άτομα απολαύουν την ελευθερία σύναψης συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας επιλογής αντισυμβαλλομένου. Άτομο το οποίο παρέχει αγαθό ή υπηρεσία μπορεί να έχει διάφορους υποκειμενικούς λόγους για την επιλογή αντισυμβαλλομένου. Εφόσον η επιλογή αντισυμβαλλομένου δεν βασίζεται στο φύλο του ατόμου, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει την ελευθερία του ατόμου για την επιλογή αντισυμβαλλομένου.

(15)

Υπάρχουν ήδη πλείονα ισχύοντα νομικά μέσα για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα απασχόλησης και επαγγελματικής δραστηριότητας. Ωστόσο, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να ισχύει στον τομέα αυτόν. Το αυτό σκεπτικό ισχύει για τις μη μισθωτές δραστηριότητες στο βαθμό που καλύπτονται από ισχύοντα νομικά μέσα. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ισχύει μόνο για ασφαλίσεις και συντάξεις οι οποίες είναι ιδιωτικές, συνάπτονται σε εκούσια βάση και είναι ανεξάρτητες από τη σχέση εργασίας.

(16)

Η διαφορετική μεταχείριση μπορεί να είναι αποδεκτή μόνο εφόσον δικαιολογείται από θεμιτό σκοπό. Ο θεμιτός σκοπός μπορεί, παραδείγματος χάριν, να συνίσταται στην προστασία θυμάτων βίας σεξουαλικής φύσεως (σε περιπτώσεις όπως η ίδρυση εστιών διαμονής μόνο για άτομα του ενός φύλου), σε λόγους προστασίας του ιδιωτικού βίου και της αξιοπρέπειας (σε περιπτώσεις όπως η παροχή τμήματος της κατοικίας ορισμένου προσώπου για σκοπούς στέγασης), στην προαγωγή της ισότητας των φύλων ή των συμφερόντων ανδρών ή γυναικών (παραδείγματος χάριν σώματα εθελοντών μόνον του ενός φύλου), στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι (σε περιπτώσεις συμμετοχής σε ιδιωτικές λέσχες μόνο για άτομα του ενός φύλου), και στην οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων (παραδείγματος χάριν αθλητικές εκδηλώσεις για άτομα μόνον του ενός φύλου). Οιοσδήποτε περιορισμός θα πρέπει, ωστόσο, να είναι σκόπιμος και αναγκαίος σύμφωνα με τα κριτήρια που απορρέουν από τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

(17)

Η αρχή της ίσης μεταχείρισης στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες δεν απαιτεί να παρέχονται πάντα διευκολύνσεις σε άνδρες και γυναίκες σε κοινή βάση, εφόσον δεν παρέχονται υπό ευνοϊκότερους όρους μόνο στα άτομα του ενός φύλου.

(18)

Η χρήση αναλογιστικών δεδομένων με βάση το φύλο είναι ευρέως διαδεδομένη κατά την παροχή ασφαλιστικών και άλλων συναφών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, η χρήση του φύλου ως αναλογιστικού παράγοντα δεν θα πρέπει να οδηγεί σε διαφορές μεταξύ ατομικών ασφαλίστρων και παροχών. Για να αποφευχθεί η απότομη προσαρμογή της αγοράς, η εφαρμογή του κανόνα αυτού θα πρέπει να ισχύσει μόνον για τα νέα συμβόλαια που συνάπτονται μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

(19)

Ορισμένες κατηγορίες κινδύνου μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με το φύλο. Σε μερικές περιπτώσεις, το φύλο είναι μεν ένας αλλά όχι αναγκαστικά ο μοναδικός αποφασιστικός παράγοντας στην αξιολόγηση των ασφαλιζομένων κινδύνων. Για τα συμβόλαια τα οποία ασφαλίζουν αυτού του είδους τους κινδύνους, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν να επιτρέπουν εξαιρέσεις από τον κανόνα των ασφαλίστρων και παροχών ανεξαρτήτως φύλου, εφόσον μπορούν να εξασφαλίζουν ότι τα αναλογιστικά και στατιστικά δεδομένα στα οποία βασίζονται οι υπολογισμοί είναι αξιόπιστα, ενημερώνονται τακτικά και είναι διαθέσιμα στο κοινό. Εξαιρέσεις επιτρέπονται μόνο όταν η εθνική νομοθεσία δεν έχει ήδη καθιερώσει τον ενιαίο κανόνα ανεξαρτήτως φύλου. Πέντε έτη μετά τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επανεξετάσουν εάν οι εξαιρέσεις αυτές εξακολουθούν να αιτιολογούνται, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πρόσφατα αναλογιστικά και στατιστικά δεδομένα και έκθεση της Επιτροπής, η οποία υποβάλλεται τρία έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

(20)

Η λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση των γυναικών λόγω εγκυμοσύνης και μητρότητας θα πρέπει να θεωρείται ως μορφή άμεσης διάκρισης λόγω φύλου και, επομένως, να απαγορεύεται στον τομέα των ασφαλιστικών και συναφών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Τα έξοδα λόγω κινδύνων εγκυμοσύνης και μητρότητας δεν θα πρέπει, επομένως, να καταλογίζονται στα μέλη του ενός φύλου μόνον.

(21)

Τα άτομα που έχουν υποστεί διακρίσεις λόγω φύλου θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή μέσα νομικής προστασίας. Προκειμένου να υπάρχει ένα πιο αποτελεσματικό επίπεδο προστασίας, οι ενώσεις, οι οργανώσεις και άλλες νομικές οντότητες θα πρέπει επίσης να δύνανται να κινήσουν διαδικασίες, όπως τις ορίζουν τα κράτη μέλη, είτε εξ ονόματος κάποιου θύματος είτε προς υποστήριξή του, υπό την επιφύλαξη των εθνικών δικονομικών κανόνων όσον αφορά την εκπροσώπηση και την υπεράσπιση ενώπιον των δικαστηρίων.

(22)

Όταν υπάρχει εκ πρώτης όψεως διακριτική μεταχείριση, οι κανόνες περί βάρους της απόδειξης θα πρέπει να προσαρμόζονται και, προκειμένου να εφαρμόζεται αποτελεσματικά η αρχή της ίσης μεταχείρισης, το βάρος της απόδειξης θα πρέπει να μεταφέρεται στον εναγόμενο εφόσον προσάγονται αποδείξεις μιας τέτοιας διακριτικής μεταχείρισης.

(23)

Η αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης απαιτεί κατάλληλη δικαστική προστασία έναντι αντιποίνων.

(24)

Τα κράτη μέλη, προκειμένου να προαγάγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης, θα πρέπει να ενθαρρύνουν το διάλογο με τους σχετικούς φορείς, οι οποίοι έχουν, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και πρακτική, έννομο συμφέρον να συμβάλλουν στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών.

(25)

Η προστασία έναντι διακρίσεων λόγω φύλου θα πρέπει να ενισχυθεί με την ίδρυση οργανισμού ή οργανισμών σε κάθε κράτος μέλος, αρμόδιων για την ανάλυση των σχετικών προβλημάτων, τη μελέτη δυνατών λύσεων και την παροχή συγκεκριμένης υποστήριξης προς τα θύματα. Ο εν λόγω οργανισμός ή οργανισμοί μπορούν να είναι ίδιοι με εκείνους που είναι υπεύθυνοι σε εθνικό επίπεδο για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή τη διασφάλιση των ατομικών δικαιωμάτων ή την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

(26)

Η παρούσα οδηγία ορίζει ελάχιστες απαιτήσεις, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να θεσπίζουν ή να διατηρούν ευνοϊκότερες διατάξεις. Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να χρησιμεύσει ως δικαιολογία για ενδεχόμενη οπισθοδρόμηση σε σχέση με την κατάσταση η οποία επικρατεί σήμερα στα κράτη μέλη.

(27)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις στις περιπτώσεις αθέτησης των υποχρεώσεων στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

(28)

Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, και κυρίως η εξασφάλιση κοινού υψηλού επιπέδου προστασίας από τις διακρίσεις σε όλα τα κράτη μέλη, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και, συνεπώς, μπορούν, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, του άρθρου 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα όρια που είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών,

(29)

Σύμφωνα με την παράγραφο 34 της Διοργανικής Συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας (6), τα κράτη μέλη παροτρύνονται να καταρτίσουν, προς ιδία χρήση και προς όφελος της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι αποτυπώνουν, στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία της παρούσας οδηγίας με τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, και να τους δημοσιοποιήσουν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να καθιερώσει ένα πλαίσιο για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών, με σκοπό να εφαρμόζεται ουσιαστικά στα κράτη μέλη η αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«άμεσες διακρίσεις»: όταν σε ένα πρόσωπο επιφυλάσσεται, λόγω του φύλου του, μεταχείριση λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν της οποίας τυγχάνει, έτυχε ή θα τύχει ένα άλλο πρόσωπο, σε ανάλογη κατάσταση,

β)

«έμμεσες διακρίσεις»: όταν μια εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή πρακτική ενδέχεται να θέσει σε μειονεκτική θέση πρόσωπα του ενός φύλου σε σχέση με πρόσωπα του άλλου φύλου, εκτός εάν αυτή η διάταξη, το κριτήριο ή η πρακτική δικαιολογείται αντικειμενικά από ένα θεμιτό σκοπό και τα μέσα επίτευξης του σκοπού αυτού είναι πρόσφορα και αναγκαία,

γ)

«παρενόχληση»: όταν εκδηλώνεται ανεπιθύμητη συμπεριφορά συνδεόμενη με το φύλο ενός προσώπου, με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, ταπεινωτικού, εξευτελιστικού ή επιθετικού περιβάλλοντος,

δ)

«σεξουαλική παρενόχληση»: κάθε μορφή ανεπιθύμητης συμπεριφοράς είτε προφορική ή όχι είτε με πράξεις σεξουαλικού χαρακτήρα με σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, και, ιδίως, τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, ταπεινωτικού, εξευτελιστικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.

Άρθρο 3

Πεδίο εφαρμογής

1.   Εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Κοινότητα, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα τα οποία παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες που διατίθενται στο κοινό ανεξάρτητα από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων οργανισμών, και που προσφέρονται εκτός του τομέα του ιδιωτικού και του οικογενειακού βίου και των συναλλαγών που διεξάγονται στο πλαίσιο αυτό.

2.   Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την ελευθερία του ατόμου να επιλέγει αντισυμβαλλόμενο, εφόσον η επιλογή αντισυμβαλλομένου από το άτομο δεν γίνεται με βάση το φύλο.

3.   Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στην εκπαίδευση ούτε στο περιεχόμενο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της διαφήμισης.

4.   Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε θέματα απασχόλησης και επαγγελματικής δραστηριότητας. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται για τις μη μισθωτές δραστηριότητες, εφόσον τα θέματα αυτά καλύπτονται από άλλες κοινοτικές νομοθετικές πράξεις.

Άρθρο 4

Αρχή της ίσης μεταχείρισης

1.   Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σημαίνει ότι:

α)

δεν πρέπει να υπάρχουν άμεσες διακρίσεις λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένης της λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης των γυναικών λόγω εγκυμοσύνης και μητρότητας,

β)

δεν πρέπει να υπάρχουν έμμεσες διακρίσεις λόγω φύλου.

2.   Η παρούσα οδηγία ισχύει υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων σχετικά με την προστασία των γυναικών όσον αφορά την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα.

3.   Η παρενόχληση και η σεξουαλική παρενόχληση κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας θεωρούνται ως διάκριση λόγω φύλου και, συνεπώς, απαγορεύονται. Το γεγονός ότι ένα άτομο απορρίπτει ή ανέχεται τέτοιου είδους συμπεριφορά δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως βάση για τη λήψη απόφασης που επηρεάζει το εν λόγω άτομο.

4.   Η ενθάρρυνση για την άσκηση άμεσων ή έμμεσων διακρίσεων λόγω φύλου θεωρείται ως διάκριση κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας.

5.   Η παρούσα οδηγία δεν αποκλείει τη διαφορετική μεταχείριση, εάν η παροχή αγαθών ή υπηρεσιών αποκλειστικά ή πρωτίστως σε άτομα του ενός φύλου αιτιολογείται από θεμιτό σκοπό και τα μέσα επίτευξης του σκοπού αυτού είναι πρόσφορα και αναγκαία.

Άρθρο 5

Αναλογιστικοί παράγοντες

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η χρήση του φύλου, σε όλα τα νέα συμβόλαια που συνάπτονται μετά τις 21 Δεκεμβρίου 2007 το αργότερο, ως συντελεστή για τον υπολογισμό των ασφαλίστρων και παροχών για σκοπούς ασφαλιστικών και άλλων συναφών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, δεν οδηγεί σε διαφορές μεταξύ των ατομικών ασφαλίστρων και παροχών.

2.   Παρά την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν πριν από τις 21 Δεκεμβρίου 2007, να επιτρέπουν αναλογικές διαφορές μεταξύ των ατομικών ασφαλίστρων και παροχών των ασφαλιζομένων όταν η χρήση του φύλου είναι καθοριστικός παράγοντας στην αξιολόγηση του κινδύνου βάσει σημαντικών και αξιόπιστων αναλογιστικών και στατιστικών δεδομένων. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και εξασφαλίζουν τη συλλογή, δημοσίευση και τακτική ενημέρωση αξιόπιστων δεδομένων σχετικών με τη χρήση του φύλου ως καθοριστικού αναλογιστικού συντελεστή. Τα εν λόγω κράτη μέλη επανεξετάζουν την απόφασή τους πέντε έτη μετά τις 21 Δεκεμβρίου 2007, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 16, και διαβιβάζουν τα αποτελέσματα της επανεξέτασης αυτής στην Επιτροπή.

3.   Εν πάση περιπτώσει, τα έξοδα εγκυμοσύνης και μητρότητας δεν οδηγούν σε διαφορές μεταξύ των ατομικών ασφαλίστρων και παροχών.

Τα κράτη μέλη δύνανται να αναβάλλουν την εφαρμογή των μέτρων που είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση με την παρούσα παράγραφο έως δύο έτη μετά τις 21 Δεκεμβρίου 2007, το αργότερο. Σε αυτή την περίπτωση, τα εν λόγω κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή.

Άρθρο 6

Θετική δράση

Προκειμένου να διασφαλίζεται στην πράξη η πλήρης ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, η αρχή της ίσης μεταχείρισης δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίζουν ή να διατηρούν ειδικά μέτρα για την πρόληψη ή την αντιστάθμιση μειονεκτημάτων που συνδέονται με το φύλο.

Άρθρο 7

Ελάχιστες απαιτήσεις

1.   Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν ή να διατηρούν ευνοϊκότερες διατάξεις για την προστασία της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών από αυτές που καθορίζει η παρούσα οδηγία.

2.   Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να αποτελέσει λόγο για τη μείωση του επιπέδου προστασίας από τις διακρίσεις που παρέχεται ήδη από τα κράτη μέλη στους τομείς που καλύπτει η παρούσα οδηγία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Άρθρο 8

Υπεράσπιση των δικαιωμάτων

1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε πρόσωπο, το οποίο θεωρεί ότι έχει ζημιωθεί λόγω της μη τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης, ακόμη και εάν έχει λήξει η σχέση στο πλαίσιο της οποίας εικάζεται ότι σημειώθηκε η διάκριση, έχει πρόσβαση σε δικαστικές ή/και διοικητικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανόμενων, όπου κρίνεται ενδεδειγμένο, διαδικασιών συμβιβασμού, με σκοπό την επιβολή της τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα οδηγία.

2.   Τα κράτη μέλη εισάγουν στην εθνική έννομη τάξη τους τα μέτρα που απαιτούνται για να εξασφαλίζεται η πραγματική και αποτελεσματική αποζημίωση ή αποκατάσταση, σύμφωνα με τον τρόπο που αυτά ορίζουν, όσον αφορά την απώλεια ή τη ζημία που υπέστη ένα πρόσωπο λόγω διακρίσεων κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, με τρόπο αποτρεπτικό και αναλογικό σε σχέση με την επελθούσα ζημία. Ο καθορισμός εκ των προτέρων ανώτατου ορίου δεν περιορίζει την εν λόγω αποζημίωση ή αποκατάσταση.

3.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ενώσεις, οργανώσεις ή άλλες νομικές οντότητες, οι οποίες έχουν, σύμφωνα με τα κριτήρια του εθνικού τους δικαίου, έννομο συμφέρον να μεριμνούν για την τήρηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, μπορούν να κινήσουν, είτε εξ ονόματος του ενάγοντος είτε προς υποστήριξή του, και με την έγκρισή του, κάθε δικαστική ή/και διοικητική διαδικασία η οποία προβλέπεται για την επιβολή της τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα οδηγία.

4.   Οι παράγραφοι 1 και 3 ισχύουν υπό την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων περί των προθεσμιών άσκησης αγωγής σε σχέση με την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Άρθρο 9

Βάρος της απόδειξης

1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με το εθνικό δικαστικό τους σύστημα, προκειμένου να διασφαλίζουν ότι, όταν ένα πρόσωπο που θεωρεί εαυτό ζημιωθέν από τη μη τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης εκθέτει, ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής, πραγματικά περιστατικά, από τα οποία τεκμαίρεται η ύπαρξη άμεσης ή έμμεσης διάκρισης, εναπόκειται στον εναγόμενο να αποδείξει ότι δεν υπήρξε παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

2.   Η παράγραφος 1 δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίζουν ευνοϊκότερους για τους ενάγοντες κανόνες σχετικά με την απόδειξη.

3.   Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για τις ποινικές διαδικασίες.

4.   Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 ισχύουν επίσης για κάθε διαδικασία που κινείται σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 3.

5.   Τα κράτη μέλη δεν απαιτείται να εφαρμόζουν την παράγραφο 1 σε διαδικασίες κατά τις οποίες εναπόκειται στο δικαστήριο ή σε άλλη αρμόδια αρχή να διερευνήσει τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης.

Άρθρο 10

Προστασία έναντι αντιποίνων

Τα κράτη μέλη εισάγουν στην εθνική έννομη τάξη τους τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των προσώπων από τυχόν δυσμενή μεταχείριση ή δυσμενείς επιπτώσεις, ως αντίδραση σε καταγγελία ή δικαστική διαδικασία που αποσκοπεί στην επιβολή της συμμόρφωσης με την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Άρθρο 11

Διάλογος με τους σχετικούς φορείς

Τα κράτη μέλη, προκειμένου να προαγάγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης, ενθαρρύνουν το διάλογο με τους σχετικούς φορείς, οι οποίοι έχουν, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο και πρακτική, έννομο συμφέρον να συμβάλλουν στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Άρθρο 12

1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν έναν ή περισσότερους οργανισμούς, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την προώθηση, την ανάλυση, τον έλεγχο και την υποστήριξη της ίσης μεταχείρισης όλων των προσώπων χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου. Αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να αποτελούν τμήμα οργάνων επιφορτισμένων, σε εθνικό επίπεδο, με την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου ή με τη διασφάλιση των ατομικών δικαιωμάτων ή με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

2.   Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε στις αρμοδιότητες των οργανισμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να περιλαμβάνονται τα εξής:

α)

η παροχή ανεξάρτητης βοήθειας στα θύματα διακρίσεων ούτως ώστε να προωθούνται οι καταγγελίες τους περί διακρίσεων, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των θυμάτων, των ενώσεων, οργανώσεων και άλλων νομικών οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 8, παράγραφος 3,

β)

η διενέργεια ανεξάρτητων ερευνών σχετικά με τις διακρίσεις,

γ)

η δημοσίευση ανεξάρτητων εκθέσεων και η διατύπωση συστάσεων σχετικά με όλα τα ζητήματα που συνδέονται με τις διακρίσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13

Συμμόρφωση

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζουν ότι τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, και, ιδίως, ότι:

α)

καταργείται κάθε νομοθετική, κανονιστική και διοικητική διάταξη που αντιβαίνει στην αρχή της ίσης μεταχείρισης,

β)

κηρύσσονται ή είναι δυνατό να κηρυχθούν άκυρες ή τροποποιούνται οποιεσδήποτε συμβατικές διατάξεις, εσωτερικοί κανονισμοί επιχειρήσεων ή καταστατικά κερδοσκοπικών ή μη κερδοσκοπικών ενώσεων αντιβαίνουν στην αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Άρθρο 14

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περιπτώσεις παραβίασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις, οι οποίες μπορεί να προβλέπουν και την καταβολή αποζημίωσης στο θύμα, πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις διατάξεις αυτές στην Επιτροπή έως τις 21 Δεκεμβρίου 2007, το αργότερο. Κοινοποιούν επίσης στην Επιτροπή αμελλητί κάθε τυχόν μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Άρθρο 15

Διάχυση πληροφοριών

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι διατάξεις που θεσπίζονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας καθώς και οι ήδη ισχύουσες σχετικές διατάξεις να τίθενται υπόψη των ενδιαφερομένων με κάθε πρόσφορο μέσο, σε ολόκληρη την επικράτειά τους.

Άρθρο 16

Εκθέσεις

1.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, το αργότερο έως τις 21 Δεκεμβρίου 2009, και, εν συνεχεία, κάθε πέντε έτη.

Η Επιτροπή καταρτίζει συνοπτική έκθεση η οποία περιλαμβάνει επανεξέταση των τρεχουσών πρακτικών των κρατών μελών σε σχέση με το άρθρο 5 όσον αφορά τη χρήση του φύλου ως συντελεστή στον υπολογισμό των ασφαλίστρων και παροχών. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, το αργότερο μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2010. Η έκθεση της Επιτροπής συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από προτάσεις τροποποίησης της παρούσας οδηγίας.

2.   Η έκθεση της Επιτροπής λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των σχετικών φορέων.

Άρθρο 17

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2007, το αργότερο. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου, τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 18

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 19

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 13 Δεκεμβρίου 2004.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

B. R. BOT


(1)  Γνώμη η οποία διατυπώθηκε στις 30 Μαρτίου 2004 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  ΕΕ C 241 της 28.9.2004, σ. 44.

(3)  ΕΕ C 121 της 30.4.2004, σ. 27.

(4)  ΕΕ L 17 της 19.1.2001, σ. 22.

(5)  ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22.

(6)  ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.


II Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Επιτροπή

21.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 373/44


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Νοεμβρίου 2004

για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με τροποποιήσεις, λαμβανομένης υπόψη της διεύρυνσης, στο προσάρτημα Ι της συμφωνίας για το εμπόριο αποσταγμάτων και αρωματισμένων οινοπνευματωδών ποτών της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Χιλής, αφετέρου

(2004/881/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την απόφαση 2002/979/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Νοεμβρίου 2002, για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή ορισμένων διατάξεων συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Χιλής, αφετέρου (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Λαμβανομένης υπόψη της διεύρυνσης, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί το προσάρτημα I τμήμα A της συμφωνίας για το εμπόριο αποσταγμάτων και αρωματισμένων οινοπνευματωδών ποτών της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Χιλής, αφετέρου, για να προστατεύονται οι νέες ονομασίες οινοπνευματωδών ποτών των νέων κρατών μελών από την 1η Μαΐου 2004.

(2)

Ως εκ τούτου, η Κοινότητα και η Δημοκρατία της Χιλής διαπραγματεύθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 της προαναφερόμενης συμφωνίας, τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών για την τροποποίηση του προσαρτήματος Ι τμήμα Α της ίδιας συμφωνίας. Πρέπει συνεπώς να εγκριθεί η εν λόγω ανταλλαγή επιστολών.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής εφαρμογής για τα αλκοολούχα ποτά,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με την τροποποίηση του προσαρτήματος Ι τμήμα Α της συμφωνίας για το εμπόριο αποσταγμάτων και αρωματισμένων οινοπνευματωδών ποτών της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Χιλής, αφετέρου, εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας.

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Το αρμόδιο για τη γεωργία μέλος της Επιτροπής εξουσιοδοτείται να υπογράψει την ανταλλαγή επιστολών δεσμεύοντας την Κοινότητα.

Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 352 της 30.12.2002, σ. 1.


ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΥΠΌ ΜΟΡΦΉ ΑΝΤΑΛΛΑΓΉΣ ΕΠΙΣΤΟΛΏΝ

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με την τροποποίηση του προσαρτήματος Ι της συμφωνίας για το εμπόριο αποσταγμάτων και αρωματισμένων οινοπνευματωδών ποτών της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Χιλής, αφετέρου

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2004

Κύριε,

Έχω την τιμή να αναφερθώ στις συσκέψεις με αντικείμενο τεχνικές προσαρμογές, που πραγματοποιήθηκαν βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 2 της συμφωνίας για το εμπόριο αποσταγμάτων και αρωματισμένων οινοπνευματωδών ποτών της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Χιλής, αφετέρου, της 18ης Νοεμβρίου 2002, η οποία προβλέπει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να τροποποιούν με κοινή συναίνεση τις διατάξεις της εν λόγω συμφωνίας.

Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνθηκε την 1η Μαΐου 2004. Είναι επομένως αναγκαίο, στις συνθήκες αυτές, να επέλθουν τεχνικές προσαρμογές στο προσάρτημα I τμήμα A (Κατάλογος προστατευόμενων ονομασιών οινοπνευματωδών ποτών καταγωγής Κοινότητας) της προαναφερόμενης συμφωνίας, για να συμπεριληφθούν η αναγνώριση και η προστασία των ονομασιών οινοπνευματωδών ποτών των νέων κρατών μελών, με ημερομηνία εφαρμογής από τα συμβαλλόμενα μέρη την 1η Μαΐου 2004.

Κατόπιν αυτού, έχω την τιμή να σας προτείνω να αντικατασταθεί το προσάρτημα I τμήμα A της συμφωνίας για το εμπόριο αποσταγμάτων και αρωματισμένων οινοπνευματωδών ποτών της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Χιλής, αφετέρου, από το προσάρτημα που επισυνάπτεται στην παρούσα επιστολή, το οποίο θα ισχύσει από την 1η Μαΐου 2004, ημερομηνία έναρξης της ισχύος της συνθήκης προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρακαλώ να μου επιβεβαιώσετε ότι η κυβέρνησή σας συμφωνεί με το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Mariann FISCHER BOEL

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2004

Κύριε,

Έχω την τιμή να σας γνωρίσω ότι έλαβα σημερινή επιστολή σας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχω την τιμή να αναφερθώ στις συσκέψεις με αντικείμενο τεχνικές προσαρμογές, που πραγματοποιήθηκαν βάσει του άρθρου 16 παράγραφος 2 της συμφωνίας για το εμπόριο αποσταγμάτων και αρωματισμένων οινοπνευματωδών ποτών της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Χιλής, αφετέρου, της 18ης Νοεμβρίου 2002, η οποία προβλέπει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να τροποποιούν με κοινή συναίνεση τις διατάξεις της εν λόγω συμφωνίας.

Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνθηκε την 1η Μαΐου 2004. Είναι επομένως αναγκαίο, στις συνθήκες αυτές, να επέλθουν τεχνικές προσαρμογές στο προσάρτημα I τμήμα A (Κατάλογος προστατευόμενων ονομασιών οινοπνευματωδών ποτών καταγωγής Κοινότητας) της προαναφερόμενης συμφωνίας, για να συμπεριληφθούν η αναγνώριση και η προστασία των ονομασιών οινοπνευματωδών ποτών των νέων κρατών μελών, με ημερομηνία εφαρμογής από τα συμβαλλόμενα μέρη την 1η Μαΐου 2004.

Κατόπιν αυτού, έχω την τιμή να σας προτείνω να αντικατασταθεί το προσάρτημα I τμήμα A της συμφωνίας για το εμπόριο αποσταγμάτων και αρωματισμένων οινοπνευματωδών ποτών της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Χιλής, αφετέρου, από το προσάρτημα που επισυνάπτεται στην παρούσα επιστολή, το οποίο θα ισχύσει από την 1η Μαΐου 2004, ημερομηνία έναρξης της ισχύος της συνθήκης προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρακαλώ να μου επιβεβαιώσετε ότι η κυβέρνησή σας συμφωνεί με το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής.».

Έχω την τιμή να σας γνωρίσω ότι η Δημοκρατία της Χιλής συμφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής αυτής.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Εξ ονόματος της Δημοκρατίας της Χιλής

Alberto VAN KLAVEREN

«ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1

(Αναφερόμενο στο άρθρο 6)

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ

A.   Κατάλογος προστατευόμενων ονομασιών οινοπνευματωδών ποτών καταγωγής Κοινότητας

1.   Ρούμι

 

Rhum de la Martinique/Rhum de la Martinique traditionnel

 

Rhum de la Guadeloupe/Rhum de la Guadeloupe traditionnel

 

Rhum de la Réunion/Rhum de la Réunion traditionnel

 

Rhum de la Guyane/Rhum de la Guyane traditionnel

 

Ron de Málaga

 

Ron de Granada

 

Rum da Madeira

2. α)   Whisky

 

Scotch Whisky

 

Irish Whisky

 

Whisky español

(Οι ονομασίες αυτές είναι δυνατόν να συμπληρώνονται από τους όρους “malt” ή “grain”)

2. β)   Whiskey

 

Irish Whiskey

 

Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey

(Οι ονομασίες αυτές είναι δυνατόν να συμπληρώνονται από τους όρους “Pot Still”)

3.   Απόσταγμα σιτηρών

 

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

 

Korn

 

Kornbrand

4.   Απόσταγμα οίνου

 

Eau-de-vie de Cognac

 

Eau-de-vie des Charentes

 

Cognac

(Η ονομασία “Cognac” είναι δυνατόν να συμπληρώνεται από τους ακόλουθους όρους:

Fine

Grande Fine Champagne

Grande Champagne

Petite Champagne

Petite Fine Champagne

Fine Champagne

Borderies

Fins Bois

Bons Bois)

 

Fine Bordeaux

 

Armagnac

 

Bas Armagnac

 

Haut Armagnac

 

Ténarèse

 

Eau-de-vie de vin de la Marne

 

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

 

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

 

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

 

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

 

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

 

Eau-de-vie de vin de Savoie

 

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

 

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

 

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

 

Eau-de-vie de Faugères/Faugères

 

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

 

Aguardente do Minho

 

Aguardente do Douro

 

Aguardente da Beira Interior

 

Aguardente da Bairrada

 

Aguardente do Oeste

 

Aguardente do Ribatejo

 

Aguardente do Alentejo

 

Aguardente do Algarve

 

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

 

Aguardente da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho

 

Lourinhã

5.   Brandy

 

Brandy de Jerez

 

Brandy del Penedés

 

Brandy italiano

 

Brandy Αττικής/Brandy of Attica

 

Brandy Πελλοπονήσου/Brandy of the Peloponnese

 

Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy of Central Greece

 

Deutscher Weinbrand

 

Wachauer Weinbrand

 

Weinbrand Dürnstein

 

Karpatské brandy špeciál

6.   Απόσταγμα στέμφυλων

 

Eau-de-vie de marc de Champagne ou

Marc de Champagne

 

Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

 

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

 

Eau-de-vie de marc originaire du Centre Est

 

Eau-de-vie de marc originaire de Franche Comté

 

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

 

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

 

Marc de Bourgogne

 

Marc de Savoie

 

Marc d'Auvergne

 

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

 

Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

 

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

 

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

 

Marc d'Alsace Gewürztraminer

 

Marc de Lorraine

 

Bagaceira do Minho

 

Bagaceira do Douro

 

Bagaceira da Beira Interior

 

Bagaceira da Bairrada

 

Bagaceira do Oeste

 

Bagaceira do Ribatejo

 

Bagaceira do Alentejo

 

Bagaceira do Algarve

 

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

 

Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho

 

Orujo gallego

 

Grappa

 

Grappa di Barolo

 

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

 

Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

 

Grappa trentina/Grappa del Trentino

 

Grappa friulana/Grappa del Friuli

 

Grappa veneta/Grappa del Veneto

 

Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

 

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete

 

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro of Macedonia

 

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly

 

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos

 

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

 

Ζιβανία/Zivania

 

Pálinka

7.   Απόσταγμα φρούτων

 

Schwarzwälder Kirschwasser

 

Schwarzwälder Himbeergeist

 

Schwarzwälder Mirabellenwasser

 

Schwarzwälder Williamsbirne

 

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

 

Fränkisches Zwetschgenwasser

 

Fränkisches Kirschwasser

 

Fränkischer Obstler

 

Mirabelle de Lorraine

 

Kirsch d'Alsace

 

Quetsch d'Alsace

 

Framboise d'Alsace

 

Mirabelle d'Alsace

 

Kirsch de Fougerolles

 

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

 

Südtiroler Aprikot/Südtiroler

 

Marille/Aprikot dell'Alto Adige/Marille dell'Alto Adige

 

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

 

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

 

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

 

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

 

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

 

Williams friulano/Williams del Friuli

 

Sliwovitz del Veneto

 

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

 

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

 

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

 

Williams trentino/Williams del Trentino

 

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

 

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

 

Medronheira do Algarve

 

Medronheira do Buçaco

 

Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

 

Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

 

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

 

Aguardente de pêra da Lousã

 

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

 

Wachauer Marillenbrand

 

Bošácka Slivovica

 

Szatmári Szilvapálinka

 

Kecskeméti Barackpálinka

 

Békési Szilvapálinka

 

Szabolcsi Almapálinka

 

Slivovice

 

Pálinka

8.   Απόσταγμα μηλίτη και απόσταγμα απίτη

 

Calvados

 

Calvados du Pays d'Auge

 

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

 

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

 

Eau-de-vie de cidre de Normandie

 

Eau-de-vie de poiré de Normandie

 

Eau-de-vie de cidre du Maine

 

Aguardiente de sidra de Asturias

 

Eau-de-vie de poiré du Maine

9.   Απόσταγμα γεντιανής

 

Bayerischer Gebirgsenzian

 

Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige

 

Genziana trentina o del Trentino

10.   Οινοπνευματώδη ποτά από φρούτα

 

Pacharán

 

Pacharán navarro

11.   Οινοπνευματώδη ποτά αρωματισμένα με άρκευθο

 

Ostfriesischer Korngenever

 

Genièvre Flandres Artois

 

Hasseltse jenever

 

Balegemse jenever

 

Péket de Wallonie

 

Steinhäger

 

Plymouth Gin

 

Gin de Mahón

 

Vilniaus Džinas

 

Spišská Borovička

 

Slovenská Borovička Juniperus

 

Slovenská Borovička

 

Inovecká Borovička

 

Liptovská Borovička

12.   Οινοπνευματώδη ποτά αρωματισμένα με κάρο

 

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

 

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13.   Οινοπνευματώδη ποτά αρωματισμένα με άνισο

 

Anís español

 

Évora anisada

 

Cazalla

 

Chinchón

 

Ojén

 

Rute

 

Ούζο/Ouzo

14.   Λικέρ

 

Berliner Kümmel

 

Hamburger Kümmel

 

Münchener Kümmel

 

Chiemseer Klosterlikör

 

Bayerischer Kräuterlikör

 

Cassis de Dijon

 

Cassis de Beaufort

 

Irish Cream

 

Palo de Mallorca

 

Ginjinha portuguesa

 

Licor de Singeverga

 

Benediktbeurer Klosterlikör

 

Ettaler Klosterlikör

 

Ratafia de Champagne

 

Ratafia catalana

 

Anis português

 

Finnish berry/Finnish fruit liqueur

 

Grossglockner Alpenbitter

 

Mariazeller Magenlikör

 

Mariazeller Jagasaftl

 

Puchheimer Bitter

 

Puchheimer Schlossgeist

 

Steinfelder Magenbitter

 

Wachauer Marillenlikör

 

Jägertee/Jagertee/Jagatee

 

Allažu Kimelis

 

Čepkelių

 

Demänovka Bylinný Likér

 

Polish Cherry

 

Karlovarská Hořká

15.   Οινοπνευματώδη ποτά

 

Pommeau de Bretagne

 

Pommeau du Maine

 

Pommeau de Normandie

 

Svensk Punsch/Swedish Punch

 

Slivovice

16.   Βότκα

 

Svensk Vodka/Swedish Vodka

 

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

 

Polska Wódka/Polish Vodka

 

Laugarício Vodka

 

Originali Lietuviška degtiné

 

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Herbal Vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass

 

Latvijas Dzidrais

 

Rīgas Degvīns

 

LB Degvīns

 

LB Vodka

17.   Πικρά οινοπνευματώδη ποτά

 

Rīgas melnais Balzāms/Riga Black Balsam

 

Demänovka bylinná horká».


21.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 373/52


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Δεκεμβρίου 2004

για τροποποίηση των παραρτημάτων I και II της απόφασης 79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την επικαιροποίηση των όρων εισαγωγής και των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών για το κρέας άγριων και εκτρεφόμενων θηραμάτων

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό E(2004) 4554]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/882/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1972, για τα υγειονομικά προβλήματα και τα υγειονομικά μέτρα κατά την εισαγωγή ζώων του βοείου, χοιρείου, προβείου και αιγείου είδους, νωπών κρεάτων ή προϊόντων με βάση το κρέας προέλευσης τρίτων χωρών (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1 τελευταία πρόταση, το άρθρο 11 παράγραφος 2 και το άρθρο 16 παράγραφος 1,

την οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (2), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση 79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3) καταρτίζεται κατάλογος τρίτων χωρών ή περιοχών τρίτων χωρών και καθορίζονται όροι όσον αφορά την υγεία των ζώων, τη δημόσια υγεία και την κτηνιατρική πιστοποίηση για την εισαγωγή στην Κοινότητα ορισμένων ζώντων ζώων και του νωπού κρέατος αυτών.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (4), τροποποιήθηκε πρόσφατα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1471/2004 της Επιτροπής (5) προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο κίνδυνος που ενέχει η χρόνια εξασθενητική νόσος στις άγριες και στις εκτρεφόμενες ελαφίδες. Στον κανονισμό προστέθηκαν όροι που αφορούν τις εισαγωγές νωπού κρέατος ελαφίδων καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά. Οι όροι αυτοί θα ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2005.

(3)

Είναι αναγκαία η ευθυγράμμιση των υποδειγμάτων κτηνιατρικών πιστοποιητικών «RUW» και «RUF» του παραρτήματος II της απόφασης 79/542/ΕΟΚ με τους επικαιροποιημένους κανόνες για τις ΜΣΕ.

(4)

Η χρόνια εξασθενητική νόσος πλήττει μόνον ορισμένα είδη ζώων. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να επανεξεταστούν οι ισχύοντες περιορισμοί στις εισαγωγές «λοιπών μηρυκαστικών» από τον Καναδά, προκειμένου να επιτραπεί η εισαγωγή ζώντων μηρυκαστικών εκτός των ελαφίδων.

(5)

Οι χιλιανές αρχές υπέβαλαν στην Επιτροπή επίσημο αίτημα για εγγραφή της Χιλής στον κατάλογο που αφορά τις εξαγωγές νωπού κρέατος εκτρεφόμενων «αγριόχοιρων». Η Χιλή επιτρέπεται να εξάγει συίδες, μη κατοικίδια της οικογένειας των συιδών και κρέας κατοικίδιων χοιροειδών λόγω της ικανοποιητικής υγειονομικής κατάστασης των ζώων που επικρατεί στη χώρα, όπως εκτιμήθηκε έπειτα από σειρά επιθεωρήσεων του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να εγγραφεί η Χιλή στον κατάλογο των χωρών εξαγωγής κρέατος από εκτρεφόμενα μη κατοικίδια της οικογένειας των συιδών.

(6)

Ο ορισμός της επικράτειας της Σερβίας και Μαυροβουνίου πρέπει να αναθεωρηθεί προκειμένου να αποτυπώνει πλήρως το ψήφισμα αριθ. 1244/10 του Ιουνίου 1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

(7)

Το μέρος 1 του παραρτήματος I και τα μέρη 1 και 2 του παραρτήματος II της απόφασης 79/542/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το μέρος 1 του παραρτήματος I της απόφασης 79/542/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος I της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Το μέρος 1 του παραρτήματος II της απόφασης 79/542/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος II της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Το μέρος 2 του παραρτήματος II της απόφασης 79/542/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Οι «ΣΕ (συμπληρωματικές εγγυήσεις)» αντικαθίστανται από εκείνες του παραρτήματος III της παρούσας απόφασης.

2)

Τα υποδείγματα κτηνιατρικών πιστοποιητικών RUF και RUW αντικαθίστανται από τα υποδείγματα του παραρτήματος IV της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 4

Τα άρθρα 1 και 2 της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται από τις 24 Δεκεμβρίου 2004.

Το άρθρο 3 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2005.

Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Markos KYPRIANOU

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 302 της 31.12.1972, σ. 28· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 36).

(2)  ΕΕ L 18 της 23.1.2002, σ. 11.

(3)  ΕΕ L 146 της 14.6.1979, σ. 15· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2004/620/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 279 της 28.8.2004, σ. 30).

(4)  ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1993/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 344 της 20.11.2004, σ. 12).

(5)  ΕΕ L 271 της 18.8.2004, σ. 24.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ

ΜΕΡΟΣ 1

Κατάλογος τρίτων χωρών ή περιοχών αυτών (1)

Χώρα

Κωδικός περιοχής

Περιγραφή περιοχής

Κτηνιατρικό πιστοποιητικό

Ειδικοί όροι

Υπόδειγμα(-τα)

ΣΕ

1

2

3

4

5

6

BG — Βουλγαρία

BG-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

BG-1

Οι επαρχίες Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovitchte, Razgrad, Rousse, V. Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, η περιφέρεια της Σόφιας, η πόλη της Σόφιας, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Sliven, Starazagora, Vratza, Montana και Vidin

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

A

CA — Καναδάς

CA-0

Ολόκληρη η χώρα

POR-X

 

IVβ IX

CA-1

Ολόκληρη η χώρα, εκτός της περιοχής της κοιλάδας Okanagan της British Columbia, η οποία ορίζεται ως εξής:

από το σημείο στα σύνορα Καναδά/Ηνωμένων Πολιτειών με συντεταγμένες 120° 15′ μήκος και 49° πλάτος,

βόρεια έως το σημείο με συντεταγμένες 119° 35′ μήκος και 50° 30′ πλάτος,

βορειοανατολικά έως το σημείο με συντεταγμένες 119° μήκος και 50° 45′ πλάτος,

νότια έως το σημείο στα σύνορα Καναδά/Ηνωμένων Πολιτειών με συντεταγμένες 118° 15′ μήκος και 49° πλάτος

BOV-X, OVI-X, OVI-Y, RUM (2)

A

CH — Ελβετία

CH-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y, RUM

 

 

POR-X, POR-Y, SUI

B

CL — Χιλή

CL-0

Ολόκληρη η χώρα

OVI-X, RUM

 

 

POR-X, SUI

B

 

GL — Γροιλανδία

GL-0

Ολόκληρη η χώρα

OVI-X, RUM

 

V

HR — Κροατία

HR-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

IS — Ισλανδία

IS-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

I

POR-X, POR-Y

B

NZ — Νέα Ζηλανδία

NZ-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y, OVI-X, OVI-Y

 

I

PM — Σαιν Πιερ και Μικελόν

PM-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y, CAM

 

 

RO — Ρουμανία

RO-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

V

Ειδικοί όροι

(βλέπε υποσημειώσεις σε κάθε πιστοποιητικό)

“I”

:

περιοχή στην οποία η εμφάνιση ΣΕΒ σε εντόπια βοοειδή έχει εκτιμηθεί ως άκρως απίθανη, για τους σκοπούς της εξαγωγής προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ζώων πιστοποιημένων σύμφωνα με τα υποδείγματα πιστοποιητικών BOV-X και BOV-Y.

“II”

:

περιοχή αναγνωρισμένη ως επίσημα απαλλαγμένη από φυματίωση για σκοπούς εξαγωγής προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ζώων πιστοποιημένων σύμφωνα με το υπόδειγμα πιστοποιητικού BOV-X.

“III”

:

περιοχή αναγνωρισμένη ως επίσημα απαλλαγμένη από βρουκέλλωση για σκοπούς εξαγωγής προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ζώων πιστοποιημένων σύμφωνα με το υπόδειγμα πιστοποιητικού BOV-X.

“IVα”

:

περιοχή αναγνωρισμένη ως επίσημα απαλλαγμένη από ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών (EBL) για σκοπούς εξαγωγής προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ζώων πιστοποιημένων σύμφωνα με το υπόδειγμα πιστοποιητικού BOV-X.

“IVβ”

:

περιοχή με εγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις που έχουν αναγνωρισθεί ως επίσημα απαλλαγμένες από ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών (EBL) για σκοπούς εξαγωγής προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ζώων πιστοποιημένων σύμφωνα με το υπόδειγμα πιστοποιητικού BOV-X.

“V”

:

περιοχή αναγνωρισμένη ως επίσημα απαλλαγμένη από βρουκέλωση για σκοπούς εξαγωγής προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ζώων πιστοποιημένων σύμφωνα με το υπόδειγμα πιστοποιητικού OVI-X.

“VI”

:

Γεωγραφικοί περιορισμοί:

“VII”

:

περιοχή αναγνωρισμένη ως επίσημα απαλλαγμένη από φυματίωση για σκοπούς εξαγωγής προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ζώων πιστοποιημένων σύμφωνα με το υπόδειγμα πιστοποιητικού RUM.

“VIII”

:

περιοχή αναγνωρισμένη ως επίσημα απαλλαγμένη από βρουκέλωση για σκοπούς εξαγωγής προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ζώων πιστοποιημένων σύμφωνα με το υπόδειγμα πιστοποιητικού RUM.

“IX”

:

περιοχή αναγνωρισμένη ως επίσημα απαλλαγμένη από τη νόσο του Aujeszky για σκοπούς εξαγωγής προς την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ζώων πιστοποιημένων σύμφωνα με το υπόδειγμα πιστοποιητικού POR-X.»


(1)  Με την επιφύλαξη των ειδικών απαιτήσεων πιστοποίησης που προβλέπονται από κάθε σχετική συμφωνία της Κοινότητας με τρίτες χώρες.

(2)  Αποκλειστικά και μόνον για ζώντα ζώα εκτός των ζώων που ανήκουν στο είδος των ελαφίδων.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ

ΜΕΡΟΣ 1

Κατάλογος τρίτων χωρών ή περιοχών αυτών (1)

Χώρα

Κωδικός περιοχής

Περιγραφή περιοχής

Κτηνιατρικό πιστοποιητικό

Ειδικοί όροι

Υπόδειγμα(-τα)

ΣΕ

1

2

3

4

5

6

AL — Αλβανία

AL-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

AR — Αργεντινή

AR-0

Ολόκληρη η χώρα

EQU

 

 

AR-1

Οι επαρχίες Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Rio Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe και Tucuman.

BOV

A

1 και 2

AR-2

La Pampa και Santiago del Estero

BOV

A

1 και 2

AR-3

Cordoba

BOV

A

1 και 2

AR-4

Chubut, Santa Cruz και Tierra del Fuego

BOV, OVI

 

 

AR-5

Formosa (μόνον τα εδάφη της Ramon Lista) και Salta (μόνον το διαμέρισμα της Rivadavia)

BOV

A

1 και 2

AR-6

Salta (μόνον τα διαμερίσματα General Jose de San Martin, Oran, Iruya και Santa Victoria)

BOV

A

1 και 2

AR-7

Chaco, Formosa (εκτός από τα εδάφη της Ramon Lista), Salta (εκτός από τα διαμερίσματα General Jose de San Martin, Rivadavia, Oran, Iruya και Santa Victoria), Jujuy

BOV

A

1 και 2

AU — Αυστραλία

AU-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

BA — Βοσνία Ερζεγοβίνη

BA-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

BG — Βουλγαρία

BG-0

Ολόκληρη η χώρα

EQU

 

 

BG-1

Οι επαρχίες Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovitchte, Razgrad, Rousse, V.Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, η περιφέρεια της Σόφιας, η πόλη της Σόφιας, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana και Vidin

BOV, OVI RUW, RUF

BG-2

Οι επαρχίες Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo, Kardjaliand και η ζώνη πλάτους 20 χλμ. στα σύνορα με την Τουρκία

BH — Μπαχρέιν

BH-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

BR — Βραζιλία

BR-0

Ολόκληρη η χώρα

EQU

 

 

BR-1

Οι πολιτείες Paraná, Minas Gerais (εκτός των περιφερειακών αντιπροσωπιών Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas και Bambuí), São Paulo, Espíritu Santo, Mato Grosso do Sul (εκτός των δήμων Sete Quedas, Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde του Mato Grosso και Corumbá), Santa Catarina, Goias και οι περιφερειακές μονάδες Cuiaba (εκτός των δήμων San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone και Barão de Melgaço), Caceres (εκτός του δήμου Caceres), Lucas do Rio Verde, Rondonopolis (εκτός του δήμου Itiquiora), Barra do Garça και Barra do Burges στο Mato Grosso

BOV

A

1 και 2

BR-2

Πολιτεία Rio Grande do Sul

BOV

A

1 και 2

BR-3

Πολιτεία Mato Grosso do Sul, δήμος Sete Quedas

BOV

A

1 και 2

BW — Μποτσουάνα

BW-0

Ολόκληρη η χώρα

EQU, EQW

 

 

BW-1

Οι ζώνες κτηνιατρικού ελέγχου νόσων 5, 6, 7, 8, 9 και 18

BOV, OVI, RUF, RUW

ΣΤ

1 και 2

BW-2

Οι ζώνες κτηνιατρικού ελέγχου νόσων 10, 11, 12, 13 και 14

BOV, OVI, RUF, RUW

ΣΤ

1 και 2

BY — Λευκορωσία

BY-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

BZ — Μπελίζ

BZ-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV, EQU

 

 

CA — Καναδάς

CA-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

Ζ

 

CH — Ελβετία

CH-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

CL — Χιλή

CL-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

CN — Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

CN-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

CO — Κολομβία

CO-0

Ολόκληρη η χώρα

EQU

 

 

CO-1

Η περιοχή που ορίζεται ως εξής: από το σημείο όπου ο ποταμός Murri χύνεται στον ποταμό Atrato, κατάντη του ποταμού Atrato έως το σημείο όπου εκβάλλει στον Ατλαντικό Ωκεανό· από το σημείο αυτό έως τα σύνορα με τον Παναμά κατά μήκος της ακτής του Ατλαντικού έως το Cabo Tiburón· από το σημείο αυτό έως τον Ειρηνικό Ωκεανό κατά μήκος των συνόρων Κολομβίας-Παναμά· από το σημείο αυτό έως τις εκβολές του ποταμού Valle κατά μήκος της ακτής του Ειρηνικού και από το σημείο αυτό σε ευθεία γραμμή έως το σημείο όπου ο ποταμός Murri χύνεται στον ποταμό Atrato

BOV

A

2

CO-3

Η περιοχή που ορίζεται ως εξής: από τις εκβολές του ποταμού Sinu στον Ατλαντικό Ωκεανό, ανάντη του ποταμού Sinu έως τις πηγές του στο Alto Paramillo· από το σημείο αυτό έως το Puerto Rey στον Ατλαντικό Ωκεανό, κατά μήκος της συνοριακής γραμμής μεταξύ των νομών Antiquia και Córdoba, και από το σημείο αυτό έως τις εκβολές του ποταμού Sinu κατά μήκος της ακτογραμμής του Ατλαντικού

BOV

A

2

CR — Κόστα Ρίκα

CR-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV, EQU

 

 

CS — Σερβία και Μαυροβούνιο (2)

CS-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV, OVI, EQU

 

 

CU — Κούβα

CU-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV, EQU

 

 

DZ — Αλγερία

DZ-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

ET — Αιθιοπία

ET-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

FK — Νήσοι Φώκλαντ

FK-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV, OVI, EQU

 

 

GL — Γροιλανδία

GL-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

GT — Γουατεμάλα

GT-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV, EQU

 

 

HK — Χονγκ Κονγκ

HK-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

HN — Ονδούρα

HN-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV, EQU

 

 

HR — Κροατία

HR-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

IL — Ισραήλ

IL-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

IN — Ινδία

IN-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

IS — Ισλανδία

IS-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

KE — Κένυα

KE-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

MA — Μαρόκο

MA-0

Ολόκληρη η χώρα

EQU

 

 

MG — Μαδαγασκάρη

MG-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

MK — Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (3)

MK-0

Ολόκληρη η χώρα

OVI, EQU

 

 

MU — Μαυρίκιος

MU-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

MX — Μεξικό

MX-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV, EQU

 

 

NA — Ναμίμπια

NA-0

Ολόκληρη η χώρα

EQU, EQW

 

 

NA-1

Νότια των αποκλεισμένων περιοχών που εκτείνονται από το Palgrave Point στα δυτικά έως το Gam στα ανατολικά

BOV, OVI, RUF, RUW

ΣΤ

2

NC — Νέα Καληδονία

NC-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV, RUF, RUW

 

 

NI — Νικαράγουα

NI-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

NZ — Νέα Ζηλανδία

NZ-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

PA — Παναμάς

PA-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV, EQU

 

 

PY — Παραγουάη

PY-0

Ολόκληρη η χώρα

EQU

 

 

PY-1

Κεντρικό Chaco και San Pedro

BOV

A

1 και 2

RO — Ρουμανία

RO-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

 

 

RU — Ρωσική Ομοσπονδία

RU-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

RU-1

Περιφέρεια Murmansk (Murmanskaya oblast)

RUF

 

SV — Ελ Σαλβαδόρ

SV-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

SZ — Σουαζιλάνδη

SZ-0

Ολόκληρη η χώρα

EQU, EQW

 

 

SZ-1

Η περιοχή δυτικά της ζώνης αποκλεισμού που εκτείνεται προς Βορρά από τον ποταμό Usutu έως τα σύνορα με τη Νότιο Αφρική, δυτικά του Nkalashane

BOV, RUF, RUW

ΣΤ

2

SZ-2

Οι περιοχές κτηνιατρικού ελέγχου και εμβολιασμού κατά του αφθώδους πυρετού, όπως δημοσιεύτηκαν στην επίσημη εφημερίδα του κράτους βάσει της κανονιστικής πράξης αριθ. 51 του 2001

BOV, RUF, RUW

ΣΤ

1 και 2

TH — Ταϊλάνδη

TH-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

TN — Τυνησία

TN-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

TR — Τουρκία

TR-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

TR-1

Οι επαρχίες Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat και Kirikkale

EQU

 

 

UA — Ουκρανία

UA-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

US — Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

US-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

Ζ

 

UY — Ουρουγουάη

UY-0

Ολόκληρη η χώρα

EQU

 

 

BOV

A

1

OVI

A

1 και 2

ZA — Νότιος Αφρική

ZA-0

Ολόκληρη η χώρα

EQU, EQW

 

 

ZA-1

Ολόκληρη η χώρα, με εξαίρεση:

το τμήμα της περιοχής ελέγχου του αφθώδους πυρετού που βρίσκεται στις κτηνιατρικές περιοχές των επαρχιών Mpumalanga και Northern, στην περιφέρεια Ingwavuma της κτηνιατρικής περιοχής Natal και στην περιοχή στα σύνορα με τη Μποτσουάνα, ανατολικά του γεωγραφικού μήκους 28° και

την περιφέρεια Camperdown, στην επαρχία KwaZuluNatal

BOV, OVI, RUF, RUW

ΣΤ

2

ZW — Ζιμπάμπουε

ZW-0

Ολόκληρη η χώρα

 

»

=

Δεν έχει θεσπιστεί πιστοποιητικό, και οι εισαγωγές νωπού κρέατος απαγορεύονται.


(1)  Με την επιφύλαξη των ειδικών απαιτήσεων πιστοποίησης που προβλέπονται στις συμφωνίες της Κοινότητας με τρίτες χώρες.

(2)  Δεν περιλαμβάνεται το Κοσσυφοπέδιο, όπως ορίζεται στο ψήφισμα 1244 της 10ης Ιουνίου 1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

(3)  Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Προσωρινός κωδικός που δεν επηρεάζει την οριστική ονομασία της χώρας, η οποία θα δοθεί μετά τη λήξη των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται επί του παρόντος στα Ηνωμένα Έθνη.

=

Δεν έχει θεσπιστεί πιστοποιητικό, και οι εισαγωγές νωπού κρέατος απαγορεύονται.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΣΕ (Συμπληρωματικές εγγυήσεις)

«A»

:

εγγυήσεις σχετικά με την ωρίμανση, τη μέτρηση του pH και την αφαίρεση των οστών του νωπού κρέατος, εκτός εντοσθίων, που πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με τα υποδείγματα πιστοποιητικών BOV (σημείο 10.6), OVI (σημείο 10.6), RUF (σημείο 10.7) και RUW (σημείο 10.4).

«B»

:

εγγυήσεις σχετικά με τα καθαρισμένα εντόσθια που υποβλήθηκαν σε ωρίμανση, όπως αναφέρεται στο υπόδειγμα πιστοποιητικού BOV (σημείο 10.6).

«Γ»

:

εγγυήσεις σχετικά με τις εργαστηριακές δοκιμές κλασικής πανώλης των χοίρων στα σφάγια από τα οποία προέρχεται το νωπό κρέας που πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το υπόδειγμα πιστοποιητικού SUW [σημείο 10.3 α)].

«Δ»

:

εγγυήσεις σχετικά με τη σίτιση των ζώων με υπολείμματα τροφίμων σε εκμετάλλευση(-εις) από την/τις οποία(-ες) προέρχεται το νωπό κρέας που πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το υπόδειγμα πιστοποιητικού POR [σημείο 10.3 δ)].

«E»

:

εγγυήσεις σχετικά με τη δοκιμή φυματίωσης σε ζώα από τα οποία προέρχεται το νωπό κρέας που πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το υπόδειγμα πιστοποιητικού BOV [σημείο 10.4 δ)].

«ΣΤ»

:

εγγυήσεις σχετικά με την ωρίμανση και την αφαίρεση των οστών του νωπού κρέατος, εκτός εντοσθίων, που πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τα υποδείγματα πιστοποιητικών BOV (σημείο 10.6), OVI (σημείο 10.6), RUF (σημείο 10.7) και RUW (σημείο 10.4).

«Ζ»

:

εγγυήσεις σχετικά με 1: την εξαίρεση των εντοσθίων και του νωτιαίου μυελού και 2: τις δοκιμές και την καταγωγή ζώων του είδους των ελαφίδων όσον αφορά τη χρόνια εξασθενητική νόσο, όπως αναφέρεται στα υποδείγματα πιστοποιητικών RUF (σημείο 9.2.1) και RUW (σημείο 9.3.1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ RUF

Image

Image

Image

Image

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ RUW

Image

Image

Image


21.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 373/69


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 10ης Δεκεμβρίου 2004

για την προσαρμογή του παραρτήματος της οδηγίας 95/57/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη συλλογή στατιστικών στοιχείων στον τομέα του τουρισμού όσον αφορά τους καταλόγους χωρών

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 4723]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/883/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 95/57/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1995, σχετικά με τη συλλογή στατιστικών στοιχείων στον τομέα του τουρισμού (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι κατάλογοι χωρών που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή στοιχείων πρέπει να επικαιροποιηθούν προκειμένου να διευκολυνθεί η συλλογή εναρμονισμένων στατιστικών, αλλά και λόγω των νέων απαιτήσεων όσον αφορά τα στοιχεία για νέες χώρες προορισμού και προέλευσης. Οι απαιτήσεις αυτές ανέκυψαν από τις αλλαγές στην ταξιδιωτική συμπεριφορά.

(2)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής στατιστικού προγράμματος, η οποία συστάθηκε με την απόφαση 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου (2).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της οδηγίας 95/57/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Joaquín ALMUNIA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 291 της 6.12.1995, σ. 32· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 181 της 28.6.1989, σ. 47.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το τμήμα «Κατάταξη σε παγκόσμιες γεωγραφικές ζώνες» του παραρτήματος της οδηγίας 95/57/ΕΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

1.   Στατιστικές της προσφοράς

Σύνολο κόσμου

Σύνολο Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Σύνολο Ευρωπαϊκής Ένωσης (25)

 

Βέλγιο

 

Τσεχική Δημοκρατία

 

Δανία

 

Γερμανία

 

Εσθονία

 

Ελλάδα

 

Ισπανία

 

Γαλλία

 

Ιρλανδία

 

Ιταλία

 

Κύπρος

 

Λεττονία

 

Λιθουανία

 

Λουξεμβούργο

 

Ουγγαρία

 

Μάλτα

 

Κάτω Χώρες

 

Αυστρία

 

Πολωνία

 

Πορτογαλία

 

Σλοβενία

 

Σλοβακική Δημοκρατία

 

Φινλανδία

 

Σουηδία

 

Ηνωμένο Βασίλειο

Σύνολο ΕΖΕΣ

 

Ισλανδία

 

Νορβηγία

 

Ελβετία (συμπεριλαμβανομένου του Λιχτενστάιν)

Σύνολο άλλων ευρωπαϊκών χωρών

εκ του οποίου:

 

Ρωσία

 

Τουρκία

 

Ουκρανία

Σύνολο Αφρικής

εκ του οποίου:

Νότιος Αφρική

Σύνολο Βορείου Αμερικής

εκ του οποίου:

 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

 

Καναδάς

Σύνολο Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής

εκ του οποίου:

Βραζιλία

Σύνολο Ασίας

εκ του οποίου:

 

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

 

Ιαπωνία

 

Δημοκρατία της Νοτίου Κορέας

Σύνολο Αυστραλίας, Ωκεανίας και άλλων εδαφών

εκ του οποίου:

Αυστραλία

Δεν προσδιορίζονται

2.   Στατιστικές της ζήτησης

Σύνολο κόσμου

Σύνολο Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Σύνολο Ευρωπαϊκής Ένωσης (25)

 

Βέλγιο

 

Τσεχική Δημοκρατία

 

Δανία

 

Γερμανία

 

Εσθονία

 

Ελλάδα

 

Ισπανία

 

Γαλλία

 

Ιρλανδία

 

Ιταλία

 

Κύπρος

 

Λεττονία

 

Λιθουανία

 

Λουξεμβούργο

 

Ουγγαρία

 

Μάλτα

 

Κάτω Χώρες

 

Αυστρία

 

Πολωνία

 

Πορτογαλία

 

Σλοβενία

 

Σλοβακική Δημοκρατία

 

Φινλανδία

 

Σουηδία

 

Ηνωμένο Βασίλειο

Σύνολο ΕΖΕΣ

 

Ισλανδία

 

Νορβηγία

 

Ελβετία (συμπεριλαμβανομένου του Λιχτενστάιν)

Σύνολο άλλων ευρωπαϊκών χωρών

εκ του οποίου:

 

Βουλγαρία

 

Ρουμανία

 

Ρωσία

 

Τουρκία

Σύνολο Αφρικής

εκ του οποίου:

 

Νότιος Αφρική

 

Χώρες του Μαγκρέμπ

Σύνολο Βορείου Αμερικής

εκ του οποίου:

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Σύνολο Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής

εκ του οποίου:

 

Αργεντινή

 

Βραζιλία

Σύνολο Ασίας

εκ του οποίου:

 

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

 

Ιαπωνία

 

Δημοκρατία της Νοτίου Κορέας

Σύνολο Αυστραλίας, Ωκεανίας και άλλων εδαφών

εκ του οποίου:

Αυστραλία

Δεν προσδιορίζονται»