ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 365

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

47ό έτος
10 Δεκεμβρίου 2004


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2096/2004 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2004, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2097/2004 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας ρέγγας από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας

3

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2098/2004 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τη διακοπή της αλιείας ρέγγας από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας

4

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2099/2004 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2004, για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων δασμών κατά την εισαγωγή μελάσσας στον τομέα της ζάχαρης, που εφαρμόζονται από τις 10 Δεκεμβρίου 2004

5

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2100/2004 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση

7

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2101/2004 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2004, για καθορισμό του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης προς ορισμένες τρίτες χώρες για τη 14η τμηματική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1327/2004

9

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2102/2004 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2004, όσον αφορά έκτακτα μέτρα στήριξης της αγοράς στον τομέα των αυγών στην Ιταλία

10

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2103/2004 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2004, για τη διαβίβαση δεδομένων σχετικά με ορισμένους τύπους αλιείας στα Δυτικά ύδατα και στη Βαλτική Θάλασσα

12

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2104/2004 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2004, περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου για τη διαχείριση αλιευτικών στόλων που είναι νηολογημένοι σε εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας

19

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2105/2004 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2004, για καθορισμό της μέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή κριθής στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1757/2004

22

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2106/2004 της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2004, για καθορισμό της μέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή βρώμης στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1565/2004

23

 

*

Οδηγία 2004/110/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2004, για έκτη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 96/49/ΕΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων ( 1 )

24

 

*

Οδηγία 2004/111/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2004, για ένατη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 94/55/ΕΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων ( 1 )

25

 

 

II   Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

 

 

Επιτροπή

 

*

2004/844/ΕΚ:
Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2004, για θέσπιση εντύπου για τη διαβίβαση των αιτήσεων ευεργετήματος πενίας κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2003/8/ΕΚ του Συμβουλίου για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών μέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας στις διαφορές αυτές [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 4285]

27

 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

Οι πράξεις των οποίων οι τίτλοι έχουν τυπωθεί με λευκά στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

10.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 365/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2096/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Δεκεμβρίου 2004

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 10 Δεκεμβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1947/2002 (ΕΕ L 299 της 1.11.2002, σ. 17).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 9ης Δεκεμβρίου 2004, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό τιμών εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052

116,0

204

91,5

999

103,8

0707 00 05

052

76,3

204

32,5

220

122,9

999

77,2

0709 90 70

052

111,1

204

64,6

999

87,9

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

50,8

204

42,7

382

32,3

388

52,7

528

36,4

999

43,0

0805 20 10

204

61,4

999

61,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

70,1

204

46,4

464

161,3

624

93,2

720

30,2

999

80,2

0805 50 10

052

48,8

528

42,4

999

45,6

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

052

116,3

388

150,7

400

88,4

404

105,6

512

105,4

720

65,7

804

167,7

999

114,3

0808 20 50

400

96,9

720

42,0

999

69,5


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11). Ο κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


10.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 365/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2097/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Δεκεμβρίου 2004

σχετικά με τη διακοπή της αλιείας ρέγγας από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (1), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2287/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2003, περί καθορισμού, για το 2004, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων (2), προβλέπει ποσοστώσεις ρέγγας για το 2004.

(2)

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς των αλιευμάτων αποθέματος που υπόκειται σε ποσοστώσεις, είναι αναγκαίο για την Επιτροπή να ορίσει την ημερομηνία μέχρι την οποία τα αλιεύματα, τα οποία αλιεύονται από σκάφη που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί.

(3)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, τα αλιεύματα ρέγγας στα ύδατα της Βόρειας Θάλασσας βορείως του γεωγραφικού πλάτους 53° 30′ Β, από σκάφη που φέρουν γαλλική σημαία ή είναι νηολογημένα στη Γαλλία, έφθασαν στο όριο της ποσόστωσης που έχει χορηγηθεί για το 2004. Η Γαλλία απαγόρευσε την αλιεία του αποθέματος αυτού από τις 23 Οκτωβρίου 2004. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ημερομηνία αυτή,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα αλιεύματα ρέγγας στα ύδατα της Βόρειας Θάλασσας βορείως του γεωγραφικού πλάτους 53° 30′ Β, από σκάφη που φέρουν γαλλική σημαία ή είναι νηολογημένα στη Γαλλία, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί στη Γαλλία για το 2004.

Απαγορεύεται η αλιεία ρέγγας στα ύδατα της Βόρειας Θάλασσας βορείως του γεωγραφικού πλάτους 53° 30′ Β, από σκάφη που φέρουν γαλλική σημαία ή είναι νηολογημένα στη Γαλλία, καθώς και η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση και η εκφόρτωση του εν λόγω αποθέματος που έχει αλιευθεί από τα προαναφερθέντα σκάφη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 23 Οκτωβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Joe BORG

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 (ΕΕ L 289 της 7.11.2003, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 344 της 31.12.2003, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1928/2004 (ΕΕ L 332 της 6.11.2004, σ. 5).


10.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 365/4


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2098/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Δεκεμβρίου 2004

σχετικά με τη διακοπή της αλιείας ρέγγας από σκάφη που φέρουν σημαία Γαλλίας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (1), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2287/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2003, περί καθορισμού, για το 2004, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων (2), προβλέπει ποσοστώσεις ρέγγας για το 2004.

(2)

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς των αλιευμάτων αποθέματος που υπόκειται σε ποσοστώσεις, είναι αναγκαίο για την Επιτροπή να ορίσει την ημερομηνία μέχρι την οποία τα αλιεύματα, τα οποία αλιεύονται από σκάφη που φέρουν τη σημαία κράτους μέλους, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί.

(3)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, τα αλιεύματα ρέγγας στα ύδατα της ζώνης ICES Vb, VIaN, VIb, από σκάφη που φέρουν γαλλική σημαία ή είναι νηολογημένα στη Γαλλία, έφθασαν στο όριο της ποσόστωσης που έχει χορηγηθεί για το 2004. Η Γαλλία απαγόρευσε την αλιεία του αποθέματος αυτού από τις 23 Οκτωβρίου 2004. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ημερομηνία αυτή,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα αλιεύματα ρέγγας στα ύδατα της ζώνης ICES Vb, VIaN, VIb, από σκάφη που φέρουν γαλλική σημαία ή είναι νηολογημένα στη Γαλλία, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί στη Γαλλία για το 2004.

Απαγορεύεται η αλιεία ρέγγας στα ύδατα της ζώνης ICES Vb, VIaN, VIb, από σκάφη που φέρουν γαλλική σημαία ή είναι νηολογημένα στη Γαλλία, καθώς και η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση και η εκφόρτωση του εν λόγω αποθέματος που έχει αλιευθεί από τα προαναφερθέντα σκάφη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 23 Οκτωβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Joe BORG

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 (ΕΕ L 289 της 7.11.2003, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 344 της 31.12.2003, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1928/2004 (ΕΕ L 332 της 6.11.2004, σ. 5).


10.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 365/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2099/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Δεκεμβρίου 2004

για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων δασμών κατά την εισαγωγή μελάσσας στον τομέα της ζάχαρης, που εφαρμόζονται από τις 10 Δεκεμβρίου 2004

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, για κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 24 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1422/95 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1995, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής για την εισαγωγή μελάσσας στον τομέα της ζάχαρης για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 (2), προβλέπει ότι η τιμή cif κατά την εισαγωγή μελάσσας, που καθορίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 785/68 της Επιτροπής (3), θεωρείται ως «αντιπροσωπευτική τιμή». Η τιμή αυτή εννοείται ότι καθορίζεται για τον ποιοτικό τύπο που ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68.

(2)

Για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών, πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 του εν λόγω κανονισμού και, ενδεχομένως, ο καθορισμός αυτός μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη μέθοδο που προβλέπεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68.

(3)

Για την προσαρμογή της τιμής που δεν αφορά τον ποιοτικό τύπο, πρέπει, ανάλογα με την ποιότητα της προσφερόμενης μελάσσας, να αυξηθούν ή να μειωθούν οι τιμές σε εφαρμογή του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68.

(4)

Εφόσον υπάρχει διαφορά μεταξύ της τιμής ενεργοποίησης για το εν λόγω προϊόν και της αντιπροσωπευτικής τιμής, πρέπει να καθοριστούν πρόσθετοι δασμοί κατά την εισαγωγή με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1422/95. Σε περίπτωση αναστολής των δασμών κατά την εισαγωγή, σε εφαρμογή του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1422/95, πρέπει να καθορισθούν ιδιαίτερα ποσά γι' αυτούς τους δασμούς.

(5)

Πρέπει να καθοριστούν οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι δασμοί κατά την εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1422/95.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι δασμοί που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1422/95 καθορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 10 Δεκεμβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξής


(1)  ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 6 της 10.1.2004, σ. 16).

(2)  ΕΕ L 141 της 24.6.1995, σ. 12· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 79/2003 (ΕΕ L 13 της 18.1.2003, σ. 4).

(3)  ΕΕ L 145 της 27.6.1968, σ. 12· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1422/1995 (ΕΕ L 141 της 24.6.1995, σ. 12).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αντιπροσωπευτικές τιμές και ποσά των πρόσθετων δασμών κατά την εισαγωγή μελάσσας στον τομέα της ζάχαρης που εφαρμόζονται από τις 10 Δεκεμβρίου 2004

(EUR)

Κωδικός ΣΟ

Ποσό της αντιπροσωπευτικής τιμής για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

Ποσό του πρόσθετου δασμού για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

Ποσό του δασμού που πρέπει να εφαρμόζεται λόγω της εισαγωγής σε περίπτωση αναστολής, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1422/95 για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος (1)

1703 10 00 (2)

8,50

0

1703 90 00 (2)

9,77

0


(1)  Το ποσό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1422/95, αντικαθιστά το δασμό του κοινού τελωνειακού δασμολογίου που αφορά τα προϊόντα αυτά.

(2)  Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 785/68, όπως τροποποιήθηκε.


10.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 365/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2100/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Δεκεμβρίου 2004

για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Δυνάμει του άρθρου 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, η διαφορά μεταξύ των τιμών της διεθνούς αγοράς των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού και των τιμών των προϊόντων αυτών εντός της Κοινότητας δύναται να καλυφθεί με μια επιστροφή κατά την εξαγωγή.

(2)

Κατά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, οι επιστροφές για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη, μη μετουσιωμένες, που εξάγονται σε φυσική κατάσταση, καθορίζονται αφού ληφθεί υπόψη η κατάσταση της κοινοτικής και της διεθνούς αγοράς ζάχαρης, και ιδίως τα κοστολογικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 28 του εν λόγω κανονισμού. Κατά το άρθρο αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η οικονομική πλευρά των σχεδιαζομένων εξαγωγών.

(3)

Για την ακατέργαστη ζάχαρη, η επιστροφή καθορίζεται για τον αντιπροσωπευτικό ποιοτικό τύπο. Αυτή ορίζεται στο παράρτημα Ι σημείο ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001. Η επιστροφή αυτή καθορίζεται, εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού. Η ζάχαρη candy ορίσθηκε στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2135/95 της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεμβρίου 1995, περί των λεπτομερειών εφαρμογής της χορηγήσεως των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα της ζάχαρης (2). Το ποσό της επιστροφής που υπολογίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο, όσον αφορά την αρωματισμένη ή μετά προσθήκης χρωστικών ουσιών ζάχαρη, πρέπει να εφαρμοσθεί στην περιεκτικότητά τους σε σακχαρόζη και να καθορισθεί ως εκ τούτου ανά 1 % της περιεκτικότητας αυτής.

(4)

Σε ειδικές περιπτώσεις, το ποσό της επιστροφής δύναται να καθορίζεται από πράξεις διαφορετικής φύσεως.

(5)

Η επιστροφή πρέπει να καθορίζεται ανά δύο εβδομάδες. Είναι δυνατόν να τροποποιηθεί στην ενδιάμεση χρονική περίοδο.

(6)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001, η κατάσταση της παγκόσμιας αγοράς ή οι ειδικές ανάγκες ορισμένων αγορών μπορούν να καταστήσουν αναγκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του εν λόγω κανονισμού ανάλογα με τον προορισμό τους.

(7)

Η σημαντική και ταχεία αύξηση των προτιμησιακών εισαγωγών ζάχαρης από τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων από την αρχή του έτους 2001, καθώς και των εξαγωγών ζάχαρης από την Κοινότητα προς τις χώρες αυτές, φαίνεται ότι είναι σε υψηλό βαθμό τεχνητή.

(8)

Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κατάχρηση σχετική με την επανεισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων του τομέα της ζάχαρης που έχουν τύχει επιστροφής στην εξαγωγή, πρέπει να μην καθοριστεί επιστροφή για το σύνολο των δυτικών βαλκανικών χωρών σχετικά με τα προϊόντα που αφορά ο παρών κανονισμός.

(9)

Λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων αυτών και της παρούσας κατάστασης των αγορών στον τομέα της ζάχαρης, και ιδίως των τιμών της ζάχαρης στην Κοινότητα και την παγκόσμια αγορά, πρέπει να καθορισθεί η επιστροφή στα ενδεδειγμένα ποσά.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001 σε φυσική κατάσταση και μη μετουσιωμένων καθορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 10 Δεκεμβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 6 της 10.1.2004, σ. 16).

(2)  ΕΕ L 214 της 8.9.1995, σ. 16.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΛΕΥΚΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Επιστροφή

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

38,87 (1)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

38,87 (1)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

39,01 (1)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

0,4226

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

42,26

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

42,41

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

42,41

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % σακχαρόζης × 100 kg καθαρού προϊόντος

0,4226

Σημείωση: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «Α», ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1).

Οι αριθμητικοί κωδικοί των προορισμών ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11).

Οι άλλοι προορισμοί ορίζονται ως εξής:

S00

:

όλοι οι προορισμοί (τρίτες χώρες, άλλα εδάφη, τροφοδοσία και προορισμοί που εξομοιούνται με εξαγωγή από την Κοινότητα) με εξαίρεση την Αλβανία, την Κροατία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Σερβία και Μαυροβούνιο (συμπεριλαμβάνεται το Κοσσυφοπέδιο, όπως ορίζεται από το ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999) και την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, εκτός για τη ζάχαρη που έχει ενσωματωθεί στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου (ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29).


(1)  Το παρόν ποσό εφαρμόζεται στην ακατέργαστη ζάχαρη αποδόσεως 92 %. Αν η απόδοση της εξαγόμενης ακατέργαστης ζάχαρης αποκλίνει του 92 %, το ποσό της εισφοράς που εφαρμόζεται υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/2001.


10.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 365/9


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2101/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Δεκεμβρίου 2004

για καθορισμό του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης προς ορισμένες τρίτες χώρες για τη 14η τμηματική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1327/2004

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1260/2001 του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2001, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα της ζάχαρης (1), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1327/2004 της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 2004, σχετικά με μόνιμη δημοπρασία στο πλαίσιο της περιόδου εμπορίας 2004/05 για τον καθορισμό των εισφορών ή/και των επιστροφών κατά την εξαγωγή λευκής ζάχαρης (2), πραγματοποιούνται τμηματικές δημοπρασίες για την εξαγωγή της ζάχαρης αυτής προς ορισμένες τρίτες χώρες.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1327/2004, καθορίζεται ένα μέγιστο ποσό επιστροφής κατά την εξαγωγή, κατά περίπτωση, για την εν λόγω τμηματική δημοπρασία, αφού ληφθούν υπόψη, ιδίως, η κατάσταση και η προβλεπόμενη εξέλιξη της αγοράς της ζάχαρης στην Κοινότητα και στη διεθνή αγορά.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης ζάχαρης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τη 14η τμηματική δημοπρασία λευκής ζάχαρης, που πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1327/2004, το ανώτατο ποσό της επιστροφής κατά την εξαγωγή καθορίζεται σε 45,547 EUR/100 kg.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 10 Δεκεμβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 178 της 30.6.2001, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 39/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 6 της 10.1.2004, σ. 16).

(2)  ΕΕ L 246 της 20.7.2004, σ. 23· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1685/2004 (ΕΕ L 303 της 30.9.2004, σ. 21).


10.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 365/10


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2102/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Δεκεμβρίου 2004

όσον αφορά έκτακτα μέτρα στήριξης της αγοράς στον τομέα των αυγών στην Ιταλία

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 του Συμβουλίου, της 29ης Οκτωβρίου 1975, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα των αυγών (1), και ιδίως το άρθρο 14,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Λόγω της εμφάνισης της γρίπης των ορνίθων σε ορισμένες περιοχές παραγωγής στην Ιταλία, μεταξύ Δεκεμβρίου 1999 και Απριλίου 2000, μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου 2000 και μεταξύ Οκτωβρίου 2002 και Σεπτεμβρίου 2003, θεσπίστηκαν κτηνιατρικοί και εμπορικοί περιορισμοί από τις ιταλικές αρχές, ιδίως βάσει της οδηγίας 92/40/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1992, για τη θέσπιση κοινοτικών μέτρων για την καταπολέμηση της γρίπης των ορνίθων (2). Κατά συνέπεια, η μεταφορά και η εμπορία αυγών επώασης απαγορεύτηκαν προσωρινά εντός της Ιταλίας ή εντός των περιοχών τις οποίες αφορά άμεσα η επιζωοτία.

(2)

Οι περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των αυγών επώασης που προέκυψαν από την εφαρμογή των κτηνιατρικών μέτρων υπήρχε κίνδυνος να διαταράξουν ισχυρά την αγορά αυγών επώασης στην Ιταλία. Οι ιταλικές αρχές έλαβαν μέτρα στήριξης της αγοράς που εφαρμόστηκαν για την απολύτως αναγκαία περίοδο. Τα μέτρα αυτά προέβλεπαν είτε τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τα αυγά επώασης του κωδικού ΣΟ 0407 00 19, των οποίων η επώαση δεν ήταν πλέον δυνατή, για τη μεταποίηση σε προϊόντα αυγών, είτε την καταστροφή των αυγών επώασης του κωδικού ΣΟ 0407 00 19 και 0407 00 11.

(3)

Τα μέτρα αυτά είχαν θετική επίπτωση στην αγορά των αυγών επώασης. Είναι συνεπώς αιτιολογημένο να εξομοιωθούν προς έκτακτα μέτρα στήριξης της αγοράς, κατά την έννοια του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75 και να χορηγηθεί ενίσχυση που θα επιτρέψει να αντισταθμιστεί μέρος των οικονομικών απωλειών που προκλήθηκαν είτε από τη χρησιμοποίηση των αυγών επώασης για τη μεταποίηση σε προϊόντα αυγών, είτε από την καταστροφή τους.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης κρέατος πουλερικών και αυγών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Η χρησιμοποίηση για τη μεταποίηση των αυγών επώασης του κωδικού ΣΟ 0407 00 19 και η καταστροφή των αυγών επώασης των κωδικών ΣΟ 0407 00 19 και 0407 00 11, που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ της 17ης Δεκεμβρίου 1999 και της 14ης Απριλίου 2000, της 14ης Αυγούστου και της 16ης Οκτωβρίου 2000 και μεταξύ της 11ης Οκτωβρίου 2002 και της 30ής Σεπτεμβρίου 2003 και αποφασίστηκαν από τις ιταλικές αρχές ως επακόλουθο των εθνικών κτηνιατρικών μέτρων που ελήφθησαν ιδίως κατ' εφαρμογήν της οδηγίας 92/40/ΕΟΚ, θεωρούνται έκτακτα μέτρα στήριξης της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2771/75.

2.   Στο πλαίσιο του μέτρου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χορηγείται αντιστάθμιση:

0,0942 ευρώ ανά αυγό επώασης του κωδικού ΣΟ 0407 00 19 που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταποίηση για ανώτατο συνολικό αριθμό 770 751 αυγών,

0,1642 ευρώ ανά αυγό επώασης του κωδικού ΣΟ 0407 00 19 που χρησιμοποιήθηκε για την καταστροφή για ανώτατο συνολικό αριθμό 165 040 αυγών και

0,5992 ευρώ ανά αυγό επώασης του κωδικού ΣΟ 0407 00 11 για ανώτατο συνολικό αριθμό 264 930 αυγών.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 282 της 1.11.1975, σ. 49· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 167 της 22.6.1992, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003.


10.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 365/12


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2103/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Δεκεμβρίου 2004

για τη διαβίβαση δεδομένων σχετικά με ορισμένους τύπους αλιείας στα Δυτικά ύδατα και στη Βαλτική Θάλασσα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 22 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα μέγιστα επίπεδα ετήσιας αλιευτικής προσπάθειας για ορισμένες περιοχές και τύπους αλιείας καθορίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1415/2004 του Συμβουλίου (2), όπως προβλέπεται από το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, για τη διαχείριση της αλιευτικής προσπάθειας όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές ζώνες και πόρους της Κοινότητας και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2847/93 καθώς και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 685/95 και (ΕΚ) αριθ. 2027/95 (3).

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2092/98 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 1998, για τη δήλωση της αλιευτικής προσπάθειας σε ορισμένες αλιευτικές ζώνες και αλιευτικούς πόρους της Κοινότητας (4), δεν ευθυγραμμίζεται πλέον με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και 1415/2004 όσον αφορά τη Δυτικά ύδατα. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να καθοριστούν εκ νέου οι υποχρεώσεις σχετικά με τις δηλώσεις αλιευτικής προσπάθειας για τα Δυτικά ύδατα.

(3)

Οι ισχύουσες υποχρεώσεις για τις δηλώσεις αλιευτικής προσπάθειας για τη Βαλτική Θάλασσα, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2092/98, θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ.

(4)

Λόγω του αριθμού και της σημασίας των τροποποιήσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν και λαμβανομένης υπόψη της συνεκτικότητας μεταξύ των νέων υποχρεώσεων για τα Δυτικά ύδατα και των ισχυουσών υποχρεώσεων για τη Βαλτική Θάλασσα, θα πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2092/98.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΔΥΤΙΚΑ ΥΔΑΤΑ

Άρθρο 1

Κατάλογοι σκαφών που διαθέτουν ειδική άδεια αλιείας

1.   Εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή ενημερωμένη έκδοση του καταλόγου σκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 με τη χρήση της μορφής αναφοράς που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

2.   Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και το άρθρο 19 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2847/1993 του Συμβουλίου (5), θα αναφέρονται σε ημερήσια βάση στην Επιτροπή με τη διαβίβαση πλήρους ενημερωμένου παραρτήματος Ι οι τροποποιήσεις των πληροφοριών που περιέχονται στο παράρτημα Ι κατά τη στιγμή της έκδοσης ή ανάκλησης ειδικής άδειας αλιείας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1954/2003.

Άρθρο 2

Αλιευτική προσπάθεια

1.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με την αλιευτική προσπάθεια των σκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 1 κατά τον προηγούμενο μήνα πριν την 15η κάθε μήνα με τη χρήση της μορφής αναφοράς που εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΙ το παρόντος κανονισμού.

2.   Για την πρώτη δήλωση αλιευτικής προσπάθειας, η περίοδος αναφοράς για τα συγκεντρωτικά στοιχεία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2004.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΒΑΛΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Άρθρο 3

Κατάλογοι σκαφών που διαθέτουν ειδική άδεια αλιείας

1.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τον κατάλογο σκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 779/97, με τη χρήση της μορφής αναφοράς που εμφαίνεται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

2.   Οι τροποποιήσεις των καταλόγων των σκαφών αναφέρονται στην Επιτροπή με τη χρήση της ίδιας μορφής αναφοράς το αργότερο τέσσερις εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία εισόδου των σκαφών στην περιοχή αλιείας.

Άρθρο 4

Αλιευτική προσπάθεια

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με την αλιευτική προσπάθεια που αναφέρονται στη δεύτερη και τρίτη περίπτωση του άρθρου 19θ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, σύμφωνα με το παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 5

Διαβίβαση δεδομένων και πρόσβαση σε δεδομένα

1.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα δεδομένα που αναφέρονται στα άρθρα 1 έως 4 στην Επιτροπή μέσω του συστήματος ανταλλαγής αλιευτικών δεδομένων (ή οποιουδήποτε μελλοντικού συστήματος δεδομένων που θα αποφασιστεί από την Επιτροπή).

2.   Η Επιτροπή διαθέτει τα δεδομένα σχετικά με τους ενημερωμένους καταλόγους σκαφών μέσω του συστήματος ανταλλαγής αλιευτικών δεδομένων (ή οποιουδήποτε μελλοντικού συστήματος δεδομένων που θα αποφασιστεί από την Επιτροπή).

3.   Για τον κατάλογο σκαφών που αναφέρονται στο άρθρο 1 και τις δηλώσεις αλιευτικής προσπάθειας που αναφέρονται στο άρθρο 2, το σύστημα ανταλλαγής αλιευτικών δεδομένων προσαρμόζεται από την Επιτροπή μέχρι την 1η Ιουλίου 2005 το αργότερο.

Έως την ημερομηνία αυτή, τα δεδομένα που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2 κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή υπό μορφή λογιστικών φύλλων με τη διαβίβασή τους στην κατάλληλη ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία κοινοποιείται από την Επιτροπή στα κράτη μέλη.

Άρθρο 6

Κατάργηση

1.   Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2092/98 καταργείται.

2.   Οι παραπομπές στον καταργηθέντα κανονισμό θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Joe BORG

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.

(2)  ΕΕ L 258 της 5.8.2004, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 289 της 7.11.2003, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 266 της 1.10.1998, σ. 47.

(5)  ΕΕ L 261 της 20.10.1993, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ — ΔΥΤΙΚΑ ΥΔΑΤΑ

Μορφή αναφοράς

Χώρα

Είδος

ΚΜΣ

Εξωτερική σήμανση

ICES V-VI

ICES VII

ICES VIII

ICES IX

ICES X

CECAF 34.1.1

CECAF 34.1.2

CECAF 34.2.0

Περιοχή ευαίσθητη από βιολογικής απόψεως

άρθρο 6 — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1954/2003

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)


Μορφή δεδομένων

Ονομασία ζώνης

Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων (ψηφίων)

Ευθυγράμμιση (1)

L(αριστερά)/R(δεξιά)

Ορισμός και παρατηρήσεις

(1)

Χώρα

3

Κράτος μέλος (κωδικός άλφα-3 ISO), με τον οποίο το σκάφος είναι καταχωρημένο ως αλιευτικό βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002

Πάντοτε η αναφέρουσα χώρα

(2)

Είδος

1

Ένα από τα είδη-στόχους που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 με τη χρήση των εξής κωδικών:

D

:

Βενθοπελαγικά είδη εκτός εκείνων που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2347/2002

S

:

Χτένια

C

:

Βρώσιμοι κάβουρες και καβουρομάνες

(3)

ΚΜΣ

12

(Αριθμός Κοινοτικού Μητρώου Στόλου).

Ενιαίος αριθμός ταυτοποίησης αλιευτικού σκάφους

Κράτος μέλος (κωδικός άλφα-3 ISO) που ακολουθείται από μια σειρά ταυτοποίησης (9 χαρακτήρες). Στην περίπτωση που μια σειρά διαθέτει λιγότερους από 9 χαρακτήρες, πρέπει να τεθούν πρόσθετα μηδενικά στην αριστερή πλευρά

(4)

Εξωτερική σήμανση

14

V

Βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1381/87

(5)

Περιοχή

1

Προσδιορίσατε εάν το σκάφος διαθέτει ειδική άδεια αλιείας για την περιοχή αυτή, όπως ορίζεται από το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1954/2003

Y (Ναι)/N (Όχι)


(1)  Σχετικές πληροφορίες για διαβίβαση δεδομένων με μορφοποίηση καθορισμένου μήκους.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ — ΔΥΤΙΚΑ ΥΔΑΤΑ

Μορφή αναφοράς

Χώρα

Είδος

Περιοχή

Έτος

Μήνας

Δήλωση (α)

Σωρευτική δήλωση

Ετήσια κατανομή (β)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(α) και (β): Δεδομένα που διαβιβάζονται μόνο μέχρι την 1η Ιουλίου 2005 υπό μορφή λογιστικών φύλλων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού. Μετά την 1η Ιουλίου 2005, τα δεδομένα αυτά θα περιέχονται από το σύστημα ανταλλαγής αλιευτικών δεδομένων.


Μορφή δεδομένων

Ονομασία ζώνης

Μέγιστος αριθμός χαρακτήρων (ψηφίων)

Ευθυγράμμιση (1)

L(αριστερά)/R(δεξιά)

Ορισμός και παρατηρήσεις

(1)

Χώρα

3

Κράτος μέλος (κωδικός άλφα-3 ISO), με τον οποίο το σκάφος είναι καταχωρισμένο ως αλιευτικό βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002

Πάντοτε η αναφέρουσα χώρα

(2)

Είδος

1

Ένα από τα είδη-στόχους που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 με τη χρήση των εξής κωδικών:

D

:

Βενθοπελαγικά είδη, εκτός εκείνων που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2347/2002

S

:

Χτένια

C

:

Βρώσιμοι κάβουρες και καβουρομάνες

(3)

Περιοχή

12

L

Μία από τις περιοχές — στόχους που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 με τη χρήση ενός από τους εξής κωδικούς: ICES V-VI, ICES VII, ICES VIII, ICES IX, ICES X, CECAF 34.1.1, CECAF 34.1.2, CECAF 34.2.0, και BSA [για ευαίσθητες από βιολογικής απόψεως περιοχές που ορίζονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1954/2003]

(4)

Έτος

4

Το έτος του μήνα (5) για τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση

(5)

Μήνας

2

Μήνας για τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση αλιευτικής προσπάθειας (που εκφράζεται με δύο ψηφία μεταξύ 1 και 12)

(6)

Δήλωση

13

R

Δήλωση αλιευτικής προσπάθειας σύμφωνα με το άρθρο 3 και την υποσημείωση 1 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1415/2004, για το μήνα που αναφέρεται στο σημείο (5)

(7)

Σωρευτική δήλωση

13

R

Σωρευτική αλιευτική προσπάθεια σύμφωνα με το άρθρο 3 και την υποσημείωση 1 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1415/2004, η οποία ασκήθηκε κατά το έτος που αναφέρεται στο σημείο (4) από την 1η Ιανουαρίου έως το τέλος του μήνα που αναφέρεται στο σημείο (5)

(8)

Ετήσια κατανομή

13

R

Μέγιστο επίπεδο ετήσιας αλιευτικής προσπάθειας για το είδος που αναφέρεται στο σημείο (2) και την περιοχή που αναφέρεται στο σημείο (3), όπως ορίζεται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1415/2004


(1)  Σχετικές πληροφορίες για τη διαβίβαση δεδομένων με μορφοποίηση καθορισμένου μήκους.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΑΛΙΕΙΑΣ — ΒΑΛΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Ορισμός των προς κοινοποίηση δεδομένων και περιγραφή καταχώρισης

Ονομασία ζώνης

Εύρος

Ευθυγράμμιση

Ορισμός και παρατηρήσεις

Δείτκης ενημέρωσης

3

Κωδικός που προσδιορίζει τον τύπο της δήλωσης (βλ. πίνακα 1)

Δηλούσα χώρα

3

Κράτος μέλος (κωδικός άλφα-3 ISO) που υποβάλλει τη δήλωση

Τύπος αλιείας

5

L

Κωδικός τύπου αλιείας (βλ. πίνακα 2) που αποτελείται από τρεις συνιστώσες:

τύπος εργαλείων (βλ. πίνακα 3)-δύο χαρακτήρες

τύπος ειδών-στόχων (βλ. πίνακα 4)-ένας χαρακτήρας

κωδικός περιοχής ICES, δύο χαρακτήρες:

υποδιαιρέσεις 22-32 = περιοχή αριθ. 5

υποδιαιρέσεις 30-31 = περιοχή αριθ. 51

ΚΜΣ (κοινοτικός αριθμός)

12

L

(Αριθμός Κοινοτικού Μητρώου Στόλου).

Ενιαίος αριθμός ταυτοποίησης αλιευτικού σκάφους

Κράτος μέλος (κωδικός άλφα-3 ISO) που ακολουθείται από μια σειρά ταυτοποίησης (9 χαρακτήρες). Στην περίπτωση που μια σειρά διαθέτει λιγότερους από εννέα χαρακτήρες, πρέπει να τεθούν πρόσθετα μηδενικά στην αριστερή πλευρά

Όνομα σκάφους

40

L

 

Ημερομηνία επέλευσης του γεγονότος

8

Ημερομηνία επέλευσης του γεγονότος (ΕΕΕΕΜΜΗΗ)


Πίνακας 1

Κωδικοί για το δείκτη ενημέρωσης

Προσθήκη σκάφους στον κατάλογο

ADD

Διαγραφή σκάφους από τον κατάλογο

SUP

Ακύρωση εσφαλμένης δήλωσης

CAN


Πίνακας 2

Κωδικοί τύπων αλιείας στη Βαλτική Θάλασσα — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 779/97

Αλιευτικά εργαλεία

Είδη-στόχοι

Περιοχές αλιευτικής προσπάθειας

Κωδικός

Συρόμενα εργαλεία

Βενθοπελαγικά είδη

Υποδιαιρέσεις 22-32

TGD5

Στατικά εργαλεία και παρασυρόμενα δίχτυα

Βενθοπελαγικά είδη

Υποδιαιρέσεις 22-32

DGD5

Όλα τα εργαλεία

Πελαγικά είδη (ρέγγα, σαρδελόρεγγα)

Υποδιαιρέσεις 22-32

AGH5

εκ των οποίων
Υποδιαιρέσεις 30-31

AGH51

Όλα τα εργαλεία

Σολωμός, θαλάσσια πέστροφα και ψάρια γλυκέων υδάτων

Υποδιαιρέσεις 22-32

AGS5


Πίνακας 3

Κωδικοί για ομάδες αλιευτικών εργαλείων ανά τύπο αλιείας

Τύπος εργαλείου

Κωδικός

Συρόμενα αλιευτικά εργαλεία

TG

Στατικά αλιευτικά εργαλεία και παρασυρόμενα δίχτυα

DG

Όλα τα εργαλεία

AG


Πίνακας 4

Κωδικοί για είδη-στόχους ή ομάδες ειδών-στόχων

Είδη

Κωδικός

Βενθοπελαγικά είδη

D

Πελαγικά είδη

P

Πελαγικά είδη (ρέγγα και σαρδελόρεγγα)

H

Σολωμός, θαλάσσια πέστροφα και ψάρια γλυκέων υδάτων

S


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ — ΒΑΛΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Ορισμός των προς κοινοποίηση δεδομένων και περιγραφή καταχώρισης

Συγκεντρωτικές δηλώσεις ανά τύπο αλιείας

Ονομασία ζώνης

Εύρος

Ευθυγράμμιση

Ορισμός και παρατηρήσεις

Δείκτης ενημέρωσης

3

Κωδικός που προσδιορίζει τον τύπο δήλωσης (βλ. πίνακα 1)

Δηλούσα χώρα

3

Κράτος μέλος (κωδικός άλφα-3 ISO) που υποβάλλει τη δήλωση

Τύπος αλιείας

5

L

Κωδικός τύπου αλιείας (βλ. πίνακα 2) στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιείται η δραστηριότητα

Έτος παρατήρησης

4

Έτος (ΕΕΕΕ), κατά τη διάρκεια του οποίου παρατηρείται το σκάφος

Πρώτος μήνας

2

Πρώτος μήνας (ΜΜ) της περιόδου παρατήρησης

Τελευταίος μήνας

2

Τελευταίος μήνας (ΜΜ) της περιόδου παρατήρησης

Αλιευτική προσπάθεια/ισχύς μηχανών

14

R

Αριθμός kW (ακέραιος αριθμός) πολλαπλασιαζόμενος με τον αριθμό των ημερών παρουσίας στην περιοχή (ακέραιος αριθμός) που εκφράζει την αλιευτική προσπάθεια κατά τη διάρκεια της περιόδου παρατήρησης (1)

Στοιχεία πλήρωσης

14

 


Πίνακας 1

Κωδικοί για το δείκτη ενημέρωσης

Δήλωση ανά τύπο αλιείας

FIS

Διαγραφή δήλωσης ανά τύπο αλιείας

DFI


Πίνακας 2

Κωδικοί τύπων αλιείας στη Βαλτική Θάλασσα — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 779/97

Αλιευτικό εργαλείο

Είδη-στόχοι

Περιοχές αλιευτικής προσπάθειας

Κωδικός

Συρόμενα εργαλεία

Βενθοπελαγικά είδη

Υποδιαιρέσεις 22-32

TGD5

Στατικά εργαλεία και παρασυρόμενα δίχτυα

Βενθοπελαγικά είδη

Υποδιαιρέσεις 22-32

DGD5

Όλα τα εργαλεία

Πελαγικά είδη (ρέγγα, σαρδελόρεγγα)

Υποδιαιρέσεις 22-32

AGH5

εκ των οποίων
Υποδιαιρέσεις 30-31

AGH51

Όλα τα εργαλεία

Σολωμός, θαλάσσια πέστροφα και ψάρια γλυκέων υδάτων

Υποδιαιρέσεις 22-32

AGS5


(1)  Υπολογίζεται ως Σ(i=1,n)aiPi όπου n είναι ο αριθμός των σκαφών στην περιοχή, ai είναι ο αριθμός των ημερών που διανύθηκαν στη θάλασσα από το σκάφος στην περιοχή κατά τη διάρκεια της περιόδου παρατήρησης και Pi είναι η μέση ισχύς μηχανών του σκάφους στην περιοχή κατά τη διάρκεια της περιόδου παρατήρησης.


10.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 365/19


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2104/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Δεκεμβρίου 2004

περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου για τη διαχείριση αλιευτικών στόλων που είναι νηολογημένοι σε εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1) και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 5,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 2004, για τη διαχείριση αλιευτικών στόλων που είναι νηολογημένοι σε εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας (2) και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 2 και το άρθρο 4 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 639/2004 προβλέπει, όσον αφορά τη διαχείριση των αλιευτικών στόλων των άκρως απόκεντρων περιφερειών της Κοινότητας, παρεκκλίσεις των οποίων η διάρκεια περιορίζεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2006. Οι παρεκκλίσεις αυτές αφορούν το καθεστώς εισόδου και εξόδου από τον αλιευτικό στόλο, που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, καθώς και τις ενισχύσεις για ανανέωση και εκσυγχρονισμό του στόλου που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2792/1999 του Συμβουλίου (3).

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 639/2004 προβλέπει ότι τα ειδικά επίπεδα αναφοράς ανά τμήμα του στόλου των άκρως απόκεντρων περιφερειών της Κοινότητας για τη Γαλλία και την Πορτογαλία είναι οι στόχοι στο τέλος του 2002 των πολυετών προγραμμάτων προσανατολισμού IV («ΠΠΠ IV»).

(3)

Για τις Καναρίους Νήσους, ο καθορισμός των ειδικών επιπέδων αναφοράς πρέπει να ακολουθήσει προσέγγιση παρόμοια με εκείνη που εφαρμόστηκε για τον καθορισμό των στόχων στο πλαίσιο του ΠΠΠ IV, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις αλιευτικές δυνατότητες που διατίθενται στους σχετικούς στόλους. Για το σκοπό αυτό, η επιστημονική, τεχνική και οικονομική επιτροπή αλιείας (ΕΤΟΕΑ) διατύπωσε γνώμη, στην έκθεσή της στο πλαίσιο της διάσκεψης του Μαρτίου-Απριλίου 2004, σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες των στόλων που είναι νηολογημένοι στις Καναρίους Νήσους. Εξάλλου, διεξάχθηκε επίσης από την Ισπανία και την Επιτροπή εξέταση των αλιευτικών δυνατοτήτων των στόλων που είναι νηολογημένοι στις Καναρίους Νήσους και δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο διμερών και πολυμερών συμφωνιών. Σύμφωνα με την Επιτροπή, καμία από τις εξετάσεις και εκθέσεις αυτές δεν επέτρεψε να εξαχθεί το συμπέρασμα για δυνατότητα επέκτασης των στόλων που είναι νηολογημένοι σήμερα στις Καναρίους Νήσους.

(4)

Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν υπόψη την εξέλιξη των στόλων που είναι νηολογημένοι στις άκρως απόκεντρες περιφέρειες της Κοινότητας στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1438/2003 της Επιτροπής, της 12ης Αυγούστου 2003, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής όσον αφορά το στόλο σύμφωνα με στο κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου (4).

(5)

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη τη δήλωσή της στο περιθώριο του Συμβουλίου της 30ής Μαρτίου 2004 (5) σχετικά με τις διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 639/2004, και ιδίως όσον αφορά την πλέον κατάλληλη διάκριση σε τμήματα του στόλου ανάλογα με τους τύπους αλιείας, τις επιστημονικές γνώμες για την κατάσταση των σχετικών αποθεμάτων και την ισότιμη μεταχείριση των στόλων που αλιεύουν τα ίδια αποθέματα.

(6)

Ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμοστεί από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 639/2004.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ειδικά επίπεδα αναφοράς

Τα ειδικά επίπεδα αναφοράς για τους στόλους που είναι νηολογημένοι στις άκρως απόκεντρες περιφέρειες της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας καθορίζονται στο παράρτημα για κάθε τμήμα του στόλου.

Τα ειδικά αυτά επίπεδα αναφοράς είναι τα ανώτατα επίπεδα αλιευτικής ικανότητας, σε GT και σε kW, τα οποία επιτρέπεται να δεχτούν τα κράτη μέλη μέσω των εισόδων στο στόλο κατά παρέκκλιση τω διατάξεων του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002.

Άρθρο 2

Παρακολούθηση των ειδικών επιπέδων αναφοράς

Για κάθε τμήμα του στόλου που αναφέρεται στο άρθρο 1, το επίπεδο αναφοράς από απόψεως χωρητικότητας και ισχύος μηχανών σε οποιαδήποτε ημερομηνία μετά την 31η Δεκεμβρίου 2002 είναι ίσο με το επίπεδο αναφοράς το οποίο καθορίζεται στο παράρτημα για το εν λόγω τμήμα, μειωμένο, αντίστοιχα, κατά τη χωρητικότητα και την ισχύ μηχανών των σκαφών του εν λόγω τμήματος τα οποία εξήλθαν από το στόλο μετά την 31η Δεκεμβρίου 2002 μέσω της χορήγησης κρατικής ενίσχυσης.

Άρθρο 3

Παγιοποίηση των επιπέδων αναφοράς

Την 31η Δεκεμβρίου 2006, η Επιτροπή υπολογίζει για κάθε κράτος μέλος το άθροισμα των αλιευτικών ικανοτήτων από απόψεως χωρητικότητας σε GT και ισχύος μηχανών σε κιλοβάτ των στόλων που είναι νηολογημένοι στις άκρως απόκεντρες περιφέρειες καθώς και των εισόδων σκαφών στους στόλους αυτούς που αποφασίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 639/2004 οι οποίες δεν έχουν καταχωρισθεί έως την ημερομηνία αυτή.

Το άθροισμα αυτό προστίθεται στα επίπεδα αναφοράς του στόλου της ηπειρωτικής χώρας. Το αποτέλεσμα που προκύπτει κατ’ αυτό τον τρόπο αποτελεί, από 1ης Ιανουαρίου 2007, τα επίπεδα αναφοράς του στόλου του κράτους μέλους.

Άρθρο 4

Συμμετοχή στις ετήσιες εκθέσεις

Στην ετήσια έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1438/2003, τα ενδιαφερόμενα κράτη περιγράφουν την εξέλιξη των στόλων που είναι νηολογημένοι στις άκρως απόκεντρες περιφέρειες.

Οι πληροφορίες σχετικά με το έτος 2003 περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση για το 2004.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2003.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Joe BORG

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 59.

(2)  ΕΕ L 102 της 7.4.2004, σ. 9.

(3)  ΕΕ L 337 της 31.12.1999, σ. 10· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1421/2004 (ΕΕ L 260 της 6.8.2004, σ. 1).

(4)  ΕΕ L 204 της 13.8.2003, σ. 21· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 916/2004 (ΕΕ L 163 της 30.4.2004, σ. 81).

(5)  Έγγραφο του Συμβουλίου αριθ. 7520/04 ADD1 της 19ης Μαρτίου 2004.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ειδικά επίπεδα αναφοράς για τους αλιευτικούς στόλους που είναι νηολογημένοι στις άκρως απόκεντρες περιφέρειες της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας.

Ισπανία

Τμήμα του στόλου

Κωδικός τμήματος

GT

kW

Κανάριοι Νήσοι. Μήκος < 12 m. Ύδατα ΕΕ

CA1

2 878

23 202

Κανάριοι Νήσοι. Μήκος > 12 m. Ύδατα ΕΕ

CA2

4 779

16 055

Κανάριοι Νήσοι. Μήκος > 12 m. Διεθνή ύδατα και ύδατα τρίτων χωρών

CA3

51 167

90 680

Σύνολο

 

58 824

129 937


Γαλλία

Τμήμα του στόλου

Κωδικός τμήματος

GT

kW

Ρεϋνιόν. Βενθοπελαγικά και πελαγικά είδη. Μήκος < 12 m

4FC

1 050

14 000

Ρεϋνιόν. Πελαγικά είδη. Μήκος > 12 m

4FD

9 705

24 610

Γουιάνα. Βενθοπελαγικά και πελαγικά είδη. Μήκος < 12 m

4FF

400

5 250

Γουιάνα. Σκάφη αλιείας γαρίδας

4FG

6 526

19 726

Γουιάνα. Πελαγικά είδη. Αλιευτικά σκάφη ανοικτής θαλάσσης

4FH

3 500

5 000

Μαρτινίκα. Βενθοπελαγικά και πελαγικά είδη. Μήκος < 12 m

4FJ

2 800

65 500

Μαρτινίκα. Πελαγικά είδη. Μήκος > 12 m

4FK

1 000

3 000

Γουαδελούπη. Βενθοπελαγικά και πελαγικά είδη. Μήκος < 12 m

4FL

4 100

105 000

Γουαδελούπη. Πελαγικά είδη. Μήκος > 12 m

4FM

500

1 750

Σύνολο

 

29 581

243 836


Πορτογαλία

Τμήμα του στόλου

Κωδικός τμήματος

GT

kW

Μαδέρα. Βενθοπελαγικά είδη. Μήκος < 12 m

4K6

680

4 574

Μαδέρα. Βενθοπελαγικά και πελαγικά είδη. Μήκος > 12 m

4K7

5 354

17 414

Μαδέρα. Πελαγικά είδη. Γρίππος. Μήκος > 12 m

4K8

253

1 170

Αζόρες. Βενθοπελαγικά είδη. Μήκος < 12 m

4K9

2 721

20 815

Αζόρες. Βενθοπελαγικά και πελαγικά είδη. Μήκος > 12 m

4KA

14 246

36 846

Σύνολο

 

23 254

80 819


10.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 365/22


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2105/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Δεκεμβρίου 2004

για καθορισμό της μέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή κριθής στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1757/2004

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, περί δημιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3 πρώτη πρόταση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1757/2004 της Επιτροπής (2), προκηρύχθηκε διαγωνισμός για τον καθορισμό της επιστροφής κατά την εξαγωγή κριθής προς ορισμένες τρίτες χώρες.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς και τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τομέα των σιτηρών (3), η Επιτροπή δύναται με βάση τις ανακοινωθείσες προσφορές να αποφασίσει να καθορίσει μια μέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501/95. Στην περίπτωση αυτή, ο διαγωνισμός κατακυρώνεται σ' εκείνον ή σ' εκείνους εκ των προσφερόντων των οποίων η προσφορά είναι μικρότερη ή ίση από τη μέγιστη επιστροφή.

(3)

Η εφαρμογή των ανωτέρω κριτηρίων στην παρούσα κατάσταση της αγοράς του εν λόγω σιτηρού οδηγεί στον καθορισμό της μέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τις προσφορές που ανακοινώνονται από τις 3 έως τις 9 Δεκεμβρίου 2004, στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1757/2004, η μέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή κριθής καθορίζεται σε 17,99 EUR/t.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 10 Δεκεμβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78.

(2)  ΕΕ L 313 της 12.10.2004, σ. 10.

(3)  ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 7· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 777/2004 (ΕΕ L 123 της 27.4.2004, σ. 50).


10.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 365/23


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 2106/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Δεκεμβρίου 2004

για καθορισμό της μέγιστης επιστροφής κατά την εξαγωγή βρώμης στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1565/2004

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, περί δημιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 7,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1501/95 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 1995, περί θεσπίσεως ορισμένων λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1766/92 του Συμβουλίου, όσον αφορά τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή, καθώς και τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση διαταραχής της αγοράς στον τομέα των σιτηρών (2), και ιδίως το άρθρο 4,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1565/2004 της Επιτροπής, της 3ης Σεπτεμβρίου 2004, περί ειδικού μέτρου παρέμβασης για τη βρώμη στη Φινλανδία και τη Σουηδία για την περίοδο 2004/2005 (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1565/2004, προκηρύχθηκε διαγωνισμός για τον καθορισμό της επιστροφής κατά την εξαγωγή βρώμης που παράγεται στη Φινλανδία και στη Σουηδία και προορίζεται για εξαγωγή από τη Φινλανδία και τη Σουηδία προς όλες τις τρίτες χώρες, με εξαίρεση τη Βουλγαρία, τη Νορβηγία, τη Ρουμανία και την Ελβετία.

(2)

Λαμβανομένων υπόψη, ιδίως των κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1501/95, ενδείκνυται ο καθορισμός μέγιστης επιστροφής.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τις προσφορές που ανακοινώνονται στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1565/2004 από τις 3 έως τις 9 Δεκεμβρίου 2004, η μέγιστη επιστροφή κατά την εξαγωγή βρώμης καθορίζεται σε 30,25 EUR/t.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 10 Δεκεμβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78.

(2)  ΕΕ L 147 της 30.6.1995, σ. 7· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1431/2003 (ΕΕ L 203 της 12.8.2003, σ. 16).

(3)  ΕΕ L 285 της 4.9.2004, σ. 3.


10.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 365/24


ΟΔΗΓΊΑ 2004/110/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Δεκεμβρίου 2004

για έκτη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 96/49/ΕΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 96/49/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (1) και ιδίως το άρθρο 8,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα στην οδηγία 96/49/ΕΚ αναφέρεται στον κανονισμό σχετικά με τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (International Carriage of Dangerous Goods by Rail — RID), όπως εφαρμόζεται από 1ης Ιουλίου 2003.

(2)

Ο RID επικαιροποιείται ανά διετία. Κατά συνέπεια, η επόμενη τροποποιημένη εκδοχή θα εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2005, με μεταβατική περίοδο που λήγει στις 30 Ιουνίου 2005.

(3)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί το παράρτημα της οδηγίας 96/49/ΕΚ.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, η οποία ορίζεται στο άρθρο 9 της οδηγίας 96/49/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της οδηγίας 96/49/ΕΚ αντικαθίσταται από τα εξής:

«Στον κανονισμό σχετικά με τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (International Carriage of Dangerous Goods by Rail — RID) που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι του προσαρτήματος Β στη σύμβαση για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές (International Carriage by Rail — COTIF), όπως εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2005, οι όροι “συμβαλλόμενο μέρος” και “τα κράτη ή οι σιδηρόδρομοι” αντικαθίστανται από τους όρους “κράτος μέλος”.

Το κείμενο των τροποποιήσεων της εκδοχής του 2005 του RID θα δημοσιευθεί το συντομότερο δυνατόν, μόλις καταστεί διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας.».

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την εν λόγω οδηγία το αργότερο την 1η Ιουλίου 2005. Διαβιβάζουν πάραυτα στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις αυτές, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από τέτοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η εν λόγω αναφορά.

2.   Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή το κείμενο των κύριων διατάξεων εθνικής νομοθεσίας τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία θα αρχίσει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Jacques BARROT

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 25· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/89/ΕΚ (ΕΕ L 293 της 16.9.2004, σ. 14).


10.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 365/25


ΟΔΗΓΊΑ 2004/111/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Δεκεμβρίου 2004

για ένατη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 94/55/ΕΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 94/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 1994, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (1), και ιδίως το άρθρο 8,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα παραρτήματα Α και Β της οδηγίας 94/55/ΕΚ παραπέμπουν στα παραρτήματα Α και Β της ευρωπαϊκής συμφωνίας για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), όπως αυτή εφαρμόζεται από 1ης Ιουλίου 2003.

(2)

Η συμφωνία ADR επικαιροποιείται ανά διετία. Κατά συνέπεια, μια τροποποιημένη εκδοχή της θα εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2005, με μεταβατική περίοδο που θα λήγει στις 30 Ιουνίου 2005.

(3)

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν τα παραρτήματα Α και Β της οδηγίας 94/55/ΕΚ.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 9 της οδηγίας 94/55/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα Α και Β της οδηγίας 94/55/ΕΚ τροποποιούνται ως ακολούθως:

1)

Το παράρτημα A αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Στις διατάξεις του παραρτήματος Α στην ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), οι οποίες εφαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου 2005, οι όροι “αντισυμβαλλόμενο μέρος” αντικαθίστανται από τους όρους “κράτος μέλος”.

Το κείμενο των τροπολογιών της έκδοσης 2005 του παραρτήματος Α στην ADR δημοσιεύεται το νωρίτερο δυνατό σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας.»

2)

Το παράρτημα Β αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Στις διατάξεις του παραρτήματος Β στην ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), οι οποίες εφαρμόζονται από 1ης Ιανουαρίου 2005, οι όροι “αντισυμβαλλόμενο μέρος” αντικαθίστανται από τους όρους “κράτος μέλος”.

Το κείμενο των τροπολογιών της έκδοσης 2005 του παραρτήματος Β στην ADR δημοσιεύεται το νωρίτερο δυνατό σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας.»

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου 2005. Ενημερώνουν πάραυτα την Επιτροπή για το κείμενο των εν λόγω διατάξεων και της διαβιβάζουν πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από τέτοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους τρόπους με τους οποίους διενεργείται η εν λόγω αναφορά.

2.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των κυρίων διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Jacques BARROT

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 319 της 12.12.1994, σ. 7· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/28/ΕΚ (ΕΕ L 90 της 8.4.2003, σ. 45).


II Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Επιτροπή

10.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 365/27


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 9ης Νοεμβρίου 2004

για θέσπιση εντύπου για τη διαβίβαση των αιτήσεων ευεργετήματος πενίας κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2003/8/ΕΚ του Συμβουλίου για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών μέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας στις διαφορές αυτές

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 4285]

(2004/844/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2003/8/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών μέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας στις διαφορές αυτές (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 1,

Αφού διαβουλεύτηκε με τη συμβουλευτική επιτροπή του άρθρου 17 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/8/ΕΚ,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/8/ΕΚ προβλέπει ότι η Επιτροπή εκπονεί στερεότυπο έντυπο για την υποβολή και τη διαβίβαση αιτήσεων παροχής του ευεργετήματος πενίας.

(2)

Το στερεότυπο έντυπο για τη διαβίβαση των αιτήσεων παροχής του ευεργετήματος πενίας μεταξύ των δικαστικών αρχών των κρατών μελών θεσπίστηκε με την απόφαση C(2003) 1829 της Επιτροπής (2).

(3)

Το στερεότυπο έντυπο για τη διαβίβαση των αιτήσεων παροχής του ευεργετήματος πενίας εκπονείται, το αργότερο, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2004 δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2003/8/ΕΚ. Το συγκεκριμένο έντυπο θεσπίζεται ως εκ τούτου με την παρούσα απόφαση.

(4)

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία, η οποία δεν δεσμεύεται από την οδηγία 2003/8/ΕΚ, δεν δεσμεύεται από την παρούσα απόφαση και δεν υπόκειται στην εφαρμογή της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το στερεότυπο έντυπο για την υποβολή αιτήσεων παροχής ευεργετήματος πενίας σύμφωνα με την οδηγία 2003/8/ΕΚ καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

António VITORINO

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 26 της 31.1.2003, σ. 41.

(2)  Απόφαση που δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image