ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 322

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

47ό έτος
23 Οκτωβρίου 2004


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1837/2004 της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2004, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1838/2004 της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2004, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 214/2001 περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα μέτρα παρέμβασης στην αγορά του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη

3

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1839/2004 της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2004, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2799/1999 όσον αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 για τη χορήγηση ενίσχυσης στο αποκορυφωμένο γάλα και στο αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη που προορίζονται για τη διατροφή των ζώων και την πώληση του εν λόγω αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη

4

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1840/2004 της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2004, για τριακοστή ένατη τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του Συμβουλίου

5

 

*

Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 1841/2004 της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2004, για κατάργηση του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 2014/76 περί ενισχύσεως των σχεδίων που επιχειρούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων ερεύνης ουρανίου στο έδαφος των κρατών μελών

7

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1842/2004 της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2004, με τον οποίο επιτρέπεται η συνύπαρξη της ονομασίας Munster ή Munster-Géromé που έχει καταχωρηθεί ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου και της μη καταχωρημένης ονομασίας Münster Käse που προσδιορίζει τοποθεσία στην Γερμανία

8

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1843/2004 της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2004, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 751/2004 σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων γενεσιουργών αιτιών της ισοτιμίας για το έτος 2004 για τη Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία λόγω της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

10

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1844/2004 της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2004, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1555/96 τον όγκο ενεργοποίησης πρόσθετων δασμών για τα αγγούρια, τις αγκινάρες, τις κλημεντίνες, τα μανταρίνια και τα πορτοκάλια

12

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1845/2004 της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2004, που συμπληρώνει το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2400/96 για την εγγραφή ορισμένων ονομασιών στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Tergeste, Lucca, Miele della Lunigiana και Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας (Agios Mathaios Kerkyras)]

14

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1846/2004 της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2004, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999 για τον καθορισμό των ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου, όσον αφορά τα πιστοποιητικά εξαγωγής και τις επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

16

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1847/2004 της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2004, για έναρξη της διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικών εξαγωγής για τα τυριά που πρόκειται να εξαχθούν το 2005 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στο πλαίσιο ορισμένων ποσοστώσεων της ΓΣΔΕ

19

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

23.10.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 322/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1837/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Οκτωβρίου 2004

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 23 Οκτωβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1947/2002 (ΕΕ L 299 της 1.11.2002, σ. 17).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 22ης Οκτωβρίου 2004, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό τιμών εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052

59,5

204

44,6

624

74,2

999

59,4

0707 00 05

052

86,8

999

86,8

0709 90 70

052

92,6

204

41,2

628

48,8

999

60,9

0805 50 10

052

63,4

388

45,9

524

66,0

528

50,9

999

56,6

0806 10 10

052

97,1

400

178,4

999

137,8

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

64,1

400

95,6

404

80,2

512

107,5

720

100,8

800

145,3

804

76,9

999

95,8

0808 20 50

052

98,3

388

105,3

720

74,7

999

92,8


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11). Ο κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


23.10.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 322/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1838/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Οκτωβρίου 2004

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 214/2001 περί λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα μέτρα παρέμβασης στην αγορά του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 10,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 214/2001 της Επιτροπής (2), η ποσότητα του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη που τίθεται προς πώληση από τους οργανισμούς παρέμβασης των κρατών μελών περιορίζεται σε αυτή που έχει εισέλθει σε απόθεμα πριν από την 1η Ιουλίου 2003.

(2)

Λαμβάνοντας υπόψη την υπόλοιπη διαθέσιμη ποσότητα, καθώς και την κατάσταση της αγοράς, πρέπει να αντικατασταθεί η προαναφερθείσα ημερομηνία με την 1η Σεπτεμβρίου 2004.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 214/2001, οι όροι «1η Ιουλίου 2003» αντικαθίσταται από τους όρους «1η Σεπτεμβρίου 2004».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 186/2004 (EE L 29 της 3.2.2004, σ. 6).

(2)  ΕΕ L 37 της 7.2.2001, σ. 100· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1675/2004 (EE L 300 της 25.9.2004, σ. 12).


23.10.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 322/4


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1839/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Οκτωβρίου 2004

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2799/1999 όσον αφορά τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 για τη χορήγηση ενίσχυσης στο αποκορυφωμένο γάλα και στο αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη που προορίζονται για τη διατροφή των ζώων και την πώληση του εν λόγω αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 10,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Δυνάμει του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2799/1999 της Επιτροπής (2), οι οργανισμοί παρέμβασης προκήρυξαν διαρκή διαγωνισμό για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη που εισήλθε σε απόθεμα πριν από την 1η Ιουλίου 2003.

(2)

Λαμβάνοντας υπόψη την υπόλοιπη διαθέσιμη ποσότητα, καθώς και την κατάσταση της αγοράς, πρέπει να αντικατασταθεί η προαναφερθείσα ημερομηνία με την 1η Σεπτεμβρίου 2004.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 26 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2799/1999 η ημερομηνία «1η Ιουλίου 2003» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1η Σεπτεμβρίου 2004».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 186/2004 (EE L 29 της 3.2.2004, σ. 6).

(2)  ΕΕ L 340 της 31.12.1999, σ. 3· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1674/2004 (EE L 300 της 25.9.2004, σ. 11).


23.10.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 322/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1840/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Οκτωβρίου 2004

για τριακοστή ένατη τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του Συμβουλίου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της Αλ Κάιντα και τους Ταλιμπάν και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 467/2001 του Συμβουλίου για την απαγόρευση της εξαγωγής ορισμένων αγαθών και υπηρεσιών στο Αφγανιστάν, την ενίσχυση της απαγόρευσης πτήσεων και την παράταση της δέσμευσης κεφαλαίων και άλλων οικονομικών πόρων όσον αφορά τους Ταλιμπάν του Αφγανιστάν (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 απαριθμεί τα πρόσωπα, τις ομάδες και τις οντότητες που αφορά η βάσει του εν λόγω κανονισμού δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων.

(2)

Στις 18 Οκτωβρίου 2004, η επιτροπή κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να τροποποιήσει τον κατάλογο προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που αφορά η δέσμευση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων. Το παράρτημα Ι θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως.

(3)

Ο παρών κανονισμός επιβάλλεται να τεθεί σε ισχύ αμέσως, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων που προβλέπονται σ' αυτόν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Christopher PATTEN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1728/2004 (ΕΕ L 306 της 2.10.2004, σ. 13).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 881/2002 τροποποιείται ως εξής:

Η παρακάτω εγγραφή προστίθεται στον κατάλογο με τίτλο «Νομικά πρόσωπα, ομάδες ή οντότητες»:

Jama’at al-Tawhid Wa'al-Jihad [γνωστός και ως α) JTJ, β) al-Zarqawi network, γ) al-Tawhid, δ) the Monotheism and Jihad Group].


23.10.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 322/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΥΡΑΤΌΜ) αριθ. 1841/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Οκτωβρίου 2004

για κατάργηση του κανονισμού (Ευρατόμ) αριθ. 2014/76 περί ενισχύσεως των σχεδίων που επιχειρούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων ερεύνης ουρανίου στο έδαφος των κρατών μελών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 70,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 2014/76 της Επιτροπής (1) δεν εφαρμόζεται πλέον λόγω της παύσης της έρευνας ουρανίου στο έδαφος των κρατών μελών.

(2)

Για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου, πρέπει να καταργηθεί ρητά ο εν λόγω κανονισμός,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 2014/76 καταργείται.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Loyola DE PALACIO

Αντιπρόεδρος


(1)  ΕΕ L 221 της 14.8.1976, σ. 17.


23.10.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 322/8


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1842/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Οκτωβρίου 2004

με τον οποίο επιτρέπεται η συνύπαρξη της ονομασίας Munster ή Munster-Géromé που έχει καταχωρηθεί ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου και της μη καταχωρημένης ονομασίας Münster Käse που προσδιορίζει τοποθεσία στην Γερμανία

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 1992, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 13,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/96 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 1996, σχετικά με την καταχώρηση των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 (2), καταχωρήθηκε ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης για την Γαλλία η ονομασία Munster ή Munster-Géromé. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92, η Γερμανία έπρεπε να σταματήσει τη χρήση της μη καταχωρημένης ονομασίας Münster Käse το αργότερο μέχρι την 21η Ιουνίου 2001.

(2)

Το άρθρο 13 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 που προστέθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 692/2003 (3), προβλέπει τη συνύπαρξη μιας καταχωρημένης και μιας μη καταχωρημένης ονομασίας υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις και για περιορισμένη χρονική περίοδο.

(3)

Την 1η Οκτωβρίου 2003 η Επιτροπή έλαβε αίτημα της γερμανικής διοίκησης προκειμένου να επιτραπεί η συνύπαρξη, επί δεκαπέντε έτη, της καταχωρημένης ονομασίας Munster ή Munster-Géromé (ΠΟΠ) και της μη καταχωρημένης ονομασίας Münster Käse.

(4)

Η Münster είναι πόλη της Γερμανίας και η ονομασία Münster Käse αποτέλεσε αντικείμενο της γερμανικής εθνικής νομοθεσίας από το 1934 και δεν βρέθηκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η ονομασία αυτή δεν ήταν σε νόμιμη χρήση κατά συνεπή και ισότιμο τρόπο επί τουλάχιστον 25 έτη πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 στις 26 Ιουλίου 1993.

(5)

Τυρί με την ονομασία Münster Käse διετίθετο στο εμπόριο από το 1951, σύμφωνα με την γερμανική εθνική νομοθεσία για τις ποιότητες των τυριών. Κατά συνέπεια η μη καταχωρημένη ονομασία Münster Käse δεν είναι δυνατόν να επωφεληθεί από την φήμη της ονομασίας προέλευσης Munster ή Munster-Géromé η οποία καταχωρήθηκε στη Γαλλία το 1969 καθώς και στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 το 1996.

(6)

Προκειμένου να αποφευχθεί η παραπλάνηση του κοινού όσον αφορά την πραγματική προέλευση, η σήμανση του τυριού Münster Käse αναφέρει την Γερμανία ως χώρα προέλευσης, όπως συμφώνησαν το 1973 η Γερμανία και η Γαλλία. Η υποχρέωση σήμανσης συνέχισε και σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92. Δεν βρέθηκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν πως το κοινό υπέστη ή είναι δυνατόν να υποστεί παραπλάνηση όσον αφορά την πραγματική προέλευση του τυριού Münster Käse.

(7)

Οι Γερμανικές αρχές έθεσαν το πρόβλημα που προκύπτει από τις ταυτόσημες ονομασίες σε επιστολή με ημερομηνία 6 Μαρτίου 1996 προς την Επιτροπή, και κατά συνέπεια, πριν από την καταχώρηση της ονομασίας Munster ή Munster-Géromé (ΠΟΠ) με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/96 στις 21 Ιουνίου 1996.

(8)

Κατά συνέπεια, η συνύπαρξη της καταχωρημένης γαλλικής ονομασίας Munster ή Munster-Géromé (ΠΟΠ) και της μη καταχωρημένης ονομασίας Münster Käse, που προσδιορίζει τοποθεσία στη Γερμανία, ικανοποιεί τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 13 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής γεωγραφικών ενδείξεων και ονομασιών προέλευσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Επιτρέπεται η συνύπαρξη της ονομασίας Münster Käse με την ονομασία Munster ή Munster-Géromé που καταχωρήθηκε ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92.

2.   Η περίοδος συνύπαρξης λήγει δεκαπέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, ημερομηνία μετά την οποία η μη καταχωρημένη ονομασία παύει να χρησιμοποιείται.

3.   Η σήμανση του τυριού που φέρει την ονομασία Münster Käse αναφέρει ευκρινώς και προφανώς ως χώρα προέλευσης τη Γερμανία.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 208 της 24.7.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1215/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 232 της 1.7.2004, σ. 21).

(2)  ΕΕ L 148 της 21.6.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1345/2004 (ΕΕ L 249 της 23.7.2004, σ. 14).

(3)  ΕΕ L 99 της 17.4.2003, σ. 1.


23.10.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 322/10


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1843/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Οκτωβρίου 2004

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 751/2004 σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων γενεσιουργών αιτιών της ισοτιμίας για το έτος 2004 για τη Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία λόγω της προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τη συνθήκη προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας,

την πράξη προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, και ιδίως το άρθρο 41 πρώτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2808/98 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 1998, περί λεπτομερειών εφαρμογής του γεωργονομισματικού καθεστώτος του ευρώ στον γεωργικό τομέα (1), η γενεσιουργός αιτία της ισοτιμίας για τη στρεμματική ενίσχυση για τους καρπούς με κέλυφος που προβλέπεται στον τίτλο IV κεφάλαιο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου (2), για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς καθώς και για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών, είναι η έναρξη της περιόδου εμπορίας για την οποία χορηγείται η ενίσχυση.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/97 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 1997, σχετικά με λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς παρεμβάσεων στον τομέα των οπωροκηπευτικών (3), η περίοδος εμπορίας των καρπών με κέλυφος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου.

(3)

Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 751/2004 της Επιτροπής (4) ορίζει ότι, όσον αφορά την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία (στο εξής «τα νέα κράτη μέλη»), η γενεσιουργός αιτία της ισοτιμίας που εφαρμόζεται στα καθεστώτα ενίσχυσης για τα οποία η γενεσιουργός αιτία της ισοτιμίας είναι η 1η Ιανουαρίου, για το έτος 2004 είναι η ημερομηνία έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης του 2003.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 751/2004 δεν αναφέρεται στη στρεμματική ενίσχυση για τους καρπούς με κέλυφος που προβλέπεται στον τίτλο IV κεφάλαιο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. Πρέπει ωστόσο να προβλεφθεί ότι η γενεσιουργός αιτία της ισοτιμίας για τα νέα κράτη μέλη όσον αφορά την εν λόγω ενίσχυση είναι επίσης η ημερομηνία έναρξης ισχύος της συνθήκης προσχώρησης του 2003.

(5)

Ως εκ τούτου πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 751/2004.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη των σχετικών επιτροπών διαχείρισης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 751/2004, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε):

«ε)

της στρεμματικής ενίσχυσης για τους καρπούς με κέλυφος που προβλέπεται στον τίτλο IV, κεφάλαιο 4, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Μαΐου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 349 της 24.12.1998, σ. 36· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1250/2004 (ΕΕ L 237 της 8.7.2004, σ. 13).

(2)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 864/2004 (ΕΕ L 161 της 30.4.2004, σ. 48).

(3)  ΕΕ L 100 της 17.4.1997, σ. 2· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1135/2001 (ΕΕ L 154 της 9.6.2001, σ. 9).

(4)  ΕΕ L 118 της 23.4.2004, σ. 19.


23.10.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 322/12


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1844/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Οκτωβρίου 2004

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1555/96 τον όγκο ενεργοποίησης πρόσθετων δασμών για τα αγγούρια, τις αγκινάρες, τις κλημεντίνες, τα μανταρίνια και τα πορτοκάλια

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1555/96 της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 1996, περί των λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος σχετικά με την εφαρμογή των πρόσθετων δασμών κατά την εισαγωγή στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2), προβλέπει έλεγχο της εισαγωγής των προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημά του. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που προβλέπονται στο άρθρο 308δ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, περί καθορισμού ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (3).

(2)

Για την εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 4 της συμφωνίας για τη γεωργία (4) η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης και βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων για το 2001, 2002 και 2003, πρέπει να τροποποιηθούν οι όγκοι ενεργοποίησης των πρόσθετων δασμών για τα αγγούρια, τις αγκινάρες, τις κλημεντίνες, τα μανταρίνια και τα πορτοκάλια.

(3)

Πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1555/96.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης των νωπών οπωροκηπευτικών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1555/96 αντικαθίσταται από το κείμενο που εμφαίνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 47/2003της Επιτροπής (ΕΕ L 7 της 11.1.2003, σ. 64).

(2)  ΕΕ L 193 της 3.8.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελέυταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1721/2004 (ΕΕ L 306 της 2.10.2004, σ. 3).

(3)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2286/2003 (ΕΕ L 343 της 31.12.2003, σ. 1).

(4)  ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 22.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, η περιγραφή των εμπορευμάτων έχει μόνο ενδεικτική αξία. Το πεδίο εφαρμογής των πρόσθετων δασμών καθορίζεται, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος, από την εμβέλεια των κωδικών ΣΟ όπως υφίσταται τη στιγμή της έκδοσης του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση που, πριν από τον κωδικό ΣΟ υπάρχει “ex”, το πεδίο εφαρμογής των πρόσθετων δασμών προσδιορίζεται τόσο από την εμβέλεια του κωδικού ΣΟ όσο και από την αντίστοιχη περίοδο εφαρμογής.


Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Περίοδος εφαρμογής

Όγκος ενεργοποίησης

(σε τόνους)

78.0015

ex 0702 00 00

Τομάτες

1η Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου

596 477

78.0020

1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου

552 167

78.0065

ex 0707 00 05

Αγγούρια

1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου

39 640

78.0075

1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου

30 932

78.0085

ex 0709 10 00

Αγκινάρες

1η Νοεμβρίου έως 30 Ιουνίου

2 071

78.0100

0709 90 70

Κολοκύθια

1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

18 056

78.0110

ex 0805 10 10

ex 0805 10 30

ex 0805 10 50

Πορτοκάλια

1η Δεκεμβρίου έως 31 Μαΐου

620 166

78.0120

ex 0805 20 10

Κλημεντίνες

1η Νοεμβρίου έως τέλος Φεβρουαρίου

88 174

78.0130

ex 0805 20 30

ex 0805 20 50

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

Μανταρίνια (συμπεριλαμβανομένων των tangerines και των satsumas)· wilkings και παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών

1η Νοεμβρίου έως τέλος Φεβρουαρίου

94 302

78.0155

ex 0805 50 10

Λεμόνια

1η Ιουνίου έως 31 Δεκεμβρίου

342 761

78.0160

1η Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου

12 938

78.0170

ex 0806 10 10

Επιτραπέζια σταφύλια

21ή Ιουλίου έως 20 Νοεμβρίου

227 815

78.0175

ex 0808 10 20

ex 0808 10 50

ex 0808 10 90

Μήλα

1η Ιανουαρίου έως 31 Αυγούστου

730 623

78.0180

 

1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου

32 246

78.0220

ex 0808 20 50

Αχλάδια

1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου

257 158

78.0235

1η Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου

27 497

78.0250

ex 0809 10 00

Βερίκοκα

1η Ιουνίου έως 31 Ιουλίου

4 123

78.0265

ex 0809 20 95

Κεράσια, εκτός από τα βύσσινα

21ή Μαΐου έως 10 Αυγούστου

32 863

78.0270

ex 0809 30

Ροδάκινα, συμπεριλαμβάνονται τα brugnons και τα νεκταρίνια

11η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου

6 808

78.0280

ex 0809 40 05

Δαμάσκηνα

11η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου

51 276»


23.10.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 322/14


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1845/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Οκτωβρίου 2004

που συμπληρώνει το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2400/96 για την εγγραφή ορισμένων ονομασιών στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Tergeste, Lucca, Miele della Lunigiana και Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας (Agios Mathaios Kerkyras)]

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουλίου 1992, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφοι 3 και 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92, η Ιταλία διαβίβασε στην Επιτροπή τρεις αιτήσεις καταχώρισης ως ονομασιών προέλευσης των ονομασιών «Tergeste», «Miele della Lunigiana» και «Lucca»· η Ελλάδα διαβίβασε στην Επιτροπή αίτηση καταχώρισης ως γεωγραφικής ένδειξης, της ονομασίας «Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας» (Agios Mathaios Kerkyras).

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του ανωτέρω κανονισμού, διαπιστώθηκε ότι οι αιτήσεις είναι σύμφωνες με τον κανονισμό αυτόν, ιδίως αφού περιλαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα από το άρθρο 4 του κανονισμού στοιχεία.

(3)

Καμία δήλωση εναντίωσης, κατά την έννοια του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 δεν διαβιβάστηκε στην Επιτροπή μετά τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2), των ονομασιών που αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(4)

Κατά συνέπεια, οι ονομασίες αυτές μπορούν να εγγραφούν στο μητρώο προστατευομένων ονομασιών προέλευσης και προστατευομένων γεωγραφικών ενδείξεων και άρα να προστατεύονται, στο κοινοτικό επίπεδο, ως προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης ή γεωγραφικές ενδείξεις.

(5)

Το παράρτημα του παρόντος κανονισμού συμπληρώνει το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2400/96 της Επιτροπής (3),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2400/96 συμπληρώνεται από τις ονομασίες που αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού και οι ονομασίες αυτές εγγράφονται ως προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης (ΠΟΠ) ή προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ), στο μητρώο προστατευομένων ονομασιών προέλευσης και προστατευομένων γεωγραφικών ενδείξεων που προβλέπεται από το άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 208 της 24.7.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1215/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 232 της 1.7.2004, σ. 21).

(2)  ΕΕ C 303 της 13.12.2003 (Tergeste).

ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 39 (Miele della Lunigiana).

ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 45 (Lucca).

ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 43 (Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας/Agios Mathaios Kerkyras).

(3)  ΕΕ L 327 της 18.12.1996, σ. 11· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1486/2004 (ΕΕ L 273 της 21.8.2004, σ. 9).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Λιπαρές ουσίες (βούτυρο, μαργαρίνη, έλαια κ.λπ.)

ΙΤΑΛΙΑ

Tergeste (ΠΟΠ)

Lucca (ΠΟΠ)

ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας/Agios Mathaios Kerkyras (ΠΓΕ)

Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης (αυγά, μέλι, διάφορα γαλακτοκομικά πλην του βουτύρου κ.λπ.)

ΙΤΑΛΙΑ

Miele della Lunigiana (ΠΟΠ)


23.10.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 322/16


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1846/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Οκτωβρίου 2004

για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999 για τον καθορισμό των ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου, όσον αφορά τα πιστοποιητικά εξαγωγής και τις επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 30 του κανονισμού αυτού,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999 της Επιτροπής (2), προβλέπει ότι οι άδειες εξαγωγής για τυριά εξαγόμενα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο πλαίσιο των ποσοστώσεων βάσει των συμφωνιών που έχουν συναφθεί κατά τη διάρκεια πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων είναι δυνατό να παρέχονται με ειδική διαδικασία με την οποία μπορεί να ορίζονται προτιμώμενοι εισαγωγείς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

(2)

Σε συνέχεια της προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας («νέα κράτη μέλη») στην Κοινότητα την 1η Μαΐου 2004, οι δασμολογικές ποσοστώσεις για ορισμένα τυριά οι οποίες αρχικώς ήσαν αποτέλεσμα του Γύρου Ουρουγουάης και έχουν χορηγηθεί στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Σλοβακία από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στον κατάλογο ΧΧ του Γύρου Ουρουγουάης, ενσωματώνονται σε ποσόστωση της ΕΕ-25 και η διαχείρισή τους από το έτος 2005 και μετά πραγματοποιείται κατά τον αυτό τρόπο όπως της ποσόστωσης της ΕΕ-15 στο πλαίσιο των ανωτέρω αναφερόμενων συμφωνιών.

(3)

Προκειμένου να δοθεί σε επιχειρήσεις στα νέα κράτη μέλη η δυνατότητα προσαρμογής τους προς το σύστημα το εφαρμοζόμενο στην Κοινότητα, πρέπει για το ποσοστωτικό έτος 2005 να εισαχθούν μεταβατικά μέτρα για την εφαρμογή των κριτηρίων κατανομής του άρθρου 20 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999 όσον αφορά αιτήσεις για άδειες εξαγωγής που κατατίθενται στα νέα κράτη μέλη.

(4)

Για όλες τις αιτήσεις από αιτούντες εγκατεστημένους στα νέα κράτη μέλη και οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση σε αυτά για ποσοστώσεις για τις οποίες το έτος 2003 δεν έχει καθοριστεί ειδική ποσόστωση χώρας πρέπει να εφαρμόζεται μεταβατική ρύθμιση όσον αφορά την εφαρμογή του κριτηρίου ιστορικού εξαγωγών.

(5)

Άλλη μεταβατική ρύθμιση όσον αφορά την εφαρμογή της προτίμησης για το κριτήριο θυγατρικών, πρέπει να εφαρμόζεται σε αιτήσεις από αιτούντες εγκατεστημένους στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Σλοβακία για αιτήσεις υποβαλλόμενες στις χώρες αυτές όσον αφορά προσωρινές άδειες εξαγωγής τυριού προοριζόμενου να εισαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο πλαίσιο ποσοστώσεων για τις οποίες έχει καθοριστεί για το έτος 2003 ειδική ποσόστωση χώρας.

(6)

Προκειμένου να δοθεί κάποια ευελιξία στους εξαγωγείς της ΕΕ ώστε να εξάγουν προϊόντα στο πλαίσιο ποσοστώσεων περιγραφόμενων στο εναρμονισμένο δασμολόγιο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η αίτηση για άδεια εξαγωγής πρέπει να περιέχει τον οκταψήφιο κωδικό προϊόντος της συνδυασμένης ονοματολογίας.

(7)

Επειδή δεν εφαρμόζεται επιστροφή κατά την εξαγωγή όσον αφορά τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0406 τα προοριζόμενα για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δεν απαιτείται αποδεικτικό άφιξης προκειμένου να αποδεσμευτεί η εγγύηση για την άδεια.

(8)

Κατόπιν των ανωτέρω ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 174/1999 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(9)

Δεδομένων των χρονικών ορίων για την εφαρμογή της διαδικασίας το έτος 2005, ο παρών κανονισμός πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή το ταχύτερο δυνατό.

(10)

Η διαχειριστική επιτροπή για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα δεν έχει γνωμοδοτήσει εντός της προθεσμίας που τάχθηκε από τον πρόεδρό της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999 τροποποιείται ως εξής:

1)

Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«1.   Σύμφωνα με τη διαδικασία την αναφερόμενη στο άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει ότι άδειες εξαγωγής εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 11 του υπόψη άρθρου, για προϊόντα υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 0406 για εξαγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ως μέρος των ακόλουθων ποσοστώσεων:

α)

συμπληρωματική ποσόστωση στο πλαίσιο της γεωργικής συμφωνίας·

β)

δασμολογικές ποσοστώσεις που προέκυψαν αρχικώς από το Γύρο Τόκιο και χορηγήθηκαν στην Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στον κατάλογο XX του Γύρου Ουρουγουάης·

γ)

δασμολογικές ποσοστώσεις που προέκυψαν αρχικώς από το Γύρο Ουρουγουάης και χορηγήθηκαν στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Σλοβακία από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στον κατάλογο ΧΧ του Γύρου Ουρουγουάης».

2)

Στην παράγραφο 2 στο πρώτο εδάφιο προστίθενται τα ακόλουθα:

«Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της πρώτης πρότασης του άρθρου 5 παράγραφος 1, το τμήμα 16 των αιτήσεων άδειας και των αδειών περιέχει τον οκταψήφιο κωδικό προϊόντος της συνδυασμένης ονοματολογίας».

3)

Στην παράγραφο 3 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Πάντως, σχετικά με αιτήσεις προσωρινών αδειών εξαγωγής τυριού προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για το ποσοστωτικό έτος 2005 από αιτούντες εγκατεστημένους στην Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία (“νέα κράτη μέλη”) και οι οποίοι υποβάλλουν την αίτησή τους στο αντίστοιχο κράτος μέλος εγκατάστασης, εφαρμόζονται τα ακόλουθα μεταβατικά μέτρα:

α)

το ιστορικό εξαγωγικών επιδόσεων το προβλεπόμενο στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου δεν απαιτείται για αιτούντες οι οποίοι υποβάλλουν με την αίτησή τους αποδεικτικά ότι είναι εγκατεστημένοι επί τρία τουλάχιστον έτη στα νέα κράτη μέλη και έχουν πραγματοποιήσει εξαγωγές τυριού κατά τη διάρκεια καθενός από τα έτη αυτά, εκτός στην περίπτωση αιτήσεων για προσωρινές άδειες υποβαλλόμενες:

i)

στην Τσεχική Δημοκρατία για την εξαγωγή τυριού προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που περιγράφονται στις συμπληρωματικές σημειώσεις 16, 17, 18, 20 και 25 στο κεφάλαιο 4 του εναρμονισμένου δασμολογίου (ΕΔ) για τις οποίες έχουν καθοριστεί για το έτος 2003 ειδικές ποσοστώσεις χώρας,

ii)

στην Ουγγαρία για την εξαγωγή τυριού προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο πλαίσιο της ποσόστωσης που περιγράφεται στη συμπληρωματική σημείωση 25 του κεφαλαίου 4 του ΕΔ για την οποία έχει καθοριστεί για το έτος 2003 ειδική ποσόστωση χώρας,

iii)

στην Πολωνία για την εξαγωγή τυριού προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο πλαίσιο των ποσοστώσεων των περιγραφόμενων στις συμπληρωματικές σημειώσεις 16 και 21 του κεφαλαίου 4 του ΕΔ για τις οποίες έχουν καθοριστεί για το έτος 2003 ειδικές ποσοστώσεις χώρας,

iv)

στη Σλοβακία για την εξαγωγή τυριού προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με βάση την ποσόστωση που περιγράφεται στη συμπληρωματική σημείωση 16 του κεφαλαίου 4 του ΕΔ για την οποία έχει καθοριστεί για το έτος 2003 ειδική ποσόστωση χώρας·

β)

για την εφαρμογή των διατάξεων του στοιχείου β) του πρώτου εδαφίου, κάθε αιτών είναι δυνατόν να θεωρήσει ως θυγατρική του επιχείρηση τον προτιμώμενο εισαγωγέα που θα ορίσει για το έτος 2005, εφόσον

i)

η αίτηση αυτή έχει κατατεθεί:

στην Τσεχική Δημοκρατία για προσωρινή άδεια με σκοπό την εξαγωγή τυριού προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με βάση τις ποσοστώσεις που περιγράφονται στις συμπληρωματικές σημειώσεις 16, 17, 18, 20 και 25 του κεφαλαίου 4 του ΕΔ, ή

στην Ουγγαρία για προσωρινή άδεια με σκοπό την εξαγωγή τυριού προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με βάση την ποσόστωση που περιγράφεται στη συμπληρωματική σημείωση 25 του κεφαλαίου 4 του ΕΔ,

στην Πολωνία για προσωρινή άδεια με σκοπό την εξαγωγή τυριού προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με βάση τις ποσοστώσεις που περιγράφονται στις συμπληρωματικές σημειώσεις 16 και 21 του κεφαλαίου 4 του ΕΔ,

στη Σλοβακία για προσωρινή άδεια με σκοπό την εξαγωγή τυριού προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με βάση τις ποσοστώσεις που περιγράφονται στη συμπληρωματική σημείωση 16 του κεφαλαίου 4 του ΕΔ,

ii)

ο αιτών υποβάλει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο κατατίθεται η αίτηση δικαιολογητικά ότι είναι εγκατεστημένος επί τρία τουλάχιστον έτη στα νέα κράτη μέλη και έχει πραγματοποιήσει εξαγωγές του εν λόγω τυριού προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια καθενός από τα τρία ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους κατάθεσης της αίτησης,

iii)

ο αιτών δεσμευθεί ενώπιον της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους στο οποίο κατατίθεται η αίτηση γραπτώς όσον αφορά την έναρξη της διαδικασίας για την εγκατάσταση θυγατρικής επιχείρησης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής,

iv)

ο αιτών υποβάλει στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο κατατίθεται η αίτηση αποδεικτικά στοιχεία εξαγωγών προς προτιμώμενους εισαγωγείς κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της κατάθεσης της αίτησης».

4)

Στην παράγραφο 10 το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

«Η εγγύηση για ολόκληρη την άδεια αποδεσμεύεται μόνον εφόσον υποβληθεί η διασάφηση εξαγωγής δεόντως θεωρημένη από την αρμόδια τελωνειακή αρχή».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 186/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 29 της 3.2.2004, σ. 6).

(2)  ΕΕ L 20 της 27.1.1999, σ. 8· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 810/2004 (ΕΕ L 149 της 30.4.2004, σ. 138).


23.10.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 322/19


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1847/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Οκτωβρίου 2004

για έναρξη της διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικών εξαγωγής για τα τυριά που πρόκειται να εξαχθούν το 2005 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στο πλαίσιο ορισμένων ποσοστώσεων της ΓΣΔΕ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση αγοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 30,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999 της Επιτροπής, της 26ης Ιανουαρίου 1999, για τον καθορισμό ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 804/68 του Συμβουλίου σχετικά με τα πιστοποιητικά εξαγωγής και τις επιστροφές κατά την εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (2), προβλέπει ότι τα πιστοποιητικά εξαγωγής για τα τυριά που εξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που απορρέουν από τις συμφωνίες που συνήφθησαν στο πλαίσιο πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων μπορούν να χορηγούνται σύμφωνα με ειδική διαδικασία που προβλέπει το εν λόγω άρθρο.

(2)

Η εν λόγω διαδικασία πρέπει να αρχίσει για τις εισαγωγές κατά το έτος 2005 και να καθοριστούν οι σχετικές προς αυτές συμπληρωματικές λεπτομέρειες.

(3)

Οι αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής διατηρούν για τη διαχείριση των εισαγωγών διάκριση μεταξύ της συμπληρωματικής ποσόστωσης που χορηγήθηκε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα στο πλαίσιο του Γύρου της Ουρουγουάης και των ποσοστώσεων που προκύπτουν αρχικά από τον Γύρο του Τόκιο. Τα πιστοποιητικά εξαγωγής πρέπει να χορηγούνται, λαμβανομένης υπόψη της επιλεξιμότητας αυτών των προϊόντων για τις εν λόγω ποσοστώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως περιγράφονται στο «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America».

(4)

Για να εξασφαλισθεί σταθερότητα και ασφάλεια για τους εμπορευομένους που υποβάλλουν αιτήσεις στο πλαίσιο του ειδικού αυτού καθεστώτος, πρέπει να καθοριστεί η ημέρα κατά την οποία θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις για τους σκοπούς του άρθρου 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999.

(5)

Η επιτροπή διαχείρισης γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων δεν εξέδωσε γνώμη εντός της προθεσμίας που όρισε ο πρόεδρός της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα πιστοποιητικά εξαγωγής για τα προϊόντα που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0406 και παρατίθενται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού και τα οποία πρόκειται να εξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 2005 στο πλαίσιο των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999, εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999 και τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 2

1.   Οι αιτήσεις για τα προσωρινά πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999 (εφεξής «αιτήσεις») υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές από τις 26 έως τις 29 Οκτωβρίου 2004, το αργότερο.

2.   Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνον εφόσον περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999 και συνοδεύονται από τα έγγραφα που αναφέρονται στις εν λόγω διατάξεις.

Στην περίπτωση κατά την οποία, για την ίδια ομάδα προϊόντων που αναφέρονται στη στήλη 2 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού, η διαθέσιμη ποσότητα κατανέμεται μεταξύ της ποσόστωσης του Γύρου της Ουρουγουάης και της ποσόστωσης του Γύρου του Τόκιο, οι αιτήσεις πιστοποιητικών μπορούν να αφορούν μία μόνο από αυτές τις ποσοστώσεις και να αναφέρουν τη σχετική ποσόστωση, προσδιορίζοντας την ομάδα του προϊόντος και την ποσόστωση που αναφέρεται στη στήλη 3 του παραρτήματος Ι.

Οι αιτήσεις συντάσσονται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ.

3.   Οι αιτήσεις πιστοποιητικών καλύπτουν το 40 % κατ' ανώτατο όριο της διαθέσιμης ποσότητας για την ομάδα προϊόντων που αναφέρεται στη στήλη 4 του παραρτήματος Ι και για τη σχετική ποσόστωση.

4.   Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνον εφόσον οι αιτούντες δηλώνουν γραπτώς ότι δεν έχουν υποβάλει και δεσμεύονται να μην υποβάλουν άλλες αιτήσεις για την ίδια ομάδα προϊόντων και για την ίδια ποσόστωση.

Αν ένας αιτών υποβάλει διάφορες αιτήσεις για την ίδια ομάδα προϊόντων και για την ίδια ποσόστωση σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, καμία αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή.

5.   Για τους σκοπούς του άρθρου 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999, όλες οι αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί την 26η Οκτωβρίου 2004.

Άρθρο 3

1.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη λήξη της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για κάθε μια από τις ομάδες προϊόντων και, εφόσον είναι αναγκαίο, τις ποσοστώσεις που αναφέρονται στο παράρτημα Ι.

Όλες οι κοινοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ανακοινώσεων «ουδέν», πραγματοποιούνται με τέλεξ ή φαξ σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

2.   Η εν λόγω κοινοποίηση περιλαμβάνει για κάθε ομάδα, και, εφόσον είναι αναγκαίο, για κάθε ποσόστωση:

α)

κατάλογο των αιτούντων·

β)

τις αιτούμενες ποσότητες από κάθε αιτούντα ανά κωδικό προϊόντος της συνδυασμένης ονοματολογίας, καθώς και ανά κωδικό του «Harmonised Tariff Schedule of the United States of America (2004)»·

γ)

τις ποσότητες των εν λόγω προϊόντων που εξήχθησαν από τον αιτούντα κατά τα τρία προηγούμενα έτη·

δ)

το όνομα και τη διεύθυνση του εισαγωγέα που καθορίζεται από τον αιτούντα και σημείωση για το αν ο εισαγωγέας είναι θυγατρική του αιτούντος.

Άρθρο 4

Η Επιτροπή, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 παράγραφοι 3, 4 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999, καθορίζει τη χορήγηση των πιστοποιητικών χωρίς καθυστέρηση και ενημερώνει σχετικά τα κράτη μέλη το αργότερο στις 30 Νοεμβρίου 2004.

Άρθρο 5

Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται δυνάμει του άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού και του άρθρου 20 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999 ελέγχονται από τα κράτη μέλη πριν από την έκδοση των οριστικών πιστοποιητικών και το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2004.

Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται ότι έχουν παρασχεθεί ανακριβείς πληροφορίες από εμπορευόμενο στον οποίο έχει χορηγηθεί προσωρινό πιστοποιητικό, το εν λόγω πιστοποιητικό ακυρώνεται και η εγγύηση καταπίπτει. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν το γεγονός στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση.

Άρθρο 6

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 48· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 186/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 29 της 3.2.2004, σ. 6).

(2)  ΕΕ L 20 της 27.1.1999, σ. 8· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1846/2004 (βλέπε σελίδα 16 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Τυρί προς εξαγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 2005 στο πλαίσιο ορισμένων ποσοστώσεων που απορρέουν από τις συμφωνίες της GATT

[Άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1847/2004]

Ταυτοποίηση ομάδας σύμφωνα με τις συμπληρωματικές σημειώσεις του κεφαλαίου 4 τον εναρμονισμένου δασμολογίου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

Ταυτοποίηση ομάδας και ποσόστωση

Διαθέσιμη ποσότητα το 2005

Μέγιστη ποσότητα ανά αίτηση

Σημείωση

Ομάδα

(τόνοι)

(τόνοι)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16 — Τόκιο

908,877

363,550

16 — Ουρουγουάη

3 446,000

1 378,400

17

Blue Mould

17

350,000

140,000

18

Cheddar

18

1 050,000

420,000

20

Edam/Gouda

20

1 100,000

440,000

21

Italian type

21

2 025,000

810,000

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22 — Τόκιο

393,006

157,202

22 — Ουρουγουάη

380,000

152,000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25 — Τόκιο

4 003,172

1 601,268

25 — Ουρουγουάη

2 420,000

968,000


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Παρουσίαση των απαιτούμενων πληροφοριών βάσει του άρθρου 20 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 174/1999

Image


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Κοινοποίηση από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1847/2004

Image