ISSN 1725-2547

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Νομοθεσία

47ό έτος
21 Οκτωβρίου 2004


Περιεχόμενα

 

I   Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

Σελίδα

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1815/2004 της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2004, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

1

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1816/2004 της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2004, για έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τα προϊόντα του τομέα του βοείου κρέατος καταγωγής Μποτσουάνας, Κένυας, Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης, Ζιμπάμπουε και Ναμίμπιας

3

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1817/2004 της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά εκτός αυτών που χορηγούνται για την προστιθέμενη ζάχαρη (κεράσια προσωρινά διατηρημένα, αποφλοιωμένες ντομάτες, ζαχαρόπηκτα κεράσια, παρασκευασμένα φουντούκια και ορισμένοι χυμοί πορτοκαλιού)

5

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1818/2004 της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2004, περί θεσπίσεως των κατά μονάδα αξιών για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας ορισμένων αναλωσίμων εμπορευμάτων

7

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1819/2004 της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2004, για παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 όσον αφορά την προθεσμία εξέτασης για την έκδοση ορισμένων πιστοποιητικών εξαγωγής σιτηρών, ρυζιού και παραγώγων προϊόντων των σιτηρών

13

 

*

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1820/2004 της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2208/2002 για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 814/2000 του Συμβουλίου για τα μέτρα ενημέρωσης στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής

14

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1821/2004 της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2004, για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για ορισμένες κονσέρβες μανιταριών που εισάγονται στο πλαίσιο της αυτόνομης δασμολογικής ποσόστωσης που άνοιξε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1749/2004

15

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1822/2004 της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2004, για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού καταγωγής κρατών ΑΚΕ και ΧΕ που έχουν ζητηθεί κατά τη διάρκεια των πέντε πρώτων εργάσιμων ημερών του Οκτωβρίου του 2004 σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 638/2003

16

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1823/2004 της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου

18

 

 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1824/2004 της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2004, για καθορισμό της τιμής της παγκόσμιας αγοράς του μη εκκοκκισμένου βαμβακιού

20

 

 

II   Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

 

 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

 

*

2004/703/ΕΚ:Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Σεπτεμβρίου 2004, σχετικά με την προμήθεια τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΚΤ/2004/18)

21

EL

Οι πράξεις οι τίτλοι οποίων έχουν τυπωθεί με ημίμαυρα στοιχεία αποτελούν πράξεις τρεχούσης διαχειρίσεως που έχουν θεσπισθεί στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής και είναι γενικά περιορισμένης χρονικής ισχύος.

Οι τίτλοι όλων των υπολοίπων πράξεων έχουν τυπωθεί με μαύρα στοιχεία και επισημαίνονται με αστερίσκο.


I Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση

21.10.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1815/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Οκτωβρίου 2004

για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3223/94 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος κατά την εισαγωγή οπωροκηπευτικών (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3223/94, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό από την Επιτροπή των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρτημά του.

(2)

Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων κριτηρίων, οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή πρέπει να καθοριστούν, όπως αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατ' αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3223/94 καθορίζονται όπως αναγράφονται στον πίνακα που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 21 Οκτωβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας


(1)  ΕΕ L 337 της 24.12.1994, σ. 66· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1947/2002 (ΕΕ L 299 της 1.11.2002, σ. 17).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2004, για τον καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό τιμών εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών

(EUR/100 kg)

Κωδικός ΣΟ

Κωδικός τρίτης χώρας (1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

052

51,7

204

40,9

624

74,2

999

55,6

0707 00 05

052

87,9

999

87,9

0709 90 70

052

80,9

999

80,9

0805 50 10

052

62,4

388

39,2

524

66,0

528

47,9

999

53,9

0806 10 10

052

96,7

400

179,5

999

138,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

64,0

400

92,7

404

80,2

512

107,8

720

96,2

800

145,3

804

77,4

999

94,8

0808 20 50

052

95,8

388

105,3

720

75,2

999

92,1


(1)  Ονοματολογία των χωρών που καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11). Ο κωδικός «999» αντιπροσωπεύει «άλλες καταγωγές».


21.10.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1816/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Οκτωβρίου 2004

για έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για τα προϊόντα του τομέα του βοείου κρέατος καταγωγής Μποτσουάνας, Κένυας, Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης, Ζιμπάμπουε και Ναμίμπιας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1254/1999 του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με το καθεστώς που εφαρμόζεται στα γεωργικά προϊόντα και στα εμπορεύματα που προκύπτουν από τη μεταποίησή τους, καταγωγής των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1706/98 (2),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2247/2003 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2003, για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής στον τομέα του βοείου κρέατος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς που εφαρμόζεται στα γεωργικά προϊόντα και σε ορισμένα εμπορεύματα που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων προέλευσης κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (3), και ιδίως το άρθρο 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2247/2003 προβλέπει τη δυνατότητα εκδόσεως πιστοποιητικών εισαγωγής για προϊόντα του τομέα του βοείου κρέατος καταγωγής Μποτσουάνας, Κένυας, Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης, Ζιμπάμπουε και Ναμίμπιας. Εντούτοις, οι εισαγωγές πρέπει να πραγματοποιούνται εντός των ορίων των ποσοτήτων που προβλέπονται για καθεμιά από αυτές τις χώρες εξαγωγής.

(2)

Οι αιτήσεις των πιστοποιητικών που υποβλήβηκαν από την 1η έως τις 10 Οκτωβρίου 2004, εκφρασμένες σε κρέας χωρίς κόκαλα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2247/2003, δεν υπερβαίνουν, για τα προϊόντα καταγωγής Μποτσουάνας, Κένυας, Μαδαγασκάρης, Σουαζιλάνδης, Ζιμπάμπουε και Ναμίμπιας, τις ποσότητες που διατίθενται για τις χώρες αυτές. Είναι εφεξής δυνατόν να εκδοθούν πιστοποιητικά εισαγωγής για τις ζητούμενες ποσότητες από τις χώρες αυτές.

(3)

Πρέπει να προβούμε στον καθορισμό των ποσοτήτων για τις οποίες μπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά από την 1η Νοεμβρίου 2004, στο πλαίσιο της συνολικής ποσότητας 52 100 t.

(4)

Είναι χρήσιμο να υπενθυμιστεί ότι ο κανονισμός αυτός δεν θίγει την οδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1972, περί των υγειονομικών προβλημάτων και των υγειονομικών μέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του βοείου, χοιρείου, προβείου και αιγείου είδους, νωπών κρεάτων ή προϊόντων με βάση το κρέας προέλευσης τρίτων χωρών (4),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα ακόλουθα κράτη μέλη εκδίδουν, στις 21 Οκτωβρίου 2004, πιστοποιητικά εισαγωγής τα οποία αφορούν προϊόντα που υπάγονται στον τομέα του βοείου κρέατος εκφρασμένα σε κρέας χωρίς κόκαλα, καταγωγής ορισμένων κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού Ωκεανού, για τις ακόλουθες ποσότητες και χώρες καταγωγής:

 

Ηνωμένο Βασίλειο:

400 t καταγωγής Μποτσουάνας,

18 t καταγωγής Σουαζιλάνδης,

400 t καταγωγής Ναμίμπιας.

 

Γερμανία:

300 t καταγωγής Μποτσουάνας,

250 t καταγωγής Ναμίμπιας.

Άρθρο 2

Οι αιτήσεις πιστοποιητικών μπορούν να υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2247/2003, κατά τη διάρκεια των δέκα πρώτων ημερών του Νοεμβρίου 2004, για τις ακόλουθες ποσότητες βοείου κρέατος χωρίς κόκκαλα:

Μποτσουάνα:

10 816 t,

Κένυα:

142 t,

Μαδαγασκάρη:

7 579 t,

Σουαζιλάνδη:

3 180 t,

Ζιμπάμπουε:

9 100 t,

Ναμίμπια:

4 885 t.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 21 Οκτωβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας


(1)  ΕΕ L 160 της 26.6.1999, σ. 21· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 1).

(2)  ΕΕ L 348 της 21.12.2002, σ. 5.

(3)  ΕΕ L 333 της 20.12.2003, σ. 37· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1118/2004 (ΕΕ L 217 της 17.6.2004, σ. 10).

(4)  ΕΕ L 302 της 31.12.1972, σ. 28· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 36).


21.10.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/5


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1817/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Οκτωβρίου 2004

για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά εκτός αυτών που χορηγούνται για την προστιθέμενη ζάχαρη (κεράσια προσωρινά διατηρημένα, αποφλοιωμένες ντομάτες, ζαχαρόπηκτα κεράσια, παρασκευασμένα φουντούκια και ορισμένοι χυμοί πορτοκαλιού)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/96 του Συμβουλίου, της 28ης Οκτωβρίου 1996, για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά (1), και το άρθρο 16 παράγραφος 3 τρίτη περίπτωση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1429/95 της Επιτροπής (2), προβλέπει τους κανόνες εφαρμογής των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά, εκτός αυτών που χορηγούνται για την προστιθέμενη ζάχαρη.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, στο βαθμό που είναι αναγκαίο για να καταστεί δυνατή η εξαγωγή οικονομικώς σημαντικών ποσοτήτων προϊόντων, τα προϊόντα που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επιστροφής κατά την εξαγωγή εντός των ορίων που προκύπτουν από τις συμφωνίες που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 300 της συνθήκης. Το άρθρο 18 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96 προβλέπει ότι στην περίπτωση που η επιστροφή είναι ανεπαρκής για να καταστεί δυνατή η εξαγωγή των προϊόντων που απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β), εφαρμόζεται η επιστροφή που προβλέπεται από το άρθρο 17 του εν λόγω κανονισμού.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια ώστε να μην διαταραχθούν οι εμπορικές συναλλαγές που είχαν δημιουργηθεί προηγουμένως με το καθεστώς των επιστροφών. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να καθοριστούν οι προβλεπόμενες ποσότητες για κάθε προϊόν με βάση την ονοματολογία των γεωργικών προϊόντων για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (3).

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, οι επιστροφές πρέπει να καθορίζονται με βάση την κατάσταση και τις προοπτικές εξέλιξης, αφενός, των τιμών των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά στην κοινοτική αγορά και των διαθέσιμων ποσοτήτων και, αφετέρου, των τιμών που ισχύουν στο διεθνές εμπόριο. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα έξοδα εμπορίας και μεταφοράς, καθώς και η οικονομική πλευρά των σχεδιαζόμενων εξαγωγών.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/96, οι τιμές στην κοινοτική αγορά καθορίζονται με βάση τις τιμές που είναι οι πλέον ευνοϊκές για την εξαγωγή.

(6)

Η κατάσταση του διεθνούς εμπορίου ή οι ειδικές απαιτήσεις ορισμένων αγορών ενδέχεται να καταστήσουν αναγκαία τη διαφοροποίηση της επιστροφής για ένα συγκεκριμένο προϊόν ανάλογα με τον προορισμό του προϊόντος.

(7)

Τα κεράσια που είναι προσωρινά διατηρημένα, οι αποφλοιωμένες ντομάτες, τα ζαχαρόπηκτα κεράσια, τα παρασκευασμένα φουντούκια και ορισμένοι χυμοί πορτοκαλιού μπορούν να αποτελέσουν προς το παρόν αντικείμενο σημαντικών από οικονομική άποψη εξαγωγών.

(8)

Κατά συνέπεια θα πρέπει να καθοριστούν τα ποσοστά επιστροφών και οι προβλεπόμενες ποσότητες.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Τα ποσοστά επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά, η περίοδος υποβολής των αιτήσεων πιστοποιητικών, η περίοδος χορήγησης των πιστοποιητικών και οι προβλεπόμενες ποσότητες περιλαμβάνονται στο παράρτημα.

2.   Τα πιστοποιητικά που χορηγούνται για λόγους ανθρωπιστικής βοήθειας, που προβλέπονται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1291/2000 της Επιτροπής (4), δεν αφορούν τις ποσότητες που προβλέπονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 25 Οκτωβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 297 της 21.11.1996, σ. 29· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 386/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 64 της 2.3.2004, σ. 25).

(2)  ΕΕ L 141 της 24.6.1995, σ. 28· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 498/2004 (ΕΕ L 80 της 18.3.2004, σ. 20).

(3)  ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2180/2003 (ΕΕ L 335 της 22.12.2003, σ. 1).

(4)  ΕΕ L 152 της 24.6.2000, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 636/2004 (ΕΕ L 100 της 6.4.2004, σ. 25).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής της 20ης Οκτωβρίου 2004 για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα οπωροκηπευτικά εκτός αυτών που χορηγούνται για την προστιθέμενη ζάχαρη (κεράσια προσωρινά διατηρημένα, αποφλοιωμένες ντομάτες, ζαχαρόπηκτα κεράσια, παρασκευασμένα φουντούκια και ορισμένοι χυμοί πορτοκαλιού)

Περίοδος υποβολής των αιτήσεων πιστοποιητικών: από την 25η Οκτωβρίου 2004 έως τις 21 Φεβρουαρίου 2005

Περίοδος χορήγησης των πιστοποιητικών: από τον Νοεμβρίου 2004 έως τον Φεβρουαρίου 2005

Κωδικός προϊόντος (1)

Κωδικός προορισμού (2)

Ποσοστό επιστροφής

(σε ευρώ/καθαρό τόνο)

Προβλεπόμενες ποσότητες

(σε τόνους)

0812 10 00 9100

F06

50

2 853

2002 10 10 9100

F10

45

42 477

2006 00 31 9000

2006 00 99 9100

F06

153

293

2008 19 19 9100

2008 19 99 9100

A00

59

344

2009 11 99 9110

2009 12 00 9111

2009 19 98 9112

A00

5

300

2009 11 99 9150

2009 19 98 9150

A00

29

301


(1)  Οι κωδικοί των προϊόντων προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1).

(2)  Οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «A» προβλέπονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 όπως τροποποιήθηκε. Οι ψηφιακοί κωδικοί των προορισμών προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11).

Οι άλλοι προορισμοί καθορίζονται ως εξής:

F06

Όλοι οι προορισμοί εκτός από τις χώρες της Βόρειας Αμερικής.

F10

Όλοι οι προορισμοί εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Βουλγαρία.


21.10.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/7


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1818/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Οκτωβρίου 2004

περί θεσπίσεως των κατά μονάδα αξιών για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας ορισμένων αναλωσίμων εμπορευμάτων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, με τον οποίο καθιερώνεται ο κοινοτικός τελωνειακός κώδικας (1),

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 (2), και ιδίως το άρθρο 173 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)

Οτί στα άρθρα 173 έως 177 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 προβλέπονται τα κριτήρια για τη θέσπιση, εκ μέρους της Επιτροπής, κατά μονάδα αξιών περιοδικής ισχύος για τα προϊόντα που καθορίζονται σύμφωνα με την κατάταξη που αναφέρεται στο παράρτημα 26 του εν λόγω κανονισμού.

(2)

Οτί η εφαρμογή των κανόνων και των κριτηρίων, που καθορίζονται στα ανωτέρω άρθρα επί των στοιχείων που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, οδηγεί, για τα σχετικά προϊόντα, στον καθορισμό των κατά μονάδα αξιών σύμφωνα με τον τρόπο που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι κατά μονάδα αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 173 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 καθορίζονται σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 22 Οκτωβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Olli REHN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2700/2000 (ΕΕ L 311 της 12.12.2000, σ. 17).

(2)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2286/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 343 της 31.12.2003, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κώδικας

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ύψος των κατά μονάδα αξιών/100 kg καθαρού βάρους

Είδη, ποικιλίες, κωδικός ΣΟ

EUR

LTL

SEK

CYP

LVL

GBP

CZK

MTL

DKK

PLN

EEK

SIT

HUF

SKK

1.10

Πατάτες πρώιμες

0701 90 50

 

 

 

 

1.30

Κρεμμύδια άλλα και προς φύτευση

0703 10 19

38,49

22,16

1 211,20

286,30

602,24

9 539,75

132,90

25,66

16,52

165,95

9 233,37

1 538,68

350,56

26,54

 

 

 

 

1.40

Σκόρδα

0703 20 00

103,27

59,45

3 249,80

768,19

1 615,87

25 596,24

356,58

68,85

44,34

445,25

24 774,18

4 128,45

940,59

71,20

 

 

 

 

1.50

Πράσα

ex 0703 90 00

45,21

26,03

1 422,67

336,29

707,38

11 205,30

156,10

30,14

19,41

194,92

10 845,43

1 807,31

411,76

31,17

 

 

 

 

1.60

Κουνουπίδια και μπρόκολα

0704 10 00

1.80

Κράμβες λευκές και κράμβες ερυθρές

0704 90 10

22,04

12,69

693,55

163,94

344,85

5 462,61

76,10

14,69

9,46

95,02

5 287,18

881,07

200,74

15,20

 

 

 

 

1.90

Μπρόκολα [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck]

ex 0704 90 90

61,43

35,37

1 933,08

456,94

961,17

15 225,43

212,11

40,96

26,37

264,85

14 736,44

2 455,73

559,49

42,35

 

 

 

 

1.100

Λάχανο του είδους κήνος

ex 0704 90 90

75,36

43,38

2 371,43

560,56

1 179,13

18 677,98

260,20

50,24

32,35

324,91

18 078,11

3 012,59

686,36

51,96

 

 

 

 

1.110

Μαρούλια στρογγυλά

0705 11 00

1.130

Καρότα

ex 0706 10 00

26,74

15,39

841,45

198,90

418,39

6 627,51

92,33

17,83

11,48

115,29

6 414,66

1 068,96

243,54

18,44

 

 

 

 

1.140

Ραφανίδες

ex 0706 90 90

44,01

25,34

1 384,91

327,36

688,61

10 907,88

151,96

29,34

18,89

189,74

10 557,56

1 759,34

400,83

30,34

 

 

 

 

1.160

Μπιζέλια (Pisum sativum)

0708 10 00

447,72

257,75

14 088,89

3 330,33

7 005,31

110 967,70

1 545,89

298,50

192,21

1 930,31

107 403,84

17 898,10

4 077,76

308,68

 

 

 

 

1.170

Φασόλια:

 

 

 

 

 

 

1.170.1

Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.)

ex 0708 20 00

86,11

49,58

2 709,84

640,55

1 347,39

21 343,40

297,34

57,41

36,97

371,27

20 657,94

3 442,50

784,31

59,37

 

 

 

 

1.170.2

Φασόλια (Phaseolus ssp. vulgaris var. Compressus Savi)

ex 0708 20 00

151,98

87,49

4 782,51

1 130,49

2 377,97

37 668,24

524,76

101,33

65,25

655,25

36 458,48

6 075,55

1 384,20

104,78

 

 

 

 

1.180

Κύαμοι

ex 0708 90 00

1.190

Αγγινάρες

0709 10 00

1.200

Σπαράγγια:

 

 

 

 

 

 

1.200.1

Πράσινα

ex 0709 20 00

357,31

205,70

11 243,67

2 657,78

5 590,61

88 558,04

1 233,70

238,22

153,39

1 540,48

85 713,90

14 283,62

3 254,26

246,34

 

 

 

 

1.200.2

Έτερα

ex 0709 20 00

466,55

268,59

14 681,28

3 470,36

7 299,86

115 633,53

1 610,89

311,05

200,29

2 011,47

111 919,82

18 650,66

4 249,21

321,66

 

 

 

 

1.210

Μελιτζάνες

0709 30 00

86,17

49,61

2 711,58

640,96

1 348,26

21 357,06

297,53

57,45

36,99

371,51

20 671,15

3 444,70

784,81

59,41

 

 

 

 

1.220

Σέλινα με ραβδώσεις [Apium graveolens L., var. dulce (Mill.) Pers.]

ex 0709 40 00

83,53

48,09

2 628,52

621,33

1 306,96

20 702,91

288,41

55,69

35,86

360,13

20 038,01

3 339,20

760,77

57,59

 

 

 

 

1.230

Μανιτάρια του είδους Chanterelles

0709 59 10

553,21

318,48

17 408,41

4 115,00

8 655,86

137 113,10

1 910,12

368,83

237,49

2 385,11

132 709,55

22 115,12

5 038,53

381,41

 

 

 

 

1.240

Γλυκοπιπεριές

0709 60 10

91,51

52,68

2 879,59

680,68

1 431,80

22 680,41

315,96

61,01

39,28

394,53

21 952,00

3 658,15

833,44

63,09

 

 

 

 

1.250

Μάραoο

0709 90 50

1.270

Γλυκοπατάτες ολόκληρες, νωπές (που προορίζονται για την ανθρώπινη κατανάλωση)

0714 20 10

82,33

47,40

2 590,80

612,41

1 288,20

20 405,81

284,27

54,89

35,34

354,96

19 750,46

3 291,28

749,86

56,76

 

 

 

 

2.10

Κάστανα (Castanea spp.), νωπά

ex 0802 40 00

2.30

Ανανάδες νωποί

ex 0804 30 00

86,92

50,04

2 735,28

646,57

1 360,04

21 543,79

300,13

57,95

37,32

374,76

20 851,89

3 474,82

791,67

59,93

 

 

 

 

2.40

Αχλάδια της ποικιλίας Avocats, νωπά

ex 0804 40 00

145,14

83,56

4 567,42

1 079,65

2 271,02

35 974,16

501,16

96,77

62,31

625,78

34 818,81

5 802,31

1 321,95

100,07

 

 

 

 

2.50

Αχλάδια της ποικιλίας goyaves και μάγγες, νωπαί

ex 0804 50

2.60

Πορτοκάλια γλυκά, νωπά:

 

 

 

 

 

 

2.60.1

Αιματόσαρκα και ημιαιματόσαρκα

0805 10 10

52,21

30,06

1 642,94

388,36

816,91

12 940,25

180,27

34,81

22,41

225,10

12 524,66

2 087,15

475,52

36,00

 

 

 

 

2.60.2

Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia Lates, Maltaises, Shamoutis, Ovalis, Trovita, Hamlins

0805 10 30

55,64

32,03

1 750,81

413,86

870,54

13 789,85

192,11

37,09

23,89

239,88

13 346,98

2 224,18

506,74

38,36

 

 

 

 

2.60.3

Έτερα

0805 10 50

57,48

33,09

1 808,78

427,56

899,37

14 246,42

198,47

38,32

24,68

247,82

13 788,88

2 297,82

523,52

39,63

 

 

 

 

2.70

Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα Tangerines και τα Satsumas), νωπά. Κλημεντίνες (Clémentines), Wilkings και παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών, νωπά:

 

 

 

 

 

 

2.70.1

Clémentines

ex 0805 20 10

79,31

45,66

2 495,73

589,94

1 240,93

19 656,98

273,84

52,88

34,05

341,94

19 025,68

3 170,50

722,34

54,68

 

 

 

 

2.70.2

Monréales et Satsumas

ex 0805 20 30

71,72

41,29

2 256,88

533,48

1 122,17

17 775,80

247,63

47,82

30,79

309,21

17 204,91

2 867,08

653,21

49,45

 

 

 

 

2.70.3

Μανταρίνια και εκείνα του είδους wilkings

ex 0805 20 50

72,57

41,78

2 283,48

539,77

1 135,40

17 985,26

250,55

48,38

31,15

312,86

17 407,64

2 900,86

660,91

50,03

 

 

 

 

2.70.4

Tangerines και έτερα

ex 0805 20 70

ex 0805 20 90

58,78

33,84

1 849,77

437,25

919,75

14 569,24

202,96

39,19

25,24

253,43

14 101,33

2 349,89

535,38

40,53

 

 

 

 

2.85

Γλυκολέμονα (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), νωπά

0805 50 90

132,70

76,39

4 175,74

987,06

2 076,27

32 889,22

458,18

88,47

56,97

572,11

31 832,95

5 304,74

1 208,59

91,49

 

 

 

 

2.90

Φράπες και γκρέιπ-φρουτ, νωπά:

 

 

 

 

 

 

2.90.1

Λευκά

ex 0805 40 00

64,32

37,03

2 024,11

478,46

1 006,43

15 942,38

222,09

42,88

27,61

277,32

15 430,37

2 571,36

585,84

44,35

 

 

 

 

2.90.2

Ροζ

ex 0805 40 00

81,36

46,84

2 560,34

605,21

1 273,06

20 165,92

280,93

54,24

34,93

350,79

19 518,27

3 252,58

741,04

56,10

 

 

 

 

2.100

Σταφυλαί επιτραπέζιοι

0806 10 10

 

 

 

 

2.110

Καρπούζια

0807 11 00

50,38

29,00

1 585,36

374,75

788,28

12 486,68

173,95

33,59

21,63

217,21

12 085,66

2 013,99

458,85

34,73

 

 

 

 

2.120

Πέπονες (εκτός των υδροπεπόνων):

 

 

 

 

 

 

2.120.1

Amarillo, Cuper, Honey Dew (συμπεριλαμβάνεται Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (συμπεριλαμβάνεται Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

ex 0807 19 00

44,14

25,41

1 389,04

328,34

690,66

10 940,47

152,41

29,43

18,95

190,31

10 589,10

1 764,60

402,03

30,43

 

 

 

 

2.120.2

Έτεροι

ex 0807 19 00

86,41

49,75

2 719,27

642,78

1 352,08

21 417,66

298,37

57,61

37,10

372,56

20 729,81

3 454,48

787,04

59,58

 

 

 

 

2.140

Αχλάδια:

 

 

 

 

 

 

2.140.1

Αχλάδια-Nashi (Pyrus pyrifolia),

Αχλάδια-Ya (Pyrus bretscheideri)

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.140.2

Έτεροι

ex 0808 20 50

 

 

 

 

2.150

Βερίκοκα

0809 10 00

214,58

123,53

6 752,40

1 596,13

3 357,45

53 183,65

740,90

143,06

92,12

925,14

51 475,60

8 578,05

1 954,35

147,94

 

 

 

 

2.160

Κεράσια

0809 20 95

0809 20 05

502,98

289,57

15 827,77

3 741,37

7 869,93

124 663,59

1 736,69

335,34

215,93

2 168,55

120 659,87

20 107,13

4 581,04

346,78

 

 

 

 

2.170

Ροδάκινα

0809 30 90

111,40

64,13

3 505,54

828,64

1 743,03

27 610,49

384,64

74,27

47,82

480,29

26 723,75

4 453,33

1 014,61

76,80

 

 

 

 

2.180

Ροδάκινα υπό την ονομασία Nectarines

ex 0809 30 10

58,12

33,46

1 828,92

432,32

909,38

14 405,04

200,68

38,75

24,95

250,58

13 942,41

2 323,41

529,35

40,07

 

 

 

 

2.190

Δαμάσκηνα

0809 40 05

135,31

77,90

4 257,96

1 006,50

2 117,15

33 536,78

467,20

90,21

58,09

583,38

32 459,71

5 409,18

1 232,38

93,29

 

 

 

 

2.200

Φράουλες

0810 10 00

488,40

281,17

15 369,09

3 632,94

7 641,86

121 050,88

1 686,36

325,62

209,67

2 105,70

117 163,19

19 524,43

4 448,28

336,73

 

 

 

 

2.205

Σμέουρα

0810 20 10

304,95

175,56

9 596,17

2 268,34

4 771,43

75 581,86

1 052,93

203,31

130,92

1 314,76

73 154,46

12 190,68

2 777,42

210,25

 

 

 

 

2.210

Καρποί των φυτών Myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus)

0810 40 30

1 605,61

924,35

50 525,34

11 943,17

25 122,34

397 950,44

5 543,85

1 070,46

689,29

6 922,43

385 169,78

64 185,87

14 623,57

1 106,99

 

 

 

 

2.220

Ακτινίδια (Actinidia chinensis Planch.)

0810 50 00

160,10

92,17

5 038,02

1 190,89

2 505,02

39 680,76

552,79

106,74

68,73

690,25

38 406,37

6 400,15

1 458,16

110,38

 

 

 

 

2.230

Ρόδια

ex 0810 90 95

123,21

70,93

3 877,18

916,49

1 927,82

30 537,62

425,42

82,14

52,89

531,21

29 556,87

4 925,45

1 122,17

84,95

 

 

 

 

2.240

Διόσπυρος (συμπεριλαμβάνεται το Sharon)

ex 0810 90 95

306,61

176,51

9 648,36

2 280,68

4 797,38

75 992,92

1 058,66

204,42

131,63

1 321,91

73 552,31

12 256,98

2 792,53

211,39

 

 

 

 

2.250

Λίτσι

ex 0810 90


21.10.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/13


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1819/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Οκτωβρίου 2004

για παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 όσον αφορά την προθεσμία εξέτασης για την έκδοση ορισμένων πιστοποιητικών εξαγωγής σιτηρών, ρυζιού και παραγώγων προϊόντων των σιτηρών

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1784/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς στον τομέα των σιτηρών (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2 και το άρθρο 18,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1785/2003 του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, περί κοινής οργανώσεως της αγοράς του ρυζιού (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 2 και το άρθρο 19,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2003, περί ειδικών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος πιστοποιητικών εισαγωγής και εξαγωγής στον τομέα των σιτηρών και του ρυζιού (3), αναφέρει ότι τα πιστοποιητικά εξαγωγής για τα προϊόντα που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο εκδίδονται την τρίτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα της υποβολής της αίτησης, εφόσον δεν έχουν ληφθεί από την Επιτροπή ιδιαίτερα μέτρα κατά τη διάρκεια της προθεσμίας αυτής.

(2)

Αυτή η προθεσμία εξέτασης εφαρμόζεται τόσο στα πιστοποιητικά εξαγωγής των οποίων το ποσό της επιστροφής είναι μηδέν όσο και σε αυτά των οποίων το ποσό της επιστροφής είναι ανώτερο του μηδενός. Έχοντας υπόψη την κατάσταση εφοδιασμού της κοινοτικής αγοράς των σιτηρών και του ρυζιού για την περίοδο 2004/2005, πρέπει να αυξηθεί η ροή των εξαγωγών σιτηρών και ρυζιού, ειδικότερα αυτών που γίνονται στο επίπεδο της τιμής της διεθνούς αγοράς.

(3)

Με τις προϋποθέσεις αυτές, πρέπει να ανασταλεί προσωρινά η προθεσμία εξέτασης των τριών ημερών για τα πιστοποιητικά εξαγωγής σιτηρών, ρυζιού και ορισμένων προϊόντων παραγώγων των σιτηρών των οποίων το ποσό της επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχομένων διορθώσεων, ισούται με μηδέν.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης σιτηρών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2003, τα πιστοποιητικά εξαγωγής των προϊόντων που αναφέρονται στο εν λόγω εδάφιο εκδίδονται την ημέρα καταθέσεως της αιτήσεως, όταν το ποσό της επιστροφής ισούται με μηδέν.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 78.

(2)  ΕΕ L 270 της 21.10.2003, σ. 96.

(3)  ΕΕ L 189 της 29.7.2003, σ. 12· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1092/2004 (ΕΕ L 209 της 11.6.2004, σ. 9).


21.10.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/14


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1820/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Οκτωβρίου 2004

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2208/2002 για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 814/2000 του Συμβουλίου για τα μέτρα ενημέρωσης στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 814/2000 του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2000, σχετικά με τα μέτρα ενημέρωσης στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής (1), και ιδίως το άρθρο 9,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2208/2002 της Επιτροπής (2), προβλέπει την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για να διασφαλιστεί η ευρύτερη δημοσιότητα στις δυνατότητες επιδοτήσεως που προσφέρονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 814/2000 και την επιλογή των καλυτέρων μέτρων. Η προκήρυξη αυτή πρέπει να δημοσιευθεί το αργότερο στις 31 Ιουλίου κάθε έτους. Για λόγους καλής διοικητικής διαχείρισης που συνδέονται κυρίως με την επέκταση στους κατοίκους των νέων κρατών μελών του πλεονεκτήματος του καθεστώτος που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 814/2000, πρέπει να μεταφερθεί κατά τρεις μήνες η ημερομηνία αυτή.

(2)

Πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2208/2002.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ΕΓΤΠΕ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2208/2002, η ημερομηνία «31 Ιουλίου» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31 Οκτωβρίου».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 100 της 20.4.2000, σ. 7.

(2)  ΕΕ L 337 της 13.12.2002, σ. 21.


21.10.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/15


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1821/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Οκτωβρίου 2004

για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής για ορισμένες κονσέρβες μανιταριών που εισάγονται στο πλαίσιο της αυτόνομης δασμολογικής ποσόστωσης που άνοιξε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1749/2004

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1749/2004 της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2004, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομης δασμολογικής ποσόστωσης κονσερβών μανιταριών (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Τα πιστοποιητικά εισαγωγής που ζητήθηκαν από τους παραδοσιακούς εισαγωγείς δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1749/2004 και των οποίων οι αιτήσεις διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή από τα κράτη μέλη στις 19 Οκτωβρίου 2004, εκδίδονται μέχρι ποσοστού 9,33 % της ζητηθείσας ποσότητας.

2.   Τα πιστοποιητικά εισαγωγής που ζητήθηκαν από τους νέους εισαγωγείς δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1749/2004 και των οποίων οι αιτήσεις διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή στις 19 Οκτωβρίου 2004, εκδίδονται μέχρι ποσοστού 7,69 % της ζητηθείσας ποσότητας.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 21 Οκτωβρίου 2004.

Εφαρμόζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας


(1)  ΕΕ L 312 της 9.10.2004, σ. 3.


21.10.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/16


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1822/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Οκτωβρίου 2004

για την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού καταγωγής κρατών ΑΚΕ και ΧΕ που έχουν ζητηθεί κατά τη διάρκεια των πέντε πρώτων εργάσιμων ημερών του Οκτωβρίου του 2004 σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 638/2003

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2002, για το καθεστώς των γεωργικών προϊόντων και των προϊόντων μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, καταγωγής κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1706/98 (1),

την απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 2001, για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ) με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα («Overseas association») (2),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 638/2003 της Επιτροπής, της 9ης Απριλίου 2003, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 του Συμβουλίου και της απόφασης 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς που ισχύει για την εισαγωγή ρυζιού καταγωγής κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ) (3), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τις αιτήσεις χορηγήσεως πιστοποιητικών εισαγωγής ρυζιού που υποβλήθηκαν κατά τις πέντε πρώτες εργάσιμες ημέρες του Οκτωβρίου του 2004 σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 638/2003 και ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, τα πιστοποιητικά εκδίδονται για τις ποσότητες που αναγράφονται στις αιτήσεις, μειωμένες ενδεχομένως, κατά τα ποσοστά μείωσης που καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 21 Οκτωβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας


(1)  ΕΕ L 348 της 21.12.2002, σ. 5.

(2)  ΕΕ L 314 της 30.11.2001, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 93 της 10.4.2003, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποσοστά μείωσης που εφαρμόζονται στις ποσότητες που έχουν ζητηθεί στο πλαίσιο του σταδίου του Οκτωβρίου του 2004 και ποσοστό χρήσης για το έτος 2004

Καταγωγή/προϊόν

Ποσοστά μειώσεως για το στάδιο του Οκτωβρίου 2004

Τελικό ποσοστό χρήσης της ποσόστωσης για το έτος 2004

Ολλανδικές Αντίλες και Αρούμπα

Λιγότερο αναπτυγμένες ΥΧΕ

Ολλανδικές Αντίλες και Αρούμπα

Λιγότερο αναπτυγμένες ΥΧΕ

ΥΧΕ [άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 638/2003]

κωδικός ΣΟ 1006

97,67

0


Καταγωγή/προϊόν

Τελικό ποσοστό χρήσης της ποσόστωσης για το έτος 2004

ΑΚΕ [άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 638/2003]

κωδικοί ΣΟ 1006 10 21 μέχρι 1006 10 98, 1006 20 και 1006 30

100

ΑΚΕ [άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 638/2003]

κωδικός ΣΟ 1006 40 00

100


21.10.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/18


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1823/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Οκτωβρίου 2004

για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό αριθ. 136/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 1966, περί θεσπίσεως κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των λιπαρών ουσιών (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Κατά το άρθρο 3 του κανονισμού αριθ. 136/66/ΕΟΚ, όταν η τιμή εντός της Κοινότητας είναι υψηλότερη των διεθνών τιμών, η διαφορά μεταξύ των τιμών αυτών δύναται να καλύπτεται με μια επιστροφή κατά την εξαγωγή ελαιόλαδου προς τις τρίτες χώρες.

(2)

Οι τρόποι σχετικά με τον καθορισμό και τη χορήγηση της επιστροφής κατά την εξαγωγή του ελαιόλαδου θεσπίσθηκαν από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 616/72 της Επιτροπής (2).

(3)

Κατά το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού αριθ. 136/66/ΕΟΚ, η επιστροφή πρέπει να είναι η ίδια για όλη την Κοινότητα.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού αριθ. 136/66/ΕΟΚ, η επιστροφή για το ελαιόλαδο πρέπει να καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση και τις προοπτικές εξελίξεως στην αγορά της Κοινότητας, τις τιμές του ελαιόλαδου και τις διαθεσιμότητες, καθώς και τις τιμές του ελαιόλαδου στη διεθνή αγορά. Ωστόσο, στην περίπτωση κατά την οποία η κατάσταση στη διεθνή αγορά δεν επιτρέπει να καθοριστούν οι ευνοϊκότερες τιμές του ελαιόλαδου, μπορεί να ληφθεί υπόψη η τιμή των κυριότερων ανταγωνιστικών φυτικών ελαίων στην αγορά αυτή, και η διαφορά που διαπιστώνεται στις τιμές κατά τη διάρκεια μιας αντιπροσωπευτικής περιόδου μεταξύ της τιμής αυτής και εκείνης του ελαιόλαδου. Το ποσό της επιστροφής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ της τιμής του ελαιόλαδου στην Κοινότητα και εκείνης στη διεθνή αγορά, προσαρμοσμένης, κατά περίπτωση, για να ληφθούν υπόψη οι δαπάνες εξαγωγής των προϊόντων στην τελευταία αγορά.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του κανονισμού αριθ. 136/66/ΕΟΚ, μπορεί να αποφασισθεί να καθορισθεί η επιστροφή με διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός αφορά το ποσό της επιστροφής και μπορεί να περιοριστεί σε ορισμένες χώρες προορισμού, ορισμένες ποσότητες, ποιότητες και παρουσιάσεις.

(6)

Κατά το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού αριθ. 136/66/ΕΟΚ, όταν η κατάσταση της διεθνούς αγοράς ή οι ειδικές απαιτήσεις ορισμένων αγορών το καθιστούν απαραίτητο, οι επιστροφές για το ελαιόλαδο καθορίζονται σε διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με τον προορισμό.

(7)

Οι επιστροφές καθορίζονται τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Σε περίπτωση ανάγκης, τροποποιούνται ενδιαμέσως.

(8)

Η εφαρμογή των λεπτομερειών αυτών στην παρούσα κατάσταση της αγοράς στον τομέα του ελαιόλαδου, και ιδίως στην τιμή του προϊόντος αυτού στην Κοινότητα και στην αγορά τρίτων χωρών, οδηγεί στον καθορισμό της επιστροφής στα ποσά που ορίζονται στο παράρτημα.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διαχείρισης λιπαρών ουσιών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού αριθ. 136/66/ΕΟΚ καθορίζονται στα ποσά που ορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 21 Οκτωβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Franz FISCHLER

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ 172 της 30.9.1966, σ. 3025/66· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1513/2001 (ΕΕ L 201 της 26.7.2001, σ. 4).

(2)  ΕΕ L 78 της 31.3.1972, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2962/77 (ΕΕ L 348 της 30.12.1977, σ. 53).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

του κανονισμού της Επιτροπής, της 20ής Οκτωβρίου 2004, για καθορισμό των επιστροφών κατά την εξαγωγή ελαιολάδου

Κωδικός προϊόντος

Προορισμός

Μονάδα μέτρησης

Ποσό επιστροφής

1509 10 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 10 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1509 90 00 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9100

A00

EUR/100 kg

0,00

1510 00 90 9900

A00

EUR/100 kg

0,00

Σημ.: Οι κωδικοί των προϊόντων, καθώς και οι κωδικοί των προορισμών της σειράς «A» ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3846/87 της Επιτροπής (ΕΕ L 366 της 24.12.1987, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί.

Οι αριθμητικοί κωδικοί των προορισμών ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2081/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 313 της 28.11.2003, σ. 11).


21.10.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/20


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 1824/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 20ής Οκτωβρίου 2004

για καθορισμό της τιμής της παγκόσμιας αγοράς του μη εκκοκκισμένου βαμβακιού

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

το πρωτόκολλο αριθ. 4 όσον αφορά το βαμβάκι, που επισυνάπτεται στην πράξη προσχώρησης της Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1050/2001 του Συμβουλίου (1),

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1051/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για ενίσχυση στην παραγωγή για το βαμβάκι (2), και ιδίως το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1051/2001, καθορίζεται περιοδικά η τιμή της παγκόσμιας αγοράς του μη εκκοκκισμένου βαμβακιού, επί τη βάσει της τιμής της παγκόσμιας αγοράς που έχει διαπιστωθεί για το εκκοκκισμένο βαμβάκι και λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική σχέση μεταξύ της τιμής που έχει διαπιστωθεί για το εκκοκκισμένο βαμβάκι και της τιμής που υπολογίζεται για το μη εκκοκκισμένο. Αυτή η ιστορική σχέση ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1591/2001 της Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου 2001, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος ενίσχυσης για το βαμβάκι (3). Στην περίπτωση που η τιμή της παγκόσμιας αγοράς δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί μ' αυτόν τον τρόπο, η τιμή αυτή καθορίζεται επί τη βάσει της τελευταίας προσδιορισμένης τιμής.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1051/2001, η τιμή της παγκόσμιας αγοράς του εκκοκκισμένου βαμβακιού προσδιορίζεται για ένα προϊόν το οποίο ανταποκρίνεται σε ορισμένα χαρακτηριστικά και λαμβάνοντας υπόψη τις ευνοϊκότερες προσφορές και τιμές στην παγκόσμια αγορά μεταξύ αυτών που θεωρούνται ως αντιπροσωπευτικές της πραγματικής τάσης της αγοράς. Για να πραγματοποιηθεί αυτός ο προσδιορισμός, καθορίζεται ένας μέσος όρος των προσφορών και των τιμών που έχουν διαπιστωθεί σε ένα ή περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια για ένα προϊόν cif για ένα λιμάνι της Κοινότητας και το οποίο προέρχεται από διάφορες χώρες προμήθειας οι οποίες θεωρούνται ότι είναι οι αντιπροσωπευτικότερες για το διεθνές εμπόριο. Εντούτοις, προβλέπονται προσαρμογές αυτών των κριτηρίων για τον προσδιορισμό της τιμής της παγκόσμιας αγοράς του εκκοκκισμένου βαμβακιού, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη διαφορές οι οποίες αιτιολογούνται από την ποιότητα του παραδιδόμενου προϊόντος ή από τη φύση των προσφορών και των τιμών. Οι προσαρμογές αυτές προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1591/2001.

(3)

Η εφαρμογή των προαναφερομένων κριτηρίων οδηγεί στον καθορισμό της τιμής της παγκόσμιας αγοράς του μη εκκοκκισμένου βαμβακιού στο επίπεδο το οποίο περιγράφεται στη συνέχεια του παρόντος κειμένου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η τιμή της παγκόσμιας αγοράς του μη εκκοκκισμένου βαμβακιού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1051/2001, καθορίζεται σε 19,188 EUR/100 kg.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 21 Οκτωβρίου 2004.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας


(1)  ΕΕ L 148 της 1.6.2001, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 148 της 1.6.2001, σ. 3.

(3)  ΕΕ L 210 της 3.8.2001, σ. 10· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1486/2002 (ΕΕ L 223 της 20.8.2002, σ. 3).


II Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

21.10.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/21


ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΑ ΓΡΑΜΜΉ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 16ης Σεπτεμβρίου 2004

σχετικά με την προμήθεια τραπεζογραμματίων ευρώ

(ΕΚΤ/2004/18)

(2004/703/ΕΚ)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 106 παράγραφος 1,

το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 16,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 16 του καταστατικού παρέχει στο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ μέσα στην Κοινότητα. Το αποκλειστικό αυτό δικαίωμα περιλαμβάνει και την αρμοδιότητα καθορισμού του νομικού πλαισίου για την προμήθεια των τραπεζογραμματίων ευρώ.

(2)

Δυνάμει του άρθρου 106 παράγραφος 1 της συνθήκης και του άρθρου 12.1 του καταστατικού, η ΕΚΤ μπορεί να αναθέτει την ευθύνη για την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ στις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ (ΕθνΚΤ), ανάλογα με τα ποσοστά των μεριδίων συμμετοχής τους στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ για το αντίστοιχο οικονομικό έτος, όπως αυτά υπολογίζονται βάσει των σταθμίσεων που αποδίδονται στις ΕθνΚΤ στην κλείδα που αναφέρεται στο άρθρο 29.1 του καταστατικού (εφεξής «κλείδα κατανομής»). Ακόμη, στην ανάθεση της ευθύνης για τη σύναψη και τη διαχείριση των συμβάσεων προμηθείας ενόψει της παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ η ΕΚΤ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την αρχή της αποκέντρωσης και την ανάγκη ύπαρξης ενός αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης.

(3)

Το πλαίσιο που διέπει την προμήθεια των τραπεζο γραμματίων ευρώ πρέπει, αφενός, να συνάδει με την επιταγή του άρθρου 105 παράγραφος 1 της συνθήκης και του άρθρου 2 του καταστατικού, κατά την οποία το Ευρωσύστημα ενεργεί σύμφωνα με την αρχή της οικονομίας της ανοιχτής αγοράς με ελεύθερο ανταγωνισμό, που ευνοεί την αποτελεσματική κατανομή των πόρων, και, αφετέρου, να λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη φύση των τραπεζογραμματίων ευρώ, τα οποία εκτυπώνονται με σκοπό την έκδοσή τους αποκλειστικά από το Ευρωσύστημα ως ενός ασφαλούς μέσου πληρωμών. Επιπλέον, σύμφωνα με την αρχή της αποκέντρωσης, στη διαμόρφωση του πλαισίου που διέπει την προμήθεια των τραπεζογραμματίων ευρώ πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το γεγονός ότι για την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ ορισμένες ΕθνΚΤ διαθέτουν δικά τους, ιδιόχρηστα, εκτυπωτικά εργοστάσια ή χρησιμοποιούν δημόσια εκτυπωτικά εργοστάσια.

(4)

Στις 10 Ιουλίου 2003 και υπό το φως των αρχών που προαναφέρθηκαν, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ότι το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 2012, και προκειμένου για την προμήθεια τραπεζογραμματίων ευρώ μετά την ημερομηνία αυτή, θα πρέπει να εφαρμόζεται μία ανταγωνιστική προσέγγιση της δημοπράτησης που θα είναι κοινή στο Ευρωσύστημα (εφεξής «ενιαία διαδικασία δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος»). Οι ΕθνΚΤ που διαθέτουν ιδιόχρηστο εκτυπωτικό εργοστάσιο ή εκείνες που χρησιμοποιούν δημόσιο εκτυπωτικό εργοστάσιο μπορούν να επιλέξουν να μη συμμετέχουν στην ενιαία διαδικασία δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος. Στις περιπτώσεις αυτές τα εν λόγω εκτυπωτικά εργοστάσια θα εξακολουθούν να είναι υπεύθυνα για την παραγωγή των τραπεζογραμματίων ευρώ που έχουν κατανεμηθεί στις οικείες ΕθνΚΤ βάσει της κλείδας κατανομής, αλλά η συμμετοχή τους στην ενιαία διαδικασία δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος θα αποκλείεται. Οι ΕθνΚΤ μπορούν να αποφασίσουν να συμμετάσχουν στην ενιαία διαδικασία δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Η απόφαση αυτή πρόκειται να είναι αμετάκλητη.

(5)

Αφότου διαπιστωθεί ότι η παραγωγή του ημίσεος τουλάχιστον των συνολικών ετήσιων αναγκών του Ευρωσυστήματος σε τραπεζογραμμάτια ευρώ θα δημοπρατηθεί και ότι οι μισές τουλάχιστον από τις ΕθνΚΤ θα δημοπρατήσουν την παραγωγή των κατανεμηθέντων σε αυτές τραπεζογραμματίων ευρώ, θα πρέπει να αρχίσει μία μεταβατική περίοδος που θα επιτρέψει τόσο στις ΕθνΚΤ όσο και στα εκτυπωτικά εργοστάσια να προετοιμαστούν για τη μακροπρόθεσμη αυτή προσέγγιση. Στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου η ενιαία διαδικασία δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος θα έχει εφαρμογή σε όσες ΕθνΚΤ δημοπρατούν την παραγωγή των κατανεμηθέντων σε αυτές τραπεζογραμματίων ευρώ προς έκδοση.

(6)

Η ενιαία διαδικασία δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος θα διασφαλίσει ένα κοινό πλαίσιο ισοτιμίας όρων για όλα τα εκτυπωτικά εργοστάσια που συμμετέχουν στη διαδικασία, καθιστώντας δυνατό τον ανταγωνισμό μεταξύ ιδιόχρηστων, δημόσιων και ιδιωτικών εκτυπωτικών εργοστασίων με διαφανή και δίκαιο τρόπο που δεν θα παρέχει οποιοδήποτε αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη. Η διασφάλιση αυτού του κοινού πλαισίου ισοτιμίας όρων απαιτεί τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με τη σύνθεση της ενιαίας επιτροπής προμηθείας του Ευρωσυστήματος (εφεξής «επιτροπή προμηθείας»), τη συμπεριφορά των μελών της και τις προϋποθέσεις όσον αφορά τα εκτυπωτικά εργοστάσια που συμμετέχουν στην ενιαία διαδικασία δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος.

(7)

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ έχουν ευπαθή και καινοτόμο φύση. Ως εκ τούτου, η παραγωγή τους θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας, ελέγχου και εμπιστευτικότητας, που θα διασφαλίζουν το αξιόπιστο, την υψηλή ποιότητα και το αδιάλειπτο της προμήθειάς τους μέσα στο χρόνο. Ακόμη, το Ευρωσύστημα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη την πιθανή επίδραση της παραγωγής των τραπεζογραμματίων ευρώ στη δημόσια υγεία και ασφάλεια και στο περιβάλλον. Όλες αυτές οι απαιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη στην ενιαία διαδικασία δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος.

(8)

Το διοικητικό συμβούλιο ελέγχει το σύνολο των βασικών πρώτων υλών και παραγόντων της παραγωγής των τραπεζογραμματίων ευρώ και, όταν καθίσταται αναγκαίο, λαμβάνει πρόσφορα μέτρα για να διασφαλίζει ότι η επιλογή και η προμήθειά τους πραγματοποιούνται με τρόπο που να εγγυάται τη συνέχεια του εφοδιασμού με τραπεζογραμμάτια ευρώ και, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ευρωπαϊκού δικαίου του ανταγωνισμού και των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να αποτρέπει τις δυσμενείς για το Ευρωσύστημα συνέπειες της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά εκ μέρους οποιουδήποτε αναδόχου ή προμηθευτή.

(9)

Οι συμβάσεις προμηθείας που συνάπτονται μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και μεμονωμένων εκτυπωτικών εργοστασίων με το πέρας ορισμένης ενιαίας διαδικασίας δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος θα πρέπει να πληρούν τα ελάχιστα κοινά χαρακτηριστικά που καθορίζει η ΕΚΤ με σκοπό τη διασφάλιση ομοιόμορφων όρων και προϋποθέσεων για όλα τα εκτυπωτικά εργοστάσια στα οποία γίνεται ανάθεση.

(10)

Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να επανεξετάσει τη λειτουργία της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής μετά τη θέση της σε ισχύ και υπό το φως της πρακτικής εμπειρίας που θα έχει αποκομίσει από αυτή το Ευρωσύστημα. Οι διατάξεις της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής θα πρέπει, όταν είναι αναγκαίο, να ερμηνεύονται ακολούθως προς τους κανόνες που περιέχονται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (1).

(11)

Ακολούθως προς την γενική πολιτική περί διαφάνειας της ΕΚΤ, πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία δημοπράτησης, όπως τα κριτήρια επιλεξιμότητας και ανάθεσης και το αποτέλεσμα των διαδικασιών αυτών, θα πρέπει να δημοσιεύονται.

(12)

Σύμφωνα με τα άρθρα 12.1 και 14.3 του καταστατικού, οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΚΤ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του κοινοτικού δικαίου,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

ΤΙΤΛΟΣ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής:

1)

με τον όρο «αρχή του πλήρους ανταγωνισμού» (arm’s length principle) νοείται η αρχή που συνεπάγεται τον πλήρη διαχωρισμό των λογαριασμών ενός ιδιόχρηστου ή δημόσιου εκτυπωτικού εργοστασίου από εκείνους της οικείας ΕθνΚΤ και την κάλυψη, από το ιδιόχρηστο ή το δημόσιο εκτυπωτικό εργοστάσιο, των εξόδων που αντιστοιχούν στο σύνολο της διοικητικής και οργανωτικής υποστήριξης την οποία λαμβάνει από την οικεία ΕθνΚΤ. Ειδικότερα, η εν λόγω κάλυψη περιλαμβάνει α) τα πρόσθετα μεταβλητά έξοδα που προκαλεί στην ΕθνΚΤ η παροχή διοικητικής και οργανωτικής υποστήριξης στο ιδιόχρηστο εκτυπωτικό εργοστάσιό της, β) πρόσφορη συνεισφορά του ιδιόχρηστου εκτυπωτικού εργοστασίου στα πάγια έξοδα που σχετίζονται με την διοικητική και οργανωτική υποστήριξη την οποία λαμβάνει από την οικεία ΕθνΚΤ και γ) πρόσφορη απόδοση των επενδεδυμένων στο ιδιόχρηστο εκτυπωτικό εργοστάσιο κεφαλαίων της ΕθνΚΤ. Οι ανωτέρω συνεισφορές υπολογίζονται σε τιμές αγοράς. Στον παρόντα ορισμό λαμβάνεται υπόψη η συναφής νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και οι συναφείς κοινές αρχές της αναλυτικής λογιστικής, τις οποίες ορίζει χωριστά το διοικητικό συμβούλιο·

2)

με τον όρο «εμπιστευτικές πληροφορίες» νοείται α) κάθε μη δημόσια πληροφορία που αφορά τις εργασίες και διαβουλεύσεις της επιτροπής προμηθείας, β) κάθε πληροφορία που περιέχεται σε έγγραφα της δημοπρασίας τα οποία υποβάλλουν στην επιτροπή προμηθείας τα εκτυπωτικά εργοστάσια ή/και τρίτοι, γ) κάθε πληροφορία που συνιστά επαγγελματικό απόρρητο ή άλλη εμπιστευτική ή αποκλειστικής εκμετάλλευσης τεχνική ή/και επιχειρηματική πληροφορία που σχετίζεται με την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ, δ) πληροφορίες που περιέχονται στις τεχνικές προδιαγραφές των τραπεζογραμματίων ευρώ κάθε ονομαστικής αξίας και ε) κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ, η οποία ρητά χαρακτηρίζεται εμπιστευτική ή την οποία ένα επιμελές άτομο θα θεωρούσε εμπιστευτική λόγω της φύσεώς της·

3)

με τον όρο «αναθέτουσες αρχές» νοούνται οι ΕθνΚΤ που συνάπτουν συμβάσεις προμηθείας με τα εκτυπωτικά εργοστάσια στα οποία έχει γίνει ανάθεση παραγγελιών παραγωγής σύμφωνα με την ενιαία διαδικασία δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος, ή η ΕΚΤ όταν ενεργεί για λογαριασμό των ΕθνκΤ·

4)

με τον όρο «έλεγχος» νοείται η σχέση μεταξύ μίας μητρικής και μίας θυγατρικής επιχείρησης, σε όλες τις περιπτώσεις τις περιγραφόμενες στο άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2 της έβδομης οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1983, βασιζόμενης στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς (2), ή κάθε παρεμφερής σχέση μεταξύ νομικού προσώπου και επιχείρησης, στο πλαίσιο της οποίας επιχείρηση που είναι θυγατρική θυγατρικής επιχείρησης λογίζεται θυγατρική της μητρικής επιχείρησης η οποία είναι επικεφαλής των επιχειρήσεων αυτών·

5)

με τον όρο «προδιαγραφές ποιότητας για την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ» νοούνται τα στοιχεία τεκμηρίωσης που καθορίζουν κοινές προδιαγραφές ποιότητας, αναθεωρούμενες τακτικά από το διοικητικό συμβούλιο, για τους σκοπούς της παραγωγής, αποδοχής και αξιολόγησης των τραπεζογραμματίων ευρώ·

6)

με τον όρο «στοιχεία ασφαλείας του ευρώ» νοούνται ολικά ή μερικά εκτυπωμένα τραπεζογραμμάτια ευρώ, επιμέρους στοιχεία τραπεζογραμματίων ευρώ και λοιπά υλικά και πληροφορίες που χρήζουν προστασίας από άποψη ασφάλειας, και των οποίων η απώλεια, κλοπή, διάδοση ή δημοσίευση θα μπορούσε να βλάψει το κύρος των τραπεζογραμματίων ευρώ ή/και να διευκολύνει την παραγωγή πλαστών τραπεζογραμματίων ευρώ ή επιμέρους στοιχείων τους·

7)

με τον όρο «ιδιόχρηστο εκτυπωτικό εργοστάσιο» νοείται κάθε εκτυπωτικό εργοστάσιο, το οποίο α) νομικά και οργανωτικά αποτελεί τμήμα ορισμένης ΕθνΚΤ ή β) αποτελεί χωριστή επιχείρηση, στην οποία ορισμένη ΕθνΚΤ κατέχει, άμεσα ή μέσω ελέγχου, τουλάχιστον το 50 % των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου ή γ) αποτελεί χωριστή επιχείρηση, στην οποία ορισμένη ΕθνΚΤ διορίζει άνω του ημίσεος του αριθμού των μελών των οργάνων λήψεως αποφάσεων·

8)

με τον όρο «δημόσιες αρχές» νοούνται όλες οι δημόσιες αρχές, περιλαμβανομένου του κράτους και των αρχών περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοικήσεως·

9)

με τον όρο «δημόσιο εκτυπωτικό εργοστάσιο» νοείται κάθε εκτυπωτικό εργοστάσιο, στο οποίο δημόσιες αρχές α) κατέχουν, άμεσα ή μέσω ελέγχου, τουλάχιστον το 50 % των δικαιωμάτων ψήφου ή του κεφαλαίου ή β) διορίζουν άνω του ημίσεος του αριθμού των μελών των οργάνων λήψεως αποφάσεων·

10)

με τον όρο «κλειστή διαδικασία» νοείται η διαδικασία δημοπράτησης, στο πλαίσιο της οποίας προσφορές μπορούν να υποβάλλουν μόνο εκτυπωτικά εργοστάσια που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής·

11)

με τον όρο «σύμβαση προμηθείας» νοείται η εγγράφως συναπτόμενη σύμβαση μεταξύ ορισμένης αναθέτουσας αρχής και ενός εκτυπωτικού εργοστασίου στο οποίο έχει ανατεθεί παραγγελία παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ έναντι τιμήματος·

12)

με τον όρο «μεταβατική περίοδος» νοείται η περίοδος η οποία αρχίζει την ημερομηνία που ορίζει το διοικητικό συμβούλιο, και πάντως όχι πριν από την 1η Ιανουαρίου 2008, αφού διαπιστώσει, κατόπιν προτάσεως της εκτελεστικής επιτροπής, ότι θα δημοπρατηθεί η παραγωγή του ημίσεος τουλάχιστον των συνολικών ετήσιων αναγκών του Ευρωσυστήματος σε τραπεζογραμμάτια ευρώ και ότι οι μισές τουλάχιστον από τις ΕθνΚΤ θα δημοπρατήσουν την παραγωγή των τραπεζογραμματίων ευρώ που τους έχουν κατανεμηθεί. Η μεταβατική περίοδος λήγει το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.   Η εφαρμογή της ενιαίας διαδικασίας δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος αρχίζει το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2012.

2.   Στην ενιαία διαδικασία δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος, κατά την έννοια της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, υπάγεται η εντός οποιασδήποτε εξάμηνης περιόδου προμήθεια τραπεζογραμματίων ευρώ, που υπερβαίνει σε αξία τις διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες ευρώ (EUR 249 000) ή οποιαδήποτε άλλη αξία προβλέπεται ειδικότερα στην οδηγία 2004/18/ΕΚ.

3.   Στον υπολογισμό της αξίας που μνημονεύεται στην παράγραφο 2 λαμβάνονται υπόψη οι συνδυασμένες δαπάνες για τις συνολικές ανάγκες παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ στη διάρκεια ορισμένης ενιαίας διαδικασίας δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος, συμπεριλαμβανομένων των παρεπόμενων εξόδων, όπως, μεταξύ άλλων, όσων σχετίζονται με την καταστροφή πλεονάσματος της παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ, αλλά εξαιρουμένου του ΦΠΑ και του κόστους μεταφοράς.

4.   Η αξία των συμβάσεων προμηθείας δεν υπολογίζεται με τρόπο που να αποτρέπει την υπαγωγή τους στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής. Ομοίως, η εκάστοτε ανάγκη προμήθειας συγκεκριμένης ποσότητας τραπεζογραμματίων ευρώ δεν κατατέμνεται με αυτήν την πρόθεση.

5.   Η ενιαία διαδικασία δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος δεν εφαρμόζεται στην έρευνα και ανάπτυξη, συμπεριλαμβανόμενου του σχεδιασμού και της προπαρασκευής, των τραπεζογραμματίων ευρώ. Τις δραστηριότητες αυτές διέπουν ιδιαίτεροι κανόνες περί προμηθείας του Ευρωσυστήματος.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 3

Σύσταση και σύνθεση της επιτροπής προμηθείας

1.   Συστήνεται επιτροπή προμηθείας, αποτελούμενη από επτά εμπειρογνώμονες με συναφή επαγγελματική πείρα, οι οποίοι διορίζονται για θητεία προκαθορισμένης διάρκειας από το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν προτάσεων της ΕΚΤ και των ΕθνΚΤ, κατ’ επιλογήν μεταξύ του ανώτερου προσωπικού των μελών του Ευρωσυστήματος, που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα.

2.   Η ΕΚΤ παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στην επιτροπή προμηθείας.

Άρθρο 4

Κώδικας δεοντολογίας των μελών της επιτροπής προμηθείας

1.   Η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ διασφαλίζουν την υπογραφή της δήλωσης που παρατίθεται στο παράρτημα Ι της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής από κάθε μέλος του προσωπικού τους που είναι διορισμένο στην επιτροπή προμηθείας.

2.   Εάν ορισμένο μέλος της επιτροπής προμηθείας παραβεί τον κώδικα δεοντολογίας του παραρτήματος Ι, το διοικητικό συμβούλιο α) το παύει από την επιτροπή προμηθείας, β) ενημερώνει τον εργοδότη του, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, για πειθαρχικούς σκοπούς και γ) ορίζει αντικαταστάτη στην επιτροπή προμηθείας.

3.   Η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ εισάγουν στα νομικά κείμενα που διέπουν τις σχέσεις απασχόλησης με τα μέλη τους, τα οποία είναι διορισμένα στην επιτροπή προμηθείας, τις κατάλληλες ρήτρες που τους επιτρέπουν, εντός των ορίων της εφαρμοστέας νομοθεσίας, να παρακολουθούν τη συμμόρφωση των εν λόγω μελών με τον κώδικα δεοντολογίας του παραρτήματος Ι και, στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης αυτών, να επιβάλλουν κυρώσεις, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

Άρθρο 5

Ρόλος του διοικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής

1.   Κατόπιν προτάσεως της εκτελεστικής επιτροπής, το διοικητικό συμβούλιο παρακολουθεί τους όρους που διέπουν την έναρξη της μεταβατικής περιόδου και αποφασίζει για την εναρκτήρια ημερομηνία αυτής.

2.   Κατόπιν προτάσεως της εκτελεστικής επιτροπής, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει εάν τα εκτυπωτικά εργοστάσια είναι επιλέξιμα, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8, για συμμετοχή στην ενιαία διαδικασία δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος.

3.   Κατόπιν προτάσεως της επιτροπής προμηθείας μέσω της εκτελεστικής επιτροπής, το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει εσωτερικό κανονισμό της επιτροπής προμηθείας, ο οποίος συμπεριλαμβάνει τους κανόνες ψηφοφορίας.

4.   Πριν από κάθε ενιαία διαδικασία δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει ποια μέλη του Ευρωσυστήματος πρόκειται να οριστούν ως αναθέτουσες αρχές.

5.   Κατόπιν προτάσεως της επιτροπής προμηθείας μέσω της εκτελεστικής επιτροπής, το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει την απόφαση περί ανάθεσης των παραγγελιών παραγωγής.

6.   Κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος εκ μέρους εκτυπωτικού εργοστασίου που έχει συμμετάσχει στην ενιαία διαδικασία δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής, το διοικητικό συμβούλιο επανεξετάζει κάθε απόφαση περί ανάθεσης των παραγγελιών παραγωγής πριν από την υποβολή προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

7.   Κατόπιν προτάσεως της εκτελεστικής επιτροπής, το διοικητικό συμβούλιο διασφαλίζει ότι η συμμόρφωση όλων των μερών με τους κανόνες και τις διαδικασίες της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής υποβάλλεται σε έλεγχο.

Άρθρο 6

ΕΚΤ και ΕθνΚΤ

1.   Οι ΕθνΚΤ ή η ΕΚΤ, όταν ενεργεί για λογαριασμό των ΕθνΚΤ, συνάπτουν συμβάσεις προμηθείας με τα εκτυπωτικά εργοστάσια στα οποία έχει γίνει ανάθεση παραγγελιών παραγωγής και παρακολουθούν την προσήκουσα εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων.

2.   Οι ΕθνΚΤ που διαθέτουν ιδιόχρηστα εκτυπωτικά εργοστάσια και εκείνες που χρησιμοποιούν δημόσια εκτυπωτικά εργοστάσια μπορούν να επιλέξουν να μη συμμετέχουν στην ενιαία διαδικασία δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος. Στις περιπτώσεις αυτές τα συγκεκριμένα εκτυπωτικά εργοστάσια, ιδιόχρηστα ή δημόσια, αποκλείονται από την ενιαία διαδικασία δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος και παράγουν τα τραπεζογραμμάτια ευρώ που κατανέμονται στις οικείες ΕθνΚΤ βάσει της κλείδας κατανομής. Οι εν λόγω ΕθνΚΤ, πάντως, μπορούν να αποφασίσουν να συμμετάσχουν στην ενιαία διαδικασία δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Η απόφαση αυτή είναι αμετάκλητη.

3.   Πριν από την διεξαγωγή ορισμένης ενιαίας διαδικασίας δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος η ΕΚΤ και οι ΕθνΚΤ δεν παρέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες σε εκτυπωτικά εργοστάσια, συμπεριλαμβανομένων α) των δημόσιων και, β) εφόσον οι οικείες ΕθνΚΤ δεν συμμετέχουν σε ενιαίες διαδικασίες δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος, των ιδιόχρηστων.

Άρθρο 7

Επιλεξιμότητα εκτυπωτικών εργοστασίων

1.   Τα εκτυπωτικά εργοστάσια, συμπεριλαμβανομένων των ιδιόχρηστων και των δημόσιων, νομιμοποιούνται να συμμετάσχουν στην ενιαία διαδικασία δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος υπό τους ακόλουθους όρους:

α)

είναι νομίμως εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Επιπλέον, η παραγωγή των τραπεζογραμματίων ευρώ λαμβάνει χώρα σε εγκαταστάσεις γεωγραφικά κείμενες εντός της επικράτειας κράτους μέλους·

β)

υπογράφουν συμφωνία εμπιστευτικότητας που τους προμηθεύει η ΕΚΤ·

γ)

διαπιστεύονται από το διοικητικό συμβούλιο βάσει αξιολόγησης, από την εκτελεστική επιτροπή, της συμμόρφωσής τους με:

i)

τους κανόνες ασφαλείας όσον αφορά την παραγωγή και φύλαξη των στοιχείων ασφαλείας του ευρώ, επί των οποίων αποφασίζει χωριστά η εκτελεστική επιτροπή, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις της επιτροπής τραπεζογραμματίων,

ii)

τις προδιαγραφές ποιότητας για την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ, επί των οποίων αποφασίζει χωριστά η εκτελεστική επιτροπή, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις της επιτροπής τραπεζογραμματίων,

iii)

τις προδιαγραφές της υγείας και ασφάλειας, επί των οποίων αποφασίζει χωριστά η εκτελεστική επιτροπή, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις της επιτροπής τραπεζογραμματίων, και

iv)

τις προδιαγραφές της φιλικής προς το περιβάλλον παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ, επί των οποίων αποφασίζει χωριστά η εκτελεστική επιτροπή, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις της επιτροπής τραπεζογραμματίων·

δ)

δεν λαμβάνουν καμία ενίσχυση από κράτος μέλος, ΕθνΚΤ ή άλλως μέσω κρατικών πόρων, που με οποιοδήποτε τρόπο αντιβαίνει στη συνθήκη·

ε)

δεν τους έχει ανατεθεί μέρος ή το σύνολο της παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ κράτους μέλους της ΕΕ χωρίς δημοπράτηση.

2.   Η συμμόρφωση με την απαγόρευση που θεσπίζεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) υπόκειται στον έλεγχο των ανεξάρτητων εξωτερικών ελεγκτών. Τα υποκείμενα σε έλεγχο εκτυπωτικά εργοστάσια υποβάλλουν στην επιτροπή προμηθείας έκθεση με τα συμπεράσματα των ανεξάρτητων εξωτερικών ελεγκτών σε ετήσια βάση. Για το σκοπό αυτόν, κάθε εκτυπωτικό εργοστάσιο που συμμετέχει σε ενιαίες διαδικασίες δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος προσδιορίζει πλήρως τα έσοδα και τις δαπάνες του, παρέχοντας, ιδίως, πληροφορίες σχετικά με: α) τον συμψηφισμό τυχόν ζημιών διαχειρίσεως, β) το εάν ορισμένη ΕθνΚΤ ή δημόσια αρχή έχει προβεί σε εισφορά στο κεφάλαιό του ή τού έχει παράσχει επιχορηγήσεις, μη επιστρεπτέες εισφορές ή δάνεια με προνομιακούς όρους, γ) τυχόν παραίτηση ορισμένης ΕθνΚΤ ή δημόσιας αρχής από το δικαίωμα επί των κερδών ή μη άσκηση ενοχικών απαιτήσεων, δ) τυχόν παραίτηση ορισμένης ΕθνΚΤ ή δημόσιας αρχής από την κανονική απόδοση δημοσίων πόρων που έχουν παρασχεθεί στο εκτυπωτικό εργοστάσιο και ε) τυχόν συμψηφισμό οικονομικών βαρών ή καθηκόντων που έχει επιβάλει σε αυτό οποιαδήποτε ΕθνΚΤ ή δημόσια αρχή.

3.   Νομιμοποιούνται να συμμετάσχουν στις διαδικασίες δημοπράτησης κοινές επιχειρήσεις, κοινοπραξίες ή οποιαδήποτε άλλη νομίμως αναγνωρισμένη επιχείρηση συνεταιριστικού χαρακτήρα, καθώς και εκτυπωτικά εργοστάσια που προσφεύγουν στο σύστημα υπεργολαβιών, εφόσον:

α)

κάθε μέλος ορισμένης επιχείρησης συνεταιριστικού χαρακτήρα, και κάθε υπεργολάβος ατομικά, πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που θεσπίζονται στις παραγράφους 1 και 2·

β)

ορισμένος κύριος εργολήπτης ή επικεφαλής κοινοπραξίας παραμένει υπεύθυνος για τη συνολική διαδικασία παραγωγής των τραπεζογραμματίων ευρώ που απαιτεί η προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης·

γ)

όλα τα μέλη ορισμένης επιχείρησης συνεταιριστικού χαρακτήρα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την παραγωγή των τραπεζογραμματίων ευρώ έναντι της αναθέτουσας αρχής και

δ)

ο προσφέρων ενημερώνει την επιτροπή προμηθείας για την ταυτότητα και τον ειδικότερο ρόλο κάθε μέλους ορισμένης επιχείρησης συνεταιριστικού χαρακτήρα, καθώς και κάθε υπεργολάβου.

4.   Κάθε εκτυπωτικό εργοστάσιο που δεν έχει ακόμη διαπιστευτεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο γ) και είναι νομίμως εγκατεστημένο στην ΕΕ μπορεί να λαμβάνει από την ΕΚΤ πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Πριν από την παροχή των εν λόγω πληροφοριών ή μέρους αυτών και κατόπιν προτάσεως της εκτελεστικής επιτροπής, το διοικητικό συμβούλιο αξιολογεί την καλή πίστη των εκτυπωτικών εργοστασίων που ζητούν τις πληροφορίες. Ειδικότερα, το διοικητικό συμβούλιο ελέγχει το ποινικό μητρώο των ιδιοκτητών και διαχειριστών των ενδιαφερόμενων εκτυπωτικών εργοστασίων, σύμφωνα με τις κείμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Εάν βάσει των ελέγχων διαπιστωθεί ότι ορισμένος ιδιοκτήτης ή διαχειριστής εκτυπωτικού εργοστασίου που ζητά πληροφορίες έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή, οι πληροφορίες δεν γνωστοποιούνται στο εκτυπωτικό εργοστάσιο. Τα καλής πίστεως εκτυπωτικά εργοστάσια υπογράφουν συμφωνία εμπιστευτικότητας που τους προμηθεύει η ΕΚΤ.

5.   Τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την έναρξη της ενιαίας διαδικασίας δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος η ΕΚΤ ενημερώνει όλα τα διαπιστευμένα εκτυπωτικά εργοστάσια σχετικά με τις προδιαγραφές που αφορούν τα τραπεζογραμμάτια ευρώ του Ευρωσυστήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 στοιχείo γ) σημεία i) έως iv).

Άρθρο 8

Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας των ιδιόχρηστων και δημόσιων εκτυπωτικών εργοστασίων

1.   Τα ιδιόχρηστα και δημόσια εκτυπωτικά εργοστάσια πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 7, καθώς και τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας:

α)

ύπαρξη αποτελεσματικών εσωτερικών μηχανισμών εφαρμογής της αρχής του πλήρους ανταγωνισμού·

β)

καταλογισμός των εσόδων και δαπανών τους με βάση κοινές αρχές της αναλυτικής λογιστικής, τις οποίες ορίζει χωριστά το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως της εκτελεστικής επιτροπής, και

γ)

παρακολούθηση από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές της πλήρωσης των εν λόγω πρόσθετων κριτηρίων επιλεξιμότητας από τα ιδιόχρηστα και δημόσια εκτυπωτικά εργοστάσια. Τα εκτυπωτικά αυτά εργοστάσια υποβάλλουν στην επιτροπή προμηθείας έκθεση με τα συμπεράσματα των ανεξάρτητων εξωτερικών ελεγκτών σε ετήσια βάση.

2.   Από τη στιγμή που ορισμένη ΕθνΚΤ αποφασίζει ότι το οικείο ιδιόχρηστο ή δημόσιο εκτυπωτικό εργοστάσιο θα συμμετάσχει στην ενιαία διαδικασία δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος, οι εκπρόσωποι (ένας ή περισσότεροι) του ιδιόχρηστου ή δημόσιου αυτού εκτυπωτικού εργοστασίου παραιτούνται από την επιτροπή τραπεζογραμματίων και τις επιμέρους ομάδες της.

Άρθρο 9

Αποκλεισμός από την ενιαία διαδικασία δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος

1.   Εάν οι προσφορές για δεδομένη σύμβαση φαίνονται ασυνήθως χαμηλές σε σχέση με τα προμηθευτέα τραπεζογραμμάτια ευρώ, η επιτροπή προμηθείας, πριν απορρίψει τις προσφορές αυτές, ζητά εγγράφως διευκρινίσεις ως προς τα επιμέρους συστατικά τους στοιχεία, τα οποία και επαληθεύει λαμβάνοντας υπόψη τις παρασχεθείσες διευκρινίσεις. Όταν η επιτροπή προμηθείας διαπιστώνει ότι ορισμένη προσφορά είναι ασυνήθως χαμηλή λόγω του ότι ο προσφέρων έχει λάβει κρατική ενίσχυση, η απόρριψη της εν λόγω προσφοράς αποκλειστικά για το λόγο αυτό είναι δυνατή μόνο κατόπιν διαβούλευσης με τον προσφέροντα, αν αυτός δεν είναι σε θέση να αποδείξει το νόμιμο της χορήγησης της αμφιλεγόμενης κρατικής ενίσχυσης εντός ικανοποιητικής προθεσμίας που τάσσει η επιτροπή προμηθείας.

2.   Όταν ορισμένο εκτυπωτικό εργοστάσιο δεν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας των άρθρων 7 και 8, το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως της επιτροπής προμηθείας μέσω της εκτελεστικής επιτροπής ή κατόπιν προτάσεως της εκτελεστικής επιτροπής, το αποκλείει από κάθε μελλοντική συμμετοχή σε ενιαία διαδικασία δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος. Ο αποκλεισμός αυτός ισχύει έως ότου πληρωθούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας των άρθρων 7 και 8. Εάν ορισμένο ιδιόχρηστο ή δημόσιο εκτυπωτικό εργοστάσιο που συμμετέχει στην ενιαία διαδικασία δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος αποκλειστεί, η παραγωγή των τραπεζογραμματίων ευρώ που βάσει της κλείδας κατανομής κατανέμονται στην οικεία ΕθνΚΤ δημοπρατείται σύμφωνα με την ενιαία διαδικασία δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος.

3.   Η επιτροπή προμηθείας μπορεί να απορρίπτει προσφορές όταν ορισμένο εκτυπωτικό εργοστάσιο παύει να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που καθορίζονται στην παρούσα κατευθυντήρια γραμμή. Εν προκειμένω, η επιτροπή προμηθείας λαμβάνει και τεκμηριώνει τις σχετικές αποφάσεις.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 10

Διαχωρισμός διαδικασιών δημοπράτησης

Η απαιτούμενη ποσότητα τραπεζογραμματίων ευρώ για κάθε ονομαστική αξία αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής ενιαίας διαδικασίας δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος.

Άρθρο 11

Κλειστή διαδικασία

1.   Στην ανάθεση των συμβάσεων προμηθείας τραπεζογραμματίων ευρώ η επιτροπή προμηθείας εφαρμόζει κλειστή διαδικασία.

2.   Η επιτροπή προμηθείας δημοσιεύει την πρόθεσή της να κινήσει κλειστή διαδικασία στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο ελάχιστο περιεχόμενο της σχετικής προκήρυξης περιλαμβάνονται:

α)

πληροφορίες για το απαιτούμενο συνολικό ποσό τραπεζογραμματίων ευρώ, το ύψος των ποσοτήτων παραγωγής που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο προσφοράς και το απαιτούμενο χρονικό πλαίσιο παραγωγής και παράδοσης·

β)

τα κριτήρια επιλεξιμότητας των άρθρων 7 και 8·

γ)

η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και η διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποστέλλονται·

δ)

το αίτημα για προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων όσον αφορά την υγιή οικονομική και επαγγελματική κατάσταση, κατά τους όρους της παραγράφου 3, και

ε)

η επίσημη κοινοτική γλώσσα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην ενιαία διαδικασία δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος.

3.   Κατά την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής τους σε κλειστή διαδικασία τα εκτυπωτικά εργοστάσια συνυποβάλλουν τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά την υγιή οικονομική και επαγγελματική τους κατάσταση:

α)

αντίγραφα των ετήσιων λογαριασμών τους για τα τρία τελευταία έτη·

β)

υπογεγραμμένη δήλωση, πιστοποιούμενη από τον εξωτερικό τους ελεγκτή, ότι i) στη διάρκεια των έξι μηνών που προηγούνται της δημοπράτησης καμία ουσιώδης μεταβολή δεν σημειώθηκε όσον αφορά τη συμμετοχή στο μετοχικό τους κεφάλαιο ή τον έλεγχο επ’ αυτού και ότι ii) στη διάρκεια της περιόδου αυτής δεν σημειώθηκε ουσιώδης επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης·

γ)

υπογεγραμμένη δήλωση, πιστοποιούμενη από τον εξωτερικό τους ελεγκτή, ότι δεν αποτελούν αντικείμενο διαδικασίας κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης παρόμοιας διαδικασίας προβλεπόμενης από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις·

δ)

υπογεγραμμένη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται ότι κανένα μέλος των οργάνων λήψεως αποφάσεών τους δεν έχει καταδικασθεί, με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή και

ε)

υπογεγραμμένη δήλωση, πιστοποιούμενη από τον εξωτερικό τους ελεγκτή, στην οποία βεβαιώνεται ότι έχουν εκπληρώσει i) τις υποχρεώσεις τους από την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους της εγκατάστασής τους, και ii) τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους της εγκατάστασής τους.

4.   Όσον αφορά τα στοιχεία β), γ), δ) και ε) της παραγράφου 3, η επιτροπή προμηθείας μπορεί, σε εξαιρετικές περιστάσεις, να απαιτήσει από ορισμένο εκτυπωτικό εργοστάσιο την υποβολή επαρκών αποδεικτικών στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 45 παράγραφος 3 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

5.   Η προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής δεν θα είναι μικρότερη των τριάντα επτά (37) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6.   H επιτροπή προμηθείας απευθύνει έγγραφη πρόσκληση ταυτόχρονα σε όλα τα εκτυπωτικά εργοστάσια που έχουν υποβάλει τα σχετικά στοιχεία τεκμηρίωσης, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 3 και τα κριτήρια επιλεξιμότητας των άρθρων 7 και 8 και εντός της προθεσμίας της παραγράφου 5, προκειμένου να υποβάλουν προσφορές. Η πρόσκληση συνοδεύεται από συμπληρωματικά στοιχεία τεκμηρίωσης σχετικά με τα προμηθευτέα τραπεζογραμμάτια ευρώ και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

α)

εφόσον κριθεί αναγκαίο, τη διεύθυνση από την οποία μπορούν να ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη δημοπράτηση, καθώς και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος·

β)

την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, την διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν και τη γλώσσα στην οποία πρέπει να συνταχθούν·

γ)

τα στοιχεία της δημοσιευθείσας προκήρυξης διαγωνισμού·

δ)

τις πληροφορίες και τα έγγραφα που πρέπει να υποβάλουν τα εκτυπωτικά εργοστάσια. Μία προσφορά πρέπει, ιδίως, να πληροί όλες τις προκαθορισμένες προδιαγραφές των προσφορών, όπως είναι οι προδιαγραφές ποιότητας, οι ποσότητες παραγωγής και τα προγράμματα παραγωγής και παράδοσης, και να καθορίζει λεπτομερώς την τιμή προσφοράς για κάθε ποσότητα παραγωγής, όπως ορίζεται από την επιτροπή προμηθείας, και

ε)

τα κριτήρια ανάθεσης των παραγγελιών παραγωγής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13.

7.   Εφόσον ζητείται εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη προμήθεια το αργότερο έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

8.   Η προθεσμία παραλαβής των εγγράφων προσφορών δεν είναι μικρότερη των σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης.

9.   Στην περίπτωση που η τήρηση των προθεσμιών των παραγράφων 5 και 8 είναι αδύνατη για λόγους επείγοντος χαρακτήρα, η επιτροπή προμηθείας μπορεί να τάσσει τις ακόλουθες προθεσμίες:

α)

προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής και των απαραίτητων συνοδευτικών πληροφοριών που ειδικότερα ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής της αρχικής πρόσκλησης, και

β)

προθεσμία παραλαβής των προσφορών, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης για υποβολή προσφορών.

10.   Οι προσφορές δεν αποσφραγίζονται πριν από την ανακοινωθείσα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής τους. Όλες οι προσφορές αποσφραγίζονται ταυτόχρονα και το περιεχόμενό τους καταχωρίζεται γραπτώς. Κατά την αποσφράγισή τους πρέπει να είναι παρόν άνω του ημίσεος του αριθμού των μελών της επιτροπής προμηθείας.

11.   Εκτός από την περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3, παραληφθείσες προσφορές είναι δυνατόν να απορριφθούν και όταν α) δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες προθεσμίες ή β) δεν υποβάλλονται όλες οι πληροφορίες ή τα έγγραφα που προσδιορίζονται στην πρόσκληση. Εν προκειμένω, η επιτροπή προμηθείας λαμβάνει και τεκμηριώνει τις σχετικές αποφάσεις.

Άρθρο 12

Παρεκκλίσεις

1.   Το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως της επιτροπής προμηθείας μέσω της εκτελεστικής επιτροπής ή κατόπιν προτάσεως της εκτελεστικής επιτροπής, εγκρίνει παρεκκλίσεις από τη διαδικασία του άρθρου 11 ή από συγκεκριμένες πτυχές της διαδικασίας αυτής. Κάθε τέτοια απόφαση αιτιολογείται δεόντως και υπόκειται σε πλήρη, έγγραφη τεκμηρίωση.

2.   Τέτοιες παρεκκλίσεις επιτρέπονται μόνο σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιστάσεις:

α)

μετά από πρόσκληση για συμμετοχή στη διαδικασία κατά τους όρους του άρθρου 11 και εφόσον οι αρχικοί όροι της δημοπρασίας δεν έχουν μεταβληθεί ουσιωδώς, δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά ή καμία κατάλληλη προσφορά ή

β)

για λόγους κατεπείγοντος χαρακτήρα που απορρέουν από γεγονότα μη δυνάμενα να προβλεφθούν από την επιτροπή προμηθείας, η τήρηση της κοινής διαδικασίας του άρθρου 11 θα διακύβευε την προμήθεια των τραπεζογραμματίων ευρώ.

Άρθρο 13

Κριτήρια ανάθεσης

1.   Η επιτροπή προμηθείας αξιολογεί και κατατάσσει το σύνολο των προσφορών βάσει της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Στην αξιολόγηση αυτή λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

η τιμή εκ του εργοστασίου που προσφέρεται για την προβλεπόμενη ποσότητα παραγωγής και

β)

η τήρηση όλων των προδιαγραφών των προσφορών, ιδίως των προδιαγραφών ποιότητας και ασφαλείας, των ποσοτήτων παραγωγής και των προγραμμάτων παραγωγής και παράδοσης.

2.   Η στάθμιση των κριτηρίων της παραγράφου 1 γίνεται έτσι ώστε να υπερισχύει το κριτήριο της προσφερόμενης τιμής για την προβλεπόμενη ποσότητα παραγωγής.

3.   Πριν από κάθε ενιαία διαδικασία δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος και κατόπιν προτάσεως της εκτελεστικής επιτροπής, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να καθορίζει πρόσθετα κριτήρια ανάθεσης. Τα πρόσθετα αυτά κριτήρια θα πρέπει να διασφαλίζουν τη σταθερότητα και συνέχεια του εφοδιασμού με τραπεζογραμμάτια ευρώ σε μακροπρόθεσμη βάση και να αποτρέπουν τυχόν εξάρτηση από έναν και μοναδικό προμηθευτή. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, ιδίως, να καθορίζει κατ’ ανώτατο ύψος τη δημοπρατούμενη ποσότητα που μπορεί συνολικά να λάβει ορισμένος προσφέρων, συμπεριλαμβανομένων των κοινών επιχειρήσεων, κοινοπραξιών ή άλλων νομίμως αναγνωρισμένων επιχειρήσεων συνεταιριστικού χαρακτήρα.

Άρθρο 14

Απόφαση περί ανάθεσης

1.   Η επιτροπή προμηθείας καταρτίζει κατάλογο με τα επιλέξιμα εκτυπωτικά εργοστάσια που προτείνει για την ανάθεση παραγγελιών παραγωγής, προσδιορίζοντας τα ποσά και τις ονομαστικές αξίες των τραπεζογραμματίων ευρώ που εκείνα πρόκειται να εκτυπώσουν. Οι λόγοι στους οποίους εδράζεται η κατάρτιση του προτεινόμενου καταλόγου τεκμηριώνονται με σαφή και προσήκοντα τρόπο. Μέσω της εκτελεστικής επιτροπής, η επιτροπή προμηθείας υποβάλλει τον κατάλογο στο διοικητικό συμβούλιο προς έγκριση. Πριν από τη λήψη απόφασης το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναπέμψει τον προτεινόμενο κατάλογο στην επιτροπή προμηθείας για περαιτέρω διευκρινίσεις ή νέα διαβούλευση.

2.   Το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή πρότασης από την επιτροπή προμηθείας στην εκτελεστική επιτροπή, το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με τα εκτυπωτικά εργοστάσια, στα οποία θα ανατεθούν παραγγελίες παραγωγής, καθώς και με τα ποσά και τις ονομαστικές αξίες τραπεζογραμματίων ευρώ που εκείνα πρόκειται να εκτυπώσουν.

3.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 3, η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου κοινοποιείται στα εκτυπωτικά εργοστάσια που συμμετέχουν στην ενιαία διαδικασία δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος και σε όλες τις ΕθνΚΤ. Τους γνωστοποιείται επίσης α) η τιμή των επιτυχών προσφορών, β) η κατάταξη των δικών τους προσφορών, γ) το εύρος τιμών όλων των προσφορών και δ) κάθε περαιτέρω συναφής παράγοντας που επηρέασε την απόφαση περί ανάθεσης.

Άρθρο 15

Αναθεώρηση της απόφασης περί ανάθεσης

1.   Ένα εκτυπωτικό εργοστάσιο που συμμετείχε στην ενιαία διαδικασία δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος, σύμφωνα με την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή, μπορεί να ζητήσει από το διοικητικό συμβούλιο αναθεώρηση της απόφασης του τελευταίου. Το σχετικό αίτημα υποβάλλεται εγγράφως εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποστολής της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου και περιλαμβάνει όλα τα επιχειρήματα και στοιχεία τεκμηρίωσης.

2.   Στις περιπτώσεις αυτές το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως της εκτελεστικής επιτροπής, είτε επιβεβαιώνει τον κατάλογο των εκτυπωτικών εργοστασίων, στα οποία ανατίθενται παραγγελίες παραγωγής, είτε αναπέμπει το αίτημα στην επιτροπή προμηθείας για νέα διαβούλευση, υπό το φως των κανόνων περί προμηθείας που ειδικότερα προβλέπονται στην παρούσα κατευθυντήρια γραμμή.

3.   Η οριστική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, είτε είναι επιβεβαιωτική είτε τροποποιητική του καταλόγου των εκτυπωτικών εργοστασίων, λαμβάνεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή του αιτήματος και αιτιολογείται δεόντως. Ακολουθεί σχετική έγγραφη κοινοποίηση στο ενδιαφερόμενο εκτυπωτικό εργοστάσιο.

Άρθρο 16

Συμβάσεις προμηθείας

1.   Με το πέρας ορισμένης ενιαίας διαδικασίας δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος και την παρέλευση των προθεσμιών του άρθρου 15 για αναθεώρηση της απόφασης περί ανάθεσης, οι αναθέτουσες αρχές συνάπτουν συμβάσεις προμηθείας με τα εκτυπωτικά εργοστάσια στα οποία έχουν ανατεθεί παραγγελίες παραγωγής. Αυτές οι συμβάσεις προμηθείας πληρούν τα ελάχιστα κοινά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής. Η εκτελεστική επιτροπή λαμβάνει αντίγραφα των συμβάσεων προμηθείας που συνάπτουν οι αναθέτουσες αρχές με τα προαναφερθέντα εκτυπωτικά εργοστάσια.

2.   Μία σύμβαση προμηθείας συνομολογείται για περίοδο εκ των προτέρων καθοριζόμενη από το διοικητικό συμβούλιο και προσδιορίζει τον αριθμό των τραπεζογραμματίων ευρώ που πρέπει να παραδοθούν σε περιοδική βάση. Η σύμβαση προμηθείας επιτρέπει στην αναθέτουσα αρχή να τροποποιεί σε περιοδική βάση τον προβλεπόμενο σε αυτή αριθμό των τραπεζογραμματίων ευρώ που πρόκειται να παραχθούν. Πάντως, οι τροποποιήσεις αυτές περιορίζονται εντός του εύρους το οποίο ειδικότερα καθορίζουν οι όροι της πρόσκλησης για υποβολή προσφορών (εναλλακτικά είναι δυνατή η τροποποίηση του προγράμματος παράδοσης).

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Άρθρο 17

Παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ πριν από τη μεταβατική περίοδο

Πριν από την έναρξη της μεταβατικής περιόδου και με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 2, οι ΕθνΚΤ είτε παράγουν τα κατανεμηθέντα σε αυτές τραπεζογραμμάτια ευρώ στα ιδιόχρηστα ή τα οικεία δημόσια εκτυπωτικά εργοστάσια είτε αναθέτουν την παραγωγή τους σε διαπιστευμένα εκτυπωτικά εργοστάσια, σύμφωνα με τους κανόνες της κείμενης νομοθεσίας.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18

Συμμετοχή ιδιόχρηστων ή δημόσιων εκτυπωτικών εργοστασίων στην ενιαία διαδικασία δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου

1.   Στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου οι διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα κατευθυντήρια γραμμή εφαρμόζονται στις ΕθνΚΤ που δημοπρατούν την παραγωγή των τραπεζογραμματίων ευρώ που έχουν κατανεμηθεί σε αυτές.

2.   Τα ιδιόχρηστα ή δημόσια εκτυπωτικά εργοστάσια μπορούν να συμμετάσχουν στην ενιαία διαδικασία δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, εφόσον:

α)

το διοικητικό συμβούλιο, κατόπιν προτάσεως της εκτελεστικής επιτροπής, επιβεβαιώνει ότι αυτά πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας των άρθρων 7 και 8 και

β)

η οικεία ΕθνΚΤ δεν ασκεί το προβλεπόμενο στο άρθρο 6 παράγραφος 2 δικαίωμά της να επιλέξει να μη συμμετάσχει στην ενιαία διαδικασία δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος.

3.   Η απόφαση περί συμμετοχής στην ενιαία διαδικασία δημοπράτησης του Ευρωσυστήματος είναι αμετάκλητη.

Άρθρο 19

Σύνθεση και λειτουργία της επιτροπής προμηθείας στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου

1.   Στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου η επιτροπή προμηθείας αποτελείται από πέντε μέλη.

2.   Στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου εφαρμόζονται οι κανόνες και οι διαδικασίες του παρόντος τίτλου, κατά παρέκκλιση από τους κανόνες και τις διαδικασίες που προβλέπονται στους τίτλους Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Οι υπόλοιποι κανόνες και διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα κατευθυντήρια γραμμή εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών στη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 21

Επανεξέταση

Το διοικητικό συμβούλιο θα επανεξετάσει την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή στις αρχές του 2008 και, στη συνέχεια, την επανεξετάζει κάθε δύο έτη.

Άρθρο 22

Αποδέκτες

Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες των συμμετεχόντων κρατών μελών.

Φρανκφούρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2004.

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114.

(2)  ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 178 της 17.7.2003, σ. 16).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Δήλωση περί τήρησης του κώδικα δεοντολογίας των μελών της επιτροπής προμηθείας

Με την επιφύλαξη του δεσμευτικού χαρακτήρα του κώδικα συμπεριφοράς/δεοντολογίας [της ΕΚΤ][της ΕθνΚΤ], [προσθήκη ονόματος], μέλος της επιτροπής προμηθείας, δεσμεύεται να τηρεί τον ακόλουθο κώδικα δεοντολογίας:

α)

τα μέλη της επιτροπής προμηθείας πρέπει να απέχουν από την αξιολόγηση μεμονωμένων προσφορών που υποβάλλονται από τα ιδιόχρηστα ή δημόσια εκτυπωτικά εργοστάσια της οικείας ΕθνκΤ·

β)

τα μέλη της επιτροπής προμηθείας θα πρέπει να αποφεύγουν κάθε κατάσταση που δύναται να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων, ιδίως όσον αφορά παρελθόντες, παρόντες ή μελλοντικούς δεσμούς προσωπικής ή επαγγελματικής φύσεως με οποιοδήποτε εκτυπωτικό εργοστάσιο ή μέλος των οργάνων λήψεως αποφάσεων ή της διεύθυνσης εκτυπωτικού εργοστασίου·

γ)

απαγορεύεται στα μέλη της επιτροπής προμηθείας να χρησιμοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες όταν διεξάγουν ιδιωτικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές για δικό τους όφελος ή για όφελος προσώπων του άμεσου οικογενειακού τους περιβάλλοντος·

δ)

τα μέλη της επιτροπής προμηθείας υποχρεούνται να τηρούν αυστηρή εμπιστευτικότητα όσον αφορά εμπιστευτικές πληροφορίες. Ειδικότερα, καμία τέτοια πληροφορία δεν διαβιβάζεται στις οικείες ΕθνΚΤ ή στην ΕΚΤ και

ε)

τα μέλη της επιτροπής προμηθείας δεν πρέπει να επιδιώκουν τη λήψη δώρων ή/και προσκλήσεων από εκτυπωτικά εργοστάσια που είναι διαπιστευμένα ή που ενδέχεται να υποβάλλουν αίτηση διαπίστευσης ως προϋπόθεσης για την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ. Τα μέλη της επιτροπής προμηθείας δεν πρέπει να αποδέχονται από εκτυπωτικά εργοστάσια δώρα ή/και προσκλήσεις, χρηματικής φύσεως ή μη, που υπερβαίνουν μία συνήθη ή ασήμαντη αξία. Τέτοιου είδους δώρα ή/και προσκλήσεις γνωστοποιούνται στα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής προμηθείας. Για περίοδο δύο τουλάχιστον ετών μετά την αποχώρησή τους από την επιτροπή προμηθείας, τα μέλη αυτής δεν επιτρέπεται να απασχολούνται σε εκτυπωτικά εργοστάσια στα οποία έχει ανατεθεί παραγγελία παραγωγής.

Το κάτωθι υπογεγραμμένο μέλος αποδέχεται ότι σε περίπτωση παράβασης των κανόνων αυτών, το διοικητικό συμβούλιο i) θα το παύσει από την επιτροπή προμηθείας, ii) θα ενημερώσει τον εργοδότη του, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για πειθαρχικούς σκοπούς και iii) θα ορίσει αντικαταστάτη στην επιτροπή προμηθείας.

Όνομα

Ημερομηνία


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ελάχιστα κοινά χαρακτηριστικά των συμβάσεων προμηθείας

Στην έκταση που επιτρέπει η κείμενη νομοθεσία, οι συμβάσεις προμηθείας πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα ελάχιστα κοινά χαρακτηριστικά:

1.1.

Τα σχέδια παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ του Ευρωσυστήματος πρέπει να περιλαμβάνονται στις συμβάσεις προμηθείας ως αναπόσπαστο μέρος τους. Στις συμβάσεις προμηθείας πρέπει, ειδικότερα, να προβλέπονται αναλυτικά τα ακριβή ποσά των παρακτέων και παραδοτέων τραπεζογραμματίων ευρώ, το δικαίωμα των αναθετουσών αρχών να τροποποιούν τον συνολικό αριθμό των τραπεζογραμματίων ευρώ εντός προκαθορισμένων ορίων (εναλλακτικά, το πρόγραμμα παράδοσης), η κατανομή της παραγωγής στις αλυσίδες παραγωγής που διαθέτουν τα εκτυπωτικά εργοστάσια, καθώς και τα σχέδια των βασικών σταδίων της παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των σταδίων αποδοχής και αξιολόγησης. Η διαχείριση, αποδοχή και αξιολόγηση (βάσει ποσοτικών και ποιοτικών ελέγχων) των τραπεζογραμματίων ευρώ πρέπει να προβλέπονται με διεξοδικές λεπτομέρειες στις συμβάσεις προμηθείας.

1.2.

Οι συμβάσεις προμηθείας πρέπει να περιέχουν ρήτρα υποβολής εκθέσεων προόδου της παραγωγής, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες που πρόκειται να καθορίσει χωριστά η ΕΚΤ.

1.3.

Οι συμβάσεις προμηθείας πρέπει να περιέχουν ρήτρα πλεονασματικής/ελλειμματικής παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ. Το ύψος του επιτρεπόμενου πλεονάσματος/ελλείμματος παραγωγής και η μεταχείριση αυτών πρέπει να προσδιορίζονται χωριστά από την ΕΚΤ, ενώ πρέπει να γνωστοποιούνται με ακρίβεια στην ΕΚΤ στο πλαίσιο του κοινού συστήματος υποβολής εκθέσεων προόδου της παραγωγής. Επιπλέον, οι συμβάσεις προμηθείας πρέπει να περιλαμβάνουν ρήτρα που θα απαγορεύει στα εκτυπωτικά εργοστάσια να παρακρατούν πλεονάσματα τραπεζογραμματίων ευρώ μετά την εκτέλεση ορισμένης σύμβασης προμηθείας.

1.4.

Οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να εισάγουν στις συμβάσεις προμηθείας τους τις κατάλληλες συμβατικές εγγυήσεις, με σκοπό την εξασφάλιση της δυνατότητας μεταβολής της ποσότητας και του προγράμματος παράδοσης των παραγγελθέντων τραπεζογραμματίων ευρώ εντός των ορίων που καθορίζει η ΕΚΤ.

1.5.

Οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να εισάγουν στις συμβάσεις προμηθείας τους τις κατάλληλες ρήτρες που θα τους επιτρέπουν να προβαίνουν σε καταγγελία των εν λόγω συμβάσεων, όταν ανακύπτουν απρόβλεπτες περιστάσεις (π.χ. εισαγωγή νέας σειράς). Οι ρήτρες θα πρέπει να προβλέπουν τη δυνατότητα καταβολής της κατάλληλης αποζημίωσης για απώλειες και ζημία, σύμφωνα με το πλαίσιο που πρόκειται να θεσπίσει η ΕΚΤ.

1.6.

Οι συμβάσεις προμηθείας πρέπει να προσδιορίζουν την τιμή των τραπεζογραμματίων ευρώ προς εκτύπωση.

1.7.

Στις περιπτώσεις στις οποίες προκύπτουν καταστάσεις που αντιβαίνουν στις ρυθμίσεις των συμβάσεων προμηθείας, και ιδίως στην περίπτωση ύπαρξης οποιουδήποτε ελαττώματος των παραδιδόμενων τραπεζογραμματίων ευρώ ή μη πλήρωσης από αυτά των προδιαγραφών ποιότητας της παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αναστέλλουν την εξόφληση οποιουδήποτε τιμολογίου εν όλω ή εν μέρει.

1.8.

Στις συμβάσεις προμηθείας πρέπει να διαφοροποιείται ρητά ο ποιοτικός έλεγχος που διενεργεί σε πρώτο επίπεδο το ενδιαφερόμενο εκτυπωτικό εργοστάσιο από την ποιοτική αξιολόγηση που διενεργεί σε δεύτερο επίπεδο η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ποιότητας για την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ. Οι συμβάσεις προμηθείας πρέπει, ιδίως, να προβλέπουν διαδικασία (την οποία πρόκειται να καθορίσει χωριστά η εκτελεστική επιτροπή, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις της επιτροπής τραπεζογραμματίων) που θα επιτρέπει, πριν από την έναρξη εκτύπωσης σε ευρεία κλίμακα, την έναρξη των βασικών σταδίων της παραγωγής, π.χ. της παραγωγής χάρτου τραπεζογραμματίων, της εκτύπωσης offset και της χαλκογραφικής εκτύπωσης. Οι συμβάσεις προμηθείας πρέπει να επιτρέπουν στις αναθέτουσες αρχές να προβαίνουν σε δικαιολογημένες αναθεωρήσεις των προδιαγραφών ποιότητας της παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ, οι οποίες θα υπόκεινται στην προηγούμενη έγκριση της ΕΚΤ.

1.9.

Κατά την έναρξη της παραγωγής των τραπεζογραμματίων ευρώ τα εκτυπωτικά εργοστάσια πρέπει να διαθέτουν την ολοκληρωμένη δέσμη των εκάστοτε ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών που είναι απαραίτητες για την εν λόγω παραγωγή. Τα εκτυπωτικά εργοστάσια πρέπει να διασφαλίζουν την παραγωγή των τραπεζογραμματίων ευρώ σε συνθήκες αυστηρής τήρησης των τεχνικών αυτών προδιαγραφών.

1.10.

Κατά την έναρξη της παραγωγής τα εκτυπωτικά εργοστάσια πρέπει να διαθέτουν ολοκληρωμένη και αναλυτική περιγραφή α) των εκάστοτε ισχυουσών διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου που είναι εφαρμοστέες στην παραγωγή των τραπεζογραμματίων ευρώ και β) των εκάστοτε ισχυόντων κοινών κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής. Πρέπει να επιτρέπεται στις αναθέτουσες αρχές να προβαίνουν σε αναθεώρηση των συμβάσεων προμηθείας, με ην προηγούμενη έγκριση της ΕΚΤ. Τα εκτυπωτικά εργοστάσια πρέπει να δεσμεύονται ως προς την τήρηση του συνόλου των προδιαγραφών αυτών και την παραγωγή των τραπεζογραμματίων ευρώ σε συνθήκες αυστηρής τήρησης των εν λόγω διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου.

1.11.

Τα εκτυπωτικά εργοστάσια πρέπει να διαθέτουν την ολοκληρωμένη δέσμη των αναλυτικών κανόνων ασφαλείας όσον αφορά την παραγωγή, φύλαξη και μεταφορά των στοιχείων ασφαλείας του ευρώ, επί των οποίων αποφασίζει χωριστά η εκτελεστική επιτροπή, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις της επιτροπής τραπεζογραμματίων. Οι συμβάσεις προμηθείας πρέπει να επιτρέπουν στις αναθέτουσες αρχές να προβαίνουν σε δικαιολογημένες αναθεωρήσεις των εγγράφων αυτών, οι οποίες θα υπόκεινται στην προηγούμενη έγκριση της ΕΚΤ. Στις συμβάσεις προμηθείας τα εκτυπωτικά εργοστάσια πρέπει να δεσμεύονται ως προς την τήρηση των εν λόγω συμβάσεων και την παραγωγή των τραπεζογραμματίων ευρώ σε συνθήκες αυστηρής τήρησης των εν λόγω κανόνων ασφαλείας.

1.12.

Οι συμβάσεις προμηθείας πρέπει να περιέχουν ρήτρα σχετικά με την καθυστερημένη παράδοση, με τα προβλήματα ποιότητας και ποσότητας, καθώς και με οποιαδήποτε άλλη αδυναμία των εκτυπωτικών εργοστασίων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις εν λόγω συμβάσεις. Οι συμβάσεις προμηθείας πρέπει να περιλαμβάνουν ποινική ρήτρα (ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέτρο προστασίας). Όταν, παραδείγματος χάριν, εντοπίζονται ποιοτικά/ποσοτικά ελαττώματα εντός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στη σύμβαση προμηθείας, η αναθέτουσα αρχή πρέπει να υποχρεώνει το οικείο εκτυπωτικό εργοστάσιο στην αντικατάσταση των ελαττωματικών τραπεζογραμματίων ευρώ χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος καθοριζόμενου εκ των προτέρων. Επί των κανόνων αυτών αποφασίζει χωριστά η εκτελεστική επιτροπή, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις της επιτροπής τραπεζογραμματίων.

1.13.

Οι συμβάσεις προμηθείας πρέπει να περιέχουν ρήτρα ανάληψης ευθύνης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την ευθύνη του εκτυπωτικού εργοστασίου για άμεσες ζημίες ή απώλειες οφειλόμενες σε αμέλεια ή δόλο του. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να διερευνούν κατά πόσο οι συμβάσεις προμηθείας πρέπει επιπροσθέτως να καλύπτουν τυχόν αξιώσεις αποζημιώσεως για έμμεσες ζημίες, όπως απώλεια κερδών, απώλεια παραγωγής, πρόσθετο κόστος παραγωγής, εμπορική ζημία κ.λπ.. Επιπλέον, κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θα θεωρείται ότι βρίσκεται σε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του από τις συμβάσεις προμηθείας, εάν και στο βαθμό που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε ανωτέρα βία.

1.14.

Οι συμβάσεις προμηθείας πρέπει να προσδιορίζουν την αρίθμηση των τραπεζογραμματίων ευρώ, όπως ορίζεται από την ΕΚΤ.

1.15.

Οι συμβάσεις προμηθείας πρέπει να περιέχουν ρήτρα εμπιστευτικότητας, επί της οποίας αποφασίζει χωριστά η εκτελεστική επιτροπή, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις της επιτροπής τραπεζογραμματίων. Ειδικότερα, κάθε πληροφορία την οποία μεταδίδουν οι αναθέτουσες αρχές στα εκτυπωτικά εργοστάσια - εξαιρουμένων όσων πληροφοριών έχουν δημοσιοποιηθεί ή πρόκειται να δημοσιοποιηθούν - πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αυστηρά εμπιστευτική και να μην αποκαλύπτεται σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της αναθέτουσας αρχής.

1.16.

Τέλος, προς διασφάλιση της εμπιστευτικής φύσεως των διαδικασιών, κάθε διαφορά που θα ανακύπτει μεταξύ των μερών από ορισμένη σύμβαση προμηθείας θα επιλύεται βάσει των κανόνων διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου από τρεις διαιτητές οριζόμενους σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς.