9.10.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 265/24


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 8ης Νοεμβρίου 2005

για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών

(2009/741/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 80 παράγραφος 2, σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη πρόταση,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή, στις 5 Ιουνίου 2003, να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες προκειμένου να αντικατασταθούν ορισμένες διατάξεις των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών από κοινοτική συμφωνία.

(2)

Η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε, εξ ονόματος της Κοινότητας, συμφωνία με τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τους μηχανισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της απόφασης με την οποία το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες προκειμένου να αντικατασταθούν ορισμένες διατάξεις των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών από κοινοτική συμφωνία.

(3)

Με την επιφύλαξη της ενδεχόμενης μεταγενέστερης σύναψής της, η συμφωνία που διαπραγματεύθηκε η Επιτροπή θα πρέπει να υπογραφεί και να εφαρμοσθεί προσωρινά,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών, εγκρίνεται, εξ ονόματος της Κοινότητας, υπό την επιφύλαξη της απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της εν λόγω συμφωνίας.

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογράψουν, εξ ονόματος της Κοινότητας, τη συμφωνία, με την επιφύλαξη της μεταγενέστερης συνάψεώς της.

Άρθρο 3

Η συμφωνία, ενόσω εκκρεμεί η έναρξη ισχύος της, εφαρμόζεται προσωρινά από την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία τα μέρη θα έχουν κοινοποιήσει εκατέρωθεν την ολοκλήρωση των προς τούτο αναγκαίων διαδικασιών.

Άρθρο 4

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να προβεί στην κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 της συμφωνίας.

Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2005.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

G. BROWN


ΣΥΜΦΩΝΊΑ

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών υπηρεσιών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ,

αφενός, και

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ,

αφετέρου,

(εφεξής «τα μέρη»)

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες παροχής αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ διαφόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, οι οποίες περιέχουν διατάξεις αντίθετες προς το κοινοτικό δίκαιο,

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει αποκλειστική αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά τις διάφορες πτυχές που μπορεί να συμπεριληφθούν στις διμερείς συμφωνίες παροχής αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τρίτων χωρών,

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι, με βάση το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι κοινοτικοί αερομεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος έχουν δικαίωμα πρόσβασης χωρίς διακρίσεις στα αεροπορικά δρομολόγια μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τρίτων χωρών,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένων τρίτων χωρών, οι οποίες προβλέπουν τη δυνατότητα, για τους υπηκόους των εν λόγω τρίτων χωρών, να αποκτούν την κυριότητα αερομεταφορέων που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι διατάξεις των διμερών συμφωνιών παροχής αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, οι οποίες είναι αντίθετες προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, πρέπει να εναρμονισθούν πλήρως, ώστε να δημιουργηθεί μια στέρεη νομική βάση για τις αεροπορικές υπηρεσίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και να διαφυλαχθεί η συνέχεια παροχής των εν λόγω αεροπορικών υπηρεσιών,

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι οι διατάξεις των διμερών συμφωνιών παροχής αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, οι οποίες δεν είναι αντίθετες προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, δεν χρειάζεται να τροποποιηθούν ή να αντικατασταθούν,

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ότι ο σκοπός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ως μέρος των διαπραγματεύσεων, δεν είναι να αυξηθεί ο συνολικός όγκος των αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, να μεταβληθεί το ισοζύγιο μεταξύ κοινοτικών αερομεταφορέων και αερομεταφορέων της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν ή να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις όσον αφορά τροποποιήσεις των διατάξεων των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών παροχής αεροπορικών υπηρεσιών σχετικά με τα δικαιώματα κυκλοφορίας,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Άρθρο 1

Γενικές διατάξεις

1.   Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως «κράτη μέλη» νοούνται τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

2.   Σε κάθε συμφωνία που απαριθμείται στο παράρτημα Ι, οι αναφορές σε υπηκόους του κράτους μέλους που είναι μέρος της συγκεκριμένης συμφωνίας, νοούνται ως αναφορές σε υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

3.   Σε κάθε συμφωνία που απαριθμείται στο παράρτημα Ι, οι αναφορές σε αερομεταφορείς ή αερογραμμές του κράτους μέλους που είναι μέρος της συγκεκριμένης συμφωνίας, νοούνται ως αναφορές σε αερομεταφορείς ή αερογραμμές που έχει καθορίσει το εν λόγω κράτος μέλος.

Άρθρο 2

Καθορισμός από κράτος μέλος

1.   Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου υπερέχουν των αντιστοίχων διατάξεων των άρθρων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ α) και β), αντιστοίχως, σε ό,τι αφορά τον καθορισμό ενός αερομεταφορέα από το αντίστοιχο κράτος μέλος, τις άδειες λειτουργίας και άδειες τεχνικής φύσεως που έχει χορηγήσει η Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν, καθώς και όσον αφορά την απόρριψη, την ανάκληση, την αναστολή ή τον περιορισμό των αδειών λειτουργίας ή των τεχνικών αδειών του αερομεταφορέα, αντιστοίχως.

2.   Η Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν, μόλις λάβει καθορισμό αερομεταφορέα από κράτος μέλος, χορηγεί τις δέουσες άδειες λειτουργίας και τις τεχνικές άδειες εντός ελαχίστου δυνατού χρόνου διεκπεραίωσης, υπό την προϋπόθεση ότι:

i)

Ο αερομεταφορέας είναι εγκατεστημένος, δυνάμει της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στο έδαφος του κράτους μέλους που τον έχει καθορίσει και έχει έγκυρη άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·

ii)

ο ουσιαστικός ρυθμιστικός έλεγχος του αερομεταφορέα ασκείται και διατηρείται από το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που είναι αρμόδιο για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Αερομεταφορέα (AOC), η δε σχετική αεροναυτική αρχή δεν προσδιορίζεται ρητώς από τον καθορισμό· και

iii)

ο αερομεταφορέας τελεί υπό την κυριότητα και θα εξακολουθήσει να τελεί υπό την άμεση ή κατά πλειοψηφία κυριότητα κρατών μελών ή/και υπηκόων των κρατών μελών, ή/και άλλων κρατών καθοριζόμενων στο παράρτημα ΙΙΙ ή/και υπηκόων των άλλων αυτών κρατών, υπόκειται δε πάντοτε σε ουσιαστικό έλεγχο από τα εν λόγω κράτη ή/και τους υπηκόους τους.

3.   Η Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν μπορεί να απορρίψει, να ανακαλέσει, να αναστείλει ή να περιορίσει τις άδειες λειτουργίας ή τις τεχνικές άδειες αερομεταφορέα καθορισμένου από κράτος μέλος, όταν:

i)

Ο αερομεταφορέας δεν είναι εγκατεστημένος, δυνάμει της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στο έδαφος του κράτους μέλους που τον έχει καθορίσει ή δεν έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·

ii)

ο ουσιαστικός ρυθμιστικός έλεγχος του αερομεταφορέα δεν ασκείται ή δεν θα εξακολουθήσει να ασκείται από το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Αερομεταφορέα (AOC), η δε σχετική αεροναυτική αρχή δεν προσδιορίζεται ρητώς από τον καθορισμό· ή

iii)

ο αερομεταφορέας δεν τελεί υπό την άμεση ή κατά πλειοψηφία κυριότητα ή ουσιαστικό έλεγχο κρατών μελών ή/και υπηκόων των κρατών μελών, ή/και άλλων κρατών που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ ή/και υπηκόων των άλλων αυτών κρατών.

Η Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν, κατά την άσκηση του δικαιώματός της με βάση την παρούσα παράγραφο, δεν εισάγει διακρίσεις μεταξύ κοινοτικών αερομεταφορέων για λόγους εθνικότητας.

Άρθρο 3

Δικαιώματα σχετικά με τον ρυθμιστικό έλεγχο

1.   Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου συμπληρώνουν τα άρθρα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ γ).

2.   Εφόσον ένα κράτος μέλος έχει καθορίσει αερομεταφορέα, στον οποίο ασκείται και διατηρείται ρυθμιστικός έλεγχος από άλλο κράτος μέλος, τα δικαιώματα της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν με βάση τις διατάξεις ασφαλείας της συμφωνίας μεταξύ του κράτους μέλους που έχει καθορίσει τον αερομεταφορέα και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν ισχύουν εξίσου όσον αφορά την υιοθέτηση, την εφαρμογή ή τη διατήρηση των προτύπων ασφαλείας από αυτό το άλλο κράτος μέλος και όσον αφορά την άδεια λειτουργίας του εν λόγω αερομεταφορέα.

Άρθρο 4

Φορολόγηση αεροπορικών καυσίμων

1.   Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου συμπληρώνουν τις αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ δ).

2.   Παρά τυχόν αντίθετες διατάξεις, καμία διάταξη οιασδήποτε συμφωνίας που απαριθμείται στο παράρτημα ΙΙ δ) δεν εμποδίζει κράτος μέλος να επιβάλλει, χωρίς διακρίσεις, φόρους, εισφορές, δασμούς, τέλη ή επιβαρύνσεις επί των καυσίμων που διατίθενται στο έδαφός του για το αεροσκάφος καθορισμένου αερομεταφορέα της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, που εκτελεί δρομολόγια μεταξύ σημείου στο έδαφος του συγκεκριμένου κράτους μέλους και άλλου σημείου στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους ή στο έδαφος άλλου κράτους μέλους.

3.   Παρά τυχόν αντίθετες διατάξεις, καμία διάταξη οιασδήποτε συμφωνίας που απαριθμείται στο παράρτημα ΙΙ δ) δεν εμποδίζει τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν να επιβάλλει, χωρίς διακρίσεις, φόρους, εισφορές, δασμούς, τέλη ή επιβαρύνσεις επί των καυσίμων που διατίθενται στο έδαφός της για αεροσκάφος καθορισμένου αερομεταφορέα κράτους μέλους, ο οποίος εκτελεί δρομολόγια μεταξύ σημείου στο έδαφος της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και άλλου σημείου στο έδαφος της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν.

Άρθρο 5

Ναύλοι μεταφοράς εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

1.   Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου συμπληρώνουν τα άρθρα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ ε).

2.   Οι ναύλοι που επιβάλλονται από αερομεταφορέα ή αερομεταφορείς καθορισμένους από τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν βάσει συμφωνίας που απαριθμείται στο παράρτημα Ι, η οποία περιέχει διάταξη απαριθμούμενη στο παράρτημα ΙΙ ε) για μεταφορά εξ ολοκλήρου εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπόκεινται στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Άρθρο 6

Παραρτήματα της συμφωνίας

Τα παραρτήματα της παρούσας συμφωνίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

Άρθρο 7

Αναθεώρηση ή τροποποίηση

Τα μέρη μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να αναθεωρήσουν ή να τροποποιήσουν την παρούσα συμφωνία, με αμοιβαία συναίνεση.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος και προσωρινή εφαρμογή

1.   Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ μόλις τα μέρη κοινοποιήσουν εκατέρωθεν γραπτώς ότι έχουν ολοκληρώσει τις αντίστοιχες οικείες εσωτερικές διαδικασίες που είναι αναγκαίες για την έναρξη ισχύος της συμφωνίας.

2.   Παρά την παράγραφο 1, τα μέρη συμφωνούν να εφαρμόζουν προσωρινά την παρούσα συμφωνία από την πρώτη ημέρα του μηνός που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία τα μέρη θα έχουν κοινοποιήσει εκατέρωθεν την ολοκλήρωση των αναγκαίων προς τούτο διαδικασιών.

3.   Οι συμφωνίες και λοιπές ρυθμίσεις μεταξύ κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν οι οποίες, κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας, δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ και δεν εφαρμόζονται προσωρινά, απαριθμούνται στο παράρτημα Ι β). Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται σε όλες αυτές τις συμφωνίες και ρυθμίσεις από την έναρξη ισχύος ή προσωρινής εφαρμογής τους.

Άρθρο 9

Λήξη

1.   Σε περίπτωση που παύει να ισχύει μια συμφωνία απαριθμούμενη στο παράρτημα Ι, παύουν ταυτοχρόνως να ισχύουν και όλες οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, οι οποίες σχετίζονται με τη συμφωνία που απαριθμείται στο παράρτημα Ι.

2.   Σε περίπτωση που παύει η ισχύς όλων των συμφωνιών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι, παύει ταυτοχρόνως να ισχύει και η παρούσα συμφωνία.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία.

Έγινε στο Στρασβούργο, εις διπλούν, στις 7 Ιουλίου 2009, στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λετονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική, φινλανδική και αζερμπαϊκή γλώσσα.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Image

За правителството на Република Азербайджан

Por el Gobierno de la República de Azerbaiyán

Za vládu Ázerbájdžánskou republiky

For Republikken Aserbajdsjans regering

Für die Regierung der Republik Aserbaidschan

Aserbaidžaani Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν

For the Government of the Republic of Azerbaijan

Pour le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan

Per il governo della Repubblica dell'Azerbaigian

Azerbaidžānas Republikas valdības vārdā

Azerbaidžano Vyriausybės Respublikos vardu

Az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika tal-Ażerbajġan

Voor de regering van de Republiek Azerbeidzjan

W imieniu Rządu Republiki Azerbejdżańskiej

Pelo Governo da República do Azerbaijão

Pentru Guvernul Republicii Azerbaidjan

Za vládu Azerbajdžanskej republiky

Za vlado Azerbajdžanske republike

Azerbaidžanin tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Azerbajdzjans regering

Image

Image

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος των συμφωνιών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας συμφωνίας

α)

Συμφωνίες αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι οποίες, κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας, έχουν συναφθεί, υπογραφεί ή/και εφαρμόζονται προσωρινά.

Συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της κυβέρνησης της Αυστρίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, η οποία έγινε στη Βιέννη στις 4 Ιουλίου 2000, εφεξής αναφερόμενη στο παράρτημα ΙΙ ως «συμφωνία Αζερμπαϊτζάν–Αυστρίας».

Συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της κυβέρνησης του Βασιλείου του Βελγίου και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, η οποία έγινε στο Μπακού στις 13 Απριλίου 1998, εφεξής αναφερόμενη στο παράρτημα ΙΙ ως «συμφωνία Αζερμπαϊτζάν–Βελγίου».

Συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, όσον αφορά τα αντίστοιχα εδάφη τους και πέραν αυτών, η οποία έγινε στη Σόφια στις 29 Ιουνίου 1995, εφεξής αναφερόμενη στο παράρτημα ΙΙ ως «συμφωνία Αζερμπαϊτζάν–Βουλγαρίας».

Συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της κυβέρνησης του Βασιλείου της Δανίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, η οποία μονογραφήθηκε στην Κοπεγχάγη στις 27 Απριλίου.2000, εφεξής αναφερόμενη στο παράρτημα ΙΙ ως «συμφωνία Αζερμπαϊτζάν–Δανίας».

Τροποποιήθηκε για τελευταία φορά με την ανταλλαγή επιστολών της 1ης Μαρτίου 2004 και της 17ης Δεκεμβρίου 2004.

Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, η οποία έγινε στο Μπακού στις 28 Ιουλίου 1995, εφεξής αναφερόμενη στο παράρτημα ΙΙ ως «συμφωνία Αζερμπαϊτζάν–Γερμανίας».

Τροποποιήθηκε για τελευταία φορά από το πρωτόκολλο για τη διόρθωση και συμπλήρωση της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών της 28ης Ιουλίου 1995 μεταξύ της κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, η οποία έγινε στο Μπακού στις 29 Ιουνίου 1998.

Συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, η οποία έγινε στο Παρίσι στις 19 Ιουνίου 1997, εφεξής αναφερόμενη στο παράρτημα ΙΙ ως «συμφωνία Αζερμπαϊτζάν–Γαλλίας».

Συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, η οποία μονογραφήθηκε στην Αθήνα στις 6 Ιουνίου 1995, εφεξής αναφερόμενη στο παράρτημα ΙΙ ως «συμφωνία Αζερμπαϊτζάν–Ελλάδας».

Συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της κυβέρνησης της Ιταλικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, η οποία έγινε στη Ρώμη στις 25 Σεπτεμβρίου 1997, εφεξής αναφερόμενη στο παράρτημα ΙΙ ως «συμφωνία Αζερμπαϊτζάν–Ιταλίας».

Συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της κυβέρνησης του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, η οποία μονογραφήθηκε στο Μπακού στις 3 Ιουλίου 2001, εφεξής αναφερόμενη στο παράρτημα ΙΙ ως «συμφωνία Αζερμπαϊτζάν–Λουξεμβούργου».

Συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, η οποία έγινε στο Μπακού στις 11 Ιουλίου 1996, εφεξής αναφερόμενη στο παράρτημα ΙΙ ως «συμφωνία Αζερμπαϊτζάν–Κάτω Χωρών».

Συμφωνία πολιτικών αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Πολωνίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, η οποία έγινε στη Βαρσοβία στις 26 Αυγούστου 1997, εφεξής αναφερόμενη στο παράρτημα ΙΙ ως «συμφωνία Αζερμπαϊτζάν–Πολωνίας».

Συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της κυβέρνησης της Ρουμανίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, η οποία έγινε στο Μπακού, στις 27 Μαρτίου 1996, εφεξής αναφερόμενη στο παράρτημα ΙΙ ως «συμφωνία Αζερμπαϊτζάν–Ρουμανίας».

Συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της κυβέρνησης της Σλοβακικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, η οποία μονογραφήθηκε στο Μπακού στις 27 Οκτωβρίου 2000, εφεξής αναφερόμενη στο παράρτημα ΙΙ ως «συμφωνία Αζερμπαϊτζάν–Σλοβακικής Δημοκρατίας».

Συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ του Βασιλείου της Ισπανίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, η οποία μονογραφήθηκε στη Μαδρίτη στις 18 Νοεμβρίου 2004, εφεξής αναφερόμενη στο παράρτημα ΙΙ ως «συμφωνία Αζερμπαϊτζάν–Ισπανίας».

Συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, η οποία μονογραφήθηκε στην Κοπεγχάγη στις 27 Απριλίου 2000, εφεξής αναφερόμενη στο παράρτημα ΙΙ ως «συμφωνία Αζερμπαϊτζάν–Σουηδίας».

Τροποποιήθηκε για τελευταία φορά με την ανταλλαγή επιστολών της 1ης Μαρτίου 2004 και της 17ης Δεκεμβρίου 2004.

Συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, η οποία έγινε στο Λονδίνο στις 23 Φεβρουαρίου 1994, εφεξής αναφερόμενη στο παράρτημα ΙΙ ως «συμφωνία Αζερμπαϊτζάν–Ηνωμένου Βασιλείου».

Τροποποιήθηκε με ανταλλαγή υπομνημάτων που έγινε στο Μπακού, στις 20 Ιουνίου και στις 23 Δεκεμβρίου 1996.

Τροποποιήθηκε για τελευταία φορά με μνημόνιο προθέσεων που έγινε στο Μπακού, στις 3–4 Ιουλίου 2000.

β)

Συμφωνίες αεροπορικών υπηρεσιών και άλλες ρυθμίσεις που έχουν μονογραφηθεί ή υπογραφεί μεταξύ της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και οι οποίες, κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας, δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ και δεν εφαρμόζονται προσωρινά.

Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της κυβέρνησης της Τσεχικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, η οποία μονογραφήθηκε στην Πράγα στις 3 Δεκεμβρίου 1998, εφεξής αναφερόμενη στο παράρτημα ΙΙ ως «συμφωνία Αζερμπαϊτζάν–Τσεχικής Δημοκρατίας».

Συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Εσθονίας, η οποία μονογραφήθηκε στο Ταλλίν στις 8 Νοεμβρίου 2002, εφεξής αναφερόμενη στο παράρτημα ΙΙ ως «συμφωνία Αζερμπαϊτζάν–Εσθονίας».

Συμφωνία αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, η οποία μονογραφήθηκε στο Μπακού στις 29 Σεπτεμβρίου 2000, εφεξής αναφερόμενη στο παράρτημα ΙΙ ως «συμφωνία Αζερμπαϊτζάν–Φινλανδίας».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κατάλογος των άρθρων των συμφωνιών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και αναφέρονται στα άρθρα 2 έως 5 της παρούσας συμφωνίας

α)

Καθορισμός από κράτος μέλος:

Άρθρο 3 παράγραφος 5 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Αυστρίας,

Άρθρο 3 παράγραφος 5 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Βουλγαρίας,

Άρθρο 3 παράγραφος 4 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Τσεχικής Δημοκρατίας,

Άρθρο 3 παράγραφος 4 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Δανίας,

Άρθρο 3 παράγραφος 4 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Εσθονίας,

Άρθρο 3 παράγραφος 4 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Γερμανίας,

Άρθρο 3 παράγραφος 4 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Ελλάδας,

Άρθρο 4 παράγραφος 3 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Γαλλίας,

Άρθρο 4 παράγραφος 4 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Ιταλίας,

Άρθρο 3 παράγραφος 4 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Λουξεμβούργου,

Άρθρο 3 παράγραφος 4 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Κάτω Χωρών,

Άρθρο 3 παράγραφος 4 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Πολωνίας,

Άρθρο 3 παράγραφος 4 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Ρουμανίας,

Άρθρο 4 παράγραφος 4 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Σλοβακικής Δημοκρατίας,

Άρθρο 3 παράγραφος 4 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Σουηδίας,

Άρθρο 4 παράγραφος 4 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Ηνωμένου Βασιλείου.

β)

Απόρριψη, ανάκληση, αναστολή ή περιορισμός των αδειών λειτουργίας ή των τεχνικών αδειών:

Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο α) της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Αυστρίας,

Άρθρο 5 παράγραφος 1 σημείο δ) της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Βελγίου,

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Βουλγαρίας,

Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο β) της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Τσεχικής Δημοκρατίας,

Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο α) της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Δανίας,

Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο α) της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Εσθονίας,

Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο β) της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Ελλάδας,

Άρθρο 5 παράγραφος 1 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Γαλλίας,

Άρθρο 5 παράγραφος 1 σημείο α) της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Φινλανδίας,

Άρθρο 5 παράγραφος 1 σημείο α) της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Ιταλίας,

Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο α) της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Λουξεμβούργου,

Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο γ) της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Κάτω Χωρών,

Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο α) της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Πολωνίας,

Άρθρο 5 παράγραφος 1 σημείο α) της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Σλοβακικής Δημοκρατίας,

Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο α) της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Σουηδίας,

Άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο α) της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Ρουμανίας,

Άρθρο 5 παράγραφος 1 σημείο α) της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Ηνωμένου Βασιλείου.

γ)

Ρυθμιστικός έλεγχος:

Άρθρο 6 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Αυστρίας,

Άρθρο 7 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Βελγίου,

Άρθρο 7 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Τσεχικής Δημοκρατίας,

Άρθρο 14 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Δανίας,

Άρθρο 15 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Εσθονίας,

Άρθρο 11α της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Γερμανίας,

Άρθρο 6 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Ελλάδας,

Άρθρο 8 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Γαλλίας,

Άρθρο 13 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Φινλανδίας,

Άρθρο 10 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Ιταλίας,

Άρθρο 6 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Λουξεμβούργου,

Άρθρο 13 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Κάτω Χωρών,

Άρθρο 10 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Σλοβακικής Δημοκρατίας,

Άρθρο 14 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Σουηδίας.

δ)

Φορολόγηση αεροπορικών καυσίμων:

Άρθρο 7 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Αυστρίας,

Άρθρο 10 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Βελγίου,

Άρθρο 7 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Βουλγαρίας,

Άρθρο 8 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Τσεχικής Δημοκρατίας,

Άρθρο 6 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Δανίας,

Άρθρο 7 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Εσθονίας,

Άρθρο 6 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Γερμανίας,

Άρθρο 9 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Ελλάδας,

Άρθρο 11 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Γαλλίας,

Άρθρο 6 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Φινλανδίας,

Άρθρο 6 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Ιταλίας,

Άρθρο 8 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Λουξεμβούργου,

Άρθρο 9 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Κάτω Χωρών,

Άρθρο 6 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Πολωνίας,

Άρθρο 9 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Ρουμανίας,

Άρθρο 5 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Ισπανίας,

Άρθρο 9 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Σλοβακικής Δημοκρατίας,

Άρθρο 6 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Σουηδίας,

Άρθρο 8 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Ηνωμένου Βασιλείου

ε)

Ναύλοι μεταφοράς εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας:

Άρθρο 11 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Αυστρίας,

Άρθρο 13 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Βελγίου,

Άρθρο 9 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Βουλγαρίας,

Άρθρο 12 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Τσεχικής Δημοκρατίας,

Άρθρο 10 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Δανίας,

Άρθρο 13 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Εσθονίας,

Άρθρο 10 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Γερμανίας,

Άρθρο 12 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Ελλάδας,

Άρθρο 17 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Γαλλίας,

Άρθρο 10 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Φινλανδίας,

Άρθρο 8 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Ιταλίας,

Άρθρο 10 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Λουξεμβούργου,

Άρθρο 5 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Κάτω Χωρών,

Άρθρο 10 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Πολωνίας,

Άρθρο 8 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Ρουμανίας,

Άρθρο 8 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Σλοβακικής Δημοκρατίας,

Άρθρο 10 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Σουηδίας,

Άρθρο 7 της συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν–Ηνωμένου Βασιλείου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Κατάλογος άλλων κρατών αναφερομένων στο άρθρο 2 της παρούσας συμφωνίας

α)

Δημοκρατία της Ισλανδίας (βάσει της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο)·

β)

Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν (βάσει της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο)·

γ)

Βασίλειο της Νορβηγίας (βάσει της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο)·

δ)

Ελβετική Συνομοσπονδία (βάσει της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για τις αερομεταφορές).