29.10.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 286/45


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 8ης Ιουλίου 2008

για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή πρωτοκόλλου της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Δημοκρατίας της Κροατίας αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(2008/800/ΕΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 310 σε συνδυασμό με το άρθρο 300 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο δεύτερη πρόταση,

την πράξη προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 23 Οκτωβρίου 2006, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με τη Δημοκρατία της Κροατίας με σκοπό τη σύναψη πρωτοκόλλου συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός, και της Δημοκρατίας της Κροατίας αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(2)

Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και, υπό τον όρο της ενδεχόμενης σύναψής του σε μεταγενέστερο στάδιο, το πρωτόκολλο θα πρέπει να υπογραφεί εξ ονόματος της Κοινότητας.

(3)

Το πρωτόκολλο πρέπει να εφαρμοστεί σε προσωρινή βάση από την 1η Αυγούστου 2007,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου εξουσιοδοτείται να ορίσει το (τα) πρόσωπο(-α) που είναι αρμόδιο(-α) να υπογράψει(-ουν), εξ ονόματος της Κοινότητας, το πρωτόκολλο της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Δημοκρατίας της Κροατίας αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την επιφύλαξη της ενδεχόμενης σύναψής του σε μεταγενέστερο στάδιο.

Άρθρο 2

Εν αναμονή της θέσης του σε ισχύ, το πρωτόκολλο εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Αυγούστου 2007.

Το κείμενο του πρωτοκόλλου επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

C. LAGARDE


ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΟ

για τη σύναψη συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Δημοκρατίας της Κροατίας αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ,

Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

TO ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ,

Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ,

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,

Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ,

Η ΜΑΛΤΑ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ,

Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

H ΡΟΥΜΑΝΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ,

Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ,

ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,

εφεξής «κράτη μέλη» εκπροσωπούμενα από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ και Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,

εφεξής «οι Κοινότητες» εκπροσωπούμενες από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

αφενός και

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ,

αφετέρου,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας (εφεξής «τα νέα κράτη μέλη») στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεπώς και στην Κοινότητα την 1η Ιανουαρίου 2007,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Δημοκρατίας της Κροατίας αφετέρου, (εφεξής «ΣΣΣ») υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 29 Οκτωβρίου 2001 και άρχισε να ισχύει την 1η Φεβρουαρίου 2005.

(2)

Η συνθήκη για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (στο εξής: «συνθήκη προσχώρησης») υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 25 Απριλίου 2005.

(3)

Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας και η Ρουμανία προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιανουαρίου 2007.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της πράξης προσχώρησης που προσαρτάται στη συνθήκη προσχώρησης, η προσχώρηση των νέων κρατών μελών στη ΣΣΣ συμφωνείται με τη σύναψη πρωτοκόλλου της ΣΣΣ.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφος 3 της ΣΣΣ, διενεργήθηκαν διαβουλεύσεις για να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται υπόψη τα αμοιβαία συμφέροντα της Κοινότητας και της Κροατίας στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΤΜΗΜΑ I

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Άρθρο 1

Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας και η Ρουμανία είναι μέρη της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κροατίας, αφετέρου, που υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 29 Οκτωβρίου 2001 και υιοθετούν και λαμβάνουν υπόψη, αντίστοιχα, κατά τον ίδιο τρόπο με τα άλλα κράτη μέλη της Κοινότητας, τα κείμενα της συμφωνίας καθώς και των κοινών δηλώσεων και των μονομερών δηλώσεων που προσαρτώνται στην τελική πράξη που υπεγράφη κατά την ίδια ημερομηνία.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΣΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΤΗΣ

ΤΜΗΜΑ II

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Άρθρο 2

Γεωργικά προϊόντα υπό αυστηρή έννοια

1.   Το παράρτημα IVα και το παράρτημα IVγ της ΣΣΣ αντικαθίστανται από το κείμενο του παραρτήματος Ι του παρόντος πρωτοκόλλου.

2.   Το παράρτημα IVβ και το παράρτημα IVδ της ΣΣΣ αντικαθίστανται από το κείμενο του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος πρωτοκόλλου.

3.   Το παράρτημα IVε της ΣΣΣ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος ΙΙΙ του παρόντος πρωτοκόλλου.

4.   Το παράρτημα IVστ της ΣΣΣ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος IV του παρόντος πρωτοκόλλου.

5.   Το παράρτημα IVζ της ΣΣΣ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος V του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 3

Προϊόντα αλιείας

1.   Το παράρτημα Vα της ΣΣΣ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος VI του παρόντος πρωτοκόλλου.

2.   Το παράρτημα Vβ της ΣΣΣ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος VII του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 4

Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα

Το παράρτημα I και το παράρτημα ΙΙ του πρωτοκόλλου 3 της ΣΣΣ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος VIII του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 5

Συμφωνία για τους οίνους

Το παράρτημα Ι (συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Κροατίας σχετικά με την καθιέρωση αμοιβαίων προτιμησιακών εμπορικών παραχωρήσεων για ορισμένους οίνους, όπως μνημονεύεται στο άρθρο 27 παράγραφος 4 της ΣΣΣ) του πρόσθετου πρωτοκόλλου για την προσαρμογή των εμπορικών θεμάτων της ΣΣΣ, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών σχετικά με την καθιέρωση αμοιβαίων προτιμησιακών παραχωρήσεων για ορισμένους οίνους, την αμοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονομασιών οίνων καθώς και την αμοιβαία αναγνώριση, προστασία και έλεγχο των ονομασιών οινοπνευματωδών και αρωματισμένων ποτών, αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος IX του παρόντος πρωτοκόλλου.

ΤΜΗΜΑ III

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 6

Το πρωτόκολλο 4 της ΣΣΣ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος Χ του παρόντος πρωτοκόλλου.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ IV

Άρθρο 7

ΠΟΕ

Η Δημοκρατία της Κροατίας δεσμεύεται να μην προβάλει αξιώσεις, απαιτήσεις ή αιτήματα και να μην τροποποιήσει ούτε να ανακαλέσει παραχωρήσεις σύμφωνα με τα άρθρα XXIV.6 και XXVIII της συμφωνίας GATT του 1994 σχετικά με τη διεύρυνση της Κοινότητας το 2007.

Άρθρο 8

Πιστοποιητικό καταγωγής και διοικητική συνεργασία

1.   Πιστοποιητικά καταγωγής δεόντως εκδοθέντα από τη Δημοκρατία της Κροατίας ή από νέο κράτος μέλος στο πλαίσιο προτιμησιακών συμφωνιών ή αυτόνομων ρυθμίσεων που εφαρμόζονται μεταξύ τους γίνονται δεκτά στις αντίστοιχες χώρες υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η απόκτηση αυτής της καταγωγής παρέχει προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση βάσει προτιμησιακών δασμολογικών μέτρων που περιέχονται στη ΣΣΣ·

β)

το πιστοποιητικό καταγωγής και τα έγγραφα μεταφοράς έχουν εκδοθεί το αργότερο την προηγουμένη της ημερομηνίας προσχώρησης·

γ)

το πιστοποιητικό καταγωγής υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές εντός τετράμηνης προθεσμίας από την ημερομηνία προσχώρησης.

Όταν τα εμπορεύματα διασαφίζονται για να εισαχθούν είτε στη Δημοκρατία της Κροατίας ή σε νέο κράτος μέλος, πριν από την ημερομηνία προσχώρησης, στο πλαίσιο προτιμησιακών συμφωνιών ή αυτόνομων ρυθμίσεων που εφαρμόζονται μεταξύ της Δημοκρατίας της Κροατίας και του εν λόγω νέου κράτους μέλους τη δεδομένη στιγμή, το πιστοποιητικό καταγωγής που εκδίδεται εκ των υστέρων στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών ή ρυθμίσεων μπορεί επίσης να γίνει αποδεκτό υπό τον όρο ότι υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία προσχώρησης.

2.   Η Δημοκρατία της Κροατίας και τα νέα κράτη μέλη εξουσιοδοτούνται να φυλάσσουν τις άδειες με τις οποίες παρέχεται η ιδιότητα των «εγκεκριμένων εξαγωγέων» στο πλαίσιο προτιμησιακών συμφωνιών ή αυτόνομων ρυθμίσεων που εφαρμόζονται μεταξύ τους, υπό τον όρο ότι:

α)

τέτοια διάταξη προβλέπεται και στη συμφωνία που συνάφθηκε μεταξύ της Δημοκρατίας της Κροατίας και της Κοινότητας πριν από την ημερομηνία προσχώρησης και

β)

οι εγκεκριμένοι εξαγωγείς εφαρμόζουν τους κανόνες καταγωγής που ισχύουν στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας.

Οι άδειες αυτές απαιτείται να αντικατασταθούν το αργότερο ένα έτος μετά την ημερομηνία προσχώρησης από νέες άδειες που θα εκδοθούν βάσει των όρων της ΣΣΣ.

3.   Οι αιτήσεις για μεταγενέστερο έλεγχο του πιστοποιητικού καταγωγής που εκδόθηκε στο πλαίσιο των προτιμησιακών συμφωνιών ή αυτόνομων ρυθμίσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 πρέπει να γίνονται αποδεκτές από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές είτε της Δημοκρατίας της Κροατίας ή των νέων κρατών μελών για χρονικό διάστημα τριών ετών από την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού καταγωγής, ο δε έλεγχος μπορεί να διενεργείται από τις εν λόγω αρχές για χρονικό διάστημα τριών ετών μετά την αποδοχή του πιστοποιητικού καταγωγής που υποβλήθηκε στις αρχές αυτές προς στήριξη της διασάφησης εισαγωγής.

Άρθρο 9

Εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση

1.   Οι διατάξεις της ΣΣΣ είναι δυνατό να εφαρμόζονται σε εμπορεύματα τα οποία εξάγονται είτε από τη Δημοκρατία της Κροατίας σε ένα από τα νέα κράτη μέλη είτε από ένα νέο κράτος μέλος στη Δημοκρατία της Κροατίας, συμμορφώνονται με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου 4 της ΣΣΣ και, την ημερομηνία της προσχώρησης, βρίσκονται είτε καθ’ οδόν είτε υπό προσωρινή αποθήκευση σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης ή σε ελεύθερη ζώνη στη Δημοκρατία της Κροατίας ή στο εν λόγω νέο κράτος μέλος.

2.   Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορεί να παρασχεθεί προτιμησιακή μεταχείριση υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβληθεί στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής, εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία προσχώρησης, πιστοποιητικό καταγωγής εκδοθέν εκ των υστέρων από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής.

Άρθρο 10

Ποσοστώσεις το 2007

Για το έτος 2007, ο όγκος των νέων δασμολογικών ποσοστώσεων και οι αυξήσεις του όγκου των υφισταμένων δασμολογικών ποσοστώσεων υπολογίζονται κατ’ αναλογία του βασικού όγκου λαμβανομένης υπόψη της περιόδου πριν από την 1η Αυγούστου 2007.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ V

Άρθρο 11

Το παρόν πρωτόκολλο και τα παραρτήματά του αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ΣΣΣ.

Άρθρο 12

1.   Το παρόν πρωτόκολλο εγκρίνεται από την Κοινότητα, μέσω του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξ ονόματος των κρατών μελών, και από τη Δημοκρατία της Κροατίας σύμφωνα με τις ισχύουσες σ’ αυτές διαδικασίες.

2.   Τα μέρη αλληλοενημερώνονται για την ολοκλήρωση των αντίστοιχων διαδικασιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι πράξεις έγκρισης κατατίθενται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 13

1.   Το παρόν πρωτόκολλο αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κατάθεση της τελευταίας πράξης έγκρισης.

2.   Εάν πριν από την 1η Αυγούστου 2007 δεν έχουν κατατεθεί όλες οι πράξεις έγκρισης του παρόντος πρωτοκόλλου, το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Αυγούστου 2007.

Άρθρο 14

Το παρόν πρωτόκολλο συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λεττονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική, φινλανδική και κροατική γλώσσα, και κάθε κείμενο θεωρείται εξίσου αυθεντικό.

Άρθρο 15

Το κείμενο της ΣΣΣ, περιλαμβανομένων των παρατημάτων και των πρωτοκόλλων που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, η τελική πράξη και οι δηλώσεις που είναι προσαρτημένες συντάσσονται στη βουλγαρική και ρουμανική γλώσσα και τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικά με τα πρωτότυπα κείμενα (1). Το συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης εγκρίνει τα κείμενα αυτά.

Съставено в Брюксел на петнадесети юли две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el quince de julio de dos mil ocho.

V Bruselu dne patnáctého července dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende juli to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Juli zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juulikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the fifteenth day of July in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le quinze juillet deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì quindici luglio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų liepos penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év július tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' Lulju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de vijftiende juli tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego lipca roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Julho de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la data de cincisprezece iulie 2008.

V Bruseli dňa pätnásteho júla dvetisícosem.

V Bruslju, dne petnajstega julija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den femtonde juli tjugohundraåtta.

Sastavljeno u Bruxellesu, dana petnaestog srpnja godine dvije tisuće osme.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Za države članice

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropski skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Za Europske zajednice

Image

За Република Хърватия

Por la República de Croacia

Za Chorvatskou republiku

For Republikken Kroatien

Für die Republik Kroatien

Horvaatia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κροατίας

For the the Republic of Croatia

Pour la République de Croatie

Per la Repubblica di Croazia

Horvātijas Republikas vārdā

Kroatijos Respublikos vārdu

a Horvát Köztársaság részéről

r-Repubblika tal-Kroazja

Voor de Republiek Kroatië

W imieniu Republiki Chorwacji

Pela República da Croácia

Pentru Republica Croaţia

Za Chorvátsku republiku

Za Republiko Hrvaško

Kroatian tasavallan puolesta

På Republiken Kroatiens vägnar

Za Republiku Hrvatsku

Image


(1)  Το κείμενο της συμφωνίας στη βουλγαρική και τη ρουμανική γλώσσα θα δημοσιευθεί στην Ειδική Έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας εν καιρώ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ IVα και IVγ

Δασμολογικές παραχωρήσεις της Κροατίας για γεωργικά προϊόντα (αδασμολόγητα για απεριόριστες ποσότητες) που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 3 στοιχείο α) περίπτωση i) και στο άρθρο 27 παράγραφος 3 στοιχείο β) περίπτωση i)

Κροατικός τελωνειακός κωδικός (1)

0105 19 20

1001 10 00

2005 60 00

2009 80 99 10

0105 19 90

1002 00 00 10

2007 91

2009 80 99 20

0106 90 00 10

1003 00 10

2008 19

2009 90 11

0205 00

1004 00 00 10

2008 20

2009 90 19

0206

1005 10

2008 30

2009 90 21

0208

1006

2008 80

2009 90 29

0407 00 30

1007 00

2008 99 36

2009 90 39 10

0407 00 90

1008

2008 99 38

2009 90 49 10

0410 00 00

1106

2008 99 49 10

2009 90 59 10

0504 00 00

1108

2008 99 67 10

2009 90 79 10

0604

1109 00 00

2008 99 99 10

2009 90 97 10

0714

1209

2009 11

2009 90 98 10

0801

1210

2009 19 11

2301

0802

1211

2009 19 19

2302 10

0803 00

1212 99 30

2009 19 98 10

2302 40

0804 10 00

1212 99 41

2009 29 11

2303 10

0804 30 00

1212 99 49

2009 29 19

2303 20

0805 40 00

1212 99 70

2009 29 99 10

2303 30 00

0805 50

1213 00 00

2009 39 11

2304 00 00

0805 90 00

1214

2009 39 19

2305 00 00

0806 20

1301

2009 39 39 10

2306 41 00

0807 20 00

1302

2009 49 11

2306 49 00

0811

1501 00 11

2009 49 19

2306 90 05

0812

1501 00 19 10

2009 49 99 10

2307 00

0813

1501 00 90

2009 79 11

2308 00

0814 00 00

1502 00

2009 79 19

2309 10

0901 11 00

1503 00

2009 79 99 10

 

0901 12 00

1504

2009 80 11

 

0902

1516 10

2009 80 19

 

0904

1603 00

2009 80 34

 

0905 00 00

1702 11 00

2009 80 35

 

0906

1702 19 00

2009 80 36

 

0907 00 00

1702 60

2009 80 38

 

0908

1703 10 00

2009 80 69 10

 

0909

2003 10

2009 80 96 10

 

0910

2003 20 00

2009 80 97 10

 

»

(1)  Όπως ορίζεται από το δασμολόγιο της Κροατίας που δημοσιεύθηκε στο NN 134/2006, όπως έχει τροποποιηθεί.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ IVβ και IVδ

Δασμολογικές παραχωρήσεις της Κροατίας για γεωργικά προϊόντα (αδασμολόγητα εντός των ορίων των ποσοστώσεων από την 1η Αυγούστου 2007) που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 3 στοιχείο α) περίπτωση ii) και στο άρθρο 27 παράγραφος 3 στοιχείο γ) περίπτωση i)

Κροατικός τελωνειακός κωδικός

Περιγραφή

Ετήσια δασμολογική ποσόστωση (τόνοι)

Ετήσια αύξηση (τόνοι)

0103 91

0103 92

Χοιροειδή ζωντανά, εκτός από τα αναπαραγωγής καθαρής φυλής

625

25

0104

Προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά

1 500

0201

Κρέατα βοοειδών, νωπά ή κατεψυγμένα

200

0204

Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

1 325

5

0207

Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, πουλερικών της κλάσης 0105

870

30

0210

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων

545

15

0401

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά

17 250

150

0402

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

17 750

700

0405 10

Βούτυρο

330

10

0406

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί

2 500

100

0406 excl 0406 90 78

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί, εκτός του Gouda

800

0406 90 78

Gouda

350

0409 00 00

Μέλι φυσικό

20

0602

Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό (φύτρα) μανιταριών

12

0602 90 10

Λευκό (φύτρα) μανιταριών

9 400

0701 90 10

Πατάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη, που προορίζονται για την παραγωγή αμύλου

1 000

0702 00 00

Ντομάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

9 375

375

0703 20 00

Σκόρδα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

1 250

50

0712

Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα

1 050

0805 10

Πορτοκάλια, νωπά ή ξερά

31 250

1 250

0805 20

Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas). Κλημεντίνες (clémentines), wilkings και παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών, νωπά ή ξερά

3 000

120

0806 10

Σταφύλια, νωπά

10 000

400

0808 10 (1)

Μήλα, νωπά

5 800

 

0809 10 00

Βερίκοκα, νωπά

1 250

50

0810 10 00

Φράουλες, νωπές

250

10

1002 00 00

Σίκαλη

1 000

100

1101 00

Αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού

250

1103

Πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από δημητριακά

100

1206 00

Σπέρματα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασμένα

125

5

1507

Σογιέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα

1 230

10

1509

Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα

450

20

1514 19

1514 99

Λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράμβης ή σιναπιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα, εκτός από το ακατέργαστο λάδι

100

1602 41

1602 42

1602 49

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων χοιροειδών, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος

375

15

1701

Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή κατάσταση

7 125

285

2002

Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ

6 150

240

2004 90

Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα

125

5

2005 91 00

2005 99

Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα

200

2007 99

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, εκτός από παρασκευάσματα ομογενοποιημένα ή από εσπεριδοειδή

130

2009 12 00

2009 19 91

2009 19 98

Χυμοί πορτοκαλιών, μη κατεψυγμένοι, αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67

2 250

90

2009 71

2009 79

2009 80

2009 90

Χυμοί μήλων, χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού, μείγματα χυμών

200

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

 

 

 

 

Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού, αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67

375

15

2009 80 85

2009 80 86

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

 

 

 

2106 90 30

2106 90 51

2106 90 55

2106 90 59

Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: σιρόπια από ζάχαρα, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών

550

2302 30

Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από το κοσκίνισμα, το άλεσμα ή άλλες κατεργασίες του σιταριού

6 200

2309 90

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, εκτός από τις τροφές για σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση

1 350

»

(1)  Η ποσόστωση θα κατανεμηθεί στην περίοδο από τις 21 Φεβρουαρίου έως τις 14 Σεπτεμβρίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVε

Δασμολογικές παραχωρήσεις της Κροατίας για γεωργικά προϊόντα (50 % του δασμού ΜΕΚ για απεριόριστες ποσότητες) που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 3 στοιχείο γ) περίπτωση ii)

Κροατικός τελωνειακός κωδικός

Περιγραφή

0104

Προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά

0105

Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, ινδιάνοι και φραγκόκοτες, ζωντανά, κατοικίδια:

 

Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 185 g:

0105 12 00

– –

Γάλοι

 

Άλλα:

0105 94 00

– –

Πετεινοί και κότες:

0105 94 00 30

– – –

Κότες εκτρεφόμενες για ωοπαραγωγή

0105 94 00 40

– – –

Νεαρές ωοτόκες κότες

0209 00

Λαρδί χωρίς τα κρεάτινα μέρη, χοιρινό λίπος (ξίγκι) και λίπος πουλερικών, μη λειωμένα ούτε με άλλο τρόπο εκχυλισμένα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά

0404

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

0407 00

Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα:

 

Πουλερικών:

0407 00 30

– –

Άλλα:

0407 00 30 40

– – –

Αυγά ινδιάνων

0601

Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση: Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου άλλες από τις ρίζες της κλάσης 1212

0602

Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα και μπόλια. Λευκό (φύτρα) μανιταριών

0603

Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά, αποξεραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα

0708

Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0710

Λαχανικά, άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα

0711

Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται

0712

Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα

0713

Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα

0901

Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφεΐνη. Κελύφη και φλούδες καφέ. Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι αναλογίες του μείγματος:

 

Καφές καβουρντισμένος:

0901 21 00

– –

Με καφεΐνη

0901 22 00

– –

Χωρίς καφεΐνη

1003 00

Κριθάρι:

1003 00 90

Άλλα:

1003 00 90 10

– –

Για ζυθοποιία

1004 00 00

Βρώμη

1005

Καλαμπόκι:

1005 90 00

Άλλα

1104

Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου, πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα το δύο άκρα τους, τεμαχισμένοι, ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης 1006. Φύτρα δημητριακών ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα

1105

Αλεύρι, σιμιγδάλι, σκόνη, νιφάδες, κόκκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) από πατάτες

1702

Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα:

1702 30

Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που δεν περιέχουν φρουκτόζη ή που περιέχουν κατά βάρος σε ξερή κατάσταση, λιγότερο από 20 % φρουκτόζη

1702 40

Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, από 20 % συμπεριλαμβανόμενο έως 50 % μη συμπεριλαμβανόμενο φρουκτόζη, με εξαίρεση το ιμβερτοζάχαρο:

2005

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξύδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006):

2005 40 00

Μπιζέλια (Pisum sativum)

 

Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 00

– –

Φασόλια σε σπέρματα

2008

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

2008 50

Βερίκοκα

2008 70

Ροδάκινα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines

2009

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών:

 

Χυμοί ανανά:

2009 41

– –

Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20:

2009 41 10

– – –

Αξίας που υπερβαίνει τα 30 ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

 

Χυμοί σταφυλιών (περιλαμβανομένου και του μούστου):

2009 69

– –

Άλλα

2206 00

Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης, απίτης, υδρόμελι). Μείγματα ποτών που προέρχονται από ζύμωση και μείγματα ποτών που προέρχονται από ζύμωση και μη αλκοολούχων ποτών, μη κατονομαζόμενα ούτε περιλαμβανόμενα αλλού:

2302

Πίτουρα εν γένει και άλλα υπολείμματα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από το κοσκίνισμα, το άλεσμα ή άλλες κατεργασίες των δημητριακών ή οσπριοειδών:

2302 30

Σιταριού

2306

Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την εξαγωγή φυτικών λιπών ή λαδιών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 2304 ή 2305:

2306 90

Άλλα

2309

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων:

2309 90

Άλλα

»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVστ

Δασμολογικές παραχωρήσεις της Κροατίας για γεωργικά προϊόντα (50 % του δασμού ΜΕΚ εντός των προβλεπόμενων ποσοστώσεων από την 1η Αυγούστου 2007) που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 3 στοιχείο γ) περίπτωση iii)

Κροατικός τελωνειακός κωδικός

Περιγραφή

Ετήσια δασμολογική ποσόστωση

(τόνοι)

Ετήσια αύξηση

(τόνοι)

0102 90

Βοοειδή ζωντανά, εκτός από τα αναπαραγωγής καθαρής φυλής

250

10

0202

Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα

3 750

150

0203

Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

9 125

365

0701

Πατάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

15 000

600

0703 10

0703 90 00

Κρεμμύδια, ασκαλώνια, πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

12 790

500

0704 90 10

Κράμβες λευκές και κόκκινες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

160

0706 10 00

Καρότα και γογγύλια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

140

0706 90 30

0706 90 90

Αγριοραπάνια (Cochlearia armoracia), κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο (σκουλί), ραπανοσέλινα (άλλα εκτός από τη σελινόριζα ή το σέλινο γογγυλόρριζο), ραπάνια και παρόμοιες βρώσιμες ρίζες, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

110

0807 11 00

0807 19 00

Πεπόνια (περιλαμβανομένων των καρπουζιών), νωπά

7 035

275

0808 10

Μήλα, νωπά

6 900

300

1101 00

Αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού

1 025

45

1103

Πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από δημητριακά

9 750

390

1107

Βύνη, έστω και καβουρντισμένη

19 750

750

1517 10 90

Μαργαρίνη, μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής μαργαρίνης, εκτός από εκείνη που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 10 % αλλά όχι περισσότερο από 15 % λιπαρές ύλες προερχόμενες από το γάλα

150

1601 00

Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα. Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά

2 250

90

1602 10 έως

1602 39,

1602 50 έως

1602 90

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος, άλλων εκτός των χοιροειδών

650

30

2009 50

2009 90

Χυμοί ντομάτας. Μείγματα χυμών

100

2401

Καπνά ακατέργαστα. Απορρίμματα καπνού

250

10

»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVζ

Δασμολογικές παραχωρήσεις της Κροατίας για γεωργικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 3 στοιχείο ζ)

Οι τελωνειακοί δασμοί για τα εμπορεύματα που απαριθμούνται στο παρόν παράρτημα εφαρμόζεται όπως υποδεικνύεται από την 1η Αυγούστου 2007

Κροατικός τελωνειακός κωδικός

Περιγραφή

Ετήσια δασμολογική ποσόστωση (τόνοι)

Δασμός εφαρμόσιμος εντός των ορίων των ποσοστώσεων

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 71

Βοοειδή ζωντανά, κατοικίδια, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg και βόδια που προορίζονται για σφαγή με βάρος που υπερβαίνει τα 300 kg, εκτός από τα βοοειδή αναπαραγωγής καθαρής φυλής

9 000

15 %

0103 91

0103 92

Χοιροειδή ζωντανά, εκτός από τα αναπαραγωγής καθαρής φυλής

2 550

15 %

ex ex 0105 94 00

Πετεινοί και κότες ζωντανοί με βάρος που υπερβαίνει τα 185 g αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 g

90

10 %

0203

Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

3 570

25 %

0401

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά

12 600

4,2 ευρώ/100 kg

0707 00

Αγγούρια ή αγγουράκια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

200

10 %

0709 51 00

0709 59 10

0709 59 30

0709 59 90

Μανιτάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

400

10 %

0709 60 10

Γλυκοπιπεριές, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

400

12 %

0710 21 00

0710 22 00

0710 90 00

Μπιζέλια (Pisum sativum), φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.) και μείγματα λαχανικών, άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα

1 500

7 %

1001 90 99

Όλυρα (σπέλτα), σιτάρι μαλακό και σμιγάδι που δεν προορίζονται για σπορά

20 800

15 %

1005 90 00

Καλαμπόκι, άλλο από το προοριζόμενο για σπορά

20 000

9 %

1206 00 91

1206 00 99

Σπέρματα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασμένα, άλλα από αυτά που προορίζονται για σπορά

2 160

6 %

1517 10 90

Μαργαρίνη, μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής μαργαρίνης, εκτός από εκείνη που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 10 % αλλά όχι περισσότερο από 15 % λιπαρές ύλες προερχόμενες από το γάλα

1 200

20 %

1601 00

Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα. Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά

1 900

10 %

1602 10 00

έως

1602 39 00

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος:

παρασκευάσματα ομογενοποιημένα,

συκωτιών όλων των ζώων,

πουλερικών της κλάσης 01.05

240

10 %

1602 41

1602 42

1602 49

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων χοιροειδών, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος

180

10 %

1702 40

Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, από 20 % συμπεριλαμβανόμενο έως 50 % μη συμπεριλαμβανόμενο φρουκτόζη, με εξαίρεση το ιμβερτοζάχαρο

1 000

5 %

1703 90 00

Μελάσες που προκύπτουν από την εκχύλιση ή τον εξευγενισμό (ραφινάρισμα) της ζάχαρης, εκτός από μελάσες ζαχαροκάλαμου

14 500

14 %

2001

Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ

1 740

15 %

2008 50

2008 60

2008 70

Βερίκοκα, κεράσια και ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα nectarines, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης

22

6 %

»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Vα

Προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 1

Οι εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα των ακόλουθων προϊόντων καταγωγής Κροατίας υπόκεινται στις παραχωρήσεις που αναφέρονται παρακάτω:

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Ετήσια δασμολογική ποσόστωση

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster): ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξηραμένοι, αλατισμένοι ή σε άρμη, καπνιστοί. Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών. Άλευρα, σκόνες και πελέτες, κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο

ΔΠ: 30 τόνοι με 0 %

Πάνω από τη ΔΠ: 70 % του ΜΕΚ

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Κυπρίνοι: ζωντανοί, νωποί ή διατηρημένοι με απλή ψύξη, κατεψυγμένοι, αποξηραμένοι, αλατισμένοι ή σε άρμη, καπνιστοί. Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών. Άλευρα, σκόνες και πελέτες, κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο

ΔΠ: 210 τόνοι με 0 %

Πάνω από τη ΔΠ: 70 % του ΜΕΚ

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Σπαρίδες θάλασσας (Dentex dentex και Pagellus spp.): ζωντανές, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη, αποξηραμένες, αλατισμένες ή σε άρμη, καπνιστές. Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών. Άλευρα, σκόνες και πελέτες, κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο

ΔΠ: 35 τ με 0 %

Πάνω από τη ΔΠ: 30 % του ΜΕΚ

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Λαυράκια (Dicentrarchus labrax): ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άλμη, Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών. Άλευρα, σκόνες και πελέτες, κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο

ΔΠ: 650 τόνοι με 0 %

Πάνω από τη ΔΠ: 30 % του ΜΕΚ

1604

Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών. Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού

ΔΠ: 1 585 τόνοι με 0 %

Πάνω από τη ΔΠ: μειωμένος δασμός, βλέπε παρακάτω

Πάνω από τις δασμολογικές ποσοστώσεις, ο συντελεστής δασμού που εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα της κλάσης 1604, εκτός από τα παρασκευάσματα και τις κονσέρβες σαρδελών και αντσούγιας, θα είναι 50 % του δασμού ΜΕΚ. Για τα παρασκευάσματα και τις κονσέρβες σαρδελών και αντσούγιας που υπερβαίνουν τη δασμολογική ποσόστωση, ο συντελεστής δασμού θα είναι ο πλήρης δασμός ΜΕΚ.

»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Vβ

Προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 2

Οι εισαγωγές στην Κροατία των ακόλουθων προϊόντων, καταγωγής Ευρωπαϊκής Κοινότητας, υπόκεινται στις κατωτέρω παραχωρήσεις:

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Ετήσια δασμολογική ποσόστωση

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster): ζωντανές, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη, κατεψυγμένες, αποξηραμένες, αλατισμένες ή σε άρμη, καπνιστές. Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών. Άλευρα, σκόνες και πελέτες, κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο

ΔΠ: 25 τόνοι με 0 %

Πάνω από τη ΔΠ: 70 % του ΜΕΚ

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Κυπρίνοι: ζωντανοί, νωποί ή διατηρημένοι με απλή ψύξη, κατεψυγμένοι, αποξηραμένοι, αλατισμένοι ή σε άρμη, καπνιστοί. Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών. Άλευρα, σκόνες και πελέτες, κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο

ΔΠ: 30 τόνοι με 0 %

Πάνω από τη ΔΠ: 70 % του ΜΕΚ

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Σπαρίδες θάλασσας (Dentex dentex και Pagellus spp.): ζωντανές, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη, αποξηραμένες, αλατισμένες ή σε άρμη, καπνιστές. Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών. Άλευρα, σκόνες και πελέτες, κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο

ΔΠ: 35 τόνοι με 0 %

Πάνω από τη ΔΠ: 30 % του ΜΕΚ

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Λαυράκια (Dicentrarchus labrax): ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άλμη, Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών. Άλευρα, σκόνες και πελέτες, κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο

ΔΠ: 60 τόνοι με 0 %

Πάνω από τη ΔΠ: 30 % του ΜΕΚ

1604

Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών. Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού

ΔΠ: 315 τ με 0 %

Πάνω από τη ΔΠ: μειωμένος δασμός, βλέπε παρακάτω

Πάνω από τις δασμολογικές ποσοστώσεις, ο συντελεστής δασμού που εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα της κλάσης 1604, εκτός από τα παρασκευάσματα και τις κονσέρβες σαρδελών και αντσούγιας, θα είναι 50 % του δασμού ΜΕΚ. Για τα παρασκευάσματα και τις κονσέρβες σαρδελών και αντσούγιας που υπερβαίνουν τη δασμολογική ποσόστωση, ο συντελεστής δασμού θα είναι ο πλήρης δασμός ΜΕΚ.

»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Δασμοί που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής Κροατίας

(Προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 25 της ΣΣΣ)

Οι δασμοί είναι μηδενικοί για τις εισαγωγές στην Κοινότητα μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων καταγωγής Κροατίας που περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα:

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

0403

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων, καρπών ή κακάου:

0403 10

Γιαούρτια

 

– –

Αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου:

 

– – –

Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:

0403 10 51

– – – –

Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

0403 10 53

– – – –

Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 %

0403 10 59

– – – –

Που υπερβαίνει το 27 %

 

Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:

0403 10 91

– – – –

Που δεν υπερβαίνει το 3 %

0403 10 93

– – – –

Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

0403 10 99

– – – –

Που υπερβαίνει το 6 %

0403 90

Άλλα:

 

Αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων, καρπών ή κακάου

 

– – –

Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:

0403 90 71

– – – –

Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

0403 90 73

– – – –

Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 27 %

0403 90 79

– – – –

Που υπερβαίνει το 27 %

 

Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα:

0403 90 91

– – – –

Που δεν υπερβαίνει το 3 %

0403 90 93

– – – –

Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

0403 90 99

– – – –

Που υπερβαίνει το 6 %

0405

Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα. Γαλακτικές λιπαρές ύλες για επάλειψη:

0405 20

Γαλακτικές λιπαρές ύλες για επάλειψη:

0405 20 10

– –

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 39 % και κατώτερης του 60 %

0405 20 30

– –

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 60 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 75 %

0511

Προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Ζώα μη ζωντανά των κεφαλαίων 1 ή 3, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου:

 

Άλλα:

0511 99

– –

Άλλα:

 

– – –

Σπόγγοι φυσικοί ζωικής προέλευσης:

0511 99 39

– – – –

Άλλα

0710

Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα:

0710 40 00

Γλυκό καλαμπόκι

0711

Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται:

0711 90

Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών:

 

– –

Λαχανικά:

0711 90 30

– – –

Γλυκό καλαμπόκι

1302

Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά. Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις. Αγάρ-αγάρ και άλλα βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα:

 

Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά:

1302 12 00

– –

Γλυκόριζας

1302 13 00

– –

Λυκίσκου

1302 20

Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις:

1302 20 10

– –

Σε ξερή κατάσταση

1302 20 90

– –

Άλλα

1505 00

Εριολίπος και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της λανολίνης:

1505 00 10

Εριολίπος ακατέργαστο

1516

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα, διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινισμένα (με ισομέρεια λιπαρών οξέων), έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα:

1516 20

Λίπη και λάδια φυτικά και τα κλάσματά τους:

1516 20 10

– –

Ρετσινόλαδα υδρογονωμένα, με την ονομασία “opalwax”

1517

Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής και τα κλάσματά τους της κλάσης 1516

1517 10

Μαργαρίνη, μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής μαργαρίνης:

1517 10 10

– –

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %

1517 90

Άλλα:

1517 90 10

– –

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %

 

– –

Άλλα:

1517 90 93

– – –

Μείγματα ή παρασκευάσματα μαγειρικά που χρησιμοποιούνται για αφαίρεση των τύπων (φορμών)

1518 00

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα), οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, εμφυσημένα, πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 1516. Μείγματα ή παρασκευάσματα μη βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

1518 00 10

Lynoxin

 

Άλλα:

1518 00 91

– –

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα), οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, εμφυσημένα, πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 1516

 

– –

Άλλα:

1518 00 95

– – –

Μείγματα και παρασκευάσματα μη βρώσιμα από ζωικά λίπη και λάδια ή από ζωικά και φυτικά λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους

1518 00 99

– – –

Άλλα

1521

Κεριά (άλλα από τα τριγλυκερίδια)φυτικά, κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα και κεριά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα:

1521 90

Άλλα:

 

– –

Κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα:

1521 90 99

– – –

Άλλα

1522 00

Λάδια δερμάτων. Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή φυτικών κεριών:

1522 00 10

Λάδι δερμάτων

1704

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα)

1803

Πάστα κακάου, έστω και αποβουτυρωμένη

1804 00 00

Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου

1805 00 00

Κακάο σε σκόνη, που δεν περιέχει πρόσθετη ζάχαρη ή άλλη γλυκαντική ύλη

1806

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο

1901

Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, πλιγούρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν κακάο ή που περιέχουν λιγότερο από 40 % κατά βάρος κακάο επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως, και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που δεν περιέχουν κακάο ή περιέχουν λιγότερο από 5 % κατά βάρος κακάο, επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως, και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

1902

Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια. Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο:

 

Ζυμαρικά εν γένει όχι ψημένα ούτε παραγεμισμένα ούτε αλλιώς παρασκευασμένα:

1902 11 00

– –

Που περιέχουν αυγά

1902 19

– –

Άλλα

1902 20

Ζυμαρικά εν γένει παραγεμισμένα (έστω και ψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα):

 

– –

Άλλα:

1902 20 91

– – –

Ψημένα

1902 20 99

– – –

Άλλα

1902 30

Άλλα ζυμαρικά εν γένει

1902 40

Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους)

1903 00 00

Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής, παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων, κόκκων στρογγυλών, σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές

1904

Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κορνφλέικς)]. Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε μορφή κόκκων, νιφάδων ή άλλων επεξεργασμένων κόκκων (εκτός από αλεύρι, πλιγούρι ή σιμιγδάλι), προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

1905

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια Προϊόντα

2001

Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ:

2001 90

Άλλα:

2001 90 30

– –

Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Ίγναμα (κόνδυλος της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 %

2001 90 60

– –

Καρδιές φοινίκων

2004

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006:

2004 10

Πατάτες:

 

– –

Άλλα:

2004 10 91

– – –

Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων

2004 90

Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών:

2004 90 10

– –

Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)

2005

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξύδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006):

2005 20

Πατάτες:

2005 20 10

– – –

Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων

2005 80 00

Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)

2008

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

 

Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και άλλα σπέρματα, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους:

2008 11

– –

Αράπικα φιστίκια:

2008 11 10

– – –

Βούτυρο αράπικων φιστικιών

 

Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα εκτός από εκείνα της διάκρισης 2008 19:

2008 91 00

– –

Καρδιές φοινίκων

2008 99

– –

Άλλα:

 

– – –

Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:

 

Χωρίς προσθήκη ζάχαρης:

2008 99 85

– – – – –

Καλαμπόκι, εκτός από γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

Ίγναμα (κόνδυλος της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 %

2101

Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάι ή το ματέ. Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών

2102

Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί (με εξαίρεση τα εμβόλια της κλάσης 3002). Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες:

2102 10

Ζύμες ενεργές

2102 20

Ζύμες αδρανείς. Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί:

 

– –

Ζύμες αδρανείς:

2102 20 11

– – –

Σε δισκία, κύβους ή παρόμοιες μορφές, ή και σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg.

2102 20 19

– – –

Άλλα

2102 30 00

Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες

2103

Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα. Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη:

2103 10 00

Σάλτσα σόγιας

2103 20 00

Tomato ketchup (κέτσαπ) και άλλες σάλτσες ντομάτας

2103 30

Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη:

2103 30 90

– –

Μουστάρδα παρασκευασμένη

2103 90

Άλλα:

2103 90 90

– –

Άλλα

2104

Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα. Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα

2105 00

Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο

2106

Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

2106 10

Συμπυκνώματα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης

2106 90

Άλλα

2106 90 20

– –

Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα, άλλα από εκείνα που γίνονται με βάση ευώδεις ουσίες των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών

 

– –

Άλλα:

2106 90 92

– – –

Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους

2106 90 98

– – –

Άλλα

2202

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση της χυμούς φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 2009

2203 00

Μπίρα από βύνη

2205

Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή αρωματικών ουσιών:

2207

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % vol ή περισσότερο. Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα, οποιουδήποτε τίτλου

2208

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % vol. Αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά:

2208 40

Ρούμι και άλλα αποστάγματα που λαμβάνονται από την απόσταξη προϊόντων ζαχαροκάλαμου που έχουν υποστεί ζύμωση

2208 90

Άλλα

 

– –

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % vol.

2208 90 91

– – –

Που δεν υπερβαίνει τα 2 l

2208 90 99

– – –

Που υπερβαίνει τα 2 l

2402

Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα), πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού

2403

Άλλα καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί. Καπνά “ομογενοποιημένα” ή “ανασχηματισμένα”. Εκχυλίσματα και βάμματα καπνού

2905

Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά της:

 

Τις πολυαλκοόλες:

2905 43 00

– –

Μαννιτόλη

2905 44

– –

D-γλυκιτόλη (σορβιτόλη)

2905 45 00

– –

Γλυκερίνη

3301

Αιθέρια έλαια (αποτερπενωμένα ή μη), στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με την ονομασία “πηγμένα” ή “απόλυτα”. Ρητινοειδή. Εκχυλίσματα ελαιορητινών. Συμπυκνωμένα διαλύματα αιθερίων ελαίων σε λίπη, σταθερά λάδια, κεριά ή ανάλογες ύλες, που παίρνονται με απορρόφηση ή εμπότιση. Τερπενικά υποπροϊόντα, κατάλοιπα της αποτερπένωσης των αιθερίων ελαίων. Αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων:

3301 90

Άλλα:

 

– –

Εκχυλίσματα ελαιορητινών:

3301 90 21

– – –

Γλυκόριζας και λυκίσκου

3302

Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλκοολικά διαλύματα) με βάση μία ή περισσότερες από αυτές της ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για τη βιομηχανία. Άλλα παρασκευάσματα με βάση ευώδεις ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών:

3302 10

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για της βιομηχανίες ειδών διατροφής ή ποτών:

 

– –

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για της βιομηχανίες ποτών:

 

– – –

Παρασκευάσματα που περιέχουν όλους της γευστικούς παράγοντες που χαρακτηρίζουν ένα ποτό:

3302 10 10

– – – –

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει τα 0,5 % vol

 

– – – –

Άλλα:

3302 10 21

– – – – – –

Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους

3302 10 29

– – – – –

Άλλα

3501

Καζεΐνες, καζεϊνικά άλατα και άλλα παράγωγα καζεϊνών. Κόλλες καζεΐνης:

3501 10

Καζεΐνες:

3501 90

Άλλα:

3501 90 90

– –

Άλλα

3505

Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους, (π.χ. τα προζελατινοποιημένα ή εστεροποιημένα άμυλα κάθε είδους). Κόλλες με βάση τα άμυλα κάθε είδους, τη δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:

3505 10

Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:

3505 10 10

– –

Δεξτρίνη

 

– –

Άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:

3505 10 90

– – –

Άλλα

3505 20

Κόλλες

3809

Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών υλών και άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα (π.χ. είδη για κολλάρισμα παρασκευασμένα και παρασκευάσματα σταθεροποιητικά της βαφής), των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία, στη βιομηχανία του χαρτιού, στη βιομηχανία του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

3809 10

Με βάση αμυλώδεις ύλες

3823

Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά, βιομηχανικά. Όξινα λάδια από εξευγενισμό (ραφινάρισμα). Λιπαρές βιομηχανικές αλκοόλες

 

Λιπαρά, μονοκαρβοξυλικά, βιομηχανικά οξέα. Όξινα λάδια από εξευγενισμό:

3823 11 00

– –

Στεατικό οξύ

3823 12 00

– –

Ελαϊκό οξύ

3823 13 00

– –

Λιπαρά οξέα ταλλελαίου (ρευστής ρητίνης)

3823 19

– –

Άλλα

3823 70 00

Λιπαρή βιομηχανική αλκοόλη

3824

Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

3824 60

Σορβιτόλη εκτός από αυτή της διάκρισης 2905 44

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κατάσταση 1: Εμπορεύματα καταγωγής Κοινότητας για τα οποία η Κροατία θα καταργήσει τους δασμούς

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

0501 00 00

Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ακατέργαστες, έστω και πλυμένες ή απολιπασμένες. Απορρίμματα τριχών κεφαλής ανθρώπου

0502

Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου. Τρίχες ασβού και άλλες τρίχες για την ψηκτροποιία. Απορρίμματα των τριχών αυτών

0505

Δέρματα και άλλα μέρη πτηνών, με τα φτερά ή πούπουλά τους, φτερά και μέρη φτερών (έστω και κομμένα στα άκρα), πούπουλα, ακατέργαστα ή απλά καθαρισμένα, απολυμανθέντα ή που έχουν υποστεί κατεργασία με σκοπό τη διατήρησή τους. Σκόνες και απορρίμματα φτερών ή μέρη φτερών

0506

Κόκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων, ακατέργαστα, απολιπασμένα ή απλά επεξεργασμένα (όχι όμως κομμένα σε σχήματα) επεξεργασμένα με οξύ ή και αποζελατινωμένα. Σκόνες και απορρίμματα από αυτές τις ύλες

0507

Ελεφαντόδοντο, χελωνόστρακο, κεράτινα ελάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γένια) φάλαινας ή άλλων θαλάσσιων θηλαστικών, κέρατα κάθε είδους, οπλές, νύχια κάθε είδους και ράμφη, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα αλλά όχι κομμένα σε σχήματα. Σκόνες και απορρίμματα από αυτές τις ύλες

0508 00 00

Κοράλλι και παρόμοιες ύλες, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα. Κοχύλια και όστρακα μαλακίων, μαλακοστράκων ή εχινοδέρμων και κόκαλα σουπιών, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα, αλλά όχι κομμένα σε σχήματα, οι σκόνες και τα απορρίμματά τους

0510 00 00

Άμβρα (ζωικό ήλεκτρο), καστόριο, ζήβεθο και μόσχος. Κανθαρίδες. Χολή, έστω και αποξεραμένη. Αδένες και άλλες ουσίες ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα κατά τρόπο προσωρινό

0511

Προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Ζώα μη ζωντανά των κεφαλαίων 1 ή 3, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου:

 

Άλλα:

0511 99

– –

Άλλα:

 

– – –

Σπόγγοι φυσικοί ζωικής προέλευσης:

0511 99 31

– – – –

Ακατέργαστοι

0511 99 39

– – – –

Άλλα

0511 99 85

– – –

Άλλα:

ex 0511 99 85

– – – –

Χοντρές τρίχες (τρίχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών) και απορρίμματα αυτών, έστω και σε επίπεδες επιφάνειες, με ή χωρίς υπόθεμα

0710

Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα:

0710 40 00

Γλυκό καλαμπόκι

0711

Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται:

0711 90

Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών:

 

– –

Λαχανικά:

0711 90 30

– – –

Γλυκό καλαμπόκι

0903 00 00

Ματέ

1212

Χαρούπια, φύκια, ζαχαρότευτλα και ζαχαροκάλαμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξεραμένα, έστω και σε σκόνη. Κουκούτσια και αμύγδαλα καρπών και άλλα φυτικά προϊόντα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες κιχωρίου, μη φρυγμένες, της ποικιλίας Cichorium intybus sativum), που χρησιμεύουν κυρίως για διατροφή του ανθρώπου και που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

1212 20 00

Φύκια

1302

Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά. Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις. Αγάρ-αγάρ και άλλα βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα:

 

Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά:

1302 12 00

– –

Γλυκόριζας

1302 13 00

– –

Λυκίσκου

1302 19

– –

Άλλα

1302 20

Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις

 

Βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα:

1302 31 00

– –

Αγάρ-αγάρ

1302 32

– –

Βλεννώδη και πηκτικά από χαρούπια, από χαρουπόσπορο ή από σπέρματα guaree, έστω και τροποποιημένα:

1302 32 10

– – –

Από χαρούπια ή χαρουπόσπορο

1401

Φυτικές ύλες των ειδών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην καλαθοποιία ή στη σπαρτοπλεκτική (π.χ. μπαμπού, καλάμια του είδους rotin, κοινά καλάμια, βούρλα, λυγαριές, ράφια, στελέχη δημητριακών καθαρισμένα, λευκασμένα ή βαμμένα, φλούδες φιλύρας)

1404

Φυτικά προϊόντα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

1505 00

Εριολίπος και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της λανολίνης

1506 00 00

Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα

1515

Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:

1515 90

Άλλα:

1515 90 11

– –

Λάδι tung. Λάδια από jojoba, oiticica. Κερί μυρίκης, κερί Ιαπωνίας. Τα κλάσματά τους:

ex 1515 90 11

– – –

Λάδι jojoba και τα κλάσματά του

1516

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα, διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινισμένα (με ισομέρεια λιπαρών οξέων), έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα:

1516 20

Λίπη και λάδια φυτικά και τα κλάσματά τους:

1516 20 10

– –

Ρετσινόλαδα υδρογονωμένα, με την ονομασία “opalwax”

1518 00

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα), οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, εμφυσημένα, πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 1516. Μείγματα ή παρασκευάσματα μη βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

1518 00 10

Λινοξύνη

 

Άλλα:

1518 00 91

– –

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα), οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, εμφυσημένα, πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 1516

 

– –

Άλλα:

1518 00 95

– – –

Μείγματα και παρασκευάσματα μη βρώσιμα από ζωικά λίπη και λάδια ή από ζωικά και φυτικά λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους

1518 00 99

– – –

Άλλα

1520 00 00

Γλυκερίνη ακατέργαστη. Γλυκερινούχα νερά και αλισίβες

1521

Κεριά φυτικά (άλλα από τα τριγλυκερίδια), κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα και κεριά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα

1522 00

Λάδια δερμάτων. Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή φυτικών κεριών:

1522 00 10

Λάδι δερμάτων

1702

Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα:

1702 50 00

Φρουκτόζη χημικώς καθαρή

1702 90

Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο (ή διιμβερτοποιημένο) και τα άλλα ζάχαρα και σιρόπια από ζάχαρα που περιέχουν κατά βάρος σε ξερή κατάσταση 50 % φρουκτόζη:

1702 90 10

– –

Μαλτόζη χημικώς καθαρή

1704

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα):

1704 10

Τσίκλες (chewing-gum), έστω και με επικάλυψη ζάχαρης

1803

Πάστα κακάου, έστω και αποβουτυρωμένη

1804 00 00

Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου

1805 00 00

Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

1901

Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, πλιγούρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν κακάο ή που περιέχουν λιγότερο από 40 % κατά βάρος κακάο επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως, και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που δεν περιέχουν κακάο ή περιέχουν λιγότερο από 5 % κατά βάρος κακάο, επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως, και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

1901 10 00

Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασμένα για λιανική πώληση

1901 20 00

Μείγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας της κλάσης 1905

1901 90

Άλλα

1902

Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια. Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο:

 

Ζυμαρικά εν γένει όχι ψημένα ούτε παραγεμισμένα ούτε αλλιώς παρασκευασμένα:

1902 11 00

– –

Που περιέχουν αυγά

1902 19

– –

Άλλα

1902 20

Ζυμαρικά εν γένει παραγεμισμένα (έστω και ψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα):

 

– –

Άλλα:

1902 20 91

– – –

Ψημένα

1902 20 99

– – –

Άλλα

1902 30

Άλλα ζυμαρικά εν γένει

1902 40

Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους)

1903 00 00

Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής, παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων, κόκκων στρογγυλών, σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές

1904

Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κορνφλέικς)]. Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε μορφή κόκκων, νιφάδων ή άλλων επεξεργασμένων κόκκων (εκτός από αλεύρι, πλιγούρι ή σιμιγδάλι), προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

2001

Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ:

2001 90

Άλλα:

2001 90 30

– –

Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Ίγναμα (κόνδυλος της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 %

2001 90 60

– –

Καρδιές φοινίκων

2004

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006:

2004 10

Πατάτες:

 

– –

Άλλα:

2004 10 91

– – –

Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων

2004 90

Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών:

2004 90 10

– –

Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)

2005

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξύδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006):

2005 20

Πατάτες:

2005 20 10

– –

Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων

2005 80 00

Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)

2008

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

 

Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και άλλα σπέρματα, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους:

2008 11

– –

Αράπικα φιστίκια:

2008 11 10

– – –

Βούτυρο αράπικων φιστικιών

 

Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα εκτός από εκείνα της διάκρισης 2008 19:

2008 91 00

– –

Καρδιές φοινίκων

2008 99

– –

Άλλα:

 

– – –

Χωρίς προσθήκη αλκοόλης:

 

Χωρίς προσθήκη ζάχαρης:

2008 99 85

– – – – –

Καλαμπόκι, εκτός από γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

Ίγναμα (κόνδυλος της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 %

2101

Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάι ή το ματέ. Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών

2102

Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί (με εξαίρεση τα εμβόλια της κλάσης 3002). Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες

2103

Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα. Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη

2104

Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα. Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα

2106

Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

2106 10

Συμπυκνώματα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης

2106 90

Άλλα:

2106 90 20

– –

Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα, άλλα από εκείνα που γίνονται με βάση ευώδεις ουσίες των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών

 

– –

Άλλα:

2106 90 92

– – –

Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους

2106 90 98

– – –

Άλλα

2201

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε αρωματισμένα. Πάγος και χιόνι:

2201 90 00

Άλλα

2203 00

Μπίρα από βύνη

2207

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % vol ή περισσότερο. αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα, οποιουδήποτε τίτλου

2208

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % vol. Αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά:

2208 20

Αποστάγματα από κρασί ή τσίπουρα

2208 30

Ουίσκι

2208 40

Ρούμι και άλλα αποστάγματα που λαμβάνονται από την απόσταξη προϊόντων ζαχαροκάλαμου που έχουν υποστεί ζύμωση

2208 50

Τζιν και τζινέβρα

2208 60

Βότκα

2208 70

Λικέρ

2208 90

Άλλα:

 

– –

Αράκ που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:

2208 90 11

– – –

Που δεν υπερβαίνει τα 2 l

2208 90 19

– – –

Που υπερβαίνει τα 2 l

 

– –

Αποστάγματα από δαμάσκηνα, αχλάδια ή κεράσια (εκτός των λικέρ) σε δοχεία με περιεχόμενο:

2208 90 33

– – –

Που δεν υπερβαίνει τα 2 l:

ex 2208 90 33

– – – –

Αποστάγματα από αχλάδια ή κεράσια, με εξαίρεση το μπράντυ από δαμάσκηνα (Slivovitz)

2208 90 38

– – –

Που υπερβαίνει τα 2 l:

ex 2208 90 38

– – – –

Αποστάγματα από αχλάδια ή κεράσια, με εξαίρεση το μπράντυ από δαμάσκηνα (Slivovitz)

 

– –

Άλλα αποστάγματα και άλλα οινοπνευματώδη ποτά, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο:

 

– – –

Που δεν υπερβαίνει τα 2 l:

2208 90 41

– – – –

Ούζο

 

– – – –

Άλλα:

 

– – – – –

Αποστάγματα (εκτός των λικέρ):

 

– – – – – –

Φρούτων:

2208 90 45

– – – – – – –

Calvados

2208 90 48

– – – – – – –

Άλλα

 

– – – – – –

Άλλα

2208 90 52

– – – – – – –

Korn

2208 90 54

– – – – – – –

Τεκίλα

2208 90 56

– – – – – – –

Άλλα

2208 90 69

Άλλα οινοπνευματώδη ποτά

 

– – –

Που υπερβαίνει τα 2 l:

 

– – – –

Αποστάγματα (εκτός των λικέρ):

2208 90 71

– – – – –

Φρούτων

2208 90 75

– – – – –

Τεκίλα

2208 90 77

– – – – –

Άλλα

2208 90 78

Άλλα οινοπνευματώδη ποτά

 

– –

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % vol.

2208 90 91

– – –

Που δεν υπερβαίνει τα 2 l

2208 90 99

– – –

Που υπερβαίνει τα 2 l

2402

Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα), πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού:

2402 10 00

Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα) και πουράκια που περιέχουν καπνό

2403

Άλλα καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί. Καπνά “ομογενοποιημένα” ή “ανασχηματισμένα”. Εκχυλίσματα και βάμματα καπνού:

 

Άλλα:

2403 91 00

– –

Καπνά “ομογενοποιημένα” ή “ανασχηματισμένα”

2403 99

– –

Άλλα

2905

Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους:

 

Άλλες πολυαλκοόλες:

2905 43 00

– –

Μαννιτόλη

2905 44

– –

D-γλυκιτόλη (σορβιτόλη)

2905 45 00

– –

Γλυκερίνη

3301

Αιθέρια έλαια (αποτερπενωμένα ή μη), στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με την ονομασία “πηγμένα” ή “απόλυτα”. Ρητινοειδή. Εκχυλίσματα ελαιορητινών. Συμπυκνωμένα διαλύματα αιθερίων ελαίων σε λίπη, σταθερά λάδια, κεριά ή ανάλογες ύλες, που παίρνονται με απορρόφηση ή εμπότιση. Τερπενικά υποπροϊόντα, κατάλοιπα της αποτερπένωσης των αιθερίων ελαίων. Αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθερίων ελαίων:

3301 90

Άλλα:

 

– –

Εκχυλίσματα ελαιορητινών:

3301 90 21

– – –

Γλυκόριζας και λυκίσκου

3301 90 30

– – –

Άλλα

3302

Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλκοολικά διαλύματα) με βάση μία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για τη βιομηχανία. Άλλα παρασκευάσματα με βάση ευώδεις ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών:

3302 10

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ειδών διατροφής ή ποτών:

 

– –

Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ποτών:

 

– – –

Παρασκευάσματα που περιέχουν όλους τους γευστικούς παράγοντες που χαρακτηρίζουν ένα ποτό:

3302 10 10

– – – –

Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει τα 0,5 % vol

 

– – – –

Άλλα:

3302 10 21

– – – – – –

Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους

3302 10 29

– – – – –

Άλλα

3501

Καζεΐνες, καζεϊνικά άλατα και άλλα παράγωγα καζεϊνών. Κόλλες καζεΐνης:

3501 10

Καζεΐνη

3501 90

Άλλα:

3501 90 90

– –

Άλλα

3505

Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους, (π.χ. τα προζελατινοποιημένα ή εστεροποιημένα άμυλα κάθε είδους). Κόλλες με βάση τα άμυλα κάθε είδους, τη δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:

3505 10

Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:

3505 10 10

– –

Δεξτρίνη

 

– –

Άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:

3505 10 90

– – –

Άλλα

3505 20

Κόλλες

3809

Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών υλών και άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα (π.χ. είδη για κολλάρισμα παρασκευασμένα και παρασκευάσματα σταθεροποιητικά της βαφής), των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία, στη βιομηχανία του χαρτιού, στη βιομηχανία του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

3809 10

Με βάση αμυλώδεις ύλες

3823

Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά, βιομηχανικά. Όξινα λάδια από εξευγενισμό (ραφινάρισμα). Λιπαρές βιομηχανικές αλκοόλες

 

Λιπαρά, μονοκαρβοξυλικά, βιομηχανικά οξέα. Όξινα λάδια από εξευγενισμό:

3823 11 00

– –

Στεατικό οξύ

3823 12 00

– –

Ελαϊκό οξύ

3823 13 00

– –

Λιπαρά οξέα ταλλελαίου (ρευστής ρητίνης)

3823 19

– –

Άλλα

3823 70 00

Λιπαρή βιομηχανική αλκοόλη

3824

Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

3824 60

Σορβιτόλη εκτός από αυτή της διάκρισης 2905 44

Κατάσταση 2: Ποσοστώσεις και δασμοί που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Κροατία προϊόντων καταγωγής Κοινότητας

Σημείωση: Τα προϊόντα που απαριθμούνται στον παρόντα πίνακα επωφελούνται από μηδενικό δασμό εντός των ορίων των δασμολογικών ποσοστώσεων που καθορίζονται κατωτέρω. Ο εφαρμοστέος δασμός για τις ποσότητες που υπερβαίνουν αυτούς τους όγκους θα είναι 50 % του συντελεστή δασμού ΜΕΚ.

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Ετήσια δασμολογική ποσόστωση

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων, καρπών ή κακάου

2 390 τόνοι

0405 20 10

0405 20 30

Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 39 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 75 %

68 τόνοι

1517 10 10

1517 90 10

1517 90 93

Μαργαρίνη και μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματά τους, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %. Μείγματα ή παρασκευάσματα μαγειρικά που χρησιμοποιούνται για αφαίρεση των τύπων (φορμών)

700 τόνοι

2201 10 11

2201 10 19

2201 10 90

Νερά μεταλλικά και νερά αεριούχα

16 907 τόνοι

2205 10 10

2205 10 90

2205 90 10

2205 90 90

Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή αρωματικών ουσιών:

420 hl

ex 2208 90 33

ex 2208 90 38

Μπράντυ από δαμάσκηνα (Slivovitz), με κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % vol

170 hl

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Τσιγάρα που περιέχουν καπνό. Πούρα, πούρα με κομμένο άκρο, πουράκια και τσιγάρα, από υποκατάστατα του καπνού

35 τόνοι

2403 10 10

2403 10 90

Καπνός για κάπνισμα, έστω και αν περιέχει υποκατάστατα καπνού σε οποιαδήποτε αναλογία

42 τόνοι

Κατάσταση 3: Ποσοστώσεις και δασμοί που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Κροατία προϊόντων καταγωγής Κοινότητας

Σημείωση: Τα προϊόντα που απαριθμούνται στον παρόντα πίνακα επωφελούνται από μηδενικό δασμό εντός των ορίων των δασμολογικών ποσοστώσεων που καθορίζονται κατωτέρω. Ο εφαρμοστέος δασμός για τις ποσότητες που υπερβαίνουν αυτούς τους όγκους θα είναι 40 % του συντελεστή δασμού ΜΕΚ.

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Ετήσια δασμολογική ποσόστωση

(τόνοι)

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, με εξαίρεση τις τσίχλες (chewing gum) (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα):

1 250

1806

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο

2 410

1905

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια Προϊόντα

4 390

2105 00

Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο

1 430

2202

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 2009

18 100

Κατάσταση 4: Ποσοστώσεις και δασμοί που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Κροατία προϊόντων καταγωγής Κοινότητας

Σημείωση: Τα προϊόντα που απαριθμούνται στον παρόντα πίνακα επωφελούνται από μηδενικό δασμό εντός των ορίων των ετησίων δασμολογικών ποσοστώσεων που καθορίζονται κατωτέρω. Για τις ποσότητες που υπερβαίνουν την ποσόστωση, ισχύουν οι όροι που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ, κατάλογος 1 του πρωτοκόλλου 3.

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Ετήσια δασμολογική ποσόστωση (τόνοι)

2103 90 30

2103 90 90

Πικρά αρωματικά, με κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο του 44,2 % νοl που δεν υπερβαίνει το 49,2 % νοl, που περιέχουν 1,5 % μέχρι 6 % κατά βάρος γεντιανή, μπαχαρικά και διάφορα συστατικά, 4 % μέχρι 10 % ζάχαρη και παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεκτικότητα που δεν υπερβαίνει τα 0,5 l.

Άλλες σάλτσες και παρασκευάσματα για σάλτσες και ανάμεικτα καρυκεύματα και αρτύματα, εκτός από σάλτσα σόγιας, άλλες σάλτσες ντομάτας και τσάτνυ καρπού μάγγο υγρό

300

»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΙΝΟΥΣ

1.

Οι εισαγωγές στην Κοινότητα των ακόλουθων προϊόντων καταγωγής Δημοκρατίας της Κροατίας υπόκεινται στις παραχωρήσεις που αναφέρονται κατωτέρω από την 1η Αυγούστου 2007.

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή

Εφαρμοστέος δασμός

Ετήσια ποσότητα (hl)

Ετήσια αύξηση (hl)

Ειδικοί όροι

ex 2204 10

ex 2204 21

Αφρώδη κρασιά ποιότητας

Κρασιά από νωπά σταφύλια

απαλλαγή

44 000

10 000

(1)(2)

ex 2204 29

Κρασιά από νωπά σταφύλια

απαλλαγή

29 000

0

(2)

(1)

Με την επιφύλαξη ότι έχει χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον το 80 % της επιλέξιμης ποσότητας το προηγούμενο έτος, η ετήσια αύξηση εφαρμόζεται έως ότου το ποσό της ποσόστωσης που αφορά την κλάση ex 2204 10 και την κλάση ex 2204 21 και της ποσόστωσης που αφορά την κλάση ex 2204 29, φθάσει σε 98 000 hl κατ’ ανώτατο όριο.

(2)

Κατόπιν αιτήσεως ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να γίνουν διαβουλεύσεις για να προσαρμοστούν οι ποσοστώσεις με τη μεταφορά ποσοτήτων από την ποσόστωση που αφορά την κλάση ex 2204 29 στην ποσόστωση που αφορά τις κλάσεις ex 2204 10 και ex 2204 21.

2.

Η Κοινότητα χορηγεί προτιμησιακό μηδενικό δασμό εντός των ορίων των δασμολογικών ποσοστώσεων όπως αναφέρεται στο σημείο 1, υπό τον όρο ότι δεν θα καταβληθούν εξαγωγικές επιδοτήσεις για τις εξαγωγές αυτών των ποσοτήτων από την Δημοκρατία της Κροατίας.

3.

Οι εισαγωγές στην Δημοκρατία της Κροατίας των ακόλουθων προϊόντων καταγωγής Κοινότητας υπόκεινται στις παραχωρήσεις που αναφέρονται κατωτέρω, από την 1η Αυγούστου 2007.

Κροατικός τελωνειακός κωδικός

Περιγραφή

Εφαρμοστέος δασμός

Ετήσιες ποσότητες (hl)

Ετήσια αύξηση (hl)

Ειδικοί όροι

ex 2204 10

ex 2204 21

Αφρώδη κρασιά ποιότητας

Κρασιά από νωπά σταφύλια

απαλλαγή

14 000

800

(1)

ex 2204 29

Κρασιά από νωπά σταφύλια

απαλλαγή

8 000

0

 

ex 2204

Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009

50 % του ΜΕΚ

900

0

 

(1)

Με την επιφύλαξη ότι έχει χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον το 80 % της επιλέξιμης ποσότητας το προηγούμενο έτος, η ετήσια αύξηση εφαρμόζεται έως ότου η ποσόστωση φθάσει σε 18 000 hl κατ’ ανώτατο όριο.

4.

Η Δημοκρατία της Κροατίας χορηγεί προτιμησιακό μηδενικό δασμό εντός των ορίων των δασμολογικών ποσοστώσεων όπως αναφέρεται στο σημείο 3, υπό τον όρο ότι δεν θα καταβληθούν εξαγωγικές επιδοτήσεις για τις εξαγωγές αυτών των ποσοτήτων από την Κοινότητα.

5.

Η παρούσα συμφωνία καλύπτει τους οίνους:

α)

οι οποίοι έχουν παραχθεί από νωπά σταφύλια που έχουν παραχθεί και συγκομισθεί εξ ολοκλήρου στην επικράτεια του εν λόγω συμβαλλόμενου μέρους και

β)

i)

κατάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν παραχθεί σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τις οινολογικές πρακτικές και μεταποιήσεις που μνημονεύονται στον τίτλο Ν του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999,

ii)

κατάγονται από την Δημοκρατία της Κροατίας και έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που διέπουν τις οινολογικές πρακτικές και τις μεταποιήσεις σύμφωνα με την κροατική νομοθεσία. Οι εν λόγω οινολογικοί κανόνες πρέπει να συνάδουν προς την κοινοτική νομοθεσία.

6.

Οι εισαγωγές οίνων στο πλαίσιο των παραχωρήσεων που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία υπάγονται στην υποβολή πιστοποιητικού που εκδίδεται από επίσημο φορέα ο οποίος αναγνωρίζεται αμοιβαία και μνημονεύεται στους καταλόγους που καταρτίζονται από κοινού, ώστε να διασφαλισθεί ότι οι εν λόγω οίνοι συνάδουν προς το σημείο 5 στοιχείο β).

7.

Τα συμβαλλόμενα μέρη εξετάζουν, το αργότερο εντός του πρώτου τριμήνου του 2005, τις δυνατότητες αμοιβαίας χορήγησης περαιτέρω παραχωρήσεων, λαμβανομένης υπόψη της εξέλιξης του εμπορίου οίνου μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

8.

Τα συμβαλλόμενα μέρη διασφαλίζουν ότι τα οφέλη που χορηγούνται αμοιβαία δεν θίγονται από άλλα μέτρα.

9.

Κατόπιν αιτήσεως ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη, πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις σχετικά με οποιοδήποτε πρόβλημα που αφορά τον τρόπο λειτουργίας της παρούσας συμφωνίας.

10.

Η παρούσα συμφωνία ισχύει, αφενός, στα εδάφη όπου εφαρμόζεται η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και υπό τους όρους που προβλέπει η εν λόγω συνθήκη και, αφετέρου, στο έδαφος της Δημοκρατίας της Κροατίας.

»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ

«

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 4

σχετικά με τον ορισμό της έννοιας “καταγόμενα προϊόντα” ή “προϊόντα καταγωγής” μέθοδοι διοικητικής συνεργασίας για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας μεταξύ της Κοινότητας και της Κροατίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Ορισμοί

ΤΙΤΛΟΣ II

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ “ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ” Ή “ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ”

Άρθρο 2

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 3

Σώρευση στην Κοινότητα

Άρθρο 4

Σώρευση στην Κροατία

Άρθρο 5

Εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα

Άρθρο 6

Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα

Άρθρο 7

Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση

Άρθρο 8

Μονάδα χαρακτηρισμού

Άρθρο 9

Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία

Άρθρο 10

Για σπορά

Άρθρο 11

Ουδέτερα στοιχεία

ΤΙΤΛΟΣ III

ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 12

Αρχή της εδαφικότητας

Άρθρο 13

Απευθείας μεταφορά

Άρθρο 14

Εκθέσεις

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Άρθρο 15

Απαγόρευση επιστροφής δασμών ή απαλλαγής από δασμούς

ΤΙΤΛΟΣ V

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 16

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 17

Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1

Άρθρο 18

Εκ των υστέρων έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1

Άρθρο 19

Έκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1

Άρθρο 20

Έκδοση πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1 βάσει προηγουμένως εκδοθέντος ή συνταχθέντος πιστοποιητικού καταγωγής

Άρθρο 21

Λογιστικός διαχωρισμός

Άρθρο 22

Όροι για τη σύνταξη δήλωσης τιμολογίου

Άρθρο 23

Εγκεκριμένος εξαγωγέας

Άρθρο 24

Διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών καταγωγής

Άρθρο 25

Υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής

Άρθρο 26

Εισαγωγή με τμηματικές αποστολές

Άρθρο 27

Απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού καταγωγής

Άρθρο 28

Δικαιολογητικά

Άρθρο 29

Φύλαξη του πιστοποιητικού καταγωγής και των δικαιολογητικών

Άρθρο 30

Διαφορές και λάθη εκτύπωσης

Άρθρο 31

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 32

Αμοιβαία συνδρομή

Άρθρο 33

Έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής

Άρθρο 34

Διακανονισμός διαφορών

Άρθρο 35

Κυρώσεις

Άρθρο 36

Ελεύθερες ζώνες

ΤΙΤΛΟΣ VII

ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ

Άρθρο 37

Εφαρμογή του πρωτοκόλλου

Άρθρο 38

Ειδικοί όροι

ΤΙΤΛΟΣ VIII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 39

Τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου

Κατάλογος παραρτημάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:

Επεξηγηματικές σημειώσεις για τον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II:

Πίνακας των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που απαιτείται να διεξαχθούν επί μη καταγόμενων υλών προκειμένου να μπορέσει να αποκτήσει το παρασκευαζόμενο προϊόν το χαρακτήρα καταγωγής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III:

Υποδείγματα του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 και της αίτησης για το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV:

Κείμενο της δήλωσης τιμολογίου

ΤΙΤΛΟΣ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου:

α)

ως “κατασκευή ή παρασκευή” νοείται κάθε μορφή επεξεργασίας ή μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένης της συναρμολόγησης ή ακόμη και ειδικών εργασιών·

β)

ως “ύλη” νοούνται όλες οι μορφές συστατικών, πρώτων υλών, συνθετικών στοιχείων, μερών κ.λπ., που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του προϊόντος·

γ)

ως “προϊόν” νοείται το προϊόν που έχει κατασκευασθεί, ακόμη και αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αργότερα σε άλλη κατασκευαστική εργασία·

δ)

ως “εμπορεύματα” νοούνται τόσο οι ύλες όσο και τα προϊόντα·

ε)

ως “δασμολογητέα αξία” νοείται η αξία που προσδιορίζεται βάσει της συμφωνίας περί της εφαρμογής του άρθρου VII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 (συμφωνία ΠΟΕ για τη δασμολογητέα αξία)·

στ)

“τιμή εκ του εργοστασίου”, η εργοστασιακή τιμή που καταβάλλεται για το προϊόν στον κατασκευαστή στην επιχείρηση του οποίου διενεργήθηκε η τελευταία επεξεργασία ή μεταποίηση στην Κοινότητα ή την Κροατία, υπό τον όρο ότι η τιμή περιλαμβάνει την αξία όλων των υλών που χρησιμοποιήθηκαν, αφού αφαιρεθούν όλοι οι εσωτερικοί φόροι οι οποίοι επεστράφησαν, ή είναι δυνατόν να επιστραφούν, κατά την εξαγωγή του παραχθέντος προϊόντος·

ζ)

“αξία υλών”, η δασμολογητέα αξία κατά τη στιγμή εισαγωγής των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν ή, εάν αυτή δεν είναι γνωστή και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επιβεβαιώσιμη τιμή που καταβλήθηκε για τις ύλες αυτές στην Κοινότητα ή την Κροατία,

η)

ως “αξία καταγόμενων υλών”, νοείται η αξία τέτοιων υλών όπως περιγράφεται στο στοιχείο ζ), που εφαρμόζεται κατ’ αναλογία·

θ)

ως “προστιθέμενη αξία”, νοείται η τιμή εκ του εργοστασίου αφού αφαιρεθεί η δασμολογητέα αξία εκάστης των ενσωματωθεισών υλών που είναι καταγωγής των άλλων χωρών που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 στις οποίες εφαρμόζεται σώρευση ή, αν η δασμολογητέα αξία δεν είναι γνωστή ή δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επαληθεύσιμη τιμή που καταβάλλεται για τα προϊόντα στην Κοινότητα ή στην Κροατία·

ι)

ως “κεφάλαια” και “κλάσεις” νοούνται τα κεφάλαια και οι κλάσεις (τετραψήφιοι κωδικοί) που χρησιμοποιούνται στην ονοματολογία, η οποία αποτελεί το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης εμπορευμάτων, που αναφέρεται στο παρόν πρωτόκολλο ως “εναρμονισμένο σύστημα” ή “ΕΣ”·

ια)

ο όρος “υπαγόμενος” αναφέρεται στην κατάταξη προϊόντος ή ύλης σε μία συγκεκριμένη κλάση·

ιβ)

ως “αποστολή εμπορευμάτων” νοούνται τα προϊόντα που είτε αποστέλλονται ταυτόχρονα από κάποιον εξαγωγέα σε κάποιον παραλήπτη ή καλύπτονται από ένα μόνον έγγραφο μεταφοράς, το οποίο καλύπτει τη μεταφορά τους από τον εξαγωγέα στον παραλήπτη ή, όταν δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο, από ένα μόνο τιμολόγιο·

ιγ)

ο όρος “εδάφη” περιλαμβάνει τα χωρικά ύδατα.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ “ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ” Ή “ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ”

Άρθρο 2

Γενικές διατάξεις

1.   Για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας:

α)

τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στην Κοινότητα κατά την έννοια του άρθρου 5·

β)

τα προϊόντα που παράγονται στην Κοινότητα αλλά περιέχουν ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σε αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι οι ύλες αυτές έχουν υποστεί στην Κοινότητα επεξεργασίες ή μεταποιήσεις επαρκείς κατά την έννοια του άρθρου 6·

2.   Για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Κροατίας:

α)

τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στην Κροατία, κατά την έννοια του άρθρου 5·

β)

τα προϊόντα που παράγονται στην Κροατία και περιέχουν ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σ’ αυτήν, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά έχουν υποστεί στην Κροατία επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 6.

Άρθρο 3

Διμερής σώρευση στην Κοινότητα

Τα προϊόντα καταγωγής Κροατίας θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που παράγεται στην Κοινότητα. Τα προϊόντα αυτά δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις, υπό τον όρο όμως ότι έχουν υποστεί επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1.

Άρθρο 4

Διμερής σώρευση στην Κροατία

Τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Κροατίας όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που παράγεται στην Κροατία. Τα προϊόντα αυτά δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις, υπό τον όρο όμως ότι έχουν υποστεί επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1.

Άρθρο 5

Εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα

1.   Θεωρούνται ως “παραγόμενα εξ ολοκλήρου” είτε στην Κοινότητα είτε στην Κροατία:

α)

τα ορυκτά προϊόντα τα εξορυσσόμενα από το έδαφός τους ή από το θαλάσσιο πυθμένα τους·

β)

τα φυτικά προϊόντα που παράγονται στις χώρες αυτές·

γ)

τα ζώντα ζώα τα γεννώμενα και εκτρεφόμενα στις χώρες αυτές·

δ)

τα προϊόντα τα προερχόμενα από ζώντα ζώα τα οποία εκτρέφονται στις χώρες αυτές·

ε)

τα προϊόντα της θήρας ή αλιείας που ασκείται στις χώρες αυτές·

στ)

τα προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα προϊόντα, που λαμβάνονται από τη θάλασσα εκτός των χωρικών υδάτων της Κοινότητας και της Κροατίας με τα πλοία τους·

ζ)

τα προϊόντα τα παραγόμενα επί των πλοίων-εργοστασίων τους αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο στ)·

η)

τα μεταχειρισμένα είδη που έχουν συγκεντρωθεί σε αυτές και δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνον για την ανάκτηση πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων των μεταχειρισμένων ελαστικών που χρησιμοποιούνται μόνον για αναγόμωση ή ως απορρίμματα·

θ)

τα απόβλητα και απορρίμματα τα προερχόμενα από βιοτεχνικές ή βιομηχανικές εργασίες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί στις χώρες αυτές·

ι)

τα προϊόντα τα εξορυσσόμενα από το θαλάσσιο έδαφος ή υπέδαφος εκτός των χωρικών τους υδάτων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης αυτού του εδάφους ή υπεδάφους·

ια)

τα εμπορεύματα τα παραγόμενα σε αυτές αποκλειστικά από τα προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ι).

2.   Οι όροι “σκάφη τους” και “των πλοίων-εργοστασίων τους” στην παράγραφο 1 στοιχεία στ) και ζ), ισχύουν μόνο για τα σκάφη και τα “πλοία-εργοτάξια”:

α)

είναι νηολογημένα ή εγγεγραμμένα σε κράτος μέλος της Κοινότητας ή στην Κροατία·

β)

φέρουν τη σημαία κράτους μέλους της Κοινότητας ή της Κροατίας·

γ)

ανήκουν, κατά ποσοστό 50 τοις εκατό τουλάχιστον, σε υπηκόους κράτους μέλους της Κοινότητας ή της Κροατίας ή σε εταιρεία που έχει την έδρα της σε ένα από τα κράτη αυτά, της οποίας ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές, ο πρόεδρος του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου και η πλειονότητα των μελών των εν λόγω συμβουλίων είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Κοινότητας ή της Κροατίας και της οποίας, επιπλέον, σε περίπτωση προσωπικών εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, το ήμισυ τουλάχιστον του κεφαλαίου ανήκει σ’ αυτά τα κράτη ή σε δημόσιους οργανισμούς ή σε υπηκόους αυτών των κρατών·

δ)

των οποίων ο κυβερνήτης και οι αξιωματικοί είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Κοινότητας ή της Κροατίας

και

ε)

το πλήρωμα των οποίων αποτελείται, κατά 75 τοις εκατό τουλάχιστον, από υπηκόους κράτους μέλους της Κοινότητας ή της Κροατίας.

Άρθρο 6

Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα

1.   Για την εφαρμογή του άρθρου 2, προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου θεωρείται ότι υπέστησαν επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ.

Οι προαναφερόμενοι όροι δηλώνουν, για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από τη συμφωνία, την επεξεργασία ή τη μεταποίηση που πρέπει να υφίστανται οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προϊόντων αυτών και εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με αυτές τις ύλες. Συνεπώς, αν ένα προϊόν, που έχει αποκτήσει το χαρακτήρα καταγωγής πληρώντας τους όρους που καθορίζονται στον πίνακα για το προϊόν αυτό, χρησιμοποιείται για την κατασκευή ενός άλλου προϊόντος, οι όροι που ισχύουν για το προϊόν στο οποίο αυτό ενσωματώνεται δεν ισχύουν και ως προς αυτό, και δεν λαμβάνονται υπόψη οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν, ενδεχομένως, για την κατασκευή του.

2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, οι μη καταγόμενες ύλες που, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον πίνακα, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του προϊόντος μπορούν, ωστόσο, να χρησιμοποιηθούν υπό τον όρο ότι:

α)

η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος·

β)

με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου δεν σημειώνεται υπέρβαση των ποσοστών που περιέχονται στον πίνακα για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών.

Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του εναρμονισμένου συστήματος.

3.   Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7.

Άρθρο 7

Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση

1.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι ακόλουθες επεξεργασίες ή μεταποιήσεις θεωρούνται ως ανεπαρκείς για την απόκτηση του χαρακτήρα των καταγόμενων προϊόντων, ανεξάρτητα από το αν πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 6:

α)

εργασίες συντήρησης που εξασφαλίζουν τη διατήρηση των εμπορευμάτων σε καλή κατάσταση κατά τη μεταφορά και αποθήκευσή τους·

β)

οι διαιρέσεις και συνενώσεις δεμάτων·

γ)

πλύσιμο, καθάρισμα. Αφαίρεση σκόνης, οξειδίων, ελαίων, χρωμάτων ή άλλων επικαλύψεων·

δ)

σιδέρωμα ή πρεσάρισμα κλωστοϋφαντουργικών ειδών·

ε)

απλές εργασίες βαφής και στίλβωσης·

στ)

η αποφλοίωση, η μερική ή ολική λεύκανση, η στίλβωση και το γυάλισμα δημητριακών και ρυζιού·

ζ)

εργασίες για το χρωματισμό ζάχαρης και την κατασκευή κύβων ζάχαρης·

η)

αφαίρεση του φλοιού, των κουκουτσιών και του κελύφους φρούτων, καρπών και λαχανικών·

θ)

ακόνισμα, απλή λείανση ή απλός τεμαχισμός·

ι)

κοσκίνισμα, διαλογή, ταξινόμηση, κατάταξη, διαβάθμιση, συνδυασμός (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης συνδυασμού ειδών)·

ια)

η απλή τοποθέτηση σε φιάλες, κονσέρβες, φιαλίδια, σάκους, κουτιά, η στερέωση επί λεπτοσανίδων και κάθε άλλη απλή εργασία συσκευασίας·

ιβ)

η επίθεση ή εκτύπωση σημάτων, ετικετών, λογοτύπων και άλλων παρόμοιων διακριτικών σημείων στα προϊόντα ή τη συσκευασία τους·

ιγ)

η απλή ανάμειξη προϊόντων, έστω και διαφορετικού είδους·

ιδ)

απλή συνένωση μερών είδους για την κατασκευή ενός πλήρους είδους ή αποσυναρμολόγηση προϊόντων σε μέρη τους·

ιε)

ο συνδυασμός δύο ή περισσοτέρων εργασιών που προβλέπονται στα στοιχεία α) έως ιδ)·

ιστ)

η σφαγή ζώων.

2.   Όλες οι εργασίες που διενεργούνται εντός της Κοινότητας ή της Κροατίας σε συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να εξετάζονται από κοινού, όταν πρόκειται να οριστεί, αν η πραγματοποιηθείσα επεξεργασία ή μεταποίηση του προϊόντος αυτού πρέπει να θεωρηθεί ως ανεπαρκής κατά την έννοια της παραγράφου 1.

Άρθρο 8

Μονάδα χαρακτηρισμού

1.   Η μονάδα χαρακτηρισμού για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου συνίσταται σε ένα συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο θεωρείται ως η μονάδα βάσης για τον προσδιορισμό της κατάταξης σύμφωνα με την ονοματολογία του εναρμονισμένου συστήματος.

Σύμφωνα με αυτά:

α)

όταν ένα προϊόν αποτελούμενο από ομάδα ή από σύνολο συναρμολογηθέντων ειδών κατατάσσεται, σύμφωνα με το εναρμονισμένο σύστημα, σε μία μόνον κλάση, το όλον αποτελεί τη μονάδα χαρακτηρισμού·

β)

όταν μια αποστολή αποτελείται από ορισμένα πανομοιότυπα προϊόντα που κατατάσσονται στην ίδια κλάση του εναρμονισμένου συστήματος, κάθε προϊόν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χωριστά για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου.

2.   Όταν, κατ’ εφαρμογή του γενικού κανόνα 5 του εναρμονισμένου συστήματος, η συσκευασία κατατάσσεται με το προϊόν που περιέχει, τότε θεωρείται ότι αποτελεί σύνολο με αυτά τα εμπορεύματα για τον προσδιορισμό της καταγωγής.

Άρθρο 9

Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία

Τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία που παραδίδονται μαζί με ένα τεμάχιο εξοπλισμού, μηχανής, συσκευής ή οχήματος, αποτελούν μέρος του κανονικού εξοπλισμού και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του τελευταίου, ή δεν τιμολογούνται ιδιαιτέρως, θεωρούνται ότι αποτελούν ένα σύνολο με το εν λόγω τεμάχιο εξοπλισμού, μηχανής, συσκευής ή οχήματος.

Άρθρο 10

Για σπορά

Κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3 του εναρμονισμένου συστήματος οι συνδυασμοί εμπορευμάτων θεωρούνται ως καταγόμενα προϊόντα όταν όλα τα συστατικά μέρη τους είναι καταγόμενα προϊόντα. Ωστόσο, συνδυασμός εμπορευμάτων αποτελούμενος από προϊόντα καταγόμενα και μη θεωρείται στο σύνολό του καταγόμενος, υπό τον όρο ότι η αξία των μη καταγόμενων προϊόντων δεν υπερβαίνει το 15 τοις εκατό της τιμής “εκ του εργοστασίου” του συνδυασμού.

Άρθρο 11

Ουδέτερα στοιχεία

Για να προσδιοριστεί εάν ένα προϊόν έχει τον χαρακτήρα καταγωγής, δεν είναι αναγκαίο να καθορίζεται η καταγωγή των παρακάτω στοιχείων που χρησιμοποιούνται, ενδεχομένως, για την παραγωγή του:

α)

της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων·

β)

των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού·

γ)

των μηχανημάτων και εργαλείων·

δ)

των προϊόντων που δεν υπεισέρχονται ή δεν πρόκειται να υπεισέλθουν στην τελική σύνθεση του προϊόντος.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 12

Αρχή της εδαφικότητας

1.   Με την επιφύλαξη των άρθρων 3 και 4 και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, οι όροι του τίτλου II σχετικά με την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής πρέπει να πληρούνται ανελλιπώς στην Κοινότητα ή στην Κροατία.

2.   Αν καταγόμενα εμπορεύματα που έχουν εξαχθεί από την Κοινότητα ή την Κροατία προς άλλη χώρα επανεισαχθούν, πρέπει να θεωρούνται, με την επιφύλαξη των άρθρων 3 και 4, ως μη καταγόμενα, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ότι:

α)

τα επανεισαγόμενα εμπορεύματα είναι τα ίδια με τα εμπορεύματα που εξήχθησαν·

και

β)

δεν έχουν υποστεί καμία εργασία πέραν εκείνων που ήταν αναγκαίες για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, ενόσω βρίσκονταν στην εν λόγω χώρα ή κατά την εξαγωγή τους.

3.   Η απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής σύμφωνα με τους όρους του τίτλου II, δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενη επεξεργασία ή μεταποίηση που πραγματοποιήθηκε εκτός της Κοινότητας ή της Κροατίας επί υλών, οι οποίες είχαν εξαχθεί από την Κοινότητα ή την Κροατία και επανεισήχθησαν στη συνέχεια, υπό την προϋπόθεση:

α)

ότι οι εν λόγω ύλες είχαν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Κοινότητα ή την Κροατία ή είχαν υποστεί σε αυτές, πριν από την εξαγωγή τους, επεξεργασία ή μεταποίηση πέρα από τις εργασίες που απαριθμούνται στο άρθρο 7·

και

β)

ότι μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις τελωνειακές αρχές ότι:

i)

τα επανεισαγόμενα εμπορεύματα προέκυψαν από την επεξεργασία ή τη μεταποίηση των υλών που εξήχθησαν,

και

ii)

η συνολική προστιθέμενη αξία που αποκτήθηκε εκτός της Κοινότητας ή της Κροατίας με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, δεν υπερβαίνει το 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του τελικού προϊόντος, στο οποίο ζητείται να αποδοθεί ο χαρακτήρας καταγωγής.

4.   Για την εφαρμογή της παραγράφου 3, οι όροι που αναφέρονται στον τίτλο II και αφορούν την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής, δεν ισχύουν όσον αφορά τις επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που πραγματοποιούνται εκτός της Κοινότητας ή της Κροατίας. Εντούτοις, όταν για τη διαπίστωση του χαρακτήρα καταγωγής του αντίστοιχου τελικού προϊόντος, εφαρμόζεται κανόνας που παρατίθεται στον πίνακα του παραρτήματος II και καθορίζει τη μέγιστη αξία όλων των μη καταγόμενων υλών, η συνολική αξία των μη καταγόμενων υλών που ενσωματώνονται στο έδαφος του ενδιαφερόμενου μέρους και η συνολική προστιθέμενη αξία που αποκτήθηκε εκτός της Κοινότητας ή της Κροατίας κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου, πρέπει να μην υπερβαίνουν το προβλεπόμενο ποσοστό.

5.   Για την εφαρμογή των παραγράφων 3 και 4, ως “συνολική προστιθέμενη αξία” νοείται το σύνολο του κόστους που προκύπτει εκτός της Κοινότητας ή της Κροατίας, συμπεριλαμβανομένης της αξίας των υλών που ενσωματώνονται εκεί.

6.   Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά τα προϊόντα που δεν πληρούν τους όρους που προβλέπονται στον πίνακα του παραρτήματος II και τα οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν υποστεί επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση μόνον κατ’ εφαρμογή των γενικών αξιών του άρθρου 6 παράγραφος 2.

7.   Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 δεν εφαρμόζονται όσον αφορά τα προϊόντα των κεφαλαίων 50 έως 63 του εναρμονισμένου συστήματος.

8.   Οι επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που πραγματοποιούνται εκτός της Κοινότητας ή της Κροατίας και καλύπτονται από το παρόν άρθρο, πραγματοποιούνται υπό τους όρους του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή ή παρόμοιου συστήματος.

Άρθρο 13

Απευθείας μεταφορά

1.   Η προτιμησιακή μεταχείριση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας εφαρμόζεται αποκλειστικά στα εμπορεύματα που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος πρωτοκόλλου και μεταφέρονται απευθείας μεταξύ της Κοινότητας και της Κροατίας. Ωστόσο, προϊόντα που αποτελούν μία και μόνον αποστολή είναι δυνατό να μεταφέρονται μέσω άλλων εδαφών με, ενδεχομένως, μεταφόρτωση ή προσωρινή αποθήκευση σ’ αυτά τα εδάφη, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα παραμένουν υπό την επιτήρηση των τελωνειακών αρχών της χώρας διαμετακόμισης ή αποθήκευσης και ότι δεν υφίστανται εκεί άλλες εργασίες εκτός από την εκφόρτωση, την επαναφόρτωση ή οποιαδήποτε άλλη εργασία που αποβλέπει στη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση.

Τα καταγόμενα προϊόντα είναι δυνατόν να μεταφέρονται με αγωγούς μέσω εδάφους άλλου από εκείνο της Κοινότητας ή της Κροατίας.

2.   Για να αποδειχθεί ότι πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής:

α)

ενιαίο έγγραφο μεταφοράς που καλύπτει τη διέλευση από τη χώρα εξαγωγής μέσω της χώρας διαμετακόμισης· ή

β)

βεβαίωση που χορηγείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας διαμετακόμισης και η οποία:

i)

παρέχει ακριβή περιγραφή των προϊόντων,

ii)

αναφέρει τις ημερομηνίες εκφόρτωσης και επαναφόρτωσης των προϊόντων και, όταν χρειάζεται, τα ονόματα των πλοίων ή άλλων μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν,

και

iii)

πιστοποιεί τις συνθήκες υπό τις οποίες τα προϊόντα παρέμειναν στη χώρα διαμετακόμισης· ή

γ)

ελλείψει αυτών, οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο.

Άρθρο 14

Εκθέσεις

1.   Προϊόντα καταγωγής που αποστέλλονται για να συμμετάσχουν σε έκθεση σε χώρα άλλη από τις χώρες της Κοινότητας και την Κροατία και πωλούνται μετά την έκθεση για να εισαχθούν στην Κοινότητα ή στην Κροατία εμπίπτουν κατά την εισαγωγή στις διατάξεις της συμφωνίας, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται στις τελωνειακές αρχές κατά ικανοποιητικό τρόπο ότι:

α)

ότι ένας εξαγωγέας απέστειλε τα εμπορεύματα αυτά από την Κοινότητα ή από την Κροατία στη χώρα της έκθεσης και τα εξέθεσε εκεί·

β)

ο ίδιος εξαγωγέας πώλησε τα εν λόγω προϊόντα ή τα μεταβίβασε κατά άλλον τρόπο σε παραλήπτη στην Κοινότητα ή στην Κροατία·

γ)

τα προϊόντα απεστάλησαν, κατά τη διάρκεια της έκθεσης ή αμέσως μετά, στην κατάσταση στην οποία είχαν αποσταλεί στην έκθεση·

και

δ)

τα προϊόντα, από τη στιγμή που απεστάλησαν στην έκθεση, δεν χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς άλλους από την επίδειξή τους στη συγκεκριμένη έκθεση.

2.   Πιστοποιητικό καταγωγής πρέπει να εκδίδεται ή να συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου V και να υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής κατά τον συνήθη τρόπο. Στο πιστοποιητικό αναγράφεται το όνομα και η διεύθυνση της έκθεσης. Είναι δυνατό να ζητηθούν, όπου κρίνεται αναγκαίο, συμπληρωματικές έγγραφες αποδείξεις σχετικά με τη φύση των προϊόντων και με τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτέθηκαν.

3.   Η παράγραφος 1 ισχύει για κάθε έκθεση εμπορικού, βιομηχανικού, γεωργικού ή βιοτεχνικού χαρακτήρα, εμποροπανήγυρη ή παρόμοια δημόσια εκδήλωση που δεν διοργανώνεται για ιδιωτικούς σκοπούς σε καταστήματα ή εμπορικούς χώρους με σκοπό την πώληση αλλοδαπών προϊόντων και κατά τη διάρκεια της οποίας τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακό έλεγχο.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Άρθρο 15

Απαγόρευση επιστροφής δασμών ή απαλλαγής από δασμούς

1.   Οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων καταγωγής Κοινότητας ή Κροατίας, για τις οποίες εκδίδεται ή συντάσσεται πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου V δεν αποτελούν στην Κοινότητα ή στην Κροατίας αντικείμενο επιστροφής δασμών ή απαλλαγής από δασμούς οποιουδήποτε είδους.

2.   Η απαγόρευση της παραγράφου 1 εφαρμόζεται σε κάθε ρύθμιση για επιστροφή, διαγραφή ή μη καταβολή, πλήρη ή μερική, δασμών ή επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος, που επιβάλλονται, στην Κοινότητα ή την Κροατία, σε ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή, σε περίπτωση που αυτή η επιστροφή, η διαγραφή ή η μη καταβολή, εφαρμόζεται ρητά ή στην πράξη, όταν τα προϊόντα που παράγονται από τις εν λόγω ύλες εξάγονται και όχι όταν διατίθενται στην κατανάλωση σε αυτές.

3.   Ο εξαγωγέας προϊόντων που καλύπτονται από πιστοποιητικό καταγωγής πρέπει να είναι έτοιμος να υποβάλει ανά πάσα στιγμή, αν ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές, όλα τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι δεν έχει επιτραπεί επιστροφή, όσον αφορά τις μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των σχετικών προϊόντων, και ότι όλοι οι δασμοί ή επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος που αντιστοιχούν σ’ αυτές τις ύλες έχουν πράγματι καταβληθεί.

4.   Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 ισχύουν επίσης για τη συσκευασία κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 2, τα εξαρτήματα, τα ανταλλακτικά και τα εργαλεία κατά την έννοια του άρθρου 9 και τους συνδυασμούς προϊόντων κατά την έννοια του άρθρου 10, όταν αυτά δεν αποτελούν είδη καταγωγής.

5.   Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 ισχύουν μόνο για τις ύλες που ανήκουν στο είδος που αφορά η συμφωνία. Περαιτέρω, αυτές δεν εμποδίζουν την εφαρμογή συστήματος επιστροφών για τα γεωργικά προϊόντα κατά την εξαγωγή, που ισχύει για κάθε εξαγωγή σύμφωνα με τις διατάξεις της συμφωνίας.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 16

Γενικές διατάξεις

1.   Τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας, κατά την εισαγωγή τους στην Κροατία και τα προϊόντα καταγωγής Κροατίας, κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, υπάγονται στη συμφωνία, εφόσον προσκομιστεί:

α)

πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα III· ή

β)

στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1, δήλωση η οποία εφεξής αποκαλείται “δήλωση τιμολογίου”, που αναγράφει ο εξαγωγέας στο τιμολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή σε κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που περιγράφει τα σχετικά προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους. Το κείμενο της δήλωσης τιμολογίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV.

2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, προϊόντα καταγωγής κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου εμπίπτουν, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27, στη συμφωνία, χωρίς να είναι αναγκαία η υποβολή κανενός από τα προαναφερθέντα έγγραφα.

Άρθρο 17

Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1

1.   Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής μετά από γραπτή αίτηση που υποβάλλεται από τον εξαγωγέα ή, υπ’ ευθύνη του εξαγωγέα, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

2.   Για τον σκοπό αυτό, ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του συμπληρώνουν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 και την αίτηση, υποδείγματα των οποίων παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ. Τα έντυπα αυτά συμπληρώνονται σε μια από τις γλώσσες στις οποίες έχει συνταχθεί η παρούσα συμφωνία, σύμφωνα με τις διατάξεις της εγχώριας νομοθεσίας της χώρας εξαγωγής. Αν αυτά είναι χειρόγραφα, συμπληρώνονται με μελάνι και ευανάγνωστους χαρακτήρες. Η περιγραφή των προϊόντων πρέπει να αναφέρεται στη θέση που προορίζεται γι’ αυτό το σκοπό χωρίς να παρεμβάλλονται κενά διάστιχα. Όταν στο πλαίσιο υπάρχουν κενές γραμμές πρέπει να σύρεται οριζόντια γραμμή κάτω από την τελευταία γραμμή της περιγραφής και να διαγραμμίζεται ο κενός χώρος.

3.   Ο εξαγωγέας που ζητεί την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει, ανά πάσα στιγμή, εάν του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής στην οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, κάθε κατάλληλο έγγραφο για την απόδειξη του χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων καθώς και της τήρησης των λοιπών όρων του παρόντος πρωτοκόλλου.

4.   Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές κράτους μέλους της Κοινότητας ή της Κροατίας, εάν τα σχετικά εμπορεύματα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόμενα από την Κοινότητα ή την Κροατία και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος πρωτοκόλλου.

5.   Οι τελωνειακές αρχές που εκδίδουν τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων και της τήρησης των λοιπών απαιτήσεων του παρόντος πρωτοκόλλου. Για το σκοπό αυτό, οι εν λόγω αρχές έχουν το δικαίωμα να ζητούν την προσκόμιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους των λογιστικών βιβλίων του εξαγωγέα καθώς και οποιονδήποτε άλλον έλεγχο κρίνουν αναγκαίο. Εξασφαλίζουν επίσης την ορθή συμπλήρωση των εντύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Ιδίως, ελέγχουν αν ο χώρος που προορίζεται για την περιγραφή των προϊόντων έχει συμπληρωθεί κατά τρόπο που να αποκλείει οποιαδήποτε πιθανότητα δολίων προσθηκών.

6.   Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 αναγράφεται στη θέση 11 του πιστοποιητικού.

7.   Πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές και τίθεται στη διάθεση του εξαγωγέα, μόλις πραγματοποιηθεί ή εξασφαλισθεί πραγματική εξαγωγή.

Άρθρο 18

Εκ των υστέρων έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1

1.   Κατά παρέκκλιση του άρθρου 17 παράγραφος 7, το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά, αν:

α)

δεν είχε εκδοθεί κατά τη στιγμή της εξαγωγής συνεπεία λαθών, ακουσίων παραλείψεων ή ειδικών περιστάσεων·

ή

β)

αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ότι εκδόθηκε πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, το οποίο δεν έγινε δεκτό κατά την εισαγωγή για τεχνικούς λόγους.

2.   Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ο εξαγωγέας στην αίτησή του πρέπει να αναφέρει τον τόπο και την ημερομηνία της εξαγωγής των προϊόντων τα οποία αφορά το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, καθώς και τους λόγους για τους οποίους υποβάλλει την αίτηση.

3.   Οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατόν να εκδώσουν εκ των υστέρων πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, μόνον αφού επαληθεύσουν ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση του εξαγωγέα ανταποκρίνονται σε εκείνα του αντίστοιχου φακέλου.

4.   Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 που εκδίδονται εκ των υστέρων φέρουν την ακόλουθη φράση στην αγγλική γλώσσα:

“ISSUED RETROSPECTIVELY”.

5.   Η φράση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 εγγράφεται στη θέση “παρατηρήσεις” του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1.

Άρθρο 19

Έκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1

1.   Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής ενός πιστοποιητικού EUR.1, ο εξαγωγέας μπορεί να ζητήσει από τις τελωνειακές αρχές που το εξέδωσαν αντίγραφο που συμπληρώνεται βάσει των εγγράφων εξαγωγής που κατέχουν.

2.   Το αντίγραφο που εκδίδεται κατ’ αυτόν τον τρόπο φέρει την ακόλουθη ένδειξη στην αγγλική γλώσσα:

“DUPLICATE”.

3.   Η λέξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εγγράφεται στη θέση “παρατηρήσεις” του αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1

4.   Το αντίγραφο που πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοτύπου πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, αρχίζει να ισχύει από την εν λόγω ημερομηνία.

Άρθρο 20

Έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 βάσει προηγουμένως εκδοθέντος ή συνταχθέντος πιστοποιητικού καταγωγής

Όταν προϊόντα καταγωγής υφίστανται έλεγχο εκ μέρους τελωνείου της Κοινότητας ή της Κροατίας, είναι δυνατή η αντικατάσταση του αρχικού πιστοποιητικού καταγωγής από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, με σκοπό την αποστολή όλων ή ορισμένων από τα προϊόντα αυτά αλλού στην Κοινότητα ή την Κροατία. Τα πιστοποιητικά αντικατάστασης των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, εκδίδονται από το τελωνείο στον έλεγχο του οποίου υποβάλλονται τα προϊόντα.

Άρθρο 21

Λογιστικός διαχωρισμός

1.   Όταν η διατήρηση χωριστών αποθεμάτων καταγόμενων και μη καταγόμενων, πανομοιότυπων και εναλλασσόμενων υλών, συνεπάγεται υψηλό κόστος ή σημαντικά προβλήματα, οι τελωνειακές αρχές δύνανται, ύστερα από γραπτή αίτηση των ενδιαφερομένων, να επιτρέπουν την εφαρμογή της μεθόδου του λεγόμενου “λογιστικού διαχωρισμού” για τη διαχείριση αυτών των αποθεμάτων.

2.   Η μέθοδος αυτή πρέπει να μπορεί να διασφαλίσει ότι, για συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς, ο αριθμός των παραγόμενων προϊόντων που θα ήταν δυνατό να θεωρηθούν ως “καταγόμενα” είναι ο ίδιος με αυτόν που θα είχε προκύψει αν είχε υπάρξει φυσικός διαχωρισμός των αποθεμάτων.

3.   Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να χορηγήσουν τέτοια άδεια, υπό την επιφύλαξη ότι πληρούνται οι απαιτούμενοι όροι.

4.   Η εν λόγω μέθοδος εφαρμόζεται, η δε εφαρμογή της καταγράφεται, βάσει των γενικών λογιστικών αρχών που ισχύουν στη χώρα κατασκευής του προϊόντος.

5.   Ο δικαιούχος της εν λόγω διευκόλυνσης μπορεί να εκδίδει ή να ζητεί την έκδοση πιστοποιητικών καταγωγής, κατά περίπτωση, για την ποσότητα των προϊόντων που δύνανται να θεωρούνται ως καταγόμενα. Ύστερα από αίτηση των τελωνειακών αρχών, ο δικαιούχος υποβάλλει δήλωση για τον τρόπο διαχείρισης των ποσοτήτων.

6.   Οι τελωνειακές αρχές παρακολουθούν τη χρήση της άδειας και δύνανται να την ανακαλούν, εφόσον ο δικαιούχος τη χρησιμοποιεί κατά μη δέοντα τρόπο ή δεν πληροί οποιονδήποτε από τους λοιπούς όρους που παρατίθενται στο παρόν πρωτόκολλο.

Άρθρο 22

Όροι για τη σύνταξη δήλωσης τιμολογίου

1.   Η δήλωση τιμολογίου που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο β) μπορεί να συντάσσεται:

α)

από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 23·

ή

β)

από οποιονδήποτε εξαγωγέα για κάθε αποστολή που αποτελείται από ένα ή περισσότερα δέματα, τα οποία περιέχουν προϊόντα καταγωγής, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 6 000 ευρώ.

2.   Δήλωση τιμολογίου μπορεί να συντάσσεται αν τα σχετικά προϊόντα μπορεί να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας ή Κροατίας και πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου.

3.   Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση τιμολογίου πρέπει να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να προσκομίσει, εάν του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, όλα τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν το χαρακτήρα καταγωγής των εν λόγω προϊόντων καθώς και την τήρηση των λοιπών απαιτήσεων του παρόντος πρωτοκόλλου.

4.   Η δήλωση τιμολογίου συντάσσεται από τον εξαγωγέα με δακτυλογράφηση, επίθεση σφραγίδας ή με εκτύπωση στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο, δήλωσης της οποίας το κείμενο αναφέρεται στο παράρτημα ΙV, σε μια από τις γλώσσες του εν λόγω παραρτήματος και σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας της χώρας εξαγωγής. Η δήλωση μπορεί επίσης να είναι χειρόγραφη. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να συντάσσεται με μελάνι και με ευανάγνωστους χαρακτήρες.

5.   Οι δηλώσεις τιμολογίου πρέπει να φέρουν το πρωτότυπο της χειρόγραφης υπογραφής του εξαγωγέα. Ωστόσο, δεν απαιτείται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, κατά την έννοια του άρθρου 23, να υπογράφει τέτοιες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχει στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής γραπτή ανάληψη υποχρέωσης για αποδοχή της πλήρους ευθύνης για τη δήλωση τιμολογίου από την οποία φαίνεται ότι οι εν λόγω δηλώσεις ισχύουν σαν να έφεραν πράγματι τη χειρόγραφη υπογραφή του.

6.   Η δήλωση τιμολογίου μπορεί να συντάσσεται από τον εξαγωγέα κατά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά ή μετά την εξαγωγή, υπό τον όρο ότι αυτή προσκομίζεται στη χώρα εισαγωγής το αργότερο δύο έτη μετά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά.

Άρθρο 23

Εγκεκριμένος εξαγωγέας

1.   Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής μπορούν να επιτρέπουν σε κάθε εξαγωγέα (εφεξής “εγκεκριμένος εξαγωγέας”), που πραγματοποιεί συχνές αποστολές προϊόντων βάσει της συμφωνίας, να συντάσσει δηλώσεις τιμολογίου ανεξάρτητα από την αξία των σχετικών προϊόντων. Ο εξαγωγέας υποχρεούται να παρέχει στις τελωνειακές αρχές όλες τις εγγυήσεις για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων καθώς και της εκπλήρωσης των λοιπών απαιτήσεων του παρόντος πρωτοκόλλου.

2.   Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να παρέχουν το καθεστώς του εγκεκριμένου εξαγωγέα, υπό οιεσδήποτε προϋποθέσεις κρίνουν αναγκαίες.

3.   Οι τελωνειακές αρχές παρέχουν στον εγκεκριμένο εξαγωγέα αριθμό αδείας του τελωνείου, ο οποίος αναγράφεται στη δήλωση τιμολογίου.

4.   Οι τελωνειακές αρχές παρακολουθούν τη χρήση της άδειας από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα.

5.   Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ανακαλούν την άδεια ανά πάσα στιγμή. Την ανακαλούν όταν ο εγκεκριμένος εξαγωγέας δεν παρέχει πλέον τις εγγυήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν πληροί πλέον τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ή δεν χρησιμοποιεί ορθά την άδεια.

Άρθρο 24

Διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών καταγωγής

1.   Το πιστοποιητικό καταγωγής ισχύει για τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης στη χώρα εξαγωγής και πρέπει να κατατίθεται εντός της προθεσμίας αυτής στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής.

2.   Τα πιστοποιητικά καταγωγής που κατατίθενται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 1, μπορούν να γίνονται δεκτά για την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος, όταν η αδυναμία υποβολής των πιστοποιητικών αυτών εντός της καθορισμένης προθεσμίας οφείλεται σε εξαιρετικές περιστάσεις.

3.   Σε άλλες περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής, οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής μπορούν να αποδέχονται τα πιστοποιητικά καταγωγής όταν τα προϊόντα έχουν προσκομισθεί πριν από την εν λόγω τελική ημερομηνία.

Άρθρο 25

Υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής

Τα πιστοποιητικά καταγωγής υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν στην εν λόγω χώρα. Οι εν λόγω αρχές έχουν τη δυνατότητα να ζητούν μετάφραση του πιστοποιητικού καταγωγής. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να ζητούν να συνοδεύεται η διασάφηση εισαγωγής από δήλωση του εισαγωγέα με την οποία να βεβαιώνεται ότι τα προϊόντα πληρούν τους όρους που απαιτούνται για την εφαρμογή της συμφωνίας.

Άρθρο 26

Εισαγωγή με τμηματικές αποστολές

Όταν, μετά από αίτηση του εισαγωγέα και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής, αποσυναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα προϊόντα κατά την έννοια του γενικού κανόνα 2 α) του εναρμονισμένου συστήματος, που υπάγονται στα τμήματα XVI και XVII ή στις κλάσεις 7308 και 9406 του εναρμονισμένου συστήματος, εισάγονται με τμηματικές αποστολές, υποβάλλεται γι’ αυτά ενιαίο πιστοποιητικό καταγωγής στις τελωνειακές αρχές κατά την εισαγωγή της πρώτης τμηματικής αποστολής.

Άρθρο 27

Απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού καταγωγής

1.   Γίνονται δεκτά ως καταγόμενα προϊόντα, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση πιστοποιητικού καταγωγής, τα προϊόντα που αποστέλλονται υπό μορφή μικροδεμάτων μεταξύ ιδιωτών ή που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά δεν εισάγονται στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών και δηλώνονται ως πληρούντα τις προϋποθέσεις του παρόντος πρωτοκόλλου και εφόσον δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς την ειλικρίνεια της σχετικής δήλωσης. Στην περίπτωση προϊόντων που αποστέλλονται ταχυδρομικώς, η δήλωση αυτή μπορεί να αναγράφεται στις δηλώσεις CN22/CN23 ή σε φύλλο χαρτιού που προσαρτάται στο εν λόγω έγγραφο.

2.   Περιστασιακές εισαγωγές και εισαγωγές αποτελούμενες αποκλειστικά από προϊόντα για προσωπική χρήση των παραληπτών και των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους, δεν θεωρούνται ως εισαγωγές με εμπορικό χαρακτήρα, εάν είναι προφανές, λόγω της φύσης και της ποσότητας των προϊόντων, ότι δεν επιδιώκεται εμπορικός σκοπός.

3.   Περαιτέρω, η συνολική αξία των προϊόντων αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 500 ευρώ στις περιπτώσεις μικροδεμάτων ή τα 1 200 ευρώ για τα προϊόντα που αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών των ταξιδιωτών.

Άρθρο 28

Δικαιολογητικά

Τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 και στο άρθρο 22 παράγραφος 3 που χρησιμοποιούνται για να αποδείξουν ότι τα προϊόντα που καλύπτονται από πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 ή από δήλωση τιμολογίου είναι δυνατό πράγματι να θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Κοινότητας ή Κροατίας και πληρούν τους λοιπούς όρους του παρόντος πρωτοκόλλου είναι δυνατό να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

α)

άμεση απόδειξη των διαδικασιών παραγωγής των σχετικών εμπορευμάτων τις οποίες εφαρμόζει ο εξαγωγέας ή ο προμηθευτής και οι οποίες περιλαμβάνονται π.χ. στα λογιστικά του βιβλία ή στα εσωτερικά λογιστικά του στοιχεία·

β)

έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των υλών που χρησιμοποιήθηκαν και τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν στην Κοινότητα ή την Κροατία, όπου τα εν λόγω έγγραφα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

γ)

έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η επεξεργασία ή η μεταποίηση των υλών πραγματοποιήθηκε εντός της Κοινότητας ή της Κροατίας, και τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν στην Κοινότητα ή στην Κροατία, όπου τα εν λόγω έγγραφα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο·

δ)

πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή δηλώσεις τιμολογίου που αποδεικνύουν το χαρακτήρα καταγωγής των υλών που χρησιμοποιήθηκαν, τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν στην Κοινότητα ή στην Κροατία σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο·

ε)

κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία για την επεξεργασία ή τη μεταποίηση που έχει πραγματοποιηθεί εκτός της Κοινότητας ή της Κροατίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12, τα οποία αποδεικνύουν ότι οι προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου έχουν τηρηθεί.

Άρθρο 29

Φύλαξη του πιστοποιητικού καταγωγής και των δικαιολογητικών

1.   Ο εξαγωγέας, που ζητεί την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3.

2.   Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση τιμολογίου, φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη αντίγραφο της εν λόγω δήλωσης τιμολογίου, καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 3.

3.   Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής που εκδίδουν πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, φυλάσσουν επί τρία τουλάχιστον έτη την αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2.

4.   Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής φυλάσσουν επί τρία τουλάχιστον έτη τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 και τις δηλώσεις τιμολογίου που υποβάλλονται σ’ αυτές.

Άρθρο 30

Διαφορές και λάθη εκτύπωσης

1.   Η διαπίστωση μικροδιαφορών μεταξύ των δηλώσεων που γίνονται στο πιστοποιητικό καταγωγής και εκείνων που αναγράφονται στα έγγραφα που υποβάλλονται στο τελωνείο για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων εισαγωγής των προϊόντων δεν συνεπάγεται αφ’ εαυτής την ακυρότητα του πιστοποιητικού καταγωγής, εάν αποδεικνύεται δεόντως ότι αυτό το έγγραφο πράγματι αντιστοιχεί στα προσκομισθέντα προϊόντα.

2.   Προφανή λάθη εκτύπωσης, όπως τα τυπογραφικά λάθη στο πιστοποιητικό καταγωγής, δεν θα πρέπει να συνεπάγονται την απόρριψη του εν λόγω εγγράφου, αν τα σφάλματα αυτά δεν είναι τέτοια που να δημιουργούν αμφιβολίες ως προς την ορθότητα των δηλώσεων του σχετικού εγγράφου.

Άρθρο 31

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

1.   Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 27 παράγραφος 3 στις περιπτώσεις όπου τα προϊόντα τιμολογούνται σε νόμισμα άλλο από το ευρώ, το ισόποσο των εθνικών νομισμάτων των κρατών μελών της Κοινότητας ή της Κροατίας σε ευρώ καθορίζεται ετησίως από κάθε μια από τις ενδιαφερόμενες χώρες.

2.   Αποστολή υπάγεται στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή του άρθρου 27 παράγραφος 3, με αναφορά στο νόμισμα στο οποίο εκδίδεται το τιμολόγιο, σύμφωνα με το ποσό που έχει καθορίσει η σχετική χώρα.

3.   Τα ποσά που εκφράζονται σε οποιοδήποτε εθνικό νόμισμα είναι ισοδύναμα με την αντίστοιχη αξία, στο εθνικό νόμισμα αυτής της χώρας, του ευρώ, την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου. Τα ποσά ανακοινώνονται στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έως τις 15 Οκτωβρίου και ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κοινοποιεί σε όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες τα σχετικά ποσά.

4.   Κάθε χώρα μπορεί να στρογγυλοποιεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω το ποσό που προκύπτει από τη μετατροπή του ποσού που εκφράζεται σε ευρώ στο εθνικό της νόμισμα. Το στρογγυλοποιημένο ποσό δεν μπορεί να διαφέρει από το ποσό που προκύπτει από τη μετατροπή κατά περισσότερο από 5 %. Κάθε χώρα μπορεί να διατηρεί αμετάβλητο το ισόποσο ποσού εκφρασμένου σε ευρώ στο εθνικό της νόμισμα εάν, κατά τη στιγμή της ετήσιας αναπροσαρμογής που προβλέπεται στην παράγραφο 3, η μετατροπή του εν λόγω ποσού, πριν από τη στρογγυλοποίηση, συνεπάγεται αύξηση μικρότερη του 15 % του ισόποσου σε εθνικό νόμισμα. Το ισόποσο σε εθνικό νόμισμα μπορεί να διατηρείται αμετάβλητο, αν η μετατροπή δεν οδηγεί σε μείωση της ισοδύναμης αξίας.

5.   Τα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ επανεξετάζονται από την επιτροπή σταθεροποίησης και σύνδεσης μετά από αίτηση της Κοινότητας ή της Κροατίας. Κατά τη διενέργεια της εν λόγω επανεξέτασης, η επιτροπή σταθεροποίησης και σύνδεσης εξετάζει αν επιδιώκεται η διατήρηση των συνεπειών των σχετικών ορίων με πραγματικούς όρους. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει τα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ.

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 32

Αμοιβαία συνδρομή

1.   Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της Κοινότητας και της Κροατίας διαβιβάζουν αμοιβαία, μέσω της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα υποδείγματα των αποτυπωμάτων των σφραγίδων που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες τους για την έκδοση των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 και τις διευθύνσεις των τελωνειακών αρχών που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των εν λόγω πιστοποιητικών και των δηλώσεων τιμολογίου.

2.   Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, η Κοινότητα και η Κροατία παρέχουν αμοιβαία συνδρομή, μέσω των αρμοδίων τελωνειακών υπηρεσιών, για τον έλεγχο της γνησιότητας των πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή των δηλώσεων τιμολογίου και της ακρίβειας των πληροφοριών που περιέχονται σ’ αυτά τα έγγραφα.

Άρθρο 33

Έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής

1.   Ο μεταγενέστερος έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής πραγματοποιείται δειγματοληπτικά ή κάθε φορά που οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής έχουν εύλογες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα τέτοιων εγγράφων, ως προς το χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων ή την τήρηση των λοιπών προϋποθέσεων του παρόντος πρωτοκόλλου.

2.   Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής οφείλουν να επιστρέφουν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, και το τιμολόγιο, αν έχει υποβληθεί, τη δήλωση τιμολογίου ή αντίγραφο των εν λόγω εγγράφων στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, αναφέροντας, όπου κρίνεται σκόπιμο, τους λόγους που δικαιολογούν την έρευνα. Προς επίρρωση της αίτησής τους για έλεγχο, αυτές παρέχουν όλα τα έγγραφα και όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει και που υποδεικνύουν ότι οι πληροφορίες που αναγράφονται στο πιστοποιητικό καταγωγής είναι ανακριβείς.

3.   Ο έλεγχος διενεργείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. Για το σκοπό αυτό, οι εν λόγω αρχές έχουν το δικαίωμα να ζητούν την προσκόμιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους των λογιστικών βιβλίων του εξαγωγέα καθώς και οποιονδήποτε άλλον έλεγχο κρίνουν αναγκαίο.

4.   Αν οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής αποφασίσουν να αναστείλουν την προτιμησιακή μεταχείριση για τα συγκεκριμένα προϊόντα, εν αναμονή των αποτελεσμάτων του ελέγχου, επιτρέπουν στον εισαγωγέα να παραλάβει τα προϊόντα, με την επιφύλαξη λήψης κάθε προληπτικού μέτρου που κρίνεται απαραίτητο.

5.   Οι τελωνειακές αρχές που ζητούν τη διενέργεια του ελέγχου πρέπει να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού, το ταχύτερο δυνατό. Τα εν λόγω αποτελέσματα ορίζουν σαφώς αν τα έγγραφα είναι γνήσια και αν τα σχετικά προϊόντα μπορούν πράγματι να θεωρηθούν ως προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας, Κροατίας ή μιας από τις άλλες χώρες ή εδάφους που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 και ότι πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος πρωτοκόλλου.

6.   Εάν, σε περίπτωση εύλογων αμφιβολιών, δεν δοθεί απάντηση εντός δέκα μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ελέγχου ή εάν η απάντηση δεν περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για τη διαπίστωση της γνησιότητας του εν λόγω εγγράφου ή της πραγματικής καταγωγής των προϊόντων, οι αιτούσες τελωνειακές αρχές αρνούνται, εκτός εκτάκτων περιστάσεων, το ευεργέτημα των προτιμήσεων.

Άρθρο 34

Διακανονισμός διαφορών

Όταν προκύπτουν διαφορές σε σχέση με τις διαδικασίες ελέγχου του άρθρου 33, οι οποίες δεν μπορούν να διευθετηθούν μεταξύ των τελωνειακών αρχών που ζητούν τον έλεγχο και των τελωνειακών αρχών που είναι υπεύθυνες για τη διενέργειά του ή όταν δημιουργούνται προβλήματα ως προς την ερμηνεία του παρόντος πρωτοκόλλου, αυτές υποβάλλονται στην επιτροπή σταθεροποίησης και σύνδεσης.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι διαφορές μεταξύ του εισαγωγέα και των τελωνειακών αρχών της χώρας εισαγωγής διευθετούνται βάσει της νομοθεσίας της εν λόγω χώρας.

Άρθρο 35

Κυρώσεις

Επιβάλλονται κυρώσεις σε κάθε πρόσωπο που συντάσσει, ή προκαλεί τη σύνταξη εγγράφου το οποίο περιέχει εσφαλμένες πληροφορίες, με σκοπό την παραχώρηση προτιμησιακής μεταχείρισης για τα προϊόντα.

Άρθρο 36

Ελεύθερες ζώνες

1.   Η Κοινότητα και η Κροατία προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα, που διακινούνται υπό την κάλυψη πιστοποιητικού καταγωγής και παραμένουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους σε ελεύθερη ζώνη στο έδαφός τους, δεν αντικαθίστανται από άλλα εμπορεύματα ούτε υποβάλλονται σε επεξεργασίες άλλες από τις συνήθεις εργασίες που αποβλέπουν στη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση.

2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, όταν προϊόντα καταγωγής της Κοινότητας ή της Κροατίας εισάγονται σε ελεύθερη ζώνη υπό την κάλυψη πιστοποιητικού καταγωγής και υφίστανται επεξεργασία ή μεταποίηση, οι αρμόδιες αρχές εκδίδουν νέο πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1, εφόσον το ζητήσει ο εξαγωγέας, αν η επεξεργασία ή η μεταποίηση είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου.

ΤΙΤΛΟΣ VII

ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ

Άρθρο 37

Εφαρμογή του πρωτοκόλλου

1.   Ο όρος “Κοινότητα” που χρησιμοποιείται στο άρθρο 2 δεν καλύπτει τη Θέουτα και τη Μελίλια.

2.   Προϊόντα καταγωγής Κροατίας, όταν εισάγονται στη Θέουτα ή τη Μελίλια, εμπίπτουν από κάθε άποψη στο ίδιο τελωνειακό καθεστώς με αυτό που εφαρμόζεται στα προϊόντα καταγωγής του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας βάσει του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της πράξης προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Η Κροατία παρέχει στις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας που καλύπτονται από τη συμφωνία το ίδιο τελωνειακό καθεστώς με αυτό που παρέχεται στα προϊόντα κοινοτικής καταγωγής και προέλευσης.

3.   Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, όσον αφορά τα προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται κατ’ αναλογία, με την επιφύλαξη των ειδικών όρων που καθορίζονται στο άρθρο 38.

Άρθρο 38

Ειδικοί όροι

1.   Εφόσον μεταφέρθηκαν απευθείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, τα ακόλουθα θεωρούνται ως:

1.

προϊόντα, καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας:

α)

τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στη Θέουτα και στη Μελίλια·

β)

τα προϊόντα τα παραγόμενα στη Θέουτα και στη Μελίλια, για την κατασκευή των οποίων χρησιμοποιούνται προϊόντα άλλα από αυτά που αναφέρονται στο στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι:

i)

έχουν υποβληθεί σε επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 6,

ή ότι

ii)

τα προϊόντα αυτά κατάγονται από την Κροατία ή την Κοινότητα, εφόσον έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν των εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 7·

2.

προϊόντα, καταγωγής Κροατίας:

α)

τα προϊόντα τα παραγόμενα εξ ολοκλήρου στην Κροατία·

β)

τα προϊόντα που παράγονται στην Κροατία, για την κατασκευή των οποίων χρησιμοποιούνται προϊόντα άλλα από αυτά του στοιχείου α), υπό την προϋπόθεση ότι:

i)

έχουν υποβληθεί σε επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 6,

ή ότι

ii)

τα προϊόντα αυτά κατάγονται από τη Θέουτα και τη Μελίλια ή την Κοινότητα, εφόσον έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν των εργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 7.

2.   Η Θέουτα και η Μελίλια θεωρούνται ενιαίο έδαφος.

3.   Ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του υποχρεούται να αναγράψει τις μνείες “Κροατία” και “Θέουτα και Μελίλια” στη θέση 2 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή στις δηλώσεις τιμολογίου. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση προϊόντων καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, οι εν λόγω μνείες αναγράφονται στη θέση 4 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή στις δηλώσεις τιμολογίου.

4.   Οι ισπανικές τελωνειακές αρχές ευθύνονται για την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου στη Θέουτα και τη Μελίλια.

ΤΙΤΛΟΣ VIII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 39

Τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου

Το συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης μπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ

Σημείωση 1:

Ο πίνακας αναφέρει τους όρους που απαιτούνται για να θεωρηθούν όλα τα προϊόντα επαρκώς επεξεργασθέντα ή μεταποιηθέντα κατά την έννοια του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου.

Σημείωση 2:

2.1.

Στις δύο πρώτες στήλες του πίνακα περιγράφεται το παραγόμενο προϊόν. Η πρώτη στήλη αναφέρει τον αριθμό της δασμολογικής κλάσης ή του κεφαλαίου του εναρμονισμένου συστήματος και η δεύτερη στήλη την περιγραφή των εμπορευμάτων που αντιστοιχεί σ’ αυτή την κλάση ή κεφάλαιο. Για κάθε ένδειξη που περιλαμβάνεται στις δύο πρώτες στήλες, παρέχεται ένας κανόνας στις στήλες 3 ή 4. Όταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, του αριθμού της πρώτης στήλης προηγείται η ένδειξη “ex”, αυτό σημαίνει ότι οι κανόνες στη στήλη 3 ή 4 εφαρμόζονται μόνο για το τμήμα της κλάσης ή του κεφαλαίου όπως περιγράφεται στη στήλη 2.

2.2.

Όταν στη στήλη 1 συγκεντρώνονται περισσότεροι κωδικοί κλάσεων ή όταν στη στήλη αυτή αναφέρεται ένας αριθμός κεφαλαίου και, κατά συνέπεια, τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη στήλη 2 περιγράφονται με γενικούς όρους, οι σχετικοί κανόνες που αναφέρονται στη στήλη 3 ή 4 εφαρμόζονται σε όλα τα προϊόντα τα οποία, στο πλαίσιο του εναρμονισμένου συστήματος, κατατάσσονται σε διάφορες κλάσεις του εν λόγω κεφαλαίου ή σε οποιαδήποτε από τις κλάσεις που εμφανίζονται μαζί στη στήλη 1.

2.3.

Όταν υπάρχουν διάφοροι κανόνες στον παρόντα πίνακα που εφαρμόζονται σε διάφορα προϊόντα της ίδιας δασμολογικής κλάσης, κάθε εδάφιο περιέχει την περιγραφή εκείνου του τμήματος της κλάσης που καλύπτεται από τον κανόνα που δίνεται παραπλεύρως στη στήλη 3 ή 4.

2.4.

Όταν για κάποιο στοιχείο στις δύο πρώτες στήλες, παρέχεται κανόνας και στις δύο στήλες 3 και 4, ο εξαγωγέας μπορεί να επιλέγει, ως εναλλακτική λύση, να εφαρμόζει είτε τον κανόνα που παρέχεται στη στήλη 3 είτε εκείνον που παρέχεται στη στήλη 4. Αν δεν παρέχεται κανόνας καταγωγής στη στήλη 4, εφαρμόζεται ο κανόνας που παρέχεται στη στήλη 3.

Σημείωση 3:

3.1.

Οι διατάξεις του άρθρου 6 του πρωτοκόλλου που αφορούν προϊόντα τα οποία έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του “προϊόντος καταγωγής” και χρησιμοποιούνται για την κατασκευή άλλων προϊόντων, ισχύουν, ανεξάρτητα από το αν η εν λόγω ιδιότητα αποκτήθηκε στο εργοστάσιο όπου χρησιμοποιούνται τα εν λόγω προϊόντα ή σε άλλο εργοστάσιο σε συμβαλλόμενο μέρος.

Παράδειγμα:

Ένας κινητήρας της κλάσης 8407, για τον οποίο ο κανόνας που εφαρμόζεται προβλέπει ότι η αξία των μη καταγόμενων υλών που δύνανται να χρησιμοποιηθούν, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, κατασκευάζεται από “άλλα χαλυβοκράματα σφυρηλατημένα” της κλάσης ex ex 7224.

Αν οι εργασίες σφυρηλάτησης πραγματοποιήθηκαν εντός της Κοινότητας με πρώτη ύλη μη καταγόμενου πλινθώματος, το προϊόν που κατασκευάστηκε με αυτόν τον τρόπο αποκτά ήδη την ιδιότητα καταγωγής δυνάμει του κανόνα που προβλέπεται στον πίνακα για τα προϊόντα της κλάσης ex ex 7224. Το προϊόν μπορεί, ως εκ τούτου, να θεωρηθεί ως καταγόμενο προϊόν κατά τον υπολογισμό της αξίας του κινητήρα ανεξάρτητα από το αν αυτός κατασκευάστηκε στο ίδιο ή σε άλλο εργοστάσιο της Κοινότητας. Η αξία του μη καταγόμενου πλινθώματος δεν πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που έχουν χρησιμοποιηθεί.

3.2.

Ο κανόνας που αναφέρεται στον πίνακα καθορίζει την ελάχιστη βαθμίδα επεξεργασίας ή μεταποίησης που απαιτείται. Συνεπώς, περαιτέρω επεξεργασίες ή μεταποιήσεις προσδίδουν επίσης την ιδιότητα του προϊόντος καταγωγής. Αντίθετα, υποδεέστερες επεξεργασίες ή μεταποιήσεις δεν προσδίδουν τον χαρακτήρα καταγωγής. Δηλαδή, αν ένας κανόνας προβλέπει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται μη καταγόμενες ύλες που βρίσκονται σε ένα καθορισμένο στάδιο επεξεργασίας, η χρησιμοποίηση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε προγενέστερο στάδιο επεξεργασίας επιτρέπεται επίσης, ενώ η χρησιμοποίηση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε μεταγενέστερο στάδιο επεξεργασίας δεν επιτρέπεται.

3.3.

Με την επιφύλαξη της σημείωσης 3.2, όταν ένας κανόνας χρησιμοποιεί την έκφραση “Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης”, τότε είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται και ύλες της ίδιας κλάσης (ακόμη και ύλες της ίδιας περιγραφής και κλάσης με το προϊόν), με την επιφύλαξη, ωστόσο, ειδικών περιορισμών που περιλαμβάνονται, ενδεχομένως, στον κανόνα.

Η έκφραση, ωστόσο, “Κατασκευή/Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης αριθ…” ή “Κατασκευή/Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της ίδιας κλάσης με το προϊόν” σημαίνει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ύλες οποιασδήποτε κλάσης εκτός από εκείνες της ίδιας περιγραφής με το προϊόν, όπως αυτό αναφέρεται στη στήλη 2 του πίνακα.

3.4.

Όταν κανόνας του πίνακα ορίζει ότι κάποιο προϊόν μπορεί να κατασκευασθεί από περισσότερες από μία ύλες, αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν μία ή περισσότερες ύλες. Δεν απαιτείται προφανώς να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα όλες οι ύλες.

Παράδειγμα:

Ο κανόνας για τα υφάσματα των κλάσεων ΕΣ 5208 έως 5212 προβλέπει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν φυσικές ίνες και, μεταξύ άλλων, χημικές ύλες. Ο κανόνας αυτός δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα φυσικές ίνες και χημικές ύλες. Ο κανόνας αυτός δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα φυσικές ίνες και χημικές ύλες. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί η μία ή η άλλη από αυτές τις ύλες ή ακόμη και οι δύο μαζί.

3.5.

Όταν κανόνας του πίνακα προβλέπει ότι κάποιο προϊόν πρέπει να έχει κατασκευασθεί από μια συγκεκριμένη ύλη, ο όρος αυτός δεν αποκλείει προφανώς τη χρησιμοποίηση άλλων υλών οι οποίες, λόγω της ίδιας της φύσης τους, δεν είναι δυνατό να πληρούν τον κανόνα. (βλέπε επίσης τη σημείωση 6.2 για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα).

Παράδειγμα:

Ο κανόνας για τις προπαρασκευασμένες τροφές της κλάσης 1904, ο οποίος αποκλείει ρητώς τη χρήση των δημητριακών και των παραγώγων τους, δεν απαγορεύει προφανώς τη χρήση ανόργανων αλάτων, χημικών ουσιών ή άλλων πρόσθετων που δεν παράγονται από δημητριακά.

Αυτό δεν ισχύει, ωστόσο, για προϊόντα τα οποία, αν και δεν είναι δυνατό να κατασκευαστούν από τη συγκεκριμένη ύλη που ορίζεται στον πίνακα, είναι δυνατό να παραχθούν από ύλες της ίδιας φύσης σε προγενέστερο στάδιο επεξεργασίας.

Παράδειγμα:

Στην περίπτωση ενδύματος του ex κεφαλαίου 62, που κατασκευάζεται από μη υφαντές ύλες, αν προβλέπεται ότι επιτρέπεται η κατασκευή παρόμοιου είδους μόνον από μη καταγόμενα νήματα, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται μη υφασμένα υφάσματα, ακόμη και αν αποδειχθεί ότι τα μη υφασμένα υφάσματα δεν είναι δυνατό κανονικά να κατασκευασθούν από νήματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ύλη που πρέπει να χρησιμοποιείται είναι εκείνη που βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας που προηγείται του σταδίου του νήματος, δηλαδή σε κατάσταση ινών.

3.6.

Αν προβλέπονται σε κανόνα του πίνακα δύο ποσοστά για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν, τα ποσοστά αυτά δεν είναι δυνατό να προστίθενται. Επομένως, η μέγιστη αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει ποτέ το υψηλότερο από τα εν λόγω ποσοστά. Εννοείται ότι δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των ειδικών ποσοστών τα οποία προβλέπονται για ορισμένες ύλες.

Σημείωση 4:

4.1.

Ο όρος “φυσικές ίνες” όταν χρησιμοποιείται στον πίνακα, αναφέρεται σε ίνες άλλες από τεχνητές ή συνθετικές. Πρέπει να περιορίζεται στις ίνες σε όλα τα στάδια πριν από τη νηματοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων και, εκτός αν έχει οριστεί άλλως, ο όρος “φυσικές ίνες” περιλαμβάνει ίνες που έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή έχουν μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση, δεν έχουν όμως νηματοποιηθεί.

4.2.

Ο όρος “φυσικές ίνες” καλύπτει τις χοντρές τρίχες χαίτης και ουράς μόνοπλων ή βοοειδών της κλάσης 0503, το μετάξι των κλάσεων 5002 και 5003, καθώς και το μαλλί, τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας και τις χοντροειδείς τρίχες των κλάσεων 5101 έως 5105, τις βαμβακερές ίνες των κλάσεων 5201 έως 5203 και τις άλλες ίνες φυτικής προέλευσης των κλάσεων 5301 έως 5305.

4.3.

Οι όροι “υφαντικοί πολτοί”, “χημικές ύλες” και “ύλες που προορίζονται για την κατασκευή χαρτιού” που χρησιμοποιούνται στον πίνακα, προσδιορίζουν τις ύλες οι οποίες δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 και που είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή νημάτων, ή νημάτων ή ινών από χαρτί.

4.4.

Ο όρος “τεχνητές ή συνθετικές ίνες μη συνεχείς” που χρησιμοποιείται στον πίνακα, καλύπτει τις δέσμες συνεχών νημάτων, τις μη συνεχείς ίνες και τα απορρίμματα τεχνητών ή συνθετικών ινών μη συνεχών των κλάσεων 5501 έως 5507.

Σημείωση 5:

5.1.

Όταν για κάποιο συγκεκριμένο προϊόν του πίνακα γίνεται παραπομπή στην παρούσα επεξηγηματική σημείωση, οι όροι της στήλης 3 του πίνακα δεν πρέπει να εφαρμόζονται για τις διάφορες βασικές υφαντουργικές ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του προϊόντος αυτού, όταν στο σύνολό τους αυτές αντιπροσωπεύουν 10 % ή λιγότερο του συνολικού βάρους όλων των βασικών υφαντουργικών υλών που χρησιμοποιούνται. (βλέπε επίσης τις σημειώσεις 5.3 και 5.4 παρακάτω).

5.2.

Εντούτοις, το όριο ανοχής που αναφέρεται στη σημείωση 5.1 είναι δυνατό να εφαρμόζεται μόνο για τα σύμμεικτα προϊόντα τα οποία κατασκευάσθηκαν από δύο ή περισσότερες βασικές υφαντικές ύλες.

Οι βασικές υφαντικές ύλες είναι οι ακόλουθες:

μετάξι,

μαλλί,

χοντροειδείς ζωικές τρίχες,

ζωικές τρίχες εκλεκτής ποιότητας,

τρίχες χαίτης και ουράς ίππων,

βαμβάκι,

ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή χαρτιού και χαρτί,

λινάρι,

κάνναβι,

γιούτα και άλλες ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού βίβλου,

σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους Agave,

ίνες από κοκοφοίνικα, άβακα, ραμί και άλλες υφαντικές ίνες,

συνθετικές ίνες συνεχείς,

τεχνητές ίνες συνεχείς,

νήματα μεταφοράς ρεύματος,

συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυπροπυλένιο,

συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρες,

συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυαμίδια,

συνθετικές ίνες μη συνεχείς πολυακριλονιτριλικές,

συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυαμίδια,

συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυτετραφθοροαιθυλένιο,

συνθετικές ίνες μη συνεχείς από θειούχο πολυφαινυλένιο,

συνθετικές ίνες μη συνεχείς από χλωριούχο βινύλιο,

άλλες συνθετικές ίνες μη συνεχείς,

τεχνητές ίνες μη συνεχείς από βισκόζη,

άλλες τεχνητές ίνες μη συνεχείς,

νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα,

νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυεστέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα,

προϊόντα της κλάσης 5605 (μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλωμένα), στα οποία έχει ενσωματωθεί λουρίδα που έχει έναν πυρήνα που αποτελείται είτε από ένα λεπτό έλασμα αργιλίου είτε από μία ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αργιλίου, πλάτους μέχρι και 5 mm και η οποία έχει συγκολληθεί μέσω διαφανούς ή έγχρωμης κολλητικής ουσίας μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες,

άλλα προϊόντα της κλάσης 5605.

Παράδειγμα:

Νήμα της κλάσης 5205 που κατασκευάζεται από βαμβακερές ίνες της κλάσης 5203 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5506, είναι ένα νήμα ανάμεικτο (σύμμεικτο). Επομένως, μη καταγόμενες συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση χημικών ουσιών ή υφαντικού πολτού), δύνανται να χρησιμοποιούνται μέχρι 10 % κατά βάρος του νήματος.

Παράδειγμα:

Ύφασμα από μαλλί της κλάσης 5112 που κατασκευάζεται από νήματα από μαλλί της κλάσης 5107 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5509, είναι ένα ύφασμα ανάμεικτο (σύμμεικτο). Επομένως, μη καταγόμενα συνθετικά νήματα που δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση χημικών ουσιών ή υφαντικού πολτού) ή μάλλινα νήματα που δεν ικανοποιούν τους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση φυσικών ινών που δεν έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση) ή συνδυασμός των δύο αυτών τύπων νημάτων δύνανται να χρησιμοποιούνται σε αναλογία μέχρι 10 % κατά βάρος του υφάσματος.

Παράδειγμα:

Μια φουντωτή υφαντική επιφάνεια της κλάσης 5802 που κατασκευάζεται από βαμβακερά νήματα της κλάσης 5205 και από βαμβακερό ύφασμα της κλάσης 5210, θεωρείται σύμμεικτο προϊόν μόνον αν το ίδιο βαμβακερό ύφασμα είναι σύμμεικτο ύφασμα που κατασκευάστηκε από νήματα που κατατάσσονται σε δύο διαφορετικές κλάσεις ή αν τα βαμβακερά νήματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτά τα ίδια σύμμεικτα.

Παράδειγμα:

Αν η ίδια φουντωτή υφαντική επιφάνεια έχει κατασκευαστεί από βαμβακερά νήματα της κλάσης 5205 και από συνθετικό ύφασμα της κλάσης 5407, τότε προφανώς τα χρησιμοποιούμενα νήματα αποτελούν δύο χωριστές βασικές υφαντικές ύλες και συνεπώς η φουντωτή υφαντική επιφάνεια είναι σύμμεικτο προϊόν.

5.3.

Στην περίπτωση προϊόντων που περιέχουν “νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα”, αυτή η ανοχή είναι 20 % όσον αφορά τα νήματα.

5.4.

Στην περίπτωση προϊόντων στα οποία έχει ενσωματωθεί λουρίδα που έχει έναν πυρήνα που αποτελείται είτε από ένα λεπτό έλασμα αργιλίου είτε από μία ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αργιλίου, πλάτους μέχρι και 5 mm και η οποία έχει συγκολληθεί μέσω διαφανούς ή έγχρωμης κολλητικής ουσίας μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες, η ανοχή αυτή είναι 30 % όσον αφορά την εν λόγω λουρίδα.

Σημείωση 6:

6.1.

Όταν γίνεται στον πίνακα αναφορά στην παρούσα σημείωση, υφαντικές ύλες με εξαίρεση τα είδη φοδραρίσματος και εσωτερικών επενδύσεων, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στον κανόνα της στήλης 3 του πίνακα για το έτοιμο προϊόν, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται υπό τον όρο ότι κατατάσσονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος και η αξία τους δεν υπερβαίνει το 8 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος.

6.2.

Με την επιφύλαξη της σημείωσης 6.3, ύλες που δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 μπορεί να χρησιμοποιούνται ελεύθερα για την κατασκευή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι υφαντικές ύλες.

Παράδειγμα:

Εάν κανόνας του πίνακα προβλέπει, για ένα συγκεκριμένο είδος από υφαντική ύλη, όπως παντελόνια, ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν νήματα, τούτο δεν απαγορεύει τη χρήση ειδών από μέταλλο, όπως κουμπιά, επειδή τα κουμπιά δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63. Για τον ίδιο λόγο δεν απαγορεύονται οι σούστες, αν και κανονικά οι σούστες περιέχουν υφαντικές ύλες.

6.3.

Όταν εφαρμόζεται κανόνας που προβλέπει ποσοστά, η αξία των υλών που δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που ενσωματώνονται.

Σημείωση 7:

7.1.

Οι “καθορισμένες κατεργασίες”, σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων ex ex 2707, 2713 έως 2715, eex ex 2901, ex ex 2092 και ex ex 3403, είναι οι ακόλουθες:

α)

η εν κενώ απόσταξη·

β)

η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης·

γ)

η πυρόλυση·

δ)

ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση·

ε)

η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες·

στ)

η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πράξεις: επεξεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με ατμίζον θειικό οξύ ή με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης). Εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα. Αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη·

ζ)

ο πολυμερισμός·

η)

η αλκυλίωση·

θ)

ο ισομερισμός.

7.2.

Οι “καθορισμένες κατεργασίες” σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων 2710, 2711 και 2712 είναι οι ακόλουθες:

α)

η εν κενώ απόσταξη·

β)

η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης·

γ)

η πυρόλυση·

δ)

ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση·

ε)

η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες·

στ)

η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πράξεις: επεξεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με ατμίζον θειικό οξύ ή με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης). Εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα. Αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη·

ζ)

ο πολυμερισμός·

η)

η αλκυλίωση·

θ)

ο ισομερισμός·

ι)

η αποθείωση, με χρήση υδρογόνου, αποκλειστικά όσον αφορά τα βαριά λάδια της κλάσης ex ex 2710, με την οποία επιτυγχάνεται μείωση τουλάχιστον κατά 85 τοις εκατό της περιεκτικότητας σε θείο των προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία (μέθοδος ASTM D 1266-59 T)·

ια)

η αποπαραφίνωση με μέθοδο διαφορετική από την απλή διήθηση, αποκλειστικά για προϊόντα της κλάσης 2710·

ιβ)

η επεξεργασία με υδρογόνο, διαφορετική από την αποθείωση αποκλειστικά για τα βαριά λάδια της κλάσης ex ex 2710 κατά την οποία το υδρογόνο μετέχει ενεργά σε χημική αντίδραση, που πραγματοποιείται με πίεση ανώτερη των 20 bar και σε θερμοκρασία ανώτερη των 250 βαθμών Κελσίου με τη βοήθεια καταλύτη. Οι τελικές επεξεργασίες με υδρογόνο των λιπαντικών λαδιών της κλάσης ex ex 2710, που έχουν σκοπό κυρίως τη βελτίωση του χρώματος ή τη σταθεροποίηση (π.χ. η τελική επεξεργασία με υδρογόνο ή ο αποχρωματισμός), δεν θεωρούνται, αντίθετα ως ειδικές επεξεργασίες·

ιγ)

η απόσταξη με ατμοσφαιρική πίεση (αποκλειστικά όσον αφορά τα καύσιμα της κλάσης ex ex 2710 εφόσον αυτά αποστάζουν κατ’ όγκο, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών, λιγότερο από 30 τοις εκατό στους 300 oC, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86·

ιδ)

η επεξεργασία με ηλεκτρική εκκένωση ρεύματος υψηλής συχνότητας αποκλειστικά για λιπαντικά λάδια άλλα από το πετρέλαιο εσωτερικής καύσεως και τα πετρέλαια εξωτερικής καύσεως της κλάσης ex ex 2710·

ιε)

όσον αφορά τα προϊόντα αργού πετρελαίου (εκτός από βαζελίνη, οζοκηρίτη, κερί από λιγνίτη ή κερί από τύρφη, κερί από παραφίνη περιεκτικότητας μικρότερης του 0,75 % κατά βάρος σε λάδια) της κλάσης ex ex 2712 μόνο, απελαίωση μέσω κλασματικής κρυστάλλωσης.

7.3.

Για τους σκοπούς των κλάσεων ex ex 2707, 2713 έως 2715, ex ex 2901, ex ex 2902 και ex ex 3403, οι απλές εργασίες όπως ο καθαρισμός, η καθίζηση, η αφαλάτωση, ο αποχωρισμός του ύδατος, η διήθηση, ο χρωματισμός, η σήμανση, η επίτευξη δεδομένης περιεκτικότητας σε θείο, όλοι οι συνδυασμοί των πράξεων αυτών ή παρόμοιες πράξεις δεν προσδίδουν την ιδιότητα καταγωγής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πίνακας των εργασιών ή μεταποιήσεων επί μη καταγόμενων υλών οι οποίες προσδίδουν στο μεταποιημένο προϊόν τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στον πίνακα ενδεχομένως δεν καλύπτονται από τη συμφωνία εξολοκλήρου. Απαιτείται, συνεπώς, να διενεργηθούν διαβουλεύσεις με τα λοιπά μέρη της συμφωνίας.

Δασμολογική κλάση ΕΣ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

(2)

(3) ή (4)

Κεφάλαιο 1

Ζώα ζωντανά

Όλα τα ζώα του κεφαλαίου 1 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

Κεφάλαιο 2

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 1 και 2 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

Κεφάλαιο 3

Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 3 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

ex ex κεφάλαιο 4

Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό. Βρώσιμα προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, εκτός από:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 4 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

0403

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων, καρπών ή κακάου

Παρασκευή κατά την οποία:

όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 4 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου,

όλοι οι χρησιμοποιούμενοι φρουτοχυμοί (εκτός των χυμών ανανά, κίτρου ή γκρέιπ-φρουτ) της κλάσης 2009 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι, και

η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex ex κεφάλαιο 5

Προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, εκτός από:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 5 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

ex ex 0502

Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου, επεξεργασμένες

Καθαρισμός, απολύμανση, διαλογή και τέντωμα τριχών χοίρου ή αγριόχοιρου

 

Κεφάλαιο 6

Φυτά ζωντανά και προϊόντα της ανθοκομίας

Παρασκευή κατά την οποία:

όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 6 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου, και

η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

Κεφάλαιο 7

Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 7 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

Κεφάλαιο 8

Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών

Παρασκευή κατά την οποία:

όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και οι καρποί έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου, και

η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex ex κεφάλαιο 9

Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά, εκτός από:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 9 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

0901

Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφεΐνη. Κελύφη και φλούδες καφέ. Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι αναλογίες του μείγματος

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης

 

0902

Τσάι, έστω και αρωματισμένο

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης

 

ex ex 0910

Μείγματα μπαχαρικών

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης

 

Κεφάλαιο 10

ΙΙΙ. Σιτηρά

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 10 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

ex ex κεφάλαιο 11

Προϊόντα αλευροποιίας. Βύνη. Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη. Γλουτένη από σιτάρι, εκτός από:

Παρασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά, ρίζες και βολβοί της κλάσης 0714 ή οι καρποί πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

ex ex 1106

Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνη από ξερά όσπρια της κλάσης 0713, αποφλοιωμένα

Ξήρανση και άλεση οσπρίων της κλάσης 0708

 

Κεφάλαιο 12

Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί. Βιομηχανικά και φαρμακευτικά φυτά. Άχυρα και χορτονομές

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 12 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

1301

Γομαλάκα. Γόμες, ρητίνες, γόμες-ρητίνες και ελαιορητίνες (π.χ. βάλσαμα), φυσικές

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 1301 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

1302

Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά. Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις. Αγάρ-αγάρ και άλλα βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα:

 

 

Βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, τροποποιημένα

Παρασκευή από βλεννώδη και πηκτικά, μη τροποποιημένα

 

Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

Κεφάλαιο 14

Πλεκτικές ύλες και άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 14 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

ex ex κεφάλαιο 15

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά. Προϊόντα της διάσπασης αυτών. Λίπη βρώσιμα επεξεργασμένα. Κεριά ζωικής ή φυτικής προέλευσης, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

1501

Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομένου και του saindoux) και λίπη πουλερικών, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0209 ή 1503:

 

 

Λίπη από κόκαλα ή απορρίμματα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 0203, 0206 ή 0207, ή τα κόκαλα της κλάσης 0506

 

Άλλα

Παρασκευή από κρέας ή βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων χοιρινών της κλάσης 0203 ή 0206 ή από κρέας και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών της κλάσης 0207

 

1502

Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, άλλα από εκείνα της κλάσης 1503:

 

 

Λίπη από κόκαλα ή απορρίμματα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 0201, 0202, 0204 ή 0206, ή από κόκαλα της κλάσης 0506

 

Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 2 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

1504

Λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, ψαριών ή θαλασσίων θηλαστικών, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:

 

 

Κλάσματα στερεά

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 1504

 

Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 2 και 3 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

ex ex 1505

Λανολίνη εξευγενισμένη

Παρασκευή από εριολίπος της κλάσης 1505

 

1506

Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα:

 

 

Κλάσματα στερεά

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 1506

 

Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 2 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

1507 έως 1515

Φυτικά έλαια και τα κλάσματά τους:

 

 

Λάδι σόγιας, αραχιδέλαιο, φοινικέλαιο, λάδι κοκκοφοινίκων (κοπρά), φοινικοπυρήνων ή babassu, tung (abrasin) oleococca, oiticica, κερί myrica, κερί Ιαπωνίας, κλάσματα του λαδιού jojoba και λάδια που προορίζονται για τεχνική ή βιομηχανική χρήση, εκτός από την παρασκευή προϊόντων για ανθρώπινη διατροφή

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

Κλάσματα στερεά, εκτός εκείνων του λαδιού jojoba

Παρασκευή από τις άλλες ύλες των κλάσεων 1507 έως 1515

 

Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

1516

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς υδρογονωμένα, διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινισμένα (με ισομέρεια λιπαρών οξέων), έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα

Παρασκευή κατά την οποία:

όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 2 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου, και

όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου. Ωστόσο μπορούν να χρησιμοποιούνται οι ύλες των κλάσεων 1507, 1508, 1511 και 1513

 

1517

Μαργαρίνη. Μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα λίπη και λάδια διατροφής και τα κλάσματά τους της κλάσης 1516

Παρασκευή κατά την οποία:

όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 2 και 4 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου, και

όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου. Ωστόσο μπορούν να χρησιμοποιούνται οι ύλες των κλάσεων 1507, 1508, 1511 και 1513

 

Κεφάλαιο 16

Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων

Παρασκευή:

από ζώα του κεφαλαίου 1 ή/και

κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 3 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

ex ex κεφάλαιο 17

Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex ex 1701

Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικά καθαρή, σε στερεή κατάσταση, με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

1702

Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι. Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα:

 

 

Χημικώς καθαρή μαλτόζη και φρουκτόζη

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 1702

 

Άλλα ζάχαρα, σε στερεή κατάσταση, με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες

 

ex ex 1703

Μελάσες που προκύπτουν από την εκχύλιση ή τον εξευγενισμό (ραφινάρισμα) της ζάχαρης, με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

1704

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα)

Παρασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και

κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

Κεφάλαιο 18

Κακάο και παρασκευάσματα αυτού

Παρασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και

κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

1901

Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, πλιγούρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν κακάο ή που περιέχουν λιγότερο από 40 % κατά βάρος κακάο επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως, και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που δεν περιέχουν κακάο ή περιέχουν λιγότερο από 5 % κατά βάρος κακάο, επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως, και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

 

 

 

Εκχυλίσματα βύνης

Παρασκευή από δημητριακά του κεφαλαίου 10

 

 

Άλλα

Παρασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και

κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

1902

Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα όπως σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια. Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο:

 

 

Που περιέχουν 20 % ή λιγότερο κατά βάρος κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια, μαλακόστρακα ή μαλάκια

Παρασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά και τα παράγωγά τους (εκτός του σκληρού σίτου και των παραγώγων του) πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

Που περιέχουν περισσότερο του 20 % κατά βάρος κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια, μαλακόστρακα ή μαλάκια

Παρασκευή κατά την οποία:

όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά και τα παράγωγά τους (εκτός του σκληρού σίτου και των παραγώγων του) έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου και

όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 2 και 3 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

1903

Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων, κόκκων στρογγυλών, σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από το άμυλο πατάτας της κλάσης 1108

 

1904

Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κορνφλέικς)]. Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε μορφή κόκκων, νιφάδων ή άλλων επεξεργασμένων κόκκων (εκτός από αλεύρι, πλιγούρι ή σιμιγδάλι), προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Παρασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της κλάσης 1806,

κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά και το αλεύρι (εκτός τον σκληρό σίτο και το καλαμπόκι του είδους “Zea indurata” και τα παράγωγά τους) πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου, και

κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

1905

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια Προϊόντα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από τις ύλες του κεφαλαίου 11

 

ex ex κεφάλαιο 20

Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων μερών φυτών εκτός από:

Παρασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα λαχανικά, φρούτα και καρποί πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

ex ex 2001

Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 %, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex ex 2004 και

ex ex 2005

Πατάτες με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων παρασκευασμένες ή διατηρημένες με τρόπο άλλο από ξίδι ή οξικό οξύ

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

2006

Λαχανικά, καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα (στραγγισμένα, με στιλπνή ή κρυσταλλική εμφάνιση)

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

2007

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

Παρασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και

κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex ex 2008

Καρποί με κέλυφος, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή αλκοόλης

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των καταγόμενων καρπών και ελαιούχων σπόρων των κλάσεων 0801, 0802 και 1202 έως 1207 που χρησιμοποιούνται πρέπει να υπερβαίνει το 60 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

Βούτυρο αράπικων φυστικιών μείγματα με βάση δημητριακά, καρδιές φοινίκων. Καλαμπόκι

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

Άλλοι εκτός από φρούτα και καρπούς (περιλαμβανομένων των καρπών με κέλυφος), μη παρασκευασμένα με ατμό ούτε βρασμένα στο νερό, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, κατεψυγμένα

Παρασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και

κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

2009

Χυμοί φρούτων (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

Παρασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και

κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex ex κεφάλαιο 21

Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

2101

Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάι ή το ματέ. Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών

Παρασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και

κατά την οποία όλο το χρησιμοποιούμενο κιχώριο πρέπει να έχει παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

2103

Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα. Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη:

 

 

Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιείται αλεύρι από σινάπι ή μουστάρδα παρασκευασμένη

 

Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης

 

ex ex 2104

Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς.

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τα παρασκευασμένα ή διατηρημένα λαχανικά των κλάσεων 2002 έως 2005

 

2106

Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Παρασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και

κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 17 δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 

ex ex κεφάλαιο 22

Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι εκτός από:

Παρασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και

κατά την οποία όλα τα σταφύλια ή τα παράγωγα των σταφυλιών που χρησιμοποιούνται έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

2202

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 2009

Παρασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν,

κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και

κατά την οποία όλοι οι χρησιμοποιούμενοι φρουτοχυμοί (εκτός των χυμών ανανά, [κίτρου ή γκρέιπφρουτ) πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι

 

2207

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % vol ή περισσότερο. αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα, οποιουδήποτε τίτλου

Παρασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 2207 ή 2208, και

κατά την οποία όλα τα σταφύλια ή οι παράγωγες ύλες σταφυλιών που χρησιμοποιούνται έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου ή, κατά την οποία αν όλες οι άλλες χρησιμοποιούμενες ύλες είναι ήδη καταγόμενες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αράκ σε αναλογίες που δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5 % κατ’ όγκο

 

2208

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80 % vol. Αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά

Παρασκευή:

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 2207 ή 2208, και

κατά την οποία όλα τα σταφύλια ή οι παράγωγες ύλες σταφυλιών που χρησιμοποιούνται έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου ή, κατά την οποία αν όλες οι άλλες χρησιμοποιούμενες ύλες είναι ήδη καταγόμενες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αράκ σε αναλογίες που δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 5 % κατ’ όγκο

 

ex ex κεφάλαιο 23

Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρασκευασμένες για ζώα, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex ex 2301

Αλεύρια φάλαινας. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από ψάρια ή καρκινοειδή (μαλακόστρακα), μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 2 και 3 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

ex ex 2303

Κατάλοιπα της αμυλοποιίας καλαμποκιού (με εξαίρεση τα συμπυκνωμένα νερά μουσκέματος), περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες που μετριέται σε ξερή ύλη ανώτερης του 40 % κατά βάρος

Παρασκευή κατά την οποία όλο το χρησιμοποιούμενο καλαμπόκι πρέπει να έχει παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

ex ex 2306

Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα από την εξαγωγή ελαιόλαδου, που έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελαιόλαδο ανώτερη του 3 %

Παρασκευή κατά την οποία όλοι οι χρησιμοποιούμενες ελιές πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

2309

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων

Παρασκευή κατά την οποία:

όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά, ζάχαρα ή μελάσες, κρέας ή γάλα, είναι καταγόμενα, και

όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 3 έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

ex ex κεφάλαιο 24

Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού εκτός από:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 24 πρέπει να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

 

2402

Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα), πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού

Παρασκευή κατά την οποία τουλάχιστον το 70 % του βάρους καπνού που δεν έχει βιομηχανοποιηθεί ή των απορριμμάτων καπνού της κλάσης 2401 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενο

 

ex ex 2403

Καπνός για κάπνισμα

Παρασκευή κατά την οποία τουλάχιστον το 70 % του βάρους καπνού που δεν έχει βιομηχανοποιηθεί ή των απορριμμάτων καπνού της κλάσης 2401 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενο

 

ex ex κεφάλαιο 25

Αλάτι. Θείο. Γαίες και πέτρες. Γύψος, ασβέστης και τσιμέντα, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν

 

ex ex 2504

Φυσικός, κρυσταλλικός γραφίτης, εμπλουτισμένος με άνθρακα, καθαρισμένος, αλεσμένος

Εμπλουτισμός με άνθρακα, καθαρισμός και άλεση του ακατέργαστου κρυσταλλικού γραφίτη

 

ex ex 2515

Μάρμαρα, απλά κομμένα με πριόνι ή άλλον τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 cm

Κοπή, με πριονισμό ή άλλον τρόπο, μαρμάρου (ακόμη και ήδη κομμένου) πάχους μεγαλύτερου των 25 cm

 

ex ex 2516

Γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης, ψαμμίτης και άλλες πέτρες για πελέκημα ή κτίσιμο, απλά κομμένες, με πριόνι ή άλλον τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 cm

Κοπή, με πριονισμό ή άλλον τρόπο, πέτρας (ακόμη και ήδη κομμένης) πάχους μεγαλύτερου των 25 cm