European flag

Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

Σειρά C


C/2023/1432

18.12.2023

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Ισπανία) στις 12 Ιουλίου 2023 — LM κατά Omnitel Comunicaciones SL κ.λπ.

(Υπόθεση C-441/23, Omnitel Comunicaciones κ.λπ.)

(C/2023/1432)

Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εκκαλούσα: LM

Εφεσίβλητες: Omnitel Comunicaciones SL, Microsoft Ibérica SRL, Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), Indi Marketers SL, Leadmarket SL, Fiscalía

Προδικαστικά ερωτήματα

1)

Έχει εφαρμογή η οδηγία 2008/104/ΕΚ (1) σε εταιρία η οποία θέτει εργαζομένη στη διάθεση άλλης εταιρίας, μολονότι η πρώτη δεν είναι αναγνωρισμένη από την εγχώρια νομοθεσία ως εταιρία προσωρινής απασχόλησης, διότι δεν της έχει χορηγηθεί η αντίστοιχη διοικητική άδεια;

2)

Εφόσον τυγχάνει εφαρμογής η οδηγία 2008/104/ΕΚ σε εταιρίες που θέτουν εργαζομένους στη διάθεση άλλης εταιρίας, χωρίς ωστόσο να έχουν αναγνωριστεί ως εταιρίες προσωρινής απασχόλησης βάσει της εγχώριας νομοθεσίας, πρέπει, σε περιπτώσεις όπως η προαναφερθείσα, να θεωρηθεί η εργαζομένη ως προσωρινά απασχολούμενη, υπό την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο γʹ, της οδηγίας 2008/104/ΕΚ, η δε εταιρία Leadmarket S. L. ως εταιρία προσωρινής απασχόλησης, υπό την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, της ως άνω οδηγίας, και, τέλος, η εταιρία Microsoft Ibérica ως έμμεση εργοδότρια υπό την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο δʹ, της ως άνω οδηγίας; Συγκεκριμένα, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η εταιρία Leadmarket S. L. εξακολουθούσε να έχει την επίβλεψη και τη διεύθυνση της εργασίας (αποκλειομένου κατά τον τρόπο αυτόν του ενδεχόμενου της θέσεως της εργαζομένης στη διάθεση άλλης εταιρίας), εκ του λόγου ότι ο διαχειριστής της ως άνω εταιρίας λάμβανε από την εργαζομένη μηνιαία αναφορά δραστηριότητας και επιπλέον, υπέγραφε τα αιτήματα απουσίας από την εργασία και αδειών αναψυχής, καθώς και τα ωράριά της, μολονότι οι καθημερινώς παρεχόμενες από την εργαζομένη υπηρεσίες συνίσταντο στην υποστήριξη των πελατών της Microsoft, δια της επιλύσεως ζητημάτων μέσω τακτικής επικοινωνίας με τους υπευθύνους της Microsoft, ενώ επιπλέον, εργαζόταν από την οικία της με υπολογιστή που της είχε διαθέσει η Microsoft, και προσερχόταν μία φορά την εβδομάδα στους εργασιακούς χώρους της Microsoft;

3)

Σε περίπτωση που εφαρμόζεται η οδηγία 2008/104/ΕΚ και συντρέχει περίπτωση διαθέσεως εργαζομένης, πρέπει ο μισθός της να είναι τουλάχιστον ίσος με αυτόν που θα της αντιστοιχούσε εάν είχε προσληφθεί απευθείας από τη Microsoft Ibérica S. L, συνεπεία της εφαρμογής του άρθρου 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/104/ΕΚ;

4)

Έχει εφαρμογή στην υπό κρίση υπόθεση το δικαίωμα της εργαζομένης να επιστρέψει στη εργασία της ή σε ισοδύναμη θέση μετά την άδεια μητρότητας, δυνάμει του άρθρου 15 της οδηγίας 2006/54/ΕΚ (2) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης; Επιπλέον, πρέπει να γίνει δεκτό, μολονότι η σύμβαση μεταξύ της Microsoft Ibérica S. L. και της Leadmarket S. L. έχει λήξει, ότι η εργαζομένη πρέπει να επιστρέψει στη Microsoft Ibérica S. L., καθόσον δεν υφίσταται ισοδύναμη θέση εργασίας στη Leadmarket S. L.;

5)

Σε περίπτωση που έχει εφαρμογή η οδηγία 2008/104/ΕΚ εκ του λόγου ότι πρόκειται για περίπτωση διαθέσεως εργαζομένης, πρέπει να θεωρηθεί, ως συνέπεια της εφαρμογής του άρθρου 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/104/ΕΚ, ότι δυνάμει των σχετικών διατάξεων του ισπανικού δικαίου περί ακυρότητας της απόλυσης σε περιπτώσεις εγκύων ή γαλουχουσών εργαζομένων, η εταιρία προσωρινής απασχόλησης και ο έμμεσος εργοδότης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για τις έννομες συνέπειες εκ της άκυρης απόλυσης, και συγκεκριμένα: για την επαναπρόσληψη της εργαζομένης στη θέση εργασίας της, την καταβολή των μισθών υπερημερίας για την περίοδο από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας μέχρι την επαναπρόσληψή της, καθώς και για την υποχρέωση καταβολής της προβλεπόμενης αποζημίωσης λόγω της άκυρης απόλυσης;


(1)  Οδηγία 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, περί της εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης (ΕΕ 2008, L 327, σ. 9).

(2)   ΕΕ 2006, L 204, σ. 23.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1432/oj

ISSN 1977-0901 (electronic edition)