ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 104

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

65ό έτος
4 Μαρτίου 2022


Περιεχόμενα

Σελίδα

 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2022/C 104/01

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.10567 — ACE / MOSADEX / PHARMALOT COMPOUNDING) ( 1 )

1

2022/C 104/02

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.10480 — GOLDMAN SACHS / NN INVESTMENT PARTNERS HOLDING) ( 1 )

2

2022/C 104/03

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.10595 — CERBERUS / HBCE (FRENCH RETAIL BANKING)) ( 1 )

3

2022/C 104/04

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.10592 — KKR / KÖRBER / KÖRBER SUPPLY CHAIN SOFTWARE MANAGEMENT) ( 1 )

4

2022/C 104/05

Ανακοινωση τησ Επιτροπhσ δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 5 της νομισματικής σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου του Μονακό

5


 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2022/C 104/06

Ισοτιμίες του ευρώ — 3 Μαρτίου 2022

9


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2022/C 104/07

Ανακοινωση για την επικείμενη λήξη της ισχύος ορισμένων μέτρων αντιντάμπινγκ

10

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2022/C 104/08

Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.10597 – SMS / ALTOR FUND MANAGER / KAEFER HOLDING / KAEFER ISOLIERTECHNIK) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

11

2022/C 104/09

Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.10613 – PORSCHE AUSTRIA / WOLFGANG DENZEL AUTO / SAUBERMACHER DIENSTLEISTUNG / JV) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

13

2022/C 104/10

Ανακοίνωση της Επιτροπής που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 στην υπόθεση AT.40511 – Insurance Ireland: Βάση δεδομένων ασφαλιστικών απαιτήσεων και όροι πρόσβασης

15

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2022/C 104/11

Δημοσίευση κοινοποίησης σχετικά με την έγκριση τυπικής τροποποίησης προδιαγραφών προϊόντος για ονομασία στον αμπελοοινικό τομέα σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/33 της Επιτροπής

20

2022/C 104/12

Δημοσίευση κοινοποίησης σχετικά με την έγκριση τυπικής τροποποίησης προδιαγραφών προϊόντος για ονομασία στον αμπελοοινικό τομέα σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/33 της Επιτροπής

28

2022/C 104/13

Δημοσίευση κοινοποίησης σχετικά με την έγκριση τυπικής τροποποίησης προδιαγραφών προϊόντος για ονομασία στον αμπελοοινικό τομέα σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/33 της Επιτροπής

39

2022/C 104/14

Ανακοίνωση προς τις επιχειρήσεις που προτίθενται να προβούν σε εισαγωγές ή εξαγωγές ελεγχόμενων ουσιών οι οποίες καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος προς ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2023, καθώς και τις επιχειρήσεις που προτίθενται να προβούν σε παραγωγή ή εισαγωγές των εν λόγω ουσιών για βασικές εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις το 2023

46


 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

4.3.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 104/1


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.10567 — ACE / MOSADEX / PHARMALOT COMPOUNDING)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2022/C 104/01)

Στις 16 Φεβρουαρίου 2022, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να τη χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνον στα ολλανδικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του ιστότοπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O ιστότοπος αυτός παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών, καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32022M10567. Ο ιστότοπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


4.3.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 104/2


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.10480 — GOLDMAN SACHS / NN INVESTMENT PARTNERS HOLDING)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2022/C 104/02)

Στις 17 Φεβρουαρίου 2022, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να τη χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του ιστότοπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O ιστότοπος αυτός παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών, καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32022M10480. Ο ιστότοπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


4.3.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 104/3


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.10595 — CERBERUS / HBCE (FRENCH RETAIL BANKING))

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2022/C 104/03)

Στις 23 Φεβρουαρίου 2022, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να τη χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του ιστότοπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O ιστότοπος αυτός παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών, καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32022M10595. Ο ιστότοπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


4.3.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 104/4


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.10592 — KKR / KÖRBER / KÖRBER SUPPLY CHAIN SOFTWARE MANAGEMENT)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2022/C 104/04)

Στις 25 Φεβρουαρίου 2022, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να τη χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του ιστότοπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O ιστότοπος αυτός παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών, καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32022M10592. Ο ιστότοπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


4.3.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 104/5


Ανακοινωση τησ Επιτροπhσ δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 5 της νομισματικής σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου του Μονακό

(2022/C 104/05)

Το παράρτημα Β της νομισματικής σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου του Μονακό (1) αντικαταστάθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 5 της εν λόγω συμφωνίας, από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας ανακοίνωσης.


(1)  ΕΕ C 23 της 28.1.2012.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

 

Νομικές διατάξεις προς εφαρμογή

προθεσμία εφαρμογής

Πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

1

Κανονισμός (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015 περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και περί κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 1)

30 Ιουνίου 2017 (2)

2

Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73)

30 Ιουνίου 2017 (2)

 

Όπως τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

3

Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ (ΕΕ L 156 της 19.6.2018, σ. 43)

31 Δεκεμβρίου 2020 (4)

 

Συμπληρώθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή με την ακόλουθη πράξη:

 

4

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες (ΕΕ L 254 της 20.9.2016, σ. 1)

1η Δεκεμβρίου 2017 (3)

 

Όπως τροποποιήθηκε με τις ακόλουθες πράξεις:

 

5

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/105 της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2017, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675, όσον αφορά την προσθήκη της Αιθιοπίας στον κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου στον πίνακα στο σημείο I του παραρτήματος (ΕΕ L 19 της 24.1.2018, σ. 1)

31 Μαρτίου 2019 (4)

6

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/212 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την προσθήκη της Σρι Λάνκα, του Τρινιδάδ και Τομπάγκο και της Τυνησίας στον πίνακα του σημείου I του παραρτήματος (ΕΕ L 41 της 14.2.2018, σ. 4)

31 Μαρτίου 2019 (4)

7

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/1467 της Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου 2018, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την προσθήκη του Πακιστάν στον πίνακα του σημείου I του παραρτήματος (ΕΕ L 246 της 2.10.2018, σ. 1)

31 Δεκεμβρίου 2019 (5)

8

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/855 της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2020, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 προς συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την προσθήκη των Μπαχαμών, των Μπαρμπάντος, της Μποτσουάνας, της Καμπότζης, της Γκάνας, της Τζαμάικας, του Μαυρίκιου, της Μογγολίας, της Μιανμάρ/Βιρμανίας, της Νικαράγουας, του Παναμά και της Ζιμπάμπουε στον πίνακα του σημείου I του παραρτήματος και τη διαγραφή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Αιθιοπίας, της Γουιάνας, της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λάος, της Σρι Λάνκα και της Τυνησίας από τον εν λόγω πίνακα (ΕΕ L 195 της 19.6.2020, σ. 1)

31 Δεκεμβρίου 2022 (7)

9

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/37 της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2020, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαγραφή της Μογγολίας από τον πίνακα του σημείου I του παραρτήματος (ΕΕ L 14 της 18.1.2021, σ. 1)

31 Δεκεμβρίου 2023 (7)

10

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/758 της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2019, για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν και το είδος των επιπρόσθετων μέτρων που πρέπει να λαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για τον μετριασμό του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε ορισμένες τρίτες χώρες (ΕΕ L 125 της 14.5.2019, σ. 4)

31 Δεκεμβρίου 2020 (5)

11

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1672 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 (ΕΕ L 284 της 12.11.2018, σ. 6)

31 Δεκεμβρίου 2021 (5)

12

Οδηγία (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου (ΕΕ L 284 της 12.11.2018, σ. 22)

31 Δεκεμβρίου 2021 (5)

Πρόληψη της απάτης και της πλαστογραφίας

13

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 2001, σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (ΕΕ L 181 της 4.7.2001, σ. 6)

 

 

Όπως τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

14

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (ΕΕ L 17 της 22.1.2009, σ. 1)

 

15

Απόφαση 2001/887/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία (ΕΕ L 329 της 14.12.2001, σ. 1)

 

16

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τα μετάλλια και τις μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ (ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 1)

 

 

Όπως τροποποιήθηκε με την ακόλουθη πράξη:

 

17

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 46/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 σχετικά με τα μετάλλια και τις μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ (ΕΕ L 17 της 22.1.2009, σ. 5)

 

18

Όσον αφορά τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχεία β) έως ε):

Οδηγία 2014/42/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 39)

31 Δεκεμβρίου 2022 (6)

19

Οδηγία 2014/62/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου, και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 151 της 21.5.2014, σ. 1)

30 Ιουνίου 2016 (1)

20

Οδηγία (ΕΕ) 2019/713 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 123 της 10.5.2019, σ. 18)

31 Δεκεμβρίου 2021 (5)

Νομοθεσία για τον τραπεζικό και τον χρηματοοικονομικό τομέα

21

Οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Μαρτίου 1997, σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών (ΕΕ L 84 της 26.3.1997, σ. 22)

 

»

(1)  Η Μεικτή Επιτροπή συμφώνησε το 2014 σχετικά με την εν λόγω προθεσμία, δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 5 της νομισματικής σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου του Μονακό.

(2)  Η Μεικτή Επιτροπή συμφώνησε το 2015 σχετικά με την εν λόγω προθεσμία, δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 5 της νομισματικής σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου του Μονακό.

(3)  Η Μεικτή Επιτροπή συμφώνησε το 2017 σχετικά με την εν λόγω προθεσμία, δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 5 της νομισματικής σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου του Μονακό.

(4)  Η Μεικτή Επιτροπή συμφώνησε το 2018 σχετικά με την εν λόγω προθεσμία, δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 5 της νομισματικής σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου του Μονακό.

(5)  Η Μεικτή Επιτροπή συμφώνησε το 2019 σχετικά με την εν λόγω προθεσμία, δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 5 της νομισματικής σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου του Μονακό.

(6)  Η Μεικτή Επιτροπή συμφώνησε το 2020 σχετικά με την εν λόγω προθεσμία, δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 5 της νομισματικής σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου του Μονακό.

(7)  Η Μεικτή Επιτροπή συμφώνησε το 2021 σχετικά με την εν λόγω προθεσμία, δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 5 της νομισματικής σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου του Μονακό.


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

4.3.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 104/9


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

3 Μαρτίου 2022

(2022/C 104/06)

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,1076

JPY

ιαπωνικό γιεν

128,18

DKK

δανική κορόνα

7,4399

GBP

λίρα στερλίνα

0,82773

SEK

σουηδική κορόνα

10,7688

CHF

ελβετικό φράγκο

1,0192

ISK

ισλανδική κορόνα

143,40

NOK

νορβηγική κορόνα

9,8418

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

25,634

HUF

ουγγρικό φιορίνι

378,64

PLN

πολωνικό ζλότι

4,7691

RON

ρουμανικό λέου

4,9496

TRY

τουρκική λίρα

15,6897

AUD

δολάριο Αυστραλίας

1,5139

CAD

δολάριο Καναδά

1,3992

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

8,6547

NZD

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

1,6329

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,5042

KRW

ουόν Νότιας Κορέας

1 334,20

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

16,8798

CNY

κινεζικό ρενμινπί γιουάν

6,9996

HRK

κροατική κούνα

7,5700

IDR

ρουπία Ινδονησίας

15 934,42

MYR

μαλαισιανό ρινγκίτ

4,6370

PHP

πέσο Φιλιππινών

57,293

RUB

ρωσικό ρούβλι

 

THB

ταϊλανδικό μπατ

36,063

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

5,6041

MXN

πέσο Μεξικού

22,8945

INR

ινδική ρουπία

84,1740


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

4.3.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 104/10


Ανακοινωση για την επικείμενη λήξη της ισχύος ορισμένων μέτρων αντιντάμπινγκ

(2022/C 104/07)

1.   Όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1), η Επιτροπή ανακοινώνει ότι, αν δεν κινηθεί επανεξέταση σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία, η ισχύς των παρακάτω μέτρων αντιντάμπινγκ θα λήξει κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα.

2.   Διαδικασία

Οι ενωσιακοί παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν γραπτή αίτηση επανεξέτασης. Η αίτηση αυτή πρέπει να περιέχει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι η λήξη της ισχύος των μέτρων είναι πιθανόν να οδηγήσει στη συνέχιση ή την επανάληψη του ντάμπινγκ και της ζημίας. Αν η Επιτροπή αποφασίσει να επανεξετάσει τα οικεία μέτρα, οι εισαγωγείς, οι εξαγωγείς, οι εκπρόσωποι της χώρας εξαγωγής και οι ενωσιακοί παραγωγοί θα έχουν τη δυνατότητα να προβάλουν περαιτέρω επιχειρήματα ή αντεπιχειρήματα ή να διατυπώσουν παρατηρήσεις σχετικά με τα θέματα που θίγονται στην αίτηση επανεξέτασης.

3.   Προθεσμία

Οι ενωσιακοί παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν γραπτή αίτηση επανεξέτασης, με βάση τα ανωτέρω, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή [European Commission, Directorate-General for Trade (Unit G-1), CHAR 4/39, 1049 Brussels, Βέλγιο] (2) ανά πάσα στιγμή μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, αλλά το αργότερο τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα.

4.   Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036.

Προϊόν

Χώρα/-ες καταγωγής ή εξαγωγής

Μέτρα

Πράξη αναφοράς

Ημερομηνία λήξης ισχύος (3)

Τροχοφόρα φορεία

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Ταϊλάνδη

Δασμός αντιντάμπινγκ

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2206 της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2017, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές τροχοφόρων φορείων και των βασικών μερών τους καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κατόπιν επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(ΕΕ L 314 της 30.11.2017, σ. 12)

1.12.2022


(1)  ΕΕ L 176 της 30.6.2016, σ. 21

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  Η ισχύς του μέτρου λήγει τα μεσάνυχτα (00:00) της ημέρας που αναφέρεται στην παρούσα στήλη.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

4.3.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 104/11


Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.10597 – SMS / ALTOR FUND MANAGER / KAEFER HOLDING / KAEFER ISOLIERTECHNIK)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2022/C 104/08)

1.   

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση προτεινόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1).

Η κοινοποίηση αφορά τις ακόλουθες επιχειρήσεις:

Altor Fund Manager AB («Altor Fund Manager», Σουηδία)·

SMS GmbH («SMS», Γερμανία)·

Kaefer Holding SE & Co. KG («Kaefer Holding», Γερμανία)·

Kaefer Isoliertechnik («Kaefer», Γερμανία), που επί του παρόντος ελέγχεται αποκλειστικά από την Kaefer Holding.

Η Altor Fund Manager, η SMS και η Kaefer Holding θα αποκτήσουν, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 3 παράγραφος 4 του κανονισμού συγκεντρώσεων, τον κοινό έλεγχο της Kaefer.

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται με αγορά μετοχών.

2.   

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι οι εξής:

η Altor Fund Manager είναι η επιχείρηση διαχείρισης κεφαλαίων ενός ομίλου ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων συμμετοχικής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένου του Altor Fund V, που είναι το κεφάλαιο της Altor που επενδύει στην Kaefer·

η SMS είναι οικογενειακή εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή εγκαταστάσεων και μηχανημάτων για τους τομείς της μεταλλουργίας και της τεχνολογίας έλασης·

η Kaefer Holding είναι οικογενειακή εταιρεία χαρτοφυλακίου που δεν έχει άλλα επιχειρηματικά συμφέροντα εκτός από την Kaefer και δεν παράγει κύκλο εργασιών εκτός από τη συμμετοχή της στην Kaefer·

η Kaefer είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών μόνωσης και λύσεων πρόσβασης (π.χ. ικριώματα), καθώς και υπηρεσιών προστασίας επιφανειών και παθητικής πυροπροστασίας. Η Kaefer παρέχει επίσης συναφείς υπηρεσίες, όπως ηλεκτρομηχανολογικές υπηρεσίες, υπηρεσίες αφαίρεσης αμιάντου και υπηρεσίες πυρίμαχων υλικών σε βιομηχανικούς πελάτες ή υπηρεσίες εσωτερικού εξοπλισμού και διακόσμησης σε πελάτες που δραστηριοποιούνται στους τομείς των κατασκευών και της ναυπηγικής.

3.   

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση ως προς το σημείο αυτό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία για την εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2), σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια να εξεταστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.   

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Θα πρέπει πάντοτε να σημειώνονται τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς:

M.10597 - SMS / ALTOR FUND MANAGER / KAEFER HOLDING / KAEFER ISOLIERTECHNIK

Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με φαξ ή ταχυδρομικώς. Στοιχεία επικοινωνίας:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Φαξ +32 22964301

Ταχυδρομική διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 366 της 14.12.2013, σ. 5.


4.3.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 104/13


Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.10613 – PORSCHE AUSTRIA / WOLFGANG DENZEL AUTO / SAUBERMACHER DIENSTLEISTUNG / JV)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2022/C 104/09)

1.   

Στις 25 Φεβρουαρίου 2022, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση προτεινόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1).

Η κοινοποίηση αφορά τις ακόλουθες επιχειρήσεις:

Porsche Austria GmbH & Co OG («Porsche Austria», Αυστρία), η οποία τελεί υπό τον τελικό έλεγχο της Volkswagen AG, ελέγχουσα μητρική εταιρεία του ομίλου Volkswagen,

Wolfgang Denzel Auto AG («Denzel», Αυστρία), υπό τον έλεγχο της «Familienstiftung W. Denzel» και ορισμένων μελών της οικογένειας Denzel,

Saubermacher Dienstleistungs AG («Saubermacher», Αυστρία), που τελεί υπό τον αποκλειστικό έλεγχο της Roth Privatstiftung.

Η παρούσα κοινοποίηση αφορά την απόκτηση κοινού ελέγχου από τις Porsche Austria, Denzel και Saubermacher σε νεοσυσταθείσα λειτουργικά αυτόνομη κοινή επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 3 παράγραφος 4 του κανονισμού συγκεντρώσεων.

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται με αγορά μετοχών σε νεοσυσταθείσα εταιρεία που αποτελεί κοινή επιχείρηση.

2.   

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι οι εξής:

Porsche Austria: εισαγωγή και χονδρική πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων) των σημάτων Volkswagen Passenger Cars, Volkswagen Commercial Vehicles, Porsche, Audi, Škoda, SEAT και CUPRA στην Αυστρία,

Denzel: εισαγωγή και χονδρική πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων των σημάτων Mitsubishi, Hyundai, MG και Maxus στην Αυστρία,

Saubermacher: εφοδιαστική, κατεργασία, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων,

όσον αφορά την JV: υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε σχέση με τον χειρισμό και τη διάθεση/επεξεργασία συσσωρευτών λιθίου, την παροχή ειδικών περιεκτών και την ανάθεση σε αναδόχους.

3.   

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση ως προς το σημείο αυτό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία για την εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2), σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια να εξεταστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.   

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Θα πρέπει πάντοτε να σημειώνονται τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς:

M.10613 – PORSCHE AUSTRIA / WOLFGANG DENZEL AUTO / SAUBERMACHER DIENSTLEISTUNG / JV

Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με φαξ ή ταχυδρομικώς. Στοιχεία επικοινωνίας:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Φαξ +32 22964301

Ταχυδρομική διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 366 της 14.12.2013, σ. 5.


4.3.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 104/15


Ανακοίνωση της Επιτροπής που δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 στην υπόθεση AT.40511 – Insurance Ireland: Βάση δεδομένων ασφαλιστικών απαιτήσεων και όροι πρόσβασης

(2022/C 104/10)

1.   Εισαγωγή

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης (1), όταν η Επιτροπή σκοπεύει να εκδώσει απόφαση με την οποία να απαιτεί την παύση μιας παράβασης και οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις προσφέρονται να αναλάβουν ορισμένες δεσμεύσεις για να ανταποκριθούν στις αντιρρήσεις της Επιτροπής κατά την προκαταρκτική της εκτίμηση, τότε η Επιτροπή δύναται με απόφασή της να καταστήσει τις δεσμεύσεις αυτές υποχρεωτικές για τις επιχειρήσεις. Η απόφαση αυτή δύναται να εκδοθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και πρέπει να καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν συντρέχουν πλέον λόγοι να αναλάβει δράση η Επιτροπή. Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του ίδιου κανονισμού, η Επιτροπή δημοσιεύει περίληψη της υπόθεσης και το βασικό περιεχόμενο των δεσμεύσεων. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός προθεσμίας την οποία ορίζει η Επιτροπή.

2.   Συνοπτική παρουσίαση της υπόθεσης

(2)

Στις 14 Μαΐου 2019, η Επιτροπή κίνησε επίσημη διαδικασία έρευνας σχετικά με την Insurance Ireland (Member Association) Company Limited by Guarantee (στο εξής: Insurance Ireland), ένωση επιχειρήσεων που διαχειρίζεται το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών Insurance Link. Η έρευνα κινήθηκε προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον οι όροι πρόσβασης στο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών Insurance Link μπορεί να περιορίσουν τον ανταγωνισμό. Στις 18 Ιουνίου 2021 η Επιτροπή εξέδωσε κοινοποίηση αιτιάσεων σχετικά με εικαζόμενες παραβάσεις της Insurance Ireland στην ιρλανδική αγορά ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων. Η κοινοποίηση αιτιάσεων συνιστά προκαταρκτική εκτίμηση κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003.

(3)

Στην προκαταρκτική εκτίμηση διατυπώνεται η άποψη ότι η Insurance Ireland παρέβη το άρθρο 101 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 53 της συμφωνίας ΕΟΧ, περιορίζοντας την πρόσβαση στο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών Insurance Link, περιορίζοντας έτσι τον ανταγωνισμό στην ιρλανδική αγορά ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων. Το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών Insurance Link περιλαμβάνει δεξαμενή δεδομένων σχετικά με απαιτήσεις από ασφαλίσεις κατά ζημιών, καθώς και μηχανισμό αναζήτησης περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με τις εν λόγω απαιτήσεις. Το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών περιέχει πληροφορίες χρήσιμες για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της απάτης στον κλάδο της ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων.

(4)

Η Επιτροπή έκρινε προκαταρκτικά ότι η Insurance Ireland καθυστέρησε αυθαίρετα ή αρνήθηκε de facto την πρόσβαση στο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σε εταιρείες που είχαν έννομο συμφέρον να συμμετάσχουν σε αυτό, και ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις εταιρείες που επιθυμούν να εισέλθουν στην ιρλανδική αγορά ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων. Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση, τούτο επιτεύχθηκε μέσω σειράς αλληλένδετων αποφάσεων που εφαρμόστηκαν με διαφορετική ένταση σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Τουλάχιστον από το 2009, η πρόσβαση στo σύστημα Insurance Link συνδέεται και/ή εξαρτάται από την ιδιότητα μέλους στην Insurance Ireland. Επιπλέον, η Επιτροπή έκρινε προκαταρκτικά ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των κριτηρίων ένταξης στην Insurance Ireland στερούνταν σαφήνειας, διαφάνειας, αντικειμενικότητας, αμεροληψίας ή άμεσης διαθεσιμότητας. Στην προκαταρκτική αξιολόγηση διατυπώνεται η άποψη ότι η Insurance Ireland χειρίστηκε τη διαδικασία υποβολής αίτησης ένταξης στην Insurance Ireland κατά τρόπο αυθαίρετο και μεροληπτικό και ότι καθυστέρησε τη διαδικασία υποβολής αίτησης ένταξης ορισμένων αιτούντων επί μακρές χρονικές περιόδους. Ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων στην αγορά [π.χ. ασφαλιστές που είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη και παρέχουν υπηρεσίες στην Ιρλανδία βάσει των κανόνων σχετικά με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών μεταξύ κρατών μελών (στο εξής: βάσει της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών), ασφαλιστικοί εντολοδόχοι] αποκλείστηκαν από την ιδιότητα του μέλους για ορισμένες χρονικές περιόδους. Ακόμη και όταν χορηγήθηκε σε ορισμένους αιτούντες πρόσβαση στη δεξαμενή δεδομένων, η πρόσβασή τους στον μηχανισμό του Insurance Link για περαιτέρω ενημέρωση απορρίφθηκε εκ των πραγμάτων και/ή καθυστέρησε.

(5)

Η Επιτροπή έκρινε προκαταρκτικά ότι η έλλειψη ή η καθυστέρηση πρόσβασης στο σύστημα Insurance Link είχε ως αποτέλεσμα να περιέλθουν οι εταιρείες σε μειονεκτική ανταγωνιστική θέση στην ιρλανδική αγορά ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων σε σύγκριση με τις εταιρείες που είχαν πρόσβαση στο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών. Το γεγονός αυτό επηρέασε αρνητικά το κόστος, την ποιότητα των υπηρεσιών και την τιμολόγηση. Λειτούργησε επίσης ως φραγμός για την είσοδο στην αγορά και, κατά συνέπεια, μείωσε τη δυνατότητα για ανταγωνιστικότερες τιμές και για επιλογή προμηθευτών. Η έλλειψη πρόσβασης στα σχετικά δεδομένα που περιέχονται στο σύστημα Insurance Link επηρέασε επίσης το διασυνοριακό εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών, με δυνητικό αποτέλεσμα την κατάτμηση της εσωτερικής αγοράς.

3.   Το βασικό περιεχόμενο των προτεινόμενων δεσμεύσεων

(6)

Η Insurance Ireland δεν συμφωνεί με την προκαταρκτική εκτίμηση της Επιτροπής. Εντούτοις, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, η Insurance Ireland προσφέρθηκε να αναλάβει δεσμεύσεις ώστε να εξαλείψει τις ανησυχίες της Επιτροπής όσον αφορά τον ανταγωνισμό (στο εξής: προτεινόμενες δεσμεύσεις).

(7)

Το κείμενο των προτεινόμενων δεσμεύσεων εκτίθεται συνοπτικά κατωτέρω και η πλήρης εκδοχή του δημοσιεύεται στα αγγλικά στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στη διεύθυνση:

 

https://ec.europa.eu/competition-policy/index_en

A)   Δεσμεύσεις σχετικά με την πρόσβαση στο σύστημα Insurance Link

(8)

Εντός 20 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η Insurance Ireland θα λάβει επίσημη κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, η Insurance Ireland δεσμεύεται:

α)

να αποσυνδέσει την πρόσβαση στο σύστημα Insurance Link από την ιδιότητα μέλους της Insurance Ireland, ούτως ώστε να μην απαιτείται ο χρήστης του Insurance Link να είναι, ή να καθίσταται μέλος, της Insurance Ireland προκειμένου να έχει πρόσβαση στο σύστημα Insurance Link ή να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε από τις λειτουργίες του·

β)

να θεσπίσει και να δημοσιοποιήσει κριτήρια πρόσβασης στο Insurance Link, τα οποία θα είναι δίκαια, αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα και θα εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε όλους τους αιτούντες (και εκείνους που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη) (2). Πρόσβαση στο Insurance Link θα χορηγείται σε: i) κάθε ασφαλιστή που ασκεί ασφαλιστικές δραστηριότητες στην Ιρλανδία ή εκδηλώνει πρόθεση να ασκήσει ασφαλιστικές δραστηριότητες στην Ιρλανδία βάσει της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών ή βάσει των κανόνων περί ελευθερίας εγκατάστασης· και ii) κάθε οντότητα που έχει οριστεί από ασφαλιστή για να εκτελεί, κατ’ εξουσιοδότηση, καθήκοντα αναδοχής και/ή καθήκοντα διαχείρισης ζημιών στην Ιρλανδία για λογαριασμό του ασφαλιστή. Στην περίπτωση οντοτήτων που λειτουργούν με εξουσιοδότηση, δεν απαιτείται ο ασφαλιστής, για λογαριασμό του οποίου ενεργούν, να είναι ή να καταστεί μέλος της Insurance Ireland προκειμένου η εκάστοτε οντότητα να έχει πρόσβαση στο σύστημα Insurance Link. Οι αιτούντες θα πρέπει να υποβάλουν έντυπο αίτησης, να συμφωνήσουν να εισαγάγουν δεδομένα σχετικά με απαιτήσεις στο σύστημα Insurance Link, να συνάψουν συμφωνία πρόσβασης και να συμμορφωθούν με τους όρους της (3) και να τηρούν τον κώδικα ορθής πρακτικής του 2013 για την προστασία των δεδομένων στον ασφαλιστικό τομέα·

γ)

καθιέρωση νέας διαδικασίας αίτησης στο σύστημα Insurance Link με καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για τη χορήγηση ή την απόρριψη πρόσβασης στο Insurance Link και δικαίωμα προσφυγής (4). Από τη στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση και έως ότου ληφθεί απόφαση, η διαδικασία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 20 εργάσιμες ημέρες. Προβλέπονται επιπλέον 10 ημέρες για την εξέταση της διαδικασίας και του αποτελέσματός της, αν σε πρώτο βαθμό δεν επιτραπεί η πρόσβαση ή δεν ληφθεί απόφαση κατά τη διάρκεια των 20 ημερών.

(9)

Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η Insurance Ireland θα λάβει επίσημη κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, η Insurance Ireland δεσμεύεται:

α)

να ορίσει υπάλληλο αρμόδιο για τις αιτήσεις στο σύστημα Insurance Link, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την ανεξάρτητη εξέταση και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις αιτήσεις πρόσβασης στο Insurance Link σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο συγκεκριμένο σύστημα. Ο αρμόδιος για τις αιτήσεις υπάλληλος θα υποβάλλει έκθεση στην Insurance Ireland όσον αφορά το αποτέλεσμα της διαδικασίας, αλλά ούτε η Insurance Ireland ούτε οποιοδήποτε εξωτερικό μέρος δεν θα έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν την εν λόγω διαδικασία. Μόνο σε περίπτωση που ο αρμόδιος για τις αιτήσεις υπάλληλος αποφασίσει ότι ο αιτών δεν πληροί τα κριτήρια πρόσβασης, το διοικητικό συμβούλιο της Insurance Ireland θα πρέπει να επικυρώσει την απόφαση του αρμόδιου υπαλλήλου ή να την ακυρώσει και να χορηγήσει πρόσβαση· (5)

β)

θέσπιση αναθεωρημένων τελών για τη χρήση του συστήματος Insurance Link που καθορίζεται σύμφωνα με τις αρχές της αναθεωρημένης διάρθρωσης των τελών, η οποία πρέπει να είναι δίκαιη, αντικειμενική, διαφανής και να μην εισάγει διακρίσεις για όλους τους χρήστες του Insurance Link (6). Τα συνολικά τέλη που χρεώνονται στους χρήστες του Insurance Link θα αντανακλούν τις πραγματικές δαπάνες που προκύπτουν από τη λειτουργία του. Τα τέλη που χρεώνονται σε μεμονωμένους χρήστες του Insurance Link θα καθορίζονται με βάση την πραγματική χρήση του συστήματος από τον χρήστη σε δεδομένη περίοδο αναφοράς. Για την κάλυψη του κόστους καθορισμού των τελών θα χρεώνεται εφάπαξ τέλος συμμετοχής σε όλους τους νέους χρήστες του Insurance Link.

(10)

Εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η Insurance Ireland θα λάβει επίσημη κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, η Insurance Ireland δεσμεύεται να συστήσει την επιτροπή εποπτείας (7) ένα όργανο προσφυγής που απαρτίζεται από: i) ένα πρόσωπο που προτείνεται από το Υπουργείο Οικονομικών· ii) νομικό που διαθέτει όλα τα τυπικά προσόντα με εμπειρογνωσία στην επίλυση διαφορών, που προτείνεται από τον πρόεδρο του Chartered Institute of Arbitrators (υποκατάστημα Ιρλανδίας)· iii) ένα πρόσωπο που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των επιχειρηματικών πελατών και προτείνεται από την ISME, την ιρλανδική ένωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων· iv) ένα πρόσωπο που προτείνεται από την ιρλανδική υπηρεσία ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων· και v) ένα πρόσωπο που προτείνεται από το συμβούλιο εκτίμησης ζημιών λόγω προσωπικού ατυχήματος. Ο αιτών μπορεί να προσφύγει στην Επιτροπή Εποπτείας μετά την απόρριψη της αίτησής του από την Insurance Ireland ή την παράλειψη της Insurance Ireland να ενεργήσει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (8). Η επιτροπή εποπτείας θα εξετάζει τις δραστηριότητες του Insurance Link και θα υποβάλλει έκθεση σχετικά. Θα παρέχει επίσης συμβουλές σχετικά με τυχόν αλλαγές στις δραστηριότητες και τις διαδικασίες του Insurance Link, καθώς και συμβουλές σχετικά με τη διάρθρωση των τελών για πρόσβαση στο σύστημα Insurance Link.

B)   Δεσμεύσεις σχετικά με την ένταξη στην Insurance Ireland

(11)

Εντός 20 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η Insurance Ireland θα λάβει επίσημη κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, η Insurance Ireland δεσμεύεται:

α)

να θεσπίζει και να δημοσιοποιεί κριτήρια σχετικά με την απόκτηση της ιδιότητας του πλήρους ή συνδεδεμένου μέλους της Insurance Ireland· τα κριτήρια θα πρέπει να είναι δίκαια, αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα. Πλήρη μέλη της Insurance Ireland θα μπορούν να γίνουν ασφαλιστές που ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν τις δραστηριότητές τους στην Ιρλανδία. Άλλες οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες στον ασφαλιστικό τομέα στην Ιρλανδία ή προτίθενται να το πράξουν θα είναι επιλέξιμες για ένταξη στην Insurance Ireland ως συνδεδεμένα μέλη (9). Η Insurance Ireland θα καταργήσει τα επί του παρόντος ισχύοντα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία: i) ο αιτών πρέπει να είναι σε λειτουργία επί ένα τουλάχιστον έτος· και ii) ο αιτών πρέπει να χρηματοδοτείται από υφιστάμενο πλήρες μέλος της Insurance Ireland για να γίνει δεκτός ως συνδεδεμένο μέλος· (10)

β)

καθιέρωση νέας διαδικασίας υποβολής αίτησης μέλους με καθορισμένο χρονοδιάγραμμα και δικαίωμα προσφυγής για τους αιτούντες. Η διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων είναι η ίδια με εκείνη που ισχύει για την πρόσβαση στο Insurance Link· (11)

γ)

να ορίσει υπάλληλο αρμόδιο επί των αιτήσεων των υποψήφιων μελών ο οποίος θα έχει την ευθύνη και την επιχειρησιακή ανεξαρτησία για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων εισδοχής στην Insurance Ireland σύμφωνα με τη διαδικασία αίτησης υποψήφιου μέλους. Σε περίπτωση που ο αρμόδιος για τις αιτήσεις των υποψήφιων μελών υπάλληλος αποφασίσει ότι ο αιτών δεν πληροί τα κριτήρια μέλους, το συμβούλιο της Insurance Ireland θα πρέπει να επικυρώσει την απόφαση του αρμόδιου για τις αιτήσεις υπαλλήλου ή να την ακυρώσει και να χορηγήσει πρόσβαση (12).

(12)

Εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η Insurance Ireland θα λάβει επίσημη κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, η Insurance Ireland δεσμεύεται να ορίσει επιτροπή προσφυγών, η οποία θα αποτελείται από ανεξάρτητους διαιτητές που έχουν αποδεδειγμένη γνώση και πείρα στον ασφαλιστικό τομέα και/ή στην επίλυση διαφορών (13). Η επιτροπή προσφυγών θα εξετάζει τις προσφυγές κατά απόφασης που έχει ληφθεί από τον υπάλληλο που είναι αρμόδιος για τις αιτήσεις των υποψήφιων μελών και/ή το διοικητικό συμβούλιο της Insurance Ireland βάσει της οποίας ο αιτών δεν πληροί τα κριτήρια ένταξης (14).

(13)

Η διάρκεια όλων των προτεινόμενων δεσμεύσεων θα είναι 10 έτη από την ημερομηνία κατά την οποία η Insurance Ireland θα λάβει την επίσημη κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003.

(14)

Η Insurance Ireland δεσμεύεται να ορίσει εντολοδόχο παρακολούθησης ο οποίος θα παρακολουθεί και θα υποβάλλει έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την υλοποίηση των προτεινόμενων δεσμεύσεων. Κατά τα δύο πρώτα έτη, ο εντολοδόχος παρακολούθησης θα υποβάλλει την έκθεσή του στην Επιτροπή ανά εξάμηνο και, για την υπόλοιπη διάρκεια των προτεινόμενων δεσμεύσεων, σε ετήσια βάση.

(15)

Η Insurance Ireland δεσμεύεται να μην καταστρατηγήσει ούτε να επιχειρήσει να παρακάμψει τις προτεινόμενες δεσμεύσεις μέσω ενεργειών ή παραλείψεων.

4.   Πρόσκληση για υποβολή παρατηρήσεων

(16)

Με την επιφύλαξη του αποτελέσματος διαβούλευσης με φορείς της αγοράς, η Επιτροπή προτίθεται να εκδώσει απόφαση δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, με την οποία θα κηρύσσονται υποχρεωτικές οι δεσμεύσεις που συνοψίζονται ανωτέρω. Η απόφαση θα δημοσιευτεί στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού.

(17)

Σύμφωνα το άρθρο 27 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους επί των προτεινόμενων δεσμεύσεων. Οι παρατηρήσεις αυτές πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός μηνός από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη καλούνται επίσης να υποβάλουν μη εμπιστευτική εκδοχή των παρατηρήσεών τους, στην οποία οι πληροφορίες που ισχυρίζονται ότι συνιστούν εμπορικά απόρρητα και άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες θα έχουν διαγραφεί και αντικατασταθεί, όπως απαιτείται, από μη εμπιστευτική περίληψη ή από τη μνεία «εμπορικό απόρρητο» ή «εμπιστευτικό».

(18)

Οι απαντήσεις και οι παρατηρήσεις θα πρέπει, κατά προτίμηση, να είναι αιτιολογημένες και να αναφέρουν τα σχετικά πραγματικά περιστατικά. Αν θεωρείτε ότι οποιοδήποτε μέρος των προτεινόμενων δεσμεύσεων δεν ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις ανησυχίες που διατυπώθηκαν στην προκαταρκτική εκτίμηση της Επιτροπής, η Επιτροπή σας καλεί επίσης να προτείνετε πιθανή λύση.

(19)

Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με αριθμό αναφοράς AT.40511 — Insurance Ireland: Insurance claims database and conditions of access, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), Φαξ +32 2 2950128 ή ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 1 της 4.1.2003, σ. 1. Από την 1η Δεκεμβρίου 2009, τα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ έγιναν άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ αντιστοίχως. Και στις δύο περιπτώσεις, οι διατάξεις είναι ουσιαστικά ταυτόσημες. Για τους σκοπούς της παρούσας ανακοίνωσης, οι παραπομπές στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ θα πρέπει, κατά περίπτωση, να νοούνται ως παραπομπές στα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ.

(2)  Βλ. προτεινόμενες δεσμεύσεις και παράρτημα 1.

(3)  Βλ. παράρτημα 3 των προτεινόμενων δεσμεύσεων.

(4)  Βλ. προτεινόμενες δεσμεύσεις και παραρτήματα 4 και 5. Όσον αφορά το δικαίωμα προσφυγής, βλ. επίσης παράγραφο 10 της παρούσας ανακοίνωσης.

(5)  Βλ. προτεινόμενες δεσμεύσεις και παράρτημα 4. Επιπλέον, το διοικητικό συμβούλιο θα εξετάζει i) κάθε απόφαση ανάκλησης ή περιορισμού ή de facto άρνησης ικανοποίησης των δικαιωμάτων πρόσβασης (αφού έχουν χορηγηθεί) ενός χρήστη στο Insurance Link ή σε οποιονδήποτε από τους μηχανισμούς του· ii) την αδυναμία συμμόρφωσης με οποιαδήποτε πτυχή της διαδικασίας αίτησης στο Insurance Link, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των αιτήσεων· ή iii) την αδυναμία υπολογισμού των τελών που χρεώνονται σε χρήστη του Insurance Link για πρόσβαση στο σύστημα Insurance Link σύμφωνα με τη διάρθρωση των τελών που ισχύουν για το Insurance Link.

(6)  Βλ. προτεινόμενες δεσμεύσεις και παράρτημα 7.

(7)  Βλ. προτεινόμενες δεσμεύσεις και παραρτήματα 5 και 6.

(8)  Επιπλέον, η επιτροπή εποπτείας θα εξετάζει προσφυγές που σχετίζονται με απόφαση ή ενέργεια του αρμόδιου για τις αιτήσεις υπαλλήλου ή του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με: i) απόφαση να μη χορηγηθεί πρόσβαση στο Insurance Link, ii) άρση ή περιορισμό ή de facto άρνηση ικανοποίησης των δικαιωμάτων πρόσβασης (αφού έχουν χορηγηθεί) χρήστη στο Insurance Link ή σε οποιονδήποτε από τους μηχανισμούς του· iii) μη συμμόρφωση με οποιαδήποτε πτυχή της διαδικασίας αίτησης στο Insurance Link, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στη διεκπεραίωση της αίτησης αιτούντος στο Insurance Link· και/ή iv) αδυναμία υπολογισμού των τελών που χρεώνονται σε χρήστη του Insurance Link για πρόσβαση στο σύστημα σύμφωνα με τη διάρθρωση των τελών που ισχύουν για το Insurance Link.

(9)  Για παράδειγμα, οι διακανονιστές ζημιών, οι διαμεσολαβητές που ενεργούν ως πράκτορες που αναλαμβάνουν την ασφάλιση, οι οντότητες που δραστηριοποιούνται ως μεσίτες ασφαλίσεων και άλλοι.

(10)  Βλ. προτεινόμενες δεσμεύσεις και παραρτήματα 9 και 10.

(11)  Βλ. προτεινόμενες δεσμεύσεις και παραρτήματα 12, 13 και 14.

(12)  Βλ. προτεινόμενες δεσμεύσεις και παράρτημα 13.

(13)  Βλ. προτεινόμενες δεσμεύσεις και παραρτήματα 13 και 14.

(14)  Βλ. προτεινόμενες δεσμεύσεις και παράρτημα 14. Η επιτροπή προσφυγών θα εξετάζει επίσης προσφυγές που ασκούνται από μέλη στα οποία, χωρίς εύλογη αιτιολόγηση, έχει απαγορευθεί, εν όλω ή εν μέρει, η πρόσβαση στους μηχανισμούς ή τις υπηρεσίες της Insurance Ireland την οποία δικαιούται βάσει της κατηγορίας μέλους στην οποία ανήκει.


ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

4.3.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 104/20


Δημοσίευση κοινοποίησης σχετικά με την έγκριση τυπικής τροποποίησης προδιαγραφών προϊόντος για ονομασία στον αμπελοοινικό τομέα σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/33 της Επιτροπής

(2022/C 104/11)

Η παρούσα κοινοποίηση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/33 της Επιτροπής (1).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

«Côtes de Thau»

PGI-FR-A1229-AM01

Ημερομηνία κοινοποίησης: 6 Δεκεμβρίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

1.   Περιγραφη των οργανοληπτικων χαρακτηριστικων των οινων

Το κεφάλαιο I σημείο 3.3 «περιγραφή των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων» συμπληρώθηκε για να προσδιοριστούν το χρώμα και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των οίνων.

Οι τροποποιήσεις αυτές ενσωματώνονται επίσης στο σημείο «Περιγραφή του/των οίνου/-ων» του παρόντος ενιαίου εγγράφου.

2.   Γεωγραφικη περιοχη

Στο κεφάλαιο I σημείο 4 των προδιαγραφών προϊόντος, η γεωγραφική περιοχή επεκτείνεται σε εννέα όμορους δήμους του νομού Hérault. Η τρέχουσα γεωγραφική περιοχή αποτελείται από 6 δήμους του νομού Hérault: Agde, Castelnau de Guers, Florensac, Marseillan, Pinet και Pomerols. Η περιοχή επεκτείνεται ώστε να συμπεριληφθούν 9 δήμοι που βρίσκονται στα βορειοανατολικά του νομού και συνορεύουν με την τρέχουσα περιοχή. Οι δήμοι αυτοί εντάχθηκαν στην άμεσα γειτνιάζουσα περιοχή: Balaruc les Bains, Balaruc le Vieux, Bouzigues, Frontignan, Loupian, Mèze, Poussan, Sète και Villeveyrac.

Στόχος της αίτησης είναι να ενισχυθεί η συνοχή της γεωγραφικής περιοχής της ΠΓΕ γύρω από τη λιμνοθάλασσα του Thau, σύμφωνα με τα στοιχεία του σχεδίου διευθέτησης και διαχείρισης των υδάτων (SAGE) της λεκάνης του Thau. Πρόκειται για μια υδρολογική λεκάνη με εύκρατο μεσογειακό κλίμα. Η επέκταση της ΠΓΕ «Côtes de Thau» ενισχύει, αφενός, τον δεσμό με τη γεωγραφική περιοχή και, αφετέρου, τη γεωγραφική αναγνώριση της ΠΓΕ. Διαμορφώνει μια πιο συνεκτική και ενοποιημένη γεωγραφική ενότητα ως προς το κλίμα (εύκρατο μεσογειακό), τα χαρακτηριστικά του υπεδάφους και τον πληθυσμό.

Η τροποποίηση αυτή ενσωματώνεται επίσης στο σημείο «οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή» του ενιαίου εγγράφου.

3.   Αμεσα γειτνιαζουσα περιοχη

Στο κεφάλαιο I σημείο 4 των προδιαγραφών προϊόντος, η άμεσα γειτνιάζουσα περιοχή ορίζεται καλύτερα και επανεστιάζεται στους δήμους που συνορεύουν με τη γεωγραφική περιοχή και στους οποίους εφαρμόζονται πράγματι οι σχετικές πρακτικές.

Η τροποποίηση αυτή ενσωματώνεται επίσης στο σημείο «Πρόσθετες προϋποθέσεις — Παρέκκλιση για την παραγωγή στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή» του ενιαίου εγγράφου.

4.   Ποικιλιακη συνθεση

Στο κεφάλαιο I σημείο 5 των προδιαγραφών προϊόντος, επικαιροποιείται ο κατάλογος των ποικιλιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή της ΠΓΕ «Côtes de Thau». O οργανισμός προστασίας και διαχείρισης επιθυμεί να απαλειφθούν από τις προδιαγραφές προϊόντος 15 ποικιλίες οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των οίνων και δεν καλλιεργούνται στη γεωγραφική περιοχή. Απαλείφονται οι ακόλουθες ποικιλίες: Chasselas B, Chasselas rose Rs, Chambourcin N, Couderc noir N, Danlas B, Jurançon blanc B, Landal N, Lival N, Maréchal Foch N, Mondeuse N, Müller-Thurgau B, Ravat blanc b, Rayon d’or B, Rubilande Rs, Valérien B.

Η τροποποίηση αυτή ενσωματώνεται επίσης στο σημείο «Κύριες οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου» του ενιαίου εγγράφου.

5.   Δεσμος με τη γεωγραφικη περιοχη

Στο κεφάλαιο I σημείο 7 των προδιαγραφών προϊόντος, προστίθενται διευκρινίσεις στο τμήμα «7.1 – Ιδιαιτερότητα της γεωγραφικής περιοχής» προκειμένου να αποσαφηνιστεί ότι η γεωγραφική περιοχή της ΠΓΕ εκτείνεται σε 15 δήμους του νομού Hérault στα βορειοανατολικά σύνορα, που απλώνονται αμφιθεατρικά γύρω από τη λιμνοθάλασσα του Thau.

Το σημείο «7.3 – Αιτιώδης σχέση» συμπληρώνεται επίσης προκειμένου να καταδειχθεί καλύτερα η αιτιώδης σχέση που βασίζεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της γεωγραφικής περιοχής και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του προϊόντος. Τόπος με μακρά παράδοση, ο αμπελώνας Côtes de Thau ξεχώριζε παλαιόθεν για την αμπελουργική παραγωγή του που εστιαζόταν κυρίως στους λευκούς οίνους. Στην περιοχή αυτή, που εκτείνεται περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Thau, η έκθεση και το κλίμα με μεσογειακή επιρροή αποτελούν ιδιαίτερα ευνοϊκούς παράγοντες για την αμπελοκαλλιέργεια. Τα συχνά διαπερατά εδάφη, στα οποία αναμειγνύονται άμμος, ιλύς, άργιλος και ασβεστόλιθος, ευνοούν τη βαθιά ριζοβολία των αμπέλων προσδίδοντας, παράλληλα, στους οίνους φρουτώδες χαρακτήρα και φρεσκάδα.

Οι τροποποιήσεις αυτές ενσωματώνονται επίσης στο σημείο «Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή» του ενιαίου εγγράφου.

6.   Προϋποθεσεις για την παρουσιαση και την επισημανση

Στο σημείο 8. «Προϋποθέσεις για την παρουσίαση και την επισήμανση» των προδιαγραφών προϊόντος, εισάγεται κανόνας σχετικά με την επισήμανση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον περιορισμό της ένδειξης της ποικιλίας αμπέλου και της συμπληρωματικής γεωγραφικής ονομασίας «Cap d’Agde» που προβλέπεται στις προδιαγραφές προϊόντος, σε σχέση με την ένδειξη της ονομασίας «Côtes de Thau». Η συγκεκριμένη προϋπόθεση για την επισήμανση επιτρέπει την ενίσχυση και τη διατήρηση της αναγνώρισης της ονομασίας της ΠΓΕ.

7.   Αρμοδια αρχη ελεγχου

Στο κεφάλαιο III των προδιαγραφών της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης «Côtes de Thau» προστίθενται τα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Προέλευσης και Ποιότητας (Institut National de l’Origine et de la Qualité ή INAO) το οποίο είναι η αρμόδια αρχή ελέγχου. Ο έλεγχος διενεργείται για λογαριασμό του INAO από τον οργανισμό ελέγχου CERTIPAQ.

Η προσθήκη αυτή ενσωματώνεται επίσης στο σημείο «Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την αρχή ελέγχου» του ενιαίου εγγράφου.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

1.   Ονομασια/-ες

Côtes de Thau

2.   Τυπος γεωγραφικης ενδειξης

ΠΓΕ – Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη

3.   Κατηγοριες αμπελοοινικων προϊοντων

1.

Οίνος

5.

Αφρώδης οίνος ποιότητας

4.   Περιγραφη του/των οινου/-ων

1.   Αναλυτική περιγραφή

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη «Côtes de Thau» προορίζεται αποκλειστικά για ερυθρούς, ερυθρωπούς, λευκούς μη αφρώδεις και αφρώδεις οίνους ποιότητας.

Για τους μη αφρώδεις οίνους, οι (ελάχιστες ή μέγιστες) τιμές ολικού κατ’ όγκο αλκοολικού τίτλου, ολικής οξύτητας, πτητικής οξύτητας και ολικού θειώδη ανυδρίτη είναι οι προβλεπόμενες από την κοινοτική νομοθεσία.

Για τους αφρώδεις οίνους ποιότητας, οι (ελάχιστες ή μέγιστες) τιμές αποκτημένου κατ’ όγκο αλκοολικού τίτλου, ολικού κατ’ όγκο αλκοολικού τίτλου, ολικής οξύτητας, πτητικής οξύτητας, ολικού θειώδη ανυδρίτη και ανθρακικού ανυδρίτη είναι οι προβλεπόμενες από την κοινοτική νομοθεσία.

Οι οίνοι, των οποίων η περιεκτικότητα σε ζυμώσιμα σάκχαρα (γλυκόζη και φρουκτόζη) είναι τουλάχιστον 45 γραμμάρια ανά λίτρο, έχουν κατά παρέκκλιση πτητική οξύτητα που καθορίζεται με κοινή απόφαση του υπουργού Προστασίας των Καταναλωτών και του υπουργού Γεωργίας.

Γενικά αναλυτικά χαρακτηριστικά

Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % vol)

 

Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % vol)

9

Ελάχιστη ολική οξύτητα

 

Μέγιστη πτητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο)

 

Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης (σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο)

 

2.   Περιγραφή των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι παραγόμενοι οίνοι χαρακτηρίζονται κυρίως από έντονη αρωματική έκφραση και γευστική ισορροπία ως προς τη φρεσκάδα.

Οι λευκοί οίνοι έχουν γενικά λαμπερό ανοιχτοκίτρινο, ανοιχτό χρυσοκίτρινο χρώμα. Η αρχική γευστική αίσθηση χαρακτηρίζεται από νότες εσπεριδοειδών και μεγάλη φρεσκάδα. Στην επίγευση διακρίνονται ενίοτε νότες λεμονιού και/ή εξωτικών φρούτων ή ελαφρώς αμυλικές νότες, με καλή αρωματική διάρκεια και, μερικές φορές, ορυκτώδη γεύση.

Οι ερυθρωποί οίνοι έχουν κρυσταλλική διαύγεια και αποχρώσεις που κυμαίνονται από απαλό ροζ ροδακινί έως πορφυρές βιολετί ανταύγειες. Στη μύτη αναδίδουν διακριτικά και λεπτά αρώματα κόκκινων φρούτων. Η αρχική αίσθηση στον ουρανίσκο είναι έντονη και ζωηρή και πλαισιώνεται από αρώματα μικρών κόκκινων φρούτων, ενώ στην επίγευση παραπέμπει ενίοτε προς το γλυκόξινο. Συνήθως έχουν μακρά επίγευση και ευχάριστη φρεσκάδα.

Οι ερυθροί οίνοι έχουν βαθυκόκκινο χρώμα με έντονες ανταύγειες. Η μύτη είναι δυνατή με νότες κόκκινων φρούτων και αρώματα τοπικών θάμνων. Στο στόμα χαρακτηρίζονται κυρίως από απαλή και δροσερή αρχική αίσθηση, με υπόβαθρο ώριμων φρούτων.

Οι αφρώδεις οίνοι ποιότητας έχουν λεπτές και κομψές φυσαλίδες με ευχάριστη φρεσκάδα και αρώματα ανθέων ή φρούτων, ανάλογα με τις ποικιλίες αμπέλου που χρησιμοποιήθηκαν για το προϊόν βάσης.

Γενικά αναλυτικά χαρακτηριστικά

Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % vol)

 

Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % vol)

 

Ελάχιστη ολική οξύτητα

 

Μέγιστη πτητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο)

 

Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης (σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο)

 

5.   Οινοποιητικες πρακτικες

5.1.   Ειδικές οινολογικές πρακτικές

1.   Ειδική οινολογική πρακτική

Οι οίνοι πρέπει να τηρούν, όσον αφορά τις οινολογικές πρακτικές, τις υποχρεώσεις που ισχύουν σε κοινοτικό επίπεδο και οι οποίες καθορίζονται από τον κώδικα γεωργίας και θαλάσσιας αλιείας.

5.2.   Μέγιστες αποδόσεις

1.   Ερυθρωποί και λευκοί οίνοι

120 εκατόλιτρα ανά εκτάριο

2.   Ερυθροί οίνοι

110 εκατόλιτρα ανά εκτάριο

6.   Οριοθετημενη γεωγραφικη περιοχη

Η συγκομιδή των σταφυλιών, η οινοποίηση και η παρασκευή των οίνων που καλύπτονται από την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη «Côtes de Thau» εκτελούνται στους ακόλουθους δήμους του νομού Hérault:

Agde, Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux, Bouzigues, Castelnau-de-Guers, Florensac, Frontignan, Loupian, Marseillan, Mèze, Pinet, Pomerols, Poussan, Sète, Villeveyrac.

7.   Κυρια/-ες οινοποιησιμη/-ες ποικιλια/-ες αμπελου

 

Alicante Henri Bouschet N

 

Alphonse Lavallée N

 

Altesse B

 

Aramon N

 

Aramon blanc B

 

Aramon gris G

 

Aranel B

 

Arinarnoa N

 

Auxerrois B

 

Baco blanc B

 

Cabernet franc N

 

Cabernet-Sauvignon N

 

Caladoc N

 

Cardinal Rg

 

Carignan N

 

Carignan blanc B

 

Carmenère N

 

Chardonnay B

 

Chasan B

 

Chenanson N

 

Chenin B

 

Clairette B

 

Clairette rose Rs

 

Clarin B

 

Colombard B

 

Counoise N

 

Egiodola N

 

Gamay N

 

Gamay de Chaudenay N

 

Gewurztraminer Rs

 

Grenache N

 

Grenache blanc B

 

Grenache gris G

 

Gros Manseng B

 

Lledoner pelut N

 

Marsanne B

 

Marselan N

 

Mauzac B

 

Merlot N

 

Meunier N

 

Muscadelle Β

 

Muscardin N

 

Négrette N

 

Parrellada B

 

Petit Manseng B

 

Petit Verdot N

 

Pinot gris G

 

Pinot noir N

 

Piquepoul blanc B

 

Piquepoul gris G

 

Piquepoul noir N

 

Portan N

 

Riesling B

 

Roussanne B

 

Savagnin rose Rs

 

Sciaccarello N

 

Semillon B

 

Servant B

 

Seyval B

 

Sylvaner B

 

Tannat N

 

Tempranillo N

 

Terret blanc B

 

Terret gris G

 

Terret noir N

 

Ugni blanc B

 

Verdelho B

 

Villard blanc B

 

Villard noir N

 

Viognier B

8.   Περιγραφη του/των δεσμου/-ων

Η γεωγραφική περιοχή της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης «Côtes de Thau» εκτείνεται σε 15 δήμους του νομού Hérault, που απλώνονται αμφιθεατρικά γύρω από τη λιμνοθάλασσα του Thau.

Η Μεσόγειος Θάλασσα, οι λιμνοθάλασσες, οι παραλίες και οι θαμνότοποι συνθέτουν ένα πρωτότυπο φυσικό σύνολο, που αποτελεί τη βάση της οικονομίας και του τρόπου ζωής της περιοχής. Η λιμνοθάλασσα του Thau, η οποία ασκεί ρυθμιστική επίδραση στην τοπογραφία και στο κλίμα, προστατεύεται από τη Μεσόγειο από μια λουρονησίδα που ονομάζεται «lido» και στην οποία καλλιεργούνται αμπέλια. Τα εδάφη έχουν κόκκινο έως μπεζ χρώμα, ελαφριά γενικά σύσταση, αμμοπηλώδη έως αμμοαργιλώδη, είναι ελάχιστα χαλικώδη και σχετικά βαθιά. Το κλίμα χαρακτηρίζεται από αρκετές φθινοπωρινές και χειμερινές βροχοπτώσεις και χαμηλές, ενίοτε καταρρακτώδεις, θερινές βροχοπτώσεις, οι οποίες αντισταθμίζονται ευτυχώς από τις θαλάσσιες αύρες που μειώνουν την εξάτμιση και περιορίζουν τον κίνδυνο υδατικής καταπόνησης. Οι ετήσιες βροχοπτώσεις είναι της τάξης των 600 mm. Η επίδραση της λιμνοθάλασσας του Thau, μιας πραγματικής εσωτερικής θάλασσας μήκους 20 χιλιομέτρων, είναι καθοριστικής σημασίας.

Το υδάτινο αυτό περιβάλλον μετριάζει τη δριμύτητα του μεσογειακού κλίματος, εξασφαλίζοντας ήπιες θερμοκρασίες ιδιαίτερα ευνοϊκές για την ωρίμαση των λευκών ποικιλιών.

Αυτή η φυσική κληρονομιά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις οικονομικές προκλήσεις της περιοχής, ιδίως με τον τουρισμό (παραθαλάσσιο, ιαματικό, οικοτουρισμό κ.λπ.), την αμπελουργία, την οστρακοκαλλιέργεια ή την αλιεία.

Καθώς οι τάσεις στην κατανάλωση στρέφονται προς τους δροσερούς και φρουτώδεις λευκούς οίνους, ο αμπελότοπος Côtes de Thau αποδεικνύεται ιδιαίτερα κατάλληλος για την παραγωγή οίνων αυτού του τύπου. Οι εδαφοκλιματικές συνθήκες της γεωγραφικής αυτής περιοχής ευνοούν την αργή ωρίμαση των λευκών ποικιλιών.

Οι μη αφρώδεις οίνοι που παράγονται στην περιοχή της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης «Côtes de Thau» διατίθενται σε τρία χρώματα: λευκοί, ερυθρωποί και ερυθροί. Η περιοχή διαθέτει πραγματική παράδοση στην παραγωγή λευκών ξηρών οίνων και η προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη «Côtes de Thau» είναι μια από τις λίγες όπου το ποσοστό των λευκών οίνων είναι μεγαλύτερο από αυτό των ερυθρών οίνων.

Παρότι η terret B παραμένει η ιστορική ποικιλία του τόπου, στην περιοχή καλλιεργούνται επίσης ποικιλίες από διάφορες γαλλικές περιφέρειες, με υψηλό αρωματικό και ποιοτικό δυναμικό.

Τόπος με μακρά παράδοση, ο αμπελώνας Côtes de Thau ξεχώριζε παλαιόθεν για την αμπελουργική παραγωγή του που εστιαζόταν κυρίως στους λευκούς οίνους. Στην περιοχή αυτή, που εκτείνεται περιμετρικά της λιμνοθάλασσας του Thau, η έκθεση και το κλίμα με μεσογειακή επιρροή αποτελούν ιδιαίτερα ευνοϊκούς παράγοντες για την αμπελοκαλλιέργεια. Τα συχνά διαπερατά εδάφη, στα οποία αναμειγνύονται άμμος, ιλύς, άργιλος και ασβεστόλιθος, ευνοούν τη βαθιά ριζοβολία των αμπέλων προσδίδοντας, παράλληλα, στους οίνους φρουτώδες χαρακτήρα και φρεσκάδα.

Οι αμπελουργοί στράφηκαν στην παραγωγή δροσερών και αρωματικών οίνων, αξιοποιώντας όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες ήπιας εκχύλισης και ελέγχου της θερμοκρασίας.

Έτσι οι οίνοι της ΠΓΕ «Côtes de Thau», που αντικατοπτρίζουν το πολύ ιδιαίτερο κλίμα γύρω από τη λιμνοθάλασσα του Thau, λόγω της χαρακτηριστικής φρεσκάδας τους, εκφράζουν εξαίσια τον χαρακτήρα τους όταν συνδυάζονται με τα θαλασσινά που παράγονται στην περιοχή.

Ακολούθως, οι αμπελουργοί κατάφεραν να προσαρμοστούν στη ζήτηση των αγορών εκτός της λεκάνης του Thau, αναπτύσσοντας σημαντική παραγωγή ερυθρών και ερυθρωπών οίνων.

Παράλληλα, μέσω κατάλληλων τεχνικών επιδιώκουν να διατηρήσουν την πολύ σημαντική βιοποικιλότητα της περιοχής τους. Συμμετέχουν στο πρόγραμμα «bassin de Thau» (λεκάνη του Thau) που τέθηκε σε εφαρμογή από τις κρατικές αρχές και το νομαρχιακό συμβούλιο με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η λιμνοθάλασσα του Thau αποτελεί ένα πολυσύνθετο και ελκυστικό περιβάλλον. Ως εκ τούτου, παρέχει ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό υπόβαθρο για την ανάπτυξη πραγματικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Οι αμπελουργοί προσαρμόζονται προς την κατεύθυνση αυτή αναπτύσσοντας πρακτικές φιλικές προς τη βιοποικιλότητα της περιοχής.

Η λιμνοθάλασσα αποτελεί σημαντικό τουριστικό πόλο έλξης: η κολύμβηση, τα θαλάσσια αθλήματα, η αλιεία, οι εξερευνητικές περιηγήσεις, η επίσκεψη σε εγκαταστάσεις οστρακοειδών και το Cap d’Agde, το οποίο προσελκύει εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο, αποτελούν σημαντικά στοιχεία της φήμης των οίνων «Côtes de Thau».

Το μέλλον της αμπελουργίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με αυτά τα στοιχεία. Η παρουσία των αμπελουργών οφείλεται στον εξαιρετικά ισχυρό δεσμό με τη λεκάνη του Thau και η προστασία του προνομιακού αυτού φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη και την εδραίωση της φήμης της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης μέσα σε αυτό το πλούσιο και σύνθετο περιβάλλον.

9.   Αλλες ουσιωδεις προϋποθεσεις (συσκευασια, επισημανση, αλλες απαιτησεις)

Νομικό πλαίσιο:

Εθνική νομοθεσία

Τύπος πρόσθετης προϋπόθεσης:

Παρέκκλιση για την παραγωγή στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή

Περιγραφή της προϋπόθεσης:

Η άμεσα γειτνιάζουσα περιοχή που ορίζεται κατά παρέκκλιση για την οινοποίηση και την παρασκευή των οίνων που καλύπτονται από την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη «Côtes de Thau» αποτελείται από τους ακόλουθους δήμους που συνορεύουν με τη γεωγραφική περιοχή: Montagnac, Saint Pons de Mauchiens, Saint Pargoire, Plaissan, Cournonterral, Montbazin, Gigean, Vic la Gardiole, Saint Thibery, Pézenas, Nézignan l’Evèque, Bessan, Vias, Aumes, Cazouls d’Hérault.

Νομικό πλαίσιο:

Εθνική νομοθεσία

Τύπος πρόσθετης προϋπόθεσης:

Συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με την επισήμανση

Περιγραφή της προϋπόθεσης:

Η προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη «Côtes de Thau» μπορεί να συμπληρώνεται με τις ενδείξεις «primeur» (πρώιμος) ή «nouveau» (νέος).

Ο λογότυπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ΠΓΕ περιλαμβάνεται στην ετικέτα όταν η ένδειξη «Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη» αντικαθίσταται από την παραδοσιακή ένδειξη «Vin de pays».

Η προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη «Côtes de Thau» μπορεί να συμπληρώνεται με την ονομασία μίας ή περισσότερων ποικιλιών αμπέλου.

Η ένδειξη μίας ή περισσότερων ποικιλιών αμπέλου μπορεί να αναγράφεται μόνον ακριβώς κάτω από την ονομασία της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης «Côtes de Thau» και να τυπώνεται με χαρακτήρες των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν, τόσο σε ύψος όσο και σε πλάτος, το ήμισυ των διαστάσεων των χαρακτήρων της ονομασίας της ΠΓΕ.

Η προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη «Côtes de Thau» μπορεί να συμπληρώνεται από τη μικρότερη γεωγραφική ενότητα «Cap d’Agde».

Το μέγεθος των χαρακτήρων της ονομασίας της μικρότερης γεωγραφικής ενότητας «Cap d’Agde» δεν πρέπει να υπερβαίνει, τόσο σε ύψος όσο και σε πλάτος, το μέγεθος των χαρακτήρων με τους οποίους αναγράφεται η ονομασία της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης «Côtes de Thau».

Συνδεσμος προς τις προδιαγραφες προϊοντος

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-2cf1f3e1-6ab1-45ea-9fbb-0371f556cb1f


(1)  ΕΕ L 9 της 11.1.2019, σ. 2.


4.3.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 104/28


Δημοσίευση κοινοποίησης σχετικά με την έγκριση τυπικής τροποποίησης προδιαγραφών προϊόντος για ονομασία στον αμπελοοινικό τομέα σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/33 της Επιτροπής

(2022/C 104/12)

Η παρούσα κοινοποίηση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/33 της Επιτροπής (1).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

«Var»

PGI-FR-A1145-AM02

Ημερομηνία κοινοποίησης: 6 Δεκεμβρίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Εισαγωγή συμπληρωματικής γεωγραφικής ονομασίας

Στο κεφάλαιο I των προδιαγραφών προϊόντος της ΠΓΕ «Var», το σημείο 2 «συμπληρωματικές ενδείξεις» συμπληρώνεται με την προσθήκη της νέας συμπληρωματικής γεωγραφικής ονομασίας «Correns» που προορίζεται αποκλειστικά για τους λευκούς οίνους της ΠΓΕ «Var».

Η τροποποίηση αυτή ενσωματώνεται επίσης στο σημείο «πρόσθετες προϋποθέσεις» του ενιαίου εγγράφου.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

1.   Ονομασια/-ες

Var

2.   Τυπος γεωγραφικης ενδειξης

ΠΓΕ – Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη

3.   Κατηγοριες αμπελοοινικων προϊοντων

1.

Οίνος

5.

Αφρώδης οίνος ποιότητας

4.   Περιγραφη του/των οινου/-ων

1.   Μη αφρώδεις ερυθροί, ερυθρωποί και λευκοί οίνοι

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη «Var» προορίζεται αποκλειστικά για μη αφρώδεις οίνους, και για αφρώδεις, ερυθρούς, ερυθρωπούς και λευκούς οίνους ποιότητας.

Οι οίνοι, των οποίων η περιεκτικότητα σε ζυμώσιμα σάκχαρα (γλυκόζη και φρουκτόζη) είναι τουλάχιστον 45 γραμμάρια ανά λίτρο, έχουν κατά παρέκκλιση πτητική οξύτητα που καθορίζεται με κοινή απόφαση του υπουργού Προστασίας των Καταναλωτών και του υπουργού Γεωργίας.

Για τους μη αφρώδεις οίνους, οι τιμές κατωφλίου ή οι οριακές τιμές αποκτημένου αλκοολικού τίτλου (μόνο για τους αφρώδεις οίνους), ολικού αλκοολικού τίτλου, ολικής οξύτητας, πτητικής οξύτητας, ολικού θειώδη ανυδρίτη και ανθρακικού ανυδρίτη (μόνο για τους αφρώδεις οίνους) καθορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία.

Οι ερυθρωποί οίνοι (το 70 % της παραγωγής) έχουν γενικά ωχρό χρώμα. Χαρακτηρίζονται κυρίως από ζωηρή γεύση και φρουτώδη αρώματα, που βεβαίως ποικίλλουν ανάλογα με τις ποικιλίες αμπέλου και τις τεχνικές οινοποίησης που χρησιμοποιούνται.

Οι ερυθροί οίνοι είναι γενικά σαρκώδεις με καλή δομή, μερικές φορές με γεμάτο σώμα όσον αφορά τους πιο συμπυκνωμένους οίνους. Έχουν χρώμα κόκκινο του ρουμπινιού έως κόκκινο του γρανάτη, βαθύ με ιώδεις τόνους.

Οι λευκοί οίνοι συνδυάζουν λεπτότητα, φρουτώδη χαρακτήρα και ζωηρή γεύση. Έχουν ωχροκίτρινο χρώμα με πράσινους τόνους ή είναι διαυγείς με λαμπερό χρυσαφί χρώμα.

Γενικά αναλυτικά χαρακτηριστικά

Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % vol)

 

Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % vol)

9

Ελάχιστη ολική οξύτητα

 

Μέγιστη πτητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο)

 

Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης (σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο)

 

2.   Αφρώδεις ερυθροί, ερυθρωποί και λευκοί οίνοι ποιότητας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι αφρώδεις οίνοι έχουν τις ίδιες αποχρώσεις και τα ίδια οργανοληπτικά χαρακτηριστικά με τους μη αφρώδεις οίνους, ενώ χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη φρεσκάδα, λεπτή γεύση και αρωματική επίγευση, που τονίζονται από λεπτές και κομψές φυσαλίδες.

Για τους αφρώδεις οίνους ποιότητας, οι τιμές κατωφλίου ή οι οριακές τιμές αποκτημένου αλκοολικού τίτλου, ολικού αλκοολικού τίτλου, ολικής οξύτητας, πτητικής οξύτητας, ολικού θειώδη ανυδρίτη και ανθρακικού ανυδρίτη (μόνο για τους αφρώδεις οίνους) καθορίζονται από την κοινοτική νομοθεσία.

Γενικά αναλυτικά χαρακτηριστικά

Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % vol)

 

Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % vol)

 

Ελάχιστη ολική οξύτητα

 

Μέγιστη πτητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο)

 

Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης (σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο)

 

5.   Οινοποιητικες πρακτικες

5.1.   Ειδικές οινολογικές πρακτικές

1.   Ειδική οινολογική πρακτική

Οι οίνοι πρέπει να τηρούν, όσον αφορά τις οινολογικές πρακτικές, τις υποχρεώσεις που ισχύουν σε κοινοτικό επίπεδο και οι οποίες καθορίζονται από τον κώδικα γεωργίας και θαλάσσιας αλιείας.

5.2.   Μέγιστες αποδόσεις

1.   120 εκατόλιτρα ανά εκτάριο

6.   Οριοθετημενη γεωγραφικη περιοχη

Η συγκομιδή των σταφυλιών, η οινοποίηση και η παρασκευή των οίνων με την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη «Var» πραγματοποιούνται σε όλους τους δήμους του νομού Var.

7.   Κυρια/-ες οινοποιησιμη/-ες ποικιλια/-ες αμπελου

 

Alicante Henri Bouschet N

 

Aligoté B

 

Alphonse Lavallée N

 

Altesse B

 

Aramon N

 

Aramon blanc B

 

Aramon gris G

 

Aranel B

 

Arbane B

 

Arinarnoa N

 

Arriloba B

 

Arrouya N

 

Artaban N

 

Aubin B

 

Aubin vert B

 

Aubun N - Murescola

 

Auxerrois B

 

Bachet N

 

Barbaroux Rs

 

Baroque B

 

Biancu Gentile B

 

Blanc Dame B

 

Bouchalès N

 

Bouillet N

 

Bouquettraube B

 

Bourboulenc B - Doucillon blanc

 

Brachet N - Braquet

 

Brun Fourca N

 

Brun argenté N - Vaccarèse

 

Béclan N - Petit Béclan

 

Béquignol N

 

Cabernet franc N

 

Cabernet-Sauvignon N

 

Caladoc N

 

Calitor N

 

Camaralet B

 

Carcajolo N

 

Carcajolo blanc B

 

Carignan N

 

Carignan blanc B

 

Carmenère N

 

Castets N

 

Chardonnay B

 

Chasan B

 

Chatus N

 

Chenanson N

 

Chenin B

 

Cinsaut N - Cinsault

 

Clairette B

 

Clairette rose Rs

 

Clarin B

 

Claverie B

 

Codivarta B

 

Colombard B

 

Corbeau N - Douce noire

 

Cot N - Malbec

 

Couderc noir N

 

Counoise N

 

Courbu B - Gros Courbu

 

Courbu noir N

 

Couston N

 

Crouchen B - Cruchen

 

César N

 

Duras N

 

Durif N

 

Egiodola N

 

Ekigaïna N

 

Elbling B

 

Etraire de la Dui N

 

Fer N - Fer Servadou, Braucol, Mansois, Pinenc

 

Feunate N

 

Floreal B

 

Folignan B

 

Folle blanche B

 

Fuella nera N

 

Furmint B

 

Gamaret

 

Gamay N

 

Gamay de Bouze N

 

Gascon N

 

Genovèse B

 

Gewurztraminer Rs

 

Goldriesling B

 

Gouget N

 

Graisse B

 

Gramon N

 

Grassen N - Grassenc

 

Grenache N

 

Grenache blanc B

 

Grenache gris G

 

Gringet B

 

Grolleau N

 

Grolleau gris G

 

Gros Manseng B

 

Gros vert B

 

Joubertin

 

Jurançon blanc B

 

Jurançon noir N - Dame noire

 

Knipperlé B

 

Lauzet B

 

Liliorila B

 

Listan B - Palomino

 

Lledoner pelut N

 

Macabeu B - Macabeo

 

Mancin N

 

Manseng noir N

 

Marsanne B

 

Marselan N

 

Maréchal Foch N

 

Mauzac B

 

Mauzac rose Rs

 

Mayorquin B

 

Melon B

 

Merlot N

 

Merlot blanc B

 

Meslier Saint-François B - Gros Meslier

 

Meunier N

 

Milgranet N

 

Molette B

 

Mollard N

 

Monarch N

 

Mondeuse N

 

Mondeuse blanche B

 

Monerac N

 

Montils B

 

Morrastel N - Minustellu, Graciano

 

Mourvaison N

 

Mourvèdre N - Monastrell

 

Mouyssaguès

 

Muresconu N - Morescono

 

Muscadelle Β

 

Muscardin N

 

Muscaris B

 

Muscat Ottonel B - Muscat, Moscato

 

Muscat cendré B - Muscat, Moscato

 

Muscat d’Alexandrie B - Muscat, Moscato

 

Muscat de Hambourg N - Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains blancs B - Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains roses Rs - Muscat, Moscato

 

Muscat à petits grains rouges Rg - Muscat, Moscato

 

Mérille N

 

Müller-Thurgau B

 

Nielluccio N - Nielluciu

 

Noir Fleurien N

 

Négret de Banhars N

 

Négrette N

 

Oberlin noir N

 

Ondenc B

 

Orbois B

 

Pagadebiti B

 

Pascal B

 

Perdea B

 

Persan N

 

Petit Courbu B

 

Petit Manseng B

 

Petit Meslier B

 

Petit Verdot N

 

Picardan B - Araignan

 

Pineau d’Aunis N

 

Pinot blanc B

 

Pinot gris G

 

Piquepoul blanc B

 

Piquepoul gris G

 

Piquepoul noir N

 

Plant de Brunel N

 

Plant droit N - Espanenc

 

Portan N

 

Portugais bleu N

 

Prior N

 

Prunelard N

 

Précoce Bousquet B

 

Précoce de Malingre B

 

Raffiat de Moncade B

 

Riesling B

 

Riminèse B

 

Rivairenc N - Aspiran noir

 

Rivairenc blanc B - Aspiran blanc

 

Rivairenc gris G - Aspiran gris

 

Rosé du Var Rs

 

Roublot B

 

Roussanne B

 

Roussette d’Ayze B

 

Sacy B

 

Saint Côme B

 

Saint-Macaire N

 

Saint-Pierre doré B

 

Sauvignon B - Sauvignon blanc

 

Sauvignon gris G - Fié gris

 

Sciaccarello N

 

Segalin N

 

Seinoir N

 

Select B

 

Semebat N

 

Semillon B

 

Servanin N

 

Solaris B

 

Soreli B

 

Souvignier gris Rs

 

Sylvaner B

 

Syrah N - Shiraz

 

Tannat N

 

Tempranillo N

 

Terret blanc B

 

Terret gris G

 

Terret noir N

 

Tibouren N

 

Tourbat B

 

Tressot N

 

Téoulier N

 

Ugni blanc B

 

Valdiguié N

 

Varousset N

 

Velteliner rouge précoce Rs

 

Verdesse B

 

Vermentino B - Rolle

 

Vidoc N

 

Villard blanc B

 

Villard noir N

 

Viognier B

 

Voltis B

8.   Περιγραφη του/των δεσμου/-ων

8.1.   Ιδιαιτερότητα της γεωγραφικής περιοχής

Το Var είναι ένας από τους νομούς που βρίσκονται στην περιφέρεια Provence-Alpes-Côte d’Azur στη νοτιοανατολική Γαλλία. Έχει λάβει το όνομά του από τον παράκτιο ποταμό Var ο οποίος καθόρισε κάποτε το ανατολικό του σύνορο. Συνορεύει δυτικά με τον νομό Bouches-du-Rhône, βόρεια με τον νομό Alpes de Haute Provence, ανατολικά με τον νομό Alpes-Maritimes και, τέλος νότια με τη Μεσόγειο Θάλασσα.

Η γεωγραφική περιοχή χαρακτηρίζεται από ποικίλο ανάγλυφο με δύο γεωλογικώς διαφορετικά τμήματα: ένα τμήμα ασβεστολιθικών εδαφών δυτικά του άξονα Toulon-Draguignan και ένα τμήμα κρυσταλλικών εδαφών προς τα ανατολικά.

Αυτές οι δύο ξεχωριστές γεωλογικές ενότητες συνδέονται με δύο χαρακτηριστικά είδη βλάστησης της περιοχής της Μεσογείου, δηλαδή: θαμνώδη βλάστηση στα ασβεστολιθικά εδάφη και μακία και δασώδεις εκτάσεις (πεύκα και δρύες) στα πιο κρυσταλλικά εδάφη. Αυτά τα δύο είδη βλάστησης χαρακτηρίζουν εδάφη με ελάχιστο χούμο. Τα εδάφη του Var είναι γενικά φτωχά, καλά στραγγιζόμενα αλλά ευπαθή στη διάβρωση. Οι εν λόγω εδαφικές εκτάσεις ευνοούν την ανάπτυξη της αμπέλου, γεγονός που αντιλήφθηκαν οι Ρωμαίοι όταν πριν από 2 600 χρόνια άρχισαν να καλλιεργούν αμπελώνες στην Provincia Romana (Προβηγκία).

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του κλίματος του Var είναι η ηλιοφάνεια. Ο νομός Var έχει μεσογειακό κλίμα που χαρακτηρίζεται από ζεστά και ξηρά καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες με δύο περιόδους βροχοπτώσεων το φθινόπωρο και την άνοιξη. Οι συνθήκες αυτές ευνοούν την καλλιέργεια της αμπέλου και οι πολύ συχνά σημαντικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας οδηγούν στην αναγνώριση των αμπελοτεμαχίων που προορίζονται για την οινοποίηση ερυθρών και ερυθρωπών οίνων.

Ο επικρατών άνεμος στην περιοχή είναι ο μαΐστρος (βόρειος). Παγωμένος τον χειμώνα αφού διασχίσει τις χιονισμένες Άλπεις, προσφέρει ωστόσο λίγη δροσιά το καλοκαίρι. Παρότι ενίοτε είναι ισχυρός, οι οινοπαραγωγοί εκτιμούν κυρίως τη βασική του ιδιότητα που συνίσταται στην προστασία των αμπελοκαλλιεργειών από την υπερβολική υγρασία και από τις επιβλαβείς κρυπτογαμικές ασθένειες (τον περονόσπορο).

8.2.   Ιδιοτυπία του προϊόντος

Από την έναρξή της, η παραγωγή του προϊόντος με την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη «Var» (Vin de Pays du Var) δεν έπαψε να αναπτύσσεται και σταθεροποιήθηκε τελικά στις αρχές του 21ου αιώνα στα περίπου 250 000 εκατόλιτρα.

Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής αφορά ερυθρούς οίνους (70 % κατά μέσο όρο), που προέρχονται κυρίως από σύμμειξη.

Αν και εξακολουθούν να καλλιεργούνται σε μεγάλο βαθμό οι τοπικές ποικιλίες αμπέλου, όπως η grenache N, η cinsault N, η carignan N, η syrah N και η mourvèdre N για τους έγχρωμους οίνους, καθώς και η vermentino B και η ugni blanc B για τους λευκούς οίνους, πρέπει να αναγνωριστεί ότι, χάρη στις κοινοτικές ενισχύσεις για την αναδιάρθρωση του τομέα των αμπελοοινικών προϊόντων, δημιουργήθηκαν ευκαιρίες ώστε να αναπτυχθούν τυπικές ποικιλίες άλλων γαλλικών αμπελώνων όπως η cabernet-sauvignon N, η merlot N, η chardonnay B και, σε μικρότερο βαθμό, η viognier B. Αυτή η παλέτα ποικιλιών αμπέλου επέτρεψε τη διαφοροποίηση της έκφρασης των οίνων και συνέβαλε ιδίως στην καθιέρωση, και μάλιστα στην ανάπτυξη της παραγωγής ποιοτικών ερυθρωπών οίνων.

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περισσότερων ερυθρωπών οίνων, το εξαιρετικά αχνορόδινο χρώμα τους, είναι το αποτέλεσμα μιας πραγματικής γνώσης της πλήρους σύνθλιψης των ακέραιων ή αποβοστρυχωμένων σταφυλιών με τη χρήση πνευματικών πιεστηρίων προκειμένου να ληφθεί άμεσα ο ανοιχτόχρωμος χυμός του σταφυλιού, το γλεύκος, που υποβάλλεται σε ζύμωση σε χαμηλή θερμοκρασία. Οι οίνοι που προκύπτουν είναι ζωηροί, φρουτώδεις με αχνορόδινο χρώμα.

Χρησιμοποιούνται και άλλες τεχνικές μέθοδοι όπως η αφαίμαξη, η διαβροχή ή η προζυμωτική εκχύλιση (η συγκομιδή διατηρείται σε χαμηλή θερμοκρασία 8 έως 24 ώρες πριν από τη σύνθλιψη) οδηγώντας στην παρασκευή ερυθρωπών οίνων με πιο έντονο χρώμα και πιο συνεκτική δομή.

Οι ερυθροί οίνοι (οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περίπου το 20 % των όγκων για τους οποίους έχει υποβληθεί αίτηση αξίωσης) έχουν συχνά πιο γεμάτο σώμα, είναι σαρκώδεις με καλή δομή τανινών και παράγονται κυρίως από το τρίπτυχο grenache N, syrah N και cabernet-sauvignon N στο οποίο αρκετά συχνά προστίθενται οι ποικιλίες merlot N και cinsault N.

Όσον αφορά τους λευκούς οίνους, οι οποίοι παράγονται σε πιο περιορισμένη ποσότητα (10 % των όγκων για τους οποίους έχει υποβληθεί αίτηση αξίωσης), χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης όχι μόνο από τους γνώστες των ποικιλιακών οίνων (rolle B ή vermentino B, viognier B και chardonnay B), αλλά και από εκείνους που προτιμούν οίνους που προέρχονται από ανάμιξη ποικιλιών που συνδυάζουν τη λεπτότητα και τη ζωντάνια.

Στην εν λόγω περιοχή παραγωγής παράγονται επίσης οι αφρώδεις οίνοι ποιότητας. Η παραγωγή αφρωδών οίνων δεν είναι κάτι νέο στην Προβηγκία. Πρόκειται για μια παραδοσιακή παραγωγή που μεταφράζεται σε περίπου ένα εκατομμύριο φιάλες ετησίως και που παράγεται από περίπου πενήντα επιχειρήσεις (παραγωγούς, μεταποιητές, εμπόρους). Ήδη από τις αρχές του εικοστού αιώνα, ορισμένα συνεταιριστικά οινοποιεία ή μεταποιητικές μονάδες, όπως το «la Tête Noire», προσπάθησαν να αναδείξουν τους αφρώδεις οίνους ποιότητας που παράγονταν στην Προβηγκία.

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του αφρώδους οίνου προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης Var είναι ότι παράγεται από τοπικές ποικιλίες σταφυλιών από τις οποίες προκύπτουν κυρίως ερυθρωποί οίνοι που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής μη αφρώδους οίνου στην περιφέρεια αυτή.

Έτσι, η προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη «Var» χαρακτηρίζει μη αφρώδεις οίνους που συνδέονται με τους αφρώδεις οίνους ως προς σχετικά παρόμοια οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Πράγματι, οι εν λόγω αφρώδεις ερυθρωποί οίνοι είναι γευστικά ιδιαιτέρως φρουτώδεις και ανθώδεις και χαρακτηρίζονται από στρογγυλάδα που θυμίζει τους μη αφρώδεις ερυθρωπούς οίνους.

Ακριβώς αυτά τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (η ανθώδης και η φρουτώδης πλευρά που συνδέονται με στρογγυλάδα) είναι που επιτρέπουν τη διάκριση των αφρωδών οίνων που παράγονται στο Var από εκείνους που παράγονται σε άλλες γαλλικές περιφέρειες.

8.3.   Αιτιώδης σχέση μεταξύ της ιδιαιτερότητας της γεωγραφικής περιοχής και της ιδιοτυπίας του προϊόντος

Το Var διαθέτει αναμφισβήτητα τουριστικές δυνατότητες λόγω της ποιότητας του κλίματός του, της ποικιλίας των τοπίων, της θάλασσας, του πλούτου της ιστορικής και πολιτιστικής του κληρονομιάς, αλλά και της βιοτεχνίας και των παραδόσεών του. Με όλα αυτά τα πλεονεκτήματα, ο νομός ανέπτυξε ισχυρή οικονομική δραστηριότητα στον τουριστικό τομέα.

Αυτός ο αξιοσημείωτος ελκυστικός προορισμός προσελκύει πάνω από 14 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως. Οι τουρίστες αυτοί, οι οποίοι είναι συχνά πιστοί, έχουν μάθει, μαθαίνουν ή θα μάθουν να δοκιμάζουν ασφαλώς την κουζίνα και τα προϊόντα της περιοχής, μεταξύ των οποίων οι οίνοι του Var, που φέρουν ελεγχόμενη ονομασία προέλευσης ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη.

Έτσι, από τη δημιουργία της υπό το προηγούμενο ρυθμιστικό καθεστώς «Vin de Pays», η παραγωγή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης «Var» έχει αποκτήσει τη φήμη της σε μεγάλο βαθμό χάρη στην τουριστική δραστηριότητα της περιοχής, όπως αποδεικνύεται από την έντονη ζήτηση που παρατηρείται σε τοπικό επίπεδο για τους ερυθρωπούς της οίνους. Οι καταναλωτές γνωρίζουν πώς να εκτιμούν και να αναγνωρίζουν την ποιότητα των διάφορων οίνων που τους προτείνονται.

Εντούτοις, είναι αξιοσημείωτο ότι οι παραγωγοί παρέμειναν σε ετοιμότητα ώστε να είναι σε θέση να εξελίσσουν την παραγωγή των δικών τους τοπικών οίνων («Vins de Pays») προκειμένου να ανταποκρίνονται πάντα στις προτιμήσεις των καταναλωτών (για παράδειγμα: το χρώμα των ερυθρωπών οίνων).

Αυτή η επιθυμία εκφράστηκε έντονα στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν οι επαγγελματίες του Var συμμετείχαν στη δημιουργία ενός εθνικού κέντρου έρευνας και πειραματισμού το οποίο ασχολούνταν ειδικά με τους ερυθρωπούς οίνους (στο Vidauban – Var). Έκτοτε, διαδόθηκαν ορισμένες πρώτες εργασίες (για παράδειγμα, εργασίες για τις αποχρώσεις του ερυθρωπού οίνου), γεγονός που συνέβαλε να βελτιωθεί περαιτέρω στην πράξη το ποιοτικό επίπεδο των ερυθρωπών οίνων. Επιπλέον, ο τομέας έχει επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στην απόκτηση των εργαλείων που απαιτούνται για την άριστη γνώση του τομέα οινοποίησης ερυθρωπών οίνων. Η εν λόγω εξειδικευμένη τεχνολογία που προορίζεται για την παραγωγή των ερυθρωπών οίνων και η τεχνογνωσία των παραγωγών ευνοούν φυσικά την παραγωγή οίνων ελεγχόμενης ονομασίας προέλευσης, αλλά συνδέονται επίσης άρρηκτα με τις διαδικασίες παραγωγής των οίνων που φέρουν προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη.

Είναι απαραίτητο επίσης να αναφερθεί η εγγύτητα των αμπελώνων του Var με τα μεγάλα περιφερειακά αστικά κέντρα ή τα παραθαλάσσια θέρετρα, η οποία αποτελεί πλεονέκτημα για τους παραγωγούς, οι οποίοι μπορούν να αναδείξουν την παραγωγή τους και στη συνέχεια να επιλέξουν να πραγματοποιούν την εμφιάλωση στις εγκαταστάσεις τους. Η άμεση πώληση (φιάλες ή «bag in box») αφορά πλέον περίπου το 50 % των όγκων και οι άμεσες πωλήσεις στο οινοποιείο θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν από μόνες τους το 30 % του συνολικού όγκου.

Το Var βρίσκεται στην Προβηγκία, μια εξαιρετικά φημισμένη περιοχή. Η εικόνα της Προβηγκίας ως περιοχής αμπελοοινικής παραγωγής με αξιοσημείωτη ιστορία στην παραγωγή ποιοτικών ερυθρωπών οίνων —κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στην παραγωγή ερυθρωπών οίνων— έχει καθιερωθεί πλήρως και επιβεβαιώνεται μέσω ερευνών σχετικά με την αυθόρμητη αναγνωρισιμότητα (πηγή: cabinet Wine Intelligence Vinitrac - Νοέμβριος 2009).

Αυτή η φήμη και η τεχνογνωσία που επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγή των ερυθρωπών οίνων αντανακλώνται προφανώς και στους ερυθρούς οίνους, στους λευκούς οίνους καθώς και στους αφρώδεις οίνους που παράγονται από τους ίδιους ανθρώπους, από αυτόν τον αμπελουργικό νομό εντός του ίδιου γεωγραφικού περιβάλλοντος.

Αναμφισβήτητα η επιτυχία των ερυθρωπών οίνων συμβάλλει ήδη στη βελτίωση της ποιότητας και στη φήμη των άλλων οίνων που παράγονται στον νομό.

9.   Αλλες ουσιωδεις προϋποθεσεις (συσκευασια, επισημανση, αλλες απαιτησεις)

Επισήμανση

Νομικό πλαίσιο:

Εθνική νομοθεσία

Τύπος πρόσθετης προϋπόθεσης:

Συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με την επισήμανση

Περιγραφή της προϋπόθεσης:

Η προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη «Var» μπορεί να συμπληρώνεται:

με την ονομασία μιας ή περισσότερων ποικιλιών αμπέλου,

με τις ενδείξεις «πρώιμος οίνος» ή «νέος οίνος». Οι ενδείξεις «πρώιμος οίνος» ή «νέος οίνος» χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους μη αφρώδεις οίνους.

Η προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη «Var» μπορεί να συμπληρώνεται, για τους ερυθρούς, ερυθρωπούς και λευκούς οίνους, με την ονομασία των ακόλουθων μικρότερων γεωγραφικών ενοτήτων: «Argens» , «Coteaux du Verdon», «Sainte Baume».

Η προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη «Var» μπορεί να συμπληρώνεται, για τους λευκούς οίνους, με την ονομασία της μικρότερης γεωγραφικής ενότητας «Correns».

Ο λογότυπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ΠΓΕ περιλαμβάνεται στην ετικέτα όταν η ένδειξη «Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη» αντικαθίσταται από την παραδοσιακή ένδειξη «Vin de Pays».

Άμεσα γειτνιάζουσα περιοχή

Νομικό πλαίσιο:

Εθνική νομοθεσία

Τύπος πρόσθετης προϋπόθεσης:

Παρέκκλιση για την παραγωγή στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή

Περιγραφή της προϋπόθεσης:

Η άμεσα γειτνιάζουσα περιοχή που ορίζεται κατά παρέκκλιση για την οινοποίηση και την παρασκευή οίνων που φέρουν την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη «Var» η οποία συμπληρώνεται ή όχι με το όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας, αποτελείται από τα διαμερίσματα που συνορεύουν με τη γεωγραφική περιοχή, δηλαδή:

ανατολικά, με τον νομό Alpes-Maritimes: διαμέρισμα Grasse·

δυτικά, με τον νομό Bouches-du-Rhône: διαμερίσματα Aix-en-Provence και Marseille·

δυτικά/βορειοδυτικά, με τον νομό Vaucluse: διαμέρισμα Apt·

βόρεια, με τον νομό Alpes de Haute-Provence: διαμερίσματα Forcalquier, Digne, Castellane.

Συνδεσμος προς τις προδιαγραφες προϊοντος

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-60d6245a-2c59-4f6c-9415-f07a40aa849e


(1)  ΕΕ L 9 της 11.1.2019, σ. 2.


4.3.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 104/39


Δημοσίευση κοινοποίησης σχετικά με την έγκριση τυπικής τροποποίησης προδιαγραφών προϊόντος για ονομασία στον αμπελοοινικό τομέα σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/33 της Επιτροπής

(2022/C 104/13)

Η παρούσα κοινοποίηση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/33 της Επιτροπής (1).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

«Languedoc / Coteaux du Languedoc»

PDO-FR-A0922-AM07

Ημερομηνία κοινοποίησης: 6 Δεκεμβρίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

1.   Ποικιλιακή σύνθεση

Στο κεφάλαιο I ενότητα V των προδιαγραφών του προϊόντος, προστίθενται ποικιλίες ως δευτερεύουσες ποικιλίες για την παραγωγή οίνων που καλύπτονται από την ονομασία.

Οι ποικιλίες αυτές, που εισάγονται ως δευτερεύουσες ποικιλίες, συνάδουν με το προφίλ των οίνων που καλύπτονται από την ονομασία και καθιστούν δυνατή την προσαρμογή των οίνων στην ξηρασία και τις κρυπτογαμικές ασθένειες. Επιτρέπουν τη μειωμένη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

για την παραγωγή ερυθρών οίνων: œillade N και montepulciano N

για την παραγωγή ερυθρωπών οίνων: œillade N

Συμπληρώνεται το σημείο «δευτερεύουσες οινοποιήσιμες ποικιλίες» του παρόντος ενιαίου εγγράφου.

2.   Εφαρμογή της συμπληρωματικής γεωγραφικής ονομασίας Saint-Saturnin στους ερυθρωπούς οίνους

Το κεφάλαιο I των προδιαγραφών προϊόντος Languedoc συμπληρώνεται προκειμένου να συμπεριληφθούν εκ νέου οι ερυθρωποί οίνοι στη συμπληρωματική γεωγραφική ονομασία (DGC) Saint-Saturnin, η οποία παράγει ερυθρούς οίνους. Στις προδιαγραφές προϊόντος προστίθενται ειδικές συνθήκες παραγωγής για τη ρύθμιση της παραγωγής των εν λόγω ερυθρωπών οίνων, που υπόκεινται σε πιο αυστηρά κριτήρια από εκείνα της ονομασίας Languedoc. Τα εν λόγω κριτήρια παραγωγής καθορίζονταν προηγουμένως στο πλαίσιο μεταβατικών μέτρων. Τα κριτήρια αυτά αφορούν τις ποικιλίες αμπέλου, τους κανόνες ανάμειξης ποικιλιών, την ημερομηνία έναρξης παραγωγής των νεαρών αμπέλων και την απόδοση, καθώς και την απαγόρευση χρήσης άνθρακα για οινολογικούς σκοπούς. Ο δεσμός με τη γεωγραφική προέλευση συμπληρώνεται επίσης προκειμένου να γίνεται σαφής αναφορά στην παραγωγή ερυθρωπών οίνων με τη συμπληρωματική γεωγραφική ονομασία (DGC) Saint-Saturnin.

Τροποποιούνται οι ακόλουθες ενότητες του κεφαλαίου I των προδιαγραφών προϊόντος:

ενότητα V – Ποικιλιακή σύνθεση

ενότητα VIII. – Αποδόσεις. – Έναρξη παραγωγής

ενότητα IX. – Μεταποίηση, παρασκευή, ωρίμαση, συσκευασία, αποθήκευση

ενότητα X. – Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή

Οι εν λόγω τροποποιήσεις των προδιαγραφών προϊόντος δεν επηρεάζουν το ενιαίο έγγραφο.

3.   Μεταβατικά μέτρα

Στο κεφάλαιο I ενότητα XI. «Μεταβατικά μέτρα» των προδιαγραφών προϊόντος, τα παρωχημένα μέτρα καθώς και τα προβλεπόμενα μέτρα για την παραγωγή ερυθρωπών οίνων με την ονομασία Saint-Saturnin έληξαν και, συνεπώς, απαλείφονται από την ενότητα «μεταβατικά μέτρα». Τα εν λόγω μέτρα αφορούν τα κριτήρια απόδοσης, τους κανόνες ανάμειξης ποικιλιών, τη μέγιστη διάρκεια της περιόδου ωρίμασης, τη διάθεση στην αγορά και την επισήμανση.

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν επηρεάζουν το ενιαίο έγγραφο.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

1.   Ονομασια/-ες

Languedoc

Coteaux du Languedoc

2.   Τυπος γεωγραφικης ενδειξης

ΠΟΠ — Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης

3.   Κατηγοριες αμπελοοινικων προϊοντων

1.

Οίνος

4.   Περιγραφη του/των οινου/-ων

1.   Αναλυτικά χαρακτηριστικά

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι οίνοι της ονομασίας «Languedoc» είναι ξηροί μη αφρώδεις ερυθροί, ροζέ και λευκοί.

Ο ελάχιστος φυσικός κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος των οίνων είναι 11,5 %.

Οι ερυθροί οίνοι, εξαιρουμένων των οίνων που δύνανται να φέρουν την ένδειξη «primeur» («πρώιμος») ή «nouveau» («νέος»), οι οποίοι είναι έτοιμοι να διατεθούν στην αγορά χύμα ή συσκευασμένοι, εμφανίζουν περιεκτικότητα σε μηλικό οξύ έως 0,4 g ανά λίτρο.

Η περιεκτικότητα σε ζυμώσιμα σάκχαρα (γλυκόζη και φρουκτόζη) των οίνων που είναι έτοιμοι να διατεθούν στην αγορά χύμα ή συσκευασμένοι αντιστοιχεί στις παρακάτω τιμές:

Τιμές μέγιστης περιεκτικότητας σε ζυμώσιμα σάκχαρα:

Λευκοί, ροζέ και ερυθροί οίνοι με φυσικό κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο μεγαλύτερο από 14 %: 4 g/l

Ερυθροί οίνοι με φυσικό κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο έως 14 %: 3 g/l

Οίνοι που φέρουν την ένδειξη «primeur» («πρώιμος») ή «nouveau» («νέος»): 2 g/l

Οι μη συσκευασμένοι οίνοι που φέρουν την ένδειξη «primeur» («πρώιμος») ή «nouveau» («νέος») έχουν πτητική οξύτητα έως 10,2 meq/l.

Οι τιμές της ολικής οξύτητας, της πτητικής οξύτητας οίνων εκτός των «πρώιμων» και της περιεκτικότητας σε ολικό θειώδη ανυδρίτη είναι οι προβλεπόμενες από την ενωσιακή νομοθεσία.

Γενικά αναλυτικά χαρακτηριστικά

Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % vol)

13

Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % vol)

 

Ελάχιστη ολική οξύτητα

 

Μέγιστη πτητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο)

 

Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης (σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο)

 

2.   Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι ερυθροί οίνοι, οι οποίοι προκύπτουν πάντοτε από την ανάμειξη διαφόρων ποικιλιών αμπέλου, χαρακτηρίζονται από χρώμα αρκετά έως πάρα πολύ έντονο, ποικιλία αρωμάτων από κόκκινα και μαύρα φρούτα έως νότες μπαχαρικών και καβουρδισμένου, καθώς και από σώμα που ενισχύεται από την παρουσία ώριμων τανινών. Η διάρκεια αποθήκευσής τους κυμαίνεται κατά μέσο όρο από 2 έως 5 έτη, με εξαίρεση τους «πρώιμους» ή «νέους» οίνους που πρέπει να καταναλώνονται εντός των μηνών που έπονται της παρασκευής τους.

Οι ροζέ οίνοι προκύπτουν από ανάμειξη τουλάχιστον δύο ποικιλιών αμπέλου, κυρίως των ποικιλιών syrah N, cinsaut N και grenache N. Η οινοποίηση γίνεται μέσω πλήρους σύνθλιψης, σύντομης διαβροχής ή αφαίμαξης, ενώ το χρώμα τους παρουσιάζει φυσική λάμψη. Παρουσιάζουν αρωματική πολυπλοκότητα και έχουν ευχάριστη και μεστή γεύση.

Οι λευκοί οίνοι είναι επίσης ξηροί και παράγονται με ανάμειξη ποικιλιών. Έχουν διαυγές χρώμα, στρογγυλάδα που χαρακτηρίζει τους οίνους της περιοχής Languedoc και αρώματα που ανακαλούν εξωτικά φρούτα, εσπεριδοειδή, λευκά άνθη ή ξηρούς καρπούς.

Γενικά αναλυτικά χαρακτηριστικά

Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % vol)

 

Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % vol)

 

Ελάχιστη ολική οξύτητα

 

Μέγιστη πτητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο)

 

Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης (σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο)

 

5.   Οινοποιητικες πρακτικες

5.1.   Ειδικές οινολογικές πρακτικές

1.   Ειδική οινολογική πρακτική

Για την παραγωγή ροζέ οίνων, επιτρέπεται στον οινοποιό η χρήση άνθρακα για οινολογικούς σκοπούς, είτε αυτούσιου είτε σε παρασκευάσματα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ήτοι αποκλειστικά για τα γλεύκη πιεστηρίου και τους οίνους που βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της ζύμωσης, σε αναλογία που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 % κατ’ όγκο των ροζέ οίνων που παράγονται από τον εκάστοτε οινοποιό για την εκάστοτε συγκομιδή και σε μέγιστη δόση 30 g/hl του υπό επεξεργασία όγκου.

Επιπλέον της ανωτέρω διάταξης, οι οινολογικές πρακτικές που εφαρμόζονται στους εν λόγω οίνους πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται σε επίπεδο ΕΕ και στον κώδικα γεωργίας.

2.   Καλλιεργητική πρακτική

Οι αμπελώνες έχουν ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης 4 000 πρέμνων ανά εκτάριο. Η απόσταση μεταξύ των σειρών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,50 μέτρα.

Κάθε φυτό έχει στη διάθεσή του μέγιστη έκταση 2,50 τετραγωνικών μέτρων. Η έκταση αυτή υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό της απόστασης μεταξύ των σειρών επί της απόστασης μεταξύ των φυτών της ίδιας σειράς.

Το κλάδεμα πραγματοποιείται πριν από το στάδιο E, δηλαδή όταν τρία φύλλα στους δύο πρώτους οφθαλμούς βρίσκονται σε πλήρη έκταση. Το κλάδεμα των αμπέλων είναι βραχύ, κατά κεφαλές, με ανώτατο όριο τους 12 οφθαλμούς ανά πρέμνο· κάθε κεφαλή φέρει 2 οφθαλμούς κατ’ ανώτατο όριο.

Η ποικιλία αμπέλου syrah N μπορεί να κλαδευτεί με μονόπλευρο κλάδεμα Guyot το πολύ με 10 οφθαλμούς ανά πρέμνο, εκ των οποίων το πολύ 6 οφθαλμούς στην αμολυτή και 1 ή 2 κεφαλές με το πολύ 1 ή 2 οφθαλμούς.

Στην περίπτωση της ποικιλίας grenache N, τα πρέμνα τα οποία παρουσιάζουν ανθόρροια μπορούν να κλαδεύονται ώστε η αμολυτή να φέρει το πολύ 5 οφθαλμούς.

Επιτρέπεται η άρδευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου D. 645-5 του κώδικα γεωργίας και θαλάσσιας αλιείας.

5.2.   Μέγιστες αποδόσεις

1.

Απόδοση των ερυθρών και ροζέ οίνων

60 εκατόλιτρα ανά εκτάριο

2.

Απόδοση των λευκών οίνων

70 εκατόλιτρα ανά εκτάριο

6.   Οριοθετημενη γεωγραφικη περιοχη

α)

Η συγκομιδή των σταφυλιών, η οινοποίηση και η παρασκευή των ερυθρών οίνων εκτελούνται στο έδαφος των ακόλουθων δήμων:

Νομός Aude: Aigues-Vives, Ajac, Albas, Alet-les-Bains, Alzonne, Antugnac, Aragon, Argeliers, Argens-Minervois, Armissan, Arquettes-en-Val, Azille, Badens, Bages, Bagnoles, Barbaira, Bizanet, Bize-Minervois, Blomac, Bouilhonnac, Bouriège, Boutenac, Cabrespine, Campagne-sur-Aude, Camplong-d’Aude, Canet, Capendu, Cascastel-des-Corbières, Cassaignes, Castelnau-d’Aude, Castelreng, Caunes-Minervois, Caunettes-en-Val, Caves, Cépie, Comigne, Conilhac-Corbières, Conilhac-de-la-Montagne, Conques-sur-Orbiel, Couiza, Cournanel, Coustaussa, Coustouge, Cruscades, Cucugnan, Davejean, Dernacueillette, La Digne-d’Amont, La Digne-d’Aval, Douzens, Duilhac-sous-Pyerepertuse, Durban-Corbières, Embres-et-Castelmaure, Escales, Espéraza, Fa, Fabrezan, Felines-Termenès, Ferrals-les-Corbières, Festes-et-Saint-André, Feuilla, Fitou, Fleury-d’Aude, Floure, Fontcouverte, Fontiès-d’Aude, Fontjoncouse, Fournes-Cabardès, Fraisse-Cabardès, Fraissé-des-Corbières, Gaja-et-Villedieu, Gardie, Ginestas, Gruissan, Homps, Les Ilhes, Jonquières, Labastide-en-Val, Ladern-sur-Lauquet, Lagrasse, Laroque-de-Fa, Lastours, Laure-Minervois, Leucate, Lézignan-Corbières, Limoux, Limousis, Loupia, Luc-sur-Aude, Luc-sur-Orbieu, Mailhac, Mayronnes, Maisons, Magrie, Malras, Malves-en-Minervois, Marseillette, Mirepeisset, Montazels, Montbrun-des-Corbières, Montgaillard, Montirat, Montlaur, Montolieu, Montredon-des-Corbières, Montséret, Monze, Moussoulens, Moux, Narbonne, Névian, Ornaisons, Padern, Palairac, La Palme, Paraza, Pauligne, Paziols, Pépieux, Peyriac-de-Mer, Peyriac-Minervois, Peyrolles, Pezens, Pennautier, Pieusse, Pomas, Port-la-Nouvelle, Portel-des-Corbières, Pouzols-Minervois, Pradelles-en-Val, Puichéric, Quintillan, La Redorte, Ribaute, Rieux-en-Val, Rieux-Minervois, Roquecourbe-Minervois, Roquefort-des-Corbières, Roquetaillade, Rouffiac-d’Aude, Roubia, Rouffiac-des-Corbières, Rustiques, Saint-André-de-Roquelongue, Saint-Couat-d’Aude, Saint-Couat-du-Razès, Sainte-Eulalie, Saint-Frichoux, Saint-Hilaire, Saint-Jean-de-Barrou, Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, Saint-Nazaire-d’Aude, Saint-Pierre-des-Champs, Saint-Polycarpe, Sainte-Valière, Salles-d’Aude, Sallèles-Cabardès, Salsigne, La Serpent, Serres, Serviès-en-Val, Sigean, Talairan, Taurize, Termes, Thézan-des-Corbières, Tournissan, Tourouzelle, Tourreilles, Trassanel, Trausse-Minervois, Trèbes, Treilles, Tuchan, Ventenac-Cabardès, Ventenac-Minervois, Vignevieille, Villanière, Villalier, Villar-en-Val, Villar-Saint-Anselme, Villardonnel, Villarzel-Cabardès, Villebazy, Villedubert, Villegailhenc, Villegly, Villelongue-d’Aude, Villemoustaussou, Villeneuve-des-Corbières, Villeneuve-Minervois, Villerouge-Termenès, Villesèque-des-Corbières, Villetritouls, Vinassan·

Νομός Gard: Aspères, Aujargues, Brouzet-lès-Quissac, La Cadière-et-Cambo, Calvisson, Cannes-et-Clairan, Carnas, Combas, Conqueyrac, Corconne, Crespian, Fontanès, Gailhan, Junas, Langlade, Lecques, Liouc, Montmirat, Montpezat, Moulézan, Nages-et-Solorgues, Nîmes, Orthoux-Sérignac-Quilhan, Saint-Clément, Saint-Hippolyte-du-Fort, Saint-Mamert-du-Gard, Salinelles, Sardan, Sommières, Souvignargues, Vic-le-Fesq, Villevieille·

Νομός Hérault: Adissan, Agel, Aigne, Aigues-Vives, Alignan-duVent, Aniane, Arboras, Argelliers, Aspiran, Assas, Assignan, Aumelas, Autignac, Azillanet, Babeau-Bouldoux, Bassan, Beaufort, Beaulieu, Berlou, Béziers, Boisseron, Le Bosc, Boujan-sur-Libron, Brignac, Brissac, Cabrerolles, Cabrières, Campagne, Canet, Cassagnoles, Castelnau-le-Lez, Castries, La Caunette, Causse-de-la-Selle, Causses-et-Veyran, Caussiniojouls, Caux, Cazedarnes, Cazevieille, Cazouls-lès-Béziers, Cébazan, Cessenon-sur-Orb, Cesseras, Ceyras, Claret, Clermont-l’Hérault, Combaillaux, Corneilhan, Cournonsec, Cournonterral, Creissan, Cruzy, Faugères, Félines-Minervois, Ferrières-Poussarou, Fontanès, Fontès, Fos, Fouzilhon, Fozières, Gabian, Garrigues, Gignac, Guzargues, Jonquières, Juvignac, Lacoste, Lagamas, Laurens, Lauret, Lauroux, Lavalette, Lavérune, Liausson, Lieuran-Cabrières, La Livinière, Lodève, Lunel, Lunel-Viel, Magalas, Margon, Les Matelles, Mauguio, Mérifons, Minerve, Montagnac, Montarnaud, Montesquieu, Montbazin, Montblanc, Montouliers, Montoulieu, Montpellier, Montpeyroux, Moulès-et-Baucels, Mourèze, Murles, Murviel-lès-Béziers, Murviel-lès-Montpellier, Nébian, Neffiès, Nézignan-l’Evêque, Nissan-lez-Enserune, Nizas, Octon, Olmet-et-Villecun, Olonzac, Oupia, Paulhan, Pégairolles-de-Buèges, Pégairolles-de-l’Escalette, Péret, Pézenas, Pierrerue, Pignan, Plaissan, Poujols, Poussan, Pouzolles, Prades-le-Lez, Prades-sur-Vernazobre, Le Puech, Puéchabon, Puisserguier, Quarante, Restinclières, Roquebrun, Roquessels, Roujan, Saint-André-de-Buèges, Saint-André-de-Sangonis, Saint-Aunès, Saint-Bauzille-de-la-Sylve, Saint-Bauzille-de-Montmel, Saint-Clément-de-Rivière, Saint-Chinian, Saint-Christol, Saint-Drézéry, Saint-Félix-de-Lodez, Saint-Gély-du-Fesc, Saint-Geniès-des-Mourgues, Saint-Georges-d’Orques, Saint-Guiraud, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Saint-Jean-de-Buèges, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Jean-de-Minervois, Saint-Mathieu-de-Tréviers, Saint-Nazaire-de-Ladarez, Saint-Pargoire, Saint-Pons-de-Mauchiens, Saint-Privat, Saint-Saturnin, Saint-Sériès, Saint-Thibéry, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues, Sainte-Croix-de-Quintillargues, Saturargues, Sauteyrargues, Sauvian, Sérignan, Servian, Siran, Soubès, Soumont, Sussargues, Le Triadou, Usclas-du-Bosc, Vacquières, Vailhan, Vailhauquès, Valflaunès, Valmascle, Vendémian, Vendres, Vérargues, Vieussan, Villeneuve-lès-Maguelonne, Villeneuvette, Villeveyrac, Villespassans·

Νομός Pyrénées-Orientales: Amélie-les-Bains-Palalda, Ansignan, Arboussols, Argelès-sur-Mer, Bages, Baho, Baixas, Banyuls-sur-Mer, Banyuls-dels-Aspres, Bélesta, Bouleternère, Le Boulou, Brouilla, Cabestany, Caixas, Calce, Camélas, Canet-en-Roussillon, Canohès, Caramany, Cases-de-Pene, Cassagnes, Castelnou, Caudiès-de-Fenouillèdes, Cerbère, Céret, Claira, Les Cluses, Collioure, Corbère, Corbère-les-Cabanes, Corneilla-del-Vercol, Corneilla-la-Rivière, Elne, Espira-de-Conflent, Espira-de-l’Agly, Estagel, Estoher, Felluns, Finestret, Fosse, Fourques, Ille-sur-Têt, Joch, Lansac, Laroque-des-Albères, Latour-Bas-Elne, Latour-de-France, Lesquerde, Llauro, Llupia, Marquixanes, Maureillas-las-Illas, Maury, Millas, Montalba-le-Château, Montauriol, Montescot, Montesquieu-des-Albères, Montner, Néfiach, Oms, Opoul-Périllos, Ortaffa, Palau-del-Vidre, Passa, Perpignan, Peyrestortes, Pézilla-de-Conflent, Pézilla-la-Rivière, Pia, Planèzes, Pollestres, Ponteilla, Port-Vendres, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Rasiguères, Reynès, Rigarda, Riunoguès, Rivesaltes, Rodès, Saint-André, Saint-Arnac, Saint-Cyprien, Saint-Estève, Saint-Féliu-d’Amont, Saint-Féliu-d’Avall, Saint-Génis-des-Fontaines, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-Lasseille, Saint-Jean-Pla-de-Corts, Saint-Martin, Saint-Michel-de-Llotes, Saint-Nazaire, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sainte-Colombe-de-la-Commanderie, Saleilles, Salses-le-Château, Le Soler, Sorède, Sournia, Taillet, Tarerach, Tautavel, Terrats, Thuir, Tordères, Toulouges, Tresserre, Trévillach, Trilla, Trouillas, Villelongue-dels-Monts, Villemolaque, Villeneuve-de-la-Raho, Villeneuve-la-Rivière, Vinça, Vingrau, Vivès, Le Vivier.

β)

Η συγκομιδή των σταφυλιών, η οινοποίηση και η παρασκευή των λευκών οίνων εκτελούνται στο έδαφος των δήμων που αναφέρονται για τη συγκομιδή των σταφυλιών, την οινοποίηση και την παρασκευή ερυθρών και ροζέ οίνων, καθώς και στο έδαφος των ακόλουθων δήμων του νομού Hérault: Castelnau-de-Guers, Florensac, Mèze, Pinet, Pomerols.

7.   Κυρια/-ες οινοποιησιμη/-ες ποικιλια/-ες αμπελου

Bourboulenc B - Doucillon blanc

Clairette B

Grenache N

Grenache blanc B

Lledoner pelut N

Marsanne B

Mourvèdre N - Monastrell

Piquepoul blanc B

Roussanne B

Syrah N - Shiraz

Tourbat B

Vermentino B - Rolle

8.   Περιγραφη του/των δεσμου/-ων

Στην ιστορία της αμπελουργίας της περιοχής Languedoc, η καλλιέργεια αμπελιών στις αναβαθμίδες των πλαγιών των οποίων τα εδάφη είναι ξηρά και πετρώδη εφαρμόζεται αδιάλειπτα από τη φύτευσή τους.

Από τη ρωμαϊκή εποχή, οι ιστορικές συγκυρίες και η επίδραση των μοναστηριών και των αβαείων, οι οικονομικοί περιορισμοί λόγω της φύτευσης των αμπελώνων σε πλαγιές και η εξέλιξη στις πληθυσμιακές ομάδες είχαν ως αποτέλεσμα την ποικιλομορφία και την εξέλιξη των προϊόντων που οδήγησαν, με την πάροδο του χρόνου, στην παραγωγή γλυκών οίνων, οίνων εμπλουτισμένων με αλκοόλη, ξηρών, ερυθρών και λευκών οίνων, ή στην παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών, προϊόντα που απαιτούσαν όλα ώριμα σταφύλια.

Στην πορεία των ετών προσδιορίστηκε στις πλαγιές αυτές μεγάλος αριθμός συγκεκριμένων τοποθεσιών που αναγνωρίστηκαν για την ποιότητα και τον μοναδικό χαρακτήρα της παραγωγής τους.

Από την Collioure έως τα όρια της Nîmes, στις ηλιόλουστες πλαγιές καλλιεργούνται αμπέλια για περισσότερα από 2 000 χρόνια, ενώ πολλές είναι οι μαρτυρίες σχετικά με την ποιότητα και την ταυτότητα των οίνων.

Στη διάρκεια της ιστορίας τους, η φήμη των οίνων που προέρχονται από αυτές τις πλαγιές εδραιώθηκε συχνά χάρη στα αβαεία (Caunes-Minervois, Valmagne, Lagrasse, Fontfroide κ.ά.). «Έτσι, οι οίνοι Saint-Saturnin και Cabrières οφείλουν την ύπαρξή τους σε κάποιον συνοδοιπόρο του Αγίου Βενεδίκτου της Ανιάν (Saint-Benoît d’Aniane). Ήδη από τον 14o αιώνα, η περιοχή Montpeyroux ανήκε στους Επισκόπους του Montpellier, οι οποίοι κατοικούσαν εκεί και προμηθεύονταν φημισμένους οίνους. Το ίδιο ισχύει για τον οίνο Saint-Aignan (Saint-Chinian)», γράφει ο Jean Clavel στο έργο του «Histoire et Avenir des vins en Languedoc» (Η ιστορία και το μέλλον των οίνων στην περιοχή Languedoc, εκδόσεις Privat, 1985).

Το 1788, σε έκθεση προς τον βασιλιά, ο διαχειριστής Ballainvillers παραθέτει τα εξής: «Είναι όλοι οίνοι με ονομασία, οι οποίοι με την κοινή ονομασία “οίνοι της Narbonne” έχαιραν μεγάλης εκτίμησης εκτός της επαρχίας και του βασιλείου. Επρόκειτο κυρίως για τους οίνους των περιοχών Lapalme, Leucate, Fitou κ.λπ.».

Το 1816 ο A. Jullien στο έργο του «Topographie de tous les vignobles connus» (Τοπογραφία όλων των γνωστών αμπελώνων) επισημαίνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οίνων που συνδέονται με την προέλευσή τους και παραθέτει τους αμπελώνες που βρίσκονται βόρεια του ποταμού Têt και εκτείνονται μέχρι τις περιοχές Espira-de-l’Agly και Rivesaltes, καθώς και τα αμπελοτόπια «Saint-Christol», «Saint-Georges d’Orques» ή «Saint-Drézéry»: «οι οίνοι έχουν ευχάριστη και καθαρή γεύση, πλούσιο σώμα, σπιρτάδα και μετά από 5 έως 6 έτη παλαίωσης, είναι εξαιρετικοί...».

Προκειμένου να αποκτηθούν αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνδέονται με την προέλευση τους, η οριοθετημένη περιοχή αμπελοτεμαχίων για τη συγκομιδή των σταφυλιών περιλαμβάνει αμπελοτεμάχια των οποίων τα εδάφη, με αβίαστη ριζοβολία, μπορούν να εξασφαλίσουν μέτρια και τακτική πρόσληψη νερού για τα φυτά, ώστε να είναι ανθεκτικά στα θερμά και ξηρά καλοκαίρια. Η περιοχή περιλαμβάνει αμπελοτεμάχια κλιμακωτά με ευνοϊκή έκθεση, από την επιφάνεια της θάλασσας έως υψόμετρο 400 μέτρων.

Τα περισσότερα αμπελοτεμάχια βρίσκονται στις πλαγιές των λόφων πλησίον της θάλασσας ή στις πιο επικλινείς πλαγιές της υποορεινής ζώνης, οι οποίες ενίοτε είναι διαμορφωμένες σε αναβαθμίδες.

Η έκταση της εν λόγω επακριβώς οριοθετημένης περιοχής αντιστοιχεί σε έκταση μικρότερη από το ένα τρίτο της συνολικής επιφάνειας του αμπελώνα της περιοχής, ενώ η σχετική παραγωγή σε ποσοστό μικρότερο από το 15 % του παραγόμενου όγκου σε επίπεδο περιφέρειας.

Η επιλογή των ποικιλιών αμπέλου και η θέση των αμπελοτεμαχίων καθορίζονται από τις κλιματικές συνθήκες και τη φύση των εδαφών. Οι ποικιλίες έχουν σχετικά μεγάλο σε διάρκεια βλαστικό κύκλο, επαρκή αντίσταση στην ξηρασία και τη θερμότητα και επωφελούνται πλήρως από τη συνολική υψηλή θερμοκρασία. Ο έλεγχος της παραγωγής, ο οποίος αποτυπώνεται στην περιορισμένη απόδοσή της, διασφαλίζει την καλή ωρίμαση της συγκομιδής πριν από τις φθινοπωρινές βροχοπτώσεις και η παρουσία των ανέμων συμβάλλει στη διατήρηση της υγειονομικής ποιότητας των σταφυλιών.

Το ιδιαίτερο, θερμό και ξηρό μεσογειακό κλίμα επιτρέπει την παρουσία ώριμων τανινών στους ερυθρούς οίνους και προσδίδει στους ροζέ και λευκούς οίνους τη χαρακτηριστική στρογγυλάδα.

Μετά τη λήξη του Β Παγκοσμίου Πολέμου, η ανάγκη ανανέωσης μεγάλου μέρους του αμπελώνα που εκτείνεται στις πλαγιές οδήγησε στην επικράτηση των παραδοσιακών ποικιλιών αμπέλου. Η ανανέωση αυτή σηματοδότησε την αρχή ενός συλλογικού διαβήματος βασιζόμενου στην αποκατάσταση της ιστορικής αμπελουργίας με τη συμμετοχή των συνεταιριστικών οινοποιείων και των ανεξάρτητων αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων που συνασπίστηκαν σε συνδικάτα.

Η εκμηχάνιση και η ανάπτυξη της καλλιέργειας ποικιλιών αμπέλου με μακριές κληματίδες όπως η ποικιλία syrah N, η οποία υποχρεωτικά υποστηρίζεται σε πασσάλους, οδήγησαν σε εξέλιξη των καλλιεργητικών πρακτικών. Τα αμπελοτεμάχια στα οποία η φύτευση γινόταν παλαιότερα κατά τετράγωνα και δεν υποστηριζόταν με πασσάλους αντικαταστάθηκαν στις περισσότερες περιπτώσεις από αμπελοτεμάχια όπου η απόσταση μεταξύ των σειρών δεν υπερβαίνει τα 2,50 μέτρα και η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης είναι 4 000 πρέμνα ανά εκτάριο. Διατηρήθηκε, ωστόσο, ο τρόπος κλαδέματος, ο οποίος είναι βασικά βραχύς και σε όλες τις περιπτώσεις με περιορισμένο αριθμό οφθαλμών ανά πρέμνο.

9.   Αλλες ουσιωδεις προϋποθεσεις (συσκευασια, επισημανση, αλλες απαιτησεις)

Επισήμανση

Νομικό πλαίσιο:

Εθνική νομοθεσία

Τύπος πρόσθετης προϋπόθεσης:

Συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με την επισήμανση

Περιγραφή της προϋπόθεσης:

Το όνομα της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «Languedoc» μπορεί να συμπληρώνεται με την ένδειξη «primeur» («πρώιμος») ή «nouveau» («νέος») και αναγράφεται υποχρεωτικά το έτος τρυγητού.

Οι οίνοι που παρουσιάζονται με την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «Languedoc», είτε αυτή συμπληρώνεται είτε όχι με τις συμπληρωματικές γεωγραφικές ονομασίες «Cabrières», «Grés de Montpellier», «La Méjanelle», «Montpeyroux», «Pézenas», «Quatourze», «Saint-Christol», «Saint-Drézéry», «Saint-Georges-d’Orques», «Saint-Saturnin», «Sommières», δεν μπορούν να δηλώνονται μετά τη συγκομιδή, να διατίθενται στο κοινό, να αποστέλλονται, να διατίθενται προς πώληση ή να πωλούνται χωρίς να αναγράφεται στη δήλωση αποθεμάτων, σε διαφημίσεις, φυλλάδια, ετικέτες, τιμολόγια ή οποιονδήποτε περιέκτη η προαναφερθείσα προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από τις συμπληρωματικές γεωγραφικές ονομασίες.

Άμεσα γειτνιάζουσα περιοχή

Νομικό πλαίσιο:

Εθνική νομοθεσία

Τύπος πρόσθετης προϋπόθεσης:

Παρέκκλιση για την παραγωγή στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή

Περιγραφή της προϋπόθεσης:

Η άμεσα γειτνιάζουσα περιοχή, που ορίζεται κατά παρέκκλιση για την οινοποίηση και την επεξεργασία των οίνων, περιλαμβάνει το έδαφος των ακόλουθων δήμων:

Νομός Aude: Alaigne, Arques, Arzens, Auriac, Belcastel-et-Buc, Berriac, La Bezole, Bourigeole, Bram, Brenac, Brousses-et-Villaret, Brugairolles, Bugarach, Camps-sur-l’Agly, Carcassonne, Castans, Caudebronde, Caunette-sur-Lauquet, Caux-et-Sauzens, Citou, Clermont-sur-Lauquet, Couffoulens, Coursan, Courtauly, Cubières-sur-Cinoble, Cuxac-Cabardès, Cuxac-d’Aude, Donazac, Fajac-en-Val, Fontiers-Cabardès, Granes, Greffeil, Labastide-Esparbairenque, Lairière, Lauraguel, Lespinassière, Leuc, Malves-en-Minervois, Marcorignan, Mas-Cabardès, Mas-des-Cours, Massac, Miraval-Cabardès, Missègre, Montclar, Monthaut, Montjardin, Montjoi, Montréal, Moussan, Mouthoumet, Ouveillan, Palaja, Pomy, Pradelles-Cabardès, Preixan, Puilaurens, Puivert, Quillan, Raissac-d’Aude, Raissac-sur-Lampy, La Redorte, Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, Ribaute, Rieux-en-Val, Rieux-Minervois, Roquecourbe-Minervois, Roquefère, Roquefort-des-Corbières, Routier, Rouvenac, Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Ferriol, Saint-Jean-de-Paracol, Saint-Louis-et-Parahou, Saint-Marcel-sur-Aude, Saint-Martin-des-Puits, Saint-Martin-de-Villereglan, Saint-Martin-le-Vieil, Saissac, Sallèles-d’Aude, Salza, Soulatge, Terroles, Valmigère, Véraza, Verzeille, Villarzel-Cabardès-du-Razès, Villedaigne, Villefloure, Villefort, Villesèquelande.

Νομός Gard: Aigremont, Aigues-Mortes, Aigues-Vives, Aimargues, Aubais, Bernis, Boissières, Bouillargues, Bragassargues, Caissargues, La Calmette, Caveirac, Clarensac, Congénies, Cros, Dions, Domessargues, Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac, Fons, Gajan, Gallargues-le-Montueux, Générac, Marguerittes, Milhaud, Monoblet, Montagnac, Mus, Parignargues, Pompignan, Poulx, Puechredon, Quissac, Rodilhan, Rogues, La Rouvière, Sainte-Anastasie, Saint-Come-et-Maruéjols, Saint-Dionizy, Saint-Gilles, Saint-Roman-de-Codières, Saint-Théodorit, Sauve, Sumène, Uchaud, Vergèze.

Νομός Hérault: Abeilhan, Agde, Agonès, Les Aires, Aumes, Baillargues, Balaruc-le-Vieux, Bédarieux, Bélarga, Bessan, Boisset, La Boissière, Bouzigues, Brenas, Buzignargues, Campagnan, Candillargues, Capestang, Cazilhac, Cazouls-d’Hérault, Celles, Cers, Clapiers, Colombiers, Coulobres, Le Crès, Le Cros, Dio-et-Valquières, Espondeilhan, Fabrègues, Ferrals-les-Montagnes, Ferrières-les-Verreries, Frontignan, Galargues, Ganges, Gigean, Gorniès, Grabels, La Grande-Motte, Hérépian, Jacou, Lansargues, Laroque, Lattes, Lespignan, Lézignan-la-Cèbe, Lieuran-lès-Béziers, Lignan-sur-Orb, Loupian, Lunas, Maraussan, Marseillan, Marsillargues, Mas-de-Londres, Maureilhan, Mireval, Mons, Montady, Montaud, Montels, Montferrier-sur-Lez, Mudaison, Notre-Dame-de-Londres, Olargues, Pailhès, Palavas-les-Flots, Pardailhan, Pérols, Pézènes-les-Mines, Les Plans, Poilhes, Popian, Portiragnes, Le Pouget, Pouzols, Puilacher, Puimisson, Puissalicon, Rieussec, Riols, Les Rives, Romiguières, Roqueredonde, Rouet, Saint-Bauzille-de-Putois, Saint-Brès, Saint-Etienne-d’Albagnan, Saint-Etienne-de-Gourgas, Saint-Félix-de-l’Héras, Saint-Geniès-de-Fontedit, Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Hilaire-de-Beauvoir, Saint-Jean-de-Cornies, Saint-Jean-de-Védas, Saint-Just, Saint-Martin-de-Londres, Saint-Maurice-Navacelles, Saint-Michel, Saint-Nazaire-de-Pézan, Saint-Paul-et-Valmalle, Saint-Pierre-de-la-Fage, Saint-Pons-de-Thomières, Salasc, Saussan, Saussines, Sète, Teyran, Thézan-lès-Béziers, Tourbes, Tressan, Usclas-d’Hérault, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, Valergues, Valras-Plage, Valros, Vélieux, Vendargues, Vias, Vic-la-Gardiole, Villeneuve-lès-Béziers, Villetelle, Viols-en-Laval, Viols-le-Fort.

Νομός Pyrénées-Orientales: L’Albère, Alenya, Arles-sur-Tech, Baillestavy, Le Barcarès, Bompas, Boule-d’Amont, Calmeilles, Campoussy, Casefabre, Clara, Eus, Fenouillet, Glorianes, Los Masos, Molitg-les-Bains, Montbolo, Mosset, Le Perthus, Prunet-et-Belpuig, Rabouillet, Saint-Laurent-de-Cerdans, Saint-Laurent-de-la-Salanque, Sainte-Marie, Saint-Marsal, Taurinya, Théza, Torreilles, Valmanya, Villelongue-de-la-Salanque, Vira.

Συνδεσμος προς τις προδιαγραφες προϊοντος

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-7e46f9d3-55a7-4fed-a312-52a267e4f576


(1)  ΕΕ L 9 της 11.1.2019, σ. 2.


4.3.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 104/46


Ανακοίνωση προς τις επιχειρήσεις που προτίθενται να προβούν σε εισαγωγές ή εξαγωγές ελεγχόμενων ουσιών οι οποίες καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος προς ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2023, καθώς και τις επιχειρήσεις που προτίθενται να προβούν σε παραγωγή ή εισαγωγές των εν λόγω ουσιών για βασικές εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις το 2023

(2022/C 104/14)

1.   

H παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται στις επιχειρήσεις τις οποίες αφορά ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (1) (στο εξής: κανονισμός) και οι οποίες προτίθενται το 2023:

α)

να προβούν σε εισαγωγές ή εξαγωγές, προς ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ουσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού, ή

β)

να προβούν σε παραγωγή ή εισαγωγές των εν λόγω ουσιών για βασικές εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία (2) προβλέπει ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία. Αυτό σημαίνει ότι οι αναφορές της παρούσας ανακοίνωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να νοούνται ως αναφορές στη Βόρεια Ιρλανδία.

2.   

Η ανακοίνωση αφορά τις ακόλουθες ομάδες ουσιών:

Ομάδα I

:

CFC 11, 12, 113, 114 ή 115

Ομάδα II

:

άλλοι πλήρως αλογονωμένοι CFC

Ομάδα III

:

halon 1211, 1301 ή 2402

Ομάδα IV

:

τετραχλωρίδιο του άνθρακα

Ομάδα V

:

1,1,1 τριχλωροαιθάνιο

Ομάδα VI

:

μεθυλοβρωμίδιο

Ομάδα VII

:

υδροβρωμοφθοράνθρακες

Ομάδα VIII

:

υδρoχλωρoφθoράνθρακες

Ομάδα IX

:

βρωμοχλωρομεθάνιο

3.   

Για κάθε εισαγωγή ή εξαγωγή ελεγχόμενων ουσιών (3) απαιτείται άδεια της Επιτροπής, πλην των περιπτώσεων διαμετακόμισης, προσωρινής εναπόθεσης, τελωνειακής αποταμίευσης ή διαδικασίας ελεύθερης ζώνης, που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 450/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας) (4), μέγιστης διάρκειας 45 ημερών. Για κάθε παραγωγή ελεγχόμενων ουσιών για βασικές εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις απαιτείται προηγούμενη αδειοδότηση.

4.   

Επιπλέον, οι ακόλουθες δραστηριότητες υπόκεινται σε ποσοτικά όρια:

α)

παραγωγή και εισαγωγή για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις,

β)

εισαγωγή για ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για κρίσιμης σημασίας χρήσεις (halons),

γ)

εισαγωγή για ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χρήσεις ως πρώτες ύλες,

δ)

εισαγωγή για ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χρήσεις ως μέσα επεξεργασίας.

Η Επιτροπή κατανέμει ποσοστώσεις για τις περιπτώσεις α), β), γ) και δ). Οι ποσοστώσεις καθορίζονται βάσει των αιτήσεων ποσόστωσης και:

σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 6 του κανονισμού και με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 537/2011 της Επιτροπής (5) για την ανωτέρω περίπτωση α)

σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού για τις ανωτέρω περιπτώσεις β), γ) και δ).

Για τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στην παράγραφο 4

5.

Κάθε επιχείρηση η οποία επιθυμεί να προβεί το 2023 στην εισαγωγή ή την παραγωγή ελεγχόμενων ουσιών για βασικές εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις ή στην εισαγωγή ελεγχόμενων ουσιών για χρήσεις κρίσιμης σημασίας (halons), χρήσεις ως πρώτες ύλες ή χρήσεις ως μέσα επεξεργασίας πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στα σημεία 6 έως 9.

6.

Επιχείρηση που δεν έχει καταχωριστεί ακόμη στο σύστημα αδειοδότησης ODS (https://webgate.ec.europa.eu/ods2) οφείλει να το πράξει έως τις 23 Μαΐου 2022.

7.

Η επιχείρηση πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει το έντυπο αίτησης για ποσοστώσεις που είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο στο σύστημα αδειοδότησης ODS.

Το έντυπο αίτησης για ποσοστώσεις θα είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο από τις 23 Μαΐου 2022 στο σύστημα αδειοδότησης ODS.

8.

Η Επιτροπή θα θεωρήσει έγκυρες μόνο τις δεόντως συμπληρωμένες και χωρίς σφάλματα αιτήσεις για ποσοστώσεις που θα έχουν υποβληθεί έως τις 23 Ιουνίου 2022.

Οι επιχειρήσεις προτρέπονται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για ποσοστώσεις το συντομότερο δυνατόν και σε ικανό χρόνο πριν από τη λήξη της προθεσμίας, ούτως ώστε να υπάρχουν περιθώρια για τυχόν διορθώσεις και εκ νέου υποβολή πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

9.

Η υποβολή αίτησης για ποσοστώσεις δεν εξασφαλίζει από μόνη της το δικαίωμα εισαγωγής ή παραγωγής ελεγχόμενων ουσιών για βασικές εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις ή εισαγωγής ελεγχόμενων ουσιών για χρήσεις κρίσιμης σημασίας (halons), χρήσεις ως πρώτες ύλες ή χρήσεις ως μέσα επεξεργασίας. Πριν από μια τέτοια εισαγωγή ή παραγωγή το 2023, οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλουν αίτηση για αδειοδότηση συμπληρώνοντας το έντυπο αίτησης για αδειοδότηση το οποίο είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο στο σύστημα αδειοδότησης ODS.

Για εισαγωγές για χρήσεις διαφορετικές από αυτές που απαριθμούνται στο σημείο 4 και για εξαγωγές

10.

Κάθε επιχείρηση η οποία επιθυμεί να προβεί το 2023 σε εξαγωγές ελεγχόμενων ουσιών ή σε εισαγωγές ελεγχόμενων ουσιών για χρήσεις διαφορετικές από αυτές που απαριθμούνται στο σημείο 4 πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στα σημεία 11 και 12.

11.

Επιχείρηση που δεν έχει καταχωριστεί ακόμα στο σύστημα αδειοδότησης ODS οφείλει να το πράξει το συντομότερο δυνατόν.

12.

Πριν από εισαγωγές για χρήσεις διαφορετικές από αυτές που απαριθμούνται στο σημείο 4 ή από εξαγωγές το 2023, οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλουν αίτηση αδειοδότησης, συμπληρώνοντας το έντυπο αίτησης για αδειοδότηση το οποίο είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο στο σύστημα αδειοδότησης ODS.

(1)  ΕΕ L 286 της 31.10.2009, σ. 1.

(2)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A12020W/TXT#d1e32-102-1

(3)  Επισημαίνεται ότι μπορούν να επιτραπούν μόνο οι εισαγωγές ή εξαγωγές που εξαιρούνται από τη γενική απαγόρευση εισαγωγών και εξαγωγών δυνάμει των άρθρων 15 και 17.

(4)  ΕΕ L 145 της 4.6.2008, σ. 1.

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 537/2011 της Επιτροπής, της 1ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τον μηχανισμό κατανομής ποσοτήτων ελεγχόμενων ουσιών που επιτρέπονται για εργαστηριακές και αναλυτικές χρήσεις στην Ένωση, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος (ΕΕ L 147 της 2.6.2011, σ. 4).