ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 467

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

64ό έτος
19 Νοεμβρίου 2021


Περιεχόμενα

Σελίδα

 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2021/C 467/01

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.10024 — Blackstone / Winoa) ( 1 )

1


 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Συμβούλιο

2021/C 467/02

Ανακοίνωση υπόψη των προσώπων έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2014/932 του Συμβουλίου, όπως εφαρμόζεται με την εκτελεστική απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/2016 του Συμβουλίου, και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1352/2014 του Συμβουλίου, όπως εφαρμόζεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/2015 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στην Υεμένη

2

2021/C 467/03

Ανακοίνωση υπόψη των υποκειμένων των δεδομένων στα οποία έχουν επιβληθεί τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2014/932/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου και στον κανονισμό αριθ. 1352/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στην Υεμένη

4

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2021/C 467/04

Ισοτιμίες του ευρώ — 18 Νοεμβρίου 2021

5


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2021/C 467/05

Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.10463 — SOCIÉTÉ GÉNÉRALE / HYUNDAI MOTOR COMPANY / JV) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

6

2021/C 467/06

Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.10558 — COGENIO / AVIO / TERMICA COLLEFERRO) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

8

2021/C 467/07

Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.10528 — ADVENT / EURAZEO / PROTEL) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

10

2021/C 467/08

Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (υπόθεση M.10350 — MONDELEZ / CHIPITA INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY) ( 1 )

12

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2021/C 467/09

Δημοσίευση κοινοποίησης σχετικά με την έγκριση συνήθους τροποποίησης προδιαγραφών προϊόντος για ονομασία στον αμπελοοινικό τομέα σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/33 της Επιτροπής

13

2021/C 467/10

Δημοσίευση κοινοποίησης σχετικά με την έγκριση συνήθους τροποποίησης προδιαγραφών προϊόντος για ονομασία στον αμπελοοινικό τομέα σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/33 της Επιτροπής

19

2021/C 467/11

Δημοσίευση κοινοποίησης σχετικά με την έγκριση συνήθους τροποποίησης προδιαγραφών προϊόντος για ονομασία στον αμπελοοινικό τομέα σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/33 της Επιτροπής

25


 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

19.11.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 467/1


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.10024 — Blackstone / Winoa)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2021/C 467/01)

Στις 9 Φεβρουαρίου 2021, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών, καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32021M10024. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

19.11.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 467/2


Ανακοίνωση υπόψη των προσώπων έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2014/932 του Συμβουλίου, όπως εφαρμόζεται με την εκτελεστική απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/2016 του Συμβουλίου, και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1352/2014 του Συμβουλίου, όπως εφαρμόζεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/2015 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στην Υεμένη

(2021/C 467/02)

Οι ακόλουθες πληροφορίες τίθενται υπόψη των προσώπων που εμφαίνονται στο παράρτημα της απόφασης 2014/932/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (1), όπως εφαρμόζεται με την εκτελεστική απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/2016 του Συμβουλίου (2), και στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1352/2014 του Συμβουλίου (3), όπως εφαρμόζεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/2015 του Συμβουλίου (4), σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στην Υεμένη.

Στις 9 Νοεμβρίου 2021, η επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει της απόφασης 2140 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, προσέθεσε τρία πρόσωπα στον κατάλογο των προσώπων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα.

Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα μπορούν ανά πάσα στιγμή να υποβάλουν στην επιτροπή του ΟΗΕ που συγκροτήθηκε δυνάμει της απόφασης 2140 (2014) ΣΑΗΕ, αίτηση συνοδευόμενη από τυχόν έγγραφα που θα την τεκμηριώνουν, με σκοπό την επανεξέταση της απόφασης καταχώρισής τους στον κατάλογο του ΟΗΕ. Η αίτηση αυτή θα πρέπει να αποσταλεί στην παρακάτω διεύθυνση:

Focal Point for De-listing

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room DC2 2034

United Nations

New York, N.Y. 10017

United States of America

Τηλ. +1 9173679448

Φαξ +1 9173670460

Ηλ. διεύθυνση: delisting@un.org

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml.

Μετά την απόφαση του ΟΗΕ, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ότι τα πρόσωπα που έχει κατονομάσει ο ΟΗΕ θα πρέπει να συμπεριληφθούν στους καταλόγους των προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2014/932/ΚΕΠΠΑ, όπως εφαρμόζεται με την εκτελεστική απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/2016, και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1352/2014 του Συμβουλίου, όπως εφαρμόζεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/2015. Οι λόγοι για την εγγραφή των εν λόγω προσώπων στους καταλόγους αυτούς αναφέρονται στις σχετικές καταχωρίσεις του παραρτήματος της απόφασης του Συμβουλίου και του παραρτήματος Ι του κανονισμού του Συμβουλίου.

Εφιστάται η προσοχή των εν λόγω προσώπων στη δυνατότητα που τους παρέχεται να υποβάλουν αίτηση στις αρμόδιες αρχές του ή των οικείων κρατών μελών οι οποίες αναφέρονται στους διαδικτυακούς τόπους του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1352/2014 του Συμβουλίου, ώστε να λάβουν άδεια για τη χρήση δεσμευμένων κεφαλαίων για βασικές ανάγκες ή συγκεκριμένες πληρωμές (βλ. άρθρο 4 του κανονισμού).

Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα δύνανται να υποβάλουν στο Συμβούλιο αίτηση συνοδευόμενη από δικαιολογητικά έγγραφα, προκειμένου να επανεξεταστεί η απόφαση για την εγγραφή τους στον προαναφερόμενο κατάλογο. Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί στην ακόλουθη διεύθυνση:

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γενική Γραμματεία

DG RELEX 1C

Rue de la Loi / Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel/Βρυξέλλες

BELGIUM/BELGIË

Ηλ. διεύθυνση: sanctions@consilium.europa.eu

Εφιστάται επίσης η προσοχή των εν λόγω προσώπων στη δυνατότητα προσβολής της απόφασης του Συμβουλίου ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 275 δεύτερο εδάφιο και στο άρθρο 263 τέταρτο και έκτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


(1)  ΕΕ L 365 της 19.12.2014, σ. 147.

(2)  ΕΕ L 410 I της 18.11.2021, σ. 7.

(3)  ΕΕ L 365 της 19.12.2014, σ. 60.

(4)  ΕΕ L 410 I της 18.11.2021, σ. 1.


19.11.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 467/4


Ανακοίνωση υπόψη των υποκειμένων των δεδομένων στα οποία έχουν επιβληθεί τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2014/932/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου και στον κανονισμό αριθ. 1352/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στην Υεμένη

(2021/C 467/03)

Εφιστάται η προσοχή των υποκειμένων των δεδομένων στις παρακάτω πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1):

Νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι η απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2014/932/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (2), όπως εφαρμόζεται με την εκτελεστική απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/2016 του Συμβουλίου (3), και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1352/2014 του Συμβουλίου (4), όπως εφαρμόζεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/2015 του Συμβουλίου (5) σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στην Υεμένη.

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το Τμήμα RELEX.1.C της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικών Υποθέσεων, Διεύρυνσης και Πολιτικής Προστασίας - RELEX της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου (ΓΓΣ), με το οποίο μπορεί κανείς να επικοινωνήσει στην ακόλουθη διεύθυνση:

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γενική Γραμματεία

RELEX.1.C

Rue de la Loi / Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel/Βρυξέλλες

BELGIUM/BELGIË

Ηλ.διεύθυνση: sanctions@consilium.europa.eu

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της ΓΓΣ στη διεύθυνση:

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

data.protection@consilium.europa.eu

Σκοπός αυτής της επεξεργασίας είναι η κατάρτιση και η επικαιροποίηση του καταλόγου των προσώπων τα οποία υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα σύμφωνα με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2014/932 του Συμβουλίου, όπως εφαρμόζεται με την εκτελεστική απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/2016, και με τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 1352/2014, όπως εφαρμόζεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/2015.

Τα υποκείμενα των δεδομένων είναι τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια καταχώρισης στον κατάλογο όπως ορίζονται στην απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2014/932 και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1352/2014.

Στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται περιλαμβάνονται τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την ορθή ταυτοποίηση του ενδιαφερόμενου προσώπου, το σκεπτικό για την καταχώριση και άλλα συναφή δεδομένα.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να τεθούν, εάν χρειαστεί, στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της Επιτροπής.

Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται για πέντε έτη από τη στιγμή που το υποκείμενο των δεδομένων διαγράφεται από τον κατάλογο των προσώπων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα ή από τη στιγμή που εκπνέει η ισχύς του μέτρου, ή όσο διαρκούν οι δικαστικές διαδικασίες σε περίπτωση που αυτές έχουν κινηθεί.

Με την επιφύλαξη τυχόν δικαστικής, διοικητικής ή μη δικαστικής προσφυγής, τα υποκείμενα των δεδομένων δύνανται να υποβάλουν καταγγελία στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39.

(2)  ΕΕ L 365 της 19.12.2014, σ. 147.

(3)  ΕΕ L 410 I της 18.11.2021, σ. 7.

(4)  ΕΕ L 365 της 19.12.2014, σ. 60.

(5)  ΕΕ L 410 I της 18.11.2021, σ. 1.


Ευρωπαϊκή Επιτροπή

19.11.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 467/5


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

18 Νοεμβρίου 2021

(2021/C 467/04)

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,1345

JPY

ιαπωνικό γιεν

129,58

DKK

δανική κορόνα

7,4362

GBP

λίρα στερλίνα

0,84173

SEK

σουηδική κορόνα

10,0555

CHF

ελβετικό φράγκο

1,0511

ISK

ισλανδική κορόνα

148,80

NOK

νορβηγική κορόνα

9,9523

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

25,230

HUF

ουγγρικό φιορίνι

363,69

PLN

πολωνικό ζλότι

4,6565

RON

ρουμανικό λέου

4,9497

TRY

τουρκική λίρα

12,5522

AUD

δολάριο Αυστραλίας

1,5580

CAD

δολάριο Καναδά

1,4295

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

8,8366

NZD

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

1,6106

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,5408

KRW

ουόν Νότιας Κορέας

1 342,26

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

17,7211

CNY

κινεζικό ρενμινπί γιουάν

7,2419

HRK

κροατική κούνα

7,5120

IDR

ρουπία Ινδονησίας

16 138,10

MYR

μαλαισιανό ρινγκίτ

4,7439

PHP

πέσο Φιλιππινών

57,099

RUB

ρωσικό ρούβλι

82,8200

THB

ταϊλανδικό μπατ

37,030

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

6,2839

MXN

πέσο Μεξικού

23,5605

INR

ινδική ρουπία

84,2180


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

19.11.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 467/6


Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.10463 — SOCIÉTÉ GÉNÉRALE / HYUNDAI MOTOR COMPANY / JV)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2021/C 467/05)

1.   

Στις 11 Νοεμβρίου 2021, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση προτεινόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1).

Η κοινοποίηση αφορά τις ακόλουθες επιχειρήσεις:

Compagnie Générale de Location d’Equipements S.A. («CGL», Γαλλία), που ελέγχεται από τη Société Générale, S.A. («Société Générale», Γαλλία),

Hyundai Capital Services Inc. («HCS», Νότια Κορέα), που ελέγχεται από την Hyundai Motor Company (Νότια Κορέα) και

Sefia SAS («JV», Γαλλία), που ελέγχεται από τη Société Générale (Γαλλία).

Η Société Générale και η Hyundai Motor Company αποκτούν, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 3 παράγραφος 4 του κανονισμού συγκεντρώσεων, τον κοινό έλεγχο της JV.

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται με αγορά μετοχών.

2.   

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι οι εξής:

CGL: πιστωτικό ίδρυμα που δραστηριοποιείται στη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών αγαθών (αυτοκίνητα, σκάφη, τροχόσπιτα), την ενοποίηση καταναλωτικών δανείων ή δανείων για ακίνητα και τη χρηματοδότηση των αποθεμάτων των συνεργαζόμενων προμηθευτών αγαθών. Η CGL είναι μέλος του ομίλου Société Générale, γαλλικού ομίλου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που δραστηριοποιείται σε διάφορα κράτη μέλη του ΕΟΧ,

HCS: το σκέλος των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Hyundai Motor Company,

JV: προσφορά λύσεων χρηματοδότησης στον τομέα των αυτοκινήτων, π.χ. δάνεια και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και συναφείς υπηρεσίες, όπως η διανομή ασφαλειών.

3.   

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση ως προς το σημείο αυτό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία για την εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2), σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια να εξεταστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.   

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Θα πρέπει πάντοτε να σημειώνονται τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς:

M.10463 – SOCIÉTÉ GÉNÉRALE / HYUNDAI MOTOR COMPANY / JV

Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με φαξ ή ταχυδρομικώς. Στοιχεία επικοινωνίας:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Φαξ +32 22964301

Ταχυδρομική διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 366 της 14.12.2013, σ. 5.


19.11.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 467/8


Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.10558 — COGENIO / AVIO / TERMICA COLLEFERRO)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2021/C 467/06)

1.   

Στις 12 Νοεμβρίου 2021, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση προτεινόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1).

Η κοινοποίηση αφορά τις ακόλουθες επιχειρήσεις:

Cogenio (Ιταλία), που ανήκει στον όμιλο M&G,

Avio (Ιταλία),

Termica Colleferro (Ιταλία).

Η Cogenio και η Avio αποκτούν, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων, τον κοινό έλεγχο του συνόλου της Termica Colleferro.

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται με αγορά μετοχών.

2.   

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι οι εξής:

Η Cogenio δραστηριοποιείται στον τομέα των έργων μηχανικού παραγωγικών μονάδων και των υπηρεσιών που σχετίζονται με την παραγωγή, τη διανομή και τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, συστημάτων θέρμανσης, ατμού και ψύξης και συστημάτων ενεργειακής απόδοσης. Αναπτύσσει έργα ενεργειακής απόδοσης για ιταλικούς εμπορικούς και βιομηχανικούς ομίλους, μέσω έργων συμπαραγωγής, ενεργοποίησης, φωτοβολταϊκής ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας,

Η Avio δραστηριοποιείται στον τομέα της αεροδιαστημικής βιομηχανίας. Αναπτύσσει και πωλεί συστήματα εκτόξευσης και απαγωγικούς πυραύλους και δραστηριοποιείται στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων υλικών και εξοπλισμού για διαστημικές εφαρμογές,

Η Termica Colleferro δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας, δηλαδή στην παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Κατέχει και εκμεταλλεύεται μονάδα συμπαραγωγής στην Ιταλία.

3.   

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση ως προς το σημείο αυτό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία για την εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2), σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια να εξεταστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.   

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Θα πρέπει πάντοτε να σημειώνονται τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς:

M.10558 — COGENIO / AVIO / TERMICA COLLEFERRO

Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με φαξ ή ταχυδρομικώς. Στοιχεία επικοινωνίας:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Φαξ +32 22964301

Ταχυδρομική διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 366 της 14.12.2013, σ. 5.


19.11.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 467/10


Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.10528 — ADVENT / EURAZEO / PROTEL)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2021/C 467/07)

1.   

Στις 12 Νοεμβρίου 2021, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση προτεινόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1).

Η κοινοποίηση αφορά τις ακόλουθες επιχειρήσεις:

Advent International Corporation («Advent», ΗΠΑ)·

Eurazeo SE («Eurazeo», Γαλλία)· και

Protel hotelsoftware GmbH («Protel», Γερμανία).

Η Advent και η Eurazeo αποκτούν, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 3 παράγραφος 4 του κανονισμού συγκεντρώσεων, τον κοινό έλεγχο του συνόλου της Protel.

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται με αγορά μετοχών.

2.   

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι οι εξής:

Advent: η Advent είναι εταιρεία επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων, η οποία επικεντρώνεται: i) στην απόκτηση συμμετοχών (ελεγχουσών και μη) σε εταιρείες για τις οποίες θεωρεί ότι η εισφορά κεφαλαίου θα βελτίωνε τις μελλοντικές προοπτικές τους για ανάπτυξη· και ii) στη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων. Ως εταιρεία επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων, η Advent κατέχει συμμετοχές σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων της βιομηχανίας, της λιανικής πώλησης, των μέσων ενημέρωσης, των επικοινωνιών, της πληροφορικής, του διαδικτύου, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και των φαρμακευτικών προϊόντων·

Eurazeo: η Eurazeo είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία επενδύσεων με χαρτοφυλάκιο αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ σε διαφοροποιημένα στοιχεία ενεργητικού. Σκοπός της είναι να εντοπίζει, να επιταχύνει και να ενισχύει τον δυνητικό μετασχηματισμό εταιρειών κάθε μεγέθους στις οποίες επενδύει. Ασκεί τρεις κύριες δραστηριότητες: ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, ιδιωτικό χρέος και πραγματικά στοιχεία ενεργητικού· και

Protel: η Protel είναι πάροχος λογισμικού συστήματος διαχείρισης περιουσίας για ξενοδοχεία, με έδρα το Ντόρτμουντ της Γερμανίας.

3.   

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση ως προς το σημείο αυτό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία για την εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2), σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια να εξεταστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.   

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Θα πρέπει πάντοτε να σημειώνονται τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς:

M.10528 — ADVENT / EURAZEO / PROTEL

Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με φαξ ή ταχυδρομικώς. Στοιχεία επικοινωνίας:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Φαξ +32 22964301

Ταχυδρομική διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 366 της 14.12.2013, σ. 5.


19.11.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 467/12


Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης

(υπόθεση M.10350 — MONDELEZ / CHIPITA INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2021/C 467/08)

1.   

Στις 18 Οκτωβρίου 2021, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση προτεινόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1).

Η κοινοποίηση αφορά τις ακόλουθες επιχειρήσεις:

Mondelēz International, Inc. («Mondelēz», ΗΠΑ),

Chipita ανώνυμη βιομηχανική και εμπορική εταιρεία («Chipita», Ελλάδα).

Η Mondelēz αποκτά, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων, τον αποκλειστικό έλεγχο του συνόλου της Chipita.

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται με αγορά μετοχών.

2.   

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι οι εξής:

Mondelēz: παγκόσμια εταιρεία πρόχειρου φαγητού που παράγει προϊόντα όπως μπισκότα, σοκολάτες, τσίχλες και καραμέλες, τυριά και ποτά σε σκόνη. Η Mondelēz παράγει και εμπορεύεται τα προϊόντα της διεθνώς,

Chipita: πολυεθνικός παραγωγός συσκευασμένων κρουασάν με εμπορικό σήμα και άλλων προϊόντων, κυρίως ψημένων πρόχειρων φαγητών με βάση το ψωμί.

3.   

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση ως προς το σημείο αυτό.

4.   

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Θα πρέπει πάντοτε να σημειώνονται τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς:

M.10350 — MONDELEZ / CHIPITA INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY

Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με φαξ ή ταχυδρομικώς. Στοιχεία επικοινωνίας:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Φαξ +32 22964301

Ταχυδρομική διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

ΒΕΛΓΙΟ


(1)  EE L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («κανονισμός συγκεντρώσεων»).


ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

19.11.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 467/13


Δημοσίευση κοινοποίησης σχετικά με την έγκριση συνήθους τροποποίησης προδιαγραφών προϊόντος για ονομασία στον αμπελοοινικό τομέα σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/33 της Επιτροπής

(2021/C 467/09)

Η παρούσα κοινοποίηση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/33 της Επιτροπής (1).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

«Uhlen Roth Lay»

PDO-DE-02083-AM02

Ημερομηνία κοινοποίησης: 16 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Περιγραφή του οίνου/των αμπελοοινικών προϊόντων

Με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2393, τροποποιήθηκε το παράρτημα VII μέρος II σημείο 1 στοιχείο γ) δεύτερη περίπτωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Η διάταξη, σύμφωνα με την οποία το ανώτατο όριο του ολικού αλκοολικού τίτλου μπορεί να υπερβαίνει το 15 % vol. για οίνους με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης που έχουν παραχθεί χωρίς εμπλουτισμό, ή μόνο με εμπλουτισμό μέσω των επεξεργασιών μερικής συμπύκνωσης που απαριθμούνται στο παράρτημα VIII μέρος I τμήμα Β σημείο 1, συμπληρώνεται με την ακόλουθη διατύπωση: «, υπό τον όρο ότι στις προδιαγραφές προϊόντος που περιλαμβάνονται στον τεχνικό φάκελο της εκάστοτε προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης προβλέπεται αυτή η δυνατότητα·». Ήταν αναγκαία η αντίστοιχη προσθήκη στις προδιαγραφές του προϊόντος.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

1.   Ονομασια/-ες

Uhlen Roth Lay

2.   Τυπος γεωγραφικης ενδειξης

ΠΟΠ – Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης

3.   Κατηγοριες αμπελοοινικων προϊοντων

1.

Οίνος

5.

Αφρώδης οίνος ποιότητας

4.   Περιγραφη του/των οινου/-ων

1.   Οίνος ποιότητας

ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο κτήμα Uhlen Roth Lay ωριμάζουν λευκοί οίνοι της ποικιλίας Riesling. Παράγονται τρία είδη αμπελοοινικών προϊόντων με ελαφρώς διαφορετικές ιδιότητες το καθένα: οίνος ποιότητας, οίνος με ειδική μνεία (Prädikatswein) και αφρώδης οίνος ποιότητας από καθορισμένες περιοχές (Sekt b.A.).

Οι νεαροί οίνοι Uhlen Roth Lay έχουν απαλό κίτρινο, ενίοτε πρασινωπό χρώμα, το οποίο γίνεται εντονότερο καθώς το προϊόν ωριμάζει, μέχρι που μετατρέπεται σε πλούσιο και λαμπερό χρυσοκίτρινο όταν ο οίνος φτάσει την πλήρη του ωρίμαση. Τα αρώματα των οίνων προκύπτουν από την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε φρουτώδεις νότες και χαρακτηριστικές μεταλλικές νότες που παραπέμπουν σε σχιστολιθικά πετρώματα και συχνά χαρακτηρίζονται από δροσερή μεταλλική αλλά περιορισμένη οξύτητα που αφήνει μια εκλεπτυσμένη αίσθηση στον ουρανίσκο. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι οίνοι έχουν λίγα μόνο αρώματα που παραπέμπουν σε γνωστά φρουτώδη αρώματα. Ενίοτε διακρίνονται νότες ώριμων φθινοπωρινών μήλων, ενώ μερικές φορές γίνεται αντιληπτό ένα λεπτό άρωμα μενεξέ σε συνδυασμό με γλυκόρριζα.

Όσον αφορά τα αναλυτικά χαρακτηριστικά για τα οποία δεν αναφέρονται αριθμητικά στοιχεία, εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.

ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % vol):

Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % vol):

Ελάχιστη ολική οξύτητα:

Μέγιστη πτητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο):

Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης (σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο):

2.   Οίνος με ειδική μνεία (Prädikatswein) (Auslese)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο κτήμα Uhlen Roth Lay ωριμάζουν λευκοί οίνοι της ποικιλίας Riesling. Παράγονται τρία είδη αμπελοοινικών προϊόντων με ελαφρώς διαφορετικές ιδιότητες το καθένα: οίνος ποιότητας, οίνος με ειδική μνεία (Prädikatswein) και αφρώδης οίνος ποιότητας από καθορισμένες περιοχές (Sekt b.A.).

Οι νεαροί οίνοι Uhlen Roth Lay έχουν απαλό κίτρινο, ενίοτε πρασινωπό χρώμα, το οποίο γίνεται εντονότερο καθώς το προϊόν ωριμάζει, μέχρι που μετατρέπεται σε πλούσιο και λαμπερό χρυσοκίτρινο όταν ο οίνος φτάσει την πλήρη του ωρίμαση. Τα αρώματα των οίνων προκύπτουν από την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε φρουτώδεις νότες και χαρακτηριστικές μεταλλικές νότες που παραπέμπουν σε σχιστολιθικά πετρώματα και συχνά χαρακτηρίζονται από δροσερή μεταλλική αλλά περιορισμένη οξύτητα που αφήνει μια εκλεπτυσμένη αίσθηση στον ουρανίσκο. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι οίνοι έχουν λίγα μόνο αρώματα που παραπέμπουν σε γνωστά φρουτώδη αρώματα. Ενίοτε διακρίνονται νότες ώριμων φθινοπωρινών μήλων, ενώ μερικές φορές γίνεται αντιληπτό ένα λεπτό άρωμα μενεξέ σε συνδυασμό με γλυκόρριζα. Το εύρος των αρωμάτων και των γεύσεων που περιγράφεται παραπάνω χαρακτηρίζεται από μια γλυκύτητα που, στην περίπτωση των οίνων Auslese, είναι διακριτική.

Ο ολικός αλκοολικός τίτλος επιτρέπεται να υπερβαίνει το 15 % vol.

Όσον αφορά τα αναλυτικά χαρακτηριστικά για τα οποία δεν αναφέρονται αριθμητικά στοιχεία, εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.

ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % vol):

Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % vol):

Ελάχιστη ολική οξύτητα:

Μέγιστη πτητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο):

Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης (σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο):

3.   Οίνος με ειδική μνεία (Prädikatswein) (Beerenauslese, Trockenbeerenauslese και Eiswein)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο κτήμα Uhlen Roth Lay ωριμάζουν λευκοί οίνοι της ποικιλίας Riesling. Παράγονται τρία είδη αμπελοοινικών προϊόντων με ελαφρώς διαφορετικές ιδιότητες το καθένα: οίνος ποιότητας, οίνος με ειδική μνεία (Prädikatswein) και αφρώδης οίνος ποιότητας από καθορισμένες περιοχές (Sekt b.A.).

Οι νεαροί οίνοι Uhlen Roth Lay έχουν απαλό κίτρινο, ενίοτε πρασινωπό χρώμα, το οποίο γίνεται εντονότερο καθώς το προϊόν ωριμάζει, μέχρι που μετατρέπεται σε πλούσιο και λαμπερό χρυσοκίτρινο όταν ο οίνος φτάσει την πλήρη του ωρίμαση. Τα αρώματα των οίνων προκύπτουν από την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε φρουτώδεις νότες και χαρακτηριστικές μεταλλικές νότες που παραπέμπουν σε σχιστολιθικά πετρώματα και συχνά χαρακτηρίζονται από δροσερή μεταλλική αλλά περιορισμένη οξύτητα που αφήνει μια εκλεπτυσμένη αίσθηση στον ουρανίσκο. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι οίνοι έχουν λίγα μόνο αρώματα που παραπέμπουν σε γνωστά φρουτώδη αρώματα. Ενίοτε διακρίνονται νότες ώριμων φθινοπωρινών μήλων, ενώ μερικές φορές γίνεται αντιληπτό ένα λεπτό άρωμα μενεξέ σε συνδυασμό με γλυκόρριζα. Το εύρος των αρωμάτων και των γεύσεων που περιγράφεται παραπάνω χαρακτηρίζεται από μια υποκείμενη γλυκύτητα που στην περίπτωση των οίνων Auslese είναι διακριτική, ενώ στους οίνους Beerenauslese είναι πιο κρεμώδης και μπορεί επίσης να εμπεριέχει νότες μελιού. Αυτές οι γευστικές πτυχές των οίνων είναι ακόμη εντονότερες στους οίνους Trockenbeerenauslese. Όσον αφορά τους οίνους Eiswein, το εύρος των αρωμάτων και των γεύσεων που περιγράφεται ανωτέρω περιλαμβάνει μια πικάντικη οξύτητα.

Ο ολικός αλκοολικός τίτλος επιτρέπεται να υπερβαίνει το 15 % vol.

Όσον αφορά τα αναλυτικά χαρακτηριστικά για τα οποία δεν αναφέρονται αριθμητικά στοιχεία, εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.

ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % vol):

Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % vol):

Ελάχιστη ολική οξύτητα:

Μέγιστη πτητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο):

Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης (σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο):

4.   Αφρώδης οίνος ποιότητας από καθορισμένες περιοχές (Sekt b.A.)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο κτήμα Uhlen Roth Lay ωριμάζουν λευκοί οίνοι της ποικιλίας Riesling. Παράγονται τρία είδη αμπελοοινικών προϊόντων με ελαφρώς διαφορετικές ιδιότητες το καθένα: οίνος ποιότητας, οίνος με ειδική μνεία (Prädikatswein) και αφρώδης οίνος ποιότητας από καθορισμένες περιοχές (Sekt b.A.).

Οι νεαροί οίνοι Uhlen Roth Lay έχουν απαλό κίτρινο, ενίοτε πρασινωπό χρώμα, το οποίο γίνεται εντονότερο καθώς το προϊόν ωριμάζει, μέχρι που μετατρέπεται σε πλούσιο και λαμπερό χρυσοκίτρινο όταν ο οίνος φτάσει την πλήρη του ωρίμαση. Τα αρώματα των οίνων προκύπτουν από την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε φρουτώδεις νότες και χαρακτηριστικές μεταλλικές νότες που παραπέμπουν σε σχιστολιθικά πετρώματα και συχνά χαρακτηρίζονται από δροσερή μεταλλική αλλά περιορισμένη οξύτητα που αφήνει μια εκλεπτυσμένη αίσθηση στον ουρανίσκο. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι οίνοι έχουν λίγα μόνο αρώματα που παραπέμπουν σε γνωστά φρουτώδη αρώματα. Ενίοτε διακρίνονται νότες ώριμων φθινοπωρινών μήλων, ενώ μερικές φορές γίνεται αντιληπτό ένα λεπτό άρωμα μενεξέ σε συνδυασμό με γλυκόρριζα. Όσον αφορά τους αφρώδεις οίνους ποιότητας από καθορισμένες περιοχές (Sekt b.A.), το εύρος των αρωμάτων και των γεύσεων που περιγράφεται παραπάνω για τους οίνους με ειδική μνεία (Prädikatswein) ενισχύεται και εντείνεται χάρη στο διοξείδιο του άνθρακα που προκύπτει κατά την παραγωγή του αφρώδους οίνου.

Όσον αφορά τα αναλυτικά χαρακτηριστικά για τα οποία δεν αναφέρονται αριθμητικά στοιχεία, εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.

ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % vol):

13,5

Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % vol):

11,5

Ελάχιστη ολική οξύτητα:

Μέγιστη πτητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο):

Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης (σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο):

5.   Οινοποιητικες πρακτικες

5.1.   Ειδικές οινολογικές πρακτικές

1.   Περιορισμοί σχετικά με την οινοποίηση

Δεν επιτρέπονται τα εξής: σορβικό κάλιο, λυσοζύμη, δικαρβονικό διμεθύλιο, ηλεκτροδιαπίδυση, αφαίρεση αλκοόλης, εναλλάκτες κατιόντων, συμπύκνωση (μέσω ψύξης, όσμωσης, κωνικής στήλης φυγοκέντρισης), γλύκανση, τεμάχια ή παρασκευάσματα ξύλου δρυός.

2.   Οίνος ποιότητας

Ειδική οινολογική πρακτική:

Τουλάχιστον 88 °Oechsle ή μέγιστη ολική οξύτητα (εκφραζόμενη ως τρυγικό οξύ) = 7,5 g/l

Έως 100 °Oechsle και αλκοολωμένοι οίνοι: μέγιστη περιεκτικότητα σε υπολειμματικά σάκχαρα = «ημίξηρος» βάσει της νομοθεσίας περί οίνου.

Άνω των 100 °Oechsle: μέγιστη περιεκτικότητα σε υπολειμματικά σάκχαρα = βάρος του γλεύκους / 3

3.   Οίνος με ειδική μνεία (Prädikatswein)· συμπληρωματική ένδειξη: Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein

Ειδική οινολογική πρακτική

Οίνος Auslese: τουλάχιστον 105 °Oechsle· ελάχιστη περιεκτικότητα σε υπολειμματικά σάκχαρα = 90 g/l

Οίνος Beerenauslese: τουλάχιστον 130 °Oechsle· ελάχιστη περιεκτικότητα σε υπολειμματικά σάκχαρα = 150 g/l

Οίνος Trockenbeerenauslese: τουλάχιστον 180 °Oechsle· ελάχιστη περιεκτικότητα σε υπολειμματικά σάκχαρα = 180 g/l

Οίνος Eiswein: τουλάχιστον 130 °Oechsle· ελάχιστη περιεκτικότητα σε υπολειμματικά σάκχαρα = 150 g/l

4.   Αφρώδης οίνος ποιότητας από καθορισμένες περιοχές (Sekt b.A.)

 

Ειδική οινολογική πρακτική

 

Παραδοσιακή ζύμωση σε φιάλη

5.2.   Μέγιστες αποδόσεις

70 εκατόλιτρα ανά εκτάριο

6.   Οριοθετημενη γεωγραφικη περιοχη

Το Uhlen Roth Lay αποτελεί μέρος της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «Mosel» (αριθ. καταχώρισης PDO-DE-A1270).

Οι αμπελώνες του Uhlen Roth Lay βρίσκονται στους δήμους Kobern και Winningen της διοικητικής περιφέρειας Mayen-Koblenz, στο ομόσπονδο κράτος της Ρηνανίας-Παλατινάτου. Αυτό το μέρος της περιοχής Uhlen, το οποίο πήρε το όνομά του από το υψηλότερο σημείο του δάσους που εκτείνεται πάνω από τους αμπελώνες και τα ερυθρωπά πετρώματα, είναι γνωστό από αμνημονεύτων χρόνων ως «Uhlen Roth Lay». Η περιοχή ξεκινά από τους πρώτους αμπελώνες κατάντη της κοιλάδας Belltal —αγροτεμάχια αριθ. 262/54 και 156/53— και τελειώνει κατάντη με τα ακόλουθα αγροτεμάχια: αριθ. 6/1, 117/1 και 2394/3.

Τα προϊόντα που φέρουν την ΠΟΠ «Uhlen Roth Lay» είναι δυνατόν να παράγονται στην περιοχή της καταχωρισμένης ΠΟΠ «Mosel» (αριθ. καταχώρισης PDO-DE-A1270). Η οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή βρίσκεται εντός των ορίων της ΠΟΠ «Mosel».

Η περιοχή Uhlen Roth Lay εκτείνεται σε 15,97 εκτάρια.

7.   Κυρια/-ες οινοποιησιμη/-ες ποικιλια/-ες αμπελου

Weisser Riesling - Riesling, Riesling renano, Rheinriesling, Klingelberger

8.   Περιγραφη του/των δεσμου/-ων

Οι αμπελώνες της περιοχής Uhlen Roth Lay εντάσσονται στο τοπίο των αναβαθμίδων του Κάτω Μοζέλα. Οι αναβαθμίδες της περιοχής Uhlen Roth Lay είναι παραδοσιακής διάταξης, νότιας κατεύθυνσης και βρίσκονται σε υψόμετρο μεταξύ 75 m και 210 m περίπου πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. H μέση θερμοκρασία της τελευταίας πενταετίας είναι σχετικά υψηλή, 11,6 °C, όπως είναι αναμενόμενο για ένα τόσο χαμηλό υψόμετρο. Τα χαμηλά επίπεδα βροχοπτώσεων (620 mm) και ο μεγάλος αριθμός ωρών ηλιοφάνειας (1 922) διαμορφώνουν ένα μικροκλίμα το οποίο διαφέρει αρκετά από το κλίμα των άλλων περιοχών της ΠΟΠ «Mosel» και στο οποίο οφείλεται η ιδιαίτερη ωριμότητα των σταφυλιών (υψηλού δυναμικού αλκοολικού τίτλου με χαμηλή οξύτητα και ώριμες φαινόλες). Οι οίνοι θεωρούνται υψηλής εκφραστικότητας και εξαιρετικά πλήρους γεύσης. Οι ιδιαίτερες γεωλογικές συνθήκες της περιοχής Uhlen Roth Lay συμβάλλουν ώστε τα σταφύλια να επιτυγχάνουν φυσιολογική ωρίμαση και να διαμορφώνουν την ιδιαίτερη γεύση των οίνων που παράγονται στην περιοχή. Όσον αφορά τη γεωλογική χρονική κλίμακα, η περιοχή Uhlen Roth Lay εντάσσεται στη Δεβόνιο περίοδο και, συγκεκριμένα, στην Κάτω Δεβόνιο. Ειδικότερα, η περιοχή αποτελείται από ιζήματα του υποεπιπέδου Oberems/Lahnstein και, ειδικά εδώ, από χαλαζίτη Ems και το παλαιότερο μέρος των στρωμάτων του Hohenrhein. Τα πετρώματα έχουν πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε μαγνήσιο, αλουμίνιο και κυρίως σίδηρο. Ορισμένα πετρώματα αποτελούνται κατά 8 % από οξείδια του σιδήρου που περικλείονται σε σφαιρίδια μόλις 0,25 mm μεταξύ των κόκκων άμμου. Οι επιμέρους κόκκοι άμμου συγκρατούνται με διοξείδιο του πυριτίου, στο οποίο οφείλεται η σκληρότητα του πετρώματος. Το αποσαθρωμένο βραχώδες έδαφος που προκύπτει σχηματίζει regosol αποτελούμενο από διάφορα είδη σχιστόλιθου, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι ιλυώδη και αμμώδη. Το pH του εδάφους είναι χαμηλότερο απ’ ό, τι στις γειτονικές περιοχές ΠΟΠ (περίπου 6,0 σε σύγκριση με 7,5 στις γειτονικές περιοχές). Το γεγονός ότι το έδαφος περιέχει σχετικά λίγα σωματίδια αργίλου αλλά είναι σε υψηλό ποσοστό πετρώδες (άνω του 50 %) σημαίνει ότι είναι καλώς αεριζόμενο έως τα κατώτερα στρώματά του. Τούτο, σε συνδυασμό με την ειδική μικροχλωρίδα και μικροπανίδα, σημαίνει ότι οι οίνοι της εν λόγω περιοχής έχουν πολύ διαφορετικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά από εκείνα των οίνων που παράγονται στις γειτονικές περιοχές ΠΟΠ. Πολλοί οίνοι Uhlen Roth Lay έχουν ιδιαίτερα εκλεπτυσμένο χαρακτήρα. Οι νεαροί οίνοι, αν και συνήθως πολύ κλειστού τύπου, έχουν τεράστιο δυναμικό παλαίωσης. Η επίδραση του ανθρώπου χαρακτηρίζει μια οινοποιητική παράδοση με ιστορία χιλιάδων ετών. Η τέχνη της φύτευσης αμπελώνων σε αναβαθμίδες τις οποίες συγκρατούν ξερολιθιές ανάγεται στη ρωμαϊκή εποχή. Το έτος 380 μ.Χ. ο Ρωμαίος ποιητής Αυσόνιος περιέγραψε τις κατασκευές αυτές ως «αμφιθέατρα». Η ανακάλυψη ρωμαϊκών νομισμάτων, κατά πάσα πιθανότητα αναθημάτων, στις αναβαθμίδες αποτελεί μία επιπλέον απόδειξη της πρακτικής αυτής. Από την εποχή εκείνη μέχρι σήμερα, το αμπέλι καλλιεργείται αδιάκοπα στην περιοχή. Με την πάροδο των αιώνων η ποιότητα της παραγωγής βελτιωνόταν συνεχώς με την ανάπτυξη νέων ποικιλιών σταφυλιών (η ποικιλία Riesling από τις αρχές του 19ου αιώνα) και νέων τρόπων καλλιέργειας (σε θάμνους, σε πασσάλους ή σε συρμάτινα πλαίσια). Τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως χάρη στην αυξανόμενη οικολογική ευαισθητοποίηση, η χρήση ανόργανων λιπασμάτων υψηλής διαλυτότητας περιορίζεται όλο και περισσότερο. Αυτό έχει επιτρέψει την αποκατάσταση των πληθυσμών της φυσικής μικροχλωρίδας και μικροπανίδας, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα η απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων και οι διαδικασίες ανταλλαγής κατιόντων να πραγματοποιούνται όλο και περισσότερο μέσω της ενσωμάτωσης πολύπλοκων μορίων που αλληλεπιδρούν συμβιωτικά με τους μικροοργανισμούς που ζουν στα ριζίδια. Οι μικροοργανισμοί αυτοί λειτουργούν ως σύνδεσμοι μεταξύ των συγκεκριμένων οργανικών ουσιών και των ανόργανων στοιχείων που περιέχει το έδαφος, προσδίδοντας στον οίνο ακόμη πιο μοναδική γεύση.

Η σχέση που περιγράφεται ανωτέρω ισχύει εξίσου για τους αφρώδεις οίνους ποιότητας από καθορισμένες περιοχές (Sekt b.A.)»

9.   Αλλες ουσιωδεις προϋποθεσεις (συσκευασια, επισημανση, αλλες απαιτησεις)

Νομικό πλαίσιο:

εθνική νομοθεσία

Τύπος πρόσθετης προϋπόθεσης:

συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με την επισήμανση

Περιγραφή της προϋπόθεσης:

Οι πληροφορίες που πρέπει να περιέχουν οι ετικέτες και η συσκευασία καθορίζονται από τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και στο ομόσπονδο κράτος της Ρηνανίας-Παλατινάτου. Προϋπόθεση για τη χρήση στην ετικέτα των παραδοσιακών ενδείξεων που συνδέονται με την εν λόγω ονομασία προέλευσης είναι ο οίνος να έχει υποβληθεί επιτυχώς σε επίσημο έλεγχο. Μόνον στους οίνους που πληρούν τις ειδικές απαιτήσεις στο πλαίσιο του επίσημου ελέγχου χορηγείται αριθμός επίσημου ελέγχου, αποτελούμενος από ορισμένα ψηφία που υποδηλώνουν την αρχή ελέγχου, τον αριθμό της εκμετάλλευσης, τον αριθμό των οίνων που υποβλήθηκαν σε έλεγχο και το έτος κατά το οποίο υποβλήθηκαν σε έλεγχο ή στο οποίο εκδόθηκε ο αριθμός ελέγχου. Ο αριθμός ελέγχου πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα. Οι παραδοσιακές ενδείξεις «Qualitätswein», «Prädikatswein» και «Sekt b.A.» συνδέονται με την ονομασία προέλευσης και μπορούν να αντικαταστήσουν την ένδειξη «ΠΟΠ».

Σύνδεσμος προς τις προδιαγραφές προϊόντος

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein


(1)  ΕΕ L 9 της 11.1.2019, σ. 2.


19.11.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 467/19


Δημοσίευση κοινοποίησης σχετικά με την έγκριση συνήθους τροποποίησης προδιαγραφών προϊόντος για ονομασία στον αμπελοοινικό τομέα σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/33 της Επιτροπής

(2021/C 467/10)

Η παρούσα κοινοποίηση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/33 της Επιτροπής (1).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

«Uhlen Laubach»

PDO-DE-02082-AM02

Ημερομηνία κοινοποίησης: 16 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Περιγραφή του οίνου/των αμπελοοινικών προϊόντων

Με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2393, τροποποιήθηκε το παράρτημα VII μέρος II σημείο 1 στοιχείο γ) δεύτερη περίπτωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Η διάταξη, σύμφωνα με την οποία το ανώτατο όριο του ολικού αλκοολικού τίτλου μπορεί να υπερβαίνει το 15 % vol. για οίνους με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης που έχουν παραχθεί χωρίς εμπλουτισμό, ή μόνο με εμπλουτισμό μέσω των επεξεργασιών μερικής συμπύκνωσης που απαριθμούνται στο παράρτημα VIII μέρος I τμήμα Β σημείο 1, συμπληρώνεται με την ακόλουθη διατύπωση: «υπό τον όρο ότι στις προδιαγραφές προϊόντος που περιλαμβάνονται στον τεχνικό φάκελο της εκάστοτε προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης προβλέπεται αυτή η δυνατότητα·». Ήταν αναγκαία η αντίστοιχη προσθήκη στις προδιαγραφές του προϊόντος.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

1.   Ονομασια/-ες

Uhlen Laubach

2.   Τυπος γεωγραφικης ενδειξης

ΠΟΠ – Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης

3.   Κατηγοριες αμπελοοινικων προϊοντων

1.

Οίνος

5.

Αφρώδης οίνος ποιότητας

4.   Περιγραφη του/των οινου/-ων

1.   Οίνος ποιότητας

ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στην περιοχή Uhlen Laubach ωριμάζουν λευκοί οίνοι της ποικιλίας Riesling. Παράγονται τρία είδη αμπελοοινικών προϊόντων με ελαφρώς διαφορετικές ιδιότητες το καθένα: οίνος ποιότητας, οίνος με ειδική μνεία (Prädikatswein) και αφρώδης οίνος ποιότητας από καθορισμένες περιοχές (Sekt b.A.).

Οι νεαροί οίνοι Uhlen Laubach έχουν απαλό κίτρινο, ενίοτε πρασινωπό χρώμα, το οποίο γίνεται εντονότερο καθώς το προϊόν ωριμάζει, μέχρι που μετατρέπεται σε πλούσιο και λαμπερό χρυσοκίτρινο όταν ο οίνος φτάσει στην πλήρη του ωρίμαση. Τα αρώματα των οίνων χαρακτηρίζονται από την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε φρουτώδεις νότες και χαρακτηριστικές μεταλλικές νότες που παραπέμπουν σε σχιστολιθικά πετρώματα. Με περιεκτικότητα σε άσβεστο 25 έως 45 %, ο φαιός σχιστόλιθος της περιοχής Laubach είναι ένα από τα πιο ασβεστώδη πετρώματα της περιοχής του Μοζέλα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι οίνοι που ωριμάζουν σε αυτή την περιοχή έχουν συχνά άρωμα που θυμίζει καπνό χαμηλής θερμοκρασίας και φουντούκια και, γενικά, πληρέστερη και ήπια γεύση. Με ζεστή και βελούδινη υφή, πολλοί οίνοι έχουν ένα υπέροχο γεμάτο σώμα και πλούσια γεύση. Οι οίνοι είναι κρεμώδεις και κατά κανόνα έτοιμοι προς κατανάλωση μετά από ιδιαίτερα σύντομη περίοδο ωρίμασης.

Όσον αφορά τα αναλυτικά χαρακτηριστικά για τα οποία δεν αναφέρονται αριθμητικά στοιχεία, εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.

ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % vol):

Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % vol):

Ελάχιστη ολική οξύτητα:

Μέγιστη πτητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο):

Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης (σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο):

2.   Οίνος με ειδική μνεία (Prädikatswein)· συμπληρωματική ένδειξη: Auslese

ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο κτήμα Uhlen Laubach ωριμάζουν λευκοί οίνοι της ποικιλίας Riesling. Παράγονται τρία είδη αμπελοοινικών προϊόντων με ελαφρώς διαφορετικές ιδιότητες το καθένα: οίνος ποιότητας, οίνος με ειδική μνεία (Prädikatswein) και αφρώδης οίνος ποιότητας από καθορισμένες περιοχές (Sekt b.A.).

Οι νεαροί οίνοι Uhlen Laubach έχουν απαλό κίτρινο, ενίοτε πρασινωπό χρώμα, το οποίο γίνεται εντονότερο καθώς το προϊόν ωριμάζει, μέχρι που μετατρέπεται σε πλούσιο και λαμπερό χρυσοκίτρινο όταν ο οίνος φτάσει την πλήρη του ωρίμαση. Τα αρώματα των οίνων χαρακτηρίζονται από την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε φρουτώδεις νότες και χαρακτηριστικές μεταλλικές νότες που παραπέμπουν σε σχιστολιθικά πετρώματα. Με περιεκτικότητα σε άσβεστο 25 έως 45 %, ο φαιός σχιστόλιθος της περιοχής Laubach είναι ένα από τα πιο ασβεστώδη πετρώματα της περιοχής του Μοζέλα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι οίνοι που ωριμάζουν σε αυτή την περιοχή έχουν συχνά άρωμα που θυμίζει καπνό χαμηλής θερμοκρασίας και φουντούκια και, γενικά, πληρέστερη και ήπια γεύση. Με ζεστή και βελούδινη υφή, πολλοί οίνοι έχουν ένα υπέροχο γεμάτο σώμα και πλούσια γεύση. Οι οίνοι είναι κρεμώδεις και κατά κανόνα έτοιμοι προς κατανάλωση μετά από ιδιαίτερα σύντομη περίοδο ωρίμασης.

Το εύρος των αρωμάτων και των γεύσεων που περιγράφεται ανωτέρω χαρακτηρίζεται από μια υποκείμενη γλυκύτητα που στην περίπτωση των οίνων Auslese είναι διακριτική, ενώ στους οίνους Beerenauslese είναι πιο κρεμώδης και μπορεί επίσης να εμπεριέχει νότες μελιού. Αυτές οι γευστικές πτυχές των οίνων είναι ακόμη εντονότερες στους οίνους Trockenbeerenauslese. Όσον αφορά τους οίνους Eiswein, το εύρος των αρωμάτων και των γεύσεων που περιγράφεται ανωτέρω περιλαμβάνει μια πικάντικη οξύτητα.

Ο ολικός αλκοολικός τίτλος επιτρέπεται να υπερβαίνει το 15 % vol.

Όσον αφορά τα αναλυτικά χαρακτηριστικά για τα οποία δεν αναφέρονται αριθμητικά στοιχεία, εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.

ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % vol):

Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % vol):

Ελάχιστη ολική οξύτητα:

Μέγιστη πτητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο):

Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης (σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο):

3.   Οίνος με ειδική μνεία (Prädikatswein)· συμπληρωματική ένδειξη Beerenauslese, Trockenbeerenauslese ή Eiswein

ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο κτήμα Uhlen Laubach ωριμάζουν λευκοί οίνοι της ποικιλίας Riesling. Παράγονται τρία είδη αμπελοοινικών προϊόντων με ελαφρώς διαφορετικές ιδιότητες το καθένα: οίνος ποιότητας, οίνος με ειδική μνεία (Prädikatswein) και αφρώδης οίνος ποιότητας από καθορισμένες περιοχές (Sekt b.A.).

Οι νεαροί οίνοι Uhlen Laubach έχουν απαλό κίτρινο, ενίοτε πρασινωπό χρώμα, το οποίο γίνεται εντονότερο καθώς το προϊόν ωριμάζει, μέχρι που μετατρέπεται σε πλούσιο και λαμπερό χρυσοκίτρινο όταν ο οίνος φτάσει την πλήρη του ωρίμαση. Τα αρώματα των οίνων χαρακτηρίζονται από την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε φρουτώδεις νότες και χαρακτηριστικές μεταλλικές νότες που παραπέμπουν σε σχιστολιθικά πετρώματα. Με περιεκτικότητα σε άσβεστο 25 έως 45 %, ο φαιός σχιστόλιθος της περιοχής Laubach είναι ένα από τα πιο ασβεστώδη πετρώματα της περιοχής του Μοζέλα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι οίνοι που ωριμάζουν σε αυτή την περιοχή έχουν συχνά άρωμα που θυμίζει καπνό χαμηλής θερμοκρασίας και φουντούκια και, γενικά, πληρέστερη και ήπια γεύση. Με ζεστή και βελούδινη υφή, πολλοί οίνοι έχουν ένα υπέροχο γεμάτο σώμα και πλούσια γεύση. Οι οίνοι είναι κρεμώδεις και κατά κανόνα έτοιμοι προς κατανάλωση μετά από ιδιαίτερα σύντομη περίοδο ωρίμασης.

Το εύρος των αρωμάτων και των γεύσεων που περιγράφεται ανωτέρω χαρακτηρίζεται από μια υποκείμενη γλυκύτητα που στην περίπτωση των οίνων Auslese είναι διακριτική, ενώ στους οίνους Beerenauslese είναι πιο κρεμώδης και μπορεί επίσης να εμπεριέχει νότες μελιού. Αυτές οι γευστικές πτυχές των οίνων είναι ακόμη εντονότερες στους οίνους Trockenbeerenauslese. Όσον αφορά τους οίνους Eiswein, το εύρος των αρωμάτων και των γεύσεων που περιγράφεται ανωτέρω περιλαμβάνει μια πικάντικη οξύτητα.

Ο ολικός αλκοολικός τίτλος επιτρέπεται να υπερβαίνει το 15 % vol.

Όσον αφορά τα αναλυτικά χαρακτηριστικά για τα οποία δεν αναφέρονται αριθμητικά στοιχεία, εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.

ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % vol):

Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % vol):

Ελάχιστη ολική οξύτητα:

Μέγιστη πτητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο):

Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης (σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο):

4.   Αφρώδης οίνος ποιότητας από καθορισμένες περιοχές (Sekt b.A.)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο κτήμα Uhlen Laubach ωριμάζουν λευκοί οίνοι της ποικιλίας Riesling. Παράγονται τρία είδη αμπελοοινικών προϊόντων με ελαφρώς διαφορετικές ιδιότητες το καθένα: οίνος ποιότητας, οίνος με ειδική μνεία (Prädikatswein) και αφρώδης οίνος ποιότητας από καθορισμένες περιοχές (Sekt b.A.).

Οι νεαροί οίνοι Uhlen Laubach έχουν απαλό κίτρινο, ενίοτε πρασινωπό χρώμα, το οποίο γίνεται εντονότερο καθώς το προϊόν ωριμάζει, μέχρι που μετατρέπεται σε πλούσιο και λαμπερό χρυσοκίτρινο όταν ο οίνος φτάσει την πλήρη του ωρίμαση. Τα αρώματα των οίνων χαρακτηρίζονται από την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε φρουτώδεις νότες και χαρακτηριστικές μεταλλικές νότες που παραπέμπουν σε σχιστολιθικά πετρώματα. Με περιεκτικότητα σε άσβεστο 25 έως 45 %, ο φαιός σχιστόλιθος της περιοχής Laubach είναι ένα από τα πιο ασβεστώδη πετρώματα της περιοχής του Μοζέλα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι οίνοι που ωριμάζουν σε αυτή την περιοχή έχουν συχνά άρωμα που θυμίζει καπνό χαμηλής θερμοκρασίας και φουντούκια και, γενικά, πληρέστερη και ήπια γεύση. Με ζεστή και βελούδινη υφή, πολλοί οίνοι έχουν ένα υπέροχο γεμάτο σώμα και πλούσια γεύση. Οι οίνοι είναι κρεμώδεις και κατά κανόνα έτοιμοι προς κατανάλωση μετά από ιδιαίτερα σύντομη περίοδο ωρίμασης. Όσον αφορά τους αφρώδεις οίνους ποιότητας από καθορισμένες περιοχές (Sekt b.A.), το εύρος των αρωμάτων και των γεύσεων που περιγράφεται παραπάνω για τους οίνους με ειδική μνεία (Prädikatswein) ενισχύεται και εντείνεται χάρη στο διοξείδιο του άνθρακα που προκύπτει κατά την παραγωγή του αφρώδους οίνου.

Όσον αφορά τα αναλυτικά χαρακτηριστικά για τα οποία δεν αναφέρονται αριθμητικά στοιχεία, εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.

ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % vol):

13,5

Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % vol):

11,5

Ελάχιστη ολική οξύτητα:

Μέγιστη πτητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο):

Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης (σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο):

5.   Οινοποιητικες πρακτικες

5.1.   Ειδικές οινολογικές πρακτικές

1.   Περιορισμοί σχετικά με την οινοποίηση

Δεν επιτρέπονται τα εξής: σορβικό κάλιο, λυσοζύμη, δικαρβονικό διμεθύλιο, ηλεκτροδιαπίδυση, αφαίρεση αλκοόλης, εναλλάκτες κατιόντων, συμπύκνωση (μέσω ψύξης, όσμωσης, κωνικής στήλης φυγοκέντρισης), γλύκανση, τεμάχια ή παρασκευάσματα ξύλου δρυός.

2.   Οίνος ποιότητας

Ειδική οινολογική πρακτική

Τουλάχιστον 88 °Oechsle ή μέγιστη ολική οξύτητα (εκφραζόμενη ως τρυγικό οξύ) = 7,5 g/l

Έως 100 °Oechsle και αλκοολωμένοι οίνοι: μέγιστη περιεκτικότητα σε υπολειμματικά σάκχαρα = «ημίξηρος» βάσει της νομοθεσίας περί οίνου.

Άνω των 100 °Oechsle: μέγιστη περιεκτικότητα σε υπολειμματικά σάκχαρα = βάρος του γλεύκους / 3

3.   Οίνος με ειδική μνεία (Prädikatswein)

Ειδική οινολογική πρακτική

Οίνος Auslese: τουλάχιστον 105 °Oechsle· ελάχιστη περιεκτικότητα σε υπολειμματικά σάκχαρα = 90 g/l

Οίνος Beerenauslese: τουλάχιστον 130 °Oechsle· ελάχιστη περιεκτικότητα σε υπολειμματικά σάκχαρα = 150 g/l

Οίνος Trockenbeerenauslese: τουλάχιστον 180 °Oechsle· ελάχιστη περιεκτικότητα σε υπολειμματικά σάκχαρα = 180 g/l

Οίνος Eiswein: τουλάχιστον 130 °Oechsle· ελάχιστη περιεκτικότητα σε υπολειμματικά σάκχαρα = 150 g/l

4.   Αφρώδης οίνος ποιότητας από καθορισμένες περιοχές (Sekt b.A.)

 

Ειδική οινολογική πρακτική

 

Παραδοσιακή ζύμωση σε φιάλη

5.2.   Μέγιστες αποδόσεις

70 εκατόλιτρα ανά εκτάριο

6.   Οριοθετημενη γεωγραφικη περιοχη

Το Uhlen Laubach αποτελεί μέρος της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «Mosel» (αριθ. καταχώρισης PDO-DE-A1270).

Οι αμπελώνες του Uhlen Laubach βρίσκονται στον δήμο του Winningen της διοικητικής περιφέρειας Mayen-Koblenz, στο ομόσπονδο κράτος της Ρηνανίας-Παλατινάτου. Το τμήμα αυτό της περιοχής Uhlen είναι γνωστό στους κύκλους των οινοφίλων αλλά και γενικότερα για περισσότερα από 10 έτη ως «Laubach», ονομασία προερχόμενη από τον ακριβή γεωλογικό ορισμό του σχιστόλιθου που βρίσκεται στην περιοχή. Η περιοχή ξεκινά κατάντη με τα αγροτεμάχια αριθ. 256/112, 2571/118, 2581/119, 2398/0, 2395/3, 2393/0 και τελειώνει κατάντη με το αγροτεμάχιο 2222/1.

Τα προϊόντα που φέρουν την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «Uhlen Laubach» μπορούν να παράγονται στην καταχωρισμένη περιοχή ΠΟΠ «Mosel» (αριθ. καταχώρισης PDO-DE-A1270). Η οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή βρίσκεται εντός των ορίων της ΠΟΠ «Mosel». Η περιοχή Uhlen Laubach εκτείνεται σε 13,83 εκτάρια.

7.   Κυρια/-ες οινοποιησιμη/-ες ποικιλια/-ες αμπελου

Weisser Riesling - Riesling, Riesling renano, Rheinriesling, Klingelberger

8.   Περιγραφη του/των δεσμου/-ων

Οι αμπελώνες της περιοχής Uhlen Laubach εντάσσονται στο τοπίο των αναβαθμίδων του Κάτω Μοζέλα. Οι αναβαθμίδες της περιοχής Uhlen Laubach είναι παραδοσιακής διάταξης, νοτιοδυτικού προσανατολισμού και βρίσκονται σε υψόμετρο μεταξύ 75 m και 210 m περίπου πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. H μέση θερμοκρασία της τελευταίας πενταετίας είναι σχετικά υψηλή, 11,6 °C, όπως είναι αναμενόμενο για ένα τόσο χαμηλό υψόμετρο. Τα χαμηλά επίπεδα βροχοπτώσεων (περ. 620 mm) και ο μεγάλος αριθμός ωρών ηλιοφάνειας (1 922) διαμορφώνουν ένα μικροκλίμα το οποίο διαφέρει αρκετά από το κλίμα των άλλων περιοχών της ΠΟΠ «Mosel» και στο οποίο οφείλεται η ιδιαίτερη ωριμότητα των σταφυλιών (υψηλού δυναμικού αλκοολικού τίτλου με χαμηλή οξύτητα και ώριμες φαινόλες). Οι οίνοι θεωρούνται υψηλής εκφραστικότητας και εξαιρετικά πλήρους γεύσης. Οι ιδιαίτερες γεωλογικές συνθήκες της περιοχής Uhlen Laubach συμβάλλουν σημαντικά ώστε τα σταφύλια να επιτυγχάνουν φυσιολογική ωρίμαση και να διαμορφώνουν την ιδιαίτερη γεύση των οίνων που παράγονται στην περιοχή. Στη γεωλογική χρονική κλίμακα, η περιοχή Uhlen Laubach εντάσσεται στη Δεβόνιο περίοδο και, συγκεκριμένα, στην Κάτω Δεβόνιο. Ειδικότερα, η περιοχή αποτελείται από ιζήματα από τα υποεπίπεδα Oberems/Laubach και το στρώμα Laubach, καθώς και από το υποεπίπεδο Lahnstein και το στρώμα Hohenrhein.

Η υψηλή περιεκτικότητα του σχιστόλιθου που βρίσκεται στην περιοχή σε άσβεστο είναι ενδεικτική της αυξανόμενης επιπέδωσης του θαλάσσιου βυθού. Η τροπική πρωτοθάλασσα, με βάθος που δεν ξεπερνούσε τα 10 έως 20 μέτρα, περιείχε αρχικά αρκετό οξυγόνο ώστε να καθίσταται δυνατή η ανάπτυξη κοραλλιών και μυδιών που βρίσκονται σήμερα έγκλειστα στον σχιστόλιθο. Το αποσαθρωμένο βραχώδες έδαφος που προκύπτει σχηματίζει regosol αποτελούμενο από διάφορα είδη σχιστόλιθου, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι ιλυώδη. Η περιεκτικότητα του εδάφους σε άσβεστο είναι πολύ υψηλότερη απ’ ό,τι στις γειτονικές περιοχές ΠΟΠ, πράγμα που σημαίνει ότι το pH του εδάφους είναι επίσης υψηλότερο (7,5 σε σύγκριση με 6,0 στις γειτονικές περιοχές). Τα επιμέρους σωματίδια του εδάφους συγκρατούνται ως επί το πλείστον από ανθρακικά άλατα. Το γεγονός ότι το έδαφος περιέχει σχετικά λίγα σωματίδια αργίλου αλλά είναι σε υψηλό ποσοστό πετρώδες (άνω του 50 %) σημαίνει ότι είναι καλώς αεριζόμενο έως τα κατώτερα στρώματά του. Τούτο, σε συνδυασμό με την υψηλή περιεκτικότητα σε άσβεστο και την ειδική μικροχλωρίδα και μικροπανίδα, σημαίνει ειδικότερα ότι οι οίνοι της εν λόγω περιοχής έχουν πολύ διαφορετικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά από εκείνα των οίνων που παράγονται στις γειτονικές περιοχές ΠΟΠ. Οι οίνοι Uhlen Laubach έχουν συχνά μια ελαφρά οσμή καπνού. Η γεύση τους θεωρείται συνήθως πλήρης και απαλή, ήπια και βελούδινη. Είναι περισσότερο κρεμώδεις από τους οίνους των γειτονικών περιοχών ΠΟΠ. Είναι κατά κανόνα έτοιμοι προς κατανάλωση μετά από ιδιαίτερα σύντομη περίοδο ωρίμασης. Η ανθρώπινη επίδραση βασίζεται σε μια οινοποιητική παράδοση με ιστορία χιλιάδων ετών. Η τέχνη της φύτευσης αμπελώνων σε αναβαθμίδες τις οποίες συγκρατούν ξερολιθιές ανάγεται στη ρωμαϊκή εποχή. Το έτος 380 μ.Χ. ο Ρωμαίος ποιητής Αυσόνιος περιέγραψε τις κατασκευές αυτές ως «αμφιθέατρα». Η ανακάλυψη ρωμαϊκών νομισμάτων, κατά πάσα πιθανότητα αναθημάτων, στις αναβαθμίδες αποτελεί μία επιπλέον απόδειξη της πρακτικής αυτής. Από την εποχή εκείνη μέχρι σήμερα, το αμπέλι καλλιεργείται αδιάκοπα στην περιοχή. Με την πάροδο των αιώνων η ποιότητα της παραγωγής βελτιωνόταν συνεχώς με την ανάπτυξη νέων ποικιλιών σταφυλιών (η ποικιλία Riesling από τις αρχές του 19ου αιώνα) και νέων τρόπων καλλιέργειας (σε θάμνους, σε πασσάλους ή σε συρμάτινα πλαίσια). Τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως χάρη στην αυξανόμενη οικολογική ευαισθητοποίηση, η χρήση ανόργανων λιπασμάτων υψηλής διαλυτότητας περιορίζεται όλο και περισσότερο. Αυτό έχει επιτρέψει την αποκατάσταση των πληθυσμών της φυσικής μικροχλωρίδας και μικροπανίδας, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα η απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων και οι διαδικασίες ανταλλαγής κατιόντων να πραγματοποιούνται όλο και περισσότερο μέσω της ενσωμάτωσης πολύπλοκων μορίων που αλληλεπιδρούν συμβιωτικά με τους μικροοργανισμούς που ζουν στα ριζίδια. Οι μικροοργανισμοί αυτοί λειτουργούν ως σύνδεσμοι μεταξύ των συγκεκριμένων οργανικών ουσιών και των ανόργανων στοιχείων που περιέχει το έδαφος, προσδίδοντας στον οίνο ακόμη πιο μοναδική γεύση.

Η σχέση που περιγράφεται ανωτέρω ισχύει εξίσου για τους αφρώδεις οίνους ποιότητας από καθορισμένες περιοχές (Sekt b.A.).

9.   Αλλες ουσιωδεις προϋποθεσεις (συσκευασια, επισημανση, αλλες απαιτησεις)

Νομικό πλαίσιο:

εθνική νομοθεσία

Τύπος πρόσθετης προϋπόθεσης:

συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με την επισήμανση

Περιγραφή της προϋπόθεσης:

Οι πληροφορίες που πρέπει να περιέχουν οι ετικέτες και η συσκευασία καθορίζονται από τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και στο ομόσπονδο κράτος της Ρηνανίας-Παλατινάτου. Προϋπόθεση για τη χρήση στην ετικέτα των παραδοσιακών ενδείξεων που συνδέονται με την εν λόγω ονομασία προέλευσης είναι ο οίνος να έχει υποβληθεί επιτυχώς σε επίσημο έλεγχο. Μόνον στους οίνους που πληρούν τις ειδικές απαιτήσεις στο πλαίσιο του επίσημου ελέγχου χορηγείται αριθμός επίσημου ελέγχου, αποτελούμενος από ορισμένα ψηφία που υποδηλώνουν την αρχή ελέγχου, τον αριθμό της εκμετάλλευσης, τον αριθμό των οίνων που υποβλήθηκαν σε έλεγχο και το έτος κατά το οποίο υποβλήθηκαν σε έλεγχο ή στο οποίο εκδόθηκε ο αριθμός ελέγχου. Ο αριθμός ελέγχου πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα. Οι παραδοσιακές ενδείξεις «Qualitätswein», «Prädikatswein» και «Sekt b.A.» συνδέονται με την ονομασία προέλευσης και μπορούν να αντικαταστήσουν την ένδειξη «ΠΟΠ».

Σύνδεσμος προς τις προδιαγραφές προϊόντος

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein


(1)  ΕΕ L 9 της 11.1.2019, σ. 2.


19.11.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 467/25


Δημοσίευση κοινοποίησης σχετικά με την έγκριση συνήθους τροποποίησης προδιαγραφών προϊόντος για ονομασία στον αμπελοοινικό τομέα σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/33 της Επιτροπής

(2021/C 467/11)

Η παρούσα κοινοποίηση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/33 της Επιτροπής (1).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

«Uhlen Blaufüsser Lay/Uhlen Blaufüßer Lay»

PDO-DE-02081-AM02

Ημερομηνία κοινοποίησης: 16 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Περιγραφή του οίνου/των αμπελοοινικών προϊόντων

Με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2393, τροποποιήθηκε το παράρτημα VII μέρος II σημείο 1 στοιχείο γ) δεύτερη περίπτωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Η διάταξη, σύμφωνα με την οποία το ανώτατο όριο του ολικού αλκοολικού τίτλου μπορεί να υπερβαίνει το 15 % vol. για οίνους με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης που έχουν παραχθεί χωρίς εμπλουτισμό, ή μόνο με εμπλουτισμό μέσω των επεξεργασιών μερικής συμπύκνωσης που απαριθμούνται στο παράρτημα VIII μέρος I τμήμα Β σημείο 1, συμπληρώνεται με την ακόλουθη διατύπωση: «, υπό τον όρο ότι στις προδιαγραφές προϊόντος που περιλαμβάνονται στον τεχνικό φάκελο της εκάστοτε προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης προβλέπεται αυτή η δυνατότητα·». Ήταν αναγκαία η αντίστοιχη προσθήκη στις προδιαγραφές του προϊόντος.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

1.   Ονομασια/-ες

 

Uhlen Blaufüsser Lay

 

Uhlen Blaufüßer Lay

2.   Τυπος γεωγραφικης ενδειξης:

ΠΟΠ – Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης

3.   Κατηγοριες αμπελοοινικων προϊοντων

1.

Οίνος

5.

Αφρώδης οίνος ποιότητας

4.   Περιγραφη του/των οινου/-ων

1.   Οίνος ποιότητας

ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο κτήμα Uhlen Blaufüsser Lay ωριμάζουν λευκοί οίνοι της ποικιλίας Riesling. Παράγονται τρία είδη αμπελοοινικών προϊόντων με ελαφρώς διαφορετικές ιδιότητες το καθένα: οίνος ποιότητας, οίνος με ειδική μνεία (Prädikatswein) και αφρώδης οίνος ποιότητας από καθορισμένες περιοχές (Sekt b.A.).

Οι νεαροί οίνοι Uhlen Blaufüsser Lay έχουν απαλό κίτρινο, ενίοτε πρασινωπό χρώμα, το οποίο γίνεται εντονότερο καθώς το προϊόν ωριμάζει, μέχρι που μετατρέπεται σε πλούσιο και λαμπερό χρυσοκίτρινο όταν ο οίνος φτάσει την πλήρη του ωρίμαση. Τα αρώματα των οίνων χαρακτηρίζονται από την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε φρουτώδεις νότες και χαρακτηριστικές μεταλλικές νότες που παραπέμπουν σε σχιστολιθικά πετρώματα. Τα περισσότερο αργιλώδη ιζήματα των βαθύτερων θαλάσσιων στρωμάτων προσδίδουν στους οίνους Uhlen Blaufüsser Lay (Uhlen Blaufüßer Lay) μια γεύση που συχνά μπορεί να περιγραφεί ως «ελαφρώς δροσερότερη». Η γαργαλιστική μικροκρυσταλλική δομή και τα ανόργανα στοιχεία αιωρούνται τόσο διακριτικά και ανεπαίσθητα πάνω στη γλώσσα που φέρνουν στον νου την ευωδιά θαλασσινής αύρας. Ορισμένες χρονιές, στους οίνους διακρίνεται ακόμη και η αλμύρα του ιωδιούχου θαλάσσιου άλατος.

Όσον αφορά τα αναλυτικά χαρακτηριστικά για τα οποία δεν αναφέρονται αριθμητικά στοιχεία, εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.

ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % vol):

Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % vol):

Ελάχιστη ολική οξύτητα:

Μέγιστη πτητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο):

Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης (σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο):

2.   Οίνος με ειδική μνεία (Prädikatswein)· συμπληρωματική ένδειξη: Auslese

ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο κτήμα Uhlen Blaufüsser Lay ωριμάζουν λευκοί οίνοι της ποικιλίας Riesling. Παράγονται τρία είδη αμπελοοινικών προϊόντων με ελαφρώς διαφορετικές ιδιότητες το καθένα: οίνος ποιότητας, οίνος με ειδική μνεία (Prädikatswein) και αφρώδης οίνος ποιότητας από καθορισμένες περιοχές (Sekt b.A.).

Οι νεαροί οίνοι Uhlen Blaufüsser Lay έχουν απαλό κίτρινο, ενίοτε πρασινωπό χρώμα, το οποίο γίνεται εντονότερο καθώς το προϊόν ωριμάζει, μέχρι που μετατρέπεται σε πλούσιο και λαμπερό χρυσοκίτρινο όταν ο οίνος φτάσει την πλήρη του ωρίμαση. Τα αρώματα των οίνων χαρακτηρίζονται από την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε φρουτώδεις νότες και χαρακτηριστικές μεταλλικές νότες που παραπέμπουν σε σχιστολιθικά πετρώματα. Τα περισσότερο αργιλώδη ιζήματα των βαθύτερων θαλάσσιων στρωμάτων προσδίδουν στους οίνους Uhlen Blaufüsser Lay (Uhlen Blaufüßer Lay) μια γεύση που συχνά μπορεί να περιγραφεί ως «ελαφρώς δροσερότερη». Η γαργαλιστική μικροκρυσταλλική δομή και τα ανόργανα στοιχεία αιωρούνται τόσο διακριτικά και ανεπαίσθητα πάνω στη γλώσσα που φέρνουν στον νου την ευωδιά θαλασσινής αύρας. Ορισμένες χρονιές, στους οίνους διακρίνεται ακόμη και η αλμύρα του ιωδιούχου θαλάσσιου άλατος. Το εύρος των αρωμάτων και των γεύσεων που περιγράφεται ανωτέρω χαρακτηρίζεται από μια γλυκύτητα η οποία, στην περίπτωση των οίνων Auslese, είναι διακριτική.

Ο ολικός αλκοολικός τίτλος επιτρέπεται να υπερβαίνει το 15 % vol.

Όσον αφορά τα αναλυτικά χαρακτηριστικά για τα οποία δεν αναφέρονται αριθμητικά στοιχεία, εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.

ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % vol):

Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % vol):

Ελάχιστη ολική οξύτητα:

Μέγιστη πτητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο):

Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης (σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο):

3.   Οίνος με ειδική μνεία (Prädikatswein)· συμπληρωματική ένδειξη: Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein

ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο κτήμα Uhlen Blaufüsser Lay ωριμάζουν λευκοί οίνοι της ποικιλίας Riesling. Παράγονται τρία είδη αμπελοοινικών προϊόντων με ελαφρώς διαφορετικές ιδιότητες το καθένα: οίνος ποιότητας, οίνος με ειδική μνεία (Prädikatswein) και αφρώδης οίνος ποιότητας από καθορισμένες περιοχές (Sekt b.A.).

Οι νεαροί οίνοι Uhlen Blaufüsser Lay έχουν απαλό κίτρινο, ενίοτε πρασινωπό χρώμα, το οποίο γίνεται εντονότερο καθώς το προϊόν ωριμάζει, μέχρι που μετατρέπεται σε πλούσιο και λαμπερό χρυσοκίτρινο όταν ο οίνος φτάσει την πλήρη του ωρίμαση. Τα αρώματα των οίνων χαρακτηρίζονται από την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε φρουτώδεις νότες και χαρακτηριστικές μεταλλικές νότες που παραπέμπουν σε σχιστολιθικά πετρώματα. Τα περισσότερο αργιλώδη ιζήματα των βαθύτερων θαλάσσιων στρωμάτων προσδίδουν στους οίνους Uhlen Blaufüsser Lay (Uhlen Blaufüßer Lay) μια γεύση που συχνά μπορεί να περιγραφεί ως «ελαφρώς δροσερότερη». Η γαργαλιστική μικροκρυσταλλική δομή και τα ανόργανα στοιχεία αιωρούνται τόσο διακριτικά και ανεπαίσθητα πάνω στη γλώσσα που φέρνουν στον νου την ευωδιά θαλασσινής αύρας. Ορισμένες χρονιές, στους οίνους διακρίνεται ακόμη και η αλμύρα του ιωδιούχου θαλάσσιου άλατος. Το εύρος των αρωμάτων και των γεύσεων που περιγράφεται ανωτέρω χαρακτηρίζεται από μια υποκείμενη γλυκύτητα που, στην περίπτωση των οίνων Auslese, είναι διακριτική, ενώ στους οίνους Beerenauslese είναι πιο κρεμώδης και μπορεί επίσης να περιέχει νότες μελιού. Αυτές οι γευστικές πτυχές των οίνων είναι ακόμη εντονότερες στους οίνους Trockenbeerenauslese. Όσον αφορά τους οίνους Eiswein, το εύρος των αρωμάτων και των γεύσεων που περιγράφεται ανωτέρω περιλαμβάνει μια πικάντικη οξύτητα.

Ο ολικός αλκοολικός τίτλος επιτρέπεται να υπερβαίνει το 15 % vol.

Όσον αφορά τα αναλυτικά χαρακτηριστικά για τα οποία δεν αναφέρονται αριθμητικά στοιχεία, εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.

ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % vol):

Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % vol):

Ελάχιστη ολική οξύτητα:

Μέγιστη πτητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο):

Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης (σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο):

4.   Αφρώδης οίνος ποιότητας από καθορισμένες περιοχές (Sekt b.A.)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο κτήμα Uhlen Blaufüsser Lay ωριμάζουν λευκοί οίνοι της ποικιλίας Riesling. Παράγονται τρία είδη αμπελοοινικών προϊόντων με ελαφρώς διαφορετικές ιδιότητες το καθένα: οίνος ποιότητας, οίνος με ειδική μνεία (Prädikatswein) και αφρώδης οίνος ποιότητας από καθορισμένες περιοχές (Sekt b.A.).

Οι νεαροί οίνοι Uhlen Blaufüsser Lay έχουν απαλό κίτρινο, ενίοτε πρασινωπό χρώμα, το οποίο γίνεται εντονότερο καθώς το προϊόν ωριμάζει, μέχρι που μετατρέπεται σε πλούσιο και λαμπερό χρυσοκίτρινο όταν ο οίνος φτάσει την πλήρη του ωρίμαση.

Τα αρώματα των οίνων χαρακτηρίζονται από την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε φρουτώδεις νότες και χαρακτηριστικές μεταλλικές νότες που παραπέμπουν σε σχιστολιθικά πετρώματα. Τα περισσότερο αργιλώδη ιζήματα των βαθύτερων θαλάσσιων στρωμάτων προσδίδουν στους οίνους Uhlen Blaufüsser Lay (Uhlen Blaufüßer Lay) μια γεύση που συχνά μπορεί να περιγραφεί ως «ελαφρώς δροσερότερη». Η γαργαλιστική μικροκρυσταλλική δομή και τα ανόργανα στοιχεία αιωρούνται τόσο διακριτικά και ανεπαίσθητα πάνω στη γλώσσα που φέρνουν στον νου την ευωδιά θαλασσινής αύρας. Ορισμένες χρονιές, στους οίνους διακρίνεται ακόμη και η αλμύρα του ιωδιούχου θαλάσσιου άλατος. Όσον αφορά τους αφρώδεις οίνους ποιότητας από καθορισμένες περιοχές (Sekt b.A.), το εύρος των αρωμάτων και των γεύσεων που περιγράφεται παραπάνω για τους οίνους με ειδική μνεία (Prädikatswein) ενισχύεται και εντείνεται χάρη στο διοξείδιο του άνθρακα που προκύπτει κατά την παραγωγή του αφρώδους οίνου.

Όσον αφορά τα αναλυτικά χαρακτηριστικά για τα οποία δεν αναφέρονται αριθμητικά στοιχεία, εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.

ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % vol):

13,5

Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % vol):

11,5

Ελάχιστη ολική οξύτητα:

Μέγιστη πτητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο):

Μέγιστος ολικός θειώδης ανυδρίτης (σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο):

5.   Οινοποιητικες πρακτικες

5.1.   Ειδικές οινολογικές πρακτικές

1.   Περιορισμοί σχετικά με την οινοποίηση

Δεν επιτρέπονται τα εξής: σορβικό κάλιο, λυσοζύμη, δικαρβονικό διμεθύλιο, ηλεκτροδιαπίδυση, αφαίρεση αλκοόλης, εναλλάκτες κατιόντων, συμπύκνωση (μέσω ψύξης, όσμωσης, κωνικής στήλης φυγοκέντρισης), γλύκανση, τεμάχια ή παρασκευάσματα ξύλου δρυός.

2.   Οίνος ποιότητας

Ειδική οινολογική πρακτική

Τουλάχιστον 88 °Oechsle ή μέγιστη ολική οξύτητα (εκφραζόμενη ως τρυγικό οξύ) = 7,5 g/l

Έως 100 °Oechsle και αλκοολωμένοι οίνοι: μέγιστη περιεκτικότητα σε υπολειμματικά σάκχαρα = «ημίξηρος» βάσει της νομοθεσίας περί οίνου.

Άνω των 100 °Oechsle: μέγιστη περιεκτικότητα σε υπολειμματικά σάκχαρα = βάρος του γλεύκους / 3

3.   Οίνος με ειδική μνεία (Prädikatswein)

Ειδική οινολογική πρακτική

Οίνος Auslese: τουλάχιστον 105 °Oechsle· ελάχιστη περιεκτικότητα σε υπολειμματικά σάκχαρα = 90 g/l

Οίνος Beerenauslese: τουλάχιστον 130 °Oechsle· ελάχιστη περιεκτικότητα σε υπολειμματικά σάκχαρα = 150 g/l

Οίνος Trockenbeerenauslese: τουλάχιστον 180 °Oechsle· ελάχιστη περιεκτικότητα σε υπολειμματικά σάκχαρα = 180 g/l

Οίνος Eiswein: τουλάχιστον 130 °Oechsle· ελάχιστη περιεκτικότητα σε υπολειμματικά σάκχαρα = 150 g/l

4.   Αφρώδης οίνος ποιότητας από καθορισμένες περιοχές (Sekt b.A.)

Ειδική οινολογική πρακτική

παραδοσιακή ζύμωση σε φιάλη

5.2.   Μέγιστες αποδόσεις

70 εκατόλιτρα ανά εκτάριο

6.   Οριοθετημενη γεωγραφικη περιοχη

Το Uhlen Blaufüsser Lay αποτελεί μέρος της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης «Mosel» (PDO-DE-A1270).

Οι αμπελώνες του Uhlen Blaufüsser Lay βρίσκονται στον δήμο του Winningen της διοικητικής περιφέρειας Mayen-Koblenz, στο ομόσπονδο κράτος της Ρηνανίας-Παλατινάτου. Η ονομασία «Blaufüßer Lay» είναι καταχωρισμένη στο κτηματολόγιο ως τοπωνύμιο αμπελώνα. Η ονομασία αυτή αναγράφεται εδώ και πάνω από 10 χρόνια στην ετικέτα ως ένδειξη σχιστολιθικών σχηματισμών. Ο όρος «Blumslay» (που προέρχεται από την ονομασία Blaufüßer Lay – Blauslay – Blooslay – Blumslay), είναι λέξη της τοπικής διαλέκτου που εισήχθη στην επίσημη γερμανική γλώσσα και αναφέρεται σε μια τοποθεσία με πανοραμική θέα στους αμπελώνες. Η περιοχή ξεκινά από το αγροτεμάχιο 2219/1 και τελειώνει κατάντη στα αγροτεμάχια 2179, 2181/1, 2186, 2190, 2189/2.

Τα προϊόντα που φέρουν την ΠΟΠ «Uhlen Blaufüsser Lay» είναι δυνατόν να παράγονται στην περιοχή της καταχωρισμένης ΠΟΠ «Mosel» (αριθ. καταχώρισης PDO-DE-A1270). Η οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή βρίσκεται εντός των ορίων της ΠΟΠ «Mosel».

Η περιοχή Uhlen Blaufüßer Lay εκτείνεται σε 1,96 εκτάρια.

7.   Κυρια/-ες οινοποιησιμη/-ες ποικιλια/-ες αμπελου

Weisser Riesling - Riesling, Riesling renano, Rheinriesling, Klingelberger

8.   Περιγραφη του/των δεσμου/-ων

Οι αμπελώνες της περιοχής Uhlen Blaufüsser Lay εντάσσονται στο τοπίο των αναβαθμίδων του Κάτω Μοζέλα. Οι αναβαθμίδες της περιοχής Uhlen Blaufüsser Lay είναι παραδοσιακής διάταξης, νοτιοδυτικού προσανατολισμού και βρίσκονται σε υψόμετρο μεταξύ 75 m και 210 m περίπου πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. H μέση θερμοκρασία της τελευταίας πενταετίας είναι σχετικά υψηλή, 11,6 °C, όπως είναι αναμενόμενο για ένα τόσο χαμηλό υψόμετρο. Τα χαμηλά επίπεδα βροχοπτώσεων (περ. 620 mm) και ο μεγάλος αριθμός ωρών ηλιοφάνειας (1 922) διαμορφώνουν ένα μικροκλίμα το οποίο διαφέρει αρκετά από το κλίμα των άλλων περιοχών της ΠΟΠ «Mosel» και στο οποίο οφείλεται η ιδιαίτερη ωριμότητα των σταφυλιών (υψηλού δυναμικού αλκοολικού τίτλου με χαμηλή οξύτητα και ώριμες φαινόλες). Οι οίνοι θεωρούνται υψηλής εκφραστικότητας και εξαιρετικά πλήρους γεύσης. Οι ιδιαίτερες γεωλογικές συνθήκες της περιοχής Uhlen Blaufüsser Lay συμβάλλουν σημαντικά ώστε τα σταφύλια να επιτυγχάνουν φυσιολογική ωρίμαση και να διαμορφώνουν την ιδιαίτερη γεύση των οίνων που παράγονται στην περιοχή.

Στη γεωλογική χρονική κλίμακα, η περιοχή Uhlen Blaufüßer Lay εντάσσεται στη Δεβόνιο περίοδο και, συγκεκριμένα, στην Κάτω Δεβόνιο. Συγκεκριμένα, η περιοχή αποτελείται από ιζήματα των υποεπιπέδων Oberems/Laubach και, ειδικά εδώ, από τα παλαιότερα ιζήματα των στρωμάτων του Laubach. Το αυξανόμενο βάθος της θάλασσας γίνεται αντιληπτό από την αύξηση του πάχους της σκουρόχρωμης ιλύος και του αργιλικού σχιστόλιθου. Το αποσαθρωμένο βραχώδες έδαφος που προκύπτει από αυτά τα ιζήματα σχηματίζει regosol αποτελούμενο από διάφορα είδη αργιλικών και πηλωδών σχιστόλιθων. Η υψηλότερη περιεκτικότητα του εδάφους σε άργιλο σε σύγκριση με γειτονικές περιοχές ΠΟΠ έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερη υδροχωρητικότητα και χαμηλότερη μέση θερμοκρασία εδάφους στα κατώτερα στρώματα. Ως εκ τούτου, υφίστανται σημαντικές οργανοληπτικές διαφορές σε σύγκριση με τις γειτονικές ΠΟΠ. Το γενικά συγκρατημένο μπουκέτο των οίνων Uhlen Blaufüsser Lay διαθέτει φρουτώδη στοιχεία σε χαμηλότερο ποσοστό. Η προκύπτουσα μεταλλική οσφρητική εντύπωση συνεχίζει στον ουρανίσκο με μια αίσθηση που συνήθως περιγράφεται ως «λεπτή, δροσερή, καθαρή».

Η ανθρώπινη επίδραση βασίζεται σε μια οινοποιητική παράδοση με ιστορία χιλιάδων ετών. Η τέχνη της φύτευσης αμπελώνων σε αναβαθμίδες τις οποίες συγκρατούν ξερολιθιές ανάγεται στη ρωμαϊκή εποχή. Το έτος 380 μ.Χ. ο Ρωμαίος ποιητής Αυσόνιος περιέγραψε τις κατασκευές αυτές ως «αμφιθέατρα». Η ανακάλυψη ρωμαϊκών νομισμάτων, κατά πάσα πιθανότητα αναθημάτων, στις αναβαθμίδες αποτελεί μία επιπλέον απόδειξη της πρακτικής αυτής. Από την εποχή εκείνη μέχρι σήμερα, το αμπέλι καλλιεργείται αδιάκοπα στην περιοχή. Με την πάροδο των αιώνων η ποιότητα της παραγωγής βελτιωνόταν συνεχώς μέσω της ανάπτυξης νέων ποικιλιών σταφυλιών (η ποικιλία Riesling από τις αρχές του 19ου αιώνα) και νέων τρόπων καλλιέργειας (σε θάμνους, σε πασσάλους ή σε συρμάτινα πλαίσια). Τις τελευταίες δεκαετίες, χάρη στην αυξανόμενη οικολογική ευαισθητοποίηση, η χρήση ανόργανων λιπασμάτων υψηλής διαλυτότητας περιορίζεται όλο και περισσότερο. Αυτό έχει επιτρέψει την αποκατάσταση των πληθυσμών της φυσικής μικροχλωρίδας και μικροπανίδας, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα η απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων και οι διαδικασίες ανταλλαγής κατιόντων να πραγματοποιούνται όλο και περισσότερο μέσω της ενσωμάτωσης πολύπλοκων μορίων που αλληλεπιδρούν συμβιωτικά με τους μικροοργανισμούς που ζουν στα ριζίδια. Οι μικροοργανισμοί αυτοί λειτουργούν ως σύνδεσμοι μεταξύ των συγκεκριμένων οργανικών ουσιών και των ανόργανων στοιχείων που περιέχει το έδαφος, προσδίδοντας στον οίνο ακόμη πιο μοναδική γεύση.

Η σχέση που περιγράφεται ανωτέρω ισχύει εξίσου για τους αφρώδεις οίνους ποιότητας από καθορισμένες περιοχές (Sekt b.A.).

9.   Αλλες ουσιωδεις προϋποθεσεις (συσκευασια, επισημανση, αλλες απαιτησεις)

Νομικό πλαίσιο:

εθνική νομοθεσία

Τύπος πρόσθετης προϋπόθεσης:

συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με την επισήμανση

Περιγραφή της προϋπόθεσης:

Οι πληροφορίες που πρέπει να περιέχουν οι ετικέτες και η συσκευασία καθορίζονται από τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και στο ομόσπονδο κράτος της Ρηνανίας-Παλατινάτου. Προϋπόθεση για τη χρήση στην ετικέτα των παραδοσιακών ενδείξεων που συνδέονται με την εν λόγω ονομασία προέλευσης είναι ο οίνος να έχει υποβληθεί επιτυχώς σε επίσημο έλεγχο. Μόνον στους οίνους που πληρούν τις ειδικές απαιτήσεις στο πλαίσιο του επίσημου ελέγχου χορηγείται αριθμός επίσημου ελέγχου, αποτελούμενος από ορισμένα ψηφία που υποδηλώνουν την αρχή ελέγχου, τον αριθμό της εκμετάλλευσης, τον αριθμό των οίνων που υποβλήθηκαν σε έλεγχο και το έτος κατά το οποίο υποβλήθηκαν σε έλεγχο ή στο οποίο εκδόθηκε ο αριθμός ελέγχου. Ο αριθμός ελέγχου πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα. Οι παραδοσιακές ενδείξεις «Qualitätswein», «Prädikatswein» και «Sekt b.A.» συνδέονται με την ονομασία προέλευσης και μπορούν να αντικαταστήσουν την ένδειξη «ΠΟΠ».

Σύνδεσμος προς τις προδιαγραφές προϊόντος

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein


(1)  ΕΕ L 9 της 11.1.2019, σ. 2.