ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 424

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

64ό έτος
20 Οκτωβρίου 2021


Περιεχόμενα

Σελίδα

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2021/C 424/01

Ισοτιμίες του ευρώ — 19 Οκτωβρίου 2021

1


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2021/C 424/02

Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.10446 — Swiss Life Holding/Gelsenwasser/Infrareal) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

2


 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

20.10.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 424/1


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

19 Οκτωβρίου 2021

(2021/C 424/01)

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,1655

JPY

ιαπωνικό γιεν

133,12

DKK

δανική κορόνα

7,4406

GBP

λίρα στερλίνα

0,84275

SEK

σουηδική κορόνα

10,0300

CHF

ελβετικό φράγκο

1,0716

ISK

ισλανδική κορόνα

150,00

NOK

νορβηγική κορόνα

9,7340

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

25,505

HUF

ουγγρικό φιορίνι

360,64

PLN

πολωνικό ζλότι

4,5729

RON

ρουμανικό λέου

4,9488

TRY

τουρκική λίρα

10,8484

AUD

δολάριο Αυστραλίας

1,5601

CAD

δολάριο Καναδά

1,4389

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

9,0635

NZD

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

1,6294

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,5666

KRW

ουόν Νότιας Κορέας

1 372,96

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

17,0003

CNY

κινεζικό ρενμινπί γιουάν

7,4464

HRK

κροατική κούνα

7,5083

IDR

ρουπία Ινδονησίας

16 422,33

MYR

μαλαισιανό ρινγκίτ

4,8619

PHP

πέσο Φιλιππινών

59,157

RUB

ρωσικό ρούβλι

82,6346

THB

ταϊλανδικό μπατ

38,881

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

6,4806

MXN

πέσο Μεξικού

23,7003

INR

ινδική ρουπία

87,5000


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

20.10.2021   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 424/2


Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.10446 — Swiss Life Holding/Gelsenwasser/Infrareal)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2021/C 424/02)

1.   

Στις 11 Οκτωβρίου 2021, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση προτεινόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1).

Η κοινοποίηση αφορά τις ακόλουθες επιχειρήσεις:

Swiss Life Holding AG («Swiss Life», Ελβετία),

Gelsenwasser AG («Gelsenwasser», Γερμανία),

Infrareal GmbH («Infrareal», Γερμανία).

Οι Swiss Life και Gelsenwasser αποκτούν, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων, τον κοινό έλεγχο του συνόλου της Infrareal.

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται με αγορά μετοχών.

2.   

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι οι εξής:

Infrareal: απαρτίζεται από γερμανική εταιρεία χαρτοφυλακίου για εταιρείες εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων και δύο επιχειρησιακές θυγατρικές, τη Pharmaserv GmbH και τη Pharmapark Jena GmbH. Η Pharmaserv GmbH και η Pharmapark Jena GmbH εκμεταλλεύονται επιχειρηματικά πάρκα στη Γερμανία με έμφαση στον τομέα των βιοεπιστημών και παρέχουν, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες διαχείρισης εγκαταστάσεων, ολοκληρωμένες υποδομές και τεχνοεφοδιαστικές υπηρεσίες στον τομέα αυτό,

Gelsenwasser: εταιρεία κοινής ωφελείας που προμηθεύει φυσικό αέριο και γλυκό νερό σε κατοίκους της Γερμανίας. Δραστηριοποιείται κυρίως σε πέντε τομείς: νερό, λύματα, ενεργειακά δίκτυα, πωλήσεις ενέργειας και επενδύσεις.

Swiss Life: ευρωπαϊκός φορέας παροχής ολοκληρωμένων λύσεων στους τομείς των ασφαλειών ζωής, των συντάξεων και των χρηματοοικονομικών επενδύσεων. Υπό το γενικό της σήμα, προσφέρει σε ιδιώτες και εταιρείες ολοκληρωμένες και ατομικές συμβουλές, καθώς και ευρύ φάσμα δικών της και εταιρικών προϊόντων μέσω του μηχανισμού πωλήσεων και των εταίρων διανομής που διαθέτει, όπως οι μεσίτες και οι τράπεζες. Η Swiss Life δραστηριοποιείται στον τομέα των ασφαλίσεων ζωής και στον τομέα των επενδύσεων και της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

3.   

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση ως προς το σημείο αυτό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία για την εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2), σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια να εξεταστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.   

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Θα πρέπει πάντοτε να σημειώνονται τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς:

M.10446 — Swiss Life Holding/Gelsenwasser/Infrareal

Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με φαξ ή ταχυδρομικώς. Στοιχεία επικοινωνίας:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Φαξ +32 22964301

Ταχυδρομική διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 366 της 14.12.2013, σ. 5.