ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 100I

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

63ό έτος
27 Μαρτίου 2020


Περιεχόμενα

Σελίδα

 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2020/C 100 I/01

Ανακοινωση τησ Επιτροπhσ — Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Διευκόλυνση των εμπορευματικών αερομεταφορών κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19

1


EL

 


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

27.3.2020   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CI 100/1


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ

Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Διευκόλυνση των εμπορευματικών αερομεταφορών κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19

(2020/C 100 I/01)

Σύνοψη

Οι εμπορευματικές αερομεταφορές αντιπροσωπεύουν το 35 % περίπου της αξίας του παγκόσμιου εμπορίου. Αποτελούν βασικό μέρος των εμπορευματικών μεταφορών και συμπληρώνουν τις χερσαίες και θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές, ιδίως όσον αφορά τα χρονικά ευαίσθητα εμπορεύματα. Λόγω της έξαρσης της νόσου COVID-19 επιβλήθηκαν περιορισμοί στις πτήσεις και/ή στην κυκλοφορία επιβατών και προσωπικού μεταφορών με σκοπό την ανάσχεση της πανδημίας. Συνεπεία αυτού, οι αλυσίδες εφοδιασμού σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο έχουν διαταραχθεί σοβαρά.

Οι συνεχείς και αδιάλειπτες εμπορευματικές αερομεταφορές είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία και για την καταπολέμηση της νόσου COVID-19, ενώ οι ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού εξαρτώνται από αυτές για την απρόσκοπτη λειτουργία τους. Οι εμπορευματικές αερομεταφορές θα πρέπει συνεπώς να είναι σε θέση να παραδίδουν συνεχώς ζωτικής σημασίας προϊόντα, όπως τρόφιμα, ιατρικά εφόδια και μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), καθώς και άλλα προϊόντα ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία ευαίσθητων αλυσίδων εφοδιασμού.

Η έκτακτη κατάσταση που προκάλεσε η έξαρση της νόσου COVID-19 μπορεί να οδηγήσει στην ανάγκη συνεργασίας μεταξύ του ευρωπαϊκού και του διεθνούς κλάδου αερομεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών εμπορευματικών αερομεταφορών και ταχυμεταφορών, ώστε να εξασφαλιστεί η προμήθεια και η δίκαιη διανομή σπάνιων προϊόντων.

Στο πλαίσιο των συνολικών προσπαθειών της ΕΕ να εξακολουθήσουν να λειτουργούν οι ουσιώδεις μεταφορικές ροές, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, των πλέον ευαίσθητων, τα κράτη μέλη καλούνται να διευκολύνουν τις εμπορευματικές αερομεταφορές κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί συνεπώς τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή τα απαραίτητα επιχειρησιακά μέτρα που προβλέπουν οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω έκτακτα μέτρα θα είναι προσωρινά, για τη διάρκεια της κρίσης της νόσου COVID-19.

Στις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης των συνόρων για την προστασία της υγείας και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας αγαθών και βασικών υπηρεσιών, που εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 16 Μαρτίου 2020 (1) , υπογραμμίζεται η αρχή ότι όλα τα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ θα πρέπει να παραμείνουν ανοικτά για τις εμπορευματικές μεταφορές και θα πρέπει να διασφαλιστούν οι αλυσίδες εφοδιασμού βασικών αγαθών, όπως είναι τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένου του ζωικού κεφαλαίου, τα ιατρικά εφόδια, τα ΜΑΠ και οι ουσίες ανθρώπινης προέλευσης. Είναι προς το συμφέρον όλων, σε αυτούς τους καιρούς έκτακτης ανάγκης, να εξακολουθήσουν να κυκλοφορούν ελεύθερα τα αγαθά. Τούτο απαιτεί από τα κράτη μέλη να τηρούν και να εφαρμόζουν πλήρως τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές σε όλες τις διελεύσεις των εσωτερικών συνόρων. Επιπλέον, η ανακοίνωση όσον αφορά την εφαρμογή των πράσινων λωρίδων που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Μαρτίου 2020 (2) , έχει ως στόχο να οδηγήσει σε μια συνεργατική διαδικασία σε ολόκληρη την ΕΕ ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των βασικών αγαθών, όπως τα τρόφιμα και τα ιατρικά εφόδια, θα φτάνουν γρήγορα στον προορισμό τους χωρίς καθυστερήσεις. Τέλος, στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της κρίσης του κοροναϊού (3) , το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού τόνισε ότι η έκτακτη κατάσταση που προκάλεσε η νόσος COVID 19 ενδέχεται να δημιουργήσει την ανάγκη συνεργασίας των επιχειρήσεων για τη διασφάλιση της προμήθειας και της δίκαιης διανομής σπάνιων προϊόντων σε όλους τους καταναλωτές. Υπό τις παρούσες συνθήκες, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού δεν θα αντιτεθεί στα αναγκαία και προσωρινά μέτρα που λαμβάνονται για να αποφευχθεί έλλειψη στον εφοδιασμό. Ωστόσο, στην κοινή δήλωσή του καθίσταται επίσης σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού δεν θα διστάσει να λάβει μέτρα κατά των φορέων εκμετάλλευσης εμπορευματικών μεταφορών που εκμεταλλεύονται την τρέχουσα κατάσταση δημιουργώντας συμπράξεις (καρτέλ) ή καταχρώμενοι τη δεσπόζουσα θέση τους, μεταξύ άλλων όσον αφορά την τιμολόγηση.

Η παρούσα ανακοίνωση βασίζεται στα προαναφερθέντα έγγραφα και τα κράτη μέλη καλούνται να τα εφαρμόσουν πλήρως. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να διατηρήσουν και να διευκολύνουν τις αεροπορικές μεταφορές φορτίων, συμπεριλαμβανομένης της αεροπορικής μεταφοράς βασικών αγαθών, όπως είναι τα τρόφιμα και τα ιατρικά εφόδια, ιδίως εκείνων των οποίων η παράδοση είναι χρονικά ευαίσθητη. Τα κράτη μέλη καλούνται να θέσουν σε εφαρμογή τα απαραίτητα επιχειρησιακά και οργανωτικά μέτρα, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω έκτακτα μέτρα θα είναι προσωρινά, για τη διάρκεια της κρίσης της νόσου COVID-19, μέχρις ότου αρθούν οι έκτακτοι περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία και στις μετακινήσεις.

1.   Εισαγωγή

1.1   Αντίκτυπος της νόσου COVID-19

1.

Η έξαρση της νόσου COVID-19 έχει καταστροφικές επιπτώσεις στις διεθνείς και τις ευρωπαϊκές αερομεταφορές. Η εναέρια κυκλοφορία έχει μειωθεί σε ποσοστό άνω του 80 %, και σχεδόν όλες οι επιβατικές πτήσεις έχουν ακυρωθεί. Εκτός από τη σημαντική μείωση της ζήτησης για ταξίδια, η κατάσταση αυτή οφείλεται επίσης εν μέρει στα μέτρα ανάσχεσης, όπως είναι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί και οι απαγορεύσεις πτήσεων που επιβάλλουν τα κράτη.

1.2   Σημασία των αεροπορικών εμπορευματικών μεταφορών

2.

Οι ευρωπαϊκές αλυσίδες εφοδιασμού διατηρούνται μέσω εκτεταμένου δικτύου εμπορευματικών μεταφορών, που περιλαμβάνει όλους τους τρόπους μεταφοράς. Οι συνεχείς και αδιάλειπτες εμπορευματικές αερομεταφορές έχουν ουσιαστική στρατηγική σημασία για την ΕΕ, διαδραματίζουν δε ζωτικό ρόλο στην ταχεία παράδοση βασικών αγαθών, φαρμάκων, ιατρικού εξοπλισμού και εφοδίων, οργάνων και λοιπών ουσιών ανθρώπινης προέλευσης. Γενικότερα, οι εμπορευματικές αερομεταφορές διατηρούν σε λειτουργία τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού για πολλά από τα πλέον ευαίσθητα στον παράγοντα χρόνο και υψηλής αξίας υλικά, ενώ αποτελούν σημαντικό συμπλήρωμα της χερσαίας και θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευμάτων.

3.

Περίπου το ήμισυ του συνόλου του αεροπορικού φορτίου μεταφέρεται στον χώρο αποσκευών των επιβατικών αεροσκαφών. Ωστόσο, υπό τις συνθήκες έξαρσης της νόσου COVID-19, σχεδόν όλα αυτά τα αεροσκάφη δεν πετούν πλέον. Ενώ οι πτήσεις αποκλειστικής μεταφοράς φορτίου που εκτελούνται κυμαίνονται ακόμα στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του περσινού έτους, δεν είναι σε θέση να αντισταθμίσουν την απώλεια μεταφορικής ικανότητας των επιβατηγών αεροσκαφών. Οι αποστολείς, συμπεριλαμβανομένου του ιατρικού κλάδου, αναφέρουν ελλείψεις δυναμικότητας και αύξηση των ναύλων των αερομεταφερόμενων φορτίων.

4.

Επιπλέον, οι αεροπορικές εταιρείες εμπορευματικών μεταφορών και ταχυμεταφορών αναφέρουν πρακτικές επιχειρησιακές δυσκολίες σε ορισμένα αεροδρόμια λόγω των άνευ διακρίσεων περιορισμών που αφορούν τις πτήσεις ή το προσωπικό. Τα θέματα αυτά θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία κρίσιμων αλυσίδων εφοδιασμού.

1.3   Περιορισμοί στις εμπορευματικές αερομεταφορές

5.

Η αποτελεσματικότητα των μέτρων ανάσχεσης της νόσου COVID-19 δεν εξαρτάται από τον περιορισμό της κίνησης αεροσκαφών, αλλά από τον περιορισμό της κίνησης επιβατών. Ως εκ τούτου, ο καλύτερος τρόπος για να αποφευχθεί η διατάραξη των εμπορευματικών αερομεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς βασικών αγαθών, είναι ο προσωρινός περιορισμός της κίνησης των ταξιδιωτών και όχι των πτήσεων.

6.

Θα πρέπει, κατά κανόνα, να επιτρέπεται να εκτελούνται συνεχώς συγκεκριμένες κατηγορίες πτήσεων, όπως οι κενές πτήσεις, οι πτήσεις μεταφοράς κρίσιμου για το σύστημα φορτίου (όπως είναι τα φάρμακα, τα ΜΑΠ ή ο εξοπλισμός ελέγχων), οι πτήσεις παροχής συνδρομής στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης, οι κρατικές πτήσεις, οι ειδικές πτητικές επιχειρήσεις (π.χ. ιατρικές πτήσεις) κατά το άρθρο 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 923/2012 της Επιτροπής. Σημαντικός αριθμός κρατών μελών δεν έχουν εξαιρέσει σαφώς τις πτήσεις εμπορευματικών μεταφορών από τους εθνικούς τους περιορισμούς στις αεροπορικές μεταφορές.

7.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι, σε γενικές γραμμές, οι περιορισμοί πτήσεων εντός της ΕΕ που απαγορεύουν απολύτως τις πτήσεις εμπορευματικών μεταφορών ή καθιστούν εκ των πραγμάτων αδύνατη την εκτέλεση των εν λόγω πτήσεων, για παράδειγμα λόγω αδικαιολόγητων περιορισμών για το ιπτάμενο προσωπικό που εξυπηρετεί πτήσεις εμπορευματικών μεταφορών, είναι δυσανάλογοι. Ιδίως, οι εν λόγω περιορισμοί πτήσεων δεν πληρούν τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1008/2008 (4). Περιορισμοί που δεν συνάδουν με το δίκαιο της Ένωσης πρέπει να αρθούν.

8.

Οι τρίτες χώρες θα πρέπει επίσης να απέχουν από περιττούς περιορισμούς των εμπορευματικών αερομεταφορών, προς το κοινό συμφέρον της συνέχειας της αλυσίδας εφοδιασμού βασικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων άκρως εξειδικευμένων και κρίσιμων προϊόντων, όπως τα ιατρικά εφόδια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει ότι οι περιορισμοί των εμπορευματικών αερομεταφορών που επιβάλλονται από τρίτες χώρες πρέπει να συμμορφώνονται με τους σχετικούς διεθνείς κανόνες που καθορίζονται στις ισχύουσες συμφωνίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από τις απαραίτητες διαβουλεύσεις, θα λάβει όλα τα πρακτικά μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι τρίτες χώρες συμμορφώνονται με τις διεθνείς υποχρεώσεις τους, ιδίως έναντι των αερομεταφορέων της Ένωσης, και για να προωθήσει την εφαρμογή των αρχών αυτών από τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς.

2.   Διασφάλιση της συνέχειας των εμπορευματικών αερομεταφορών

Συνιστώμενα επιχειρησιακά μέτρα

9.

Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας των εμπορευματικών αερομεταφορών και ιδίως των επειγουσών εμπορευματικών αερομεταφορών για την καταπολέμηση της νόσου COVID-19, και ως μέρος των συνολικών προσπαθειών της ΕΕ να διασφαλίσει τη συνεχή ροή ουσιωδών μεταφορών και να διατηρήσει την πανευρωπαϊκή λειτουργία των αλυσίδων εφοδιασμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν σειρά επιχειρησιακών μέτρων για να διευκολύνουν τις εμπορευματικές αερομεταφορές και να συμβάλουν στη μείωση του πρόσθετου κόστους, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω έκτακτα μέτρα θα είναι προσωρινά, για τη διάρκεια της κρίσης της νόσου COVID-19.

10.

Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν, ιδίως:

α)

για μεταφορές από χώρες εκτός ΕΕ, τη χορήγηση, χωρίς καθυστέρηση, όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών, συμπεριλαμβανομένων -όπου αυτό είναι νομικώς εφικτό- προσωρινών δικαιωμάτων κυκλοφορίας για επιπλέον εμπορευματικές αερομεταφορές, ακόμη και όταν αυτές εκτελούνται με επιβατικά αεροσκάφη·

β)

την προσωρινή άρση ή την ευέλικτη εφαρμογή της απαγόρευσης νυχτερινών πτήσεων ή των περιορισμών των χρονοθυρίδων στα αεροδρόμια για βασικές δραστηριότητες εμπορευματικών αερομεταφορών·

γ)

τη διευκόλυνση της χρήσης επιβατικών αεροσκαφών για μεταφορά αποκλειστικά φορτίου, συμπεριλαμβανομένης της επανατοποθέτησης πληρώματος πτήσης εμπορευματικών μεταφορών, ιατρικού προσωπικού και οποιουδήποτε προσώπου εμπλέκεται στη μεταφορά αγαθών ανεξαρτήτως τρόπου μεταφοράς·

δ)

τη διασφάλιση ότι το πλήρωμα πτήσης εμπορευματικών μεταφορών, καθώς και το προσωπικό επίγειας εξυπηρέτησης και συντήρησης, έχουν την ιδιότητα του κρίσιμου προσωπικού σε περιπτώσεις καραντίνας ή απαγόρευσης κυκλοφορίας·

ε)

την εξασφάλιση ότι, όπου είναι δυνατόν, διατηρείται επαρκές δυναμικό μεταφοράς φορτίου όταν τα περιφερειακά αεροδρόμια είναι κλειστά για οικονομικούς λόγους ή το ενδεχόμενο να παραμένουν αεροδρόμια ανοικτά αποκλειστικά για εμπορευματικές αερομεταφορές· σε κάθε περίπτωση, την εξασφάλιση ότι τα ανοικτά αεροδρόμια διατηρούν επαρκείς δυνατότητες χειρισμού φορτίου ώστε να εξασφαλίζονται ο έγκαιρος χειρισμός και η παράδοση·

στ)

την απαλλαγή του ασυμπτωματικού προσωπικού μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των ιπτάμενων πληρωμάτων, που συμμετέχει στη μεταφορά εμπορευμάτων από ταξιδιωτικούς περιορισμούς·

ζ)

την απαλλαγή του ασυμπτωματικού ιπτάμενου προσωπικού, του αρμόδιου για το φορτίο προσωπικού και του προσωπικού πίστας του αεροδρομίου από μέτρα ανάσχεσης, εάν εφαρμόζονται κατάλληλα πρωτόκολλα υγείας·

η)

τη χορήγηση απαλλαγών ad hoc με ταχεία διαδικασία για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων, όπως οι αιφνίδιες και απρόβλεπτες λειτουργίες έκτακτης ανάγκης·

θ)

την παροχή, στο προσωπικό πίστας, της ευχέρειας να εκτελεί το έργο του τόσο με ασφάλεια όσο και με αποδοτικό τρόπο, παρέχοντάς του καθοδήγηση σχετικά με τις προφυλάξεις για την υγεία στο περιβάλλον των εμπορευματικών αερομεταφορών και υποστηρίζοντάς το με τα κατάλληλα προϊόντα υγιεινής·

ι)

την προτροπή προς τις αεροπορικές εταιρείες μεταφοράς φορτίου και ταχυμεταφορών να δεσμεύουν εκτάκτως δυναμικότητα για την προμήθεια βασικών αγαθών, ιδίως όσον αφορά ιατρικά εφόδια και είδη έκτακτης ανάγκης, και να εφαρμόζουν εύλογους ναύλους αποστολής για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών.

11.

Όλα τα προαναφερθέντα μέτρα θα πρέπει να ισχύουν εξίσου για τους υπηκόους ΕΕ και τρίτων χωρών, εφόσον είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων προς την ΕΕ και εντός αυτής.

12.

Όσον αφορά τα μέτρα έκτακτης ανάγκης, υπενθυμίζεται στα κράτη μέλη ότι πρέπει να συμμορφώνονται με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ενημέρωση της Επιτροπής και άλλων κρατών μελών. Πέραν των υποχρεώσεων αυτών, τα κράτη μέλη καλούνται να κοινοποιούν εκ των προτέρων κάθε μέτρο που καλύπτεται από την παρούσα ανακοίνωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε όλα τα άλλα κράτη μέλη, καθώς και να τα δημοσιοποιούν κατά τρόπο ώστε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στις εμπορευματικές αερομεταφορές να ενημερώνονται επαρκώς εκ των προτέρων για να προσαρμόζουν αναλόγως τις δραστηριότητές τους.

13.

Στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού, της 23ης Μαρτίου 2020, επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες για τον ανταγωνισμό αρχές της ΕΕ «δεν θα αντιτεθούν στα αναγκαία και προσωρινά μέτρα που λαμβάνονται για να αποφευχθεί έλλειψη στον εφοδιασμό». Η κοινή δήλωση καθιστά επίσης σαφές ότι οι αρμόδιες για τον ανταγωνισμό αρχές δεν θα διστάσουν να λάβουν μέτρα κατά των φορέων εκμετάλλευσης εμπορευματικών αερομεταφορών που εκμεταλλεύονται την τρέχουσα κατάσταση δημιουργώντας συμπράξεις (καρτέλ) ή καταχρώμενοι τη δεσπόζουσα θέση τους. Σε περίπτωση που οι αεροπορικές εταιρείες εμπορευματικών μεταφορών και ταχυμεταφορών κρίνουν αναγκαίο να συνεργαστούν για να διασφαλίσουν τον εφοδιασμό σπάνιων προϊόντων και διατηρούν αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητα των εν λόγω πρωτοβουλιών συνεργασίας με το δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ / του ΕΟΧ, καλούνται να αναζητήσουν άτυπη καθοδήγηση, στην Επιτροπή, την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ ή τις οικείες εθνικές αρχές ανταγωνισμού .

3.   Συμπέρασμα

14.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν επειγόντως τα μέτρα των σημείων 8 έως 11.

15.

Σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει όλα τα πρακτικά μέτρα ώστε να ενθαρρύνει τις τρίτες χώρες να εφαρμόσουν τις αρχές αυτές, μεταξύ άλλων μέσω συνεργασίας με τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), με διεθνείς αεροπορικούς εταίρους και με τον κλάδο των διεθνών αεροπορικών μεταφορών.

16.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και να παρέχει περαιτέρω καθοδήγηση, κατά περίπτωση.

(1)  C(2020) 1753 final

(2)  C(2020) 1897 final

(3)  https://ec.europa.eu/competition/ecn/202003_joint-statement_ecn_corona-crisis.pdf

(4)  Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1008/2008 επιτρέπει στα κράτη μέλη να επιβάλλουν περιορισμούς στις πτήσεις εντός της ΕΕ υπό ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις. Βασίζεται σε κατά περίπτωση αξιολόγηση μεμονωμένων κοινοποιήσεων από τα κράτη μέλη. Η θέση που διατυπώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις πτήσεις μεταφοράς φορτίου δεν θίγει την κατά το άρθρο 21 ατομική αξιολόγηση του συνόλου των περιορισμών που θέτουν σε εφαρμογή τα κράτη μέλη.