ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 434

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

62ό έτος
27 Δεκεμβρίου 2019


Περιεχόμενα

Σελίδα

 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2019/C 434/01

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9553 — Domo Investment Group / Solvay’s EEA EP and P&I Business) ( 1 )

1

2019/C 434/02

Κίνηση διαδικασίας (Υπόθεση M.9343 — Hyundai Heavy Industries Holdings / Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) ( 1 )

2

2019/C 434/03

Ανάκληση κοινοποίησης πράξης συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9607 — ENGIE / Omnes Capital / Predica / EGI9 Portfolio) ( 1 )

3

2019/C 434/04

Ανάκληση κοινοποίησης πράξης συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9606 — ENGIE / Omnes Capital / Predica / EGI8 Portfolio) ( 1 )

4

2019/C 434/05

Ανάκληση κοινοποίησης πράξης συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9 596 — ENGIE / Predica / Omnes / Langa) ( 1 )

5

2019/C 434/06

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9618 — La Poste/BRT) ( 1 )

6


 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2019/C 434/07

Ισοτιμίες του ευρώ — 23 Δεκεμβρίου 2019

7

2019/C 434/08

Ισοτιμίες του ευρώ — 24 Δεκεμβρίου 2019

8

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

2019/C 434/09

Πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 2 Σύσταση Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) [Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 ( ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 19 )]

9


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2019/C 434/10

Δημοσίευση αίτησης για έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών προϊόντος, η οποία δεν είναι ήσσονος σημασίας, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

11

2019/C 434/11

Δημοσίευση του ενιαίου εγγράφου που τροποποιήθηκε ύστερα από την έγκριση τροποποίησης ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

22

2019/C 434/12

Δημοσίευση των προδιαγραφών προϊόντος που τροποποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης τροποποίησης ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

25


 

Διορθωτικά

 

Διορθωτικό στον κατάλογο εμπιστευμάτων (trusts) και παρεμφερών νομικών μορφωμάτων που διέπονται από το δίκαιο των κρατών μελών, όπως κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή (Το παρόν κείμενο ακυρώνει και αντικαθιστά το κείμενο που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα C 360 της 24ης Οκτωβρίου 2019, σ. 28)

27


 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.

EL

 


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

27.12.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 434/1


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.9553 — Domo Investment Group / Solvay’s EEA EP and P&I Business)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2019/C 434/01)

Στις 25 Νοεμβρίου 2019, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών, καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32019M9553. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


27.12.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 434/2


Κίνηση διαδικασίας

(Υπόθεση M.9343 — Hyundai Heavy Industries Holdings / Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2019/C 434/02)

Στις 17 Δεκεμβρίου 2019, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία στην προαναφερθείσα υπόθεση αφού διαπίστωσε ότι η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβιβάσιμό της με την εσωτερική αγορά. Με την κίνηση της διαδικασίας, αρχίζει μία πιο εμπεριστατωμένη έρευνα της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης σε δεύτερο στάδιο, η οποία δεν προδικάζει την τελική απόφαση επί της υποθέσεως. Η απόφαση βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1).

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να υποβάλουν στην Επιτροπή τις παρατηρήσεις τους για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Προκειμένου να ληφθούν πλήρως υπόψη κατά την διάρκεια της διαδικασίας, οι παρατηρήσεις πρέπει να παραληφθούν από την Επιτροπή το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Eπιτροπή με fax (+32 22964301), ηλεκτρονικά στην COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά με την ένδειξη M.9343 — Hyundai Heavy Industries Holdings / Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («κανονισμός συγκεντρώσεων»).


27.12.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 434/3


Ανάκληση κοινοποίησης πράξης συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.9607 — ENGIE / Omnes Capital / Predica / EGI9 Portfolio)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2019/C 434/03)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου

Στις 22 Νοεμβρίου 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση (1) προτεινόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου («κανονισμός συγκεντρώσεων»).

Στις 18 Δεκεμβρίου 2019 οι κοινοποιούντες ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι ανακάλεσαν την κοινοποίηση.


(1)  ΕΕ C 405 της 2.12.2019, σ. 12.


27.12.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 434/4


Ανάκληση κοινοποίησης πράξης συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.9606 — ENGIE / Omnes Capital / Predica / EGI8 Portfolio)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2019/C 434/04)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου

Στις 22 Νοεμβρίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση (1) προτεινόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου («κανονισμός συγκεντρώσεων»).

Στις 18 Δεκεμβρίου 2019, οι κοινοποιούντες ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι ανακάλεσαν την κοινοποίηση.


(1)  ΕΕ C 403 της29.11.2019, σ. 72.


27.12.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 434/5


Ανάκληση κοινοποίησης πράξης συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.9 596 — ENGIE / Predica / Omnes / Langa)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2019/C 434/05)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου

Στις 22 Νοεμβρίου 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση (1) προτεινόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου («κανονισμός συγκεντρώσεων»).

Στις 18 Δεκεμβρίου 2019 οι κοινοποιούντες ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι ανακάλεσαν την κοινοποίηση.


(1)  ΕΕ C 403 της 22.11.2019, σ. 70.


27.12.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 434/6


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.9618 — La Poste/BRT)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2019/C 434/06)

Στις 12 Δεκεμβρίου 2019, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών, καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32019M9618. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

27.12.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 434/7


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

23 Δεκεμβρίου 2019

(2019/C 434/07)

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,1075

JPY

ιαπωνικό γιεν

121,18

DKK

δανική κορόνα

7,4719

GBP

λίρα στερλίνα

0,85708

SEK

σουηδική κορόνα

10,4473

CHF

ελβετικό φράγκο

1,0870

ISK

ισλανδική κορόνα

135,40

NOK

νορβηγική κορόνα

9,9130

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

25,499

HUF

ουγγρικό φιορίνι

331,24

PLN

πολωνικό ζλότι

4,2609

RON

ρουμανικό λέου

4,7733

TRY

τουρκική λίρα

6,5834

AUD

δολάριο Αυστραλίας

1,6008

CAD

δολάριο Καναδά

1,4577

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

8,6232

NZD

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

1,6732

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,5018

KRW

ουόν Νότιας Κορέας

1 288,52

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

15,7605

CNY

κινεζικό ρενμινπί γιουάν

7,7652

HRK

κροατική κούνα

7,4460

IDR

ρουπία Ινδονησίας

15 489,50

MYR

μαλαισιανό ρινγκίτ

4,5878

PHP

πέσο Φιλιππινών

56,471

RUB

ρωσικό ρούβλι

69,0297

THB

ταϊλανδικό μπατ

33,408

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

4,5220

MXN

πέσο Μεξικού

21,0016

INR

ινδική ρουπία

78,9455


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


27.12.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 434/8


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

24 Δεκεμβρίου 2019

(2019/C 434/08)

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,1080

JPY

ιαπωνικό γιεν

121,19

DKK

δανική κορόνα

7,4712

GBP

λίρα στερλίνα

0,85533

SEK

σουηδική κορόνα

10,4553

CHF

ελβετικό φράγκο

1,0878

ISK

ισλανδική κορόνα

135,60

NOK

νορβηγική κορόνα

9,9118

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

25,485

HUF

ουγγρικό φιορίνι

331,76

PLN

πολωνικό ζλότι

4,2598

RON

ρουμανικό λέου

4,7790

TRY

τουρκική λίρα

6,5994

AUD

δολάριο Αυστραλίας

1,6019

CAD

δολάριο Καναδά

1,4582

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

8,6290

NZD

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

1,6716

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,5017

KRW

ουόν Νότιας Κορέας

1 287,71

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

15,7264

CNY

κινεζικό ρενμινπί γιουάν

7,7643

HRK

κροατική κούνα

7,4455

IDR

ρουπία Ινδονησίας

15 495,40

MYR

μαλαισιανό ρινγκίτ

4,5832

PHP

πέσο Φιλιππινών

56,331

RUB

ρωσικό ρούβλι

68,7932

THB

ταϊλανδικό μπατ

33,412

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

4,5246

MXN

πέσο Μεξικού

21,0106

INR

ινδική ρουπία

78,9525


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

27.12.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 434/9


Πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλονται βάσει του άρθρου 5 παράγραφος 2

Σύσταση Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)

[Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 (ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 19)]

(2019/C 434/09)

I.1)   Ονομασία, διεύθυνση και υπεύθυνος επικοινωνίας

Καταχωρισμένη ονομασία: Geopark Karawanken m.b.H. – Geopark Karavanke z.o.o.

Καταστατική έδρα: Hauptplatz 7, A-9135 Eisenkappel και Tichoja 15, A-9133 Sittersdorf, AT

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Mag. Gerald Hartmann

Ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΟΕΣ: http://www.geopark-karawanken.at

I.2)   Διάρκεια του ομίλου

Διάρκεια του ομίλου: επ’ αόριστον

Ημερομηνία καταχώρισης: 27.11.2019

Ημερομηνία δημοσίευσης: 27.11.2019

II.   ΣΤΟΧΟΙ

α)

διατήρηση των γεωλογικών και των φυσικών πόρων, καθώς και του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής των μελών του·

β)

ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση σχετικά με το γεωλογικό πάρκο Karawanken και την ανάδειξή του ως γεωλογικό πάρκο·

γ)

οικονομική αξιοποίηση του γεωλογικού πάρκου, μεταξύ άλλων μέσω του βιώσιμου τουρισμού·

δ)

γενικότερα, προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας, ανάπτυξη και συντονισμός των τοπικών πολιτικών και εκπροσώπηση των συμφερόντων ολόκληρης της περιοχής με σκοπό τη χάραξη μιας βιώσιμης περιφερειακής πολιτικής.

III.   ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Αγγλική ονομασία: EGTC Geopark Karawanken

Γαλλική ονομασία: EGTC Geopark Karawanken

IV.   ΜΕΛΗ

IV.1)   Συνολικός αριθμός των μελών του ομίλου: 14

IV.2)   Εθνικότητες των μελών του ομίλου: αυστριακή και σλοβενική.

IV.3)   Πληροφορίες για τα μέλη (1)

Επίσημη ονομασία: Stadtgemeinde Bleiburg

Διεύθυνση: 10. Oktober Platz 1, 9150 Bleiburg, AT

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.bleiburg.at

Είδος μέλους: Τοπική αρχή

Επίσημη ονομασία: Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach

Διεύθυνση: Bad Eisenkappel 260, 9135 Bad Eisenkappel, AT

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eisenkappel.at

Είδος μέλους: Τοπική αρχή

Επίσημη ονομασία: Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg

Διεύθυνση: St. Michael ob Bleiburg 111, 9143 St. Michael ob Bleiburg, AT

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.feistritz-bleiburg.gv.at

Είδος μέλους: Τοπική αρχή

Επίσημη ονομασία: Marktgemeinde Lavamünd

Διεύθυνση: Lavamünd 65, 9473 Lavamünd, AT

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.lavamuend.at

Είδος μέλους: Τοπική αρχή

Επίσημη ονομασία: Občina Črna na Koroškem

Διεύθυνση: Center 101, 2393 Črna na Koroškem, SI

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.crna.si

Είδος μέλους: Τοπική αρχή

Επίσημη ονομασία: Općina Kotoriba

Διεύθυνση: Trg 4. Julija 7, 2370 Dravograd, SI

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dravograd.si

Είδος μέλους: Τοπική αρχή

Επίσημη ονομασία: Gemeinde Gallizien

Διεύθυνση: Gallizien 27, 9132 Gallizien, AT

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.gallizien.at

Είδος μέλους: Τοπική αρχή

Επίσημη ονομασία: Gemeinde Globasnitz

Διεύθυνση: Globasnitz 111, 9142 Globasnitz, AT

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.globasnitz.at

Είδος μέλους: Τοπική αρχή

Επίσημη ονομασία: Občina Mežica

Διεύθυνση: Trg svobode 1, 2392 Mežica, SI

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.mezica.si

Είδος μέλους: Τοπική αρχή

Επίσημη ονομασία: Gemeinde Neuhaus

Διεύθυνση: Neuhaus 12, 9155 Neuhaus, AT

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.neuhaus.at

Είδος μέλους: Τοπική αρχή

Επίσημη ονομασία: Občina Prevalje

Διεύθυνση: Trg 2a, 2391, Prevalje, SI

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.prevalje.at

Είδος μέλους: Τοπική αρχή

Επίσημη ονομασία: Občina Ravne na Koroškem

Διεύθυνση: Gačnikova pot 5, 2390, Ravne na Koroškem, SI

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ravne.si

Είδος μέλους: Τοπική αρχή

Επίσημη ονομασία: Gemeinde Sittersdorf

Διεύθυνση: Sittersdorf 100a, 9133 Sittersdorf, AT

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.sittersdorf.at

Είδος μέλους: Τοπική αρχή

Επίσημη ονομασία: Gemeinde Zell-Sele

Διεύθυνση: Zell-Pfarre 75, 9170, Zell-Sele, AT

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.zell-sele.at

Είδος μέλους: Τοπική αρχή


(1)  Να συμπληρωθούν για κάθε μέλος


V Γνωστοποιήσεις

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

27.12.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 434/11


Δημοσίευση αίτησης για έγκριση τροποποίησης των προδιαγραφών προϊόντος, η οποία δεν είναι ήσσονος σημασίας, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

(2019/C 434/10)

Η παρούσα δημοσίευση παρέχει το δικαίωμα ένστασης κατά της αίτησης τροποποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), εντός τριών μηνών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ/ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Αίτηση για έγκριση τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

«Patata de Galicia»/«Pataca de Galicia»

Αριθ. ΕΕ: PGI-ES-02300 – 10.3.2017

ΠΟΠ () ΠΓΕ (X)

1.   Αιτούσα ομάδα και έννομο συμφέρον

Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida «Patata de Galicia» [Ρυθμιστικό Συμβούλιο της Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης «Patata de Galicia»]

Διεύθυνση: Finca devesa, s/n, 32630 Xinzo de Limia, Ourense

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: patacadegalicia@patacadegalicia.es

Τηλ. 0034 988 462 650

Η αιτούσα ομάδα έχει έννομο συμφέρον να υποβάλει την παρούσα αίτηση τροποποίησης των προδιαγραφών του προϊόντος, ως οργανισμός διαχείρισης της ΠΓΕ, σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού σχετικά με την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη «Patata de Galicia» και το ρυθμιστικό συμβούλιο αυτής (Consejo Regulador), καθώς και το άρθρο 12 του νόμου 2/2005, της 18ης Φεβρουαρίου 2005, για την προώθηση και την υπεράσπιση των διατροφικών προϊόντων της Γαλικίας (Ley 2/2005, de 18 de febrero, de promoción y defensa de la calidad alimentaria gallega). Η εν λόγω ομάδα περιλαμβάνει το σύνολο των παραγωγών και συσκευαστών της γεωγραφικής ένδειξης.

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

Ισπανία

3.   Κεφάλαιο των προδιαγραφών προϊόντος που αφορά η τροποποίηση

☐ Ονομασία του προϊόντος

☒ Περιγραφή του προϊόντος

☒ Γεωγραφική περιοχή

☒ Απόδειξη προέλευσης

☒ Μέθοδος παραγωγής

☒ Δεσμός

☒ Επισήμανση

☐ Άλλο (να προσδιοριστεί)

4.   Τύπος τροποποίησης/-εων

☒ Τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος καταχωρισμένης ΠΟΠ ή ΠΓΕ η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

☐ Τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος καταχωρισμένης ΠΟΠ ή ΠΓΕ για την οποία δεν έχει δημοσιευθεί ενιαίο έγγραφο (ή ισοδύναμο έγγραφο) η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012.

5.   Τροποποιήσεις

Οι κύριες τροποποιήσεις που προτείνεται να συμπεριληφθούν στις προδιαγραφές του προϊόντος συνίστανται στην προσθήκη δύο νέων ποικιλιών πατάτας και στη διεύρυνση της γεωγραφική περιοχής. Η πρώτη τροποποίηση αφορά, αφενός, την τροποποίηση της παραγράφου σχετικά με την περιγραφή του προϊόντος και καθιστά αναγκαία τη θέσπιση τιμών μέγιστης απόδοσης ανά εκτάριο για τις νέες ποικιλίες και, αφετέρου, την τυπική τροποποίηση της παραγράφου σχετικά με τη μέθοδο παραγωγής. Οι δύο αυτές τροποποιήσεις καθιστούν απαραίτητες και ορισμένες τυπικές τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας στα κεφάλαια που αφορούν την απόδειξη της καταγωγής και τον δεσμό.

Παράλληλα, τροποποιείται επίσης η αύξηση της μέγιστης απόδοσης ανά εκτάριο της ποικιλίας Kennebec, της μόνης που περιλαμβανόταν μέχρι στιγμής στις προδιαγραφές της ΠΓΕ.

Επιπλέον, η υποχρέωση σποράς σε εδάφη που πληρούν τις κατάλληλες σχετικές προϋποθέσεις μετατρέπεται σε σύσταση.

Τέλος, τροποποιείται η παράγραφος σχετικά με την επισήμανση ώστε να συμπεριληφθεί ο αναγνωριστικός λογότυπος της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, ο οποίος χρησιμοποιείται ήδη από την καταχώριση της, αλλά και πριν ακόμα από αυτήν, όταν το προϊόν απολάμβανε προστασία μόνο στην Ισπανία. Με τον τρόπο αυτόν, εξασφαλίζεται ο έλεγχος της δυνατότητας χρήσης της ονομασίας της γεωγραφικής ένδειξης για τα προϊόντα που παρασκευάζονται με την «Patata de Galicia».

5.1.   Αιτιολόγηση των τροποποιήσεων

α)   Προσθήκη της ποικιλίας Agria

Η ποικιλία αυτή καλλιεργείται στη Γαλικία εδώ και πολλές δεκαετίες, ιδίως στην κύρια περιοχή παραγωγής, A Limia. Η ποικιλία δεν συμπεριλήφθηκε στις αρχικές προδιαγραφές της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, καθώς τον καιρό εκείνο αποτελούσε προστατευόμενη ποικιλία, κάτι που δεν ισχύει πλέον σήμερα.

Οι εδαφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες της Γαλικίας προσδίδουν στην ποικιλία Agria οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν το παραγόμενο προϊόν από την πατάτα της ίδιας ποικιλίας που καλλιεργείται σε άλλες περιοχές παραγωγής, όπως μαρτυρούν πολυάριθμες τυφλές γευσιγνωστικές δοκιμές με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων στον τομέα της οργανοληπτικής ανάλυσης. Στο πλαίσιο των εν λόγω γευσιγνωστικών δοκιμών, αξιολογήθηκαν πατάτες από διάφορες περιοχές με τρεις διαφορετικούς τρόπους μαγειρέματος: βραστές, τηγανητές (κομμένες σε μπαστουνάκια) και πατατάκια (τσιπς). Σε όλες αυτές τις δοκιμές, η ποικιλία Agria που καλλιεργείται στη Γαλικία έλαβε πολύ θετική συγκριτική αξιολόγηση και υψηλή βαθμολογία, ιδίως στην τηγανητή μορφή της και, συγκεκριμένα, σε μορφή τσιπς, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα περιζήτητη στον συγκεκριμένο κλάδο.

Πρόκειται για μια ποικιλία με περιεκτικότητα σε ξηρά ύλη περίπου 21 % και περιεκτικότητα σε αναγωγικά σάκχαρα πάντα κατώτερη του ορίου που έχει καθοριστεί για τη συγκεκριμένη προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη.

Όπως και η ποικιλία Kennebec, η ποικιλία Agria χαρακτηρίζεται επίσης από λεπτό και λείο φλοιό και πολύ επιφανειακούς οφθαλμούς, με αποτέλεσμα να είναι περιζήτητη για εμπορική χρήση.

Όσον αφορά τα γεωργικά χαρακτηριστικά της, εκτός από την υψηλότερη απόδοση ανά εκτάριο σε σχέση με την ποικιλία Kennebec, πρέπει να επισημανθεί η ανθεκτικότητά της στον κυστογόνο νηματώδη της πατάτας (Globodera rostochiensis). Το στοιχείο αυτό είναι σημαντικό, δεδομένου ότι στην προαναφερθείσα περιοχή παραγωγής A Limia, η οποία είναι η κύρια περιοχή παραγωγής της «Patata de Galicia», όλο και περισσότερα αγροτεμάχια προσβάλλονται από το εν λόγω παράσιτο, στο οποίο η ποικιλία Kennebec είναι αρκετά ευπαθής. Η προσθήκη της ποικιλίας Agria συνεπάγεται επίσης μείωση του κόστους αντιμετώπισης και φιλικότερη προς το περιβάλλον καλλιέργεια, καθώς παρέχει τη δυνατότητα σημαντικής μείωσης, ακόμα και εξάλειψης, των εφαρμογών για την καταπολέμηση αυτών των προσβολών.

β)   Προσθήκη της ποικιλίας Fina de Carballo

Η ποικιλία Fina de Carballo είναι αυτόχθονη ποικιλία της Γαλικίας που καλλιεργείται, κυρίως, στην κοινότητα Bergantiños, μια από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη παράδοση στην καλλιέργεια πατάτας στη Γαλικία. Όπως και οι ποικιλίες Kennebec και Agria, έχει λείο και λεπτό φλοιό. Ωστόσο, σε αντίθεση με τις παραπάνω ποικιλίες, η ποικιλία Fina de Carballo φέρει βαθιούς οφθαλμούς, γεγονός που περιορίζει την εμπορική ελκυστικότητά της και, κατά συνέπεια, την παραγωγή της.

Εντούτοις, όπως και η ποικιλία Kennebec, διακρίνεται για τη λευκή της σάρκα και τα εξαιρετικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της, ιδίως μαγειρεμένη, όπως καταδεικνύουν οι συγκριτικές γευσιγνωστικές δοκιμές που διεξήχθησαν για την αξιολόγησή της. Λόγω του αυτόχθονου χαρακτήρα της συγκεκριμένης ποικιλίας και της ανάγκης ενίσχυσης της φυτογενετικής κληρονομιάς, συνιστάται να συμπεριληφθεί στις αποδεκτές ποικιλίες της ΠΓΕ «Patata de Galicia».

γ)   Διεύρυνση της γεωγραφική περιοχής

Στις ισχύουσες προδιαγραφές της ΠΓΕ «Patata de Galicia» αναφέρονται τέσσερις επιμέρους περιοχές παραγωγής, οι οποίες καλύπτουν διάφορες κοινότητες σε τρεις από τις τέσσερις επαρχίες της Γαλικίας.

Στις αρχικές προδιαγραφές περιλαμβάνονταν μόνο οι κοινότητες όπου συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής που προορίζεται για το εμπόριο, με αποτέλεσμα να εξαιρείται από τη γεωγραφική περιοχή η υπόλοιπη Γαλικία.

Ωστόσο, η καλλιέργεια της πατάτας στη Γαλικία είναι αρκετά ομοιόμορφα κατανεμημένη στις τέσσερις επαρχίες της αυτόνομης κοινότητας. Πράγματι, με βάση τα επίσημα στοιχεία, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις το 2014 είχαν ως εξής: 6 016 (A Coruña), 4 201 (Lugo), 6 883 (Ourense) και 3 158 (Pontevedra).

Το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της παραγωγής πατάτας στη Γαλικία προορίζεται για ιδιοκατανάλωση ή απευθείας πώληση από τον παραγωγό στον καταναλωτή εξηγεί επίσης το γεγονός ότι μόνο συγκεκριμενες περιοχές περιλήφθηκαν στη γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται από την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη.

Ωστόσο, τα εδαφοκλιματικά χαρακτηριστικά που περιγράφονται στις ισχύουσες προδιαγραφές του προϊόντος είναι περίπου ίδια σε όλες τις κοινότητες της Γαλικίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι επιμέρους περιοχές που αναφέρονται στις ισχύουσες προδιαγραφές είναι διασκορπισμένες σε ολόκληρη την περιφέρεια της Γαλικίας. Τα χαρακτηριστικά αυτά, ήτοι υγρό κλίμα, με βροχοπτώσεις της τάξης των 1 000-1500 mm ή και περισσότερο, ξηρή περίοδος στο τέλος του καλοκαιριού και ήπιες θερμοκρασίες κατά την περίοδο βλάστησης του φυτού, καθώς και εδάφη με μέση ή μέση-αμμώδη σύσταση και όξινο pH (με εύρος 5-6,5), επικρατούν γενικά στη Γαλικία. Όπως αναφέρθηκε, η καλλιέργεια της πατάτας στη Γαλικία πραγματοποιείται σε ολόκληρη την αυτόνομη κοινότητα, εκτός από τις ορεινές περιοχές μεγάλου υψομέτρου όπου τα επικλινή εδάφη δυσχεραίνουν την εκμηχάνιση της καλλιέργειας.

δ)   Αύξηση της απόδοσης ανά εκτάριο της ποικιλίας Kennebec

Η απόδοση ανά εκτάριο της ποικιλίας Kennebec αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια με την επαγγελματοποίηση της δραστηριότητας των γεωργών της Γαλικίας. Ως εκ τούτου, σήμερα, σχεδόν όλοι οι παραγωγοί χρησιμοποιούν πιστοποιημένους σπόρους χάρη στους οποίους οι σοδειές έχουν βελτιωθεί από άποψη ποσότητας και ποιότητας σε σχέση με την πρακτική της επανάχρησης σπόρων που ήταν ευρέως διαδεδομένη για πολλά χρόνια. Ομοίως, καθιερώθηκε η συστηματική εδαφολογική ανάλυση, καθώς και η πρακτική της προσαρμοσμένης λίπανσης με βάση τα αποτελέσματα αυτών των αναλύσεων, η οποία επίσης συνεπάγεται επίσης αύξηση της σοδειάς.

Συνεπώς, είναι αναγκαία η αύξηση κατά περίπου 15 % των τιμών μέγιστης απόδοσης ανά εκτάριο για την ποικιλία Kennebec, οι οποίες διαμορφώνονται σε 25 000 kg/εκτάριο για τις ξηρικές καλλιέργειες και 40 000 kg/εκτάριο για τις αρδευόμενες καλλιέργειες, σύμφωνα με τις μέγιστες αποδόσεις ανά εκτάριο για την ποικιλία Fina de Carballo. Ωστόσο, για την ποικιλία Agria, καθορίζονται ελαφρώς υψηλότερες αποδόσεις (30 000 kg/εκτάριο για τις ξηρικές καλλιέργειες και 50 000 kg/εκτάριο για τις αρδευόμενες καλλιέργειες) δεδομένης της υψηλότερης παραγωγικότητας της συγκεκριμένης ποικιλίας.

ε)   Σύσταση για σπορά σε εδάφη που πληρούν τις κατάλληλες σχετικές προϋποθέσεις

Η τροποποίηση αυτή συνδέεται, επίσης, με τον υψηλό βαθμό επαγγελματοποίησης του κλάδου. Οι υπεύθυνοι των γεωργικών εκμεταλλεύσεων γνωρίζουν καλά τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τη σπορά σε ακατάλληλες συνθήκες εδάφους, καθώς και τα μέσα επίλυσής τους. Συνεπώς, δεν κρίνεται αναγκαίο να επιβάλλεται η υποχρέωση σποράς σε κατάλληλα εδάφη· αρκεί απλώς να υπάρχει σχετική σύσταση.

στ)   Συμπερίληψη του λογοτύπου της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης

Σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές του προϊόντος, η ετικέτα της πατάτας που φέρει την ΠΓΕ «Patata de Galicia» πρέπει να φέρει τον λογότυπο της συγκεκριμένης ΠΓΕ. Η συσκευασία πρέπει επίσης να φέρει συμπληρωματική ετικέτα, η οποία είναι αριθμημένη με αύξοντα αριθμό και φέρει τον λογότυπο. Ωστόσο, ο λογότυπος αυτός δεν περιλαμβάνεται στις προδιαγραφές του προϊόντος, παρότι χρησιμοποιούνταν ήδη πριν από την καταχώριση της εν λόγω γεωγραφικής ένδειξης στο ευρωπαϊκό μητρώο, όταν το προϊόν απολάμβανε προστασία δυνάμει της ισπανικής νομοθεσίας που ίσχυε προ της κοινοτικής νομοθεσίας.

Για να διευκολυνθεί η πληροφόρηση των καταναλωτών και, κυρίως, για σκοπούς προστασίας και ελέγχου του προϊόντος εκτός της αυτόνομης κοινότητας της Γαλικίας, είναι σκόπιμο να περιληφθεί ο λογότυπος αυτός στις προδιαγραφές του προϊόντος, γεγονός που θα διευκολύνει τον έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.

ζ)   Έλεγχος της χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης για τα προϊόντα για την παρασκευή των οποίων χρησιμοποιείται ως συστατικό το προϊόν «Patata de Galicia»

Θεσπίζονται κανόνες για τη δυνατότητα χρήσης της ένδειξης «Elaborado con IGP Patata de Galicia» για τα προϊόντα για την παρασκευή των οποίων χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη πατάτες με την ΠΓΕ «Patata de Galicia», σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επισήμανση των τροφίμων στα οποία χρησιμοποιούνται ως συστατικά προϊόντα με προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης (ΠΟΠ) ή προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ) (2010/C 341/03) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

5.2.   Κεφάλαια των προδιαγραφών προϊόντος και του ενιαίου εγγράφου που αφορούν οι τροποποιήσεις

α)   Περιγραφή του προϊόντος

Το κείμενο των προδιαγραφών προϊόντος τροποποιείται ώστε να γίνεται αναφορά στις νέες ποικιλίες που προστίθενται.

Συνεπώς, το κείμενο:

«Το προϊόν που φέρει την Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) “Pataca de Galicia” ή “Patata de Galicia” ορίζεται ως κόνδυλος του είδους Solanum tuberosum L., της καλλιεργούμενης ποικιλίας Kennebec, προοριζόμενος για κατανάλωση από τον άνθρωπο.»

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Το προϊόν που φέρει την Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) “Pataca de Galicia” ή “Patata de Galicia” ορίζεται ως κόνδυλος του είδους Solanum tuberosum L., των καλλιεργούμενων ποικιλιών Kennebec, Agria και Fina de Carballo, προοριζόμενος για κατανάλωση από τον άνθρωπο.»·

και το κείμενο:

«Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της βρώσιμης πατάτας της ποικιλίας Kennebec που φέρει την Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη “Patata de Galicia” είναι τα εξής:

σχήμα των κονδύλων: στρογγυλό έως ωοειδές

παρουσία πολύ επιφανειακών οφθαλμών

φλοιός λείος και λεπτός

χρώμα του φλοιού: ανοιχτοκίτρινο

χρώμα της σάρκας: λευκό

υφή: σφιχτή στην αφή και κρεμώδης μετά το μαγείρεμα, συνεκτική στο στόμα

ποιότητα για την κατανάλωση: εξαιρετική, καθώς διακρίνεται κυρίως για την περιεκτικότητά της σε ξηρά ύλη και τα χαρακτηριστικά του χρώματος, του αρώματος και της γεύσης, μετά το μαγείρεμα.»

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ανεξαρτήτως της καλλιεργούμενης ποικιλίας, η πατάτα που καλύπτεται από την εν λόγω γεωγραφική ένδειξη έχει λείο και λεπτό φλοιό, καθώς και υφή σφιχτή στην αφή και κρεμώδη μετά το μαγείρεμα, καλά συνεκτική στο στόμα. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ποιότητά για την κατανάλωση και διακρίνεται κυρίως για την περιεκτικότητά της σε ξηρά ύλη και τα χαρακτηριστικά του χρώματος, του αρώματος και της γεύσης, μετά το μαγείρεμα.

Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και το χρώμα διαφέρουν ανάλογα με την καλλιεργούμενη ποικιλία, όπως φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα:

 

Kennebec

Agria

Fina de Carballo

Σχήμα

στρογγυλό έως ωοειδές

επίμηκες ωοειδές

στρογγυλό

Οφθαλμοί

πολύ επιφανειακοί

πολύ επιφανειακοί

βαθιοί

Χρώμα του φλοιού

ανοιχτοκίτρινο

κίτρινο

ανοιχτοκίτρινο

Χρώμα της σάρκας

λευκό

κίτρινο

λευκό

»

Αντίστοιχες τροποποιήσεις εισάγονται στο σημείο 3.2 του ενιαίου εγγράφου.

β)   Γεωγραφική περιοχή

Η εν λόγω παράγραφος των προδιαγραφών του προϊόντος τροποποιείται και έτσι το κείμενο:

«Η περιοχή παραγωγής και συσκευασίας του προϊόντος που φέρει την Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη περιλαμβάνει τέσσερις επιμέρους περιοχές της αυτόνομης κοινότητας της Γαλικίας, οι οποίες καλύπτουν τις ακόλουθες εδαφικές εκτάσεις:

Επιμέρους περιοχή Bergantiños (A Coruña): αποτελείται από τις κοινότητες Carballo, Coristanco, A Laracha, Malpica και Ponteceso.

Επιμέρους περιοχή A Terra Cha-A Mariña (Lugo): αποτελείται από το σύνολο των κοινοτήτων Abadín, Alfoz, Barreiros, Cospeito, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, Vilalba και Xermade.

Επιμέρους περιοχή Lemos (Lugo): αποτελείται από τις κοινότητες Monforte de Lemos, Pantón και O Saviñao.

Επιμέρους περιοχή A Limia (Ourense): αποτελείται από το σύνολο των κοινοτήτων Baltar, Os Blancos, Calvos de Randín, Castrelo do val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra, Porqueira, Rairíz de Veiga, Sandiás, Sarreaus, Trasmiras, Verín, Vilar de Santos, Xinzo de Limia, τις ενορίες Coedo και Torneiros που ανήκουν στην κοινότητα Allaríz, τις ενορίες Bóveda, Padreda, Seiró και Vilar de Barrio, που ανήκουν στην κοινότητα Vilar de Barrio και τις ενορίες A Abeleda, Bobadela a Pinta, A Graña και Sobradelo, που ανήκουν στην κοινότητα Xunqueira de Ambía.

H καλλιεργούμενη γεωργική έκταση κυμαίνεται μεταξύ 500 και 1 000 εκταρίων ετησίως.»

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η περιοχή παραγωγής και συσκευασίας του προϊόντος που φέρει την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη αντιστοιχεί στην αυτόνομη κοινότητα της Γαλικίας.

Η καλλιεργούμενη έκταση με αυτές τις ποικιλίες που προορίζονται για διάθεση στην αγορά εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου σε 1 350 εκτάρια.».

Το σημείο 4 του ενιαίου εγγράφου τροποποιείται επίσης. Το ακόλουθο κείμενο:

«Η οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή περιλαμβάνει τις ακόλουθες τέσσερις επιμέρους περιοχές, οι οποίες ανήκουν στο σύνολό τους στην αυτόνομη κοινότητα της Γαλικίας: Bergantiños, Terra Chá-A Mariña, Lemos και A Limia.»

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η περιοχή παραγωγής και συσκευασίας του προϊόντος που φέρει την Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη αντιστοιχεί στην αυτόνομη κοινότητα της Γαλικίας.».

γ)   Απόδειξη της καταγωγής

Στο εν λόγω σημείο των προδιαγραφών προϊόντος εισάγονται τυπικές τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας λόγω της προσθήκης των νέων ποικιλιών και της διεύρυνσης της γεωγραφικής περιοχής.

Συνεπώς, το κείμενο:

«Μόνο οι βρώσιμες πατάτες της ποικιλίας Kennebec, οι οποίες καλλιεργούνται σε κατάλληλα αγροτεμάχια (υγιή, χωρίς κανέναν τύπο ασθενειών) που βρίσκονται στις οριζόμενες επιμέρους περιοχές παραγωγής και είναι καταχωρισμένες στο μητρώο του Consejo Regulador, μπορούν να φέρουν την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) “Pataca de Galicia” ή “Patata de Galicia”.

Επίσης, μόνο οι αποθήκες και οι εγκαταστάσεις συσκευασίας που βρίσκονται στις επιμέρους περιοχές και είναι καταχωρισμένες στα αντίστοιχα μητρώα του Consejo Regulador μπορούν να προβαίνουν στη συσκευασία του προϊόντος που φέρει την ΠΓΕ “Pataca de Galicia” ή “Patata de Galicia”.

Η εκτέλεση της αποθήκευσης και της συσκευασίας εντός των προαναφερόμενων επιμέρους περιοχών ανταποκρίνεται στην ανάγκη να διατηρηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παραγωγής και αντανακλά το γεγονός ότι, παραδοσιακά, οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στις περιοχές παραγωγής που παρουσιάζουν την καλύτερη ποιότητα, γεγονός που καθιστά δυνατή την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της δομής ελέγχου. Αφετέρου, με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να ελαχιστοποιηθούν τυχόν απώλειες ως προς την ποιότητα του τελικού προϊόντος λόγω μεταφοράς (κατά την οποία αυξάνεται ο αριθμός των χτυπημάτων, επικρατούν απρόσφορες θερμοκρασίες κ.λπ.) καθώς και να αποφευχθούν οι ακατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης.

Το Consejo Regulador, με βάση τα γενικά κριτήρια που εφαρμόζονται στους οργανισμούς πιστοποίησης προϊόντων και που καθορίζονται από το πρότυπο EN 45011, εξασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος μέσω ενός προγράμματος επιθεώρησης, εντοπισμού και ελέγχου των αγροτεμαχίων που έχουν σπαρεί με σκοπό την παραγωγή, βάσει της ετήσιας δήλωσης σποράς, και ενός προγράμματος ελέγχου και βελτίωσης της ποιότητας, το οποίο καλύπτει τη διαδικασία αποθήκευσης, τις διάφορες εργασίες μεταχείρισης, τη συσκευασία και την επισήμανση του προστατευόμενου προϊόντος.»

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Μόνο οι βρώσιμες πατάτες των ποικιλιών Kennebec, Agria και Fina de Carballo, οι οποίες καλλιεργούνται σε κατάλληλα αγροτεμάχια (υγιή, χωρίς κανέναν τύπο ασθενειών) που βρίσκονται στην οριζόμενη περιοχή παραγωγής και είναι καταχωρισμένες στο μητρώο του Consejo Regulador, μπορούν να φέρουν την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) “Pataca de Galicia” ή “Patata de Galicia”.

Επίσης, μόνο οι αποθήκες και οι εγκαταστάσεις συσκευασίας που βρίσκονται στην περιοχή παραγωγής και είναι καταχωρισμένες στα αντίστοιχα μητρώα του Consejo Regulador μπορούν να συσκευάζουν το προϊόν που φέρει την ΠΓΕ “Pataca de Galicia” ή “Patata de Galicia”.

Η εκτέλεση της αποθήκευσης και της συσκευασίας εντός της οριοθετημένης περιοχής ανταποκρίνεται στην ανάγκη να διατηρηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παραγωγής και αντανακλά το γεγονός ότι, παραδοσιακά, οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στις περιοχές παραγωγής που παρουσιάζουν την καλύτερη ποιότητα, γεγονός που καθιστά δυνατή την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της δομής ελέγχου. Αφετέρου, με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να ελαχιστοποιηθούν τυχόν απώλειες ως προς την ποιότητα του τελικού προϊόντος λόγω μεταφοράς (κατά την οποία αυξάνεται ο αριθμός των χτυπημάτων, επικρατούν απρόσφορες θερμοκρασίες κ.λπ.) καθώς και να αποφευχθούν οι ακατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης.

Το Consejo Regulador, με βάση τα γενικά κριτήρια που εφαρμόζονται στους οργανισμούς πιστοποίησης προϊόντων και που καθορίζονται από το πρότυπο ISO/IEC 17065, εξασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος μέσω ενός προγράμματος επιθεώρησης, εντοπισμού και ελέγχου των αγροτεμαχίων που έχουν σπαρεί με σκοπό την παραγωγή, βάσει της ετήσιας δήλωσης σποράς, και ενός προγράμματος ελέγχου και βελτίωσης της ποιότητας, το οποίο καλύπτει τη διαδικασία αποθήκευσης, τις διάφορες εργασίες μεταχείρισης, τη συσκευασία και την επισήμανση του προστατευόμενου προϊόντος.».

δ)   Μέθοδος παραγωγής

Στο συγκεκριμένο σημείο των προδιαγραφών προϊόντος γίνεται, επίσης, μια τυπική τροποποίηση που σχετίζεται με την προσθήκη των δύο νέων ποικιλιών.

Συνεπώς, η παράγραφος:

«Μόνο οι βρώσιμες πατάτες της ποικιλίας Kennebec, που προέρχονται από πιστοποιημένους σπόρους ή από ελεγχόμενη επαναχρησιμοποίηση σπόρων στο πλαίσιο της ίδιας εκμετάλλευσης, οι οποίες καλλιεργούνται και παράγονται σε κατάλληλα αγροτεμάχια (υγιή, χωρίς κανέναν τύπο ασθενειών) που βρίσκονται στις οριζόμενες επιμέρους περιοχές παραγωγής και είναι καταχωρισμένες στο μητρώο του Consejo Regulador, μπορούν να φέρουν την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) “Pataca de Galicia” ή “Patata de Galicia”.»

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Μόνο οι βρώσιμες πατάτες των ποικιλιών Kennebec, Agria και Fina de Carballo, που προέρχονται από πιστοποιημένους σπόρους ή από ελεγχόμενη επαναχρησιμοποίηση σπόρων στο πλαίσιο της ίδιας εκμετάλλευσης, οι οποίες καλλιεργούνται και παράγονται σε κατάλληλα αγροτεμάχια (υγιή, χωρίς κανέναν τύπο ασθενειών) που βρίσκονται στην οριζόμενη περιοχή παραγωγής και είναι καταχωρισμένες στο μητρώο του Consejo Regulador, μπορούν να φέρουν την προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ) “Pataca de Galicia” ή “Patata de Galicia”.».

Εισάγονται, επίσης, σχετικές τροποποιήσεις όσον αφορά τις μέγιστες αποδόσεις ανά εκτάριο για κάθε ποικιλία, ώστε η ακόλουθη φράση:

«Η μέγιστη επιτρεπόμενη παραγωγή με σκοπό την εμπορία υπό την προστασία του Consejo Regulador ανέρχεται σε 22 000 kg/εκτάριο για τις ξηρικές καλλιέργειες και 35 000 kg/εκτάριο για τις αρδευόμενες καλλιέργειες.»

να αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η μέγιστη επιτρεπόμενη παραγωγή με σκοπό την εμπορία υπό την προστασία του Consejo Regulador ανέρχεται, για τις ποικιλίες Kennebec και Fina de Carballo, σε 25 000 kg/εκτάριο για τις ξηρικές καλλιέργειες και 40 000 kg/εκτάριο για τις αρδευόμενες καλλιέργειες και, για την ποικιλία Agria, σε 30 000 kg/εκτάριο για τις ξηρικές καλλιέργειες και 50 000 kg/εκτάριο για τις αρδευόμενες καλλιέργειες.».

Αφετέρου, τροποποιείται η υποχρέωση σχετικά με την προετοιμασία του εδάφους κατά τη σπορά. Συνεπώς, η φράση:

«Η σπορά πραγματοποιείται σε εδάφη που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για σπορά, ανά διαστήματα 3 ή 4 ετών, με πιστοποιημένο προβλαστημένο πατατόσπορο· κατά προτίμηση, οι κόνδυλοι που έχουν αποθηκευτεί σε θερμοκρασία 3-4 °C (σε ψυκτικούς θαλάμους) διατηρούνται επί τουλάχιστον 20 ημέρες σε θερμοκρασία 12-15 °C.»

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η σπορά συνιστάται να πραγματοποιείται σε εδάφη που πληρούν τις κατάλληλες σχετικές προϋποθέσεις, ανά διαστήματα 3 ή 4 ετών, με πιστοποιημένο προβλαστημένο πατατόσπορο· κατά προτίμηση, οι κόνδυλοι που έχουν αποθηκευτεί σε θερμοκρασία 3-4 °C (σε ψυκτικούς θαλάμους) διατηρούνται επί τουλάχιστον 20 ημέρες σε θερμοκρασία 12-15 °C.».

Τέλος, τροποποιείται η παράγραφος σχετικά με τη δυνατότητα σημειακής άρδευσης σε ορισμένες περιοχές παραγωγής (με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές προϊόντος, στην περιοχή A Limia) προκειμένου να προσαρμοστεί το κείμενο στα νέα γεωγραφικά δεδομένα. Αυτή η νέα διατύπωση αναμένεται να παρέχει τη δυνατότητα σημειακής άρδευσης κατά τους θερινούς μήνες σε όλες τις περιοχές όπου μπορεί να είναι απαραίτητη (περιοχές της ενδοχώρας, με πιο ηπειρωτικό κλίμα). Συνεπώς, η παράγραφος:

«Στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της Γαλικίας, η πατάτα καλλιεργείται με παραδοσιακό τρόπο και, κατά κύριο λόγο, σε μη αρδευόμενες εκτάσεις. Μεταξύ των επιμέρους περιοχών παραγωγής ποιοτικής πατάτας, το κλίμα της περιοχής που καλύπτει τις κοινότητες της περιοχής της A Limia, λόγω των χαρακτηριστικών που σχετίζονται με τη γεωγραφική της θέση, είναι έντονα ηπειρωτικό, διότι βρίσκεται στην ενδοχώρα της επαρχίας Ourense, όπου οι βροχοπτώσεις είναι σημαντικά χαμηλότερες από τον ετήσιο μέσο όρο της Γαλικίας και οι θερμοκρασίες στα μέσα του έτους, ήτοι τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, είναι κατά πολύ υψηλότερες. Στη συγκεκριμένη επιμέρους περιοχή, είναι απαραίτητη η άρδευση προκειμένου να εξασφαλιστεί η άριστη κατάσταση των καλλιεργειών στο τέλος της περιόδου βλάστησης.»

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της Γαλικίας, η πατάτα καλλιεργείται με παραδοσιακό τρόπο και, κατά κύριο λόγο, σε μη αρδευόμενες εκτάσεις. Ωστόσο, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, ορισμένες περιοχές χαρακτηρίζονται από έντονα ηπειρωτικό κλίμα, με σημαντικά χαμηλότερες βροχοπτώσεις από τον ετήσιο μέσο όρο της Γαλικίας και κατά πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες στα μέσα του έτους, ήτοι τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Στις περιοχές αυτές, είναι απαραίτητη η άρδευση προκειμένου να εξασφαλιστεί η άριστη κατάσταση των καλλιεργειών στο τέλος της περιόδου βλάστησης.».

ε)   Δεσμός

Στο σημείο αυτό απαιτούνται ορισμένες επιμέρους τυπικές τροποποιήσεις που σχετίζονται με τη διεύρυνση της γεωγραφική περιοχής. Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν τόσο τις προδιαγραφές προϊόντος όσο και το ενιαίο έγγραφο.

Ως εκ τούτου, οι προδιαγραφές προϊόντος τροποποιούνται ως εξής:

Η παράγραφος:

«Λόγω των κλιματικών συνθηκών, των χαρακτηριστικών των εδαφών και της ιδιαίτερα επιμελούς καλλιέργειας στις επιμέρους περιοχές παραγωγής πατάτας στην αυτόνομη κοινότητα Γαλικίας, το παραγόμενο προϊόν χαίρει εξαιρετικής ποιότητας από γαστριμαργική άποψη.»

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Λόγω των κλιματικών συνθηκών, των χαρακτηριστικών των εδαφών και της ιδιαίτερα επιμελούς καλλιέργειας στην οριοθετημένη περιοχή, το παραγόμενο προϊόν χαίρει εξαιρετικής μαγειρικής ποιότητας.»·

η παράγραφος:

«Όσον αφορά τις κλιματικές συνθήκες, πρέπει να τονισθεί το σημαντικό ύψος των βροχοπτώσεων (1 000-1 500 mm/έτος) στις επιμέρους περιοχές παραγωγής και οι ήπιες θερμοκρασίες που προσφέρουν στις καλλιέργειες πατάτας άριστη βλαστητική ανάπτυξη, χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιηθεί πότισμα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η συνεχής ανάπτυξη των κονδύλων.»

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Όσον αφορά τις κλιματικές συνθήκες, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το σημαντικό ύψος βροχοπτώσεων (1 000-1 500 mm/έτος ή και περισσότερο) και οι ήπιες θερμοκρασίες προσφέρουν στις καλλιέργειες πατάτας άριστη βλαστητική ανάπτυξη, χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιηθεί πότισμα —εκτός από τη θερινή περίοδο σε ορισμένες περιοχές και σημειακά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η συνεχής ανάπτυξη των κονδύλων.»·

η παράγραφος:

«Επιπλέον, στις περιοχές παραγωγής επικρατούν τα εδάφη με μέση ή μέση-αμμώδη σύσταση, με pH 5 έως 6,5, που είναι τα βέλτιστα για την καλλιέργεια της πατάτας. Χάρη στην υφή αυτή, ο φλοιός του κονδύλου είναι λεπτός και ενιαίος, και οι κόνδυλοι βγαίνουν καθαροί από το έδαφος, δεν χρειάζεται επομένως να πλυθούν. Το ελαφρώς όξινο pH εμποδίζει την εμφάνιση της ασθένειας της “ψώρας” (οι κόνδυλοι που έχουν προσβληθεί από την ασθένεια αυτή παρουσιάζουν ανώμαλο φλοιό με φλύκταινες και δεν μπορούν να πουληθούν λόγω της δυσμορφίας τους).»

αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Επιπλέον, επικρατούν τα εδάφη με μέση ή μέση-αμμώδη σύσταση, με pH 5 έως 6,5, που είναι τα βέλτιστα για την καλλιέργεια της πατάτας. Χάρη στην υφή αυτή, ο φλοιός του κονδύλου είναι λεπτός και ενιαίος, και οι κόνδυλοι βγαίνουν καθαροί από το έδαφος, δεν χρειάζεται επομένως να πλυθούν. Το ελαφρώς όξινο pH εμποδίζει την εμφάνιση της ασθένειας της “ψώρας” (οι κόνδυλοι που έχουν προσβληθεί από την ασθένεια αυτή παρουσιάζουν ανώμαλο φλοιό με φλύκταινες και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να πουληθούν λόγω της δυσμορφίας τους).»·

και η παράγραφος:

«Αυτό ισχύει στην περίπτωση των τεσσάρων περιοχών ή επιμέρους περιοχών που εκτείνονται εντός των εδαφικών ορίων όπου επιτρέπεται η παραγωγή πατάτας που φέρει την πιστοποίηση του Consejo Regulador. Οι περιοχές αυτές καλύπτουν κυρίως εδάφη ευρισκόμενα σε πεδινές περιοχές, μέτριου ή μικρού υψομέτρου, ιδανικά για την καλλιέργεια της πατάτας.»

αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Αυτό ισχύει σε διάφορες κοινότητες και περιοχές στις οποίες κυριαρχεί η καλλιέργεια πατάτας στη Γαλικία. Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν κυρίως γαίες ευρισκόμενες σε πεδινές περιοχές, μέτριου ή μικρού υψομέτρου, ιδανικές για την καλλιέργεια της πατάτας.».

Στο ενιαίο έγγραφο, εισάγονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις στο σημείο 5:

Στο σημείο που αφορά την ιδιαιτερότητα της περιοχής, το ακόλουθο κείμενο:

«Βροχοπτώσεις: πρέπει να υπογραμμιστούν οι άφθονες βροχοπτώσεις που επικρατούν στις επιμέρους περιοχές παραγωγής, το ύψος των οποίων κυμαίνεται μεταξύ 1 000 και 1 500 mm/έτος, με ξηρή περίοδο κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο.»

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Βροχοπτώσεις: πρέπει να υπογραμμιστούν οι άφθονες βροχοπτώσεις που δέχεται η οριοθετημένη περιοχή, το ύψος των οποίων κυμαίνεται μεταξύ 1 000 και 1 500 mm/έτος και ενίοτε περισσότερο σε ορισμένες περιοχές, με ξηρή περίοδο κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο.»·

και το κείμενο σχετικά με την ορεογραφία:

«Οι περιοχές αυτές καλύπτουν κυρίως εδάφη ευρισκόμενα σε πεδινές περιοχές μέτριου ή μικρού υψομέτρου, ιδανικά για την καλλιέργεια της πατάτας.»

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι διάφορες περιοχές παραγωγής που είναι διασκορπισμένες σε ολόκληρη την αυτόνομη κοινότητα της Γαλικίας περιλαμβάνουν κυρίως γαίες ευρισκόμενες σε πεδινές περιοχές μέτριου ή μικρού υψομέτρου, ιδανικές για την καλλιέργεια της πατάτας.».

Στο σημείο που αφορά τον ιδιότυπο χαρακτήρα του προϊόντος, η φράση:

«—

Η καλή προσαρμογή της ποικιλίας Kennebec στα εδάφη της Γαλικίας, με αποτέλεσμα την παραγωγή κονδύλων με πολύ επιφανειακούς οφθαλμούς, λεπτό και λείο φλοιό και πολύ λευκό χρώμα σάρκας.»

αντικαθίσταται από την ακόλουθη φράση:

«—

Η καλή προσαρμογή των ποικιλιών Kennebec και Agria στα εδάφη της Γαλικίας, παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής κονδύλων με πολύ επιφανειακούς οφθαλμούς, λεπτό και λείο φλοιό και χρώμα σάρκας πολύ λευκό για την ποικιλία Kennebec και κίτρινο για την ποικιλία Agria. Επιπλέον, επειδή η ποικιλία Fina de Carballo είναι αυτόχθονη και, συνεπώς, φυσικά προσαρμοσμένη απόλυτα στο περιβάλλον, παράγει κονδύλους με λευκή σάρκα που διακρίνονται για τον λεπτό φλοιό τους, παρόλο που φέρουν βαθιούς οφθαλμούς.».

Τέλος, στο σημείο που αφορά την αιτιώδη σχέση μεταξύ της γεωγραφικής περιοχής και της ποιότητας, της φήμης ή άλλου χαρακτηριστικού του προϊόντος, η παράγραφος:

«Οι φυσικές συνθήκες της γεωγραφικής περιοχής, ιδίως το σημαντικό ύψος βροχοπτώσεων στις επιμέρους περιοχές παραγωγής και οι ήπιες θερμοκρασίες προσφέρουν στις καλλιέργειες πατάτας άριστη βλαστητική ανάπτυξη, χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιηθεί πότισμα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η συνεχής ανάπτυξη των κονδύλων.»

αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Οι φυσικές συνθήκες της γεωγραφικής περιοχής, ιδίως το σημαντικό ύψος βροχοπτώσεων και οι ήπιες θερμοκρασίες προσφέρουν στις καλλιέργειες πατάτας άριστη βλαστητική ανάπτυξη, χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιηθεί πότισμα —εκτός από τη θερινή περίοδο σε ορισμένες περιοχές και σημειακά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η συνεχής ανάπτυξη των κονδύλων.».

στ)   Επισήμανση

Η ακόλουθη παράγραφος των προδιαγραφών προϊόντος και του ενιαίου εγγράφου:

«Όλες οι συσκευασίες που περιέχουν το προστατευόμενο προϊόν πρέπει να φέρουν, τυπωμένα και σε μέγεθος που καλύπτει το ένα τρίτο της κύριας όψης της συσκευασίας, το λογότυπο της ονομασίας και τον υπότιτλο “Indicación geográfica protegida ‘Patata de Galicia’/‘Pataca de Galicia’” (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη “Patata de Galicia”/“Pataca de Galicia”).»

αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«Όλες οι συσκευασίες που περιέχουν το προστατευόμενο προϊόν πρέπει να φέρουν, τυπωμένα και σε μέγεθος που καλύπτει το ένα τρίτο της κύριας όψης της συσκευασίας, τον λογότυπο της ονομασίας που εμφανίζεται στη συνέχεια και τον υπότιτλο “Indicación geográfica protegida ‘Patata de Galicia’/‘Pataca de Galicia’” (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη “Patata de Galicia”/“Pataca de Galicia”).»·

και κάτω από το κείμενο, και στα δύο έγγραφα, εισάγεται ο λογότυπος της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης.

Επιπλέον, στις προδιαγραφές προϊόντος, προστίθεται το ακόλουθο κείμενο:

«Επιπλέον, θα αναφέρεται σαφώς η ποικιλία πατάτας που περιέχεται σε κάθε συσκευασία.

Στα προϊόντα για την παρασκευή των οποίων χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη πατάτες με την ΠΓΕ “Patata de Galicia” μπορεί να χρησιμοποιείται η ένδειξη “Elaborado con IGP Patata de Galicia”, εάν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο “Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επισήμανση των τροφίμων στα οποία χρησιμοποιούνται ως συστατικά προϊόντα με προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης (ΠΟΠ) ή προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ) (2010/C 341/03)”. Για τον αποτελεσματικό έλεγχο της χρήσης της ανωτέρω ένδειξης, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να κάνουν χρήση αυτής πρέπει να ενημερώνουν σχετικά το Consejo Regulador με σκοπό τη θέσπιση κατάλληλου συστήματος ελέγχου.».

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

«Patata de Galicia»/«Pataca de Galicia»

Αριθ. ΕΕ: PGI-ES-02300 – 10.3.2017

ΠΟΠ () ΠΓΕ (X)

1.   Ονομασία

«Pataca de Galicia»/«Patata de Galicia».

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

Ισπανία

3.   Περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου

3.1.   Τύπος προϊόντος

Κλάση 1.6. Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά, νωπά ή μεταποιημένα

3.2.   Περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ισχύει η ονομασία υπό 1

Το προϊόν ορίζεται ως κόνδυλος του είδους Solanum tuberosum L., των καλλιεργούμενων ποικιλιών Kennebec, Agria και Fina de Carballo, προοριζόμενος για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Ανεξαρτήτως της καλλιεργούμενης ποικιλίας, η πατάτα που καλύπτεται από την εν λόγω ΠΓΕ έχει λείο και λεπτό φλοιό, καθώς και υφή σφιχτή στην αφή και κρεμώδη μετά το μαγείρεμα, καλά συνεκτική στο στόμα. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ποιότητά για την κατανάλωση και διακρίνεται κυρίως για την περιεκτικότητά της σε ξηρά ύλη και τα χαρακτηριστικά του χρώματος, του αρώματος και της γεύσης, μετά το μαγείρεμα.

Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και το χρώμα διαφέρουν ανάλογα με την καλλιεργούμενη ποικιλία, όπως φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα:

 

Kennebec

Agria

Fina de Carballo

Σχήμα

στρογγυλό έως ωοειδές

επίμηκες ωοειδές

στρογγυλό

Οφθαλμοί

πολύ επιφανειακοί

πολύ επιφανειακοί

βαθιοί

Χρώμα του φλοιού

ανοιχτοκίτρινο

κίτρινο

ανοιχτοκίτρινο

Χρώμα της σάρκας

λευκό

κίτρινο

λευκό

Τα αναλυτικά χαρακτηριστικά έχουν ως εξής: περιεκτικότητα σε ξηρά ύλη μεγαλύτερη από 18 % και περιεκτικότητα σε αναγωγικά σάκχαρα μικρότερη από 0,4 %.

3.3.   Ζωοτροφές (μόνο για προϊόντα ζωικής προέλευσης) και πρώτες ύλες (μόνο για μεταποιημένα προϊόντα)

3.4.   Ειδικά στάδια της παραγωγής τα οποία πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής

Επιπλέον της ίδιας της καλλιέργειας, η αποθήκευση και η συσκευασία του προϊόντος πρέπει επίσης να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

Η εκτέλεση της αποθήκευσης και της συσκευασίας εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής ανταποκρίνεται στην ανάγκη να διατηρηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παραγωγής και αντανακλά το γεγονός ότι, παραδοσιακά, οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στις περιοχές παραγωγής που παρουσιάζουν την καλύτερη ποιότητα. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της φάσης συσκευασίας, το πολύ πεπειραμένο προσωπικό εκτελεί, σύμφωνα με την παράδοση, χειρωνακτική διαλογή του προϊόντος. Αφετέρου, με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να ελαχιστοποιηθούν τυχόν απώλειες ως προς την ποιότητα του τελικού προϊόντος λόγω μεταφοράς (κατά την οποία αυξάνεται ο αριθμός των χτυπημάτων, επικρατούν απρόσφορες θερμοκρασίες κ.λπ.) καθώς και να αποφευχθούν οι ακατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης.

3.5.   Ειδικοί κανόνες για τον τεμαχισμό, το τρίψιμο, τη συσκευασία κ.λπ. του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η καταχωρισμένη ονομασία

Η βρώσιμη πατάτα που φέρει την Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) «Pataca de Galicia»/«Patata de Galicia» πρέπει να διατίθεται στο εμπόριο σε συσκευασίες νέες, καθαρές και από υλικό που επιτρέπει τον ορθό αερισμό, διατήρηση και μεταφορά του προϊόντος.

Το προϊόν συσκευάζεται σε ομοιογενείς παρτίδες ως προς τη διάμετρο και την προέλευση, με ελάχιστη διάμετρο τα 35 mm. Είναι ωστόσο αποδεκτό να διατίθενται στο εμπόριο πατάτες των οποίων η ελάχιστη διάμετρος κυμαίνεται μεταξύ 18 mm και 35 mm, εφόσον συνοδεύονται από την ένδειξη «patata menuda fuera de calibre» (μικρή πατάτα μεγέθους εκτός προδιαγραφών) ή άλλη ισοδύναμη ένδειξη πώλησης.

Η ομοιογένεια του μεγέθους δεν είναι υποχρεωτική για τις συσκευασίες πώλησης καθαρού βάρους μεγαλύτερου των 5 kg. Στις συσκευασίες πώλησης καθαρού βάρους 5 kg ή μικρότερου, η διαφορά διαμέτρου μεταξύ των μεγαλύτερων και των μικρότερων μονάδων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 35 mm.

Επιτρέπονται οι συσκευασίες καθαρού βάρους 15, 10, 5, 4, 3, 2 και 1 kg, ενώ κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται οι συσκευασίες των 20 και 25 kg εφόσον προορίζονται για εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλες μονάδες ομαδικής εστίασης που το ζητούν.

3.6.   Ειδικοί κανόνες για την επισήμανση του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η καταχωρισμένη ονομασία

Όλες οι συσκευασίες που περιέχουν το προστατευόμενο προϊόν πρέπει να φέρουν, τυπωμένα και σε μέγεθος που καλύπτει το ένα τρίτο της κύριας όψης της συσκευασίας, τον λογότυπο της ΠΓΕ που εμφανίζεται στη συνέχεια και τον υπότιτλο Indicación Geográfica Protegida «Pataca de Galicia»/«Patata de Galicia» (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη «Pataca de Galicia»/«Patata de Galicia»).

Image 1

Κάθε συσκευασία πρέπει επίσης να φέρει συμπληρωματική ετικέτα, η οποία χορηγείται από το Consejo Regulador. Η ετικέτα αυτή είναι αριθμημένη με αύξοντα αριθμό και φέρει τον λογότυπο της γεωγραφικής ένδειξης.

4.   Συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής

Η περιοχή παραγωγής και συσκευασίας του προϊόντος που φέρει την Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη αντιστοιχεί στην αυτόνομη κοινότητα της Γαλικίας.

5.   Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή

Ιδιαιτερότητα της γεωγραφικής περιοχής

Η οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή προσφέρει κλιματικές και εδαφικές συνθήκες κατάλληλες για την ανάπτυξη της καλλιέργειας οι οποίες εγγυώνται την υψηλή ποιότητα της πατάτας της Γαλικίας.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γεωγραφικής περιοχής της ΠΓΕ που συνδέονται άμεσα με τις παραμέτρους που θεωρούνται βέλτιστες για την καλλιέργεια της πατάτας είναι τα ακόλουθα:

Κλίμα:

Βροχοπτώσεις: πρέπει να υπογραμμιστούν οι άφθονες βροχοπτώσεις που δέχεται η οριοθετημένη περιοχή, το ύψος των οποίων κυμαίνεται μεταξύ 1 000 και 1 500 mm/έτος και ενίοτε περισσότερο σε ορισμένες περιοχές, με ξηρή περίοδο κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο.

Θερμοκρασίες: ήπιες κατά την περίοδο βλαστητικής ανάπτυξης της πατάτας.

Έδαφος:

Εδάφη με μέση ή μέση-αμμώδη σύσταση και pH 5 έως 6,5.

Ορεογραφία:

Οι διάφορες περιοχές παραγωγής που είναι διασκορπισμένες σε ολόκληρη την αυτόνομη κοινότητα της Γαλικίας περιλαμβάνουν κυρίως γαίες ευρισκόμενες σε πεδινές περιοχές μέτριου ή μικρού υψομέτρου, ιδανικές για την καλλιέργεια της πατάτας.

Ιδιότυπος χαρακτήρας του προϊόντος

Μεταξύ των χαρακτηριστικών που προσδίδουν την ποιοτική ιδιαιτερότητά της στην πατάτα της Γαλικίας σε σύγκριση με τις πατάτες άλλων περιοχών παραγωγής, πρέπει να αναφερθούν:

Η καλή προσαρμογή των ποικιλιών Kennebec και Agria στα εδάφη της Γαλικίας, που παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής κονδύλων με πολύ επιφανειακούς οφθαλμούς, λεπτό και λείο φλοιό και χρώμα σάρκας πολύ λευκό για την ποικιλία Kennebec και κίτρινο για την ποικιλία Agria. Επιπλέον, επειδή η ποικιλία Fina de Carballo είναι αυτόχθονη και, συνεπώς, φυσικά προσαρμοσμένη απόλυτα στο περιβάλλον, παράγει κονδύλους με λευκή σάρκα που διακρίνονται για τον λεπτό φλοιό τους, παρόλο που φέρουν βαθιούς οφθαλμούς.

Παράμετροι ποιότητας: η πατάτα που φέρει την ΠΓΕ είναι ελαφρώς αλευρώδης, έχει αρκετά σφικτή σύσταση, διαλύεται ελαφρά έως μέτρια και είναι σφικτή στην αφή. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά καθιστούν την πατάτα αυτή ιδανικό προϊόν για κάθε τύπο μαγειρέματος, καθώς διακρίνεται για την περιεκτικότητά της σε ξηρή ουσία και τα χαρακτηριστικά του χρώματος, του αρώματος και της γεύσης, μετά το μαγείρεμα.

Αναλυτικά χαρακτηριστικά: περιεκτικότητα σε ξηρά ύλη μεγαλύτερη από 18 % και περιεκτικότητα σε αναγωγικά σάκχαρα μικρότερη από 0,4 %.

Αιτιώδης σχέση μεταξύ της γεωγραφικής περιοχής και της ποιότητας, της φήμης ή άλλου χαρακτηριστικού του προϊόντος:

Οι φυσικές συνθήκες της γεωγραφικής περιοχής, ιδίως το σημαντικό ύψος βροχοπτώσεων και οι ήπιες θερμοκρασίες προσφέρουν στις καλλιέργειες πατάτας άριστη βλαστητική ανάπτυξη, χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιηθεί πότισμα —εκτός από τη θερινή περίοδο σε ορισμένες περιοχές και σημειακά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η συνεχής ανάπτυξη των κονδύλων.

Η ύπαρξη ξηράς περιόδου κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο, όπου παρατηρείται έλλειψη νερού στο έδαφος, συμβάλλει ώστε οι κόνδυλοι που παράγονται να χάνουν νερό, πριν συλλεγούν, και να ωριμάζουν τέλεια, πράγμα που επιτρέπει τον σχηματισμό ενιαίου και ανθεκτικού φλοιού. Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με τη μείωση της περιεκτικότητας σε νερό του κονδύλου, συμβάλλει στον σχηματισμό του και ενισχύει τη μαγειρική του ποιότητα.

Στις περιοχές παραγωγής επικρατούν τα εδάφη με μέση ή μέση-αμμώδη σύσταση, με pH 5 έως 6,5, που είναι τα βέλτιστα για την καλλιέργεια της πατάτας καθώς επιτρέπουν τον καλό αερισμό που περιορίζει την εμφάνιση ασθενειών όπως η Pectobacterium spp. ή η Rhizoctonia solani. Χάρη στην υφή αυτή, ο φλοιός του κονδύλου είναι λεπτός και ενιαίος, και οι κόνδυλοι βγαίνουν καθαροί από το έδαφος, δεν χρειάζεται επομένως να πλυθούν. Επιπλέον, το ελαφρώς όξινο pH εμποδίζει την εμφάνιση ορισμένων ασθενειών όπως η Streptomyces spp.

Όσον αφορά τον ανθρώπινο παράγοντα, μεταξύ των παραδοσιακών καλλιεργητικών πρακτικών αξίζει να αναφερθούν οι φυσικές λιπάνσεις, μέχρι 25 έως 30 τόνους/εκτάριο, που συμβάλλουν σημαντικά στην υψηλή μαγειρική ποιότητα της πατάτας που παράγεται υπό τις συγκεκριμένες αυτές συνθήκες.

Παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών του προϊόντος

(άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού)

http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/alimentacion/produtos_calidade/2018/P_Condiciones_Patata_de_Galicia__mayo_2018.pdf


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.


27.12.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 434/22


Δημοσίευση του ενιαίου εγγράφου που τροποποιήθηκε ύστερα από την έγκριση τροποποίησης ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

(2019/C 434/11)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την παρούσα τροποποίηση ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 664/2014 της Επιτροπής (1).

Η αίτηση έγκρισης της εν λόγω τροποποίησης ήσσονος σημασίας είναι διαθέσιμη στη βάση δεδομένων DOOR της Επιτροπής.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

«POMME DE TERRE DE L’ÎLE DE RÉ»

Αριθ. ΕΕ: PDO-FR-0065-AM04 – 4.6.2019

ΠΟΠ (X) ΠΓΕ ( )

1.   Ονομασία(-ες)

«Pomme de terre de l’île de Ré»

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

Γαλλία

3.   Περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου

3.1.   Τύπος προϊόντος

Κλάση 1.6. Φρούτα, λαχανικά και δημητριακά, νωπά ή μεταποιημένα

3.2.   Περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ισχύει η ονομασία υπό 1

Το προϊόν «Pomme de terre de l’île de Ré» είναι πρώιμη πατάτα μεγέθους μικρότερου των 70 mm.

Οι πατάτες που φέρουν την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «Pomme de terre de l’île de Ré» πρέπει να προέρχονται από ποικιλίες πατάτας κατανάλωσης (Alcmaria, Starlette, Carrera και Primabelle) και σφικτόσαρκης πατάτας κατανάλωσης (Amandine, Charlotte, Celtiane και Léontine).

Χαρακτηρίζονται από βουτυρώδη υφή σάρκας, καθώς και ιδιαίτερα αρώματα με φυτικές νότες. Η περιεκτικότητά της σε ξηρά ουσία, κατά την ημέρα εκρίζωσης, ποικίλλει από 15 έως 20,5 % για τις ποικιλίες Alcmaria, Starlette, Carrera και Primabelle και από 16 έως 21 % για τις ποικιλίες Amandine, Charlotte, Celtiane και Léontine.

Καθώς συγκομίζονται πριν από την πλήρη ωρίμανση, ο φλοιός τους είναι λεπτός και αποσπάται εύκολα με απλή απόξεση.

Είναι εποχιακό προϊόν, του οποίου η πώληση επιτρέπεται μόνον μέχρι και την 31η Ιουλίου του έτους συγκομιδής και το οποίο είναι ακατάλληλο για μακρόχρονη διατήρηση.

Το προϊόν «Pomme de terre de l’île de Ré» είναι νωπό λαχανικό που πρέπει να διατίθεται στο εμπόριο αμέσως μετά την εκρίζωση.

3.3.   Ζωοτροφές (μόνο για προϊόντα ζωικής προέλευσης) και πρώτες ύλες (μόνο για μεταποιημένα προϊόντα)

3.4.   Ειδικά στάδια της παραγωγής τα οποία πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής

Όλα τα στάδια, από τη βλάστηση μέχρι τη συγκομιδή, εκτελούνται εντός της γεωγραφικής περιοχής.

3.5.   Ειδικοί κανόνες σχετικά με τον τεμαχισμό, το τρίψιμο, τη συσκευασία κ.λπ. του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η ονομασία

Η πατάτα της νήσου île de Ré συσκευάζεται εντός της γεωγραφικής περιοχής, σε συσκευασίες διανομής που δεν υπερβαίνουν τα 25 kg. Οι τύποι συσκευασίας εξασφαλίζουν την ταυτοποίηση των παρτίδων και της προέλευσής τους, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην εγγύηση της ιχνηλασιμότητας του προϊόντος.

Το προϊόν «Pomme de terre de l’île de Ré», καθώς διατίθεται στο εμπόριο μόνο νωπό, πρέπει να συσκευάζεται αμέσως μετά την εκρίζωση.

Επιπλέον, συγκομίζεται πριν από την πλήρη ωρίμαση και για τον λόγο αυτό είναι ευπαθές προϊόν. Είναι σκόπιμο, επομένως, να αποφεύγονται οι κραδασμοί που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν την επιδερμίδα του, προκαλώντας αμυχές και αμαύρωση. Για τους λόγους αυτούς, οι παραγωγοί καταβάλλουν ιδιαίτερη φροντίδα κατά τη συγκομιδή, τη διαλογή και τη συσκευασία ώστε να διαφυλάσσονται τα χαρακτηριστικά της πατάτας.

3.6.   Ειδικοί κανόνες σχετικά με την επισήμανση του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η ονομασία

Εκτός από τις υποχρεωτικές ενδείξεις που προβλέπονται από τους κανονισμούς σχετικά με το εμπόριο της πατάτας, η επισήμανση του προϊόντος που φέρει την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «Pomme de terre de l’île de Ré» πρέπει να περιλαμβάνει την ονομασία «Pomme de terre de l’île de Ré», καθώς και την ένδειξη «Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης» ή τη συντομογραφία «ΠΟΠ». Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να συγκεντρώνονται στο ίδιο οπτικό πεδίο πάνω στην ίδια ετικέτα.

4.   Συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής

Η γεωγραφική περιοχή αντιστοιχεί στο έδαφος της νήσου île de Ré, η οποία αποτελείται από τις εξής κοινότητες: Ars-en-Ré, La Couarde-sur-Mer, Loix, Les Portes-en-Ré, Saint-Clément-des-Baleines, Le Bois-Plage-en Ré, La Flotte, Rivedoux-Plage, Sainte-Marie-de-Ré, Saint-Martin-de-Ré.

5.   Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή

Το προϊόν «Pomme de terre de l’île de Ré» είναι πατάτα της οποίας ο πρώιμος χαρακτήρας, το μικρό μέγεθος και τα ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά συνδέονται με το τοπικό εύκρατο κλίμα της νήσου, το οποίο χαρακτηρίζεται από ηλιοφάνεια και ανέμους.

Οι τοπικές πρακτικές παραγωγής (επιλογή ελαφρών και διηθητικών αγροτεμαχίων, πρώιμη καλλιέργεια, μεγάλη πυκνότητα φύτευσης κ.ά.) έχουν στόχο να ενισχύσουν τη δυνατότητα πρώιμης συγκομιδής, γεγονός που έχει συμβάλει στην αναγνωρισιμότητα του προϊόντος από τους καταναλωτές από την αρχή του 20ού αιώνα.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γεωγραφικής περιοχής

Η γεωγραφική περιοχή της ονομασίας προέλευσης «Pomme de terre de l’île de Ré» αντιστοιχεί στις 10 κοινότητες του νομού Charente-Maritime που απαρτίζουν τη νήσο île de Ré. Η νήσος île de Ré βρίσκεται στον Ατλαντικό Ωκεανό σε απόσταση 3 χιλιομέτρων από τις γαλλικές ακτές, απέναντι από την κοινότητα La Rochelle.

Η νήσος île de Ré εντάσσεται στη γεωλογική ιστορία του βόρειου άκρου της λεκάνης Bassin aquitain. Η δημιουργία της είναι αποτέλεσμα διαφορετικών ιζηματογενών αποθέσεων τύπου κοραλλιογενών υφάλων και στη συνέχεια αργιλικών ασβεστολίθων της Ιουρασικής Περιόδου. Αυτή η ιζηματογένεση της Μεσοζωικής περιόδου είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του ασβεστολιθικού υποστρώματος της νήσου île de Ré, το οποίο καλύφθηκε εκ νέου από αργιλώδεις και αιολικές αποθέσεις κατά το Τεταρτογενές.

Αυτές οι διακριτές φάσεις ιζηματογένεσης είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός πεδινού τοπίου με πολύ ήπιο ανάγλυφο, όπου το μεγαλύτερο σε υψόμετρο σημείο δεν υπερβαίνει τα 20 μέτρα.

Τα εδάφη που απαντώνται πιο συχνά στο νησί είναι εδάφη ασβεστώδους ή ασβεστικού τύπου πάνω σε ασβεστολιθικό μητρικό πέτρωμα.

Οι οριοθετημένες περιοχές που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παραγωγή πατάτας είναι γενικά παράκτια, ασβεστολιθικού ή ασβεστικού τύπου καστανόχρωμα εδάφη με αμμώδη επικάλυψη, καθώς και εδάφη με αιολικές αποθέσεις αμμώδους υφής. Πρόκειται για εδάφη ελαφριά, ξηρά και διηθητικά. Τα εδάφη αυτά είναι πλούσια σε ανθρακικό κάλιο και σε φωσφορικό οξύ και κατά κανόνα φτωχά σε χούμο.

Μια άλλη ιδιαιτερότητα της νήσου île de Ré είναι να παρέχει στους παραγωγούς μια πηγή φυσικού λιπάσματος: τα φαιοφύκη. Αυτό το οργανικό λίπασμα, το οποίο αποτελείται από θαλάσσια φύκη που συλλέγονται στις ακτές του νησιού και επί μακρόν αποτελούσε τον μόνο πόρο οργανικού βελτιωτικού εδάφους στο νησί, χρησιμοποιείται έως σήμερα από ορισμένους παραγωγούς. Το ενδιαφέρον των φαιοφυκών είναι ότι, για παράδειγμα, αποσυντίθεται γρηγορότερα από την κοπριά των βοοειδών.

Το κλίμα είναι εύκρατο ωκεάνιο. Μάλιστα, ο εύκρατος χαρακτήρας του κλίματος γίνεται πιο εμφανής σε σχέση με τις ηπειρωτικές ακτές, αφού διαπιστώνονται εντονότερη ηλιοφάνεια, ασθενέστερες βροχοπτώσεις και ηπιότερες θερμοκρασίες. Η εντονότερη επίδραση του ωκεανού στο νησί στο νησί σε σχέση με την ηπειρωτική χώρα εξηγεί τις διαφορές αυτές.

Το κλίμα χαρακτηρίζεται από σημαντική ηλιοφάνεια, διάρκειας περίπου 2 300 ωρών ετησίως, σε συνδυασμό με σημαντική φωτεινότητα, μειωμένες βροχοπτώσεις με ύψος χαμηλότερο των 700 χιλιοστών ετησίως, και ετήσια μέση θερμοκρασία που προσεγγίζει τους 13 °C. Οι βροχοπτώσεις παρατηρούνται κυρίως το φθινόπωρο και το χειμώνα και τα φαινόμενα χιονοπτώσεων και παγετού είναι αρκετά σπάνια. Επιπλέον, η νήσος île de Ré είναι εκτεθειμένη σε θερμούς και σφοδρούς ανέμους.

Οι καλλιεργητικές πρακτικές που εφαρμόζονται έχουν στόχο να ενισχύσουν τον πρώιμο χαρακτήρα του προϊόντος «Pomme de terre de l’île de Ré». Τα κύρια χαρακτηριστικά τους είναι τα εξής:

ο καθορισμός οριακής ημερομηνίας φύτευσης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πρώιμη συγκομιδή του προϊόντος «Pomme de terre de l’île de Ré», το οποίο πρέπει να συγκομίζεται μέχρι τις 31 Ιουλίου,

υψηλή πυκνότητα φύτευσης και πυκνές σειρές,

αποφύλλωση η οποία, όταν πραγματοποιείται, είναι αποκλειστικά μηχανική, ώστε να μην αλλοιώνεται το έδαφος και, επομένως, να διαφυλάσσονται τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Ιδιοτυπία του προϊόντος

Το προϊόν «Pomme de terre de l’île de Ré» είναι πατάτα πρώιμης ωρίμασης.

Αυτός ο πρώιμος χαρακτήρας, καθώς και το μικρό ή μεσαίο μέγεθός του, κάτω των 70 χιλιοστών, προσδίδουν στο προϊόν μοναδικές οργανοληπτικές ιδιότητες: βουτυρώδη σάρκα, αρώματα μετά το ψήσιμο που μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της εποχής —από αρώματα φυτών έως ξηρών καρπών— και γεύσεις σχεδόν πάντα γλυκές, ενίοτε με ελαφρώς αλμυρές νότες.

Αιτιώδης συνάφεια

Τα χαρακτηριστικά και οι πρωτότυπες οργανοληπτικές ιδιότητες του προϊόντος «Pomme de terre de l’île de Ré» οφείλονται στο συνδυασμό των εδαφοκλιματικών παραγόντων της νήσου île de Ré και των καλλιεργητικών πρακτικών των παραγωγών.

Η πατάτα «Pomme de terre de l’île de Ré» οφείλει τον πρώιμο χαρακτήρα της στο έδαφος και στην τοπική τεχνογνωσία. Πράγματι, τα ελαφρά, ξηρά και διηθητικά εδάφη, οι ήπιες θερμοκρασίες και η μεγάλη ηλιοφάνεια, που συμπληρώνονται από τη χρήση καλυμμάτων, επιτρέπουν τη γρήγορη αναθέρμανση των εδαφών. Η ταχύτερη πρώιμη ωρίμαση του προϊόντος «Pomme de terre de l’île de Ré» παρατηρείται στα φυτρωτήρια, στην αύξηση των φυταρίων και μέχρι τη συγκομιδή.

Η ποιότητα του προϊόντος «Pomme de terre de l’île de Ré» οφείλεται εξίσου στο μέγιστο μέγεθος του, το οποίο δεν ξεπερνά τα 70 χιλιοστόμετρα, χαρακτηριστικό που συμβάλλει στις οργανοληπτικές τους ιδιότητες. Το μέγεθος αυτό είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού φυσικά ρυθμιζόμενων βροχοπτώσεων και των γενικά υψηλών πυκνοτήτων φύτευσης που εφαρμόζονται στο νησί. Η σημαντική ικανότητα που έχουν τα εδάφη να στεγνώνουν, η ηπιότητα των θερμοκρασιών και η θερμότητα και σφοδρότητα των ανέμων που ευνοούν την εξατμισοδιαπνοή επίσης συμβάλλουν στον περιορισμό του μεγέθους των κονδύλων. Οι υψηλές πυκνότητες φύτευσης ενισχύουν την αντοχή στους σφοδρούς ανέμους που πνέουν στο νησί.

Ως εκ τούτου, τα τυπικά χαρακτηριστικά της πατάτας «Pomme de terre de l’île de Ré» οφείλονται στις ιδανικές εδαφοκλιματικές συνθήκες που αξιοποιούνται με κατάλληλες καλλιεργητικές πρακτικές και στην ορθή επιλογή ποικιλιών.

Παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών

(άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-2a12de02-d2b3-4097-8aed-21d853db026d


(1)  ΕΕ L 179 της 19.6.2014, σ. 17.


27.12.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 434/25


Δημοσίευση των προδιαγραφών προϊόντος που τροποποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης τροποποίησης ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

(2019/C 434/12)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την παρούσα τροποποίηση ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 664/2014 της Επιτροπής (1)

Η αίτηση έγκρισης της εν λόγω τροποποίησης ήσσονος σημασίας είναι διαθέσιμη στη βάση δεδομένων DOOR της Επιτροπής.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΙΔΙΟΤΥΠΟ ΠΡΟΪΟΝ

«KARJALANPIIRAKKA»

Αριθ. ΕΕ: TSG-FI-0015-AM01 – 8.5.2019

Φινλανδία

1.   Ονομασία/-ες προς καταχώριση

«Karjalanpiirakka»

2.   Τύπος προϊόντος

Κλάση 2.24. Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, ζαχαρώδη παρασκευάσματα και προϊόντα μπισκοτοποιίας

3.   Αιτιολόγηση της καταχώρισης

3.1.   Πρόκειται για προϊόν το οποίο

☒ παρασκευάζεται με τρόπο παραγωγής, μεταποίησης ή σύνθεσης που αντιστοιχεί στην παραδοσιακή πρακτική για το εν λόγω προϊόν ή τρόφιμο

☐ παράγεται από πρώτες ύλες ή συστατικά που είναι τα χρησιμοποιούμενα παραδοσιακά.

Οι παράγοντες που καθορίζουν τον τρόπο παρασκευής του προϊόντος «Karjalanpiirakka», που μπορεί να μεταφραστεί ως «τάρτα Καρελίας» ή «πιρόγα Καρελίας» είναι οι εξής: η ζύμη απλώνεται ώστε να σχηματίζονται φύλλα όσο το δυνατόν λεπτότερα, έως και διαφανή, σε σχήμα στρογγυλής ή ωοειδούς πιρόγας διαμέτρου ή μήκους 10 έως 24 cm. Η γέμιση προστίθεται πάνω στη ζύμη σε απόσταση 1 έως 2 cm από τα άκρα, τα οποία διπλώνονται πάνω από τη γέμιση σε σχήμα πτυχοειδούς στεφάνης έτσι ώστε το μέσο της πιρόγας να παραμένει ανοιχτό. Οι πιρόγες ψήνονται στο φούρνο σε πολύ υψηλή θερμοκρασία για λίγη ώρα, στοιχείο που προσδίδει στη ζύμη την τραγανή υφή της και, συνεπώς, επηρεάζει τη γεύση του προϊόντος.

3.2.   Πρόκειται για ονομασία η οποία

☒ χρησιμοποιείται κατά παράδοση για την περιγραφή του ιδιότυπου προϊόντος

☐ προσδιορίζει τον παραδοσιακό χαρακτήρα ή τον ιδιότυπο χαρακτήρα του προϊόντος.

Το προϊόν «Karjalanpiirakka» εμφανίστηκε μεταξύ 17ου και 18ου αιώνα στο έδαφος που αντιστοιχεί στην επαρχία της Ανατολικής Φινλανδίας, πριν εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη Φινλανδία, καθώς και στη Σουηδία, από τους εκτοπισμένους κατοίκους της φινλανδικής Καρελίας κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο ωοειδής και ανοιχτός στο μέσο τύπος του συγκεκριμένου είδους τάρτας, σε σχήμα πιρόγας, ονομάστηκε «Karjalanpiirakka», κατά λέξη «πιρόγα της Καρελίας», όταν η κατανάλωσή της εξαπλώθηκε εκτός Καρελίας.

4.   Περιγραφή

4.1.   Περιγραφή του προϊόντος που φέρει την ονομασία του σημείου 1, συμπεριλαμβανομένων των κύριων φυσικών, χημικών, μικροβιολογικών ή οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, από την οποία προκύπτει ο ιδιότυπος χαρακτήρας του προϊόντος (άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού)

Η «Karjalanpiirakka» είναι αλμυρή τάρτα ανοιχτή στο επάνω μέρος, με μικρό πάχος, με λεπτή ζύμη, και η οποία περιέχει γέμιση στο μέσο. Το μήκος της είναι 7 έως 20 cm. Είναι κυρίως ωοειδής, αλλά μπορεί επίσης να είναι και στρογγυλή. Η ζύμη δεν καλύπτει τη γέμιση. Τα άκρα της διπλώνονται προς το εσωτερικό σε σχήμα πτυχοειδούς στεφάνης. Η ζύμη είναι τραγανή. Η ζύμη αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο και η γέμιση περίπου στα δύο τρίτα του συνολικού προϊόντος.

4.2.   Περιγραφή της μεθόδου παραγωγής του προϊόντος που φέρει την ονομασία του σημείου 1, την οποία οφείλουν να ακολουθούν οι παραγωγοί, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, του είδους και των χαρακτηριστικών των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών ή συστατικών, και της μεθόδου παρασκευής του προϊόντος (άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού)

Η παρασκευή του προϊόντος «Karjalanpiirakka» ξεκινά από τη μαγειρική παρασκευή της γέμισης. Συνήθως η γέμιση αποτελείται από χυλό κριθαριού ή ρυζιού ή από πουρέ πατάτας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί πολτός λαχανικών (π.χ. γογγυλοκράμβη, καρότο, ρέβα, λάχανο ή μανιτάρια). Επίσης, ο πουρές πατάτας μπορεί να παρασκευστεί από νιφάδες αφυδατωμένης πατάτας.

Η ζύμη παρασκευάζεται με νερό, αλάτι και αλεύρι σίκαλης ή σιτάλευρο. Η ζύμη απλώνεται ώστε να σχηματίζονται όσο το δυνατόν λεπτότερα, σχεδόν διαφανή, φύλλα, και της δίνεται το σχήμα μικρής πιρόγας. Την τραγανή του γεύση το προϊόν «Karjalanpiirakka» την οφείλει στο λεπτό πάχος της ζύμης. Τα άκρα της ζύμης διπλώνονται πάνω από τη ζύμη σε σχήμα πτυχοειδούς στεφάνης. Οι πιρόγες ψήνονται στο φούρνο σε πολύ υψηλή θερμοκρασία, από 250 έως 300 C, επί 15 έως 20 λεπτά. Η μικρή διάρκεια ψησίματος και η υψηλή θερμοκρασία παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της γεύσης του προϊόντος.

Για την παρασκευή της γέμισης βράζονται 1 λίτρο (1 kg) νερού, γάλακτος ή ροφήματος γάλακτος χωρίς λακτόζη ή ίδια ποσότητα νερού με σκόνη γάλακτος ή σκόνη γάλακτος χωρίς λακτόζη τα οποία αναμειγνύονται με 2 dl (180 g) νιφάδων ρυζιού ή κριθαριού. Η διάρκεια μαγειρέματος του χυλού ρυζιού είναι μισή έως μία ώρα, ενώ του χυλού κριθαριού είναι μεγαλύτερη. Στο χυλό κριθαριού μπορούν να προστεθούν αρτύματα. Για την παρασκευή της ζύμης χρησιμοποιούνται από 275 έως 350 g αλεύρου και 200 g νερού.

Συνήθως, οι πιρόγες αλείφονται με βούτυρο, λάδι ή μείγμα νερού και γάλακτος ή νερού και ροφήματος γάλακτος αμέσως μετά το ψήσιμο ή αφού αναθερμανθούν. Κάποιες φορές χρησιμοποιείται, επίσης, αβγό.

4.3.   Περιγραφή των κύριων στοιχείων που αποδεικνύουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα του προϊόντος (άρθρο 7 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού)

Υπάρχουν αναφορές σε παραδοσιακές τάρτες σε σχήμα πιρόγας, οι οποίες αποτελούνται από ζύμη και γέμιση, σε μια γεωγραφική περιοχή η οποία εκτείνεται από την Καρελία ως τη Σιβηρία και την Κίνα. Η Καρελία βρίσκεται στην περιφέρεια της εν λόγω γεωγραφικής ζώνης. Ο ωοειδής τύπος με το άνοιγμα στο μέσο, του συγκεκριμένου τύπου τάρτας, σε σχήμα πιρόγας, ονομάστηκε «Karjalanpiirakka», κατά λέξη «πιρόγα της Καρελίας», όταν η κατανάλωσή του εξαπλώθηκε εκτός Καρελίας.

Το προϊόν «Karjalanpiirakka» εμφανίστηκε μεταξύ 17ου και 18ου αιώνα στο έδαφος που αντιστοιχεί στην επαρχία της Ανατολικής Φινλανδίας, πριν εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη Φινλανδία, καθώς και στη Σουηδία, από τους εκτοπισμένους κατοίκους της φινλανδικής Καρελίας κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι πρώτες γραπτές μαρτυρίες που αφορούν το προϊόν «Karjalanpiirakka» χρονολογούνται από το 1686.

Οι παράγοντες που καθορίζουν τον τρόπο παρασκευής του προϊόντος «Karjalanpiirakkaa» είναι οι εξής: η ζύμη απλώνεται ώστε να σχηματίζονται φύλλα όσο το δυνατόν λεπτότερα, έως και διαφανή, σε σχήμα στρογγυλής ή ωοειδούς πιρόγας διαμέτρου ή μήκους 10 έως 24 cm. Η γέμιση προστίθεται πάνω στη ζύμη σε απόσταση 1 έως 2 cm από τα άκρα, τα οποία διπλώνονται πάνω από τη γέμιση σε σχήμα πτυχοειδούς στεφάνης έτσι ώστε το μέσο της πιρόγας να παραμένει ανοιχτό. Οι πιρόγες ψήνονται στο φούρνο σε πολύ υψηλή θερμοκρασία για λίγη ώρα, στοιχείο που προσδίδει στη ζύμη την τραγανή υφή της και, συνεπώς, επηρεάζει τη γεύση του προϊόντος.


(1)  ΕΕ L 179 της 19.6.2014, σ. 17.


Διορθωτικά

27.12.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 434/27


Διορθωτικό στον κατάλογο εμπιστευμάτων (trusts) και παρεμφερών νομικών μορφωμάτων που διέπονται από το δίκαιο των κρατών μελών, όπως κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή

(Το παρόν κείμενο ακυρώνει και αντικαθιστά το κείμενο που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα C 360 της 24ης Οκτωβρίου 2019, σ. 28)

(2019/C 434/13)

Ο παρών ενοποιημένος κατάλογος δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 10 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (1), όπως τροποποιήθηκε. Ο κατάλογος βασίζεται αποκλειστικά στα εμπιστεύματα (trusts) ή τα παρεμφερή νομικά μορφώματα που κοινοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2019.

Κράτος μέλος

Κοινοποιηθέν εμπίστευμα (trust) ή παρεμφερές νομικό μόρφωμα

Βέλγιο

Fideï-commis de residuo

Βουλγαρία

Ουδέν

Τσεχία

Svěřenský fond

Δανία

Ουδέν

Γερμανία

Ουδεμία κοινοποίηση

Εσθονία

Ουδέν

Ιρλανδία

Express trusts

Ελλάδα

Ουδέν

Ισπανία

Ουδέν

Γαλλία

Fiducies

Κροατία

Ουδέν

Ιταλία (2)

α)

Mandato fiduciario

β)

Vincolo di destinazione

Κύπρος (2)

α)

Εμπιστεύματα

β)

Διεθνή εμπιστεύματα

Λετονία

Ουδέν

Λιθουανία

Ουδέν

Λουξεμβούργο (2)

Contrats fiduciaires

Ουγγαρία

Bizalmi vagyonkezelő

Μάλτα

α)

Trusts

β)

Foundations

Κάτω Χώρες (2)

Fonds voor gemene rekening

Αυστρία

Ουδεμία κοινοποίηση

Πολωνία

Ουδέν

Πορτογαλία

Ουδεμία κοινοποίηση

Ρουμανία

Fiducia

Σλοβενία

Ουδέν

Σλοβακία

Ουδέν

Φινλανδία

Ουδέν

Σουηδία

Ουδέν

Ηνωμένο Βασίλειο

Express trusts


(1)  ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73.

(2)  Τα εμπιστεύματα (trusts) αναγνωρίζονται βάσει των διατάξεων της σύμβασης της Χάγης, της 1ης Ιουλίου 1985, για το εφαρμοστέο δίκαιο στα εμπιστεύματα και την αναγνώρισή τους, όπως αναπτύχθηκαν από τη Συνδιάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο.