ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 307

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

62ό έτος
11 Σεπτεμβρίου # 2019


Περιεχόμενα

Σελίδα

 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2019/C 307/01

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9472 — Diamond Transmission Corporation / Infrared Capital Partners / JV) ( 1 )

1


 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2019/C 307/02

Ισοτιμίες του ευρώ

2

2019/C 307/03

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα τρέχοντα επιτόκια ανάκτησης και τα επιτόκια αναφοράς/προεξόφλησης κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου 2019[Δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004 ( ΕΕ L 140 της 30.4.2004, σ. 1 )]

3

2019/C 307/04

Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2019/C 307/05

Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9529 — BC Partners / Vista Equity Partners / Advanced Computer Software Group) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

5

2019/C 307/06

Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9523 — Munich RE / DIF / Green Investment Group / Covanta / Dublin Waste-To-Energy facility) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

7

2019/C 307/07

Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9465 — Primus Shareholders / Prudential / Real Estate) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

9

2019/C 307/08

Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9525 — EPE / OCH / Omnicare) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

11

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2019/C 307/09

Δημοσίευση κοινοποίησης σχετικά με την έγκριση τυποποιημένης τροποποίησης προδιαγραφών προϊόντος για ονομασία στον αμπελοοινικό τομέα σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/33 της Επιτροπής

12


 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

11.9.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 307/1


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.9472 — Diamond Transmission Corporation / Infrared Capital Partners / JV)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2019/C 307/01)

Στις 27 Αυγούστου 2019, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να τη χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του ιστότοπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O ιστότοπος αυτός παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών, καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32019M9472. Ο ιστότοπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

11.9.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 307/2


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

10 Σεπτεμβρίου 2019

(2019/C 307/02)

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,1040

JPY

ιαπωνικό γιεν

118,52

DKK

δανική κορόνα

7,4608

GBP

λίρα στερλίνα

0,89300

SEK

σουηδική κορόνα

10,7445

CHF

ελβετικό φράγκο

1,0943

ISK

ισλανδική κορόνα

138,70

NOK

νορβηγική κορόνα

9,9125

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

25,869

HUF

ουγγρικό φιορίνι

331,61

PLN

πολωνικό ζλότι

4,3339

RON

ρουμανικό λέου

4,7334

TRY

τουρκική λίρα

6,3736

AUD

δολάριο Αυστραλίας

1,6103

CAD

δολάριο Καναδά

1,4536

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

8,6559

NZD

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

1,7194

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,5227

KRW

ουόν Νότιας Κορέας

1 315,87

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

16,1993

CNY

κινεζικό ρενμινπί γιουάν

7,8445

HRK

κροατική κούνα

7,3938

IDR

ρουπία Ινδονησίας

15 505,68

MYR

μαλαισιανό ρινγκίτ

4,6053

PHP

πέσο Φιλιππινών

57,425

RUB

ρωσικό ρούβλι

72,2447

THB

ταϊλανδικό μπατ

33,799

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

4,5234

MXN

πέσο Μεξικού

21,5665

INR

ινδική ρουπία

79,3815


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


11.9.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 307/3


Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα τρέχοντα επιτόκια ανάκτησης και τα επιτόκια αναφοράς/προεξόφλησης κρατικών ενισχύσεων που ισχύουν από την 1η Οκτωβρίου 2019

[Δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2004 (ΕΕ L 140 της 30.4.2004, σ. 1)]

(2019/C 307/03)

Βασικά επιτόκια υπολογιζόμενα σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (ΕΕ C 14 της 19.1.2008, σ. 6). Ανάλογα με τη χρήση του επιτοκίου αναφοράς, πρέπει να προστεθούν τα κατάλληλα περιθώρια όπως ορίζεται στην εν λόγω ανακοίνωση. Όσον αφορά το επιτόκιο προεξόφλησης, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προστεθεί περιθώριο 100 μονάδων βάσης. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 271/2008 της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2008, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004, προβλέπει ότι, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά με ειδική απόφαση, το επιτόκιο ανάκτησης υπολογίζεται επίσης προσθέτοντας 100 μονάδες βάσης στο βασικό επιτόκιο.

Τα τροποποιημένα ποσοστά αναγράφονται με έντονους χαρακτήρες.

Ο προηγούμενος πίνακας δημοσιεύθηκε στην ΕΕ C 266 της 8.8.2019, σ. 2.

Από

Έως

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.10.2019

-0,28

-0,28

0,00

-0,28

2,27

-0,28

-0,12

-0,28

-0,28

-0,28

-0,28

-0,28

0,28

0,48

-0,28

-0,28

-0,28

-0,28

-0,28

-0,28

-0,28

1,87

-0,28

3,56

0,06

-0,28

-0,28

0,90

1.9.2019

30.9.2019

-0,20

-0,20

0,00

-0,20

2,27

-0,20

-0,07

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

0,28

0,48

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

-0,20

1,87

-0,20

3,56

0,06

-0,20

-0,20

1,09

1.8.2019

31.8.2019

-0,15

-0,15

0,00

-0,15

2,27

-0,15

-0,03

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

0,28

0,48

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

1,87

-0,15

3,56

0,07

-0,15

-0,15

1,09

1.7.2019

31.7.2019

-0,11

-0,11

0,00

-0,11

1,98

-0,11

0,00

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

0,28

0,48

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

1,87

-0,11

3,56

0,07

-0,11

-0,11

1,09

1.6.2019

30.6.2019

-0,11

-0,11

0,00

-0,11

1,98

-0,11

0,02

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

0,28

0,56

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

1,87

-0,11

3,56

0,05

-0,11

-0,11

1,09

1.5.2019

31.5.2019

-0,11

-0,11

0,00

-0,11

1,98

-0,11

0,03

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

0,28

0,56

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

-0,11

1,87

-0,11

3,56

0,02

-0,11

-0,11

1,09

1.4.2019

30.4.2019

-0,13

-0,13

0,00

-0,13

1,98

-0,13

0,04

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

0,28

0,56

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

1,87

-0,13

3,56

-0,03

-0,13

-0,13

1,09

1.3.2019

31.3.2019

-0,13

-0,13

0,00

-0,13

1,98

-0,13

0,03

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

0,28

0,56

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

-0,13

1,87

-0,13

3,56

-0,13

-0,13

-0,13

1,09

1.2.2019

28.2.2019

-0,16

-0,16

0,00

-0,16

1,98

-0,16

0,03

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

0,28

0,56

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

1,87

-0,16

3,56

-0,24

-0,16

-0,16

1,09

1.1.2019

31.1.2019

-0,16

-0,16

0,00

-0,16

1,98

-0,16

0,02

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

0,28

0,56

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

-0,16

1,87

-0,16

3,56

-0,31

-0,16

-0,16

1,09


11.9.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 307/4


Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2019/C 307/04)

Δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (1), οι Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2) τροποποιούνται ως εξής:

Στη σελίδα 211

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο:

4202 91 80 και 4202 92 19 και 4202 92 98 και 4202 99 00

Άλλα

«Οι παρούσες διακρίσεις περιλαμβάνουν τις καλούμενες “θήκες ενδυμάτων” που είναι σχεδιασμένες για τη μεταφορά ρούχων. Οι θήκες αυτές είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικά υλικά και είναι κατάλληλες για παρατεταμένη χρήση. Είναι εξοπλισμένες με χειρολαβή/-ές. Γενικά, για να διευκολύνεται η μεταφορά τους, οι θήκες μπορούν να διπλώνονται και τα δύο ημίσεα μέρη τους να συνενώνονται με κουμπιά, συνδετήρες ή φερμουάρ. Εκτός από φερμουάρ που συνήθως βρίσκεται στο μπροστινό μέρος, οι θήκες είναι κατά κανόνα εξοπλισμένες με πρόσθετα συστήματα κλεισίματος, χωρίσματα, τσέπες κ.λπ.

Ωστόσο, οι απλές “θήκες ενδυμάτων” που χρησιμεύουν για την αποθήκευση και/ή την προστασία και/ή τη σύντομη μεταφορά ρούχων (για παράδειγμα, μετά από στεγνό καθάρισμα) εξαιρούνται (κατάταξη με βάση τη συστατική τους ύλη, γενικά στην κλάση 3926 ή την κλάση 6307). Βλ. επίσης την επεξηγηματική σημείωση του ΕΣ για την κλάση 6307 σημείο 6. Οι θήκες αυτές κατά κανόνα δεν είναι εξοπλισμένες με χειρολαβές και συνήθως διαθέτουν μόνο ένα φερμουάρ στο μπροστινό μέρος για την τοποθέτηση των ρούχων και άνοιγμα για να περνάει η κρεμάστρα ρούχων.»


(1)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).

(2)  ΕΕ C 119 της 29.3.2019, σ. 1.


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

11.9.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 307/5


Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.9529 — BC Partners / Vista Equity Partners / Advanced Computer Software Group)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2019/C 307/05)

1.   

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2019, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση προτεινόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1).

Η κοινοποίηση αφορά τις ακόλουθες επιχειρήσεις:

BC Partners LLP («BC Partners», Ηνωμένο Βασίλειο), η οποία παρέχει συμβουλές στην BC European Capital X μέσω του ομόρρυθμου εταίρου της, BCEC Management X Limited,

Vista Equity Partners Management LLC («Vista Equity Partners», ΗΠΑ), η οποία διαχειρίζεται τη Vista Equity Partners Fund VII L.P.,

Advanced Computer Software Group Ltd. («Advanced», Ηνωμένο Βασίλειο).

Οι εταιρείες επενδυτικών κεφαλαίων που λαμβάνουν συμβουλές από την BC Partners LLP και οι εταιρείες επενδυτικών κεφαλαίων που τελούν υπό τη διαχείριση της Vista Equity Partners Management αποκτούν, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 3 παράγραφος 4 του κανονισμού συγκεντρώσεων, τον κοινό έλεγχο της Advanced. Η Advanced είναι επί του παρόντος εταιρεία χαρτοφυλακίου που τελεί υπό τον αποκλειστικό έλεγχο της Vista Equity Partners.

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται με αγορά μετοχών.

2.   

Οι δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι οι εξής:

—   BC Partners: εταιρεία επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων που παρέχει συμβουλές διαχείρισης επενδύσεων σε χρηματοοικονομικούς επενδυτές,

—   Vista Equity Partners: εταιρεία επενδύσεων που επικεντρώνεται σε επιχειρήσεις λογισμικού και δεδομένων, καθώς και σε βασισμένες στην τεχνολογία επιχειρήσεις,

—   Advanced: πάροχος λογισμικού (συμπεριλαμβανομένων λύσεων εκσυγχρονισμού) και υπολογιστικού νέφους και διαχειριζόμενων υπηρεσιών ΤΠ σε πελάτες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

3.   

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση ως προς το σημείο αυτό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία για την εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2), σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια να εξεταστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.   

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Θα πρέπει πάντοτε να σημειώνονται τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς:

M.9529 — BC Partners / Vista Equity Partners / Advanced Computer Software Group

Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με φαξ ή ταχυδρομικώς. Στοιχεία επικοινωνίας:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Φαξ +32 22964301

Ταχυδρομική διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles / Brussel

BELGIQUE / BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 (ο «κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 366 της 14.12.2013, σ. 5.


11.9.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 307/7


Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.9523 — Munich RE / DIF / Green Investment Group / Covanta / Dublin Waste-To-Energy facility)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2019/C 307/06)

1.   

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2019, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση προτεινόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1).

Η κοινοποίηση αφορά τις ακόλουθες επιχειρήσεις:

Münchner Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München («Munich Re», Γερμανία),

DIF Infrastructure V Cooperatief U.A («DIF»), που τελεί υπό τον έλεγχο της DIF Management Holding BV (Κάτω Χώρες),

Green Investment Group Limited («GIG», ΗΒ), που τελεί υπό τον έλεγχο της Macquarie Group (Αυστραλία),

Covanta Holding Corporation («Covanta», ΗΠΑ),

Covanta Europe Assets Limited («Μονάδα παραγωγής ενέργειας από απόβλητα του Δουβλίνου», Ιρλανδία).

Η Munich Re, η DIF, η GIG και η Covanta αποκτούν, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων, τον έλεγχο της Μονάδας παραγωγής ενέργειας από απόβλητα του Δουβλίνου. Η Μονάδα παραγωγής ενέργειας από απόβλητα του Δουβλίνου τελεί επί του παρόντος υπό τον κοινό έλεγχο των DIF, GIG και Covanta.

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται με αγορά μετοχών.

2.   

Οι δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι οι εξής:

η Munich Re δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς των ασφαλίσεων και των αντασφαλίσεων,

η DIF είναι εταιρεία επενδύσεων σε υποδομές,

η GIG ειδικεύεται στις κύριες επενδύσεις σε πράσινες υποδομές, στην παράδοση έργων και τη διαχείριση χαρτοφυλακίου, καθώς και σε συναφείς υπηρεσίες,

η Covanta δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στους τομείς της διάθεσης αποβλήτων και της ενέργειας,

η Μονάδα παραγωγής ενέργειας από απόβλητα του Δουβλίνου δραστηριοποιείται στους τομείς της διάθεσης αποβλήτων και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

3.   

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση ως προς το σημείο αυτό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία για την εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2), σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια να εξεταστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.   

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Θα πρέπει πάντοτε να σημειώνονται τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς:

M.9523 — Munich RE / DIF / Green Investment Group / Covanta / Dublin Waste-To-Energy facility

Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με φαξ ή ταχυδρομικώς. Στοιχεία επικοινωνίας:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Φαξ +32 22964301

Ταχυδρομική διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles / Brussel

BELGIQUE / BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 (ο «κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 366 της 14.12.2013, σ. 5.


11.9.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 307/9


Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.9465 — Primus Shareholders / Prudential / Real Estate)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2019/C 307/07)

1.   

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2019, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση προτεινόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1).

Η κοινοποίηση αφορά τις ακόλουθες επιχειρήσεις:

K Plus BV, Givin BV, Muhak BV και 3K Investment BV («the Primus, Shareholders», Κάτω Χώρες) και

Pramerica Real Estate Capital VI SARL («PRECap», Λουξεμβούργο), που τελεί υπό τον έλεγχο της Prudential Financial Inc. («PFI», ΗΠΑ).

Η Primus Shareholders και η PRECap αποκτούν, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων, τον κοινό έλεγχο του συνόλου της Real Estate Asset.

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται με αγορά στοιχείων ενεργητικού.

2.   

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι οι εξής:

—   Primus Shareholders: επενδυτικά μέσα, που κατέχουν ορισμένα μέλη της οικογένειας Sabancı, τα οποία διαθέτουν επίσης συμμετοχές στη συνδεδεμένη οντότητα Esas Holding A.S. («Esas»), που δραστηριοποιείται (με γραφεία στην Κωνσταντινούπολη και το Λονδίνο) στον τομέα των επενδύσεων παγκοσμίως, επενδύοντας σε διάφορες κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών συμμετοχών, των ακινήτων, των επιχειρηματικών κεφαλαίων και των ρευστών στοιχείων ενεργητικού.

—   PreCAP: παροχή κεφαλαίων για την απόκτηση και την αναχρηματοδότηση εμπορικών ακινήτων που βρίσκονται κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία. Σε τελική ανάλυση, η PrECap τελεί υπό τον έλεγχο της Prudential Financial Inc, ένα ίδρυμα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που παρέχει υπηρεσίες ασφάλισης, διαχείρισης επενδύσεων και άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις στο σύνολο των Ηνωμένων Πολιτειών και σε περισσότερες από 40 άλλες χώρες.

—   Real Estate Asset: ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται στη Groninger Straße 25, 27, Liebenwalder Straße 21, Oudenarder Straße 16, 13347 Βερολίνο, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως για γραφείο και σε μικρότερο βαθμό για σκοπούς λιανικής τραπεζικής κατασκευών και υλικοτεχνικής υποστήριξης.

3.   

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση ως προς το σημείο αυτό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία για την εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2), σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια να εξεταστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.   

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Θα πρέπει πάντοτε να σημειώνονται τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς:

M.9465 — Primus Shareholders / Prudential / Real Estate

Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με φαξ ή ταχυδρομικώς. Στοιχεία επικοινωνίας:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Φαξ +32 22964301

Ταχυδρομική διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles / Brussel

BELGIQUE / BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 (ο «κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 366 της 14.12.2013, σ. 5.


11.9.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 307/11


Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.9525 — EPE / OCH / Omnicare)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2019/C 307/08)

1.   

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2019, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση προτεινόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1).

Η κοινοποίηση αφορά τις ακόλουθες επιχειρήσεις:

Equistone Partners Europe Limited («Equistone», Ηνωμένο Βασίλειο),

Omnicare Holding GmbH & Co. KG («OCH», Γερμανία),

Omnicare Beteiligungen GmbH («Omnicare», Γερμανία).

Η προτεινόμενη συγκέντρωση συνίσταται στην απόκτηση, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 3 παράγραφος 4 του κανονισμού συγκεντρώσεων, του κοινού ελέγχου της Omnicare από την Equistone και την OCH.

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται με αγορά μετοχών.

2.   

Οι δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι οι εξής:

η Equistone είναι εταιρεία επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων που δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ελβετία. Τα ταμεία που τελούν υπό τον έλεγχο της Equistone επενδύουν σε εταιρείες διαφόρων τομέων δραστηριότητας, όπως τα καταναλωτικά αγαθά και τα ταξίδια, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η εξειδικευμένη εφαρμοσμένη μηχανική και οι υπηρεσίες υποστήριξης·

η Omnicare δραστηριοποιείται κυρίως: i) στη διανομή ειδικών φαρμακευτικών προϊόντων (ογκολογικών φαρμακευτικών προϊόντων), ii) σε υπηρεσίες προς φαρμακεία παρασκευής σκευασμάτων, iii) στην κατοχή συμμετοχών σε ορισμένα ογκολογικά κέντρα εξωνοσοκομειακής περίθαλψης και iv) σε κλινικές θεραπείας ψυχικών και ψυχοσωματικών διαταραχών και ασθενειών.

3.   

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση ως προς το σημείο αυτό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία για την εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2), σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια να εξεταστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.   

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Θα πρέπει πάντοτε να σημειώνονται τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς:

M.9525 — EPE / OCH / Omnicare

Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με φαξ ή ταχυδρομικώς. Στοιχεία επικοινωνίας:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Φαξ +32 22964301

Ταχυδρομική διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles / Brussel

BELGIQUE / BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 (ο «κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 366 της 14.12.2013, σ. 5.


ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

11.9.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 307/12


Δημοσίευση κοινοποίησης σχετικά με την έγκριση τυποποιημένης τροποποίησης προδιαγραφών προϊόντος για ονομασία στον αμπελοοινικό τομέα σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφοι 2 και 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/33 της Επιτροπής

(2019/C 307/09)

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/33 της Επιτροπής (1).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

«Cava»

Αριθμός αναφοράς: PDO-ES-A0735-AM07

Ημερομηνία κοινοποίησης: 22.2.2019

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

1.   Μείωση του ορίου οξύτητας του οίνου βάσης και του οίνου «cava»

Περιγραφή και αιτιολόγηση

Τροποποίηση του σημείου 2 στοιχείο γ), του σημείου 3 στοιχείο β.1), του σημείου 7 στοιχεία α) και β) των προδιαγραφών προϊόντος και του σημείου 3 του ενιαίου εγγράφου.

Περιγραφή: Μείωση της ολικής οξύτητας του οίνου «Cava» και του οίνου βάσης κατά 0,5 γραμμάρια ανά λίτρο (από 5,5 σε 5), εκφραζόμενης σε τρυγικό οξύ.

Αιτιολόγηση: Δεδομένης της τάσης συνεχούς μείωσης της ολικής οξύτητας που παρατηρήθηκε στις προηγούμενες συγκομιδές, κατά τη συγκομιδή του 2012 εκπονήθηκε μελέτη για την παρακολούθηση της ολικής οξύτητας των οίνων βάσης για την παρασκευή «cava», στο πλαίσιο της οποίας εξετάστηκε δειγματοληπτικά άνω του 50 % των οίνων ανάλογα με τις διάφορες ποικιλίες της περιοχής.

Σύμφωνα με το συμπέρασμα της μελέτης, η φυσική οξύτητα —όταν τα σταφύλια είναι αρκετά ώριμα— είναι ισορροπημένη και δεν χρειάζεται η αύξηση της οξύτητας των οίνων, παρά μόνον εάν η αύξηση αποσκοπεί στην τήρηση της προβλεπόμενης στη νομοθεσία ολικής οξύτητας, παρότι δεν είναι επιθυμητή καθώς διαταράσσει τη γευστική ισορροπία των οίνων. Η εν λόγω αύξηση της οξύτητας πραγματοποιείται τόσο κατά το στάδιο πριν από τη ζύμωση, για τους οίνους βάσης, όσο και στους οίνους «Cava». Κατά συνέπεια, προτείνουμε τη μείωση της ολικής οξύτητας τόσο στους οίνους βάσης όσο και στο τελικό προϊόν.

2.   Άρση της απαγόρευσης ως προς τη χρήση εμπορικών σημάτων

Περιγραφή και αιτιολόγηση

Τροποποίηση του σημείου 8 στοιχείο β) σημείο vi) των προδιαγραφών προϊόντος. Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν επηρεάζει το ενιαίο έγγραφο.

Περιγραφή: Άρση της απαγόρευσης ως προς τη χρήση εμπορικών σημάτων.

Αιτιολόγηση: Εναρμόνιση των προδιαγραφών προϊόντος με τη νομοθεσία της ΕΕ που αφορά τα εμπορικά σήματα σε συνέχεια της επιστολής που απέστειλε ο Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 19 Δεκεμβρίου 2013, στην οποία επισημαίνει ότι ορισμένες προδιαγραφές «περιέχουν απαγορεύσεις της χρήσης εμπορικών σημάτων που καλύπτονται από την ονομασία άλλων οίνων οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στην εν λόγω προστασία. Η απαγόρευση δικαιωμάτων επί εμπορικών σημάτων δεν δικαιολογείται από λόγους που συνδέονται με τη διαφύλαξη της ποιότητας αμπελοοινικών προϊόντων τα οποία φέρουν ονομασία και αντιτίθεται στη νομοθεσία της ΕΕ για τα εμπορικά σήματα.» Ως εκ τούτου, για τους λόγους που διατυπώθηκαν από την Επιτροπή, διαγράφηκε η εξής φράση από το σημείο 8 στοιχείο β) των προδιαγραφών προϊόντος της ΠΟΠ Cava: «Δεν θα είναι δυνατή η ταυτόχρονη χρήση των εμπορικών σημάτων στη σήμανση άλλων οίνων και ποτών παρασκευαζόμενων από οίνο και συσκευασμένων σε φιάλες χαρακτηριστικές των αφρωδών οίνων.»

3.   Δυνατότητα χρήσης της ποικιλίας Trepat

Περιγραφή και αιτιολόγηση

Τροποποίηση του σημείου 6 και σημείου 7 στοιχείο α) των προδιαγραφών προϊόντος. Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν επηρεάζει το ενιαίο έγγραφο.

Περιγραφή: Άδεια χρήσης της κόκκινης ποικιλίας Trepat για λευκό οίνο Cava.

Αιτιολόγηση: Το 1998 ξεκίνησε η εμπορική ανάπτυξη ροζέ οίνου Cava και επιτράπηκε η χρήση της ποικιλίας Trepat για την παρασκευή του. Επί του παρόντος, καθώς η ζήτηση για ροζέ οίνους υπερκαλύπτεται, και λαμβανομένης υπόψη της καλής ποιοτικής αξιολόγησης των οίνων που παρασκευάζονται από την ποικιλία Trepat, θεωρούμε ότι η παρασκευή λευκού οίνου Cava (blanc de noirs) από την ποικιλία Trepat αποτελεί μια επιλογή διαφοροποίησης που δεν μειώνει καθόλου την ποιότητα του οίνου Cava. Ως εκ τούτου, αποφασίσαμε να εγκρίνουμε αυτή την πρόταση ώστε να είναι δυνατή η παρασκευή λευκού οίνου Cava και από την εν λόγω ποικιλία.

4.   «Paraje calificado» cava

Περιγραφή και αιτιολόγηση

Τροποποιήσεις: σημείο 2 στοιχείο δ), σημείο 3 στοιχεία α), β.1), β.2), β.3), σημεία 4 και 5, σημείο 8 στοιχείο β) σημεία iii), iv), v), vi), vii) και σημείο 9 στοιχείο β) σημείο ii3) των προδιαγραφών προϊόντος· σημεία 3, 4, 5 και 8 του ενιαίου εγγράφου.

Περιγραφή: Έχουν συμπεριληφθεί ένας προαιρετικός όρος για την επισήμανση («Paraje Calificado» και οι όροι χρήσης του.

Αιτιολόγηση: Η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ επιτρέπει τη χρήση του ονόματος μικρότερης καθορισμένης γεωγραφικής ενότητας στην επισήμανση των οίνων ΠΟΠ. Είναι επίσης δυνατό να προβλεφθούν στις προδιαγραφές του προϊόντος προαιρετικές πληροφορίες επισήμανσης που ρυθμίζονται σύμφωνα με ορισμένους όρους χρήσης.

Κατόπιν αιτήματος των οινοποιών που παράγουν Cava και για να αναδειχθεί η ποιότητα ορισμένων από τους οίνους αυτούς, η οποία συνδέεται ειδικότερα με τις συνθήκες σε συγκεκριμένων περιοχών, έχει προβλεφθεί η ρύθμιση της χρήσης του όρου «Paraje Calificado» που πρέπει να συνοδεύεται από το όνομα της περιοχής. Όλα τα ανωτέρω συνάδουν με την τέταρτη πρόσθετη διάταξη του νόμου 6/2015 της 12ης Μαΐου 2015 σχετικά με τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις σε κεντρικό επίπεδο.

5.   Αναθεωρήσεις του κειμένου των προδιαγραφών προϊόντος

Περιγραφή και αιτιολόγηση

Πραγματοποιήθηκε αναθεώρηση του σημείου 2 στοιχείο δ), του σημείου 7 στοιχείο β) και του σημείου 8 στοιχείο β) σημείο iii) των προδιαγραφών του προϊόντος. Ο όρος «ανθρακικό αέριο» αντικαταστάθηκε από τον όρο «διοξείδιο του άνθρακα».

Πραγματοποιήθηκε αναθεώρηση του σημείου 8 στοιχείο β) σημείο v) των προδιαγραφών του προϊόντος. Το ρυθμιστικό συμβούλιο δεν είναι αρμόδιο για την ταξινόμηση του οίνου. Η αρμοδιότητα αυτή ανήκει στην επιχείρηση που είναι υπεύθυνη για τον συγκεκριμένο οίνο.

Πραγματοποιήθηκε αναθεώρηση του σημείου 8 στοιχείο β) σημείο vi) των προδιαγραφών του προϊόντος. Το ρυθμιστικό συμβούλιο δεν είναι αρμόδιο για την έγκριση των ετικετών.

Πραγματοποιήθηκε αναθεώρηση του σημείου 8 στοιχείο β) σημείο vii) των προδιαγραφών του προϊόντος. Οι σφραγίδες εγγύησης διαφέρουν επίσης ανάλογα με τις κατηγορίες του οίνου Cava.

Πραγματοποιήθηκε αναθεώρηση του σημείου 9 στοιχείο α) των προδιαγραφών του προϊόντος. Οι πληροφορίες σχετικά με την αρμόδια αρχή επικαιροποιήθηκαν. Επιπροσθέτως, δυνάμει του νόμου 6/2015 της 12ης Μαΐου 2015 σχετικά με τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις σε υπερπεριφερειακό επίπεδο, το ρυθμιστικό συμβούλιο δεν είναι πλέον αποκεντρωμένος κρατικός φορέας και αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

6.   Μείωση της ανώτατης τιμής pH του οίνου βάσης και του οίνου cava

Περιγραφή και αιτιολόγηση

Περιγραφή:

Τροποποίηση του σημείου 2 στοιχείο γ) και του σημείου 3 στοιχείο β.1) των προδιαγραφών προϊόντος και του σημείου 8 στοιχείο β) του ενιαίου εγγράφου.

Αύξηση κατά 0,1 (από 3,3, σε 3,4) της ανώτατης τιμής pH του οίνου βάσης και του οίνου Cava.

Αιτιολόγηση:

Εκτεταμένες έρευνες για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ωρίμαση των σταφυλιών έχουν αναδείξει ως βασική συνέπεια τον όλο και υψηλότερο αλκοολικό τίτλο, τη χαμηλότερη ολική οξύτητα και το υψηλότερο pH των οίνων.

Είναι ευρέως γνωστό ότι οι μειώσεις της ολικής οξύτητας, όπως αυτή που εγκρίθηκε σε σχέση με τον οίνο βάσης και τον οίνο Cava στις τροποποιήσεις του σημείου 2 στοιχείο γ), του σημείου 3 στοιχείο β.1), του σημείου 7 στοιχεία α) και β) των προδιαγραφών προϊόντος και του σημείου 3 του ενιαίου εγγράφου., οδηγούν σε αυξήσεις του pH.

Το γεγονός ότι το pH του οίνου αυξάνεται σε περιόδους ξηρασίας δεν θα πρέπει να παραβλέπεται. Αν και είναι αδύνατο να προβλεφθεί το μέλλον, είναι εμφανές ότι τα επίπεδα βροχοπτώσεων στην περιοχή παραγωγής των οίνων Cava ακολουθούν πτωτική τάση τα τελευταία έτη, σε συνδυασμό με τη γενική αύξηση της θερμοκρασίας.

Αυτοί είναι οι λόγοι της παρούσας πρότασης αύξησης της ανώτατης τιμής pH του οίνου βάσης και του οίνου Cava, από 3,3 σε 3,4.

7.   Συμπερίληψη πτυχών σχετικών με τη μεταφορά φιαλών σε οριζόντια («rima») η σε ανεστραμμένη («punta») θέση

Περιγραφή και αιτιολόγηση

Περιγραφή:

Τροποποίηση του σημείου 8 στοιχείο β) σημείο viii) των προδιαγραφών του προϊόντος. Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν επηρεάζει το ενιαίο έγγραφο.

Περιγραφή: Η παρούσα τροποποίηση αφορά τη μεταφορά φιαλών σε οριζόντια («rima») ή σε ανεστραμμένη («punta») θέση.

Αιτιολόγηση: Η μεταφορά φιαλών σε οριζόντια («rima») ή σε ανεστραμμένη («punta») θέση αποτελεί συνηθισμένη πρακτική στον κλάδο των οίνων «Cava», είτε ως συμπληρωματικό στάδιο της διαδικασίας παραγωγής είτε όταν απαιτείται η μεταφορά των φιαλών μεταξύ εγκαταστάσεων που ανήκουν στον ίδιο εταιρικό όμιλο για λόγους εφοδιαστικής. Ωστόσο, πρέπει να επιβληθεί ανώτατο όριο σε αυτές τις μεταφορές προκειμένου να αποτραπεί η ύπαρξη εγκαταστάσεων που επιδίδονται αποκλειστικά στην «ολοκλήρωση» αγορασμένων φιαλών χωρίς να παρασκευάζουν στην πραγματικότητα το προϊόν.

Γι’ αυτό αποφασίστηκε να συμπεριληφθούν στις προδιαγραφές προϊόντος όροι που θα περιορίζουν τέτοιου είδους μεταφορές και θα εξασφαλίζουν επαρκή έλεγχο, παρακολούθηση και ιχνηλασιμότητα των φιαλών που μεταφέρονται μεταξύ των παραγωγών οίνου Cava.

Η αγορά φιαλών σε οριζόντια («rima») ή σε ανεστραμμένη («punta») θέση μεταξύ παραγωγών περιορίζεται στο 25 % της ιδίας παραγωγής τους. Το ποσοστό αυτό θεωρείται επαρκές για να αντιμετωπιστούν απότομες αυξήσεις της ζήτησης που δεν μπορούν να καλυφθούν από το απόθεμα φιαλών που διαθέτει η εταιρεία. Οι απότομες αυξήσεις της ζήτησης που προκύπτουν λόγω απρόβλεπτων συνθηκών της αγοράς είναι δύσκολο να καλυφθούν μέσω του προγραμματισμού της προσθήκης σακχάρων και ζυμομυκήτων («tirage») και της συμπλήρωσης της ελάχιστης διάρκειας παλαίωσης των φιαλών μιας εταιρείας και, ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η αγορά προϊόντων που ήδη έχουν συμπληρώσει την ελάχιστη παλαίωση.

Επιπλέον του ορίου αυτού, το ρυθμιστικό συμβούλιο καθόρισε επίσης προϋποθέσεις για τις ΠΟΠ με σκοπό τον έλεγχο της μεταφοράς φιαλών σε οριζόντια («rima») ή σε ανεστραμμένη («punta») θέση. Όλες οι μεταφορές πρέπει να παρακολουθούνται ώστε να ελέγχεται αν τηρείται το όριο του 25 %, αν οι μεταφερόμενες φιάλες πληρούν την ελάχιστη διάρκεια παλαίωσης και αν ο αριθμός των φιαλών αντιστοιχεί στις πληροφορίες που είναι καταγεγραμμένες στη βάση δεδομένων του συμβουλίου.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

1.   Ονομασία προϊόντος

Cava

2.   Τύπος γεωγραφικής ένδειξης

ΠΟΠ — Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης

3.   Κατηγορίες αμπελοοινικών προϊόντων

5.

Αφρώδης οίνος ποιότητας

4.   Περιγραφή του/των οίνου/-ων

Αφρώδης οίνος ποιότητας

Cava – Λευκός ή ροζέ: Οίνοι με καθαρή και λαμπερή όψη, με διαρκή έκλυση διαδοχικών μικρών φυσαλίδων διοξειδίου του άνθρακα. Το χρώμα του λευκού οίνου Cava ποικίλλει από ανοιχτό κίτρινο έως αχυροκίτρινο· το χρώμα του ροζέ οίνου Cava ποικίλλει σε ένταση, με εξαίρεση τους ροζέ οίνους ιώδους απόχρωσης. Ο οίνος «Cava» έχει χαρακτηριστικά φρουτώδες, ελαφρώς όξινο, δροσερό και ισορροπημένο άρωμα με νότες μαγιάς στη μύτη.

Cava «Gran Reserva» – Λευκός ή ροζέ: Ισορροπημένοι οίνοι, με νότες ώριμων φρούτων και καβουρδισμένων ξηρών καρπών, με σύνθετο και καθαρό άρωμα και νότες που προέρχονται από τη μακρά επαφή με τη μαγιά.

Cava «Paraje Calificado» – Λευκός ή ροζέ: Σύνθετα αρώματα με ορυκτές νότες χαρακτηριστικές της τοποθεσίας και με τέλεια αναμεμειγμένους καβουρδισμένους ξηρούς καρπούς. Χαρακτηρίζεται από τέλεια δομική ισορροπία, κρεμώδη υφή και οξύτητα στον ουρανίσκο.

Η σχετική νομοθεσία της ΕΕ θα εφαρμόζεται σε σχέση με τις αναλυτικές παραμέτρους, τα όρια των οποίων δεν ορίζονται στο παρόν ενιαίο έγγραφο.

Γενικά αναλυτικά χαρακτηριστικά

Μέγιστος ολικός αλκοολικός τίτλος (σε % vol)

 

Ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (σε % vol)

10,8

Ελάχιστη ολική οξύτητα

5 σε γραμμάρια ανά λίτρο, εκφραζόμενη ως τρυγικό οξύ

Μέγιστη πτητική οξύτητα (σε χιλιοστοϊσοδύναμα ανά λίτρο)

10,83

Μέγιστο ολικό διοξείδιο του θείου (σε χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο)

160

5.   Οινοποιητικές πρακτικές

α.   Ουσιώδεις οινολογικές πρακτικές

Ειδική οινολογική πρακτική

Ο οίνος βάσης για τον οίνο Cava μπορεί να παρασκευαστεί μόνο με τη χρήση του χυμού πρώτης έκθλιψης, με μέγιστη απόδοση 1 εκατόλιτρου γλεύκους/οίνου ανά 150 kg σταφυλιών. Ανάλογα με την περιοχή, χρησιμοποιούνται υγιή σταφύλια με ελάχιστη φυσική περιεκτικότητα σε αλκοόλη 8,5 % vol. ή 9 % vol. Οι οίνοι βάσης παράγονται με τη χρήση μόνο του χυμού έκθλιψης χωρίς άλλα μέρη του σταφυλιού· για την παρασκευή των ροζέ οίνων, τουλάχιστον το 25 % των σταφυλιών που χρησιμοποιούνται πρέπει να προέρχεται από ερυθρές ποικιλίες αμπέλου.

Κατά την παρασκευή οίνων Cava «Paraje Calificado»:

η μέγιστη απόδοση είναι 0,6 Hl γλεύκους ανά 100 kg σταφυλιών·

απαγορεύονται τα ακόλουθα: η τεχνητή αύξηση του φυσικού αλκοολικού τίτλου του γλεύκους και/ή του οίνου βάσης, η αύξηση της οξύτητας και ο αποχρωματισμός.

η ελάχιστη ολική οξύτητα του οίνου βάσης είναι 5,5g/l (5 g/l για τους λοιπούς οίνους Cava).

Καλλιεργητική πρακτική

Τα αμπελοτεμάχια παραγωγής σταφυλιών θεωρούνται κατάλληλα για την παραγωγή οίνου «Cava» από την τρίτη περίοδο καλλιέργειας της επιτρεπόμενης ποικιλίας και μετά. Η πυκνότητα φύτευσης κυμαίνεται από 1 500 έως 3 500 πρέμνα ανά εκτάριο, με τη χρήση των παραδοσιακών συστημάτων κυπελλοειδούς διάταξης ή διάταξης σε σπαλιέρα.

β.   Μέγιστες αποδόσεις

Cava

12 000 χιλιόγραμμα σταφυλιών ανά εκτάριο

Cava

80 εκατόλιτρα ανά εκτάριο

«Paraje Calificado» Cava

8 000 χιλιόγραμμα σταφυλιών ανά εκτάριο

«Paraje Calificado» Cava

48 εκατόλιτρα ανά εκτάριο

6.   Οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή

Η γεωγραφική περιοχή στην οποία μπορούν να καλλιεργούνται τα σταφύλια και να παράγονται οι οίνοι βάσης και οι οίνοι Cava βρίσκεται εντός των ορίων των ακόλουθων δήμων, οι οποίες χωρίζονται στο κείμενο ανάλογα με την επαρχία στην οποία ανήκουν:

Álava:

Laguardia, Moreda de Álava, και Oyón

Badajoz:

Almendralejo.

Barcelona:

Abrera, Alella, Artés, Avinyonet del Penedès, Begues, Cabrera d’Igualada, Cabrils, Canyelles, Castellet i la Gornal, Castellvi de la Marca, Castellvi de Rosanes, Cervelló, Corbera de Llobregat, Cubelles, El Masnou, Font-Rubí, Gelida, La Granada, La Llacuna, La Pobla de Claramunt, Les Cabanyes, Martorell, Martorelles, Masquefa, Mediona, Mongat, Odena, Olérdola, Olesa de Bonesvalls, Olivella, Pacs del Penedès, Piera, Els Hostelets de Pierola, El Pla del Penedès, Pontons, Premià de Mar, Puigdalber, Rubí, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Esteve Sesrovires, Sant fost de Campsentelles, Vilassar de Dalt, Sant Llorenç d’Hortons, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Ribes, Sant Pere de Riudevitlles, Sant Quintí de Mediona, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Fe del Penedès, Santa Margarida i els Monjos, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Miralles, Sitges, Subirats, Teià, Tiana, Torrelavit, Torrelles de Foix, Vallbona d’Anoia, Vallirana, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Vilobí del Penedès.

Girona:

Blanes, Capmany, Masarac, Mollet de Perelada, Perelada.

La Rioja:

Alesanco, Azofra, Briones, Casalarreina, Cihuri, Cordovín, Cuzcurrita de Rio Tirón, Fonzaleche, Grávalos, Haro, Hormilla, Hormilleja, Nájera, Sajazarra, San Asensio, Tirgo, Uruñuela, και Villalba de Rioja.

Lleida:

Lleida, Fulleda, Guimerà, L’Albi, L’Espluga Calva, Maldà, Sant Martí de Riucorb, Tarrés, Verdú, El Vilosell, και Vinaixa.

Navarra:

Mendavia, και Viana.

Tarragona

Aiguamurcia, Albinyana, Alió, Banyeres del Penedès, Barberà de la Conca, Bellvei, Blancafort, Bonastre, Bràfim, Cabra del Camp, Calafell, Creixell, Cunit, El Catllar, El Pla de Santa Maria, El Vendrell, Els Garidells, Figuerola del Camp, Els Pallaresos, La Bisbal del Penedès, La Nou de Gaià, L’Arboç, La Riera de Gaià, La Secuita, L’Espluga de Francolí, Llorenç del Penedès, Masllorenç, Montblanc, Montferri, El Montmell, Nulles, Perafort, Pira, Puigpelat, Renau, Rocafort de Queralt, Roda de Berà, Rodonyà, Salomó, Sant Jaume dels Domenys, Santa Oliva, Sarral, Solivella, Vallmoll, Valls, Vespella, Vilabella, Vila-rodona, Vilaseca de Solcina, Vilaberd, και Vimbodí.

Valencia:

Requena.

Zaragoza:

Ainzón, και Cariñena.

7.   Κύρια/-ες οινοποιήσιμη/-ες ποικιλία/-ες αμπέλου

 

MACABEO - VIURA

 

XARELLO

 

CHARDONNAY

 

PARELLADA

 

RED GRENACHE

 

TREPAT

 

PINOT NOIR

8.   Περιγραφή του/των δεσμού/-ών

α)   Φυσικοί και ανθρώπινοι παράγοντες

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: Τα εδάφη είναι ως επί το πλείστον ασβεστώδη, όχι πολύ αμμώδη και σχετικά αργιλώδη. Τείνουν να έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε οργανική ύλη και δεν είναι ιδιαίτερα εύφορα.

Τα γενικά χαρακτηριστικά της περιοχής είναι αντιπροσωπευτικά του μεσογειακού περιβάλλοντος: ιδιαίτερα παρατεταμένη καλοκαιρινή περίοδος με πολλές ώρες ηλιοφάνειας και υψηλές θερμοκρασίες από την άνοιξη έως το καλοκαίρι, μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας που επιτρέπουν την καλή ωρίμαση των σταφυλιών ακόμη και των ποικιλιών βραδείας ανάπτυξης. Επιπροσθέτως, οι βροχές είναι λίγες και δεν κατανέμονται ισόρροπα μεταξύ των εποχών, έτσι ώστε κατά την περίοδο ανάπτυξης των φυτών οι βροχοπτώσεις να είναι σπάνιες και η σχετική υγρασία εξαιρετικά χαμηλή. Κατά συνέπεια, η έλλειψη νερού είναι έντονη, ιδίως κατά το στάδιο ωρίμασης. Το μεσογειακό κλίμα της περιοχής είναι μεταβατικό, μεταξύ του ηπιότερου παράκτιου κλίματος που οφείλεται στη γειτνίαση με τη θάλασσα, και του δριμύτερου ηπειρωτικού κλίματος της ενδοχώρας, το οποίο είναι ψυχρό τον χειμώνα και θερμότερο το καλοκαίρι. Το ύψος των ετήσιων βροχοπτώσεων είναι κατά μέσο όρο 500 mm, με συχνότερες βροχοπτώσεις το φθινόπωρο και την άνοιξη. Το κλίμα χαρακτηρίζεται από μεγάλη ηλιοφάνεια διάρκειας περίπου 2 500 ωρών κατά μέσο όρο, που επαρκεί για την κατάλληλη ωρίμαση των σταφυλιών.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ: Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, διάφορες οικογένειες οινοποιών άρχισαν να παρασκευάζουν αφρώδεις οίνους στην ύπαιθρο της επαρχίας της Βαρκελώνης χρησιμοποιώντας την τότε επονομαζόμενη μέθοδο οινοποίησης της σαμπάνιας (μέθοδος της Καμπανίας), κατά την οποία η δεύτερη ζύμωση που παράγει τις φυσαλίδες πραγματοποιείται στη φιάλη. Οι πρώτες φιάλες οίνου Cava παρασκευάστηκαν το 1872 στην κοινότητα Sant Sadurní d’Anoia. Μετά την προσθήκη σακχάρων και ζυμομυκήτων (tirage), οι φιάλες του αφρώδους οίνου αποθηκεύονταν σε υπόγεια κελάρια, τα οποία είχαν επαρκές επίπεδο σχετικής υγρασίας και θερμοκρασία περιβάλλοντος που διατηρείται σταθερή στους 13/15 °C όλον τον χρόνο, διασφαλίζοντας την απουσία κραδασμών που απαιτείται για την παρασκευή ποιοτικού αφρώδους οίνου. Αυτές είναι οι ιδανικές συνθήκες για να διεξαχθεί ορθά η δεύτερη ζύμωση και η διαδικασία παλαίωσης των αφρωδών οίνων. Με την πάροδο του χρόνου, η ονομασία «Cava» που αρχικά σήμαινε τους χώρους όπου φυλάσσεται ο αφρώδης οίνος για παλαίωση, κατέληξε να χρησιμοποιείται για τον ίδιο τον οίνο. Οι ευρύτερα καλλιεργούμενες ποικιλίες αμπέλου είναι οι εξής: Macabeo, Xarel•lo και Parellada, που αντιπροσωπεύουν το 85 % των ποικιλιών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή οίνου Cava. Οι οίνοι βάσης που παράγονται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή περιέχουν πάντοτε τις τρεις αυτές ποικιλίες, σε διάφορες αναλογίες. Η χαμηλή πυκνότητα φύτευσης των αμπέλων, μεταξύ 1 500 και 3 500 φυτών ανά εκτάριο, συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του οίνου βάσης. Επιπροσθέτως, οι περιορισμένες βροχοπτώσεις στην περιοχή και η χρήση των συστημάτων διαμόρφωσης των πρέμνων σε κυπελλοειδή διάταξη ή σε σπαλιέρα επιτρέπουν την ανάπτυξη μέτριου αριθμού παραγωγικών οφθαλμών, που περιορίζει τη μέγιστη απόδοση ανά εκτάριο στα 12 000 kg. Επιπλέον, ο οίνος βάσης μπορεί να παρασκευαστεί μόνο με τη χρήση χυμού πρώτης έκθλιψης, με ανώτατη απόδοση 100 λίτρων γλεύκους ανά 150 kg σταφυλιών· με κλιμακωτή ωρίμαση, χωριστή συγκομιδή των διαφορετικών ποικιλιών, δυνητικό επίπεδο αλκοόλης για τον οίνο βάσης μεταξύ 9,5 και 11,5 % vol., ολική οξύτητα > 5 g/L και αναλυτικούς δείκτες που εξασφαλίζουν την υγειονομική ποιότητα της σοδειάς. Επίσης, η αναλογία του μηλικού οξέος προς το τρυγικό οξύ πρέπει να είναι περίπου ένα προς ένα. Οι συνθήκες παραγωγής επιτρέπουν την αργή ανάπτυξη της δεύτερης ζύμωσης και η αλληλεπίδραση μεταξύ οίνου και ζύμης (αυτόλυση) προσδίδει στους οίνους αυτούς λεπτά αρώματα και μοναδικές οργανοληπτικές ιδιότητες.

β)   Αναλυτικές πληροφορίες για την ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος

Οι οίνοι ΠΟΠ Cava, οι οποίοι παράγονται ορθά με δεύτερη ζύμωση και παλαίωση στη φιάλη σε επαφή με την οινολάσπη, έχουν περιεκτικότητα σε αλκοόλη μεταξύ 10,8 % και 12,8 % vol. Οι οίνοι Cava χαρακτηρίζονται από χαμηλά επίπεδα pH, μεταξύ 2,8 και 3,4, χάρη στα οποία ο οίνος να παλαιώνεται σωστά με την πάροδο του χρόνου και μειώνονται οι κίνδυνοι της επιβλαβούς αύξησης της οξύτητας. Το χαμηλό επίπεδο γλυκονικού οξέος των οίνων αποτελεί ένδειξη της χρήσης υγιών σταφυλιών.

γ)   Αιτιώδης σχέση μεταξύ της γεωγραφικής περιοχής και των χαρακτηριστικών του προϊόντος

Τα εδάφη και το σχετικά ήπιο και ξηρό κλίμα στο τέλος του καλοκαιριού και κατά το φθινόπωρο, επιτρέπουν τη σωστή ανάπτυξη των σταφυλιών, ιδίως κατά τα στάδια προ του τρύγου, ευνοώντας τη βαθμιαία ωρίμαση των διαφόρων επιτρεπόμενων ποικιλιών και την παραγωγή οίνων βάσης με μέτριο αλκοολικό τίτλο, υψηλή οξύτητα, χαμηλό pH και καλή υγειονομική κατάσταση, κατάλληλων για την παρασκευή οίνων Cava. Για τα πλούσια τριτογενή αρώματα του προϊόντος και την επαρκή έκλυση φυσαλίδων καθοριστική είναι η διαδικασία παραγωγής, από την προσθήκη σακχάρων και ζυμομυκήτων (tirage) έως τον αποπωματισμό (dégorgement) στις ειδικά εξοπλισμένες εγκαταστάσεις, που επιτρέπουν την αργή ανάπτυξη της δεύτερης ζύμωσης και της παλαίωσης.

9.   Άλλες ουσιώδεις προϋποθέσεις (συσκευασία, επισήμανση, άλλες απαιτήσεις)

Νομικό πλαίσιο:

Στην εθνική νομοθεσία

Τύπος επιπλέον προϋπόθεσης:

Παρέκκλιση για την παραγωγή στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή

Περιγραφή της προϋπόθεσης:

Ο οίνος Cava μπορεί να παράγεται σε πέντε οινοποιεία που βρίσκονται εκτός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής, καθώς αυτά τα οινοποιεία παρήγαν οίνο βάσης και/ή οίνο Cava πριν από την έναρξη ισχύος του διατάγματος της 27ης Φεβρουαρίου 1986 και, ως εκ τούτου, τους είχε χορηγηθεί άδεια μέσω των υπουργικών διαταγμάτων της 14ης Νοεμβρίου 1991 και της 9ης Ιανουαρίου 1992.

Νομικό πλαίσιο:

Στην εθνική νομοθεσία

Τύπος επιπλέον προϋπόθεσης:

Συμπληρωματικές διατάξεις σχετικά με την επισήμανση

Περιγραφή της προϋπόθεσης:

Στον φελλό θα αναγράφονται η ονομασία «CAVA» και ο αριθμός του εμφιαλωτή. Θα είναι υποχρεωτική η χρήση εμπορικού σήματος που έχει καταχωριστεί στο ισπανικό Μητρώο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (RPI) ή στο γραφείο εναρμόνισης της εσωτερικής αγοράς. Μόνο οι οίνοι Cava «Gran Reserva» και Cava «Paraje Calificado» μπορούν να χρησιμοποιούν τους όρους «Brut Nature», «Extra Brut» και «Brut» και να αναγράφουν το έτος εσοδείας. Η χρήση συγκεκριμένων σημάτων ελέγχου είναι υποχρεωτική.

Η ένδειξη «Paraje Calificado» δεν θα υπερβαίνει τα 4 mm σε ύψος, ούτε θα υπερβαίνει τις διαστάσεις της εμπορικής επωνυμίας, και θα συνοδεύεται από το όνομα της εκάστοτε περιοχής.

Σύνδεσμος προς τις προδιαγραφές προϊόντος

http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferenciada/dop/htm/documentos_dop_cava.aspx


(1)  ΕΕ L 9 της 11.1.2019, σ. 2.