ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 293

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

62ό έτος
30 Αυγούστου 2019


Περιεχόμενα

Σελίδα

 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

2019/C 293/01

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή

1


EL

 


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

30.8.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 293/1


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

(2019/C 293/01)

έχοντας υπόψη τα άρθρα 24 και 228 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

έχοντας υπόψη το καθεστώς και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του Διαμεσολαβητή που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 9 Μαρτίου 1994 (1) και, ιδίως, τα άρθρα 6 και 7,

έχοντας υπόψη το άρθρο 231 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με την εκλογή του Διαμεσολαβητή,

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής που θα εκλεγεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα θητεύσει για τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου 2019-2024,

λαμβάνοντας υπόψη ότι η θητεία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή δύναται να ανανεωθεί,

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής επιλέγεται μεταξύ προσωπικοτήτων που είναι πολίτες της Ένωσης, απολαύουν πλήρως των αστικών και πολιτικών τους δικαιωμάτων, παρέχουν εχέγγυα ανεξαρτησίας και πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται στη χώρα τους για την άσκηση δικαστικών καθηκόντων ανώτατης βαθμίδας ή διαθέτουν αναγνωρισμένη πείρα και ικανότητες για να ανταποκριθούν στα καθήκοντα του Διαμεσολαβητή,

1.   

Απευθύνεται πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

2.   

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποστηρίζονται από τουλάχιστον 40 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που να είναι πολίτες τουλάχιστον δύο κρατών μελών, πρέπει δε να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν σαφώς ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από το καθεστώς και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του Διαμεσολαβητή καθώς και να αναλάβουν επίσημη δέσμευση ότι, σε περίπτωση που εκλεγούν, δεν θα ασκήσουν καμία άλλη δραστηριότητα, επικερδή ή μη, κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

3.   

Οι υποψηφιότητες πρέπει να διαβιβαστούν στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το αργότερο έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2019 (2).

4.   

Η επεξεργασία όλων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης και εκλογής διέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3). Όλα τα στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.europarl.europa.eu/ombudsmanelection2019/en/home/home.html

D.M. SASSOLI

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου


(1)  ΕΕ L 113 της 4.5.1994, σ. 15.

(2)  Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση:

The President of the European Parliament

(Nominations to the post of European Ombudsman)

PHS 06A055

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Louise Weiss Building

Allée du Printemps

BP 1024/F

67070 Strasbourg Cedex

FRANCE

ή

Paul-Henri Spaak Building

Rue Wiertz/Wiertzstraat

1047 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης μιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).