ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 412

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

61ό έτος
14 Νοεμβρίου 2018


Περιεχόμενα

Σελίδα

 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2018/C 412/01

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9054 — Broadcom/CA) ( 1 )

1

2018/C 412/02

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9073 — PAI Partners / Asmodee) ( 1 )

1

2018/C 412/03

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8795 — Brookfield / Schoeller Industries / Schoeller Allibert) ( 1 )

2

2018/C 412/04

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8733 — Lone Star / Stark) ( 1 )

2


 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2018/C 412/05

Ισοτιμίες του ευρώ

3

2018/C 412/06

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα τρέχοντα επιτόκια ανάκτησης και τα επιτόκια αναφοράς/προεξόφλησης κρατικών ενισχύσεων για τα 28 κράτη μέλη που ισχύουν από την 1η Δεκεμβρίου 2018[Δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής της 21ης Απριλίου 2004 ( ΕΕ L 140 της 30.4.2004, σ. 1 )]

4

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

2018/C 412/07

Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) — Απαλλαγή επενδυτικού χρυσού — Κατάλογος των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 344 παράγραφος 1 σημείο 2) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006 (ειδικό καθεστώς για τον επενδυτικό χρυσό) — Ισχύει για το έτος 2019

5

2018/C 412/08

Ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα — Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκμετάλλευση τακτικών αεροπορικών γραμμών σύμφωνα με τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας ( 1 )

32


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2018/C 412/09

Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9137 — Rehau / MB Barter&Trading) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

33

2018/C 412/10

Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9165 — CPPIB / OTPP / IDEAL / CAGT) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

35


 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

14.11.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 412/1


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.9054 — Broadcom/CA)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2018/C 412/01)

Στις 12 Οκτωβρίου 2018 η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να τη χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών, καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32018M9054. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


14.11.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 412/1


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.9073 — PAI Partners / Asmodee)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2018/C 412/02)

Στις 16 Οκτωβρίου 2018, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να τη χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών, καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32018M9073. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


14.11.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 412/2


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.8795 — Brookfield / Schoeller Industries / Schoeller Allibert)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2018/C 412/03)

Στις 15 Μαρτίου 2018, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να τη χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών, καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32018M8795. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


14.11.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 412/2


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.8733 — Lone Star / Stark)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2018/C 412/04)

Στις 14 Μαρτίου 2018, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών, καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32018M8733. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

14.11.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 412/3


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

13 Νοεμβρίου 2018

(2018/C 412/05)

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,1261

JPY

ιαπωνικό γιεν

128,32

DKK

δανική κορόνα

7,4613

GBP

λίρα στερλίνα

0,86945

SEK

σουηδική κορόνα

10,2284

CHF

ελβετικό φράγκο

1,1368

ISK

ισλανδική κορόνα

139,40

NOK

νορβηγική κορόνα

9,5563

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

25,939

HUF

ουγγρικό φιορίνι

322,89

PLN

πολωνικό ζλότι

4,2992

RON

ρουμανικό λέου

4,6612

TRY

τουρκική λίρα

6,1857

AUD

δολάριο Αυστραλίας

1,5628

CAD

δολάριο Καναδά

1,4888

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

8,8161

NZD

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

1,6684

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,5559

KRW

ουόν Νότιας Κορέας

1 277,21

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

16,2504

CNY

κινεζικό ρενμινπί γιουάν

7,8354

HRK

κροατική κούνα

7,4238

IDR

ρουπία Ινδονησίας

16 692,18

MYR

μαλαισιανό ρινγκίτ

4,7229

PHP

πέσο Φιλιππινών

59,885

RUB

ρωσικό ρούβλι

76,1990

THB

ταϊλανδικό μπατ

37,178

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

4,2479

MXN

πέσο Μεξικού

23,0152

INR

ινδική ρουπία

81,8390


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


14.11.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 412/4


Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα τρέχοντα επιτόκια ανάκτησης και τα επιτόκια αναφοράς/προεξόφλησης κρατικών ενισχύσεων για τα 28 κράτη μέλη που ισχύουν από την 1η Δεκεμβρίου 2018

[Δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004 της Επιτροπής της 21ης Απριλίου 2004 (ΕΕ L 140 της 30.4.2004, σ. 1)]

(2018/C 412/06)

Τα βασικά επιτόκια υπολογιζόμενα σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (ΕΕ C 14 της 19.1.2008, σ. 6). Ανάλογα με τη χρήση του επιτοκίου αναφοράς, πρέπει να προστεθούν τα κατάλληλα περιθώρια όπως ορίζεται στην εν λόγω ανακοίνωση. Όσον αφορά το επιτόκιο προεξόφλησης, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προστεθεί περιθώριο 100 μονάδων βάσης. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 271/2008 της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2008, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 794/2004, προβλέπει ότι, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά με ειδική απόφαση, το επιτόκιο ανάκτησης υπολογίζεται επίσης προσθέτοντας 100 μονάδες βάσης στο βασικό επιτόκιο.

Τα τροποποιημένα ποσοστά αναγράφονται με έντονους χαρακτήρες.

Ο προηγούμενος πίνακας δημοσιεύθηκε στην ΕΕ C 368 της 11.10.2018, σ. 3.

Από

Έως

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.12.2018

31.12.2018

-0,18

-0,18

0,54

-0,18

1,80

-0,18

0,02

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,30

0,56

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,68

-0,33

-0,18

-0,18

1,00

1.11.2018

30.11.2018

-0,18

-0,18

0,54

-0,18

1,41

-0,18

0,02

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,30

0,56

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,68

-0,33

-0,18

-0,18

1,00

1.10.2018

31.10.2018

-0,18

-0,18

0,54

-0,18

1,41

-0,18

0,02

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,30

0,49

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,68

-0,33

-0,18

-0,18

1,00

1.9.2018

30.9.2018

-0,18

-0,18

0,54

-0,18

1,12

-0,18

0,03

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,30

0,37

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,68

-0,33

-0,18

-0,18

0,86

1.8.2018

31.8.2018

-0,18

-0,18

0,54

-0,18

1,12

-0,18

0,04

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,30

0,21

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,68

-0,33

-0,18

-0,18

0,86

1.7.2018

31.7.2018

-0,18

-0,18

0,54

-0,18

1,12

-0,18

0,04

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,30

0,13

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,68

-0,33

-0,18

-0,18

0,86

1.6.2018

30.6.2018

-0,18

-0,18

0,65

-0,18

1,12

-0,18

0,04

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,30

0,09

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,21

-0,33

-0,18

-0,18

0,86

1.5.2018

31.5.2018

-0,18

-0,18

0,65

-0,18

0,95

-0,18

0,03

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,40

0,09

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,21

-0,33

-0,18

-0,18

0,86

1.4.2018

30.4.2018

-0,18

-0,18

0,65

-0,18

0,95

-0,18

0,03

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,40

0,09

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,21

-0,42

-0,18

-0,18

0,73

1.3.2018

31.3.2018

-0,18

-0,18

0,65

-0,18

0,95

-0,18

0,02

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,54

0,09

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,21

-0,42

-0,18

-0,18

0,73

1.2.2018

28.2.2018

-0,18

-0,18

0,65

-0,18

0,75

-0,18

0,02

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,54

0,09

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

2,21

-0,42

-0,18

-0,18

0,73

1.1.2018

31.1.2018

-0,18

-0,18

0,65

-0,18

0,75

-0,18

0,02

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

0,54

0,13

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

-0,18

1,85

-0,18

1,89

-0,42

-0,18

-0,18

0,73


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

14.11.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 412/5


ΦΌΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΈΜΕΝΗΣ ΑΞΊΑΣ (ΦΠΑ)

ΑΠΑΛΛΑΓΉ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΫ ΧΡΥΣΟΫ

Κατάλογος των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 344 παράγραφος 1 σημείο 2) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006 (ειδικό καθεστώς για τον επενδυτικό χρυσό)

Ισχύει για το έτος 2019

(2018/C 412/07)

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

α)

Ο παρών κατάλογος περιλαμβάνει τα στοιχεία που απέστειλαν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο άρθρο 345 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (1).

β)

Τα νομίσματα που περιλαμβάνει ο παρών κατάλογος θεωρείται ότι πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 344 και, επομένως, αντιμετωπίζονται ως επενδυτικός χρυσός σε αυτά τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ καθ' όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2019.

γ)

Η απαλλαγή εφαρμόζεται σε όλες τις κοπές ενός δεδομένου νομίσματος που εμφαίνεται στον παρόντα κατάλογο, εκτός από τις κοπές νομισμάτων καθαρότητας μικρότερης των 900 χιλιοστών.

δ)

Εντούτοις, ένα νόμισμα μπορεί να απαλλάσσεται έστω και αν δεν αναφέρεται σε αυτόν τον κατάλογο, εφόσον πληροί τα κριτήρια για την απαλλαγή που θεσπίζονται στην οδηγία για τον ΦΠΑ.

ε)

Ο κατάλογος καταρτίζεται με αλφαβητική σειρά, κατά χώρα και ονομασία νομίσματος. Στην ίδια κατηγορία νομισμάτων η ταξινόμηση γίνεται κατά αύξουσα αξία του νομίσματος.

στ)

Στον κατάλογο, η ονομασία του νομίσματος αντιστοιχεί στη νομισματική μονάδα που αναγράφεται σε αυτό. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες η νομισματική μονάδα δεν αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες στο νόμισμα, εφόσον είναι δυνατόν, η ονομασία του αναφέρεται σε παρένθεση.

ΧΩΡΑ ΚΟΠΗΣ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ

1/16 GUINEA

1/8 GUINEA

1/4 GUINEA

1/2 GUINEA

1 GUINEA

2 GUINEAS

5 GUINEAS

2 POUNDS

5 POUNDS

1/16 SOVEREIGN

1/8 SOVEREIGN

1/4 SOVEREIGN

1/2 SOVEREIGN

SOVEREIGN

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

20 EURO

50 EURO

1 SCUDO

2 SCUDI

5 SCUDI

10 SCUDI

ΑΙΘΙΟΠΙΑ

400 BIRR

600 BIRR

10 (DOLLARS)

20 (DOLLARS)

50 (DOLLARS)

100 (DOLLARS)

200 (DOLLARS)

ΑΪΤΗ

20 GOURDES

50 GOURDES

100 GOURDES

200 GOURDES

500 GOURDES

1 000 GOURDES

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

ΑΛΒΑΝΙΑ

20 LEKE

50 LEKE

100 LEKE

200 LEKE

500 LEKE

10 FRANGA

20 FRANGA

50 FRANGA

100 FRANGA

ΑΛΝΤΕΡΝΕΫ

5 POUNDS

25 POUNDS

1 000 POUNDS

ΑΝΓΚΟΥΪΛΑ

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

100 DOLLARS

ΑΝΔΟΡΑ

5 CENTIMES

1 DINER

5 DINERS

20 DINERS

50 DINERS

100 DINERS

250 DINERS

1 SOVEREIGN

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

1 ARGENTINO

5 PESOS

25 PESOS

50 PESOS

ΑΡΜΕΝΙΑ

100 DRAM

10 000 DRAM

25 000 DRAM

50 000 DRAM

ΑΡΟΥΜΠΑ

10 FLORIN

25 FLORIN

50 FLORIN

100 FLORIN

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

5 DOLLARS

10 DOLLARS

15 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

1 000 DOLLARS

2 500 DOLLARS

3 000 DOLLARS

10 000 DOLLARS

1/2 SOVEREIGN (= 1/2 POUND)

1 SOVEREIGN (= 1 POUND)

ΑΥΣΤΡΙΑ

10 CORONA (= 10 KRONEN)

20 CORONA (= 20 KRONEN)

100 CORONA (= 100 KRONEN)

(1 DUKAT)

(4 DUKATEN)

4 EURO (1/25 oz «Philharmoniker»)

10 EURO

25 EURO

50 EURO

100 EURO

2 000 EURO

100 000 EURO

4 FLORIN = 10 FRANCS (= 4 GULDEN)

8 FLORIN = 20 FRANCS (= 8 GULDEN)

25 SCHILLING

100 SCHILLING

200 SCHILLING

200 SHILLING/10 EURO

500 SCHILLING

1 000 SCHILLING

2 000 SCHILLING

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

(20 AFGHANI)

10 000 AFGHANI

(1/2 AMANI)

(1 AMANI)

(2 AMANI)

(4 GRAMS)

(8 GRAMS)

1 TILLA

2 TILLAS

ΒΑΤΙΚΑΝΟ

20 EURO

50 EURO

10 LIRE

20 LIRE

100 LIRE

ΒΕΛΓΙΟ

10 ECU

20 ECU

25 ECU

50 ECU

100 ECU

12 1/2 EURO

25 EURO

50 EURO

100 EURO

10 FRANCS

20 FRANCS

5 000 FRANCS

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

(10 BOLIVARES)

(20 BOLIVARES)

(100 BOLIVARES)

1 000 BOLIVARES

3 000 BOLIVARES

5 000 BOLIVARES

10 000 BOLIVARES

5 VENEZOLANOS

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ

10 DOLLARS

25 DOLLARS

30 DOLLARS

50 DOLLARS

60 DOLLARS

100 DOLLARS

180 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

ΒΟΛΙΒΙΑ

4 000 PESOS BOLIVIANOS

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

(1 LEV)

(5 LEVA)

(10 LEVA)

(20 LEVA)

(100 LEVA)

(125 LEVA)

(1 000 LEVA)

(10 000 LEVA)

(20 000 LEVA)

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

300 CRUZEIROS

(4 000 REIS)

(5 000 REIS)

(6 400 REIS)

(10 000 REIS)

(20 000 REIS)

20 REAIS

ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ

20 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

ΓΑΛΛΙΑ

1/4 EURO

5 EURO

10 EURO

20 EURO

50 EURO

100 EURO

200 EURO

250 EURO

500 EURO

1 000 EURO

5 000 EURO

5 FRANCS

10 FRANCS

20 FRANCS

40 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

500 FRANCS

655,97 FRANCS

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

1 DM

100 EURO

ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ

1/25 CROWN

1/10 CROWN

1/5 CROWN

1/2 CROWN

1 CROWN

2 CROWNS

50 PENCE

1 POUND

5 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

1/25 ROYAL

1/10 ROYAL

1/5 ROYAL

1/2 ROYAL

1 ROYAL

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ

20 DINARA

100 DINARA

200 DINARA

500 DINARA

1 000 DINARA

1 500 DINARA

2 000 DINARA

2 500 DINARA

5 000 DINARA

1 DUCAT

4 DUCATS

ΓΚΑΜΠΙΑ

200 DALASIS

500 DALASIS

1 000 DALASIS

ΓΚΑΜΠΟΝ

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

1 000 FRANCS

3 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

20 000 FRANCS

ΓΚΕΡΝΖΥ

1 POUND

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ

5 QUETZALES

10 QUETZALES

20 QUETZALES

ΓΟΥΪΝΕΑ

1 000 FRANCS

2 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

ΔΑΝΙΑ

10 KRONER

20 KRONER

1 000 KRONER

ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

30 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

250 PESOS

ΔΥΤΙΚΗ ΣΑΜΟΑ

50 TALA

100 TALA

ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ

25 COLONES

50 COLONES

100 COLONES

200 COLONES

250 COLONES

ΕΛΒΕΤΙΑ

10 FRANCS

20 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

ΕΣΘΟΝΙΑ

100 KROONI

ΖΑΪΡ

100 ZAIRES

ΖΑΜΠΙΑ

250 KWACHA

ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

(500 DIRHAMS)

(750 DIRHAMS)

(1 000 DIRHAMS)

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

(1/3 GUINEA)

(1/2 GUINEA)

1 PENNY

2 PENCE

5 PENCE

10 PENCE

20 PENCE

50 PENCE

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

500 POUNDS

800 POUNDS (30 OZ BRITANNIA)

1 000 POUNDS

QUARTER SOVEREIGN

(1 SOVEREIGN) (= 1 POUND)

(5 SOVEREIGNS)

ΗΠΑ

2 1/2 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS (AMERICAN EAGLE)

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

50 DOLLARS (AMERICAN BUFFALO)

50 DOLLARS (AMERICAN EAGLE)

ΙΑΠΩΝΙΑ

10 000 YEN

ΙΝΔΙΑ

1 MOHUR

15 RUPEES

1 SOVEREIGN

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

2 000 RUPIAH

5 000 RUPIAH

10 000 RUPIAH

20 000 RUPIAH

25 000 RUPIAH

100 000 RUPIAH

200 000 RUPIAH

ΙΟΡΔΑΝΙΑ

2 DINARS

5 DINARS

10 DINARS

25 DINARS

50 DINARS

60 DINARS

ΙΡΑΚ

(5 DINARS)

(50 DINARS)

(100 DINARS)

ΙΡΑΝ

(1/2 AZADI)

(1 AZADI)

(1/4 PAHLAVI)

(1/2 PAHLAVI)

(1 PAHLAVI)

(2 1/2 PAHLAVI)

(5 PAHLAVI)

(10 PAHLAVI)

50 POUND

500 RIALS

750 RIALS

1 000 RIALS

2 000 RIALS

ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΪΝΕΑ

250 PESETAS

500 PESETAS

750 PESETAS

1 000 PESETAS

5 000 PESETAS

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ

1 CONDOR

10 SUCRES

ΙΣΛΑΝΔΙΑ

500 KRONUR

10 000 KRONUR

ΙΣΠΑΝΙΑ

2 (ESCUDOS)

10 (ESCUDOS)

20 EURO

100 EURO

200 EURO

400 EURO

10 PESETAS

20 PESETAS

25 PESETAS

5 000 PESETAS

10 000 PESETAS

20 000 PESETAS

40 000 PESETAS

80 000 PESETAS

80 (REALES)

100 (REALES)

ΙΣΡΑΗΛ

20 LIROT

50 LIROT

100 LIROT

200 LIROT

500 LIROT

1 000 LIROT

5 000 LIROT

5 NEW SHEQALIM

10 NEW SHEQALIM

20 NEW SHEQALIM

5 SHEQALIM

10 SHEQALIM

500 SHEQEL

ΙΤΑΛΙΑ

10 EURO

20 EURO

50 EURO

5 LIRE

10 LIRE

20 LIRE

40 LIRE

80 LIRE

100 LIRE

ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ

100 TENGE

ΚΑΝΑΔΑΣ

1 DOLLAR

2 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

175 DOLLARS

200 DOLLARS

350 DOLLARS

1 SOVEREIGN

ΚΑΤΑΝΓΚΑ

5 FRANCS

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

(1 DUKAAT)

(2 DUKAAT)

10 EURO

20 EURO

50 EURO

1 GULDEN

5 GULDEN

10 GULDEN

ΚΕΝΥΑ

100 SHILLINGS

250 SHILLINGS

500 SHILLINGS

ΚΙΝΑ

5/20 YUAN (1/20 oz)

10/50 YUAN (1/10 oz)

25/100 YUAN (1/4 oz)

50/200 YUAN (1/2 oz)

100/500 YUAN (1 oz)

5 (YUAN)

10 (YUAN)

20 (YUAN)

25 (YUAN)

50 (YUAN)

100 (YUAN)

200 (YUAN)

250 (YUAN)

300 (YUAN)

400 (YUAN)

450 (YUAN)

500 (YUAN)

1 000 (YUAN)

2 000 (YUAN)

10 000 (YUAN)

ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ

150 DOLLARS

ΚΟΓΚΟ

10 FRANCS

20 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

ΚΟΛΟΜΒΙΑ

1 PESO

2 PESOS

2 1/2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

300 PESOS

500 PESOS

1 000 PESOS

1 500 PESOS

2 000 PESOS

15 000 PESOS

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ

5 COLONES

10 COLONES

20 COLONES

50 COLONES

100 COLONES

200 COLONES

1 500 COLONES

5 000 COLONES

25 000 COLONES

100 000 COLONES

ΚΟΥΒΑ

4 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

100 PESOS

ΚΡΟΑΤΙΑ

10 KUNA

20 KUNA

500 KUNA

1 000 KUNA

ΚΥΠΡΟΣ

50 POUNDS

ΛΕΣΟΘΟ

1 LOTI

2 MALOTI

4 MALOTI

10 MALOTI

20 MALOTI

50 MALOTI

100 MALOTI

250 MALOTI

500 MALOTI

ΛΕΤΟΝΙΑ

5 EURO («Zelta saktas. Ripsakta»)

20 EURO («Zelta saktas. Pakavsakta»)

75 EURO («Zelta saktas. Burbuļsakta»)

1 LATS («Ak, svētā Lestene!»)

1 LATS («Jūgendstils Rīgā»)

1 LATS («Zelta ābele»)

5 LATI («Pieclatnieks»)

10 LATU («Gafelšoneris Julia Maria»)

10 LATU («Zelta vēsture»)

20 LATU («Latvijas monēta»)

100 LATU

ΛΙΒΕΡΙΑ

12 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

30 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

2 500 DOLLARS

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

5 EURO

50 EURO

10 LITŲ

50 LITŲ

100 LITŲ

500 LITŲ

ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ

10 FRANKEN

20 FRANKEN

25 FRANKEN

50 FRANKEN

100 FRANKEN

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

2,5 EURO

5 EURO

10 EURO

20 EURO

175 EURO CENT

20 FRANCS

ΜΑΚΑΟ

250 PATACAS

500 PATACAS

1 000 PATACAS

10 000 PATACAS

ΜΑΛΑΙΣΙΑ

100 RINGGIT

200 RINGGIT

250 RINGGIT

500 RINGGIT

ΜΑΛΑΟΥΙ

250 KWACHA

ΜΑΛΙ

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

ΜΑΛΤΑ

15 EURO

50 EURO

5 (LIRI)

10 (LIRI)

20 (LIRI)

25 (LIRI)

50 (LIRI)

100 (LIRI)

LM 25

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

100 RUPEES

200 RUPEES

250 RUPEES

500 RUPEES

1 000 RUPEES

ΜΕΞΙΚΟ

1/20 ONZA

1/10 ONZA

1/4 ONZA

1/2 ONZA

1 ONZA

2 PESOS

2 1/2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

250 PESOS

500 PESOS

1 000 PESOS

2 000 PESOS

ΜΟΓΓΟΛΙΑ

750 (TUGRIK)

1 000 (TUGRIK)

5 000 (TUGRIK)

ΜΟΝΑΚΟ

10 EURO

20 EURO

100 EURO

20 FRANCS

100 FRANCS

200 FRANCS

ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ

10 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

ΜΠΑΧΑΜΕΣ

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

2 500 DOLLARS

ΜΠΕΛΙΖΕ

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

ΜΠΙΑΦΡΑ

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

25 POUNDS

ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ

5 PULA

150 PULA

10 THEBE

ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

ΜΠΟΥΤΑΝ

1 SERTUM

2 SERTUMS

5 SERTUMS

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

5 DOLLARS

10 DOLLARS

150 DOLLARS

1,56 grammes/1/20 ounce

3,11 grammes/1/10 ounce

7,77 grammes/1/4 ounce

15,56 grammes/1/2 ounce

ΝΕΠΑΛ

1 ASARPHI

1 000 RUPEES

ΝΗΣΟΙ ΚΑΪΜΑΝ

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

ΝΗΣΟΙ ΚΟΥΚ

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

100 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

ΝΗΣΟΙ ΜΑΡΣΑΛ

20 DOLLARS

50 DOLLARS

200 DOLLARS

ΝΗΣΟΙ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ

10 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

ΝΗΣΟΙ ΤΕΡΚΣ & ΚΑΪΚΟΣ

100 CROWNS

ΝΗΣΟΣ ΜΑΝ

1/20 ANGEL

1/10 ANGEL

1/4 ANGEL

1/2 ANGEL

1 ANGEL

5 ANGEL

10 ANGEL

15 ANGEL

20 ANGEL

1/25 CROWN

1/10 CROWN

1/5 CROWN

1/2 CROWN

1 CROWN

50 PENCE

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

50 POUNDS

(1/2 SOVEREIGN)

(1 SOVEREIGN)

(2 SOVEREIGNS)

(5 SOVEREIGNS)

ΝΙΓΗΡΑΣ

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ

50 CORDOBAS

ΝΙΟΥΕ

2 1/2 DOLLARS (250 CENTS)

5 DOLLARS

10 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

10 000 DOLLARS

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

20 KRONER

1 500 KRONER

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

1/10 KRUGERRAND

1/4 KRUGERRAND

1/2 KRUGERRAND

1 KRUGERRAND

1/10 oz NATURA

1/4 oz NATURA

1/2 oz NATURA

1 oz NATURA

1/2 POND

1 POND

1/10 PROTEA

1 PROTEA

1 RAND

2 RAND

5 RAND

25 RAND

1/2 SOVEREIGN (= 1/2 POUND)

1 SOVEREIGN (= 1 POUND)

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ

2 500 WON

20 000 WON

25 000 WON

30 000 WON

50 000 WON

ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ

5 GULDEN

10 GULDEN

50 GULDEN

100 GULDEN

300 GULDEN

ΟΜΑΝ

25 BAISA

50 BAISA

100 BAISA

1/4 OMANI RIAL

1/2 OMANI RIAL

OMANI RIAL

5 OMANI RIALS

10 OMANI RIALS

15 OMANI RIALS

20 OMANI RIALS

25 OMANI RIALS

75 OMANI RIALS

ΟΝΔΟΥΡΑ

200 LEMPIRAS

500 LEMPIRAS

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

1 DUKAT

4 FORINT = 10 FRANCS

8 FORINT = 20 FRANCS

50 FORINT

100 FORINT

200 FORINT

500 FORINT

1 000 FORINT

5 000 FORINT

10 000 FORINT

20 000 FORINT

50 000 FORINT

100 000 FORINT

500 000 FORINT

10 KORONA

20 KORONA

100 KORONA

ΟΥΓΚΑΝΤΑ

50 SHILLINGS

100 SHILLINGS

500 SHILLINGS

1 000 SHILLINGS

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

5 000 NUEVO PESOS

20 000 NUEVO PESOS

5 PESOS

ΠΑΚΙΣΤΑΝ

3 000 RUPEES

ΠΑΝΑΜΑΣ

100 BALBOAS

500 BALBOAS

ΠΑΠΟΥΑΣΙΑ ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ

100 KINA

ΠΕΡΟΥ

1/5 LIBRA

1/2 LIBRA

1 LIBRA

5 SOLES

10 SOLES

20 SOLES

50 SOLES

100 SOLES

ΠΟΛΩΝΙΑ

30 ZŁOTYCH

50 ZŁOTYCH

100 ZŁOTYCH

(εξαίρεση: 100 ZŁOTYCH «Beatyfikacja Jana Pawła II 1 V 2011»)

200 ZŁOTYCH

(εξαίρεση: 200 ZŁOTYCH «100-lecie Politechniki Warszawskiej»)

500 ZŁOTYCH

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

1 ESCUDO

100 ESCUDOS

200 ESCUDOS

500 ESCUDOS

5 EURO

8 EURO

10 000 REIS

ΡΟΔΕΣΙΑ

1 POUND

5 POUNDS

10 SHILLINGS

ΡΟΥΑΝΤΑ

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

20 LEI

ΡΩΣΙΑ

15 (ROUBLES)

25 (ROUBLES)

50 (ROUBLES)

100 (ROUBLES)

200 (ROUBLES)

1 000 (ROUBLES)

10 000 (ROUBLES)

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ

1 GUINEA (= 1 SAUDI POUND)

ΣΕΝΕΓΑΛΗ

10 FRANCS

25 FRANCS

50 FRANCS

100 FRANCS

250 FRANCS

500 FRANCS

1 000 FRANCS

2 500 FRANCS

ΣΕΡΒΙΑ

10 DINARA

20 DINARA

ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ

1 000 RUPEES

1 500 RUPEES

ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

2 500 DOLLARS

1/4 GOLDE

1/2 GOLDE

1 GOLDE

5 GOLDE

10 GOLDE

1 LEONE

ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ

1 DOLLAR

2 DOLLARS

5 DOLLARS

10 DOLLARS

20 DOLLARS

25 DOLLARS

50 DOLLARS

100 DOLLARS

150 DOLLARS

250 DOLLARS

500 DOLLARS

ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

100 EURO

5 000 KORUN (5 000 Sk)

10 000 KORUN (10 000 Sk)

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

100 EURO

5 000 TOLARS

20 000 TOLARS

25 000 TOLARS

ΣΟΜΑΛΙΑ

20 SHILLINGS

50 SHILLINGS

100 SHILLINGS

200 SHILLINGS

500 SHILLINGS

1 500 SHILLINGS

ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ

2 EMALANGENI

5 EMALANGENI

10 EMALANGENI

20 EMALANGENI

25 EMALANGENI

50 EMALANGENI

100 EMALANGENI

250 EMALANGENI

1 LILANGENI

ΣΟΥΔΑΝ

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

ΣΟΥΗΔΙΑ

5 KRONOR

10 KRONOR

20 KRONOR

1 000 KRONOR

2 000 KRONOR

4 000 KRONOR

ΣΟΥΡΙΝΑΜ

20 DOLLARS

50 DOLLARS

100 GULDEN

ΣΥΡΙΑ

(1/2 POUND)

(1 POUND)

ΤΑΝΖΑΝΙΑ

1 500 SHILINGI

2 000 SHILINGI

ΤΑΫΛΑΝΔΗ

(150 BAHT)

(300 BAHT)

(400 BAHT)

(600 BAHT)

(800 BAHT)

(1 500 BAHT)

(2 500 BAHT)

(3 000 BAHT)

(4 000 BAHT)

(5 000 BAHT)

(6 000 BAHT)

ΤΖΑΜΑΪΚΑ

100 DOLLARS

250 DOLLARS

ΤΖΕΡΣΕΫ

1 POUND

2 POUNDS

5 POUNDS

10 POUNDS

20 POUNDS

25 POUNDS

50 POUNDS

100 POUNDS

1 SOVEREIGN

ΤΟΝΓΚΑ

1/2 HAU

1 HAU

5 HAU

1/4 KOULA

1/2 KOULA

1 KOULA

ΤΟΥΒΑΛΟΥ

50 DOLLARS

ΤΟΥΡΚΙΑ

(25 KURUSH) (= 25 PIASTRES)

(50 KURUSH) (= 50 PIASTRES)

(100 KURUSH) (= 100 PIASTRES)

(250 KURUSH) (= 250 PIASTRES)

(500 KURUSH) (= 500 PIASTRES)

1/2 LIRA

1 LIRA

500 LIRA

1 000 LIRA

10 000 LIRA

50 000 LIRA

100 000 LIRA

200 000 LIRA

1 000 000 LIRA

60 000 000 LIRA

ΤΡΙΣΤΑΝ ΝΤΑ ΚΟΥΝΙΑ

1/16 GUINEA

1/8 GUINEA

1/4 GUINEA

1/2 GUINEA

1 GUINEA

2 GUINEAS

5 GUINEAS

2 POUNDS

5 POUNDS

1/16 SOVEREIGN

1/8 SOVEREIGN

QUARTER SOVEREIGN

HALF SOVEREIGN

SOVEREIGN

ΤΣΑΝΤ

3 000 FRANCS

5 000 FRANCS

10 000 FRANCS

20 000 FRANCS

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1 000 KORUN (1 000 Kč)

2 000 KORUN (2 000 Kč)

2 500 KORUN (2 500 Kč)

5 000 KORUN (5 000 Kč)

10 000 KORUN (10 000 Kč)

ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ

1 DUKÁT

2 DUKÁT

5 DUKÁT

10 DUKÁT

ΤΥΝΗΣΙΑ

2 DINARS

5 DINARS

10 DINARS

20 DINARS

40 DINARS

75 DINARS

10 FRANCS

20 FRANCS

100 FRANCS

5 PIASTRES

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

1 000 PISO

1 500 PISO

5 000 PISO

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

20 EURO

100 EURO

1 MARKKA

1 000 MARKKAA

2 000 MARKKAA

ΦΙΤΖΙ

5 DOLLARS

10 DOLLARS

200 DOLLARS

250 DOLLARS

ΧΙΛΗ

2 PESOS

5 PESOS

10 PESOS

20 PESOS

50 PESOS

100 PESOS

200 PESOS

500 PESOS

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

1 000 DOLLARS


(1)  ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1.


14.11.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 412/32


Ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκμετάλλευση τακτικών αεροπορικών γραμμών σύμφωνα με τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2018/C 412/08)

Κράτος μέλος

Γαλλία

Σχετική γραμμή

Castres – Παρίσι (Ορλύ)

Περίοδος ισχύος της σύμβασης

Από την 1η Ιουνίου 2019 έως την 31η Μαΐου 2023

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και προσφορών

23 Ιανουαρίου 2019, 5:00 μμ (ώρα Παρισιού)

Διεύθυνση στην οποία διατίθεται το κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, καθώς και κάθε πληροφορία ή/και έγγραφα σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προσφορών και την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας

Chambre de Commerce et d’Industrie du Tarn

Florence Chambert – responsable aéroport

BP 30217

40 allée Alphonse Juin

81101 Castres CEDEX

FRANCE

Τηλ. +33 567466000

Φαξ +33 567466002

Email: f.chambert@tarn.cci.fr

www.marches-publics.gouv.fr


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

14.11.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 412/33


Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.9137 — Rehau / MB Barter&Trading)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2018/C 412/09)

1.   

Στις 5 Νοεμβρίου 2018, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση προτεινόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1).

Η παρούσα κοινοποίηση αφορά τις ακόλουθες επιχειρήσεις:

REHAU Verwaltungszentrale AG («Rehau», Ελβετία), που ανήκει στον όμιλο Rehau,

MB Barter & Trading Holding AG («MBT», Ελβετία).

Η Rehau αποκτά, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων, τον αποκλειστικό έλεγχο του συνόλου της MBT. Η συγκέντρωση πραγματοποιείται με αγορά μετοχών.

2.   

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι οι εξής:

—   Rehau: προμηθευτής συστημάτων και υπηρεσιών για λύσεις με βάση πολυμερή στον κατασκευαστικό κλάδο, στην αυτοκινητοβιομηχανία και σε βιομηχανικές εφαρμογές,

—   MBT: δραστηριοποιείται στην παραγωγή και προμήθεια τυποποιημένων πολυμερών, PET και άλλων πετροχημικών προϊόντων όπως το καουτσούκ.

3.   

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση ως προς το σημείο αυτό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία για την εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2), σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια να εξεταστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.   

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Θα πρέπει πάντοτε να σημειώνονται τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς:

M.9137 — Rehau / MB Barter&Trading

Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με φαξ ή ταχυδρομικώς. Στοιχεία επικοινωνίας:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Φαξ +32 22964301

Ταχυδρομική διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 (ο «κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 366 της 14.12.2013, σ. 5.


14.11.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 412/35


Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.9165 — CPPIB / OTPP / IDEAL / CAGT)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2018/C 412/10)

1.   

Στις 5 Νοεμβρίου 2018, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση προτεινόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1).

Η παρούσα κοινοποίηση αφορά τις ακόλουθες επιχειρήσεις:

Canada Pension Plan Investment Board («CPPIB», Καναδάς),

Ontario Teachers’ Pension Plan Board («OTPP», Καναδάς),

Promotora del Desarrollo de América Latina, SA de C.V. («IDEAL», Μεξικό).

Η CPPIB, και η OTPP/IDEAL αποκτούν, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 3 παράγραφος 4 του κανονισμού συγκεντρώσεων, κοινό έλεγχο του συνόλου της Concesionaria Autopista Guadalajara-Tepic, SA de C.V. («CAGT», Μεξικό), θυγατρικής της IDEAL η οποία διαθέτει σύμβαση παραχώρησης για την ανάπτυξη, συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση αυτοκινητοδρόμων με διόδια στο Μεξικό, γνωστών ως Tepic Bypass, Guadalajara Bypass και Guadalajara-Tepic Toll Road.

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται με αγορά μετοχών.

2.   

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι οι εξής:

—   CPPIB: οργανισμός διαχείρισης επενδύσεων που επενδύει τα κεφάλαια του Canada Pension Plan κυρίως σε μετοχές εισηγμένων και μη εισηγμένων εταιρειών, ακίνητα, υποδομές και επενδύσεις σταθερού εισοδήματος,

—   OTPP: οργανισμός διαχείρισης επενδύσεων που επενδύει περιουσιακά στοιχεία του συνταξιοδοτικού προγράμματος εξ ονόματος εν ενεργεία και συνταξιούχων εκπαιδευτικών στην επαρχία του Οντάριο του Καναδά,

—   IDEAL: ανώνυμη εταιρεία που διαχειρίζεται ένα στρατηγικό χαρτοφυλάκιο στοιχείων ενεργητικού σε διάφορους τομείς υποδομών που προωθούν την κοινωνική ανάπτυξη και την οικονομική μεγέθυνση μέσω του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της χρηματοδότησης και της διαχείρισης διαφόρων έργων υποδομής στο Μεξικό και στον Παναμά, και η οποία αναλαμβάνει τη μακροπρόθεσμη διαχείριση, την παροχή υπηρεσιών, τη συντήρηση και τη λειτουργία των παραχωρήσεων και των έργων στα οποία συμμετέχει.

3.   

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση ως προς το σημείο αυτό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία για την εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2), σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια να εξεταστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.   

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Θα πρέπει πάντοτε να σημειώνονται τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς:

M.9165 — CPPIB / OTPP / IDEAL / CAGT

Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με φαξ ή ταχυδρομικώς. Στοιχεία επικοινωνίας:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Φαξ +32 22964301

Ταχυδρομική διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 (ο «κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 366 της 14.12.2013, σ. 5.