ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 318

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

61ό έτος
10 Σεπτεμβρίου # 2018


Περιεχόμενα

Σελίδα

 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2018/C 318/01

Ισοτιμίες του ευρώ

1

2018/C 318/02

Συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά

2

 

Ελεγκτικό Συνέδριο

2018/C 318/03

Ειδική έκθεση αριθ. 22/2018 — Η κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+: εκατομμύρια συμμετέχοντες και πολύπλευρη η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, η μέτρηση των επιδόσεων, όμως, χρήζει περαιτέρω βελτιώσεων

3


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2018/C 318/04

Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης [Υπόθεση M.9080 — CEFC / Rockaway Capital / European Bridge Travel (II)] — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

4


 

Διορθωτικά

2018/C 318/05

Διορθωτικό στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) — Κατάλογος των κρατών μελών που έχουν αποφασίσει την εφαρμογή της οδηγίας PNR σε πτήσεις εντός της ΕΕ όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/681 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων (Εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να εφαρμόσει την παρούσα οδηγία σε πτήσεις εντός της ΕΕ, οφείλει να το ανακοινώσει εγγράφως στην Επιτροπή. Τα κράτη μέλη δύνανται να προβούν σε τέτοια ανακοίνωση, ή να την ανακαλέσουν, ανά πάσα στιγμή. Η Επιτροπή δημοσιεύει την εν λόγω ανακοίνωση και τυχόν ανάκλησή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.) ( ΕΕ C 196 της 8.6.2018 )

6


 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

10.9.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 318/1


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

7 Σεπτεμβρίου 2018

(2018/C 318/01)

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,1615

JPY

ιαπωνικό γιεν

128,74

DKK

δανική κορόνα

7,4580

GBP

λίρα στερλίνα

0,89275

SEK

σουηδική κορόνα

10,5163

CHF

ελβετικό φράγκο

1,1217

ISK

ισλανδική κορόνα

129,50

NOK

νορβηγική κορόνα

9,7745

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

25,697

HUF

ουγγρικό φιορίνι

324,65

PLN

πολωνικό ζλότι

4,3081

RON

ρουμανικό λέου

4,6413

TRY

τουρκική λίρα

7,4772

AUD

δολάριο Αυστραλίας

1,6219

CAD

δολάριο Καναδά

1,5238

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

9,1175

NZD

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

1,7647

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,5976

KRW

ουόν Νότιας Κορέας

1 304,07

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

17,5530

CNY

κινεζικό ρενμινπί γιουάν

7,9476

HRK

κροατική κούνα

7,4253

IDR

ρουπία Ινδονησίας

17 213,43

MYR

μαλαισιανό ρινγκίτ

4,8165

PHP

πέσο Φιλιππινών

62,453

RUB

ρωσικό ρούβλι

80,6765

THB

ταϊλανδικό μπατ

38,080

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

4,7150

MXN

πέσο Μεξικού

22,2326

INR

ινδική ρουπία

83,3200


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


10.9.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 318/2


Συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (1)

(2018/C 318/02)

Τίτλος του συστήματος

Μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eID) στο πλαίσιο του κοινοποιηθέντος συστήματος

Κοινοποιούν κράτος μέλος

Επίπεδο διασφάλισης

Αρχή αρμόδια για το σύστημα

Ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα

Γερμανικό σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης βασισμένο σε εκτενή έλεγχο πρόσβασης

Εθνικό δελτίο ταυτότητας

Ηλεκτρονική άδεια διαμονής

Γερμανία

Υψηλό

Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat

Alt-Moabit 140

10557 Berlin

GERMANY

ITI4@bmi.bund.de

Τηλ. +49 30186810

26.9.2017

SPID — Δημόσιο Σύστημα Ψηφιακής Ταυτότητας

Μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του SPID που παρέχονται από:

Aruba PEC S.p.A.

Namirial S.p.A.

InfoCert S.p.A.

In.Te.S.A. S.p.A.

Poste Italiane S.p.A.

Register.It S.p.A.

Sielte S.p.A.

Telecom Italia

Trust Technologies S.r.l.

Ιταλία

Αισθητά χαμηλό

Agenzia per l’Italia digitale - AgID

Viale Liszt, 21

00144 Roma

ITALY

eidas-spid@agid.gov.it

+39 0685264407

10.9.2018


(1)  ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73.


Ελεγκτικό Συνέδριο

10.9.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 318/3


Ειδική έκθεση αριθ. 22/2018

«Η κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+: εκατομμύρια συμμετέχοντες και πολύπλευρη η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, η μέτρηση των επιδόσεων, όμως, χρήζει περαιτέρω βελτιώσεων»

(2018/C 318/03)

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σας πληροφορεί ότι μόλις δημοσιεύθηκε η ειδική έκθεσή του αριθ. 22/2018 με τίτλο «Η κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+: εκατομμύρια συμμετέχοντες και πολύπλευρη η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, η μέτρηση των επιδόσεων, όμως, χρήζει περαιτέρω βελτιώσεων».

Η έκθεση είναι διαθέσιμη, είτε για ανάγνωση είτε για τηλεφόρτωση, στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (http://eca.europa.eu).


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

10.9.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 318/4


Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης

[Υπόθεση M.9080 — CEFC / Rockaway Capital / European Bridge Travel (II)]

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2018/C 318/04)

1.   

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση προτεινόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1).

Η παρούσα κοινοποίηση αφορά τις ακόλουθες επιχειρήσεις:

CEFC Group (Europe) Company a.s. («CEFC», Κίνα), που ελέγχεται από την CITIC Group,

Rockaway Capital SE («Rockaway», Τσεχική Δημοκρατία).

Οι CEFC και Rockaway αποκτούν, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 3 παράγραφος 4 του κανονισμού συγκεντρώσεων, κοινό έλεγχο της European Bridge Travel a.s. («κοινή επιχείρηση») η οποία σήμερα ελέγχεται από τη Rockaway.

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται με αγορά μετοχών.

2.   

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι οι εξής:

η CEFC δραστηριοποιείται στον τομέα της μεταλλουργίας, της μηχανικής, των υπηρεσιών ξενοδοχείων, της ενοικίασης ακινήτων (γραφείων και καταστημάτων) και της διαχείρισης αθλητικού (ποδοσφαιρικού) ομίλου,

η Rockaway επενδύει σε υφιστάμενες και νεοφυείς εταιρείες στον τομέα της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου,

η κοινή επιχείρηση είναι εταιρεία χαρτοφυλακίου που ελέγχει εμμέσως άλλες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ιδίως πωλήσεων ταξιδιών τρίτων και διαδικτυακών πωλήσεων αεροπορικών εισιτηρίων.

3.   

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση ως προς το σημείο αυτό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία για την εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2), σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια να εξεταστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.   

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Θα πρέπει πάντοτε να σημειώνονται τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς:

M.9080 — CEFC / Rockaway Capital / European Bridge Travel (II)

Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με φαξ ή ταχυδρομικώς. Στοιχεία επικοινωνίας:

Ηλ. ταχυδρομείο: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Φαξ +32 22964301

Ταχυδρομική διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 366 της 14.12.2013, σ. 5.


Διορθωτικά

10.9.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 318/6


Διορθωτικό στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR)

Κατάλογος των κρατών μελών που έχουν αποφασίσει την εφαρμογή της οδηγίας PNR σε πτήσεις εντός της ΕΕ όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2016/681 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και σοβαρών εγκλημάτων

(Εάν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να εφαρμόσει την παρούσα οδηγία σε πτήσεις εντός της ΕΕ, οφείλει να το ανακοινώσει εγγράφως στην Επιτροπή. Τα κράτη μέλη δύνανται να προβούν σε τέτοια ανακοίνωση, ή να την ανακαλέσουν, ανά πάσα στιγμή. Η Επιτροπή δημοσιεύει την εν λόγω ανακοίνωση και τυχόν ανάκλησή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.)

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 196 της 8ης Ιουνίου 2018 )

(2018/C 318/05)

Στη σελίδα 29,

στα κράτη μέλη που έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή την εφαρμογή της οδηγίας PNR σε πτήσεις εντός της ΕΕ προστίθενται τα εξής:

Γαλλία

Αυστρία.