ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 37

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

61ό έτος
1 Φεβρουαρίου 2018


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

I   Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

2018/C 37/01 ΕΚΤ/2018/1

Σύσταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 26ης Ιανουαρίου 2018, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Oesterreichische Nationalbank (ΕΚΤ/2018/1)

1


 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2018/C 37/02

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8746 — EG Group / ESSO Germany Business) ( 1 )

2

2018/C 37/03

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8734 — Mitsui/GSC/CaetanoBus) ( 1 )

2


 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2018/C 37/04

Ισοτιμίες του ευρώ

3

 

Αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα

2018/C 37/05

Απόφαση της Αρχής για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα, της 20ής Σεπτεμβρίου 2017, για την καταχώριση του Sallux

4

 

Eυρωπόλ

2018/C 37/06

Διοικητικό συμβούλιο Ευρωπόλ — Εσωτερικός κανονισμός

19


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2018/C 37/07

Ειδική πρόσκληση υποβολής προτάσεων — EACEA/03/2018 — Χάρτης Erasmus για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014-2020

25

 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

2018/C 37/08

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας του Ινστιτούτου της ΕΤΕπ για το 2018

27

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2018/C 37/09

Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8753 — HASCO/Magna/JV) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

28

2018/C 37/10

Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8761 — ReAssure/Actaeon) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

30


 

Διορθωτικά

2018/C 37/11

Διορθωτικό στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας κατά των επιδοτήσεων σχετικά με τις εισαγωγές βιοντίζελ καταγωγής Αργεντινής ( ΕΕ C 34 της 31.1.2018 )

31


 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


I Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

1.2.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 37/1


ΣΫΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 26ης Ιανουαρίου 2018

προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Oesterreichische Nationalbank

(ΕΚΤ/2018/1)

(2018/C 37/01)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 27.1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Οι λογαριασμοί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ ελέγχονται από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές, τους οποίους υποδεικνύει το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ και εγκρίνει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2)

Το άρθρο 37 παράγραφος 1 του αυστριακού ομοσπονδιακού νόμου για την Oesterreichische Nationalbank ορίζει ότι η γενική συνέλευση της Oesterreichische Nationalbank εκλέγει έναν εξωτερικό ελεγκτή και έναν αναπληρωτή εξωτερικό ελεγκτή για θητεία μέγιστης διάρκειας πέντε ετών. Ο αναπληρωτής εξωτερικός ελεγκτής αναλαμβάνει καθήκοντα μόνο στην περίπτωση που ο εξωτερικός ελεγκτής αδυνατεί να διενεργήσει τον έλεγχο.

(3)

Η θητεία του εξωτερικού ελεγκτή και του αναπληρωτού εξωτερικού ελεγκτή της Oesterreichische Nationalbank έληξε με το πέρας του ελέγχου για το οικονομικό έτος 2017. Είναι επομένως αναγκαίος ο διορισμός εξωτερικών ελεγκτών από το οικονομικό έτος 2018.

(4)

H Oesterreichische Nationalbank επέλεξε την Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. ως εξωτερικό ελεγκτή της και την Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH ως αναπληρωτή εξωτερικό ελεγκτή της για τα οικονομικά έτη 2018 έως 2022,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

1.

Συνιστάται ο διορισμός της Ernst & Young AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. ως εξωτερικού ελεγκτή της Oesterreichische Nationalbank για τα οικονομικά έτη 2018 έως 2022.

2.

Συνιστάται ο διορισμός της Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH ως αναπληρωτή εξωτερικού ελεγκτή της Oesterreichische Nationalbank για τα οικονομικά έτη 2018 έως 2022.

Φρανκφούρτη, 26 Ιανουαρίου 2018.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

1.2.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 37/2


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.8746 — EG Group / ESSO Germany Business)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2018/C 37/02)

Στις 24 Ιανουαρίου 2018, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να τη χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών, καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32018M8746. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


1.2.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 37/2


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.8734 — Mitsui/GSC/CaetanoBus)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2018/C 37/03)

Στις 19 Ιανουαρίου 2018, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να τη χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών, καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32018M8734. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

1.2.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 37/3


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

31 Ιανουαρίου 2018

(2018/C 37/04)

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,2457

JPY

ιαπωνικό γιεν

135,60

DKK

δανική κορόνα

7,4419

GBP

λίρα στερλίνα

0,87910

SEK

σουηδική κορόνα

9,7645

CHF

ελβετικό φράγκο

1,1631

ISK

ισλανδική κορόνα

 

NOK

νορβηγική κορόνα

9,5620

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

25,272

HUF

ουγγρικό φιορίνι

310,65

PLN

πολωνικό ζλότι

4,1503

RON

ρουμανικό λέου

4,6545

TRY

τουρκική λίρα

4,6732

AUD

δολάριο Αυστραλίας

1,5357

CAD

δολάριο Καναδά

1,5290

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

9,7413

NZD

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

1,6803

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,6288

KRW

ουόν Νότιας Κορέας

1 327,03

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

14,7820

CNY

κινεζικό ρενμινπί γιουάν

7,8340

HRK

κροατική κούνα

7,4325

IDR

ρουπία Ινδονησίας

16 662,48

MYR

μαλαισιανό ρινγκίτ

4,8578

PHP

πέσο Φιλιππινών

63,872

RUB

ρωσικό ρούβλι

70,0723

THB

ταϊλανδικό μπατ

39,003

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

3,9368

MXN

πέσο Μεξικού

23,2262

INR

ινδική ρουπία

79,1800


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


Αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα

1.2.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 37/4


Απόφαση της Αρχής για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα

της 20ής Σεπτεμβρίου 2017

για την καταχώριση του Sallux

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2018/C 37/05)

Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (1), και ιδίως το άρθρο 9,

Έχοντας υπόψη την αίτηση που υπέβαλε το Sallux,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα («η Αρχή») έλαβε αίτηση καταχώρισης ως ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος, δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014, από το Sallux (ο «αιτών») στις 5 Σεπτεμβρίου 2017 και αναθεωρημένη μορφή τμήματος της εν λόγω αίτησης στις 15 Σεπτεμβρίου 2017,

(2)

Ο αιτών υπέβαλε έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν ότι πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014, τη δήλωση στη μορφή που προβλέπεται στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού, καθώς και το καταστατικό του αιτούντος, το οποίο περιέχει τις διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του εν λόγω κανονισμού,

(3)

Ο αιτών υπέβαλε πρόσθετα έγγραφα σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/2401 (2),

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014, η Αρχή εξέτασε την αίτηση και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά έγγραφα και θεωρεί ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις καταχώρισης που ορίζονται στο άρθρο 3 του εν λόγω κανονισμού και ότι το καταστατικό του αιτούντος περιέχει τις διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 5 του εν λόγω κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Διά της παρούσης, το Sallux καταχωρίζεται ως ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα.

Αποκτά ευρωπαϊκή νομική προσωπικότητα κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της κοινοποίησής της.

Άρθρο 3

Αποδέκτης της παρούσας απόφασης είναι το

Sallux

Bergstraat 33

3811 NG, Amersfoort

NEDERLAND (ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ)

Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2017.

Για την Αρχή για τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα και τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα

Ο Διευθυντής

M. ADAM


(1)  ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 1.

(2)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2015/2401 της Επιτροπής, της 2ας Οκτωβρίου 2015, όσον αφορά το περιεχόμενο και τη λειτουργία του μητρώου για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα (ΕΕ L 333 της 19.12.2015, σ. 50).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING VAN SALLUX

2017.506770 TR/MO/MH

Op een juni tweeduizendzeventien verscheen voor mij,

mr. THEODORUS ALEXANDER RITSEMA, notaris, gevestigd te Zwolle:

Miranda Slagboom-Hendriksen, geboren te Apeldoorn op tien februari negentienhonderd negenenzeventig, kantooradres Burgemeester Roelenweg 11, 8021 EV Zwolle.

De comparante verklaarde:

de algemene vergadering van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: SALLUX, statutair gevestigd te 's-Gravenhage en kantoorhoudende Bergstraat 38, 3811 NG Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 51012030, hierna te noemen: de vereniging, heeft op elf april tweeduizendzeventien besloten om de statuten van de vereniging geheel te wijzigen en om de Engelse vertaling van de gewijzigde statuten vast te stellen.

De comparante, handelend als gemeld, werd gemachtigd om aan voormeld besluit uitvoering te geven.

./.
Van de besluitvorming en de machtiging blijkt uit notulen, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht.

De statuten van de vereniging en de Engelse vertaling daarvan zijn laatstelijk gewijzigd en vastgesteld bij akte op veertien december tweeduizendzestien verleden voor mr. Th. A. Ritsema, notaris te Zwolle.

Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de comparante, handelend als gemeld, dat de statuten van de vereniging in hun geheel komen te luiden als volgt:

STATUTEN

HOOFDSTUK I — NAAM, ZETEL, DOEL, VERWANTSCHAP, DUUR

Artikel 1. Naam

De naam van de non-profit vereniging is: Sallux, in het vervolg te noemen: de vereniging. De vereniging hanteert als logo de naam Sallux met een wapperende vlag erboven. De bovenste helft van de vlag is marineblauw en de onderste helft donker olijfgroen. In het logo staat onder de naam Sallux weergegeven „ECPM Foundation“.

Artikel 2. Zetel

2.1.

De statutaire zetel van de vereniging is gelegen in de gemeente Den Haag. De Vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (Koninginnegracht 13, 2514 AA Den Haag) onder nummer 51012030. Feitelijk is de vereniging gevestigd te 3811 NG Amersfoort, Bergstraat 33, Nederland.

2.2.

Overeenkomstig de voorwaarden van Voorschrift (EC) No. 1141/2014 van het Europees Parlement en van de Raad aangaande de voorschriften en bepalingen ten aanzien van politieke partijen op Europees niveau en de regels aangaande hun financiering, heeft de vereniging bij besluit van de Algemene Leden Vergadering, in het vervolg te noemen: de Algemene Vergadering, het recht om haar zetel te verplaatsen naar een andere lidstaat van de Europese Unie.

Artikel 3. Doel van de vereniging

3.1.

De vereniging zal de officiële erkende Europese politieke vereniging zijn van de vereniging European Christian Political Movement (ECPM), hierna: ECPM, en zal een gemeenschappelijk Europees kader voor nationale denktanks gelieerd aan ECPM lidpartijen en vergelijkbare organisaties die het doel en programma van Sallux naleven vertegenwoordigen.

Tot dit doel, zal de vereniging, naast andere bij de wet toegestane activiteiten, het volgende ondernemen:

bijdragen aan de completering van het programma en de basisdocumenten van Sallux;

het gemeenschappelijk Europees kader voor gelijkgezinde verenigingen, denktanks, non-gouvermentele organisaties (in het vervolg „ngo's”) vertegenwoordigen;

uitvoeren van voortgaande fundamentele studie van christelijke perspectieven op politiek, maatschappij en de ontwikkeling van de Europese Unie;

uitvoeren van studies naar Europees en internationaal recht aangaande gezinsvraagstukken, de verhouding van kerk en staat, burgerlijke en religieuze vrijheden;

uitvoeren van onderzoek en bijeenbrengen van expertise op andere terreinen gerelateerd aan de politiek en maatschappelijke vraagstukken in Europa;

uitwerken van beleid en het bieden van consultaties aan leden en politici;

zorg dragen voor het tot stand brengen en onderhouden van een vergelijkende databank van de bestaande kennis en ervaring van de leden van de vereniging als uitgangspunt voor verandering van ervaring en toekomstig onderzoek;

organiseren en mede-organiseren van trainingen, seminars, conferenties;

samenwerken met andere verenigingen en instituten, academische kringen, massamedia, deskundigen en politieke kringen;

verspreiden van de resultaten van haar activiteiten door middel van een webportaal, via de pers en andere beschikbare middelen;

het ontwikkelen van de samenwerking om de democratie te bevorderen, ook in derde landen;

3.2.

De vereniging zal werken aan de verwezenlijking van deze doelstellingen in samenwerking met haar leden en ECPM.

3.3.

De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk.

3.4.

De vereniging zal handelen in lijn met de Nederlandse wetgeving inzake Europese politieke verenigingen welke statutair gevestigd zijn in Nederland.

Artikel 4. Verwantschap

De vereniging is gelieerd aan ECPM en zal fungeren als haar enige Europese politieke vereniging in overeenstemming met Voorschrift (EC) No. 1141/2014 van het Europees Parlement en van de Raad aangaande de voorschriften en bepalingen ten aanzien van politieke partijen op Europees niveau en de regels aangaande hun financiering. Sallux zal ECPM voorzien van ideeën en beleidsvoorstellen en in contact brengen met gelijkgestemde denktanks en ngo's.

Artikel 5. Duur

De vereniging heeft een onbeperkte duur en kan alleen ontbonden worden door een besluit van de Algemene Vergadering of door een besluit van een bevoegde rechtbank.

HOOFDSTUK II — LIDMAATSCHAP

Artikel 6. Minimaal Aantal Leden

6.1.

De vereniging zal ten minste drie leden hebben.

6.2.

De ledenregistratie zal bijgehouden worden ten kantore van de vereniging.

Artikel 7. Toelatingsprocedure, rechten en verplichtingen van Leden en Waarnemers

7.1.

Leden van de vereniging zijn politieke verenigingen, denktanks en ngo's.

7.2.

Ieder lid heeft recht op een stem.

7.3.

Natuurlijke personen kunnen worden uitgenodigd voor de Raad van Aanbeveling.

7.4.

Een politieke vereniging, denktank, ngo kan lid worden van de vereniging als zij instemt met regels, visie en programma van de vereniging, voortdurend relevante activiteit ontplooit en regelmatig financiële verslagen presenteert.

7.5.

Om lid te worden van de vereniging moet een politieke vereniging, denktank, ngo een geschreven aanvraag indienen.

7.6.

De algemene vergadering zal over het lidmaatschap van een politieke vereniging, denktank, ngo, met een eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige leden in de algemene vergadering besluiten, nadat zij de aanvraag en aanbevelingen van het bestuur van de vereniging heeft overwogen.

7.7.

Het bestuur van de vereniging kan de algemene vergadering aanbevelen individuele personen als waarnemers aan te nemen, die niet het recht zullen hebben te stemmen, maar wel om deel te nemen aan de algemene vergadering. Zij kunnen academici of relevante deskundigen zijn.

7.8.

De leden van de vereniging hebben het recht om te adviseren en hun mening te geven, te stemmen en/of deel te nemen aan de beraadslagingen van de algemene vergadering, activiteiten van de vereniging, het ledenbestand te raadplegen en toegang te krijgen tot alle documenten van de vereniging.

7.9.

Alle leden moeten gecommitteerd zijn de doelen van de vereniging te ondersteunen, haar statuten en andere documenten te respecteren, zich te gedragen op een wijze die de vereniging geen schade toebrengt, hetzij materieel of in goede naam.

7.10.

Naast de rechten en plichten zoals uiteengezet in deze statuten en in de relevante voorzieningen van de wet, kunnen leden niet gehouden worden bijkomende verplichtingen te hebben tegenover de vereniging.

Artikel 8. Beëindiging van lidmaatschap

8.1.

Een lid kan zijn lidmaatschap van de vereniging beëindigen door het bestuur van de vereniging in geschrift kennis te geven van opzegging, hetwelk onmiddellijk effect zal hebben.

8.2.

Het bestuur kan de algemene vergadering voorstellen een lid te royeren, wanneer een lid de statuten van de vereniging ernstig geschonden heeft of niet heeft deelgenomen aan drie achtereenvolgende vergaderingen van de algemene vergadering. Het bestuur van de vereniging is verplicht het lid in geschrift op de hoogte te stellen van het voornemen de algemene vergadering voor te stellen het desbetreffende lid te royeren. De royering van een lid zal geschieden bij twee/derde (2/3) van de stemmen van de aanwezige leden in de algemene vergadering.

HOOFDSTUK III — ORGANEN VAN DE VERENIGING

Sub IIIa — De Algemene Leden Vergadering

Artikel 9. Samenstelling van de Algemene Leden Vergadering

9.1.

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle leden van de vereniging. Ieder lid, waarvan uitgezonderd waarnemers, heeft het recht op een stem.

9.2.

De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter of, in zijn afwezigheid, door een lid van het bestuur van de vereniging.

9.3.

Een politieke vereniging/denktank wordt in de Algemene Vergadering vertegenwoordigd naargelang de regels van haar eigen organisatie.

9.4.

Leden van de Raad van Aanbeveling hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. De leden van de Raad van Aanbeveling hebben geen stemrecht.

Artikel 10. Bevoegdheden

De bevoegdheden van de Algemene Vergadering zijn:

aanpassing van de statuten van de vereniging;

toelating en uitsluiting van leden van de vereniging;

aanwijzing en ontslag van de leden van het bestuur van de vereniging;

goedkeuring en vaststelling van de jaarlijkse financiële verslagen;

goedkeuring van het jaarlijkse programma;

ontbinding van de vereniging.

Artikel 11. Vergadering

11.1.

De Algemene Vergadering komt ten minste eens per jaar bijeen en wordt bijeengeroepen door het bestuur van de vereniging of op het verzoek van ten minste een kwart (1/4) van de leden.

11.2.

Gewone vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen (per briefpost of e-mail), ten minste eenentwintig dagen van te voren. De brief zal ten minste de volgende details omvatten: datum, tijd, locatie en de agenda van de zitting van de Algemene Vergadering. Voorstellen en opmerkingen aangaande de agenda zullen door leden ten minste tien dagen voor de datum van de zitting van de Algemene Vergadering aan het bestuur gericht worden.

Artikel 12. Besluiten

12.1.

Besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen met een eenvoudige meerderheid van de geldige stemmen van de aanwezige leden, met uitzondering van situaties waarin is voorzien in de huidige statuten of bij wet.

12.2.

Bij staking der stemmen zal de stem van de voorzitter de doorslag geven.

12.3.

Een wijziging van de statuten wordt door het bestuur voorgesteld aan de Algemene Vergadering. Een besluit tot statutenwijziging kan door de Algemene Vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen. Leden kunnen een voorstel tot statutenwijziging indienen bij de Algemene Vergadering op voorwaarde dat vijf en twintig procent (25 %) van de leden dit voorstel steunt en dat het bestuur tenminste een en dertig (31) dagen vóór de Algemene Vergadering van dit voorstel tot statutenwijziging heeft kennis kunnen nemen. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 13. Notulen

13.1.

Notulen van de Algemene Vergadering worden getekend door de voorzitter en de secretaris.

13.2.

De notulen worden bewaard in een speciaal register op het kantoor van de vereniging.

13.3.

Kopieën of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door twee leden van het bestuur van de vereniging.

Sub IIIb — Bestuur van de Vereniging

Artikel 14. Samenstelling van het Bestuur van de Vereniging

14.1.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste zeven leden, waaronder de voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en secretaris, welke leden ten minste een kwart van de EU-lidstaten vertegenwoordigen. Het bestuur van de vereniging wordt gekozen door de Algemene Vergadering. De normale duur van de bestuurstermijn is drie jaar. Natuurlijke personen kunnen deel uitmaken van het bestuur.

14.2.

De directeur van de vereniging heeft een vaste uitnodiging om de vergaderingen van het bestuur bij te wonen, zonder het recht om te stemmen. Het bestuur van de vereniging kan, indien nodig, anderen uitnodigen vergaderingen van het bestuur bij te wonen, zonder dat deze stemrecht hebben.

14.3.

Leden van het bestuur van de vereniging moeten zonder onderscheid de belangen van alle politieke verenigingen, denktanks en ngo's die lid zijn van de Algemene Vergadering vertegenwoordigen.

14.4.

Als een lid van het bestuur van de vereniging drie opeenvolgende vergaderingen verzuimt bij te wonen of de vereniging materiële of morele schade berokkent, mag het bestuur de Algemene Vergadering adviseren om dit bestuurslid te vervangen.

Artikel 15. Bevoegdheden

15.1.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging tussen de vergaderingen van de Algemene Vergadering en heeft alle bevoegdheden die niet zijn toegekend aan de Algemene Vergadering, waaronder:

algemeen bestuur van de vereniging;

uitvoering van de besluiten als genomen door de Algemene Vergadering;

opmaken van het jaarprogramma;

opmaken van de jaarbegroting en financiële verslagen;

toezicht houden op het werk van de directeur en andere medewerkers;

de juridische vertegenwoordiging van de vereniging;

de benoeming van de externe accountant voor zover deze niet door het Europees Parlement wordt benoemd;

voorstellen tot toelating en uitsluiting van leden van de Algemene Vergadering;

het toezicht en de controle over de activiteiten en de middelen van de vereniging.

het bestuur kan commissies benoemen om bepaalde taken binnen de organisatie en het bestuur uit te voeren;

het bestuur kan een leningsovereenkomst sluiten om de jaarlijkse begroting sluitend te maken en kan de directeur vragen om dit proces te beheren.

15.2.

Over zaken waarvoor instemming van de leden noodzakelijk is en waarvan een besluit niet uitgesteld kan worden tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering, zal het bestuur instemming van de leden vragen per brief of per email. Leden zullen binnen veertien dagen bezwaar kunnen maken. Geen bezwaar zal gelden als instemming met het voorstel.

Artikel 16. Vergaderingen

16.1.

Het bestuur van de vereniging moet ten minste twee maal per jaar bijeen komen. De voorzitter zal de vergaderingen van het bestuur van de vereniging niet later dan eenentwintig dagen van tevoren aankondigen.

16.2.

Vergaderingen van het bestuur van de vereniging zullen ook belegd worden wanneer ten minste twee leden dat in geschrifte eisen. Een verzoek daartoe dient aan de voorzitter gericht te worden.

16.3.

Leden van het bestuur van de vereniging zullen per uitnodiging bijeen geroepen worden (briefpost of e-mail), ten minste een en twintig (21) dagen van tevoren. De uitnodiging zal ten minste de volgende details omvatten: de datum, de tijd, de locatie en de agenda van de bestuursvergadering.

16.4.

Ieder lid van het bestuur van de vereniging heeft een stem. De besluiten van het bestuur van de vereniging worden genomen per eenvoudige meerderheid. Bij staking der stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Het bestuur van de vereniging kan niet als zodanig vergaderen wanneer niet een meerderheid van de leden aanwezig is. Stemmen per volmacht is niet toegestaan.

Artikel 17. Notulen

17.1.

Notulen van het bestuur van de vereniging zullen getekend worden door de voorzitter en een ander lid van het bestuur.

17.2.

De notulen zullen worden bewaard in een special register op het kantoor van de vereniging.

SUB IIIc — Voorzitter, Penningmeester, Secretaris

Artikel 18. Voorzitter

De voorzitter, die deel uitmaakt van het bestuur van de vereniging, wordt gekozen door de Algemene Vergadering. De voorzitter leidt het bestuur van de vereniging. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter indien de voorzitter niet aanwezig is. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.

SUB IIId — Directeur

Artikel 19. Directeur

De directeur, die geen deel uitmaakt van het bestuur van de vereniging, wordt benoemd door het bestuur van de vereniging.

De directeur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en de uitvoering van de visie, strategie en activiteiten van de vereniging.

De directeur is verantwoording schuldig aan het bestuur van de vereniging en onderhoudt nauw contact met ECPM. Het bestuur van de vereniging kan specifieke verantwoordelijkheden en bevoegdheden toekennen aan de directeur.

SUB IIIe — Andere Organen van de Vereniging

Artikel 20. Raad van Aanbeveling

Het bestuur van de vereniging kan eminente persoonlijkheden uit het openbare leven en bekende en relevante deskundigen en academici als leden van de Raad van Aanbeveling nomineren. Deze commissie dient het academische niveau van de vereniging. Haar samenstelling en eigenschappen worden nader gespecificeerd in het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging.

SUB IIIf — Vertegenwoordiging

Artikel 21. Vertegenwoordiging

De vereniging wordt rechtens vertegenwoordigd door de voorzitter of twee leden van het bestuur die gezamenlijk handelen.

Met betrekking tot het dagelijks bestuur wordt de vereniging rechtens vertegenwoordigd door de directeur.

In beheersactiviteiten met betrekking tot onroerend goed en transacties groter dan vijftigduizend euro (EUR 50.000,00), is de vertegenwoordiging door de voorzitter vereist.

HOOFDSTUK IV — FINANCIËLE ASPECTEN

Artikel 22. Financiën voor activiteiten van de Vereniging

De activiteit van de vereniging zal gefinancierd worden door subsidies zoals gespecificeerd in de begroting van de Europese Unie, geldinzamelingsactiviteiten en vrijwillige bijdragen van leden en donaties van andere rechts- en natuurlijke personen binnen de regels welke gelden voor Europese politieke verenigingen.

Leden zullen een jaarlijks lidmaatschapsgeld betalen, volgens een procedure die uiteengezet is in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 23. Financieel jaar en jaarverslag

23.1.

Het financieel jaar van de vereniging begint op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

23.2.

In de gevallen zoals gespecificeerd bij wet, zal de Algemene Vergadering een externe accountant benoemen, voor zover deze niet door het Europees Parlement wordt benoemd, en de eventuele beloning bepalen.

Artikel 24. Administratieve en financiële organisatie, boekjaar en de jaarrekening

24.1.

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse financiële organisatie, uitgaven en fondsenwerving en daarom belast met de vertegenwoordiging inzake dit beheer. De directeur benoemt in overleg met het bestuur een beheerder voor het voeren van de administratie, terwijl de directeur verantwoordelijk blijft. De directeur zal het bestuur informeren over de financiële ontwikkelingen. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid, zoals beschreven in artikel 15.1.

24.2.

De directeur zal uitgaven, bijgehouden door de beheerder, accorderen. Alle uitgaven zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de regels en richtlijnen voor de uitgaven van de Europese politieke verenigingen. De directeur kan de beheerder vragen om transacties uit te voeren. De beheerder zal hiertoe overgaan nadat de directeur de transactie heeft geaccordeerd. De directeur kan direct transacties uitvoeren zolang hij handelt binnen de regels en richtlijnen voor het doen van uitgaven van Europese politieke verenigingen en artikel 21 van deze statuten. De directeur kan leningsovereenkomsten sluiten om de jaarlijkse begroting sluitend te maken.

24.3.

Ander personeel kan uitgaven doen binnen vastgestelde grenzen met als enige doel het regelen van reizen en verblijf, vergaderzalen en kantoorapparatuur binnen het vastgestelde programma van activiteiten. Deze bevoegdheid voor een werknemer zal worden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

24.4.

Het Europees Parlement is bevoegd om een accountant te benoemen. De directeur en de beheerder zullen samenwerken met de accountant om een financieel eindverslag vast te stellen. Het financieel eindverslag wordt ter goedkeuring en vaststelling voorgelegd aan het bestuur en de Algemene Vergadering.

24.5.

Het bestuur blijft eindverantwoordelijk voor de administratieve en financiële vertegenwoordiging van de vereniging. Buiten de bestuursvergaderingen kan de voorzitter of de vicevoorzitter samen met de penningmeester het bestuur vertegenwoordigen ten aanzien van administratieve en financiële aangelegenheden.

24.6.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid onder gelijktijdige overlegging van de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting. Na het verstrijken van de genoemde termijn kan ieder lid bij de rechter vorderen dat het bestuur haar verplichtingen met betrekking tot het bestuursverslag, de balans en de staat van baten en lasten in overeenstemming met de vorige zin zo spoedig mogelijk nakomt.

HOOFDSTUK V — ONTBINDING

Artikel 25. Ontbinding

25.1.

De vereniging kan ontbonden worden door een besluit van een bevoegde rechtbank, of door de Algemene Vergadering, op het initiatief van leden van de vereniging.

25.2.

Een voorstel tot ontbinding van de vereniging wordt door leden van de vereniging door middel van een aangetekende brief aan de leden van de vereniging gericht, tenminste twee (2) maanden vóór de bijeenkomst van de Algemene Vergadering waarin het voorstel ter besluitvorming wordt voorgelegd.

25.3.

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Een besluit tot ontbinding behoeft ten minste vier vijfde (4/5) van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derde (2/3) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, waarin ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste vier vijfde (4/5) van de uitgebrachte stemmen.

25.4.

De Algemene Vergadering of de vereffenaren zullen beslissen over de allocatie van de middelen van de vereniging, overeenkomstig de wet.

HOOFSTUK VI — Huishoudelijk Reglement

Artikel 26. Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk Reglement van de vereniging zal aangenomen worden door de Algemene Vergadering op voorstel van het bestuur van de vereniging. Het Huishoudelijk Reglement voorziet in zaken of procedures en interne regeling die niet in de statuten genoemd worden.

HOOFDSTUK VII — SLOTBEPALINGEN

Artikel 27. Slotbepalingen

Zaken die niet uitdrukkelijk benoemd zijn in deze statuten zijn onderworpen aan de bepalingen der wet.

VERTALING

Vervolgens verklaarde de comparante, handelend als gemeld, dat de door de vergadering vastgestelde Engelse vertaling van vorenstaande statuten komt te luiden zoals hierna in deze akte vermeld. Deze vertaling wordt binnen de vereniging gehanteerd, onverminderd de toepasselijkheid van Nederlands verenigingsrecht, zodat bij interpretatieverschillen de Nederlandse tekst maatgevend zal zijn.

TRANSLATION

The general assembly has pronounced the charter of the association and also pronounced the English translation of the charter, although the Dutch text is decisive in case of dispute about interpretation.

ARTICLES OF ASSOCIATION

CHAPTER I — NAME, REGISTERED OFFICE, PURPOSE, AFFILIATION, DURATION

Article 1. Name

The name of the non-profit association is: Sallux, hereinafter referred to as: the Foundation. The logo is the name ‘Sallux’ with a waving banner above it. The upper half of the banner is navy blue and the lower half dark olive green.

The name ‘ECPM foundation’ is incorporated into the logo directly under the name Sallux.

Article 2. Registered Office

2.1.

The registered office of the Foundation is located at The Hague, the Netherlands. The Foundation is registered with the Dutch trade register (Chamber of Commerce, 2514 AA the Hague, Koninginnegracht 13, the Netherlands) under file number 51012030. The Foundation has its office address at 3811 NG Amersfoort, Bergstraat 33, the Netherlands.

2.2.

In accordance with the provisions of the Regulation (EC) No 1141/2014 of the European Parliament and of the Council on the regulations governing political parties at European level and the rules regarding their funding, by the decision of the General Assembly of Members, hereinafter referred to as: General Assembly, the Foundation has the right to re-register its office in another Member State of the European Union.

Article 3. Purpose of the Foundation

3.1.

The Foundation will be the official recognized European political foundation of European Christian Political Movement (ECPM) and shall represent a common European framework for national think-tanks associated to ECPM member-parties and similar organizations who adhere to the purposes and program of Sallux. For this purpose, the Foundation shall, amongst other activities allowed by Law perform the following:

contribute to the fulfillment of program and basic documents of Sallux;

represent the common European framework for like-minded foundations, think-tank, Non-Governmental Organisations (hereafter ngo's);

perform on-going fundamental study of a Christian perspective on politics, social aspects and the development of the European Union;

perform studies in European and international law related to family issues, relations between Church and State, civil and religious freedom;

perform research and expertise in other fields related to politics and social aspects in Europe;

elaborate policies and offering consultations to members and politicians;

attend to setting and updating a comparative database of the existing knowledge and experience of the members of the Foundation as basis for change of experience and future research;

organize and co-organize trainings, seminars, conferences;

collaborate with other foundations and institutes, academic circles, mass-media, experts and political circles;

disseminate the results of its activities through web-portal, press and other possible means;

developing cooperation in order to promote democracy, including in third countries.

3.2.

The Foundation will work towards accomplishment of these objectives in cooperation with its members and ECPM.

3.3.

The Foundation will not pursue profit goals.

3.4.

The Foundation will act within the Dutch legislation governing European Political foundations who reside in The Netherlands.

Article 4. Affiliation

The Foundation is affiliated to ECPM and will function as its sole European political foundation in accordance with the Regulation (EC) No 1141/2014 of the European Parliament and of the Council on the regulations governing political parties at European level and the rules regarding their funding. Sallux will infuse ideas and policy proposals into the ECPM and connect the ECPM with like-minded think-tanks and ngo's.

Article 5. Duration

The Foundation has an unlimited duration and can only be dissolved by a decision of the General Assembly or by a decision of the competent judicial court.

CHAPTER II — MEMBERSHIP

Article 6. Minimal Number of Members

6.1.

The Foundation will have at least three members.

6.2.

Members” registry is to be kept at the registered office of the Foundation.

Article 7. Admission procedure, rights and obligations of Members and Observers

7.1.

Members of the Foundation are political foundations, think-tanks and NGOs.

7.2.

Every member has the right to one vote.

7.3.

Individuals can be invited to the Honorary Board.

7.4.

In order for a political foundation, think-tank, ngo to become a member of the Foundation, it must agree with the Foundation's rules, vision and program, on-going relevant activity and present regular financial reports.

7.5.

In order to become member of the Foundation, a political foundation, think-tank, ngo will submit a written application.

7.6.

The General Assembly will decide on a political foundation, think-tank, ngo membership after it considers the application and recommendations of the Foundations” Boards by a simple majority of votes of those present at the meeting of the General Assembly.

7.7.

The Foundation's Board can recommend to the General Assembly the acceptance of observers, who will not have the right to vote but will have the right to participate in the meetings of the General Assembly. They can be academics or experts from relevant fields.

7.8.

Foundation's members have the right to provide consultancy and opinion, to vote and/or participate in the work of General Assembly, Foundation's activities, consult Members” Registry at the Foundation's office, have access to all Foundation's documents.

7.9.

All members have to be committed to support the objectives and aims of the Foundation, to respect its Statutes and other documents, to behave in a way that would not bring material or image prejudice to the Foundation.

7.10.

Besides the rights and obligations that are specified in these Statutes and in the relevant provisions of the Law, members can not be held to have any additional obligations towards the Foundation.

Article 8. Dismissal of Members

8.1.

A member can terminate its membership in the Foundation by giving the Foundation's Board written notice of resignation, which will have immediate effect.

8.2.

The expulsion of members from the Foundation can be proposed to the General Assembly by the Foundation's Board in case that the member has gravely breached the Statutes of the Foundation or did not participate in three consecutive meetings of the General Assembly. The Foundation's Board will mandatory notify in written form the member about the proposal to the General Assembly to expel the respective member. The expulsion of a member will be done by two third (2/3) of the votes cast by the General Assembly of those present at the meeting.

CHAPTER III — ORGANS OF THE FOUNDATION

SUBCHAPTER IIIa — The General Assembly of Members

Article 9. Composition of the General Assembly of Members

9.1.

The General Assembly is composed from all the members of the Foundation.

Every member, except observer members, has the right to one vote.

9.2.

The General Assembly is conducted by the Chairman or, in his absence, by a member of the Foundation's Board.

9.3.

A political foundation/think-tank will be represented in the General Assembly according to its own organizational rules.

9.4.

Members of the Honorary Board can attend the General Assembly. Members of the Honorary Board have no voting rights.

Article 10. Competences

The competences of the General Assembly are:

amendment of the Foundation's Statutes;

admission and exclusion of members of the Foundation;

inclusion and dismissal of the members of the Foundation's Board;

approval and determination of the annual financial reports;

approval of the annual program;

dissolution of the Foundation.

Article 11. Meetings

11.1.

The General Assembly meets at least once a year and is convened by the Foundation's Board or upon request of at least a quarter (1/4) of the members.

11.2.

Members are convened in writing (by regular mail or e-mail), at least twenty-one days in advance. The letter shall include at least the following details: date, time, location and agenda of the General Assembly meeting. Proposals and comments regarding agenda shall be sent by members to the Foundation's Board at least ten days prior to the date of the General Assembly meeting.

Article 12. Decisions

12.1.

General Assembly” decisions are taken by a simple majority of the votes validly cast of those present, except for situations provided for in the present Statutes or in Law.

12.2.

In case of the parity of votes, the vote of the Chairman shall be decisive.

12.3.

Decisions on the statutes are proposed by the Board to the General Assembly and decided by simple majority. The Members can propose statute changes at the General Members Assembly provided that 25 % of the members support these proposals and are sent to the Board 31 days before a General Assembly. Amendments enter into force when registered properly with the notary.

Article 13. Minutes

13.1.

Minutes of the General Assembly shall be signed by the Chairman and Secretary.

13.2.

Minutes shall be recorded in a special register to be kept at the Foundations office.

13.3.

Copies or extracts of the minutes shall be signed by the Chairman or two members of the Foundation's Board.

SUBCHAPTER IIIb — Foundation's Board

Article 14. Composition of the Foundation's Board

14.1.

The Board of the Foundation is composed of at least seven members, including Chairman, Vice Chairman, Treasurer and Secretary, which members represent at least a quarter of the EU Member States. Foundation's Board is elected by the General Assembly. The normal duration of the term of the Foundation's Board is three years. Individuals can be elected to the Board.

14.2.

The Foundation's director has a standing invitation to attend the meetings of the Board without the right to vote. The Foundation's Board, if necessary, may invite other persons to attend meetings of the Board without the right to vote.

14.3.

Members of the Foundation's Board must indiscriminately respresent the interests of all political foundations, think-tanks, NGOs that are members of the General Assembly.

14.4.

If a member of the Foundation's Board fails to attend three consecutive meetings or brings material/moral prejudice to the Foundation, the Foundation's Board may recommend to the General Assembly the replacement of this member with a new member.

Article 15. Competences

15.1.

The Foundation's Board manages the Foundation's activities in between the meetings of the General Assembly and has all the competences which are not attributed to the General Assembly, including:

general management of the Foundation;

implementation of the decisions taken by the General Assembly;

drafting the annual program;

drafting the annual budget and financial reports;

monitoring the work of the Foundation's director and other staff;

the legal representation of the Foundation;

the appointment of external auditors insofar they are not appointed by the European Parliament;

the proposal of admission and exclusion of the members of the General Assembly;

the supervision and control of the activities and the assets of the Foundation;

the Board can appoint committees to perform certain tasks within the organization and the Board;

the Board can enter into an agreement for a loan to cover the annual budget and can ask the director to manage this process.

15.2.

On issues that need the consent of the members and on which a decision cannot be delayed until the next General Assembly, the Board will ask the consent of the members by letter or email who have to object within fourteen days. Expressing no objection will be taken as an agreement with the proposal.

Article 16. Meetings

16.1.

The Foundation's Board has to convene at least two times per year. The Chairman shall announce meetings of the Foundation's Board no later than twenty-one days in advance.

16.2.

Meetings of the Foundation's Board shall also be convened in case at least two members demand so in written form. The request must be addressed to the Chairman.

16.3.

Members of the Foundation's Board shall be convened by invitation (mail or email), at least twenty-one days in advance. The invitation shall include at least the following details: the date, time, location and agenda of the Board meeting.

16.4.

Every member of the Foundation's Board has one vote. The decisions of the Foundation's Board are taken by simple majority. In the event of parity of votes, the vote of the Chairman is decisive. The Foundation's Board cannot make decisions unless the majority of the members are present.

Voting by proxy is not accepted.

Article 17. Minutes

17.1.

Minutes of the Foundation's Board shall be signed by the Chairman and another member of the Board.

17.2.

The minutes shall be recorded in a special register to be kept at the office of the Foundation.

SUBCHAPTER IIIc — Chairman, Treasurer, Secretary

Article 18. Chairman

The Chairman, who is part of the Foundation's Board, is elected by the General Assembly. The Chairman conducts the Foundation's Board. The Vice Chairman replaces the Chairman if the Chairman is not present. The Board appoints one of its members as vice Chairman respectively secretary and respectively treasurer.

SUBCHAPTER IIId — DIRECTOR

Article 19. Director

The director, who is not part of the Foundation's Board, is appointed by the Foundation's Board. The director is responsible for the daily management and the implementation of the vision, strategy and activities of the Foundation.

The director reports to the Foundation's Board and maintains close liaison with ECPM. The Foundation's Board can delegate specific responsibilities and competences to the director.

SUBCHAPTER IIIe — Other Organs of the Foundation

Article 20. Honorary Board

The Foundation's Board may nominate prominent personalities of public life, as well as high-profile and relevant experts and academics as members of the Honorary Board. This Committee serves the academic level of the Foundation. Its further composition and attributes are to be specified if the Foundation's Rules of Internal Regulations.

SUBCHAPTER IIIf — Legal Representation

Article 21. Legal Representation

The Foundation is validly represented by the Chairman or two members of the Foundation's Board acting together. With regard to the daily management, the Foundation is validly represented by the director. In activities related to real estate and transactions over fifty thousand Euros (EUR 50,000.00), the representation of the Chairman is required.

CHAPTER IV — FINANCIAL ASPECTS

Article 22. Finances for Foundation's activities

The activity of the Foundation shall be financed by subventions as specified in the budget of the European Union, fundraising activities and voluntary contributions of members and donations of other legal and physical persons within the rules for European political foundations.

Members will pay an annually membership fee, according to procedure that will be described in the rules of internal regulations.

Article 23. Accounting year and annual accounts

23.1.

The accounting year of the Foundation begins on the first day of January and ends on thirty-first day of December of each year.

23.2.

In cases specified by Law, the General Assembly will appoint an auditor insofar they are not appointed by the European Parliament and determine the remuneration, if any.

Article 24. Aministrative and Financial organization and representation, accounting year and annual accounts

24.1.

The director is responsible for the daily financial organisation, spending and fundraising and therefore the daily administrative representation. The director appoints in consultation with the Board an administrator to conduct the administration while the director remains responsible. The director will inform the Board of the financial developments. The Board has final responsibility as described in article 15.1

24.2.

The director will sign off spending which will be recorded by the administrator. All expenditure will be conducted in accordance with the rules and guidelines for expenditure for European political foundations. The director can ask the administrator to conduct actual transfers. The administrator will do so after the director has signed for the transfer. The director can do transfers directly within the rules and guidelines for expenditure of funding for European political foundations and article 21 of these statutes. The director can finalise loan agreements to cover the annual budget.

24.3.

Other staff can do expenditure within an established limit with the sole purpose of arranging travel and stay, meeting rooms and office equipment within the established program of activities. This will be recorded for an individual member of staff in the Chamber of Commerce registration.

24.4.

The European Parliament is authorised to appoint the auditor. The director and administrator will cooperate with the auditor to establish a final financial report. The financial report will be submitted for approval and determination by the Board and the General Assembly.

24.5.

The Board remains the final administrative and financial representation of the Foundation. Outside Board Meetings, the Chairman can represent the Board in this regard and/or the Vice Chairman together with the treasurer.

24.6.

The Financial year will be the same as the calendar year. The board shall issue its annual report at a General Assembly within six months of the end of the association year — save an extension of such term by the General Assembly -, reporting on its management as conducted over the past financial year, under simultaneous submission of a balance sheet and a statement of income and expenditure. After expiry of the said term any member may demand in court that the board report in accordance with the foregoing sentence.

CHAPTER V — DISSOLUTION

Article 25. Dissolution

25.1.

The Foundation can be dissolved by decision of a competent judicial court, or by the General Assembly, at the initiative of Foundation's members.

25.2.

Proposal for the dissolution of the Foundation shall be addressed by Foundation's members by the mean of registered letter to Foundation's members to allow for consideration at least two months before the meeting of the General Assembly at which the proposal for a decision is submitted for a vote.

25.3.

The Foundation can be dissolved by a decision taken by a four fifth (4/5) majority of the votes cast in the General Assembly, when at least two third (2/3) of members are present or represented. Should this last quorum not be met at the first meeting, then a second meeting will be convened which will be allowed to deliberate regardless of the number of members present or represented and in which meeting the foundation can be dissolved by a decision taken by a four fifth (4/5) majority.

25.4.

The General Assembly or the liquidators will decide on the allocation of the net assets of the Foundation, in accordance with the Law.

CHAPTER VI — INTERNAL REGULATIONS

Article 26. Rules of Internal Regulations

Rules of Internal regulations of the Foundation will be adopted by the General Assembly upon proposal of the Foundation's Board. Rules of Internal Regulations provide for issues or procedures and internal order not mentioned in these Statutes.

CHAPTER VII — FINAL PROVISIONS

Article 27- Final Provisions

Matters not expressly referred to in these Statutes are subject to the provisions of the Law.

VOLMACHT

./.
Van gemelde volmacht blijkt uit een onderhandse akte welke aan deze akte is gehecht.

De comparante is mij, notaris, bekend.

Van de verklaring van de comparante heb ik, notaris, in Zwolle op de datum aan het begin van deze akte gemeld deze akte opgemaakt.

De zakelijke inhoud van deze akte heb ik medegedeeld en toegelicht aan de comparante.

De comparante heeft verklaard voor het tekenen van deze akte kennis te hebben genomen van de inhoud van deze akte en daarmee in te stemmen.

Vervolgens heb ik deze akte beperkt voorgelezen en hebben de comparante en ik deze akte onmiddellijk daarna ondertekend.


Eυρωπόλ

1.2.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 37/19


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΫΛΙΟ ΕΥΡΩΠΌΛ

Εσωτερικός κανονισμός

(2018/C 37/06)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (1) (εφεξής «κανονισμός Ευρωπόλ»), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο κ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

η διακυβέρνηση της Ευρωπόλ θα πρέπει να βελτιωθεί μέσω της αύξησης της αποτελεσματικότητας και του εξορθολογισμού των διαδικασιών·

(2)

η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπόλ για να ελέγχουν αποτελεσματικά τη λειτουργία της·

(3)

το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει τον εσωτερικό του κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν τα καθήκοντα και τη λειτουργία της γραμματείας του,

ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου

1.   Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από έναν αντιπρόσωπο κάθε κράτους μέλους και έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής. Όλοι οι αντιπρόσωποι έχουν δικαίωμα ψήφου.

2.   Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου έχει ένα αναπληρωματικό μέλος. Το αναπληρωματικό μέλος εκπροσωπεί το τακτικό μέλος σε περίπτωση απουσίας του τελευταίου. Το τακτικό και το αναπληρωματικό μέλος μπορούν να παρίστανται αμφότερα σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

3.   Κατά τον διορισμό των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται υπόψη οι γνώσεις που διαθέτουν στον τομέα της συνεργασίας για την επιβολή του νόμου, καθώς και οι σχετικές διαχειριστικές, διοικητικές και δημοσιονομικές δεξιότητές τους.

4.   Λαμβάνεται επίσης υπόψη η αρχή της ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στο διοικητικό συμβούλιο.

5.   Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των κρατών μελών και της Επιτροπής να τερματίζουν τη θητεία των αντιστοίχων τακτικών και των αναπληρωματικών μελών τους, η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι τετραετής και ανανεώσιμη.

6.   Όλα τα μέρη που εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να περιορίσουν τη συχνή εναλλαγή των αντιπροσώπων τους, για να διασφαλιστεί η συνέχεια των εργασιών του διοικητικού συμβουλίου.

7.   Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή γνωστοποιούν στη γραμματεία του διοικητικού συμβουλίου τον διορισμό και την παύση των αντίστοιχων τακτικών και αναπληρωματικών μελών τους. Η γραμματεία είναι υπεύθυνη για την τακτική ενημέρωση του καταλόγου των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 2

Πρόεδρος και αναπληρωτής πρόεδρος

1.   Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει πρόεδρο και αναπληρωτή πρόεδρο από την ομάδα των τριών κρατών μελών τα οποία έχουν καταρτίσει από κοινού το δεκαοκτάμηνο πρόγραμμα του Συμβουλίου. Υπηρετούν για τους 18 μήνες που αντιστοιχούν στο εν λόγω πρόγραμμα του Συμβουλίου. Κατά το διάστημα αυτό, ο πρόεδρος δεν ενεργεί ως αντιπρόσωπος του κράτους μέλους καταγωγής του στο διοικητικό συμβούλιο και δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Εάν ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής πρόεδρος παύσουν να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου σε οποιαδήποτε στιγμή της θητείας τους, η θητεία τους λήγει αυτομάτως την ίδια ημερομηνία.

2.   Ο πρόεδρος είναι υπεύθυνος, ειδικότερα, για την αποδοτική λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων του που ορίζονται στον κανονισμό Ευρωπόλ.

3.   Σε περίπτωση που ο πρόεδρος αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του, αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή πρόεδρο.

4.   Ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής πρόεδρος εκλέγονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Η εκλογή του προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου πραγματοποιείται το αργότερο κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης πριν από την έναρξη του επόμενου δεκαοκτάμηνου προγράμματος του Συμβουλίου, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού.

5.   Οι υποψηφιότητες για τη θέση του προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου υποβάλλονται στη γραμματεία το αργότερο είκοσι ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης κατά την οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εκλογή. Η γραμματεία αποστέλλει στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τις υποψηφιότητες τις οποίες παραλαμβάνει με αυτόν τον τρόπο το αργότερο δεκατέσσερις ημερολογιακές ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου κατά την οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εκλογή.

Άρθρο 3

Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου

1.   Ο πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο ενημερώνεται για την ημερομηνία διεξαγωγής τακτικής συνεδρίασης το αργότερο κατά την αμέσως προηγούμενη συνεδρίασή του.

2.   Το διοικητικό συμβούλιο πραγματοποιεί τουλάχιστον δύο τακτικές συνεδριάσεις τον χρόνο. Επιπλέον, συνέρχεται με πρωτοβουλία του προέδρου του ή κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή του ενός τρίτου τουλάχιστον των μελών του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πρόεδρος συγκαλεί τη συνεδρίαση εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του αιτήματος ή εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών σε περίπτωση κατεπείγοντος.

3.   Οι συνεδριάσεις διεξάγονται στην έδρα της Ευρωπόλ, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 4

Ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων

1.   Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου καταρτίζει το σχέδιο ημερήσιας διάταξης κάθε συνεδρίασης, το οποίο ο γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου αποστέλλει στα μέλη και στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπόλ τουλάχιστον δεκατέσσερις ημερολογιακές ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Σε περίπτωση έκτακτης συνεδρίασης, το σχέδιο ημερήσιας διάταξης κοινοποιείται εντός της εβδομάδας που προηγείται της συνεδρίασης.

2.   Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνει τα σημεία των οποίων η εγγραφή ζητήθηκε από μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή από τον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπόλ, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά έγγραφα παρελήφθησαν από τον πρόεδρο τουλάχιστον δεκαέξι ημερολογιακές ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

3.   Στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης εγγράφονται μόνο τα σημεία για τα οποία απεστάλησαν τα σχετικά έγγραφα στα μέλη και στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπόλ το αργότερο την ημερομηνία έκδοσης της ημερήσιας διάταξης, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά ο πρόεδρος.

4.   Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει την ημερήσια διάταξη κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 5

Συμμετοχή και συζητήσεις

1.   Απαρτία υπάρχει όταν παρίστανται τα τρία τέταρτα των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Ελλείψει απαρτίας, ο πρόεδρος λύει τη συνεδρίαση και συγκαλεί άλλη το νωρίτερο δυνατόν. Κατά τη δεύτερη συνεδρίαση υπάρχει απαρτία εάν είναι παρόντα τα δύο τρίτα των μελών. Τα μέλη τα οποία μεταβιβάζουν το δικαίωμα ψήφου τους δεν συνυπολογίζονται στην απαρτία.

2.   Ο εκτελεστικός διευθυντής λαμβάνει μέρος στις συζητήσεις του διοικητικού συμβουλίου.

3.   Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να προσκαλέσει στις συνεδριάσεις του οποιονδήποτε μπορεί να συνεισφέρει στη συζήτηση, συμπεριλαμβανομένου, εφόσον ενδείκνυται, αντιπροσώπου της μεικτής ομάδας κοινοβουλευτικού ελέγχου (ΜΟΚΕ) που συμμετέχει ως μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου.

4.   Τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να επικουρούνται στις συνεδριάσεις από συμβούλους ή εμπειρογνώμονες.

5.   Τη συνεδρίαση διευθύνει ο πρόεδρος, ο οποίος δίνει προτεραιότητα σε όσους θέτουν διαδικαστικό ή προκριματικό ζήτημα.

6.   Έπειτα από πρόταση του προέδρου ή κατόπιν αιτήματος μέλους του, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να συνεδριάσει κεκλεισμένων των θυρών, καθορίζοντας τους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση.

7.   Οι συνεδριάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τις εσωτερικές γλωσσικές ρυθμίσεις της Ευρωπόλ, όπως αποφασίζονται από το διοικητικό συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 64 παράγραφος 2 του κανονισμού Ευρωπόλ.

Άρθρο 6

Κανόνες ψηφοφορίας

1.   Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με πλειοψηφία των μελών του, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον κανονισμό Ευρωπόλ.

2.   Απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του διοικητικού συμβουλίου για:

α)

την έγκριση του εγγράφου πολυετούς προγραμματισμού της Ευρωπόλ και του ετήσιου προγράμματος εργασιών για το επόμενο έτος·

β)

την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού της Ευρωπόλ·

γ)

την εκλογή του προέδρου και του αναπληρωτή προέδρου·

δ)

την απόφαση επί οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ της Ευρωπόλ και των κρατών μελών σχετικά με την τελική ευθύνη για την αποζημίωση που καταβάλλεται σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει υποστεί ζημία εξαιτίας παράνομης επεξεργασίας δεδομένων·

ε)

την απόφαση σχετικά με τις προτάσεις που προορίζονται προς υποβολή στο Συμβούλιο και αφορούν τον διορισμό, την παράταση της θητείας ή την παύση των καθηκόντων του εκτελεστικού διευθυντή και των αναπληρωτών εκτελεστικών διευθυντών·

στ)

την απόφαση σχετικά με τις εσωτερικές γλωσσικές ρυθμίσεις της Ευρωπόλ.

3.   Κάθε μέλος έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Αν ένα μέλος απουσιάζει, το δικαίωμα ψήφου του δικαιούται να ασκήσει ο αναπληρωτής του.

4.   Κάθε μέλος μπορεί να μεταβιβάσει το δικαίωμα ψήφου του σε άλλο μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Κάθε μέλος μπορεί να λάβει το δικαίωμα μόνο μίας ψήφου διά πληρεξουσίου από άλλο μέλος. Το μέλος το οποίο μεταβιβάζει το δικαίωμα ψήφου του κοινοποιεί γραπτώς στον πρόεδρο το ονοματεπώνυμο του μέλους το οποίο εξουσιοδοτεί να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου για λογαριασμό του, καθώς και τυχόν περιορισμούς επί της εν λόγω ψήφου.

5.   Ο εκτελεστικός διευθυντής δεν συμμετέχει στην ψηφοφορία.

6.   Το διοικητικό συμβούλιο προβαίνει σε ψηφοφορία με πρωτοβουλία του προέδρου, ο οποίος οφείλει επίσης να διεξαγάγει ψηφοφορία, εάν το ζητήσει μέλος του διοικητικού συμβουλίου και το εγκρίνει η πλειοψηφία των μελών.

7.   Για κάθε απόφαση του διοικητικού συμβουλίου γίνεται μνεία της κατανομής των ψήφων. Εάν το ζητήσει η μειοψηφία, στην απόφαση γίνεται μνεία των απόψεων της μειοψηφίας. Η ψηφοφορία γίνεται διά ανατάσεως της χειρός ή, εάν το αποτέλεσμα αμφισβητηθεί, με ονομαστική πρόσκληση.

8.   Οι ψηφοφορίες για τη λήψη αποφάσεων και για τους διορισμούς διεξάγονται μυστικά εάν το ζητήσει ένα μέλος ή το κρίνει σκόπιμο ο πρόεδρος. Σε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας, ο πρόεδρος, επικουρούμενος από δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προβαίνει στη διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει πάραυτα το αποτέλεσμα. Ο πρόεδρος δύναται να επιτρέπει σε όποιο μέλος το ζητήσει να παραθέσει σύντομη αιτιολόγηση της ψήφου του.

9.   Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί επίσης να λαμβάνει αποφάσεις μέσω γραπτής διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού.

Άρθρο 7

Γραπτή διαδικασία

1.   Εάν ο πρόεδρος κρίνει ότι το απαιτούν οι περιστάσεις, δικαιούται να καλέσει το διοικητικό συμβούλιο να λάβει απόφαση ή να εκφράσει τη γνώμη του για κάποιο συγκεκριμένο θέμα διά γραπτής διαδικασίας. Σε περίπτωση που η πρόταση για τη χρήση γραπτής διαδικασίας δεν έχει αποφασιστεί κατά τη διάρκεια συνεδρίασης, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να εκφράσουν γραπτώς τις αντιρρήσεις τους στον πρόεδρο.

2.   Οι γραπτές διαδικασίες εγκρίνονται μέσω της σιωπηρής διαδικασίας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

3.   Οι γραπτές διαδικασίες διαρκούν πάντοτε δεκατέσσερις ημερολογιακές ημέρες, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά ο πρόεδρος λόγω επείγουσας ανάγκης. Η άποψη την οποία εκφράζει ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου καθίσταται διαθέσιμη και στα υπόλοιπα μέλη.

4.   Το αποτέλεσμα της γραπτής διαδικασίας κοινοποιείται πάραυτα στο διοικητικό συμβούλιο από τη γραμματεία.

5.   Οι αποφάσεις που λαμβάνονται μέσω γραπτής διαδικασίας καταγράφονται στην επόμενη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 8

Πρακτικά των συνεδριάσεων

1.   Για τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου συντάσσονται από τη γραμματεία, υπό την ευθύνη του προέδρου, σχέδια πρακτικών τα οποία περιέχουν:

α)

έκθεση των διαμειφθέντων·

β)

τις αποφάσεις που ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο με ένδειξη της κατανομής των ψήφων, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης της ψηφοφορίας διά πληρεξουσίου, σε περίπτωση διεξαγωγής επίσημης ψηφοφορίας·

γ)

τα έγγραφα που υποβλήθηκαν προς εξέταση στο διοικητικό συμβούλιο·

δ)

κατάλογο των παρόντων.

2.   Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει το σχέδιο πρακτικών μέσω γραπτής διαδικασίας ή στην επόμενη συνεδρίασή του. Το σχέδιο πρακτικών υποβάλλεται προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο μόνον εάν απεστάλη στα μέλη του τουλάχιστον δύο εβδομάδες προ της συνεδρίασης. Το σχέδιο πρακτικών διαβιβάζεται επίσης στον εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπόλ.

3.   Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του σχεδίου πρακτικών είτε υποβάλλονται γραπτώς στη γραμματεία κατά την έγκριση των πρακτικών μέσω γραπτής διαδικασίας είτε κατατίθενται κατά την έναρξη της συνεδρίασης κατά την οποία το σχέδιο πρακτικών θα υποβληθεί προς έγκριση.

4.   Μετά την έγκρισή τους, τα πρακτικά υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 9

Ομάδες εργασίας του διοικητικού συμβουλίου

1.   Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να συστήσει ομάδες εργασίας για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του, καθορίζοντας για καθεμία εξ αυτών το αντίστοιχο πεδίο εφαρμογής και τα αντίστοιχα καθήκοντά τους.

2.   Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκπροσωπούνται στις ομάδες εργασίας, οι οποίες συνεδριάζουν υπό την προεδρία μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή ανώτερου εμπειρογνώμονα διορισμένου από το διοικητικό συμβούλιο. Η διαδικασία για τον διορισμό του προέδρου μιας ομάδας εργασίας είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού. Οι αντιπρόσωποι του διοικητικού συμβουλίου δεσμεύονται να συμμετέχουν ενεργά στις ομάδες εργασίας.

3.   Η Ευρωπόλ καλείται να συμμετέχει στις συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας. Στις συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας μπορούν επίσης να καλούνται να συμμετάσχουν και εμπειρογνώμονες.

4.   Οι ομάδες εργασίας:

α)

συζητούν και επεξεργάζονται προτάσεις προς υποβολή στο διοικητικό συμβούλιο·

β)

εκτελούν τις εργασίες τους βάσει προφορικών πληροφοριών ή εγγράφων που υποβάλλονται το αργότερο δύο εβδομάδες πριν από την εκάστοτε συνεδρίαση, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά ο πρόεδρός τους·

γ)

υποβάλλουν εκθέσεις στο διοικητικό συμβούλιο, μέσω των προέδρων τους, όταν αυτό απαιτείται·

δ)

επικουρούνται από τη γραμματεία του διοικητικού συμβουλίου·

ε)

διαλύονται μόλις διεκπεραιωθεί το έργο τους. Σε περίπτωση μακροπρόθεσμης εντολής, η ανάγκη συνέχισης των εργασιών τους αξιολογείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από το διοικητικό συμβούλιο.

Άρθρο 10

Εμπιστευτικότητα

Με την επιφύλαξη του άρθρου 11 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού, η λειτουργία και οι συζητήσεις του διοικητικού συμβουλίου διέπονται από την υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου, όπως ορίζεται στο άρθρο 339 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά. Η υποχρέωση αυτή είναι δεσμευτική τόσο για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου όσο και για τα λοιπά πρόσωπα που είναι παρόντα στις συνεδριάσεις, ακόμη και μετά τη λήξη της υπηρεσιακής τους σχέσης.

Άρθρο 11

Διαφάνεια

1.   Η Ευρωπόλ δημοσιοποιεί στον ιστότοπό της κατάλογο των μελών του διοικητικού της συμβουλίου.

2.   Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου υποβάλλουν στη γραμματεία δήλωση συμφερόντων, η οποία δημοσιοποιείται στον ιστότοπο της Ευρωπόλ σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανόνες για την πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων σε σχέση με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

3.   Η γραμματεία δημοσιεύει στον ιστότοπο της Ευρωπόλ περιλήψεις των αποτελεσμάτων των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου κατόπιν της έγκρισης του προέδρου και σε διαβούλευση με το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 4 του κανονισμού Ευρωπόλ. Η δημοσίευση των εν λόγω περιλήψεων παραλείπεται ή περιορίζεται προσωρινά ή μόνιμα, εφόσον θα έθετε σε κίνδυνο την εκτέλεση των καθηκόντων της Ευρωπόλ, λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας και του επιχειρησιακού χαρακτήρα του οργανισμού της Ευρωπόλ.

4.   Η πρόσβαση στα έγγραφα του διοικητικού συμβουλίου υπόκειται στους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) σε σχέση με τα έγγραφα της Ευρωπόλ.

Άρθρο 12

Έγγραφα του διοικητικού συμβουλίου

1.   Η γραμματεία τηρεί αρχεία των εγγράφων του διοικητικού συμβουλίου σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.

2.   Κάθε πρόεδρος, κατά την έναρξη της θητείας του, επιθεωρεί τα έγγραφα του διοικητικού συμβουλίου, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό που υποβάλλεται προς έγκριση στην πρώτη τακτική συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 13

Γραμματεία του διοικητικού συμβουλίου

1.   Το διοικητικό συμβούλιο επικουρείται από γραμματεία η οποία παρέχεται από την Ευρωπόλ.

2.   Το διοικητικό συμβούλιο διορίζει γραμματέα, που υπόκειται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και στο καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού και ο οποίος είναι υπόλογος αποκλειστικά και μόνο στο διοικητικό συμβούλιο κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

3.   Η γραμματεία ασκεί τα καθήκοντα τα οποία της αναθέτει ο πρόεδρος, στον οποίο και λογοδοτεί για τα καθήκοντά της. Ειδικότερα, η γραμματεία:

α)

συμμετέχει εκ του σύνεγγυς και συνεχώς στη διοργάνωση, στον συντονισμό και στη διασφάλιση της συνοχής των εργασιών του διοικητικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών των ομάδων εργασίας του διοικητικού συμβουλίου, υπό την ευθύνη και με την καθοδήγηση του προέδρου·

β)

επικουρεί τον πρόεδρο κατά την άσκηση των καθηκόντων του·

γ)

παρέχει στο διοικητικό συμβούλιο την αναγκαία υποστήριξη για την εκτέλεση των καθηκόντων του·

δ)

είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων που της ανατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο ή από τον πρόεδρο προς το συμφέρον της Ευρωπόλ.

Άρθρο 14

Αλληλογραφία

Η αλληλογραφία η οποία προορίζεται για το διοικητικό συμβούλιο αποστέλλεται στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η διαχείριση της αλληλογραφίας είναι έργο της γραμματείας.

Άρθρο 15

Επιστροφή εξόδων

1.   Η Ευρωπόλ καλύπτει τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και τυχόν ομάδων εργασίας που έχουν συσταθεί από το διοικητικό συμβούλιο.

2.   Η Ευρωπόλ βαρύνεται με τα έξοδα ταξιδίου των τακτικών και των αναπληρωματικών μελών του διοικητικού συμβουλίου που εκπροσωπούν τα κράτη μέλη και δύο το πολύ εμπειρογνωμόνων ανά αντιπροσωπεία. Κάθε αντιπροσωπεία καταβάλλει τα έξοδα διαμονής των μελών και των εμπειρογνωμόνων της. Τα έξοδα των επιπλέον εμπειρογνωμόνων βαρύνουν επίσης την αντίστοιχη αντιπροσωπεία.

3.   Η Ευρωπόλ βαρύνεται με τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής των εμπειρογνωμόνων που καλούνται να παράσχουν συμβουλές στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 3 και 4 και το άρθρο 9 παράγραφος 3 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού. Το κόστος συμμετοχής του αντιπροσώπου που έχει οριστεί από τη μεικτή ομάδα κοινοβουλευτικού ελέγχου δεν καλύπτεται από την Ευρωπόλ.

4.   Όσον αφορά τις συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας του διοικητικού συμβουλίου, η Ευρωπόλ καλύπτει τα έξοδα ταξιδίου ενός αντιπροσώπου ανά αντιπροσωπεία. Κάθε αντιπροσωπεία καταβάλλει τα έξοδα διαμονής των αντιπροσώπων και των εμπειρογνωμόνων της.

Άρθρο 16

Τελικές διατάξεις

1.   Ο παρών εσωτερικός κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού Ευρωπόλ.

2.   Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπόλ, της 30ής Νοεμβρίου 2011, για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού του διοικητικού συμβουλίου καταργείται και αντικαθίσταται από τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό.

3.   Κάθε πρόταση τροποποίησης του παρόντος εσωτερικού κανονισμού εξετάζεται από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο κ) του κανονισμού Ευρωπόλ.

Χάγη, 13 Δεκεμβρίου 2016.

Για το διοικητικό συμβούλιο

Arie IJZERMAN

Πρόεδρος


(1)  ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53.

(2)  ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43.


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

1.2.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 37/25


ΕΙΔΙΚΉ ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΤΆΣΕΩΝ — EACEA/03/2018

Χάρτης Erasmus για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014-2020

(2018/C 37/07)

1.   Εισαγωγή

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων βασίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50).

2.   Στόχοι και περιγραφή

Ο Χάρτης Erasmus για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus) καθορίζει το γενικό πλαίσιο ποιότητας για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς δραστηριότητες συνεργασίας τις οποίες μπορεί να πραγματοποιήσει στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η απόκτηση ενός Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus είναι απαραίτητη για όλα τα ΑΕΙ τα οποία βρίσκονται σε μία από τις χώρες που απαριθμούνται κατωτέρω και τα οποία επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση και να συμμετάσχουν για να εφαρμόσουν τη μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων ή/και να συνεργαστούν για την καινοτομία και τις ορθές πρακτικές στο πλαίσιο του προγράμματος. Από τα ΑΕΙ που βρίσκονται σε άλλες χώρες, δεν απαιτείται να διαθέτουν τον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus, και το ποιοτικό πλαίσιο επιτυγχάνεται μέσω διοργανικών συμφωνιών μεταξύ των ΑΕΙ. Ο Χάρτης παρέχεται για όλη τη διάρκεια του προγράμματος Erasmus+. Η εφαρμογή του Χάρτη θα παρακολουθείται ενώ η παράβαση οποιασδήποτε από τις αρχές και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτόν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απόσυρσή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3.   Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Τα ΑΕΙ που εδρεύουν σε μία από τις ακόλουθες χώρες είναι επιλέξιμα να υποβάλουν αίτηση για Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus:

στα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

στις χώρες ΕΖΕΣ-ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία),

στις υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες (Σερβία (1), πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και Τουρκία).

Οι εθνικές αρχές θα υποδείξουν, μεταξύ των υποψηφίων, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά (2) Ιδρύματα που θεωρούνται επιλέξιμα για συμμετοχή στη μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων ή/και για συνεργασία για την καινοτομία και τις ορθές πρακτικές στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, στις περιοχές της επικράτειάς τους.

4.   Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων και ενδεικτική ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της επιλογής

Η ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να υποβληθεί δεόντως συμπληρωμένη έως τις 12.00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών, Ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στις 22 Μαρτίου 2018.

Ενδεικτική ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της επιλογής είναι η 30ή Σεπτεμβρίου 2018.

5.   Λεπτομερείς πληροφορίες

Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: http://ec.europa.eu/erasmus-plus

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που παρασχέθηκαν από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού και διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2019_en


(1)  Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Σερβίας θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus 2019, αλλά ο Χάρτης θα τους παρασχεθεί μόνο αφού η Σερβία αποκτήσει το καθεστώς χώρας του προγράμματος Erasmus+.

(2)  «Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα» όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της νομικής βάσης του Erasmus+ είναι:

α)

κάθε είδος ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική, το οποίο απονέμει αναγνωρισμένα πτυχία ή άλλους αναγνωρισμένους τίτλους τριτοβάθμιου επιπέδου, όποια και αν είναι η ονομασία των ιδρυμάτων αυτών·

β)

κάθε ίδρυμα, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική, το οποίο παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση σε τριτοβάθμιο επίπεδο.


Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

1.2.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 37/27


Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας του Ινστιτούτου της ΕΤΕπ για το 2018

(2018/C 37/08)

Το Ινστιτούτο της ΕΤΕπ διοργανώνει για έβδομη χρονιά Διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομίας

Ο Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας προωθεί τις καινοτόμες ιδέες και επιβραβεύει προτάσεις που έχουν κοινωνικό αντίκτυπο. Οι προτάσεις μπορούν να αφορούν διάφορους τομείς – από την παιδεία, την υγεία και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, έως νέες τεχνολογίες, νέα συστήματα και νέες μεθόδους. Όλοι οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν για δύο βραβεία Γενικής Κατηγορίας, ενώ οι υποψήφιοι των οποίων οι προτάσεις θα αφορούν το θέμα της αειφόρου ανάπτυξης (με ιδιαίτερη έμφαση στην κυκλική οικονομία) θα διαγωνιστούν επίσης σε μια Ειδική Κατηγορία. Σε αμφότερες τις κατηγορίες θα απονεμηθούν ένα πρώτο και ένα δεύτερο βραβείο, ύψους 50 000 ευρώ και 20 000 ευρώ αντίστοιχα.

Ακολουθήστε μας στο Facebook: www.facebook.com/EibInstitute

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτόν τον διαγωνισμό και τον τρόπο υποβολής μιας καινοτόμου πρότασης, μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο

http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

1.2.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 37/28


Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.8753 — HASCO/Magna/JV)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2018/C 37/09)

1.

Στις 24 Ιανουαρίου 2018, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση προτεινόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1).

Η παρούσα κοινοποίηση αφορά τις ακόλουθες επιχειρήσεις:

Huayu Automotive Systems Co., Ltd. («HASCO», Κίνα), που τελεί υπό τον έλεγχο της Shanghai Automotive Industry Corporation Group («SAIC», Κίνα),

Magna International Inc. («Magna», Καναδάς),

HASCO Magna Electric Drive System Co., Ltd., («E-Drive Ltd», Κίνα).

Η HASCO και η Magna αποκτούν, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 3 παράγραφος 4 του κανονισμού συγκεντρώσεων, τον κοινό έλεγχο της E-Drive Ltd.

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται με αγορά μετοχών σε νεοσυσταθείσα εταιρεία που αποτελεί κοινή επιχείρηση.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι οι εξής:

η HASCO δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση εξαρτημάτων αυτοκινήτων για διάφορους κατασκευαστές αυτοκινήτων,

η Magna δραστηριοποιείται παγκοσμίως στην κατασκευή και προμήθεια εξαρτημάτων αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων μετάδοσης ισχύος με ηλεκτροκίνηση,

η E-Drive Ltd έχει ως στόχο τη συναρμολόγηση ηλεκτρικών κινητήρων, κιβωτίων ταχυτήτων, μετατροπέων και άλλων συναφών μερών σε συστήματα μετάδοσης ισχύος με ηλεκτροκίνηση και την πώλησή τους σε κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού (ΚΠΕ).

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση ως προς το σημείο αυτό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία για την εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2), σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια να εξεταστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Θα πρέπει πάντοτε να σημειώνονται τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς:

M.8753 — HASCO/Magna/JV

Οι παρατηρήσεις μπορούν να αποσταλούν στην Επιτροπή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με φαξ ή ταχυδρομικώς. Στοιχεία επικοινωνίας:

Email:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Φαξ

+32 22964301

Ταχυδρομική διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 (ο «κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 366 της 14.12.2013, σ. 5.


1.2.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 37/30


Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.8761 — ReAssure/Actaeon)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2018/C 37/10)

1.

Στις 26 Ιανουαρίου 2018, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση προτεινόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1).

Η παρούσα κοινοποίηση αφορά τις ακόλουθες επιχειρήσεις:

την ReAssure Limited, που ελέγχεται από την Swiss Re Ltd («Swiss Re», Ελβετία),

την Actaeon («Actaeon», ΗΒ).

Η Swiss Re αποκτά αποκτά, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων, τον έλεγχο του συνόλου της Actaeon.

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται με αγορά στοιχείων ενεργητικού.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι οι εξής:

—   Swiss Re: πάροχος χονδρικών υπηρεσιών αντασφάλισης, ασφάλισης και άλλων μορφών μεταφοράς κινδύνου βάσει ασφάλισης τόσο για προϊόντα ασφάλειών ζωής όσο και ζημιών για πελάτες λιανικής·

—   Actaeon: παροχή παραδοσιακών συντάξεων βάσει ασφαλειών ζωής, αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων κυρίως σε πελάτες λιανικής και σε περιορισμένο αριθμό εταιρικών σχημάτων (ομίλων). Τα προϊόντα της Actaeon είναι κατά κύριο λόγο κλειστά σε νέες επιχειρήσεις και καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο υφιστάμενων συμβάσεων με μεμονωμένους πελάτες και ομίλους.

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση ως προς το σημείο αυτό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία για την εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2), σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια να εξεταστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Θα πρέπει πάντοτε να σημειώνονται τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς:

M.8761 — ReAssure/Actaeon

Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με φαξ ή ταχυδρομικώς. Στοιχεία επικοινωνίας:

Email:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Φαξ

+32 22964301

Ταχυδρομική διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 (ο «κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 366 της 14.12.2013, σ. 5.


Διορθωτικά

1.2.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 37/31


Διορθωτικό στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας κατά των επιδοτήσεων σχετικά με τις εισαγωγές βιοντίζελ καταγωγής Αργεντινής

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 34 της 31ης Ιανουαρίου 2018 )

(2018/C 37/11)

Στη σελίδα 37, σημείο 3 i):

αντί:

«i)

παροχές από το Δημόσιο προϊόντων ή υπηρεσιών έναντι μικρότερου από το κανονικό τιμήματος, όπως η παροχή σπόρων σόγιας·»

διάβαζε:

«i)

παροχές από το Δημόσιο προϊόντων ή υπηρεσιών έναντι μικρότερου από το κανονικό τιμήματος, όπως η παροχή σπόρων σόγιας και σογιέλαιου·».