ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 429

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

60ό έτος
14 Δεκεμβρίου 2017


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2017/C 429/01

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8722 — Omers / Thames Water) ( 1 )

1

2017/C 429/02

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8681 — Endowment Strategies / Benvic Europe) ( 1 )

1

2017/C 429/03

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8562 — Cargill / Faccenda Investments / JV) ( 1 )

2


 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Συμβούλιο

2017/C 429/04

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση

3

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2017/C 429/05

Ισοτιμίες του ευρώ

8

2017/C 429/06

Ετήσια επικαιροποίηση του 2017 στις αποδοχές και τις συντάξεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους διορθωτικούς συντελεστές που εφαρμόζονται σε αυτές

9

2017/C 429/07

Ενδιάμεση επικαιροποίηση των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων, έκτακτου προσωπικού και συμβασιούχου προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν σε τρίτες χώρες

15

2017/C 429/08

Ετήσια επικαιροποίηση των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές υπαλλήλων, εκτάκτου προσωπικού και συμβασιούχου προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν σε τρίτες χώρες

18

 

Ελεγκτικό Συνέδριο

2017/C 429/09

Ειδική έκθεση αριθ. 21/2017 — Οικολογικός προσανατολισμός: ένα πολυπλοκότερο καθεστώς εισοδηματικής στήριξης, χωρίς αποτελέσματα για το περιβάλλον μέχρι τώρα

24

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ

 

Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ

2017/C 429/10

Αργίες του έτους 2018: Κράτη ΕΟΧ/ΕΖΕΣ και θεσμικά όργανα του ΕΟΧ

25

2017/C 429/11

Κρατική ενίσχυση — Απόφαση για μη προβολή αντιρρήσεων

27


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO)

2017/C 429/12

Προκήρυξη γενικού διαγωνισμού

28

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Δικαστήριο ΕΖΕΣ

2017/C 429/13

Αίτηση για την έκδοση συμβουλευτικής γνώμης που υποβλήθηκε στο Δικαστήριο ΕΖΕΣ από το Héraðsdómur Reykjavíkur στις 30 Ιουνίου 2017 στην υπόθεση Fjarskipti hf. κατά της Síminn hf. (Υπόθεση E-6/17)

29

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2017/C 429/14

Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8710 — JD / Sonae MC / Balaiko / JDSH / Sport Zone) ( 1 )

30


 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

14.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 429/1


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.8722 — Omers / Thames Water)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2017/C 429/01)

Στις 8 Δεκεμβρίου 2017, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών, καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32017M8722. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


14.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 429/1


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.8681 — Endowment Strategies / Benvic Europe)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2017/C 429/02)

Στις 5 Δεκεμβρίου 2017, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών, καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32017M8681. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


14.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 429/2


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.8562 — Cargill / Faccenda Investments / JV)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2017/C 429/03)

Στις 15 Νοεμβρίου 2017, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών, καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32017M8562. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

14.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 429/3


Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση

(2017/C 429/04)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ το πολιτικό υπόβαθρο του ζητήματος, όπως εκτίθεται στο παράρτημα των παρόντων συμπερασμάτων,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι:

1.

σε ατομικό επίπεδο, η τριτοβάθμια εκπαίδευση συμβάλλει στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων, και βοηθά τα μεμονωμένα άτομα να αναλάβουν την ευθύνη για τη δια βίου μάθηση και τη σταδιοδρομία τους. Σε κοινωνικό επίπεδο, θέτει τα θεμέλια για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την οικονομική μεγέθυνση, την καινοτομία και την κοινωνική συνοχή και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων.

2.

είναι αναγκαίο να ενισχυθούν η συνεργασία και οι συνέργειες, τόσο εντός των τομέων εκπαίδευσης όσο και μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας, της καινοτομίας και του κόσμου της εργασίας.

3.

τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χρειάζονται στήριξη για να εκπληρώσουν τον ρόλο τους όσον αφορά τη συμμετοχή στα κοινά και για να μεριμνήσουν ώστε η σύνθεση του πληθυσμού των φοιτητών και του προσωπικού τους να αντικατοπτρίζει καλύτερα τη σύνθεση του γενικού πληθυσμού.

4.

τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να ενθαρρύνονται να επανεξετάζουν τις προσεγγίσεις τους που αφορούν τη μάθηση και διδασκαλία και να προωθούν, ιδίως, μια προσανατολισμένη στους φοιτητές προσέγγιση, τη συνεργατική και διερευνητική μάθηση, τα μαθησιακά περιβάλλοντα χωρίς αποκλεισμούς και τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών.

5.

παρότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά την επιδίωξη του πρωταρχικού στόχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» –σύμφωνα με τον οποίο, μέχρι το 2020, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια ή ισοδύναμη εκπαίδευση τουλάχιστον το 40 % των ατόμων 30-34 ετών– είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλιστεί υψηλή ποιότητα και συνάφεια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να είναι δυνατή τόσο η προσωπική όσο και η επαγγελματική ευδοκίμηση των αποφοίτων.

6.

στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαίο να καταβληθούν πρόσθετες προσπάθειες ώστε να παρέχονται δεδομένα καλύτερης ποιότητας σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, για παράδειγμα όσον αφορά τα κοινωνικά και εργασιακά αποτελέσματα και τη συμμετοχή στα κοινά των ανθρώπων που εγκαταλείπουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και όσον αφορά τη διακρατική κινητικότητα και τις προκλήσεις της.

7.

η διεθνής συνεργασία και η μαθησιακή κινητικότητα στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως με το πρόγραμμα Erasmus+, κατέστησαν δυνατή τη δημιουργία νέων διασυνοριακών συμπράξεων, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τη δημιουργία διαπολιτισμικής κατανόησης και κοινών αξιών και την αποδέσμευση και αξιοποίηση νέων γνώσεων, με στόχο την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης ανά τον κόσμο.

8.

οι ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ευρώπης είναι οι ακόλουθες:

α)

να εξοπλιστούν οι φοιτητές με καλύτερες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, και παράλληλα να αντιμετωπιστούν οι αναντιστοιχίες και ελλείψεις δεξιοτήτων σε ορισμένους επαγγελματικούς κλάδους·

β)

να επιτευχθούν ισότιμη πρόσβαση και προϋποθέσεις επιτυχίας για όλους όσοι παρακολουθούν τριτοβάθμια εκπαίδευση και να προωθηθεί η συμμετοχή των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα κοινά·

γ)

να αξιοποιηθεί πλήρως το ανεκμετάλλευτο δυναμικό που διαθέτουν τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να συμβάλουν, μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, στην καινοτομία και την ανάπτυξη στο πλαίσιο της ευρύτερης οικονομίας, ιδίως στις περιφέρειές τους·

δ)

να προωθηθεί η συνοχή στη διακυβέρνηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στη βιώσιμη διαχείριση των πόρων.

ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ:

9.

την ανακοίνωση της Επιτροπής για ένα νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (1), το οποίο βασίζεται σε προηγούμενη συνεργασία και έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι τα εργαλεία και τα προγράμματα της ΕΕ στηρίζουν την αμοιβαία μάθηση και τη συνεργασία όσον αφορά ζητήματα πολιτικής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Με πλήρη σεβασμό στις αρχές της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της θεσμικής αυτονομίας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αναγνωρίζοντας τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζουν για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ να επικεντρωθούν κατά προτεραιότητα στους ακόλουθους τομείς δράσης:

A.   ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

10.

Ενθάρρυνση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να αναπτύξουν το ταλέντο και το δυναμικό όλων των εκπαιδευομένων, και να τους εξοπλίσουν καλύτερα με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται για να είναι ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες στην κοινωνία και για να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας και στη δια βίου μάθηση.

11.

Αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών και των ελλείψεων δεξιοτήτων και πρόβλεψη των μελλοντικών απαιτήσεων σε δεξιότητες, μέσω της ενθάρρυνσης των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:

α)

να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με τους εργοδότες, για παράδειγμα μέσω της μάθησης στον χώρο εργασίας και της ενσωμάτωσης θεωρητικών και πρακτικών συνιστωσών στα προγράμματα σπουδών τους·

β)

να συνεργαστούν με εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των επιπέδων και με άλλους συναφείς ενδιαφερόμενους φορείς, προκειμένου να δοθούν κίνητρα στους εκπαιδευόμενους να επιδιώκουν επαγγελματικές σταδιοδρομίες σε επαγγέλματα υψηλών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της πανεπιστημιακής κοινότητας, τα οποία όχι μόνο να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σημερινής αγοράς εργασίας, αλλά και να διαμορφώνουν την οικονομία και την κοινωνία του αύριο καθώς και το μέλλον της εργασίας, και να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην απόκτηση δεξιοτήτων στους τομείς των φυσικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής, (των τεχνών) και των μαθηματικών (STE(A)M)·

γ)

να αξιοποιήσουν προβλέψεις και αναλύσεις σχετικές με τις δεξιότητες και την αγορά εργασίας ως βάσης για να βελτιώσουν την ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και για να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να προβαίνουν σε συνειδητές επιλογές σχετικά με τις σπουδές τους.

12.

Οικοδόμηση ισχυρότερων δεσμών με τις τοπικές κοινότητες, για παράδειγμα με την καλύτερη ενσωμάτωση των κοινοτικών και εθελοντικών δραστηριοτήτων σε προγράμματα σπουδών, κατά περίπτωση, καθώς και με την ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος και των δεξιοτήτων, τόσο εντός όσο και εκτός των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

13.

Ενθάρρυνση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να εφαρμόζουν καινοτόμες προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης, ιδίως με την ανάπτυξη στρατηγικής προσέγγισης για την ψηφιοποίηση και με την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού όλων των εκπαιδευομένων.

Β.   ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΟΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

14.

Επιδίωξη μεγαλύτερης ισότητας, μέσω της ενίσχυσης της πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τη χρήση ευρέος φάσματος μέσων, στα οποία περιλαμβάνονται οι προσπάθειες που καταβάλλονται για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και δημιουργία καλύτερων συνθηκών για την επιτυχία και η εξασφάλιση εκπαίδευσης και καθοδήγησης υψηλής ποιότητας για όλους τους φοιτητές, ανεξάρτητα από το υπόβαθρό τους.

15.

Καταβολή προσπαθειών ώστε να ανοίξουν οι πύλες των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε άτομα σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής τους και αν βρίσκονται, μέσω της διευκόλυνσης της μετάβασης μεταξύ διαφορετικών επιπέδων προσόντων και εκπαιδευτικών διαδρομών, βελτιώνοντας την αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και μέσω της ανάπτυξης πιο ευέλικτων τρόπων παροχής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για παράδειγμα με τη μικτή μάθηση και τους ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους.

16.

Ενθάρρυνση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να υποστηρίξουν και να παράσχουν κίνητρα για την αρχική κατάρτιση και τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη του ακαδημαϊκού προσωπικού, ώστε να εξοπλιστεί με τα κατάλληλα προσόντα διδασκαλίας που απαιτούνται για να καλύπτει τις ανάγκες ενός ποικιλόμορφου φοιτητικού πληθυσμού, να δημιουργεί αποτελεσματικά συνεργατικά μαθησιακά περιβάλλοντα, να εμπλέκει τους φοιτητές σε ερευνητικές δραστηριότητες, να προωθεί τη διεπιστημονικότητα και να αξιοποιεί καλύτερα τις καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές.

17.

Λήψη μέτρων για τη βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων του ακαδημαϊκού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών παιδαγωγικών μεθόδων και των ειδικών ψηφιακών ικανοτήτων κάθε επιστημονικού κλάδου.

18.

Καταβολή προσπαθειών για την εκτίμηση των άριστων επιδόσεων και της καινοτομίας στη διδασκαλία, για παράδειγμα μέσω της ανάπτυξης συστημάτων ανταμοιβών και ευκαιριών σταδιοδρομίας για το ακαδημαϊκό προσωπικό, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ισορροπία μεταξύ διδασκαλίας και επιστημονικής έρευνας.

19.

Προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας και άλλων συναφών διεθνών εμπειριών μεταξύ των φοιτητών και του ακαδημαϊκού προσωπικού, όπως είναι η εικονική και μικτή κινητικότητα ή η διεθνοποίηση στο εσωτερικό, και πιο συστηματική ενσωμάτωση της μαθησιακής και διδακτικής κινητικότητας στα προγράμματα σπουδών.

Γ.   ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

20.

Στήριξη των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να βελτιώσουν τον αντίκτυπό τους στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές, τις περιφερειακές οικονομίες και την ικανότητα καινοτομίας και να συμβάλουν στη μεταφορά τεχνολογίας και την περιφερειακή πολιτική έξυπνης εξειδίκευσης.

21.

Στήριξη των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη δημιουργία αποτελεσματικών δικτύων συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών οργανισμών και διαφόρων τομέων.

22.

Ενθάρρυνση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την επιχειρηματική σκέψη και τη δημιουργικότητα και να υιοθετήσουν μια ολιστική θεώρηση του τρόπου ενσωμάτωσης της έρευνας και της καινοτομίας στα προγράμματα σπουδών.

23.

Στήριξη της εξέλιξης των διδακτορικών προγραμμάτων ώστε οι απόφοιτοι να προετοιμάζονται καλύτερα για τη σταδιοδρομία τους, τόσο εκτός όσο και εντός της πανεπιστημιακής κοινότητας, μεταξύ άλλων βελτιώνοντας την προβολή των μεταβιβάσιμων ικανοτήτων, και να βοηθούνται ώστε να αξιοποιούν το πλήρες δυναμικό τους συμβάλλοντας παράλληλα στην καινοτομία και την ανάπτυξη της ευρύτερης οικονομίας και της κοινωνίας.

Δ.   ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

24.

Επιδίωξη κατάλληλης, δίκαιης και βιώσιμης χρηματοδότησης και αποτελεσματικής διακυβέρνησης των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό να βελτιωθούν η ποιότητα και η συνάφεια της διδασκαλίας και της μάθησης και να προωθηθούν η συμμετοχικότητα και η αριστεία.

25.

Ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των εσωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων και της εμπλοκής των εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων στη διακυβέρνηση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

26.

Περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας στη διασφάλιση της ποιότητας προκειμένου να αυξηθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη, να ενισχυθούν οι διαδικασίες αναγνώρισης των ακαδημαϊκών τίτλων και να τονωθεί η διεθνής κινητικότητα.

Προκειμένου να υποστηριχθεί η συνεργασία των κρατών μελών στον τομέα, ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

27.

να ενισχύσει τη συνεργασία δυνάμει του προγράμματος Erasmus+ και του στρατηγικού πλαισίου για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, μεταξύ άλλων προάγοντας τη συμμετοχικότητα, την αριστεία και την καινοτομία στη διδασκαλία, προωθώντας την πολιτική και την κοινωνική ευθύνη φοιτητών και ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενθαρρύνοντας τη συναφή εθελοντική και κοινωνική εργασία και αναπτύσσοντας τη συνεργασία με τον επιχειρηματικό τομέα.

28.

να υποστηρίξει μέτρα και να ενισχύσει τη διάδοση των αποτελεσμάτων, για να βελτιωθεί η ποιότητα της πανεπιστημιακής κινητικότητας, όπως η βελτιωμένη διαφάνεια των τίτλων σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων που κατέχουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, και η ψηφιακή ανταλλαγή των δεδομένων των φοιτητών, με πλήρη ωστόσο σεβασμό των εθνικών και ευρωπαϊκών κανόνων προστασίας δεδομένων.

29.

να παράσχει στήριξη σε επίπεδο ΕΕ σε συνασπισμούς για την προαγωγή των πεδίων STE(A)M και για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

30.

να προωθήσει την ανάπτυξη καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων ώστε τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να βοηθηθούν στην εφαρμογή συνολικών στρατηγικών ψηφιακής μάθησης, για παράδειγμα μέσω της διερεύνησης του μοντέλου ψηφιακής μαθησιακής ετοιμότητας.

31.

να δημιουργήσει κίνητρα και να δώσει την ικανότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να αναζητήσει λύσεις για κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα και να συμβάλει περαιτέρω στην καινοτόμο και την επιχειρηματική ανάπτυξη στις περιφέρειες, διευκολύνοντας ιδίως την καλύτερη διασύνδεση με τις δημόσιες αρχές, τα ερευνητικά ιδρύματα και τον επιχειρηματικό τομέα.

32.

να συμβάλει στην ενίσχυση των δεσμών και του συντονισμού μεταξύ του ευρωπαϊκού χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας, των πρωτοβουλιών στον τομέα της καινοτομίας και άλλων συναφών διεθνών φόρουμ για την εκπαίδευση.

33.

να βελτιστοποιήσει και να δημιουργήσει συνέργειες μεταξύ των εργαλείων της ΕΕ για τη διαδικασία συγκέντρωσης στοιχείων, και να ενισχύσει τις εργασίες του δικτύου Ευρυδίκη και τη συνεργασία με τον ΟΟΣΑ ώστε να εξασφαλίζονται συνέργειες μεταξύ δραστηριοτήτων, να αποφεύγονται οι επικαλύψεις εργασιών και να αξιοποιούνται οι κοινές εργασίες.

34.

να συμβάλει στην εξέταση των δομών χρηματοδότησης και διακυβέρνησης στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον ΟΟΣΑ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ισορροπία μεταξύ διδασκαλίας και έρευνας, ώστε να εξασφαλιστούν βελτιωμένα αποτελέσματα αποφοίτων και να αναπτυχθούν πιο αποτελεσματικά και αποδοτικά συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

35.

να λάβει πλήρως υπόψη τα παρόντα συμπεράσματα κατά την εκπόνηση των προτάσεών της για το μελλοντικό στρατηγικό πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση και την κατάρτιση μετά το 2020 και άλλα χρηματοδοτικά μέσα, αποδίδοντας τη δέουσα σημασία σε ζητήματα στρατηγικής και οικονομικής φύσης καθώς και ζητήματα ποιότητας κατά τη διαμόρφωση των προτάσεων αυτών.


(1)  9843/17


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πολιτικό πλαίσιο

1.

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («ΕΚ 2020») (12 Μαΐου 2009).

2.

Συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για την ανάπτυξη του ρόλου της εκπαίδευσης σε ένα πλήρως λειτουργικό τρίγωνο γνώσης (26 Νοεμβρίου 2009).

3.

Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (28 και 29 Νοεμβρίου 2011).

4.

Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την κοινωνική διάσταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (16 και 17 Μαΐου 2013).

5.

Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την παγκόσμια διάσταση της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (25 και 26 Νοεμβρίου 2013).

6.

Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση και κατάρτιση (20 Μαΐου 2014).

7.

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση και κατάρτιση (12 Δεκεμβρίου 2014).

8.

Δήλωση σχετικά με την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανεκτικότητας και της αποφυγής των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης (Παρίσι, 17 Μαρτίου 2015).

9.

Κοινή έκθεση για το 2015 του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) - Νέες προτεραιότητες για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (23 και 24 Νοεμβρίου 2015).

10.

Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με την προαγωγή της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και συμμετοχικότητας στην ΕΕ μέσω της εκπαίδευσης: η συμβολή της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στο Ευρωπαϊκό εξάμηνο 2016 (24 Φεβρουαρίου 2016).

11.

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ανάπτυξη της παιδείας στα μέσα και της κριτικής σκέψης μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (30 Μαΐου 2016).

12.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: «Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη. Συνεργασία για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχολησιμότητας και της ανταγωνιστικότητας» (10 Ιουνίου 2016).

13.

Έκθεση Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης για το 2016 (Νοέμβριος 2016).

14.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης (7 Δεκεμβρίου 2016).

15.

Συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, για την ένταξη με σεβασμό στην πολυμορφία για την επίτευξη υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης για όλους (17 Φεβρουαρίου 2017).

16.

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με ένα νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (30 Μαΐου 2017).

17.

Σύσταση του Συμβουλίου για την παρακολούθηση των αποφοίτων (20 Νοεμβρίου 2017).

18.

Συμπεράσματα του Συμβουλίου για το μέλλον της εργασίας (7 Δεκεμβρίου 2017).


Ευρωπαϊκή Επιτροπή

14.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 429/8


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

13 Δεκεμβρίου 2017

(2017/C 429/05)

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,1736

JPY

ιαπωνικό γιεν

132,99

DKK

δανική κορόνα

7,4431

GBP

λίρα στερλίνα

0,87905

SEK

σουηδική κορόνα

9,9060

CHF

ελβετικό φράγκο

1,1647

ISK

ισλανδική κορόνα

 

NOK

νορβηγική κορόνα

9,8253

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

25,650

HUF

ουγγρικό φιορίνι

314,36

PLN

πολωνικό ζλότι

4,2146

RON

ρουμανικό λέου

4,6325

TRY

τουρκική λίρα

4,5242

AUD

δολάριο Αυστραλίας

1,5503

CAD

δολάριο Καναδά

1,5092

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

9,1612

NZD

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

1,6886

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,5874

KRW

ουόν Νότιας Κορέας

1 280,07

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

15,9868

CNY

κινεζικό ρενμινπί γιουάν

7,7692

HRK

κροατική κούνα

7,5505

IDR

ρουπία Ινδονησίας

15 969,18

MYR

μαλαισιανό ρινγκίτ

4,7959

PHP

πέσο Φιλιππινών

59,252

RUB

ρωσικό ρούβλι

69,1283

THB

ταϊλανδικό μπατ

38,236

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

3,8907

MXN

πέσο Μεξικού

22,5424

INR

ινδική ρουπία

75,6170


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


14.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 429/9


Ετήσια επικαιροποίηση του 2017 στις αποδοχές και τις συντάξεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στους διορθωτικούς συντελεστές που εφαρμόζονται σε αυτές

(2017/C 429/06)

1.1.

Πίνακας με το ύψος του βασικού μηνιαίου μισθού για κάθε βαθμό και κλιμάκιο των ομάδων καθηκόντων AD και AST που αναφέρονται στο άρθρο 66 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, που εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2017:

1.7.2017

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΒΑΘΜΟΣ

1

2

3

4

5

16

18 310,61

19 080,05

19 881,81

 

 

15

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 061,09

18 310,61

14

14 303,51

14 904,57

15 530,88

15 962,98

16 183,53

13

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 108,61

14 303,51

12

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 469,65

12 641,93

11

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 021,08

11 173,35

10

8 728,19

9 094,95

9 477,14

9 740,80

9 875,37

9

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 609,24

8 728,19

8

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 609,13

7 714,25

7

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 725,20

6 818,11

6

5 326,04

5 549,85

5 783,05

5 943,95

6 026,07

5

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 253,46

5 326,04

4

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 643,18

4 707,34

3

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 103,79

4 160,50

2

3 250,01

3 386,58

3 528,89

3 627,07

3 677,17

1

2 872,47

2 993,17

3 118,94

3 205,73

3 250,01

2.

Πίνακας με το ύψος του βασικού μηνιαίου μισθού για κάθε βαθμό και κλιμάκιο της ομάδας καθηκόντων AST/SC που αναφέρεται στο άρθρο 66 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, που εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2017:

1.7.2017

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΒΑΘΜΟΣ

1

2

3

4

5

6

4 669,97

4 866,21

5 070,70

5 211,76

5 283,78

5

4 127,48

4 300,92

4 482,28

4 606,33

4 669,97

4

3 648,01

3 801,29

3 961,03

4 071,24

4 127,48

3

3 224,22

3 359,70

3 500,90

3 598,28

3 648,01

2

2 849,67

2 969,42

3 094,21

3 180,29

3 224,22

1

2 518,63

2 624,47

2 734,76

2 810,83

2 849,67

3.

Πίνακας με τους διορθωτικούς συντελεστές που εφαρμόζονται στις αποδοχές και τις συντάξεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στο άρθρο 64 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, ο οποίος περιλαμβάνει:

τους διορθωτικούς συντελεστές που εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2017 στις αποδοχές των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού που αναφέρονται στο άρθρο 64 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης (παρατίθενται στη στήλη 2 του πίνακα που ακολουθεί),

τους διορθωτικούς συντελεστές που εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2018 βάσει του άρθρου 17 παράγραφος 3 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης στις μεταφορές αποδοχών από υπαλλήλους και λοιπό προσωπικό (παρατίθενται στη στήλη 3 του πίνακα που ακολουθεί),

τους διορθωτικούς συντελεστές που εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2017 στις συντάξεις βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 1 του παραρτήματος XIII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης (παρατίθενται στη στήλη 4 του πίνακα που ακολουθεί)

1

2

3

4

Χώρα/Τόπος

Αποδοχές

Μετάθεση

Σύνταξη

1.7.2017

1.1.2018

1.7.2017

Βουλγαρία

53,4

51,7

 

Τσεχική Δημ.

78,3

71,9

 

Δανία

133,9

136,2

136,2

Γερμανία

97,5

100,0

 

Βόννη

93,9

 

 

Καρλσρούη

94,6

 

 

Μόναχο

107,5

 

 

Εσθονία

80,3

82,4

 

Ιρλανδία

119,8

124,0

124,0

Ελλάδα

79,9

79,6

 

Ισπανία

88,7

89,4

 

Γαλλία

114,8

108,6

108,6

Κροατία

74,9

67,5

 

Ιταλία

97,3

99,1

 

Βαρέζε

90,9

 

 

Κύπρος

74,4

79,4

 

Λετονία

74,9

69,8

 

Λιθουανία

74,3

68,3

 

Ουγγαρία

74,5

63,1

 

Μάλτα

86,5

89,1

 

Κάτω Χώρες

108,3

109,6

109,6

Αυστρία

106,3

108,7

108,7

Πολωνία

70,6

60,7

 

Πορτογαλία

82,4

82,9

 

Ρουμανία

63,9

56,6

 

Σλοβενία

81,5

78,7

 

Σλοβακία

77,3

69,0

 

Φινλανδία

119,9

120,6

120,6

Σουηδία

127,9

119,0

119,0

Ηνωμένο Βασίλειο

133,5

120,3

120,3

Κούλαμ

100,5

 

 

4.1.

Ύψος επιδόματος γονικής άδειας που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 42α του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, που εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2017: 986,72 ευρώ.

4.2.

Ύψος επιδόματος γονικής άδειας που αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 42α του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, που εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2017: 1 315,62 ευρώ.

5.1.

Βασικό ύψος του επιδόματος στέγης που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, που εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2017: 184,55 ευρώ.

5.2.

Ύψος του επιδόματος συντηρούμενου τέκνου που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, που εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2017: 403,25 ευρώ.

5.3.

Ύψος του σχολικού επιδόματος που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, που εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2017: 273,60 ευρώ.

5.4.

Ύψος του σχολικού επιδόματος που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, που εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2017: 98,51 ευρώ.

5.5.

Ελάχιστο ύψος του επιδόματος αποδημίας που αναφέρεται στο άρθρο 69 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 4 παράγραφος 1 του παραρτήματος VII του κανονισμού αυτού, που εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2017: 546,95 ευρώ.

5.6.

Ύψος του επιδόματος αποδημίας που αναφέρεται στο άρθρο 134 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, που εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2017: 393,20 ευρώ.

6.1.

Ύψος της χιλιομετρικής αποζημίωσης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, που εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2017:

0 ευρώ ανά χιλιόμετρο από

0 έως 200 km

0,2034 ευρώ ανά χιλιόμετρο από

201 έως 1 000 km

0,3391 ευρώ ανά χιλιόμετρο από

1 001 έως 2 000 km

0,2034 ευρώ ανά χιλιόμετρο από

2 001 έως 3 000 km

0,0677 ευρώ ανά χιλιόμετρο από

3 001 έως 4 000 km

0,0327 ευρώ ανά χιλιόμετρο από

4 001 έως 10 000 km

0 ευρώ ανά χιλιόμετρο πέρα από τα

10 000 km

6.2.

Ύψος του κατ' αποκοπή συμπληρωματικού ποσού που προστίθεται στη χιλιομετρική αποζημίωση που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, που εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2017:

101,71 ευρώ εάν η γεωγραφική απόσταση μεταξύ των τόπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι μεταξύ 600 km και 1 200 km,

203,42 ευρώ εάν η γεωγραφική απόσταση μεταξύ των τόπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι μεγαλύτερη από 1 200 km.

7.1.

Ύψος της χιλιομετρικής αποζημίωσης που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, που εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2018:

0 ευρώ ανά χιλιόμετρο από

0 έως 200 km

0,4102 ευρώ ανά χιλιόμετρο από

201 έως 1 000 km

0,6836 ευρώ ανά χιλιόμετρο από

1 001 έως 2 000 km

0,4102 ευρώ ανά χιλιόμετρο από

2 001 έως 3 000 km

0,1366 ευρώ ανά χιλιόμετρο από

3 001 έως 4 000 km

0,0660 ευρώ ανά χιλιόμετρο από

4 001 έως 10 000 km

0 ευρώ ανά χιλιόμετρο πέρα από τα

10 000 km

7.2.

Ύψος του κατ' αποκοπή συμπληρωματικού ποσού που προστίθεται στη χιλιομετρική αποζημίωση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, που εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2018:

205,06 ευρώ εάν η γεωγραφική απόσταση μεταξύ του τόπου υπηρεσίας και του τόπου καταγωγής είναι μεταξύ 600 km και 1 200 km,

410,10 ευρώ εάν η γεωγραφική απόσταση μεταξύ του τόπου υπηρεσίας και του τόπου καταγωγής είναι μεγαλύτερη από 1 200 km.

8.

Ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, που εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2017:

42,39 ευρώ για υπαλλήλους που δικαιούνται επίδομα στέγης,

34,18 ευρώ για υπαλλήλους που δεν δικαιούνται επίδομα στέγης.

9.

Ύψος του κατώτατου ορίου του επιδόματος εγκατάστασης που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 3 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, που εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2017:

1 206,69 ευρώ για υπαλλήλους που δικαιούνται επίδομα στέγης,

717,49 ευρώ για υπαλλήλους που δεν δικαιούνται επίδομα στέγης.

10.1.

Ύψος του κατώτατου και του ανώτατου ορίου του επιδόματος ανεργίας που αναφέρεται στο άρθρο 28α παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, που εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2017:

1 447,18 ευρώ (κατώτατο όριο),

2 894,36 ευρώ (ανώτατο όριο).

10.2.

Ύψος της έκπτωσης ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 28α παράγραφος 7 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, που εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2017: 1 315,62 ευρώ.

11.

Πίνακας με το ύψος της κλίμακας των βασικών μισθών που προβλέπει το άρθρο 93 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, που εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2017:

ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1.7.2017

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΒΑΘΜΟΣ

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

6 312,13

6 443,39

6 577,38

6 714,16

6 853,80

6 996,32

7 141,81

 

17

5 578,83

5 694,84

5 813,26

5 934,16

6 057,56

6 183,53

6 312,13

 

16

4 930,71

5 033,23

5 137,91

5 244,76

5 353,83

5 465,18

5 578,83

 

15

4 357,88

4 448,51

4 541,02

4 635,45

4 731,85

4 830,25

4 930,71

 

14

3 851,61

3 931,71

4 013,48

4 096,94

4 182,15

4 269,10

4 357,88

 

13

3 404,15

3 474,95

3 547,20

3 620,98

3 696,27

3 773,14

3 851,61

III

12

4 357,82

4 448,44

4 540,95

4 635,37

4 731,76

4 830,15

4 930,60

 

11

3 851,58

3 931,66

4 013,42

4 096,87

4 182,07

4 269,04

4 357,82

 

10

3 404,14

3 474,93

3 547,18

3 620,95

3 696,24

3 773,11

3 851,58

 

9

3 008,68

3 071,25

3 135,11

3 200,32

3 266,87

3 334,79

3 404,14

 

8

2 659,17

2 714,47

2 770,92

2 828,53

2 887,36

2 947,40

3 008,68

II

7

3 008,61

3 071,20

3 135,07

3 200,27

3 266,85

3 334,79

3 404,15

 

6

2 659,05

2 714,35

2 770,81

2 828,44

2 887,26

2 947,32

3 008,61

 

5

2 350,09

2 398,96

2 448,86

2 499,80

2 551,78

2 604,87

2 659,05

 

4

2 077,02

2 120,22

2 164,33

2 209,35

2 255,29

2 302,20

2 350,09

Ι

3

2 558,73

2 611,83

2 666,05

2 721,38

2 777,85

2 835,50

2 894,36

 

2

2 262,02

2 308,97

2 356,89

2 405,81

2 455,74

2 506,72

2 558,73

 

1

1 999,73

2 041,25

2 083,60

2 126,84

2 170,98

2 216,05

2 262,02

12.

Ύψος του κατώτατου ορίου της αποζημίωσης εγκατάστασης που αναφέρεται στο άρθρο 94 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, που εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2017:

907,64 ευρώ για υπαλλήλους που δικαιούνται επίδομα στέγης,

538,12 ευρώ για υπαλλήλους που δεν δικαιούνται επίδομα στέγης.

13.1.

Ύψος του κατώτατου και του ανώτατου ορίου του επιδόματος ανεργίας που αναφέρεται στο άρθρο 96 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, που εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2017:

1 085,38 ευρώ (κατώτατο όριο),

2 170,75 ευρώ (ανώτατο όριο)·

13.2.

Το ύψος της έκπτωσης ποσού που αναφέρεται στο άρθρο 96 παράγραφος 7 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό καθορίζεται σε 986,72 ευρώ.

13.3.

Ύψος του κατώτατου και του ανώτατου ορίου του επιδόματος ανεργίας που αναφέρεται στο άρθρο 136 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, που εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2017:

954,90 ευρώ (κατώτατο όριο),

2 246,82 ευρώ (ανώτατο όριο).

14.

Ποσά αποζημιώσεων για την εργασία με βάρδιες, που καθορίζονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 300/76 του Συμβουλίου (1):

413,61 ευρώ,

624,28 ευρώ,

682,57 ευρώ,

930,56 ευρώ.

15.

Συντελεστής που εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2017 στα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 260/68 του Συμβουλίου (2): 5,9705.

16.

Πίνακας με τα ποσά που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του παραρτήματος XIII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, που εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2017:

1.7.2017

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

ΒΑΘΜΟΣ

1

2

3

4

5

6

7

8

16

18 310,61

19 080,05

19 881,81

19 881,81

19 881,81

19 881,81

 

 

15

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 061,09

18 310,61

19 080,05

 

 

14

14 303,51

14 904,57

15 530,88

15 962,98

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 310,61

13

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 108,61

14 303,51

 

 

 

12

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 469,65

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 303,51

11

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 021,08

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 641,93

10

8 728,19

9 094,95

9 477,14

9 740,80

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 173,35

9

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 609,24

8 728,19

 

 

 

8

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 609,13

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 728,19

7

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 725,20

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 714,25

6

5 326,04

5 549,85

5 783,05

5 943,95

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 818,11

5

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 253,46

5 326,04

5 549,85

5 783,05

6 026,07

4

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 643,18

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 326,04

3

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 103,79

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 707,34

2

3 250,01

3 386,58

3 528,89

3 627,07

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 160,50

1

2 872,47

2 993,17

3 118,94

3 205,73

3 250,01

 

 

 

17.

Ύψος, που εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2017, της έκπτωσης ποσού που αναφέρεται στο πρώην άρθρο 4α του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, που ίσχυε πριν από την 1η Μαΐου 2004, και η οποία χρησιμοποιείται στην εφαρμογή του άρθρου 18 παράγραφος 1 του παραρτήματος XIII του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης:

142,68 ευρώ μηνιαίως για τους υπαλλήλους των βαθμών C4 ή C5·

218,77 ευρώ μηνιαίως για τους υπαλλήλους των βαθμών C1, C2 ή C3.

18.

Πίνακας με το ύψος της κλίμακας των βασικών μισθών που προβλέπει το άρθρο 133 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, που εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2017:

Βαθμός

1

2

3

4

5

6

7

Βασικός μισθός πλήρους απασχόλησης

1 819,00

2 119,13

2 297,57

2 491,05

2 700,83

2 928,28

3 174,87

Βαθμός

8

9

10

11

12

13

14

Βασικός μισθός πλήρους απασχόλησης

3 442,24

3 732,11

4 046,39

4 387,13

4 756,58

5 157,12

5 591,42

Βαθμός

15

16

17

18

19

 

 

Βασικός μισθός πλήρους απασχόλησης

6 062,27

6 572,79

7 126,29

7 726,39

8 377,05

 

 


(1)  Κανονισμός (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 300/76 του Συμβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 1976 περί καθορισμού των κατηγοριών των δικαιούχων, των προϋποθέσεων χορηγήσεως και του ύψους των αποζημιώσεων που δύνανται να χορηγηθούν στους υπαλλήλους οι οποίοι καλούνται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους σε συνεχή ή με βάρδιες υπηρεσία (ΕΕ L 38 της 13.2.1976, σ. 1). κανονισμός που συμπληρώθηκε με τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚΑΧ, ΕΟΚ) αριθ. 1307/87 (ΕΕ L 124 της 13.5.1987, σ. 6).

(2)  Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 260/68 του Συμβουλίου, της 29ης Φεβρουαρίου 1968, περί καθορισμού των όρων και της διαδικασίας επιβολής του φόρου του θεσπισθέντος υπέρ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 8. Ελληνική ειδική έκδοση: κεφάλαιο 1 τόμος 1 σ. 115).


14.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 429/15


Ενδιάμεση επικαιροποίηση των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων, έκτακτου προσωπικού και συμβασιούχου προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν σε τρίτες χώρες (1)

(2017/C 429/07)

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Τόπος υπηρεσίας

Οικονομική ισοτιμία

Φεβρουάριος 2017

Συναλλαγματική ισοτιμία

Φεβρουάριος 2017 (*1)

Διορθωτικός συντελεστής

Φεβρουάριος 2017 (*2)

Σιέρα Λεόνε

8 809

7 763,60

113,5

Μοζαμβίκη

42,38

74,6000

56,8

Μαλάουι

451,7

780,761

57,9

Μποτσουάνα

7,855

11,2233

70,0

Χιλή

536,2

691,992

77,5

Λιβερία

1,663

1,06300

156,4

Μαδαγασκάρη

3 318

3 447,30

96,2

Κομόρες

377,1

491,968

76,7

Σουδάν

14,55

7,33906

198,3

Μπαρμπάντος

2,823

2,13739

132,1

Αργεντινή

11,57

16,9602

68,2

Νιγηρία

253,6

327,906

77,3

Αζερμπαϊτζάν

1,267

2,02693

62,5

Λευκορωσία

1,382

2,06760

66,8


ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Τόπος υπηρεσίας

Οικονομική ισοτιμία

Μάρτιος 2017

Συναλλαγματική ισοτιμία

Μάρτιος 2017 (*3)

Διορθωτικός συντελεστής

Μάρτιος 2017 (*4)

Αίγυπτος

8,592

16,6943

51,5

Τανζανία

1 558

2 361,48

66,0

Σαμόα

2,458

2,66957

92,1

Νικαράγουα

20,78

31,2919

66,4

Ρωσία

63,69

61,1026

104,2

Ισημερινός

0,9727

1,05870

91,9

Μαλαισία

3,182

4,69900

67,7

Γεωργία

1,649

2,74340

60,1

Ουζμπεκιστάν

3 073

3 604,19

85,3


ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

Τόπος υπηρεσίας

Οικονομική ισοτιμία

Απρίλιος 2017

Συναλλαγματική ισοτιμία

Απρίλιος 2017 (*5)

Διορθωτικός συντελεστής

Απρίλιος 2017 (*6)

Ρουάντα

758,9

897,381

84,6

Μοζαμβίκη

44,96

72,4000

62,1

Λεσόθο

9,373

13,8165

67,8

Γκάνα

3,802

4,72630

80,4

Ανγκόλα

323,2

185,388

174,3

Λευκορωσία

1,453

2,03510

71,4

Τατζικιστάν

5,049

8,75463

57,7

Ουκρανία

18,74

29,1548

64,3


ΜΑΪΟΣ 2017

Τόπος υπηρεσίας

Οικονομική ισοτιμία

Μάιος 2017

Συναλλαγματική ισοτιμία

Μάιος 2017 (*7)

Διορθωτικός συντελεστής

Μάιος 2017 (*8)

Βραζιλία

3,577

3,43870

104,0

Μποτσουάνα

8,272

11,1857

74,0

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

2,393

1,08810

219,9

Τρινιδάδ και Τομπάγκο

6,566

7,42100

88,5

Τουρκία

2,626

3,8797

67,7

Αργεντινή

12,25

16,7459

73,2

Σουρινάμ

5,052

8,21189

61,5

Ερυθραία

20,56

16,6066

123,8


ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Τόπος υπηρεσίας

Οικονομική ισοτιμία

Ιούνιος 2017

Συναλλαγματική ισοτιμία

Ιούνιος 2017 (*9)

Διορθωτικός συντελεστής

Ιούνιος 2017 (*10)

Τανζανία

1 658

2 492,38

66,5

Μοζαμβίκη

47,65

66,8000

71,3

Γουιάνα

179,3

232,260

77,2

Σαμόα

2,314

2,85135

81,2

Χιλή

579,2

748,870

77,3

Κομόρες

398,4

491,968

81,0

Νικαράγουα

21,82

33,4325

65,3

Βολιβία

6,728

7,72054

87,1

Αϊτή

63,64

70,6186

90,1

Ζάμπια

8,441

10,3911

81,2

Ονδούρα

21,04

26,2302

80,2

Ρωσία

68,41

63,2618

108,1

Ισημερινός

0,9127

1,11730

81,7

Γουατεμάλα

7,606

8,21386

92,6

Νιγηρία

267,4

341,188

78,4

Λευκορωσία

1,536

2,08680

73,6

Μολδαβία

13,45

20,4829

65,7

Καζαχστάν

246,8

349,390

70,6

Μιανμάρ

1 021

1 497,18

68,2


(1)  Έκθεση της Eurostat, της 22ας Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με την ενδιάμεση επικαιροποίηση των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές των υπαλλήλων, του έκτακτου προσωπικού και του συμβασιούχου προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν σε αντιπροσωπείες εκτός της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 64 και τα παραρτήματα X και XI του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Ares(2017)4629878].

Περισσότερες πληροφορίες για τη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία παρέχονται στον ιστότοπο της Eurostat (Statistics Database > Economy and finance > Prices > Correction coefficients)

(*1)  1 ΕΥΡΩ = x μονάδες εθνικού νομίσματος, εκτός USD για: Κούβα, Ελ Σαλβαδόρ, Ισημερινός, Λιβερία, Παναμάς, Λ. Δ. του Κονγκό, Ανατολικό Τιμόρ, Ζιμπάμπουε.

(*2)  Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο = 100.

(*3)  1 ΕΥΡΩ = x μονάδες εθνικού νομίσματος, εκτός USD για: Κούβα, Ελ Σαλβαδόρ, Ισημερινός, Λιβερία, Παναμάς, Λ. Δ. του Κονγκό, Ανατολικό Τιμόρ, Ζιμπάμπουε.

(*4)  Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο = 100.

(*5)  1 ΕΥΡΩ = x μονάδες εθνικού νομίσματος, εκτός USD για: Κούβα, Ελ Σαλβαδόρ, Ισημερινός, Λιβερία, Παναμάς, Λ. Δ. του Κονγκό, Ανατολικό Τιμόρ, Ζιμπάμπουε.

(*6)  Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο = 100.

(*7)  1 ΕΥΡΩ = x μονάδες εθνικού νομίσματος, εκτός USD για: Κούβα, Ελ Σαλβαδόρ, Ισημερινός, Λιβερία, Παναμάς, Λ. Δ. του Κονγκό, Ανατολικό Τιμόρ, Ζιμπάμπουε.

(*8)  Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο = 100.

(*9)  1 ΕΥΡΩ = x μονάδες εθνικού νομίσματος, εκτός USD για: Κούβα, Ελ Σαλβαδόρ, Ισημερινός, Λιβερία, Παναμάς, Λ. Δ. του Κονγκό, Ανατολικό Τιμόρ, Ζιμπάμπουε.

(*10)  Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο = 100.


14.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 429/18


Ετήσια επικαιροποίηση των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές υπαλλήλων, εκτάκτου προσωπικού και συμβασιούχου προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν σε τρίτες χώρες (1)

(2017/C 429/08)

Τόπος υπηρεσίας

Οικονομική ισοτιμία

Ιούλιος 2017

Συναλλαγματική ισοτιμία

Ιούλιος 2017 (*1)

Διορθωτικός συντελεστής

Ιούλιος 2017 (*2)

Αφγανιστάν (*3)

 

 

 

Αλβανία

78,83

131,980

59,7

Αλγερία

88,26

121,428

72,7

Ανγκόλα

343,5

185,393

185,3

Αργεντινή

12,64

18,6260

67,9

Αρμενία

423,5

537,050

78,9

Αυστραλία

1,569

1,48680

105,5

Αζερμπαϊτζάν

1,328

1,94272

68,4

Μπανγκλαντές

78,39

91,9774

85,2

Μπαρμπάντος

2,839

2,29483

123,7

Λευκορωσία

1,581

2,20000

73,5

Μπελίζε

1,859

2,28123

81,5

Μπενίν

654,2

655,957

99,7

Βολιβία

6,628

7,88638

84,0

Βοσνία-Ερζεγοβίνη (Μπάνια Λούκα) (*3)

 

 

 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη (Σαράγεβο)

1,277

1,95583

65,3

Μποτσουάνα

8,579

11,4155

75,2

Βραζιλία

3,465

3,74760

92,5

Μπουρκίνα Φάσο

612,8

655,957

93,4

Μπουρούντι

1 634

1 933,63

84,5

Καμπότζη

3 630

4 595,50

79,0

Καμερούν

545,0

655,957

83,1

Καναδάς

1,406

1,48670

94,6

Πράσινο Ακρωτήριο

75,48

110,265

68,5

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

758,8

655,957

115,7

Τσαντ

623,0

655,957

95,0

Χιλή

592,5

755,221

78,5

Κίνα

6,891

7,74120

89,0

Κολομβία

2 281

3 436,09

66,4

Κομόρες

401,7

491,968

81,7

Κονγκό (Μπραζαβίλ)

718,9

655,957

109,6

Κόστα Ρίκα

485,8

651,739

74,5

Κούβα (*1)

0,8909

1,14130

78,1

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (Κινσάσα) (*1)

2,503

1,14130

219,3

Τζιμπουτί

177,2

202,833

87,4

Δομινικανή Δημοκρατία

34,28

53,0356

64,6

Ισημερινός (*1)

0,8918

1,14130

78,1

Αίγυπτος

9,055

20,4985

44,2

Ελ Σαλβαδόρ (*1)

0,8345

1,14130

73,1

Ερυθραία

19,94

17,0656

116,8

Αιθιοπία

19,11

26,0498

73,4

Φίτζι

1,846

2,30840

80,0

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

30,54

61,6950

49,5

Γκαμπόν

722,3

655,957

110,1

Γκάμπια

36,68

52,7800

69,5

Γεωργία

1,650

2,6921

61,3

Γκάνα

3,840

4,91735

78,1

Γουατεμάλα

7,493

8,37077

89,5

Γουινέα (Κόνακρι)

7 875

10 066,2

78,2

Γουινέα-Μπισάου

564,7

655,957

86,1

Γουιάνα

181,1

231,555

78,2

Αϊτή

64,12

71,8662

89,2

Ονδούρα

20,70

26,7556

77,4

Χονγκ Κονγκ

10,63

8,91070

119,3

Ισλανδία

183,8

118,200

155,5

Ινδία

57,97

73,7130

78,6

Ινδονησία (Μπάντα Ατσέ) (*3)

 

 

 

Ινδονησία (Τζακάρτα)

11 587

15 217,0

76,1

Ιράν (*3)

 

 

 

Ιράκ (*3)

 

 

 

Ισραήλ

4,592

3,98940

115,1

Ακτή Ελεφαντοστού

626,0

655,957

95,4

Τζαμάικα

122,1

141,111

86,5

Ιαπωνία

130,8

128,590

101,7

Ιορδανία

0,8352

0,80918

103,2

Καζαχστάν

248,6

362,800

68,5

Κένυα

105,2

115,883

90,8

Κοσσυφοπέδιο

0,7141

1,00000

71,4

Κιργιζία

58,30

78,5785

74,2

Λάος

9 206

9 222,00

99,8

Λίβανος

1 698

1 720,51

98,7

Λεσόθο

9,994

14,8261

67,4

Λιβερία (*1)

1,669

1,14130

146,2

Λιβύη (*3)

 

 

 

Μαδαγασκάρη

3 191

3 432,07

93,0

Μαλάουι

474,6

812,058

58,4

Μαλαισία

3,191

4,90020

65,1

Μάλι

645,2

655,957

98,4

Μαυριτανία

287,4

404,790

71,0

Μαυρίκιος

29,23

39,4089

74,2

Μεξικό

12,02

20,4700

58,7

Μολδαβία

13,57

20,5681

66,0

Μαυροβούνιο

0,6258

1,00000

62,6

Μαρόκο

7,806

10,964

71,2

Μοζαμβίκη

49,05

67,5000

72,7

Μιανμάρ

1 027

1 552,17

66,2

Ναμίμπια

10,05

14,8261

67,8

Νεπάλ

114,6

116,035

98,8

Νέα Καληδονία

129,0

119,332

108,1

Νέα Ζηλανδία

1,649

1,56510

105,4

Νικαράγουα

22,23

34,2879

64,8

Νίγηρας

556,3

655,957

84,8

Νιγηρία

271,4

347,545

78,1

Νορβηγία

12,20

9,57000

127,5

Πακιστάν

72,44

119,624

60,6

Παναμάς (*1)

0,8561

1,14130

75,0

Παπουασία-Νέα Γουινέα

3,465

3,62893

95,5

Παραγουάη

4 165

6 347,35

65,6

Περού

3,295

3,71550

88,7

Φιλιππίνες

44,01

57,7060

76,3

Ρωσία

70,05

67,3005

104,1

Ρουάντα

763,2

941,859

81,0

Σαμόα

2,273

2,87062

79,2

Σαουδική Αραβία

3,551

4,27988

83,0

Σενεγάλη

662,6

655,957

101,0

Σερβία

65,12

121,320

53,7

Σιέρα Λεόνε

8 466

8 375,31

101,1

Σινγκαπούρη

1,954

1,57510

124,1

Νήσοι Σολομώντος

10,12

8,92691

113,4

Σομαλία (*3)

 

 

 

Νότια Αφρική

9,235

14,8261

62,3

Νότια Κορέα

1 192

1 304,08

91,4

Νότιο Σουδάν (*3)

 

 

 

Σρι Λάνκα

136,4

173,780

78,5

Σουδάν

15,48

18,6475

83,0

Σουρινάμ

5,182

8,56831

60,5

Σουαζιλάνδη

10,66

14,8261

71,9

Ελβετία (Βέρνη)

1,397

1,09350

127,8

Ελβετία (Γενεύη)

1,397

1,09350

127,8

Συρία (*3)

 

 

 

Ταϊβάν

29,89

34,5611

86,5

Τατζικιστάν

5,181

10,0562

51,5

Τανζανία

1 694

2 492,60

68,0

Ταϊλάνδη

30,36

38,7870

78,3

Ανατολικό Τιμόρ (*1)

1,016

1,14130

89,0

Τόγκο

522,7

655,957

79,7

Τρινιδάδ και Τομπάγκο

6,392

7,71960

82,8

Τυνησία

1,878

2,76920

67,8

Τουρκία

2,656

4,01430

66,2

Τουρκμενιστάν

2,741

3,99455

68,6

Ουγκάντα

2 776

4 021,51

69,0

Ουκρανία

20,17

29,7652

67,8

Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα

3,913

4,17370

93,8

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Νέα Υόρκη)

1,186

1,14130

103,9

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (Ουάσινγκτον)

1,044

1,14130

91,5

Ουρουγουάη

31,74

32,3399

98,1

Ουζμπεκιστάν

3 146

4 517,90

69,6

Βανουάτου

136,3

124,930

109,1

Βενεζουέλα (*3)

 

 

 

Βιετνάμ

15 260

25 953,2

58,8

Δυτική Όχθη – Λωρίδα της Γάζας (*3)

 

 

 

Υεμένη (*3)

 

 

 

Ζάμπια

8,338

10,4537

79,8

Ζιμπάμπουε (*1)

1,035

1,14130

90,7


(1)  Έκθεση της Eurostat, της 20ής Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την ετήσια επικαιροποίηση του 2017 στις αποδοχές και τις συντάξεις των υπαλλήλων της ΕΕ σύμφωνα με τα άρθρα 64 και 65 και το παράρτημα XI του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης που εφαρμόζεται στους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία αναπροσαρμόζονται, με ισχύ από 1η Ιουλίου 2017, οι αποδοχές του εν ενεργεία προσωπικού και οι συντάξεις του αποχωρήσαντος προσωπικού και επικαιροποιούνται, με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2017, οι διορθωτικοί συντελεστές που εφαρμόζονται στις αποδοχές του εν ενεργεία προσωπικού που υπηρετεί σε τόπους υπηρεσίας εντός και εκτός ΕΕ, στις συντάξεις του αποχωρήσαντος προσωπικού ανάλογα με τη χώρα διαμονής τους και στη μεταφορά συντάξεων

Περισσότερες πληροφορίες για τη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία παρέχονται στον ιστότοπο της Eurostat (Statistics Database > Economy and finance > Prices > Correction coefficients)

(*1)  1 ΕΥΡΩ = x μονάδες εθνικού νομίσματος (USD για Κούβα, Ελ Σαλβαδόρ, Ισημερινό, Λιβερία, Παναμά, Λ.Δ. του Κονγκό, Ανατολικό Τιμόρ και Ζιμπάμπουε).

(*2)  Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο = 100 %.

(*3)  Μη διαθέσιμα στοιχεία, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην τοπική αστάθεια ή την έλλειψη αξιοπιστίας των στοιχείων.


Ελεγκτικό Συνέδριο

14.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 429/24


Ειδική έκθεση αριθ. 21/2017

«Οικολογικός προσανατολισμός: ένα πολυπλοκότερο καθεστώς εισοδηματικής στήριξης, χωρίς αποτελέσματα για το περιβάλλον μέχρι τώρα»

(2017/C 429/09)

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σας πληροφορεί ότι μόλις δημοσιεύθηκε η ειδική έκθεσή του αριθ. 21/2017 με τίτλο «Οικολογικός προσανατολισμός: ένα πολυπλοκότερο καθεστώς εισοδηματικής στήριξης, χωρίς αποτελέσματα για το περιβάλλον μέχρι τώρα».

Η έκθεση είναι διαθέσιμη, είτε για ανάγνωση είτε για τηλεφόρτωση, στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (http://eca.europa.eu).


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ

Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ

14.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 429/25


Αργίες του έτους 2018: Κράτη ΕΟΧ/ΕΖΕΣ και θεσμικά όργανα του ΕΟΧ

(2017/C 429/10)

 

Ισλανδία

Λιχτενστάιν

Νορβηγία

Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ

Δικαστήριο της ΕΖΕΣ

Δευτέρα 1 Ιανουαρίου

X

X

X

X

X

Τρίτη 2 Ιανουαρίου

 

X

 

X

X

Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου

 

X

 

 

 

Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου

 

 

 

 

X

Τρίτη 13 Φεβρουαρίου

 

X

 

 

 

Δευτέρα 19 Μαρτίου

 

X

 

 

 

Πέμπτη 29 Μαρτίου

X

 

X

X

X

Παρασκευή 30 Μαρτίου

X

X

X

X

X

Δευτέρα 2 Απριλίου

X

X

X

X

X

Πέμπτη 19 Απριλίου

X

 

 

 

 

Δευτέρα 30 Απριλίου

 

 

 

 

X

Τρίτη 1 Μαΐου

X

X

X

X

X

Πέμπτη 10 Μαΐου

X

X

X

X

X

Παρασκευή 11 Μαΐου

 

 

 

X

X

Πέμπτη 17 Μαΐου

 

 

X

 

 

Δευτέρα 21 Μαΐου

X

X

X

X

X

Πέμπτη 31 Μαΐου

 

X

 

 

 

Δευτέρα 6 Αυγούστου

X

 

 

 

 

Τετάρτη 15 Αυγούστου

 

X

 

X

X

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου

 

 

 

 

X

Πέμπτη 1 Νοεμβρίου

 

X

 

X

X

Παρασκευή 2 Νοεμβρίου

 

 

 

X

X

Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου

X

X

 

X

X

Τρίτη 25 Δεκεμβρίου

X

X

X

X

X

Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου

X

X

X

X

X

Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου

 

 

 

X

X

Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου

 

 

 

X

X

Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου

X

X

 

X

X

Αργίες που συμπίπτουν με Σάββατο ή Κυριακή δεν περιλαμβάνονται.


14.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 429/27


Κρατική ενίσχυση — Απόφαση για μη προβολή αντιρρήσεων

(2017/C 429/11)

Η Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ δεν προβάλλει αντιρρήσεις για το ακόλουθο μέτρο κρατικής ενίσχυσης:

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

:

14 Σεπτεμβρίου 2017

Αριθμός υπόθεσης

:

81018

Αριθμός απόφασης

:

156/17/COL

Κράτος της ΕΖΕΣ

:

Νορβηγία

Τίτλος

:

Τροποποίηση του καθεστώτος επιστροφής φόρου για την απασχόληση ναυτικών 2016-2026

Νομική βάση

:

Κανονισμός αριθ. 204 της 26ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με τις επιστροφές φόρου για την απασχόληση ναυτικών τμήμα 13α

Είδος μέτρου

:

Καθεστώς

Στόχος

:

Θαλάσσιες μεταφορές

Μορφή της ενίσχυσης

:

Επιστροφές φόρου και δαπανών κοινωνικής ασφάλισης

Προϋπολογισμός

:

Ετήσια αύξηση ύψους 80 εκατ. ΝΟΚ

Διάρκεια

:

10 έτη από την 1η Μαρτίου 2016 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026

Οικονομικοί κλάδοι

:

Θαλάσσιες μεταφορές

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

:

Norwegian Maritime Authority

P.O.Box 2222

NO-5509 Haugesund

NORWAY

Λοιπές πληροφορίες

:

Το αυθεντικό κείμενο της απόφασης, από το οποίο έχουν αφαιρεθεί όλα τα εμπιστευτικά στοιχεία, δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO)

14.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 429/28


ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΫ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΫ

(2017/C 429/12)

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει τον ακόλουθο γενικό διαγωνισμό:

 

EPSO/AST/144/17 — ΒΟΗΘΟΙ ΣΤΟΝ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΚΛΑΔΟ (AST 1) για τις ακόλουθες γλώσσες:

 

βουλγαρική (BG), γερμανική (DE), αγγλική (EN), γαλλική (FR), ρουμανική (RO) και σουηδική (SV)

Η προκήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύεται σε 24 γλώσσες στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 429 A της 14ης Δεκεμβρίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στον ιστότοπο της EPSO: https://epso.europa.eu/


ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Δικαστήριο ΕΖΕΣ

14.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 429/29


Αίτηση για την έκδοση συμβουλευτικής γνώμης που υποβλήθηκε στο Δικαστήριο ΕΖΕΣ από το Héraðsdómur Reykjavíkur στις 30 Ιουνίου 2017 στην υπόθεση Fjarskipti hf. κατά της Síminn hf.

(Υπόθεση E-6/17)

(2017/C 429/13)

Με επιστολή της 30ής Ιουνίου 2017 το Héraðsdómur Reykjavíkur (Πρωτοδικείο του Reykjavík), υπέβαλε αίτηση στο Δικαστήριο ΕΖΕΣ, η οποία παρελήφθη από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 19 Ιουλίου 2017, για την έκδοση συμβουλευτικής γνώμης στην υπόθεση Fjarskipti hf. κατά της Síminn hf. σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

1.

Αποτελεί μέρος της αποτελεσματικής εφαρμογής της συμφωνίας ΕΟΧ το ότι φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε κράτος της ΕΖΕΣ θα πρέπει να είναι σε θέση να επικαλεσθεί το άρθρο 54 της συμφωνίας ενώπιον εθνικού δικαστηρίου προκειμένου να ζητήσει αποζημίωση για παραβίαση της απαγορεύσεως της διατάξεως αυτής;

2.

Κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον πληρούνται οι όροι για την αξίωση αποζημίωσης λόγω παραβίασης των κανόνων του ανταγωνισμού, έχει κάποια σημασία το κατά πόσον οι αρμόδιες αρχές έχουν αποφανθεί οριστικά σχετικά με παραβίαση του άρθρου 54 της συμφωνίας ΕΟΧ;

3.

Μπορεί να θεωρηθεί ως παράνομη συμπίεση των περιθωρίων τιμών, με την παραβίαση του άρθρου 54 της συμφωνίας ΕΟΧ, όταν μια επιχείρηση η οποία κατέχει δεσπόζουσα θέση σε χονδρική αγορά καθορίζει τέλη τερματισμού που ισχύουν για τους ανταγωνιστές της κατά τέτοιον τρόπο ώστε το τμήμα λιανικής πώλησης της ίδιας της δεσπόζουσας επιχείρησης να μην είναι σε θέση να αντλεί κέρδη από την πώληση τηλεφωνικών κλήσεων εντός του συστήματός της, εάν έπρεπε να επωμιστεί το κόστος πώλησής τους υπό τις ίδιες συνθήκες, όταν η ίδια η δεσπόζουσα επιχείρηση είναι επίσης υποχρεωμένη να αγοράζει υπηρεσίες τερματισμού από αυτούς τους ίδιους ανταγωνιστές σε υψηλότερες τιμές από τις τιμές με τις οποίες πωλεί η ίδια υπηρεσίες τερματισμού στους ανταγωνιστές της;

4.

Το γεγονός ότι μια επιχείρηση κατέχει δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά χονδρικής αρκεί ώστε να θεωρηθεί ένοχη για παράνομη εφαρμογή συμπίεσης του περιθωρίου τιμών, παραβιάζοντας το άρθρο 54 της συμφωνίας ΕΟΧ, ή πρέπει η επιχείρηση να κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αντίστοιχη αγορά λιανικής;


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

14.12.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 429/30


Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.8710 — JD / Sonae MC / Balaiko / JDSH / Sport Zone)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2017/C 429/14)

1.

Στις 5 Δεκεμβρίου 2017, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση προτεινόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1).

Η παρούσα κοινοποίηση αφορά τις ακόλουθες επιχειρήσεις:

JD Sports Fashion PLc (JD), (Αγγλία και Ουαλία), που ελέγχεται από τον όμιλο Pentland Group, ιδιωτική βρετανική εταιρεία,

Sonae MC- Modelo Continente, SGPS, SA (Sonae MC) (Πορτογαλία), που ελέγχεται εμμέσως από την Efanor Investimentos SGPS, SA,

Balaiko Firaja Invest, S. L (Balaiko) (Ισπανία), που ανήκει εξ ολοκλήρου στην οικογένεια Serraga,

JD Sprinter Holdings 2010, SL (JDSH) (Ισπανία), που ελέγχεται από τις JD και Balaiko,

SDSR- Sports Division SR, S.A. (Sport Zone) (Πορτογαλία), που ανήκει στον όμιλο Sonae MC.

Οι JD, Sonae MC και Balaiko αποκτούν, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 3 παράγραφος 4 του κανονισμού συγκεντρώσεων, έλεγχο του συνόλου των JDSH και Sport Zone.

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται με αγορά μετοχών.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι οι εξής:

—   JD: λιανικό εμπόριο αθλητικών ειδών ένδυσης και υπόδησης· εκμετάλλευση γυμναστηρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η JD ελέγχεται από την Pentland Group, η οποία δραστηριοποιείται στη χονδρική προμήθεια επώνυμων προϊόντων εξωτερικών χώρων σε λιανοπωλητές των εν λόγω προϊόντων.

—   Sonae MC: λιανικό και χονδρικό εμπόριο τροφίμων και μη εδώδιμων προϊόντων και διαχείριση σχετικών ακίνητων περιουσιακών στοιχείων.

—   Balaiko: εταιρεία επενδύσεων.

—   JDSH: λιανικό εμπόριο αθλητικών ειδών στην Πορτογαλία και την Ισπανία με τα εμπορικά σήματα JD, «size?» και Sprinter.

—   SPZ: λιανικό εμπόριο αθλητικών ειδών στην Πορτογαλία και την Ισπανία με το εμπορικό σήμα Sport Zone.

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση ως προς το σημείο αυτό.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Θα πρέπει πάντοτε να σημειώνονται τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς:

M.8710 — JD / SONAE MC / BALAIKO / JDSH / SPORT ZONE

Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με φαξ ή ταχυδρομικώς. Στοιχεία επικοινωνίας:

Email:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Φαξ

+ 32 22964301

Ταχυδρομική διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 (ο “κανονισμός συγκεντρώσεων”).