ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 234

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

60ό έτος
20 Ιουλίου 2017


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2017/C 234/01

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8550 — USSL / Goldman Sachs / Redexis Gas) ( 1 )

1


 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2017/C 234/02

Ισοτιμίες του ευρώ

2

 

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

2017/C 234/03

Συνοπτική παρουσίαση της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την πρόταση κανονισμού για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (κανονισμός ePrivacy)

3


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2017/C 234/04

Ανακοίνωση για την έναρξη μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης των αντισταθμιστικών μέτρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές από ορισμένες ιριδίζουσες πέστροφες καταγωγής Τουρκίας

6

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2017/C 234/05

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8575 — OTPP / AIMCo / Borealis / KIA / LCY) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1 )

13

2017/C 234/06

Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8553 — Banco Santander / Banco Popular Group) ( 1 )

14


 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

20.7.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 234/1


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.8550 — USSL / Goldman Sachs / Redexis Gas)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2017/C 234/01)

Στις 13 Ιουλίου 2017 η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών, καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32017M8550. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

20.7.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 234/2


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

19 Ιουλίου 2017

(2017/C 234/02)

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,1533

JPY

ιαπωνικό γιεν

129,03

DKK

δανική κορόνα

7,4369

GBP

λίρα στερλίνα

0,88485

SEK

σουηδική κορόνα

9,5598

CHF

ελβετικό φράγκο

1,0994

ISK

ισλανδική κορόνα

 

NOK

νορβηγική κορόνα

9,3018

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

26,035

HUF

ουγγρικό φιορίνι

306,42

PLN

πολωνικό ζλότι

4,2127

RON

ρουμανικό λέου

4,5670

TRY

τουρκική λίρα

4,0576

AUD

δολάριο Αυστραλίας

1,4532

CAD

δολάριο Καναδά

1,4540

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

9,0059

NZD

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

1,5640

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,5773

KRW

ουόν Νότιας Κορέας

1 294,27

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

14,8896

CNY

κινεζικό ρενμινπί γιουάν

7,7889

HRK

κροατική κούνα

7,4143

IDR

ρουπία Ινδονησίας

15 359,65

MYR

μαλαισιανό ρινγκίτ

4,9436

PHP

πέσο Φιλιππινών

58,633

RUB

ρωσικό ρούβλι

68,0915

THB

ταϊλανδικό μπατ

38,751

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

3,6432

MXN

πέσο Μεξικού

20,1750

INR

ινδική ρουπία

74,1515


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

20.7.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 234/3


Συνοπτική παρουσίαση της γνωμοδότησης του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την πρόταση κανονισμού για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (κανονισμός ePrivacy)

(Το πλήρες κείμενο της παρούσας γνωμοδότησης είναι διαθέσιμο στην αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα στον δικτυακό τόπο του ΕΕΠΔ www.edps.europa.eu)

(2017/C 234/03)

Στην παρούσα γνωμοδότηση παρουσιάζεται η θέση του ΕΕΠΔ σχετικά με την πρόταση κανονισμού για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες που θα καταργήσει και θα αντικαταστήσει την οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Χωρίς τον κανονισμό για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, το πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων θα ήταν ελλιπές. Μολονότι ο ΓΚΠΔ —ο γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων— συνιστά μείζον επίτευγμα, χρειαζόμαστε ένα ειδικό νομικό εργαλείο για την προστασία του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή που κατοχυρώνεται με το άρθρο 7 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, βασικό στοιχείο του οποίου αποτελεί το απόρρητο των επικοινωνιών. Κατά συνέπεια, ο ΕΕΠΔ επικροτεί και στηρίζει την πρόταση, η οποία επιδιώκει αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Ο ΕΕΠΔ τάσσεται επίσης υπέρ της επιλογής του νομικού μέσου, δηλαδή ενός κανονισμού ο οποίος θα είναι άμεσα εφαρμόσιμος και θα συμβάλει στην εξασφάλιση υψηλότερου βαθμού εναρμόνισης και συνοχής. Εκφράζει δε την ικανοποίησή του για τον φιλόδοξο στόχο της παροχής προστασίας υψηλού επιπέδου όσον αφορά τόσο το περιεχόμενο όσο και τα μεταδεδομένα και υποστηρίζει τον στόχο για την επέκταση των υποχρεώσεων απορρήτου ώστε να συμπεριλαμβάνουν ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών —μεταξύ των οποίων και οι λεγόμενες «επιφυείς» υπηρεσίες (OTT)—, στοιχείο που αντικατοπτρίζει την πρόοδο της τεχνολογίας. Ο ΕΕΠΔ φρονεί επίσης ότι τόσο η απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων επιβολής αποκλειστικά και μόνο στις αρχές προστασίας των δεδομένων όσο και η διαθεσιμότητα των μηχανισμών συνεργασίας και συνεκτικότητας στο πλαίσιο του μελλοντικού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων θα συμβάλουν στη συνεκτικότερη και αποτελεσματικότερη επιβολή σε ολόκληρη την ΕΕ.

Παράλληλα, ωστόσο, ο ΕΕΠΔ διατηρεί επιφυλάξεις σχετικά με το κατά πόσον η πρόταση, ως έχει, μπορεί πράγματι να αρθεί στο ύψος των δεσμεύσεών της για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Απαιτείται ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, το οποίο όμως θα είναι πιο έξυπνο, πιο σαφές και πιο ισχυρό. Πολλά είναι ακόμη αυτά που πρέπει να γίνουν: η πολυπλοκότητα των κανόνων, όπως παρουσιάζονται στην πρόταση, προκαλεί δέος. Οι επικοινωνίες κατακερματίζονται σε μεταδεδομένα, δεδομένα περιεχομένου, δεδομένα που μεταδίδονται από τερματικό εξοπλισμό. Και καθένα από τα εν λόγω είδη δεδομένων νομιμοποιείται να προστατεύεται από διαφορετικό επίπεδο απορρήτου, ενώ υπόκειται επίσης σε διάφορες εξαιρέσεις. Η πολυπλοκότητα αυτή μπορεί να συνεπάγεται τον κίνδυνο δημιουργίας —ενδεχομένως ακούσιων— κενών ως προς την προστασία.

Στην πλειονότητά τους, οι ορισμοί στους οποίους βασίζεται η πρόταση θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και σχετικής απόφασης στο πλαίσιο διαφορετικού νομικού μέσου: του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει νομική αιτιολόγηση για μια τόσο στενή σύνδεση μεταξύ των δύο μέσων, ενώ οι ορισμοί του εν λόγω κώδικα με γνώμονα τον ανταγωνισμό και την αγορά είναι τελείως ακατάλληλοι για τον συγκεκριμένο σκοπό στο πλαίσιο των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, ο ΕΕΠΔ θεωρεί ότι στον κανονισμό για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες πρέπει να συμπεριληφθεί μια σειρά αναγκαίων ορισμών, λαμβανομένου υπόψη του σκοπούμενου πεδίου εφαρμογής και των επιδιωκόμενων στόχων του.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει επίσης να δοθεί στο ζήτημα της επεξεργασίας των δεδομένων των ηλεκτρονικών επικοινωνιών από άλλους υπευθύνους της επεξεργασίας δεδομένων εκτός των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι πρόσθετες μορφές προστασίας που παρέχονται για τα δεδομένα των επικοινωνιών δεν θα έχουν κανένα νόημα εάν είναι εύκολο να παρακαμφθούν, για παράδειγμα, μέσω της διαβίβασης των δεδομένων σε τρίτους. Θα πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες δεν επιτρέπουν την παροχή χαμηλότερου επιπέδου προστασίας από το επίπεδο προστασίας που κατοχυρώνεται με τον ΓΚΠΔ. Για παράδειγμα, η συγκατάθεση θα πρέπει να είναι αληθινή και να αποτελεί έκφραση ελεύθερης επιλογής των χρηστών, όπως προβλέπεται στον ΓΚΠΔ. Η αποδοχή cookies δεν θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση πρόσβασης («tracking walls»). Επιπλέον, οι νέοι κανόνες πρέπει επίσης να προβλέπουν αυστηρές απαιτήσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού. Τέλος, στην παρούσα γνωμοδότηση, ο ΕΕΠΔ εξετάζει επίσης άλλα φλέγοντα ζητήματα, μεταξύ των οποίων οι περιορισμοί ως προς το πεδίο εφαρμογής των δικαιωμάτων.

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η παρούσα γνωμοδότηση (γνωμοδότηση) εκδίδεται σε συνέχεια αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Επιτροπή) προς τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ), ως ανεξάρτητη εποπτική αρχή και συμβουλευτικό όργανο, να γνωμοδοτήσει σχετικά με την πρόταση κανονισμού για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (1) (η πρόταση). Σκοπός της πρότασης είναι η κατάργηση και η αντικατάσταση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (2). Η Επιτροπή ζήτησε επίσης τη γνώμη της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 (WP29), στην οποία ο ΕΕΠΔ συμμετείχε ως πλήρες μέλος (3).

Η παρούσα γνωμοδότηση αποτελεί συνέχεια της προκαταρκτικής γνωμοδότησης 5/2016 του ΕΕΠΔ σχετικά με την επανεξέταση της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2002/58/ΕΚ) (4), η οποία εκδόθηκε στις 22 Ιουλίου 2016. Ο ΕΕΠΔ μπορεί επίσης να παρέχει περαιτέρω συμβουλές σε μεταγενέστερα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας.

Η πρόταση αποτελεί μία από τις βασικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά (5), η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας όσον αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες στην ΕΕ, με έμφαση στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας για τους πολίτες και ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες της αγοράς στην ΕΕ.

Στόχος της πρότασης είναι ο εκσυγχρονισμός και η επικαιροποίηση της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ως μέρος της ευρύτερης προσπάθειας δημιουργίας ενός συνεκτικού και εναρμονισμένου νομικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων στην Ευρώπη. Η οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες συγκεκριμενοποιεί και συμπληρώνει την οδηγία 95/46/ΕΚ (6), η οποία θα αντικατασταθεί με τον προσφάτως εκδοθέντα γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ) (7).

Ο ΕΕΠΔ συνοψίζει καταρχάς, στο τμήμα 2, τις βασικές του παρατηρήσεις σχετικά με την πρόταση, εστιάζοντας στις θετικές πτυχές της. Δεύτερον, στο τμήμα 3, διατυπώνει τις κυριότερες επιφυλάξεις που εξακολουθεί να διατηρεί και διατυπώνει συστάσεις σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Επιπρόσθετες επιφυλάξεις και συστάσεις για περαιτέρω βελτιώσεις παρουσιάζονται στο παράρτημα της παρούσας γνωμοδότησης, όπου και εξετάζεται διεξοδικότερα η πρόταση. Τόσο η αντιμετώπιση των επιφυλάξεων που διατυπώνονται στην παρούσα γνωμοδότηση και στο παράρτημά της όσο και η περαιτέρω βελτίωση του κειμένου του κανονισμού για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες όχι μόνο θα συμβάλουν στην καλύτερη προστασία των τελικών χρηστών και άλλων ενεχομένων υποκειμένων των δεδομένων, αλλά θα παράσχουν επιπλέον μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για το σύνολο των εμπλεκομένων ενδιαφερομένων.

4.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο ΕΕΠΔ επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό, την επικαιροποίηση και την ενίσχυση του κανονισμού για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Συμμερίζεται την άποψη ότι εξακολουθεί να είναι αναγκαία η πρόβλεψη ειδικών κανόνων όσον αφορά την προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην ΕΕ, καθώς και η συμπλήρωση και η εξειδίκευση των απαιτήσεων του ΓΚΠΔ. Φρονεί επίσης ότι χρειαζόμαστε απλές, στοχοθετημένες και τεχνολογικά ουδέτερες νομικές διατάξεις που να παρέχουν ισχυρή, έξυπνη και αποτελεσματική προστασία για το προβλέψιμο μέλλον.

Ο ΕΕΠΔ εκφράζει την ικανοποίησή του για τον δεδηλωμένο φιλόδοξο στόχο της παροχής υψηλού επιπέδου προστασίας όσον αφορά τόσο το περιεχόμενο όσο και τα μεταδεδομένα, ιδίως ως προς τα βασικά θετικά στοιχεία που περιγράφονται στο τμήμα 2.1.

Μολονότι επιδοκιμάζει την πρόταση, ο ΕΕΠΔ διατηρεί επιφυλάξεις σχετικά με μια σειρά διατάξεων που εγκυμονούν τον κίνδυνο υπονόμευσης της πρόθεσης της Επιτροπής να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας του απορρήτου στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ειδικότερα, ο ΕΕΠΔ διατυπώνει τις ακόλουθες βασικές επιφυλάξεις:

οι ορισμοί στο πλαίσιο της πρότασης δεν πρέπει να εξαρτηθούν από τη χωριστή νομοθετική διαδικασία σχετικά με την οδηγία για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (8) (η πρόταση EECC)·

οι διατάξεις σχετικά με τη συγκατάθεση του τελικού χρήστη πρέπει να ενισχυθούν. Πρέπει να ζητείται συγκατάθεση από τα φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το αν έχουν εγγραφεί συνδρομητές των εν λόγω υπηρεσιών, καθώς και από όλα τα μέρη της επικοινωνίας. Επιπλέον, πρέπει να προστατεύονται επίσης τα υποκείμενα των δεδομένων που δεν είναι μέρη των επικοινωνιών·

πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε η σχέση μεταξύ του ΓΚΠΔ και του κανονισμού για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες να μην αφήνει κενά στη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται με βάση τη συγκατάθεση του τελικού χρήστη ή οποιαδήποτε άλλη νομική βάση δυνάμει του κανονισμού για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες δεν πρέπει να υποβάλλονται ακολούθως σε περαιτέρω επεξεργασία εκτός του πεδίου εφαρμογής της εν λόγω συγκατάθεσης ή εξαίρεσης για νομικούς λόγους που ενδέχεται να προβλέπονται σε διαφορετική περίπτωση από τον ΓΚΠΔ, όχι όμως και από τον κανονισμό για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες·

η πρόταση στερείται φιλόδοξων στόχων όσον αφορά τη λεγόμενη πρόσβαση υπό την προϋπόθεση αποδοχής cookies (γνωστή και ως «tracking walls» ή «cookie walls»). Η πρόσβαση σε ιστότοπους δεν πρέπει να παρέχεται υπό τον όρο ότι το φυσικό πρόσωπο αναγκάζεται να «δώσει τη συγκατάθεσή του» ώστε να παρακολουθείται η περιήγησή του σε διάφορους ιστότοπους. Με άλλα λόγια, ο ΕΕΠΔ ζητεί από τους νομοθέτες να διασφαλίσουν ότι η συγκατάθεση θα παρέχεται πράγματι ελεύθερα·

στην πρόταση δεν λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα προγράμματα περιήγησης (και άλλοι τύποι λογισμικού που διατίθενται στην αγορά και παρέχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικών επικοινωνιών) να διαθέτουν προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που αποτρέπουν την καταγραφή των ψηφιακών ιχνών των φυσικών προσώπων·

οι εξαιρέσεις σχετικά με την καταγραφή της θέσης τερματικού εξοπλισμού είναι υπερβολικά ευρείες και στερούνται επαρκών διασφαλίσεων·

η πρόταση περιλαμβάνει τη δυνατότητα επιβολής περιορισμών από τα κράτη μέλη· για τους περιορισμούς αυτούς απαιτούνται ειδικές διασφαλίσεις.

Οι ανωτέρω βασικές επιφυλάξεις —σε συνδυασμό με τις συστάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισής τους— περιγράφονται στην παρούσα γνωμοδότηση. Πέραν των γενικών παρατηρήσεων και των βασικών επιφυλάξεων που περιγράφονται λεπτομερώς στο κύριο σώμα της γνωμοδότησης, ο ΕΕΠΔ διατυπώνει επίσης περαιτέρω —και ενίοτε περισσότερο τεχνικές— παρατηρήσεις και συστάσεις επί της πρότασης σε σχετικό παράρτημα, ιδίως προκειμένου να διευκολύνει το έργο των νομοθετών και άλλων ενδιαφερομένων που επιθυμούν να επιφέρουν περαιτέρω βελτιώσεις στο κείμενο κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας. Τέλος, υπογραμμίζεται επίσης η σημασία της ταχείας εξέτασης αυτού του σημαντικού φακέλου από τους νομοθέτες, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα εφαρμογής του κανονισμού για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες από την προβλεπόμενη ημερομηνία της 25ης Μαΐου 2018, ημερομηνία κατά την οποία θα τεθεί επίσης σε ισχύ και ο ίδιος ο ΓΚΠΔ.

Η σημασία του απορρήτου των επικοινωνιών, όπως θεσπίζεται στο άρθρο 7 του Χάρτη, αυξάνεται παράλληλα με τη μεγέθυνση του ρόλου που διαδραματίζουν οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες στην κοινωνία και την οικονομία μας. Οι εγγυήσεις που περιγράφονται στην παρούσα γνωμοδότηση αναμένεται να συμβάλουν καίρια στην επιτυχία των μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων της Επιτροπής, όπως αυτοί περιγράφονται στη στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά.

Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2017.

Giovanni BUTTARELLI

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων


(1)  Πρόταση κανονισμού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την κατάργηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (κανονισμός για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες), COM(2017) 10 final, 2017/0003(COD).

(2)  Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37· όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2009/136/ΕΚ.

(3)  WP29 Opinion 1/2017 on the Proposed Regulation for the ePrivacy Regulation (2002/58/EC) [Γνώμη 1/2017 της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τον κανονισμό για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (2002/58/ΕΚ)] (WP247), η οποία εκδόθηκε στις 4 Απριλίου 2017. Βλέπε επίσης WP29 Opinion 3/2016 on the evaluation and review of the ePrivacy Directive (2002/58/EC) [Γνώμη 3/2016 της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 σχετικά με την αξιολόγηση και την επανεξέταση της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (2002/58/ΕΚ)] (WP240), η οποία εκδόθηκε στις 19 Ιουλίου 2016.

(4)  Βλέπε https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2016/16-07-22_Opinion_ePrivacy_EN.pdf.

(5)  Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης, Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 6ης Μαΐου 2015, (COM(2015) 192 final), διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=EN.

(6)  Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

(7)  κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)· ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1, διαθέσιμος στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL.

(8)  Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, COM (2016) 590 final/2, 2016/0288(COD) της 12.10.2016.


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

20.7.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 234/6


Ανακοίνωση για την έναρξη μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης των αντισταθμιστικών μέτρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές από ορισμένες ιριδίζουσες πέστροφες καταγωγής Τουρκίας

(2017/C 234/04)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («η Επιτροπή») έλαβε αίτηση για τη διεξαγωγή ενδιάμεσης επανεξέτασης δυνάμει του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1) («ο βασικός κανονισμός κατά των επιδοτήσεων»).

1.   Αίτηση επανεξέτασης

Η αίτηση επανεξέτασης υποβλήθηκε από την Ένωση Εξαγωγέων Αιγαίου (Aegean Exporters Association, «ο αιτών»), εξ ονόματος των παραγωγών/εξαγωγέων της ιριδίζουσας πέστροφας της Τουρκίας («η οικεία χώρα»).

2.   Υπό επανεξέταση προϊόν

Το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας επανεξέτασης είναι η ιριδίζουσα πέστροφα (Oncorhynchus mykiss)

ζωντανή, που ζυγίζει 1,2 kg ή λιγότερο η καθεμία, ή

νωπή, διατηρημένη με απλή ψύξη, κατεψυγμένη και/ή καπνιστή:

με τη μορφή ολόκληρου ψαριού (με κεφάλι), με ή χωρίς βράγχια, εκσπλαχνισμένη ή μη εκσπλαχνισμένη, που ζυγίζει 1,2 kg ή λιγότερο η καθεμία, ή

αποκεφαλισμένη, με ή χωρίς βράγχια, εκσπλαχνισμένη ή μη εκσπλαχνισμένη, που ζυγίζει 1 kg ή λιγότερο η καθεμία, ή

με τη μορφή φιλέτου, που ζυγίζει 400 g ή λιγότερο το καθένα,

καταγωγής Τουρκίας, η οποία υπάγεται επί του παρόντος στους κωδικούς ΣΟ ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 και ex 0305 43 00 (κωδικοί TARIC 0301919011, 0302118011, 0303149011, 0304429010, 0304829010 και 0305430011) («το υπό επανεξέταση προϊόν»).

3.   Ισχύοντα μέτρα

Τα μέτρα που ισχύουν σήμερα είναι οριστικός αντισταθμιστικός δασμός που έχει επιβληθεί με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/309 της Επιτροπής (2).

Ο αιτών ισχυρίζεται ότι η συνέχιση της επιβολής του μέτρου στις εισαγωγές του υπό επανεξέταση προϊόντος στο τρέχον επίπεδό της δεν είναι πλέον αναγκαία για την εξουδετέρωση της αντισταθμίσιμης επιδότησης. Από αυτή την άποψη, ο αιτών προσκόμισε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που καταδεικνύουν σημαντική αλλαγή στη δομή και τους όρους εφαρμογής των άμεσων επιδοτήσεων που χορηγούνται στους παραγωγούς ανά kg παραγόμενης ιριδίζουσας πέστροφας. Με τους νέους όρους, τα όρια επιλεξιμότητας καλύπτονται πολύ ταχύτερα, ενώ για παραγωγή άνω του ορίου αυτού δεν χορηγούνται επιδοτήσεις. Συνεπώς, η αλλαγή αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του ποσού της επιδότησης που έλαβαν, ειδικότερα, οι μεγάλοι παραγωγοί-εξαγωγείς του υπό επανεξέταση προϊόντος.

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχουν επαρκή εκ πρώτης όψεως στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι περιστάσεις όσον αφορά την επιδότηση έχουν αλλάξει σημαντικά και είναι διαρκούς χαρακτήρα και ότι, επομένως, απαιτείται επανεξέταση των μέτρων.

4.   Διαδικασία

Η Επιτροπή, αφού κατέληξε στο συμπέρασμα, κατόπιν ενημέρωσης των κρατών μελών, ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την έναρξη μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης με αντικείμενο μόνο την εξέταση της επιδότησης, αρχίζει την επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 19 του βασικού κανονισμού. Στόχος της επανεξέτασης είναι να καθορίσει εάν η συνέχιση της επιβολής των μέτρων εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για την εξουδετέρωση της αντισταθμίσιμης επιδότησης.

Ύστερα από την επανεξέταση, μπορεί να είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί ο δασμολογικός συντελεστής που ισχύει σήμερα για τις εισαγωγές από ορισμένες ιριδίζουσες πέστροφες καταγωγής Τουρκίας.

Η κυβέρνηση της Τουρκίας κλήθηκε να συμμετάσχει σε διαβουλεύσεις.

4.1.    Διαδικασία για να προσδιοριστεί η ανάγκη για συνέχιση της επιβολής των μέτρων

Οι παραγωγοί-εξαγωγείς (3) του προϊόντος, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της επανεξέτασης, από την Τουρκία και οι αρχές της Τουρκίας καλούνται να συμμετάσχουν στην έρευνα της Επιτροπής.

Έρευνα στους παραγωγούς-εξαγωγείς

Διαδικασία επιλογής των παραγωγών-εξαγωγέων που θα συμμετάσχουν στην έρευνα στην Τουρκία

α)   Δειγματοληψία

Λόγω του δυνητικά μεγάλου αριθμού παραγωγών-εξαγωγέων στην Τουρκία οι οποίοι εμπλέκονται στην παρούσα διαδικασία, και προκειμένου να ολοκληρωθεί η έρευνα εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων, η Επιτροπή μπορεί να περιορίσει τους παραγωγούς-εξαγωγείς που θα συμμετάσχουν στην έρευνα σε έναν εύλογο αριθμό, επιλέγοντας ένα δείγμα (η εν λόγω διαδικασία αναφέρεται επίσης ως «δειγματοληψία»). Η δειγματοληψία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 27 του βασικού κανονισμού.

Για να μπορέσει η Επιτροπή να αποφασίσει αν είναι αναγκαία η δειγματοληψία και, εφόσον είναι αναγκαία, να επιλέξει ένα δείγμα, όλοι οι παραγωγοί-εξαγωγείς ή οι εκπρόσωποί τους που ενεργούν για λογαριασμό τους καλούνται να αναγγελθούν στην Επιτροπή. Για τον σκοπό αυτόν, τα εν λόγω μέρη οφείλουν να υποβάλουν στην Επιτροπή, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά, τις σχετικές με την εταιρεία ή τις εταιρείες τους πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας ανακοίνωσης.

Για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες για την επιλογή του δείγματος των παραγωγών-εξαγωγέων, η Επιτροπή θα έλθει επίσης σε επαφή με τις αρχές της Τουρκίας, ενώ ενδέχεται να απευθυνθεί και σε όλες τις γνωστές ενώσεις παραγωγών-εξαγωγέων.

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να υποβάλουν οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες σχετικές με την επιλογή του δείγματος, εκτός από τις πληροφορίες που απαιτούνται ανωτέρω, πρέπει να το πράξουν εντός 21 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά.

Αν είναι αναγκαίο να επιλεγεί δείγμα, οι παραγωγοί-εξαγωγείς είναι δυνατόν να επιλεγούν με βάση τον μεγαλύτερο αντιπροσωπευτικό όγκο εξαγωγών στην Ένωση, για τον οποίο μπορεί λογικά να διεξαχθεί έρευνα εντός του διαθέσιμου χρόνου. Εάν θεωρηθεί σκόπιμο, η Επιτροπή θα κοινοποιήσει, μέσω των αρχών της οικείας χώρας, σε όλους τους γνωστούς παραγωγούς-εξαγωγείς, στις αρχές της οικείας χώρας και στις ενώσεις των παραγωγών-εξαγωγέων τις εταιρείες που επιλέχθηκαν για το δείγμα.

Η Επιτροπή, προκειμένου να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που θεωρεί αναγκαίες για την έρευνά της όσον αφορά τους παραγωγούς-εξαγωγείς, θα αποστείλει ερωτηματολόγια στους παραγωγούς-εξαγωγείς που θα επιλεγούν για το δείγμα, σε γνωστές ενώσεις παραγωγών-εξαγωγέων και στις αρχές της οικείας χώρας.

Όλοι οι παραγωγοί-εξαγωγείς που θα επιλεγούν για το δείγμα θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο εντός 37 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του δείγματος που επιλέχθηκε, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά.

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 28 του βασικού κανονισμού, οι εταιρείες που συμφώνησαν να συμπεριληφθούν ενδεχομένως στο δείγμα, αλλά δεν επιλέχθηκαν ως μέρος του δείγματος, θεωρούνται συνεργαζόμενες («συνεργαζόμενοι παραγωγοί-εξαγωγείς που δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα»). Με την επιφύλαξη του τμήματος β) κατωτέρω, ο αντισταθμιστικός δασμός που ενδέχεται να επιβληθεί στις εισαγωγές από συνεργαζόμενους παραγωγούς-εξαγωγείς που δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα δεν θα υπερβαίνει τα σταθμισμένα μέσα ποσά επιδότησης που καθορίστηκε για τους παραγωγούς-εξαγωγείς που συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα (4).

β)   Ατομικό περιθώριο επιδότησης για τις εταιρείες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα

Οι συνεργαζόμενοι παραγωγοί-εξαγωγείς που δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα μπορούν να ζητήσουν, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού, να καθορίσει η Επιτροπή τα ατομικά τους ποσά επιδότησης. Οι παραγωγοί-εξαγωγείς που επιθυμούν να ζητήσουν τον καθορισμό ατομικού περιθωρίου επιδότησης πρέπει να ζητήσουν ένα ερωτηματολόγιο και να το επιστρέψουν δεόντως συμπληρωμένο εντός 37 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του επιλεγέντος δείγματος, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά.

Ωστόσο, οι παραγωγοί-εξαγωγείς που ζητούν τον καθορισμό ατομικού ποσού επιδότησης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Επιτροπή μπορεί παρά ταύτα να αποφασίσει να μην καθορίσει το ατομικό τους ποσό επιδότησης αν, για παράδειγμα, ο αριθμός των παραγωγών-εξαγωγέων είναι τόσο μεγάλος ώστε να καθίσταται υπερβολικά επαχθής ο καθορισμός αυτός και να παρεμποδίζεται η έγκαιρη ολοκλήρωση της έρευνας.

4.2.    Άλλες γραπτές παρατηρήσεις

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας ανακοίνωσης, καλούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους, να υποβάλουν πληροφορίες και να προσκομίσουν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Οι πληροφορίες και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός 37 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά.

4.3.    Δυνατότητα ακρόασης από τις υπηρεσίες ερευνών της Επιτροπής

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν ακρόαση από τις υπηρεσίες ερευνών της Επιτροπής. Οποιαδήποτε αίτηση ακρόασης πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς και να εξηγούνται οι λόγοι υποβολής της. Για ακροάσεις σχετικά με θέματα που αφορούν το αρχικό στάδιο της έρευνας, η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια, η αίτηση ακρόασης πρέπει να υποβληθεί εντός των συγκεκριμένων προθεσμιών που θα ορίσει η Επιτροπή κατά την επικοινωνία της με τα μέρη.

4.4.    Οδηγίες για την υποβολή γραπτών παρατηρήσεων και την αποστολή συμπληρωμένων ερωτηματολογίων και αλληλογραφίας

Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην Επιτροπή για τους σκοπούς των ερευνών εμπορικής άμυνας δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη, πριν υποβάλουν στην Επιτροπή πληροφορίες και/ή δεδομένα τα οποία υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, πρέπει να ζητήσουν ειδική άδεια από τον κάτοχο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που να επιτρέπει ρητά στην Επιτροπή α) να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες και τα δεδομένα για τους σκοπούς της συγκεκριμένης διαδικασίας εμπορικής άμυνας, και β) να παράσχει τις πληροφορίες και/ή τα στοιχεία στα ενδιαφερόμενα στην παρούσα έρευνα μέρη σε μορφή που να τους επιτρέπει να ασκήσουν τα δικαιώματα υπεράσπισής τους.

Όλα τα έγγραφα και οι παρατηρήσεις που υποβάλλονται από τα ενδιαφερόμενα μέρη σε γραπτή μορφή και εμπιστευτικά, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που ζητούνται στην παρούσα ανακοίνωση, των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων και της αλληλογραφίας, πρέπει να φέρουν την ένδειξη «Limited» («Περιορισμένης διανομής») (5). Κάθε αίτημα για εμπιστευτική μεταχείριση πρέπει να δικαιολογείται δεόντως.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη που υποβάλλουν πληροφορίες περιορισμένης διανομής («Limited») οφείλουν να προσκομίσουν μη εμπιστευτικές περιλήψεις τους, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, οι οποίες θα φέρουν την ένδειξη «For inspection by interested parties» («Για επιθεώρηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη»). Οι εν λόγω περιλήψεις θα πρέπει να είναι αρκετά λεπτομερείς ώστε να επιτρέπουν την κατανόηση, σε ικανοποιητικό βαθμό, της ουσίας της πληροφορίας που υποβάλλεται εμπιστευτικά. Αν ένα ενδιαφερόμενο μέρος που υποβάλλει εμπιστευτικές πληροφορίες δεν προσκομίσει μη εμπιστευτική περίληψή τους στην απαιτούμενη μορφή και ποιότητα, οι εν λόγω πληροφορίες μπορεί να μη ληφθούν υπόψη.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλλουν όλα τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των σαρωμένων εξουσιοδοτήσεων και των πιστοποιητικών, τις παρατηρήσεις και τις αιτήσεις τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με εξαίρεση τις ογκώδεις απαντήσεις, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται σε CD-ROM ή DVD αυτοπροσώπως ή με συστημένο ταχυδρομείο. Με τη χρησιμοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα ενδιαφερόμενα μέρη εκφράζουν τη συμφωνία τους με τους κανόνες που ισχύουν για την ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων οι οποίοι περιέχονται στο έγγραφο «ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ», το οποίο δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152567.pdf Τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να δηλώσουν την επωνυμία, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να διασφαλίσουν ότι η παρεχόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι η λειτουργική και επίσημη επιχειρηματική τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία ελέγχεται σε καθημερινή βάση. Αφού υποβληθούν τα στοιχεία επικοινωνίας, η Επιτροπή θα επικοινωνεί με τα ενδιαφερόμενα μέρη μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός αν τα ενδιαφερόμενα μέρη ζητήσουν ρητά να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα της Επιτροπής με άλλα μέσα επικοινωνίας ή εκτός αν η φύση του προς αποστολή εγγράφου απαιτεί τη χρήση συστημένου ταχυδρομείου. Για περαιτέρω κανόνες και πληροφορίες σχετικά με την αλληλογραφία με την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των αρχών που εφαρμόζονται για την υποβολή εγγράφων και παρατηρήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να συμβουλεύονται τις οδηγίες επικοινωνίας που αναφέρονται ανωτέρω.

Διεύθυνση αλληλογραφίας της Επιτροπής:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

ΒΕΛΓΙΟ

E-mail: trade_trout_review@ec.europa.eu

5.   Άρνηση συνεργασίας

Όταν ένα ενδιαφερόμενο μέρος αρνείται την πρόσβαση σε απαραίτητες πληροφορίες ή δεν τις παρέχει εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών ή παρεμποδίζει σημαντικά την έρευνα, επιτρέπεται να συνάγονται προσωρινά ή τελικά πορίσματα, είτε καταφατικά είτε αποφατικά, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 28 του βασικού κανονισμού.

Εάν διαπιστωθεί ότι ένα ενδιαφερόμενο μέρος έχει προσκομίσει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, τα εν λόγω στοιχεία δεν λαμβάνονται υπόψη, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία.

Εάν ένα ενδιαφερόμενο μέρος δεν συνεργάζεται ή συνεργάζεται μόνον εν μέρει και, συνεπώς, τα πορίσματα βασίζονται στα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 28 του βασικού κανονισμού, το αποτέλεσμα ενδέχεται να είναι λιγότερο ευνοϊκό για το εν λόγω μέρος από ό,τι θα ήταν εάν είχε συνεργαστεί.

Η μη παροχή απάντησης σε μηχανογραφημένη μορφή δεν θεωρείται άρνηση συνεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι το οικείο ενδιαφερόμενο μέρος αποδεικνύει ότι η παροχή απάντησης στη ζητούμενη μορφή θα συνεπαγόταν υπέρμετρο επιπρόσθετο φόρτο ή κόστος. Το ενδιαφερόμενο μέρος θα πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με την Επιτροπή.

6.   Σύμβουλος ακροάσεων

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν την παρέμβαση του συμβούλου ακροάσεων για τις διαδικασίες εμπορικών προσφυγών. Ο σύμβουλος ακροάσεων ενεργεί ως μεσάζων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και των υπηρεσιών ερευνών της Επιτροπής. Ο σύμβουλος ακροάσεων εξετάζει τις αιτήσεις πρόσβασης στον φάκελο, τις διαφορές σχετικά με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εγγράφων, τις αιτήσεις παράτασης προθεσμιών και τις αιτήσεις ακρόασης από τρίτους. Ο σύμβουλος ακροάσεων μπορεί να οργανώσει ακρόαση με συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο μέρος και να μεσολαβήσει ώστε να εξασφαλιστεί στα ενδιαφερόμενα μέρη η πλήρης άσκηση του δικαιώματος υπεράσπισής τους.

Η αίτηση ακρόασης με τον σύμβουλο ακροάσεων θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς και να εξηγούνται οι λόγοι υποβολής της. Για ακροάσεις σχετικά με θέματα που αφορούν το αρχικό στάδιο της έρευνας, η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια, η αίτηση ακρόασης θα πρέπει να υποβάλλεται εντός συγκεκριμένων προθεσμιών που ορίζει η Επιτροπή κατά την επικοινωνία της με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ο σύμβουλος ακροάσεων παρέχει επίσης ευκαιρίες για ακρόαση με τη συμμετοχή των μερών ώστε να επιτρέπεται η παρουσίαση διαφορετικών απόψεων και επιχειρημάτων προς αντίκρουση των ισχυρισμών για θέματα που αφορούν την έρευνα.

Για περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ανατρέξουν στις ιστοσελίδες του συμβούλου ακροάσεων στον ιστότοπο της ΓΔ Εμπορίου: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

7.   Χρονοδιάγραμμα της έρευνας

Η έρευνα θα ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, εντός 15 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8.   Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα συλλεχθούν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας θα γίνει σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (6).


(1)  ΕΕ L 176 της 30.6.2016, σ. 55.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/309 της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 2015, για την επιβολή προσωρινού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων ιριδιζουσών πεστροφών καταγωγής Τουρκίας (ΕΕ L 56 της 27.2.2015, σ. 12).

(3)  Παραγωγός-εξαγωγέας είναι οποιαδήποτε εταιρεία στην ενδιαφερόμενη χώρα η οποία παράγει και εξάγει το υπό εξέταση προϊόν στην αγορά της Ένωσης, είτε άμεσα είτε μέσω τρίτου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε από τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες που συμμετέχουν στην παραγωγή, τις εγχώριες πωλήσεις ή τις εξαγωγές του υπό επανεξέταση προϊόντος.

(4)  Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού, δεν λαμβάνονται υπόψη μηδενικά και ασήμαντα ποσά αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων, καθώς και ποσά αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων που καθορίζονται υπό τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 28 του βασικού κανονισμού.

(5)  Ένα έγγραφο που φέρει την ένδειξη «Limited» θεωρείται ότι έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 (ΕΕ L 176 της 30.6.2016, σ. 55) και το άρθρο 12 της συμφωνίας του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα. Το έγγραφο αυτό επίσης προστατεύεται δυνάμει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).

(6)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

20.7.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 234/13


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.8575 — OTPP / AIMCo / Borealis / KIA / LCY)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2017/C 234/05)

1.

Στις 13 Ιουλίου 2017 η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1), με την οποία οι επιχειρήσεις Ontario Teachers’ Pension Plan Board («OTPP», Καναδάς), Alberta Investment Management Corporation («AIMCo», Καναδάς), Borealis European Holdings («Borealis», Κάτω Χώρες) και Kuwait Investment Authority («KIA», Κουβέιτ) αποκτούν, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων, κοινό έλεγχο του London City Airport («LCY», Ηνωμένο Βασίλειο), μέσω τροποποίησης της συμφωνίας μετόχων του LCY.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

—   για την OTPP: διαχείριση συνταξιοδοτικών παροχών και επένδυση περιουσιακών στοιχείων συνταξιοδοτικού προγράμματος εξ ονόματος περίπου 318 000 εν ενεργεία και συνταξιούχων εκπαιδευτικών στην επαρχία του Οντάριο (Καναδάς),

—   για την AIMCo: διαχείριση θεσμικών επενδύσεων,

—   για την Borealis: αποκλειστική διαχείριση υποδομών για την Ontario Municipal Employees Retirement System Administration Corporation (OMERS)· ανήκει στην OMERS η οποία διαχειρίζεται ένα διαφοροποιημένο παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο μετοχών και ομολόγων, καθώς και επενδύσεις σε ακίνητα, υποδομές και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια για περισσότερα από 470 000 μέλη και συνταξιούχους εξ ονόματος περίπου 1 000 εργοδοτών σε ολόκληρο το Οντάριο (Καναδά),

—   για την KIA: παγκόσμιος επενδυτής, με επενδύσεις σε όλες τις κύριες γεωγραφικές περιοχές και κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, που καλύπτουν μετοχές, τίτλους σταθερού εισοδήματος, κρατικά ομόλογα, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και ακίνητα,

—   για το LCY: εμπορικός αερολιμένας στο Λονδίνο.

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία για την εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2), σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια να εξεταστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην εν λόγω ανακοίνωση.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά M.8575 — OTPP / AIMCo / Borealis / KIA / LCY. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά στη διεύθυνση COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 366 της 14.12.2013, σ. 5.


20.7.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 234/14


Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.8553 — Banco Santander / Banco Popular Group)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2017/C 234/06)

1.

Στις 14 Ιουλίου 2017 η Επιτροπή έλαβε γνωστοποίηση σχεδιαζόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1), με την οποία η Banco Santander, SA («Santander», Ισπανία) αποκτά, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων, έλεγχο του συνόλου της Banco Popular Español SA («BPE», Ισπανία), με αγορά μετοχών.

2.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι:

—   για την Santander: παρέχει τραπεζικές, ταμειακές και ασφαλιστικές υπηρεσίες· είναι η μητρική εταιρεία διεθνούς ομίλου τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ισπανία, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβανομένης της Πορτογαλίας, στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Λατινική Αμερική και τις Ηνωμένες Πολιτείες,

—   για την BPE: είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου BPE, που περιλαμβάνει τις ακόλουθες χρηματοπιστωτικές οντότητες: Banco Pastor, BPE Banca Privada, TotalBank και Banco BPE Portugal· διαθέτει επίσης μερίδια στην Targobank και στην WiZink· παρέχει τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες στην Ισπανία και την Πορτογαλία· είναι εισηγμένη στα χρηματιστήρια της Μαδρίτης, της Βαρκελώνης, του Μπιλμπάο και της Βαλένθιας.

3.

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η γνωστοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση επί του σημείου αυτού.

4.

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για τη σχεδιαζόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να φθάσουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης, με την αναφορά M.8553 — Banco Santander / Banco Popular Group. Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με φαξ (+32 22964301), ηλεκτρονικά στην COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

ΒΕΛΓΙΟ


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («κανονισμός συγκεντρώσεων»).