ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 29

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

60ό έτος
28 Ιανουαρίου 2017


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2017/C 29/01

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8311 — Altor Fund IV / Transcom WorldWide AB) ( 1 )

1

2017/C 29/02

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8340 — Riverstone/AMCI/Fitzroy) ( 1 )

1


 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Συμβούλιο

2017/C 29/03

Κατάλογος διορισμών του Συμβουλίου — Ιούλιος - Δεκέμβριος 2016 (κοινωνικός τομέας)

2

2017/C 29/04

Ανακοίνωση προς τα πρόσωπα, τις ομάδες και τις οντότητες του καταλόγου που προβλέπει το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 του Συμβουλίου για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας [βλέπε παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) 2017/150 του Συμβουλίου]

6

2017/C 29/05

Ανακοίνωση προς τα υποκείμενα δεδομένων κατά των οποίων εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 του Συμβουλίου για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

7

2017/C 29/06

Ανακοίνωση υπόψη των προσώπων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα προβλεπόμενα στην απόφαση 2011/172/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 270/2011 του Συμβουλίου για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων λόγω της κατάστασης στην Αίγυπτο

8

2017/C 29/07

Ανακοίνωση υπόψη των προσώπων που υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2011/72/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/153 του Συμβουλίου, και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 101/2011 του Συμβουλίου, όπως εφαρμόζεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/149 του Συμβουλίου, για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών λόγω της κατάστασης στην Τυνησία

9

2017/C 29/08

Ανακοίνωση προς τα υποκείμενα δεδομένων έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 101/2011 του Συμβουλίου, όπως εφαρμόζεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/149 του Συμβουλίου, για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών λόγω της κατάστασης στην Τυνησία

10

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2017/C 29/09

Ισοτιμίες του ευρώ

11

2017/C 29/10

Περίληψη των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις χορηγήσεις αδειών για τη διάθεση στην αγορά με σκοπό τη χρήση και/ή για τη χρήση ουσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) [Δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006]  ( 1 )

12

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

2017/C 29/11

Ανακοίνωση της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα — Τροποποίηση υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε τακτικές αεροπορικές γραμμές ( 1 )

13

2017/C 29/12

Ανακοίνωση της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα — Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκμετάλλευση τακτικών αεροπορικών γραμμών σύμφωνα με τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας ( 1 )

14

2017/C 29/13

Επικαιροποίηση του καταλόγου τελωνείων στα οποία είναι δυνατή η διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1635/2006 της Επιτροπής

15

2017/C 29/14

Δεσμευτικές πληροφορίες καταγωγής

19


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2017/C 29/15

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων — EACEA/05/2017 — Σχέδιο ενδοαφρικανικής ακαδημαϊκής κινητικότητας

25

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2017/C 29/16

Δημοσίευση αίτησης τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

27

2017/C 29/17

Δημοσίευση αίτησης τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

32


 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

28.1.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 29/1


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.8311 — Altor Fund IV / Transcom WorldWide AB)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2017/C 29/01)

Στις 24 Ιανουαρίου 2017 η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να τη χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών, καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32017M8311. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


28.1.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 29/1


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.8340 — Riverstone/AMCI/Fitzroy)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2017/C 29/02)

Στις 23 Ιανουαρίου 2017 η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να τη χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών, καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32017M8340. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

28.1.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 29/2


Κατάλογος διορισμών του Συμβουλίου

Ιούλιος - Δεκέμβριος 2016 (κοινωνικός τομέας)

(2017/C 29/03)

Επιτροπή

Λήξη θητείας

Δημοσίευση στην ΕΕ

Αντικαθιστάμενο μέλος

Παραίτηση/Διορισμός

Τακτικό/Αναπληρωματικό μέλος

Κατηγορία

Χώρα

Διοριζόμενο μέλος

Υπηρεσία προέλευσης

Ημερομηνία απόφασης του Συμβουλίου

Συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας

28.2.2019

ΕΕ C 79 1.3.2016

κ. Margaret LAWLOR

Παραίτηση

Αναπληρωματικό μέλος

κυβέρνηση

Ιρλανδία

κ. Paul CULLEN

Ασφάλεια, Υγεία και Πολιτική για τα χημικά προϊόντα

20.9.2016

Συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας

28.2.2019

ΕΕ C 79 1.3.2016

κ. Paweł PETTKE

Παραίτηση

Αναπληρωματικό μέλος

Εργοδότες

Πολωνία

κ. Rafał HRYNYK

3M Wrocław Sp. z o.o

29.9.2016

Συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας

28.2.2019

ΕΕ C 79 1.3.2016

κ. Etbin TRATNIK

Παραίτηση

Αναπληρωματικό μέλος

κυβέρνηση

Σλοβενία

κ. Vladka KOMEL

Υπουργείο Εργασίας, Οικογένειας, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας των Ευκαιριών

17.10.2016

Συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας

28.2.2019

ΕΕ C 79 1.3.2016

κ. Olivier MEUNIER

Παραίτηση

Αναπληρωματικό μέλος

κυβέρνηση

Γαλλία

κ. Arnaud PUJAL

Υπουργείο Εργασίας, Απασχόλησης και Υγείας

17.10.2016

Συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας

28.2.2019

ΕΕ C 79 1.3.2016

κ. Bénédicte LEGRAND-JUNG

Παραίτηση

Τακτικό μέλος

κυβέρνηση

Γαλλία

κ. Patrick MADDALONE

Υπουργείο Εργασίας, Απασχόλησης και Υγείας

17.10.2016

Συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας

28.2.2019

ΕΕ C 79 1.3.2016

κ. Kristel PLANGI

Παραίτηση

Αναπληρωματικό μέλος

κυβέρνηση

Εσθονία

κ. Eva PÕLDIS

Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων της Εσθονίας

17.10.2016

Συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας

28.2.2019

ΕΕ C 79 1.3.2016

κ. Andrew Agius MUSCAT

Παραίτηση

Αναπληρωματικό μέλος

Εργοδότες

Μάλτα

κ. Brian ZAHRA

Ένωση Ξενοδοχείων και Εστιατορίων της Μάλτας

17.10.2016

Συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας

28.2.2019

ΕΕ C 79 1.3.2016

κ. Jοhn SCICLUNA

Παραίτηση

Τακτικό μέλος

Εργοδότες

Μάλτα

κ. Lawrence MIZZI

Ένωση εργοδοτών της Μάλτας

17.10.2016

Συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας

28.2.2019

ΕΕ C 79 1.3.2016

κ. Anne-Sofie DALENG

Παραίτηση

Αναπληρωματικό μέλος

κυβέρνηση

Σουηδία

κ. Jonna JONSSON

Υπουργείο Εργασίας

8.11.2016

Συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας

28.2.2019

ΕΕ C 79 1.3.2016

κ. Vladimir TEJBUS

Παραίτηση

Αναπληρωματικό μέλος

κυβέρνηση

Σλοβακία

κ. Jozef KSINAN

Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

28.11.2016

Συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας

28.2.2019

ΕΕ C 79 1.3.2016

κ. Dominic FROST

Παραίτηση

Αναπληρωματικό μέλος

Εργοδότες

Ηνωμένο Βασίλειο

κ. Terry WOOLMER

EEF - οργάνωση βιομηχάνων

12.12.2016

Συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας

28.2.2019

ΕΕ C 79 1.3.2016

κ. Jana MALÁ

Παραίτηση

Τακτικό μέλος

Εργοδότες

Τσεχική Δημοκρατία

κ. Nora ŠEJDOVÁ

Συνομοσπονδία Βιομηχανιών της Τσεχικής Δημοκρατίας

12.12.2016

Συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας

28.2.2019

ΕΕ C 79 1.3.2016

κ. František HROBSKÝ

Παραίτηση

Αναπληρωματικό μέλος

Εργοδότες

Τσεχική Δημοκρατία

κ. Jana MALÁ

Τσεχική Οργάνωση Εργοδοτών στον Τομέα της Ενέργειας

12.12.2016

Συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας

28.2.2019

ΕΕ C 79 1.3.2016

κ. Jozef KSINAN

Παραίτηση

Αναπληρωματικό μέλος

κυβέρνηση

Σλοβακία

κ. Lucia SABOVA DANKOVA

Περιφερειακή Επιθεώρηση Εργασίας

12.12.2016

Συμβουλευτική επιτροπή για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης

19.10.2020

ΕΕ C 341 16.10.2015

κ. Michał MENES

Παραίτηση

Τακτικό μέλος

Συνδικαλιστικές οργανώσεις

Πολωνία

κ. Stanisław RÓŻYCKI

Συμμαχία Συνδικαλιστικών Ενώσεων της Πολωνίας

20.9.2016

Συμβουλευτική επιτροπή για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης

19.10.2020

ΕΕ C 341 16.10.2015

κ. Koen MEESTERS

Παραίτηση

Τακτικό μέλος

Συνδικαλιστικές οργανώσεις

Βέλγιο

κ. Nathalie DIESBECQ

Studiedienst ACV

29.9.2016

Συμβουλευτική επιτροπή για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων

24.9.2018

ΕΕ C 348 της 20.9.2016

κ. Stefanie RIEDER

Παραίτηση

Αναπληρωματικό μέλος

Εργοδότες

Αυστρία

κ. Barbara DALLINGER

Wirtschaftskammer Österreich, EU-Büro Brüssel

17.10.2016

Συμβουλευτική επιτροπή για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων

24.9.2018

ΕΕ C 348 της 20.9.2016

κ. Paloma MARTÍNEZ GAMO

Παραίτηση

Τακτικό μέλος

κυβέρνηση

Ισπανία

κ. Sara CORRES ARMENDARIZ

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης

28.11.2016

Συμβουλευτική επιτροπή για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων

24.9.2018

ΕΕ C 348 της 20.9.2016

κ. Alexandra KRAMER

Παραίτηση

Τακτικό μέλος

Συνδικαλιστικές οργανώσεις

Γερμανία

κ. Robert SPILLER

DGB Bundesvostand

28.11.2016

Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων

31.5.2019

ΕΕ C 199 της 4.6.2016

κ. Maria de Fátima DUARTE

Παραίτηση

Τακτικό μέλος

κυβέρνηση

Πορτογαλία

κ. Carlos Miguel RODRIGUES DUARTE

CIG

29.9.2016

Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία

7.11.2016

ΕΕ C 360 της 10.12.2013

κ. Octavian Alexandru BOJAN

Παραίτηση

Αναπληρωματικό μέλος

Εργοδότες

Ρουμανία

κ. Daniela SÂRBU

UGIR - Uniunea Generală a Industriaşilor din România

18.7.2016


28.1.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 29/6


Ανακοίνωση προς τα πρόσωπα, τις ομάδες και τις οντότητες του καταλόγου που προβλέπει το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 του Συμβουλίου για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

[βλέπε παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) 2017/150 του Συμβουλίου]

(2017/C 29/04)

Οι ακόλουθες πληροφορίες τίθενται υπόψη των προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του κανονισμού (ΕΕ) 2017/150 του Συμβουλίου (1).

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ότι οι λόγοι για τη συμπερίληψη των προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που περιέχονται στον προαναφερόμενο κατάλογο προσώπων, ομάδων και οντοτήτων έναντι των οποίων ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2580/200 του Συμβουλίου, της 27ης Δεκεμβρίου 2001, για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (2), εξακολουθούν να ισχύουν. Κατά συνέπεια, το Συμβούλιο αποφάσισε ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα, ομάδες και οντότητες θα παραμείνουν στον κατάλογο.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 ορίζει ότι δεσμεύονται όλα τα κεφάλαια, τα άλλα χρηματικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικοί πόροι που ανήκουν σε αυτά τα πρόσωπα, ομάδες ή οντότητες και ότι δεν είναι δυνατόν να τους διατεθεί, άμεσα ή έμμεσα, κανένα κεφάλαιο, άλλο χρηματικό περιουσιακό στοιχείο ή οικονομικός πόρος.

Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερόμενων προσώπων, ομάδων και οντοτήτων στη δυνατότητα υποβολής αίτησης στις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους (ή των οικείων κρατών μελών), ως έχουν στον κατάλογο του παραρτήματος του κανονισμού, ώστε να τους χορηγηθεί άδεια να χρησιμοποιήσουν δεσμευμένα κεφάλαια για βασικές ανάγκες ή συγκεκριμένες πληρωμές σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.

Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, ομάδες και οντότητες μπορούν να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να τους κοινοποιηθεί το σκεπτικό του Συμβουλίου βάσει του οποίου παραμένουν στον προαναφερόμενο κατάλογο (εκτός εάν το σκεπτικό τους έχει ήδη κοινοποιηθεί). Οι αιτήσεις αυτές θα πρέπει να αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:

Council of the European Union (Attn: COMET designations)

Rue de la Loi / Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, ομάδες και οντότητες μπορούν ανά πάσα στιγμή να υποβάλουν αίτηση στο Συμβούλιο, στην προαναφερόμενη διεύθυνση, συνοδευόμενη από τυχόν έγγραφα που θα την τεκμηριώνουν, προκειμένου να επανεξετασθεί η απόφαση σύμφωνα με την οποία περιελήφθησαν και παραμένουν στον προαναφερόμενο κατάλογο. Οι αιτήσεις αυτές θα εξετάζονται κατά την παραλαβή τους. Εφιστάται εν προκειμένω η προσοχή των ενδιαφερόμενων προσώπων, ομάδων και οντοτήτων στην τακτική επανεξέταση του καταλόγου από το Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 6 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ (3). Για να εξεταστούν οι αιτήσεις κατά την προσεχή επανεξέταση, θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 24 Μαρτίου 2017.

Εφιστάται επίσης η προσοχή των ενδιαφερόμενων προσώπων, ομάδων και οντοτήτων στη δυνατότητα αμφισβήτησης του κανονισμού του Συμβουλίου ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 263 παράγραφοι 4 και 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


(1)  ΕΕ L 23 της 28.1.2017, σ. 3.

(2)  ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 70.

(3)  ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 93.


28.1.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 29/7


Ανακοίνωση προς τα υποκείμενα δεδομένων κατά των οποίων εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 του Συμβουλίου για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

(2017/C 29/05)

Εφιστάται η προσοχή των υποκειμένων των δεδομένων στις παρακάτω πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1):

Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας των δεδομένων είναι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 του Συμβουλίου (2).

Ο ελεγκτής αυτής της επεξεργασίας είναι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκπροσωπείται από τον γενικό διευθυντή της ΓΔ C (Εξωτερικές Υποθέσεις, Διεύρυνση, Πολιτική Προστασία) της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου. Το τμήμα στο οποίο έχει ανατεθεί η επεξεργασία είναι η Μονάδα 1C της ΓΔ C, η διεύθυνση της οποίας είναι η εξής:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi / Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: sanctions@consilium.europa.eu

Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων είναι η κατάρτιση και η ενημέρωση του καταλόγου των προσώπων τα οποία υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2580/2001.

Υποκείμενα των δεδομένων είναι τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια καταχώρισης που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό.

Στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται περιλαμβάνονται τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την ορθή ταυτοποίηση του ενδιαφερόμενου προσώπου, το σκεπτικό για την καταχώριση και άλλα συναφή στοιχεία.

Εάν χρειαστεί, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται τίθενται στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της Επιτροπής.

Με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχεία α) και δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, η διεκπεραίωση αιτήσεων πρόσβασης, αιτήσεων διόρθωσης ή ενστάσεων γίνεται σύμφωνα με το τμήμα 5 της απόφασης 2004/644/ΕΚ του Συμβουλίου (3).

Τα προσωπικά δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα για πέντε έτη από τη στιγμή της διαγραφής ενός υποκειμένου δεδομένων από τον κατάλογο των προσώπων που υπόκεινται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ή από τη στιγμή που λήγει η ισχύς του μέτρου, ή μέχρι την ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών που έχουν τυχόν ξεκινήσει.

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα προσφυγής στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.


(1)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 70.

(3)  ΕΕ L 296 της 21.9.2004, σ. 16.


28.1.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 29/8


Ανακοίνωση υπόψη των προσώπων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα προβλεπόμενα στην απόφαση 2011/172/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 270/2011 του Συμβουλίου για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων λόγω της κατάστασης στην Αίγυπτο

(2017/C 29/06)

Οι ακόλουθες πληροφορίες τίθενται υπόψη των προσώπων τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα της απόφασης 2011/172/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (1) και στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 270/2011 του Συμβουλίου (2) για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων λόγω της κατάστασης στην Αίγυπτο.

Στον φάκελο του Συμβουλίου περιελήφθησαν νέα στοιχεία για όλα τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της απόφασης 2011/172/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου και στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 270/2011 του Συμβουλίου. Οι ενδιαφερόμενοι πληροφορούνται διά της παρούσης ότι δύνανται να υποβάλουν αίτηση, πριν από τις 17 Φεβρουαρίου 2017, στο Συμβούλιο, στην ακόλουθη διεύθυνση, για να λάβουν τις πληροφορίες που τους αφορούν:

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γενική Γραμματεία

ΓΔ C 1C

Rue de la Loi/Wet Straat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË/ΒΕΛΓΙΟ

Ηλ. διεύθυνση: sanctions@consilium.europa.eu

Τυχόν παρατηρήσεις που θα παραληφθούν θα ληφθούν υπόψη για την περιοδική επανεξέταση από το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης 2011/172/ΚΕΠΠΑ και το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 270/2011.


(1)  ΕΕ L 76 της 22.3.2011, σ. 63.

(2)  ΕΕ L 76 της 22.3.2011, σ. 4.


28.1.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 29/9


Ανακοίνωση υπόψη των προσώπων που υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2011/72/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/153 του Συμβουλίου, και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 101/2011 του Συμβουλίου, όπως εφαρμόζεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/149 του Συμβουλίου, για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών λόγω της κατάστασης στην Τυνησία

(2017/C 29/07)

Οι ακόλουθες πληροφορίες τίθενται υπόψη των προσώπων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της απόφασης 2011/72/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (1), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/153 του Συμβουλίου (2), και στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 101/2011 του Συμβουλίου (3), όπως εφαρμόζεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/149 του Συμβουλίου (4).

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού επανεξέτασε τον κατάλογο των καταχωρισμένων προσώπων, αποφάσισε ότι τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στα προαναφερόμενα παραρτήματα θα πρέπει να εξακολουθήσουν να περιλαμβάνονται στον κατάλογο προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2011/72/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 101/2011 του Συμβουλίου.

Εφιστάται η προσοχή των εν λόγω προσώπων στη δυνατότητα υποβολής αίτησης στις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους μέλους ή των οικείων κρατών μελών, όπως υποδεικνύεται στους ιστότοπους του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 101/2011 του Συμβουλίου, προκειμένου να λάβουν άδεια χρήσης δεσμευμένων κεφαλαίων για βασικές ανάγκες ή συγκεκριμένες πληρωμές (πρβλ. άρθρο 4 του κανονισμού).

Τα εν λόγω πρόσωπα δύνανται, πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2017, να υποβάλουν στο Συμβούλιο αίτηση επανεξέτασης της απόφασης υπαγωγής τους στον προαναφερόμενο κατάλογο αποστέλλοντάς την, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wet Straat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Οι παρατηρήσεις που θα παραληφθούν θα συνεκτιμηθούν κατά την επόμενη επανεξέταση από το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης 2011/72/ΚΕΠΠΑ και το άρθρο 12 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 101/2011, του καταλόγου των καταχωρισμένων προσώπων.


(1)  ΕΕ L 28 της 2.2.2011, σ. 62.

(2)  ΕΕ L 23 της 28.1.2017, σ. 19.

(3)  ΕΕ L 31 της 5.2.2011, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 23 της 28.1.2017, σ. 1.


28.1.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 29/10


Ανακοίνωση προς τα υποκείμενα δεδομένων έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 101/2011 του Συμβουλίου, όπως εφαρμόζεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/149 του Συμβουλίου, για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών λόγω της κατάστασης στην Τυνησία

(2017/C 29/08)

Εφιστάται η προσοχή των υποκειμένων των δεδομένων στις παρακάτω πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1):

Η νομική βάση για αυτή την πράξη επεξεργασίας είναι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 101/2011 του Συμβουλίου (2), όπως εφαρμόζεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/149 του Συμβουλίου (3).

Ο ελεγκτής αυτής της πράξης επεξεργασίας είναι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκπροσωπείται από τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔ C (Εξωτερικές Σχέσεις, Διεύρυνση, Πολιτική Προστασία) της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου και η πράξη επεξεργασίας έχει ανατεθεί στη Μονάδα 1C της ΓΔ C, η διεύθυνση της οποίας είναι:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wet Straat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Στόχος αυτής της πράξης επεξεργασίας είναι η κατάρτιση και η επικαιροποίηση του καταλόγου των προσώπων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 101/2011, όπως εφαρμόζεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/149 του Συμβουλίου.

Τα υποκείμενα δεδομένων είναι τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια εγγραφής στον κατάλογο που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται περιλαμβάνουν δεδομένα αναγκαία για την ορθή ταυτοποίηση του ενδιαφερόμενου προσώπου, το σκεπτικό για την καταχώριση και άλλα συναφή δεδομένα.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να τεθούν εάν χρειαστεί στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της Επιτροπής.

Με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχεία α) και δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, οι αιτήσεις πρόσβασης, καθώς και οι αιτήσεις διόρθωσης ή οι ενστάσεις θα διεκπεραιώνονται σύμφωνα με το τμήμα 5 της απόφασης 2004/644/ΕΚ του Συμβουλίου (4).

Τα προσωπικά δεδομένα θα φυλάσσονται για 5 έτη από τη στιγμή της διαγραφής του υποκειμένου των δεδομένων από τον κατάλογο των προσώπων που υπόκεινται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ή από τη στιγμή που λήγει η ισχύς του μέτρου ή όσο διαρκούν οι δικαστικές διαδικασίες που έχουν τυχόν ξεκινήσει.

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να προσφύγουν στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.


(1)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 31 της 5.2.2011, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 23 της 28.1.2017, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 296 της 21.9.2004, σ. 16.


Ευρωπαϊκή Επιτροπή

28.1.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 29/11


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

27 Ιανουαρίου 2017

(2017/C 29/09)

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,0681

JPY

ιαπωνικό γιεν

123,01

DKK

δανική κορόνα

7,4369

GBP

λίρα στερλίνα

0,85170

SEK

σουηδική κορόνα

9,4528

CHF

ελβετικό φράγκο

1,0689

ISK

ισλανδική κορόνα

 

NOK

νορβηγική κορόνα

8,9190

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

27,021

HUF

ουγγρικό φιορίνι

311,63

PLN

πολωνικό ζλότι

4,3400

RON

ρουμανικό λέου

4,5058

TRY

τουρκική λίρα

4,1416

AUD

δολάριο Αυστραλίας

1,4169

CAD

δολάριο Καναδά

1,4012

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

8,2873

NZD

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

1,4726

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,5250

KRW

ουόν Νότιας Κορέας

1 253,96

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

14,4471

CNY

κινεζικό ρενμινπί γιουάν

7,3654

HRK

κροατική κούνα

7,4818

IDR

ρουπία Ινδονησίας

14 276,89

MYR

μαλαισιανό ρινγκίτ

4,7333

PHP

πέσο Φιλιππινών

53,221

RUB

ρωσικό ρούβλι

64,1625

THB

ταϊλανδικό μπατ

37,683

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

3,3834

MXN

πέσο Μεξικού

22,5452

INR

ινδική ρουπία

72,7030


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


28.1.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 29/12


Περίληψη των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις χορηγήσεις αδειών για τη διάθεση στην αγορά με σκοπό τη χρήση και/ή για τη χρήση ουσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH)

[Δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (1)]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2017/C 29/10)

Αποφάσεις για τη χορήγηση άδειας

Στοιχεία της απόφασης (2)

Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης

Ονομασία της ουσίας

Κάτοχος της άδειας

Αριθμός άδειας

Εγκεκριμένη χρήση

Ημερομηνία λήξης της περιόδου αναθεώρησης

Λόγοι της απόφασης

C(2016) 8596

3 Ιανουαρίου 2017

Τριχλωροαιθυλένιο

Αριθ. ΕΚ 201-167-4

Αριθ. CAS 79-01-6

Parker Hannifin Manufacturing Netherlands (Filtration & Separation) BV, Oude Kerkstraat 4, 4870 AG Etten-Leur, Ολλανδία

REACH/16/7/0

Βιομηχανική χρήση ως διαλύτης διαδικασίας για την κατασκευή μονάδων που περιέχουν μεμβράνες κοίλων ινών για τον διαχωρισμό αερίων

21 Απριλίου 2028

Σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη υπερτερούν των κινδύνων από τη χρήση της ουσίας για την υγεία του ανθρώπου και δεν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες από την άποψη της τεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητάς τους.


(1)  ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1.

(2)  Η απόφαση είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

28.1.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 29/13


Ανακοίνωση της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα

Τροποποίηση υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε τακτικές αεροπορικές γραμμές

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2017/C 29/11)

Κράτος μέλος

Γαλλία

Γραμμή

Lannion (Côte-de-Granit) — Paris (Orly)

Αρχική ημερομηνία έναρξης ισχύος των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας

27 Οκτωβρίου 2003

Ημερομηνία έναρξης ισχύος των τροποποιήσεων

23 Σεπτεμβρίου 2017

Διεύθυνση στην οποία διατίθεται το κείμενο, καθώς και κάθε πληροφορία και/ή έγγραφα σχετικά με την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας

Απόφαση της 23ης Δεκεμβρίου 2016 για την τροποποίηση των επιβαλλόμενων υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας στις τακτικές αεροπορικές γραμμές Lannion – Παρίσι (Orly)

NOR: DEVA1638280A

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do

για κάθε πληροφορία:

Direction Générale de l’Aviation Civile

DTA/SDT/T2

50 rue Henry Farman

75 720 Paris cedex 15

ΓΑΛΛΙΑ

Τηλ. +33 158094321

Email: osp-compagnies.dta@aviation-civile.gouv.fr


28.1.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 29/14


Ανακοίνωση της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκμετάλλευση τακτικών αεροπορικών γραμμών σύμφωνα με τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2017/C 29/12)

Κράτος μέλος

Γαλλία

Γραμμή

Lannion — Paris (Orly)

Διάρκεια ισχύος της σύμβασης

Από 23 Σεπτεμβρίου 2017 έως 22 Σεπτεμβρίου 2021

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων και προσφορών

3 Απριλίου 2017 (17:00 τοπική ώρα)

Διεύθυνση στην οποία διατίθεται το κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, καθώς και κάθε πληροφορία ή/και έγγραφα σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προσφορών και την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας

Aéroport de Lannion – Côte de Granit

Syndicat Mixte de l’Aéroport - EPIC

Avenue Pierre Marzin

22300 Lannion

ΓΑΛΛΙΑ

Τηλ. +33 296058234

Φαξ +33 296058299

Email: akguegan.aeroportlannion@orange.fr


28.1.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 29/15


Επικαιροποίηση του καταλόγου τελωνείων (1) στα οποία είναι δυνατή η διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1635/2006 της Επιτροπής (2)

(2017/C 29/13)

Κράτος μέλος

Τελωνεία

BELGIQUE/BELGIË

Anvers DE — voie maritime

Bierset — (Grâce-Hollogne) DE — voies aérienne et/ou terrestre

Bruxelles DE — voie aérienne

Zaventem D — voie aérienne

БЪЛГАРИЯ

ТМУ Варна

МП Варна-запад

МП Пристанище Варна

ТМУ Бургас

МП Пристанище Бургас център

ТМУ Столична

ČESKÁ REPUBLIKA

Όλα τα τελωνεία

DANMARK

Κάθε λιμάνι και αεροδρόμιο της Δανίας

DEUTSCHLAND

Baden-Württemberg

HZA Lörrach — ZA Weil-am-Rhein-Autobahn

HZA Stuttgart — ZA Flughafen

HZA Ulm — ZA Aalen

 

Bayern

HZA München — ZA Flughafen

HZA Regensburg — ZA Furth-im-Wald-Schafberg

HZA Schweinfurt — ZA Bayreuth

HZA Nürnberg — ZA Erlangen - Tennenlohe

 

Berlin

HZA Berlin — ZA Marzahn

HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen-Tegel

Brandenburg

Bereich HZA Frankfurt (Oder)

HZA Frankfurt (Oder) — ZA Frankfurt (Oder) Autobahn

HZA Frankfurt (Oder) — ZA Forst-Autobahn

Bereich HZA Potsdam

HZA Potsdam — ZA Berlin-Flughafen Schönefeld

Bremen

HZA Bremen — ZA Neustädter Hafen

HZA Bremerhaven — ZA Bremerhaven

 

Hamburg

HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe

HZA Hamburg-Hafen — ZA Waltershof

HZA Itzehoe — Hamburg-Flughafen

Hessen

HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen

Mecklenburg-Vorpommern

HZA Stralsund — ZA Rostock-Grenzkontrollstelle Rostock

 

Niedersachsen

HZA Hannover — ZA Hamburger Allee

HZA Braunschweig — ZA Braunschweig-Broitzem

Nordrhein-Westfalen

HZA Dortmund — ZA Ost

HZA Düsseldorf — ZA Flughafen

Rheinland-Pfalz

HZA Koblenz — ZA Hahn-Flughafen

Schleswig-Holstein

HZA Kiel — ZA Lübeck Abfertigungsstelle Hafen

EESTI

Narva, Koidula ja Luhamaa piiripunktid, Tallinna Lennujaam, Tallinna, Paljassaare ja Muuga sadamad

ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών, Πειραιά, Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Αερολιμένα Μίκρας, Βόλου, Πατρών, Ηρακλείου, Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, Καβάλας, Ιωαννίνων, Ναυπλίου

ESPAÑA

Barcelona (Aeropuerto), Barcelona (Puerto), Irun (Carretera), La Junquera (Carretera), Madrid (Aeropuerto)

FRANCE

Όλα τα τελωνεία

IRELAND

Όλα τα τελωνεία

ITALIA

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Trieste

Ufficio di Sanità aerea di Torino — Caselle

Ufficio di Sanità aerea di Roma — Fiumicino

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Venezia

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Genova

Ufficio di Sanità marittima di Livorno

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Ancona

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Brindisi

Ufficio di Sanità aerea di Varese — Malpensa

Ufficio di Sanità aerea di Bologna — Panicale

Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Bari

Posto d’Ispezione frontaliera di Chiasso

ΚΥΠΡΟΣ

Όλα τα τελωνεία

LATVIJA

Roads: Grebneva, Pāternieki, Terehova; Railways: Daugavpils, Rēzekne-2; Seaports: Liepāja, Rīga, Ventspils; Airport: Rīga; Post: Rīga International branch of the Latvian Post Office

LIETUVA

Όλα τα τελωνεία

LUXEMBOURG

Bureau des Douanes et Accises

Centre douanier — Luxembourg

Bureau des Douanes et Accises

Luxembourg-Aéroport — Niederanven

MAGYARORSZÁG

Όλα τα τελωνεία

MALTE

Το τμήμα Αεροπορικού Φορτίου του Διεθνούς Αερολιμένα της Μάλτας, Λούκα

Η Μονάδα Διεκπεραίωσης Εισερχόμενων Θαλάσσιων Φορτίων, Βαλέτα

Το Ταχυδρομικό Γραφείο Δεμάτων του Τελωνείου, Qormi

NEDERLAND

Όλα τα τελωνεία

ÖSTERREICH

Nickelsdorf

Heiligenkreuz

Spielfeld

Tissis

Wien - Flughafen Schwechat

POLSKA

Όλα τα τελωνεία

PORTUGAL

Aeroportos de Lisboa, Porto e Faro

Portos de Lisboa e Leixões

ROMÂNIA

Όλα τα τελωνεία

SLOVENIJA

Obrežje (road border crossing), Koper (port border crossing), Dobova (railway border crossing), Gruškovje (road border crossing), Jelšane (road border crossing), Brnik (air border crossing), Ljubljana (road and railway)

SLOVENSKO

Όλα τα τελωνεία

SUOMI — FINLAND

Helsinki, Vaalimaa, Niirala, Vartius, Raja-Jooseppi, Utsjoki, Kilpisjärvi, Helsinki-Vantaan lentoasema

SVERIGE

Arlanda, Göteborg, Landvetter, Helsingborg, Karlskrona, Stockholm, Ystad, Karlshamn

UNITED KINGDOM

Belfast International Airport, Port of Belfast, Port of Dover, Port of Falmouth, Port of Felixstowe, Gatwick Airport, Glasgow Prestwick Airport, Manchester Airport, Port of Hull and Goole, Port of London, Port of Southampton


(1)  Η επικαιροποίηση επισημαίνεται με πλαγιότυπους τυπογραφικούς χαρακτήρες.

(2)  ΕΕ L 306 της 7.11.2006, σ. 3.


28.1.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 29/19


Δεσμευτικές πληροφορίες καταγωγής

(2017/C 29/14)

Κατάλογος των αρχών που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη για την παραλαβή αιτήσεων για παροχή δεσμευτικών πληροφοριών καταγωγής ή για την έκδοσή τους

Κράτος μέλος

Τελωνειακή αρχή

Τηλέφωνο

E-mail

ΒΕΛΓΙΟ

 

 

 

Μη προτιμησιακή καταγωγή

Service Public Fédéral Économie, PME, Classes Moyennes et Énergie

Direction générale du Potentiel économique

Intersectoriel - Politique Commerciale

bâtiment Atrium C

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

Belgique

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Bestuur Economisch Potentieel

Intersectoraal - Handelspolitiek

City Atrium C

Vooruitgangsstraat 50

1210 Brussel

België

+32 22778467

marc.wegnez@economie.fgov.be

Προτιμησιακή καταγωγή

Service Public Fédéral Finances

Administration Centrale des Douanes et Accises

Services des Procédures Douanières - direction 9

North Galaxy - Tour A (NG A9)

Boulevard du Roi Albert II, 33 - boîte 37

1030 Bruxelles

Belgique

Federale Overheidsdienst Financiën

Centrale Administratie der Douane en Accijnzen

Dienst Douaneprocedures - directie 9

North Galaxy - Toren A (NG A9)

Koning Albert II - laan 33, bus 37

1030 Brussel

België

+32 225763103

luc.verhaeghe@minfin.fed.be

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

National Customs Agency

Central Customs Directorate

47, G.S.Rakovski street

BG-1040 Sofia

+359 298594313

+359 298594145

origin@customs.bg

ΚΡΟΑΤΙΑ

Customs Directorate of the Ministry of Finance of the Republic of Croatia

Central Office

Sector for customs tariff, value and origin Service for customs value and origin

Carinska uprava Ministarstva financija Republike Hrvatske

Središnji ured

Sektor za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo

Služba za carinsku vrijednost i podrijetlo

Alexandera Von Humboldta 4a,

10000 Zagreb

+385 1 6211 308

+385 1 6211 321

podrijetlo@carina.hr

origin@carina.hr

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Celní úřad pro Olomoucký kraj

Oddělení – Závazných informací

Blanická 19

772 71 Olomouc

+420 585 111 111

podatelna580000@cs.mfcr.cz

ΔΑΝΙΑ

SKAT København

Sluseholmen 8B

DK-2450 København SV

+45 723 74204

Keld.Mikkelsen@Skat.dk

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

 

 

 

Προτιμησιακή καταγωγή

και

Μη προτιμησιακή καταγωγή

εφόσον η τελευταία επεξεργασία ή μεταποίηση πραγματοποιείται εκτός της ΕΕ

ή

όταν πρόκειται για εμπορεύματα για τα οποία υφίστανται κοινές οργανώσεις αγοράς, σύμφωνα με τις οποίες η χορήγηση οφελών εξαρτάται από την προσδιοριζόμενη μη προτιμησιακή καταγωγή.

Hauptzollamt Hannover

Waterloostraße 5

30169 Hannover

+49 511101 2480

poststelle.vzta-hza-hannover@zoll.bund.de

Μη προτιμησιακή καταγωγή

εφόσον τα εμπορεύματα λαμβάνονται εξολοκλήρου στην ΕΕ ή παρασκευάζονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία ή μεταποίηση στην ΕΕ.

Αυτό δεν ισχύει για εμπορεύματα για τα οποία υφίστανται κοινές οργανώσεις αγοράς, σύμφωνα με τις οποίες η χορήγηση οφελών εξαρτάται από την προσδιοριζόμενη μη προτιμησιακή καταγωγή.

Industrie- und Handelskammern

Deutscher Industrie- und Handelskammertag

Breite Straße 29

10178 Berlin

+49 302030 82321

behm.steffen@dihk.de

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Office of the Revenue Commissioners

Classification, Origin and Valuation Section

Customs Division

St Conlon’s Road

Nenagh

County Tipperary

+353 6744260

origin&valuationsection@revenue.ie

ΕΣΘΟΝΙΑ

Maksu-ja Tolliamet

Tolliosakond

Tollitalitus

Lõõtsa 8A

15176 Tallinn

+372 6762607

emta@emta.ee

ΕΛΛΑΔΑ

Ministry of Finance

General Secretariat for Public Revenue

General Directorate of Customs and Excise

Section B Tariff

Preferential Regimes & Origin

10, Karageorgi Servias Str.

101 84 Athens

Υπουργείο Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.

Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων και Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων

Τμήμα Β Προτιμησιακών Δασμολογικών

Καθεστώτων και Καταγωγής

Καραγεώργη Σερβίας 10

101 84 Αθήνα

+30 2106987491

+30 2106987493

+30 2106987541

+30 2106987513

d17-c@2001.syzefxis.gov.gr

ΙΣΠΑΝΙΑ

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

Avda. Llano Castellano, 17

28071 Madrid

+34 917289854/55/35

gesadu@aeat.es

ΓΑΛΛΙΑ

Direction Générale des Douanes et Droits Indirects

Bureau E/1

11, rue des Deux-Communes

93558 Montreuil CEDEX

+33 157534374

+33 157534278

dg-e1@douane.finances.gouv.fr

ΙΤΑΛΙΑ

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali

Ufficio applicazione tributi doganali

Via Mario Carucci, 71

00143 Roma

+39 0650245216

dogane.legislazionedogane.applicazione@agenziadogane.it

ΚΥΠΡΟΣ

Department of Customs and Excise

Ministry of Finance

M. Karaoli Str.

1096 Nicosia

Postal address:

Customs Headquarters

1440 Nicosia

Τμήμα Τελωνείων

Υπουργείο Οικονομικών

Μ. Καραολή

1096 Λευκωσία

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Αρχιτελωνείο

1440 Λευκωσία

+357 22601651

+357 22601703

headquarters@customs.mof.gov.cy

ΛΕΤΟΝΙΑ

State Revenue Service of the Republic of Latvia

National Customs Board

Talejas Street 1

Riga, LV-1978

Latvijas Republikas

Valsts ieņēmumu dienesta

Muitas pārvalde

Talejas iela 1,

Rīga, LV-1978

+371 67121007

+371 67121011

MP.lietvediba@vid.gov.lv

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

A. Jakšto g. 1/25

01105 Vilnius

+370 52666067

+370 52666068

muitine@lrmuitine.lt

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Direction des douanes et accises

Division TAXUD

BP 1605

1016 Luxembourg

+352 28182246

+352 28182347

Jean-Claude.Nilles@do.etat.lu

Laurent.Thilges@do.etat.lu

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézete

Hősök fasora 20-24

1163 Budapest

+36 14022233

szi@nav.gov.hu

ΜΑΛΤΑ

Customs Department

Lascaris Wharf

Valletta. CMR02

+356 25685186

saviour.grima@gov.mt

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Douane Nederland/Kantoor Nijmegen

Landelijk Team Oorsprongszaken

PB 1537

6501 BM Nijmegen

+31 243813701

helpdesk.oorsprongszaken@belastingdienst.nl

ΑΥΣΤΡΙΑ

Bundesministerium für Finanzen

Johannesgasse 5

1010 Wien

+43 151433/504189

origin@bmf.gv.at

ΠΟΛΩΝΙΑ

Izba Celna w Warszawie

Wydział Wiążących Informacji WIT i WIP

ul. Erazma Ciołka 14 A

01-443 Warszawa

+48 225447540

wip@war.mofnet.gov.pl

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Autoridade Tributária e Aduaneira

Direcção de Serviços de Tributação Aduaneira

Rua de Alfãndega no 5 r/c

1149-006 Lisboa

+351 218813765

dsta@at.gov.pt

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală a Vămilor

Str. Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, sector 6

cod 060305

Bucuresti

+40 213155858

+40 213112456

origine@customs.ro

ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Generalni carinski urad

Šmartinska 55

1523 Ljubljana

+386 14783921

ana.macek@gov.si

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Colný úrad Bratislava

Miletičova 42

824 59 Bratislava 26

+421 250263963

martin.strbik@financnasprava.sk

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

Tulli

PL 512

FI-00101 Helsinki

Tullen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

+358 2955200

leena.lehtinen@tulli.fi

minna.raitanen@tulli.fi

ΣΟΥΗΔΙΑ

Tullverket

Box 12854

112 98 Stockholm

+46 84565244

+46 84565522

anna.folkesson@tullverket.se

elisabet.andersson@tullverket.se

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

HM Revenue & Customs

Excise, Customs, Stamps and Money

Duty Liability Team

10th Floor South-East

Alexander House

21 Victoria Avenue

Southend-on-Sea

Essex SS99 1AA

+44 1702367721

ken.sherlock@hmrc.gsi.gov.uk

dutyliability.policy@hmrc.gsi.gov.uk


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

28.1.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 29/25


ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΉΣ ΠΡΟΤΆΣΕΩΝ — EACEA/05/2017

Σχέδιο ενδοαφρικανικής ακαδημαϊκής κινητικότητας

(2017/C 29/15)

1.   Στόχοι και περιγραφή

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και κατ’ επέκταση, η συμβολή στη μείωση της φτώχειας μέσω της αύξησης της διαθεσιμότητας εκπαιδευμένου και με υψηλό επίπεδο επαγγελματικών προσόντων εργατικού δυναμικού στην Αφρική.

Ειδικός στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων σπουδαστών και εργαζομένων μέσω της προώθησης της κινητικότητάς τους εντός Αφρικής. Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ) στην Αφρική αναμένεται να αυξήσει την πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση, ενθαρρύνοντας και παρέχοντας στους αφρικανούς σπουδαστές τη δυνατότητα να πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές στην αφρικανική ήπειρο. Επιπλέον, η κινητικότητα του προσωπικού (ακαδημαϊκού και διοικητικού) αναμένεται να βελτιώσει την ικανότητα των αφρικανικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ως προς τη σύναψη διεθνών συνεργασιών.

Συγκεκριμένα, σκοπός του το προγράμματος είναι:

α)

να συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προάγοντας τη διεθνοποίηση και την εναρμόνιση των προγραμμάτων σπουδών και των μαθημάτων των συμμετεχόντων ιδρυμάτων.

β)

να παράσχει σε φοιτητές, ακαδημαϊκούς και μέλη του προσωπικού τη δυνατότητα να επωφεληθούν σε γλωσσικό, πολιτισμικό και επαγγελματικό επίπεδο από την εμπειρία που αποκτάται μέσω της κινητικότητας σε άλλη αφρικανική χώρα.

2.   Επιλέξιμοι υποψήφιοι και σύνθεση σύμπραξης

Στη σύμπραξη πρέπει να συμμετέχουν ως εταίροι τέσσερα, κατ’ ελάχιστον, και έξι, κατά το μέγιστο, ΑΕΙ της Αφρικής (περιλαμβανομένου του αιτούντος) και ένας τεχνικός εταίρος από την ΕΕ.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι και εταίροι είναι ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στην Αφρική τα οποία παρέχουν σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου (επιπέδου μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ή/και διδακτορικού διπλώματος) ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση τίτλου σπουδών αναγνωρισμένου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας τους. Επιλέξιμα είναι μόνο ΑΕΙ εγκεκριμένα από τις αρμόδιες εθνικές αρχές της Αφρικής. Παραρτήματα των ΑΕΙ από χώρες εκτός Αφρικής δεν είναι επιλέξιμα.

Ο τεχνικός εταίρος πρέπει να είναι ΑΕΙ ενός εκ των κρατών μελών της ΕΕ και να διαθέτει Χάρτη Erasmus για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

3.   Επιλέξιμες δραστηριότητες και διάρκεια

Το σχέδιο περιλαμβάνει την οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα υψηλών προδιαγραφών, καθώς και την παροχή εκπαίδευσης/κατάρτισης και άλλων υπηρεσιών σε αλλοδαπούς φοιτητές και την ανάθεση έργου διδασκαλίας/κατάρτισης και έρευνας και άλλες υπηρεσίες σε προσωπικό από τις χώρες που καλύπτονται από το σχέδιο. Οι δράσεις κινητικότητας πρέπει να υλοποιηθούν σε μία μόνο από τις επιλέξιμες χώρες της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Η διάρκεια του σχεδίου πρέπει να είναι 60 μηνών.

4.   Κριτήρια ανάθεσης

Όλες οι αιτήσεις αξιολογούνται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες σύμφωνα με τα τρία κριτήρια ανάθεσης που περιγράφονται παρακάτω:

Κριτήρια

Βαθμοί

1.

Συνάφεια

20

2.

Ποιότητα

70

2.1.

Ακαδημαϊκή ποιότητα

15

2.2.

Σύνθεση της σύμπραξης και μηχανισμοί συνεργασίας

15

2.3.

Οργάνωση και υλοποίηση κινητικότητας

20

2.4.

Διευκολύνσεις των φοιτητών/του προσωπικού και συνέχεια

10

2.5.

Ισορροπία φύλου

10

3.

Βιωσιμότητα

10

Σύνολο

100

Για να θεωρηθούν επιλέξιμα τα σχέδια πρέπει να συγκεντρώσουν κατ’ ελάχιστον 50 βαθμούς από το σύνολο των 100.

5.   Προϋπολογισμός και ποσά επιδότησης

Το συνολικό ενδεικτικό ποσό που διατίθεται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων εκτιμάται σε 9 900 000 ευρώ και πρέπει να καλύψει περίπου 350 ροές κινητικότητας.

Κάθε επιχορήγηση κυμαίνεται μεταξύ 1 000 000 ευρώ (ελάχιστο ποσό επιχορήγησης) και 1 400 000 ευρώ (μέγιστο ποσό επιχορήγησης).

Η επιχορήγηση της ΕΕ για την οργάνωση της κινητικότητας γίνεται επί τη βάσει κατ’ αποκοπήν ποσού ενώ, για την υλοποίησή της, βάσει τιμής μονάδας.

6.   Διαδικασία υποβολής προτάσεων και προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για το σχέδιο ενδοαφρικανικής ακαδημαϊκής κινητικότητας είναι η 2α Μαΐου 2017 στις 12.00 η ώρα το μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Οι αιτήσεις επιχορήγησης πρέπει να υποβάλλονται χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό έντυπο και τα ειδικά για τον σκοπό αυτό παραρτήματά του. Τα έντυπα διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2017_en).

Μόνο το ηλεκτρονικά υποβληθέν έντυπο (συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων) θεωρείται επίσημη έγκυρη αίτηση.

Επιπλέον, οι αιτούντες οφείλουν να αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αντίγραφο της αίτησής τους (ηλεκτρονικό έντυπο συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων) στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς ο αριθμός καταχώρισης του σχεδίου που παρέλαβαν μετά την υποβολή του ηλεκτρονικού εντύπου. Το αντίγραφο πρέπει να αποστέλλεται στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: EACEA-IntraAfrica-IntraACP@ec.europa.eu

Δεκτές θα γίνονται μόνο οι αιτήσεις που υποβάλλονται εντός της καθορισθείσας προθεσμίας και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

7.   Περισσότερες πληροφορίες

Οι κατευθυντήριες γραμμές της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, καθώς και όλες οι σχετικές πληροφορίες και τα έγγραφα για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού, στη διεύθυνση: https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2017_en


ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

28.1.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 29/27


Δημοσίευση αίτησης τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

(2017/C 29/16)

Η παρούσα δημοσίευση παρέχει το δικαίωμα ένστασης κατά την έννοια του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

«TRADITIONAL WELSH CIDER»

Αριθ. ΕΚ: UK-PGI-0005-01251—7.8.2014

ΠΟΠ ( ) ΠΓΕ ( X )

1.   Ονομασία/-ες

«Traditional Welsh Cider»

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

Ηνωμένο Βασίλειο

3.   Περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου

3.1.   Τύπος προϊόντος

Κλάση 1.8. Λοιπά προϊόντα του παραρτήματος I της Συνθήκης (μπαχαρικά κ.λπ.)

3.2.   Περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ισχύει η ονομασία υπό 1

Ο μηλίτης «Traditional Welsh Cider» (στα ουαλικά «Seidr Cymreig Traddodiadol») παρασκευάζεται από χυμό πρώτης έκθλιψης μήλων για μηλίτη από αυτόχθονες και μη ποικιλίες μήλων που καλλιεργούνται στην Ουαλία με παραδοσιακή μέθοδο. Ο μηλίτης «Traditional Welsh Cider» μπορεί να παρασκευάζεται από πολυποικιλιακό ή μονοποικιλιακό χυμό μήλων πρώτης έκθλιψης. Ο μηλίτης «Traditional Welsh Cider» παρασκευάζεται αποκλειστικά από 100 % χυμό μήλων χωρίς προσμείξεις.

Οι ποικιλίες μήλων για μηλίτη που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του μηλίτη «Traditional Welsh Cider» κατηγοριοποιούνται ως γλυκόπικρες («Bitter Sweet»), αψιές («Sharp»), γλυκές («Sweet») και πικρές/αψιές (Bitter Sharp). Απαιτείται ιδιαίτερη δεξιοτεχνία κατά τη μείξη για να εξισορροπηθούν οι τανίνες των γλυκόπικρων ποικιλιών με την οξύτητα των αψιών ποικιλιών. Οι γλυκόπικρες ποικιλίες περιέχουν τανίνες που προσδίδουν πικρότητα και πιο σκούρο χρώμα και παράγουν ένα ποτό με γεμάτο σώμα. Οι αψιές ποικιλίες περιέχουν υψηλά επίπεδα μηλικού οξέος που προσδίδουν στον μηλίτη αψιά και πικάντικη γεύση. Οι γλυκές ποικιλίες έχουν χαμηλά επίπεδα τανινών και οξέων, αλλά προσδίδουν φρουτώδη γεύση και εξασθενίζουν την επίδραση των σκληρών τανινών. Οι πικρές/αψιές ποικιλίες περιέχουν τόσο οξέα όσο και τανίνες. Η μείξη αυτών των χαρακτηριστικών απαιτεί δεξιοτεχνία και βασίζεται στις γευστικές προτιμήσεις κάθε παρασκευαστή μηλίτη.

Το χρώμα του μηλίτη «Traditional Welsh Cider» ποικίλλει από ανοιχτό έως σκούρο χρυσαφί με ερυθρές και μπρούτζινες αποχρώσεις, ανάλογα με τις ποικιλίες μήλων που χρησιμοποιούνται. Μπορεί να είναι είτε διαυγής είτε θολός, αλλά κατά κανόνα είναι ημι-αδιαφανής, έχει καθαρή, τραγανή γεύση και, ως προς το επίπεδο γλυκύτητας, ποικίλλει από εξαιρετικά ξηρός έως πολύ γλυκός. Είναι κυρίως φρουτώδης με ισορροπημένη σύνθεση μηλικού οξέος και τανινών και ο αλκοολικός τίτλος του κυμαίνεται μεταξύ 3,00 και 8,49 % κατ’ όγκο.

Ο μηλίτης «Traditional Welsh Cider» έχει καθαρή, τραγανή γεύση και, ως προς το επίπεδο γλυκύτητας, ποικίλλει από εξαιρετικά ξηρός έως πολύ γλυκός. Είναι κυρίως φρουτώδης με ισορροπημένη σύνθεση μηλικού οξέος και τανινών. Χωρίς συνήθως να αποτελούν μετρήσιμα μεγέθη, η περιεκτικότητα σε τανίνες και η οξύτητα διαμορφώνονται με βάση το στιλ και τις προτιμήσεις κάθε παρασκευαστή μηλίτη.

Παρασκευάζονται τρεις μορφές μηλίτη «Traditional Welsh Cider» —μη ανθρακούχος, ζύμωσης στη φιάλη, και επαναζύμωσης στη φιάλη, οι οποίες περιγράφονται ακολούθως.

Μη ανθρακούχος (still): μηλίτης με ενανθράκωση που δεν υπερβαίνει τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής πίεσης. Όταν αποθηκεύεται σε ερμητικά κλεισμένο δοχείο, η μερική πίεση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) είναι μικρότερη από 1 bar (100 kPa), ενώ όταν αποθηκεύεται σε πιο πορώδη δοχεία, όπως ξύλινα βαρέλια, η μερική πίεση είναι αρκετά μικρότερη από 1 bar. Ο μηλίτης που σερβίρεται απευθείας ή μετά από μετάγγιση από τέτοιου είδους δοχεία έχει μηδενική ενανθράκωση (αφρισμό) και δεν παρατηρείται αισθητός αναβρασμός. Ωστόσο, εάν η θερμοκρασία του μηλίτη αυξηθεί πάνω από τη θερμοκρασία αποθήκευσης δημιουργούνται κάποιες φυσαλίδες καθώς η διαλυτότητα του CO2 μειώνεται όσο αυξάνεται η θερμοκρασία.

Ζύμωσης στη φιάλη (bottle conditioned): επιτυγχάνεται φυσική ενανθράκωση μέσω της εμφιάλωσης του μηλίτη πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της πρώτης ζύμωσης. Ο μηλίτης εμφιαλώνεται με το ειδικό βάρος (SG) που ο παρασκευαστής κρίνει ότι εξασφαλίζει το επιθυμητό επίπεδο ενανθράκωσης και γλυκύτητας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενανθράκωση που επιτυγχάνεται τόσο λιγότερα είναι τα υπολειπόμενα σάκχαρα. Στην περίπτωση του μηλίτη που υποβάλλεται σε διαδικασία «keeving» (παραδοσιακή διαδικασία αδρανοποίησης των ζυμών σε αρχικό στάδιο μέσω συμπλοκοποίησης με πηκτίνη, με αποτέλεσμα τη γλύκανση χάρη στα φυσικά σάκχαρα χωρίς προσθήκη άλλης γλυκαντικής ουσίας), το επιθυμητό επίπεδο ενανθράκωσης επιτυγχάνεται μέσω της μείωσης του αριθμού των κυττάρων των ζυμών και της απογύμνωσης των ζυμών από τα θρεπτικά συστατικά που χρησιμοποιούν για την ανάπτυξή τους, αποτρέποντας έτσι την πλήρη ζύμωση των σακχάρων. Η πίεση του CO2 που επιτυγχάνεται στους μηλίτες ζύμωσης στη φιάλη είναι της τάξης του 1,5 έως 3,0 bar (150-300 kPa) στους 0 °C και, καθώς περιέχει ίζημα ζυμών, μπορεί να έχει θολή όψη εάν το άνοιγμα της φιάλης και το σερβίρισμά του δεν γίνουν προσεκτικά. Εάν δεν έχει υποβληθεί σε διαδικασία keeving, είναι ξηρός στο στόμα. Η διαδικασία της keeving μπορεί να επιλέγεται μόνο στην περίπτωση που ο μηλίτης «Traditional Welsh Cider» είναι ζύμωσης στη φιάλη. Ο παρασκευαστής μπορεί να υπολογίσει το επίπεδο ενανθράκωσης που επιτυγχάνεται με βάση τη διαφορά του ειδικού βάρους (Δ SG) πριν από την εμφιάλωση και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ζύμωσης στη φιάλη.

Παρόλο που ο αλκοολικός τίτλος του μηλίτη «Traditional Welsh Cider» ζύμωσης στη φιάλη μπορεί να είναι της ίδιας τάξης με εκείνον του μη ανθρακούχου μηλίτη (από 3,00 % έως 8,49 % κατ’ όγκο το μέγιστο) στους κοινούς μηλίτες ζύμωσης στη φιάλη, ιδίως δε εάν έχουν υποβληθεί σε διαδικασία keeving, τείνει να κινείται στο χαμηλότερο άκρο αυτής της τάξης μεγέθους (3,0-5,5 % κατ’ όγκο), καθώς η διαδικασία keeving έχει ως αποτέλεσμα να μένει ατελής η ζύμωση της φυσικής φρουκτόζης.

Επαναζύμωσης στη φιάλη (bottle fermented): επιτυγχάνεται φυσική ενανθράκωση μέσω της εμφιάλωσης του μηλίτη μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ζύμωσης και της πρόκλησης δεύτερης ζύμωσης μέσω της προσθήκης ζυμώσιμων σακχάρων και ζυμών. Ο μηλίτης επαναζύμωσης στη φιάλη έχει υψηλότερη ενανθράκωση από τον μηλίτη ζύμωσης στη φιάλη και η όψη του είναι διαυγής μετά την αφαίρεση του ιζήματος (απολάσπωση). Είναι ξηρός στο στόμα καθώς όλα τα σάκχαρα έχουν ζυμωθεί κατά τη διάρκεια της δεύτερης ζύμωσης και η προσθήκη σακχάρων μετά την απολάσπωση δεν επιτρέπεται. Η πίεση του CO2 που επιτυγχάνεται στους μηλίτες επαναζύμωσης στη φιάλη είναι της τάξης των 4,0-6,0 bar (400-600 kPa) στους 0 °C. Ο παρασκευαστής μπορεί να προβλέψει το επίπεδο της ενανθράκωσης από την ποσότητα των ζυμώσιμων σακχάρων που προστίθενται και μπορεί να το υπολογίσει με βάση τη Δ SG μεταξύ των μετρήσεων που λαμβάνονται μετά την προσθήκη και κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαναζύμωσης στη φιάλη.

Παρόλο που ο αλκοολικός τίτλος του μηλίτη επαναζύμωσης στη φιάλη μπορεί να είναι της ίδιας τάξης με εκείνον του μη ανθρακούχου μηλίτη «Traditional Welsh Cider» (από 3,00 % έως 8,49 % κατ’ όγκο το μέγιστο) στους κοινούς μηλίτες επαναζύμωσης στη φιάλη τείνει να κινείται στο υψηλότερο άκρο αυτής της τάξης μεγέθους λόγω της δεύτερης ζύμωσης μέχρι την πλήρη ζύμωση των σακχάρων (5,5-8,49 % κατ’ όγκο).

3.3.   Ζωοτροφές (μόνο για προϊόντα ζωικής προέλευσης) και πρώτες ύλες (μόνο για μεταποιημένα προϊόντα)

Οι πρώτες ύλες για την παρασκευή του μηλίτη «Traditional Welsh Cider» είναι οι εξής:

Χυμός πρώτης έκθλιψης μήλων για μηλίτη από αυτόχθονες και μη ποικιλίες μήλων που καλλιεργούνται στην Ουαλία.

Επιτρεπόμενα πρόσθετα:

Καλλιέργειες ζυμών όπως S.bayanus, S. cerevisiae.

Θειώδη με τη μορφή πυροθειώδους νατρίου ή καλίου δεν είναι πάντοτε αναγκαία, αλλά επιτρέπονται προκειμένου να τηρούνται τα μικροβιολογικά πρότυπα. Στις περιπτώσεις που ο παρασκευαστής επιλέγει να προσθέσει θειώδη, αυτά δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 200 mg / λίτρο SO2, και η συμπερίληψή τους πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Άλας χλωριούχου ασβεστίου και ένζυμο της πηκτάσης όταν γίνεται χρήση της μεθόδου keeving, για μείωση της περιεκτικότητας σε ζύμες και σε θρεπτικά συστατικά για τις ζύμες.

3.4.   Ειδικά στάδια της παραγωγής τα οποία πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής

Τα στάδια της παραγωγής τα οποία πρέπει να εκτελούνται εντός της γεωγραφικής περιοχής είναι τα ακόλουθα:

προμήθεια μήλων

έκθλιψη/αποχύμωση μήλων

παρασκευή μηλίτη

ζύμωση

εμφιάλωση και πλήρωση ξύλινων δοχείων

3.5.   Ειδικοί κανόνες για τον τεμαχισμό, το τρίψιμο, τη συσκευασία κ.λπ. του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η καταχωρισμένη ονομασία

Μη ανθρακούχος μηλίτης

Οι διαδικασίες τελικής συσκευασίας που εφαρμόζονται στην περίπτωση του μη ανθρακούχου μηλίτη είναι η εμφιάλωση και η πλήρωση ξύλινων δοχείων.

Όλες οι δραστηριότητες εμφιάλωσης και πλήρωσης ξύλινων δοχείων με μηλίτη «Traditional Welsh Cider» πρέπει να πραγματοποιούνται εντός της γεωγραφικής περιοχής. Ο μηλίτης είναι μη παστεριωμένο, «ζωντανό» προϊόν και οι δραστηριότητες μεταφοράς σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο προκειμένου να διατηρείται η ποιότητα, η ιχνηλασιμότητα και ο έλεγχος της θερμοκρασίας και να αποφεύγονται πιθανές επιμολύνσεις. Η παραγωγή μηλίτη «Traditional Welsh Cider» εξαρτάται από τις πολυπαραγοντικές επιδράσεις που ασκεί το τοπικό φυσικό περιβάλλον στο τελικό προϊόν, στοιχείο που είναι απαγορευτικό για εκτεταμένη χύδην μεταφορά πριν από την τελική συσκευασία.

Ανθρακούχος μηλίτης: ζύμωσης και επαναζύμωσης στη φιάλη

Ο ανθρακούχος μηλίτης διατίθεται εμφιαλωμένος. Ο αφρισμός προκαλείται από διαλυμένο διοξείδιο του άνθρακα η εισαγωγή του οποίου μπορεί να γίνεται μόνο με φυσικό τρόπο (ζύμωση με ζύμες στο εσωτερικό της σφραγισμένης φιάλης) και όχι με τεχνητή ενανθράκωση.

Για τον μηλίτη ζύμωσης στη φιάλη: (ολοκλήρωση της πρώτης ζύμωσης εντός της φιάλης)

Είτε έχει υποβληθεί σε διαδικασία keeving είτε όχι, ο μηλίτης εμφιαλώνεται στο ζητούμενο ειδικό βάρος ώστε να εξασφαλιστεί η ζητούμενη ωρίμαση και γλυκύτητα εντός της φιάλης.

Για τον μηλίτη επαναζύμωσης στη φιάλη: (δεύτερη ζύμωση εντός της φιάλης) Η επαναζύμωση στη φιάλη συνίσταται στη διεργασία της δεύτερης ζύμωσης μη ανθρακούχου μηλίτη εντός σφραγισμένης φιάλης.

Ο μηλίτης που προορίζεται για τη διεργασία αυτή παρασκευάζεται με τις ίδιες ακριβώς προδιαγραφές με τον μη ανθρακούχο μηλίτη πριν από την εμφιάλωση. Οι φιάλες πρέπει να είναι υψηλής αντοχής, η βάση τους να είναι κυρτωμένη και να επιδέχονται σφράγιση είτε με μεταλλικό πώμα 29mm είτε με φυσικό φελλό ή πλαστικό πώμα με συρμάτινο δέσιμο, και να μπορούν να αντέχουν συνεχή εσωτερική πίεση 6-12 bar στους 25 °C.

3.6.   Ειδικοί κανόνες για την επισήμανση του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η καταχωρισμένη ονομασία

4.   Συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής

Ουαλία.

5.   Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή

Τα μοναδικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μηλίτη «Traditional Welsh Cider» βασίζονται στο έδαφος και στο κλίμα της οριοθετημένης περιοχής και την επίδραση των παραγόντων αυτών στα χαρακτηριστικά του χυμού πρώτης έκθλιψης από αυτόχθονες και μη ποικιλίες μήλων που καλλιεργούνται και μεταποιούνται σε μηλίτη με παραδοσιακή μέθοδο. Η ποικιλία μήλων που χρησιμοποιείται επηρεάζει τη γεύση και την όψη του μηλίτη, ενώ τα σωστά επίπεδα γεύσης, αρώματος και όψης εξασφαλίζονται μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης των ειδικευμένων βιοτεχνών παρασκευαστών του.

Η φήμη του μηλίτη «Traditional Welsh Cider» βασίζεται στο έδαφος και το κλίμα της οριοθετημένης περιοχής, ενώ ο χαρακτήρας και η γεύση του μηλίτη «Traditional Welsh Cider» παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με την περιοχή της Ουαλίας στην οποία παρασκευάζεται ο μηλίτης.

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του εδάφους και του κλίματός τους, οι πεδινές περιοχές της Ουαλίας είναι ιδιαιτέρως πρόσφορες για την καλλιέργεια μήλων για μηλίτη καθώς καθιστούν δυνατή την επιλογή κατάλληλων τοποθεσιών για τη δημιουργία οπωρώνων που προστατεύονται από τον παγετό κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας στις αρχές της άνοιξης. Το κλίμα της Ουαλίας χαρακτηρίζεται επίσης από υψηλά ποσοστά βροχόπτωσης, που παίζουν καθοριστικό ρόλο τόσο κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας όσο και στη διάρκεια του φθινοπώρου πριν από τη συλλογή. Ο χαρακτήρας του μηλίτη «Traditional Welsh Cider» διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή της Ουαλίας στην οποία παρασκευάζεται. Σε υψηλότερα υψόμετρα υπάρχει μεν ο κίνδυνος παγετού κατά την εποχή της ανθοφορίας που έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της απόδοσης, από την άλλη, ωστόσο, η ζύμωση γίνεται με βραδύτερους ρυθμούς, στοιχείο που θεωρείται ότι βελτιώνει τη γεύση του μηλίτη. Το κλίμα της Ουαλίας είναι αρκετά θερμό και ηλιόλουστο κατά τις περιόδους που χρειάζεται για να παραχθούν επαρκή επίπεδα φυσικής φρουκτόζης, αλλά και αρκετά υγρό ώστε να καλύπτεται τόσο η υψηλή αρδευτική ζήτηση των ώριμων δέντρων όσο και οι ανάγκες των νεοφυτεμένων δενδρυλλίων.

Η κομητεία της Ουαλίας στην οποία παράγονται στην πλειονότητά τους τα μήλα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή μηλίτη «Traditional Welsh Cider» είναι το ανατολικό Monmouthshire. Τα βαθιά προσχωσιγενή ερυθροψαμμιτικά εδάφη έχουν εξαιρετικά χαρακτηριστικά διατήρησης της υγρασίας που συνοδεύονται από άριστες ιδιότητες αποστράγγισης σε περιόδους που η βροχόπτωση υπερβαίνει τα συνήθη επίπεδα. Ο συνδυασμός αυτός θεωρείται ότι εξασφαλίζει φρούτα υψηλότερης ποιότητας, η οποία χαρακτηρίζει και τον μηλίτη που παρασκευάζεται από αυτά. Στην περιοχή του Monmouthshire υπάρχουν μηλιές για την παραγωγή μηλίτη ηλικίας έως και 150 ετών.

Ο μηλίτης «Traditional Welsh Cider» παρασκευάζεται από χυμό μήλων από αυτόχθονες και μη ποικιλίες που καλλιεργούνται στην Ουαλία. Η ποικιλία των μήλων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή μηλίτη επηρεάζει τη γεύση και την όψη του μηλίτη. Το χρώμα του μηλίτη «Traditional Welsh Cider» ποικίλλει από ανοιχτό έως σκούρο χρυσαφί με ερυθρές και μπρούτζινες αποχρώσεις, ανάλογα με τις ποικιλίες μήλων που χρησιμοποιούνται. Ο χαρακτήρας και η γεύση του επίσης διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή της Ουαλίας στην οποία καλλιεργούνται τα μήλα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του. Σε υψηλότερα υψόμετρα η ζύμωση γίνεται με βραδύτερους ρυθμούς, στοιχείο που θεωρείται ότι βελτιώνει τη γεύση του μηλίτη, κάνοντάς την καθαρή και τραγανή.

Ο μηλίτης «Traditional Welsh Cider» μπορεί να είναι από εξαιρετικά ξηρός έως πολύ γλυκός. Η προσθήκη ζυμώσιμων σακχάρων όπως γλυκόζης, φρουκτόζης και σακχαρόζης επιτρέπεται μόνο κατά τη διαδικασία παρασκευής μηλίτη ζύμωσης στη φιάλη προκειμένου να ξεκινήσει η διεργασία δεύτερης ζύμωσης. Στους υπόλοιπους μηλίτες «Traditional Welsh Cider» δεν γίνεται προσθήκη επιπλέον σακχάρων καθώς τα ουαλικά μήλα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τους διαθέτουν επαρκή επίπεδα φυσικής φρουκτόζης.

Ο χυμός του μηλίτη «Traditional Welsh Cider» αποτελείται από 100 % πολυποικιλιακό ή μονοποικιλιακό χυμό μήλων πρώτης έκθλιψης, ενώ σε άλλες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να πραγματοποιείται και δεύτερη έκθλιψη. Επίσης, σε άλλες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου στον χυμό μπορεί να γίνεται προσθήκη σακχάρων. Από τη ζύμωση που προκαλούν τα σάκχαρα αυτά προκύπτει υψηλότερος αλκοολικός τίτλος και εν συνεχεία ο χυμός αραιώνεται με νερό με αποτέλεσμα το προϊόν που προκύπτει να είναι πιο ομοιογενές. Αντιθέτως, δύο παρτίδες μηλίτη «Traditional Welsh Cider» δεν είναι ποτέ ακριβώς ίδιες μεταξύ τους, στοιχείο που ενισχύει τη μοναδική ιδιαιτερότητα αυτού του βιοτεχνικού προϊόντος.

Για την παρασκευή του μηλίτη «Traditional Welsh Cider» απαιτούνται ειδικές γνώσεις και παραδοσιακές τεχνικές σε όλα τα στάδια της πολτοποίησης, της έκθλιψης και της μείξης. Οι γνώσεις και οι τεχνικές αυτές μεταλαμπαδεύονται από τη μια γενιά παρασκευαστών μηλίτη «Traditional Welsh Cider» στην άλλη. Κατά τη μείξη των ποικιλιών απαιτούνται ειδικές γνώσεις και δεξιοτεχνία για να εξισορροπηθούν οι τανίνες των γλυκόπικρων ποικιλιών με την οξύτητα των αψιών ποικιλιών. Οι γλυκόπικρες ποικιλίες περιέχουν τανίνες που προσδίδουν πικρότητα και σκούρο χρώμα και παράγουν ένα ποτό με γεμάτο σώμα. Οι αψιές ποικιλίες περιέχουν υψηλά επίπεδα μηλικού οξέος που προσδίδουν στον μηλίτη αψιά και πικάντικη γεύση. Οι γλυκές ποικιλίες έχουν χαμηλά επίπεδα τανινών και οξέων, αλλά προσδίδουν φρουτώδη γεύση και εξασθενίζουν την επίδραση των σκληρών τανινών. Οι αψιές ποικιλίες περιέχουν τόσο τανίνες όσο και οξέα. Η περιεκτικότητα σε τανίνες κατά κανόνα δεν αποτελεί μετρήσιμο μέγεθος και η μείξη του χυμού γίνεται ανάλογα με τις προτιμήσεις κάθε παρασκευαστή μηλίτη, διαδικασία που απαιτεί ειδικές γνώσεις και δεξιοτεχνία. Οι νέοι παρασκευαστές μηλίτη συχνά μαθαίνουν την τέχνη αλληλοδιδασκόμενοι και πολλές φορές μοιράζονται τον ίδιο εξοπλισμό μέχρι να καταφέρουν να αγοράσουν δικό τους.

Ο μηλίτης «Traditional Welsh Cider» έλκει την καταγωγή του από μια παραδοσιακή πρακτική των Ουαλών γεωργών του 19ου αιώνα που παρασκεύαζαν μεγάλες ποσότητες μηλίτη τόσο για δική τους χρήση όσο και ως ένα μέσο για να συμπληρώνουν τα εισοδήματά τους. Αποτελούσε συχνή πρακτική οι εργάτες της γης να λαμβάνουν μέρος της πληρωμής τους σε μηλίτη «Traditional Welsh Cider». Η παρασκευή του ήταν αποκλειστικά οικιακή ενασχόληση και η όποια εμπορική διάθεσή του γινόταν σε τοπικό επίπεδο μεταξύ γειτονικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή προς παρακείμενα ποτοπωλεία. Παρασκευή μηλίτη για εμπορικούς σκοπούς δεν γινόταν στην Ουαλία σε καμία κλίμακα.

Το 2001 ιδρύθηκε η ουαλική ένωση παρασκευαστών απίτη και μηλίτη (Welsh Perry and Cider Society) και σήμερα στην Ουαλία υπάρχουν περίπου 50 παρασκευαστές μηλίτη. Το 2003 η Welsh Perry and Cider Society απέσπασε το βραβείο Pomona της ένωσης καταναλωτών Campaign for Real Ale (CAMRA) «για το επιτυχημένο της έργο στην ανάδειξη του αυθεντικού ουαλικού μηλίτη». Το 2009 η Welsh Perry and Cider Society βραβεύτηκε με το ετήσιο βραβείο του ισπανικού οργανισμού για την προώθηση του μηλίτη της Αστούριας για τα επιτεύγματα και τις καινοτομίες της ένωσης για την ανάδειξη της τέχνης της παρασκευής μηλίτη, για την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του παραδοσιακού μηλίτη και για την προσήλωσή της στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς που αποτυπώνεται στις προσπάθειές της για τη διατήρηση και την αναβίωση αυτόχθονων ποικιλιών μήλων μέσω της δημιουργίας γενετικής τράπεζας στο μουσείο της. Ο μηλίτης «Traditional Welsh Cider» εδραιώνει διαρκώς την παρουσία του και τυγχάνει ευρύτερης αναγνώρισης στον κλάδο των τροφίμων τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και παγκοσμίως. Ως προϊόν ποιότητας χρησιμοποιείται από πολλούς κορυφαίους σεφ και γαστρονόμους και συμπεριλαμβάνεται συχνά στα μενού τους ως επώνυμο συστατικό. Το 2005 οι Ουαλοί παρασκευαστές μηλίτη απέσπασαν τα κυριότερα βραβεία στο πρωτάθλημα του Ηνωμένου Βασιλείου που διοργανώθηκε στο Reading, όπως μεταξύ άλλων του καλύτερου μηλίτη (Champion Cider) και του καλύτερου εμφιαλωμένου μηλίτη (Bottled Cider).

Παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών

(άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού)

https://www.gov.uk/government/publications/protected-food-name-welsh-cider


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.


28.1.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 29/32


Δημοσίευση αίτησης τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

(2017/C 29/17)

Η παρούσα δημοσίευση παρέχει το δικαίωμα ένστασης κατά την έννοια του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

«TRADITIONAL WELSH PERRY»

Αριθ. ΕΚ: UK-PGI-0005-01250 – 6.8.2014

ΠΟΠ ( ) ΠΓΕ ( X )

1.   Ονομασία

«Traditional Welsh Perry»

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

Ηνωμένο Βασίλειο

3.   Περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου

3.1.   Τύπος προϊόντος

Κλάση 1.8. Λοιπά προϊόντα του παραρτήματος I της Συνθήκης (μπαχαρικά κ.λπ.)

3.2.   Περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ισχύει η ονομασία υπό 1

«Traditional Welsh Perry» (στα ουαλικά «Perai Cymreig Traddodiadol») είναι η ονομασία του χυμού πρώτης έκθλιψης αχλαδιών για απίτη από αυτόχθονες και μη ποικιλίες αχλαδιών που καλλιεργούνται στην Ουαλία με παραδοσιακή μέθοδο παραγωγής. Ο απίτης «Traditional Welsh Perry» παρασκευάζεται είτε από μονοποικιλιακό είτε από πολυποικιλιακό χυμό πρώτης έκθλιψης αχλαδιών για απίτη. Ο απίτης «Traditional Welsh Perry» παρασκευάζεται αποκλειστικά από 100 % χυμό αχλαδιών για απίτη χωρίς προσμείξεις.

Ο απίτης «Traditional Welsh Perry» έχει χρώμα που ποικίλλει από ωχροκίτρινο έως σκούρο χρυσαφί, είναι διαυγής ή θολός, έχει ελαφριά ή γεμάτη φρουτώδη γεύση που ισορροπεί με τη φυσική γλυκύτητα της σορβιτόλης που περιέχουν τα αχλάδια που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του απίτη, οξύτητα εσπεριδοειδών και διακριτικό φρουτώδες άρωμα. Η γεύση συμπληρώνεται από το σώμα που του προσδίδουν οι τανίνες και μπορεί να έχει τραγανή ξηρή ή κυρίως γλυκιά επίγευση. Ο αλκοολικός τίτλος του κυμαίνεται μεταξύ 3,00 και 8,49 % κατ’ όγκο.

Παρασκευάζονται τρεις μορφές απίτη «Traditional Welsh Perry» —μη ανθρακούχος, ζύμωσης στη φιάλη και επαναζύμωσης στη φιάλη, οι οποίες περιγράφονται ακολούθως.

Μη ανθρακούχος (still): απίτης με ενανθράκωση που δεν υπερβαίνει τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής πίεσης. Όταν αποθηκεύεται σε ερμητικά κλεισμένο δοχείο, η μερική πίεση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) είναι μικρότερη από 1 bar (100 kPa), ενώ όταν αποθηκεύεται σε πιο πορώδη δοχεία, όπως ξύλινα βαρέλια, η μερική πίεση είναι αρκετά μικρότερη από 1 bar. Ο απίτης που σερβίρεται απευθείας ή μετά από μετάγγιση από τέτοιου είδους δοχεία έχει μηδενική ενανθράκωση (αφρισμό) και δεν παρατηρείται αισθητός αναβρασμός. Ωστόσο, εάν η θερμοκρασία του απίτη αυξηθεί πάνω από τη θερμοκρασία αποθήκευσης δημιουργούνται κάποιες φυσαλίδες καθώς η διαλυτότητα του CO2 μειώνεται όσο αυξάνεται η θερμοκρασία.

Ζύμωσης στη φιάλη (bottle conditioned): επιτυγχάνεται φυσική ενανθράκωση μέσω της εμφιάλωσης του απίτη πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της πρώτης ζύμωσης. Ο απίτης εμφιαλώνεται με το ειδικό βάρος (SG) που ο παρασκευαστής κρίνει ότι εξασφαλίζει το επιθυμητό επίπεδο ενανθράκωσης και γλυκύτητας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενανθράκωση που επιτυγχάνεται τόσο λιγότερα είναι τα υπολειπόμενα σάκχαρα. Στην περίπτωση του απίτη που υποβάλλεται σε «keeving» (παραδοσιακή διαδικασία αδρανοποίησης των ζυμών σε αρχικό στάδιο μέσω συμπλοκοποίησης με πηκτίνη, με αποτέλεσμα τη γλύκανση χάρη στα φυσικά σάκχαρα χωρίς προσθήκη άλλης γλυκαντικής ουσίας), το επιθυμητό επίπεδο ενανθράκωσης επιτυγχάνεται μέσω της μείωσης του αριθμού των κυττάρων των ζυμών και της απογύμνωσης των ζυμών από τα θρεπτικά συστατικά που χρησιμοποιούν για την ανάπτυξή τους, αποτρέποντας έτσι την πλήρη ζύμωση των σακχάρων. Η πίεση του CO2 που επιτυγχάνεται στους απίτες ζύμωσης στη φιάλη είναι της τάξης του 1,5 έως 3,0 bar (150-300 kPa) στους 0 °C και, καθώς περιέχει ίζημα ζυμών, μπορεί να έχει θολή όψη εάν το άνοιγμα της φιάλης και το σερβίρισμά του δεν γίνουν προσεκτικά. Εάν δεν έχει υποβληθεί σε διαδικασία keeving, είναι ξηρός στο στόμα. Η διαδικασία keeving μπορεί να επιλέγεται μόνο στην περίπτωση που ο απίτης «Traditional Welsh Perry» είναι ζύμωσης στη φιάλη. Ο παρασκευαστής μπορεί να υπολογίσει το επίπεδο ενανθράκωσης που επιτυγχάνεται με βάση τη διαφορά του ειδικού βάρους (Δ SG) πριν από την εμφιάλωση και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ζύμωσης στη φιάλη.

Παρόλο που ο αλκοολικός τίτλος του απίτη «Traditional Welsh Perry» ζύμωσης στη φιάλη μπορεί να είναι παρόμοιας τάξης με εκείνον του μη ανθρακούχου απίτη (από 3,00 % έως 8,49 % κατ’ όγκο το μέγιστο) στους κοινούς απίτες ζύμωσης στη φιάλη, ιδίως δε εάν έχουν υποβληθεί σε διαδικασία keeving, τείνει να κινείται στο χαμηλότερο άκρο αυτής της τάξης μεγέθους (3,0-5,5 % κατ’ όγκο), καθώς η διαδικασία keeving έχει ως αποτέλεσμα να μένει ατελής η ζύμωση της φυσικής φρουκτόζης.

Επαναζύμωσης στη φιάλη (bottle fermented): επιτυγχάνεται φυσική ενανθράκωση μέσω της εμφιάλωσης του απίτη μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ζύμωσης και της πρόκλησης δεύτερης ζύμωσης μέσω της προσθήκης ζυμώσιμων σακχάρων και ζυμών. Ο απίτης επαναζύμωσης στη φιάλη έχει υψηλότερη ενανθράκωση από τον απίτη ζύμωσης στη φιάλη και η όψη του είναι διαυγής μετά την αφαίρεση του ιζήματος (απολάσπωση). Είναι ξηρός στο στόμα καθώς όλα τα σάκχαρα έχουν ζυμωθεί κατά τη διάρκεια της δεύτερης ζύμωσης και η προσθήκη σακχάρων μετά την απολάσπωση δεν επιτρέπεται. Η πίεση του CO2 που επιτυγχάνεται στους απίτες επαναζύμωσης στη φιάλη είναι της τάξης των 4,0 έως 6,0 bar (400-600kPa) στους 0 °C. Ο παρασκευαστής μπορεί να προβλέψει το επίπεδο της ενανθράκωσης από την ποσότητα των ζυμώσιμων σακχάρων που προστίθενται και μπορεί να το υπολογίσει με βάση τη Δ SG μεταξύ των μετρήσεων που λαμβάνονται μετά την προσθήκη και κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαναζύμωσης στη φιάλη.

Παρόλο που ο αλκοολικός τίτλος του απίτη επαναζύμωσης στη φιάλη είναι παρόμοιας τάξης με εκείνον του μη ανθρακούχου απίτη «Traditional Welsh Perry» (από 3,00 % έως 8,49 % κατ’ όγκο το μέγιστο) στους κοινούς απίτες επαναζύμωσης στη φιάλη τείνει να κινείται στο υψηλότερο άκρο αυτής της τάξης μεγέθους λόγω της δεύτερης ζύμωσης μέχρι την πλήρη ζύμωση των σακχάρων (5,5-8,49 % κατ’ όγκο).

3.3.   Ζωοτροφές (μόνο για προϊόντα ζωικής προέλευσης) και πρώτες ύλες (μόνο για μεταποιημένα προϊόντα)

Οι πρώτες ύλες για την παραγωγή του απίτη «Traditional Welsh Perry» είναι οι εξής:

Χυμός πρώτης έκθλιψης αχλαδιών για απίτη από αυτόχθονες και μη ποικιλίες αχλαδιών που καλλιεργούνται στην Ουαλία.

Επιτρεπόμενα πρόσθετα:

Καλλιέργειες ζυμών όπως S.bayanus, S. cerevisiae.

Θειώδη με τη μορφή πυροθειώδους νατρίου ή καλίου δεν είναι πάντοτε αναγκαία, αλλά επιτρέπονται προκειμένου να τηρούνται τα μικροβιολογικά πρότυπα. Στις περιπτώσεις που ο παρασκευαστής επιλέγει να προσθέσει θειώδη, αυτά δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 200mg/λίτρο, και η συμπερίληψή τους πρέπει να επισημαίνεται στην ετικέτα όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Άλας χλωριούχου ασβεστίου και ένζυμο της πηκτάσης όταν γίνεται χρήση της μεθόδου keeving, για μείωση της περιεκτικότητας σε ζύμες και σε θρεπτικά συστατικά για τις ζύμες.

3.4.   Ειδικά στάδια της παραγωγής τα οποία πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής

Τα στάδια της παραγωγής τα οποία πρέπει να εκτελούνται εντός της γεωγραφικής περιοχής είναι τα ακόλουθα:

προμήθεια των αχλαδιών

έκθλιψη/αποχύμωση των αχλαδιών

παρασκευή απίτη

ζύμωση

εμφιάλωση και πλήρωση ξύλινων δοχείων

3.5.   Ειδικοί κανόνες για τον τεμαχισμό, το τρίψιμο, τη συσκευασία κ.λπ. του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η καταχωρισμένη ονομασία

Μη ανθρακούχος απίτης

Οι διαδικασίες τελικής συσκευασίας που εφαρμόζονται στην περίπτωση του μη ανθρακούχου απίτη είναι η εμφιάλωση και η πλήρωση ξύλινων δοχείων.

Όλες οι δραστηριότητες εμφιάλωσης και πλήρωσης ξύλινων δοχείων με απίτη «Traditional Welsh Perry» πρέπει να πραγματοποιούνται εντός της γεωγραφικής περιοχής. Ο απίτης είναι μη παστεριωμένο, «ζωντανό» προϊόν και οι δραστηριότητες μεταφοράς σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο προκειμένου να διατηρείται η ποιότητα, η ιχνηλασιμότητα και ο έλεγχος της θερμοκρασίας και να αποφεύγονται πιθανές επιμολύνσεις, στοιχείο που είναι απαγορευτικό για εκτεταμένη χύδην μεταφορά πριν από την τελική συσκευασία.

Ανθρακούχος απίτης: ζύμωσης και επαναζύμωσης στη φιάλη

Ο ανθρακούχος απίτης διατίθεται εμφιαλωμένος. Ο αφρισμός προκαλείται από διαλυμένο διοξείδιο του άνθρακα η εισαγωγή του οποίου μπορεί να γίνεται μόνο με φυσικό τρόπο (ζύμωση με ζύμες στο εσωτερικό της σφραγισμένης φιάλης) και όχι με τεχνητή ενανθράκωση.

Για τον απίτη ζύμωσης στη φιάλη: (ολοκλήρωση της πρώτης ζύμωσης εντός της φιάλης)

Είτε έχει υποβληθεί σε διαδικασία keeving είτε όχι, ο απίτης εμφιαλώνεται στο ζητούμενο ειδικό βάρος ώστε να εξασφαλιστεί η ζητούμενη ωρίμαση και γλυκύτητα εντός της φιάλης.

Για τον απίτη επαναζύμωσης στη φιάλη: (δεύτερη ζύμωση εντός της φιάλης) Η επαναζύμωση στη φιάλη συνίσταται στη διεργασία της δεύτερης ζύμωσης μη ανθρακούχου απίτη εντός σφραγισμένης φιάλης.

Ο απίτης που προορίζεται για τις διεργασίες αυτές παρασκευάζεται με τις ίδιες ακριβώς προδιαγραφές με τον μη ανθρακούχο απίτη πριν από την εμφιάλωση. Οι φιάλες πρέπει να είναι υψηλής αντοχής, η βάση τους να είναι κυρτωμένη και να επιδέχονται σφράγιση είτε με μεταλλικό πώμα 29mm είτε με φυσικό φελλό ή πλαστικό πώμα με συρμάτινο δέσιμο, και να μπορούν να αντέχουν συνεχή εσωτερική πίεση 6-12 bar στους 25 °C.

3.6.   Ειδικοί κανόνες για την επισήμανση του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η καταχωρισμένη ονομασία

4.   Συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής

Ουαλία.

5.   Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή

Τα μοναδικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του απίτη «Traditional Welsh Perry» βασίζονται στο γεγονός ότι είναι χυμός πρώτης έκθλιψης από αυτόχθονες και μη ποικιλίες αχλαδιών για απίτη που καλλιεργούνται εντός της οριοθετημένης περιοχής. Ο απίτης παρασκευάζεται με παραδοσιακή μέθοδο στην οριοθετημένη περιοχή βάσει μιας τεχνογνωσίας που έχει αναπτυχθεί σε ολόκληρη την Ουαλία, όπως προκύπτει από τη σημερινή γεωγραφική διασπορά των μελών της ουαλικής ένωσης παρασκευαστών απίτη και μηλίτη (Welsh Perry and Cider Society). Οι επιμέρους ποικιλίες των αχλαδιών και οι συνδυασμοί τους που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή απίτη επηρεάζουν τη γεύση και την όψη του απίτη. Ως εκ τούτου υπάρχει μεγάλη ποικιλία παραγόντων που ενισχύουν τη μοναδική ιδιαιτερότητα αυτού του βιοτεχνικού προϊόντος. Τα σωστά επίπεδα γεύσης, αρώματος και όψης εξασφαλίζονται μέσω της κατάλληλης εκπαίδευσης των ειδικευμένων βιοτεχνών παρασκευαστών του.

Η φήμη του απίτη «Traditional Welsh Perry» βασίζεται στο έδαφος και το κλίμα της οριοθετημένης περιοχής. O χαρακτήρας και η γεύση του απίτη «Traditional Welsh Perry» παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ανάλογα με την περιοχή της Ουαλίας στην οποία καλλιεργούνται τα αχλάδια από τα οποία παρασκευάζεται ο απίτης αλλά και την περιοχή στην οποία παρασκευάζεται.

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του εδάφους και του κλίματός τους, οι πεδινές περιοχές της Ουαλίας είναι ιδιαιτέρως πρόσφορες για την καλλιέργεια αχλαδιών για απίτη καθώς καθιστούν δυνατή την επιλογή κατάλληλων τοποθεσιών για τη δημιουργία οπωρώνων που προστατεύονται από τον παγετό κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας στις αρχές της άνοιξης. Το κλίμα της Ουαλίας χαρακτηρίζεται επίσης από υψηλά ποσοστά βροχόπτωσης, που παίζουν καθοριστικό ρόλο τόσο κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας όσο και στη διάρκεια του φθινοπώρου πριν από τη συλλογή. Το κλίμα της Ουαλίας είναι αρκετά θερμό και ηλιόλουστο κατά τις περιόδους που χρειάζεται για να παραχθούν επαρκή επίπεδα φυσικής φρουκτόζης, αλλά και αρκετά υγρό ώστε να καλύπτεται τόσο η υψηλή αρδευτική ζήτηση των ώριμων δέντρων όσο και οι ανάγκες των νεοφυτεμένων δενδρυλλίων. Η κομητεία της Ουαλίας στην οποία παράγονται στην πλειονότητά τους τα αχλάδια που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή απίτη «Traditional Welsh Perry» είναι το ανατολικό Monmouthshire. Τα βαθιά προσχωσιγενή ερυθροψαμμιτικά εδάφη έχουν εξαιρετικά χαρακτηριστικά διατήρησης της υγρασίας που συνοδεύονται από άριστες ιδιότητες αποστράγγισης σε περιόδους που η βροχόπτωση υπερβαίνει τα συνήθη επίπεδα. Ο συνδυασμός αυτός θεωρείται ότι εξασφαλίζει φρούτα υψηλότερης ποιότητας, η οποία χαρακτηρίζει και τον απίτη που παρασκευάζεται από αυτά. Στην περιοχή του Monmouthshire υπάρχουν αχλαδιές για την παραγωγή απίτη ηλικίας έως και 300 ετών.

Ο απίτης «Traditional Welsh Perry» παρασκευάζεται από χυμό αχλαδιών από αυτόχθονες και μη ποικιλίες που καλλιεργούνται στην Ουαλία. O χαρακτήρας του απίτη «Traditional Welsh Perry» μπορεί να παρουσιάζει κάποιες αμυδρές διαφοροποιήσεις ανάλογα με την περιοχή στην οποία γίνεται η ζύμωση. Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες που μπορεί να εξαρτώνται από το γεωγραφικό πλάτος, το μικροκλίμα και το υψόμετρο, η ζύμωση γίνεται με βραδύτερους ρυθμούς καθώς υπάρχει πολύ μεγαλύτερη κατακράτηση φυσικών αρωματικών ενώσεων που θεωρείται ότι ενισχύουν τη γεύση και το άρωμα του απίτη, προσδίδοντάς του καθαρή, τραγανή, ελαφριά ή γεμάτη φρουτώδη γεύση. Η ποικιλία ή οι ποικιλίες των αχλαδιών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή απίτη επηρεάζει τη γεύση και την όψη του απίτη. Το χρώμα του απίτη «Traditional Welsh Perry» ποικίλλει από ωχροκίτρινο έως σκούρο χρυσαφί.

Ο απίτης «Traditional Welsh Perry» μπορεί να είναι από εξαιρετικά ξηρός έως πολύ γλυκός. Η προσθήκη ζυμώσιμων σακχάρων όπως γλυκόζης, φρουκτόζης και σακχαρόζης επιτρέπεται μόνο κατά τη διαδικασία παρασκευής απίτη ζύμωσης στη φιάλη προκειμένου να ξεκινήσει η διεργασία δεύτερης ζύμωσης. Στους υπόλοιπους απίτες «Traditional Welsh Perry» δεν γίνεται προσθήκη επιπλέον σακχάρων καθώς τα ουαλικά αχλάδια που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τους διαθέτουν επαρκή επίπεδα φυσικής φρουκτόζης.

Ο χυμός του απίτη «Traditional Welsh Perry» αποτελείται από 100 % πολυποικιλιακό ή μονοποικιλιακό χυμό αχλαδιών πρώτης έκθλιψης, ενώ σε άλλες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να πραγματοποιείται και δεύτερη έκθλιψη. Επίσης, σε άλλες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου στον χυμό μπορεί να γίνεται προσθήκη σακχάρων. Από τη ζύμωση που προκαλούν τα σάκχαρα αυτά προκύπτει υψηλότερος αλκοολικός τίτλος και εν συνεχεία ο χυμός αραιώνεται με νερό με αποτέλεσμα το προϊόν που προκύπτει να είναι πιο ομοιογενές. Αντιθέτως, δύο παρτίδες απίτη «Traditional Welsh Perry» δεν είναι ποτέ ακριβώς ίδιες μεταξύ τους, στοιχείο που ενισχύει τη μοναδική ιδιαιτερότητα αυτού του βιοτεχνικού προϊόντος.

Ο απίτης «Traditional Welsh Perry» παρασκευάζεται βάσει μιας τεχνογνωσίας που έχει αναπτυχθεί σε ολόκληρη την Ουαλία, όπως προκύπτει από τη σημερινή γεωγραφική διασπορά των μελών της Welsh Perry and Cider Society. Για την παρασκευή του απίτη «Traditional Welsh Perry» απαιτούνται ειδικές γνώσεις και παραδοσιακές τεχνικές. Οι γνώσεις και οι τεχνικές αυτές μεταλαμπαδεύονται από τη μια γενιά παρασκευαστών απίτη «Traditional Welsh Perry» στην άλλη. Ο χρόνος κατά τον οποίο πραγματοποιείται το μάζεμα των φρούτων, η πολτοποίηση και η μεταποίηση μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας δεδομένου ότι κάποιες ποικιλίες αχλαδιών μαλακώνουν και αυτολύονται ταχύτατα κατά την ωρίμαση και η αποθήκευση των φρούτων είναι προβληματική. Ο παράγοντας που παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο στην επιλογή των παραπάνω χρονικών σημείων είναι η ποικιλία των φρούτων. Ο παρασκευαστής απίτη πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τις ποικιλίες φρούτων που χρησιμοποιεί καθώς και την ακριβή χρονική στιγμή της συλλογής. Παρασκευάζονται μονοποικιλιακοί ή πολυποικιλιακοί απίτες. Για τη μείξη των διαφόρων ποικιλιών πριν και μετά τη ζύμωση απαιτούνται ειδικές γνώσεις και δεξιοτεχνία. Ειδικές γνώσεις και δεξιοτεχνία απαιτούνται και για να προσδιοριστεί εάν απαιτείται παρατεταμένη αποθήκευση του χυμού μετά τη ζύμωση ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία ή, εναλλακτικά, εάν τα φρούτα πρέπει να υποβληθούν σε οξείδωση μέσω keeving (οπότε τα πολτοποιημένα φρούτα αφήνονται να σταθούν πριν από τη συμπίεση) εάν υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός. Η Welsh Perry and Cider Society ενθαρρύνει τη διάδοση γνώσεων, πρακτικών και τεχνογνωσίας μεταξύ των μελών της.

Η τέχνη της παρασκευής του απίτη «Traditional Welsh Perry» έχει αγροτικές καταβολές, ωστόσο ο απίτης αποτελούσε ένα πιο εξευγενισμένο ποτό που απολάμβαναν κατά κύριο λόγο οι γαιοκτήμονες και όχι οι απλοί αγρότες. Η γεωργική παραγωγή απίτη παρουσίασε κάμψη τον 19ο αιώνα, όταν αντίστοιχη κάμψη παρουσίασε και η παραγωγή απίτη και εξελίχθηκαν τα εργοστάσια παρασκευής μηλίτη. Η παρασκευή απίτη δεν προσφερόταν για τη χρήση βιομηχανικών μεθόδων παραγωγής δεδομένου ότι πολλές από τις εργοστασιακές μεθόδους, όπως η επίπλευση των φρούτων σε κανάλια νερού, δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση των αχλαδιών, τα οποία δεν επιπλέουν και άρα απαιτούν διαφορετικό χειρισμό. Το αποτέλεσμα ήταν να ατονήσει σε μεγάλο βαθμό η παράδοση της παρασκευής απίτη, ωστόσο μεγάλος αριθμός δέντρων αχλαδιάς επέζησαν. Το 2001 ξεκίνησε σιγά σιγά η αναβίωσή της με την ίδρυση της Welsh Perry and Cider Society, και σήμερα το ενδιαφέρον για τον απίτη «Traditional Welsh Perry» έχει αναθερμανθεί σε μεγάλο βαθμό σε ολόκληρη την Ουαλία καθώς με την παρασκευή του ασχολούνται περίπου 20 παρασκευαστές. Σε μέρη της Ουαλίας που το κλίμα και διάφοροι γεωγραφικοί παράγοντες δεν ευνοούν την καλλιέργεια αχλαδιών για απίτη, οι παρασκευαστές αγοράζουν τα φρούτα από Ουαλούς καλλιεργητές περιοχών που είναι πιο ευνοϊκές για την καλλιέργεια αχλαδιών για απίτη. Η ένωση διοργανώνει στις μέρες μας ετήσιο πρωτάθλημα ουαλικού απίτη.

Ο απίτης «Traditional Welsh Perry» εδραιώνει διαρκώς την παρουσία του και τυγχάνει ευρύτερης αναγνώρισης στον κλάδο των τροφίμων τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και παγκοσμίως. Ως προϊόν ποιότητας χρησιμοποιείται από πολλούς κορυφαίους σεφ και γαστρονόμους και συμπεριλαμβάνεται συχνά στα μενού τους ως επώνυμο συστατικό. Το 2008 ο απίτης «Traditional Welsh Perry» κέρδισε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Αλκοολούχα Ποτά» στα βραβεία «True Taste of Wales» και το 2012 απέσπασε το κύπελλο «Laurence Riley Cup» στο «Bath and West Show» για τον καλύτερο απίτη της διοργάνωσης.

Παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών

(άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού)

https://www.gov.uk/government/publications/protected-food-name-welsh-perry-pdo


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.