ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 459

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

59ο έτος
9 Δεκεμβρίου 2016


Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2016/C 459/01

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8046 — TUI / Transat France) ( 1 )

1

2016/C 459/02

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8136 — BASF/Chemetall) ( 1 )

1

2016/C 459/03

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8281 — Mitsubishi Corporation / Mitsubishi Motors Corporation / KTB-Trading) ( 1 )

2

2016/C 459/04

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8289 — Engie / Omnes Capital / Predica / MAIA) ( 1 )

2


 

III   Προπαρασκευαστικές πράξεις

 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

2016/C 459/05 CON/2016/49

Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 12ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/101/ΕΚ (CON/2016/49)

3


 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Συμβούλιο

2016/C 459/06

Κοινοποίηση υπ’ όψιν των προσώπων και των οντοτήτων κατά των οποίων εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/849 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/2217, για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας

7

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2016/C 459/07

Ισοτιμίες του ευρώ

9

2016/C 459/08

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ [δημοσίευση στοιχείων αναφοράς ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011]  ( 1 )

10

 

Ελεγκτικό Συνέδριο

2016/C 459/09

Ειδική έκθεση αριθ. 28/2016 — Αντιμετώπιση των σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας στην ΕΕ: έχουν γίνει σημαντικά βήματα αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα

15

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

2016/C 459/10

Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την απαγόρευση αλιείας

16


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2016/C 459/11

Ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές ορισμένων ανθεκτικών στη διάβρωση χαλύβων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

17

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2016/C 459/12

Δημοσίευση αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

28


 

Διορθωτικά

2016/C 459/13

Διορθωτικό στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων με θέμα Υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) για το 2017 ( ΕΕ C 401 της 29.10.2016 )

31


 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

9.12.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 459/1


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.8046 — TUI / Transat France)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2016/C 459/01)

Στις 20 Οκτωβρίου 2016 η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών, καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32016M8046. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


9.12.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 459/1


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.8136 — BASF/Chemetall)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2016/C 459/02)

Στις 28 Οκτωβρίου 2016 η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να τη χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών, καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32016M8136. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


9.12.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 459/2


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.8281 — Mitsubishi Corporation / Mitsubishi Motors Corporation / KTB-Trading)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2016/C 459/03)

Στις 2 Δεκεμβρίου 2016 η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών, καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32016M8281. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


9.12.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 459/2


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.8289 — Engie / Omnes Capital / Predica / MAIA)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2016/C 459/04)

Στις 5 Δεκεμβρίου 2016 η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να τη χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών, καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32016M8289. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


III Προπαρασκευαστικές πράξεις

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

9.12.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 459/3


ΓΝΏΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 12ης Οκτωβρίου 2016

σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/101/ΕΚ

(CON/2016/49)

(2016/C 459/05)

Εισαγωγή και νομική βάση

Στις 19 Αυγούστου και στις 23 Σεπτεμβρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αιτήματα του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αντίστοιχα, για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/101/ΕΚ (1) (εφεξής η «προτεινόμενη οδηγία»).

Η αρμοδιότητα της ΕΚΤ για τη διατύπωση γνώμης βασίζεται στο άρθρο 127 παράγραφος 4 και στο άρθρο 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η προτεινόμενη οδηγία περιλαμβάνει διατάξεις που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΚΤ. Ειδικότερα, η ως άνω αρμοδιότητα της ΕΚΤ βασίζεται στο άρθρο 127, παράγραφοι 2 και 5, και στο άρθρο 128 παράγραφος 1 της Συνθήκης, καθώς η προτεινόμενη οδηγία περιλαμβάνει διατάξεις που επηρεάζουν ορισμένα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), περιλαμβανομένων των σχετικών με την προαγωγή της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών και τη συμβολή της ΕΚΤ στην εκ μέρους των αρμόδιων αρχών ομαλή άσκηση των πολιτικών που αφορούν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς και το δικαίωμα της τελευταίας να επιτρέπει την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ μέσα στην Ένωση. Η παρούσα γνώμη εκδόθηκε από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17.5 πρώτη πρόταση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

1.   Παρατηρήσεις

1.1.   Ρύθμιση των πλατφορμών ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων και των παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών

1.1.1.

Η προτεινόμενη οδηγία διευρύνει τον κατάλογο των υπόχρεων οντοτήτων στις οποίες έχει εφαρμογή η οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), προκειμένου να συμπεριλάβει τους παρόχους με κύρια επαγγελματική δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών και παραστατικών νομισμάτων (τα τελευταία νοούνται στην προτεινόμενη οδηγία ως νομίσματα που έχουν αναγνωριστεί ως νόμιμο χρήμα (3)) και τους παρόχους υπηρεσιών πορτοφολιών που παρέχουν υπηρεσίες θεματοφυλακής διαπιστευτηρίων που είναι απαραίτητα για την πρόσβαση σε εικονικά νομίσματα (εφεξής οι «πάροχοι υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών») (4). Εξάλλου, η προτεινόμενη οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την αδειοδότηση και εγγραφή σε μητρώο τόσο των παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών και παραστατικών νομισμάτων όσο και των παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών (5). Η ΕΚΤ υποστηρίζει ένθερμα τις συγκεκριμένες διατάξεις, οι οποίες ευθυγραμμίζονται με τις συστάσεις της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (Financial Action Task force – FATF) (6), καθώς οι τρομοκρατικές και λοιπές εγκληματικές ομάδες είναι σήμερα σε θέση να μεταφέρουν χρήματα στο πλαίσιο δικτύων εικονικών νομισμάτων με συγκεκαλυμμένο τρόπο ή εκμεταλλευόμενες προς όφελός τους την ανωνυμία που τους παρέχουν σε ορισμένο βαθμό οι οικείες πλατφόρμες ανταλλαγής. Ακόμη, σε σύγκριση με τα παραδοσιακά μέσα πληρωμών η χρήση εικονικών νομισμάτων εγκυμονεί μεγαλύτερους κινδύνους, υπό την έννοια ότι η δυνατότητα μεταφοράς τους στηρίζεται στο διαδίκτυο και υπόκειται μόνο σε περιορισμούς συναρτώμενους προς τις τεχνικές δυνατότητες του δικτύου υπολογιστών και της υποδομής τεχνολογίας της πληροφορικής που εξυπηρετούν το εκάστοτε εικονικό νόμισμα.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΚΤ σημειώνει εξάλλου ότι τα ψηφιακά νομίσματα δεν ανταλλάσσονται οπωσδήποτε με νομίμως αναγνωρισμένα νομίσματα. Μπορούν να χρησιμοποιούνται και για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, χωρίς να απαιτείται η ανταλλαγή τους με νομίμως αναγνωρισμένο νόμισμα ή η χρήση παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών. Καθώς οι συγκεκριμένες συναλλαγές δεν θα καλύπτονταν από οποιοδήποτε εκ των μέτρων ελέγχου που προβλέπονται στην προτεινόμενη οδηγία, θα μπορούσαν να αποτελέσουν το μέσο για τη χρηματοδότηση παράνομων δραστηριοτήτων.

1.1.2.

Η ΕΚΤ αναγνωρίζει ότι η πρόοδος στην τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (distributed lesdger technology) η οποία υποστηρίζει τα εναλλακτικά μέσα πληρωμών, όπως τα εικονικά νομίσματα, μπορεί δυνητικά να αυξήσει την αποτελεσματικότητα, την εμβέλεια και το φάσμα των διαθέσιμων επιλογών όσον αφορά τις μεθόδους πληρωμής και μεταφοράς. Πάντως, τα νομοθετικά όργανα της Ένωσης θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να μη παρέχουν την εντύπωση ότι προάγουν τη χρήση ψηφιακών νομισμάτων αναγνωριζόμενων σε ιδιωτική βάση, καθώς τα εναλλακτικά αυτά μέσα πληρωμών δεν αποτελούν νομίμως αναγνωρισμένα νομίσματα ούτε και νόμιμο χρήμα το οποίο εκδίδεται από κεντρικές τράπεζες ή άλλες δημόσιες αρχές (7). Η ΕΚΤ διατηρεί αρκετές επιφυλάξεις ως προς τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα «παραστατικά νομίσματα» κατά τις αναφορές της προτεινόμενης οδηγίας και στα «εικονικά νομίσματα»: μία εξ αυτών αφορά τη μεταβλητότητα που χαρακτηρίζει τα εικονικά νομίσματα και που συνήθως είναι μεγαλύτερη από εκείνη των νομισμάτων τα οποία εκδίδουν ή των οποίων την έκδοση άλλως επιτρέπουν κεντρικές τράπεζες, καθώς η μεταβλητότητα δεν φαίνεται να συνδέεται πάντοτε με οικονομικούς ή χρηματοπιστωτικούς παράγοντες. Κάποιες περαιτέρω επιφυλάξεις αφορούν τα ακόλουθα: α) σε αντίθεση με τους κατόχους των νομίμως αναγνωρισμένων νομισμάτων, οι κάτοχοι μονάδων εικονικού νομίσματος συνήθως δεν απολαύουν καμίας εγγύησης ότι μελλοντικά θα είναι σε θέση να τις ανταλλάξουν με αγαθά και υπηρεσίες ή με νομίμως αναγνωρισμένο νόμισμα, και β) αν η εξάρτηση των φορέων οικονομικής δραστηριότητας από τις μονάδες εικονικού νομίσματος αυξηθεί σημαντικά στο μέλλον, θα μπορούσε καταρχήν να επηρεάσει τον έλεγχο της προσφοράς χρήματος εκ μέρους των κεντρικών τραπεζών, εγείροντας πιθανούς κινδύνους για τη σταθερότητα των τιμών, αν και σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική ο συγκεκριμένος κίνδυνος είναι περιορισμένος. Έτσι, ενώ σύμφωνα και με τις συστάσεις της FATF τα νομοθετικά όργανα της Ένωσης ενδείκνυται να προβούν σε ρύθμιση των εικονικών νομισμάτων υπό το φως της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, επιδίωξή τους στο συγκεκριμένο αυτό πλαίσιο δεν θα πρέπει να είναι η προαγωγή της ευρύτερης χρήσης των εν λόγω νομισμάτων.

1.1.3.

Ως «εικονικό νόμισμα» κατά τους ορισμούς της προτεινόμενης οδηγίας νοείται «μια ψηφιακή αναπαράσταση αξίας που ούτε εκδίδεται από κεντρική τράπεζα ή δημόσια αρχή, ούτε συνδέεται κατ' ανάγκη με παραστατικό νόμισμα, όμως γίνεται αποδεκτή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως μέσο πληρωμής και μπορεί να μεταφέρεται, να αποθηκεύεται ή να διακινείται ηλεκτρονικά.» (8).

Αναφορικά με τον συγκεκριμένο ορισμό η ΕΚΤ επιθυμεί να διατυπώσει ορισμένα ειδικά σχόλια.

Κατά πρώτον, τα εικονικά νομίσματα δεν αποτελούν νομίσματα κατά το ενωσιακό δίκαιο (9). Σύμφωνα με τις Συνθήκες και τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98, στην Ένωση το ευρώ είναι το ενιαίο νόμισμα της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, δηλαδή το νόμισμα των κρατών μελών που το έχουν υιοθετήσει ως τέτοιο (10). Ακολούθως προς την προσέγγιση αυτή, η οποία έχει ήδη υιοθετηθεί ή εξετάζεται η υιοθέτησή της από άλλες χώρες που ρυθμίζουν πλατφόρμες ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων, όπως ο Καναδάς, η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, η ΕΚΤ συνιστά την εξειδίκευση του ορισμού των εικονικών νομισμάτων κατά τρόπο που να αποσαφηνίζει ότι τα εικονικά νομίσματα δεν αποτελούν νομίμως αναγνωρισμένα νομίσματα ή χρήμα (11).

Κατά δεύτερον, δεδομένου ότι τα εικονικά νομίσματα εν τοις πράγμασι δεν είναι νομίσματα, θα ήταν ακριβέστερο να λογίζονται ως μέσα ανταλλαγής και όχι ως μέσα πληρωμών. Ακόμη, ο ορισμός του εικονικού νομίσματος ως μέσου πληρωμών κατά την προτεινόμενη οδηγία δεν λαμβάνει υπόψη ότι υπό ορισμένες περιστάσεις τα εικονικά νομίσματα μπορούν να χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που εξυπηρετούν τα μέσα πληρωμών (12). Όπως επισημαίνει η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (ΤΔΔ), η τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού που υποστηρίζει πλείστα συστήματα ψηφιακών νομισμάτων θα μπορούσε να τυγχάνει ευρύτερης εφαρμογής, πέραν του πλαισίου των πληρωμών (13). Εν προκειμένω η FATF επισημαίνει ότι η χρήση των εικονικών νομισμάτων για σκοπούς διαφορετικούς από τη διενέργεια πληρωμών είναι δυνατό να αφορά προϊόντα αποθήκευσης αξίας για αποταμιευτικούς ή επενδυτικούς σκοπούς, όπως παράγωγα και βασικά εμπορεύματα, καθώς και προϊόντα με τη μορφή τίτλων (14). Τα πλέον πρόσφατα ψηφιακά νομίσματα, τα οποία στηρίζονται σε ακόμα πιο εξεζητημένες τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού και αλυσίδας ομάδας συναλλαγών («blockchain»), παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα χρήσεων εκτεινόμενων πέραν της διενέργειας πληρωμών (15), περιλαμβανομένων για παράδειγμα των διαδικτυακών (online) καζίνο. Υπό το φως των παραπάνω η ΕΚΤ συνιστά την αναφορά του εισαγόμενου με την προτεινόμενη οδηγία ορισμού των εικονικών νομισμάτων και σε άλλες πιθανές χρήσεις τους.

Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι παραπάνω επισημάνσεις, η ΕΚΤ προτείνει την προσαρμογή του ορισμού των εικονικών νομισμάτων στο κείμενο της προτεινόμενης οδηγίας.

1.2.   Κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών

1.2.1.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη οδηγία, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να προβλέψουν αυτοματοποιημένους κεντρικούς μηχανισμούς ή κεντρικά συστήματα ηλεκτρονικής ανάκτησης δεδομένων που θα επιτρέπουν την έγκαιρη εξακρίβωση οποιωνδήποτε φυσικών ή νομικών προσώπων κατέχουν ή ελέγχουν λογαριασμούς πληρωμών και τραπεζικούς λογαριασμούς τηρούμενους από πιστωτικό ίδρυμα εντός της επικράτειάς τους (16). Η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την προτεινόμενη οδηγία διευκρινίζει σχετικά ότι τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να επιλέξουν τη δημιουργία κεντρικού τραπεζικού μητρώου ή συστήματος ανάκτησης, αναλόγως του τι ανταποκρίνεται καλύτερα στο υφιστάμενο πλαίσιό τους (17). Τα κράτη μέλη είναι επομένως ελεύθερα να ορίσουν την εθνική κεντρική τράπεζά (ΕθνΚΤ) τους ως τον διαχειριστή του κεντρικού μητρώου τραπεζικών λογαριασμών (και λογαριασμών πληρωμών). Ακόμη, εθνικές μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λοιπές αρμόδιες αρχές θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο εν λόγω μητρώο σύμφωνα με την προτεινόμενη οδηγία.

1.2.2.

Η ΕΚΤ έχει ήδη εκφράσει την άποψη ότι, για τους σκοπούς της αξιολόγησης ενδεχόμενων παραβιάσεων της προβλεπόμενης στη Συνθήκη απαγόρευσης της νομισματικής χρηματοδότησης, τα καθήκοντα που ανατίθενται σε ορισμένη ΕθνΚΤ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) αναφορικά με την ίδρυση κεντρικού μητρώου τραπεζικών λογαριασμών δεν θα πρέπει να θεωρούνται καθήκοντα κεντρικής τράπεζας, ούτε και διευκολύνουν την εκτέλεση τέτοιων καθηκόντων (18). Η ΕΚΤ θεωρεί ότι το καθήκον της ίδρυσης κεντρικού μητρώου δυνάμει του άρθρου 30 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σαφώς αποτελεί κρατικό καθήκον εφόσον σκοπό έχει την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Προς διαφύλαξη της οικονομικής ανεξαρτησίας των μελών του ΕΣΚΤ και άρση των επιφυλάξεων που συνδέονται με την άσκηση ορισμένου κρατικού καθήκοντος από την άποψη της νομισματικής χρηματοδότησης, η ΕΚΤ τονίζει ότι στην περίπτωση ανάληψης του καθήκοντος διαχείρισης κεντρικού μητρώου λογαριασμών η εθνική νομοθεσία που ενσωματώνει την προτεινόμενη οδηγία θα πρέπει να προβλέπει μηχανισμό ανάκτησης του κόστους βασιζόμενο σε ευκρινείς διαδικασίες παρακολούθησης, επιμερισμού και τιμολόγησης του συνόλου των εξόδων που βαρύνουν τις ΕθνΚΤ και συνδέονται με την αδειοδότηση και λειτουργία του εν λόγω μητρώου.

2.   Τεχνικές παρατηρήσεις και προτάσεις διατύπωσης

Στις περιπτώσεις που η ΕΚΤ συνιστά την τροποποίηση της προτεινόμενης οδηγίας, συγκεκριμένες προτάσεις διατύπωσης περιλαμβάνονται σε τεχνικό κείμενο εργασίας συνοδευόμενες από την αντίστοιχη αιτιολογία. Το τεχνικό κείμενο εργασίας διατίθεται στην αγγλική γλώσσα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Φρανκφούρτη, 12 Οκτωβρίου 2016.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  COM(2016) 450 final.

(2)  Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73).

(3)  Βλέπε αιτιολογική σκέψη 6 της προτεινόμενης οδηγίας.

(4)  Βλέπε αιτιολογική σκέψη 6 και άρθρο 1 σημείο 1 της προτεινόμενης οδηγίας.

(5)  Βλέπε άρθρο 1 σημείο 16 της προτεινόμενης οδηγίας.

(6)  Βλέπε συστάσεις της FATF με τίτλο «International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations» (Φεβρουάριος 2012). Βλέπε επίσης έκθεση της FATF με τίτλο «Virtual Currencies Key Definitions and Potential AML/CFT Risks» (Ιούνιος 2014) και κατευθυντήριες γραμμές της FATF με τίτλο «Guidance for a Risk-Based Approach - Virtual Currencies» (Ιούνιος 2015). Όλα τα κείμενα είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της FATF (www.fatf-gafi.org).

(7)  Βλέπε σελίδα 13 της αιτιολογικής έκθεσης της προτεινόμενης οδηγίας και αιτιολογικές σκέψεις 6 και 7 της προτεινόμενης οδηγίας. Βλέπε επίσης σχέδιο έκθεσης για τα εικονικά νομίσματα της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2016 (2016/2007 (INI)).

(8)  Άρθρο 1 σημείο 2 στοιχείο γ) της προτεινόμενης οδηγίας. Ο ορισμός φαίνεται πως βασίζεται στον ορισμό που προτείνεται στο άρθρο 19 της γνώμης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), της 4ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τα εικονικά νομίσματα (EBA/Op/2014/08), η οποία είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ (www.eba.europa.eu).

(9)  Βλέπε τον ορισμό του «νομίσματος» στο άρθρο 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2014/62/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου, και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 151 της 21.5.2014, σ. 1).

Βλέπε επίσης σελίδα 16 του εγγράφου συζήτησης μεταξύ εμπειρογνωμόνων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) με τίτλο «Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations» (Ιανουάριος 2016), διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο του ΔΝΤ (www.imf.org).

(10)  Βλέπε προοίμιο και άρθρο 3 παράγραφος 4 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρθρο 119 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 του Συμβουλίου, της 3ης Μαΐου 1998, για την εισαγωγή του ευρώ (ΕΕ L 139 της 11.5.1998, σ. 1).

(11)  Βλέπε π.χ. τα άρθρα 2 έως 5 του ιαπωνικού νόμου για τις υπηρεσίες πληρωμών, τα οποία ορίζουν την έννοια του ψηφιακού νομίσματος κατά τρόπο που εξαιρεί το γεν και τα ξένα νομίσματα, καθώς και το άρθρο 103 παράγραφος 8 του αμερικανικού σχεδίου νόμου περί ρύθμισης των εικονικών νομισμάτων της 2ας Φεβρουαρίου 2016, το οποίο επεξεργάστηκε η εθνική διάσκεψη επιτρόπων για την ομοιομορφία των πολιτειακών νόμων και το οποίο ορίζει την έννοια του εικονικού νομίσματος κατά τρόπο που εξαιρεί το χρήμα. Για μια εκτενή ανάλυση της κανονιστικής μεταχείρισης του Bitcoin σε 41 χώρες βλέπε έκθεση της νομικής βιβλιοθήκης του αμερικανικού Κογκρέσου με τίτλο «Regulation of Bitcoin in Selected Jurisdictions» (Ιανουάριος 2014), καθώς επίσης και τα πρακτικά της διαρκούς επιτροπής τραπεζικών και εμπορικών θεμάτων του καναδικού Κοινοβουλίου της 26ης Μαρτίου 2014, στα οποία το καναδικό υπουργείο οικονομικών αναφέρει ότι το εικονικό νόμισμα δεν είναι το επίσημο νόμισμα της χώρας, καθώς δεν ταυτίζεται με το δολάριο Καναδά.

(12)  Βλέπε σελίδα 24 της έκθεσης της ΕΚΤ με τίτλο «Virtual Currency Schemes – a further analysis» (Φεβρουάριος 2015), η οποία είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ (www.ecb.europa.eu).

(13)  Βλέπε σελίδα 15 της έκθεσης της επιτροπής πληρωμών και υποδομών της αγοράς της ΤΔΔ με τίτλο «Digital currencies» (Νοέμβριος 2015), η οποία είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική σελίδα www.bis.org.

(14)  Για παράδειγμα, κρυπτονομίσματα όπως το «ether», που αντιστοιχεί στη νομισματική μονάδα της αλυσίδας ομάδας συναλλαγών της πλατφόρμας ethereum («ethereum blockchain»), αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών επενδυτικού ή κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε πλατφόρμες ανταλλαγής, χωρίς να χρησιμοποιούνται πάντα ως μέσα πληρωμών. Βλέπε επίσης σελίδα 4 των κατευθυντήριων γραμμών της FATF με τίτλο «Guidance for a Risk Based Aproach - Virtual Currencies» (Ιούνιος 2015), οι οποίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της FATF (www.fatf-gafi.org).

(15)  Βλέπε σελίδα 7 του εγγράφου συζήτησης μεταξύ εμπειρογνωμόνων του ΔΝΤ με τίτλο «Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations» (Ιανουάριος 2016), διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο του ΔΝΤ (www.imf.org).

(16)  Βλέπε άρθρο 1 σημείο 12 της προτεινόμενης οδηγίας.

(17)  Βλέπε σελίδα 7 της αιτιολογικής έκθεσης της προτεινόμενης οδηγίας.

(18)  Βλέπε π.χ. παράγραφο 2.1 της γνώμης CON/2011/30, παράγραφο 2 της γνώμης CON/2011/98, παραγράφους 3.1 και 3.2 της γνώμης CON/2015/46 και παραγράφους 3.1 έως 3.8 της γνώμης CON/2016/35. Όλες οι γνώμες της ΕΚΤ είναι διαθέσιμες στον δικτυακό της τόπο (www.ecb.europa.eu).


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

9.12.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 459/7


Κοινοποίηση υπ’ όψιν των προσώπων και των οντοτήτων κατά των οποίων εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/849 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/2217, για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας

(2016/C 459/06)

Οι ακόλουθες πληροφορίες τίθενται υπ’ όψιν των προσώπων και των οντοτήτων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2016/849 του Συμβουλίου (1), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/2217, του Συμβουλίου (2), για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε ότι εσείς / η εταιρεία σας θα πρέπει να συμπεριληφθείτε στους καταλόγους των προσώπων και οντοτήτων επί των οποίων εφαρμόζονται τα μέτρα που επιβάλλει η ΑΣΑΗΕ 2321 (2016).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η οποία έχει συσταθεί βάσει της απόφασης 1718 (2006), συνοδευόμενη από τυχόν έγγραφα που θα την τεκμηριώνουν, για την επανεξέταση της απόφασης να περιληφθούν στον κατάλογο των ΗΕ. Η αίτηση πρέπει να αποσταλεί στην παρακάτω διεύθυνση:

United Nations – Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

Σε συνέχεια της απόφασης των Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι τα πρόσωπα και οι οντότητες που περιλαμβάνονται στα προαναφερόμενα παραρτήματα θα πρέπει να περιληφθούν στον κατάλογο προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα τα οποία προβλέπονται στην απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/849 του Συμβουλίου για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας. Οι λόγοι καταχώρησης των προσώπων και οντοτήτων αυτών στον κατάλογο αναφέρονται στις σχετικές εγγραφές των εν λόγω παραρτημάτων.

Εφιστάται η προσοχή των εν λόγω προσώπων και οντοτήτων στη δυνατότητα που τους παρέχεται να υποβάλουν αίτηση στις αρμόδιες αρχές του ή των οικείων κρατών μελών οι οποίες αναφέρονται στους διαδικτυακούς τόπους του παραρτήματος IΙ του κανονισμού (EK) αριθ. 329/2007 του Συμβουλίου (3), ώστε να λάβουν άδεια για τη χρήση δεσμευμένων κεφαλαίων για βασικές ανάγκες ή συγκεκριμένες πληρωμές (πρβ. άρθρο 7 του κανονισμού).

Τα εν λόγω πρόσωπα και οντότητες δύνανται να υποβάλουν αίτηση στο Συμβούλιο, συνοδευόμενη από σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, προκειμένου να επανεξεταστεί η απόφαση για την εγγραφή τους στον προαναφερόμενο κατάλογο. Οι αιτήσεις αυτές θα πρέπει να αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C - Horizontal Issues

Rue de la Loi / Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

ΒΕΛΓΙΟ

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Εφιστάται επίσης η προσοχή των εν λόγω προσώπων και οντοτήτων στη δυνατότητα προσβολής της απόφασης του Συμβουλίου ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 275 παράγραφος 2 και στο άρθρο 263 παράγραφοι 4 και 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


(1)  ΕΕ L 141 της 28.5.2016, σ. 79.

(2)  ΕΕ L 334 της 9.12.2016, σ. 35.

(3)  ΕΕ L 88 της 29.3.2007, σ. 1.


Ευρωπαϊκή Επιτροπή

9.12.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 459/9


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

8 Δεκεμβρίου 2016

(2016/C 459/07)

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,0762

JPY

ιαπωνικό γιεν

122,61

DKK

δανική κορόνα

7,4390

GBP

λίρα στερλίνα

0,84995

SEK

σουηδική κορόνα

9,7228

CHF

ελβετικό φράγκο

1,0853

ISK

ισλανδική κορόνα

 

NOK

νορβηγική κορόνα

9,0145

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

27,038

HUF

ουγγρικό φιορίνι

314,29

PLN

πολωνικό ζλότι

4,4540

RON

ρουμανικό λέου

4,5020

TRY

τουρκική λίρα

3,6676

AUD

δολάριο Αυστραλίας

1,4406

CAD

δολάριο Καναδά

1,4222

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

8,3475

NZD

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

1,4973

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,5272

KRW

ουόν Νότιας Κορέας

1 250,03

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

14,7162

CNY

κινεζικό ρενμινπί γιουάν

7,4041

HRK

κροατική κούνα

7,5355

IDR

ρουπία Ινδονησίας

14 298,93

MYR

μαλαισιανό ρινγκίτ

4,7590

PHP

πέσο Φιλιππινών

53,465

RUB

ρωσικό ρούβλι

68,1900

THB

ταϊλανδικό μπατ

38,334

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

3,6599

MXN

πέσο Μεξικού

21,8915

INR

ινδική ρουπία

72,5055


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


9.12.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 459/10


Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ

[δημοσίευση στοιχείων αναφοράς ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2016/C 459/08)

Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 υπερισχύουν οιωνδήποτε αντιθέτων διατάξεων στα ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης

Αριθμός αναφοράς και τίτλος του ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης

Αριθμός αναφοράς και τίτλος του αντικατασταθέντος ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης

Παρατηρήσεις

010001-00-0301

Σύνθετο προκατασκευασμένο τοίχωμα από σκυρόδεμα με συνδέσμους σημείων

 

 

020001-00-0405

Κρυφοί μεντεσέδες πολλαπλών αξόνων

 

 

020002-00-0404

Σύστημα υαλοπετάσματος για μπαλκόνια (και ταράτσες) χωρίς κατακόρυφα πλαίσια

 

 

020011-00-0405

Θυρίδες πρόσβασης οροφής, δαπέδου, τοίχου και οροφής ή για χρήση ως θύρα κινδύνου/με ή χωρίς αντοχή στη φωτιά

 

 

040005-00-1201

Βιομηχανικώς παραγόμενα θερμομονωτικά ή/και ηχομονωτικά προϊόντα από φυτικές ή ζωικές ίνες

 

 

040016-00-0404

Πλέγμα από υαλόνημα για την ενίσχυση επιχρισμάτων τσιμεντοειδούς βάσης

 

 

040048-00-0502

Τάπητας από ίνες καουτσούκ για ηχομόνωση από κτυπογενή ήχο

 

 

040065-00-1201

Σανίδες για θερμομόνωση ή/και ηχοαπορρόφηση που βασίζονται σε διογκωμένη πολυστερίνη και τσιμέντο

 

 

040090-00-1201

Βιομηχανικώς παραγόμενες πλάκες και προϊόντα κατασκευασμένα σε καλούπια από διογκωμένο πολυγαλακτικό οξύ (EPLA) για θερμομόνωση ή/και ηχομόνωση

 

 

040138-00-1201

Επί τόπου διαμορφωμένα χαλαρής πλήρωσης θερμομονωτικά ή/και ηχομονωτικά προϊόντα κατασκευασμένα από φυτικές ίνες

 

 

040288-00-1201

Θερμομόνωση και ηχομόνωση εργοστασιακής κατασκευής κατασκευασμένη από ίνες πολυεστέρα.

 

 

060001-00-0802

Συνδυασμός προϊόντων (κιτ) καμινάδας με αργιλική/κεραμική εσωτερική καπνοδόχο, κατηγορίας T400 (κατ’ ελάχιστον) N1 W3 GXX

 

 

060003-00-0802

Συνδυασμός προϊόντων (κιτ) καμινάδας με αργιλική/κεραμική εσωτερική καπνοδόχο και συγκεκριμένο εξωτερικό τοίχωμα, κατηγορίας T400 (κατ’ ελάχιστον) N1 W3 GXX

 

 

060008-00-0802

Συνδυασμός προϊόντων (κιτ) καμινάδας με αργιλική/κεραμική εσωτερική καπνοδόχο κατηγορίας T400 (κατ’ ελάχιστον) N1/P1 W3 Gxx και με διαφορετικά εξωτερικά τοιχώματα και ενδεχόμενη αλλαγή του εξωτερικού τοιχώματος.

 

 

070001-01-0504

Γυψοσανίδες για φέρουσες εφαρμογές

070001-00-0504

 

080002-00-0102

Μη-ενισχυτικό εξαγωνικό γεωπλέγμα για τη σταθεροποίηση των ασύνδετων στρώσεων του κοκκώδους υλικού μέσω αλληλεμπλοκής με τα αδρανή

 

 

090001-00-0404

Προκατασκευασμένες πλάκες πεπιεσμένου πετροβάμβακα με οργανικό ή ανόργανο τελείωμα και με προκαθορισμένο σύστημα στερέωσης

 

 

090017-00-0404

Κατακόρυφο υαλοπέτασμα με σημειακή στήριξη

 

 

090058-00-0404

Εξάρτηση επένδυσης πίνακα εξωτερικού τοίχου με εξαερισμό που αποτελείται από μεταλλικές κυψελωτό πανελ με τα συναφή υλικά στερέωσής του.

 

 

120001-01-0106

Αντανακλαστικά μικροπρισματικά φύλλα

120001-00-0106

 

120003-00-0106

Χαλύβδινοι ιστοί φωτισμού

 

 

130002-00-0304

Μασίφ ξύλινες πλάκες από σανίδες συνδεδεμένες με πείρους ως δομικό στοιχείο σε κτίρια

 

 

130005-00-0304

Μασίφ ξύλινες πλάκες ως δομικό στοιχείο σε κτίρια

 

 

130010-00-0304

Επικολλητή ξυλεία από σκληρό ξύλο — Δομική ξυλεία επικολλημένων φύλλων από οξιά

 

 

130011-00-0304

Προκατασκευασμένες ξύλινες πλάκες από μηχανικά συνδεδεμένα ορθογώνια ξύλινα τμήματα ως δομικό στοιχείο σε κτίρια

 

 

130012-00-0304

Δομική ξυλεία ταξινομημένη σύμφωνα με το βαθμό αντοχής — Τετράγωνοι ξύλινοι δοκοί με στρογγυλεμένες ακμές — Καστανιά

 

 

130013-00-0304

Στοιχείο ξύλινης μασίφ πλάκας για χρήση ως δομικό στοιχείο σε κτήρια - στοιχείο ξύλινων σανίδων ενωμένων με συνδέσεις τύπου χελιδονοουράς

 

 

130022-00-0304

Στοιχεία από μασίφ ή σύνθετη ξυλεία για δοκούς ή τοίχους

 

 

130033-00-0603

Καρφιά και βίδες για μεταλλικές πλάκες στερέωσης σε δομικές κατασκευές από ξύλο

 

 

130167-00-0304

Δομική ξυλεία ταξινομημένη σύμφωνα με το βαθμό αντοχής — Τετράγωνοι ξύλινοι δοκοί με στρογγυλεμένες ακμές – ξυλεία από κωνοφόρα

 

 

150003-00-0301

Τσιμέντο υψηλής αντοχής

 

 

180008-00-0704

Φρεάτιο δαπέδου - με αφαιρούμενο μηχανικό κλείστρο

 

 

190002-00-0502

Συνδυασμός προϊόντων (κιτ) ξηρού πλωτού δαπέδου με βάση προκατασκευασμένα συναρμολογούμενα στοιχεία κατασκευασμένα από κεραμικά πλακίδια και τάπητες από ελαστικό

 

 

200002-00-0602

Σύστημα ράβδων εφελκυστικής έντασης

 

 

200005-00-0103

Δομικοί πάσσαλοι από χάλυβα με κοίλα τμήματα και άκαμπτους συνδέσμους

 

 

200014-00-0103

Αρμοί πασσάλων και έδρανα για πάσσαλους σκυροδέματος

 

 

200017-00-0302

Προϊόντα θερμής έλασης και δομικά στοιχεία φτιαγμένα από χάλυβα κατηγορίας Q235B, Q235D, Q345B και Q345D

 

 

200019-00-0102

Συρματοκιβώτια και στρώματα από εξαγωνικό συρμάτινο πλέγμα

 

 

200022-00-0302

Επιμήκη προϊόντα χάλυβα θερμομηχανικής έλασης από συγκολλήσιμους λεπτόκοκκους δομικούς χάλυβες ειδικών κατηγοριών

 

 

200026-00-0102

Συστήματα χαλύβδινου πλέγματος για οπλισμένη πλήρωση

 

 

200033-00-0602

Διατμητικός συνδετήρας με καρφιά

 

 

200039-00-0102

Επιψευδαργυρωμένα συρματοκιβώτια και συρματοστρώματα με πλέγμα εξαγωνικού βρόγχου

 

 

200043-00-0103

Σωλήνες πασσάλων από όλκιμο χυτοσίδηρο.

 

 

220007-00-0402

Πλήρως στηριζόμενα φύλλα και ταινίες από κράματα χαλκού, για στέγες και εξωτερική και εσωτερική επένδυση

 

 

220008-00-0402

Διατομές μαρκίζας για εξώστες και μπαλκόνια

 

 

220013-00-0401

Αυτοφερόμενο παράθυρο κορυφογραμμής στέγης

 

 

220021-00-0402

Κιτ φωτοσωλήνα

 

 

220025-00-0401

Δομικό υαλοπέτασμα για οριζόντιους προβόλους (δομικός θόλος/οροφή από γυαλί)

 

 

230004-00-0106

Πάνελ από πλέγμα συρμάτινων δακτυλίων

 

 

230005-00-0106

Πάνελ με δίχτυ από συρματόσχοινο

 

 

230008-00-0106

Χαλύβδινο πλέγμα διπλής στρέψης ενισχυμένο ή μη με σχοινιά

 

 

230012-00-0105

Πρόσθετα για την παραγωγή ασφάλτου – κόκκοι ασφάλτου από ανακυκλωμένο ασφαλτούχο πίλημα οροφών.

 

 

230025-00-0106

Εύκαμπτα συστήματα επίστρωσης για σταθεροποίηση πρανών και προστασία από βράχους

 

 

260006-00-0301

Οργανική (πολυμερική) πρόσθετη ουσία σκυροδέματος

 

 

280001-00-0704

Προσυναρμολογημένη γραμμική μονάδα για αποστράγγιση ή διήθηση

 

 

290001-00-0701

Κιτ για τη μεταφορά κρύου και ζεστού νερού εντός κτιρίων

 

 

320002-02-0605

Επικαλυμμένο στεγανωτικό έλασμα για κατασκευαστικούς αρμούς και αρμούς ελεγχόμενης ρηγμάτωσης σε αδιάβροχο σκυρόδεμα

320002-00-0605

320002-01-0605

 

330008-02-0601

Κανάλια αγκύρωσης

330008-00-0601

330008-01-0601

 

330011-00-0601

Ρυθμιζόμενοι κοχλίες σκυροδέματος

 

 

330012-00-0601

Εγκιβωτισμένο αγκύριο με υποδοχή με εσωτερικό σπείρωμα

 

 

330075-00-0601

Διάταξη ανύψωσης ανελκυστήρα

 

 

330079-00-0602

Συστήματα στερέωσης δαπέδων για χρήση σε αντιολισθητικές πλάκες και σχάρες ανοικτού τύπου

 

 

330080-00-0602

Κιτ σφιγκτήρων υψηλής αντοχής σε ολίσθηση

 

 

330083-00-0601

Συνδετήρας φυσιγγίου για πολλαπλές χρήσεις σε σκυρόδεμα για μη φέρουσες εφαρμογές

 

 

330084-00-0601

Χαλύβδινη πλάκα με εγκιβωτισμένα αγκύρια

 

 

330153-00-0602

Καρφί φυσιγγίου για συνδέσεις λεπτών χαλύβδινων στοιχείων και φύλλων

 

 

330155-00-0602

Αυτό-ρυθμιζόμενα κιτ σφιγκτήρων

 

 

330196-00-0604

Πλαστικά αγκύρια για τη στερέωση εξωτερικών σύνθετων συστημάτων θερμομόνωσης (ETICS) με επίχρισμα.

ETAG 014

 

330232-00-0601

Μηχανικά αγκύρια για χρήση σε σκυρόδεμα

ETAG 001-1

ETAG 001-2

ETAG 001-3

ETAG 001-4

 

340002-00-0204

Πάνελ από συρματόσχοινα με ενσωματωμένη θερμική μόνωση

 

 

340006-00-0506

Συνδυασμοί προϊόντων (κιτ) για προκατασκευασμένη σκάλα

ETAG 008

 

340020-00-0106

Εύκαμπτα κιτ για την παρακράτηση ροής χωμάτων και μικρών κατολισθήσεων.

 

 

340025-00-0403

Συνδυασμός προϊόντων (κιτ) θεμελίωσης για θερμαινόμενα κτήρια

 

 

340037-00-0204

Ελαφροβαρή φέροντα στοιχεία οροφής από χάλυβα/ξύλο

 

 

350003-00-1109

Συνδυασμός προϊόντων (κιτ) για πυρίμαχους αγωγούς που αποτελούνται από προκατασκευασμένα συνδετικά τεμάχια (κατασκευασμένα από μηχανικώς επιμεταλλωμένο φύλλο χάλυβα) και εξαρτήματα

 

 

350005-00-1104

Πυροδιογκούμενα προϊόντα σφράγισης και πυροφραγμού

 

 

350134-00-1104

Πυρίμαχη νεροπαγίδα με διογκούμενη φλάντζα πυροσφράγισης (σε συνδυασμό με φρεάτιο δαπέδου από ανοξείδωτο χάλυβα)

 

 

360005-00-0604

Στεγανωτικά ελάσματα τοιχοποιίας

 

 

Σημείωση:

Τα ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης (EAD) εγκρίνονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τεχνικής Αξιολόγησης (EOTA) στα αγγλικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για την ορθότητα των τίτλων οι οποίοι έχουν παρασχεθεί από τον ΕΟΤΑ για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η δημοσίευση των στοιχείων αναφοράς των ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συνεπάγεται ότι τα ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης είναι διαθέσιμα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τεχνικής Αξιολόγησης (http://www.eota.eu) τηρεί το ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 8 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011.

Ο κατάλογος αυτός αντικαθιστά όλους τους προηγούμενους καταλόγους που έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζει την ενημέρωση του παρόντος καταλόγου.


Ελεγκτικό Συνέδριο

9.12.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 459/15


Ειδική έκθεση αριθ. 28/2016

«Αντιμετώπιση των σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας στην ΕΕ: έχουν γίνει σημαντικά βήματα αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα»

(2016/C 459/09)

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σας πληροφορεί ότι μόλις δημοσιεύθηκε η ειδική έκθεσή του αριθ. 28/2016 με τίτλο «Αντιμετώπιση των σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας στην ΕΕ: έχουν γίνει σημαντικά βήματα αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα».

Η έκθεση είναι διαθέσιμη, είτε για ανάγνωση είτε για τηλεφόρτωση, στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (http://eca.europa.eu) ή του EU-Bookshop (https://bookshop.europa.eu).


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

9.12.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 459/16


Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την απαγόρευση αλιείας

(2016/C 459/10)

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1), αποφασίστηκε η απαγόρευση της αλιείας όπως εμφαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Ημερομηνία και ώρα απαγόρευσης

14.11.2016

Διάρκεια

Από 14.11 έως 31.12.2016

Κράτος μέλος

Γαλλία

Απόθεμα ή ομάδα αποθεμάτων

SBR/678-

Είδος

Λυθρίνι πελαγίσιο (Pagellus bogaraveo)

Ζώνη

Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των VI, VII και VIII

Τύπος(-οι) αλιευτικών σκαφών

Αριθμός αναφοράς

38/DSS


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

9.12.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 459/17


Ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές ορισμένων ανθεκτικών στη διάβρωση χαλύβων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

(2016/C 459/11)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («η Επιτροπή») έλαβε καταγγελία σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1) («ο βασικός κανονισμός»), στην οποία υποστηρίζεται ότι οι εισαγωγές ορισμένων ανθεκτικών στη διάβρωση χαλύβων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και, επομένως, προκαλούν σημαντική υλική ζημία στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής.

1.   Καταγγελία

Η καταγγελία υποβλήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2016 από την European Steel Association («Eurofer») για λογαριασμό οκτώ ενωσιακών παραγωγών («οι καταγγέλλοντες») ορισμένων ανθεκτικών στη διάβρωση χαλύβων («προϊόντα ΑΔΧ») που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 53 % της συνολικής σχετικής ενωσιακής παραγωγής.

2.   Προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας

Το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας είναι ορισμένοι ανθεκτικοί στη διάβρωση χάλυβες καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Πρόκειται για πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή από κραματοποιημένο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα, καθησυχασμένο με την προσθήκη αλουμινίου, επικαλυμμένα ή επιχρισμένα με ψευδάργυρο και/ή αλουμίνιο και κανένα άλλο μέταλλο, με θερμή επιψευδαργύρωση, χημικά παθητικοποιημένα· που περιέχουν κατά βάρος: 0,015 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 0,170 % άνθρακα, 0,015 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 0,100 % αλουμίνιο, όχι περισσότερο από 0,045 % νιόβιο, όχι περισσότερο από 0,010 % τιτάνιο και όχι περισσότερο από 0,010 % βανάδιο· παρουσιασμένα σε ρόλους, επιμήκη φύλλα και λεπτές λωρίδες.

Εξαιρούνται τα ακόλουθα προϊόντα:

προϊόντα από ανοξείδωτο χάλυβα, προϊόντα από πυριτιούχο χάλυβα για ηλεκτρικές εφαρμογές, και προϊόντα από χάλυβα ταχείας κοπής·

προϊόντα που δεν έχουν υποστεί περαιτέρω επεξεργασία από τη θερμή έλαση ή την ψυχρή έλαση.

3.   Ισχυρισμός περί ντάμπινγκ

Το προϊόν το οποίο κατά τους ισχυρισμούς αποτελεί αντικείμενο ντάμπινγκ είναι το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας («η οικεία χώρα»), το οποίο σήμερα υπάγεται στους κωδικούς ΣΟ ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 και ex 7226 99 70 (κωδικοί TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990035, 7225990092, 7226993010, 7226997094). Οι εν λόγω κωδικοί ΣΟ παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

Εφόσον, βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 7 του βασικού κανονισμού, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας θεωρείται χώρα χωρίς οικονομία της αγοράς, οι καταγγέλλοντες καθόρισαν την κανονική αξία για τις εισαγωγές από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας με βάση την τιμή σε τρίτη χώρα με οικονομία της αγοράς, και συγκεκριμένα στον Καναδά. Ο ισχυρισμός περί ντάμπινγκ βασίζεται στη σύγκριση μεταξύ της κανονικής αξίας που έχει καθοριστεί με τον τρόπο αυτό και της τιμής εξαγωγής (σε επίπεδο τιμών «εκ του εργοστασίου») του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας όταν πωλείται για εξαγωγή στην Ένωση.

Με βάση τα παραπάνω, τα περιθώρια ντάμπινγκ που υπολογίστηκαν είναι σημαντικά για την οικεία χώρα.

4.   Ισχυρισμός περί ζημίας και αιτιώδης συνάφεια

Οι καταγγέλλοντες υπέβαλαν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι εισαγωγές του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας από την οικεία χώρα αυξήθηκαν συνολικά τόσο σε απόλυτες τιμές όσο και σε όρους μεριδίου της αγοράς.

Τα αποδεικτικά εκ πρώτης όψεως στοιχεία που υπέβαλαν οι καταγγέλλοντες καταδεικνύουν ότι ο όγκος και οι τιμές του εισαγόμενου προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας έχουν, μεταξύ άλλων συνεπειών, επηρεάσει αρνητικά το επίπεδο των τιμών και το μερίδιο της αγοράς του ενωσιακού κλάδου παραγωγής, με αποτέλεσμα τη σημαντική επιδείνωση των συνολικών επιδόσεων και/ή της οικονομικής κατάστασης του ενωσιακού κλάδου παραγωγής.

5.   Διαδικασία

Η Επιτροπή, αφού κατέληξε στο συμπέρασμα, έπειτα από ενημέρωση των κρατών μελών, ότι η καταγγελία υποβλήθηκε από τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής ή για λογαριασμό του και ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την έναρξη διαδικασίας, κινεί τη διαδικασία έρευνας δυνάμει του άρθρου 5 του βασικού κανονισμού.

Η έρευνα θα καθορίσει αν το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας και είναι καταγωγής της οικείας χώρας αποτελεί αντικείμενο ντάμπινγκ και αν οι εισαγωγές που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ προξένησαν ζημία στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής. Αν η απάντηση στα ερωτήματα αυτά είναι καταφατική, η έρευνα θα εξετάσει κατά πόσον η επιβολή μέτρων θα ήταν αντίθετη προς το συμφέρον της Ένωσης.

5.1.    Περίοδος έρευνας και εξεταζόμενη περίοδος

Η έρευνα σχετικά με το ντάμπινγκ και τη ζημία θα καλύπτει την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2015 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 («η περίοδος έρευνας»). Η εξέταση των συναφών τάσεων για την εκτίμηση της ζημίας θα καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως το τέλος της περιόδου έρευνας («η εξεταζόμενη περίοδος»).

5.2.    Διαδικασία για τον προσδιορισμό του ντάμπινγκ

Οι παραγωγοί-εξαγωγείς (2) του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας και είναι καταγωγής της οικείας χώρας καλούνται να συμμετάσχουν στην έρευνα της Επιτροπής.

5.2.1.   Συμμετοχή παραγωγών-εξαγωγέων στην έρευνα

5.2.1.1.   Διαδικασία για την επιλογή των παραγωγών-εξαγωγέων που θα συμμετάσχουν στην έρευνα στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

α)   Δειγματοληψία

Λόγω του δυνητικά μεγάλου αριθμού παραγωγών-εξαγωγέων στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας που εμπλέκονται στην παρούσα διαδικασία, και προκειμένου να ολοκληρωθεί η έρευνα εντός των νόμιμων προθεσμιών, η Επιτροπή μπορεί να περιορίσει τους παραγωγούς-εξαγωγείς που θα συμμετάσχουν στην έρευνα σε έναν εύλογο αριθμό, επιλέγοντας δείγμα (η εν λόγω διαδικασία αναφέρεται επίσης ως «δειγματοληψία»). Η δειγματοληψία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 17 του βασικού κανονισμού.

Για να μπορέσει η Επιτροπή να αποφασίσει αν είναι αναγκαία η δειγματοληψία και, εφόσον είναι αναγκαία, να επιλέξει ένα δείγμα, όλοι οι παραγωγοί-εξαγωγείς ή οι εκπρόσωποί τους που ενεργούν για λογαριασμό τους, καλούνται να αναγγελθούν στην Επιτροπή. Τα εν λόγω μέρη οφείλουν να αναγγελθούν εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά, και να υποβάλουν στην Επιτροπή τις σχετικές με τις εταιρείες τους πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα I της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Επιτροπή, για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες για την επιλογή του δείγματος των παραγωγών-εξαγωγέων, θα έρθει επίσης σε επαφή με τις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, και μπορεί να έρθει σε επαφή με κάθε γνωστή ένωση παραγωγών-εξαγωγέων.

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να υποβάλουν οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες όσον αφορά την επιλογή του δείγματος, εκτός από τις πληροφορίες που απαιτούνται ανωτέρω, οφείλουν να το πράξουν εντός 21 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά.

Αν είναι αναγκαίο να επιλεγεί δείγμα, οι παραγωγοί-εξαγωγείς είναι δυνατόν να επιλεγούν με βάση τον μεγαλύτερο αντιπροσωπευτικό όγκο εξαγωγών στην Ένωση, για τον οποίο μπορεί λογικά να διεξαχθεί έρευνα εντός του διαθέσιμου χρόνου. Η Επιτροπή θα κοινοποιήσει, μέσω των αρχών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας αν θεωρηθεί σκόπιμο, σε όλους τους γνωστούς παραγωγούς-εξαγωγείς, στις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και στις ενώσεις των παραγωγών-εξαγωγέων τις εταιρείες που θα επιλεγούν για να συμπεριληφθούν στο δείγμα.

Η Επιτροπή, για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που θεωρεί αναγκαίες για την έρευνά της όσον αφορά τους παραγωγούς-εξαγωγείς, θα στείλει ερωτηματολόγια στους παραγωγούς-εξαγωγείς που θα περιληφθούν στο δείγμα, σε γνωστές ενώσεις παραγωγών-εξαγωγέων και στις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Όλοι οι παραγωγοί-εξαγωγείς που επιλέχθηκαν να συμπεριληφθούν στο δείγμα θα πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο εντός 37 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του δείγματος που επιλέχθηκε, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά.

Με την επιφύλαξη της πιθανής εφαρμογής του άρθρου 18 του βασικού κανονισμού, οι εταιρείες που έχουν συμφωνήσει να συμπεριληφθούν ενδεχομένως στο δείγμα, αλλά δεν έχουν επιλεγεί να συμπεριληφθούν σ’ αυτό, θεωρούνται συνεργαζόμενες («συνεργαζόμενοι παραγωγοί-εξαγωγείς που δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα»). Με την επιφύλαξη του στοιχείου β) κατωτέρω, ο δασμός αντιντάμπινγκ που μπορεί να εφαρμοστεί στις εισαγωγές από τους συνεργαζόμενους παραγωγούς-εξαγωγείς που δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα δεν θα υπερβαίνει το σταθμισμένο μέσο περιθώριο ντάμπινγκ που καθορίστηκε για τους παραγωγούς-εξαγωγείς του δείγματος (3).

β)   Ατομικό περιθώριο ντάμπινγκ για τις εταιρείες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα

Οι συνεργαζόμενοι παραγωγοί-εξαγωγείς που δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα μπορούν να ζητήσουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού, να καθορίσει η Επιτροπή τα ατομικά τους περιθώρια ντάμπινγκ («ατομικό περιθώριο ντάμπινγκ»). Οι παραγωγοί-εξαγωγείς που επιθυμούν να ζητήσουν τον καθορισμό ατομικού περιθωρίου ντάμπινγκ πρέπει να ζητήσουν ερωτηματολόγιο και να το επιστρέψουν δεόντως συμπληρωμένο εντός 37 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του δείγματος που επιλέχθηκε, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά. Η Επιτροπή θα εξετάσει αν μπορεί να τους χορηγηθεί ατομικός δασμός σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού. Οι παραγωγοί-εξαγωγείς στη χώρα που δεν έχει οικονομία της αγοράς οι οποίοι θεωρούν ότι οι συνθήκες οικονομίας της αγοράς υπερισχύουν γι’ αυτούς όσον αφορά την παραγωγή και την πώληση του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας μπορούν να υποβάλουν δεόντως τεκμηριωμένη αίτηση για αναγνώριση καθεστώτος οικονομίας της αγοράς («αίτηση αναγνώρισης ΚΟΑ») και να την επιστρέψουν δεόντως συμπληρωμένη εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στο σημείο 5.2.2.2 κατωτέρω.

Ωστόσο, οι παραγωγοί-εξαγωγείς που ζητούν τον καθορισμό ατομικού περιθωρίου ντάμπινγκ θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Επιτροπή μπορεί εντούτοις να αποφασίσει να μην καθορίσει το ατομικό περιθώριο ντάμπινγκ τους αν, για παράδειγμα, ο αριθμός των παραγωγών-εξαγωγέων είναι τόσο μεγάλος, ώστε να καθίσταται υπερβολικά επαχθής ο καθορισμός αυτός και να παρεμποδίζεται η έγκαιρη ολοκλήρωση της έρευνας.

5.2.2.   Πρόσθετη διαδικασία όσον αφορά τους παραγωγούς-εξαγωγείς στην οικεία χώρα που δεν έχει οικονομία της αγοράς

5.2.2.1.   Επιλογή τρίτης χώρας με οικονομία της αγοράς

Με βάση τις διατάξεις του σημείου 5.2.2.2 κατωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού, στην περίπτωση εισαγωγών από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, η κανονική αξία θα καθοριστεί βάσει της τιμής ή της κατασκευασμένης αξίας σε τρίτη χώρα με οικονομία της αγοράς. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα επιλέξει μια κατάλληλη τρίτη χώρα με οικονομία της αγοράς. Η Επιτροπή επέλεξε προσωρινά τον Καναδά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, άλλοι προμηθευτές της Ένωσης που λειτουργούν με καθεστώς οικονομίας της αγοράς είναι, μεταξύ άλλων, η Ταϊβάν, η Τουρκία, η Αυστραλία, η Δημοκρατία της Κορέας και η Ινδία (4). Με σκοπό να επιλεγεί τελικά τρίτη χώρα με οικονομία της αγοράς, η Επιτροπή θα εξετάσει κατά πόσον υπάρχει παραγωγή και πραγματοποιούνται πωλήσεις του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας σ’ αυτές τις τρίτες χώρες με οικονομία της αγοράς στις οποίες, σύμφωνα με τις ενδείξεις, υπάρχει παραγωγή του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την καταλληλότητα της επιλογής της ανάλογης χώρας εντός 10 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5.2.2.2.   Αντιμετώπιση των παραγωγών-εξαγωγέων στην οικεία χώρα χωρίς οικονομία της αγοράς

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού, οι επιμέρους παραγωγοί-εξαγωγείς στην οικεία χώρα οι οποίοι θεωρούν ότι γι’ αυτούς επικρατούν συνθήκες οικονομίας της αγοράς όσον αφορά την παραγωγή και την πώληση του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας μπορούν, εν προκειμένω, να υποβάλουν κατάλληλα τεκμηριωμένη αίτηση αναγνώρισης καθεστώτος οικονομίας της αγοράς («αίτηση αναγνώρισης ΚΟΑ»). Θα αναγνωριστεί ΚΟΑ αν η αξιολόγηση της αίτησης αναγνώρισης ΚΟΑ αποδείξει ότι πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού (5). Το περιθώριο ντάμπινγκ των παραγωγών-εξαγωγέων στους οποίους αναγνωρίστηκε ΚΟΑ θα υπολογιστεί, κατά το δυνατόν και με την επιφύλαξη της χρησιμοποίησης των διαθέσιμων πραγματικών στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού, με τη χρήση της δικής τους κανονικής αξίας και των δικών τους τιμών εξαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού.

Η Επιτροπή θα στείλει έντυπα αιτήσεων αναγνώρισης ΚΟΑ σε όλους τους παραγωγούς-εξαγωγείς της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας οι οποίοι επιλέχθηκαν να συμπεριληφθούν στο δείγμα και στους συνεργαζόμενους παραγωγούς-εξαγωγείς που δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για ατομικό περιθώριο ντάμπινγκ, σε κάθε γνωστή ένωση παραγωγών-εξαγωγέων, καθώς και στις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Η Επιτροπή θα εξετάσει μόνο έντυπα αίτησης για αναγνώριση ΚΟΑ που υπέβαλαν οι παραγωγοί-εξαγωγείς της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας οι οποίοι επιλέχθηκαν να συμπεριληφθούν στο δείγμα και οι συνεργαζόμενοι παραγωγοί-εξαγωγείς που δεν συμπεριλαμβάνονται στο δείγμα των οποίων η αίτηση για ατομικό περιθώριο ντάμπινγκ έχει γίνει δεκτή.

Όλοι οι παραγωγοί-εξαγωγείς που ζητούν αναγνώριση ΚΟΑ πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένη αίτηση αναγνώρισης ΚΟΑ εντός 21 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της επιλογής του δείγματος ή από την ημερομηνία της απόφασης να μην επιλεγεί δείγμα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά.

5.2.3.   Συμμετοχή μη συνδεδεμένων εισαγωγέων στην έρευνα  (6)  (7)

Οι μη συνδεδεμένοι εισαγωγείς, από τις οικείες χώρες προς την Ένωση, του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας καλούνται να συμμετάσχουν στην παρούσα έρευνα.

Λόγω του δυνητικά μεγάλου αριθμού μη συνδεδεμένων εισαγωγέων οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, και με σκοπό να ολοκληρωθεί η έρευνα εντός των νόμιμων προθεσμιών, η Επιτροπή μπορεί να περιορίσει τους μη συνδεδεμένους εισαγωγείς που θα συμμετάσχουν στην έρευνα σε έναν εύλογο αριθμό, επιλέγοντας δείγμα (η εν λόγω διαδικασία αναφέρεται επίσης ως «δειγματοληψία»). Η δειγματοληψία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 17 του βασικού κανονισμού.

Για να μπορέσει η Επιτροπή να αποφασίσει κατά πόσον είναι αναγκαία η δειγματοληψία και, εφόσον είναι αναγκαία, να επιλέξει ένα δείγμα, όλοι οι μη συνδεδεμένοι εισαγωγείς ή οι εκπρόσωποί τους που ενεργούν για λογαριασμό τους, καλούνται να αναγγελθούν στην Επιτροπή. Τα εν λόγω μέρη οφείλουν να αναγγελθούν εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, υποβάλλοντας στην Επιτροπή τις σχετικές με τις εταιρείες τους πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το παράρτημα II της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Επιτροπή, για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες για την επιλογή του δείγματος μη συνδεδεμένων εισαγωγέων, μπορεί επίσης να έρθει σε επαφή με κάθε γνωστή ένωση εισαγωγέων.

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να υποβάλουν οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες όσον αφορά την επιλογή του δείγματος, εκτός από τις πληροφορίες που απαιτούνται ανωτέρω, οφείλουν να το πράξουν εντός 21 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά.

Αν είναι αναγκαίο να επιλεγεί δείγμα, οι εισαγωγείς είναι δυνατόν να επιλεγούν βάσει του μεγαλύτερου αντιπροσωπευτικού όγκου πωλήσεων του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας στην Ένωση, για τον οποίο μπορεί λογικά να διεξαχθεί έρευνα στο χρονικό διάστημα που είναι διαθέσιμο. Η Επιτροπή θα κοινοποιήσει σε όλους τους γνωστούς μη συνδεδεμένους εισαγωγείς και στις ενώσεις εισαγωγέων τις εταιρείες που επιλέχθηκαν να συμπεριληφθούν στο δείγμα.

Η Επιτροπή, για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες για την έρευνά της, θα αποστείλει ερωτηματολόγια στους μη συνδεδεμένους εισαγωγείς που συμμετέχουν στο δείγμα και σε κάθε γνωστή ένωση εισαγωγέων. Τα μέρη αυτά πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο εντός 37 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του δείγματος που επιλέχθηκε, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

5.3.    Διαδικασία για τον προσδιορισμό της ζημίας και έρευνα στους ενωσιακούς παραγωγούς

Ο προσδιορισμός της ζημίας στηρίζεται σε θετικά αποδεικτικά στοιχεία και προϋποθέτει αντικειμενική εξέταση του όγκου των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ, της επίπτωσής τους στις τιμές της ενωσιακής αγοράς και της επακόλουθης επίπτωσης αυτών των εισαγωγών στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής. Προκειμένου να τεκμηριωθεί κατά πόσον ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής υπέστη ζημία, οι ενωσιακοί παραγωγοί του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας καλούνται να συμμετάσχουν στην έρευνα της Επιτροπής.

Λόγω του μεγάλου αριθμού των ενωσιακών παραγωγών που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, και προκειμένου να ολοκληρωθεί η έρευνα εντός των νόμιμων προθεσμιών, η Επιτροπή αποφάσισε να περιορίσει τους ενωσιακούς παραγωγούς που θα συμμετάσχουν στην έρευνα σε έναν εύλογο αριθμό, επιλέγοντας δείγμα (η εν λόγω διαδικασία αναφέρεται επίσης ως «δειγματοληψία»). Η δειγματοληψία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 17 του βασικού κανονισμού.

Η Επιτροπή επέλεξε προσωρινά ένα δείγμα ενωσιακών παραγωγών. Λεπτομέρειες αναφέρονται στον φάκελο προς εξέταση από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται με την παρούσα ανακοίνωση να συμβουλευτούν τον φάκελο (συγκεκριμένα, πρέπει να έρθουν σε επαφή με την Επιτροπή στη διεύθυνση που αναγράφεται κατωτέρω στο τμήμα 5.7). Άλλοι ενωσιακοί παραγωγοί, ή αντιπρόσωποί τους που ενεργούν για λογαριασμό τους, οι οποίοι εκτιμούν ότι υπάρχουν λόγοι για να συμπεριληφθούν στο δείγμα, πρέπει να επικοινωνήσουν με την Επιτροπή εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να υποβάλουν άλλες σχετικές πληροφορίες για την επιλογή του δείγματος πρέπει να το πράξουν εντός 21 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Η Επιτροπή θα κοινοποιήσει σε όλους τους γνωστούς ενωσιακούς παραγωγούς και/ή ενώσεις ενωσιακών παραγωγών την τελική επιλογή των εταιρειών που θα συμπεριληφθούν στο δείγμα.

Η Επιτροπή, για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες για την έρευνα, θα αποστείλει ερωτηματολόγια στους ενωσιακούς παραγωγούς που θα συμπεριληφθούν στο δείγμα και σε γνωστές ενώσεις ενωσιακών παραγωγών. Τα μέρη αυτά πρέπει να υποβάλουν συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο εντός 37 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του δείγματος που επιλέχθηκε, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

5.4.    Διαδικασία για την εκτίμηση του συμφέροντος της Ένωσης

Αν διαπιστωθεί η ύπαρξη πρακτικής ντάμπινγκ και ζημίας, θα αποφασιστεί, βάσει του άρθρου 21 του βασικού κανονισμού, αν η έκδοση μέτρων αντιντάμπινγκ δεν αντίκειται στο συμφέρον της Ένωσης. Οι ενωσιακοί παραγωγοί, οι εισαγωγείς και οι αντιπροσωπευτικές τους ενώσεις, οι χρήστες και οι αντιπροσωπευτικές τους ενώσεις, καθώς και οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις καταναλωτών καλούνται να αναγγελθούν εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά. Για να συμμετάσχουν στην έρευνα, οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις καταναλωτών πρέπει να αποδείξουν, εντός της ίδιας προθεσμίας, ότι υπάρχει αντικειμενική σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων τους και του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας.

Τα μέρη που θα αναγγελθούν εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας μπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με το συμφέρον της Ένωσης εντός 37 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται είτε σε ελεύθερη μορφή είτε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου που έχει καταρτίσει η Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 21 θα ληφθούν υπόψη μόνον εφόσον τεκμηριώνονται με αντικειμενικά στοιχεία κατά την υποβολή τους.

5.5.    Άλλες γραπτές παρατηρήσεις

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας ανακοίνωσης, καλούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους, να υποβάλουν πληροφορίες και να προσκομίσουν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Οι πληροφορίες και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός 37 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά.

5.6.    Δυνατότητα ακρόασης από τις υπηρεσίες ερευνών της Επιτροπής

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν ακρόαση από τις υπηρεσίες ερευνών της Επιτροπής. Κάθε αίτηση ακρόασης θα πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως και να προσδιορίζει τους λόγους υποβολής της. Για ακροάσεις σχετικά με θέματα που αφορούν το αρχικό στάδιο της έρευνας, η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια, η αίτηση ακρόασης πρέπει να υποβληθεί εντός των συγκεκριμένων προθεσμιών που θα ορίσει η Επιτροπή κατά την επικοινωνία της με τα μέρη.

5.7.    Οδηγίες για την υποβολή γραπτών παρατηρήσεων και την αποστολή συμπληρωμένων ερωτηματολογίων και αλληλογραφίας

Οι πληροφορίες που υποβάλλονται στην Επιτροπή για τους σκοπούς των ερευνών εμπορικής άμυνας δεν υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη, πριν υποβάλουν στην Επιτροπή πληροφορίες και/ή δεδομένα τα οποία υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, πρέπει να ζητήσουν ειδική άδεια από τον κάτοχο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που να επιτρέπει ρητά στην Επιτροπή α) να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες και τα δεδομένα για τους σκοπούς της συγκεκριμένης διαδικασίας εμπορικής άμυνας, και β) να παράσχει τις πληροφορίες και/ή τα στοιχεία στα ενδιαφερόμενα στην παρούσα έρευνα μέρη σε μορφή που να τους επιτρέπει να ασκήσουν τα δικαιώματα υπεράσπισής τους.

Όλες οι γραπτές παρατηρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που ζητούνται στην παρούσα ανακοίνωση, τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και η αλληλογραφία των ενδιαφερόμενων μερών για τα οποία ζητείται εμπιστευτική μεταχείριση πρέπει να φέρουν την ένδειξη «Limited» (Περιορισμένης διανομής) (8).

Τα ενδιαφερόμενα μέρη που υποβάλλουν πληροφορίες με την ένδειξη «Limited» οφείλουν να προσκομίσουν μη εμπιστευτικές περιλήψεις τους, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, οι οποίες θα φέρουν την ένδειξη «For inspection by interested parties» (Προς επιθεώρηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη). Οι εν λόγω περιλήψεις θα πρέπει να είναι αρκετά λεπτομερείς, ώστε να επιτρέπουν την κατανόηση, σε ικανοποιητικό βαθμό, της ουσίας της πληροφορίας που υποβάλλεται εμπιστευτικά. Αν ένα ενδιαφερόμενο μέρος που υποβάλλει εμπιστευτικές πληροφορίες δεν προσκομίσει μη εμπιστευτική περίληψή τους στην απαιτούμενη μορφή και ποιότητα, οι εν λόγω πληροφορίες μπορεί να μη ληφθούν υπόψη.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλλουν όλες τις παρατηρήσεις και τις αιτήσεις τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μαζί με σαρωμένες εξουσιοδοτήσεις και πιστοποιητικά, με την εξαίρεση ογκωδών απαντήσεων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται σε CD-ROM ή DVD αυτοπροσώπως ή με συστημένο ταχυδρομείο. Με τη χρησιμοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα ενδιαφερόμενα μέρη εκφράζουν τη συμφωνία τους με τους κανόνες που ισχύουν για την ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων οι οποίοι περιέχονται στο έγγραφο «CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» (Αλληλογραφία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε περιπτώσεις εμπορικής άμυνας), το οποίο βρίσκεται στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152567.pdf. Τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να δηλώσουν την επωνυμία, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να διασφαλίσουν ότι η παρεχόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι η λειτουργική και επίσημη επιχειρηματική τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία ελέγχεται σε καθημερινή βάση. Αφού υποβληθούν τα στοιχεία επικοινωνίας, η Επιτροπή θα επικοινωνεί με τα ενδιαφερόμενα μέρη μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτός αν τα εν λόγω μέρη ζητήσουν ρητά να λαμβάνουν όλα τα έγγραφα της Επιτροπής με άλλα μέσα επικοινωνίας ή εκτός αν η φύση του προς αποστολή εγγράφου απαιτεί τη χρήση συστημένου ταχυδρομείου. Για περαιτέρω κανόνες και πληροφορίες σχετικά με την αλληλογραφία με την Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένων των αρχών που εφαρμόζονται για την υποβολή παρατηρήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να συμβουλεύονται τις προαναφερόμενες οδηγίες επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα.

Διεύθυνση αλληλογραφίας της Επιτροπής:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

ΒΕΛΓΙΟ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:

α)

TRADE-CRS-DUMPING@ec.europa.eu — για παραγωγούς-εξαγωγείς, συνδεδεμένους εισαγωγείς, τις ενώσεις τους και αντιπροσώπους της οικείας χώρας και για θέματα σχετικά με την ανάλογη χώρα·

β)

TRADE-CRS-INJURY@ec.europa.eu — για την αποστολή του παραρτήματος II, καθώς και για ζητήματα σχετικά με τον καθορισμό της ζημίας και την αξιολόγηση του συμφέροντος της Ένωσης.

6.   Άρνηση συνεργασίας

Όταν ένα ενδιαφερόμενο μέρος αρνείται την πρόσβαση σε απαραίτητες πληροφορίες ή δεν τις παρέχει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή παρεμποδίζει σημαντικά την έρευνα, επιτρέπεται να συνάγονται προσωρινά ή τελικά συμπεράσματα, είτε καταφατικά είτε αρνητικά, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του βασικού κανονισμού.

Εάν διαπιστωθεί ότι ένα ενδιαφερόμενο μέρος έχει προσκομίσει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, τα εν λόγω στοιχεία δεν λαμβάνονται υπόψη και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία.

Αν ένα ενδιαφερόμενο μέρος δεν συνεργάζεται ή συνεργάζεται μόνον εν μέρει και, συνεπώς, τα συμπεράσματα βασίζονται στα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού, το αποτέλεσμα ενδέχεται να είναι λιγότερο ευνοϊκό για το εν λόγω μέρος από ό,τι θα ήταν αν είχε συνεργαστεί.

Η μη παροχή απάντησης σε μηχανογραφημένη μορφή δεν θεωρείται άρνηση συνεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι το οικείο ενδιαφερόμενο μέρος αποδεικνύει ότι η παροχή απάντησης στη ζητούμενη μορφή θα συνεπαγόταν υπέρμετρο επιπρόσθετο φόρτο ή κόστος. Το ενδιαφερόμενο μέρος θα πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με την Επιτροπή.

7.   Σύμβουλος ακροάσεων

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν την παρέμβαση του συμβούλου ακροάσεων για τις διαδικασίες εμπορικών προσφυγών. Ο σύμβουλος ακροάσεων ενεργεί ως μεσάζων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και των υπηρεσιών έρευνας της Επιτροπής. Ο σύμβουλος ακροάσεων εξετάζει τις αιτήσεις πρόσβασης στον φάκελο, τις διαφωνίες σχετικά με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εγγράφων, τις αιτήσεις παράτασης προθεσμιών και τις αιτήσεις ακρόασης από τρίτους. Ο σύμβουλος ακροάσεων μπορεί να διοργανώσει ακρόαση με ένα μεμονωμένο ενδιαφερόμενο μέρος και να μεσολαβήσει ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης άσκηση των δικαιωμάτων υπεράσπισης των ενδιαφερόμενων μερών.

Η αίτηση ακρόασης με τον σύμβουλο ακροάσεων θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς και να εξηγούνται οι λόγοι υποβολής της. Για ακροάσεις σχετικά με θέματα που αφορούν το αρχικό στάδιο της έρευνας, η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια, η αίτηση ακρόασης θα πρέπει να υποβάλλεται εντός των συγκεκριμένων προθεσμιών που ορίζει η Επιτροπή κατά την επικοινωνία της με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ο σύμβουλος ακροάσεων θα παράσχει επίσης ευκαιρίες ακρόασης οι οποίες θα επιτρέψουν στα ενδιαφερόμενα μέρη να παρουσιάσουν διάφορες απόψεις και να προβάλουν επιχειρήματα προς αντίκρουση των ισχυρισμών για θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, το ντάμπινγκ, τη ζημία, την αιτιώδη συνάφεια και το συμφέρον της Ένωσης. Κατά κανόνα, η εν λόγω ακρόαση πραγματοποιείται το αργότερο στο τέλος της τέταρτης εβδομάδας μετά την κοινοποίηση των προσωρινών πορισμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ανατρέξουν στις ιστοσελίδες του συμβούλου ακροάσεων στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Εμπορίου: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

8.   Χρονοδιάγραμμα της έρευνας

Η έρευνα θα ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 9 του βασικού κανονισμού, εντός 15 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, μπορούν να θεσπιστούν προσωρινά μέτρα το αργότερο εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9.   Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα συλλεγούν στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας θα γίνει σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (9).


(1)  ΕΕ L 176 της 30.6.2016, σ. 21.

(2)  Παραγωγός-εξαγωγέας είναι κάθε εταιρεία στην οικεία χώρα η οποία παράγει και εξάγει το προϊόν που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας στην αγορά της Ένωσης, είτε άμεσα είτε μέσω τρίτου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε από τις συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες που συμμετέχουν στην παραγωγή, τις εγχώριες πωλήσεις ή τις εξαγωγές του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας.

(3)  Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του βασικού κανονισμού, δεν λαμβάνονται υπόψη οποιαδήποτε περιθώρια είτε είναι μηδενικά, είτε ασήμαντα, είτε έχουν καθοριστεί υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 18.

(4)  Σύμφωνα με τα εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία η Ινδία δεν μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλη ανάλογη χώρα λόγω των στρεβλώσεων στην αγορά της που προκαλούνται, π.χ., με τον κανονισμό για τις ελάχιστες τιμές εισαγωγής, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ φέτος, και με τις επιδοτήσεις, ιδίως την επιβολή φόρου εξαγωγής στα σιδηρομεταλλεύματα και την εφαρμογή διπλής φορολόγησης για τις σιδηροδρομικές μεταφορές σιδηρομεταλλευμάτων, που μειώνουν το κόστος της κύριας πρώτης ύλης για τους παραγωγούς του προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο έρευνας. Η Δημοκρατία της Κορέας είναι οικονομία με μεγάλους ομίλους στο πλαίσιο των οποίων οι σχέσεις μεταξύ προμηθευτή και πελάτη είναι συχνά ασαφείς.

(5)  Οι παραγωγοί-εξαγωγείς οφείλουν να αποδείξουν ιδίως ότι: i) οι επιχειρηματικές αποφάσεις και το κόστος καθορίζονται βάσει των συνθηκών της αγοράς και χωρίς σημαντική κρατική παρέμβαση· ii) οι επιχειρήσεις τηρούν σαφή λογιστική καταγραφή, υποκείμενη σε ανεξάρτητο έλεγχο, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων, η οποία ακολουθείται συνεπώς· iii) δεν υπάρχουν μείζονες στρεβλώσεις προερχόμενες από το παλαιό σύστημα που δεν ακολουθούσε την οικονομία της αγοράς· iv) η νομοθεσία περί πτωχεύσεως και ιδιοκτησιακού καθεστώτος εγγυάται ασφάλεια δικαίου και σταθερότητα· και v) ο καθορισμός των συναλλαγματικών ισοτιμιών γίνεται με τιμές αγοράς.

(6)  Στο δείγμα μπορούν να συμπεριληφθούν μόνο εισαγωγείς που δεν συνδέονται με παραγωγούς-εξαγωγείς. Οι εισαγωγείς που είναι συνδεδεμένοι με παραγωγούς-εξαγωγείς υποχρεούνται να συμπληρώσουν το παράρτημα I του ερωτηματολογίου για τους εν λόγω παραγωγούς-εξαγωγείς. Σύμφωνα με το άρθρο 127 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, δύο πρόσωπα θεωρούνται συνδεόμενα αν: α) το ένα μετέχει στη διεύθυνση ή στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης του άλλου· β) έχουν από νομική άποψη την ιδιότητα των εταίρων· γ) το ένα είναι εργοδότης του άλλου· δ) ένα τρίτο μέρος έχει στην κυριότητά του, ελέγχει ή κατέχει άμεσα ή έμμεσα 5 % ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων με δικαίωμα ψήφου, του ενός και του άλλου· ε) το ένα από αυτά ελέγχει το άλλο άμεσα ή έμμεσα· στ) και τα δύο ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από ένα τρίτο πρόσωπο· ζ) μαζί ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα ένα τρίτο πρόσωπο· ή η) είναι μέλη της ίδιας οικογένειας (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558). Πρόσωπα θεωρούνται ως μέλη της ίδιας οικογένειας μόνον αν συνδέονται μεταξύ τους με μία από τις ακόλουθες σχέσεις: i) σύζυγοι, ii) πρώτου βαθμού ανιόντες και κατιόντες, σε ευθεία γραμμή, iii) αδελφοί και αδελφές (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς), iv) δεύτερου βαθμού ανιόντες και κατιόντες, σε ευθεία γραμμή, v) θείος ή θεία και ανιψιός ή ανιψιά, vi) γονείς του ετέρου των συζύγων και γαμπρός ή νύφη, vii) αδελφοί ή αδελφές του ή της συζύγου. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, «πρόσωπα» θεωρούνται τα φυσικά πρόσωπα, τα νομικά πρόσωπα ή οι ενώσεις προσώπων που δεν αποτελούν νομικά πρόσωπα αλλά οι οποίες αναγνωρίζονται, σύμφωνα με το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, ότι διαθέτουν δικαιοπρακτική ικανότητα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).

(7)  Τα στοιχεία που παρέχονται από μη συνδεδεμένους εισαγωγείς μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με διάφορες πτυχές της παρούσας έρευνας εκτός από τον προσδιορισμό του ντάμπινγκ.

(8)  Έγγραφο που φέρει την ένδειξη «Limited» (Περιορισμένης διανομής) είναι εμπιστευτικό, σύμφωνα με το άρθρο 19 του βασικού κανονισμού και το άρθρο 6 της συμφωνίας του ΠΟΕ σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου VI της GATT 1994 (συμφωνία αντιντάμπινγκ). Το έγγραφο αυτό επίσης προστατεύεται δυνάμει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43).

(9)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Image

Κείμενο της εικόνας

Image

Κείμενο της εικόνας

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

9.12.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 459/28


Δημοσίευση αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

(2016/C 459/12)

Η παρούσα δημοσίευση παρέχει το δικαίωμα ένστασης κατά την έννοια του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

«NOVAC AFUMAT DIN ŢARA BÂRSEI»

Αριθ. ΕΕ: RO-PDO-0005-01183 — 20.11.2013

ΠΟΠ ( ) ΠΓΕ ( X )

1.   Ονομασία

«Novac afumat din Ţara Bârsei»

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

Ρουμανία

3.   Περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου

3.1.   Τύπος προϊόντος

Κλάση 1.7. Νωπά ψάρια, μαλάκια και μαλακόστρακα και προϊόντα αυτών

3.2.   Περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ισχύει η ονομασία υπό 1

Το προϊόν «Novac afumat din Țara Bârsei» είναι φιλέτο ψαριού του είδους «novac» (Arystichthys nobilis — μαρμαροκυπρίνος ή μεγαλοκέφαλος κυπρίνος), το οποίο διατίθεται στο εμπόριο καπνιστό.

Οργανοληπτικές ιδιότητες:

Όψη:

καπνιστό φιλέτο ψαριού βάρους 100 έως 400 g·

καπνιστό φιλέτο ψαριού με λεία επιφάνεια και δέρμα χωρίς κηλίδες ή ρωγμές.

Χρώμα:

χρυσοκίτρινο στην επιφάνεια του δέρματος·

κόκκινης ώχρας στην επιφάνεια του μυός.

Οσμή και γεύση:

καμία οσμή ή γεύση χώματος, λάσπης ή χόρτου·

ιδιαίτερο άρωμα ψαριού καπνισμένου εν θερμώ.

Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά:

Χλωριούχο νάτριο: μέγιστο 5 %

Υγρασία: 65-75 %

Πρωτεΐνες: ελάχιστο 11 %

Λίπος: μέγιστο 4 %

3.3.   Ζωοτροφές (μόνο για προϊόντα ζωικής προέλευσης) και πρώτες ύλες (μόνο για μεταποιημένα προϊόντα)

Ο μαρμαροκυπρίνος τρέφεται κυρίως με ζωοπλαγκτόν, στο οποίο προστίθενται μικρές ποσότητες πλαγκτονικών φυκών, εντόμων ή προνυμφών εντόμων.

Ο μαρμαροκυπρίνος αποτελεί την πρώτη ύλη για την παραγωγή του προϊόντος «Novac afumat din Țara Bârsei», ενώ το τελειοποιημένο προϊόν λαμβάνεται με την ολοκλήρωση τριετούς κύκλου ανάπτυξης, σε εκμεταλλεύσεις εγκατεστημένες εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής και με επιλογή ψαριών βάρους 1 200 έως 2 000 g.

3.4.   Ειδικά στάδια της παραγωγής τα οποία πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής

Όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής του προϊόντος «Novac afumat din Țara Bârsei» εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής. Η διαδικασία παραγωγής του προϊόντος «Novac afumat din Țara Bârsei» περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: εκτροφή του μαρμαροκυπρίνου, παραλαβή (συσκευασία και αποθήκευση), πρώτη μεταποίηση (απολέπιση, αποκεφαλισμός, εκσπλαχνισμός και έκπλυση), τεμαχισμός σε φιλέτα, αλάτιση, κάπνισμα και τελειοποίηση του ψαριού.

3.5.   Ειδικοί κανόνες για τον τεμαχισμό, το τρίψιμο, τη συσκευασία κ.λπ. του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η καταχωρισμένη ονομασία

3.6.   Ειδικοί κανόνες για την επισήμανση του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η καταχωρισμένη ονομασία

4.   Συνοπτική περιγραφή της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής

Η γεωγραφική περιοχή αποτελείται από το έδαφος των ακόλουθων κοινοτήτων: Dumbrăvița, Feldioara, Hălchiu, Bod και Hărman. Οι εν λόγω κοινότητες βρίσκονται στην πεδιάδα του Olt και γειτνιάζουν, βορείως, με το διοικητικό όριο της κοινότητας Măierus, ανατολικά, με τον ποταμό Olt, νοτιοανατολικά, με το διοικητικό έδαφος της κοινότητας Prejmer, νοτίως, με το διοικητικό έδαφος των πόλεων Brașov και Sânpetru, νοτιοδυτικά, με το διοικητικό έδαφος της πόλης Codlea, δυτικά, με τα όρη Perșani και, βορειοδυτικά, με το διοικητικό έδαφος της κοινότητας Crizbav.

Image

5.   Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή

Φυσικοί παράγοντες

Υπόγεια ύδατα:

Στο υδρογεωλογικό επίπεδο, η περιοχή περιέχει υδροφόρους κοιλότητες σε ασβεστολιθικά πετρώματα, καθώς και συσσωματώματα στα περιθώρια της κατάθλιψης της Bârsa. Το υδρογραφικό δίκτυο τροφοδοτείται από τα ύδατα που προέρχονται από τις ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις (βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις), τα οποία κυκλοφορούν μέσω των ρωγμών και ρηγμάτων πριν αρχίσουν να ρέουν κατά μήκος των κλιτύων υπό μορφή πηγών. Τα υδατορεύματα που διαρρέουν τα εδάφη αυτά, τα οποία αποτελούνται από σκληρά, πυριτικά πετρώματα, μεταφέρουν ένα πεντακάθαρο νερό, με ουδέτερο pH, κατάλληλο για την ανάπτυξη του μαρμαροκυπρίνου.

Έδαφος:

Παρόλο που βρίσκεται σε ορεινή περιοχή, η οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή διαθέτει τα χαρακτηριστικά πεδιάδας. Οι εκμεταλλεύσεις της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής είναι εγκατεστημένες σε αργιλώδη (gleysols, μαυροχώματα) και κλινοϋδρόμορφα (λειμωνικά) εδάφη, τα οποία ευνοούν την ανάπτυξη των οργανισμών που αποτελούν το διατροφικό πόρο για το συγκεκριμένο είδος ψαριού.

Προστατευόμενες αγροτικές περιοχές:

Η παραγωγή του προϊόντος «Novac afumat din Țara Bârsei» συνδέεται στενά με την περιοχή προέλευσής του, καθώς η οριοθετημένη περιοχή συγκεντρώνει υδάτινους πόρους καθοριστικής σημασίας για την ιχθυοκαλλιέργεια, χάρη στη φυσική εγγύτητα των ευκόλως κατακλυζόμενα λειμώνων του ποταμού Olt και των παραποτάμων του.

Τα εδάφη στα οποία είναι εγκατεστημένες οι εκμεταλλεύσεις ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και η ποικιλότητα και η ποιότητα των φυσικών διατροφικών πόρων ευνοούν την παραγωγικότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής μαρμαροκυπρίνου και την ποιότητα των παραγόμενων ψαριών.

Ανθρώπινος παράγοντας

Η παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων (300 kg/ha) επέτρεψε τη μεταποίηση και τη διατήρηση του μαρμαροκυπρίνου. Μία από τις μεθόδους μεταποίησης είναι το κάπνισμα εν θερμώ, που χρησιμοποιείται από την πολύ παλιά εποχή.

Το μεγαλύτερο τμήμα της δραστηριότητας που συνδέεται με την παραγωγή του προϊόντος «Novac afumat din Țara Bârsei» εκτελείται χειρωνακτικά, το οποίο συνεπάγεται ότι η πείρα και οι γνώσεις των τοπικών τεχνιτών έχουν σημαντικό ρόλο.

Η αλάτιση και το κάπνισμα εκτελούνται με εφαρμογή τοπικών τεχνικών με μακρόχρονη παράδοση, που αποτελούν καθοριστικά στάδια για τη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών του προϊόντος.

Ιδιοτυπία του προϊόντος

Το προϊόν «Novac afumat din Țara Bârsei» παρουσιάζει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες (4 % το μέγιστο), οφειλόμενη στο ρυθμό ανάπτυξης του μαρμαροκυπρίνου που παράγεται στην περιοχή, που είναι βραδύτερος σε σύγκριση με άλλες περιοχές ιχθυοκαλλιέργειας, και στη χαμηλή θερμοκρασία των υδάτων (24 °C το μέγιστο το καλοκαίρι)·

συμπαγή δομή των φιλέτων, οφειλόμενη στη διατροφή· η ποιότητα του πλαγκτόν καθορίζεται από ειδικούς φυσικούς παράγοντες της περιοχής, δηλαδή την καθαρότητα των υδάτων και τα υδρόμορφα εδάφη, που ευνοούν την ανάπτυξη των οργανισμών στους οποίους στηρίζεται η διατροφή του συγκεκριμένου είδους ψαριού·

ευχάριστη γεύση, οφειλόμενη στον τρόπο καπνίσματος εν θερμώ με ροκανίδι οξιάς προερχόμενα από την οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

γενικά, τα φιλέτα ψαριού που λαμβάνονται από μαρμαροκυπρίνο παραγόμενο εκτός της γεωγραφικής περιοχής προέρχονται από ψάρια που παχύνονται σε διετή κύκλο και έχουν βάρος μεγαλύτερο των 4 000 g.

Οι φυσικοί παράγοντες της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος, αλλά καθοριστικό στοιχείο για την ιδιοτυπία του προϊόντος είναι αποκλειστικά ο συνδυασμός των φυσικών παραγόντων με τη δεξιοτεχνία των τεχνιτών στην εκτροφή των ψαριών και το κάπνισμα των φιλέτων.

Η αλιεία συγκαταλέγεται στα τοπικά επαγγέλματα που ασκούνται από τα πολύ παλιά χρόνια από τον τοπικό πληθυσμό της περιοχής και οι τεχνικές διατήρησης των ψαριών και καπνίσματος εν θερμώ με ροκανίδι οξιάς αποτελούν τμήμα αυτών των δραστηριοτήτων. Η διαδικασία διατήρησης ακολουθεί την παράδοση καπνίσματος εν θερμώ, σε θερμοκρασία 75 έως 80 °C εντός του καπνιστηρίου κατά το κάπνισμα και το ψήσιμο, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο του προϊόντος φθάνει στους 70 °C επί πέντε τουλάχιστον λεπτά, με διατήρηση της υγρασίας στο επίπεδο του 25 %.

Τα χαρακτηριστικά των φιλέτων μαρμαροκυπρίνου που έχουν καπνιστεί εν θερμώ εκτιμώνται από τους καταναλωτές κατά τις εμποροπανηγύρεις.

Παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών

(άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού)

www.madr.ro

http://www.madr.ro/docs/ind-alimentara/produse-traditionale/caiet-sarcini-novac-afumat-din-tara-barsei-igp-.pdf


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.


Διορθωτικά

9.12.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 459/31


Διορθωτικό στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων με θέμα «Υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ)» για το 2017

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 401 της 29ης Οκτωβρίου 2016 )

(2016/C 459/13)

Στη σελίδα 18, σημείο 9 πρώτο εδάφιο:

αντί:

«Τα διάφορα μέσα επικοινωνίας και οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στη δράση ενημέρωσης θα πρέπει να διασυνδέονται και να είναι σαφή ως προς τη θεωρητική τους προσέγγιση και τα αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν. Θα πρέπει επίσης να έχουν σημαντικό αντίκτυπο που μπορεί να μετρηθεί με συναφείς δείκτες που αναφέρονται στο σημείο 11.4.»

διάβαζε:

«Τα διάφορα μέσα επικοινωνίας και οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στη δράση ενημέρωσης θα πρέπει να διασυνδέονται και να είναι σαφή ως προς τη θεωρητική τους προσέγγιση και τα αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν.».

Στη σελίδα 20, σημείο 11.1 στοιχείο ε) τέταρτο εδάφιο:

αντί:

«Στην περίπτωση συμβάσεων που υπερβαίνουν τις 70 000 ευρώ»

διάβαζε:

«Στην περίπτωση συμβάσεων που υπερβαίνουν τις 60 000 ευρώ».